Sunteți pe pagina 1din 24

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE SPECIALIZARE CONTABILITATE SI DIAGNOSTIC DE INTREPRINDERE

P LAN DE AFACERI INFIINTAREA UNUI NOTARIAT PUBLIC

Cuprins: 1. Consideratii generale privind institutia notariatului 2. Justificarea activitatii notariale 3. Organizarea activitatii notarilor publici 4. Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva si evidenta activitatii. 5. Numirea ca notar. 6. Onorariile n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor 7. Bibliografie

Anexe: 1. Mijloace fixe Previziunea cheltuielilor cu salariile 3. Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului 4. Bugetul cheltuielilor Contul de profit si pierdere previzional Cash-flow previzional 7. Bilant previzional

BIBLIOGRAFIE

1. Prof. Univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu - Tratat teoretic si practic de procedura civila, vol. II, Editura National, Bucuresti, 1997 2. E.Dobrescu Afacerile.Mica enciclopedie, Editura Expert, Bucuresti, 1997 3. Gary Jones Primi pasi in afaceri 4. Gary Jones Ghidul patronului de magazin 5. A.D.Ristea, Ctin. Tudose Tehnologie comerciala 6. Alan West Planul de afaceri, Editura Teora 7. Conf. Dr. Mercioiu Conducerea intreprinderii comerciale, Bucuresti, A.S.E., 1996 8. Prof. Univ. I.Stanescu Economia comertului, A.S.E., Bucuresti, 1994 9. A. Isfanescu, I. Anghel, V. Robu, S.Stanescu - Ghid practic de evaluare a aintreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001 10. Revista Microeconomia aplicata, nr. 2/1998 si nr. 3/1999 11. Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata in M.O. nr. 201 din 30 august 1995); 12. Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat in M.O. nr. 344 din 5 decembrie 1997); 13. Ordonanta pentru modificarea si competarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998); 14. Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata in M.O./30 ianuarie 1998); 15. Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in M.O. nr. 380 din 10 august 1999); 16. Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 454/20 septembrie 1999

ACTIVITATEA NOTARIALA
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IN INSTITUTIA NOTARIATULUI 1. Justificarea activitatii notariale

In doctrina notariatul este definit, in general, ca un organ menit sa autentifice acte juridice in scopul de a le conferii incontestabilitate, sa ateste fapte care au insemnatate juridica, precum si sa indeplineasca alte atributii juridice prevazute de lege. In prezent activitate notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995. Dispozitiile sale se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila. Ca acte specifice, la legea organica mai trebuie adaugate Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995 si Statutul Uniuni Nationale a Notarilor Publici din Romania. 2. Organizarea activitatii notarilor publici
2.1.Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva si evidenta activitatii.

Potrivit art. 14 din lege, activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ se de serviciu necesar activitaii notariale. Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personal de specialitate notariala din Ministerul Justitiei. In circumscriptia unei judecatori pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in functie de cerintele locale rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul solicitarilor publicului. Numarul lor se actualizeaza annual, de regula in primul trimestru, de ministrul justitiei potrivit propunerilor Camerelor si cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public. Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprie, iar notarul public este obligat sa tina o evidenta finaciar-contabila. Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei,

inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucraricu caracter auxiliar necesare bunei desfasurari a activitatii. Desi pare un aspect minor, in realitate aceasta activitate este foarte importanta, deoarece, potrivit art. 102 din lege, arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii. Cat priveste evidentele de specialitate, art. 40 din Regulament stabileste ca la biroul notarului public se tin urmatoarele registre: a) registrul general; b) opisul registrului general; c) registrul de succesiuni; d) opisul succesiunilor; e) registrul special de renuntari la succesiune; f) opisul renuntarilor la succesiune; g) registru de termene succesorale; h) registrul de depozite; i) registrul de proteste; j) registrul de consultatii juridice notariale; k) registrul de traduceri; l) registrul de corepondenta Actele intocmite si consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate in registre, mentinandu-se totodata si onorariul stabilit. Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati se scad din veniturile impozabile pe o durata de trei ani de la inceperea efectiva actvitatii( art. 110 si art. 111 din lege). 2.2. Numirea ca notar. Notar public poate fi, potrivit art. 16 din lege cel care indeplineste urmatoarele activitati: a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu a drepurilor civile; b) este licentiat in drept stiinte juridice sau doctor in drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucura de o buna reputatie; e) cunoaste limba romana; f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; g) a indeplinit timp de doi ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de cinci ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau alta fiunctie de specialitate juridica si dovedeste cunostiintele necesare functiei de notar public. Notarul public este numit de ministrul justitiei la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Pubilici, in baza celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor prevazute in art. 16 din lege si anume: cererea de

numire in care solicitantul va declara pe propria raspundere ca are numai cetatenia romana; dovada domiciliului in Romania; copii de pe actele de studii; cazierul judicia; caracterizare de la Colegiul director al Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, cu privire la buna sa reputatie;certificat medical de sanatate, cu atestarea deplinei sale capaciatati psihice; pentru notarul stagiar , dovada promovarii examenului de notar public;pentru cei care au sustinut concurs in conditiile art. 4 din Regulament, in afara dovezii privind exercitarea timpde 5 ani a uneia dintre functiile juridice prevazute, se va prezenta si dovada ca au fost declarati reusiti la concurs. Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul notari publici. In ceea ce priveste notarul stagiar, Uniunea Nationala Notarilor Publici organizeaza annual examenul de notar public pentru notarii stagiari carea au implinit efectiv doi ani de activitate. Regulamentul, prin art.30, impune interdictia pentru notarul public de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarila, programul de lucru si continutul activitatii. Toate actele notariale se intocmesc la cerere. Cererile se inregistreaza in ordinerea primirii. Pentru indeplinirea actului notarial se platesc onorarii, taxe de timbru si timbru judiciar, in conditiile prevazute de lege. Voi anexa in continuare cu privire la onorariile percepute de notarii publici H.G. nr. 600/2001, dupa cum urmeaza: 3. HOTRRE Nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 4 iulie 2001 n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 14 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formaliti administrative pentru nregistrarea i autorizarea funcionrii comercianilor, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se stabilesc onorariile n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre. ART. 2

Onorariile n sum fix prevzute la art. 1 sunt percepute i n cazul procedurii de modificare a actelor constitutive ale comercianilor, potrivit art. 13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formaliti administrative pentru nregistrarea i autorizarea funcionrii comercianilor. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: Ministrul justiiei, Rodica Mihaela Stnoiu Ministrul finanelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu ANEXA 1 ONORARIILE n sum fix care se percep de notarii publici pentru serviciile prestate n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor 1. Pentru autentificarea actelor constitutive ale societilor comerciale se percep urmtoarele onorarii fixe, calculate la valoarea capitalului social: - pn la 10.000.000 lei - 200.000 lei; - de la 10.000.001 lei la 100.000.000 lei - 200.000 lei + 0,4% din ceea ce depete 10.000.000 lei; - de la 100.000.001 lei la 300.000.000 lei - 560.000 lei + 0,3% din ceea ce depete 100.000.000 lei; - de la 300.000.001 lei la 1.000.000.000 lei - 1.160.000 lei + 0,2% din ceea ce depete 300.000.000 lei; - peste 1.000.000.000 lei - 2.560.000 lei + 0,1% din ceea ce depete 1.000.000.000 lei. 2. Darea de dat cert - 100.000 lei/act constitutiv. 3. Autentificarea declaraiei pe propria - 50.000 lei/declarant. rspundere a fondatorilor, administratorilor i a cenzorilor privind ndeplinirea condiiilor prevzute de lege.

De asemenea anexez copii ale: 17. Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata in M.O. nr. 201 din 30 august 1995); 18. Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat in M.O. nr. 344 din 5 decembrie 1997); 19. Ordonanta pentru modificarea si competarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998); 20. Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata in M.O./30 ianuarie 1998); 21. Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in M.O. nr. 380 din 10 august 1999); 22. Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 454/20 septembrie 1999).

1. MIJLOACE FIXE Notariatul practica sistemul de amortizare lineara, avand ca durata de viata trei ani, perioada aprobata de Asociatia Nationala a Notarilor pentru recuperarea investitiilor initiale. Tipul de mijloc fix Calculatore si alte echipamente Masina Mobilier Calculatoare si alte echipamente Vom avea nevoie de: - 4 Calculatoare 750$/buc. - 4 Imprimante 250$/buc. - 1 xerox 450$ - 4 fax-uri 200$/buc. Masina Notarul va avea nevoie de o masina pentru deplasare in cazul in care clientul (clienti) nu se pot deplasa la sediul noariatului public. - 1masina 10.000$ Mobilierul Pentru secretariat vom avea nevoie de: - 3 birouri 48$/buc. - 3 scaune ergonomice 40$/buc. - 3 dulapioare 72$/buc. - 3 rafturi 95$/buc. - 3 birouri mici (pt. clienti) 35$/buc. - 9 scaune (pt. clienti) 15$/buc. Total 1005$ Pentru biroul notarului vom avea nevoie: - 1 birou mare 310$ - 1 birou mic 48$ - 1 scaun ergonomic 135$ - 2 dulapioare 72$/buc. - 2 scaune 15$/buc. - 1 raft-biblioteca 75$
9

Durata de viata 3 3 3

Total

742$

Pentru arhiva vom avea nevoie de urmatoarele: - 1 birou 48$ - 1 scaun ergonomic 40$ - 4 rafturi mari-biblioteca 160$ - 2 rafturi mici 90$ Total 908$

-$Explicatii Calculatoare Masina Mobilier Total si alte echipamente Cost istoric (achizitionate in ianuarie 2002) 5.250 10.000 2.655 17.905 Amortizare lunara 146 278 74 498 Amo. cumulata la sf. 2002 1.606 3.058 814 5.478 Amo. cumulata la sf. 2003 3.358 6.394 1.702 11.454 Amo. cumulata la sf. 2004 5.110 9.730 2.590 17.430 Amo. cumulata la sf. 2005 140 270 65 475 Valoare neta contabila la sfarsitul fiecarui an 2002 3.644 6.924 1.841 12.409 2003 1.892 3.606 953 6.451 2004 140 270 65 2005 -

10

Numar total de salariati: Numar total de angajati Din care: Cu contract de munca pe durata nedeterminata 4

Cu contract de colaborare 3

6 *Nota: notarul indeplineste si functia de administrator.

2. Previziunea cheltuielilor cu salariile

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Total lunar 2002 2003 2004 2005 2006 Salariu 2002 notar 1 1 1 1 1 500 500 secretare 3 3 3 3 3 80 240 Salarii directe arhivar 1 1 1 1 1 20 20 Total salarii directe 760 administrator 1 1 1 1 1 100 100 contabilitate 1 1 1 1 1 50 50 Salarii indirecte femeia de serviciu 1 1 1 1 1 60 60 Total salarii indirecte 210 Total salarii nete 970 Total salarii brute 1455 Explicatii Post

Total Total 2002 2003 6000 6600 2880 3168 240 264 9120 10032 1200 1320 600 660 720 792 2520 2772 11640 12804 17460 19206

Total 2004 7260 3485 290 11035 1452 726 871 3049 14084 21127

Total 2005 7986 3833 319 12139 1597 799 958 3354 15493 23239

Total 2006 8785 4217 351 13353 1757 878 1054 3690 17042 25563

*Nota : se atribuie un spor de vechime de 10% pentru fiecare.

12

3. Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului

Chirie/luna Bucuresti 250$ Total -

2002 3000$ 3000$

2003 3000$ 3000$

2004 3000$ 3000$

2005 3000$ 3000$

2006 3000$ 3000$

4. Bugetul cheltuielilor Cheltuieli directe consumabile salarii CAS Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002 2003 2004 2005 2006 180 180 180 180 180 266 223 266 266 266 223 223 2.633 3.450 3.818 4.213 4.608 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 9.120 10.032 11.035 12.139 13.353 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4.560 5.016 5.518 6.069 6.676 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.406 1.363 1.406 1.406 1.406 1.363 1.363 16.313 18.498 20.371 22.421 24.637

Cheltuieli indirecte salarii 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.520 2.772 3.049 3.354 3.690 CAS 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1.260 1.386 1.525 1.677 1.845 amenajarea apart. 2.586 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2.751 180 180 180 180 intretinere(+electr.) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 480 480 480 480 telefon 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768 768 768 768 768 transport 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 396 436 479 527 chirii 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 carti de spec.&alte 840 72 72 72 72 72 72 72 725 72 72 72 1.632 864 864 864 864 amortizare 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 5.478 11.454 174.430 475 0 Total 4.623 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.937 1.284 1.284 1.284 18.249 21.300 184.731 11.277 11.353 Total buget 5.943 2.604 2.604 2.604 2.604 2.690 2.647 2.690 3.343 2.690 2.647 2.647 34.562 39.798 205.102 33.698 35.990

5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAL EXPLICATII 1 Venituri din onorarii 980 Cheltuieli consumabile 180 Chelt. Cu salariile directe 1.140 Profit/pierdere din exploatare -340 Cheltuieli administrative 4.623 Profit/piedere brut -4.963 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 Profit/pierdere neta -4.963 2 1.274 180 1.140 -46 1.284 -1.330 3 1.656 180 1.140 336 1.284 -948 4 2.153 180 1.140 833 1.284 -451 5 2.799 180 1.140 1.479 1.284 195 6 4.059 266 1.140 2.653 1.284 1.369 7 4.464 223 1.140 3.101 1.284 1.817 8 5.276 266 1.140 3.870 1.284 2.586 9 5.804 266 1.140 4.398 1.937 2.461 10 6.094 266 1.140 4.688 1.284 3.404 11 6.216 223 1.140 4.853 1.284 3.569 12 2002 2003 2004 2005 2006

6.340 47.115 63.133 75.760 92.427 114.610 223 2.633 3.450 3.818 4.213 4.608 20.029 89.973 11.353 78.620

1.140 13.680 15.048 16.553 18.208 4.977 30.802 44.636 55.390 70.007 1.284 18.249 21.300 27.731 11.277 3.693 12.553 23.336 27.658 58.729

0 -1.330

0 -948

0 -451

49 146

342 1.026

454 1.363

647 1.940

615 1.846

851 2.553

892 2.677

923

2.118

6.431

8.160 20.588

28.545 50.075

2.770 10.435 16.905 19.498 38.141

16

6. CASH-FLOW PREVIZIONAL

(metoda indirecta)

Explicatii

2 -1.330 498 0 0 -832 0 0 0 0 0 0 -832

3 -948 498 0 0 -450 0 0 0 0 0 0 -450

4 -451 498 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47

5 195 498 0 0 693 -49 0 0 0 0 0 644

6 1.369 498 86 -86 1.953 -342 0 0 0 0 0 1.610 1.721 3.332

7 1.817 498 -43 43 2.272 -454 0 0 0 0

8 2.586 498 43 -43 3.127 -647

9 2.461 498 0 0 2.959 -615 0

10 3.404 498 0 0 3.902 -851 0 0 0 0

11 3.569 498 -43 43 4.024 -892 0 0 0 0

12

2002

2003

2004

2005

2006

Profit brut inainte de impozitare -4.963 0 +amortizare' +cresteri de datorii fata de 180 furnizori' -cresteri de stocuri de -180 consumabile FNT din activ -4.783 .de exploatare Plati priv. 0 Impozitul pe profit Achizitii de -17.905 mijloace fixe Achizitii de 0 brevete FNT din activ. -17.905 De investitii Subscrierea 25000 capitalului social FNT din activ. 25000 De finantare 2.312 FNT Trezorerie la inc. 0 perioadei Trezorerie la sf. 2.312 perioadei

3.693 12.553 23.336 27.658 58.729 78.620 498 5.478 11.454 17.430 475 0 0 2.410 817 -817 368 -368 395 -395 395 -395

0 -2.410

4.191 20.441 35.606 45.456 59.599 79.015 -923 -2.118 -6.431 -8.160 -20.588 -28.545 0 -17.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -17.905 0 25.000

0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 1.818 2.481 2.344 3.051 3.132 3.268 25.418 29.176 37.296 39.011 50.470 3.332 5.150 5.150 7.630 7.630 9.974 13.025 16.156 19.424 44.842 74.018 111.314 150.325

2.312 1.480 1.030 1.077 1.480 1.030 1.077 1.721

9.974 13.025 16.156 19.424 44.842 74.018 111.314 150.325 200.796

7. BILANT PREVIZIONAL Explicatii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002 2003 2004 Active non-curente 17.955 17.452 16.954 16.456 15.958 15.460 15.130 14.739 14.209 13.947 13.577 13.109 12.472 6.496 520 Imo. Necorporale 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Cheltuieli de constituire 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Imobilizari corporale 17.910 17.407 16.909 16.411 15.913 15.415 15.085 14.694 14.164 13.902 13.532 13.064 12.427 6.451 475 Mijl. Transport(masina) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Calculatoare si alte echip. 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 Inventar gospodaresc(mobilier) 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 alte imo. corp. 5 0 0 0 0 0 168 275 243 479 607 637 0 0 0 0 498 -amortizare 996 1.494 1.992 2.490 2.988 3.486 3.984 4.482 4.980 5.478 5.478 11.454 17.430 Active curente Stocuri consumabile Disponibilitati TOTAL ACTIV Capital propriu Capital social Rezultatul precedent Rezultatul cumulat Datorii Furnizori Alte datorii Impozit pe profit TOTAL PASIV 2.492 180 180 2.312 20.447 5.037 25.000 -4.963 0 1.660 180 180 1.480 1.210 180 180 1.030 1.257 180 180 1.077 1.901 180 180 1.721 3.598 266 266 3.332 5.373 223 223 5.150 2005 17.475 45 45 17.430 10.000 5.250 2.655 0 475 2006 17.950 45 45 17.905 10.000 5.250 2.655 0 0

7.896 10.240 13.291 16.379 19.647 47.475 77.468 115.132 154.538 205.403 266 266 266 223 223 2.633 3.450 3.818 4.213 4.608 266 266 266 223 223 2.633 3.450 3.818 4.213 4.608 7.630 9.974 13.025 16.156 19.424 44.842 74.018 111.314 150.325 200.796

19.112 18.164 17.713 17.859 19.058 20.503 22.631 24.449 27.238 29.956 32.756 59.947 83.964 115.652 172.013 223.353 3.707 2.759 2.308 2.454 3.481 4.844 6.783 8.629 11.182 13.858 16.628 27.063 43.968 63.466 101.607 151.683 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -1.330 -948 -451 146 1.026 1.363 1.940 1.846 2.553 2.677 2.770 10.435 16.905 19.498 38.141 50.075 -4.963 -6.293 -7.241 -7.692 -7.546 -6.519 -5.156 -3.217 -1.371 1.182 3.858 6.628 17.063 33.968 53.466 91.607

410 405 405 405 405 577 659 852 820 1.056 1.097 1.128 2.859 9.996 22.186 40.405 41.671 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 230 225 225 225 176 55 25 21 25 25 25 25 15.586 18.385 28.846 34.637 27.946 0 0 0 0 49 342 454 647 615 851 892 923 2.118 6.431 8.160 20.588 28.545 20.447 19.112 18.164 17.713 17.859 19.058 20.503 22.631 24.449 27.238 29.956 32.756 59.947 83.964 115.652 172.013 223.353

www.cursurigratuite.ro

19

20

24