Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR


Inspectoratul pentru Situaii de Urgen erban Cantacuzino al Judeului
Prahova

AUTORIZAIE
de securitate la incendiu
nr. ..... din ............ 20 ...
Ca urmare a Cererii nregistrate la nr. ............. din ......... 20 ..., adresat
de

..................................,

cu

domiciliul/sediul

judeul

.....................,

municipiul/oraul/comuna .............., sectorul/satul ......................., str. .............


nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul potal ........................, telefon ....................,
fax ........................, e-mail ..............................., n baza prevederilor art. 11 lit. e) din
Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcionarea
i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului
nr. ......../........., se certific realizarea msurilor de securitate la incendiu la
construcia/amenajarea
judeul

amplasat

...........................................,

.....................,

municipiul/oraul/comuna

...................,

sectorul/satul ......................, str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
codul

potal

.............................,

telefon

..........................,

fax ..................................... .
Prezenta

autorizaie

pierde

valabilitatea

cazul

care

construcia/amenajarea nu mai corespunde condiiilor pentru care a fost autorizat.


Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta
autorizaie de securitate la incendiu.
Autorizaia

este

valabil

numai nsoit

neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.


Inspector-ef,
................................
(numele, prenumele i semntura)
L.S.

de

documentele vizate

spre