Sunteți pe pagina 1din 2

ACT ADIIONAL

la contractul individual de munc nregistrat sub nr. .......................


din ..........................
n registrul Direciei Generale de Munc i Protecie Social a ......................
ncheiat astzi ................................
la ..........................................

ntre:
Angajatorul
S.C. ....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ......................................,
str. ................................... nr. ................, bloc ............., scara ..........., etaj ........,
apartament ......., jude/sector ........................................, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului ................................................., sub nr. ...................
din ...................................., cod fiscal nr. ................................
din ....................................., avnd contul nr. ........................................ deschis
la ........................................................., reprezentat
de .............................................................., cu funcia
de .......................................................... i
sau

Asociaia/Fundaia ...................................................................................................
....................., cu sediul n (localitatea) .............................................,
str. ........................................ nr. ............., bloc ........., scara ........, etaj ........,
apartament ........, sector/jude ..........................., nregistrat n registrul
persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ......................................
din .........................., a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. ............................
din .........................., avnd contul nr. .............................., deschis la ...............................,
reprezentat de ............................, cu funcia
de .................................................... i
sau
-

ntreprinderea/Asociaia ..........................................................................................
....................., cu sediul n (localitatea) .............................................,
str. ........................................ nr. ............., bloc ........, scara ........, etaj ........,
apartament ..........., sector/jude ........................, posesoarea autorizaiei
nr. .......................... din ......................., eliberat de
Primria ................................., codul fiscal nr. ................................
din .........................., avnd contul nr. ................................ deschis
la ................................................., reprezentat
de ......................................................., cu funcia de .................................., n
calitate de .................................................................... i
i
Salariatul
D ........................................................................., domiciliat
n ..................................................., str. ................................... nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ....................., nscut la
data de (ziua, luna, anul) ..................................................... n
(localitatea) .............................. sector/jude ......................., fiul
lui ........................................ i al ........................, posesorul buletinului (crii) de

identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ......................, cod numeric


personal ................................, n calitate de salariat, pe de alt parte, care au convenit
s modifice urmtoarele clauze ale contractului individual de munc susmenionat, dup cum urmeaz:
1. ...............................................................................................................................................
....
2. ............................................................................................................................................
etc.
Prezentul act adiional s-a ncheiat n 3 (trei) exemplare, cte unul pentru fiecare
parte, iar unul pentru Direcia General de Munc i Protecie Social
a .......................................................... .
ANGAJATOR
ANGAJAT