Sunteți pe pagina 1din 1

Adverinta de salariu

ADEVERINTA SALARIU Prin prezenta se adevereste ca Dl.____________ domiciliat in __________ , str. __________ , nr.________, jud.________ , posesor al C.I seria. . nr._____ , CNP: ____________________ , eliberat de Politia ____________ la data de ____________ angajat al SC ________________ SRL cu contract de munca pe o perioada nedeterminata , nu beneficiaza de deducere suplimentara . Prezenta s-a eliberat fiindu-i necesara sotiei .

DATA :__________ ADMINISTRATOR

S-ar putea să vă placă și