Sunteți pe pagina 1din 48

Anul 173 (XVII) Nr.

132 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Vineri, 11 februarie 2005

SUMAR
Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.177/2004 pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton ........

248

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton*)
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 31 martie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton, elaborat de INCERC Bucureti i prevzut n anexa**) care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 3. Direcia tehnic va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Traian Panait, secretar de stat Bucureti, 22 iunie 2004. Nr. 1.177.
*) Ordinul nr. 1.177/2004 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005 i este reprodus i n acest numr bis. **) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005


ANEX

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

41
ANEXA Nr. 1 la normativ

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

43
ANEXA Nr. 2 la normativ

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005


ANEXA Nr. 3 la normativ

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 132 bis/11.II.2005


ANEXA Nr. 4 la normativ

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 132 bis/11.II.2005 conine 48 de pagini. Preul de vnzare 90.000 lei

&JUYDGY|005020]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.