RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR, ANUL SCOLAR 2012- 2013 SEMESTRUL I Scoala gimnaziala Nr 10 Sibiu

1. CURRICULUM Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului prescolar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însusirea de cunostinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum si de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ,conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. S-au întreprins activităţi de observare a copiilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar si natura dificultăţilor de învăţare si adaptare. 2. CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII La sedinţele cu părinţii fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor si prescolarilor, acestia alegand ceea ce corespunde aspiraţiilor lor. Toate grupele din gradinita si-au ales activitatile optionale in functie de propunerea parintilor dar si de necesesitatile copiilor si totodata a fost respectata planificarea calendaristica. 3. ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare si extrascolare acţiunea

a atitudinilor si comportamentelor dezirabile la prescolari.2 Revizuirea ofertei educaţionale şi identificarea procedurilor de proiectare a activităţii didactice a cuprins :  susţinerea şi motivarea planificărilor la activitatea opţională  proiectarea şi organizarea activităţii didactice . 6. aspect obiectivat în achiziţiile. 6. competenţele. performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare si remarcate în rezultatele testărilor predictive. atitudinile si comportamentele prescolarilor.2012 – responsabili fiind Gavrilă Claudia si toate cadrele didactice din gradinita. sub forma de dezbateri -29. calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive.1Planificarea activităţilor comisiei metodice pe anul şcolar 20122013 a constat in stabilirea temelor ce urmau a fi dezbătute în acest an şcolar şi stabilirea responsabililor. Nasterea Domnului.pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază. Toate grupele din gradinita au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Recoltei. Ziua Naţională a României. care a cuprins: 6. confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii scolari precedenţi.09. capacităţile. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ Activitatea comisiei metodice a educatoarelor s-a desfăsurat după planul managerial dezbătut si aprobat în cadrul comisiei metodice.Unirea Principatelor Române. 4.participative precum si prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. formative si sumative. de asemenea s-au realizat parteneriate intre gradinite si comunitate. EVALUAREA REZULTATELOR SCOLARE Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării.

Stanciu Olimpia. pe invatarea prin experimente si exersari individuale 8.4 Procesul de predare-învăţare-evaluare din perspectiva unui management centrat pe elev 12.12 2012-responsabil educ.3« ARTĂ ŞI CREAŢIE-Micii ecologişti (folosirea materialelor reciclabile) »  Temă practică  Abordări teoretice şi aplicative Aplicaţii practice prin prezentarea unui proiect didactic la grupa mare22. organizate la nivel de unitatii. activitati demonstrative pentru acestia. sedinţe cu părinţii . vizite la domiciliul copiilor etc.2012-responsabil : educ. .10. accentul va cade ape incurajarea initiativei copilului si a luarii deciziei. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii. iar in desfasurarea acestora. RELAŢIILE CU FAMILIILE COPIILOR SI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII Pentru obţinerea unor rezultate deosebite.responsabili : Gavrilă Claudia si Coord. participarea la consfătuiri  studierea programei şi a legislaţie  întocmirea planificării anuale în mod personalizat A avut loc in data de 25. s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi si cadrele didactice. Albu Mihaela 6. Struct. prin urmare desfasurarea activitatilor de invatare va fi rezultatul coordonarii eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-invatare-evaluare.2012 sub forma de prezentarea individuală a planificării. Ilea Maria 6.11.