Sunteți pe pagina 1din 21

EDUCATIE ANTREPRENORIALA 1.Forme de organizare a activitatii economice din Romania! P.F.- persona fizica; A.F.- asociatia familiara; S.R.L.

-societate cu raspundere limitata; S.A.-societate pe actiuni; S.C.S.-societate in comandita simpla; S.N.C.-societate in nume colectiv. * societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) este o societatede capitaluri, in care raspunderea fiecarui asociat se realizeaza doar in raport cu suma de bani, ce reprezintaparticiparea sa sau cu alte cuvinte obligatiile sociale suntgarantate cu patrimoniul, iar asociatii raspund numai pana lalimita capitalului social subscris. * Societatea pe actiuni (S.A.) - este forma de societate, carese utilizeaza mai ales atunci cand este vorba de acumulareaunor capitaluri mari, pentru participarea la constituireacapitalului societatii, eliberandu-se titluri de valoare, numiteactiuni. 2.Caracteristicile unui contract de societatate. caracter consensual un contract de societate se incheie prin simplulacord de vointa al partilor; caracter patrimonial asociatii determina structura de organizare,cantitatea, calitatea si componenta bunurilor din patrimoniu; ei precizeazadurata si modul de functionare al firmei si adopta criterii de repartizare abeneficiilor; caracter oneros scopul constituirii societatii comerciale respective esteacela al obtinerii de foloase, respectiv de profit; caracter comutativ

in sensul ca obligatiile asumate de fiecare asociatsunt precis determinate din momentul constituirii societatii; caracter comercial scopul incheierii contractului de societate este acelade desfasurare a unor acte de comert (vanzare de bunuri sau servicii catrepopulatie).3.Ce este patrimoniul unei firme? Patrimoniul ansamblul tuturor bunurilor mobile si imobile de care dispuneo intreprinderile sau o firma.4.Ce inseamna C.A.E.N. ; C.I.F. ; C.U.I. ? C.A.E.N. clasificarea actiunilor din economia nationala; C.I.F. cod unic de inregistrare fiscala; C.U.I. cod unic de inregistrare.5.Elementele componente ale unui plan de afaceri! precizarea identitatii firmei (denumirea societatii,simbolul,sloganul,emblema, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului,codul de identificare fiscala); structura juridica a societatii comerciale (S.R.L.;S.A.;S.C.S.;S.C.A.;S.N.C.); misiunea, viziunea si obiectivarea firmei; precizarea obiectivului de activitate si a domeniului de activitate din C.A.E.N resursele umane, financiare si materiale; produsul sau serviciul destinat populatiei; costuri de functionare, de distributie etc; studiul de piata, precizarea clientilor potentiali, marimea pietii dedesfacere, firmele concurente etc; campanie de promoare, de publicitate; dezvoltarea durabila

inscrierea in proiecte sociale, implicarea in protectiamediului etc.6. Ce inseamana un serviciu de catering? Serviciul de catering se bazeaza pe ideea de a adauga plus valoarealimentelor prin preparare, ambalare in recippiente de unica folosinta, decorareameselor si transport pana la client, astfel incat clientul sa economiseasca timp sisa manance confortabil.7.Care sunt resursele necesare derularii unei afaceri? resurse financiare principalele surse de imprumut financiare sunt:bancilecomerciale, camatarii, programe de finantare europeana, imprumuturiguvernamentale, leasing-ul; resurse umane sunt reprezentate de personalul apt de munca caretrebuie sa aiba varsta legala si sa fie apt din punct de vedere medival; resurse naturale reprezinta factori de productie primari, resurse care nuau trecut prin nici un proces tehnologic (minereuri, solul, apa, petrol, gaze); bunuri de capital capitalul fix & capitalul circulant. 8.Ce este capitalul fix (exemple)? Capitalul fix(K f ) este reprezentat de bunuri care se utilizeza o perioadaindelungata de timp, suferind o uzura fizica si una morala, prin participarea la maimulte procese de productie.exemple: cladirea; masinile; uneltele; utilajele; calculatoarele; mobilierul;telefoanele etc.9.Ce este capitalul circulant (exemple)? Capitalul circulant(K c ) este reprezentat de bunuri care se utilizeaza osingura data, la un singur proces de productie.exemple: materia prima; benzina; energia electrica; gazul;

apa(tehnologica);ata; motorina; uleiurile de masina etc.10.Ce este uzura morala a capitalului fix? Uzura morala a capitalului fix reprezinta depasirea tehnologica.11.Ce reprezinta amortizarea si cum se calculeaza? Amortizarea reprezinta recuperarea in timp a cheltuielilor efectuatepentru capitalul fix si se calculeaza ca raport intre pret si timpul utilizarii in luni, abunului respectiv.12.Formula costului total si a profitului.13.Ce este cifra de afaceri a unei firme? Cifra de afaceri a unei firme(QP) reprezinta volumul total al incasarilorunei firme. QP = CT Pr = 0 QP > CT Pr > 0 , firma lucreaza in profit; QP < CT Pr < 0 , firma lucreaza in pierdere. 14.Ce reprezinta organigrama unei firme? Organigrama unei firme reprezinta aranjarea ierarhica si functionala apersonalului, a posturilor din firma respectiva.15.Modalitati de promovare a produselor si serviciilor: * afisele publicitare; reclamele difuzate radio/TV; brosuri; monstre gratuite; * sponsorizari; concursuri; conferinte; tombole;programe de fidelitate;bonusuri etc.16.Tipuri de raspundere in afaceri. tPA Kf sm C C CT CT QPP r cm K AC cfm KKC raspunderea penala presupune savarsirea de infractiuni care sunt celemai aspru pedepsite de lege (inchisoare);

o exemple de infractiuni: inselaciunea, delapidarea,falsificarea de moneda, falsul intelectual indeclaratii, uz de fals, falsificare unor documente etc.. raspunderea contraventionala presupune savarsirea de contraventiisau de fapte care presupun un pericol social mai redus decat infractiunile.Se aplica amenda contraventionala sau inchisoare contraventionala; o exemple de contraventii: sustragerea de la plata taxelor si impozitelor, nedeclararea veniturilor sau abunurilor supuse impozitarii, neintocmirea la termena documentelor contabile etc.. raspunderea disciplinara presupune savarsirea unor fapte cu ogravitate mai mica decat contraventiile si se refera, de regula, la relatiadintre angajat si antreprenor. o exemple de fapte penalizate disciplinarii: intarziereala serviciu, acte de violenta verbala si fizica,consumul de bauturi alcoolice la serviciu; sesondeaza cu desfacerea contractului de munca,penalizare la salar, excluderea din domeniulrespectiv etc..17.Fata de cine avem raspunderi in afaceri? fata de cienti (garantie pentru produsele vandute, service, informarecorecta); fata de angajati (remunerare echitabila/salariu convenabil, dezvoltareprofesionala, respect pentru viata personala, posibilitatea promovarii); fata de actionari (gestiune corecta, loialitate, informare permanenta,transparenta); fata de comunitate (implicarea in proiecte de proiectie a mediului,contributii la rezolvarea problemelor sociale, respectarea diversitatilorculturale, sponsorizari, donatii etc.).

18.Principiile unei actiuni etice. principiul general actioneaza in asa fel in care ai vrea ca altii sa te trateze pe tine (ce tie nu -ti place , altuia nui face); principiul utilitar actioneaza in asa fel incat sa fii cat mai util pentru catmai multi oameni;

principiul profesional trebuie sa-ti manifesti competentele profesionaleastfel incat sa poti fi apreciat si sa reprezinti un model pentru colegii deaceeasi profesie; principiul testului TV actioneaza in asa fel incat daca ai fi in fata uneiaudiente nationale sa te simti confortabil justificand deciziile tale; principiul legalitatii sa actionezi intotdeauna in conditii de legalitate,intrucat legea este baza oricarei etici; principiul celor patru intrebari esti in regula daca raspunzi cu DA laurmatoarele intrebari: Decizia ta este sicera? Decizia ta este corecta pentru toti cei influentati de ea? Decizia ta va aduce avataje cator mai multi oameni? Decizia ta va contibui la consolidarea intelegerii dintre oameni?19.Forme de piata economica.Ce reprezinta cererea si oferta in fiecare forme depiata. piata bunurilor si serviciilor cererea este reprezentata de consumatori,fiind cantitatea dintr-un bun sau serviciu, pe care ei pot si doresc sa ocumpere, iar oferta este reprezentata de producatori, fiind cantitateadintr-un bun sau serviciu, pe care acestia pot sa o produca si sa o vanda; piata monetara cererea de bani de la populatie si de la firme, oferta debani de la B.N.R.; masa monetara = cu cantitatea totala de bani dineconomie (bani numerar sau lichizi/CASH si bani scripturali sau moneda decont); piata financiara

piata capitalurilor, se executa tranzactii cu actiuni siobligatiuni; cerere de actiuni si obligatiuni din partea populatiei si oferta deactiuni si obligatiuni care vine de la bursa de valori si de la trezorerie;

piata fortei de munca oferta vine de la persoanele care vor sa seangajeze, cerere de forta de munca vine de la angajatori; piata schimburilor valutare efectuate de casele de schimb valutar(cerere sau oferta de moneda straina).20.Forme de piata in functie de concurenta. CONCURENTA PERFECTA MONOPOLISTA OLIGOPOL MONOPOL OLIGOPSON MONOPSON NR.PRODUCATORImulti multi putini unu putini multiNR.CONSUMATORImulti multi multi multi multi 1-2consumatoriTIP DE PRODUSomogene diferent.calitativdif. calit. sica pretunic dif. calit. si capretdif. calit. si capretINTRAREAAGENTILORECONOMICIusoara usoara dificila blocata usoara usoaraINFLUENTEAZAPRETULlegeacererii sioferteilegea cereriisi ofertei producatorul producatorul consumatorul consumatorulEXEMPLE----------- companii bancileenergiaelectrica,gazul, apareprezentantiAVON,ORIFLAMEpapucimarimea 46

21.Atributiile O.P.C. : urmarirea calitatii produselor si serviciilor; urmarirea termenului de garantie; verificarea respectarii standardelor obligatorii de catre agentiieconomici; urmarirea mijloacelor de masurare a legalitatii si corectitudinii acestora; constatarea contraventiilor si aplicarea de amenzi; activitati de consiliere/informare si educare a populatiei; efectuarea de analize in laboratoare proprii; urmarirea vamilor si a tuturor produselor din import; confiscarea sau distrugerea produselor deteriorate; retragerea unor autorizatii de functionare; descoperirea produselor riscante sau periculoase.

22.Ce este o franciza? Franciza de activitate economica este tipul prin care cel care acorda franciza(francizorul) ofera beneficiarului (francizatul) intregul mod de realizare a activitatiieconomice (capacitati de productie, procedeuri de operare, firma, marcile,instructaj).