Sunteți pe pagina 1din 10

ROMANIA BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDEJEANA NR. 24 IA§I

TEL. 0232/475035, FAX. 0232/475042

DECIZIANR. 143

Avand in vedere cererea formulata de Partidul Social Democrat al Muncitorilor din Romania, Tnregistrata la BEJ lasi sub nr. 204/ 03.12.2012, prin care se solicita Tnlocuirea

reprezentantilor

PSDM

in

Birourile

electorale

ale

sectiilor

de

votare

nr.

504.511.6.16.507.509.362.559.560.558.445.600.446.620.621.622.623.624.152.279.388.389.

390.391.392.488.489.543.544.545.546.547.548.549.541.654.655.656.657.658.670.671.672.6

73.705. 706.707.708.662.663.664.666.667.668.669.228 lasi,

din Circumscriptia Electoral nr. 24

Avand in vedere dispozitiile art. 13A2, alin. 2 din Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora

"reprezentantii partidelor politice, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor Rationale in birourile si oficiile electorale pot fi Tnlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior,

pana Tn preziua votarii, iar Tn caz alegerilor",

de deces, Tmbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua

Tn temeiul art. 13A2, alin. 2 din Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.24 IASI, CU UNANIMITATE, DECIDE:

Admite

Romania,

cererea

formulata

de

Partidul

Social

Democrat

al

Muncitorilor din

Dispune Tnlocuirea reprezentantilor PSDM Tn urmatoarele birouri electorale ale sectiilor

de votare, dupa cum urmeaza:

ROMANIA BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL 0232/475035, FAX. 0232/475042

Sectia nr. 504

Pascaru Stelian CNP 1690409221172 cu:

Bojila Constantin, CNP 1541207226332, lasi, Strada Luca Arbore, nr 28, bl 510, telefon 0752996577

Sectia nr. 511 Pascaru Hie CNP 1920901226735 cu:

Popescu loana, CNP 2880416270859, lasi, str. Magurii nr. 5, bl. 620, sc A, et. 3, Ap 13, telefon 0757358978

Sectia nr.6 SLABU RAMONA, str. Musatini 35,bl R3,sc B,ap 4, CNP: 2890817226701,telefon 0746665459 este inlocuita de CIOCHINA LENUTA, str Profesor Cujba nr 5,bl Fl-2,sc A,et l,ap 5 CNP: 2670115221171, telefon 0752968372.

Sectia nr. 16

FILIP MARIA PETRONELA, str. Mustaini 35,bl R3,sc C,et 3,ap 4, CNP: 2880628336378 este inlocuit de ZUP MARIOARA, str. Fundac Florent nr 2, CNP: 2650616221184, Nr. tel: 0745228226.

Sectia nr. 507

Cojocaru Adriana, CNP 2530321227781 cu:

Andrei Constantin, CNP 1880504226758, lasi, comuna Miroslava, Sat Miroslava, telefon 0748554212

Sectia nr. 509

Hutanu loan, CNP 1551217227792 cu:

Costin Viorica, CNP 2520322227786, lasi, comuna Miroslava, sat Uricani, telefon 740402948

Sectia nr. 362

Bobu Ion la$i, com. Comarna, Sat Comarna 0761653638, CNP 1610509227585 Liliana CNP 2670414221171, tel 0767/578337, Comarna, jud. lasi Sectia nr. 559

cu Bobu

GHERGHEL ELENA la§i, COM. RADUCANENI, CNP 2711127221170 cu Visan Nicoleta , CNP 2770622227588, Raducaneni, lasi, tel 0762/277576

ROMANIA BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL 0232/475035, FAX. 0232/475042

Sectia nr. 560

ISPIR

CRISTINA la§i, COM. RADUCANENI CNP 2590106227583 cu Bisog Cristina,

CNP 2720207221138, Raducaneni, lasi, tel:

0761/205942.

Sectia nr. 558BALTEANU GABRIELA la§i, COM. RADUCANENI, TEL 749933776, CNP 2680510221242 cu Augustin

Adrian , lasi. Com. Raducaneni, CNP 1730129221188, tel:

0730/223892.

Sectia nr. 445

ANTONICA GABRIELA, CNP eel corect este:

2710213224498

Sectia nr. 600

TOMUSESCU TIBERIU COSMIN cu nrtel: 0767578387

LAGHIN MIHAELA, CNP2800708225646, Domiciliul Com. Sinesti,

Sectia nr. 446: numele de familie MIHALCUT cu NECULAES

Sectia nr. 455

Unguru Bogdan, CNP 1890502226742 cu:

Haciu Geanina, CNP 2690611221159, lali, comuna Holboca, sat Holboca, telefon 0745391992

Sectia nr. 620

Vorneanu Viorica CNP 2770607070059 cu:

Trisca Cristina, CNP 2801126226773, laDi, Str. Decebal nr.34A, BI.Q3, Sc.B, Et.ll, Ap.9, telefon 0740651861

ROMANIA BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL. 0232/475035, FAX. 0232/475042

Sectia nr. 621

(ORDACHE COSTEL, CNP 1681223225639 cu:

Robu Valentina, CNP 2740112221132, lasi, Str. Stej'ar nr. 37, bl. A1, sc. C, et.

3, ap.2, telefon 0753809003

Sectia nr. 622

Alexa Vistinica CNP 2510326225638 cu:

Slabu Marica, CNP 2670912225655,lasi, Comuna Scheia, Sat Scheia, telefon 0746472002

Sectia nr. 623

Dulceanu Viorel CNP 1621010225639 cu:

Mocanu Eiena, CNP 2590731221202,lasi, Stradela Han Tatar,

nr.2,BI.360,Et.6, Ap18, telefon 0723916804

Sectia nr. 624

Vasluianu Andreea lonela CNP 2840803226739 cu:

Bucur Mihaela, CNP 2680203262756, lasi, Stradela Gradinari nr.33, BL4, Sc.A, Parter, Ap.3, telefon 0724292562

Sectia nr. 152

Cotcaru Danut cu Cantauz Vasile CNP 1630401227789, str. Nicolina nr. 11 Bl. A5, nr. tel 0745204063

Sectia nr. 279

Borboros Gheorghe cu Faraon Andrei CNP 1831010226789, Harlau , nr. Tel. 0758638396

Sectia nr. 228

s.v.

Nume

Prenume

BIR(
388

Teodorescu

 

Elena

 • 389 Morosanu

 

Ovidiu

 • 390 Horobet

 

Dumitru

 • 391 Ciubotaru

 

Costel

 • 392 Barsan

 

Dana

S.V.

Nume

Prenume

488

Dominti

Georgeta

489

Bors

Catalina

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

schimba,

$ame

 

cu

^""L ELE^T^RAL

DE CIRC LJMS^RIPTIE JUDETEANA NR

24 IASI

 • 2671017225630 Horobet

 • 1760930225649 DagaTa

0767202209

TEL

0232/475C )33gfiriiXu0232,

475042

 • 1880929226802 Teodorescu

 • 2671017225630 Dagata

0768352828

 

Elena

 • 1760930225649 Morosanu

 • 1880929226802 Dagata

0769259933

 

Ovidiu

 • 1760229225642 Barsan

 • 2810519226858 Dagata

0760955451

 

Dana

 • 2810519226858 Ciubotaru

 • 1760229225642 Dagata

0762405377

 

Costel

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

schimba

Prenume

cu

 • 2550201221264 Bors

 • 2710510221217 Letcani

0766828198

 

Catalina

 • 2710510221217 Dominti

 • 2550201221264 Letcani

0741421905

 

Georgeta

ROMANIA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL. 0232/475035, FAX. 0232/475042

s.v.

Nume

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

Prenume

schimba

Prenume

 

cu

 • 543 Fedeles

 • 2880414226823 Turlea

 • 1701206221146 Popricani

0744679930

 

Oana

Nicolae

 • 544 Suru

 • 1730315221218 Condurachi

 • 1900523134190 Constanta

0724606044

 

Catalin

Petru

 • 545 Papuc

 • 1710419221187 Suru

 • 1730315221218 Popricani

0751935788

 

Gheorghe

Catalin

 • 546 Turlea

 • 1701206221146 Tifache

 • 2790407221132 Popricani

0752974892

 

Nicolae

Florentine

 • 547 Tifache

 • 2790407221132 Pricop

 • 1901221226700 Popricani

0749337506

 

Florentine

Adrian

 • 548 Pricop

 • 1901221226700 Fedeles

 • 2880414226823 Popricani

0749874487

 

Adrian

Oana

 • 549 Condurachi

 • 1900523134190 Papuc

 • 1710419221187 Popricani

0742370536

 

Petru

Gheorghe

 • 541 Stangaciu

 • 1750503221181 Ulman

 • 1880504226782 Popricani

0758111588

 

Gheorghe

Eduard

 

Mihai

ROMANIA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL. 0232/475035, FAX. 0232/475042

s.v.

Nume

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

Prenume

schimba

Prenume

 

cu

 • 654 Cantemir

 • 2710302221164 Vitel

 • 2760413076534 Tibana

0745281292

 

Mariana

Floarea

 • 655 Spiridon

 • 1830519220616 Cantemir

 • 2710302221164 Tibana

0752925153

 

Lica

Mariana

 • 656 Ungureanu

 • 1850614226382 Spita

 • 1900130090101 Tibana

0753358466

 

lonut

Marius

 • 657 Vitel

 • 2760413076534 Spiridon

 • 1830519220616 Tibana

0740617968

 

Floarea

Lica

 • 658 Spita

 • 1900130090101 Ungureanu

 • 1850614226382 Tibana

0740507483

 

Marius

lonut

ROMANIA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24

TEL. 0232/475035, FAX. 0232/475042

s.v.

Nume

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

Prenume

schimba

Prenume

 

cu

 • 670 Luca

 • 1730127221203 Andrici

 • 2800816220431 Tiganasi

0740373780

 

loan

Maria

 

Mirela

 • 671 Andrici

 • 2800816220431 Anechitei

 • 1661215221151 Tiganasi

0757488985

 

Maria

Viorel

Mirela

 • 672 Anechitei

 • 1661215221151 Donita

 • 1850914226825 Tiganasi

0745718486

 

Viorel

Lucian

 • 673 Donita

 • 1850914226825 Luca

 • 1730127221203 Tiganasi

0766754829

 

Lucian

loan

S.V.

Nume

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

Prenume

schimba

Prenume

 

cu

 • 705 Crivoi Dan

 • 1700508221231 Brojcovanu

 • 1640930221155 Voinesti

0763732755

 

Constantin

 • 706 Negruser

 • 2730422221191 Stignea

 • 2660626221145 Voinesti

0753939376

 

Elena

Gabriela

 • 707 Brojcovanu

 • 1640930221155 Crivoi Dan

 • 1700508221231 Voinesti

0768350266

 

Constantin

 • 708 Stignea

 • 2660626221145 Negruser

 • 2730422221191 Voinesti

0760259184

 

Gabriela

Elena

ROMANIA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL. 0232/475035, FAX. 0232/475042

s.v.

Nume

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

Prenume

schimba

Prenume

 

cu

 • 662 Alecsandru

 • 1800411226764 Munteanu

 • 1900425226847 lasi

0748506370

 

Gheorghe

Andrei

 • 663 Lupascu

 • 1860407226705 Alecsandru

 • 1800411226764 lasi

0756949651

 

Andrei

Gheorghe

 • 664 Pasaniuc

 • 1920401226745 Frigura

 • 1870704226853 lasi

0742317066

 

Andrei

Bogdan

 • 666 Munteanu

 • 1900425226847 Burlacu

 • 1581220225634 Tibanesti

0749374015

 

Andrei

loan

 • 667 Frigura

 • 1870704226853 Alexa

 • 1930919374527 Tibanesti

0752499055

 

Bogdan

Laurentiu

 • 668 Alexa

 • 1930919374527 Cobuz

 • 2910929226715 Tibanesti

0746031120

 

Laurentiu

Cezara

 • 669 Burlacu

 • 1581220225634 Ungureanu

 • 2901022180028 Tibanesti

0749491489

 

loan

Alina

S.V.

Nume

CNP

Se

Nume

CNP

Adresa

Nr.Telefon

Prenume

schimba

Prenume

 

cu

527

Acatrinei

 • 2730913220011 Bouaru

2670501220012

Movileni

0749080804

Lacramioara

Elena

ROMANIA

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPJIE JUDETEANA NR. 24 IA§I

TEL.

0232/475035, FAX. 0232/475042

Prezenta decizie se comunica, Tn vederea aducerii la Tndeplinire, primariilor in raza carora se afla birourile electorale ale sectiilor de votare ce constituie obiectul prezentei decizii. Definitiva.

PRE§EDINTE

judecatorTODERICJf

MEMBRI:

LIA

,

 • 1. Tarlion Lorena -judecator

 • 2. Boboc Andreea - reprezentant AEP

 • 3. Ticu loan- USL

 • 4. Drian Gianina - ARD

LOCTIITOR judecator TRIFAN ANDREEA NICOLETA

 • 5. Leizeruc Camelia- UDMR

 • 6. Gheban Vasilica - PP-DD

 • 7. Anechitoaiei Catalin - PER

 • 8. Neagu Constantin Dan - PRM

 • 9. Iftime Dana-PSDM

lO.lanole Janica - Uniunea Elena din Romania

ll.Frasila Loredana Gabriela - Asociatia Partida Romilor Pro Europa