Sunteți pe pagina 1din 1

DETERMINAREA CONCENTRATIILOR DE NO, NO2, SO2, CO, CO2, O2 IN EMISII IN ATMOSFERA DE LA SURSE FIXE, UTILIZAND ANALIZORUL DRAGER MSI

EM200-I PREVAZUT CU SENZORI ELECTROCHIMICI

1. Metode de masurare

Calitatea aerului. Msurarea emisiilor surselor fixe. Cerin e SR EN 15259:2008 referitoare la sec iuni i amplasamente de msurare, precum i la obiectivul, planul i raportul de msurare

2. Documente conexe
Calitatea aerului. Msurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru msurrile periodice Specificatie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru masurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de incalzire. Partea 1: Conditii generale si metode de incercare Specificatie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru masurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de incalzire. Partea 2: Cerinte de performanta pentru aparate utilizate in inspectii si evaluari reglementate Specificatie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru masurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de incalzire. Partea 3: Cerinte de performanta pentru aparate utilizate pentru incalzirea cu gaz, prin functionare nereglementata Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condi iilor tehnice privind protec ia atmosferic i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluan i atmosferici produi de surse sta ionare Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea i controlul integrat al polurii) (reformare) HG 128 /2008 privind incinerarea deeurilor modificata si completata de HG 268/31.03.2005 si HG 427/28.04.2010 HG 440/2010 privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluan i proveni i de la instala iile mari de ardere Documente de referinta privind monitorizarea emisiilor si cele mai bune tehnici disponibile SR CEN/TS 15675:2009 SR EN 50379-1:2004

SR EN 50379-2 :2004

SR EN 50379-3:2004

SR ISO 10396:2008 Ord. 462/1993

Directiva 2010/75/UE HG 128/2008 HG 440/2010

conform documetelor de referinta publice pe site-ul http://eippcb.jrc.es/reference/ si variantelor in lb. romana de pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului http://www.anpm.ro/

Interpretarea conformitatii fata de limitele impuse prin reglementarile n elibereaz pe un document caruia I se ataseaza Raportul de analiz.

vigoare se