P. 1
Activitatea de restaurare a bunurilor de art ă are menirea de a opri pe cât posibil pro cesul de distrugere a patrimoniului ar

Activitatea de restaurare a bunurilor de art ă are menirea de a opri pe cât posibil pro cesul de distrugere a patrimoniului ar

|Views: 210|Likes:
Published by ap0stazia

More info:

Published by: ap0stazia on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

Universitatea din Oradea Facultatea de Arte Departamentul Arte Vizuale Sectia Restaurare-Conservare

Lect.univ.drd.Blinda Paul Conservarea picturii-curs

Conservarea picturii.Cauzele generale ale degradării bunurilor culturale

Activitatea de restaurare a bunurilor de artă are menirea de a opri pe cât posibil procesul de distrugere a patrimoniului artistic,promovând activităţi bazate pe cercetare,principii şi metodologii riguros ştiinţifice.În cadrul acestei activităţi au fost redate circuitului expoziţional numeroase opere şi obiecte de artă,care au beneficiat de un tratament ştiiinţific în cadrul laboratoareloer de conservare şi restaurare.Astfel au fost salvate de la degradare lucrări de artă de diverse genuri realizate în diferite tehnici şi materiale,picturi,sculpturi,icoane,panouri ornamentale policrome,desene,gravuri,tapiserii,covoare,broderii,costume,obiecte de ceramică,sticlă,metal,lemn şi fildeş -toate suferind o infinită varietate de forme de degradare dea lungul timpului.În toată acţiunea de salvare a operelor de artă, restauratorul are un rol important ,deşi există diverse controverse în ceea ce priveşte limitele până unde poate merge acţiunea şi intervenţia specialistului.În acest caz restauratorul este chemat să citească în structura intimă a operelor,dar şi să stabilească în acelaşi timp modalitatea prin care intervine asupra operelor,cu condiţia de a nu comite falsuri de ordin artistic,de ordin istoric,fiind obligat să păstreze cât mai mult din urmele operei de artă iniţiale.Din nefericire,până a se ajunge la condiţiile restauratorului,în perioada contemporană,omenirea a trebuit să plătească un greu tribut ignoranţei şi nivelului redus de cunoştinţe din domeniul principalelor ştiinţe exacte.Astfel se explică de ce se întâlnesc în muzee şi colecţii opere vechi spălate până la stratul de grund,repictate pe mari suprafeţe,aflate în procese de degradare datorită terapiilor greşite a restaurărilor necorespunzătoare.Pentru a opri inmulţirea rezultatelor deplorabile ale acţiunii restauratorilor amatori de ocazie,numeroase ţări au luat măsuri de îngrădire şi control,enunţând legi şi regulamente riguroase privind protejarea patrimoniului cultural- artistic. Valorile culturii devenind bunuri ale întrgii umanităţi,era firesc să apară tot mai multe instituţii şi comisii cu caracter internaţional care să analizeze,să indrume şi să intervină direct în activitatea care se referă direct la conservarea şi restaurarea patrimoniului artistic.Procesul rapid de dezvoltate economică în unele ţări are ca rezultat transformarea oraşelor, fără a respecta in unele cazuri caracterul lor istoric,desfiinţând mărturiile culturii rurale.Pornind de la această constatare,Conferinţa generală UNESCO, a adoptat recomandarea cu caracter internaţional cu privire la ocrotirea bunurilor culturale aflate în pericol de lucrârile publice sau private.Lărgirea
1

cadrului juridic are drept scop conservarea patrimoniului cu valoare istorică.Cunoştinţele de conservare şi restaurare sunt de un real folos tuturor activităţilor culturale.Conservarea şi restaurarea sunt două acţiuni legate strâns înter ele. Conservarea cuprinde ansamblul de măsuri preventive.Operele de artă în majoritatea cazurilor au un caracter complex.implicând totodată cunoştinţe aprofundate de tehnică şi metodologie.dar şi întreaga activitate de descoperire şi aplicare a celor mai potrivite mijloace pentru protejarea bunurlor culturale de acţiunea factorilor dăunători din natură sau din distrugerile produse de oameni.artiştilor .constituie cea mai dificilă problemă a activităţii muzeale.dar trebuie să-i asigure o rezistenţă îndelungată prin aplicarea unor intervenţii eficiente.Restaurarea apare astăzi în toate tratatele internaţionale.prin care se cerea ca părţile adăugate să fie puternic evidenţiate faţă de ansamblul operei.încât este ameninţat cu distrugerea totală.acordându-se prioritate celei dintâi.Restaurarea nu trebuie să facă opera de artă mai frumoasă. În opoziţie cu modul de gândire al veacului trecut.care de multe ori era chiar accelerat în urma unei asemenea restaurări.Această etapă este legată de apariţia persoanei restauratorului (în secolul XIX) .decât de oprirea sau încetinirea procesului de degradare.iar conservarea poate avea un caracter general.conservarea are unul preventiv.apre restaurarea arheologică.o intervenţie obligatorie doar în cazul când monumentul . preocupaţi în primul rând de rezultatele estetice ale acţiunii întreprinse.care urmăresc să readucă opera într-o condiţie mai bună pentru a-i prelungi viaţa.care în mediul rural desfăşoară o muncă de depistare şi conservare a unor vestigii ale culturii noastre.Restaurarea implică o serie de măsuri.Ca o reacţie firească împotriva greşelilor care s-au comis împotriva patrimoniului cultural.opera de artă.fiind realizate în tehnici şi materiale diverse care solicită cunoştinţe şi măsuri de conservare 2 .cadrelor didactice . 3.unde activitatea restauratorului a fost solitară. După teoria belgianului Paul Coremans.Păstrarea şi protejarea aparent mai uşor de realizat.începând din Renaştere.ca o măsură de forţă majoră.se găseşte într-o stare de degradare atât de mare .cercetătorii contemporani diferenţiază clar conservarea de restaurare.urmărind prelungirea la maxim a vieţii unei opere .a vestigiilor culturii populare cu rol de arhive istorice.Restaurarea artistică meşteşugăresacă este legată de constituirea marilor colecţii particulare . Ce se înţelege prin conservare şi restaurare? Aşa cum defineşte Paul Coremans .Dacă restaurarea are un caracter curativ.se definesc trei etape principale: 1.în atelierul propriu realizată după reţete secrete 2.formată mai mult din amatori decât de specialişti.iar restaurarea este un minim de intervenţie chirurgicală.în activitatea de conservare şi restaurare a monumentelor.Restaurarea în unele cazuri poate fi parţială.conservarea este o operaţie de natură tehnică.

fizica.Operele de artă sunt în general alcătuite din materiale neperisabile.care reprezintă interes estetic.datorate sensibilităţii la manipulare.Acelaşi proces se produce şi în cazul picturilor.echilibrul amintit încetează.artistic. În muzee aglomerarea produce praf şi aer încărcat cu CO 2.poate reprezenta în orice moment un pericol în ceea ce priveşte deteriorarea sau pierderea prin transport.de pe un continent pe altul.încât dacă nu se iau măsuri de precauţie acestea se distrug definitiv sau se alterează grav în timp scurt.istoric.Uimitor de repede se pierd sau se transformă doar acele forme de civilizaţie care au generat însăşi lumea contemporană.forma .veşmintele şi ţesăturile găsite la Fayum şi Antinoe-localităţi muzeu). 1.Conservarea are prioritate asupra restaurării.Circulaţia operelor de artă.iar acţiunea bruscă a noului mediu poate fi atât de puternică (textile.contribuind la degradarea treptată a obiectelor.dintr-o ţară în alta. Ştiinţele exacte.Când aceste obiecte au fost expuse unui alt climat. Obiectele arheologice din lemn şi unele ţesături au rezistat în zone mlăştinoase (descoperirile din ţările scandinavice privind cultura vikingilor sau staţiunile lacustre din Polonia).Obiectele etnografice.Conservarea este în primul rând o problemă de cercetare ştiinţifică şi apoi de execuţie tehnică.chimia.Marea afluenţă de viztatori poate avea o influenţă negativă asupra vestigiilor trecutului.frecvenţa mare de expoziţii .Bunurile culturale reprezintă obiectele materiale asociate cu tradiţiile culturale.chiar şi picturile pe lemn sau pânză.multiple.sculpturilor etc.dar incendiile.în serie.De aceea grija pentru bunurile culturale se află în atenţia generală a specialiştilor.Temperaturile foarte scăzute din Munţii Altai au favorizat păstrarea sculpturilor din lemn şi ţesăturile de lână şi mătase existente azi în muzeul Ermitaj din Leningrad.anumite picturi realizate în tempera cu lianţi de clei de oase sau cu emulsii de gălbenuş de ouă.Atmosfera oraşelor moderne industriale este şi ea dăunătoare.inventivitatea.decorul şi coloritul lor.arheologic şi ştiinţific.se deteriorează brusc dacă sunt aduse în mediul prea diferit.sunt astăzi părăsite de ţărănimea dornică de a folosi vase şi diverse obiecte gospodăreşti confecţionate industrial.aclimatizate mult timp în mediul lor.microbiologia etc sunt chemate să contribuie la cunoaşterea materială a operelor de artă.La fel de bine au rezistat şi obiectele găsite în solul nisipos şi uscat al Egiptului.războaiele şi invaziile au dus la distrugerea lor mai mult decât calamităţile naturale sau trecerea timpului.unele din ele prezentând reale calităţi tehnice şi artistice prin creativitatea .Aşadar acţiunea de cercetare atrage după sine munca în echipă a specialiştilor din diverse domenii.indiferent de tehnica şi suportul lor.a picturilor . Două principii esenţiale stau la baza întregii activităţi de păstrare a bunurilor culturale. 3 . 2.fiind supuse astfel degradării imediate prin schimbarea bruscă a mediului. În epoca modernă şi contemporană vestigiile arhitecturale au fost scoase la iveală din pământ şi apă .în special în cazul picturii.hârtie).Acelaşi lucru se întâmplă cu casele de lemn care sunt înlocuite de locuinţele moderne etc.

în zonele cu climat foarte uscat cu variaţii mari de 4 .apă.în care temperatura depăşeşte 25-30 grade C.Neamţ.De asemenea aducerea unor picturi având ca suport lemnul şi a unor sculpturi în lemn deteriorate de insectele de carii.capacitatea sa de adaptare la mediu este foarte ridicată.Altamira-Spania etc) .pentru a împiedica distrugerea structurii celulare.licheni etc.expuse sau depozitate în sălile muzeelor.a dus la înmulţirea acestor insecte xilofage.temperatură relativ constantă.După cum s-a mai amintit.dar şi din cauza acţiunii umane prin restaurări neprofesioniste şi păstrării în condiţiile unui climat nefavorabil.dăunează cel mai mult construcţiilor din piatră. Temperatura.neglijenţă etc Principa cauză a degradării construcţilor.Îngheţul din timpul iernii din ţările cu climat continental excesiv.care sunt impregnate cu apă.Picturile care au stat mii de ani închise în peşteri se alterează în contact cu aerul de afară.mormânt etc.statuilor.În anumite condiţii la temperaturi mai scăzute.până le transportă în laborator unde uscarea se face treptat printr-o absorbţie lentă.Aceste componente acţionează mai mult sau mai puţin negativ asupra obiectelor şi operelor de artă păstrate în spaţii închise .În ţările situate în zona tropicală sau în spaţiile închise şi neaerisite .fildeş.Elementele care definesc climatul sunt: temperatura.În cazul descoperirii obiectelor arheologice din lemn.Astfel de condiţii au favorizat în România pătrunderea şi răspândirea odată cu restaurarea la mânăstirile Putna .hârtie.acţionează negativ şi asupra materialelor anorganice producând dezintegrarea pietrei şi ceramicii.mai ales în zonele industrializate sau ţările tropicale şi ecuadoriale cu climat foarte cald şi uscat sau prea umed şi rece sau acolo unde sunt schimbări prea rapide de climă prin alternanţa vară-iarnă.Deasemenea.os.în spaţiul închis al unei peşteri.se dezvoltă condiţii favorabile unor procese de degradare chimică .lumina şi componenţa aerului.Ameninţarea insectelor xilofage apare mai ales în ţările cu climat cald.alge.în sol.umiditatea.şi umiditatea este mai mare de 70 %.textile). Mitropolia Veche din Iaşi etc.a diverselor tipuri de ciuperci.datorată schimbării bruşte de climat.când obiectele sunt păstrate în timp indelungat în anumite condiţii de umiditate .În ţările cu climat cald .lipsa de aerisire poate duce la dezvoltarea microorganismelor.Schimbarea bruscă a mediului.vestigiilor arhitectonice care nu sunt adăpostite o reprezintă climatul.deasemeni şi atmosfera creată de numărul mare de vizitatori are o influenţă negativă (peştera Lascaux -Franţa.muşchi.a umezelii.intr-o serie de recipiente cu aer a cărei umiditate relativă descreşte progresiv sub control. din mediul rece al castelelor şi mânăstirilor.în climatul muzeelor.a unei ciuperci distrugătoare Merulius Lacrymans.ce duc la apariţia rapidă a bacteriilor.Cauzele generale ale degradării bunurilor culturale Cauzele principale de degradare ale operelor de artă sunt generate de procesele de îmbătrânire prin procesele naturale.care atacă rapid tot ce este celuloză (lemn. umiditatea şi componenţa aerului Independent de natura operei de artă .pericolul insectelor xilofage este mai ameninţător.specialiştii le păstrează în acest mediu ca primă măsură de menţinere a climatului.insectelor.Prima grijă a conservatorilor şi restauratorilor este să împiedice acţiunea distructivă a climatului.tind să ajungă la o stare de echilibru faţă de acest mediu.

dlatările şi contractările stratului extern al pietrei şi lemnului.modificând şi coloritul picturilor în a cărei componenţă se află albul de plumb. decât în două milenii şi jumătate cât au stat îngropate şi ocrotite în pământ.Sunt cunoscute în acest caz monumentele de la Persepolis-Iran.unde zidurile incintei sunt încă intacte.castelele şi oraşele aveau rol protector în acest caz. Influenţa microclimatului asupra stării de conservare a operelor de artă are un rol decisiv.Schimbările zilnice de temperatură şi umiditate pot să apară chiar în muzeele înzestrate cu încălzire centrală şi aer condiţionat.în ţările cu climat tropical se produce o aşa zisă oboseală a operelor.Macroclimatul reprezintă totalitatea condiţiilor de temperatură.Acţiunea vântului devine un factor care dăunează monumentelor Pădurile care înconjurau mânăstirile.a unei zone anumite în raport cu alta.Deşi se cunoaşte faptul că minimum de umiditate este necesar pentru a ţine sub control sub aspect fizic anumite componente de natură organică.sau al unei zone geografice ca de exemplu al Moldovei de Nord care diferă de cel al unei zone marine care are un grad ridicat de umiditate .schimbare ce acţionează asupre stratului de preparaţie cu grund şi asupra peliculei de culoare.Componenţa aerului este în acest caz un agent distrugător .care să păstreze constantă temperatura şi umiditatea.deoarece produc o căldură puternică locală şi inconstantă.producând fisuri uşoare sau chiar desprinderea în întregime a picturii.O serie de monumente arheologice de piatră de la Persepolis au suferit mai mult în cele 4 decenii de la dezvelirea lor . un rol protector împotriva vântului l-au avut zidurile de apărare care înconjurau cetăţile şi mânăstirile.Aerul poluat pătrunde masiv şim în spaţiile închise ale muzeelor unde sistemele de purificare sunt costisitoare şi greu realizabile.pânză.textile şi hârtie.repetate zilnic. Picturile de şevalet realizate pe lemn.Microclimatul intern creat artificial în muzeu are avantajul că poate fi stabilizat şi adaptat 5 .putând fi nociv prin elementele lui chimice.Din această cauză nu se recomandă încălzirea muzeelor cu sobe alimentate cu lemne sau gaze naturale.textilele şi hârtia sunt sensibile la umiditate.compoziţia aerului etc.umiditate.Hidrogenul sulfurat din aer acţionează asupra metalelor vechi (excepţie face aurul).Picturile mânăstirilor din nordul Moldovei s-au păstrat cel mai bine la Suceviţa şi Moldoviţa.fibrelor textile şi chiar asupra picturii.Lemnul folosit ca suport la picturile vechi se poate încovoia la uscăciune sau dilata la umezeală.dacă nu este asigurată funcţionarea permanentă a instalaţiilor.În acest caz.Acţiunea mecanică a vântului a dus la consecinţe foarte grave asupra monumentelor.În alte situaţii.fac monumentele friabile.unde temperatura creşte în 6 ore de la 2 grade C la 34 grade C.temperatură de la nopţi foarte reci la zile excesiv de călduroase. Atmosfera zonelor învecinate mărilor nu este potrivită datorită conţinutului sărat al aerului.Efectul chimic distrugător al aerului sărat acţionează şi asupra aliajelor de aramă.Temperatura şi umiditatea rămân factorii climatici de care depinde viaţa operelor de artă.Oxigenul deţine un loc important în acţiunea distructivă mai ales asupra obiectelor de metal neprotejate.în special la pictură.Defrişarea pădurilor pe scară largă a avut repercursiuni grave asupra conservării monumentelor.Inundaţia din 1966 de la Florenţa a avut urmări tragice datorate defrişărilor pădurilor începută în secolul al XVIII-lea.asupra pietrei pe care o înnegreşte.

În marile muzee acest echilibru se menţine constant cu aparate speciale de aer condiţionat. cât şi măsuri de interzicere a amplasării unor surse de poluare.forma.Lumina electrică poate fi : incandescentă.Procesul de degradare a luminii depinde de natura .Lumina artificială oferă două mari avantaje : este egală şi mai puţin dăunătoare.muzeu etc.dozată şi variată sub raportul calităţii şi cantităţi în funcţie de culoarea.pigmenţii şi materiile colorante.Razele infraroşii au cea mai mare lungime de undă şi sunt dăunătoare prin acţiunea lor calorică.dar şi diferite tipuri de cerneală 6 .temperatura ideală ar fi de 17 grade C şi umiditatea de 58 %. poate fi o soluţie de prevenţie.Baroc etc.Tendinţa actuală este de a crea astfel de microclimate dincolo de spaţiul închis al sălilor de muzeu prin diferite mijloace.intensitatea şi durata sursei de lumină.care duce la oboseala produsă de condiţiile din muzeu.Prin urmare . Lumina . Indiferent de natura sursei de lumină .În ceea ce priveşte gradul de nocivitate a luminii.În cazul luminii solare cele mai dăunătoare sunt radiaţiile ultraviolete cele ultraviolete.iar pe de altă parte ocrotirea obiectului de efectele distrugătoare ale acesteia.proporţia şi distanţa de la care este văzut obiectul.La aceasta se adaugă monotonia redării culorilor prin reducerea nuanţelor.Cel mai important factor de conservare este stabilitatea condiţiilor atmosferice.Apărarea lucrărilor de artă şi a exponatelor de efectele luminii este cu mult mai grea şi delicată decât lupta contra umidităţii.Pe de altă parte dezavantajul este că lumina artificială nu poate imita toate nuanţele luminii solare în care se cer văzute mozaicurile şi vitraliile catedralelor sau tonurile şi nuanţele operelor picturale.lumina rece fluorescentă este mai puţin distrugătoare.dar şi de materia obiectului expus.Dificultatea problemei constă în a împăca două acţiuni aparent contradictorii : pe de o parte folosirea luminii cât mai mult pentru a pune în valoare obiectul expus.deoarece lumina constituie în acelaşi timp condiţia esenţială a unei bune prezentări a exponatelor muzeale.În acelaşi timp se pot lua măsuri de replantare a spaţiilor verzi în prejma monumentelor de arhitectură.lipsa rafinamentelor obţinute prin suprapuneri succesive ale culorilor transparente din pictura Evului Mediu.iar cele de umiditate între 55% şi 65%.Renaştere.lumina solară prin compoziţia ei prezintă ambele dezavantaje : acţiunea chimică şi calorică.În interiorul unei galerii de pictură.Scoaterea noilor clădiri de muzeu din zona de concentrare şi aglomerare a oraşelor spre partea periferică cu spaţii verzi sau înconjurarea vechilor grădini de muzeu cu plantaţii.agent de degradare a bunurilor culturale Lumina poate aduce operelor de artă degradări tot atât de grave ca un climat nefavorabil.categoriile de substanţe şi materii ale operelor de artă care se alterează sunt : .În acelaşi timp lumina artificială poate fi dirijată.operelor de artă.Razele ultraviolete au cea mai mică lungime de undă şi produc cele mai puternice efecte spectrochimice asupra obiectelor şi în cazul picturilor.crearea unui climat constant şi admiterea unor variaţii de temperatură între limitele de 15-24 grade C.Sursa de lumină este de două feluri: cea naturală a soarelui şi cea artificială produsă de electricitate.De aici rezultă tendinţa evidentă a iluminatului artificial al muzeelor.caldă sau fluorescentă şi rece.

folosiţi în componenţa culorilor -fibrele textile indiferent de natura lor animală sau artificială -hârtia şi alte materiale ce au la bază celuloza -diverse categorii de materiale organice. Umiditatea aerului este măsurată cu un aparat special denumit higrometru (umidometru).monumentelor.lianţi.Pentru protecţia împotriva razelor ultraviolete se folosesc filtre sau sticle cu preparaţie specială Pe lângă agenţii atmosferici de distrugere amintiţi.acoperind interioare templelor.un alt factor care a dus la jertfirea multor capodopere de-a lungul secolelor.pictată şi smalţul pe bază de sticlă pot să-şi modifice culoarea sub influenţa luminii.dar şi prin faptul că stau la baza picturii de şevalet.Incompetenţa acestuia i se datorează operaţii de distrugere ca: -montarea suporturilor de pânză ale picturilor pe şasiuri de mărimi şi calităţi diferite -amputarea suporturilor şi modificarea formei tablourilor -rularea pânzei cu suprafaţa pictată spre interior -dublări necorespunzătoare -neglijenţe în transportarea tablourilor -repictările grosolane şi modificarea compoziţiei lucrării Toate aceste probe ale ignoranţei şi nepăsării umane s-au dovedit uneori mult mai nocive decât acţiunea distructivă a factorilor naturali.sunt de o importanţă istorică deosebită.răşini.Cunoaşterea trebuie să pătrundă până în intimitatea structurii moleculare a substanţelor ce intră în componenţa obiectului de artă.pergamentul Materialele de natură anorganică sunt atacate de lumină într-o proporţie redusă.a fost omul .reglând astfel intensitatea luminii solare.În unele mari muzee există dispozitive electrice care dirijează automat închiderea jaluzelelor . Conservarea picturii Pictura este una din cele mai vechi manifestări de artă plastică dacă se iau în consideraţie ansamblurile zugrăvite pe marile suprafeţe ale peşterilor .Sticla colorată.palatelor etc.restauratorul improvizat.De aceea la baza conservării şi restaurării nu poate sta decât o riguroasă cercetare ştiinţifică.Trebuie cunoscută natura.-straturile subţiri de substanţe organice.iar pentru măsurarea luminii luxmetrul.Pictura rupestră şi apoi pictura murală (realizată pe suprafaţa zidită).sursa şi întinderea unor reacţii dezlănţuite din multiple cauze.verniuri.pielea.Combaterea consecinţelor unor degradări implică decoperirea cauzelor care le-au provocat.coloranţi.nu doar prin originea lor indepărtată . 7 .lacuri.a picturii etc.

Altamira-Spania.În România picturi rupestre se află la Basarabi.romanică.De aceea o pictură trebuie privită în totalitatea structurii sale fizicochimice.valoarea estetică dar şi starea de conservare.Tassili-Africa .care solicită o atenţie aparte Clasificarea picturii după natura suportului 1.gotică.Pictura parietală rupestră este aşternută pe pereţii de stâncă acoperit uneori cu 1-2 straturi subţiri de preparaţie (ex: peşterile Lascaux-Franţa.acoperiţi cu multe straturi de preparaţie -tencuială(palatul din Cnossos-Creta .artistului vremii sau a atelierului de origine -aprecierea calităţii de ordin tehnic şi artistic ale lucrării -determinarea stării de conservare şi a cauzelor de degradare -stabilirea metodelor corespunzătoare de conservare şi restaurare Pictura are o structură constituită dintr-o serie de straturi cu însuşiri şi reacţii fizice şi chimice diferite.în arta bizantină.luînd în considerare următoarele elemente: -natura suportului -stratul de preparaţie (grundul) care poate varia în raport cu suportul -stratul pictural propriuzis determinat la rândul său de tehnica utilizată şi adaptată în funcţie de suport şi preparaţie (grund) -natura şi componenţa verniului protector Între toate aceste componente există o corelaţie şi interacţiune reciprocă.renaştere până in epoca contemporană) 8 .cercetarea este complexă şi priveşte deopotrivă.ca şi a celorlalte obiecte de artă.materialul.Pentru a pătrunde tainele picturii şi a-i înţelege reacţiile la mediul înconjurător este strict necesară cunoaşterea materialului ei component şi a procedeelor meşteşugăreşti prin care a fost realizatăPrin această dublă cercetare se pot preciza următoarele date esenţiale: -autenticitatea sau contrafacerea picturii -intervenţiile ulterioare -delimitarea ariei geografice din care provine pictura -stabilirea meşterului.Murfatlar şi Corbii de Piatră) 2.conţinutul de idei.Pictura murală realizată pe pereţii de piatră cioplită sau de zidărie.În studierea unei picturi.

Pictura în acuarelă care are ca liant de bază guma arabică la care se adaugă alte ingrediente .Cehia.Pictura pe lemn în care sunt cuprinse tablourile.Pictura în encaustică sau cu ceară de albine 2.vegetală sau animală.Pictura în ulei unde liantul principal al pigmenţilor de culoare este uleiul sicativ de in .Pictura în frescă unde după o tehnică specifică pigmenţii se dizolvă în apă şi sunt încorporaţi în apa de var 4.Pictura practicată pe fildeş.lambriurile locuinţelor lumii medievale.prin procedura de maruflare.cleiul vegetal.cânepă.Ulterior pictura pe pânză este aplicată pe pereţii monumentelor de lemn sau de zid.Polonia.fiere de bou.cleiuri din plante.cleiuri de oase etc 3.suc de smochin.Slovacia.piele realizată în lumea antică şi medievală pentru ilustrarea manuscriselor sau la împodobirea obiectelor de uz casnic şi a interioarelor luxoase (pielea de Cordoba-Spania) Clasificare după natura liantului Liantul este substanţa în care se dizolvă şi se leagă pigmenţii de culoare.plafoanele.Tot aici sunt cuprinse şi pictura de pe pereţii lăcaşurilor de cult construite din lemn.pictura în tempera care poate fi realizată pe zid cu tencuială (pictură murală) sau pe suport rigid-lemn sau pânză (pictură de şevalet) care foloseşte în componenţa sa caseina (brânză de vaci degresată şi var).mierea de albine.tâmplele.Pictura în culori acrilice Sub raportul concepţiei care se leagă direct de tehnica şi de locul pe care-l ocupă în spaţiul public .icoanele.mobilierul şi unele elemente arhitectonice.floarea soarelui etc 6.os .pictura se împarte în trei genuri de bază: 9 .pictura se împarte în: 1. uleiul de mac .altarele.Pictura pe pânză sau mătase este practicată în extremul orient şi sporadic în arta bizantină.Pictura pe pergament.dar care prin funcţiunea sa se consideră pictută murală.În funcţie de aceste elemente.sidef etc realizată în antichitatea asiatică.Liantul poate fi de origine : minerală.gălbenuş de ou sau oul întreg.nucă.deosebindu-se prin suport.(pânza lipită cu maruflu-clei obţinut din secară) 5.fierea de bou etc 7.Pictura în guaşe unde se foloseşte ca liant al pigmenţilor de culoare guma arabică sau uleiurile de migdale 5.Pictura pe papirus şi hârtie practicată din antichitatea egipteană până astăzi 6.uşile.România (Maramureş) 4.africană 7.Astfel de picturi s-au păstrat în ţările scandinave.3.

Miniatura care a avut un rol deosebit până la apariţia tiparului.etapele de zugrăvire şi intervenţiile ulterioare b.este legată de textul pe care-l deserveşte Fiecare dintre genurile de pictură îşi are legile sale proprii sub raportul concepţiei.determinarea artistului sau a echipei de meşteri care au colaborat la executarea simultană.al formei şi conţinutului.inclusiv a celei murale.1.notate pe releveu:Fotografierea în detaliu al diferitelor maniere de lucru particulare operei.Cercetarea straturilor de preparaţie care au constituit suportul pe care s-a aşternut stratul de culoare 2.dar şi al tehnicii.estetc.şcolilor străine 10 .Distribuţia iconografică înregistrată printr-un releveu foarte amănunţit.al conceptului unui curent.slujeşte monumentul pe care-l decorează 2.Cauzele distrugerii şi procedee de conservare Înainte de a cunoaşte factorii de degradare şi condiţiile de conservare a picturii în tempera.pictura de şevalet în general de dimensiuni mai mici.succesivă a ansamblului c.se impune analizarea lucrării după următoarea ordine: 1.particularităţile de tehnică şi concepţia autentică a fiecărui artist d.Culegerea probelor şi înregistrarea straturilor de preparaţie din diferitele zone ale ansamblului 3.Analiza chimică a stratului pictural 4.al concepţiei.Pictura monumentală legată organic de structura unui edificiu şi de raportul intern al formei.independentă de locul unde a fost realizată.Fotografierea scenelor în parte şi ordonarea materialului respectiv.într-un anumit atelier şi influenţele atelierelor .cu o tematică aparte (portret.fiind destinată la dimensiuni reduse.Lectura şi transcrierea tuturor inscripţiilor de pe peretele aflat în cercetare 6.în funcţie de releveul întocmit 7.destinaţiei.fiecare scenă şi cadru primind un număr de ordine 5.a materialeloe utilizate etc Pictura în tempera pe zid.încadrarea picturii din punct de vedere istoric.tehnologiei de realizare .peisaj.natură moartă) 3.se supune arhitecturii.din compararea cărora cu alte lucrări se pot trage concluzii de ordin istoric şi artistic al celor ce urmează : a.are carater monumental.Fotografierea în ansamblu şi detaliu al zonelor deteriorate.

aerisire etc.în care să fie înregistrate zonele degradate.Substanţele chimice care se produc din pricina acestor reziduri acoperă pictura cu un strat negru care-i răpeşte strălucirea coloritului. 11 .e.Se va cerceta apoi rezitenţa fiecărui pigment în funcţie de liantul folosit de meşterul pictor.Când pictura este degradată din cauza gradului de umiditate.atunci când monumentul este foarte degradat şi nu există soluţii pentru păstrarea picturii la faţa locului .Studierea cauzelor de degradare a pigmenţilor se realizează la lumină razantă.Pictura este de asemenea sensibilă la poluarea aerului prin emanaţia gazelor din oraşele industriale.acţionând chimic asupra pigmenţilor.dacă nu este făcută cu maximă responsabilitate.Când pictura este extrem de veche şi de deteriorată aceasta poate fi analizată la lumina ultravioletă.De aceea se impune ca restauratorul să cunoască aprofundat tehnicile vechi şi materialele utilizate în trecut de către diferitele şcoli de pictură.Pe baza tuturor acestor observaţii amănunţite.să fie detaşată pentru a fi protejată în muzeu.Când se studiază posibilitatea de extragere a picturii de pe suport.De cele mai multe ori această detaşare.precum şi formarea stratului de salpetru (azotat de sodiu ).care va lămuri cauza bolii de natură chimică.producând de multe ori înlăturarea straturilor de suport .filtrată.O mică parte a acestei zone de pictură va fi supusă analizelor de laborator.in situ.apreciera calităţilor de ordin tehnic şi artistic ale picturii În afară de această cercetare analitică.apelând permanent la cercetarea chimică a pigmenţilor în laborator.Apa de infiltraţie (streaşină.Astfel sunt vizibile fisurile răspândite asemenea unei pânze de păianjen.se pot trage concluzii cu privire la posibilitatea ca în cazul picturii murale lucrarea să rămână fără pericol in situ (pe loc ).prin frecarea uşoară cu un tampon de vată umedă într-un colţ al lucrării.artişti.cercetarea picturii murale se face vizual şi fotografic.pod )poate avea consecinţe grave deteriorând stratul pictural . În aceste cazuri .Cel mai dăunător este umezeala.grund .înseamnă că a fost atacată de microorganisme sau de o eflorescenţă de săruri.care exercită o acţiune de distrugere de ordin fizic şi chimic a picturii.trebuie să se încerce mai întâi rezistenţa ei la umezeală.tencuială. înseamnă deteriorarea ansamblului arhitectonic.biologică.Prin tatonare cu lovituri de deget se pot descoperi desprinderile de suport a straturilor de preparaţie.starea de conservare şi gradul de urgenţă al măsurilor ce trebuie luate dacă pictura suferă din cauze ce nu suportă amânare (umiditatea).Dacă nu există nici un alt mijloc de păstrare pe loc .Această operaţiune trebuie socotită ca o măsură excepţională care nu se aplică decât în cazuri extreme .Dacă pictura prezintă pete cu aspect ceţos.este necesar luarea măsurilor locale.burlane.Alt factor de degradare a picturii murale şi a mobilierului cu stucatură policromă este fumul de lumânare. Cunoaşterea cauzelor degradării Principalii factori de distrugere a picturii murale sunt legaţi direct de cauzele care contribuie la degradarea monumentelor de arhitectură.este necesară întocmirea unei fişe de sănătate .care favorizează apariţia şi dezvoltarea unor microorganisme.de ventilaţie.a picturii în sine.

frotiuri originale.preparaţia de grund propriuzis 3.deoarece pâinea prea uscată poate zgâria suprafaţa pictată.Consolidarea . Pictura în ulei.dar fără a afecta stratul de culoare.care este o soluţie chimică special preparată pentru dizolvarea şi îndepărtarea acestui strat de murdărie . urme de praf.Solventul în acest caz trebuie să aibă o concentrţie slabă.factori şi condiţii de degradare Analiza picturii vechi ca şi durabilitatea acesteia .În general se incearcă curăţirea uscată cu miez de pâine .Transferul picturii murale şi curăţirea Curăţirea de praf se poate realiza cu o perie moale cu foarte mare prudenţă.care este foarte migăloasă.stratul de încleiere preliminară 2.dar care dă cele mai bune rezultate.suportul flexibil -pânza 2.verni original.În funcţie de grosimea prafului.detalii 8.În funcţie de starea picturii murale .eboşa de culoare 6.pictura propriuzisă 7.În acest caz se va lucra cu prudenţă.stratul de amorsă 4.verni final de protecţie aplicat în timpul restaurărilor.Succesiunea de straturi ce alcătuiesc o pictură ce urmează a fi conservată: 1.(în acest caz se poate folosi miez de pâine sau cartof).datorită toxicităţii sale.de o mai mică importanţă a picturii şi nu în zonele foarte vizibile şi importante.al stratului de murdărie.fixarea stratului pictural şi de preparaţie 2.O substanţă chimică recomandată este tetraclorura de carbon .fiind şi cea mai inofensivă.sau pâinea prea moale poate antrena şi adera la stratul de culoare.pentru a nu zgâria.glasiuri.Prima regulă de precauţie în utilizarea soluţiei este încercarea acesteia pe o porţiune redusă.deteriora stratul pictural.al fumului de lumănare.Durabilitate.velaturi.dar care trebuie să fie folosită cu multă precauţie . retuşuri.fum etc Trăinicia picturii în ulei depinde de următoarele condiţii : 12 .desenul 5.arată grija pe care pictorii de altădată o acordau tehnicii meseriei lor şi confirmă calitatea superioară a materialelor pe care aceştia le foloseau.se pot demara următoarele măsuri pentru conservarea ei: 1.curăţirea se execută cu un solvent.repictări.

Cantitatea de ceară de până la 33% faţă de uleiul de in. în compoziţia culorilor de ulei liantul este uleiul gras simplu.(abia după 70-80 de ani evoluţia uscării uleiului din stratul de culoare incetează).în proprietăţile lor liante.materialele care au constituit grundurile acesteia 2.Tehnica preparării culorilor de ulei foloseşte doar uleiurile care sunt purificate şi înălbite într-o anumită perioadă de timp.ceară.de nucă.Acolo unde apare adăugată ceara de albine alături de ulei şi răşină . arată că există o deosebire esenţială a compoziţiilor acestora .ci doar o perioadă de timp de la pictare.sicativi etc.devine materia solidă care asigură trăinicia picturii. substanţe cu putere de legătură mai mare decât aceea a uleiurilor de astăzi.Compoziţia materiei liante a culorilor de ulei este foarte variată în pictura de astăzi : uleiul de in care are prioritate datorită calităţilor sale .de mac.pigmenţilor 4.După aceea toate fenomenele de degradare care se produc.Suporturile pe care a fost realizată.aceasta trebuie dizolvată cu terebentină. va produce un strat solid cu aspect mat.dar care se află într-o bună stare şi în straturile culorii nu se observă cracluri.Modul de păstrare .Procesul chimic al uscării uleiurilor grase nu se desfăşoară continuu.tehnicile.damar etc).după care procesul de uscare se opreşte.Există multe opere pictate executate la începutul sec.) O cercetare ştiinţifică a uleiurilor brute şi a celor polimarizate şi oxidate prin diverse metode .care definesc opera..terebentina.Această teorie asupra procesului uscării uleiurilor grase se confirmă în practică.Metodele .pigmenţii 3.Materialele colorante utilizate.trebuie avut în vedere în primul rând materia liantă (care leagă particolele de material de umplutură la grund şi particole de pigment la culoare) a preparaţiei de grund şi a pigmenţilor din stratul de culoare.toate modificările care se produc în straturile picturii sunt de natură fizică.in componenţa corora intră ceara de albine şi o serie de răşini naturale.În alte cazuri.Compoziţia materiei liante a culorilor. fără nici un adaos de răşini (mastic.damar etc.al XIX-lea când materia liantă era compusă doar din ulei.Calitatea verniului protector 5.Această compoziţie de ulei. 13 .uleiuri prelucrate printr-un procedeu complicat (fierberea pe foc lent sau oxidate la lumina soarelui şi amestecate cu diverse răşini –mastic.Vechii maeştri întrebuinţau ca materie liantă a culorilor.tehnologiile de pictură 6.atât fizică cât şi chimică .floarea soarelui .depozitare Când se stabileşte gradul de durabilitate a unui gen de pictură.1.răşină dizolvată cu terebentină .ceară şi fără o prelucrare deosebită . Introducerea lacurilor şi a balsamurilor de ulei contribuie la durabilitatea stratului pictural.

la care se adaugă degradarea sub aspect biologic.Din cauza scimbărilor prea bruşte de temperatură şi umiditate .Îndepărtarea verniului de răşină este o operaţie dificilă.umiditatea peste anumite limite.deteriorând tonul şi stabilitatea picturii.dar şi de grund –preparaţie etc.La toate acestea se adaugă deteriorarea sub acţiunea mecanică şi fizică sub forma distrugerii.temperaturile extreme.Calitatea ţesăturilor de pânză destinate picturii diferă în funcţie de natura fibrei şi de tehnologia de fabricaţie.al opacizării verniului.decolorarea straturilor de pelicule colorate.manipularea .poate distruge stratul de culoare .Aceşti pigmenţi intră în combinaţia chimică cu uleiul.ferit de praf etc) În ceea ce priveşte suportul pe care este realizată pictura .Procesul de degradare al picturii pe pânză acţionează la nivelul compoziţiei fizico-chimice şi al naturii componentelor materialelor sale.temperatură.deformării suportului pânzei.reducând durabilitatea Principalele cauze ale degradării picturii pe pânză : lumina directă a soarelui .până când stratul de verni se va deteriora .poate favoriza apariţia anumitor degradări : apariţia lacunelor în stratul de culoare sau de preparaţie-pierderea anumitor zone .aer.slăbesc stratul de pictură.O pictură vernisată va fi protejată parţial o anumită perioade de ani .fisurarea şi craclarea stratului de culoare.durabilitatea (ultramarinul şi pigmenţii din argile) 3.Pigmenţii obţinuţi pe bază de plumb.acolo unde există 14 .pot apărea modificări în ceea ce priveşte structura la suprafaţă dar şi în profunzimea straturilor succesive.deoarece dacă nu este făcută corespunzător.dar şi întinderi şi gonflări ale suprafeţei.velaturilor.Precizări: 1.cobalt .se va înnegri (boala verniului)şi la operaţia de conservare va trebui înlăturat. 2.craclurile.mangan şi crom grăbesc uscarea uleiurilor şi întăresc în acelaşi timp startul de pictură în ulei.din anumite puncte de vedere.al şasiului.fragilizări şi ruperi ale fibrelor textile de pânză.transportul etc.Două condiţii esenţiale rămân : evitarea picturii de contactul direct cu aerul viciat şi intemperiile sale şi evitarea contactului cu lumina prea puternică.Excesul de ulei din culori dăunează picturii prin îngălbenire .În ceea ce priveşte pictura încă nevernisată cu stratul protector de verni (damar.cum ar fi craclarea.Procesele fizice produc modificări în structura fizică a picturilor pe pânză.Celelalte procese de degradare de natură fizică pot fi intr-o oarecare măsură reversibile. faţă de suportul rigid (lemnul).procese de exfoliere.dar şi prin distrugerea materialului textil organic al pânzei.Din această categorie unele procese sunt ireversibile .cum ar fi .Pânza fiind cel mai dificil şi fragil suport de pictură .fragilizarea anumitor porţiuni din materia colorată sau grund.cele fizice pot avea până la un punct caracter reversibil.aerul viciat.ale glasiurilor.prin detaşarea faţă de suportul pânzei.O modalitate de păstrare a picturii ar fi acoperirea cu un strat protector de sticlă care să-i asigure un fel de microclimat ideal constant (lumină.cum ar fi deformarea pânzei.acesta poate fi lemnul sau pânzafiecare cu neajunsurile sale .Dintre aceste cauze .umiditate.contactul cu aerul şi lumina moderată o ajută.desprinderile de strat pictural.mastic).Culorile care absorb umezeala din aer (hidroscopice).

Deasemeni pânza ca suport flexibil al picturii necesită doar o preparaţie de grund subţire şi elastică pentru a reacţiona uşor la variaţiile de mediu .iar culorile erau secătuite de cantitatea necesară de ulei .30) 4.Din cauza caracteristicii higroscopice a fibrelor de pânză ..să absoarbă uleiul din stratul de culoare.trebuie ştiut că el provoacăfoarte repede unele cracluri caracteristice care se propagă în paralel cu fibrele (Marc Havel ..Fibrele textile ale pânzei reacţionează permanent la variaţiile de umiditate.creind o zonă îngălbenită.făcându-le friabile.Componenţa grundului cât şi compatibilitatea elementelor sale este definitorie pentru starea de conservare a picturii pe pânză.încălcându-se regula slab pe gras.Tot aici Havel subliniază faptul că o preparaţie prea grasă în ulei este dăunătoare .pp.Degradările stratului de preparaţie sau grund poate avea efecte nedorite în trăinicia picturii.mai ales cu pictura în interior sunt alte cauze ale neglijenţei umane.dar şi cel mai supus alungirii..Meridiane.Tehnica tabloului.Bucureşti.iar schimbările de umiditate fac suprafaţa fibrelor să difere (Marc Havel .45-46).grund şi fibrele textile ale pânzei cu urmări grave.O încleiere prea slabă a pânzei duce la obţinerea aspectului prea mat al suprafeţei.Cât despre bumbac.iar rezistenţa la rupere scade.pe ambele feţe 2.deoarece uleiul în exces migrează la suprafaţa culorilor.Deteriorarea rapidă la presiune şi ruperea în timpul deplasării sau a transferului pânzei atunci când acesta este scoasă de pe şasiu şi rulată sub formă de sul .Bucureşti.Un grund care este prea absorbant va slăbi culoarea de liantul necesar .Grundul trebuie să asigure legătura dintre pânza ca suport şi stratul de culoare şi să reducă mişcările pânzei la interacţiunile din mediul înconjurător.Astfel culorile rămân lipsite de liantul necesar.să migreze fondul absorbant al preparaţiei.diferiţi pigmenţi)..temperatură şi umiditate fluctuantă.datorată variaţiilor de umiditate. 3.În general compoziţia de bază a unui grund tradiţional cuprinde :materialul de umplutură (cretă..Bucureşti.apa.iar un grund prea gras va împiedica adeziunea culorii .Degradările cauzate de dilatarea şi contractarea la variaţiile de umiditate ale atmosferei va duce la tensiuni diferite între stratul de culoare .săpun).29)Aceste efecte au consecinţe grave şi asupra stratului de grund şi culoare care duce la desprinderi şi cracluri .p.Meridiane.Orice ţesătură depinde de starea higrometrică a atmosferei. un anumit grad de higroscopie în funcţie de compoziţia grundului.sicativanţi(miniu de plumb).Pânza de in este materialul textil cel mai absorbant.În acest fel pânza era cuprinsă de prea mult ulei .Meridiane.p.făcând să migreze.Tehnica tabloului. (Marc Havel .prin modificarea volumului fibrei şi frecarea mecanică dintre urzeală şi băteală.făcând-o friabilă şi pulverulentă.Corozivitate şi permeabilitate faţă de vaporii de apă şi gaze .Acţiunea directă a apei este primejdioasă pentru 15 .iar culoarea devenea prea mată.Tehnica tabloului.lianţi de tipul uleiurilor sicative)..Principalele degradări ale pânzei ca suport flexibil în pictura de şevalet : 1.Această compoziţie a grundului trebuie să fie apropiată ca reacţie la dilatarea şi contractarea la variaţiile de umiditate cu cea a pânzei şi a stratului de culoare.adezivi sau lianţi care leagă particolele materialului de umplutură (cleiuri de origine animală..plastifianţi (miere.se produc aceste dilatări şi constrângeri ale suprafeţei .În acelaşi timp grundul trebuie să asigure buna adeziune a culorii prin reglarea absorbţiei liantului din culoare...

Alterări ale stratului pictural din cauza înnegririi sau îngălbenirii liantului poate constitui un factor de degradare.Alte tipuri de deteriorari vizibile la suprafaţa picturii sunt embuurile care se deosebesc prin micile suprafeţe de culoare mată .Alte tipuri de degradări şi deteriorări ale verniului se datorează variaţiilor de temperatură şi de umiditate. 6. Deteriorări ale verniului se pot observa şi în urma reacţiilor chimice .transformându-se în strat pulverulent.a raporturilor cantitative dintre componentele grundului (materia de umplutură.Alterări din cauza difuziei şi trecerii –migrării unei culori în altă culoare sau a penetrării unei culori spre suprafaţa exterioară.Unele deteriorări pot să apără din cauza mişcării suportului care a pierdut din elasticitate.Înnegrirea verniului se poate datora compoziţiei atmosferice şi iluminării nepotrivite.a proceselor termice care duc la aspectul de coajă de portocală şi craclări. 7.uleiul.O altă explicaţie a albăstririi verniurilor este umiditatea sau când pictura este mai rece la suprafaţa sa decât aerul din mediul înconjurător.apa.provocând înnegrirea grundului şi murdărirea tuturor straturilor picturii în ulei (degradare iremediabilă).dar şi componenţei sale .opacizarea şi matizarea verniului este de asemenea un alt factor de degradare .datorat condiţiilor externe de climat atmosferic.iar pigmenţii pe bază de plumb se alterează în amestec cu cele pe bază de crom.Degradarea verniului poate fi cauzată de alterarea chimică sau biologică .îngălbenirea.Îmbătrânirea verniului.Havel aminteşte faptul că dacă suportul este de tip flexibil. datorate greşelilor de execuţie şi nerespectării timpilor de uscare dintre stratul de culoare şi vernisare.uleiului de către un strat aflat dedesupt.antisepticul etc). 5.La aceste alterari se adaugă procese chimice de oxidare a peliculei de culoare.îşi schimbă nuanţa iar straturile de glasiuri şi velaturi foarte subţiri dispar în timp.sfărâmicios prin pierderea aderenţei la suprafaţa de culoare .trebuie ca preparaţia să ofere o supleţe cel puţin egală.şi a modului de preparare pentru a preveni pe viitor deteriorarea picturii.Culorile instabile la lumină.Efectul acestor embuuri se se observă sub forma unor tonuri uşor albăstrii ca un abur.Bucureşti. din cauze ale combinaţiilor nepotrivite dintre pigmenţi.Se cunoaşte faptul că albastrul de Prusia se alterează în amestec cu galbenul de crom.Pe de altă parte degradarea liantului poate face stratul de culoare mai friabil. 16 .p.chiar dacă grosimea eitrebuie să fie destul de marepentru a nivela perfect suprafaţa (Marc Havel .prin modificarea nuanţei şi tonului de culoare.Sub influenţa umezelii din aer.lacurile de origine vegetală se decolorează în timp.din contactul cu anumiţi pigmenţi din stratul de culoare.excesul de ulei din grund este supus descompunerii.stratul de culoare lipsit de elasticitate.din cauza absorbţiei prea rapide a liantului .În ceea ce priveşte prepararea suporturilor de pânză M.Alterări ale stratului pictural din cauza naturii pigmentului care prin oxidare duce la modificări cromatice .Alterări care apar în timp ca reacţii chimice .Tehnica tabloului.se decolorează.De aceea este nerecomandabilă spălarea cu apă a tablourilor vechi şi a celor ce prezintă cracluri.care se văd prin mici fisuri sau pete albăstrui.Meridiane.liantul de clei.37)De aceea o deosebită atenţie trebuie acordată reţetelor de preparare a grundurilor .

Bucuresti.The restauration of paintings.L.Specialiştii din domeniul restaurării şi conservării operelor de artă .Bucureşti.Teoria restaurarii. De Stat pentru Literatură şi Artă.E.E. Bibliografie: -Baroni.I.Editura Sophia.A.1952 .1966 17 .I.Bucureşti.1964 .Kiplik.1980 -Iuliania.Havel.S.Editura Meridiane.Restauro e conservazione dei dipinti.1977 .1999 -Langlais.1992 .S.a patinei.Bucureşti.1953 -Knut.Editura Meridiane..Editura Sophia.S.L.I-Tehnica picturii vechilor maeştri . Nicolaus.D.Xavier de-La technique de la peinture a l’huile.În concluzie starea de conservare a unei picturi pe pânză depinde de mai mulţi factori care concurează.Bucureşti.Editor:Christine Westphal.Dionisie din Furna-Carte de pictură.A.a modificărilor cromatice.a repictărilor grosolane.Bucuresti.P.L. . Sandro.1979 -Dionisie din Furna-Erminia picturii bizantine.Bucureşti.Kiplik.P.1952 .Marc-Tehnica tabloului.Ed.I-Pictura monumentală.a depunerilor de murdărie .Kiplik. Liviu.Pictura în ulei.Bucuresti.prin expertiza stării de conservare vor determina tipologia defectelor şi deteriorărilor. Meridiane..în funcţie de gradul de deteriorare şi degradare care se observă în funcţie de natura proceselor de alterare şi de fenomenul de îmbătrânire a operei.D.. Grigore.P.A.P.L.Bucureşti..Flamarion.Bucureşti.tempera.Brandi.I-Acuarela.Paris.E.E.-Materialele colorante ale picturii.Fabbri Editori.Sigma Plus. Ed.D.Monahia-Truda iconarului.1996 -Bălănescu.2001 -Kiplik.Dicţionar de chimie.Cennini.dar şi a neglijenţei umane.S..Editura Meridiane.1959 -Lăzărescu.a intervenţiilor neprofesioniste.Deasemenea salvarea de la distrugere a operelor de artă are în vedere şi studierea fenomenului de îmbătânire ca proces evolutiv ce lasă amprenta timpului.Pictura în ulei.D.al degradărilor şi alterărilor care au survenit în timp. Cesare .pastel si desen.Bucuresti .D.1952 .1952 -Kiplik.pentru a stabili metodele prin care opera poate fi salvată prin conservare.A.2000 .Editura Tehnică.Cennino-Tratatul de pictura.

Editura Mitropoliei Banatului.sculptori si arhitecti.V.-Pictura-studiu tehnic.D.Editura Sophia.Giorgio-Vieţile celor mai de seamă pictori .Timişoara.Editura Marineasa.Meridiane.1976 -Mora .Bucuresti.Climatul :temperatura.2000 din -Ştefănescu.la care să anexaţi bibliografie de 4 autori.V.-Materiale si tehnica picturii.-Erminia picturii bizantine-dupa versiunea lui Dionisie Furna.-The matetials and Techniques of medieval Painting.1986 Laura.1998 Referat de 2-3 pagini.1962 -Verona.scris de mână.Editura Meridiane.lumina şi componenţa aerului 18 .G.Bucureşti. cu tema : Cauzele generale ale degradării picturii în ulei pe pânză.Paolo şi Meridiane. Paris.Editura Meridiane.C.1956 -Thompson.C.umiditatea.Bucuresti.Gilberte Emile-Restauration des peintures de chevalet.-Practica picturii în tempera.Dictionar de artă.2004 -Vasari.Editura Şcoala Superioară de Pictură Monumentala a Arhiepiscopiei Bucureşti.Bucureşti.I.1979 -Săndulescu–Verna.Editura -Săndulescu –Verna.Daniel.Philippot-Conservarea picturilor murale.Bucuresti.Londra.1973 -Thompson.-Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti.1943 -***.A.Office de Livre.-Mâle.D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->