Sunteți pe pagina 1din 3

Fericit brbatul glas T, de Nectarie

Schimonahul, protopsaltul Sf. Munte Athos


!S ]
F e ri cit b r ba a a tu u u ul, A li lu
!S '
u u u i i i i a ca a re le e n-a u umblat n
] ]
sfa a tul ne cre e di in cio i i lo o o or. A li

lu u i i i i a.
A
C ti i i i e Do o om nul ca lea a drep i i lor i
[ g]
ca a a lea ne cre din cio o i lor va pie e ri i i i. A

li lu u i i i i a.

S lu ji ii Dom nu lui cu fri i i c i v
1 A ]
bu cu rai Lui cu u cu u tre e e e mu u u ur. A li lu
'
u u u i i i i a.
!S
F e ri ci ii to oi ca a a re n dj du ie e esc
' ]
spre e e e e D n su u u u u u u ul.
!S '
A a a li lu u u i i i a.
1
www.stavropoleos.ro
A
S coa a l Doa a amne mn tu ie e te m Du uumne
' ]
ze e e e e e u u u ul me e e e e e e eu.
!S '
A a a li lu u u i i i a.
A
A Do om nu lui es te mn tu u i i i rea i

pes te e e po po o ru ul Su bi ne cu vn ta a
'
a a rea a a a Ta a a. A li lu u u i i i i

a a.
A
S la v Ta t lu ui i i Fi i u u lui i i Sf
A !S '
n tu lu ui Duh. A li lu u u u u u i i i i

a.
A
i a cu um i i pu ru u rea i n ve e e cii
'
ve e e ci lo o o o o or. A a a a min. A
!S '
li lu u u u u u i i i i a.
!
A li lu i i a, A li lu i i i a,

A li lu i i a Sla v i i i e Dum ne ze e
2
www.stavropoleos.ro
!S '
e e e e u u u u le
!
A li lu i i a, A li lu i i i a,

A li lu i i a Sla v i i i e Dum ne ze e
!S '
e e e e u u u u le
A
A li lu i i a, A li lu i i a, A li
A ez A A
lu i i a Sla v i i e Du um ne ze e u u u le e e e
[
e e e e.
3
www.stavropoleos.ro