Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL ROMNIEI Ordonan de urgen pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
Avnd n vedere necesitatea adoptrii unor msuri urgente pentru perfecionarea i flexibilizarea sistemului achiziiilor publice i lund n considerare faptul c neadoptarea unor astfel de msuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecina cea mai grav n acest caz reprezentnd-o amnarea/ntrzierea implementrii unor proiecte de investiii majore, cu impact social i economic la nivel naional sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse n Programul Operaional Regional, POS Transporturi i POS Mediu n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen. Articol unic - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 9, literele c) i c1) se modific i vor avea urmtorul cuprins: c) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: - respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. c1) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: - respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro. 2. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.10. - n cazurile prevzute la art. 9 lit.c) i c1), autoritatea contractant are obligaia de a impune prin contractul de finanare aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen pentru atribuirea contractelor respective. 3. Alineatul (1) al articolului 46 se modific i va avea urmtorul cuprins: (1) Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul, ca n cadrul aceleiai proceduri: 1

a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz; b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat. 4. La articolul 49, dupa alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alin. (2 1) si (22), care vor avea urmtorul cuprins: (21) Erorile prevzute la alineatul (2) reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis spre publicare, care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public. (22) Nedetectarea acestor erori n procesul de verificare nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de supraveghere, faptele prevzute la art.293. 5. La articolul 55 alineatul (2), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro; 6. La articolul 57 alineatul (2), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro; 7. Articolul 80 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.80. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii. 8. Articolul 93 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.93. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii. 9. La articolul 122, partea introductiv i a treia liniu a literei i) se modific i vor avea urmtorul cuprins: i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: ......................................................

- valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial; 10. Alineatul (11) al articolului 204 se modific i va avea urmtorul cuprins: (11) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. 11. Dup articolul 210 se introduce un nou articol, art. (2101), cu urmtorul cuprins: Art. 2101 n cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP informaii referitoare la motivele anulrii. 12. La articolul 213, partea introductiv a alineatului (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: 13. La articolul 241, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmtorul cuprins: (2) Contractele atribuite n scopul efecturii activitilor relevante prevzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale. 14. La articolul 252, partea introductiv a literei j) se modific i va avea urmtorul cuprins: j) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: 15. Alineatele (2) i (5) ale articolului 263 se modific i vor avea urmtorul cuprins: (2) Evaluarea activitii Consiliului i a completelor acestuia se efectueaz n primul semestru al fiecrui an, de ctre un colegiu, i are n vedere perioada cuprins ntre data de 1 ianuarie i 31 decembrie a anului precedent. ......................................................... (5) Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a completelor acestuia se stabilete prin regulament al colegiului, care se aprob prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. 16. La articolul 263 alineatul (3), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins: 3

a) un reprezentant al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici; 17. La articolul 270 alineatul (1), dup litera c) se introduc dou noi litere, lit. c1) i c ), cu urmtorul cuprins: c1) data limit de deschidere a ofertelor, n cazul n care contestaia se refer la acte ale autoritii contractante care au fost emise sau au avut loc nainte de aceast dat; c2) data expirrii perioadei prevzute la art. 205 alin. (1), n cazul n care contestaia se refer la acte ale autoritii contractante care au fost emise sau au avut loc dup data limit de deschidere a ofertelor.
2

18. Articolul 271 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 271 (1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se nainteaz att Consiliului ct i autoritii contractante, nu mai trziu de expirarea termenelor prevzute la art. 272. Contestatorul va ataa la contestaie i copia actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis, precum i copii ale nscrisurilor prevzute la art. 270 alin. (1), dac acestea sunt disponibile. (2) n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali participani nc implicai n procedura de atribuire. ntiinarea trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei respective. (3) Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod corespunztor. (4) n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), dispoziiile art. 274 i 277 alin. (1) nu sunt aplicabile. 19. Alineatul (4) al articolului 272 se modific i va avea urmtorul cuprins: (4) Prin excepie de la prevederile alin. (2) (3), contestaia care se refer la acte ale autoritii contractante care sunt emise sau au loc nainte de deschiderea ofertelor poate fi naintat nu mai trziu de o zi lucrtoare nainte de data stabilit pentru depunerea ofertelor, cu condiia transmiterii acesteia i prin fax sau prin mijloace electronice. 20. La articolul 272, alineatul (5) se abrog. 21. Articolul 274 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 274 (1) n cazul n care contestaia/contestaiile se refer la acte ale autoritii contractante care au fost emise sau au avut loc nainte de deschiderea ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut la art. 272 alin. (4), punctul su de vedere asupra acesteia/acestora, nsoit de orice alte documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea contestaiei/contestaiilor, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia/acestora. (2) Autoritatea contractant va notifica punctul de vedere i contestatorului/contestatorilor, n acelai termen prevzut la alin. (1). (3) n cazul n care contestaia/contestaiile se refer la acte ale autoritii contractante care au fost emise sau avut loc dup deschiderea ofertelor, obligaiile prevzute la alin. (1) (2) trebuie s fie ndeplinite n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenelor prevzute la art. 205 alin. (1). 22. Articolul 276 se modific i va avea urmtorul cuprins: 4

Art. 276 (1) Consiliul are obligaia de a soluiona contestaia n termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant. n cazuri temeinic justificate, termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit cu nc 10 zile. (2) Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin. (1) constituie abatere disciplinar i poate atrage inclusiv declanarea procedurii de evaluare n conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6). 23. Dup articolul 276, se introduce un nou articol, art. 276 1, cu urmtorul cuprins: Art. 2761. - (1) Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant are dreptul de a adopta msurile de remediere pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei respective. Orice astfel de msuri trebuie comunicate contestatorului, celorlali operatori economici nc implicai n procedura de atribuire, precum i Consiliului, nu mai trziu de o zi lucrtoare de la data adoptrii acestora. (2) n cazul n care contestatorul consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului i autoritii contractante o notificare de renunare la contestaie. Notificarea de renunare anuleaz obligaiile prevzute la art. 274 n sarcina autoritii contractante. 24. Alineatele (1) i (2) ale articolului 277 se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 277 - (1) Primirea unei contestaii de ctre autoritatea contractant, pentru care nu s-a luat act de renunare conform prevederilor art. 276 1 alin. (2), suspend de drept procedura de atribuire pn la data expirrii termenului prevzut la art. 280 alin. (5). Perioada de suspendare ncepe de la data expirrii termenului prevzut la: a) art. 272 alin. (4), n cazul contestaiei care se refer la acte ale autoritii contractante care au fost emise sau au avut loc nainte de deschiderea ofertelor; b) art. 205 alin. (1), n cazul contestaiei care se refer la acte ale autoritii contractante care au fost emise sau au avut loc dup deschiderea ofertelor. (2) Contractul ncheiat n perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolut. 25. Alineatele (3) i (4) ale articolului 278 se modific i vor avea urmtorul cuprins: (3) n situaia n care Consiliul apreciaz c, n afar de actele contestate n cadrul procedurii de atribuire, exist i alte acte care ncalc prevederile prezentei ordonane de urgen, la care nu s-a fcut referire n contestaie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, transmindu-i n acest sens toate datele/documentele relevante n susinerea sesizrii. (4) n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unei msuri de remediere a actului atacat, va preciza i termenul n care aceasta trebuie adus la ndeplinire, care nu poate fi mai scurt dect termenul de exercitare a cii de atac mpotriva deciziei Consiliului aa cum este prevzut la art. 280 alin. (5). 26. Alineatul (3) al articolului 279 se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i comunicat n scris prilor, n termen de 3 zile de la pronunare. Decizia, fr motivarea acesteia, se public pe pagina de Internet a Consiliului nluntrul aceluiai termen. 27. La articolul 279, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmtorul cuprins: 5

(5) Decizia motivat a Consiliului se transmite de ctre acesta, n copie, Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n acelai termen prevzut la alin. (3). 28. Alineatul (1) al articolului 281 se modific i va avea urmtorul cuprins: (1) Plngerea se nainteaz instanei competente sau Consiliului, n acest din urm caz Consiliul avnd obligaia de a transmite dosarul instanei competente n cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea cii de atac. 29. La articolul 296 1 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: b) n situaiile prevzute la art.205 alin.(2), art.277 alin.(2) i art. 284 alin. (2);

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU