Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

proiect: 32-105
Titlu proiect: MODALITI DE VALORIFICARE A NAMOLURILOR PROVENITE DIN DEEURI BIODEGRADABILE (DIN BAZINELE HIDROTEHNICE DE ACUMULARE I STAII DE EPURARE) N VEDEREA REDUCERII POLURII MEDIULUI
Coordonator proiect: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Centrul de Cercetari si Expertizati Ecometalurgice (UPB-CCEEM) Director proiect: prof. dr. ing. Avram NICOLAE

Parteneri in consortiu
Institutia CO- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Centrul de Cercetari si Expertizari Ecometalurgice P1- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca P2- Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Valcea P3- S.C.ICPE Bistrita S.A.-Bistrita P4 Oskar von Miller-Institutul de Conceptie Cercetare Proiectare pentru Echipamente Termoenergetice Numele abreviat institutie UPB-CCEEM USAMV Cluj Napoca SCDP Valcea ICPE Bistrita SC OVM-ICCPET SA Bucuresti Tipul organizatiei

UNI

UNI I-AS SACD SACD

Buget: 1.700.000 lei Cofinantare: 289.333 lei Adresa web a proiectului: http://www.ecomet.pub.ro/cercetare.php

Obiectivul proiectului: identificarea prin analiza i cercetare a principalelor modalitati de valorificare a unor deeuri biodegradabile:

reziduuri din lacurile de acumulare (bazine de acumulare) namoluri rezultate la statiile de epurare oraeneti.

Rezultatul final al proiectului va fi structurat pe doua directii principale:

valorificarea in agricultura a namolurilor provenite ca reziduuri din bazine / lacurile de acumulare si/sau statii de epurare oraeneti. valorificarea energetica in statii de producere a biogazului.

Elementele de noutate ale proiectului; originalitate

Realizarea unor lucrari de cercetare complexe pentru stabilirea mecanismului de trecere a compusilor toxici prezenti in deseurile biodegradabile (namoluri de la statii de epurare si din bazine de acumulare) in fructe si legume; Utilizarea unor tehnici avansate de caracterizare (spectrometrie de absorbtie atomica i moleculara, gaz-cromatografie, spectrometrie de masa) pentru:

Stabilirea dozelor maxime de fertilizare cu nmoluri; Stabilirea dozelor maxime de acumulare a metalelor grele in sol; Stabilirea corelatiei dintre concentratiile de metale grele din sol si prezenta acestora in plante.

Experimentarea unor metode pentru stabilirea influentei fertilizrii cu nmoluri asupra unor caracteristici chimice ale solului, a produciei i a compoziiei chimice a diferitelor esuturi ale plantelor agricole. Experimentarea unor solutii de valorificare energetica a deeurile biodegradabile.

Beneficiarii rezultatelor; potentialul de aplicare in economie

Statiile de epurare orasenesti/municipale Valcea; Bistrita; Cluj; Miercurea Ciuc; Sighisoara; Agentiile de Mediu, Consilii locale; Bazine hidrografice.

Stadiul de realizare al proiectului - 2009 Etapa I

STUDII PRIVIND METODE DE IDENTIFICARE, CONTROL, GESTIONARE I/SAU VALORIFICARE A DESEURILOR/ NMOLURILOR BIODEGRADABILE IN ROMANIA SI N UNIUNEA EUROPENA: 28.02.2009, Total 112.000, Buget: 97.000, Cofinantare: 15.000
Activitati: Studiu privind metode de identificare, controlul, gestionare i/sau valorificare a deeurilor/ nmolurilor biodegradabile n Uniunea European. Studiu privind metode de identificare, controlul, gestionare i/sau valorificare a deeurilor/ nmolurilor biodegradabile n Romania. Studiu privind metode de utilizare a deeurilor/ nmolurilor biodegradabile n agricultur Studiu privind bazele de date pentru identificare, controlul, gestionare i/sau valorificare a deeurilor/ nmolurilor biodegradabile Studiu privind utilizarea energetica a unor tipuri de deeuri/ nmoluri biodegradabile

Sursa: Agenia Naional pentru Protecia Mediului i Institutul Naional de Stat, 2007

Etapa a II-a

CERCETRI PRIVIND DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICO-CHIMICE A DEEURILOR / NMOLURILOR BIODEGRADABILE: 30.11.2009, Total: 56.442, Buget: 52.000, Cofinantare: 4.442
Activitati: Cercetri privind determinarea caracteristicilor fizico-chimice a deeurilor / nmolurilor biodegradabile

Stadiul de realizare al proiectului 2010, Etapa a III-a


CERCETRI PENTRU ELABORARE MODELE EXPERIMENTALE DE CONTROL, GESTIONARE I/SAU VALORIFICARE DESEURILOR/ NMOLURILOR BIODEGRADABILE, 30.10.2010, Total: 196.752, Buget: 168.707, Cofinantare: 28.045
III.1. Cercetri pentru elaborarea modelului experimental pentru evaluarea starii de calitate prin indicatori pedologici fizici si chimici a diferitelor tipuri de sol III.2. Elaborare unor modele experimentale de valorificare a unor deeuri/ nmoluri biodegradabile n agricultur
Specie Variante Numrul mediu al creterilo r anuale pe plant (buc) Lungimea medie a creterilo r anuale pe plant (cm) Suma medie a creterilo r anuale pe plant (cm) Diferena fa de martor ( cm)

Mr Liberty / M9

V1 martor sol brun rocat V2 gunoi grajd fermentat V3 nmol staie epurare V4 nmol bazine de acumulare

4,0

21,5

85,8

Mt

5,4

48,13

259,9

+173,2

3,2

50,0

160,0

+74,2

3,4

54,9

186,6

+100,8

III.3. Elaborarea unui model de baza de date pentru gestionare deeuri/ nmoluri biodegradabile Date stocate: -Cantitate namol rezultat din statii de epurare; -Caracterizare fizico-chimica si bacteriologica a namolului; -Cantitate reziduu obtinut din bazine de acumulare; -Caracterizare fizico-chimica si bacteriologica a reziduurilor; -Date privind caracteristicile instalatiei de epurare; -Date din legislatie privind limitele pentru metale grele si alti poluanti; -Costuri.

III.4. Elaborarea unor proceduri de analiz a emisiilor de gaze rezultate din deseuri biodegradabile in vederea stabilirii unei solutii de valorificare energetica
Compus Metan Dioxid de carbon Coninut (vol -%) 50-75 25-45

Vapori de ap
Oxigen Azot Amoniac Hidrogen Hidrogen sulfurat

2 (200C)-7 (400C)
<2 <2 <1 <1 <1

Modul de implicare a tinerilor cercetatori comparativ cu cele asumate prin prevederile proiectului din Anexa B. (inclusiv specializari/stagii de formare/doctorate post-doc pe tematica proiectului) Din totalul de 19 tineri din cadrul proiectului, suma alocat pentru manopera acestora acoper cca 23% din total. Modul de implicare a tinerilor cercettori:

Publicare articole ca autori principali (Andra Predescu UPB-CCEEM) sau co-autori (Andra Predescu, Andrei Berbecaru, Andrei Predescu UPB-CCEEM) Stagii de pregtire: Externe: Andra Predescu, Ecaterina Matei, 23 - 27 Februarie 2009: Basic principles in Spectra Plus V2 XRF, Bruker AXS Training Center, Karlsruhe, Germania; Andrei Predescu, Andrei Berbecaru, 02 06 Martie 2009: XRD Basic Course, PANalytical Supply Center, Almelo, Olanda; Andrei Berbecaru Septembrie Decembrie 2010 Stagiu doctoral: Evaluarea influentei activitatilor industriale asupra calitatii apei si solului, Centrul de Control al Poluarii Voestalpine, Linz, Austria Interne: Stagii de pregatire 12 16 aprilie 2010 pentru 1 doctorand de la USAMV: Mihai Oroian si 1 doctorand SCDP Valcea: Andreea Giorgota la UPB-CCEEM, Laborator Ecometalurgie pentru testarea calitatii fructelor prin analize gaz-cromatografice si de absorbtie atomica.

Indicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului conf. HG475/2007

3 rapoarte cercetare ce cuprind:


1 model experimental de valorificare a unor deseuri biodegradabile (namoluri de la statii de epurare si reziduuri din bazine de acumulare) prin testarea pe material biologic compus din pomi fructifieri, specia mar, porumb si salata verde; 1 metoda de analiza a emisiilor de gaze rezultate din deseuri biodegradabile in scopul stabilirii unei solutii de valorificare energetica. 3 proceduri de lucru pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice si prelevarea deseurilor biodegradabile. 1 documentatie ce contine date de intrare pentru realizarea unei baze de date despre diferite categorii de deseuri biodegradabile (namoluri din statii de epurare, reziduuri din bazine de acumulare, etc).

8 articole publicate, dintre care 3 in anul 2009 si 5 in anul 2010:


Advanced Methods for Treatment of Organic Compounds Contaminated Water, Autori: Andra Predescu, Andrei Predescu, Ecaterina Matei, UPB-CCEEM, in ProEnvironment ProMediu, Vol. 2, nr. 3/ June 2009, pag 38 42, Cluj-Napoca, ISSN 1844 - 6698 Nanofiltration Methods for Removal of some Organic Compounds from Waste Waters, Autori: Andra Predescu, Ecaterina Matei, Andrei Berbecaru, Cristian Predescu, UPB-CCEEM, in Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI 2009), Tenerife, Spain, July 1 3, 2009, pag 442 446, ISBN 978-960-474-093-2, ISSN 17905095 (indexat ISI) Assessment and reporting of compliance with SR EN ISO/CEI 17025 / 2005 for Ecometallurgical Laboratory from University Politehnica of Bucharest (UPB-CCEEM), Autori: Ecaterina Matei, Andrei Predescu, Andrei Berbecaru, Cristian Predescu, UPB-CCEEM, in Proceedings of the 2nd International Proficiency Testing Conference, Septembrie, Sibiu, 2009, pag. 250 255, ISSN 2066-737X Studiu privind posibilitatile de valorificare a namolurilor provenite din statiile de epurare orasenesti, Autori: Corina BERKESY1, Lszl BERKESY2 , Claudiu GAVRILOAIE1, Maria SOMEAN1 1 S.C. ICPE Bistria S.A., 2 Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de tiina Mediului, in Ecoterra nr. 20 an IV, 2009, p. 23-24. Evaluarea calitatii fructelor din zona Subcarpatilor Olteniei, Autori: Ion Botu1, Ecaterina Matei2, Andra Predescu2, Gheorghe Achim1, Cristian Predescu2, 1 UPB-CCEEM, 2 SCDP Valcea, in Proceedings Generarea, Prevenirea si Porcesarea Emisiilor POluante in Mediul Industrial GEPROPOL, 12 13 iunie 2009, pag 53 59, ISSN 2066-5725 Namolul rezultat din epurarea apelor uzate orasenesti, valorificare ca sursa de imbunatatire a calitatii solurilor agricole, Autori: Corina BERKESY1, Ecaterina MATEI2, Laszlo BERKESY,3 Melinda VIGH3, 1 S.C. ICPE Bistria S.A., 2Universitatea Politehnica Bucuresti-CCEEM, 3Universitatea Babes-BolyaiCluj-Napoca -Facultatea de Stiinta Mediului, in ENVIRONMENT&PROGRESS nr. 14, 2010, Cluj-Napoca, p.5-11. Alternative pentru reutilizarea namolului provenitde la epurarea apelor uzate, Autori: Andra PREDESCU1, Bogdan STROE1, 1UPBCCEEM, in Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LVI (LX), Fasc. 2, 2010, p. 77-84. Properties of magnetic iron oxides used as materials for waste water treatment, Autori: Ecaterina Matei, Andra Predescu, Liana Vladutiu, Andrei Predescu, UPB-CCEEM, in Book of Abstracts International Conference on Safe Porduction and use of nanomaterials, Nanosafe 2010, Grenoble, No P2c-1.

1 carte:

Msuri agroameliorative pentru mbuntirea fertilitii solului i calitii mediului n plantaiile de pomi. Editura Conphys Rm.Vlcea 2010; ISBN 978-973-750-187-5. Autori Iancu Mihail, Preda Silvia

Deseuri biodegradabile: clasificare, situatia existenta, legislatie, reglementari

Colectare informatii, pentru realizare baza de date deseuri biodegradabile

Realizare proceduri de lucru: prelevare, caracterizare, analiza biogaz, emisii gaze

Realizare baza de date, 01.09.2011

Caracterizare fructe din zona Subcarpatilor Olteniei

Inainte de imprastierea pe sol a namolului

Demonstrarea functionalitatii 01.09.2011

Dupa imprastierea pe sol a namolului 01.09.2011


Caracterizare namol 01.09.2011

Caracterizarea solului si calculul indicelui de toleran reprezentat prin raportul dintre producia obinut de pe solul netratat i producia obinut de pe solul tratat cu diferite doze de nmoluri, 01.09.2011

Selectarea plantelor de cultur pretabile pe terenurile fertilizate cu nmoluri n funcie de indicele de concentraie a metalelor grele i de coeficientul de transfer

Tehnologie de valorificare a namolurilor biodegradabile 01.09.2011 BUGET: Prevazut initial 2011: 853.000 lei; Propus pentru 2011: 650.000 lei (prin renuntarea la: deplasari externe, echipamente si servicii executate de terti)