Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310; http://www.uvt.ro e-mail: rectorat@rectorat.uvt.ro

ANEXA 5 Hotărâre Senat 9/10.07.2012

ANEXA 5 Hotărâre Senat 9/10.07.2012 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2012/2013 Licență și master,

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2012/2013

Licență și master, cu excepția anilor terminali

Perioada

Activitatea

Durata

1

octombrie 21 decembrie

Activitate didactică (Semestrul I)

 

12

săptămâni

22

decembrie 6 ianuarie

Vacanţă

2

săptămâni (5 zl)

7

ianuarie 18 ianuarie

Activitate didactică (Semestrul I)

2

săptămâni

19

ianuarie 10 februarie

Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I)

3

săptămâni

11

februarie 17 februarie

Vacanţă

1

(o) săptămână (5 zl)

18

februarie 24 februarie

Sesiunea A-II (aferentă Semestrului I)

1

(o) săptămână

25

februarie 3 mai

Activitate didactică (Semestrul II)

 

10

săptămâni

4

mai 12 mai

Vacanţă

1

(o) săptămână (4 zl)

13

mai 7 iunie

Activitate didactică (Semestrul II)

4

săptămâni

8

iunie 28 iunie

Sesiunea B-I (aferentă Semestrului II)

3

săptămâni

29

iunie 10 iulie

Sesiunea B-II (aferentă Semestrului II)

1

½ săptămâni

8

iulie 24 iulie

Admitere licenţă, master – sesiunea iulie

2

½ săptămâni

25

iulie 1 septembrie

Vacanţă

6 ½ săptămâni (26 zl)

2

septembrie 8 septembrie

Sesiunea C-I (aferentă Semestrului I), cu taxă

1 (o) săptămână

9

septembrie 15 septembrie

Sesiunea C-II (aferentă Semestrului II), cu taxă

1 (o) săptămână

16

septembrie 22 septembrie

Admitere licenţă – sesiunea septembrie

1 (o) săptămână

19

septembrie 23 septembrie

Admitere master sesiunea septembrie

½ săptămâni

23

septembrie 29 septembrie

Admitere doctorat

1

(o) săptămână

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310; http://www.uvt.ro e-mail: rectorat@rectorat.uvt.ro

http://www.uvt.ro e-mail: rectorat@rectorat.uvt.ro STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR PENTRU ANII TERMINALI

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR PENTRU ANII TERMINALI Licență și master, anul terminal

Perioada

Activitatea

Durata

1

octombrie 21 decembrie

Activitate didactică (Semestrul I)

 

12

săptămâni

22

decembrie 6 ianuarie

Vacanţă

2

săptămâni (5 zl)

7

ianuarie 18 ianuarie

Activitate didactică (Semestrul I)

2

săptămâni

19

ianuarie 10 februarie

Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I)

3

săptămâni

11

februarie 17 februarie

Vacanţă

1

(o) săptămână (5 zl)

18

februarie 24 februarie

Sesiunea A-II (aferentă Semestrului I)

1

(o) săptămână

25

februarie 3 mai

Activitate didactică (Semestrul II)

 

10

săptămâni

4

mai 12 mai

Vacanţă

1

(o) săptămână (4 zl)

13

mai 2 iunie

Sesiunea B-I (aferentă Semestrului II)

3

săptămâni

3

iunie 16 iunie

Sesiunea B-II (aferentă Semestrului II)

2

săptămâni

17

iunie 7 iulie

Activitate didactică (Semestrul II)

3

săptămâni

 

(Elaborarea, finalizarea și predarea lucrării de licenţă, disertaţie)

 

8

iulie 14 iulie

Examen de licenţă, disertaţie - sesiunea iulie

1

(o) săptămână

15

iulie 24 iulie

Admitere master - sesiunea iulie

1

½ săptămâni

25

iulie 1 septembrie

Vacanţă

6

½ săptămâni (26 zl)

2

septembrie 8 septembrie

Sesiunea C-I (aferentă Semestrului I), cu taxă

1

(o) săptămână

9

septembrie 15 septembrie

Sesiunea C-II (aferentă Semestrului II), cu taxă

1

(o) săptămână

16

septembrie 18 septembrie

Examen de licenţă, disertaţie - sesiunea septembrie

1

(o) săptămână

19

septembrie 23 septembrie

Admitere master - sesiunea septembrie

½ săptămâni

23

septembrie 29 septembrie

Admitere doctorat

1

(o) săptămână

Notă:

Activităţile didactice din semestrul II - anii terminali se vor programa la orar pe durata a 10 săptămâni. Se recomandă un coeficient de multiplicare de 1,5 (de exemplu un curs de 2h din planul de învăţământ va fi programat pe durata a 3h - cu excepţia săptămânilor a 9-a și a 10-a) dar facultăţile au posibilitatea de a adopta și alte modalităţi de modulare a activităţilor didactice.

2