Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL BUCURETI

PROGRAMUL DE MASTERAT: METODE SI TEHNICI DE AUDIT LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL AN UNIVERSITAR 2010-2011 (4 SEMESTRE-ANUL I ) CENTRU TEHNOLOGIC PIATRA NEAM FORMA DE INVATAMANT ZI SIPOTEANU(DRAGHIA)MARIA CNP : 2740331272646

DISCIPLINA: CONTABILITATEA LICHIDARII,FUZIUNII SI DIVIZARII

Lichidarea unei societati comerciale hotarata de A.G.A.,in situatia in care se obtine profit din lichidare

Bilantul contabil de tip functional inainte de lichidare si dupa inventarierea elementelor de active si a celor de datorii se prezinta astfel: Bilant Activ 212 281 371 5121 Total activ 80.000 (30.000) 25.000 25.000 100.000 1012 1061 1068 401 Total pasiv Pasiv 50.000 10.000 20.000 20.000 100.000

1.Cladirea a fost vanduta cu pretul de 60.000 lei,TVA 24%. 461 = % 74.400 Debitori diversi 7583 60.000 Venituri din vanzarea imobilizarilor si alte operatii de capital 4427 14.400 TVA colectata Concomitent, se inregistreaza in contabilitate scoaterea din activ a imobilizarii corporale vandute anterior: % = 212 80.000 281 Imobilizari corporale 30.000 Amortizari privind imobilizarile corporale 6583 50.000 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

2.Stocul de marfa a fost vandut cu pretul de 30.000 lei,TVA 24%.


4111 Clienti = % 37.200 707 30.000 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 7.200 TVA colectata

Concomitent, se inregistreaza descarcarea de gestiune a stocului de marfuri vandut: 607 = 371 2 25.000

Cheltuieli privind marfurile Marfuri 3.Creantele din vanzarea bunurilor au fost incasate in totalitate,s-a acordat un scont de decontare la incasarea pentru creanta din vanzarea marfurilor in suma de 3000 lei. Incasarea contravalorii imobilizarii corporale vandute: 5121 = 461 74.400 Conturi la banci in lei Debitori diversi Incasarea contravalorii marfurilor vandute: % = 4111 Clienti 37.200 34.200 3.000

5121 Conturi la banci in lei 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 4.Achitarea datoriei catre furnizori . 401 Furnizori = %

20.000

5121 18.000 Conturi la banci in lei 767 2.000 Venituri din sconturi obtinute 5.Cheltuieli efectuate lu lichidarea in suma de 5.000 lei. 622 = 5121 5.000 Cheltuieli cu comisioanele Conturi la banci in lei si onorariile Stabilirea rezultatului lichidarii Rezultatul lichidarii = Veniturile din valorificarea activelor Cheltuielile legate de lichidare si plata datoriilor In vederea stabilirii rezultatului se procedeaza la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli. Inchiderea conturilor de cheltuieli: 121 = % 83.000 Profit sau pierdere 6583 50.000 Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital 607 25.000 Cheltuieli privind marfurile 622 5.000 Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 667 3.000 Cheltuieli privind sconturile acordate Inchiderea conturilor de venituri: % = 121 7583 Profit sau pierdere Venituri din vanzarea imobilizarilor si alte operatii de capital 707 Venituri din vanzarea marfurilor 767 Venituri din sconturi obtinute Rezultatul lichidarii = 92.000 83.000 = 9.000 Calcularea, retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe dividende, TVA) Regularizarea TVA: TVA colectata = 21600 4427 = TVA colectata 4423 21.600 TVA de plata 92.000 60.000 30.000 2.000

Stabilirea impozitului pe rezultatul din lichidare: Impozit de plata = 9.000 x 16% =1.440 Inregistrarea impozitului pe profitul din lichidare: 691 = 4411 1.440 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit Inchiderea contului de cheltuieli: 121 = 691 1.440 Profit sau pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit

Inregistrarea platiilor reprezentand TVA de plata si impozitul pe profit la bugetul statului: % = 5121 23.040 4423 Conturi la banci in lei 21.600 TVA de plata 4411 1.440 Impozitul pe profit

In urma vanzarii activelor si a achitarii tuturor datoriilor societatii, bilantul acesteia arata astfel: Elemente Conturi la banci Capital social Rezerve legale Alte rezerve Profit net Valori 87.560 50.000 10.000 20.000 7.560

Este practic, bilantul de lichidare, bilantul de la care se porneste la partajarea drepturilor si obligatiilor fiecarui asociat in parte. In acest sens, lichidatorul va proceda plata impozitelor si taxelor aferente operatiunii de lichidare, dupa cum urmeaza: Impozitarea rezervei legale potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, intrucat rezerva legala a fost dedusa anterior la calculul impozitului pe profit Impozit rezerva legala = Rezerva legala x 16% = 10.000 x 16% = 1.600 691 = 4411 1.600 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit/analitic distinct aferent rezervei legale Impozitarea rezervei din reevaluare, in conformitate cu art. 22 alin. (5) din Codul fiscal Impozit aferent rezervei din reevaluare = Rezerva din reevaluare x 16% = 3.200 691 = 4411 3.200 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit/analitic distinct aferent rezervei din reevaluare Inchiderea contului de cheltuieli: 121 = 691 4.800 Profit sau pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit Achitarea impozitului pe profit calculat: 4411 = 5121 4.800 Impozitul pe profit Conturi la banci in lei

Intocmirea bilantului de lichidare Elemente Conturi la banci Capital social Rezerve legale Alte rezerve Profit net Inregistrarea partajului Partajul capitalului social Capital social = 50.000 Capital social apartinand asociatului A = 50.000 x 50% = 25.000 Capital social apartinand asociatului B = 50.000 x 50% = 25.000 1012 = % 50.000 Capital social subscris varsat 456 25.000 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar A 456 25.000 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar B Partajul rezervelor a) Trecerea rezervei din reevaluare in categoria rezervelor: 1068 = 106 20.000 Rezerve din reevaluare Rezerve b) Partajul propriu-zis al rezervelor: 106 Rezerve % 30.000 456 15.000 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar A 456 15.000 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar B = Valori 82.760 50.000 10.000 20.000 2.760

Partajul profitului net:

121 = % 2.760 Profit sau pierdere 456 1.380 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar A 456 1.380 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar B Retinerea impozitului pe dividende In conformitate cu prevederile art. 67 din Codul fiscal, impozitul pe dividende este de 16%. Avand in vedere ca si rezervele entitatii vor fi distribuite actionarilor, impozitul pe dividende se stabileste la valoarea profitului plus cea a rezervelor. Suma supusa impozitului pe dividende = 30.000 + 2. 760 = 32.760 Impozit pe dividende = 32.760 x 16% = 5.242 % = 446 5.242 456 Alte impozite, taxe si 2.621 Decontari cu asociatii privind varsaminte asimilate capitalul/analitic distinct actionar A 456 2.621 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar B Plata impozitului pe dividende: 446 = 5121 5.242 Alte impozite, taxe Conturi la banci in lei si varsaminte asimilate Achitarea activului net rezultat in urma lichidarii % = 5121 77.518 456 Conturi la banci in lei 38.759 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar A 456 38.759 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct actionar B