Sunteți pe pagina 1din 24

s

REVISTA DE C.C. AL U.T.C.


ANUL XV - NR. 177
8/85
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
AUTODOTAREA LABORATOARELOR
...................... 2-3
Robot electronic start-stop
INITIERE .N
.......... pag. 4-5
AO
Divertisment
.. Neon ..... portabil
CQ-VO ......................... pag. 6-7
Transceiver pentru banda de
144;0-146,0 MHz
Extensie de
ATELIER ....................... pag. 8-9
de
HI-FI .......................... pag. 10-11
Distorsiunile neliniare n am-
plificatoarele de audiofrec-

LA CEREREA CiTITORILOR ..... pag. 12-13
Videocasetofonul
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele "OLTCIT":
Service
CITfTORII .. ...... pag. 16-17

Preamplificatoare
Supraveghetor electronic
abajururilpr
................. pag. 18-19
Alegerea orei
expunerii
Un exemplu de echilibrare a

Revelatoare pentru reprodu-
cere
........... pag. 20-21
Sisteme cu microprocesoare
Televiziunea n culori
REVISTA REVISTELOR .......... pag.' 22
Avertizor
Verifi cator
Receptor
50 Hz
PUBLICITATE .................. pag. 23
I.AE.1. - Titu
SERVICE ....................... 24
SANKYO STR 500 FL
Praf. MIHAI CORUTIU,
Liceul "C. A.
Pentru realizarea acestei
s-a pornit de la o de ceas
electronic care un oscila-
tor cu cristal de necesar
nerii unei ridicate a frec-

Semnalul dat de oscilator este
aplicat unui circuit divizor de frec-
(a se vedea schema-bloc
n figura 1), care are rolul de a
divide oscilatorului, ajun-
gndu-se n final la 1 Hz. .
de 1 Hz este n
continuare prin 10 apoi prin 6"
nndu-se o de 1/(10-6) =
1/60 Hz, unei pe-
rioade de 1 minut.
apoi o divizare
prin 10 alta prin 6, o
de 1/3600 Hz, corespun-
unei perioade de o
OSC/iATOH
J2768/1z
CIRC(jiT
OIV/ZOR
tP 1$
cele doua ore COinCid, este
sistemul de ..
Sistemul de temporizare permite
reglarea timpului ct so-
neria. EI se compune dintr-un cir-
cuit de temporizare un releu
Reed. Acest releu ali-
mentarea circuitului de
compus dintr-un traductor elec-
troacustic.
OSCILA TORUL
Montajul se compune dintr-un divizor prin 2
4
1a Pentro aceasta \
amplificator echipat cu tranzistoa- se A cu C'f5";. se introduce
rele T1 T2, un de ne- de divizat pe CP
e
. n acest
realizat cu divizorul, caz pe D se f/ffi. .'
R-P un de Cnd pe ambele ale
realizat cu grupul serie' MR (MASTER RESSET) .ni-
velul ,,1" logic, circuitul este
Etajul formator are rolul de a - . ti' . 'Ie D C B A sec
transforma semnalul sinusoidal n- sa prez," e a '" -
0000, ceea ce co-
tr-un semnal dreptunghiular cu am- respondentul binar al cifrei O.
plitudinea de 5 V (semnal TTL). una cel dintre MR"
Cristalul de o MR
2
este "O" logic, circuitul ur-
stabilitate a Va- de
loarea de 32678 Hz 2
15
Hz este Realizarea unui divizor prin 24 cu
un multiplu de 2, ceea ce permite circuitul integrat CDB493 este pre-
de 1 Hz prin di- n figura 5.
vizare. folosind un mai mic Divizorul prin 215 se legnd
de circuite integrate. n patru circuite de tipul
OIVIZORUL PRIN 2':>
Acest divizor se compune din 15
celule de divizare prin 2 (bistabile
de tip J K master-slave). cir-
cuite integrate care patru
astfel de celule. Un asemenea cir-
1/1/N
...-----. ---
6

CDB493, cum se poate observa
n figura 6 (2
4
2
4
2
4
2
3
= 2
15
).
circuite logice de tipul 12L
fabricate la care
un nou concept denurTlit
arie de logice neconectate. In
acest caz, realizarea circuitului se
10
AI.
,-,
II
fORA
El
Tn final un circuit divizor
de prin 24,
perioada de o zi.
La acestui ciclu, divizoa-
rele de revin n "O",
astfel ca n ziua ciclul
Schema-bloc a oscilatorului este
n figura 2, iar schema elec-
a acestuia n figura 3.
CiRcuiT
IfE(jI..4RE
t--__ ORE
24
CIRcuiT
Pr. ,.fCT/ON.4/f'EII SIJ'iE-
'(/Ll./i OE 4L,4/fI'1J
se repeta n mod similar.
Circuitele "reglare minute" "re-
glare ore" permit fixarea minutelor,
respectiv orelor, la valoarea
Circuitele decodoare
n
ntr-o ,,ze-
segmente". Dispoziti- ---.... ---1
vele de snt traduc-
toare electro-optice care permit ci-
tirea
Circuitul pentru
sistemului de
o ntre
ora ora pentru
soner!ei;. n cazul cnd
/80 K.n
42.7G8Hz
>
/1</1
,-, ,-,
,-,
CI
CiRCUIT AI"i l.4RE ci/f'Cuir A,rIS4RE
z.cci OIP': .
._---...... TTL
CP,
CP
a
cuit integrat este CDB493, n .
figura 4.
Circuitul CDB493 un divi-
zor prin 2 altul prin a Prin legarea
acestora n se un
HIT, t1/?2
pe un cip standard, a
>,
indiferent de circuitul logic
i este destinat. "arie
a fost ,8P1000, iar
TEHNIUM 8/1985
L
16
493
c
f
8"
Ne vcc Ne Ne
I
71
/1S f /'1S 2
c f1 U----i----t
A Bel)
t1R,
Cp,
c'O
CI:, Ne j4 /j C D
/ \
/C08 492 \
/ \
_/
CI! / Ne Ne Ne Vcc
TEHNIUM 8/1985
1/
J2.7681-1z
J:-f2/"r
6 C
I
8 11409&:: 327"8 :: l;.,tz
M4J.i
c
i..L:: .t.
,2/t$ /0
1
NC/A D ,
I ,1
, l
8 C
/ ,/ \
/ CD$ 4g'n
/ , l '\
/ /
-1 / L
C/f HH, 11" f!C Vcc tr!s,
o
NeA D\IS C
\
c Of3 490 \ le
.,.sv
circuitele particulare realizate In
acest sistem au codurile
etc. Astfel, circuitul integrat
/3P1002 un oscilator urmat
de. un divizor prin 2
15
.
In cazul n care un ast-
fel de circuit,
standard de 1 Hz se
foarte simplu, cu un mic de
componente (figura 7).
DIVIZOARELE PRIN 10, 6 24
Divizorul prin 10 este un circuit
integrat de tipul CDB490 care prin
este destinat acestui
scop. Figura 8 acest circuit
care un divizor prin 2 altul
prin 5. Prin legarea acestora n cas-
se un divizor prin
10. Pa.ntru aceasta se CP
1
cu
A se introduce de divi-
zat pe C"P;; ca urmare, pe D
se 1/10.
Cnd pe ambele ale
MS (MS = MASTER SET)
nivelul ,,1" logic, circuitul este
prezinte la D, C, B, A sec-
1001, ceea ce co-
respondentul binar al cifrei 9.
Cnd pe ambele ale
MR (MR = MASTER RESSET)
nivelul ,,1" logic, circuitul
este prezinte la D,
C, ,B, A 0000, ceea ce re-
corespondentul binar al ci-
frei O.
Realizarea unui circuit divizor
prin 10 cu ajutorul circuitului inte-
grat CDB490 este n fi-
gura 9.
Divizarea, prin 6 se cu
ajutorul circu-itului inte:grat de tipul
CDB492. Acest circuit,' n fi-
gura 10, este celui cu in-
dicativul CDB493; n. acest caz
bistabilele B C snt conectate m-
formnd un divizor cu 3. Bi-
stabilele A D divizoare
prin 2. Legnd'CP7' la A introducnd
de divizat pe CP
o
, la
C se f/(2 . 3) = f/6, iar la
D se f/(2 3 2) = f/12.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
efi:' Iv' A' o'
\
N2 .COfj 490 \ le'
\
: Ne Vcc k: n..r;
....
3
r
.1
,
t
t
\

APLICATII AC)
Din trimerul R3 se o du-
ma-
xime (60 min etc.), care este
bine se divizorul R
2
-R
3
-R
4
cu rezistoare fixe, de pre-
cizie.
se pot introduce
mai multe domenii de temporizare
de sau conden-
satoare diferite), selectabile
printr-un comutator adecvat.
n partea de se
nlocuirea tranzistorului unic
printr-un. circuit triger-Schmitt, care
o mai a re-
leului.
Valorile pot fi optimi-
zate experimental, n de fac-
torul de amplificare al tranzistoare-
lor folosite. se cu un
releu mai sensibil, este posibil
ca Re (re-
leul ferm, la conecta""
rea
Pentru asigurarea
de temporizare, este bine ca
sursa de alimentare fie
(12 V la minimum 0,3 A).
Se va utiliza un releu
(12 V/30-100 mA) care dispune de
cel perechi de contacte
normal deschise (K
1
, K
2
), dintre care
contactele K
2
trebuie ten-
siunea de la curentul de ru-
pere solicitat de consumatorul dorit.
R
1
--.
. N
Pagini realizate de fiz.
A.
La montajul practic din tlgura 11
mai introducerea celulei
de filtrare RII' C" CI, precum a
condensatoarelor de antiparazitare
de pe cele ale 0-
nalului, CI C2 In fine, subliniem
o necesitatea
unor condensatoare C * de calitate
bu sortate pentru pierderi ct mai
mici n dielectric.
CONVERTOARE
CURENT-TENSIUNE
n laboratorul constructorului
electronist, amplificatoarele ope-
pot da un ajutor
n domeniul mai pre-
pentru care amatorii nu
de adec-
le asigure o preci-
zie
Un astfel de exemplu I constituie
(eventual nregistrarea)
mici de unele ge-
neratoare sau traductoare electrice
care o
foarte mare (de cu-
rentului cu iluminarea pentru o fo-
todioda cu siliciu invers).
O a problemei
ar consta n realizarea unui adaptor
de mai precis, a unui
convertor curent-tensiune, care
debiteze la sub o
o tensiune U" direct propor-
cu valoarea curentului de
1. Amatorului nu-i mai
astfel dect
tensiune cu un voltmetru
a poate fi eta-
direct n de intensi-
tate .
Schema de principiu a converto-
t
rului este n figura 1, unde ge-
.
nerato. rul/traductorula fost SimbOI.i-
zat printr-o de curent, 1. Ne-
U glijnd curentul absorbit de intrarea
C inversoare a AO, prin
de R va circula
acelasi curent I debitat de sursa.
....... _----.... Potentialul nodului N este nul
100k.n..
1
R
N
..
9V .'

FO
' ...
+
..J.:
U
p
"'-
f3A741
I
DIL2x7
a
4
(masa Virtuala), apllcln.d lege.a
lUI Ohm de
nem Eo .::: -- RI. Evident, semnul mi-
nus inversarea de polaritate
a tensiunii de iesire.
Intrarea neinversoare a AO a fost
la (borna OV a sur-
sei diferentiale V,) nu direct, ci
prin interm'ediul Ri R,
care are rolul de a compensa curen-
tul de polarizare de intrare. La ale-
qereq. acestei valori s-a negliiat
efectul interne a sursei,
aceasta fiind de mult mai
mare ca R (mai precis, de
reactie R se ia mult mai dect
a sursei de cu-
rent).
un exemplu de utilizare practica
a montajului este dat n figura 2,
pentru cazul cnd se de-
terminarea unei 10to-
diode cu siliciu. Conectnd la iesire
un voltmetru de tensiune
cu 3 V la cap de alegnd R =
RI = 100 k.o, vom putea li-
niar pe scala instrumentului inten-
sitatea curentului prin n
plaja 0-30 f.1.A. Atunci cnd
cu foarte slabe ale foto-
diodei, respectiv cnd curentul prin
aqeasta are valori mai mici, putem
lua valori mai mari pentru R R,
sau, echivalent (conform
putem sensibili-
tatea voltmetrului, neschim-
bate pe R RI' De exemplu, dome-
niul 0-3 f.1.A se cu
voltmetru de 3 V lund R RI
1 M.o, dar se mai poate
R = RI = 100 k.o
sensibilitatea voltmetrului la 0,3 V.
n cazul montajului din figura 2,
tensiunea de polarizare a
totodiodei a fost chiar tensiu-
nea de alimentare, - V cc.
faptul de
elementului foto-
sensibil oricare
ar fi gradul de iluminare (reamintim,
nodul N este Desi-
gur, fotodioda poate fi
de de la o inde-
de tensiune, atunci cnd
impun fie avut n
vedere acest parametru (se ntre-
rupe circuitul n punctul a se co-
tensiunea de polarizare
ntre anodul fotodiodei cu
plusul spre ca n detaliul re-
prezentat cu linie
Prin alegerea a compo-
nentelor, montajul poate fi adaptat
pentru
ai diodelor redresoare, a
de ai condensatoarelor etc.
n fond este vorba despre un mi-
croampermetru :- chiar. nanoam-
permetru - electronic, ale ca-
racteristici principale (sensihilitate,
precizie) depind, evident .. de per-
amplificatoruluf ope-
utilizat. Folosind binecu-
noscutul circuit {3A 741, pentru ge-
neratoare de curent cu
de cel 10 M.o, se pot
domenii de
je ordinul sutelor de nanoamperi.
De exemplu, cu R = RI = 1 MH (re-
de precizie) cu un AVO-.
metru pus pe domeniul de
0,6 V, un domeniu de
rare de 0-600 nA, cu citire
Amatorii care dispun de
nale mai performante (cu intrare pe
MOS-FET) pot experimenta
modelul expus nano sau chiar pi-
coampermetre pentru diverse si-
speciale.
VOl TMETRE
Exemplul precedent a fost doar
un caz particular de utilizare a am-
plificatoarelor n do-
meniul de laborator.
n cele ce. propunem o
seu trecere n a principa-
lelor n care se poate ex-
a tinde sensibilitatea unui instrument
indicator pentru curen-
a tensiunilor continue, bine-
bazate tot pe utilizarea am-
plificatoarelor
Sa presupunem nti avem la
un instrument indicator
mai sensibil (1-5 knlV), dar cu
scala mare (precizie de citire),
care a fost n prealabil etalonat ca
voltmetru de tensiune prin
nserierea unei
eie acesta, de un voltmetru cu
I V la cap de in-
de cel 1 kn
Pentru a transforma acest instru-
ment n milivoltmetru electronic,
trebuie un circuit care
asigure att amplificarea n
tensiune, ct si considera-
a de intrare.
O solutie foarte ne-o
ofera amplifica;torul inversor cu
RZ
9V
R3
1 k.o.
47nF (2
9V
+ OV
TEHNIUM 8/1985
reamintit schematic 'in f-
gura 3. cum
lui de intrare este chiar RI, iar
guln tensiune este dat n valoare
de raportul R,/RI' do-
rim, de exemplu, ca voltmetrul sa
indice la cap de pentru UI = 10
mV, avem nevoie de o amplificare n
tensiune de 1 V/10 mV = 100 de ori,
ceea ce trebuie ale-
gem R2/RI = 100, sau Re 100 RI.
Valoarea lu iRI este de
sensibilitatea pe care vrem o rea-
la intrare. Astfel, pentru o
sensibilitate de 1 MnlV pentru do-
meniul UI de O --:- 10 mV, vom lua RI
UUII1I" (1 MOIV) = 10 mV1 MnlV =
10 kn. Din de amplificare
R, 100 . 10 kH = 1 M!!. Re-
de R " la bornele
se citeste tensiunea de >ie-
nu are o valoare (cca1
kfD. .
Pentru a deveni un aparat pro-
priu-zis de laborator, montajul tre-
buie compl.etat cu cteva elemente
importante. cum se In
schema de principiu din figura 4. In
primul rnd, instrumentul trebuie
protejat mpotriva unor ter:\siuni
(acci<;lental) excesive la pri-
cinuite fie de defectarea
nalului, fie de -aplicarea a
tensiunii de Acest lucru se
face limitnd curentul de iesire al
prin intercalarea
un,ei adecvate.
In al doilea rnd, intrarea neinver-
soare se va conecta la prin in-
termediul unei R, = RI II Rl
== RIRj(RI Re), aceasta avnd rolul
cunoscut de compensare a
lor de polarizare de intrare. In
exemplul din s-a luat practic
R, RI 10 kfl. Re fiind mult mai
mare. n al treilea rnd. se impune
introducerea reglajului de offset (P
= 10 kH), pentru ajustarea zeroului
cu bornele de intrare (UI) scurtcir-
cuitate. n fine,
condensatoarelor de decuplare pe
cele terminale de alimentare
ale AO. CI Ce. care au rolul de
scurtcircuitare la a
de
exemplul din figura 4 a fost calcu-
lat pentru domeniu UI de O --:-
10 mV, dar el poate fi adaptat pentru
orice tensiune U1I1I1I " orien-
tativ ntre 1 mV 10 V. prin simpla
modificare a R I conform
RI = UII1I1I , (1 MHIV). Atunci
cnd este cazul. se va corecta simul-
tan valoarE,?a de com-
R,. In forma monta-
jul se va ecrana ngrijit.
Adeseori constructorii amatori si
instrumente indicatoar'e
.,Ii bere" sau
ncorporate), mai mult
sau mai sensibile, avnd scala
direct n de intensi-
tate. Este cazul micro sau miliam-
permetrelor c.c .. cu la cap
de de ntre 50
!lA. (S 20 kOIV) 5 mA (S = 200
OIV).
Pentru a transforma aceste in-
strumente n milivoltmetre, respec-
voltmetre electronice. se poate
apela la amplificator inver-
sor cu modificnd
schemei, cum se
n figura 5. Presupunnd
jorim' domeniu
de de O 10 mV, cu
sensibilitate de 1 MHIV, vom
lua ca n cazul precedent RI R, =
10 kn R: 1 Mil. Pentru tensiu-
nea de intrare. UI/fIU' = 10
mV, tensiunea de va fi tot de 1
V 100), dar n acest caz ea se
la bornele R"
instrumentul fiind intercalat n bu-
cla de pe post de indicator
de curent, cum este el de fapt
etalonat. Fie. de exemplu, instru-
mentul un miliampermetru cu 1 mA
la cap de Vom alege n acest
caz!; R, astfel nct curen-
tul prin ea fie de 1 mA pentru o
tensiune la bornele sale de 1 V,
vom lua R, = 1 Vii mA 1 k!L
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 8/1985
Tuburile tluorescente
(6-14 W) pot fi alimentate de la .
surse autonome de tensiune conti-
prin intercalarea unui
convertizor adecvat cu unul sau
tranzistoare de putere. Un
astfel de exemplu este cel din fig.lra
conceput pentru alimen-
tarea de la baterii de tip 3R12
baterii legate n serie). Schema este
cititorilor avnd
particularitatea transformatorul
este realizat pe o de cu
diametrul de 25 mm de
peste 17 iimultan cu
randamentului reducerea
gabaritului (n cu trans-
formatoarele clasice pe tole). se n-
astfel parazite,
atunci cnd n
tate unele aparate
electronice mai sensibile (radiore-
ceptoare etc.).
transformatorului
Propunem constructorilor ama-
tori de divertismente electronice o
de res-
pectiv un generator audio care
poate debita mai multe
distincte (n cazul de opt), prin
a unor clape
care la rrndul lor comanda "in-
cu revenire. gen buton
de sonerie (BI, B2, ... Bx).
Partea de
poate fi de la o si-
sau poate fi imagi-
cu de construc-
tor, n de materialele dispo-
nibile (butoane micron-
lamele arcuite etc.).
Orga este
din generatorul de ton, de tip multi-
vibrator astabil, un amplificator
AF capabil debiteze pe un difu-
zor de (mai
accesibil) o putere de ordinul sute-
lor de miliwati.
cum se n
schema multivibratorului
de. cea prin introdu-
cerea inegale de emi-
tor colector, prin plasarea rezis-
de polarizare a bazelor n-
tre baze colectoare(n loc de mi-
nusul sursei), ca prin
condensatorului Cl a grupului re:-
T
1
,T
2
,T
3
= SC 177

nI = spire CuEm 00,25 mm, n2
= 12 spire CuEm 0 0,6 mm n) = 200
spire CuEm 0 o, 15 mm.
pentru tub (n3) va fi bine
de celelalte, iar nI n2 se
vor conecta n circuit n sensuri
opuse. Practic se circuitul
conform schemei, legind arbitrar bo-
binele n2 n3; apoi se
nI ntr-unul din sensuri os-
cilatorul nu (tubul nu
se aprinde), se ntre ele
terminalele acestei
Tubul fluorescent se n cir-
cuitul secundar prin cte un singur
electrod de la fiecare ( nu se
filamenteie tubului, aprin-
derea fiind instantanee, ten-
siunii ridicate ce apare n gol la bor-
nele lui n3).
Tranzistorul se obliga-
toriu pe un radiator cu de
cteva zeci de centimetri
preferabil un mqdel cu aripioare. de
glabil R7 + Rx n paralel pe R2 Acest
aranjament, de altfel cu valori ne-
critice (pot fi ajustate experimental
n limite relativ largi), a fost ales
pentru a face ct mai
de amorsare a Mai precis,
prin reqlarea trimerului Rx (spre
valori nseriate mai mici)
Inceteaza complet, pentru ca apoI
fi pe
unul din butoanele
SI-Bx.
,Acordarea" celor opt
pe una din gamele muzicale
mai greu de realizat prin calcul,
valorile Rq-R1n vor
fi experimental astfel nct
se opt tonuri distincte,
care semene "du
che") cu notele unei game. Con-
structori; mai exigenti pot proceda
la frecventelor funda-
mentale, ajustndu-Ie la valorile do-
rite pe rnd. ncepnd de la stnga
spre dreapta (se aleg pe rnd R9,
Rto, ... Rin).
din multivibrator se cu-
lege printr-o de valoare
mare pentru ca impe-
de intrare a amplificatorului
nu afecteze Mai re-
condensatorului
C4, cu valoarea destul de mare, n
1
gaoant redus. Se vor utiliza tranzIs-
toare 2N3055 (sau echivalente)
avnd tensiunea colector-
emitor de cel 60 V.
Condensatorul C (10-22 nF, pla-
R* (2-5-
se vor optimiza experimental, ur-
aprinderea a..
tubului. reducerea la minimum a
curentului consumat din baterii.
,
o--
+9V
1 i 183
I I
I I
"2
T
(
10nF
2N3055
paralel pe intrarea arnplificatorului.
EI are rolul de a corecta timbrui su-
emise, scurcircuitnd la
componentele (armonicele)
de fiind faptul
multivibratorul sem-
nale cu forma de aproximativ.
(deci foarte bo-
gate n armonici).
Amplificatorul AF indicat nu' ri-
probleme deosebite de reglaj.
EI se compune din etaje cu-
plate capaclttv, reaiizate cu tranzIS-
toarele cu siliciu T3, T4 , de
respectiv de medie putere, al doilea
avnd ca n colector prima-
rul transformatorului Tr. Grupul
transformator + difuzor poate fi n-
locuit eventual printr-o avnd
de 50-500 n. Rezisten-
de polarizare RI8 R20 se opti-
experimental pentru o au

Transformatorul de adaptare Tr.
se pe un "achet de tole
E+I cu miezului de 1,5-2
cm
2
, bobinnd n prim.ar 800 -
1 200 de spire CuEm 0,12-0,15 mm
n secundar cca 70 de spire CuEm
0,5-0,7 m m pentru un difuzor cu-
de 4 n.
nsemnate ale pie:-
selor. montajul poate fi realizat cu
R;Q
47 k 11.

Uit
Tr. 3W
10 :1
T4
801'40
tranzistoare cu germaniu (TII T2, T.
= EFT 323, EFT 333 etc. T3 = AC
180 K). Alimentarea se face de la
baterii de 4,5 V inseriate sau
chiar de la o baterie de 9 V.
+
5
pentru banda de
144,0-141,0 IHz
(URMARE DIN NR. TRECUT)
n figura 12 snt prezentate unitar
blocurile SSB-Rx, ALCAF-Rx
GFSC. Vom analiza sistemul la re-
emisie n mod separat. Din
blocul ARF-Rx, prin cablu coaxial,
se semnalul de Fi=
10,7 MHz prin circuitul LC-C 130,
C 131, L 17, C 132 care
intrarea amplificatorului de frec-
la cablul coaxial
de 500 utilizat. Amplificatorul reali-
zat cu tranzistorul T 15 ni-
veluri relativ' mari de intrare
schemei n care este montat. Bobi-
nele L 20 L 19 se pe
toruri de sau miezuri H utili-
zate la transformatoarele de impe-
n receptoarele TV.
negative puternice ce apare
la niveluri mari de intrare, etajul
Din
priza de pe L 20, prin C 136, L 25, C
138 (circuit de adaptare), se
semnalul amplificat filtrului SSB,
realizat cu cristale de pe frec-
de 10,7 MHz. Este un filtru n
proiectat realizat mo-
delul teoretic expus n revista "Teh-
nium" ncepnd cu nr. 10/83. Res-
pectarea n special a
parametrilor Ck, Lk conduce la
realizarea unui filtru cu
Din filtru semnalul
este aplicat prin C 139, L 26, L 28
pe intrarea detectorului de produs,
realizat cu IC 32. circuite-
lor interne de polarizare. demodula-
torul dublu echilibrat utilizat nu are
I +10vl
KEYCW
6
V03CM.V03CTW
nevoie (Ia de echilibrare
Semnalul BFO se
prin circuitul de comutare emisie-re-
format din D 7, D 8, R 90
R 88, L 29. La se
tensiunea de +10 V prin R 90, L 31,
D 7, L 29, R 88 care nchide la
circuitul. Dioda D 7 se des-
chide semnalul BFO se
prin L 30, C 152 circuitului de de-
T24
modulare SSB-CW. Avnd o am-
plificare acesta simpli-
realizarea amplificatorului de
La se
ca circuit de un
transformator defazor din receptorul
Electronica S 631, din care prin
C 168 R 97 se un semnal
AFssb amplificatorului !imitator de
amplitudine, realizat cu sistemul for-
mat din IC34, T 22 T 23. Func-
se pe
TEC ca n ten-
siune. Peste un nivel de 0,8-1,0 V
la IC 34 tran-
zistorul T 23, amplificind acest sem-
nal, ncepe poarta lui
T 22 n sensul reducerii
Rds, ceea ce produce
de intrare a IC 34; in
acest fel se amplificarea,
tensiunea la
Sistemul este util deoarece,
cum se poate observa, este
singurul bloc unde se
un reglaj (automat) al
globale a amplificatoru-
lui de SSB -
Rx. Practic, pentru o tensiune AF la
intrarea IC 34 de 3 mV se la
1,1 V, valoare con-
de sistem cu o de
120 dB. Constanta de timp la reve-
nire se din C 170. Semna-
lul de AFssb se comutatorului
de mod de lucru Rx. Sensibilitatea
Fi-SSB pentru un raport
semnal-zgomot de 10 dB este de
0,8 J.J. V pentru o putere pe
R 1 = 4 n de 50 m W.
Pentru emisie tensiunea de ali-
mentare se de la recep-
8
167
SSB-CW, care se la
o V se la partea de emi-
sie (pe de ase-
menea la 0 V).
Mo.dulatorul realizat cu IC 33 are
nevoie de circuit de echilibrare su-
plimentar realizat cu R 92, C 166,
R 95, R 91, pentru a
Utilizarea componelilte-
lor de calitate in acest
va evita reglajele repetate su-
primarea
Semnalul DSB n circuitul
L 33, C 157 se printr-un
repetor pe emitor, prin A- .85 la L27,
L 26,C 139. Acest circuit
repetorului T 18 la intrarea
filtrului SSB. Culeg13rea semnalului
SSB se face C 136 oprin R 80,'
C 137 care circuitul de
cuplaj pentru amplificatorul SSBde
emisie T 17. Din circuitul de
L 22, C 149 aflat in colectorul lui
T 17 se culege semnalul amplificat
prin C 148 pe baza lui T 16 utilizat
ca repetor pe emitor. din
blocul GFSC se face printr-un cir-
cuit . de adaptare la de
50 n a cablului utilizat pentru a
aplica semnalul blocului PA-RF
Pentru a un semnal tele-
grafic (CW), se un oscila-
tor separat ce o frec-
cu cristal de
pe de SSB.
Cuplarea la se face prin L 23,
L 22 la repetorul T 16. Oscilatorul
este realizat cu tranzistorul T 19 in
baza s-a montat Q 5
n serie cu C 175 din care se poate
regla de Prin
C 179 se culege un semnal suficient
pentru ca T 21, amplificind,
scoate la pe L 35 un
semnal compatibil cu semnalul de
virf SSB. Manipularea se face prin
R 101 R 102 pOlarizind baza lui
T 19. Pentru o corect
.din C 176 C 177 orice cristal de
C1
va oscila prompt la cuplarea
. tensiunii de polarizare pe
modul
de lucru FM se n oscilatorul
realizat cu T 20 in baza este
montat Q 6.
este cu oscilatorul T 19.
Pentru ca semnalul SSB la
din blocul GFSC o
amplitudine de nivelul
aplicat de microfon blocului
PAF--MK, se n acest bloc
qn amplificator compre-
sor, cu care se n
timp limitarea benzii audio la emi-
sie. Utilizarea unui circuit integrat
ce 4 amplificatoare opera-
(fiM 324) a permis realizarea
unei scheme complexe. Se utili-
ca la un TEC ca
n tensiune,
comanda fiind de un
AO. Acest lucru a permis utilizarea
unui reglaj al nivelului de compresie
realizat cu R 125. re-
primului etaj AO
este cu a blocului AL-
CAF-Rx. O pentru circui-
tele C 189, R 115 C 190, R 118,
C 195, R 123 C 196,R 127 cu
care se banda de audio-
de circuitul mo-
dulator. Respectnd valorile utili-
TEHNIUM 8/1985
znd piese de calitate, monta-
jul va corect,
de n bucla de reglaj a am-
Constanta de timp se
poate sau
asupra lui C 191.
LISTA DE PIESE
R 74, R 78 = 18 kO; R 75, R 105,
R110 = 100 11; R 76, R 81 = 470 O;
R 77 = 33 il; R 79 = 82 n; R 80 =
R 82, R 83, R 103, R 108, R 112=
15 k n; R 84 = 560 n; R 85, R 88, R 90,
R 113, R 115, R 1 23. R 1 25 = 1 k n;
R 86, R 111 = 27 k! 1; R 87 , R 89 =
22 kO; R 91 = 47 kO; R 92 1 Mit
R 93, R 114 = 120 n; R 94, R 126:=
6,2 kO; R 95, R 100, R 101, R 102,
R 106, R 107, R 121, R 124 = 10 k!l;
R 96 = 820 O; R 97, R 116 = 5,6 M il;
R 98 = 470 kn; R 99, R 119 = 220 kO;
R 104, R 109 = 2,7 kH; R 117 =
10 MO; R 118 = 33 kO; R 120 = 56 kn;
R 122 100 kO; R 127 = 47 kH;
C 129, C 170 = 10 ;..tF/16 V; C 130,
C 142, C 145 = 68 pF; C 131, C 132,
C 143, C 144 = 300 pF; C 133, C 134,
C 141, C 147, C 150, C 156, C 158;
C 162, C 163, C 167, C 168, C 169,
C 178, C 184, C 1 8, C 194, C 173 =
0.1 ;..tF; C 135. C 137, C 146. C 148,
C 140. C 154, C 165. C 174. C 180,
C 186, C 153, C 155 = 10 nF; C 136=
220 pF; C 138, C 176, C 177, C 182,
C 183 = 100 pF; C 139 = 27 pF;
C 149, C 158, C 160, C 172 = 50 nF;
C 151, C 157. C 159. C 152, C 187 =
50 pF; C 164. C 166 2.2 ;..tF/10 V;
C 171. C 190, C 196 = 1 nF; C 175,
C 181 = 20-30 pF; C 179. C 185 =
22 pF; C189. C195. C191. C192, C193 =
1 ;..tF/10 V; C 197 = 100 ;..tF/16 V; L 17.
L 21 = 1,48 ;..tH; L 18. L 24. L 37 =
100 ;..tH; RF; L 19 1 pe
tor cu L 20; CuEm 0 0,15 mm;
L 20 = 15 spire pe tor CuEm
o 0,15 mm; priza se scoate la soira 4
de la cap rece; L 22. L 28, L 30, L 34,
L 36 = 14 spire CuEm 0 0.09 mm:
Fi 10.7 MHz; L 23 = 1 spira
CuEm 0 0,09 mm, peste L 22; L 25 :::::
2,156 ;..tH; L 26 = 1 CuEm
(2, 0,09 mm. peste L 28; L 27 = 14 ;..tH;
L 29 = .1 mH; L 31 = 1 CuEm
(2, 0,09 mm, peste L 30; L 32 =
CuEm 00,09 mm, peste L 34; C35 =
1 CuEm 00,09 mm, peste L 36;
IC 32, IC 33 = S042, MC149a3; !C 34
=, f3M 108 AH; IC 35 = f:JM 324; S 15
=: BFR 91; T 16, T 17, T 18, T 19, T ro,
T 21 = BF214; T 22, T 24 = BFW 10;
T 23 --= 2N2905; D 7, D 8, D 9, O 10 =
BA244.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)

2
Circuitele oscilante la care modifi-
carea de se
face pe cale care snt
cu posibilitatea unui
acord fin, condensator pe
care l C
l
, pot fi reprezentate
Or. ing. IONESCU,
YD3AVO
(
Ol)
L


prin schema din figura 1.
Componentele cvadripolului cu
bornele 11 22'
acordul brut al circuitului pe frec-
fi 211'" (LC",h) 1/2.
e 10 = . _._- -- 100

Se poate abaterea astfel
depinde n exclusivitate de
raportul limitelor benzii de frec-
n care se circuitul.
Tabelul 1 depen-

O mult mai n sensul
satisfacerii de uniformitate
a pantei acordului fin la modifica- Diversele ale acordului
fin impun de ordinul unu a
f n raport cu elementul
de acord fin C 1 anumite constrn-
geri. De exemplu, asigurarea unor
dinamice bune la un
sintetizor de PLL nece-
- f, iar folosirea acordu-
lui fin pentru extensie de sau
de presupune
= In cele ce ur-
pe structuri
de circuite, posibilitatea satisfacerii
acestei a doua
rea n limitele unei benzi
r'elative impuse, o circuitele L
cu schema din figura
2b. se pentru acor-
Cele mai multe dintre circuitele
uzuale n care acordul fin capacitiv
este folosit pentru extensie de
snt reductibile prin trans-
de la schema din fi-
gura 2 a. Prin indicii inferiori m M
se vor marca valorile minime res-
, pectiv maxime ale
Puternica a pantei
acordului fin, de raportul
calitativ n figura 3,
face ca aceste circuite fie accep-
tate numai pentru benzi de frec.:.
foarte reduse.
Ca a circuitului
se poate calcula abaterea e de
de uniformitate, cu for-
mula n care apare medie a
pantei, (-
dul brut un condensator variabil
dublu, acest lucru nu constituie n
general un inconvenient prea mare
n de amatori.
c' ., OF
'---- --.J, ," ... __ ____ J
'f
c
V
=C+C' CT,=C" +C
F
H
TEHNIUM 8/1985
1
este acum o cu
strict pentru
Ci:::; C
l
;:::6C.;;/(7
1
/
2
-1).
n rest avnd graficul din figura 4.
Acest grafic
unor valori optime ale rapoartelor
C;;/!C,,; (j.jC);, care
abaterea e pentru fiecare de
n parte.
fM/fm e<%)
1,1 28,7
1,2 55.6
1,3 81,5
1,4 106,8
1,5 132,0
1,6 157,2
1,7 182,8
1,8 208,8
1,9 235.3
2,0 262,5
2,2 318,9
2,4 378.5
2,6 441,4
2,8 507,8
3,0 577,8
2'
L
2'
Rezultatele acestei
efectuate de autor pe cale nume-
snt reunite de tabelul 2,
Acesta scoate n apropie-
rea a circuitului propus
(optimizat) de satisfacere a con-
de uniformitate a acordului
fin, la, benzi relative de o ot-
abaterea e mai
de 10%. Chiar pentru benzi de
cu un raport de 3:1, aba-
terea este mai dect cea pre-
1
de circuitele reductibile la
figura 2a pentru benzi de 1,1:1 !
EXEMPLU DE PROIECTARE
presupunem se
construirea unui oscilator care
acopere gama 2.5 MHz-3,5 MHz,
folosind pentru acordul brut un
condensator variabil cu aer, dublu,
a capacitate C pentru fiecare
n parte.poate fi n-
tre C'" = 40 pF CM =' 370 pF se
o extensie de 6 kHz n
gama. -
Intruct f.\l/f", = 3,5/2;-5= 1,4, iar din
tabelul 2 se C:\'/C:,; = 2,18 <
370/40, grupul de condensatoare CI'
din figu ra 2b trebu ie realizat practic
ca n figura 5a, cu
C' [C,IICm (CL/C,;)]/(C,';;C,; -1) =
= (370-40 x 2,18)/1,18 = 240 pF,
Cu valoare pentru con-
densatorul auxiliar C cu rapor-
tul C;/q; = 5,46 din tabelul '2 se

C:" = c' + C /li = 240 + 40 = 280 pF: \
C,;= (C(UC;;)=28Ox5,46 = 1 530 pF.
(CONTINUARE N PAG. 15)
7
r
I
statie de

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Pentru a face sistemul bascu-
leze din nou, este necesar supri-
curentul de al lui Ta.
Acest lucru l putem realiza prin pu-
nerea punctului A la ,(+) pentru un
timp foarte scurt, prin .intermediul
unui Int. In circuitul
din figura 11 rolul l
tranzistorul T
3
. mai
multe circuite basculante bistabile.
fiecare va fi de preceden-
tul.
Revenind la decodorul din figura
11. se rezistenta de
1 500 n este tuturor circuite
lor bistabile.
rul realizat cu tranzistorul T 3
asupra tuturor bistabilelor.
La punerea sub tensiune toate
bistabilele snt blocate tensiunea
la E1' E2' E3' E4 este OV. Con-
densatorul electrolitic de 4,7 ,uF se
prin rezistentele de 1 500 O
2 2000 aproximativ 3,7 ms
tensiunea la bornele sale este sufi-
pentru a permite furnizarea
curentului de necesar
rii primului circuit basculant care
devine conductor a influ-
celelalte bistabile, deoarece la
sa (E) de
este (O la + 6V). Aceasta
stare se un timp nedefinit
la intrarea decod()rului nu se
semnal.
presupunem la intrare so-
semnal de conform
figurii 13. Primul impuls sosit va fi
gros 1
.-L-I-w - - - -
10 51
Ing. VASILE
amplificat de T
1
T 2'
apoi de grupul 1 000 pF-10 ko. Cre-
nelul negativ al deblo-
pentru scurt timp pe T 3. care
devine conductor aduce toate bi
stabilele n repaus inclusiv primul
bistabil. Tenslu nea de a aces-
tuia va la OV, iar frontul des-
cendent creat astfel va fi transmis
prin condensatorul de 4 700 pF bi-
stabilului al doilea. care va deveni
conductor. La E1 tensiunea
trece de la O la +6 V.
La sosirea celUI de-al doilea im-
puls, bistabilul doi se va bloca din
nou, dar va ncepe bi-
stabilul trei mai departe.
Se deci bistabilul doi'
a nceput la sosirea pri-
mului impuls a ncetat
la sosirea celui de-al doilea impuls
Perioada sa de este deCI
cu perioada dintre im-
pulsuri. Aceasta la
rea sa de fapt primul ordin
transmis de codorul
La sosirea ultimului impuls al sec-
(al cincilea n acest caz), ulti-
mul bistabil revine la O V ne
sim din nou n starea O
va face ca bistabilele
basculeze din nou n astfel
nct la fiecare din decodoru-
lui vom de 50 de ori pe se-
comenzile date prin
Acest lucru de altfel
caracterul de simultaneitate al
acestui ansamblu de
care trebuie
<::)
-
51 10
Orificiu penfru
8
voltmefru
Prinderea capacului de fun,d se
face prin 1, sau 6 aufofllefanfe 143
este ca intervalul de timp
ce ultimul impuls al unei
de primul impuls al sec-
fie superior va-
lorii de 3,7 ms pentru a permite con-
densatorului electrolitic de 4,7 ,uF
se ncarce implicit ,,armeze"
primul bistabil. \
d. SERVOMECANISMUL
Cele patru impulsuri pozitive, de
durate variabile, disponibile la
rile din decodor, se unui nu-
mar de patru servomecanisme care
le convertesc n mecanice
ale unor organe de
Deoarece principiul de
nare este pentru toate servo-
mecanismele, se va explica modul
de a unui singur servo-
mecanism care se compune dintr-o
parte (motor+angrenaje+
organe de o parte elec-
tronica.
Partea este
n figura 14. Ea este
dintr-un circuit basculant monosta-
bil Cu tranzistoarele T
1

T
2
) un amplificator dublu de cu-
rent continuu. (realizat cu T
3
-T
s
),
care are ca motorul electric.
170
f/J6
Fund
o o
---- ----1---+
gros 0,8


o o
1-------_. ,-_ .. ..-.,1---
170
Prin intermediul unor mo-
torul ser-
vomecanismului organul de e)(e-
,
are 10c astfel:
sul pozitiv din decodorulw
este aplicat pe intrarea 1. De aici. .
prin intermediul de 8,2.k!l.
ajunge n punctul IA pe de o parte,
iar pe de parte prin celula de di
din de
47 kO de 1 nF, la
intrarea n monostabil (fig. 15). Cre-
nelul pozitiv al este
de produce bas-
cularea monostabilului. Timpul cit
tranzistorul T
1
conduce poate fi
controlat cu
servomecanismului.n punctul M
apare deci un impuls negativ care
este aplicat n punctul IA prin rezis-
de 10 kO. Deci n punctul IA
avem impulsuri, unul pozitiv
altul negativ, care ncep n
timp, cu amplitudine dar du-
rate n timp oarecare. Trei cazuri se
pot prezenta atunci anume:
CAZUL 1 - Semnalul din deco-
dor (to) are cu cel
fabricat de monostabil (tM), to = tM.
170
Circuit im
Ca cui cutiei

I
In acest caz tensiunea n punctul IA'
este iar amplificatorul de cu-
rent continuu nu motorul
nu se
CAZUL 2 - Semnalul din deco-
dor are mai mare dect tim-
pul fabricat de monostabil, to > tM.
In punctul IA apare o
care este amplificata .de ra
mura T
4
- T
6
-

a amplificatorului.
Motorul se va Invirti ntr-un sens.
CAZUL 3 - Semnalul din deco-
dor are durata mai dect sem-
nalul fabricat de monostabil, tD < tM
1n punctul IA apare. o ne-
care este dera-
mura T
3
- T
5
- T
7
a amplificatoriJlui.
Motorul se va nvrti n sensul
lalt.
Cele trei cacuri sint redate n fi-
gura 16.
Motorul
trul astfel nct timpul semnalului fa-
bricat de monostabilul tM se alun-
este mai scurt dect tn
(sau cnd se
t D = t M In acest moment, motorul
se organul de
mne n cnd
o asupra
timpul tD Din nou
motorul se pune n modifi-
cind, prin intermediul
trului, timpul tM cnd tD = t.\f.
organul pe ocupnd o.
pozitie. In acest mod se realizeaza
COSITORIT
Pinten care se nde
prin pilire
Partea de
infrerupere ce
se
I
--'.+--'-'
POZ.3
I
I
1
1
I
L _ ----4---
POZ.T
fexfolit
<$3 POZ.7
duraluminiu sau
gros 0,8
sticlotexfolit
placat cu folie de
cupru -
TEHNIUM 8/1985
6
2
POZ.5
POZ.9
plexiglas
14
70
13
5
6
7
deci n dintre
organul de
al servomecanismului.
Celula de integrare din
tranzistoarelor T
3
-T
4
din
de 5600 condensatorul
de 4,7 jJ.F, are rolul de a transforma
n finele impulsuri
care apar n punctul IA
a favoriza astfel
3
111
15
Pentru o 1ndoirea
se face spre nainte
Pentru bucata a doua
-+--+-'-t---' spre inapoi .
gros
POZ.10
cauciuc
a matorului electric.
de de 220
k O intrarea n me-
a ansamblului servomecanls-
mului, jucnd rol de
se prin im-
posibilitatea unui punct
stabil pentru organul de
care are n acest caz de a
oscila n jurul punctului deechilibru
dat de egalitatea t M = t D.-
II. REALIZAREA PRACTiCA
a. -
1. PARTEA ELECTRONiCA
Pentru- P.I.F. se folo-.
circuitul imprimat n fi-
gura 17 a. corodarea cu clo-
se bine partea pla-
cu cupru se Co-
sitorirea se va face ntr-un strat
foarte are rolul de a m-
piedica oxidarea n timp a foliei de
cupru.
Se trece apoi la plantarea piese-
lor. Se vor lipi mai nti componen-
tele pasive (rezistoare, condensa-
toare, bobine) la tranzistoa-
rele, dioda cristalul de evi-
tndu-se lor.
prin care se vor introduce termina-
lele pieselor vor fi de 0 1 mm se
vor executa n momentul
piesei respective, putndu-se realiza
astfel, n de gabaritul piese-
lor utilizate, o repartizare a lor
o compactizare a monta-
jului.
Toate rezistoarele utilizate vor fi
de . tip cu puterea de
0,25 W.
Condensatorul variabil Cv va fi, de
cu dielectric aer, dar n
pt>ate. fi cu izolator ceramic.
avnd n acest caz valoarea de
10-40 pF. Toate celelalte conden-
satoare snt de tip cera-
mice.
Pofenfiomefrul 1-
Bobinele L
1
L
2
se pe
suport avnd (2) ?
de L
1
are 15 splre din
de 0 0,3 CuEm, iar L
2
are? splre cu
la mijloc, din
tor. Bobinarea se va face sptra linga
bobina L
2
peste .L1.
Bobina L3 se pe un
suport cu diametrul 0.18, care s.e
bobl-
nei.
Conductorul folosit are diametrul
de 1,4 mm este din. cupru izolat
cu email (CuEm). Bobtnarea se va
face bo-
bina va fi astfel nclt sa ca-
pete din figura 18.
Priza este la Jumatate.
Bobina L
4
se tot din
o 1,4 CuEm, 5 spire dimen-
siunile indicate n figura 18 b. Ea se
va monta n interioruL.bobinei L3'
de axa acesteia.
Ls este bobina de acordare a an-
tenei. Ea se pe un suport (2)
5 mm, cu miez de
are 22 de spire din 0 0,3
CuEm, '
de se
bobinnd pe corpul unui rezistor de
470 kO/0,5 W conductor 0 0,1
CuEm, la um-
plere (aproximativ 60 de spire).
Voltmetrul n
este un indicator de acord de la
magnetofoanele "Tesla".
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
9
DISTORSIUNILE
NELINIARE
IN AMPLIFICATOARELE
DE AUDIOFRECVENTA
Problema distorsiunilor neliniare
n amplificatoarele de audiofrec-
n un
subiect aflat n constructori-
lor de aparataj electroacustic.
Un mod net de a
amplificatoare de de
putere, construite de firme
diferite, este felul cum acestea
se n distorsiuni-
lor neliniare. Firmele specializate n
aparatajului electroacus-
tic constructorii amatori n
noi pentru
nerea unor rezultate ct mai bune.
De la amplificatoarele cu tuburi
electronice la amplificatoa-
rele pe tot acest drum
parcurs n sensul unei continue per-
problemele
mn valabile. .
s-au progrese att n
componentelor, ct a
schemelor amplificatoarelor
de distorsiunile neli-
niare au ridjcat permanent probleme
deosebite. In perioada ex-
clusive a tuburilor
i
electronice, pre-
unei mari
era deosebit de ridicat. ne-
cesitatea mai multor dispo-
zitive active. Acest lucru ducea" ine-
vitabil, chiar n urma unei
ngrijite, la unui procentaj
de armonici a unor distorsiuni de
care nu se puteau
dect minimaliza ntr-o oarecare
Atunci cnd s-a descoperit
avantajul negative,
aceasta nu s-a aplicat dect local, la
nivelul unui etaj
absolut la amplificatoarele
cu tuburi electronice a transforma-
torului de deci a
sale, duce la unei de
transfer intrare-iesire deosebit de
care se impun
pentru a n final un spectru
neatenuat al nalte fac
aplicarea unei ne-
gative globale. In caz contrar se
pierderea montajului
aparitia de autooscila-
U
Crossover de neracordare
10

Ing. EMIL MARIAN
medie Anu
. valoarea de 30 dB. In aceste
distorsiunile liniare neli-
niare reprezentau cu im-
pedimente serioase aflate n calea
unei HI-FI, n fi-
nal doar o In-
troducerea pe a monta-
jelor cu tanzistoare eliminarea
transformatorului de din ca-
drul schemelor electrice ale amplifi-
catoarelor de au re-
prezentat lucruri n etapa
de trecere spre montajele electro-
nice care minimalizeze distorsiu-
nile. S-a introdus n proiectare reac-
S-a ajuns la
formarea potrivit
cu ct un amplificator are o
mai mare cu att este mai
bun, lucru diferit de realitate,
cum se va vedea.
avantaje:
- distorsiunile statice descresc
practic la zero;
- banda de trecere a am-
plificatorului;
- de intrare,
de
uneori factorul de amortizare.
Descresteret:! a costului

U
componentelor electronice n spe-
cial de integrare
fac utilizarea cu resurse
aproape nelimitate a
Apare deosebit de impor-
n proiectare, de a folosi o am-
plificare foarte mare n des-
de utilizarea unei
negative puternice, pentru
finale dorite.
Acest lucru folosirea obliga-
torie a amplificatoarelor
nale. Ele snt proiectate frecvent GU
de a lucra n echipamen-
tul unui electroacustic. Amplifi-
catoarele avanta-
jul unor montaje cu gabarit
mic. lor electrice snt
net superioare montajelor cu com-
ponente discrete n echipamentul
audio. Utilizarea amplificatoarelor
a ridicat noi pro-
bleme. Nevoia de a puterea
a ca amplificatoarele
fie astfel proiectate
nct lucreze n B. Neres-
pectarea la utilizare a unor para-
metri de proiectare (curent
de mers n gol, compen-
etc.) duce la unor dis-
torsiuni de mare amploare. Acestea
considerabil
nu pot fi eliminate de nega-
sau alte trucuri de circuit! Cele
efecte anume su-
perdozarea negative func-
n B, impun actual-
mente cele mai importante pro-
bleme n ceea ce proiecta-
rea unui amplificator de audiofrec-
cu distorsiuni minime.
Distorsiunile pe care le introduce
un amplificator de se
n mari grupe,
anume:
- distorsiuni liniare, care repre-
abateri de la sau ca-
racteristica de exprimate
printr-o de tansfer
- distorsiuni neliniare, cauzate
de de amplitudine
ntre intrarea semnalului
util, deci o de transfer neli-

Articolul de propune stu-
diul distorsiunilor neliniare anali-
zarea unor de eliminare a
lor. Distorsiunile neliniare se. clasi-
n grupe distincte,
anume:
- distorsiuni neliniare statice, de-
pendentenumai de amplitudinea
semnalului;
- distorsiuni neiiniare dinamice,
deoendente de amplitudinea Si ca-
2
3
Distorsiuni mliniare sfatice
1 c/ipping
2 distorsiune tip S
3 crossovec
U/NTRARE
[rossover de asimelrie
f
racteristica de
de modul de comportare n ti
semnalului.
OISTORSIUNILE NELlN'ARI
STATICE it
Fiecare etaj al unui amplifi
n tot domeniul posibil
cru o de transfer nelin
se pot clasifica n
grupe principale:
- neliniaritate de
- neliniaritate
semnal
cross-over;
- neliniaritate I
semnalului, clipping.
Aceste tipice snt
zentate n figura 1.
Nellniaritatea de tip S
rea din mai multe motive. In
tranzistoarelor, ea d
neliniare a ampl
de curent de curentul de
tor, tensiunii baz
tor caracteristice,
a curentului de
tensiunii colect
etc. n cazul tuburilor
lista se mai
electrostatice a
de
a anodului n de
posibUa a
tive la grila ecran din tetrode
tode etc. Acest tip de nelini
utiliznd o proiectare
a etajului respectiv. Se foi
negative
astfel nct n zona de lucru a
lui de transfer
In cazul t" ... "t,,,",
'" toarelor de cuplaj sau de
n lor datorate
cuitului magnetic au o
surselor de
niaritate S se poate elimina co
utiliznd
cina adaptarea
Cu unui etaj de ampli
plus care compenseze pi
de amplificare datorate
gative locale, problema este pe
plin
Neliniaritatea de tip
poate I a fu
etaj de n ci
randamentului net s
ci asei A n ceea ce
majoritatea etajelor fi
n B. nu se
o serie de factori n
proiectare, apare n mod si r dis-
torsiunea de tip cross-over.
se sub forme,
anume cross-over de neracordare
cross-over de asimetrie.
rul de neracordare u
n ceea ce racordarea
ale semnalu
de Cross-overul
acest tip este prezentat n figura 2.
Cross-overul de asimetrie apare
atunci cnd o asimetrie de
a amOlltlcarll semnaluluI n ceea ce
Acest tip
de distorsiune este prezentat n fi-
gura 3. Distorsiunea cross-over are
cauze principale:
- etaju-
lui n momentul apropierii de zero a
celor ale sem-
nalului;
- de a
tanzistoarelor sau grupului de tran-
zistoare finale aflate n
etajului (de exemplu, npn
mai rapid dect
'Pnp), care separat penlru
fiecare a semnalului.
n regiunea de trecere "prin zero"
a amplificarea n
a etajului scade sim-
acestui lucru,
are efecte limitate. Distor-
siunile cross-over snt deosebit de
distinct sesizabile, la au-
programului sonor, deoarece
armonici
n banda de In cazul
producerii armonicilor, componen-
tele de se aud dis-
tinct, fiind total nemuzicale,
detectabile. Concomitent se pro-
duce deformarea semnalului util.
n grupul de figuri 4 se in-
z
3
A
O
-11...--
O
5
6
10% 25% 50%
\
/ \
dB
1
O
-j
1T 2JT O 1T 2:JT
FIG. 4: Disiorsiunile neliniare datorate defazaiului
de
1. Fundamentala (regim perfect sinusoidal)
2. Fundamentala 50% armonica de ordinul 2 la 0 sau 180
0
3. fundamentala + 50 % armonica de ordinul 2 la 90 sau 210
0
4. Fundamentala (regim perfect sinusoidall
5. Fundamentala + 50 % armonica de ordinul 3 la 0
6. Fundamentala + 50 % armonica de ordinul 3 la 180(;
I.Erorile de a puterii in cazuri: a) distorsiuni de
la armonicii CI b) distorsiuni de la
armonici! 8 3-8.
R2
UINTRARE UIESIRE
I
ApI icarea reactiei negative globale h cazul unui
lant dE: am/Jlificafoare
AI>
Diagrarna Bode obtinula n cazul unei
negative
I SUbansamblul combinei K I ____________________________________ +-__________
I Magnetofon 2 %

I Casetofon 3 %
1------------------------------------+------------4
1 ________ ______________________________
I Egalizor grafic 0,5 %.

I . Amplificator o, 1 %
1 ________ ________________________ J-______ ____
amplificarea mare tot timpul.
curentul de mers n gol nu poate fi
prea mare deoarece apare un con-
sum inutil de energie ris-
cului termice. ale-
gerea unui curent de mers n gol
care constituie un compromis al
celor contradictorii.
Concomitent, este alege-
rea unui grup sau a unor dubleti de'
tranzistoare n etajul final, care
prezinte de apro-
piate mult superioare
maxime din banda audio. Rezultate
foarte bune se utiliznd o

din emitoarele tranzistoarelor fi-
nale).
Neliniaritatea de tip clipping apare
atunci cnd amplificatorul este. su-
acestui lu'cru
se poate afirma acest tip de neli-
niaritate apare numai n caz acci-
dental. Deoarece pentru durate limi-
tate de timp de
n mod uzual,
amplificatorului la de-
vin importante. Sesizarea a
distorsiuni lor clipping depinde de
mecanismul de panta aces-
teia este sau etc.
Se pot produce efecte secundare,
deoarece limitarea gene-
rarea armonicilor distorsiunile de
Este de dorit ca
panta fie dar, dato-
negative globale, proce-
sul are loc n limitarea
devine mai
poate produce un exces de curent
n etajul pilot al amplificatorului,
fapt care problemele de
revenirea la func-
Limitarea cu

probleme contradictorii.
de ce un bun amplificator se di-
pentru o putere mai
mare dect cea n scopul de a
preveni pe ct posibil de
Un amplificator
de se
la o putere de cea
nu pentru a scutura cu el per-
delele din a deranja vecinii,
ci doar pentru unei
normale nedistorsionate!
DISTORSIUNI NEllNIARE
DINAMICE
n ambele cazuri, de am-
plitudine
componentelor de ntre
semnalul tranzitoriu semnalul si,.
nusoidal. Agest lucru duce la apari-
distorsiupilor de
apreciabile. Intr-un caz extrem, am-
plificarea Ao poate la zero,
acest lucru implicnd o distorsiune
de de 100% a semna-
lului sinusoidal. De aici im-
a unei
ingrijite a amplificatorului, n fei
nct nu
implice posibilitatea acestui
tip de distorsiune. De asemenea.
apare o
n montaj a unQIli'anzistoare cu frec-
de talere rnult frec-
maxime a semnalului audio
util. Un bun mijloc de evitare a dis-
torsiunilor l constituie filtrajul
semnalului audio astfel ca la
etajele amplificatoare finale nu
semnale cu mai
mare dect cele din banda de audio-
Utilizarea nega-
tive se va face cu
mbinnd avantajele dezavantajele
negative locale cu cele ale
negative globale. de ce
n emitoarele tranzistoarelor de pu-
tere din etajul final se
cte o de valoare ce,
reduce din putere, aduce toate
avantajele negative locale:
- etaju-
lui;
- stabilitatea
n
- efectul
a pieselor componente
etaj;
- de a
tranzistoarelor, lucru deosebit de
important pentru etajele finale n
B.
nu se
poate aplica totdeauna. Il cazul eta-
jului pilot, ea excursia n
tensiune a acestuia. faptu-
lui etajul pilot cu
mici, se aproape totdeauna
utilizarea sa n A de
nare, de putere fiind negli-
Aici se o amplifi-
care mare, de o ne-
dintre sau trei
etaje cuplate galvanic. Acest fapt
distorsiunile neliniare statice
o Se
utilizarea Il celor
tipuri de o cu lua-
rea de proiectare adec-
duce la unui amplifi-
cator care distorsiuni neli-
niare mai mici de
ca
se ntro 40 dB. !n
acest fel se distorsiuni armo-
nice mai mici decit 0,05;0 n
timp se riscul
torsiunilor
faptul <>",,,,,iifi,..,,,tr.,., II
o
din electmacustic.
este ma-
a "''''l"t'"Ini"'I ..... Onro
de
la un aparataj
Se defineste ....
tul de distorsiuni astfel:
K
vi + + V;, + Ne
-------------------100
Vi
unde:amolitudinea fundamen
tai ei; V2.Ln = armoni-
cii de ordin 2, 3 ... n; N = amplitudi-
(CONTINUARE N PAG. 15)
1.
e
Sony,
si mai cu
sistem Betamax, iar firma
numele
Panasonic, cu sistemul
sisteme de nregistrare
n,.,'n"'.j".., a semnalului video au-
altor
de
ele si sis-
teme enumerate mai sus, VCR, VHS
p-max, nu snt compatibile ntre
ele.
n anul 1979 firma Sony a nceput
comercializarea pe a sis-
temului Betamax HI-FI, de fi
delitate (audio), apre-
ciabil calitatea semnalului sonor n-
registrat, n calitate ehiar
audiocasetofoanelor
de "vrf" ale unor recunoscute
ca atare n domeniu. In scurt timp
firma JVC crearea
unui sistem similar VHS HI-FI.
2. PRiNCIPII GENERALE DE

La toate sistemele de nregistrare
a semnalului video,
aceasta se face oblic pe banda mag-
pentru a compensa viteza re-
lativ de deplasare a acesteia
(fig. 1 a).
Inregistrarea se face prin interme-
diul unui set de capete mag-
netice, situate la 180
0
pe un tambur
rotativ. Sincronizarea vitezei de de-
plasare a benzii magnetice cu cea
de a tamburului cu cele
capete magnetice face nre-
gistrarea a sem-
nalului video. capete separate
respectiv liniar,
n sensul de deplasare a benzii,
semnalul audio mono sau stereofo-
nic, iar un alt cap sem-
nalul de control-sincronizare.
. Aici se dintre
sisteme, n rest mecanica cinema-
tica, unghiul 0 de nregistrare sem-
nal video, viteza de deplasare a ben-
Fig. 2 b: VHS
1.
2. Cap sincronizare (control)
3, 5. Ghidaje
4. Tambur bloc videocapets
6. Capete sunet
7 presoare
8. Capestan
9.
3 4
12
b).
are la sistemul
"depth de
a
dio modulat n
Capete de nregistrare-redare se-
parate, situate pe tamburul
. n" <>
relativ adnc n stratul magnetIc al
benzii. Semnalul video este nregis-
trat deasupra n de
dar mai aproape de supra-
benzii casetei video (fig. b)
nu complet sem-
nalului audio. O separare ntre sem-
nalul video si semnalul audio nre-
gistrate se face prin folosirea de un-
ghiuri de azimut diferite pentru ca
petele magnetice video audio,
ceea ce face ca semnalul video
fie "transparent" pentru cel audio
modulat n la redare (un-
ghiul de ntre
capete este de ordinul unui grad).
Ca la sistemul f3-max, nrgistra-
rea mai n adncime sau mai la su-
a semnalului video sau au-
dio modulate n are la
folosirea de cmpuri magnetice
de diferite cu
ale semnalelor audio si video dife-
rite (de ordinul a 1-2 MHz), pre-
cum fenomenul de a
cmpurilor magnetice cu
mai joase mai adnc n stratul mag-
netic al benzii.
Fig. 2 a: BETAMAX
1. Ban
2. Cap de
3 Capestan
4. presoare
5. Capete sunet sincronizare
6. Tambur bloc videocapete
7. (27ff')
8.
Schemele de de modulare a
semnalelor la ambele sisteme Beta-
max VHS duc la un semnal cu ra-

folosesc
istrare
79 mm.s
l
su-
SLP sau EP play)
SI Timpul de rebobinare-derulare
a casetei standard T '120:
4-5 minute
II Sistemul de televiziune:
Semnal video:
(OIRT prin
sau cu adaptor 5,5-6,5
linii pe
- cadrelor - 50 Hz;
- semnal color NTSC, PAL, SE-
CAM, M SECAM;
- semnalul video modulat n ra-

Semna! audio:
- standard - n am-
plitudine (AM);
- HI-FI - n
(FM);
.- monofonie _. o
- stereofonic _., piste
video, color:
240 linii (SP);
2': 160-200 linii (LP);
160 linii (SLP, EP);
Raportul semnal/zgomot: SIN 45
dB (video)
Audio
- n
clasic 60 Hz -- 11 kHz - 3 dB SP
60 Hz":"'" 6 kHz LP
80 Hz - :) SLP (EP)
HI-FI 20 Hz - 20 kHz . ?:g dB SP;
-- co nectarea
leviziune printr-un
borna out put
(fig. 3). in acest mod
. vizual
emisiunii dorite pe receptorul
Pe selectorul de canale'
receptorului TV se poate sel
un program dorit, n timp ce pe
lectorul de canale UHF sau VHF
tra sau foarte
al videocasetofon
poate selecta nregistra
program pe televizor
alt program pe care putem sa-l
ulterior.
Cnd se copierea unei
de pe un alt
VeR 1 pe propriul videoc
VCR 2 se VCR
borna out RF cu input RF de la
2, care face dublarea (fig. 4
de conectare
restituind integral cal
originale. O
de copiere a unei
b) respectiv
riie audio si video.
Sistemul ;,dubbing" folosind
riie si iesirile de
posibile copieri de semnale
dio-video de la alte sisteme
VCR 2000 etc., o
tate a
Snt. de incompatibil'
de de televiziune, exem
cnd receptorul TV
produce imaginea, dar nu
acesta fiind modulat pe o
fig. 1 a:
1 Semnal audio mono sau stereoforiic
2. Semna! video
3. Semnal sincronizare (control)
o Unghiul de nregistrare a semnalului
-JI.---7
BANDA
-4-----8
Fig. 1 b:
B- benzii de
G ...:... Grosimea ben7.ii
A - Semnal audio modulat n
V - Semna! video transparent
HFI-D11OE HR-D22OE HR-D225E HR-7655-EG
Modul de
Inciirclre li
catele! Fronial Frontal Frantal Frantal
Dimensiuni
LxlxA (mm)
435x13Ox368 435l1'i3OX368 435x13Ox368 46Ox154x371
Greutate (kg) 9,5 9,5 12,0
HR-26S0 EG-casetofon tuner, tip reportaj, portabil.
TU-26 EG--tuner aditional la casetofon.
Datele snt furnizate de catalogul JVC, 1984.
HFI-100OMS
12
respectiv' 5,5 MHz CCIR !',?
MHz OIRT (adoptat n R.S.R.). Pina
la construirea unui adaptor
CCIR-OIRT (vezi
tronice pentru amaton , de. M.
C. Costache, Radio
si televiziune, nr. 129, voI. 1, pag.
130) se poate nregistra imaginea pe
calea (input RF), iar sune-
tul prin intrarea input audio, prin
conectarea la audio a unui
receptor cu banda FM (u 1-
trascurte), unde este localizat sune-
tul emisiunii de televiziune a postu-
lui selectat. Tot pe cale se
pot face "trucaje" .un
nal audio altul decit al emiSiunII Ori-
ginale, generat de orice
magnetofon, casetofon, PICUP, radio
(fig. 5 a). De asemenea;
audio de pe o pretnreglstrata
poate fi ,,scos" prin audio out re-
produs printr-un amplificator mono
conectarea camerei la videocaseto-
fon, care va prelua i.maginea proiec-
pe un ecran, Si conectarea su- "'--!----I--
netului de la proiectorul de film (8,
16 sau 35 mm) la "audio input" a
sau stereo (fig. 5 b). .
Posesorii unei videocamere pot
paleta
dio-video prin nregistr':lrea
mentelor deosebite din familie,
amintiri din excursii etc.
Camera poate fi direct la
VCR prin "audio video input".
Pentru comanda prin
camerei se
"camera remonte" (fig. 6).
FUmeie clasice de 8 mm pot fj n-
registrate sau vizlonate pe TV prin
VCR-ului (fig. 7).
Deoarece de cadre de la
proiector de cel al
de televiziune (18-24, de 50 la
TV), prin u,:,ui specialist
n aparate de se poate
adapta acesta elirry,,!area flu-
de imagine suparatoare pe
ecranul TV.
Pentru imagini statice tip .d!apozi-
ti>g nu snt probleme de ViZionare.
6. CTEVA CRITERII DE ALE
GERE A UNUI VIDEOCASETOFON
nainte de stabilirea unui modei
pe care-I dorim, alegere la care
poate au contribuit accesibilitatea,
sau aspectul comercial, tre-
buie unele criterii nece-
dintre care
- posibilitatea de a fi alimentat la
tensiunea
la noi n - 220 V/SO Hz,
seama de faptul n multe re-
este de 110-120 V/60 Hz; ,
- fie capabil
emisiuni color, n principal n siste-
mul PAL, adoptat n R.S.R., se-
cu ndar n SECAM; n ultimul timp
problema a fost produ-
dotnd prin unele
modele cu decodoare multistandard
i Sistemui Tipul caselei I Sistemul
I VHS.. T 120 160* T

f:l-max
I Nu echivalent de n VHS
I
I SP
I
2 ore
I lP I 4 ore
I SLP(EP) I 6'ore
I .!
2 ore
40 rnin
5 ore
20min
8 ore
3 ore
*. Acest tip de este
mai recent.
NTSC);
o constituie
sistemele la concu-
Philips Grundig,
/J-max adoptat de' firme ca Sony,
Sanyo, AIWA, Toshiba etc. VHS
fVideo Home Sistem) adoptat de
Nationa! Panasonic, JVC, Sharp,
AKAl. S-ar pro-
la noi a fost siste-
mul VHS cel mai mult te-
ren. Problema depinde de
criterii cum ar fi: tipul de videocase-
tofon al prietenului cu care dorim
facem schimb de posibili-
tatea casetelor standard ale
sistemului etc.
dorim facem propriile
noastre de familie n ex-
cursii sau concedii la munte sau la
mare prin intermediul unei videoca-
mere, alegerea se va ndrepta spre
un videocasetofon portabil, alimen-
tat la baterii sau la acumulatorul de
automobil (12 V). Acest tip de vi-
deocasetofon poate fi Simplu,
audio. blocul de canale
avnd ca secundara un re-
TV cu 'programator, sau com-
avnd ncorporat tunarul pro-
modele mai scumpe).
nu este sa
7 zile.
cum am cei care vor
.:')steme HI-FI pot alege
un mult

Qrice ;::clegere.
(8 nu trebuie
CCdlStituig de
rima de preferat firme ca
AKAI, JVC, cu service ia_noi prin re-
de specialitate.
Att f3-m ax , ct VHS dispun. n
cadrul sistemelor lor de minivide-
ocasetofoane cu casete de 20-30
de minute de nregistrare.
se introduce n adaptoare
speciale, de forma casetelor stan-
dard pot fi reproduse n videoca-
setofoanele obisnuite. Sistemele snt
greu accesibile: nerentabile, cu tot
de redus.
7. DE NREGIS-
TRARE-REDARE
Att sistemul f3-max, ct VHS pot
reda, respecti\! nregistra, cu trei vi-
teze diferite.
Sistemul VHS are ca viteze: SP
(standard play), viteza lP
(Iong play), vitez& de
de cea SlP sau
EP (super long"play sau extraplay),
de foarte de trei ori
durata
n sistemul ,B-max, vitezele de ru-
lare a benzii, notate cu x-1, x-2, x-3,
au ca la VHS.
Caseta "T120" este stan-
dard pentru sistemul VHS, iar cea "L
500" pentru sistemu 1 ,6- max.
Tabeiul 2 principaiele du-
rate pentru diferite casete ale celor
sisteme.
La j:?-max viteza x-1 este mai rar.
calitatea au-
dio video este net Si5-
VHS. .
iN PAQ. 151
llRIS Ili "Oll Il"
SEMiCARTERElE MOTORUlUI
n planul de separare
cu o
"Formetanch" .
s-au mai notat cu: 1 - fii-
aer; 2 - de acces
aer de la separatorul de ulei la filtrul
3 - separator de ulei; 4 -
de acces al aerului n car-
5 - carburator; 6 - con-
acces ai gazelor din cartel'
de ulei; 7 - cutie
8 - de
" ........ '""0 .. 0 a motor de la se-
n baie; 9 - de
a amestecului carburant
camera de ardere; 10 - Cilindru;
'1 - umplere cu
ulei; 12 - capac culbutoare; 13 -
14 - 15
- reniflard; 16 - baie de ulei; 17 -
ulei ungere baia mo-
torului; 18 - ambielaj; 19 - cutie
de 20 - acces
aer la filtrul de aer; 21 -
arbore cu came; 22 - ax culbu-
toare.
La montarea chiulaselor se folo-
patru tipuri de prezoane (fig.
care se ca n fi-
3 b.
Or. ing- TRAIAN
ARBORELE COTIT. Este format
din cinci asamblate la cald cu
cele patru biele, avnd: semicuzine-
tul central cu "guler de limitare a jo-
cului axial" (diametrul interior:
rianta I = 57,5 mm; varianta a li-a =
57,4 mm - reper tota-
= 25.9
spate (diametrul interior: varianta I =
57,5 mm, varianta a II-a = 57,4 mm
-'- reper =
20,8 mm). Jocul axial al arborelui
cotit, nereglabil. preluat de cuzinetul
central (0,09 ... 0,20 mm). Se inter-
zice se de
lucru spate ale arborelui cotit
deoarece au microturbine (striuri)
care ansamblului,
prin "mpingerea" ulei ului spre inte-
rior. Ca la motorul mic. ambielajul
nu se n cazuri accidentale,
de gripare sau de defectare a unor
piese, care apar n cazul
incorecte a motorului.
sau unor defecte de mate-
rial 'ascul1se, se ansam-
blul ambielaj.
BIELELE. Jocul lateral al bielelor
(0,13-1,18 mm); alezajul.
de mm).
Sensul de montare
a coroanei (cu fata
volantului).
a coroanei demaro-
rului (0,3 mm). n cazul
volantului sau al necesi-
restrngerii lor s-au
n se impune a se fo-
losi de fixare noi. CILIN-
DRII. n de lor, n
se clase: I
= 86.88 - 86,90 mm (reper
II = 86,90 - 86,92 mm (reper
verde). prin se im-
pune nlocuirea cilindrilor, este obli-
gatoriu a monta pe parte ci-
lindri din de
PISTOANElE. Fabricate de catre
COLMAR sau I.P.T.A.P.A.-Slatina,
au sensul de montare impus de un
reper de montaj repe!
.. o "-dreapta "G"-stmga). Dupa
montare, piston tre'"
bu ie fie distribu-
tie. Clasele de a pistoane-
ior snt: 1=73,95-73,96 mm; 2=
73,96-73,97; 3=73,97-73,98, Aceste
clase nu trebuie confundate cu cla-

@@

@

@
b
avnd diametrul de 22 mm lungi-
mea de 63,9 mm.
Exploatarea sau. ntre-
a mo10-
rului poate conduce la griparea pis-
toanelor, care impune de-
montarea motorului, pie-
selor (uzura cilindrilor) nlocuirea
celor uzate. SEGMENT". La monta-
rea lor cu dispozitivul pe piston, tre-
buie se respecte prin
care reperul (marca fabricantului)
ndreptat capul pistonu-
lui. In figura 4 s-a numerotat ordi-
nea de montare (a segment de
compresie; b - segment raclor: c -
segment de ungere, U Flex)
este necesar a se
pecta ca crestat de
oprire al segmentuluI raClor sa fie
ntotdeauna ndreptat n sus, CHIU-
LASElE cu camera de ardere de
semisferica, snt
nate din aluminiu. La montarea lor
trebuie se respecte ordinea de
strngere (fig. 5) cuplurile de
str n g e\ r e p rei imi n

A
B
e
e
c
a
(0,8-1 daN.m)
(2-2,5 daN.m). SUPAPELE. Att
cele de admisiune ct si cele de eva-
cuare snt fabricale l'a
(Topoloveni) sau TEVES, avnd pa-
rametrii: diametrul talerului, n mm
(39 la admisiune 34 la evacuare):
diametrul tijei, n mm 8 =-8:ggg la ad-
misiune 8,5 la evacuare); lun-
gimea, n mm (97,4 la admisiune
96,3 la evacuare); unghiul, n grade
(1?0 la admisiune 90 la evacuare).
Inlocuirea supapelor gripate sau
uzate se face clasic, a ridica
probleme deosebite; pentru aceasta
este necesar ca lucrarea fie
n ateliere specializate dotate
cu utilaje, piese de schimb perso-
nal RESORTURilE DE
SUPAPE. Se un singur tip
de resort pentru evacuare admi:-
siune, cu lungi mile sub
32 mm la F, = 25,4 2,5 kgf
24 mm ia F
2
= 59,6 2 kgf sen-
sul de pe stnga. In caz
de a lor, de asemenea pot fi
clasic. GHI-
DURI DE "' ... lH- ... .-"".
notat: 1
de.
a
b
(
8
7
CULBUTOARELE. Jocul normal -
la rece - este de 0,20-0,25 mm
(admisiune evacuare). Identifica-
rea, la montare, a axelor pentru cul-
butoare: axul admisiune stnga iden-
tic cu axul de evacuare dreapta
reper); axul admisiune dreapta
identic cu axul de evacuare stnga
n mijlocul axului).
Jocul axial al arbori-
lor cu carne este nereglabil, n mm:
0,05-0,15. Reglajul teoretic al dis-
(joc de 1 mm ntre culbu-
toare supapele de admisiune
evacuare). Identificarea arborilor cu
carne se face astfel: pe arborele
dreapta se excentricul pentru
pompei de iar
pe cel stnga cuplajul pentru
narea ruptor-distribuitorului. Admi-
siune (410'130' - avansul la des-
chidere si 3150' 130' - ntrziere
la nchidere) evacuare (3610'
130 - avantajul la deschidere
010'130' - avansul la nchidere).
Curelele de Pentru
montarea lor constructorul
a o reperare (linii de cu-
loare care, unei
ndelungate nu se mai
distinge, trebuie respectate
ile de mai jos (figura 7, n care: 1 -
montate pe arbo-
rele cotit - 2 3, fig. 8; 2,
6 - 3, 8 - de
montate n arbo-
rilor cu carne; 4 - de distribu-
5 - curea de stnga;
7 - curea de dreapta):
de (93 - cureaua
dreapta; 105 - cureaua stnga); pa-
sul P=9,525 mm; unghiul flancului
danturii a=40:+-:1.
VENTILA TORUL. Este o foarte
deoarece
cu aer a motorului (figura 8,
n care: 1 - arbore cotit; 2, 3 -
4 - 5 - contra-
6 - fulie ventilator; 7 - rac)
are parametrii: diametrul exterior,
n mm (290), de palete (9).
Calarea racului pentru se
face astfel: la punctul extrem al pis-
tonului (PMI), racului trebuie
fie orizontali. de montaj:
lungimea a racului manivelei,
n afara piulitei, fie de
rEHNIUM 8/1985
5 mm
fulie).
UNGEREA MOTORULUI. Con-
structorul folosirea
a uleiului 15 W40. fabricat n R.S.R., n
toate anotimpuri/d, precum a altor
uleiuri similare. Orice
scoate motorul din ga-
constructorul diri
Capacitatea carterului motor este
de: 4 I demontare), 3,5 I
golire), iar ntre minimumul
maximumul jojei de ulei - 0,5 1.
Este foarte important a se
cantitatea de ulei la
nlocuirea numai a uleiului motor
(3,4 1) a uleiului cu fil-
trul de ulei (3,7 1), deoarece o canti-
tate mai mare de ulei face fie an-
trenat (prin conductele 6, 2 sepa-
ratorul de ulei 3) filtrul de aer
1 (fig. 2), care va fi mbcsit rapid
apoi colmatat cu particule de praf
alte (O colmatat,
1 5
6
elementul filtrant nu mai poate fi
cu aer sub presiune, ci tre-
buie nlocuit. O parte din ulei va fi
antrenat sub de particule n
aerul care, prin conducta
4, n carburatorul 5 n conti-
nuare n camera de ardere, unde
poate conduce la ancrasarea bujii-
lor. elementului filtrant, qe
asemenea, nu nici un rezultat.) In
mod normal, elementul filtrant se
cu aer comprimat la fiecare
15 000 km, iar la 30 000 km se nlo-
Uleiul motor se
la fiecare 7 500 km. Cu toate da- I
de ale
uleiului aditivat, soli-
de presiune
din motor, periodicitatea de schimb
este la 10000 km
efectuate n laboratoarele
Citroen), n zone cu mult praf sau la
anormale ale motorului,
periodicitate poate fi
n mod La tempera-
tura de 800 C5C, presiunea uleiu-
lui trebuie fie de 4,7 bari mini-
mum (Ia 2000 rot/min) de 6,2-7
bari la 6 000 rot/min. Tararea mano
contactului de presiune. a uleiuJui
este de la 0,5 la 0,8 bari. In revistele
"Tehnium" nr. 7 8/1984 s-au pre-
zentat piesele componente circui-
tul de ungere ale motorului M-036.
Ulterior se vor prezenta unele ob-
privind motorului,
legate tocmai de pierderile de ulei
de ungere din motor':
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
cititorii revistei care doresc
materiale spre publicare
le redacteze citet Inteligibil, pre-
zinte atit modul de al
.flontajului, cit detaliile construc-
tive de reglal. fie con-
semnate rezultatele
tipul instrumentelor de utili-
zate, acolo unde este cazul.
Schemele executate conform nor-
melor STAS, trecute tipul
valoarea pieselor componente, va-
lori ale tensiunilor in di-
ferite puncte.
fin din tabelul 2, rez
( ..lf/..lC') = 0,01057fM/C: =
0,01057'3,5'10"/280 = 132 Hz/pF;
..lCT(pl') = -M(Hz)/132 =
= -(-6 x 10
3
)/132 = 45 pF.
Se alege pentru condensatorul
de acord fin unul cu o capacitate
G
F
= 10 pF-100 pF, schema prac-
pentru C
T
fiind cea din figura
5b, cu
TABELUL 2
fM/fm
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
nea compo
brum.
CV/cv
M m

1,25 4,08
1,53 4,52
1,84 4,98
2,18 5,46
2,56 5,95
2,97 6,45
3,41 6,96
3,89 7,49
4,40 8,03
4,95 8j 59
6,14 9,73
7,47 10,92
8,95 12,15
10,56 13,43
12,31 14,76
Atunci cnd coeficientul de distor-
siuni este mic, valoarea lui se poate
aproxima foarte bine eu
ti
v i + + v. i + ... + V;, + N-;-
K = . 100
vf + + + ... + V;, + N
C
spre exemplu, cu un dis-
torsiometru de tip E0706.
Coeficientul de distorsiuni al lan-
electroacustic o me-
die a
componente: fI:
Il
K = E K;
1=1
De aici pentru
unei HI-FI, amplificatorul tre-
buie prezinte un factor de distor-
siuni minim, deoarece doar aici se
pot lua pentru
coeficientului de distorsiuni global.
snt de in-
fabricantului de
magnetofon, casetofon, picup
deci nu se pot modifica). Standardul
DIN 45.500 un amplifica-
tor HI-FI avnd un coeficient de dis-
torsiuni mai mic de 0,7% n interva-
lul 40 Hz-4000 Hz de maxim 1%
n ntreaga audio, la puterea
Programarea de nregistrare a
emisiunilor dorite poate porni de 1a
programe de 24 ore poate ajunge
la 7-14 zile sau chiar mai mult, pe
2; 4; 8 programe sau mai mult.
Casetele prenregistrate au durata
in de programul nregistrat
(film, concert etc.). La
trebuie ca aceste programe
fie nregistrate pe casete n sis-
teme compatibile cu videocasetofo-
nul pe care l pentru a pu-
tea fi vizionate audiate.
8. CONCLUZii
Videocasetofonul este o
foarte att ca
ct ca necesitnd
piese de mare precizie o tehnolo-
gie de foarte
Depanarea se poate face numai
de un specialist.
ce pot fi produse prin
unor de oca-
C:' = + C
m
)/2=
1 530 - 55 = 1 475 pF.
Calculul L este ime-
diat, plecnd de la formula:
L'= [(2rrfMfC:
+ = 8,53).(H.
sphema a unui
oscllator folosind .circu'ty.'
de acord astfel dimensionat este
n figura 6.
(o/c) ( -..lI ..lC T) 2C
0,22 0,03243
0,81 0,02794
1,7 0,02423
2,7 0,02114
3,9 0,01860
5,2 0,01647
6,6 0,01466
8,0 0,01312
9,5 0,01180
10,9 0,01064
13,9 0,00876
16,8 0,00732
19,7 0,00619
22,5 0,00528
25,2 0,00455
nom a amplificatorului. n pros-
pectele firmelor de specialitate, coe-
ficientul total de distorsiuni al unui
amplificator este notat cu
THD (total harmonic distorsion).
Avnd n vedere faptul urechea
distorsiunile nce-
pnd de la 2%, se impor-
unui electroacus-
tic cu un THD ct mai mic. nu ui-
la puteri mai mici dect cea
THD-ul scade parabolic.
De aceea, pentru unei di-
namici naturale a programului sonor
audiat, amplificatorul nu se va folosi
la puterea va
fi astfel dimensionat nct pre-
zinte o de putere corespun-

Constructorul amator va
seama de toate elementele prezen-
tate, n mod obligatoriu, pentru a
un HI-FI
cu ct de
cele ale firmelor de specialitate.
BIBLIOGRAFIE
WIRELESS WORLD, 1976
STEREO REVIEW, 1981
FUNKSCHAU, 1982
CATALOG I.E.M.I., 1983
zie pot fi ireversibile, lipsei
pieselor de schimb
unor echipamente de service foarte
complexe pentru reglaje.
Printr-o exploatare a
aCestor aparate,
ridicate, ele pot aduce

BIBLIOGRAf1E
1. Leonard Martin Alian Green-
field, The Complete Guide to Home
Video, Harmony Book, N.J., 1981,
S.u.A.
2. M.V. loG. Video-
magnitofon i ih primenenie,
Moskva, 1980, U.R.S.S.
3. HI-FI Stereo-Revue,
1984, S.U.A.
4. Cataloage de produse JVC,
AKAI, Panasonic, Grundig, Philips.
5. OperatinQ Instructions National
Panasonic Matsushita Electric Tra-
ding Co., Ud., Japonia.
Iii
LENTfLA
Al)ITfONALA
Fotoamatorii n fo-
tografieze cu ajutorul inelelor inter-
mediare au avut ocazia constate
astfel dezavantajele folosirii aces-
tora: montarea lor un nu-
mare de (demontarea
obiectivului, montarea inelului sau a
inelelor, remontarea obiectivului
iar: pe perioada ct
montate inelele, aparatul nu poate fi
folosit pentru alt gen de fotografie
dect un timp care uneori
poate fi nu
n n care fo-
tografiem timbre, sau
tablouri, care nu
numai inele ci timp
mai mult de lucru. Este vorba de si-
n care fotografiem flori sau
insecte n timpul unei excursii (ex-:-
cursii care ne nu facem
numai macrofotografii). Montajul
mai jos descris toate aceste
neajunsuri.
1. Prezentare domeniu
de Lentila este
ntr-o astfel
nct fi n filetul pen-
tru filtre al obiectivului. Prin monta-
rea lentilei n obiecti-
vului scade de foto-
grafiere cu distanta

VIOREL OL TEANU
a lentilei), macrofo-
tografierea ajutorul inelelor dis-

2. Materiale necesare. Pentru con-
lentilei este
necesar ne o
sau (cu ct
lentila va avea mai
cu att va mai mult). Se
pot folosi n acest scop lentilele
condensor c:.are se n maga-
zinele foto. In nici un caz nu se vor
folosi lentile menisc pentru ochelari,
deoarece acestea puter-
nic imaginea spre margini. Mai este
o de sau alumi-
niu cu diametrul de cel
57 mm, din care se vor
carcasa
3. In desen snt indicate
cotele pentru o la 0
50 o cu filet M55 x 0,75,
necesar prinderii n montura unui
teleobiectiv mediu (de exemplu,
Pentacon auto 2,8/135). Pentru fixa-
rea lentilei ntr-un obiec-
tiv normal cu filet pentru M49 x
0,75, n desen se construirea
unei de la M55 x 0,75 la
M49 x 0,75. dintre diame-
trul lentilei cel interior al carcasei
(diametrul de fund al filetate
PREAMPLlFlCATOARE
Amplificatorul de audiofrec-
cu puterea de 10
W, produs de
livrat sub forma componentelor
la intrare 'un
semnal cu tensiunea de 1-71,5
V, I.a aparaturii
radioelectronice cu circu-
ite amplificatoare proprii. Co-
nectarea la intrarea amplificato-
rului a tranductoarelor electroa-
custice este prin inter-
calarea unui preamplificator
adecva( alimentat din redreso-
rul care amplificato-
rul, cu tensiunea de 20
V polul negativ la masa mon-
tajului.
Schema din figura 1
un preamplificator
destinat semnalelor slabe, cu
amplitudinea de ordinul a 10
mV, generate de un microfon
electrodinamic sau piezoelec-
tric. Schema raportul bun
de 78 dB ntre semnal zgo-
mot, curentului mic de
colector al tranzistorului TI, de
25 tensiunii colector-emi-
tor a acestui tranzistor, de 2 V.
Stabilizarea a monta-
jului' este de bucla
negative n curent, ma-
prin R5
16
Ing. IANCU ZAHARIA
Factorul de amplificare n alter-
nativ al montajului (40 dB) este
determinat de raportul R3/RI
stabilizat de capacitatea C2
Pentru tensiunea de de 1
V, la nivelul tensiunii de intrare
de -3 dB, microfonu-
lui MI poate varia ntre 600
50 000 n. Banda de
intervalul ntre 25
24 000 Hz, limita de-
pinznd de capacitatea C3 I
pedanta de intrare a monta'
este de 200 kn, iar cea de .
R2 220Kn. R3-100Kn.
la M52x 1) permite corectarea even-
tualelor dintre centrul op-
tic centrul lentilei.
verif
trului o
lentila
utoru
rea si
c
introdu
chis la
tnd
dimensiuni
piesele se
acesta se va
zul din
n acest ultim caz se vor
filetate unse pentru a nlesni
montarea sau a carca-
sei pe obiectiv.
4. Mod de folosire
generale. Folosirea lentilei
nale exclude mare de ma-
necesare n cazul fotogra-
fierii cu inele Practic, n
momentul cnd dorim facem o
macrofotografie, nu avem altceva de
dect
n obiectivului. Fotoamat04
rii mai pot confec";
seturi de lentil.e pentru, diferite
de cum in_elele
ere diferftetreple de
rcasa a fost cu
0,75 ntruct, tlis-. ,
de fotografiere cu un
iu este de 1,20 m ...

scade la 12 ...
ei 10-
lentila
ifica gradul de
nelului
apropierea sau
ului de obiectivul
cum n
cazul OricareI alte fotografii. Lentila
are un gabarit mai mic
dect un set de inele
chiar n cazul pieselor
componente din snt
comparabile, iar procesul fotografie-
rii nu va .. Ji ngreunat cu nimic.
7
Carcasa
de 2 kn, permite cuplarea preampli-
ficatorului la intrarea ampli-
de
In parametri functio-
naU se si schema
a preamplificatorului
universal, n figura 2,
care permite lificarea indivi-
ase aw;jio-
la dfferite
traduct custice, co-
nectate n de
NTRARE
l,v

T3

8[108
R8
2)Kn.
+
20V
comutatorului bipolar Kl.
In 1, amplificarea mon-
tajuluieste de 40 dB impe-
de de:' 200 kO pentru
2, parametn au va-
lorile de 34 dB respectiv 350
kn. Pentru 3, parametrii
capata valorile de 26 dB
1 MO. iar pentru 4 valorile
de 20 dB 2 MO.


+
20V
TEHNIUM 8/1985
SUPRAVEGHETOR
eLECTRONIC
fn cazul n care mamele cu copIi
mici se n alte camere
rie, sufragerie, baie etc.), iar copiii
dispozitivul
descris mai jos le supra-
vegherea prin intermediul unui apa-
rat de radio sau radiocasetofon do-
tat cu unde ultrascurte, portabil, ali-
mentat la sau baterii.
MODUL DE UTILIZARE.
dispozitivului ntr-un loc
ferit de curiozitatea copiilor, de pre-
cu antena
de ochiul antenei), se ntre-
pe de
moment n care acesta emite sem-
nalele captate de capsula 'microfo-
(tip 23 S, Philips,
n magazinele de specialitate).
Aparatul de radio (n
fixat din butonul de acord pe frec-
de 68-69 MHz, ntre progra-
mul II TV programul III radio, va
n manifes-
copiilor: -plnsetul sugarilor,
cearta sau etc., mo-
ment n care mama poate interveni
cu promptitudine.
Dispozitivul poate fi utilizat
pentru nregistrarea pe a
semnalelor emise, ct si ca microfon
portabil pentru amuza'ment n locu-
n excursii etc. (fig. 3).
Trebuie faptul acest
dispozitiv este un de foarte
putere, a nu de-
10-15 m, la un consum de
5 mA din bateria de 9 V.
SCHEMA ELECTRiCA, ASAM-
REGLAJUL.
Schema a dispozitivului
este n figura 1. Bobina are 8
spire din cupru argintat 01 mm, an-
tena cuplndu-se la a patr,a
Bobinarea se face n aer, cu diame-
trul de 8 mm pasul de 1 mm.
Condensatorul semireglabil este
Ing. C. RMBU
de tip tubular, ceramic, iar celelalte
snt de tip la 30 V. Rezis-
toarele snt de 0,12 W, cu
de carbon.
Antena este un conductor
izolat, cu de 1 mm
2
, cu
lungimea de 30-40 cm, care se
cu un ochi pentru
Microfonul M este o
cu preamplificator
nglobat, motiv pentru care a' fost
polarizarea acestuia prin
rezistorul de 22 k!l.
Montarea pieselor se peo
de circuit imprimat sau prin
metoda "Tinkertoy", care se
cu avnd
ca microfonul C'ondensatorul
semireglabil de 3";"15 pF fie pe
parte accesibile din exte-
rior.
Cutiile exterioare pot avea aspec-
tul din figura 2 sau figura 3,
constructorului amator
modul de utilizare a dispozitivului.
Reglajul se efectu-
astfel: se aparatul de
radio ca mai sus; se
din butonul 5; se ajus-
condensatorul semireglabil
cnd n difuzor se aud zgomo-
tele produse de - reglaj
brut; se fin, cu o
din os, avnd n
unde o de su-
nete (prin tatonare), cnd frec-
de lucru (68 MHz
sau 69 MHz).
DETALII LA FIGURILE 2 3:
1 - corpul dispozitivului (cutie

2 - oriticii practicate n dreptul
capsulei microfonice;
3 - miezul de al semiregla-
bilului;
4 - antena de emisie:
5 - ochiul de al antenei
CONFECTIONAREA

A8AJURURIJ.OR
n figura 1 se unele modele
de abajururi, al cadru se poate
din de 3-4 mm
grosime, de PVC sau me-
talice, nuiele de etc.
Abajururile au, n mod
componente. cum
se din cadrul unui
abajur cuprinde: o 1,
o medie (n unele cazuri), o
3, un cr-
lig de 4 traversele 5. in
interiorul abajurului se introduce
becul electric 6, de un con-
ductor izolat 7, care se pe
crligul de 4. n exemplele
de abajuJuri din figura 2 nu snt pre-
cizate dimensiunile, deoarece aces-
tea se pot stabili n de
locul n care se abajurul
respectiv (n hol, dormitor, sufrage-
rie, camera copiilor etc.), de
mea dimensiunile bi-
de constructorului
amator. Se va seama, de ase-
menea, de dimensiunile materialului
pe care l avem la pentru
nveli rea cadrului metalic al abajuru-
lui.
. ce se alege modelul de aba-
jur care se' va construi, acesta se
pe o hrtie, la scara 1 :1,
apoi se direct pe desen
se dimensiunile tuturor
tilor componente. Se taie
de necesare, se nrjoaie la
TEHNIUM 8/1985
Ing. VIOREL
forma din se asambleaz
ntre ele prin lipire cu cositor.
drul metalic al ab
apoi du
tie
c
p
ch amator cu di-
fer metrice, florale sau
ani re; o cu de muselin,
etc., care se cos n-
tre ele; cu rafie, colo-
fire de etc., care se m-
pletesc, fie pe fie pe ver-
pe tot cadrul metalic ori nu-
mai pe anumite aba-
jurul se din hrtie
hrtia se mai nti n
forma apoi se pe ea
desenele preferate se
ce culorile s-au uscat, se
ulei de in pe dosul ntregii
hrtii, n cteva straturi. Se un
nou strat numai ce stratul an-
terior s-a uscat. Uleiul face hrtia de
desen nvelitoarea de
hrtie astfel se coase apoi
pe cadrul metalic al ab'ajurului.
Abajurul din carton de cu-
loare se din
mai multe fiecare fi-
ind cu 1-2 cm mai pe
dect cadrului metalic,
Se pe margini fiecare bu-
de carton cu ajutorul unui per-
forator. se fac la
2
o
3
Baterie
(70X60X 25mrn)
de emisie.
Dispozitivul
la epuizarea bateriei (cca
3 V), dar de
lucru, motiv pentru care, pe
bateriei, trebuie regla-
jul din condensator astfel nct se
68 sau 69 MHz, pentru a
egale. Se cartonul sau se
lipesc pe el diferite poze. Se prinde
apoi abajurul direct pe srma carca-
sei cu un colorat, tre-
cndu-1 prin .. cartonului
peste Abajururile din carton
se folosesc n special n camera co-
piilor.
Abajurul din pergament se poate
face buclat sau plisat. Pentru abaju-
lat se taie o de perga-
lungime cu o
erimetrul ramei inferioare,
cel plisat de trei. ori peri-
mei inferioare. In, cazul
abajurului plisat, pergamentul se n-
doaie sub de .pliuri de
3-4 cm, ca o In mijlocul
bucle sau pliu se dau mici
cu un poanson sau un cui, la
de circa 8 cm de marginea
de sus a abajurului. Prin aceste
se trece un sau un
22&
2
f-
5
3
nu deranja pe UUS.
BIBLIOGRAFIE:
1. "Un tranzistor, doua
tranzistoare"
colorat, avnd grija se aranjeze
buclele sau. pliurile n mod uniform
n jurul cadrului metaliC'! de
pergament se n modul des-
cris mai sus numai n cazurile car-
caselor cu muchii drepte, peste care
pergamentul se ca o
Abajururile din pergament se folo-
sesc n camerele de zi.
Abajururile din muselin,
etc. se
prin coasere direct pe srma cadru-
lui. Materialul se va cu att
mai mult cu ct este mai
Pentru a spori materialu-
lui n locurile de contact cu buza de
a cadrului, se pe dede-
subt o din de
culoare. La partea la
cea se face cte un vola-
Astfel de abajururi se folosesc
n special n de dormit.
17
Cititorul este desigur familiarizat
cu de de cu-
loare luminii, pre-
cum cu necesitatea
peliculelor color n de tipul
de iluminare sau natu-

Mai cunoscut este fap-
tul o de
structurale
cantitative ntr-un interval oarecare
de timp. Astfel, lumina de un
bec cu
temperatura de culoare pe
sau n de
riie tensiunii electrice. In
acest caz, pe perioada unei
de fotografiere se poate conta
pe o calitate a lumi-
nii sursei folosite. Nu lucru
se poate spune despre lumina natu-
n lumina de
Soare.
S-ar putea ca
dat fiind faptul
ochiul uman o imagine per-
manent de
creier, avem unei
n modul de redare a culorilor, cu
momentelor extreme, res-
pectiv la apus.
n realitate, a
luminii solare pe parcursul
zilei, fapt sesizat n mod obiectiv de
pelicula color pe care
apar dominante diferite n de
ora la care s-a fotografierea.
Ca principiu, lumina Soarelui este
mai spre prnz mai "colo-
la apus, cnd
ile galbene, portocalii devin
mai pregnante.
n figura 1 snt redate trei curbe
realizate prin energiei ra-
de Soare la diverse ore ale zi-
lei, energie la lungimile de
din spectrul vizibil.
n tabelul 1 este procentual
a
luminii solare E. lofis) n
Ing. VASILE
de Soarelui pe cer.
Se din curbele de reparti-
din punct de vedere energe-
tic, lumina are maximumul n
zona albastrului, pe cnd lumina la
apus are maximulllui co-
zonei
Pentru rigurozitate trebuie adn-
analiza, ntre
lumina Soarelui lumina cerului.
Lumina de zi este rezultanta ames-
tecului dintre cele surse de lu-
Pe cnd lumina
are circa 4 000 K, lu-
mina cerului ntre 5 000 K pe
vreme la 10000 K sau
mai mult, cnd cerul este neacoperit
de nori. Lumina este un
amestec dat de cele surse de
consi-
derndu-se rezultanta medie de
5500 K.
Lumina cerului practic tot
timpul. Noaptea lumina cerului
apare efectului
Purkinje, n realitate o
mare cantitate de
Luna, pe de parte, o lu-
cu aproximativ com-
cu lumina cerului
de zi acoperit.
Intensitatea luminii Soarelui a
luminii cerului n lumina de zi este
n tabelul 2.
Se din analiza acestui ta-
bel stabilizarea luminii n
perioada de n corespon-
cu stabilizarea
a luminii (vezi tabelul 1).
In tabelul 3 snt date valorile rela-
tive ale spectrale a ener-
giei luminoase lumi-
nii solare, luminii cerului luminii
de zi A.H. Taylor G.A.
Kerr). Raportarea se face de
energia lungimii de
de 550 nm, 100%.
Pentru a completa
date s-a notat n tabelul 4 intensita-
tea luminii Lunii n noapte.
TABELUL 1
Zona Soarelui de orizont

1 5 10 30 600 900
84 47 36 29 29 28
Galben 13 34 33 31 30 29
Verde 3 14 20 23 22 22
Albastru 4 7 11 12 13
Violet 4 5 7 8
TABELUL 2
Intensitatea luminII in 10
3
Ix (%)
SoarelUi
Lumina de zi Lumina Soarelui Lumina cerului
5 1 (17) 5 (83) 6
100 6 (46) 7 (54) 13
200 22 (69) 10 (31) 32
30 40 (77) 12 (23) 52
400 57 (81) 13 (19) 70
500 72 (83) 15 (17) 87
600 85 (85) 15 (15) 100
700 94 (85) 16 (15) 110
800 99 (85) 17 (15) 116
90 101 (86) 17 (14) 118
18
"Lumina de noapte"
toare va fi cu circa 0,0018 Ix
mai mare, respectiv cu valoarea lu-
minii cerului noaptea (cer nori).
cum se poate constata foto-
grafiind un subiect exclu-
znd impresia de umbre, rezul-
tatele vor diferi, pelicula nregistrnd
a luminii prin
dominanta abaterii
de la temperatura de culoare pentru
care a fost Desigur, ima-
ginea va fi de fenome-
nele atmosferice specifice (de
exemplu,
praf atmosferic n cursul zilei etc.).
Un exemplu modest ilustrnd cele
spuse l cele trei fotogra-
fii realizate la ore diferite. Astfel, n
figura 2 s-a fotografiat la
ora 8. Culorile pastelate snt speci-
fice cnd un
anumit voal atmosferic.
imagine, n jurul orei 11,
este mult Voalul a
rut contururile snt mai dure. Ul-
tima 4, subiect
fotografiat la ora 14. Schimbarea as-
pectului este Lumina
culorile devin satu-
rate Blocurile din
ultimul plan apar clare, cu multe de-
talii.
[
I
I I
Lumina medie
de soare
Lumina de zi
-h..e::--I----I---I--+--+--+-- la apusul soare lui
Lumina de zi
__ +-__ __ __ __ prnz
400 500 600 700 nm
Ca o concluzie putem
spune alegerea orei de fotogra-
fiere trebuie o compo-
TABELUL 3
Lungimea de Lumina Soarelui
(nm) (Ofo)
400 50
420 70
440 80
460 92
480 98
500 100
520 92
540 100
550 100
-
560 98
580 96
600 94
620 91
640 87
660 85
680 90
700 87
TABELUL 4
n actul de realizare
a fotografi ei de calitate.
Lumina cerului Lumina de zi
(Ofo) (Ofo)
168 65
162 87
161 94
164 107
151 108
130 104
114 98
105 99
100 100
- -
94 100
83 95
72 90
65 88
58 85
53 82
48 82
43 78

Star,a LunII (zlle)lIntenlltatea luminII Ox)
LunII Lun. Pitrar
O 1 2 3 4 5 6 7/8 10 12
600 0,68 0,54 0,39 0,29 0.22 0.16 0,11 0,063 0.0018
-
500 0,54 0.41 0,31 0,23 0.17 0,12 0,089 0,050 0,014
-
400 0.39 0,29 0,22 0,17 0.12 0,089 0,064 0,036 0,010
-
300 0,26 0,18 0,15 0,11 0,083 0,060 0,043 0,024 0,0067 0,0002
200 o, 15 0,11 0.085 0.064 0,048 0,034 0,025 0,014 0.0039 0.0001
10 0.051 0,038 0.029 0,022 0,016 0,012 0,0084 0,0047 0,0013
-
5 0,015 0,011 0,0085 0,0064 0.0048 0,0034 0,0025 0,0014 0,004
-
TEHNIUM 8/1985
VARIATIA EXPUNERII
,
la expunerea medie,
n mod curent, n favoa-
rea unei expuneri selective prioritare
sau practicnd abateri
de expunerea co-
se pot imagini a
expresivitate difere mult de situa-
real Pe calea
se pot efecte deosebite sau
se poate sublinia o
sau o parte anume a imaginii.
Ne n cele ce la
prezentarea unui exemplu,
ca fotograful amator experimen-
teze sa.
Este de remarcat faptul aplica-
rea procedeului poate duce n multe
cazuri la subiectul nu se
unei prin expu-
nere, fapt ce trebuie bine analizat
anterior.
Cele patru fotografii au fost reali-
zate n decursul ctorva minute, n
jurul orei 18, n luna iunie, soarele
ADRIAN ALEXANDRESCU
apropiindu-se de Cu toate
acestea, prima fotografie mai
unei cu-
lori desaturate, de
n planul al doilea, conturul
flou al din ultimul plan
(Casa Scnteii). Expunerea a fost
prin
rii prim-planului (zona cu flori), tim-
pul de expunere fiind 1/60 s.
Cea de-a doua fotografie a fost
cu timpul de expunere de
1/125 s (diafragma con-
n-
tinderii de din planul al doilea.
imagine corespunde unei
expuneri medii corecte. Culorile au
soarele o culoare
cerul azurie.
Cea de-a treia fotografie,
cu timpul de expunere de 1/250 s, a
pierdut deja din detalii n primele
planuri, punnd n ce-
rui n mod distinct silueta
UNEXEMPLU
DE ECHILIBRARE A
Fotografierea obiectelor
de constituie o
dat fiind contrastul mare
al acestui gen de subiecte. De
se partea
iar detaliile din sau se-
dispar.
n astfel de cazuri este nece-
sar se o de
care asigure o ilumi-
nare pentru
redarea detaliilor, dar nu dispro-
de pentru a
anihila partea a su-
biectului.
Ca se vor de-
termina expunerea
pentru redarea subiectului n
ansamblu, expunerea pentru re-
darea luminoase apoi se
va egalizarea lor sau o so-
de compromis.
Avnd n vedere faptul de
obicei se folosesc surse artifi-
ciale de pentru fotogra-
fiere, fulger sau
(nitraphot sau cu halogeni), pe
timp de expu-
REVflATOARf
pentru
REPBOOUCERf
Developarea pe care s-au
reproduceri trebuie n
fie tonuri extreme
(cazul desenelor liniare sau al tex-
telor de cu loare pe fond
alb), fie o multitudine de semitonuri
tonuri (cazul desenelor artistice,
al de etc.). De
aceea s-au pus la punct de
revelatoare specializate pentru re-
producere avnd caracteristici di-
verse, n de caracterul lu-
reproduse.
TEt;tNIUM 8/1985
nere, va
constitui un element variabil de-
terminant n stabilirea expunerii.
util ca analiza
unui asemenea caz o facem
n baza unui 'exemplu, respectiv
lampa din fotografi-
ile
Prima fotografie s-a
utilizarea vreunei surse supli-
mentare de iluminare. Expune-
rea s-a determinat exponome-
tric, pe o me-
diu, ea fiind 1/60 s, cu dia-
fragma 5,6 (foto 1).
Ca de iluminare exte-
s-a folosit un blitz cu nu-
director 32 la 21 DIN, res-
pectiv 24 la 18 DIN, avnd 3 ni-
veluri de putere (1/1; 1/2; 1/4).
de fotografiere a fost
decca 2 m.
Se diafragma' co-
este
aproximativ 11 (24: 2 = 12),
ceea ce trepte
mai de diafragma ne-
pentru fotografierea
Pentru cititorii am
nat cteva de revelatoare alb-
negru att pentru cnd este
nevoie de contrast ridicat, ct
pentru acele cnd trebuie
se negative echilibrate. S-a
avut n vedere ca n re-
velatoarelor nu fi-
gureze speciale, mai
greu procurabile.
KOOAK 0-8
Este un revelator cu contrast ridi-
cat Se
diluat 1 :2. Dizolvarea
se face n dar nu peste
3a'C.
...................... 750 mi
Sulfit de sodiu .. : ........... 90 g
.............. 45 g
Hidroxid de sodiu .' ....... 37,5 g
de potasiu ........ 30 g
............. la 1 000 mi
Timp de developare: 30 s -2 min,
n de tipul materialului fo-
tosensibiL
ORWO 70
Revelator de contrast ridicat sau
revelator rapid
I I I I I I I III
Ea sugereaza o mai trzie dect
cea la care s-a practic fotogra-
fierea. Siluetele devin predominante.
Ultima fotografie, cu timpul
de expunere 1/500 s,
deja o imagine detaliile fi-
luminoase. n
au existat trei de
acordare a expunerii:
- blitzului la
cca 4,3 m, cu folosirea unui ca-
blu sincron prelungit;
- reducerea puterii blitzului
la 1/2, ceea ce corespunde
aproximativ la diafragma 5,6
(12 : 2 = 6);
- modificarea timpului de ex-
punare la 1/15 s, concomitent
cu nchiderea diafragmei la va-
loarea 11.
aparatul foto-
grafic permitea sincronizarea cu
blitzul la 1/125 s.
S-a ales varianta a doua, care
nu presupunea utilizarea unui
cablu prelungitor pentru sincron
un suport separat pentru blitz,
ca la prima nici utili-
zarea unui stativ care se impu-
nea n cea de-a treia
Rezultatul s-a concretizat n
fotografia 2.
Pentru s-a mai
o fotografiere acoperitoare cu
diafragma 4, rezultnd fotografia
3, mai ambele
fiind utilizabile.
Fotografierea s-a pe film
reversibil ORWOCHROM UT 18.
A -
Sulfit de sodiu .............. 25 g
.............. 25 g
de potasiu ........ 25 g ,
............. la 1 000 mi
B
Hidroxid de potasiu' ......... 50 g
(rece) ...... la 1 000 mi
Se A cu B
nainte de utilizare.
Timp de developare: 2 min pentru
contrast, 30-40 s pentru developa-
rea a materialelor fotosensi-
bile normale.
ORWO 71
Este un revelator energic.
Metol ....................... 5 9
Sulfit de sodiu ............. 40 9
............... 6 9
Carbonat de potasiu ........ 40 9
de potasiu ......... 3 9
Timp de developare: 3-5 minute.
ORWO 74
Este un revelator energic, care
claritate imaginii.
ind aproape n totalitate pierdute n
favoarea contururilor, care predo-
profilate pe fondul cerului.
Zona mai a centrale
deja impresia unei fotografii pe
clar de
Metol ....................... 5 g
Sulfit de sodiu ............. 40 g
............... 6 9
Carbonat de potasiu ........ 40 9
de potasiu ......... 6 9
Timp de developare: 3 minute.
ORWO 80
Este un revelator foarte energic,
care claritate imaginii.
Metol ........ .-., ........... 2,5 9
Sulfit de sodiu ............. 50 g
.. ' ............ 10 g
Carbonat de potasiu __-, ....... 60 9
de potasiu ......... 4 9
ORWO 75
Este un revelator egalizator, cu

Metol ....................... 1 9
Sulfit de sodiu ............. 40 9
............... 6 9
Carbonat de sodiu .......... 20 9
de potasiu ......... 1 9
Timp de developare: 4-5 mil')ute,
19
Ing. CONSTANTIN DUMITRU,
ing. MARIUS CIORICA,
6ng. BOGDAN CO,JOCARU
SETUL DE ALE
MICROPROCESORULUI Z-SO
MI croprocesorul Z-80 180
de prezentate mai jos
O parte din ele snt similare celor
ale procesorului 8080, altele snt
partlcuiare. Terminologia n
tabelele date mai jos este
rea:
b - un de 1
bit n orice registru de 6
sau de memorie;
cc - codul din registrul
,,1Iag";
NZ - non zero;
Z - zero;
NC - transport ("not carry");
C - cu transport ("carry");
PO - paritate sau
sire;
PE - paritate sau
P - pozitiv;
N - negativ (minus);
d - orice registru de 8 sau
de memorie folosite
ca
dd - orice registru de 16 sau
de memorie folosite
ca
e - de 8 n com-
plementul lui 2 folosite la
salturi relative si
indexate; .
Mnemonic Descrierea
Transfer pe
LO rIs r .... s
LO d,r dt-r
LO din
d .... n
LO A,s A .... s
LO d,A
d ... A
Transfer pe
LO dd, nn dd ... nn
LO dd, (nn) dd .... (nn)
LD (nn) ss (nn) ... ss
,
LO SP, ss SP .. ss
20
l - 8 speciale de che-
mare aflate n pagina zero:
In zecimal ele SAt 0, 8, 16, 24. 32. 40,
48 56
n - orice de 8
nn - orice tlUrnar ae 16 b'1\'1
r - orice registru general de 8
(A, B. C, D, E, H sau L):
s - orice reglstru-;sursa de 8
sau de memorie;
Sb - un bit ntr-un registru speci-
fic de 8 sau o de
memorie;
SS - orice registru de 16
sau de memorie;
l subscris (de exemplu PC
L
) - cei
mai semnificativi 8
dintr-un registru. de 16
H subscris (de exemplu PC
H
) - cei
mai semnificativi 8 dintr-un re-
gistru de 16
( ) - parantezelor este
folosit ca pointer o lo-
de memorie sau un
port 1/0.
Registrele de 8 snt: A, S, C, D,
E, H, l, I R.
Perechile de registre de 16 snt'.
AF, SC, DE Hl.
Registrele de 16 snt: SP, PC. IX
IY.
Comentarii
t2,
biti
's=r,n, (HL),
(1 X+e), (IY+e)
d=(HL) r
I I
(1 X ... e), (ly+e)
d= (HL),
(IX+e), (\ Y+e)
,s= eq/(DE),
(nnL 1, R
d=(BC), (OEl;
(nntl, R
16 biti'
dd= BC, DE, HL,
IX, IY
dd= SC DE HL
, , I
SP ... IX, IY
ss=8C, DE Ht
I ,
SP, IX, I Y
55= HL IX IY , ,
PUSH
POl'
EX
EX
EXX
EX
LDI
lDIR
LOD
ss (SP-1} ....
dd I
Schimb ri ntre
DE) HL DE .... HL
AF
J
AF' AF .... AF'
I i 8E:!
(SP),ss ,(SP)++ssL' (SP+1)
Transfer al
(OE)';HU
,
HL+HL+1 BC ... SC
;
{DE)'" (HU) DE- +1
9
HL ..... HL+1, se ..
(DE) HU
J
LDDR
HL..-HL-1' :>
(DE)"'(HL) > DE .. DE-1
HL-HL-1
,
ntr-o de.
CPI
CPIR
CPD
CPOR
Mnemonic
A-{t-iL) HL<t-
BC.-SC-1
A-(HL), Hl'"

A-(HL) I HL+-H

o esc rierea opera! ie i
o eratii aritmef e
ADD s
ADC S
SUB s
SBC s
ANO s
OR
s'
XOR s
CP s
INC d
DEC d
O
AOD HL1SS
Act HL .. S5
A"A+s
A .. A+s-tCY
A .. s
A+-A-s-CY
A-A" s
AIllrAVs
A+Aos
A-s
Comentarii
N NR. VIITOR)
8/1985
I
CEPTIEI EMISIUNILOR
I I
I
jf
(URMARE DIN TRECUT)
Ing. VICTOR SOLCAN
n
de
de intensitate unda
cele secundare, se produc
uneori foarte importante, n amplitu-
dinea componentelor spectrale
(fig. 4).
In de efectele sus-amintite,
n propagarea undelor pot
fenomene de sau reflexie
structurii zonelor
sau obiectelor reflectante, difrac-
tante etc. n cazul la
mare n struc-
tura troposferei, iar pe canalele infe-
rioare a ionosferei, produc efecte
selective cu deosebit de
n cazul
unor apropiate se pot produce
de nivel omogene sau selec-
tive n spectrul canalului transmis,
dar, de acestea snt mai
lente mai Ele
depind de anotimp, starea vremii,
starea unor noi
obstacole apropiate noi, re-
electrice etc.), mai ales pe di-
Pot
rea rapide de atenuare
sau n spectru
n apropierea amplasamentului
de apar obiecte n
(trenuri, vapoare,
etc.). CAA nu poate
foarte rapide
lective cu
vine constanta de tim
doar pe nivelul im
cronizare a ima
tiv, n amplasam
selective
banda p
(dist
din cele mai diverse:
centuarea sau estomparea
rilor, pierderea virarea sau
culorilor, zgo-
motuiui pe imagine sau sunet etc.
Atenuarea efectelor undelor se-
cundare se poate deseori
prin degajarea mai a antenei
de pe orientarea
acesteia TV
(Cmp intens mai omogen).
cazul profesionale se
mai poate profita de faptul
n puncte diferite, nu mult nde-
din efectele de ate-
nuare sau .nu se
produc n timp identic
atunci se poate face o mai
prin comutarea sau
pe antena cu . captarea
cea mai (diversi-
tate de de atenu-
are, omogene sau selective, lente
sau rapide, se n principal
n propagarea undelor
pe sau mai multe drumuri dife-
rite, undelor
n plan V H, n cazul
insuficiente a antenei de
sau a
spre
de calitate n
zul folosirii antenelor
ce folosesc antene de ca-
distorsionarea semnalului se
produce uneori prin simpla
delolasar'e a persoanelor n
sau chiar
din cele mai
care nu
intens, antena
aduce un serviciu
cerii TV.
Este de remarcat pro-
undelor pe drumuri,
de necazurile provocate de
TEHNIUM
atenuare, ecouri distorsionarea
semnalului TV, se pot produce si-
cu totul particulare foarte
rar ntlnite, cnd propagarea pe mai
multe drumuri poate avea efecte
bune, conducind la valorii
cmpului prin nsumarea a
fazelor componentelor din banda

fisticate antene s-ar utiliza.
cu probabilitatea cea mai mare este.
cum am mai amintit,
antenei deasupra nivelului acoperi-
propriei sau pe o cla-
dire mai dilll apropiere pozi-
acesteia, e posibil, pe
o ct mai de obsta-
la din antena de emisie;
distorsionare
distorsionare sub-
(fc) de .
d) distorsiona re imaginea alb-negru color Inutili-

Fig. 5: sugernd omogenita-
tea cmpului la blocurilor
mari cmpului ntre ob-
stacole reflexiilor
(R), (O).
n marile ca n zonele cu
relief accidentat unei re-
de calitate pune, nu de
ori, probleme dificile. Obsta-
colele naturale sau artificiale pot
provoca, n de atenuarea sem-
nalelor, numeroase reflexii sau di-
care devierea un-
delor, aproximativ legi
ca n astfel nct antena de
culege un semnal rezultat
din nsumarea undelor ce
pe mai multe drumuri.
timpului necesar undelor
indirecte ca un drum
mai lung dect al undei directe (cel
mai scurt), semnalele purtate de
acestea apar pe ecran cu diferite n-
trzieri o sau de mai
multe ori semnalul transmis prin
unda
Efectul undelor secundare (reflec-
tate) este mai n zonele
de deoarece valoarea sem-
nalului direct este se
poate apropia de valoarea semnalu-
lui indirect (vezi fig. 1 2 din nr. 2/
1985), n care efectele asu-
pra reproducerii imaginii,
culorii uneori sunetului pot fi
foarte De am-
plasarea antenelor sub nivelul aco:-

o deschidere cel pu-
pe. recep-
unei re-
de calitate, orict de so-
cole srme sau alte antene)
pe n sensul dorite.
Obstacolele apropiate sau antenele
pot deforma geometria ini-
a frontului undelor,
znd uneori din propriei
antene. Toate acestea pot fi optim
prin folosirea
de sau alegerea
unui sistem de antene potrivit con-
locului, amplasarea dirija-
rea a acestora (fig. 5).
Nu de ori cu-
a problemei antenei individu-
ale chiar colective este departe de
.optim proble-
melor, mijloacelor teh-
nice specifice acestei sau
unor tehnice
de specialitate. In materie de antene
de se ntlnesc multe im';
astfel au nflorit o mare
varietate de cu n-
neadecvate
particulare ale amplasamentului n
Beneficiarul se
la cu o calitate
sau la li-
'neavnd suficiente
optime posi-
bile n zona amplasamentului n
apropierea de '3misie (nu!
imediata apropiere) chiar o
sau chiar o intro{
la borna de a recepto-
rului poate nlesni reproducerea
unei imagini acceptabile, dar acest
lucru nu este suficient pentru ..
nerea unor superioare:,
asigurarea unei stabile n
timp. De asemenea, uneori se pot
cu o
la o
sau chiar n partea blocului
de sosire a undelor, pe bal-
coanele ,din zona de propria
In astfel de
dorite este mai mult o pro-
de noroc dect de
Snt cnd poten-
locale nu permit o
mai a de cali-
tate.
Nu de ori se
n cazul antenei de re-
pe blocurile mai nalte, la va-
lori de cmp suficient de mari, nu se
poate evita efectul unor reflexii. n
zonele cu accidente de
relief, sau cu nalte, am-
plasarea.entenei colective n locul
aprioric fixat de proiectantul blocu-
lui nu totdeauna rezultate favora-
bile. Acestea depind de situarea blo-
lui de obstacolelor
. r de din care
undele, de la
Amplasamentul ante-
se alege criterii
ectrice specifice de
ne; aceasta presupune
prealabile, pen-
mite alegerea
optime. Din acest motiv,
ai dezvoltate au re-
extinse pe mai multe
blocuri. Semnalul este captat n 10- .
curile cu de cele
mai bu ne, cu sisteme de antene per-
cu anumite ale
semnalelor cu ulte-
a acestora spre un
mare de la cel mai bun ni-
vel calitativ din zona ansamblufui
respectiv de n ultimii ani
dezvoltarea marilor' ansambluri de
de prin cablu a n-
ceput se la cartiere mart,
uneori la ntregi,
tind complexe.
EFECTELE UNDE-
LOR PE MAI MULTE DRUMURI
n cele ce vom ncerca
'le apropiem mai mult de intimi-
tatea fenomenelor generate de pro-
pagarea undelor pe mai multe dru-
muri. Fenomenele snt relativ com-
greu de prezentat prin re-
SImple, de aceea ne vom limita
la cteva aspecte mai principale,
snd pOSibilitatea unor
ulterioare.
admitem la
punctul de amplasare a antenei de
sosesc unda o
anali-
celor unde,
provenite de la vom
constata efectul aces-
tora depinde de factori:
- raportul dintre cmpul undei di-
recte (Ed) cel al undei reflectate
(Er);
- raportul dintre tensiunile in-
duse n antena de de cele
unde (Ud Ur).
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
21
AV ERT 1 ZOR
SOHz
Cnd la bornele L sau D
plusul bateriei de 12 V, ntregu I
montaj n fu ne.
Multivibratorul, format cu tranzis-
toarele TI Tc, un semnal
care este preluat de Tl, amplificat
aplicat etajului de putere T .. T,.
. Montajul este foarte util la auto-
L 01
turisme (contact direc-
de etc.).
RI = R .. = 6,8 k!l; Rc = 330 O; R; -'--
Rx = 100!l; R, = 910!l; R7 = 200 O; Rli
= 6,8 H; CI = 6,8 nF; Ce = 10 nF; C3 =
220 MF; TI = Te = 2N2222; T3 = T5" =
2N2905A; T .. = 2N904.
TEHNICKE NOVINE. 7/1985
Ceasurile care de
la de 50 Hz pot cu
o mai mare precizie se folo-
un generator a frec-
este cu
Se de la un minia-
f Ci U4) 16
2 CI< Co 15
3 Pj 1e2 QI flt
" P, Q2 13
5 PJ Q3 12
s P4 Q4 II
7 PE TE 10
'CNO raS
f
2
3
-4
M

v EltrtCATOl
J1
;[,0.001
,.L0.Ol
2N2222
RElEPTOR KI 20N
r nt.22
WAI. -1,,16t--u-..
22
0.01
t-r-<
Sortarea verificarea a
cristalelor de montaje
adecvate, cum este cel
Montajul publicat
Acest mic radioreceptor se ali-
la 9 V
undele medii. Circuitul de intrare
are pentru L
1
75 de spire, iar pentru
L
2
8 spire. se poate
de la magazin.
n continuare snt etaje am-
(32 750 kHz) se la
50 Hz.ICI = CD4011; IC: = IC; = IC.
= CD40161; RI 1 Mn; CI = 22 pF:
Ce = 10 -- 40 pF.
RADIOTECHNICA. 6/1985
50H
cu cu ntre 1-15
MHz tranzistoare
2N2222.
QST.3/1982
plificatoare de RF. este asi-
de diodele VD
1
VD
2

Semnalul audio este amplificat de
etaje cu cuplaje prin transformator.
RADIO, 1/1985
TEHNIUM 8/1985
Pentru posesorii de autoturisme, ntreprinderea de Aparataj
Electric de Titu a realizat recent un deosebit de util acce-
soriu de bord: TESTERUL DE BATERIE.
Dispozitivul a fost conceput pentru bateriile de acumulatoare
auto cu tensiunea de 12 V, indicnd starea de a
acestora prin aprinderea unuia dintre cele trei becuri colorate dife-
rit, amplasate pe panoul frontal.
Gama a tensiunilor de lucru este ntre 10 V 17
Vcc, fiind pe domenii:
- indicatorul galben U < 11,2 V
- indicatorul verde 11,2 < U < 15 V
- indicatorul U > 15 V
Pentru apartamentul dv., LA. E.1. - Titu a
rezervat o noile modele de
sonerii electrice de tip bing-bang, dintre care
fotografiile variantele
constructive "TRIL" "BING-BANG".
Realizate n casete din material plastic cu
un design modern, aeste sonerii snt conce-
pute pentru alimentarea de la (220
Vca/50 Hz), avnd un curent nominal de 0,15 A
grad de I POO.
TEHNIUM 8/1985
Pentru suplimentare privind pro-
dusele I.A.E.I.-Titu de livrare,
la NTREPRINDEREA DE APA-
RATAJ ELECTRIC DE Titu, Str.
nr. 79, jud. telefon 147955,
telex 17228.
23
MANDA VASilE - jud.
rin
de este n jur
de 32 MHz si aceste cristale snt
special construite ca prin
de-a 1 Hz.
C
10
e
11
snt condensatoare de
trecere, terminalele lor se conec-
la tensiunea de alimentare.
ANEI ROMUlUS - Cimpina
Vom publica schemele unor apa-
rate de
- Corabia .'
Pentru abonamente la rev Ista
la Oficiul P.T.T.R. Am
publicat cele solicitate despre mag-
netofonul "Maiak". .
-
despre activitatea de
radioamatori de la ra-
dioclubul unde reco-
adresati.
BARBU -
La magazinul "Dioda" (Bd. 1 Mai
nr. 126, selector
pentru canalele 20-60.
ION -
de splre la fiecare
(Cte 3 la fiecare)
amplificatorul care este cuplat chiar.
televizor.
Ol TEANU ION - jud.
Propagarea undelor' electromag-
netice n UIF este mai la
mare de undele FIF.
nu nimic (TV-Dx),
n zona dv. nu se pro-
nici un program TV-Dx.
CIUREA ION - Craiova
La casetofonul "Dana"
tensiunea de alimentare, care pro-
babil este la volum
mare.
CIPRIAN - Tulcea
nu se .cu
desfacerea componentelor electro-
nice. Faptul n ci-
tirea unor scheme trebuie
mai mult sau n-
la un cerc de
Vom publica n continuare montaje
cu tuburi electronice.
TIBERIU -: Roman
Comutatorul la care nu
are nlocuitor.
BURSUMAC FLORIN - jud. Teleor-
m.an
oscilatorul de
premagnetizare.
FRUNZETI C. - jud.
Un specialist trebuie regleze
etajul oscilator-cadre. La magneto-
i-l=ll
EH ' ______ ____
I
tonul "Maiak" aiimentatorul.
STANESCU -

scheme publicate n revista
Nu cum
montajul a o
spre consultare.
FELIX -
Repararea casetofonului "Somwa"
se poate face numai de o unitate
cu aparate de (plus
La televizor
tensiunea de alimentare.
ANDRONIC AUREl -
Nu schema
KISS I.G. - Oej
Modul cum schimbarea
lui PFL 200 de la
este destul de curios; expe-
tub':!rile respective co-
In rest vom publica.
TONAI TITU - Tg. Jiu
o verificare a etajului n fe-
lul C 405 de la
terminalul 9 semnal prin
acest condensator direct la grila
pentodei. tot se zgo-
motul, starea condensa-
toarelor de filtraj; s-ar putea fi
pierdut capacitatea. pentoda
fu
la pe R 403 (montati 2
R 404 150 H).
MARTIN IUlJAN. - jud. Teleorman
Transformatorul pentru "Alba-
tros" l la magazinul
Dioda, Bd. 1 Mai 126, La
receptorul "Cosmos" eta-
jul final.
MORARU DANIEL -
Amplificatoare de am pu-
blicat, iar antenele cele eficaCE;
. pentru TV snt cele de
Vagi. <J
ONICA DORU - jud. Olt;
ROIU DINU - jud. Dimbovita; CO'!.
MI C. - Piatra
IUllAN DORNEA N. -
Craiova
sau util.i-:;
zarea de emisie (fIe
chiar si micro Tx) snt permise nu-
mai n baza unor elibe- .
rate de M.T.Tc. ce Q ..
(n de
datele tehnice aprobate)
aborda acest gen de
OBRETA IOAN - Uricani
Radioamatorismul nu este un
sport care prevede TVDx. Nu
valorile de
emisie ale TV la care va re-

RUSU P. - jud. Dimbovita
Receptorul "Neptun" a fost publi-
cat; "Tehnium".
lUPU C. -: jud.
etaju I final cadre.
CRISTINEl -:- Craiova .
Tuburile electronice PFL 200
PY 88 nu au nlocuitoare directe.
VOII\IEA NICOLAE - jua. Vlcea
montaje mai simple
ce un curs de radioa-
matori aborda
radioem
I.M.

(/0008;
(URMARE DIN NR. TRECUT)

S-ar putea să vă placă și