Sunteți pe pagina 1din 5

2.

Stabilirea ipotezelor privind dinamica activitatilor firmei SC Agro Chirnogi SA in trimestrul IV Pentru a stabili ipoteza cu privire la dinamica activitatii firmei SC Agro Chirnogi SA, sub influenta factorilor de risc din trimestrul al-IV al acestui an, am luat in calcul valori aferente primelor 3 trimestre ale anului. Consider ca rezultatul activitatii firmei poate fi cel mai bine reprezentat de volumul exporturilor acesteia. Luna Pret tona ($) Volum vanzari export(tone)
1889 1843 2032 1904 1734 1645 1530 1486 1523

Volum vanzariexporturi Siria (tone)


821 725 677 713 704 624 512 0 0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep

222.58 236.47 238.62 229.36 220.41 277.89 335.22 315.92 323.58

Observand tendinta de crestere a pretului cerealelor in ultimele 4 luni si datorita conflictului dintre Siria si Turcia situatie care a generat impunerea unui embargou de catre SUA

si Banca Central Europeana, vom testa ipoteza potrivit careia vanzarile din exporturi ale companiei catre Siria or sa scada cu cel putin 15%, ajungand la valorea de 451.06 tone in trimestru IV sub influenta cresterii pretului si a impunerii embargoului. Volum mediu lunar de vanzari exporturi catre Siria= 530.66 tone Dispersia esantionului va fi = 312.06

Ipoteze: H0: = 451.06 H1: < 451.06 (test unilaterat stanga) Deoarece numarul de observatii (volumul esantionului) este n=9 < 30, pentru testarea ipotezelor vom folosi testul student (testul t).

tcalculat =

= 0.765

tcritic= t;n-1= t 0.05, 8 =3.35 Deoarece tcalculat< tcritic => se accepta ipoteza nula H0=> vanzarile din trimestrul IV nu vor scadea cu mai mult de 15 %, la o crestere a pretului cerealelor si datorita embargoului impus.

2. Veniturile totale

Luna Ian Febr Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

Venituri totale mil lei 1248736 1179852 1358479 1298737 1436587 1147893 1003247 925435 725464

In anul 2011, din rapoartele financiare ale SC Agro Chirnogi SA, rezulta ca valoarea medie lunara a veniturilor totale a fost de 1264874 milioane lei. In primele 9 luni ale anului 2012 valoarea medie a veniturilor totale a fost de 1 147 158,889. Putem afirma cu o probabilitate de 95% ca valoarea medie lunara din anul 2012 este semnificativ duferita de cea din 2011. Stabilirea ipotezelor:

Ipoteze: H0: = 1264874 H1: < 1264874 (test bilateral) Deoarece numarul de observatii (volumul esantionului) este n=9 < 30, pentru testarea ipotezelor vom folosi testul student (testul t).

tcalculat =

= -1,36

tcritic= t;n-1= t 0.05, 8 =2,30 Deoarece tcalculat>- tcritic => se accepta ipoteza nula H0 valoarea medie a cheltuielilor cu productia de cereale nu se va modifica pana la sfarsitul anului 2012. Ipoteza H1 a fost respinsa deoarece nu avem suficiente resurse pentru a cumpara noi terenuri agricole in vederea dezvoltarii afacerii. Compania nu va putea scadea costurile cerealelor datorita unei productii mai mare care presupune costuri mai mici (economii de scala), fiind nevoita in contuinuare sa cultive cereale care pot produce un profit mai mare.