Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT

privind verificarea de calitate, la cerintele esentiale Cc securitate la incendiu a proiectului de arhitectura CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA PENTRU COMUNA SUGAG 1. Date de identificare: - proiectant general SC BRAVIA CONSULTING SRL, Sebes, str. Dorin Pavel, nr. 131 - proiectant de specialitate SC BRAVIA CONSULTING SRL, Sebes, str. Dorin Pavel, nr. 131 - beneficiar: COMUNA SUGAG - amplasament: Comuna Sugag, sat Sugag, str. Valea Frumoasei, nr. 56 - data prezentei documentatii pentru verificare 18.12.2012 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: - constructive noua, cu spatii pentru vestiare, regim de inaltime P - cladire civila, fara Sali agromerate Caracteristici constructive:
este o constructie in regim de inaltime parter fiind exploatata de cele doua echipe de fotbal cat si de brigada de arbitri. Toate spatiile beneficiaza de grupuri sanitare si dusuri dimensionate in functie de nr. de utilizatori conform legislatiei in vigoare. s-a prevazut ignifugarea tuturor elementelor din lemn cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu gradul de rezistenta la foc IV; risc de incendiu Mijlociu nr. maxim de persoane 10 dotare PSI: stingatoare portative dimensiunea Ac:146,95, functioneaza baza sportiva. categoria de importanta C

3.Documente ce se prezinta la verificare: - memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate; - planse desenate, de arhitectura, in care se prezinta solutia constructiva. - alte documente: scenariu de securitate la incediu 4.Concluzii asupra verificarii: In urma verificarii, la cerinta Cc, se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului. Am primit 3 exemplare Investitor/Proiectant Am predat 3 exemplare Verificator tehnic atestat Arh. Veronica Vilson