Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinta sanatate

Prin prezenta se adevereste ca ____________________ este salariat(a) a societatii


_____________________________ cu sediul in _________________________
_______________________________ , conform contractului de munca inregistrat la I.T.M.
________________________ sub numarul ____________ din data de _______________
cu incepere din data de ______________
Mentionam ca societatea noastra a retinut salariatei cota de
6.5% CASS aferenta lunii AUGUST 2005 si s-au achitat cotele de 6,5% + 7% CASS in contul
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
In ultimele _ _ luni nu a beneficiat de concediu medical.
S-a eliberat prezenta pentru a-i folosi la ___________________________________
_______________________________________________________________________
FUNClIA
SEMNATURA
_________________________
NUME _________________________
NR. _____ / __________________

S-ar putea să vă placă și