Sunteți pe pagina 1din 2

Adeverinta de vechime

S.C. S.R.L. (S.A.)


str. . nr. nr. . data
Localitate ., judet/sector
Cod unic: ..
Tel.: .; Fax:

ADEVERINTA
Se adevereste prin prezenta ca Dl./Dna. .... fiul/fiica lui
.. si al (a) .. nascut (-a) la data de .................. n
localitatea ................................... cod numeric personal .................................. a fost salariatul (-a)
S.C. .. S.R.L (S.A.)n baza contractului individual de munca nr. /
pe durata nedeterminata/determinata n functia de .. de la data
de pna la data de .
n perioada lucrata a avut urmatoarele schimbari de salariu :
.. .. .. lei/luna
.. .. .. lei/luna
.. .. .. lei/luna
La data de .. i-a ncetat contractul individual de munca conform Art. alin. lit. din
Codul Muncii.
Nu i s-a ntocmit carnet de munca.
n aceasta perioada nu a avut/a avut zile de concediu fara plata si/sau absente nemotivate.

..............................................
(nume si prenume)
..............................................
(functie)
..............................................

(semnatura)
ntocmit,

S-ar putea să vă placă și