Sunteți pe pagina 1din 140

GENERALITI LEGATE DE SPECIA PORCINE

In a ra noastr, ag ricu ltu ra produce 30% din ve n itu l naional. Z ootehnia contribuie i ea la acest v en it cu o p a rte care crete din ce n ce m ai m ult, odat cu extin d erea organizrii produciei anim ale bazat pe principii i m etode tiinifice m oderne. C reterea i exploatarea porcinelor sn t organizate la noi n conform itate cu nevoile econom iei naio nale, pe baz de p lan u ri care stabilesc de la o etap la alta efectivul necesar, s tru c tu ra acestuia, re p a rti ia lui pe sectoare etc. E fectivul de porcine se crete n ferm ele de stat, d in tre care o p a rte reprezint ferm ele de selecie (G orneti, Terem ia, Tom natec, P dureni) n C.A.P. i gospodriile individuale. In stru c tu ra efectivului pe categorii m atca rep rezin t circa 10%, procent care se consider norm al n tr-u n sistem de cretere raional. La rn d u l su, o p arte din m atc rep rezin t nucleul de selecie, iar o parte reprezint m aterialu l de reproducie. De aici rezult dou m ari direcii de exploatare a porcinelor : creterea p e n tru anim ale de prsil, care are loc n ferm e speciale, cu controlul descendenilor n cadrul staiilor de testa re ;

creterea porcinelor p e n tru producie, care se face n ferm ele gospodreti, din I.A.S. i C.A.P., n com plexele in d u striale i n sectorul individual. In dezvoltarea viitoare a creterii porcilor se pre vede sporirea efectivului de porci la 9 m ilioane capete n 1980. S porirea urm eaz s se fac odat cu extin d erea raselor d in tip u l de carne, aa fel nct acestea s ajung s rep rezin te 80% din ntregul efectiv. De asem enea, planul de am eliorare prevede n fiin area a 26 ferm e de elit n care se vor crete circa 7 m ii de scroafe ; acest n u m r este necesar p e n tru producerea tu tu ro r reproductorilor m asculi (20 m ii capete anual), n vederea m ontrii celor 800 m ii de scroafe care constituie m atca din stru c tu ra efectivului de porcine pe ar.

CARACTERISTICILE CRETERII PORCILOR


Porcii sn t anim ale precoce, productoare de carne i grsim e. In ultim ii ani consum atorii prefer c r nurile slabe, sau, m ai corect, pe cele fr grsim e. Porcul atinge foarte tim p u riu m atu ritate a fiziolo gic i economic. De aceea i cheltuielile, care se fac n scopul creterii i ngrrii porcilor, se re cupereaz repede, ia r beneficiile realizate in tr re pede n circuitul de producie. P urceii i dubleaz greu tatea de la fta re n 7 8 zile, spre deosebire de viei, la care dublarea greu tii corporale are loc abia la cteva luni. La 6 10 luni, porcii pui la ngrat ating o g reu tate de 100 150 kg ; la ace eai vrst (6 10 luni) scrofiele p e n tru reproduc ie sn t apte p e n tru m ont, astfel c la 12 14 luni 6

pot fta, spre deosebire de viele, care se pot m onta cel m ai devrem e la vrsta de 16 17 luni i fat abia la 25 26 luni. Porcii sn t anim ale prolifice. De la o scrofi se pot obine n m edie 8 purcei, iar de la o scroaf, 10 purcei. D esigur c sn t i anim ale care dau natere la m ai p u in i purcei la o fta re ; aceasta este n le g tu r cu o serie de factori d in tre care cei m ai im po rtan i sn t : s n tatea prinilor, rasa, cum au fost h rn ii n ain te i d u p m perechere, felul n care s-a fcut m onta etc. S nt i scroafe care dau natere la m ai m uli purcei, pn la 20 de capete i peste. Pe ling aceasta, gestaia scroafelor dureaz p u in : 3 luni, 3 sptm ni i 3 zile, sau n tre 110 i 120 de zile, n funcie de nu m ru l purceilor, de dezvoltarea lor corporal (greutatea la natere), de felul n care snt n tre in u te scroafele-m am e n perioada de ges ta ia Perioada de alp tare este de asem enea scurt, n com paraie cu alte specii de anim ale : 2556 de zile. D up nrcare, scroafele h rn ite corespunztor, n term en de 4 10 zile in tr n clduri i reiau u n nou ciclu de producie ; astfel, n tr-u n an, de la o scroaf se pot obine m ai m u lt de dou ftri, sau chiar cinci ft ri n doi ani. Porcii, dup psri, folosesc cel m ai bine hrana. Astfel, un kilogram de carne de pasre se poate obine cu u n consum de n u tre u ri (amestec) de 2,22,5 kilogram e n sus ; u n kilogram de carne de porc se obine cu 3,2 kilogram e i peste de n u tre u ri concentrate, pe cnd to t u n kilogram de carne de bovine se obine cu 6 8 kilogram e, n condiii obinuite, iar un kilogram de carne de ovine cu 7

8 10 kilogram e. Pe ling aceasta, porcul, d ato rit conform aiei tu b u lu i digestiv, poate folosi toate fe lurile de n u tre u ri, fiind u n anim al om nivor. El folosete foarte bine a tt plan tele verzi, cit i g ru n ele, laptele i subprodusele sale i reziduurile de la abatoare sau cele m enajere, de la cantine, res_ tp u ra n te i din in d u stria alim entar. D intre anim alele de abator, porcii prezint ra n dam entul cel m ai rid icat la tiere. P rin aceasta se nelege c, la porc se nregistreaz diferen a cea m ai m ic n tre g reu tatea vie i g reu tatea anim alului tiat i m p rit n dou ju m t i (carcase), fr picioare i organele interne. In com paraie cu cele lalte specii de anim ale productoare de carne, ra n dam entul la tie re al porcilor se prezint n felul u rm to r : porcii de carne tiai, fr picioare i organe in tern e rep rezin t 72 75% din greu tatea vie ; tau rin ele sem ingrate 45 50% ; tau rin ele ngrate 65% ; ovinele 40 50%. C arnea de porc este superioar din pu n ct de ve dere calitativ, deoarece conine un procent sczut de ap i folosit n h ran a om ului produce u n n u m r nsem nat de calorii. In com paraie cu carnea altor specii de anim ale, valoarea calorigen a crn u rilo r se prezint n felul u rm to r : 1 kg carne de bovine furnizeaz 1 580 calorii ; 1 kg carne de oaie d 1 430 calorii ; 1 kg carne de porc 2 700 calorii. P e lng valoarea n u tritiv calorigen ridicat, carnea de porc are i nsuirea de a se conserva n sta re crud m ai bine dect alte crn u ri ; ea se p re teaz fo arte bine la p rep ararea celor m ai diferite produse : m ezeluri, afum turi, conserve, diferite p rep arate cu d u rat m are de pstrare, iar ca pro 8

duse secundare, pielea i p rul sn t valorificate n scopuri industriale. In schim b, blegarul de porc are o valoare agro tehnic m ai sczut, d a to rit co ninutului su m are n ap ; el nu ferm enteaz dac nu este am estecat cu paie, astfel nct, aezat n platform e, n u dez volt cldur i deci nu se distru g agenii infecioi pe care i-a r p u tea conine. La fel cu psrile, porcii se hrnesc cu n u tre u ri concentrate, acestea fiind speciile care se preteaz cel m ai bine la cretere intensiv, a tt n sistem ul gospodresc al C.A.P. i I.A.S., ct m ai ales n sistem ul industrial, n com plexele de cretere i ngrare a porcilor. P e baza experienei acum ulate n u ltim ii ani i n urm a alocrii din fondurile de s ta t a investiiilor crescnde n sectorul zootehnic, s-au co n stru it i dat n exploatare com plexe in d ustriale p e n tru creterea i ngrarea porcilor, u n it i care sn t n tr-o con tinu dezvoltare. A cestea sn t sectoare specializate n care se prac tic sistem ul de cretere intensiv, avnd un flux tehnologic continuu, n toate perioadele anului, cu condiii de exploatare m oderne i care asigur ob inerea u n o r indicatori tehnico-econom ici superiori celor obinui p rin creterea n gospodria indivi dual, sau chiar n sistem ul gospodresc. Din an u l 1970, ponderea produciei de carne de porc o rep rezin t com plexele in d u striale (54%), fa de u n it ile i ferm ele de tip gospodresc (46%), n cadrul n tre p rin d erilo r agricole de stat. Incepnd din anul 1971 asem enea form aiuni de cretere i ngrarea porcilor au fost introduse i n sectorul 9

creterea porcinelor pentru producie, care se Tace in ferm ele gospodreti, din I.A.S. i C.A.P., in com plexele industriale i n sectorul individual. In dezvoltarea viitoare a creterii porcilor se pre vede sporirea electivului de porci la 9 m ilioane capete n 1980. Sporirea urm eaz s se fac odat cu extin d erea raselor din tip u l de carne, aa fel in cit acestea s ajung s reprezinte 80/i> din ntregul efectiv. De asem enea, planul de am eliorare prevede nfiin area a 26 ferm e de elit n care se vor crete circa 7 mii de scroafe ; acest n u m r este necesar p en tru producerea tu tu ro r reproductorilor masculi (20 m ii capete anual), n vederea m ontrii celor 800 m ii de scroafe care constituie m atca din stru c tura efectivului de porcine pe ar. CARACTERISTICILE CRETERII PORCILOR Porcii sn t anim ale precoce, productoare de carne i grsim e. In ultim ii ani consum atorii p refer c r nurile slabe, sau, m ai corect, pe cele fr grsime. Porcul atinge foarte tim p u riu m atu ritate a fiziolo gic i economic. De aceea i cheltuielile, care se fac n scopul creterii i ngrrii porcilor, se re cupereaz repede, iar beneficiile realizate intr r e pede n circuitul de producie. P urceii i dubleaz g reu tatea de la ftare n 7 8 zile, spre deosebire de viei, la care dublarea greu tii corporale are loc abia la cteva luni. La 6 10 luni, porcii pui la ngrat ating o g reu tate de 100 150 kg ; la ac e eai vrst (6 10 luni) scrofiele p e n tru reproduc ie snt apte p e n tru m ont, astfel c la 12- M luni
6

pot lta, spre deosebire de viele, care se pot m onta cel mai devrem e la vrsta de 16 17 luni i fat abia la 25 26 luni. Porcii sn t anim ale prolifice. De la o scrofi se pot obine n m edie 8 purcei, iar de la o scroaf, 10 purcei. D esigur c sn t i anim ale care dau natere la m ai p u in i purcei la o fta re ; aceasta este n le g tu r cu o serie de factori d in tre care cei m ai im p o rtan i sn t : sn tatea p rinilor, rasa, cum au fost h r n ii n ain te i du p m perechere, felul n care s-a fcut m onta etc. S nt i scroafe care dau natere la m ai m uli purcei, pn la 20 de capete i peste. Pe lng aceasta, gestaia scroafelor dureaz puin : 3 luni, 3 sptm ni i 3 zile, sau n tre 110 i 120 de zile, n funcie de num rul purceilor, de dezvoltarea lor corporal (greutatea la natere), de felul n care sn t n tre in u te scroafele-m am e n perioada de ges taie. Perioada de alp tare este de asem enea scurt, n com paraie cu alte specii de anim ale : 2556 de zile. D up nrcare, scroafele h r n ite corespunztor, n term en de 4 10 zile in tr n clduri i reiau u n nou ciclu de producie ; astfel, n tr-u n an, de la o scroaf se pot obine m ai m ult de dou ftri, sau chiar cinci ftri n doi ani. Porcii, dup psri, folosesc cel m ai bine hrana. A stfel, u n kilogram de carne de pasre se poate obine cu u n consum de n u tre u ri (amestec) de 2,2 2,5 kilogram e n sus ; u n kilogram de carne de porc se obine cu 3,2 kilogram e i peste de n u tre u ri concentrate, pe cnd to t un kilogram de carne de bovine se obine cu 6 8 kilogram e, n condiii obinuite, iar un kilogram de carne de ovine cu 7

8 10 kilogram e. Pe ling aceasta, porcul, dato rit conform aiei tu b u lu i digestiv, poate folosi toate fe lurile de n u tre u ri, fiind u n -animal om nivor. El folosete foarte bine a tt plantele verzi, ct i g ru n ele, laptele i subprodusele sale i reziduurile de la abatoare sau cele m enajere, de la cantine, res^tpurante i din in d u stria alim entar. D intre anim alele de abator, porcii prezint ra n dam entul cel m ai rid icat la tiere. P rin aceasta se nelege c, la porc se nregistreaz d iferena cea m ai m ic n tre g reu tatea vie i g reu tatea anim alului tiat i m p rit n dou ju m t i (carcase), fr picioare i organele interne. In com paraie cu cele lalte specii de anim ale productoare de carne, ra n dam entul la tiere al porcilor se prezint n felul u rm to r : porcii de carne tiai, fr picioare i organe in tern e rep rezin t 72 75% din g reutatea vie ; tau rin ele sem ingrate 45 50o/0 ; tau rin ele ngrate 65% ; ovinele 40 50o/0. C arnea de porc este superioar din pu n ct de ve dere calitativ, deoarece conine un procent sczut de ap i folosit n h ran a om ului produce u n n u m r nsem nat de calorii. In com paraie cu carnea altor specii de anim ale, valoarea calorigen a crn u rilo r se prezint n felul u rm to r : 1 kg carne de bovine furnizeaz 1 580 calorii ; 1 kg carne de oaie d 1 430 calorii ; 1 kg carne de porc 2 700 calorii. P e lng valoarea n u tritiv calorigen ridicat, carnea de porc a re i nsuirea de a se conserva n sta re crud m ai bine dect alte c r n u r i; ea se p re teaz foarte bine la p rep ararea celor m ai diferite produse : m ezeluri, afum turi, conserve, diferite p rep arate cu d u rat m are de pstrare, iar ca pro 8

duse secundare, pielea i p ru l sn t valorificate n scopuri industriale. In schim b, blegarul de porc are o valoare agro tehnic m ai sczut, d a to rit coninutului su m are n a p ; el nu ferm enteaz dac nu este am estecat cu paie, astfel nct, aezat n platform e, nu dez volt cldur i deci nu se distru g agenii infecioi pe care i-a r p u tea conine. La fel cu psrile, porcii se hrnesc cu n u tre u ri concentrate, acestea fiind speciile care se preteaz cel m ai bine la cretere intensiv, a tt n sistem ul gospodresc al C.A.P. i I.A.S., ct m ai ales n sistem ul industrial, n com plexele de cretere i ngrare a porcilor. Pe baza ex p erienei acum ulate n u ltim ii ani i n urm a alocrii din fondurile de sta t a investiiilor crescnde n sectorul zootehnic, s-au construit i dat n exploatare com plexe in d u striale p e n tru creterea i ngrarea porcilor, u n it i care sn t n tr-o con tinu dezvoltare. A cestea sn t sectoare specializate n care se prac tic sistem ul de cretere intensiv, avnd u n flux tehnologic continuu, n toate perioadele anului, cu condiii de exploatare m oderne i care asigur ob in erea u n o r indicatori tehnico-econom ici superiori celor obinui p rin creterea n gospodria indivi dual, sau chiar n sistem ul gospodresc. D in anul 1970, ponderea produciei de carne de porc o rep rezin t com plexele in d u striale (54%), fa de u n it ile i ferm ele de tip gospodresc (46/o), n cadrul n tre p rin d erilo r agricole de stat. Incepnd din anul 1971 asem enea form aiuni de cretere i ngrarea porcilor au fost introduse i n sectorul 9

cooperatist, sub form de com plexe intercooperatiste. * * * Progresul n re g istrat n ultim ii ani n creterea anim alelor a produs o m odificare a tt n tehnolo gia de cretere ct i n nelesul u nor noiuni. Astfel, nu m ai exist o diferen iere a tt de net n tre categoriile : purcel sugar, purcel nrcat, ti n e re t la n grat (grsuni). Astzi, purcelul n rcat este tre c u t n categoria tin e re t sau cum este denu m it n lim bajul cu re n t : tin e re t de 24 luni. D ar vrsta de n rca re difer de la u n sistem la altul. P urcelul poate fi n rca t la 56 de zile n crete rea extensiv sau la 42 de zile atunci cnd exist condiii p e n tru buna dezvoltare a purcelului. In com plexele de cretere a porcilor n rcarea se face la 25 de zile. In ferm ele de cretere a porcilor ca i n m ajori tatea gospodriilor personale, creterea se face n circuit nchis, adic se cresc scroafe sau scrofie de la care se obin p u r c e i; acetia sn t crescui apoi d iferen iat, unii p e n tru producia de carne (ngrare), alii p e n tru reproducie, asigurnd astfel m a terialu l porcin p e n tru u n nou ciclu. C reterea purceilor, n noiunea de purcel fiind cuprini nu num ai purceii sugari ci i cei nrcai, sufer astfel m odificri n funcie de d estin aia ca tegoriei respective. D in aceste cauze, a fost necesar tra ta re a n pa ginile prezentei lu crri i a u n o r aspecte, ap aren t m ai d e p rtate de titlu l lu crrii : noiuni de anato m ie i fiziologie, p reg tirea scrofielor i scroafelor p e n tru ftare, creterea i n g rijirea porcilor tineri. 10

UNELE PA RTICU LARIT I ANATOMICE I FIZIOLOGICE ALE PORCINELOR P e n tru lu crarea de fa am considerat necesar prezentarea ctorva p articu la rit i anatom ice i fi ziologice specifice porcinelor i anum e : alctuirea i funciunea ap aratu lu i digestiv, funciile legate de procesul de alp tare i de procesul de m aturizare al purceilor, precum i unele noiuni necesare pen tru nelegerea cerinelor purceilor fa de condiiile m ediului ex terio r : tem p eratu r, um iditate, a e ri sire etc. A paratul digestiv. Rolul tubului digestiv const n lu area din m ediul n co n ju rto r a fu rajelo r i apei, de a le tran sfo rm a fizic i chimic, astfel ca s poat trece din el n snge, care le m prtie apoi la diferi tele p ri ale organism ului, ca substane nutritive. Cele m ai im portante tran sfo rm ri ale furajelo r se petrec n stom ac i n intestine. T ransform rile n u tre u rilo r n stom ac sau diges tia stom acal, sn t m ai ales de n a tu r chim ic i au loc sub aciunea ferm enilor sucului gastric. S ecreia sucului gastric la porc se face continuu. Ea este in flu en at pozitiv de reflexele condiionate (anim alul aude cnd se prep ar hrana, zgom otul ad m in istrrii ei, este obinuit cu ora fix de adm i n istrare etc.) A dparea n ain te de ad m in istrarea hranei m rete secreia stom acului. A ceasta are o m are n sem ntate practic, n sensul c este bine ca, indi fere n t de regim ul de alim entaie, uscat sau um ed, 11

la dispoziia porcilor, in d iferen t de vrst, s se g seasc ap curent, proaspt, curat. N atu ra n u tre u rilo r i m odul lor de p rep a ra re au efecte diferite asupra secreiei gastrice. F inurile produc o secre ie m ai m are de suc stom acal dect boabele cerea lelor sau uru ielile acestora. De asem enea, n u tre u rile ferm en tate produc o secreie m ai m are de suc stom acal dect n u tre u rile dulci, proaspete. Sub aciunea sucului gastric n u tre u rile din sto mac se tran sfo rm n tr-u n fel de terci n u m it chim. In mod obinuit la porcul sntos, stom acul nu este niciodat gol, aceasta p e n tru c p e n tru golirea lui dup tain u l de dim inea, nceperea elim inrii n u tre u rilo r se face abia dup 11 13 ore, iar a ta in u lui de sear dup 13 18 ore. S fritu l elim inrii are loc la 4 5 zile dup declanarea ei. Din stom ac chim ul este trim is n mod ritm ic n intestin u l subire. Aci, acesta este am estecat prin m icrile p ereilor intestinali i bine om ogenizat cu sucul in testinal produs de ctre glandele in tes tinale din mucoas, cu sucul pancreatic i cu bila sau fierea pe care o produce ficatul. La porc, ferm enii sucurilor digestive sn t secre tai n p arte de ctre bacteriile pe care tu b u l di gestiv al porcului le conine n mod obinuit (B. coli, lactobacili, streptococi, bacili Proteus etc.) n m om entul naterii, in testin u l purceilor este lipsit de bacterii. La 24 ore, n u m ru l acestora este cel m ai m are din to at viaa u n u i porc norm al, sntos. N um rul lor scade n cursul perioadei de alptare, revenind la concentraia m axim n prim a zi de nrcare. In re stu l vieii num rul germ enilor se m enine destul de constant. 12

Aceste cunotine sn t elem entare p e n tru a putea cunoate i apoi com bate m bolnvirile ap aratu lu i digestiv al p urceilor n special cele d in prim ele zile dup ftare, precum i cele din perioada n r crii i chiar dup aceasta, tim p de 2 3 sptm ni. In in testin u l subire, digestia substanelor n u tri tive este aproape com plet term inat. Concom itent cu ea i n continuarea digestiei are loc absorbia substanelor n u tritiv e. P rin m ecanism ul com plex al absorbiei, principii n u tritiv i trec din coninutul intestinal (chil), p rin peretele intestinului, n snge i lim f. La nivelul in testin u lu i su b ire sn t absor bite cele m ai m ari can titi de vitam ine, s ru ri m i nerale i ap. D igestia se term in n in testin u l gros care, pn de curnd era socotit c descom pune celuloza i am idonul. C ercetrile din ultim a vrem e au a r tat ns c, digestia celulozei a re loc n foarte mic m sur i c sub aciunea ferm enilor u n o r bacterii, /a h a ru rile n edigerate n in testin u l subire, n in te stin u l gros sufer ferm entaii, care sn t punctul de plecare a u n o r im portante tu lb u r ri intestinale i a diareei. De aceea, n toate cazurile de diaree ne specific se va cuta s se elim ine din ra ia anim a lelor i m ai ales a purceilor fu rajele care conin zaharuri. C a la m ajo ritatea anim alelor, la porc consum ul de ap, fu raje, se face adeseori a lte rn a tiv cu eli m in a rea fecalelor (defecarea), m ai ales n h rn irea cu fu ra je uscate. A cest lucru a re o im p o rtan prac tic deosebit p e n tru organizarea jgheaburilor, ad ptorilor, culcuurilor n in terio ru l boxelor. A ltfel, n rn d u l anim alelor din box apar nite tu lb u r ri 13

(i m uc i m nnc urechile, coada, se sug, se bat), care adeseori se soldeaz cu m bolnvirea i m oartea m u lto r anim ale sau cu ncetinirea ritm u lui d e cretere, dezvoltare, ngrare, ndeosebi cnd sp aiul afectat pe cap de anim al este mic, sub 0,6 m 2. ~ Glanda m am ar ugerul este form at la scroafe din 58 perechi de m am ele, aezate pe dou rn d u ri paralele pe faa inferioar a abdom e nului i a pieptului. Fiecare m am el conine acinii (ciorchinii), care produc laptele i colostrul. Laptele se adun n dou re z e rv o a re sinusurile galactofore din care iese apoi p rin su p t sau m uls, p rin dou canale, la su p rafaa sfrcului sau m am elonului. M a m elele anterioare sn t m ai dezvoltate i m ai p ro ductive dect celelalte. Cea m ai m are producie m edie zilnic constatat a fost de 12,6 kg. Cea m ai bun secreie de lapte o dau scroafele n prim ele sptm ni de lactaie. Scderea produciei de lapte este foarte accentuat ncepnd cu cea de a 6-a sptm n a lactai ei. Producia, n prim ele 21 de zile de lactaie, rep rezin t 1/3 din producia total de lapte. F actorii care determ in producia de lapte sn t : ereditatea, alim entaia, nu m ru l purceilor ns cui, n u m ru l purceilor n rcai i num rul de or dine al lactaiei. Scroafele au cea m ai ridicat producie de lapte n lactaia a 2-a. V aloarea unei scroafe n ceea ce privete producia de lapte se apreciaz dup g reu tatea total a purceilor la vrsta de 21 de zile i la nrcare. In condiii norm ale, in te rv alu l n tre 2 supturi este de 60 75 m inute. P rim a faz a fiecrei pe rioade de su p t este caracterizat p rin tr-u n m asaj pu tern ic al m am elelor de ctre purcei. Urm eaz apoi faza d e lsare a laptelui", care dureaz n m e14

die 18 secunde. P urceii sug n totdeauna acelai sfrc i le p refe r pe cele anterioare, p e n tru c acestca au m ai m u lt lapte. S ecreia de lapte a ugeru lu i este n tre in u t p rin s u p t ; p e n tru a nu scdea este ne voie de cca 35 su p tu ri la nceputul lactaiei i 11 spre sfritu l lactaiei, n decurs de 24 ore. Colostrul secreia glandei m am are din prim ele zile are, fa de lapte, o compoziie chim ic d i ferit, n sensul c este m ai bogat n substane proteice i m ai srac n lactoz.
Tabelul 1
C om p oziia m ed ie a c o lo s tr u lu i l la p te lu i de scroaf n g Componentul Colostru Lapte

S ub stan S ubstane S ub stan e L actoz S ubstane

uscat azotate grase m inerale

24 ,5 13,8 6 ,0 3 ,2 0 ,7

'

18,4 5 ,8 3 6 ,1 7 5 ,4 2 0 ,9 2

C olostrul a re o valoare biologic de nenlocuit p e n tru nou-nscui. Aceast valoare const n con in u tu l su n polivitam ine, precum i n anticorpi. A nticorpii colostrali sn t substane care consum ate n prim ele 6 ore de via ap r purceii m potriva agenilor infecioi (bacterii i virusuri) care p tru n d n organism ul lor, m ai ales pe cale digestiv n prim ele 24 ore de via. P e n tru ca u n colostru s conin anticorpii specifici agenilor infecioi din m ediul n care se nate purcelul, este n eaprat nevoie ca m am a s fi venit n contact cu acetia, 15

cu cel p u in 60 de zile n ain te de ftare, adic s fi sta t cel p u in 60 de zile n ain te de f ta re n ferm a n care va avea loc ftarea. A ltfel, anticorpii colostrali nu se produc, colostrul deci n u -i conine, iar purceii nep ro fitn d de ei p rin su p t se m boln vesc n prim ele ore de via i de cele m ai m ulte ori pier. A bsorbia anticorpilor din colostru de ctre tu b u l digestiv al purceilor este m axim n prim ele 3 ore de via, apoi scade i dispare com plet la 72 de ore. P urceii care nu au beneficiat de colostru supravieuiesc n procent foarte mic. Scroafa este predispus la agalaxie (lipsa secre iei de lap te sau colostru), din cauza d u rerilo r pro vocate de dinii p rea ascuii ai purceilor, ca i da to rit tem p e ra tu rilo r p rea ridicate din m ediul nconjurtor. A paratul de arm onizare i integrare. A cest ap arat este fo rm at din a p a ra tu l circulator cu sngele i lim fa, glandele cu secreie intern, sistem ul nervos i organele de sim . El a re ca scop s fac, pe de o p arte, leg tu ra i arm onizarea d in tre p rile compo n e n te ale organism ului, iar pe de alt p a rte s sta bileasc i s conduc relaiile anim alului cu m ediul nconjurtor. El stabilete n felul acesta dezvoltarea arm o nioas a p rilo r organism ului, precum i m sura influenei factorilor m ediului am biant asupra bunei funcionri a organism ului. U na d in tre constantele m ediului in te rn al an i m alelor este tem p e ra tu ra corporal. Porcii dom estici i n special rasele am eliorate sn t anim ale cu pielea lipsit de u n p r abundent. D atorit fap tu lu i c porcul are un n u m r redus de glande sudoripare, 16

m odalitile de p stra re constant a tem p eratu rii corporale sn t m ai restrnse, fa de alte specii de anim ale.
Tabelul 2
T em p eratu ra co rp o ra l la p orc n C

P u r c e i 0 14 z i l e P u r c e i 15 21 z i l e P u rc ei 4 7 s p tm n i T in e re t 2 4 luni Scroafe

3 9 ,5 39 ,5 39 ,4 3 9 3 9 ,3 38 ,8

D up observaiile noastre, p e n tru scroafe n pe rioada de lactaie tem p e ra tu ra m ediului n co n ju r to r este optim dac oscileaz n tre 24 18C, de la prim a zi de f ta re i pn la n rcarea purceilor, n tim p ce tem p e ra tu ra economic din boxa purceilor tre b u ie s fie de 28C n prim ele 24 de ore ; n p rim a sptm n tem p e ra tu ra va fi de 2627C, n a doua de 2625, n a tre ia i a p a tra de 2220, iar n ju ru l datei de n rca re tem p e ra tu ra va fi de 2 0C + 2 (cu v ariaie de 2 n plus sau n m inus). T em p eratu rile de peste 28C n prim ul rn d nu sn t su p o rtate de purcei, iar n al doilea rn d snt neeconomice, n tru c t ncarc p reu l de cost fr a avea o in fluen pozitiv asupra creterii i dez voltrii purceilor. Dac tem p e ra tu ra se pstreaz la valori constante conform categoriei de v rst de m ai sus, um iditatea relativ nu influeneaz ritm u l de cretere al p u r ceilor i calitatea acestora. 17

RASELE DE PORCI DIN R.S. ROMNIA


Rasele de porci care se cresc n a ra noastr, snt rase locale i rase im portate. Rase lo ca le : rasa Stocii, rasa P alatin, v arie tate a Bazna, porcul de S trei, rasa M angali, A lbul de B anat, porcul rom nesc de carne. Rase im portate : rasa M arele alb (Large W hite), rasa A lbul m ijlociu, Landrace, C ornw all, Edelschvvein, Duroc, H am pshire, P ietrain. R asa Stocii i rasa P alatin sn t rase tardive. Rasele perfecionate, am elioratoare, se m p art la rn d u l lor n rase : de carne : M arele alb, Edelschw ein, Landrace, P ietrain etc. ; rase m ix te : rasa Berk, A lbul m ijlociu, varie tate a Bazna, porcul de S trei etc. ; de grsim e : rasa M angalia cu varietile ei. Din acest mozaic de rase s-au im pus p rin produc iile i productivitile lor rasele : M arele alb (Y orkshire, Large W hite) ras de carne form at n A nglia n sec. al X lX -lea, cu m are prolificitate ; rasa Landrace sau danez, creat n D anem arca. Porcul L andrace este tip u l porcului de bacon. A ceast ras se distinge p rin precocitate, prolificitate i m ai ales p rin producia de carne. Scroafele din aceste rase sn t ncruciate cu vieri din rase ca : Duroc, H am pshire, P ie tra in etc., p en tru obinerea u n o r m etii care se caracterizeaz p rin tr-o vigurozitate m ai m are, ritm de dezvoltare m ai intens, folosesc m ai bine fu rajele i sn t m ai rezisteni la boli. 18

In sistem ul gospodresc se m ai cresc rasele Bazna, Cornwall, M angalia i m etiii acestora. P referina ins a consum atorilor p e n tru crn u ri fr grsime sau cu foarte puin grsim e, face ca rasele de gr sime, sau m ixte, s fie nlocuite tre p ta t pe plan m ondial, dar i n a ra noastr, cu rase de carne, Aceasta n prim ul rn d p e n tru c, consum ul mare de grsim i la oam eni favorizeaz m bolnviri ale ap aratu lu i circulator (arteroscleroza, ateromatoza),

SISTEME DE CRETERE A PORCILOR


In vederea obinerii unei eficiene sporite n cre tere a i ngrarea porcilor, treb u ie ca ntreg fluxul tehnologic n aceste sectoare s fie organizat pe baze tehnico-tiinifice m oderne. De aceea, asem e nea sectoare treb u ie s fie specializate p rin concen tra re a efectivelor, p e n tru c n felul acesta se u ti lizeaz m ai bine spaiul de cazare, putndu-se rula n tr-u n an de producie pe acelai spaiu, m ai m ulte serii de anim ale. Cele m ai bune rezu ltate n creterea porcilor se obin n ferm e specializate, n sistem ul de producie bazat pe exploatarea porcului n circuit nchis. C reterea porcilor treb u ie astfel organizat, nct s se obin o ct m ai m are producie de carne, cu cheltuieli ct m ai mici. P e n tru a obine o ren ta b ilita te superioar, tre buie ca porcii pui la n g rat s posede o serie de nsuiri valoroase : s dea u n spor zilnic ct m ai 19

ridicat, s consum e ct m ai pu in e fu ra je p e n tru 1 kg spor de g reu tate vie, s dea ran d a m en t ct m ai rid icat la sacrificare, s produc carne i gr sim e de calitate superioar. In a ra noastr, n condiiile sectorului de pro ducie socialist, sn t dou sistem e m ai im portante de cretere a porcului : sistem ul de tip gospodresc, care se practic n ferm e cu un efectiv m atc de 100 2 000 capete scroafe i o producie de carne anual de 120 2 400 tone, adic n ferm ele obinuite din n tre p rin derile agricole de sta t i n cele ale cooperativelor agricole de producie ; sistem ul de cretere i ngrare de tip in dustrial, n care sn t realizate condiii superioare de cretere, cu u n grad avansat de m ecanizare i o autom atizare n alt a proceselor de producie i unde flu x u l tehnologic este ritm ic. A cest sistem de cretere s-a dezvoltat la noi n ultim ii zece a n i ; n ele se pot ngra anual cel p u in 30 000 capete de porci, cu o g reu ta te m edie n viu de 95 110 kg.
CARACTERISTICILE CRETERII PORCILOR IN SISTEM UL DE T IP GOSPODRESC

In d iferen t de m rim ea unitilor, u n a d in tre condiiile capitale care asigur o dezvoltare i cre tere corespunztoare efectivelor de porcine, a tt n sistem ul gospodresc, d ar i n cel industrial, este acela al creterii n circuit nchis. P rin aceasta se nelege c ferm a i produce m aterialu l de rep ro 20

ducie fem ei, precum i cel de cretere i ngrare i nu aduce de la ex terio r dect vierii de reproduc ie, cu care e necesar s se m prospteze periodic. P rin aceasta anim alele sn t scutite de ocurile pro duse de ctre tran sp o rt, nu se pot stre c u ra anim ale cu origine sa n ita r dubioas, sau chiar bolnave i n afar de aceasta dispare perioada de aclim ati zare, ia r populaia local de anim ale dispune de o perioad de contact ndelungat cu agenii infec ioi a o serie de boli (bruceloza, boala lui A ujeszky, colibaciloza e tc .) ; n tre acetia i anim ale se stab i lete o sta re de echilibru panic, com patibil cu re a lizarea unor indicatori zooeconomici buni. C reterea porcilor n u n it ile de tip gospodresc depinde de felul cum este asigurat adpostirea, de felul alim entaiei, precum i de m odul n care este organizat procesul de producie. In aceste u n it i : procentul de f ta re (num rul de scroafe f tate din 100 de scroafe m ontate) este de 75 85o/0 ; n rcarea purceilor se face la 45 56 zile i la g reu t i corporale corespunztoare 12 16 kg ; fu ra ja re a scroafelor se face cu n u tre u ri com binate sub form de terci ; purceii sugari se bucur de o alim entaie m ixt (uscat i um ed) ; tin eretu l porcin se fu raj eaz n ultim a vrem e (de la apariia fu rajelo r com binate) cu n u tre u ri n stare uscat ; la porcii la n g rat fu ra jare a cu n u tre u ri um ezite d cele m ai bune rez u lta te ; controlul evoluiei creterii i ngrrii por cilor se face p rin c n t riri la nrcare, la trecerea tin e retu lu i porcin n categoria porcilor la ngrat, apoi, trim estrial, pn la liv ra re ; 21

n sistem ul gospodresc e posibil m icarca efectivului de reproducie, pu n atu l acestuia, p re cum i a tin e retu lu i i chiar m eninerea lor n anotim purile calde n tab ere cu pstor electric ; a v an taju l acestui sistem , din acest punct de vedere, const n aceea c stim ulndu-se funciunile de reproducie, crete procentul de ftri fa de m onte. P rin p u n at reproductorii beneficiaz de vitam ine, sru ri m inerale, m acro i m icroelem ente. T ineretul porcin nu sufer de caudofagie, necroza urechilor, pic. In acelai sistem de cretere, dato rit supunerii anim alelor la aciunea razelor solare, rah itism u l tin e retu lu i porcin nu este ntln it, sau cazurile sn t sporadice i ele privesc m ai ales p u r ceii obinui iarn a ; n sistem ul gospodresc este posibil adm i n istrare a de fu raje fibroase i suculente, verzi sau conservate, fr a prejudicia instalaiile adpostu rilo r i n special sistem ul de evacuare a blega ru lu i i apelor de splare ; bolile care se ntlnesc n mod cu ren t snt : leptospiroza, dizenteria anaerob, boala lui A ujeszki, colibacteriozele i paratifoza. In aceste u n i t i ele iau de cele m ai m ulte ori u n caracter de d u rat i afecteaz u n n u m r m are de anim ale. In asem enea u n it i este m ai frecvent pneum onia enzootic i necroza auricular, deoarece n anotim purile reci n m atern iti, d a r i n g rajd u rile de tineret, nu se poate asigura un clim at corespunz to r cerinelor fiecrei categorii de anim ale, d atorit deficienelor de construcie, lipsei d e etaneitate, lipsei term oizolrii, precum i lipsei u nui sistem de nclzire i ventilaie.
22

Consecina caracteristicilor de m ai sus se m ani fest p rin tr-u n procent m ai ridicat de p ierderi (pe ste 20% de la ftare i pn la livrare) lungirea perioadei de producie peste 210 zile i cu o efici en economic m ai redus a sectorului.
C A R AC TERISTICILE CR E T ER II PORCILOR IN G O SPO DRIA PER SO N A L

In gospodria personal rneasc porcii snt crescui n dou direcii : u n num r de 13 porci p e n tru nevoile fam iliei, (care vor fi conservai prin srare i afum are) i u n n u m r m ai m are sau m ai m ic de porci p e n tru v n z a r e ; anim alele d estinate vnzrii sn t fie purcei p e n tru cretere i ngrare, fie anim ale la g reu ti corporale de 100 200 kg, p e n tru carne sau carne i grsim e. In acest sistem de cretere se folosesc toate rasele i n special rasele locale. In gospodria personal sn t valorificate toate restu rile m enajere i cele provenite din grdina de legum e a casei. Este un sistem extensiv, d ar ren tab il i practica lui are caracter sezonier, n sensul c scroafele sn t in u te peste iarn ; ele sn t m ontate la sfritu l toam nei, p e n tru a fta prim vara, iar creterea i ngrarea purceilor se face n anotim purile clduroase ale anului. Ciclul de producie al crnii de porc se ncheie la nceputul iernii, astfel c, de la o scroaf se obin cel m ult I 1 / 2 ftri pe an sau 10 12 purcei.

C A R A C T E R IST IC IL E C R E T ER II PORCILO R IN SIST EM U L DE T IP IN D U S T R IA L

In sistem ul in d u strial creterea porcilor n toate fazele de producie se bazeaz pe anum ite elem ente : folosirea u n o r construcii m oderne (m ecanizate i autom atizate parial), pe folosirea n u tre u rilo r com bin ate n exclusivitate, a unei n rcri precoce a purceilor (la 25 de zile), realizarea unui m icrocli m at corespunztor fiecrei categorii de anim ale, p rin term ocentrale pro p rii i sistem e de ventilaie care pot funciona au to m at sau la m n. n aceste u n it i este de asem enea m ai bine asigurat evacuarea blegarului, dejeciilor i a ape lor de splare. In com plexele industriale, singurul sistem de lu cru adm is este acela al circuitului nchis. C n trirea anim alelor se face la nrcare, la tre cerea tin e retu lu i n categoria porcilor grai i la livrare. N u este posibil nici plim barea anim alelor, nici chiar a reproductorilor, nici ad m in istrarea de fu ra je verzi, fibroase sau suculente. N ecesarul de vitam ine i m icroelem ente se asigur p rin nite fu ra je speciale (zoofort), care ns p e n tru a avea eficien treb u ie folosite n lim itele de valabilitate a granulelor de lucern i a antibioticelor. Cu toate acestea, procentul de scroafe fta te fa de num ru l de scroafe m ontate oscileaz n tre 30 50% n lunile de var i 50 75% n lunile anotim purilor reci. A vantajele acestui sistem fa de cel gospodrese m ai constau i n reducerea cu 55% a personalului 24

ce deservete u n ita te a i cu 55% a nu m ru lu i de ore p e n tru producerea a 1 000 kg carne, precum l n creterea p roductivitii m uncii cu 24%. S porirea produciei de carne de porc trebuie axat, n p rincipal pe u rm to arele aciuni de baz : Selecie, testa re i ncruciri in d u striale n tre d iferite rase de porci. m b u n t ire a fu ra jrii p rin ex tinderea pro duciei de fu ra je com binate. A sigurarea u n u i m icroclim at corespunztor n adposturi, p o triv it aciunii de intensificare a pro duciei. S cu rtarea perioadei de alp tare a purceilor n scopul folosirii m ai intense a efectivului de prsil.

PR E G T IR E A SCROAFELOR I SCROFIELOR PENTRU MONTA


In vederea obinerii de purcei care s prezinte la fta re o dezvoltare corporal corespunztoare, s fie viguroi, viabili, cu o capacitate stom acal m are, p reg tirea scroafelor p e n tru m ont constituie una d in tre condiiile de baz. P rin p reg tirea corespun ztoare a scroafelor i scrofielor, pe lng m rirea fecunditii i prolificitii se va realiza la scroafele-m am e i o capacitate de producie colostral i de lactaie m are, iar ritm u l de dezvoltare al p u r ceilor n perioada de sugar va fi m ai rapid, deci m ai economic. Din acest punct de vedere prim a condiie este ca scrofiele s fie m ontate num ai la g reu tatea de peste 115 kg deci la vrsta de 8 9 luni, iar a doua condiie s fi tre c u t de cel puin dou ori p rin ciclul de clduri (nsoit de ovulaie), n m om entul introducerii lor la m ont. In acest scop, tin e retu l porcin de reproducie, l n special tin e retu l fem ei, p e n tru a-i dezvolta ca pacitatea de cretere, treb u ie h r n it corespunztor cerinelor biologice, n mod continuu, ncepnd de la vrsta de sugar ; tin e retu l de prsil treb u ie cres cut n condiii de m icare i tra ta t cu blndee, n vederea form rii u nor reflexe condiionate sn toase. 26

P reg tirea scroafelor p e n tru m ont trebuie fcut incepind nc din tim pul lactaiei anterioare. A stfel scroafele su b n u trite sau h rn ite u n ilateral slbesc n tim pul lactaiei cu peste 25<>/0 din g reu tatea cor poral iar p e n tru refacere au nevoie de can titi m ari de fu raje i in tr n clduri cu o n trziere apreciabil.

PR EG A T IR EA SCROAFELOR I SCROFIELOR PENTRU FTARE


F u ra ja re a corespunztoare a scroafelor n lactaie influeneaz direct v italitatea i dezvoltarea purcei lor nou-nscui. C urba lactaiei treb u ie su sin u t de o fu rajare calitativ i can titativ adecvat, n care cantitatea de substane proteice, vitam inele i sru rile m inerale au im portan deosebit.
Tabelul 3
Curba la c ta ie i la scroafe Colos tru Sptmnil e I II III IV v VI VII VIII

C a n tita tea

2 ,5

3 ,5

5 ,8

5 ,8

5 ,9

5 ,8

5 ,9

5 ,6

4 ,9

In vederea obinerii unei asem enea producii de lapte, n cazul u n u i fu raj care conine 16% p ro te in i cca 2 000 calorii la 1 kg de fu ra j com binat, scroafele i scrofiele treb u ie s beneficieze de o schem^ de fu ra ja re asem ntoare cu cea p rezentat n pagina altu rat. 28

F raz a de a l p t a r e n z il e

F u r a j e n kg p e zi

2 -4 5 7 89 10 30 3 1 33 3 4 40 4 1 45

apa 1.5 2 .5 3 .5 5 .0 3 .5 3 .0 2 .5

In medie pe zi n perioada de lactaie,

3,7 kg furaj comb. pe cap

N u constituie nici o greeal fu ra jare a la discre ie a scroafelor n lactaie, ns num ai dup 5-7 zile de la f ta re i pn la circa 8 zile n ain te de nrcare. In leg tu r cu aceasta e necesar de p re cizat c scroafele i scrofiele treb u ie s beneficieze de o fu ra ja re m ai redus n zilele 7 1 dinaintea ftrii, aceasta p e n tru ca s nu aib loc o producie de colostru care s n treac capacitatea de su p t i consum a purceilor, fap t care a r pune n pericol starea u gerului scroafei, care nu poate fi m uls pe cale m anual sau m ecanic. n asem enea cazuri u gerul scroafei se inflam eaz, se produce o m a m it, care de cele m ai m ulte ori se term in pe de o p arte cu m oartea purceilor, iar pe de alt p a rte cu com prom iterea p arial sau total a ap aratu lu i m am ar. Desigur c prezen tarea am n u n it a pregtirii scroafelor p rin h rn ire n v ederea f t rii a r fi de prisos n cazul asigurrii de fu ra je com binate. Cum ns cea m ai m are p arte a scroafelor se bucur de 29

o n u triie caracteristic fiecrei ferm e n p a rte n funcie de fu rajele existente, treb u ie fcute cteva precizri. P ractica a dovedit c scroafele gestante h rn ite i n g rijite raional dau purcei m ai dezvol tai i m ai viguroi dect scroafele care nu au p ri m it acest tratam en t. G rija p e n tru scroafele gestante se refer la h r nire, la igiena adposturilor, la igiena corporal, la m icarea zilnic i ferire a de lovituri i la alte ca uze care a r p u tea provoca avortul. H rana scroafelor gestante treb u ie s cuprind toi principii n u tritiv i, d ar n special album inele, v ita m inele i sru rile m inerale.
Tabelul 4
N ecesaru l de p r in cip ii n u tr itiv i pentru sc ro a fe le g e sta n te pe ca p de a n im a l i z i (dup N u tr. Of. S w in e N .R .C . 1192/1964) Scroafe gestante S p cc i lic re U/M tinrr e 136 450 2 .5 399 1,86 15 10 12,5 16,5 8 250 550 2 ,8 8 ,2 4 ,4 3 ,3 27,5 adulte 227 320 3 ,0 412 2 ,2 2 17 11 14,7 19,5 9 750 650 3 ,2 9 ,8 5 ,2 3 ,9 3 2 ,5

G r e u ta te c o rp o ra l Spor m ediu zilnic C o nsum p ro b ab il de h ran ( n u tre uscat) P ro te in brut T o ta l su b s ta n e dig estib ile C a lc iu F o sfo r C lorur de sodiu C aroten V itam in a A V itam ina D T ia m in R iboflavin N iacin A. p a n t o t e n i c V i t a m i n a B ls

kg g kg g kg g g g mg U .I. U .l. mg mg mg mg mg

30

E xprim at n U.N. necesarul de h ran pentru scroafele gestante sc prezint n felul u rm to r :


Tabelul 5
S croafe g e sta n te n ecesa r p n la 3 a n i Greutatea corporal, n kg 120 200 140 280 vrsta gestaliei n luni 1- 2 4 ,2 4 ,6 2- 4 2 ,8 3 ,9 2 ,6 4 3 ,1 4 ,4 I - 2 2-4 U .N . . [ieste 3 a n i

Dac n h ra n a scroafei gestante nu exist sruri m inerale sau album in n can titi suficiente, atunci necesarul de album in i s ru ri p e n tru fetui se com pleteaz pe seam a organism ului scroafei m am e (muchi, schelet) care slbete foarte m ult. In asem enea condiii, dup fta re apare anem ia, a tt la scroaf ct i la purcei, scroafa pierde pofta de m ncare, scade producia de lapte, iar purceii m or p rin inaniie i com plicaiile ei. In tim pul verii necesarul de s ru ri m inerale se com pleteaz din punea de lucern, trifoi sau alte legum inoase, precum i din ad m in istrarea de mas Verde la grajd. In tim pul iernii nevoia de sruri m inerale se com pleteaz p rin adm in istrarea de fn sau fin de lucern pn la 1,5 kg pe zi i 3040 g de cret fu ra je r p e n tru fiecare scroaf gestant. Un a lt factor indispensabil p e n tru h rn irea raio nal a scroafelor gestante sn t vitam inele. V itam i nele, dei necesare n c a n tit i foarte mici, lipsind din h ran a scroafelor gestante provoac tu lb u r ri n dezvoltarea i creterea purceilor, a tt n p eri 31

oada em bi'ionar, ct i dup ftare, n perioada de sugar. A coperirea necesarului de vitam ine se face n tim pul v erii p rin consum area n u tre u rilo r verzi, iar iarn a p rin h rn irea scroafelor gestante cu fn vitam inos i morcovi. In sistem ul industrial, asigurarea sru rilo r m ine rale i a vitam inelor nu se poate realiza p rin ad m in istrarea de fu ra je fibroase sau suculente n form a lor natural. Acestea se asigur p rin aa-zisele sortim ente de fu ra je prem ix vitam ino-m ineral (P.V.M.), zoofort, n anum ite proporii p e n tru fie care categorie de anim ale, iar lucerna sub form de granule, ca atare, sau m cinate. F u rajele care in tr n alctuirea raiilo r scroafe lor gestante trebuie s nu fie stricate, m ucegite, prea reci sau ngheate, deoarece asem enea n u tre u ri rep rezin t cauzele cele m ai frecvente care de term in av orturile la scroafe. In afar de h rn irea corespunztoare n tim pul gestaiei, scroafele treb u ie adpostite n grajduri igienice, asigurndu-li-se curenia corporal, p ro te jare a de d iferite lovituri, precum i un m icroclim at corespunztor. A sigurarea unor condiii de m icroclim at favorabil porcilor din sectorul de m ont i gestaie, constituie un a lt factor im p o rtan t de care depind rezultatele obinute : m onta, fecunditatea, prolificitatea, starea de sn tate etc. M icroclim atul n adposturile de gestaie trebuie reg lat n funcie de condiiile atm osferice exterioare, cu aju to ru l gurilor de ventilaie sau a v en tilato are lor, cu a ju to ru l ferestrelor, dar nu i a uilor. In toate perioadele anului se vor evita excesul de u m i ditate i curenii de aer.
32

Furajarea suplimen t ar a d i n a u t o m a t e metalice

Furajarea s u p l i m e n t a r a p u r c e i l o r se p o a t e face i pe j os

Tabelul 6
F a cto rii de m ic r o c lim a t n a d p o stu rile pentru reproductori Categoria Temp. C Umld. reiat. % NH, SHj mg/litru co2 aer Viteza curen ilor de aer m/sec.

V i e r i i sc ro afe a d u l t e V i e r u i i scrofite

15- l 8 7 0 75 0 ,0 2 18 21 7 0 75 0.01 SUb 3 / 0 0 0 0 ,2 0,4

Pe tim pul cldurilor excesive se va asigura o ventilaie m axim , iar la grupele de scroafe n m ont i n p rim ele 10 zile dup m ont, nu se va perm ite ca tem p e ra tu ra halelor i com partim ente lor s creasc peste 18C, altfel este com prom is fecunditatea, n sensul c procentul de scroafe care fat scade sub 50/0 din n u m ru l scroafelor m on tate, m ai ales n perioada 15 iunie 15 septem brie, n condiiile de clim din a ra noastr. In ceea ce privete cu ren ia adposturilor, ea treb u ie p stra t n m od perm anent, a tt n com p artim en t ct i n padocuri i aleile de circulaie, altfel substanele organice din fu rajele m prtiate, m preun cu cele din u rin i fecale, ferm enteaz, iar am oniacul crete peste 0 , 0 2 o / o , ajunge pn la 520% , adic de 250 1 000 ori m ai m ult, ceea ce este echivalent cu reducerea poftei de m nere, p e rv e rtire a gu stului anim alelor. Scroafele n loc s m nnce raia, beau urin, rod pereii, se ling, fe nom ene care influeneaz negativ a tt asupra dez voltrii purceilor, ct i asupra preg tirii p e n tru lactaie. De aceea cu renia adposturilor treb u ie executat de dou ori pe zi cu a ju to ru l razurilor

i a m turilor, iar n zonele de defecare se va folosi jetu l de ap. Nu se va face uz de exces de ap ntru c t se creeaz o um iditate n aer p rea m are, care are ca u rm are producerea de condens i d eterio ra rea tavan u lu i adpostului, m ai ales atunci cnd term oizolarea lui nu este bine fcut. M icarea scroafelor n sistem ul gospodresc e bine s se fac n toate fazele de gestaie, n toate anotim purile, cu excepia zilelor prea calde sau prea friguroase. Ea treb u ie s fie fcut n grupuri mici, pe grupe de gestaie (scroafe care au fost m ontate n aceeai zi sau la distan de m axim um 8 zile i care fat la date apropiate. A nim alele nu vor fi fo rate s m earg p rea repede, iar p e n tru scroafele i scrofiele n gestaie avansat vor fi evitate bl ile, gropile, platform ele de blegar, deoarece din acestea ele pot lua pe corp o serie de m icrobi care, n anum ite condiii, pot fi duntori purcelului sugar. M icarea fem elelor gestante se va face pe lucernierele sau tere n u rile din ju ru l ferm ei cultivate cu alte legum inoase 30% n am estec cu perene 70/o sau cu topinam buri. Scoaterea lor din grajd se va face ns num ai dup consum ul tain u lu i de dim i nea, dup ce roua s-a evaporat. A ltfel vor avea loc m bolnviri ale ap aratu lu i digestiv, uneori foarte grave. In condiiile unei puni bune i cu un orar de m icare sisterrlatic, pe lng fap tu l c se face o eco nom ie m are de fu ra je concentrate (ceea ce face s scad foarte m u lt p reu l de cost al purcelului la nrcare), anim alele beneficiaz de soare, vitam ine, m icroelem entele din pm nt, ng rijito rii se fam ilia 34

rizeaz m ai bine cu caracterul anim alelor, al fiec rui anim al n parte, lucreaz m ai uor, n tru c t se reduce volum ul lu crrilo r de curenie i tra n sp o rt al blegarului. De asem enea crete cu 1 3 capete num rul de purcei care se obine la nrcare, pe cap de scroaf. n a in te ca scroafele gestante s fie tran sp o rtate la m atern iti, se va executa dezinfecia i d ep ara zitarea lor corporal, p rin splare. A ceast operai une se va executa n tim pul verii cu 1 2 ore, iar iarna cu 64 ore, nainte de a fi tra n sp o rta te la m aterniti. D ezinfecia i dezinsecia corporal se poate face cu u rm to ru l am estec : sod caustic 0,5 l/o plus Entom oxan 5%o, sau form ol 1 2% plus Entom oxan 5%o. Soluiile se vor face n ap nclzit la tem p e ra tu ra de 22 25C.

FTAREA
F tare a scroafelor, a tt n sistem ul in d u strial ct i n cel gospodresc, a re loc n m atern iti. M aternitile treb u ie pregtite, com partim entate, curate, dezinfectate i nclzite. D in acest punct de vedere, n scopul reducerii la m inim um posibil a m bolnvirilor i m ortalitilo r purceilor sugari, este necesar ca aceste preg tiri s se execute ntr-o perioad de 3 4 zile, astfel ca n tre dou f tri com plete, n acelai com partim ent sau m ate r n ita te s existe repausul biologic. In tim pul acestui repaus adposturile, dup evacuarea anim alelor, sn t dezinfectate cu u n dezinfectant uzual, n con cen traiile obinuite. In aceeai perioad se execut c u rirea m ecanic p rin rzu irea i n d ep rtarea tu tu ro r m urdriilor, inclusiv a celor de pe geam uri, g uri de ventilaie, lm pi de nclzit etc., dup care se execut dezinfecia propriu-zis, cu aceleai de zinfectante, u rm ate de zvntarea i v ru irea ad postului. Este necesar de precizat c nu se vor rein e n m ate rn it i purcei debili (hipotrepsici), sau scroafe negestante, de la o populare la alta. A st fel, lucrrile de dezinfecie sn t comprom ise, iar lan u l infecios rm n e continuu n tre dou gene raii de purcei care se obin n acelai adpost. Se 36

asigur, n asem enea cazuri, infectarea purceilor nou nscui cu absolut toate bolile care au afectat genbraia de purcei care s-au o b in u t an terio r pe acelai loc. nclzirea adposturilor treb u ie s se fac cu un dublu scop : uscarea p ereilor ca u rm are a dezinfeciei i vruirii, d a r i p e n tru a realiza o tem p era tu r corespunztoare p e n tru purcei n prim ele ore de via i n continuare, p e n tru toat perioada de alptare. In adposturi, n ziua ftrii i n prim ele 8 10 zile dup aceasta treb u ie asigurat o tem p e ra tu r de 24C. T em peraturile m ai m ari provoac la scroafe oc caloric m anifestat p rin reducerea pof tei de m ncare, lipsa sau reducerea efortului de ftare, scderea substanial a produciei de colostru i lapte. N ecesarul de cldur p e n tru purcei este m ai m are. La n atere acesta este de 28C i se va realiza cu a ju to ru l becurilor cu raze infraroii, reouri electrice sau p rin nclzirea duum elei afec tat purceilor, p rin soluii de construcie (m ontarea n grosim ea ei fie de rezistene electrice, fie de tu buri p rin care s circule apa cald). Scroafele se introduc n boxele de f ta re cu 1 3 zile sau, dac este posibil, i m ai m ult, n ain te de ftare. In ziua care precede ftarea se face controlul uge ru lu i i n funcie de preg tirea lui p e n tru lactaie se ho trte asupra regim ului de furajare. F u ra ja rea scroafelor va fi alctuit din fu ra je laxative (tre de gru i rot) 50% din am estec, ia r 50% fu raj com binat sau am estec de fin u ri de cereale. In aceeai zi, dup exam inarea anim alului, se face toa leta ugerului i dezinfecia lui cu soluii slabe de perm anganat de potasiu sau cloram in. 37

F trile se vor desfura sub strict supraveghere de ctre lu crtorii specializai, a tt pe tim pul zilei ct i pe tim pul nopii. D up ftare, se va executa la fiecare purcel tierea sau ru p erea om bilicului la 8 10 cm, de la abdom en i pensularea acestuia cu u n am estec n p ri egale de tin c tu r de iod i glicerin. R um eguul sau paiele, n vederea izolrii purcei lor fa de pardoseala de beton i n l tu ra re a m bolnvirilor i pierderilor, se vor pune pe toat su p rafa a uscat a boxei, la o distan de 1 m etru de la p erete i se va m enine tim p de 10 15 zile de la fta re pe tim p u l verii i 15 20 de zile pe tim pul iernii. Cnd purceii prim esc fu ra je suplim en ta re concentrate pe jos, se am estec fu rajele cu r u m e g u u l; ca urm are, se risipesc m ulte fu ra je pe d e o parte, iar pe de alt p a rte sn t consum ate am estecate cu rum egu, fa p t care produce m ulte m bolnviri d in p a rte a a p a ra tu lu i digestiv. In le g tu r cu aceasta s-a observat c treb u ie p referat ridicarea rum eguului dup 8 10 zile, indiferent de anotim p, bineneles dac i cldura culcuului purceilor n u scade sub 24C. P e n tru reducerea la m axim um a p ierderilor de purcei n prim ele 24 ore, se va efectua red istrib u i rea purceilor pe scroafe, n ra p o rt cu capacitatea lor de alptare, nu m ru l de sfrcuri n producie i sta re a lor de ntrein ere. P urceii f ta i se vor n re g istra dup 24 de ore, n reg istrn d u -se num ai purceii care au rm as n v ia n aceast perioad de tim p. P urceii care au fost nscui m ori, ct i cei care au m u rit n p rl38

m ele ore dup fta re se socotesc neviabili i nu se nregistreaz, deoarece ei nu intereseaz din punct de e d ere economic. P e n tru a se evidenia nsuirile scroafelor din m atca de selecie, se vor n reg istra toi purceii ns cui, inclusiv cei m ori i neviabili, la o rubric separat.

HRNIREA I N G R IJ IR E A SCROAFELOR CARE ALPTEAZ


H rn irea scroafelor cu purcei se dirijeaz n aa fel nct greu tatea lor corporal s nu scad n pe rioada de alp tare i s asigure o producie bun de lapte. De aceea necesarul de fu ra je la scroafele n lactaie crete progresiv ncepnd din m om entul ftrii i pn n m om entul nceperii nrcrilor. N easigurarea unei alim entaii echilibrate a scroafe lor pe p arcursul perioadei de alp tare are un efect d u n to r asupra dezvoltrii purceilor, crete num ru l m bolnvirilor i pierderilor de purcei. N um rul de purcei n rcai de la o scroaf scade, iar capa citatea de reproducie a scroafelor dup nrcarea lor scade de asem enea. N ecesarul de h ran p e n tru scroafele cu purcei poate fi apreciat i n funcie de g reu ta te a corpo ral, v rsta scroafelor i n ra p o rt cu n u m ru l p u r ceilor i se exprim n u n it i nu tritiv e. La o u n ita te n u tritiv treb u ie s se asigure : 100 g album in digestibil, cel p u in 6 g calciu, 4 g fos for, 2025 g sare pe cap de anim al i 30 35 g caroten la 100 kg g reu ta te corporal. In cazul asigurrii cu fu ra je com binate (1 kg fu raj = 2750 Kcal. m etabolizabile) n vederea asigu r rii unei alim entaii raionale a scroafelor n peri40

Tabelul 7
N ecesa ru l I Greutatea corporal 7 1 20 140 141 160 161 180 181 2 00 2 0 1 2 20 51, 5 ,2 5 ,4 5 ,6 5 ,8 de U .N . pentru sc r o a fe le n la c ta fie

Scroafe pn la 3 ani Numrul 8 5 ,5 5 ,6 5 ,8 6 ,0 6, 2 9 5 ,8 5 ,9 6,1 6 ,3 6 ,5 10 6 ,2 6 ,3 6 ,5 6 ,7 6 ,9 li 6 ,5 6 ,6 6 ,8 7 ,0 7 ,2

Scroafe peste 3 ani purceii or 7 8 9 10 l

4 ,3 4 ,7 5 ,5 ,4

4 ,7 5 ,1 5 ,5 5 ,8

5 ,0 5 ,4 5 ,8 6, 1

5 ,4 5 ,8 6 ,2 6 ,5

4 ,7 6,1 6 ,5 6 ,8

oada de alptare, n cazul n care n rcarea are loc la 25 de zile i nu se ine cont de nu m ru l purcei lor, se vor aplica u rm to arele norm e de fu ra ja re :
Perioada de alptare Consumul mediu de furaje com binate n kg.

S p t m n a ,, ,,

I a Il-a a 111-a a IV -a

2 ,7 3 ,7 4 ,7 5 ,7

In perioada de alp tare scroafele se hrnesc de trei ori pe zi. F u ra ju l com binat se d n diluie de 1 kg fu raj la 2 2,5 litri ap, la in terv ale egale de tim p (ora 6, 12, 18), executndu-se ad p atu l dup fiecare tain, n cazul n care nu sn t instalate adp tori autom ate n boxe. Scroafele care nu au lapte (agalactice) sau cele care au can titi reduse de lap te i colostru, vor fi stim ulate n acest scop. S tim ularea secreiei lactate 41

se va face p rin ad m in istrarea de n u tre u ri verzi, suculente i p rin m asaje ale glandei m am are execu ta te cu m na uns sau cu vib rato are electrice, ca la m asajul d u rerilo r m usculare. R ezultate bune dau i com presele calde sau folosirea horm onilor an tehipofizari. In cazul n care nu sn t obinute rezu l tate rap id e se vor folosi scroafele doici, de aceeai v rst de ftare. E dem ul m am ar consecutiv hiperproduciei de lapte se va com bate p rin reducerea fu ra jelo r i adm inis tra re a de fu ra je laxative : rot de in, t re de gru, etc. Scroafele cu scurgeri (m etrite) se vor tra ta cu m edicaie general (sulfam ide i antibiotice), iar local p rin introducerea in tra u te rin a buj iilor de n itrofuran, Entozon, crysom etrin sau p rin in tro ducerea de com prim ate de antibiotice. A dm inistra rea antibioticelor va fi asociat i cu p rep arate care s favorizeze involuia u terin i evacuarea loiilor sau a puroiului. In to t tim pul perioadei de a l p tare vor fi exam i nate cel p u in odat pe zi de ctre personalul cali ficat dezvoltarea purceilor i starea glandei m am are. N um ai astfel se va p u tea aprecia la tim p instalarea hipo sau agalaxiilor (reducerea sau n tre ru p e re a se creiei de lapte), a m am itelor (inflam area ugerului) i deci com prom iterea creterii i dezvoltrii p u r ceilor.

HRNIREA I N G R IJ IR E A PURCEILOR SUGARI


Prim ele zile dup f ta re constituie p en tru purcei perioada cea m ai critic p e n tru viitoarea lor cre tere i dezvoltare. In aceste zile organism ul purcei lor treb u ie s se adapteze la trecerea brusc de la condiiile vieii in tra u te rin e la viaa e x trau terin , din care cauz treb u ie s fac fa unor condiii de h ran i de m ediu nco n ju rto r noi i diferite, tem p eratu r, um iditate, gaze nocive etc. P rin specificul su biologic, purcelul respir ae ru l cel m ai de jos i de obicei cel m ai viciat. Porci nele au glandele sudoripare n n u m r mic, puine, p r rar, slab dezvoltat. D up n atere purcelul i continu dezvoltarea n tr-u n ritm rapid, astfel c n dou luni i m rete g reu tatea de 1520 o r i ; de aceea adposturile treb u ie s fie corespunztoare. In m ate rn it i m icroclim atul se asigur p rin buna funcionare a sistem ului de nclzire i ventilaie i p rin reg larea acestora n funcie de tem p eratu ra m ediului exterior. Din prim a zi de via i pn la n rcare tem p e ra tu ra n culcuul purceilor trebuie s aib valori descrescnde de la 28 n ziua ftrii, la 20 n m om entul nrcrii. P rerile igienitilor au fost d iferite din acest pu n ct de vedere n de cursul tim pului. A stzi ns, p rin studierea fiziolo43

giei m ecanism ului de term oreglare, au fost elim inate toate p rerile care situ au necesarul de tem p eratu r p e n tru purceii sugari n tre 10 15C. S-a s ta bilit c ..necesarul fle t em p e ra tu r je n tr u purcei ese dg_ aproxirnafcL 21CL.Aceasta este tem p e ra tu ra cart* , asigur confoxtui p e n tru purcelul sugar, este tem p e ra tu ra superioar suportabil de ctre scroaf, fr repercusiuni negative asupra st rii ei de s n ta te i a produciei de lapte. A ceasta este tem pe ra tu ra care devine, sau este, o cheltuial productiv, deoarece pe ling reducerea pierd erilo r la purcei de la 30 -35%, la 10 12o/o, se ev it m bolnvirile i astfel cheltuielile neproductive, iar ritm u l dp dezvoltare la purcei i pstreaz proporia sa no r mal. r ^ P e ling tem p eratu r, u m id itatea relativ trebuie sa fie cuprins n tre 65 70%. In ceea ce privete gazele nocive, lim ita superioar a am oniacului fr nocivitate asupra organism ului este de 1 mg la 1 litru de aer. De foarte m are im p o rtan este lipsa curenilor de aer. P e n tru aceasta se vor p stra toate uile de acces la m ate rn it i n p erm anen nchise. P e n tru m eninerea unor condiii optim e de zooigien n m ate rn it i este necesar s se execute cuirenia interio ar de tre i ori pe zi, n tim pul i Idup fu ra ja re a scroafelor, cu aju to ru l razului, m rturii i fu rtu n u lu i cu ap. S paiul de alp tare nu jse va spla cu ap ; cu renia n aceast zon se va efectua num ai cu razu l i m tura. In cazul n care ln box ap are diareea la purcei, aceasta se va cu r a cu rum egu i apoi se va terge locul cu un sac n m u iat n soluie dezinfectant. ^ - P eriodic se va executa curenia geam urilor, u i lor, instalaiei de ventilaie i a grilajelor, iar de

dou ori pe an se va v rui in terio ru l adposturilor. A ceasta p e n tru c p rin geam urile curate cantitatea de lum in care p tru n d e n adpost este m ai m are, creind o bun dispoziie anim alelor care se odihnesc m ai bine, se pstreaz cu renia culcuului, iar agenii infecioi sn t distru i n cea m ai m are parte. V ru itu l adposturilor se va face num ai dup r/zu irea de pe perei, tavan, duum ea, boxe etc. a m urdriei i dezinfecia lor. P e n tru v ru it se va folosi zeam a de v ar proaspt p rep arat i la care se va aduga su lfat de cupru 3% , p e n tru a m ri \ capacitatea varu lu i de a distruge m icrobii i viru I urile, iar su lfatu l de cupru m piedic dezvoltarea m ucegaiurilor, n special pe tavan. t~ H rn irea purceilor sugari ncepe p rin sugerea colostrului de la scroaf, colostrul constituind ali m entul principal al nou-nscuilor, p rim ul furaj.
Tabelul 8
V a r ia ia c o m p o z iie i c o lo str u lu i i la p te lu i de scroaf (% ) in cu rsu l la c ta ie i 3 C /5 O u Perioada de lactaie S I II III p t m I n a IV V VI VII VIII U l_ xc c

Specificare

C a n t. m e d ie p e zi S u b s t . u s c a t S u b s t. a z o ta te L a c to z S u b s t. g r a s e S u b s t. m in e r a le

2 ,5 3 ,3 5 ,8 5 ,7 5 ,9 5 ,9 5 ,8 5 ,6 4 ,9 23,89 19,6 18,6 18,1 18,1 18,1 8 1 ,4 18,7 19,1 9 ,8 3 ,3 4 ,5 0 ,5 6 ,5 5 ,0 7 ,6 0 ,7 5 ,3 5 ,5 6 ,6 0 ,7 5 ,2 5 ,5 6 ,6 0 ,8 5 ,3 5 ,7 6,1 0 ,8 5 ,5 5 ,6 5 ,6 0 ,9 5 ,8 5 ,5 5 ,6 0 ,9 6 ,2 5 ,3 5 ,4 1,0 7 ,0 5 ,0 5 ,4 1.1

19,7 7 ,2 4 ,4 6 ,4 1.1

45

Laptele conine ap, substane proteice (cazein i album in), grsim i, zahr (lactoz), su b stan e m i nerale, vitam ine etc. C oninutul n su b stan uscat i p rotein variaz n sens invers cu evoluia can tita tiv a laptelui, pe cnd lactoza se m enine constant. S ru rile m inerale cresc de la nceputul pn la sfritu l lactaiei. inaptele scroaieior este srac n vitam ine p rim vara 51 Mijii cel friai bogat iri vitam ine iarna, ca u rm are a acum ulam vTEarrnnei '~ n ficat, p r in con sum area fu ra je lor verzi n tim pul v e n i. -------Tn alim entaia porcilor, m ai ales a celor n cretere, laptele de vac prezint o im portan deo sebit.
Tabelul 9
C o m p o zifla la p te lu i de scroaf co m p a ra tiv cu a c e lu i de v a c i Total subst. solide % 18,45 12,80 Grsim e % 5,91 3 ,7 0 Protein % 6,11 3 ,5 0
Zahr

Specificare

%
5 ,4 8 4 ,9 0

Cenuii %

L a p te de s c ro a f L a p te d e v a c

0 ,9 5 0 ,7 0

Din d atele m edii p rezen tate n acest tabel rezult c, laptele de scroaf este cu 44% m ai concentrat dect cel de vac, fiind m ai bogat n protein i su bstane m inerale, grsim e, deci n substane care asigur creterea i energia organism elor. D atorit acestor nsuiri caracteristice pe care le a re laptele de scroaf, purceii i dubleaz g reutatea n num ai 7 zile de la ftare.
46

["' Su p tu l p u rceilor trebuie u rm rit de ctre n grijjitnri* ripnarp/^p sn t cazuri cnd purceii m ai slb dezvolta i n u sug fiindc sn t n d ep rta i ~cle~"ctre cei m ai viguroi. P e n tru aceasta purceii m ai debili snl ~ a s p z a n a sfrcurile an terio are (pectorale), de oarece^acestea~dau o cantitate m ai m are de lapte i smtTmai uor de supt. P urceilor m ai viguroi li se var rep a rtiz a sfrcurile posterioare, dato rit faptului oa u cea m ai m are putere, sug cu energie, p u tn d s-i asigure singuri o cantitate suficient de lapte. I Se recom and de asem enea ca purceilor s li se p e a ap din prim ele zile de via, aceasta p e n tru c /purceii pierd p rin evaporare i tra n sp ira ie canti/ f i de 3 4 ori m ai m ari dect adulii, iar pe de a lt parte, p e n tru c n acest fel purceii i creeaz din vrem e reflexe condiionate p e n tru o h rn ire suplim entar ct m ai tim purie. ....
Tabel ul 10

E fectu l a sig u r r ii cu ap asupra sp o ru lu i i c o n su m u lu i d e furaje la p u rceii su g a r i, de la ftare i p n la 7 s p t m n i Grupa Ur ap

Grupa cu ap3

v G r e u t a t e a i n i ( i a l (kg) ''T o t a l s p o r (kg) 'T o t a l c o n s u m d e F uraje p e p u r cel (k g ) _ T o ta l a p c o n s u m a t p e p u rc e l (kg) _

1,245 11,02 2 ,1 7

1,247 12,45 3,21 8 ,2

y A pa treb u ie s fie proaspt, curat i la tem pe ra tu ra de 1525C. Ea se va asigura pe ct posibil ) p rin adptori autom ate. Cnd p e n tru acestea nu 47

snt instalaii, apa se va servi n jgheaburi curate, m etalice, care se introduc n boxele de h rn ire su plim entar. In acest caz apa se va schim ba ct mai ile s posibil. P e n tru ca purceii sugari s se dezvolte bine, re pede, este necesar ca de la v rsta de 6 8 zile s fie h rn ii suplim entar. S-a constatat c n prim a lun dup natere purceii i m resc g reu tatea m ai m u lt de cinci ori. A ceast cretere, la rn d u l ei, este condiionat a tt de caracterul e re d ita r al purcei lor, ct i de n a tu ra ng rijirii i h rn irii lor.
Tabelul 11
V iteza de cretere a p u rceilor Vrsta n zile 0 7 14 21 28 Greutatea Vrsta in zi le Greutatea

1.3 2 , ev 4 ,0 5 ,5 7 ,0

35 42 49 56 72

9 ,0 11,5 14,5 1 8 ,0 2 2 ,0

A tunci cnd h rn irea i n g rijirea scroafelor gestan te se face n m od raional, la f ta re se obin purcei n g reu ta te de 1,5 2 kg. A cetia la vrsta de 30 zile cntresc 6 8 kg fiecare, iar la vrsta de 2 luni 14 18 kg. Deci fu ra jare a su plim entar a purceilor n p e ri oada de sugari a re o im portan deosebit. In acest sens se cunoate c n prim ele 78 zile de via laptele colostral satisface cerinele n protein, en er getice (hidrocarbonate + grsim i), n vitam ine i oligoelem ente.
48

In com pletarea laptelui m ate rn dup vrsta de 8 10 zile, cerinele energetice ale purceilor, pe lng laptele m atern , se satisfac p rin fin u ri de ce reale. In ordinea p referin ei purceii accept : fina de ovz decorticat, fina de porum b, fin a de gru, fina de orez i fin a de orz decorticat i p rjit. R esursele energetice, p rin h ran, pot fi com pletate cu grsim i de origine anim al, ndeosebi u n tu ra de porc adugat n proporie de 3 15% din raie. U tilizarea grsim ilor este condiionat de aduga rea de su b stan e antioxidante. A ltfel ele rncezesc, vitam ina E i acizii grai sn t tran sfo rm ai n an tivitam ine, care pe lng fa p tu l c constituie un deficit de aport vitam inic, produc d iaree cronic purceilor, iar dezvoltarea lor nceteaz. F a de alte grsim i (seul de vit) u n tu ra de porc este m ai p re ferat de purcei i m ai digestibil. Glucoza i zahrul sn t alte substane cu valoare n u tritiv rid icat (4100 Kcal/kg), d ar pe lng acea sta ele m buntesc calitatea furajelor, gustul lor (palatabilitatea), p rin gustul dulce pe care l im prim fu ra ju lu i com binat. F in u rile de cereale i grsim ea treb u ie s fie de cea m ai bun calitate. Se va evita porum bul cu bobul spart, deoarece este atacat de m ucegai. De asem enea se va evita orzul i ovzul cu atac de m u cegai sau m lur. F ina de cereale treb u ie s fie ct m ai proaspt ; dac este posibil s fie m cinat cu cel m u lt 5 zile nainte, altfel valoarea ei n u tritiv i vitam inic scade. Celuloza (fibra brut) este su p o rtat n raie fr tu lb u r ri pn la 5,5%. In aceast c a n titate ea 49

favorizeaz chiar tranzitul digestiv normal. In hrana purceilor ea provine din tre, roturi, cele lalte finuri ale cerealelor cernute i n mic canti tate din lucern, mazre etc. date ca mas verde la grajd sau la pune. P e lng substanele energetice purceii au nevoie s li se asigure u n nivel bun de p rotein brut. A cesla este considerat astzi a fi de 18 22<>/o- Ni velul de pr<- vin b ru t nu este a tt de im portant ct este de necesar echilibrul care tre b u ie s existe n tre am inoacizii eseniali i celelalte elem ente n u tritive.
Tabelul 12
E c h ilib r u l d in tre en erg etice i a c iz ii a m in a }! in d isp en sa b ili in % d in ra fie, p entru p u rceii su g a ri

c
M e tio n in -jc i s ti n L iz in T re o n in T rip to fa n H is tid in a 0,71 ifo 0 ,6 0 0 ,1 7 0 ,2 6 Iz o le u c in L e u c in F e n i la l a n in ti r o z in V a lin a 0 ,7 2 0 ,8 0 | 0 ,6 6 0 ,6 6

Sursele cele m ai im portante de protein p e n tru purcei sn t n ordinea p referin ei : laptele p raf ecrem at, fina de pete i carne, fina de ro tu ri de soia, drojdia fu ra jer etc. Cu to ate calitile sale nutritiv e, fina de lucern nu este recom andat n raiile p e n tru purceii sugari, deoarece coninutul su n celuloz e m are i produce tu lb u r ri diges tive, diaree, care pot com prom ite cea m ai bun n u triie. 50

A lturi de substanele energetice i proteina b ru t cu acizii am inai indispensabili, n u triia purceilor n u-i atinge scopul, dac nu i se adaug aa-num iii biostim ulatori fu rajeri. A cetia n condiiuni n a tu rale sn t rep rezen tai p rin pm nt, fu ra je verzi, soare. C reterea purceilor n aceste condiiuni este ns o cretere extensiv. C erinele creterii rapide, intensive, necesit a d u g a re a , biostim ulatorilor n raie sub form de vitam ine finite (A, <i), com ple xul B) i s ru ri m inerale d in tre care cele m ai im p o rtan te sn t clorura de sodiu, Mg, Ca, I, Cu, K, Co, Fe, Zn, Mn, M bd etc. S atisfacerea cerinelor n substane biostim ulatoare se face deobicei sub form de prem ix u ri vitam ino-m inerale, sau supernuclee fu rajere, ca zoofortul, galifortul etc. F abricile de fu ra je com binate care au fost con stru ite i extinse n u ltim a vrem e n a ra noastr au p relu a t n m are m sur producerea de n u tre u ri com binate p e n tru psri, porcine i p a rial p en tru taurine. V aloarea biologic a p resta rteru lu i (furaj com b inat 0 1) produs de ctre fabricile de n u tre u ri com binate din a ra noastr i care poate fi fcut i n afara lor, n condiii gospodreti i de ferm , rezult din urm toarea ree t (n procente) :
r o t d e s o ia T re de g ru F in d e p o r u m b 15% 5% 20% C o n c e n tr a t p r o te in o -v ita m i n o - m in e r a l Z a h r d e s f e c l d e c o r ti25% 30% 5%

F i n d e o rz c a t i p r jit T e t r a c i c l in 125 g / to n T o ta l 100

51

Un kilogram de p re sta rte r (furaj com binat 0 1) p e n tru purcei conine u rm to arele vitam ine :
V ita m in a A D .3 E K U .I . U .I . U .I . ro a g . 5 0 .5 0 0 A . n ic o tin ic 5 .0 0 0 C o lin 25 V i ta m i n a B . la 4 > > B .j m g. m g. m cg. m g. 30 180 40

12

p a n t o t e n a t d e c a lc iu m g . 10

Concentrat proteino vitamino-mineral (P .V .M .), pentru purceii sugari 1042 zile (pin la 12 kg)
F in d e p e te D r o jd ie f u r a je r U n t u r c a l. I C a r b o n a t d e c a lc iu S a r e P a sse rsa n P r e m ix T y la n (20 p p m ) 8% 7% 8% F i n d e c a rn e L a c to v it Z ahr F i n d e o a se S u lf a t d e c u p r u M o n o g lu ta m a t de N a . Z o o fo rt p t . p u r c e i 7% 50% 9 ,0 8 % 2% 0 ,1 5 % 0 ,2 0 % 3 ,2 %

2%
1 ,3 % 0 ,0 7 % 2%

Cu toate discuiile n legtur cu efectul lor biostim ulator, antibioticele se utilizeaz n raiile p u r ceilor, n doze care n u depesc 120 p.p.m. i num ai pe baz de antibiogram , dato rit urm toarelor efecte pe care se sconteaz n creterea purceilor : sporesc viteza de cretere la purceii sugari i a tin e retu lu i n r c a t; com bat unele form e de enterite, m ai ales n condiiile n care exist p u rt to ri i excretori de germ eni care se am estec cu fu rajele pe care le con sum purceii ; m buntesc consum ul specific ; se reduce n u m ru l de purcei care rm n n urm , loturile fiind m ai uniform e i m ai bine dez voltate ; 52

se m icoreaz din stressul alim entar d in tim pul nrcrii i trecerii la alte reete, iar n cazul unor m anifestri subclinice de boal se reduce num rul pierderilor de purcei. Ele au totui dezavantajul c produc rezisten n tim p fa de m icrobi, fap t care poate fi n l tu ra t p rin folosirea antibiogram ei i schim barea antibio ticului. In condiiile creterii extensive a porcilor, n h r nirea purceilor sugari se va in e cont de u rm to a rele, pn la extin d erea com plet a fu rajelo r com binate : Incepnd din ziua a 6-a, a 10-a de via se pun la dispoziia acestora gru n e de cereale prjite, sub form de fin u ri pe care le folosesc m ai bine dect sub form de u ruieli sau boabe. N u este ne voie de dezvoltarea din ilo r i m uchilor m asticatori n n u triia porcului. Este nevoie doar de reducerea perioadei de cretere i dezvoltare, precum i de aceea a consum ului de fu ra je p e n tru 1 kg spor. A ceasta se obine num ai p rin fu ra je ct m ai bine m ru n ite, sntoase i care s satisfac cerinele bio logice ale purcelului. P e n tru aceasta, din ziua a 11-a, n afara n u tre u rilo r concentrate am intite, purceilor li se vor adm inistra fn de legum inoase (lucern, trifoi), lapte de vac sau zer, la nceput 50 g, m rindu-se tre p ta t' can titatea pn la 200 g pe cap de purcel la vrsta de 20 30 de zile. T rebuie av u t g rij ca din h ran a purceilor s nu lipseasc sru rile m inerale i apa. H rana m ineral se com pune din cret furajer, fin de oase i scoici, crbune de lem n pisat, lut 53

rou. L utul rou va fi scos de la o adncim e de cel p u in 1 m, p e n tru a nu conine m icroorganism e sau ou de parazii. P urceii vor fi scoi n padocuri la aer i soare. Laptele poate fi ad m in istrat n h ran a purceilor i acidulat, acrit. A cidifierea lui nu e perm is ns s treac peste 140T. In u n itile n care laptele lipsete n h ran a p u r ceilor, se vor introduce n u tre u rile de origine a n i m al (fin de carne, fin de snge, fin de pete etc.) A cestea se vor adm inistra n proporie de 12 20o/o din can titatea n u tre u lu i suplim entar. P e n tru com pletarea vitam inelor se recom and ca n h ran a purceilor s se adauge ncepnd cu vrsta de 3 sptm ni moEcovi-rjiigi hjnP m n ^ i ^ gfpr-l5 roie, dovleac. Ia rn a vitam inele se vor asigura i p rin ad m in istrarea de g ru n e ncolite de gru, ovz, orz, la nceput n can titate de 10 15 g/cap i zi, m rindu-se can titatea tre p ta t, pe m sur ce purceii nainteaz n vrst. A m estecul de u ruieli sau fu ra ju l com binat poate fi ad m in istrat fie sub form uscat, fie sub form de terci. Cnd se d sub form uscat prezint avan taju l c dac nu este consum at n ntregim e nu se m u rd rete i nu se acrete. In cazul fu ra jrii us cate, treb u ie asigurat apa la discreie. F u ra ja re a um ed a purceilor e face n 3 sau 5 tainuri. Cu ct nu m ru l tain u rilo r este m ai m are, crete consum ul pe zi i cap de purcel, sn t evitate indigestiile, iar ritm u l de dezvoltare este m ult accelerat. Cu foarte bune rezu ltate se practic fu ra ja re a m ixt a purceilor sugari. A ceasta const n ad m inistrarea n tre i tain u ri a fu ra jelo r sub form 54 i

de terci, asociat cu fu ra jare a uscat la discreie, n sensul c la orele 6, 12, 18 se adm inistreaz p u r ceilor fu ra je sub form de terci pe care s le con sum e integral, iar p e n tru a se s tu ra s consum e la discreie fu ra je uscate. In d iferen t de form a n care se adm inistreaz fu rajele n h ran a purceilor, ele vor fi puse n jghebulee curate, iar restu rile neconsum ate de purcei sn t folosite p e n tru scroafe sau p e n tru alte grupe de porci aduli. M ijlocul cel m ai b u n de adm inis tra re a fu ra jelo r uscate este h rn ito ru l autom at m etalic. A cesta prezint avantajele c nu poate fi r s tu rn a t i se poate uor cu ra i dezinfecta. La aceasta treb u ie adaugat tim pul ndelungat de fo losire a hrn ito arelo r autom ate m etalice, com para tiv cu cele din lem n sau cu jgheaburile din lem n. P e n tru purceii ai cror m am e au lapte puin, ct i p e n tru cei orfani, se organizeaz h rn irea prin scroafe doici sau cu biberonul, cu substitueni de lapte (lactovit P), sau lapte de vac. De obicei se folosesc ca scroafe doici cele care au f ta t un n u m r m ai mic de purcei fa de num rul sfrcurilor, sau cele crora le-au m u rit purceii i care au lapte suficient p e n tru a h rn i u n num r m ai m are dect purceii lor. P e n tru aceasta, purceii care urm eaz s fie alp t a i la scroaf doic, vor fi in u i m preun cu p u r ceii acesteia n tr-o lad, tim p de 1 2 ore ; n felul acesta scroafa nem aiputnd cunoate purceii strini i va p rim i ca i pe ai si. Se m ai pot stropi purceii cu soluii m irositoare (creolin, fenol, Entom oxan 12/o), dup care se las la scroaf. 55

P e n tru ca suplim entarea cu doici s dea rezu ltate favorabile este neap rat nevoie ca scroafa s fi f ta t n aceeai zi cu purceii pe care este pus s-i alpteze n calitate de doic. A ltfel, folosind ca doici scroafele ftate m ai tim puriu, se vor nate tu lb u r ri digestive, diaree, care foarte adesea se complic cu afeciuni pulm onare i astfel purceii se tareaz definitiv. Se m ai poate aplica h rn irea cu su b stitu e n t de lapte sau cu lapte de vac, cu a ju to ru l biberonului, d ar aceasta num ai la u n n u m r redus de anim ale.

P e n tru efectivele m ari se lucreaz p e n tru punerea la p u n ct a u nui sistem au to m at de a l p tare a rti ficial. C olostrul de vac se va ad m inistra n prim ele tre i zile de via ale purceilor n 8 reprize a cte 30 m l i anum e : n prim a zi se va adm inistra din colostrul de la prim u l m uls, n a 2-a zi din colostrul de la al 2-lea m uls i n a 3-a zi din colostrul de la al 3-lea m uls. In continuare se va folosi laptele de la aceeai vac. A tt colostrul ct i laptele se vor adm inistra nclzite la tem p e ra tu ra de 39 40C.

57

S-a constatat c laptele de vac influeneaz n mod favorabil creterea i dezvoltarea purceilor atunci cnd este folosit proaspt i m uls n condiii igienice. A ltfel purceii se m bolnvesc de diaree. In cazul cnd totui diareea apare, se oprete h r n irea cu lapte. In locul lui se vor adm inistra fie r tu ri de in, ovz, orz, orez, ceai de lucern. Aste r- n u tu l va fi schim bat de 2 3 ori pe zi i concomi te n t cu schim barea lui, te re n u l m u rd rit va fi ters cu crpe nm uiate n sod caustic 1% sau brom ocet. R evenirea la regim ul lac tat se va face num ai dup ce diareea a d isp ru t complet. Concom itent purceii vor fi supui observaiei m edicale i tra ta i corespunztor. H rn irea purceilor cu lapte de vac se recom and num ai atunci cnd situ aia o necesit i cnd nu avem posibiliti s dm purceii la scroafe-doici. n g rijire a purceilor treb u ie m pletit n m odul cel m ai strn s cu h r n ire a n atural, dar i cu cea suplim entar. In cresctoriile de reproducie, n ain te de prim ul su p t se efectueaz individualizarea i cntrirea purceilor. Individualizarea purceilor se poate face p rin dou m etode : tatu a j i crestare, am bele la ureche. M etoda care s-a im pus n practic este ta tuajul. T atu area este o m etod cunoscut de in d i vidualizare anim al, ns p uini cresctori i teh n i cieni sn t satisfcui de ea i aceasta p e n tru c nu d rez u lta te ; adic, dup u n tim p destul de scurt num erele im prim ate n u se m ai recunosc. Unde este greeala ? N u la tu. Ca tu poate fi folosit orice funingine, foarte fin, care s-a tran sfo rm at n tr-o past fluid p rin adaos de spirt, glicerin i albu 58

de ou n p ri egale. Cel m ai im p o rtan t secret n reu ita u n u i tatu a j este im prim area pastei p rin fre carea pielii n po riu n ea pe care au fost im prim ate cifrele. i anum e, treb u ie frecat insistent, p rin m i cri de rotaie n am bele sensuri, altfel tuul nu p trunde. M etoda cresttu rilo r la urechi este din ce n ce mai p u in folosit dato rit pe deoparte faptului c este m u tilat fizionom ia animalului,- iar pe de alt p a rte p e n tru c se ru p destul de tim p u riu i deci cresttu rile nu-i ating scopul p e n tru care au fost efectuate. U lterior, n viaa de reproducie, individualizarea din perioada de sugar poate fi com pletat cu alte sistem e, cu crotalii sau cu azotat de a rg in t 10<>/o prin aplicarea lui pe spinarea anim alelor cu pensula, sub form de cifre, ct m ai m ari, p e n tru vizibilitate. T atu aju l se aplic num ai la fa a in tern a pavilio nului conchiei auriculare. El poate fi aplicat i la faa in tern a pliului ei, dar aezarea nu este accesi bil p e n tru anim alele exploatate ca adulte. Din prim ele n g rijiri care se dau purceilor face p arte i tierea colilor (caninilor). Se tie c purceii se nasc cu dou perechi de d in i (una de incisivi i una de canini pe fiecare falc), adic n total cu 8 dini. Cnd dinii canini sn t anorm al aezai, ori prea m ari, la su p t strn g sau chiar rnesc sfrcurile m amei, producndu-i durere. Din aceast cauz scroafa se aaz n decubit abdom inal i refuz s mai prim easc purceii la supt. Dac sta re a ar tat continu, n 2 3 zile purceii m or p rin inaniie. Col ii m ari, sau cu aezare vicioas, rnesc chiar lim ba proprie a purcelului, avnd ca u rm are ngreunarea 59

sup tu lu i i uneori infecii. P e n tru ev itarea acestor neajunsuri, tierea caninilor chiar din ziua naterii este u til i practic, dei unii specialiti afirm c se pot produce infecii necro-bacilare. T ierea colilor se poate face cu foarfece sau cu u n clete special. A cesta va fi dezinfectat dup fiecare box de purcei. Locul d intelui secionat nu se va dezinfecta cu nim ic, saliva avnd ea nsi p ro p rieti antiseptice. C oncom itent cu tierea colilor n unele cresc torii se practic i tierea cozii sau caudotom ia. T ierea cozii se face p e n tru a m piedica m ncarea ei (caudofagia) de ctre ali purcei, n perioada de tineret. Este desigur o m sur, d ar cresctorul s nu uite c purceii au i urechi, iar n perioada de dup n rca re i acestea pot fi m ncate (ne croza auricular), dac acesta nu caut s stab i leasc deficiena care a constituit m obilul caudofagiei i auriculofagiei ; acestea a p a r num ai n con diiile n care purceilor nu li se asigur condiii corespunztoare de cretere. Caudotom ia se face fie cu foarfecele, fie cu term ocauterul. O ricare a r fi in stru m en tu l folosit, secionarea cozii se practic la d istan de 1 cm de la p rin d erea ei la crup. Sec ionarea este u rm at de tam ponarea regiunii cu sp irt sau tin ctu r de iod. Hem oragia, dup secio nare, chiar dac aceasta se face cu foarfecele, fr hem ostaz, este neglijabil. T ierea cozii este fcut de ctre tehnician, n g rijito ru lu i rev en in d u -i rolul de a an u n a ap ariia unei eventuale hem oragii. Dac este corect efec tu a t ea nu d nici o com plicaie i deci nu are nevoie de o n g rijire u lterio ar special. 60

In ziua a 2-a de via, purceilor li se injecteaz fier n scopul p revenirii anem iei provocat de sc derea hem oglobinei din snge. P rep aratele de fier poart denum iri diferite. Cnd asem enea p rep arate lipsesc, p rev en irea anem iei purceilor treb u ie f cut p rin stro p irea u g erului scroafei n ain te de supt cu o soluie form at din 1 g su lfat de cupru i 2,5 g su lfat de fier (calaican), dizolvate n tr-u n li tru de ap. In m om entul cnd purceii au nceput s consum e furaje, n locul laptelui de la scroaf furajele se um ecteaz cu o soluie de 5%o su lfat de fier i 2%0 su lfat de cupru. Soluiile se folosesc proaspete tim p de 2 5 zile i se pstreaz n sticle colorate. Din cercetrile fcute s-a constatat c purceii care prim esc fier din prim ele zile de via, indife ren t de form a sub care aceasta se face, cresc mai repede i snt m ai rezisteni la m bolnviri i n special la diareea din ju ru l vrstei de 21 de zile i im ediat dup nrcare. G reu tatea purceilor care au p rim it fier n perioada de lactaie, este cu 10/o mai m are la n rcare dect aceea a purceilor care nu au p rim it fier. Purceii, n m od obinuit, n toat perioada de sugar treb u ie lsai lng m am . S u p tu l dup voie i cldura m atern ofer cele m ai bune condiii pen tru sn tatea i dezvoltarea purceilor. In aceast perioad podeaua boxei tre b u ie bine a te rn u t cu paie uscate sau rum egu uscat i n c a n titate sufi cient, p e n tru a asigura purceilor un p at cald. Nu se vor folosi n nici u n caz paie m ucegite i um ede. De pe paiele m ucegite purceii pot lua nen u m rate ciuperci care produc m bolnviri ale pielii, plm nilor, d a r m ai ales ale a p aratu lu i digestiv. 61

In sezoanele calde, sau i n celelalte, cnd la soare se nregistreaz tem p e ra tu ri peste 15PC, p u r ceii sugari ncepnd cu vrsta de 3 sptm ni, vor fi lsai afar n padocuri sau vor nsoi m am ele la punat cel p u in 3 4 ore pe zi. C reterea p u r ceilor n tab ere din luna iunie i pn la jum tatea lui septem brie, n condiiile clim ei rii noastre se poate face, de asem enea, cu bune rezultate. P rin plim brile pe te re n sau pune, purceii i com pleteaz o p arte din necesarul de s ru ri m ine rale n mod n atu ral. E xpunerea la lum ina direct a razelor solare ferete organism ul purceilor de rahitism , asigurnd o dezvoltare norm al i plin de vigoare. A sem enea purcei nu m anifest nici un sem n de anem ie din cauza lipsei de fier din laptele m atern. In concepia cresctorilor din epoca actual, in d ife ren t dac purceii se cresc n sistem industrial sau gospodresc, dato rit existenei fu rajelo r com binate, cu u n coninut com plet fa de nevoile p u r celului, precum i a p rep aratelo r de fier injectabil, este ten d in a ca purceii s nu m ai fie scoi la plim bare, nici singuri, nici m preun cu m am ele lor. i acestea sn t exploatate n condiii de stabulaie p e r m anent, ca i purceii. In asem enea condiii, uiele p e n tru ieirea purceilor din boxele de fu ra ja re n padocuri, n m ajo ritatea ferm elor au nceput s fie astupate. A ceasta p e n tru c pe de o parte s-a consta ta t c deschiderea uielor d natere la cureni de aer care p rin m bolnvirile pe care le determ in purceilor, produc m ai m ulte p ierderi dect ctig anim alele n condiii de plim bare la ex terio r n padocuri, iar pe de alt p arte p e n tru c p rin exi stena fu rajelo r com binate se pot pune la dispoziia 62

purceilor, pe lng substanele n u tritiv e de care acetia au nevoie n tim pul creterii i a vitam ine lor, sru rilo r m inerale i a oligoelem entelor. F u rajele com binate treb u ie ns folosite n ca d ru l term en u lu i de valabilitate fix a t p e n tru fiecare arj i etichetat. A ltfel, ele vor pierde d in valoarea n u tritiv i biologic, p rin rncezirea grsim ilor i reducerea sau chiar pierderea com plet a coninu tu lu i vitam inic. U na d in tre cele m ai m ari g reu ti n n grijirea purceilor sugari o constituie p revenirea pierderilor, a tt p rin m bolnviri ct i p rin m ortalitate. P ie r derile de purcei sn t in flu en ate de o m ulim e de factori, iar procentul de m o rtalitate variaz n u nu m ai de la o a r la alta, ci i de la o gospodrie la alta. A ceasta este n funcie de condiiile care se asigur purceilor n perioada de sugari, a n g rijirii lor n aceast perioad, a felului n care se fac n reg istrrile purceilor sugari ftai m ori, precum i a sinceritii i corectitudinii cu care ele snt n reg istrate i raportate.
abelul 14
C au zele m o r ta lit ii la purcel (dup S m i t h )
u

Sufocai

D iverse

"a u
tn %

Diaree

< 9 C

*o &
a.

% d in
p u r c e ii F ta i 15 5 ,2 3 2 ,2 1,5 i , i 0 ,5 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0,1 0,1 4 ,8 3 4 ,4

T o ta l

Cauza morii

Mncati de scroaf

Nscui neviabili

O E

Vtmai dc animale Leziuni ale gurii Loviri i viermi

63

Din tabelul de m ai sus purceii striv ii reprezint cca. ju m ta te (15o/0) din procentul de 34,4o/0 de p u r cei m ori. S triv irile se produc cu deosebire n prim a sptm n de via, cnd purceii n u sn t nc adaptai la noile condiii i nc nu li s-a creat reflex u l de a p ra re contra pericolului de a fi accidentai prin strivire. Se tie c, n m od n a tu ra l unele scroafe sn t m ai bune m am e, m ai griju lii dect altele. O scroaf a te n t se scoal im ediat alarm at cnd aude g u iatu l purcelului p rin s sub ea. Scroafele grele, ngrate, b trne, sn t m ai p u in active i n con secin m ai p u in aten te cu purceii dect scroafele uoare. Din aceast cauz scroafele btrne, greoaie, de regul strivesc m ai m uli purcei dect cele tinere.
Tabelul 15
P ie rd erile de p u rcei, pe cau ze i p erioad e (dup G r I g o r i u) P ierd erile pe perioade de cinci zile (%) Cauza 5 T o t a l D e b ilita te A c c id e n te Pneum o p a tii E n te r o p a ti i 45 28 17 10 8 4 4 15 8 5 20 7 2 ,5 0 ,6 1,4 2 ,5 25 13 6 ,6 30 10 3 ,4 0 ,9 2 ,9 2 ,8 35 3 1,5 0 ,3 0 ,9 0 ,3 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,2 0 ,3 40 3 1,2 45 2 1,5 50 1 1 55 60

_ _

_ _

I
1 1

_
2 ,5 3 ,9

__ _

_ _

_ _

D in datele cuprinse n acest tab el reiese c n viaa purceilor sugari se rem arc dou perioade critice 64

S i s t e m di 1 c o n s t r u i r e v i ta r ea st ri vi ri i

Organizarea in ter i oar a grajdurilor de t iner et porcin, fr p ad o cu r i, cu grtare, adp ostu ri a u t o m a t e i a l e i de deservire suspendate c.u l i n i i de d e c o v i l

ngrmdirea tine r e t u l u i n b o x duc e la c r e a r e a d e d i f e r e n e m a r i n d e z v o l t ar e a i ndivizilor

. Neas i gur a r ea con f ort ul ui p e nt r u p o r ci d u c c la n g r a m a direa animalelor, c audof agi e, auriculofagie, m b o l n viri p u l m o n a r e

U m e z e a l a i c u r e n i i de ae r d u n e a z a dezvoltrii purcei lor

L i p s a de c l d u r n e li ni t et e a n i m a l e l e din a d po s tu ri

F u r a j a r e a purceilor nrcai din hr nitori a u t o m at e

Furajarea tineretu l ui p o r c i n n h r n i tori t r o n c o n i c e

Hrnirea pur cei lor n r c a i p r i n mp r t i e r e a h r a n e i pe j os. A d p t o r i a u t o mate

Apa curent pentru adptorile a u to m a te, la t e m p e r a t u r c o n s t a n t , se a s i g u r p r i n r e z e r v o a r e la gr aj d

Creterea tineretului p o r c i n de r e p r o d u c ie trebuie fcut n c on d i i i de p u n e i mi c a r e

i anum e : prim ele cinci zile dup natere i de la 20 la 30 de zile. A ceste perioade corespund cu criza de acom odare p rin lipsa din m ate rn it i a unui sistem de term oreglare i ventilaie, a efo rtu lu i de a d ap tare la noile condiii de via i apoi cu pe rioada cnd laptele m ate rn este insuficient fa de nevoile de cretere ale purceilor. La v rsta de 8 12 zile purceii consum h ran suplim entar, fr ns ca tu b u l digestiv s fie p reg tit din punct de vedere fiziologic p e n tru a digera n m sur su ficient n u tre u l consum at. P rev en irea pierd erilo r n condiiile celor mai m oderne cuceriri ale tiinei i tehnicii de care d ispune creterea purceilor n perioada actual, se realizeaz p rin asigurarea unei tem p e ra tu ri cores punztoare n m ediul nco n ju rto r (m aterniti, cul cuul purceilor), p rin am enajarea boxelor scroafelor i ale purceilor, p rin n tre in ere a u n u i regim de ventilaie, ca i p rin pu n erea la dispoziia purceilor a unor re e te de fu ra je ct m ai uor de digerat. In acest sens, n zona purceilor, deasupra a tern u tu lu i de paie sau rum egu, se va m onta o surs supli m en tar de d d u r : becuri infraroii sau reouri. Practic, aceste becuri se suspend la 65 70 cm de podea n boxa suplim entar a purceilor, acolo unde exist, sau chiar n tr-u n col din boxa scroafei. In acest caz lam pa treb u ie p ro te jat cu 2 3 ipci de lem n. innd seam a de scop, chiar de la natere purceii se aaz sub baia de cldur rad ia t de bec. In tru c t la alp tare purceii m erg dup voie, n prim a zi e necesar ca purceii s fie d irija i de n g rijito ri sub lam p, de fiecare dat, dup term i n a re a suptului. Din ziua a 2-a purceii s-au obinuit 65

cu acest sistem i dup term in area suptului se duc singuri sub bec. Folosirea lm pilor este indicat ziua i noaptea, in d iferen t de anotim p, n vederea asigurrii confortului corespunztor fiecrei etape din viaa purcelului sugar. Pe ling asigurarea cldurii n prevenirea p ier derilor la purcei, n prim ele zile de via s-au do vedit a fi necesare crearea de zone de refugiu, fa de m icrile necontrolate ale m am ei. A ceste zone se realizeaz p rin construirea pereilor boxei din evi m etalice, sau p rin m ontarea n interiorul boxelor scroafelor de bare de protecie la o nlim e de 20 25 cm de la podea. Se creeaz astfel un spaiu de refugiu p e n tru purcei n cazul c ei snt surp rin i lng perete, cnd se culc scroafa. Din realizarea acestor dou dispozitive (ncl zirea i protecia fa de strivire), pierderile la purcei fa de datele din lite ra tu r au p u tu t fi reduse de la 18 35/o n aceast perioad, la 11 13%. Au fost reduse sim itor pierderile p rin s tri vire, au disp ru t m bolnvirile i pierderile dato ra te afeciunilor pulm onare, accidentelor, de ase m enea au sczut m bolnvirile d ato rate afeciunilor digestive. R idicarea tem p eratu rii n com partim entele de ftare i m ate rn it i favorizeaz ferm en taia su b stan elor organice din fecale, urin, furaje, m otiv pentru care n aceste sectoare se va n tre in e un regim de curenie perm anent, iar m prosptarea aerului se va face p rin punerea periodic n m icare a siste m ului de ventilaie, sau deschiderea geam urilor v ara (nu i a uilor), d ar num ai de pe o singur la66

tu r a adpostului sau a com partim entului, astfel ca s nu se form eze cureni de aer. P rev en irea diareei purceilor care cel m ai adesea se complic cu colibacili, se face p rin punerea la dispoziia purceilor, aa cum s-a ar tat, de fu raje care conin protein b ru t conform cerinelor, care conin acizi am inai eseniali, vitam ine i sruri m inerale, energetice sub form de zah aru ri solu bile i tot am estecul num ai sub form de finuri. Se vor evita g ru n ele chiar p rjite i uruielile. Dac i n u triia este pus la punct n sensul a r tat, pierderile la purcei p e n tru perioada de sugar sn t reduse m ult, iar eficiena economic a secto ru lu i crete, deoarece p reu l de cost al unui purcel n rca t n tre 5 15 kg nu depete 150200 lei. In perioada de alp tare purceii se dezvolt ntr-u n ritm proporional cu greu tatea la natere, ca pacitatea de alp tare a scroafei, dar i n funcie de fu ra jare a i condiiile de zooigien asigurate. G reu tatea la natere influeneaz n tr-u n grad n alt viabilitatea purceilor nou nscui i n mod im plicit influeneaz i proporia de purcei n r cai. D intre purceii nscui sub 0,5 kg nu se narc nici unul. P e m sur ce crete greu tatea la natere, crete i procentul de purcei care ating v rsta n rcrii, iar cei cu greu ti peste 2 kg se m enin n via n totalitate. Din aceste date rezult necesitatea seleciei scroa felor i vierilor din linii de anim ale care s dea na tere la purcei cu o g reu tate ct m ai m are la ftare. C reterea n g reu ta te a purceilor n cursul perioa dei de alp tare n condiii obinuite este de pn la 6 18 kg, n funcie de condiiile de n tre in ere din 67

Tabelul 16
In flu en fa g r e u t ii p u rceilo r l n atere asu p ra n u m ru lu i l g r e u t ii In d iv id u a le la n rcare Greutatea la natere Numrul de purcel ftai capete Nscui mortl % Intrca (i%

Greutatea medie la
nrcare

Kg

Kg

0,450 0,570 0,680 0,740 0,910 1,020 1,130 1,245 1,360 1,470 1,585 1,700 1,810 2,040 2,150

56 107 270 291 674 832 1531 1157 1354 587 426 143 93 2 3

46,4 14,0 15,9 7,9 6,0 4,3 4,3 3,5 4,1 2,7 3,05 2,8 1,08 0,0 0,0

0,0 1,8 12,9 34,0 49,2 63,3 67,4 74,1 77,3 82,4 85,6 83,6 83,9 100,0 100,0

3,9 8,3 9,0 9,4 10,3 11,0 11,8 12,4 13,3 13,6 13,9 15,7 13,5 17,5 Tabelul 17

S p o r u l m e d iu z iln ic (g r a m e ) a l p u r c e ilo r I n nrcarea tim pu rie M.A. X L (Dep. IAS)

s u g a r i,

pe

s&ptmtnl

In nrcare a obinuit Vrsta n ii l e Marele alb (REDKIN) Landrace (ESPERSEN)

7 14 21 28 35 42 49 56

185 200 210 210 285 350 410 500

165 200 170 140 190 220 250 290

163 184 170 151 199 280 313 417

68

cresctorii, de alim entaie i de v rsta de n rcare (25 56 zile). In condiii foarte bune de cretere i alim entaie purceii pot atinge chiar greu ti de 2225 kg la vrsta de 8 sptm ni. D in datele acestui tabel rezu lt c atunci cnd purceilor li se asigur h ran valoroas din pu n ct de vedere n u tritiv i biologic, plcut din punct de ve d ere gustativ, trecerea de la sptm na a 3-a la sptm na a 4-a de via, purceii, ca u rm are a red u cerii secreiei lactate rm n n urm cu creterea, in tr n tr-o perioad critic de dezvoltare, dup care sporul n g reu ta te se redreseaz. In tre 16 24 de zile de la f ta re se com pleteaz den tiia de lapte care de asem enea produce tu lb u r ri n m ersul creterii. In condiiile fu ra jrii tim purii, care ncepe n tre 6 10 zile, n vederea n rc rii tim purii, se ob serv apariia u nui procent nsem nat de tu lb u r ri digestive m anifestate p rin diaree. E voluia lor e scurt i fr p ierd eri atunci cnd fu rajele conin pu in fibr b ru t i sn t ad m inistrate sub form de finuri, grsim ile nu sn t rncezite i la alc tu ire a lor particip laptele ecrem at, sub form de la p te praf. S porul m ediu zilnic este pu tern ic in flu e n a t de g reu tatea cu care purceii pornesc de la natere. Un a lt factor care a re influen asupra sporului m ediu zilnic este n u m ru l de purcei din lot (la scroaf). In tre aceste dou elem ente exist u n ra p ort invers i anum e, cu ct lotul de purcei este m ai m are cu a tt scade sporul m ediu zilnic i g reu tatea acestora la nrcare. N u triia tim purie ns, precum i ad m inistrarea de fu ra je corespunztoare 69

(p re sta rte r O 1), fac ns ca aceste diferene s fie destul de mici. T rebuie precizat ns c sporul m ediu zilnic m ai m are constatat la lo turile m ai m ici de purcei, cel m ai adesea, nu se datorete g reutii m ai m ari la natere, ci aa cum s-a ar tat, capacitii de alp tare a scroafelor m am e, precum i a fu ra j rii suplim en ta re a purceilor. Din acest fa p t rezult c i purceii cu g reu t i m ici la natere, din loturile m ari ca num r, pot crete rap id dac sn t pui n condiii deosebit de bune, poate fi e v ita t fu rtiag u l de lapte, se asigur u n fro n t de fu ra ja re suficient, i atunci cnd n u triia se face la discreie.

CASTRAREA PURCEILOR
In perioada de sugar n cresctoriile p e n tru pro ducerea crnii, dar i n cele de reproducie, m ate rialul necorespunztor p e n tru prsil tre b u ie cas trat. Perioada cea m ai potriv it p e n tru castrare este considerat perioada de alptare, aceasta p e n tru c viteza de rep a ra ie a esu tu rilo r este cea m ai m are i p e n tru c, contenia anim alelor se face cu cea m ai m are u u rin i su ferin a postoperatorie este cea m ai mic. Cea m ai indicat perioad p e n tru castrarea vieruilor, d ar i p e n tru rem edierea h e r niilor, este v rsta de 3 4 sptm ni dup cei m ai m uli tehnicieni. P rere a noastr este c n con diiile obinuite din ferm ele noastre, rezolvarea acestor operaiuni economice i san itare treb u ie efectuat n tre 7 i 14 zile, cnd n rcarea purceilor se face n ju ru l v rstei de 42 56 de zile, iar n con 70

diiile n rcrii tim purii, deoarece im ediat dup 6 zile se introduce fu ra jare a suplim entar, d atorit posibilitilor apariiei tu lb u r rilo r digestive n pe rioada im ediat urm toare, cel m ai bine este ca aceste operaiuni s fie fcute la vrsta de 14 zile i im ediat dup aceasta. Adic, in terv en ia opera torie s su rp rin d purcelul ieit din criza de 10 zile i n ain te de criza de 21 de zile. P e n tru executarea operaiunii de castrare a vieru ilo r e necesar ca in stru m e n ta ru l s fie sterilizat, iar purceii, boxa i a te rn u tu l s fie foarte curate. Nu e nevoie de preg tiri speciale n vederea svririi actului operator ; se poate lucra n condiii de c u renie bun chiar i fr dezinfectante. In ziua castrrii purceii nu vor beneficia de fu ra jare suplim entar. O peraiunea o execut tehnicianul ferm ei. Se pot castra i scrofiele n aceast perioad. C astrarea lor treb u ie fcut ns n condiii de asepsie. P e n tru p rin d erea ovarelor se p tru n d e p rin linia alb napoia om bilicului. O singur t ie tu r de 5 cm e suficient p e n tru ex trag erea ova relo r i sm ulgerea lor. O peraiunea se execut pe anim alele contenionate, cu capul n jos i faa abdom inal nainte, spre operator. O peraiunea este uoar, d a r necesit o ndem nare form at i se poate practica n acelai tim p, ca durat, ca i cas tra re a vieruilor. S u tu ra inciziei se va face n tr-u n sin g u r plan i n fir continuu. S p aiu l de odihn pe cap de purcel sugar este ne cesar s fie de 0,2 1,4 m 2, iar fron tu l de jgheab p e n tru hrnire, de 20 cm/cap, la jgh eab u ri cu un 71

diam etru de 30 cm. A ltfel boxa este venic m u r dar, purceii nu gsesc loc de dorm it, stagneaz n dezvoltare, se m bolnvesc i m uli mor. NRCAREA PURCEILOR n rc a re a este fenom enul biologic n a tu ra l sau artificial p rin care puii m am iferelor dom estice i slbatice, obinuindu-se cu n u triia caracteristic speciei creia i ap arin, ren u n la laptele m atern i trec la alim entaia caracteristic anim alelor adulte. n rca rea const de fapt n ru p ere a rela iilor de h rn ire d in tre m am i puii si. n rcarea, ca fenom en biologic, este caracte ristic fiecrei specii, iar condiiile n care aceasta se face n n a tu r i la anim alele de ferm este deosebit. D espre nrcare, n special la porcine, s-a scris m u l t ; s-au em is p re ri diferite, uneori contradic torii, n special asupra tim pului optim cnd s se efectueze aceasta n condiii de cresctorie. n rca rea este o operaiune zooeconomic, de m are im portan p e n tru obinerea n tr-u n tim p m ai scu rt i cu u n consum de fu ra je m ai redus a unui num r m ai m are de produi. V rsta de n rcare poate fi cobort n dauna laptelui m atern, dac paralel se asigur purceilor condiii corespunztoare i dac purceii n rcai sn t pui n condiiile unor adposturi care s rep rezin te continuarea direct a celor din m atern itate, unde tr iau a l tu ri de scroafa-m am sau doic?. 72

n rc a re a treb u ie fcut astfel ca s asigure ps tra re a sn tii a p aratu lu i m am ar al scroafei m am e p e n tru noi serii de purcei. P rin n rca re purceii sn t expui la o serie de conflicte psihice (de com portam ent), im unologice i nu tritiv e. Cele de com portam ent sn t legate de lipsa agi taiei purceilor din tim pul alptrii, de sustragerea de la u m b ra ocrotitoare a m am ei, m u tarea n tr-u n loc necunoscut, de a p ariia n ju r de indivizi noi, necunoscui, la care se adaug in terv en ia (uneori brutal) a n g rijito rilo r care le im pun p rin for operaii de castrare, cntrire, tra n sp o rt supraaglo m erat, lotizri etc. U rm eaz acom odarea i n fr ire a purceilor, precedate de lu p te violente, cu n d e p rtare a i izolarea celor m ai slabi. A cetia nu vor avea acces la h ran i adptori i nici la su p rafa a uscat a culcuului. C onflictul im unologic rezu lt din suprim area brusc a lap telu i m atern. P urceii sn t lipsii astfel de aciunea anticorpilor pe care scroafa i tran sm i tea p rin colostru i lapte. C onflictul imunologic este cu a tt m ai grav cu ct n rcarea se face mai de tim puriu, astfel c purceii n rcai la 4,25 zile rm n descoperii im unologic o perioad de tim p de aproxim ativ 24 sptm ni. C onflictul n u tritiv const n aceea c purcelul n rca t sub 5 sptm ni v rsta la care ncepe s fie posibil digestia com plet a n u tre u rilo r p rin lipsa laptelui m ate rn este obligat s triasc exclusiv cu n u tre u rile care i se pun la dispoziie. Conflictul n u tritiv este cu a tt m ai m are cu ct n rcarea se face m ai devrem e, datorit dezacor 73

dului d in tre posibilitile biochim ice ale tu bului digestiv, de digestie, incom plet dezvoltate fa de trecerea de la u n regim lac tat la acel al n u triie i su plim entare exclusive. D in acestea rezu lt caracteristicile fundam entale ale unei n rc ri reuite. A cestea pot fi sistem a tizate n felul u rm to r : 1. n rca rea , in d ife re n t de v rsta la care este practicat, treb u ie fcut astfel ca purcelul s sim t ct m ai p u in lipsa m am ei i p e n tru aceasta a nece sar ca n adpostul n care sn t tran sm u tai, ei s gseasc condiii corespunztoare clim atului m atern (tem peratur, um iditate, gaze nocive, cureni de aer, lum in, n g rijire blnd). 2. P urcelului n rca t s i se pun la dispoziie fu ra je care s aib o com poziie identic cu aceea a laptelui m atern i digestibilitate ct m ai apro piat de acesta. 3. M am a s fie alim entat astfel ca la 2 3 zile dup u ltim a alp tare u gerul s nu m ai conin lapte. In caz contrar, laptele rm as n uger se alte reaz n sinusurile i canalele galactofore, fenom en care este u rm a t de m bolnvirea a p aratu lu i m am ar i com prom iterea lui de cele m ai m ulte ori p en tru o nou lactaie. n rc a re a purceilor n tim p i n d iferite ri s-a practicat i continu s se practice i astzi la d iferite term ene, d in tre care cele m ai uzuale sn t la 56 de zile, 42 de zile, 25 de zile i 4 zile. n rca rea purceilor la v rsta de peste 4 sptm ni este un sistem de n rcare obinuit, iar n rcarea sub 4 sptm ni este considerat o n rca re tim 74

purie, sau forat. Fiecare m etod i are avantajele i dezavantajele sale. n rc a re a tim p u rie este m ai economic deoarece crete n u m ru l de purcei care se obin pe cap de scroaf n tr-u n an de zile (30 de purcei i peste), cu aceleai cheltuieli, d ar ea necesit ex isten a unei in dustrii a furajelor, a nlocuitorilor de lapte. La aceasta treb u ie fcut u rm to ru l calcul i anum e : c, p e n tru realizarea unui kg spor, purceii sugari consum 4 1 lapte, p e n tru care la rn d u l ei, scroafa are nevoie de 3,3 kg n u tre com binat. Acelai spor la purcei se poate obine cu num ai 1,5 1,8 kg su b stitu e n t de lap te i p re sta rte r (furaj com binat 0 1), ad m in istrat purceilor n prim ele 35 zile de via. A v an taju l economic este evident deci i din acest punct de vedere. U nitatea ns care nu beneficiaz de fu raje com b inate corespunztoare p e n tru purceii sugari i p e n tru tin e ret, e cel m ai bine s practice n rcarea obinuit de 42 sau 56 de zile, altfel n rcarea m ai tim p u rie poate produce p e rtu rb a ii care se sol deaz cu m ari pierderi. n rc a re a purceilor la 56 de zile este unanim re cunoscut ca cea m ai p o triv it n condiiile creterii extensive i n m od deosebit atunci cnd nu este rezolvat problem a su b stitu en ilo r de lapte de scroaf i a fu rajelo r com binate. In m od n a tu ra l scroafa este capabil s produc lapte pn la 10 12 sptm ni de la f tare i chiar m ai m ult. Scderea ns a produciei de lapte a scroafei dup 5 sptm ni de la fta re i posibili tate a purceilor de a se h rn i i cu alte n u tre u ri de la aceast vrst, justific n rcarea purceilor n acest m om ent. 75

In vederea nrcrii purceilor la 56 de zile se re com and u rm toarele m suri : de la 50 de zile de v rst a purceilor se reduce ra ia scroafei i n special n u tre u rile suculente, astfel c n u ltim a zi de n rcare scroafa n u va prim i nici un fel de fu raj n afar de ap. Acelai regim l va avea i n prim a zi dup n rcare ; to t de la sfritu l acestei sptm ni se va m odifica program ul suptului p u r ceilor n sensul c dac pn la aceast vrst sugeau la discreie, de la aceast vrst ei snt sepa ra i de m am astfel ca n prim a zi de n rcare p u r ceii s sug de 5 ori, n a doua zi de 4 ori, n a tre ia zi de 3 ori, n a p a tra zi de 2 ori, iar n a cincea zi i a asea zi cte odat. A cest sistem de n rca re este p racticat astzi n cresctoriile de reproducie, n cresctoriile care nu au asigurate fu ra je com binate, n sistem ul rn esc al creterii porcului. P e n tru ca purceii s nu sufere dup nrcare, ei vor fi h rn ii i n continuare, cel p u in 3 sp t m ni, cu aceleai fu ra je cu care s-a nceput n u triia suplim entar, la v rsta de 8 1 0 zile. G reutatea purceilor la n rca re variaz n func ie de ras, de condiiile n care au fost crescui ca sugari, de n u triia m am ei n perioada de gestaie i lactaie, d ar m ai ales de h rn irea suplim entar a purcelului sugar. P e n tru n rcarea la 56 de zile g reu tatea m edie a purceilor este cuprins n tre 13 16 kg, uneori i m ai m ult. P urceii care n re gistreaz o g reu tate m are la n rca re prezin t ga ra n ia unei bune producii viitoare, a tt de prsil ct i de carne. n rc a re a purceilor la 42 de zile este o n r care asem ntoare cu aceea de la 56 de zile. Ea se
76

practic atunci cnd purceii se dezvolt bine, ajung la aceast vrst la g reu ti corporale corespun ztoare i atunci cnd sn t obinuii din vrem e i bine cu n u triia su p lim en tar pe de o parte, iar pe de alt p a rte sn t asigurate fu ra je corespunztoare din pu n ct de vedere calitativ. n rc a re a precoce a purceilor se poate face la v rsta de 4 zile i la v rsta de 25 de zile. n rc a re a purceilor la 4 zile, adic dup ce p u r ceii au consum at colostrul, dup perioada de m a xim p erm eabilitate a in testin u lu i p e n tru a n ti corpii colostrali, este o n rca re foarte tim purie a purceilor i este p racticat de ctre firm a H. BIEHL i & din H am burg, care crete artificial purceii n rcai la v rsta de 4 zile. P urceii provin din ferm e de scroafe specializate n obinerea a 3 f t ri anual, iar creterea lor pn la 90 de zile se face n baterii m etalice individuale, de 60 X 32 X X 30 cm. H rn irea se execut de 8 9 ori pe zi cu sub stitu en i de la p te ad m in istrai sub form lichid, n rc a re a purceilor la aceast vrst este legat de existena u n u i su b stitu en t de lapte. A cest deziderat s-a realizat concom itent n m ai m ulte puncte ale globului d in tre care m enionm : F irm a B.O.C.M. din A nglia produce u n su b stitu e n t de lap te de scroaf care perm ite n r carea purceilor i dezvoltarea corporal a purceilor n bune condiiuni la v rsta de 10, 14 sau 21 de zile ; F abrica de m edicam ente BIOFAC D ane m arca fabric i livreaz nlocuitori de lap te de scroaf p e n tru purcei, care p erm ite n rca rea tim purie a acestora ;
77

De asem enea, n tre p rin d eri din S.U.A. fabric i livreaz p re s ta rte r p e n tru n rcarea purceilor la v rsta de 3 sptm ni, sub form de granule cu 2 2 /o protein b ru t i cu u n grad superior de digestibilitate. n com plexele de porci din a ra noastr, siste m ul de n rcare tim purie la v rsta de 25 de zile s-a generalizat din 1969, ca urm are a unor ex p e ri ene efectuate n anii 1968 1969 pe efective m ari de porci n Com plexele C lrai i B rila de ctrc Dr. M arinescu A lexandru. P e n tru aceasta scroafele sn t scoase de la purcei brusc, la v rsta de 25 de zile. In continuare purceii rm n nc 5 zile n com partim entele de ftare. In aceast perioad ei se obinuiesc fr m am , n condiiile neschim brii adpostului, a m icroclim a tului, a n u triie i suplim entare, cu lipsa laptelui m a tern. Criza de n rca re este n acest fel in fin it m ai redus. La vrsta de 30 de zile purceii sn t s tr m u tai n halele de tin e re t dup prealabila lor cnt rire i lotizare. T ran sferarea purceilor se face n rem orci tehnologice p e n tru a se evita obosirea lor dato rit alergatului cu care ei nu snt obinuii, din cauza creterii lor n condiii de stabulaie p e r m anent. La aceast vrst purceii treb u ie s aib o greu tate individual de 5,5 6 kg. P urceii n rcai tim p u riu sau obinuit, se vor tran sp o rta n grajd u rile de tin e re t care n preala bil au fost dezinfectate i nclzite, dac este cazul. T em p eratu ra pe care treb u ie s o gseasc purceii n adposturile de cretere e necesar s fie de 22C, altfel anim alele sufer criza strm u trii, fac com
78

plicaii gastrointestinale i pulm onare d atorit sc derii brute a tem p eratu rii fa de cea din m ate r nitate. P urceii introdui n boxele de tin e re t vor fi lotizai ct m ai uniform , astfel ca s nu existe diferen e de greu tate n tre indivizi m ai m ari de 0,2 kg, n cazul nrcrii purceilor la 25 de zile i la d iferen de cel m ult 0,5 kg atunci cnd n rcarea purceilor se face la 42 sau 56 de zile. Dac este posibil i spaiul de cazare perm ite, e bine s se fac lotizarea purceilor nu num ai pe stru c tu r de g reu tate apropiat, dar i pe sexe. Lotizarea pe sexe este o operaiune zooeconomic obligatorie n cresctoriile p e n tru prsil. P rin acest procedeu se evit o nou lotizare, u n con flict n plus n viaa anim alelor. Lotizarea se va rep eta periodic, dar num ai pen tru extragerea purceilor rm ai n cretere, pre cum i a celor bolnavi. In acest scop se va pstra n fiecare adpost sau com partim ent cte o box liber n care se vor introduce tre p ta t purceii r m ai n cretere sau bolnav ce se extrag din cele lalte boxe. n rca rea trebuie supravegheat ndeaproape a tt de n grijitori ct i de ctre tehnicieni, p en tru a se sesiza la tim p factorii care a r putea d eran ja confortul anim alelor. Purceii se sim t bine atunci cnd, dup ce s-au stu rat, se culc u n u l lng al tul. ngrm direa lor n coluri, agitaia, trebuie ntotdeauna suspectate i cutat care este cauza care le d eterm in i lu area u nor m suri im ediate p e n tru rem edierea lor. O n rcare este considerat reu it atunci cnd de pe urm a efecturii ei num rul de m bolnviri
79

i p ierd eri este n ul i foarte mic, creterea n greu tate, dezvoltarea corporal nu sn t afectate sau snt afectate n tr-o m sur foarte m ic ; purceii au la d ata respectiv p a ra m etrii corespunztori de greu ta te ; atunci cnd glanda m am ar n u are de su fe rit p rin com plicaii, ca u rm a re a nereducerii la tim p a secreiei lactate, ia r recu p erarea scroafelor n tr-u n nou ciclu de producie (m ont fecund) se face n cel m ult 4 1 0 zile de la d a ta suprim rii suptului.

N G R IJ IR E A I HRANIREA TINERETULUI PORCIN


D up ncheierea perioadei de alptare, purceii sn t tre c u i n categoria de tin e re t sau purcei n rcai, pn la v rsta de 3,5 4 luni cnd ating g reu tatea de 30 35 kg. In lim baj cu ren t aceast categorie de porcine m ai este num it i tin e re t 2 4 luni. In d iferen t de destinaie (reproducie sau carne), n practic n g rijirea i h rn irea purceilor nrcai este aceeai. In d ife re n t dac creterea tin e retu lu i porcin se face n sistem gospodresc sau sistem industrial, adposturile treb u ie s ndeplineasc anum ite ce rin e, n vederea reducerii crizei de n rcare, n vederea asigurrii igienei, a unei dezvoltri cores punztoare. G rajd u rile p e n tru creterea tin e retu lu i treb u ie s fie curate, lum inoase, uscate, s asigure confort tin e retu lu i porcin. In afara fap tu lu i c ele au fost cu r ite i dezinfectate, dup golirea de tin e retu l porcin din seria precedent, ele treb u ie s n d e plineasc i anum ite condiii de m icroclim at. Din acest p u n ct de vedere m eninerea unei tem p eratu ri corespunztoare i a u m iditii optim e este u n a din principalele condiii de care depind n cea m ai m are 81
"T U l

m sur pierderile, sporul de cretere n greutate, consum ul specific i starea de sntate. T em p eratu ra i um iditatea optim p e n tru aceast categorie este urm to area :
T abelul 18
V rsta tin erelu lu i n zile
T e m p e r a tu r a la 2 m de p a rd os ea n U C.

U m iditatea relativ % 6 0 65 6 0 65 6 0 65 6 5 70

3 0 35 3 6 50 5 1 70 7 1 90

2 4 22 2 3 21 2 2 20 21- l 9

In ceea ce privete gazele duntoare, s-a consta ta t c bioxidul de carbon sub 3o/00 i am oniacul pn la l%o sn t com patibile cu p strarea strii de sn tate i a sporului optim al tin e retu lu i porcin. E ste foarte im p o rtan t de asigurat n acest sector spaiu suficient p e n tru anim ale i culcuul uscat. In acest scop, p en tru fiecare purcel din aceast ca tegorie se vor afecta 0,5 0 , 6 m 2, conform tab elu lui 19.
Tabelul 19
N ecesaru l de sp aiu pentru porci
Categoria De la n r care p n la 33.7 kg D e la 34 - 56 kg De la 56.5 kg la li vrare

S p a iu d e d o r m it s a u p e c a p n m v ara ia r n a P o r c i la m d e jg h e a b n c a z u l f u r a j r ii u s c a te

0 ,6 0 ,5

0 ,8 2 0 ,7 0

1,1 0 ,9 2

13

10

10

82

U n spaiu m ai restrn s 0,2 0,3 m 2/cap de tin e ret porcin, suficient la nceput, dup 2 3 sptm ni devine insuficient. C orespunztor acestei situaii, crete iar am oniacul peste l%o, locul de culcu se ud, dispare, iar purceii caut loc p e n tru siest fr s-l m ai gseasc. Cei m ai tineri i slabi ce deaz condiiilor necorespunztoare i se culc cu toate acestea n tr-u n col. Ei constituie baza p ira m idei lotului din box, care se soldeaz cu m oartea lor tre p ta t i zilnic. Este nceputul unui fenom en de selecie n atural, caracteristic n aceast 1 etap i n asem enea condiii. In continuare, cei m ai p u ternici caut s scoat din piram ida culcuului pe cei m ai slabi m ucndu-i de urechi i coad. Zilnic i de m ai m ulte ori pe zi, la nceput de ctre 1 2 indivizi, apoi de m ai m uli, caudofagia i auriculofagia progreseaz pe acelai individ i se extinde la alii, m ai ales c n tre tim p tot m ai m ulte exem plare se obinuiesc cu gustul srat, plcut al sngelui. T reptat, p rin tr-u n sistem de im itaie care se propag rapid, com portam entul i gustul iotului snt dezorganizate i p e rv e rtite (alterate). A nim alele consum puin, sn t nelinitite, rnile produse p rin dini se infecteaz, com plicaiile se extind, b ariera i nivelul rezistenei fa de m icrobii obinuii sn t nvinse i purceii m or p rin necroze com plicate, cu abcese localizate la nivelul pulm onilor, ficatului, peritoneului, sau fac st ri de septicem ie (infecie generalizat). C azarea anim alelor n adposturi este deci o pro blem vital i de zooeconomie. P urceii se sim t bine n tr-u n adpost atunci cnd dup ce s-au s tu ra t gsesc loc p e n tru a se desfura n poziia culcat pe o ct m ai m are p a rte a boxei. Cnd p u r

ceii au ten d in a de a se ngrm di, diagnosticul de confort este comprom is. C om prom iterea confortu lui n ordinea im portanei poate fi determ in at de urm torii factori : suprapopularea i lipsa de tem p e ra tu r n p ri egale, apoi curenii de a er i ex cesul d e amoniac. U m iditatea relativ ridicat, 80 95o/0, n asocia ie cu un culcu uscat i cu o tem p e ra tu r cores punztoare, nu este d u ntoare creterii i dezvol trii tin e retu lu i porcin. U m iditatea sub 50<>/o poate consfitui punctul de plecare p e n tru pneum onia enzootic (infecioas) a porcului, atunci cnd este asociat i cu o fluctuaie a tem p eratu rii, n special de la zi la noapte, sau cu curenii de aer m ai m ari de 0 , 6 m sec. A tt n anotim pul friguros ct i pe tim pul verii este necesar a se asigura n adposturile de tin e ret u n m icroclim at optim , p rin reglarea corespunz toare a instalaiilor de nclzire i ventilaie. Uile de la com partim ente se vor m enine n perm anen nchise p e n tru a se evita curenii de aer. Pe tim pul verii tem p e ra tu ra se va regla cu a ju to ru l geam u rilo r i a ventilatoarelor, iar n tim pul iernii gea m urile se vor m enine nchise. In tim pul iernii tem p e ra tu ra se poate regla cu aju to ru l aeroterm elor, a nclzirilor cen trale sau p rin cuptoare tip teracot. De precizat c, n cazul folosirii aeroterm elor acestea vor fi m ontate astfel ca aerul cu care se va nclzi adpostul s provin direct din atm osfer i va fi d irija t ct m ai jos posibil p e n tru a m tu ra duum eaua i n felul acesta s antreneze gazele nocive i s spele atm osfera adpostului. Nicidecum n u se vor m onta aeroterm ele n in terio ru l adpostului de nclzit.
84

Pn nu dem ult, u n u l din factorii de ng rijire im portani n creterea tin e retu lu i porcin nrcat, l constituia m icarea n aer liber. A ceasta p en tru a se asigura gim nastica necesar bunei dezvoltri a a p aratu lu i circulator, dar m ai ales a m uchilor scheletici. A ltfel anim alele au o rezisten organic redus, devin u n m ediu p o triv it p e n tru grefarea bolilor de cretere, m icrobiene i parazitare. Chiar i germ enii banali produc m bolnviri la purceii lipsii de micare. A pariia ns a sistem ului intensiv i n tim a vrem e a celui in d u strial de cretere i ngrare a porcilor, sistem e incom patibile cu m icarea n scopul plim brii anim alelor d atorit aglom errii, m ecanizrii, creterii norm elor de ngrijire, a de m onstrat c este posibil creterea i dezvoltarea tin e retu lu i porcin n bune condiiuni dac se afec teaz spaiu suficient, deci se evit supraaglom e rarea, dac n in terio ru l adposturilor (grajduri,

85

halo, com partim ente) se asigur un m icroclim at corespunztor i dac prin raiile i reetele fu rajere se asigur nevoile de h ran ale categoriei respec tive. C urirea g rajd u rilo r de tin e re t treb u ie efectuat de dou ori pe zi n vederea m eninerii unor con diii de zooigien corespunztoare, cu a ju to ru l ra zului, m turii i a jetu lu i de ap. S plarea boxelor se va face num ai n zona de defecare, pstrndu-se z o n a |d e odihn n perm anen uscat. Splarea tota a boxelor se va face num ai n cazuri de necesitate, lundu-se ns m suri ca im ediat dup splare s se introduc un s tra t izolator de ru m e gu sau paie, n sistem ul gospodresc, p e n tru u s carea pardoselii. In acelai scop, al p strrii culcuului uscat i curat, adptoarea autom at se va m onta n zona de defecare, iar autom atele cu fu ra je uscate n im ediata vecintate a a c e s te ia ; altfel, n tre h r n i toarele autom ate i zona de defecare este un con tin u u du-te-vino, care are ca urm are p e rtu rb are a n tregii populaii de anim ale, m ai ales c la porc ingestia i excreia, n condiiile fu ra jrii uscate prelungite, se fac i concom itent. In vederea n l tu r rii p ierderilor de tin eret, an i m alele vor fi supravegheate perm anent, p en tru d epistarea cazurilor de boal i a celor accidentate. A ceste cazuri se vor izola im ediat i vor fi tra ta te corespunztor. In cazul n care n m om entul liv r rii (m utrii) grupei de tin e ret la ngrtorie, exist exem plare
86

O r g a n iz a r e a g r a j d u r i l o r p e n tr u c r e te r e a t in e r e tu lu i p o r c in p e g r t a r e , f r p a d o c u r i, c u a le e d e s e r v ic iu s u s p e n d a t

care din diverse cauze nu ndeplinesc condiiile de trecere la ngrtorie, acestea se vor tra n sfe ra la lichidarea lotului n tr-u n com partim ent special, p e n tru u n a sau m ai m ulte hale sau adposturi, p e n tru recondiionarea lor, astfel ca s se poat aplica sistem ul de populare i evacuare totul plin i to tul gol cu o perioad de repaus i dezinfecie n tre dou serii de purcei de 3 4 zile.
87

HRNIREA TINERETULUI PORCIN In perioada de dup nrcare, care trebuie fcut n aa fel ca s n u constituie o criz p e n tru purcei, problem a de baz n creterea acestora o consti tuie h rn irea corespunztoare n vederea realizrii de sp o ru ri ct m ai m ari de greutate, n special pe seam a dezvoltrii m usculaturii i a scheletului. in ! seam a de acest scop i capacitatea gastric redusa, h ra n a de baz a tin e retu lu i porcin o con stitu ie n u tre u rile concentrate. Dac n tre c u tu l nu prea n d ep rta t al creterii porcului se practica creterea tin e retu lu i porcin pe baz de n u tre u ri concentrate cultivate i n can ti ti m ai m ici fu rajele industriale, astzi n m aterie de h rn ire a tin e retu lu i porcin se precizeaz c treb u ie d a t p rio rita te ovzului sub form de fulgi, apoi porum bul i orzul, iar finurile proteice tre buie s satisfac nevoile m inim e de aminoacizi eseniali, fina de pete, de carne i roturile de soia, fiind de nenlocuit, iar prem ix u rile s aduc n ecesarul de vitam ine, oligoelem ente i alte adao suri fu rajere (antibiotice, ferm eni etc.). F u ra ja rea tin e retu lu i porcin treb u ie fcut de aa m anier ca s asigure o cretere forat, n ve derea m atu rrii precoce a oaselor i m usculaturii, cu scopul obinerii g reutii de 1820 kg la vrsta de 56 60 de zile. A ceasta se poate realiza num ai p rin ad m in istrarea unor am estecuri de cea m ai bun calitate, echilibrate, sub rap o rtu l energie/protein i al satisfacerii tu tu ro r nevoilor organism ului n
88

cea m ai critic perioad de via. Din experienele efectuate s-a ajuns la concluzia c n u este nevoie de o can titate de protein b ru t peste I 8 0 / 0 n ali m en taia purceilor dup nrcare, in d iferen t la ce vrst se face aceasta.
Tabelul 20
V a lo a re a b io lo g ic a n u t r e u r i l o r p e n tr u p u rc e i c o m b in a te

Spec

i l i c a r e

Preslarler (0l ) pentru purcel sugari 10 zile - 12 kg

Startcr ( 0 -2 ) pentru tineret tntttrcat 12-25 kg

P r o t e in b r u t % G r s im e % F ib r e b r u t e (c e lu lo z ) % T o ta l s u b s t . d ig e s t. % C a lc iu % F o sfo r t o t a l % F o sfo r u t i l i z a b i l % V ita m in a A U .I ./k g T e t r a c i c l i n p .p .m . F u r a z o lid o n p .p .m . F o s f a t d e ty lo s in p .p .m . C o n s u m to ta l n k g /p e r io a d

2 1 ,3 6 6 ,1 5 2 ,8 8 7 8 ,4 3 0 ,7 8 0 ,6 7 0,51 6500 130 100 35 12

1 8,29 4 ,7 2 3 ,5 6 7 2 ,2 9 0,81 0 ,7 7 0 ,5 7 5400


3 4 ,0 0

P e n tru m otivele a r ta te am estecurile de fu raje com binate p e n tru tin e re tu l porcin sub 25 kg, se recom and s fie adm in istrate sub form uscat, de p refe ra t granule la dim ensiunea de 4/6 mm, cu un procent de fibre b ru te (celuloz) sub 5% . rotu rile n u vor fi adm in istrate n cantitate m ai m are de 15o/o- P urceii vor fi astfel stim ulai s consume zilnic cel p u in 4 1 ap/cap., fapt care va m ri su

p rafa a digestiv i va contribui la sporirea g ra dului de d igestibilitate a sortim entelor componente. F orm a cea m ai plcut, de prezen tare a furajelor p e n tru purcei, este aceea de granule n am estec cu sp rtu r, d ar cea m ai practic i economic este cea de granule. A ceasta p e n tru c : a. Se n l tu r dezom ogenizarea i sep ararea in gredientelor com ponente n tim p u l m anipulrii i transportului. b. D igestibilitatea substanelor n u tritiv e din am estecuri este cu cel p u in 3Vo m ai m are d atorit tra tam e n tu lu i term ic realizat n tim pul granulrii. c. A nim alele sn t obligate s consum e integral n u tre u l com binat, fr a avea posibilitatea de a alege ingredientele m ai plcute, astfel c se reduce la m inim um risipa de furaje. d. C arotenul din fin a de lucern deshidratat nu este d istru s p rin presare, pierderile dup 6 luni de la g ran u lare nedepind 2 0 /o. e. P urceii consum m ai bine granulele n com paraie cu am estecurile uscate sub form de fin. In condiiile fu ra jrii cu n u tre u ri gran u late tra n zitul intestin al este ncetinit, digestia fu rajelo r este m ai com plet, astfel c se realizeaz o m ai bun valorificare a hranei, cu cca 15/o, iar consum ul specific se reduce n m edie cu 1 0 o/0. A dm inistrarea granulelor se face n au tohrnitori m etalice i la discreie, d ar n can titi mici, pen tru c m irosul de g rajd pe care fu rajele l m p ru m ut, le n r u te te gustul. M etoda de h rn ire direct pe pardoseal s-a dovedit a fi practic, an i m alele sn t stim ulate pe cale reflex s consum e can titi m ai m ari de hran, m ai ales atunci cnd
90

granulele sn t eliberate n can titi dinainte sta bilite i la ore fixe. In sistem ul de exploatare gospodresc sau acela care nu beneficiaz de fu raje com binate, im portant este ca reetele s conin o proporie ridicat de su bstane proteice rep rezen tat p rin tr-u n m inim um de 120 130 g P.B. de fiecare U.N. D in to talu l de protein p revzut de reet, cel p uin 1/3 trebuie s fie de n a tu r anim al.
Tabelul 21
A m estecu ri de n u treu ri u scate (n %) pentru tin e retu l p orcin Felul n u l r e | u 1u i
n t im p u l p u n a tu lu i In peri o ada dc s ta b u l a tic (iarna)

F in d e o rz 'j F in d e p o r u m b 1 t F in de o v z f c e r n u te F in d e m a z r e ) F in d e lu c e rn T r e d e g r u r o tu r i d e flo a re a -s o a re lu i F in d e c a d a v r e F in d e sn g e C r e t S a r e

40 20 10 15

50 22

10 6

1,5 0, 5

5 1,5 0, 5

Din aceste am estecuri se dau cte 1,2 1,9 kg/cap i zi, dup vrst i greutate, com pletndu-se raia n am ndou cazurile cu cte 1 1,5 1 lapte ecrem at i, dup anotim p, pune sau rdcinoase la discreie. A lctuirea am estecurilor treb u ie s se fac cu foarte m are atenie, deoarece am estecurile r u al
91

ctuite, nu num ai c au valoare n u tritiv mic, d a r nu asigur nici rap o rtu l necesar d in tre su b stan ele n u tritiv e i cele m inerale.
T a b elu l 22
E x em p le de a m estecu ri de co n cen tra te p entru (dup A . V . K v a sn ik i) p u rceii n t r e a i

A m e s te c u 1 Nutreurile 1 25 35

2 25 18
.

6 30

0 r z O vz P o ru m b M a z re L in te T r t e d e g r u T u r t e d e in T u r t e fl. s o a re lu i F i n d e p e te F i n c a rn e -o a s e C r e t S a re

25

25 25

24

18 24

26 20 10

14 20

30 15 20

8 10

15

15 10

18 10 10

12 11 10

15 10

15 10 8 ,5 1, 2 0 ,3

10 10

10

6 1, 5 0 ,5

10 1, 3 0 ,2

10 1

10 1

1. 4 0,1

6 1, 4 0 ,6

In condiii norm ale de n g rijire, cu raiile de mai sus tin e re tu l porcin n rca t realizeaz sporuri zilnice de 250400 g, dezvoltndu-i bine m uscu latu ra i scheletul. In creterea tin e retu lu i porcin, chiar dac nu se beneficiaz de fu ra je com binate, treb u ie fo ra t con sum ul fu ra jelo r p rin adm in istrarea lor la discreie, fr a se lim ita consum ul zilnic. In asem enea cond iiuni rez u lta te bune au fost obinute dac d istri buirea fu rajelor, s-a fcut n tre i tain u ri sub form de terci, care s conin i laptele ecrem at sau zrul, zara etc. F u ra ja rea la discreie va fi satisfcut
92

p rin pu n erea la dispoziie a fu rajelo r n stare us cat n autom ate sau jg h eab u ri i cu ap curent, proaspt, de asem enea la discreie. In noua concepie despre producerea crnii de porc raiile de fu ra je au d is p r u t; am estecurile de n u tre u ri se adm inistreaz la discreie ; au rm as doar reetele (proporiile) d in tre d iferitele fu ra je care treb u ie alese i ad m inistrate purceilor cu foarte m ult grij, aa cum s-a artat. In aceast situaie decontul consum ului de fu ra je se va face zilnic, d ar va fi destul de aproxim ativ. A dpatul treb u ie s constituie o g rij perm a nent. C erinele de ap p e n tru purceii pn la 25 kg sn t de 2 3 l/cap i zi, iar p e n tru cei de g reu ta te cuprins n tre 2530 kg de 4 5 l/cap i zi. In condiiile tehnice de astzi, apa se asigur p rin adptori autom ate, care treb u ie s fie p rev zute cu a p a ra te de term oreglare. In ferm ele cu ap cu ren t ad patul se va face n jgheaburi ae zate astfel ca iarn a s nu nghee i s poat fi m prosptate cu ap la tem p e ra tu ra de 22 25C n toate anotim purile. N G R IJIR EA I HRNIREA TINERETULUI PORCIN PENTRU REPRODUCIE D up v rsta de 4 luni tin e re tu l porcin este des tin a t fie p e n tru cretere n v ederea reproduciei, fie p e n tru producerea de carne. A ceasta este a tre ia selecie a m aterialului de reproducie, p e n tru c prim a s-a fcut odat cu individualizarea purceilor,
93

im ediat dup natere, iar a doua s-a fcu t la n rcare, odat cu c n trirea i lotizarea purceilor. P e n tru continuarea liniei de reproducie n u n i tate a respectiv sau p e n tru alte u n iti, se vor se leciona num ai acei produi care provin de la scroa fele care au cea m ai m are prolificitate, capacitate de a l p tare i precocitate. La v rsta de 4 luni greu tatea corporal a purcei lor tre b u ie s fie de 2639 kg, cu m edia 32 kg p e n tru rasele L andrace i M arele Alb i 29,5 kg p e n tru porcul Bazna, iar p e n tru rasa M angalia g reu tatea m edie va treb u i s fie de 25 kg. innd cont de aceasta, gruparea scrofielor i vieruilor n lo tu ri se va face pe baza sexelor, a g reu tii corporale individuale i a nu m ru lu i de capete n lot. Astfel, d iferena de g reu tate n tre indivizii aceluiai lot la aceast vrst i cu stru c tu ra m edie de g reu ta te cerut, nu treb u ie s de peasc 3 kg, iar m rim ea lotului va fi de cel m ult 50 capete scrofie i 30 capete vierui. M ri m ea lotului va fi dat de m rim ea suprafeei boxei, a culcuului, a fro n tu lu i de fu ra ja re i adpare, astfel ca acestea s dea posibilitate anim alului de a-i satisface nevoile n condiiile unui confort care s-i asigure dezvoltarea deplin a capacitii sale productive. N u vor fi crescui n nici un caz m preun vieruii cu scrofiele de la aceast vrst, chiar dac lotizarea pe sexe nu s-a p u tu t face odat cu n rcarea, deoarece la aceast vrst e posibil ca la exem plarele m ai bine dezvoltate s apar instinc tul genezic, ca u rm are a ajungerii indivizilor la
94

vrsta de m aturitate sexual, dar incom patibil cu reproducia.

In continuare, tin e retu l porcin de reproducie treb u ie s se bucure de o n g rijire i alim entaie corespunztoare, asociate cu u n regim de plim bare zilnic, acolo unde e posibil (n sistem gospodresc, rnesc). A ceste tre i condiii eseniale n dezvol tarea anim alelor, n scopul reproduciei, urm resc creterea u nor organism e sntoase, robuste, cu o satura fin, dar consolidat i m usculatura bine dezvoltat. Toate acestea se concretizeaz n a tin gerea g reutii corporale m edii la vrsta optim de reproducie ( 1 0 - l 2 luni). In sistem ul gospodresc, la creterea tin eretu lu i porcin, pe lng n g rijire i hran, se practic i gim nastica funcional a ap aratu lu i de susinere i m icare, p rin plim barea purceilor. A ceasta este nlo cuit n sistem ul intensiv p rin tr-o fu ra jare com plet care pune la dispoziia organism ului toate princi piile n u tritiv e de care are nevoie, n can titi su ficiente conform cerinelor, n toate fazele de cre tere i n toate perioadele anului. P ractica a d em onstrat ns c un tin e re t crescut n afara m icrii i a supunerii lui aciunii razelor solare, genereaz m ult prea m ulte reb u tu ri, atunci cnd este crescut p e n tru reproducie, m otiv pentru care, n vederea rem edierii acestei deficiene, com plexele industriale, n parte, au tre c u t la creterea tin e retu lu i de reproducie n ferm e gospodreti, cu posibiliti perm anente de m icare a anim alelor i de su punere a lor la aciunea razelor solare. D iferitele p ri corporale i esu tu ri ale orga nism ului nu se dezvolt n aceeai perioad i n
95

Tabelul 23
R e(ete d e n u tre fu rl co m b in a te pentru sc r o fie l v le r u l d e p r sil / /o de pro tein Gr eu t a t e 25 - 50 kg 1 4 5 ,0 2 0 ,0 10,0 8 ,0 10,0 1,0 1,0

Componentul

5! - 120 kg 1 4 5 ,0 2 0 ,0 12,0 10,0 8 ,0 1,0 1,0


2 4 5 ,0 2 0 ,0 8 ,0 7 ,0 10,0 3 ,0 1,0 2 ,0 0 ,9 0 ,5 0 ,5 1,0 100,0

2 4 5 ,0 2 0 ,0 11,0 9 ,0 8 ,3 1,0 1,0 2 ,0

P o ru m b O rz T r t e d e g r u r o t d e fl. s o a r e lu i r o t d e s o ia F i n d e p e te F in d e o a s e F i n d e lu c e r n F in d e c a m e C a r b o n a t d e c a lc iu S a re de b u c t rie S u p e r n u c le u p t. r e p r o d u c ie T o ta l k g

40 45 60

0 ,5 0 ,5 1,0 100,0

0 ,5 0 ,5 1,0 100,0

0 ,6 0 ,5 1,0 1 00,0

aceeai m sur. D intre organe se dezvolt n ti ace lea care asigur m eninerea vieii anim alului, cre ier, organe de sim , schelet etc., i num ai u lterio r se dezvolt organele care p rezin t interes econo m ic : m uchii, m am ela, grsim ea. D intre toate condiiile necesare creterii tin e re tu lu i porcin p e n tru reproducie, factorul hran are influen hotrtoare. C ontrar, a tt su b n u triia ct i reducerea raiei pe parcurs, n trzie dezvoltarea. Din acest p u n ct de vedere, p ro tein a exercit cea m ai m arcan t influ en asupra dezvoltrii. A stfel Popov ex p erim en tn d pe purcei de 4 4,5 luni a gsit c sporind album ina digestibil din raie, fr
96

a-i m odifica valoarea n u tritiv total, de la 150 g la 170 g/UN., a av u t ca u rm a re creterea sporului zilnic cu 28<>/o, n m edie i scderea consum ului de n u tre u ri p e n tru u n ita te a de spor cu 16o/o- A ceast dem onstraie se potrivete i la h r n ire a purceilor rm ai n cretere, n sensul c, acetia rspund m ai bine dect cei dezvoltai norm al la h rn irea cu raii care conin p roporii m ari de protein. A ceasta se m anifest a tt p rin sporuri superioare de greutate, ct i p rin tr-u n n alt grad de folosire a h ran ei consum ate. In ceea ce p riv ete energeticele (hidrocarbonatele i grsim ile) din reetele tin e retu lu i porcin p e n tru reproducie, el le folosete la n tre in ere a vieii, la cldirea m usculaturii i a scheletului. Consum ul lor treb u ie ns lim itat p e n tru c su rplusul este tran sfo rm at n grsim e de depozit, lucru care depreciaz calitatea anim alelor de reproducie. D intre n u tre u rile specifice ce se folosesc n ali m entaia tin eretu lu i, d in tre concentrate cele m ai de seam sn t : ovzul, orzul, trele, roturile, porum bul etc. ; d in tre n u tre u rile de origine anim al : finurile anim ale i subprodusele laptelui ; dintre fibroase : fina de lucern, trifoi, ghizdei sau m a zre ; d in tre suculente : m orcovul, sfecla, cartoful, dovleacul, n u tre u rile m u rate i verzi. N u treu rile concentrate se adm inistreaz n can titi de 1,5 2 kg pe zi i vor ocupa 65 70% din valoarea n u tritiv a raiei, restu l fiind form at din n u tre u ri suculente i fibroase la u n loc. N u treu rile m inerale i vitam inele necesare p en tru tin e re tu l porcin destin at reproduciei sn t asi g u rate v ara p rin punile de legum inoase, iar iarna p rin finurile de lucern i trifoi, la care se adaug
97

n raii i un suplim ent de 2025 g fin de oase, sau 3040 g carbonat de calciu. F in u rile de origine anim al se adm inistreaz n tre 5 1 0 o/o din valoarea n u tritiv a raiei, iar subprodusele lactate se pot introduce pn la 40/o din valoarea raiei. P erform anele n direcia reproduciei la scrofie i vierui sn t in flu en ate de fu ra jare a n prim a perioad de via, ns cantitatea i echilibrul n elem ente n u tritiv e p e n tru m eninerea n stare op tim de sntate, treb u ie s evite : m atu ritate a sexual n trziat care poate s apar, a tt n cazul fu ra jrii restrictive, ct i al celei la discreie. In asem enea cazuri ritm u l de cretere se poate reduce cu pn la 50%, iar pub ertatea este ntrziat cu 6 7 sptm ni ; fu ra jare a la discreie de la p u b e rta te pn la m ont sporete num rul de ovule, dar contribuie la ngrarea scroafelor i la scderea num rului de em brioni viabili. C ercetrile n trep rin se pe plan m ondial au sta bilit c, cel m ai m are num r de purcei la g reu tatea m edie de peste 1 , 2 kg s-au o binut p rin aplicarea unui sistem com binat de fu ra jare : restrictiv pn la p u bertate, la discreie de la p u b ertate pn la m ont i din nou restrictiv n tim pul gestaiei pn la 3 sptm ni nainte de ftare, cnd can titatea de fu ra je treb u ie s creasc tre p ta t p e n tru a susine ritm u l de dezvoltare rapid a em brionilor. A ccelerarea ritm u lu i de cretere, m atu ritate a se xual precoce i un n u m r sporit de ovule, se pot obine de la scrofie care au fost h r n ite cu am es tecu ri care conin 15% protein la g reu tatea de
98

Norm e de Vrsta in luni Greut atea i,

iran pentru Spor mediu g

in eretu l d e rcproducie n slstem u U.N. Albumln d iges tibil

Sruti minerale Sru


Ca g

V i e r u i 5 6 7 8 9 10 4 2 50 5 4 65 6 6 80 7 8 95 9 0 110 104 125 4 0 0 450 4 0 0 450 4 0 0 500 4 0 0 500 4 5 0 500 5 0 0 600 2 ,0 0 2,15 2 ,2 0 2,35 2 ,4 0 2,70 2 ,6 0 2 ,9 0 2 ,9 0 - 3 ,1 0 3 ,3 0 3 ,7 0 S c r o f i e 5 6 7 8 9 10 3 7 45 4 6 56 5 5 67 6 6 79 7 7 93 9 0 - 110 3 0 0 350 3 0 0 350 3 5 0 40 0 3 5 0 450 4 0 0 50 0 4 5 0 55 0 1,7 0 1,85 1 ,8 5 2 ,0 0 3 ,1 5 2 ,3 0 2 ,3 0 2 ,6 0 2 ,6 0 2 ,9 0 2 ,9 0 - 3 ,3 0 196 21 3 2 0 4 220 2 1 5 230 2 1 9 247 2 4 7 27 6 2 6 1 29 7 12 14 16 17 18 19 2 3 0 247 2 4 2 25 9 2 4 0 27 0 2 4 7 276 2 6 1 27 9 2 9 7 333 13 16 17 18 19 20

10
13

15
19

22
25

10
13 15 19

22
25

55 kg i cca 12/o la greu tatea de 100 kg, n com p a raie cu lo tu ri care au p rim it 20% , respectiv 15% p rotein i la care nu s-au n re g istrat spo ru ri de producie care s justifice cheltuieli legate de consum ul suplim entar de protein. Sincronizarea estru lu i la scroafe, dar m ai ales la scrofie, are o im portan deosebit n u n itile de tip industrial, n vederea reglrii planului de m ont i ftri, n vederea realizrii planului de carne. In acest scop p rep a ra tu l A im ax (ICI 33828) M ethalibure, folosit n h ra n a scrofielor tim p de 20 de zile, n doz de 10 g/cap n ain te de prim ul tain, la vrsta de 8 9 luni a scrofielor, a oprit apariia cldurilor. La 48 zile de la n tre ru p e re a tratam en tu lu i, scrofiele in tr n clduri n propor ie de 9095% i pot fi nsm nate n a tu ra l sau artificial.

BOLILE PURCEILOR SUGARI l ALE TINERETULUI PORCIN


H1POGLICEMIA PURCEILOR Purceii, n prim ele zile de via i m ai ales n condiii de g rajd n care tem p e ra tu ra este sczut, sn t foarte frecvent afectai de scderea glucozei din snge (hipoglicemie). Sim ptom ul caracteristic al acestei m aladii este hipoterm ia, n sensul c tem p e ra tu ra corporal a purceilor nou-nscui scade im ediat dup natere cu cteva grade sub norm al. T em p eratu ra corporal poate s-i revin la n o r m al n in terv al de 48 de ore, num ai dac purcelul nou-nscut este pus n tr-u n m ediu cu tem p era tu ra de cel p u in 24 grade, dac are o greutate corporal norm al i dac n prim ele ore de via a su p t de la o scroaf can titi suficiente de co los tru. A tunci cnd purcelul se afl n tr-u n adpost rece, sau cnd can titatea de colostru pe care el o suge este mic, d atorit unei hipogalaxii m aterne, rezer vele de glucide din organism (snge, ficat) se epui zeaz repede i se ajunge la starea de hipoglicem ie. Pe lng hipoterm ie, purcelul m anifest tre m u r tu ri, pielea devine alb-cenuie, p ru l se zburlete, poziia capului este m odificat, iar gu iatu l este slab i rguit.
101 ml

In tru c t hipoglicem ia este produs n condiiile tem p eratu rilo r sczute din m ate rn ita te i aportului sczut de lactoz d a to rit hipogalaxiei m aterne, a tt profilaxia ct i tra tam e n tu l acestei boli se vor face innd cont de acestea. In acest scop, din punct de vedere profilactic, hipoglicem ia se va preveni p rin asigurarea n m a te rn it i a unei tem p eratu ri de cel p u in 24, iar p en tru purcei tem p e ra tu ra culcuului n u va fi mai mic de 28 la n a te re i n prim a zi de via. A ceasta am a r ta t c se realizeaz cu aju to ru l becurilor infraroii sau term ogene prevzute cu plnii care s dirijeze cldura n sp re purcei. P e n tru tra ta m e n tu l hipoglicem iei se folosete so luia de glucoz 5/o- A ceasta se adm inistreaz intrap erito n eal cte 5 15 m l pe zi, tim p de 1 3 zile, n funcie de grav itatea bolii. R ezultate bune se obin ns num ai dac purcelului i se asigur i tem p e ra tu ra am biant i colostrul m ate rn sau de la doici, sau chiar de la vaci. TULBURRILE GASTRO-INTESTINALE T ulb u rrile gastro -in testin ale constituie una d in tre problem ele cele m ai com plexe i dificile p en tru toi lucrtorii din acest sector. In etiologia acestor boli, n cele m ai m ulte cazuri s-a precizat c in terv in e colibacilul (E. coli) n condiiile n care acest m icrob poate s-i m reasc virulena. Factorii care contribuie la tran sfo rm area lui E. coli n agent productor de tu lb u r ri gastro-intestinale sn t u r m torii :
102

o predispoziie congenital a purceilor n sen sul c, n fondul e re d ita r al p rin ilo r exista aceast predispoziie la infeciile digestive i ri mod spe cial la infeciile cu E. c o li; m icroclim atul necorespunztor din m ate rn i ta te : frig, u m id itate m are, aer v ic ia t; defeciuni n alim entaia scroafelor n p e ri oada de gestaie, n special n ceea ce privete ap o rtu l proteic i acel al vitam inelor. A ceast in fluen se observ m ai ales la sfritul iernii, nce p u tu l prim verii, cnd rezervele vitam inice din fi catul scroafei au fost epuizate ; lipsa anticorpilor specifici din colostrul m a tern, ca urm are fie a unei n u triii m atern e defici tare n acizi am inai eseniali i unele vitam ine, fie dato rit faptului c m am ele au fost aduse din u n i ti n care tip u rile de E. coli nu au existat, sau au fost altele i deci organism ul m atern n -a reac ionat p rin producerea de anticorpi lo c a li; p reg tirea necorespunztoare a scroafei p en tru f ta re i lactaie cu 7 10 zile nainte, aceasta p e n tru a evita fie o supraproducie de lap te i deci o indigestie gastro-intestinal, sau din contr, o slab producie de lapte ; neefectuarea unor dezinfecii corespunztoare, d atorit crui fap t au rm as n m ate rn ita te colibacili suficieni de la seria precedent de purcei i care pot infecta organism ul n ain te ca acesta s fi n g h iit cea m ai m ic cantitate de colostru. T u lb u rri g astro-intestinale fac m ai frecvent purceii care provin de la scroafe cu infecii cro nice, clinice sau ascunse, ca : bruceloza, leptospiroza, salm oneloza, m am ite cronice etc.

T u lb u rrile g astro-intestinale pot s apar n prim ele zile dup f ta re i n aceast situaie diareea este dato rit m ai ales n ep reg tirii m ate rn it ilo r i scroafelor n condiiile a r ta te a n te r io r ; pot s apar la v rsta de 10 12 zile i n acest caz tu lb u r rile diareice sn t d ato rite m ai ales fu ra jrii suplim entare, care fie c are o granulaie p rea m are, conine p rea m ult celuloz din fu ra je sau rum eguul din atern u t, fie c hidrocarbonatele folosite nu sn t suficient de solubile i sim ple i produc fe r m e n ta ii; diareea poate s apar apoi n ju ru l v rstei de 21 de zile i aceasta este n le g tu r cu d ispariia anticorpilor din organism ul purcelului i n sfrit, diareea poate s apar dup nrcare, ca u n fenom en de criz, ca u rm are a lipsei lap telu i m atern, schim barea boxei, adpos tu lu i i odat cu acestea a m icroclim atului, dato rit schim brii fu ra jelo r i a m odului de p rep arare i adm inistrare, pierd erea m am ei, lotizarea i con flictu l cu purceii de la alte scroafe. Boala se n u m ete colienterotoxiem ie sau boala edem elor. Ea apare n condiiile n care purcelul i pierde echi lib ru l biologic, devenind susceptibil la m bolnvi rea condiionat cu su p rap u n erea de cele m ai m ulte ori a infeciei cu E. coli hem olitic i m ai r a r cu anaerobi sau ali germ eni. P rev en irea tu lb u r rilo r digestive din cele p atru faze de cretere ale p urcelului sugar se face cu succes n p rim u l rn d p rin asigurarea cerinelor de m ediu din m ate rn ita te i g rajd u l n care sn t in trodui dup n rcare, a satisfacerii cerinelor bio logice de h rn ire i am bian i n al doilea rnd, p rin vaccinarea anticolibacilar a scroafelor cu cel p u in 3 sptm ni n ain te de ftare.
104

Terapeutic, n tu lb u r rile digestive ale purceilor sugari i nrcai, care de cele m ai m ulte ori snt dato rite aa cum am a r ta t lui E. coli i E. coli hem olitic, se poate face p rin serum izarea specific a purceilor bolnavi, d ar i a celor sntoi din lo tu rile i g rajd u rile contam inate. Serum izarea ns este bine s se fac pe cale bucal, deoarece cel m ai frecv en t colibaciloza este o afeciune local di gestiv i num ai rare o ri infecia depete bariera in testinal i devine septicem ic. B une rezu ltate se obin i p rin ad m inistrarea cloram fenicolului, n itro fu ra n u lu i i furazolidonei. Criza de n rca re poate fi m ai uor suportat sau ev itat atunci cnd, pe lng aten u area factori lo r de criz am intii, se in terv in e cu raii care con in m edicam ente n doze biostim ulatoare sau te ra peutice, n funcie de situaie. ANEMIA PURCEILOR A nem ia se constat m ai ales n lunile de iarn, la purceii n vrst de 2 6 sptm ni, n special la purceii care nu beneficiaz de fu ra je com binate. A nem ia are la baz tre i cauze : deficitul de pro tein e de origine anim al din raiile ad m inistrate scroafelor n perioada de gestaie i alptare, lipsa fieru lu i d in laptele m ate rn i anum ite boli. Clinic, anem ia se caracterizeaz p rin scderea vioiciunii purceilor, lips la pofta de su p t sau m ncare, paloarea pielii i a m ucoaselor conjunctivale la care se adaug uneori o coloraie subicteric. A nem ia p rin lipsa de fier, spre deosebire de an e m ia d atorit lipsei n u tre u rilo r proteice, se d iferen
105

iaz p rin aceea c n prim a, anim alele nu sn t sl bite, pe cnd n cea de n u triie se constat o slbire grav. In practica curent, cea m ai frecvent este ane m ia dato rat lipsei de fier din laptele scroafei. P urceii se nasc cu rezerve reduse de fier fa de nevoile organism ului, iar laptele m atern este foarte srac n acest m icroelem ent. R ezerva de fier cu care se nate purcelul, precum i can titatea m inim care i parvine p rin laptele m atern, asigur ritm u l de dezvoltare corporal rapid al purceilor n p ri m ele dou sptm ni de via. D up a doua sptm in de via purcelul a re nevoie zilnic de 7 mg fier, n tim p ce lap tele m atern conine num ai 1 mg fier/l, astfel c se nregistreaz de la aceast v rst u n deficit de fier. Lipsa sau insuficiena lui se m anifest p rin anem ie. In perioada p rem erg toare nceperii consum ului de h ran suplim entar, deficitul purcelului n fier este de aproxim ativ 125 mg. A nem ia la purcei se poate preveni p rin adm i n istrare a n a tre ia zi de via a purcelului a unui p rep a ra t injectabil care conine fier (bioferan, ferodex, ursoferan, m yofer etc.). Se injecteaz 1 3 cm din aceste produse, astfel ca s se asigure 150 200 mg de fie r p e n tru a se com pleta cu sigu ra n deficitul. In te rv en ia cu fie r injectabil de necesitate, adic atunci cnd consecinele anem iei ncep s apar, la 12 15 zile, este trzie i fr efect. A lim entaia este u n u l din factorii cei m ai im por tan i n creterea purceilor i n m eninerea strii de sn tate a acestora. O serie ntreag de stri patologice, care se ntlnesc n biologia purceilor,
106

i gsesc cauza n factorul alim entaie, n u n u l sau m ai m ulte din aspectele ei ca : m odul de adm i n istrare i conservare, can titatea sau calitatea acesteia. In stab ilirea raiilo r treb u ie s se in cont de to talu l substanelor digestibile, volum ul ce-l ocup, coninutul n proteine i am inoacizii necesari, coninutul n sru ri m inerale, vitam ine, digestibilitatea fu rajelo r apreciate p rin coninutul n fibre brute, precum i sa lu b ritatea furajelor. Lipsa sau insuficiena unuia sau m ai m ultora din aceste elem ente se traduce p rin o serie de sem ne clinice i tu lb u r ri de cretere pe care le rezum m n sim ptom ele n u triie i deficitare la porcine de la paginile 108- l11.
ACIUN I PEN TRU MRIREA REZISTEN EI O RGANISM ULUI

In creterea porcilor i n special a purceilor snt m ai m ulte faze critice d in tre care cele m ai nsem n ate sn t tu lb u r rile digestive i hipoglicem ia din prim ele zile de via, apoi n rcarea precoce sau obinuit, a tt n u n itile cu sistem de cretere in d u strial ct i n cele cu sistem de cretere gospo dreasc. D esigur c la acestea pot fi adaugate lo tizrile, vaccinrile, aglom errile, care au ca efect m bolnviri care nu n to td eau n a au un su b strat infecios, sau deficient nu tritiv . In tru c t n u n it i se cunosc perioadele critice din viaa purceilor dup care pot apare tu lb u rrile, ele pot fi prevenite cu succes dac cu cteva zile n a inte li se adm inistreaz n raie un suplim ent de vitam ine, sru ri m inerale, m icroelem ente i sub
107

sta n e antiinfecioase. A cestea alctuiesc reete fu ra je re antistress i de in terv en ie i cu ele s-au ob in u t rezu ltate fo arte bune, reducndu-se m ult n u m ru l m bolnvirilor i al pierd erilo r la purcei de pe u rm a u nor perioade critice din viaa acestora. In noile condiii de cretere a purceilor, tra ta m e n tele prev en tiv e an tistress sau de in terv en ie p rin in term ed iu l fu rajelo r sau apei de b u t i fac tot m ai ju stificat prezena, oferind urm to arele av an taje, dup specialitii D epartam entului I.A.S. : volum ul de m unc i efortul fizic al persona lului de n g rijire i v e te rin a r se reduc ; tra ta m e n tu l poate cuprinde i anim ale n faza incipient a unei boli cnd sem nele clinice nu se m anifest p e n tru a fi depistate, ca n cazul tra ta m entelor individuale ; previne m bolnvirea anim alelor sntoase, d ar expuse ; se evit fenom enul de stress provocat p rin tra tam e n tu l individual. In scopuri antistressoare poate fi utilizat, im e d iat dup natere sau n ain te de nrcare, hem oterap ia m atern sau heterohem oterapia p aren teral sau chiar p er os.
A CIUN I PEN TRU PREV EN IREA UNOR BO LI SPECIFICE

In acest capitol se include cu p rio rita te vaccina rea antipestoas, p e n tru ev itarea pierd erilo r consi derabile pe care pesta le poate produce n cazul apariiei bolii n cadrul tin e retu lu i porcin. P e n tru
108

obinerea unei im uniti antipestoase solide i de lung d u rat la tin e re tu l porcin, este recom andabil ca im unizarea scroafelor s fie fcut n perioada de repaus, n ain te de m ont. V rsta m inim p en tru aplicarea prim ei vaccinri antipestoase la purcei este de 60 de zile, dup care la 2,53 luni se re face im u nitatea antipestoas, efectund o nou vac cinare. V accinarea reproductorilor se face cu vaccinuri inactivate, iar a tin e retu lu i porcin cu virus lapin izat C. Salm oneloza sau paratifosul purceilor prezint un interes deosebit p e n tru cresctoriile noastre de purcei p rin p ierderile pe care le poate produce. M surile p e n tru com baterea, d ar m ai ales pen tru prev en irea acestei boli constau n aplicarea m e todelor corespunztoare de cretere i ngrijire, p e n tru m eninerea in teg ritii funcionale a orga nism ului anim alelor receptive. Cum acest com plex de m suri nu poate fi asi g u ra t n mod perm anent, specialitii au cu tat s gseasc unele m ijloace specifice de p revenire a salm onelozei, ca i n cazul colibacilozei. Astfel, s-a p re p a ra t din tr-o tu lp in apatogen de Salm onella un vaccin care aplicat la purcei n perioada de su gari s-a soldat cu rezu ltate destul de bune. G reu ta tea m edie a lo turilor vaccinate n m om entul trece rii anim alelor de la sectorul de tin e ret la ngrtorie a fost m ai m are cu 8 15% dect a loturilor nevaccinate. A ceasta ns nu poate suplini deficienele de zooigien i profilaxie general p e n tru care cres ctorii i ngrijito rii de purcei trebuie s aib o preocupare principal.
109

, Creterea este 1 ncetinit sau , | stagneaz |

S im p to m e le n u tr iie i d eficita re la p orcin e____________________ Anexa


Moartea sau de bilitatea produi ilor la natere Cderea p r u lui d e rm a to z e

i m ers greoi

Tulburri ale , r e p r o d u c ie i

Apetit re du s

S m p to m e

S tr u c t u ra osoas slab

chiopluri

N u t r e u r i l e s nt d e f ic ita r e n :

0 1. E n erg e tic e 2. N iv e lu l p ro teic

i X X X X X X X X

6 X X

A nem ie

D iaree

Al t e efecte

10

X X X X X X X

X X X X X X X X X X

3. A cizi a m in a i esen ia li 4. G r s i m e 5. C alciu 6. Fosfor 7. P o ta s iu 8. S o d iu (sare) 9. M agneziu 10. Iod

G rsim e re d u s n ra p o rt cu g re u ta te a c o rp o ra l. E fic ie n a s la b a n u tr iie i; su p ra n g r a re a c a rc ase lor. I dem

X X

X X

X X

C derea p ru lu i, d e rm a tit e sc o ria tiv , h ip erc h era to za e x tre m it ilo r . X X H ip e rca lc e m ie, te ta n ie , r a h itism . X Scade fosforul a n o rg a n ic d in snge. Scadc e fic ie n a c re te rii; tu lb u r r i c ard iac e P ic , sin d ro m e x ic o to x ic . H ip e r ir ita b ilita te i t e t a n ie : sl b ire . A lopecie la n a te re ; gu

0 11. F ier 12. C upru

1 X X

2 X

X X

13. Z in c 14. V ita m in a A

X X

X X

15. V ita m in a D 16. T ia m in 17. R ib o fla v in 18. N ia cin 19. A cid p a n to te n ic


2 0. P irid o x in

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

0 21. C o lin

1 X

2 X

4 X

22. V ita m in a B l2 23. B io tin

X X X

X X X X X

24. V ita m in a E

25. M angan

6 X

7 X

1 0

---

L ip sa co o rd o n rii m i c ri lo r, r ig id ita te a a r tic u la iilo r , h e p a to z , glom er u lit o c lu z iv , necroza e p ite liu lu i n e fro n u lu i. A nem ie. seim e a le un

A lopecie, g h iilo r. X

M io d istro fie sc h a le tic i c a rd ia c , a s te n ie ; h e p a to z, edem p u lm o n a r D im in u a re a c re te rii sche le tu lu i, e stru n e re g u la t; c rete rea g r sim ii dor sale.

B oala p u rc e lu lu i n o u -n scu t

Anexa 2

S c h e m a tn d lc ft u n e le I n te r r e l a ll p ro b a b il fiz io lo g ic e , c a r e cu fa c to rii p a to lo g ic i duc la m o a rte a p u rc e lu lu i s u g a r (dup GOODW1N 195&).

F a c to ri cu p u n c t de p lecare purcelul B a c te rie n i: S tre p to c o ci g ru p u l C. E. coli R u jetu l D iz e n te ria a n aero b In flu e n ta p u rc eilo r V ira li: G a stro e n te rita tra n s m isib il B oala lu i A ujeszky A lte cauze: B oala h e m o litic (anem ia) M ioclonia co n g en ital F a c to ri fiz ic i: T ra u m a tism e ______ S im p to m e specifice: p riv esc cauza p rim a r de la purcel

F a c to ri L A P T E L E 4 In te rfe re n a cu scd erea se c re ie i la c ta te .

cu

punct

de

plecare

scroafa.
F a c to ri fizici: S frcu ri o a rb e sau in su ficie n a sfrcu rilo r. S frcu ri n e fu n cio n a le T e m p e ra m e n tu l:

S im p to m e c ara c te ristic e p u r c e lu lu i: M oleeal H ip o te rm ie H ip erg licem ie B ra d ic a rd ie P a lo a re D e sh id ra ta re A zotem ie C on v u lsiu n i

A n im ale re fra c ta re p e n tru funcia de m am sau doic C a n ib a lism A g a lax ia sau h ip o g a la x ia : In fec ii g e n era le (pesta g.e. t., bo ala lu i A ujeszky) M a stita M e trita D eficiene n se c re ia la c ta t de n a tu r n e in fe cio as S im p to m e specifice: P riv e sc cauza p rim a r de la scroaf

Com

S triv ire M oarte S in d ro m u l o b se rv a t

CUPRINS
G en era lit i leg a te de sp ecia p o r c i n e ..................................... 5

C a ra c te ris tic ile c re te rii p o r c i l o r ............................................


U n e le p a r tic u la r it i a n ato m ic e i fiziologice ale p o rcin elo r R a se le d e p o rc i d in R .S . R o m n i a .........................................

6
11 18

S iste m e de cretere a p o r c i l o r ................................................ Ie ristic ile c re te rii p o rc ilo r n siste m u l podresc


C a r a c t e r i s t i c i l e c r e te r ii tr ia l P reg tirea p o r c ilo r n

19 gos 20
23 24 26 28 36 40 43 70 72 81 88

de

tip

g o s p o d ria p e r s o n a l in d u s

C a r a c t e r i s t i c i l e c r e te r ii p o r c ilo r n s is te m u l de tip sc r o a fe lo r i scrof ie lo r pentru

................................................................................................ m o n t . . . .

P reg tirea sc ro a fe lo r l sc ro fielo r pentru f t a r e ................. F tarea ....................................................................................................

H rn irea i n g r ijir e a sc ro a fe lo r care a l p t e a z ......................... H rn irea l n g r ijir e a p u rceilo r s u g a r i ............................................ C a s tr a re a p u r c e i l o r ............................................................................ n r c a r e a p u r c e i l o r ........................................................................... n g r ijir e a i h r n ir e a tin e r e tu lu i p o r c i n .................................. H r n ire a tin e r e tu lu i p o r c i n ...........................................................

n g rijire a i h r n ire a tin e re tu lu i p o rcin p e n tru re p ro d u c ie


B o lile p u rceilo r su g a ri i tin e r e tu lu i p orcin ................

93
101

115

H ip o g lic e m ia p u r c e ilo r

..................................................... .....................................

101 102 105 107 108

T u lb u r r i l e g a s t r o - i n t e s t i n a l e

A n e m ia p u r c e i l o r ......................................................................... A c iu n i p e n tr u m r ir e a r e z is te n e i o r g a n is m u lu i . .

A c iu n i p e n tr u p r e v e n ire a u n o r b o li s p e c ific e . . .

Prezentind metode de cretere, ngrijire i hrnire care pot fi aplicate in orice tip de cresctorie, Creterea purceilor" va fi folositoare tutu ror ngrijitorilor, brigadierilor, conductorilor unitilor agricole i tuturor cresctorilor de porci.

!n

S-ar putea să vă placă și