Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia .......... / 06.12.

2011

In conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cap. 14, art. 22, aliniat 3, Directorul general al SRL decide: Art. 1. Numirea dnei. ............. ca Responsabil Mediu avand urmatoarele atributii: urmareste si asigura ndeplinirea obligatiilor prevazute de legea 211 / 15.11.2011 privind regimul deseurilor raspunde de managementul deseurilor, tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 si o transmite anual Agentiei Regionale de Protectia Mediului Bucuresti este interfata cu partile interesate exterioare privind aspectele de mediu semnificative (clienti, autoritati, furnizori etc.) identifica legislatia de mediu si alte cerinte de mediu si analizeaza aplicabilitatea cerintelor la aspectele de mediu identificate ale organizatiei participa alaturi de conducatorii locurilor de munca la identificarea aspectelor de mediu si verifica modul de identificare si evaluare al acestora stabileste conventii de mediu pentru contractele referitoare la achizitionarea de produse si servicii efectueaza inspectii de mediu in zonele generatoare de aspecte de mediu si propune masuri de imbunatatire a controlului operational

Art. 2. Inlocuitor: ..

Luat la cunostinta: . . ....

Director General: .. .