Citiți în prezent: Constantin Gornea - Plutonul 23