Sunteți pe pagina 1din 23

RECAPITULARE

R limbaj de programare open source Rstudio interfaa grafic pentru R

RStudio interfa grafic pentru R


Lucrul n R se poate face: - n regim interactiv: n fereastra Console, dup prompter-ul >, se scrie o comand acceptat de R, apoi se apas tasta Enter. - fie prin script-uri, n regim de programare: comenzile de calcul sunt grupate ntr-un fiier cu extensia .R care poate fi apelat n mai multe moduri: I. File Open File II. Folosirea funciei source(), de exemplu, presupunnd c fiierul script se numete test.R i se afl n directorul de lucru curent, comanda scris la prompter este: >source("test.R") va duce la ncrcarea n spaiul de lucru a fiierului test.R

R - dispune de funcii care permit obinerea rapid de informaii referitoare la


funciile i facilitile sistemului R Exemple:
>?hist >?plot >?lines SAU SAU SAU >help(hist) >help(plot) >help(lines) Afieaz documentaia pentru funciile hist, plot i respectiv lines.

funcia help().

O dat cu instalarea programului putei beneficia de existena unor seturi de date pe care le putei folosi. Pentru acestea utilizai comanda: > data()

Prsirea sesiunii R se face utiliznd comanda >q( )

Dac o comand nu este complet la sfritul unei linii de la prompt-ul >, R va lansa un nou prompt, reprezentat de simbolul + n linia urmtoare. Acest simbol dispare cnd comanda este complet. Exemplu: > x=6 > y=3 > z=x* +y >z [1] 18

Tipuri de date: 1) numere ntregi, reale sau complexe; > 4*54 [1] 216 > 3+4*24 [1] 99 2) vectori - succesiuni de numere aranjate ntr-o anumit ordine. Pentru a crea interactiv un vector este folosit funcia de concatenare c(). Aceast funcie este larg utilizat n R pentru agregarea diferitelor obiecte;

Exemplu: > x<-c(1,6,8) >x [1] 1 6 8 > y<-c(5,7,12) >y [1] 5 7 12 > z<-c(x,y) >z [1] 1 6 8 5 7 12

Crearea vectorilor cu operatorii: : seq i rep

Operatorul : genereaz o serie consecutiv de valori cresctoare sau descresctoare; > 3:8 [1] 3 4 5 6 7 8 Operatorul seq() - secven genereaz o secven aritmetic; > seq(4,8) [1] 4 5 6 7 8 Operatorul rep() - repeat Aceast funcie se utilizeaz pentru a replica un obiect n diferite moduri. > rep(25,4) [1] 25 25 25 25

SAU

> rep(1:5,2) [1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Operaiile aritmetice cu vectori acceptate de limbajul R sunt:

Adunarea (+) Scderea (-) Imprirea (/) Ridicarea la putere (^) n plus, vectorilor numerici li se pot aplica funciile cunoscute cum ar fi

logaritmul (log) exponentiala (exp) Funciile trigonometrice: sinus (sin), cosinus (cos), tangenta (tan), radicalul (sqrt) etc.

Exist funcii definite care se pot utiliza pentru a determina unele caracteristici ale vectorilor numerici:

funcia length(x) - returneaz dimensiunea (lungimea) lui x funciile min(x) i max(x) - returneaz cel mai mic i respectiv cel mai mare element al lui x funciile prod(x) i sum(x) - returneaz produsul i respectiv suma tuturor elementelor lui x funciile mean(x) - returneaz media x. funcia sort(x) - returneaz un vector de aceeai dimensiune ca x dar cu elemente aranjate n ordine cresctoare.

Vectorii logici sunt generai atunci cnd se impun anumite condiii. De exemplu, dac punem condiia ca elementele vectorului v = (3,7,-5) s fie pozitive, putem genera vectorul logic (TRUE, TRUE, FALSE) cu secvena de instruciuni: > v<-c(3,7,-5) >v [1] 3 7 -5 > v>0 [1] TRUE TRUE FALSE # condiia ca elementele vectorului sa fie pozitive # rezultat: vector logic # crearea unui vector v # afiarea vectorului numeric

Vectorii de tip caracter sunt utilizai frecvent n aplicaii grafice sau tabele. Vectorii de tip caracter pot fi concatenai utiliznd funcia c(). Funcia paste() poate lua un numr arbitrar de argumente pe care le concateneaz unul cte unul. >nume<-Conea >prenume<-Ion >numeintreg<-paste(nume,prenume) >numeintreg [1] Conea Ion #creez vectorul caracter nume #creez vectorul caracter prenume #creez numele intreg #afiez numele intreg #rezultat

3) matrici; Din punct de vedere tehnic, este un vector, cu dou atribute: numrul de rnduri i coloane. O matrice de n linii i m coloane are dimensiunea n x m. Funciile ncol() i nrow() returneaz numrul de coloane i respectiv numrul de linii al unei matrice. Crearea unei matrici: > y <- matrix(c(1,2,3,4),nrow=2,ncol=2) >y [,1] [,2] [1,] 1 3 [2,] 2 4 Sintaxa matrix este o funcie ce creaz o matrice care conine 2 vectori, vectorii fiind stocai n y.

MATRICI
Matricele pot fi construite din vectori cu funciile rbind() i cbind(). cbind() - formeaz matrice unind vectorii pe orizontal (unul lng cellalt), ori pe coloane; rbind() - formeaz matrice unind pe vertical (unul sub cellalt), sau pe linii. Aceste funcii pot fi utilizate de asemenea pentru a adauga coloane sau linii noi la matrice deja existente sau pentru a compacta matricile ntre ele. Rezultatul aplicrii funciilor rbind() i cbind() este ntotdeauna o matrice.

Exemple: > m<-cbind(c(2,5), c(2,2)) >m [,1] [1,] 2 [2,] 5 [3,] 2 [4,] 2 > m<-rbind(c(2,5), c(2,2)) >m [,1] [,2] [1,] 2 5 [2,] 2 2

SAU/I

> y1<-c(4,7,9) > y2<-c(1,3,8) > A<-cbind(y1,y2) >A y1 y2 [1,] 4 1 [2,] 7 3 [3,] 9 8 > B<-rbind(y1,y2) >B [,1] [,2] [,3] y1 y2 4 1 7 3 9 8

# crearea unui vector # crearea unui vector # concatenarea pe orizontal # afiarea matricii A

# concatenarea pe vertical # afiarea matricii A

y2 4 5 6

> A<-matrix(c(2,4,0),nrow=1,ncol=3) >A [,1] [,2] [,3] [1,] 2 4 0 I

> B<-matrix(c(5,1,4),nrow=1,ncol=3) >B [,1] [,2] [,3] [1,] 5 1 4

Operaii cu matrici: 1. Adunare: > A+B [,1] [,2] [,3] [1,] 7 5 4 2. Scderea > A-B [,1] [,2] [,3] [1,] -3 3 -4

3. mnulirea > A*B [,1] [,2] [,3] [1,] 10 4 0

4. mprirea > A/B [,1] [,2] [,3] [1,] 0.4 4 0

Creai interactiv vectorii x=(2,5,6,13,16) i y=(5,6,8,13,20). Rezolvare: > x<-c(2,5,6,13,16) > y<-c(5,6,8,13,20)

Creai vectorul z prin concatenarea vectorilor x i y. Rezolvare: > z<-c(x,y) >z [1] 2 5 6 13 16 5 6 8 13 20

S se reprezinte grafic punctele care au coordonatele date de cei doi vectori (x i y), folosind funciile grafice plot() i lines(). Adugai i urmtorii parametrii grafici (xlab, ylab, col, main) n cadrul funciei plot(). Rezolvare: > plot(x,y,xlab="X",ylab="Y",col="blue",main="Grafic pentru seminarul de Geo-Informatic") > lines(x,y)

Export Save plot as Image

V MULUMESC!