P. 1
limbajul mimico gestual

limbajul mimico gestual

|Views: 574|Likes:
Published by ghita333
psihologie
psihologie

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ghita333 on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

Curs nr.

1 Introducere în comunitatea persoanelor surde În ultimele trei decenii s-au amplificat preocupările faţă de persoanele cu handicap auditiv, mai ales în urma cercetărilor efectuate de lingvistul american William Stokoe în 1960, care a arătat că limbajul gestual al surzilor din America este un limbaj real ce are toate caracteristicile şi funcţiile principale ale limbajelor umane. Această observaţie uluitoare pentru acea vreme nu prea îndepărtată este astăzi extinsă la limbajul gestual al surzilor din toate ţările. Primele cercetări au fost urmate de tot mai multe investigaţii asupra „limbajului semnelor” desfăşurate de cercetători auzitori şi surzi, mai ales în Danemarca, Finlanda, Suedia, Spania, Franţa, Germania ş.a. În Statele Unite ale Americii şi în alte ţări s-au creat adevărate instituţii de cercetări asupra limbajului şi surditaţii şi s-a accelerat formarea de interpreţi în limbajul gestual şi a celui specific persoanelor cu surdocecitate. În cadrul unor prestigioase universităţi europene şi americane, cu colaborarea Asociaţiilor Naţionale ale Surzilor, aceste organizaţii au devenit tot mai active în lupta pentru recunoaşterea limbajului gestual şi obţinerea acceptării surzilor ca minoritate lingvistică în cadrul populaţiei majoritare. În ceea ce priveşte abordarea persoanelor cu handicap, în societate există actualmente două modele, unul medical, cu adânci rădăcini în societatea tradiţională, care consideră persoanele cu handicap ca fiinţe cărora le lipseşte ceva şi care au nevoie de protecţie şi de intervenţii în diverse sfere. Accentul este pus pe defectele pe care le are o persoană surdă în comparaţie cu o persoană auzitoare. Prin urmare, alegând persoana auzitoare ca ,,model”, obiectivul acestei concepţii este acela de a ,,vindeca” persoana surdă ca să obţină o vorbire şi un auz mai bun. Observăm că într-o societate de auzitori persoana surdă apare în rolurile consecutive de pacient al medicilor audiologi, de elev, de client al serviciilor sociale şi de angajat asupra căruia se năpusteşte o întreagă armată de educatori din şcolile speciale sau de masă, de logopezi care se străduiesc să-i facă „să vorbească normal”, de chirurgi experţi în implant cohlear, de consilieri pe probleme de sănătate mintală şi de orientare şcolară şi profesională, psihologi, asistenţi sociali, cercetători, preoţi, etc. H. Lane (1996), subliniază că toate aceste servicii şi intervenţii sunt necesare şi bine intenţionate iar unele dintre acestea sunt apreciate de persoanele surde. Această armată de profesionişti nu a reuşit, totuşi, să ducă la scăderea gradului de discriminare la care sunt supuşi surzii pe piaţa muncii şi nici la creşterea gradului de toleranţă al societăţii faţă de surzi sau a sprijinului de care au nevoie aceste persoane. Cei care se opun acestei perspective medicale sunt experţii în sociolingvistică şi antropologie culturală. Ei se concentrează pe ceea ce are persoana surdă, nu pe ceea ce nu are. Această abordare socio-culturală se bazează pe realitatea din

1

colectivitatea surzilor, pe experienţa pe care o au ei, pe modalităţile lor de a-şi rezolva problemele, pe resursele lor şi nu pe slăbiciunile lor care ar putea fi prezente şi în rândul auzitorilor. Un alt concept care ar putea fi abordat într-un viitor nu prea îndepărtat consideră aceste persoane ca o variaţie normală în cadrul populaţiei generale. Abordarea medicală datează de peste 300 de ani şi este profund ancorată în conştiinţa contemporanilor noştri, fiind reflectată în multe domenii ale vieţii cotidiene, dând naştere la atitudini discriminatorii ce iau uneori forme aberante. După cum se menţionează şi în „Manifestul disabilităţii (handicapului) în România”, persoanele cu disabilităţi nu sunt respectate ca persoane cu drepturi egale şi nu li se recunoaşte valoarea şi demnitatea umană. Deciziile care se iau la nivel legislativ au loc fără consultarea persoanelor în cauză şi de multe ori ele constituie o violare a drepturilor umane. Se cunoaşte că există numeroase tipuri de disabilităţi (intelectuale, fizice, motorii, psihice, etc.) care au unele elemente comune dar şi unele diferenţe specifice. Dacă comparăm aceste elemente comune cu valorile şi obiectivele comunităţii surzilor, vom constata că surzii au priorităţi cu totul diferite. În primul rând, surzii nu recunosc că au o disabilitate. Ei au propria identitate ca persoane surde în comparaţie cu, de exemplu, handicapaţii mental care de multe ori nu-şi dau seama ce sunt. Surzii nu cred că este ceva rău să fii surd şi de multe ori ei doresc să aibă copii surzi pentru a transmite cultura şi valorile ei (H. Lane, 1996). Apoi, persoanele cu disabilităţi urmăresc să obţină o mai bună îngrijire medicală, servicii de reabilitare şi de asistenţă personală (care să-i ajute să se îmbrace, să mănânce sau să-i plimbe) care să le ofere, în final, o viaţă îndependentă. Înterpreţii de care au nevoie surzii nu pot fi incluşi în categoria de asistenţi personali, deoarece aceştia îşi oferă serviciile atât pentru auzitori cât şi pentru surzi. Obiectivele principale ale surzilor se referă la recunoaşterea oficială a limbajului gestual, folosirea lui ca mijloc de instruire în şcoli, la locul de muncă sau a interpreţilor oriunde este nevoie pentru facilitarea comunicării cu autorităţile. Spre deosebire de auzitori care urmăresc integrarea surzilor în şcoli de masă, surzii consideră că au mai mult de câştigat în şcoli speciale, unde pot folosi limbajul gestual ca mijloc de instruire şi de socializare. Având un limbaj şi o cultură proprie, surzii caută interdependenţa pe care o găsesc la cluburile lor şi în cadrul evenimentelor speciale organizate de ei înşişi, spre deosebire de alte persoane cu disabilităţi care urmăresc o viaţă independentă şi se întrunesc mai ales din motive politice. Desigur, surzii sprijină mişcarea în favoarea drepturilor persoanelor cu disabilităţi într-un efort comun de promovare a propriei identităţi, pentru controlul destinului propriu şi pentru obţinerea unor drepturi, servicii şi legi care ar fi fost mult mai dificil de obţinut dacă ar fi luptat singuri, din cauza numărului mic de persoane surde. Din acest motiv persoanele surde s-au alăturat mişcării promovate de persoanele cu handicap şi au constituit Forumul Disabilităţii în Romania.

2

Se pare că ar fi mai corect să vorbim despre surzi ca persoane cu identitate proprie ca despre francezi, români, etc. şi nu ca despre persoane cu deficienţă de auz. Auzitorii au inventat acest termen bazat pe conceptul de disabilitate dar surditatea tot surditate rămâne chiar dacă este protezată, iar o disabilitate are şanse să fie vindecată prin diverse măsuri medicale şi recuperatorii. Spre deosebire de persoanele cu alte disabilităţi, surzii se diferenţiază de acestea în mare măsură. Astfel, profesioniştii auzitori care se ocupă de surzi îi consideră pe aceştia ca având o disabilitate cu atât mai serioasă cu cât surditatea este mai gravă. În schimb, surzii apreciază capacitatea de atenţie în mediul vizual şi limbajul gestual şi nu acordă atenţie aspectului medical al surdităţii. Ei îi consideră pe aceşti profesionişti ca având limite serioase în perceperea vizuală şi în limbajul vizualgestual precum şi atitudini greşite faţă de surzi. Aceştia îi blamează pe mulţi profesionişti auzitori care, deşi susţin că-i servesc pe surzi, nu pot să comunice fluent cu aceştia, fiind handicapaţi sub acest aspect. În orice caz, cele mai handicapante sunt atitudinile pe care le au mulţi auzitori faţă de surzi. Ei au alte valori legate de cultura şi de limbajul gestual al surzilor şi nu apreciază elocvenţa şi marea bogăţie de exprimare a limbajului gestual tocmai pentru că nu cunosc acest limbaj. Considerarea persoanelor cu handicap auditiv ca minorităţi culturale şi lingvistice reprezintă o idee care câştigă tot mai mult teren în ţările dezvoltate, datorită intensificării studiilor asupra limbajului gestual, a progreselor care au apărut în studierea culturii şi istoriei surzilor cu impact asupra legislaţiei şi a conştiinţei auzitorilor. Astfel, promovarea învăţării limbajului gestual la preşcolarii surzi, la părinţii lor şi la alte persoane auzitoare care doresc să devină interpreţi, predarea cursurilor de limbaj gestual în licee şi universităţi ca „limbi străine”, ca a doua limbă sau în scopul formării de interpreţi calificaţi, sunt doar câteva evoluţii recente care facilitează adoptarea modelului minoritar-lingvistic în tratarea persoanelor surde. Ca urmare a poluării industriale, sonore sau de altă natură precum şi a creşterii speranţei de viaţă, a crescut în ultimii ani numărul de persoane adulte cu pierderi auditive, dar s-a redus numărul de copii cu hipoacuzie, în urma monitorizării cuplurilor care ar putea da naştere la copii cu deficienţe de auz. La acestea se adaugă cei care, din cauza proceselor specifice îmbătrânirii ţesuturilor, auzul le-a scăzut semnificativ şi au nevoie de un aparat de amplificare a sunetelor. Statisticile recente arată că hipoacuzia ocupă locul 3 în ansamblul afecţiunilor datorate vârstei a III-a, după artrită şi hipertensiune arterială. Este interesant să menţionăm aici că afecţiunile vederii se situează pe locul 9, fapt ce trage un serios semnal de alarmă cu privire la importanţa ce trebuie acordată protezării auzului ca mijloc de păstrare a capacităţii de comunicare şi de facilitare a integrării sociale. Potrivit Rezoluţiei ONU deficienţa este definită ca fiind orice pierdere sau anomalie a structurii sau funcţiei psihice, fiziologice sau organice (anatomice); incapacitatea este consecinţa deficienţei, o restricţie sau lipsa a posibilităţii de a
3

efectua o activitate la parametrii normali; handicapul este dezavantajul rezultat din deficienţă sau din incapacitate, care limitează sau împiedică indeplinirea unui rol care este normal în raport cu vârsta, sexul, factorii sociali şi culturali (Rezoluţia ONU nr 37/52din 3 XII 1982 - Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap). În cazul nostru, o persoană cu pierdere auditivă poate să întâmpine dificultăţi de a continua activitatea anterioară dacă aceasta se baza pe comunicare cu publicul sau dacă auzul juca un rol esenţial (controlor de zbor, aviator, muzician ş.a.). Aici este nevoie de intervenţia societăţii pentru ca deficienţa sau incapacitatea să nu devină handicap. Handicapul descrie interacţiunea dintre persoană şi mediu cu concentrarea atenţiei asupra deficienţelor din mediul înconjurător, pentru a le elimina şi a permite acestor persoane cu handicap să participe în condiţii de egalitate De pildă, copiii cu hipoacuzii severe sau cu surditate urmează şcoli speciale, dar nu este exclusă frecventarea unei şcoli normale. În acest ultim caz, este nevoie ca profesorul să aibă unele cunoştinţe despre necesităţile unui copil cu hipoacuzie pentru a contribui la dezvoltarea lui normală. De pildă, acesta trebuie să conştientizeze importanţa mediului sonor pentru copilul hipoacuzic şi să creeze condiţii pentru ca acesta să poată participa la cât mai multe activităţi împreună cu colegii lui auzitori. De mare folos este aşezarea copilului în clasă, astfel încât să-l poată vedea în acelaşi timp pe profesor şi pe colegi când participă la lecţii. De asemenea, clasa trebuie să fie suficient de bine luminată pentru a permite citirea de pe buze. In acest sens este util ca elevul să fie aşezat mai în faţă pentru a vedea şi auzi ceea ce spun profesorii, dar mai important dintre toate aceste elemente este asigurarea unui sprijin în afara clasei la materiile pe care nu le-a înţeles. Acest sprijin ar putea fi asigurat acasă de părinţi, în limita posibilităţilor, sau de profesorii de specialitate, mai ales în clasele mai mari. De asemenea, protezarea adecvată a hipoacuzicilor duce la schimbarea structurii lor psihologice şi deschide o altă perspectivă, mai optimistă, legată de viaţa socială. Copiii cu hipoacuzie devin mai deschişi faţă de acumularea de informaţii iar capacitatea lor de a le prelucra şi de a le folosi le poate permite să frecventeze cursurile unui liceu sau ale unei facultăţi în condiţii aproape normale. Auzitorii pot să-i ajute să se integreze în societatea majoritară dar trebuie să ţină seama de cultura lor, să nu exagereze cu mainstreamingul, să aprecieze limbajul gestual, deoarece unii surzi nu pot să suplinească limbajul gestual cu cel verbal, ceea ce-i poate duce la izolare de societatea auzitorilor. Ca să poată frecventa în bune condiţii o instituţie de învăţămînt superior sau un colegiu este absolut necesar ca persoanele cu surditate gravă să beneficieze de sprijinul unui interpret în limbajul mimico gestual. Punctul de vedere medical a dat naştere surdologiei ca ramură a defectologiei, persoana surdă fiind considerată anormală şi trebuie acţionat asupra ei prin diferite mijloace (corectiv-recuperatorii, medicale, educaţionale) pentru a fi ,,normalizat” şi
4

De pildă. Să nu uităm că surzii sub aspect cultural sunt mândri că sunt surzi. este necesar să se ceară altei persoane să atingă umărul celei în cauză. Se omite faptul esenţial că surzii nu sunt un grup de handicapaţi ci persoane care au propria istorie. Alţi termeni folosiţi sunt surdomut (surdo-mut.a.integrat în societatea auzitorilor. se poate atinge umărul sau braţul cu o mişcare uşoară a palmei. O modalitate mai rar folosită este transmiterea unei vibraţii. singura societate cu drepturi depline. De asemenea. de întrerupere ş. este necesar să cunoaştem semnele care ne informează dacă o persoană aude sau nu. Însă aceste expresii sunt mai ofensatoare decât cuvântul . Primul semn evident este modalitatea de comunicare gestuală cu altă persoană (dacă şi aceasta este surdă) sau pronunţarea mai lentă şi cu voce tare când se comunică cu o persoană auzitoare. care poate fi recepţionată de persoana în cauză. care trebuie să fie cunoscute. chiar dacă poartă o proteză. Toţi aceşti termeni au fost creaţi de auzitori pentru a nu-i jigni pe cei care nu aud şi pentru a materializa unele măsuri de protecţie. handicapat de auz ş. se simt ofensaţi. trebuie să fie ajutate să nu se simtă marginalizate în societate. prin lovirea podelei cu piciorul sau a tăbliei unei mese. asurzit. Cum putem participa la comunicarea gestuală La început. dacă ei citesc un articol din presă despre realizările sportive sau de altă natură ale unei persoane surde dar nu se specifică acest aspect. Termenul preferat de aceste persoane este cel de surd. dar priveşte în altă parte. Dacă persoana surdă se află într-un grup. este suficient să se fluture mâna. este bine să cunoaştem unii factori care pot facilita sau îngreuna această comunicare. Dacă persoana surdă este mai departe. În cazul unor grupuri mari. un ziar sau o floare. Unele din aceste comportamente sunt diferite de cele folosite de auzitori din cauza specificului vizual al limbajului gestual. de continuare. hipoacuzic. Pentru a se reduce în mare măsură izolarea la care pot fi condamnate de mediu.surd”. surdovorbitor) deficient de auz. În acest sens se recomandă atât auzitorilor cât şi surzilor să adopte unele strategii de comunicare la care ne vom referi în continuare. Dacă persoana surdă este destul de aproape.. 5 . care nu implică noţiunea de boală. limbaj şi cultură. modul normal de atragere a atenţiei este să se stingă/aprindă lumina de câteva ori. disfuncţional auditiv. Modalitatea de abordare Ca şi la auzitori. pe care-i prezentăm în continuare. de aşteptare a rândului la intervenţie. există unele maniere bune şi rele de începere a unei conversaţii. De pildă. cum ar fi o adunare socială. persoanele surde. prin atragerea atenţiei putem începe o conversaţie.a.

care să permită înţelegerea vorbirii şi să se evite repetarea cuvintelor. De pildă. Este mai dificil să se participe la conversaţie într-un grup mai mare. Dacă acesta este pregătit . nu se acceptă apucarea capului cu palmele şi îndreptarea spre faţa celui care vrea să-i spună ceva decât în cazul unei relaţii foarte strânse. Cu toate că felul în care aude copilul depinde de specificul hipoacuziei. normală. La fel este şi în situaţia fluturării mâinii prea aproape de faţa cuiva. Deoarece proteza auditivă nu este de nici un ajutor. îşi va lăsa mâinile în jos în cadrul spaţiului de gesticulare. atingerea unei persoane în afara braţului sau umărului. prin scuturarea capului. O dată ce o persoană surdă a fost contactată prin modalităţile expuse mai sus. în special dacă sunt şi auzitori care folosesc limbajul sonor. fie din cauză că pragurile ei auditive sunt foarte apropiate de cele dureroase şi are loc o interferenţă între acestea. prin alte gesturi de răspuns dar fără să-l întrerupă pe emiţător.Dacă emiţătorul îşi lasă mâinile în jos şi priveşte spre interlocutor dă de înţeles că a terminat ce avea de spus sau aşteaptă un răspuns. lovirea brutală sau prea frecventă pe eceste părţi. mişcările de aprobare sau de respingere făcute cu capul. cel puţin pentru a atrage atenţia celui care-l poartă că cineva îi vorbeşte sau că se apropie un pericol.vorbeşte”. Emiţătorul este liber să privească în altă parte dar să rămână conştient de răspunsurile sau de direcţia privirii receptorului. În majoritatea covârşitoare a cazurilor aparatul auditiv poate fi de ajutor. Dacă receptorul priveşte în altă parte şi nu se menţine contactul ocular este un semn de întrerupere a emiţătorului. într-o poziţie de repaus. Buzele. În acest caz. persoana cu surditate se bazează aproape exclusiv pe vedere în recepţionarea vorbirii altora. fie datorită neprotezării îndelungate sau din alte motive. Schimbarea rândului la conversaţie sau participarea la discuţie se face prin fluturarea mâinii în faţa celui care . prin închiderea ochilor sau prin folosirea unor gesturi care exprimă dezacordul se ajunge la întreruperea celui care gesticulează. Acesta din urmă poate arăta că urmăreşte mesajul prin expresia feţei. în majoritatea cazurilor trebuie să se vorbească cu voce clară. Există situaţii când persoana cu surditate gravă sau profundă nu poate suporta proteza auditivă. licărirea luminii din sală pentru a atrage atenţia unei singure persoane care se află într-un grup. este de aşteptat ca acea persoană să menţină un contact vizual până când se face o pauză normală.să vă dea cuvântul”. Prin întreruperea contactului vizual. bunele maniere cer ca auzitorii să folosească modalităţile vizuale de atragere a atenţiei şi de comunicare.. mimica feţei şi mişcările corpului contribuie cu informaţii suplimentare la înţelegerea mesajului verbal de aceea se recomandă să se păstreze contactul ocular permanent cu persoana surdă şi să i se vorbească în faţă.. 6 . articulată.Unele modalităţi de atragere a atenţiei sunt considerate nepotrivite de către colectivitatea de surzi.

Persoana surdă trebuie lăsată să aprecieze importanţa mesajului. dacă auzitorii ar participa la unele cursuri de limbaj gestual. Ea ar trebui să atragă atenţia pesoanelor care doresc să-i vorbească să-i atingă braţul pentru a-l atenţiona. să vorbească în faţa persoanei surde şi să păstreze contactul ocular pe tot timpul conversaţiei. care le-ar îmbogăţi orizontul cultural şi ar duce la crearea unei mai bune integrări sociale a persoanelor lipsite de auz fără voia lor. cum ar fi: să închidă sonorul la aparatele de radio sau televizor. o nouă cultură. Este de preferat o vorbire cu voce normală dar cu un ritm mai lent.Persoanele surde. cât mai departe de sursele de zgomot. nu am înţeles?. să le ceară acestora să-i vorbească pe rînd. Dacă se află într-un grup de auzitori care vorbesc. dacă persoana surdă nu a înţeles mesajul. Să nu se spună niciodată “nu este important” ceea ce s-a comunicat prin telefon şi astfel să se omită o parte semnificativă din mesajul primit. când se poartă o conversaţie la telefon solicitată de persoana surdă. De partea cealaltă. cu toate că în cultura auzitorilor menţinerea îndelungată a contactului ocular poate fi interpretată ca un gest de lipsă de educaţie. când cei din jur se amuză la o glumă sau un banc. Chiar şi persoanele cu auzul perfect normal pot înţelege greşit un mesaj. cu voce strigată sau fără voce. este bine să se explice persoanei surde gluma pe înţelesul ei. Dacă se află la cursuri. persoana surdă să fie lăsată să aleagă un loc care oferă cele mai bune condiţii de vizibilitate şi. Desigur. să nu treacă mai departe până nu se lămureşte problema. În caz contrar se accentuaeză sentimentul de marginalizare sau de ignorare a persoanei sale. să nu se vorbească cu mişcări exagerate ale gurii. fără să le fie teamă sau ruşine. este de preferat să se transmită simultan mesajul primit. la o petrecere sau la un eveniment social. dacă nu înţeleg ceva trebuie să întrebe din nou “Despre ce este vorba. 7 . deoarece ar putea fi citit de pe buze. Sub acest ultim aspect menţionăm că tot mai mulţi surzi “se înarmează” cu telefoane mobile şi astfel pot comunica direct prin SMS. Dacă vorbirea lor este dificil de înţeles de auzitori. este util să respecte unele strategii uşor de realizat care facilitează comunicarea. când auzitorii vorbesc cu o persoană surdă. ele ar putea nu numai să comunice mai uşor cu persoanele surde dar ar cunoaşte o nouă limbă. este foarte util să aibă la îndemână un carneţel şi un pix pentru a le folosi în caz de necesitate. să nu poarte o conversaţie îndelungată într-un mediu cu mult zgomot. totodată.

De aceea. care să permită celui care . între ei este de dorit să existe o distanţă de cca două spaţii de gesticulare. in procesul de comunicare.a. Aspectul fizic. Iluminarea este unul din cei mai importanţi factori fizici. Spre deosebire de vorbitori. Printre alţi factori care trebuie evitaţi se numără coafura neobişnuită. in partea de sus. de lumină. Când o persoană surdă intră intr-o cameră.. mâinile aflate in mişcare trebuie să iasă în evidenţă cu uşurinţă pe fondul hainelor. Toate acestea pot fi semnificative deoarece sunt factori auxiliari care pot evidenţia sau ascunde informaţia iar luarea lor in considerare este vitală pentru asigurarea confortului comunicării. cămăşile sau alte articole de imbrăcăminte de culori diferite sau stridente. dacă nu cel mai important. Dacă lumina este inadecvată în ambele sensuri. Vor fi evitate umbrele care se pot aşeza pe faţa lui precum şi iluminarea prea puternică sau prea slabă. de aspectul fizic al celui care vorbeşte. Sursa principală de lumină trebuie să se afle în faţa celui care vorbeşte. Este de preferat să se poarte imbrăcăminte in culori calde dar cu nuanţe contrastante faţa de culoarea pielii. se recomandă să se poarte haine de culoare închisă şi invers. Imbrăcămintea si aspectul exterior ingrijit Îmbrăcămintea este recomandabil să contrasteze cu culoarea pielii. lipsa unei igiene personale ş. Bluzele. unul din primele lucruri pe care le observă este aranjamentul luminilor. constituie factori perturbatori ai atenţiei. cu figuri geometrice. Îndiferent de culoarea imbrăcămintei. consumul de ceapă sau de usturoi. Machiajul trebuie sa fie adaptat situaţiei iar un ruj moderat poate facilita labiolectura.vorbeşte” sâ-l vadă pe interlocutor de la talie în sus şi să aibă spaţiul necesar de gesticulare. este de dorit ca femeile să evite machiajul excesiv. Mustăţile groase şi bărbile stufoase acoperă o mare parte din suprafaţa buzelor şi a feţei şi nu facilitează inţelegerea.De pildă. unghiile prea lungi şi foarte colorate. în special. Din aceste motive. Din motive similare. folosirea unor parfumuri de proastă calitate sau prea puternice. în afara gesturilor transmise. dacă pielea are o culoare deschisă. gesticulatorii surzi tind să stea ceva mai departe unii de alţii în comparaţie cu auzitorii. purtarea de bijuterii în exces. gesticulatorii nu pot comunica cel mai bine când sunt prea aproape unii de alţii. un ruj strident colorat şi abundent etc.Se cunoaşte că comunicarea poate fi facilitată sau îngreunată în funcţie de distanţa la care se află interlocutorii. de fondul sonor sau fizic şi.Influenţa condiţiilor de mediu şi aspectului recepţionării limbajului acestuia interlocutorului asupra Prin factori fizici inţelegem tot ce-l înconjoară pe surd în orice situaţie de comunicare. cu desene florale sau cu dungi vii. Se vor evita tuburile 8 . din cauza mişcărilor pe care trebuie să le facă cu mâinile. ea adaugă incă un handicap vizual la disabilitatea sa auditivă deja prezentă. sau de cca 2 metri.

surzii nu au altă cale de a-l urmări decât dacă-l pot vedea şi. el nu trebuie să stea cu picioarele 9 . în lipsa acestuia poate fi amenajat un podium pe care să se aşeze vorbitorul ori de câte ori se adună un grup mai mare de surzi. care pot suferi din cauza consecinţelor indirecte ale acestui zgomot. Spre deosebire de auzitori. adică zona din spatele celui care vorbeşte. Pentru un banchet sau evenimente similare este necesar să nu se pună pe mese aranjamente florale. tapetele sau zugrăvelile este de preferat să fie în culori calde şi să contrasteze cu imbrăcămintea. trebuie să respecte aceleaşi reguli amintite in cazul imbrăcăminţii. Cel mai indicat auditorium este cel în trepte. luminile pâlpâitoare.Trebuie evitată tendinţa unora de a-şi ridica mâinile mai sus de umeri. chiar dacă nu sunt conştiente de existenţa lui. coşuri cu flori etc. care pot chiar să inchidă ochii şi să-l urmărească pe vorbitor. Instalarea oboselii se face simţită şi când acesta îşi mută frecvent greutatea corpului de pe un picior pe altul sau işi rezemă coatele de pupitru. candelele. pentru aceasta ei trebuie să facă eforturi de rasucire sau de inclinare a capului. Inalţimea scenei sau a platformei de pe care vorbeşte o persoană joaca un rol deosebit de important. Poziţia naturală şi cea mai convenabilă de gesticulaţie este zona din faţa corpului celui care gesticulează. deoarece au un efect perturbator. Dacă semnele care se realizează de obicei la nivelul umărului încep să coboare spre piept. asupra audienţei. Desigur. Camerele cu podeaua dreaptă sau cele cu stâlpi sau coloane sunt cele mai contraindicate locuri pentru a participa la evenimente sociale sau culturale. ei trebuie să se aşeze in aşa fel încât să poată vedea pe auzitorii care vorbesc. În situaţia când un grup de surzi este invitat să participe la o acţiune unde majoritatea participanţilor sunt auzitori. este de recomandat ca cele mai multe semne sa fie executate la nivelul umerilor. Fondul vizual. Cu toate că sunt unele semne care se realizează la nivelul feţei. in final. ele sunt dificil de citit sau pot fi chiar invizibile deoarece faţa şi mâinile sunt de aceeaşi culoare. Sunt de preferat fonduri în culori pline în locul celor cu modele pentru a nu crea perturbări nedorite. Astfel. draperiile. el nu mai este suficient de atent şi poate greşi. acestea dau impresia că cel care vorbeşte este obosit. dacă cel ce vorbeşte este deranjat. Audienţa de surzi însăşi poate fi o sursa de dificultaţi dacă in timpul expunerii surzii vorbesc unii cu alţii prin semne sau dacă părinţii surzi îşi lasă copiii auzitori nesupravegheaţi şi aceştia se joacă cu zgomot sau aleargă de colo-n-colo pe coridoare. Astfel. Dacă semnele sunt executate la nivelul feţei.fluorescente defecte. poate pierde şirul expunerii şi toate acestea se vor rasfrânge. storurile. luminile care atârnă în jos sau aşezarea în contra lumină. Zgomotul de fond poate avea un efect perturbator asupra persoanelor surde aflate într-o sală.

el poate face un pas natural spre stânga sau spre dreapta din timp în timp.Pease cu privire la limbajul corpului.Nu ştiu" sau . propoziţii şi fraze prin ritmul vocii sau prin schimbarea vitezei şi tonului vocii. teama. ei marchează părţi din cuvinte.. variată şi adecvată momentului este o componentă importantă a oricarei forme de comunicare faţă-în-faţă. „aflate în umbră”.. când gesticulăm .. Esenţial este să se păstreze contactul ocular şi privirea asupra celui care gesticulează. Mişcările corpului sunt folosite pentru a da ritm gesticulării. La fel este cazul şi în limbajul gestual. poate să spună multe despre gradul negaţiei. După expresia facială ne dăm seama de felul propoziţiei şi ce simte cel care gesticulează referitor la informaţia exprimată. Limbajul feţei şi al corpului În comunicarea gestuală surzii folosesc mâinile. se întredeschide gura şi se duce mâna la cap sau pe locul dureros. La fel. se inchid ochii. Viteza cu care se scutură capul dintr-o parte în alta. dar nici să se mişte de colo-colo de a lungul scenei. Surzii trebuie să arate astfel de delimitări pe cale vizuală şi o fac prin mişcări uşoare ale corpului şi prin schimbări ale expresiei faciale. de pildă. se subţiază buzele şi se face semnul "a scrie". În contexte diferite. ridicarea sprâncenelor poate 10 . faţa şi părţile corpului.lipite de podea.Nu cunosc" apare mai clar dacă se ridică umerii. cu ochii deschişi sau închişi. Pentru a evita oboseala. Când auzitorii vorbesc. Expresia feţei este la fel de importantă ca şi mişcările făcute cu mâinile dar se recomandă ca cel care priveşte spre gesticulator să se concentreze în special asupre feţei.Sunt bolnav". În limbajul gestual. Capul şi expresiile faciale sunt folosite şi pentru alte scopuri. poziţia acestuia în diferite împrejurări poate exprima mai mult decât ceea ce se emite pe cale verbală.. Emoţiile cum ar fi surpriza. bucuria sau supărarea. sprâncenele şi forma buzelor joacă cel mai mare rol în modificarea semnificaţiei gesturilor similare. Mişcările buzelor şi modificarea expresiei faciale pot fi folosite pentru a arăta cum se realizează o acţiune. Când se foloseşte limbajul corpului se poate transmite mai clar un concept prin semne. De pildă.NU". În gesticulaţie se foloseşte mimica feţei pentru a exprima emoţia şi a spori expresivitatea mesajului gestual. se înclină capul şi se întorc palmele de jos în sus. În limbajul gestual ochii. sunt arătate prin expresii ale feţei. Negarea şi confirmarea sunt arătate prin mişcări ale capului. fiind şi un element gramatical al limbajului. Un alt exemplu este cuvântul . O expresie facială vie. Cei care gesticulează se bazează mult pe expresia facială pentru a transmite nuanţe şi aspecte subtile. unde semnificaţia cuvintelor emise se poate schimba radical numai prin felul cum sunt rostite acele cuvinte (cu sarcasm sau cu sinceritate). Aşa cum a arătat A. Intrebările sunt marcate prin o privire întrebătoare. semnificaţia lui . expresia facială joacă acelaşi rol ca volumul şi tonul vocii din comunicarea verbală. pentru a arăta că cineva scrie cu dificultate se încruntă sprâncenele. chiar dacă se mai pierde o parte dim mesajul realizat cu mişcările mâinilor.

apoi facem semnul copil şi arătăm spre stînga. Dacă dorim să vorbim despre cineva prezent. despre ce se vorbeşte. fiecare persoană îşi condimentează discursul cu expresivitatea facială în manieră proprie.roduce derutarea receptorului. dacă i se vorbeşte sincer sau este luat peste picior Ochii sunt folosiţi pentru a arăta cu cine se vorbeşte. Astfel. în funcţie de temperament. în limbajul gestual aceasta este mult mai importantă deoarece. surzii se diferenţiază de acestea în mare măsură. iar intensitatea expresiei faciale poate să arate intensitatea sentimentelor de durere. arătăm spre persoana în cauză în timp ce privim spre ea şi apoi intoarcem privirea spre interlocutor. modul de închidere a ochilor poate diferenţia un „bătrân” de un „foarte bătrân”sau un om „bun” de altul „foarte bun” 11 . De pildă. furie sau calm. se p Spre deosebire de persoanele cu alte disabilităţi. Se priveşte apoi spre stânga (unde se află copilul) şi apoi se imita mişcarea mâinilor femeii din dreapta care dă mingea spre stânga la copil. Se folosesc diferite feluri de expresii faciale ca o componentă a comunicarii în toate culturile lumii. El nu poate şti cu precizie dacă se face o afirmaţie sau se formulează o intrebare. pentru a arăta surpriza. încrucişarea ochilor pentru a da un efect comic. cele mai handicapante sunt atitudinile pe care le au mulţi auzitori faţă de surzi. În schimb. Ei au alte valori legate de cultura şi de limbajul gestual al surzilor şi nu apreciază elocvenţa şi marea bogăţie de exprimare a limbajului gestual tocmai pentru că nu cunosc acest limbaj. profesioniştii auzitori care se ocupă de surzi îi consideră pe aceştia ca având o disabilitate cu atât mai serioasă cu cât surditatea este mai gravă. etc.a. rotirea ochilor pentru exasperare ş. corpul. Folosirea expresiei faciale nu este specifică limbajului gestual. De asemenea. În comunicarea gestuală ochii pot avea rolul de accentuare suplimentară. În orice caz. în pantomimă.arăta simpatia către cineva sau o întrebare. ochii şi faţa sunt folosite într-un mod special când vorbim despre ce face cineva pentru altcineva sau când reproducem o conversaţie. zâmbetul care spune „ am glumit”. Ei îi consideră pe aceşti profesionişti ca având limite serioase în perceperea vizuală şi în limbajul vizual-gestual precum şi atitudini greşite faţă de surzi. De asemenea. unde folosirea expresiei faciale este opţională. deşi susţin că-i servesc pe surzi nu pot să comunice fluent cu aceştia. De fapt. dacă nu există o concordanţa între gest şi expresia facială. combinarea corecta a gestului cu expresia facială poate să ofere o mai buna inţelegere a mesajului. fiind handicapaţi sub acest aspect. Următorul semn este minge. De ex. Ea se foloseşte mai ales pentru mărirea efectului în gesticulare: clipirea ochilor. dacă dorim să spunem că o femeie dă o minge la un copil. surzii apreciază capacitatea de atenţie în mediul vizual şi limbajul gestual şi nu acordă atenţie aspectului medical al surdităţii. în arta dramatică. Spre deosebire de comunicarea verbală. Aceştia îi blamează pe mulţi profesionişti auzitori care. facem semnul femeie şi aratam spre dreapta.

ştim că este vorba de o apreciere asupra celei persoane. ne dăm seama că este vorba de o atitudine de dispreţ sau. nu numai că scârbeşte audienţa dar poate crea o atitudine negativă faţă de cel care vorbeşte. De asemenea. se plimbă agale. De aceea. tot cu aceste două degete se poate arăta că persoana a avut un somn agitat toată noaptea şi s-a învârtit în pat. în faţa propriului corp. Expresia feţei vie şi activă. şi mişcările ochilor pot aduce o contribuţie remarcabilă în procesul de înţelegere a mesajului. care dă impresia că este plictisit. De asemenea. Alţii. gesticulatorul foloseşte în mod simultan ochii (îndreptaţi spre adresant). De curând s-a pus în evidenţă rolul privirii în gramatica limbajului gestual. Prezintă un interes deosebit semnele care se fac cu degetele index şi cel mijlociu. Unii vorbitori dau impresia că au „ochi care vorbesc”. privirea poate semnaliza schimbarea rolului vorbitorului aşa cum o face şi mutarea poziţiei corpului sau a părţilor lui (în special a capului şi a umerilor) spre locul unde se află presupusul subiect Folosirea expresiilor faciale este un valoros mijloc de comunicare. stă în picioare sau culcată. iar ochii urmăresc mişcarea degetelor. aleargă. În schimb.Uneori surzii folosesc ambele mâini pentru a produce două semne în mod simultan. De pildă. nimic nu este mai jenant pentru o persoană surdă dacă nu i se explică de ce râd oamenii. Acestea pot să imite picioarele unei persoane care merge încet. de admiraţie faţă de acea persoană. deşi subtilă. când vorbim despre un copac iar privirea se ridică în sus. din contra. mâna dreaptă (se face semnul pentru foame) şi mâna stângă (se arată spre interlocutor). De asemenea. dacă cele două degete în „V” fac mişcări în sus şi în jos asupra unei persoane. De ex. cade. fiind însoţită de cele două degete ale unei mâini în formă de „V”. se va face o mică pauză şi se va da explicaţiile de rigoare. ne dăm seama că este vorba despre un „copac înalt”. 12 . dar ele stau în poziţie orizontală şi ating palma mâinii opuse cu faţa şi dosul lor.Toate semnele se fac intr-un spaţiu tridimensional. Gradul de deschidere sau de închidere a ochilor poate indica apropierea sau depărtarea unui obiect de subiect în asociere cu un gest. faţa (cu un aspect întrebător). respectiv. şade cu picioarele încrucişate ş. daca se întreabă "Ţi-e foame?". Folosirea adecvată a expresiei faciale şi a mişcărilor oculare se poate realiza după o perioadă indelungată de practică comunicativă cu surzii. Dacă privirea este însoţită de o încruntare a sprâncenelor sau de un zâmbet de admiraţie. împingerea ochelarilor pe nas. dând o grimasă neatractivă. Însă. se împiedică. au o expresie a feţei de „jucător de poker”. se vor evita unele mişcări deranjante cum ar fi ridicarea frecventă a umerilor căzuţi. săltarea pantalonilor.a. Dacă se creează un moment vesel in timpul unei comunicări şi persoanele din sală încep să râdă. o persoană care face mişcări exagerate ale ochilor şi feţei. şchioapătă.

În literatura de specialitate se menţionează că ar exista patru trăsături esenţiale comune oricărei minorităţi care le determină să se unească. Deşi conform ultimelor date statistice ale Federaţiei Mondiale a Surzilor există pe glob o populaţie de cca 75 milioane de surzi. consecinţele diferite date de aceşti factori şi elementele specifice ce caracterizează o minoritate. După cum se ştie. Spre deosebire de diversitatea care există între auzitori.tendinţa ca indivizii să se căsătorească între ei.. gravitatea pierderii auditive.o caracteristică ce nu poate fi eliminată din cadrul minorităţii surzilor. Acestea ar fi: 1. introducerea cămăşii în pantaloni etc.. inclusiv a comunităţilor de surzi. în societatea umană există o mare variabilitate printre oameni.indivizii se consideră ei înşişi ca membri ai aceleiaşi comunităţi iar cei din jur îi identifică în mod similar. 2.O caracteristică fizică comună cum ar fi culoarea pielii sau limbajul. după un scurt moment de tatonare. vom întâlni o mare diversitate a acestora în cadrul colectivităţilor de surzi din orice ţară a lumii. observăm că vederea constituie principala cale de informare iar limbajul mimico-gestual este cea mai importantă forţă de consolidare a minorităţii surzilor. ochii oamenilor au nuanţe diferite ale aceleiaşi culori.membrii minorităţii suferă din cauza nedreptăţilor produse de membrii societăţii majoritare şi luptă pentru a obţine drepturile social-umane cuvenite.. putem considera persoanele surde ca fiind o variaţie umană naturală în cadrul variaţiei generale şi in continuă schimbare a speciei umane. unii aud mai bine sunetele abia perceptibile de alţii. In această perspectivă..perierea scamelor imaginare de pe haină.în timp ce se vorbeşte unei audienţe de persoane surde Unitate şi diversitate în colectivitatea persoanelor surde Întrucât nu putem găsi două persoane surde care să semene perfect din toate punctele de vedere între ele. Dacă luăm în considerare toate aceste aspecte ne dăm seama că ele sunt valabile pentru caracterizarea populaţiilor minoritare din orice ţară. putem presupune că diversitatea din colectivităţile de persoane surde ar fi mai mare deoarece sunt implicaţi mai mulţi factori. În privinţa trăsăturii fizice. 13 . În acest context putem considera că surzii reprezintă persoane în esenţă vizuale . cum ar fi momentul apariţiei surdităţii. 3. aceasta este considerată o minoritate în comparaţie cu populaţia majoritară de auzitori din fiecare ţară în parte. unii sunt mai înalţi alţii mai scunzi. 4. cauzele ei. Ceea ce-i face pe toţi surzii din lume să se unească sau să se bucure când întâlnesc alte persoane surde este că ei pot să comunice între ei în orice ţară prin limbajul gestual. există persoane cu diferite deficienţe etc.

Pentru a se inţelege cu surzii. mai ales în ţările europene. D. în SUA şi Canada. se năşteau şi copii surzi. la locul de muncă. etc. pe baza gesturilor folosite de indivizii surzi. conlocuiau în armonie atât surzii cât şi auzitorii ce alcătuiau colectivitatea de pe insulă.Limbajul mimico gestual este o trăsătură caracteristică persoanelor surde ca minoritate. Deoarece aceste populaţii erau izolate de cele de pe continent. După alţi autori. Cert este că limbajul gestual s-a format la începutul secolului al XIX – lea. acum aproximativ 200 de ani. la şcoală. Dimpotrivă. limbajul gestual american s-a dezvoltat pe baza limbajului gestual francez adus în America de Thomas Hopkins Gallaudet şi Laurent Clerc în 1817. 1995. multe din întrunirile comunităţii erau traduse în limbaj gestual. aceste gesturi folosite la început între două persoane surde.Miles. ajungând astăzi la o dezvoltare nemaicunoscută. Acest limbaj a existat de când au apărut surzii pe pământ şi va exista în cadrul societăţii de auzitori tot atâta vreme cât vor fi şi persoane surde în mijlocul acesteia. şi era folosit în cadrul colectivităţii de surzi. el fiind diferit de la o ţară la alta sau prezintă diferite nuanţe regionale în cadrul aceleiaşi ţări. auzitorii au învăţat limbajul semnelor folosite de surzi şi astfel s-a dezvoltat limbajul gestual până la nivelul de astăzi (după E. Treptat. Nu se contestă meritul abatelui de L’Epee în dezvoltarea metodei gestuale.Costello. 14 . În aceste zile. 2002 ş.a. Unii autori consideră că originea limbajului gestual american (ASL) se află in insula Martha’s Vineyard unde. Momentul apariţiei acestui limbaj ca mijloc de comunicare se pierde in negura vremurilor. S-a observat că timp de peste o sută de ani cei care foloseau limbajul gestual au fost „înghiţiţi” de societatea majoritară în familie. ce-i conferă acesteia şi specificul de minoritate lingvistică nu de persoane bolnave.). El a rămas predominant în viaţa surzilor cu toate presiunile exercitate asupra lui de limbajul naţional majoritar. tot mai mulţi auzitori doresc să înveţe limbajul gestual (din diferite motive). când a luat fiinţă prima şcoală de surzi din America la Hartford (Connecticut). dar acest fapt n-a contribuit la diminuarea folosirii lui între persoanele surde. indivizii acesteia se căsătoreau intre ei. Fiind multe căsătorii între persoane inrudite. Se cunoaşte că Abatele marchiz de L’Epee este considerat inventatorul metodei gestuale în educaţia surzilor din Franţa secolului al XVIII-lea şi că el s-a inspirat de la două fete surde când a eleborat „metoda semnelor metodice”. apoi de grupuri de surzi s-au constituit într-un sistem ce a căpătat conturul unui limbaj gestual naţional. uneori surzii îşi alegeau soţii sau soţiile şi din rândul auzitorilor. Deoarece persoanele surde constituiau cca 25% din populaţia insulei. persoanele auzitoare au manifestat tendinţa de a învăţa limbajul gestual pentru a putea comunica mai bine cu colegii lor surzi. după Congresul de la Milano el a continuat să se dezvolte în loc să fie eliminat. Cu toate că limbajul gestual a fost persecutat în educaţie de peste un secol. dar trebuie să se accepte faptul că limbajul gestual exista cu mult timp înainte de a fi „inventat” de acest inimos prelat. Datele istorice disponibile neaga acest lucru.

noi îl ţinem în viaţă şi el ne întreţine pe noi şi tradiţiile noastre. copiii lor sunt auzitori. Un studiu recent efectuat de Schildroth şi Hoto (1991) cu privire la recensământul copiilor surzi americani a constatat că 6% dintre copiii născuţi în SUA au devenit surzi după vârsta de 3 ani. având grade diferite de inteligibilitate. deoarece discriminarea persoanelor surde nu are loc numai în domeniul angajării ci şi în toate domeniile vieţii sociale. să înfrângă mai uşor obstacolele comune. După părerea noastră.Se cunoaşte că surzii se identifică ei înşişi ca fiind persoane surde. În fine. împreună.. în marea lor majoritate. Acest ultim aspect a determinat autorităţile din unele ţări să înfiinţeze comisii speciale care să combată discriminarea acestei populaţii prin măsuri de constrângere a angajatorilor să folosească persoane surde într-un anumit procent din totalul angajaţilor auzitori. Noi l-am creat. la intrarea într-o grădiniţă specială. Limbajul gestual este un puternic simbol al identităţii în colectivitatea surzilor din cauză că aceste persoane luptă pentru propria identitate într-o lume care nu i-a înţeles de–a lungul veacurilor. copiii surzi din familiile cu părinţi surzi au o serie de calităţi comportamentale şi de comunicare superioare copiilor surzi din familiile de auzitori. ”Limbajul gestual este limbajul nostru. preşedintele Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România. surzii se căsătoresc între ei şi. A respinge limbajul gestual înseamnă a respinge persoana surdă”. toţi copiii surzi au fost şcolarizaţi şi nu se mai poate vorbi de surdo-muţi deoarece toate persoanele surde vorbesc.. auzitorii din jurul lor îi consideră tot ca persoane surde.Consiliul Naţional al Disabilităţii” ce reuneşte deocamdată şapte organizaţii ale persoanelor cu handicap iar primul preşedinte a fost ales domnul Mihail Grecu. De asemenea. Noi am constatat că. Amintim aici cuvintele sociologului surd Barbara Kannapel (1989).. aceste comisii anti-discriminare au fost înfiinţate sub acţiunea asociaţiilor de surzi mai active dar eficienţa măsurilor luate lasă mult de dorit. un pionier al luptei surzilor americani pentru drepturi civile. Faptul este explicabil prin aceea că în familiile de surzi are loc de timpuriu o comunicare „normală” între părinţii surzi şi copiii lor în limbajul gestual iar acesta parcurge la timp treptele de dezvoltare ale oricărui limbaj stabilite de psihologul Jean Piaget. Aproape toate investigaţiile realizate până în prezent subliniază acest aspect. Desigur. care le-a discreditat limbajul şi le-a negat cultura proprie. constrângîndu-i să se organizeze pentru ca. Se observă că în peste 90% din cazuri. surzii suferă într-adevăr din cauza nedreptăţii. cel puţin la noi în ţară. a discriminării şi a neînţelegerii problemelor care îi frământă. în România s-a înfiinţat . Recent. Trăsăturile enumerate constituie o forţă care-i uneşte pe surzi în cadrul unei minorităţi cultural-lingvistice şi determină o minimalizare a diferenţelor care există între aceste persoane în cadrul comunităţii lor. Datorită comunicării prin limbaj gestual surzii se simt „ca acasă” în compania 15 .

a. limbajul gestual are şi rolul de depozitar al culturii la care cel ce nu cunoaşte acest limbaj nu are acces. firească şi completă între persoanele surde. La fel ca în orice altă cultură. găsirea unui loc de muncă prin intermediul Asociaţiei. frecventarea unei şcoli speciale pentru surzi. toate acestea constituie baza unei experienţe comune vehiculate prin limbajul gestual. viaţa surzilor în cadrul unei colectivităţi proprii. constituie subiecte de discuţii între surzi când aceştia se întâlnesc. Ca şi alte mijloace de comunicare. obiceiurile. câştigarea unor premii cu echipa sportivă sau culturală a clubului. prezentăm câteva din obiceiurile şi tradiţiile surzilor. Aceşti copii învaţă limbajul părinţilor lor ca prim limbaj şi tradiţiile oamenilor surzi de la familia lor şi din contactele cu membrii colectivităţii de surzi. care poate transforma pe surzi în participanţi activi ai societăţii.semenilor lor. Acestea se pot înţelege oricând între ele. deoarece el permite o comunicare uşoară. chiar dacă se află în străinătate. dar aceste cazuri sunt relativ rare. au cele mai mari şanse să 16 . atunci când ne referim la cultura surzilor. aproape toate cunoştinţele despre lume şi viaţă ale surzilor profunzi şi nu numai sunt comunicate prin limbaj gestual. participarea la activităţile asociaţiei şi la diferitele întâmplări din viaţa ei. de contactele mai mult sau mai puţin frecvente cu comunitatea de surzi şi de alţi factori. Prin urmare. exprimarea artistică a sentimentelor ş. care se identifică cu comunitatea de surzi şi foloseşte limbajul mimico gestual ca principal mijloc de comunicare. componentele culturii surzilor cum ar fi tradiţiile. Vorbind la modul general. Cultura surzilor Termenul de cultură a surzilor se referă la un grup de persoane care au credinţe şi practici comune. De fapt. De asemenea. sunt depozitate cu ajutorul limbajului gestual pentru a fi transmise altor generaţii. copiii care se nasc cu surditate sau care pierd auzul în perioada preşcolară. care apar din faptul că aceste persoane se bazează pe vedere şi folosesc limbajul gestual ca principal mijloc de comunicare. Sub aspect cultural. rudelor sau prietenilor surzi. găsirea unui partener de viaţă şi multe altele. Menţionăm în continuare câteva din valorile acestei culturi care este puţin cunoscută de majoritatea auzitorilor. Pornind de la ideea că cultura este o componentă a adaptării societăţii la mediul social şi fizic care o înconjoară. cunoştinţelor. limbajul gestual este un mijloc de interacţiune socială. De la inceput trebuie să precizăm că. istoria. credinţe şi valori culturale comune. îşi împărtăşesc experienţe. valorile şi criteriile de apreciere a lor. surzii sunt recunoscuţi după surditatea lor şi folosirea unui limbaj vizual. vorbim despre acea cultură specifică unui grup de persoane surde. Cei născuţi surzi în familii de surzi sunt singurii care se nasc în interiorul acestei culturi. de educaţie. Gradul acestei identificări cu limbajul gestual şi colectivitatea de surzi depinde de vârstă. Naşterea lor într-o familie de auzitori (în majoritatea cazurilor).

. Elveţia. Aceasta le face să fie diferite de formele scrise ale aceleiaşi limbi din ţări diferite. precum şi alte elemente au creat cultura surzilor.Din moment ce această comunitate nu are acces uşor la limbajele vorbite care-o înconjoară. După cum se poate constata din figura de mai jos.. a surzilor. Franţei şi Italiei. de exemplu. sex. că nu este universal. de obicei. Ea este modelul nostru mental. felul nostru de a privi lumea. deoarece. sau doar urechile unui hipopotam aflat sub apă. Aceasta. în unele ţări limbajul 17 . Trebuie să reţinem că fiecare persoană este unică. La nivelul de suprafaţă (care nu este nivelul superior). Această cultură s-a transmis de la o generaţie la alta şi a oferit soluţii de supravieţuire a persoanelor surde într-o lume formată predominant din auzitori. cultura este formată dintr. credinţe şi comportamente care sunt acceptate în comun de o colectivitate. avem două nivele ale culturii. vârstă. la vârsta adultă. Dar de ce trebuie să vorbim de o cultură separată. în funcţie de cantoanele aflate la graniţa Germaniei. în aproape orice parte a lumii. credinţele şi . limbaj. Prin intermediul limbajului gestual s-au putut transmite tradiţiile. nescrise.simţul cultural”. dar limbajele gestuale din aceste ţări sunt diferite. În spiritul acestor valori noi judecăm pe alţii. Unele ţări au chiar mai multe limbaje. deşi are unele semne gestuale comune. ce reprezintă doar vârful unui aisberg. care are trei variante de limbaje gestuale (elveţian-francez. elveţian-german şi elveţian-italian). se află valorile. când avem o cultură naţională? După cum se cunoaşte. Statele Unite. Toate acestea.un set de valori. Trebuie să reţinem că limbajele gestuale indigene sunt unice. unde au pătruns elemente ale culturii din aceste ţări. Studiile din ultimii 30 de ani au constatat că limbajul gestual este diferit de la o ţară la alta. Noi putem observa cu uşurinţă cum vorbesc. cum acţionează şi cum se comportă oamenii. o puternică identitate. se află cuvintele şi acţiunile observabile. ele constituind . iar acest lucru este valabil pentru toate comunităţile de surzi din întreaga lume. ci şi prin religie.aparţină culturii surzilor. nu se consideră că aparţin comunităţii surzilor. acţionăm şi apreciem acţiunile noastre şi ale altor persoane. nu versiuni manuale ale limbajelor verbale. Valorile şi concepţiile care determină aceste comportamente sunt mult mai greu de observat. ca cel mai natural şi mai simplu mijloc de comunicare între persoanele surde. limbajele gestuale s-au dezvoltat timp de sute de ani. folclorul. La nivelul de profunzime. De pildă. în funcţie de gradul ei de conştientizare. un sentiment al apartenenţei şi coeziunii între surzi. De asemenea. cum ar fi. limba engleză este limba naţională in Anglia. In schimb. pregătire profesională.fondul” acestei culturi. Oamenii se deosebesc între ei nu numai prin amestecul dintre părţile pozitive si cele negative. limbajele umane reflectă culturile în care se dezvoltă. Se afirmă adesea că limbajul determină cultura. persoanele care pierd auzul mai târziu.a. Australia ş. tradiţie spirituală şi influenţele culturale la care au fost expuşi. naţionalitate.

limbajele gestuale din aceste ţări (American Sign Language .ASL şi British Sign Language . Fără îndoială că există şi unele trăsături commune ale acestor limbaje gestuale diferite pe care le folosesc persoanele surde. Astfel. să fie mai mult legate între ele decât altele.cultura subiectivă. se menţionează că primii profesori surzi din Australia şi India au fost educatori cu experienţă din Anglia. la Hartford/Connecticut şi a contribuit la răspândirea limbajului gestual francez in America. deşi limba engleză este limba vorbită în Anglia şi Statele Unite. ce reflectă semnele care s-au dezvoltat printre anumite grupuri de surzi. comunitatea de surzi ar putea fi considerată prima comunitate internaţională adevărată. constând în valori şi . a fost adus în SUA de Edward H.. de pildă: . În mod similar. dar o influenţă mai mare ar fi din partea culturii auzitorilor.familiarizarea culturală. salutul). Nu intram aici în detalii. ce rezultă.. ce contribuie la înţelegerea mai bună a propriei persoane.surzii din diferite ţări. probabil. pot comunica mai uşor decât auzitorii care nu vorbesc aceeaşi limbă. . Între cele două culturi există înfluenţe reciproce.simţ cultural” ce motivează comportamentele noastre faţă de alte persoane şi formează capacitatea de a-i înţelege mai bine pe ceilalţi şi 18 . care se întâlnesc cu ocazia unor evenimente internaţionale sportive sau culturale. deoarece. .gestual naţional are dialecte locale. în 1817. Aceasta.. un profesor surd francez. din proprietăţile spaţiale/vizuale inerente. Prin aceasta. există unele fenomene istorice interesante care fac ca unele limbaje gestuale din ţări aflate la mari distanţe. datorită experienţei lor de viaţă comune în o lume de auzitori. ce constă în cuvinte şi acţiuni verbale sau nonverbale (de ex.BSL) sunt diferite dar ASL este mai apropiat de limbajul gestual francez. Aceştia au contribuit la răspândirea limbajului gestual englez în aceste ţări. În figura de mai jos am reprezentat cultura auzitorilor prin .caracteristici gramaticale similare. dar trebuie să menţionăm că există trei nivele de dezvoltare a capacităţilor culturale: .persoana auzitoare” iar cultura surzilor prin . unde barierele de limbaj şi de comunicare sunt relativ uşor diminuate. Gallaudet pentru a înfiinţa prima şcoală pentru surzi.mulţi surzi sunt creativi în elaborarea unor strategii de comunicare prin folosirea mimicii şi gesturilor. Laurent Clerc. deoarece ei trebuie să acţioneze astfel pentru a putea comunica cu cei care nu folosesc semnele. În ciuda acestor deosebiri între limbajele gestuale din fiecare ţară.persoana surdă”.

.potriviţi pentru lumea auzitorilor”. se află în situaţia specială de a învăţa limbajul gestual de la alte persoane..posibilitatea formării unui . In aceste cazuri destul de rare. de peste 90% din copiii născuţi surzi din părinţi auzitori.distanţa culturală” . neobservabile .distanţă culturală” În mod frecvent noi ne uităm la alţi oameni şi apreciem comportamentul lor pe baza simţului nostru cultural. credinte. limbajul gestual şi alte elemente ale culturii surzilor se transmit de la părinţi la copii. cu scopul de a-i face pe copiii lor mai . Se cunoaşte că mai puţin de 10% dintre copiii surzi se nasc din părinţi surzi.metodei orale”. La o extremă sunt acele persoane care nu au informaţii despre limbajul gestual şi cultura surzilor sau care sunt sfătuite de .. Modalitatea în care este achiziţionată această cultură o face unică. Aici avem o variaţie foarte largă a persoanelor care acceptă sau nu cultura surzilor. actiuni..profesionişti” auzitori să respingă limbajul gestual în favoarea .pod cultural” ce permite ca persoanele care aparţin ambelor culturi să trăiască şi să lucreze împreună într-un mod mai productiv.Aceşti copii intră în contact cu limbajul gestual abia când încep 19 .. Restul. comportamente observabile Persoana surda Persoana auzitoare valori. simt cultural... cuvinte.

Variaţia foarte largă privind accesul la educaţie şi la posibilităţile profesionale ale surzilor determină variaţia profilurilor profesionale ale acestor persoane. au o tradiţie privind activităţile de intervenţie timpurie. Uneori aceste valori sunt idealuri ce nu pot fi întotdeauna realizate la nivel social sau individual. Pe de altă parte. prin eforturi proprii. În altele. comunitatea de surzi are multe trăsături culturale comune pe care le menţionăm mai jos.a. Prezentăm. programatori şi analişti pe computer. divorţul. cum este cazul in tot mai multe ţări. în ultimii zece ani. Astfel. angajând bone surde sau primind in gazdă studenţi surzi. cum ar fi căsătoria. dar ele reprezintă credinţe şi atitudini ce orientează comportamentul personal şi deciziile politice. Valorile prezentate mai jos reprezintă principii orientative care ne informează cum gândeşte şi cum acţionează o persoană surdă ca cetăţean şi muncitor onorabil şi productiv. cu ajutorul unor interpreţi şi la noi. cum ar fi prezenţa unei busculade în trafic. în special cele din Scandinavia. este imposibil să generalizăm cu privire la toţi . pe prieteni în legătură cu schimbările semnificative din viaţa lor sau a cunoştinţelor comune. în continuare. accesul la o educaţie mai bună şi la servicii de sprijin diferă mult de la o ţară la alta. pentru a avea o imagine cât mai realistă asupra acestora. care lucrează în domeniul comerţului. bolile Adesea se ajunge la neînţelegeri şi 20 . profesori. deoarece poate transmite mai uşor cultura şi tradiţiile lor.surzii”. părinţii surzi se bucură că au un copil surd.şcoala şi cunosc alţi copii la fel ca ei. Chiar şi unii adulţi care au copii surzi şi au avut contacte cu persoanele surde stimulează astfel de contacte între copiii lor şi membri ai comunităţii surzilor. Un nivel este cel în care se dau informaţii generale care afectează pe mai mulţi surzi. anumite ţări. cu tot felul de detalii. Atitudinile faţă de surzi variază de la o cultură la alta. adulţii surzi simt o mare responsabilitate în educarea şi culturalizarea viitorilor membri ai comunităţii lor. În unele familii. În multe comunităţi. . Comunitatea de surzi include oameni cu doctorate. neavând acces la educaţie şi limbaj. Acest lucru este apreciat deoarece surzii nu au acces la informaţiile din presă.informaţia este oferită cu detalii. Persoanelor surde le place să facă cunoscută informaţia pe mai multe nivele. dar care diferă de ale auzitorilor. În ciuda acestei diversităţi. unele aspecte positive şi negative ale acelorlaşi valori. Unii surzi au acces la învăţământul superior.. Este de aşteptat ca surzii să informeze. unde un professor itinerant vine în locuinţa acestor familii şi începe predarea limbajului gestual la aceste familii cât mai devreme după constatarea medicului că copilul este surd. a avea un copil surd poate insemna o pedeapsă divină iar acesta este ascuns în casă. radio ş. Aşa cum este cazul cu alţi oameni din orice cultură. muncitori manuali si alţi surzi care nu pot găsi un loc de muncă şi depind de asistenţa publică.

” Putem crede că acea persoană este rea. O cercetătoare surdă din SUA.. mai des folosite. se oferă alte detalii cum ar fi starea civilă. are un anumit tipic în desfăşurarea lor.distanţă culturală”. Abia după acest proces de prezentare are loc .participarea la unele petreceri. În mijlocul de transport. se prezintă semnul de nume. grupurile se despart conform unui tipic şi se succed în mai multe etape. . dacă are copii. În timp ce se află în mijlocul de transport. iar gazda conduce musafirii până îi vede plecaţi în siguranţă. Aproape invariabil. este suficient să-i pronunţe numele. ce poate scoate în evidenţă personalitatea sa. după consumarea evenimentului. fax sau computer.lipsă de productivitate. când o persoană surdă (A) prezintă altei persoane surde (B) o persoană surdă (C) are loc următorul proces: se dactilează numele persoanei (C) concomitent cu pronunţarea numelui. bătaia uşoară pe umăr (pentru a atrage atenţia) . nu vrea să colaboreze. ce profesie are şi unde lucrează ş. invitaţiile se fac in scris şi rareori prin telefon. In primul rând. unde a absolvit şcoala generală şi profesională. data şi locul întâlnirii se stabilesc cu mult timp înainte deoarece organizatorii surzi doresc să se ocupe de cele mai mici detalii.. cele pur descriptive şi cele care includ o formă a mâinii ce corespunde unei dactileme care reprezintă iniţiala numelui persoanei denumite. persoanele surde îşi flutură mâinile la cei rămaşi. Grupurile care stau in apropiere se întâlnesc şi se deplasează împreună la petrecere. de obicei împreună cu prietenii cu care au venit şi care locuiesc în aceeaşi zonă. există un „la revedere”. cerem ceva cuiva şi răspunsul poate fi: . cine a fost profesorul diriginte. Când un auzitor (A) prezintă un alt auzitor (B) unei alte persoane auzitoare (C). Sam Suppala (1992). Însă. a scris chiar o carte întitulată „Cartea semnelor de nume” unde a scos în evidenţă că există două clase de semne de nume. Semnele descriptive. De pildă.modul de prezentare.. De pildă. . De obicei. contactul vizual prelungit (pentru a citi de pe buze). Discuţiile continuă pe scări spre mijlocul de transport public sau propriu. După consumarea ei. Urmează o strângere de mână şi are loc conversaţia. date privind cartierul unde locuieşte. pe care am numit-o . urmat de căutarea hainelor concomitent cu discutarea planurilor unei noi întâlniri. deşi ea doreşte să fie sinceră ca să nu perturbe activitatea noastră. la surzi procesul este ceva mai complex. ei mai stau la discuţii. cu cine a fost coleg de clasă. În schimb.Persoanele surde au nu numai un nume propriu ci şi un „semn de nume”. Explicaţia acestor întârzieri constă în faptul că această colectivitate se bazează pe contactul personal în păstrarea relaţiilor sociale datorită dificultăţilor de menţinere a legăturii prin telefon. In cultura surzilor sunt unele elemente diferite care pot deranja pe unii auzitori nefamiliarizaţi.conversaţia” dintre surzi pe teme comune. surzii întârzie la întâlnirile programate precum şi la evenimentele publice.Nu am timp. se referă la aspectul sau comportamentul unei 21 . discuţiile continuă până la coborâre. Precizăm că acordarea unui semn de nume este legată de un semn caracteristic persoanei surde. Mai întâi. de pildă.a.

-o trăsătură de caracter.. cineva care zâmbeşte întotdeauna poate primi un semn de nume ca . Unii oameni pot avea un semn de nume care este folosit în situaţii oficiale şi altul care poate fi legat de o poreclă din limbajul verbal care nu este indicat să se folosească în situaţii oficiale. şi auzitorii care învaţă limbajul gestual sau care vin mai des în contact cu colectivitatea de surzi. În scopul evitării confuziei. 22 .. La fel este cazul pentru nume ca Peşte. volănaşe.zâmbăreţul”). De asemenea. un tic (de ex. Uneori acest semn de nume este gesticulat primul şi după aceea urmează dactilarea numelui oficial. pot să primească un semn de nume caracteristic. care a intrat mai târziu în colectivitate sau care este mai puţin cunoscută. o gropiţă. de pildă. Motivul schimbării poate fi că pot apare două persoane cu acelaşi semn de nume în aceeaşi colectivitate de surzi sau în acelaşi loc de muncă. Pisică etc. Acest semn de nume este făcut cunoscut la rude. la urmele lăsate de un accident de exemplu. dând informaţii prezentate codificat despre cultura şi limbajul acelei persoane. un neg. astfel că acelaşi semn de nume se poate acorda atât la femei cât şi la bărbaţi. Când un copil surd vine pentru prima dată la o şcoală de surzi. Se pare că nu există o legătură strânsă între semnul de nume şi genul unei persoane. Ursu. Doi oameni care nu se cunosc unul pe altul şi care se întâlnesc pentru prima dată se prezintă ei înşişi atît după numele oficial cât şi după semnul de nume. o cicatrice etc. De ex. se poate schimba semnul de nume. un obicei. Semnul de nume se poate schimba în cursul vieţii purtătorului. -o componentă a numelui oficial.).persoane. dacă numele este FLOAREA. Acest semn îl va primi de la colegii lui după ce învaţă limbajul gestual. la locul de muncă şi al treilea în alt context. -un obiect de îmbrăcăminte (tricou cu dungi. al doilea. În timp ce unul este folosit în familie. el nu are de obicei un semn de nume.). oamenii din afara comunităţii de surzi. În afară de aceasta.floare”. etc. O persoană poate avea mai multe semne de nume. de obicei la persoana mai tânără. un semn din naştere. politicieni etc. sportivi fruntaşi. semnul de nume poate fi . prieteni în acelaşi timp cu înregistrarea numelui oficial. În Finlanda unii părinţi surzi dau copiilor lor un semn de nume chiar imediat după naştere. vecini. cum ar fi : -o caracteristică fizică exterioară (păr buclat. pot să primească semne de nume. Forma unui semn de nume poate fi influenţată de ceva comun celui care primeşte acest semn.

s-a dezvoltat şi conştiinţa demnităţii şi a valorilor personale. a lui Goya în pictură..a. să nu se mişte frecvent în clasă. . De asemenea. De asemenea. persoanei auzitoare îi va lipsi experienţa vieţii ca persoană surdă în societatea auzitorilor. In timp ce majoritatea auzitorilor folosesc metode orale sau un limbaj gestual . nu se va bucura de aceeaşi apreciere în cadrul colectivităţii de surzi. Metodele de comunicare între surzi şi auzitori pot include note scrise. Surzii sunt convinşi că un auzitor nu va obţine niciodată o identitate similară cu a unei persoane surde chiar dacă a trăit toată viaţa în mijlocul colectivităţii lor. Profesorul nu trebuie să stea cu spatele la sursa de lumină. 23 . există mai multe modalităţi în care poate avea loc comunicarea. Se cunosc multe cazuri de persoane surde care au adus contribuţii importante în ştiinţă. Marlee Matlin ş. cu toţi elevii din ţara noastră. în cinematografie şi teatru ş.a. care include frecventarea unei şcoli speciale cu internat şi confruntarea cu diversele prejudecăţi ale acestei societăţi faţă de surzi. mutarea frecventă de pe un picior pe altul ş. . . dactilografierea pe calculator. Astfel. Edison în sfera descoperirilor ştiinţifice. La fel va fi cazul altor persoane surde care adoptă valorile culturale ale auzitorilor şi îi privesc „de sus” pe semenii lor surzi. Deanne Bray. profesorul nu trebuie să fie îmbrăcat după ultima modă sau cu haine viu colorate.inovaţii”. artă şi cultură.. a gândi şi a vorbi ca o persoană auzitoare este minunat pentru un auzitor dar în cultura surzilor dacă o persoană surdă gândeşte şi vorbeşte ca un auzitor. machiaj excesiv. . o dată cu intensificarea mişcărilor pentru drepturile persoanelor surde. unitar. să nu aibă unghiile prea mari sau vopsite în diferite culori.. Chiar dacă are părinţi surzi şi cunoaşte foarte bine limbajul gestual. coafură extravagantă bijuterii prea multe etc.). a lui Emanuelle Laborât. În acest sens. să nu aibă ticuri (ridicarea frecventă a ochelarilor pe nas..a. citirea de pe buze folosirea interpreţilor.percepţia vizuală şi limbajul gestual sunt apreciate în mod deosebit în colectivitatea surzilor. fără exagerări sau .modificat”.atitudinea faţă de metodele de educaţie diferă. Este esenţial ca persoana surdă sa vadă în mod confortabil pe cel care vorbeşte. surzii militează pentru folosirea unor metode manuale şi a unui limbaj gestual . surzii îşi adaptează vocabularul şi modul de a vorbi în funcţie de abilităţile auzitorului. buzele vopsite strident.. Amintim aici contribuţiile lui Thomas A.curat”.când surzii şi auzitorii interacţionează. ea trebuie aşezată în bancă în aşa fel ca să-l vadă atât pe profesor cât şi pe colegii care sunt ascultaţi în clasă. a lui Ludwig van Beethoven în muzică. La acest fapt a contribuit efortul unor surzi ambiţioşi de a urma studii superioare şi de a se afirma în lumea ştiinţei. De aici rezultă necesitatea de a se folosi un limbaj gestual comun.faptul de a fi surd este mult apreciat. scuturarea unei scame imaginare de pe haină.importanţa accesului vizual. pe care încercăm să îl eleborăm cu ajutorul dvs.

persoanele surde discută cu alte persoane surde înainte de a lua o decizie. . închiderea în cadrul grupului sunt câteva atitudini negative. . De obicei. este curând exclus din serviciu. Dacă schimbarea este negativă. asociat cu frecvente consultări cu persoanele auzitoare.tendinţa spre consultare.masă rotundă” este recomandabil să nu se pună vaze cu flori.a. izolarea. În mod normal. De obicei. A vorbi în secret. surzii pot prezenta o răceală faţă de noii gesticulatori. dar sunt unele situaţii unde acest stil este de aşteptat şi mult apreciat. colaborarea. În acelaşi timp. fie pozitivă sau negativă. Obiceiul de a comunica cu claritate este prezent în literatura cu şi despre surzi şi în povestirile care sunt bogate în amănunte. surzii sunt bucuroşi că auzitorii învaţă limbajul gestual. o schimbare în aspectul acelei persoane. având deplin acces la comunicare prin limbajul gestual. poliţişti. la club 24 .lipsa de hotărâre. al căror interes iniţial faţă de limbajul gestual a scăzut cu timpul. În cazul în care persoanele surde lucrează într-o unitate împreună cu persoane auzitoare au nevoie de ceva mai mult timp pentru a se hotărâ care din variante este în cel mai bun interes al lor.lipsa de deschidere spre alte persoane.Cu ocazia unei întâlniri la o . poate fi văzut ca o manifestare de slăbiciune a persoanelor surde. preocupările şi interesele grupului. Ei tind să aprecieze sprijinul dat altora ca ei şi să constituie un front unit în faţa opresiunilor şi a concepţiilor greşite din partea auzitorilor. Un preşedinte de asociaţie de surzi care ia decizii de capul său fără a se consulta cu restul grupului. bazată pe experienţa din trecut cu auzitorii. se consideră a fi nepoliticos şi se recomandă ca aceste conversaţii particulare să aibă loc în afara Asociaţiei sau în alte spaţii unde nu se află alte persoane surde. Ca membri ai unei culturi colective. doctori ş. deoarece el asigură ocazii mai multe de comunicare cu alţii. ornamentale sau nu. va fi comentată. afilierea. Auzitorii pot deveni nerăbdători faţă de lipsa de decizie a colegilor surzi. pierderea de timp. De obicei. de faţă cu alte persoane surde. . cum ar fi schimbarea profesiunii. . .vorbirea directă. loialitatea. Dacă această schimbare este pozitivă. aceasta este apreciată şi încurajată. Sunt inadecvate şi chiar ofensatoare aluziile la discuţiile vagi pe care le folosesc unele persoane pentru a părea politicoase. Un obicei în cultura surzilor este preferinţa de a discuta direct şi sincer. După ce salută un prieten apropiat.. persoanele surde nu folosesc un stil de comunicare directă tot timpul. care pot împiedica vizibilitatea. fără introduceri diplomatice. Ei simt plăcere şi confort în a petrece timpul cu alte persoane surde. cei mai mulţi surzi consideră a fi de importanţă mai mare necesităţile. fără gesturi. Acest comportament.orientarea spre grup. se fac comentarii în direcţia oferirii unui ajutor pentru îndreptare. cum ar fi funcţionari.

). vor spune deschis altora ca să se ferească. bolile . Sunt mult apreciate informările care se fac la club pe linie socială. cum ar fi căsătoria. Se discută mult în grupul de surzi despre cum să faci cumpărături ample.tabu” în cultura surzilor. „Ce s-a discutat în ultima şedinţă de Consiliu sau de Birou Executiv?”.. Este de aşteptat ca surzii să informeze. Mai nou. „S-a modificat legislaţia acolo unde sa greşit?”.a. unele măsuri de întrajutorare ş.a. .a. cum ar fi prezenţa unei busculade în trafic.a.banii nu constituie un subiect . date despre unii lideri importanţi din alte ţări şi realizările lor.se formează grupuleţe care discută lejer prin semne şi oricine este liber să asiste. 25 .a. pe prieteni în legătură cu schimbările semnificative din viaţa lor sau a cunoştinţelor comune. Procedurile şi simptomele medicale ale unor boli sunt descrise în amănunt pentru a împărtăşi experienţa de viaţă şi pentru a-i educa pe alţii care ar putea să nu fie atenţi şi să se îmbolnăvească (semne ale diabetului. existenţa unei istorii proprii cu numele celor care au fondat filialele şi au adus contribuţii pe plan sportiv. de curând pensionarii surzi de la filiala Bucureşti vin marţea de dimineaţă şi astfel este posibil să se prezinte informări canalizate pe interesul lor.tabu”. cum să facă economii ca să le ajungă pensia. La fel. . ale hepatitei. radio ş. „Ce facilităţi s-au mai obţinut?”. Acest lucru este apreciat deoarece surzii nu au acces la informaţiile din presă.a. să intervină acolo unde este oportun cu sugestii sau sfaturi. de ce nu poate avea copii. Când surzii se întâlnesc întâmplător se întreabă: „Ce mai este nou la club?. Un nivel este cel în care se dau informaţii generale care afectează pe mai mulţi surzi. cum să tratezi cu un vânzător de maşini. social sau cultural ş. poate fi considerat nepoliticos. In unele filiale s-a permanentizat obiceiul de a se prezenta informări saptămânale de către preşedinţi. A întreba pe cineva în mod direct cu câţi bani a cumpărat o maşină sau o casă. politică sau pur şi simplu de ordin informativ general. cei care au călătorit în străinătate şi au avut necazuri. medicamente. . divorţul.informaţia este oferită cu detalii.. cum să cumperi ceva avantajos ş.Se manifestă cu acuitate la persoanele surde de orice vârstă dorinţa de a obţine informaţii legate de colectivitatea de surzi din ţara noastră şi din alte ţări cum ar fi noutatea şi diversitatea activităţile programate la club. bolilor venerice ş. cu tot felul de detalii. De asemenea.Unele aspecte pot fi considerate . a face o descriere grafică a funcţiilor corpului sau a comportamentului în baie.Persoanelor surde le place să facă cunoscută informaţia pe mai multe nivele. poate fi considerată inadecvată (în special la masă). In afară de faptul că se bucură de a fi împreună. pensionarii surzi discută despre sănătate. de ce a divorţat. „Ce intervenţii au mai făcut preşedinţii noştri ?” ş. astfel că fiecare învaţă din experienţa altora.

persoanele surde tind să-şi controleze propriile vieţi. bucătăria este camera de discuţie preferată de surzi. de asemenea. ca într-o adevărată familie. Dacă vorbesc auzitori. deoarece lumina este cea mai bună iar camera este mai mică. dominanţa acestei identităţi a surzilor va atenua diferenţele de vârstă.. Cu toate că colectivitatea surzilor este o familie foarte eterogenă. valori care promovează unitatea marii familii a surzilor.a.lipsa de intimitate. Sunt personae care vor să fie independente. deoarece comunicarea rămâne cea mai semnificativă barieră în calea integrării sociale. De pildă. Întrebări referitoare la starea lor civilă. . clasă socială sau de altă natură care sunt mai evidente în societatea auzitorilor. făcând apel la tot felul de soluţii. un respect pentru persoanele în vârstă şi pentru realizările lor. intervenţii genetice ş. Sunt apreciate. ci doresc să fie consideraţi o minoritate culturală şi lingvistică. La restaurant. flecăreala constituie o caracteristică a acestei comunităţi de surzi. unde participă mai mulţi surzi. de acordare a ajutorului reciproc. . de a se îmbrăca modest în afara ocaziilor oficiale..la o conferinţă.în familie. printre care enumerăm desfiinţarea şcolilor cu internat. pentru ca vorbitorii să treacă de la şi spre podium.masă rotundă” este necesar să fie înlăturate toate obstacolele care împiedică vizibilitatea (vaze cu flori. persoanele care doresc să spună ceva. cum vom vedea mai departe. Cei mai mulţi nu vor să se identifice cu persoanele cu handicap. să nu se mire că în curând veştile se vor răspândi curând în toată comunitatea de surzi dacă nu cer ca acea informaţie să rămână confidenţială. ei consideră că sunt cei mai în măsură să manevreze politica privind educaţia propriilor copii surzi.) . salariu pot părea cel puţin nepoliticoase. sănătate. . sunt rugate să se urce pe un podium. Nu demult a existat şi soluţia exterminării a zeci de mii de surzi în camerele de gazare fasciste.dacă persoanele surde se află la o . pentru ca să poată fi văzute fără efort. este necesar să fie prezenţi interpreţi în limbajul gestual. Există aici o preferinţă pentru deciziile luate în grup. Unii auzitori încep să se dea deoparte când sunt întrebaţi în legătură cu detalii ale vieţii private. de a se vizita unii pe alţii. familiaritatea. să fie independente şi mândre. incluziunea surzilor în şcolile de masă. Deosebit de importante sunt legăturile cu şcoala-internat iar 26 .. Faţă de aceste . diferite ornamente sau aranjamente florale ş.iniţiative” comunitatea surzilor manifestă o atitudine contrară. surzii aleg cu grijă masa. lângă o fereastră luminată puternic. de rezistenţă. Auzitorii caută să restrângă tot mai mult numărul de persoane surde din societate.a. Acest lucru cere uneori pauze mai lungi. Dacă auzitorii se confesează unei persoane surde cunoscute. plăcerea de a fi împreună. chirurgia implantului cohlear. contactul fizic. asigurându-se că nimeni nu va sta în contra lumină.

fiu al unei familii de surzi. doi dintre candidaţi erau surzi. In ciuda acestor lipsuri. Şcoala pentru surzi are semnificaţii mai profunde. când părinţii lor „uitau” să-i mai ia acasă. sutele de angajaţi ai Universităţii Gallaudet au găsit porţile încuiate de studenţi. studenţii surzi au adoptat ca motto cuvintele lui Jesse Jackson. Se apreciază apariţia unui copil surd în familie.ci că lumea auzitorilor nu-i ascultă” Cuvintele din „motto-ul” de mai sus reflectă foarte bine concepţia pe care o au majoritatea auzitorilor când este vorba ca surzii să obţină unele drepturi legitime. Răspunsul dat de preşedintele consiliului a fost „candidatul surd n-a fost ales deoarece surzii nu sunt capabili să acţioneze în lumea auzitorilor”. format din 17 auzitori şi 4 surzi a finalizat selecţia celor trei candidaţi pentru funcţia de preşedinte al Universităţii. de multe ori. Aici surzii şi-au petrecut cea mai mare parte a copilăriei şi tinereţii lor. Luni. unele posturi de conducere sau să ia decizii în probleme legate de viaţa lor. Acest răspuns a încins situaţia deja volatilă şi a fost speculat de ziarele americane.absolvenţii lor se referă la şcoala absolvită de cîte ori fac cunoştinţă cu alte persoane surde. şi-au făcut prieteni şi chiar şi-au ales partenerul de viaţă. pentru unii chiar şi în timpul vacanţelor. Intrucât majoritatea surzilor se căsătoresc între ei. doctor în pedagogie. Această alegere i-a şocat pe mulţi astfel că a doua zi. singura instituţie de învăţământ superior de arte liberale exclusiv pentru surzi. s-a format un mic grup de studenţi surzi. căsătoria lor cu un auzitor este privită cu suspiciune. Putem aminti aici un episod semnificativ petrecut pe tărâmul politicii surzilor americani care au dorit şi au impus ca preşedinte al Universităţii Gallaudet o persoană surdă. King Jordan) iar celălalt. candidatul auzitor a fost ales de către consiliu. duminică. Uneori surzii reuşesc să învingă. cadre didactice şi foşti studenţi care au organizat un marş de protest spre hotelul unde erau cazaţi membrii consiliului pentru a le cere explicaţii. Studenţii au formulat patru cereri pe care le-au supus spre satisfacere consiliului înainte de a deschide campusul. deoarece ea a fost adevărata casă in afara vacanţelor şcolare şi.. fost candidat la Preşedinţia Statelor Unite „Problema nu este că studenţii nu aud . unul cu doctorat în psihologie (I. Aceştia solicitau : 1) consiliul să anuleze decizia şi să numească un 27 . Pentru prima dată în istoria Universităţii Gallaudet. Într-o zi de sâmbătă din luna martie a anului 1988 s-a anunţat că consiliul de conducere al Universităţii. Singurul candidat auzitor provenea de la altă universitate şi nu avea cunoştinţe despre surzi sau despre limbajul gestual. În cadrul acţiunii lor. aşa cum s-a întâmplat cu ocazia numirii unui preşedinte surd la conducerea Universităţii Gallaudet. director al unei şcoli de surzi.. el fiind considerat un dar pentru familiile de surzi deoarece el poate transmite mai departe moştenirea lor culturală. Universitatea a fost forţată să se închidă.

în marea lor majoritate. noi avem un vis”. unul din liderii studenţilor. 3) numărul de membri surzi în noul consiliu trebuie să fie mai mare de jumătate din numărul total de membri şi 4) să nu aibă loc sancţiuni asupra protestanţilor. la un picnic. să elaboreze planuri şi să urmărească evoluţia lui. Astfel hotărârea şi comportamentul studenţilor în lupta lor au câştigat multe aprecieri. plus o ploaie de telefoane. Miercuri şi joi conducătorii naţionali ai asociaţiilor de surzi. Marţi.000 dolari la cauza lor. now” (Preşedinte surd. 2) să se retragă din funcţie preşedintele consiliului. sute de studenţi şi suporterii lor s-au adunat pe campus. Au venit chiar autobuze încărcate cu părinţi ai elevilor surzi împreună cu copiii lor. membrii consiliului sau întors la Washington pentru a alege un nou preşedinte şi a analiza cererile studenţilor. 28 . Sâmbătă. Această emisiune a atras mult sprijin pentru cauza studenţilor şi a adus contribuţii de peste 20. Participanţii fluturau pancarte iar pe un panou uriaş agăţat de clădirea Muzeului AfroAmerican era scris „Totuşi. să sprijine solicitările studenţilor. Greg Hlibok. Muncitorii de pe traseu au oprit lucrul şi fluturau batiste de la ferestre către studenţi. Protestatarii s-au adunat pe stadion şi au aruncat afişe cu portretele preşedintelui consiliului şi ale candidatului auzitor. Între timp. Automobilele şi camioanele claxonau. care au fost de partea lor. In toate şcolile de surzi din SUA au avut loc marşuri. scrisori şi telegrame de sprijin. cu preocupările faţă de surzi iar simplul adevăr legat de surzi pe care noi trebuie să-l acceptăm este că surzii au dreptul la demnitate şi la respect”. acum).000 de participanţi din toată ţara. Vineri a avut loc un marş spre Capitoliu. consiliul s-a întâlnit cu o delegaţie a studenţilor şi a refuzat toate cererile. Personalul didactic de la Gallaudet a votat. Chiar unii membri ai Congresului stăteau pe treptele Capitoliului pentru a se adresa participanţilor la marş. studenţii surzi şi personalul didactic s-au întâlnit cu unii membri ai Congresului. unde s-au ţinut cuvântări şi şedinţe strategice. Un senator a afirmat „Voi aţi promovat educarea oamenilor în legătură cu surditatea. In acea seară. care a atras peste 3. S-a format un centru de comunicaţii şi o echipă de interpreţi care să-i informeze pe reporterii de la radio şi TV în legătură cu acţiunile care au loc. În această situaţie studenţii au organizat o mişcare cunoscută sub numele „Deaf president.preşedinte surd. recunoscând dreptatea cauzei surzilor. Toţi cei trei candidaţi de atunci la preşedinţia SUA au trimis scrisori de sprijin studenţilor. a apărut pe postul de televiziune ABC împreună cu candidatul auzitor şi cu actriţa surdă de film Marlee Matlin. S-a format un comitet de coordonare care să supravegheze protestul. Spre seară candidatul auzitor s-a retras.

Universitatea Gallaudet a angajat mai mulţi surzi la toate nivelurile. Fostul preşedinte al consiliului s-a retras. s-au adoptat noi măsuri în favoarea surzilor şi s-a obţinut o mai mare toleranţă faţă de limbajul gestual. de recitări de poezii sau de pregătire pentru a participa la unele manifestări interne sau internaţionale.. A Literary Collection by Deaf and Hard of hearing Writers”. restauratori de opere de artă. se observă diferenţe semnificative. Cu toate că marea majoritate a surzilor au obţinut o calificare profesională. Toate contribuţiile literaţilor surzi au fost incluse într-o antologie a scriitorilor surzi printre care este şi reprezentanta noastră Carmen Criştiu. Această „revoluţie” a fost înainte de toate o reafirmare a culturii surzilor. dansuri. din care menţionăm aici doar pe cele mai frapante. sub aspectul vârstei. Au avut loc expoziţii de sculptură. la care au participat peste 5. tehnicieni dentari. Milioane de americani au devenit mai conştienţi de colectivitatea surzilor şi de limbajul lor. J. Când cineva intră într-un club social al surzilor poate să observe o mare diversitate în rândul persoanelor participante. artişti şi lideri politici. doamna Carmen Criştiu a obţinut o sponsorizare din partea Radio-Romania Actualităţi şi a participat cu poezii şi proză la secţiunea „literatură”. care a generat o aniversare mondială numită „Deaf way I” . Copiii sunt fie auzitori cu părinţi surzi sau copii surzi cu părinţi auzitori care vin mai ales la evenimente dedicate copiilor de ziua lor. întâlnim atât nou născuţi purtaţi în braţele părinţilor cât şi octogenari sprijiniţi de bastoane sau de alte persoane mai tinere. membrii consiliului au anunţat că al 7-lea preşedinte al Universităţii Gallaudet şi primul preşedinte surd va fi dr. 2000. mulţi dintre aceştia prestează munci sub nivelul calificării lor. conferinţe. Astfel. S-a înfiinţat o nouă specializare studii legate de surditate. de Crăciun. Manifestarea s-a bucurat de un deosebit succes astfel că în anul 2000 a avut loc a doua ediţie numită „Deaf way II” la care au participat şi unii membri surzi din ţara noastră.(. Astfel.King Jordan. unii fiind profesori în şcolile pentru surzi. Cauza acestei situaţii este ceva mai complexă şi nu ţine numai de prejudecata unor angajatori ci şi de nivelul scăzut de educaţie sau de pregătire profesională a unor persoane surde. Fructele acestui activism al studenţilor au fost bogate.Duminică. programatori de calculatoare. Nu au avut loc represalii şi s-au acceptat toate solicitările studenţilor. vizionări de filme şi de casete video ş. mai ales prin felul de a se îmbrăca sau de a vorbi.The Deaf Way II Anthology. Desigur. care a avut loc în 1989. Tonya M. designeri. Sub aspectul situaţiei economice sau sociale dobândite prin exercitarea unei profesiuni. inclusiv savanţi. S-a format un nou consiliu unde membrii surzi alcătuiau majoritatea. Stremlau editor. de pictură. această diversitate este prezentă şi la persoanele auzitoare însă dorim să o evidenţiem în rândurile de mai jos pentru a fi mai bine cunoscute de auzitori. spectacole de pantomimă.000 de surzi din toate ţările. Gallaudet University Press.a. artişti plastici. ingineri. etc. piese de teatru. cu ocazia unor concursuri de desen. asistenţi sociali. sau de dorinţa multor surzi de a obţine venituri mari cu eforturi 29 .

cum ar fi Tove-Skutnabb-Kangas numeşte chiar genocid lingvistic împiedicarea copiilor surzi de a învăţa în limbajul lor natural. fond etnic. Mulţi surzi sunt şomeri şi caută de lucru iar 30 . În funcţie de momentul pierderii auzului. unii angajatorii se eschivează de la plata unor penalizări prevăzute de lege iar alţii preferă să le plătească decât să angajeze persoane cu handicap auditiv. printre aceştia fiind tot mai mulţi studenţi sau persoane interesate să devină interpreţi. alţii comunică prin labiolectură. de lipsa unor materiale pe care să se facă practica ş. alţii vin să-i informeze pe semenii lor în legătură cu evenimentele sociale. Printre persoanele surde întâlnim adesea şi auzitori. etc. Alte cauze ale nivelului scăzut de angajare ţin de modul deficitar în care se face formarea profesională. de mijloacele materiale precare ale şcolii. De asemenea. un limbaj purtător de valori şi de cultură. De multe ori angajatorii oferă locuri de muncă pentru surzi prin Bursele locurilor de muncă special organizate dar acestea nu se ocupă de către cei vizaţi din cauza cerinţelor formulate. Sub aspectul gravităţii pierderii auzului.Trebuie să menţionăm aici că pentru a fi acceptat de comunitatea de surzi nu se ia în considerare gradul sau gravitatea pierderii de auz ci gradul de acceptare a limbajului şi culturii surzilor. Cu toate că surzii se deosebesc între ei prin disabilitate. se observă o mare diversitate care se reflectă în preferinţa acestor persoane de a folosi preponderent limbajul gestual sau verbal. identificarea cu valorile specifice acestei colectivităţi.minime încă de la ieşirea de pe băncile şcolii. Unii vin să se informeze. Alţi autori. Autoarea subliniază dreptul copiilor surzi de a fi educaţi în limbaj gestual şi faptul că aceştia sunt împiedicaţi să înveţe de timpuriu acest limbaj sau să comunice în limbaj gestual. În timp ce unii gesticulează de zor în limbajul cu care se simt cel mai confortabil. prieteni ai acestora sau unii profesori din şcolile de surzi care doresc să facă mai mult pentru promovarea socială a elevilor lor. aceştia fiind mai ales copii ai părinţilor surzi.a. alţii abia pot să pronunţe câteva sunete cu toate eforturile depuse de „demutizatori” în şcoală. a necunoaşterii suficiente a pregătirii profesionale a surzilor sau din alte motive. unii au o vorbire inteligibilă (dacă au pierdut auzul după ce au învăţat să vorbească). ceea ce oglindeşte fidel modalitatea de instruire oralistă sau gestuală de care au beneficiat aceste persoane în primii ani de după pierderea auzului. prin aceasta frânându-se dezvoltarea plenară a potenţialului lor uman. Această diversitate lingvistică a fost remarcată şi de Helga Stevens la recent încheiatul Congres Mondial al FMS care a avut loc la Montreal în 2003. surzii se bucură de premiile pe care le-au obţinut cu echipa lor şi doresc să le facă cunoscute în comunitate şi să primească aprecieri. Cei cu resturi de auz pot să poarte proteze care sunt fie ascunse sub o şuviţă de păr sau purtate cu nonşalanţă de cei care nu se ruşinează de deficienţa lor auditivă. Interesele celor care vin la club pot fi la fel de diferite ca şi persoanele respective. noi trebuie să ne conentrăm mai mult pe elementele ce-i unesc nu pe cele ce-i separă. Prin aceste condiţii. sportive sau culturale care au avut sau care vor avea loc în cadrul asociaţiei.

Deşi mult mai reduse ca număr. Surzii sunt conştienţi că persoanele auzitoare au dificultăţi de invăţare a limbajului gestual dar apreciază interesul manifestat pentru învăţarea şi folosirea acestuia. nu sunt prea mulţi surzi care se înghesuie să se angajeze. copiii surzi cu părinţi auzitori precum şi cei care au învăţat mai târziu limbajul gestual folosesc o gramatică mai apropiată. Astfel. Momentan nu ne punem problema care ordine a gesturilor trebuie să o considerăm corectă. Astfel.” au destule lacune ce reflectă nu numai un formalism sau o „evadare” de la plata obligaţiilor fiscale care sperăm că vor fi eliminate cât mai curând. o gramatică vizuală în care cuvintele-gesturi au ordinea corespunzătoare importanţei acestora în cadrul mesajului. deschis. Aproape toate discuţiile se poartă în limbaj gestual.. chiar şi persoanele surde care vin din altă localitate sau din altă ţară. cu gramatica limbajului verbal.colegii lor surzi îi pot ajuta când află un loc liber în cadrul intreprinderii unde lucrează. neprotocolară. Vizitatorii străini se bucură de o atenţie mai mare fiind trataţi cu ospitalitate şi rugaţi să povestească cum este în ţara lor. mobilizând la această acţiune pe toţi salariaţii din filialele teritoriale. tind să folosească o gramatică diferită de cea folosită de auzitori. De obicei. Cea mai importantă variabilă asupra căreia dorim să insistăm aici este marea diversitate a limbajului gestual ce poate fi întâlnită în colectivitatea surzilor. ce drepturi au surzii de acolo.. aceste persoane sunt însoţite la club deoarece au nevoi speciale pe care le cunosc doar cei mai apropiaţi acestora. Unii lingvişti (Woodward. Menţionăm aici că deşi se oferă locuri de muncă potrivit calificării lor. oricine putând să asiste sau să-şi spună părerea fără să fie înlăturat. în funcţie de abilităţile lingvistice în limbajul gestual ale 31 . la care Asociaţia Naţională a Surzilor din Romania şi-a acordat tot sprijinul. 1973) au constatat că această diversitate este sistematică şi este legată de condiţiile în care vorbitorul a dobândit limbajul gestual. se pot întâlni în comunitatea de surzi şi persoane surde cu alte afecţiuni asociate surdităţii cum ar fi surdocecitatea. Cel mai important este să se folosească un limbaj gestual cât mai natural iar ordinea gesturilor să fie cea acceptată de persoanele aflate în dialog. Şi de multe ori reuşesc. Toţi se simt la club „ca acasă”. deficienţele motorii sau mentale. dacă nu identică. cea a importanţei gesturilor în cadrul mesajului vizual sau ordinea gramaticală folosită în linbajul verbal. cum trăiesc ei. se salută sau se sărută ca într-o mare familie. cu dezinvoltură. De fapt şi aceste „Burse. Aceste informaţii sunt preluate de liderii surzi locali care fac presiuni asupra autorităţilor autohtone pentru a obţine aceleaşi facilităţi prin intermediul asociaţiilor lor. inclusiv prin „Bursele locurilor de muncă” special organizate cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Ceea ce frapează imediat este îmbrăcămintea simplă. lejeră care este purtată de obicei la aceste întruniri ale comunităţii surzilor. Pe de altă parte. unii copii surzi cu părinţi surzi şi cei care au învăţat limbajul gestual de timpuriu. faptul că toţi îi cunosc pe ceilalţi.

pronunţarea fără voce a cuvintelor gesticulate. ce poate fi însoţit de o pantomimă adecvată situaţiei. apropiind-o de ordinea cuvintelor din limbajul verbal când se adresează unor persoane care nu cunosc prea bine limbajul gesturilor. S-a observat că persoanele surde pot să adopte o altă varietate de limbaj gestual. Aceste persoane sunt apreciate pentru capacitatea lor de a stabili contacte acceptabile între persoanele surde şi cele auzitoare. respectul şi aprecierea celorlalţi. în special. acţionând ca mediatori între cele două culturi. Desigur. adică de o stratificare în cadrul ei. În acest context putem menţiona o anumită diversitate orizontală în grupul surzilor (H. după ce au învăţat limbajul verbal. să schimbe ordinea gesturilor. variaţia limbajului în funcţie de caracterul mai mult sau mai puţin oficial al contextului. unde indivizii şi grupurile diferă după poziţia lor.persoanei auzitoare. Putem vorbi aici de o influenţă semnificativă a limbajului verbal asupra celui gestual. Membrii surzi apreciază mult unitatea dintre ei şi îi consideră pe ceilalţi surzi ca pe membrii unei familii dar cu grade de rudenie diferite. adică două feluri de lideri care pot avea un rol în raport de capacităţile lor. că vom avea semnegesturi diferite pentru o listă de cuvinte identice pe care o putem da la grupuri de surzi proveniţi din zone geografice diferite ale ţării. aceste forme ale diversităţii limbajului gestual sunt valabile şi în cazul limbajului verbal.Lane şi alţii. Woodward (1973) a explicat acest lucru prin existenţa unor „semne de contact” care se schimbă în funcţie de natura situaţiei de contact şi.1996). Acest grup exclude pe membrii care „dau din coate” să ajungă mai repede sus fără să fi câştigat în prealabil încrederea. putem constata că în mediul surzilor există şi o diversitate verticală. din această perspectivă. regiunea geografică de unde provine persoana surdă va contribui în mod semnificativ la diversitatea lingvistică din comunitatea surzilor prin gramatica şi coloritul local al vocabularului folosit. fapt evidenţiat cu ocazia alegerilor pe grupe. Un prim grup ar putea fi format din surzi care s-au născut auzitori dar au asurzit pe parcurs. care poate lua şi alte forme cum ar fi dactilarea unor cuvinte mai rar folosite. de priceperile lingvistice ale partenerilor la conversaţie. De asemenea. lucruri care nu prea se întâmplă des în cadrul colectivităţii de auzitori. În afară de contribuţia familiei şi a influenţei educaţionale. filiale şi pe ţară. Este evident. Pentru acelaşi cuvânt vom avea un gest diferit. Explicaţia constă în faptul că limbajul gestual nu este o simplă reproducere a cuvintelor dintr-o limbă ci o exprimare culturală a unui obiect în funcţie de utilitatea sau forma lui. Un al 32 . Rareori se pot strecura în rândul conducerii comunităţii surzilor persoane care să nu întrunească cerinţele menţionate. persoana surdă îşi adaptează limbajul gestual folosit în comunicarea cu aceasta. Dacă extindem această idee la surzii proveniţi din ţări diferite care au aceeaşi limbă naţională vom constata acelaşi lucru.

surzii sunt mult mai dispersaţi pe tot teritoriul unei ţări astfel că prezenţa unor interpreţi este vitală. aşa cum există diversitate în comunitatea surzilor aşa există şi diverse puncte de vedere cu privire la locul central al limbajului gestual pentru experienţa surzilor. poezii. începerea de cursuri de limbaj gestual pentru părinţii cu copii surzi. glume. De asemenea.doilea grup ar putea fi alcătuit din lideri născuţi surzi de părinţi surzi care cunosc foarte bine limbajul şi cultura comunităţii de care aparţin. etc. existenţa unor şcoli speciale separate pentru surzi. sunt cunoscute mai puţin. surzii îl învaţă abia la şcoală. piese de teatru. accesul la informaţie ş. folosirea limbajului gestual în şcoli. fabule.) au evidenţiat că fiecare minoritate lingvistică este diferită faţă de celelalte sub anumite aspecte. jocuri şi multe altele care reafirmă valorile din colectivitatea surzilor. Spre deosebire de alte minorităţi care se concentrează pe o arie geografică restrânsă. limbajul gestual s-a dezvoltat în timp ce alte limbaje minoritare au dispărut. Însă. un lider surd trebuie să aibă un aspect îngrijit. servicii de interpretare inclusiv la ONU şi la Parlamentul European pentru oficialii FMS sau ai Uniunii Europene a Surzilor.a. din cauză că acestea sunt editate în perspectiva vânzării şi a obţinerii unui profit. povestiri. ca pe o limbă străină. şi aproape nici o persoană surdă nu a ajuns să fie expert într-un limbaj verbal cu toate că unii au mult talent în scrierea de poezii sau povestiri. Tipping. avocaţi. Nu trebuie să uităm că şi datorită activismului organizaţiilor de surzi. Ca elemente specifice culturii surzilor menţionăm câteva din cele mai evidente: . anecdote. printre altele. în birourile filialelor sau să conducă echipe sportive. În orice caz. notari. surzii luptă să păstreze şcolile speciale cu internat ca mijloc important de transmitere a culturii de la o generaţie la alta şi de dezvoltare a conştiinţei de sine.a. culturale sau sociale ale surzilor s-au făcut remarcaţi prin capacităţile lor organizatorice şi au obţinut respectul şi încrederea membrilor. aceasta „inoculează” propriile valori astfel că nu se poate face o demarcaţie netă între cele două culturi. Din cauză că ei pot să lucreze în şcolile de surzi. Lane ş. Astfel. ONU a adoptat „Regulile Standard privind egalizarea şanselor persoanelor cu handicap” ce prevăd. majoritatea surzilor se căsătoresc între ei în timp ce alte minorităţi îşi caută parteneri în afara grupului. În timp ce alte minorităţi învaţă în şcoli obişnuite. surzii învaţă a doua limbă (a majorităţii) mult mai greu. legende. Deoarece persoanele surde trăiesc în mijlocul culturii majoritare.lucrările literare în proză sau versuri scrise de surzi. Una din primele activităţi ale Asociaţiilor 33 . Unii autori (Parrott. Kyle. profesii la care alte minorităţi nu întâlnesc aproape nici un obstacol. o motivaţie pusă în slujba semenilor săi şi o pricepere de a mobiliza şi de a conduce oamenii la diverse activităţi. plăcut. Literatura surzilor include aspecte din istoria lor (se organizează anual conferinţe internaţionale consacrate acestui subiect). In timp ce copiii minorităţilor încep să înveţe limbajul verbal încă de la naştere. puţini surzi ajung să ocupe în societate poziţii mai înalte ca doctori.

. In funcţie de spectatori. din lipsă de curaj sau din alte motive. A fost un prolific sculptor. . Menţionăm aici volumul de poezii .D. Se cunoaşte că pantomima a fost practicată de persoanele surde încă de acum 5000 de ani în China sau.. la Editura . apărut în anul 1932.. dificultăţile de comunicare. apărut în anul 1938 la editura .. Sala de spectacol este mai mică. Deşi sunt abordate şi piese din dramaturgia universală (Romeo şi Julieta. fie din timiditate.ziar” al surdomuţilor din România. ca modalitate de distracţie a celor bogaţi sau pentru unele spectacole în pieţele publice. piesele interpretate în limbaj gestual sunt traduse la microfon sau nu. care durează puţin timp şi reflectă aspecte critice din viaţa surzilor (scumpirea produselor in pieţe şi magazine. primul . înfiinţată de Gelu Bogdan. Literatura scrisă de surzi prezintă subiectul cu candoare.) acestea nu sunt receptate aşa de uşor de surzi. poet. din spatele scenei. un adevărat lăcaş de cultură pentru surdo-muţi.. nu le trimit spre publicare. personalitatea profesorului surd V.Cercului sportiv al SurdoMuţilor din România”. în Imperiul Roman. . ş. este o variantă de teatru mult apreciat. nefinalizat. de dificultăţile legate de comunicarea cu auzitorii.Diana” din Bucureşti.Subiectele sunt luate din viaţa reală. sunt şi mulţi alţi surzi care scriu poezii şi încercări literare dar. mai recent. Copiii unui Dumnezeu mai mic.teatrul mimat. ş. . Deosebit de sensibile sunt povestirile lui Carmen Criştiu (care acum lucrează la un roman) sau poeziile Violetei Iancu. . preşedinte al ..Leorda s-a manifestat pe multiple planuri. publicist în mai multe ziare ale vremii sale şi iniţiator al primei .teatrul pentru surzi.a. cele două cărţi . el fiind director şi fondator al periodicului .de surzi a fost publicarea unui dicţionar cu semnele gestuale.Istoria comunităţii surzilor”(2007) şi numeroase articole publicate în reviste de specialitate ale subsemnatului Desigur.Răsăritul nostru”. cu scaune aşezate în pantă şi cu scena la nivelul podlei.. din păcate. de concepţiile greşite ale auzitorilor referitoare la limbajul gestual şi cultura surzilor ş..pantomima este unul din genurile cele mai accesibile persoanelor surde şi mai apreciate. unde actorii interpretează în special piese care ţin de viaţa lor. Hamlet.. înfiinţat la Bucureşti la 1 aprilie 1934.Asociaţiei Amicale a Surdo-Muţilor din România”.a. persoană surdă. primul preşedinte şi membru fondator al .).Frunze pe ape” publicat de Carmen Cristiu cu sprijinul Fundaţiei Umanitare Bogdan.Neremia Napocae” în anul 2002.a. 34 . Motivaţia rezidă in faptul că surzii resping crearea de gesturi arbitrare şi folosirea inutilă a mâinii pentru transmiterea de semnificaţii gestuale.Surditate şi comunicare”(2006). De fapt.Case a tăcerii”. În literatura română cunoaştem existenţa unui roman al lui Vasile Dimitriu-Leorda (Înfrângerea destinului sau romanul unui surdo-mut)..

în special dansuri populare. Dorothy Miles sau filmele mute cu legendarul Charlie Chaplin sau filmele de un comic unde se foloseau multe gesturi de către Louis de Funes. pentru a dansa corect. mişcările muşchilor feţei (mimica) şi o combinaţie a mişcărilor menţionate mai sus (pantomima). să devină un dependent economic de societate. acestea îl însoţesc permanent. Însă. este nevoie şi de unele semne ajutătoare care să permită execuţia corectă a dansului. Ne exprimăm opinia că dacă tot mai mulţi auzitori vor cunoaşte mai îndeaproape limbajul gestual şi cultura surzilor îşi vor forma o atitudine pozitivă faţă de aceşti factori care crează marea diversitate existentă în comunitatea surzilor. aşa cum este şi cuvântul emis verbal. ei participând la festivaluri şi concursuri de acest gen în ţară şi în afara ei. feţei şi ale corpului sunt folosite aproape inconştient în conversaţia cotidiană pentru a accentua sau a ilustra ceva care nu este prezent. 2: Principalele momente din istoria limbajului gestual şi a educaţiei surzilor in lume. (1973) înţelege prin gest orice mişcare corporală purtătoare a unei semnificaţii comunicative sau afective. dansurile populare şi moderne sunt mult apreciate de tinerii surzi. 35 . să nu găsească un loc de muncă. Ea distinge în cadrul acestui limbaj mişcările extremităţilor corpului (gesturi propriu-zise). Pe parcurs. Poate că atunci apariţia unui copil surd nu va mai fi privită ca un accident regretabil ci ca un eveniment care le poate facilita înţelegerea umanităţii ca sumă de indivizi cu variabilitate diferită. în general.picturile. Cursul nr. persoanele surde au nevoie de multe repetiţii. când părinţii săi nu vor mai fi. aceasta din urmă fiind capabilă să se substituie vorbirii umane. pentru memorarea coregrafiei. Sunt cunoscute filmele cu personaje surde cum ar fi Marlee Matlin. mai ales în primii ani de viaţă de după pierderea auzului. Unele gesturi sunt folosite preferabil în locul limbajului verbal. .Wald. L. Putem deduce că este de neimaginat o cultură a surzilor fără un limbaj gestual şi este dureros să vedem un copil surd care nu poate comunica prin limbajul său. Deanne Bray. Folosirea formelor vizuale de comunicare constituie o componentă a moştenirii naturale a fiinţelor umane. în funcţie de concepţia artiştilor. există neşansa ca acest copil să nu-şi dezvolte limbajul şi gândirea. În lipsa acestei comunicări. sculpturile. cu toate că. elemente mai grave decât însăşi surditatea.fotografia şi filmul sunt genuri unde persoanele surde s-au remarcat încă de la începuturile acestor arte.. desenele reflectă viziunea despre viaţă şi artă a persoanelor surde şi au un anumit specific. Mişcările mâinii.

aceasta nu înseamnă că el a apărut deplin dezvoltat din mâinile fiecărei persoane surde. L.gesturile nu sunt o dublare a vorbirii. scoaterea limbii. La surzi. cu indienii americani.. la populaţiile tribale şi la meridionali. nu de surzi. care sunt la fel de vechi. În acest context. cu aborigenii din Australia sau din Deşertul Kalahari. De pildă.Gesturile au fost prezente încă de la începuturile omenirii. De asemenea. s-a observat că gesturile sunt folosite în raport de gradul de afectivitate al comunicării. în cadrul căruia se desfăşoară întreaga lor viaţă. care au elaborat un sistem complex de gesturi care le permitea să comunice în timpul . el având aproape aceleaşi funcţii ca orice alt limbaj natural. Este de menţionat cazul tribului Warramunga din Australia. gesturile sunt impregnate de o componentă culturală. La evrei astfel de femei erau numite . de evidenţiere a ideilor. Probabil că acesta se referea la limbajul gestual folosit de oratori. La alte ordine călugăreşti (pitagoreii). limbajul sonor a devenit principalul sistem de comunicare. De-a lungul istoriei găsim mai multe exemple de grupuri care au dezvoltat această abilitate de a comunica pe cale vizuală. Quintilian considera că gesturile reprezentau o limbă internaţională.femei mute”. cel gestual are un inventar de semne de peste o sută de ori mai redus (cca 3.legământul tăcerii” era o formă de educaţie religioasă.. salutul. fiind mai numeroase şi mai frecvente la copii.. etc. care au elaborat un sistem de gesturi pe care îl foloseau în cursul partidelor de vânătoare. Oamenii din sudul Siciliei comunică în mare parte prin gesturi. care au elaborat un sistem de gesturi pe care îl foloseau la adunări oficiale.). Treptat. ci un mijloc auxiliar de subliniere. Cele două sisteme de comunicare au continuat să coexiste până în zilele noastre..Wald a observat. gestul instinctiv a dobândit valori noi.piei roşii”. cu toate atributele unui limbaj real. în afară de faptul că reprezintă principalul mijloc de comunicare. Deşi limbajul gestual este principalul mijloc de comunicare pentru surzi.ooo de semne gestuale comparativ cu cele câteva sute de mii din limbajul verbal) şi posibilităţi mai mici de combinare a lor. în timpul împăratului Nero.. Insă. Încă din antichitate. actorii de pantomimă puteau transmite o bogăţie de semnificaţii numai prin gesturi.canoanelor tăcerii”. unde văduvele nu aveau voie să comunice verbal timp de un an ci numai prin gesturi. Fiecare limbaj s-a format prin interacţiunea dintre persoanele surde care-l 36 . pe bună dreptate că .. însoţind limbajul sonor. Exemplele pot continua cu călugării benedictini. fiind emis în mod conştient şi voluntar iar la surdomuţi s-a transformat într-un limbaj propriu. afirmarea şi negarea. În Roma. ei continuă să se sprijine pe limbajul gestual pentru a întări cele afirmate verbal.ooo-7. Totuşi. aşa zişii . . dansatorii religioşi hinduşi spun povestiri despre zeii lor folosind un sistem elaborat de gesturi care datează de peste trei mii de ani. limbajul gestual a devenit mijlocul principal de comunicare. Pentru surzii profunzi. Spre deosebire de limbajul sonor. Pentru auzitori. de nuanţare şi de precizare a lor”. unde puteau spune lungi povestiri. de pescuit sau când vorbirea sonoră nu era permisă. trebuie să subliniem că aceeaşi mişcare gestuală poate avea semnificaţii diferite la diferite popoare (de ex.

astfel că dacă surzii nu puteau vorbi. Potrivit concepţiei sale. De aceea. transcrisă şi transmisă de la o generaţie la alta prin lucrările unor persoane surde sau auzitoare care au reuşit să comunice deplin cu surzii prin folosirea limbajului gestual. Între timp călugării benedictini cu auz normal au adoptat . Sfântul Augustin a spus primilor creştini că copiii surzi sunt un semn al supărării lui Dumnezeu faţă de păcatele părinţilor lor. au fost formulate legi speciale referitoare la căsătorie şi proprietate iar acestora nu li se permitea să fie martori în justiţie.. Aşa se explică faptul că limbajul gestual a apărut în diferite locuri din lume şi sub diferite forme. nu puteau participa. prin gesturi. acceptarea aparentă a limbajului gestual de vechii evrei nu însemna că persoanele surde aveau aceeaşi poziţie socială ca şi auzitorii. După Aristotel auzul era necesar pentru dezvoltarea inteligenţei.) a susţinut că . care însemna. Acest fapt sugerează că astfel de căsătorii erau destul de frecvente acum 2000 de ani.folosea. Limbajul verbal era sacru cu ocazia ceremoniilor religioase sau în situaţiile legale. În Grecia antică. tocmai fiindcă îi lipsea auzul.Ch. capabili să comunice cu surzii în afara necesităţilor imediate.. El s-a dezvoltat acolo unde s-au găsit oameni cu destulă abilitate de a gândi vizual. cei născuţi orbi sunt mai inteligenţi decât surdo-muţii. ei nu pot să înveţe”. Astfel a fost posibil să se dezvolte o cultură a surzilor în interiorul culturii majoritare. pentru că limbajul este baza instruirii. fiul surd al regelui Croessus al Lydiei nu era recunoscut ca moştenitor al tatălui său. De asemenea.n. Surzii aveau permisiunea să se căsătorească sau să divorţeze. În ceea ce priveşte pe surdo-muţi.. după cum a observat Dorothy Miles(2002).canonul tăcerii” pentru a-l venera mai bine 37 .surzii nu pot fi educaţi deoarece. Se menţionează în Talmud despre o căsătorie între doi fraţi surzi dintr-o familie cu două surori surde din altă familie. Talmudul (o carte care conţine interpretări ale rabinilor despre legea evreiască). Această atitudine faţă de limbaj şi de surzi era predominantă şi în Codul Roman al lui Justinian în sec. Acest cod a influenţat în mare măsură alte lucrări de drept. “cuvânt” şi “raţionament”. care au apărut ulterior şi au fost valabile până în zilele noastre. Primii creştini au văzut surditatea ca un păcat al părinţilor pentru care au de suferit copiii lor. neavând auz. în acelaşi timp. Limbajul se compune din cuvinte şi fiecare cuvânt este un semn. Filozoful Aristotel (384-322 î. să fie cunoscută. Pentru Platon. nega dreptul surzilor de a avea o proprietate. El spunea că: “Auzul contribuie la gândire în cea mai mare parte. Ea menţionează faptul ca surdomuţii pot susţine o conversaţie cu ajutorul gesturilor. Însă. Coranul îi proteja pe surzi de a fi blestemaţi de alte persoane dar nu le permitea să participe pe deplin la ritualurile ce aveau loc in Templu. al VI-lea e. filozoful Platon (427-347) utilizează cuvântul “logos”. Vechii greci au negat posibilitatea ca surzii să fie educaţi. care acorda unele drepturi legale numai surzilor care puteau vorbi. printre oamenii privaţi din naştere de acest simţ. Acest fapt sugerează că familia persoanei surde interpreta pentru rabin cele spuse de surd prin gesturi. Până la începutul anului 1000 înainte de Christos. nu putea gândi. cineva care nu avea auz.

au elaborat un sistem propriu de semne sau un limbaj gestual care. Infirmitatea surzilor era privită ca o favoare a zeilor” (după Ferdinand Berthier: ”Surzii înainte şi după Abatele de I’Epee”. dar această perioadă l-a impulsionat pe Juan Pablo Bonet.pe Dumnezeu. încât nu le lipsea nimic pentru a se face înţeleşi de oricine”. El a instruit câţiva copii surzi din familii nobile. evoca existenţa unei familii surde foarte respectată din burghezia milaneză.noii veniţi aveau ocazia să-şi finiseze şi să-şi organizeze limbajul gestual. nu este un limbaj folosit de surdo-muţi. considerând naşterea unui copil surd o mare ruşine.al IV-lea) a sesizat că surzii pot învăţa Evanghelia prin semne “folosind în conversaţia zilnică expresivitatea întregului corp”.” 38 . Sfântul Augustin. Nici Girolamo Cardano şi nici Pedro Ponce de Leon nu au lăsat o moştenire prea bogată referitoare la activitatea lor cu persoanele surde. După cum scria Pierre Desloges. Astfel. să formeze colectivităţi şi să-şi dezvolte un limbaj gestual tot mai sofisticat în ciuda faptului că el nu era acceptat din punct de vedere legal. 1940). în astfel de adunări ale surzilor. Eu i-am văzut atât de abili în această activitate. Pentru a comunica informaţia necesară între ei. medici sau preoţi care au făcut primele încercări de educare a surzilor.. Astfel surzii s-au cunoscut unii cu alţii. în corespodenţa sa cu Sfântul Jerome. medicul Girolamo Cardano din Padova. Sfântul Jerome (sfârşitul sec. La egipteni şi mai ales la perşi. provenind din familii cu venituri mici. Paris. După anul 1500 a început să se dezvolte educaţia surzilor. să scrie o carte bine cunoscută despre semnele manuale folosite cu surzii. să vină în oraşe în căutare de lucru. El a predat sunetele limbajului verbal.. Aceasta a făcut ca şi persoanele surde.. literă cu literă. un călugăr benedictin. Italia. surzii învăţau rapid arta de a-şi descrie gândurile. a reuşit să-i facă pe surzii din naştere să vorbească. Michael de Montaigne scria: „Surdo-muţii noştri discută. Pe întreaga perioadă a Renaşterii în Europa au avut loc o serie de experimente ale unor călugări. Între timp Pedro Ponce de Leon (15201584). apoi a încercat să facă publice succesele sale. Acţionând gestual cu tovarăşii lor. “La câteva popoare. Mai târziu. În perioada Evului Mediu au început să se dezvolte zonele urbane. care a apărut în 1620 („Simplificarea literelor alfabetului şi metoda de a-i învăţa pe surzi să vorbească”). în antichitate. destinul acestora era obiectul unei solicitudini religioase din partea poporului. avea să aduge: „Ei au nevoie de un alfabet al degetelor şi de o gramatică a gesturilor . părinţii. cu ajutorul unui alfabet manual atribuit Sfântului Bonaventure. în orice caz. chiar cele mai abstracte”. argumentează şi povestesc prin semne. Dactilologia actuală este un derivat al acestuia. îl ascundeau de ochii lumii”. El a crezut că surdul poate să înveţe un limbaj simbolic cum ar fi limbajul scris. pentru care gesturile formează cuvintele unui limbaj. un adept al limbajului gestual timpuriu. au început să se întâlnească. a încercat să-l instruiască pe fiul său folosind un cod de simboluri. .

elevii surzi erau inteligenţi şi puteau să-şi exprime gândurile prin limbaj”. 1710). o persoană auzitoare. Începând cu anul 1760. pentru unele silabe. El a constatat că . vor duce la o oarecare ameliorare a vechilor concepţii. El era surd din naştere.În SUA multe din familiile de pe insula Martha’s Vineyard. din întâmplare.Dar. El a fost frapat de complexitatea limbajului gestual prin care comunicau gemenele între ele şi cu restul comunităţii surde din Paris. cca 25 % dintre rezidenţi erau surzi. El îi învaţă franceza scrisă cu ajutorul gesturilor naturale (preluate de 39 . Se cunoaşte că a predat limbajul gestual elevilor săi în cadrul abaţiei Saint Jean. adus de Laurent Clerc şi a constituit baza limbajului gestual american (ASL). Contestatarul abate de L’Epee va lupta întreaga sa viaţă pentru surzi. Pentru prima dată a fost recunoscut faptul că gesturile puteau exprima gândirea umană la fel ca şi limbajul oral.. Prima persoană surdă cunoscută că ar fi predat altor surzi limbajul gestual este considerat a fi Etienne de Fay.. Se cunoaşte că auzitorii de pe insulă au învăţat limbajul gesturilor folosite de surdomuţi şi chiar întemeiau familii cu aceştia. că poate să existe un limbaj interior în afara exprimării orale. aveau probleme auditive ereditare. el a intrat într-o casă unde trăiau două surori gemene surde. Se povesteşte că. o mică şcoală unde instruia gratuit pe toţi copiii surzi care îi erau încredinţaţi.. A fi fără vorbire însemna a fi fără gândire : vorbirea era condiţia prealabilă a oricărui limbaj interior. desenator şi arhitect la Amiens (Franţa. abatele de L’Epee. La scurt timp. cât şi mişcările organelor pe care le vede”. cunoscut sub numele . De fapt. încercând să imite în acelaşi timp atât vibraţiile pe care le simte. după părerea sa.. Jacob Rodrigues Pereira (1715-1780) îi învaţă să vorbească pe tinerii surzi din familiile bogate. a început să-şi pună unele întrebări legate de modul în care se poate comunica cu surzii prin gesturi naturale. această formă de limbaj s-a combinat cu limbajul gestual francez. Abia în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea filozofii vor relua dezbaterile asupra relaţiei dintre gândire şi limbaj care. acest limbaj era al auzitorilor care îi educau şi nu admitea altă formă de limbaj decât cel verbal. cu toată opoziţia Bisericii. El excludea gesturile naturale. dacă această comunicare poate fi eficientă. Este considerat un promotor al “demutizării” (termen care a fost folosit şi de Seguin în 1847): “elevul ţine mâna pe gâtul profesorului. Abatele de L’Epee a înfiinţat în casa lui din Paris. În unele . Deoarece aici erau aşa de multe persoane surde.bătrânul surd din Amiens”. Massachusetts. Astfel au fost educaţi cu succes mai mulţi surzi.sate”. conepţia predominantă a oamenilor din secolele 17-18 era că un om educat era acela care vorbea bine. în fine. care a reuşit să devină professor. L’Epee a învăţat semnele de la ele. El utiliza alfabetul manual al lui Bonet şi câteva gesturi inventate de el. Tot în Franţa. o serie de întruniri ale comunităţii erau traduse în limbaj gestual. fiind un perceptor al acestora. rue des Moulins. In cursul acestei perioade s-a dezvoltat pe insulă o formă proprie de limbaj gestual care este considerată de mai mulţi autori americani ca fiind limba gestuală originală a surzilor. Mai târziu.

Abatele de L’Epee nu a inventat limbajul gestual. Din acest motiv. în care prezintă un sistem de „semne metodice”.. cunoscute ca .semne metodice”. dar şi celelalte semne inventate de el pentru a indica timpul. Ei considerau că numai cuvântul vorbit putea exprima gândirea umană. A vrut să transforme limbajul gestual şi să-l plieze după obişnunţele limbajului convenţional. abatele Deschamps (Orleans) şi Heinicke (în Germania) sau revoltat.Institutele de surdomuţi” unde expune sistemul său de instruire. dornic să-i ajute pe cei mai puţin fericiţi. ideile sale s-au răspândit pretutindeni unde surzii puteau fi educaţi în grupuri. pentru a ajunge la traducerea cuvintelor franţuzeşti abatele de L Epee a consultat etimologiile latine şi greeceşti. în 1789. în locuinţa sa. L’Epee a publicat în 1776 o primă lucrare a sa. În 1788 a publicat un dicţionar al limbajului gestual francez. gramatică total necunoscută de către abate.la elevi) şi cu unele semne artificiale inventate de el. Pereire (Paris). În mod practic. Se spunea pretutideni că numai la Paris surzii săraci aveau mai multe şanse decât auzitorii săraci de a accede la educaţie. fără să se gândească că o grefă de la un limbaj la altul devenea un nonsens.. elevii înţelegeau rareori ceea ce scriau în limba franceză. Adunarea Constituantă din Franţa a ridicat şcoala sa la rang de Instituţie naţională fiind condusă de fostul său elev Jean Massieu. În orice împrejurare Charles Michel de L’Epee s-a luptat şi a reuşit să impună opinia că surzii sunt oameni ca toţi ceilalţi. opusă sintaxelor capricioase ale limbajului verbal. Ea are propria sintaxă.. A murit sărac. aceste semne metodice erau o metodă eficace de dictare vizuală dar în nici un caz nu erau un limbaj. datorită unei metode gestuale şi faptului că instruirea surzilor nu mai era rezervată celor privilegiaţi. Prin aceste semne el înţelegea nu numai gesturile naturale pe care le făceau elevii săi pentru a exprima lucruri sau idei. El a încercat să elaboreze o punte între lumea surzilor şi cea a auzitorilor printr-un sistem de semne standardizate şi dactileme. ci doar o conversaţie gestuală personală. anul când la Paris izbucnea Revoluţia Franceză.În 1776 publică prima sa lucrare . la finele lunii decembrie 1789. Şaizeci de ani mai târziu. În ciuda muncii sale enorme. (care a devenit mai târziu. Astfel. Mimica (numele dat limbajului gestual în acele vremuri) nu recunoştea o altă lege decât aceea a naturii şi a raţiunii. abatele de L Epee era departe de a ajunge la o dezvoltare intelectuală a elevilor săi sau la o bună cunoaştere a limbii franceze aşa cum o dorea.. iar acestuia i-a acordat numele de . După moartea sa. inteligenţi şi capabili să înţeleagă la fel ca toată lumea. repede abandonată de surzi. persoanele. Energicul preot. Astfel. Berthier ne explica greşeala abatelui. care a devenit astfel al doilea profesor surd din Franţa. În urma succeselor dobândite cu elevii surzi şi pentru a-şi face cunoscută metoda sa de instruire a organizat demonstraţii de comunicare cu elevii surzi (între 1771-1774) pentru educatorii şi celebrităţile venite din toată Europa. Această carte a avut efectul unei bombe. a înfiinţat o şcoală pentru surzi la Paris. „Institutele de surdo-muţi”. imuabilă. obişnuiţi cu semnele utilizate în comunitatea surzilor şi mai ales cu gramatica limbajului lor gestual.. genurile şi funcţiile gramaticale ale limbii franceze. Institut Naţional pentru Tinerii Surzi) şi la Truffaut.binefăcător al 40 .

el a conchis că elevii săi erau „contaminaţi” cu obiceiurile gesticulative ale celor din celelalte clase. nu aveam nicio posibilitate de a mă face înţeles decât prin scris şi cu pronunţia mea defectuoasă. italian.umanităţii” (1791).. în situaţia în care nu am trăit printre surdo muţi. Se poate deduce uşor din confesiunea lui Pierre Desloges că sistemul de comunicare gestuală care funcţiona în acele timpuri între surzi era un adevărat limbaj. deoarece el exista de multă vreme în cadrul comunităţii de surzi francezi. (Desloges. Devenind surd la vârsta de 7 ani. totuşi păstrând preferinţa sa pentru vorbirea orală. Fiind convins de originea psihologică a surdităţii.. În 1779 a apărut prima carte scrisă de un surd „Observaţiile unui surdomut”. Jean Massieu a fost acela care l-a învăţat pe abatele Sicard limbajul semnelor. Mulţi oralişti au folosit metode secrete pentru a preda labiolectura la elevii lor surzi. Folosind tehnici elaborate de 41 . El a incercat atunci să suprime în totalitate folosirea limbajului gestual în favoarea unei educări exclusive a vorbirii. Primul care m-a iniţiat în această artă atât de utilă a fost un surdomut din naştere. el a iniţiat numeroase experienţe medicale dureroase (şi adesea crude) asupra elevilor din Institut.La începuturile infirmităţii mele. Pierre Desloges a avut timp să achiziţioneze unele elemente de franceză rudimentară şi să le perfecţioneze autodidact. a devenit în 1880 medic–şef al Institutului Naţional pentru Tineri Surzi din Paris şi şi-a consacrat întreaga viaţă vindecării surdo-mutităţii şi învăţării vorbirii orale de către aceştia. Dar Itard a sfârşit prin a recunoaşte limbajul gestual ca fiind indispesabil în instruirea „morală” şi „intelectuală” a surzilor. care nu ştia nici să scrie nici să citească. fără continuitate şi fără legătură. . Nereuşind să-i înveţe pe elevii săi să pronunţe cuvintele sau sunetele pe care le dorea. în care orice utilizare a limbajului gestual să fie înterzisă. Eu am ignorat mult timp limbajul gestual. Germania.semnelor metodice” ale abatelui de L’Epee. Nu cunoşteam arta de a le reuni. Acesta din urmă a continuat să adauge o serie de semne personale la cele învăţate. Prin testament. Acesta a afirmat că abatele de L’Epee nu a inventat limbajul gestual. Franţa. prea târziu pentru a fi beneficiat de metoda de instruire a abatelui de l’Epee.. datorită cărţilor care i-au trecut prin mâini (era tipograf). la fel de greu ineligibilă ca şi cea a abatelui de L’Epee. El a demonstrat foarte clar că un limbaj gestual bine structurat era folosit în mod curent în Franţa înainte de inventarea . izolate. Printre cei mai cunoscuţi profesori oralişti s-a numărat Samuel Heinicke. Începând din anul 1880. pentru a conversa cu ei într-un discurs inteligibil şi ordonat. Olanda şi Anglia.Observation d’un sourd muet). el a hotărât să se finanţeze o clasă a Institutului. un educator german. pentru a forma imagini distincte. el era om de casă la un actor de la Comedia Italiană”. Este vorba de Pierre Desloges. pentru a le transmite semenilor. rezultând astfel o altă metodă. cel puţin pentru a-mi reprezenta propriile idei. educatorii oralişti obţin o serie de progrese în Spania. Jean-Marc Itard (cunoscut ca fiind educatorul copilului sălbatic de la Aveyron). Nu mă foloseam decât de semne disparate. tot domeniul conceptual. Autorul susţinea că acest limbaj îi permitea să-şi exprime cu precizie gândurile sale abstracte. Cam în aceeaşi perioadă. în vârstă de 32 ani. .

Thomas Cogswell. în 1817. În Anglia. Remy Valade. de către un american interesat de educaţia surzilor. fiind singura facilitate acreditată care putea să ofere diplome la nivel de colegiu pentru surzii din Statele 42 . profesor la Institutul din Paris. Ferdinand Berthier este unul dintre cele mai strălucite exemple de reuşită a unui surd. a înfiinţat Societatea Centrală a Surdo-mutilor din Paris. arhiepiscopul Roche Sicard. printr-o educaţie bilingvă. a ridicat o statuie a abatelui de L’Epee la Versailles. a publicat prima culegere de gramatică a limbajului gestual (operă reeditată în 1879). El organiza în fiecare an un banchet care reunea pe toţi surzii din Franţa. În 1841 a înalţat un monument pe locul presupusului mormânt al abatelui de L’Epee (Eglise St. Desiree Ordinaire. Iniţial acesta era cunoscut sub numele de . Profesorii surzi au refuzat să se conformeze.. Tehnicile sale oraliste sunt cunoscute sub numele de . preşedintele Abraham Lincoln a semnat Charta pentru Washington D. Berthier a scris câteva cărţi despre lumea surzilor şi a fost ales membru al Societăţii Oamenilor de Litere. aceasta fiind probabil prima formă de organizare a surzilor într-o asociaţie. cea care l-a inspirat pe Gallaudet să-i înveţe pe surzi. După el.C. În 1834. mobiliza şi anima comunitatea surzilor. În 1868.un educator şi medic olandez (Amman). În 1831. dar în 1836 a fost silit să-şi dea demisia. Atunci el a interzis complet folosirea semnelor. care a dus la crearea primului colegiu pentru surzi. a devenit. Laurent Clerc. El a devenit profesor la Institutul Naţional pentru Surzi din Paris şi a apărat mereu dreptul elevilor la propriul limbaj. achiziţia limbajului oral este facilitată atunci când ideea este înţeleasă graţie limbajului gestual. cu care se întoarce în SUA şi înfiinţează prima şcoala americană pentru surzi la Hartford. elevii învaţă să citească şi să scrie corect. noul director al Institutului. Roch.. îl trimite pe Gallaudet în Europa cu scopul de a învăţa metodele de instruire a surzilor pentru ca apoi să fondeze o şcoală publică în SUA. Thomas Hopkins Gallaudet. Aici s-au format mulţi dintre viitorii profesori ai surzilor şi fondatori de şcoli în America. Connecticut. a fost prima absolventă a şcolii americane. În 1854. Laurent Clerc. autor al . Heinicke îi învăţa pe elevi să vorbească punându-le mâinile pe gâtul său în timp ce vorbea.Colegiul naţional pentru surzi şi muţi”. El a propus pentru prima oară un invăţământ bilingv. a impus elevilor urmarea unor cursuri dure de învăţare a vorbirii. nepotul abatelui Sicard. El a denunţat erorile metodei abatelui de L’Epee. Alice Cogswell. un om de afaceri care avea o fiică surdă. a publicat „Codul lui Napoleon pe înţelesul surdo-muţilor”. Acesta îl invită la Paris unde învaţă în scurt timp metodele folosite şi îl cunoaşte pe cel mai bun elev al său. şi de un francez. pedagog responsabil al Institutului din Paris. care avea scopul de a reuni. limbajul gestual. dar a avut un imens respect pentru acesta şi i-a cinstit memoria întreaga sa viaţă. Gallaudet îl întâlneşte pe succesorul abatelui de L’Epee. Paris) iar în 1843.Teoriei semnelor”.. A murit în 1886. În 1864.metoda germană” În SUA se înfiinţează prima şcoală pentru surzi în 1817 la Hartford. fost elev al lui Sicard. Auguste Bebian. În paralel.

Toate acestea erau evenimente moderne în Franţa acelei vremi. Primul profesor de surzi care a revigorat metoda de instruire germană a fost Johann Baptiste Graeser (1766-1841). El pleacă în Statele Unite pentru a-şi prezenta metoda. Din 1893 acest colegiu poartă numele de . când Napoleon a fost debarcat în 1814. Alexander Graham Bell. În 1872. fiul lui Thomas. Profesorii din acele vremuri erau conştienţi că elevii surzi primesc o educaţie inferioarǎ prin metoda orală. Bell a înfiinţat . Inventatorul telefonului. precursor al lui Samuel Heinicke. Naţionalismul a început să se dezvolte în Germania în timpul războaielor napoleoniene ducând la o mai mare unitate. ar putea mecaniza vorbirea. Limbajul verbal a început deja să fie predat în şcolile din Paris încă pe timpul lui l'Épée iar în 1839 formarea limbajului oral a fost introdusă la Bordeaux.din 43 . francezii au început să abandoneze limbajul gestual. se instalează aici şi deschide o şcoală. de ce a fost folosită? Deoarece. Totuşi Bell s-a ocupat de administrarea şcolilor pentru surzi şi de inventarea unui dispozitiv care. În 1814-1815 Convenţia de la Viena a trasat noi graniţe în Europa. Ca şi Samuel Heinicke. şi-a început cariera ca educator pentru surzi. Atunci. el credea că singura cale pentru ca o persoană să devină cu adevărat un membru al societăţii era să înveţe să converseze ca şi cum ar fi fost auzitoare. Înarnat cu avere şi cu o reputaţie enormă. Sistemul german a devenit predominant în şcolile pentru surzi din Franţa. fiind un lider al educaţiei superioare a surzilor din intreaga lume. Limbajul gestual trebuia evitat integral. a cărui mamă a fost deficientă de auz şi al cărui tată a cheltuit mult timp din viaţa sa promovând o metodă . Această şcoală nu a avut succes din cauza opoziţiei şcolilor pentru surzi care foloseau metode manuale de instruire. Primul preşedinte a fost Edward Miner Gallaudet. Totuşi.Unite. Germanii aveau un puternic simţ al ordinii. conform gândirii sale.. În anul 1871 Federaţia Republicilor Germane era formată din 25 de state conduse de Otto von Bismarck supranumit „Cancelarul de fier”.Volta Bureau” cu scopul promovării unei educaţii oraliste pentru copiii surzi.. În acelaşi timp.Gallaudet College”.moartă” de instruire pentru surzi (vorbirea vizibilă). În 1876 el inventează telefonul. S-a creat Federaţia Germană constând din 38 de state în locul celor peste 400 existente anterior. În 1872 el deschide o şcoală în Boston care folosea metode oraliste de instruire cu elevii şi pregătea profesori pentru surzi care să lucreze după metodele sale. Bell susţinea cauza oralismului şi dorea interzicerea căsătoriilor între surzi sub pretexţul că „reproducerea unei rase de indivizi deficienţi este o calamitate pentru societate”. care s-a răspândit în multe ţări. inclusiv educaţia surzilor prin metoda franceză. Armata franceză a mărşăluit de-a lungul Europei. Se cunoaşte că Revoluţia Franceză a izbucnit pe 14 iulie 1789 iar în 1804 Napoleon Bonaparte a preluat puterea.. tot ce provenea din Franţa era privit cu dezgust. englezul Alexander Graham Bell instruia surzii cu ajutorul unei metode de lectură pentru a recepta sunetele: „sunetul vizibil” (inventat de tatăl său).

el s-a opus segregării surzilor. Paris. Orice persoană a cărei auz era sub normal a fost numită surd. prin urmare. El a atras numai 27 de profesori. Londra ş. Un alt profesor de surzi.Perreira. Friedrich Moritz Hill (1805-1874). Spre finele anului 1860. Abia pe la sfârşitul secolului al XIX-lea s-au cunoscut cauzele tuberculozei şi cum se transmitea ea. b) limbajul gestual nu putea fi folosit ca limbaj de instruire. dar motivul real consta în condiţiile de viaţă nesănătoase din şcolile cu internat. în special suporteri ai oralismului. De asemenea. Unul din continuatorii lui Hill a fost David Hirsch (1813-1896). El a fost şi un formator al profesorilor de surzi.a. german şi adept al metodei orale. În acelaşi timp. ca rezultat al victoriei ei asupra Franţei în războiul din 1870-1871. la insistenţele lui Howe. Se urmărea înlocuirea acestei codificări artificiale cu limbajul verbal. Această întâlnire a fost sponsorizată de nepotul şi fiul milionar al lui J. primele atacuri serioase la adresa limbajului gestual au fost îndreptate asupra folosirii limbii engleze codificate manual. fost director al şcolii pentru surzi din Rotterdam timp de 35 de ani. un profesor german de surzi. a avut o mare influenţă asupra educaţiei surzilor. În America. fost director al şcolii pentru surzi din Milano. care au avut astfel ocazia să schimbe idei şi 44 . a publicat o lucrare în care ataca limbajul gestual şi dactilarea. Aceştia au fost priviţi ca potenţiali auzitori şi. Limbajul gestual n-a mai fost considerat un mijloc viabil de transmitere a informaţiei. Nu s-a permis să existe o comunitate de surzi. c) vorbirea era un dar de la Dumnezeu.Lane. Victor Auguste Jäger. acest process s-a accelerat prin sosirea in SUA a unor eminenţi educatori europeni care foloseau în şcolile lor metoda orală. abatele Balestre (1834-1886) l-a vizitat pe Hirsch şi apoi a răspândit metoda orală în propria sa ţară. cu ocazia Expoziţiei Universale. s-a înfiinţat la Massachussets o şcoală unde elevii surzi trebuiau să folosească exclusive limba engleză orală (H. S-a crezut că această boală se datora folosirii greşite a plămânilor de către copiii surzi. Toţi copiii surzi trebuiau să fie pregătiţi să vorbească. 1966). Primul şi al doilea Congres al profesorilor de surzi Primul Congres al profesorilor pentru surzi a avut loc în 1878 la Paris. In 1861. s-a crezut că surzii pot fi determinaţi să vorbească pentru a fi normali. Mai mult. gradul deficienţei de auz nu a putut fi măsurat. La scurt timp au apărut asemenea şcoli la New York. Adepţii metodei orale au susţinut că: a) „metoda orală pură” era esenţială pentru bunăstarea fizică a surdului. În acea perioadă tuberculoza era mai răspândită printre surzi decât la auzitori.Cea mai importantă persoană asupra căreia el a făcut presiuni să se convertească la metoda orală a fost abatele Giulo Tarra (1832-1889).moment ce surditatea era considerată nevindecabilă sub aspect medical. un italian. ar putea vorbi. « Metoda germană » a fost atât de cuprinzătoare în acea vreme din cauza că Germania domina atunci Europa.

a fost imposibil să se vorbească în Franţa de metoda de instruire germană.săstabilească legături. 157 dintre ei au fost din Italia (98 din Milano).. 8 din Germania. şi câte unul din Belgia. 56 francezi. După H. trebuie să se asigure următoarele: a) dormitoare suficient de spaţioase pentru a caza un număr mare de copii în condiţii sanitare acceptabile. bancilor. (1880) s-a axat pe următoarele teme: 1) Organizarea şi găzduirea din instituţiile pentru surdo-muţi şi materialele folosite .Pentru o şcoală de zi este suficient să mobilezi clasa.internaţional”. b) o sală de mese. După această dată s-a impus să se folosească metoda orală. c) un teren de joacă acoperit. Delegatul Suediei a fost Carl Kierkegaard–Ekbohrn. în afară de clase. 1880. din cei 164 de participanţi.Lane. director al şcolii pentru adulţi surzi din Bollnas. Chiar la aproape zece ani după războiul franco-german. 8 englezi. Canada. d) o infirmierie. f) terenuri largi cu echipament sportiv şi aparate pentru gimnastică. Norvegia şi Suedia. după desfăşurarea lucrărilor. 6 din S. la Milano existau două şcoli de surzi unde se folosea de mai multă vreme limbajul gestual până în 1870. 87 erau italieni. 12 din Anglia. La Congres au participat 225 de delegaţii din întreaga lume unde existau şcoli pentru surzi.A. Al doilea Congres al profesorilor pentru surzi a avut loc la Milano. În acea vreme. (1996). catedrei. Cu o zi înainte de deschiderea Congresului precum şi în fiecare după amiază. să asiguri suficiente standarde sanitare pentru a îmbunătăţi şi păstra sănătatea elevilor. aveau loc demonstraţii şi examinări ale copiilor surzi realizate de profesorii italieni.Cât de mare ar fi numărul de elevi surzi la un institut de surdo-muţi? Câţi învăţători şi învăţătoare sunt necesari? Care este proporţia adecvată între personalul didactic şi elevi? 45 . să asigurari materialelor didactice. în faţa unui numeros public.Instituţiile vor avea forma unor şcoli de zi sau cu internat? Discutaţi avantajele şi inconvenientele fiecăreia. Orice menţionare a « metodei » întorcea oamenii împotriva ei.U.Directorul uneia dinaceste şcoli a fost ales preşedinte al Congresului iar celălalt director Italian a fost ales secretar. dar acesta cu greu se mai putea numi . .Pentru o şcoală cu internat. e) unul sau două ateliere echipate corespunzător pentru surdo-muţi ca aceştiă să înveţe o meserie din cadrul programei şcolare sau prin ucenicie la meseriaşi particulari după absolvirea şcolii. 67 din Franţa. Rusia. 5 americani şi 8 de alte naţionalităţi. . plasarea corectă a tablei. Programul discuţiilor la Congresul de la Milano. 2) Instruirea: . etc.

Care va fi durata lecţiei? Va fi o pauză între două lecţii? 3) Metodele folosite: ..Explicaţi ce se înţelege prin metoda orală pură şi cum diferă ea de aşa numita metodă combinată? .Oare surdo-muţii după ce au absolvit şcoala uită cea mai mare parte din ce au învăţat dacă ei au fost instruiţi prin metoda orală şi fac apel la gesturi şi la scriere când conversează cu persoane valide? Dacă este aşa.Oare desenele ne-elementare (de exemplu imaginea formelor obiectului făcută cu mâna liberă) vor constitui o parte integrala a dezvoltarii unui surdo-mut? .Care este deosebirea între semnele convenţionale şi cele naturale? .La ce vârstă este de dorit ca elevii surzi să înceapă şcoala.Câţi ani de şcoală se cer pentru ca surdo-mutul să fie educat prin metoda orală respectiv prin metoda limbajului gestual? . dacă metoda de instruire folosită în şcoală va fi orală sau prin semne? .Când şi cum se va preda la surdo-muţi gramatica limbajului indiferent de metoda orală sau mimico-gesticulară folosită? .Cum se va realiza cea mai buna disciplină la o şcoală de surdo-muţi.? 4) Chestiuni speciale: .Care sunt mijloacele cele mai naturale şi eficiente prin care surdo-mutul poate obţine mai rapid performanţa în limbajul normal? .Câţi elevi pot fi instruiţi cu eficienţă în acelaşi timp de un profesor care foloseşte metoda orală şi câţi de unul care foloseşte metoda limbajului gestual? .La ce nivel se vor da elevilor manuale? . sau să schimbe profesorii după atingerea unui anumit nivel de performanţă? . dacă el este instruit prin: metoda orala sau prin metoda limbajului mimicogestual? . de ce este aşa şi cum poate fi remediată situaţia? 46 .Elevii vor sta în bănci sau în picioare în timpul orelor? Ei vor scrie de regulă la tablă sau pe tăbliţe? .Este mai bine pentru surdo-mut să aibă unul şi acelaşi profesor pe tot parcursul şcolii.Ce poate învăţa un surdo-mut într-un anumit volum de timp dat.Este necesar să se plaseze surzii congenital în clase separate de cei asurziţi din cauza bolilor? .Ce înzestrare fizică şi intelectuală vor trebui să aibă surdo-muţii ca să beneficieze de educaţie şi să aibă o vorbire inteligibilă? .Explicaţi de ce metoda orală este preferabilă metodei gestuale şi invers (aceasta se aplică în special în situaţiile din clasă dar şi cerinţelor din interacţiunea socială cotidiană). .

. . Concluzii ale Congresului (notate de Kierkegaard-Ekbohrn): În ultima zi. cu excepţia celor cinci delegaţi americani. London.. după cum a fost numit de Dorothy Miles (2002) a avut implicaţii pe termen lung asupra vieţii suzilor. mulţi părinţi au fost atraşi cu uşurinţă de partea oraliştilor. Unii au sugerat o combinaţie a metodelor orale şi manuale. El a condus discuţiile fierbinţi pro şi contra metodei orale.Sunt sau nu surdo-muţii mai susceptibili decât auzitorii faţă de anumite boli sau sindroame? Mai mult. participanţii la Congres au votat în favoarea Rezoluţiei de mai sus. 177).congres al cangurilor” . considerând în general temperamentul surzilor. metoda potrivită de educare şi de cultivare a surdomuţilor este mai ales metoda orală decât metoda pantomimică. în ce moment au ei mai mult succes şi pot fi deschise noi domenii profesionale pentru ei? . considerând incontestabila superioritate a vorbirii faţă de gesturi . 47 .Pentru ce meserii sunt cel mai potriviţi surdo-muţii. Reyoluţia prevedea şi următoarele aspecte: . În speranţa că vor face din surzi nişte copii normali.” (Sursa: Wright. Rapoartele adepţilor unei metode sau alteia au fost citite de pe podium. Rezoluţia acestui . În Deafness a Personal Account.Cuvântul vorbit fiind indiscutabil superior limbajului semnelor în integrarea surdomutului în societate când i se asigură performanţa în limbaj.. care reprezentau 51 de şcoli cu peste 6. Oare o astfel de educaţie poate să fie oferită într-o secţie mai avansată din şcoala pentru surzi sau într-o instituţie separată? Oare profesorii de la acest nivel vor fi profesori pentru surzi. Metoda orală a predominat. sau profesori pentru elevii normal inzestrati ? . care a fost convertit spre metoda orală de instruire cu câţiva ani mai înainte. D.000 de elevi ce foloseau limbajul gestual american. A fost adoptată următoarea rezoluţie cu o majoritate covârşitoare: „Congresul. care sunt motivele cauzatoare? Congresul de la Milano a fost prezidat de abatele Tarra. metoda orală pură trebuie să fie preferată în instruirea surdo-muţilor. nu vor fi aplicate legi speciale de igienă în cazul lor şi nu vor fi folosite forme speciale de terapie? . au fost excluşi de la posibilitatea de a-şi continua studiile clasice comparabil cu cea oferită de instituţiile de învăţământ pentru valizi. declară că metoda orală să fie preferată faţă de cea a semnelor în educarea şi instruirea surdo-muţilor.Considerând efectul dăunător al folosirii simultane a vorbirii şi semnelor pentru vorbire. datorită surdităţii lor. 1969. pg. capacitatea de labiolectură şi luciditatea gândirii.Oare orice recensământ din orice ţară europenă arată o creştere sau scădere a procentului de surdo-muţi faţă de ansamblul populaţiei din ţara în cauză? Dacă oricare din aceste tendinţe pot fi observate.Unde şi cum poate fi oferită o educaţie pentru tinerii care.

. Mai mult. departe de a-şi pierde această abilitate. . desfiinţarea internatelor din şcolile de surzi.Un profesor care foloseşte metoda orală pură nu poate avea în clasă mai mult de 10 elevi la un moment dat. Elevii surzi mai mici erau permanent supravegheaţi ca să nu se . i-a determinat să nu mai poată face faţă concurenţei de pe piaţa muncii. Profesorii surzi au început să fie destituiţi pe motiv că nu puteau să predea limbajul şi labiolectura. O dată cu înfiinţarea sa. . S-a considerat. Şcolile au început să se laude cu succesul oralist. după absolvirea şcolii. Spre începutul sec. de asemenea.Aşa cum s-a arătat în mod repetat că surdomuţii din variate medii sociale care au absolvit institutele. că folosirea simultană a gesturilor şi a limbajului verbal va afecta vorbirea orală. . prezentarea la început a cuvântului vorbit şi apoi în scris. XX limbajul gestual a început să dispară treptat din şcolile speciale pentru surzi. Până în 1890 s-au pensionat peste 75% dintre profesorii care foloseau metodele manuale. şi-o îmbunătăţesc alături de priceperea citirii de pe buze prin folosirea cotidiană.. labiolectura şi precizia gandirii. delegaţii s-au îmtors în ţările lor şi au raportat . cu asurziţi tardiv sau cu surzi din familii de surzi care aveau un nivel superior de educaţie. Congresul s-a terminat cu un strigăt: „Vive la parole!” 48 . Congresul a ajuns la concluzia că surdo-muţii educaţi prin metoda orală pură nu au uitat ce au învăţat la institut. Asociaţia Naţională a Surzilor din Statele Unite a reacţionat faţă de rezoluţia Conferinţei de la Milano iar în continuare a avut un rol esenţial în menţinerea activă a limbajului gestual şi a educaţiei manuale. acest succes a dus la formarea unui amestec de limbaj gestual şi oral şi la desconsiderarea persoanelor care foloseau limbajul gestual. În ciuda acestoe evoluţii.O educaţie a surdomuţilor prin metoda orală va începe între 8 şi 10 ani. s-a constatat că aceşti surdo-muţi folosesc vorbirea în exclusivitate şi astfel.a. Congresul crede că cea mai naturală şi mai eficientă tehnică în educaţia surdomuţilor este ilustrarea. . elevii surzi au continuat să folosească limbajul gestual în şcoli. Însă. Mai mult.contamineze” cu limbajul gestual folosit de elevii mai mari. posibil doar cu elevii cu auz parţial. obiectele aşezate sau acţiunile realizate în faţa ochilor elevilor. eutanasierea unor surzi . au răspuns corect şi cu o pronunţie destul de clară.. şi-au sporit priceperile prin conversaţie şi citire.. implantarea cohleară ş. Faptul că cei mai mulţi surzi nu primeau educaţia şi informaţia de care aveau nevoie în limbajul lor natural.condamnarea la moarte” a limbajului gestual.Surdo-mutul va frecventa şcoala cel puţin timp de 7-sau 8 ani.Deşi un obiectiv al metodei orale pure este să dea elevilor surdomuţi o educaţie cât mai mult similară cu cea pentru valizi. ci. După consumarea lucrărilor Congresului. după ce au fost chestionaţi pe diferite subiecte. se urmărea să se asimileze persoanele surde cu cele auzitoare prin descurajarea căsătoriilor dintre surzi. de exemplu. mai mult.nepotriviţi”. după ce au citit de pe buzele celui care ia chestionat.

G.(„Trăiască vorbirea!”) şi cu un vot majoritar al delegaţilor (cu excepţia americanilor). Ultimii elevi instruiţi prin mimica gestuală au părăsit Institutul din Paris în 1887. dar nu a obţinut niciodată un patent pentru ele. În acest timp primele proteze auditive nu erau uşor de folosit (cele mai multe cântărind câteva kilograme. Edward Miner Gallaudet-fiul. a frapat prin interzicerea oricărei participări a profesorilor surzi francezi la procesul de instruire a elevilor surzi. A trebuit să vină anul 1971 şi cel de-al VI-lea Concres al Federaţiei Mondiale a Surzilor (care s-a ţinut atunci la Paris) pentru ca profesorii auzitori care lucrau cu surzii să devină conştienţi de bogăţia şi eficacitatea traducerilor simultane în limbaj mimico-gestual. Acum s-au format primele Asociaţii ale Surzilor pe lângă marile oraşe. Robert Weinbrecht. pe parcursul căruia surzii nu puteau comunica prin semne decât pe ascuns. după anii’50. Se crede că A. dar cererea sa a fost refuzată de Congres. Pentru prima dată deficienţii de auz aveau ocazia să folosească proteze auditive cu microfoane bazate pe carbon. a început să conteste această decizie. În Europa s-au format companii întregi de soldaţi surzi. din 1900.război de 100 de ani” a început atunci. În 1903 a fost creat primul centru de reabilitate a auzului. după ce a constatat că acestea pot fi productive. student auzitor. Ocazia s-a ivit în urma concentrării bărbaţilor în cele două războaie mondiale. Între 1910 şi 1950 surzii au avut mari posibilităţi să lucreze. propunând o educaţie ”mixtă”(cuvântul ”semn” era cu obstinaţie evitat). Ei terminau şcoala cu un nivel foarte scăzut de instruire şi îngroşau rândurile şomerilor. deoarece se simţea lipsa bărbaţilor plecaţi pe front.. a inventat telefonul cu taste pentru surzi. În 1924. În 1926. Următorul Congres. cu învăţarea labiolecturii (acest centru a fost recunoscut ca fiind de utilitate publică abia în 1953).Bell a elaborat un sistem de căşti. În 1964. De la începutul secolului al XX-lea societatea a început să acorde mai mare atenţie persoanelor surde. pentru interzicerea semnelor în educarea surzilor. văzându-i la lucru pe interpreţii suedezi şi americani. Un . Cei mai mulţi au fost angajaţi în slujbe manufacturiere. care trebuiau să fie aşezate pe masă). erau în mod masiv şi grav sub-educaţi. La fel s-a întâmplat în toată Europa după adoptarea acestei ruşinoase rezoluţii. Ruben-Alcais a organizat primele Jocuri Olimpice ale Surzilor. printr-o serie de măsuri administrative luate de oficialităţile vremii. o persoană surdă. Crellard a inaugaurat Salonul Internaţional al Artiştilor Tăcuţi. Profesorii surzi au fost obligaţi. iar comenzile superiorilor erau date prin semne speciale care puteau fi văzute de la distanţă. să-şi părăsească locurile de lângă elevii surzi şi să-şi caute altă ocupaţie. transminţându-şi în ilegalitate un limbaj interzis în toate unităţile şcolare şi căminele aferente. şi cu energie furnizată de baterii de 3 sau 6 volţi pentru amplificarea sunetelor. Majoritatea surzilor din Franţa. care le permitea acestora să folosească liniile telefonice pentru a se apela unii pe alţii cu ajutorul sistemului de dactilografie ataşat la un telefon 49 .

vizând accelerarea recunoaşterii oficiale a limbajului gestual şi formării de interpreţi.A. Dar. efectuat cu mâna în apropierea feţei. la Washington. La Congresul Federaţiei Mondiale a Surzilor. La 17 iunie 1988.). datorită unei mame nemulţumită de încercările de instruire cu ajutorul metodelor oraliste a fiicei sale cu deficienţe de auz . Ultima Rezoluţie a Parlamentului European propune statelor membre finanţarea proiectelor-pilot în favoarea învăţării de către copiii şi adulţii surzi a limbajului gestual.Orin Cornett.. care să le permită să fie 50 . Metoda sa avea la bază lectura labială. În acelaşi an (1964). Achiziţionarea structurilor limbajului prin acest sistem permitea elevilor surzi să înveţe să citească la o vârstă normală şi să parcurgă aceleaşi etape de instruire ca şi elevii auzitori. Aceasta viza recunoaşterea oficială în fiecare stat membru a limbajului gestual şi invita statele membre din Europa să elimine toate obstacolele de care se loveşte încă recunoaşterea limbajului gestual. Congresul SUA a adoptat raportul Babbidge cu privire la educaţia oralistă a surzilor considerată un . de asemenea să se asocieze fiecărui fonem pronunţat un gest complementar. etc. aflaţi sub influenţa Congresului de la Milano. După 10 ani.. unde limbajul gestual era autorizat. într-o perspectivă a educării pur oraliste. Era necesar. Această metodă a apărut după anul 1960.comunicării totale” care era o combinaţie a metodelor orale şi manuale de educaţie a persoanelor surde. Dintre francezii care militau pentru recunoaşterea oficială a limbajului gestual s-a remarcat Bernard Mottez. în 1998. O mare parte din comunitatea surzilor a aplaudat acest raport şi l-a considerat o recunoaştere de mult aşteptată a superiorităţii educaţiei şi comunicării manuale. spre metoda . este introdusă în Franţa comunicarea totală de o familie de americani instalată la Aix-en-Provence. În 1977. care aveau aceeaşi formă a buzelor dar difereau prin sonoritate şi erau uşor confundabile. Treptat. În 1967. Parlamentul European a votat o nouă rezoluţie. „Legea Integrării” îndrepta copiii surzi şi hipoacuzici spre incluziunea în sistemul de educaţie normală. metoda comunicării totale. cel puţin teoretic.U. care o deprinse în S. El a dat un bun exemplu angajând câţiva interpreţi în limbajul gestual la dezbaterile care vizau probleme referitoare la persoanele cu handicap. cele două metode de educaţie divergente sub aspect istoric converg. În 1980 s-a creat Asociaţia Naţională Franceză a Interpreţilor pentru Deficienţii Auditivi. care a avut loc în 1975 la Washington. având ca profesori pe surzii formaţi anume pentru aceasta. În 1975. acest sistem prinde rădăcini şi devine baza unei noi abordări a educaţiei surzilor în cadrul sistemului public de învăţământ. c-g. După anul 1970. doctorul fizician R. a pus la punct. elevii surzi integraţi în învăţământul obişnuit sufereau din cauza izolării. Sistemul viza eliminarea „sosiilor” (p-b. totodată.obişnuit. În 1975 este adoptată Legea 94-142 care prevedea educaţia gratuită şi adecvată a tuturor copiilor handicapaţi din America.trist eşec”. Parlamentul European a votat o rezoluţie referitoare la limbajele gestuale utilizate de surzi. delegaţii şi turiştii francezi au descoperit avansul dezvoltării sociale şi intelectuale a comunităţilor surzilor din America.

După opt zile de proteste studenţeşti.. la teatrul . Acest protest desfăşurat sub lozinca . Până în 1980 se dezvoltă sistemul de subtitrare şi se transmit primele spectacole.Deaf Way II”. În 1972 are loc pentru prima dată subtitrarea unei emisiuni la televiziune. 51 . Ea străbate oasele urechii interne. În 1989 Gallaudet este din nou în centrul atenţiei internaţionale când festivalul . eveniment repetat în 2001 sub numele . domnul I. Congresul a recomandat ca limbajul gestual american (ASL) să fie folosit ca prim limbaj pentru surzi iar limba engleză să fie a doua limbă. unde erau absorbite undele sonore care erau apoi duse la creier prin nervul optic şi interpretate. ca experiment clinic. unde să primească instruire specializată şi să interacţioneze cu copiii normali. „În educarea tinerilor surzi. Această piesă a fost prezentată. utilizarea limbajului gestual în educarea copiilor surzi.Children of a lesser God” (Copiii unui Dumnezeu mai mic). libertatea de a alege între comunicarea bilingvă. a dificultăţilor întâmpinate de surzi pentru a deveni formatori şi a celor implicate în formarea profesorilor specializaţi. din cauza lipsei mijloacelor financiare.King Jordan este ales primul preşedinte surd al Universităţii Gallaudet.. transmisă de PBS (Public Broadcasting System). întruniţi în campusul acestuia. Acest sistem de subtitrare putea fi făcut lizibil cu ajutorul unui decodor ataşat la aparatul TV. având în rolul principal pe actorul Marcel Iureş. prin „legea Fabius”. emisiuni televizate. Odată cu creşterea conştiinţei surzilor privind demnitatea şi posibilităţile lor.. Legea Reabilitării din 1973 include o secţiune care prevedea ca cei cu handicap să aibă acces şi şanse egale la folosirea resurselor organizaţiilor care primeau fonduri federale sau care beneficiau de contracte guvernamentale.. După 1993 Comisia Federală pentru Comunicaţii a cerut ca toate noile aparate TV să posede decodoare care să permită persoanelor surde să aibă acces la textul scris fără să deranjeze pe cei care urmăresc în mod normal emisiunile televizate..integraţi în şcolile de masă. plasând electrozi direct în cohlee. În privinţa surzilor. conferinţe de presă.Deaf Way I” a adus la un loc peste 5000 de surzi de pe toate continentele. în premieră. Dispozitivul era o proteză mecanică pentru urechea internă.The French Chef” (Bucătarul şef francez). În 1987 actriţa surdă Marlee Matlin devine prima persoană surdă care câştigă premiul .Oscar” pentru rolul ei în filmul . Între timp. limbajul gestual (scris şi oral) şi comunicarea orală este un drept al tuturor surzilor”. în 1988 studenţii şi cadrele didactice de la Universitatea Gallaudet au protestat faţă de alegerea unui alt preşedinte auzitor. a unui film întitulat . În 1985 s-a aprobat efectuarea implantului cohlear pentru persoanele surde de peste 18 ani. Punerea în practică a legii este totuşi lentă.. se prevedeau facilităţi referitoare la folosirea telefoanelor cu text şi a interpreţilor.Odeon” din Bucureşti în 1994. De abia în 1991 Adunarea Naţională accepta. etc..Preşedinte surd acum” a continuat timp de o săptămână cu multiple marşuri.

că pot exista persoane surde care pot să vorbească. Reprezentanţii Bisericii creştine ortodoxe au avut un rol de pionierat în a-i face pe surzi să vorbească. Se omitea astfel contribuţia creierului şi a exerciţiului în formarea vorbirii. Aristotel a comparat dezvoltarea psihică a orbului cu cea a surdului şi a concluzionat că orbul din naştere este mai inteligent decât surdul şi mutul. Astfel. La început surdomutitatea a fost privită de cei mai mulţi filosofi şi preoţi ca având origine divină. s-a trecut la o fază superioară în considerarea fenomenului surdomutităţii. O dată cu înţelegerea faptului că surditatea este cauza primară a mutităţii. înclusiv cel de proprietate sau de moştenire. Hipocrat şi alţi învăţaţi din perioada antichităţii. iar altele au început să funcţioneze cu un număr mai mic de elevi. Au trebuit să treacă multe secole până când acest argument religios a fost înlăturat. deoarece aceasta era voia Domnului. De asemenea. 3 Aspecte din istoria preocupării societăţii româneşti faţă de educarea surzilor Găsim referiri la surdomuţi în scrierile lui Aristotel. Astfel. ei fiind aruncaţi în râpa Tarpea de pe Muntele Taiget. Plutarh s-a referit la sacrificarea copiilor deficienţi de către „Sfatul bătrânlor” din Sparta şi Atena.. dar din documente nu rezultă cu claritate dacă surdomuţii erau sacrificaţi când se descoperă surditatea lor. fie prin viu grai. Acceptând această teorie. astfel că ea prevedea ca elevii cu handicap să frecventeze şcoli cu mediul cel mai puţin restrictiv.Diacikov referitoare la aceste sacrificări nu se menţionează surdomuţii ci alte categorii de deficienţi fizici. deoarece limba nu este un organ independent în procesul 52 .un mediu foarte puternic restrictiv”. în special datorită lucrărilor lui Aristotel după care „nu putea exista nimic în mintea umană dacă nu a trecut mai întâi prin simţuri” (traducerea din limba latină a expresiei: . dar ele erau negate surdomuţilor din naştere. Merită să reţinem că în documentele studiate de A. în lucrarea „Despre simţurile celor care simt”.În 1990 au fost scoase în afara legii practicile discriminatorii şi obstacolele puse în calea accesibilităţii handicapaţilor. legea prevedea mijloace mai bune de comunicare şi de educare şi şanse egale de angajare. În „Codicele lui Justinian” există diferite referiri la drepturile de care beneficiau surdomuţii.I. din cauza căruia surzii nu puteau să articuleze.. Timp de sute de ani medicii au evitat să găsească o explicaţie ştiinţifică surdomutităţii de teama persecuţiei inchiziţiei şi au acceptat teoria că mutitatea se datora distrugerii nervului frenic. Plutarh. În 1990 este din nou amendată legea educaţiei din 1972. Cursul nr. Pentru surzi. În aceste condiţii şcolile cu internat pentru surzi au fost considerate ca fiind . care nu ştiau să scrie sau să citească. Biserica a considerat că a încerca să faci un surd să vorbească era o blasfemie. fie prin semne. tendinţă care se manifestă şi în ţara noastră .Nihil est in intellectu qui prius fuerit in sensu”). citi sau scrie aveau unele drepturi. dacă ei puteau vorbi. Unele din aceste şcoli au fost desfiinţate din cauza numărului redus de elevi. Probabil că deficienţa de auz nu este vizibilă la naşterea copilului ci mai târziu.

în . În „Pravila de la Govora” (1640) se pomeneşte despre cei care şi-au pierdut auzul. s-a folosit metoda mimico gestuală în procesul de instruire al elevilor surzi (Pufan. apărută în 1652 la Târgovişte.. Stănică. Primele mărturii scrise despre persoanele cu handicap au apărut în ţara noastră în vechile documente (boiereşti. la 15 noiembrie 1863. În „Cartea românească de învăţătură”. La baza acestor preocupări.. în secolul al XVII1-lea. se aminteşte de existenţa unor „surdomuţi” care ştiau să scrie şi să citească cu toate că nu puteau să vorbească dar nu se făceau referiri la educaţia lor. Franţa sau Germania. că au existat preocupări de educare a surzilor. i-au împiedicat mult timp să ducă o viaţă civilă activă. a încercat să realizeze ceva similar însă..Popovici. 1972) Prima formă de educaţie cu specific de şcoală pentru surzi din România. preşedintele tribunalului numea din oficiu drept interpret o persoană care este deprinsă cu vorbirea lor. de esenţă filantropică. calicilor şi săracilor”.D. Mihai Viteazul şi Vasile Lupu. pe lângă mănăstiri. între anii 1827/ 1831 şi 1846. mai ales a celor din familiile înstărite. Când a revenit la Dumbrăveni. prin faptul că au susţinut că surzii nu puteau fi educaţi. neavând mijloacele financiare.. M. I.(2002) caută să explice. biserica şi medicina din vremurile trecute. biserici sau în familie. încă de pe atunci era recunoscută necesitatea interpreţilor în instanţele judecătoreşti). Acesta. De asemenea. a început instruirea surzilor în grupuri. Matei Basarab. la felul cum au fost instruiţi. a luat fiinţă la Bucureşti. a vizitat Institutul Naţional pentru Tineri Surzi înfiinţat de Abatele de L’Epee în 1870.Pravilele împărăteşti” din vremea lui Vasile Lupu (Popa. îndiferent de situaţia lor materială. pe vremea lui Matei Basarab legiuitorii erau îndemnaţi să fie îngăduitori cu cei vinovaţi dacă sunt surzi şi muţi. rămânând impresionat de cele văzute. Prima încercare de educaţie organizată a surzilor pe teritoriul ţării noastre este atribuită lui Băcilă. În multe documente ale vremii. acestea constituind nucleele primelor şcoli din Europa care au luat fiinţă în Anglia. Când aceştia (fie martori sau acuzaţi) nu ştiau să scrie. Ca şi la Institutul din Paris. Popa M. a fost nevoit să închidă această primă şcoală în anul 1846. Petru Rareş. surzii fiind incluşi în categoria mişeilor.articulaţiei. (Deci. un fost husar în armata lui Napoleon.V. fie că are nervul frenic intact sau nu. în cadrul unor aziluri sau mănăstiri. trecând prin Paris. pe lângă locuinţa doctorului 53 .Codul civil” român adnotat de Hamangiu există referiri la surdomuţi. care dăinuie şi astăzi. Se ştie.) şi în „Îndreptarea legii”. atât de la noi cât şi din alte ţări europene. care a înfiinţat şi a condus un institut particular pentru surdomuţi la Dumbrăveni (Elisabetopol). în Transilvania. cele expuse mai sus prin aceea că legislaţia. Mai târziu. unde primii profesori au fost preoţi sau călugări. încă de pe atunci se făcea o diferenţiere între surdomuţii care nu puteau să vorbească şi cei care ştiau să scrie şi să citească. în cadrul Azilului „Elena Doamna” din Cotroceni. În . care se refereau la „miluirea mişeilor.C. au stat sentimentele de omenie şi principiile moralei creştine. domneşti şi mănăstireşti) de pe vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. cu siguranţă..

fiind tradusă în limba română doi ani mai târziu. În acelaşi an cu înfiinţarea primei şcoli din Bucureşti (1863). Bucureşti. Treptat. care au fost înlocuite treptat cu metoda „orală” (germană) de demutizare. cărţi de citire şi de dezvoltare a vorbirii. deşi această metodă a fost aplicată cu moderaţie. Consecinţele acestei abordări.C. fost medic al Palatului Regal. Rusceac... o clădire foarte veche şi inadecvată iar după 1976 şcoala s-a mutat într-un local nou în cartierul Drumul Taberei.4). Menţionăm că şcoala pentru fete din Bucureşti a funcţionat iniţial pe Str. majoritatea fiind traduceri din limba franceză şi germană. iar în anul 1895 a fost mutată la Focşani.M. 1994).10) şi 1897 (nr. precum şi primele abecedare. I.4. Iaşi (1931 sau 1932) ş. 1896 (nr. În aceste şcoli se foloseau metodele manuale. 4. (Pufan. astfel că peste un secol s-au reevaluat metodele folosite în şcolile de surzi şi se consideră că mult mai benefice ar fi metodele bilinguale de instruire. ultimul fiind şi director al şcolii din Bucureşti şi Focşani între anii 1870 şi 1901 (Popa. Primul profesor al şcolii a fost un deficient de auz. nu au fost cele aşteptate..). Mai târziu. George Ştefănescu şi Nicolae Ionescu-Tei. M.6.7. într-un local corespunzător. grafică şi dactilă. Au apărut şi alte lucrări de specialitate. Aici au fost primiţi primii copii cu deficienţe de auz. reţeaua şcolilor româneşti pentru surzi s-a extins prin înfiinţarea de noi aşezăminte şi institute speciale la Arad (1885). instruit la Viena şi Paris.).Carol Davila. În acea perioadă. al cărui nume nu este menţionat în documente. Un moment de referinţă îl reprezintă apariţia 54 . la iniţiativa acestuia. Cluj (1888).a. din iniţiativa profesorului Carol Schaefer (1841-1912). această şcoală a devenit independentă. 1880. ca de altfel şi în toate ţările Europei. 20-25 (actuala Str. C. cu reşedinţa în Palatul Ghica-Tei. după acest profesor i-a urmat Melnic (sau Melic). dar această şcoală nu a avut o continuitate şi nu se cunoaşte ce metode de instruire se folosea şi în ce fel a funcţionat. Popa. grafice şi dactilemele. 1. 1.5. dar se pare că se numea Palla. Pufan.. Popa. General Berthelot). N. se inaugurează o şcoală particulară la Timişoara. s-a mutat în cartierul Bucureştii Noi. 1884).. De asemenea. fiind actualmente şcoală-pilot de formare practică a noilor cadre didactice.2. „Noţiuni de articulaţie sau instrucţiuni pentru a face să vorbească surdo-muţii” (E. Acesta îşi educa elevii folosind metodele mimică. Stănică. Ionescu a publicat mai multe articole în „Convorbiri didactice” în 1895 (nr. pentru popularizarea metodei orale de demutizare s-au folosit lucrările lui L. M. după Congresul profesorilor de surzi de la Milano.Ionescu. „Iniţierea surdomuţilor în limbajul auditiv” (D. I. după extinderea căii ferate. unde s-a înfiinţat Institutul pentru surdomuţi.9). Nuferilor nr. Mai apoi. Cernăuţi. 1933).Gogouillot „Cum putem face pe surdomuţi să vorbească cu viu grai”. Cernăuţi (1908). Şcoala de băieţi a funcţionat iniţial într-o clădire de lângă Arhivele Statului după care s-a mutat pe Calea Griviţei 199 iar mai târziu. Bucureşti (înfiinţată în 1919 dar funcţionînd din 1921 pentru fete şi din 1927 pentru băieţi). apărută la Paris în 1894. Însă actuala şcoală profesională de la Timişoara (înfiinţată oficial în 1885) se consideră continuatoarea tradiţiilor şcolii lui Schaefer. Baican şi N. (Stanică.

numiţi dintre absolvenţii şcolilor normale. sub conducerea lui Ion Ciorănescu. numiţi profesori „medicopedagogi” s-a făcut la Universitatea din Cluj (1921-1927) sub conducerea lui Gheorghe Creiniceanu şi la Universitatea din Bucureşti (1938-1940). între anii 1931-1936. „Limbajul mimico gesticular”(1932). 55 .. Contibuţii deosebite în acest domeniu au mai adus Constantin Pufan. Cluj ş. Fălticeni. Aceştia. Manolache. Dimitrie Rusticeanu şi Ion Ciorănescu. Tot în această perioadă. Gh. personalitatea eminentă a profesorului Dimitrie Rusticeanu (D. „Studiul limbii româneşti în şcoala de surdo muţi” (1931). De asemenea.. Dintre lucrările mai însemnate amintim „Programa de studii a institutelor de surdo muţi din România” (1923).1994). printre care şi cele de surzi. au elaborat mai multe lucrări vizînd perfecţionarea învăţământului special pentru elevii surzi. pentru însuşirea limbajului verbal şi au propus conducerii fostului MEC un proiect ambiţios de restructurare a învăţământului românesc. la întoarcerea în ţară. Craiova. Popiţan V. M. Trebuie să amintim.a. au elaborat un abecedar care stă la baza învăţării citirii şi scrierii şi în zilele noastre.a.P. Ilie Stănică. au organizat întâlniri de lucru. Şcolile speciale. pe baza recomandării date de directorul şcolii normale şi de profesorul de pedagogie. Atanasiu. C. cu sprijinul altor surdologi din şcoli (Mihai Ionescu. (localitate care în acea vreme făcea parte din „România Mare”). cu sprijinul unor colaboratori. Popa Mariana ş. ş. Valer Mare. I.a. acceptă înnoiri şi ţine seama de specificul limbii române în articularea structurilor fonetice. funcţie ce a deţinut-o între 1912-1940. învăţători titulari.Rusceac). numiţi dintre învăţătorii asistenţi. Gh.) pun bazele metodei orale româneşti de demutizare. Toate aceste lucrări au marcat începutul trecerii de la comunicarea mimico gestuală la cea orală în educaţia surzilor. George Băcanu. O contribuţie deosebită în domeniul însuşirii elementelor fonetice ale limbii au adus-o cercetătoarea Lucia Măescu-Caraman şi fostul inspector principal în Ministerul Învăţământului Alexandru Caraman. cu un stagiu de doi ani într-o şcoală specială. având în anexă imagini labiale ce permit învăţarea labiolecturii cu mai multă uşurinţă. sub îngrijirea lui Dimitrie Rusticeanu. Popa. "Iniţierea surdo muţilor în limbajul vorbit” (1933). „Carte de cetire” (1924). A publicat numeroase lucrări unde a popularizat ideile înaintate ale specialiştilor europeni în domeniul demutizării. Dumitru Ciumăgeanu. Satu-Mare. care a făcut studii de specialitate la Viena şi. „Predarea limbii materne în şcoala de surdo muţi”(1935) ş. în acest context. au fost reorganizate prin Legea învăţământului primar şi normal din 1924 iar personalul didactic era format din învăţători asistenţi. Sevastiţa Popescu.a.Timofte.„Revistei asociaţiei corpului didactic medico-pedagogic din Romania” care a apărut la Cernăuţi. profesori din şcolile pentru deficienţi de auz din Bucureşti. pregătirea specialiştilor. pe baza unui concurs precum şi dintre absolvenţii unor şcoli speciale !!! (Stănică. Lidia Petrescu. a fost numit director al Institutului de orbi şi surdomuţi „Regina Maria” din Cernăuţi. Cornea Aurel. care respinge exagerările metodei orale „pure”.

Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Erau primiţi în şcoală nu numai copii care aveau vârsta de 7 ani ci şi mai mari. Astfel.. cu aceştia fiind alcătuite clase speciale.în clasele A să se admită elevii surzi cu un coeficient de inteligenţă superioară normalului. pentru a se evita unele dificultăţi enorme (op.Rusticeanu. unele care "ospitalizau". instruirea trebuia să cuprindă următoarele materii: articulaţia. unde să se creeze condiţii optime de exercitare a simţurilor şi a mişcării şi unde copiii de 5-7 ani să se pregătească pentru învăţarea limbajului auditiv (op. copii cu resturi de auz şi cei asurziţi după învăţarea limbajului verbal. pe care nu le menţionăm aici. În cei 8 ani de studiu şcoala trebuia să-i iniţieze pe elevi în istoria şi geografia patriei. câte una din Focşani şi Cernăuţi) şi alte două erau administrate de Ministerul Muncii. labiologia. Atunci existau două categorii de aşezăminte. D. ). în funcţie de dotarea intelectuală şi de starea auzului şi a vorbirii elevilor. care aparţineau Ministerului Muncii. învăţământul era gratuit pentru cei care puteau dovedi cu acte sărăcia în care trăiau. vagabonzilor sau prostituţia tinerelor fete. citată). altele care erau frecventate de elevi externi.M. autorul recomanda ca „.1994). În clasele B să se primească elevii atinşi de surditate congenitală sau dobândită în prima vârstă a copilăriei. reduse. dar majoritatea elevilor plăteau unele contribuţii. mulţi copii rămâneau neşcolarizaţi. Autorul estimează că aceste 6 şcoli abia puteau şcolariza 500 de elevi „lipsiţi de simţul auzului şi de facultatea vorbirii” dintr-o populaţie totală estimată la 18. Încă de pe atunci acest luminat medicopedagog preconiza crearea de clase diferenţiate în şcolile de surzi. În consecinţă. 56 . să le predea noţiunile numerice şi să-i demutizeze prin metode specifice. citată.000 de surzi care locuiau în „România Mare”. Popa. citirea cu grai şi scrierea”.I. cum ar fi cele din Cluj şi Timişoara. (Stănică.Rusticeanu a propus şi o organizare ideală a învăţământului special.. Faptul că şcolile erau sub tutela a două ministere crea destule neajunsuri. având o anexă care cuprinde „Îndrumări metodice privind predarea sunetelor. din care patru aparţineau Ministerului Învăţământului (două din Bucureşti. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale (Cluj şi Timişoara). Din cauză că erau prea puţine şcoli iar posibilităţile lor de cuprindere. Din această cauză nu se putea asigura nici profesionalizarea în masă iar mulţi dintre surdomuţi îngroşau rîndurile cerşetorilor. ortofonie”. începând cu grădiniţa. care locuiau de obicei cu părinţii în aceeaşi localitate. având însă o dotaţiune normală iar în clasele C să se trimită elevii surdo-muţi atinşi de debilitate mentală” De asemenea. conversaţia. în lucrarea sa „Iniţierea surdomuţilor în limbajul auditiv” arată că în acele timpuri (1932) existau numai 6 şcoli pentru surzi. D.. deci cu internat. Rezultatele recensământului din 1 ianuarie 1936 au arătat că existau numai 7 şcoli speciale pentru surdomuţi în acea vreme iar acestea nu puteau cuprinde pe toţi copiii care aveau nevoie de condiţii speciale de instruire.care a fost inspector la Ministerul Învăţământului şi director al Şcolii de surdomuţi din Bucureşti între 1927-1940. Acesta a făcut studii la Berlin şi a publicat în 1932 „Abecedarul pentru şcolarii surdomuţi spre a învăţa vorbirea. Oficial.

exerciţii gramaticale. O dată cu aplicarea legii nr. gimnastica. alături de alte metode specifice demutizării. Focşani. cu accent pe metoda românească de demutizare. geografia. religia. precum şi a facultăţilor de defectologie din Cluj şi Bucureşti. Astfel ne explicăm de ce în şcolile noastre unde s-a utilizat această metodă. A treia etapă a debutat după evenimentele din decembrie 1989. desfiinţarea institutelor de cercetări destinate educaţiei şi dezvoltării psihologiei. desemnul. 3 din 1970. Prima etapă. Fălticeni. cuprinsă între anii 1950 şi 1970. s-au creat unităţi noi de învăţământ profesional şi s-a diversificat nomenclatorul de meserii din aceste şcoli. În 1961 s-a înfiinţat secţia de defectologie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj) iar la Universitatea din Bucureşti s-a creat un colectiv de psihopedagogie specială care a fost desfiinţat în 1982 şi pus în funcţie în 1990. compuneri. ale cărei baze au fost puse în special de D. A doua etapă (1970-1989) s-a caracterizat prin stagnare în ceea ce priveşte asigurarea bazei materiale. Săftica.a. caligrafia. au fost epuizate sursele de finanţare prin situarea şcolilor speciale pe ultimul loc al priorităţilor. nu s-a ajuns la exagerările promovate de unele şcoli din Franţa. Ea a fost echilibrată. a inspectorilor din direcţia „Şcoli speciale” din M. când au luat amploare preocupările pentru recuperarea persoanelor cu handicap.E. a Institutului Central de Perfecţionare a Personalului Didactic.cetirea. s-au elaborat planuri de învăţământ. Satu Mare ş. Însă. Ciorănescu.. tot în 1961 s-a creat Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic la Bucureşti cu filiale în toată ţara pentru perfecţionarea profesorilor din şcolile speciale. În urma elaborării noilor programe speciale s-au editat manuale noi pentru clasele I-X cu contribuţia semnificativă a colectivului „Invăţământ special” din Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice din Bucureşti (înfiinţat în 1962. cu sprijin material şi logistic din partea unor organizaţii umanitare din Vestul 57 . s-au organizat instituţii de formare şi de perfecţionare a personalului didactic.C. s-au perfecţionat metodele de depistare şi de diagnosticare a copiilor cu deficienţe. mimico-gesticulaţia şi dactilologia erau metode auxiliare aservite formării vorbirii orale. deşi s-a folosit în mod amplu mimico-gesticulaţia. De asemenea. accepta înnoirile dar respingea exagerările. desfiinţat în 1982 şi reînfiinţat în 1990) şi Cluj. După al doilea război mondial şi până în prezent s-au conturat câteva etape distincte în educaţia copiilor cu deficienţe de auz pe care le-au semnalat C. Ilie Stănică şi Mariana Popa în lucrările citate mai sus.Rusticeanu şi I. ştiinţele fizico-naturale. În această etapă: s-a extins şi diferenţiat reţeaua de învăţământ special. lucrul manual şi îndeletniciri practice. programe şi metodici speciale. istoria. astfel că nu s-au mai procurat proteze auditive şi nici nu s-au mai reeditat manualele şcolare.Pufan . s-au creat primele grădiniţe de hipoacuzici şi surzi la Bucureşti. aritmetica şi geometria. Programa analitică era specială. Craiova. la folosirea unei „metode orale pure” promovate de germani sau a dactilologiei care era impusă de şcoala sovietică. a inclus schimbări în organizarea învăţământului şi în metodele de recuperare.

„Asociaţia Naţională a Surzilor din România” asigură un interpret în limbaj mimico gestual pentru facilitarea comunicării cu instituţiile statului. scoţând din legea 519 prevederile referitoare la pensionare. În acest fel. dus-întors. cu autobuze sau nave de transport fluvial. persoanele cu handicap pot beneficia de o indemnizaţie de 30% din valoarea îndemnizaţiei lunare indiferent de veniturile obţinute (care se ridică la suma de 207 lei în anul 2007). respectiv. unii profesori au avut posibilitatea să facă vizite de studiu în Anglia şi Danemarca etc. Aceste legi au fost amendate succesiv în 1999 prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului.Actualmente unele prevederi se află în discuţie deoarece cheltuielile guvernamentale sunt prea mari iar situaţia persoanelor surde din ţările membre 58 . s-au creat centre pentru confecţionarea de olive unde au fost angajate persoane surde. În 1990 au fost reînfiinţate secţiile de psihopedagogie specială în cadrul Facultăţilor de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Universităţile din Cluj. s-au acordat burse de studiu pe un an în Anglia. apoi Parlementul le-a dat putere de lege în 2002. pe care le-a inclus în Legea 19 din 2000. intrare gratuită la competiţii sportive sau la spectacole în limita locurilor rezervate persoanelor cu handicap. începând din 2004. indemnizaţie de 50% din salariul minim brut pe ţară pe durata valabilităţii certificatului de persoană cu handicap pentru cei care nu au nici un venit şi pentru cei care beneficiază de pensie de urmaş. Astfel.Europei. persoanele surde cu handicap accentuat puteau beneficia de următoarele facilităţi: gratuitate cu mijloacele de transport public local de suprafaţă sau cu metroul în Capitală. Crucea Roşie Britanică a dotat toate şcolile pentru surzi cu audiometre moderne portabile şi un număr apreciabil de proteze auditive. Persoanele cu handicap accentuat şi mediu se pot pensiona conform legii 19 din 2000 cu 10 ani mai devreme în comparaţie cu persoanele valide dacă au cotizat cel puţin 25 de ani (femeile) şi 30 de ani (bărbaţii) la bugetul de asigurări sociale. a II-a. De această facilitate beneficiază persoanele surde în mod gratuit în primele 20 de ore şi apoi contra unei taxe pentru serviciile de interpretare asigurate în continuare. 53 şi 57 din 1992 privind protecţia socială a persoanelor cu handicap şi. S-au elaborat legile nr. cu trenul personal. Auzitorii pot beneficia de acest serviciu contra cost. compensarea procurării de proteze auditive o dată la 5 ani prin CNAS. pentru sprijinirea încadrării lor în muncă. asistenţa medicală şi medicamente gratuite atât ambulatoriu cât şi pe timpul spitalizării. Prin înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap în 1990 s-au creat premisele pentru dezvoltarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu nevoi speciale. Conform legii 343 din 2004. cl. Bucureşti şi Iaşi şi a fost înfiinţat Institutul Naţional pentru Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor cu Handicap cu sectoare de cercetare. şase călătorii pe an. perfecţionare şi curriculum.

formarea de interpreţi va deschide calea spre accesul în diverse instituţii de învăţământ obişnuit de toate gradele pentru persoanele surde dar acest fapt nu exclude preocupările defectologilor pentru formarea limbajului verbal ca mijloc de comunicare. În continuare se depun eforturi. 721 din 1 octombrie 2002) pentru aprobarea regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor în limbajul mimico-gestual şi limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate. 448 din 18 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. în sensul că aceştia au mai puţine facilităţi. Se manifestă. de fapt. pentru schimbarea atitudinii societăţii cu privire la integrarea acestor persoane la toate nivelurile. Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei au elaborat un Ordin comun (nr. militarea pentru integrarea deficienţilor de auz în sistemul de învăţământ public (mainstreaming) prin înfiinţarea posturilor de profesori itineranţi etc. un interes sporit faţă de formele de manifestare artistică şi culturală ale comunităţii de surzi. în continuare. deşi minoră. care poate fi considerată una din cele mai bune legi în acest domeniu. seminariile. Deşi tendinţa generală de promovare a oralismului în şcolile pentru surzi nu a putut fi oprită timp de peste 100 de ani. Limbajul gestual a continuat să existe iar la ora actuală se fac tot mai multe cercetări asupra acestui limbaj. ea putând servi ca model pentru o legislaţie similară altor ţări europene. o continuare a 59 . profesionalizarea şi încadrarea lor în muncă. reunite în Forumul Disabilităţii din România înfiinţat în 2003. această politică s-a dovedit falimentară. Absolventii surzi ai învăţământului superior au început de câţiva ani buni să se angajeze în şcolile speciale. La cele de mai sus au fost adăugate şi alte prevederi în conformitate cu Legea nr. Această poziţie este. Facilităţile enumerate mai sus reprezintă o serioasă economie la bugetul destul de sărac al familiilor de persoane cu handicap şi asigură o modalitate. În ultimii ani se acordă o atenţie mai mare valenţelor formative ale limbajului mimico-gestual prin recomandările Federaţiei Mondiale a Surzilor şi a Parlamentului European care militează pentru formarea de interpreţi în limbajul mimico gestual în toate ţările lumii. servind ca modele de folosire a limbajului gestual. Desigur. 5075 din 3 decembrie 2002 respectiv nr. de supravieţuire a handicapaţilor fără loc de muncă. În acest sens.ale Uniunii Europene este oarecum diferită de cea din ţara noastră. părinţii care au copii surzi sunt îndemnaţi să înveţe acest limbaj pentru a comunica de timpuriu cu copiii lor. ştiind că această comunicare timpurie în limbajul natural al copiilor surzi va stimula dezvoltarea ulterioară pe toate planurile a acestor copii. pe diferite posturi. a legislaţiei privind recuperarea. cărţile şi revistele consecrate limbajului gestual sunt destul de frecvente.Congresele. de asemenea. mai ales de organizaţiile persoanelor cu handicap. De asemenea. pentru îmbunătăţirea.

decembrie 2006). ultimele evoluţii din literatura de specialitate subliniază că ar fi mai bine să se renunţe la termenul „deficient de auz” în favoarea celui de surd.. de evitare a extremelor. dreptul la viaţă. ca o încercare de unire a eforturilor diferitelor organizaţii ale persoanelor cu handicap şi din dorinţa de a face cunoscut societăţii civile că toţi handicapaţii trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi fundamentale ca şi persoanele valide. ori surditatea este ceva permanent. „Anul European al persoanelor cu disabilităţi” etc.Casa luminii” din Helsinki/Finlanda estimează la cca 70 de milioane numărul de persoane surde pe glob.tendinţei de echilibru manifestată de specialiştii defectologi din ţara noastră de-a lungul vremii. Convenţia cu privire la Drepturile Umane ale Persoanelor cu Disabilităţi (13. noi putem presupune că numărul de persoane cu deficienţă de auz de toate gradele poate ajunge la cca 2o % populaţie. Asociaţia Naţională a Surzilor a adoptat. Principiile de bază ale drepturilor omului acoperă: dreptul de decizie privind viaţa proprie. În ultimii ani Organizaţia Naţiunilor Unite a venit în întâmpinarea acestor doleanţe ale surzilor. De asemenea. Ei doresc să li se recunoască limbajul gestual şi cultura specifică şi să se bucure de drepturile fundamentale ale tuturor oamenilor valizi. împreună cu şapte organizaţii afiliate. printre care: Declaraţia Universală a Drepturilor Umane (1948). un „Manifest al disabilităţii (handicapului) în Romania”. Curs nr.4 Aspecte din lupta surzilor pentru drepturi fundamentale şi pentru afirmarea limbajului gestual Satisticile Federaţiei Mondiale a Surzilor. cu ocazia Anului European al Persoanelor cu Handicap. surzii din ţările dezvoltate doresc să nu mai fie consideraţi persoane handicapate ci o minoritate culturală şi lingvistică. drepturile omului se referă la respectul faţă de demnitatea umană. 60 . adoptând o serie de documente. De asemenea. Mai mult.. În mare. Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor Persoanelor cu Handicap (1993). Totuşi. Conceptul de . Motivul rezidă în faptul că termenul deficient de auz semnifică ceva care lipseşte şi trebuie tratat. Religioase şi Lingvistice (1992). În 2003. o variaţie naturală în cadrul speciei umane. compensat. ceea ce ridică numărul acestor persoane la aproape un miliard. Declaraţia Drepturilor Persoanelor care aparţin Minorităţilor Naţionale. cu sediul în .drepturi umane” este legat de Charta ONU şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Umane. la securitate şi integritate personală. s-au organizat o serie de manifestări dedicate persoanelor cu disabilităţi sub genericul „Anul Internaţional al persoanelor cu handicap”. Etnice.

Acest lucru este valabil într-o lume . s-a considerat de către auzitori că limbajul gestual este un limbaj inferior iar surzii au fost constrânşi să renunţe la el. Mai târziu. în primul său articol că „toate fiinţele umane se nasc egale în demnitate şi în drepturi”.- libertatea de gândire. În Evul Mediu s-a ajuns ca familiile unor surzi să-i ascundă în azile de nebuni sau să-i forţeze să vorbească. Se ridică problema de ce avem nevoie noi. ne-discriminarea şi participarea. nu se bucură de servicii sanitare. întâmpinând o miriadă de obstacole : lipsa de educaţie.normală”. • Convenţia privind eliminarea discriminării împotriva femeilor (1979). Articolul 2 „interzice discriminarea pe motiv de limbaj”. mai ales după Congresul din 1880 de la Milano. lipsa accesului la informare şi comunicare. de o convenţie separată. De asemenea. în care făcea cunoscut că persoanele surde nu se bucură de demnitate şi de drepturi egale. au efectuat experimente „medicale” care de multe ori le-au provocat moartea ori i-au împiedicat să procreeze prin castrare. Se cunoaşte că de a lungul vremii surzii au trebuit să lupte pentru ca ei şi limbajul lor să supravieţuiască deoarece. Cu toate acestea. „Declaraţia Universală a Drepturilor Umane” la care facem referire în rândurile de mai jos. sociale şi culturale (1966). surzii. intrucât drepturile enumerate în Declaraţia Universală sunt suficiente pentru a proteja pe orice persoană. dificultatea de a găsi un loc de muncă. refugiaţii.potrivite” de către societate etc. • Convenţia internaţională privind drepturile economice. Din aceste câteva motive a fost necesar să se elaboreze o convenţie care să asigure acoperirea drepturilor umane şi pentru persoanele cu disabilităţi. unele grupuri cum sunt femeile. De pildă.. persoanele cu handicap o duc mai rau decât alte grupuri. unele grupuri religioase au căutat „să-i salveze pe surzi” de utilizarea limbajului gestual. nu sunt acceptate ca fiind . egalitatea. copiii. se fac în continuare cercetări genetice şi se pun în aplicare diverse practici de eliminare sau de reducere a numărului de persoane surde atât în Europa cât şi în Statele Unite.. chiar dacă sunt bine calificaţi. Cele mai importante documente din punctul de vedere al celor care folosesc limbajul mimico-gestual sunt: • Convenţia internaţională privind drepturile civile şi politice(1966). Federaţia Mondială a Surzilor a înaintat în 1994 o scrisoare adresată Secretarului General al ONU de atunci. • Convenţia internaţională privind interzicerea folosirii torturii. călătoresc cu dificultate. a tratamentului inuman (1984). • Convenţia privind drepturile copilului (1989). pe faptul că mulţi dintre ei sunt posedaţi de diavol întrucât nu puteau să vorbească. opinie şi exprimare. In zilele noastre aceste 61 . fiind discriminate şi exploatate. Celor peste 650 de milioane de persoane cu disabilităţi le lipsesc o serie de oportunităţi. Din păcate. Boutros Boutros Ghali. Desigur că aceste grupuri nu au reuşit iar eşecul lor a fost pus pe seama lipsei de credinţă a surzilor. afirmă. adepţii lui Adolf Hitler au închis mii de surzi în lagăre de concentrare.

unde nu li se recunoaşte surzilor acest drept iar în alte ţări femeile surde sunt forţate să se căsătorească în ciuda voinţei lor. cu toate că au existat încercări de îngrădire a dreptului de a obţine un permis de conducere a autoturismelor.” garantează „dreptul la muncă. poliţiştii examinatori învaţă limbajul gestual şi facilitează examinarea persoanelor surde. Lipsa interpreţilor calificaţi în cadrul personalului din spitale îi privează pe surzi de serviciile medicale de calitate care să ducă mai repede la vindecare. FMS a militat şi a negociat pentru ca drepturile persoanelor surde să fie incluse în această Convenţie a drepturilor omului. mai ales în zonele subdezvoltate. la articolul 16 se garantează la toţi oamenii „dreptul de a se căsători”. Având în vedere faptul că aceste drepturi fundamentale ale persoanelor surde nu sunt respectate. alegerea liberă a profesiunii. Articolul 23 al „Declaraţiei. dar o analiză a Federaţiei Mondiale a Surzilor confirmă că mai există ţări. Acestea au fost supuse spre semnare. de obicei. în toate etapele. Până pe 28 iunie 2007 această Convenţie a fost semnată de 99 de ţări iar pentru implementare este obligatorie semnarea convenţiei de cel puţin 20 de ţări. De obicei. în unele ţări surzii nu au dreptul să conducă un vehicol sau o barcă cu motor deoarece „nu au dreptul să obţină un permis de conducere” din cauza unor prejudecăţi sau dezinformări ale societăţii. incluziunea în şcoli de auzitori. de învăţare a regulilor circulaţiei rutiere. ratificare şi implementare statelor membre. violate în întreaga lume. fapt ce împiedică asigurarea independenţei economice şi un trai decent pentru persoanele surde.a. implantul cohlear ş. ele îmbrăcând forme mai subtile cum ar fi experimentele genetice. La noi în ţară încă nu se pun astfel de probleme. În acest proces îndelungat (2001-2006) de elaborare a textului Convenţiei. Aceste prevederi foarte importante sunt. care a reuşit să aducă argumente ce au convins autorităţile să acorde permis de conducere la surzii români. în vederea obţinerii permisului de conducere. 62 . In alte ţări se fac cursuri în limbaj gestual. la care ne vom referi în continuare. Aceste fapte constituie o violare a unui drept fundamental. Federaţia Mondială a Surzilor s-a implicat activ în elaborarea unei Convenţii a ONU cu privire la drepturile umane ale persoanelor cu disabilităţi. De asemenea. Articolul 25 garantează „dreptul la îngrijire medicală şi la alte servicii sociale”. Pe 13 decembrie 2006 Adunarea Generală a ONU a adoptat Convenţia ONU privind Persoanele cu Disabilităţi şi protocoalele opţionale. crearea unor condiţii favorabile la locul de muncă şi evitarea discriminării”.tendinţe de micşorare a numărului de persoane surde nu au dispărut. De asemenea. dar a intervenit Asociaţia Naţională a Surzilor. ONGurile au participat activ pentru prima dată. surzii nu pot beneficia pe deplin de aceste drepturi din cauză că medicii specialişti. asistentele... nu cunosc limbajul gestual şi cultura surzilor şi nu pot înţelege pe deplin afecţiunle acestora astfel ca să-i poată ajuta cu eficienţă. desfiinţerea internatelor în şcolile speciale. Mai departe.

la alegerea persoanelor cu disabilităţi. facilitarea folosirii limbajului gestual. servicii etc. Limbajul gestual este menţionat în articolul 21 (b): acceptarea şi facilitarea folosirii limbajului gestual. să primească instruire. să facă tranzacţii în birouri şi departamente. surzii au dreptul să trimită şi să primească un document în limbaj gestual. gestuale şi alte forme de limbaje neverbale. Articolul 9 se referă la accesibilitate.respectarea capacităţilor în evoluţie ale copiilor cu disabilităţi şi respectarea dreptului acestor copii de a-şi păstra identitatea. cum ar fi respectarea diferenţei şi acceptarea persoanelor cu disabilităţi ca parte a diversităţii umane. definiţia limbajului este: . din care articolele 5-30 se referă la diverse drepturi iar restul. de a obţine informaţii şi de a se exprima în limbaj gestual în relaţiile oficiale. Este important că s-a pus accentul pe acceptarea folosirii limbajului gestual în interacţiunile oficiale nu numai în cele private. Se solicită. colaborare internaţională. care să faciliteze accesul in instituţii şi clădiri deschise publicului. la poliţie. Convenţia cuprinde 50 de articole. nu numai în cele private. lucru posibil numai prin recunoaşterea oficială a limbajului gestual. recunoaşterea lui oficială. să primească informaţii la tribunal. a limbajelor alternative precum şi toate celelalte mijloace. Se prevede ca statele membre ale ONU să-şi asume responsabilitatea angajării unor profesori calificaţi în limbaj gestual. a sistemului Braille. 63 .Limbajul include limbajele verbale. la participarea la toate nivelurile societăţii şi la responsabilitatea statelor membre in această privinţă. inclusiv accesul in limbaj gestual la instituţiile publice. FMS s-a concentrat în special pe acordarea drepturilor lingvistice persoanelor surde. tratament. din care cel mai important pentru surzi este punctul (h). modalităţi şi forme de comunicare accesibile. În ceea ce priveşte persoanele surde. Mulţi itemi din acest articol pun accent pe acces liber la comunicare şi informare (prin intermediari). Articolul 21 abordează libertatea de exprimare a opiniilor şi accesul la informaţie prin toate formele de comunicare.Convenţia pune în faţa statelor membre ale ONU obligaţia de a lua măsuri care să promoveze drepturile umane ale persoanelor cu disabilităţi şi înlăturarea discriminării. De pildă. Ea se bazează pe celelalte convenţii ale ONU şi urmăreşte aplicarea acestora în cazul persoanelor cu disabilităţi. în interacţiunile oficiale. Convenţia recunoaşte limbajul gestual ca limbaj de sine stătător. la mijloacele mass-media şi la internet. În acest sens. de asemenea. la statistici. monitorizare şi implementarea prevederilor. inclusiv prin ghizi şi interpreţi în limbaj gestual. Articolul 3 cuprinde 9 principii generale. în limbaj gestual. considerat a fi egal cu celelalte limbaje vorbite şi garantează dreptul de a folosi interpreţi calificaţi în limbaj gestual. Prezenta Convenţie nu include drepturi noi pentru surzi.. folosirea în procesul de instruire şi promovarea identităţii lingvistice a colectivităţii persoanelor surde. la medic. Articolul 2 include definiţii referitoare la comunicare şi limbaj şi cuprinde lista de modalităţi de comunicare.

4. Prin activităţi culturale. O cerinţă centrală este formarea priceperilor de folosire corectă a limbajului gestual de către formatori. care să fie calificaţi în folosirea limbajului gestual şi/sau Braille şi să formeze profesionişti care să lucreze la toate nivelurile învăţământului. Copiii pot astfel să cunoască resursele comunităţii surzilor unde se vor integra după absolvire. Acest articol este de mare importanţă şi va avea un mare impact în viitor. Acest articol poate fi un criteriu de apreciere a calităţii educaţiei. competenţele de folosire a limbajului gestual de către profesori. a educaţiei. care trebuie să primească instruirea în cel mai potrivit limbaj cu handicapul lor şi într-un mediu care să realizeze la maximum dezvoltarea lor academică şi socială. Articolul 24. inclusiv a celor cu disabilităţi. metodele şi principiile educaţiei bilinguale potrivite cu nevoile elevilor. Aceasta înseamnă că limbajul gestual trebuie să fie recunoscut. Articolul 24. limbajul. cercetării în domeniul limbajului gestual şi al folosirii lui. în special a copiilor cu surditate sau surdocecitate.3.(c) se referă la educaţia persoanelor. Acest articol subliniază că nu va fi interzisă folosirea limbajului gestual in nici o situaţie de învăţare.(b): Facilitarea învăţării limbajului gestual şi promovarea identităţii lingvistice a comunităţii surzilor. 64 . Articolul 24 a fost foarte disputat din cauza opiniilor diferite pe care le au experţii ONU în privinţa aranjamentelor educaţionale. De asemenea. Articolul 24. precizează că pentru asigurarea acestor drepturi statele membre vor trebui să ia măsuri adecvate pentru angajarea de profesori. Ei pot să înveţe cum acţionează adulţii surzi în societate şi în viaţa productivă prin folosirea diferitelor forme de limbaj şi a interpreţilor. fie în legislaţie. FMS a promovat deptul de a primi educaţia obligatorie (de bază) în limbajul propriu. fie în politicile şi programele publice.3. adică s-a convenit ca participarea deplină la educaţie. surzii de toate vârstele au dreptul să folosească limbajul gestual iar copiii surzi nu vor fi forţaţi să-şi schimbe limbajul pe parcursul dezvoltării. Dar aranjamentele educaţionale vor trebui să respecte cele mai bune soluţii pentru fiecare grup de persoane cu disabilităţi. În final s-a găsit un compromis.În articolul 21 (c) se tratează recunoaşterea şi promovarea limbajului gestual. adică surzii să poată primi această educaţie în limbaj gestual. în societate şi integrarea socială să fie obiectivul principal al învăţământului. materialele didactice. Acest articol va ridica o serie de provocări pentru formarea profesorilor în diferite ţări. care trebuie să ia in considerare mediul de instruire. deoarece accesul persoanelor surde la activităţile de formare ca profesori sau de profesionişti în alte domenii este posibil mai ales prin folosirea limbajului gestual. astfel ca să-şi facă prieteni în comunitatea surzilor. Articolul implică sprijinirea publicaţiilor în limbaj gestual. este important să se acorde copiilor surzi roluri lingvistice. Se recomandă să se ofere modele de adulţi surzi copiilor surzi în beneficiul acestora.

Articolul 30 se referă la participarea surzilor la activităţile culturale, recreative şi sportive în condiţii egale cu celelalte persoane. În acest sens, materialele culturale, programele televizate, filmele, piesele de teatru precum şi alte activităţi/evenimente culturale vor trebui să fie accesibile în forme adecvate. Mai mult, la punctul 4 articolul 30 afirmă că persoanele cu disabilităţi se vor bucura de recunoaşterea identităţii culturale şi lingvistice, care include limbajul gestual şi cultura surzilor în condiţii egale cu ale celorlalte persoane valide. Toate aceste articole, împreună cu alte convenţii privitoare la drepturile omului (unde se precizează înlăturarea discriminării pe bază de limbaj), întăresc poziţia limbajului gestual şi drepturile umane ale surzilor. Această Convenţie, după ce va fi ratificată şi implementată, va duce la creşterea drepturilor persoanelor surde în toate ţările. Pe viitor vor fi necesare noi planuri şi strategii, distribuţii de informaţii, elaborare de proiecte ş.a. care să ducă la creşterea conştientizării populaţiei şi la încurajarea implementării convenţiei în diferite ţări. Spargerea barierelor atitudinale şi mişcarea spre abordarea bazată pe drepturi umane cu privire la surzi cere elaborarea unor programe de acţiune proprii în fiecare ţară. Astfel, convenţia va duce la schimbarea concepţiei despre sine a persoanelor surde prin recunoaşterea limbajului gestual (care este o parte importantă a identităţii şi încrederii în sine). Markku Jokinen, preşedintele Federaţiei Mondiale a Surzilor consideră că ,,respectul pentru limbajul cuiva şi a dreptului de a-l folosi constituie baza civilizaţiei, culturii şi participării în societate”. În această direcţie, FMS consideră că este o prioritate a perioadei 2007-2013 pregătirea şi distribuirea de informaţii, consultarea ţărilor membre şi monitorizarea aplicării convenţiei privind drepturile persoanelor cu disabilităţi, inclusiv a persoanelor surde. De aici rezultă că Asociaţia Naţională a Surzilor din România va trebui să elaboreze un plan propriu de aplicare a acestei importante Convenţii a ONU care să ducă la mai rapida implementare a prevederilor referitoare la persoanele surde. Aplicarea „Regulilor standard ale ONU privind egalizarea şanselor persoanelor cu handicap” la integrarea socială a surzilor În ultimii 200 de ani ai dezvoltării omenirii sub aspect social, economic şi politic, persoanele cu handicap au fost marginalizate şi lăsate pe ultimul plan al dezvoltării lor umane. Ele nu s-au bucurat de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi persoanele valide. Pentru a elimina aceste neajunsuri au avut loc o serie de iniţiative la nivel internaţional şi au fost adoptate unele documente din care amintim : declararea anului 1981 ca „ Anul Internaţional al Persoanelor cu Handicap"; elaborarea şi adoptarea în 1982 a „Programului Mondial de Acţiune în legătură cu Persoanele cu Handicap” (1982-1992); întâlnirea de la Stockholm (1987) a experţilor dedicată implementării programului de acţiune menţionat. Sa sugerat că este necesar să se elaboreze o concepţie care să ghideze stabilirea priorităţilor pentru acţiunile viitoare. La baza acestei concepţii trebuie să fie
65

recunoaşterea drepturilor persoanelor cu handicap şi eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de aceste persoane. Astfel, în anul 1991 s-a constituit un comitet de lucru în cadrul Comisiei pentru Dezvoltarea Socială a ONU care să elaboreze „Regulile standard...” bazate pe o serie de documente elaborate anterior de ONU, care s-au finalizat prin adoptarea, la 20 decembrie 1993, a acestui document. Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor Persoanelor cu Handicap au fost elaborate pe baza experienţei dobândite în timpul "Decadei Naţiunilor Unite pentru Persoanele cu Handicap" (1983-1992). Cu toate că "Regulile Standard..." nu sunt obligatorii, ele vor putea deveni norme internaţionale unanim acceptate atunci când ele vor putea fi aplicate de un număr mare de state, cu intenţia de a fi respectate ca reguli de drept internaţional. Ele implică un puternic angajament politic şi moral din partea statelor, de a acţiona pentru egalizarea şanselor persoanelor cu handicap. Acestea oferă un instrument pentru conturarea politicilor şi acţiunilor în favoarea persoanelor cu handicap şi a organizaţiilor acestora. Ele cuprind principii de responsabilitate, de acţiune şi de cooperare, zonele de o importanţă decisivă pentru calitatea vieţii precum şi realizarea unei participări depline şi egalitare. Scopul acestor "Reguli..." este să asigure aceleaşi drepturi şi obligaţii pentru membrii handicapaţi ai societăţii ca şi membrilor valizi, să contribuie la înlăturarea obstacolelor care împiedică persoanele cu handicap să participe deplin la activităţile societăţii în care trăiesc. Ele sunt un stimul pentru ca persoanele cu handicap şi organizaţiile lor să fie mai active în realizarea acestui proces de egalizare a şanselor. Prin "egalizarea şanselor" se înţelege un proces prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile şi documentarea pot fi accesibile persoanelor cu handicap. Principiul "drepturilor egale" presupune că necesităţile fiecărui individ sunt de importanţă egală, că aceste necesităţi trebuie să stea la baza planurilor făcute de societate şi că toate resursele trebuie folosite într-un asemenea mod încât fiecare individ să aibă şanse egale de participare. Persoanele cu handicap trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, sănătate, angajare în muncă şi servicii sociale. Persoanele cu handicap sunt membre ale societăţii şi au dreptul să rămână în interiorul comunităţilor în care trăiesc. Aceste persoane trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, sănătate, angajare în muncă şi servicii sociale. Când persoanele cu handicap se vor bucura de drepturi egale, ele vor trebui să aibă şi obligaţii egale. Atunci când drepturile acestor persoane vor fi obţinute, societăţile vor avea pretenţii sporite din partea persoanelor cu handicap. Noi putem folosi acele Reguli Standard care se referă la handicapul generat de tulburările de comunicare şi de auz pentru a determina autorităţile guvernamentale să ia măsuri care să accelereze procesul de egalizare a şanselor cu auzitorii.
66

Prezentăm, în contiunare, o serie de reguli care prezintă o importanţă mai mare pentru persoanele surde precum şi unele direcţii de acţiune care ar asigura realizarea drepturilor acestora. Regula nr.1-Creşterea conştientizării: Statele vor iniţia acţiuni care să sporească cunoştinţele societăţii despre persoanele cu handicap, drepturile lor, nevoile lor, potenţialul şi contribuţia lor. Acestea prevăd ca surzii să aibă dreptul la interpretare în limbaj gestual de la naştere până la deces, întrucât acest limbaj este prima lor limbă, pe care o cunosc cel mai bine, de care sunt cel mai ataşaţi şi pe care o folosesc cel mai frecvent în comunicarea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor lor. Persoanele care lucrează în unităţile cu internat trebuie să primească o formare şi în limbaj gestual, iar toate activităţile să fie interpretate în acest limbaj. Este imperios necesar să se asigure îndrumări în limbaj gestual pentru pensionarii surzi în toate domeniile care îi interesează. Societatea trebuie să fie obligată să ofere informaţii pentru surzi în autobuzele care circulă în întreaga ţară, în gări, autogări, aeroporturi, etc. prin mijloace de vizualizare grafică sau electronică, în scopul facilitării orientării acestora. Asociaţia Surzilor ar trebui să aibă o pagină pe Internet, prin care să ofere auzitorilor informaţii corecte despre surzi, fapt realizat de curând dar informaţiile necesită o reactualizare. Este necesar să se organizeze seminarii şi emisiuni la TV despre surzi, să se dea informaţii despre ei în cărţile de telefon. Periodicul "Vocea Tăcerii" ar trebui, după părerea noastră, să se distribuie la biblioteci şi la autorităţile publice, în scopul informării corecte a publicului. Regula nr.2-Îngrijirea medicală: Statele vor asigura îngrijirea medicală eficientă pentru persoanele cu handicap. Adică, surzii să aibă drepul la interpret în spitale, unităţi de urgenţă, în vizitele medicale la doctori, pentru a alege tratamentele în caz de terapie psihologică sau psihiatrică, să fie consultaţi în privinţa implantului cohlear şi să fie informaţi cu privire la protezele auditive pentru a face cea mai bună alegere. Este de dorit ca surzii să aibă posibilitatea rezervării prin apel telefonic a serviciilor de salvare, pompieri şi poliţie în caz de urgenţă Regula nr.3 Reabilitarea: Statele vor asigura servicii de reabilitare pentru persoanele cu handicap cu scopul de a atinge şi de a menţine un nivel optim de independenţă şi funcţionare. Aceasta înseamnă că surzii nu vor fi în mod automat declaraţi ca reabilitaţi dacă pot să vorbească sau dacă găsesc un loc de muncă. Interpreţii să fie disponibili în toate instituţiile de învăţământ pentru auzitori, inclusiv în colegii şi universităţi, în acest fel ei pot avea şanse mai mari de reuşită în asimilarea studiilor şi în obţinerea unei calificări superioare în mai multe domenii. Regula nr.4 - Servicii de sprijin: Statele vor asigura elaborarea şi furnizarea serviciilor de sprijin, care includ aparate de ajutorare pentru persoanele cu handicap, care să le ajute să-şi ridice nivelul de independenţă în viaţa cotidiană şi să-şi exercite drepturile lor.

67

În acest sens surzii vor beneficia de videotelefoane, de telefoane mobile, de interfoane cu ecran video pentru uşi, alarme pentru fum, subtitrare la TV. Se va înlătura limitarea numărului de auxiliare tehnice, de ex. ceasuri vibratoare şi lămpi-fulger. Telefoanele cu text vor trebui să constituie responsabilitatea asistenţei sociale centrale, pentru a putea fi procurate prin fondurile acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Se recomandă să se colaboreze la nivel european în legătură cu auxiliarele tehnice (pentru standardizare şi compatibilizare) şi să se asigure o mai bună informare şi alegerea liberă a furnizorilor Regula nr.5–Accesibilitatea: Statele vor recunoaşte importanţa covârşitoare a accesibilităţii în procesul egalizării şanselor în toate sferele societăţii. Pentru persoanele cu deficienţe de orice fel statele vor: a) introduce programe de acţiune pentru a face mediul fizic accesibil; b) iniţia măsuri care să asigure accesul la informaţie şi comunicare; o mai bună informare în locurile de transport (aeroporturi, staţii de cale ferată, staţii de autobuz) şi informarea internă în timpul transportului local. c) se va asigura subtitrarea la TV, monitoare TV în centrele de cumpărături, şi sisteme de intercomunicaţie în şcolile pentru surzi. Grupurile-ţintă va trebui să includă pe utilizatorii de proteze auditive ca spectatori ai programelor de televiziune, să se realizeze o mai buna informare despre surzii-orbi iar surzii să contribuie la atragerea atenţiei societăţii spre surditate şi spre nevoile oamenilor surzi, pentru forme speciale de comunicare. Regula nr.6–Educaţia: Statele vor recunoaşte principiul şanselor educaţionale egale la nivel primar, secundar şi terţiar pentru copiii, tinerii şi adulţii cu handicap, în unităţi integrate. Ele vor oferi asigurări că educaţia persoanelor cu handicap este o parte integrantă a sistemului educaţional. Regula nr.6 poate fi folosită pentru a convinge autorităţile că limbajul gestual trebuie să fie limbajul de instruire al copiilor surzi. Autorităţile responsabile şi organizaţiile pentru surzi vor elabora împreună programe de pregătire pentru profesori, iar şcolile pentru copiii surzi vor angaja profesori surzi. Cercetarea în domeniul limbajului gestual la nivel universitar şi elaborarea unor materiale didactice sunt condiţii preliminare pentru iniţierea cursurilor de limbaj gestual de înaltă clasă pentru profesori şi persoane auzitoare. Educaţia surzilor va începe în propriul lor limbaj - limbajul gestual. Se va asigura o mai bună pregătire în limbaj gestual pentru profesorii care lucrează în şcolile de surzi. Vor fi alocate resurse de "mainstreaming" pentru a îmbunătăţi nivelul educaţional al elevilor surzi care pot urma o şcoală obişnuită. Educaţia adulţilor surzi nu va fi limitată la un nivel educaţional. Ei vor avea dreptul la educaţie suplimentară sau permanentă. Retribuţia egală se va acorda atât profesorilor surzi cât şi a celor auzitori. Regula nr.7–Angajarea: Statele vor recunoaşte principiul că persoanele cu handicap trebuie să fie împuternicite să-şi exercite drepturile lor umane, îndeosebi în domeniul angajării. Atât în zonele urbane cât şi în cele rurale ei
68

Precizăm că recomandările din Regulile Standard nu pot fi implementate prin faptul că ele există. Ele vor promova dreptul la integritate personală şi se vor asigura că legile nu vor face discriminare împotriva persoanelor handicapate cu privire la relaţiile sexuale. pe de altă parte. Surzii trebuie să aibă dreptul la interpretare în situaţiile amintite Regula nr. unele asociaţii recomandă integrarea copiilor 69 . având în vedere. se va asigura dreptul la faxuri şi telemobile în scopuri profesionale şi se vor utiliza consilieri speciali cu calificare de experţi în surditate şi limbaj gestual în activitatea de consiliere a surzilor Regula nr. surzii vor avea dreptul la interpretare la ceremoniile religioase. dreptul de interpretare la reuniunile familiale şi dreptul de interpretare la şedinţele cu părinţii. De pildă. Numai dacă organizaţiile de handicapaţi vor juca un rol activ şi creator în aplicarea Regulilor.12–Religia: Statele vor încuraja măsurile de participare egală a persoanelor handicapate la viaţa religioasă a comunităţii lor. 8-Obţinerea de venituri şi securitatea socială: Statele sunt responsabile de asigurarea securităţii sociale şi obţinerea de venituri pentru persoanele cu handicap.9-Viaţa de familie şi integritatea personală: Statele vor promova participarea deplină a persoanelor handicapate la viaţa de familie.10–Cultura: Statele vor oferi asigurări că persoanele cu handicap sunt integrate şi vor participa la viaţa culturală pe baze egale. Organizaţiile de surzi vor trebui să colaboreze cu alte organizaţii ale persoanelor cu handicap pentru a prezenta un front unit de discuţii cu autorităţile responsabile şi în procesul de planificare. lipsa de oferte de slujbe flexibile pentru surzi în general şi. dreptul copiilor surzi de a fi adoptaţi. acolo unde nu există biserici special destinate slujbelor pentru surzi. În acest sens se va asigura dreptul la prioritate în cursul angajării dacă surzii obţin rezultate egale la probele teoretice sau de performanţă. pe de o parte. patronii vor fi mai bine informaţi cu privire la posibilităţile surzilor.trebuie să aibă şanse egale de angajare productivă şi de obţinere a veniturilor pe piaţa muncii. în ultimii ani a căpătat o amploare deosebită formarea de preoţi surzi sau auzitori pentru a oficia diverse slujbe dedicate persoanelor surde. La acest punct se va atrage atenţia spre două posibile strategii pentru surzi. Surzii vor avea dreptul de interpretare în legătură cu evenimentele culturale care au loc în ţară sau peste graniţă Regula nr. Insă. căsătorie şi calitatea de părinţi. ele vor deveni concrete. În acest sens.11-Recreerea şi sportul : Statele vor lua măsuri pentru ca persoanele handicapate să aibă şanse egale de recreere şi sport. dreptul la alocaţie de întreţinere zilnică şi dreptul de a fi membru la un fond de şomaj legat de slujbe flexibile sau de slujbe mai uşoare pentru surzi Regula nr. Se au în vedere: dreptul surzilor la adopţie. Regula nr. Se va asigura dreptul la educaţie suplimentară a adulţilor angajaţi.

organizaţiile de surzi vor negocia pentru a spijini integrarea în clase sau şcoli speciale pentru copiii surzi.” de mai sus constatăm că în ţara noastră sau obţinut rezultate notabile. coordonată de părintele Onu Constantin. participarea la procesul de decizie care-i afectează (17 ţări).. la angajare (4 ţări) şi la educaţie (o ţară). Piatra Neamţ ş. În mod ideal. De asemenea. S-au primit răspunsuri de la un număr de 31 de ţări membre ale Federaţiei Mondiale a Surzilor. Organizaţiile surzilor vor prezenta. Cluj. Menţionăm că la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti s-a înfiinţat în anul 1999 o grupă de persoane surde şi auzitoare în cadrul unei specializari . Numai 11 ţări au spus că guvernul lor a iniţiat sau a sprijinit campanii de informare transmiţând mesajul participării depline încă de la adoptarea Regulilor Standard.. Privind aplicarea „Regulilor. cu scopul de a pregăti profesori de religie şi preoţi pentru comuniutăţile de surzi. accesibilitate sau sprijin individual. exprimată în legi. deoarece nu sau mai înscris suficienţi studenţi pentru această specializare. această activitate va continua prin Fundaţia „Sfântul Grigore Palama” din Piteşti. cu toate că mai sunt încă multe de făcut. Constanţa. drepturi politice (8 ţări). Oradea. accesul la tribunal (5 ţări). autorităţi şi oamenii politici. concis. de a avea o familie (11 ţări ).cu handicap în sistemul şcolar obişnuit. Ţările membre ale FMS au notat că unele beneficii economice şi sociale nu sunt garantate prin lege persoanelor handicapate cum ar fi. Cu privire la activităţile religioase. dreptul la viaţă privată (6 ţări). a chestionat organizaţiile guvernamentale privind implementarea Regulilor în diferite domenii. s-au constituit comunităţi de persoane surde în mai multe oraşe mari (Bucureşti. Un raport privind aplicarea Regulilor standard ne oferă o imagine a progresului realizat în 31 de ţări membre ale Federaţiei Mondiale a Surzilor până în 1996.. dreptul la căsătorie (10 ţări). necesităţile lor prin mijloacele de informare în masă şi vor pregăti informaţii pentru pentru părinţii copiilor surzi. Covârşitoarea majoritate a ţărilor (25 din 30). a căror distribuţie geografică şi economică a fost destul de largă pentru a da o imagine rezonabilă privind statusul persoanei surde. odată cu pregătirea de noi preoţi care să înveţe şi să folosească limbajul gestual în activitatea religioasă cu persoanele surde. viaţa independentă 70 .Comunicare şi slujire în limbaj mimico-gestual”. În anul 2008 va absolvi ultima promoţie a acestei specializări cu durata de 4 ani. Slăbiciunea legislaţiei generale poate fi înţeleasă din faptul că ea n-a fost văzută ca aplicabilă la persoanele cu handicap referitoare la: dreptul de a fi părinţi. de exemplu. au raportat că guvernele lor au o politică recunoscută oficial legată de handicapaţii de un anume fel. Timişoara. profesori. în momentul analizei (1996).a. Sibiu Suceava. de exemplu. îndrumări oficiale adoptate de guvern sau de un consiliu al handicapaţilor sau o politică adoptată de partidele politice sau de ONG-uri.) cu sprijinul mitropoliilor respective şi la recomandarea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Craiova. Politica guvernamentală în sfera handicapului a fost văzută ca punând accent pe reabilitare. Comitetul de Experţi însărcinat cu aplicarea Regulilor standard.

U. sau de revizuire a legislaţiei existente. s-au creat centre pentru confecţionarea de olive în şcolile pentru surzi din Bucureşti şi Cluj.(17 ţări). În 40 de ţări aceste Reguli sunt folosite ca instrument în elaborarea politicii faţă de handicapaţi.A. securitatea financiară (14 ţări). ar trebui să facă mai mult pentru accelerarea sau stimularea dezvoltării în sfera handicapului. în timp ce 17 ţări au spus că ea era accesibilă numai pentru evenimente majore. Legea 448 din 2006)) şi alta în care măsurile legate de handicap sunt integrate în legislaţia generală. Ea nu poate să acopere întreaga societate şi astfel se întâmplă ca unele domenii să rămână neprotejate. cu sprijin material şi logistic din partea unor organizaţii umanitare din Vestul Europei. ea prezintă întotdeauna riscul că nu este destul de cuprinzătoare. îngrijire medicală şi sănătate (6 ţări) şi recuperarea (5 ţări). raportor special al ONU pe problemele handicapaţilor a întocmit o hartă pe care se pot vedea progresele înregistrate de diferite ţări în aplicarea Regulilor Standard în domeniul legislativ. De asemenea. cum ar fi în S. După evenimentele din decembrie 1989 au luat amploare preocupările pentru recuperarea persoanelor cu handicap. angajare (12 ţări). Crucea Roşie Britanică a dotat toate şcolile pentru surzi cu audiometre moderne portabile şi un număr apreciabil de proteze auditive. iar 11 ţări au spus că el nu are un status oficial recunoscut. 4 state au spus că acesta era folosit ca prim limbaj în educaţie. În multe ţări s-au realizat progrese vizibile după adoptarea Regulilor Standard. S-ar părea că cea mai bună soluţie ar fi să existe o legislaţie specială în domeniile vitale iar celelalte măsuri legate de handicap să fie incluse în alte segmente ale legislaţiei.a. odată cu evoluţia societăţii se impun noi măsuri legislative ceea ce presupune o continuă revizuire a legislaţiei speciale. 4 ţări au afirmat că el a fost recunoscut ca prim mijloc de comunicare. Deşi legislaţia specială poate fi mai eficientă în aspectele pe care le acoperă. Se afirmă că organizaţiile finanţatoare: Banca Mondială. Dl. s-au realizat mari progrese în recunoaşterea limbajului gestual şi în formarea de interpreţi.pentru perfecţionare în domeniul protezării auzului. Au fost 12 ţări care au raportat că interpretarea în limbaj gestual era accesibilă pentru orice scop. scopurile şi principiile dezvoltării şi politica în sfera handicapului. Bengt Lindquist. Programele ONU pentru dezvoltare ş. unii profesori au avut posibilitatea să facă vizite de studiu în Anglia şi Danemarca etc. cu toate că progresele sunt destul de lente. De altfel. s-au acordat burse de studiu pe un an în Anglia. pe baza Regulilor Standard. Astfel. unde au fost angajate persoane surde. (Legea Americanilor cu Handicap) şi România (Legea nr. Se constată aici două tendinţe. Se urmăreşte ca în viitor să se elaboreze o convenţie care să stabilească. În 1990 au fost reînfiinţate secţiile de psihopedagogie specială în cadrul Facultăţilor de Psihologie şi Ştiinţele 71 . una în care se elaborează o legislaţie specială pentru handicapaţi. Limbajul gestual a fost recunoscut ca limbaj oficial al surzilor (11 ţări). 519 din 2002.

Aceste măsuri trebuie legate de protecţia socială a elevilor cu deficienţe pentru ca. convingeri. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie să facă faţă este cauzată de prejudecăţi. infectare HIV ori apartenenţă la o categorie devaforizată. sex. Egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap. Prevenirea şi combaterea discriminării potrivit căruia fiecărei persoane i se asigură folosirea sau exercitarea. orientare sexuală. Bucureşti şi Iaşi şi a fost înfiinţat Institutul Naţional pentru Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor cu Handicap. în primul articol. în domeniul politic. Aderarea României la Uniunea Europeană a determinat Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap să elaboreze o strategie naţională pentru protecţia. membri ai comunităţii. în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. religie. Această strategie cuprinde principalele coordonate pe care se va axa activitatea ANPH pentru realizarea şanselor egale acestor persoane. naţionalitate. 2. ceea ce conduce la apariţia şi întărirea artificială a barierelor de mediu şi de atitudine între persoanele cu handicap şi comunitate. perfecţionare şi curriculum. împreună. îşi pot exercita efectiv şi se bucură de toate drepturile omului: civile. de prevenire şi de tratament ale handicapului. care porclamă. vârstă. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege. economice şi culturale. restrciţie sau preferinţă pe bază de rasă. de cele mai multe ori.Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. cu sectoare de cercetare. este urmare a faptului că aceste persoane sunt uitate sau ignorate. categorie socială. în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii. unele măsuri luate de conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor contribui la facilitarea integrarii şcolare a elevilor cu deficienţe în contextul schimbărilor prevăzute sa aibă loc in curând în şcolile româneşti. excludere. economic. înţeles ca proces. sociale. politice. că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. dizabilitate. Articolul 50 din Constituţia României prevede : . să ducă la realizarea maximă a potenţialului intelectual şi profesional al viitorilor absolvenţi care vor lucra intr-o societate tot mai informatizată. că sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. De asemenea. pentru o societate fără discriminări. respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor”. Astfel. însă.. Aceste coordonate sunt: 1. etnie. definit de Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu 72 . Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor. Respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap. comunităţile trebuie să ţină seama de diversitatea membrilor lor şi să se asigure că persoanele cu handicap. în condiţii de egalitate. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice fără deosebire. limbă. integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013. 3. boală cronică necontagioasă.Educaţiei de la Universităţile din Cluj.

dezvoltarea. Egalitatea de tratament. accesului la informaţie etc. sănătate.Handicap. Aceste servicii trebuie să fie de calitate. Solidaritatea. 5. unii faţă de ceilalţi şi. prin adoptarea şi implementarea măsurilor adecvate. 8. precum şi în creearea. potrivit căruia orice decizie şi măsură este luată numai in interesul acestei persoane. integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap sunt cuprinse în toate politicile naţionale sociale. Ca parte integrantă a procesului de egalizare a şanselor. potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi. sunt disponibile tuturor. cum ar fi serviciile. activităţile. care reprezintă absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte. fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă şi pe percepţia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate. bazate pe nevoile persoanelor cu handicap. Solidaritatea socială. informaţiile. potrviti căruia protecţia. potrivit căruia societatea în ansamblul ei trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap. potrivit căruia societatea participă la sprijinirea persoanelor care nu ăşi pot asigura nevoile sociale. complementar acestora. aşa cum este stabilit în Directiva Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000. model care recunoşte solidaritatea noastră. Responsabilizarea comunităţii. a tuturor. trebuie prevăzute ajutorarea şi pregătirea persoanelor cu handicap pentru ca acestea să-şi poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societăţii. în ceea ce priveşte ocuparea şi încadrarea în muncă. petrecerii timpului liber. angajare în muncă. “Adaptarea” societăţii la persoana cu handicap. ale ocupării forţei de muncă. Nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora sunt diverse şi este important să fie conceput un răspuns al comunităţii 73 . 6. Procesul transferă accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se “încadra” în societate. 9. faţă de cei care au nevoie de sprijin. Abordarea integrată. integrate în contextul social. potrivit căruia comunitatea intervine activ în promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. pe concepţia de schimbare a societăţii care trebuie să includă şi să facă faţă cerinţelor tuturor indivizilor. şi nu o sursă de segregare. handicap. prin care diversele sisteme ale societăţii. comunicareaa şi documentarea. Interesul persoanei cu handicap. în vederea menţinerii şi întăririi coeziunii sociale. 10. 7. statul intervine în situaşia în care familia sau persoana nu-şi poate asigura integral nevoile sociale. 4. Persoanele cu handicap sunt membri ai societăţii şi trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite din educaţie. servicii sociale etc. diversificarea şi garantararea susţinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. educaţionale. vârstă sau orientare sexuală. bazate pe motive de aparteneţă religioasă sau convingeri. iar persoanele cu handicap trebuie să-şi asume obligaţiile de cetăţean. inclusiv ale celor cu handicap. în special. Un astfel de sprijin este în comformitate cu modelul social european de solidaritate.

Prin înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap în 1990 s-au creat premisele pentru dezvoltarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu nevoi speciale.şase călătorii pe an.scutire de impozit pe veniturile realizate din salarii pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. cât şi de diversele aspecte ale vieţii acesteia. sunt implicate şi consultate în procesul decizional la toate nivelurile. 53 şi 57 din 1992 privind protecţia socială a persoanelor cu handicap şi. S-au elaborat legile nr. . sau alterarea unei funcţii sau unei structuri” iar handicapul ce poate rezulta se referă la pierderea sau limitarea şanselor de a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu al celorlalţi membrii ai societăţii. Starea de handicap este provocată de societate şi ea poate să diminueze sau să agraveze gradul de manifestare a deficienţei. în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României pentru 74 .gratuitate cu mijloacele de transport public local de suprafaţă pe tot teritoriul ţării sau cu metroul în Capitală. privind problematica handicapului. cu trenul personal.compensarea procurării de proteze auditive o dată la 5 ani prin CNAS.prioritate la instalarea unui post telefonic. Aceste legi au fost amendate succesiv în 1999. precum şi în procesul de protecţie a persoanelor cu handicap. Parteneriatul.asistenţa medicală şi medicamente gratuite atât ambulatoriu cât şi pe timpul spitalizării. .indemnizaţie de 50% din salariul minim brut pe ţară pe durata valabilităţii certificatului de persoană cu handicap pentru cei care nu au nici un venit şi pentru cei care beneficiază de pensie de urmaş (207 lei lunar). 102. scoţând din această lege prevederile referitoare la pensionare. În fine. Deşi Uniunea Europeană recomandă ca persoanele cu dizabilităţi să fie şcolarizate împreună cu persoanele valide. potrivit căruia organizaţiile nonguvernamentale ale persoanelor cu handicap. care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu. pe care le-a inclus în Legea 19 din 2000 (privind pensionarea). dus-întors. . 11. . din 2006. încadrate cu contract individual de muncă. 448. în decembrie 2006 a fost promulgată Legea nr. cu autobuze sau nave de transport fluvial. apoi Parlementul le-a dat putere de lege în 2002 (Legea nr. pentru sprijinirea încadrării lor în muncă. decizia ce trebuie luată în cazul persoanelor cu surdidate profundă trebuie să fie bine cântărită pentru a nu se ajunge la o integrare formală care poate avea consecinţe mai grave decât surditatea însăşi pe planul dezvoltării personalităţii de ansamblu. cl. prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. În acest context precizăm că deficienţa de auz semnifică “absenţa. pierderea. .cât se poate de cuprinzător care să ţină seama atât de persoane ca întreg. respectiv. 519). Pe baza ultimei legi. persoanele surde cu handicap accentuat pot beneficia de următoarele facilităţi: . a II-a. .

părinţii care au copii surzi sunt îndemnaţi să înveţe acest limbaj pentru a comunica de timpuriu cu copiii lor. Nr.Conform legii 343 din 2004. Facilităţile enumerate mai sus reprezintă o serioasă economie la bugetul destul de sărac al familiilor de persoane cu handicap şi asigură o modalitate. 721 din 1 octombrie 2002) pentru aprobarea regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor în limbajul mimico-gestual şi limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate.intrare gratuită la competiţii sportive sau la spectacole în limita locurilor rezervate persoanelor cu handicap. aceasta fiind plătită din un fond special al Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu handicap. formarea de interpreţi va deschide calea spre accesul în diverse instituţii de învăţământ obişnuit de toate gradele pentru persoanele surde dar 75 .posibilitatea contractării unui împrumut bancar în valoare maximă de 20000 lei. reunite în Forumul Disabilităţii din România înfiinţat în 2003. În acest sens. ştiind că această comunicare timpurie în limbajul natural al copiilor surzi va stimula dezvoltarea ulterioară pe toate planurile a acestor copii. Desigur. profesionalizarea şi încadrarea lor în muncă. persoanele cu handicap pot beneficia de o indemnizaţie de 30% din valoarea îndemnizaţiei lunare indiferent de veniturile obţinute (care se ridică la suma de 470. 5075 din 3 decembrie 2002 respectiv nr.„Asociaţia Naţională a Surzilor din România” asigură un interpret în limbaj mimico gestual pentru facilitarea comunicării cu instituţiile statului.03. din 30. . mai ales de organizaţiile persoanelor cu handicap. pentru schimbarea atitudinii societăţii cu privire la integrarea acestor persoane la toate nivelurile. Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei au elaborat un Ordin comun (nr. De această facilitate beneficiază persoanele surde în mod gratuit în primele 20 de ore şi apoi contra unei taxe pentru serviciile de interpretare asigurate în continuare.2005. pentru îmbunătăţirea. În continuare se depun eforturi. De asemenea. începând din 2004. Auzitorii pot beneficia de acest serviciu contra cost. deşi minoră. .000 lei în anul 2005). În ultimii ani se acordă o atenţie mai mare valenţelor formative ale limbajului mimico-gestual prin recomandările Federaţiei Mondiale a Surzilor şi a Parlamentului European care militează pentru formarea de interpreţi în limbajul mimico gestual în toate ţările lumii. militarea pentru integrarea deficienţilor de auz în sistemul de învăţământ public (mainstreaming) prin înfiinţarea posturilor de profesori itineranţi etc.modificarea şi completarea Legii nr. . în continuare. . fără dobândă.Persoanele cu handicap accentuat şi mediu se pot pensiona conform legii 19 din 2000 cu 10 ani mai devreme în comparaţie cu persoanele valide dacă au cotizat cel puţin 25 de ani (femeile) şi 30 de ani (bărbaţii) la bugetul de asigurări sociale. Partea I. 263. 571-2003 privind Codul Fiscal. . a legislaţiei privind recuperarea. publicată în Monitorul Oficial al României. de supravieţuire a handicapaţilor fără loc de muncă.

Acest sistem a fost folosit pentru prima dată la o întâlnire internaţională organizată de FMS în Finlanda. deoarece ei constituie o minoritate lingvistică şi culturală care nu-şi poate comunica opiniile şi. în anul 1970 şi nu s-a bucurat de prea mare succes. In consecinţă. 500 de gesturi (semne) folosite mei ales în cadrul unor întâlnuri internationale ale surzilor. experienţe. După modelul unei „limbi universale” cum ar fi Esperanto. se pot obţine mai multe locuri de muncă iar persoanele surde pot participa mai deplin la viaţa societăţii în care trăiesc. Dar de ce este nevoie de o cultură a surzilor în cadrul culturii unei naţiuni ? Oare este ea deosebită de cultura societăţii majoritare? Asupra acestui subiect ne vom referi mai pe larg într-un capitol aparte dar dorim să subliniem că prin cultura surzilor se înţelege un ansamblu de cunoştinţe. Fiind înconjuraţi de auzitori. cu puţine excepţii.a. surzii profunzi se pot simţi ca nişte străini în propria lor ţară. a pieselor de teatru. Marea importanţă a cluburilor surzilor rezidă în faptul că aici surzii comunică în mod liber prin limbajul gestual. care cuprinde cca. În cadrul cluburilor de surzi acest inconvenient dispare iar cultura surzilor se păstrează şi se transmite mai departe în mod firesc. Abia în ultimii ani unii autori surzi au căutat să culeagă această cultură şi s-o conserve prin intermediul literaturii scrise. Bulgaria. nu se poate face înţeleasă decât cu ajutorul unui interpret. Această poziţie este. pentru a facilita înţelegerea între surzii din diverse ţări. de fapt. se crede că prin folosirea acestui limbaj se poate îmbunătăţi educaţia.acest fapt nu exclude preocupările defectologilor pentru formarea limbajului verbal ca mijloc de comunicare. s-a încercat să se elaboreze ceva similar şi a fost creat un aşa–zis limbaj internaţional şi un dicţionar „Gestuno” de către un comitet din cadrul Federeţiei Mondiale a Surzilor. îşi formează o cultură specifică pe care o comunică altora şi participă la diferite activităţi care nu pot fi realizate în cluburile auzitorilor. limbaj specific. Pentru a se atinge aceste obiective ar trebui ca persoanele surde să poată folosi acest limbaj ca primă limbă încă din primii ani de viaţă iar părinţii acestora să înveţe să comunice prin limbaj gestual de timpuriu. este explicabil de ce protejarea şi promovarea limbajului gestual ocupă un loc prioritar printre preocupările Federaţiei Mondiale a Surzilor şi ale organizaţiilor naţionale ale acestor persoane deoarece. Nici de această dată sistemul nu a avut succesul scontat şi s-a 76 . în majoritatea cazurilor. În ultimii 50 de ani s-au efectuat mai multe încercări de standardizare a limbajului gestual. iar limbajul gestual nu face excepţie. de evitare a extremelor Se cunoaşte că în toată lumea limbajele minoritare sunt supuse procesului de discriminare. obiceiuri şi tradiţii care se transmit prin limbajul gestual. credinţe. s-a creat un curs intensiv de formare a interpreţilor în limbajul internaţional (Gestuno) care să activeze la Congresul FMS din anul 1978 care a avut loc la Varna. Aceste gesturi sunt preluate din diferite limbaje gestuale naţionale de către un comitet stabilit în cadrul FMS. a lucrărilor de artă ş. Prin urmare. o continuare a tendinţei de echilibru manifestată de specialiştii defectologi din ţara noastră de-a lungul vremii.

a. La fiecare generaţie apar gesturi noi. de . care este dominant în Australia.acomodare” pentru ca persoanele surde provenind din ţări cu aceeaşi limbă verbală să se poată înţelege.. Ca şi gesturile vechi. de la profesorii de surzi sau s-a format între grupurile de surzi din aceste ţări. orice efort de a-i forţa pe surzi să împrumute gesturi din limbajele gestuale folosite în alte ţări este inutil.unificatorii „ limbajului gestual au fost : .tatonare”. Ca şi limbajele verbale. Cele mai frecvente probleme urmărite de . zona Pacificului. . alfabetul dactil din SUA şi Canada este diferit de alfabetul dactil britanic.unificare” a limbajelor naţionale în diverse ţări. Cu totul altfel se prezintă limbajul gestual din aceste ţări. fie verbal. nu pot rămâne neschimbate.. mai ales de către persoane auzitoare. Adoptarea de gesturi noi are loc ori de câte ori persoanele surde din diferite ţări încearcă să comunice unele cu altele cu ocazia întâlnirilor oficiale internaţionale sau când ele urmăresc emisiunile în limbaj gestual televizate din alte ţări. în mod virtual. ca şi cuvinte noi. cu respectarea convenţiilor internaţionale privind drepturile omului.. limba engleză se vorbeşte în unele ţări europene. Sub aspect istoric.. cele noi pot fi pe deplin acceptate. În consecinţă. fie gestual. prin Comisia de experţi in limbajul gestual. considerăm util să ne referim la poziţia oficială a Federaţiei Mondiale a Surzilor privind acest aspect. De fapt. Este nevoie de o perioadă de . în Americile de Nord. şi cultura unde el 77 . Centrală şi de Sud. Această limbă engleză vorbită este înţeleasă mai mult sau mai puţin bine între auzitorii care vin în contact din aceste zone. Deoarece s-au amplificat preocupările de .să se şteargă semnele străine (acele gesturi împrumutate din alte limbaje gestuale) din limbajele gestuale naţionale. Africa de Sud şi alte câteva ţări.M. atât cele verbale cât şi cele gestuale.mai bun”. . limbajele gestuale vor cunoaşte întotdeauna adoptarea de gesturi noi din limbajele gestuale din alte ţări.să se unifice mai multe limbaje gestuale într-un limbaj gestual unic.să se înlocuiască limbajele gestuale vechi cu un limbaj gestual . El a fost importat iniţial de la misionarii străini. Noua Zeelandă.S. De pildă.renunţat la acest limbaj gestual „internaţional” în favoarea folosirii interpreţilor naţionali ai fiecărei delegaţii. De exemplu. a adoptat o poziţie oficială pe care o prezentăm mai jos. F. toate limbajele. în Asia. Se cunoaşte că limbajele gestuale sunt diferite în ţările unde limbajele vorbite sunt comune şi înţelese reciproc.. Chiar şi aşa-zisele limbaje clasice au fost forţate să adopte cuvinte noi sau să le creeze ca răspuns la schimbările din sfera tehnologiei sau a cercetării ştiinţifice. pot fi parţial modificate sau pot să dispară. în o parte a Canadei ş. purtând o puternică amprentă culturală şi nu sunt aşa uşor de înţeles.. între dezvoltarea oricui limbaj. Comparaţiile efectuate între limbajele gestuale şi cele verbale au confirmat în mod repetat că evoluţiile lor sunt puternic influenţate de schimbările culturale. În consecinţă. mai puţin avizate şi insuficient cunoscătoare a limbajului gestual.

dacă este necesar. cum ar fi Finlanda. de profesionişti care lucrează cu surzi sau de diverse organizaţii ale surzilor reprezintă o violare a tratatelor ONU şi UNESCo amintite mai sus. culturile au o influenţă puternică asupra dezvoltării limbajelor. limbajele gestuale din diferite ţări care au aceeaşi limbă scrisă şi vorbită nu pot fi forţate să devină un singur limbaj sau limbaj gestual unic. industriale. La fel şi SUA consideră limbajul gestual al cincilea limbaj minoritar alături de cel spaniol. orice încercare de unificare a limbajelor gestuale practicate în ţările cu limbaj verbal şi scris comun este inutilă. Controlul dezvoltării oricărui limbaj gestual trebuie lăsat la latitudinea fiecărui grup social unde se exercită acest limbaj. va fi influenţat întotdeauna de schimbările sociale. din orice ţară. printre care şi România (care a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 519 din 2002) au recunoscut oficial acest limbaj însă progresele înregistrate în aplicarea practică. german şi portughez. Nu s-a reuşit nici să se înlocuiască cuvintele importate cu cuvintele adoptate din limbajul verbal. Portugalia şi Uganda au inclus limbajul gestual în Constituţia ţării lor. Surzii din orice ţară au doar dreptul să facă schimbări în limbajele lor locale. francez. vocabularul oricui limbaj. care a devenit curând Legea nr. Din aceste motive.schimbări culturale”. Africa de Sud. Astfel. Deşi surzii provin din toate straturile societăţii. FMS afirmă cu claritate că orice tendinţă de purificare sau unificare forţată a limbajelor gestuale. Aşa cum a confirmat în mod repetat istoria. Ca şi limbajele vorbite. Pe baza rezultatelor care au urmat Rezoluţiei menţionate. ca răspuns la schimbările culturale intervenite în ţările lor. în anul 1998 acelaşi Parlament a adoptat o nouă Rezoluţie ce recomanda accelerarea obiectivelor iniţiale. Astfel de schimbări au avut loc şi în cadrul limbajelor gestuale. de ex ţările industrializate faţă de cele aflate în curs de dezvoltare. recunoscându-l astfel ca limbaj minoritar. Alte ţări. la introducerea lui în procesul de învăţămnt special) sunt foarte mici în comparaţie cu cele scontate de Asociaţia Surzilor. mai multe gesturi importate din alte limbaje gestuale au fost eventual modificate în mare parte în ţările industrializate. Astfel. mai multe ţări nu au reuşit să împiedice importul de cuvinte din alte ţări în limbajul lor matern. tehnologice şi de altă natură pe care le denumim convenţional . La nivel internaţional există preocupări pentru formarea de interpreţi în limbajul mimico-gestual. (la formarea de interpreţi. 102 din 1999. Totuşi. ei au un puternic spirit de colaborare şi simt o legătură mai puternică faţă de alţi surzi decât faţă de 78 . Astfel. ele fiind fosrte strâns legate. Parlamentul European a adoptat încă din 1988 o Rezoluţie care recomandă tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să recunoască limbajul gestual şi să-l folosească în toate domeniile unde se găsesc persoane surde.. iniţiată de guverne.este practicat există o influenţă şi determinare reciprocă. În consecinţă. Mai multe ţări care au în comun acelaşi limbaj verbal pot avea culturi diferite. Nici o cultură nu se poate dezvolta în afara unui limbaj şi invers. provinciale sau naţionale. Unele state.

De asemenea. Folosirea de interpreţi ar putea ameliora această situaţie dar nu la acelaşi nivel ca în şcolile speciale prevăzute cu profesori care au calităţile dorite (menţionate anterior). copilul surd devine marginalizat iar rezultatele la învăţătură vor fi mediocre”. Africa. conservarea şi transmiterea limbajului gestual şi culturii surzilor. chiar şi în ţările avansate economic. de care are nevoie pentru a se dezvolta plenar.formarea de profesori cu înaltă calificare. .personalul şcolilor speciale să fie capabil să comunice fluent cu elevii surzi în limbaj gestual. unde ei nu vor putea să-i înţeleagă pe colegii lor auzitori şi. . ş. In acest sistem „integrat”. interpreţi etc. După părerea experţilor FMS „integrarea în şcolile de masă nu poate să ofere copilului surd interacţiunea cu alţi copii. personalul care asigură participarea tuturor cetăţenilor la serviciile guvernamentale. . America Latină ş. Din cauză că cei mai mulţi copii surzi provin din părinţi auzitori. precum : . consilieri sau administratori din cadrul persoanelor surde. Pentru a elimina. De aceea se impune ca o necesitate acreditarea profesorilor pentru şcolile de surzi numai dacă aceştia pot să comunice fluent în limbaj dactil. pe care le menţionăm în rândurile de mai jos. Asociaţiile naţionale ale surzilor şi profesorii din aceste şcoli cred că este mai util să se menţină şcolile speciale cu internat. . cu toate că nivelul educaţiei şi calitatea acesteia nu s-au ridicat la nivelul scontat. şcolile speciale cu internat au fost cele care au transmis mai departe limbajul gestual şi cultura surzilor.) care se căsătoresc cu persoane surde şi militează alături de acestea pentru obţinerea de drepturi fundamentale.adaptarea testelor de evaluare la specificul persoanelor surde. la evenimentele sociale. care să faciliteze obţinerea drepturilor fundamentale. culturale. Iată de ce se impun o serie de măsuri în diferite domenii. Astfel ne putem explica de ce sunt acceptaţi în cadrul comunităţii de surzi unii copii auzitori ai părinţilor surzi sau alte persoane auzitoare (educatori. în acelaşi timp.auzitori. Din păcate. şi nu au acces la diferitele forme ale tehnologiei informaţiei şi cu dificultate pot fi la curent cu evenimentele mondiale care se derulează în favoarea obţinerii drepturilor fundamental-umane.asigurarea de timpuriu a accesului la limbajul gestual.evitarea izolării copiilor surzi în clase de auzitori. . măcar în parte. cei mai mulţi surzi trăiesc în ţările nedezvoltate din Asia.a. Trebuie să menţionăm că gradul pierderii auditive nu constituie un criteriu esenţial pentru acceptarea unei persoane în cadrul comunităţii de surzi ci folosirea limbajului gestual ca principal mijloc de comunicare. se vor face înţeleşi cu dificultate de colegi şi de profesori. să se angajeze profesori surzi calificaţi care să servească drept modele 79 . prin dactileme şi labiolectură.învăţământul special să facă mai mult pentru formarea de profesori. aceste inconveniente se impun unele măsuri de îmbunătăţire a educaţiei acestor elevi. cunoscători ai limbajului gestual. Abuzul de „mainstreaming” va duce la plasarea copiilor surzi în clase cu auzitorii. sportive sau religioase nu cunosc limbajul gestual şi nu pot interacţiona cu eficienţă cu persoanele surde. gestual şi prin labiolectură.a.

este nevoie de un al treilea.. moment semnalizat de un led care pâlpâie. Din cauza necesităţilor deosebite de comunicare ale acestor deficienţi se recunoaşte şi în „Regulile Standard ale ONU. care „interpretează” între cei doi. S-a observat că actualmente a prins contur ideea educării copiilor surzi după modelul educaţiei copiilor proveniţi din rândul minorităţilor. Astfel are loc o „conversaţie” în scris între partenerii surzi. respectiv.adulte pentru elevi şi să se introducă limbajul gestual ca obiect de învăţământ în aceste şcoli. numit „teletypewriter”. a avut loc la Salamanca. Au loc pogrese similare şi în alte ţări cum ar fi Venezuela şi Uganda şi se prevede o dezvoltare accelerată a educaţiei bilinguale în viitor. Când destinatarul pune receptorul în furcă. Acestea apar pe o bandă de hârtie sau pe un ecran digital atât pe aparatul expeditorului cât şi pe cel al destinatarului când se comunică direct. unde s-a recomandat să se creeze condiţii ca toţi copiii să aibă acces la educaţie în limba lor maternă şi s-a recunoscut că este necesar să se păstreze clase sau şcoli speciale pentru copiii surzi şi surzi-orbi. Cu toate că telefonul a fost inventat de A.. limbajul gestual a fost inclus în programele şcolare ale unor licee normale ca dsciplină facultativă iar în unele universităţi ca o limbă străină.Bell în 1875 pentru a comunica cu mama lui. Acest aparat se foloseşte astfel: se ridică receptorul. din cauza 80 . expeditorul trimite mesajul dactilografiat în prealabil sau care se dactilografiază în acel moment. se formează numărul şi se aşteaptă să sune. o conferinţă internaţională referitoare la educaţia specială. adică „folosirea limbajului matern ale acestor minorităţi ca bază pentru învăţarea limbajului naţional”. Încă din 1990 se află în curs de aplicare unele programe de educaţie bilinguală a elevilor surzi din Danemarca. de către un fizician surd (Robert Weitbrecht). abia în 1964 s-a inventat un aparat similar cu telefonul.G. Dacă unul dintre parteneri este auzitor. Se crede că varianta includerii totale a copiilor surzi în şcolile de masă aflate în apropierea locuinţei ar duce la un adevărat dezastru în absenţa unor condiţii care să le permită asimilarea cunoştinţelor şcolare (H. Spania. Finlanda. constă dintr-o combinaţie formată dintr-un telefon şi o maşină de dactilografiat. Suedia. Acesta traduce verbal un mesaj scris către auzitor şi. Având în vedere tendinţa de exagerare a „mainstreaming”-ului. Claviatura acestuia trimite o serie de semnale sau beep-uri care acţionează literele corespunzătoare. care era surdă. Acesta a deschis lumea telecomunicaţiilor pentru surzi. un mesaj sonor transpus în scris pentru persoana surda. Lane. SUA şi Canada. În acest sens s-a introdus limbajul gestual ca primă limbă în unele şcoli de surzi din ţările scandinave iar limba naţională se învaţă ca o limbă străină.” că este mai potrivită educaţia acestor copii în clase sau şcoli speciale. De asemenea. 1996). Aceste aparate şi-au dovedit la vremea lor utilitatea dar acum acestea au fost înlocuite cu computerele personale. Comisia pentru invăţământ a Congresului SUA a formulat în 1986 unele recomandări în favoarea educaţiei bilinguale a copiilor surzi cu priceperi limitate în cunoaşterea limbii engleze. Acest aparat.

Mesajele se trimit şi se primesc cu viteza celor care „conversează” însă valabilitatea acestora se întinde pe o zonă limitată. În Europa s-au înregistrat progrese deosebite în domeniul subtitrării programelor. de exemplu. Prin instalarea de WAP-uri.40% * Spania 30% din canalele publice * Estonia ETV. Congresul SUA a votat în 1993 un proiect de lege care prevedea includerea decodoarelor în toate receptoarele TV fabricate în America (H.Lane. Cu titlu informativ amintim că în 1970 s-a creat în SUA un Institut Naţional de Subtitrare care a folosit fonduri federale în scopul subtitrarii programelor de la principalele companii de televiziune. FR3-18%. mai ales a jurnalelor de ştiri şi a unor emisiuni de importanţă naţională. MTV3-5% * Irlanda RTE.15% * Finlanda YLE1. TF1-28%. CH5. Un alt mijloc de comunicare sunt „pagerele” speciale. M6-9% * Germania ARD-10%. a evenimentelor sportive. Acestea aveau iniţial o durată de 15 ore pe saptamână iar astăzi s-a ajuns la peste 770 de ore săptamânal iar viteza subtitrării s-a apropiat simţitor de „timpul real” în transmiterea ştirilor.Hoffmeister. 4 milioane de copii cu probleme de citire. Având în vedere diversitatea persoanelor care puteau beneficia de astfel de decodoare (cum ar fi. mai ales la distanţe mari precum şi din cauza timpului ridicat necesar dactilografierii mesajelor.3% * Belgia VRT. care permite trimiterea de e-mailuri şi folosirea internetului pentru informare rapidă în cele mai variate domenii.). SAT.60%.13%. YLE2. cel mai eficient mijloc de comunicare între surzi sau între aceştia cu persoane auzitoare îl constituie calculatorul personal.4%. pe care le menţionăm mai jos: * Anglia BBC. agendă telefonică. TV3. e-mail şi eran de afişaj.Bahan. 27 de milioane de adulţi semianalfabeţi care doreau să-şi perfecţioneze pregătirea. este posibil ca persoanele surde să comunice foarte rapid prin limbajul getual deoarece se pot vedea datorită minicamerelor video.preţului ridicat al convorbirilor la aceste „teletypewritere”.20%.90%. În acest fel preţul receptoarelor TV cu decodor inclus era acelaşi cu ale receptoarelor comune iar acestea puteau fi acţionate prin simpla apasare pe un buton şi astfel era posibilă recepţionarea emisiunilor cu subtitrare.20%. La început. 34 milioane de americani care au învăţat limba engleză ca a doua limbă. CH4. 1996). FR5-10%.60% * Olanda/ 81 .80%. cum ar fi avertizările meteo sau de altă natură adresate populaţiei.80% * Franţa FR2-30%. TG1. a unor emisiuni speciale.60%. TV3. PRO7. prevăzute cu tastatură.18%. ZDF. B. 24 milioane de preşcolari care învaţă să citească etc. Aceste emisiuni pot fi vizionate de persoanele surde prin folosirea unor decodoare introduse în receptoarele TV. 24 milioane deficienţi de auz. ITV1-90%. decodoarele se vindeau separat şi costau cca 250 USD. R. La ora actuală. O importanţă deosebită prezintă subtitrarea emisiunilor televizate. TV2.15%.

NET3. În cazul în care o persoană doreşte să înregistreze filme sau emisiuni subtitrate. Olanda-Luxemburg şi Norvegia.53%. De ex. Belgia. emisiunea şi orele programate şi se înregistrează emisiunea dorită. la locul de muncă. Este interesant de notat că ţări mici ca Estonia şi Slovenia ocupă locuri onorabile în acest clasament.a. echipat cu un disc dur de 160Gb pentru cca. p. Totuşi. El este uşor de programat.50%. Franţa nu străluceşte dar stă mai bine decât Germania. precum şi orele pentru fiecare emisiune. avem programe de ştiri subtitrate cum sunt Realitatea TV. Elveţia nu a raportat situaţia iar despre ce se intâmplă în Romania nu s-au cerut date la vremea respectivă. DRIVEBOX 7100. 27. Aceasta se poate viziona din fotoliu ori de câte ori se doreşte. NRK2. NET2. Datele de mai sus au fost obţinute de Federaţia Europeană a Deficienţilor de Auz. pentru a afişa lista de programe pe toate canalele. Cosmos TV ş. RTL4-2% * Norvegia NRK1. Sub impulsul decisiv al Asociaţiilor de surzi. naţionale sau internaţionale este necesar ca aceste informaţii să poată fi disponibile in diverse locuri care asigură serviciile publice. Ungaria este practic privată de subtitrare. 2005. Se observă că campionul incontestabil al subtitrărilor în Europa este Marea britanie.50% * Slovenia SLO1-55%. 82 . Pentru ca tot mai multe persoane surde să aibă acces la informaţiile furnizate de instrumentele tehnologice amintite mai sus cu privire la evenimentele locale.9. Parlamentele din unele ţări europene au in curs de adoptare unele legi care vor accelera procesul de implementare a subtitrarii emisiunilor TV din acele ţări. In acest scop este necesară formarea de interpreţi şi folosirea limbajului gestual de persoanele care asigură accesul la aceste servicii oferite de societate.53%. Antena 3. se apasă butonul telecomenzii. Spania şi Suedia. Se alege programul. Mai mult. în şcoli. după câte cunoaştem. care a realizat o anchetă comparativă a subtitrării programelor TV din diferite ţări europene. SLO2-34% * Suedia 30% canalele publice. multe filme sunt subtitrate în ţara noastră. acum are posibilitatea graţie unui decodor. 80 de ore.Luxemburg NET1. 2% alte canale * Ungaria sub 1% din toate canalele * Pentru România şi Elveţia nu dispunem de date Sursa: Journal des Sourds.53%. nu numai acasă. Se pot urmări programele pentru următoarele 5 zile. nr. urmată de Irlanda.

5 Formarea si dezvoltarea limbajului gestual „Universul tăcut” în care trăiesc şi muncesc persoanele cu deficienţă gravă de auz este foarte complex şi. volumului sonor etc. El se poate lipsi de cuvîntul scris sau rostit. felurile privirii sau limbajul trupului. tonul sunt parametri de care depinde bunul mers al relaţiei de comunicare în care limbajul deţine un rol esenţial. dar nu şi de diferitele forme ale comunicării neverbale: un surâs. de multe ori. Unii cercetători (Ray Birdwhistell) au explicat în ce fel se poate stabili care este limba maternă a unei persoane. au un caracter de universalitate. ca fiinţă socială. ele ajungând de la cca 65% în cazul limbajului gestual la 93% când sunt incluşi parametri vocali de tipul intonaţiei. De fapt. Chiar tăcerea poate contribui. tot mai mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia spre această „lume a tăcerii”. originea. la comunicare. Majoritatea surzilor profunzi nu poartă proteze auditive. Privirea. ridicatul din umeri ş.Curs nr. fiecare cu identitatea lui culturală bine conturată. Darwin "The Expression of the Emotions in Man and Animals" care a scos în evidenţă rolul expresiilor faciale şi a limbajului trupului. comunicarea se face îndeosebi prin limbajul mimico-gestual iar întregul corp poate deveni un instrument de codificare a mesajului. După apariţia în 1872 a cărţii lui Ch. Se consideră că prin limbaj o comunitate îşi poate păstra unitatea sau poate pieri. Omul. rânjetul. antropologii au identificat peste 300 de grupuri etnice pe glob.a.Pease (1993) au arătat că semnalele non-verbale pot fi de cinci ori mai importante decât cele verbale. mimica. În cazul surdo-muţilor. Chiar istoria umanităţii poate fi prezentată ca ansamblul relaţiilor de comunicare dintre oameni. Gesturile pot transmite o informaţie cu o mulţime de amănunte în aceeaşi acţiune de comunicare. Alte investigatii efectuate de Dinu Mihai (1997) şi A. observând doar gesturile sale. sexul. clătinatul capului şi alte mişcări ale lui. Nota definitorie este felul cum comunică. de a merge. Unele cercetări au pus în evidenţă faptul că persoanele aflate în interacţiune nemijlocită îşi transmit mai mult mesaje non-verbale în actul comunicării. murmurarea unei melodii sau a unei rugăciuni. scrâşnitul din dinţi. cercetătorii au înregistrat peste un milion de semne şi semnale nonverbale folosite în comunicare. Până în prezent. ritmului. nu poate trăi în afara comunicării. 83 . Cine aparţine colectivităţii surzilor? A purta un aparat auditiv nu are legătură cu apartenenţa la comunitatea surzilor. în ultimele două decenii. felul de a te îmbrăca. La fel. gestul. vârsta. în felul ei. ele fiind înnăscute şi. clasa socială nu reprezintă caracteristici ale acestei comunităţi. Majoritatea gesturilor de bază ale comunicării sunt aceleaşi în întreaga lume: zâmbetul. colectivitatea surzilor este o minoritate lingvistică ce comunică într-un limbaj specific şi anume cel gestual. de a te comporta în diverse situaţii.

2. Prin cultura surzilor înţelegem tot ceea ce fac grupurile de surzi. deoarece ea există sub aspectul organizării la nivel internaţional prin Federaţia Mondială a Surzilor. mai ales. obiceiurile. . căsătorindu-se între ei în procent de peste 90 %. activităţi culturale sau sociale desfăşurate la club pentru a se informa şi a-şi îmbogăţi viaţa socială. petreceri la restaurante. folosesc în comunicare limbajul semnelor ca mijloc principal şi împărtăşesc experienţe legate de pierderea auzului şi de folosirea limbajului gestual. surzii sunt un grup de oameni care au o pierdere gravă de auz. Dar dacă auzul unei persoane slăbeşte tot mai mult în primii ani ai vieţii. activităţile şi. Mai târziu. Oare o persoană auzitoare care cunoaşte limbajul gestual sau are părinţi surzi poate fi membră a colectivităţii surzilor? Nu întotdeauna. atunci ea poate fi un candidat care doreşte să intre în comunitatea surzilor. creându-şi propria cultură. scris. Se cunosc 5 caracteristici sau diferenţe importante ce caracterizează comunitatea surzilor: 1. 4. De asemenea. limbajul în tot ce este diferit faţă de auzitori. tradiţiile. la folclorul şi secretele ei.primele cluburi au fost înfiinţate de absolvenţii şcolilor de surzi ca mijloc de întărire a legăturilor cu surzii din ţară. Limbajul mimico gestual. Şcolile au oferit chiar un stil de viaţă ce nu putea fi copiat din altă parte. Şcolile pentru surzi. . etnii. Dacă un surd nu cunoaşte limbajul semnelor el nu va putea fi acceptat în comunitatea surzilor şi nu va avea acces la cultura ei. care altfel nu ar putea fi cunoscute..Dar aceasta nu înseamnă că nu poate comunica şi prin alte forme: verbal. deoarece acesteia îi lipseşte trăirea experienţelor de viaţă centrate pe vedere. deoarece limbajul verbal a rămas principalul mijloc de comunicare. Deci.surzii simt o puternică nevoie de a se socializa unii cu alţii prin vizite reciproce. el nu este surd. etc. la tradiţiile ei. .în special şcolile cu internat au constituit centrul multor colectivităţi ale surzilor şi au jucat un rol esenţial în definirea acestor comunităţi. Socializarea. obligând-o să înveţe limbajul gestual şi să participe la unele activităţi din comunitatea surzilor. Dacă cineva a asurzit în timpul tinereţii şi şi-a pus un aparat auditiv. valorile. aceste cluburi s-au dezvoltat devenind adevărate centre de luptă pentru apărarea drepturilor social-umane ale membrilor săi. 3. Majoritatea membrilor acestei comunităţi este formată din persoane care s-au născut surde sau şi-au pierdut auzul în perioada de formare a limbajului (în primii doi ani de viaţă). şi include credinţele lor. Prin urmare. unii surzi se pot grupa după credinţe religioase. iar principalul lor mijloc de comunicare este limbajul gestual. comunicarea în limbaj gestual este baza acceptării în comunitate. la nivel naţional sub coordonarea Asociaţiilor Naţionale şi locale (filiale în sate şi oraşe). Copiii care au crescut împreună în şcolile cu internat şi-au făcut prieteni chiar pe viaţă. la istoria ei. 84 . oral. Putem afirma că comunitatea de surzi nu are graniţe.el deschide uşile spre cunoaşterea altor surzi. Prin el se obţine accesul la comunitatea de surzi. Existenţa organizaţiilor şi a cluburilor.

că reuşesc să facă faţă în situaţii cotidiene unde întâlnesc bariere de comunicare. atunci el cunoaşte doar expresia de suprafaţă a limbajului. Apoi. sub aspectul scopului pe care îl servesc şi al modului în care se achiziţionează limbajul (Bonvillian. În ultimii 30 de ani lingviştii şi-au îndreptat atenţia spre limbajul gestual.000 şi 2 milioane de utilizatori ai limbajului gestual american (ASL). 1991). de felul cum s-au adaptat în societate. Orlansky. R. (Pettito. un limbaj manual-vizual care-i uneşte indiferent de caracteristicile individuale intr-o colectivitate cultural-lingvistica. Ei sunt mândri de istoria şi cultura lor. Într-adevar.J. Bahan 1996). L. în ultima vreme ea fiind cea care a constituit comunităţi religioase ale surzilor în diverse oraşe. M. J. De asemenea. D. Marentette. unde un număr tot mai mare de surzi se adună. Astfel. Acest limbaj este comun nu numai celor peste 70 de milioane de membri ai Federaţiei Mondiale a Surzilor. ambele forme sunt. el fiind al cincilea limbaj minoritar după cel spaniol. Lane.Hoffmeister. italian. Formarea şi dezvoltarea limbajului gestual ca limbaj de sine stătător Putem considera că elementul central al dezvoltării unui copil surd este limbajul lui.a). între care cea mai importanta fiind cea că limbajul gestual este un limbaj real. se crede că limbajul gestual ar fi doar pictorial... însă.. se reculeg şi se socializează.. Când un copil învaţă cum sună sunetele sau cum arată semnele. de capacităţile creierului uman. Meyer. de succesele obţinute împreună pe diverse planuri. Folven R. limbajul gestual este pictorial. independent de limbajul verbal. La caracteristicile de mai sus am putea adaugă şi BISERICA. în esenţă. D. Însă pantomima nu este tot una cu limbajul gestual. El nu este o pantomimă sau o formă rudimentară a limbajului verbal ci un limbaj natural. Bonvillian. Mândria surzilor ..F. E.. se întâlnesc cu foşti colegi de şcoală. Cei care vin prima dată în contact cu limbajul gestual fac unele presupuneri greşite. În ultimele decenii a început să se cristalizeze ideea că limbajul gestual folosit de surzi este limbajul lor natural. de asemenea.5. Orlansky. se consideră că limbajul gestual ar fi iconic ceea ce-i determină pe mulţi să creadă că în limbajul 85 .1985). Lingviştii au descoperit. (Newport. descoperind multe informaţii. P. dar dacă ar fi numai aşa el ar fi foarte uşor de învăţat. Ei fac pelerinaje şi excursii cu sprijinul bisericii în diferite locuri din ţară. îşi formează noi prieteni. Cele mai importante principii ale limbajului sunt dictate.1994). care are reguli gramaticale de formare a propoziţiilor şi frazelor gestuale..A. german şi francez (H. B. R. la fel. McIntyre ş. Marentette. cu toate că forma limbajului gestual este diferită de forma limbajului verbal. el este insuşit şi de alte multe milioane de interpreţi sau de cunoştinte ale persoanelor surde. Se estimează că numai în Statele Unite există între 500. Aceasta este rezultatul ingeniozităţi de moment sau adaptării la tehnologie. capacitatea umană a acestuia de a-l asimila şi de a-l folosi în comunicarea gestuală cu semenii lui. că capacitatea de a achiziţiona un limbaj pe cale naturală şi de a-l transmite la copil are profunde rădăcini in creier (Pettito.

conform unei convenţii. Bahan 1996).F. R..A. inventate şi implementate în practică. studiile menţionate au arătat că primul semn tinde să apară cu 2-3 luni mai devreme decât primul cuvânt emis de copilul auzitor. copiii auzitori abia îşi formează primele cuvinte. De asemenea. Un copil surd a fost studiat şi s-a constatat că la vârsta de 13 luni el a folosit 85 de semne-gesturi.gestual se pot discuta numai aspecte concrete. Australia. etapa unui singur cuvânt la copiii surzi constă în semne individuale. dacă nu este sancţionat pozitiv. auzitorii presupun la început că toate limbajele sunt vorbite şi astfel consideră limbajul gestual ca un fel de limbaj vorbit cu mâinile. McIntyre. ş. propoziţiile formate din două gesturi apar la copilul surd la aproximativ 86 . limbajul gestual are şi multe gesturi abstracte. B. izolate şi produse o singura dată. limbajul gestual este singurul care nu are o formă verbală. Ca şi la auzitori. În această fază. ce conţine doar câteva verbe şi mai multe substantive.Hoffmeister. Astfel. Etapele de formare ale limbajului gestual Pentru a se stabili cum se formează limbajul gestual la copilul surd. O altă greşeală ar fi să se considere limbajul gestual ca fiind universal. Or. După autorii citaţi. de asemenea. Mult mai corect ar fi să se traducă semnele de bază luând in considerare şi modificarea lor in propoziţie.Lane. într-adevăr modalitatea manuală ar asigura un mijloc de comunicare deosebit de accesibil pentru copiii foarte mici. Cel oral. Marea Britanie. creşterea vocabularului gestual pare să fie mai rapidă. Cercetătorii au sugerat.. că controlul motric al mâinilor se poate dezvolta mai devreme decât cel al aparatului vocal. care dă impresia că limbajul gestual este un limbaj agramatical. Alte studii realizate de Bonvillian. L.a) există limbaje gestuale diferite. La această etapă un semn obişnuit este indicarea cu degetul. De exemplu. dar are toate celelalte caracteristici ale limbajelor verbale.P. arată întâi spre jucărie apoi spre sine. s-au filmat copii surzi din familii de surzi şi apoi s-au analizat rezultatele pe care le prezentăm succint mai jos. Folven. multe din semne sunt simple substantive sau verbe cu multe greşeli specifice “discuţiilor” copilului cu lumea înconjurătoare (H. S-a constatat că copiii surzi parcurg aceleaşi etape in achiziţia limbajului gestual ca şi copiii auzitori care asimilează limbajul verbal (Pettito. Marentette. De obicei. Primele producţii formate din două gesturi sunt alcătuite din două indicări. la această vârstă. Or. dacă un copil vrea să arate că o jucărie este a lui. Orlansky. dispare. Prin exagerarea aspectului concret al limbajului gestual se face o altă greşeală ce rezultă din transcrierea gesturilor în cuvinte. ea ar putea fi din cauză că acest „mecanism al vorbirii” este direct vizibil atât pentru copil cât şi pentru părinţi. copiii surzi gânguresc înainte de a produce primele gesturi. or colectivităţile de surzi evoluează în mod independent iar în multe ţări care vorbesc aceeaşi limbă (Statele Unite. 1991). Meyer şi Newport au arătat că achiziţia limabjului gestual poate fi mai rapidă decât cea a limbajului verbal. Acest gângurit poate fi oral sau manual. Astfel. In mod normal. Totuşi.

copilul formează negaţia prin punerea semnului de negaţie la inceputul propoziţiei (ex. al meu).1996). Şirul de semnificaţii este similar în ambele limbaje. trecând prin aceleaşi faze ca şi copilul auzitor dar. adică cum este realizată acţiunea (normală. Prima indicaţie a cunoaşterii gramaticii limbajului gestual. tata papă) şi de stări afective (de ex. coplul surd nu va stăpâni corect folosirea pronumelui până la vârsta de 8-9 ani. achiziţia limbajului verbal şi a celui gestual urmează etape identice de dezvoltare. continuă. Acum apar unele mişcări care arată flexiunea verbului. apoi apar semnificaţii legate de acţiuni (de ex. verbală sau gestuală. acestea sunt urmate de afirmaţii legate de loc (se arată spre maşină) şi. care este aceeaşi ordine raportată pentru copiii care învaţă mai multe limbaje verbale (H. Mai întâi apare PE. 1996). comunitatea surzilor. apoi ÎN SPATELE LUI şi după aceea ÎNTRE. gânguritul (7-10 luni). Ceea ce pare să determine progresul în achiziţia limbajului este complexitatea regulilor pe care poate copilul să le înveţe şi nu modalitatea verbală sau manuală a limbajului în care se pot învăţa aceste reguli. la fel ca la copilul auzitor şi ambele categorii de copii fac aceleaşi greşeli legate de folosirea pronumelui. adică ordinea subiect-verb-obiect. Achiziţia limbajului gestual de către copiii surzi din părinţi auzitori. când copilul surd atinge vârsta de 2 ani. Aceste rezultate au dus pe oamenii de ştiinţă la concluzia că creierul este programat sub aspect biologic să asimileze limbajul indiferent de modalitatea sa. Mai târziu apare expresia „NU POT”. R.. este oarecum diferită. înaintea verbului şi fără subiect. În limbajul gestual. Cu toate că limbajul gestual nu se leagă exclusiv de ordinea cuvintelor ca în limbajul verbal pentru a transmite semnificaţii. aleargă repede).Bahan.Lane. deoarece 87 . după cum a constatat Pettito şi Marentette. pronumele apare la vârsta de aproximativ 20 de luni. La începutul fazei de două gesturi. Abia în jurul vârstei de 7-8 ani copilul surd poate să stăpânească sistemul complex al verbelor (Lane. repetitivă) sub influenţa limbajului verbal.Hoffmeister. el asimilează pronumele pentru cele trei persoane. Cele două forme de negaţie în limbajul gestual (scuturarea capului şi gestul ”NU”) se dezvoltă mai devreme. conform cercetărilor lui Newport şi Meyer (1985) şi Pettito (1991). După Newport şi Meyer. Alţi autori (Ewoldt şi Hoffmeister) au subliniat că abilitatea de a descrie relaţia dintre obiecte aflate în spaţiu urmează o secvenţă a dezvoltarii. de fapt. etapa primului gest şi asimilarea regulilor de formare a propoziţiei (22-36 luni).Lane. Primele gesturi care apar sunt legate de existenţă.nu mănânc).. se pare că învăţarea limbajului gestual de către copiii surzi favorizează o anumită ordine a gesturilor. în fine. de pildă.H. În timp. începând cu pronumele personal la persoana I (eu. dar numai dacă subiectul este prezent. care formează. de caracteristici ale acţiunilor (de ex. care apare în jurul vârstei de 3 ani este acordul subietului cu verbul. B. 1996 ).aceeaşi vârstă ca şi propoziţiile din două cuvinte de bază fără marcatori gramaticali (H. se arată spre mama.mama râde). Rezumând cele afirmate până aici.

În schimb. Aceşti copii surzi care învaţă limbajul gestual cu întârziere diferă mult şi de cei care au asurzit mai târziu şi învaţă limbajul gestual ca a doua limbă (Mayberry. cu atât este mai mare şi penalizarea (Newport. Sub acest aspect. Astfel de copii gesticulează în mod spontan cu părinţii lor sau cu alţi copii. Treptat. Aceşti copii asurziţi. Se pare că fiinţele umane au o capacitate biologică pentru asimilarea limbajului ce implică un set intern de norme. Aceşti copii intra în contact unii cu alţii. Mayberry si Eichen citaţi de H. S-a constatat că atunci când copiii surzi vin prima oară într-o şcoală specială cu internat. Eichen. ei vin cu un limbaj de casă. deoarece copilul care este întârziat în achiziţia limbajului verbal este adeseori afectat şi în alte aspecte. copiii au acces limitat la limbajul verbal.R. formând un limbaj de contact. Aceasta capacitate pare să scadă odată cu vârsta. de a nativiza informaţia incompletă pe care o primesc. E. deoarece copiii folosesc capacitatea lor nativă de a construi gramatica. diferitele limbaje de contact se reduc la un limbaj comun al 88 . cu toate că vin în contact cu limbajul gestual ca a doua limbă relativ târziu.părinţii auzitori nu cunosc limbajul gestual şi nu-i pot învăţa pe aceşti copii limbajul gestual ca limbă maternă. achiziţionează prima limbă conform programului de dezvoltare. copiii surzi pot să inventeze tot felul de schimbări în construirea propoziţiilor gestuale pe care nu le-au văzut niciodată. În afară de aceasta. La ora actuală există tot mai multe dovezi că copiii surzi suferă o penalizare în asimilarea gramaticii şi în prelucrarea propoziţiilor dacă ei încep mai târziu să înveţe limbajul gestual şi cu cât este mai mare întârzierea. deoarece nu aud sunetele. Această ipoteză a fost dificil de examinat în mod riguros la limbajele verbale. 1991). fie el verbal sau gestual. copiii surzi nu se deosebesc de alţi copii din moment ce toţi copiii auzitori pot să audă numai o fracţiune din propoziţiile posibile în limba lor totuşi ei sunt capabili să-si însuşeasca regulile gramaticale complexe şi să le folosească cu eficienţă. ce reprezintă limbajul care se impune. copiii surzi din părinţi auzitori nu înţeleg semnificaţia propoziţiilor în limbaj gestual la fel de bine ca cei care-l învaţă de timpuriu.Lane. Copiii îşi construiesc gramatica limbajului pe care il achiziţionează pe baza acestor norme interne numite ipoteze de nativizare (nativization hypothesis).. Ei produc mai întâi un gest odată şi apoi combină gesturile pentru a produce propoziţii formate din două gesturi care tind să fie ordonate într-un mod consistent care arata cine face acţiunea. Aceste forme de limbaj sunt tot atât de numeroase ca şi numărul de copii care-l folosesc. Această achiziţie a limbajului verbal poate să constituie baza unei mai bune cunoaşteri a limbajului gestual în comparaţie cu copiii surzi care sunt deprivaţi de şansa învăţării primului limbaj. copilul surd tipic din părinţi auzitori permite să se facă o testare asupra ipotezei enunţate deoarece acest copil nu este expus de obicei la un limbaj convenţional până la vârsta preşcolară sau chiar mai târziu. Utilizând această înzestrare umană innăscută pentru limbaj. Psiholingviştii au postulat multă vreme că există o perioadă critică pentru achiziţia oricărui limbaj. ce şi cum.1996). Mai mult.

Probleme de comunicare în familiile cu copii surzi Naşterea unui copil este un moment deosebit în viaţa oricărei familii. pot servi ca bază pentru crearea unui limbaj gestual naţional standardizat. fapt explicabil prin influenţa valorilor culturale şi a informaţiilor primite de la profesioniştii domeniului. F. Influenţa acestui sistem standardizat asupra semnelor internaţionale contemporane practicate în situaţii oficiale sau neoficiale a fost limitată. care permite comunicarea eficientă între toţi copiii din acea şcoală precum şi între aceşti elevi şi profesorii lor. Trebuie să menţionăm că nu toţi părinţii surzi reacţionează la fel cu ocazia naşterii unui copil surd.S. teoretic vorbind. Acesta permite ca vorbitorii de limbaje gestuale reciproc neinteligbile pentru auzitori să se poate înţelege. de asemenea. Contactul extensiv între surzii din diferite ţări datează probabil de la primul Congres International al surzilor (Paris.M. Apariţia unui copil surd poate. care sunt auzitori.Vocabularul folosit în asemenea situaţii de contact este foarte restrâns iar înţelegerea cuvântărilor depinde foarte mult de creativitatea şi de experienţa celor care gesticuleaza. de ce nu am presupune că şi părinţii surzi cu copii surzi. creându-se premisele formării limbajelor regionale care. Părinţii. în anumite condiţii. numărul limitat de semne care au fost adoptate oficial în decursul anilor ca vocabular standardzat de semne internaţionale şi mimică. După 1970. să modifice substanţial planurile iniţiale ale părinţilor. cum ar fi Congresul Federatiei Mondiale a Surzilor. păstrarea şi transmiterea culturii acelei naţiuni în rândul membrilor ei. La aceste întâlniri internaţionale. Copilul poate să aducă în familie o schimbare fundamentală a destinului ei. Acesta va permite asimilarea. Astfel s-a dezvoltat spontan un limbaj de contact cunoscut sub numele de semne internationale. vor depune toate eforturile pentru a-i asigura copilului cea mai bună dezvoltare şi educaţie. Vocabularul din semnele internaţionale provine din trei surse: limbajul gestual naţional al interlocutorilor. mai ales dacă ei sunt auzitori şi nu au avut nici o experienţă anterioară cu alte persoane surde. Unii se întristează.1889). Prin activităţile inter-şcolare aceste limbaje de contact la nivelul şcolilor se „uniformizează” tot mai mult. Dacă părinţii auzitori cu copii auzitori acţionează în conformitate cu unele roluri sociale prescrise. a depus un efort de a extinde şi standardiza vocabularul din semne-gesturi selectate din diferitele limbaje gestuale. în covârşitoarea lor majoritate şi văd naşterea unui copil surd ca un 89 . cuvântarile sunt interpretate nu numai in limbajul naţional al ţării gazdă (în ultimii ani s-a recomandat să se folosească limba engleză pentru corespondenţă şi limbajul gestual internaţional în expunerile de la aceste întîlniri internaţionale) ci şi în semne internationale. A treia carte denumită GESTUNO urmărea să faciliteze comunicarea la intalnirile internaţionale aşa cum s-a sperat sa fie ESPERANTO. vor acţiona în mod similar.şcolii. De atunci aceste contacte au devenit mai frecvente.

90 . Uneori experienţa lor a fost aşa de dureroasă încât nu doresc aşa ceva pentru copilul lor şi acceptă intervenţia specialiştilor în recuperare. să nu folosească limbajul gestual deoarece s-ar frîna formarea limbajului verbal. Copilul surd va fi tratat astfel ca pacient care are nevoie de medici orelişti. părinţii surzi trebuie să aibă încredere în ei şi în valorile colectivităţii surzilor. lecţiile obositoare de corectare a vorbirii. de logopezi care să dezvolte cât mai mult posibil comunicarea verbală şi de profesori specializaţi să lucreze cu copii handicapaţi. ca pe o fiinţă normală care nu aude dar care se poate realiza plenar într-o societate a auzitorilor. părinţii surzi se confruntă cu obstacole considerabile. Surzii pot să practice numeroase profesii şi să ofere o imagine pozitivă despre colectivitatea lor. care să stabilească cauza pierderii auzului şi să recomande proteze sau operaţii. Părerea auzitorilor că surzii au posibilităţi limitate de afirmare nu va mai fi multă vreme tolerată. Prin urmare. Nu punem la îndoială necesitatea unor astfel de servicii dar aceşti părinţi ar trebui să ştie că există şi părinţi surzi care-şi cresc mai bine copiii lor surzi fără aceste multe şi costisitoare servicii puse în balanţă cu rezultatele foarte modeste ale performanţelor şcolare şi ale dezvoltării psihice. La naşterea unui astfel de copil părinţii trec prin cîteva faze de la şocul provocat la aflarea diagnosticului. se ajunge la acceptarea copilului surd ca o fiinţă ce trebuie tratată la fel ca orice copil ce are dreptul la dragoste. etc. la o stare de nervozitate. de audiologi care să măsoare şi să stabilească pierderea de auz. cu căutări în antecedente pentru a găsi o cauză ce ar fi putut determina apariţia surdităţii la copil. sub capacitatea lor. Majoritatea părinţilor auzitori însă nu au avut experienţe anterioare cu colectivitatea surzilor şi vor accepta cu uşurinţă modelul medical bazat pe ideea deficienţei auditive şi a necesităţii intervenţiei specialiştilor. Însă. De pildă. părinţii surzi cunosc cel mai bine încercările prin care au trecut în perioada copilăriei şi adolescenţei lor într-o lume dominată de auzitori. ei au o educaţie rudimentară. cu acuzaţii la adresa personalului medical. să poarte proteză cu toate că nu are resturi auditive utilizabile pentru vorbire. cînd apar probleme legate de sănătatea sau de instruirea copilului. inferioritate. la educaţie. operaţii costisitoare de implant cohlear şi alte intervenţii destinate să “normalizeze” un copil surd. Treptat. ei au nevoie de sfaturi competente pe care le găsesc extrem de rar. să vadă pe copilul lor surd într-o lumină pozitivă. Cel mai adeseori. Datele din literatura de specialitate sunt unanim de accord că peste 90% dintre copiii surzi provin din familii de auzitori. sunt angajaţi sub nivelul lor de pregătire şi sunt consideraţi inferiori din cauză că nu aud şi nu pot vorbi inteligibil. Pe parcursul creşterii copilului.eveniment regretabil ce va necesita intervenţia specialiştilor în recuperare. la viaţă. frustrare. Pe parcurs. li se recomandă să facă operaţie de implant cohlear la copil deşi aceasta nu ar îmbunătăţi auzul. Toate aceste sfaturi crează în mintea părinţilor sentimente de îndoială. la un viitor luminos.

Aşa cum am menţionat mai sus, o situaţie aparte prezintă apariţia unui copil surd într-o familie de auzitori care nu a avut niciodată contacte cu comunitatea de surzi. Această familie poate trece prin mai multe faze, sub aspect psihologic, de la şocul provocat la aflarea veştii că copilul lor este surd până la acceptarea situaţiei ca atare. Aceste etape ar putea fi cele ce urmează: În prima etapă medicul anunţă părinţii că copilul are o deficienţă auditivă sau surditate ceea ce poate să le provoace un şoc. Apoi, părinţii încep să reacţioneze, să înţeleagă că deficienţa copilului este permanentă, cu toate că este greu de acceptat. Unii părinţi pot manifesta agresivitate faţă de personalul medical, considerându-l vinovat, în mod inconştient, de situaţia copilului lor. Desigur, situaţia poate fi foarte dificilă şi greu de depăşit. După un timp se ajunge la următoarea etapă, când părinţii încep să se acomodeze treptat cu situaţia şi să înţeleagă că viaţa merge mai departe. Încet, încet, ei pot să descopere că viaţa are un sens. În această fază părinţii sunt foarte sensibili dar şi sceptici faţă de sfaturile binevoitoare ale medicilor sau specialiştilor. În ultima etapă are loc o reorientare. Cu toate că părinţii se simt frustraţi, ei descoperă că şi acest copil surd le îmbogăţeşte viaţa şi le deschide noi perspective. Ei încep să se concentreze mai puţin asupra deficienţei şi mai mult asupra posibilităţilor de viitor ale copilului. Aici iese în evidenţă rolul referentului sau al consilierului social, care trebuie să-i convingă pe părinţi că deficienţa copilului lor nu constituie un obstacol în calea comunicării iar protezarea adecvată poate să aducă un aport pozitiv la acest proces. Pentru aceasta, părinţii trebuie să participe la cursuri de limbaj gestual şi să contribuie la parcurgerea etapelor de dezvoltare ale limbajului stabilite de Jean Piaget (1973), menţionate succint de lingvista Diana Ghido, în lucrarea ei de licenţă aparută în anul 2000, pe care le amintim mai jos: I. Etapa indiceală, care constituie, probabil, începutul oricărei structurări a capacităţii de cunoaştere în vederea semnificării. Indicele „este un semnificant nediferenţiat de semnificatul său, în sensul că el constituie o parte, un aspect sau un rezultat cauzal al acestui semnificat”. II. Structurile de semnificaţie simbolică, în cadrul cărora semnificanţii se diferenţiază de semnificaţia lor, nu aparţin obiectului sau evenimentului indicat, ci sunt produşi de subiect cu scopul de a evoca sau reprezenta aceşti semnificaţi, chiar în lipsa oricăror incitaţii perceptuale din partea lor. Debutul funcţiei semiotice se produce la 16-18 luni, simbolul având calitatea de a fi interiorizat. Potrivit lui Piaget, funcţia semiotică este alcătuită din cinci conduite semiotice care apar oarecum spontan, la copilul normal în al doilea an de viaţă: imitaţia amânată, jocul simbolic, imaginea grafică, imaginea mentală şi evocarea verbală. La copilul handicapat auditiv apare a şasea conduită semiotică: limbajul mimicogestual, care tinde să compenseze conduita de evocare verbală. Prin urmare, la doi ani apare limbajul mimico-gestual la copilul cu deficienţă auditivă, de unde rezultă importanţa acestuia ca instrument al gândirii.

91

III. În jurul vârstei de şapte ani are loc decăderea simbolului în semn. Semnul este rupt total de semnificat; simbolul este instrument al gândirii pre-operatorii iar semnul – al gândirii operatorii. Simbolul este purtător de pre-concepte (subiective, individuale şi particulare), semnele sunt sociale, selective, convenţionale. În acest context precizăm că limbajele mimico-gestuale sunt sisteme de comunicare complexe, care prelucrează şi redau informaţia într-un mod specific. Ele au la bază atât o componentă înnăscută dar şi scheme convenţionale învăţate. Componenta înnăscută în comunicarea non-verbală, confirmată de cercetări recente (A. Pease,1993,p.15) este dublată de „împrumuturi” din ambele părţi: componenta non-verbală a limbii orale a unei culturi şi limbajul mimico-gestual din interiorul aceleiaşi culturi (de ex. gestul ridicării din umeri arată lipsă în limbajul mimico gestual). Uneori sistemul de comunicare folosit de surzi este considerat un limbaj transcultural, internaţional. A.I. Diacikov susţine că există 900 de semne comune limbajelor gestuale din întreaga lume (care exprimă intr-o formă foarte asemănătoare aceleaşi conţinut). Noi considerăm că acest lucru nu este posibil din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul că orice limbaj este modelat de necesităţile de comunicare ale colectivităţii care il întrebuinţează. Convenţiile pe care le persupune orice cod diferă de la o cultură la alta, astfel că un limbaj gestual este mult mai accesibil indivizilor din aceeaşi cultură. Un limbaj transcultural nu ar putea fi, prin urmare, decât un limbaj artificial. Un alt motiv al imposibilităţii ca limbajul mimico gestual să traverseze mai multe culturi este lipsa mediatizării acestor limbaje, ceea ce explică dificultăţile de unificare a variantelor dialectale ale limbajului gestual românesc sau a oricărui alt limbaj. A existat un proiect de formare a unui limbaj mimico-gestual internaţional destinat folosirii de surzi şi auzitori la conferinţe numit “Gestuno”, din care au apărut patru variante cu ocazia fiecărui Congres al Federaţiei Mondiale a Surzilor, după modelul “ESPERANTO”. Astăzi, datorită avântului tehnologiei informaţionale, proiectul a fost reluat sub numele Internaţional Sign Language (ISL), acesta fiind un limbaj artificial folosit în comunicarea dintre oficialităţile cu handicap auditiv la anumite întâlniri, convenţii la nivel internaţional. ISL însă nu va înlocui niciodată limbajele naturale mimico-gestuale autohtone. Fiind limba maternă a unei colectivităţi, limbajele mimico-gestuale nu sunt limbaje artificiale ci principalul sistem de comunicare al surzilor profunzi. ,,Canalul vizual” este cel mai accesibil, ceea ce determină conturarea unei structuri gramaticale specifice. Prin acest canal se poate transmite întreaga cultură a comunităţii de surzi materializată în jocuri, poezii, basme, legende, bancuri, obiceiuri, tradiţii, ritualuri, etc. În întreaga lume există sute de limbaje gestuale care se dezvoltă la fel ca şi limbajele orale naţionale, însă, după alte reguli gramaticale specifice canalul vizual.

92

Toate limbajele gestuale au avantajul de a fi percepute prin ochi. Un mare număr de semne imită gesturile care se fac în mod obişnuit, cum ar fi fluturarea mâinii pentru a spune “la revedere”. Semnele pentru acţiuni şi cele pentru lucruri imita adesea gesturile care se fac când se manevrează aceste obiecte, cum ar fi ridicarea unui pahar spre gură (cu semnificaţia de a bea), pieptănarea părului, perierea dinţilor, spălarea rufelor cu mâna sau cu maşina automată, tăierea pâinii cu cuţitul ş.a. totuşi, în semne, mişcările mâinilor sunt mai scurte şi mai rapide decât mişcările care se fac în momentul acţiunii cu obiectele. În unele semne forma mâinii imită forma obiectului iar mâinile se mişcă aşa cum se mişcă şi obiectele. Aşa este cazul pentru mişcarea aripilor unei păsări având semnificaţia de “pasăre” sau “a zbura”. Alteori, mişcările mîinilor “desenează” în aer contururile obiectelor (trompa unui elefant, o sticlă, acoperişul unei case, un peşte ş.a.). În fine, multe semne arată pur şi simplu spre un specimen despre care dorim să vorbim. De pildă, se arată cu degetul index în sus dacă ne referim la cer sau la culoarea albastră, spre oamenii despre care dorim să vorbim, spre părţile propriului corp când arătăm unde ne doare etc. În acest fel se formează o idee legată de folosirea mimicii şi a gesturilor şi se poate găsi cu uşurinţă o cale de comunicare simplă cu persoanele surde chiar dacă vocabularul disponibil este foarte limitat. Se foloseşte astfel o caracteristică a limbajului gestual, aceea că el include în componenţa lui gesturile şi mimica, fapt ce permite realizarea unei comunicări simple. Mai apoi, când se ajunge la stăpânirea unui vocabular mai complex, care include semnele convenţionale, se pot purta discuţii pe diverse teme. În orice caz, trebuie să ţinem seama de existenţa unui vocabular de semne standardizate care sunt folosite de colectivitatea de surzi, chiar dacă unele dintre ele nu sunt cele mai caracteristice pentru obiectul la care se referă. Totuşi, ele s-au înrădăcinat în colectivitatea de surzi şi trebuie folosite ca atare pentru a cunoaşte şi înţelege cultura lor, istoria lor, constituind limbajul lor. Se aplică şi aici principiul: “Când eşti la Roma fă cum fac romanii”, adică să te comporţi şi să vorbeşti ca ei. Nu putem vorbi de o inferioritate a limbajelor gestuale în raport cu limbajele verbale ci de un anumit raport între ele. Astfel, prezintă un interes deosebit corelaţia între cantitatea de informaţie transmisă şi efortul fizic depus în limbajele mimico-gestuale. Ca volum de timp conversaţional, se pare că limbajul mimico-gestual român este comparabil cu limba româna. Deşi dă impresia unei limbi abreviate, mai extinsă ca mod de execuţie şi mai redusă ca eficienţă decât limbajul verbal, limbajul mimico-gestual presupune şi gesturi complexe, motiv pentru care sunt necesare mai puţine gesturi decât cuvinte pentru exprimarea aceluiaşi conţinut. Întrucât în procesul transmiterii mesajelor prin limbaj gestual se fac eforturi cu mâinile, braţele, creierul, acestea obosesc astfel că după cca 30 minute de interpretare sau de folosire continuă a limbajului gestual, este necesar să se facă o pauză de 10-15 minute. Deoarece canalul vizual are un rol secundar în transmiterea informaţiilor pentru auzitori în comparaţie cu canalul auditiv, se creează impresia inferiorităţii limbajului gestual.
93

O dată cu intensificarea preocupărilor interdisciplinare, ce oferă un cadru mai adecvat de analiză, asistăm la ora actuală la o creştere a interesului specialiştilor faţă de studierea limbajului gestual. De asemenea, au fost elaborate cursuri frecventate de tot mai multe persoane auzitoare interesate, din diferite motive, să comunice cu persoanele surde. În unele ţări, limbajul gestual a devenit materie şcolară, obiect de învăţământ facultativ sau obligatoriu. În alte ţări (Danemarca, Suedia, Finlanda) s-au creat departamente de cercetare a limbajului gestual unde lucrează cercetători surzi şi auzitori. Sub aspect legislativ, limbajul gestual a fost recunoscut de tot mai multe ţări, unele introducând prevederi chiar în Constituţia ţării lor (Africa de Sud, Finlanda, Uganda, Portugalia) sau în diverse acte legislative. În ţara noastră abia prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999, care a devenit ulterior Legea nr. 519 din 2002 s-a recunoscut oficial limbajul gestual şi s-a recomandat angajarea de interpreţi în instituţiile publice. La nivelul Parlamentului European s-au adoptat două rezoluţii (în 1988 şi 1998) care recomandă recunoaşterea oficială a limbajului gestual şi folosirea de interpreţi calificaţi în toate ocaziile de interes public unde participă persoane surde.Parlamentul European a oferit chiar un exemplu în acest sens angajând interpreţi la şedinţele sale unde se discuta probleme legislative referitoare la persoanele cu disabilităţi. Menţionăm, în acest context, că Helga Stevens persoană surda cu pregătire juridică în Statele Unite, a fost aleasă de curând membră a Parlamentului din Belgia, zona flamandă. În ultima vreme s-a acordat o atenţie mai mare gesturilor în procesul de învăţământ special, întrucât folosirea numai a limbajului oral s-a dovedit a fi insuficientă, mai ales în primii ani de instruire a copilului surd. Nu credem că mai este cazul să subliniem importanţa ”băii de limbaj” pentru dezvoltarea psihică a copilului preşcolar. Unele cercetări (J. Ahlgren, B. Tervoort, D. Schein) evidenţiază faptul că în cazul în care copiii surzi sunt lipsiţi de timpuriu de „baia de limbaj gestual” în primii ani de viaţă, ei nu pot să-şi dezvolte în mod sistematic un limbaj care să le permită o bună dezvoltare a funcţiilor de cunoaştere şi de comunicare. Deoarece, până în jurul vârstei de patru ani este ineficientă folosirea limbajului verbal cu copilul surd, acesta este în pericol să devină şi un handicapat socio-cultural şi intelectual, dacă cei din jurul său (părinţi, rude apropiate etc.) nu folosesc un mijloc de comunicare cu el iar mijlocul cel mai util este limbajul gestual. Recomandăm deci, ca părinţii auzitori să adopte modalitatea de comunicare gestuală cu copiii lor surzi, cel puţin în primii ani de viaţă, pentru a-l scoate din izolarea comunicativă în care trăieşte. Refuzând această soluţie, mai ales din dorinţa de a nu scoate în evidenţă că au un copil surd, aceşti părinţi pot să antreneze la copilul lor carenţe mult mai grave decât însăşi surditatea, fapt pe care l-am semnalat înca de acum 20 de ani într-o lucrare anterioară. Până la intrarea copilului surd într-o unitate de instruire prevăzută cu personal de înaltă calificare pentru recuperarea complexă a auzului şi limbajului
94

Mai mult. De aici ne putem explica de ce majoritatea surzilor au o motivaţie scăzută pentru vorbirea orală. folosesc tot mai rar vorbirea articulată după ce intră în viaţa productivă în favoarea utilizării limbajului mimico-gestual pentru satisfacerea necesităţilor de comunicare în cadrul vieţii sociale (R. Madebring. această imixtiune nedorită într-un limbaj. De asemenea.în perspectiva integrării sociale şi profesionale. În timp. Mai târziu. fac dificilă alcătuirea şi prezentarea unor modele educative care să fie luate drept bune pentru toţi copiii cu deficienţe de auz. considerăm că copilul surd are nevoie de comunicare prin limbaj gestual. Acest lucru s-a constatat în practica şcolară. acuareţea cu care sunt exprimate formele limbajului verbal este redusă. folosit în mod raţional. cu tot efortul factorilor educaţionali de a-l învăţa pe copilul sau adultul surd să articuleze corect. aceasta nu se realizează decât în mică măsură. percepţia distorsionată şi incompletă a limbajului oral de către copilul surd contribuie la dobândirea unui model distorsionat şi incomplet a cea ce inseamnă limba maternă pentru auzitor. astfel munca depusă de professor pentru al face pe elev să înţeleagă regulile limbajului exprimat în vorbirea curentă va fi foarte dificilă. mai ales când protezarea auditivă nu este eficientă. De pildă. adesea dificilă. forţându-i pe surzi să le accepte şi să le folosească. fiind familiarizaţi cu handicapul lor. Acesta. 1978). Faptul că un copil este născut cu deficit de auz. Aceasta face să îi fie dificil să compare o propoziţie cu o altă propoziţie. să-şi exprime dorinţe. opinii. Comunicarea dintre auzitori şi surzi este greoaie. îşi vor forma deprinderi superioare de scriere şi de citire şi o labiolectură mai bună. gânduri. nedepăşind frazele convenţionale. Din dorinţa de a spori numărul de gesturi unii „binevoitori” au introdus numeroase gesturi artificiale. este profund dăunătoare şi nu face nici un serviciu colectivităţii de surzi în direcţia sporirii posibilităţilor de comunicare. deficientul auditiv beneficiind doar de indici vizuali în perceperea vorbirii orale. aceste achiziţii gestuale vor contribui la fertilizarea învăţării limbajului oral. Caracteristicile comunicării la copilul deficient de auz comparativ cu auzitorii Gradul de pierdere a auzului fiecărui copil precum şi diversitatea adiţională care poate să existe din cauza mai multor factori sociali şi de mediu. oricare ar fi el. în general determină ca limbajul dobândit să aibă anumite caracteristici. aceşti surzi îl vor accepta de timpuriu şi vor pune mai puţine probleme de adaptare psihologică şi socială. Din această cauză modul în care este perceput limbajul verbal poate să fie inexact în comparaţie cu cel pe care-l percepe copilul auzitor. Experienţa ne arată că. în acelaşi timp. va permite copilului să cunoască mediul înconjurător şi. este deosebit de redusă frecvenţa cu care sunt folosite formele 95 . Desigur. copiii surzi proveniţi din familii de surzi au un bagaj de cunoştinţe şi un limbaj mai dezvoltat în comparaţie cu copiii surzi din familii de auzitori. create de ei. de aceea surdul nu poate fi înţeles decât de persoanele cu care vine în contact mai des.

În general. De accea. Când se consideră că dobândirea limbii materne s-a realizat cu success este necesar să studiem toate aspectele pentru a înţelege condiţiile în care are loc dobândirea acestei limbii. cu atât va dispune mai puţin de limbajul sonor care i se adresează în mod direct. În asemenea circumstanţe. Specialiştii care se implică în educarea copiilor surzi prelingual. Etapele dezvoltării limbajului verbal la copilul auzitor. toţi copiii parcurg aceleaşi stadii. Dacă problema s-ar pune pentru dobândirea unei a doua limbi. Un copil cu surditate prelinguală. apare o comunicare nonverbală ce se desfăşoară între mamă şi copil. În primul an de viaţă. Copilulul auzitor începe să dobândească limbajul în primele luni de viaţă. mai ales. Unii profesori cred că trebuie să facă apel la o metodă de achiziţionare a limbajului într-un mod altfel structurat pentru a ajunge la acel model al limbajului caracteristic copilului fără deficienţe. pe lângă cunoaşterea particularităţilor legate de copilul deficient. Cei mai mulţi copii auzitori dobândesc competenţe în vorbirea limbii materne în jurul vârstei de 3 ani.limbajului. În acest caz se recomandă să fim atenţi la conversaţia dintre copilul mic şi mama lui. profesorii trebuie să fie înarmaţi şi cu un set de tehnici de cercetare a limbajului verbal-oral pentru a putea face această diferenţă. înainte ca înţelegerea să se dezvolte şi înainte ca el să facă primele demersuri individuale să vorbească după modelul normal al limbajului sonor. b) deoarece procesul normal de dobândire a primului limbaj constituie un punct de inspiraţie pentru a creiona programele de recuperare a copilului cu deficit de auz.Dacă ne punem întrebarea “De ce profesorul pentru surzi trebuie să aibă cunostinţe despre modul de dobândire a limbajului la auzitori?” putem răspunde: a) pentru că este vorba despre dobândirea limbii materne care este perturbată de deficitul de auz. c) c) profesorii pentru surzi trebuie să aibă cunoştinţe precise în privinţa etapelor parcurse în dobândirea limbajului oral. În general. deoarece vor trebui să recunoască diferenţa între un limbaj nedezvoltat şi un limbaj deviant. Pentru a avea cunoştinţe suficiente trebuie să deţinem posibilitatea de a identifica toţi factorii care concură la dobândirea limbajului oral şi. 1. La inceput. atunci ar fi indicat să se studieze modul în care se învaţă o limbă străină de către vorbitorii unei limbi materne. trebuie să nu uităm că procesul de recepţionare a vorbirii este incomplet şi chiar înterupt. va şti şi va înţelege o parte din ceea ce i se spune numai dacă se uită la buzele celui care vorbeşte şi prinde câţiva indici vizuali. trebuie să aibă şi cunoştinţe temeinice de limbă şi de psihologia însuşirii limbajului în condiţii de normalitate. Primul tip de 96 . putem considera că cu cât un copil are o deficienţă de auz mai mare. copilul nu este gata să rostească cuvinte din limba pe care o aude. Acest proces şi nu altul va fi în atenţia profesorului pentru surzi asupra căruia va trebui să ia decizii. factorii care fac imposibilă dobândirea în mod normal a limbajului verbal. care nu a beneficiat de o amplificare sonoră potrivită.

dar sensul nu este conştientizat. îi face plăcere vocea sa şi îşi controlează organele fonatoare şi vocea. Astfel. Aceste cuvinte se numesc protocuvinte. depinzând de situaţia în care le produce.. el replică silabele. Spre sfârşitul primului an copilul produce propoziţii formate dintr-un singur cuvânt. Când sensul sunetelor şi propoziţilor devin clare. El reacţionează vocalizând. 97 . Aceste producţii verbale ale copilului se transformă în vocale şi consoane cu o anumită intonaţie prin care-şi exprimă sentimentele. Se realizează o alternanţă consoană-vocală. în mod involuntar. sunete care au locul de articulare în partea posterioară a organelor fonatoare (c şi g). dar înţelegerea limbajului verbal începe înainte de aceasta. Mama stimulează copilul pentru a-i antrena mecanismele articulatorii şi pentru a-i folosi limbajul şi îl ajută stimulându-l auditiv şi vizual. ca semnale conştiente pentru a dobândi unele comportamente specifice determinate din exterior. cu o melodicitate clară şi ritm precizat. În perioada 8-20 săptămâni. când el gângureşte. Adultul ajută copilul să-şi aducă propia experienţă în conjuncţie cu limbajul. ceea ce semnalează o dezvoltare normală a copilului. După aproximativ şapte luni de la producerea holofrazelor. În acest stadiu. oferind un model verbal cu sens încercării lui de a comunica. copiază mişcările buzelor părinţilor (produce sunete labiale şi velare). Formarea deprinderii de a menţine un contact vizual cu mama este un moment foarte important pentru stabilirea legăturii afective copil-mamă (adult).conversaţie” între mamă şi copilul de 3 luni. copilul emite sunetele în mod plăcut. Copilul învaţă despre limbaj în cadrul interacţiunii sociale cu adultul. precum şi sunete nazale şi. copilul nu înţelege conţinutul mesajului dar el reacţionează pozitiv la intonaţia producţiei verbale a mamei. rezultând un triunghi de referinţă între obiect/eveniment. la început. el ascultă cum se schimbă sunetele pe care le aude. ritmul şi intonaţia lor.comunicare constă în sunete referitoare la disconfortul lui sau la problemele de hrană. adult şi copil. Primele sunete la care mama reacţionează adecvat apar mai târziu. La sfârşitul acestui stadiu apare un număr tot mai mare de sunete. Copilul începe să producă tot mai multe sunete controlate în regiunea frontală. În perioada 16-30 săptămâni. copilul combină aceste cuvinte formulând adevărate propoziţii. copilul produce aceste protocuvinte în care sunetele sunt clare. apare un gângurit. Aceste cuvinte exprimă diferite sensuri. fricative. În jurul vârstei de un an copilul începe să facă propoziţii scurte cu cuvinte formate din două silabe.Mama trebuie să se adreseze copilului în propoziţii foarte scurte. începe o mică . simple cu toate că. Este un stadiu în care se consideră că copilul deţine un control al muşchilor şi organelor fonatoare. aceste consoane dezvoltă producţii verbale sub forma lalaţiunii. Acum copilul învaţă să dea atenţie vorbirii. copilul rosteşte primele cuvinte în mod intenţionat. uzând de o melodie şi un ritm anume. numite holofraze.

copilul vocalizează când i se vorbeşte. În jurul acestei vârste începe să pronunţe primul cuvânt iar la un an şi 9 luni o combinare de două cuvinte. 3. Copilul auzitor este capabil să compare propoziţia lui cu a unui vorbitor etc. La 3 ani şi 6 luni poate să întrebe. Între 3-6 luni.copilul se opreşte din plâns când îi sunt satisfăcute necesităţile şi întoarce capul spre persoana care îi vorbeşte. formează propoziţii din patru cuvinte. iar comportamentul începe să fie controlat în mod verbal. la copilul auzitor se parcurg următoarele faze în dezvoltarea limbajului verbal-oral: Între 0-3 luni . El este capabil să asculte şi.lalaţiune” dar începe un model de intonaţie asemănător cu cel existent în limbajul verbal normal. Acest lucru va determina. În schimb. durere. La 3 ani manifestă competenţă în limbaj. Este în măsură să asculte şi să înţeleagă limbajul folosit de alţii în mod repetat. dar răspunsul lui nu este încă bine conturat. La deficienţii de auz lipseşte experienţa vizuală şi auditivă a comunicării verbale pe care copilul auzitor o obţine în mod involuntar încă de la naşterea sa. el are un model clar al limbajului pe care-l însuşeşte în faţa ochilor şi urechilor sale. pentru a atrage atenţia la disconfort.Aspecte particulare ce influenţează dobândirea limbajului verbal la copilul deficient de auz Copilul auzitor care îşi însuşeşte limbajul oral percepe limbajul verbal ce este folosit în jurul lui în mod clar şi complet.demutizare” de mai târziu. Între 6-9 luni – se manifestă faza de .sistemul vocalic este complet. pe măsură ce trece prin stadiile dezvoltării limbajului. De exemplu: când aude „să mergem la baie”. foame. în acelaşi timp. handicapurile adiţionale. uneori acest limbaj îi este adresat direct. Caracteristicile diferitelor etape de dezvoltare a limbajului oral. La un an are loc limbajul fals sau emiterea de protocuvinte (un fel de „jargon” al limbajului folosit în joacă de copil). Efectul este că începe să înveţe şi să producă din ce în ce mai mult sunete şi să respecte în mod involuntar regulile gramaticale. aceasta fiind un mod de comunicare. se conturează o gramatică de bază. sistemul consonantic este mai mult sau mai puţin complet: Apar primele semne de folosire a limbajului în mod imaginativ. eforturile de .. gângureşte. alteori îl aude întâmplător. se implică în cântece ritmate. situaţia familială a fiecărui individ fac ca însuşirea limbajului verbal-oral să fie o problemă dificilă şi cu urmări devastatoare uneori asupra personalităţii copilului cu deficit de auz. 98 . în mare măsură. Lipsa modelului verbal determină nedezvoltarea limbajului sonor în general. copilul cu deficienţă de auz plânge.. Aceasta îl ajută să înţeleagă pentru sine regulile de folosire a limbajului. Gradul de surditate al unui copil.2. La vârsta de 2 ani şi 6 luni . această idee este auzită în foarte multe contexte şi transformată în multe feluri. Efectul acestui fapt este că. Începând de la naştere. El emite holofraze (prin care se fixează pe un cuvânt ce exprimă o idee complexă.

De exemplu când se învaţă cuvântul „creion”. C.La 4 ani–controlul gramatical este imatur. Acest tip de asociaţie este folosit pentru învăţarea unor cuvinte care au aceeaşi rădăcină lingvistică. În limba română se foloseşte alfabetul dactil realizat cu degetele unei singure mâini. Acest tip de asociaţie intervine atunci când se predau cuvinte noi iar profesorul recurge. el solicită elevilor să se folosească de cuvânt. La 5 ani–este posibil ca anumite consoane laringeale să nu fie încă fixate. este cel mai simplu tip de asociaţie. Un tip de asociaţie lineară mai rar întâlnit are loc atunci când cuvântul se asociază cu imaginea prin intermediul unui alt cuvânt cunoscut de surdo-mut.Legile psihologice de asociaţie între cuvânt şi imagine care acţionează la surdomuţii în curs de demutizare. Atunci când se folosesc dactilemele. căsuţă. de exemplu: casă. Schema este „imagine=mimico-gesticulaţie=dactileme  cuvânt”. voluntar sau involuntar. Asociaţia liniară primară. dar folosirea limbajului verbal este bine structură. dispare 99 . imaginile sunt redate cu ajutorul degetelor mâinilor pentru fiecare literă ce compune cuvântul ce desemnează imaginea. Acest mijloc de comunicare se intercalează ca suport între cuvânt şi imagine. profesorul execută un gest şi pronunţă cuvântul. În acest proces se realizează o trecere de la o comunicare preponderent gestuală. dar elevii vor reactualiza şi utiliza atât cuvântul cât şi semnul (gestul). studiind aceste aspecte a sesizat faptul că se formează două categorii de asociaţii: liniare şi ramificate. 4. întâlnit atunci când între imagine şi cuvântul care desemnează aceea imagine nu se intercalează alte mijloace de comunicare. aducând servicii în favoarea memorării şi folosirii imaginii dar şi a cuvântului. Alt tip de asociaţie lineară are loc atunci când între imagine şi cuvânt se intercalează două sau mai multe mijloace auxiliare: mimico gesticulaţia şi dactilemele. Schema este „imagine = gest => cuvânt”. sub influenţa predării cunoştinţelor prin indermediul cuvintelor şi al mijloacelor auxiliare de comunicare. ca mediator.Pufan (1970). Un tip mai complex de asociaţie liniară se manifestă atunci când între imagine şi cuvânt intervine un singur mijloc auxiliar de exemplu ori mimico-gesticulaţia ori dactilemele. Această schemă se simplifică prin reducţie. folosită de copiii deficienţi de auz din familii de surdo-muţi sau din familii de auzitori. dar foloseşte structurile gramaticale corect şi pune nenumărate întrebări. la mimico-gesticulaţie pentru a sprijini acest cuvânt. Dactilemele sunt folosite în procesul de demutizare şi se mai numesc şi limbă vizualizată sau sunete verbale vizualizate. spre comunicarea verbală. Schema este “imagine = cuvânt cunoscutcuvânt nou”. Procesul de achiziţionare a limbajului verbal la surdo-muţi are o desfăşurare sistematică în condiţiile de şcolarizare a copilului. realizându-se o relaţie de echivalenţă între imagine şi cuvânt iar schema este „imagine = cuvânt”.

2001). În acest caz. mai ales. ca într-o oglindă de adult. 5.copil este interpus un element din lumea exterioară. Începând din a doua jumătate a primului an. interrelaţionarea socială timpurie care stă la baza procesului de comunicare. Schema devine: “imagine = mimico-gesticulaţie = cuvânt  dactileme”. În mod normal. în care schimbul de informaţii este reciproc. copilul este implicat de la început în tot felul de activităţi. Există unele cazuri în care o asociaţie directă între imagine şi mimicogesticulaţie are drept consecinţă faptul că nu se mai ajunge la cuvânt. schema fiind următoarea:”imagine mimică gestică = dactileme = semn evocator cuvânt”. Surditatea nu restrânge numai registrul auditiv al copilului ci. adultul îl ajută pe copil să-şi lege experienţa de limbaj. explorarea vizuală a copilului este “reflectată”. împiedicând demutizarea sau cel puţin îngreunând procesul demutizării. manifestat într-un gen de dialog intim şi afectiv între cei doi în care atenţia este împărtăşită. Adultul şi copilul manifestă un interes reciproc. în comparaţie cu 100 . Observaţiile efectuate asupra modalităţilor de interacţiune timpurie între mamă şi copiii surzi au scos în evidenţă existenţa unor deficienţe. Astfel. văzul. Asociaţia ramificată are loc atunci când se apelează concomitent la două mijloace auxiliare. O treaptă importantă în dezvoltare este momentul în care în relaţia directă adult. copilul poate să urmărească privirea adultului. Mulţi copii menţin cele două mijloace de exprimare: mimico-gesticulaţie şi dactilemele. accentuând relaţia ce există între sunetele vorbirii şi evenimente. Această asociaţie se foloseşte atunci când profesorul recurge la dactileme dar şi la semn pentru a denumi cuvântul. gustul. În acest sens când atenţia copilului este atrasă de un subiect sau de un eveniment din jur. auzul. să se ofere copilului modelul verbal al subiectului sau acţiunii la care se referă.M. care se şi uită încotro se uită copilul şi comentează despre subiectul prezumtiv al atenţiei copilului (Popa. unul faţă de altul. stabilindu-se un gen de “conversaţie” chiar înainte de apariţia primelor cuvinte.Influenţa deficienţei de auz asupra dezvoltării timpurii a copilului. Webster şi Wood (1989) descrie acest fenomen ca pe un triunghi de referinţă. În cele mai timpurii contacte pe care copilul le are cu persoanele din jur şi mediul ambiant.necesitatea utilizării imaginii şi astfel schema devine “cuvânt cunoscut = cuvânt nou” intrând în acţiune vocabularul activ şi vocabularul pasiv al copilului. se include pipăitul. folosind o varietate de modalităţi de a cunoaşte lumea. ceea ce va creşte posibilitatea ca prin comentariul verbal făcut de adult. mirosul. în care o experienţă vizuală (fie un subiect sau un eveniment) împărtăşită visual de copil şi adult este îmbibată permanent de limbajul corespunzător. Un alt tip de asociaţie ramificată conţine trei sau mai multe mijloace auxiliare. atenţia copilului şi a adultului va fi captată de acelaşi eveniment sau subiect.

tonul vocii sunt adaptate după experienţele familiale astfel încât atunci când atenţia este îndreptată spre un obiect se realizează şi relaţia dintre cuvânt şi referentul său. copilul îşi va forma un bagaj lingvistic-gestual tot mai variat şi mai complex. cuvinte cheie. sau extinzând şi parafrazând ceea ce copilul intenţiona să comunice. Experienţa ţărilor ce au beneficiat de tehnica de amplificare auditivă în educarea copiilor deficienţi de auz a demonstrat faptul că diagnosticarea timpurie a sudităţii precum şi înzestrarea copilului cu proteze auditive puternice ajută la preîntâmpinarea acestor probleme. poate observa interacţiunile dintre părinţii săi cu alte personae surde şi poate să desprindă semnificaţia lor. În jurul vârstei de optsprezece luni. La fel ca şi copilul auzitor. poate asimila valorile culturale. oferindu-i astfel un model verbal pe care să-l interiorizeze copilul. comentariul mamei. privându-i astfel pe aceştia de iniţiativa şi încurajarea exprimării. atât în faza de vocalizare cât şi mai târziu. În cazul copilului deficient de auz această contingenţă în relaţiile interpersonale cu adultul apare ca deformată sau absenţă. Spre deosebire de părinţii copiilor auzitori care decid împreună cu copiii lor asupra unor jocuri. să înveţe. Prin acest limbaj el va învăţa că este timpul să se ducă la culcare. În schmb. copilul surd prezintă vocalizare. cu ajutorul cărora copilul încearcă să comunice cu cei din jur. cu atât colaborarea cu adultul. intonaţia. În mod normal. mamele întâmpină dificultăţi în a stabili o interacţiune lejeră cu copilul deficient de auz. folosind repetiţii. 1981) În cazul copilului deficient de auz. în descifrarea sensurilor va fi mai uşoară (Fl. Astfel. sau să-şi acompanieze activităţile desfăşurate cu aceşti copii de vocalizare. aceste manifestări sonore vor dispare. pierde verbalizarea corespunzătoare. de gesturile sau expresiile pe care le folosesc ei în mod firesc. aceştia interpretează producţia verbală a copilului clarificând-o şi dându-i sens. Ei oferă un model de limbaj cu ajutorul căruia copilul surd se va integra mai uşor în familie şi în comunitatea semenilor săi.Barbu.interrelaţia dintre mamă şi copilul auzitor. se vor dezvolta unele mişcări ale mâinii şi unele forme ale primelor manifestări gestuale. El poate acum să observe comportamentele dorite şi pe cele nedorite de la el. Copilul deficient de auz este nevoit să-şi modeleze comportamentul după intenţiile adultului. S-a observat că adulţilor li se pare dificil să aibă un comportament excesiv verbal normal faţă de copiii deficienţi de auz. să mănânce. (Gregory şi Mogford. cele mai importante informaţii vizuale vor veni prin limbajul gestual folosit de cei din jurul său. activităţi distractive. 2005) Părinţii surzi pot să comunice cu copilul lor surd foarte devreme după naşterea lui. 101 . triunghiul de referinţă este lipsit de dimensiunea limbajului verbal. părinţii copiilor deficienţi de auz au tendinţa de a comunica şi direcţiona jocurile şi activităţile singuri. În funcţie de cum părinţii îl înţeleg pe copil şi îl sprijină în dezvoltarea limbajului său gestual. Însă. când acesta întoarce capul spre obiectul din centrul interesului. Cu cât copilul beneficiază mai de timpuriu de o recepţie sonoră mai bună. când copilul auzitor este prins în “dialog” cu părinţii. gîngurit şi jocuri de sunete iar dacă nu i-se răspunde.

I. au arătat diferenţe marcante între auzitori şi surzi pe planul dezvoltării psiho-fizice. Însă. majoritatea părinţilor auzitori nu au avut experienţe anterioare cu colectivitatea surzilor şi acceptă cu uşurinţă modelul medical bazat pe ideea pierderii auzului şi a necesităţii intervenţiei specialiştilor. ceea ce va accelera acumularea de experienţe de la cei mai în vîrstă sau de la alţi copii. De pildă. Părerea auzitorilor că surzii au posibilităţi limitate de afirmare nu va mai fi multă vreme tolerată. Toate aceste sfaturi crează în mintea părinţilor sentimente de îndoială. În celelalte privinţe.Cel puţin în ceea ce priveşte dezvoltarea de ansamblu a copiilor surzi din familii de surzi la intrarea în grădiniţă sau în clasa întâi aceste diferenţe sunt deosebit de semnificative.sau să se joace. Prin folosirea limbajului gestual părinţii surzi pot să spună sau să citească poveşti la copilul lor. să poarte proteză cu toate că nu are resturi auditive utilizabile pentru vorbire. copilul surd va fi tratat ca pacient care are nevoie de medici orelişti care să stabilească cauza pierderii auzului şi să recomande proteze sau operaţii. la viaţă. fapt semnalat nu numai de numeroşi cercetători ci şi de practica şcolilor de surzi. Treptat. Astfel. copiii surzi se dezvoltă la fel ca şi alţi copii auzitori de aceeaşi vârstă.. sunt angajaţi sub nivelul lor de pregătire şi sunt consideraţi inferiori din cauză că nu aud şi nu pot vorbi inteligibil. la o stare de nervozitate. părinţii surzi trebuie să aibă încredere în ei şi în valorile lumii surzilor. interacţiunile dintre părinţii surzi şi copiii lor surzi explică de ce aceşti copii au rezultate mai bune decât alţi copii surzi din familiile de auzitori în toate domeniile sociale. cu căutări în antecedente pentru a găsi o cauză ce ar fi putut determina apariţia surdităţii la copil. de audiologi care să măsoare şi să stabilească pierderea de auz. ei au nevoie de sfaturi competente pe care le găsesc extrem de rar. ca pe o fiinţă normală care nu aude dar care se poate realiza plenar într-o societate a auzitorilor. Popa. de logopezi care să dezvolte cât mai 102 . Prin urmare. Pe parcurs. la educaţie la un viitor. M) ş. Prin urmare. Cel mai adeseori. ei au o educaţie rudimentară. inferioritate. părinţii surzi se confruntă cu obstacole considerabile. La naşterea unui astfel de copil părinţii trec prin cîteva faze de la şocul provocat la aflarea diagnosticului. Copilul surd într-o familie de auzitori Datele din literature de specialitate sunt unanim de accord că peste 90% dintre copiii surzi provin din familii de auzitori. se ajunge la acceptarea copilului surd ca o fiinţă ce trebuie tratată la fel ca orice copil ce are dreptul la dragoste. să nu folosească limbajul gestual deoarece s-ar frîna formarea limbajului verbal. cu toate că unele studii (Stănică. li-se recomandă să facă operaţie de implant cohlear la copil deşi aceasta nu ar îmbunătăţi auzul. etc. sub capacitatea lor. frustrare. cu acuzaţii la adresa personalului medical. mediul vizual şi limbajul. cînd apar probleme legate de sănătatea sau de instruirea copilului. Surzii pot să practice numeroase profesii şi să ofere o imagine pozitivă despre colectivitatea lor. Pe parcursul creşterii copilului. să vadă pe copilul lor surd într-o lumină pozitivă.a. lingvistice sau academice.

pe baza limbajului gestual. Despre folosirea limbajului gestual ca primă limbă în educaţia persoanelor surde Putem considera că limbajul gestual este limbajul matern al copiilor surzi din toate ţările. fără să rămână in urmă la celelalte materii. elevii să fie instruiţi exclusiv în limba engleză. Pentru a beneficia de această lege nu are importanţă ce limbă vorbesc părinţii ci ce limbaj foloseşte copilul (H.dezvoltarea capacităţii lui cognitive . Astfel. se acordă atenţie predării istoriei şi culturii americane în scopul învăţării limbii engleze pentru ca. Nu punem la îndoială necesitatea unor astfel de servicii dar aceşri părinţi ar trebui să ştie că există şi părinţi surzi care-şi cresc mai bine copiii lor surzi fără aceste multe şi costisitoare servicii puse în balanţă cu rezultatele realizării şcolare şi ale dezvoltării psihice. acestea se transferă la învăţarea celui de al doilea limbaj pe care îl pot învăţa cu mai multă uşurinţă. abordarea învăţării limbajului verbal ca a doua limbă. El este singurul limbaj care poate fi învăţat în mod natural. Totuşi. copiii surzi vor rămâne dezavantajaţi în privinţa asimilării limbajului verbal. mai târziu. este generator de noi semne. materiile şcolare sunt predate folosind limbajul primar al copilului la istorie. Kannapell. deoarece forma lui scrisă implică reprezentarea sunetelor pe care copiii surzi poate că nu le-au auzit niciodată.Mahshie. .Lane.1995). Cred că nu surprinde pe nimeni faptul că elevii sunt mai bine educaţi într-un limbaj pe care îl cunosc bine. cu uşurinţa cu care se învaţă limbajul matern de către copilul auzitor.1989). după părerea noastră. copilul surd ar putea să înveţe limbajul verbal. De asemenea. poate fi folosit ca mijloc de obţinere a informaţiilor şi ca instrument de comunicare între surzi. Pornind de la această ipoteză Guvernul american a adoptat în 1965 „Legea educaţiei bilinguale” care acordă finanţare diverselor activităţi care promovează folosirea limbajelor minoritare în şcoli. . Acest obiectiv poate fi realizat prin: . poate să ofere cea mai bună şansă copilului surd pentru ca acesta să reuşească să asimileze limbajul verbal. „Legea drepturilor civile” a obligat şcolile să ofere şanse egale de educaţie copiilor care nu au limba engleză ca limbă maternă. fiind cel mai bun model de limbaj care inclus în cadrul limitelor biologice ale acestora.formarea accelerată a unei imagini sănătoase despre sine a elevului . (S. Cu toate aceste aspecte pozitive.mult posibil comunicarea verbală şi de profesori specializaţi să lucreze cu copii handicapaţi. În plus. 103 .1996).crearea unei punţi între cunoştinţele culturale şi lingvistice ale elevului . pentru a înlătura bariera de limbaj din calea educaţiei lor. el este guvernat de reguli gramaticale vizuale. Deoarece limbajul gestual este un limbaj natural. Instruirea biculturală şi bilinguală (sau instruirea bi-bi) poate include câteva componente. cultură şi la disciplinele legate de arta limbajului. chiar dacă sunt fluenţi în folosirea limbajului gestual. pe baza limbajului gestual şi a moştenirii culturale proprii. Prin urmare.N. fapt menţionat şi de alţi autori (B. Abia după ce au suficiente priceperi în acest prim limbaj.

Spre deosebire de alte limbaje minoritare. conchide autorul citat.Willig. mai buni la analizarea structurii propoziţiei şi la descoperirea regulilor în general.formarea deprinderilor de citire şi a celor expresive în limba naţională a elevului. competenţei lor lingvistice în limba lor maternă.Lambert. mai mult.au ajuns la rezultate similare. Alte studii au constatat că elevii auzitori bilinguali sunt superiori celor monolinguali în ceea ce priveşte realizarea sarcinilor cognitive. Lane consideră că rezultatele teoretice şi practice obţinute în cazul elevilor auzitori minoritari pot fi aplicate şi asupra copiilor surzi. că performanţele nu se datorează pur şi simplu fluenţei în limbajul verbal al copiilor minoritari în propriul limbaj ci. În 1974 Congresul SUA a analizat din nou „Legea şsnselor egale la educaţie” şi a pus accent pe educaţia biculturală. 1991). cerînd autorităţilor din educaţie să-i informeze pe profesori în legătură cu problemele culturale speciale ale copiilor cu limbaj minoritar. Cercetările lui A.Reynolds. limbajul gestual nu poate fi înlocuit de nici un limbaj verbal. 1986.). ştiinţe sociale. în timp ce folosirea limbajului elevilor minoritari le dă acces spre informaţii şi le dezvoltă competenţa în a doua limbă.Hakuta. sunt mai flexibili sub aspect cognitiv. A. Ei au constatat. Actualmente. mai sensibili la relaţiile semantice între cuvinte. 1991 ş. Din cele expuse mai sus rezultă implicaţiile pentru cei mai mulţi elevi surzi care trebuie să înveţe limbajul verbal ca a doua limbă. Limba de predare în clasă trebuie să fie la început limbajul gestual până la formarea priceperilor lingvistice şi a cunoştinţelor de bază legate de limbajul gestual. mai creativi în rezolvarea de probleme (K. Hoover şi Calfee. W. încorporarea culturii lor contribuie la crearea unei atitudini pozitive faţă de propria identitate şi faţă de şcoală iar toate acestea sporesc performanţa şcolară. atitudinea faţă de sine şi faţă de şcoală. dar toate au realizat că cu cât este mai mare încorporarea limbajului şi culturii elevilor minoritari în programa şcolară cu atât este mai semnificativ succesul acestor elevi (Cummings şi Swain. Cu toate că nu s-au efectuat cercetări legate de bilingualismul copiilor surzi. 1977.. să-i pregătească pe profesori în predarea limbii naţionale ca a doua limbă şi să angajeze instructori din rândul aceluiaşi grup minoritar de unde provin elevii. Alte studii efectuate în SUA asupra copiilor hispanici (Mace-Matluch. În cei peste 100 de ani de folosire a limbajului verbaloral şi a diverselor sisteme artificiale de codificare manuală a limbajului nu s-a ajuns la realizarea succesului şcolar şi nici la performanţa scontată în limbajul oral.a. nu sunt necesare astfel de cercetări în cazul elevilor surzi. Astfel. care să faciliteze apoi învăţarea limbajului verbal. (1985) au arătat că favorizarea educaţiei bilinguale a copiilor minoritari a dus la rezultate superioare la probele de citire. sistemul de educaţie bilinguală modernă care se aplică în 104 . mai capabili să reorganizeze situaţiile perceptive. 1986). matematică. ascultare. în plus. Mai mult. competenţe lingvistice. În acest domeniu s-au efectuat numeroase cercetări. 1984 ) sau în Canada asupra copiilor proveniţi din Rusia (Swain şi Lapkin. H.

Suedia. Ca orice nou proces. o abordare raţională a predării limbajului verbal ca a doua limbă pentru utilizatorii de limbaj gestual poate începe cu o analiză prin opoziţie a gramaticii celor două limbaje. să se corecteze neajunsurile. să se experimenteze. În fine. De pildă. Desigur. Profesorii trebuie să fie pregătiţi să abordeze teme noi. aceşti profesori surzi trebuie să cunoască bine structura limbajului gestual. care solicită 105 . obiecte noi de învăţământ. Poate că dacă atât profesorii cât şi elevii surzi vor fi fluenţi în folosirea limbajului gestual. Eşecul educaţiei surzilor. părinţii lor şi profesioniştii din domeniu nu mai poate fi tolerat. toţi profesorii auzitori trebuie să cunoască bine limbajul gestual dacă vor să lucreze în şcolile pentru surzi. Opoziţia manifestată de profesorii auzitori faţă de limbajul gestual a dat naştere la crearea şi răspândirea unor sisteme artificiale de codificare manuală a limbajului verbal care presupun nu numai „împrumutarea” semnelor din limbajul gestual şi folosirea lor în ordinea cuvintelor din limbajul verbal ci şi inventarea de semne care să ofere o „potrivire vizuală” cu structura gramaticală a limbajului verbal. nu va mai fi nevoie de clase cu efective reduse de elevi. Nici în prezent nu s-a ajuns ca profesioniştii sau oficialii din învăţământul special să-i accepte pe surzi ca aparţinând unei minorităţi lingvistice. Noi trăim acum într-o lume a tehnologiei informaţiei tot mai complexă. Însă. unde studierea limbajului gestual să nu fie plasată pe ultimul loc. cursuri. principiile care stau la baza lui comparativ cu limbajul verbal. De asemenea. Angajarea de profesori surzi poate fi o resursă valoroasă pentru colegii lor auzitori şi ca modele de roluri pentru elevii surzi. trebuie să se elaboreze manuale. Educaţie bilinguală ar putea reduce abandonul şcolar şi a şomajului la tinerii absolvenţi surzi. Limbajul gestual ca limbaj minoritar poate fi folosit ca resursă ce trebuie cultivată şi promovată nu numai ca auxiliar cum se procedează astăzi în şcolile noastre. trebuie să existe o fază de dezvoltare. succesul ce s-ar putea obţine prin aplicarea educaţiei bilinguale la copiii surzi nu va veni în mod automat doar prin schimbarea orientării sistemului de învăţământ spre limbajul gestual. în care să se conceapă metode şi materiale noi. a dovedit că elevii surzi au obţinut o îmbunătăţire atât a performanţelor şcolare cât şi a cunoaşterii limbajului verbal. În această situaţie vom rămâne cu perspectiva că copiii surzi vor trebui să achiziţioneze limbajul gestual în mod natural. deoarece surzii nu vor putea să audă limbajul conversaţional şi nici pe cel care asigură succesul şcolar. să-şi dezvolte cultura în limbaj gestual şi să studieze limba majoritară pe fundaţia pusă de limbajul gestual. determinat de mai mulţi factori. limbajul verbal nu va putea niciodată să înlocuiască total limbajul gestual ca limbaj de instruire. diverse materiale care să permită elevului surd să studieze limbajul gestual aşa cum fac elevii auzitori cu limbajul lor matern. Desigur. cu care se confruntă copiii surzi. De asemenea. luarea unui limbaj vizual natural şi crearea unui sistem artificial care îşi propune să reprezinte limbajul verbal natural pe cale vizuală nu poate să îmbunătăţeacsă fluenţa în limbajul oral şi nici competenţa lingvistică a elevilor surzi.

ca instrument principal de comunicare al surzilor. cel puţin în principiu. după ce copilul a pornit-o pe drumul progresului în vorbirea orală. să poată vorbi şi să fie egali cu auzitorii. metoda comunicării totale a constat în folosirea preponderentă a limbajului oral însoţit de un anumit volum de semne. a început să fie exclus din şcolile pentru surzii din Europa şi din Statele Unite. Sub influenţa mişcării integraţioniste. astfel că foarte puţini dintre surzii care au învăţat limbajul gestual la o vârstă mai înaintată posedă competenţa şi fluenţa în limbajul gestual ca şi surzii care au început să folosească acest limbaj încă de la naştere. Toate eforturile s-au îndreptat spre a-l face pe surd să înveţe să înţeleagă limbajul verbal şi să vorbească. a avut consecinţe dezastruoase în cazul copiilor cu surditate gravă din ţările din Vestul Europei. Se cunoaşte că există o penalizare dacă se întârzie cu învăţarea limbajului gestual la o vârstă mai mică. a putea să vorbeşti oral. s-a diminuat numărul şcolilor speciale cu internat în mai multe ţări. ca adulţi. Vor dispare multe locuri de muncă accesibile odinioară surzilor cu pregătire slabă. aceste eforturi devenind o obsesie a cadrelor didactice până spre sfârşitul anilor 1970. comunitatea surzilor este de părere că a fi supus la o activitate extensivă de învăţare a limbajului verbal este o experienţă destul de stressantă pentru elevul surd. însă. 6 Competenţa lingvistică în limbajul gestual şi verbal Se cunoaşte că în cursul secolului al XIX-lea limbajul gestual. În practică. Acest curent al mainstreamingului. Desigur.ca locurile de muncă viitoare să fie ocupate de persoane cu pregătire şcolară cel puţin la nivel de liceu. să nu mai fie „persoane cu disabilităţi”. Din contră. este foarte util pentru integrarea în societatea majoritară dar nu este întotdeauna posibil. cu toate că este abia la început în cazul şcolilor pentru surzi din ţara noastră. înteligibil. folosirea tuturor mijloacelor de comunicare în activitatea de predare-ascultare. când s-a acceptat limbajul gesturilor în aceste şcoli. Limbajul gestual ar putea fi învăţat mai târziu. Profesorii şi mulţi părinţi care au copii surzi sunt convinşi de nevoia copiilor lor de a învăţa limbajul verbal astfel încât. de educare a copiilor cu disabilităţi în şcolile ordinare. ea fiind. 106 . Noua societate cere ca educaţia surzilor să fie reconceptualizată şi restructurată sau învăţămntul special să se dovedească destul de adaptativ pentru a satisface necesităţile de educaţie ale acestui grup minoritar şi cultural deosebit. Adeseori li se spune părinţilor cu copii surzi că aceştia nu trebuie să înveţe prea devreme limbajul gestual deoarece este mai uşor de învăţat decât limbajul verbal şi ar putea să devină o piedică în calea învăţării acestuia din urmă. Astfel comunicarea totală a luat locul oralismului. Curs nr.

un fel de „Esperanto”. nu putem vorbi de existenţa unui limbaj gestual internaţional propriu-zis ci de limbaje naţionale cu elemente de internaţionalitate. Orice primă limbă este mai uşor de învăţat. acest lucru se poate realiza doar între participanţii din diferite ţări care se întâlnesc adesea la conferinţe internaţionale şi îşi formează un limbaj „esperanto” gestual. cu atât va fi mai uşor pentru el să–şi folosească gesturile într-un mod cât mai personalizat. El este incomparabil mai uşor de învăţat decât limbajul verbal care nu poate fi auzit. se poate ajunge la conturarea unui limbaj gestual naţional uniform pentru toate regiunile tării. particularităţi temperamentale şi de personalitate în executarea gesturilor. li se reaminteşte mereu surzilor să folosească vocea. în special de cei care au pătruns mai târziu în colectivitatea surzilor. aşa cum limbajul unei persoane care provine dintr-o anumită regiune prezintă unele variaţii regionale. Aceste atribute psihice. Oricum.Ideea că limbajul gestual este uşor de învăţat este promovată chiar de unii surzi. al persoanelor care se bazează pe vedere în viaţa cotidiană. deoarece este o limbă naturală pentru cel care o învaţă într-un mediu favorabil. la aceste intâlniri 107 . Însă. cu atingerea unor obiectve imediate. Într-adevăr. În scopul facilitării comunicării între participanţii din diferite ţări la conferinţe internaţionale unde se foloseşte limbajul gestual. Conform unei convenţii unanim acceptate. De aici s-a ajuns la ideea educaţiei bilinguale pentru surzi. dar nu este clar cum vor interacţiona cele două limbaje în educaţia surzilor. Extrapolând. Învăţarea limbajului gestual pare să fie uşoară pentru surzi nu din cauză că este simplu. al proporţiilor dintre diferitele părţi ale corpului. deoarece este un semn de inferioritate dacă se bazează numai pe limbajul gestual fără voce. Diferenţe personalizate Aşa cum oamenii sunt diferiţi sub aspect fizic. Aprecierea greşită a fluenţei „elevilor pe termen scurt” ar duce la părerea că limbajul gestual este un limbaj simplu. putem afirma că se poate contura un "limbaj internaţional" comun pentru cei care folosesc aceeaşi limbă (de ex. fizice şi psihologice vor influenţa în mare masură expresivitatea gestului. Astfel. care nu constituie abateri de la normele limbii literare. comitetul pentru limbajul gestual de la nivelul Federaţiei Mondiale a Surzilor a elaborat mai multe ediţii ale limbajului gestual internaţional „Gestuno”. într-o perioadă aşa de scurtă surzii sau auzitorii pot să stabilească o comunicare utilă. Pe parcursul dezvoltării spre viaţa de adult. există unele diferenţe regionale în execuţia şi forma gesturilor. degetelor. Cu cât un gesticulator devine mai familiarizat cu modul lor de executare. în timp. care nu pot fi depăşite decât printr-o comunicare gestuală cu cât mai multe persoane provenind din regiuni diferite. dar aceasta nu asigură fluenţa şi competenţa în limbajul gestual. engleza sau franceza) în diferite ţări. ci fiindcă el este un limbaj natural al surzilor. Unii afirmă că acest limbaj poate fi învăţat în 2 ani sau chiar în 6 luni. De asemenea. ei au nivele diferite de dexteritate ale mâinilor.

Diacikov. reprezentată de mişcarea degetului index sub buza de jos.. Totuşi.(T. limbajul gestual şi identitatea de sine a persoanei surde sunt inseparabile. 1957) ceea ce conferă acestui limbaj o universalitate relativă.B. care n-a putut fi depăşită de nici o limbă.. În limba română.Schildroth. cercetarea comparativă a gesturilor a depistat circa 900 de gesturi comune mai multor limbaje gestuale naţionale (A. împreună. Aşa este cazul cu numele propriu al ţărilor de unde provin surzii. Însă. R. surzii fiind ceea ce vorbesc.a. Asemănări şi deosebiri între limbajul gestual si cel verbal Literatura se specialitate ne-a relevat că vocabularul unei limbi dezvoltate cuprinde sute de mii de unităţi lexicale. fiecare limbaj gestual fiind diferit de la o ţară la alta şi impregnat cu elementele culturale specifice fiecărei ţări. şi limbajul gestual a evoluat atât idiosincretic cât şi idiomatic în general dar şi în familiile de surzi în trecerea lui de la o generaţie la alta. De exemplu. iar cel mai dezvoltat limbaj gestual nu depăşeşte 7000 de unităţi gestuale.internaţionale se foloseşte limba engleză în comunicarea scrisă iar în cea orală. A.. 1992).a pune plugul înaintea boilor”ş. când utilizăm termenul de . de la o şcoală la alta sau de la o regiune la alta dându-i chiar o “culoare locală” limbajului din ţara respectivă. De asemenea. între limbajul gestual şi cultura naţională a unei ţări există o strânsă legătură.a.Rawlings. cu comunitatea de surzi nu este suficient să se cunoască dicţionarul gestual. care are forma unei mingi de rugbi sau pentru „Rusia”.vânt la pupa”. .expresie figurată” avem în minte mai multe cuvinte care.N. Aşa este cazul pentru „România”.. Pentru a comunica cu o persoană surdă.Penilla. Rezultă că limbajul gesturilor este de 75-100 de ori mai sărac decât limbajul verbal (A. 2003). în sensul influenţării acestui limbaj cu bogăţia mai mare a vocabularului acestuia. inclusiv Esperanto. limbajul gestual internaţional. trecând astfel în uz internaţional. Sunt necesare cunoştinţe mult mai largi despre tot ce este legat de persoana surdă şi în special de un contact permanent cu această colectivitate în toate ipostazele vieţii sale. cu introducerea de neologisme ş. În timp.Allen. Încercând să trecem în exprimăm acest tip de expresii 108 . De asemenea. exprimă o singură idee.a face lucrurile pe dos”. Ca toate limbajele vii.. pentru cele 56568 de cuvinte din „Dicţionarul limbii române moderne” s-a constatat că există 2250 de gesturi corespunzătoare (I. cu membrii famliei sale. În acest fel se face apel la sensul figurat al cuvintelor. Aceste gesturi au fost considerate preferabile şi mai corecte sub aspect cultural şi politic de surzii respectivi. nu putem vorbi de un limbaj internaţional al gesturilor.R.Drăguţoiu.I.expresie” sau .F.L. cum ar fi . unele gesturi folosite pe plan naţional au căpătat o circulaţie internaţională prin folosirea lor mai frecventă.Taylor. Limbajul pe care îl foloseşte o persoană surdă se află in inima identităţii sale culturale şi de aceea există o luptă permanentă de păstrare şi de dezvoltare a acestui limbaj de către colectivitatea de surzi. A.a profita de condiţii favorabile” a avea . .1989)..

Acest fapt ne determină să credem că limbajul gestual are un caracter foarte expresiv. imperfectă a expresiilor idiomatice. în special cea colocvială. În limbajul gestual finlandez se cunosc cel puţin 11 moduri în care pot fi create gesturi noi ( Riita Vivolin-Karen şi Kaisa Alanne. Aşa cum au evidenţiat mai mulţi autori. limbajul gesturilor poate să redea expresii metaforice care aparţin influenţei culturale a limbajului verbal. în funcţie de educaţia primită. de profunzimea ei. Un alt exemplu este cel de .. a publicităţii ş. prin deplasarea semnului în apropierea inimii se poate obţine o metaforă . Cu toate acestea. Surzii consideră că limba română este imagistică în ansamblul ei..a.. astfel că expresiile din limba română pot avea un sens total diferit de cel exprimat în limbajul gestual dacă sunt traduse literal.acest om este un vulpoi” care semnifică faptul că este un . Putem afirma că surzii sunt cel puţin bi-culturali. persoanele surde se ataşează de sensul literal al cuvintelor ce compun o expresie şi nu înţeleg ideea generală ce decurge decât după mai multe explicaţii. care este un semn iconic.. pe care le amintim mai jos: 109 .om şiret” nu că omul este un vulpoi (animal) dacă se ia inţelesul .a deschide fereastra sufletului. In orice ţară surzii se află într-o situaţie particulară. Limba română este foatre bogată în imagini. . de anturajul în care se învârte persoana surdă.ad literam”. Crearea de gesturi noi Prin gesturi noi înţelegem acele semne care au fost create în cursul comunicării gestuale referitoare la acele obiecte care nu aveau în acel moment un semn folosit în mod obişnuit sau gesticulatorul nu-l cunoştea şi care s-a stabilizat mai târziu intrând în uzul general. Gesturile unice nu se pot traduce în limba română decât printr-o perifrază. de momentul apariţiei surdităţii.. de influenţa mijloacelor mass-media. în general.prescurtare semnificativă” conferă capacitatea de rezumare într-un gest a unei idei mult mai complexe exprimate în limbajul verbal. a spiritului. cuvintele fiind folosite cu un sens diferit de cel general cunoscut. Ei posedă propria cultură dar aceasta este impregnată în egală măsură cu elemente ale culturii majoritare în diferite grade. acest tip de . figurat şi idiomatic în acelaşi timp. 2004). Combinarea acestor trei caracteristici poate să redea o reprezentare delicată şi. deoarece folosesc o limbă minoritară când limba majoritară este diferită. Anne Ducros şi Thea Nougaro au arătat că...în limbajul gestual românesc. constatăm că acest termen nu se potriveşte întrutotul. De ex. Acestea reprezintă funcţia poetică şi creatoare a limbii. limbajul gestual este un limbaj vizual deoarece semnele sunt motivate prin iconicitatea lor şi nu numai. Modalitatea în care sunt formate aceste expresii diferă considerabil. Mâinile reproduc forma cadrului ferestrei şi mişcarea realizată de deschiderea ei. într-o cercetare efectuată în 1997. Ca şi în limba română. De pildă. în general. Însă procesul creării diferitelor metafore ne arată că nu toate imaginile pot fi transpuse.fereastră”..

De obicei. de exemplu.crearea de gesturi prin abreviere. cum ar fi cele referitoare la zilele săptămânii..hetero”. . proiect. cum ar fi gestul . . de ex. prin adăugarea sau scăderea unui element din gestul iniţial.cip” etc. gesturile care denumesc ţări şi oraşe din alte ţări. a se spăla.telefon mobil”. Astfel de împrumuturi sunt. De ex. . tactică.crearea de gesturi prin încorporare.. Iniţial.. se referă la crearea de gesturi compuse prin combinarea a două sau cel mult trei gesturi care descriu cuvinte împrumutate din limbajul verbal. De ex. preţuri sau ore incluse în orientarea. . se referă la toate semnele iniţializate. De ex. Aici pot fi adăugate numere şi gesturi care exprimă numere referitoare la clădiri. Fenomenul este similar şi pentru alte obiecte cum ar fi . când a apărut telefonul celular. sistem.crearea de gesturi prin conversiune. inginer. nu exista un gest fixat pentru el dar nici în dicţionar nu era menţionat. combinaţii. prosop. 110 ..internet”. Gesturile care au fost împrumutate din alte limbaje gestuale şi a căror formă s-a schimbat parţial sunt aşa numitele .laptop”. Treptat.Zboară cu un aeroplan”. .crearea de gesturi prin împrumuturi. . În momentul când aceste gesturi noi se schimbă în gesturi fixate.: a plănui – tehnologie.crearea de gesturi prin parafrazarea unei explicaţii.gesturile polisintetice.crearea de gesturi prin lărgirea semnificaţiei gesturilor existente. Pronunţarea acestor cuvinte confirmă semnificaţia gestului.crearea de gesturi prin derivare.:(. acest gest se schimbă într-un gest fixat şi adesea este iniţiată o pronunţare a cuvântului din limbajul verbal.. ele pot funcţiona ca o componentă a unui gest compus sau ca gest independent. De ex. constă în formarea unui gest nou prin schimbarea formei celui existent.. create prin procedeul metaforei. moduri de funcţionare sau de manevrare. .. telefon cu text. Se mai cunosc acele împrumuturi prin translaţie. Semnificaţiile diferite ale acestor gesturi se pot citi de pe buzele gesticulatorului ale cărui gesturi urmează pronunţarea cuvintelor care pot fi cititi de pe buzele lui.. . Astfel de gesturi descriu forme..a se şterge. mişcarea sau locul de articulare al gestului. .. Un împrumut complet adaptat din alt limbaj gestual este numit împrumut general. etc. adesea împrumuturile prin translaţie efectuate în limbajul gestual sunt împrumuturi din limbajul verbal.împrumuturi speciale”. un gest care descrie cum este ţinut un telefon celular la ureche în cursul unui apel. . din alte limbi sau din alte limbaje gestuale se numeşte împrumutare prin citare....: . formate prin translaţia cuvântului sau gestului din limbajul sursă în limbajul ţintă astfel încât structura limbajului sursă este menţinută. desemnează o schimbare adusă unui gest care acţionează ca predicat polisintetic pentru a forma un substantiv.: computer.a construi-constructor (prin adăugarea semnului de persoană la verb). De ex. mărimi.Întoarce cheia în broască”).

acceptăm diversele schimbări privind ordinea cuvintelor în propoziţie. de ex. care este principalul mijloc de comunicare al persoanelor cu surditate profundă. unele fiind vizibile. Prin această schimbare sau cristalizare. Din cauza insuficientei cunoaşteri a regulilor gramaticale ale limbajului gestual şi a modalităţilor specifice de redare pe cale vizuală a informaţiei. care au evidenţiat complexitatea acestui limbaj. ceea ce nu este acceptat de comunitatea surzilor. Din acest motiv.crearea de gesturi prin dactilarea unui cuvânt în ansamblul lui astfel încât dactilarea schimbă sau cristalizează un gest nou. Acest limbaj bogat şi complex este visual.a. 7 Clasificarea gesturilor. se numeşte terming. elementele spaţiale. diferită de cea cu care suntem obişnuiţi. Iconicitatea gesturilor Ce este un gest şi care sunt elementele lui Când învăţăm o limbă străină. compact-disc.. el a evoluat într-o direcţie vizuală.dischetă.Limbajele gestuale sunt formate din gesturi/semne care.împrumutarea de gesturi din limbajul verbal pentru denumiri profesionale cum ar fi. Relaţia limbajului mimico-gestual cu cu gândirea. principiile lui de formare. ca urmare a cercetărilor efectuate de tot mai mulţi lingvişti. 111 . Gesturile au fost comparate cu cuvintele din limbajele verbale.. a persistat convingerea că limbajul gestual este un limbaj inferior. atunci când sunt combinate. prin intermediul limbajului gestual. Curs nr.: TAXI. De ex. chiar dacă sunt diferite de limba noastră maternă. formează propoziţii şi fraze. pentru a forma mesaje similare cu o telegramă. se pare că auzitorii nu acceptă cu uşurinţă regulile gramaticale specifice limbajului gestual. mişcarea. modalităţile de redare a categoriilor gramaticale specifice acelei limbi. care a evoluat de a lungul vremii şi a devenit un sistem de comunicare esenţial şi valoros pentru aceşti oameni. . gestual şi spaţial. În ultimii ani această atitudine s-a schimbat. este constituită din o combinaţie de mijloace cum ar fi expresia facială şi corporală. iar regulile sale de combinare a gesturilor se adresează în primul rând vederii. De cele mai multe ori se preferă să se folosească acest limbaj cu ordinea aranjării gesturilor proprie limbajului verbal. Aceste semne sunt formate de diferite părţi ale corpului. care combină la întâmplare gesturile şi mimica. În ceea ce priveşte limbajul gestual. folosirea spaţiului de gesticulare şi gesturi. la fel ca şi în limbajul sonor. mişcarea degetelor se poate schimba şi o parte din dactilare poate fi omisă. . caracteristicile manuale şi nonmanuale componente ş. Informaţia transmisă pe cale vizuală. etc. gestul este format din două litere lae aşa-numitului alfabet manual vechi (T şi X). ele având aceleaşi sarcini ca şi cuvintele în limbajele sonore.

Abia după 1960 s-a schimbat această atitudine. El are un set bine organizat de simboluri şi de reguli folosite pentru a comunica informaţii. De pildă. care le analizează. nu. Cu toate că unele gesturi sunt standardizate. aceste variaţii sunt considerate normale. plămânii şi buzele conlucrează la emiterea sunetelor. între zone geografice (in zonele meridionale faţă de cele nordice)0. transmit mesaje la creier. imaginea vizuală oferită de această origine constituind o legătură între formarea gestului şi semnificaţia lui.altele. Aşa cum un cuvânt poate avea diferite semnificaţii în context. Wald. Prin urmare. pentru a reda sensuri sau nuanţe diferite. Într-adevăr.a. sentimente. Când acest lanţ complex funcţionează normal. corzile vocale. 1973). aşa şi un gest poate fi realizat în mai multe variante. imitative şi transparente”. Această diferenţă a produs timp de sute de ani confuzii în mintea celor care au intrat în contact cu limbajul folosit de surzi. le interpretează şi formulează un răspuns.gesturi întâmplătoare. Dar nu este posibil întotdeauna să oferim explicaţii ştiinţifice cu privire la legătura dintre gest şi originea lui. unele 112 . un sistem de comunicare brut şi primitiv. Clasificarea gesturilor Multă vreme limbajul gestual a fost considerat inferior limbajului verbal. Între anumite limite. sau chiar între persoane din aceeaşi zonă dar care au particularităţi temperamentale diferite ş. prin intermediul vederii. idei. De multe ori. mai ales când limbajul gestual a putut fi studiat cu ajutorul video-casetelor. S-a observat un interes din partea auzitorilor faţă de originea gesturilor. Gesturile înseşi constituie numai o parte a informaţiei vizuale. un limbaj bazat pe vedere va funcţiona în mod diferit de cel sonor. elementele care poartă informaţia esenţială diferă puţin în funcţie de vârsta celor care folosesc limbajul gestual (de ex. Astfel de combinaţii de gesturi au loc în conformitate cu structurile gramaticale ale fiecărui limbaj gestual. aşa cum limbajul verbal nu este o colecţie de onomatopee. cunoaşterea acestei origini facilitează asimilarea gesturilor. de semne sau de mişcări mimice şi pantomimice. Desigur. Aceştia au respins limbajul gestual ca fiind . În cazul limbajelor gestuale participă părţile vizibile ale corpului care. este important nu numai să se înveţe cum se execută corect gesturile ci şi să-i înţelegem pe surzi şi să apreciem bogăţia şi varietatea limbajului lor. la fel şi limbajul gestual nu este o colecţie de iconograme. limba. Însă. comunicarea verbală decurge ca un proces natural şi fără efort.. un limbaj ireal. Mişcările acestora sunt trimise spre zonele receptive din creier. între copii şi adulţi). putem afirma că limbajul gestual nu este o simplă colecţie de gesturi. în zona percepţiei vizuale. Unele teorii au sugerat că primele încercări ale fiinţelor umane de a vorbi au fost onomatopeice (L. unde acestea sunt interpretate şi se elaborează un răspuns. un înlocuitor sărac al acestuia până la primele studii lingvistice efectuate de William Stokoe (1964). Pe baza cercetărilor efectuate de mai mulţi autori.

cine?”).. indicatoare. aşa şi în limbajul gestual pot exista grade diferite de apropiere de obiectul reprezentat. tubular. Alte gesturi prezintă doar o idee vizuală a semnificaţiei obiectului.. Un al treilea grup de gesturi este complet codificat şi nu oferă nici un indiciu vizual (de ex..ibric”-.. index si mijlociu. sertar -. Dacă gesturile ar fi numai pictoriale. automobil -. gâscă. cărare. formele sau ideile autorului.a bea”). putând fi recunoscute cu oarecare dificultate (de ex. perete. care se duc la buye si imita macaitul ratei)... 2) semne artificiale (pentru întuneric. Aşa cum în artă se pot recunoaşte imaginile. Alte gesturi sunt translucide. Dimitrie. având o asemănare trecătoare cu acesta sau pot fi atât de abstracte fără a avea nimic comun cu obiectul.. a elaborat o interesantă şi originală sinteză a diverselor sistematizări ale comunicării gestuale astfel: I... b) Se imită apucarea şi manevrarea obiectului (cană -. ţigară -.a tăia cu foarfeca”. În cazul gesturilor abstracte putem remarca lipsa oricărei legături cu obiectul reprezentat. iconic spre abstract. 1) semne (gesturi) naturale (care sunt legate de obiect prin însăşi aspectul lor).. casă. Aceste trei modalităţi de creare a gesturilor sunt foarte diferite încât cu greu pot să contribuie la crearea vocabularului de gesturi. .a fuma”. Acestea implică o convenţionalitate mai mare.a deschide un sertar”. În comunicarea mimico-gestulă surzii se pot folosi de mai multe categorii de semne sau gesturi: naturale.. Când se cunoaşte semnificaţia.gesturi au o legătură mai strânsă cu reprezentările obiectelor descrise. gesturile putând fi percepute vizual pe o scară mergând de la pictorial. de exemplu semnul pentru casă. . fără valoare).petrol”-. care sugerează că ceva este redus. “negru”). Pe această bază gesturile pot fi grupate în gesturi transparente.a conduce un autoturism” etc).“are acoperiş”.a aprinde bricheta”. dar cele mai multe au doar legături tangenţiale cu acestea. mesajele ar putea fi înţelese fără dificultate şi nu ar mai fi nevoie de lecţii pentru a le învăţa.. cocoş. de aceea s-au creat clasificatori. Gesturile de origine pictorială sau iconică pot fi executate în trei feluri: a) degetele sau toată mâna imită conturul formei obiectului (afiş. devine clară legătura dintre formă şi sens.ieftin”. .“are creastă”. raţă – se imita macaitul ratei cu degetele mare.trecerea mâinii prin faţa ochilor în semnul de “este opac”. .foarfecă”-.. artificiale. . 3) dactilemele (semne digitale care imita mai mult sau mai putin literele alfabetului). de ex. 4) semne indicatoare (indicarea obiectelor care se află în câmpul vizual al celor care discută în timpul comunicării ).a turna din ibric”. card. . c) Mâna însăşi poate constitui un obiect sau o parte a lui.a alimenta o maşină cu petrol” etc. rotund etc).Rusticeanu (1935). care pot fi recunoscute uşor de începători (de ex.Gesturi naturale : Gesturi simple: 113 . brichetă -..se imită mersul legănat al gâştei.a bea”. obiect curbat.

indică fereastra ş. naştere etc. Gesturi convenţionale : Ele derivă din gesturile naturale precum şi din cele artificiale.a.a.a. aceeaşi valoare comunicativă.cireşe”: gestul pentru culoarea roşie şi scuiparea sâmburelui” ş. surzii nu le mai redau prin semnul mimico-gesticular. ferestrei. pentru a exprima naţionalitatea unei persoane ş. Gesturi compuse: .a. rezultă că 114 . d) Exprimă efectul: dă naştere unor grimase pentru acru.1) Gesturi demonstrative (indicative sau indicatoare): când obiectul se găseşte în câmpul vizual (arătarea cu degetul a obiectului respectiv. înţeapă. În stânsă legătură cu ambianţa comunicării şi conţinutul la care se referă...măgar” (se arată urechile mari cu ambele degete mari atingând urechile. derivate.m. amintesc de figurile obiectelor (desenul în aer a liniilor unei figure geomtrice.a. fermoar ş. a mânca.. a râde ş. De exemplu. celelalte degete fiind rasfirate) ş.. c) Materializarea modului de întrebuinţare: gesturile pentru degetar. oţet.a f) Exprimarea unei stări negative : gestul pentru orbire. lucrul la strung etc.). . . potcoavei. arată gulerul sau referindu-se la fereastră. Gesturile plastice sunt tot gesturi descriptive: corpul propriu serveşte pentru descriere (soldat. miere”. de exemplu. Semnele arbitare sînt adoptate pe baza înţelegerii (asentimentului) celor care le folosesc.d. .casa” (se indică acoperişul cu palmele în formă de unghi cu varful în sus)..a. Gesturile naturale şi cele indicatoare au. 4) Gesturi metodice: a) Partea considerată pentru întreg. cu degetele index si mijlociu duse la nivelul urechilor) . : pentru folosirea auxiliarului .. Sunt gesturi simbolice de ex. stelei etc. supă ş. a plânge. gesturile pentru pronume.m. ci prin cel indicator: referindu-se la cămaşă.. semnul pentru . unei situaţii a unei personae: gestul pentru deţinut. II.a fi” şi pentru tot ceea ce se include în noţiuni abstracte. surditate ş. Gesturi artificiale arbitare: care “nu sînt în legătură cu cea ce înseamnă”. că dacă obiectele asupra cărora se discută sunt în vecinătate. Dactilemele sunt socotite gesturi destinate să reprezinte vizibil fonemele. sinonime. Toate aceste gesturi pot să nu fie esenţiale pentru obiectul semnificat.ţânţar” : gestul pentru “zboară şi înţeapă”.d.a. gesturile pot acoperi în mod firesc aceleaşi necesităţi. gestul şi semnificaţia sunt identice: a bea. . Din studierea structurii şi dinamicii comunicării prin mimico-gesticulaţie. pentru raporturile spaţiale etc.). tutun. . Aşa se explică.tata”(semnul mustăţii răsucite). e) Determinarea exactă a locului : gestul pentru cravată. III. când se schiţează o acţiune sau o stare.mama” (se mângâie obrazul duios). a dormi. După acelaşi specialist gesturile mai pot fi: omonime. g)Exprimarea unei stări. .. nasture.) 2) Gesturi imitative. a inimii. de obicei..albină”: gestul pentru “zboară.iepure” (se imită urechile. 3) Gesturi descriptive.a. b) Materializarea modului de fabricare: împletirea ciorapilor. piper ş.

care relevă evoluţia limbajului mimico-gestual. Astfel. prin posibilităţile pe care le oferă de a fi folosit cu aceeaşi semnificaţie de către persoane din diverse ţări. tramvai. dar şi frecvenţa în cadrul ansamblului general al comunicării. De exemplu. care dispun de forţă fizică ieşită din comun sau au alte calităţi.aceasta beneficiază de o dezvoltare stadială. reuşeşte să se impună acel gest care înfăţişează obiectul în modul cel mai inteligibil. gesturile sunt inferioare cuvîntului. dar nu exprimă noţiuni de gen. în esenţă. ca: îmbrăcăminte.caracterul esperantist al gestului”. În cadrul colectivelor de surzi într-o şcoală. succesele care se obţin în abstractizarea şi generalizarea semnelor. 1972). El a împărţit gesturile în : a) descriptive şi b) plastice. Experienţa dovedeşte că. condiţionarea sporită pe care acesta o primeşte din partea limbajului verbal şi a gesturilor artificiale ale auzitorilor. urs. de obicei. Există totuşi situaţii. Prin semnificaţia lor. troleibuz. Gestul surdului are întotdeauna caracter situativ (situaţional). Această clasificare.. cei cu înfăţişare deosebit de plăcută. 2) semnifiatia nedefinită (deci nelimitata precis).Wundt. animale. Prezintă importanţă clasificarea specială care aparţine lui W. În clasificarea realizată de Gheilman (citat de C. reducerea frecvenţei (dar nu şi a valorii comunicative) a gesturilor naturale şi indicatoare. delimitării şi extinderii conţinutului pe care îl exprimă. transport. acestea sunt: 1) concretismul (specificul structural concret). gesturile naturale şi cele artificiale pot exprima în aceeaşi măsură concretismul 115 . nu diferă de cea în gesturi naturale şi artificiale (convenţionale). costum. Este un sistem complex de comunicare iar în acelaşi timp supus în permanenţă influenţelor integrării. În privinţa posibilităţilor precizării. concret (intuitiv). 4) relativa universalitate (asigurată de însăşi caracterul intuitiv al gestului Acestei trăsături i s-ar mai putea spune . iepure. educatorii sau elevii mai apropiaţi din şcoală (elevii care posedă un anumit prestigiu în faţa celorlalţi datorită rezultatelor la o anumită activitate: buni la învăţătură. cu ajutorul unuia şi acelaşi gest se pot exprima semnificaţii de tip substantival (nominal) şi verbal. componentele mimico-gesticulaţiei surzilor îşi schimbă nu numai posibilităţile valorii communicative. cal. în care se generalizează gestul la care recurg profesorii.Pufan. În funcţie de nivelul dezvoltării psihice al persoanei surde şi de bogăţia informaţională de care dispune. amplificării şi diversificării. la diferite activităţi sportive. Ele exprimă deci noţiuni de specie ca: palton. Trăsăturile gesturilor derivă din imaginile pe baza carora au fost create. pe baza cercetărilor întreprinse asupra surzilor de diverse vârste s-a constatat creşterea frecvenţei şi a valorii comunicative a gesturilor artificiale. pot coexista în comunicare doar la început mai multe gesturi pentru un obiect. căci după aceea se selecţionează şi se impune pentru toţi un singur gest. 3) paralelismul mimic (poate exista în cazul în care sunt mai multe gesturi pentru acelaşi obiect.

spre a spune prin gest “tată” schiţau sărutarea mâinii drepte (dosul palmei). Ca element al limbajului.5% au fost înlăturate sau au dobândit o nouă semnificaţie. Ca. Se constată că trăsăturile pe care le menţionează surdul în mimico-gesticulaţie. rol ele sunt. Gheilman a făcut o asemenea statistică. care vor deţine rol de simbol. De multe ori ele sînt considerate caracteristice pentru obiectele la care se referă.Flery a constatat. găsind că 75% din acele semne s-au păstrat şi se folosesc întocmai. În mimico-gesticulaţie. de asemenea. Nu numai din analiza trăsăturilor gesturilor dar şi a semnificaţiei lor rezultă. un număr de 32 (deci 45%) erau comune. Limba vorbită este deci mai bogată în denumiri (termeni) decât mimicogesticulaţia.5% şi-au modificat caracterul (putând totuşi să fie înţelese). din totalul trăsăturilor obiectului (ale imaginii lui) surdo-mutul selectează una sau un număr foarte restrâns. fiind subordonate structurii şi nivelului cunoaşterii. în legătură cu un obiect sau altul nu sunt întotdeauna cu necesitate caracteristice. Surzii din ţara noastră. iar 2. deci. duc mâna dreaptă cu palma în jos la frunte. obiectul nu e redat niciodată în totalitatea trăsăturilor sale. simbolul gestual devine în mod treptat factorul care asigură acumularea şi exprimarea experienţei legată de un anumit obiect sau de o întreagă categorie. surzii din timpul lui Flery. echivalente. deoarece include acelaşi conţinut limitat al gândirii. totodată ea oferă posibilităţi pentru diferenţieri mai multe şi mai precise în gândire. Obiectul este redus astfel la una sau câteva aspecte intuitive. Multe tradiţii şi obiceiuri care s-au schimbat au determinat modificări de aspect sau de semnificaţie la unele gesturi. Faptul că surzii din diferite ţări. 22. se folosesc de unele semne comune a fost observat de multă vreme. De exemplu. Surdo-pedagogul rus V. Gestul era legat de felul în care se manifesta atunci respectul copilului faţă de tată. apoi sub bărbie. că gândirea în imagini a surdului dispune de o evoluţie inferioară celei noţionalverbale. că există multe deosebiri între 116 .obiectelor. semnul mimico-gesticular deţine rol de integrator al experienţei senzorial-logice. O atare situaţie nu se întâmplă însă cu cuvintele limbii franceze şi ruse deoarece aceste limbi nu dispun de un număr atât de mare de elemente comune. pentru semnul “tată”. Analog cuvântului. În prezent surdo-muţii ruşi. La baza schimbarii continutului şi abandonarii gesturilor stau de obicei motive sociale. chiar dacă persoana respectivă nu poartă mustaţă. prin simpla lor prezenţă în limbajul mimicogestual nu reprezintă elemente de comunicare superioare celor naturale. Totuşi numărul semnelor pe care le găsim la surzii dintr-o anumită ţară este întotdeauna mai restrâns (de câteva sute de ori mai mic) decât al cuvintelor folosite de către cetăţenii auzitori ai ţării respective. numai de către câţiva surzi. prin elementul gest. Reiese. redau de obicei semnul “tată” prin schiţarea “are mustaţă”. că din totalul de 72 gesturi (urmărite de dînsul la surdomuţii ruşi şi francezi). mai ales de către specialişti. Semnele artificiale folosite de surd.I.

Pufan. mimico-gesticulaţia evoluează selectiv către raportarea şi folosirea unui singur semn pentru o singură semnificaţie. “catalog”. În mimico-gesticulaţie. contribuie nu numai cuvintele pe care le ia la cunoştinţă în întreaga perioada a demutizarii. (M. Se utilizează. Chiar dacă aceste cuvinte au o componenţă fonematică uşor de realizat. Treptat. aceleaşi semn poate include semnificaţii diferite. sînt modalităţi de exprimare specifică gândirii noţional-verbale. apoi pentru noţiunile exprimate verbal La permanenta îmbogăţire şi restructurare a imaginilor generalizate. Analizând procesul formării unor noţiuni la copilul auzitor. de asemenea. cele din arta figurativă a auzitorilor sunt întotdeauna mai bogate şi mai accentuate spre a realiza o expresivitate mai mare. Nu trebuie pierdut din vedere că. “strung” unii autori au constatat că în stadiul demutizării începătoare. 1972). se abuzează uneori de folosirea unor cuvinte scrise. a fi muşcat de câine=mişcări de apucare cu mâna şi cu gura. ca şi noţiunea. Prin cunoaşterea şi altor obiecte de acelaşi fel se îmbogăseşte 117 . prin ambele aspecte. procesul cunoaşterii înregistrează o evoluţie asemănătoare (C. el va îndeplini doar funcţii de simplă recunoaştere (mecanică sau conştientă). trebuie stabilit încă de la început un echilibru între scris şi citit. În coletive sau grupuri de surzi (de exemplu. “carte”. pe baza unei categorii de obiecte cu care copulul vine în contact mai ales în perioada şcolară (de exemplu. Imaginea generalizată. gesturi de tip sinonim. Ele au însă o frecvenţă mai restrânsă decât omonimele. Mimico-gesticulaţia este mai puţin perfecţionată iar. În procesul formării şi dezvoltării comunicării verbale la surzi.. dispune de posibilităţi de a se deschide în judecăţi şi raţionamente. iar apoi a noţiunilor. mai puţin adecvată pentru însăşi dezvoltarea gândirii în complexitatea ei. precum şi al imaginilor generalizate la surd. La rîndul lor judecăţile şi raţionamentele devin condiţii.Popa. “pupitru”. la începutul demutizării. Aşa este cazul semnelor de tip omonim. în condiţiile unei singure şcoli). Provenienţa acestora constă îndeosebi în variabilitatea semnelor cu care vin copiii la şcoală (înainte de a se impune unul din gesturi pentru fiecare semnificaţie).pantomimică şi mimică din comunicarea surdului şi formele respective din artă ale auzitorilor. “fel-soră”= redare prin semnul atingerii longitudinale a degetelor arătătoare de la ambele mâni. Limbajul mimico-gesticular este mai economic iar în acelaşi timp mai schematic decât limbajul cuvintelor. în funcţie de semnele învecinate. 2001). cuvântul va ajunge să deţină rolul pe care îl are în mod obişnuit în limbajul verbal şi în toate celelalte procese psihice (formate pe această cale) ale auzitorului.câine”. ca urmare a faptului că scrisul se poate însuşi mai repede decât pronunţarea. formarea noţiunilor şi a imaginilor generalizate de “caiet”. De exemplu. . cuvântul de obicei deţine rol prea puţin important în procesul gîndirii. la început pentru îmbogăţirea şi restructurarea imaginilor generalizate. Mai ales dacă i se cunoaşte numai forma scrisă sau numai pronunţarea. ca atare.

Cu ajutorul cuvântului sunt acumulate şi sistematizate în noţiuni atât rezultatele reflectorii la nivelul treptei senzoriale a cunoaşterii. mimico-gesticulaţia serveşte atât comunicarea cât şi unele dintre necesităţile cunoaşterii. că in tot ceea ce caracterizează gândirea acestuia se remarcă trăsăturile relaţionale specific umane. care la auzitor asigură formarea noţiunii. exprimarea lor prin intermediul mimico-gestculaţiei. La auzitor generalizarea se menţine un timp foarte scurt numai la nivelul caracteristicilor imaginii. care la surd sunt mai evidente.cum ar fi caracterul critic (discernamântul). Nu trebuie pierdut însă din vedere. cât şi cele care se obţin la nivelul treptei abstracte. continuă la surdomutul in curs de demutizare pâna când cuvântul va deveni principalul factor al comunicării şi dinamizării gândirii. De aceea. el devine cel mai important integrator al experienţei senzoriale şi logice. precum şi activitatea desfăşurată de surd. Strânsa legătură a operaţiilor de gândire cu procesele de gândire. căci imaginea şi semnificaţia ei primeşte învelişul convenţional verbal care permite lărgirea continuă a sferei noţiunii şi îmbogăţirea nelimitată a conţinutului său . Această situaţie este consecinţa şablonismului. comparaţia. Prin noţiunea pe care o asigură treptat. Tot acum operaţiile logice (analiza şi sinteza. Valoarea lor comunicativă nu este întru-totul identică la copilul şi adultul auzitor. inerţiei şi altor trăsături calitative negative ale gândirii. supleţea. ca şi celelalte operaţii logice la nivelul imaginii. Gindirea in imagini a surdului permite prea puţin evoluţia principalelor calităţi care se realizeaza la auzitor prin mijlocirea cuvântului. 118 . pe baza aceluiaşi material reflectoriu. la surd vin în sprijinul evoluţiei reprezentării sau imaginii individuale către imaginea de grup şi formarea imaginii generalizate. cuvântul stimulează şi îmbogăţeşte nu numai gândirea şi limbajul. ci simultan. precum şi a tuturor proceselor de gândire specific umane.conţinutul gândirii ca proces de cunoaştere. dar şi celelalte procese psihice. Procesele de gândire şi operaţiile logice ale surdului nu se formează in etape diferite. constituie dovezile cele mai convingătoare. găsind un climat mai prielnic de dezvoltare decât la auzitor. Mimico-gesticulaţia. mai mult decât le stimulează şi le imbogăţeşte semnul mimico-gesticular. simplismului. lărgirea (profunzimea). ar deveni inexplicabilă însăşi formarea imaginilor generalizate. rapiditatea. abstractizarea şi generalizarea. poate fi luată ca argument în favoarea tezei că dacă inducţia şi deducţia ar fi absente din gândirea surdlui. generalizatoare. variabilitatea şi eficienţa sa.-cunoaşterea predominant senzorială. că însăşi auzitorul recurge la unele semne mimico-gestuale. Formarea imaginilor generalizate. Generalizarea. că gândirea în imagini nu e lipsită de unele dintre formele elementare ale raţionamentului inductiv şi prin analogie. după cum nu poate fi identică nici la copilul şi adultul surdo-mut. Prin conţinutul. precum şi felul în care se manifestă surdul în cadrul activităţii pe care o desfăşoară. concretizarea). duc la concluzia.

ceea ce le face diferite de cele pe care le posedă lumea animală. În acelaşi timp se poate spune că viaţa împreună cu auzitorii i-a “umanizat”. Chiar şi în această împrejurare iese în evidenţă funcţia compensatoare a mimico-gesticulatiei. ea sprijină dezvoltarea gîndirii. ele nu pot fi confundate cu reacţiile afective întâlnite la maimuţă. “intenţionată”. Înseşi manifestări de natură afectivă sau declanşate de afectivitate. deci cu atât mai mult. Dacă s-ar limita la acesta. Ea dispune de caracteristici obiectuale. asigurate de reprezentările despre obiecte şi fenomene. fiind în interdependenţă cu gândirea în imagini (specifică) şi exprimă rezultatele gândirii în imagini.Pavlov. precum şi pe cea de cunoaştere. Ca şi limbajul 119 . imaginea generalizată se dovedeşte a fi mai adecvată pentru a îngloba şi reda fidel conţinutul empiric al reflectării senzoriale. De aceea se poate spune. cele ale surdo-mutului în curs de demutizare. Mimico-gesticulaţia include caracteristici ale primului sistem de semnalizare (de natură senzorial-perpectivă) şi multe dintre cele care aparţin celui de-al doilea sistem (funcţia de comunicare umană). plans. mimico-gesticulaţia ar fi lipsită de multe dintre atributele sale. se rectifică (prin învăţare). De aceea. Îndeplinind rolul de limbaj. pe când cea reflexivă. se îmbogaţeşte. Pe de altă parte acestea nu sunt înscrise în codul genetic uman. Îşi demonstrează şi în acest caz valabilitatea teza că reprezentarea sensibilă apare şi la celelalte animale.P. Limbajul mimico-gestual al surdului dispune de caracteristici semnalizatoare specific umane. nu poate stimula în modul cel mai intens dezvoltarea gândirii. Fiind strâns legată de concret şi operând cu caracteristici ale acestuia. Raportând mimico-gesticulaţia la sistemele de semnalizare se poate spune că limbajul mimico-gesticular nu se limitează la ceea ce a numit I. există numai la fiinţele care posedă raţiune. cu ajutorul comunicării prin gesturi şi al activităţii. ea evolutionează.Prin specificul său. ca şi ale celorlalte operaţii logice. mimico-gesticulaţia posedă funcţia de comunicare. surzii şi-au însuşit şi se folosesc de o anumită experienţă socială la nivelul mediului în care trăiesc. Datorită naturii sale evident intuitive. posibilităţile abstractizării. Manifestările surdului total. imaginea generalizată nu este adecvată spre a indeplini până în cele mai mici detalii toate atribuţiile pe care le indeplineşte în gândire noţiunea bazată pe cuvânt. La fel ar fi greşit să se afirme. Deşi ei nu folosesc limbajul sonor ca mijloc de comunicare.a. percepţiilor şi reprezentărilor. la nivelul imaginii generalizate. primul sistem de semnalizare. ca ea este un analog al noţiunii dar nu un echivalent total. au un evident caracter social. că mimicogesticulaţia este echivalentă într-un totul cu cel de-al doilea sistem de semnalizare. nu se limitează la un număr mic de semnale. privită astfel. ca: bucurie. râs. imaginea generalizată reuşeşte să asigure mai ales reflectarea la nivel inferior. deci al senzaţiilor. mimico-gesticulaţiei i s-ar atribui anumite caracteristici pe care realmente nu le posedă. oftat. Mimico-gesticulaţia surdului are o structură complexă. sunt intotdeauna mărginite. au un evident character social. nervozitate ş.

2) o mişcare .. recunoaşterea originii unui semn ne ajută să ne reamintim semnul mai uşor. prin modalitatea de manevrare sau mişcarea care se realizează cu ele.a simţi”) 2) ambele mâini au aceeaşi configuraţie (de ex . Un gesticulator dreptaci produce gesturile uni-manuale îndeosebi cu mâna dreaptă iar cel stângaci. Unele semne reconstituie sau ne reamintesc unele caracteristici ale obiectului sau acţiunii. 3) când mâinile fac aceeaşi mişcare dar în direcţii diferite. dispune de un character-istoric evident.m. Există mai mulţi factori care uşurează învăţarea limbajului gestual. îşi formează deprinderi de muncă...împreună”) 3) mâinile au diferite configuraţii (de ex.peste”). când mâinile se mişcă simultan şi în aceeaşi direcţie (de ex.. . În cazul gesturilor executate cu ambele mâini ele pot fi divizate în două grupuri pe baza rolului jucat de aceste mâini. aceasta fiind mâna lor dominantă sau activă iar cealaltă mână este numită mână ne-dominantă sau pasivă. .divorţ”). prin conţinutul său oglindind diversele schimbări ale societăţii. semnul pentru elefant înfăţişează trompa elefantului în timp ce semnul pentru un sport reproduce mişcarea caracteristică acestuia... . reproduc mişcarea sau imită forma obiectului. în general. Cu ajutorul semnelor mimicogesticulatorii..împreună”. Mişcarea lor poate fi : 1) o mişcare de .paralel”.copiere”. cu forma sau cu modul lor de acţionare. a) când ambele mâini se mişcă.d. trecând una peste alta (de ex. Această imagine nu reprezintă un gest sau o pantomimă realizată la întâmplare ci implică modalităţi controlate şi convenţionalizate de prezentare vizuală a informaţiei. pentru lapte semnul îşi are originea în acţiunea de mulgere a vacii. mimico-gesticulaţia îndeplinind funcţia de comunicare.. . De exemplu.cuvintelor. Iconicitatea gesturilor Multe gesturi seamănă cu ideea pe care o reprezintă. .. în anumite cazuri.a depăşi”. De pildă. acumulând cunoştinţe despre utilitatea socială a obiectelor.. obiectele pot fi reprezentate prin conturul sau forma lor. anumite semne au forme şi mişcări similare şi.opusă”. acceptă sau respinge diverse norme de comportament şi convieţuire socială ş. mişcărilor sau oamenilor pe care îi reprezintă. aceeaşi configuraţie. Unele gesturi au un grad de iconicitate mai puţin evident 120 . obiectelor. . Uneori. . ele au. . când mâinile se întâlnesc una cu alta sau se separă una de alta (de ex. Uneori o combinare între aceste elemente nu este exclusă. De pildă. cu mâna stângă. b) când mâna dominantă se mişcă iar cea pasivă stă: 1) mâna pasivă este locul de articulaţie al gestului (de ex. De exemplu. se formează şi evoluează în societate. pur şi simplu. surdutul îşi însuşeşte experienţa de viaţă în mediul social în care trăieşte.. Ele dau o imagine vizuală corespunzătoare ideilor.alături”).a.unt”).. Unele gesturi sunt produse cu o singura mână (gesturi uni-manuale) iar altele sunt executate cu ambele mâini (gesturi bi-manuale).

. după poziţia plasării. călcarea rufelor) ş.lumină”. reprezentând obiectele după forma lor.orice”.. În cazul obiectelor concrete.. .a. . a direcţiilor etc. cutie. .mare” la . De ex. Mişcarea gesturilor negative pare să fie un indicator al sensului unui gest. Se foloseşte.. Contextul în care este folosit acest gest aduce precizia necesară. în cazul unor concepte abstracte. De pildă.. tablou. Rolul contextului este deosebit de important în distingerea diferitelor semnificaţii ale unui gest. De ex.a. masă). . aşa şi gesturile diferă după felul cum sunt executate. Manevrarea sau mişcarea asociată cu obiectul sunt deosebit de importante în reprezentarea lui adecvată (de ex. degetele curbate sunt folosite.oricum”). de ex. peste ş. o veioză (schimbarea poziţiei spre jos). legat de forma de bază a mâinii.trebuie”.sigur”) în comparaţie cu mişcarea de fluturare a palmei care denotă îndoială sau nesiguranţă (de ex.nu-mi place”. . putând arăta intensitatea şi gradul lor (ex. farfurie etc.. cu ajutorul gestului .. Însă.dobândind un grad de convenţionalitate mai mare.minge” se obţine gestul . Mâinile plate sunt folosite pentru a reprezenta obiecte plate (carte.poziţionarea” gesturilor în spaţiu. nu vreau”ş. sub. poziţia şi mişcarea pe care o face pentru a reprezenta un anumit obiect. Se cunosc şi 121 . de aşezarea gestului. cum ar fi. accentuează idea insistenţei sau obligaţiei (de ex. . prepoziţiile nu sunt folosite întotdeauna. îndreptarea privirii spre un loc anume pentru a ne referi la un obiect plasat dinainte în acel loc. de obicei. banană. ..nu ştiu”. Prin convenţionalitatea dobândită.. Aici creşte mult în importanţă forma pe care o ia mâna precum şi unghiul. luminile unui semafor. Poziţia obiectelor sau a oamenilor în relaţie unii cu alţii este arătată prin folosirea unor prepoziţii cum ar fi pe. Totuşi. de unele legături mai abstracte ş. .a.nesigur”. luminile de poziţie ale unei maşini. În acest caz.. Aceasta se execută mai departe de corp sau de cap. Prin folosirea degetelor index şi mare se poate contura forma obiectului. se poate reprezenta o lustră (poziţia spre tavan). prin adăugarea gestului . luminafulger a unui aparat de fotografiat.precum şi arătarea părţilor corpului. care reprezintă o modalitate de a indica obiectele fără a le denumi. să reprezinte obiecte curbate (o minge.a.a. ale unui far ş.nu cred”.).. aceste gesturi se pot referi la orice obiect iar prin unele modificări ale gestului se oferă informaţii suplimentare despre el. expresiile faciale şi corporale sunt deosebit de importante pentru transmiterea aspectelor negative ale gesturilor.nesigur” ş. direcţia şi mărimea mişcării.minge mare” etc. ... De pildă. fiind evidente. Indicarea constituie baza unor gesturi cum ar fi pronumele. . volan. razele soarelui. măr.a. de asemenea. un pahar de coniac) sau suprafeţele curbate ale acestora.. . card bancar bilet. Aşa cum cuvintele pot avea diferite semnificaţii în funcţie de context.. este implicată o anumită iconicitate pentru a reprezenta semnificaţia într-o modalitate care poate fi mai potrivită sub aspect visual. Unele gesturi sunt foarte uşor de reprodus şi de înţeles. Folosirea unor mişcări sigure. legătura dintre forma unui gest şi semnificaţia lui apare destul de repede..trebuie”.sigur”. mai importantă este .

în medie.Meadow (1968) au evidenţiat că ambele forme de limbaj folosesc strategii asemănătoare de codificare şi decodificare a propoziţiilor şi de interpretare a sensului. Lieth. execuţia gesturilor necesită.comunicarea prin gesturi este faţă în faţă. el se adresează ochiului nu urechii. exactă. în timp ce comunicarea verbală se poate desfăşura nestingherită. limbajul mimico-gestual trebuie privit ca un limbaj adevărat. Totuşi. 1979). emiţătorul aflat la distanţă mare sau în contra lumină) nu se poate realiza dialogul gestual. Totuşi. este strâns legat de concret. gramaticală a folosirii cuvintelor şi o versiune în care cuvintele se folosesc altfel în situaţii intime.în condiţii nefavorabile comunicării vizuale (timp de noapte. în funcţie de împrejurările în care sunt folosite. Evidenţiem mai jos câteva din cele mai frapante opoziţii între cele două forme de limbaj reliefate de B. având majoritatea trăsăturilor lui esenţiale. în cazuri neoficiale. limbajul mimico-gestual nu are ceva analog părţilor de vorbire. Cele mai multe cercetări comparative efectuate dinainte de 1960 au evidenţiat mai ales insuficienţele limbajului gestual. sunt necesare mai puţine gesturi decât cuvinte pentru exprimarea aceluiaşi conţinut. la întâlniri cu prietenii etc. Într-adevăr. Astfel. A. Bellugi. dar şi diferenţe fundamentale. mai mult timp decât este necesar în cazul emiterii verbale a cuvintelor.. care va prezenta forme sau variaţii mai mult sau mai puţin . operează cu noţiuni (deşi cu un nivel de generalitate mai scăzut). . gestul. nu are mijloace de marcare gramaticală a acestora. L. 1981.acelaşi volum de informaţie poate fi vehiculat în aproximativ acelaşi volum de timp conversaţional. gesticulaţia are o mai mare libertate de exprimare. fiind un instrument al gândirii. Se apreciază că. . cu ambele forme de limbaj (U.limbajul verbal are un grad mai înalt de convenţionalitate faţă de conţinutul realităţii pe care o denumeşte. iar limbajul gestual are numeroase caracteristici vizuale. în general. acestea datorându-se în special direcţiilor auditive şi. el îndeplineşte funcţia generală de comunicare între indivizii unei colectivităţi. Aşa cum în limbajul verbal există o versiune oficială.P. . respectiv. având un caracter social. însă. Bergman.forme alternative. În consecinţă.standardizate”. între limbajul verbal şi cel gestual există unele asemănări.T. la fel este situaţia şi în limbajul gestual. după sensul celor exprimate. 1973. Se poate realiza doar o clasificare lexicală a gesturilor (L. elemente comparabile cu accentul sau dialectul din limbajul verbal. Aceasta nu înseamnă că propoziţia 122 . vizuale în care au evoluat cele două forme de limbaj. . adică între prieteni foarte apropiaţi. 1978). fiind mai puţin limitată de organizarea gramaticală puternic structurată a limbajului verbal. percepându-se vizual gestul şi toate mişcările mimice. Wald. omiţând tocmai faptul esenţial că ambele forme s-au dezvoltat în direcţii diferite. variaţii regionale ale aceluiaşi gest. Unele cercetări efectuate de H.se consideră că. Tervoort (1978): . de obicei.

astăzi situaţia s-a schimbat radical. ea pune accent pe aspectele mimice ale limbajului cu scopul găsirii unui limbaj comun. ca atare. Aceasta din caiza gradului de iconicitate mai ridicat al gesturilor din limbajul gestual. aşa diferă şi gesturile unele de altele de la o ţară la alta. din unele state africane. dar acestea sunt introduse într-o schemă gramaticală care poartă semnificaţii precise. trecut sau viitor. surzii folosesc aceste gesturi naturale împreună cu altele într-o modalitate care oferă gesturilor semnificaţii precise şi consistente. folosite de surzii din Statele Unite. pot sa ajungă mai repede la inţelegere decât auzitorii care nu ao o limbă comună. deşi sunt folosite în actul comunicării. Mai mult. în prezent. prin ele însele. scuturarea lui sau expresii faciale similare. Marea Britanie. Totuşi. Aşa cum fiecare naţiune are propriul său limbaj. persoanele surde provenind din ţări diferite. se poate referi la prezent. există şi diferenţe regionale în cadrul aceleiaşi ţări aşa cum există diferenţe dialectale şi în cadrul aceluiaşi limbaj verbal folosit în diferite zone ale ţării. Aşa cum diferă cuvintele din diferite limbaje verbale. nici standardizate. la fel şi limbajul gestual din fiecare comunitate de persoane surde prezintă diferenţe în funcţie de evoluţia lor de-a lungul secolelor. ca şi un vorbitor. Reprezentările la care dau naştere aceste gesturi nediferenţiate ar putea să creeze confuzii în mintea celui care caută să le interpreteze. De pildă. Ele nu sunt nici precise. Dacă în trecut limbajele gestuale au fost asimilate cu gesturile sau cu mimica (pantomimica) din cauza folosirii aceluiaşi canal de comunicare şi a acelorlaşi părţi ale corpului în mişcare. Dar fiecare vorbitor foloseşte aceleaşi gesturi în mod diferit. clătinarea capului. folosind un repertoriu propriu de gesturi convenţionale sau naturale. un gesticulator. cum ar fi cele de surpriză sau de îndoială. Trebuie să precizăm că. Când persoana surdă trebuie să comunice cu un auzitor. nu un limbaj.gesticulată este abreviată. Spre deosebire de acest mim. din zona Pacificului de Sud sau din ţările arabe. 123 .povesteşte” acţionând în timp real. fără să se mişte prea mult. Unele din acţiuni pot avea aspect de pantomimă. expresii faciale şi mişcări. Spre deosebire de auzitori. prezintă diferenţe semnificative. Gesturile sunt folosite de auzitori numai ocazional. este evident că limbajele gestuale. sensul acestor noţiuni putându-se deduce clar şi diferenţiat din contextul în care sunt utilizate. Australia. gesturile sau mişcările specifice pantomimei nu constituie un limbaj. de obicei acolo unde perceperea auditivă este dificilă sau pentru a întări semnificaţia unui mesaj verbal. îndependente de limbajul verbal. Mimica şi pantomimica sunt o formă de artă. care au aceeaşi limbă naţională (engleza). Acest lucru nu se întâmplă. Printr-un singur gest se poate exprima una sau mai multe noţiuni. pentru a transmite mesaje scurte. El .. după un moment de tatonare. Atât surzii cât şi auzitorii folosesc anumite gesturi naturale derivate din experienţa cotidiană: indicarea. folosind spaţiul de gesticulare ca o scenă pentru mesajul său. Un mim poate imita viaţa.

mişcarea şi poziţia persoanei în relaţie cu un grup de persoane.. s-a ajuns la crearea unor scheme vizuale similare în toate limbajele gestuale naţionale. izolarea. Folosirea degetelor index şi mijlociu în formă de . acordul. fuga de ceva. înţelegem că este vorba de alte persoane. de jos în sus. are un somn agitat. se împiedică. fuge. în funcţie de context. Trecerea indexului pe sub palme cealaltă poate semnifica evadare. se plimbă. acest gest poate fi folosit pentru a indica aşezarea. Degetul îndreptat spre sine arată că se referă la persoana care vorbeşte. picioarele unei persoane care se pot mişca în diferite poziţii (stă în picioare. mişcările pot fi infinite. respectiv. cu respect sau spre un adult / obiect înalt). în cerc. îngenunchează. stă întins pe jos. călătoreşte etc. Folosirea ambelor degete index poate reprezenta că o persoană se află în spatele/în urma alteia. Astfel. reprezintă. Astfel. care se luptă unii cu alţii care se integrează.pumnului” poate reprezenta pe cineva care este . că sunt rivale. Mişcările specifice ale capului pot fi întărite sau accentuate prin folosirea mâinii în formă de pumn. În mod similar.V” inversat. Mişcările repetate în exterior arată că este vorba de indivizi separaţi. de obicei.pumnului” exprimă dezacordul în timp ce înclinarea lui. se poate roti în jur. Aceeaşi formă a degetelor poate indica cum priveşte cineva pe altă persoană (de sus în jos cu desconsiderare sau spre un copil.. stă jos. urcă sau coboară scările. degetul index poate fi folosit pentru a reprezenta o persoană. dezinteresat de ceva. că se află faţă-n-faţă sau în opoziţie. O simplă mişcare de depărtare sau de apropiere a indexului de corp indică plecarea sau.Deoarece toate limbajele gestuale folosite de surzi sunt produse prin mişcări ale corpului şi sunt recepţionate cu ajutorul vederii. ea se poate mişca înainte sau înapoi. Aceste forme ale mâinii se execută într-o diversitate de gesturi. rotirea degetului indică . degetul index poate indica pronumele personal. De pildă.. Scuturarea .cu capul în nori”. O interesantă mişcare a .singuratatea”. dar acest lucru nu înseamnă că degetul index reprezintă persoana. În acest fel. 124 . Forma mâinii strânsă în pumn poate reprezenta un obiect rotund sau solid. 8 Formele reprezentative ale mâinii în limbajul gestual O trăsătură semnificativă a limbajului gestual este modul specific în care persoanele surde folosesc anumite forme ale mâinii ca reprezentare directă a oamenilor şi obiectelor.. Dacă degetul este îndreptat spre exterior. folosirea ambelor mâini poate reprezenta un grup de oameni care se pot afla în diferite poziţii (în şir indian. că se întâlnesc una cu alta. Curs nr. gesticulatorii din diferite ţări pot săşi adapteze vocabularele mult mai uşor decât o pot face auzitorii şi pot să elaboreze un cod comun de comunicare pentru folosire temporară. venirea unei persoane. care se află în război etc. sare. În consecinţă. cade. De ex. ele pot prezenta sensuri comune ale unor idei. posesivitatea..

lucruri. După cum vom constata. se formează prin simţul vizual. Nu există o anumită logică a ordinii gesturilor în propoziţia gesticulată. Prin urmare. Multă vreme s-a considerat că viteza expunerii unui text în limbajul verbal trebuie să fie mai mare decât cea a expunerii unei compuneri în limbajul gestual deoarece mişcările muşchilor care participă în vorbire sunt mai mici decât cele ale membrelor corpului. locuri. de-a lungul vremii se observă o direcţie spre simplificarea execuţiei gesturilor. De ex. că urcă un deal sau coboară o pantă abruptă. rolul lui de transmitere şi de acumulare a informaţiei ş. că parchează pe un loc strâmt cu faţa sau cu spatele. Mişcările palmei pot arăta că o maşină intră în garaj.) Astfel. Autorii care au studiat limbajul gestual au evidenţiat numeroase asemănări şi deosebiri ale acestuia cu limbajul verbal. În orice propoziţie trebuie să existe un verb care arată cine face acţiunea şi spre cine este îndreptată ea. Folosirea ambelor palme poate reprezenta poziţiile relative a două vehicule. rafinarea lor o dată cu creşterea nivelului de educaţie generală a populaţiei de surzi. în limbajul verbal. aşezată pe muchie ce poate să ne dea o imagine privind direcţia. laringelui iar limbajul gestual face vizibile cuvintele prin mişcarea în spaţiu a corpului şi a membrelor sale..a.a. Chiar limbajul gestual este un limbaj manual-vizual fiindcă se realizează cu mâinile dar este coordonat de vedere. pe care dorim să le evidenţiem în rândurile ce urmează. limbaj etc. regulile acestuia sunt astfel alcătuite încât să facă mai uşoară pronunţarea cuvintelor sau a consoanelor. De asemenea. La fel şi în limbajul gestual. evenimente. Se poate afirma că membrii comunităţii surzilor observă mai bine detaliile cu ajutorul vederii în comparaţie cu auzitorii. că opreşte la semafor ş. mişcarea şi viteza cu care se deplasează acel vehicul. Aparent aşa stau lucrurile dar un experiment efectuat de Bellugi şi Fischer a demonstrat că durata poate fi aproximativ egală dacă gesturile sunt realizate de o persoană surdă. regula simplificării execuţiei semnelor sau a „efortului minim” în pronunţarea cuvintelor acţionează şi aici. oameni. nu pentru că ar avea vederea mai bună ci fiindcă simţul vizual este cel mai important mijloc de cunoaştere a lumii înconjurătoare de către surzi. în limbajul gestual semnele pot fi aranjate în orice ordine dar se pare că această ordine este dictată de importanţa gestului în cadrul propoziţiei. cele două limbaje diferă numai sub forma lor dar se aseamănă sub aproape toate aspectele ce caracterizează un limbaj adevărat (achiziţia. limbajul verbal face cuvintele să fie audibile cu ajutorul mişcărilor musculare şi articulatorii ale gurii. fluentă în limbajul gestual. Asupra acestui aspect nu ne putem pronunţa cu certitudine întrucât credem ca sunt necesare studii mai aprofundate care nu se pot realiza decât de o echipă interdisciplinară din care să facă parte obligatoriu 125 . În limbajul verbal acest lucru se realizează prin ordinea cuvintelor în propoziţie şi prin folosirea sufixelor şi a prefixelor. limbii. În limbajul gestual se aplică logica spaţială. Toate cunoştiinţele lor despre lume.Un vehicul poate fi reprezentat de mişcările palmei cu degetele lipite.

mişcările diverse ale capului. care este folosit de un grup mai mare de surzi şi care are o anumită stabilitate. Pentru a-l învăţa corect. de un ordin. Se pune problema care din aceste dialecte să le alegem pentru predarea cursurilor de limbaj gestual la profesorii din şcolile de surzi sau la cei care doresc să devină interpreţi? Pentru a răspunde la această întrebare este necesar să se ţină seama de următorii factori: . comunicând sentimente de emoţie. de dezgust. de surpriză. adesea surzii folosesc mişcări ale buzelor care imită cuvintele când gesticulează. Un astfel de subiect poate să povestească multă vreme despre ce a văzut în acea jumătate de secundă. Încruntarea sau ridicarea sprâncenelor. este nevoie de modele de "vorbitori" ai acestui limbaj. . Însă. care pot fi persoane surde din respectiva comunitate sau copii auzitori ai unor părinţi surzi care folosesc limbajul gestual ca principal mijloc de comunicare cu părinţii lor. In consecinţă. ne dau indicaţii preţioase privind mesajul sau intenţiile reale ale „vorbitorului”.limbajele gestuale sunt influenţate de limbajele verbale folosite de auzitorii din acea zonă. cineva care a auzit numai o jumătate de secundă o parte a unei simfonii nu ar putea să povestească mai nimic despre acea simfonie. De îndată ce oamenii surzi se adună. de bucurie. Acestea ne indică dacă este vorba de o întrebare. etc. semnalele nonmanuale sunt foarte importante pentru înţelegerea corectă a unui mesaj prezentat în limbaj gestual. S-a evidenţiat marea disponibilitate a vederii de a procesa informaţia pe care „a văzut-o” chiar o jumătate de secundă. ei încep să folosească o anumită formă de comunicare prin semne iar astfel de sisteme de comunicare se dezvoltă în limbaje gestuale când ele sunt achiziţionate de copiii surzi care le folosesc ca principale mijloace de comunicare. De asemenea. fapt influenţat şi de promovarea labiolecturii în cadrul familiilor acestor copii. care este determinată de specificitatea şi de mărimea grupului de oameni surzi care-l foloseşte.a. Aceasta înseamnă că limbajul gestual care este cel mai bine adaptat la societatea respectivă este folosit în cadrul acelei societăţi. Este de preferat să se folosească un limbaj gestual care are o anumită tradiţie. Se cunoaşte că toate limbajele sunt influenţate de mediul social şi fizic în care sunt folosite.un cercetător surd care poate să comunice fluent cu subiecţii surzi şi care să aibă o pregatire superioară în domeniul limbajului şi comunicării.etc. poziţiile corpului ş. de o rugăminte. Putem afirma că în cazul vederii ar fi mai multe canale de informaţie accesibile în acelaşi timp pe când în cazul auzului nu există decât un singur canal. Expresia feţei poate adăuga culoare emoţională mesajului.caracteristica limbajului gestual. Într-o ţară pot fi folosite diferite limbaje sau dialecte gestuale. pentru a efectua cursuri de limbaj gestual cu profesorii sau cu părinţii copiilor surzi este bine să se înceapă cu urmărirea concentraţiilor de persoane surde din oraşe sau a familiilor de surzi şi să se folosească aceste persoane ca "formatori" sau ca "profesori asistenţi". 126 . De pildă.

În cazul pronumelor posesive. forma mâinii imită forma obiectelor iar mişcările mâinii se fac aşa cum se mişcă de obicei acele obiecte. spălarea dinţilor. . alte semne imită acţiunile pe care le facem cu obiectele (ducerea paharului la gură. baterea unui cui etc. dacă arătăm cu degetul în sus înseamnă "cer". Şi aici se aplică regula: .) însă. Dacă cineva consideră că un alt semn ar fi mai potrivit pentru a înfăţişa un obiect decât semnul standard folosit de surzi este mai bine să-şi păstreze opiniile şi să respecte limbajul folosit de acea colectivitate de surzi.în unele gesturi. cele două puncte.. a hainelor. Astfel. În cazul persoanei a III-a plural degetele index se îndreaptă spre persoane imaginare.. Punctuaţia poate fi folosită mai ales pentru exactitate sau pentru accentuare când este necesar sau de dorit dar aceasta este cel mai adeseori omisă în favoarea expresiei faciale sau a duratei gesturilor. biologia etc. mişcările mâinilor sunt mai scurte şi mai rapide când se fac astfel de acţiuni în limbajul gesturilor. al întrebării. Reprezentarea gestuală a principalelor categorii gramaticale Punctuaţia Când se pune o întrebare sau se foloseşte semnul întrebării la sfrşitul unei propoziţii se mimează o expresie facială întrebătoare şi se păstrează mai mult timp ultimul semn efectuat (Care poate fi semnul exclamării. tăierea cu un cuţit.unele gesturi sunt simple indicări spre un obiect despre care dorim să vorbim. Nu trebuie să uităm că surzii au semne standard pentru orice subiect de discuţie. cu pumnii strânşi şi se face o mişcare semicirculară spre înăuntru pentru persoana I plural sau spre în afară pentru persoana a II-a plural. În ţările unde există preocupări deosebite faţă de limbajul gestual s-au creat semne abstracte pentru diferite domenii ale ştiinţei ca matematica. virgule. perierea hainelor. Pentru reprezentarea persoanei I plural se folosesc degetele index ale ambelor mâini. chiar dacă repertoriul de gesturi este mai sărac. Folosirea pronumelor personale şi posesive În cazul pronumelui personal se foloseşte degetul index care se îndreaptă spre sine la persoana I singular şi spre persoane imaginare în cazul persoanelor II şi III singular.când eşti la Roma fă cum fac romanii”. ducerea degetului mare la buze pentru a semnifica . . care nu au nici o legătură cu forma obiectelor la care se referă.).multe gesturi imită gesturile naturale folosite de auzitori cum ar fi fluturarea mâinii pentru "la reverere".. daca atingem propriul corp înseamnă "eu".a. punctual etc. spre oameni sau spre propria persoană. fizica. "culoarea albastră" ş.a bea” . se fac aceleaşi mişcări ca şi în situaţia pronumelor personale cu deosebirea că degetele index sunt înlocuite cu palmele 127 . Faptul că limbajul gestual include gesturi şi mimică permite comunicarea mai uşoară cu persoanele surde.

etc. În cazul structurilor ne-manuale. Acest aspect este util in descrierea unor relaţii familiale diferite sub aspectul genului (de ex.a. contabil = persoană + a socoti. Se pot face comparaţii cu gesturile care nu au ca loc de articulare corpul gesticulatorului şi care schiţează forma obiectului prin schimbarea formei sau a mărimii gestului. dar care se execută cu aceeaşi formă. baie sau sufragerie. Aceste gesturi pot fi executate la începutul sau la sfârşitul unei propoziţii Genul gesturilor. şofer=persoană+a conduce+maşină ş.Casa aceea este mai mică decât cealaltă. ele se execută in partea de jos a feţei. spre exemplu. fratesoră). in asociere cu alte gesturi. când se fac comparaţii cu fiinţe mari. În mod similar se foloseşte gestul pentru cameră care. De ex. Ceea ce este comun pentru toate formele comparative este faptul că ele pot fi exprimate printr-un singur gest atât în structurile manuale cât şi în cele ne-manuale. mişcare şi aşezare a mâinii şi orientare a palmei. Alteori. cum ar fi. român sau alte profesii şi naţionalităţi. De pildă. gestul compus este format din mai mult decât suma parţilor sale. gestul “suc de mere” este format din gesturile pentru mere + acţiunea de stoarcere + verbul a bea. S-a observat că gesturile au un fel de „gen”. baby-sitter= persoană+a ingriji+copil. când se referă la un băiat sau bărbat gesturile sunt executate în partea de sus a feţei. Comparaţiile Clasificarea comparaţiilor în limbajul gestual nu se face numai prin folosirea unor termeni tradiţionali cum ar fi comparativul şi superlativul. Gesturi compuse. faţa se crispează iar buzele se strâng. când se face o comparaţie cu ceva care este mic. poate desemna o bucătărie. soldat = persoană + armă. pentru a forma reprezentarea unui obiect. intensitatea mişcării şi viteza gestului sunt în creştere când se compară ceva cu alt ceva. de exemplu semnele pentru a reprezenta pe un director. din cauza mai multor forme comparative ce pot fi exprimate în acest limbaj. Aceste gesturi compuse sunt legate întotdeauna de gesturile individuale componente. Aceste gesturi sunt alcătuite din două sau mai multe desene executate în aer cu mâinile. bucătar. puternic. de exemplu. În schimb. 128 . schimbarea are loc în cadrul expresiei faciale. La fel se folosesc gesturile compuse în descrierea poziţiei unei persoane sau a ocupaţiei sale. Gesturile se fac în spaţiul de gesticulare prin urmărirea plasării reale sau imaginare a obiectului şi prin repetarea acestora de cel mult 3-4 ori.deschise şi cu degetele lipite. Un alt exemplu elocvent este gestul pentru „persoană” la care se adaugă alte gesturi pentru a forma un compus. Schimbarea mărimii sau formei gestului. gestul pentru „inundaţie” este format din gesturile individuale: (apă+creşterea apei+revărsare). In cazul structurilor manuale. ochii se măresc şi gura se deschide. De ex.: . iar când se referă la femei. De exemplu. dormitor.

Această carte este mai subţire decât cealaltă”.(în limbaj verbal) 129 . în fraza :.. (mincinos). Conjuncţia Cel mai frecvent se foloseşte conjuncţia „dar”. De ex.primul. există mai multe posibilităţi de translaţie pentru a indica grosimea unei cărţi sau a unui obiect.carte” şi apoi o configuraţie a mâinii care exprimă subţirimea ei. (primul).Acea sofa este mai frumoasă decât cealaltă”.primul” poate fi folosit şi în legătură cu un gest care exprimă acţiunea.. . Gestul . Uneori formele comparative se pot exprima numai prin creşterea intensităţii şi a mişcării expresiei faciale.Casele sunt de mărimi diferite. însă ea are două semnificaţii. ( ? ). Un gest separat care exprimă comparaţia se poate folosi când se arată calitatea comparativă a obiectului. care se referă la o anumită parte a corpului uman sau care descriu forma unor părţi ale corpului pot fi exprimate sub aspect comparativ prin modificarea formei sau mărimii acestora. De ex. De ex.DA” se poate schimba uşor semnificaţia propoziţiei adică cealaltă sofa este sigur mai urâtă decât prima. şi . (soţul).Cealaltă sofa este mai urâtă decât prima” prin adăugarea gestului . (drăguţ). Gesturile care au locul de articulare pe corpul gesticulatorului. schimbarea mărimii sau formei obiectului este lăsată în afară sau este exprimată în acelaşi timp cu gestul care arată calitatea comparativă. Formele comparative pot fi exprimate şi prin opoziţii astfel încât se pot indica două puncte de vedere cu privire la aceeaşi calitate sau gesticulatorul poate să pună accent pe un punct de vedere propriu prin adăugarea gestului DA.: . (primul).Soţul meu este cel mai drăguţ din lume” se exprimă prin gesturi astfel : (al meu).Casa aceasta este mai mare decât cealaltă”.... .În cursul celei de a doua sarcini burta mea este mai mare decât la prima sarcină” se face la început o mişcare cu una sau ambele mâini indicând o mărime şi apoi altă mărime. (din lume). întâiul” după gestul care exprimă calitatea comparativă.: . Astfel.. De ex..Casele sunt de diferite mărimi”.. diferită). Gestul pentru casă poate fi executat împreună cu forma care arată calitatea comparativă (mare..: . Se face gestul pentru . De exemplu. Astfel el accentuează activitatea de a face ceva. : . alta de prepoziţie. În funcţie de distanţa dintre degetul mare şi index în configuraţia mâinii. În exemplele date mai sus gesturile sunt produse ca mărimi diferite. au nevoie de un gest separat în formele comparative care să exprime caracteristicile comparative.Cine este cel mai mare mincinos din clasa ta?” se execută astfel : (a ta). (cine).. una de conjuncţie.. (clasa).. De ex: Mergi la petrecere dar să fii acasă la miezul nopţii... De ex. Gesturile principale care au o bază iconică dar care nu au locul de articulare pe corpul gesticulatorului şi care nu conturează forma obiectului. predominanţa ei faţă de alte acţiuni echivalente. Când dorim în mod deosebit să accentuăm superioritatea unui obiect faţă de altul se adaugă gestul .

adică pe două modalităţi.a. de îndepărtare de corp. semnele pentru acum. activităţi sau incidente.B) Verbe care se modifică în funcţie de obiect. în viitor ş. Sau: Tu doreşti mere sau portocale ? (în limbaj verbal) Mere. ieri. Ea ne arată milioanele câştigate la loto. una pentru formarea numărului şi alta. săptămâna trecută ş. poimâine. acesta este gesticulat numai după acţiunea respectivă. În afară de aceste timpuri principale nu putem vorbi în limbajul gestual de variaţii ale acestor timpuri ca în limbajul verbal. iar în limbajul gestual : „Aniversare-cincizeci ani-a noastră!” Timpurile verbelor Pentru a înţelege conceptele de timp prezent. . a-şi aminti etc. În mod similar. ordinea clasificării cailor la o cursă hipică ş. În toate limbile lumii exclamaţiile comunică ascultătorului ceea ce simte subiectul faţă de un obiect sau acţiune. în limbajul verbal spunem: „A cincizecea noastră aniversare !”. de rotire uşoară a mâinii. mâine.a.Petrecere . gesturile fac acelaşi lucru dar ele pot fi folosite la începutul sau la sfârşitul unei propoziţii. numărul de telefon al unei vedete pe care dorim s-o vizităm. În limbajul gestual. de exemplu. astăzi.mergi . Exclamarea în propoziţii simple.dar acasă . Noi ne vom concentra numai pe exprimarea numeralelor ordinale şi cardinale. Pentru executarea numeralelor ordinale se fac două mişcări.A) Verbe care nu folosesc spaţiul. a dori. alaltăieri. De 130 . sunt însoţite de o mişcare spre înapoi. Dacă acţiunea sau activitatea este îndreptată spre ceva care deja există.la miezul nopţii – trebuie – tu . În limbajul gestual verbele pot fi divizate în patru categorii şi anume: . Semnele care se referă la viitor au mai întâi o mişcare a mâinii spre înainte. (limbaj gestual). a servi. În situaţiile cotidiene se cunoaşte că numeraţia este foarte importantă. semnele care se referă la trecut. Dacă este vorba despre o activitate care creează obiectul. se realizează cu ambele mâini în faţa pieptului.a. Numerele cardinale se execută cu o singură mână.vii. De aceea semnele care se referă la ceva ce se întâmplă în prezent se fac în faţa corpului. De ex. în acest moment ş. portocale-doreşti tu-care? (în limbaj gestual) Numeralul Literatura de specialitate semnalează 27 feluri de a exprima numeralele. Acestea încep de la gesticulator şi sunt îndreptate spre obiectul activităţii. trecut şi viitor în limbajul gestual cel care le studiază va trebui să se gândească la un spaţiu din faţa corpului său ca reprezentând timpul prezent. Locul de articulare al acestor verbe se află pe corpul gesticulatorului şi se referă de obicei la sentimente. se gesticulează obiectul şi este plasat în spaţiul de gesticulare înaintea verbului. De pildă. aici. de ex.a. starea organismului.

Atât obiectul cât şi subiectul activităţii apar din mişcarea şi sau orientarea verbelor. Dorothy Miles (2002).. -D) Verbe polisintetice sunt acele verbe unde forma lor include informaţii despre mărimea..a trimite”. dacă este o acţiune continuă sau ea săa terminat.întotdeauna” şi . In cazul unei acţiuni permanente sau continui se adaugă la verb gesturile .făcând planuri de viitor”. Deoarece verbul este legat de o situaţie. .mereu”.. Cel mai des. cât de lungă pare ea. . palma mâinii se deschide uşor şi reprezintă o imagine vizuală a unor expresii folosite în limbajul verbal cum ar fi . Gestul . În cursul acestei mişcări.a.. acum o săptămână).. spre înainte. 30-50 cm.ex.privind spre viitor” ş. care se modifică în funcţie de obiect şi subiect. de la nivelul urechii spre în faţă. obiectul şi subiectul sunt mai întâi plasaţi în spaţiul de gesticulare şi apoi se gesticulează verbul. în 131 .a aerisi” este îndreptat spre direcţia unde se află camera şi spre care se face indicarea. cu palma uşor îndoită. . obiectul sau manevrarea lui.C) Verbe care se modifică după obiect şi subiect. în cazul verbului . locul verbului se stabileşte cu claritate. la nivelul urechii. Gesturile care desemnează verbe pot fi flexionate ca aspect şi prin aceasta noi putem arăta caracterul acţiunii şi durata ei.A” de timp este o linie imaginară care traversează umărul dinspre spate. . Este o mişcare pe care o face mâna.. pe o distanţă de cca.. o mişcare spre în spate reprezintă ceva ce a avut loc în trecut (am lucrat acolo acum o vreme.privind înapoi în trecut”. Verbul poate să arate cu ce seamănă acţiunea. .. Astfel. In această situaţie.. De ex. mişcarea începe în acel loc din spaţiul de gesticulare unde a fost localizat expeditorul şi apoi continuă spre spaţiul unde a fost localizat destinatarul. dă o interesantă imagine privind reprezentarea timpului în limbajul gestual prin folosirea a patru linii de timp pe care le prezentăm mai jos: cap cap mână A (trecut spre viitor) B (unităţi scurte de timp) ms------------------md C (timp care continuă) talie D (timp de creştere) Linia .Eu aerisesc acea cameră”. el nu este cuprins în dicţionarul de bază al limbajului gestual. mi-ai spus mai înainte.cu mult timp în urmă”. forma şi modul de manevrare a obiectului.. Configuraţia mâinii (clasificatorul) descrie actorul.

poate indica . la nivelul urechii de aceeaşi parte cu mâna. De asemenea. săptămâna aceasta/trecută sau viitoare”. .timp ce o mişcare spre înainte exprimă viitorul (mâine.cu puţin timp înainte/sau după”.. întinzându-se de la umăr spre încheietura palmei.. de-a lungul acestei linii a timpului. ambele mâini fac cercuri alternative spre în urmă.).. iar permanenţa trecerii timpului poate fi reprezentată prin o combinaţie de mişcări circulare realizate de degetele index care se mişcă şi spre dreapta pe linia ..cu multi ani în urmă” se pot folosi ambele mâini. Însă. cu cât timpul trece spre un viitor tot mai îndepărtat. dacă vrem să arătăm .B” a timpului se foloseşte pentru a arăta succesiunea şi durata timpului din calendar (numărul de luni. Este o altă linie imaginară. palma mâinii poate fi folosită ca un cadran de ceas. variind numărul mărimea şi viteza cercurilor. care fac o mişcare circulară spre în urmă.târziu”. în propoziţia . Această linie a timpului se foloseşte pentru a indica . pe partea stângă.C”. până la alt punct imaginar spre dreapta. spre dreapta gesticulatorului. Când ne referim la o perioadă de dinainte sau după anul 1975. peste o lună ş.C” a timpului trece prin faţa gesticulatorului. în faţa corpului. peste 3 ani. Linia . . spre înainte. Continuarea timpului se arată de la stânga spre dreapta. o mişcare spre umăr poate exprima trecutul (ex. care poate reprezenta trecutul şi viitorul. trecerea timpului. În funcţie de durata timpului la care ne referim. se foloseşte o singură mână. De pildă. . . astăzi).după” etc...înainte”.. se stabileşte un punct de referinţă imaginar.din anul 1975 până în anul 2006” când se oferă pe cale vizuală o imagine a scurgerii timpului.în acest moment” sau care reprezintă o trecere continuă a timpului. Similar se procedează când se gesticulează . Prezentul este indicat la mijlocul acestei linii imaginare (acum... Linia . după care se face o mişcare cu palma spre stânga/respectiv.a. Aceasta se foloseşte pentru a indica. făcându-se o mişcare spre înapoi. O mişcare mai lungă. mai devreme.. Este o linie imaginară care traversează umerii..astăzi”.. în timp ce o mişcare inversă. De regulă.. cu gesturi lente şi mai largi. Este locul unde putem arăta prin gesturi că ceva are loc . secvenţe de timp aflate în relaţie unele cu altele. se execută o mişcare uşoară de la un punct imaginar. Perioadele de timp anterioare sunt indicate spre stânga celui care gesticulează iar cele care urmează. exprimă viitorul (ceva mai târziu). de la trecut spre viitor. .trecerea timpului” sau . 132 ... gesturile se fac tot mai departe de corp.acum”. Astfel. în dreapta lui. cu mişcări specifice putem arăta trecerea rapidă sau lentă a timpului. Dacă vrem să arătăm că ceva s-a petrecut mai demult. în special. Aici putem încadra reprezentarea orelor. de ex.devreme”.). minutelor şi secundelor folosind ambele mâini. înainte). Pentru unele gesturi.am aşteptat de la ora cinci până la ora şase”.. de la stânga spre dreapta. spre partea de jos a braţului.cu mult timp înainte/sau după” în timp ce mişcările mai scurte şi repetate indică .

mic”. în principal. Pluralismul poate fi exprimat prin repetarea gestului de substantiv de câteva ori.. repetarea gestului se foloseşte pentru a arăta că un substantiv este la plural (ex. „câţiva”. limbajul gestual foloseşte repetarea gestului şi diferite mişcări şi viteze de execuţie.Pentru a indica o . în general.. de la talie în sus. schimbându-se de fiecare dată locul de articulare. se arată mai întâi un gest spre . Dacă la aceste mişcări se adaugă şi alte informaţii oferite de mişcările corpului şi de expresia feţei.de când aveam 4 ani până la 7 ani”. la o singură persoană sau la mai multe etc). De obicei aceste gesturi se asociaza cu numeralul. el se poate executa cu ambele mâini la forma de plural (de ex..) înainte de a forma gestul pentru substantiv sau b) se indică persoanele la care se face referire. ea înseamnă .floare” la singular. apoi vârsta de început (4 ani).înalt”. „mai mulţi” etc. .floare”.a plăti cu regularitate”... cu mişcări care arată anumite puncte pe o linie imaginară care porneşte... limbajul gestual poate să redea un şir întreg de mesaje precise referitoare la timp Forma de plural a gesturilor Există mai multe feluri de a forma pluralul substantivelor gesticulate. Dacă gestul de dubstantiv se face cu o mână la forma de singular.. dacă arătăm cu ambele mâini .A”(cu o mişcare spre înainte) sau pe linia . De ex.adult”).a creşte împreună” sau . ceva care creşte sau evoluează spre maturitate (. Când se foloseşte o mişcare lentă. . În general repetarea gestului se face de 2-3 ori. se face gestul de creştere cuprins între vârstele aproximative la care se referă şi apoi se dă vârsta finală (7 ani). Dacă gestul .. Dacă mişcarea este rapidă şi scurtă.copil”. În unele cazuri pluralitatea poate fi dedusă din context sau după forma verbului. O mişcare scurtă. înţelegem că este vorba de . pluralul poate fi exprimat în două feluri: . Adesea.a plăti” este executat repetat. a plăti cu regularitate. Trecerea timpului poate fi reprezentată şi prin mişcări care se fac cu ambele mâini.trecut”. (gesturile pentru „mulţi”. el poate însemna . eu-noi.C”(cu o mişcare a mâinii spre dreapta). cu un ritm normal al mişcării.a creşte”. sacadată. ea poate însemna că timpul trecea greu pentru persoana în cauză. Gesturile care aparţin acestui grup au ca loc de articulare spaţiul neutru şi nu sunt formate din mişcări repetate. Aici configuraţia mâinii pasive copiază configuraţia mâinii dominante.amânare” putem reprezenta acest gest fie pe linia .Gesturile şi semnificaţiile lor pot rămâne aceleaşi dar se schimbă punctul de plecare şi direcţia lor în funcţie de liniile de timp folosite.prin repetarea de 2-3 ori cu o singură mână a gestului pentru . tu-voi etc). Dacă se arată prin gesturi . De pildă se foloseşte: a) repetiţia gestului: se face gestul de câteva ori pentru a arăta că sunt mai multe obiecte.. Pentru a se adăuga unele semnificaţii deosebite la mesajele sale.a plăti des”.... 133 .... cană-căni) sau că un verb este folosit cu semnificaţii diferite (ex. 2.a copilări”. De ex când se face gestul pentru . cu repetiţie circulară poate însemna .. Linia D a timpului arată..a plăti pentru mult timp”. .

Dăm mai jos câteva din alternativele posibile: . De ex.se formează gestul cu ambele mâini şi se repetă de 2-3 ori.. De ex. Expresia la plural poate fi formată prin ataşarea unui gest care exprimă plenitudinea sau frecvenţa care se formează înaintea sau după gestul principal. în expresia:. care poate fi înţeleasă numai în contextul obiectual sau al propoziţiei. . . gestul polisintetic . Se cunosc două tipuri de indicări: indicarea spre un grup şi indicarea de alegere. numerale sau alte gesturi care se referă la numere (mulţi. câţiva. grup şi rareori precum şi toate gesturile care se referă la numere. trebuie să fie legată de un aspect cunoscut în general unde cea mai probabilă alternativă este forma de plural şi unde exprimarea obiectului la forma de singular este o excepţie.. Indicarea care se adaugă la gestul principal poate să exprime pluralitatea. Gestul polisintetic ca expresie a pluralităţii. de . o mulţime. grupul de referenţi este localizat în spaţiul de gesticulare. Gesturi pentru cantitate sau frecvenţă în exprimarea pluralităţii pot fi adăugate la gestul principal.. Astfel.Există cărţi aşezate una după alta pe masă.Cărţile stau în picioare una după alta pe masă dar cea din dreapta a căzut. De ex. în expresia . numeros... Dacă gestul principal nu poate fi repetat (dacă forma lui de singular constă deja din o repetare sau ea este legată de corpul gesticulatorului).. Mişcarea de indicare este o mişcare directă. etc. indicarea poate 134 . In afară de pluralitate.Există cărţi într-o grămadă pe masă. Aici pluralitatea. puţin. Indicarea ca expresie a pluralităţii. numeroase. mulţi.Există multe grămezi de cărţi pe masă. Uneori singurul semn al pluralităţii este contextul în care se află obiectul sau propoziţia. La fiecare repetare se schimbă locul de articulare în spaţiul neutru.Cărţile sunt pe masă”.Există cărţi aşezate în picioare una după alta pe masă. Există gesturi separate care exprimă pluralismul. Modul în care se repetă gestul polisintetic arată poziţia şi numărul referenţilor... . Astfel de gesturi snnt : o mulţime. :. indicări. . prin indicare. rareori. Forma de plural poate fi exprimată prin repetarea rădăcinii mişcării unui clasificator care se adaugă la gestul principal. Locul unde se repetă gestul polisintetic în spaţiu şi modul cum se repetă poate să poarte o semnificaţie.).Acolo există două case” . Această propoziţie poate fi translatată în limbajul verbal în mai multe modalităţi în funcţie de cum este plasat gestul polisemantic care se repetă. Contextul poate exprima pluralitatea.Există fete peste tot”. Prin indicarea spre un grup înţelegem o indicare prin care degetul index al mâinii dominante arată spre un grup de referenţi.acolo” clarifică unde sunt casele în relaţie cu alte puncte de reper.ştergere” sau curbată. atunci repetarea se face cu verbul gesticulat sau cu clasificatorul aşezat după gestul principal. Acestea pot fi exprimate prin gesturi polisintactice. clasificatorul care se referă la carte se repetă de 2-3 ori.

aceasta fiind relevată numai când intră în joc toate părţile structurale. Fenomenul echivalent poate fi găsit şi în limbajele verbale. Acestea sunt mişcări ale capului.există câteva fete în grupul de copii”.să exprime şi locul unde este situat grupul de fete în spaţiul de gesticulare în raport cu gesticulatorul sau cu alţi referenţi care au fost plasaţi mai înainte în spaţiul de gesticulare (dacă grupul de fete este plasat la stânga sau la dreapta gesticulatorului . mişcarea. referenţii parcă sunt selectaţi dintr. Acestea au un număr limitat de semnificaţii. telefonul celular).. ale corpului. Nici una din părţile structurale ale unui gest fixat nu poate purta singură o semnificaţie. aproape sau mai departe de el. Acestea sunt create şi folosite într-o situaţie particulară şi încetează să existe când situaţia nu mai are loc. Acestea pot fi divizate în două clase: gesturi polisintetice şi specificatori de mărime şi formă la care ne vom referi mai jos. 9 Parametrii de formare a gesturilor Gesturi fixate şi gesturi structurate productiv Prin gest fixat înţelegem acele gesturi care sunt folosite la modul general. aşezarea şi orientarea mâinii precum şi din părţi structurale ne-manuale.un grup mai mare. Gesturile structurate productiv au fost studiate în limbajele gestuale din diferite ţări. Propoziţia include şi semnificaţia că majoritatea copiilor sunt băieţi şi că există mai puţine fete în grup Curs nr.. De pildă. Forma de plural exprimată prin indicarea de selecţie pune accent si pe faptul că cei care au fost selectaţi constituie o minoritate în grup. în cazul mişcărilor gurii distingem două tipuri : 135 . Se pare că limbajele gestuale au o tendinţă de a construi gesturi structurate productiv. Un cuvânt care a fost creat la început pentru a fi folosit într-o situaţie temporară se poate stabiliza în cadrul vocabularului activ al unei limbi (de ex. De ex.). Prin indicarea de selecţie. Selecţia este făcută prin indicarea referenţilor unul după altul cu degetul index al mâinii dominante.:. o formă stabilizată de redare şi fac parte din vocabularul de bază al gesturilor unei limbi. Structurile ne-manuale ale gesturilor Prin părţi structurale ne-manuale înţelegem acele componente ale gesturilor care se produc prin altă modalitate decât prin folosirea mâinilor.. Ele au o existenţă efemeră dar sunt unele gesturi care supravieţuiesc. devin stabilizate şi se transformă în gesturi fixate. Un gest fixat este alcătuit din configuraţia. sunt difuzate în folosinţa comună. Gesturi structurate productiv sunt acele gesturi care încă nu fac parte din vocabularul de bază a unei limbi din cauza legăturii lor tangenţiale cu o situaţie. expresiile faciale şi ale gurii.

Acest spaţiu formează o scenă unde gesticulatorul poate plasa oameni şi obiecte aflate în anumite relaţii între ele şi unde ideile abstracte şi povestirile pot fi elaborate şi exprimate. Structura unui gest polisintetic Menţionăm că un gest nu este o entitate indivizibilă. până unde ajung braţele şi puţin spre spate. Când se termină o propoziţie şi se pregăteşte începerea alteia sau când se aşteaptă un răspuns. ea cuprinde şi o suprafaţă ce se întinde in faţă. orientarea şi aşezarea mâinii) şi părţi structurale ne-manuale (mişcarea buzelor. Această formă a mişcării buzelor se foloseşte când se gesticulează diferite nume cu ajutorul dactilemelor. Fiecare gest. mişcarea mâinii. care începe de la talie şi se întinde până deasupra capului. b) Mişcarea buzelor urmează schema mişcării corespunzătoare pronunţării cuvintelor din limbajul sonor echivalentă cu gestul respectiv dar pronunţarea se face fără voce. Spaţiul de gesticulare Este format dintr-o suprafaţă dreptunghiulară având baza delimitată de lungimea ambelor braţe întinse. 136 . mişcarea feţei sau mimica. deoarece acestea dau numai o parte din conţinutul mesajului. locul de articulaţie. Cele mai multe gesturi sunt realizate într-o zonă ce se extinde de la vîrful capului la nivelul cotului şi de la un umăr la altul. De asemenea. În cadrul acestui spaţiu se pot mişca mâinile gesticulatorului. Părţile structurale ale unui gest pot fi împărţite în părţi structurale manuale (configuraţia mâinii. ca şi cuvântul. Dar receptorul nu are nevoie să urmărească tot timpul mişcarea mâinilor gesticulatorului. care sunt urmărite de receptor.a) Mişcări ale gurii care au loc în cadrul limbajului gestual fără legătură cu forma pe care o iau buzele la pronunţarea cuvintelor ca în limbajul sonor. Este vorba de o mişcare a buzelor legată de un gest sau de o expresie din limbajul gestual. când se foloseşte semnul de nume sau un concept care nu are încă un gest bine fixat. mâinile se ţin într-o poziţie confortabilă la nivelul pieptului sau ceva mai jos. în special a ochilor şi a obrajilor) şi mişcarea corpului sau pantomimica. în gestul polisintetic nu se poate găsi o formă de bază de aceea trebuie adăugată o informaţie suplimentară la originea gestului numită morfem. Spre deosebire de gestul fixat. cap şi gât pentru a permite persoanei care le priveşte să le observe şi să le înţeleagă mai repede. poate fi împărţit în părţi mai mici numite chereme echivalente cu fonemele din limbajul verbal. Menţionăm că în dicţionarul de bază al limbajului gestual finlandez sunt menţionate descrieri pentru 15 mişcări diferite ale buzelor dar lista acestora nu este completă. Un gest manual care este sprijinit de informaţiile date de alte părţi ale corpului se numeşte gest sau semn multicanal. deoarece foloseşte mai mult de o cale de exprimare a unui mesaj complet. O importanţă mai mare prezintă faţa şi expresia acesteia. Majoritatea acestor semne sunt formate la sau lângă faţă.

mâna dominantă o atinge pe cea pasivă şi ambele mâini au aceeaşi formă (ex.a decide”=. .a-şi aduce aminte”. ... La fel este cazul gesturilor . Semnele care se fac cu o singura mână au loc în spaţiul neutru (ex.) Gesturile compuse. Toate gesturile compuse referitoare la activitatea mentală încep de la frunte.) .confuzie”=.inteligent” pentru a indica o . C. . a hotărî). a privi. o mişcare lentă.. etc). Cine?) sau ating o parte a corpului (ex..). a aduna. Gesturi realizate la nivelul frunţii..a... poate modifica gestul . atenţie.).a. format din două gesturi . .a-şi imagina ceva”. Gesturile realizate la nivelul ochilor sunt legate de procesul vederii.a citi” este un gest compus.a ghici”. solicită o formă a mâinii în care degetele sunt în .inteligenţă acceptabilă”.a presupune”.a gândi”..a.A. sunt legate de cele mai multe ori de activitatea mentală şi se realizează la nivelul frunţii sau încep din acel loc. Gesturile mixte se pot schimba după cum dactilemele sunt însoţite de gesturi executate cu o mână sau cu ambele mâini. De ex. gesturile care se fac la nivelul capului (.idée” ş.. inteligenţă. Acelaşi gest executat cu o mişcare rapidă. adică se ating toate între ele.. O mişcare uşoară de îndepărtare a unui gest de la nivelul frunţii poate indica exprimarea unor gânduri abstracte. a privi la o persoană. adică gesturile formate din mai multe gesturi sau părţi ale acestora.mănunchi”.. . Gestul . a preda.. fluture.inteligenţă sclipitoare”. cu emfază şi cu o expresie facială adecvată poate indica o .. ..a cunoaşte” şi . a-şi aduce aminte ş. . orb. nervos.. eu).a. De ex. În funcţie de context se poate face o mişcare adecvată pentru un gest urmată de direcţia privirii. Toate aceste gesturi pot suferi unele modificări pentru a arăta gradul sau intensitatea.. o îndepărtare de la situaţia actuală (.). În aceste situaţii iese în evidenţă rolul expresiei faciale. 137 . al privirii (ex. a educa.... Acestea dau o imagine vizuală de adunare sau de transmitere a cunoştinţelor (ex... A doua parte a gestului compus dă înformaţii mai detaliate pentru a clarifica ce activitate mentală are loc. a absorbi.a memora” ş.. B. .. ş.a crede”+. cunoaştere. De pildă. a privi în jur.mâna dominantă o atinge pe cea pasivă dar ambele mâini au forme diferite (ex.lege”.a fi cu mintea în altă parte”.a crede”+.. gestul .a privi” poate fi însoţit de o mişcare a ochilor într-o anumită direcţie: a privi in sus. De pildă. a privi in jos..a urmări un text”. a urmări cu vederea.a.complicat”...ambele mâini se mişcă şi sunt active indiferent dacă se realizează în spaţiul neutru sau ating o parte a corpului (ex. însoţită de o expresie facială corespunzătoare. folosesc o formă a mâinii şi mişcări care transmit informaţii legate de înţelegere. ş. Semnele care se fac cu ambele mâini prezintă trei situaţii şi anume : .a crede” este format din gesturile . a arăta. Un alt grup de gesturi care se fac la nivelul frunţii. Trebuie să atragem atenţia că în limbajul gestual se folosesc anumite zone ale corpului pentru a ne referi la activităţi legate de zonele respective. bolnav.. a vedea.a şti”.a cunoaşte”. .a visa”.gânditor”.a vedea” şi . gestul .. a învăţa. . . . uşoară.adevăr”.

a răspunde şi cu ambele degete index: a raporta.a spune” şi se atinge palma cu degetul index pentru a arăta o idée corespunzătoare unei reguli stabilite de o autoritate. a descrie ş. Mâna cu formă de gheară.a.. de dorinţă de a face ceva.o persoană mă priveşte pe mine ş. fierberea care are loc în interiorul corpului.a urî”. alaltăieri. a unor senzaţii de foame. indică frecvent tensiunea sau agitaţia. zgomot. nervos.. a suferi..a avea emoţii”.. În funcţie de intensitatea mişcării. . a îndura).a plăcea”. Pentru exprimarea comportamentului unei persoane (răbdător..a privi” înseamnă că două persoane se privesc. gestul . . unde ?. cu atingerea pieptului.a. La nivelul nasului se fac gesturi legate de falsitate. sentimente. de satisfacţie. unde mâna face o mişcare în direcţie contrară. mândrie. păcăleală. a ţipa) mâna şi degetele pot lua diferite configuraţii. La nivelul bărbiei se execută gesturi legate de unele zile ale săptămânii (marţi. perseverent. Un alt exemplu este dat de gesturile . secret. vorbitor. auzitor. de bunăstare ş. unele întrebări (când ?.lege” este format din . comunicare.a. Unele gesturi executate la nivelul pieptului par să fie similare (a plăcea-a-i părea rău). stări afective şi emoţii la care participă inima (iubire. Aşa este cazul gesturilor ... Gesturile realizate la nivelul urechii. sunt legate de fenomenul auzirii sau al sunetului Ex... poimâine). Gesturile executate la nivelul pieptului sunt legate de pasiuni. de gelozie. unele date (ieri. care face o mişcare circulară. sâmbătă. Aici este locul exprimării dispoziţiilor (generozitate. Dacă se folosesc ambele mâini pentru gestul . sâptămâna viitoare etc).a promite” este format din gesturile . se execută mişcări ale mâinilor şi de 138 .a. dar au sensuri contrare. a spune.. Contextul este cel care face diferenţa. bravură).a.câţi ani ai?”).) unde rolul contextului este în creştere. care sunt executate cu palma întinsă..a spune” şi .a dori”. bârfă.adevăr” sau gestul .). de grabă ş. odată cu indicarea lor gura face mişcări de pronunţare în tăcere. care se execută cu o mişcare uşoară a mâinii spre partea de sus a pieptului şi . furios)..(cu un deget index: a vorbi. Când în conversaţii sunt încorporate numere. . .. a asculta. tolerant. a ignora ş. vorbire şi se fac de cele mai multe ori cu degetul/ambele degete index. mâine.a. Gesturile realizate la nivelul gurii sunt legate de limbaj.a. dorinţe. de expresiile faciale şi corporale adecvate şi de mişcările buzelor se pot exprima diferite grade ale aceleiaşi stări afective (ex. care execută mişcări la nivelul pieptului.a avea nevoie”. curaj. De ex. Şi la acest nivel se pot executa gesture compuse. comportamente. câte?) ş. precum şi sentimente de ostilitate. amestec în alte treburi ş. a spune o poveste. pasiune pentru cineva ş.surd. agitat.a fi sătul” . a explica.. calm. de boală. Folosirea unei combinaţii ale degetelor index şi a diferitelor forme ale mâinii poate fi legată de transmiterea unor informaţii (informaţii. a anunţa ceva la un grup).a.dragoste”. a ordona. În alte gesturi (conversaţie. de oboseală. minciună. de vârstă (. care pornesc de la gură în diferite direcţii.

Mişcarea mâinii. . când mâna se mişcă astfel încât direcţia palmei se poate schimba. .spre stânga sau spre dreapta (nivel orizontal).fluturare” a degetelor (de ex. circulară.de. care denotă apariţia emoţiilor Curs nr. suficient).către gesticulator sau dinspre el (nivel de adâncime).într-o singură direcţie sau înainte-înapoi. Totuşi. Configuraţia degetelor Constituie forma pe care o ia palma sau degetele în configurarea unui gest.de deschidere a mâinii (de ex.o mişcare de apropiere a degetului mare de cel index (de ex. . proprie. a chema). mişcare de curbare uşoară (de ex. sunt 7 poziţii iar 139 . a strânge. .în sus sau în jos (nivel vertical).de la cot. destul. în zig-zag. Mişcarea unui gest poate să înceapă de pe corpul gesticulatorului.. mişcarea poate fi: . Mişcarea unui gest poate fi îndreptată: . oblică.atingere a corpului îndreptate în jos. .Mişcarea mâinii în spaţiu Limbajul gestual pare a fi o mişcare continuă în spaţiul de gesticulare. . În alte limbi pot fi mai multe poziţii ale mâinilor. mişcare de răsucire. astfel încât un neiniţiat nu-şi poate da seama când se termină un gest şi când începe altul. etc). noi). un milion). verticală. fie în sus (mişcare de atragere a atenţiei unei persoane). subţire). Pentru ca gestul să traducă semnificaţia corectă este necesar ca fiecare din aceste elemente să fie realizate exact. iar schimbarea acestei mişcări poate duce la modificarea semnificaţiei gestului. întuneric).de închidere a mâinii (de ex. în ASL. După cum se produce mişcarea pentru realizarea unui gest (orizontală. când mişcarea poate fi: directă (de ex.de îndoire a degetelor (de ex. Fac excepţie gesturile care arată numeralele ordinale şi majoritatea dactilemelor. câţi. . câte). lumină). fiecare gest are o mişcare specifică. altfel semnificaţia lui se schimbă radical. 10 Elementele esenţiale în executarea gesturilor Un gest bine executat este format din patru elemente. . De asemenea.de la încheietură. chiar dacă numai unul din elemente este executat inexact.de la antebraţ. mişcare circulară ( voi. În aproape toate gesturile există un anumit fel de mişcare. . se poate analiza direcţia şi maniera mişcării. 2. de pildă. spre deosebire de mişcările îndreptate în sus. .a spune). când mişcarea este formată prin îndoirea încheieturii fie în jos (ex. Aceste elemente sunt: 1.

Unele dintre aceste forme ale mâinii sunt chiar gesturi proprii (ex. Astfel.care este preţul ?”.. Dacă se foloseşte fluturarea degetelor. Acest fenomen a fost numit localizare sau descriere deoarece 140 .în limbajul gestual britanic au fost identificate peste 60 de forme diferite ale mâinii.)..a calcula”). ...D. o casă. Aceste gesturi se folosesc.foarte bun”. celelalte degete fiind strânse în pumn – . Acestea sunt: palma întinsă. . de exemplu..când”.2002. Noi nu ne propunem să le analizăm aici dar trebuie să le menţionăm pe cele mai importante. .supărare”. . 2004)..a. dacă la gesturile menţionate se adaugă alte detalii oferite de expresia feţei sau de mişcări ale corpului.. în faţă .. mâna cu degetele strânse în pumn şi cu degetul mare în sus înseamnă . Dacă gestul se face cu mişcări circulare lângă frunte ..bun” sau poate fi o formulă de răspuns la salut..o” palma cu degetul mare atingând indexul palma în formă de cupă ş..excelent” Mâna în formă de . 3. Totuşi. negative.bun” poate deveni . sau la o întreabare legată de număr (ex.. înţelegem că acest gest se referă la un număr. după cum este executat gestul.(Miles. Unele forme ale mâinii se folosesc mai des. Locul de articulare reprezintă locul unde se face gestul.frământare”.prost” ş.Aşezarea mâinii în spaţiu sau locul de articulare in relaţie cu capul sau pieptul persoanei care face gesturi.morocănos”ş. nervozitatea.cât de mulţi”. respectiv.C. un lift. gestul . în combinare cu frecarea degetelor index şi mare. care poate rămâne aceeaşi sau se poate schimba.. .gheară” arată tensiunea. un loc în faţa gesticulatorului (de ex. Mâna în formă de pumn este folosită pentru a indica posesivitatea proprie sau a altora. Smith. altele mai rar.a.. în general.mulţi”. Indicarea posesiunii poate fi indicată după ce se dactilează numele persoanei. dacă degetul mic este îndreptat în sus.. .capricios”. în funcţie de direcţia palmei. .. ..a. cu conotaţii pozitive. cu degetele lipite palma cu degetele răsfirate palma în formă de gheară palma strânsa în pumn palma închisă palma în unghi drept palma în formă de . există o formă de bază pentru fiecare gest.anxietate”. Se cunosc aproximativ 25 de locuri de articulare diferite pe care le foloseşte un gesticulator de limbă engleză.slab” sau . dacă se face cu ambele mâini în formă de gheară în faţa pieptului . o cameră)... în acelaşi loc şi în aceleaşi relaţii unele faţă de altele ca şi cum gesticulatorul poate să arate mai târziu unde au fost plasate. Părţile gesturilor produse în spaţiul neutru sunt acelea care se pot face astfel încât pot fi plasate în acel spaţiu. Pot fi distinse următoarele locuri de articulare: în spaţiul neutru.

galben. În acelaşi timp.pe mâna pasivă. -gâtul (ex. De pildă. stomac. -gura (ex. şef). roşu). cotul (ex. liturghie). după cum se află ele în relaţie unele cu altele. numai în cazul gesturilor care se fac cu ambele mâini. în diferite părţi. dosul mâinii (ex. curios). -bărbia (ex. drăguţ). dar în altele el este diferit. urmărind un anumit spaţiu sau loc. sete. câine). a iubi). a se machia). ne putem referi oricând la el pur şi simplu numai prin indicare. O altă caracteristică a gesturilor este aceea că plasarea lor în spaţiul neutru cere ca suport o indicare sau un gest productiv (polisintetic sau un specificator de formă sau mărime). vreme). cum ar fi: .Orientarea palmei (sus-jos. 141 . -talia (ex. piesele de mobilier sunt plasate în spaţiul neutru din faţa gesticulatorului. (De ex. În limbajul gestual există un număr limitat de poziţii legate de orientarea mâinii. când vorbim despre mobilarea camerei sau a biroului. -faţa (ex. -antebraţul. TBC. Mai mult. miros). două forme ale mâinii pot fi aceleaşi dar direcţiile diferite în care se mişcă mâinole pot să le dea semnificaţii aparte sau opuse. a observa). elev de serviciu. Un loc poate să reprezinte unul sau mai mulţi referenţi în acelaşi timp. Direcţia în care se mişcă palma şi degetele în relaţie cu corpul gesticulatorului prezintă o importanţă deosebită.pe corpul gesticulatorului pot fi distinde diferite zone cum ar fi: -umerii (ex.gesticulatorul parcă descrie realitatea cât mai exact posibil. -pieptul (ex. -obrazul-urechea (ex. -ochii (ex. mincinos. -piciorul (ex. spital). 4. a sprijini). Când referentul a fost plasat odată în spaţiul de gesticulare. -braţul (ex. colier. . foame. cercel. -nasul (ex. a se depărta. poftă). stânga-dreapta). . a cunoaşte). chelner). gesticulatorul îşi îndreaptă direcţia privirii spre referenţii plasaţi). -fruntea-tâmpla ( ex. femeie. Direcţia privirii gesticulatorului urmăreşte plasarea referenţilor în spaţiul de gesticulare. pălărie).. frumos). se pot distinge următoarele zone proprii cum ar fi: -palma.pe faţa gesticulatorului. fie la începutul fie la sfârşitul acestuia (de ex. a vedea. În unele gesturi locul de articulaţie nu se schimbă pe toată durata lui (de ex. Referentul poate fi concret sau abstract. .vârful capului (ex. cu ajutorul gestului de indicare.

actualele posibilităţi de îndoire a articulaţiilor limitează numărul posibil de orientări astfel că direcţiile posibile de orientare a palmei şi degetelor sunt: în sus sau în jos, spre sau dinspre gesticulator, spre stânga sau spre dreapta gesticulatorului. În grupul de gesturi care se produc în spaţiul neutru cu o singură mână există numeroase perechi minimale, adică acele perechi de gesturi unde numai o singură modificare a orientării palmei sau degetelor poate schimba complet semnificaţia gestului. De ex.,, floare” se produce prin deschiderea degetelor cu palma orientată în sus iar,, lampă” se execută tot cu deschiderea degetelor dar palma este orientată în jos. De asemenea, situaţia este similară şi în cazul gesturilor bi-manuale. De ex. la gestul ,,casă” palmele sunt unite la vârf prin apropierea lor, cu degetele lipite iar la gestul ,,munte” palmele , aflate ca în pozitia anterioară, se depărtează spre jos. Orice schimbare a oricăruia din aceste 4 elemente poate modifica semnificaţia gestului. Faptul că fiecare gest poate fi analizat în funcţie de elementele menţionate demonstrează că semnele folosite de surzi nu sunt ,,gesturi întâmplătoare”, că ele sunt la fel de precise şi de consistente ca şi cuvintele dintro limbă. Se cunosc trei feluri de gesturi care se execută cu mâinile, după cum ele sunt realizate cu o mână, cu ambele mâini sau într-o combinaţie de gesturi şi dactileme, formând aşa - numitele gesturi mixte. Se ştie că fiecare om foloseşte mâna dominantă în acţiunile cotidiene. La fel şi în conversaţie, mişcările mâinii dominante nu se schimbă, cu excepţia cazului când persoana este ambidextră. Totuşi, şi in acest caz, mâna dominantă face gesturile principale. În comunicarea gestuală cele mai multe gesturi se fac cu ambele mâini simultan. În majoritatea ţărilor lumii gesturile se fac cu ambele mâini, dar există unele ţări (Statele Unite, Anglia, Australia, de ex.) unde gesturile sunt executate cu ambele mâini în combinaţie cu dectilemele Clasificatorii Se cunoaşte că pot fi folosite anumite forme şi mişcări ale mâinii pentru a reprezenta diferite obiecte, dar în acest fel se pot obţine semnificaţii limitate. Unele forme ale mâinii pot avea o multitudine de mişcări care pot genera un grup de semnificaţii diferite. După forma obiectelor (ibric cu coadă, linguri sau obiecte alungite), după cum sunt ţinute în mână sau după cum sunt folosite s-au alcătuit clasificatori. De exemplu, putem reprezenta picioarele unei persoane care se ridică, sare, se plimbă, cade, îngenunchează, urcă sau coboară scările, călăreşte, driblează la un joc de fotbal etc. Un alt exemplu, este dat de gestul ,,a privi”, dacă ne uitam în sus, se poate înţelege că ne uitam la un adult, la un copac, la cer, etc. iar dacă privim în jos, se subînţelege că ne uităm la un copil sau la un obiect mic sau situat pe pământ. Deschiderea şi închiderea mâinii poate semnifica aprinderea sau stingerea unei veioze, a unui spot de lumină. În funcţie
142

de locul unde este plasată această sursă de lumină, gestul poate semnifica o lustră, o veioză, o lampă de carte sau chiar soarele, luminile unui semafor sau luminile de direcţie/farurile unui automobil etc. Aceste forme ale mâinii constituie rădăcinile gesturilor legate de picioarele unei persoane, de actul privirii sau de lumină la care ne-am referit în exemplele date mai sus. O altă formă de clasificatori se foloseşte pentru a ţine locul unui gest care nu este uşor de prezentat în mişcare. Acesta se numeşte proformă. De exemplu, gestul pentru maşină este un gest care se efectuează cu ambele mâini. Se apucă şi se întoarce volanul cu mişcări diferite pentru a arăta diferitele situaţii de conducere a maşinii sau de parcare a ei în situaţii mai dificile. Pentru parcare în astfel de situaţii mâna se aşează pe muchie, deoarece se poate curba mai uşor. Mâna, plată şi întinsă, poate reprezenta o serie de obiecte plate cum ar fi o carte, o cutie, o masă, o oglindă, un tablou. Unele obiecte se pot pune pe suprafeţe plane, cum ar fi o podea, un perete sau pe rafturi, care sunt reprezentate cu această formă a mâinii. O altă formă a mâinii arată o persoană care poate fi plasată şi mişcată în diferite feluri pentru a oferi diferite semnificaţiiî (se apropie sau se îndepărtează, se apropie încet/repede, hoinăreşte sau vine direct etc.). Când se folosesc două mâini, putem reprezenta o acţiune la care participă două persoane. Putem arăta că ele merg umăr la umăr, una în spatele alteia, că se întâlnesc, îşi schimbă locurile etc. Cu diferite mişcări putem arăta cum se află mai multe persoane (în şir, în cerc, în linie dreaptă, într-o linie sinuoasă etc.). Pentru a arăta un grup mai mare de oameni care mărşăluiesc în coloană, care şed, care se învârtesc în cercuri, se folosesc mişcări ale palmelor cu faţa în jos. Pot fi folosite ca proformă şi alte forme ale mâinii pentru a reprezenta: - obiecte subţiri, scurte, tubulare (ex. ţigara); - obiecte mici, subţiri, circulare (ex. nasture); - capul unei persoane sau a unui animal; - obiecte mai lungi şi subţiri; - obiecte mai mari şi rotunde (ex. borcan de sticlă cu capac); - o masă de oameni, de case mari. Folosirea degetului mare în sus poate semnifica ,,bun”, iar în jos ,,rău”. Dacă folosim aceste gesturi în diferite locuri şi cu mişcări distincte, ele pot însemna ,,corect”, ,,bine”, ,,de acord”, respectiv, semnificaţia inversă. În colectivitatea de surzi, ridicarea degetului mare în sus poate fi un răspuns la întrebarea ,,ce mai faci?”. Într-un singur gest pot fi mai multe configuraţii, deoarece pe parcursul executării lui configuraţia mâinii sau a degetelor se poate schimba, ea poate fi diferită la inceputul realizării gestului şi la sfârşit sau poate rămâne constantă. Clasificările de configuraţii ale mâinii şi degetelor sunt foarte diferite de la un cercetător la altul, astfel că nu se poate face o prezentare exhaustivă a configuraţiilor aşa cum este posibil în cazul literelor din limbajul verbal. Totuşi, în ansamblu, aceste configuraţii pot fi :
143

- configuraţia palmei; - configuraţia de apucare; - configuraţia pumnului; - configuraţia degetelor in funcţie de numărul degetelor folosite(1,2,3,4,5). În limbajul gestual finlandez, de exemplu, alegerea unui clasificator este afectată de faptul dacă referentul este ceva viu sau fără viaţă. Dacă referentul este viu (o fiinţă umană sau un animal), se foloseşte o configuraţie în formă de V a degetelor. Pentru un referent fără viaţă se folosesc mai multe configuraţii, cum ar fi, de pildă: - B dacă este vorba de un obiect cu formă plată sau pătrată, cum ar fi o carte, un tablou sau un automobil; - G dacă se vorbeşte despre obiecte subţiri, alungite, cum ar fi de exemplu,un creion, un baston; - 5 cu degetele îndoite, care se referă la obiecte tridimensionale, cum ar fi de exemplu, un măr, o piatră, un grup de case privite din avion sau un grup de oameni. Curs nr. 11 Formarea propoziţiilor şi a frazelor În limbajul gestual pot fi formate propoziţii şi fraze în care se oferă informaţii despre referent, poziţia lui, funcţia sau caracteristicile lui. Remarcăm că în literatura de specialitate nu s-au efectuat cercetări aprofundate legate de sintaxa propoziţiilor şi a frazei. De asemenea, există o mulţime de definiţii ale propoziţiei în limbajul gestual. De pildă, o propoziţie poate fi definită ca fiind o expresie lingvistică a unei idei. Ea poate fi cea mai mică unitate de expresie lingvistică care poate exista prin ea însăşi, formând o propoziţie privită în ansamblu. În forma sa cea mai scurtă, o propoziţie poate fi de lungimea unui gest. Ordinea gesturilor într-un enunţ se poate schimba în funcţie de ceea ce se doreşte să se accentueze de către gesticulator. De obicei, gesturile care se referă la un obiect se plasează la începutul propoziţiei. Dacă referentul poste fi văzut de gesticulator, propoziţia poate începe cu o indicare spre el, urmată de localizarea sau funcţia referentului. Adesea o propoziţie se termină cu indicarea referentului. În forma sa cea mai scurtă, o propoziţie poate fi formată din un simplu gest. De ex. ,,plouă”. Dacă se adaugă o indicare la sfârşitul propoziţiei, semnificaţia ei se poate schimba uşor., de ex. ,,În acest moment afară plouă”. Direcţia privirii urmează întotdeauna indicarea. În alt exemplu:,,Fata doarme”, plasarea gestului la începutul propoziţiei care arată spre referent (fata) şi apoi se arată ce face ea (doarme). Dacă referentul (fata) poate fi văzută de toţi cei prezenţi, se poate face o indicare spre referent (fata) numai prin folosirea indicării sau a direcţiei privirii. Se cunosc patru tipuri de propoziţii şi anume: enunţiative, negative, afirmative şi interogative dar nu ne propunem aici să intrăm în detalii.
144

Structurarea propoziţiilor. Ca şi în limbajul verbal, limbajul gestual posedă subiecte, predicate precum şi adjective sau adverbe care se referă la subiecte sau verbe. De asemenea, în limbajul gestual se poate conversa despre orice problemă actuală, trecută sau viitoare. Unele substantive şi verbe au aceeaşi formă a mâinii. Ele se deosebesc prin mişcarea mâinii, o dată pentru substantive şi de două ori pentru verbe. De ex: scaun (a şedea); avion (a zbura); maşină (a conduce), sau „Mie îmi place să zbor cu avioane mici” (în limbajul verbal) şi „Mici avioane-a zbura-place mie” ( în limbajul gestual). Dacă în limbajul verbal propoziţia se formează după schema subiectpredicat adjectiv, complement, etc. în limbajul gestual propoziţia se structurează în ordine diferită, în funcţie de conţinutul dialogului. Aceasta deoarece semnul gestual nu reproduce limbajul scris ca în cazul folosirii dactilemelor. El reprezintă o formă de comunicare ce s-a transmis de la o generaţie la alta în familiile sau în comunităţile de surzi. Astfel, în propoziţiile simple nu are importanţă relaţia subiect-predicat. De exemplu, ,,El vinde”. sau ,,Vinde el”, ,,Eu mănânc” sau ,,Mănânc eu”. Însă, pentru a face aceste propoziţii mai interesante, este bine să se mai adauge un cuvânt după verb sau înaintea subiectului, de exemplu, ,,El vinde alimente”, (în limbaj verbal), sau ,,Alimentevinde–el” (în limbaj gestual). Însă, aşa cum am afirmat mai înainte, sunt necesare studii mai aprofundate pentru a desprinde regulile gramaticale ale formării propoziţiilor în limbajul gestual. In limbajul gestual ca şi în limbajul verbal se pot exprima o serie de expresii metaforice, proverbe, zicători şi tot ce se află dincolo de vocabular, sintaxă şi gramatica acestui limbaj. Dar pentru a descifra misterele acestei limbi şi a culturii care o încadrează este necesar să se cunoască foarte bine acest limbaj şi, mai ales, să se realizeze o reală comunicare între cel ce studiază acest aspect şi persoana surdă în cauză. Până în prezent nu am găsit în nici o carte o ilustrare a semnelor expresive. Cauza rezidă în faptul că sunt foarte multe expresii specifice în fiecare ţară şi fiecare din ele are un mod aparte de exprimare din cauza impregnării culturale. De asemenea, fiecare limbă posedă modalităţi diferite de desemnare a unor obiecte identice. Pentru a explica această noţiune care face ca în două limbi diferite să se găsească rareori cuvinte care să acopere exact acelaşi câmp semantic, vom ilustra cu unele exemple din limba română şi din limbajul gestual românesc. a) Ceas de mână (rom.), wrist watch (engl.), montre-bracelet (fr.).În limbajul gestual se reţine maniera în care se ataşează acest tip de ceas (fr.) iar în celelalte limbi se arata localizarea pe o parte a corpului (mână) a obiectului în cauză. De aici reiese evident că în fiecare context se va reţine de la fiecare cuvânt o diferenţă particularizatoare. În expresiile figurate problema este şi mai complicată. De fapt, cuvintele grupate într-o expresie capătă un sens global unic. Termenii nu pot fi schimbaţi între ei şi nici completaţi. De exemplu, expresia ,,a
145

dezacordul cu ceva. Semnele non-manuale pot exprima întrebări. Acest semn. ale nasului şi obrajilor. Surzii.a pune plugul înaintea vacilor” pentru că . de ex.a conduce” dar şi .. . răspunsuri sau atitudini generale. V.bou”.Astfel. Foarte rar ele funcţionează ca sunstantive în limbajul gestual.Ekman.Fresen. 1978).de acord” ş.pune plugul înaintea boilor” nu poate fi înlocuită de expresia . Ele sunt asociate cu verbe..ştiu”.corect”. Astfel. camion. Expresiile faciale şi mişcările capului pot include mişcări ale ochilor. ale gurii. Gesturi multicanal Se realizează cu alte părţi ale corpului în afară de mâini.suparat” caracteristicile non-manuale sunt date de prezenţa subţierii buzelor. semnifică . b) Maşină. automobil sau diferite maşini destinate unor procese tehnologice specifice... La fel. dar semnul reţine una din părţile evidente ale maşinii pentru a o desemna în întregime. . Semnele non-manuale par să aibă o funcţie relaţională (C. De pildă ele nu pot exprima substantive dar pot exprima cuvinte cum ar fi . adverbe sau adjective.Şi auzitorii folosesc în mod inconştient aceste semne non-manuale. respectiv un acord. negaţii. căruia îi putem ataşa şi alţi parametri pentru a reprezenta un autobuz. troleibuz. întreaga gamă de expresii faciale împreună cu mişcările capului formează setul principal de caracteristici non-manuale. 2007).. umflarea uşoară a obrajilor (bosumflarea) şi încruntarea sprâncenelor care însoţesc gestul manual (ducerea mâinii cu degetele răsfirate la nivelul feţei şi retragerea ei cu degetele care se unesc la vârf).nu”..un sistem de codare a acţiunilor faciale” (P. sprâncenele încruntate şi umerii îndoiţi sau sprâncenele ridicate şi gura deschisă exprimă o atitudine întrebătoare. a contextului şi parametrii acestora ne permit să distingem sensurile exacte. De pildă.Onu. 146 . De pildă. Prin urmare. Numai organizarea frazei.. Aici pot fi implicate şi alte mişcări ale corpului. corpul se poate apleca înainte sau spre spate sau se poate întoarce spre stânga sau spre dreapta.. în cazul gestului . . cu toate că o maşină nu se rezumă doar la volan.. însă... Ele se caracterizează prin faptul că participă în mod obligatoriu gesturile non-manuale. Acest procedeu al sinecdocei este la origine acelaşi cu procedeul formării acestui semn. Faţa umană este foarte mobilă şi conţine numeroşi muşchi care pot genera o mare bogăţie de sentimente.volan”. Folosirea mişcării capului în sens vertical sau orizontal poate să exprime o negaţie. . umerii se pot ridica sau lăsa..a. Unii autori vorbesc chiar de . folosesc caracteristici non-manuale specifice şi foarte mici cum ar fi strâmbarea nasului şi o înclinare a capului pe spate pentru a exprima. unde ei recunosc 46 de unităţi de acţiuni separate legate de mişcările efectuate de muşchii feţei. acest sens unic degajat de acest ansamblu de cuvinte va trebui tradus într-o manieră coerentă. cum ar fi mişcările umerilor şi ale trunchiului. Pentru a indica o maşină în limbajul gestual se mimează manevrarea unui volan.da”.vaci” nu este echivalentul cuvântului .

care sunt obligatorii. El sugerează că ascţiunea verbului ar putea să se întâmple ori că s-a întâmplat. semnele multi canal sunt dificil de tradus. Acestea sunt destul e complicate şi depăşesc posibilităţile de abordare de către studenţi de aceea nu ne propunem să intrăm în detalii. este dificil să se explice formele semnelor existenţiale ca . La fel.aceasta (eu) a cumpăra-mai demult (în trecut) sau 147 .a exista”. capul înclinat pe spate acord cu capul rochie.. de mărirea ochilor şi de deschiderea largă a gurii care apar. Unele caracteristici non–manuale apar în mod regulat împreună. slav. Menţionăm numai că ceea ce este comun pentru toate sistemele de scriere este faptul că ele se bazează într-o mare măsură pe caracteristicile structurale ale gesturilor şi pe simbolurile cu care se notează. aplicânduse săgeţi ce reprezintă mişcarea iar sub fiecare imagine se prezintă cuvântul gesticulat sau descrierea mişcărilor. de regulă. dar. De exemplu. de obicei.Am cumpărat mai demult această rochie” gesturile vor fi aranjate astfel: Sprâncene ridicate.etc. . dar nu este întotdeauna oportun ca aceasta să se folosească în traducerea semnului. ebraic. De pildă. perplexitatea. ele exploatează atât acţiunile manuale cât şi cele non-manuale.. forma substantivală apare ca fiind derivată din verb. Dacă tema unei discuţii este îmbrăcămintea cuiva. În relaţie cu limba română. este folosit fie înainte fie după un verb. Sistemele de scriere folosite în limbajul gestual Diferite limbaje gestuale au diferite sisteme de scriere în funcţie de natura alfabetului folosit (latin. înclinarea capului ş. ele constituind o grupare specifică de limbaj. Cercetătorii au elaborat mai multe sisteme diferite de reprezentare în scris a limbajului gestual care să se folosească în scop de cercetare. ea nu a avut loc.).). de ex. Constatăm că nu există la ora actuală un sistem comun de scriere pentru limbajele gestuale. funcţiunea lor este complexă. De ex. Prin aceasta. unele prezentând imaginea persoanei care execută gestul.S-a observat că în majoritatea cazurilor. semnul posibil. de o strâmbare a nasului. La început se face un gest care redă subiectul sau topica apoi se adaugă mai multe informaţii (ridicarea sprâncenelor. Dăm mai jos un exemplu de redare a unei propoziţii. Semnele multi-canal la care ne-am referit sunt executate cu mâinile şi cu alte părţi ale corpului.. de fapt. semnul pentru-că funcţionează în mod comparabil cu locuţiunea conjuncţională pentru că. sau . Sub aspect gramatical. Pentru reprezentarea mişcărilor mâinii în cursul executării gesturilor se folosesc diverse simboluri grafice. Pe baza acestor sisteme s-au elaborat dicţionarele gestuale aflate în uz. Sub aspect teoretic.a fi”.a. scoaterea limbii este însoţită. în semne care exprimă uimirea. semnele multi-canal sunt legate de imitarea unor acţiuni care se realizează cu obiectele. semnul pentru suliţă cere ca privirea ochilor să urmeze mişcarea mâinii ca şi cum ea ar executa o aruncare a suliţei. grec.

Dacă se află la o distanţă mai mare. ceea ce nu este posibil în limbile vorbite. Semnele sunt folosite pentru a crea imagini ale gândurilor noastre în spaţiu. Din cauza calităţilor spaţiale şi gesticulare nu s-a putut găsi un sistem convenabil de redare în scris a LMG. ceea ce nu este prea uşor pentru auzitori.îngheţarea” gestului în aer. Contactul ocular constituie punctul de plecare al oricărei conversaţii prin gesturi. Atragerea atenţiei unei persoane surde pentru a începe o conversaţie este să-i baţi uşor cu palma pe umăr sau antebraţ. Din acest motiv.. Un bun gesticulator poate să producă aceleaşi efecte ca în realizarea unui film. deoarece o pune într-o situaţie penibilă.. apropierea imaginii (zoom) etc. folosind procedee cum ar fi: transportarea informaţiei prin mişcări ale feţei. Putem observa că ordinea în care se execută gesturile este asemănătoare cu mişcarea secvenţelor de cadre dintr-un film. într-o sală. vizuală (acest limbaj trebuie să fie văzut pentru a fi înţeles) şi gestuală (mâinile creează semne care articulează gânduri). injectarea altor mişcărişi distanţe în povestirea sa prin folosirea altor clasificatori şi proforme. In nici un caz nu se poate stinge şi aprinde intermitent lumina din sală pentru a atrage atenţia unei singure persoane surde. Alte modalităţi ţin de distanţă sau de situaţia unde se află persoana surdă.conversaţia gestuală”. Aceste trei caracteristici sunt redate simultan. dar acest lucru nu constituie o formă scrisă a LMG. LMG îmbină două caracteristici aparent contradictorii: libertatea gramaticală şi structura gramaticală. dacă aceasta se află la aceeaşi masă dar la o distanţă mai mare.sprâncenele ridicate. capului şi corpului sprijinite de gesturi. se poate lovi uşor tăblia mesei iar vibraţiile acesteia vor atrage atenţia. Tot ceea ce se poate face este să scriem comentarii privind modul de executare a gesturilor în spaţiu. De exemplu. . 148 .legare a gesturilor” din structura unui subiect pentru a întări povestirea sau relatarea mesajului. în special când se relatează un eveniment. capul înclinat pe spate capului (eu) – mai demult – eu acord cu mişcarea a cumpăra – aceasta – rochie Limbajul gestual poate folosi o cale diferită de . se poate atenţiona o cunoştinţă comună care să-l facă atent pe cel în cauză. Trebuie să reţinem că limbajul mimico gestual îmbină trei caracteristici: spaţială (gesturile sunt formate în spaţiul de gesticulare). care se poate folosi pentru scopuri didactice.. El trebuie menţinut tot timpul cât durează .

stop”.Curs nr. Participanţii. dar primii paşi au fost făcuţi în Statele Unite prin crearea în 1965. mişcare care traversează corpul (de la un umăr la altul sau de sus în jos ori de jos în sus) ---------săgeată deschisă. descrie mişcările de îndepărtare sau de apropiere de corp ---------mişcare repetată. profesori din şcolile pentru surzi şi un grup de ------------------- 149 . cuprinsă între umeri ---------. arată oprirea bruscă a mişcărilor închiderea mâinii deschise(sau închiderea degetului) -----------------------deschiderea mâinii închise mişcare încetinita mişcare rapidă mişcare repetată. a Oficiului Naţional al Interpreţilor penru Surzi (National Registry of Interpreters for the Deaf). în 1964. După 1965 în Franţa s-au creat mai multe organizaţii de formare a interpretilor. National Registry of Interpreters for the Deaf a fost infiinţat în cursul unui seminar naţional intitulat ”Interpretând pentru surzi” care a avut loc in statul Indiana. ---------mişcare spre înainte sau spre în spate. una urmărind-o pe cealaltă într-o mişcare circulară mişcare uşoară Începuturile formării de interpreţi în limbajul mimico-gestual În diferite ţări şi în ţara noastră Formarea de interpreţi în limbajul mimico-gestual este de dată mai recentă în ţările europene. scurtă atingere apucare între degetul mare şi cel index mâna în formă de pumn mişcarea degetelor ambele mâini se mişcă împreună de obicei. de obicei este o mişcare mică. mâna asociată face o mişcare circulară în direcţia săgetii ambele mâini se mişcă simultan. 12 Unele simboluri folosite pentru descrierea mişcărilor (Anglia) ---------săgeată închisă..

din construirea vocabularului gestual. Mai întâi. la fel de fluenţi în limbajul gestual ca interpreţii mai vechi. în acea vreme. Atunci s-a format un prim comitet din cinci persoane. Nu se punea problema remunerării. Recrutarea noilor interpreţi Până în 1970 mulţi studenţi surzi au cerut dreptul să frecventeze universităţi obişnuite din intreaga ţara cu ajutorul interpreţilor. Cei mai mulţi dintre aceşti interpreţi noi au sfârşit prin a folosi mai ales o versiune a limbajului verbal gesticulat decât un limbaj gestual folosit în mod 150 . nu erau. NRID a organizat întâlniri bianuale cu membrii săi. Codul de etică al NRID a urmărit să asigure imparţialitatea şi confiden-ţialitatea interpreţilor. Cei mai muli „interpreţi” din acea perioadă erau profesori din şcolile pentru surzi. Toţi erau fluenţi in limbajul gestual american(ASL). Predarea limbajului gestual a constat.surzi mai activi. dintr-un ridicat simţ al datoriei faţă de cei care aveau nevoie de sprijin în facilitarea comunicării. Ei nu aveau o pregătire profesională în sfera interpretării dar lucrau în mod voluntar. a fost el însuşi surd. Interpretul profesional a fost format să-şi recunoască limitele în acceptarea sarcinilor şi să caute asistenţa altor interpreţi când este necesar (inclusiv solicitarea unei persoane surde ca „interpret de legătură” unde comunicarea era dificilă sau delicată). Profesorii de limbaj gestual din întreaga ţară au inventat planuri de lecţii aşa cum s-au priceput. In 1967 scopul noii organizaţii a interpreţilor a fost clar stabilit: să se ocupe de recrutarea şi formarea mai multor interpreţi şi să elaboreze un cod de etică. aceşti noi „recruţi-interpreţi”. De asemenea. După cinci ani de funcţionare la NAD. S-a obţinut o alocaţie guvernamentală pentru stabilirea oficiului într-un sediu al Asociaţiei Naţionale a Surzilor (NAD) din Washington. iar cursurile au apărut în diverse locuri: în biserici. Primul director executiv. ei trebuiau să înveţe limbajul gestual. pentru a fi la curent cu schimbările care au avut loc în domeniul profesiunii. au fost de părere că era necesară o organizaţie care să deţină o evidenţă a interpreţilor calificaţi şi să evalueze competenţa lor. s-au înmulţit filialele locale ale acestei organizaţii pe tot cuprinsul Statelor Unite. O dată cu crearea a tot mai multe posturi de interpreţi angajaţi cu normă intreagă. lingviştii au inceput cerecetarea gramaticii ASL. copii din familile de surzi sau persoane care aveau legături strânse cu comunitatea de suzi. de obicei. în comparaţie cu cei care au crescut în comunitatea de surzi. Ca urmare. dintre care una era surdă. a devenit evident că noii interpreţi vor trebui să fie antrenaţi şi pregătiţi pentru noua piaţă. dar rareori rezultatul muncii lor a fost inclus de profesorii de limbaj gestual în domeniu. precum şi aspectul discret al ţinutei şi al comportării. Agenţiile de servicii sociale americane au început să solicite interpreţi care să servească pe clienţii surzi. Oficiul şi-a mutat birourile pe campusul Colegiului Gallaudet pentru scurtă vreme. care au învăţat gesturile ca a doua limbă în clasă. în agenţii care oferă servicii. Al Pimentel. pentru a conduce această organizaţie. înainte de a se muta într-un sediu propriu. După 1970. în familii care aveau copii surzi etc.

curent în comunitatea de surzi. Unii surzi, care au considerat limbajul verbal ca fiind superior limbajului gestual, au fost de acord cu interpretările în limbaj gestual cu respectarea ordinii gramaticale a limbajului verbal pe care ei au considerat-o ca „gesticulaţie oficială”; alţi surzi, deşi bucuroşi să aibă mai multe servicii de interpretare, au avut dificultăţi de înţelegere cu aceşti interpreţi noi. În orice caz, aspectul semnalat mai sus a lansat problema controlului calităţii in serviciile de interpretare. Atestarea Programul-pilot al NRID de atestare prin teste a fost înfiinţat în 1970 şi a fost recunoscut oficial în 1972. Au fost pregătite echipe locale de evaluare a candidaţilor în toată ţara. Echipele de evaluare au fost compuse din trei interpreţi auzitori atestaţi şi din interpreţi surzi de legătură, atestaţi. Priceperile candidaţilor au fost evaluate prin mai multe probe: să interpreteze de pe o casetă video în limbajul verbal, gestual şi dactil. Candidaţilor li s-au acordat certificate de „interpretare” în limbajul verbal şi cel gestual şi certificate de „transliterare” din limbajul verbal în limbajul dactil şi invers. Au fost instituite evaluări pentru interpretarea orală după labiolectură şi mişcările buzelor fără voce, dar mai târziu acest gen de evaluări au fost abandonate. Însă, ”transliterarea” este folosită şi acum în unele situaţii cum ar fi, de exemplu, în predarea cursurilor universitare. Lupta pentru o identitate profesională Anii 1970 au cunoscut o veritabilă explozie de interpretare pe piata muncii. Legea reabilitarii din 1973 a formulat cerinţa asigurării de servicii gratuite de interpretare pentru clienţii surzi de către orice agentie sau firmă de afaceri care primeşte fonduri federale din partea guvernului sau de la autorităţile locale (aceasta incluzând spitale, şcoli, tribunale, secţii de politie, servicii sociale şi unele companii de afaceri). În acelasi an, 1973, au fost finanţate 6 programe pilot de formare a interpretilor prin alocaţii guvernametale iar in 1978 s-a ajuns la 12 programe. Aceste programe-pilot precum şi alte 2-4 programe din universităţi şi colegii comunitare au incercat să pregătească cât mai bine interpreţi cu foarte puţin ajutor din partea cercetării în elaborarea planurilor de învăţământ. În această situaţie, interpreţii-formatori, cu multă experienţă în domeniu, au inventat planuri de învăţământ la întâmplare. Cei mai mulţi au încercat să se apropie de cercetarea lingvistica în limbajul gestual, aşa cum a fost ea publicată. Primele planuri de învăţământ, nu erau foarte complete ca standardele de astăzi, dar au inclus cursuri de „îmbunătăţire a priceperilor de gesticulaţie”, de audiologie, de psihologia surdităţii, codul de etică, interpretarea de la voce spre gest şi invers precum şi o anumită pregătire pentru atestare. Mai târziu, s-a trecut la formarea unui model de interpret care este cunoscut acum ca „modelul maşină”: interpretul este o maşină care transmite mesajul fără să adauge sau să omită ceva, care nu intervine şi care nu afectează
151

rezultatul întâlnirii sau al şedinţei interpretate. De fapt, acesta era o nonpersoană. Odată cu ridicarea calificării profesionale şi a conştientizării profesiunii de interpret, s-a trecut de la interpretarea pentru surzi (în favoarea lor) la independenţa profesională a interpretului, bazată pe neutralitate şi pe prevederile din codul de etică. „Modelul-maşină” nu ar putea să descrie adecvat rolul interpretului. Desigur, interprtarea implică mai mult decât traducerea semnelor în cuvinte sau invers. În cursul interpretării, trebuie să interpretăm corect conţinutul, în registrul de limbaj care corespunde contextului şi să adaptăm interpretarea noastră pentru a ne acomoda la nevoile vorbitorilor. ”Noi suntem chemaţi nu numai să interpretăm între două limbaje ci şi între două culturi: anumite modificări culturale trebuie să fie operate în interpretarea noastră pentru ca vorbitorii să se înţeleagă unii pe alţii. Este posibil, deşi mai rar, ca un interpret să intervină într-o manieră profesională pentru a clarifica un punct de divergenţă majoră care apare din cauza unor diferenţe culturale, clienţii nefiind însă conştienţi de problema în cauză”. De asemenea, Moody,B.(1991), din care am citat anterior, subliniază că „rolul asociaţiei interpreţilor în comunitate a fost întotdeuna o chestiune delicată. Acelaşi autor subliniază că „trebuie să fim în contact constant cu comunitatea de surzi, dar nu putem să devenim avocaţi în favoarea surzilor dacă nu vrem să ne pierdem credibilitatea ca interpreţi”. Noul sistem de atestare În 1979 NRID a instituit un nou sistem de atestare, odată cu creşterea pretenţiilor faţă de calitatea serviciilor de interpretare. După un an de pregătire intensivă, au fost elaborate teste noi cu mari cheltuieli. Au fost elaborate teste scrise şi prototipuri de casete video; s-au realizat teste pe teren cu interpreţi care aveau diferite nivele de pregătire; s-au efectuat analize statistice pentru a se stabili validitatea şi credibilitatea unor itemi ai testului scris; s-au evaluat casetele video de către membrii comisiei şi s-au pregătit evaluatori etc. In final, s-a obţinut un test credibil care măsoară priceperile de interpretare. Atestarea este importantă, ca orice licenţă pentru un medic sau şofer, dar ea se bazează doar pe un minim de competenţă pentru practică, nu şi pe o poziţie avansată în domeniu. Atestarea nu inseamnă că interpretul poate acţiona în orice situaţie sau în orice loc, interpreţii trebuie să înveţe să accepte sau să respingă o activitate în funcţie de priceperile lor, de conţinutul şedinţei şi de locul desfăşurării ei. Astăzi există probabil 75 de programe postliceale diferite de formare a interpreţilor în SUA, cele mai multe cu durata de doi ani. Doar câteva durează patru ani. Formatorii de interpreţi au înfiinţat în 1979 CIT (Conferinţa Formatorilor de Interpreţi) cu scopul de a asigura un forum de schimburi de experienţă în domeniul formării interpreţilor şi elaborarii planurilor de formare a acestora. NRID are 3733 de membri din care 2070 sunt atestaţi la un nivel sau
152

altul. Dintre interpreţii atestaţi, 123 sunt surzi. Se încearcă eliminarea interpreţilor care nu-şi îndeplinesc responsabilităţile profesionale. Unii specialişti propun revizuirea Codul de etică actual. Aşa cum există în domeniul Dreptului, ar fi util să existe o bancă de situaţii etice, cu sute de dileme etice şi cu răspunsuri profesionale sugerate, pentru a ne ajuta să facem faţă diferitelor situaţii care apar în cursul interpretarii (Moody, B., 1991). Începuturile formării interpreţilor în Franţa datează din 1976, când unii auzitori au cerut ,,să înveţe semne”. În luna noiembrie din acelaşi an părintele Jouaninc a infiinţat o clasă la Paris, unde a folosit în predare vorbirea şi gesticularea în acelaşi timp. Exemplul său a fost urmat de alţi profesori sau preoţi. Independent unii de alţii, unii surzi au început să predea limbajul gestual in mod voluntar. În acea vreme existau doar câţiva profesori surzi care cunoşteau bine limbajul gestual. Faptul era imbucurător deoarece ei erau posesorii unei adevărate culturi, iar limbajul lor gestual era într-adevăr un limbaj real şi nu un simplu vocabular de semne. Însă, multe dintre cursurile predate de surzi s-au bazat pe liste de vocabular, care erau obositoare pentru studenţii auzitori. ”Profesorii” surzi nu aveau metode pedagogice pentru a preda limbajul gestual astfel încât cursurile nu au durat prea mult. După 1977 surzii au inceput să se pregătească cu seriozitate pentru a preda limbajul gestual la IVT (International Visual Theatre din Vincennes). După absolvirea cursurilor, ei au început să-şi caute de lucru în şcoli, asociaţii, fabrici, pentru a preda limbajul gestual. In 1980 publicaţia ”Coup d’Oeil” a semnalat că existau cinci locuri în zona metropolitană a Parisului şi 20 de alte locuri în provincie unde amatorii puteau învăţa limbajul gestual. În 1983 s-a ajuns ca în sistemul de învăţământ să lucreze peste 40 de surzi adulţi care cunoşteau limbajul gestual dar nu aveau atestate (Fournier,C.,1991), (Mimmoun, R.,1991). Nici la ora actuală nu există în Franţa o formare academică sau universitară oficială pentru formatorii de interpreţi de limbaj gestual. Viitorii formatori se pregătesc prin seminarii organizate de asociaţii ale surzilor sau ale auzitorilor . La inceputul anilor 1980 s-a infiinţat ANFIDA (Asociaţia Naţională pentru Deficienţi de Auz), având ca scop să se ocupe de toate problemele deficienţilor de auz. Interpreţii din cadrul acestei organiaţii s-au concentrat pe cunoştinţele despre deficienţii de auz şi „psihologia” lor, în detrimentul pregătirii în sfera metodelor de comunicare. Deoarece populaţia de surzi era foarte eterogenă, interpreţii au căutat să se edifice în tot evantaiul mijloacelor de comunicare practicat de deficienţii de auz: labiolectura, dactilemele, cued speech, limbaj gestual, luarea de notiţe dupa casete video etc. Aceste metode fiind atât de variate şi contradictorii, n-a fost niciodată uşor să se elaboreze cursuri de formare care să permită unei persoane să se califice în toate domeniile mai sus mentionate (Mimoun, R.1991). Mai mult, s-a considerat că era foarte urgent să se obţină recunoaşterea profesiunii înainte de elaborarea unor cursuri eficiente de formare a interpreţilor.

153

O schimbare majora a produs Asociatia 2 LPE (Două Limbaje pentru o Educaţie) care a elaborat cursuri de pregătire bazate pe calitate. S-au creat cursuri separate pentru cele două categorii de necesităţi ale populaţiei de surzi: a) sprijin pentru comunicare (labiolectură, cued speech şi luarea de notiţe), b) interpretarea din limbaj oral în limbaj gestual şi viceversa. (Texier,C., Lamothe,M., 2003). Un pas înainte l-a constituit transformarea ANFIDA în ANILS (Asociaţia Naţională a Interpreţilor în Limbaj Gestual). Aceasta era formată din auzitori, interpreţi activi şi un mic grup de surzi activi. Ea a depus eforturi pentru recunoaşterea profesiunii de interpret prin cursuri, conferinţe, consultaţii acordate pentru înfiinţarea serviciilor de interpretare şi prin întâlniri cu autorităţile locale şi centrale. Odată ce membrii ANILS au devenit conştienţi de creşterea distanţei dintre cunoştinţele legate de interpretare ale auzitorilor şi ale surzilor, s-a infiinţat ANPILS (Asociaţia Naţionala pentru Interpretarea în Limbajul Semnelor). Deoarece surzii constituiau o comunitate care nu putea să-şi aleagă din rândurile membrilor săi persoane care să-i ajute să comunice cu lumea auzitorilor, s-a pus accentul pe formarea de interpreţi auzitori. Însă, surzii trebuiau să aibă încredere în aceşti interpreţi, de aceea s-a constituit un organism de conducere, compus în majoritate din surzi, având în frunte un preşedinte surd, care era un garant în faţa comunităţii de surzi că deciziile luate în cadrul comitetului erau în favoarea membrilor surzi. Un obiectiv esenţial al ANPILS era să obţina recunoaşterea profesiunii de interpret. O primă acţiune a ANPILS în această direcţie a fost să preia conducerea serviciilor de interpretare asigurate la Simpozionul Internaţional de Limbaj Gestual organizat in iulie 1990 la Poitiers, având următoarele priorităţi: - asigurarea calităţii serviciilor de interpretare; - conducerea acestor servicii de către surzi; - formarea primilor interpreţi surzi in Franţa, responsabili cu interpretarea în dactileme a limbajului gestual francez. Pregătirea asigurată de ANPILS consta în cursuri de scurtă durată folosinduse specialişti surzi care vorbeau fluent în limbaj gestual. În afară de iniţierea în bazele specialitaţii se preda şi terminologia specifică domeniului. Pentru a face faţă cererii crescânde s-au format trei tipuri de interpreţi: cei care să fie angajaţi în instituţii, cei care să asigure servicii de interpreţi independenţi, şi liberi profesionişti (Mimoun,R.1991). Dacă înainte de 1983 angajarea interpreţilor surzi se făcea fără a li se cere diplomă, după această dată se cerea acest document. Însă, cei mai mulţi interpreţi surzi nu erau din familii de surzi şi, deci, nu aveau ca primă limbă limbajul gestual. Din acest motiv era necesar ca studenţii să intre în contact cu adevăratul limbaj gestual şi să interiorizeze obiceiurile comunităţii de surzi. Or, aceasta nu se putea face decât printr-un contact frecvent cu comunitatea de surzi şi prin

154

puşi în situaţii de interpretare. în proporţie de peste 90%.: Interpreting for deaf and hearing people in the United States In Franco-American Colloquium. se puteau face filme cu studenţii înşişi. Education and access”. adică să reflecteze în imagini gestuale şi nu doar să traducă din limbajul verbal în cel gestual. 145-151. De asemenea. etc. Ca metode. Pentru studiul gramaticii limbajului gestual erau utile casetele video cu surzi care povesteau sau cu auzitori care gesticulau. Curs. Deşi numărul persoanelor surde depăşeşte 70 de milioane..Mimoun R. M. C.:Association Nationale Pour Interpretation en Langue des Signes În:”Deaf people in society. Baza formării primelor cluburi ale surzilor din toată lumea a constituit-o şcolile cu internat. Surse bibliografice: . nu putem vorbi de o "ţară a surzilor" deoarece majoritatea surzilor provin din familii de auzitori iar familiile de surzi au. Franco-American Colloquium. studenţii erau învăţaţi să respecte formarea semnelor. de cultură. pg. -Texier. să nu creeze semne arbitrare şi să-şi consolideze desprinderile de comunicare clară cu surzii. 1991. Această metodă îi va putea determina pe auzitori să-şi schimbe modul de gândire. Asociaţii naţionale şi internaţionale ale surzilor Se cunoaşte că toate minorităţile lingvistice au o caracteristică privind un loc ce le aparţine iar comunitatea surzilor nu face excepţie. Paris-New-York. pg. Expresia facială şi contextul erau cele care dădeau sensul corect. religioase. conduse de persoane alese din rândul lor şi finanţate din venituri proprii sau cu sprijin din partea unor organizaţii de stat ori private. filme.. la fel ca şi în limbajul verbal.: Association „Deux Langues Pour Une Education”Presentation du projet. Aici s-au înfiripat şi s-au cimentat primele relaţii afective sau de altă natură care au continuat în cadrul cluburilor şi asociaţiilor de mai târziu. 135-143. Aceste filme puteau fi oprite oricând şi se puteau face comentarii pe marginea lor. 155 . Paris-New York. se recomanda ca.Fournier. B. Paris-NewYork. . 129-133. Evaluarea şi autoevaluarea muncii studenţilor putea să ducă la imbunătăţirea comunicării corporale şi sintactice. S-a constatat că. Poitiers. 1991. . nr . 1991.participarea la diverse acţiuni de interpretare în instituţii medicale. surzii se adună în cluburi înfiinţate de ei. jocuri pe roluri interpretate de surzi odată cu învăţarea limbajului gestual. De asemenea.Moody. C. Cu toate acestea. pg. 2003. politice.: Interpreter for the deaf.. există în limbajul gestual aceleaşi semne care pot avea semnificaţii diferite. copii auzitori. mai întâi să se predea sintaxa limbajului gestual prin folosirea unor casete video. Lamothe. In „Deaf people in society. Education and access „Franco American Colloquium. Specific aspects of interpreting in criminal cases.

fiul surd al domnitorului Constantin Ghica. ea este privită cu suspiciune. a primit buget de la stat şi a putut angaja personal salariat. cum ar fi cele ale Dunării de Jos. După această dată Asociaţia s-a reorganizat. Menţionam că şedinţe similare de constituire au avut loc şi în alte regiuni ale României. Principalele obiective La iniţiativa unui grup de surzi din Bucureşti a avut loc pe data de 9 noiembrie 1919 şedinţa de constituire a Asociaţiei Amicale a Surdo-Muţilor din România. Din păcate. Altfel nu ne explicăm de ce absolvenţii surzi vin la filiale fără o pregătire culturală sau sportivă care să le permită continuarea activităţilor în cadrul competiţiilor organizate de Asociaţia Surzilor. Ardealului.Nu întâmplător. se sprijineau în găsirea unui loc de muncă şi desfăşurau diverse activităţi culturale. când persoanele surde fac cunoştinţă. formându-se asociaţii de surdo-muţi. fac referire la şcolile pe care le-au absolvit şi la profesorii pe care i-au avut. surzii se întâlneau la cluburi conduse de comitete liber alese. clubul sau şcoala de surzi. Trebuie să menţionăm că relaţiile care se formează în şcolile de surzi durează o viaţă iar când se fac excursii în diverse locuri din ţară. Dacă una din persoanele surde nu a absolvit o şcoală de surzi.a. Ea urmăreşte educarea persoanelor surde prin activităţi organizate. după o existenţă de peste 85 de ani Asociaţia Naţionala a Surzilor cuprinde peste 30 de mii de membri. Moldovei şi Bucovinei. Scopurile şi obiectivele Asociaţiei sunt 156 . ş. în ultimul timp nu există o preocupare mai serioasă în direcţia cultivării dragostei elevilor pentru activităţile menţionate. Putem consideră că aceste activităţi sunt mai importante în cadrul minorităţilor. funcţionează cu această denumire din 1996. chiar dacă a urmat o facultate. destinate realizarii unei cât mai bune integrări socio-profesionale a membrilor săi. participanţii includ automat vizitarea filialei teritoriale. De obicei şcolile constituie sursa de noi membri ai asociaţiilor. Primul Preşedinte a fost d-l Alexandru Clarnet iar din comitetul de conducere a facut parte şi prinţul Henri Ghica. Asociaţia Naţională a Surzilor din România Organizare. Asociaţia Naţională a Surzilor (ANSR). îşi acordau reciproc ajutoare materiale. Pâna in anul 1953 când s-a reconstituit Asociaţia Surdo-Muţilor din România pe baza fondurilor alocate de stat. deoarece le permit să iasă în evidenţă prin performanţele obţinute în diverse ramuri sportive sau domenii culturale şi să se integreze mai uşor în societatea auzitorilor. Timişului. inclusiv a surzilor ca minoritate ingvistică. Acum. diversificându-şi activitatea. In acest fel se continuă relaţiile dintre persoanele surde şi se asigură perpetuarea existenţei asociaţiei surzilor. sociale sau sportive. organizaţi în 60 de cluburi şi 16 filiale răspândite în toate judeţele tării. asociaţiile amicale ale surdo-muţilor funcţionau pe criterii mai mult filantropice. Activităţile culturale şi sportive care se desfăşoară în şcolile speciale constitue una din cele mai puternice forţe unificatoare ale colectivităţii surzilor. are un profund caracter social.

realizate prin contribuţia voluntară a membrilor cotizanţi şi a aparatului salariat. Pe plan social ANSR urmăreşte să depisteze. Miss Asociaţia Surzilor. de unde pot fi selectionaţi sportivii care să reprezinte Organizaţia Sportivă a Surzilor din România la competiţiile europene 157 . Organismul suprem de conducere al ANSR este Congresul. -excursiile. se organizează diverse acţiuni cultural-artistice. ANSR sprijină membrii săi să beneficieze de drepturile de protecţie socială în concordanţă cu legislaţia actuală prin expuneri săptămânale la club.dotarea bibliotecilor. s-a acordat personalitate juridică şi filialelor teritoriale. de artizanat. fiind reprezentată de preşedinte in relaţiile cu organele de stat şi private. ANSR are personalitate juridică.a. În acest scop. prin facilitarea comunicării cu ajutorul interpreţilor aflaţi în formare. acestea fiind unele din cele mai importante sarcini ale asociaţiei. Cu regret trebuie să menţionăm că aceste frumoase activităţi au scăzut ca intensitate şi ca amploare din cauza dificultăţilor economice prin care trece Asociaţia în perioada „de tranziţie” care a urmat evenimentelor din decembrie 1989. prin sprijinul acordat la completarea formularelor necesare pentru obţinerea drepturilor. mai ales in timpul verii şi prezentările de informări culturale. astfel că preşedinţii acestora le pot reprezenta pe plan teritorial şi pot încheia diverse contracte care le pot asigura o mai mare libertate financiară în oganizarea acţiunilor. în mod tradiţional. cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu alte instituţii şi organizaţii implicate în procesul integrarii socio-profesionale.concursurile literare. -expoziţiile de caricaturi. de pictură şi sculptură. cunoaştera marilor personalităţi istorice interne şi internaţionale. Activitatea sportivă este foarte apreciată de tinerii surzi. ce au cele peste 25000 de volume. iar activitatea curentă este coordonată de un Birou Executiv care se întruneşte la fiecare 2-3 luni sau de câte ori este nevoie. .. să sprijine. Cele mai atractive ramuri sportive. atât pe plan intern cât şi în relaţiile internaţionale. care oferă cititorilor surzi posibilitatea de instruire la nivelul lor de înţelegere. cu Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap. constituind un real mijloc de integrare socială prin întâlnirile sportive dintre surzi şi auzitori. ş. Recent ANSR a început să organizeze cursuri de limbaj gestual pentru salariaţii săi cu scopul de a oferi servicii de interpretare mai bune membrilor care au nevoie de comunicare în relaţiile cu instituţiile de stat şi private.a. ce are loc o dată la 5 ani: între Congrese ANSR este condusă de Conferinţa Naţională anuală. care reflectă preocupările din timpul liber ale persoanelor surde. istoria-geografia României. care includ: . creaţia literară. Sub aspect cultural. Mai nou. dansul modern şi popular. de fotografii. ANSR colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei. să educe şi să integreze persoanele surde cu pierdere auditivă de peste 40 dB în viaţa socială a României. creaţia plastică ş.etc. se bucură de atenţia deosebită a persoanelor surde. activitaţi foarte apreciate de surzi.

iar la Alexandria s-a obţinut recent un sediu 5. ANSR se numără printre membrii fondatori ai Federaţiei Mondiale a Surzilor (Roma 1952) având la ora actuală relaţii cu peste 120 de ţări. Prezentăm mai jos filialele şi grupele ANSR cu mentiunea ca acestea se află în plin proces de dobândire a autonomiei teritoriale şi juridice: 1. Dorohoi. membrii mai vechi transmit celor tineri valorile surzilor. unde se poate facilita socializarea şi dezvoltarea sentimentului că se află în " a doua lor casă". printre altele. cu grupe la Bârlad şi Vaslui 10. În aceste 158 .Filiala Timişoara. cu grupe la Botoşani. Miercurea Ciuc. Clubul Sportiv al Surzilor din România a participat în 1937 la Congresul de la Budapesta al Comitetului Internaţional al Sporturilor pentru Surzi (CISS) unde a fost admis. cu grupă la Arad 16. cu grupe la Buzău. Odorhei După cum se poate observa.Filiala Satu Mare. cu grupe la Brăila şi Focşani 9. cu grupe fără sediu la Giurgiu.cu grupe la Bistriţa şi Turda 6. cu grupe la Sighişoara.Filiala Târgu-Mureş. Aici. Rădăuţi. s-a înfiinţat Comitetul International al Şahului pentru Surzi. cucerind numeroase medalii şi diplome. Oneşti 3. Olteniţa. atletism şi tenis de masă. Organizatia Sportiva a Surzilor a participat la mai multe competiţii internaţionale.Filiala Alba. cu grupă la Zalău 11. întreaga moştenire a acestei comunităţi. dupa achitarea cotizaţilor restante.După 1978. în ţara noastră a ediţiei a XIII a a Jocurilor Mondiale de Vară unde. Fondat in 1934. minifotbal. cu grupe la Baia Mare şi Sighetul Marmaţiei 14.Filiala Cluj. spre regretul tuturor membrilor ei. Colaborarea internaţională Asociaţia Naţională a Surzilor din România şi-a dezvoltat relaţiile de colaborare cu alte ţări de timpuriu.Filiala Bucureşti. intre 1990 şi 1991 ANSR a fost reprimită în rândurile comunităţii internaţionale. in august 1949.Filiala Suceava. aceste cluburi sunt situate mai ales în oraşele mari. limbajul gestual.Filiala Bacău. echipa de fotbal a devenit campioană mondială. cu grupe la Sibiu şi Mediaş 4. Vâlcea şi Slatina 12. Însă.Fliala Oradea. în decembrie 1989. Fălticeni 15. cu grupe la Târgu Jiu şi Turnu. Aiud şi Hunedoara 2. cotizaţiile la forurile internaţionale au fost sistate de guvernul comunist şi până la înlăturarea acestuia. Filiala Iaşi. Urziceni.Filiala Piteşti.Filiala Braşov.Filiala Craiova. pescuit sportiv. cu grupe la Piatra Neamţ. De asemenea. membru fondator fiind şi ANSR. cu grupă la Tulcea 7. cu grupe la Sebeş. obiceiurile.Filiala Constanţa. Roman. Asociaţia Sportivă a fost exclusă de la toate competiţiile internaţionale.Filiala Ploieşti. cu grupe la Rm. Râmnicu-Sărat 13.Severin 8.Filiala Galaţi. Câmpina. şah.şi mondiale sunt: fotbal. în 1977. Una din cele mai reuşite competiţii a fost organizarea. Târgovişte.

creşterea activităţilor subtitrate la TV. sub aspect istoric. în prima jumătate a secolului trecut. creşterea costului vieţii cuplată cu scăderea puterii de cumpărare. surzii primesc informaţii despre lumea în care trăiesc. Astfel. Acestea duc la îndepărtarea tinerilor surzi de la activităţile specifice din aceste cluburi. sub coordonarea primului profesor de specialitate al acestei secţii. Din această cauză înaintaşii surzi au avut puţine şanse să dezvolte forme de cult care să reflecte cultura şi experienţa surzilor. alegerea conducătorilor la diverse niveluri ale Asociaţiei. au format primele comunităţi religioase baptiste. să comunice liber în limbajul gestual. În acest context trebuie să includem contribuţia organizaţiilor religioase la unificarea colectivităţilor de surzi. dar acestea nu ar trebui să constituie sursa principală de desfăşurare a activităţilor şi de achitare a cheltuielilor de funcţionare. să facă sport. distribuirea de diplome prin care se recunosc meritele unor persoane pentru serviciile depuse în slujba Asociaţiei. Se speră că prin acordarea unor facilităţi financiare obţinute prin intervenţiile Asociaţiei Surzilor să crească veniturile din cotizaţii. Aici ei caută să se relaxeze.cluburi. În ţara noastră. În ultimii câţiva ani se remarcă o scădere a numărului de membri cotizanţi la activităţile acestor cluburi. la care s-au adăugat diaconul Barbu Florea şi preparatorul Costache Diana Marinela. Mulţi dintre aceşti preoţi au sprijinit şcolile de surzi şi au format diverse organizaţii religioase cum ar fi Congresul Naţional al Evreilor Surzi sau Asociaţia Internaţională a Surzilor Catolici. care-i determină pe tineri să stea mai mult în faţa televizorului. prin crearea secţiei "Comunicare şi slujire în limbaj gestual" în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Piteşti. Primii misionari au fost adepţii cultului baptist. începuturile educaţiei religioase datează aproape imediat după înlăturarea regimului comunist. Aici au loc evenimente care menţin în viaţă aceste cluburi cum ar fi aniversarea unor membri în cadru festiv. prin misionarii surzi şi auzitori pe care i-au pregătit în limbajul gestual religios. Totuşi. au avut loc primele slujbe în limbaj gestual ale bisericii ortodoxe care au căpătat o formă organizată în anul 1999. un preot surd. Pînă în 2004 au 159 . acestor surzi le-a lipsit accesul al slujbele religioase şi la cunoaşterea Bibliei. ceea ce-i determină pe surzi să caute să câştige un ban în plus prin acrivităţi suplimentare. preotul Onu Constantin. în special în rîndurile absolvenţilor din şcolile de surzi care formează generaţia viitorilor membri. Văzând pericolul extinderii influenţei baptiste în rândul credincioşilor ortodocşi. care au luat legătura cu Asociaţia Surzilor şi. a înfiinţat prima congregaţie episcopală pentru surzi la Philadelphia. să se distreze. unde a format cca 50 de preoţi surzi misionari. Bisericile creştine cu misionari surzi au fost conduse de auzitori care-i cobsiderau pe surzi ca persoane cu handicap şi aveau cunoştinţe limitate despre ei. Printre posibilele cauze ale acestei situaţii putem enumera tendinţa de includere a copiilor surzi în şcolile normale locale. Henry Syle. să danseze etc. În lipsa interpreţilor calificaţi. se impune o mai intensă susţinere financiară din partea statului. caută şi sunt ajutaţi să găsească locuri de muncă şi obţin facilităţile sociale.

Uniunea Europeană a Surzilor – EUD .a.absolvit această sectie două promoţii de studenţi surzi şi auzitori care lucrează acum ca preoţi pentru comunităţile de surzi. FEDERAŢIA MONDIALĂ A SURZILOR Federaţia Mondială a Surzilor a fost infiinţată în 1951 la Roma. alte tratate ale ONU privind drepturile omului. comunicaţii. cu organizaţiile naţionale ale surzilor şi cu experţi specializaţi pe probleme de învăţământ. O data cu creşterea numărului de asociaţii naţionale membre ale FMS s-au infiinţat mai multe secretariate regionale în scopul unei mai eficiente colaborări bazate pe specificul regional. Regulile Standard ale ONU privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap.secretariatul regional pentru Regiunea arabă Federaţia Mondială a Surzilor. De asemenea.a. a prevederilor din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. s.secretariatul regional pentru Europa de Est şi Asia Centrală – EEMARS . Yerker Anderson (1983. cultura surzilor şi alte discipline. Primul presedinte al FMS a fost domnul Vittorio Ieralla (1951-1955). Această organizaţie s-a dezvoltat treptat de la un grup de organizaţii naţionale la un forum de colaborare pentru mai mult de 120 de organizaţii de pe toate continentele. preşedinte al Federaţiei Surzilor din Finlanda şi lector de limbaj gestual la Universitatea din Jyvaskyla. după care au urmat Dragoljub Vukotic (1955-1983). FMS acţionează la orice nivel pentru promovarea Recomandărilor ONU privind persoanele cu handicap. OMS.secretariatul regional pentru America de Nord şi Canada .). ca organizaţie internaţională specializată în promovarea drepturilor persoanelor surde din întreaga lume. ILO.secretariatul regional pentru America Centrală şi zona Caraibelor . În această activitate FMS încearcă să implice lideri surzi în procesul de decizie care afectează viaţa surzilor la orice nivel. inclusiv cele surde. Actualul preşedinte al FMS este domnul Markku Jokinen.secretariatul regional pentru Europa Centrală – CERS . îşi bazează activitatea pe Charta ONU şi urmează politica sa. profesori de religie şi asistenţi sociali superiori. În acest sens. FMS colaborează cu ONU şi alte organizaţii internaţionale (UNICEF. Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul de acţiune privind educaţia persoanelor cu nevoi speciale ş. 160 .secretariatul regional pentru Africa de Sud-Est . după cum urmează: .secretariatul regional pentru America de Sud .secretariatul regional pentru Asia şi zona Pacificului . Obiectivul FMS este să asigure egalitatea surzilor din lume cu alţi oameni valizi în privinţa drepturilor sociale şi umane.1995) şi doamna Liisa Kauppinen (1995-2003). UNESCO.

ea dispune de unităţi conduse de Secretarul general. Se acordă prioritate surzilor din ţările în curs de dezvoltare. ca să îndrume persoanele surde în realizarea obiectivelor propuse. el însuşi persoană surdă. Ea colaboreaza cu Federatia Mondiala a Surzilor pe probleme generale. prin folosirea tehnologiei moderne din sfera telecomunicaţiilor.In calitatea sa de organizaţie–umbrelă pentru asociaţiile naţionale ale surzilor. Belgia. cum ar fi : Departamentul de cercetări privind limbajul gestual. FMS are un sediu permanent şi personal care se ocupă de problemele administrative. FMS este responsabilă pentru încurajarea persoanelor surde să colaboreze în diferite domenii astfel încât Secretariatele Regionale şi asociaţiile naţionale ale surzilor să ajungă mai puternice. non-profit şi este singura care reprezintă interesele surzilor europeni la nivelul Uniunii Europene. Olanda şi Marea Britanie. După aderare. Franţa. economice şi de informare. Grecia. Danemarca. Membrii Biroului Executiv al FMS şi alţi parteneri importanţi comunică unii cu alţii prin videotelefon. Interacţiunea şi colaborarea FMS cu asociaţiile naţionale ale surzilor la nivel mondial a continuat să crească în toate domeniile. De asemenea. 161 . In plus. Expertii surzi ai FMS sunt angajaţi la ONU şi în agenţiile sale specializate pentru îmbunătăţirea drepturilor şi egalizarea şanselor surzilor în lume. Departamentul de informare şi publicaţii şi Departamentul de pregătire pentru democraţie şi managament. în perspectiva aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. Centrul de interpreţi. prin pagina de web şi de e-mail a organizaţiei. La ora actuală este formată din 14 membri: Asociaţiile Naţionale ale Surzilor din Austria. Asociaţia Naţională a Surzilor din România a primit statutul de membru asociat al EUD. Irlanda. Suedia. Este o organizaţie non-guvernamentală. Germania. Islanda şi Norvegia. avînd statut consultativ şi de reprezentare la nivel „A”. Spania. FMS dispune de surse de venit şi sponsori care sprijină activitatea şi proiectele asociaţiilor de surzi din ţările în curs de dezvoltare. Italia. ANSR va putea fi membru cu drepturi depline. Portugalia. Finlanda. prin consultare şi colaborare cu Asociaţiile Nationale ale Surzilor din Europa. Calitatea de membru deplin al EUD este deschisă tuturor asociaţiilor naţionale din ţările membre ale UE. De curând. EUD are contacte cu Asociatiiile Nationale ale Surzilor din Luxemburg. Uniunea Europeană a Surzilor European Union of the Deaf (EUD) a fost înfiinţată în 1985 sub numele de Secretariatul Regional al Comunitaţii Europene al Federaţiei Mondiale a Surzilor. FMS deţine o poziţie stabila şi respectată la ONU ca expert pe probleme privitoare la surzi. Scopul său este să stabilească şi să intreţină un dialog la nivelul UE cu „lumea auzitorilor”.

De asemenea. întărirea prin informaţie şi egalitatea la angajare. Informaţia este putere ! Una din frustrările principale pentru surzi este lipsa de acces la informare. Biroul funcţioneaza cu două persoane. Studiile arată că acest tip de educaţie duce la performanţe şcolare mai bune. Programe de lucru ale EUD şi domenii de acţiune prioritare a)Recunoasterea dreptului de a folosi limbajul gestual Sub aspect legislativ. ales de şi din rândurile Comitetului de management. unde le lipseşte adesea comunicarea din clasă. Viziunea şi obiectivele Uniunii Europene a Surzilor EUD a fost infiinţată pentru a iniţia. care este privit ca a doua limbă a ţării. desfăşura şi finanţa activităţi europene din partea comunităţii de surzi în statele membre ale UE. Se va acorda sprijin statutar asigurării şi promovării limbajului gestual în ţările membre ale U. în special în forma lui scrisă. adică copiii surzi să fie educaţi în limbajul gestual şi limbajul verbal. pentru a fi aproape de inima UE şi de instituţiiile sale. adulţii surzi întâlnesc bariere în educaţia permanentă când facilităţile de educare în comunitate nu le asigură servicii de sprijin adecvate cum ar fi interpretarea în limbaj gestual sau persoane care iau notiţe. Intarirea prin informare. datorită lipsei de interpreţi în limbaj gestual şi unde mulţi profesori nu au nici pregătirea şi nici resursele pentru a face faţă nevoilor specifice ale elevilor surzi. Aceasta înseamnă că trebuie să se acorde mai mult sprijin în pregătirea de interpreţi profesionişti în limbaj gestual şi tot mai mulţi profesori surzi să fie pregatiţi să lucreze în învăţământul special. se recomandă ca limbajul gestual să fie recunoscut legal şi să fie acceptat de guverne şi de publicul general. începând cât mai devreme şi continuând pe parcursul anilor de şcoală. va fi recunoscută importanţa limbajului gestual în promovarea integrarii surzilor in viaţa civila. un director şi un secretar. Emanciparea şi asigurarea de şanse egale sunt concepţii esenţiale pentru realizarea unei poziţii egale în societate şi recunoaşterea persoanei surde ca cetăţean cu drepturi egale. nevoile şi şansele persoanelor surde din cadrul UE. tendinţa în ţările UE este să se integreze copiii surzi în educatia obişnuită. Crearea unui mediu de limbaj gestual favorabil în toate unităţiile pentru copii surzi şi familiile lor. cum ar fi: recunoaşterea dreptului de a folosi limbajul gestual. Părinţii vor fi incurajaţi să înveţe limbajul gestual pentru a putea să comunice cu copilul lor surd cât mai deplin şi natural posibil. În plus. Totuşi. Belgia. care este răspunzător în faţa Adunării Generale Anuale. Ea este şi o barieră majoră pentru 162 . Bilingualismul in educatie În învăţămânul obligatoriu pentru surzi va fi promovat bilingualismul. Cartierul General al EUD se află la Bruxelles. Obiectivul principal al EUD este să promoveze şi să protejeze interesele.E. Această viziune generală se transpune în trei obiective specifice ale EUD şi se realizează prin programe de lucru. etc. constituie un obiectiv prioritar al EUD. folosind limbajul gestual.. profesională.Conducerea EUD se află în mâinile Comitetului Executiv.

fotbal. Se consideră că femeia surdă. care suferă de dublă discriminare. A lucra constituie un drept fundamental al vietii oamenilor dar surzii încă se confruntă cu bariere artificiale pentru a găsi de lucru. la muncă şi la noile tehnologii ca toate persoanele. Egalitate la angajare. adunaţi la Cafe de la Porte Doree. a încurajat ţările mai sus menţionate să participe la Jocurile Internaţionale ale Surzilor. Anglia. Olanda Polonia. La acea dată au existat următoarele federaţii naţionale sportive ale surzilor (Belgia. Franţa. s-a decis să se continue competiţiile la fiecare patru ani. Conducătorii sportului pentru surzi. Tehnologiile informaţiei şi ale comunicarii (ICT) au potenţialul să imbunătăţească calitatea vieţii pentru surzi prin deschiderea noilor posibilităţi de acces. 163 . un francez surd. 275 Avenue Du Mesnil. Din nefericire pentru surzi. de gen şi de surditate. care s-au desfăşurat la Paris între 10–17 august 1924. Domnul E. România şi Ungaria. Prin ICT este posibil să se comunice în limbaj gestual cu ajutorul video-telefoanelor. au convenit să fondeze o organizaţie numita CISS şi au alcătuit un proiect de Statut la care să adere toate federaţiile sportive ale surzilor. locuri de muncă rezonabile şi interpreţi calificaţi sunt câteva componente esenţiale pentru muncitorii surzi. Comitetul Internaţiomal al Sporturilor Surzilor (CISS) Primele organizaţii sportive internaţionale ale surzilor s-au înfiinţat în 1924. ciclism. Ceho-Slovacia. Există temerea că societatea informatizată va afecta şansele de angajare ale surzilor mai puţin pricepuţi şi mai slab echipaţi pentru a satisface noile cerinţe care apar din reorganizarea muncii. La întreceri au participat şi sportivi surzi din Italia. Telecomunicaţiile. Şomajul la surzi este mai ridicat decât la auzitori în toate ţătile europene. tir şi înot. Se urmăreşte întensificarea contactului cu ţările din Europa Centrală şi de Est pentru a se stabili o reţea şi a se facilita schimbul de informaţie şi experienţă intre EUD şi aceste organizatii.) care au devenit membre ale CISS în acel an. va trebui să aibă şanse egale cu bărbaţii. o versiune a Jocurilor Olimpice. În urma succesului acestor intreceri. Ruben Alcais. de participare şi de integrare socio-economica. numărul lor a trecut de 94 de ţări de pe toate continentele. să se înveţe limbajul gestual la distanţă pentru interpreţi. Pregătirea profesională. Astăzi. telecomunicaţiile sunt bazate exclusiv pe sunet şi vorbire. care s-au întrecut la probele de atletism.participarea deplină in societate şi pentru o viaţă independentă. etc. Menţionăm că printre federaţiile naţionale care şiau trimis reprezentanţii la primele Jocuri Mondiale ale Surzilor s-a aflat şi ataşatul diplomatic al României la Paris. adică să aibă acces egal la informaţie la educaţie. Accesul la telefoanele cu text este imperfect din cauza folosirii unor telefoane cu text incompatibile şi nestandarizate pentru toate ţările din Europa iar serviciile de legătură pentru telecomunicaţiile între persoanele surde şi cele auzitoare lipsesc în cele mai multe din ţările UE.

Tir.Christchurch / Noua Zeelandă. Statele Unite se alătură CISS. 1935 – Londra / Anglia. niciodată CISS nu a intenţionat să combine Jocurile Mondiale cu cele ale altor sportivi handicapaţi deoaece colectivitatea surzilor nu are dificultăţi în majoritatea sporturilor practicate de auzitori ci se confruntă numai cu probleme de comunicare. J. 1993 – Sofia / Bulgaria. De pildă. Dintre evenimentele mai importante ale acestei organizaţii sportive mondiale amintim : 1924. 2005 – Melbourne / Australia.1953) după care au urmat d-l Oscar Ryden (1953. 2oo1 – Roma / Italia. Bernhard (1961 – 10971). John Lovett (19972003). 1939 – Stockholm / Suedia. acestor jocuri Mondiale de Vară sau de Iarnă nu li s-a acceptat statutul olimpic până în 2001 din cauza unor interese politice şi financiare. cu aprox. Sondergaard (1973–1997) şi. Actualmente. Cu toate că în anul 1955 Comitetul Internaţional Olimpic a recunoscut în mod oficial CISS. O. Ciclism. De-a lungul istoriei sale au avut loc Jocurile Mondiale de Vară ale Surzilor în următoarele oraşe: 1924 . Jordan (1971 – 1997). K. Tenis. Donalda Ammons. se numesc „Deaflimpics” adică „Jocurile Olimpice ale Surzilor” au loc la următoarele discipline: Atletism. Australia. zece ani în urmă. 1946 – Copenhaga / Danemarca. Handbal Inot. 1989 . octombrie. Badmindon. P. CISS a acceptat solicitarea CIO de a se alătura Comitetului Internaţional Paralimpic (IPC) din dorinţa CIO de a colabora cu o singură organizaţie-umbrelă. belgia. 1969 – Belgrad / Yugoslavia. ataşat al ambasadei noastre la Paris. 1965 – Washington / Statele Unite ale Americii. destinele sportului mondial pentru surzi sunt conduse de Donalda Ammons (SUA) care a fost aleasă în această funcţie la Congresul CISS care a avut loc la Melbourne. 1957 – Milano / Italia. Rubens-Alcais (1924.Ne bucurăm ca România a fost reprezentată de d-l J. ca primul membru ne-european 164 .Paris / Franţa. 1985 – Los Angeles / Statele Unite ale Americii. se adoptă Statutul CISS 1938. 1926. Paris). Lupte. Tenis de masă. J. până în 2005. Bowling. M. 1961 – Helsinki / Finlanda. Volei. În consecinţă. au avut loc primele Jocuri Internaţionale Tăcute (10-17 iulie.P. Polo. Totuşi. Primul preşedinte al CISS a fost ales d-l E. din anul 2001. Nielsen (1955 – 1961). în 5-6 ianuarie 2005. 1928 – Amsterdam / Olanda. MENDELSOHN. 1953 – Bruxelles / Belgia.1955). Ca secretari generali ai CISS au funcţionat de-a lungul vremii d-nii Antoine Dresse (1924-1967). dupa această dată. la Bruxelles.Bucureşti / România. 1981 – Koln / Germania. 1977 . Fotbal. august.Taipei (China) Jocurile Mondiale de Vară pentru Surzi care. Baschet. 1997 – Copenhaga / Danemarca. 2009 . Orientare turistică. 1931 Nurnberg / Germania. 1973 – Malmo / Suedia. la Congresul din 1995 membrii CISS au votat în unanimitate retragerea din IPC şi trecerea în subordinea directă a CIO. Dahlgren (1967–1973).

1991 . 1979 – Maribel / Franţa. PROCHAZKA au avut loc Jocurile Internaţionale de Iarna ale Surzilor în următoarele localităţi : 1949 – Seefeld / Anglia.Davos / Elveţia. pentru prima dată Jocurile Mondiale ale Surzilor au loc la Washington. 2003 Sundsvall / Suedia. 1967 . au loc primele Jocuri Mondiale de Iarnă la Seefeld. având în vedere cerinţele unice de comunicare în limbaj gestual ale sportivilor surzi. S-a adoptat limba engleză pentru corespondenţă ca singura limbă folosită. are loc sărbătorirea aniversării celor 50 de ani de activitate. S-a păstrat denumirea oficială a CISS în limba franceză în amintirea organizatorilor.Montana-Vermala/ Elveţia. în afara Europei 1966 s-a acordat CISS „Cupa Olimpică” de către CIO ca recunoaştere a serviciilor sale aduse sportului mondial 1967. Constituirea Muzeului CISS. 1983 – Madonna di Campiglio / Italia. 1975 . Paris. pentru a se recunoaşte natura lor mondială 1974.Oberammergau/Germania. 1959 . incapacitatea IPC de a asigura cazarea numărului tot mai mare de sportivi surzi şi imposibilitatea sportivilor surzi de a participa la unele spoturi unde startul se dădea prin semnal sonor. 2007-Salt Lake/ SUA 165 . 1953 –Oslo / Norvegia. costurile mari pentru asigurarea de interpreţi.Lake Placid / Statele Unite ale Americii. 1995 .1939. se sărbătoreşte a 75-a aniversare de la crearea CISS. 1971 – Abdelboden / Elvetia. la Jocurile Mondiale Tăcute participă 234 sportivi iar prinţul suedez Gustav Adolf devine primul reprezentant regal care asistă la eveniment 1949. 1988-1993. Jocurile Mondiale ale Surzilor se desfaşoară sub denumirea „DEAFLIMPICS” (Olimpiada Surzilor).Berchtesgaden / Germania. Elveţia 2001.Yllas / Finlanda. preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale de la KOLN in 1981 şi la probele din primele doua zile. se schimbă denumirea Jocurilor Internaţionale Tăcute în Jocurile Mondiale Tăcute. subordonată direct CIO şi subvenţionată de aceasta. 1963 – Are / Norvegia. ş. participarea d-lui JUAN ANTONIO SAMARANCH. la Davos. Contactele CISS cu CIO au inceput la al 2-lea Congres al CISS şi au continuat până la recunoaşterea CISS ca organizaţie mondială şi independentă de alte organizaţii ale sporturilor pentru handicapaţi. 1999. într-o sală pusă la dispoziţie de Federaţia Sportivă Italiană a Surzilor 1981. 1987 – Oslo / Norvegia. având ca motto „EQUAL THROUGH SPORTS” ( Egali prin sport). Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) recunoaşte CISS ca federaţie internaţională cu poziţie olimpică 1965. la Roma. 1955 .Banff / Canada. CISS rezistă cu succes la mişcarea de încorporare a Jocurilor Mondiale Tăcute în „Jocurile paralimpice”. 1999 . La propunerea lui H.a. Austria 1955. Desprinderea de Comitetul Internaţional Paralimpic a avut loc la insistenţele conducătorilor Asociaţiilor Sportive ale Surzilor.

federaţiile sportive naţionale să fie autonome şi independente iar activitatea lor să fie încurajată şi respectată. a Confederaţiei Sportive a Surzilor pentru zona Asiei şi a Pacificului. Luate împreună. El îmbină simboluri puternice cu ar fi limbajul gestual. când a găzduit a 13-a ediţie a Jocurilor Mondiale de Vară a Surzilor la Bucureşti. reprezintă semnul original al „Olimpiadei Surzilor”. cultura surzilor şi cea internaţională. Este un simbol pozitiv şi puternic al colectivităţii internaţionale a sportului tăcut. la doar câteva luni de la devastatorul cutremur care a distrus Capitala. Printre alte măsuri stabilite de CISS se numără : limitarea numărului de oficiali care însoţesc echipele la Jocurile Mondiale. Saniuţe. Cu toate că România s-a numărat printre ţările fondatoare ale CISS. după 1977. într-un cerc. 1983) conceput să colecteze fonduri care să asigure finanţarea pentru organizaţiile sportive internaţionale ale persoanelor cu handicap ca să promoveze activităţiile sportive ale membrilor săi. Una din marile probleme a rămas acceptarea sportivilor care au o pierdere de peste 55 dB la urechea cea mai bună deoarece există posibilitatea simulării. împreună cu alte organizaţii sportive pentru handicapaţi. care se surapun una peste alta. care defineşte pe durzi ca oameni vizuali. unitatea şi continuitatea. este fondatoare a Fondului Internaţional al Sporturilor pentru Handicapaţi (Amsterdam. prin introducerea unor probe de audiometrie obiectivă. a Confederaţiei Sportive Pan–americane şi celei pentru zona africană . Treptat. competiţiile regionale să fie controlate de organizaţii sportive regionale. Centrul logo-ului reprezintă irisul ochiului. Asociaţia Sportivă a Surzilor din România a fost reprimită cu drepturi egale în marea familie a sporturilor pentru surzi. Logo-ul Olimpiadei Surzilor A fost conceput în 2003 de artustul Ralph Fernandez. Abia în 1991. ei trebuie să folosească ochii pentru a comunica. alegerea prin vot secret a locului urmatoarelor jocuri cu 6 ani înainte. s-au introdus testele de doping la toate probele şi au fost testaţi obligatoriu primii clasaţi la probe şi sportivii care au doborât recordurile europene sau mondiale . sportivii surzi n-au mai fost prezenţi la ediţia din 1981 de la Koln şi au fost suspendaţi până în 1991 de la toate competiţiile sportive internaţionale din cauza neachitării cotizaţiei. Formele mâinii în limba engleză pentru „OK”. CISS. deşi nu avea înca o federaţie sportivă naţională a surzilor. Patinaj viteză şi Hochei pe gheaţă. „bun” şi „mare”. Schi nordic. semnele mâinii înfăţişează semnul pentru „unitate”.Cu această ocazie se organizează întreceri sportive la următoarele discipline : Schi alpin. s-a eliminat şi acest inconvenient. la o şedinţa a Biroului Executiv al CISS care a avut loc la Budapesta. Astfel s-a creat posibilitatea creşterii rolului Organizaţiei Europene a Sporturilor Surzilor (EDSO) . 166 .

Datele şi programul acestora fiind stabilite cu 4 sau 6 ani înainte. unde s-au stabilit sarcinile şi obiectivele unei federaţii Europene a Sporturilor Surzilor dar abia la 7 iulie.Haythornwaite iar membru al consiliului prezidemţial (cum e fost denumit primul comitet al EDSO) a fost ales belgianul Boudewijn de Roose. Secretar General fiind ales englezul R. Primul preşedinte a fost ales olandezul Hendrik J. o organizaţie înfiinţată în 1967 şi aflată sub auspiciile CISS. De Haas. In afara Campionatelor Europene au loc meciuri de calificare la fotbal. la Antibes. Din comitetul de organizare pregătitor au făcut parte Karl Kunze (Germania). S-a hotărât ca fiecare ţară europeană care este membră CISS să fie auromat primită ca membru al EDSO.Wermouth. astfel că se asigura o planificare sistematică şi o securitate financiară iar desfăşurarea campionatelor avea loc după 2 ani de la terminarea campionatelor mondiale organizate de CISS la fiecare din cele 17 discipline sportive. câteva ţări europene (Belgia. Începând din 1983 au avut loc 5-7 Campionate Europene anual. ţările europene şi-au trimis delegaţii pentru a stabili forma şi programul constituirii unei Federaţii Europene a Sportivilor Surzi. Joseph Wermuth (Franţa). să organizeze Campionate Europene regulate. A avut loc la Madonna di Campiglio. Franţa.Logo-ul încorporează cele patru culori ale steagurilor lumii. Roland Haythornwaite (Anglia) şi Boudewijn de Roose (Belgia). Franţa. au existat Campionatele Europene ale Surzilor. astfel că erau perioade când se puteau organiza 8-10 astfel de campionate europene anual fără a se avea siguranţa financiară a desfăşurării lor în bune condiţii. baschet (bărbaţi şi femei) şi volei (bărbaţi şi femei) şi handbal. o primă adunare de constituire care a cunoscut un eşec din cauza manevrelor CISS. Cu toate aceste opoziţii. ţările care erau membre ale CISS obţineau cu uşurinţă autorizarea pentru organizarea acestor campionate europene. galben şi verde reprezintă cele patru confederaţii regionale de care am amintit mai sus Organizaţia Europeană Sportivă a Surzilor (EDSO) Înainte de înfiinţarea EDSO (1983. Franţa). În aceste condiţii. vice-preşedinţi fiind K. Hendrik J. Actualmente sunt membre ale EDSO 40 de ţări europene cu peste 50.000 de sportivi legitimaţi în cadrul celor cca 1000 de cluburi. deoarece 167 . In acea vreme. Sarcina acestei organizaţii era să promoveze sportul surzilor. în anul 1981 a avut loc a doua şedinţă de constituire în prezenţa delegaţiilor Asociaţiilor Sportive din Europa. La întrunirea de înfiinţare au fost prezente 9 ţări.Kunze şi J. Roşu. De Haas (Olanda). Germania şi Olanda) au luat iniţiativa să înfiinţeze o organzaţie care să elimine neajunsurile constatate. Antibes. în ciuda opoziţiei CISS. care a făcut presiuni asupra ţărilor din Blocul comunist Est-european să nu se alăture acestei iniţiative. In consecinţă. albastru. s-a înfiinţat în mod oficial EDSO. cu drept de participare la campionatele europene organizate sub egida acesteia. Italia.

Conform statutului. Următorii preşedinţi ai ICSC au fost germanul O.Meurer (1964-1978). 1974-Fredericia (Danemarca). tenis de câmp.Boyce (1994-2002). Germania. Responsabilitatea managementului organizatoric este acordată la 2 delegaţi iar alţi 2 delegaţi tehnici răspund de respectarea regulamentului pentru fiecare ramură sportivă. 1982Mallorca (Spania). 1978-Obersdorf (Germania).când s-a înfiinţat în mod oficial ICSC. cu regret că primul preşedinte al EDSO. cu posibilitatea re-alegerii la congres.E. Den Haag (1977). handbal. adăugându-se hocheiul şi atletismul pe teren acoperit astfel că în prezent C.E. lupte. 2002-Vilnius (Lituania). desfăşurate sub egida acestua sunt persoane surde. după 2002. delegaţii tehnici şi orice alt responsabil al C.sunt acceptate în turneul final numai 12 echipe iar câştigătoarele sunt calificate direct la Campionatele Mondiale (Deaflimpics). fotbal. înot.1990-Veszprem (Ungaria). Acestea au continuat să se desfăşoare la Goteborg (1975). Primul preşedinte al ICSC a fost ales olandezul L. Subliniem că toţi membrii comitetului EDSO. 2006. 1970-Turku (Finlanda). 1962-Varna (Bulgaria).J. 1994Brunn (Cehia). 1966-Leksand (Suedia). Până în 1953. atletism pe teren acoperit. acest preşedinte coordona o organizaţie europeană de şah ce funcţiona neoficial. schi alpin şi volei. badmindon. baschet. Acesta coordonează relaţiile dintre jucătorii de şah din cadrul asociaţiilor naţionale ale surzilor şi aplică acelaşi regulament al jocului de şah stabilit pentru persoanele valide. ciclism. primul Campionat având loc la Essen. ale EDSO se desfăşoară în 20 de ramuri sportive diferite cum ar fi atletism. fotbal indoor. tenis de masă. franţuzoaica Isabelle Malaurie. Essen (1979).Punsche (1956-1962 şi 1978-1986). Amintim aici. Actualul preşedinte al EDSO este o femeie.? La fiecare 2 ani se organizează campionate europene de şah începând din anul 1973. englezul A. care a fost aleasă în această funcţie în 2004 Comitetul Internaţional al Şahului pentru Surzi (ICSC) În scopul promovării „sportului minţii” în rândul persoanelor surde s-a înfiinţat în anul 1953 Comitetul Internaţional al Şahului pentru Surzi (ICSC). olandezul Hendrik J. preşedinţii ce au urmat au fost aleşi pe perioade de 4 ani. maghiarul Geza Vida (1986-1994). prin votul delegaţilor. polo. de fotbal. 1986-Abufeira (Portugalia). 1958-Londra (Anglia). 1955–Oberammergau (Germania.Svabensky (1962-1964. De Haas a încetat subit din viaţă în cursul participării sale la al treilea C. Până în prezent au avut loc 14 Campionate Mondiale de Şah pe echipe pentru bărbaţi şi 2 pentru femei după cum urmază : . germanul H. Vaxjo (1981). 168 . orientare turistică.E. cros.1953–Oslo (Norvegia). bowling. 1998-Lucerna (Elveţia). La al IX-lea Congres al EDSO care a avut loc la Vilnius în 1998 s-a extins şirul disciplinelor sportive. cehul M.Dronkers care a funcţionat în perioada 1949-1955.G. În continuare. destinele şahului mondial pentru surzi sunt dirijate de italianul Michele Visco.

Structura Federaţiei Surzilor din Japonia JFD este o organizaţie-umbrelă care cuprinde 47 de filiale prefecturale ale surzilor şi este încorporată în structura Ministerului Asistenţei Sociale. Din acest motiv JFD nu solicită şi nu primeşte donaţii caritabile în afara donaţiilor pentru proiecte. când a fost înfiinţată Asociaţia Surzilor din Japonia. la protecţia socială şi a drepturilor persoanelor surde şi la recunoaşterea oficială a limbajului gestual. După această dată numărul membrilor a crescut brusc. se acordă medicamente ş echipamente medicale compensate. Roma (1995). Sub aspect organizatoric. pe care le menţionăm mai jos: dacă au un venit redus. La nivel legislativ. Londra (1989). Activităţile de bază ale JFD se desfăşoară la nivel local şi prefectural cu ajutorul persoanelor angajate şi a celor care activează în mod voluntar. Finlanda) Japonia Federaţia Surzilor din Japonia (JFD) a fost înfiinţată în 1948 cu toate că rădăcinile sale se întind până în 1915. ei promesc o compensaţie suplimentară care acoperă diferenţa până la venitul mediu pe economie.000 ( date valabile pentru anul 1998). Organizaţia şi-a elaborat structuri organizatorice şi strategii legale cu privire la elaborarea şi dezvoltarea serviciilor de interpretare. Majoritatea veniturilor provin din cotizaţii. Biroul Executiv al JFD este format exclusiv din membri surzi. Până în 1960 activităţile Asociaţiei au decurs lin. activitatea de colaborare a JFD cu sistemul administrativ s-a dovedit a fi fructuoasă. Astfel. Legătura şi interdependenţa de contractele locale face ca JFD să fie cuprinsă în structura guvernamentală care conduce ţara în acel moment. aducând schimbări în politica guvernamentală care au fost benefice petru membrii surzi. fără salturi. Winterthur (1985).2 la mie) o dată cu intensificarea activitţilor sociale şi a luptei surzilor pentru drepturi civile. surzii primesc o varietate de servicii. ajungând la 27. Japonia. Belgrad (1987). Organizarea asociaţiilor de surzi şi a serviciilor de interpretare in diferite ţări (Romania..Szeged (1983). inclusiv din donaţii.000 000 de locuitori (cca 0. Helsinhi (1993). surzii beneficiază de bilete gratuite sau compensate pentru călătoria cu metroul sau cu trenul. la o populaţie de cca 127. SUA. Hamburg (1991). ceea ce ne determină s-o includem în cadrul organizaţiilor guvernamentale. Asociaţiile prefecturale ale surzilor primesc speţii gratuite pentru birouri în cadrul clădirilor de asistenţă socială prefecturală şi beneficiază de personal 169 . Calitatea de organizaţii non-profit no scuteşte de plata impozitelor pe veniturile obţinute din diverse surse.

să se realizeze o standardizare a limbajului gestual japonez. Prin folosirea personalului local există o strânsă legătură între Asociaţiile locale. care a urmărit formarea unui sistem standardizat de limbaj gestual. apărută în 1969. Primele examinări în vederea atestării primilor 1000 de interpreţi au început în 1989.2 milioane de japonezi care să fie convinşi de necesitatea unui sistem naţional de interpretare în limbaj gestual. la care au contribuit 11 experţi din diferite domenii şi 4 persoane surde. o nivelare a diferenţelor regionale subtile constatate şi să se încurajeze învăţarea acestei forme de limbaj de către auzitori. Totuşi. Actualmente există trei sisteme de organizare a formării de interpreţi în limbaj gestual. Mai mult decât atât. 1999. altul la nivel de prefectură şi ultimul la nivel de oraş. modalitatea de delegare a asistenţilor în limbaj gestual acolo unde era nevoie de ei. In acest scop JFD a publicat o carte „Our Sign Language” (Limbajul nostru gestual). ceea ce permite ca acestea să se desfăşoare cu contribuţii minme din partea cursanţilor sau să fie gratuite. 415). sperând că aaceasta va contribui la înlăturarea concepţiei greşite a populaţiei japoneze că limbajul gestual al surzilor nu este un limbaj adevărat. Aceste Asociaţii au centre informaţionale pentru surzi care asigură casete video subtitrate şi spaţii unde surzii se pot întâlni pentru a participa la diverse activităţi şi unde pot să primească o îndrumare profesională. aceste proiecte nu au dus la conturarea unui sistem naţional satisfăcător de formare şi de plasare a interpreţilor. Din acest motiv a debutat în 1982 un alt proiect de cercetare cu durata de trei ani. Accentul s-a pus pe un sistem de formare şi de atestare care să garanteze oferirea viitorilor interpreţi a unui nivel uniformizat de cunoştinţe şi de priceperi. Filialele prefecturale ale JFD organizează cursuri oficiale de limbaj gestual la nivel local. Sistemul de interpretare din Japonia În 1965 o persoană surdă a comis o crimă. Pentru folosirea interpreţilor.pg. unul al Ministerului Muncii. JFD în colaborare cu „Asociaţia naţională de cercetare în domeniul limbajului gestual” a elaborat un alt proiect care viza educarea unui număr de cca 1. s-au înfiinţat „cluburi de limbaj gestual” pentru cei interesaţi să-şi perfecţioneze studiile de limbaj gestual în afara cursurilor obişnuite.K. În 1970 Guvernul japonez a început să desfăşoare un „Program de formare a asistenţilor în limbaj gestual” prin care au luat amploare cursurile de limbaj gestual pe întreg teritoriul ţării. unul vizând plasarea interpreţilor iar celălalt. cu participarea activă a JFD. apt ce a determinat JFD să militeze pentru recunoaşterea importanţei interpreţilor calificaţi în limbajul gestual în scopul protejării drepturilor umane ale persoanelor surde (Nobuyuki. S-a urmărit..auxiliar. reprezentanţii guvernamentali 170 . In cursul interogatoriilor efectuate de poliţia niponă aceasta nu a beneficiat de un interpret calificat. Astfel. La intervale de trei ani s-au desfăşurat două proiecte. Multe din aceste cursuri sunt finanţate de guvern. printre altele. fapt care a determinat luarea în considerare a drepturilor umane ale persoanelor surde din această ţară.

o persoană surdă care are nevoie de interpret ia legătura cu biroul de plasare a interpreţlor.K. foarte puţini dintre aceştia au promovat examenul de limbaj gestual. Cauzele nu rezidă în dificultatea examenului ci în faptul că sistemul de interpretariat durează 2-3 ani. JFD a solicitat înfiinţarea unui centru naţional de cercetare şi de formare a interpreţilor în limbaj gestual. Cu toate că până în 1997 au fost atestaţi 1000 de interpreţi.contactează filialele prefecturale pe bază de contracte. interpreţii sunt delegaţi să lucreze. În funcţie de solicitările din aceste domenii particulare.. sunt finanţate de guvern şi sunt foarte ieftine întrucât urmăresc încurajarea interacţiunii dintre surzi şi auzitori din cadrul aceleiaşi comunităţi. fie prin filiala locală a Asociaţiei Surzilor. Cursurile sunt predate de membri ai Asociaţiei Surzilor. „Cercurile de limbaj gestual” sunt formate din grupuri mici. După absolvirea examenului. fapt realizat în 1982. 1999). este alcătuită din un curs de bază cu durata de 35 de ore care cuprinde 23 de teme. După parcurgerea perioadei menţionate. el se bazează pe voluntariat. medicină. Menţionăm că formarea de interpreţi în limbajul gestual în Japonia constituie o parte a unui proiect mai larg şi de durată ( pe 20 de ani) de popularizare a limbajului gestual în rândurile populaţiei japoneze. Fondurile necesare formării interpreţilor au provenit de la Ministerul Asistenţei Sociale care a încheiat contracte cu filialele prefecturale ale Federaţiei Surzilor din Japonia pentru efectuarea acestor servicii. S-a observat că deşi numărul de cursanţi a crescut. nu oferă un salariu şi nu sunt perspective de promovare şi foarte puţini dintre cursanţi rezistă dacă nu au o motivaţie suficient de puternică. consultanţă privind acordarea de drepturi umane şi alte drepturi legale. iar limbajul gestual este predat la un nivel mai avansat. Biroul de repartizare caută un interpret disponibil cu calificarea adecvată şi se face o programare. oricând”. angajare. (prezentată de Shinichi. un curs de nivel intermediar de 55 de ore cu 23 de teme şi o practică internă de 20 de ore unde sunt abordate 14 teme. Structura acestor cursuri. Formarea interpreţilor are loc într-o diversitate de domenii cum ar fi : învăţământ. au caracter neoficial. În Japonia serviciile de interpretare sunt în totalitate voluntare şi sunt realizate mai ales de femei casnice care au soţi salariaţi ar plata nu depăşeşte 8 dolari pe oră. În cadrul acestui sistem. interpretul în limbaj gestual urmează o perioadă de pregătire specializată în domeniile pe care 171 . In scopul formării de interpreţi calificaţi care ar putea să lucreze „orice. Interpreţii calificaţi sunt formaţi prin cursuri cu durata de 2-3 ani. care sunt acordate de Asociaţiile prefecturale ale Surzilor. În cadrul acestui proiect s-au înfiinţat „cercuri de limbaj gestual” şi „seminarii de limbaj gestual” în aproape toate oraşele din Japonia. „Seminariile de limbaj gestual” au un caracter pronunţat oficial. oriunde. cererea este de patru ori mai mare. iar începătorii pot să înveţe limbajul gestual la nivel elementar şi ar putea să interacţioneze cu indivizii surzi la acest nivel. profesia de interpret nu are căutare în Japonia. are loc o examinare a limbajului gestual al cursanţilor care doresc să devină interpreţi prefecturali. fie prin oficiul de asistenţă socială prefectural. Din cauza salariului mic şi a lipsei perspectivelor de promovare.

Dar. Totuşi.000. există un program finanţat de Ministerul Asistenţei Sociale pentru femeile casnice care doresc să lucreze ca asistent voluntar în limbajul gestual. Din acest motiv.G. Actualmente ea are un număr mai mic de membri (cca 22. numărul de persoane surde diferă în funcţie de 172 . Această situaţie determină pe beneficiarii serviciilor de interpretare să plătească o parte din valoarea acestor servicii. calitatea interpreţilor calificaţi din Japonia diferă foarte mult. Aşa cum am menţionat anterior. o serie de interpreţi nu pot efectua servicii pe durată nedeternimată.le-am menţionat anterior. el nu oferă o pregătire profesională. aceştia sunt în pericol să sufere o serie de tulburări psihice. cu excepţia celor angajaţi la universităţi. programul menţionat asigură o pregătire a populaţiei feminine a Japoniei la nivelul comunicării cotidiene cu persoanele surde. programele. Între timp se organizează o serie de seminarii unde interpreţii se familiarizează cu cerinţele examenului naţional de atestare. este uşor ca medicii şi avocaţii să fie convinşi să plătească serviciile acestor interpreţi.000 locuitori) ceea ce reprezintă 0. Ministerul Invăţământului încă nu recunoaşte necesitatea folosirii limbajului gestual în şcoli în timp ce Ministerul Asistenţei Sociale se arată extrem de binevoitor sub aspect social în privinţa folosirii limbajului gestual de la o vârstă cât mai mică şi asigură finanţare pentru formarea de interpreţi.Bell. aşa cum au menţionat şi alţi autori. Datorită mentalităţii voluntare . În general există o lipsă de interpreţi iar piaţa muncii nu reacţionează deoarece guvernul a stabilit salarii iraţional de mici pentru serviciile asigurate de interpreţi. De asemenea. Cu toate acestea.000) la o populaţie de peste două ori mai mare decât a Japoniei (cca 270. colegii sau in instituţiilr juridice. singurii interpreţi care beneficiază de încadrare cu normă întreagă se găsesc în serviciile referitoare la surzi. cu toate că acest program are o serie de inconveniente. Or. Avantajul sistemului japonez constă în uşurinţa de a se obţine serviciile unui interpret. Din cauza suprasolicitărilor şi a stressului. ci doar o familiarizare cu cerinţele profesiunii de interpret. Astfel.08 la mie în comparaţie cu datele statistice ale Federaţiei Mondiale a Surzilor (FMS). Interpreţii cei mai pricepuţi vor fi şi cei mai solicitaţi. manualele şi cerinţele nu sunt unitare. datele menţionate mai sus se situează cu mult sub această limită. care estimează că pe glob ar exista cca o persoană surdă la mia de locuitori. în scopul perfecţionării deprinderilor de interpretare. Statele Unite ale Americii Structura Asociaţiei Naţionale a Surzilor din SUA Asociaţia Naţională a Surzilor din Statele Unite (NAD) s-a înfiinţat în 1880 şi a funcţionat câteva decenii cu teama că numărul membrilor săi va scădea ca urmare a activităţii promotorilor reducerii numărului de surzi prin intervenţii genetice şi prin alte măsuri promovate de adepţii lui A. Din cauza preţului foarte scăzut. Fenomenul îmbătrânirii populaţiei atrage acum atenţia factorilor care se ocupă de problemele sociale. există mari diferenţe între pregătirea care se realizează în fiecare prefectură din cauză că planul de instruire.

ş. de zona geografică. şi accesul la serviciile de interpretare. care-i permite să mobilizeze cu uşurinţă pe membrii săi. Spre deosebire de Japonia.riguozitatea recensământului. surzi americani sunt răspândiţi pe un teritoriu vast. NAD are un centru juridic pentru rezolvarea situaţiilor în care sunt implicate persoane surde (Nakamura. Economia americană de piaţă este cea care dirijează sistemul de interpretare şi-l face să fie avantajos. Tranşele de plată pentru serviciile asigurate de interpret diferă între 40 şi 100 de dolari pe oră în funcţie de calificarea şi de disponibilitatea interpretului pe plan local. restaurante.a. Majoritatea interpreţilor din SUA sunt profesionişti şi obţin venituri substanţiale sau integrale din această activitate. la sisteme de salvare prin telefoane cu text. conform unei vechi tradiţii cu rădăcini în creştinism. instituţia vizată devine răspunzătoare pentru asigurarea unui interpret dacă nu are deja unul în cadrul schemei de personal. care includ. K. în sistemul juridic-administrativ şi în alte domenii specializate. care creează dificultăţi în mobilizarea surzilor americani la acţiunile NAD. în exclusivitate. NAD este o organizaţie non-profit care îi permite să primească donaţii scutite de impozit. şcoli. serviciile publice din SUA sunt răspunzătoare de asigurarea accesului „rezonabil” la serviciile unui interpret. afiliată la Asociaţia Naţională a Surzilor dar care nu este subordonată acesteia.a. Cu toate că există o mare lipsă de interpreţi. Accentul pus pe economia de piaţă are şi unele dezavantaje pentru sistemul american de interpretare. deoarece. dacă o persoană surdă din SUA cere un interpret pentru a avea acces într-un anumit loc. Sistemul american de interpretare Modelul american de interpretare a apărut odată cu Legea Americanilor cu Disabilităţi (ADA) din 1990 care se bazează pe concepţia că toate persoanele au acces la serviciile publice. subtitrarea unor emisiuni informative ale companiilor de televiziune. care are o populaţie densă. hoteluri. toate instituţiile publice. spitale. În structura sa organizatorică. de dezvoltarea economică a acestor zone. multe instituţii mici vor căuta să evite 173 . dacă responsabilitatea asigurării de interpreţi este plasată pe furnizorul de servicii. printre altele. Pentru a-şi păstra licenţa. interpreţii calificaţi trebuie să participe periodic la cursuri de perfecţonare. magazine. Legea menţionată cere ca interpreţii calificaţi să fie pregătiţi şi examinaţi de Oficiul Naţional al Interpreţilor pentru Surzi (National Registry of Interpreters for the Deaf). Această lege plasează responsabilitatea egalităţii de acces pe instituţii inşoişi. care încurajează pe cetăţenii americani şi intreprinderile să doneze fonduri pentru acest gen de organizaţii non-profit.. înfiinţată în 1965. Biroul executiv al NAD este format din membri surzi. această economie de piaţă rectifică cu uşurinţă sistemul şi îi determină pe cetăţeni cu un salariu avantajos să devină interpreţi şi să lucreze în universităţi. Accesul egal include cerinţa ca surzii să aibă acces la alarme vizuale de incendiu. Astfel. 1999). În funcţie de complexitatea actului de comunicare. de etatea persoanelor surde ş.

Situaţia limbajului gestual şi a interpretării în Finlanda Asociaţia Surzilor din Finlanda (ASF). vecinul surd trebuie să facă apel la un interpret sau la un prieten care cunoaşte sistemul gestual. ASF a evoluat de la o simplă organizaţie cu un singur angajat itinerant la alta ce cuprinde 41 de cluburi membre cu peste 100 de angajaţi care asigură o diversitate de servicii destinate îmbunătăţirii vieţii celor 8000 de persoane surde. naţional şi nternaţional. oferind totodată un evantai de servicii şi de activităţi pentru toate grupurile de vârstă. Legea ADA acoperă numai serviciile publice. Astfel. ele fac apel la sistemul ”hârtie şi creion” în cazul unor consultaţii medicale. Secţia care se ocupă de dezvoltarea învăţământului caută să asigure folosirea limbajului gestual pe toată durata procesului de instruire a elevilor surzi. În fine. ASF asigură un cadru de pregătire pentru elaborarea unor acţiuni la nivel local şi regional. De-a lungul vremii. multe intreprinderi mici evită să asigure interpreţi. În anul 2005 ASF sărbătoeşte cei 100 de ani de existenţă cu multe evenimente la nivel local. umane şi lingvistice şi a unui mediu în care surzii să poată fi mândri de moştenirea lor. în 1998 a publicat „Dicţionarul de bază al Limbajului Gestual Finlandez” care a fost lansat în 2002 pe reţeaua on-line de web. Dintre acestea aprox. Unele 174 .000 de persoane cunosc şi folosesc limbajul gestual ca profesori şi interpreţi. Sediul central al ASF se află în „Light House” (Casa Luminii) din Helsinki. Din cauza acestor cheltuieli. Alte activităţi importante includ producerea de materiale didactice pentru predarea limbajului gestual şi dezvoltarea serviciilor asigurate de interpreţi. nu se referă la intreprinderile non-profit. un centru modern pentru surzi şi deficienţi de auz. Astfel. s-a născut în 1905 din dorinţa şi nevoia persoanelor surde şi a familiilor lor de a conlucra în direcţia îmbunătăţirii situaţiei persoanelor aflate într-o situaţie similară. PC de buzunar şi pe telefonul mobil al firmei Nokia Communicator. 5000 folosesc limbajul gestual ca principal mijloc de comunicare iar 15. Ea are o îndelungată tradiţie în sprijinirea persoanelor surde. pentru asigurarea deplină a drepturilor sociale. la afacerile mici sau la persoane luate individual. unde se pot bucura de folosirea limbajului gestual finlandez şi de cultura lor vizuală. Limbajul gestual şi învăţământul Asociaţia promovează limbajul gestual şi desfăşoară cercetări legate de acest limbaj. de pildă. dacă are loc o situaţie care implică doi vecini. de la copii până la preşcolari. Astfel. regional. Aceste cluburi oferă persoanelor surde şansa de a fi împreună şi de a-şi apăra drepturile la nivel local. În anul 2004 acest dicţionbar a devenit disponibil pe smart-phone. limbajul şi cultura lor. de istoria. cursurile de limbaj gestual american sunt relativ scumpe şi numai persoanele bine motivate pentru o carieră în interpretare le pot finaliza.cheltuielile mari necesitate de întreţinerea interpreţilor.

Teatrul Finlandez pentru surzi oferă spectacole în limbaj gestual. Birourile Preşedintelui şi ale Secretarului General al FMS sunt situate în „Casa Luminii”. a competiţiilor şi a activităţilor de formare. Elaborarea de proiecte ocupă o parte importantă din activitatea internaţională a Asociaţiei. De asemenea. Un proiect finanţat de Ununea Europeană. Cultura şi informarea Secţia pentru cultură se ocupă de organizarea evenimentelor culturale. se folosesc video-foane şi site-uri WEB pentru interpretarea la distanţă şi pentru asigurarea serviciilor de consiliere în limbaj gestual. mai ales prin folosirea intensivă a internetului. pe baza unui Plan de învăţământ eleborat în colaborare cu universităţile obişnuite. Rata şomajului la surzii din finlanda este considerabil mai mare decât media naţională şi se caută canale de angajare dar factorii esenţiali sunt educaţia şi pregătirea pentru un loc de muncă. În administrarea Asociaţiei Surzilor din Finlanda se află o Şcoală Superioadă Populară (un centru de educaţie superioară pentru adulţi). Lunar. Ca membru al Uniunii Europene. Se urmăreşte folosirea televiziunii digitale pemtru transmiterea informaţiilor în limbajul gestual. care constituie un serviciu deosebit de important destinat publicului. Aici a loc şi cusuri de limbaj gestual pentru auzitori.DEAFVOCurmăreşte dezvoltarea predării limbajului gestual în învăţământul profesional prin folosirea tehnologiei informaţiei şi a comunicării. Sunt în curs de desfăşurare proiecte cu organizaţiile din părţile de sud 175 . Asigurarea accesului la informaţie. produce un program educaţional şi cultural în limbaj gestual. Activitatea internaţională Asociaţia Surzilor din finlanda are contacte şi relaţii internaţionale extensive care funcţionează cu succes. carţi şi programe pe casete video despre durzi şi surditate. Asociaţia Surzilor din Finlanda participă la diverse activităţi europene. De pildă. Astfel. Această secţie caută mijloace care să facă accesibile persoanelor surde care folosesc limbajul gestual serviciile culturale elaborate pentru auzitori. cei care iubesc cultura şi profesioniştii au ocazia să-şi dezvolte priceperile şi să-şi prezinte producţiile. De o lungă tradiţie se bucură cooperarea cu ţările Nordice prin Consiliul Nordic al Surzilor. constituie o prioritate a Asociaţiei. publicaţii. Servicii sociale şi de angajare Acestea sunt deservite de 15 consilieri care lucrează pe tot cuprinsul ţării şi folosesc limbajul gestual când consiliază clienţii surzi şi îi ajută să se angajeze.proiecte includ o şcoală virtuală în limbaj gestual finlandez şi un centru de orientare profesională. secţia de producţie video din cadrul Asociaţiei. un serviciu de informare şi o bibliotecă asigură elaborarea de rapoarte. care oferă activităţi şi cursuri pentru studenţii care folosesc limbajul gestual.

iar transportul dintre ele se realizează cu dificultate. de aproximativ 5 milioane de locuitori ce se ocupă mai ales cu agricultura pe terenuri familiale situate pe dealuri nisipoase. Se estimează că există aprox. Hutu (care cuprinde 85 % din populaţie) şi Tutsi (15%). dintre care jumătate sunt persoane surde. care nu este obligatorie. Aproape jumătate din bugetul Asociaţiei este acoperit de Finnish Slot Machine Association. o organizaţie care colectează fonduri prin administrarea unui cazinou şi a unor aparate care vând diferite obiecte. Astfel. Comunicarea în familiile cu un copil surd se realizează pe baza unor sisteme particulare fiecărei familii. Mai puţin de un sfert din populaţia adultă este alfabetizată şi doar un copil din trei merge la şcoala primară. 4. Oraşele sunt puţine şi de mici dimensiuni.şi de est ale Africii. astfel că nu se poate vorbi de prezenţa unui limbaj gestual comun şi nici de o organizaţie a surzilor. din Balcani şi din alte părţi. În Burundi există două triburi principale. cu o populaţie restrânsă. În aceste condiţii. KL SUPPORT. copiii surzi sunt ne-educaţi. care contribuie la creşterea veniturilor proprii ale acestei organizaţii. din Orientul Mijlociu. PROSIGN OY AB care este singura companie de producţie din Finlanda care s-a specializat în producerea de activităţi multimedia. Una din ele. cu rare excepţii şi se 176 . care au un limbaj oficial comun-kirundi şi o a doua limbă oficială-franceza. Burundi şi Kenya. este o intreprindere de marketing care acţionează ca factor intermediar între aparatura de sprijin necesară şi intreprinderile care o produc. Nu este semnalată prezenţa unor şcoli oficiale ci doar câteva şcoli sponsorizate de biserici.000 de copii surzi de vârstă şcolară dar nu există un sistem de educaţie a surzilor iar aceştia nu sunt bineveniţi în şcolile pentru auzitori. servicii WEB în limbaj gestual. diferite sectoare ale administraţiei de stat acordă donaţii. Cealaltă. Burundi este o ţară subdezvoltată. Aceasta constituie un exemplu de colectivitate de lucru formată din surzi şi auzitori care folsesc limbajul gestual în comunicare. adulţii şi copiii surzi par să fie izolaţi unii de alţii. Unele aspecte privind integrarea surzilor din ţările aflete în curs de dezvoltare comparativ cu a celor din ţările dezvoltate Putem considera că nivelul de dezvoltare economico-socială a unei ţări îşi pune amprenta asupra posibilităţilor de integrare socială a surzilor din ţara respectivă. De asemenea. Intreprinderi proprii şi business ASF patronează două intreprinderi. din Asia de Sud-Est. programe video şi TV. pe care o prezentăm în rândurile ce urmează. În acest sens am urmărit situaţia surzilor din două ţări africane. Aspecte legate de personal şi economie În cadrul ASF lucrează un grup multicultural şi multilingual.

Limba oficială tribală este SWAHILI dar a doua limbă oficială este cea engleză. există oficiali şi profesori entuziaşti şi mai bine informaţi iar asociaţia de părinţi este dinamică. Rarele excepţii de care aminteam mai sus se referă la acei surzi care puteau să urmeze o şcoală de pe lângă o biserică. din care jumătate au pregătire de specialitate cu durata de doi ani. La admitere se cere o diplomă de profesor şi trei ani de practică pedagogică într-o şcoală. de mari dimensiuni. Învăţând să comunice. trei sunt profesionale. Deoarece profesorii nu cunosc bine limbajul gestual. înfiinţând clinici. aflată în curs de dezvoltare. Astfel. În Kenya există un Institut de Pedagogie Specială care asigură cadrele pentru învăţământul special cu durata de 3 ani. aceşti elevi pot să dobândească unele cunoştinţe legate de tâmplărie sau de vânzarea unor produse şi pot să aibă de lucru dacă auzitorii se pot înţelege cu ei şi le vor da de lucru. De obicei. fiecare având propria specializare. elevii sunt integraţi în şcoli de masă. adunând date şi colectând fonduri cu care plăteşte cazarea a jumătate din numărul elevilor surzi. că sunt retardaţi mental deoarece nu se poate comunica cu ei. construind şcoli. Femeile surde burundeze nu se pot căsători şi nu pot avea copii în cadrul unei familii. Toată ţara cuprinde 17 şcoli cu internat pentru surzi.crede că nu pot fi educaţi. 2000 de elevi surzi sunt instruiţi de 200 de profesori. are o populaţie de 20 milioane de locuitori care aparţin la mai multe etnii. Meseria cea mai frecventă este cea de tâmplar. surzii din Kenya au unele avantaje semnificative. fiecare familie are mai mulţi copii iar aceştia îşi asumă rolul de supraveghere a persoanei surde după decesul părinţilor. Spre deosebire de alte ţări aflate în curs de dezvoltare. comunitatea locală trebuie să construiască şcoli. Cei aprox. Dintre copiii de vârstă şcolară 2 la mie sunt surzi. situaţia este ceva mai bună. să le mobileze şi să le întreţină. Deşi profesorii sunt plătiţi de guvern. Auzitorii îi consideră pe surzi ca fiind lipsiţi de inteligenţă şi nu li se poate acorda vreun rol social. În Kenya. Şcolile pentru surzi au aceeaşi programă şi aceleaşi manuale ca în şcolile de masă dar ritmul de lucru şi metodele sunt diferite. Această ţară. Şcoala primară nu este obligatorie. 177 . Acolo unde unele şcoli pot să asigure servicii pentru surzi. Accentul se pune pe instruirea orală şi pe labiolectură. de aceea surzii nu au şanse să devină profesori într-o şcoală de surzi. Asociaţia Naţională a Surzilor din Kenya a publicat un dicţionar al limbajului gestual dar nu se ştie precis dacă aceste semne reprezintă un limbaj unitar deoarece sunt multe forme tribale de limbaj gestual. Cea mai mare parte dintre absolvenţi migrează spre oraşe unde caută de lucru şi se grupează în asociaţii ale surzilor. Dintre acestea o şcoală este de nivel liceal iar 5 clase de surzi sunt ntegrate în şcoli de masă. Dintre cele 17 şcoli. performanţa elevilor surzi la testele şcolare este slabă şi s-a recomandat folosirea limbajului gestual cel puţin pe bază experimentală.

Situaţia din România se apropie mai mult de cea a ţărilor din vestul Europei sub aspectul integrării surzilor în mai multe domenii ale vieţii sociale. a fost adoptat un ordin comun al MEC şi MSF de atestare a interpreţilor în limbaj gestual pentru persoanele surde şi în limbajul specific persoanelor cu surdocecitate. poate comunica şi ppoate învăţa o meserie. învăţământul de 9 ani fiind obligatoriu. Deoarece instruirea din Burundi şi Kenya se face de obicei în limba franceză sau engleză. vopsitor caroserii auto). etc Modalitatea dominantă de comunicare este cea orală dar. patiser. la articolul 15. a recunoscut oficial limbajul gestual şi a recomandat formarea şi angajarea de interpreţi în limbajul gestual în toate domeniile care au tangenţă cu persoanele surde. depanator aparate electrice şi electrocasnice. cuprinde pe aproape toţi copiii de vârstă şcolară. 2 unităţi post liceale şi mai multe clase integrate în şcoli generale. Ca urmare a creşterii cerinţelor de educaţie. zugrav-vopsitor-mozaicar-faianţar. montator tâmplărie din aluminiu sau PVC). frizer-coafor. s-a creat în 1999 o specializare nouă. Insă situaţia va fi remediată curând odată cu înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Persoane cu Handicap şi a Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Copiilor şi Adopţii şi a reţelei de asistenţă socială din cadrul primăriilor. 102 care. în domeniul hotelier-alimentaţie cum ar fi cofetar. Este posibil ca un număr mic de copii surzi din zonele rurale sau izolate să rămână neşcolarizaţi fie că părinţii lor nu ştiu că există şcoli speciale fie că ei nu au posibilităţi materiale să-i ducă la şcoală. sculptor în lemn. datele disponibile ne arată că cei aproximativ 3200 de elevi surzi sunt cuprinşi în cele 8 grădiniţe autonome. Astfel surzii au posibilitatea să lucreze ca profesori de religie în şcolile pentru surzi sau ca asistenţi sociali în diverse unităţi. 6 şcoli sau centre şcolare profesionale. Se poate conclude că dacă un copil surd poate să meargă la şcoală el poate să aibă o viaţă mai bună decât unul neinstruit. ei nu au acces fizic sau 178 . Sub aspect medical. 15 şcoli elementare care au şi grădinişe în structura lor. sub aspectul integrării şcolare. Astfel. în industria textilă şi confecţiilor. Această reţea ce se întinde în oraşele mai mari sau cu mai multe persoane surde. se efectuează intervenţii chirurgicale sau se protezează auzul deficitar. 5 licee aflate în structura acestor centre şcolare. pct. brutar. tinichigiu auto. După terminarea şcolii generale.la Catedra de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială Didactică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Piteşti. (a). în sectorul serviciilor de întreţinere (electromecanic. tâmplar. după 1990 s-a manifestat tendinţa de a se folosi tot mai mult comunicarea gestuală în şcolile speciale. pe care surzii nu o înţeleg. în ţara noastră există o reţea medicală în aproape toate oraşele mari unde se face evaluarea auzului. majoritatea elevilor surzi urmează cursuri cu durata de 3-4 ani în cadrul şcolilor profesionale unde se pot califica în diverse meserii din mai multe domenii cum ar fi cel al construcţiilor şi lucrărilor publice ( instalator sanitar.Comunicare prin limbaj gestual. De asemenea. În 1999 s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

lingvistic la o educaţie de calitate. ziariştii sau diplomaţii cu fluenţă în patru sau mai multe 179 . dar cererea de muncă de înaltă calitate pentru numeroase conferinţe n-a existat. plin de expresii locale. Se cunoaşte că abia după primul război mondial interpretarea în limbaj verbal a cunoscut o dezvoltare uimitoare şi o recunoaştere ca profesiune. apreciaţi sau aplaudaţi. deşi trăiesc în mijlocul lor. sau poate prezenta un mesaj fluent şi idiomatic. Aceasta presupune ca surzii să se dezvolte cu mândria de a fi surzi. se situează într-un anonimat absolut. O alternativă devenea posibilă dacă o persoană din grup cunoştea ambele limbaje. ei au ocazii rare de a comunica şi cu alţi surzi. Primii practicieni au fost angajaţi civilii cu experienţă. În orice ocazie când se întâlneau persoane care nu vorbeau cu toţii aceeaşi limbă. pe limbajul gestual şi pe legăturile acestor surzi cu lumea surzilor. Auzitorii pot să-i ajute să se integreze în societatea majoritară dar trebuie să ţină seama de cultura lor. ceea ce reprezintă o integrare cu autonomie . Desigur. istorice şi geografice. integrarea surzilor este bazată pe o cultură distinctă de cea a auzitorilor. pentru a fi înţeles. vecini sau semeni de ai lui. După H. Lane. Pe de altă parte. să aprecieze limbajul gestual deoarece unii surzi nu pot să suplinească limbajul gestual cu cel verbal ceea ce-i poate duce la izolare de lumea auzitorilor. El poate fi un dezavantajat sub aspect economic dar nu mai poate fi considerat retardat mental. să nu exagereze cu mainstreamingul. Gradul de cunoaştere a ambelor limbaje şi practicarea sarcinii de preluare instantanee a mesajelor dintrun limbaj într-altul poate varia foarte mult. De asemenea. acea persoană putea fi desemnată interpret. deoarece poate comunica cel puţin gestual şi poate primi informaţii în acest limbaj de la părinţi. interpretarea a existat şi înainte de această perioadă. COMPLEXITATEATEA PROCESULUI DE INTERPRETARE COMPETENŢELE NECESARE UNUI INTERPRET Este interesant să comparăm evoluţia din domeniul interpretării limbajului verbal cu cea din interpretarea limbajului gestual. în Suedia. surzii au posibilităţi limitate de a comunica cu auzitorii. de parcă n-ar exista. să aibă un limbaj gestual fluent şi legături strânse cu alţi surzi. În Burundi. această structură socială o putem numi integrare cu izolare. într-un mod imperfect. Desigur. Numai când ei fac greşeli sunt observaţi. ei rezolvau problema comunicării într-unul din următoarele moduri: puteau încerca să vorbească unii cu alţii în limbajul majorităţii celorlalţi. rude. din cauza situaţiei economice. surzii doresc o integrare cu autonomie. interpreţii care realizează în mod adecvat cerinţele rolului nu vor fi notaţi. Acest proces este cunoscut de lingvişti ca însemnând crearea unui limbaj alterat (pidgin). care apare în întreaga lume unde limbaje diferite intră în contact. Dacă sunt foarte buni în profesiunea lor. rămânând în acelaşi timp apropiat de sensul original. Conferinţa de Pace de la Paris (1919) a marcat momentul începerii interpretării calificate în domeniul conferinţei. În condiţii obişnuite. Interpretul poate improviza.

care s-a folosit pentru prima dată la Adunarea Ligii Naţiunilor în 1931.U. Pentru a funcţiona cu profesionalism şi a menţine în acelaşi timp integritatea mesajului. care au învăţat în mod neoficial să comunice prin semne sau prin dactileme. care de multe ori conţin cuvinte ce nu au un corespondent gestual. Interpreţii calificaţi sunt profesionişti cu înaltă pregătire a căror sarcină cere multă atenţie. Cu toate că aceşti gesticulatori necalificaţi consideră că fac un serviciu valoros pentru surzi. precum şi cel puţin două limbaje diferite. Pentru a reduce tensiunea produsă de "elementul necunoscut" interpreţii sunt încurajaţi să se familiarizeze dinainte cu subiecţii pe care-i vor interpreta sau să se specializeze într-un domeniu.limbi şi cu o înţelegere pasivă pentru şi mai multe limbi. Interpretarea în limbaj gestual este un domeniu relativ nou. periculoasă. Când începe să lucreze. De fapt aceasta este numai o comunicare prin semne sau prin gesturi între surzi şi auzitori. Situaţia cea mai solicitantă este în cursul unei conversaţii. apărut în mod oficial odată cu crearea Oficiului Naţional al Interpreţilor pentru Surzi. interpretul gândeşte în acelaşi timp în două limbi. de Federaţia Mondială a Surzilor. urmată de interpretarea făcută de interpret după un set de notiţe. deoarece interpretul aşteaptă să audă cuvintele emise de participanţii la conversaţie.A. tact. în afara celei care facilitează comunicarea între ele. în S. După această dată preocupările pentru formarea de interpreţi în limbaj gestual s-au extins considerabil. 180 . care consta în activitatea alternativă a vorbitorului şi a interpretului. Ei pot cere dinainte unele din următoarele date: materiale scrise. folosirea lor poate fi ineficientă şi. Aceştia au făcut o interpretare consecutivă. prieteni. uneori. Aceasta înseamnă că cele două părţi ale creierului său lucrează simultan. au funcţionat în această calitate unii membri ai familiei persoanei surde. Tehnica "choppy" a fost rapid părăsită în favoarea sistemului în care întreaga cuvântare era citită de vorbitorul original. pentru specialişti. datorită eforturilor depuse de asociaţiile naţionale ale surzilor. Pregătirea este o parte necesară a sarcinii profesionale pentru toţi interpreţii. nu simultană. Acest proces presupunea întotdeauna prezenţa unei persoane surde şi a uneia auzitoare. interpretul trebuie să posede o mulţime de priceperi învăţate în decursul programului educaţional de formare. colegi de muncă şi alţi auzitori. Prin urmare. cel verbal şi cel mimico-gestual. pricepere. Oricând există un element necunoscut ce poate apare în cursul procesului de interpretare la care interpretul trebuie să fie pregătit să-i facă faţă. Greşelile de interpretare pot produce daune ireversibile. Până la formarea unor interpreţi calificaţi. Ce este interpretarea Prin termenul "interpretare" cei mai mulţi profani înţeleg că este vorba de interacţiunea cu surzii. Azi se foloseşte tehnica traducerii simultane prin microfon şi cască în şase limbi. în 1965. mai ales în domeniul juridic sau al îngrijirii sănătăţii. prin interpret se va înţelege o persoană care are fluenţă în două sau mai multe limbaje şi a fost pregătită pentru a face faţă în procesul de inerpretare.

3. o traducere trebuie să reproducă cuvintele din textul limbajului-sursă (TLS). Conversia în limbajul-ţintă nu înseamnă traducerea literală a cuvintelor. să reţină mesajele neverbale printr-un proces de vizualizare. să lase deoparte unele cuvinte. o traducere va oglindi stilul traducătorului. conversia şi prezentarea. erori ale vorbitorului ş. De asemenea. glume sau bancuri. (1968) cei trei paşi importanţi în interpretare la o conferinţă sunt: înţelegerea. să înţeleagă mesajul (sursa). ei pot solicita să se întâlnească cu clienţii surzi şi cu alţi vorbitori pentru a discuta ce se va prezenta sau se va discuta. 7. copii după cuvântări casete audio sau video. să caute echivalenţi.a.ordinea de zi (care este vitală). 5. -să identifice interrelaţiile din cadrul mesajului -să recunoască alte elemente utile cum ar fi: gesturi. acest proces cere timp şi este necesar. schimbări în volum. să primească mesajul auditiv sau vizual. 4. dar în acelaşi timp. Procesul interpretării După Herbert. cunoaşterea profundă a limbajului folosit. o traducere se va citi la fel ca originalul. Totuşi. al accentului şi în general o bună educaţie ca vorbitor în public. pregătirea interpretului în ambele forme ale educaţiei şi specificitatea subiectului. să recreeze mesajul în limbajul . o traducere va reţine stilul TLS.ţintă şi 9. 181 . Este de dorit ca traducerea să fie echivalentă cu mesajul original în cât mai multe dimensiuni posibile. El include în cadrul înţelegerii capacitatea interpretului de a percepe mesajul original. 5. Timpul de pregătire poate fi diferit pentru fiecare sarcină. să aibă deja fluenţă în cele două limbaje. o traducere trebuie să reproducă ideile (sensul) din TLS. 4. 8. să fie familiarizat cu problema şi să facă apel la cunoştinţele anterioare. lista cu numele participanţilor (ortografiate corect). 2. aluzii la lucrări literare. dischete de calculator. ci include capacitatea de a manevra dificultăţile speciale ce pot să apară în adresările diplomatice sau învăţate: proverbe şi metafore. WILSS (1982) rezumă mai multe cerinţe aparent contradictorii pentru echivalenţa traducerii: 1. Prezentarea interpretului trebuie să includă un bun control al organelor de articulaţie. al gesturilor. Roy (1980) consideră că interpreţii în limbaj gestual trebuie: 1. 2. să producă mesaje orale/gestual/motrice. expresii faciale. Se poate simţi nevoia unui timp suplimentar de pregătire datorită complexităţii misiunii. 6. stilul de prezentare. 3. să analizeze mesajul în profunzime. cultura celui care vorbeşte. intensitate şi în limbajul trupului etc.

8. un bun interpret va învăţa o interpretare standard pentru textele bine cunoscute şi des utilizate cum ar fi "Tatăl nostru" sau "Imnul de Stat". El va trebui să cunoască 182 . perspectivele cuiva legate de situaţie. acesta îi va permite interpretului să-l corecteze. când se mai adaugă ceva etc. o traducere se va citi ca o piesă literară contemporană. El poate veni ceva mai devreme la conferinţă pentru a se asigura că n-a intervenit vreo modificare în program. un translator nu trebuie niciodată să adauge sau să omită ceva dacă nu este necesar. unul faţă de altul. interpretul va rămâne atent să urmărească orice schimbare spontană ce poate avea loc (când se elimină o frază. Dificultăţi de traducere Metaforele dintr-un limbaj nu pot fi transpuse în altul. trebuie să analizăm dacă interpretarea este spontană. O interpretare spontană este tipul la care ne gândim cel mai des: ea este realizată fără o prealabilă aşteptare a ceea ce va fi spus de vorbitor. într-o traducere. de exemplu la interviul pentru angajare. interpretul va cere vorbitorului să repete materialul în chestiune. De exemplu. Desigur. aşa că interpretul trebuie să fie foarte atent. 7. familiarizarea cu participanţi specifici sau situaţiile aproape identice conduc la o interpretare ce nu este totalmente improvizată. religioase şi estetice. O interpretare fixată este similară cu o traducere în scris. O interpretare pregătită se află oarecum între cele două menţionate mai sus. De pildă. Adaptarea expresiei faciale ar putea fi suficientă pentru interpreţii din situaţiile semn-spre-voce când apar greşeli pentru a fi corectate. în funcţie de distanţă şi de unghiul sub care se află vorbitorul şi cel care gesticulează. Astfel. Ea poate fi scurtă sau extensivă. de pildă. În timpul expunerii. are funcţii simbolice.6. interpretul va deveni familiarizat cu tipurile de întrebări care se pun la interviu şi poate anticipa tipurile de răspunsuri pe care le vor da candidaţii. "Tatăl nostru". fixată sau pregătită. o traducere va reţine dimensiunea stilistică istorică a TLS. Volumul de pregătire diferă în funcţie de cerinţele fiecărei sarcini. în situaţia voce-spre-semn. În definirea interpretării ca sarcină. Funcţia acestor texte nu este nici comunicativă. pot apărea multe surprize. interpretul la o întrunire anuală de acordare a unor premii poate să ceară o copie a cuvântărilor ca să se familiarizeze cu conţinutul mesajelor şi cu numele participanţilor. angajamentele la tribunal etc. Interpretul este familiarizat cu materialul textului înainte de a începe acţiunea. De pildă. indicaţiile unui doctor. Acolo unde interpretul este sigur că vorbitorul a făcut o eroare. O pregătire extensivă va ajuta interpretul care lucrează pentru o conferinţă de durată.) Aceasta este o scurtă pregătire. unde vor fi citite materiale tehnice. nici instrumentală. Totuşi. iar interpretul trebuie să caute expresii echivalente în loc să se lege de o anumită imagine. dacă un interpret participă cu mai mulţi surzi care optează cu toţii pentru aceeaşi slujbă.

Totuşi. Anticiparea audienţei O altă dimensiune este să considerăm interpretarea după numărul activităţilor comunicative ale participanţilor. Un interpret bun se bazează pe un text (o propoziţie sau o frază) de unde extrage semnificaţia. Este de aşteptat ca interpretul să redea mesajul dintr-un limbaj în altul fără să fie nevoie să-l transmită în direcţie opusă. o persoană surdă şi o persoană auzitoare. tablă etc. care trebuie nu numai să transmită mesajele. pot fi cele mai dificile pentru interpret. Interpretul este responsabil cu traducerea între mai mulţi oameni. a cărei sarcină este să facă o interpretare în gesturi a unei piese de teatru. păstrând intenţia iniţială a vorbitorului din situaţia dată. Caracterul unui eveniment de interpretare este determinat în mare măsură de numărul de oameni pentru care trebuie să se interpreteze: unul-la unul. unde interpretul este o parte a unei echipe. Se disting următoarele trei posibile complexe ale interacţiuni: 1. ba altul? Toate aceste situaţii sunt potenţial interactive. dintre care oricine ar putea oricând să dea o replică. grupurile mici. Situaţia de unu-la-unu. Există un singur prezentator şi grupul care formează audienţa? Va fi un grup amestecat la întâmplare şi va vorbi ba unul. a unui film. Situaţiile pot fi definite. retroproiectoare. Ei trebuie să vadă piesa de mai multe ori. La un grup mic de trei la zece persoane. Comunicarea în două sensuri. funcţionarea interpretului va depinde de felul în care vorbesc oamenii. accentul sau folosirea auxiliarelor vizuale şi demonstrative (diapozitive. când profesorul pune o întrebare şi solicită răspunsul de la elevi.dinainte programul şi să se familiarizeze cu materialele ce vor fi prezentate. De exemplu. el nu poate fi pregătit în legătură cu stilul de prezentare. cu vocabularul tehnic. în interpretarea unei piese de teatru. o şedinţă de terapie în grup. 183 . un grup mic sau un grup mare. La grupurile mari. cu punctul de vedere al prezentatorului.). dar şi să identifice persoanele care vorbesc şi să încerce să fie conştient de diferenţele culturale în comunicare. folosind mai ales metoda consecutivă. apelează la un interpret pentru a-şi transmite mesajele printr-o interpretare adecvată. de peste zece persoane. Va fi de aşteptat o pregătire şi mai profundă. De exemplu. unde este de aşteptat o comunicare multidirecţională. Comunicarea într-un sens. cât de mulţi gesticulează şi cât de mulţi vorbesc. Aici interpretul trebuie să fie pregătit să traducă instantaneu din gesturi în limbajul verbal şi invers. Fără îndoială. a ştirilor la TV. Dacă este o singură persoană surdă într-un grup de auzitori poziţia şi funcţionarea interpretului va fi diferită. o izolează şi apoi o reproduce integral în alt limbaj. să asiste la repetiţiile actorilor şi să analizeze replicile în lumina interpretării actorilor. o vizită la un muzeu cu un grup de surzi şi auzitori. interpretul trebuie să ştie care va fi formatul interacţiunii. Comunicarea multi-direcţională. 3. Presupune ca interpretul să transmită mesaje între oameni care nu au un limbaj comun şi astfel trebuie să acţioneze în ambele limbaje. 2.

să fie independent. textele constituie substanţa. Însă SCHEIN (1974).în general. Ei trebuie să se adapteze la condiţii cum ar fi sesizarea nuanţelor subtile din conferinţele guvernamentale sau diplomatice. interpretarea eficientă presupune ca interpretul să restructureze informaţia în funcţie de client. să nu fie rigid şi să nu caute simpatie pentru sine. să nu fie temător. Putem să urmărim mai multe categorii largi de priceperi: priceperi legate de limbaj. Limbajul lor verbal nu trebuie să prezinte un accent prea marcat. priceperi interpersonale. Competenţe legate de limbajul interpreţilor Interpreţii auzitori au nevoie de cunoaşterea exemplară a limbajului verbal şi scris. S-a evidenţiat dificultatea de a prevedea eficienţa interpretului numai pe baza textelor. ca ocazii particulare în care are loc interpretarea. Lipsa de eficienţă e legată de trei factori: incapacitatea interpretului de a analiza mesajul primit în suficientă profunzime. de formalitate. Ei trebuie să aibă priceperi excelente de limbaj gestual. Acestea pot fi clasificate după gradul de dificultate. alţi cercetători au constatat unele trăsături de personalitate contrare celor obţinute de Schein că ar contribui la formarea unui bun interpret (FRISCHBERG şi ENDERS. de o capacitate de a înţelege multe accente regionale şi străine. inclusiv variantele regionale şi multe mijloace de a încorpora limbajul verbal într-un cod vizualgestual. În concluzie. Pe de altă parte. precizia tehnică din cercurile 184 . de scopuri şi constituie materialul cu care operează interpretul. a stabilit că un interpret de succes este de dorit să fie în centrul atenţiei. aceste rezultate nu sunt prea semnificative deoarece eşantionul a cuprins numai 34 de persoane. niveluri educaţionale şi sociale. nu s-a găsit nici un instrument obiectiv care să prezică cine va reuşi în profesiunea de interpret. Profesiunea rămâne deschisă pentru cei care o găsesc atractivă. Ei trebuie să fie flexibili în felul în care interpretează pentru a se adapta la clienţi de diferite grupe de vârstă. personalitate şi motivaţie se cer şi priceperi lingvistice şi motorii. cu acces rapid la un şir larg de termeni de vocabular specializat. vorbirea în public. iar prezentarea lor verbală trebuie să evite monotonia sau calitatea slabă. 1974). origini etnice. în urma studierii corelaţiilor între mai mulţi factori implicaţi. conţinutul expunerii ce trebuie interpretată în situaţia dată. alegerea inadecvată a limbajului ţintă dat şi lipsa de competenţă în gramatica şi lexicul limbajului-ţintă. Întregul act de comunicare este aşezat într-un context (care asigură o anumită referinţă pentru o interacţiune) şi presupune că cei doi participanţi împart un cod (un limbaj sau un sistem de comunicare) şi poate face contact (prin canale fizice şi cu legături psihologice). Totuşi. Mai mulţi autori au analizat fiecare act de comunicare ce are loc între un emiţător care transmite un mesaj către un receptor. comunicarea interculturală şi de sprijinire. În afară de inteligenţă. La puţin timp după SCHEIN. Oricum.

Dacă sarcina este de lungă durată. Dacă doi sau mai mulţi interpreţi lucrează ca o echipă. În afară de fluenţa în fiecare limbaj se aşteaptă ca interpretul să fie în măsură să interpreteze din limbajul verbal în forma gestuală adecvată preferinţei sau cerinţelor clientului. Mărimea şi forma spaţiului fizic va conduce la această situaţie: o sală de lectură. El are unele opţiuni: poate cere unei persoane auzitoare să aştepte un moment până când surdul a terminat de citit. Abilitatea de a interpreta din varietăţile aceluiaşi limbaj gestual în registrul corespunzător al limbajului verbal este cerută în mod egal. să aibă umor sau rezervare după cum dictează condiţiile. cum vor interacţiona participanţii şi apoi să fie sigur că fiecare participant este familiarizat cu felul în care acţionează. poate cere persoanei surde să fie atentă. el poate să împărtăşească unele din cunoştinţele sale de specialitate clienţilor surzi şi auzitori. Interpretarea de la gest la voce este. atunci unul se poate ocupa de interpretarea cu voce. În acest fel nici unul din interpreţi nu este suprasolicitat. Când unul dintre membrii surzi din audienţă face un comentariu fără să folosească vocea. Ea are loc în situaţiile în care un grup include mai mulţi surzi care nu se pot vedea unii pe alţii. El nu va începe să interpreteze când o persoană surdă încă citeşte un document. trebuie să se respecte pauzele de odihnă ale interpretilor dupa circa 30 min de activitate. Gesticulând şi vorbind simultan.academice. o combinare între priceperile menţionate până acum. eleganţa şi estetica din locurile teatrale sau literare. cineva poate să evite punerea unei părţi în afară. de fapt. în timp ce gesticulează acelaşi mesaj. când repetă în acelaşi timp mesajul în gesturi pentru surzii care nu pot să vadă. Această sarcină este aşa de solicitantă încât mulţi nu o pot realiza. iar abordarea în echipă poate fi într-adevăr eficientă. El nu poate fi întrerupt cu întrebări sau deranjat cu aprecieri. El trebuie să sesizeze când vorbitorul se apropie de sfârşitul mesajului sau face doar o pauză.Totuşi. Interpreţii ca fiinţe umane 185 . o clasă aglomerată. în timp ce celălalt se concentrează pe interpretarea gesturilor. să judece intenţiile celor care gesticulează pentru a şti cum să faciliteze interacţiunea. o sală îngustă. Priceperile interpersonale Interpretul trebuie să examineze rapid o situaţie nouă ce apare în sarcina sa. interpretul este obligat să folosească vocea în traducere în beneficiul auzitorilor care nu cunosc gesturile. Interpreţilor li se cere să fie capabili să privească un mesaj gesticulat şi să-l interpreteze simultan în limbajul verbal. precum şi să cunoască reglatorii conversaţionali pentru ambele forme de limbaj. El trebuie să citească atent pe cel care vorbeşte. Interpretul poate fi asemănat cu un "dirijor de trafic" unde perturbarea sa poate avea consecinţe nedorite.

trebuie să fie deschisă calea de comunicare între cei ce fac semne . independente de limbajele verbale. preferabil grupate. nu în faţa interpretului b) Aşezaţi persoana surdă şi interpretul faţă în faţă.Interpeţii au nevoie să facă pauze pentru a-şi satisface necesităţile personale şi de o cale confortabilă pentru a-i ajuta pe alţii care se află în situaţii neconfortabile din locurile de interpretare. când un interpret va lucra cu un singur surd. De pildă. Aranjamentul ideal al participanţilor surzi şi a interpreţilor depinde de mărimea camerei sau spaţiului în care va avea loc evenimentul şi tipurile de activităţi ce se vor desfăşura. ele trebuie aşezate aproape unele de altele. Auzitorii pot constitui o jumătate dintre clienţi iar surzii sau deficienţii de auz formează cealaltă jumătate a procesului de comunicare. prin urmare.interpret şi surd. iar interpretul să fie poziţionat în faţa lor. 186 . Linia de vedere. În cazul cel mai simplu. un cuvânt sau o frază ce poate să aibă conotaţie pozitivă pentru un surd poate să nu aibă nici o semnificaţie pentru auzitor Unele consideraţii practice privind folosirea interpreţilor Experienţa interpreţilor în limbaj gestual care lucrează cu grupuri noi ce nu s-au acomodat cu surzii. Aşa cum noi recunoaştem limbajele gestuale din diferite colectivităţi de surzi ca limbaje legitime. Dacă sunt mai multe pesoane surde. să poată urmări orice comentariu sau întrebare care se pune cu voce. valori. Este recomandabil să se acorde multă atenţie aşezării participantului surd astfel ca. în acelaşi timp. Interpretul trebuie să fie văzut pentru a realiza cu succes sarcina facilitării comunicării. plus expresiile vorbitorilor de pe platformă. experienţe şi comportamente comune. a arătat că există mai multe tipuri de probleme ce au loc cu regularitate şi. "Bunul simţ" dictează evidenţierea următoarelor procedee pentru auzitor a) Staţi alături.5-2 m. pot fi evitate printr-o planificare adecvată. Persoana surdă trebuie aşezată astfel de către organizatorii unei şedinţe încât ea să nu se simtă segregată. să-l poată vedea pe interpret. filmul sau diapozitivele proiectate şi feţele. trebuie să apreciem că surzii ce formează aceste colectivităţi au anumite cerinţe. Uneori este inevitabil ca interpretul să se aşeze de aceeaşi parte cu peersoana surdă (de ex. la un interviu pentru angajare. toate fiind componente ale conţinutului şi contextului vizual. Prin urmare. Interpretul se va aşeza cât mai aproape de participantul auzitor dar astfel ca persoana surdă să îi poată vedea pe amândoi auzitorii fără efort. distanţa optimă între ei va fi de 1. la un ghişeu bancar sau la un birou de informaţii). cu semnele şi cu audienţele amestecate formate de surzi şi auzitori. Interpreţii au nevoie să fie familiarizaţi cu cultura surzilor şi cea a auzitorilor. la consultaţiile medicale.

cu expresii faciale neclare şi cu mişcări ale buzelor dificil de citit. el va auzi numai reflectările distorsionate ale amplificării şi nu va putea să prezinte clar mesajul. Oboseala este o condiţie dificil de apreciat. draperii decorative etc. b) evitaţi lumina directă din faţă. a) evitaţi lumina din spate. în contrast cu restul mediului vizual. la proiectarea de filme. În estimarea duratei unei activităţi apar două aspecte: Câţi interpreţi vor fi necesari şi cât de des se vor face pauze. o sală de recepţie sau alte spaţii formale vor fi decorate divers. diapozitive în şcoli etc. O provocare interesantă pentru interpret apare în locurile cu lumină slabă. Fondul ideal va avea o culoare clară. Se recomandă ca interpreţii să ia o pauză la fiecare 187 . Problemele apar în camere sau în alte spaţii închise. Camerele alese pentru interpretare ar putea să aibă întotdeauna flori mari. interpretul va apărea neclar. microfoanelor şi echipamentului audio are o importanţă deosebită. o lumină slabă de pe ecranul unde se proiectează filmul va fi suficientă pentru ca audienţa de surzi să-l vadă pe interpret. c) evitaţi lumina slabă sau lipsa ei (de ex. În condiţii obişnuite. Dacă vorbitorii vor folosi microfoane. lumina îl poate împiedica pe interpret să vadă clar audienţa şi astfel se poate limita eficacitatea comunicării în ambele sensuri. diapozitive). În al doilea rând. unde decorul poate fi în conflict cu necesitatea vederii clare între interpret şi audienţa de surzi. pereţii cu desene. O fereastră sau o sursă puternică de lumină aflată în spatele intepretului face dificilă urmărirea lui.).O circulaţie intensă prin spaţiul de interpretare va distrage atenţia audienţei de surzi aşa cum zgomotul unui radio dat prea tare şi aflat în vecinătate va deranja pe auzitori. când se planifică aşezarea în cameră pentru mai mulţi participanţi. colorate intens sau iluzii decorative optice sau draperii colorate pe pereţi. nu prea strălucitoare sau cu o nuanţă prea puternică. De multe ori. d) atenţie la fondul audio şi vizual. Ca soluţii pot fi recomandate ecrane sau draperii de o singură culoare (mai ales verde sau albastră) aşezate în spatele interpretului. interpretul poate să ceară un monitor personal şi un amplificator pe care-l poate ajusta pentru a-i asigura o audienţă optimă. e) tapetul. lumina dintr-o cameră este suficientă pentru ca interpretul şi persoana surdă să se poată vedea unul pe altul. care trebuie evitate. Chiar dacă interpreţii sunt bine luminaţi din faţă. cum ar fi cele din sălile de teatru sau unde sunt folosite mijloace vizuale (când se prezintă filme. În unele amfiteatre se asigură un spot de lumină reglabilă ce poate fi concentrată pe o parte a ecranului. aceasta ar putea produce două efecte nedorite. Mai întâi. f) aşezarea uşilor în spaţiul de interpretare poate deranja. este necesar să se acorde atenţie deosebită luminii.Iluminarea. g) plasarea difuzoarelor. j) estimarea duratei activităţii. Însă.poate avea efect perturbator. el nu va deranja. interpretul va trebui să stea într-o poziţie unde difuzoarele se află în spatele lui. În acest caz. lumina puternică din spate poate să-i facă să apară întunecaţi. Dacă sunetul amplificat se află în faţa interpretului. Dacă fondul este texturat. dar o activitate de 1 1/2 oră la 2 ore va cere mai mult decât un interpret. În cazurile unde un grup de artişti vor juca pe scenă.

printre altele. să aibă o memorie specializată şi un punct de vedere obiectiv. după care urmează odihna conform programului. În parte. in timp ce interpretul. fiecare vorbind câte jumătate din timpul de lucru. Chiar dacă îşi formează opinii personale. Este important să reţinem că un interpret "vorbeşte" indiferent câte persoane vorbesc. Interpreţii rămân la datorie în timpul unor prânzuri oficiale sau cină de lucru. unde participanţii surzi merg să-i cunoască pe colegii auzitori. cu o maşină. şi nu se tolerează ca un singur interpret să lucreze mai mult fără pauză. interpreţii care lucrează la o şcoală. O problemă se referă la numărul de ore pe care un interpret le poate lucra în mod realist într-o zi. ca fiinţă umană. Când audienţa de surzi include membri ale căror preferinţe de limbaj sunt diverse. Compararea interpretului cu o maşină se bazează pe faptul că toate lucrurile au o importanţă egală şi interpretul reproduce mesajele fără atitudini personale.20-30 min. Însă. vom trece în revistă unele din concepţiile greşite care încă persistă în legătură cu interpreţii şi procesul de 188 . el nu face pauză când este tăcere şi chiar atunci trebuie "să fie pregătit" să continue. cu sinceritate şi precizie. adică doi interpreţi lucrează între 5-6 ore pe zi. este de aşteptat ca o maşină sa dea performanţe constante după multe ore de funcţionare. Interpretul văzut ca post sau linie telefonică scoate în evidenţă distanţa sau bariera existentă între participanţii care nu au acelaşi limbaj sau sistem de comunicare. motrică şi mentală. Inconvenientul care se manifestă aici constă în faptul că necesităţile umane ale interpretului ar putea fi neglijate. să vadă şi să audă tot. are nevoie de pauze periodice pentru a-şi împrospăta condiţia fizică. Curs nr. în acelaşi timp. Unele concepţii legate de interpreţi şi interpretare Codul de etică al interpreţilor din SUA Adeseori interpretul a fost comparat. Mai frecvent. faptul că interpretul este o fiinţă umană ce nu poate să lucreze cu acelaşi randament pe o perioada nedefinită de timp. Interpreţii la conferinţe pentru limbajele verbale nu lucrează mai mult de 5-6 ore pe zi cu parteneri la schimb. Dacă la conferinţă sunt prezente persoane cu surdo-cecitate este nevoie de câte un interpret pentru fiecare din ele. un pod sau o linie telefonică. vor lucra mai mulţi interpreţi la un moment dat. o fereastră. toate aceste aspecte sunt reale. Interpretul comparat cu o fereastră evidenţiază accentul pe fidelitatea şi calitatea interpretării. aşa că orele de masă nu pot fi considerate perioade de pauză pentru interpreţi. De pildă. acestea nu trebuie să influenţeze opinia participanţilor la procesul de interpretare. participă cel mult la două obiecte cu o pauză între cele două ore. Interpretul este acela care face posibil transportul informaţiei de la un participant la altul din lanţul comunicării. care trebuie să fie o prezenţă umană şi obiectivă la orice eveniment sau întâlnire. fără modificări afective. toate aceste aspecte nu scot în evidenţă calităţile umane ale interpretului. dar ele ignoră. Având în vedere cele expuse până acum.

Desigur. acest comportament este posibil. interpretul lucrează atât in beneficiul surzilor cât şi al auzitorilor. În cazul violării confidenţialitaţii. dar el nu este profesional şi nici etic. fie auzitori. De asemenea. Desigur. cunoscând ambele culture. Un interpret care comentează informaţiile primite în cursul unei misiuni îşi poate pierde atestatul sau dreptul de a fi atestat. ei pot fi mediatori trans-culturali foarte buni. datorita unor lucruri cum ar fi oboseala fizică sau mentală. interpretul poate fi contestat în mod oficial la tribunal . reprezintă cea mai bună cale pentru justificarea calităţii de interpret calificat. clarificarea presupunerilor pe care le au clienţii. deoarece el mijloceşte înţelegerea dintre ei. deoarece au fost expuşi de timpuriu la această formă de comunicare. d) Se consideră că interpreţii pot interpreta greşit ce s-a emis în mod verbal sau în limbaj gestual. dacă foloseşte numai limbajul gestual şi nici auzitorul nu poate fi înţeles dacă foloseşte limbajul verbal. Pot să apară neînţelegeri când lungimea mesajului din limbajul verbal nu ar corespunde în limbajul gestual şi invers. datorită 189 . Pentru a se evita interpretarea greşită este de dorit să se ofere interpretului calificat toate materialele disponibile pentru pregătirea prealabilă şi să se aibă încredere în judecata lui profesională. sunt vulnerabili. De asemenea. Fără interpret nici surdul nu poate fi înţeles de auzitor. S-a demonstrat că interpretii proveniţi din părinţi surzi ar putea să achiziţioneze mai uşor limbajul gestual în cursul formării lor ca interpreţi. Cooperarea este cheia unei comunicări reuşite. El îşi poate pierde chiar şi calitatea de membru al Oficiului Naţional al Interpreţilor. să se aibă în vedere necesităţile persoanei surde care nu are o pregătire şi nu poate înţelege specificul unei situaţii de interpretare. el poate fi şi ilegal. ca orice fiinţă umană. a) Se presupune că interpreţii sunt închiriaţi în beneficiul surzilor. El mai mult comprimă decât prezintă mesajul integral. Se cunoaşte că Codul de Etică al Oficiului Naţional al Interpreţilor are ca primă cerinţă confidenţialitatea. cu înaltă calificare. În acest sens. În realitate. aceasta este o posibilitate. Acest fenomen se poate datora diferenţelor gramaticale existente în cele două limbaje şi nu in mod necesar lipsei de pricepere a interpretului. Se cunoaşte că al doilea principiu din Codul de etică este acurateţea. e) Există opinia că interpreţii proveniţi din părinţi surzi ar fi mai buni decât cei cu părinţi auzitori.interpretare. fie surzi. Aceasta înseamnă că un interpret poate primi sancţiuni oficiale dacă se constată că n-a prezentat exact mesajul emis. dar atunci nu mai este nevoie de interpret. Uneori. c) Unii pot afirma că interpretul nu interpretează întotdeauna corect tot ce s-a spus. Chiar interpreţii atestaţi. se pot înţelege. b) Se consideră că interpreţii prezintă un risc pentru securitatea personală a clienţilor deoarece ei pot să discute cu alţii informaţia obţinută în cursul interpretării. Numai dacă ambii folosesc un cod comun de comunicare.

să aibă abilitatea de a face faţă situaţiilor noi în timp ce interpretează. documentare). Totuşi. colegiile acreditate oferă parcurgerea unor etape. bani şi experienţă. Un adevărat interpret profesionist îşi va recunoaşte întotdeauna limitele şi va accepta numai sarcinile pe care le poate realiza. Mai important este dacă interpretul are pregătirea. Toate acestea arată că interpretul. fluenţă in propriul limbaj. sau lecţii scurte de citire. desen. să aibă cunoştinţe legate de înţelegerea şi prelucrarea informaţiei. să participe la sesiuni. atestarea este un mijloc de apreciere a priceperii unui interpret. ş. De aceea calea de a se menţine este să se lucreze cu normă întreagă (aproximativ 20 de ore pe săptămână) în afara timpului de pregătire (informare. nu numai că pot să uite noile informaţii dar şi cum să folosească cu eficienţă limbajul gestual. La început ei pot interpreta în unităţi de învăţământ. ateliere şi alte forme de formare profesională. Desigur. sub supravegherea profesorilor.contactelor cu auzitorii şi cu surzii de la o vârstă mică. trebuie să parcurgă mai multe etape pe drumul spre obţinerea atestatului sau calificării. ca şi medicul. trecând in final la interpretarea la întâlnirile de afaceri sau la alte sarcini mai complexe. înclinaţii pentru al doilea limbaj.a. Pentru a forma interpreţi calificaţi. toate aceste condiţii favorabile nu exclud necesitatea unei formări de calitate la un colegiu acreditat.m. dar acestea nu constituie o limită. să depună eforturi pentru a fi atestat. Astfel. care se realizează în timp cu cheltuială. noii interpreţi au o educaţie de înalt nivel în domeniul interpretării. având alt tip de formare sau de educare. la unele ore de sport. Interpretarea fiind un proces complex include un volum de priceperi şi cunoştinţe care depăşesc simpla cunoaştere a celor două forme de limbaj. un interpret calificat trebuie să posede următoarele calităţi: profesionalism. În concepţia Oficiului Naţional al Interpreţilor pentru Surzi (ONIS) din Statele Unite. Spre deosebire de primii interpreţi care şi-au început pregătirea acum două decenii în unele ţări europene şi în SUA. pentru a obţine atestarea este nevoie de timp. Pentru a se 190 . participarea la seminarii şi convenţii. Însă.d. stagii de internat. să îşi însuşească responsabilitatea faţa de sarcină. cunoştiinţele şi priceperea necesare pentru îndeplinirea cu eficienţă a sarcinii. pentru a obţine experienţă. f) Interpreţii care nu sunt atestaţi nu sunt calificaţi. Ei nu trebuie să fie plătiţi pentru munca lor. Chiar atestarea nu este o garanţie a perfecţiunii deoarece examenul de atestare probează priceperile la nivel minim. Între aceste etape amintim pregătirea profesională permanentă prin ateliere. pe perioade lungi de timp. un viitor interpret poate fii abilitat să realizeze unele sarcini simple şi apoi tot mai complexe. elaborarea unor proiecte de cercetare. când nu poate face faţă sarcinii să accepte să fie înlocuit. Se ştie că interpreţii care nu lucrează în domeniu. să aibă disponibilitatea să lucreze în grup şi să ofere sprijin altor interpreţi. g) În special în rândul comunităţii de surzi mai persistă ideea că interpreţii sunt lacomi şi profită de afacere şi de surzi. Trebuie să se accepte că profesiunea de interpret necesită acum o educaţie superioară.

De altfel şi principiul compensării specifică acest lucru. . . Când o situaţie de interpretare durează mai mult de 90 de minute sunt necesari doi interpreţi. Chiar informaţia aparent fără importanţă ar putea fi periculoasă pe mâini străine. mai ales dacă este singura sa sursă de venit.traducere din limbajul verbal sonor în cel verbal neaudibil perceput prin labiolectură. . munca în echipă îi poate feri pe interpreţi de oboseala mentală. Dacă un interpret lucrează singur.traducerea din limbajul verbal în gesturi. De aceea. Dacă interpretul activ omite vreo informaţie cel pasiv îi transmite informaţia omisă. pantomimă. pentru a evita această posibilitate. Ei se vor schimba la intervale de 15-20 de minute pentru a se proteja de tulburări traumatice cumulate sau de afecţiuni datorită mişcărilor repetitive ale braţelor şi degetelor. De asemenea. Codul de etică se aplică la toţi membrii atestaţi şi la cei neatestaţi ai Oficiului de Interpreţi pentru Surzi. interpreţii trebuie să beneficieze de scurte pauze periodice pentru a-şi realiza sarcina la nivel maxim. 191 . interpretul nu trebuie să spună nimic despre nici o activitate pe care o prestează. Codul de etică prevede următoarele reguli: 1) Interpretul va păstra strict confidenţială toată informaţia legată de activitatea lui. interpretul pasiv pare să nu facă nimic. Din moment ce creierul nu poate întreţine această stare de tensiune mentală la infinit. Când se folosesc echipe de interpreţi. el trebuie să oprească pe vorbitor pentru a clarifica informaţia omisă. CODUL DE ETICĂ AL OFICIULUI INTERPREŢILOR PENTRU SURZI DIN SUA Oficiul Interpreţilor pentru Surzi se ocupă de formarea persoanelor care vor realiza una sau mai multe din următoarele servicii: . care-i pot afecta permanent. h) Într-o situaţie de interpretare în echipă.transliterare din limbajul verbal în limbajul manual codificat/ dactileme şi din limbajul manual codificat / dactileme în limbajul verbal.interpretare din limbajul verbal în limbajul gestual şi din limbajul gestual în limbajul verbal.realiza acest lucru. etc. interpretarea trebuie să fie principala activitate a interpretului şi el trebuie plătit pentru serviciul său. precum şi capacitatea de a percepe gesturile şi mişcările pantomimice şi de le reproduce în limbajul verbal sonor. inclusiv faptul că realizează acest serviciu. Oficiul Interpreţilor pentru Surzi a stabilit principii de comportament etic pentru a proteja şi orienta pe interpret (auzitor sau deficient). În realitate acest interpret îl urmăreşte pe cel activ şi îl ascultă/ sau priveşte spre cel care vorbeşte. un interpret este plătit degeaba în timp ce celălalt lucrează. Ei trebuie să gândească permanent în două limbi în acelaşi timp cu realizarea sarcinii. El nu va divulga informaţia despre nici o activitate. îl corectează fără să întrerupă procesul de interpretare.

sexul. . el se va retrage din activitate. chiar dacă i se cere să o facă de către alte părţi implicate. Este important pentru interpret şi persoana surdă să petreacă un anumit timp împreună pentru adaptarea reciprocă cu modul de comunicare înainte de începerea activităţii. instructorii nu vor dezvălui nici una din următoarele informaţii: . 4) Interpretul va accepta sarcinile folosind discreţia cu privire la priceperea. el nu poate să adauge nimic la situaţie. traducând întotdeauna conţinutul şi spiritul vorbitorului. etc. Dacă apare o problemă între interpret şi o altă persoană care participă la aceeaşi activitate. poziţia locului şi consumatorii implicaţi. . neaudibil. vârsta. . interpretul va comunica în maniera cea mai uşor de înţeles sau preferată de persoana surdă.În cazul când informaţia sau şedinţa devine o problemă de interes public. atunci ambii vor cădea de acord asupra unei a treia persoane care i-ar putea îndruma. Când pregătesc noi interpreţi prin metoda împărtăşirii experienţei actuale. interpretul va folosi discreţia în comentarea ei dacă în acea şedinţă se cer date sau informaţii. folosind limbajul cel mai uşor de înţeles de către persoana pe care o serveşte.numele. Când interpretează din limbajul verbal sonor în cel gestual.alte persoane implicate .locul. El nu se va implica personal. El funcţionează numai pentru a uşura comunicarea dintre doi vorbitori de limbaje diferite. Un interpret este doar prezent într-o singură situaţie de comunicare la un moment dat. Dacă sentimentele proprii ale interpretului interferează cu redarea precisă a mesajului. al clientului. recomanda sau introduce opinii personale. deoarece două sau mai multe părţi pot avea dificultăţi de comunicare la care el nu va mai putea face faţă. Interpreţii trebuie să transmită tot ce s-a spus în exact acelaşi fel în care s-a intenţionat. deoarece este suficient doar un minim de informaţie pentru a identifica părţile publicate în activitatea de interpretare. Aceasta. 3) Interpretul nu va sfătui. deoarece dacă procedează aşa va accepta o anumită responsabilitate pentru ceea ce urmează . statul sau agenţia. inclusiv oraşul.alte date specifice fără legătură cu situaţia. data din an când a avut loc activitatea. nu de conţinutul sau de forma ei. ora din dată. 192 . 2) Interpretul va reda mesajul corect. Aceasta este deosebit de dificil când interpretul nu este de acord cu ceea ce s-a spus sau nu se simte bine când este folosită vulgaritatea. Dacă nu se poate ajunge la o soluţie.ziua din săptămână. Aşa cum interpretul nu poate omite nimic din ceea ce s-a spus. interpretul o va discuta mai întâi cu persoana implicată. Interpreţii nu trebuie să uite că ei sunt răspunzători numai pentru transmiterea precisă a informaţiei.

Curs. trebuie să se aibă grijă să fie protejat mijlocul de trai al celorlalţi interpreţi. Diferenţele religioase. având grijă să se păstreze respectul de sine al clientului. rasiale sau sexuale pot avea efecte adverse în facilitarea sarcinii.comportarea ca profesionist în toate fazele activităţii: . Termenul „manieră corespunzătoare” se referă la: . . nivelul atestării. asociaţi de afaceri. indiferent de nivelul de pricepere.Interpreţii se vor perfecţiona prin participare la seminarii. . Când se asigură servicii gratuite. şedinţe profesionale. Pentru a stabili taxa corespunzătoare. faţă de clienţi şi de organizaţia naţională care i-a atestat. prieteni. Dacă consumatorii sunt de acord că serviciile sunt necesare. Totuşi.. Însă. care să nu fie supărătoare vederii şi să se potrivească cu tonul pielii. care au din această profesie singura cale de a obţine venituri. În general. natura activităţii şi indicele costului local al vieţii.Interpreţii. această situaţie va fi explicată consumatorului. un interpret nu va accepta sarcini despre care ştie că vor implica astfel de situaţii. politice.Interpreţii vor accepta numai sarcini pentru care sunt calificaţi. în special în situaţii legale.îmbrăcăminte. Prin urmare. toate părţile vor fi informate că interpretul nu se va implica personal în cursul evenimentelor. interacţiunea cu alţi colegi de profesie şi documentare din literatura de specialitate. când există o lipsă de interpreţi şi singurul interpret disponibil nu are priceperea necesară pentru o anumită activitate. atunci interpretul disponibil va trebui să-şi folosească proprul discernământ privind acceptarea sau respingerea sarcinii. Pentru mai multe domenii sa stabilit o scară a plăţilor orare sau pe zi pentru interpreţi / translatori. unde relaţiile personale sau profesionale pot afecta imparţialitatea. 193 . el poate asigura servicii pentru membrii de familie. Totuşi. Există circumstanţe când este mai bine pentru interpret să asigure servicii fără taxe. interpreţii / translatorii vor cunoaşte nivelele proprii de pricepere. Aceasta se va face discret. interpretul va refuza serviciile în situaţii unde sunt implicaţi membrii de familie. în virtutea calităţii de membru sau atestării. vor pune accent pe standarde profesionale ridicate în concordanţă cu prezentul cod de etică. deoarece este dificil să maschezi sentimentele interne. care nu va trebui să ştie că este beneficiarul unui act de caritate. în situaţii de urgenţă. 6) Interpretul va funcţiona într-o manieră corespunzătoare situaţiei Interpreţii se vor comporta într-un astfel de mod care să aducă respect faţă de ei înşişi.. bogăţia experienţei. 5) Interpretul va cere compensaţii pentru serviciile prestate într-o manieră profesională şi judicioasă Interpretul va cunoaşte preţurile serviciilor din profesiunea sa şi va fi informat asupra preţurilor practicate de organizaţia naţională. nr . Anumite situaţii se pot dovedi dificile pentru unii interpreţi şi clienţi.

Moldovei şi Bucovinei. Pâna in anul 1953 când s-a reconstituit Asociaţia Surdo-Muţilor din România pe baza fondurilor alocate de stat. conduse de persoane alese din rândul lor şi finanţate din venituri proprii sau cu sprijin din partea unor organizaţii de stat ori private. Trebuie să menţionăm că relaţiile care se formează în şcolile de surzi durează o viaţă iar când se fac excursii în diverse locuri din ţară. surzii se adună în cluburi înfiinţate de ei. Menţionam că şedinţe similare de constituire au avut loc şi în alte regiuni ale României. Baza formării primelor cluburi ale surzilor din toată lumea a constituit-o şcolile cu internat. Cu toate acestea. în proporţie de peste 90%. în ultimul timp nu există o preocupare mai serioasă în direcţia cultivării dragostei elevilor pentru activităţile menţionate. Asociaţia Naţională a Surzilor din România Organizare. ea este privită cu suspiciune. Putem consideră că aceste activităţi sunt mai importante în cadrul minorităţilor. In acest fel se continuă relaţiile dintre persoanele surde şi se asigură perpetuarea existenţei asociaţiei surzilor. Primul Preşedinte a fost d-l Alexandru Clarnet iar din comitetul de conducere a facut parte şi prinţul Henri Ghica. Deşi numărul persoanelor surde depăşeşte 70 de milioane. fac referire la şcolile pe care le-au absolvit şi la profesorii pe care i-au avut. fiul surd al domnitorului Constantin Ghica. nu putem vorbi de o "ţară a surzilor" deoarece majoritatea surzilor provin din familii de auzitori iar familiile de surzi au. Din păcate. Principalele obiective La iniţiativa unui grup de surzi din Bucureşti a avut loc pe data de 9 noiembrie 1919 şedinţa de constituire a Asociaţiei Amicale a Surdo-Muţilor din România. deoarece le permit să iasă în evidenţă prin performanţele obţinute în diverse ramuri sportive sau domenii culturale şi să se integreze mai uşor în societatea auzitorilor. Aici s-au înfiripat şi s-au cimentat primele relaţii afective sau de altă natură care au continuat în cadrul cluburilor şi asociaţiilor de mai târziu.Asociaţii naţionale şi internaţionale ale surzilor Se cunoaşte că toate minorităţile lingvistice au o caracteristică privind un loc ce le aparţine iar comunitatea surzilor nu face excepţie. Altfel nu ne explicăm de ce absolvenţii surzi vin la filiale fără o pregătire culturală sau sportivă care să le permită continuarea activităţilor în cadrul competiţiilor organizate de Asociaţia Surzilor. ş. De obicei şcolile constituie sursa de noi membri ai asociaţiilor. surzii se întâlneau la cluburi conduse 194 . formându-se asociaţii de surdo-muţi. clubul sau şcoala de surzi. copii auzitori. chiar dacă a urmat o facultate. când persoanele surde fac cunoştinţă. participanţii includ automat vizitarea filialei teritoriale. Nu întâmplător. cum ar fi cele ale Dunării de Jos. inclusiv a surzilor ca minoritate ingvistică. Timişului. Ardealului. Activităţile culturale şi sportive care se desfăşoară în şcolile speciale constitue una din cele mai puternice forţe unificatoare ale colectivităţii surzilor. asociaţiile amicale ale surdo-muţilor funcţionau pe criterii mai mult filantropice.a. Dacă una din persoanele surde nu a absolvit o şcoală de surzi.

se sprijineau în găsirea unui loc de muncă şi desfăşurau diverse activităţi culturale. după o existenţă de peste 85 de ani Asociaţia Naţionala a Surzilor cuprinde peste 30 de mii de membri.dotarea bibliotecilor. cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu alte instituţii şi organizaţii implicate în procesul integrarii socio-profesionale. creaţia plastică ş. . are un profund caracter social. După această dată Asociaţia s-a reorganizat. Cu regret trebuie să menţionăm că aceste frumoase activităţi au scăzut ca intensitate şi ca amploare din cauza dificultăţilor economice prin 195 . iar activitatea curentă este coordonată de un Birou Executiv care se întruneşte la fiecare 2-3 luni sau de câte ori este nevoie.concursurile literare. atât pe plan intern cât şi în relaţiile internaţionale. Miss Asociaţia Surzilor. destinate realizarii unei cât mai bune integrări socio-profesionale a membrilor săi. Sub aspect cultural. Pe plan social ANSR urmăreşte să depisteze. În acest scop. Mai nou. care oferă cititorilor surzi posibilitatea de instruire la nivelul lor de înţelegere. îşi acordau reciproc ajutoare materiale. cunoaştera marilor personalităţi istorice interne şi internaţionale.de comitete liber alese. funcţionează cu această denumire din 1996. dansul modern şi popular.etc. ANSR are personalitate juridică. prin facilitarea comunicării cu ajutorul interpreţilor aflaţi în formare. istoria-geografia României. a primit buget de la stat şi a putut angaja personal salariat.a. fiind reprezentată de preşedinte in relaţiile cu organele de stat şi private. activitaţi foarte apreciate de surzi. astfel că preşedinţii acestora le pot reprezenta pe plan teritorial şi pot încheia diverse contracte care le pot asigura o mai mare libertate financiară în oganizarea acţiunilor. se organizează diverse acţiuni cultural-artistice. Ea urmăreşte educarea persoanelor surde prin activităţi organizate. sociale sau sportive. creaţia literară. cu Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap. ANSR sprijină membrii săi să beneficieze de drepturile de protecţie socială în concordanţă cu legislaţia actuală prin expuneri săptămânale la club. ce au cele peste 25000 de volume. diversificându-şi activitatea. organizaţi în 60 de cluburi şi 16 filiale răspândite în toate judeţele tării. să sprijine. care includ: . în mod tradiţional. să educe şi să integreze persoanele surde cu pierdere auditivă de peste 40 dB în viaţa socială a României. ANSR colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei.. acestea fiind unele din cele mai importante sarcini ale asociaţiei. prin sprijinul acordat la completarea formularelor necesare pentru obţinerea drepturilor. Organismul suprem de conducere al ANSR este Congresul. Acum. ce are loc o dată la 5 ani: între Congrese ANSR este condusă de Conferinţa Naţională anuală. Scopurile şi obiectivele Asociaţiei sunt realizate prin contribuţia voluntară a membrilor cotizanţi şi a aparatului salariat. Asociaţia Naţională a Surzilor (ANSR). s-a acordat personalitate juridică şi filialelor teritoriale. Recent ANSR a început să organizeze cursuri de limbaj gestual pentru salariaţii săi cu scopul de a oferi servicii de interpretare mai bune membrilor care au nevoie de comunicare în relaţiile cu instituţiile de stat şi private.

de unde pot fi selectionaţi sportivii care să reprezinte Organizaţia Sportivă a Surzilor din România la competiţiile europene şi mondiale sunt: fotbal. cu grupe la Piatra Neamţ. membru fondator fiind şi ANSR.Filiala Bacău.Filiala Braşov. în 1977. de artizanat.Severin 8. se bucură de atenţia deosebită a persoanelor surde. iar la Alexandria s-a obţinut recent un sediu 5. Aiud şi Hunedoara 2. constituind un real mijloc de integrare socială prin întâlnirile sportive dintre surzi şi auzitori. Prezentăm mai jos filialele şi grupele ANSR cu mentiunea ca acestea se află în plin proces de dobândire a autonomiei teritoriale şi juridice: 1. -excursiile. s-a înfiinţat Comitetul International al Şahului pentru Surzi. Clubul Sportiv al Surzilor din România a participat în 1937 la Congresul de la Budapesta al Comitetului Internaţional al Sporturilor pentru Surzi (CISS) unde a fost admis. şah. mai ales in timpul verii şi prezentările de informări culturale. cu grupă la Tulcea 7.Filiala Bucureşti. Însă. atletism şi tenis de masă. Urziceni. Fondat in 1934. ş. ANSR se numără printre membrii fondatori ai Federaţiei Mondiale a Surzilor (Roma 1952) având la ora actuală relaţii cu peste 120 de ţări.Filiala Cluj. Asociaţia Sportivă a fost exclusă de la toate competiţiile internaţionale. cu grupe fără sediu la Giurgiu. cu grupe la Târgu Jiu şi Turnu. printre altele. cotizaţiile la forurile internaţionale au fost sistate de guvernul comunist şi până la înlăturarea acestuia. minifotbal. de pictură şi sculptură. Filiala Iaşi. in august 1949.Filiala Constanţa.Filiala Alba. cu grupe la Bârlad şi Vaslui 196 . intre 1990 şi 1991 ANSR a fost reprimită în rândurile comunităţii internaţionale. -expoziţiile de caricaturi. Activitatea sportivă este foarte apreciată de tinerii surzi. cucerind numeroase medalii şi diplome. pescuit sportiv. Roman. în decembrie 1989.cu grupe la Bistriţa şi Turda 6. De asemenea. în ţara noastră a ediţiei a XIII a a Jocurilor Mondiale de Vară unde.a. cu grupe la Brăila şi Focşani 9. Cele mai atractive ramuri sportive. Una din cele mai reuşite competiţii a fost organizarea.Filiala Galaţi.care trece Asociaţia în perioada „de tranziţie” care a urmat evenimentelor din decembrie 1989. dupa achitarea cotizaţilor restante. echipa de fotbal a devenit campioană mondială. Oneşti 3. care reflectă preocupările din timpul liber ale persoanelor surde. cu grupe la Sebeş. de fotografii. Organizatia Sportiva a Surzilor a participat la mai multe competiţii internaţionale. Colaborarea internaţională Asociaţia Naţională a Surzilor din România şi-a dezvoltat relaţiile de colaborare cu alte ţări de timpuriu. Olteniţa. cu grupe la Sibiu şi Mediaş 4.După 1978.Filiala Craiova. spre regretul tuturor membrilor ei.

acestor surzi le-a lipsit accesul al slujbele religioase şi la cunoaşterea Bibliei. cu grupe la Baia Mare şi Sighetul Marmaţiei 14.Filiala Satu Mare. întreaga moştenire a acestei comunităţi. a înfiinţat prima congregaţie episcopală pentru surzi la Philadelphia. cu grupă la Zalău 11. cu grupe la Rm. surzii primesc informaţii despre lumea în care trăiesc. un preot surd. să danseze etc. aceste cluburi sunt situate mai ales în oraşele mari. Dorohoi. Odorhei După cum se poate observa. în prima jumătate a secolului trecut.10. 197 . Printre posibilele cauze ale acestei situaţii putem enumera tendinţa de includere a copiilor surzi în şcolile normale locale. caută şi sunt ajutaţi să găsească locuri de muncă şi obţin facilităţile sociale. Din această cauză înaintaşii surzi au avut puţine şanse să dezvolte forme de cult care să reflecte cultura şi experienţa surzilor. Astfel. Miercurea Ciuc. Mulţi dintre aceşti preoţi au sprijinit şcolile de surzi şi au format diverse organizaţii religioase cum ar fi Congresul Naţional al Evreilor Surzi sau Asociaţia Internaţională a Surzilor Catolici. unde se poate facilita socializarea şi dezvoltarea sentimentului că se află în " a doua lor casă". În lipsa interpreţilor calificaţi. Aici ei caută să se relaxeze. să se distreze. creşterea activităţilor subtitrate la TV. Se speră că prin acordarea unor facilităţi financiare obţinute prin intervenţiile Asociaţiei Surzilor să crească veniturile din cotizaţii. Totuşi. În ultimii câţiva ani se remarcă o scădere a numărului de membri cotizanţi la activităţile acestor cluburi. alegerea conducătorilor la diverse niveluri ale Asociaţiei. cu grupă la Arad 16. Râmnicu-Sărat 13.Fliala Oradea. Henry Syle. Bisericile creştine cu misionari surzi au fost conduse de auzitori care-i cobsiderau pe surzi ca persoane cu handicap şi aveau cunoştinţe limitate despre ei. care-i determină pe tineri să stea mai mult în faţa televizorului.Filiala Timişoara. În aceste cluburi. în special în rîndurile absolvenţilor din şcolile de surzi care formează generaţia viitorilor membri.Filiala Ploieşti. să facă sport. În acest context trebuie să includem contribuţia organizaţiilor religioase la unificarea colectivităţilor de surzi. Vâlcea şi Slatina 12. cu grupe la Buzău. se impune o mai intensă susţinere financiară din partea statului.Filiala Piteşti. cu grupe la Botoşani. cu grupe la Sighişoara. Rădăuţi. membrii mai vechi transmit celor tineri valorile surzilor. Acestea duc la îndepărtarea tinerilor surzi de la activităţile specifice din aceste cluburi. distribuirea de diplome prin care se recunosc meritele unor persoane pentru serviciile depuse în slujba Asociaţiei. unde a format cca 50 de preoţi surzi misionari. dar acestea nu ar trebui să constituie sursa principală de desfăşurare a activităţilor şi de achitare a cheltuielilor de funcţionare. sub aspect istoric.Filiala Târgu-Mureş. Târgovişte. obiceiurile.Filiala Suceava. Aici au loc evenimente care menţin în viaţă aceste cluburi cum ar fi aniversarea unor membri în cadru festiv. Fălticeni 15. limbajul gestual. să comunice liber în limbajul gestual. creşterea costului vieţii cuplată cu scăderea puterii de cumpărare. ceea ce-i determină pe surzi să caute să câştige un ban în plus prin acrivităţi suplimentare. Aici. Câmpina.

secretariatul regional pentru America de Sud . prin crearea secţiei "Comunicare şi slujire în limbaj gestual" în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Piteşti. după cum urmează: .secretariatul regional pentru Regiunea arabă Federaţia Mondială a Surzilor.secretariatul regional pentru Asia şi zona Pacificului . ca organizaţie internaţională specializată în promovarea drepturilor persoanelor surde din întreaga lume.În ţara noastră. Obiectivul FMS este să asigure egalitatea surzilor din lume cu alţi oameni valizi în privinţa drepturilor sociale şi 198 . Primii misionari au fost adepţii cultului baptist. preşedinte al Federaţiei Surzilor din Finlanda şi lector de limbaj gestual la Universitatea din Jyvaskyla.1995) şi doamna Liisa Kauppinen (1995-2003). O data cu creşterea numărului de asociaţii naţionale membre ale FMS s-au infiinţat mai multe secretariate regionale în scopul unei mai eficiente colaborări bazate pe specificul regional. Actualul preşedinte al FMS este domnul Markku Jokinen. la care s-au adăugat diaconul Barbu Florea şi preparatorul Costache Diana Marinela. au format primele comunităţi religioase baptiste.Uniunea Europeană a Surzilor – EUD . după care au urmat Dragoljub Vukotic (1955-1983). Yerker Anderson (1983.secretariatul regional pentru Africa de Sud-Est . sub coordonarea primului profesor de specialitate al acestei secţii. îşi bazează activitatea pe Charta ONU şi urmează politica sa.secretariatul regional pentru Europa de Est şi Asia Centrală – EEMARS . care au luat legătura cu Asociaţia Surzilor şi. Această organizaţie s-a dezvoltat treptat de la un grup de organizaţii naţionale la un forum de colaborare pentru mai mult de 120 de organizaţii de pe toate continentele. Pînă în 2004 au absolvit această sectie două promoţii de studenţi surzi şi auzitori care lucrează acum ca preoţi pentru comunităţile de surzi.secretariatul regional pentru Europa Centrală – CERS . prin misionarii surzi şi auzitori pe care i-au pregătit în limbajul gestual religios.secretariatul regional pentru America Centrală şi zona Caraibelor . au avut loc primele slujbe în limbaj gestual ale bisericii ortodoxe care au căpătat o formă organizată în anul 1999. FEDERAŢIA MONDIALĂ A SURZILOR Federaţia Mondială a Surzilor a fost infiinţată în 1951 la Roma. preotul Onu Constantin. profesori de religie şi asistenţi sociali superiori. începuturile educaţiei religioase datează aproape imediat după înlăturarea regimului comunist.secretariatul regional pentru America de Nord şi Canada . Văzând pericolul extinderii influenţei baptiste în rândul credincioşilor ortodocşi. Primul presedinte al FMS a fost domnul Vittorio Ieralla (1951-1955).

a prevederilor din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. prin folosirea tehnologiei moderne din sfera telecomunicaţiilor. non-profit şi este singura care reprezintă interesele surzilor europeni la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a Surzilor European Union of the Deaf (EUD) a fost înfiinţată în 1985 sub numele de Secretariatul Regional al Comunitaţii Europene al Federaţiei Mondiale a Surzilor. FMS este responsabilă pentru încurajarea persoanelor surde să colaboreze în diferite domenii astfel încât Secretariatele Regionale şi asociaţiile naţionale ale surzilor să ajungă mai puternice.). Centrul de interpreţi. cu organizaţiile naţionale ale surzilor şi cu experţi specializaţi pe probleme de învăţământ. ea dispune de unităţi conduse de Secretarul general. OMS. Este o organizaţie non-guvernamentală.a. comunicaţii. Ea 199 . avînd statut consultativ şi de reprezentare la nivel „A”. Membrii Biroului Executiv al FMS şi alţi parteneri importanţi comunică unii cu alţii prin videotelefon. Se acordă prioritate surzilor din ţările în curs de dezvoltare. În această activitate FMS încearcă să implice lideri surzi în procesul de decizie care afectează viaţa surzilor la orice nivel. el însuşi persoană surdă. De asemenea. In calitatea sa de organizaţie–umbrelă pentru asociaţiile naţionale ale surzilor. FMS colaborează cu ONU şi alte organizaţii internaţionale (UNICEF. prin pagina de web şi de e-mail a organizaţiei. Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul de acţiune privind educaţia persoanelor cu nevoi speciale ş. Departamentul de informare şi publicaţii şi Departamentul de pregătire pentru democraţie şi managament. În acest sens.a. ILO. Expertii surzi ai FMS sunt angajaţi la ONU şi în agenţiile sale specializate pentru îmbunătăţirea drepturilor şi egalizarea şanselor surzilor în lume. Regulile Standard ale ONU privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap. FMS deţine o poziţie stabila şi respectată la ONU ca expert pe probleme privitoare la surzi. Interacţiunea şi colaborarea FMS cu asociaţiile naţionale ale surzilor la nivel mondial a continuat să crească în toate domeniile. prin consultare şi colaborare cu Asociaţiile Nationale ale Surzilor din Europa. Scopul său este să stabilească şi să intreţină un dialog la nivelul UE cu „lumea auzitorilor”. cum ar fi : Departamentul de cercetări privind limbajul gestual. alte tratate ale ONU privind drepturile omului. s. inclusiv cele surde. UNESCO. FMS dispune de surse de venit şi sponsori care sprijină activitatea şi proiectele asociaţiilor de surzi din ţările în curs de dezvoltare.umane. De asemenea. cultura surzilor şi alte discipline. FMS are un sediu permanent şi personal care se ocupă de problemele administrative. economice şi de informare. FMS acţionează la orice nivel pentru promovarea Recomandărilor ONU privind persoanele cu handicap. ca să îndrume persoanele surde în realizarea obiectivelor propuse.

Belgia. Italia. Olanda şi Marea Britanie. Asociaţia Naţională a Surzilor din România a primit statutul de membru asociat al EUD. ANSR va putea fi membru cu drepturi depline. După aderare. ales de şi din rândurile Comitetului de management. începând cât mai devreme şi continuând pe parcursul anilor de şcoală. folosind limbajul gestual.colaboreaza cu Federatia Mondiala a Surzilor pe probleme generale. un director şi un secretar. Finlanda. în special în forma lui scrisă. Grecia. adică copiii surzi să fie educaţi în limbajul gestual şi limbajul verbal. Belgia. Biroul funcţioneaza cu două persoane. nevoile şi şansele persoanelor surde din cadrul UE. Spania. Danemarca. se recomandă ca limbajul gestual să fie recunoscut legal şi să fie acceptat de guverne şi de publicul general. Calitatea de membru deplin al EUD este deschisă tuturor asociaţiilor naţionale din ţările membre ale UE. cum ar fi: recunoaşterea dreptului de a folosi limbajul gestual. La ora actuală este formată din 14 membri: Asociaţiile Naţionale ale Surzilor din Austria. Franţa. va fi recunoscută importanţa limbajului gestual în promovarea integrarii surzilor in viaţa civila. desfăşura şi finanţa activităţi europene din partea comunităţii de surzi în statele membre ale UE. Viziunea şi obiectivele Uniunii Europene a Surzilor EUD a fost infiinţată pentru a iniţia. întărirea prin informaţie şi egalitatea la angajare. pentru a fi aproape de inima UE şi de instituţiiile sale. Irlanda. constituie un obiectiv prioritar al EUD. Programe de lucru ale EUD şi domenii de acţiune prioritare a)Recunoasterea dreptului de a folosi limbajul gestual Sub aspect legislativ. profesională. Germania. Conducerea EUD se află în mâinile Comitetului Executiv. Aceasta înseamnă că trebuie să se acorde mai mult sprijin în pregătirea de interpreţi profesionişti în limbaj gestual şi tot mai mulţi profesori surzi să fie pregatiţi să lucreze în învăţământul special. Islanda şi Norvegia. Această viziune generală se transpune în trei obiective specifice ale EUD şi se realizează prin programe de lucru. care este răspunzător în faţa Adunării Generale Anuale. Părinţii vor fi incurajaţi să înveţe limbajul gestual pentru a putea să comunice cu copilul lor surd cât mai deplin şi natural posibil. Emanciparea şi asigurarea de şanse egale sunt concepţii esenţiale pentru realizarea unei poziţii egale în societate şi recunoaşterea persoanei surde ca cetăţean cu drepturi egale. Portugalia. Obiectivul principal al EUD este să promoveze şi să protejeze interesele. în perspectiva aderării ţării noastre la Uniunea Europeană..E. Se va acorda sprijin statutar asigurării şi promovării limbajului gestual în ţările membre ale U. etc. EUD are contacte cu Asociatiiile Nationale ale Surzilor din Luxemburg. care este privit ca a doua limbă a 200 . Crearea unui mediu de limbaj gestual favorabil în toate unităţiile pentru copii surzi şi familiile lor. Cartierul General al EUD se află la Bruxelles. De curând. In plus. Suedia. În plus. Bilingualismul in educatie În învăţămânul obligatoriu pentru surzi va fi promovat bilingualismul.

să se înveţe limbajul gestual la distanţă pentru interpreţi. tendinţa în ţările UE este să se integreze copiii surzi în educatia obişnuită. Tehnologiile informaţiei şi ale comunicarii (ICT) au potenţialul să imbunătăţească calitatea vieţii pentru surzi prin deschiderea noilor posibilităţi de acces. locuri de muncă rezonabile şi interpreţi calificaţi sunt câteva componente esenţiale pentru muncitorii surzi. adulţii surzi întâlnesc bariere în educaţia permanentă când facilităţile de educare în comunitate nu le asigură servicii de sprijin adecvate cum ar fi interpretarea în limbaj gestual sau persoane care iau notiţe. de participare şi de integrare socio-economica. Informaţia este putere ! Una din frustrările principale pentru surzi este lipsa de acces la informare. adică să aibă acces egal la informaţie la educaţie. unde le lipseşte adesea comunicarea din clasă. A lucra constituie un drept fundamental al vietii oamenilor dar surzii încă se confruntă cu bariere artificiale pentru a găsi de lucru. de gen şi de surditate.) care au devenit membre ale CISS în acel an. Intarirea prin informare. Menţionăm că printre federaţiile naţionale care şiau trimis reprezentanţii la primele Jocuri Mondiale ale Surzilor s-a aflat şi ataşatul diplomatic al României la Paris. Studiile arată că acest tip de educaţie duce la performanţe şcolare mai bune. Franţa. la muncă şi la noile tehnologii ca toate persoanele. Ea este şi o barieră majoră pentru participarea deplină in societate şi pentru o viaţă independentă. Există temerea că societatea informatizată va afecta şansele de angajare ale surzilor mai puţin pricepuţi şi mai slab echipaţi pentru a satisface noile cerinţe care apar din reorganizarea muncii. La acea dată au existat următoarele federaţii naţionale sportive ale surzilor (Belgia. Totuşi. telecomunicaţiile sunt bazate exclusiv pe sunet şi vorbire. Pregătirea profesională. Şomajul la surzi este mai ridicat decât la auzitori în toate ţătile europene. un francez 201 . Se urmăreşte întensificarea contactului cu ţările din Europa Centrală şi de Est pentru a se stabili o reţea şi a se facilita schimbul de informaţie şi experienţă intre EUD şi aceste organizatii. Olanda Polonia. Anglia. Accesul la telefoanele cu text este imperfect din cauza folosirii unor telefoane cu text incompatibile şi nestandarizate pentru toate ţările din Europa iar serviciile de legătură pentru telecomunicaţiile între persoanele surde şi cele auzitoare lipsesc în cele mai multe din ţările UE. Telecomunicaţiile. Se consideră că femeia surdă. va trebui să aibă şanse egale cu bărbaţii. Din nefericire pentru surzi. Ruben Alcais. etc. Egalitate la angajare. Domnul E. datorită lipsei de interpreţi în limbaj gestual şi unde mulţi profesori nu au nici pregătirea şi nici resursele pentru a face faţă nevoilor specifice ale elevilor surzi. Prin ICT este posibil să se comunice în limbaj gestual cu ajutorul video-telefoanelor. care suferă de dublă discriminare.ţării. Ceho-Slovacia. Comitetul Internaţiomal al Sporturilor Surzilor (CISS) Primele organizaţii sportive internaţionale ale surzilor s-au înfiinţat în 1924. De asemenea.

ciclism. România şi Ungaria. numărul lor a trecut de 94 de ţări de pe toate continentele.Taipei (China) Jocurile Mondiale de Vară pentru Surzi care. 1953 – Bruxelles / Belgia. 1931 Nurnberg / Germania. Dahlgren (1967–1973). MENDELSOHN.1955). Actualmente. O. 2oo1 – Roma / Italia. M. ataşat al ambasadei noastre la Paris. Sondergaard (1973–1997) şi. 1981 – Koln / Germania. 1928 – Amsterdam / Olanda. tir şi înot. s-a decis să se continue competiţiile la fiecare patru ani. De-a lungul istoriei sale au avut loc Jocurile Mondiale de Vară ale Surzilor în următoarele oraşe: 1924 . zece ani în urmă. Jordan (1971 – 1997). În urma succesului acestor intreceri. Astăzi.Bucureşti / România. până în 2005. cu aprox. Primul preşedinte al CISS a fost ales d-l E. niciodată CISS nu a intenţionat să combine Jocurile Mondiale cu cele ale altor sportivi handicapaţi deoaece colectivitatea surzilor nu are dificultăţi în majoritatea sporturilor practicate de auzitori ci se confruntă numai cu probleme de comunicare. Cu toate că în anul 1955 Comitetul Internaţional Olimpic a recunoscut în mod oficial CISS. 1985 – Los Angeles / Statele Unite ale Americii. John Lovett (19972003). Ca secretari generali ai CISS au funcţionat de-a lungul vremii d-nii Antoine Dresse (1924-1967). adunaţi la Cafe de la Porte Doree. 1977 . 1989 .Christchurch / Noua Zeelandă. Australia. 2005 – Melbourne / Australia. 2009 . dupa această dată. din anul 2001. 1997 – Copenhaga / Danemarca. a încurajat ţările mai sus menţionate să participe la Jocurile Internaţionale ale Surzilor. 1993 – Sofia / Bulgaria. 1935 – Londra / Anglia. o versiune a Jocurilor Olimpice. Rubens-Alcais (1924. care s-au desfăşurat la Paris între 10–17 august 1924. P. acestor jocuri Mondiale de Vară sau de Iarnă nu li s-a acceptat statutul olimpic până în 2001 din cauza unor interese politice şi financiare. CISS a acceptat solicitarea CIO de a se alătura Comitetului Internaţional Paralimpic (IPC) din dorinţa CIO de a colabora cu o singură organizaţie-umbrelă. Donalda Ammons. Conducătorii sportului pentru surzi. Bernhard (1961 – 10971).surd.Paris / Franţa. În consecinţă. au convenit să fondeze o organizaţie numita CISS şi au alcătuit un proiect de Statut la care să adere toate federaţiile sportive ale surzilor. Ne bucurăm ca România a fost reprezentată de d-l J. 275 Avenue Du Mesnil. La întreceri au participat şi sportivi surzi din Italia. 1961 – Helsinki / Finlanda. destinele sportului mondial pentru surzi sunt conduse de Donalda Ammons (SUA) care a fost aleasă în această funcţie la Congresul CISS care a avut loc la Melbourne. se numesc „Deaflimpics” adică „Jocurile Olimpice ale Surzilor” au loc la următoarele 202 . 1957 – Milano / Italia. 1973 – Malmo / Suedia.P. care s-au întrecut la probele de atletism.1953) după care au urmat d-l Oscar Ryden (1953. în 5-6 ianuarie 2005. J. K. J. 1939 – Stockholm / Suedia. De pildă. 1969 – Belgrad / Yugoslavia. 1965 – Washington / Statele Unite ale Americii. Totuşi. Nielsen (1955 – 1961). la Congresul din 1995 membrii CISS au votat în unanimitate retragerea din IPC şi trecerea în subordinea directă a CIO. 1946 – Copenhaga / Danemarca. fotbal.

se sărbătoreşte a 75-a aniversare de la crearea CISS.a. Statele Unite se alătură CISS. au avut loc primele Jocuri Internaţionale Tăcute (10-17 iulie. S-a adoptat limba engleză pentru corespondenţă ca singura limbă folosită. Baschet. Dintre evenimentele mai importante ale acestei organizaţii sportive mondiale amintim : 1924. participarea d-lui JUAN ANTONIO SAMARANCH. Polo. Tenis. având ca motto „EQUAL THROUGH SPORTS” ( Egali prin sport). CISS rezistă cu succes la mişcarea de încorporare a Jocurilor Mondiale Tăcute în „Jocurile paralimpice”. Orientare turistică. 1926. pentru a se recunoaşte natura lor mondială 1974. Tir. într-o sală pusă la dispoziţie de Federaţia Sportivă Italiană a Surzilor 1981. 203 . în afara Europei 1966 s-a acordat CISS „Cupa Olimpică” de către CIO ca recunoaştere a serviciilor sale aduse sportului mondial 1967. Volei. costurile mari pentru asigurarea de interpreţi. Tenis de masă. S-a păstrat denumirea oficială a CISS în limba franceză în amintirea organizatorilor. la Bruxelles. Paris). Ciclism. belgia. Contactele CISS cu CIO au inceput la al 2-lea Congres al CISS şi au continuat până la recunoaşterea CISS ca organizaţie mondială şi independentă de alte organizaţii ale sporturilor pentru handicapaţi. având în vedere cerinţele unice de comunicare în limbaj gestual ale sportivilor surzi. Badmindon. Constituirea Muzeului CISS. incapacitatea IPC de a asigura cazarea numărului tot mai mare de sportivi surzi şi imposibilitatea sportivilor surzi de a participa la unele spoturi unde startul se dădea prin semnal sonor. Fotbal.discipline: Atletism. august. ca primul membru ne-european 1939. Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) recunoaşte CISS ca federaţie internaţională cu poziţie olimpică 1965. Bowling. 1999. are loc sărbătorirea aniversării celor 50 de ani de activitate. la Roma. pentru prima dată Jocurile Mondiale ale Surzilor au loc la Washington. Paris. octombrie. Handbal Inot. ş. la Davos. Desprinderea de Comitetul Internaţional Paralimpic a avut loc la insistenţele conducătorilor Asociaţiilor Sportive ale Surzilor. preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale de la KOLN in 1981 şi la probele din primele doua zile. la Jocurile Mondiale Tăcute participă 234 sportivi iar prinţul suedez Gustav Adolf devine primul reprezentant regal care asistă la eveniment 1949. Lupte. Austria 1955. au loc primele Jocuri Mondiale de Iarnă la Seefeld. Jocurile Mondiale ale Surzilor se desfaşoară sub denumirea „DEAFLIMPICS” (Olimpiada Surzilor). 1988-1993. Elveţia 2001. se adoptă Statutul CISS 1938. se schimbă denumirea Jocurilor Internaţionale Tăcute în Jocurile Mondiale Tăcute. subordonată direct CIO şi subvenţionată de aceasta.

Lake Placid / Statele Unite ale Americii. 1983 – Madonna di Campiglio / Italia. 1955 . 1975 . la o şedinţa a Biroului Executiv al CISS care a avut loc la Budapesta. deşi nu avea înca o federaţie sportivă naţională a surzilor. când a găzduit a 13-a ediţie a Jocurilor Mondiale de Vară a Surzilor la Bucureşti. 1991 . Cu toate că România s-a numărat printre ţările fondatoare ale CISS. competiţiile regionale să fie controlate de organizaţii sportive regionale. este fondatoare a Fondului Internaţional al Sporturilor pentru Handicapaţi (Amsterdam. a Confederaţiei Sportive Pan–americane şi celei pentru zona africană .Banff / Canada. PROCHAZKA au avut loc Jocurile Internaţionale de Iarna ale Surzilor în următoarele localităţi : 1949 – Seefeld / Anglia. Treptat. a Confederaţiei Sportive a Surzilor pentru zona Asiei şi a Pacificului. sportivii surzi n-au mai fost prezenţi la ediţia din 1981 de la Koln şi au fost suspendaţi până în 1991 de la toate competiţiile sportive internaţionale din cauza neachitării cotizaţiei. Una din marile probleme a rămas acceptarea sportivilor care au o pierdere de peste 55 dB la urechea cea mai bună deoarece există posibilitatea simulării. la doar câteva luni de la devastatorul cutremur care a distrus Capitala. 2007-Salt Lake/ SUA Cu această ocazie se organizează întreceri sportive la următoarele discipline : Schi alpin. Logo-ul Olimpiadei Surzilor 204 . s-au introdus testele de doping la toate probele şi au fost testaţi obligatoriu primii clasaţi la probe şi sportivii care au doborât recordurile europene sau mondiale . Astfel s-a creat posibilitatea creşterii rolului Organizaţiei Europene a Sporturilor Surzilor (EDSO) . alegerea prin vot secret a locului urmatoarelor jocuri cu 6 ani înainte. Abia în 1991.Oberammergau/Germania. 1983) conceput să colecteze fonduri care să asigure finanţarea pentru organizaţiile sportive internaţionale ale persoanelor cu handicap ca să promoveze activităţiile sportive ale membrilor săi.Davos / Elveţia. 1999 . Patinaj viteză şi Hochei pe gheaţă. Printre alte măsuri stabilite de CISS se numără : limitarea numărului de oficiali care însoţesc echipele la Jocurile Mondiale.Yllas / Finlanda. Asociaţia Sportivă a Surzilor din România a fost reprimită cu drepturi egale în marea familie a sporturilor pentru surzi. împreună cu alte organizaţii sportive pentru handicapaţi.Berchtesgaden / Germania. 1971 – Abdelboden / Elvetia. după 1977. Schi nordic. 2003 Sundsvall / Suedia.Montana-Vermala/ Elveţia. 1987 – Oslo / Norvegia. Saniuţe. s-a eliminat şi acest inconvenient. 1959 . 1963 – Are / Norvegia. 1967 . 1979 – Maribel / Franţa.La propunerea lui H. federaţiile sportive naţionale să fie autonome şi independente iar activitatea lor să fie încurajată şi respectată. prin introducerea unor probe de audiometrie obiectivă. CISS. 1953 –Oslo / Norvegia. 1995 .

ţările care erau membre ale CISS obţineau cu uşurinţă autorizarea pentru organizarea acestor campionate europene. în ciuda opoziţiei CISS. Formele mâinii în limba engleză pentru „OK”. A avut loc la Madonna di Campiglio. galben şi verde reprezintă cele patru confederaţii regionale de care am amintit mai sus Organizaţia Europeană Sportivă a Surzilor (EDSO) Înainte de înfiinţarea EDSO (1983. Germania şi Olanda) au luat iniţiativa să înfiinţeze o organzaţie care să elimine neajunsurile constatate. Primul preşedinte a fost ales olandezul Hendrik J. De Haas. s-a înfiinţat în mod oficial EDSO. La întrunirea de înfiinţare au fost prezente 9 ţări. Hendrik J. Franţa. Joseph Wermuth (Franţa). ţările europene şi-au trimis delegaţii pentru a stabili forma şi programul constituirii unei Federaţii Europene a Sportivilor Surzi. reprezintă semnul original al „Olimpiadei Surzilor”. au existat Campionatele Europene ale Surzilor. care a făcut presiuni asupra ţărilor din Blocul comunist Est-european să nu se alăture acestei iniţiative. ei trebuie să folosească ochii pentru a comunica. In acea vreme. care defineşte pe durzi ca oameni vizuali. „bun” şi „mare”. Franţa. Franţa). El îmbină simboluri puternice cu ar fi limbajul gestual. la Antibes. Roland Haythornwaite (Anglia) şi Boudewijn de Roose (Belgia). De Haas (Olanda). Din comitetul de organizare pregătitor au făcut parte Karl Kunze (Germania). cu drept de participare la campionatele europene organizate sub egida acesteia. o primă adunare de constituire care a cunoscut un eşec din cauza manevrelor CISS. într-un cerc. In consecinţă. care se surapun una peste alta. o organizaţie înfiinţată în 1967 şi aflată sub auspiciile CISS.Haythornwaite iar membru al consiliului prezidemţial (cum e fost denumit primul comitet al EDSO) a fost ales belgianul Boudewijn de Roose. vice-preşedinţi fiind K. Luate împreună. unde s-au stabilit sarcinile şi obiectivele unei federaţii Europene a Sporturilor Surzilor dar abia la 7 iulie.A fost conceput în 2003 de artustul Ralph Fernandez. Roşu. Sarcina acestei organizaţii era să promoveze sportul surzilor. Este un simbol pozitiv şi puternic al colectivităţii internaţionale a sportului tăcut. 205 . semnele mâinii înfăţişează semnul pentru „unitate”. Cu toate aceste opoziţii. să organizeze Campionate Europene regulate. unitatea şi continuitatea. albastru. Antibes. Centrul logo-ului reprezintă irisul ochiului.Kunze şi J. Secretar General fiind ales englezul R. câteva ţări europene (Belgia. în anul 1981 a avut loc a doua şedinţă de constituire în prezenţa delegaţiilor Asociaţiilor Sportive din Europa. În aceste condiţii. S-a hotărât ca fiecare ţară europeană care este membră CISS să fie auromat primită ca membru al EDSO. cultura surzilor şi cea internaţională. Logo-ul încorporează cele patru culori ale steagurilor lumii. astfel că erau perioade când se puteau organiza 8-10 astfel de campionate europene anual fără a se avea siguranţa financiară a desfăşurării lor în bune condiţii. Italia.Wermouth.

Amintim aici. prin votul delegaţilor. ciclism.Boyce (1994-2002).când s-a înfiinţat în mod oficial ICSC. lupte. Până în 1953.Începând din 1983 au avut loc 5-7 Campionate Europene anual. tenis de masă. franţuzoaica Isabelle Malaurie. care a fost aleasă în această funcţie în 2004 Comitetul Internaţional al Şahului pentru Surzi (ICSC) În scopul promovării „sportului minţii” în rândul persoanelor surde s-a înfiinţat în anul 1953 Comitetul Internaţional al Şahului pentru Surzi (ICSC). polo.J. cu posibilitatea re-alegerii la congres. desfăşurate sub egida acestua sunt persoane surde. ale EDSO se desfăşoară în 20 de ramuri sportive diferite cum ar fi atletism. acest preşedinte coordona o organizaţie europeană de şah ce funcţiona neoficial. englezul A. cu regret că primul preşedinte al EDSO. În continuare. handbal. înot. Acesta coordonează relaţiile dintre jucătorii de şah din cadrul asociaţiilor naţionale ale surzilor şi aplică acelaşi regulament al jocului de şah stabilit pentru persoanele valide. Datele şi programul acestora fiind stabilite cu 4 sau 6 ani înainte. cehul M. delegaţii tehnici şi orice alt responsabil al C.G. baschet. după 2002.Dronkers care a funcţionat în perioada 1949-1955. fotbal indoor.000 de sportivi legitimaţi în cadrul celor cca 1000 de cluburi. orientare turistică. astfel că se asigura o planificare sistematică şi o securitate financiară iar desfăşurarea campionatelor avea loc după 2 ani de la terminarea campionatelor mondiale organizate de CISS la fiecare din cele 17 discipline sportive. olandezul Hendrik J. Următorii preşedinţi ai ICSC au fost germanul O. In afara Campionatelor Europene au loc meciuri de calificare la fotbal. preşedinţii ce au urmat au fost aleşi pe perioade de 4 ani.E. Subliniem că toţi membrii comitetului EDSO. adăugându-se hocheiul şi atletismul pe teren acoperit astfel că în prezent C.E.Punsche (1956-1962 şi 1978-1986).E. Conform statutului.Svabensky (1962-1964.Meurer (1964-1978). atletism pe teren acoperit. La al IX-lea Congres al EDSO care a avut loc la Vilnius în 1998 s-a extins şirul disciplinelor sportive. destinele şahului mondial pentru surzi sunt dirijate de italianul Michele Visco. Primul preşedinte al ICSC a fost ales olandezul L. tenis de câmp. Actualul preşedinte al EDSO este o femeie. Până în prezent au avut loc 14 Campionate Mondiale de Şah pe echipe pentru bărbaţi şi 2 pentru femei după cum urmază : 206 . schi alpin şi volei. maghiarul Geza Vida (1986-1994). de fotbal. Actualmente sunt membre ale EDSO 40 de ţări europene cu peste 50. cros. Responsabilitatea managementului organizatoric este acordată la 2 delegaţi iar alţi 2 delegaţi tehnici răspund de respectarea regulamentului pentru fiecare ramură sportivă. bowling. De Haas a încetat subit din viaţă în cursul participării sale la al treilea C. germanul H. baschet (bărbaţi şi femei) şi volei (bărbaţi şi femei) şi handbal. deoarece sunt acceptate în turneul final numai 12 echipe iar câştigătoarele sunt calificate direct la Campionatele Mondiale (Deaflimpics). fotbal. badmindon.

Japonia. 1958-Londra (Anglia). 1970-Turku (Finlanda). Essen (1979). 1974-Fredericia (Danemarca). la protecţia socială şi a drepturilor persoanelor surde şi la recunoaşterea oficială a limbajului gestual.000 000 de locuitori (cca 0. Den Haag (1977). Structura Federaţiei Surzilor din Japonia JFD este o organizaţie-umbrelă care cuprinde 47 de filiale prefecturale ale surzilor şi este încorporată în structura Ministerului Asistenţei Sociale. Belgrad (1987). 2002-Vilnius (Lituania). Winterthur (1985). Szeged (1983). Roma (1995). Biroul Executiv al JFD este format exclusiv din membri surzi.. când a fost înfiinţată Asociaţia Surzilor din Japonia. 1994Brunn (Cehia). Germania. Helsinhi (1993). 1962-Varna (Bulgaria). 1998-Lucerna (Elveţia). Vaxjo (1981). 2006. Finlanda) Japonia Federaţia Surzilor din Japonia (JFD) a fost înfiinţată în 1948 cu toate că rădăcinile sale se întind până în 1915. Sub aspect organizatoric.1990-Veszprem (Ungaria). La nivel legislativ. primul Campionat având loc la Essen. ceea ce ne determină s-o includem în cadrul organizaţiilor guvernamentale. Din acest motiv JFD nu solicită şi nu primeşte donaţii caritabile în afara donaţiilor pentru proiecte. Până în 1960 activităţile Asociaţiei au decurs lin. 1986-Abufeira (Portugalia). aducând schimbări în politica guvernamentală care au 207 . Hamburg (1991). inclusiv din donaţii.1953–Oslo (Norvegia). Calitatea de organizaţii non-profit no scuteşte de plata impozitelor pe veniturile obţinute din diverse surse. Organizaţia şi-a elaborat structuri organizatorice şi strategii legale cu privire la elaborarea şi dezvoltarea serviciilor de interpretare. Activităţile de bază ale JFD se desfăşoară la nivel local şi prefectural cu ajutorul persoanelor angajate şi a celor care activează în mod voluntar. După această dată numărul membrilor a crescut brusc. fără salturi. Acestea au continuat să se desfăşoare la Goteborg (1975). 1978-Obersdorf (Germania). activitatea de colaborare a JFD cu sistemul administrativ s-a dovedit a fi fructuoasă.000 ( date valabile pentru anul 1998). Majoritatea veniturilor provin din cotizaţii..2 la mie) o dată cu intensificarea activitţilor sociale şi a luptei surzilor pentru drepturi civile.? La fiecare 2 ani se organizează campionate europene de şah începând din anul 1973. 1982Mallorca (Spania). la o populaţie de cca 127. Organizarea asociaţiilor de surzi şi a serviciilor de interpretare in diferite ţări (Romania. 1966-Leksand (Suedia). 1955–Oberammergau (Germania. Londra (1989). ajungând la 27. Legătura şi interdependenţa de contractele locale face ca JFD să fie cuprinsă în structura guvernamentală care conduce ţara în acel moment. SUA.

1999. sperând că aaceasta va contribui la înlăturarea concepţiei greşite a populaţiei japoneze că limbajul gestual al surzilor nu este un limbaj adevărat. printre altele.fost benefice petru membrii surzi. In acest scop JFD a publicat o carte „Our Sign Language” (Limbajul nostru gestual). Multe din aceste cursuri sunt finanţate de guvern. În 1970 Guvernul japonez a început să desfăşoare un „Program de formare a asistenţilor în limbaj gestual” prin care au luat amploare cursurile de limbaj gestual pe întreg teritoriul ţării. Accentul s-a pus pe un sistem de formare şi 208 .pg. ei promesc o compensaţie suplimentară care acoperă diferenţa până la venitul mediu pe economie. Asociaţiile prefecturale ale surzilor primesc speţii gratuite pentru birouri în cadrul clădirilor de asistenţă socială prefecturală şi beneficiază de personal auxiliar. 415). Aceste Asociaţii au centre informaţionale pentru surzi care asigură casete video subtitrate şi spaţii unde surzii se pot întâlni pentru a participa la diverse activităţi şi unde pot să primească o îndrumare profesională. care a urmărit formarea unui sistem standardizat de limbaj gestual. Astfel. surzii primesc o varietate de servicii. Totuşi. S-a urmărit. se acordă medicamente ş echipamente medicale compensate.. să se realizeze o standardizare a limbajului gestual japonez. fapt care a determinat luarea în considerare a drepturilor umane ale persoanelor surde din această ţară. Prin folosirea personalului local există o strânsă legătură între Asociaţiile locale. Filialele prefecturale ale JFD organizează cursuri oficiale de limbaj gestual la nivel local. o nivelare a diferenţelor regionale subtile constatate şi să se încurajeze învăţarea acestei forme de limbaj de către auzitori. surzii beneficiază de bilete gratuite sau compensate pentru călătoria cu metroul sau cu trenul. Astfel. ceea ce permite ca acestea să se desfăşoare cu contribuţii minme din partea cursanţilor sau să fie gratuite. modalitatea de delegare a asistenţilor în limbaj gestual acolo unde era nevoie de ei. s-au înfiinţat „cluburi de limbaj gestual” pentru cei interesaţi să-şi perfecţioneze studiile de limbaj gestual în afara cursurilor obişnuite. pe care le menţionăm mai jos: dacă au un venit redus. In cursul interogatoriilor efectuate de poliţia niponă aceasta nu a beneficiat de un interpret calificat. aceste proiecte nu au dus la conturarea unui sistem naţional satisfăcător de formare şi de plasare a interpreţilor. Sistemul de interpretare din Japonia În 1965 o persoană surdă a comis o crimă. unul vizând plasarea interpreţilor iar celălalt. la care au contribuit 11 experţi din diferite domenii şi 4 persoane surde. La intervale de trei ani s-au desfăşurat două proiecte. apărută în 1969.K. cu participarea activă a JFD. apt ce a determinat JFD să militeze pentru recunoaşterea importanţei interpreţilor calificaţi în limbajul gestual în scopul protejării drepturilor umane ale persoanelor surde (Nobuyuki. Din acest motiv a debutat în 1982 un alt proiect de cercetare cu durata de trei ani.

„Seminariile de limbaj gestual” au un caracter pronunţat oficial. oriunde.de atestare care să garanteze oferirea viitorilor interpreţi a unui nivel uniformizat de cunoştinţe şi de priceperi. fie prin filiala locală a Asociaţiei Surzilor. profesia de interpret nu are căutare în Japonia. iar limbajul gestual este predat la un nivel mai avansat.. care sunt acordate de Asociaţiile prefecturale ale Surzilor. un curs de nivel intermediar de 55 de ore cu 23 de teme şi 209 . iar începătorii pot să înveţe limbajul gestual la nivel elementar şi ar putea să interacţioneze cu indivizii surzi la acest nivel. Formarea interpreţilor are loc într-o diversitate de domenii cum ar fi : învăţământ. medicină. Fondurile necesare formării interpreţilor au provenit de la Ministerul Asistenţei Sociale care a încheiat contracte cu filialele prefecturale ale Federaţiei Surzilor din Japonia pentru efectuarea acestor servicii. În cadrul acestui sistem. cererea este de patru ori mai mare. Pentru folosirea interpreţilor. În funcţie de solicitările din aceste domenii particulare. JFD a solicitat înfiinţarea unui centru naţional de cercetare şi de formare a interpreţilor în limbaj gestual. „Cercurile de limbaj gestual” sunt formate din grupuri mici. În Japonia serviciile de interpretare sunt în totalitate voluntare şi sunt realizate mai ales de femei casnice care au soţi salariaţi ar plata nu depăşeşte 8 dolari pe oră. Din cauza salariului mic şi a lipsei perspectivelor de promovare. altul la nivel de prefectură şi ultimul la nivel de oraş.K. sunt finanţate de guvern şi sunt foarte ieftine întrucât urmăresc încurajarea interacţiunii dintre surzi şi auzitori din cadrul aceleiaşi comunităţi.2 milioane de japonezi care să fie convinşi de necesitatea unui sistem naţional de interpretare în limbaj gestual. Actualmente există trei sisteme de organizare a formării de interpreţi în limbaj gestual. angajare. este alcătuită din un curs de bază cu durata de 35 de ore care cuprinde 23 de teme. interpreţii sunt delegaţi să lucreze. au caracter neoficial. Cu toate că până în 1997 au fost atestaţi 1000 de interpreţi. fie prin oficiul de asistenţă socială prefectural. JFD în colaborare cu „Asociaţia naţională de cercetare în domeniul limbajului gestual” a elaborat un alt proiect care viza educarea unui număr de cca 1. Primele examinări în vederea atestării primilor 1000 de interpreţi au început în 1989. fapt realizat în 1982. Interpreţii calificaţi sunt formaţi prin cursuri cu durata de 2-3 ani. În cadrul acestui proiect s-au înfiinţat „cercuri de limbaj gestual” şi „seminarii de limbaj gestual” în aproape toate oraşele din Japonia. unul al Ministerului Muncii. reprezentanţii guvernamentali contactează filialele prefecturale pe bază de contracte. In scopul formării de interpreţi calificaţi care ar putea să lucreze „orice. (prezentată de Shinichi. oricând”. Menţionăm că formarea de interpreţi în limbajul gestual în Japonia constituie o parte a unui proiect mai larg şi de durată ( pe 20 de ani) de popularizare a limbajului gestual în rândurile populaţiei japoneze. o persoană surdă care are nevoie de interpret ia legătura cu biroul de plasare a interpreţlor. Structura acestor cursuri. Mai mult decât atât. 1999). Biroul de repartizare caută un interpret disponibil cu calificarea adecvată şi se face o programare. Cursurile sunt predate de membri ai Asociaţiei Surzilor. consultanţă privind acordarea de drepturi umane şi alte drepturi legale.

Statele Unite ale Americii Structura Asociaţiei Naţionale a Surzilor din SUA 210 . După absolvirea examenului. Ministerul Invăţământului încă nu recunoaşte necesitatea folosirii limbajului gestual în şcoli în timp ce Ministerul Asistenţei Sociale se arată extrem de binevoitor sub aspect social în privinţa folosirii limbajului gestual de la o vârstă cât mai mică şi asigură finanţare pentru formarea de interpreţi. el se bazează pe voluntariat. foarte puţini dintre aceştia au promovat examenul de limbaj gestual. Din acest motiv. Fenomenul îmbătrânirii populaţiei atrage acum atenţia factorilor care se ocupă de problemele sociale. ci doar o familiarizare cu cerinţele profesiunii de interpret. Astfel. Din cauza suprasolicitărilor şi a stressului. Această situaţie determină pe beneficiarii serviciilor de interpretare să plătească o parte din valoarea acestor servicii. există mari diferenţe între pregătirea care se realizează în fiecare prefectură din cauză că planul de instruire. După parcurgerea perioadei menţionate. este uşor ca medicii şi avocaţii să fie convinşi să plătească serviciile acestor interpreţi. Totuşi. în scopul perfecţionării deprinderilor de interpretare. În general există o lipsă de interpreţi iar piaţa muncii nu reacţionează deoarece guvernul a stabilit salarii iraţional de mici pentru serviciile asigurate de interpreţi. Cauzele nu rezidă în dificultatea examenului ci în faptul că sistemul de interpretariat durează 2-3 ani. Cu toate acestea. Datorită mentalităţii voluntare . programele. Din cauza preţului foarte scăzut. interpretul în limbaj gestual urmează o perioadă de pregătire specializată în domeniile pe care le-am menţionat anterior. Aşa cum am menţionat anterior. nu oferă un salariu şi nu sunt perspective de promovare şi foarte puţini dintre cursanţi rezistă dacă nu au o motivaţie suficient de puternică. o serie de interpreţi nu pot efectua servicii pe durată nedeternimată.o practică internă de 20 de ore unde sunt abordate 14 teme. are loc o examinare a limbajului gestual al cursanţilor care doresc să devină interpreţi prefecturali. manualele şi cerinţele nu sunt unitare. Între timp se organizează o serie de seminarii unde interpreţii se familiarizează cu cerinţele examenului naţional de atestare. S-a observat că deşi numărul de cursanţi a crescut. De asemenea. cu excepţia celor angajaţi la universităţi. el nu oferă o pregătire profesională. Interpreţii cei mai pricepuţi vor fi şi cei mai solicitaţi. programul menţionat asigură o pregătire a populaţiei feminine a Japoniei la nivelul comunicării cotidiene cu persoanele surde. există un program finanţat de Ministerul Asistenţei Sociale pentru femeile casnice care doresc să lucreze ca asistent voluntar în limbajul gestual. aceştia sunt în pericol să sufere o serie de tulburări psihice. cu toate că acest program are o serie de inconveniente. Avantajul sistemului japonez constă în uşurinţa de a se obţine serviciile unui interpret. calitatea interpreţilor calificaţi din Japonia diferă foarte mult. singurii interpreţi care beneficiază de încadrare cu normă întreagă se găsesc în serviciile referitoare la surzi. colegii sau in instituţiilr juridice.

care creează dificultăţi în mobilizarea surzilor americani la acţiunile NAD. hoteluri. subtitrarea unor emisiuni informative ale companiilor de televiziune. NAD are un centru juridic pentru rezolvarea situaţiilor în care sunt implicate persoane surde (Nakamura. În structura sa organizatorică.000) la o populaţie de peste două ori mai mare decât a Japoniei (cca 270. Spre deosebire de Japonia. instituţia vizată devine răspunzătoare pentru asigurarea unui interpret dacă nu are deja unul în cadrul schemei de personal. care includ. dacă o persoană surdă din SUA cere un interpret pentru a avea acces într-un anumit loc. K.000 locuitori) ceea ce reprezintă 0. de etatea persoanelor surde ş. care-i permite să mobilizeze cu uşurinţă pe membrii săi. Astfel. interpreţii calificaţi trebuie să participe periodic la cursuri de perfecţonare. Dar. care încurajează pe cetăţenii americani şi intreprinderile să doneze fonduri pentru acest gen de organizaţii non-profit. datele menţionate mai sus se situează cu mult sub această limită. magazine. care estimează că pe glob ar exista cca o persoană surdă la mia de locuitori. afiliată la Asociaţia Naţională a Surzilor dar care nu este subordonată acesteia.Asociaţia Naţională a Surzilor din Statele Unite (NAD) s-a înfiinţat în 1880 şi a funcţionat câteva decenii cu teama că numărul membrilor săi va scădea ca urmare a activităţii promotorilor reducerii numărului de surzi prin intervenţii genetice şi prin alte măsuri promovate de adepţii lui A.G. În funcţie de 211 . NAD este o organizaţie non-profit care îi permite să primească donaţii scutite de impozit. Accesul egal include cerinţa ca surzii să aibă acces la alarme vizuale de incendiu. înfiinţată în 1965.a. Pentru a-şi păstra licenţa. ş. Biroul executiv al NAD este format din membri surzi. de zona geografică. Majoritatea interpreţilor din SUA sunt profesionişti şi obţin venituri substanţiale sau integrale din această activitate..000. în exclusivitate. şi accesul la serviciile de interpretare. conform unei vechi tradiţii cu rădăcini în creştinism. printre altele. surzi americani sunt răspândiţi pe un teritoriu vast. Sistemul american de interpretare Modelul american de interpretare a apărut odată cu Legea Americanilor cu Disabilităţi (ADA) din 1990 care se bazează pe concepţia că toate persoanele au acces la serviciile publice. 1999). Actualmente ea are un număr mai mic de membri (cca 22. toate instituţiile publice.Bell. de dezvoltarea economică a acestor zone. la sisteme de salvare prin telefoane cu text. aşa cum au menţionat şi alţi autori. Or. spitale. Legea menţionată cere ca interpreţii calificaţi să fie pregătiţi şi examinaţi de Oficiul Naţional al Interpreţilor pentru Surzi (National Registry of Interpreters for the Deaf). şcoli.08 la mie în comparaţie cu datele statistice ale Federaţiei Mondiale a Surzilor (FMS). numărul de persoane surde diferă în funcţie de riguozitatea recensământului. Tranşele de plată pentru serviciile asigurate de interpret diferă între 40 şi 100 de dolari pe oră în funcţie de calificarea şi de disponibilitatea interpretului pe plan local.a. Această lege plasează responsabilitatea egalităţii de acces pe instituţii inşoişi. restaurante. care are o populaţie densă.

ele fac apel la sistemul ”hârtie şi creion” în cazul unor consultaţii medicale. Legea ADA acoperă numai serviciile publice. Cu toate că există o mare lipsă de interpreţi. de la copii până la preşcolari. Economia americană de piaţă este cea care dirijează sistemul de interpretare şi-l face să fie avantajos. Accentul pus pe economia de piaţă are şi unele dezavantaje pentru sistemul american de interpretare. la afacerile mici sau la persoane luate individual. În anul 2005 ASF sărbătoeşte cei 100 de ani de existenţă cu multe evenimente la nivel local. un centru modern pentru surzi şi deficienţi de auz. Sediul central al ASF se află în „Light House” (Casa Luminii) din Helsinki. de istoria. umane şi lingvistice şi a unui mediu în care surzii să poată fi mândri de moştenirea lor. Din cauza acestor cheltuieli. În fine. de pildă. naţional şi nternaţional. această economie de piaţă rectifică cu uşurinţă sistemul şi îi determină pe cetăţeni cu un salariu avantajos să devină interpreţi şi să lucreze în universităţi. multe intreprinderi mici evită să asigure interpreţi. cursurile de limbaj gestual american sunt relativ scumpe şi numai persoanele bine motivate pentru o carieră în interpretare le pot finaliza. Situaţia limbajului gestual şi a interpretării în Finlanda Asociaţia Surzilor din Finlanda (ASF). în sistemul juridic-administrativ şi în alte domenii specializate. unde se pot bucura de folosirea limbajului gestual finlandez şi de cultura lor vizuală. pentru asigurarea deplină a drepturilor sociale. multe instituţii mici vor căuta să evite cheltuielile mari necesitate de întreţinerea interpreţilor. dacă are loc o situaţie care implică doi vecini. De-a lungul vremii.000 de persoane cunosc şi folosesc limbajul gestual ca profesori şi interpreţi. Aceste cluburi oferă persoanelor surde şansa de a fi împreună şi de a-şi apăra drepturile la nivel local. deoarece. Astfel. Ea are o îndelungată tradiţie în sprijinirea persoanelor surde. Dintre acestea aprox. ASF asigură un cadru de pregătire pentru elaborarea unor acţiuni la nivel local şi regional. Limbajul gestual şi învăţământul 212 .complexitatea actului de comunicare. 5000 folosesc limbajul gestual ca principal mijloc de comunicare iar 15. nu se referă la intreprinderile non-profit. s-a născut în 1905 din dorinţa şi nevoia persoanelor surde şi a familiilor lor de a conlucra în direcţia îmbunătăţirii situaţiei persoanelor aflate într-o situaţie similară. regional. serviciile publice din SUA sunt răspunzătoare de asigurarea accesului „rezonabil” la serviciile unui interpret. ASF a evoluat de la o simplă organizaţie cu un singur angajat itinerant la alta ce cuprinde 41 de cluburi membre cu peste 100 de angajaţi care asigură o diversitate de servicii destinate îmbunătăţirii vieţii celor 8000 de persoane surde. dacă responsabilitatea asigurării de interpreţi este plasată pe furnizorul de servicii. Astfel. limbajul şi cultura lor. vecinul surd trebuie să facă apel la un interpret sau la un prieten care cunoaşte sistemul gestual. oferind totodată un evantai de servicii şi de activităţi pentru toate grupurile de vârstă.

În administrarea Asociaţiei Surzilor din Finlanda se află o Şcoală Superioadă Populară (un centru de educaţie superioară pentru adulţi). Servicii sociale şi de angajare Acestea sunt deservite de 15 consilieri care lucrează pe tot cuprinsul ţării şi folosesc limbajul gestual când consiliază clienţii surzi şi îi ajută să se angajeze. a competiţiilor şi a activităţilor de formare. cei care iubesc cultura şi profesioniştii au ocazia să-şi dezvolte priceperile şi să-şi prezinte producţiile. se folosesc video-foane şi site-uri WEB pentru interpretarea la distanţă şi pentru asigurarea serviciilor de consiliere în limbaj gestual. care constituie un serviciu deosebit de important destinat publicului. Secţia care se ocupă de dezvoltarea învăţământului caută să asigure folosirea limbajului gestual pe toată durata procesului de instruire a elevilor surzi. produce un program educaţional şi cultural în limbaj gestual. secţia de producţie video din cadrul Asociaţiei. Astfel. Un proiect finanţat de Ununea Europeană. constituie o prioritate a Asociaţiei. Teatrul Finlandez pentru surzi oferă spectacole în limbaj gestual. 213 . Astfel. publicaţii. pe baza unui Plan de învăţământ eleborat în colaborare cu universităţile obişnuite. Se urmăreşte folosirea televiziunii digitale pemtru transmiterea informaţiilor în limbajul gestual. Lunar. Cultura şi informarea Secţia pentru cultură se ocupă de organizarea evenimentelor culturale. Rata şomajului la surzii din finlanda este considerabil mai mare decât media naţională şi se caută canale de angajare dar factorii esenţiali sunt educaţia şi pregătirea pentru un loc de muncă. un serviciu de informare şi o bibliotecă asigură elaborarea de rapoarte. Asigurarea accesului la informaţie. care oferă activităţi şi cursuri pentru studenţii care folosesc limbajul gestual. în 1998 a publicat „Dicţionarul de bază al Limbajului Gestual Finlandez” care a fost lansat în 2002 pe reţeaua on-line de web. De pildă. Unele proiecte includ o şcoală virtuală în limbaj gestual finlandez şi un centru de orientare profesională. Alte activităţi importante includ producerea de materiale didactice pentru predarea limbajului gestual şi dezvoltarea serviciilor asigurate de interpreţi.DEAFVOCurmăreşte dezvoltarea predării limbajului gestual în învăţământul profesional prin folosirea tehnologiei informaţiei şi a comunicării. În anul 2004 acest dicţionbar a devenit disponibil pe smart-phone. mai ales prin folosirea intensivă a internetului. PC de buzunar şi pe telefonul mobil al firmei Nokia Communicator.Asociaţia promovează limbajul gestual şi desfăşoară cercetări legate de acest limbaj. De asemenea. Aici a loc şi cusuri de limbaj gestual pentru auzitori. Această secţie caută mijloace care să facă accesibile persoanelor surde care folosesc limbajul gestual serviciile culturale elaborate pentru auzitori. carţi şi programe pe casete video despre durzi şi surditate.

cu o populaţie restrânsă. Oraşele sunt puţine şi de mici dimensiuni. De asemenea. În aceste condiţii. Birourile Preşedintelui şi ale Secretarului General al FMS sunt situate în „Casa Luminii”. adulţii şi copiii surzi par să fie izolaţi unii de alţii. diferite sectoare ale administraţiei de stat acordă donaţii. din Balcani şi din alte părţi. este o intreprindere de marketing care acţionează ca factor intermediar între aparatura de sprijin necesară şi intreprinderile care o produc. de aproximativ 5 milioane de locuitori ce se ocupă mai ales cu agricultura pe terenuri familiale situate pe dealuri nisipoase. Comunicarea în familiile cu un copil surd se realizează pe baza unor sisteme particulare fiecărei familii. Intreprinderi proprii şi business ASF patronează două intreprinderi. Una din ele. Aspecte legate de personal şi economie În cadrul ASF lucrează un grup multicultural şi multilingual. pe care o prezentăm în rândurile ce urmează. În acest sens am urmărit situaţia surzilor din două ţări africane. PROSIGN OY AB care este singura companie de producţie din Finlanda care s-a specializat în producerea de activităţi multimedia. Cealaltă. din Orientul Mijlociu. iar transportul dintre ele se realizează cu dificultate. KL SUPPORT. care contribuie la creşterea veniturilor proprii ale acestei organizaţii. o organizaţie care colectează fonduri prin administrarea unui cazinou şi a unor aparate care vând diferite obiecte. dintre care jumătate sunt persoane surde. Sunt în curs de desfăşurare proiecte cu organizaţiile din părţile de sud şi de est ale Africii.Activitatea internaţională Asociaţia Surzilor din finlanda are contacte şi relaţii internaţionale extensive care funcţionează cu succes. Elaborarea de proiecte ocupă o parte importantă din activitatea internaţională a Asociaţiei. din Asia de Sud-Est. servicii WEB în limbaj gestual. De o lungă tradiţie se bucură cooperarea cu ţările Nordice prin Consiliul Nordic al Surzilor. Ca membru al Uniunii Europene. Nu este semnalată prezenţa unor şcoli oficiale ci doar câteva şcoli sponsorizate de 214 . Aceasta constituie un exemplu de colectivitate de lucru formată din surzi şi auzitori care folsesc limbajul gestual în comunicare. Unele aspecte privind integrarea surzilor din ţările aflete în curs de dezvoltare comparativ cu a celor din ţările dezvoltate Putem considera că nivelul de dezvoltare economico-socială a unei ţări îşi pune amprenta asupra posibilităţilor de integrare socială a surzilor din ţara respectivă. Burundi şi Kenya. Aproape jumătate din bugetul Asociaţiei este acoperit de Finnish Slot Machine Association. Burundi este o ţară subdezvoltată. programe video şi TV. Asociaţia Surzilor din Finlanda participă la diverse activităţi europene.

Deoarece profesorii nu cunosc bine limbajul gestual. Şcoala primară nu este obligatorie. Auzitorii îi consideră pe surzi ca fiind lipsiţi de inteligenţă şi nu li se poate acorda vreun rol social. În Kenya. Toată ţara cuprinde 17 şcoli cu internat pentru surzi. Astfel. performanţa elevilor surzi la testele şcolare este slabă şi s-a recomandat folosirea limbajului gestual cel puţin pe bază experimentală. Dintre copiii de vârstă şcolară 2 la mie sunt surzi. Şcolile pentru surzi au aceeaşi programă şi aceleaşi manuale ca în şcolile de masă dar ritmul de lucru şi metodele sunt diferite. La admitere se cere o diplomă de profesor şi trei ani de practică pedagogică într-o şcoală. Această ţară. În Burundi există două triburi principale. comunitatea locală trebuie să construiască şcoli. care au un limbaj oficial comun-kirundi şi o a doua limbă oficială-franceza. elevii sunt integraţi în şcoli de masă. să le mobileze şi să le întreţină. situaţia este ceva mai bună. 2000 de elevi surzi sunt instruiţi de 200 de profesori. De obicei. 4. Asociaţia Naţională a Surzilor din Kenya a publicat un dicţionar al limbajului gestual dar nu se ştie precis dacă aceste semne reprezintă un limbaj unitar deoarece sunt multe forme tribale de limbaj gestual. care nu este obligatorie.biserici. de aceea surzii nu au şanse să devină profesori într-o şcoală de surzi. din care jumătate au pregătire de specialitate cu durata de doi ani. copiii surzi sunt ne-educaţi. În Kenya există un Institut de Pedagogie Specială care asigură cadrele pentru învăţământul special cu durata de 3 ani. 215 . Acolo unde unele şcoli pot să asigure servicii pentru surzi. Mai puţin de un sfert din populaţia adultă este alfabetizată şi doar un copil din trei merge la şcoala primară. Hutu (care cuprinde 85 % din populaţie) şi Tutsi (15%). astfel că nu se poate vorbi de prezenţa unui limbaj gestual comun şi nici de o organizaţie a surzilor. Învăţând să comunice. Femeile surde burundeze nu se pot căsători şi nu pot avea copii în cadrul unei familii. cu rare excepţii şi se crede că nu pot fi educaţi. Se estimează că există aprox. aceşti elevi pot să dobândească unele cunoştinţe legate de tâmplărie sau de vânzarea unor produse şi pot să aibă de lucru dacă auzitorii se pot înţelege cu ei şi le vor da de lucru. Rarele excepţii de care aminteam mai sus se referă la acei surzi care puteau să urmeze o şcoală de pe lângă o biserică. Cei aprox. aflată în curs de dezvoltare.000 de copii surzi de vârstă şcolară dar nu există un sistem de educaţie a surzilor iar aceştia nu sunt bineveniţi în şcolile pentru auzitori. că sunt retardaţi mental deoarece nu se poate comunica cu ei. Deşi profesorii sunt plătiţi de guvern. are o populaţie de 20 milioane de locuitori care aparţin la mai multe etnii. fiecare familie are mai mulţi copii iar aceştia îşi asumă rolul de supraveghere a persoanei surde după decesul părinţilor. Accentul se pune pe instruirea orală şi pe labiolectură. de mari dimensiuni. Dintre acestea o şcoală este de nivel liceal iar 5 clase de surzi sunt ntegrate în şcoli de masă. Limba oficială tribală este SWAHILI dar a doua limbă oficială este cea engleză.

Insă situaţia va fi remediată curând odată cu înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Persoane cu Handicap şi a Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Copiilor şi Adopţii şi a reţelei de asistenţă socială din cadrul primăriilor. În 1999 s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. sculptor în lemn. etc Modalitatea dominantă de comunicare este cea orală dar. trei sunt profesionale. tâmplar.Dintre cele 17 şcoli. Sub aspect medical. în ţara noastră există o reţea medicală în aproape toate oraşele mari unde se face evaluarea auzului. în sectorul serviciilor de întreţinere (electromecanic. După terminarea şcolii generale. majoritatea elevilor surzi urmează cursuri cu durata de 3-4 ani în cadrul şcolilor profesionale unde se pot califica în diverse meserii din mai multe domenii cum ar fi cel al construcţiilor şi lucrărilor publice ( instalator sanitar. înfiinţând clinici. la 216 . 2 unităţi post liceale şi mai multe clase integrate în şcoli generale. frizer-coafor. 102 care. sub aspectul integrării şcolare. Situaţia din România se apropie mai mult de cea a ţărilor din vestul Europei sub aspectul integrării surzilor în mai multe domenii ale vieţii sociale. adunând date şi colectând fonduri cu care plăteşte cazarea a jumătate din numărul elevilor surzi. Meseria cea mai frecventă este cea de tâmplar. în domeniul hotelier-alimentaţie cum ar fi cofetar. după 1990 s-a manifestat tendinţa de a se folosi tot mai mult comunicarea gestuală în şcolile speciale. vopsitor caroserii auto). Este posibil ca un număr mic de copii surzi din zonele rurale sau izolate să rămână neşcolarizaţi fie că părinţii lor nu ştiu că există şcoli speciale fie că ei nu au posibilităţi materiale să-i ducă la şcoală. construind şcoli. cuprinde pe aproape toţi copiii de vârstă şcolară. montator tâmplărie din aluminiu sau PVC). Ca urmare a creşterii cerinţelor de educaţie. patiser. surzii din Kenya au unele avantaje semnificative.Comunicare prin limbaj gestual. Astfel. se efectuează intervenţii chirurgicale sau se protezează auzul deficitar. brutar. 5 licee aflate în structura acestor centre şcolare. în industria textilă şi confecţiilor. Cea mai mare parte dintre absolvenţi migrează spre oraşe unde caută de lucru şi se grupează în asociaţii ale surzilor. fiecare având propria specializare. Astfel surzii au posibilitatea să lucreze ca profesori de religie în şcolile pentru surzi sau ca asistenţi sociali în diverse unităţi. Această reţea ce se întinde în oraşele mai mari sau cu mai multe persoane surde.la Catedra de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială Didactică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Piteşti. învăţământul de 9 ani fiind obligatoriu. s-a creat în 1999 o specializare nouă. 6 şcoli sau centre şcolare profesionale. Spre deosebire de alte ţări aflate în curs de dezvoltare. 15 şcoli elementare care au şi grădinişe în structura lor. datele disponibile ne arată că cei aproximativ 3200 de elevi surzi sunt cuprinşi în cele 8 grădiniţe autonome. zugrav-vopsitor-mozaicar-faianţar. depanator aparate electrice şi electrocasnice. Astfel. există oficiali şi profesori entuziaşti şi mai bine informaţi iar asociaţia de părinţi este dinamică. tinichigiu auto.

în Suedia. surzii doresc o integrare cu autonomie. poate comunica şi ppoate învăţa o meserie. rude. din cauza situaţiei economice. Desigur. pct. ei au ocazii rare de a comunica şi cu alţi surzi. să nu exagereze cu mainstreamingul. vecini sau semeni de ai lui. ei nu au acces fizic sau lingvistic la o educaţie de calitate. În Burundi. Auzitorii pot să-i ajute să se integreze în societatea majoritară dar trebuie să ţină seama de cultura lor. De asemenea. această structură socială o putem numi integrare cu izolare. surzii au posibilităţi limitate de a comunica cu auzitorii. istorice şi geografice. De asemenea. (a). Se poate conclude că dacă un copil surd poate să meargă la şcoală el poate să aibă o viaţă mai bună decât unul neinstruit. a fost adoptat un ordin comun al MEC şi MSF de atestare a interpreţilor în limbaj gestual pentru persoanele surde şi în limbajul specific persoanelor cu surdocecitate. Deoarece instruirea din Burundi şi Kenya se face de obicei în limba franceză sau engleză. deşi trăiesc în mijlocul lor. pe care surzii nu o înţeleg. deoarece poate comunica cel puţin gestual şi poate primi informaţii în acest limbaj de la părinţi. ceea ce reprezintă o integrare cu autonomie . Pe de altă parte. pe limbajul gestual şi pe legăturile acestor surzi cu lumea surzilor. să aprecieze limbajul gestual deoarece unii surzi nu pot să suplinească limbajul gestual cu cel verbal ceea ce-i poate duce la izolare de lumea auzitorilor. După H.articolul 15. 217 . Aceasta presupune ca surzii să se dezvolte cu mândria de a fi surzi. El poate fi un dezavantajat sub aspect economic dar nu mai poate fi considerat retardat mental. a recunoscut oficial limbajul gestual şi a recomandat formarea şi angajarea de interpreţi în limbajul gestual în toate domeniile care au tangenţă cu persoanele surde. să aibă un limbaj gestual fluent şi legături strânse cu alţi surzi. Lane. integrarea surzilor este bazată pe o cultură distinctă de cea a auzitorilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->