P. 1
Introducere in Informatica - Drept

Introducere in Informatica - Drept

|Views: 71|Likes:

More info:

Published by: Arimoshikatoka Sorana on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACĂU

INTRODUCERE ÎN INFORMATICĂ
SUPORT DE CURS

Conf. univ. dr. Andreia-Simona Melnic

BACĂU 2011
1

Cuprins
Capitolul 1. Concepte de bază privind tehnologia informaţională şi de comunicaţii.....................................................3 1.1. Informaţia, resursă strategică a societăţii.....................................................................................................3 1.1.1. Evaluarea informaţiei....................................................................................................................................7 1.2. Tehnologia informaţională...........................................................................................................................8 1.3. Aspecte privind organizarea şi structurarea datelor................................................................................13 1.3.1. Date elementare şi date structurate.............................................................................................................13 1.3.2. Categorii de operaţiuni definite asupra datelor...........................................................................................15 1.4. Informatica şi informatica juridică............................................................................................................19 1.5. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice..........................................................................................20 1.5.1. Sistemul informaţional şi rolul său în cadrul organismelor economice......................................................21 1.5.3. Sistemul informatic.....................................................................................................................................23 Capitolul 2. Calculatorul electronic –elemente fundamentale de structură şi principii de funcţionare....................24 2.1. Structura unui calculator electronic şi modul de funcţionare a acestuia...................................................24 2.1.1. Componenta hardware a sistemului electronic de calcul............................................................................24 2.1.2. Componenta software a sistemului elctronic de calcul...............................................................................27 2.1.3. Unitatea centrală - structură şi funcţionare.................................................................................................29 2.1.4. Principii de funcţionare a calculatoarelor electronice...........................................................................34 2.2. Echipamente periferice şi suporturi de date...............................................................................................36 2.2.1. Echipamente periferice de intrare.........................................................................................................38 2.2.2. Echipamente periferice de ieşire.................................................................................................................41 2.2.3. Echipamente pentru citirea directă a documentelor....................................................................................46 2.2.4. Echipamente periferice pentru redarea sunetelor..................................................................................48 2.2.5. Echipamente şi suporturi pentru stocarea datelor................................................................................49 2.2.6. Echipamente de comunicaţie: modem-ul....................................................................................................59 Capitolul 3. Sisteme de operare....................................................................................................................................60 3.1. Prezentare generală, caracteristici, structură, clasificare, funcţii.......................................................................60 3.1.1. Prezentarea generală a sistemelor de operare.............................................................................................60 3.1.2. Caracteristicile sistemelor de operare...................................................................................................60 3.1.3. Clasificarea sistemelor de operare........................................................................................................61 3.1.4. Structura unui sistem de operare...........................................................................................................64 3.1.5. Obiectivele şi funcţiile sistemelor de operare.......................................................................................66 3.2. Tehnici de exploatare a calculatoarelor.............................................................................................................70 3.2.1. Monoprogramarea.................................................................................................................................70 3.2.2. Multiprogramarea.................................................................................................................................71 3.2.3. Multiprelucrarea....................................................................................................................................71 3.2.4. Prelucrări SPOOLING..........................................................................................................................72 3.2.5. Prelucrări în timp real...........................................................................................................................72 3.2.6. Sisteme de lucru multiutilizator............................................................................................................73 Capitolul 4. Reţele de calculatoare...............................................................................................................................75 4.1. Conceptul de reţea de calculatoare....................................................................................................................75 4.2. Clasificarea reţelelor de calculatoare.................................................................................................................79 4.2.1. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de răspândirea geografică a sistemelor de calcul............79 4.2.2. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de arhitectură...................................................................81 4.2.3. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de topologie.....................................................................83 4.2.4. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de modelul de comunicare (standardul de comunicare)..86 4.3. Administrarea şi securitatea reţelelor de calculatoare.......................................................................................90 4.4. Interconectarea reţelelor de calculatoare...........................................................................................................91 Capitolul 5. Programarea, limbaje de programare, produse-program..........................................................................96 5.1. Noţiuni generale privind limbajele de programare............................................................................................96 5.2.Etapele rezolvării problemelor cu ajutorul calculatorului electronic..................................................................99 Pentru aplicaţiile curente din domeniul economic (producţie, stocuri, contabilitate generală etc.) societăţi specializate în producţia de software pun la dispoziţie, pe piaţă, produse-program la cheie. Firmele interesate pot achiziţiona asemenea produse-program după analiza atentă a cerinţelor de prelucrare. Ulterior utilizatorul trebuie să-şi adapteze structura datelor la cerinţele produsului-program...........................................................................100 5.3. Principii de utilizare specifice produselor program.........................................................................................101 5.4. Caracteristici de calitate ale produselor program.............................................................................................102

2

5.5. Selecţia produselor program şi evaluarea performanţelor acestora.................................................................104 Bibliografie………………………………………………………………………………………………………….10 6

Capitolul 1. Concepte de bază privind tehnologia informaţională şi de comunicaţii
Informaţia, resursă strategică a societăţii Orice societate nu poate exista fără informaţie şi comunicarea ei. Cantitatea de informaţie este în continuă creştere şi aceasta este caracteristica evoluţiei societăţii umane care se află în faza societăţii informaţionale. “Alimentarea” oamenilor cu informaţia de care au nevoie are darul de a duce la generarea unor noi şi noi fapte, adică tot informaţie. Nouă. Lumea în care trăim se află într-o continuă schimbare, asistăm astăzi la un proces de tranziţie de la societatea industrială la societatea informaţională. Dar ce înseamnă o societate informaţională? În privinţa acestui termen există numeroase dispute, mai ales la noi în ţară, datorită limbii din care a fost tradus (information society, société de l`information). Astfel, de exemplu, mai apar termenii de societate a informaţiei, societate informatizată, economie informatizată, societate postindustrială . Societatea informaţională este societatea „în care majoritatea forţei de muncă se compune din cei care operează cu informaţii şi pentru care informaţia este elementul cel mai important”2. Ea pune accent nu numai pe informaţie, ci şi pe apariţia a noi moduri de viaţă ca urmare a modificării viziunii asupra lumii. Odată cu trecerea la societatea informaţională s-a făcut trecerea de la teoria valorii bazate pe muncă la teoria valorii bazată pe cunoaştere. Alvin Toffler spunea în lucrarea sa Powershift. Puterea în mişcare că, dacă în timpul societăţii industriale capitalul era unul da natură materială, cuprinzând maşinile şi materialele, în societatea post-industrială principala formă a capitalului este cunoştinţa. Ea este inepuizabilă, se poate aplica de către utilizatori diferiţi în acelaşi timp şi, dacă aceştia o folosesc inteligent, poate genera şi mai multe cunoştinţe. Societatea informaţională este acea societate în care economia se dezvoltă datorită progreselor tehnologice, în care informaţia joacă un rol pe care altădată (în societatea industrială) îl aveau bunurile materiale. Ea posedă trei caracteristici principale: informaţia este cea mai importantă resursă economică, consumul de informaţii este intens şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale globale este primordială. În primul rând, informaţia este o resursă economică pe care întreprinderile trebuie să o deţină şi să o utilizeze pentru a ocupa o poziţie cât mai bună în mediul concurenţial actual. În al doilea rând, informaţia este utilizată de oameni din întreaga lume în activitatea lor de consumatori informaţionali. Cercetătorii japonezi consideră că în societatea informaţională sunt îndeplinite următoarele patru condiţii3: • Venitul pe cap de locuitor este mai mare de 4000 $; • Numărul angajaţilor din sectorul de servicii depăşeşte 50% din totalul producţiei active; • Numărul studenţilor depăşeşte 50% din totalul populaţiei de aceeaşi vârstă;
1

1 Drăgănescu, M., Societatea informaţiei sau societate informaţională, cotidianul Dimineaţa nr.97 /29.04.1998 2 Rogers, E.M., Communication Technology; the new media in society, 1986, p.10, citat în Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O.,

Noomen, G.W., Ştiinţa comunicării, Versiune românească de Tudor Olteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p.54 3 Cuilenburg, J., J., Scholten, O., Noomen G.W., Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p.53

3

4 *** The Changing Society. dar care sunt conştienţi de potenţialul utilizării tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii şi de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de avantajele ei. 3. respectiv cei care se „minunează” de ceea ce se întâmplă pe glob5. http://www. al aplicaţiilor şi serviciilor. În al treilea rând în societatea informaţională se pune accentul pe infrastructuri informaţionale globale. în continuare. competiţiei. M. 5. în special e-mail.27-28 4 . serviciile de bază ale telecomunicaţiilor. şi Japonia. a celor două straturi ale societăţii: bogaţi şi săraci. Având în vedere aceste patru criterii. deşi se urmăreşte prin noile proiecte privind societatea informaţională elaborate de Uniunea Europeană să se elimine acest efect prin crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor informaţionale6.beintbsoc/whitpaper 5 Bangemann. Bucureşti. 1994. infrastructura fizică (cablu.. Uniunea Europeană.a.  Şomajul cronic datorat automatizării producţiei. acces interactiv la baze de date şi transmiterea interactivă a imaginii digitale. şi 4 anume : 1. componentele hardware şi software disponibile utilizatorilor pentru a prelucra aceste informaţii. Dezvoltarea infrastructurii informaţionale presupune realizarea a cât mai multe linii de comunicaţii prin care se fac legăturile între reţelele de calculatoare. utilizatorii văd numai aplicaţia la care sunt conectaţi. Bruxelles. a televiziunii prin cablu. Fiecare din componentele triadei. marile forţe ale lumii. pp.cec. Europe and the Global information Society. în acelaşi timp. În general. baze de documente.A. în format electronic (baze de date.• Ponderea cheltuielilor legate de informaţie depăşeşte 35% din bugetul unei familii. adică cei care au acces la noile tehnologii şi se pot bucura de avantajele lor. România mai are multe de realizat până va intra în societatea informaţională. aplicaţiile sunt cele pentru care trebuie depuse cele mai mari eforturi din punct de vedere al realizării unei structuri informaţionale şi a unei interfeţe prietenoase. Recommendations to the European Council. a sistemelor personale de comunicaţii prin satelit.C. transfer electronic de date. Ca urmare. doresc să asigure coerenţa strategiilor de realizare a societăţii informaţionale globale din punct de vedere al legislaţiei. criticile aduse revoluţiei informaţionale fiind sintetizate în literatura de specialitate astfel:  Păstrarea. Deoarece şi în cazul societăţii informaţionale au apărut diferenţe în ceea ce priveşte modul de participare la dezvoltarea ei.). reţele de comunicaţii radio şi prin satelit). Dar. 3-4 6 Korten. la nivelul diferitelor ţări sau organizaţii. care alcătuiesc aşa numita Triadă a Societăţii Informaţionale fac eforturi pentru realizarea unei zone informaţionale comune bazată pe convergenţa tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii. este necesar ca şi modul în care are loc „transportul” datelor să fie transparent pentru utilizatori. între noile reţele create prin intermediul telefoniei mobile. Societatea informaţională globală nu prezintă numai avantaje. prin politicile organizaţiilor guvernamentale. informaţia ca atare. tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor. D. Editura Antet. S.U. 1997. 6. baze de imagini ş. Corporaţiile conduc lumea. Zona informaţională comună este constituită din mai multe niveluri indivizibile. aplicaţiile care oferă utilizatorilor serviciile specifice de care au nevoie pentru a utiliza nivelurile anterior menţionate.ispo. 4. utilizatorii care nu au fost instruiţi în vederea folosirii aplicaţiilor. pp . 2. The New Technologies.

. p. ea integrând şi dimensiunile: socială. o cerinţă birocratică. viziunea asupra informaţiei s-a schimbat de-a lungul timpului. inclusiv ameninţarea vieţii private7. Pregătirea şi organizarea unui sistem de informaţii necesare unei acţiuni coerente şi de succes au devenit pentru întreprinderea modernă la fel de însemnate ca producţia şi vânzarea.. J. Se face însă diferenţa între informaţie ca produs (apare astfel categoria de „intermediatori de informaţii” care se ocupă de ordonarea şi distribuţia informaţiilor prin cărţi. chiar dacă în rapoartele diferitelor comisii internaţionale acesta ar fi crescut în ultimele decenii8.. au apărut în structura organizatorică a întreprinderii compartimentele specializate de culegere. Management Information System.J. bucurându-se de efectele globalizării în sferă restrânsă.  Societatea informaţională bazată pe cunoaştere înseamnă mai mult decât decât progresul tehnologiei şi aplicaţiilor informaticii şi telecomunicaţiilor. responsabilii acestor compartimente fiind de multe ori manageri de nivel înalt. informaţia a devenit o resursă la fel de valoroasă ca resursele umane..55 8 Malita. cele materiale sau financiare. 12 5 . Megatendinţe. necesare în activitatea continuă şi eficientă a oricărei întreprinderi sau instituţii”9).. p. Gestionarea acestei resurse. cu avantajele directe sau indirecte pe care le aduce fiecărui individ. Bucureşti. Zece mii de culturi. la suport în controlul managerial (perioada 1970-1980). fiind numită şi „petrolul secolului XXI”11.. Scholten. 1997. 1998. O. p. New York. ei participând „la alcătuirea stocurilor interne de informaţii. pentru a-şi menţine nivelul de trai au mai multe locuri de muncă. 1991 11 Stoica. Macmillan Publishing Company.. Datorită importanţei ei. prelucrare şi distribuire a informaţiilor. pentru dobândirea de noi şi cât mai multe cunoştinţe. Editura Tehnică. A Contemporary Perspective. numită informaţie. K. reprezintă o preocupare primordială în întreprinderile moderne. p. Bucureşti. G. Op. informaţia devine de o importanţă vitală. ambientală. O singură civilizaţie. reviste. J. Spre geomodernitatea secolului XXI. Noomen. Dacă în anii ‘50 informaţia era văzută ca un rău necesar (paper dragon). Zece noi direcţii care ne transformă viaţa.  Elite desprinse de interesele predominante ale societăţii. 1989. culturală şi economică În acest context. 7 Naisbitt..Ruinarea vieţii de familie sau a afinităţilor de grup prin izolare şi continuă căutare de mai bine. ceea ce este esenţial sunt efectele într-adevăr benefice ale societăţii informaţionale globale. ea trecând progresiv de la suport al scopurilor generale (perioada 1960-1970). 9 Van Cuilenburg. cit. M. Laudon. 55 10 Laudon.C.Editura Politică. Oamenii. Astfel.. Informaţie şi cultură. un agent hotărâtor al dezvoltării.. Editura Nemira.  Stres crescut care se datorează faptului că oamenii doresc să-şi îmbunătăţească permanent stilul de viaţă lăsând pe ultimul loc fericirea şi bunăstarea culturală. Însă.185.P. J.W. Second Edition. I. Stăpânirea informaţiilor necesare şi utile deciziei înseamnă de fapt selectarea şi utilizarea datelor obţinute din gestiunea internă şi în al doilea rând capacitatea de a le compara cu cele provenite din mediul concurenţial pentru a evidenţia ceea ce are un caracter de durată şi strategic de ceea ce este neesenţial. devenind în prezent o importantă resursă strategică cu rol în asigurarea supravieţuirii firmei10. radio şi televiziune) şi informaţie ca mijloc de producţie (numărul celor care se ocupă de informaţii ca mijloc de producţie a crescut mult în ultimii ani.

această ecuaţie sau dată. nu reuşeşte să obţină un plus de informaţii prin citirea acestei date. neobişnuit cu limbajul matematic. tangibilă. Nu orice prelucrare de date generează informaţii. o relaţie care serveşte la rezolvarea unei probleme sau care este obţinută în urma unei cercetări urmând a fi supusă unor prelucrări. program). Pentru a fi percepută. denumirea de 6 . Noţiunea de informaţie este complexă şi de mare generalitate. noutate etc. Dacă data are o existenţă fizică. persoana poate spune că a primit o informaţie. Informaţia este produsul prelucrării datelor. Cunoaşterea umană. imagine etc. Cineva. o stare. Data are o existenţă obiectivă. Ea este o informaţie potenţială întrucât prin prelucrare conduce la obţinerea informaţiilor. transmiterea cunoştinţelor vehiculează informaţii. poate să nu însemne nimic pentru altele. Schematic relaţia dintre date şi informaţii poate fi reprezentată astfel: unde d1÷ dn date i1÷ ininformaţii Fig. tangibilă. cu toate încercările pe care le-ar face. Ceea ce poate fi o informaţie pentru o persoană. prin care se exprimă o situaţie. Sensurile noţiunii de informaţie sunt mult discutate şi interpretate de către o disciplină sau alta. prin prelucrări diferite. când este primită. receptată şi prelucrată. comunică o informaţie semnificativă. unitate centrală. o acţiune. informaţia există numai în receptor. acela al informaţiilor derivate din alte informaţii pe bază de raţionament. Data poate fi considerată materia primă pentru informaţie. Deci o procesare de date poate genera informaţie numai dacă există un receptor care să considere acest rezultat inteligibil şi folositor. Sistemele de calcul prelucrează date. Această formă concretă se numeşte dată. Progresele înregistrate în domeniul tehnologiilor informaţionale. Acestui nivel i se adaugă un al doilea. materializate în cea de-a cincea generaţie de calculatoare electronice au generat trecerea de la calculatoare care calculează şi memorează date la calculatoare care raţionează şi informează. informaţia trebuie exprimată într-o formă concretă. nivel considerat a fi nivelul cunoştinţelor. pornind de la acelaşi set de date. unitate de măsură în informatică (biţi). pot obţine informaţii diferite. nr. Relaţia date-informaţii O trăsătură fundamentală a informaţiei este subiectivitatea. Dacă data este receptată de un utilizator capabil de înţelegere.1. Corespondenţa dată-informaţie este considerată ca fiind un prim nivel în informatica economică. Un exemplu îl poate reprezenta o ecuaţie matematică. ştire. 1. pentru a obţine noi informaţii despre fenomenele. procesele şi obiectele lumii reale”. În sens larg. accesibil unui anumit procesor (om. fiind intangibilă. Pe de altă parte. toate ştiinţele operând cu informaţii ca elemente ale cunoaşterii senzoriale sau raţionale. însă. într-o comunicare. care sunt aduse într-o formă inteligibilă şi care pot fi utilizate într-un scop anume. Prin dată se înţelege un număr. o mărime. Pentru cineva familiarizat cu limbajul matematicii. Astfel. persoane diferite. semnal. ştire. În informatică prin dată se înţelege un “model de reprezentare a informaţiei. model cu care se poate opera. Ea este utilizată cu diferite semnificaţii: suport al cunoştinţelor umane. iar datele furnizate la ieşire pot reprezenta informaţii diferite pentru utilizatori diferiţi. informaţia este noţiunea prin care se defineşte fiecare din elementele noi conţinute în semnificaţia unui simbol sau grup de simboluri.Informaţia ca noţiune este foarte veche.

Forma defineşte modalitatea de prezentare a informaţiei. ceea ce defineşte actualitatea sa. formaţie. informaţiile trebuie să fie clare. fără a-l sufoca cu un şuvoi informaţional din care să fie incapabil să selecteze ceea ce îi este necesar. termenul adecvat fiind cel de sisteme de prelucrare a cunoştinţelor. În toate modelele decizionale. Nu orice dată sau informaţie creează cunoştinţe. Dimensiunea temporală. Cu toate acestea. exhaustivitatea este. altfel spus dacă nu este pertinentă. oportune.1. strategie globală aleasă). transparente. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române se precizează că “cunoştinţele cuprind totalitatea noţiunilor. Astfel. o informaţie exactă nu este de mare folos dacă nu răspunde unei nevoi specifice a utilizatorului. obiectiv determinată. conţinutul şi forma informaţiei. o informaţie. uşoar de utilizat şi înţeles. pertinente. exacte. O bună informaţie trebuie să fie obţinută la momentul potrivit (adică să fie oportună) şi la anumite intervale stabilite (adică să aibă o anumită frecvenţă). locul informaţiei în procesul luării deciziilor este esenţial. despre o situaţie prezentă sau o prognoză a evoluţiei anumitor mărimi. Însă. Pe de altă parte. precise. Din punctul de vedere al formei. În plus. informaţii actuale. scheme etc) şi pe un suport accesibil (hârtie. informaţiilor pe care le are cineva într-un domeniu oarecare”. Rolul comunicării informaţiei revine sistemului informaţional. la rândul său. chiar pertinentă.calculator devine improprie întrucât se prelucrează cunoştinţe. Astfel. ordonate. unitate cu ajutorul căreia să se măsoare informaţiile şi să se compare. ideilor. Exactitatea este un atribut vital al acesteia. ecranul unui calculator etc. Perioada la care se raportează informaţia constituie un atribut temporal de mare importanţă. de obicei. considerat a fi cea mai importantă dimensiune a informaţiei. unele informaţii sunt deja între cunoştinţele receptorului şi deci nu generează informaţii noi. totalitatea informaţiilor debândite anterior cu privire la obiectul considerat. precum şi o cunoaştere generală (experienţă acumulată.). exhaustive şi concise nu au fost valorificate deplin datorită unei prezentări necorespunzătoare. pe lângă evaluarea ei calitativă se folosesc şi forme de evaluare cantitativă. fără această informaţie şi fără comunicarea ei. prezentate într-o modalitate adecvată (text. Evaluarea informaţiei Pentru evaluarea calitativă a informaţiei pot fi luate în considerare trei aspecte: dimensiunea temporală. Conţinutul este. fiind cea care face informaţia atrăgătoare. Pentru a opera cu noţiunea de informaţie. în diverse situaţii sunt necesare informaţii despre trecut. În ultimul timp.1. unele informaţii s-ar putea să nu aibă semnificaţie pentru receptor. efortul a fost canalizat în direcţia ameliorării modului de prezentare pentru a face informaţiile mai atractive. transmise şi recepţionate. s-a pus problema găsirii unui etalon pentru cantitatea de informaţie. Din acest punct de vedere. De multe ori. Cunoştinţele reprezintă. 7 . grafice. la fel de importantă ca şi conciziunea informaţiei. adică a unei unităţi de măsură. 1. Decidentul utilizează pentru fiecare decizie informaţii specifice. însă. Procesul decizional produce. informaţia trebuie să reflecte realitatea din momentul (sau cât mai aproape de momentul) utilizării sale. comprehensibile şi mai uşor de folosit. De asemenea. informaţia poate fi inadecvată dacă nu este şi completă. în sensul furnizării utilizatorului exact a informaţiei de care are nevoie. decizia nu va fi însă urmată de efecte. independent de conţinutul lor sau de modul în care sunt emise. deci. în sensul că nu se integrează între cunoştinţele lui.

constituie o informaţie unitate. iar întreprinderea nu o are? 2. Cât ar costa obţinerea informaţiei la preţurile actuale? 3. iar p reprezintă probabilitatea de realizare sau existenţă a unui element sau eveniment k în cadrul sistemului. Pentru a deveni utilă în orice domeniu de activitate. Hartley a introdus noţiunea de cantitate de informaţie. C. presupuse egal probabile.E. Care este impactul informaţiei asupra întreprinderii. În 1948. The mathematical theory of communication urban. principalului concurent? Tehnologia informaţională Unul dintre factorii care influenţează evoluţia societăţii informaţionale este reprezentat de tehnologiile informaţionale. prelucrată şi transmisă celor care au nevoie. Cât am plăti pentru ca informaţia să nu fie divulgată sau pierdută? 4. University of Illinois Press. informaţia trebuie colectată. Cantitatea de informaţie de un bit este. principalul concurent are informaţia. Claude Shannon numeşte măsura informaţiei entropie informaţională.. gradul de nedeterminare a unui fenomen. numită entropie. C. dacă: a. pe baza unui mesaj adresat unui receptor. În 1928. Prin fuziunea informaticii cu telecomunicaţiile. La nivelul unei întreprinderi pentru evaluarea informaţiei pot fi luate în considerare următoarele teme de reflecţie: 1. Shannon a propus ca unitatea de măsură a cantităţii de informaţie să fie informaţia generată de realizarea unui experiment cu două evenimente având probabilităţi egale de realizare. greu de controlat şi 12 Shannon. Astfel. unui competitor indirect? b. birotica. 12 H = −∑ p k log2p k k =1 n unde H reprezintă entropia informaţională. R. de asemenea. Cât am încasa pe informaţie dacă am vinde-o sau licenţia-o: a. prin analogie cu entropia din termodinamică ce măsoară. robotica s-a realizat un conglomerat de industrii şi servicii cunoscute sub numele de tehnologie informaţională (Information Technology) sau după alţi autori tehnologie informaţională şi de comunicaţii (Information and Communication Technology .ICT) sau noile tehnologii informaţionale (New Information Technology . Această unitate de măsură poartă denumirea de BIT (BInary DigiT = cifră binară) deoarece precizarea uneia dintre cifrele 0 sau 1 ale sistemului binar. 1948 8 . informaţia obţinută când se alege un răspund “da” sau “nu” la o întrebare sau informaţia obţinută la aruncarea unei monede.V.Preocupările de măsurare a cantităţii de informaţie provin din teoria statistică a comunicaţiei şi se bazează pe ideea că informaţia exprimă incertitudinea înlăturată prin realizarea unui eveniment dintr-un set de evenimente posibile. stocată. Astăzi este recunoscută de toată lumea importanţa deosebită pe care o are informaţia în dezvoltarea economică şi socială. informaţia n-ar exista? b.NTI). principalul concurent are informaţia? c. Aici intervin tehnologiile informaţionale care au înregistrat în ultimele decenii progrese remarcabile. informaţia este acea cantitate care înlătură total sau parţial starea de nedeterminare. de exemplu.

decât în faza operaţională. prelucrarea. p. reprezentarea. Prin utilizarea acestora în cadrul unei organizaţii. Indivizii lucrează cu tehnologiile informaţionale la toate nivelurile ierarhice pentru a-şi realiza obiectivele propuse. • redarea informaţiilor. înregistrarea (scrierea) şi identificarea (citirea) informaţiilor.1993. Dar deseori aceştia consideră sistemele informatice ca fiind “cutia neagră” a organizaţiei. 2001. se impune o colaborare permanentă între informaticieni şi utilizatori la nivelul unei firme. Ele întrunesc un bogat set de funcţii.. T. • securitatea informaţiilor. O definiţie uzuală a tehnologiei informaţionale a fost dată de Departamentul de Comerţ şi Industrie al Marii Britanii care precizează că tehnologiile informaţionale permit "colectarea. dar nu numai. • Sunt tehnologii complexe în care serviciile ocupă o parte considerabilă. • căutarea şi extragerea informaţiilor. fotonica. stocarea şi transmiterea informaţiilor sub formă de voce. tehnologia informaţională ar cuprinde. orice cumpărător sau utilizator IT trebuie să se informeze pentru a înţelege tendinţele şi presiunile la care trebuie să facă faţă. mărindu-şi considerabil portofoliul de aplicaţii. reţelele. p. Acest lucru se întâmplă mai ales în faza de implementare. p. informatica.28 14 Gunton. Nevoile întreprinderilor şi ale indivizilor se schimbă. O definiţie mai cuprinzătoare consideră tehnologia informaţională o paradigmă a dezvoltării tehnico-economice ce include comunicaţiile. Iaşi. citat în Dumitriu. Paris. Tehnologiile informaţionale cuprind procesele. Un important rezultat al amplorii şi dezvoltării tehnologiei informaţionale îl constituie generalizarea sistemelor informatice. prin intermediul combinării informaticii cu telecomunicaţiile" . echipamentele de stocare a informaţiei şi memoriile. text şi numerică pe baza microelectronicii. ele reprezintă doar un mecanism catalizator.. Utilizarea tehnologiei informaţionale ameliorează oportunităţile în valorificarea informaţiei şi determină apariţia a noi abordări cu privire la ce este o organizaţie şi cum se comportă aceasta. • prelucrarea informaţiilor. • Sistemele informaţionale nu pot transforma singure maniera de funcţionare a unei organizaţii. F. Masson. • transmiterea informaţiilor. aspecte. pe lângă elementele care asigură colectarea. 1993. Sitemul informaţional contabil în întreprindera modernă. De aceea. metodele. T. tehnicile şi operaţiile necesare prelucrării automate a datelor. Technologies des systemes d`information. În acest sens. ramuri industriale şi servicii.. În cazul achiziţionării unui produs complex. sistemele de fabricaţie. imagine. Tehnologiile informaţionale prezintă anumite particularităţi14: • Sunt tehnologii multiforme care se pot adapta majorităţii activităţilor umane.care au provocat profunde transformări la nivelul societăţii. 13 13 Lucey. Management Information Systems. Tehnologia informatică s-a pulverizat într-o multitudine de activităţi. prelucrarea. specialiştii interni sau externi recurg foarte des la serviciile de asistenţă. al organizaţiilor şi al indivizilor. London.212. activităţi care pot fi grupate în următoarele categorii: • colectarea. tehnologia progresează şi câmpul de aplicare a tehnologiilor informaţionale se lărgeşte continuu. Sistemele informatice constituie cadrul de pătrundere şi de aplicare a tehnologiei informaţionale în organizaţii. DP Publications Ltd. softul. Editura Junimea. aceasta influentând evoluţia şi dezvoltarea sistemelor informatice. • organizarea în memorie şi păstrarea informaţiilor.7 9 . neînţelegând de fapt în totalitate rolul şi avantajele utilizării noilor tehnologii.

poşta electronică. Recunoaşterea optică a caracterelor (Optical Character Recognition) este utilizată în operaţiile de digitizare a datelor de tip text. utilităţi.14 16 Ţugui.1/1998. e-marketing. termen de valabilitate. acesta are la bază reţele de calculatoare dispersate la nivel mondial în toate colţurile lumii. discuţii pe Internet (forumuri. comunităţi virtuale (Virtual Communities). raion de vânzare. Fătu. În esenţă. casa şi vânzătorul. întreprinderea devine din ce în ce mai mult o utilizatoare a Internetului. universuri virtuale. luarea unei decizii. conectări la distanţă. T. este una din cele mai pasionante manifestări a acestui fenomen al societăţii.. nr. se obţin informaţii cu privire la denumire. Paris şi New York sunt legate printr-o reţea telematică ceea ce permite efectuarea de investiţii 24 de ore din 24 practic în lumea întreagă. şi elementele teoretice şi metodologice privind dezvoltarea sistemelor informatice.IP). Editura Sedcom Libris. reţele care comunică între ele prin intermediul unui protocol (Internet Protocol . Iaşi.. iar structura organizatorică se va aplatiza datorită posibilităţilor oferite de noile tehnologii informaţionale în agregarea şi transmiterea datelor15. accize etc. e-learning. comerţ electronic (ecommerce cu următoarele modele de afaceri: magazin electronic (e-Shop). precum şi cumpărătorul. El a revoluţionat şi a dinamizat toate activităţile economice dintr-o întreprindere. chat (discuţii în timp real). Pe baza Internet-ului s-au dezvoltat o serie de aplicaţii. EDI Internet. producător etc. Dacă la aceste informaţii se adaugă data vânzării. supermagazinul electronic (e-mall). preţ. b. The coming of New Organization. datorită televiziunii puteţi asista în direct la performanţele atleţilor din toată lumea. uşor de recunoscut indiferent de tipul echipamentelor (calculatoare) şi de sistemul de operare utilizat. bursele de la Tokio. P. Harvard Business Review. taxele aferente (TVA. Această tehnologie constă în digitizarea secvenţelor audio şi video. videoconferinţe. Internetul pune în relaţie pe o scară largă oameni şi calculatoare ce vorbesc un limbaj comun şi care sunt racordaţi între ei prin kilometri de cablu şi de linii telefonice. pentru luarea unor decizii etc. piaţa unui terţ (Third Party Marketplace). captare de programe radio-tv. loc de comunicaţie.17- 19 10 . Astfel. definit ca o reţea a tuturor reţelelor. Toate aceste informaţii se transferă serverului central pentru înregistrare contabilă. Bancomatele (Automat Teller Machine . telefonie. Întreprinderea va deveni o organizaţie informaţională. de schimb de idei şi informaţii se va dezvolta continuu şi viitorul său va depinde de utilizatorii săi. 16 15 Drucker.). magazine). grupuri de ştiri). Managementul resurselor informatice. Lumea a devenit din ce în ce mai “interconectată”: puteţi contacta o persoană dintr-o altă parte a globului de la telefonul aflat în maşina d-voastră. Principalele tehnologii informaţionale are conduc societatea spre globalizare sunt : a. Într-adevăr.stocarea şi transmiterea informaţiilor. 2004. c. grupuri de întâlniri. a stat şi stă la baza altor tehnologii informatice. p. d. aprovizionare electronică (e-procurement). În scop comercial ea se foloseşte pe scară largă în magazine la citirea codurilor de bare de pe diferite produse. Extranet-ul. Internetul. biblioteci digitale etc. Sistemele electronice de realizare a întâlnirilor facilitează întâlnirea virtuală a membrilor unei comunităţi sau unei echipe cu diferite prilejuri: conferinţe. Internetul. groupware-ul.. pp. atunci se obţine o imagine completă privind actul de vânzare-cumpărare. licitaţie electronică (e-auction). simple discuţii video etc. Internetul-ul Secolul nostru este teatrul unei evoluţii tehnologice foarte rapide. Al. precum: Intranet-ul. Ca urmare a globalizării schimburilor şi a creşterii importanţei informării.ATM) reprezintă tehnologia informatică şi de comunicaţii prin care cardul bancar este identificat şi poate fi folosit pentru retragerea unei sume de bani sau efectuarea unor plăţi în conturi predefinite (telefonie.

Orice aplicaţie multimedia este interactivă. rezolvatoarele generale de probleme. Conversia datelor care se realizează pentru ca acestea să fie înţelese de calculator se numeşte digitizare. grafice. imagini statice. Instrumentele groupware sunt aplicaţii în reţea care permit grupurilor de lucru să colaboreze într-o manieră facilă . ale multimediei sunt integrarea diverselor documente şi interactivitatea. iar integrarea unui comentariu sonor sau a unei secvenţe video întrun text sau foaie de calcul devine o operaţiune banală. ea combinând cele trei mari inovaţii ale secolului: calculatorul electronic. În categoria aplicaţiilor specifice inteligenţei artificiale sunt incluse: sistemele inteligente. A. prelucrare şi comunicare a datelor şi ideilor. Cele două aspecte. D. de exemplu. fie că acestea sunt utilizate de manieră locală. Astfel. animate sau video. multimedia nu este decât o juxtapunere de elemente fără nici o legătură reală între ele şi. Codificarea numerică. touch-screen-ului sau chiar vocal. Bacău. folosind un software special care conţine absolut toate componentele pentru lucrul de birou. la care se adaugă şi componenta de transmitere co-echipierilor (poşta electronică. Editura Polirom. În literatura de specialitate. organizarea sau dimensiunea organizaţională. După digitizare. devine un simplu document informatic ce poate fi manipulat cu uşurinţă. recunoaşterea formelor. utilizatorul poate dialoga cu aplicaţia. o fotografie. mai ales. Iaşi. decompresia şi vizualizarea acestora cu o viteză foarte mare folosind infrastructura de bază – Internet-ul. criptarea. Utilizatorul poate alege oricând alt curs de desfăşurare a aplicaţiei. Multimedia s-a născut din integrarea diferitelor tehnici. telecomunicaţiile şi tehnica audiovizualului. Metode. 28 18 Tudose. 1999 11 . Această definiţie cuprinde cele patru componente importante ale multimediei: calculatorul electronic. el fiind cel care deţine controlul. să interacţioneze. simplifică mult manipularea lor pe aparate derivate din calculator. În anii '70 multimedia era doar un cuvânt care 17 17 Fotache. f. Fără această conversie. interacţionând cu aceasta prin intermediul tastaturii. Tehnologia groupware şi gestiunea electronică a documentelor Groupware reprezintă un model organizaţional apărut în anii ‘90 care are în vedere trei dimensiuni ale întreprinderii: managementul sau dimensiunea umană. gestionar de documente). ea constituie baza oricărei aplicaţii multimedia. recunoaşterea şi înţelegerea vorbirii. Groupware. Astfel. decriptarea. transmiterea. Inteligenţa artificială şi aplicaţiile ei Această tehnologie informatică reuneşte aplicaţii ce vor cunoaşte o extindere deosebit de mare în viitorul apropiat. e. fiecare document poate fi manipulat ca un simplu text. Sisteme multimedia. Lucrul în medii colaboraţioniste presupune lucrul cu documente în format electronic (creat sau digitizat prin scanare). să creeze şi să comunice. mouse-ului. desemnând operaţiunea următoare. legăturile între documente. robotica. 2002. fie că sunt conectate în reţea. g. p. Această integrare presupune conversia documentelor în format informatic. Editura Moldavia. numite link-uri. învăţământul asistat de calculator şi prelucrarea limbajului natural. momentul de începere şi ordinea operaţiunilor.. Multimedia înseamnă utilizarea calculatorului electronic pentru prezentarea informaţiilor prin combinarea de texte. fundamentale şi concomitente. fără posibilitatea de modificare a acestora. sunete. multimedia este considerat un concept aflat la intersecţia mai multor domenii. tehnici şi terhnologii pentru grupuri de lucru. La fel se întâmplă şi cu sunetul sau cu imaginile video. folosind instrumente care permit utilizatorului să navigheze. care leagă reprezentarea acestor date.compresia. instrumente de navigare şi metode de colectare. informatica sau dimensiunea tehnologică. Tehnologia multimedia prevede reprezentarea în ansamblu a diferitelor tipuri de 18 date ..

De exemplu. Producţia de documente multimedia este economică. depozitarea şi distribuţia datelor multimedia. de dezvoltarea tehnologiilor de stocare care au permis creşterea volumului de date (apariţia CDROM-ului şi a altor suporţi de stocare de mare capacitate). mijloace prin care utilizatorului i se asigură un acces rapid la aplicaţii informatice şi la informaţii inedite. Multimedia devine din ce în ce mai mult un serviciu pentru un public avid de a descoperi cât mai multă informaţie. asigurate în general prin simboluri recunoscute de întreaga lume: pictograme. În numeroase domenii. Calculatorul dirijează afişarea diferitelor documente. prin intermediul televizorului sau monitorului. multimedia este deosebit de eficace. În acelaşi timp. de diferite tipuri. Video-CD.însemna audiovizual. de la rolul său de mijloc de prelucrare a textelor. Multimedia s-a consolidat odată cu apariţia standardelor importante în materie de comunicaţii şi de comprimare/decomprimare a datelor. butoane de control etc. Calculatorul a trecut progresiv. modificând instantaneu lumea virtuală. cât şi a programelor. fotografii sau sunete. Un CD-ROM este un suport cu mult mai ieftin pentru a conţine o enciclopedie decât kilograme de hârtie imprimată. Informatica stă la baza multimediei. opţiuni de meniu. marele public este şi el vizat. El este în măsură să interacţioneze 12 . multimedia a devenit o adevărată industrie. Realitatea virtuală este definită prin trei cuvinte: interactivitate. Imersiunea arată faptul că spectatorul nu este în faţa imaginii. încet cu încet. în prezent ea devenind o tehnologie care a revoluţionat domeniul calculatoarelor. navigare. la cel de prelucrare a diverselor şi complexelor date. Dezvoltarea acestei tehnologii a fost determinată de răspândirea. atât a echipamentelor. Oamenilor le place să vadă lucruri mişcând pe ecran. Dacă multimedia se răspândeşte. asupra tuturor sectoarelor de activitate. Folosirea tehnologiilor multimedia necesită dotarea calculatorului cu CD-ROM.. Interactivitatea. noţiune legată de multimedia. această prezentare se poate face fără prezentator. contribuie la sentimentul de imersiune pe care utilizatorul îl încearcă luând parte la acţiunea care are loc pe ecranul său. Totuşi multimedia nu constituie un domeniu particular al informaticii. după cererile utilizatorilor şi permite. de realizarea de afişaje video de înaltă calitate şi generalizarea interfeţelor grafice utilizator ce permit realizarea unor prelucrări altă dată complexe şi mai dificil de obţinut. reprezintă ultima etapă în dezvoltarea unei interfaţe utilizator. ea nu este decât o prelungire logică şi un rezultat al evoluţiei tehnologice. tratează priorităţile. deci. unde "timp real" semnifică faptul că calculatorul este capabil să detecteze intrările făcute de utilizator şi să reacţioneze. de răspândirea şi standardizarea plăcilor de sunet. a sintetizatorului muzical sau a televiziunii interactive. ci în interiorul acesteia. cu faimoasele "autostrăzi informaţionale". de dezvoltarea capacităţilor şi performanţelor componentelor şi perifericelor calculatorului ce permit tratarea. pe scară largă. Caracteristica cheie a realităţii virtuale este interactivitatea în timp real. cu integrarea funcţiilor video şi audio în componente electronice sau procesoare şi servicii avansate de telecomunicaţii prin satelit sau cablu. imersiune. difuzoare şi plăci audio. zone de dialog. precum imagini video. Realitatea virtuală reprezintă o simulare cu ajutorul calculatorului în care grafica este utilizată pentru a crea o lume ce pare reală. prezentarea unei întreprinderi este mult mai atrăgătoare dacă îi integrăm comentarii sonore sau secvenţe video care prezintă un aspect particular legat de acea întreprindere. cameră de luat vederi şi placă video. Realitatea virtuală. În plus. Trecerea de la profesional către marele public este facilitată şi de generalizarea unor interfeţe utilizator prietenoase. a calculatoarelor personale. cu ajutorul unui nod interactiv. urmând ordinele lor şi devin captivaţi de simulare. un parcurs interactiv în aplicaţie. în funcţie de aplicaţiile utilizate. prin puterea sa de atracţie. Un concept aparte este realitatea virtuală – Virtual Reality (VR).

putându-se utiliza ecrane mari sau chiar staţii de lucru grafice de înaltă performanţă. Toate acestea reprezintă. în aceeaşi măsură în care creşte continuu nevoia de informaţie. h. “Virtual Reality Systems and Applications”. Şi aceasta deoarece realitatea virtuală nu impune utilizarea căştilor. La baza realităţii virtuale se găsesc imaginile de sinteză în trei dimensiuni (3D). Dicţionar de informatică. Mult timp imperfecte. Alte tehnologii informaţionale Se pot încadra aici toate tehnologiile moderne de proiectare asistată de calculator. Edition Edison. gust”19. model cu care se va putea opera pentru a obţine noi informaţii. Electro ’93. adresându-se tuturor canalelor senzitive ale omului. 1981. program). semnătura digitală pentru care şi în România s-a adoptat legislaţia în domeniu. teleprezenţa la locul de muncă. În realitate. graţie căreia dispune de o viziune în relief la 3600. Cercetătorii vorbesc şi de simţul olfactiv sau al gustului. Organizarea datelor reprezintă procesul de identificare. Dar. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. simţ tactil. Interacţiunea vine din aceea că el poate să atingă obiectele pe care le detectează cu ajutorul unei mănuşi senzitive. 19 Burdea.. realitatea virtuală merge mai departe. Aprilie 28 20 Cristea . definire. structurare şi memorare a datelor . dezvoltate pe calculator. doar pentru că aceste mijloace au fost primele utilizate în aceste simulări. Pentru specificul activităţilor economice. fiecare nivel de abstractizare implică date elementare şi date structurate. Pentru a se integra în spectacol. O bună organizare a datelor impune folosirea unor structuri care să permită o prelucrare cu un cost cât mai redus. “Un sistem de realitate virtuală este o interfaţă care implică simularea în timp real şi interacţiuni cu multiple canale senzoriale ale omului: vedere. descrierea realităţii virtuale doar prin uneltele pe care le implică nu este cea mai bună alegere. de unde ideea de navigare.3. Aceeaşi mănuşă permite "instruirea" calculatorului în legătură cu mişcările sale (avans. aşa-zisele tehnologii calme. p. calculatoarele Web. 20 1. microsistemele etc. Bucureşti . ele au atins un asemenea grad de realism.cu mediul care-l înconjoară şi să navigheze în interiorul acestuia. V. dar cu un caracter repetitiv şi cu o frecvenţă mare. ci ei pot să le atingă sau să le simtă tactil. de fapt. Marele public are în general tendinţa de a asocia simulările realităţii virtuale cu sistemele de vizualizare montate pe capul utilizatorului şi cu mănuşile senzitive. olfactiv. utilizatorul poartă o videocască legată la un calculator. recul. 240 13 . 1993-b. . G. calculator. Dar. iar mănuşile senzitive pot fi înlocuite de simple trackball-uri sau joystick-uri. accesibil unui anumit procesor (om. În acelaşi timp datele se caracterizează printr-o structură uniformă rezultată din structura documentelor primare specifice operaţiilor economice. deplasare la dreapta sau la stânga). încât simulează lumea reală fără ca ochiul să perceapă cea mai mică diferenţă.1. International Conference. restricţii în activitatea de structurare şi organizare a datelor economice în sistemele informatice. auz. Short Course. Date elementare şi date structurate Data este un model de reprezentare a informaţiei. supus unor prelucrări relativ simple. Aspecte privind organizarea şi structurarea datelor Dezvoltarea rapidă şi complexă a societăţii a dus în mod inevitabil la o sporire însemnată a volumului de date. NJ. care tind să aglomereze şi să blocheze canalele informaţionale. Orice organism economic se confruntă cu un volum mare de date. utilizatorii nu se limitează doar la a vedea sau a manipula obiectele grafice pe ecran.

în care se sochează într-o formă specifică valorile datei. o relaţie ce descrie mecanismul de acces la memorie. • Tipul pointer. putând fi o relaţie de ordine în mulţimea elementelor colecţiei. ordonare etc. scădere. datele se prezintă sub forma unor mulţimi sau colecţii. datele se clasifică în : • date variabile (variabile) . reale şi complexe şi asupra cărora se pot realiza operaţii de adunare. cât şi în raport cu procesorul care o prelucrează se numeşte dată elementară. Asupra acestor date se pot efectua operaţii logice: NOT. Valorile datei pot fi precizate prin enumerare sau printr-o proprietate comună şi pot fi numere. data poate fi reprezentată printr-un triplet de forma: d = (i. În funcţie de valoare. în funcţie de natura şi de domeniul valorilor luate. şir de caractere.. dinamic). o dată elementară apare ca o zonă de memorie sau de suport de o anumită mărime.O dată care apare ca o entitate indivizibilă. respectiv pe suport (nivel fizic). v) valori atribute oare identificator Identificatorul datei (numele) este un simbol asociat datei pentru a o putea distinge de alte date şi pentru a se putea face referiri la ea în timpul procesului de prelucrare (de exemplu. În acest mod se obţine tipul de dată structurată sau dată 14 . Se disting astfel date de tip numeric (întreg. logic. atât în raport cu informaţia pe care o reprezintă. Data elementară poate fi privită ca model de reprezentare a informaţiei la nivelul unui procesor uman (nivel logic) sau la nivelul reprezentării interne. complex). • valoarea iniţială • modul de alocare a memoriei pe parcursul prelucrării (static. şiruri de caractere. valori logice. OR. Din punct de vedere logic.. a. Precizia depinde de zona de memorie afectată datei. codprod. În majoritatea aplicaţiilor. • Tipul caracter care reprezintă o succesiune de caractere alfanumerice asupra căreia se pot defini operaţii de concatenare. YES) sau neadevăr (FALSE.date care pe tot parcursul procesului de prelucrare pot lua orice valori din domeniul de definiţie a datei. a căror prelucrare nu poate fi concepută fără o organizare corespunzătoare. • Tipul logic (boolean) utilizat pentru precizarea stărilor de adevăr (TRUE. Iată câteva exemple de atribute: • tipul datei care defineşte apartenenţa acesteia la o anumită clasă de date. Ea poate fi simplă precizie sau dublă precizie. situată la o anumită adresă. Între elementele unei colecţii de date pot fi identificate şi/sau introduse relaţii care să determine pe mulţimea respectivă o anumită structură. real. adică date elementare ale căror valori sunt adrese.date care pe parcursul procesului de prelucrare îşi păstrează aceeaşi valoare din domeniul de definiţie al datei. um) Atributele precizează proprietăţile datei şi determină modul în care poate fi ea tratată în procesul de prelucrare. • date constante (constante) . AND. etc. denprod. Principalele tipuri de date elementare sunt: • Tipul numeric care include numerele întregi. Natura relaţiei poate diferi la diferite nivele de abstractizare în mod considerabil. • precizia reprezentării interne care defineşte cât mai fidel reproduce modelul intern de reprezentare obiectul pe care îl reprezintă. referinţe pentru alte date. NO) ale unui enunţ. Din punct de vedere fizic.

nr.d. articolul ARTSALAR poate avea următoarea structură: Nume MARCA NUMEPREN FUNCŢIE SALARBAZĂ Tip Numeric Caracter Caracter Numeric Lungime 5 20 10 11 Partea zecimală 0 2 Fig. Descrierea articolului ARTSALAR Fişierul reprezintă un ansamblu organizat de articole cu aceeaşi natură. subcâmpurile sunt descendenţii câmpurilor (nivelul 2) ş. cu una sau mai multe dimensiuni. Nota(1. implică atât date elementare. i2.4). cât şi date structurate. indentificabilă prin nume. Cele mai întâlnite sunt: 15 . dispuse pe un suport de înregistrare (de exemplu. Componentele unei structuri de date pot fi date elementare sau la rândul lor structuri de date. Câmpurile unui articol pot fi date elementare sau grupuri de date de diverse tipuri.structura de date. Nota(1. Dacă toate componentele sunt de acelaşi tip atunci structura de date este omogenă.. cât şi operaţii specifice tipului structurii. fiecare sesiune având câte 5 examene. • lungime .3).. De exemplu. • fişierul. În principiu fiecare câmp sau subcâmp se defineşte prin următoarele atribute: • nume . Pentru fiecare dimensiune se asociază un indice ale cărui valori sunt folosite pentru referirea elementelor tabloului. • tip . Nota(1. prin combinarea lor convenabilă.ik). aranjate într-o structură rectangulară. Asupra structurilor de date se pot efectua atât operaţii generale. Cele mai utilizate date structurate sunt: • articolul. etc. deoarece.1). • tabloul. Componentele unei structuri de date pot fi individualizate şi selectate prin nume (identificatori) sau prin poziţia ce o ocupă în structură. • partea zecimală – se specifică numai pentru datele numerice.1). iar i1. unde k reprezintă numărul de dimensiuni. i2. La orice nivel de abstractizare rezolvarea unei probleme. Tabloul este o colecţie de date de acelaşi tip.. iar cele cu mai multe dimensiuni se numesc matrici sau masive.5).2).numărul total de caractere.m. definim variabila Nota(2. pentru introducerea notelor obţinute de studenţi în cele 2 sesiuni. Articolul este o structură de tip arborescent ale cărui câmpuri sunt descendenţii rădăcinii (nivelul 1). O structură este o entitate de sine-stătătoare. arborescente şi de tip reţea. Nota(1. 1. Definirea structurilor de date se bazează... ale cărei componente îşi menţin proprietăţile.natura datei.5).ik sunt elementele tabloului T. Structurile de date sunt colecţii de date pe care s-a definit o structură şi căreia îi este specific un anumit mecanism de selecţie şi identificare a componentelor. în majoritatea aplicaţiilor. De exemplu. utilizând calculatorul electronic. fişierul FSAL cuprinde articolele ARTSALAR cu date privind salariaţii unei organizaţii). Acestea sunt considerate structuri de bază. pe structurile liniare. Vom obţine un tablou de variabile astfel: Nota(1.7.un cod unic de identificare.a. Tablourile cu o dimensiune se numesc vectori. Nota(2. Exemplu: T (i1. se pot construi structuri oricât de complexe. conform cu relaţia de ordine specificată.

Dintre acestea fac parte operaţia de adunare. împărţire. Crearea se execută o singură dată la începutul ciclului de viaţă a structurii respective. după anumite criterii stabilite de utilizator. Categorii de operaţiuni definite asupra datelor Prelucrarea datelor presupune parcurgerea unei succesiuni ordonate de operaţii care acţionează asupra valorilor acestora. Copierea presupune obţinerea unei dubluri. • . 2. 1. • ** pentru ridicare la putere. 5. 6. Actualizarea reprezintă operaţia de aducere la zi a unei structuri de date create anterior şi presupune: • adăugarea şi/sau inserarea de noi elemente ale structurii. fiind o rearanjare fizică a acestora. în cadrul expresiilor se pot utiliza şi parantezele. Exemplu: NOTA = 8 MEDIA=(NOTA1+NOTA2)/2 Operaţiunile de calcul se definesc pe mulţimea numerelor reale. • ştergerea fizică şi/sau logică a unor elemente ale structurii. • * pentru înmulţire. Separarea este desfacerea unei structuri în două sau mai multe structuri. ridicare la putere. presupunând memorarea structurii respective de date în forma iniţială.pentru scădere. 3. Ele se pot grupa în următoarele categorii: • operaţiuni de atribuire. pe suportul de memorie internă sau externă. 7. • modificarea valorilor unor elemente ale structurii. Consultarea (exploatarea) asigură accesarea elementelor componente ale unei structuri în scopul prelucrării sau vizualizării acesteia. De asemenea. Exemplu: SALARIU NET = ((NRORLUCR * TARIFO) + SPORVECH) – IMPOZ a = (b * c)**2 + 1650 16 . • / pentru împărţire. 4. înmulţire. Operaţiunile de atribuire sunt acelea prin care unei variabile i se atribuie o anumită valoare predefinită sau rezultatul evaluării unei expresii. integrale sau parţiale aleasă de utilizator.3. calculul unor expresii numerice etc. scădere. evaluarea acestora făcându-se după regulile din algebră.1. Sortarea permite ordonarea crescătoare sau descrescătoare a elementelor unor structuri. • operaţiuni de transfer a controlului. Ca operatori se utilizează: • + pentru adunare.2. • operaţiuni de calcul. • operaţiuni de intrare /ieşire. • operaţiuni de decizie. Fuzionarea sau interclasarea este combinarea a două sau mai multor structuri într-o singură structură conform unor criterii.

Cele de salt au rolul de a preda controlul unei alte operaţiuni decât cea imediat următoare. Exemplu: IF STOCSIGURANTA < 5000 THEN PRINT “Este necesară reaprovizionarea” ENDIF Operaţiunile de intrare/ieşire vizează realizarea transferului de date între memoria externă şi cea internă şi invers. în mod special. >. Cele mai utilizate operaţii de intrare/ieşire sunt cele de deschidere şi închidere a fişierelor şi de citire şi scriere date.) create cu ajutorul unor programe scrise în limbaje din generaţia a III-a: COBOL. Operaţiunile de transfer a controlului sunt operaţii de salt şi de apelare. evitându-se astfel descrierea lor de mai multe ori în cadrul algoritmului de rezolvare a problemei. instituţii etc. determină lansarea în execuţie a unor proceduri (grupuri de operaţiuni). Principiul fundamental al bazelor de date îl constituie unicitatea informaţiilor. indexate etc. fişier denumit dicţionar de date (vezi figura nr. ansamblu partajat între mai mulţi utilizatori în mod concurent şi competitiv. ≠) şi/sau operatori logici (NOT. informaţiile erau organizate în fişiere de date (secvenţiale. cel al bazelor de date. OR). dar şi ca urmare a creşterii volumului datelor de prelucrat s-a dezvoltat un nou concept. FORTRAN etc. întreprinderi. La momentul respectiv. Baze de date. aducând un element de noutate. O bază de date este un ansamblu de date ce poate fi întrebuinţat de mai mulţi utilizatori având viziuni diferite asupra acestora.9). grup de persoane. El îşi face apariţia în a doua parte a anilor ’60. în cadrul sistemelor informatice implementate în întreprinderi. Ele condiţionează executarea unor operaţiuni sau grupuri de operaţiuni.. 17 . Operatorii utilizaţi pentru scrierea condiţiilor pot fi operatori relaţionali (=. Ea reprezintă un ansamblu structurat de fişiere care grupează datele prelucrate în aplicaţiile informatice ale unei persoane. adică orice informaţie este înregistrată o singură dată şi poate fi utilizată ori de câte ori este nevoie de către diferiţi utilizatori şi în diferite momente. respectiv existenţa unui fişier de descriere globală a datelor. ceea ce asigură independenţa datelor de programe şi invers.Operaţiunile de decizie sunt utilizate pentru a determina valoarea logică a unei propoziţii (adevărat sau fals). bănci de date şi depozite de date Pe măsura evoluţiei sistemelor de prelucrare automată a datelor şi. <. AND. 1. a componentei hardware şi software. Pentru optimizarea operaţiei de intrare/ieşire se interpun zone tampon (buffere) atât pentru intrare cât şi pentru ieşire. iar cele de apel.

direct accesibile după criterii multiple. În general. Gestiunea acestora impune nu numai o structurare riguroasă a datelor. • limbajul de definire/descriere a datelor (LDD) care permite traducerea (prin compilare sau interpretare.. de asemenea. fie la nivelul specific fiecărei aplicaţii (sub forma schemei externe sau sub-schemei). baza de date poate fi definită ca o colecţie de date aflate în interdependenţă. Sistemul de gestiune a bazelor de date reprezintă un ansamblu coordonat de programe care permite descrierea. cu refacerea stării existente anterior acestuia.. independente de orice program specific de aplicaţii. Fişier de date n Dicţionar de date Aplicaţia 1 Aplicaţia 2 . reorganizarea bazei de date pentru recuperarea spaţiului vid. numit generic sistem de gestiune a bazelor de date care să permită exploatarea raţională a datelor conţinute... p. 1. I. manipularea. dar şi o raţionalizare a procedurilor de acces şi prelucrare. deci. • limbajul de manipulare a datelor (LMD) care permite gestionarea şi actualizarea datelor dintr-o bază de date. Paris. adaptat utilizatorilor care doresc să consulte sau să actualizeze informaţiile conţinute în baza de date. fie date neorganizate. o bază de date este un ansamblu de date structurate. Les bases de donnees relationnelles. crearea şi actualizarea jurnalelor tranzacţiilor realizate asupra bazelor de date. Aplicaţia m Fig. nr. El trebuie. 13 18 . să asigure securitatea şi confidenţialitatea datelor într-un mediu multi-utilizator. 1995. după caz) şi descrierea naturii datelor şi a legăturilor lor logice fie la nivelul global (sub forma schemei conceptuale). Pentru a putea fi exploatată de către utilizatori o bază de date trebuie să aibă asociat un set de programe. • utilitare de întreţinere a bazei de date care permit gestionarea de către un operator a bazei de date şi care pot efectua următoarele operaţii21: crearea versiunii iniţiale a bazei de date şi încărcarea acesteia folosindu-se fie o copie creată anterior. memorarea. furnizarea unui mediu eficient.BAZA DE DATE Fişier de date 1 Fişier de date 2 .. Edition Hermes. coerente. Structura unei baze de date Formal. Bazele de date sunt concepute pentru a prelucra un volum mare de date. Într-o abordare mai analitică. restaurarea bazei de date după un incident logic sau fizic. neredundante. realizarea diverselor statistici ce permit cunoaşterea activităţii şi utilizării bazei de date etc 21 Saleh. interogarea şi tratarea datelor conţinute într-o bază de date. în arhitectura unui SGBD intră cel puţin 5 clase de module: • programe de gestiune a bazei de date care realizează accesul fizic la date ca urmare a unei comenzi primite printr-un program de aplicaţii sau interactiv prin intermediul ecranului.9.. Obiectivul esenţial al unui sistem de gestiune a bazelor de date este. împreună cu descrierea structurii şi a relaţiilor dintre ele.

programele de aplicaţii. Dacă în anii ‘70 şi la începutul anilor ’80. Ea reprezintă un ansamblu de informaţii organizate. Deoarece permit accesul unui mare număr de utilizatori la datele stocate băncile de date sunt considerate sisteme de documentare. utilizatorii. aproape exclusiv. Conceptul de depozit de date a apărut la sfârşitul deceniului 8. echipamentele de teleprelucrare. Bucureşti. baze de date şi bănci de date. • datele sunt integrate şi redefinite penteu a putea fi exploatate. 13 19 . banca de date este redusă la două componente: baza de date şi SGBD-ul asociat. • dacă o bază de date este utilizată pentru prelucrarea tranzacţiilor on-line. din datele de arhivă (în perioada de constituire a depozitului). Datele organizate în depozite provin din datele preluate din sistemul operaţional. împreună cu descrierea datelor şi a relaţiilor dintre ele şi cu sistemul de programe pentru gestiunea datelor care asigură independenţa programelor aplicative faţă de modul de structurare a datelor.acestea nu sunt utilizate în scop operaţional. fiind solicitat în toate operaţiunile de consultare şi actualizare. Deosebirile faţă de o bază de date sunt următoarele: • scopul pe care îl au datele stocate . El desemnează o bază de date special concepută pentru analiza datelor şi suportul deciziilor. sistemul electronic de calcul. sistemul de operare. o nouă aplicaţie strategică. ci pentru sarcini analitice. plasată într-un context temporal şi permanentă”. înregistrate pe suporturi magnetice sau optice care pot fi consultate local sau la distanţă prin intermediul calculatoarelor şi a reţelelor de comunicaţie. precum din surse externe (baze de 22 22 Pescaru. Editura Tehnică. Patru elemente determinante caracterizează depozitul de date: • datele stocate privesc o funcţiune sau un proces din întreprindere (sunt orientate pe subiect). depozitele de date se bazează pe prelucrarea analitică on-line. integrată. noţiunea cvasi-utilizată era cea de bancă de date.. Modulele enumerate interacţionează cu o serie de componente fizice ale bazei de date: • Fişierele de date care reprezintă suportul propriu-zis al bazei de date.a. Depozitul de date reprezintă o altă direcţie de dezvoltare şi evoluţie a bazelor de date. • Dicţionarul de date ce înregistrează informaţii relative la structura bazei. p. • Indecşii. V. ca şi toţi marii furnizori de software fac trimitere. precum şi un timp minim de răspuns la solicitările utilizatorilor . care ar îngloba: baza de date. 1976. un depozit de date arată şi de ce. În unele lucrări. colecţie care este tematică. acesta reprezentând un atu al depozitelor de date (se asigură continuitatea şi comparabilitatea). într-un număr suficient de mare pentru creşterea vitezei de acces la date.. • informaţiile sunt conservate mai mulţi ani. sistemul de gestiune a bazei de date.• componente de control a programelor de aplicaţii care constituie mijloace de prevenire şi corectare a anumitor erori ce pot să apară în condiţii “multi-utilizator”. ş. prin consolidarea tuturor datelor întreprinderii. la noţiunile de bază de date şi SGBD. termenul devine din ce în ce mai puţin invocat. • dacă o bază de date înregistrază şi raportează ce s-a întâmplat. o redundanţă minimă şi controlată în memorarea lor. majoritatea lucrărilor de profil. • datele nu pot fi modificate sau şterse. Banca de date reprezintă un sistem de colecţii de date aflate în interdependenţă. Fişiere. de la identificarea unui nou segment de piaţă până la brainstorming. Alţi autori extind noţiunea de bancă de date. în lucrările din ultimii ani. Conceptul datawarehouse (depozit de date) este definit de William Inmon (vicepreşedintele firmei Prism Solution) ca fiind o “colecţie de date destinate fundamentării deciziei manageriale. dar s-a conturat şi dezvoltat în anii ‘90.

).ştiinţa 20 . 7. 6. extragerea unor date pentru a putea fi utilizate de aplicaţiile de birotică (programe de calcul tabelar.nucleu care constituie „inima” depozitului. Data mining reprezintă o tehnică care vizează descoperirea unor şabloane semnificative în colecţiile de date.un set de resurse care asigură conectivitatea în cadrul reţelelor de calculatoare. Cele mai simple sunt instrumentele pentru interogare şi raportare. ce înseamnă. referită prin OLAP (On Line Analytical Processing). procesoare de texte. Pentru realizarea unui depozit de date sunt necesare şapte categorii de instrumente: 1. Instrumente pentru modelarea datelor ce permit persoanelor implicate în realizarea depozitelor de date să determine conţinutul fiecărei date. Instrumente pentru extragerea.. 4. date de prognoză economică etc. Middleware . rafinarea şi standardizarea (normalizarea datelor) menite să asigure „curăţarea” datelor la preluarea lor în depozit: identificarea şi contopirea multiplelor înregistrări care se referă la aceeaşi informaţie. Pe lângă acestea. uniformizarea prescurtărilor. Pentru realizarea unor analize economice complexe sunt oferite instrumente de analiză ce pot fi clasificate în două categorii: mineritul în date „data mining” şi analiza multidimensională. 3. Baza de date . de cerinţele utilizatorilor. cunoscute şi din SGBD-uri.). programe de prezentare etc. informatica . cum poate fi accesată. Pentru a explora datele din depozit utilizatorii dispun de instrumente specializate. Instrumentele de analiză on-line (OLAP) permit aflarea răspunsurilor la întrebări ce au de obicei un caracter multidimensional (de exemplu: Care este contribuţia la vânzările săptămânale totale a produselor informatice vândute prin magazinele situate în regiunea Moldova între 10 şi 20 septembrie?). dar mai ales pentru a putea fi utilizate în aplicaţii specializate de analiză. Prelucrarea electronică a datelor a fost şi devine tot mai mult o necesitate stringentă pentru toate domeniile activităţii umane. Personalul implicat în realizarea unui sistem este cel care trebuie să stabilească modalitatea optimă de organizare a datelor în funcţie de specificul organizaţiei.date publice. Utilizarea depozitelor de date se concretizează în extragerea unor rapoarte (la cerere sau pe baza unui abonament cu o anumită periodicitate). Nu poate fi dată o soluţie ideală. formatul său etc. ajustarea eventualelor lungimi diferite ale unei aceleiaşi date. date din recensăminte. O enciclopedie a metadatelor (metadate = date despre date) ce păstrează informaţii relevante despre fiecare dată a depozitului: ce reprezintă. unde se găseşte. tipul ei. 5. Au fost prezentate doar câteva aspecte privind diferitele modalităţi de organizare a datelor la nivelul unui sistem informatic. care sunt celelalte date cu care interacţionează şi cine o utilizează. asigurarea replicării şi sincronizării între mai multe baze de date. 2. mărimea sistemului şi. Informatica şi informatica juridică Una din caracteristicile fundamentale ale epocii actuale o reprezintă explozia informaţională determinată de creşterea ritmului de dezvoltare a societăţii şi de avântul fără precedent al ştiinţei şi tehnicii. mai sunt necesare o serie de instrumente pentru administrarea depozitului. dezvoltarea aplicaţiilor ce utilizează depozitul de date etc. Instrumente ce asigură accesul utilizatorilor la datele de care au nevoie. Instrumente pentru transportul datelor utilizate pentru a muta copii ale datelor din sistemul operaţional (tranzacţional) în depozitul de date şi a le insera în locul potrivit. necesare când datele sunt preluate din mai multe baze sau când baza de date este distribuită pe mai multe noduri ale reţelei de calculatoare a organizaţiei. în primul rând. Astfel. semnificaţia acesteia.

Prima definiţie a informaticii aparţine Academiei Franceze care în 1966 preciza că informatica este „ştiinţa prelucrării raţionale. "informatică juridică” etc. "informatică economică". 1970. Se consideră că apariţia informaticii constituie cea de-a cincea descoperire venită în sprijinul omului pentru a lua decizii. TC Lex. 5. Informatica juridică reprezintă totalitatea aplicaţiilor informatice din domeniul juridic. LegeNet. Dintre programele de documentare juridică mai importante sunt: Legis. Principala aplicaţie este de natură documentară. vorbesc de informatica lor specifică şi încearcă a lega tot mai mult informatica de domeniul lor de activitate. Informatica de gestiune.prelucrarea logică şi automată prin intermediul maşinilor electronice.172 21 . Informatica.pătrunde. inventarea scrisului prin care se compensează limitele memoriei biologice. pe zi ce trece. generalizându-se.universalitatea informaticii. inclusiv sisteme automate pentru distribuirea informaţiei tehnico-ştiinţifice. 2. este reprezentată de informatica judiciară. apariţia limbajului articulat.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. a ajuns să se vorbească de "informatică industrială". Lucru posibil. având ca scop iniţial elaborarea de metode noi. Bucureşti. realizarea tiparului care a pus bazele memoriei sociale constituită din cărţi şi publicaţii. socială etc. termenul de informatică apare abia în 1962 şi provine din literatura franceză.Dicţionar de informatică. apariţia calculatoarelor electronice care permit culegerea. Editura Enciclopedică Română. utilizarea sistemelor de telecomunicaţii care înlătură limita determinată de distanţă. "informatică medicală". 1981. considerând-o ca o informatică particulară. Pe măsura dezvoltării ei. 71 24 ***. Dacă primele calculatoare electronice apar în deceniul 5 al secolului XX. îndeosebi prin maşini automate.. Ea îşi găseşte aplicaţii în informatizarea tribunalelor (vezi 23 24 23 Arsac. teoriei algoritmilor etc. iar domeniile sale de utilizare s-au extins continuu. studiind procesele de comunicaţie în colectivităţile ştiinţifice şi industriale şi urmărind dezvoltarea unor tehnici şi sisteme pentru organizarea. 3. Specialişti din toate sferele de activitate: tehnică. transmiterii. Noţiunea de informatică a fost creată prin asocierea cuvintelor informaţie şi automatică: INFORmation şi autoMATIQUE. p. deoarece informatica este o ştiinţă universală care se conduce după legi generale aplicabile în toate domeniile de activitate. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor facilitând realizarea dezideratelor activităţii de informare. programării liniare. definiţia dată este următoarea: informatica reprezintă o activitate pluridisciplinară. acesta reprezentând aspectul fundamental al informaticii. adică posibilitatea de cuprindere a tuturor domeniilor de activitate. economice şi sociale” . un alt domeniu. informatica a căpătat noi valenţe. J. memorarea şi distribuirea mai eficientă a informaţiei .prelucrarea raţională bazată pe legi generale şi pe anumite tehnici proprii cercetării operaţionale.. Astfel.culegerii. Cele cinci momente care au marcat evoluţia civilizaţiei umane sunt următoarele: 1. economică. stocării şi prelucrării automate a datelor . 4. ca principal mijloc de comunicare între oameni. . Din definiţia informaticii se desprind cel puţin trei caracteristici ale acesteia: . . p. în tot mai multe sfere de activitate. a informaţiei considerată ca suport al cunoaşterii umane şi al comunicărilor în domeniile tehnice. În dicţionarul de informatică. Bucureşti.

stocarea. 8 26 Airinei. Sistemul informaţional reprezintă un cadru organizat format dintr-un ansamblu de resurse care asigură colectarea. controlul şi gestionarea datelor prin parcurgerea unor etape succesive în scopul furnizării informaţiilor. New York .62 22 . 1997. Sistemul informaţional şi rolul său în cadrul organismelor economice Sistemul informaţional al unei întreprinderi suferă modificări în timpul ciclului său de viaţă. 1986 . printr-o reţea de comunicaţii. diferiţilor utilizatori pentru ca aceştia să îşi realizeze obiectivele propuse25. O altă definiţie prezintă sistemul informaţional ca fiind totalitatea metodelor. prelucrarea. surse de aprovizionare. structură). Accounting and information systems .sistemul ECRIS) şi în gestiunea criminalităţii (gestiunea amprentelor). D. p. cât şi în mediul extern. John Wiley & Sons . discuţii le dintre salariaţi şi manage ri).. dând naştere la sistemu 25 Wilkinson . p.1.. Iaşi. analiza şi transmiterea datelor pentru fundamentarea şi urmărirea deciziilor la toate nivelurile unei entităţi economico-sociale26. Învăţământul juridic asistat de calculator este un alt domeniu al informaticii juridice. Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă. procedeelor şi mijloacelor utilizate în culegerea. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice Supravieţuirea societăţilor comerciale într-un mediu concurenţial atât de puternic (la care trebuie să se adapteze continuu) este condiţionată şi de obţinerea de informaţii vitale cu privire la piaţă (dinamică. Editura Junimea. Sistemele tind să se extindă şi să se formalizeze pe măsură ce organizaţia devine tot mai complexă. Sistemul ca reţea de comunicaţii are două aspecte : • unul informa l (conver saţiile. 1. dimensiuni. public ţintă. Acest lucru este posibil doar prin intermediul unui sistem informaţional bine organizat care să permită obţinerea de informaţii reale în timp util. modificări legate de schimbările ce se petrec în interiorul ei. la competiţie. J.5. pieţe de desfacere. Sistemul informaţional poate fi asemănat unei reţele de comunicaţii deoarece asigură căile prin care informaţia ajunge în orice punct al întreprinderii şi chiar din exteriorul ei.

11): etapa intrării în sistem sau colectarea datelor. este necesară stabilirea diferenţei între noţiunea de dată şi cea de informaţie. datele sunt concepute ca un set de caractere care sunt memorate şi prelucrate şi care constituie intrări în sistemul informaţional. • calculatoarele şi echipamentele se numeşte sistem informaţional computerizat sau sistem informatic. Sistemul informaţional este cel care transformă intrările (input-uri) în ieşiri (output-uri). Componentele generale ale unui sistem informaţional Finalitatea sistemului informaţional este furnizarea de informaţii sub o formă direct utilizabilă. Utilizatorii informaţiilor generate de sistemul informaţional se împart în două categorii : • utilizatori interni – managerii şi salariaţii. organisme ale statului. trei etape fiind implicate în procesul de transformare (figura nr. financiare. Sistemele informaţionale realizează cinci funcţiuni sau sarcini : 1. Deseori. 1994. acţionari. 27 • • • Intrări resurse de (date) Prelucrarea datelor pentru a le în transforma informaţii Ieşiri în produse informaţionale Fig. precum şi măsurarea lor. 27 Oprea. Un sistem informaţional are nevoie de resurse ca să funcţioneze. Iaşi. În acest context. Resursele pot fi materiale. Premisele şi consecinţele informatizării contabilităţii. umane. dacă domină : • resursa umană atunci sistemul se numeşte sistem informaţional manual. furnizori. • validarea datelor pentru asigurarea acurateţii lor. etapa prelucrării sau procesarea datelor. 1. • clasificarea datelor.11. Astfel. • unul formal (activităţi ce se desfăşoară pe baza unor proceduri prestabilite). la momentul oportun. • utilizatorii externi – creditori. Editura Graphix. Colectarea datelor care presupune parcurgerea mai multor paşi : • „atragerea” (culegerea) datelor. 1. etapa ieşirilor din sistem sau generarea informaţiilor. Astfel. D. nr. sistemul informaţional al unei întreprinderi este denumit şi sistem de prelucrare a datelor . • înregistrarea datelor prin scrierea lor în documentele sursă. p. în scopul asigurării unei bune funcţionări a sistemului operaţional. • resursa materială (echipamente) acesta se numeşte sistem informaţional automat.. Sistemele informaţionale sunt descrise în funcţie de resursa predominantă pe care o posedă. 23 23 . precum şi a luării deciziilor la diferite niveluri. clienţi. iar informaţiile se referă la ieşirile proceselor de prelucrare a datelor.l informa ţional informa l. procese concepute să satisfacă din punct de vedere informaţional persoanele ce le vor folosi pentru luarea deciziilor. rezultând sistemul informaţional formal.

adică transmiterea efectivă către utilizatori. • Telefonia mobilă. • calcularea şi compararea datelor cantitative. a datelor şi a imaginilor în mişcare prin intermediul liniilor telefonice. 3. contribuind astfel la îmbunătăţirea activităţii firmei. afacerile electronice. a calităţii şi performanţei produselor realizate . schimbul de informaţii fără a mai fi necesară cablarea. Controlul şi securitatea datelor care presupune validarea datelor (amintită anterior). • restaurarea datelor prin accesare şi sortare. Sistemul informatic Sistemul informatic este partea componentă a sistemului informaţional care asigură prelucrarea raţională şi eficientă a datelor îndeosebi cu ajutorul echipamentelor electronice de calcul şi. • Voice-mail-ul. • sortarea datelor după una sau mai multe caracteristici. 1. cât şi pe verticală. în primul rând. Prelucrarea datelor ce are ca scop transformarea acestora în informaţii : • transcrierea datelor pe alte documente. Sub impactul noilor tehnologii informaţionale. care integrează comunicaţiile în bandă largă. Misiunea sistemului informaţional este de a sprijini procesele decizionale şi operaţionale cu informaţii corecte în timp real. transferul electronic de fonduri.5. Evoluţia galopantă a tehnologiilor informatice din ultimii ani a condus la automatizarea unei părţi considerabile a sistemului informaţional care se localizează nu numai la faza de 24 . 2.• transmiterea datelor spre locurile de prelucrare. 4. Generarea (producerea) informaţiilor în scopul folosirii de către utilizatori care presupune: • raportarea prin pregătirea rapoartelor cu ajutorul datelor prelucrate şi/sau stocate. • Serviciile multimedia. comerţul electronic . atât pe orizontală. • Schimbul electronic de informaţii. care presupune transmiterea mesajelor vocale prin intermediul reţelelor de calculatoare.mail ). deseori este necesară analiza şi interpretarea lor • comunicarea. prin care se poate comunica la distanţă fără a mai fi necesară existenţa cablurilor telefonice. Gestionarea datelor: • memorarea datelor în baze de date şi fişiere. • gruparea datelor pe tranzacţii similare. • Comunicaţiile prin satelit. prin care se realizează comunicarea între două sau mai multe persoane. verificarea şi revizia lor 5.3. asigurând o bună comunicare între diferite niveluri ierarhice de supervizare. autorizarea. Sistemul informatic apare ca o componentă a sistemului informaţional în care mijloacele tehnice de prelucrare sunt reprezentate de calculatoarele electronice. ce permit captarea de emisiuni TV. al calculatoarelor electronice. sistemele informaţionale „ au o nouă faţă ”. prin intermediul mesajelor scrise. • actualizarea datelor pentru reflectarea ultimelor evenimente. Cuvintele cheie sunt : • Reţele integrate de servicii digitale ( ISDN = Integrated Service Digital Network ) care asigură transmiterea vocii. prin intermediul tehnologiei de transfer asincron (Asynchronous Transfer Mode). • Poşta electronică ( e.

D.. Noţiunea de sistem informatic este legată de informatizarea activităţii organizaţiei.65-70 25 . Editura Junimea. din ce în ce mai mult. • miniaturizarea echipamentelor.prelucrare. interpretare rezultate etc.. • partea neformală a unui sistem informaţional ramâne aproape exclusiv manuală. pp. • există alte instrumente neinformatice care îndeplinesc funcţii în interiorul sistemului informaţional: copiatoare. deşi încă nu se poate pune un semn de egalitate între cele două tipuri de sisteme deoarece: • în partea formală a sistemelor informaţionale rămân încă sarcini manuale importante: preluări date. Astfel sistemul informaţional devine. adică de folosirea resurselor informatice pentru organizarea şi administrarea informaţiilor. eliminarea erorilor. Informatizarea transformă sistemele informaţionale manuale în sisteme informatice prin: • substituirea mijloacelor de lucru (automatizarea sarcinilor). • comunicarea extinsă datorată interconexiunii generalizate. 28 Airinei. reducerea timpilor de lucru. • calitatea prezentării informaţiilor. ci şi la fazele de preluare a datelor şi de valorificare a informaţiilor obţinute. un sistem informatic28. Iaşi. Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă. • ameliorarea performanţelor prin introducerea sistemelor interactive. mijloace audio-vizuale. prelucrarea unui volum mare de date şi distribuirea eficientă a informaţiilor. telefaxuri. 1997.

acesta are nevoie atât de echipamente (componentele hardware). În funcţie de procedeul de reprezentare a informaţiei şi de suportul fizic al informaţiei. calculatoarele se clasifică în: • calculatoare analogice. cât şi de un set de programe (componentele software) care determină prelucrările care se fac asupra datelor prin intermediul componentelor fizice ale sistemului de calcul. Componentele unui sistem de calcul pot aparţine uneia dintre următoarele categorii: • Hardware • Software Hardware-ul reprezintă componenta fizică a unui sistem de calcul. redarea şi transmiterea rezultatelor. spre deosebire de hardware. stocarea. după natura problemelor pe care le rezolvă. „partea tare”. Calculatorul electronic –elemente fundamentale de structură şi principii de funcţionare 2. software-ul înseamnă “partea moale” a calculatorului. 26 .1.1. Ele formează sistemul de operare al calculatorului şi sunt memorate pe suporturi magnetice sau optice. Într-o traducere mot à mot. • calculatoare numerice. • are memorie internă capabilă să memoreze date şi programe. de prelucrare a informaţiilor. Structura unui calculator electronic şi modul de funcţionare a acestuia Un sistem electronic de calcul constituie un ansamblu funcţional destinat prelucrării automate a datelor furnizate de utilizatori în scopul obţinerii informaţiilor. • calculatoare hibride. de unde sunt încărcate în memoria internă. În afara celor două elemente pentru realizarea prelucrărilor mai sunt necesare programele de aplicaţii (software de aplicaţii) care sunt specifice problemelor utilizatorilor şi datelor supuse prelucrării. Comenzile sunt date echipamentelor prin intermediul unor programe speciale. şi care constituie suportul logic de funcţionare a unui sistem de calcul. Software-ul reprezintă ansamblul de programe care fac posibilă realizarea funcţiei sistemului de calcul. prelucrarea.1. Componenta hardware a sistemului electronic de calcul Termenul de calculator electronic se referă la un sistem de calcul care îndeplineşte următoarele condiţii: • dispozitivele de lucru sunt realizate din circuite electronice. numite programe de bază (software de bază). O parte din programe sunt permanent rezidente în memoria internă şi formează nucleul sistemului de operare. • efectuează prelucrări în mod automat pe baza unui program.Capitolul 2. 2. Componenta software a unui sistem de calcul cuprinde la rândul ei programe grupate în mai multe categorii. Pentru realizarea acestui obiectiv. Ele sunt formate din calculatorul propriu-zis şi echipamentele periferice şi sunt folosite pentru culegerea. adică ansamblul de echipamente care alcătuiesc sistemul de calcul.

Astfel. se utilizează mai multe moduri de codificare a informaţiei. În structura unui calculator distingem două categorii de componente: • unitatea centrală • echipamentele periferice. • unitatea de comandă şi control (UCC) care dirijează funcţionarea întregului ansamblu. universalitatea claselor de probleme. UNITATEA CENTRALĂ constituie componenta de bază a sistemului de calcul şi este formată din: • unitatea aritmetico-logică (UAL) capabilă să efectueze operaţiile aritmetice şi logice. de cea mai largă răspândire se bucură calculatoarele numerice datorită avantajelor lor: precizia reprezentării şi prelucrării datelor. operaţiile făcându-se prin măsurarea distanţelor pe o scară logaritmică. cu prelucrarea secvenţială a instrucţiunilor şi datelor. care poate lua două valori: 0 sau 1. cititorul optic 1 1 Un exemplu de sistem analogic simplu este rigla de calcul care foloseşte mărimea fizică spaţiu. Această teorie a dus la apariţia calculatoarelor analogice care au constituit o generaţie răspândită pe la mijlocul secolului 20. etc). Dintre aceste trei categorii de calculatoare. memorate împreună în aceeaşi formă şi accesibile în acelaşi mod (EDVAC – Electronic Discrete VAriable Computer) sunt precizate următoarele componente ale unui calculator electronic: unitatea aritmetică. Datorită modului de realizare a componentelor constructive şi a logicii de funcţionare a sistemelor de calcul numerice. într-o formă sau alta. Calculatoarele hibride îmbină procesarea informaţiilor reprezentate în formă numerică cu cele reprezentate în formă analogică. şi la calculatoarele actuale. tensiunea. conform unui program ce indică o succesiune determinată de operaţii aritmetice şi logice. sistemele de calcul numerice codifică informaţia sub formă discretă (numerică). comunicarea între componentele discrete şi cele analogice ale calculatorului realizându-se prin intermediul convertoarelor analogo-numerice şi a celor numerico-analogice.În sistemele de calcul analogice . informaţia este codificată sub forma unor mărimi fizice (intensitatea curentului electric. unitatea de intrare. Codificarea binară folosită pentru reprezentarea internă a informaţiei în sistemele de calcul determină natura componentelor constructive care acţionează asupra acesteia. unitatea de memorie. Se consideră că aceste calculatoare sunt cu arhitectură von Neumann. ECHIPAMENTELE PERIFERICE asigură comunicaţia calculatorului cu lumea înconjurătoare. unitatea centrală de control. informaţia este reprezentată utilizând baza de numeraţie 2. având la bază un algoritm de prelucrare. 27 . În funcţie de natura informaţiei ce se codifică şi de dispozitivele care manevrează informaţia în sistemele de calcul numerice. Această structură se regăseşte. în proiectul primului calculator cu program memorat. Această poziţie binară furnizează o cantitate de informaţie de 1 BIT. Spre deosebire de sistemele de calcul analogice. Calculatorul numeric este un sistem fizic care prelucrează automat informaţia codificată sub formă de valori discrete. • memoria internă care păstrează programele şi datele în curs de prelucrare. Se disting următoarele categorii de echipamente periferice: • echipamente periferice de intrare care permit citirea datelor (introducerea datelor în sistem): tastatura. dând comenzi celorlalte componente. mouse. Unitatea elementară de reprezentare a informaţiei este cifra binară. În toate cazurile însă este vorba de o reprezentare binară a informaţiei. Structura unui calculator numeric a fost definită în anul 1945 de către John von Neumann. unitatea de ieşire.

unităţi CD-ROM etc. Arhitectura este un concept mai general care defineşte componentele sistemului de calcul din punct de vedere al funcţiilor. ecran de afişare etc. • echipamente periferice de stocare care dispun de unităţi de memorie auxiliară capabile să stocheze. ele se pot încadra în aceeaşi arhitectură. Chiar dacă este vorba de calculatoare din clase diferite.• echipamente periferice de ieşire cu ajutorul cărora se extrag rezultatele sub o formă accesibilă omului: imprimanta. module de memorie. se poate realiza o configuraţie ce corespunde cel mai bine necesităţilor utilizatorilor şi posibilităţilor financiare ale acestora. Adăugarea unor componente suplimentare este oricând posibilă până la o limită admisă de unitatea centrală de prelucrare. mari cantităţi de date: unităţi de disc magnetic. Prin urmare. În literatura de specialitate se întâlnesc şi alte opinii cu privire la structura calculatoarelor electronice. sub o formă direct accesibilă calculatorului. De aceea se consideră că ele sunt componentele unităţii centrale de prelucrare (procesor). etc. Structura de principiu a unui calculator electronic Funcţiile active. La unitatea centrală de prelucrare se pot conecta diferite echipamente periferice.1. 2. Astfel. de prelucrare şi control sunt realizate de UAL şi UCC. al performanţelor şi al compatibilităţii dintre ele. modem. nr. se consideră că unitatea centrală de prelucrare cuprinde memoria internă şi procesorul (UCC+UAL). • echipamente periferice de comunicaţie care permit transmiterea datelor la distanţă prin intermediul liniilor de comunicaţie: cuplor. Astfel. 28 . Configuraţia de bază reprezintă numărul minim de componente necesare pentru ca sistemul de calcul să fie operaţional. mulţimea tuturor componentelor care sunt asamblate şi conectate pentru a realiza un sistem de calcul definesc configuraţia sistemului de calcul respectiv. Structura de principiu a unui calculator electronic se prezintă astfel: Unităţi auxiliare de memorie Bandă magnetică Disketă Disc magnetic CD-ROM Periferice de intrare Unitatea centrală Unitatea aritmetico-logică Unitatea de comandă şi control Memoria internă Periferice de ieşire Tastatura Mouse Imprimanta Monitor Echipamente periferice de comunicare Fig. unităţi de interfaţă şi se obţin calculatoare având diferite configuraţii.

programe de calcul tabelar. fiecare considerându-le pe celelalte la nivelul canalelor de intrare/ieşire. Software de bază Dacă iniţial software-ul de bază se identifica cu sistemul de operare. copiere fişiere. odată cu noile evoluţii în domeniu. în principal. Explicaţia constă în faptul că odată cu dezvoltarea şi multiplicarea unei componente ea tinde să devină independentă şi trebuie tratată ca atare. • monitoare şi supervizoare care asigură înlănţuirea derulării lucrărilor. adică componentele software: programele şi datele. sistemul de intrare-ieşire. fie de utilizatori. Componenta software a sistemului elctronic de calcul Una din caracteristicile calculatoarelor electronice este efectuarea automată a prelucrărilor pe bază de program înregistrat. 29 . o resurse logice. Odată cu extinderea utilizării microcalculatoarelor a apărut un nou tip de software.1. • Software-ul de bază (programele de bază) formează. Elementele constitutive ale sistemelor monoprocesor sau chiar sistemele monoprocesor în întregime pot fi folosite ca blocuri funcţionale în realizarea unor organizări superioare. De obicei. memoria internă. software de aplicaţii. semnalează incidentele de funcţionare. De obicei. Asigură funcţionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale sistemului.Arhitectura unui sistem de calcul defineşte un ansamblu integrat de componente funcţionale. Arhitectura discutată până aici se referă la sisteme de calcul monoprocesor. Ansamblul programelor (software) permite utilizarea echipamentelor.2. • programe care uşurează realizarea unor operaţii curente cum sunt: formatare discuri. Este vorba de sisteme multiprocesor care presupun două sau mai multe unităţi de prelucrare identice sau diferite. Este vorba de instrumente software specializate (procesoare de texte. numit software intermediar. sistemul de operare al calculatorului şi este specific fiecărui tip de echipament. Ele au cea mai mare răspândire. apar diverse nuanţări. privite ca un tot unitar şi având ca scop realizarea unor funcţii la un anumit nivel de performanţă. software intermediar. • programele utilitare. Calculatorul dispune de două tipuri de resurse: o resurse fizice. software-ul de bază este pus la punct de firma constructoare a calculatorului şi se livrează odată cu acesta. ştergeri fişiere etc. programe de grafică etc. Se disting trei mari categorii de software: software de bază. • programele de traducere. Programul este un ansamblu de instrucţiuni care realizează a anumită sarcină. un sistem de operare cuprinde: • încărcătoare de programe destinate introducerii în sistem a programelor de executat. adică componentele hardware: procesorul. controlează operaţiile de intrare-ieşire. 2. încât putem distinge trei mari componente: • sistemul de operare propriu-zis. Sistemul de operare asigură exploatarea echipamentelor şi diferă în funcţie de tipul şi mărimea calculatoarelor.) care pot fi utilizate foarte uşor şi rapid în aplicaţii. • Software-ul de aplicaţii (programele de aplicaţii) este specific problemelor rezolvate de utilizatori şi este realizat fie de specialişti în programare.

de exemplu. LISP. Programele utilitare sunt programe specializate. • utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. C. livrate odată cu sistemul de operare sau separat de acesta. Doctor Panda). Basic.Calitatea sistemului de operare condiţionează eficienţa şi performanţele calculatorului. PC Tools. PKZIP şi PKUNZIP. Norton Utilities etc. WinRAR.) în formate accesibile calculatorului (în cod-maşină. sub formă de instrucţiuni executabile de către calculator. În funcţie de destinaţia funcţională. Dos Navigator). aceste limbaje permit utilizarea de abrevieri alfabetice – mnemonice. Virus Scan. Ndigs). utilizate pentru micşorarea dimensiunilor fişierelor fără pierderi de informaţii (ARJ. din care rezultă programul în format 30 . limbaje artificiale create de om care servesc la exprimarea. Ele corespund unor funcţii bine definite ce se întâlnesc frecvent. respectiv în cod binar). Algoritmul indică modul de prelucrare a datelor iniţiale şi modificarea lor pas cu pas până la obţinerea rezultatelor finale. Numărul utilitarelor este azi impresionant şi nu se poate face a clasificare riguroasă a lor. SpeedDisk).instrucţiunile în limbaj de asamblare corespund instrucţiunilor în limbaj maşină conform modelului de calculator utilizat. cum este. Pascal. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor.). Există câteva categorii de limbaje de programare: limbaje cod-maşină (în care toate instrucţiunile sunt numerice .şiruri de 0 şi 1. dar cu un sistem de operare slab. iar limbajul său. Fortran. Codificarea programului este efectuată de traducător (translator). Acesta este un format intermediar care este completat cu module din biblioteci şi consolidat prin editarea de legături (cu editorul de legături). limbaje de nivel înalt sau evoluate (limbaje care nu depind de tipul calculatorului pe care rulează. Asamblorul este translatorul de programe scrise în limbaje de asamblare. limbaj sursă. Fortran. Doctor Web. a algoritmului de rezolvare a unei probleme. apărute în primul rând pentru utilizatorii nespecialişti. • utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. limbaje de asamblare (limbaje orientate maşină . Prin compilare. Dintre ele amintim următoarele tipuri: • utilitarele care extind suprafaţa cu utilizatorul (Norton Commander. • utilitare de optimizare a discurilor care optimizează amplasarea datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informaţii (Disc Defragmenter. care extind o serie de facilităţi ale sistemului de operare. nu corespund unei anumite familii de calculatoare şi la care instrucţiunile sunt mai apropiate de limbajul uman (de exemplu. Programul scris într-un limbaj de programare se numeşte program sursă. Pentru scrierea programelor sunt utilizate limbajele de programare. Cobol. limbaje de nivel foarte înalt. Un echipament foarte performant. WinZIP etc. programul sursă este tradus mai întâi într-un format obiect (program obiect). C. mai uşor de memorat decât adresele scrise în binar). Windows Explorer. Windows Commander. Pascal. Prolog. etc. fiind redactate plecând de la un cod binar propriu fiecărui calculator). va avea performanţe de utilizare mediocre. Algol.). Java). translatorul poate fi asamblor. Programele traducătoare (translatoare) au rolul de a converti programele scrise de utilizatori într-un anumit limbaj de programare (Basic. Cobol. • utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuraţiei şi testarea funcţionării calculatorului (Check-It. numiţi şi utilizatori finali şi care se caracterizează prin neproceduralitate (utilizatorul trebuie să-i spună calculatorului ce să facă şi nu cum să facă). • utilitare de depistare şi înlăturare a viruşilor (numărul şi varietatea acestora sunt impresionante – Norton Antivirus. compilator sau interpretor. Fiecare instrucţiune a programului sursă este tradusă de translator într-un grup de instrucţiuni codmaşină. Ada. AVP.

programele de calcul tabelar (Lotus 1-2-3. atât în privinţa software-ului de aplicaţii. apărute odată cu microcalculatoarele. Quattro Pro etc.2. 2.1. Translatarea programelor prin compilare Odată pus în format executabil. Excel. cât şi a instrumentelor software specializate.executabil. Instrumentele software specializate. gestiune stocuri. nr. în condiţiile concrete ale unei întreprinderi sau poate fi cumpărat „la cheie” de la o anumită unitate specializată. Microsoft Office. Corespund următoarelor domenii de activitate: • contabilitate. date Program sursă Compilare Program obiect Program Încărcare în format executabil Execuţie Editare le g ă tude ri rezultate Fig. În această categorie se încadrează: procesoarele de texte (WordPerfect.). • calcule tehnice: rezistenţa materialelor. Harvard Graphics. Perfect Office). Actualmente. PowerPoint etc. planuri de marketing etc. este dedicat unui anumit limbaj sursă şi unui anumit tip (familie) de calculatoare. În ultimul caz este vorba de produse-program comercializate. PASCAL. Software-ul de aplicaţii Programele de aplicaţii sunt proiectate pentru a rezolva probleme specifice utilizatorilor. piaţa produselor program este în plină dezvoltare. Acesta poate fi oricând încărcat în memoria internă de la o anumită adresă şi pus în execuţie. • interpretoare: BASIC. C.). iar execuţia este independentă de fazele anterioare. ca program. Un program de aplicaţii poate fi realizat. prelucrări statistice etc. • elaborarea planurilor de investiţii. Sunt mijloace de lucru specifice utilizatorului final. De exemplu: • compilatoare: COBOL. Sunt aplicaţii caracteristice informaticii clasice care prelucrează informaţii bine structurate. Symphony. De aceea este o modalitate mai puţin eficientă decât compilarea. permit utilizatorilor să-şi rezolve problemele fără a cunoaşte metodele informatice sau limbajele de programare. Unitatea centrală . programul poate fi oricând încărcat şi pus în execuţie. AmiPro etc. Translatorul. gestiune personal etc.) şi instrumentele software integrate (Works. programele de grafică (Corel Draw. Interpretarea presupune traducerea instrucţiune cu instrucţiune a programului la fiecare execuţie a acestuia.3.structură şi funcţionare 31 . FORTRAN. Word. 2. traducerea programului sursă se realizează o singură dată. Deci. Sunt aplicaţii destinate sprijinirii procesului decizional şi operează chiar cu informaţii semistructurate sau slab structurate.

stabilind legături prin schimburi de informaţii şi transmiterea de ordine şi comenzi. 2 Fig.. Unitatea de comandă şi control coordonează funcţionarea întregului sistem. unitatea aritmetico-logică. Unitatea de comandă şi control este legată de celelalte componente prin circuite de comandă prin care circulă comenzile tot sub forma impulsurilor electrice. 1999. numerice.3. Schema funcţională a unui calculator electronic pune în evidenţă foarte bine aceste legături ( fig. Instrucţiunile care formează programul de executat sunt preluate prin intermediul unităţii de intrare şi stocate în unitatea de memorie. Ulterior.3. unitatea de comandă şi control şi unitatea aritmetico-logică. stocate etc. Editura Sedcom Libris. două nivele distincte de tensiune. Rezultatele obţinute sunt stocate la adresele indicate în unitatea de memorie. Toate caracterele (alfabetice. speciale etc. ele circulă în sistem sub formă unor impulsuri electrice ce tranzitează circuitele. închis.). nr. p. Aceste impulsuri declanşează sau opresc funcţionarea unităţilor de intrare-ieşire. 2 ***. pe baza ordinelor primite de la unitatea de comandă şi control execută operaţiile de prelucrare indicate asupra operanzilor identificaţi tot de unitatea de comandă şi control prin adrese. Cele două stări distincte corespund cifrelor binare 0 şi 1. 2. 2. Din unitatea de memorie. După citirea datelor de intrare şi stocarea în memorie. mediate fizic de conductorii electrici care vehiculează informaţia sub formă de impulsuri. singura capabilă să decodifice instrucţiunile programelor. instrucţiunile sunt preluate şi decodificate de unitatea de comandă şi control.) vor fi reprezentate în sistem sub forma unor combinaţii de cifre binare 0 şi 1. Contabilitate şi sisteme informaşionale. unităţii aritmetico-logice în funcţie de comenzile decodificate din programul executat. Între componentele unităţii centrale. nr. Din raţiuni tehnice. precum şi între acestea şi echipamentele periferice se realizează permanent schimburi de date şi comenzi.Unitatea centrală a calculatorului cuprinde memoria principală.215 şi următoarele 32 . Toate componentele calculatorului funcţionează sub supravegherea unităţii de comandă şi control.). ele pot fi vizualizate sau extrase sub comanda unităţii de comandă şi control prin intermediul unităţii de ieşire. circuitele electronice au două stări distincte (deschis. etc. structurate. Iaşi. Schema funcţională a unui calculator electronic Oricare ar fi datele prelucrate.

UAL şi unitatea de memorie. Ele sunt încadrate în două categorii.UPS) pentru salvarea datelor pe un suport de memorie nevolatilă.Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. ci modul de stocare şi mai ales regăsirea acesteia. Schema funcţională a unităţii centrale Memoria principală sau memoria internă reprezintă un dispozitiv capabil să înregistreze informaţiile pentru a le furniza apoi sub forma impulsurilor electrice unităţii aritmetico-logice pentru executarea comenzilor primite de la unitatea de comandă şi control. nr. alfabetice) cu ajutorul codurilor interne de reprezentare (ASCII .American Standard Code for Information Interchange. Fizic. Funcţional. Prin construcţia sistemului de calcul. UNICODE – UNIversal CODE). EBCDIC .4. Din punct de vedere al memoriei nu este deosebit de importantă natura informaţiei memorate. adică un bit de informaţie. adică de un octet sau de 1 Byte (1B). care face apel la o baterie suplimentară (sursă de putere neîntreruptibilă . măsurată în număr de biţi. memoria este constituită din elemente care pot avea două stări stabile: 0 sau 1. Informaţia este memorată folosind circuite care permit sau nu trecerea curentului electric. 2. Schema funcţională a unităţii centrale este următoarea: Unitate dem m rie(Me o principală a e o m ria ) Ins trucţiuni Unitate decom a andă ş control i Adre e s Com nzi e Sis mdeope te rare Prog ram e com nzi e s ări t Unitate aritm ticoa e log ică Date/ ope ranzi Re zultate Date Re zultate Fig. Rezultă că putem defini memoria ca pe o succesiune de dispozitive logice elementare. Very LSI. Fiecare locaţie de memorie se caracterizează în mod unic prin adresa ei în memorie şi prin cantitatea de informaţie pe care o poate memora. În memoria internă pot fi reprezentate toate categoriile de date şi informaţii indiferent de natură (numerice. 33 . de regulă este vorba de un număr de 8 biţi. accesul la informaţia din memorie se poate realiza la nivelul unui grup de biţi numit locaţie de memorie. memoria poate fi privită ca o înşiruire de biţi care se caracterizează prin valoare şi prin poziţia (adresa) lor în această secvenţă. la nivelul întregului sistem de calcul.Unitatea centrală cuprinde UCC. Wafer Scale Integration) cu tranzistori bipolari. • memorii MOS (Metal Oxide Semiconductor) bazate pe tranzistori cu efecte de câmp. În ultimii ani memoriile semiconductoare domină şi sunt utilizate la majoritatea arhitecturilor cunoscute. Locaţia de memorie este deci unitatea adresabilă a memoriei. după tehnologiile de realizare: • memorii bipolare care utilizează circuite integrate LSI. VLSI (Large Scale Integration. un program de întrerupere la avaria de alimentare. Aceste memorii sunt volatile şi pentru a nu se pierde informaţia au nevoie de o baterie de alimentare proprie sau trebuie să existe. capabile să reţină fiecare o valoare binară.

Se exprimă. Memoriile ROM au evoluat în timp. care sunt livrate neînregistrate de producător. Utilizarea memoriilor electronice a antrenat o importantă scădere a costului. multe microcalculatoare sunt livrate cu programele de serviciu (BIOS. pentru procesor. pe durata accesului la o locaţie de memorie apar. de regulă. • memoria RAM. Din punctul de vedere al accesului şi al modului de funcţionare. Ele sunt folosite doar pentru citirea informaţiilor (înscrise anterior). memoria ROM trebuie să fie de tip nevolatil. Pot fi 34 . Ca efect. Ea depinde de tipul calculatorului: 8 biţi (la primele microcalculatoare). unde se va face operaţia de scriere sau citire. etc) încărcate în ROM. compilatoare. calculatoarele au putut fi dotate cu memorii principale de capacitate mare. Când memoria este prea lentă în comparaţie cu viteza de lucru a procesorului. încărcător. Conţine circuite de memorie al cărui conţinut este programat şi nu poate fi schimbat de utilizator. adică la pierderea tensiunii informaţia să nu fie distrusă. Timpul de acces Orice acces la memorie este precedat de furnizarea de către procesor a adresei de memorie. Costul memoriei interne este preţul memoriei raportat la capacitatea de memorare şi depinde direct de tehnologia utilizată. prin folosirea tehnicilor speciale de ştergere selectivă şi reprogramare astfel: memorii programabile PROM (Programable ROM). fără a introduce stări de aşteptare. astfel încât memoria să lucreze sincron cu procesorul. Pentru obţinerea rezidenţei permanente. 64 biţi Capacitatea totală a memoriei exprimă volumul de informaţii care poate fi stocat şi se exprimă în octeţi (bytes) sau multiplii acestora (un octet are dimensiunea de 8 biţi şi este aproximativ egal cu un caracter). Ciclul de memorie este intervalul de timp în care se realizează scrierea sau citirea unei unităţi de informaţie în/din memorie sau intervalul de timp dintre două operaţii succesive de scriere sau citire. interpretere. interpretor. Timpul de acces la memorie reprezintă intervalul scurs între momentul furnizării adresei de către procesor şi momentul obţinerii informaţiei. • 1 Teraoctet (To) = 240 octeţi. timpi suplimentari de aşteptare. etc. Se exprimă în microsecunde sau nanosecunde. memoria internă este structurată în: • memoria ROM. 16 biţi (la primele microcalculatoare IBM-PC). • 1 Megaoctet (Mo) = 1 Megabyte (MB) = 220 octeţi = 1048576 octeţi. De aceea. 32 biţi. în nanosecunde (1 ns = 10-9 secunde). iar utilizatorul le poate încărca o singură dată. • 1 Gigaoctet (Go) = 1 Gigagabyte (MB) = 230 octeţi. Noile tehnologii de realizare a memoriei urmăresc o scădere a timpului de acces. informaţii ce sunt rezidente permanent în cadrul sistemului. în modulele ROM sunt stocate comenzi de iniţializare şi pornire a anumitor componente ale sistemelor de operare. operanzilor şi adreselor. • 1 Petaoctet (Po) = 250 octeţi.Caracteristicile memoriei sunt următoarele: Lungimea cuvântului este unitatea elementară pentru memorarea şi accesarea instrucţiunilor. după cum urmează: • 1 Kilooctat (Ko) = 1 Kilobyte (KB) = 210 octeţi = 1024 octeţi. În mod uzual. Memoria ROM (Read Only Memory) este folosită pentru memorarea unor funcţii sistem sau a unor componente specifice echipamentului cu rol în lansarea sistemului de operare (de exemplu BIOS-ul).

Coordonează prin semnale de comandă funcţionarea tuturor celorlalte unităţi ale calculatorului. în virgulă mobilă. se prezintă sub forma unor plăcuţe (module) ce au în prezent capacităţi de ordinul megaocteţilor sau gigaocteţilor (există module de până la 4 Go). operaţia distrugând întregul conţinut al celulei de memorie. Poate înregistra orice tip de date şi este posibilă ştergerea acestora în scopul reutilizării.) sub forma unor circuite speciale care combină impulsurile electrice reprezentând informaţia sub formă de cifre binare (dispozitiv aritmetic binar. 35 . etc. • un decodor de funcţii capabil să recunoască funcţia definită de instrucţiunea de executat. UAL comportă două tipuri de dispozitive: • dispozitive de lucru. memorii de tip EPROM (Erasable PROM). pe toată durata execuţiei. pot fi şterse şi reprogramate de către utilizator. memorie vie. girând schimburile de informaţii între ele. zecimal). emis de UCC şi furnizează rezultatul. negaţie. numită şi memorie de lucru. Unitatea de comandă şi control (UCC) constituie “inima” calculatorului şi asigură citirea instrucţiunilor din memoria internă şi execuţia lor. Ea caracterizează capacitatea unui sistem electronic de calcul. însă ştergerea nu poate fi selectivă. Fiind o memorie volatilă. ea îşi pierde conţinutul la întreruperea alimentării cu energie electrică. Fizic. un cod de operaţii. • componente de stocaj intermediar: registrele ca memorii specializate de capacitate limitată ce înregistrează pentru fiecare operaţie operanzii şi rezultatele. memorii de tip EEPROM sau E2PROM (Electricaly Erasable PROM) care pot fi atât citite. Unitatea aritmetico-logică (UAL) este unitatea de execuţie care efectuează operaţiile aritmetice şi logice asupra operanzilor în conformitate cu o comandă. La ieşire UAL furnizează: • rezultatul operaţiei. Astfel ele sunt mult mai rapide decât memoria EEPROM obişnuită care operează cu fiecare locaţie de memorie în parte. • indicatorii de condiţii (paritatea rezultatului. reuniune. Memoria RAM (Random Acces Memory).folosite pentru a înregistra un program specific utilizatorului cu o mare frecvenţă de utilizare. • un registru contor de program care păstrează adresa de memorie de unde a fost extrasă instrucţiunea în curs de execuţie (sau a instrucţiunii următoare din program) şi permite înlănţiurea instrucţiunilor. dinamică. rezultatul egal cu zero) sau indicatorii de eroare (depăşirea capacităţii de reprezentare de către rezultat). citită din memorie. adică dispozitive aritmetico-logice (pentru operaţii de adunare. În principiu UCC cuprinde următoarele elemente: • un registru de instrucţiuni unde se păstrează instrucţiunea curentă. disponibilă utilizatorului. memoriile EEPROM flash sunt memorii EEPROM speciale care permit scrierea/ştergerea mai multor locaţii de memorie printr-o singură operaţie. Acest dezavantaj este eliminat de memoriile EEPROM. căt şi şterse în mod selectiv şi reprogramate de către sistemul care le utilizează. intersecţie. scădere. Instrucţiunea va specifica de regulă. asigură stocarea datelor şi programelor şi constituie memoria de tip volatil. un cod de operaţie şi una sau mai multe adrese de operanzi.

Dacă procesoarelor mai vechi le trebuiau câteva perioade de ceas pentru a executa o instrucţiune. aceste instrucţiuni trebuie să fie transpuse în codul calculatorului. procesor cu set redus de instrucţiuni) reprezintă unităţi centrale de prelucrare (CPU) la care numărul de instrucţiuni pe care le poate executa procesorul este redus la minim pentru a creşte viteza de prelucrare. impulsuri pentru a sincroniza operaţiile elementare de efectuat în cursul derulării unei instrucţiuni. Formatul cel mai simplu al instrucţiunilor cu o singură adresă se prezintă astfel: m biţi n biţi 36 . şi specificaţii referitoare la adresa unui operand sau a unei instrucţiuni. dedicate pentru sisteme puternice. În unele cazuri. Pe baza codului de operaţie UCC furnizează semnalele de comandă pentru controlul unităţilor de I/E. UAL pe durata fiecărei instrucţiuni în sincronism cu semnalul furnizat de orologiu. UM. Instrucţiunile calculatoarelor numerice conţin specificaţii referitoare la operaţia care trebuie efectuată de către una din componentele calculatorului. Sunt procesoare rapide. în GHz (Gigahertz). procesor cu set complet de instrucţiuni) reprezintă tipuri de unităţi centrale de prelucrare (CPU) care pot recunoaşte un set complet de instrucţiuni. la ultimele modele. servere. • circuite de comandă care permit elaborarea şi transmiterea comenzilor corespunzătoare operaţiilor elementare. Programul constituie o secvenţă de instrucţiuni. o instrucţiune poate conţine mai multe adrese: adresa primului operand. regăsindu-şi aplicabilitatea de la calculatoarele personale până la servere. cu facilităţi multiprocesor. Se derulează astfel operaţiile de interpretare sau compilare şi editare de legături. date de frecvenţa ceasului intern (tact).• un orologiu (ceas intern) care distribuie. Instrucţiunile scrise în limbajul de programare sunt transformate în instrucţiuni ce corespund setului de instrucţiuni specific calculatorului. adresa celui de-al doilea operand şi eventual adresa rezultatului. Frecvenţa procesorului înseamnă viteza acestuia exprimată în perioade de lucru (cicluri) pe secundă. Pentru a fi executate. procesoarele Itanium). După numărul de instrucţiuni implementate şi complexitatea acestora. procesoarele se împart în: • Procesoare RISC (Reduced Instruction Set Computation. scrisă într-un limbaj de programare care defineşte algoritmul de rezolvare a unei probleme. UCC este capabilă să interpreteze şi să execute un set de instrucţiuni care constituie setul de instrucţiuni elementare al calculatorului. adesea unitatea aritmetico-logică. la ora actuală s-a ajuns la mai multe instrucţiuni pe o perioadă de ceas. Prin construcţie. suficient pentru a efectua direct calcule (circa 400 . în mod regulat. Sunt cele mai răspândite. Această frecvenţă se exprimă în MHz (Megahertz) sau. Principii de funcţionare a calculatoarelor electronice Un calculator electronic execută prelucrări pe baza unui program înregistrat în memoria internă. • Procesoare CISC (Complet Instruction Set Computation. • Procesoare EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) care permit executarea simultană a mai multor instrucţiuni (de exemplu.

nr. Limbajele de programare evoluate permit scrierea programelor într-un mod apropiat de limbajul natural. Cu ajutorul lor se scriu programele de sistem necesare exploatării eficiente a resurselor fizice ale calculatorului. 2. dar necesită traducerea în limbaj maşină prin compilare sau interpretare. Orice program. Contabilitate şi sisteme informaţionale. Limbajele maşină şi limbajele de asamblare sunt limbaje de nivel redus deoarece ele sunt intrepretate direct de către calculator.COD OPERAŢIE ADRESĂ Câmpul COD OPERAŢIE specifică una din funcţiile ce se pot executa de către unităţile sistemului. Câmpul ADRESĂ specifică o adresă de operand sau de instrucţiune.2. acestea pot fi de adrese. Dacă acest câmp conţine „m” biţi. destinat unui calculator.) : m n 3 UCC MI DECODOR Decodor 1 PROGRAM 2 4 2 DATE 3 UAL 5 REZULTATE Fig. după citirea din MI.  UAL efectuează prelucrarea datelor. instrucţiunile trebuie transmise UCC sub forma unor cifre binare (în cod maşină). Pentru a simplifica munca programatorilor. se pot codifica 2 instrucţiuni diferite care formează setul de instrucţiuni al calculatorului. Editura Sedcom Libris. Pentru execuţia unei instrucţiuni se parcurg următoarele etape (vezi fig. Schimbul de informaţii între componentele funcţionale ale sistemului de calcul se realizează prin intermediul magistralelor unităţii centrale de prelucrare.  Rezultatul obţinut este plasat în MI. date sau comenzi şi informaţii despre starea unităţilor interconectate. Iaşi.  UCC decodifică instrucţiunea şi emite ordinul de pregătire a UAL. Dacă acest câmp conţine “n” biţi se poate opera un spaţiu de adresare cu memoria de 2 cuvinte. trebuie să cuprindă numai instrucţiuni ce corespund setului de instrucţiuni de bază. 1999. nr. câmpurile pentru cod operaţie şi adresă au fost înlocuite în limbajele de asamblare cu mnemonice (simboluri) care pot fi traduse în mod automat cu ajutorul unui program. Pentru a fi executate. Etapele execuţiei instrucţiunilor  Instrucţiunea se încarcă în UCC. După semnificaţia semnalelor transmise pe magistrală. după cum semnalele respective reprezintă adrese. 3 ***.5. de date sau de comenzi. 221 37 . p.5. numit ansambler.  Pe baza adreselor furnizate de UCC se face citirea datelor din memorie în UAL. adică mulţimea conductoarelor folosite în comun de mai multe unităţi funcţionale pentru realizarea unor sarcini.

scanner-ul. Exemple de magistrale interne: PCI.Transferul de date poate fi realizat în mod paralel (magistrale paralele) sau serial (magistrale seriale). Hyper Transport. PS/2). pe mai multe linii. mouse-ul.. La portul COM puteţi conecta tastatura. SCSI. În prezent se utilizează mai mult standardele USB 1. Serial ATA. pe un singur canal (două conductoare). AGP. Acestea pot fi interne sau externe. când transferul se face concomitent pentru un număr de biţi. unităţi de memorie flash. scanner şi chiar imprimante. Conectarea echipamentelor periferice la sistemul de calcul Arhitectura de bază a calculatorului asigură patru porturi COM (1-4) şi trei porturi LPT (13). când datele se transmit bit cu bit pe o singură cale (COM. PCIExpress. pe cele externe. USB.1. PCMCIA.0. tastatură. Magistrale externe: ATA. Fig. FireWire. numită adaptor sau controler. Treptat se extinde şi folosirea porturilor FireWire. • cu infraroşii (IRDA) etc. USB. iar cea externă. la cel paralel imprimanta. Sistemul USB a devenit popular pentru conectarea unor periferice precum: aparate de fotografiat numerice. Magistralele seriale transmit datele bit cu bit. unităţi de discuri flexibile pentru calculatoarele portabile. PCI-X. Majoritatea calculatoarelor moderne folosesc mai multe magistrale. Prin intermediul portului USB se pot conecta până la 127 de periferice şi nu este necesară oprirea calculatorului pentru a conecta/deconecta un periferic prin acest port. 16 sau 32 (LPT). • paralele. standard ce oferă o viteză de transfer maximă de 480 Mb/s. Legarea unui echipament la magistrală se realizează de obicei printr-un conector fizic. În ultimii ani se bucură de popularitate porturile USB (Universal Serial Bus). unitatea ZIP etc. Porturile pot fi: • seriale. de obicei 8. mouse. 4 Plug and Play (PNP) reprezintă un set de specificaţii ce permit unui dispozitiv să se configureze singur şi să funcţioneze fără intervenţia utilizatorului imediat ce este instalat în sistem 38 . nr. standard de conectare plug’n’play4 ce oferă o viteză de transfer maximă de 12 Mb/s şi USB 2. 2.6. un modem extern etc. Magistrala internă conectează componente interne ale calculatorului la unitatea centrală. numit port şi printr-o componentă de interfaţă. unul după altul. Magistralele paralele transmit toţi biţii fiecărui cuvânt concomitent pe mai multe conductoare paralele.

Sistemul FireWire are funcţii similare sistemului USB. unităţi CD-ROM etc. caz în care adaptoarele au şi rol de adresare a dispozitivelor periferice conectate. dar este mai rapid şi este folosit pentru conectarea perifericelor externe ce necesită viteză relativ înaltă de transfer a datelor (se utilizează preponderent pentru ataşarea echipamentelor video numerice). De asemenea. imprimantă. Din punct de vedere al funcţiilor îndeplinite în sistemele de calcul. 39 . programelor şi a comenzilor în memoria calculatorului. • echipamente periferice de comunicaţie care permit transmiterea datelor la distanţă prin intermediul liniilor de comunicaţie. cititoare de documente marcate etc. în cazul preluării informaţiilor de la dispozitivele periferice sau invers. digitizor • echipamente periferice de stocare: unităţi de bandă magnetică. cititoare de coduri bară. Ele mediază schimbul de date şi informaţii dintre unitatea centrală şi mediul extern. asigurând în acelaşi timp compatibilitatea formatului de reprezentare a datelor. echipamentele periferice asigură păstrarea datelor şi a programelor pe o perioadă mare de timp. În funcţie de modul de exprimare a informaţiilor vehiculate de echipamentele periferice se utilizează sau nu anumite suporturi. Principalele funcţii ale echipamentelor periferice sunt următoarele: • introducerea datelor. Fiecare echipament periferic trebuie să posede un controller (o interfaţă inteligentă locală). Este posibil ca un adaptor să controleze mai multe dispozitive periferice de acelaşi fel. • echipamente periferice pentru citirea directă a datelor şi informaţiilor: cititioare optice de documente. unităţi de disc magnetic. adaptorul SCSI (Small Computer System Interface) defineşte o magistrală care poate conecta unul sau mai multe calculatoare cu echipamente periferice. ecran de afişare etc. • redarea rezultatelor prelucrărilor sub o formă accesibilă utilizatorului. iar echipamentele conectate pot fi de tipul: unităţi de disc CD-ROM. prin intermediul suporturilor de stocare. creion optic. dar care sunt absolut necesare activităţii şi fac să crească performanţele calculatoarelor personale. Spre exemplu. unităţi de bandă rapide. unităţi CDROM). Adaptoarele au rolul de pregătire a informaţiei în forma cerută de magistrală. precum şi redarea rezultatelor prelucrării pentru utilizări ulterioare. Echipamente periferice şi suporturi de date O altă categorie mare de dispozitive care nu fac parte din unitatea centrală de prelucrare. respectiv medii fizice care permit înregistrarea sau vizualizarea informaţiilor. • asigurarea supravegherii şi posibilităţii de intervenţie a utilizatorului pentru funcţionarea corectă a sistemului în timpul unei sesiuni de lucru.2. echipamentele periferice se clasifică în următoarele clase: • echipamente periferice de intrare care permit introducerea datelor şi programelor în sistem: tastatura. sunt echipamentele periferice. 2. • echipamente periferice de intrare-ieşire care dispun de suporturi de mare capacitate pentru stocarea datelor şi programelor (unităţi de disc magnetic. mouse. mouse. cititorul optic • echipamente periferice de ieşire cu ajutorul cărora se extrag rezultatele sub o formă accesibilă omului: imprimanta. Adaptoarele sunt circuite integrate care permit procesorului să comunice şi să conecteze echipamente periferice. Ele asigură citirea datelor şi programelor stocate în memoria internă. Dacă luăm în considerare rolul echipamentelor periferice în dialogul om-claculator se pot delimita următoarele clase de echipamente periferice: • echipamente periferice de comunicare om-calculator: terminal (ecran+tastatura).

). Din punct de vedere al posibilităţii de reutilizare: • suporturi nereutilizabile (neînregistrabile) care se pot înregistra o singură dată (suporturile de hârtie. Echipamente periferice de intrare Introducerea datelor în sistem se realizează în mod obişnuit prin intermediul tastaturii şi al mouse-ului. DVD etc. discul flexibil. Clasificarea suporturilor tehnice Din punct de vedere al materialului folosit pentru fabricarea lor: • suporturi din hârtie (cartela perforată. Prin succesiunea/combinaţia de caractere introduse se pot furniza sistemului de calcul atât date. similar cu maşina de scris. documente cu caractere stilizate. Din punct de vedere al utilizării în sistemul de calcul: • suporturi tehnice de intrare care sunt numai citite (documentele completate cu cerneală magnetică. microfilmul). datele vor trebui încă scrise pe un suport tehnic. discul magnetic. CD-R. CD-ROM. cărora le sunt ataşate diferite funcţii (prelucrări). • microfilmele. precum şi pentru redarea rezultatelor. tastatura conţine şi o serie de taste „funcţionale”. • suporturi reutilizabile care se pot utiliza succesiv pentru mai multe înregistrări (suporturile magnetice. banda magnetică. CD-RW). pe baza unei adrese (de exemplu. Pe lângă tastele care reprezintă cifre şi litere. CD inscriptibil. prelucrarea. tamburul magnetic. discul magnetic. Suporturile tehnice sunt medii fizice utilizate pentru preluarea. caseta magnetică. Aceste funcţii sunt specifice sistemelor de operare în care este utilizată tastatura. hârtia de imprimantă. stocarea datelor şi programelor. banda de hârtie perforată.Suporturi tehnice pentru înregistrarea datelor şi informaţiilor Pâna la utilizarea pe scară largă a calculatoarelor programabile prin voce. documente completate cu cerneală magnetică. 40 .). Din punct de vedere al posibilităţii de adresare a înregistrărilor de pe suport: • suporturi adresabile la care accesarea informaţiei se face direct.). CD-ROM). Tastatura Tastatura reprezintă dispozitivul principal de intrare şi permite introducerea de informaţii sub formă de caractere. cât şi comenzi sau programe. folia magnetică etc. CD-ROM) • suporturi tehnice de ieşire care sunt numai scrise (hârtia de imprimantă) • suporturi tehnice de intrare-ieşire care pot fi citite şi scrise de sistem (cartela perforată. CD reinscriptibil). microfilmele. • suporturi neadresabile la care accesarea informaţiei se face prin parcurgerea secvenţială a înregistrărilor şi verificarea conţinutului (banda magnetică. suporturile din hârtie. • suporturi magnetice (banda magnetică. discul magnetic). documente cu caractere stilizate etc. • suporturi optice (discul optic. • suporturi magneto-optice.

• Trasarea care se realizează analog cu punctarea. în acest domeniu. Tastaturile se deosebesc prin design. mouse-ul se deplasează cu butonul apăsat. WWW. Firma care a devenit cea mai cunoscută pe piaţă. cablul de legătură lipsind în acest caz. în urma poziţionării cursorului mouse-ului pe obiectul respectiv. Se foloseşte în operaţiile de mutare sau copiere a obiectelor (Drag&Drop). Utilizarea butoanelor mouse-ului depinde de produsul informatic. funcţii auxiliare. pornirea. în 1980. care a utilizat. pentru oprirea. 102 sau 104 taste a fost extrem de lung. control volum. Mouse-urile se pot conecta prin cablu la un port (o interfaţă) special pentru mouse. Mouse-ul mecanic foloseşte o bilă care se deplasează pe o suprafaţă şi care antrenează două potenţiometre ce traduc mişcările în semnale de control. care de obicei este dintr-un material special. Prima firmă care a utilizat mouse-ul. odată cu mişcarea mouse-ului se mişcă pe ecran o săgeată sau un dreptunghi. mişcările făcute. mouse-urile pot fi mecanice şi optice. care indică diverse obiecte. Dispozitivul constă dintr-o carcasă şi o bilă (de cauciuc sau alt material cu aderenţă bună) care semnalează sistemului.Drumul parcurs din 1867. tip. de două ori succesiv un buton al mouse-ului. Dacă este instalat driver-ul (programul care asigură interfaţa cu sistemul de operare) de mouse. este Microsoft. mouse-ul cu două butoane la calculatoarele IBM. până la tastaturile clasice cu 83. când Christopher Latham Sholes a realizat prima tastatură pentru maşina de scris. Mouse-ul optic foloseşte un fascicul de lumină pentru a detecta mişcarea pe o suprafaţă şi conţine două perechi de led-uri şi fotodetectoare. • Dublu clic prin care declanşează o acţiune şi prin care se acţionează scurt. • Punctarea. numit cursorul mouse-ului. Cele apărute recent adaugă butoane speciale pentru funcţii specifice domeniului multimedia sau pentru navigarea pe Internet (play/pause/next/prev. Principalele operaţii realizate cu un mouse sunt: • Indicarea prin care cursorul de mouse este deplasat pe ecran pentru a indica un anumit obiect. După tehnologia utilizată. Mouse-ul se deplasează pe un suport a cărui suprafaţă este acoperită cu o folie de plastic pe care sunt desenate două grile suprapuse. 84. ea a utilizat mouse-ul cu 3 butoane. a fost Mouse System. prin apăsarea scurtă a butonului. deplasarea se face prin deplasarea mouse-ului pe pad. numită şi clic se utilizează pentru selectarea unui obiect şi se realizează. e-mail). începând din 1983. Mouse-ul Un mouse este obligatoriu pentru majoritatea aplicaţiilor actuale. 41 . Variantele moderne de mouse comunică cu calculatorul prin raze infraroşii. Tehnica mouse-ul a fost preluată şi extinsă mai ales de firma Apple pentru calculatoarele Macintosh. cu deosebirea că după apăsarea butonului. pentru IBM-PC. El a fost realizat prima dată în 1963 de către Douglas Engelbart de la Institutul de Cercetare din Stanford. în vederea executării unor operaţii. prin deplasare. Tehnologia radio este din ce în ce mai mult folosită şi implementată în dauna clasicelor cabluri. Mouse-ul este un echipament periferic de intrare utilizat pentru selectarea rapidă a unor opţiuni din meniuri sau manipularea unor obiecte de pe ecran (texte sau grafice). pe o suprafaţă plană. printr-un mecanism electro-optic (format din doi cilindri perpendiculari înzestraţi cu câte o fantă). numărul de taste (101-104). intrarea în "stand-by" a sistemului etc. 101.

O rezoluţie mai mică înseamnă că trebuie să rotiţi bila mai mult ca să mutaţi cursorul. salturi rapide etc. adică identifică poziţia într-un plan (stânga-dreapta şi înainteînapoi). El se conectează de obicei la unul din porturile seriale ale calculatorului. pe o linie. funcţionează ca un trackball care foloseşte o bară cilindrică în locul bilei. Spre deosebire de joystick care indică poziţia în două dimensiuni. Trackball-ul elimină aceste probleme. Bila se roteşte pe loc şi nu are nevoie de spaţiu mai mare decât baza dispozitivului – câţiva inci pătraţi. joystickul este legat la PC printr-un adaptor special. dar controlul este mai pecis. trackball-ul este o bilă. dispozitivul are o poziţie ideală pentru a fi manevrat cu unul dintre degetele mari. dar reduce controlul asupra poziţiei cursorului. Joystick-ul Mouse-urile nu sunt foarte potrivite pentru jocuri şi alte aplicaţii. trackball-ul are butoane prin care se indică poziţionarea cursorului în locul dorit. el fiind un mouse întors cu faţa în sus. Ca şi mouse-ul. numit port pentru jocuri (game port). la un port USB al calculatorului. O rezoluţie mai mare înseamnă deplasarea mai rapidă a cursorului pe ecran. Evaluarea unui trackball se poate face în funcţie de rezoluţie – numărul de paşi pe inci (counts per inch). În schema de conectare a calculatoarelor personale. iar problema care se pune este că mulţi utilizatori nu au spaţiul necesar pentru un astfel de dispozitiv. altele pentru a fi acţionate cu celelalte degete. alţi producători fabricând trackball-uri care pot fi operate la fel cu oricare deget. cu aceleaşi funcţii de selecţie ca şi ale mouse-ului. proiectanţii au pus la punct mai multe dispozitive. Nu există o poziţie standard a butoanelor. Trackball-ul Mouse-ul unui calculator are nevoie de spaţiu în care să se mişte. Maneta indicatoare (pointing stick). care atunci când este rotită. însă aceste valori nu indică întotdeauna precizia de poziţionare.Mouse-ul poate avea de la două la şase butoane. realizată de Ted 42 . inventat de Craig Culver. proiectate astfel încât să poată fi ataşate calculatoarelor – laptop sau notebook. mărind dimensiunile acestora doar cu câţiva centimetri. Cele mai multe trackball-uri au două sau trei butoane acţionate prin apăsare. determină cursorul de pe ecran să îi urmărească mişcările. putând fi dotat şi cu rotiţă de scroll. existând modele proiectate astfel încât bila să fie rotită cu degetul mare. iar în cazul mouse-ului USB. Fiind plasat imediat sub bara de spaţiu. El este un senzor bidimensional care indică poziţia absolută. În esenţă. Unele modele au patru butoane. paleta (paddle) specifică poziţia într-o singură dimensiune. Pentru calculatoarele portabile. aşa cum se întâmplă la mouse. Joystick-ul este un dispozitiv de indicare care suportă reacţiile instantanee şi care interpretează răpunsurile independent. nu pe baza mişcărilor anterioare. Pentru pasionaţii de jocuri auto pe calculator există volane cu pedale şi cu force feedback (dotate cu motoare electrice care produc diverse efecte: blocarea volanului pe o direcţie în momentul spargerii unei roţi. maneta indicatoare şi touchpad-ul. acestea necesitând o viteză de reacţie mare.). acestea funcţionând ca două perechi în oglindă. astfel ca dispozitivul să poată fi folosit cu orice mână. dintre care amintim dispozitivul Isopoint. şocuri la impact. raportată la un punct de referinţă de pe ecran. Dispozitivul Isopoint. deseori de dimensiuni mari. Există modele portabile.

Cele mai simple digitizoare se prezintă ca o lupă pe o masă de desenat şi se apasă un buton în punctele de interes. Pentru aceasta este necesară instalarea unei cartele vocale în sistem şi existenţa unui software specalizat. maneta indicatoare poate fi manevrată cu oricare dintre degetele arătătoare. controlul de calitate. adică o suprafaţă plană pe care se plimbă un creion optic. memorând coordonatele acestor puncte. Sistemele de recunoştere vocală sunt recomandate în situaţiile în care utilizatorii trebuie să introducă date sau programe şi să aibă în acelaşi timp mâinile libere: operaţiuni de inventariere. Acest dispozitiv este în principiu un joystick miniaturizat. Spre deosebire de mouse-ul clasic sau trackball. reacţionând la apăsare. bănci. Digitizoarele sunt tipice aplicaţiilor de proiectare cu ajutorul calculatorului CAD (Computer Aided Design) şi celor de producţie cu ajutorul calculatorului CAM (Computer Aided Manufacturing). Dispusă între literele “G” şi “H” de pe o tastatură convenţională. Mişcarea este considerată translaţie a indicatorului pe ecran. Watson al firmei IBM. însă nu se mişcă. a fost pentru prima oară folosită pe calculatoarele portabile IBM. preluarea comenzilor telefonice etc. Creionul optic Creionul optic (light pen) permite desenarea pe ecran prin simpla deplasare a acestui dispozitiv. Sistemele de digitizare Digitizoarele asigură transformarea datelor analogice în date numerice. Sistemele de recunoştere a vocii Preluarea şi obţinerea vocală a datelor în şi din sistemele de calcul au devenit posibile din punct de vedere tehnic şi rentabile din punct de vedere economic pentru multe aplicaţii. lideri fiind firmele Dragon Systems şi IBM. peste care utilizatorul trebuie să mişte degetul sau să lovească uşor. 43 . gări) destinate publicului larg. asemenea butonului apăsat al unui mouse. Ecranul tactil are ca domeniu de aplicabilitate echipamentele şi terminalele publice (în birouri de turism. celelalte degete rămânând pe rândul de bază al tastaturii. suprafaţa se poate programa astfel încât la lovirea diferitelor zone să se obţină acţiuni diferite. Rutledge la Centrul de Cercetare Thomas J. O implementare particulară a digitizorului este tableta de digitizare. El constă într-o suprafaţă textilă pătrată. Sistemul de recunoaştere a vocii se bazează pe recunoaşterea vocală a cuvintelor şi transformarea acestora în semnale digitale. utilizatori care nu sunt familiarizaţi cu tastatura sau cu introducerea de comenzi. sensibilă la presiune. touchpad-ul nu are componente în mişcare. nu "adună" murdărie şi totodată limitează mişcarea.Selker şi Joseph D. utilizatorul poate introduce comenzile şi anumite date folosind creionul optic. iar lovitura este considerată comandă. aeroporturi. Realizările în domeniu sunt remarcabile. Utilizând un software adecvat. În plus. Ecranul tactil Ecranul tactil (touchscren) permite introducerea comenzilor prin apăsarea directă cu degetul sau cu un creion special pe ecran.

video-proiectoarele. având tendinţa de a se impune ca standard de facto. nemaiexistând acea pâlpâire întâlnită în cazul tuburilor catodice care oboseşte ochiul. deoarece rata de reîmprospătare este zero Hz. dar se mai pot folosi tabletele LCD.2. Monitoarele CRT. la care se poate adăuga un dicţionar personalizat de până la 30000 de cuvinte. cu dimensiunile lor mari. cu rezoluţie şi culori mult mai bune. atât tuburile catodice. un avocat poate să-şi revadă dosarele şi să dicteze informaţiile corespunzătoare în acelaşi timp. 2. tubul catodic (CRT = Cathode Ray Tube). ce conţine 200000 de cuvinte. Imaginea color pe un monitor CRT se obţine prin combinarea a trei imagini : R. Noi tipuri de monitoare îşi fac apariţia. Reîmprospătarea imaginii se face doar la schimbarea acesteia. mesajele pentru utilizator şi informaţiile despre starea sistemului. Desigur există monitoare CRT care la o viteză de reîmprospătare de 85 Hz. dictarea se poate face foarte bine pe teren sau în maşină (un cercetător poate lucra la microscop şi dicta simultan rezultatele. VoiceType care permite câştigarea de timp şi ameliorarea productivităţii.2. Firma IBM a realizat produse-program pentru vorbirea curentă încă din ’96. proiectoarele cu LCD. Deoarece ochiul uman este sensibil la culorile roşu (R). toate culorile pot fi obţinute prin combinarea acestor culori primare. generează imaginea prin bombardarea cu electroni a unui strat de luminofori. iar viteza de dictare este între 70 şi 100 de cuvinte pe minut. pe disc. Echipamente periferice de ieşire În ceea ce priveşte echipamentele periferice de ieşire. Tot firma IBM a pus la punct o tehnologie operaţională cu o simplă placă compatibilă Sound Blaster. mai clare. nu mai pâlpâie în mod vizibil. programul firmei Dragon Systems reprezintă prima generaţie de sisteme destinate dictării continue pentru Windows şi Windows NT.Naturally Speaking. Cuprinde un dicţionar de bază de 35000 de cuvinte. componenta principală. Unul dintre 44 . verde (G) şi albastru (B). Dar la ecranele LCD această pâlpâire nu există. dar nu contează. imaginile fiind afişate din ce în ce mai bine. cele mai frecvent utilizate sunt monitorul şi imprimanta. În plus. pe bază de plasmă şi elctroluminiscente. destinat aplicaţiilor din radiologie. Firma declară că în timpul dictării comenzilor şi documentelor spre calculator nu mai sunt necesare pauzele între cuvinte. B. încep să facă faţă din ce în ce mai greu concurenţei oferite de monitoarele cu cristale lichide. fiindcă în cea mai mare parte a timpului imaginea stă nemişcată. ecranele plate LCD câştigând din ce în ce mai mult teren. monitoare pe bază de cristale lichide (LCD). Acestea oferă avantajul unei calităţi mai bune a imaginii. unul dintre acestea fiind MedSpeak. La monitoarele cu tub catodic. aceste monitoare nu emit radiaţie electromagnetică şi au un consum de energie foarte mic. Avantajele sunt considerabile: nefiind obligaţi să privim ceea ce se întâmplă pe ecran. fără să-şi ridice privirea de pe documentele sale). După principiile de funcţionare există monitoare cu tub catodic (CRT). Monitorul şi placa video Monitorul este un suport de ieşire pe care se afişează rezultatele prelucrărilor. Programul are un vocabular activ de 30000 de cuvinte rezident în memorie şi un dicţionar de rezervă. În ultimii 10 ani. furnizând o soluţie perfectă pentru persoanele care nu pot sau care nu vor să utilizeze tastatura. cât şi partea electronică s-au îmbunătăţit continuu. G.

Se recomandă valori mai mari de 85 Hz. raportat la cele două axe. cu atât imaginea este mai clară. Interfaţa dintre monitor şi unitatea centrală este realizată de placa video. au apărut aşanumitele monitoare multimedia. Rezoluţia reprezintă numărul de pixeli care pot fi afişaţi pe ecran. Cu cât distanţa dintre puncte este mai mică.parametrii cei mai importanţi ai acestor monitoare este durata de răspuns (response time) care variază între 15-30 ms. costisitoare şi contrastul imaginii este slab Monitoarele electroluminescente utilizează o peliculă subţire de material special care licăreşte la trecerea curentului elctric. 17”. Cele mai răspândite sunt monitoarele de 17”. Monitoarele tradiţionale afişează imaginea în două dimensiuni (2D). Monitoarele pe bază de plasmă – GPD (Gas Plasma Display) şi PDP (Plasma Display Panel) asigură o imagine calitativă. ajustări ale saturaţiei de culoare. o rezoluţie de 800x600 pixeli. 1 inch=2. definiţie. 19”. 21”. Valorile tipice pentru definiţie sunt de 0. rezoluţie. dar se fabrică şi monitoare 3D care permit afişarea imaginii în trei dimensiuni prin polarizarea luminii şi folosirea unor ochelari speciali sau în mod holografic. Pentru a îmbunătăţi capacităţile multimedia ale sistemelor de calcul. cu atât imaginea obţinută este mai stabilă şi mai odihnitoare pentru ochi. SVGA (Super 5 Viteza de împrospătare se referă la frecvenţa cu care monitorul înlocuieşte liniile de electroni care apar pe ecran.54 cm). dar ele sunt monocrome. Acesta permite ajustarea formei. în funcţie de parametrii semnalului primit. Există mai multe standarde video care precizează rezoluţia. grad de periculozitate al radiaţiilor pe care le emite. adică îşi ajustează singure proprietăţile imaginii. rezultând culoarea caracteristică fiecărui pixel. Dimensiunea monitorului este caracterizată de mărimea diagonalei sale. numărul de dimensiuni în care sunt afişate informaţiile. Perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie a redus substanţial intensitatea radiaţiilor emise de monitor. Monitoarele cu radiaţie redusă (Low Radiation) sunt nedăunătoare sănătăţii utilizatorului la folosirea lor raţională. Majoritatea modelelor de monitoare permit reglarea diferiţilor parametri prin intermediul unui afişaj ce apare pe ecran (on screen display). fiind mai puţin granulată. număr de culori. Monitorul are următoarele caracteristici mai importante: dimensiune. De exemplu. Definiţia se măsoară în milimetri. În plus.220. înseamnă că monitorul are 800 puncte pe orizontală şi 600 de puncte pe verticală. care sunt dotate cu boxe active şi microfon. Distanţa între doi pixeli alăturaţi se numeşte definiţie (dot pitch). Dar aceste puncte sunt atât de mici încât de la distanţă culorile lor se compun. verzi şi albastre care formează imaginea. Valoarea vitezei de reîmprospătare a afişării5 variază între 60 şi 200 Hz. VGA (Video Graphics Array) care permite afişarea în 256 culori simultane cu o rezoluţie de 640 de pixeli pe orizontală şi 480 de linii pe verticală. La ecranele obişnuite fiecare pixel este format la rândul lui din trei puncte colorate în roşu. Cu cât rezoluţia este mai mare. Cu cât acest număr este mai mare. verde. o rezoluţie foarte bună. Valorile tipice sunt de 14”. respectiv albastru. De exemplu. 22” şi 24” (inch. 15”. Imaginea obţinută pe ecran este reîmprospatată la anumite intervale de timp sau mai bine zis de un număr de ori pe secundă. monitoarele moderne sunt de tipul multisync. Electronii activează granulele fosforescente roşii. cu tendinţa spre cele de 19”. ale intensităţii şi luminozităţii acestora. numărul de culori şi viteza de reîmprospătare a imaginii. O imagine de pe ecran poate avea între 480000 şi 1920000 de pixeli. ecranul nu produce sclipiri ca tuburile cinescop.25 mm. oferind astfel o alternativă pentru boxele active cumpărate separat. dimensiunii şi poziţionării imaginii. 45 . cu atât imaginea este mai bine definită.

După modul de realizare a imprimării. După tehnologia de tipărire utilizată. • Dimensiunea maximă a hârtiei . Nu este obligatoriu ca cele două rezoluţii să fie egale. Performanţele unei imprimante se exprimă prin următorii parametri: • Rezoluţia . 46 . XGA şi superioare (SXGA – Super XGA. Există rezoluţie pe verticală (număr de puncte pe verticală) şi rezoluţie pe orizontală.este dată de formatul hârtiei pe care poate să scrie imprimanta: A3 (420 x 297 mm). imprimantele sunt: • orientate pe caracter. • Memoria proprie – desemnează capacitatea de memorie de tip RAM ataşată imprimantei. Sony. cât şi metode hardware (prin ataşarea unor dispozitive – casete cartridge) care conţin seturi suplimentare de caractere. A4 (210 x 297 mm). B5 (182 x 257 mm) etc. UXGA – Ultra XGA. dar pentru cele mai simple ea este de 8. 32. Informaţiile prelucrate de procesor sunt transmise din memoria internă pe magistrală la imprimantă. de exemplu. 64 Mo. 5760x7200 dpi etc. 1200 dpi. respectiv după unitatea de informaţie tipărită la un moment dat. Capacitatea memoriei unei imprimante laser. • termice. la cele cu jet de cerneală de 4800x1200 dpi.7 milioane de culori afişate simultan (sunt cele mai răspândite la ora actuală). • orientate pe pagină. de exemplu. LG. • Posibilităţile de extindere a setului de caractere au în vedere atât metode software.reprezintă viteza de scriere a imprimantei şi se măsoară în caractere pe secundă (cps) la imprimantele lente şi pagini pe minut (ppm) la cele rapide (o pagină conţine aproximativ 2000 de caractere). Dell. Imprimantele Imprimanta este un suport periferic de ieşire care permite tipărirea rezultatelor prelucrării într-o formă lizibilă pentru om. cu caractere selectate. • matriciale. Memoria proprie a imprimantei permite stocarea acestor informaţii până în momentul în care vor fi tipărite. În prezent se utilizează doar monitoare din clasa SVGA. evitând astfel blocarea magistralei. Producători de monitoare sunt Samsung. WUXGA – Widescreen UXGA etc). La imprimantele laser. imprimantele sunt: • mecanice. • orientate pe linie. imprimantele fiind considerate periferice lente. IBM.VGA)care poate afişa pornind de la 800 de pixeli pe orizontală şi 600 de linii pe verticală şi ajungând la 1280 de pixeli pe 1024 linii (sau mai mult în funcţie de performanţele monitorului şi plăcii video) în 16256 sau 16. A5 (148 x 210 mm). Suportul folosit este hârtia. 16. 720. poate fi până la 416 Mo. Viteza de prelucrare a procesorului este mai mare decât viteza de tipărire a imprimantei. Philips. XGA (eXtendend Graphics Adapter) care permite afişarea în 65535 culori cu o rezoluţie de 640*480 sau 1024*768 etc.determină calitatea grafică a tipăririi şi se exprimă prin numărul de puncte afişate pe inch (dots per inch – dpi). rezoluţia poate fi de 600. poate fi de la 1 ppm până la 50 ppm sau mai mult. la imprimantele matriceale de 240x144 dpi • Viteza de tipărire.

În mişcarea sa. 47 . numite şi imprimante optice sau imprimante xerografice sunt cele mai răspândite în prezent pentru că sunt rapide. Imprimantele laser. de pe benzi magnetice care sunt pregătite în prealabil. Imprimantele cu jet de cerneală şi laser reprezintă în pezent cele mai utilizate tipuri de imprimante. • setul de instrucţiuni pe care le poate executa. • rezoluţia. calc sau film). Imprimantele cu jet de cerneală au fost introduse în 1976 de firma IBM. Sistemul este conectat la calculator şi permite transpunerea imaginilor pe microfilm direct. producătorii de hardware se orientează spre realizarea unor echipamente care încorporează mai multe periferice (imprimantă laser. Tipărirea se poate face şi în mai multe culori. fax). O rază laser este dirijată către un tambur rotund. • laser. fiabilitate sporită şi preţuri accesibile. unde precizia este foarte importantă. Trasoarele multicolore folosesc peniţe diferit colorate pentre trasarea desenelor color. Principalele avantaje sunt preţul scăzut faţă de cele laser. precum şi fiabilitatea destul de scăzută. Ele necesită un sistem complex de circulaţie a cernelii. Ele folosesc pentru realizarea imprimării un suport intermediar. Plotter-ul Plotter-ul (echipament de trasat) este un dispozitiv periferic care poate genera o imagine grafică pe un suport material (de obicei hârtie. cu jet intermitent. în timp ce imprimantele pot simula liniile prin tipărirea apropiată a unei serii de puncte. pe măsură ce sunt generate sau off-line. • dimensiunea maximă a hârtiei pe care poate desena. În funcţie de viteză se obţin diferite calităţi ale imprimării. Imprimantele cu jet de cerneală se produc în mai multe variante: cu jet continuu. Principalele dezavantaje sunt legate de calitatea deosebită care se cere hârtiei şi cernelii. acoperit de o suprafaţă fotoconductivă. Acesta aderă la foaia de hârtie şi creează textul sau imaginea corespunzătoare.• cu jet de cerneală. producând încărcarea electrică a unui şablon de particule. scaner. Funcţionarea lor este similară unui dispozitiv de copiere. Pentru generarea caracterului este necesară încărcarea şi deflexia electrostatică pe verticală a picăturilor de cerneală. copiator. fiabile şi asigură o bună calitate a tipăririi. cu picături comandate. El poate trasa linii continue. De obicei. Printre caracteristicile importante ale plotter-ului se numără: • precizia cu care desenează. În prezent. viteză mare de lucru. Sistemul COM (Computer Output Microfilm) Sistemul COM este des utilizat în arhivele de mari dimensiuni sau în marile biblioteci. tamburul preia un praf încărcat electric numit toner. trasoarele sunt mult mai scumpe decât imprimantele şi sunt folosite în proiectarea asistată de calculator (CAD) şi în programele de prezentare grafică. Imprimantele laser au o rezoluţie foarte bună. Caracterul este generat coloană cu coloană. lipsa totală a zgomotului şi calitatea deosebită a imprimării.

de înaltă luminozitate şi cu distanţă focală mică şi alta utilizează trei matrici LCD. caz în care funcţionează ca pelicula dintr-un aparat de filmat şi pentru captarea de filme întregi. CCD (Change Coupled Device). la un video-recorder sau la o cameră video. cerută pentru un semnal video. plasate în faţa unei surse de lumină puternice (lampă cu halogen) pentru proiectarea secvenţelor video după principiul afişării diapozitivelor sau filmelor. Plăcile de captură video pot fi utilizate pentru captarea imaginilor statice sau a cadrelor. iar în cadrul liniei. Dimensiunea ecranului de proiecţie (1. Astfel. fie este prelucrat pentru sistemele PAL. Semnalul video captat este fie furnizat în sistem RGB pentru a fi preluat de calculator. Cum ai putea însă să desfăşori o videoconferinţă fără o cameră de luat vederi? Ea este esenţială când ai nevoie de comunicare video. nivel de profunzime. iar fiecare imagine fixă este descompusă pe linii orizontale.5-7 m) se corelează cu puterea sursei luminoase (500-2300 lumeni) şi cu distanţa la care se proiectează. sensibilitate la lumină. dar pentru o comunicare eficace şi rapidă este nevoie de tehnologie. caz în care calculatorul este legat la televizor. raport zgomot/semnal util. Camera video are rolul de a prelua informaţia luminoasă a fiecărei secvenţe video captate. 48 . un dispozitiv de transfer de sarcină. NTSC sau S-video. celule care lasă să treacă o cantitate variabilă din lumină emisă de lampa retroproiectorului. În alegerea unei camere video trebuie avuţi în vedere următorii parametri: rezoluţie. Video-proiectoarele Video-proiectoarele sunt dispozitive de afişare pentru proiecţia unor imagini video pe un ecran mare pentru un grup mai mare de persoane.Tabletele LCD Tabletele LCD sunt dispozitive realizate în tehnologia LCD (Liquid Cristal Display) care se racordează la ieşirea spre monitor a unui calculator şi se plasează deasupra unui retroproiector obişnuit. Pentru aceasta. Video-proiectoarele se bazează pe două tehnologii de afişaj: una presupune existenţa a trei tuburi catodice. tabletele LCD pot fi alb-negru. afişând astfel pe ecranul retroproiectorului imaginea la nivel de pixel existentă pe ecranul calculatorului. cu nuanţe de gri sau color. Placa de captură şi numerizare video Placa de captură video (video capture card) permite înregistrarea de imagini cu ajutorul calculatorului. camera video descompune fiecare secvenţă video într-o succesiune de imagini fixe. de a o transforma în informaţie electrică pe care o va aduce apoi într-o formă standard. pe puncte individuale. Elementul cheie al camerei video este captatorul video. După gama coloristică redată. zoom. dar pentru a-l exploata optim trebuie să ai la dispoziţie o bază tehnologică solidă. Camera video Nevoia de comunicare şi informaţie este o trăsătură caracteristică a omului. Internet-ul este mediul perfect. diafragmă. Ele sunt alcătuite dintr-o matrice de celule LCD.

emisie/detecţie a intensităţii luminoase. preiau informaţia şi o descompun într-o mulţime de pixeli. preluarea directă a imaginilor.2. în diverse programe sau aplicaţii. Camera foto digitală Până nu demult era necesar un echipament sofisticat pentru a realiza cu calculatorul o prezentare de diapozitive: filmele trebuiau developate. cât şi timp foarte mult. Caracterele se imprimă cu o cerneală specială conţinând oxizi de fier.Magnetic Ink Character Recognition). cum ar fi casieriile marilor magazine nu mai trebuie tastat preţul.3. preluând un semnal video de la un aparat video sau de la o cameră TV. 2. sau. ele stochează pozele electronic. Trecând documentul sub un câmp magnetic puternic. în configuraţia calculatorului personal poate fi încorporat un FM tuner care facilitează audiţia acestor emisiuni. variante care sunt extensie a plăcii video etc. Subiectul ce se doreşte a fi fotografiat este proiectat prin obiectiv. aflate pe cip-ul CCD. să se poată tasta datele. iar mii de fotodiode sensibile la lumină. putându-se astfel prelua şi înregistra pe calculator secvenţe video şi imagini statice din emisiunile TV. Ele permit. Preţurile (în cazul caselor de marcat) sunt marcate prin nişte bare de diverse dimensiuni şi nuanţe de la alb la gri şi apoi la negru. Pentru stocarea imaginilor în camerele digitale sunt folosite cardurile de memorie flash. Pentru siguranţă. Trecând apoi 49 . PAL sau SECAM) în semnal digital şi invers. pur şi simplu. Numărul acestor pixeli hotăreşte rezoluţia camerei foto. după care utilizatorul introducea imaginea în calculator cu ajutorul scanner-ului sau prin citirea unui Photo-CD în unitatea CD. care se folosesc de altfel şi la scannere şi camere video. dar şi folosirea monitorului calculatorului pentru urmărirea canalelor TV şi a teletextului. TV tuner-ele sunt fabricate în mai multe variante: variante externe (TV-Box) care trimit semnalul decodat în intrarea video a plăcii grafice. tipărirea pe hârtie. cum sunt CompactFlash şi Smart Flash. Pentru ascultarea posturilor de radio ce emit în banda de frecvenţă FM. variante built-in în placa grafică. imediat după apăsarea declanşatorului. ca în caz de indecizie. pe calculator. În prezent există camere foto care permit cuplarea directă cu calculatorul printr-o interfaţă standard. Aceasta necesita atât un efort financiar considerabil.Pentru digitalizarea semnalului video analogic se folosesc video digitizoarele care utilizează un convertor analogic-digital. În locul în care este poziţionat filmul în aparatele clasice. ceea ce este important pentru prelucrarea şi tipărirea ulterioară. Camerele digitale nu au nevoie de film foto. Avantajul acestor sisteme este simplitatea utilizării lor şi faptul că în sistemele tranzacţionale intense. Echipamente pentru citirea directă a documentelor Cititorul de bare de cod se utilizează în registratoarele de casă ale marilor magazine sau în biblioteci. imaginile se pot transfera direct pe calculator şi aici se pot prelucra după dorinţă. Cititorul de caractere scrise cu cerneală magnetică (MICR . Astfel. TV tuner-ul se prezintă sub forma unei plăci de extensie care realizează transformarea semnalului TV (NTSC. acesta se magnetizează. fiind format dintr-un ansamblu de citire. aceste sisteme sunt legate de tastaturi. camerele digitale au înglobate senzori CCD (Changed Couple Device).

4800 de puncte pe inci. caracterele sunt recunoscute de cititor. Modalitatea obişnuită de exprimare a domeniului dinamic este profunzimea. 1024 (10 biţi) sau 4096 (12 biţi) de niveluri de strălucire în fiecare culoare primară. rotită. Există o mare varietate de scanere: scanere manuale (hand scanner). cu atât imaginea scanată va fi mai apropiată de cea reală. Aici. Cu cât rezoluţia este mai mare. de obicei dispozitive cu cuplaj de sarcină (CCD – Change Coupled Devices. • Rezoluţia reprezintă numărul de puncte pe inci pe care le poate citi scanerul. Aproape toate tipurile impun deplasarea mecanică a senzorilor peste imagine. scanere plane (flatbed scanner). colorată. Un scanner cu posibilităţi minime începe de la 300 de puncte pe inci şi avansează în trepte uniforme cum ar fi 1200. evitându-se astfel introducerea textului cu ajutorul tastaturii. După ce a fost citită cu scanerul.acelaşi document sub un cititor de caractere magnetice. 3600. scanere cu tambur (drum scanner). În majoritatea cazurilor. Documentele magnetice sunt din ce în ce mai răspândite. Viteza de scanare poate fi de 1-60 pagini pe minut. Ultimele modele au o adâncime de culoare de până la 48 de biţi. de ordinul sutelor pe fiecare inci. de trei ori mai mici. 2400. scanere pentru diapozitive.Aproape toate scanerele moderne sunt echipamente cu trecere unică. Procedeul se numeşte digitizare. întinse pe o bandă îngustă pe toată lăţimea celei mai mari imagini care poate fi scanată. Scanerul este caracterizat de următoarele elemente: • Posibilitatea de producere a imaginilor color – În acest sens. Scanerele obişnuite pot distinge 256 (8 biţi). contul. precum şi alte informaţii sunt introduse şi decodificate de aceste dispozitive. suma disponibilă. dacă doriţi să scanaţi texte în vederea recunoaşterii optice a caracterelor sau în vederea editării unor publicaţii atunci când rezultatele urmează să apară alb-negru). scanerele sunt grupate în scanere color şi scanere monocrome (scanere cu tonuri de gri). scanerul foloseşte o matrice liniară de asemenea senzori. • Viteza de scanare . Scanerele cu trecere unică pot să opereze aproape la fel de repede ca şi modelele monocrome. • Domeniul dinamic reprezintă domeniul de culori (sau numărul tonurilor de gri de la negru la alb) pe care le poate distinge un scaner. dispozitive care transformă un semnal luminos în semnal electric). deşi transferarea imaginilor de dimensiuni mari ce măsoară zeci de megaocteţi durează mai mult decât transferarea de imagini monocrome. Scanerul detectează diferenţele de strălucire a unei imagini sau a unui obiect. dar sunt şi scanere care folosesc tehnologia video. adică biţii necesari pentru codificarea numărului maxim de culori. Pentru multe aplicaţii scanările monocrome sunt suficiente (de exemplu. Scanerul este un dispozitiv care permite introducerea în sistem a textelor şi imaginilor grafice prin simpla scanare a documentului original. dar sunt şi scannere de până la 19200 dpi. suprapusă cu alte imagini etc. Imaginea sau textul se preia sub forma unui anumit număr de puncte. 50 . ele având o singură sursă de iluminare ce se bazează pe filtrele elementelor fotodetectoare pentru sortarea culorilor. Lumina reflectată va fi preluată de o serie de diode laser şi de fotodiode care înregistrează diferenţele luminos-întunecos şi le convertesc într-o combinaţie binară. Suprafaţa de scanat se vizualizează pe toată lăţimea scanner-ului cu un tub luminiscent. imaginea poate fi prelucrată cu ajutorul calculatorului: mărită. micşorată. Diferenţa dintre ele este dată de modul în care acestea deplasează senzorii în raport cu imaginea scanată. scanere video. folosind o matrice de senzori. Aplicaţiile principale ale acestui sistem sunt în domeniul bancar.

Parametrii care determină performanţele plăcilor de sunet sunt: rata maximă de eşantionare şi rezoluţia plăcii. Ca urmare. Se pot recunoaşte bine literele foarte clare. Plăcile de sunet mai oferă şi o serie de funcţii importante de control pentru operaţiile de creare şi redare a unor fragmente muzicale. Rata de eşantionare poate fi. de exemplu. Aceste sisteme nu se limitează la comparare. Diferenţierea calitativă între plăcile de sunet actuale se face în funcţie de capacitatea acestora de a reda şi înregistra sunetele. transformându-le în text. un sintetizator FM şi capacitatea de a reda muzică digitizată şi voce. în special când se doreşte utilizarea MPC şi pentru jocuri pe calculator. calculatorul nu poate înţelege şi reproduce undele sonore. pentru a înregistra sunete MIDI şi waveform. Calculatorul compară mici porţiuni din imaginea pe biţi cu modele stocate într-o bibliotecă în căutarea caracterului care semăna cel mai mult cu modelul de biţi scanat. plăcile de sunet utilizează două tehnologii: sinteza FM şi sinteza wavetable (spectru de sunete). Sunetele create de placa de sunet nu seamănă cu cele create de instrumentele muzicale. În cazul scrisului de mână recunoaşterea textului este mult mai dificilă. Plăcile de sunet sunt folosite pentru redarea sunetelor şi a muzicii. placa de sunet conţine convertizoare de tip analogic-digital şi digital-analogic care realizează conversia semnalului electric în cod numeric şi invers. muzica produsă în acest 51 . Numerele din calculator sunt considerate digitale. Pentru prelucrarea ulterioară cu un procesor de texte trebuie transformată într-un format text. Ca urmare a acestei tendinţe. Pentru a înregistra şi reda mesajele audio. de 11 kHz pentru vorbire. Trebuie avută în vedere şi compatibilitatea cu Sound Blaster. iar rezoluţia indică numărul de biţi disponibili pentru valoarea preluată. Prin intermediul unui software specializat se poate realiza editarea. o interfaţă MIDI. 44. scrise de obicei cu maşina de scris sau cu imprimanta. o placă de sunet trebuie să aibă. ca parte a aplicaţiilor multimedia. Primele programe OCR foloseau o tehnică numită corespondenţa matriceală. boxe). de exemplu. redarea sau înregistrarea sunetelor în fişiere. Rezoluţia este cuprinsă. Se foloseşte un software specializat OCR (Optical Character Recognition). Popularitatea tot mai largă a aplicaţiilor multimedia în ultimii ani a condus la dezvoltarea mai multor tehnologii de producere a plăcilor de sunet şi la creşterea competiţiei între producătorii acestor echipamente. Conform standardului MPC. Echipamente periferice pentru redarea sunetelor Placa de sunet Apariţia şi dezvoltarea aplicaţiilor multimedia a determinat echiparea microcalculatoarelor cu plăci de sunet care permit cuplarea unor echipamente de înregistrare a sunetelor (microfon) sau de redare a acestora (difuzor. între 0 şi 255 de biţi la plăcile de sunet pe 8 biţi şi între 0 şi 65535 de biţi la plăcile de sunet pe 16 biţi. Majoritatea sistemelor OCR actuale se bazează pe corespondenţa caracteristicilor. în configuraţia minimală.• Posibilitatea de recunoaştere a caracterelor de text. capabilitate CD-audio. Pentru redarea sunetelor. Rata de eşantionare indică de câte ori pe secundă se va lua o probă din semnalul audio. ci analizează fiecare model de biţi scanat. o intrare pentru microfon. Circuitele de mixare din placa de sunet au rolul de a controla volumul pentru fiecare din sursele de semnale la care este conectată placa. plăcile de sunet au devenit din ce în ce mai sofisticate. iar undele sonore sunt considerate analogice. nu în imagini Imaginea scanată este memorată iniţial în format grafic. preţul lor fiind în continuă scădere.1 KHz pentru semnalele provenite de la CD-player. Sinteza FM vine de la frequency modulation (modulaţia în frecvenţă). de 48 KHz pentru DAT (digital audio tape). dar şi pentru recunoaşterea vocii. adică manevrarea frecvenţelor pentru a le transmite la difuzoare.

În următorii 52 . apariţia unor suporţi de informaţii de mare capacitate impulsionând evoluţiile din domeniu. Difuzoarele pot fi active. pentru realism îmbunătăţit în poziţionarea 3D audio. pe baza unor înregistrări ale muzicii unor instrumente. Unităţile CD-RW nu mai sunt astăzi o noutate. modelul Sound Blaster Audigy 2 lucrează pe 24 biţi cu 192 KHz în stereo şi 96 KHz în 6. În prezent sunt destul de multe tehnologii de stocare pe disc de calitate. fabricate după o nouă tehnologie care oferă o senzaţie de realitate incredibilă. pe baza mostrei de sunet existente. specific coloanelor sonore Dolby Digital EX din filme sau jocuri. Astfel. Cum a supravieţuit acesta din urmă? Alternativele au existat. sunetele fiind mai aproape de realitate.44 MB. pentru sunet surround pe 6. când includ un amplificator sau pasive atunci când nu au un astfel de dispozitiv. Toate plăcile de sunet au intrări pentru microfon care permit înregistrarea de voci în mediul digital. dezvoltat de firma Creative Labs. iar cele de frecvenţă înaltă (tweeter) lucrează cu frecvenţe asociate sunetelor ascuţite (de la 2000 Hz în sus). Difuzoarele subwoofer extind posibilităţile de producere a frecvenţelor joase ale unui sistem de sunet dintr-un calculator. care este citit de drivere interne sau externe noi. Câteva echipamente (Iomega Zip. LS-120 SuperDisk sau Syquest EZ Flyer) au fost puse la încercare pentru a înlocui acest floppy de neînlocuit. Utilizatorii de calculatoare personale care dispun de o unitate DVD-ROM vor putea utiliza Sound Blaster Audigy 2 pentru a experimenta înregistrări DVD-Audio de o calitate uimitoare. Au urmat modele perfecţionate.mod tinzând să sune artificial. având şi un randament atractiv pe piaţă. dispune de tehnologia EAX Advanced HD care oferă realism audio fără precedent în jocuri. deşi doar pe termen scurt. Acest standard adaugă o incintă acustică suplimentară.1 canale. Audigy 2 poate captura şi reda cele mai fine detalii ale sunetului folosind specificaţii tehnice de ultimă oră. ea caută instrumentul potrivit într-un spectru de sunete şi crează sunetul instrumentului cerut. PC-ul era echipat cu un hard disc de 100 MB şi o unitate de dischetă de 1. Standardul care s-a impus în lumea PC-urilor este Sound Blaster. centru spate. procesarea simultană a mai multor efecte audio. În prezent se produc şi sisteme dotate cu difuzoare plate.1 canale. dar alături de acelaşi bătrân floppy de 1.44 MB. Microfonul şi difuzoarele Puntea dintre lumea electronică a datelor audio (analogice şi digitale) şi lumea mecanică a sunetelor este realizată de traductoarele acustice: microfonul care converteşte sunetele în semnale audio şi difuzoarele ce realizează conversia semnalelor audio în sunete. Astăzi s-a ajuns până la 400 GB pe hard disc. CD-ul cu posibilitate de rescriere este aproape cel mai răspândit format. trecere realistă între medii audio virtuale. placa de sunet crează sunetul. calculatorul are nevoie de difuzoare. La tehnologia wavetable. Spre exemplu. Difuzoarele de frecvenţă joasă (woofer) operează la cele mai joase frecvenţe (mai mici de 150 Hz). Sound Blaster Audigy 2 oferă un excepţional raport semnal zgomot de 106dB şi este singura interfaţă de sunet care a primit certificare THX. Sony realizează un echipament HiFD la 200 MB. filme sau muzică. iar rata de eşantionare atingea 15 kHz. prin reverberaţii. Pentru a crea sunete care pot fi auzite. La începutul anilor ‘90. Echipamente şi suporturi pentru stocarea datelor Una din problemele actuale în domeniul informatic este şi cea a stocării şi regăsirii informaţiei. Modelele iniţiale lucrau pe 8 biţi. se pot folosi transcrierile digitale ale vocii pentru a le încorpora în prezentări multimedia sau pentru a realiza diverse adnotări vocale în foi de calcul sau în alte fişiere.

de la marginea exterioară a discului. Discurile magnetice se clasifică după mai multe criterii: • după capetele de citire/înregistrare.5 inch de 1. adică 128. CDTV (Commodore Dynamic Total Vision). Sectoarele sunt numerotate începând cu cifra 1. Suporţii de informaţie numerică pot fi suporţi de informaţie digitală neinformatică (CD-audio. Numărul de octeţi pe sector depinde de tipul discului. 256. suporturi magnetice neadresabile (benzi magnetice). Din punct de vedere al accesibilităţii. suporţii se împart în suporţi ce folosesc informaţia analogică (aici se încadrează casetele video. etc. O porţiune dintr-o pistă se numeşte sector. Digital Compact Cassette) care lucrează cu informaţie numerică. are 80 piste/faţă.. Photo CD. cilindrul este ansamblul pistelor care corespund unei poziţii a capetelor de citire-înregistrare de pe toate pistele. dar nu sub formă de fişiere în sens informatic şi suporţi de informaţie numerică informatizată. corespunzând unei poziţii a capului de citire-înregistrare. dar în general este o putere a lui 2. în funcţie de performanţele discului. pistele sunt numerotate. Un floppy disc cu două feţe are un număr de cilindri egal cu jumătate din numărul pistelor. Un sector poate fi accesat direct după adresa de sector. Pistele pe discurile magnetice sunt circulare şi concentrice (formatul CAV). Aceste şiruri sunt aşezate circular.. După capete sunt: 53 . 512. Datele sunt înregistrate pe disc sub forma unor octeţi memoraţi ca şiruri de cifre binare (zone magnetizate şi nemagnetizate). Altfel spus. mai toate PC-urile care vor fi vândute vor citi de pe DVD-ROM Cu certitudine. Prin cilindru virtual se înţelege ansamblul pistelor pe un echipament cu mai multe discuri care pot fi accesate fără a mişca capul de citire-înregistrare. CD-I (Compact Disc Interactive). sectorul 0 este rezervat pentru identificare. După modul de înregistrare. Prin convenţie. care să poată fi regăsite rapid se folosesc echipamente periferice care utilizează în esenţă suporturi magnetice.ani. Echipamente periferice şi suporturi magnetice Pentru memorarea unor volume mari de date. Capacitatea sectoarelor cea mai des întâlnită în industria hard-discurilor pentru calculatoarele personale este cea de 512 octeţi/sector. nu pentru stocare. Rotary Digital Audio Tape. Discuri magnetice şi unităţi de discuri magnetice În configuraţia actuală a calculatoarelor discul magnetic este cel mai utilizat. Unităţile de discuri magnetice sunt echipamente periferice care mediază schimbul de date şi informaţii între suport (disc magnetic) şi sistemul de calcul. 1024. suporturile magnetice se împart în două categorii: • • suporturi magnetice adresabile (discuri magnetice). Video CD. Un alt concept vehiculat mult este cel de cilindru. • după materialul din care sunt făcute. determinată de numărul pistei şi numărul sectorului de pistă. reprezentaţi de CDROM şi variantele descinse din acesta. 512 octeţi/sector. benzile de magnetofon) şi suporţi de informaţie numerică (digitală). lansat de Sony în 1992. Mini Discul.44 Mo. O dischetă de 3. respectiv cilindru virtual. videodiscul – Laser Disc. 18 sectoare/ pistă. există un aspect de care nu trebuie să ne temem în privinţa unităţilor de stocare: puterea de înmagazinare a datelor va creşte ameţitor de repede. de exemplu. • după modul de grupare. Discurile dure au un număr variabil de feţe şi piste. începând cu zero. de-a lungul pistelor. Sectorul este unitatea fundamentală de memorare a informaţiei pe disc.

ED). • un bloc de comandă care asigură coordonarea funcţionării componentelor şi supervizarea operaţiilor de citire/scriere. care sunt independente.5”.• discuri cu capete fixe. pentru a utiliza ambele feţe ale dischetei. la care discul este realizat din material plastic. • discuri flexibile. Unităţile de disc flexibil (floppy disc) sunt folosite pentru a înregistra date pe dischete care apoi vor putea fi citite pe acelaşi tip de unitate. la care capetele sunt fixate.Single Side). 3. fiind împărţită în piste şi sectoare. Discul flexibil Discul flexibil reprezintă suportul clasic de stocare la microcalculatoare.5”. De asemenea. Ele nu necesită condiţii speciale de păstrare. deci nu se grupează în pachete. la care capetele se mişcă solidar. După materialul din care este făcut discul. avem: • discuri dure. cele DS-HD au 1. SyQuest).25” şi 8” nu se mai utilizează). • unităţi de disc hard (dur sau Winchester). • unităţi de disc amovibil (Jaz. Actualmente toate unităţile de discuri flexibile permit utilizarea simultană a ambelor feţe (DS Double Side). Primele dischete erau folosite pe o singură faţă (SS . Unitatea de disc flexibil are în structură următoarele componente: • două capete de citire/înregistrare. • dublă densitate (Double Density 2D sau DD). Capacitatea de memorare a dischetelor (de exemplu. Dischetele se întâlnesc în diferite variante 2. Zip. Corespunzător tipurilor de suport. O dischetă poate fi utilizată numai dacă a fost formatată în prealabil. în laboratoarele IBM din San Jose de un colectiv condus de Allan Shugart. unităţile de discuri magnetice se clasifică în: • unităţi de disc flexibil (floppy discuri). precum şi pentru transferul de diferite date şi programe între calculatoare. pentru arhivări. Actualmente dischetele comercializate sunt gata formatate. 5. • discuri cu capete mobile. dar este indicat să fie păstrate în locuri ferite de acţiunea unor câmpuri magnetice puternice sau în apropierea unor surse de căldură deosebite. pentru a nu se pierde. Discul flexibil a fost creat în 1967.HD). este indicat ca din când în când informaţiile să fie rescrise pe dischete. cele DS-ED au 2. Dischetele sunt folosite pentru păstrarea programelor şi a fişierelor de date de mici dimensiuni. Capacitatea 54 .25” şi 8” (în prezent cele de 5. la care platanele sunt făcute dintr-un material dur.44 Mo. • un dispozitiv de acţionare a capetelor.88 Mo) depinde de numărul de piste şi de densitatea de înregistrare. Din punct de vedere al densităţii de înregistrare deosebim următoarele categorii de discuri flexibile: • simplă densitate (Simple Density . • înalta densitate (High Density . După modul de grupare: • discuri amovibile (care se pot grupa în pachete). de obicei duraluminiu. • discuri inamovibile. • densitate cvadruplă (Quad Density -QD). • densitate extra înaltă (Extra High Density . câte unul pe fiecare faţă.SD). • un motor de antrenare a dischetei (360 rot/min).

ceea ce permite obţinerea unor rate de transfer mai mari6. PC REPORT România. numite partiţii. nr. pistele discului sunt împărţite în sectoare.5”. viteza de rotaţie a suportului este mai mare decât în cazul oricăror alte dischete. Capacitatea de memorare de 120 MB a fost obţinută prin combinarea tehnologiilor optice şi magnetice. precum şi adresabilitatea şi posibilitatea de interschimbabilitate a suportului între sisteme de calcul diferite. • formatarea la nivel superior sau formatarea logică • partiţionarea. Unităţile de discuri Winchester Unitatea de hard disc este un dispozitiv de memorie externă închis ermetic care poate păstra o cantitate foarte mare de informaţii din sistem. Formatarea unui hard-disc presupune trei etape: • formatarea la nivel inferior sau formatarea fizică. dischetele şi unităţile de discuri flexibile se regăsesc în toate configuraţiile actuale ale microcalculatoarelor. Dimensiunea clusterelor se stabileşte la formatare. De asemenea. numită şi lagăr de aer. Pistele de date sunt scrise şi citite magnetic. Formatarea logică reprezintă adaptarea discului la cerinţele sistemului de operare. Ulterior s-au realizat şi dischete cu capacitatea de 240 Mo. acestea fiind încasetate pentru a asigura o mai bună protecţie la factorii perturbatori. 1996. În timpul formatării logice. Ea se bazează pe reunirea într-un singur ansamblu a capetelor de citire-scriere şi a discurilor. 6 Nagy. Transferul dintre periferic şi memoria tampon asociată se realizează pe unităţi numite blocuri fizice sau clustere. un hard-disc trebuie să fie formatat. Aceste unităţi au fost introduse de IBM în 1974 şi au primit denumirea de discuri Winchester. adică trebuie definită o structură recunoscută de sistemul de operare. Formatarea fizică constă în crearea sectoarelor fizice pe disc. dar trebuie să fie o putere a lui 2. Deşi sunt suporturi lente şi limitate din punct de vedere al capacităţii. respectiv cu porţiuni de date. Prin această tehnologie se asigură o densitate de 2. Pentru a putea fi folosit. Spre deosebire de floppy discuri. plutind pe o pernă de aer. care pot conţine fişiere ale aceluiaşi sistem de operare sau ale unor sisteme de operare diferite. la care capetele de citire/înregistrare se aşează pe disc.490 piste/inch faţă de 135 piste/inch la dischetele de 1. cât şi dischetele standard de 1. numărul acestora depinzând de tipul unităţii. 31 55 . Partiţionarea segmentează discul în mai multe regiuni sau discuri logice.44Mb. la hard disc-uri acestea nu ating suprafeţele discurilor în timpul funcţionării normale.Super Disk Drive.. Începând cu mijlocul anilor ’90 se fabrică şi discuri flexibile de capacităţi mult mai mari. 43. Corporaţia Sony fabrică unităţile de disc flexibil HiFD cu o capacitate de 200 Mo la dimensiunea dischetelor de 3. Aceasta se explică prin costurile reduse ale suportului şi echipamentului periferic. Formatarea se poate realiza prin comenzi ale sistemului de operare. în 1995 firma Imation a lansat pe piaţă discheta de 120 MB numită LS-120 şi unităţi de disc adecvate . Sectoarele sunt create şi completate cu marcajele de adrese folosite pentru identificare. Unitatea de dischetă LS-120 dispune de capete de citire duble care îi permite să scrie şi să citească atât dischete LS-120. p. Tehnologii optice. montate unele peste altele şi capete care se mişcă deasupra discurilor înregistrând informaţiile pe piste şi sectoare. C.44MB.dischetei este stabilită în timpul formatării. Unitatea de hard disc are mai multe discuri care se rotesc cu viteze de la 3600 rot/min în sus. Un cluster este format din unul sau mai multe blocuri. uşurinţa în gestionare. Astfel.

250 Mo sau 750 Mo şi o viteză de transfer de până la 1. numărul de discuri. Un lucru pare a fi cert: lupta dintre noile dispozitive de stocare amovibile şi venerabilele unităţi floppy va avea implicaţii atât în rândul utilizatorilor. 7200 rotaţii/minut. Timpul de acces (mediu) a scăzut de la 85 ms la mai puţin de 3. capacitate de stocare de 2GB. Unităţile de discuri Jaz au un timp de acces de 10-12 ms.25”. p.5”. 10000 rotaţii/minut. 2. Tot mai multe companii şi-au întors privirile spre produsele de stocare amovibile pentru a-şi acoperi propriile necesităţi de stocare.6 ms . Capacitatea maximă de memorare a crescut de la 20 MB până la mii de Go. Dispozitive de stocare amovibile. Cea mai folosită este de 3. Firma Iomega s-a impus pe piaţă prin discurile Zip. Rata de transfer reprezintă viteza cu care unitatea şi controllerul pot să trimită datele către sistem. Benzi magnetice şi unităţi de bandă magnetică 7 Cheetah X15 . pentru a le putea transporta de la un calculator la altul (ca şi în cazul unităţilor de disc flexibil). timpul mediu de acces. Unităţile de discuri Zip au o capacitate de stocare de 100 Mo. Vitezele de rotaţie uzuale la diferite tipuri de hard-discuri sunt de 5400 rotaţii/minut. densitatea de înregistrare. 1. Discurile Click! oferă o capacitate de stocare de 40 MB.Parametrii principali ai unei unităţi de hard disc sunt: capacitatea de memorare. ajungând chiar la 15000 rotaţii/minut. Fibre Channel. 1. Byte. Aceste unităţi sunt mai puţin utilizate la ora actuală decât unităţile de discuri Winchester. numărul de cilindri.3. Viteza de rotaţie.3”. Jaz şi Click!. iunie 1997. este durata necesară pentru deplasarea capetelor de citire-scriere între doi cilindri oarecare. 1.5”.. SATA (Serial ATA). Se utilizează sub forma unor pachete sau cartuşe de discuri magnetice. rata de transfer şi viteza de rotaţie.5”. În funcţionare discurile se rotesc permanent cu o viteză constantă. Dimensiunea discului poate fi de 14”. FireWare.07 GB sau 540 MB. Creşterea vitezei de rotaţie determină mărirea ratei de transfer. SCSI (Small Computer System Interface). M. exprimat de obicei în milisecunde. În general se consideră că un disc cu timp de acces sub 20 de milisecunde este rapid. cât şi în cel al dezvoltatorilor de software. 8”. ele oferă posibilitatea de a stoca date sau programe mai puţin utilizate. Timpul mediu de acces.5 Mbps. nu sunt deloc surprinzătoare performanţele de capacitate şi viteză de rotaţie atinse de discurile amovibile.8”.6 ms 8 Cheetah X15 – 15000 rpm 9 Sabău. Viteza cu care sunt transferate informaţiile a crescut de la 102 Kb/s la aproape 400 Mb/s la unităţile moderne cele mai rapide. 101 56 . Unităţile de disc se leagă la magistrala calculatorului prin intermediul unei interfeţe care poate fi ATA (AT Attachment). securitate a datelor şi transport9. 3. Capacitatea de memorare este în funcţie de diametrul discurilor. ceea ce le oferă o poziţie solidă pe piaţa suporturilor magnetice. Tehnologia folosită de unităţile de discuri amovibile fiind foarte asemănătoare cu cea a hard-discurilor. 5. 7 8 Unităţile de discuri amovibile Discurile amovibile (detaşabile) sunt discuri care pot fi separate de echipamentul de citire/scriere şi transportate de la un calculator la altul.

Principalele dezavantaje ale benzii magnetice sunt neadresabilitatea şi viteza scăzută de lucru. Bibliotecile de 4 mm reprezintă o tehnologie mai veche. J. datorită avantajelor oferite de către aceasta: • cel mai ieftin (cost/MB) suport cu citire-scriere.. tehnologiile ce folosesc banda magnetică se dezvoltă continuu. unitatea externă de bandă magnetică IBM 3592 J1 A foloseşte cartuşe cu capacitatea de 300 Go fără compresie şi 900 Go cu compresia datelor 11 12 Kane. benzile magnetice sunt utilizate sub forma casetelor sau cartuşelor cu bandă care ajung la capacităţi de stocare de ordinul sutelor de gigaocteţi . BYTE. . ce permite citirea şi scrierea simultană a datelor pe mai multe canale şi cu viteze mai mari. în care banda este poziţionată oblic. Bender. în contrast cu tehnologia de scanare elicoidală cu capete rotative. Dispunerea datelor pe suport se face în blocuri de date separate de spaţii libere (gap-uri) cu rol în antrenarea şi citirea benzii. • utilizează tehnica de memorare în serpentină. M. 24. • gradul de standardizare a formatelor ridicat12. DDS2. 12 biblioteci de benzi pentru arhivare în reţea. Acestea permit automatizarea procesului de salvare/arhivare prin care se diminuează considerabil timpul afectat acestei activităţi. D. nr. Banda magnetică de 8 mm are cea mai mare utilizare în domeniul camarelor video miniaturizate. PC REPORT România.8/1996 Cruceanu. DDS3 sau DDS4 asigurând stocarea a 2. 1996. 25 57 . în urma apariţiei unor 10 10 Unitatea internă de bandă magnetică IBM Internal SCSI Tape Drive foloseşte cartuşe cu capacitatea de 20 Go fără compresie şi 40 Go cu compresia datelor. 12 sau 20 GB (respectiv 4. asigurându-i capacitatea de reintrare în funcţionare în timp util. • metodologia şi software-ul de backup evoluate şi robuste. • capacităţi de memorare mari.. Unitatea de bandă magnetică asociată se numeşte streamer.. biblioteci de 4 mm şi 8 mm. nr. respectiv pentru păstrarea copiilor de siguranţă a fişierelor şi a bazelor de date. • timpul de viaţă de 30 de ani egalează stocarea de tip magneto-optică ceea ce le face ideale pentru arhivarea datelor. Pe piaţa calculatoarelor a fost introdusă în 1987 de către Exabyte Corporation. Copia de siguranţă a datelor (backup) este o componentă strategică a unui sistem informatic. Tehnologiile benzilor magnetice pot fi clasificate astfel11: biblioteci DLT (Digital Linear Type). p. cu scanare elicoidală. 4. vol. Banda magnetică ca suport de arhivare a datelor este disponibilă şi sub forma bibliotecilor de benzi. 2. sub formă de role şi casete sunt suporturi neadresabile şi reprezintă cele mai ieftine suporturi pentru memorarea unor volume mari de date. respectiv 40-80 GB/cartuş. Deşi ea pare oarecum perimată.Benzile magnetice.43. Unităţile clasice de bandă magnetică aveau în structură două role. Banda magnetică este suportul ideal pentru arhivarea datelor. • dimensiuni mici. • asigură un cost foarte scăzut/megaoctet arhivat. În prezent capacitatea lor de stocare este de 5 MB fără comprimare şi 10 MB cu comprimare. Hudson. Biblioteca DLT reprezintă una din cele mai noi tehnologii în industria de salvare/arhivare şi oferă următoarele avantaje: • oferă cea mai mare capacitate de memorare/cartuş. banda derulându-se de pe o rolă pe cealaltă în timpul exploatării. Casetele magnetice. D. dar care oferă numeroase avantaje: • bibliliotecile se bazează pe formatul DDS (Digital Data Standard). Stocarea datelor pe banda magnetică este una dintre primele metode folosite în lumea calculatoarelor. 40 GB cu comprimare). 8. La microcalculatoare.

Tehnologiile Data Cartridge şi Digital Data Storage derivă din tehnologiile utilizate de caseta audio obişnuită. Ea permite înregistrarea în condiţii de siguranţă. Verbatim. CD-ROM-ul tinde să devină cel mai popular mediu de distribuţie al produselor software. dar niciodată un CD-ROM nu va putea fi citit de un CD Player. cu un factor de compresie de 2.2. Capacitatea de stocaj a crescut astfel la 8 GB. Cei mai importanţi producători sunt Sony.2.6:1. Tehnologia AIT foloseşte scanarea elicoidală şi o lăţime de bandă de 8 mm pentru creşterea densităţii de stocare şi un mecanism de citire/scriere mult mai eficient. Deoarece discurile CD-ROM îl au din belşug. cât şi pentru fiabilitatea ridicată şi capacitatea de stocare relativ ridicată. 14 13 14 Idem. Memoriile magneto-optice dispun. Unităţi de disc CD-ROM Întrucât majoritatea aplicaţiilor care sunt comercializate sunt livrate pe discuri CD-ROM. combine muzicale etc. acestea nu folosesc aceeaşi tehnologie de înregistrare şi de citire. Tehnologia Travan a fost introdusă în anul 1995 pentru a mări capacitatea minicartuşelor prin mărirea dimensiunii lor astfel încât acestea să poată conţine o cantitate mai mare de bandă. pe baza tehnicilor de compresie. de obicei oxid de aluminiu. Digital Data Storage (derivată din DAT). iar în 1985 CD-ROM-ul cucereşte piaţa. păstrând mişcarea liniară a benzii în raport cu ansamblul de citirescriere. Practic. atât pentru preţul scăzut. TDK. orice CD audio poate fi ascultat folosind unitatea CD-ROM a unui calculator. 2. Tehnologia Data Cartridge este orientată spre îmbunătăţirea performanţelor casetei. fiind adecvat arhivării sigure a informaţiilor pe o mare perioadă de timp deoarece nu poate fi şters. În mod natural. Tehnologia DDS foloseşte mişcarea elicoidală a benzii faţă de capetele de citire-scriere în două variante ale casetei: cu lăţimea benzii de 4mm (dimensiunea casetei audio) şi lăţimea benzii 8mm (dimensiunea casetei video VHS)13. Elementele din multimedia. ele au devenit cea mai cunoscută metodă de stocare de date pentru aplicaţiile multimedia. micul disc argintiu constituie factorul care a permis explozia tehnologiei multimedia în lumea calculatoarelor personale . soluţia optimă de backup. 58 . Dacă iniţial la microcalculatoare au fost utilizate doar discuri optice de tip CD-ROM. şi de posibilitatea de a fi înscrise şi şterse de utilizator. În 1982 au apărut primele CD-uri audio. p. 26 Nu confundaţi CD-ROM-ul cu Audio-CD-ul pentru că. În momentul de faţă sunt mai multe tehnologii de stocare a datelor pe casete magnetice: Data Cartridge (DC). deşi au acelaşi aspect. adică de un cititor de CD cum sunt cele integrate în echipamentele uzuale de redare a muzicii. echipat bineînţeles şi cu o placă de sunet şi o pereche de boxe. Stocarea informaţiei sub formă numerică este făcută prin amprente minuscule care pot fi citite prin intermediul unui fascicol de raze laser.08 TB comprimat. de la nivelul zecilor de GB până la 160 GB la unităţile din a treia generaţie. Maxell. cum ar fi filmele video şi sunetul. Discul optic dispune de o mare capacitate de stocare.Travan.5. Suportul fizic pentru discurile optice este realizat din material plastic acoperit cu o peliculă metalică. Echipamente periferice şi suporturi optice Nevoilor tot mai mari de memorii externe pentru stocarea şi arhivarea informaţiilor multimedia le răspund discurile optice şi memoriile magneto-optice. necesită mult spaţiu pentru stocare. unităţile de CD-ROM au devenit o componentă de bază a calculatorului. HP. în prezent sunt folosite şi discuri optice ce pot fi scrise sau discuri optice reinscriptibile. Philips. Bibliotecile AIT (cu 8 cartuşe) pot stoca până la 2. Advanced Intelligent Tape (AIT).incidente sau catastrofe. pe lângă capacitatea de memorare remarcabilă. Avantajele prezentate mai sus determină utilizarea casetelor magnetice să fie în majoritatea cazurilor.

6X. goana după viteze de transfer din ce în ce mai ridicate şi timpi de acces mai mici fiind remarcabilă. Rata de transfer a datelor reprezintă viteza cu care o unitate CD-ROM preia datele de pe disc şi le transmite calculatorului. ceea ce înseamnă totuşi cam de zece ori mai mult decât în cazul hard-discurilor obişnuite. volumul 1. sectoarele se înregistrează continuu (în formă de spirală). Timpul de acces reprezintă numărul de milisecunde de care are nevoie unitatea pentru a găsi şi citi o cantitate de informaţie. stabilitatea datelor (CD-ROM nu poate fi modificat. aprilie. dar astăzi există unităţi care transferă informaţiile cu 7800 KB pe secundă. vizionarea de filme şi prezentări multimedia etc. manuale sau alte texte de dimensiuni foarte mari. chiar depăşit. Diferenţa dintre modul de înregistrare pe discul magnetic şi cel de pe CD-ROM este că. dar cu o capacitate de stocare mult mai mare. Gheorghe. la CD-ROM. cu atât unitatea este mai rapidă. limitele actualei tehnologii. datele se înregistrează pe piste concentrice. Vitezele sunt exprimate. 2X. 15vezi şi Popescu. Astfel. Dezavantajul lor constă în imposibilitatea scrierii ulterioare pe disc şi în viteza redusă de transfer: CD-ROM este de 10 de ori mai lent decât hard-discul. Cele două caracteristici de bază care definesc o unitate CD-ROM sunt timpul de acces şi rata de transfer a datelor. utilizând programe adecvate. Primele schimbătoare de discuri CD-ROM erau derivate din cele folosite pentru sistemele stereo (firma Pioneer a fost cea care a creat primul schimbător de discuri. garantându-se astfel stabilitatea datelor pe disc). La versiunile moderne acest timp este sub 100 ms. Cele mai întâlnite rate de transfer sunt în prezent 40. Ca urmare a măririi colecţiilor de CD-uri a apărut ideea schimbătoarelor de discuri. Cu cât numărul este mai mare.Discul CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) reprezintă un mediu de stocare asemănător dischetelor. Unităţile CD-ROM sunt mereu îmbunătăţite. Cele mai multe dintre ele se bazează pe SGML (Standardized General Markup Language) care permite marcarea unor zone de text pentru a indica salturile posibile15. de obicei. Una din cele mai frecvente utilizări a CD-ROM este distribuirea de documentaţii. Este adevărat că viteza unităţilor CD-ROM a fost mărită permanent. Forma obişnuită de prezentare este cea de hypertext. programul oferă informaţii suplimentare în legătură cu acesta. În felul acesta se uşurează regăsirea informaţiilor necesare. cu atât unitatea este mai bună. Totuşi se pare că s-au cam atins. orice calculator este dotat cu o unitate CD-ROM care permite instalarea driverelor. 11 59 . Standardul MPC-1 prescria o viteză de transfer de 150 KB pe secundă. În prezent există schimbătoare de discuri cu şi fără cartuşe. Dacă se execută un clic sau un dublu clic pe cuvântul respectiv. adaptând cartuşul propriu de şase CD-uri pentru a fi utilizat de calculatoare). în timp ce la primele. Cu cât acest număr este mai mic.. Astăzi. PC World. ceea ce explică de ce mulţi utilizatori nu au renunţat la suportul magnetic pentru date. de la o problemă la altele cu care se află în legătură. în cadrul textului. ca un multiplu al vitezei unităţii CD-DA originale: 1X. 48 şă 52x. Aceasta se datorează faptului că la CD-ROM capul de citire optic are o masă substanţial mai mare decât mecanismul foarte uşor al hard-discurilor. 1993.52x. răsfoirea enciclopediilor electronice. Există mai multe metode de a realiza conversia unui text obişnuit în hypertext. Aceasta înseamnă posibilitatea de deplasare rapidă. În programele multimedia. Deja a apărut o nouă generaţie de unităţi CD-ROM care a urcat rata maximă de transfer la 72x datorită noii tehnologii pe care o aplică şi anume: citirea se face cu mai multe capete şi nu cu unul singur cum este soluţia tehnică la unităţile CD-ROM obişnuite. în unitatea de CD-ROM pot fi încărcate mai multe discuri la care puteţi avea acces direct printr-o simplă apăsare de buton. hypertextul este un cuvânt subliniat sau scris cu altă culoare. Avantajele utilizării CDROM sunt numeroase: capacitatea mare de stocare (de aproximativ 700 MB). 4X. Utilizarea CD-ROM. p..

Tehnologia discurilor optice a găsit o soluţie pentru depăşirea acestui dezavantaj: discurile reinscriptibile. în timp ce cea a unui CD produs după tehnologia CD-R. iar cea de-a doua rata maximă de transfer la scriere. Unităţi de discuri optice reinscriptibile Discurile WORM nu pot fi înregistrate decât o singură dată. Spre deosebire de CD-Player-ul audio care redă fără probleme orice CD audio. Operaţiunea de înregistrare este mult mai delicată decât scrierea unei dischete şi se poate derula într-o singură sesiune de lucru (monosesiune) sau în mai multe sesiuni (multisesiune). nr. cu deosebirea că înregistrarea o face utilizatorul pe calculatorul său. Prin tehnologia CD-R (Compact Disk Recordable). CD-urile pot fi înregistrate de utilizator. Yellow Book. CD-R constituie pentru orice întreprindere o soluţie de ales pentru stocarea documentară sau pentru prezentarea multimedia a produselor întreprinderii. Acestea pot fi scrise. Dacă driver-ul nu este compatibil cu standardul unui compact disc.. Datorită posibilităţilor de stocare a unui volum mare de date şi a costurilor reduse. benzile magnetice şi cartuşele magnetice în multe aplicaţii de transport şi arhiare a fişierelor. Unităţile ce permit scrierea se caracterizează prin două "viteze": prima semnifică rata maximă de transfer la citire. 16 Nagy. 43/1996. Avantajul său constă în faptul că informaţia stocată pe el poate fi stabilită de către beneficiar. Tehnologii optice. cu excepţia Photo-CD-ului. p. precum şi piaţa bunurilor de larg consum (pentru jocuri video sau computer)16. 29 60 . În aceleşi timp. CD-urile înregistrabile tind să devină cel mai confortabil şi mai ieftin supot pentru salvarea şi transportul fişierelor. cu toate că în exterior toate discurile arată la fel. unităţii CD-ROM nu îi este indiferent ce disc citeşte. PC REPORT România. finanţele (pentru baze de date). Durata de viaţă estimată pentru un CD produs industrial. dacă sistemul dispune de o unitate CD care permite scrierea (gravarea) CD-urilor. industriile constructoare de maşini (pentru manuale de service). informatica (pentru distribuirea softwareului şi a documentaţiilor). citirea informaţiei făcându-se tot prin detectarea modificărilor în fasciculul de laser reflectat. Informaţiile sunt scrise o singură dată şi pot fi ulterior citite ori de câte ori.În mod evident acest tip de disc este utilizat în domenii în care este necesar să se transporte cantităţi mari de date ce nu sunt supuse modificărilor. uşor de recunoscut după culoarea sa aurie. Sunt deja câteva standarde comerciale pentru CD-uri respectate de majoritatea producătorilor (Red Book. Green Book. caracteristicile pentru acest tip de discuri fiind definite în Orange Book. de 100 de ani. citite şi rescrise asemănător discurilor magnetice. White Book). C. atunci el va fi imposibil de citit. Blue Book). acest tip de suport tinde să înlocuiască dischetele. Unităţi de discuri WORM Discurile WORM (Write One Read Many) sunt asemănătoare CD-ROM-urilor. Ele sunt ideale pentru arhive de date în întreprinderi sau instituţii financiare. constituind o alternativă la microfilme. unităţile CD-R pot să utilizeze şi discuri CD-ROM. prin presaj. La ora actuală viteza maximă de scriere este de 52x. este de 25 de ani. Orange Book. astfel că nu pot fi utilizate în aplicaţiile care vehiculează volume mari de date sau al căror conţinut este dinamic. Printre aceste domenii se numără bibliotecile (pentru cataloage şi referinţe). Pentru asigurarea compatibilităţii între CD-urile comercializate de diferite firme s-a recurs la standardizare.

termice şi magnetice şi este utilizată împreună cu un suport optic ce poate fi rescris. discurile fiind apoi citite cu ajutorul unei raze laser. Ca şi în cazul CD-urilor. Prin rezistenţa la şocuri. necesitatea unui nou format bazat pe tehnologia video digitală: DVD (Digital Versatile Disk ). Tehnologia discurilor magneto-optice are o mulţime de avantaje în comparaţie cu discurile de stocare magnetice. Viteya de transfer date la DVD se indică în multipli ai 1350 Kops (şi nu ai 150 kops ca la CD). în timp ce suportul CD-ROM trebuie înlocuit şi rescris în întregime. Timpul de acces este de sub 20 ms. Astfel.7 Go). DVD-ul este un disc plat. de dimensiunea unui CD (4. câte două pe fiecare faţă a discului.5. fără să fie necesară asigurarea unor condiţii speciale. iar în locul unde raza laser încălzeşte pista este aplicat un semnal magnetic. Înalta capacitate a DVD-urilor s-a obţinut prin crearea unor cavităţi mai mici. Doar suprafaţa încălzită de raza laser va recepţiona semnalul magnetic.05” grosime) şi poate stoca de 26 de ori mai multe date decât un CD-ROM. De aici. La citire unitatea funcţionează optic. mecanismul de scriere poziţionează raza laser pe o pistă îngustă. principalul motiv fiind faptul că animaţiile tridimensionale şi secvenţele video consumă mult spaţiu pe disc.25” şi 3. viteza DVD de 4x este egală cu 4x1350=5. În prezent viteza maximă de rescriere este de 24x. aceste discuri sunt transportabile. capacitatea de 680 Mo a unui CDROM nu mai este suficientă. Ea oferă o siguranţă temeinică a datelor la un preţ pe megaoctet mai scăzut. fiind ideale pentru stocări de imagini şi secvenţe video.5” conţinute în cartuşe. Într-un singur strat DVD încape un film de 135 minute. Echipamente periferice şi suporturi magneto-optice Echipamentele magneto-optice folosesc o combinaţie a tehnicii de înregistrare magnetică şi a laserului pentru a stoca date pe discuri de 5. cât şi cu patru straturi (cele cu două feţe) care oferă o capacitate de 17 GB (fiecare strat are 4. îndesarea spiralei. Suporturile de stocare magneto-optice 17 Elaborată în 1986. Mai mult. discurile magneto-optice pot fi rescrise în cazul în care apare o eroare. Aspectul fizic al unui disc magneto-optic şi modul în care acesta este realizat sunt asemănătoare cu cele ale unui disc CD-ROM. Sistemele DVD Ca urmare a complexităţii documentelor şi aplicaţiilor. raza laser citind datele memorate pe disc. Există atât discuri cu două straturi. apărând diferite formate pentru discurile DVD. Discurile magneto-optice sunt mai robuste decât suporturile CD-ROM.4 Mops Tehnologia DVD s-a dezvoltat tot mai mult în ultimul timp. fiind încapsulate într-o carcasă solidă pentru protejarea suportului de stocare.Unităţile care permit şi rescrierea se caracterizează prin trei "viteze" care semnifică ratele maxime de transfer la citire. iniţial a avut denumirea Digital Video Disc 61 .7” diametru şi 0. iar rata de transfer este de 7 ori mai mare decât a unităţilor CD-ROM.3. 17 2. La înregistrare. Tehnologia magneto-optică combină proprietăţile optice. datele sunt înregistrate pe o traiectorie spiralată formată din mici cavităţi. scriere şi rescriere. Fabricanţii de discuri magneto-optice garantează stocarea datelor peste 30 ani. precum şi prin înregistrarea datelor pe patru straturi.2.

Ratele de transfer atinse de o astfel de reţea se situează în jurul valorii de 4 Mbps. suportă mai multe operaţii de scriere/citire şi e mai ieftină. cartele Compact Flash. Aceasta fabrică discuri cu capacitatea de la 128 Mo până la 2. Modemul radio Tehnologia necesită o staţie de emisie/recepţie la ISP. Modemul de cablu are avantajul unui cost de instalare destul de redus şi al unei rate de transfer destul de bune. de o mai mare densitate.3 Go.2. cuplarea a două calculatoare şi practicarea de jocuri (şah. staţiilor de lucru sau serverelor. Cel mai cunoscut producător de discuri magneto-optice de 3. Tonomatele magneto-optice sunt utilizate pentru liniile de stocare automate cu un acces la cantităţi imense de date. 2. 2. dar intervine problema notei telefonice. organizarea de videoconferinţe. pot fi conectate la file server. Echipamente de comunicaţie: modem-ul Modemul (modulatorul/demodulatorul de fază) converteşte semnalul numeric furnizat de calculator în semnal analogic care poate fi transmis pe linia telefonică. Alte echipamente periferice şi suporturi de date Memoria flash poate fi de tip NOR (propusă de Intel în 1988) sau de tip NAND (propusă de firmele Samsung şi Toshiba în 1989). Memoria flash este mai lentă decât cea ROM sau RAM.6.4. Modemul de cablu utilizează cablul TV pentru realizarea conexiunii. Modemul extern se conectează în exteriorul calculatorului printr-un cablu ce face legătura cu portul serial al calculatorului. În prezent se livrează module de memorie flash cu capacitatea de până la 64 Go. Modemul are ca avantaj costurile reduse de achiziţionare şi instalare pe o linie existentă.5” şi 5. iar la receptor asigură demodularea semnalului. iar rata de transfer variază între 15000 Kbps şi 35 Mbps. Această rată de transfer este însă împărţită cu vecinii. însă nu necesită infrastructură în raza de acţiune a ISP-ului. de exemplu) cu o persoană aflată la distanţă. Pe lângă modemul telefonic mai sunt utilizate şi modemurile de cablu şi modemurile radio. Acestea conţin discuri şi dispozitive de citire/scriere multiple. Memoria flash se fabrică în diferite formate: în formă de tub (flah tub. 3. deoarece este un singur fir prin care circulă semnalele. Modemurile sunt de două tipuri: interne şi externe.5”. 62 . pe plachete – cartele PCMCIA. iar ca dezavantaj costul destul de mare al modemului. Modemurile telefonice sunt cel mai comun şi mai des utilizat mijloc de conectare la Internet. Modemul intern este o placă de calculator montată în interior şi conectată la linia telefonică.2. Legătura dintre modemul de cablu şi calculator este asigurată în general de o placă de reţea de 10 Mbps care limitează automat rata maximă de transfer. El permite transferul de fişiere multimedia. cu menţiunea că modemurile ultra-rapide funcţionează doar pe distanţe de 3-4 km.oferă un mediu ideal de extindere a capacităţii de stocare a calculatoarelor personale. Costul unui radio modem este destul de mare. dar pot fi găsite şi la staţiile de lucru client sau de sine-stătătoare. flash pen). cea de tip NAND suportă doar accesul secvenţial.5. Se fabrică discuri magneto-optice de 2. Memoria NOR este cu acces arbitrar (RAM). existând însă şi variante de 10-30 Mbps sau chiar mai mult. este mai rapidă.5” este compania Fujitsu. Secure Digital.25”.

Fax modemul reprezintă un dispozitiv care poate fi ataşat unui calculator şi care permite transmiterea documentelor electronice sub formă de faxuri. Producători de fax modemuri sunt U. 63 . Robotics. QuickLan. preţ mai scăzut. transmiterea directă a documentelor electronice etc. Principalele dezavantaje constau în imposibilitatea transmiterii directe de pe hârtie. Comparativ cu faxul obişnuit. el are o serie de avantaje: oferă o calitate superioară a documentului transmis. necesitatea unui spaţiu mare de stocare pe disc a datelor recepţionate. fără existenţa unui scanner optic. rate ridicate de transmisie a datelor (de până la 14 kbps). Conexant. Creative.S.

Primele sisteme de operare asigurau executarea secvenţială pe loturi de programe (batchprocessing) în regim de monoprogramare. exprimate într-un limbaj de comandă. trebuind să fie capabil să realizeze o interfaţă între calculatorul propriu-zis şi utilizator El este interpretul cerinţelor utilizatorului. ce sau finalizat cu apariţia sistemelor de operare. verificarea amplasării corecte a fişierelor cerute pe suporturile din unităţile periferice.Capitolul 3. oricare ar fi programele de executat (de exemplu eliberarea zonelor de memorie ocupate.. semnalarea lor operatorului şi în unele cazuri. de a coordona şi controla execuţia programelor şi de a permite comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul.). Prezentare generală. El are rolul de a gestiona funcţionarea componentelor hardware ale sistemului de calcul. Încredinţând calculatorului sarcina coordonării propiilor sale lucrări s-a ameliorat viteza de lucru şi siguranţa funcţionării. aflate pe suporturi de hârtie care erau încărcate atunci când era nevoie. 1987. Ea este realizată prin programe şi inclusă în sistemul de operare. Sisteme de operare 3. Bucureşti. p. structură. La primele calculatoare electronice programatorul era şi operator prin intermediul consolei.1. asigurarea că unităţile periferice sunt gata pentru lucru etc.1.1.). Ideea reducerii timpului de aşteptare a condus la introducerea unor concepte noi. Sistemele de operare au apărut şi evoluat în directă legătură cu arhitectura sistemelor electronice de calcul: apariţia de noi dispozitive hardware a provocat dezvoltarea sistemelor de operare. executând aceste cerinţe prin intermediul instrucţiunilor maşină. G. De asemenea. în format binar. Acesta era asistat de un rudiment de sistem de operare sub forma unor mici programe. Sincronizarea lucrărilor trebuie realizată la nivelul microsecundelor şi nu poate fi atribuită operatorului uman. execuţia unui program poate determina apariţia unor erori sau incidente (de exemplu lipsa hârtiei la imprimanta. caracteristici. clasificare. Sistemul de operare este componenta software care coordonează şi supraveghează întreaga activitate a sistemului de calcul şi asigură comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul. funcţii 3. Multe din aceste incidente sunt repetitive şi se poate încredinţa calculatorului reperarea. Folosirea hardware-ului unui sistem de calcul ar fi dificilă şi ineficientă în lipsa unui sistem de operare. Informatica. lipsa dischetei în unitate etc. 226 64 . 1 Dodescu. În multiprogramare problemele se complică şi mai mult când în memorie coexistă simultan mai multe programe ce trebuie executate. Desigur era o folosire ineficientă a calculatorului întrucât unitatea centrală (care era foarte scumpă) nu lucra în timpul când programatorul/operator gândea ce să facă în continuare sau executa diferite manevre. Ele asigurau automatizarea unor lucrări repetitive. tratarea lor după o soluţie programată. Prezentarea generală a sistemelor de operare Sistemul de operare reprezintă ansamblul de programe care asigură utilizarea optimă a resurselor fizice şi logice ale unui sistem de calcul1. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. după cum şi creşterea performanţelor sistemelor de operare a determinat îmbunătăţirea parametrilor hardware.

• Simultaneitatea utilizării: exprimă gradul în care un sistem poate lucra în acelaşi timp pentru mai mulţi utilizatori sau să execute mai multe lucrări ale aceluiaşi utilizator. 65 • • . fără a pătrunde la structurile inferioare. să necesite resurse hardware minimale. • să existe un număr cât mai mare de aplicaţii care să ruleze sub acel sistem de operare. • Interoperabilitatea: sistemul de operare trebuie să admită accesul la structurile de date care au fost construite sub un alt sistem de operare. Pentru a permite integrarea şi interoperabilitatea au fost definite standarde internaţionale privind specificaţiile unui sistem de operare. • Opacitate: din punct de vedere al utilizatorului trebuie să existe numai necesitatea de cunoaştere la nivel de interfaţă. • Integritate: sistemul de operare împreună cu aplicaţiile concepute pentru el trebuie să poată comunica cu alte sisteme de operare sau cu programe concepute sub alte sisteme de operare. • Capacitate: posibilitatea sistemului de operare de a suplini unele facilităţi necesare. • Utilitate: să satisfacă toate cerinţele utilizatorului asigurând o interfaţă facilă cu programele de aplicaţii. • Securitate: sistemul de operare trebuie protejat împotriva unor încercări voluntare sau involuntare de distrugere prin programele utilizatorilor. • Fiabilitate şi disponibilitate: capacitatea sistemului de operare de a cădea foarte rar în pană. de a izola eventualele erori ce pot apare şi de a continua activitatea în condiţii de capacitate şi eficienţă redusă. dar care nu pot fi realizate fizic datorită unor restricţii hardware. Această calitate este cu adevărat pusă în valoare în cazul lucrului în reţelele de calculatoare. • Serviabilitatea: posibilitatea sistemului de operare de a furniza utilizatorului informaţiile necesare pentru o depanare cât mai rapidă a programelor. • Generalitate: să poată răspunde corect la toate cerinţele formulate şi deci să permită rezolvarea unor probleme cât mai variate ale utilizatorului.1. care pentru utilizator reprezintă “cutia neagră” a sistemului de operare. • Eficienţă: să asigure utilizarea optimă a resurselor fizice şi logice ale sistemului de calcul. informaţii suplimentare care pot duce la obţinerea unei utilizări mai eficiente. Caracteristicile sistemelor de operare Un sistem de operare performant trebuie să posede următoarele atribute: • Timp de răspuns: exprimă durata intervalului delimitat de lansarea unei cereri de serviciu şi achitarea acesteia de sistem. • Flexibilitate: posibilitatea modificării sistemului de operare în funcţie de cerinţele utilizatorului.2. • Extensibilitate: adăugarea de noi facilităţi care să ţină pasul cu cerinţele utilizatorilor. Pentru a fi acceptat de utilizator un sistem de operare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie uşor de utilizat.3. • Transparenţă şi vizibilitate: capacitatea de a permite utilizatorilor să obţină anumite informaţii despre modul cum operează sistemul.

eventual şi multiuser (Unix).• să aibă un cost de achiziţie şi de întreţinere cât mai scăzut. 1994. b. sunt sisteme de operare puternice care pot gestiona lucrul cu un număr mare de periferice. În timpul evacuării.1. folosesc un limbaj de comandă pentru utilizatori avizaţi. M. sunt mai rigide. cu un limbaj de comandă accesibil sau cu interfaţă grafică utilizator. alternând momentele de prelucrare şi de stocare în memoria internă. F. sistemele de operare pot fi: a. Sistemele de operare pentru microcalculatoare sunt cele mai folosite la ora actuală. Sistemele de operare pentru mainframe-uri se caracterizează prin posibilităţi de lucru seriale şi/sau interactive. După configuraţiile hardware pe care le deservesc. Sistemele de operare pentru minicalculatoare folosesc cu prioritate tehnicile time-sharing şi multiprogramare. Clasificarea sistemelor de operare În practică sunt utilizate numeroase sisteme de operare. putând îndeplini funcţia de concentrator de date. oferind un sistem complex de protecţie a informaţiei. . sunt orientate pentru lucrul cu mai mulţi utilizatori. la un preţ accesibil utilizatorilor şi sunt uşor de exploatat. Sisteme de operare pentru calculatoare medii/mari (mainframe-uri). prin care un program este executat pe porţiuni. Editura Libris. gradul de partajabilitate a resurselor. în cazul modificării configuraţiei hardware. multitasking. unele sunt monouser şi monotasking (MS-DOS). După tipurile de interacţiuni permise. Sisteme de operare interactive. În cazul unor sisteme de calcul medii/mari. Cel mai adesea clasificările au în vedere: configuraţiile calculatoarelor pe care sunt instalate. altele multitasking (Windows). Cluj-Napoca. c. aceste sisteme de operare admit în plus tehnica swapping (transfer date). Ele sunt interactive. Sisteme de operare multiutilizator. oferind proceduri automate pentru încărcarea sau pentru instalarea sistemului de operare. orientate pentru prelucrări complexe şi pentru volume mari de date şi dispun de un limbaj de comandă pentru utilizatori specializaţi. Pot fi instalate atât pe sisteme de calcul individuale. tipurile de interacţiuni permise şi organizarea internă a programelor componente. a unui singur program care rămâne activ în memoria internă.3. 3. a perifericelor sau a altor tipuri de resurse. Sisteme de operare pentru minicalculatoare. permiţând partajarea resurselor pentru lucrul interactiv multiutilizator şi planificarea unităţii centrale pentru servirea tuturor utilizatorilor. Sisteme de operare monoutilizator. Sisteme de operare pentru microcalculatoare. Aceste sisteme lucrează în multiprogramare folosind şi tehnici de gestiune şi protecţie a utilizatorilor. Ele sunt puternic interactive. ocupă un spaţiu redus în memoria internă. între utilizatorii conectaţi la un moment dat. deoarece pot fi achiziţionate într-o configuraţie minimă. sunt uşor configurabile. sistemele de operare se clasifcă în: 2 Boian. După gradul de partajare a resurselor sunt: a. a unităţii centrale de prelucrare. Sistemele de operare monoutilizator sunt cele mai simple sisteme de operare şi permit executarea la un moment dat. de la lansare şi până la terminarea sa. 3. Sistemele de operare multiutilizator au în vedere partajarea memoriei. procedurile de încărcare la conectarea sistemului şi de instalare a sistemului de operare sunt mai laborioase. 2. b. cu cele de evacuare pe disc. cât şi pe sisteme de calcul cuplate în reţea. numărul prelucrărilor executate2. 1. sunt orientate pentru lucrul cu multe terminale. asigură un sistem de priorităţi de execuţie dezvoltat. în memoria internă este încărcat un alt program care şi el se supune tehnicii swapping. multiuser şi multitasking. pp 73-76 66 . fiind acceptate mai multe criterii de grupare a acestora.

motiv pentru care comunicarea dintre utilizator şi sistem nu este directă. în timpul executării unui program. la un moment dat. Sub controlul unui sistem de operare monotasking. Sisteme de operare în timp real. este practic nul. sistemele de operare pot fi: Sistemele de operare monotasking execută un singur task (lucrare. Cu aceste sisteme este posibilă şi gestionarea terminalelor de teletransmisiuni cuplate la un calculator gazdă sau organizate într-o reţea de calculatoare. asigurând proceselor din sistem accesul concurent la resursele sistemului sau partajarea resurselor. în sistemul de calcul se poate executa un singur program. în sistem se pot afla în execuţie mai multe procese care concurează între ele pentru accesul la resursele sistemului. De cele mai multe ori. b. 67 . ci mediată de persoane specializate (operatori de calculator). Aceasta înseamnă că. în timp prestabilit. Faţă de sistemele de operare monotasking. utilizatorul putând interveni în timpul execuţiei programului.a. utilizatorul furnizează datele care se prelucrează odată cu formularea cererii de prelucrare şi primeşte rezultatele prelucrării la încheierea execuţiei. utilizatorul poate decide modul de continuare a activităţii. cât timp este în execuţie. Pentru utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul. Sistemele de operare seriale sunt acele sisteme de operare pentru care gradul de interacţiune cu utilizatorul. Sisteme de operare multitasking. a fiecărei operaţii cerute de utilizator. b. program) la un moment dat. Exemplu: sistemele de operare MS-DOS şi CP/M sunt sisteme de operare monotasking. ele nu asigură execuţia concurentă şi nici partajarea resurselor între mai multe procese. 4. sarcină. acesta rămâne activ din momentul lansării lui în execuţie şi până la terminarea lui completă. c. programul are acces la toate resursele sistemului de calcul. Unix sunt sisteme multitasking. care preia controlul până în momentul încheierii execuţiei sale. interfaţa dintre sistemul de operare şi utilizator nu dispune de un limbaj de comandă accesibil utilizatorului obişnuit. iar sistemul de operare gestionează resursele sistemului pentru satisfacerea cât mai multor cereri ale acestor procese pentru alocarea de resurse. O caracteristică importantă a unui sistem de operare este măsura în care poate asigura execuţia concurentă a proceselor. Exemplu: sistemele de operare Windows. în timpul prelucrărilor. Sisteme de operare interactive. unele sisteme de operare pot gestiona execuţia concurentă a mai multor procese. În funcţie de unele rezultate intermediare. După numărul prelucrărilor executate simultan. în favoarea programului aflat în execuţie. atât hardware cât şi software. Exemplu: Windows este un sistem interactiv monouser. Sisteme de operare seriale. sistemul de operare pierde controlul asupra sistemului. Sistemele de operare multitasking sunt acele sisteme de operare care asigură execuţia concurentă a mai multor procese care există concomitent în sistem. Sisteme de operare monotasking. În timpul execuţiei lucrării sale. Sistemele de operare interactive permit comunicarea directă între utilizator şi sistemul de calcul. aceste sisteme trebuie să asigure şi partajarea timpului între programele ce se execută simultan. După acest criteriu. există: a. prin intermediul unui limbaj dedicat acestui scop (limbajul de comandă al sistemului de operare sau interfaţa grafică utilizator). Sistemele de operare în timp real permit deservirea. la un moment dat. precum şi gestiunea alocării resurselor sistemului de calcul. Unix este un sistem interactiv multiuser. Sistemele de operare interactive pot fi monouser sau multiuser.

Astfel. Cel mai elocvent exemplu în această direcţie este reţeaua Internet care realizează legătura între cele mai diferite tipuri de sisteme de calcul. unele sunt specializate pentru un anumit mod de utilizare. De asemenea. Resursele sistemului de calcul pe care sistemul de operare le pune la dispoziţia utilizatorului se constituie din totalitatea componentelor fizice sau logice ale sistemului de calcul. Funcţiile componentei de comandă şi control ale sistemului de operare sunt: • planificarea. în momentul în care apare un eveniment în sistem. în categoria programelor de comandă şi control intră: • Programe de gestiune întreruperi care reprezintă un ansamblu de subrutine activate la apariţia unui anumit semnal fizic de întreruperi. 3.În ceea ce priveşte evoluţia sistemelor de calcul. este necesar să poată fi îndeplinite două condiţii: 68 .4. se realizează o integrare funcţională tot mai accentuată a diferitelor tipuri de sisteme de calcul în platforme de lucru comune. cu funcţia de coordonare a activităţii sistemului de calcul şi a celorlalte componente ale sistemului de operare. Un exemplu în acest sens este sistemul de operare UNIX. Un exemplu este familia sistemelor de operare Windows care cuprinde sisteme de operare interactive.1. lansarea şi urmărirea execuţiei programelor. majoritatea sistemelor de operare au în structura lor două componente majore: programe de comandă-control şi programe de servicii. care pot fi solicitate. în timpul execuţiei unui program. de obicei prin conectarea acestora în reţele de calculatoare. Întreruperea reprezintă suspendarea temporară a execuţiei procesului care are alocată UCP. în prezent se constată tendinţa de apropiere a performanţelor sistemelor de operare pentru sisteme de calcul mari de cele ale sistemelor de operare pentru mini sau microcalculatoare. asigurând şi funcţiile pentru lucrul în reţea de calculatoare. O altă direcţie este dezvoltarea de familii de sisteme de operare. la un moment dat. • câte o componentă de gestionare pentru fiecare tip de resursă din sistem. în scopul tratării acestui eveniment de către UCP. • gestionarea resurselor sistemului de calcul. Structura unui sistem de operare Pentru a răspunde rolului de interfaţă între utilizatori şi partea hardware a sistemului electronic de calcul şi pentru a gestiona eficient resursele. se urmăreşte dezvoltarea de sisteme de operare portabile. Pentru ca o întrerupere să fie funcţională. • asigurarea protecţiei informaţiilor manevrate de diverse programe (aceste programe pot fi ale sistemului de operare sau programe utilizator). între aceste sisteme de operare. Această componentă este rezidentă în memoria internă pe toată durata funcţionării sistemului de calcul şi se mai numeşte monitorul rezident al sistemului de operare. În acelaşi timp. Sistemul de întreruperi reprezintă o combinaţie de instrumente hardware şi software care asigură comunicarea între componentele funcţionale elementare ale unui sistem de calcul prin intermediul întreruperilor. pentru server de reţea sau Windows NT Workstation pentru staţii de lucru din reţea. funcţionând sub controlul unor sisteme de operare diverse. Componenta de comandă şi control cuprinde programe ce au rolul de a asigura utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul. multitasking. Componenta de comandă şi control a sistemului de operare include: • nucleul sistemului de operare. adică care funcţionează pe platforme hardware diferite. de exemplu: Windows NT Server. • depistarea şi tratarea evenimentelor deosebite care apar în timpul execuţiei programelor.

• Programe de gestiune procese care creează procese şi rezolvă probleme privind cooperarea şi concurenţa acestora. desfăşurarea simultană a uneia sau mai multor operaţiuni de I/E cu prelucrările realiozate de procesorul central. memoria este mai puţin ocupată de asamblor. Această componentă oferă servicii diferite. • să existe posibilitatea de a conserva parametrii procesului suspendat. compilatoare. la un moment dat. dar compilatorul este mai puternic datorită includerii într-o definiţie-sursă a mai multor definiţii-obiect. Programele de serviciu pot fi grupate astfel: 1. • Programe de gestiune a memoriei care alocă necesarul de memorie internă solicitat de procese şi asigură protecţia memoriei interprocese. Programele translatoare traduc programele sursă în programe obiect (asambloare/macroasambloare. de la un sistem de operare la altul. independent de sistemul de calcul. sau chiar între variante diferite ale aceluiaşi sistem de operare. din punctul în care a fost întrerupt. • Programe de gestiune tehnică a sistemului de operare care ţin evidenţa erorilor hardware şi la cerere furnizează informaţii asupra gradului de utilizare a componentelor sistemului electronic de calcul. Gradul de accesibilitate al unui sistem de calcul. realizând. în timp ce compilatorul translatează mai multe definiţii din programul obiect.  Asamblorul uşurează scrierea programelor folosind simboluri în locul limbajului maşină. compilator şi interpretor indică următoarele:  Asamblorul este determinat de limbajul maşină. pentru ca acesta să poată fi continuat ulterior. a lucrărilor executate de aceştia şi a resurselor consumate. Ca urmare. adică să fie posibil ca UCP să fie alocată altui proces. ca şi complexitatea sarcinilor pe care utilizatorul le poate rezolva cu ajutorul lui sunt influenţate de existenţa şi eficienţa programelor de sistem incluse în componenta de servicii. înainte de încheierea execuţiei procesului căruia îi este alocată. dezvoltarea programelor de aplicaţii şi exploatarea celorlalte facilităţi oferite de sistemul de operare. specific fiecărui sistem de calcul. • Programe de statistică a sistemului de operare care ţin evidenţa utilizatorilor. • Proceduri de tratare a intrărilor şi ieşirilor la nivel fizic care asigură efectuarea operaţiunilor elementare de I/E cu toate tipurile de periferice din sistem. • Programe de planificare a lucrărilor şi de alocare a resurselor. • Programe de gestiune a fişierelor care reprezintă o colecţie de module prin care se asigură deschiderea.• UCP să dispună de capacitatea de a fi întreruptă. Componenta de servicii a sistemului de operare s-a dezvoltat odată cu cerinţele utilizatorilor sistemelor de calcul. interpretoare) ale căror instrucţiuni în limbaj maşină pot fi executate de sistemul de calcul. Programele de servicii asigură sub supravegherea programelor de control. închiderea şi accesul utilizatorului la datele din fişiere. unde este posibil. în timp ce compilatorul oferă posibilitatea scrierii de programe pentru orice sistem de calcul ce dispune de compilatorul respectiv. iar compilatorul este specific unui anumit limbaj.  Asamblorul translatează o definiţie simbolică a programului sursă într-o definiţie din programul obiect. Programele de servicii se execută sub supravegherea programelor de comandă şi control. 69 . ca orice program de aplicaţie. O succintă comparaţie dintre asamblor.

crearea şi actualizarea programelor. Interfaţa dintre nucleul sistemului şi programele de aplicaţii este asigurată printr-un set de instrucţiuni extinse pe care sistemul de operare le poate executa. Încărcarea se poate face în mai multe variante:  imediat după translatare. Execuţia repetată a unui program este facilitată de compilator care realizează translatarea o singură dată. un compilator. Ele sunt cunoscute şi sub numele de apeluri sistem. Programele de bibliotecare asigură crearea. Win Commander. când încărcătorul este inclus în editorul de legături. 3. Bibliotecile de programe sunt colecţii de programe organizate sub forma unor fişiere partajate în scopul utilizării lor ulterioare. Mediile de programare permit automatizarea procesului de construire şi testare a programelor. a programului existent în memoria internă. Editoarele de texte permit editarea textelor.  realizarea de modificări şi corecţii adiţionale la reluarea programului. AR (Archive) – sub UNIX. Windows Explorer.  includerea în programul executabil a unor componente din bibliotecile sistem. • modul utilizator (user) când controlul este deţinut de un program de aplicaţii. a fişierelor de date. Suprafeţele de operare oferă o gamă variată de servicii ce înlesnesc executarea rapidă a lucrărilor de rutină. Programele de depanare oferă mijloace de verificare şi corectare a operaţiilor realizate de programul curent:  suspendarea execuţiei în punctele prestabilite. 8.  includerea unor componente ale sistemului de operare care facilitează punerea la punct şi depanarea programelor utilizator. Editoarele de legături prelucrează programul obiect rezultat în urma compilării. Pentru fiecare apel există câte o procedură în biblioteca de proceduri a sistemului de operare. când încărcătorul este independent. Prin aceste proceduri sistemul de operare oferă programelor de aplicaţii diferite servicii. gestionarea şi întreţinerea bibliotecii sistem (formată din module ale sistemului de operare) şi a bibliotecilor utilizator.  examinarea şi modificarea. Editorul de legături realizează următoarele funcţii:  stabilirea legăturii între module în vederea constituirii programului executabil. astfel încât atunci când un program utilizator emite un apel. În componenţa lor intră un editor de texte. sistemul de operare va lansa în execuţie o procedură din bibliotecă. 4.  după link-editare. un depanator. 7. 5. 6. un editor de legături. în timp ce interpretorul translatează de fiecare dată programul. Programele de încărcare sunt programe ce asigură încărcarea programelor executabile în memoria internă. transformându-l în program executabil.  în momentul link-editării. după caz. Intră în această categorie programe de serviciu de tipul: Norton Commander. fişierelor de comenzi etc. Un sistem electronic de calcul poate să lucreze în două moduri: • modul supervizor (kernel) când controlul este deţinut de către sistemul de operare. 2. iniţializând execuţia. Bibliotecarul este apelat implicit de către sistemul de operare în etapele de punere la punct a programelor şi explicit de către utilizator prin comenzi specifice limbajului de comandă. dintre care amintim: 70 . Ca exemple de bibliotecare putem aminti: LBR – sub MS-DOS. când încărcătorul este inclus în compilator (compilatoare de tip LOAD and GO).

C. toate informaţiile despre proces sunt păstrate de către sistemul de operare în tabelele proceselor.  creşterea eficienţei globale în utilizarea sistemului de calcul prin creşterea vitezei de execuţie a prelucrărilor. precum şi printr-un dialog suplu utilizator-sistem (prin intermediul unui limbaj de comandă). Cele mai importante dintre acestea sunt procesele. uneori greoi şi dificil de asimilat. • J. Inc. Obiectivele şi funcţiile sistemelor de operare Sistemul de operare apare ca un ansamblu de programe destinat să răspundă la următoarele obiective:  uşurarea utilizării sistemului electronic de calcul prin preluarea lucrărilor de rutină. verificarea sectoarelor. 1993. tipul cursorului.I. • asigurarea unei interfaţe suficient de evolutivă pentru a lua în considerare noutăţile versiunilor ulterioare ale sistemului de operare. 130 71 . Produse-program ca Norton Commander au asigurat îmbunătăţirea dialogului prin faptul că linia de comandă se construia prin selecţii ale componentelor apărute în panourile de pe ecran. în acelaşi timp. reducerea timpului de răspuns al sistemului la solicitările utilizatorilor. stabilirea tipului de dischetă etc. Interfaţa WIMP3 (Windows. • interfaţă destul de facilă pentru a putea fi utilizată de oricine. Procesul este format din programul executabil. Informatique: les bases.servicii video care stabilesc modul de lucru al monitorului. ci reprezentau extensii ale acestuia. Apelurile de sistem creează. Editions J.. icon-uri (pictograme).  utilizarea eficientă a resurselor sistemului electronic de calcul. oricare ar fi calculatorul utilizat. citirea unei taste etc. p.1. Icones. Preocupările de îmbunătăţire a interfeţei om-calculator au avut în vedere următoarele obiective: • suprimarea limbajului de comandă din sistemul de operare. utilizarea mouse-ului şi a meniurilor derulante. scrierea unui şir de caractere pe ecran etc. Periodic sistemul de operare decide oprirea execuţiei unui proces pentru lansarea în execuţie a altui proces. Din această cauză. de la expert la profan. • servicii pentru tastatură care asigură stabilirea stării tastaturii. California. repetitive. • utilizarea unei interfeţe standardizate.5. Reluarea unui proces oprit temporar are loc exact din starea în care a fost suspendat. dar ele nu înlocuiau sistemul de operare MS-DOS. Primele versiuni WINDOWS asigurau o interfaţă grafică performantă pentru dialogul om-calculator. performantă. datele şi stiva de date a programului. registrele folosite de program şi alte informaţii necesare lansării în execuţie a programului. Aceast tip de interfaţă a fost realizat prima dată de firma XEROX la PARC (Palo Alto Research Center). Apropierea utilizatorului de calculator solicită o interfaţă om-calculator prietenoasă şi. Până la Windows limbajul de comandă al sistemelor de operare asigura un dialog de tip text (linie de comandă). Ideea a fost preluată de Steve Jobs şi a fost 3 Claviez. asigurând partajarea timpului de lucru al procesorului între mai multe programe. creşterea gradului de utilizare a resurselor prin utilizarea lor la capacitate maximă. şterg şi folosesc diferite resurse software pe care le administrează sistemul de operare. Montréal. Pull-down menus) răspunde acestor obiective prin componentele care-i dau denumirea: ferestre. 3. Mouse. • servicii de disc care asigură citirea şi scrierea sectoarelor. poziţia cursorului..

de către un program.. erori de acces la un echipament periferic. a datelor utilizate de un alt program. Systèmes d'information et management des organisations. Rolul sistemului de operare este de a asigura utilizarea eficientă a resurselor sistemului electronic de calcul. p.aplicată la calculatoarele LISA şi apoi la MacIntosh. ca şi notificarea schimbării configurării sistemului. lipsa din configuraţia sistemului de calcul a unui echipament. în funcţie de logica lucrării. 1990. Această protecţie se referă la evitarea cazurilor de interferenţă între mai multe programe în execuţie. Sistemul de operare poate trata erorile fizice (de exemplu. jurnalizarea comenzilor adresate interpretorului de comenzi al sistemului de operare. Gestiunea lucrărilor O lucrare reprezintă un ansamblu de activităţi delimitate prin comenzi specifice limbajului de comandă. De asemenea. Paris. Orice acţiune ce prezintă un risc de pierdere a informaţiei este sistematic supusă confirmării utilizatorului (vezi ştergerea fişierelor în Word). • comunicarea cu utilizatorul. operaţii interzise. Sistemul de operare gestionează alocarea timpului UCP. Fiecare obiect are asociate anumite comenzi care pot fi apelate cu ajutorul mouse-ului. Operaţiunile realizate de sistemele de operare pentru a-şi realiza obiectivele pot fi grupate astfel4: • gestiunea lucrărilor. R. Lucrarea cuprinde mai multe etape care se succed într-o ordine prestabilită de utilizator. etc. În cazul în care este posibilă executarea simultană a mai multor programe. pe toată durata execuţiei unui program. facilitând sarcinile utilizatorului. a sistemului.1. care ar putea duce la alterarea zonelor de program din memoria internă sau la alterarea. se pot executa secvenţial sau concurent. Sistemele de operare pot avea şi funcţia de asistenţă « on line ». în scopul utilizării cât mai eficiente a acestor resurse.1. în scopul optimizării execuţiei programelor. el trebuie să asigure protecţia între utilizatori acolo unde sistemul de operare permite accesul concomitent al mai multor utilizatori (programe) la resursele sistemului de calcul.53 72 . etc. • ferestre de alertă. Alte facilităţi ale interfeţei WIMP sunt: • ferestre tip termometru care indică modul cum progresează prelucrarea în curs (vezi comanda Copy sub Windows). • gestiunea fişierelor. 3. Principiul de bază constă în stabilirea unui dialog om-calculator prin intermediul obiectelor afişate în fereastra activă. O etapă din lucrare poate fi descompusă la nivel inferior în procese care. etc. precum şi funcţia de tipul « plug and play » care oferă facilităţi de autodetecţie a echipamentelor nou instalate în sistem şi permite reconfigurarea hardware. cunoscută ca Help-ul sistemului de operare. fie că este vorba de programe utilizator sau programe ale sistemului de operare. Divizarea lucrărilor în 4 Reix. sistemul de operare realizează alocarea resurselor între programe pe baza unor criterii de alocare. jurnalizarea erorilor. accesul la echipamentele periferice. de exemplu prin căderea unui echipament din sistem Sistemul de operare îndeplineşte şi o serie de funcţii auxiliare. erori de citire/scriere în memoria externă. ca împărţirea la 0). cu mai multe nivele. • gestiunea intrărilor şi ieşirilor. cu uşurinţă. accesul la fişiere.5.) sau erorile logice care pot să apară în timpul executării unui program (de exemplu. a memoriei interne. precum şi protecţia între programe. cum ar fi: contabilizarea activităţii sistemului de calcul. Les Editions Foucher.

Gestiunea mesajelor se aplică la calculatoarele interconectate în reţea sau la calculatoarele care lucrează cu mai multe terminale. În multe sisteme de operare gestionarul de I/E oferă posibilităţi complementare cum sunt: gestiunea independentă a I/E. în momentul când prin programul utilizatorului se solicită o operaţie de I/E. În aplicaţiile economice unde operaţiile de I/E sunt numeroase. unitatea centrală efectuează alte lucrări. • gestiunea resurselor (mijloacelor) necesare execuţiei unui program încărcat în memoria principală. Gestiunea lucrărilor este asigurată de un program specific (supervizor. aranjate într-un fir de aşteptare pus la dispoziţia programului coordonator. Fiecare lucrare dispune la un moment dat de un spaţiu de memorie şi trebuie să se supravegheze ca nici o altă sarcină să nu pătrundă în partiţia alocată. monitor) care realizează gestiunea resurselor fizice ale calculatorului şi coordonarea generală a derulării lucrărilor. iar viteza de lucru este ridicată. gestiunea mesajelor etc. De exemplu.2. Mesajele trebuie să fie controlate şi. Schimburile de informaţii între periferice şi unitatea centrală sunt intermediate de unităţile de intrare/ieşire (canale. în sistemele de operare UNIX şi MS-DOS există facilităţi SPOOLing pentru listările la imprimantă (comanda externă PRINT din MS-DOS). transmiterea informaţiilor la procese. paginare etc. Exemplu: O cerere prioritară pornind de la un terminal poate obliga supervizorul să elibereze o zonă de memorie. • dacă un periferic de ieşire este la un moment dat indisponibil prelucrarea va fi executată în continuare deoarece ieşirea va avea loc pe disc. sincronizarea proceselor. Toate datele de intrare sunt stocate pe disc magnetic pe măsura preluării lor şi toate datele de ieşire vor fi stocate tot pe disc şi vor fi. Gestiunea intrărilor/ieşirilor Echipamentele periferice sunt foarte diverse (terminal.1. păstrând imaginea exactă din momentul apariţiei cererii. eventual. Din tehnica SPOOL decurge un dublu avantaj: • pentru unitatea centrală operaţiile de I/E se realizează numai printr-un schimb unic cu unitatea de discuri magnetice. Gestiunea intrărilor/ieşirilor joacă un rol important în aplicaţiile de gestiune. calitatea gestiunii I/E prin sistemul de operare este un criteriu important al eficienţei sistemului. 73 . 3. memorii tampon etc. În acest timp. În practică.5. mai târziu. partiţii variabile. imprimate.) şi necesită numeroase comenzi şi controale succesive prin intermediul sistemului de operare. Există mai multe sisteme de gestiune a memoriei: partiţii fixe. gestionarul de I/E (numit adesea IOCS-INPUT OUTPUT CONTROL SYSTEM sau BIOS – Basic Input Output System) preia sarcinile legate de citirea şi scrierea informaţiilor pe unităţile periferice. deci să suspende execuţia în curs şi să evacueze unele programe în memoria auxiliară. Acest program coordonează şi controlează orice activitate derulată de alte programe ale sistemului de operare. dar determină creşterea complexităţii sistemului de operare prin adăugarea de noi funcţii: alocarea resurselor la nivel de proces. îndeplinind două subfuncţii esenţiale: • gestiunea sarcinilor de îndeplinit care determină care sunt programele sau modulele de program ce se vor executa.procese asigură o utilizare mai eficientă a sistemului electronic de calcul. Gestiunea independentă a I/E (SPOOL-Simultaneous Peripheral Operations On Line) are la bază principiul separării totale a operaţiilor de I/E de operaţiile de prelucrare. unităţi de discuri. imprimante etc.) şi funcţionează cu performanţe diferite de ale unităţii centrale.

Dialogul cu utilizatorii Dialogul utilizator-calculator se realizează prin intermediul unor linii de comandă ce folosesc comenzi definite strict printr-un limbaj de comandă (de exemplu în MS-DOS prin comenzi interne şi comenzi externe). de exemplu în cadrul unei reţele de calculatoare. programele utilizatorului sunt stocate şi manipulate de sistemul electronic de calcul cu ajutorul fişierelor.5. informaţii despre date calendaristice.1. sunt oferite informaţii de adresă care permit localizarea fişierului pe disc. Gestiunea drepturilor de acces permite protejarea fişierelor contra modificărilor neautorizate sau contra distrugerilor datorate altor utilizatori. data ultimei consultări • Protecţia datelor. De aici apar probleme privind partajarea memoriei între diferite fişiere care trebuie să fie uşor apelate în caz de nevoie şi partajarea fişierelor între mai mulţi utilizatori pe baza unor priorităţi de acces. 3. Sistemul de gestiune al fişierelor (gestionarul de fişiere) este o componentă a sistemului de operare care realizează următoarele activităţi: • Gestiunea fişierelor stocate în memoriile auxiliare. Fiecare fişier este identificat printr-un nume şi are anumite atribute (de exemplu. • Gestiunea bibliotecilor de programe. Această bibliotecă este stocată. Comunicarea om-calculator se realizează şi prin afişarea unor mesaje de răspuns pe ecran. informaţii privind tipul fişierului. Aceste programe declanşează operaţiile curente activând alte module ale sistemului de operare. De obicei un program este realizat pentru a fi executat de mai multe ori. în general.4. sunt stabilite drepturi de partajare a fişierului. Fiecare comandă este recunoscută de programe specializate numite interpretoare de comenzi (de exemplu. fişierele backup (.BAK) reţin penultima versiune a unui fişier.). de exemplu: data când a fost creat fişierul. Cu ajutorul limbajului de comandă utilizatorul specifică: • delimitarea lucrărilor.COM în MS-DOS). Simpla precizare a numelui programului determină încărcarea sa în memorie. inclusiv cele ale sistemului de operare care nu sunt rezidente în memorie. COMMAND. fişier ascuns aplicaţiilor obişnuite). Anumite fişiere sunt prezente permanent în memoria principală şi se numesc rezidente în memorie (este vorba de nucleul sistemului de operare). Gestiunea fişierelor Sistemul de operare. data ultimei actualizări. De exemplu. • informaţii privind seturile de date asociate lucrării. Protecţia contra distrugerilor accidentale. • necesarul de resurse fizice. • structura lucrărilor. De exemplu. După obţinerea formatului executabil programul este stocat într-o bibliotecă de programe alături de altele. fişier sistem.3. Alte fişiere sunt memorate pe suporturi magnetice şi sunt apelate în memoria internă numai când sunt necesare (celelalte componente ale sistemului de operare. în sistemul de operare Windows fiecare utilizator dispune de o listă a fişierelor sale într-un catalog (folder).1. Uneori se recurge la salvarea fişierelor pe suporturi magnetice sau optice în scopul păstrării acestora. 74 .5. se realizează prin copii de siguranţă. fişierele de date etc. Sistemul de operare simplifică accesul la fişiere asigurând totodată şi protecţia datelor. fişier read-only. datorate incidentelor hardware şi software. pe discuri magnetice.3.

încărcarea programelor. Planificarea lucrărilor se realizează strict secvenţial într-o ordine prestabilită. • la un moment dat. • tehnicile aplicate în planificarea executării lucrărilor (interactive. Deoarece sistemele de operare prezintă mari diferenţe de la o categorie la alta de sisteme de calcul pe care sunt folosite. printre altele. tratarea întreruperilor etc. Ea presupune organizarea şi execuţia secvenţială a lucrărilor pe un sistem de calcul. obiectivul ei fiind automatizarea lansării în execuţie a lucrărilor (programelor). iar sistemele de operare care utilizează această tehnică de exploatare se numesc sisteme de operare batch (BPS . pregătirea memoriei.1. în loturi de lucrări.2. Modalităţile curente ale acestui dialog depind de tipul limbajului de programare utilizat şi de tipul sistemului de operare. adică respectând condiţiile: • o lucrare se lansează în execuţie numai după încheierea execuţiei lucrării care o precede. 3. neinteractive). Acest mod de organizare a prelucrărilor se numeşte prelucrare batch (pe loturi). câte unei singure lucrări în execuţie). Lansarea în execuţie a unei lucrări se face. în cadrul lotului din care face parte. Dezavantajele acestei tehnici sunt reprezentate de timpul mare de răspuns al sistemului (toţi utilizatorii primesc rezultatul prelucrărilor numai după executarea întregului lot) şi eficienţa scăzută în utilizarea resurselor sistemului (toate resursele sunt afectate.Un alt aspect al comunicaţiei se referă la legătura între programele utilizatorului şi sistemul de operare. sub controlul componentei sistemului de operare numită monitor de înlănţuiri. Tehnici de exploatare a calculatoarelor Tehnica de exploatare a unui sistem de calcul se referă la modalităţile utilizate de sistemul de operare pentru planificarea execuţiei programelor şi pentru gestionarea resurselor solicitate. 3. este modalitatea curentă de lucru a sistemului de operare pentru calculatoarele personale.Batch Processing Systems). Lansarea în execuţie a lucrărilor din lotul de lucrări se face automat. Aceasta explică de ce un program nu este executabil decât pe un calculator ce are sistemul de operare pentru care a fost scris programul. utilizatorul trebuie să fie în măsură să selecteze acel sistem care satisface cel mai bine cerinţele sale de utilizare. 75 . secvenţial. Alegerea unui sistem de operare depinde. Monoprogramarea Monoprogramarea reprezintă o tehnică de exploatare pentru sistemele seriale. pe rând. Protecţia datelor este relativ simplă pentru că nu există decât un singur program al utilizatorului prin care se scrie sau se citesc fişierele. şi de: • metodele de lucru folosite pentru alocarea memoriei (monoprogramare. în context mono-utilizator. Ca regulă generală aceste funcţii nu sunt standardizate decât pentru un limbaj de programare sub un sistem de operare. toate resursele sistemului sunt puse la dispoziţia lucrării aflate în execuţie.2. Sistemul de operare asigură în acest caz o gestiune sumară a lucrărilor. • ordinea de lansare în execuţie a lucrărilor este strict ordinea în care se află lucrările în lotul de lucrări. Monoprogramarea. multiprogramare).

baze de date). Tot masterul se poate utiliza ca interfaţă între slave şi colecţii voluminoase de date existente în memoria externă. editări de texte şi întreţinerea colecţiilor de date (fişiere. De asemenea. atunci sistemul este exploatat în multiprogramare. Unul dintre obiectivele multiprelucării este acela de a degreva o unitate centrală de prelucrare de taskuri specifice ca: tabelări de date. Pentru a realiza acest deziderat. la o unitate centrală de prelucrare poate fi cuplată o altă unitate centrală de prelucrare destinată coordonării activităţilor din sistem (master). în partiţii fixe de memorie . Timpul de inactivitate al unităţii centrale. Un sistem de calcul este exploatat în multiprelucrare dacă cel puţin două unităţi centrale de prelucrare lucrează în paralel. fiind responsabil de întreţinerea bazei de date. În multiprogramare sistemul de operare trebuie să asigure administrarea cererilor de I/E şi planificarea firelor de aşteptare pentru programele concurente. în ordinea sosirilor. Sistemele master/slave sunt sisteme care lucrează prin tehnica multiprelucrării. este redus substanţial dacă în memoria internă ar putea coexista simultan mai multe programe ce solicită unitatea centrală atunci când aceasta aşteaptă terminarea unei operaţii de intrare/ieşire pentru lucrarea curentă în execuţie. dacă în multiprogramare se folosesc n procesoare. Multiprogramarea Multiprogramarea (multiprogramming) reprezintă modul de exploatare a unui sistem de calcul care permite existenţa simultană în memoria internă a mai multor programe care se execută concurent. precum şi o gestiune eficientă a resurselor fizice şi logice solicitate de lucrările în execuţie. de fapt. Se poate astfel aprecia că multiprogramarea este un concept software. 5 3. iar multiprelucrarea un concept hardware. 76 . unitatea centrală de prelucrare poate executa instrucţiunile unui singur program. La sistemele de operare pentru microcalculatoare multiprogramarea se referă la facilitatea de lucru multitasking. De remarcat că în cadrul sistemelor exploatate în multiprelucrare. pe acelea potrivit cărora timpul neocupat al unităţii centrale să fie minim. dintrun grup de programe.3. impus de perioadele de aşteptare.3. la un moment dat este activ un singur program. dar şi instrucţiuni din programe diferite. este necesar un mecanism de protecţie între lucrări care să permită execuţia unei lucrări.2. în acest caz master-ul este referit ca front-end processor. Execuţia mai multor programe în multiprogramare pare simultană (se simulează n procesoare pe un singur procesor) deşi. fără afectarea celorlalte existente în memoria internă. cu restricţia ca ele să nu folosească în acelaşi timp aceeaşi resursă. O partiţie are o anumită lungime şi o adresă fixă.2. Legăturile dintre memoria internă şi unitatea centrală de prelucrare se pot realiza în următoarele variante: 5 O partiţie de memorie trebuie să fie o zonă contiguă de memorie. Multiprelucrarea Dacă n programe se găsesc în acelaşi timp în memoria internă şi partajează resursele sistemului de calcul.2. având rolul de interfaţă între slave şi dispozitivele de I/E. situaţie în care este referit ca back-end processor. Sistemele de calcul care utilizează tehnica multiprogramării sunt prevăzute cu o componentă a sistemului de operare numită monitor de planificare a lucrărilor care alege. atunci sistemul este exploatat în multiprelucrare. Masterul coordonează toate operaţiunile de I/E. adică o zonă de memorie formată numai din locaţii de memorie adiacente. Obiectivul urmărit în cadrul multiprogramării constă în maximizarea volumului de lucrări care trec prin sistem şi minimizarea timpului petrecut de o lucrare în sistem. în timp ce slave-ul execută operaţii complexe.

în momentul producerii acestora. direct adresabilă. bazat pe principiul separării operaţiilor de intrare de operaţiile de ieşire şi de restul prelucrărilor şi pe executarea lor în paralel.• • • legătură matricială prin intermediul unui sistem de comunicaţie prin care cererile neonorate sunt plasate într-un fir de aşteptare gestionate prin componentele hardware şi software. 77 . timpul de răspuns trebuind să fie la nivelul milisecundelor.4. Pentru utilizarea tehnicii SPOOLING este nevoie de o memorie externă de capacitate mare. a unei instalaţii chimice. Obiectivul principal al sistemelor în timp real este ca timpul de răspuns al sistemului să fie suficient de scurt în raport cu procesul real care produce datele furnizate sistemului de calcul. fără a se ţine seama de ordinea de sosire.2. conform tehnicii de exploatare în multiprogramare. • gestiunea în timp real a stocurilor de materiale. Prelucrări în timp real Sistemele de operare în timp real sunt sisteme care permit să se urmărească şi să se controleze evenimente din mediul extern sistemului de calcul. Executarea lucrărilor se face în multiprogramare. De exemplu. Avantajul utilizării unui sistem în timp real este capacitatea sa de a furniza la timp informaţii într-un mediu de date care se modifică foarte rapid.5.2. supravegherea sistemului energetic. planificarea execuţiei lucrărilor pe baza unui sistem de priorităţi prestabilite. legătură printr-un singur canal folosit partajat. • supravegherea unui furnal sau cuptor de tratamente termice. Prelucrări SPOOLING Prelucrarea spooling (Simultaneous Peripheral Operations On-line) reprezintă un mod eficient de exploatare a sistemelor de calcul seriale. acestea sunt utilizate în reprize. unde să fie organizate perifericele virtuale. timpul de răspuns trebuie să fie de 1-2 secunde. Această tehnică constă în organizarea de zone tampon de memorie (buffers) pentru realizarea de dispozitive periferice de intrare/ieşire virtuale care permit introducerea de lucrări înainte ca acestea să fie executate. tehnica SPOOLING se poate folosi sub Windows pentru listările la imprimantă. dar într-o repriză sunt utilizate la capacitatea maximă. 3. redarea rezultatelor la imprimantă în timpul execuţiei altor lucrări. în primul rând prin scăderea timpilor de aşteptare ai UCP • creşterea randamentului de utilizare a echipamentelor I/O. Exemple: • supravegherea unui sistem radar. 3. acesta constituind interfaţa dintre toate unităţile centrale de prelucrare şi memoria internă. legătură prin canale multiple când procesoarele partajează o cale unică pentru fiecare modul de memorie. timpul de răspuns este cuprins între 20-30 secunde. Efectele utilizării tehnicii SPOOLING sunt: • creşterea randamentului de exploatare a unui sistem serial cu 40-50%. preluând datele de intrare de la locul producerii lor şi furnizând informaţii de ieşire la locul desfăşurării evenimentelor. utilizând comanda Print care poate fi executată în paralel cu alte lucrări în execuţie.

Exploatarea în time-sharing (cu "partajarea timpului") porneşte de la un obiectiv asemănător cu exploatarea în multiprogramare: executarea concurentă a proceselor. fiecare utilizator are impresia că sistemul îi aparţine în întregime. sistemele de rezervare a locurilor în avion).). Exemplu : sistemele tranzacţionale sunt utilizate pentru sisteme informatice bancare. Sistemul de operare în regim de time-sharing trebuie să răspundă următoarelor obiective: • să asigure protecţia datelor fiecărui utilizator. De exemplu. eliberarea biletelor cu locuri rezervate. Timpul de răspuns se măsoară în minute. feroviar. 78 . Lucrările nu au priorităţi prestabilite.). Datele sunt primite de sistemul de calcul de la terminale prin intermediul unor mesaje cu format fix. Sistemele în timp real se pot clasifica în : a) Sisteme in-line (sisteme de proces) . etc. • să asigure o repartizare echitabilă a resurselor între diferiţi utilizatori astfel încât execuţia fiecărui program să fie posibilă. 3. instalaţi la terminale diferite. Prelucrarea fiecărei intrări se face prin generarea în sistem a unui proces. Tehnica de divizare a timpului (time-sharing) se bazează pe principiile divizării timpului şi partajării resurselor între mai mulţi utilizatori independenţi. sistem multiutilizator cu multiprelucrare. multiuser. planificarea execuţiei urmărind obţinerea unui timp de răspuns minim. o reacţie chimică. evitând distrugeri accidentale sau voluntare prin programele altor utilizatori. pentru sisteme de urmărire operativă a producţiei.Sistemele în timp real sunt sisteme interactive multiuser. pentru servirea cererilor cât mai multor utilizatori. La originea sistemelor stă. sisteme de rezervare a locurilor la societăţi de transport aerian. se blochează accesul la un fişier de zboruri în timp ce de la un terminal se face o rezervare. de această dată în cazul sistemelor interactive. b) Sisteme tranzacţionale . numite tranzacţii. Această diferenţă este folosită de sistemul de calcul pentru a executa alte programe aflate în stare “gata”.sunt sisteme în timp real cu ajutorul cărora se realizează urmărirea unui proces (un proces de fabricaţie. Sistemul de operare are ca preocupare principală asigurarea accesului şi securităţii datelor partajate între diferiţi utilizatori. Putem distinge mai multe situaţii: sistem multiutilizator cu program comun. în care acesta dispune de toate resursele sistemului. să execute acelaşi program (de exemplu consultarea bazelor de date în reţelele locale de calculatoare. Unitatea centrală este partajată pe bază de cerere. în esenţă. astfel că acestea trebuie să fie executate dinamic. Ele trebuie să realizeze prelucrarea concomitentă a intrărilor primite de la un mare număr de dispozitive de intrare. Sistemul multiutilizator cu program comun (multi-terminal sau multi-posturi) permite ca mai mulţi utilizatori.sunt sisteme în timp real orientate pentru prelucrarea unui volum mare de date de aceeaşi natură (de exemplu: evidenţa vânzărilor într-un mare magazin. Se stabileşte o cuantă de timp pentru fiecare utilizator.6. etc. etc. cu partajarea resurselor sistemului de calcul.2. Obiectivul este reducerea timpului de răspuns al sistemului. Timpul de răspuns se măsoară în secunde. În acest context. diferenţa dintre timpul de gândire şi de reacţie al utilizatorului (relativ mare) şi timpul afectat operaţiunilor de intrare/ieşire. sistem time-sharing. Sisteme de lucru multiutilizator În sistemele multiutilizator mai mulţi utilizatori folosesc în acelaşi timp acelaşi calculator.

comunicarea între programele în execuţie. 79 . gestiunea lucrărilor şi gestiunea fişierelor devine foarte complexă. asigurând un timp de răspuns redus şi utilizarea eficientă a echipamentelor prin executarea pe scară largă a activităţilor concurente între unitatea centrală şi dispozitivele periferice. Tehnica de prelucrare concurentă (parallel processes) oferă posibilitatea lansării în execuţie a mai multor programe. Un sistem în time-sharing este sistemul de operare Unix.În sistemele de operare time-sharing. distribuirea şi utilizarea simultană a datelor de mai multe programe în execuţie. accesul la fişiere) sporeşte considerabil complexitatea sistemului de operare. Asigurarea protecţiei datelor (identificarea utilizatorilor.

Consideraţiile privind scalabilitatea includ:  adăugarea de noi module de memorie internă pentru a gestiona utilizatori suplimentari. nefiind folosit ca staţie de lucru sau drept client.  adăugarea de procesoare suplimentare pentru a putea control creşterea încărcăturii sistemului. Este ineficient să se construiască un sistem în jurul unui server care este configurat la capacitatea maximă. Deva. cererile vor depăşi capacitatea serverului de a servi. volumul tranzacţiilor creşte şi se acumulează din ce în ce mai multe date. Editura Intelcredo. având rolul de a asigura securitatea fişierelor şi a directoarelor şi de a deservi rapid cererile clienţilor din reţea. p. dispozitive care să confere conectivitatea necesară mediilor de comunicaţii. ş. programe şi echipamente.1. Serverul este calculatorul pe care rulează sistemul de operare de reţea NOS (Network Operating System). Ş.  respectarea limitelor sistemului de operare (numărul de utilizatori. băncile şi depozitele de date de către diferite categorii de utilizatori. Scalabilitatea unui server se referă la posibilitatea de creştere a capacităţii serverului. 1996. iar cererile adresate serverului vor spori. Mai devreme sau mai târziu..Capitolul 4.. O altă definiţie prezintă reţeaua de calculatoare ca fiind un ansamblu de calculatoare legate între ele în vederea comunicării de mesaje şi partajării resurselor1. folosirea simultană a informaţiilor din bazele. Serverele pot fi dedicate sau nededicate. 2. În aprecierea performanţelor unui server trebuie luaţi în considerare doi parametri: 1. Bazele prelucrării informaţiilor şi tehnologie informaţională. Calculatoarele unei reţele pot fi atât servere care prestează servicii mai multor utilizatori ai reţelei. supervizează comunicaţiile în cadrul reţelei şi conţine programe care îi permit să se comporte ca un dispozitiv central de stocare pentru calculatoarele conectate la reţea. cât şi staţii de lucru utilizate în scopuri individuale de fiecare utilizator în parte. Serverul dedicat este un calculator care funcţionează doar ca server. Racoviţan. Astfel este posibilă transmiterea informaţiei între utilizatori situaţi în puncte diferite. Calculatoarele reprezintă sistemele de calcul şi trebuie să fie echipate cu dispozitive de reţea. Pe măsură ce se adaugă noi utilizatori la sistem. precum şi exploatarea în comun a mai multor resurse. Toleranţa la erori a unui server se referă la posibilitatea de recuperare a contextului curent de lucru după producerea unor disfuncţionalităţi hardware. Soluţiile utilizate pentru a asigura toleranţa la erori sunt sistemele neîntreruptibile la tensiune şi subsistemele de discuri 1 Niţchi.a. Conceptul de reţea de calculatoare O reţea de calculatoare reprezintă ansamblul calculatoarelor interconectate prin intermediul mediilor de comunicaţii în scopul utilizării în comun de către utilizatori a resurselor disponibile. D. Reţele de calculatoare 4.  instalarea de discuri suplimentare. 153 80 . spaţiul disc total).

acest mediu de comunicaţii are o viteză de transfer redusă şi este supus interferenţelor cu diverse surse de bruiaj. fibra optică permite transferuri la viteze foarte mari.RAID2. Unitatea de disc defectă este dusă la reparat. operaţia de refacere şi instalare are loc automat. datorită faptului că nu necesită existenţa fizică a unui suport de comunicaţie. iar datele memorate pe aceasta pot fi refăcute cu ajutorul informaţiilor conţinute pe celelalte.) – prin intermediul lui se realizează conexiuni cu viteză şi calitate mult mai bună decât a liniilor telefonice. utp etc. Fibra optică – este un mediu de comunicaţii relativ nou. împreună. Cele mai des utilizate medii ce comunicaţii sunt: • Linia telefonică – permite conectarea calculatoarelor prin intermediul infrastructurii companiilor de telefonie fixă. putând fi identificate următoarele trei categorii de resurse: • 2 un sistem RAID (Redundant Array of Inexpresive Disks – şir redundant de discuri ieftine) este un tip sofisticat de memorie disc. La înlocuirea discului după reparaţie. în schimb necesită instalarea unei reţele de cabluri la toate calculatoarele care urmează a se interconecta. Resursele disponibile reprezintă acele elemente ale unui sistem de calcul care pot fi folosite de către toţi utilizatorii unei reţele de calculatoare. care este forate ridicat. Cele două facilităţi. a unor cantităţi de informaţii impresionant. • • Undele radio – reprezintă mediul comunicaţiilor mobile. 81 . Utilizând lumina ca suport de transfer a datelor (spre deosebire de liniile telefonice sau cablurile de reţea care utilizează ca suport de transfer curentul electric). Având în vedere extinderea în teritoriu a acestor reţele de telefonie. protejează serverul de cele mai frecvente cauze care produc defecte: întreruperea tensiunii şi funcţionarea defectuoasă a discului. fapt ce permite implementarea unei reţele de calculatoare în cele mai diverse locaţii. acestea sunt foarte variate. Mediile de comunicaţii sunt suporturile fizice care realizează transferul datelor de la un calculator la altul. dar mai ales a compoziţie cablurilor liniilor telefonice (cupru). La ora actuală. care a adus performanţa tehnologică a comunicaţiilor la nivelul cel mai ridicat. În cazul defectării unei unităţi de disc din sistemul RAID. informaţiile propagându-se de la un emiţător la un receptor prin intermediul undelor hertziene. Datorită tehnologiei. Sistemul asamblează laolaltă mai multe unităţi de disc şi le tratează ca pe o unitate omogenă. datele de pe aceasta sunt automat recuperate de pe celelalte. Pentru o toleranţă completă la erori fiecare componentă a sistemului de calcul trebuie să fie dublată. Principalul dezavantaj al utilizării acestui mediu de comunicaţii îl constituie costul implementării. având fiabilitatea apropiată de 100 %. Tehnologiile actuale permit un transfer de date foarte bun (viteză mare) în orice colţ al lumii. se poate realiza conectarea unui calculator la o reţea din orice locaţie care are la dispoziţie un post telefonic. Cablul de reţea (coaxial.

Această funcţie trebuie să asigure transferul de date între sistemele de calcul din reţea.• Hardware – reprezintă echipamentele electronice ale unui sistem de calcul. dar mai ales o eficientizare a rezultatelor obţinute. Sistemele de operare proiectate pentru gestionarea lucrului în reţea trebuie să asigure câteva funcţii suplimentare. capabil să rezolve probleme de comunicare complexe. Utilizarea imprimantelor în reţea reduce considerabil costurile achiziţiei de astfel de dispozitive. Aceste funcţii se referă la: 1. fiind necesară efectuarea operaţiei doar pe un calculator. utilizarea în comun a resurselor unei reţele de calculatoare se numeşte partajarea resurselor. acesta fiind rezultatul însumării tuturor spaţiilor disponibile de pe toate calculatoarele din reţea. Acest procedeu determină o eficientizare a costului resurselor. Prin utilizarea în comun a unităţilor de stocare a datelor. Software – reprezintă ansamblul aplicaţiilor ce pot fi folosite în paralel de către utilizatorii reţelei de calculatoare. în condiţiile specifice lucrului într-o reţea de calculatoare. În termeni de specialitate. fiind necesară doar o licenţă software pentru un program instalat pe un singur calculator şi folosit de mai mulţi utilizatori simultan de la mai multe calculatoare. precum şi accesul utilizatorilor la resursele reţelei. problema transferului de date este complexă şi implică: o realizarea legăturii punctuale între două sisteme de calcul: un sistem transmite date şi celălalt le recepţionează o asigurarea transferului de date între două noduri. Novell Netware şi Windows NT pentru reţelele locale şi sistemele de tip UNIX -Linux mai ales pentru conectarea subreţelelor în reţele de arie mai largă). set de reguli numit protocol de reţea. Totodată. nefiind necesară conectarea la fiecare calculator a câte unei imprimante. Sistemele de operare în reţea controlează funcţionarea componentelor hardware şi software ale sistemului de calcul. Acest lucru diminuează considerabil costurile achiziţiei de programe de aplicaţii. În reţea se pot utiliza în comun următoarele categorii de resurse hardware: unităţi de stocare a datelor. imprimante etc. O reţea de calculatoare este susţinută de un software de reţea. • Resurse informaţionale – reprezintă rezultatele prelucrării datelor. permiţând partajarea acestor resurse. actualizarea acestor programe este mult mai simplă. prin intermediul altor noduri • 82 . Comunicarea între nodurile reţelei (nodurile reţelei sunt sistemele de calcul din reţea). utilizând un set de reguli care reglementează comunicarea în reţea. (de exemplu. Utilizarea în comun a acestor resurse determină eficientizarea sistemului informaţional al organizaţiei. absolut indispensabil. ci conectarea tuturor calculatoarelor la o singură imprimantă. utilizatorii au la dispoziţie un spaţiu de stocare considerabil mai mare. faţă de celelalte funcţii ale unui sistem de operare.

Aceste drivere se referă deci la resurse care nu există fizic în sistemul de calcul respectiv dar există fizic pe host. din reţea. echipamente. Partajarea resurselor unui sistem de calcul între nodurile reţelei. ea dă posibilitatea mapării unei unităţi virtuale locale la o unitate din reţea. Partajarea propriilor resurse de către un nod presupune gestionarea cererilor multiple şi simultane de acces la resursele partajate. Spre exemplu. Se numeşte host un nod al reţelei care permite partajarea resurselor sale de către celelalte noduri din reţea. conform anumitor reguli. instalată pe fiecare nod. 4. o 83 . Identificarea nodurilor reţelei şi stabilirea drepturilor de acces în reţea. Operaţia inversă. Definirea unei corespondenţe între unităţile fizice partiţionate. care pot să apară de la celelalte noduri din reţea. Aceasta înseamnă că sistemul host trebuie să fie un sistem multitasking şi multiuser. de anulare a mapării. o mecanisme de detectare şi tratare a erorilor de transmisie o autentificarea proceselor implicate în transfer. 2. Mecanismul de identificare a utilizatorilor oferă şi posibilitatea urmăririi (înregistrării) activităţii utilizatorilor în reţea. etc. Răspândirea fără precedent a reţelelor de calculatoare se explică prin importanţa pe care o are schimbul informaţional şi avantajele pe care reţelele de calculatoare le oferă în această direcţie. pentru identificarea acestuia. Accesarea resurselor partajate din reţea se referă la capacitatea unui nod de a avea acces la resursele partajate de un alt nod din reţea. şi driverele virtuale definite pe nodul local se numeşte operaţie de mapare. drivere virtuale. Pentru a permite accesul la o resursă partajată din reţea. cu verificarea drepturilor de acces în reţea. de aplicaţia Explorer. pentru această resursă. Aceste funcţii sunt implementate pe serverul de reţea şi presupun asocierea unui sistem de parole fiecărui utilizator din reţea. ele asigură atât o flexibilitate sporită. în sistemul de operare Windows. se definesc. Avantajele economice sunt determinate de costurile mai reduse ale echipamentelor. Windows NT Server este un sistem de operare pentru un server de reţea şi are implementată funcţia de definire şi control ale drepturilor de acces. De exemplu opţiunea Map Network Drive (Mapare unitate de reţea) este oferită. numite protocoale de comunicaţie.operaţii de selecţie a traseului pe care să se facă transferul de date între două sisteme de calcul din reţea (funcţii de rutare) o operaţii de conversie a datelor în şi din formatul specific transmiterii datelor în reţea. cât şi avantaje economice. codificarea sau împachetarea datelor. pentru fiecare utilizator şi pot fi definite acţiunile permise utilizatorilor din reţea. dar şi de exploatarea în comun a mai multor resurse: date. etc. în felul acesta pot fi reglementate drepturile de acces la resursele partajate de server. Gestionarea driverelor virtuale este realizată de o componentă de reţea specializată. care sunt declarate pe sistemul nodului care utilizează resursa partajată. programe. De exemplu opţiunea Sharing (utilizare în comun) din meniul de context al unor obiecte Windows permite definirea modului de partajare a resursei respective în cadrul reţelei 3. Flexibilitatea sporită este dată de posibilităţile de extindere a reţelei prin adăugarea de noi staţii de lucru sau servere sau de împărţirea resurselor între utilizatori. se realizează cu opţiunea Disconnect Network Drive (Deconectare unitate de reţea). Astfel.

Model de reţea locală LAN • Reţelele MAN – sunt extinse la nivelul unui oraş. Arhitectură 3. în procesul de clasificare a acestora se regăsesc mai multe criterii. suprafaţa lor variind între 1 şi 10 kilometri pătraţi. şi anume: 1. Modelul de comunicare (standardul de comunicare) 4. 4. nr. Răspândirea geografică a sistemelor de calcul 2. Clasificarea reţelelor de calculatoare Datorită diversităţii reţelelor de calculatoare.4. Topologie 4.2. 4 3 LAN – Local Area Network – Reţea cu acoperire locală 4 MAN – Metropolitan Area Network – Reţea cu acoperire metropolitană 84 .2.1. Adesea sunt constituite de către furnizorii de Internet şi sunt utilizate de către clienţii acestora. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de răspândirea geografică a sistemelor de calcul În funcţie de răspândirea geografică a sistemelor de calcul din cadrul unei reţele de calculatoare se disting patru categorii de reţele: • Reţelele LAN – au o extindere relativ redusă (de la câţiva centimetri până la 1 kilometru distanţă între calculatoare). Se regăsesc în general la nivelul unei camere sau a unei clădiri şi sunt implementate adesea în cadrul organizaţiilor.1. 3 Fig.

Fig. În această categorie de reţele intră şi Internet-ul. acoperind întreaga suprafaţă a planetei. 4. chiar la nivel naţional şi continental. nr. alături de reţelele companiilor multinaţionale sau a organizaţiilor mondiale. 4. 5 Fig. Model de reţea metropolitană MAN • Reţelele WAN – sunt extinse la nivelul unei regiuni.3.2. nr. 6 5 WAN – Wide Area Network – Reţea cu acoperire vastă 6 GAN – Global area network – Reţea cu acoperire globală 85 . Model de reţea cu acoperire vastă WAN • Reţelele GAN – se extind la nivel global.

are o extindere locală (LAN) şi un număr mic de utilizatori.5. dar datorită numărului mic de utilizatori.Fig.2. Astfel. nr.2. reţele de calculatoare se clasifică în: • Reţele peer to peer – reprezintă acele reţele de calculatoare în care fiecare nod (sistem de calcul) este investit cu capabilităţi şi responsabilităţi similare. efectele acestuia sunt limitate. Model de reţea cu acoperire globală GAN 4. această categorie de reţea este implementată la nivelul unei organizaţii mici. nr. respectiv: 86 . Fig. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de arhitectură În funcţie de arhitectura lor.4. Model de reţea peer to peer • Reţele client/server – utilizează două tipuri de calculatoare. 4. Principalul dezavantaj îl constituie lipsa securităţii informaţiilor. Adesea. 4. fiecare utilizator al reţelei are drepturi egale cu ale celorlalţi.

• Servicii de conectare la Internet – server PROXY. 4. necesită instalarea unor aplicaţii care să poată prelucra serviciile. Client – reprezintă acel nod din reţea care utilizează serviciile oferite de un server. care utilizează serviciile oferite de un server. nu necesită resurse hardware deosebite. IMAP. Serviciile oferite de un server pot fi: • Servicii de transfer al fişierelor – server ftp. • Servicii web – server web (IIS.o o Server – reprezintă acel nod din reţea care oferă servicii celorlalte noduri ale reţelei. în general. Acestea. după cum sunt solicitate şi/sau oferite serviciile. nr. 87 . Celelalte sisteme de calcul. APACHE etc). numite aplicaţii client. prin arhitectura client/server se realizează o bună distribuţie a resurselor în reţea. fiind necesare puţine noduri care să dispună de resurse hardware mai performante (server-ele). • alte servicii. Datorită faptului că o aplicaţie de tip server necesită resurse hardware considerabile. Model de reţea client-server În cadrul unei reţele care are implementată arhitectura client/server. După cum se poate observa. aplicaţii care poartă denumirea generică server. • Servicii de poştă electronică – server POP3. SMTP etc. acestea se instalează de obicei pe un calculator care dispune de aceste resurse şi care primeşte denumirea de server. Serviciile în cadrul acestei reţele sunt oferite de către aplicaţii specializate. restul sistemelor de calcul putând dispune de un minim de astfel de resurse. orice sistem de calcul poate îndeplini funcţiunea de server sau de client.6.. Acestea sunt instalate pe sistemele de calcul din reţea şi sunt folosite de către toţi utilizatorii autorizaţi ai reţelei respective. Acest lucru conduce la minimizarea costurilor de implementare şi maximizarea randamentului de prelucrare a datelor. Fig.

4.2.3. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de topologie Prin topologia unei reţele de calculatoare se înţelege modul de amplasare a acestora în spaţiu. În funcţie de acest criteriu se disting următoarele categorii de reţele: • reţele de tip magistrală (bus) – conectarea tuturor sistemelor de calcul şi a tuturor echipamentelor se face liniar prin intermediul unui cablu numit trunchi. Toate datele sunt transmise în toată reţeaua, dar sunt recepţionate doar de calculatorul sau dispozitivul căruia îi sunt destinate. La capetele trunchiului de reţea se montează câte un dispozitiv numit terminator, cu scopul de capta semnalele libere, respectiv semnalele care nu au fost recepţionate de nici un nod din reţea.

Fig. nr. 4.8. Model de reţea cu topologia magistrală (bus)

Avantaje: • necesită o infrastructură simplă şi puţin costisitoare; • conferă independenţă funcţională fiecărui calculator sau echipament conectat în reţea; o Dezavantaje: • funcţionarea reţelei presupune neapărat şi funcţionarea trunchiului sau magistralei. Dacă apare o defecţiune la magistrală, calculatoarele şi echipamentele din cadrul acesteia nu mai pot comunica între ele. • Datorită faptului că semnalul se difuzează în toată reţeaua, există pericolul interceptării acestuia de către utilizatori neautorizaţi, deci nu conferă o securitate fizică a comunicaţiei.
o •

reţele de tip stea (star) – conectarea tuturor sistemelor de calcul, precum şi a echipamentelor periferice se face prin intermediul unui dispozitiv special numit concentrator sau hub. Astfel fiecare nod din reţea are legătură directă cu hubul, realizându-se astfel o legătură permanentă între nodurile reţelei. Reţeaua funcţionează atât timp cât nodul central este în funcţiune, fiecare nod al reţelei fiind independent de celelalte noduri.

88

Fig. nr. 4.9. Model de reţea cu topologia stea (star)

Avantaje: • Oferă un control centralizat al traficului prin reţea; • Oferă independenţă nodurilor reţelei. o Dezavantaje • Necesită o infrastructură de comunicaţii costisitoare (se utilizează cablaje pe distanţe mari, plus concentratorul care reprezintă un echipament utilizat doar la centralizarea traficului); • Funcţionarea reţelei este dependentă de funcţionarea concentratorului.
o •

reţele de tip inel (ring) – toate sistemele de calcul sunt interconectate între ele în stilul conectării în topologia magistrală, doar că primul şi ultimul sunt unite formându-se astfel o buclă (inel). Informaţia se transmite de la un nod la următorul, într-un singur sens. Avantajele şi dezavantajele sunt aceleaşi ca la reţelele de tip magistrală, cu o completare, şi anume că reţele de tip inel oferă un grad ridicat de securitate privind transferul informaţiilor în şi din exterior, prin simplu fapt că acest transfer nu se poate realiza.

89

Fig. nr. 4.10. Model de reţea cu topologia inel (ring)

reţele de tip arbore (tree) – această categorie de reţele combină topologia reţelelor de tip magistrală cu cea de tip stea. Specific acestei topologii este magistrala centrală, respectiv un cablu denumit backbone . Pornind de la acest cablu, se dezvoltă strucuturi de reţele de tip stea şi/sau de tip magistrală, formându-se astfel reţeaua de tip arbore. Această topologie este cel mai des întâlnită la reţelele metropolitane, mai ales în cadrul companiilor furnizoare de servicii Internet. Aceste companii dezvoltă propriile reţele de cablaje, aşanumitele backbone-uri, la care se conectează clienţii serviciilor de Internet. Aceştia dispun de reţele locale proprii, cu arhitectură şi topologie proprie, astfel constituind împreună o reţea metropolitană de tip arbore. Principalul dezavantaj al acestui tip de reţele îl constituie dependenţa de elementul structural central (backbone), fără de care nici un nod al reţelei nu poate beneficia de conectivitate totală.
7

7 backbone – este un termen provenit din limba engleză, care în traducere reprezintă coloana vertebrală având înţelesul unui stâlp de susţinere sau a unui schelet pe care începe o construcţie, o dezvoltare a unei infrastructuri.

90

se ocupă de conectarea sistemelor deschise comunicării cu alte sisteme.4. Modelul OSI conţine şapte niveluri: fizic.4. Această convenţie poartă numele de protocol. Modelul OSI (Open Systems Interconnection) pentru reţele. o reţea de calculatoare care interconectează diferite sisteme de calcul poate funcţiona în bune condiţii numai dacă există o convenţie care stabileşte modul în care se transmite şi se interpretează informaţia.1.2.Fig. ca un prim pas către standardizarea internaţională a protocoalelor folosite pe diferite niveluri. Acest model nu reprezintă în sine 91 .9).2. cât şi funcţii de prelucrare a acesteia. reţea. propus de ISO (International Standard Organization). Cele mai importante sunt modelul de referinţă ISO / OSI şi modelul de referinţă TCP / IP. transport. sau protocolul este o înţelegere între părţile care comunică asupra modului de realizare a comunicării. Clasificarea reţelelor de calculatoare în funcţie de modelul de comunicare (standardul de comunicare) O reţea de calculatoare este alcătuită dintr-un ansamblu de mijloace de transmisie şi de sisteme de calcul utilizate pentru a realiza atât funcţii de transport a informaţiei. Model de reţea cu topologia arbore (tree) 4. Un protocol este un set de reguli şi convenţii ce se stabilesc între participanţii la o comunicaţie în vederea asigurării bunei desfăşurări a comunicaţiei respective. aplicaţie (vezi figura nr. nr. 4. 4. 4. Astfel.11. Pe parcursul evoluţiei comunicaţiei între calculatoare au fost elaborate mai multe familii de protocoale. sesiune. de legătură date. Dar fiecare sistem de calcul prezintă un mod specific de stocare a informaţiei şi de interfaţare cu exteriorul. prezentare.

Ca şi nivelul transport. Nivelul legatură de date are sarcina de a transforma un mijloc oarecare de transmisie într-o linie care să fie disponibilă nivelului reţea fără erori de transmisie nedetectate. dacă e cazul. Modelul OSI 92 . Nivelul transport are rolul de a accepta date de la nivelul sesiune. dimensiunea pachetelor sau chiar protocoalele sursei şi destinaţiei. • să prelucreze cadrele de confirmare trimise înapoi de receptor. reprezentarea tipurilor de bază etc. Nivelul reţea se ocupă de controlul funcţionării subreţelei. Nivelul sesiune permite utilizatorilor de pe maşini diferite să stabilească între ei sesiuni. Prin interfaţa dintre date şi utilizator se înţelege în cazul de faţă modul de afişare sau sistemul de păstrare a fişierelor care poate fi diferit de la un sistem la altul. De asemenea. De aceea. dar furnizează şi servicii îmbunătăţite. nivelul reţea se ocupă de rezolvarea neconcordanţelor dintre modul de adresare.13. de a transfera aceste unităţi nivelului reţea şi a se asigura că toate fragmentele sosesc corect în celălalt capăt. Nivelul fizic se ocupă de transmiterea biţilor printr-un canal de comunicaţie: când unul din capete trimite un bit 1. Nivelul aplicaţie are rolul de a uniformiza interfaţa dintre date şi utilizator. nivelul legătură de date obligă emiţătorul: • să descompună datele de intrare în cadre (blocuri) de date (câteva sute sau mii de octeţi). care se ocupă numai cu transferul sigur al biţilor dintr-un loc în altul. acesta este receptat în cealaltă parte ca un bit 1 şi nu ca un bit 0. în unităţi mai mici. Nivelul prezentare. nivelul prezentare se ocupă de sintaxa şi semantica informaţiilor transmise. • să transmită cadrele secvenţial. utile în anumite aplicaţii. de a le descompune.o arhitectură de reţea deoarece nu specifică serviciile şi protocoalele utilizate la fiecare nivel. o sesiune permite transportul obişnuit de date. O problemă cheie în proiectare este determinarea modului în care pachetele sunt dirijate de la sursă la destinaţie. nr. 4. Spre deosebire de nivelele inferioare. Exemplu: codificarea datelor. Nivel fizic Nivel legătură Nivel reţea Bit Blocuri Pachet Mai multe pachete Nivel transport Nivel sesiune Nivel prezentare Nivel aplicaţie Informaţia de transmis Mesaje Mesaje Tranzacţii Fig. ci arată numai ceea ce ar trebui să facă fiecare nivel.

Modelul TCP/IP este mult mai vechi decât modelul OSI şi a fost utilizat drept model de referinţă de către strămoşul tuturor reţelelor de calculatoare. ARPANET şi apoi de succesorul său. Acest protocol nu este definit şi variază de la gazdă la gazdă şi de la reţea la reţea.Departamentul de Apărare al Statelor Unite). Internet-ul. Modelul ISO / OSI Modelul TCP / IP Fig.14.4.reţea) – despre acest nivel modelul TCP / IP nu spune mare lucru. Acest nivel face ca funcţionarea nivelului superior. Nivelul Internet are rolul de a permite gazdelor să emită pachete în orice reţea şi de a face ca pachetele să circule independent până la destinatie.2.14.ICMP . În cele din urmă. Comparaţie între modelul ISO/OSI şi modelul TCP/IP Nivelul gazdă .4. iar denumirea a fost dată după cele două protocoale fundamentale utilizate.Internet Control Message Protocol.reţea (interfaţă . Nivelul Internet defineşte oficial un format de pachet şi un protocol numit IP . sute de reţele universitare şi guvernamentale. numit Internet şi respectiv. singura menţiune este aceea că gazda trebuie să se lege la reţea pentru a putea transmite date. Alte protocoale care pot funcţiona la acest nivel sunt: .ARP . reţeaua a ajuns să conecteze între ele. Modelul de referinta TCP / IP a apărut ca o necesitate de interconectare a reţelelor de diferite tipuri.Internet Protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor fără conexiune. 4.la . se poate observa diferenţa dintre modelul de referinţă ISO / OSI şi modelul TCP / IP. 4. ARPANET a fost o reţea de cercetare sponsorizată de către DoD (Department of Defense .Address Resolution Protocol. Din figura nr. să nu depindă de reţeaua fizică utilizată în comunicaţie şi de tipul legăturii de date. 93 . . utilizând linii telefonice închiriate. folosind un anumit protocol. reţea.2. nr.

Fig. fără pierderi. Poşta electronică a fost la origine doar un tip de transfer de fişiere. a mesajelor). au apărut o serie de alte protocoale. fără duplicate. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol nesigur (nu asigură livrarea mesajului la recepţie fără erori. în ordine. Sunt definite două protocoale: • TCP (Transmission Control Protocol) este un protocol punct . pentru a stabili corespondenţa dintre numele gazdelor şi adreselor reţelelor. protocol care permite unui utilizator de pe un sistem să se conecteze şi să lucreze pe un alt sistem aflat la distanţă. respectiv.la .punct. fără conexiuni. • HTTP (HyperText Transfer Protocol) . în ordinea în care au fost emise). Nivelul transport permite conversaţii între entităţile pereche din gazdele sursă şi. • poşta electronică SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 4. Nivelul aplicaţie asigură utilizatorilor reţelei. prin intermediul programelor de aplicaţie.. • transferul de fişiere FTP (File Transfer Protocol) protocol care pune la dispoziţie o modalitate de a transfera eficient date de pe o staţie pe alta. deci asigură comunicaţia între programele de aplicaţie.folosit pentru aducerea paginilor de pe Web. nr. cum ar fi: • Serviciul Numelor de Domenii.reţea (asigură livrarea corectă. care foloseşte IP pentru transportul mesajelor. DNS (Domain Name Service). în ambele sensuri.Reverse Address Resolution Protocol.RARP . 94 . dar care au o conexiune Internet.15 prezintă protocoalele şi reţelele modelului TCP/IP. orientat pe conexiuni care permite ca un flux de octeţi trimişi de pe un sistem să ajungă fără erori pe oricare alt sistem din inter . Acest protocol este folosit pentru transferul mesajelor de poştă electronică între utilizatori conectaţi la reţele diferite. destinaţie. dar ulterior a fost dezvoltat un protocol specializat pentru acest serviciu. o varietate de servicii: • terminal virtual TELNET. Ulterior .

Principalele două tipuri de conturi de reţea care permit gestionarea utilizatorilor reţelei sunt conturile de utilizator şi conturile de grup. Securitatea este sporită prin solicitarea ca parolele să fie schimbate periodic. Syscon for NetWare pentru versiunile 3. administratorul trebuie să definescă metoda care va fi utilizată pentru a stabili cerinţe privind numele de utilizator şi parolele. Scopul administrării reţelei este de a creşte produtivitatea prin asigurarea accesului la resursele necesare.x şi 5.Fig. Păstrarea unui istoric al parolelor reduce accesul neautorizat la reţea. Parolele lungi sporesc securitatea reţelei. ci şi accesarea resurselor. Majoritatea sistemelor de operare în reţea creează în timpul instalării un cont administrator şi unul guest (oaspete). stabilindu-le drepturile de acces şi apartenenţele la grupuri. Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare. V.15. administratorul de reţea trebuie să decidă cum gestionează accesul. Bucureşti. Unul dintre cele mai importante aspecte ale securităţii reţelei îl reprezintă parolele. În reţelele bazate pe server. User Manager sau User Manager for Domains în Windows NT sau Windows 2000. În acest sens trebuie să se înceapă cu configuraţia curentă..sunt utilizate în prezent? • Acestea sunt adecvate nevoilor utilizatorilor? • Cum este văzută dezvoltarea reţelei în viitor? Înainte de a avea o reţea funcţională. pp. 26-28 95 . Modelul de securitate pentru o reţea de calculatoare este structurat pe mai multe niveluri : 8 8 Patriciu. accesul este acordat fiecărui utilizator printr-un cont individual. dispozive pentru conectivitate.x).ce versiuni .x sau NWAdmin pentru versiunile 4. Acest lucru este valabil mai ales când sunt combinate caractere numerice şi alfabetice. Grupurile sunt utilizate pentru a organiza utilizatorii în mulţimi logice pe baza modului în care aceştia au nevoie de acces la resusele reţelei. 4. Protocoalele utilizate de modelul TCP/IP 4. Administratorul trebuie să creeze apoi conturi pentru toţi utilizatorii reţelei. 1994. fiind greu de detectat. configurarea şi gestionarea tuturor elementelor reţelei: resurse locale şi aflate la distanţă. nr. Administrarea şi securitatea reţelelor de calculatoare Administrarea reţelei constă în planificarea. Fiecare utilizator care este membru al grupului are aceleaşi permisiuni de acces ca şi grupul. Accesul include nu numai conectarea la o anumită staţie de lucru. precum exigenţele pentru parole şi apartenenţele la grupuri.3. Crearea conturilor de utilizator şi atributele aplicate acestor conturi sunt elementele prin care se gestionează accesul la resurse. Utilizatorilor li se acordă permisiunile necesare la resuse pe baza grupului din care fac parte. cu documentarea ciclului de viaţă al reţelei. conturi de utilizator. Conturile de utilizator şi cele de grup sunt create de obicei cu ajutorul unui utilitar furnizat de sistemul de operare de reţea (de exemplu. Înainte de a lua această decizie. Utilitarele pot fi utilizate pentru a desemna opţiuni. Administrarea reţelei trebuie să înceapă cu planificarea acesteia. Editura Tehnică. nu în mod individual. răspunzându-se la următoarele întrebări: • Ce hardware şi ce software .

Securitatea fizică este nivelul exterior al modelului de securitate şi trebuie să asigure prevenirea accesului la echipamente şi date. Interconectarea reţelelor de calculatoare Pentru reţelele care interconectează un număr mare de calculatoare sau mai multe reţele locale este necesară prezenţa unor componente suplimentare: repetoare. Măsurile prin care este asigurată securitatea fizică se referă la controlul accesului. interzicerea lucrului în afara orelor de program. pe fiecare utilizator sau pe grupuri de utilizatori. limitarea lucrului la unele staţii). drepturile pe care le au aceştia (citire.4. porţi. 4. protecţia bibliotecii de suporturi de date (magnetice. Din punct de vedere al accesului la resursele sistemului întâlnim următoarea structurare: • Nivelul de acces la sistem care determină dacă şi când reţeaua este accessibilă utilizatorilor.) La nivelul de securitate a serviciilor se controlează accesul la serviciile sistemului cum ar fi echipamentele de intrare/ieşire. scriere. vizualizare etc. Cea mai bună soluţie pentru rezolvarea acestei probleme este realizarea unui sistem redundant la fiecare loc de muncă. • nivelul de drepturi la servicii care determină cum poate folosi un anumit utilizator un serviciu (de exemplu. ştergere. 96 • . întreruperea alimentării determinând pierderi de date. iar atunci când aceasta nu este posibil sunt create bariere care să stopeze sau să întârzie atacul. La acest nivel se realizează gestiunea accesului şi se stabilesc măsuri de protecţie la conectare (deconectare forţată. drepturile unui operator asupra unei imprimante) Securitatea fizică constă în împiedicarea pătrunderii în sistem a intruşilor. punţi. optice. protecţia contra dezastrelor naturale. având în vedere ca majoritatea angajatilor neglijează salvarea sau realizarea în mod regulat a unei copii de rezervă a fişierelor de pe hard disc. • nivelul drepturilor de acces care individualizează. • nivelul de acces la cont care se referă la identificarea utilizatorilor după numele de utilizator asociate şi autentificarea lor prin parola introdusă. incendiilor sau inundaţiilor. distribuite sau nu. transmiţându-le mesaje de averizare. securitatea fizică trebuie să asigure şi protecţia împotriva dezastrelor naturale. Pe lângă protecţia contra atacurilor deliberate. gestiunea serverului şi pot fi individualizate astfel: • nivelul de control al serviciilor care este responsabil de funcţiile de avertizare şi de raportare a stării serviciilor. repartizoare. Este comună tuturor sistemelor electronice de calcul. magneto-optice). O sursă de vulnerabilitate trecută deseori cu vederea o reprezintă alimentarea cu energie electrică a clădirii. asigurarea securităţii echipamentelor din reţea (calculatoare şi echipamente periferice). • Niveluri logice de securitate destinate asigurării controlului accesului la resursele şi serviciile sistemului.

16. Prelungirea unei reţele cu ajutorul unui repetor Puntea (bridge) este dispozitivul care leagă două reţele într-una singură. Prin acest mecanism se poate asigura legătura dintre două reţele similare. le amplifică şi le transmit mai departe. permiţând extinderea lungimilor reţelelor. Iniţial hub-ul a fost doar un simplu repetor de semnal care prelua semnalul de pe unul din cabluri şi-l transmitea pe un alt cablu. 97 . pe baza acestor adrese putându-se direcţiona mesajele în mod corespunzător. Fig. cablu coaxial subţire 185m). Repetoarele sunt folosite când lungimea totală a cablului de reţea este mai lungă decât cea admisă pentru tipul respectiv de cablu (de exemplu cablu torsadat: 100m. cablu coaxial gros: 500m.Repetorul (repeater) este un echipament care amplifică semnalele pentru a mări distanţa fizică pe care acţionează reţeaua. Apoi aceste repetoare au permis separarea unei reţele în mai multe segmente. Repetorul aşteaptă sosirea semnalelor pe cablul de reţea. 4. le amplifică şi le transmite mai departe. Cele două reţele pot fi şi de tipuri diferite. Divizarea unei reţele în segmente a permis administratorilor de reţea să creeze la nivel logic şi fizic grupuri de lucru. A doua generaţie de hub-uri a fost înzestrată cu posibilităţi de management şi de administrare a segmentelor. Spre deosebire de acestea. Aceste repetoare se numesc hub-uri. permiţând astfel administratorilor de reţea reconfigurarea uşoară a întregii reţele. fiind considerată un repetor inteligent. puntea are şi capacitatea de a identifica automat adresa fiecărui calculator situat de o parte şi de alta a punţii. nr. Repetoarele interceptează semnelele care vin prin cablu.

nr. O altă funcţie a router-elor este conectarea prin modemuri a reţelelor localizate geografic la mare distanţă. Dacă o anumită parte a reţelei este ocupată.17. adresele altor punţi şi/rutere din reţea şi poate construi traseul optim pe care poate fi transmis mesajul în drumul său de la adresant la destinatar. Schema unei reţele cu punte Repartizorul (router) este similar unei punţi super-inteligente pentru reţele foarte mari.18. prevăzute cu un software special care le permite execuţia funcţiilor de coordonare. nr. Schema conectării a două reţele cu ajutorul unui router Bruter-ul este un echipament care combină calităţile unei punţi şi ale unui repetor. folosind un traseu mai puţin ocupat.Fig. El poate acţiona ca ruter pentru un anumit protocol şi ca punte pentru altele. Unele repartizoare sunt chiar calculatoare propriu-zise cu plăci de reţea. Porţile (gateways) sunt repartizoare super-inteligente şi au fost proiectate pentru conectarea reţelelor de tipuri diferite. 4. O poartă conectează două sisteme care nu folosesc aceleaşi: 98 . 4. El ştie totul despre reţea: adresele tuturor calculatoarelor. repartizorul poate lua decizia de redirecţionare a unui mesaj. Fig.

Sofware de comunicaţie Schimbul de date între utilizatori diferiţi situaţi local sau la distanţă.• protocoale de comunicaţie.mail care poate fi înţeles de propriul sistem. • de la nivelul 4 în sus .nr. • arhitecturi. • nivelul legătură de date – punţi care interconectează reţele LAN de acelaşi tip sau de tipuri diferite. Sarcina unei porţi este de a face conversia de la un set de protocoale de comunicaţie la un alt set de protocoale de comunicatie. dar care utilizează acelaşi protocol de nivel fizic. Armonizarea derulării lucrărilor între emiţător şi receptor Calculatorul emiţător declanşează comunicarea. • limbaje. 248 99 . Comunicarea informaţiei Buna desfăşurare a schimburilor de date mediate de echipamentele de comunicaţie se asigură prin intermediul software-ului de comunicaţie. 4. Porţile reprezintă de obicei servere dedicate într-o reţea.porţi de acces care fac posibilă comunicaţia între sisteme de diferite arhitecturi şi medii incompatibile. Din cele prezentate putem face următoarea legatură între nivelele modelului OSI la care operează echipamentele şi numele acestora: • nivelul fizic – repetoare care copiază biţi individuali între segmente diferite de cablu.19): E i ţător m D estinatar M esaj M esaj C odificare D ecodificare T ransm isie Fig. Editura Sedcom Libris. Acesta are următoarele funcţii : 1. În general. Porţile functionează şi la nivelul transport al modelului ISO / OSI. p.19. Ele realizează o conversie de protocol pentru toate cele şapte niveluri OSI şi operează la nivelul aplicaţie. nr. lucrând la sisteme de calcul identice sau diferite se realizează după schema de mai jos (fig. • nivelul reţea – rutere care interconectează mai multe reţele locale de tipuri diferite. • structuri de formate. Contabilitate şi sisteme informaţionale. aceste echipamente permit conectarea la un mainframe a reţelelor locale. 1999. care convertesc mesajele primite întrun limbaj de e . Iaşi. 4.porţi de aplicaţii care permit cooperarea de la nivelul 4 în sus. iar calculatorul receptor trebuie să întrerupă temporar 9 9 ***. • nivelul transport .

circuitul corespunzător între emiţător şi receptor. Protecţia contra erorilor. Dirijarea datelor în reţea. Un mesaj poate trece prin mai multe noduri pentru a ajunge la destinatar. • temporizarea nodurilor. le memorează şi apoi le retransmit către receptor. Calculatorul central realizează alocarea timpilor de comunicaţie cu terminalele. au rolul de intermediari în memorarea mesajelor. În acest mod. la momentul transmisiei. gestiunea pachetelor la nodurile de comunicaţie este mai uşoară. corectarea prin retransmisie etc. protecţia prin software se poate asigura prin coduri detectoare de erori. iar mesajul parcurge acest circuit. 3. Ele primesc totalitatea mesajelor. O altă soluţie este utilizarea terminalelor pasive pregătite întotdeauna pentru recepţie. La recepţie se recompune mesajul prin reordonarea pachetelor. Întrucât liniile de transmisie sunt supuse factorilor perturbatori. În acest caz calculatoarele specializate în comutări. dacă au parcurs căi diferite. iar traficul de date este de obicei variabil. 2. În fiecare nod de comunicaţie datele de transmis trebuie dirijate pe subansamble către calculatoarele destinaţie. Comutarea (dirijarea) poate fi asigurată prin mijloace fizice utilizând comutarea circuitelor. 4. Comutatorul rezervă. iar unul mai lung este descompus în câte pachete este necesar. Gestiunea traficului reţelei. Software-ul specializat are misiunea de a alege calea de comunicaţie în funcţie de trafic dacă mai multe căi sunt posibile. Pachetele aceluiaşi mesaj pot sosi într-o ordine diferită de cea de la emitere. 100 . • refuzul unui trafic suplimentar. dacă se detectează punctul de saturaţie. Comutarea pachetelor reia principiul comutării mesajelor fixînd mărimea mesajului la o valoare standard (de exemplu 128 caractere în TRANSPAC). Un mesaj mai scurt este completat cu spaţii. Fiecare echipament din reţea are o anumită capacitate de transmisie. Ajustarea cererii de transmisie la posibilităţile tehnice trebuie să evite pierderea de informaţie prin depăşirea vitezei unei linii sau a capacităţii unui nod. Principalele modalităţi de lucru sunt: • alegerea căilor de transmisie din mai multe posibile. Pentru ameliorarea performanţelor se utilizează şi comutarea mesajelor. Este deci necesară coordonarea în orice moment a activităţilor îndeplinite. plasate la nodurile reţelei.lucrările sale pentru a putea face recepţia.

Orice limbaj. Ansamblul regulilor prin care se construiesc instrucţiunile constituie gramatica limbajului. Semantica este dată de un set de reguli care determină semnificaţia propoziţiilor într-un limbaj. iar pragmatica se referă la utilitatea practică a limbajului. Editura Enciclopedică.sunt scrise cu litere mici şi reprezintă construcţii care vor fi înlocuite de utilizator. V. pretu. Limbajele pot fi naturale (de exemplu. um. organizarea lor şi relaţiile dintre ele trebuie precizate prin program. adică sisteme de semne care pot fi înţelese pe baza unor convenţii (jargoane profesionale. Limbajele de programare aparţin setului de limbaje artificiale create de om şi servesc la exprimarea. limbaje de programare).. IIF().). p. clauze şi funcţii în FoxPro . Exprimarea regulilor gramaticale din limbajul de programare se realizează cu ajutorul unui metalimbaj. sub formă de instrucţiuni executabile de către calculator. variabile. se construiesc structuri complexe. limba unei comunităţi umane: limba română.Capitolul 5. Elementele de metalimbaj apar în documentaţiile care însoţesc produseleprogram. %.. Toate limbajele de programare se bazează pe un set de simboluri elementare (de obicei. Exemple: comenzi. Sintaxa reprezintă ansamblul regulilor prin care. literele mari şi mici ale alfabetului latin. presupune definirea sintaxei. cifrele sistemului zecimal. Exemple: codmat.LIST. pornind de la simboluri de bază. caractere speciale (+ . sentimentele şi dorinţele. Limbajele de programare oferă facilităţi corespunzătoare de descriere. natural sau artificial.1. limbaje de comunicare între dispozitive: protocoale – TCP/IP. comenzi. Noţiuni generale privind limbajele de programare Limbajul reprezintă un sistem de semne alcătuit din sunete articulate prin care oamenii îşi exprimă gândurile. limba engleză) sau artificiale. constante)..559 101 . Algoritmul indică modul de prelucrare a datelor iniţiale şi modificarea lor pas cu pas până la obţinerea rezultatelor finale. 1 1 Breban. limbaje de programare. Programarea. 1992. funcţii.* /. a algoritmului de rezolvare a unei probleme. semanticii şi pragmaticii sale. XML. Aceste simboluri sunt asamblate în cuvinte-cheie sau expresii care formează vocabularul limbajului (instrucţiuni. Odată cu apariţia calculatoarelor electronice a apărut şi noţiunea de limbaj de programare ca mijloc de dialog om-calculator. Definiţia modernă consideră limbajul de programare un instrument de dialog omcalculator care are proprietatea că este înţeles de ambii participanţi la dialog. Dicţionar general al limbii române. Cele mai des utilizate elemente de metalimbaj sunt: • cuvinte scrise cu majuscule reprezintă cuvinte rezervate şi trebuie folosite exact în aceeaşi formă. Bucureşti. produse-program 5. CREATE. Natura datelor. FOR. • cuvinte utilizator . numit alfabetul limbajului.

care pot fi interpretoare sau compilatoare.• [ ]. Obţinerea formatului executabil se realizează prin traducere. Ansamblul activităţilor de concepere. În practică există şi încercări de standardizare a metalimbajelor.1. testarea şi documentarea. În cazul problemelor simple. Limbajele de programare servesc la transformarea într-un format accesibil calculatorului a modului de rezolvare a unei probleme. Utilizând limbajul de programare omul va întocmi un program care descrie problema de rezolvat în termeni inteligibili pentru calculator. Exemple: TO PRINT | TO FILE.. Figura nr. cele mai cunoscute fiind BNF (Backus Naur Form) şi EBNF(Extended BNF). Programul reprezintă un ansamblu de instrucţiuni şi/sau comenzi scrise cu ajutorul unui limbaj de programare care descriu prelucrările de date pe care trebuie să le execute calculatorul în scopul rezolvării unei probleme. ON | OFF. codificarea algoritmului într-un program utilizând un limbaj de programare.CREATE REPORT [<nume_fişier>│?]. Programul scris de om se numeşte program-sursă. 5.sau exclusiv: din elementele prezente se va alege unul singur.încadrează o construcţie opţională (programatorul decide dacă acestea vor fi sau nu folosite) Exemple: LIST [FIELDS <lista_câmpuri>] . • { } sau | . dezvoltare şi întreţinere a programelor poartă denumirea de programare. exploatarea şi întreţinerea. Pentru a putea fi înţeles de calculator el trebuie adus în format executabil.1 ilustrează procesul de programare. putând fi sintetizată astfel: definirea şi analiza problemei. calea de la problema de rezolvat la rezultate este relativ uşoară. transformarea programului sursă în program executabil (prin compilare sau interpretare). Problema Programator (utilizator) pe baza analizei problemei de rezolvat Scrie programul Program Calculator instrucţiuni pentru calculator Traducere automată în limbaj maşină execută programul Rezultat Reguli şi restricţii ale limbajelor de programare 102 Figura nr. cu ajutorul unor programe speciale. Procesul de programare . elaborarea algoritmului de rezolvare a problemei şi reprezentarea acestuia. 5. etc.

sau ataşată programului sub forma dosarului de programare care la rândul său cuprinde descrierea problemei şi a funcţiilor sale. după anumite reguli. cât şi de firme care-şi dezvoltă propriile aplicaţii. mai mult timp şi mai mulţi bani. Visual FoxPro se poate considera că reprezintă un mediu de programare care oferă un editor de texte. Ulterior evoluţia s-a orientat către medii de programare. în anumite zone de pe suport. Industrializarea activităţii de programare a determinat apariţia.În cazul problemelor complexe.2. care nu influenţează modul de derulare a execuţiei programului. depanarea programului. activitatea de programare capătă caracteristicile activităţilor de tip industrial. descrierea structurii datelor (de intrare şi de ieşire). În acest caz. Identificarea datelor reprezentate se realizează prin amplasarea simbolurilor în memoria internă. deci a structurării lor conform logicii programelor. În plus. la elaborarea de produse-program performante. facilitând doar înţelegerea sa. descrierea condiţiilor de implementare şi exploatare. numai că trebuie să i se furnizeze intrările într-un mod ordonat. majoritatea limbajelor de programare sunt integrate în medii de programare. inclusiv cele din domeniul economic. Spre exemplu. De aici necesitatea organizării datelor. implementarea şi întreţinerea sa. 5. procedee şi instrumente care să conducă. încărcarea şi lansarea în execuţie. un depanator de programe. presupunând implicarea mai multor categorii de specialişti. nu răspund condiţiilor specificate anterior este necesară parcurgerea anumitor etape pentru ca problema să fie adaptată prelucrărilor informatice. un domeniu al informaticii care se ocupă cu identificarea celor mai adecvate soluţii. Prin produs-program se desemnează atât programul propriu-zis. programul sursă. descrierea algoritmului de rezolvare a problemei. a conceptului de ingineria programării (software engineering). cât şi documentaţia pentru elaborarea. un compilator. în 1968. în condiţii optime de productivitate şi eficienţă. rezultatul activitităţii de programare este produsulprogram.Computer Aided Software Engineering). interpretarea sau compilarea. metode. Literatura de specialitate face apel la mai 103 . Documentaţia poate fi inclusă în program prin linii de documentare/linii comentariu. respectiv editarea de legături. calculatorul îşi face singur programele. oferă facilităţi de gestionare a fişierelor prin meniul FILE şi de informare completă şi rapidă prin sistemul HELP. Altfel spus. Întrucât în starea iniţială problemele de rezolvat. un încărcător de programe. Mediile de programare reprezintă pachete de programe care asigură integrarea următoarelor funcţii: introducerea şi editarea programului sursă. De la ingineria programării s-a trecut apoi la ingineria programării asistate de calculator (CASE . Acesta ilustrează tocmai trecerea de la “artizanal” la “industrial” în programare.Etapele rezolvării problemelor cu ajutorul calculatorului electronic Calculatoarele actuale gestionează datele fără a lua în considerare semnificaţia lor. Produsele-program sunt realizate atât de către firme specializate. În prezent. după cum sunt definite prin programele de prelucrare. La primele limbaje de programare trecerea de la programele sursă la programele executabile se realiza prin comenzi distincte în care se specificau explicit operaţiunile de efectuat.

146148 104 . Testarea şi corectarea programului. Ea presupune precizarea instrucţiunilor de utilizare. cu ajutorul unor programe speciale care pot fi interpretoare sau compilatoare. descrierea structurii datelor (de intrare şi de ieşire). precum şi precizarea modificărilor suferite de datele de intrare pentru a obţine rezultatele dorite. Les Editions Foucher. coerentă şi neambiguă a problemei luate în studiu. În acest scop se întocmeşte o documentaţie. Reprezentarea algoritmului se face prin diverse tehnici: schemă logică. documentarea programului. ca o sinteză a etapei.1. transformarea programului sursă în program executabil (prin compilare sau interpretare). codificarea algoritmului într-un program utilizând un limbaj de programare. În acest scop se folosesc date de test. mod de organizare). facilitând doar înţelegerea sa sau poate fi ataşată programului sub forma dosarului de programare care cuprinde descrierea problemei şi a funcţiilor sale. calea de la problema de rezolvat la rezultate poate fi sintetizată astfel: definirea şi analiza problemei. fiind prevăzute cu editor de texte pentru introducerea programului sursă. de obicei. luând în considerare toate restricţiile identificate în faza de analiză. formă. cu module de traducere. Documentarea programului este necesară deoarece. Etapa de elaborare a algoritmului de rezolvare a problemei detaliază prelucrările până la nivelul operaţiunilor elementare de efectuat. Pentru a putea fi înţeles de calculator el trebuie adus în format executabil. concepţia utilizatorului final (prin folosirea de instrumente software specializate). testarea şi corectarea. mod de prezentare. După formularea problemei în termeni concreţi şi clari urmează analiza tuturor aspectelor privind datele de intrare şi rezultatele (natură. Aceasta poate fi inclusă în program prin linii de documentare/linii comentariu care nu influenţează modul de derulare a execuţiei programului. R. Obţinerea formatului executabil se realizează prin traducere. respectiv date de intrare pentru care se cunosc rezultatele. pseudocod etc. Etapele de analiză şi programare durează. Programul pregătit pentru exploatarea curentă trebuie să fie corect din punct de vedere al logicii de rezolvare a clasei de probleme.. Majoritatea limbajelor de programare actuale reprezintă medii de programare. Programul scris de om se numeşte program-sursă. cu editoare de legături. achiziţionarea de produse-program. fiind necesară însuşirea şi utilizarea unui limbaj de programare.multe concepţii în modelarea problemelor în vederea prelucrărilor informatice : concepţia tradiţională (clasică). Paris. cu module de depanare etc. execuţia şi întreţinerea. programul sursă introducându-se în sistem sub forma unui fişier în format text. schema de sistem. În etapa de definire şi analiză a problemei se prezintă imaginea conceptuală completă. În concepţia tradiţională drumul de la problemă la rezultate este relativ greoi. de obicei. Aşa cum rezultă din figura 5. Systemes d’information et management des organisations. După stabilirea acestor elemente se poate întocmi. Etapa de codificare a algoritmului presupune alegerea unui limbaj de programare adecvat pentru scrierea programului sursă (se utilizează pentru scriere un editor sau procesor de texte). programele sunt folosite în exploatarea curentă de alte persoane decât cele care le-au proiectat. pp. elaborarea algoritmului de rezolvare a problemei. 1990. mult timp şi presupun costuri ridicate. a explicaţiilor şi exemplelor care să conducă la o utilizare corectă a programului respectiv. descrierea algoritmului de rezolvare a 2 2 Reix.

sisteme de gestiune a bazelor de date etc. exemple de utilizare etc. programe de grafică. descrierea condiţiilor de implementare şi exploatare.problemei. Asemenea instrumente software specializate sunt limbajele de programare din generaţia a 4-a (programe de calcul tabelar.) societăţi specializate în producţia de software pun la dispoziţie. stocuri. Achiziţionarea de produse-program. înlăturând eventualele erori care au mai apărut. Firmele interesate pot achiziţiona asemenea produse-program după analiza atentă a cerinţelor de prelucrare. Exploatarea are în vedere utilizarea curentă a programului în rezolvarea cazurilor concrete din clasa de probleme pentru care a fost proiectat. Ulterior utilizatorul trebuie să-şi adapteze structura datelor la cerinţele produsuluiprogram. 105 . Pentru aplicaţiile curente din domeniul economic (producţie. produse-program la cheie. care ţine seama de dinamica clasei de probleme rezolvate. pe piaţă.) care permit definirea unui model de rezolvare a problemei apropiat de formaţia utilizatorului. contabilitate generală etc. cât şi un aspect evolutiv. Întreţinerea programului are atât un aspect corectiv. Concepţia utilizatorului final se bazează pe utilizarea instrumentelor software specializate care apropie utilizatorul de calculator şi elimină faza de programare. programul sursă.

urmărindu-se comercializarea produselor-program nu numai la nivelul unei ţări. 2. la proiectarea pachetelor de programe se iau în considerare următoarele principii: 1.5. Existenţa cadrului legislativ presupune existenţa unei legislaţii economice naţionale în concordanţă cu cea europeană pentru ca viitorul produs să poată fi uşor generalizat atât în ţara de origine. noutăţi care conduc la obţinerea unor produse competitive. Un produsprogram este vândut la un preţ mai mic în raport cu investiţia iniţială pentru realizarea lui. 5. cât şi în alte ţări. • Piaţă potenţială extinsă. Utilizarea unor soluţii tehnice moderne şi eficiente în proiectarea produselor informatice înseamnă folosirea ultimelor noutăţi hardware şi software din domeniu. 106 . Existenţa unei pieţe reale pentru desfacerea produselor informatice înseamnă dezvoltarea unor studii de marketing care să evidenţieze existenţa sau inexistenţa unor posibili beneficiari ai produselor program care urmează să fie comercializate. produsul-program trebuind să răspundă unor cerinţe care se manifestă în mod curent şi care pot fi satisfăcute într-o manieră standardizată. Investiţia este totuşi rentabilă deoarece produsul-program se vinde întrun mare număr de exemplare. firmele producătoare fac investiţii în acest domeniu numai în condiţii de eficienţă economică. 3. 4. • Un răspuns pertinent la o cerinţă generică. nivelul mediu al cheltuielilor de proiectare şi realizare. ci într-o zonă geografică întinsă. De aceea. Prin aceste studii sunt identificate următoarele elemente: numărul viitorilor utilizatori. posibilităţi concrete de livrare prin estimarea unor preţuri de livrare pertinente. Pentru ca piaţa produselor-program să funcţioneze trebuie asigurate următoarele condiţii: • Protecţia firmei producătoare contra copierii frauduloase a produselor-program de către clienţii săi – se realizează prin lege. Principii de utilizare specifice produselor program Pachetele de programe sunt asemănătoare cu produsele rezultate dintr-o activitate de producţie. prin contractul încheiat între cumpărător şi vânzător sau prin practicarea unor preţuri scăzute şi asigurarea unor servicii care nu sunt oferite de copiile pirat (documentaţia şi punerea la dispoziţie a unor noi versiuni). utilizarea lor trebuind să se facă fără probleme chiar dacă utilizatorii nu sunt experimentaţi în domeniu. Fundamentarea pe criterii tehnico-economice presupune comensurarea cheltuielilor necesare pentru conceperea şi realizarea produselor-program comparativ cu veniturile care urmează a fi obţinute din vânzarea acestor produse. fiind însă rezultatul unei activităţi intelectuale. Ca şi în industrie. Posibilitatea algoritmizării eficiente a problemelor abordate presupune dezvoltarea şi utilizarea produselor informatice pentru domenii economice în care procesele de prelucrare au un caracter cuantificabil şi pot fi asociate specificului sintactic şi semantic al sistemului electronic de calcul.3. Analizele economice trebuie realizate în corelaţie cu cele tehnice care implică utilizarea celor mai moderne resurse informatice. • Produse-program de calitate.

alfabetul. prin care acestea reuşesc să satisfacă anumite cerinţe.6. economice şi sociale ale produselor software. sistemul de unităţi monetare. Aşa cum pentru produsele obişnuite se recurge la determinarea unui nivel al calităţii. Calitatea software reprezintă totalitatea însuşirilor tehnice. În IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineering) Glossary of Software Engineering Terminology. necesităţile utilizatorului sau aşteptările acestuia. se poate realiza un plan de asigurare a condiţiilor optime în care aceste produse să fie realizate la parametri cât mai ridicaţi şi să poată asigura îndeplinirea şi realizarea cerinţelor specificate. de creaţie tip "artă a programării" la o activitate sistematică care să asigure înalta calitate a programelor şi un cost cât mai scăzut al elaborării şi întreţinerii acestora. urmată de o campanie publicitară eficientă. firma producătoare trebuie să asigure asistenţa tehnică pentru exploatarea la parametrii de eficienţă a produsului respectiv. în 107 . cât şi pe cea externă. 5. 7. calitatea produselor informatice este definită ca fiind gradul în care un sistem. Publicitatea este asigurată apelându-se la un personal de specialitate şi o tehnică de calcul de un nivel înalt. În acest scop la proiectare şi realizare trebuie avute în vedere cerinţele cadrului legislativ din ţara de origine şi din ţările în care produsul va fi livrat. 8. Plecând de la aceste principii. Asigurarea de soluţii tehnice cu caracter plurinaţional rezidă din cerinţele de comercializare a viitorului produs atât pe piaţa internă. elaborare şi realizare a produselor software. Asigurarea activităţilor de publicitate şi asistenţă tehnică are în vedere estimarea fondurilor necesare pentru lansarea pe piaţă a produsului informatic. de intuiţie şi improvizaţie. se pot realiza sisteme de asigurare a calităţii şi planuri ale calităţii şi pentru procesele de dezvoltare. Pentru asigurarea credibilităţii.4. Obiectivul final al ingineriei software este trecerea de la o activitate de elaborare a programelor în care domină stilul artizanal. însuşiri ce exprimă gradul în care acestea satisfac nevoia utilizatorilor. modificarea sau suprimarea unor module informatice cu efort material şi uman minim în condiţiile apariţiei unor noi versiuni de sisteme de operare. termenii şi conceptele economice utilizate etc. particularităţile limbii. utilizarea produselor-program generalizabile presupune parcurgerea unor etape în care utilizatorul final foloseşte în mod efectiv pachetul program existent în biblioteca sursă direct executabilă (livrată de proiectant). Caracteristici de calitate ale produselor program Calitatea software-ului este astăzi un subiect la modă. Aşadar. luându-se în considerare fie un produs etalon. fie anumite valori standard ale unor parametri caracteristici. sistemele de codificare. Dezvoltarea de soluţii informatice bazate pe sisteme de programe reutilizabile în contextul evoluţiei sistemelor de operare are în vedere conceperea acestora prin folosirea unor structuri care să permită dezvoltarea. o componentă sau un proces satisface clientul. Produsele informatice fiind tot rezultate ale unui proces creativ. şi pentru produsele informatice se poate determina nivelul calitativ.

claritatea (un produs program este considerat impur atunci când secvenţele ce formează modulele sale 3 Ciclul de viaţă al unui produs software reprezintă intervalul de timp de la momentul deciziei de realizare şi până la retragerea sau înlocuirea totală a acestuia cu un nou produs software. a unei secvenţe sunt utilizate instrucţiuni care se execută una după alta sau măsura în care nu sunt utilizate instrucţiuni de salt condiţionat sau necondiţionat). fără erori). utilizarea. Un nivel mai scăzut duce la alegerea produselor software concurente care. de gradul de utilitate şi de eficienţa economică în exploatare. 108 . tipuri şi număr periferice . utilizatorul alege acele produse concurente care. dar şi asupra întregului ciclu de viaţă al produsului software3. După glosarul de termeni . siguranţa în utilizarea curentă (stabileşte măsura în care un program aplicativ nu permite efectuarea de modificări neautorizate sau nedorite în volume de date. Aceste caracteristici de calitate sunt următoarele: fiabilitatea (un program posedă caracteristica de fiabilitate în măsura în care îndeplineşte funcţiile de prelucrare cerute de beneficiar. deci. precum şi distrugerea parţială sau totală a volumelor de date). oferă un nivel suficient al calităţii. un nivel mult mai ridicat al calităţii antrenează costuri foarte mari care se reflectă în preţul produsului. reprezentând orizontul de timp în care operează şi evoluează produsul program. cât şi în secvenţele de instrucţiuni care compun modulele care intră în componenţa sa). Definirea problemei la beneficiar. aducându-l la nivelul eficienţei de utilizare de la un moment dat. Este necesară. oferă nivelul necesar al calităţii. a produsului. În acest caz. Utilizatorul este cel care certifică calitatea unui produs program. Programatorii trebuie să cunoască modul în care interacţionează caracteristicile şi atributele de calitate pentru a asigura realizarea echilibrului necesar încadrării produsului program între limite de performanţă admise.şi complexitatea problemei ce se rezolvă). utilizarea unor metode de evaluare a calităţii software astfel încât să existe posibilitatea comparării nivelului planificat al calităţii cu cel obţinut efectiv. cât şi la scăderea nivelurilor pentru altele. eficacitatea (un produs program este eficace dacă realizează o corelaţie optimă între consumurile de resurse -timp de execuţie. mentenanţa şi până la retragerea software-lui. stabilitatea (indică rezistenţa programului aplicativ faţă de efectele generate de o modificare a datelor iniţiale. cel puţin. ulterior. Creşterea nivelului unei caracteristici poate conduce automat atât la creşterea nivelurilor pentru unele caracteristici.funcţie de parametrii tehnico-economici. Pe de altă parte. memorie internă. Producătorii de software trebuie să obţină. mentenabilitatea (indică măsura în care este permisă actualizarea rapidă şi uşoară a produsului program pentru a putea continua utilizarea acestuia chiar în condiţii modificate). pe un interval de timp dat. Caracteristicile de calitate ale produselor software sunt puse în evidenţă în diferite etape din ciclul de viaţă ale produsului program. corectitudinea (un produs program este corect dacă transformările pe care le efectuează conduc la obţinerea de rezultate ce corespund calitativ şi cantitativ cu specificaţiile de programare). ulterior elaborării).terminologie software . la acelaşi preţ. liniaritatea (măsoară gradul în care la elaborarea unui modul. având drept criteriu satisfacerea cerinţelor sale.ai IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineering). la un preţ mai scăzut. adaptabilitatea (reprezintă capacitatea produsului software de a permite integrarea de noi funcţii de prelucrare şi de a include acele secvenţe de instrucţiuni care măresc performanţa programului. ciclul de viaţă reprezintă o abordare sistemică începând cu dezvoltarea. clarificarea şi detalierea acesteia de către beneficiar şi producător prin elaborarea unor specificaţii are un impact deosebit atât asupra calităţii proiectului şi. acel nivel al calităţii care să permită satisfacerea aşteptărilor utilizatorului.

5. integrabilitatea (arată gradul în care produsele software pot fi incluse în sisteme complexe de prelucrare a datelor). testabilitatea (oferă utilizatorilor posibilitatea de a pune în evidenţă cât mai multe variante de probleme ce pot fi rezolvate şi comportamentul programului aplicativ în situaţii particulare . date incomplete. 109 . • Flexibilitate. poate realiza corectarea sau ignorarea unora din acestea. date neconsistente). etichetelor şi în general a secvenţelor omogene). a regulilor de construire a identificatorilor.1. uşurinţa în vehicularea datelor de I/E. dimensiunile maxime ce se iau în considerare). La alegerea unui produs program se iau în considerare cerinţe cum ar fi: • Dimensiunea maximă a problemei ce trebuie rezolvată în raport cu dimensiunea maximă planificată de produsul program. completitudinea (dă măsura în care modulele produsului software sunt parţial activabile şi fiecare realizează funcţia de prelucrare dată în specificaţii). 5. generalitatea (pune în evidenţă aria de cuprindere a funcţiilor de prelucrare. complexitatea (permite stabilirea diferenţelor dintre structurile programelor şi ierarhizarea programelor după noduri şi arce şi mod de orientare a acestora din urmă). • Produsul program să poată încorpora noi componente pentru funcţii de prelucrare identificate ulterior şi/sau să poată fi adaptat tehnicilor de prelucrare ce corespund dezvoltării ulterioare a configuraţiei sistemului de calcul.fişiere vide. portabilitatea (caracteristica de calitate care pune în evidenţă gradul în care un produs program poate fi rulat pe mai multe tipuri de calculatoare). • Resursele configuraţiei sistemului de calcul necesare implementării produsului program în raport cu resursele configuraţiei sistemului la care are acces utilizatorul. cazurile particulare.conţin instrucţiuni ce pot lipsi fără a fi afectată calitatea rezultatelor finale). • Costurile implicate de utilizarea curentă şi de menţinere în exploatare să se situeze la nivele care să nu afecteze negativ eficienţa economică a unităţii beneficiare. modularitatea (descrie ordinea din cadrul produsului format din module). având rezultat direct economia de muncă vie). reutilizabilitatea (reprezintă capacitatea unor module ale produsului program de a fi încorporate în alte programme. modul de înţelegere (învăţare) a utilizării produsului program şi de interpretare care să conducă la un anumit număr redus de rulări cu erori. • Nivelul de tratare a erorilor să conducă la reducerea numărului de rulări incomplete ale produsului program. Selecţia produselor program şi evaluarea performanţelor acestora Deoarece pe piaţa specializată există o mare varietate de produse informatice viitorul beneficiar trebuie să aibă în vedere un sistem de criterii după care se va face selecţia. produsul poate pune în evidenţă totalitatea erorilor existente în date. consistenţa (pune în evidenţă măsura în care modulele realizează funcţii de prelucrare necontradictorii şi se bazează pe uniformizare în folosirea simbolurilor. variantele problemei ce pot fi rezolvate. flexibilitatea (determină volumul de restricţii impus utilizatorilor pentru a obţine rezultate complete şi corecte prin folosirea unui program aplicativ). Aceste criterii sunt sistematizate în tabelul 5.

2. 5. • Implicaţiile algoritmului utilizat în realizarea produsului program asupra preciziei. vitezei. Criterii de selecţie a produselor-program Criteriu Preţul de livrare Procent de informatizare/realizare a activităţii/problemei abordate de PP Costul mediu de funcţionare estimat Costul estimat al sistemului de calcul de achiziţionat Costul mediu al service-ului lunar Numărul de exemplare de PP vândute de firma proiectantă Versiunea de PP (monopost/reţea) Timpul mediu de funcţionare/exploatare lunar a PP Numărul de persoane implicat în utilizarea PP Numărul de ţări/oraşe/firme în care PP este implementat Tipul de optim urmărit Minim Maxim Minim Minim Minim Maxim Solicitată debeneficiar Minim Minim Maxim 110 .iar mesajele de eroare trebuie să stabilească cât mai exact locul. • Nivelele de fiabilitate şi metenabilitate trebuie să fie astfel dimensionate încât ponderea erorilor ce necesită modificarea de secvenţe în program să fie cât mai redusă. consumului de resurse. Tabelul nr. cauza şi modalităţile de eliminare a erorilor.

I. J. Tehnologii informaţionale pentru afaceri. Gh. Editura ASE. B.. 2006 12. Iaşi. Bucureşti. A. D. I. Gh. Covalenco. R. Ediţia a treia. 2006 11. Editura Albastră. Iaşi. Editura Economică. Reţele de calculatoare.. Bucureşti. I. Melnic. ş. Vasiu.. Bucureşti. 6 în 1. Editura Bonitas. Florea...Gh. Bazele informaticii economice. Editura Economică. Airinei. Bolun. A. Oancea. ClujNapoca. Societatea cunoaşterii. Microsoft Office 2003. B. 2004 4. Melnic. Editura Economică. A. 2008 7. Informatică juridică şi drept informatic.. Ghilic-Micu. Băduţ. I. Habraken. Editura Economică. 2009 111 .Bibliografie 1. 2003 5. Calculatorul în trei timpi (Ediţia a III-a).. Societatea informaţională. Informatică. Bucureşti.. Sisteme de calcul şi operare. Vasiu.. 2005 8. 2004 9. Bazele informaticii aplicate. Dodescu.. E-serviciile. Editura TehnicaInfo. Dodescu. Chişinău... Vasilescu. Roşca. Gh. Bazele tehnologiei informaţiei.. Bucşă. Roşca. Editura Polirom. M. Teorie şi aplicaţii.. 2006 2. Editura Teora. Bucureşti. Editura Sedcom Libris. L.a. Editura Sedcom Libris.. 2007 3. Iaşi. 2005 10. Năstase. Sistemul de operare Unix şi Windows. Iaşi. 2003 6.... I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->