Sunteți pe pagina 1din 20

Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr......

Investete n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar nr. Domeniul major de intervenie CONTRACT DE FINANARE Numrul de identificare al contractului: POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect Titlul proiectului : . Nr. de nregistrare OIPOSDRU :

Cererea de finanare nr.., din data de , a fost aprobat n data de .. pentru o finanare nerambursabil n valoare de LEI. Preambul Baza legal pentru acordarea finanrii: Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia (CE) nr.5811/22.11.2007 de adoptare a programului operaional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European n conformitate cu obiectivul Convergen n Romnia denumit n continuare POSDRU; Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul (CE) nr.1081/2006 privind Fondul Social European (FSE), cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana de Urgen a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri prin Legea nr.362/2009; Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale; 1

Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr.600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcii privind implementarea Programului Operaional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013", cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul comun MMFES/MEF nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, cu modificrile ulterioare; Ordinul ministrului finanelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizual pentru instrumentele structurale 2007-2013 n Romnia; Celelalte reglementri comunitare i naionale aplicabile.

Delegare de funcii (1) n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcii privind implementarea Programului operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 2013" i cu prevederile actelor adiionale la aceste acorduri, AMPOSDRU a delegat o parte din competenele, atribuiile, angajamentele, obligaiile i/sau drepturile sale prevzute de prezentul contract ctre Organismele intermediare pentru Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, denumite n continuare OIPOSDRU delegate. (2) Conform prevederilor actelor menionate la alin.(1), OIPOSDRU delegat este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmtoarelor axe prioritare i domenii majore de intervenie din POSDRU 2007-2013 : Axa Prioritar ,,,,,,, Domeniul Major de Intervenie ....... n considerarea acestei delegri de funcii, OIPOSDRU delegat va exercita o parte din atribuiile, competenele, drepturile, obligaiile sau angajamentele prevzute n prezentul contract, care au legtur cu modificarea, rezilierea, monitorizarea i derularea contractului.

CONDIII GENERALE I SPECIALE

Organismul intermediar (regional) pentru Programul operaional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane ...................., cu sediul n strada.., nr. .., localitatea .., judeul .., Romnia, cod potal ..., telefon: ., fax: .., pota electronic: , cod fiscal ., reprezentat legal prin ., (funcia deinut.), denumit n continuare OIPOSDRU delegat, pe de o parte i [Persoana juridic] .........................................................., nfiinat la data de .. cod de identificare fiscal ...................., nregistrat la . sub nr. ....../.../......., cu sediul n localitatea ......................., str. .......................... nr. ........., judeul ......., Romnia, telefon ............, fax ........, pot electronic .........................., reprezentat legal prin (funcia deinut .), n calitate de beneficiar a finanrii, denumit n continuare Beneficiar, pe de alt parte, 2

au convenit urmtoarele: Articolul 1 - Obiectul contractului (1) Obiectul acestui contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat pentru implementarea Proiectului cu titlul ....................................., aa cum este descris n Anexa 1 Cererea de finanare, denumit n continuare Proiect. (2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept. (3) Cererea de finanare depus de beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i selecie, devine Anexa 1 la prezentul contract. (4) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul contract, cu instruciunile emise de AMPOSDRU, comunicrile transmise de OIPOSDRU delegat i cu legislaia comunitar i naional. Articolul 2 - Durata contractului (1) Prezentul contract de finanare intr n vigoare la data semnrii de ctre reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat dup ce contractul a fost semnat, n prealabil, de ctre reprezentantul legal al Beneficiarului i nceteaz la data executrii integrale a oricreia i a tuturor obligaiilor pe care contractul i/sau legislaia aplicabil le stabilesc n sarcina prilor contractante, n legtur cu sau decurgnd din implementarea Proiectului i/sau din acordarea finanrii nerambursabile prevzute la Articolul 1. (2) Data de ncepere a perioadei de implementare a Proiectului va fi prima zi lucrtoare a lunii urmtoare datei intrrii n vigoare a contractului. n situaii bine justificate, ca urmare a solicitrii Beneficiarului, OIPOSDRU delegat poate decide decalarea nceperii implementrii proiectului cu cel mult 3 luni, prin notificare, n conformitate cu prevederile Articolului 9 litera A alin. (14). (3) Perioada de implementare a Proiectului este de luni. (4) Dup expirarea perioadei de implementare se menine obligaia Beneficiarului, n conformitate cu art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, de a pstra pn la data de 31 decembrie 2021 i de a pune la dispoziia AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupt Antifraud, Curii Europene de Conturi, precum i oricrui alt organism abilitat s efectueze verificri asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile toate documentele corespunztoare utilizrii finanrii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pn la nchiderea oficial a Programului operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013". Articolul 3 - Finanarea proiectului (1) Valoarea total eligibil a proiectului este estimat la .....................LEI (fr TVA), dup cum urmeaz:

Valoarea eligibil Valoarea eligibil Valoarea Contribuia Valoarea a finanrii a finanrii VALOAREA total eligibil eligibil a neeligibil nerambursabile nerambursabile TOTAL A Beneficiarului a Proiectului, a PROIECTULUI acordate din acordate din din care: Proiectului FSE Bugetul Naional (LEI) (LEI) (LEI) (%) (LEI) (%) (LEI) (%) (LEI) 1=2+9 2=3+5+7 3 4 5 6 7 8 9

(2) AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat acord o finanare nerambursabil n sum maxim de ...................... LEI (fr TVA), echivalent cu . % din valoarea total eligibil prevzut la Articolul 3 alin.(1). (3) Valoarea cheltuielilor generale de administraie va fi acordat n procent de ..% din valoarea total a costurilor directe eligibile, mai puin cheltuielile de tip FEDR. (4) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanarea nerambursabil acordat de AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat va fi limitat la valoarea obinut prin aplicarea procentului prevzut la Articolul 3 alin.(2), cheltuielilor totale eligibile validate. Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor efectuate n cadrul Proiectului Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile n condiiile stabilite de Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare, de Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse i al ministrului economiei i finanelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", cu modificrile ulterioare, de Ghidul solicitantului, de prezentul contract, de instruciunile emise de AMPOSDRU, de comunicrile transmise de OIPOSDRU delegat, precum i de alte dispoziii legale aplicabile.

Articolul 5 Acordarea prefinanrii (1) Beneficiarul poate depune cererea de prefinanare la OIPOSDRU delegat, n nume propriu, potrivit formatului standard comunicat prin instruciune a AMPOSDRU, nsoit de documentele precizate la alin. (3). Cererea de prefinanare se depune n termen de maximum 45 de zile de la data nceperii perioadei de implementare a Proiectului, aa cum este stabilit prin Articolul 2 alin. (2). (2) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i ai bugetelor fondurilor speciale i entitile aflate n subordine sau n coordonare, finanate integral din bugetele acestora, nu pot solicita sume cu titlu de prefinanare, aceste fonduri fiind asigurate integral din bugetul propriu, n conformitate cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009. (3) Sumele aferente prefinanrii se transfer Beneficiarului, care nu face parte din categoriile prevzute la alin. (2), n baza urmtoarelor documente: a) Cererea de prefinanare (conform formatului standard comunicat prin instruciune a AMPOSDRU);

b) Formularul de identificare financiar (conform formatului standard comunicat prin instruciune a AMPOSDRU) i comunicarea / convenia emis de Trezoreria Statului / banca comercial privind deschiderea unui cont dedicat Proiectului pentru primirea prefinanrii. (4) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, beneficiarii menionai la alin. (2) pot solicita acordarea de prefinanare n numele partenerilor care sunt ndreptii s solicite prefinanare, conform art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. (5) n cazul contractelor cu o durat mai mare de un an, n situaia n care Beneficiarului i s-a acordat prefinanare, n termen de cel mult un an de la data semnrii contractului de finanare, Beneficiarul are obligaia prezentrii unui contract de achiziie de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri ncheiat cu un operator economic. n cazul contractelor cu o durat de implementare de pn la un an, dar nu mai puin de 6 luni, n situaia n care Beneficiarului i s-a acordat prefinanare, n termen de cel mult 6 luni de la data semnrii contractului de finanare, Beneficiarul are obligaia prezentrii unui contract de achiziie de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri ncheiat cu un operator economic. (6) n cazul n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a ncheiat i nu face dovada ncheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri cu un operator economic, n termenul stabilit la alin. (5), acesta are obligaia de a restitui, la mplinirea termenului i de ndat, ntreaga prefinanare primit, urmnd s plteasc i penaliti de ntrziere n cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de ntrziere pn la restituirea integral a prefinanrii, penaliti calculate la valoarea prefinanrii primite. (7) n cazul proiectelor finanate din cadrul axelor prioritare 1 - 5 ale POSDRU 2007-2013, prefinanarea se acord ntr-o singur tran, n cuantum de maximum 30% din valoarea total eligibil stabilit conform contractului de finanare. (8) n cazul proiectelor finanate din cadrul axei prioritare 6 a POSDRU 2007-2013, prefinanarea se acord ntr-o singur tran, n cuantum de maximum 40% din valoarea total eligibil a cererii de finanare. (9) Prefinanarea se va plti n lei n contul special deschis n conformitate cu prevederile prezentului contract, cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Ordinului ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare, i va fi utilizat exclusiv pentru Proiect de ctre Beneficiar i partenerii si. Beneficiarul i partenerii si au obligaia s deschid conturi dedicate pentru primirea sumelor aferente prefinanrii, precum i conturi pentru primirea rambursrii cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului, n conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) - (4), respectiv art. 34 i 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. Articolul 6 - Recuperarea prefinanrii (1) Sumele acordate cu titlu de prefinanare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediar solicitat a unui cuantum de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile validate de OIPOSDRU delegat, (excluznd valoarea TVA), pn la recuperarea integral a prefinanrii. Prin excepie, pentru prima cerere de rambursare intermediar, mecanismul de recuperare a prefinanrii nu se va aplica. 5

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediar, OIPOSDRU delegat va putea aplica un procent de recuperare a prefinanrii diferit de cel menionat anterior, astfel nct suma aferent prefinanrii s fie recuperat integral nainte de depunerea cererii finale de rambursare. (2) La data prezentrii fiecrei cereri de rambursare intermediar, Beneficiarul va trebui s previzioneze fondurile disponibile care s acopere necesarul de finanare a activitilor prevzute n cererea de finanare la pct. 1.5 "Graficul activitilor" pentru urmtoarele 3 luni de implementare a Proiectului, lund n considerare prevederile Articolului 7 alin. (1). (3) Dac prefinanarea nu a fost recuperat integral nainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferena rmas nerecuperat trebuie pltit de ctre Beneficiar n contul AMPOSDRU, n termen de 15 zile calendaristice de la notificarea transmis de ctre OIPOSDRU delegat. Beneficiarul este obligat s transmit o copie a ordinului de plat i extrasului de cont aferent OIPOSDRU delegat, n termen de 5 zile lucrtoare de la data efecturii plii. n situaia n care Beneficiarul nu efectueaz plata diferenei rmase de recuperat din prefinanare n termenul menionat sau nu transmite la OIPOSDRU delegat o copie de pe ordinul de plat n termenul menionat anterior, acesta nu va depune cererea final de rambursare sau, dac depune aceast cerere, termenul de plat al cererii finale de rambursare nu va ncepe s curg pn la ndeplinirea acestor obligaii de ctre Beneficiar. n situaia n care valoarea diferenei de recuperat din prefinanare este mai mic sau egal cu valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea s opereze compensarea sumelor pn la concurena diferenei de recuperat din prefinanare, urmnd a rambursa Beneficiarului restul rmas n urma compensrii. (4) Prefinanarea transferat se va restitui de ctre Beneficiar n contul AMPOSDRU dac nicio cerere de rambursare intermediar nu a fost depus n termen de 6 (ase) luni de la data primirii acesteia de ctre Beneficiar sau de ctre partener/parteneri. Prefinanarea se va restitui n termen de maximum 10 zile de la mplinirea termenului de 6 luni menionat anterior, fr a fi necesar o notificare n acest sens din partea OIPOSDRU delegat sau AMPOSDRU. (5) Prefinanarea va fi utilizat exclusiv pentru implementarea activitilor din cadrul Proiectului, n conformitate cu prevederile contractului de finanare i cu prevederile eventualelor acte adiionale/notificri ulterioare. Articolul 7 - Rambursarea cheltuielilor efectuate n cadrul Proiectului i rambursarea final (1) Beneficiarul are obligaia de a completa i de a transmite OIPOSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform formatului standard comunicat prin instruciune AMPOSDRU), n termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinanare sau n termen de maximum 90 de zile de la data de ncepere a perioadei de implementare a Proiectului prevzut la Articolul 2 alin. (2), n cazul n care Beneficiarul nu depune cererea de prefinanare, dar n niciun caz mai trziu de 30 de zile nainte de data depunerii primei cereri de rambursare. Nerespectarea acestui termen de 30 de zile poate atrage prorogarea termenului de efectuare a plii aferente primei cereri de rambursare intermediar, dar nu mai mult de 30 de zile. (2) Beneficiarul are obligaia, n cazul modificrii graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniial, s transmit n scris OIPOSDRU delegat printr-o adres scris, noile sale previziuni. n situaia n care Beneficiarul nu depune noile previziuni n cazul modificrii graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare depuse nu se ncadreaz n graficul depus conform alin. (1), AMPOSDRU are dreptul s proroge termenul de efectuare a plii aferente cererii de rambursare n cauz, dar nu mai mult de 30 de zile. 6

(3) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare intermediar n maximum 6 luni de la data primirii prefinanrii sau n maximum 6 luni de la data nceperii perioadei de implementare a Proiectului. n caz contrar, OIPOSDRU delegat va rezilia prezentul contract de plin drept, fr ndeplinirea altor formaliti i fr intervenia instanei judectoreti, OIPOSDRU delegat urmnd a transmite o simpl notificare de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanare. Pentru instituiile publice finanate integral sau parial de la bugetul de stat sau din venituri proprii, termenul pentru depunerea primei cereri de rambursare este de 3 luni de la data primirii prefinanrii sau de maximum 3 luni de la data nceperii perioadei de implementare a Proiectului. (4) Cererile de rambursare intermediar vor fi transmise la OIPOSDRU delegat, atunci cnd valoarea cheltuielilor angajate i pltite de Beneficiar i partenerii si reprezint cel puin: a) pentru proiectele cu durata de pn la un an inclusiv: 15% din valoarea total eligibil a Proiectului; b) pentru proiectele cu durata ntre un an i 2 ani inclusiv: 10% din valoarea total eligibil a Proiectului; Prevederile alin. (4) nu sunt obligatorii pentru prima cerere de rambursare. (5) Cererea de rambursare intermediar a cheltuielilor va fi transmis la OIPOSDRU delegat conform formatului standard comunicat prin instruciuni emise de AMPOSDRU. (6) n cazuri excepionale, ce vizeaz implementarea continu i fr ntrerupere a Proiectului, Beneficiarul va putea transmite la OIPOSDRU delegat o cerere de rambursare intermediar i atunci cnd cheltuielile declarate reprezint un procent mai mic dect cel stabilit din valoarea total eligibil a Proiectului conform alin. (4), cu o justificare adecvat privind condiiile de implementare a Proiectului. OIPOSDRU delegat i rezerv dreptul de a nu accepta cererea de rambursare respectiv dac va considera c justificarea transmis de Beneficiar privind condiiile de implementare a Proiectului nu este fundamentat suficient. (7) AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente plilor n contul deschis de ctre Beneficiar, n sistemul Trezoreriei Statului, n cazul n care Beneficiarul are calitatea de instituie public, indiferent de sistemul de finanare i de subordonare, sau n contul special deschis de ctre Beneficiar n sistemul Trezoreriei Statului ori la banca comercial pentru care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari. (8) Suma prefinanrii i a plilor intermediare nu poate s depeasc 95% din valoarea eligibil a contractului. (9) Beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat cererile de rambursare nsoite de evidena cheltuielilor (conform formatului standard comunicat prin instruciuni AMPOSDRU), de raportul tehnico-financiar (conform formatului standard comunicat prin instruciuni AMPOSDRU, precum i de raportul de verificare a cheltuielilor emis de auditorul financiar independent. (10) n funcie de categoria de risc stabilit pentru Proiect de ctre OIPOSDRU delegat, Beneficiarul, pe baza solicitrilor OIPOSDRU delegat, va transmite documentelesuport justificative de natur financiar i tehnic solicitate. Prin excepie, pentru prima cerere de rambursare intermediar, Beneficiarul va transmite toate documentele-suport justificative de natur financiar i tehnic. (11) Toate documentele-suport justificative aferente activitilor derulate n cadrul Proiectului vor avea aplicat de ctre responsabilul financiar tampila cu meniunea Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect, n vederea evitrii dublei finanri.

(12) Cererea de rambursare final va fi transmis la OIPOSDRU delegat n termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, aa cum a fost definit n cadrul Articolului 2. (13) Odat cu transmiterea fiecrei cereri de rambursare intermediar sau final, Beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de ctre un auditor financiar independent i autorizat n condiiile legii. Cererea de rambursare va purta meniunea "Transmis spre auditare" i va fi semnat i datat de ctre auditorul financiar independent. (14) Auditorul financiar independent i autorizat n condiiile legii verific faptul c toate cheltuielile declarate de Beneficiar n cererea de rambursare intermediar sau final sunt reale, nregistrate corect i eligibile n conformitate cu prevederile contractului de finanare i emite un raport de verificare a cheltuielilor n conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU. Sunt exceptate de la verificare de ctre auditorul financiar independent i autorizat n condiiile legii, cheltuielile aferente valorilor forfetare i finanrilor la rate forfetare. (15) Raportul de verificare a cheltuielilor ntocmit de ctre auditor i transmis odat cu cererea de rambursare intermediar sau final va viza toate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au fost verificate prin rapoartele anterioare de verificare a cheltuielilor. (16) Beneficiarul trebuie s pun la dispoziia auditorului financiar independent i autorizat n condiiile legii toate documentele i/sau informaiile solicitate i s asigure toate condiiile pentru verificarea cheltuielilor de ctre acesta. (17) Auditorul financiar independent i autorizat n condiiile legii, va fi selectat cu respectarea condiiilor prevederilor legislaiei n vigoare privind achiziiile publice sau ale instruciunilor emise de AMPOSDRU, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate contractant n sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziie public. Prin excepie, pentru beneficiarii instituii publice care au constituit la nivelul instituiei o structur specializat de audit intern, auditorul financiar poate fi reprezentat de ctre eful/auditorul intern desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica faptul c toate cheltuielile declarate de Beneficiar n cererea de rambursare intermediar i final sunt reale, nregistrate corect i eligibile n conformitate cu prevederile contractului de finanare. Instituia public poate contracta i un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, pentru a verifica faptul c toate cheltuielile declarate de Beneficiar n cererea de rambursare intermediar i final au fost efectuate n conformitate cu prevederile contractului de finanare. Auditorul selectat iniial se comunic OIPOSDRU delegat prin intermediul unei simple adrese de ntiinare. (18) n situaia rezilierii contractului de servicii ncheiat cu auditorul financiar independent, Beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat o notificare, conform Articolului 9 litera A alin. (12) lit. g), i va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii. Pn la ncheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, toate plile aferente cererilor de rambursare intermediare/finale se suspend. n situaia n care AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat identific cheltuieli neeligibile, care au fost ns certificate de auditorul financiar independent selectat potrivit procedurilor de mai sus, cheltuielile aferente serviciilor prestate de auditorul financiar care se ncadreaz n perioada de referin a cererii de rambursare n cadrul creia au fost identificate aceste cheltuieli neeligibile vor fi considerate, la rndul lor, pro rata, neeligibile. AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat i rezerv dreptul de a comunica Camerei Auditorilor Financiari din Romnia situaiile de aceast natur. 8

(19) n cazul n care activitile proiectului necesit efectuarea de pli n valut, Beneficiarul va solicita spre rambursare contravaloarea n LEI a plii, la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii documentelor de plat n valut. (20) AMPOSDRU poate restitui categoriilor de beneficiari prevzui la art. 15 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, sumele aferente contravalorii TVA pltite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul Proiectului, dup ncheierea unui act adiional la prezentul contract de finanare. (21) Pe parcursul implementrii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea cererii de rambursarevor fi suportate exclusiv de ctre Beneficiar i/sau Partenerii acestuia. Articolul 8 - Informarea i publicitatea proiectului (1) Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare i ale legislaiei naionale n vigoare cu privire la msurile de informare i publicitate, precum i prevederile Manualului de identitate vizual pentru POSDRU 2007 - 2013. (2) Beneficiarul are obligaia: a) s asigure vizibilitatea adecvat, transparena i promovarea corespunztoare a Proiectului, a obiectivelor i rezultatelor obinute; b) s asigure informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistena financiar nerambursabil obinut din fondurile europene; c) s asigure, la demararea i la finalizarea Proiectului, informarea tuturor prilor implicate n proiect cu privire la finanarea obinut i la rezultatele Proiectului, cu menionarea faptului c acordarea cofinanrii s-a realizat prin Programul operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", din Fondul Social European; obligativitatea asigurrii de ctre beneficiari a publicitii proiectelor este prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional i se aplic oricrui tip de proiect (lucrri, achiziii, asisten tehnic etc.). n cazul proiectelor n care contribuia public depete 500.000 euro i n cazul n care cheltuielile cu informarea i publicitatea sunt eligibile, Beneficiarul are obligaia de a asigura aciuni de comunicare mai mult dect cerinele minime obligatorii. Mijloacele de informare rmn la alegerea Beneficiarului, cu condiia s se pstreze o dovad a ndeplinirii acestei obligaii; d) s notifice n mod clar i prin mijloace adecvate faptul c Proiectul implementat a fost selectat n cadrul Programului operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" cofinanat din Fondul Social European; e) s asigure c orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obinute n cadrul Proiectului, cu excepiile reglementate de legislaia naional, vor include un paragraf ori o meniune care s fac referire la faptul c Proiectul este cofinanat din Fondul Social European prin Programul operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", nsoit de expresia "Investete n oameni!"; f) s asigure resursele bugetare corespunztoare pentru activitile i produsele de informare i comunicare. (3) Toate msurile de informare i publicitate care vor fi implementate n cadrul Proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizual pentru POSDRU 2007 - 2013 i vor include urmtoarele: a) sigla Uniunii Europene, n conformitate cu standardele grafice prevzute de regulamentele comunitare, nsoit de textul "UNIUNEA EUROPEAN" (cu majuscule); b) sigla Guvernului Romniei, nsoit de textul "GUVERNUL ROMNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE - AMPOSDRU" (cu majuscule); c) sigla instrumentelor structurale n Romnia, nsoit de textul "Instrumente structurale 2007 - 2013"; 9

d) sigla Fondului Social European, nsoit de textul "Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013"; e) declaraia "Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", nsoit de expresia "Investete n oameni!". Articolul 9 Obligaiile prilor A. Obligaiile Beneficiarului (1) Beneficiarul trebuie s asigure managementul i implementarea Proiectului n concordan cu prevederile acestui contract, ale legislaiei comunitare i naionale, cu instruciunile emise de AMPOSDRU i comunicrile transmise de OIPOSDRU delegat, cu maximum de profesionalism, eficien i n conformitate cu cele mai bune practici n domeniu. (2) Beneficiarul, n calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea final n faa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului i consemnat prin Acordul de Parteneriat anex la prezentul contract (dac exist) va rspunde solidar sau individual n faa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea Proiectului, pentru aciunile sau inaciunile beneficiarului sau fiecruia dintre parteneri. (3) Beneficiarul are obligaia de a solicita n scris punctul de vedere oficial al OIPOSDRU delegat sau al AMPOSDRU, cu privire la orice aspect survenit n implementarea Proiectului de natur s afecteze buna implementare a acestuia, precum i n orice situaie n care apar neclariti cu privire la clauzele prezentului contract. (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect n sistemul Trezoreriei Statului, n cazul n care fac parte din categoria instituii publice, indiferent de sistemul de finanare i de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect n sistemul Trezoreriei Statului sau la o banc comercial. (5) Beneficiarul/Partenerul este obligat s utilizeze fondurile din contul/conturile Proiectului exclusiv pentru plile necesare implementrii activitilor Proiectului, n conformitate cu anexa 1 - Cererea de finanare. (6) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic a Proiectului, utiliznd conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale. nregistrrile contabile aferente Proiectului vor fi realizate de ctre un expert contabil n condiiile legii, care va semna i va data documentele contabile aferente operaiunilor din cadrul Proiectului. Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate n cadrul Proiectului vor fi tampilate cu meniunea Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect, n vederea evitrii dublei finanri. (7) Expertul contabil, n cazul achiziionrii de servicii, va fi selectat cu respectarea condiiilor prevederilor legislaiei n vigoare privind achiziiile publice sau ale instruciunilor emise de AMPOSDRU, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate contractant n sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziii publice. Prin excepie, pentru beneficiarii instituii publice care au constituit la nivelul instituiei un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de ctre eful compartimentului contabilitate/contabilul desemnat s asigure evidena contabil a Proiectului. Conductorul instituiei publice va putea contracta i un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, pentru a asigura contabilitatea Proiectului, n conformitate cu prevederile prezentului contract de finanare. 10

(8) Expertul contabil, n cazul achiziionrii de servicii, va fi selectat de ctre Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. n vederea efecturii reconcilierii contabile ntre conturile contabile ale AMPOSDRU i cele ale Beneficiarului pentru operaiunile gestionate n cadrul Proiectului, beneficiarii au obligaia transmiterii unei notificri cu privire la reconcilierea contabil, conform formularului standard prevzut n legislaia n vigoare, n termen de 30 de zile de la plata cererii de rambursare finale. (9) Beneficiarul are obligaia de a include n echipa de management a Proiectului un consilier juridic sau un avocat, care s asigure suport legal specializat Beneficiarului, n vederea conformrii cu toate prevederile legale aplicabile, aferente implementrii activitilor Proiectului. Consilierul juridic implicat n echipa de management a proiectului trebuie s fie consilier juridic definitiv i s fie membru al unei asociaii profesionale a consilierilor juridici (constituit n conformitate cu reglementrile legale privind asocierea i constituirea de persoane juridice); trebuie s aib experien profesional i bune cunotine de drept civil, drept comercial, dreptul muncii i cunotine temeinice n domeniul achiziiilor publice. Activitatea consilierului juridic va fi prestat n temeiul unui contract individual de munc sau a unui raport de serviciu n conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003, privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completrile ulterioare i ale Statutului profesiei de consilier juridic. Activitatea de asigurare a suportului legal poate fi de asemenea externalizat ctre cabinete de consiliere juridic sau alte structuri similare organizate conform Legii nr. 514/2003, privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificrile i completrile ulterioare. Activitatea avocatului/cabinetului de avocatur/societii civile de avocai va fi realizat n baza unui contract de asisten juridic ncheiat n conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale statului profesiei de avocat, cu modificrile i completrile ulterioare.Persoanele juridice (avocat, cabinet de avocatur, societate civil de avocai, cabinet de consiliere juridic, etc.) necesare pentru asigurarea suportului legal specializat vor fi selectate cu respectarea condiiilor prevederilor legislaiei n vigoare privind achiziiile publice sau ale instruciunilor emise de AMPOSDRU, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate contractant n sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziie public. (10) Beneficiarul are obligaia transmiterii tuturor datelor i informaiilor la solicitarea de ctre AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat dup caz, n vederea efecturii reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile i cele ale AMPOSDRU pentru operaiunile gestionate n cadrul Proiectului finanat din POSDRU. Reconcilierea contabil dintre AMPOSDRU i Beneficiar va viza numai sumele care au fost transferate ca prefinanare i rambursare. (11) n situaia n care implementarea Proiectului presupune achiziionarea de bunuri, servicii ori execuia de lucrri, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n vigoare n domeniul achiziiilor publice sau ale instruciunilor emise de AMPOSDRU, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate contractant n sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziii publice. (12) Beneficiarul are obligaia de a notifica n scris la OIPOSDRU delegat cu cel puin 15 (cincisprezece) zile nainte de data la care dorete ca modificarea s produc efecte, n urmtoarele situaii: a) modificri intervenite n bugetul estimat al Proiectului, n limita a 15% ntre capitole bugetare, cu excepia cheltuielilor generale de administraie i a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta; b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului; c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; d) nlocuirea sau introducerea de membri noi n echipa de management ori a experilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a Proiectului; e) nlocuirea reprezentantului legal; f) modificarea planului de implementare a activitilor; 11

g) nlocuirea auditorului; h) orice alte modificri ale cererii de finanare, cu excepia celor reglementate de alin.(14) al Articolului 9 litera A; i) decalarea nceperii implementrii Proiectului, n condiiile prezentului contract. (13) Orice notificare transmis de Beneficiar ctre OIPOSDRU delegat n conformitate cu alin. (12) va fi considerat valabil numai dac a fost fcut n scris, n conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului i/sau cu instruciunile AMPOSDRU, semnat de ctre reprezentantul legal i tampilat corespunztor. Beneficiarul va considera notificarea aprobat tacit dac n termen de 10 (zece) zile lucrtoare de la data nregistrrii la sediul OIPOSDRU delegat nu sunt formulate obiecii cu privire la modificarea solicitat. Dac sunt formulate obiecii cu privire la modificarea solicitat, inclusiv prin email, Beneficiarul va proceda conform solicitrilor formulate de OIPOSDRU delegat. (14) Beneficiarul are obligaia de a solicita ncheierea de ctre OIPOSDRU delegat a unui act adiional, n urmtoarele situaii: a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generat de: - redistribuiri de sume care depesc limita a 15% ntre capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale Proiectului, n condiiile n care se pstreaz nemodificat valoarea total eligibil a Proiectului, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta; - modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta; - modificarea cheltuielilor generale de administraie, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta; - orice modificare ce are ca efect scderea valorii totale eligibile a Proiectului, fa de varianta iniial, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta; b) includerea de noi activiti eligibile i/sau introducerea unor categorii de participani, n conformitate cu Ghidul solicitantului aferent proiectului finanat, care s contribuie la atingerea rezultatelor i obiectivului specific al Proiectului; c) modificarea duratei de implementare a Proiectului n conformitate cu prevederile Articolului 2 alin.(3); d) la solicitarea explicit, exprimat n scris, a OIPOSDRU delegat; e) suspendarea executrii contractului, pentru o perioad care s-i permit finalizarea implementrii proiectului n cadrul perioadei de programare f) nlocuirea unuia din partenerii din proiect cu alt partener cu o capacitate operaional i financiar cel puin similar, care ndeplinete condiiile reglementate de Ghidul Solicitantului i care i asum cel puin ducerea la ndeplinire a obligaiilor asumate de partenerul nlocuit. n cazul n care regiunea din care provenea partenerul nlocuit prezint relevan pentru evaluarea sau implementarea cererii de finanare contractate, atunci noul partener va fi stabilit n aceeai regiune de dezvoltare cu cel nlocuit.

(15) Beneficiarul va solicita OIPOSDRU delegat ncheierea unui act adiional pentru aspectele menionate la alin. (14) cu cel puin 30 (treizeci) de zile nainte de data la care dorete ca modificarea s produc efecte. Actul adiional va fi considerat valabil ncheiat, va intra n vigoare i va produce efecte dac a fost semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal al Beneficiarului i, ulterior, semnat i tampilat i de ctre reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat. Un act adiional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbri n contract care ar pune n discuie decizia de acordare a finanrii nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanilor. (16) n orice alt situaie care nu a fost enunat la alin. (12) i (14), Beneficiarul are obligaia de a solicita OIPOSDRU delegat un punct de vedere oficial i de a nu lua nicio msur nainte de primirea din partea OIPOSDRU delegat a punctului de vedere solicitat. 12

(17) Beneficiarul are obligaia de a raporta stadiul implementrii Proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnico-financiare (conform formatului standard comunicat prin instruciuni ale AMPOSDRU), n conformitate cu Articolul 7 alin. (9). Raportul tehnicofinanciar va fi nsoit de Formularul individual de nregistrare a grupului-int (conform formatului standard comunicat prin instruciuni ale AMPOSDRU) actualizat n funcie de modificrile survenite n perioada raportat, n format electronic. (18) Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, transpus n legislaia naional prin Legea nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale i protejarea confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice, transpus n legislaia naional prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, cu modificrile i completrile ulterioare. Beneficiarul va informa persoanele din grupul-int al Proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziiilor legale menionate. n acest sens, participanii sau reprezentanii lor legali vor semna o declaraie de consimmnt prin care i dau acordul cu privire la utilizarea i prelucrarea datelor personale. (19) Pe toat perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va transmite OIPOSDRU delegat, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmeaz a fi efectuate n trimestrul urmtor, n conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, lund n considerare i prevederile Articolului 7 alin. (1), (3) i (4), privind termenele estimate de rambursare a cheltuielilor efectuate n cadrul Proiectului. (20) Beneficiarul are obligaia de a pune la dispoziia AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Departamentului de Lupt Antifraud, Comisiei Europene, Curii Europene de Conturi i/sau oricrui alt organism abilitat s verifice modul de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n termen, documentele i/sau informaiile solicitate i s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa locului. (21) n vederea efecturii verificrilor prevzute la alin.(20), Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat Proiectul n conformitate cu Articolul 2 alin. (2) i alin.(20), alin. (22) i (25) ale prezentului articol, inclusiv acces la sistemele informatice, i s pun la dispoziie documentele solicitate privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului, att pe suport hrtie, ct i n format electronic. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze organismele si autoritile menionate la alin.(20) cu privire la locaia arhivrii documentelor, n termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitrii de ctre OIPOSDRU delegat. (22) Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor fi pstrate pn la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pn la nchiderea oficial a POSDRU. (23) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (22), Beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum primit, aferent Proiectului, reprezentnd asistena financiar nerambursabil din cofinanarea FSE, precum i cofinanarea aferent alocat din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobnzile i/sau penalitile aferente calculate conform legislaiei n vigoare. (24) Beneficiarul este obligat s declare pe propria rspundere c finanarea obinut pentru implementarea Proiectului nu se suprapune cu alte finanri primite din bugetul de 13

stat sau din alte bugete ale Comunitii Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului. (25) Beneficiarul se oblig s menin destinaia i s asigure exploatarea i mentenana echipamentelor achiziionate i lucrrilor efectuate n cadrul Proiectului pe o perioad de cel puin 3 (trei) ani dup mplinirea perioadei de implementare a Proiectului. n cazul nerespectrii acestei obligaii, Beneficiarul se oblig s restituie AMPOSDRU contravaloarea echipamentelor achiziionate i lucrrilor efectuate n cadrul Proiectului, n termen de maximum 30 de zile de la data constatrii de ctre AMPOSDRU sau OIPOSDRU a nclcrii acestei obligaii de ctre Beneficiar. Beneficiarul se oblig s asigure sustenabilitatea proiectului implementat, n conformitate cu Cererea de finanare anex a prezentului contract, pentru cel puin 3 ani de la data finalizrii implementrii cererii de finanare anex a prezentului contract. (26) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul implementrii Proiectului. AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat dup caz, va fi degrevat / degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului. (27) Beneficiarul i partenerii vor asigura n implementarea Proiectului respectarea prevederilor privind msurile de informare i publicitate n conformitate cu prevederile Articolului 8. (28) Beneficiarul declar pe propria rspundere i garanteaz c situaia sa i a partenerilor si, existent la momentul depunerii cererii de finanare i susinut cu documentele-suport depuse pentru a dovedi ndeplinirea condiiilor de eligibilitate impuse n cadrul Programului operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" i n Ghidul Solicitantului, pentru categoria beneficiarilor n care se ncadreaz i Beneficiarul nu s-a schimbat i este aceeai i la data semnrii prezentului contract de finanare. (29) Beneficiarul declar pe propria rspundere i garanteaz c n cadrul Proiectului nu sunt incluse activiti care fac obiectul schemelor de ajutor de stat / de minimis, dup caz i care pot fi finanate prin intermediul acestor scheme. (30) Beneficiarul, conform prevederilor art.2 alin.(1) din HG nr.606/23.06.2010, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului finanat din instrumente structurale, poate constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, sub forma gajrii sau ipotecrii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanare, n condiiile legii. Beneficiarul este obligat s transmit OIPOSDRU delegat o copie a contractului de credit i gaj/ipotec n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la semnarea acestuia. Termenii i condiiile specifice conform crora Beneficiarul poate beneficia de prevederile prezentului articol, se stabilesc prin Instruciune emis de AMPOSDRU. B. Obligaiile AMPOSDRU i OIPOSDRU delegat (1) OIPOSDRU delegat are obligaia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie luat, care poate afecta implementarea Proiectului. (2) OIPOSDRU delegat are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile care au impact asupra implementrii Proiectului acestuia, formulate de ctre Comisia European i de orice alt autoritate competent. (3) OIPOSDRU delegat are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau clarificrilor pe care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului. (4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinanrii, n condiiile prevzute n prezentul contract de finanare, n termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii de prefinanare la OIPOSDRU delegat nsoit de toate 14

documentele solicitate prin prezentul contract. n situaia documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefinanrii.

nedepunerii

acestor

(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor n termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data nregistrrii cererii de rambursare la OIPOSDRU delegat, nsoit de toate documentele solicitate prin prezentul contract. Termenul de 30 (treizeci) de zile calendaristice se suspend n cazul n care Beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiiilor din prezentul contract. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale i beneficiarul care reprezint o entitate aflat n subordinea sau n coordonarea acestuia i care este finanat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea OIPOSDRU delegat o notificare privind validarea cheltuielilor privind contribuia comunitar la finanarea acordat i care au fost declarate prin cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de ctre AMPOSDRU ca venit la bugetul din care a fost finanat proiectul respectiv. (6) n vederea validrii cheltuielilor, OIPOSDRU delegat are obligaia verificrii tuturor operaiunilor efectuate pentru implementarea Proiectului pe care le consider necesare, a cererilor de prefinanare / rambursare intermediar / rambursare final i a rapoartelor tehnico-financiare transmise de ctre Beneficiar. Documentele-suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de ctre Beneficiar la solicitarea OIPOSDRU delegat n conformitate cu prevederile Articolului 7. (7) OIPOSDRU delegat monitorizeaz din punct de vedere tehnic i financiar n vederea asigurrii legalitii, regularitii, conformitii i realitii tuturor activitilor aferente implementrii Proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanare. (8) OIPOSDRU delegat are obligaia de a efectua verificarea la faa locului a activitilor aferente implementrii Proiectului, n conformitate cu prevederile Articolului 9 B alin.(7), asigurnd cel puin o vizit de monitorizare pentru fiecare an de implementare a Proiectului. (9) OIPOSDRU delegat are obligaia de a rspunde la o solicitare prevzut la Articolul 9 lit.A alin.(18) n termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrtoare de la primirea acesteia. n cazuri urgente justificate de ctre Beneficiar, OIPOSDRU delegat va rspunde solicitrii Beneficiarului n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea solicitrii. (10) AMPOSDRU va informa despre data nchiderii oficiale POSDRU 2007-2013 prin intermediul mijloacelor publice de informare. Articolul 10 Externalizarea (Subcontractarea) i cesiunea (1) n cazul externalizrii (subcontractrii) unor activiti din cadrul Proiectului, responsabilitatea total revine n exclusivitate Beneficiarului, n conformitate cu dispoziiile legale. (2) Valoarea maxim care va face obiectul externalizrii (subcontractrii) nu poate depi 49% din valoarea contractului. (3) Prezentul contract, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale ori pariale, novaiei, subrogaiei sau a oricrui alt mecanism de transmisiune i/sau transformare a obligaiilor i drepturilor din contract. Articolul 11 Nereguli (1) Prin neregul se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport cu dispoziiile legale naionale i/sau comunitare, precum i cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale ncheiate n baza acestor dispoziii, care 15 / pariale a

prejudiciaz bugetul general al Comunitii Europene i/sau bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, precum i bugetele din care provine cofinanarea aferent printr-o cheltuial necuvenit. (2) Constatarea neregulilor i recuperarea sumelor pltite necorespunztor se realizeaz conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i Hotrrii Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor. (3) n cazul sumelor pltite necorespunztor de ctre AMPOSDRU, Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele respective n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data transmiterii referatului de restituire de ctre OIPOSDRU delegat n conformitate cu dispoziiile legale. ncepnd cu ziua a 16-a (aisprezecea) se vor calcula majorri de ntrziere n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare la data respectiv pentru fiecare zi de ntrziere.

Articolul 11^1 Conflictul de interese i regimul incompatibilitilor (1) Reprezint conflict de interese orice situaie care mpiedic prile contractante s aib o atitudine profesionist, obiectiv i imparial sau s execute activitile prevzute n prezentul contract ntr-o manier profesionist, obiectiv i imparial, din motive referitoare la familie, via personal, afiniti politice ori naionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menionate includ orice avantaj pentru persoana n cauz, soul/soia, rude ori afini pn la gradul al IV-lea inclusiv. (2) Prile contractante se oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definit de legislaia romneasc i european n vigoare i s se informeze reciproc, cu celeritate, n legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de conflict. (3) Dispoziiile menionate la alin.(1) i (2) se aplic partenerilor, subcontractanilor, angajailor Beneficiarului, precum i angajailor AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat implicai n realizarea prevederilor prezentului contract. (4) OIPOSDRU delegat i rezerv dreptul de a verifica dac msurile luate de Beneficiar sunt potrivite i de a solicita Beneficiarului s ia msuri suplimentare, dac este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibiliti sau de a rezilia contractul de plin drept, fr punere n ntrziere, fr intervenia unui tribunal arbitral / unei instane judectoreti i fr ndeplinirea altor formaliti, cu excepia transmiterii ctre Beneficiar a unei simple informri cu privire la rezilierea contractului, n cazul identificrii unui conflict de interese sau unei incompatibiliti. Articolul 12 Modificri i completri la contract (1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor pri, prin aprobarea unei notificri sau prin ncheierea unui act adiional, cu excepia modificrilor determinate de schimbri n legislaia naional i/sau european, care vor intra n vigoare la data menionat n actul normativ respectiv, fr a fi necesar acordul Beneficiarului. n situaia modificrilor determinate de schimbri n legislaia naional, OIPOSDRU delegat va notifica Beneficiarul n acest sens. Modelul-cadru de notificare ce vizeaz modificri determinate de schimbri n legislaia naional i/sau european va fi elaborat i aprobat prin decizie/instruciune la nivelul AMPOSDRU.

16

(2) Beneficiarul trebuie s informeze OIPOSDRU delegat despre orice situaie care poate determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 5 (cinci) zile de la data lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puin 30 de zile nainte de sfritul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei maxime de implementare a Proiectului, de 24 luni, fr a afecta bugetul Proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea nsoit de documente justificative. (3) Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la creterea valorii totale eligibile a Proiectului, menionat la Articolul 3 alin.(1), efectundu-se exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. (4) Beneficiarul este obligat s transmit, mpreun cu solicitarea de modificare a contractului, i documentele din care s reias angajamentul acestuia c va asigura, din resurse proprii pe toat durata implementrii Proiectului, fondurile suplimentare necesare, rezultate din majorarea valorii neeligibile a Proiectului, precum i disponibilitatea acestor fonduri. (5) n situaii bine justificate, atunci cnd exist dificulti n selectarea numrului de persoane propus de Beneficiar n cadrul grupului/grupurilor-int, aa cum a fost specificat n cadrul cererii de finanare (anexa 1 la prezentul contract), Beneficiarul va putea solicita o modificare sau reducere a indicatorilor propui pentru grupul/grupurileint ntr-un cuantum de maximum 25% din valoarea stabilit iniial pentru fiecare grupint, acolo unde este cazul. Aceast reducere a numrului de persoane din cadrul grupului/grupurilor-int va determina i o reducere corespunztoare a valorii totale eligibile a Proiectului. Articolul 13 Fora major (1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului, care mpiedic executarea n tot sau n parte a contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoc. (2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale (cutremure, inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo. (3) Partea care invoc for major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei, i de a dovedi existena situaiei de for major, n termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice, n baza unui certificat eliberat de autoritile competente. De asemenea, are obligaia de a comunica data ncetrii situaiei de for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice. (4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor aciunii de for major. (5) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazului de for major, n condiiile i n termenele prevzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare. (6) Executarea contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor. (7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului contract pe o perioad mai mare de 3 (trei) luni, prile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

17

Articolul 14 ncetarea i suspendarea contractului (1) n situaia n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 3 (trei) luni de la data precizat la Articolul 2 alin.(2), contractul se consider reziliat de plin drept, fr ndeplinirea altor formaliti i fr intervenia instanei, cu excepia unei simple notificri de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanare. (2) OIPOSDRU delegat va rezilia contractul de plin drept, fr intervenia instanei judectoreti i fr ndeplinirea altor formaliti, cu excepia unei simple notificri de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanare, dac se constat neconcordana ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c Proiectul nu face obiectul unei alte finanri din fonduri publice naionale i/sau comunitare i/sau nu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale ori comunitare. n acest caz, Beneficiarul este obligat s restituie integral sumele primite, n termen de 10 zile calendaristice de la data constatrii neconcordanei la care s-a fcut referire anterior. De asemenea, dup mplinirea termenului de 10 zile la care s-a fcut referire anterior, Beneficiarul va plti i penaliti n cuantum de 0,1% pentru fiecare zi calendaristic de ntrziere pn la restituirea integral a sumelor primite, penaliti calculate la valoarea sumelor primite de Beneficiar. (3) n cazul nerespectrii prevederilor prezentului contract de ctre Beneficiar, inclusiv n situaia prevzut la alin.(1), dup notificarea prealabil a Beneficiarului, OIPOSDRU delegat poate dispune rezilierea de plin drept a contractului, fr intervenia instanei i fr ndeplinirea altor formaliti, cu excepia unei simple notificri de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanare. n situaia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea n ntregime a sumelor deja primite n cadrul contractului din asistena financiar nerambursabil, la plata de majorri de ntrziere i/sau la plata de daune interese. (4) Anterior rezilierii contractului, AMPOSDRU la solicitarea OIPOSDRU delegat poate suspenda plile ca o msur de precauie, dup notificarea prealabil a Beneficiarului. (5) n cazul n care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului sau a oricruia dintre semnatarii acordului de parteneriat anexat contractului (cu modificrile ulterioare) constituit pentru implementarea proiectului, atunci beneficiarul, fiecare din semnatarii acordului de parteneriat anexat, individual, o parte din acetia sau toi semnatarii acordului de parteneriat anexat pot fi exclui de la participarea la selecia public de proiecte i neacordarea finanrii nerambursabile pentru o perioad de 2 (doi) ani. (6) Dac partenerul transnaional nu furnizeaz documentele suport solicitate n timp de 30 de zile de la data solicitrii acestora, OIPOSDRU delegat poate decide s declare contractul de finanare reziliat de plin drept, fr intervenia instanei i fr ndeplinirea altor formaliti, cu excepia unei simple notificri de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanare. Articolul 15 Legea aplicabil (1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu legislaia comunitar i/sau naional n vigoare. (2) Contractul este guvernat de legea romn.

18

Articolul 16 Anexele contractului (1) Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul contract i constituie parte integrant a contractului: Anexa 1 "Cererea de finanare" Anexa 2 "Bugetul proiectului" Anexa 3 "Acord de parteneriat" Anexa 4 "CV-urile echipei de management" dac este cazul (2) n cazul unui conflict ntre prevederile anexelor i cele ale contractului, prevederile contractului prevaleaz. (3) AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat va comunica prin instruciuni emise, modele i formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

Articolul 17 Dispoziii finale (1) Proprietatea, titlurile i drepturile de proprietate intelectual i industrial privind rezultatele Proiectului, raportrile i alte documente legate de acesta vor rmne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat dreptul de a utiliza gratuit i, dup cum consider necesar, toate documentele rezultate n urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dac nu se ncalc drepturile existente de proprietate industrial i intelectual. (2) AMPOSDRU n urma consultrii cu OIPOSDRU delegat i rezerv dreptul de a aproba o solicitare de modificare a procentului stabilit la Articolul 10 alin. (2) numai n situaia n care consider acest lucru ca fiind oportun. (3) AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat i rezerv dreptul de a reduce parial sau total finanarea dac aceast diminuare este cauzat de dificulti n cadrul bugetului de stat. n acest sens, semnarea contractului de finanare nu reprezint n mod automat obligaia necondiionat a AMPOSDRU de a finana, pn la finalizarea Proiectului, valoarea angajat n cazul menionat mai sus. Riscul financiar asumat de Beneficiar va fi luat n calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanri nu presupune obligaia AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat de a acorda i alte finanri similare n viitor. (4) AMPOSDRU i rezerv dreptul de a diminua corespunztor finanarea acordat n situaia n care indicatorii tehnici ai Proiectului prevzui n cererea de finanare sunt nendeplinii i/sau nerealizai conform cererii de finanare aprobate. (5) n cazul n care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rmn valabile, iar prile semnatare vor proceda n aa fel nct s nlocuiasc prin notificare sau schimb de adrese scrise clauza fr efecte juridice cu una permis de lege, care s aib scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice. (6) Termenul de zi reprezint zi calendaristic, dac nu se specific n mod distinct. (7) n situaia n care, pe parcursul implementrii prezentului contract, competenele, atribuiile, angajamentele, obligaiile i/sau drepturile delegate OIPOSDRU delegat ce vizeaz implementarea sau monitorizarea derulrii contractului sunt suspendate sau restrnse, acestea vor fi preluate n mod automat de ctre AMPOSDRU, fr a fi necesar vreo formalitate prealabil n raporturile cu Beneficiarul. 19

(8) n eventualitatea unui litigiu ntre AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat i Beneficiar, survenit n executarea sau n legtur cu executarea, interpretarea i n orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligenele pentru soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil n termen de 30 de zile de la data solicitrii uneia dintre prile contractante, litigiul se supune spre soluionare instanelor judectoreti competente din Romnia. (9) Prezentul contract constituie titlu executoriu. (10) Prezentul contract a fost ncheiat n 2 (dou) exemplare originale n limba romn, un exemplar pentru OIRPOSDRU Regiunea . i un exemplar pentru Beneficiar.

OIPOSDRU delegat . Reprezentant legal

Beneficiar

Reprezentant legal

Semntura : .

Semntura :

Data :

Data :

20