P. 1
Instalatii Electrice la Bord

Instalatii Electrice la Bord

|Views: 2,117|Likes:
Published by claudiu_uniq
IEB
IEB

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: claudiu_uniq on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” FACULTATEA DE MARINĂ CIVILĂ DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ DOMENIUL INGINERIE ELECTRICĂ

SPECIALIZAREA ELECTROMECANICĂ

INSTALAŢII ELECTRICE DE BORD

TUDOR AURELIAN TRAIAN

2010

1

CUPRINS
pag. INTRODUCERE Obiectivele cursului Concepţia curriculară Scopul unităţilor de învăţare Tematica unităţilor de învăţare Bilbliografie 1. Unitatea de învăţare nr. 1 ILUMINATUL ELECTRIC NAVAL 1.1. Surse şi corpuri de iluminat naval. Regulile registrelor de clasificare privind iluminatul electric la nave 1.2. Reţele de iluminat naval: iluminatul normal, iluminatul de avarie, felinarele de navigaţie 1.3. Calculul iluminatului. Metode de calcul precise şi aproximative 2. Unitatea de învăţare nr. 2 INSTALAŢII DE TELECOMANDĂ, PROTECŢIE ŞI SEMNALIZĂRI PENTRU MOTORUL PRINCIPAL 2.1. Instalaţia de telecomandă, protecţie şi semnalizări pentru motorul principal de tip ALCO 2.2. Instalaţia de telecomandă, protecţie şi semnalizări pentru motorul principal de tip MAN 3. Unitatea de învăţare nr. 3 INSTALAŢII ELECTRICE DE PROTECŢIE ŞI SEMNALIZĂRI PENTRU MOTOARELE TERMICE DE ANTRENARE A GENERATOARELOR ELECTRICE NAVALE 3.1. Instalaţia electrică de protecţie şi semnalizări pentru un motor de 320 kW tip SKL 3.2. Instalaţia electrică de protecţie şi semnalizări pentru un motor de 2800 CP tip ALCO 4. Unitatea de învăţare nr. 4 INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE A CALDARINEI NAVALE 4.1. Caracteristici generale. Elementele sistemului de automatizare. Pregătirea pentru pornire. Funcţionarea instalaţiei în regim automat. 4.2. Funcţionarea instalaţiei în regim manual. Schema electrică de semnalizare şi protecţie. 5. Unitatea de învăţare nr. 5 INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE A INSTALAŢIEI FRIGORIFICE ŞI DE

2

CLIMATIZARE 5.1. Destinaţia instalaţiilor frigorifice. Agenţi frigorifici. Schema instalaţiei frigorifice de cambuză: elemente componente, pregătirea pentru pornire şi pornirea instalaţiei. 5.2. Funcţionarea în regim automat. Degivrarea, schema electrică de semnalizare şi protecţie. 5.3. Instalaţia de climatizare. Pregătirea pentru pornire. Pornirea instalaţiei. Funcţionarea în regim automat şi manual. Protecţia instalaţiei. 6. Unitatea de învăţare nr. 6 APARATE ŞI SISTEME AUTOMATE DE COMANDĂ, CONTROL ŞI SEMNALIZĂRI SPECIFICE NAVEI 6.1. Telegrafe electrice cu contact de semnalizare şi fără contact de semnalizare. Tahometre . Axiomatre. 6.2. Centrala automată de avertizare incendiu CUAM-N. 6.3. Centrale automate de avertizare incendiu SESAM-N

3

să interpreteze semnalizările care apar. modul de pregătire pentru pornire. ţinând cont de condiţiile specifice domeniului naval şi de cerinţele prevăzute de regulile registrelor de clasificare a navelor. dispozitive şi circuite electronice. înţelegerea şi însuşirea unităţilor de învăţare se bazează pe cunoştinţele dobândite în cadrul disciplinelor fundamentale: analiză matematică. Analiza procedurilor de pornire a instalaţiilor la funcţionarea în regim manual şi automat. matematici speciale. 4. bazele electrotehnicii. maşini electrice. 3. geometrie descriptivă. să ia măsurile care se impun şi să remedieze defecţiunile care apar. fizică. Descrierea părţilor componenete ale instalaţiilor electrice de bord şi a procedurilor de pregătire pentru pornirea lor.inginer electrotetehnist privind instalaţiile electrice de la bordul navelor. 2. După parcurgerea acestei discipline. măsurări electrice şi electronice. să le pornească. acţionări electrice. etc.INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI 1. studenţii trebuie să fie în măsură să identifice părţile componenete ale instalaţiilor electrice de bord. Categorisirea instalaţiilor electrice de bord. CONCEPŢIA CURRICULARĂ Lucrarea de faţă îşi propune să completeze pregătirea de specialitate a viitorului ofiţer maritim. Parcurgerea acestei discipline de către studenţi este necesară pentru o mai uşoară încadrare a viitorului ofiţer în echipajul unei nave şi pentru scurtarea perioadei de adaptare pe postul de electrician naval. 4 . Unităţile de învăţare tratează instalaţii reale care sunt montate la bordul navelor. Descrierea specificului instalaţiilor electrice navale în comparaţie cele terestre. materiale electrotehnice. Explicarea principiului de funcţionare a diferitelor instalaţii electrice de bord. 5. Parcurgerea. să descrie modul lor de funcţionare.

ceeace denotă importanţa disciplinei în pregătirea viitorilor ofiţeri de marină.5 Instalaţii electrice de automatizare a instalaţiei frigorifice şi de climatizare Unitatea de învăţare nr. Instalaţii electrice la bordul navelor. Automatizări electrice navale. 5. Constanţa.2 Instalaţii de telecomandă.1 Iluminatul electric naval Unitatea de învăţare nr. Editura Muntenia. Unitatea de învăţare nr. evidenţiate şi puse în valoare în rezolvarea situaţiilor practice pe care le poate întâlni ăn efectuarea serviciului la bordul navei. „Instalaţiile electrice de bord‖ sunt prezente în toate planurile de învăţământ ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân‖. 2. 4.2001 NANU D.6 Aparate şi sisteme automate de comandă. Ca disciplină de învăţământ. RAJDENCO Îndrumarul electricianului naval.4 Instalaţii de automatizare a caldarinei navale Unitatea de învăţare nr. 2006 NANU D. 2004. TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare nr. Constanţa. control şi semnalizări specifice navei BIBLIOGRAFIE 1. Editura Transport. Acest curs vine să aprofundeze algoritmi de calcul al iluminatului la nave. Instalaţii electrice navale (Îndrumar de laborator). Editura Academiei Navale. Sisteme electroenergetice Navale. să acumuleze cunoştinţe noi şi să-şi formeze deprinderile necesare în vederea exploatării şi întreţinerii instalaţiilor electrice navale. Moscova. STAN ST. 1978 NANU D. protecţii şi semnalizări pentru motorul principal Unitatea de învăţare nr. Editura tehnică. Editura Muntenia. 1981. 3.3 Instalaţii electrice de protecţie şi semnalizare pentru motoare termice de antrenare a generatoarelor electrice navale. 5 . Bucureşti. CĂLUEANU D. să ofere noţiuni noi care pot fi asimilate. Constanţa.SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unităţile de învăţare au fost stabilite astfel încât să ajute cursanţii să identifice locul şi rolul unor instalaţii concrete care sunt montate la bordul navelor.

fapt care impune mult discernământ în alegerea tipurilor corpurilor de iluminat. Instalaţiile de iluminat funcţionează într. 3. Mărimi şi unităţi fotometrice.un mediu umed şi sărat. etc. amplasarea şi modul de montaj.Unitatea de învăţare nr. compartimente tehnice (compartimentul maşini. a unor aparate. de regulă. CUPRINS OBIECTIVE 1. supus vibraţiilor şi şocurilor. incidenţa luminii naturale este variabilă şi influenţată de foarte mulţi factori. 2. Descrierea organizării şi funcţionării reţelelor de iluminat de la bordul navelor. Problemele specifice instalaţiilor de iluminat navale.) care necesită o iluminare pretenţioasă privind intensitatea luminoasă sau gradul de protecţie. ca urmare. magazii.1 Proble me specifice iluminatului naval. aceste încăperi sunt. Tehnica iluminatului naval rezolvă problemele privind construcţia şi montarea unor surse de lumină cu specific naval. Identificarea tipurilor de corpuri de iluminat navale. faţă de cele terestre. ţin cont de : Numărul mare al încăperilor interioare care necesită iluminare şi în timpul zilei. compartimentul acumulatoare. dispozitive şi instalaţii de iluminat şi semnalizare optică în conformitate cu cerinţele funcţionării de la bordul navelor civile şi militare precum şi a necesităţilor rezultate din practica exploatării şi guvernării navelor. Definirea metodelor de calcul al iluminatului la bordul navelor. 1 ILUMINATUL ELECTRIC NAVAL Obiective: 1. etc. compartimentul cârmei. aparate electrice de navigaţie. corpurile de iluminat trebuie să fie în 6 . posturi centrale de comandă. Chiar şi în compartimentele care au legătură directă cu exteriorul. Unele încăperi sunt amplasate sub linia de plutire şi nu au acces la iluminatul natural.

).execuţie navală (să suporte vibraţii şi şocuri.3) Unitatea de măsură a iluminării luxul (lx) reprezintă iluminarea într-un punct al unei suprafeţe cu aria de 1 m2 . pe care cade uniform distribuit fluxul luminos de 1 lumen. cu pereţi metalici. Candela reprezintă intensitatea luminoasă în direcţia normalei unei suprafeţe cu aria de 1/600000 m2 . 1. expresia iluminării devine: E= d dA (1. Unitatea de măsură este lumenul (lm).325 N/m2 ). 1 lm = 1 Cd 1 Sr (1. A (1. evaluată dupăacţiunea radiaţiei respective asupra unui receptor selectiv (ochiul uman) în anumite condiţii de sensibilitate. să fie asigurate împotriva autodeşurubării. În sistemul internaţional SI candela este unitate fundamentală de măsură.1. Lumenul reprezintă fluxul luminos emis într-un unghi solid de un steradian din jurul unei direcţii date de către o sursă de lumină punctiformă care are intensitatea luminoasă de o candelă. iar dΩ este elementul de unghi solid măsurat în steradiani (Sr). fapt care impune acordarea unei atenţii deosebite luării unor măsuri de protecţie a muncii atât la executarea armăturilor cât şi la montarea lor.2) Intensitatea luminoasă I a unei surse de luminăpe o direcţie reprezintă densitatea spaţială a fluxului luminos în acea direcţie.1) în care I este intensitatea luminoasă măsurată în candele (Cd). Iluminarea E într-un punct al unei suprafeţe reprezintă raportul dintre fluxul luminos dΦ primit de o suprafaţă elementară din jurul acestui punct şi aria acestei suprafeţe dA: E= În cazul unei repartizări uniforme a fluxului luminos pe suprafaţa A. Condiţiile care trebuie îndeplinite de instalaţiile de iluminat sunt prevăzute de regulile registrelor de clasificare a navelor. (1. etc.4) 7 . Este o mărime de natura unei puteri evaluată pe baze fiziologice. să fie rezistente la coroziune. a unui corp negru la temperatura de solidificare a platinei la presiunea atmosferică normală (101. Se defineşte ca produs dintre intensitatea luminoasă a unei surse de lumină într-o direcţie dată şi unghiul solid din jurul acelei direcţii: dΦ = I dΩ.1 Mărimi şi unităţi fotometrice Mărimile fizice ce descriu fenomenele luminoase (mărimi fotometrice) necesare calculului instalaţiilor de iluminat sunt: Fluxul luminos Φ este acea parte din puterea radiantă a unei lămpi. Sunt accesibile din punct de vedere al manipulării echipajului şi/sau pasagerilor. Unitatea de măsură este candela (Cd). cu atât mai mult cu cât sunt amplasate în încăperi umede şi foarte umede.

dA (1. Factorul de transmisie τ este raportul dintrefluxul luminos transmis şi fluxul luminos incident. Eficacitatea luminoasă K a unei surse de lumină este raportul dintre fluxul luminos şi fluxul energetic corespondent al unei radiaţii complexe (puterea radiantă) şi are expresia: K= e I A cos (1. iar Φ e este fluxul energetic. are expresia: α= . Are expresia: L= în care Iε este intensitatea luminoasă în direcţia considerată. (1. într-un punct al suprafeţei sursei sau receptorului. într-o direcţie.6) .. are expresia: ρ= . În conformitate cu legea conservării energiei rezultă: Φ = Φ ρ + Φ α + Φτ .7) în care K este eficacitatea luminoasă.8) în care Φρ este fluxul luminos reflectat. (1.10) în care Φτ este fluxul luminos transmis. Factorul de reflexie ρeste raportul dintre fluxul luminos reflectat şi fluxul luminos incident.5) Unitatea de măsură a luminanţei este candela pe metrul pătarat Cd/m2 denumită şi nit (nt) şi reprezintă luminanţa într-un punct al unei suprafeţe cu aria de 1m2 . Φeste fluxul luminos incident.9) în care Φα este fluxul luminos absorbit. este raportul dintre intensitatea luminoasă în direcţia considerată a suprafeţei elementare din jurul acestui punct şi aria proiecţiei acestei suprafeţe elementare pe un plan perpendicular pe direcţia aleasă. Φ este fluxul luminos. are expresia: τ= . Factorul de absorbţie α este raportul dintre fluxul luminos absorbit şi fluxul luminos incident.11) 8 . Este o mărime care reprezintă impresia de luminozitate percepută de ochi. (1. Unitatea de măsură a eficacităţii luminoase este lumenul pe watt (lm/W) definită ca eficacitatea luminoasă a unei radiaţii complexe al cărei flux luminos este de 1 lm când fluxul energetic corespondent este de 1 W. (1. luminanţa suprafeţei izvorului respectiv de lumină privit din direcţia dată are valoarea: L= dI . (1. a cărui intensitate luminoasă într-o direcţie perpendiculară pe suprafaţă este de 1 candelă. În ipoteza în care intensitatea luminoasă în direcţia Ω are aceeaşi valoare în toate punctele suprafeţei A.Luminanţa L într-o direcţie dată.

3000º C. reducerea duratei de funcţionare. care sunt denumite lămpi electrice. cripton – pentru prevenirea oxidării wolframului încălzit. Ea creşte odată cu mărimea puterii (fiind proporţională cu temperatura filamentului la puterea a cincea) şi scade odată cu creşterea tensiunii. durata de funcţionare este redusă la 20 – 100 de ore.lămpi cu vapori cu mercur de înaltă presiune.lămpi fluorescente tubulare.un balon de sticlă în interiorul căruia se realizează vid înanintat sau se umple cu un gaz inert – argon. Lămpile cu incandescenţă continuă să fie utilizate datorită avantajelor pe care le prezintă: 9 . . Parametrii funcţionali ai lămpilor cu incandescenţă depind de tensiunea de alimentare: o scădere cu 15% a tensiunii de alimentare conduce la o scădere a fluxului luminos de până la 55%.lămpi cu vapori de sodiu. Vor fi prezentate sursele electrice de lumină utilizate în domeniul naval. Principalele lămpi electrice utilizate în tehnica iluminatului naval sunt: .1 Lămpi electrice cu incandescenţă Radiaţia luminoasă a lămpilor electrice cu incandescenţă se realizează prin încălzirea cu ajutorul curentului electric a unui filament de wolfram la o temperatură de 2000º . (1. Eficacitatea luminoasă a lămpilor cu incandescenţă este cuprinsă în domeniul 8 – 20 lm/W. O lampă cu incandescenţă normală are durata de funcţionare de aproximativ 1000 de ore. Pentru creşterea duratei de funcţionare.lămpi cu incandescenţă. dar pentru unele lămpi speciale cu eficacitate luminoasă mai mare. azot. la o scădere a luminanţei de până la 70%.lămpi cu arc electric. se fabrică lămpi electrice cu incandescenţă speciale cu durata de funcţionare medie de 2500 ore. iar o creştere a tensiunii de alimentare cu 15% conduce la scăderea duratei de funcţionare cu până la 20%. . . .12) 2. . Pe de altă parte.tuburi cu descărcări în gaze de înaltă presiune. Surse de lumină Sursele de lumină transformă energia electrică într-o energie electromagnetică radiantă în domeniul vizibil. 2.iar din însumarea coeficienţilor rezultă: ρ+α+τ=1 aceşti coeficienţi sunt daţi tabelar. Filamentul se introduce într. creşterea temperaturii înseamnă şi o evaporare mai puternică a filamentului şi deci. Aceste efecte contradictorii presupun o optimizare economică a soluţiei constructive.

pentru iluminatul punţilor de puteri de la 200W la 1000W. lipsa oricărui aparat auxiliar pentru pornire şi funcţionare. situaţia se îmbunătăţeşte.au odurată de funcţionare de circa 1000 h. Pentru tensiunile joase. E27. 10 .1 Dependenţa parametrilor lămpilor cu incandescenţă de tensiune Lămpile cu incandescenţă utilizate pentru iluminarea compartimentelor au puteri de 40W şi 60W.au o luminanţă mare (2 · 106 – 12 · 106 cd/m2 ) provocând cu uşurinţă fenomenul de orbire. a eficacităţii luminoase şi a duratei de utilizare.au o eficienţă luminoasă mică (8 – 20 lm/W). Pentru puterile de 15W şi 25W filamentul devine prea subţire pentru a mai fi rezistent la şocuri şi vibraţii. denaturând culorile naturale. . . iar pentru proiectoare de până la 3000W. . putând asigura iluminări cu valori mici (până la 100 lx). E 40 în execuţie navală (cu cric – crestături pe filetul Edison pentru prevenirea autodeşurubării la vibraţii). Soclurile lămpilor cu incandescenţă pot fi de tipul: . .au o temperatură de culoare scăzută. impunându-se totuşi necesitatea ca lămpile de semnalizare şi cele portative să aibă tensiunea nominală de maximum 24V.au o rezistenţă mică la sarcini şi vibraţii chiar şi în execuţiile speciale cu suportul filamentului întărit şi o încărcare redusă.Edison E14. cost redus. din această cauză. . sunt gata de a fi puse în funcţiune în orice moment. Fig. Ele prezintă însă o serie de dezavantaje: .- posibilitatea racordării directe la orice fel de curent şi la orice mărime a tensiunii până la 250 V. este indicat ca puterea lămpilor cu incandescenţă pentru tensiunea de 220 V să nu fie mai mică de 40 W decât în cazuri cu totul speciale. 1. în compartimentele maşinilor se utilizează lămpi de puteri de până la 300W.variaţiile de tensiune au o influenţă mare asupra fluxului luminos.au o componenţă spectrală tinzând spre galben şi roşu. .

Caracteristica tensiune – curent a unor asemenea lămpi este negativă. combinaţii ale acestora sau transformatoare cu flux magnetic de dispersie. chiar şi în timpul operaţiunii de introducere în dulie. În interiorul tubului se află un gaz inert rarefiat la joasă presiune (10-6 N/cm2 ). etc. Electrozii susţin două filamente (câte un filament spiralat din Wolfram la fiecare din cele două capete). de stronţiu şi calciu) care emit o mare cantitate de electroni la temperatura de 800 1000ºC (emisiune termoelectrică). Pentru alimita creşterea curentului se prevăd elemente de stabilizare care pot fi bobine cu miey de fier cu întrefier (drossel). pe filamente se află depusă o anumită cantitate de oxizi alcalino-pământoşi (oxizi de bariu. În scopul măririi eficacităţii luminoase şi a modificării culorii şi compoziţiei spectrale a luminii radiate. condensatoare. amestecat cu o cantitate redusă de mercur (Hg). de joasă presiune. rezistenţe. Sunt lămpi tubulare cu descărcări în argon şi vapori de mercur. Descărcarea electrică într-un asemenea gaz este caracterizată printr-o puternică radiaţie în domeniul ultraviolet al spectrului. Fenomenul se numeşte fosforescenţă dacă luminiscenţa substanţei mai persistă un anumit timp după întreruperea iradierii şi fluorescenţă dacă luminiscenţa se întrerupe odată cu iradierea.Baionet B22. prevăzut la fiecare din capete cu câte doi electrozi spre interior. fie a anumitor corpuri solide. 2. sticla lămpii fiind acoperită cu o substanţă fluorescentă (luminofor). Lampa fluorescentă se realizează sub forma unui tub cilindric de sticlă. în cea mai mare parte sunt rezultatul efectului de luminiscenţă fie a gazelor sau vaporilor metalici. Luminiscenţa gazelor şi a vaporilor metalici este provocată de trecerea curentului electric. interiorul tubului este acoperit cu o substanţă care absoarbe radiaţia ultravioletă şi o reemite sub formă de radiaţie vizibilă. din acest motiv curentul având tendinţa de a creşte nelimtat. drep t sau curbat ca un cerc sau ca litera U. 11 .. iar la exterior cu cîte două picioruşe.2 Lămpi fluorescente tubulare Acestea sunt surse de lumină ale căror radiaţii luminoase. Soclurile trebuie construite astfel încât părţile sub tensiune să nu poată fi atinse în mod accidental.

iar celălalt dintr-un bimetal.după amorsare curentul trebuie limitat.Fig. moment în care încetează descărcarea luminiscentă. ţinând cont de caracteristica negativă tensiune – curent a lămpii. La conectarea lămpii. Aceste condiţii se obţin cu ajutorul a două accesorii: starterul şi bobina de balast (drosselul).2 Construcţia unei lămpi fluorescente tubulare.3 Construcţia unui starter cu lampă luminiscentă 12 . între cei doi electrozi ai starterului se produce o descărcare luminiscentă. lampă cu licărire bimetal condensator 10 nF casetă Placădebaza Bor na decontac t Fig. Tensiunea de aprindere a starterului fiind inferioară tensiunii de alimentare. . În paralel cu bornele starterului se conectează un condensator de circa 10 nF pentru protecţie împotriva paraziţilor radio. Balastul este realizat în diferite forme constructive.filamentele trebuie preîncălzite şi după preîncălzire să fie aplicată o tensiune mai mare decât cea nominală (amorsarea). 1. Starterul se compune dintr-o lampă cu luminiscenţă cu electrozi reci. cel mai des utilizat. Balastul inductiv. Pentru funcţionarea lampii fluorescente terbuie realizate două condiţii: . Din punct de vedere electric el reprezintă o impedanţă inductivă conectată în serie cu lampa fluorescentă. este o bobină cu miez de fier electrotehnic. energia disipată pe electrozii starterului produce încălzirea lor şi în consecinţă bimetalul se deformează până atinge celălalt electrod. unul dintre electrozi fiind constituit dintr-o lamă de nichel. tensiunea se aplică la bornele starterului. 1.

au un factor de putere scăzut 0. tensiune care este mai mică decât tensiunea minimă de aprindere a starterului. faţă de cele cu incandescenţă.temperatura de funcţionare a tubului este mai scăzută (40ºC). acest vârf de tensiune. starterul acţionează din nou. astfel că la bornele lămpii se stabileşte tensiunea nominală de funcţionare a acesteia.25ºC.fluxul luminos şi spectrul radiaţiilor este puţin dependent de tensiune. face să apară un vârf de tensiune aplicată atât la bornele starterului cât şi la bornele lămpii fluorescente. Dacă lampa nu s-a aprins. . Variaţia rapidă a curentului.un circuit cu impedanţă mare. prezintă următoarele avantaje: . . în circuitul principal se stabileşte un curent electric suficient de intens care încălzeşte cele două filamente ale lămpii.au dimensiuni relativ mari. starter şi un condensator.4 (se poate îmbunătăţi dacă se conectează un condensator în paralel cu bornele de conectare a lămpii). . Din acest moment circuitul se închide prin lampă. . Dezavantajele lămpilor fluorescente sunt: .durata de funcţionare mai mare (6500h). bimetalul se răceşte şi revine la forma iniţială întrerupând circuitul de preîncălzire a filamentelor lămpii fluorescente. având loc într.se fabrică într-o gama mică de puteri.rezistenţă la vibraţii mai ridicată. Cum descărcarea luminiscentă din starter încetează. sub această temperatură lămpile se aprind mai greu.racordarea la reţea nu se poate face direct. . găsind filamentele încălzite.lămpile au o pâlpâire . fenomenele repetându-se până la aprinderea lămpii. Lămpile fluorescente.sunt mai puţin sensibile la variaţiile de tensiune. funcţionarea acestuia fiind întreruptă. produce aprinderea lămpii fluorescente. . .prezintă un efect stroboscopic supărător pentru obiectele în mişcare (poate fi diminuat prin conectarea pe faze diferite ale circuitelor trifazate). . 13 .eficacitate luminoasă mai mare (50 – 70 lm/W).fluxul luminos al lămpilor este maxim la 20 . . aprinderea normală făcându-se la temperaturi ale mediului ambiant de peste +5ºC.La atingerea celor doi electrozi ai starterului. în circuit montându-se un balast. .

direct la tensiunea reţelei cu ajutorul electrodului auxiliar de aprindere.(fig.4 Montaje ale lămpilor fluorescente Pentru dezavantajele prezentate s-au găsit o serie de rezolvări tehnice. Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune Acestea se caracterizează prin faptul că descărcarea electrică ce are loc la funcţionarea lor se produce în vapori de mercur la o presiune de câteva atmosfere. Sursa de lumină propriu. rezistă mult mai bine decât lămpile cu incandescenţă. unde.4. echipat cu electrozi de aprindere şi de funcţionare şi având în interior mercur în stare lichidă.1. lămpile sînt prevăzute cu soclu cu filet tip Edison sau cu soclu baionetă. 1. Aceste lămpi se utilizează pe nave cu precădere în corpurile de iluminat montate pe catarge.2. acolo unde înălţimea de suspendare a corpului de iluminat este mai mare decît cea normală. Aprinderea se face fără dispozitive speciale. deosebit de indicate sunt şi pentru compartimentele de maşini.4 Lămpi cu vapori de sodiu Lămpile cu vapori de sodiu sînt indicate în mod special pentru iluminatul punţilor deschise şi a zonelor de încărcare. Aceste lămpi s unt de o construcţie 14 . Temperatura mediului ambiant de lucru normal este de (-25) . Acest tub de cuarţ este introdus într-un balon de sticlă obişnuită acoperit la interior cu o substanţă fluorescentă.(+40)°C. f).3. 1. 2.zisă o constituie un tub de cuarţ de dimensiuni de circa 10 x 40 mm. Lampa funcţionează în asociaţie cu balaslturi speciale pentru limitarea curentului care se stabilizează la valoarea de regim după circa 5-10 min. astfel încât lampile fluorescente se utilizează tot mai mult şi în domeniul naval.Pentru fixare.Fig. fiind expuse unor vibraţii deosebit de intense.

Un corp de iluminat se compune dintr-un sistem optic şi o armătură. Culoarea luminii emise de aceste lămpi este roşie sau galbenă pe măsură ce presiunea vaporilor creşte.realizarea unei protecţii antiexplozive pentru folosirea în încăperi care prezintă pericol de explozie. care posedînd o sursă de lumină. ajungind să fie în momentul sta bilizării curentului portocalie.2. în sistemul optic intră toate elementele corpului de iluminat care modifică fluxul luminos al sursei. Lampa cu vapori de sodiu se cuplează direct la reţea prin intermediul unui balast de limitare a curentului. . iar pe de altă parte efectului de luminiscenţă.5 Lămpi cu arc Lampa cu arc a fost prima sursă de lumină folosită la bord încă de la sfîrşitul secolului trecut. a sistemului optic şi a căilor de curent precum şi protejarea acestora împotriva deteriorărilor mecanice. In prezent se mai folosesc numai ca surse de lumină pentru proiectoare.Lumina emisă de aceste lămpi se datoreşte pe de o parte radiaţiei termice.evacuarea căldurii produsă de lampă şi elementele auxiliare ale acesteia.Pentru limitarea curentului din momentul amorsării sau în timpul atingerii electrozilor de cărbune.realizarea unui grad de protecţie corespunzător împotriva pătrunderii prafului şi apei. redstribuie în mod raţional fluxul luminos al acesteia. .3. Orice corp de iluminat este destinat în primul rînd să facă o redistribuire a fluxului luminos al lămpii într-un mod cît mai corespunzător. Corpurile de iluminat se pot clasifica după mai multe criterii şi anume : 15 .Lămpile cu arc funcţionează atât în curent continuu cât şi în curent alternativ. Uneori în acelaşi scop.similară cu a lămpilor cu vapori de mercur de înaltă presiune. deci căldurii pe care curentul o dezvoltă la parcurgerea învelişului de gaz dintre cei doi electrozi de cărbune.dirijarea fluxului luminos în mod corespunzător pentru obţinerea repartiţiei spaţiale dorite. 1. Astfel. în serie cu lampa se montează o rezistenţă ohmică. . .împiedicarea efectelor de orbire. Armătura cuprinde ansamblul elementelor care asigură fixarea lămpii. trebuie să asigure : . 1. a murdăriei şi acţiunii fizico-chimice a mediului ambiant. Corpuri de iluminat navale Prin corp de iluminat se înţelege orice dispozitiv. pentru alimentare se utilizează transformatoare speciale cu caracteristică tensiune – curent pronunţat căzătoare.

la care fluxul luminos este emis în fiecare din cele două emisfere. în emisfera inferioară şi respectiv cea superioară fluxul reprezentînd procente de minim 40% şi respectiv maxim 60%. corpuri de iluminat cu repartiţie indirectă la care fluxul luminos este emis în emisfera superioară şi reprezintă un procent de minim 90%.a) după destinaţie — sînt corpuri de iluminat pentru iluminatul general al compartimentelor de locuit. la care sensul emisiunii este spre emisfera inferioară. c) după dimensiunile de gabarit — sunt corpuri de iluminat normale. corpuri de iluminat local. 16 . corpurile de iluminat general se pot clasifica în :corpuri de iluminat cu repartiţie directă.5.5 Curbe fotometrice reprezentative ale corpurilor de iluminat In fig. la care sensul emisiunii este spre emisfera inferioară. de serviciu. care folosesc lămpi cu incandescenţă de orice dimensiuni.corpuri de iluminat cu repartiţie semidire ctă. corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente tubulare. d) după caracterul repartizării fluxului luminos între emisfera supe rioară şi cea inferioară. corpuri de iluminat pentru lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune etc. 1. corpuri de iluminat cu gabarit redus. b) după felul sursei de lumină sunt: corpuri de iluminat cu lămpi cu incandescenţă. sunt arătate curbele fotometrice reprezentative pentru clasificările făcute în funcţie de repartiţia fluxului luminos. de producţie şi auxiliare. Fig. corpuri de iluminat speciale. 1. corpuri de iluminat cu repartiţie mixtă. iar fluxul luminos în emisfera inferioară reprezintă un procent de minim 90% . iar fluxul luminos în emisfera inferioară reprezintă un procent de minim 40% şi maxim 90% .

17 .utilizarea de amortizoare în vederea protecţiei lămpilor împotriva şocurilor şi vibraţiilor. Ea depinde însă în foarte mare măsură de forma reflectorului şi dispersorului şi de caracteristicile de reflexie şi refracţie ale acestora. la umiditate. Printre principalele măsuri care trebuie luate în vederea asigurării unei construcţii şi tehnologii de execuţie corespunzătoare se menţionează : . Calităţile fotometrice ale unui corp de iluminat naval trebuie însă corelate cu cele de rezistenţă şi fiabilitate solicitate de condiţiile specifice existente la bordul navelor. mai puţin suple decît cele terestre şi care în general duc la creşterea dimensiunilor de gabarit şi a greutăţii. denumite plafoniere . asigurarea gradelor de protecţie corespunzătoare conform pre scripţiilor societăţilor de clasificare.Modul de repartiţie al fluxului luminos este determinat în primul rînd de forma constructivă a corpului de iluminat respectiv.executarea globurilor şi lentilelor din sticlă termorezistentă. asigurarea protecţiei mecanice a globurilor de sticlă prin utilizarea de grătare de protecţie. Ceea ce determină însă în cea mai mare măsură forma construc tivă a unui corp de iluminat sînt locul de amplasare şi particularităţile sistemului de fixare. la ulei şi combustibil. b) corpuri de iluminat fixate pe plafon. Pentru ameliorarea acestor deficienţe este necesară utilizarea unor materale de calitate superioară. . . utilizarea de dulii prevăzute cu dispozitive speciale care să împiedice autodeşurubarea lămpilor în cazul celor cu filet sau. c) corpuri de iluminat fixate sub punte . Acestea din urmă uneori trebuie să primeze. rezistente la temperatură. din care cauză sînt necesare unele concesii în special în privinţa formelor constructive.realizarea armăturilor corpurilor de iluminat din materiale rezistente la acţiunea apei de mare . ieşirea din soclu la cele cu soclu sistem baionetă. Din aceste puncte de vedere corpurile de iluminat se pot clasifica în : a) corpuri de iluminat fixate de perete denumite aplici .

Alimentarea ei se face de la diesel. denumite corpuri de iluminat portabile . care nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate mai sus întîlnite de obicei sub denumirea generală de corpuri de iluminat cu destinaţie specială. denumite lămpi de masă sau de birou . lanţ. Iluminatul de avarie (mare şi mic) este destinat asigurării iluminării minime temporare. la dispariţia iluminatului principal. mesele de operaţii etc. a cărui pornire automată de regulă se realizează după cel mult 7. mesele de navigaţie. este necesară prezenţa personalului de deservire.gencratorul de avarie prin tabloul de distribuţie de avarie.. Fig. următorii consumatori din reţeaua iluminatului de avarie : 18 . punţilor deschise şi suprastructurilor. Proiector 1.. f)corpuri de iluminat destinate a fi ţinute în mînă pe timpul folosirii. spaţiilor de peste bord pentru lansarea bărcilor de salvare.d) corpuri de iluminat suspendate la extremitatea unui cablu.1. Reţeaua iluminatului mare de avarie are aceeaşi tensiune ca şi cea a iluminatului principal. emblemele şi firmele navelor.4 Reţele de iluminat naval In functie de tipul şi destinaţia navei se pot utiliza urmatoarele sisteme de iluminat : Iluminatul principal (interior şi exterior) destinat iluminării compartimentelor. tub etc. precum şi creării condiţiilor de evacuare sigură a oamenilor din compartimentele navei. Reţeaua acestui sistem de iluminat se alimentează direct de la sursa principală de energie electrică. In cazul funcţionării normale a centralei electrice a navei din ta bloul principal de distribuţie primesc alimentare prin intermediul tabloului de avarie.. prin intermediul tabloului principal de distribuţie sau prin tablouri auxiliare de distribuţie. g) corpuri de iluminat destinate punţilor de încărcare. în locurile în care..10 secunde de la căderea tensiu nii de la barele tabloului principal de distribuţie. denumite corpuri de iluminat suspendate . e) corpuri de iluminat destinate a fi folosite pe masă.6.

timoneriei. în cabina radio. Se foloseşte în completare la iluminatul general pe timpul executării diverselor lucrări de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi mecanismelor navei. Îîn acest din urmă caz. la T. în compartimentul diesel. la tablourile de avarie. platforme.generatorului de avarie. la ieşirile din compartimentele maşini şi compartimentele căldurilor. în rufuri.D. Iluminatul festiv se foloseşte pentru iluminarea decorativă a navei în zilele de sărbătoare pe timp de noapte. Locurile de montare a prizelor sunt stabilite în Regulile Societăţii de Clasificare. . Acest iluminat se alimentează în mod centralizat de la o baterie de acumulatoare. Locurile pentru amplasarea corpurilor de iluminat din reţeaua iluminatului d e avarie precum şi condiţiile de utilizare a acestora sînt precizate în Regulile societăţilor de clasificare. la posturile de comandă a instalaţiilor de stins incendiu. . Capacitatea bateriilor de acumulatoare trebuie să fie suficient de mare pentru a se asigura alimentarea reţelei de iluminat de avarie timp de 3—36 h (în funcţie de tipul navei şi zona de navigaţie) în cazul în care nava este prevăzută cu dieselgenerator de avarie şi timp de 30 min cînd nava nu este prevăzută cu dieselgenerator de avarie. Această reţea se alimentează la tensiunea de 12 sau 24 V în funcţie de gradul de pericol din punct de vedere a electrocutării pe care îl prezinttă locul de muncă. în locuri greu accesibile.felinarele de navigaţie. din compartimentul maşini. la tabloul principal de distribuţie şi la cel al instalaţiei electrice de propulsie. pe scări.felinarul de semnalizare pe timp de zi.proiectorul de navigaţie. 19 . la mecanismele auxiliare de importanţă vitală. se prevede iluminat mic de avarie. transformatorul este încorporat în carcasa prizei. care constă dintr-un acumulator montat în tampon cu reţeaua. la scările de peste bord. Prizele iluminatului portativ se pot alimenta fie centralizat de la unul sau două transformatoare coborâtoare de tensiune. Iluminatul portativ. În ultimul timp pe scară largă se utilizează şi soluţia cu corpuri de iluminat prevăzute cu sursă proprie. camera hărţilor. care stă în permanenţă la încărcare.P. Corpurile de iluminat din reţeaua instalaţiei iluminatului mic de avarie se prevăd la ieşiri. inclusiv pe cele echipate cu diese. spaţiile de peste bord în paralel cu lansarea la apă a bărcilor. la pupitrele de comandă. în tunelele liniilor de arbori şi la ieşirile din acestea. fie din reţeaua iluminatului principal. de pe punţile bărcilor. scări. Pe toate navele. la posturile de comanda ale motoarelor principale. compartimente sociale (în care se pot aduna membrii echipajului sau pasagerii în diverse ocazii) la ieşirile din aceste încăperi.lampa pentru iluminatul girocompasuilui. . corpurile de iluminat din culuare. treceri.lgenerator de avarie.

1. precum şi în toate celelalte împrejurări în care această măsură este necesară. realizează iluminarea generală a compartimentului în ansamblu şi a diverselor suprafeţe de lucru din compartiment (când acestea există) suprafeţe pe care nu este necesară asigurarea unei iluminări suplimentare. cât şi în Regulile Registrelor de clasificare a navelor. la puteri ale instalaţiei de iluminat relativ mici. reguli care se regăsesc şi în prescripţiile Registrelor de clasificare a navelor.1 Lumini de navigaţie şi semnalizare Luminile de navigaţie şi semnalizare se folosesc pentru evitarea abordajelor pe mare şi pentru transmiterea unor informaţii altor nave. Există două moduri de amplasare a corpurilor de iluminat pentru realizarea iluminării cerute şi anume: amplasarea uniformă şi neuniformă. Ele se aprind la apusul soarelui. Numărul şi tipul acestora. În cazul utilizării celui de al doilea mod. Aceste lumini sînt produse cu ajutorul unor corpuri de iluminat speciale cunoscute sub denumirea de felinare de navigaţie şi semnalizare. Acest iluminat se realizează cu corpuri de iluminat proprii. Acest gen de iluminat are avantajul că dă posibilitatea asigurării unui nivel ridicat de iluminare pe suprafeţele de lucru. Iluminatul combinat cuprinde atit corpuri de iluminat local amplasate direct la locurile de muncă pentru iluminarea suprafeţelor de lucru cît şi corpuri de iluminat general care echilibrează distribuirea strălucirii în cîmpul de vedere şi care crează iluminarea necesară în toată încăperea. modul de distribuţie şi culoarea luminii.4. După apusul soarelui nu trebuie să se vadă nici o altă lumină care să poată fi confundată cu luminile de navigaţie şi semnalizare şi care să poată stânjeni vederea sau caracterul distinctiv al acestora sau care pot împiedica efectuarea unei veghi corespunzătoare. ele trebuie să fie de o construcţie deosebit de îngrijită în conformitate cu prescripţiile de construcţie şi verificare foarte severe. sînt stabilite pentru fiecare tip de navă atît în convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare. Componenţa lămpilor de navigaţie este prescrisă de „Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare din 1972. Amplasarea uniformă a corpurilor de iluminat pe plafon se foloseşte acolo unde este necesară asigurarea unei distribuiri uniforme pe întreaga suprafaţă a încăperii. Iluminatul de camuflaj este destinat asigurării condiţiilor pentru executarea de lucrări pe punte noaptea fără demascarea obiectului. Avînd în vedere importanţa acestor felinare pentru asigurarea siguranţei navigaţiei pe mare. Iluminatul general.Iluminatul de serviciu asigură iluminatul minim al încăperilor în cazurile în care nu este necesar iluminatul principal. bătaia (distanţa pînă la care trebuie să fie vizibilă lumina) precum şi modul lor de amplasare la bord. 20 . Luminile de navigaţie şi semnalizare trebuie să fie folosite de asemenea de la răsăritul la apusul soarelui şi pe timp cu vizibilitate redusă. amplasarea fiecărui corp de iluminat se determină în funcţie de elementele amenajării din compartimentul respectiv sau a locurilor de muncă.

deoarece culoarea filtrelor de lumină corespunde la aşa-zisă temperatură de culoare a filamentului (în cazul lămpilor cu incandescenţă).5 Metode de calcul al iluminatului la bordul navelor Scopul principal al calculului iluminatului este acela de a determina numărul. În acelaşi scop este de asemenea necesar ca centrul sursei de lumină să fie aşezat în focarul lentilei. felinarele de navigaţie se echipează cu lămpi cu incandescenţă. tipurile şi amplasarea corpurilor de iluminat în compartimentul respectiv în aşa fel încît să se obţină iluminarea cerută in planul util. culoarea acestuia să se schimbe iar filtrul să coloreze lumina altfel decît cea necesară. Materialul din care se fabrică lentila şi filtrul de lumină trebuie să fie de calitate superioară atît din punct de vedere al clarităţii. se execută de obicei din bronz sau alamă. 1. şi cu filltre de lumină pentru obţinerea culorilor corespunzătoare.S. şi R. de către constructorul felinarului). dă un semnal optic şi acustic.Pentru obţinerea vizibilităţii (bătăii) necesare în conformitate cu modul prescris de distribuire a luminii. în caz de defectare a unuia din felinare sau a circuitului acestuia. din cauza vibraţiilor şi şocurilor. Alimentarea. fie prin montarea numai acelor surse de lumină care au înălţimea corespunzătoare centrului focal al lentilei (înălţime prescrisă. In afară de aceasta se mai urmăreşte şi îndeplinirea unor cerinţe ca: 21 . conectarea şi controlul funcţionării felinarelor de navigaţie se face printr-un tablou sau panou special care. Pînă în prezent în România s-au fabricat felinare de navigaţie la EL-BA Timişoara.R. De obicei. dar s-au mai importat şi de la diverşi furnizori străini. Corpul felinarelor. ca o măsură de prevedere. felinarele de navigaţie se prevăd cu lentile Fresnel. cit şi al rezistenţei la şocuri de temperatură. De foarte mare importanţă pentru felinarele cu lumina colorată este şi puterea maximă a lămpii care se montează. spre exemplu : din verde în cenuşiu şi din roşu în roşu-galben. fiind prevăzute atît cu dulii baionetă (B22) cît şi cu dulii Edison (E 27) de execuţie specială (cu cric) care să împiedice autodeşurubarea lămpii din soclu. România a aderat la „Convenţia referitoare la Regulamentul Internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare.Polonă. deoarece din cauza locului de amplasare (pe punţi dcschise) ele vin în permanenţă în contact cu apa de mare fiind din acest punct de vedere mult mai expuse decît celelalte corpuri de iluminat de pe navă. fiind posibil ca la lămpile mai puternice.P. Aceasta se asigură fie printr-o construcţie specială care să permită reglarea înălţimii sursei de lumină (construcţie rar întîlnită).S. printre care cei mai obişnuiţi au fost firme din U. de regulă.

adică la nivelul suprafeţelor meselor. adică u = Dar fluxul util se poate scrie : (1. Pentru iluminatul exterior. se utilizează numai o parte din fluxul total emis de izvoarele de iluminat din încăpere.8 m de la paiol. Raportul dintre fluxul util şi fluxul total al izvoarelor de iluminat n Φ (n fiind numărul de izvoare. local.13) 22 . prin utilizarea unor ecrane de dispersie. Acest lucru este valabil în general pentru cazurile în care raportul dintre diametrul sau cea mai mare dimensiune a sursei si distanţa până la planul util este mai mic de . iar Φ fluxul unui izvor) se numeşte coeficient de utilizare şi se notează de obicei cu u. Metoda coeficientului de utilizare Pentru simplificarea calculelor se consideră că toate sursele de iluminat sunt punctiforme. Dintre metodele mai întîlnite se vor prezenta : metoda coeficientului de utilizare.5. 1.14) unde Emed este valoarea iluminării medii a suprafeţei de lucru impusă de normative sau de registrul naval .- limitarea efectului de orbire care se obţine prin amplasarea co respunzătoare a corpurilor de iluminat. uniformitatea iluminării. (1. Această condiţie este în general valabilă pe nave. S — suprafaţa totală de lucru în plan orizontal. metoda nu este aplicab ilă. prin lallegerea corespunzătoare a tipului şi puterii izvorului luminos. metoda punct cu punct.1. metoda puterii specifice. pentru compartimentele închise se consideră la 0. denumit flux util. De regulă această suprafaţă. metoda de calcul al iluminatului cu proiectoare. - Metodele de calcul al iluminatului depind de felul instalaţiei de iluminat. Metoda coeficientului de utilizare este aplicabilă pentru calculul iluminatului interior şi permite să se ţină cont şi de fluxul reflectat de plafon şi pereţi. Pentru iluiminarea suprafeţei de lucru denumită şi plan util. care se asigură în special prin ampla sarea raţională a corpurilor de iluminat în interiorul compartimentului. Pentru prezentarea metodei este necesar sa se introducă noţiunea de coeficient de utilizare. pupitrelor etc. portativ etc.

Valorile coeficientului K sînt date în tabelul 1. Coeficientul specific de utilizare us se defineşte în acest caz ca fiind raportul dintre fluxul util şi fluxul care trece prin corpurile de iluminat.17) se obţine valoarea fluxului dat de un corp de iluminat. adică Φ= = (1. considerîndu-se că toate corpurile de iluminat sînt identice. 23 .Din fluxul luminos emis de izvoarele de iluminat numai o parte cade pe suprafaţa utilă.18) (1.15) în care : η este randamentul unui corp de iluminat. Pentru aceasta.16) Prin unmare se poate constata că cei doi coeficienţi de utilizare sînt legaţi prin relaţia : u = us η Plecînd de la formula : u= = (1. formula se corectează prin introducerea unui coeficient numit coeficient de depreciere K care are valoare supraunitară.3. murdăririi balonului.19) Practic însă. Fluxul luminos Φ care trece prin corpurile de iluminat se calculează cu formula : (1. restul pierzîndu-se la trecerea prin corpul de iluminat şi prin reflexii multiple pe pereţi şi plafon. adică us = (1. pereţilor şi plafonului. această formulă nu este aplicabilă întrucît nu permite să se ţină cont de micşorarea în timp a fluxului luminos datorită : vola tilizării filamentului.

5 m. cambuze : a) la o înălţime de amplasare a corpului de iluminat de pînă la 2. 2.8 1.7 1. scame (magazie de cabluri etc. scame (compartimente de masini . Valorile acestui coeficient sînt date în tabelul 6. notat în general cu Z.3 V a lo r ile c o e f ic ie n t u lu i d e d e p r e c ie r e K Caracteristicile şl denumirea Coeficient de compartimentelor şi punţilor depreciere K LI LF Compartimente de mare degajare de fum.5 m .3 3 ori pe an Uneori.5 1.15 3 3 ori pe ori pe lună lună 1. (1.15 2 4 ori pe ori pe lună an 1. compartimente de serviciu etc. compartimente de mecanisme auxiliare. cabine.minim.19) intră iluminarea medie este necesar ca aceasta să fie calculată în funcţie de iluminarea minimă înmulţită cu un coeficient numit coeficient de uniformitate mediu. introducînd aceste două corecţii se obţine : Φ= sau Φ= Această formulă sugerează etapele de calcul al iluminatului prin : metoda coeficientului de utilizare.3 1.) Compartimente cu degajare medie de fum.5 m. anexa I). Prin urmare.5 1. praf.5 m . Deoarece în formula (1. scame (compartimente caldarină.Tabelul 1. K ş i Z .5 m .) : a) la o înălţime de amplasare a corpului de iluminat de pînă la 2. 20 ) 24 .3 1. Compartimente cu degajare mică de fum. cabine de locuit. în norme nu este menţionata iluminarea medie ci minimă (v. praf. care sunt : — se aleg din tabel Emin .0 1.5 1. b) la o înălţime de amplasare a corpului de iluminat mai mare de 2. praf. b) la o înălţime de amplasare a corpului de iluminat mai mare de 2. Punţi deschise : a) la o înălţime de amplasare a corpului de iluminat de pînă la 2.5 1.3 Perioadele Ia care se curăţă lămpile 4 4 ori pe ori pe lună lună 1. ateliere.4.5 m. b) la o înălţime de amplasare a corpului de iluminat mai mare de 2. 21 ) (1.

— raportul L/hc .40 1. Normele de iluminat cuprinse în R. pătratului între cu latura L aparatele de iluminat Pe vîrfurile triunghiului echilateral cu latura L = Raportul L/h Cu distribuţie concentrată cu oglinzi Cu distribuţie modic. — alegîndu-se n se calculează Φ.6 1.2 1. Determinarea coeficientului de uniformitate mediu-minim Z . în care : L este distanţa dintre corpurile de iluminat şi — h c — înălţimea pînă la planul d e iluminat.2 1. Acest coeficient depinde de o serie de factori ca : — coeficienţii d e reflexie ai pereţilor şi tavanului .N.4.3 -se alege tipul corpurilor de iluminat ce urmează a fi ampla sate în compartimentul respectiv. sînt menţionate în anexa I.R. Determinarea iluminării minime .21).Valorile coeficientului de uniformitate mediu-minim Z Tabel 1.65 1.15 1. sau cunoscindu-se Φ se calculează n.N. Pentru corpurile de iluminat cu lumină indirectă. — modul de distribuţie al fluxului luminos în spaţiul dat de corpurile de iluminat . Prin urmare pentru alegerea iluminării minime este necesar să se cunoască destinaţia compartimentului. Pentru determinarea valorii coeficientului Z cu o bună aproximaţie se poate folosi tabelul 6. semidirectă sau uniform dispersată Z=1 la aceleaşi valori ale raportului L/hc 25 . Iluminarea minimă cerută în compartimentele navei este reglementată în R. emailate Cu distribuţie largă Cu distribuţie largă.4 Repartiţia aparatelor de iluminat Pe un singur Pe rind cu vîrfurile Tipul aparatului de iluminat distanţa L. în continuare se va prezenta pe scurt posibilitatea alegerii din tabele a mărimilor din membrul drept al formulei (1.40 1.70 2.35 1.90 1.30 1.2 1.R.9 2. tipul iluminatului şi tipul sursei de iluminat. iluminat exterior 1. Apoi se amplasează corpurile de iluminat cit mai uniform. în acest fel us şi sau u pot f i determinate din tabelul conceput pentru fiecare tip de corp de iluminat in parte . astfel încît relaţia să fie satisfăcută acoperitor.6 1.0 2.

Coeficientul de utilizare creşte la scăderea înălţimii de calcul . indicele de local se calculează cu formula : i= 26 . Valorile acestui coeficient se pot determina din tabelul 1. % Valoarea medie 65—75 69—77 40 – 55 10 . Coeficientul de utilizare se micşorează odată cu creşterea acestui raport . — înălţimea de calcul h c a corpului de iluminat (distanţa pe verticală dintre corpul de iluminat şi planul de iluminat). — raportul dintre lungimea şi lăţimea compartimentului. hc — înălţimea de calcul. în metri .5 ori şi mai mult. coeficienţii de reflexie ai plafonului. .5 Valorile coeficienţilor dc reflexie Valoarea coeficientului de reflexie. în metri .3 în funcţie de condiţiile concrete respective. Valoarea coeficientului de utilizare depinde de următorii factori : — randamentul şi curba fotometrică a corpului de iluminat . . Coeficientul de utilizare creşte odată cu creşterea suprafeţei încăperii .5. Tabe lul 1. b — lăţimea compartimentului. Pentru compartimentele cu lungimea a care depăşeşte lăţimea b de 3. Determinarea coeficie ntului de utilizare. în metri.Determinarea coefic ientului de depreciere K. — suprafaţa încăperii S . Valorile medii ale coeficienţilor de reflexie ai materialelor utilizate pe navă sunt date în tabelul 1. pereţilor şi paiolului : .15 5 – 10 20—40 10 10 Valoarea de calcul 70 70 50 10 10 30 10 10 Material Vopsea albă Vopsea galbenă Vopsea gri Linoleum Sorturi închise de lemn Sorturi deschise de lemn Covoare închise la culoare Draperii închise la culoare Pentru comoditatea luării în consideraţie a formei şi dimensiunilor compartimentului se introduce noţiunea de indice de local. Indice le de local se calculează cu formula : i= în care : a este lungimea compartimentului.

de înălţimea de amplasare a corpului deasupra suprafeţei de lucru.2 m iar tensiunea de alimentare de 220 V.5. de tip CC—755.27. Prin urmare se vor instala două corpuri de iluminat.5) coeficienţii de reflexie ai pereţilor şi plafonului: =70%. Calculul iluminatului general uniform cu ajutorul acestei metode se recomandă pentru majoritatea compartimentelor navei. sau pentru unele lămpi poate fi determinat coeficientul de utilizare. Cu ajutorul formulei (6. avind practic orice suprafaţă (la creşterea suprafeţei precizia de calcul creşte). fiecare corp de iluminat având fluxul luminos Φ =700 lm.23) se determină numărul total de corpuri de iluminat: n= =1. 1. Principiul metodei constă în aceea că în funcţie de tipul corpului de iluminat ales. Metoda puterii specifice Puterea specifică p este raportul dintre puterea instalată a lămpii şi mărimea suprafeţei iluminate. Din tabele se determină prin interpolare coeficientul de utilizare u = 0. Iluminarea medie cerută de norme este E=100 Ix. Înălţimea de calcul este de 2. de iluminarea normată în plan orizontal şi de suprafaţa 27 . iar coeficientul de itumînare mediu. Să se calculele numărul de corpuri de iluminat necesare pentru iluminarea unei cabine cu suprafaţa S = a b = = 4*2. deoarece in calcul s-a luat iluminarea medie. sau dacă sunt disponibile numai anumite corpuri de iluminat de flux cunoscut re zultă numărul necesar de corpuri din formula n= E xe mp lu d e c a lc u l. In acest fel.2. din cataloagele de corpuri de iluminat.0 atunci se iau in consideraţie aceste valori limită.22) se determină indicele de local: n= Ţinind cont de culorile şi materialul pereţilor se determină (vezi tabelul 1.Dacă in urma calculului se obţine pentru indicele de local o valoare mai mică de 0. Cu formula (1.3 (din tabelul 1.minim s-a luat egal ca unitatea.6 sau mai mare de 3. =30%. =50%. Pentru iluminarea cabinei se utilizează corpuri de iluminat de tip CC755 fiecare avind patru lămpi fluorescente te de dte 15 W.72 Coeficientul de depreciere s-a luat egal cu 1.3). cunoscind toate mărimile din membrul drept al formulei se poate determina fluxul necesar al corpului de iluminat. Prin urmare.5 = l0 m2 .

Metoda punct cu punct Metoda punct cu punct dă posibilitatea să se determine iluminarea într.3. Cunoscînd suprafaţa compartimentului S şi puterea lămpii din corp Pe se obţine numărul de corpuri de iluminat cu formula: n= (1. de înălţimea de calcul h C . În anexa II se dau mărimile puterii specifice pentru diferite corpuri în funcţie de suprafaţa iluminată S.2*10 = 122 W şi numărul lămpilor n= Avînd în vedere că în fiecare corp de iluminat se amplasează cite patru lămpi. dar cu alţi parametri ai lămpii sau a i coeficientului de depreciere pot fi determinate cu formulele : Px= P'x= (1.24) în cape p se dă în W/m2 . Din anexa II se determină pentru corpul de iluminat tip CC-755 puterea specifică p= 12. S în m2 .un punct dat al suprafeţei de iluminat amplasat în orice plan : vertical.sînt valorile puterilor specifice în ambele cazuri. de coeficienţii de reflexie : depreciere K. K şi Kx — valorile coeficienţilor de depreciere. de iluminarea E şi de coeficientul de Valorile puterii specifice pentru aceleaşi corpuri de iluminat. Prin urmare rezultă puterea totală a lămpilor P = 12. Pe în W. 28 . O bună precizie de calcul se obţine în acel caz în care distanţa de la corpul de iluminat la suprafaţa de iluminat este de cel puţin cinci ori mai mare decît dimensiunea cea mai mare a corpului de iluminat cînd punctul este depărtat de suprafeţele reflectorizante şi cind corpurile de iluminat au o lumină directă sau semidirectă. şi . rezultă că sînt necesare două corpuri de iluminat tip CC-755. . şi — valorile fluxurilor luminoase.compartimentului din anexa II a—k se determină valoarea puterii specifice p. orizontal si oblic.2 W/m2 .26) în care : px şi p'x .25) (1. Exemplu de calcul. 1.5. Datele iniţiale sînt aceleaşi din exemplul anterior în care se utilizează metoda coeficientului de utilizare.

pentru cazul în care suprafeţele sînt bune reflectorizante. celelalte mărimi fiind prezentate anterior. între limitele 1.9.25—1. în fiecare corp de iluminat trebuie să fie introdusă o lampă cu fluxul luminos Φ= (1. dar de regulă se dau în special pentru planul orizontal. In acest fel.d fiind distanţa pe orizontală între punct şi piciorul perpendicularei care cade din centrul corpului de iluminat. 29 . cum este compartimentul de maşini. Cunoscînd fluxul unei lămpi din interiorul corpului de iluminat se determină iluminarea reală cu formula : E= (1. ţinînd cont şi de coeficientul de depreciere K. 1.Presupunem că punctul respectiv este iluminat de cîteva corpuri de iluminat. pentru obţinerea în punctul dat a unei iluminări reale E. Influenţa corpurilor de iluminat îndepărtate şi a refle xiei luminii se introduce prin coeficientul μ.3 pentru corpurile de iluminat cu lumină semidirectă.27) unde n este numărul de lămpi în corpul iluminat. iar hc fiind înălţimea de calcul. Mărimea coeficientului fi este cuprinsă între limitele 1—1. In acest caz iluminarea totală dată de corpurile de iluminat în punctul respectiv se notează cu Ʃ e.05 pentru corpurile de iluminat cu lumină directă şi pentru cazul in care punctul de calcul este departe de pereţii camerei. a căror amplasare este cunoscută. iar in fiecare corp este am plasată convenţional o lampă avînd fluxul luminos de 1000 Im. Iluminarea Σe se determină pentru fiecare corp de iluminat în parte din curbele izolux ale acestuia. Aceste curbe sînt obţinute pentru diferite plane. punctul de calcul se găseşte lingă perete sau pentru cazul în care corpurile de iluminat sînt prea depărtate.28) Această metodă este aplicabilă pentru calculul iluminatului local şi exterior şi de asemenea pentru compartimente de dimensiuni mari. Un exemplu de asemenea curbe este cel din fig.

0 .0 .0. 6. d4I = 1.h=2.5m.10. K =1.5 înălţimea dc calcul este hc=h—0. Cu ajutorul acestor valori d şi a valorii k c utilizînd curbele izolux spaţiale ale corpurilor de iluminat tip CC-775 (fig.25. d1II = 1. d4II =2. incluse în patru corpuri de iluminat de tip CC775. Punctele 1-4 sunt punctele în care se verifică iluminarea. 1.0.8 .8 m de la paiol). d3IV = 1.8. 1. =0.11) se determină iluminările convenţionale in punctele respective : 30 .5 . d2IV = 2.8. =0. =0.25. d3II =1.8 . Curbe izolux (exemplu) Exemplu de calcul. d3III = 1.5 . d2III = 1.Fig.9.25.5 . d4IV = 0. d3I = 1. (planul util este la 0.5.7. amplasate după planul din fig. d1III = 1. Pentru aceasta se determină distanţele dintre aceste puncte şi picioarele perpendicularelor din centrele luminoase fata de iluminat: d1I = 1. d4III = 2.8 . d2II= 1. Să se calculeze iluminatul cabinei căpitanului care are următoarele date: S=4*3 m2 . In prealabil se consideră că iluminarea se asigură cu ajutorul a patru tuburi fluorescente de cile 15 W fiecare.25.8 = 1.7 m. d2I = 2. d1IV = 1.

∑ e4 = 17 + 5 + 9 + 55 =86 lx.2 E2 =157 lx. adică Emed = 187 Ix > Enorm = 150 lx. E3 =187 lx. ∑e3 = 30 + 30 + 12 + 12 = 84 lx . E4 =192 lx.28) pentru u =1. şi prin urmare alegerea corpurilor de iluminat este corectă. Valorile reale ale iluminărilor în punctele 1-4 se determină cu formula (1. ∑e2 = 5 + 30 + 30 + 5 = 70 lx. 31 . După calcularea iluminări în punctele 1-4 se calculează iluminarea medie în cabină cu ajutorul formulei: In acest fel se constată că iluminarea medie este mai mare decît cea stabilită prin norme.∑e1 = 24 + 24 + 24 + 24 = 96 lx .

şi lămpi cu incandes cenţă.6.1 Tablourile de distribuţie ale iluminatului principal trebuie să fie alimentate prin circuite de alimentare separate.1In toate încăperile. pentru condiţii de locuit şi evacuare a pasagerilor şi a echipajului.1.6. 1.1.6 CERINŢE ALE REGISTRULUI NAVAL ROMÂN PRIVIND ILUMINATUL ELECTRIC LA NAVE 1. trebuie să se ia măsuri pentru înlăturarea efectului stroboscopic. se pot alimenta dispozitive de acţionare electrică de mică importanţă cu o putere pînă la 0. în care se află părţi vizibile de mecanisme în rotaţie.4 In încăperile sau în locurile iluminate cu tuburi fluorescente. a căror iluminare este importantă pentru siguranţa navigaţiei. 1.6 In încăperile şi spaţiile iluminate cu lămpi cu descărcare cu gaze.1.1. trebuie să fie protejate cu grătare de protecţie. păstrîndu-se uniformitatea amplasării lor şi se reia calculul. locurile şi spaţiile.3 Instalarea corpurilor de iluminat trebuie să se facă astfel.5 Lămpile de iluminat exterior trebuie montate astfel încât să nu producă dificultăţi la conducerea navei în timpul nopţii.6. 1.6.2. 1. comanda mecanismelor şi instalaţiilor.6.6. De la tablourile de iluminat principal. în afara circuitelor terminale de ilu minat. instalate în încăperile şi în spaţiile unde este posibilă deteriorarea globurilor.25 kW şi radiatoare electrice de cabină cu un curent nominal pînă la 10 A. trebuie să fie montate lămpi de iluminat fixe alimentate de la sursa principală de energie electrică. 1.Dacă E ed < Enorm se măreşte numărul de corpuri de iluminat.1.1.1. de asemenea. 1. care nu asigură continuitatea iluminării la variaţiile de tensiune prevăzute in tabelul 2.2 Corpurile de iluminat.1.6.6. 32 . încît să fie exclusă încălzirea cablurilor şi a materialelor din apro piere pînă la temperatura care depăşeşte pe cea admisibilă.3 trebuie să se prevadă.6.7 Incăperile de acumulatoare şi alte încăperi cu pericol de explozie trebuie să fie iluminate cu corpuri de iluminai normale dinspre încăperile învecinate care nu prezintă pericol de explozie prin deschideri acoperite cu sticlă. etanşe la gaze sau cu corpuri de iluminat în execuţie antiexplozivă montate în interiorul încăperii.1 CERINŢE GENERALE 1.2 ALIMENTAREA CIRCUITELOR ILUMINATULUI PRINCIPAL 1.6. 1. 1. destinate numai pentru acest scop.

6. precum şi prizele de curent trebuie să fie alimentate de la tabloul de ilu minat printr. aparatelor de măsură pentru nivelul apei in căldări.2.2 Dispozitivele de protecţie ale circuitelor terminale de iluminat din încăperile de locuit şi spaţiile sociale trebuie să se calculeze pentru un curent nominal de cel mult 16 A. In cazul cînd se folosesc bare 33 .6.5 Dacă nava este împărţită în zone principale de protecţie împotriva incendiilor.4 Corpurile de iluminat local în încăperile de locuit.2. În cazul cînd se folosesc bare secţionate la tabloul principal de distribuţie aceste circuite trebuie să primească alimentarea de la secţii diferite. avînd corpurile de iluminat aşezate astfel. să se facă pe un singur circuit de la tabloul de gr up sau direct de la tabloul principal de distribuţie.6. scărilor.2. 1. Circuitele pentru instalaţia dc ilumi nat trebuie să fie montate astfel. independente de circuitele de alimentare care alimentează iluminatul altor zone protejate împotriva incendiilor. Tabelul 1. tunelurilor liniilor de axe. cu instalaţii electrice de putere mică. se permite ca alimentarea iluminării încăperilor enumerate mai sus.6. Pe navele de marfă. 1 2 3 plnâ la 50 V tic la 51 V la 120 V dc la 121 V la 250 V Curentul maxim al circuitelor de iluminat [A] 10 14 24 Ventilatoarele de cabină şi alţi consumatori de mică putere pot fi alimentaţi de la circuitele terminale de iluminat. curentul însumat în sarcină al consumatorilor cuplaţi nu trebuie să depăşească 80% din curentul nominal al dispozitivului de protecţie. în afara compartimentelor de maşini. încît incendiul dintr-o zonă să nu deterioreze circuitele care alimentează iluminatul din alte zone. iluminatul fiecărei zone trebuie să fie alimentat de la două circuite dc alimentare. compartimentelor de maşini.2. 1.1.2. Aceste circuite trebuie să primească alimentarea de la tablouri de grup diferite..1 Tensiune Nr. Numărul surselor de iluminare care se alimentează de la circuitele finale trebuie să fie astfel încât încărcarea pe circuit să nu depăşească valorile menţionate în tabelul 6.6. altul decît circuitul de alimentare a corpurilor pentru iluminatul general.2.crt. iar pe navele de pasageri şi iluminatul saloanelor.un circuit de alimentare separat. încît să fie asigurată o uniformitate cît mai marc a iluminării.3 Iluminatul coridoarelor. 1. schelelor şi trecerilor care duc la puntea bărcilor trebuie să fie alimentat cel puţin prin două circuite independente.

6.6. în încăperile în care sînt amplasate sursele de avarie pentru energia electrică şi/sau transformatoarele ilumina tului de avarie (dacă există).6. 34 .7 Corpurile de iluminat fixe.6. Pe acest tablou. 1. 1. 1.1 Iluminarea diferitelor încăperi.secţionate la tabloul principal de distribuţie aceste circuite trebuie să primească alimentarea de la diferite secţii ale barelor. Se admite ca iluminatul de la corpurile de iluminat de avarie din încăperea de maşini să fie de 5% din iluminatul de la cel principal dacă se prevăd prize alimentate de reţeaua de iluminat de avarie.6. Iluminatul căilor de evacuare a oamenilor din încăperi la puntea bărcilor trebuie să fie cel puţin 0. trebuie să fie alimentate de la un tablou de distribuţie special.3 ILUMINATUL DE AVARIE 1. 1.6 Instalaţia iluminatului principal trebuie executată astfel încît în caz de incendiu sau altă avarie în încăperile în care sînt amplasate sursele principale de erergic electrică şi/sau transformatoarele de iluminat principal (dacă există). în afară de siguranţe şi întrerupătoare.2 Lx.5 In scopul iluminatului de avarie se pot utiliza corpurile staţionare separate cu acumulatori încorporaţi şi cu reîncărcarea lor auto mată de la reţeaua iluminatului de bază cu comutare prin releu. 1.2.6 Fiecare corp de iluminat din iluminatul de avarie şi corpurile de iluminat combinate (conţinînd becuri pentru iluminatul normal şi de avarie) vor fi marcate cu culoarea roşie. a locurilor şi spaţiilor de la iluminatul de avarie trebuie să fie de cel puţin 10% din iluminatul tolal al iluminatului principal. La navele cu instalaţie electrică de putere mică se admite ca alimentarea lămpilor de iluminat magazii să se facă de la tabloul de distribuţie montat în timonerie.3. 1.3.3. instalaţia iluminatului de avarie să nu iasă din funcţiune.6. trebuie să se prevadă un sistem de semnalizare optică a prezenţei tensiunii în circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat.3. corpurile de iluminat ale iluminatului de avarie cu becuri cu incandescenţă se pot combina cu lămpi luminiscente.3. 1.6. din magaziile de mărfuri.6.3. 1.4 Reţeaua iluminatului de avarie trebuie astfel executată.3 Corpurile de iluminat de la iluminatul principal se pot utiliza ca iluminat de avarie dacă ele pot obţine alimentarea şi de la sursele de energie de avarie.6.2 Pentru a obţine iluminatul cerut. în acest caz se cere să existe o semnalizare luminoasă pentru existenţa tensiunii în circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat magaziile. să nu se defecteze instalaţia iluminatului principal.2. încît în caz de incendiu sau alte cazuri de avarie.

6.6.6. în condiţii normale.3 Bobinele de şoc şi transformatoarele cu o mare reactanţă inductivă trebuie să fie instalate cît mai aproape de corpul de iluminat pentru care sunt destinate. 1. 1. care indică tensiunea.2 Pentru corpurile de iluminat staţionare ale instalaţiei de iluminat exterior.1 În toate circuitele de iluminat.5.4.6.1 pe punte.5 CORPURI DE ILUMINAT 1.6. Toate piesele acestor corpuri de iluminat.5.4 La dispozitivele de iluminat fluorescent. trebuie să se utilizeze întrerupătoarele bipolare.4 ÎNTRERUPĂTOARELE DIN CIRCUITELE DE ILUMINAT 1.5.4. Se admite utilizarea în trerupătoarelor locale în circuitele corpurilor de iluminat ale iluminatului de avarie care.6.6.6.6.6 PRIZELE DE CURENT PENTRU ILUMINATUL PORTATIV 1.4.6.6. Dispozitivul de descărcare trebuie executat in aşa fel.4 Intrerupătoarele lămpilor de iluminat din spatele tablourilor de distribuţie liber aşezate trebuie să fie montate la fiecare intrare în spaţiul din spatele tabloului.3 Intrerupătoarele circuitelor de ilu minat ale staţiilor de stingere a incendiilor trebuie să se monteze în exteriorul acestor încăperi. alimentate cu o tensiune de peste 250 V. 35 . Iluminatul de avarie din timonerie trebuie să fie dotat cu întrerupător. 1.1. 1. în apropierea vinciului de ancoră. trebuie să fie protejate priu carcase metalice legate eficient la părnînt.4. condensatoarele şi celelalte armături ale corpurilor de iluminat fluorescent.1 Bobinele de şoc.2 Condensatoarele cu o capacitate de 0. 1. 1. din timonerie sau de la un alt post de cart permanent de pe puntea superioară.6. sînt corpuri de iluminat ale iluminatului principal. tensiunea la bornele lui să nu depăşească 50 V. trebuie prevăzute inscripţii de avertizare. 1.1 Prizele de curent pentru iluminatul portativ trebuie să fie instalate cel puţin în următoarele puncte: .5. se va prevedea un dispozitiv de deconectare centralizată.6. 1.5 μF şi mai mult trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de descărcare.6. trebuie protejate. 6 A precum şi corpuri de iluminat la tensiune nepericuloasă. 1.4. încît la 1 min după deconectarea condensatorului.5 In reţelele iluminatului de avarie nu trebuie utilizate întrerupătoare locale ale corpurilor de iluminat. În încăperile de locuit şi de serviciu uscatle se admite folosirea întrerupătoarelor monopolare in circuitele care deconectează cor puri de iluminat separate sau grupe de corpuri deiluminat cu un curent nominal de max.

trebuie să aibă o construcţie care să excludă posibilitatea introducerii fişelor pentru a anumită tensiune la o priză cu o tensiune mai mare. Normele menţionate în tabelul 1. de asemenea.14 încăperile instalaţiilor centralizate de ventilaţie şi de aer condiţionat. . 1. 1.3 încăperea convertizoarelor instalaţiei radio.2 Prizele de curent. 1. Aceste condiţii nu se referă la navele a căror reţea de iluminat are o tensiune mai mică de 30 V.6.8 FELINARELE DE NAVIGAŢIE 1.6.9 tunelul arborelui port-elice.6..2 încăperea girocompasului.3 Prizele pentru iluminatul portativ şi pentru alţi consumatori de energie electrică.8 încăperile electrice speciale.4 Nu se vor instala prize de curent în încăperile de maşini aproape de paiol.2 pentru iluminatul general se referă la un nivel de 800 mm deasupra paiolului încăperii.1 Tabloul felinarelor de navigaţie va alimenta prin circuite separate felinarele de catarg. ş i felinarele 36 .11 cabina radio.6. iar pe remorchere.7 spatele tabloului principal de distribuţie.13 zona lochului şi al sondei ultrason. în încăperile închise ale separatoarelor de ulei şi combustibil şi în locurile în care se cer numai echipamente în execuţie antiexplozivă. .5 încăperea agregatului de avarie. felinarele din borduri şi de pupa.4 încăperea instalaţiei de cîrmă (guvernare). . .10 timonerie. .12 zona de amplasare a vinciurilor.6. . iar normele iluminatului general + local la nivelul suprafeţelor de lucru. nave de pescuit. .6. nave pilot şi alte nave cu destinaţie specială.6.6. 1. . alimentate cu tensiuni diferite.2. trebuie să fie montate cu cupla în jos.8.6. . instalate pe punţi deschise.6. . .7 ILUMINAREA Iluminarea anumitor încăperi şi spaţii nu trebuie să fie mai mică decît valorile date în tabelul 1. 1. .6.6 compartimentele de maşini.

37 .6.4 Circuitele de alimentare a felinarelor de navigaţie trebuie executate după un sistem cu doi conductori.6. prin tabloul de distribuţie de avarie (dacă există).8. printr-un cablu flexibil cu fişă.4. 1.6.7 La felinarele de navigaţie.un pupitru aşezat în timonerie. trebuie să se utilizeze dulii şi lămpi care corespund cu cerinţele părţii „Mijloace de semnalizare".instalate permanent enumerate în tabelul 2.3 se va prevedea şi o semnalizare acustică care să acţioneze automat în cazul ieşirii din furicţiune a oricărui felinar de navigaţie cu întrerupălorul în poziţia „CONECTAT". încît ieşirea sa din funcţiune să nu provoace deconectarea felinarului de na vigaţie.6.8.8.3 Felinarele de navigaţie trebuie să fie conectate la reţeaua de alimentare.8.6 Pe lîngă semnalizarea cerută la 1. se admite ca dispozitivele pentru comanda felinarelor de navigaţie să se monteze direct pe tabloul principal de distribuţie. montat pe tabloul felinarelor de navigaţie.8. Căderea de tensiune pe elementul indicatorului. Alimentarea semnalizării acustice trebuie să se facă de la o altă sursă sau de la alt circuit decât sursa sau circuitul de alimentare a tabloului felinarelor de navigaţie sau de la o baterie dc acumulatoare. ale navelor maritime. 1. Pentru navele la care sursa principală de energie este bateria de acumulatoare şi la care tabloul principal de distribuţie este montat în timonerie.1 printr.8. conectat în circuitul felinarului de navigaţie. de la cel mai apropiat tablou de grup care nu primeşte alimentarea de la tabloul de distribuţie de avarie. 1. .6. 1. nu trebuie să depăşească 3% din tensiunea nominală.2 Tabloul felinarelor de navigaţie se va alimenta prin două circuite de alimentare.8.1 din partea B-III „Mijloace de semnalizare" a Regulilor pentru echipamente conforme convenţiei. astfel: . 1. Indicatorul vizual trebuie executat şi montat astfel.2 printr-un al doilea circuit de alimentare. pe fiecare circuit trebuie prevăzut un întrerupător bipolar.5 Fiecare circuit al felinarelor de navigaţie trebuie să fie protejat pe ambii conductori şi prevăzut cu un indicator optic automat al funcţionării felinarelor de navigaţie conform cerinţelor capitolului — „Mijloace de semnalizare".6.un circuit de alimentare de la tabloul principal de distribuţie. 1. Se admite instalarea dispozitivelor de comandă a felinarelor de navigaţie într.

6. precum şi ale flanşelor de racordare şi altele Trecerile pe punţi. crt. puţu.Tabelul 1. instalaţiilor mecanisme.Suprafeţele lagărelor rile lanţului arborilor.a. nivelul punţii sondei ultrason.Locurile dc comandă a pitrelor şi posturilor mecanismelor prinde manevră şi de cipale control din încăperea Treceri intre căldări. puţurile locului.2 Nr. platautomatizate şi ale forme ş. ale pu. scări.m. Incăperea şi suprafeţele Iluminarea (Lx) Iluminat Iluminat cu lampi fluorescent cu incandescenţă general general General general + local + local 100 150 100 75 75 200 150 50 50 75 1 2 3 4 5 6 7 Iluminat general la nivelul punţii Mesele de lucru în cabina radio Camera hărţilor Iluminat general la nivelul punţii Mese de hărţi Timonerie Iluminat general la nivelul punţii Iluminat general la nivelul punţii Compartimentul Suprafeţele instalaţiilor maşini. girocompasuriior Frontul căldărilor Camera Iluminat general la acumulatoarelor nivelul punţii Turnurile liniei de ar.d.Iluminat general la bori.Iluminat general la sarele şi zonele dc nivelul punţii amplasare a bărcilor şi plutelor de salvare Cabina radio 200 150 100 100 150 150 75 75 75 30 100 75 75 75 50 75 - 75 50 20 50 50 20 38 . pa. Încăperile de distribuţie şi ale tablourilor de pupitrelor de comandă distribuţie.

b) interior. d) au influenţă numai dacă tensiunea scade sub 150 V. 8 LUCRARE DE VERIFICARE Descrieţi aprinderea şi funcţionarea lămpilor fluorescente tubulare. 2: c. c) cu proiectoare.Spaţii in afara bordu. c) o influenţă mare.În apropierea liniei de 5 lui in zona de plutire corespunzătoare coborirc a bărcilor şi încărcăturii maxime plutelor de salvare TEST DE AUTOEVALUARE 1. Metoda coeficientului de utilizare este aplicabilă pentru calculul iluminatului: a) exterior. 2. variaţiile de tensiune au: a) o influenţă mică. RĂSPUNS LA TESTUL DE AUTOEVALUARE 1: b. d) local. Asupra lămpilor cu incandescenţă. 39 . b) nu au nici o influenţă.

3.lansarea motorului.de a descrie ordinea operaţiunilor care trebuie efectuate la pregătirea pentru lansarea. Subtelegraf MP OBIECTIVE .M. Motor principal de propulsie ALCO 2.2. Instalaţia de telecomandă.2. protecţie şi semnalizări realizează comanda şi supravegherea motorului principal de la distanţă (timonerie) sau.2. treapta I 2.2. Semnalizare şi protecţie motor principal treapta a II-a şi a III-a 2.Unitatea de învăţare nr.1.1.4.1. 2 INSTALAŢII DE TELECOMANDĂ.6.3.1. de la postul local aflat în compartimentul maşini (C.de a explica semnificaţia şi importanţa semnalizărilor ce pot să apară.5.1. .1. Lansarea motorului principal 2.de a defini rolul şi importanţa fiecărei instalaţii . . PROTECŢII ŞI SEMNALIZĂRI PENTRU MOTORUL PRINCIPAL CUPRINS 2. Semnalizare şi protecţie motor principal treapta a II-a şi a III-a 2.4. Cuplarea reductorului 2.5. Instalaţia pneumatică 2. Oprirea motorului 2.8. Instalaţia electrică de alimentare şi modulul de alarmă 2.2. Funcţionarea motorului 2.2.2. 40 . Dispozitivul de comandă pneumatică 2.reglarea turaţiei. . cuplarea reductorului şi oprirea motorului.6.7.1. Protecţia şi semnalizarea funcţionării motorului 2. Instalaţia electrică de forţă 2.1.2.2. Pregătirea pentru lansare 2. Semnalizări reductor MP 2. Anularea protecţiei 2. precum şi măsurile ca re trebuie luate.1.1. Motor principal de propulsie MAN 2.1. în situaţii speciale.de a descrie studenţilor instalaţiile componente a două dintre tipurile de motoare de utilizate la propulsia navelor. Instalaţia de telecomandă asigură: .2. Semnalizări MP. funcţionarea.9.4.1.).

oprirea motorului; inversarea sensului de rotaţie al arborelui portelice; semnalizarea depăşirii parametrilor nominali; protecţia motorului la apariţia unor avarii care pot pune în pericol funcţionarea acestuia. Diversitatea instalaţiilor de telecomandă, protecţie şi semnalizări existente este creată de diferite firme constructoare care realizează motoare de propulsie pentru nave. Principiile după care sunt construite şi scopul, fiind comun pentru toate variantele. În cele ce urmează se prezintă două variante de instalaţii de telecomandă, protecţie şi semnalizări realizate pentru motorul de propulsie de tip ALCO (licenţă S.U.A.), 3280 CP, 1000 rot/min, cuplat cu axul portelice printr-un reductor inversor cu raportul de transmisie i = 5 şi pentru motorul de propulsie de tip MAN (licenţă Germană), 8440 CP, 430 rot/min, cuplat cu arborele portelice printr-un reductor nereversibil cu raportul de transmisie i = 2.

-

2.1. Motor principal de propulsie ALCO
2.1.1. Instalaţia pneumatică Instalaţia pneumatică pentru comanda motorului principal este prezentată în figura 2.1. Se prezintă, în continuare, elementele schemei pneumatice şi rolul lor funcţional pentru telecomanda motorului principal. Dispozitiv pneumo-electric PN-1. Este folosit pentru comanda pneumatică locală şi de la distanţă (timonerie) a turaţiei motorului principal şi a reductorului. Acest dispozitiv realizează următoarele funcţiuni: - comandă reglarea turaţiei motorului; - blochează protecţia şi semnalizarea pentru regimul de suprasarcină, valabil numai pentru mersul ―înainte‖ (poziţia manetei la limita extremă pentru a obţine turaţia maximă); - realizează telecomanda reductorului inversor, cu posibilitatea de blocaj pentru interzicerea mersului în alt sens decât cel comandat; - interzice lansarea motorului cu reductorul cuplat. Pentru a realiza aceste funcţiuni, dispozitivul PN-1 este echipat cu un reductor de presiune acţionat de maneta dispozitivului folosită pentru accelerarea sau decelerarea motorului. Pe poziţia ―STOP‖ presiunea aerului de comandă a acceleraţiei este zero şi pe măsură ce se deplasează maneta din această poziţie presiunea creşte în limitele 0 – 3,2 bar. Această presiune este transmisă printr-un sistem de valvule la regulatorul de turaţie al motorului realizându-se accelerarea acestuia la creşterea presiunii şi decelerarea la scăderea presiunii atunci când maneta se deplasează spre poziţia ―STOP‖. Pentru regimul de suprasarcină, valabil numai pe poziţiile ―ÎNAINTE‖, maneta se împinge în poziţia extremă. Pe această poziţie este blocată acţiunea protecţiei şi

41

presiunea aerului de comandă, la ieşire, creşte peste valoarea nominală, până la 3,4– 3,8 bar.

Fig. 2.1. – Schema instalaţiei pneumatice pentru telecomanda motorului principal

Mişcările manetei se transmit mecanic unui ax cu came care acţionează patru ordine realizând: semnalizarea poziţiilor, STOP, ÎNAINTE, ÎNAPOI; indicarea locului

42

de unde se comandă, LOCAL sau DISTANŢĂ; interzicerea lansării motorului cu reductorul cuplat. Ordinea de închidere a contactelor microîntrerupătoarelor în funcţie de poziţiile manetei dispozitivului PN-1 este prezentată în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1
MICROÎNTRERUPÃTOA RE II III IV SupraProt. ÎNAINTE ÎNAPOI sarcină Relansare I

Poziţia manetei PN-1

Suprasarcină Atenţie suprasarcină 100 % 80 % . . . Atenţie cuplare Reductor necuplat STOP Reductor necuplat Atenţie cuplare 10 % . . . . 100 % ÎNAINTE ÎNAPOI

x x x x . . . x

x

x x x . . . . x

Comutator pneumatic b5 – cu două poziţii: LOCAL (L) şi DISTANŢĂ (D). Acest comutator permite trecerea aerului care comandă regulatorul de turaţie al motorului de la postul de comandă locală sau de la postul de comandă de la distanţă (timonerie). În construcţia lui are înglobate microîntrerupătoare prin care se semnalizează în punctele de comandă locul din care se efectuează comanda motorului. Electromagnetul s2 – este inclus în regulatorul de turaţie. La alimentarea acestui electromagnet se descarcă uleiul din cilindrul de forţă al regulatorului de turaţie aducând cremalierele pompelor de injecţie în poziţia de debit nul şi motorul se opreşte. Comanda de acţionare a electromagnetului s2 se dă în una din următoarele situaţii: - manual, prin apăsarea butonului STOP, atunci când se comandă oprirea voită a motorului; - automat, când apare una din situaţiile: a) întreruperea funcţionării exhaustoarelor de gaze; b) presiunea uleiului de ungere a motorului a scăzut sub limita minimă treapta a II-a (1, 35 bar);

43

Când se comandă întreruperea alimentării electrovalvulei s3 se închide circuitul aerului de comandă spre regulatorul de turaţie. Întreruperea alimentării electrovalvulei s3 urmată de trecerea motorului la turaţia de relanti se realizează în următoarele situaţii: . treapta a II-a (810 C). electrovalvula s3 este alimentată şi deschide circuitul de aer de la unul din posturile de comandă la regulatorul de turaţie. regulatorul de turaţie menţine turaţia motorului corespunzătoare mersului în gol. După confirmarea cuplării reductorului se întrerupe alimentarea electrovalvulelor s4. după cum este alimentată 44 . peste turaţia de mers în gol. În funcţionare normală.6 bar. Motorul urmăreşte comenzile de accelerare sau decelerare date din postul de comandă. Acest lucru este necesar pe durata cuplării reductorului pentru a prelua sarcina. Electrovalvula s1 – comandă circuitul de aer pentru alimentarea demarorului pneumatic. Asemenea situaţii pot apare la trecerea bruscă de pe poziţia STOP pe poziţia ÎNAINTE sau ÎNAPOI. b) temperatura uleiului de ungere a motorului principal a ajuns la limita maximă.manual prin aducerea manetei de comandă PN – 1 pe poziţia STOP. La lansarea motorului se alimentează electrovalvula şi se deschide circuitul de aer spre demarorul pneumatic şi aceasta execută rotirea motorului principal. Reductorul de presiune montat pe acest circuit asigură o presiune de cca. 31 – pentru comanda sertarului distribuitor în vederea cuplării reductorului pentru mersul ÎNAINTE sau ÎNAPOI. Electrovalvula s5 permite trecerea aerului pe un alt circuit. treapta a II-a (920 C). Electrovalvula s4 blochează circuitul aerului de comandă şi deschide o nouă cale care permite trecerea aerului de la electrovalvula s5. La anularea presiunii aerului de comandă. precum şi la trecerea bruscă de pe poziţiile ÎNAINTE pe poziţiile ÎNAPOI. Electrovalvulele 30. Aerul de comandă are circuitul deschis spre regulatorul de turaţie. Electrovalvula s3 – în timpul funcţionării motorului. sub acţiunea căreia motorul este accelerat uşor. 0. s5 şi se revine la situaţia normală. d) maneta de comandă (PN-1) s-a trecut pe poziţia ÎNAINTE sau ÎNAPOI dar nu s-a confirmat cuplarea reductorului. electrovalvula s4 deschide circuitul care permite trecerea aerului de comandă de la electrovalvula s3 iar electrovalvula s5 închide circuitul. Când se comandă ÎNAINTE sau ÎNAPOI pe poziţia manetei ―ATENŢIE CUPLARE‖ se alimentează electrovalvulele s4.c) presiunea uleiului de ungere a reductorului a scăzut până la valoarea minimă treapta a II-a (0. Electrovalvulele s4. În aceste situaţii electrovalvula s3 întrerupe transmiterea aerului de comandă până la trecerea regimului tranzitoriu dat de timpul necesar pentru umplerea cilindrilor de forţă. 5 bar). . s5 – prin intermediul lor se realizează o uşoară accelerare a motorului în momentul cuplării reductorului. c) temperatura uleiului de ungere în lagărul axial al reductorului a ajuns la limita maximă (800 C). care execută cuplarea reductorului. s5.automat când apare una din situaţiile: a) temperatura apei de răcire a motorului a ajuns la limita maximă.

2d7. conţine 9 scheme care grupează elementele după rolul lor funcţional. 2d6. 2d8a. Pe timpul funcţionării motorului.2. se prezintă instalaţia electrică pentru telecomandă. 2d6 nu mai sunt în concordanţă fiind alimentate releele 2d1. traductoarele de presiune comandă pornirea la scăderea presiunii până la o valoare minimă şi oprirea la atingerea valorii maxime a presiunii. 2. Stabilirea electrovalvulei care este alimentată se face prin deplasarea corespunzătoare a manetei PN-1 din postul de comandă. Funcţionează fără întrerupere pe toată durata de funcţionare a motorului. prezentate în schema 2 din figura 2. Sunt alimentate în curent continuu la 24V.2. electroventilatoare exhaustoare de gaze din carterul motorului. schema 1 din figura 2. sunt: 2d0 – releu pentru cuplarea tensiunii de alimentare a schemei de comandă. Se montează atât la postul local de comandă cât şi la postul de comandă de la distanţă. Pregătirea pentru lansare Principalele elemente ale schemei electrice de pregătire pentru lansare. 2. similar cu primul. se instalează în postul de comandă de la distanţă (timonerie). se pune comutatorul b5 din timonerie pe poziţia DISTANŢĂ (D) şi ca urmare perechile de relee: 2d1. 2d5 şi 2d2. – relee pentru pregătirea lansării. Instalaţia electrică de forţă În figura 2. 2d8 La transferul comenzii. C-D şi E-F. protecţie şi semnalizări pe trei circuite: A-B. m4 n1.2. Instalaţia de forţă.3. Punerea sub tensiune a schemei de comandă se face prin contactul releului 2 d8. b5 – comutator pentru stabilirea locului de unde se dau comenzile: LOCAL sau DISTANŢĂ.electrovalvula 30 sau 31.1. Se pune în funcţiune prin închiderea contactului releului 2 d8 şi se opreşte la întreruperea alimentării releului 2 d8. În această situaţie intră în funcţiune alarma sonoră care semnalizează această situaţie în cele două puncte de comandă. protecţie şi semnalizări motor principal. 2d5 – relee alimentate atunci când comutatoarele b5 de la postul local şi din timonerie sunt pe poziţia LOCAL. b3 – buton pentru comanda pregătirii pentru lansare. n2 – – 45 . motor de acţionare a pompei auxiliare pentru ungerea reductorului. 2d1. 2d2. redresoare pentru alimentarea exhaustoarelor de gaze şi pentru alimentarea schemei de comandă.. conţine următoarele elemente: m1 m2 – – motor de acţionare a pompei de preungere.2. Alarma sonoră încetează atunci când şi la postul local de comandă se comută comutatorul b5 pe poziţia DISTANŢĂ. Un comutator se află la postul de comandă local iar al doilea.1. m3. de exemplu de la postul local la distanţă. Pornirea şi oprirea este comandată de contactele releului 2 d8. Figura 2. 2d6 – relee alimentate atunci când comutatoarele b5 din cele două posturi de comandă sunt fixate pe poziţia DISTANŢĂ.2.

2. (schema 5). Este alimentat releul 2d7 care prin închiderea contactului 2d7 (9-11) şi prin contactul închis 5d4 (2-4) realizează circuitul de automenţinere a alimentării releului 2d7. În schema 2 din figura 2. În prima fază. se pune comutatorul b5 din timonerie pe poziţia DISTANŢĂ (D) şi ca urmare perechile de relee: 2d1. 46 . după încetarea apăsării pe butonul b3.2 se deschide contactul 5d4 (2-4) şi se întrerupe alimentarea releului 2d7 iar prin închiderea contactului 5d4 (3-5) se menţine alimentarea releului 2d8a. Este alimentat releul 5d2 şi prin deschiderea contactului 5d2 (5-6) se întrerupe alimentarea releului 5d4.2. la aplicarea tensiunii este alimentat releul 5d4 (schema 5) care în schema 2 din figura 2. 2d6. După trecerea regimului tranzitoriu de pregătire a lansării se stabileşte presiunea uleiului de ungere şi se închid contactele din circuitul releului 5d2. 2d5 şi 2d2. Prin închiderea contactelor releului 2d8 sunt puse în funcţiune pompele de preungere şi electroventilatoarele exhaustoare de gaze prezentate în schema 1 din figura 2.La transferul comenzii. de exemplu de la postul local la distanţă. Alarma sonoră încetează atunci când şi la postul local de comandă se comută comutatorul b5 pe poziţia DISTANŢĂ. Se închide contactul 2d7 (6-7) şi este alimentat releul 2d8a care la rândul său închide contactul 2d8a (6-7) prin care este alimentat releul 2d8. Prin închiderea întrerupătorului b0 se aplică tensiunea de alimentare pentru schema electrică de telecomandă. Pornirea instalaţiei pentru pregătirea lansării se execută prin apăsarea pe butonul b3. În această situaţie intră în funcţiune alarma sonoră care semnalizează această situaţie în cele două puncte de comandă. 2d6 nu mai sunt în concordanţă fiind alimentate rele ele 2d1. închide contactul 5d4 (2-4) şi deschide contactul 5d4 (3-5).

47

48

49

50 .

51 .

52 .

53 .

protecţie şi semnalizări M. .P.Instalaţia telecomandă.54 Fig. 8) SEMNALIZARE LA PANOUL LOCAL M..P. 2.2.

55 .

dispozitivul de comandă PN-1 este pe poziţia STOP. Demarorul roteşte motorul pentru pornire. este închis contactul microîntrerupătorului IV care permite efectuarea lansării. La terminarea operaţiunii de lansare motorul funcţionează cu turaţia de mers în gol (relanti).închide contactul 3d1 (2-4) prin care se alimentează electrovalvula s1 şi se deschide circuitul de aer spre demarorul pneumatic. Presiunea aerului de comandă a acceleraţiei este zero. releele 4d4. Demarorul funcţionează cât timp se menţine apăsarea pe butonul b1. La încetarea apăsării pe butonul b1 se întrerupe circuitul de alimentare a electrovalvulei s1 şi a releului 5d5. Se închide circuitul de aer spre demaror şi prin deschiderea cu întârziere a contactului 5d5 (1-3) se restabileşte acţiunea protecţiei.se închide contactul 3d1 (6-8) (schema 5) şi este alimentat releul 5d5 care prin închiderea contactului 5d5 (1-3) blochează acţiunea protecţiei şi îşi menţine acest contact închis cca.1. Când motorul porneşte. Este alimentat releul 3d1 care realizează: . Ca urmare acest releu este alimentat şi menţine închis contactul 5d1 (1-3) din circuitul electrovalvulelor de cuplare a reductorului 30 şi 31.2. De asemenea se închide contactul 3d1 (3-5) restabilind posibilitatea de oprire voită a motorului. 4d6. 5 secunde după încetarea alimentării acestui releu. Pentru valori normale ale temperaturilor apei de răcire şi uleiului de ungere contactele traductoarelor sunt închise. Cuplarea reductorului După pornirea motorului cu turaţia de mers în gol este necesar să se menţină o anumită perioadă în acest regim pentru încălzirea motorului înaintea cuplării sarcinii. 2. Pe această poziţie. Prin contactul 1C1 (2-4) este alimentat releul 3d8 şi acesta închide contactele 3d8 (7-6) pregătind circuitul de lansare şi 3d8 (9-11) (schema 6) prin care alimentează lămpile 6h9 în timonerie şi 7h3 în PSCM şi se semnalizează ―Comanda posibilă‖. Lansarea motorului se execută prin apăsarea butonului b1. Se consideră că lansarea motorului se face din postul de comandă local (comutatoarele b5 sunt fixate pe poziţia LOCAL). în urma efectuării operaţiunii de pregătire a lansării sunt alimentate contactoarele 1C1 – 1C4.2.4.2.se deschide contactul 3d1 (3-5) din circuitul releului 5d3 de oprire voită a motorului. Principalele elemente ale schemei de cuplare a reductorului sunt prezentate în schema 3 din figura 2. .5. De asemenea.1. Lansarea motorului principal Principalele elemente ale schemei electrice de lansare a motorului principal sunt prezentate în schema 3 din figura 2. conform tabelului 2. Maneta dispozitivului de comandă PN-1 este fixată pe poziţia STOP.1. . 56 . încetează apăsarea pe butonul b1. 4d10 (schema 4) sunt alimentate şi contactele acestora din circuitul releului 5d1 sunt închise.

Se închide circuitul de aer realizat pe durata cuplării şi se reface circuitul PN-1-s3-s4 – regulator de turaţie. s5. cu temporizare cca. 57 . După efectuarea cuplării sertarul distribuitor se blochează la limita extremă şi închide contactul microîntrerupătorului ÎNAINTE. se închide contactul microîntrerupătorului I şi se stabileşte circuitul de alimentare pentru releul 3d2 care execută: .deschide contactul 4d12 (1-4) din circuitul releului 3d1.deschide contactul 3d6 (1-4) şi întrerupe alimentarea electrovalvulei 30. REDUCTOR CUPLAT ÎNAINTE. Realizarea presiunii normale de cuplare a reductorului pentru mers ÎNAINTE este sesizată de traductorul de presiune care închide contactul din circuitul releului 3d4. după cuplarea reductorului se închide contactul b6 (schema 4) stabilind circuitul de alimentare al releului 4d12 care execută: . De asemenea..6 bar. .se închide contactul 3d4 (2-4) (schema 6) prin care se alimentează lampa de semnalizare 6h5 din timonerie. . interzicând o nouă pornire cu reductorul cuplat.deschide contactul 3d4 (7-9) (schema 5) şi se întrerupe alimentarea electrovalvulelor s4. Electrovalvula 30 permite trecerea uleiului spre cilindrul de forţă care urmează să execute cuplarea reductorului pentru mers ÎNAINTE. COMANDA POSIBILÃ. se face prin împingerea manetei dispozitivului de comandă PN-1 pe poziţia ATENŢIE CUPLARE. necesară pentru preluarea sarcinii. Este alimentat releul 3d6 care realizează: . 15 secunde. 0. .1. de exemplu pentru mersul ÎNAINTE. . ceea ce permite o uşoară accelerare a motorului pe durata cuplării. deschide contactul 3d7 (1-4) şi întrerupe alimentarea releului 3d6. . Prin circuitul creat de electrovalvulele s4. . 5d1 (1-3) se stabileşte circuitul de alimentare al electrovalvulei 30. Releul 3d7.Cuplarea reductorului.închide contactul 4d12 (7-6) (schema 8) şi la postul local se aprinde lampa 8h1.închide contactul 3d2 (6-8) care pregăteşte circuitul de acţionare la terminarea cuplării.închide contactul 3d2 (2-4) şi prin contactele închise 5d4 (7-9). Sertarul rămâne blocat în poziţia extremă şi presiunea în cilindrul de forţă se menţine constantă.închide contactul 3d2 (10-12) (schema 5) şi pe durata cuplării reductorului sunt alimentate electrovalvulele s4. s5 trece aer spre regulatorul de turaţie la presiunea de cca. conform tabelului 2. În continuare aerul de comandă pentru modificarea turaţiei va fi dat de deplasarea manetei dispozitivului de comandă PN-1.deschide contactul 3d4 (3-5) din circuitul releului de pornire 3d1 interzicând o nouă comandă de pornire atâta timp cât reductorul este cuplat. s5.deschide contactul 4d12 (11-8) (schema 6) şi în timonerie se stinge lampa de semnalizare 6h9. Este alimentat releul 3d4 şi prin acţionarea contactelor sale execută: . Corespunzător acestei poziţii.închide contactul 3d6 (6-7) şi alimentează releul 3d7. . 3d6 (1-4). REDUCTOR CUPLAT.

apă răcire motor principal. releul 5d6 prin contactele sale execută: . La oprirea motorului se micşorează treptat presiunea uleiului de ungere şi schema de protecţie acţionează similar cu situaţiile de avarie. Pentru regimul de suprasarcină. Presiunea aerului de comandă creşte până la 3.2. Atunci când şi în celălalt post de comandă se pune comutatorul b5 pe poziţia DISTANŢĂ avertizarea sonoră încetează şi în continuare comanda turaţiei motorului se execută de la distanţă (timonerie).2. . 2. valabil numai pentru mersul ÎNAINTE se împinge maneta dispozitivului de comandă PN-1 până la limita extremă.deschide contactul 5d6 (1-4) (schema 6) şi întrerupe alimentarea lămpii de semnalizare 6h1. . . Prin apăsarea pe acest buton este alimentat releul 5d3 care realizează: .6.închide contactul 5d3 (1-3) şi este alimentat releul 5d6. se aduce maneta dispozitivului de comandă pe poziţia zero. Dacă pe timpul funcţionării se doreşte schimbarea punctului de comandă.închide contactul 5d3 (5-7) şi se alimentează electromagnetul s2 care acţionează asupra cremalierei pompelor de injecţie aducându-le în poziţia de debit nul.8.7.închide contactul 5d6 (schema 9) şi blochează alarma sonoră.1. 2. după care se pune comutatorul b5 pe poziţia DISTANŢĂ. Presiunea aerului de comandă variază în limitele 0 – 3. Oprirea motorului Elementele schemei electrice care realizează oprirea motorului sunt prezentate în schema 5 din figura 2.ulei ungere motor principal. 5 bar.închide contactul 5d3 (9-11) şi întrucât este închis şi contactul 3d1 (3-5) se realizează un circuit de autoalimentare a releului 5d3 la întreruperea apăsării pe butonul b2. obţinându-se creşterea turaţiei de la valoarea de relanti la valoarea nominală.1. 8 bar.ulei reductor. Prin această operaţiune se întrerupe alimentarea cu combustibil şi motorul se opreşte. Funcţionarea motorului În continuare. Avertizarea sonoră intră în funcţiune şi avertizează în cele două puncte de comandă că s-a solicitat schimbarea punctului de comandă. Protecţia şi semnalizarea funcţionării motorului Prin circuitele de protecţie şi semnalizare se urmăresc: a) valorile temperaturilor pentru: . ALARMA MP . 58 . Pentru oprirea voită se apasă pe butonul b2. STOP. prin deplasarea manetei dispozitivului de comandă se măreşte presiunea aerului de comandă spre regulatorul de turaţie şi se obţine sporirea vitezei motorului care prin intermediul reductorului antrenează axul portelice.1. şi turaţia motorului creşte peste valoarea nominală. Pentru a opri semnalizarea acestei situaţii ca o avarie. . turaţia scade la valoarea de relanti.

la postul de comandă de la distanţă (schema 6) se aprind lămpile de semnalizare: 6h1 ―Alarmă MP‖. protecţia şi semnalizarea funcţionează în trei trepte. Traductorul deschide contactul şi se întrerupe alimentarea releului 4d7. 4d9. prezentată în schema 9 din figura 1. La apariţia uneia sau mai multe din defecţiunile corespunzătoare treptei I de protecţie. Semnalizare şi reducerea automată a turaţiei la valoarea de relanti Treapta a II-a funcţionează la apariţia unor defecţiuni sau mai multor defecţiuni din cele menţionate mai jos: 59 . . 4d5.ulei ungere reductor. treapta I. Se deschide contactul traductorului din circuitul releului 4d1 şi se întrerupe alimentarea acestuia. e) Presiunea uleiului de ungere a reductorului a scăzut la valoarea minimă.punerea în funcţiune a alarmei sonore în PSCM. postul local de comandă şi postul de comandă de la distanţă – Alarma sonoră.I. 4d7. c) temperatura uleiului de ungere a MP a crescut până la valoarea maximă. Prin întreruperea alimentării releelor 4d1.ulei comandă reductor. Se semnalizează optic şi sonor la depăşirea parametrilor nominali atunci când apare una sau mai multe din următoarele defecţiuni posibile: a) presiunea uleiului de ungere a motorului principal a scăzut până la valoarea minimă. În situaţia normală toate circuitele controlate sunt închise şi alarma sonoră nu funcţionează.2. În funcţie de gradul avariei..ulei ungere motor principal.‖. treapta I. Semnalizare. Treapta I. Traductorul de presiune întrerupe alimentarea releului 4d8. intră în funcţiune la deschiderea unui circuit sau mai multor circuite. 4d3. f) temperatura uleiului de ungere a reductorului a crescut peste limita normală. Instalaţia electrică a traductoarelor şi releelor care acţionează pentru controlul acestor parametrii este prezentată în schema 4. Treapta a II-a. releele respective întrerup circuitele şi pun în funcţiune semnalul sonor.ulei lagăr axial. se execută: . d) presiunea uleiului de comandă a reductorului a scăzut la valoarea minimă. din cele controlate. 8h4 ―Tmax ulei MP tr. 4d8. .la postul de comandă locală (schema 8) se aprind lămpile de semnalizare: 8h2 ―Tmax apă răcire MP tr.‖.I. treapta I. . Traductorul de temperatură deschide contactul şi se întrerupe alimentarea releului 4d5. b) valorile presiunilor pentru: .. b) temperatura apei de răcire a motorului principal a crescut până la valoarea maximă. 6h3 ―Alarmă reductor‖. Traductorul de temperatură întrerupe alimentarea releului 4d9. treapta I. treapta I. . Traductorul de temperatură deschide contactul şi întrerupe alimentarea releului 4d3.

II‖. încetarea funcţionării pompelor de preungere şi electrovent ilatoarelor exhaustoare de gaz. prin contactele releelor 4d2 şi 4d11 se semnalizează la posturile de comandă de la distanţă şi local această avarie: la punctul de comandă local se aprinde lampa de semnalizare 8h7 ―Pmin ulei MP tr.II‖ şi 8h5 ―Tmax ulei MP tr.II‖. Se deschide contactul 5d4 (3-5) şi se întrerupe alimentarea releelor 2d8a şi 2d8. Prin întreruperea alimentării unuia sau mai multe din releele 4d4. treapta a II-a. decuplarea reductorului. Releul 5d4 fiind alimentat realizează: oprirea motorului. la postul de comandă de la distanţă se aprind lămpile de semnalizare 6h2 ―Avarie MP‖ şi 6h4 ―Avarie reductor‖. Se deschid contactele releului 2d8 şi se întrerupe funcţionarea instalaţiilor de forţă (schema 1) În acelaşi timp. Temporizarea este necesară pentru ca acţiunea să se producă numai în situaţiile în care cauza se menţine o anumită durată. Traductorul de presiune întrerupe alimentarea releului 4d11. c) temperatura uleiului de ungere a MP a ajuns la valoarea maximă. treapta a II-a. b) presiunea uleiului de ungere a reductorului a scăzut la valoarea minimă.a) temperatura apei de răcire a motorului principal a crescut până la valoarea maximă. Traductorul de presiune întrerupe alimentarea releului 4d2. Cu temporizare se închide contactul 5d2 (5-6) şi se alimentează releul 5d4. Se deschide contactul 5d4 (7-9) şi se întrerupe alimentarea electrovalvulelor 30 şi 31. treapta a II-a. 4d6. Se închide contactul 5d4 (6-8) prin care se alimentează electromagnetul s2 de aducere a cremalierei pompelor de injecţie în poziţie de debit nul şi motorul se opreşte. Electrovalvula închide circuitul aerului de comandă spre regulatorul de turaţie şi la presiunea zero a aerului de comandă turaţia motorului se reduce până la valoarea de relanti. Traductorul de temperatură întrerupe alimentarea releului 4d6. Ca rezultat se deschide contactul 5d1 (9-11) şi se întrerupe alimentarea electrovalvulei s3. Treapta a III-a. Semnalizare şi oprirea motorului Treapta a III-a funcţionează la apariţia uneia din situaţiile posibile: a) presiunea uleiului de ungere a MP a scăzut la valoarea minimă. Traductorul de temperatură întrerupe alimentarea releului 4d10. se deschid contactele acestor relee din circuitele controlate de alarma sonoră (schema 9) şi alarma sonoră intră în funcţiune. b) temperatura uleiului de ungere a lagărului axial a ajuns la valoarea maximă admisă. la postul local de comandă se aprind lămpile de semnalizare 8h3 ―Tmax apă MP tr. 60 . Prin întreruperea alimentării acestor relee se realizează întreruperea alimentării releului 5d2 (schema 5). Traductorul de temperatură deschide contactul şi întrerupe alimentarea releului 4d4. treapta a II-a. 4d10 se execută: deschiderea contactelor acestor relee din circuitul releului 5d1 şi întreruperea alimentării acestui releu.

b) semnalizarea locului de unde se comandă. După înlăturarea cauzelor. – la mersul ÎNAINTE sau ÎNAPOI după terminarea cuplării se închide contactul b6. În afara semnalizărilor pentru situaţii de avarie. cum sunt: a) semnalizarea cuplării reductorului – la mersul ÎNAINTE după terminarea cuplări reductorului se alimentează releul 3d4 şi prin închiderea contactului 3d4 (2-4) se aprinde lampa de semnalizare 6h5‖Reductor cuplat înainte‖. comanda se execută de la postul local şi de la timonerie se solicită transferul comenzii la distanţă. pentru o nouă pornire se efectuează toate manevrele prezentate pentru pornirea normală a motorului. Solicitarea se face prin fixarea comutatorului b5 de la timonerie pe poziţia DISTANŢĂ. schema mai conţine semnalizări care în funcţionarea normală a motorului indică anumite stări. Prin contactele închise 2d1 (14-16) şi 2d5 (5-6) se alimentează releul 7d1 care prin închiderea contactului 7d1 (6-7) alimentează blocul de pâlpâire. la PSCM prin aprinderea lămpilor de semnalizare 7h1 LOCAL sau 7h2 DISTANŢĂ. De exemplu. – la mersul ÎNAPOI după terminarea cuplării reductorului se alimentează releul 3d5 şi prin închiderea contactului 3d5 (2-4) se aprinde lampa de semnalizare 6h6‖Reductor cuplat înapoi‖. Atunci când poziţiile comutatoarelor b5 coincid la postul local şi la distanţă sunt alimentate releele 2d1 şi 2d5 când se execută comanda din postul local sau releele 2d2 şi 2d6 dacă comanda se execută de la distanţă. Contactul de ieşire al acestui bloc se închide şi se deschide cu intermitenţă şi în acelaşi mod va funcţiona şi releul 7d2. Semnalizarea sonoră intermitentă încetează atunci când la postul local se pune comutatorul b5 pe poziţia DISTANŢĂ. Contactele releului 7d2 pun în funcţiune alarma sonoră intermitentă la postul de comandă locală şi la postul de comandă de la distanţă. În această situaţ ie sunt alimentate releele 2d1 – 2d6 şi în schema 7 din figura 2. Semnalizarea locului din care se efectuează comanda se face: la postul local prin aprinderea lămpilor de semnalizare 8h10 LOCAL sau 8h9 DISTANŢĂ. la postul de comandă de la distanţă prin aprinderea lămpilor de semnalizare 6h7 LOCAL sau 6h8 DISTANŢĂ. c) semnalizarea în situaţia în care de la unul din posturile de comandă se solicită schimbarea punctului de comandă. poziţie care coincide cu cea de la timonerie. 61 .2 se închide contactul 2d1 (14-16) şi se deschide contactul 2d6 (5-6).la punctul de comandă de la distanţă se aprind lămpile 6h2‖Avarie MP‖ şi 6h4‖Avarie reductor‖ funcţionează alarma sonoră la toate posturile de comandă. este alimentat releul 4d12 şi prin închiderea contactului 4d12 (6-7) se aprinde lampa 8h1‖Reductor cuplat‖.

2.2 planşe. scăderea presiunilor uleiului de ungere ar urma să pună în funcţiune schema de protecţie şi semnalizare.1. Pe timpul apăsării butonului b4 acţiunea protecţiei este anulată.d) blocare alarme false.2 planşe.1. De asemenea se blochează acţiunea de protecţie a releului 5d1. aşa cum s-a prezentat la subcapitolul 2.9. dacă timpul de întârziere la deschidere al contactului 5d5 (1-3) care blochează acţiunea protecţiei la pornire nu este suficient pentru ca presiunile uleiului de ungere pentru motor şi reductor să ajungă la valori peste limitele minime corespunzătoare treptei a II-a. – se deschide contactul b4 (7-9) din circuitul releului 3d6.3 planşe.7. Semnalizări şi protecţie motor principal treapta a II-a şi a III-a . Anularea protecţiei În anumite situaţii este necesară anularea protecţiei pentru a împiedica scoaterea motorului din funcţiune. O asemenea situaţie poate apare uneori şi la pornire.şi modulul de alarmă . 2. iar instalaţiile de semnalizare şi protecţie fiind identice. Pentru anularea protecţiei se apasă pe butonul b4 (schema 5). Pe durata apăsării pe butonul de anulare a protecţiei se realizează: – închiderea contactului b4 (6-8) prin care se menţine alimentarea releului 5d2 interzicând posibilitatea de oprire automată a motorului indiferent de situaţia contactelor schemei de protecţie din circuitul său. motor principal . 2. Motor principal de propulsie MAN Instalaţia de telecomandă.. Schema electrică de alimentare şi modulul de alarmă sunt comune pentru cele două motoare. astfel: 1. – se deschide contactul b4 (3-5) (schema 5) şi se interzice posibilitatea de alimentare a electromagnetului de oprire s2. protecţie şi semnalizări este împărţită în mai multe scheme care reprezintă anumite funcţiuni numerotate în ordine. 4.3 planşe. – se închide contactul b4 (2-4)2耀are scurtcircuitează contactul 3d8 (6-7) din circuitul releului 3d1. releul 5d6 şi prin contactele sale se întrerupe semnalizarea. La încetarea apăsării schema revine în poziţia avută înainte de apăsarea pe acest buton. se prezintă complet instalaţia pentru motorul babord şi pentru ambele motoare în situaţiile când schemele sunt comune. Semnalizări motor principal treapta I . Pentru blocarea alarmei false acţionează. Semnalizări reductor. 62 . Instalaţia electrică de alimentare . protecţie şi semnalizări prezentată corespunde unui compartiment maşini cu două motoare de propulsie de tip MAN: motorul principal babord (MP-Bb) şi motorul principal tribord (MP-Tb). instalaţia electrică de telecomandă. La întreruperea voită a motorului. Pentru uşurinţa înţelegerii şi a simbolizării aparatelor electrice cât şi pentru a păstra sistemul de notare folosit în documentaţia navei.2. prin apăsarea pe butonul b2. 3.

6.2. În punctul E pornirea s-a terminat şi se întrerupe aerul de lansare.5. notaţiile sunt: – în schema 2 contactul normal deschis al releului do este notat 1. începând cu poziţia D se introduce şi combustibil în cilindri. Punerea în funcţiune a motorului principal se realizează prin deplasarea manetei de comandă într-un sens sau altul corespunzător mersului ÎNAINTE sau ÎNAPOI al motorului.3. obţinându-se la capătul cursei. aprinderea combustibilului asigură mişcarea. ventil de reglare fină pentru limitarea umplerii. întrerupătoare) sunt notate cu numărul coloanei pe care se află. 65-70 rot/min.2.Dispozitiv de comandă 1. aer de comandă pentru limitarea umplerii. turaţia maximă a motorului la mers 63 . Pe durata deplasării din B în C se introduce aer de lansare în cilindrii motorului şi motorul este rotit pentru pornire. buton manevră rapidă. 2. ventil principal de comandă (valvula L125). Fig. 3. buton de anulare a protecţie Maneta de comandă a dispozitivului asigură manevra unei valvule notată în schema instalaţiei pneumatice cu L 125. Când motorul a atins turaţia de aprindere. – în schema 1 contactul este notat cu 2 do şi se înţelege că acest contact aparţine releului do din schema 2. s-au adaptat notaţii corespunzătoare pentru identificare.4 planşe. Dispozitivul de comandă pneumatică Lansarea motorului se realizează prin introducerea aerului din buteliile de lansare în cilindrii motorului. Deplasarea din A până în B corespunde lansării motorului pentru mers ÎNAINTE. În continuare. buton oprire de avarie.44 precizându-se că se află în schema 1 pe coloana 44. Atunci când contactele unui releu dintr-o schemă sunt folosite în altă schemă. în G. Poziţia A corespunde situaţiei STOP motor principal. 5. Subtelegraf motor principal . traductoare. siguranţe. 4.3 . se deplasează maneta de comandă pe domeniul F. Dispozitivul pneumo-electric de comandă de la distanţă este prezentat în figura 2. De exemplu. 2. pentru creşterea turaţiei. Pentru fiecare schemă electrică aparţinând unui domeniu s-a început numerotarea coloanelor de la zero iar aparatele electrice (relee. pentru releul do din schema 2 care are un contact normal deschis în schema 1. Continuând deplasarea manetei de comandă.1.

Instalaţia electrică de alimentare şi modulul de alarmă Elementele instalaţiilor de supraveghere.2. pornire cu combustibil. poziţia STOP. În figura 2. în funcţie de poziţia manetei dispozitivului de comandă. semnalizare şi protecţie a motoarelor principale sunt montate în tabloul de semnalizări şi alarmă maşini (TSAM) dispus într-un compartiment P. 2.7 bar. Variaţia turaţiei motorului MAN.M.S. pentru turaţia minimă 130 rot/min. În acest regim comanda motorului se execută de la postul local aflat pe motor.C.P. În cazul defectării comenzii de la distanţă sau a automatizării este prevăzută şi posibilitatea funcţionării în regim de avarie. Instalaţia electrică de alimentare T.2 bar.D. protecţie şi semnalizări este prezentată în figura 2. Fig. Deplasarea manetei de comandă din A în H fixează lansarea motorului pentru mersul ÎNAPOI şi în continuare se parcurg aceleaşi etape ca în cazul prezentat pentru mersul înainte. Alimentarea cu 3 x 220 V. 64 .4 se prezinta dagrama de functiuni pentru ventilul L125 manevrat prin deplasarea manetei dispozitivului de comandă.4 Diagrama de funcţiuni pentru ventilul de comandă L 125 1.) şi al doilea din tabloul de distribuţie la avarie (T. se aduce maneta de comandă în poziţia ASTOP şi motorul se opreşte. climatizat. În poziţia K se obţine turaţia maximă la mersul ÎNAPOI. se face pe două circuite: unul din tabloul principal de distribuţie (T.5. izolat de zgomotul şi temperaturile excesive din compartimentul maşini. ca şi în cazul motorului ALCO.). şi modulul de alarmă sunt prezentate în schema 1 din figura 2. asigură: . Schema electrică a instalaţiei de telecomandă.. În mod normal alimentarea se face din T. prin fixarea comutatorului b03 pe poziţia 1. 3..2. 4. Valvula L 125 alimentată la presiunea de 7 bar.5.A.ÎNAINTE.0. terminarea pornirii.D. reversare şi pornire fără combustibil.C. se obţine prin modificarea presiunii aerului de comandă care se aplică regulatorului de turaţie al motorului. . Pentru inversarea sensului de rotaţie a arborelui portelice.D. 50 Hz.P.A.2. antrenat de motor prin intermediul reductorului nereversibil. 2. pentru turaţia maximă 450 rot/min.4.

S.M.Staţiile de măsurarea a temperaturii. se alimentează la 220 V pe circuite protejate cu siguranţe. Circuitele de semnalizare şi protecţie sunt alimentate cu 24 V curent continuu obţinut de la redresorul format din transformatorul trifazat şi puntea redresoare. 65 .A. detectoarele de ceaţă şi iluminatul panoului frontal al tabloului T.

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

d20 (1-3). 3do (1-3) . 5do (1-3) . se deschide unul sau mai multe contacte din circuitul releului d44. alimentare module de semnalizare d44.A. 4do (1-3) semnalizare reductor. Schema electrică de semnalizare a prezenţei tensiunii de alimentare şi modulul de alarmă este prezentată în schema 1. Prezenţa tensiunii de alimentare este sesizată de releele d41. când toate circuitele sunt alimentate. prin închiderea contactelor: 2do (1-3) semnalizare treapta I. Stabilind alimentarea acestuia. d46 şi lampa h54. C16 (T-C) şi se stabileşte alimentarea circuitelor de protecţie şi semnalizări de la redresor. d15 (C16).c. La dispariţia uneia sau mai multe din tensiunile controlate. alimentarea circuitelor de protecţie motor Bb. De asemenea sunt închise contactele d45 (1-3). circuitul care controlează alimentarea pentru modulele de semnalizare. se închide d60 (1-4) şi este pus în funcţiune releul de pâlpâire d64. d51 şi lampa h53. Se închid contactele C16 (R-A). Contactele releului d64 sunt multiplicate de releul d66. Releul d64 este un releu de pâlpâire realizat cu un releu obişnuit şi o schemă cu tranzistori astfel încât la alimentarea acestuia contactele lui se închid şi se deschid cu intermitenţă obţinându-se întreruperi periodice de scurtă durată ale semnalului luminos sau acustic produs de surse alimentate prin contactele acestui releu.alimentare subtelegraf MP. d44 (1-3) şi releul d60 este alimentat întrucât. Situaţia fiecărui circuit este controlată de câte două relee şi o lampă de semnalizare. d44 şi d45. C16 (2-4).c. contactele comutatoare de acestor relee din circuitele lămpilor de semnalizare sunt în poziţia 6-7 şi lămpile sunt stinse. d45. În situaţia normală. se întrerupe alimentarea contactorului C16 şi automat sunt conectate circuitele de alimentare a contactorului C2 de la bateria de automatizări şi a releului d19 de la tabloul de încărcat acumulatori T. C2 (T-C) circuitele importante pentru semnalizări şi protecţie treapta a II-a şi a III-a sunt alimentate de la bateria de acumulatori iar modulul de alarmă este alimentat de la tabloul de încărcat acumulatori prin închiderea contactelor d19 (2-4). contactele din circuitul releului d44 sunt închise şi se realizează alimentarea releului. Releul d44 controlează prezenţa tensiunii de la sursa de alimentare prin închiderea contactelor d18 (1-3). Prin contactele C2 (R-A).I. astfel: alimentare 24Vc. Releul d45 controlează alimentarea circuitelor de protecţie pentru comanda ventilelor STOP motor principal şi comanda electromagnetului de reducere a turaţiei. d19 (14-16). şi celelalte contacte din circuitul releului d60 sunt închise. C16 (7-9) prin care se întrerupe alimentarea contactorului C2 şi a releului d19. de la redresor. d52 şi lampa h56. se prezintă. precum şi a tensiunii de alimentare care se aplică circuitelor de semnalizare şi protecţie. Întrucât semnalizarea avariei este asemănătoare pe toate circuitele controlate. în circuitul lămpi de 79 . La funcţionarea normală sunt alimentate releele d15. Releul d60 deschide contactul d60 (1-4) din circuitul releului d64 şi întrerupe funcţionarea acestuia. Se deschid contactele C16 (3-5).Prezenţa tensiunii de 24 V c. planşa 2/2.semnalizare treapta a II-a şi a III-a. aşa cum se va prezenta ulterior. În cazul în care se întrerupe alimentarea de la redresor. pentru exemplificare. Prin întreruperea alimentării releului d44 se realizează: se deschide contactul d44 (1-3) şi se întrerupe alimentarea releului d60. d44 (schema3) care închid contactele 3d41 (1-3) din circuitul releului d45. este sesizată de releul d15 care prin închiderea contactului d15(1-3) stabileşte alimentarea contactorului C16.

Întrucât în schemele de semnalizări sunt necesare mai multe contacte. Ca rezultat încetează funcţionarea semnalului acustic iar lampa de semnalizare h56 funcţionează cu lumină continuă. Pentru verificarea lămpilor de semnalizare se apasă pe butonul b68. se deschid contactele traductoarelor şi este pusă în funcţiune semnalizarea acustică şi optică. Semnalizări MP. în această perioadă releele de semnalizare de pe circuitele de controlul presiunii pentru a nu semnaliza situaţia ca avarie. Identificarea parametrului sau parametrilor care au depăşit limitele normale se realizează prin 80 . care controlează parametrii motorului. este alimentat releul d68 şi prin închiderea contactului d68 (2-4) se aplică tensiunea la bara la care. închide contactul d52 (1-3) şi restabileşte circuitul de alimentare al releului d60. lămpile de semnalizare sunt conectate la o bară comună prin contactele 6-7 şi se aprind la apăsarea pe butonul b68.3. În regim normal de funcţionare contactele traductoarelor f. La înlăturarea avariei este din nou alimentat releul d44. suficient pentru stabilirea presiunilor normale. sunt alimentate prin contactul închis al butonului b44‖Anulare semnal acustic‖. este conectată lampa de semnalizare. De asemenea prin întreruperea releului d60 se închide contactul d60 (11-8). La încetarea apăsării pe acest buton se sting şi lămpile de semnalizare. care prin acţionarea contactelor sale întrerupe alimentarea releului d52. Prin apăsarea pe acest buton este alimentat releul d70. cu reţinere în poziţia apăsat. comută contactul din circuitul lămpi de semnalizare în poziţia d52 (6-7). Semnalizarea acustică locală în compartimentul TSAM (h47) şi la distanţă în compartimentul maşini (h73) avertizează personalul despre depăşirea limitelor normale ale unuia sau mai mulţi parametri controlaţi. intră în funcţiune alarma sonoră locală h72 iar prin contactele releului d66 funcţionează cu intermitenţă semnalizarea sonoră în compartimentul maşini. Situaţia fiind normală pe toate circuitele controlate. treapta I În schema 2 din figura 2.semnalizare h56‖Alimentare module de semnalizare‖ se comută contactul d44 în poziţia 6-5 şi prin contactul închis d52 (5-6) lampa de semnalizare este conectată la bara alimentată de contactul releului d64. contactele traductoarelor de presiune se închid şi prin apăsarea pe butonul b44.5 este reprezentată instalaţia electricã de semnalizări treapta I. Întrucât atunci când motorul este oprit presiunile sunt nule iar după pornire este necesară a anumită durată pentru ca presiunile să ajungă la valorile nominale. În situaţia în care unul sau mai mulţi parametrii controlaţi depăşesc limitele normale. 2. se activeazã schema de semnalizare. h73. se închide contactul d70 (1-3) şi prin contactul închis d44 (11-8) este alimentat releul d52 care realizează: închide contactul d52 (11-9) de automenţinere după încetarea apăsării pe butonul b70. prin comutarea contactului d44 în poziţia 6-7. Releele de semnalizare sunt alimentate prin contactele traductoarelor care controlează presiunile. După constatarea avariei se apasă pe butonul b70 de anulare a alarmei acustice. în situaţia normală. d70-d71 contactele releului de anulare a semnalului acustic. Lampa funcţionează cu pâlpâire indicând întreruperea alimentării modulelor de semnalizare. d68-d69 contactele releului de verificare lămpi. întrerupe funcţionarea lămpii de semnalizare iar alimentarea releului d60 se menţine prin contactul d44 (1-3). După un timp.2. Această situaţie se menţine atât timp cât durează avaria. prezentaţi în schemã sunt închise şi sunt alimentate releele aflate pe circuitele traductoarelor. multiplicarea acestora se realizează punându-se în paralel mai multe relee: d66-d67 contactele releului de pâlpâire.

b68 (cifra 1 scrisă înaintea simbolului indică faptul că acest buton se află în schema 1). De asemenea se deschide contactul do1 (11-8) din circuitul releului do2 şi se comută contactul do1 din circuitul lămpii de semnalizare h52‖Presiune diferenţială maximă filtru ulei de ungere‖ pe poziţia 6-7. contactele traductoarele sunt închise. Pentru valoarea normală a presiunii diferenţiale contactul traductorului f. sunt conectate toate lămpile de semnalizare. Situaţia fiind normală pe toate circuitele. astfel: se întrerupe alimentarea releului d60 prin deschiderea contactului 1d48 (1-3) se închid contactele d60 (1-4).. închide contactul do1 (8-11) din circuitul releului do2. şi închiderea contactului 1d48 (1-3) se restabileşte alimentarea releului d60 şi încetează funcţionarea alarmei sonore precum şi a releului de pâlpâire. Pentru verificarea lămpilor de semnalizare se apasă pe butonul 1. Prin alimentarea releului d48. atunci când presiunea diferenţială de ulei depăşeşte limitele normale. Funcţionarea circuitelor de semnalizare pentru parametrii controlaţi de schema de protecţie şi semnalizare treapta I este aceeaşi. şi d60 (11-8) care pune în funcţiune alarma sonoră locală. comută contactul do1 din circuitul lămpii de semnalizare h52 în poziţia 6-5. Se închide contactul do1 (1-3) din circuitul releului d48 şi pentru că situaţia este normală pe toate circuitele de semnalizare controlate de releul d48 sunt închise toate contactele înseriate cu do1 (1-3) având ca urmare alimentarea releului d48. Prin întreruperea alimentării releului d48 se pune în funcţiune modulul se alarmă prezentat în schema 1. prin care se pune sub tensiune linia comună la care. După identificarea circuitului de semnalizare a avariei. Funcţionează cu intermitentă alarma sonoră în compartimentul maşini iar prin contactul 1d66 se aplică semnal de tensiune intermitent liniei la care este conectată lampa h52 prin contactele închise do1 (5-6). se deschide contactul traductorului f01 şi se întrerupe alimentarea releului do1 care realizează: deschide contactul do1 (1-3) prin care întrerupe alimentarea releului d48. comută contactul do2 din circuitul lămpii de semnalizare h52 în poziţia 6-7. care pune în funcţiune releul de pâlpâire d64. Aprinderea lămpilor de semnalizare indică starea normală de funcţionare a acestora. De asemenea prin contactul releului d64 (6-7) sunt alimentate releele d66-67 de multiplicare a contactelor. do2 (5-6). Este alimentat releul d70-71 de anulare a semnalului acustic. Lampa de 81 .semnalizare optică cu pâlpâire individuală pentru fiecare din circuitele controlate (lămpile de semnalizare h52÷h71). operatorul comandă anularea semnalului acustic prin apăsarea butonului b70 din schema 1 (modulul de alarmă). se închide contactul 1d70 (6-8) şi este alimentat releul do2 care realizează: închide contactul do2 (9-11) de automenţinere a alimentării după încetarea apăsării pe butonul b70. Pentru exemplificare se prezintă primul circuit care controlează‖presiunea diferenţială maximă filtru automat ulei de ungere‖. închide contactul do2 (1-3) şi restabileşte circuitul de alimentare al releului d48.. Lampa de semnalizare nu funcţionează.01 este închis şi este alimentat releul do1. Urmărind în continuare circuitul ales pentru exemplificare. Semnalizarea sonoră indică starea de avarie iar aprinderea cu pâlpâire a lămpii h52 arată parametrul care a depăşit limitele normale. prin contactele 6-7. Releul d48 alimentat în situaţia normală închide contactul său 1d48 (1-3) aflat în schema 1 pe coloana 60 şi menţine alimentarea releului de alarmă d60. releele corespunzătoare fiecărui circuit sunt alimentate şi contactele acestora din circuitele lămpilor de semnalizare sunt comutate în poziţia 6-7 în care lămpile de semnalizare h52÷h71 sunt stinse. Prin apăsarea pe acest buton este alimentat d68 (schema1) şi se închide contactul 1d68.

semnalizare h52 funcţionează cu lumină continuă, fiind conectată prin contactele do1 (5-6) şi do2 (6-7) la tensiunea de alimentare. Funcţionarea lămpii se menţine pe toată durata în care presiunea diferenţială de ulei este în afara limitelor normale. După revenirea parametrului controlat în limitele normale, se închide contactul traductorului fo1, este alimentat releul do1 şi schema revine la situaţia iniţială. Se deschide contactul do1 (11-8) şi se întrerupe alimentarea releului do2, se comută contactul do1 din circuitul lămpii de semnalizare h52 în poziţia 6-7 şi lampa se stinge, se închide contactul do1 (1-3) din circuitul releului de alarmă d48. Întrucât sunt multe circuite de semnalizare, în schemă s-au folosit două relee de alarmă, d48, d51 a căror funcţionare este identică şi care acţionează prin intermediul modului de alarmă prezentat în schema 1. Contactele acestor relee 1d48 (1-3), 1d51 (1-3) sunt înseriate în circuitul de alimentare al releului d60 prin intermediul căruia se pune în funcţiune alarma sonoră şi releul de pâlpâire d 64. 2.2.4. Semnalizare şi protecţie motor principal treapta a II-a şi a III-a Instalaţia de semnalizare şi protecţie motor principal treapta a II-a şi a III-a este prezentată în schema 3 din fig.2.5 şi conţine 3 planşe. Treapta a II-a semnalizare şi reducerea turaţiei acţionează la depăşirea limitelor normale pentru următorii parametrii: - temperatură maximă apă răcire MP (releul d 23 şi lampa de semnalizare h24); - temperatură maximă ulei ungere MP (releul d25 şi lampa de semnalizare h26); - temperatură maximă gaze evacuare MP (releul d27 şi lampa de semnalizare h28); - suprasarcină MP (releul d29 şi lampa de semnalizare h30). În situaţia normală, contactele traductoarelor care măsoară parametrii controlaţi sunt normal deschise, releele de pe aceste circuite nu sunt alimentate şi lămpile de semnalizare sunt stinse. La depăşirea limitelor normale, de exemplu pentru temperatura apei de răcire MP, se închide contactul traductorului f23, este alimentat releul d23 şi lampa de semnalizare h24 ―Temperatură maximă răcire MP‖. Releul d23 închide contactul d23 (1-3) prin care este alimentat releul d34 şi contactul d23 (6-7) prin care conectează semnalizarea de alarmă în timonerie. Releul d34 fiind alimentat anclanşează cu temporizare. Temporizarea este necesară pentru a evita acţiunea releului la şocuri de scurtă durată. După un timp, stabilit de temporizarea releului, se închide contactul d34 (7-6) de automenţinere a alimentării şi contactul d34 (9-11) prin care este alimentat releul d40. Releul d40 realizează: închide contactele d40 (2-4), d40 (14-16) şi stabileşte circuitul de alimentare al electrovalvulei s46 de reducere a turaţiei, în schema 5 (subtelegraf MP) închide contactul 3d40 (16-18) şi pe panoul de semnalizare MP - Bb se aprinde lampa h30 ―Reducere turaţiei MP - Bb‖, în schema 4 (semnalizări reductor) se deschide contactul 3d40 (11-8) şi este pus în funcţiune circuitul de semnalizare format din releele d13 şi d14 a cărui funcţionare este identică cu cea prezentată pentru semnalizare treapta I-a. Se întrerupe alimentarea releului d21 prin deschiderea contactului d13 (1-3). Releul d21, la rândul său, întrerupe alimentarea releului d60 din schema 1 (modulul de alarmă) prin deschiderea contactului 4d21 (1-3). Prin contactele

82

releului d60 este pusă în funcţiune alarma sonoră şi este alimentat releul de pâlpâire. Prin contactele de multiplicare ale releului d66 funcţionează cu intermitenţă alarma sonoră în compartimentul maşini şi în schema 4 (semnalizări reductor) se aprinde cu pâlpâire lampa de semnalizare h31 ―Reducere sarcină MP‖. Ca şi în cazul schemei de semnalizare treapta I-a, întreruperea semnalului acustic se face prin apăsarea pe butonul b70 din schema 1 (modulul de alarmă). După reducerea automată a sarcinii ca urmare a acţiunii protecţiei, schema rămâne blocată pe această poziţie atât timp cât electrovalula s46 este alimentată. Pentru deblocare şi repunerea motorului în funcţionare normală, se apasă pe butonul b36 (schema 3 din fig.2.5). Prin apăsarea pe acest buton se întrerupe alimentarea releului d34 care la rândul său întrerupe alimentarea releului d40. Se întrerupe alimentarea electrovalvulei s46 şi încetează funcţionarea semnalizării optice a avariei prin închiderea contactului 3d40 (11-8) şi restabilirea alimentării releului d13 din schema 4 (semnalizări reductor MP). În mod asemănător funcţionează şi celelalte circuite pentru parametrii controlaţi pe treapta a II-a de semnalizare şi reducere automată a turaţiei. Treapta a III-a semnalizare şi oprirea motorului acţionează la depăşirea limitelor normale pentru următorii parametrii: - supraturaţiei MP (releul d01 şi lampa de semnalizare h02); - presiune minimă ulei ungere MP (releul d07 şi lampa de semnalizare h08); - presiune minimă ulei ungere T.S. (releul do9 şi lampa de semnalizare h10); - ceaţă ulei carter MP (releul d11 şi lampa de semnalizare h12); - presiune minimă apă răcire intrare cilindrii MP (releul d13 şi lampa de semnalizare h14); - presiune minimă apă răcire intrare injectoare MP (releul d15 şi lampa de semnalizare h16); - temperatură maximă aer supraalimentare MP (releul d2 şi lampa de semnalizare h18); - presiune minimă ulei ungere reductor MP (releul d19 şi lampa de semnalizare h20); - presiune minimă ulei ungere MP (releul d21 şi lampa de semnalizare h22). În condiţii normale contactele traductoarelor sunt normal deschise, releele şi lămpile de semnalizare corespunzătoare nu sunt alimentate. La depăşirea limitelor normale, de exemplu la scăderea presiunii uleiului de ungere MP sub valoarea minimă, se închide contactul traductorului f.07 şi sunt alimentate releul d07 şi lampa de semnalizare h08 ―Presiune minimă ulei ungere MP‖. Releul d07 închide contactele do7 (1-3), prin care este alimentat releul cu temporizare d33 şi contactul d07 (6-7) prin care pune în funcţiune semnalizarea de alarmă în timonerie. La rândul său, releul d33, după un timp stabilit de temporizarea acestuia, închide contactul d33 (6-7) de automenţinere a alimentării şi contactul d33 (11-9) prin care alimentează releul d38. Prin alimentarea releului d38 se realizează: - alimentarea ventilelor STOP - MP prin închiderea contactelor d38 (2-4), d38 (6-8), d38 (10-12), d38 (14-16). Prin acţiunea ventilelor se întrerupe alimentarea cu combustibil şi motorul se opreşte. - pe panoul motorului (schema 5 - subtelegraf MP) se aprinde lampa de semnalizare h29 ―STOP avarie MP - Bb‖ conectată prin închiderea contactului 3d38 (26-28).

83

- în schema 4 (semnalizări reductor), prin deschiderea contactului 3d38 (1-3), este pus în funcţiune circuitul de semnalizare format din releele d11 şi d12 a cărui funcţionare este identică cu cazul prezentat anterior pentru treapta a II-a de protecţie. Prin intermediul modului de alarmă este pusă în funcţiune alarma sonoră şi se aprinde cu pâlpâire lampa h30 ―STOP automat MP‖ În mod asemănător funcţionează şi celelalte circuite pentru parametrii controlaţi pe treapta a III-a de semnalizare şi oprire automată a motorului. Oprirea motorului, în condiţii normale, se realizează prin aducerea manetei dispozitivului de comandă pe poziţia STOP. În caz de urgenţă se poate comanda oprirea manual folosind elementele cu care acţionează schema de protecţie treapta a III-a. Comanda STOP manual de urgenţă se poate da din P.C.C. prin apăsarea butonului b03, din timonerie prin apãsarea butonului b04 (schema 3 din fig. 1.5) sau de la panoul local al motorului prin apăsarea butonului b05. În toate cazurile, prin apăsarea unuia din butoane, este alimentat releul do3 şi lampa de semnalizare h05 ―STOP manual de urgenţă‖. Releul do3 prin închiderea contactului do3 (1-3) alimentează releul fără temporizare d32 şi prin închiderea contactului do3 (6-7) pune în funcţiune semnalizarea de alarmă. La rândul său releul d32 acţionează ca şi releul d33 realizând alimentarea releului d38 şi prin deschiderea contactului 3d32 (8-11) din schema 4 (semnalizări reductor) pune în funcţiune circuitul de semnalizare format din releele d11, d12. Prin contactele releului d38 sunt alimentate ventilele STOP-MP, iar circuitul de semnalizare prin intermediul modulului de alarmă pune în funcţiune semnalizarea acustică şi se aprinde cu pâlpâire lampa de semnalizare h 30 ―STOP automat MP‖. Spre deosebire de releul d 33, releul d 32 nu are termorizare şi acţiunea sa este imediată în cazul primirii comenzii de stop manual, precum şi în cazul producerii ceţii de ulei în carterul MP. După oprirea motorului, ca urmare a acţiunii protecţiei sau la darea comenzii manuale STOP de urgenţă, schema rămâne blocată în această poziţie, ventilele întrerup alimentarea cu combustibil a motorului. Pentru deblocare, în vederea repunerii în funcţiune a motorului, se apasă pe butonul b35 de anulare a acţiunii protecţiei. La apăsarea pe acest buton se întrerupe alimentarea releelor d32, d33, se deschid contactele lor din circuitul releului d38 şi se întrerupe alimentarea acestuia. Deschiderea contactelor releului d38 întrerupe alimentarea ventilelor STOP-MP şi se reface circuitul de alimentare cu combustibil. De asemenea încetează semnalizarea acustică şi optică. Anularea protecţiei treapta II-a şi a III-a este necesară uneori în situaţii limită care necesită menţinerea în funcţiune a motorului principal. Anularea protecţiilor se face pe durata apăsării pe butonul b39 (schema 3 din.1.5). Prin apăsarea pe acest buton se întrerupe alimentarea releelor d38, d40 şi se anulează toate protecţiile cu excepţia protecţiei la supraturaţiei care se menţine întrucât prin contactul releului do1 este alimentat direct releul d38. Anularea protecţiei este semnalizată acustic şi optic. La apăsarea pe butonul b39 de anulare a protecţiei, în schema 4 (semnalizări reductor MP) se închide contactul 3b39 şi este pus în funcţiune circuitul de semnalizare format din releele d15 şi d16. Ca şi în cazurile prezentate pentru semnalizări treapta a II-a şi semnalizări treapta a III-a, circuitul de semnalizare prin intermediul modulului de alarmă pune în funcţiune alarma sonoră şi se aprinde cu pâlpâire lampa de semnalizare h32 ―Anulare protecţie MP‖. Anularea semnalizării sonore se obţine prin apăsarea pe butonul b70 din schema modului de alarmă.

84

d16 şi lampa de semnalizare h32). d10 şi lampa de semnalizare h29).anulare protecţii MP (releele d15.M. În afara parametrilor prezentaţi. punerea în funcţiune a alarmei sonore şi optice în cazul acţiunii protecţiei motorului. do4 şi lampa de semnalizare h26) . astfel: . d12 şi lampa de semnalizare h30). d14 şi lampa de semnalizare h31). schema de semnalizare reductor permite de asemenea.Pe fiecare circuit de semnalizare şi protecţie treapta a II-a şi a III-a este montat un buton cu reţinere sau întrerupător basculant având contactul normal închis. Semnalizare şi protecţie motor principal treapta a II-a şi a III-a Instalaţia de semnalizare reductor motor principal (MP) este prezentată în schema 4 din fig. 2.3. La deschiderea acestui contact este anulat circuitul respectiv de protecţie.4.2. Prin acţiunea acestei releu se întrerupe alarma sonoră şi lampa de semnalizare trece din regim de funcţionare cu pâlpâire în regim de iluminare continuă. .reversare greşită MP (relele do9. se închide contactul 1d70 (14-16) şi este alimentat al doilea releu de pe circuitul de semnalizare.5. Întreruperea alarmei sonore se face prin apăsarea butonului b70 din schema modulului de alarmă. . Instalaţia de semnalizare reductor acţionează la depăşirea limitelor normale pentru următorii parametrii: . Este alimentat releul d68 şi se închide contactul 1d68 (22-24) prin care sunt alimentate toate lămpile de semnalizare. 85 . se deschide contactul traductorului şi se întrerupe alimentarea releului de pe circuitul respectiv se întrerupe alimentarea releului d19 şi prin deschiderea contactului 4d19 din schema 1 a modului de alarmă se întrerupe alimentarea releului d60. prin deschiderea întrerupătorului bo7 se scoate din funcţiune circuitul de semnalizare şi protecţie care controlează presiune minimă a uleiului de ungere MP Anularea protecţiei pentru un parametru este necesară în anumite situaţii limită sau dacă traductorul este defect.nivel minim baie ulei reductor (releele do3.2. funcţionarea schemei electrice de semnalizare este asemănătoare cu schema de semnalizare treapta I MP prezentată în subcapitolul 1. do6 şi lampa de semnalizare h27) .STOP automat MP (releele d11. maneta acestor întrerupătoare este blocată cu un capac de protecţie fixat pe panoul tabloului T. De exemplu. Verificarea lămpilor de semnalizare se face prin apăsarea butonului b70 din schema 1. do2 şi lampa de semnalizare h25) .reducere sarcină MP (releele d13. do8 şi lampa de semnalizare h28) În regim normal de funcţionare contactele traductoarelor de pe circuitele de semnalizare sunt închise.2.temperatură maximă ulei ungere reductor (releele do5.S.presiune minimă ulei ungere reductor (releele do1. Pentru ca aceste întreruperi să nu fie accidentale. . Se închid contactele d60 şi este pusă în funcţiune semnalizarea acustică şi optică prin aprinderea cu pâlpâire a lămpii de semnalizare corespunzătoare circuitul pe care parametrul controlat a depăşit limitele normale. La depăşirea limitelor unui parametru. precum şi la anularea acesteia. Este alimentat releul d70.A.temperatură maximă lagăr axial reductor (releele do7.

punerea în funcţiune a alarmei sonore şi optice în cazul acţiunii protecţiei motorului.temperatură maximă lagăr axial reductor (releele do7.4.2.reversare greşită MP (relele do9. schema de semnalizare reductor permite de asemenea. În afara parametrilor prezentaţi. prin intermediul releului d21. la prezentarea semnalizării şi protecţiei au fost incluse şi circuitele de semnalizare din schema 4 (semnalizări reductor MP). Circuitul de 86 . Se închid contactele d60 şi este pusă în funcţiune semnalizarea acustică şi optică prin aprinderea cu pâlpâire a lămpii de semnalizare corespunzătoare circuitul pe care parametrul controlat a depăşit limitele normale. . . pune în funcţiune modulul de alarmă (schema1). do8 şi lampa de semnalizare h28) În regim normal de funcţionare contactele traductoarelor de pe circuitele de semnalizare sunt închise.4. se închide contactul 1d70 (14-16) şi este alimentat al doilea releu de pe circuitul de semnalizare. Circuitul de semnalizare reversare greşită este pus în funcţiune prin deschiderea contactului 5d47 (6-5).2. do4 şi lampa de semnalizare h26) . Semnalizări reductor MP Instalaţia de semnalizare reductor motor principal (MP) este prezentată în schema 4 din fig. La depăşirea limitelor unui parametru. Instalaţia de semnalizare reductor acţionează la depăşirea limitelor normale pentru următorii parametrii: .anulare protecţii MP (releele d15. d14 şi lampa de semnalizare h31).3.17. la prezentarea semnalizării şi protecţiei au fost incluse şi circuitele de semnalizare din schema 4 (semnalizări reductor MP). În subcapitolul 2. do6 şi lampa de semnalizare h27) . . Funcţionează alarma sonoră şi optică cu pâlpâire. d12 şi lampa de semnalizare h30). d16 şi lampa de semnalizare h32).2. d10 şi lampa de semnalizare h29). circuitul de semnalizare care-i aparţine. În cazul în care a acţionat una din protecţiile controlate.2. circuitul de semnalizare care-i aparţine.5. funcţionarea schemei electrice de semnalizare este asemănătoare cu schema de semnalizare treapta I MP prezentată în subcapitolul 1.5. precum şi la anularea acesteia.temperatură maximă ulei ungere reductor (releele do5. astfel: .nivel minim baie ulei reductor (releele do3. Întreruperea alarmei sonore se face prin apăsarea butonului b70 din schema modulului de alarmă. Prin acţiunea acestei releu se întrerupe alarma sonoră şi lampa de semnalizare trece din regim de funcţionare cu pâlpâire în regim de iluminare continuă. prin intermediul releului d21. do2 şi lampa de semnalizare h25) . se deschide contactul traductorului şi se întrerupe alimentarea releului de pe circuitul respectiv se întrerupe alimentarea releului d19 şi prin deschiderea contactului 4d19 din schema 1 a modului de alarmă se întrerupe alimentarea releului d60. pune în funcţiune modulul de alarmă (schema1).STOP automat MP (releele d11. Releul 5d47 care acţionează acest contact aparţine schemei 5 (subtelegraf MP) care se va prezenta în continuare. În subcapitolul 17. Este alimentat releul d70.presiune minimă ulei ungere reductor (releele do1. Funcţionează alarma sonoră şi optică cu pâlpâire. 2.reducere sarcină MP (releele d13.În cazul în care a acţionat una din protecţiile controlate.

b10 sau b11. Confirmarea comenzii “Pregătire MP” se dă din C. cuplat sau decuplat. Subtelegraful MP este prezentat în schema 5 din fig. şi corespunde pentru ambele motoare principale: MP. Comunicare din C. a lămpilor h26 şi h33 ―Pregătire MP‖. subtelegraful electric permite comunicarea între punctul de comandă şi compartimentul maşini pentru transmiterea ordinului de pregătire a motoarelor şi liber de la maşini după încheierea misiuni şi ancorarea sau acostarea navei. Ca urmare.C. De asemenea subtelegraful semnalizează postul din care se execută comanda motoarelor principale.Bb este alimentat releul do9 care execută: deschide contactul do9 (7-9) prin care întrerupe alimentarea releului de semnalizare d18.Bb. reversarea greşită a motoarelor. 2. din timonerie.Bb şi MP. Subtelegraf MP Pregătirea motoarelor principale pentru funcţionare se face din compartimentul maşini prin punerea în funcţiune a agregatelor auxilare care deservesc aceste motoare. este deconectat releul de pâlpâire şi prin contactul 1d66 (7-9) normal închis se menţine funcţionarea cu lumină continuă a lămpilor de semnalizare de la tabloul de comandă.”MP .Bb sau bo5 de pe panoul local pentru MP Tb. închide circuitele de alimentare pentru lămpile de semnalizare la distanţă h21 ―Comandă pregătire MP‖ şi local.Tb. local sau distanţă.Pregătite” se execută prin apăsarea pe butonul bo3 de pe panoul local pentru MP .M. Releul 5d47 care acţionează acest contact aparţine schemei 5 (subtelegraf MP) care se va prezenta în continuare. închide contactul do9 (2-4) de automenţinere a alimentării după încetarea apăsării pe buton. Lămpile de semnalizare alimentate prin contactul 1d66 funcţionează cu pâlpâire.C. precum şi acţiunea protecţiei. prin apăsarea pe butonul b09 de pe panoul MP. Elementele din schema de protecţie şi semnalizare care aparţine motorului MP Tb.2. h21 şi de pe panourile locale ale motorului h26 şi h33 ―Pregătire MP‖. sau din P. de exemplu. Este alimentat releul do1 care realizează: închide contactul do1 (2-4) de automenţinere a alimentării după încetarea apăsării pe buton. sunt puse între paranteze.M.6. (punct comandă control) prin apăsarea pe unul din butoanele b09. cu acelaşi simbol şi rol funcţional ca şi în cazul prezentat pentru MP . În continuare în compartimentul maşinii se trece la pregătirea motoarelor prin punerea în funcţiune a mecanismelor auxiliare care le deservesc. Alarma încetează în momentul în care din compartimentul maşini se transmite confirmarea ordinului primit.5.se dă de la distanţă. semnalizarea acustică încetează. pe butonul bo3 este alimentat releul do3 care execută: deschide 87 . Prin apăsarea. Darea comenzii de pregătire a motoarelor este semnalizată la distanţă şi local prin alarma sonoră şi optică. închide contactul do1 (6-8) prin care se alimentează releul de semnalizare d18. pe panourile motoarelor. prin apăsare pe butonul bo1. Întrucât lansarea motoarelor principale şi reglarea turaţiei se realizează de la distanţă. Terminarea operaţiunilor de pregătire şi aducerea motoarelor în situaţia de a fi gata lansare se comunică la punctul de comandă.2.semnalizare reversare greşită este pus în funcţiune prin deschiderea contactului 5d47 (6-5). Releul d18 în schema 1 a modulului de alarmă închide contactele 5d18 (6-7) prin care pune în funcţiune alarma sonoră şi releul de pâlpâire. Comanda “Pregătire MP” . De exemplu. poziţia vizorului.

funcţionarea este identică cu cea prezentată anterior şi ca urmare se aprind cu pâlpâire şi lămpile h23 ―MP -Tb pregătit‖. do3. h34 ―Pregătit‖.1. se întrerupe alimentarea releului do1 şi se stinge lampa de semnalizare h21 ―Pregătire MP‖ de la comandă. închide contactele pentru alimentarea lămpilor de semnalizare h24.Tb. este semnalizată în schema electrică a subtelegrafului prin aprinderea lămpilor h29 ―STOP 88 . Prin apăsarea pe unul din butoane este alimentat releul d15 care prin deschiderea contactelor sale întrerupe circuitele de alimentare ale releelor d12. închide contactul do7 (2-4) prin care îşi menţine alimentarea după încetarea apăsării pe butonul bo7.4.contactul do3 (3-5). În cazul în care şi motorul MP . d14 (15-2) întrerup alimentarea releului de semnalizare d18. se închide contactul do3 (10-12) şi se deschide contactul do3 (15-2). h23. Se întrerupe avertizarea sonoră iar lămpile de semnalizare h22. MP . Comanda “Maşină liberă” se dă din timonerie prin apăsarea pe butonul bo7. La apăsarea acestui buton este alimentat releul do7 care execută: deschide contactele normal închise din circuitele releelor do1.Bb şi se aprind cu pâlpâire lămpile h22 ―MP -Bb pregătit‖ la punctul de comandă şi h27 ―Pregătit‖ de pe panoul MP Bb. iar lampa h43 care semnalizează la timonerie ―Maşină liberă‖ se stinge. Confirmarea comunicării “MP .Tb a fost pregătit. Din acest moment în compartimentul maşini se trece la executarea lucrărilor pentru punerea motoarelor în repaus. h35. lămpile de semnalizare h24. h27. Prin întreruperea alimentării releului de semnalizare încetează alarma acustică. se apasă şi pe butonul bo5. h28 şi h35 ―Maşină liberă‖ trec din regim de pâlpâire în regim constant de iluminare. Este pusă în funcţiune alarma sonoră iar lămpile alimentate prin contactul releului 1d66 funcţionează cu pâlpâire. se stinge lampa h26 ―Pregătire MP‖ de pe panoul MP ..C.2. do5 şi întrerupe funcţionarea acestora. d14 şi releului de semnalizare d18. Confirmare din CM a comenzii “Maşină liberă” se face prin apăsarea pe unul din butoanele: b15 de pe panoul MP-Bb.Bb sau MP . se închide contactul do3 (6-8) şi este alimentat releul de semnalizare d18 care prin modul de alarmă pune în funcţiune alarma sonoră şi releul cu pâlpâire. sau prin apăsarea pe ambele butoane în situaţia în care ambele motoare sunt pregătite pentru lansare. Semnalizarea acustică şi funcţionarea cu pâlpâire a lămpilor se menţine până când de la punctul de comandă se transmite recepţionarea mesajului transmis.C.Pregătite” din timonerie se face prin apăsarea pe unul din butoanele b11 sau b12 în situaţia în care s-a transmis pregătirea numai a unui singur motor. închide contactul do7 (6-8) prin care este alimentat releul de semnalizare d18.2. După executarea misiunii şi ancorarea sau acostarea navei de la punctul de comandă se transmite punerea motoarelor în repaus. La apăsarea pe butoanele b11 şi b12 sunt alimentate releele d12 şi d14 care prin deschiderea contactelor d12 (15-2). Încetarea alarmei sonore şi pâlpâirea lămpilor de semnalizare are loc atunci când din compartimentul maşini se confirmă înţelegerea ordinului dat . h34 trec în regim de funcţionare cu iluminare constantă. b16 de pe panoul MP-Tb sau b2 din P. h43 ―Maşină liberă‖. Acţiunea protecţiei treapta a II-a şi a III-a prezentată în subcapitolul 1. Din acest moment comanda de lansare şi regimul de turaţie al motoarelor principale se execută de la distanţă prin manevra dispozitivului de comandă prezentat în subcapitolul 2.

avarie MP. În acelaşi mod funcţionează şi semnalizarea locului de unde se comandă MP-Tb Semnalizarea la subtelegraf a poziţiei virorului se realizează prin intermediul contactelor limitatoarelor de cursă. Dacă comutatorul montat pe instalaţia aerului de comandă al MP-Bb este pus pe poziţia local. MP-Tb ale căror circuite de semnalizare sunt prezentate în schema 2 (semnalizări MP treapta I).Intră în funcţiune alarma sonoră şi lampa de semnalizare h29 ―Reversare greşită MP‖ din schema 4 (semnalizare reductor) funcţionează cu pâlpâire. La fixarea comenzii pentru mersul ÎNAINTE contactele comutatorului electric sunt în poziţia figurată în schemă şi la lansarea corectă se închide contactul traductorului de presiune f46 rămânând deschis circuitul releului d47. Tot odată se închide contactul d47 (1-3) şi se aprinde cu pâlpâire lampa h31 ―Reversare greşită MP-Bb‖ de pe panoul MP-Bb. Anularea semnalului acustic şi trecerea lămpilor de semnalizare din regim cu pâlpâire în regim de iluminare constantă se face prin apăsarea butonului b70 care aparţine modului de alarmă. În cazul în care se efectuează comenzile pentru lansarea motorului într-un sens şi se constată că motorul a pornit în sens invers. (Timonerie). La acelaşi pupitru se transmit şi semnalizările lipsă aer de lansare MP-Bb. se închide contactul traductorului f50. Pentru MP. releul d50 nu este alimentat şi prin contactul normal închis d50 (1-4). h30 ―Reducere sarcină MP. releul d56 nu este alimentat şi prin contactul său normal închis este alimentată lampa de semnalizare h59 ―Decuplat‖. La cuplarea virorului se închide contactul limitatorului de cursă şi prin alimentarea releului d56 se stinge lampa h59 şi se aprinde lampa h58 ―Cuplat‖. este alimentat releul d50 şi prin contactele sale se stinge lampa h53 şi se aprinde lampa h52 ―Distanţă‖ care indică transferul comenzii la postul de la distanţă (timonerie).Bb semnalizarea reversării greşite se face de către releul d47.Bb‖. Dacă virorul motorului MP-Bb nu este cuplat. Pentru MP-Tb funcţionarea semnalizării reversării greşite este similară. reversare greşită. contactul limitatorului de cursă este deschis. Semnalizările: postului din care se comandă. d10. prin contactele aceloraşi relee se transmit şi la pupitrul de comandă de la distanţă. subtelegraful semnalizează ―Reversare greşită – MP‖. poziţie viror. În situaţia în care comutatorul se pune pe poziţia distanţă. Dacă lansarea este greşită şi motorul porneşte ―ÎNAPOI‖ se închide contactul traductorului de presiune f47 şi este alimentat releul d47 care care deschide contactul 5d47 (5-6) din schema 4 (semnalizări reductor) şi pune în funcţiune circuitul de semnalizare format din releele do9.Bb‖ de pe panoul MP-Bb şi respectiv h36 ―STOP avarie MP-Tb‖. TEST DE AUTOEVALUARE 1. contactul traductorului f50 este deschis. Electromagnetul inclus în reguloatorul de turaţie al motorului ALCO este alimentat şi acţionează automat în una din situaţiile: a) temperatura apei de răcire a motorului principal a crescut până la valoarea maximă treapta II-a 89 . h37 ―Reducere sarcină MP-Tb‖. Subtelegraful permite de asemenea. Semnalizarea poziţiei virorului este importanţă întrucât lansarea motorului este permisă numai în situaţia în care virorul este decuplat. este alimentată lampa de semnalizare h53 ―Local‖. semnalizarea locului de unde se comandă motoarele principale.

b) motor electric de acţionare a pompei de preungere. LUCRARE DE VERIFICARE Ce asigură instalaţia de telecomandă a motorului principal ? RĂSPUNS LA TESTUL DE AUTOEVALUARE 1:d. electroventilatoare exhaustoare din carterul motorului. redresoare pentru alimentarea electroventilelor şi a schemei de comandă de protecţie şi semnalizare. motor electric de acţionare a pompei de ungere a reductorului. motor electric de acţionare a pompei auxiliare pentru ungerea reductorului.b) presiunea uleiului de ungere a motorului a scăzut sub limita minimă treapta I-a c) temperatura uleiului de ungere a lagărului axial a ajuns la valoarea maximă d) întreruperea funcţionării exhaustorului de gaze din carterul motorului. motor electric de acţionare a pompei de preungere. motor electric de acţionare a pompei auxiliare pentru ungerea reductorului. rezistanţa de încălzire a uleiului. d) motor electric de acţionare a pompei de combustibil. 2. 2:c 90 . c) motor electric de acţionare a pompei de preungere. Instalaţia electrică de forţă a motorului ALCO conţine următoarele elemente: a) motorul electric de acţionare a pompei de ungere. motor e lectric de acţionare a pompei de ungere a reductorului. motor electric de acţionare a pompei de apă păentru răcirea motorului.

Schema electrică este prezentată în figurile 3. Lansarea motoarelor se face cu aer.2 Instalaţia electrică de. 3. C3 . oprirea. 1500 rot/min 3.buton „STOP‖ . 91 . reglarea turaţiei.Unitatea de învăţare nr.buton verificare lămpi de semnalizare. C5 . 3 INSTALAŢII ELECTRICE DE PROTECŢII ŞI SEMNALIZĂRI PENTRU MOTOARE DE ANTRENARE A GENERATOARELOR NAVALE. 50Hz. semnalizarea de prevenire la depăşirea parametrilor normali de funcţionare şi semnalizare de avarie cu decuplarea sarcinii sau oprirea motorului în cazurile în care depăşirile unor parametrii pun în pericol motorul. În fig.6. C2 .buton ciupercă „OPRIRE DE AVARIE‖. 1000rot/min Destinaţie. 2465CP.1-3.contact încălzitor ulei.contactor pompă combustibil. b1 .separator principal 3 x 380V.pornire. b5 . 2465CP.microîntreruptor dispozitiv de rotire.1 Instalaţia electrică de.1 Instalaţia electrică de. protecţie şi semnalizări pentru motorul ALCO.oprire de serviciu. se prezintă tabloul de comandă şi protecţie de la postul local.contactor pompă ulei preungere. 1000rot/min 3.buton anulare semnalizări. Schema electrică asigură pornirea. În prezentare s-au păstrat simbolurile şi notaţiile din schemele întocmite de uzina constructoare. Elementele componente sunt: a1 . b4 . C1 .buton „START‖ . elemente componente Motoarele ALCO sunt folosite la navele din Marina Militară şi Comercială pentru antrenarea generatoarelor electrice de putere mare sau pentru propulsia navelor. d1 .releu pornire motor diesel. protecţie şi semnalizări pentru motorul ALCO. b6 .7. b2 . protecţie şi semnalizări pentru motorul SKL 312 Kw. CUPRINS 3. C4 . În primul caz se cuplează direct cu axul generatorului iar în al doilea caz se cuplează cu arborele port-etice prin intermediul unui reductor-inversor.contactoare ventilatoare exhaustoare de gaze. b3 .

1 S chema electrică de comandă şi protecţie la avarie 92 .Fig.3.

Fig.2 S chema electrică de comandă pentru mecanismele auxiliare 93 . 3.

Fig.3 Instalaţia electrică de forţă 94 .3.

Fig. 3.4 S chema electrică pentru releele de protecţie 95 .

3.5 Schema electrică de semnalizare optică a acţiunii protecţiei 96 .Fig.

6 Schema electrică de semnalizare optică şi acustică l a postul de supraveg here de l a distanţă 97 .Fig. 3.

releu de timp rateu pornire (5 secunde). treapta a II-a.releu nivel minim apă rezervor expansiune. d7 .Fig. blocare protecţie pentru formarea presiunii uleiului de ungere (20 secunde). d6 . d10 . d5 . treapta a II-a. d9 . d3 . 98 .releu funcţionare motor.7 Tabl oul de comandă şi protecţie d2 .releu oprire motor diesel d4 . d8 .releu protecţie generator. 3. treapta a II-a.releu supraturare motor.releu presiune minimă apă.releu presiune ulei.releu de timp.

treapta I (890 C). .traductor presiune minimă apă. . .4daN/cm2 ). Pregătirea pentru pornire La pregătirea pentru pornire se realizează condiţiile necesare care permit efectuarea lansării motorului.releu presiune minimă apă.releu temperatură maximă ulei. .traductor temperatură maximă apă. . treapta a II-a (0.traductor presiune minimă ulei.tahogenerator măsură turaţie.releu temperatură maximă apă. . . . . . . treapta I. . . . treapta a II-a (0.încălzitor ulei. treapta a II-a. treapta a II-a (890 C). .siguranţe pompă combustibil.56daN/cm2 ).m4 m5 m6 r100 s1 s2 .servomotor electric comandă turaţie. . În acest scop se pun în funcţiune: pompa de preungere 99 .siguranţe exhaustoare de gaze. treapta I (850 C).4daN/cm2 ). treapta I (1.4 daN/cm2 ).relee termice de protecţie pompă ulei preungere.siguranţe circuite de comandă. .85 daN/cm2 ).releu presiune minimă ulei. .traductor supraturaţie motor.motor electric pompă preungere.releu debit ulei preungere. treapta I. . . 075kw. .traductor temperatură maximă ulei.lămpi de semnalizare.traductor presiune minimă combustibil (1.releu nivel minim apă rezervor de expansiune.releu temperatură maximă apă. . . .releu presiune minimă combustibil.d11 d12 d13 d14 d17 d3 d20 d21 d22 . . . .siguranţe pompă preungere. treapta I. .releu temperatură preîncălzire ulei. .relee pentru verificarea lămpilor de semnalizare. treapta a II-a (940 C).siguranţe încălzitor ulei. 3kw. .motoare electric exhaustoare de gaze. 9kw.motor electric pompă combustibil. treapta I (0.traductor temperatură maximă ulei. .electrovalvulă lansare motor. treapta I-a. . .electrovalvulă oprire motor. . treapta I. d23 d25 d26 e1 e2 e3 -e5 e6 -e8 e9 -e11 e14 -e15 e16 -e19 e20 -e21 f1 f2 f3 f5 f6 f7 f8 f11 f12 f14 f15 f17 f3 h1 -h23 m1 m2 m3 . .traductor presiune minimă ulei.traductor presiune minimă apă. . .relee termice de protecţie exhaustoare de gaze. .traductor presiune minimă ulei precirculaţie (0.traductor temperatură maximă preîncălzire ulei (950 C).relee termice de protecţie pompă de combustibil.traductor temperatură preîncălzitor ulei (400 C).traductor temperatură maximă apă. .4daN/cm2 ).releu temperatură maximă ulei. treapta a II-a. .

Pentru temperaturi ale uleiului sub 460 C contactul traductorului f11 (fig.19.2) prin care pregăteşte circuitul de încălzire a uleiului. Se deschide d2 (5-6). pregătită pentru repetarea pornirii. Când temperatura depăşeşte 460 C traductorul f11 întrerupe alimentarea releului d26 . Presiunea uleiului de ungere creşte treptat până la valoarea de 2 bari. Iniţial butonul b1 se află în poziţia „împins‖ care corespunde poziţiei „STOP DE AVARIE‖. Pentru a aduce schema în poziţia iniţială. Dacă după 5 secunde motorul nu porneşte. este alimentat releul d25 care închide contactul d25 (2-4) (fig. Se verifică poziţia „DECUPLAT‖ a virorului.2). Schema de comandă este alimentată şi se execută în ordine următoarele operaţiuni: . .se menţine apăsarea pe butonul b4 până la pornirea motorului. Se cuplează alimentarea de la reţea 380V. se închide contactul d1 (6-8).1) care marchează prezenţa tensiunii de alimentare a schemei de comandă.1 -19. 19. Pornirea motorului Pornirea motorului se face prin apăsarea pe butonul b4 „START‖. La terminarea pregătirii pentru lansare presiunea uleiului de preungere este 2 bari (se închide contactul d25 (2-4) din circuitul de lansare). temperatura uleiului este 460 C este de conectat releul d26 şi se închide contactul d26 (3-5). se automenţine alimentarea releului d2 prin închiderea contactului d2 (1-2) şi prin închiderea contactului d2 (3-4) se aprinde lampa de semnalizare h21 „START RATAT‖.1) din circuitul de lansare şi contactul d25 (1012) (fig. Contactul b1 (9-10) este deschis şi la aplicarea tensiunii de alimentare. Se alimentează releul d26 şi prin închiderea contactului d26 (2-4) se conectează alimentarea contactorului C3 care cuplează alimentarea rezistenţelor de încălzire a uleiului. 3. pompa de combustibil şi rezistenţele de încălzire a uleiului.sunt alimentate bobinele contactoarelor C1 .2) este închis. În această poziţie contactul b 2 este închis şi permite executarea pregătirii pentru pornire.3. Toate contactele din circuitul releului de lansare d1 sunt închise şi din acest moment se poate trece la faza următoare. schema de comandă nu este conectată.19. Pentru această valoare a presiunii se închide contactul traductorului f 3 (fig. . Se întrerupe alimentarea rezistenţelor de încălzire a uleiului şi se închide contactul d26 (3-5) din circuitul de lansare. Elementele schemei electrice pentru pregătirea pornirii sunt prezentate în figurile 19.3. Prin apăsarea pe acest 100 .3). este alimentat electrovalvula s 1 care deschide circuitul de aer de lansare şi motorul se roteşte pentru pornire. C2 şi prin închiderea contactoarelor acestora se pun în funcţiune: pompa de preungere ulei şi pompa de combustibil (fig.ulei. presiunea combustibilului este 3. se apasă pe butonul b6 „ANULARE SEMNALIZĂRI‖. Prin apăsarea pe acest buton schema de comandă execută: . acţionează releului d2 .5 bari (este închis contactul d3 (3-5)).este alimentat releul d1 . 5 secunde şi prin contactul d1 (10-12) sunt alimentate: releul de timp d4 cu întârziere la acţionare de 20 secunde şi releul d3 . prin închiderea contactului d1 (2-4) este alimentat releu de timp d2 cu întârziere la acţionare. În poziţia tras se închide contactul b1 (9-10) şi se deschide contactul b1 (1-2).2) şi se aprinde lampa h24 .pe liniile q (+24V) şi p (-24V) se aplică tensiunea de alimentare schemei de comandă pentru instalaţia de forţă (fig.19. 50Hz şi sunt conectate redresoarele de 24V curent continuu. şi se întrerupe circuitul releului d1 . Pregătirea pentru pornire se face prin „tragerea‖ butonului b1 . 3. În acelaşi timp. Se aprinde lampa de semnalizare h1 (fig.

buton se întrerupe alimentarea releului d2 . se deschide contactul d10 (3-5) prin care se întrerupe circuitul releului de lansare d1. .după 20 de secunde de la pornirea motorului acţionează releul de timp d4 . 101 .3. Protecţia şi semnalizarea avariilor Prin circuitele de protecţie se urmăresc: a) Valorile temperaturilor pentru: . Schema revine în faza iniţială de pregătire pentru pornire. . se întrerupe funcţionarea exhaustoarelor de gaze. . se închide contactul d3 (3-5). închide contactul d10 (2-4) prin care se permite funcţionarea releelor d20 şi d21 . Oprirea motorului Pentru oprire voită se apasă pe butonul b5 „STOP‖. C5 prin care se pun în funcţiune ventilatoarele exhaustoare de gaze m3 . Se pun în funcţiune pompa de preungere şi pompa de combustibil. Se închide d10 (10-12) şi sunt alimentate contactoarele C 4 .apa de răcire a motorului.1) care acţionează asupra consumului de combustibil. . m4 . contactele acestuia revin în poziţia iniţială şi se poate efectua o nouă încercare de pornire a motorului. de terminarea pornirii. C3 şi sunt deconectate pompa de preungere şi rezistenţele de încălzire.combustibil. deschide contactul d10 (7-9) şi se stinge lampa de semnalizare h4 „PREGĂTIRE PORNIRE‖. în această situaţie oprirea este generală pentru toate elementele schemei.apă de răcire a motorului. . Pentru încărcarea în sarcină se accelerează sau se decelerează motorul prin intermediu servomotorului m 5 (fig. execută: deschide contactul d10 (11-13). este alimentată electrovalvulă s2 care întrerupe alimentarea cu combustibil şi motorul se opreşte.3. Prin apăsare pe acest buton se întrerupe alimentarea schemei de comandă şi este alimentată electrovalvulă s2 care comandă oprirea motorului. Se închid contactele d4 (1-2) din circuitul releului d5 şi contactul d4 (3-4) din circuitul releului d10 . c) Supraturaţia motorului diesel. Releul d10 . „STOP DE AVARIE‖. se întrerupe alimentarea contatoarelor C 1 . Funcţionarea motorului Motorul funcţionează cu turaţia de relanti.preîncălzirea uleiului. La terminarea acestei faze sunt deconectate pompa de preungere şi rezistenţele de încălzire a uleiului şi sunt puse în funcţiune ventilatoarele exhaustoare de gaze din carterul motorului.3). Prin întreruperea alimentării releului d3 se întrerupe şi alimentarea releului d4 care la rândul său întrerupe alimentarea releului d10 . b) Valorile presiunilor pentru: .uleiul de ungere a motorului.uleiul de ungere. Prin acţiunea releului d10 se marchează încheierea fazei de pornire a motorului. Funcţionarea ventilatoarelor exhaustoare de gaze este semnalizată prin aprinderea lămpilor h22 şi h23 (fig. Prin apăsarea pe acest buton se întrerupe alimentarea releului d3 . Pentru oprirea de avarie se apasă butonul b1 .

În funcţie de gradul avarii. 3. d) Presiunii combustibilului a scăzut sub valoarea minimă. e) Presiunea apei de răcire a scăzut până la valoarea minimă treapta I-a. Se semnalizează optic şi sonor la depăşirea parametrilor nominali atunci când apare una sau mai multe din următoarele defecţiuni posibile: a) Temperatura apei de răcire depăşeşte valoarea maximă treapta I. Lămpile de semnalizare optică a avariilor sunt prezentate în fig. treapta I‖ şi prin deschiderea contactului d21 (3-5) se pune în funcţiune alarma sonoră. Se închide contactul traductorului f15 şi este alimentat releul d21 . Această stare este semnalizată concomitent cu darea comenzii de decuplare a sarcinii (decuplarea generatorului sau decuplarea reductorului în cazul în care motorul este folosit pentru propulsie). Prin închiderea contactului d21 (24) se aprinde lampa h5 „Presiune minimă ulei. Prin închiderea contactului d20 (24) se aprinde lampa h7 „Presiune minimă apă. Treapta a II-a. 3. protecţia şi semnalizarea funcţionează în trei trepte. 3. Se închide contactul traductorului f12 şi este alimentat releul d3 .d) Nivelul apei în rezervorul de expansiune e) Protecţia la avarierea generatorului. Treapta I.4. Semnalizarea de prevenire Este destinată pentru înştiinţarea personalului despre depăşirea limitelor normale ale parametrilor controlaţi. se închide contactul traductorului f14 şi este alimentat releul d20 . este alimentată lampa de semnalizare h15 „Nivel minim apă treapta I‖ şi prin deschiderea contactului d17 (3-5) se pune în funcţiune alarma sonoră. c) Nivelul apei în tancul de expansiune a scăzut până la valoarea minimă treapta I-a. b) Temperatura uleiului de ungere a ajuns la valoarea maximă treapta I-a.5. Prin închiderea contactului d13 (2-4) se aprinde lampa h11 „Temperatură maximă ulei. Prin închiderea contactului d3 (2-4) se aprinde lampa h3 „Presiune minimă combustibil‖ şi prin deschiderea contactului d3 (3-5) se pune în funcţiune alarma sonoră. Se închide contactul d17 (2-4). 102 . Prin închiderea contactului d11 (2-4) se aprinde lampa h10 „Temperatură maximă apă treapta I‖ şi prin deschiderea contactului d11 (3-5) se pune în funcţiune alarma sonoră. Se închide contactul traductorului de nivel şi este alimentat releul d17 . Se închide contactul traductorului f5 şi este alimentat releul d11 . Se închide contactul traductorului f7 şi este alimentat releul d13 . Schema electrică a traductoarelor şi releelor care acţionează pentru controlul acestor parametrii este prezentată în fig. treapta I‖ şi prin deschiderea contactului d13 (3-5) se pune în funcţiune alarma sonoră. f) Presiunea uleiului de ungere a scăzut la valoarea minimă treapta I-a. Semnalizarea de avarie şi decuplarea sarcinii motorului Semnalizarea de avarie şi aducerea motorului la mersul în gol se produce atunci când valorile parametrilor controlaţi au ajuns la un nivel de pericol şi prin trecerea motorului la mersul în gol se evită deteriorarea acestuia. De la darea acestui semnal personalul de serviciu are timp suficient pentru a înlătura cauza care a dus la depăşirea parametrilor controlaţi.1 şi fig. De regulă alarma semnalului de prevenire indică faptul că suntem aproape de avarie. treapta I-a‖ şi prin deschiderea contactului d20 (3-5) se pune în funcţiune alarma sonoră.

Prin alimentarea unuia sau mai multe din releele d5 . Se închide contactul şi este alimentat releul d8 . b) Presiunea uleiului de ungere a scăzut până la valoarea minimă treapta a II-a. d9 şi menţinerea semnalizării optice după oprirea motorului.oprirea motorului prin întreruperea alimentării releului d3 urmată de închiderea contactului d3 (3-5) şi alimentarea electrovalvulei s 2 care comandă închiderea circuitului de alimentare cu combustibil. d8 . Se închide contactul şi este alimentat releul d9 .Treapta a II-a de protecţie funcţionează la apariţia uneia sau mai multe din următoarele defecţiuni posibile: a) Temperatura apei de răcire a crescut până la valoarea maximă treapta a II-a. Semnalizarea de avarie concomitent cu darea comenzii de oprire a motorului se dă la apariţia uneia sau mai multe din următoarele situaţii posibile: a) Presiunea apei de răcire a scăzut până la valoarea minimă treapta a II-a.semnalizarea local şi la distanţă a avariei. h14 . d6 . 3. d14 se execută: . . Se închide contactul traductorului f2 şi este alimentat releul d6 . d14 care comandă declanşarea întrerupătorului automat urmată de deconectarea generatorului. h13 . protecţie şi semnalizări pentru motorul SKL 312 Kw. La postul central funcţionează semnalizarea optică şi acustică (fig. h3 local şi semnalizarea optică şi acustică în postul de supraveghere de la distanţă . d6 .2 Instalaţia electrică de. Motoarele primare sunt prevăzute de asemenea cu sisteme automate de stabilizarea parametrilor de 103 . În această situaţie pericolul nu poate fi înlăturat prin trecerea motorului la mersul în gol. Semnalizarea de avarie şi oprirea motorului În acest caz depăşirea parametrilor controlaţi a ajuns la un nivel de pericol şi este necesară oprirea motorului.deconectarea sarcini şi aducerea motorului la regimul de mers în gol realizată prin contactele releelor d12 . pe panoul local se aprinde lămpile: h10 „Temperatura maximă apa treapta a II-a‖. h8 . .6) Treapta a III-a. c) Turaţia motorului a crescut peste limita de supraturaţie. h12 „Temperatură maximă ulei treapta a II-a‖. se realizează comanda automată a motoarelor primare (turbine sau motoare diesel). b) Temperatura uleiului de ungere a ajuns la valoarea maximă treapta a II-a. e) Nivelul apei în tancul ale expansiune a scăzut până la valoarea minimă treapta a II-a. d7 . d9 se execută: . 1500 rot/min După cum este cunoscut.3. Se închide contactul traductorului f8 şi este alimentat releul d14 . în sistemele electroenergetice moderne. Se închide contactul traductorului f6 şi este alimentat releul d12 . Se închide contactul traductorului f3 şi este alimentat releul d7 . Se închide contactul traductorului f1 şi este alimentat releul d5 .autoalimentarea releelor d5 .semnalizarea avariei produsă prin aprinderea uneia sau mai multe din lămpile ale semnalizare: h6 . d8 . Prin acţiunea unuia sau a ambelor relee d12 . d) Funcţionează protecţia generatorului.

Semnalizarea de avarie se produce atunci când depăşirea valorilor nominale a parametrilor controlaţi a ajuns la un nivel de pericol şi este necesară oprirea imediată a motorului.presiunea uleiului în sistemele de ungere. temperaturi. .bază (frecvenţă.presiunea în condensator.sarcina motorului.nivelurile combustibilului şi uleiului. Pentru exemplificare.salinitatea apei. În sistemele de comandă a turbinelor se realizează controlul permanent a următorilor parametri: . În condiţii normale traductorul de temperatură de pe acest circuit are contactul închis şi este alimentat releul do3.8a.8 se prezintă schema de protecţie şi semnalizare folosită pentru un motor diesel tip SKL 312 Kw. Această stare este semnalizată concomitent cu darea comenzii de oprire a motorului. Semnalizarea de prevenire corespunzătoare primei trepte de protecţie.temperaturile şi presiunile în sistemele de răcire. . . în dependinţa de nivel de automatizare şi tipul motorului diesel folosit. .turaţia rotorului. temperatura apei de răcire. . Instalaţia care asigură protecţia motorului primar funcţionează în două trepte: semnalizare de prevenire şi semnalizare de avarie. nu sunt controlaţi toţi parametrii enumeraţi mai sus. presiunea combustibilului şi depăşirea parametrilor electrici ai generatorului. de exemplu circuitul care semnalizează depăşirea temperaturii maxime a uleiului de ungere.a.temperaturile în punctele de sprijin şi lagăre. Trebuie să menţionăm că. controlează următorii parametrii: temperatura uleiului de ungere. Semnalizarea de prevenire este destinată pentru înştiinţarea personalului despre depăşirea limitelor normale a parametrilor. De la darea acestui semnal personalul de serviciu are suficient timp pentru a înlătura cauza care a dus la depăşirea parametrilor controlaţi.) care asigură funcţionarea normală a motoarelor primare. prezentată în figura 3. ş. Funcţionarea circuitelor de semnalizare la depăşirea valorilor nominale a parametrilor controlaţi este aceeaşi pentru fiecare circuit controlat şi pentru explicarea funcţionării este suficientă prezentarea funcţionării unui circuit. Deoarece linia d nu este sub tensiune. 1500 rot/min. turaţie. Informaţiile despre starea acestora se transmit la aparatele de măsură şi la instalaţiile de protecţie şi semnalizare care asigură protecţia agregatelor în cazul regimurilor anormale de lucru. 104 . lampa de semnalizare conectată la această linie este stinsă. Releul d03 deschide contactul din circuitul releului do4 şi comută contactul do3 din circuitul lămpii ho5 în poziţia 6-7. . presiunea apei de răcire. în figura 3.temperatura gazelor de evacuare. Parametrii de bază sunt controlaţi cu ajutorul traductoarelor. De regulă darea semnalului de prevenire indică faptul că suntem aproape de avarie. .temperaturile şi presiunile în sistemele de ungere. . În sistemele de comandă a motoarelor diesel se controlează următorii parametri: . presiuni.

Alimentare Temperatură bloc maximă ulei ungere semnalizar DG-1 800 e Temperatură maximă de răcire DG-1 850 Presiune minimă apă Alarmă tubulaturi de Parametrii electrici răcire DG-1 0.8 Instalaţia electrică de protecţie şi semnalizare a motorului diesel: a – semnalizare de prevenire (planşa ½) . 3.09 injecţii sparte DG-1 depăşiţiDG-1 MPa 105 Fig.

106 .

Semnalizare şi blocare .8 Instalatia electrica de protectie si semnalizari a motorului diesel b – Avarie.107 Fig. 3.

Semnalizarea de avarie corespunzătoare treptei a IIa de protecţie. d39 se întrerupe alimentarea acestui releu urmată de punerea în funcţiune a releului de pâlpâire şi a soneriei. de exemplu scăderea presiunii uleiului de ungere sub valoarea minimă. schema acţionează pentru oprirea motorului diesel. 3. Prin contactele normal închise ale releelor de semnalizared35. Se comută contactul d38 în poziţia 6-7 şi lampa de semnalizare h40 este conectată la linia b. pe timpul luării măsurilor corespunzătoare. În acelaşi timp se deschide contactul d38 din circuitul releului d41 şi se întrerupe alimentarea acestui releu. În acelaşi timp prin închiderea contactului do4 din circuitul releului de însumare a semnalelor d29 se reface alimentarea acestui releu. Ca urmare prin închiderea contactelor normal închise ale releului d29 sunt alimentate releul de pâlpâire d31 şi soneria h32. La revenirea parametrului în limite normale. Releul de pâlpâire închide şi deschide periodic contactul său d31 şi astfel pe linia b se aplică un semnal de tensiune intermitent. Lampa de semnalizare prin contactele d03 (6-5). se închide contactul traductorului şi este alimentat releul d38. Lampa ho5 se stinge. La apăsarea pe acest buton este alimentat releul d24 şi prin închiderea contactului său se aplică tensiunea (+24v) pe linia c. În acest scop se închide contactul d41 din circuitul releului d42 108 . În continuare. do4 (6-7) este conectată la linia a (+24v) şi iluminarea cu pâlpâire se transformă în iluminare constantă care se va menţine până la revenirea parametrului controlat în limitele normale.b controlează parametrii: supraturaţia motorului diesel şi scăderea presiunii uleiului de ungere sub valoarea limită minimă. În acelaşi timp se deschide contactul do3 din circuitul releului de însumare d29 şi se întrerupe alimentarea acestui releu.La depăşirea limitelor parametrului controlat (temperatura uleiului de ungere) se deschide contactul traductorului şi se întrerupe alimentarea releului do3. În caz de avarie. în cazul protecţiei la avarie. La întreruperea alimentării releului d41 se execută: deschiderea contactului d41 din circuitul releului de însumare d29 şi întrucât sunt deschise contactele d36. se închide contactul traductorului. semnalul sonor poate fi întrerupt de operator prin apăsarea pe butonul b24 ―Anulare semnal acustic‖. d38. prezentată în fig. este alimentat releul do3 şi se comută contactul acestui releu în poziţia 6-7. Lampa de semnalizare conectată la linia b va funcţiona cu pâlpâire. lămpile de semnalizare h37 şi h40 sunt conectate la linia d şi sunt stinse. Tensiunea aplicată pe linia c realizează alimentarea releului do4 care îşi închide contactul propriu de automenţinere şi comută contactul do4 în poziţia 6-7. La funcţionarea normală contactele traductoarelor de turaţie şi de presiune minimă sunt deschise şi ca urmare nu sunt alimentate releele d35. Funcţionarea alarmei sonore şi aprinderea cu intermitenţă a lămpii ho5 avertizează personalul de serviciu despre depăşirea parametrului controlat de acest circuit. Până în această etapă schema de protecţie la avarie a pus în funcţiune semnalizarea optică şi sonoră a avariei având o funcţionare asemănătoare cu schema de semnalizare de prevenire. Releul d29 fiind alimentat se deschid contactele sale şi se întrerupe funcţionarea releului de pâlpâire şi a soneriei.8. Închiderea contactului d41 din circuitul releului d29 permite alimentarea acestuia şi blocarea funcţionării releului de pâlpâire şi a soneriei. După avertizare. Se închide contactul do3 din circuitul releului do4 pregătind funcţionarea acestuia şi se comută contactul do3 din circuitul lămpii ho5 în poziţia 5-6 şi lampa de semnalizare este conectată la linia b. d38 este alimentat releul de însumare a semnalelor d41.

Prin aceasta lampa de semnalizare h40este conectată la lina a. Pe durata apăsării pe acest buton se aprind toate lămpile de semnalizare din schema de protecţie indicând starea normală de funcţionare ale acestora. optică şi decuplarea reductorului. Urmare a acestor acţiuni motorul se opreşte. b) reducerea automată a turaţiei până la valoarea corespunzătoare mersului la ralanti. Prin apăsarea pe acest buton este alimentat releul d30 şi prin contactul acestuia se aplică tensiunea +24V pe lina d. Este alimentat releul d24 şi prin contactul acestuia se aplică tensiunea pe linia c. Încetează funcţionarea cu pâlpâire şi lampa are iluminare continuă până la restabilirea situaţiei normale. Releul d43 prin închiderea contactelor sale alimentează electromagnetul EM de aducere a cremalierelor pompei de injecţie în poziţia de debit nul şi de asemenea alimentează electrovalvula EV care întrerupe alimentarea cu combustibil. optică şi oprirea motorului. La scăderea presiunii de ungere a motorului până la valoarea minimă treapta a II-a. TEST DE AUTOEVALUARE 1. 109 . La pregătirea instalaţiei de protecţie. optică şi reducerea turaţiei până la valoarea de ralanti. Ca şi în cazul precedent. b) semnalizarea acustică. Totodată prin închiderea contactului d39 din circuitul releului de însumare a semnalelor. La scăderea presiunii uleiului de ungere a motorului de antrenare a generatorului până la limita minimă treapta a I-a. se restabileşte alimentarea acestui releu şi se întrerupe funcţionarea releului de pâlpâire şi a soneriei. 2: d. schema de protecţie execută: a) semnalizarea acustică şi optică.şi acesta cu temporizare îşi închide contactul din circuitul releului d43. se apasă pe butonul b30. d) oprirea motorului. d) semnalizarea acustică. c) mărirea debitului de ungere. c) mărirea presiunii pompei de ungere. Este alimentat releul d39 care închide contactul său de automenţinere şi comută contactul comutator în poziţia 6-7. pentru verificarea integrităţii filamentelor lămpilor de semnalizare. d29. schema de protecţie execută: a) semnalizarea acustică. pentru întreruperea alarmei sonore se apasă pe butonul b24. 2. LUCRARE DE VERIFICARE Care este destinaţia semnalizării de prevenire ? RĂSPUNS LA TESTUL DE AUTOEVALUARE 1: a.

. 5000 Instalaţia de automatizare MONARCH produsă de firma WEISHAUPT echipează caldarinele navelor cu abur tip CAVNO 250.980 4. Debit nominal abur kg/h 250 500 800 1000 1250 1600 7 Suprafaţa de încălzire m2 9 17 26 29 37.210 5.1 se prezintă variantele constructive şi principalele caracteristici tehnice. .2 2.2 Elementele sistemului de automatizare 4. 5000 4.7 Protecţiile caldarinei OBIECTIVE .8 1.Unitatea de învăţare nr.5 - Greutatea fără apă kg 2. Caldarina cu abur CAVNO 250. 4.de a descrie elementele de automatizare ale caldarinei.4 2. funcţionează cu combustibil lichid şi este de construcţie acvatubulară verticală.de a identifica importanţa semnalizărilor şi a măsurilor care trebuie luate.6 Preîncălzirea combustibilului 4. .1.800 6.10 1. . . 4 INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE A CALDARINEI NAVALE CUPRINS 4. Tabelul 4.5 2.3 0.570 - 110 .75 1.56 0.1.450 5. .de a enumera operaţiunile care trebuie executate pentru pregătirea de pornire şi funcţionare în regim automat şi manual. Caldarina cu abur CAVNO 250.25 - Vo lu mul de apă m3 0.5 Funcţionarea instalaţiei în regim manual 4. 1000.1. . . Acest tip de caldarină este destinat producerii aburului suturat la presiunea de 7 bar. În tabelul 4. Funcţionarea instalaţiei în regim automat 4.4.5 - Presiunea de lucru bar Vo lu mul spaţiului de vaporizare m3 0.3 Pregătirea pentru pornire 4.

robinet de evacuare în atmosferă 21. . pompelor de alimentare cu apă.valvula auxiliară de abur 19. Între ţevile de la marginea tubului de flacără. unul deasupra celuilalt. . fiind legaţi între ei prin ţevile fierbătoare 13.600 Principalele elemente constructive ale caldarinei sunt prezentate în fig.300 12. De aici apa ajunge la distribuitoarele 1 din tamburul superior şi umple caldarina până la nivelul de lucru. iar la partea superioară cu o flanşă 2 pentru cuplarea la tubulatura de evacuare a gazelor. Nivelul de lucru al apei de alimentare este menţinut automat de către regulatorul cu flotor magnetic 17 care urmăreşte nivelul apei în caldarină ş i comandă pornirea. Întreaga caldarină este acoperită cu un strat izolator care asigură la exterior o temperatură maximă de 60o C faţă de mediul ambiant. făcând astfel legătura între focar şi spaţiul de gaze dintre tamburi.700 10. În acest fel toate ţevile fierbătoare sunt înconjurate de gazele de ardere. sunt montate: . Alimentarea caldarinei cu apă se face prin unul din cele două capete de alimentare 5 amplasate pe tamburul inferior. Capetele ţevilor fierbătoare sunt sudate de plăcile tubulare 11 şi 14 constituind funduri plane pentru tamburul inferior 6 şi superior 15.8 6 6.5 8.400 2500 340 4000 5000 66 80 98 2 2. În partea de sus a tamburului superior. sunt sudate aripioare de tablă care au rolul de a dirija gazele la ieşirea lor din focar. .valvula dublă de siguranţă 4. pe capacul bombat 16. perpendicular pe direcţia de ieşire a gazelor. respectiv oprirea.6 2. Colectorul de fum 3 este prevăzut la partea inferioară cu un capac de curăţire a funinginii 4. 4. Spre exterior acest spaţiu este închis de centura colectoare 12 prevăzută cu panouri izolante care se pot demonta în vederea curăţirii ţevilor. schimbul de căldură făcându-se pe toată suprafaţa ţevilor În interiorul tamburului inferior este amplasat focarul 8 de formă conică unit în partea inferioară printr-un inel de legătură 7 cu partea cilindrică a tamburului inferior. . 111 . Funcţionarea caldarinei este automatizată şi nu este necesară supravegherea din compartimentul în care este amplasată.valvula pentru presostat 18. Bolta focarului 9 sudată de conul de focar se continuă în partea superioară cu tubul de flacără 10 celălalt capăt al tubului de flacără se sudează de partea superioară a plăcii tubulare inferioare 11.valvula principală de abur 22.1. Caldarina este alcătuită din doi tamburi 15 şi 6 montaţi vertical.5 9.

1 .Principalele elemente constructive ale caldarinei CAVNO .112 Fig.4.

. Arzătorul. 7 . .întrerupător 14.două diuze 23 pentru pulverizarea combustibilului în focar. Elementele din schema circuitului de combustibil sunt: 1 .electromotorul 1 de antrenare a ventilatorului şi pompei de combustibil. debitul de aer necesar arderii. 5 . 3 . 4 . 6 .tabloul cu elemente de comandă automată şi manuală . prezentat în figura 4. 10 .conductă pentru scurgerea surplusului de combustibil.cutia 4 de control a arzătorului şi vizorul cu geam. reductor 11 pe conducta de alimentare cu combustibil.transformatorul de aprindere 10. Schema circuitului de combustibil este prezentată în figura 4.celulã fotoelectricã 7 pentru sesizarea flacărei.contactor 19.valvulă cu bilă pentru diuza 1. La reglare se urmăreşte ca în gazele de ardere să fie cantitatea maximă de CO2 .două electrovalvule 16 şi 17 pe circuitele de alimentare a diuzelor.difuzor 21.arzător. 113 .4. .cablurile 13 pentru alimentarea electrozilor de producere a scânteii electrice.2 Ele mentele sistemului de automatizare Instalaţia de automatizare tip MONARCH utilizată pentru caldarină se compune din: .diuza 1.servomotorul 2 de poziţionare a clapetei de aer. . ceea ce indică o ardere completă.traductoare de nivel pentru alimentarea cu apă. .conductă retur combustibil diuza 1.pompa de combustibil 8. .conducta de alimentare a diuzei 2. 12 . 8 . 9 .tubul de flacără 22.preîncălzire combustibil. . iniţierea aprinderii şi controlul flăcării. 2 .diuza 2.flanşă articulată în balama 15. conducta de combustibil sub presiune 18.3.placa de borne 12 pentru conexiuni electrice cu circuite exterioare. . Reglarea combustibilului şi a aerului sunt corelate astfel încât să se facă o ardere completă. .ventilatorul 3. Arzătorul cuprinde într-o construcţie compactă următoarele elemente: .electrovalvulă diuza 1. . 11 .conducta de alimentare a diuzei 1. .2 constituie elementul de bază care asigură: pulverizarea combustibilului.valvulă piston diuza 1. conducta de retur combustibil 9. . . .traductoare de presiune . . .clapeta de aer 6.electrovalvulă diuza 1. .valvulă cu bilă pentru diuza 2.

Pompa trimite combustibil la diuza 1 şi pentru că returul este deschis nu se formează presiune şi ca urmare valvula cu bilă închide 114 .2. 14 .pompă combustibil acţionată de axul electromotorului arzătorului.Arzătorul MONARCH Figura 4.Schema circuitului de combustibil În absenţa tensiunii electrice de alimentare electrovalvula 10 este deschisă iar electrovalvula 11 este închisă.13 . . Fig.filtru. 4.3 .

antrenează concomitent ºi un ax cu came prin care se acţionează contacte electrice de tip microîntrerupătoare.închis. Fig.conectat circuitul de alimentare a electrovalvulei diuzei 2 (în schema generală contactul are simbolul b 39). se comandă întreruperea funcţionării diuzei 1 prin întreruperea alimentării electrovalvulei 10.debit parţial. La atingerea unei anumite valori a presiunii aburului debitat de caldarină (circa 5. În perioada în care funcţionează numai diuza 1 clapeta de aer este deschisă pentru debit parţial. Prin închiderea circuitului de retur se formează o presiune de circa 4 .Servomotorul clapetei de aer Prin contactele electrice acţionate de came se marchează poziţiile clapetei de aer. Clapeta de aer este acţionată de un servomotor electric prin care se asigură debitul de aer necesar. Pentru funcţionarea diuzei 1 se comandă alimentarea electrovalvulei 10 şi se închide circuitul de retur combustibil. II . 4. prezentat în figura 4. Arzătorul continuă să lucreze cu diuza 1 şi când presiunea aburului ajunge la valoarea nominală. I . Funcţionarea diuzei 2 este condiţionată de presiunea aburului debitat de caldarină şi asigură capacitatea maximă a arzătorului atunci când presiunea aburului este scăzută.4 . Pentru mărirea flacărei se comandă mai întâi servomotorul clapetei de aer pentru fixarea acesteia în poziţia de debit maxim. Spre focar debitul de aer este reglat de o clapetă astfel încât să se facă o ardere completă. Servomotorul clapetei de aer. Când ambele diuze lucrează arzătorul funcţionează la capacitate maximă.pulverizarea combustibilului prin diuza 1.4. 115 .debit maxim. astfel: IV . Reglarea debitului de aer. Pentru mărirea flacărei se comandă intrarea în funcţiune a diuzei 2 prin alimentarea electrovalvulei 11 care deschide circuitul de combustibil spre această diuză. Electromotorul arzătorului acţionează ventilatorul care realizează debitul de aer necesar. 7 bar. III . Corespunzător acestei poziţii se închide contactul acţionat de cama I care face posibilă intrarea în funcţiune a diuzei 2.30 bar sub acţiunea căreia este învinsă acţiunea resortului valvulei cu piston 9 şi diuza 1 lucrează pulverizând combustibil în focar.5 bar) se comandă închiderea diuzei 2 prin întreruperea alimentării electrovalvulei 11. De asemenea nu funcţionează nici diuza 2 întrucât este închis circuitul de combustibil spre această diuză.

Programatorul LAE . 116 . În figura 4. Fiecare microîntrerupător dispune de două contacte a şi b din care unul este normal închis iar celălalt normal deschis.electrovalvula diuzei 2. axul cu came închide contactul b 32 care permite funcţionarea diuzei 2 pentru mărirea flacăre.traductor fotoelectric pentru sesizarea flacărei. Acest micromotor roteşte cu viteză constantă un ax cu came şi la intervale de timp programate se dau comenzi de acţionare celor 13 microîntrerupătoare notate în schemă de la I la XIII.5 Simbolizarea elementelor schemei coincide cu simbolurile date în schema electrică generală şi reprezintă: . .transformator de aprindere.servomotorul clapetei de aer. .m 19 . Baza de timp a programatorului este realizată de micromotorul sincron SM. condiţionând funcţionarea instalaţiei de această poziţie a arzătorului. .6 se prezintă schema electrică a programatorului iar în figura 4.Schema electrică a arzătorului este prezentată în figura 4. Comanda de schimbare a poziţiei clapetei de aer este dată de releul d35 care prin contactul său comutator întrerupe alimentarea primei înfăşurări şi aplică tensiunea de alimentare a celei de a doua înfăşurare.f 36 . Pentru tipuri diferite de caldarine. De la borna 1 prin contactele închise br.s 27 . Programatorul din momentul dării comenzii de pornire este alimentat prin bornele 1 şi 2.7 diagrama secvenţială de acţionare a contactelor pe durata unui ciclu.electromotorul arzătorului. IXa tensiunea se aplică la borna 18 legată împreună cu borna 8. Atunci când microîntrerupătorul este acţionat de camă poziþia contactelor se inversează: contactul normal închis se deschide iar contactul normal deschis se închide. În poziţia clapetei de aer corespunzătoare debitului maxim. Fig. puterea electromotorului are diferite valori. supraveghează menţinerea flacărei.1 comandă funcţionarea caldarinei în regim automat stabilind etapele necesare pentru pornire şi în continuare. pe durata funcţionării caldarinei.m 17 .Schema electrică a arzătorului. VIIIb. .contact de uşă. Pentru fixarea clapetei în poziţia de debit maxim se întrerupe alimentarea primei înfăşurări şi se alimentează a doua înfăşurare. La alimentarea uneia dintre cele două înfăşurări servomotorul stabileşte clapeta de aer în poziţia de debit parţial.electrovalvula diuzei 1.5 . prezentate în tabelul 4. . b 0 .m 24 .1. 4. Se închide în poziţia în care arzătorul este rabatat spre focar.s 32 .

tensiunea de la borna 8 se aplică la borna 9 a programatorului.r. 117 . 4.6 . După prima etapă de prepurjare se deschide contactul XIIa şi se închide XIIb realizând un nou circuit de alimentare a micromotorului SM prin contactul a.3. Este alimentat releul AR care realizează: închide contactul ar1 prin care şuntează contactele VIIIb şi IXa. La pornirea electroventilatorului se alimentează bobina releului prin contactul căruia tensiunea de la borna 8 se aplică şi la borna 4. se alimentează releul d49 şi se închide contactul d49 (13-14).Schema electrică a programatorului LAE – 1 Prin aplicarea tensiunii la borna 3 se comandă efectuarea primei etape . Faza de prepurjare (aerisire a focarului) are o durată minimă t1 = 30 secunde şi maximă t1 + t2 = 60 secunde. Nulul tensiunii de alimentare de la borna 2. De asemenea dacă caldarina funcţionează cu combustibil diesel sau în cazul în care lucrează cu combustibil greu (păcură) acesta are temperatura corespunzătoare funcţionării normale a diuzelor. I. II-a se aplică faza tensiunii de alimentare la puntea redresoare. închide contactul ar3 prin care se aplică tensiuneala borna 3. prin bobina releului BR şi contactul închis br2 se aplică la cea de a doua bornă a puncţii redresoare. contactul traductorului b49 este închis. d49.aerisirea focarului.La prima pornire presiunea aburului este nulă şi contactul traductorului e14 este închis. Fig. se comută contactul ar2 şi este pus în funcţiune micromotorul SM. În continuare de la borna 9 prin contactele închise fr1. Prin contactele închise e14.

7 . denumit perioadă de siguranţă.Diagrama secvenţial ă a contactel or pe perioada unui ciclu. în a doua poziţie. Anclanşarea releului FR confirmă apariţia flacărei. După acest timp se deschide contactul IIa şi se întrerupe alimentarea releului AR. Dacă în acest interval de timp. Apariţia flacărei este aşteptată un timp t3 . Fig. releul AR declanşează şi prin declanşarea contactelor sale opreşte funcţionarea caldarinei şi blochează funcţionarea programatorului. Se produce aprinderea combustibilului. În prezenţa flacărei semnalul de tensiune de la ieşirea amplificatorului alimentează bobina releului FR.După parcurgerea timpului de prepurjare tensiunea de la borna 4 se aplică la borna 6. Întrerupătorul UL2 are două poziţii: în poziţia din schemă aprinderea este comandată imediat. După 2 secunde de la darea comenzii de aprindere se deschide contactul XIa şi este deblocat amplificatorul semnalului dat de fototraductorul LF. După 3 secunde se închide contactul VII. Se închide contactul XIb şi prin fr1 se stabileşte un nou circuit de alimentare pentru releul AR. tensiunea de la borna 4 se aplică la borna 5 şi se comandă intrarea în funcţiune a diuzei 1 de pulverizare a combustibilului în focar. comanda de aprindere se dă după închiderea contactului IVb la expirarea timpului t 1 + t2 . La aplicarea tensiunii la borna 6 se comandă apariţia scânteii de aprindere. Pentru deblocare se apasă pe 118 . După confirmarea aprinderii se continuă funcţionarea programatorului. contactul se pune pe poziţia din stânga. Condensatorul montat în paralel cu releul AR asigură menţinerea anclanşării releului 9 secunde după întreruperea alimentării. nu este confirmată aprinderea. 4.

7 având ca urmare întreruperea funcţionării arzătorului. Pentru o presiune care depăşeşte 7. se deschide contactul traductorului e14. Programatorul LAE-1 reprezintă un aparat închis ermetic. La defectare.nivelul minim de avarie (e67a).controlează presiunea combustibilului.e72 .5 bar traductorul comandă scoaterea din funcţiune a diuzei 2. iar la secunda 93 se deschide contactul VIa. Traductorul de nivel de tip MOBREY sesizează nivelul apei prin deplasarea pe verticală a unui magnet împins de un flotor.nivelul inferior de lucru (e64). . Simbolurile cu care sunt notate în schema electrică generală şi funcţiunile traductoarelor de presiune sunt: . când aburul ajunge la presiunea de 5.nivelul maxim de avarie (e67b). Arzătorul lucrează la capacitatea maximă cu ambele diuze în funcţiune. 7 bar. În continuare la secunda 89 se deschide contactul III. .butonul b12 programatorul este adus în starea iniţială şi se reiau de la început toate fazele descrise până în prezent.5 bar traductorul comandă scoaterea din funcţiune a caldarinei. 5. după confirmarea aprinderii se continuă programul. La apropierea de valoarea nominală. În situaţia normală. Când presiunea aburului ajunge la valoarea nominală. Se întrerupe alimentarea releului AR şi prin deschiderea contactelor acestuia se întrerupe tensiunea aplicată la bornele 3. Se pune în funcţiune micromotorul SM care funcţionează până la secunda 14 aducând cele 13 micro-contacte în poziţia iniţială şi fiind pregătit pentru reluarea ciclului de funcţionare.e74 . se întrerupe tensiunea aplicată la borna 6 şi se deconectează circuitul de aprindere.e35 . . Simbolurile din paranteză sunt cele folosite în schema electrică generală.permite pornirea arzătorului atunci când presiunea aburului este mai mică de 3. La scăderea acesteia sub valoarea nominală se pune în funcţiune alarma sonoră şi optică.nivelul superior de lucru (e61). Sistemul de alimentare cu apă al caldarinei menţine nivelul de lucru între cel superior şi inferior primind informaţii de la traductoarele de nivel e61 şi e64. conexiunea cu celelalte aparate se face prin fişe numerotate ca în schemă de la 1 la 22 şi prize montate pe conductoarele de conexiuni. este deconectată alimentarea micromotorului SM şi programatorul se opreşte.e14 . se întrerupe tensiunea aplicată la borna 9.permite funcţionarea diuzei 2 la pornire şi utilizarea arzătorului la capacitatea maximă pentru scurtarea duratei de ridicare a presiunii aburului. . Prin comutarea contactului ar2 se reia funcţionarea programatorului de la secunda 93. astfel: . În funcţie de poziţiile acestui magnet sunt acţionate contactele traductorului de nivel. Acest sistem comandă pornirea pompelor de alimentare când se ajunge la nivelul inferior de 119 . tensiunea de la borna 4 se aplică şi la borna 7 şi este permisă funcţionarea diuzei 2 de pulverizare a combustibilului. 4. . Traductoarele de presiune asigură funcţionarea caldarinei în regim automat şi protecţia la depăşirea presiunii maxime a aburului. aparatul se înlocuieşte cu unul de rezervă. . Traductorul de nivel controlează nivelul apei în caldarină.realizează protecţia caldarinei la depăşirea presiunii nominale.5 bar şi comandă oprirea arzătorului atunci când presiunea aburului are valoarea nominală 7 bar. La secunda 81 se deschide Ia şi se închide Ib.

contactul traductorului e74 se închide şi se realizează circuitul de alimentare al releului d74. prin încetarea acţionării întrerupătorului b60. pentru valoarea normală a presiunii combustibilului. b. Se stinge lampa de semnalizare h69 ―Nivel de avarie apă caldarină‖ şi la întreruperea alimentării releului d60. prin deconectarea sa.a se închide contactul d68 (23-24) şi se menţine în această situaţie atât timp cât nivelul apei de alimentare este în limitele normale de lucru. se menţine alimentarea releului d68 prin propriul contact d68 (13-14). În schema de pornire din fig.8 a. h75 ―Presiune scăzută combustibil‖ şi funcţionează alarma sonoră. La revenirea în limite normale a 120 . La pornire presiunea aburului este nulă. Acest întrerupător montat în afara compartimentului caldarinei dar în imediata apropiere de acesta. 4. Este alimentată schema electrică de protecţie şi semnalizări (fig. În figura 4. Tabloul de comandă a pompelor de alimentare cu apă nu face parte din instalaţia MONARCH.3 Pregătirea pentru pornire Se aplică tensiunea de alimentare trifazată de la tabloul principal de distribuţie prin închiderea întrerupătoarelor trifazate a02 şi a02a. În situaţia în care se ajunge la nivelul de avarie minim sau maxim. Schema de protecţie şi semnalizare este concepută astfel încât la depăşirea limitelor maxime ale unui parametru (presiunea aburului sau nivelul apei). d se prezintă schema electrică de automatizare a caldarinei MONARCH. Se deschide contactul d74 (31-32) şi se întrerupe funcţionarea lămpii de semnalizare h75 ―Presiune scăzută combustibil‖.a se închide contactul d72 (23-24) care rămâne în această poziţie permiţând pornirea şi funcţionarea instalaţiei atât timp cât presiunea aburului nu depăşeşte limita maximă. Arzătorul este rabatat spre focar şi ca urmare contactul de uşă b0 este închis. releul d67 este alimentat şi prin contactele d67 (5-6).8. permite. e67a şi e67b sunt închise. contactul traductorului de presiune maximă de avarie e72 este închis şi iniţial prin contactul d60 (43-44) este alimentat releul d72 după care alimentarea se menţine prin propriul contact d72 (13-14). se comandă oprirea instalaţiei şi declanşarea semnalizării optice şi acustice. Se aprind lămpile de semnalizare: h69 ―Nivel de avarie apă caldarină‖. prin contactele traductorului se comandă oprirea funcţionării caldarinei. contactele traductorului de nivel maxim şi minim de avarie.lucru şi oprirea acestora la atingerea nivelului superior de lucru. iniţial prin contactul d60 (53-54). d60 (33-34) este alimentat releul d68. se stinge lampa de semnalizare h73 ―Presiune maximă abur‖ şi în schema din figura 3. c.8d). De asemenea. Aplicarea tensiunii de alimentare este semnalizată de aprinderea lămpilor h04. ulterior prin propriul contact d74 (13-14). Este alimentat releul d60 de restabilire a situaţiei normale pentru schema de semnalizare. 21. Întrucât nivelul apei de alimentare a caldarinei este în limitele normale. h05. h06 pentru s istemul de forţă trifazat şi h07 pentru schema de comandă. Se deschide contactul d72 (31-32). 3. întreruperea funcţionării caldarinei în situaţia în care se sesizează incendiu sau altă avarie produsă în compartimentul caldarinei. h73 ―Presiune maximă abur‖.8. Este în poziţia închis întrerupătorul b08.. Se conectează pentru scurt timp întrerupătorul b60 cu revenire în poziţia zero după întreruperea acţionării.

Se alege regimul de funcţionare al caldarinei prin punerea comutatorului b39 (fig. Prin contactele închise ale traductorului de presiune e14 şi releului d49 tensiunea de la borna 8 se aplică la borna 9 a programatorului. 4. 121 . De asemenea este închis şi contactul d49 (13-14) în cazul în care caldarina funcţionează cu combustibil diesel sau în cazul folosirii combustibilului greu acesta are temperatura corespunzătoare funcţionării normale a diuzelor. d40 (14-13) se aplică faza tensiunii de alimentare la borna 1 a programatorului.8a). Programatorul LAE-1 intră în funcţiune şi comandă în continuare secvenţele fazelor de aprindere cu durata totală a circuitului de 14 secunde. instalaţia este pregătită pentru funcţionare. tensiunea care apare la borna 3 a programatorului se aplică bobinei contactorului C22 şi servomotorului clapetei de aer m24. Se obţine în acest mod scurtarea duratei de ajungere la parametri nominali de încălzire. 4. 4. Este alimentat releul d40 care îşi va acţiona contactele pregătind circuitele pentru funcţionarea în acest regim. La alegerea acestui regim comutatorul b39 se fixează pe poziţia 2 ―AUTOMAT‖. La prima pornire presiunea aburului este nulă şi contactul traductorului e14 este închis (fig. b2. este alimentat releul d2 care în continuare îşi menţine alimentarea prin contactul propriu d2 (13-14). Faza I Prepurjarea.8a) pe poziţia 1 ―Iniţiere‖. Pentru revenirea schemei în situaţia normală este necesară intervenţia operatorului care după ce a constatat cauza care a declanşat semnalizarea. Ca urmare. după care comutatorul b2 se trece pe poziţia 2 ―Conectat‖. 4. Prin contactele închise d2 (33-34). programatorul este alimentat prin bornele 1 şi 2.parametrului care a declanşat protecţia. Până la darea semnalului de pornire este aprinsă lampa de semnalizare h4 ―Blocare‖. Nulul tensiunii de alimentare este conectat permanent la borna 2 a programatorului.8. Intră în funcţiune ventilatorul care introduce aer pentru purjarea focarului şi eliminarea eventualelor gaze de ardere rămase de la funcţionarea anterioară. Urmărind schema prezentată în fig. Pentru pornire. apasă pe butonul b60 şi prin releul d60 se reface situaţia normală şi se întrerupe semnalizarea. Funcţionarea instalaţiei în regim automat Regimul de bază pentru funcţionarea caldarinei este regimul automat. De la borna 1 tensiunea se aplică la borna 18 legată împreună cu borna 8.8b. semnalizarea continuă să funcţioneze.4. se trece iniţial comutatorul b2 (fig. În continuare se prezintă secvenţele fazelor de aprindere şi funcţionare în regim automat a instalaţiei urmărind schema electrică de automatizare prezentată în figura 4. Se pune în funcţiune programatorul şi prin contactul releului acestuia se aplică tensiunea la borna 3 a programatorului.8c) pe poziţia AUTOMAT sau MANUAL. 21. Din momentul dării comenzii de pornire. prin închiderea contactelor principale ale contactorului C22 este pus în funcţiune electromotorul arzătorului m19 iar clapeta de aer se deschide pentru debit parţial. Concomitent se deschide contactul d2 (51-52) şi se întrerupe lampa de semnalizare h4 ―Blocare‖. Se conectează întrerupătorul b33 care va permite funcţionarea diuzei 2 pentru ca arzătorul să lucreze la capacitatea maximă până când presiunea aburului ajunge în apropierea valorii nominale. După efectuarea operaţiunilor prezentate.

122 .

123 .

124 .

125 .

axul cu came al servomotorului comandă închiderea contactului b32. Între electrozi de aprindere apare scânteia electrică. b33. În situaţia normală. programatorul aplică tensiunea de la borna 4 la borna 5 şi prin contactele închise d40 (33-34). În continuare. Din acest moment funcţionează ambele diuze asigurând capacitatea maximă de lucru a arzătorului. Din prezentarea funcţionării programatorului LAE-1. La apariţia tensiunii la borna 6 a programatorului. În acelaşi timp axul electromotorului antrenează şi pompa de combustibil care realizează presiunea necesară.5 bar. rezultă că faza de prepurjare are durata 30 60 secunde. Funcţionarea diuzei 2 este marcată de aprinderea lămpii h33 ―Funcţionare treapta a II-a‖. Se închide circuitul de alimentare al electrovalvulei diuzei 2 de la borna 7 a programatorului prin contactele închise d40 (83-84). prin contactele închise d40 (43-44). În prezenţa aerului. după confirmarea aprinderii se continuă programul şi la secunda 81 se aplică tensiunea la borna 7 a programatorului. programatorul îşi continuă programul. Releul d35 comută contactul său din circuitul servomotorului m24 şi comandă deschiderea clapetei de aer în poziţia de debit maxim.Funcţionarea arzătorului este semnalizată de aprinderea lămpii h18. Se închide contactul auxiliar C22 (23-24) care pregăteşte circuitul de aprindere. scânteii electrice şi a combustibilului pulverizat se produce aprinderea. transformatorul de aprindere m17 şi lampa de semnalizare h18 ―Aprindere‖. urmând ca la reluare să se parcurgă din nou toate etapele. Arzătorul funcţionează la capacitatea maximă şi presiunea aburului creşte continuu. 126 . din prezentarea funcţionării programatorului. C22 (23-24) este alimentat releul d15. Dacă în perioada de siguranţă nu se produce aprinderea. După parcurgerea primei faze programatorul aplică tensiunea la borna 6 a programatorului. La intrarea în funcţiune a diuzei 1 se aprinde lampa de semnalizare h28 ―Funcţionare treapta I-a‖. Este alimentată electrovalvula s32 care deschide circuitul de combustibil spre diuza 2. De la borna 7 prin contactele închise d40 (53-54). d16 (13-14) este alimentată electrovalvula s27. Releul d15 cu temporizare de circa 2 secunde închide contactul d15 (8-5) şi se alimentează: releul d16. la secunda 89 se comandă întreruperea tensiunii la borna 6 şi ca urmare se deconectează circuitul de aprindere iar la secunda 93 se întrerupe funcţionarea programatorului. Este alimentat releul d30 care prin contactele d30 (13-14) şi d30 (23-24) menţine alimentarea electrovalvulei s27 şi a releului d35 după deconectarea releului d16. Se închide contactul d16 (13-14) pregătind pentru funcţionare circuitul de alimentare a electrovalvulei diuzei 1. este alimentat releul d35. Faza III-a Mărirea flacărei. Faza II-a Aprinderea. După confirmarea aprinderii. În această poziţie a clapetei. Electrovalvula închide circuitul de retur al combustibilului şi presiunea creată pune în funcţiune diuza 1 care pulverizează combustibilul în focar. programatorul opreşte funcţionarea arzătorului. După trecerea unui timp de circa 3 secunde de la apariţia scânteii electrice. contactul traductorului e35 închis pentru presiuni sub 5. b32. s27.

Ciclu de funcţionare se reia atunci când presiunea aburului scade până la limita de 3.5 bar şi închide contactul când presiunea este mai mică de 4-4.5 bar iar traductorul de presiune e14 îşi deschide contactul pentru valoarea nominală a presiunii 7 bar şi îl închide când presiunea scade sub limita de 3. apropiată de presiunea nominală. Reluarea ciclică a funcţionării. Se reia funcţionarea programatorului din momentul întreruperii la secunda 93 şi se continuă până la secunda 14. b39. Se aprinde lampa de semnalizare h39 ―MANUAL‖.5-7 bar. Comutatorul de alegere a regimurilor de lucru.5 bar. La atingerea valorii de 4-4. Se întrerupe funcţionarea diuzei 2 şi arzătorul lucrează în continuare cu capacitate redusă.5 bar se închide contactul traductorului e35.5 Funcţionarea instalaţiei în regim manual Pentru funcţionarea caldarinei în regim manual se execută în prealabil toate operaţiunile prezentate la pregătirea pentru pornire. 7 bar. Dispariţia flacărei este sesizată de fototraductor şi se întrerupe alimentarea releului FR aparţinând programatorului. traductorul de presiune e35 îşi deschide contactul şi se întrerupe alimentarea releului d35. În această perioadă contactele celor 13 microîntrerupătoare revin în poziţia iniţială pregătind circuitele pentru o nouă reluare a programului. având în funcţiune numai diuza 1. Urmează o nouă perioadă de funcţionare care se va întrerupe automat atunci când presiunea aburului ajunge la valoarea nominală. întreruperea alimentării electrovalvulei s27 şi încetarea funcţionării diuzei 1. 5 şi 7 având ca urmare: întreruperea alimentării contactorului C22 şi deconectarea electromotorului arzătorului. se pune pe poziţia 1 ―MANUAL‖. Când presiunea aburului ajunge la valoarea de 5. La aplicarea tensiunii de alimentare este conectat releul d38 care prin acţionarea contactelor sale pregăteşte circuitele pentru funcţionarea în regim manual. Prin închiderea contactului traductorului e14 se reia funcţionarea arzătorului parcurgându-se toate etapele prezentate anterior. Arzătorul caldarinei îşi întrerupe funcţionarea. Închiderea contactului e35 face posibilă funcţionarea treptei a doua la reluarea ciclului de lucru. După parcurgerea primului ciclu şi oprirea caldarinei atunci când presiunea aburului a ajuns la valoarea nominală. 4.5 bar. Releele diferenţiale de presiune sunt astfel reglate încât traductorul de presiune e35 deschide contactul la depăşirea limitei de 5. 4.5 bar şi se închide contactul traductorului e14. În această poziţie a clapetei axul cu came deschide contactul b32 şi se întrerupe circuitul de alimentare al electrovalvulei s32. În circuitul servomotorului clapetei de aer m24 se comută contactul d35 în poziţia iniţială 1-3 şi se comandă închiderea clapetei de aer pe poziţia corespunzătoare de debit parţial.Reducerea flăcării. 127 . presiunea aburului începe să scadă treptat ca urmare a utilizării lui în instalaţia de încălzire a compartimentelor navei. În acest mod automatizarea caldarinei MONARCH realizează o funcţionare ciclică a arzătorului caldarinei pentru menţinerea presiunii aburului în limitele 3. La această valoare a presiunii aburului se deschide contactul traductorului e14 şi se întrerupe tensiunea aplicată la borna 9 a programatorului. Oprirea caldarinei. Comanda de oprire a caldarinei se dă atunci când presiunea aburului ajunge la valoarea de 7 bar. Se întrerupe alimentarea releului programatorului şi prin deschiderea contactelor sale se întrerupe tensiunea aplicată la bornele 3. Instalaţia nu porneşte.

În regimul de lucru manual programatorul LAE-1 nu este alimentat şi ca urmare acesta nu lucrează în acest regim. 128 . Se conectează circuitul de aprindere prin închiderea întrerupătorului b15. Prepurjarea. Schema este astfel concepută încât să se asigure ordinea normală a operaţiunilor şi nu se poate trece la faza următoare decât după executarea fazei precedente. Este alimentat releul d15 şi acesta cu temporizare închide contactul d15 (5-8) prin care se alimentează transformatorul de aprindere m17. Servomotorul m24 deschide clapeta de aer pentru debit parţial şi prin închiderea contactelor principale C22 porneşte electromotorul ventilatorului. se execută fazele aprinderii. De asemenea se închide contactul C22 (23-24) şi se permite alimentarea circuitului de aprindere în faza următoare. Releul d16 închide contactele d16 (13-14) şi d16 (23-24) pregătind momentul următor. Pentru mărirea capacităţii de lucru a arzătorului se conectează întrerupătorul b29. Prin contactele închise d38 (43-44). b29. b32. Durata fazelor este stabilită de operator. Faza a II-a Aprinderea. Acest releu prin comutarea contactului său din circuitul servomotorului m24 comandă deschiderea clapetei de aer în poziţia de debit maxim. releul d16 şi lampa de semnalizare h18 ―Aprindere‖. Funcţionarea diuzei 1 este semnalizată de aprinderea lămpii de semnalizare h 28 ―Funcţionare treapta I‖. Faza I. d16 (23-24) se stabileşte circuitul de alimentare a releului d35. b29. Faza a III-a Mărirea flacărei. prin conectarea manuală într-o anumită ordine a întrerupătoarelor. Se închide contactul C22 (13-14) prin care se menţine alimentarea contactorului C22 în etapele următoare când se vor deschide b29 şi b26. Se întrerupe alimentarea lămpii de semnalizare h4 ―Blocare‖ şi se închide contactul de automenţinere a alimentării d2 (13-14). Se introduce aer în focar şi se execută prepurjarea acestuia pentru eliminarea gazelor rămase de la funcţionarea anterioară. d16 (13-14) se aplică tensiunea de alimentare pentru electrovalvula s27 care prin închiderea returului de combustibil pune în funcţiune diuza 1. În acelaşi timp cu alimentarea electrovalvulei s27 este alimentat şi releul d30. Se aprinde lampa h18 care indică funcţionarea electroventilatorului. Prezenţa aerului. d40 (71-72). Se fixează iniţial b2 pe poziţia 1 şi se alimentează releul d2. b26. b26. Se închide întrerupătorul b22 şi se stabilesc circuitele de alimentare pentru contactorul C22 şi servomotorul clapetei de aer prin contactele închise d38 (13-14). Când clapeta a ajuns în poziţia de debit maxim. a scânteii electrice şi a combustibilului pulverizat de diuza 1 realizează aprinderea şi apariţia flacărei. axul cu came închide contactul b32 şi se aplică tensiunea de alimentare pentru electrovalvula s32 prin contactele d38 (53-54). Se trece comutatorul b2 pe poziţia 2 ―Conectat‖ şi prin contactele d2 (33-34). În continuare. Tensiunea înaltă de la transformator se aplică la electrozi şi se produce scânteia electrică. b2 poziţia 2 se aplică tensiune la schema de comandă. Pentru pulverizarea combustibilului în focar se conectează întrerupătorul b26 şi prin contactele închise d38 (23-24). Prin închiderea contactelor d30 (13-14) şi d30 (23-24) se menţin alimentările pentru electrovalvula s27 şi releul d35 după întreruperea funcţionării releului d16 ca urmare a deconectării circuitului de aprindere.Pornirea se execută prin manevrarea aceluiaşi comutator b2. Durata operaţiunii de prepurjare este stabilită de operator.

Când temperatura combustibilului ajunge la limita superioară de lucru. urmarirea flacărei se face de către operator care în cazul dispariţiei flacărei intervine prin comenzi manuale pentru oprirea instalaţiei. Urmărind continuu funcţionarea operatorul intervine pentru reducerea capacităţii arzătorului prin scoaterea din funcţiune a diuzei 2 atunci când presiunea aburului ajunge în apropierea valorii nominale si întreruperea funcţionării arzătorului când presiunea aburului are valoarea nominală. Traductorul de temperatură e45 are un rol de protecţie.6 Preîncălzirea combustibilului Instalaţia electrică de preîncălzire a combustibilului este prezentată în fig. Caldarina poate utiliza drept combustibil motorina (combustibil diesel) sau păcura (combustibil greu). În cazul în care se foloseşte motorina preîncălzirea acesteia nu este necesară şi comutatorul b44 se pune în poziţia 1 ―Deconectat‖. 4. Prin deschiderea contactului b49 se întrerupe alimentarea releului d49. pe durata de funcţionare a arzătorului. Prin contactele principale ale contactorului C45 sunt conectate rezistenţele trifazate de încălzire a combustibilului. Pe durata funcţionării este aprinsă lampa de semnalizare h46 ―Preîncălzire combustibil‖. În cazul în care temperatura combustibilului depăşeşte cu circa 400 C limita superioară de lucru se deschide contactul traductorului e45 care deconectează instalaţia de încălzire. Când temperatura scade sub limita inferioară se închide contactul traductorului e47. contactorul C45 deconectează rezistenţele de încălzire şi prin închiderea contactului d47 (31-32) funcţionează lampa de semnalizare h51 ―Temperatură maximă combustibil‖. se închide contactul d49 (31-32) şi se aprinde lampa de semnalizare h50 ―Temperatură minimă combustibil‖.8c.Diuza 2 intră în funcţiune şi arzătorul lucrează la capacitate maximă. Contactul său se deschide când temperatura coboară sub valoarea minimă de la care pentru funcţionarea normală a diuzelor este necesară preîncălzirea. Prin acţiunea traductorului de temperatură e47 se menţine temperatura combustibilului între limitele normale. traductorul e47 îşi deschide contactul. este alimentat releul d47 care prin închiderea contactului d47 (13-14) stabileşte circuitul de alimentare al contactorului C45. Traductorul b49 semnalizează temperatura minimă a combustibilului. se întrerupe alimentarea releului d47. La funcţionarea cu combustibil greu b44 se pune pe poziţia 2. se deschide contactul d49 (31-32) şi se întrerupe funcţionarea lămpii h50. 4. În continuare. Se deschide contactul d49 (13-14) se întrerupe circuitul între bornele 8 şi 9 ale programului şi prin aceasta se comandă oprirea instalaţiei. Funcţionarea diuzei 2 este semnalizată de lampa h33 ―Funcţionare treapta a II-a‖. Prezenţa operatorului pentru supravegherea caldarinei este permanentă în situaţia în care se lucrează în regim manual. Regimul de lucru manual constituie un regim de rezervă care se aplică numai în situaţia în care sistemul automat nu funcţionează. Este alimentat releul d49. 129 . Reluarea ciclică a funcţionării caldarinei se face de asemenea de către operator. Dacă se foloseşte combustibil greu (păcură) acesta la temperaturi scăzute îşi măreşte vâscozitatea şi pentru funcţionarea normală a diuzelor de pulverizare a combustibilului în focar. este necesară preîncălzirea combustibilului pentru reducerea vâscozităţii.

Când nivelul apei de alimentare a caldarinei este la limita superioară de lucru se deschide contactul traductorului e61 şi se întrerupe alimentarea releului d61. se închide contactul d65 (31-32) şi este alimentată lampa de semnalizare h66 ―Nivel scăzut‖. . Nivel ridicat apă caldarină – semnalizare optică şi sonoră.8d semnalizează optic şi sonor la depăşirea parametrilor nominali. În aceste situaţii se întrerupe alimentarea releului d67 se deschide contactul d67 (5-6) şi se întrerupe alimentarea releului d68. Nivel scăzut apă caldarină – semnalizare optică şi acustică. Se deschide contactul d61 (5-6) se întrerupe alimentarea releului d62. . Se deschide contactul d2 (33-34) şi se întrerupe alimentarea programatorului LAE-1 sau a schemei de comandă în cazul în care se foloseşte regimul manual de lucru. 4. d2 (61-62) este alimentată lampa h4 ―Blocare‖ şi funcţionează avertizarea sonoră h5. Depăşirea presiunii maxime a aburului – semnalizare şi blocare. totodată. La scăderea nivelului apei sub limita minimă de avarie se deschide contactul traductorului 67a iar la creşterea nivelului peste limita maximă de avarie se deschide contactul traductorului e67b. Ca şi în cazul anterior se întrerupe alimentarea 130 . Prin întreruperea alimentării releului d68 se realizează: .prin închiderea contactelor d2 (51-52).se deschide contactul d2 (43-44).întreruperea funcţionării caldarinei prin deschiderea contactului d68 (23-24) din circuitul releului d2 şi scoaterea acestuia de sub tensiune. Se deschide contactul d64 (5-6).4. În acelaşi timp se deschide contactul d65 (23-24) şi se pune în funcţiune avertizarea acustică. În situaţia în care presiunea aburului sau nivelul apei depăşesc limitele maxime şi este în pericol funcţionarea caldarinei. În continuare se prezintă situaţiile în care acţionează instalaţia de protecţie şi semnalizare. se întrerupe alimentarea releului d65. prezentată în fig. se închide contactul d62 (31-32) şi se aprinde lampa de semnalizare h63 ―Nivel ridicat‖. schema de protecţie întrerupe automat funcţionarea caldarinei şi semnalizează cauza întreruperii. La scăderea nivelului apei de alimentare a caldarinei sub valoarea inferioară de lucru se deschide contactul traductorului e64 ºi se întrerupe alimentarea releului d64. Nivel de avarie apă caldarină – semnalizare şi blocare.întreruperea funcţionării caldarinei prin deschiderea contactului d72 (23-24) şi deconectarea alimentării releului d2. se deschide contactul d62 (23-24). La depăşirea presiunii maxime a aburului se deschide contactul traductorului e72 şi se întrerupe alimentarea releului d72.7 Protecţiile caldarinei Schema electrică de protecţie şi semnalizare a caldarinei.aprinderea lămpii de semnalizare h 69 ―Nivel de avarie‖ prin închiderea contactului d68 (31-32). se întrerupe alimentarea releului d80 şi intră în funcţiune avertizarea sonoră. se întrerupe alimentarea releului d81 şi intră în funcţiune avertizarea sonoră la distanţă. . care realizează: .

Dacă în timpul funcţionării se stinge flacăra. . În această situaţie la dispariţia flacărei. Lipsă flacără – semnalizare şi oprire. Această protecţie acţionează numai în regim automat de funcţionare şi este asigurată de releul programator LAE-1 (fig.aprinderea lămpii de semnalizare h73 ―Presiune maximă abur‖ prin închiderea contactului d72 (31-32). TEST DE AUTOEVALUARE 1. Prin contactele releului BR se aplică tensiune la borna 12 a programatorului. Presiune scăzută a combustibilului – semnalizare optică şi acustică. . pulverizarea în continuare a combustibilului în focar conduce la acumularea de gaze care pot provoca explozia caldarinei. b) semnalizarea optică şi sonoră. Deschiderea contactului frl întrerupe alimentarea releului AR care declanşează şi întrerupe funcţionarea caldarinei. Se întrerupe alimentarea releului d74 şi prin închiderea contactului d74 (31-32) se alimentează lampa de semnalizare h75 ―Presiune scăzută combustibil‖.se deschide contactul d2 (43-44) din circuitul releului d81 şi intră în funcţiune avertizarea sonoră la distanţă.6). Pe panoul programatorului se aprinde lampa cu neon L1 iar pe panoul tabloului de automatizare se aprinde lampa h11 ―Lipsă flacără‖. Pentru nivelul scăzut al apei în caldarină instalaţia de protecţie şi semnalizare asigură: a) deschiderea valvulei de alimentare cu apă. 131 . c) oprirea arzătorului. 2. d) oprirea arzătorului. Pentru nivelul ridicat al apei în caldarină instalaţia de protecţie şi semnalizare asigură: a) închiderea valvulei de alimentare cu apă. se deschide contactul traductorului e74. traductorul fotoelectric nu mai transmite semnal la blocul de amplificare şi se întrerupe alimentarea releului FR. Pentru deblocarea şi reluarea de la început a ciclului de punere în funcţiune se apasă pe butonul EK-1 de pe panoul programatorului sau pe butonul b12 de pe panoul tabloului de automatizare. b) semnalizarea şi blocarea funcţionării caldarinei. d) semnalizarea optică şi sonoră.4. Atunci când presiunea combustibilului scade sub valoarea nominală.programatorului sau a schemei de comandă şi se pune în funcţiune semnalizarea optică şi acustică. De asemenea se deschide d74 (23-24) se întrerupe alimentarea releului d81 şi intră în funcţiune avertizarea sonoră. c) semnalizarea şi blocarea funcţionării caldarinei.

LUCRARE DE VERIFICARE În ce ordine se execută operaţiunile la pregătirea caldarinei pentru pornire ? RĂSPUNS LA TESTUL DE AUTOEVALUARE 1: b. 2: d. 132 .

preparate din carne. frecvent pe nave sunt: amoniacul. în general.1. servirii mesei şi în spaţii de lucru ale echipajului. băuturi. cabina radio. atât cât este necesar pentru a înţelege funcţionarea schemei electrice de automatizare.5 INSTALAŢII ELECTRICE DE AUTOMATIZARE A INSTALAŢIEI FRIGORIFICE ŞI DE CLIMATIZARE CUPRINS 5.Destinaţia instalaţiilor frigorifice navale. Agenţii frigorifice utilizaţi. În afara instalaţiilor frigorifice de cambuză şi de climatizare navele cu destinaţie specială pentru transportul mărfurilor în condiţii de temperatură scăzută.3 Schema electrică de comandă automată.4. două tipuri de instalaţii frigorifice şi anume: instalaţii frigorifice de cambuză destinate să asigure conservarea prin frig a produselor alimentare perisabile necesare pentru hrana echipajului şi a pasagerilor. Pentru navele de transport şi militare se folosesc. Amoniacul este întrebuinţat de regulă pentru instalaţii frigorifice de mare capacitate aflate la bordul nave lor de pescuit şi navelor frigorifice. de a identifica şi descrie schema electrică de comandă. 5. Agenţi frigorifici În prezent toate navele sunt dotate cu instalaţii frigorifice. Aceste instalaţii sunt destinate conservării prin frig atât a produselor congelate: carne. produse uscate.Unitatea de învăţare nr. cum ar fi: puntea de comandă.a. În cele ce urmează se va trata partea electrică a sistemelor de automatizare pentru instalaţiile frigorifice de cambuză şi de climatizare făcându-se o prezentare generală a părţii mecanice. Destinaţia instalaţiilor frigorifice navale. protecţie şi semnalizare. Aceste instalaţii sunt complet automatizate şi funcţionează fără a fi necesară supravegherea permanentă la posturile locale de dispunere a aparaturii. denumite nave frigorifice. 133 .2 Schema instalaţiei frigorifice navale de cambuză 5.1. peşte. componenţa şi modul de funcţionare a unei instalaţii frigorifice şi a unei instalaţii de climatizare. Pentru instalaţiile frigorifice de cambuză se foloseşte obişnuit freon 12 şi freon 22.Instalaţia de climatizare OBIECTIVE de a explica destinaţia. de a defini măsurile care trebuie luate în cazul apariţiei diferitelor semnalizări.Agenţi frigorifici 5. instalaţia de climatizare pentru asigurarea condiţiilor de confort termic în spaţiile destinate odihnei. protecţie de semnalizare 5. freonul 12 (R12). freonul 22 (R22). precum şi navele de pescuit au la bord instalaţii frigorifice de mare capacitate destinate pentru magaziile de mărfuri. Astfel de instalaţii nu fac obiectul prezentei lucrări. postul de supraveghere şi control a maşinilor ş. cât şi a produselor refrigerate: legume.

Excepţie fac numai unele nave de pescuit. asigurând o comprimare cu consum redus de lucru mecanic. amestec de aer + freon. Metoda cu spumă de găsire a locului prin care se pierde agent nu este satisfăcătoare.căldură de vaporizare mică. ca impuritate. asigurând permanent suprafeţele curate de schimb de căldură şi revenirea uleiului în carterul compresorului. din această cauză trebuiesc luate măsuri deosebite de uscare a instalaţiei înainte de umplere precum şi o atenţie sporită pentru curăţirea periodică a filtrului de deshidratare. fiind utilizat la toate instalaţiile frigorifice de cambuză şi climatizare. în cazul unei exploatări necorespunzătoare. flacără. 4. . se descompune în acid fluorhidric şi clorhidric care atacă magneziul. . . .1. . 2.presiuni mici de condensare (6-9 bar) şi relativ ridicate la vaporizare (la presiunea atmosferică temperatura de vaporizare este t0 = -300 C). la depăşirea acesteia apa. Lampă pentru halogeni 1. aluminiul şi aliajele lor. Dezavantajele freonului 12 comparativ cu alţi agenţi frigorifici sunt: . În momentul în care apar urme de freon în aerul care este preluat cu ajutorul furtunului de la locul de căutare a 134 .neinflamabil. Când nu sunt urme de freon flacăra lămpii este albastră. deci putere frigorifică redusă şi ca urmare este necesară o cantitate mare de agent frigorific care circulă în unitatea de timp pentru a prelua căldura. Fig. 3.1.inert faţă de metale şi uleiuri de ungere. 5. fără acţiune fiziologică asupra omului. garniturile şi chiar restul instalaţiei. în prezenţa apei însă.dizolvă uleiul de ungere.solubilitatea redusă faţă de apă 2. Freon 12 este agentul frigorific ideal pentru nave datorită proprietăţilor sale. Se utilizează în acest scop lampa pentru halogeni prezentată în figura 5. formează particule de gheaţă care blochează ventilul de laminare.5 mg/kg R12. .capacitate deosebită de a trece prin cele mai mici neetanşeetăţi ceea ce duce la pierderi însemnate de agent. nu prezintă pericol de explozie. robinet de reglare a flacărei.Freon 12 este agentul frigorific cel mai răspândit la nave.depistarea cu dificultate a pierderilor de agent din instalaţie datorită faptului că este inodor. şi anume: . .exponent adiabatic mic. rezervor de butan sau alcool. furtun. 5.

scăpărilor de freon. B. C. Reglează debitul de agent frigorific lichid spre vaporizator astfel încât să se facă vaporizarea completă şi să corespundă cu debitul aspirat de compresor. Elementele componente ale instalaţiei frigorifice sunt: Vaporizatoarele A. Creează presiuni scăzute pe circuitul de absorbţie favorizând vaporizarea şi presiuni înalte pe circuitul de refulare realizând condensarea şi transformarea agentului frigorific în starea lichidă. asigură reţinerea urmelor de apă introduse cu agentul frigorific ca impuritate a acestuia. Comparativ cu freon 12 are performanţe îmbunătăţite: temperatura de vaporizare la presiunea atmosferică este –400 C.2 Schema instalaţiei frigorifice navale de cambuză În fig. Presiunea normală pe circuitul de răcire este sesizată de închiderea contactului b14. peşte (camera B) şi trei camere cu temperaturi pozitive (+1 0 C +40 C) pentru păstrare legume (camera C). produse uscate (camera D) şi băuturi (camera E). La partea inferioară este prevăzut cu un rezervor care acumulează surplusul de agent frigorific. are puterea frigorifică mai mare. Condensatorul Compresoare m1. Fenomenul este însoţit de absorbţia căldurii din camera în care este montat vaporizatorul. m4 135 . flacăra capătă o culoare verde. Freonul 22 este folosit ca agent frigorific cu precădere pe navele de pescuit şi nave de transport frigorific. Asigură transmiterea căldurii de la agentul frigorific către mediul ambiant. Scăpările mari de agent frigorific pot fi depistate şi prin urmă rirea brumărilor sau umezirilor locale pe conductele de lichid fisurate. E Realizează vaporizarea agentului frigorific lichid. Două camere cu temperaturi negative (-100 C -140 C) pentru păstrare carne (camera A). D. m2 Filtrul Ventilele de reglaj Pompele de răcire m3. În acest rezervor se poate goli întreaga instalaţie. În prezent este în curs de desfăşurare un proces de înlocuire a freonului 12 din instalaţiile frigorifice de cambuză şi de climatizare cu freon 22 care nu este poluant pentru mediu. În funcţionare normală lucrează o singură pompă.2 este prezentată schema instalaţiei frigorifice navale de cambuză cu 5 camere. 5. cea de a doua fiind de rezervă. Montat pe conducta de agent frigorific lichid de înaltă presiune. Vaporizatoarele cu acelaşi regim de temperaturi se montează pe acelaşi circuit. Asigură laminarea agentului de la presiunea de condensare la presiunea de vaporizare. Detecţia scăpărilor de agent se face la fel ca pentru freon 12. În acelaşi scop se foloseşte şi aparatură electronică capabilă să determine scăpările de agent frigorific. 5. şi o solubilitate la apă de 8 ori mai mare. e)Asigură în circuit deschis răcirea cu apă de mare a condensatorului.

136 .

Întrucât sistemul de automatizare al instalaţiei frigorifice lucrează fără a fi necesară prezenţa 137 . Unul pentru camerele cu temperaturi negative: A şi B. s4. m8. contactul preostatului este deschis. Deschid sau închid circuitul de agent frigorific lichid spre vaporizatoare. f) Se montează în camerele frigorifice şi au rolul de omogenizare a temperaturii din încăperea în care funcţionează. într-un compartiment separat. instalaţia frigorifică mai are un tablou electric de comandă a sistemului automat. Cele două circuite sunt interconectate pe refulare şi au în comun condensatorul cu sistemul de răcire. Sunt folosite pentru dezgheţarea răcitoarelor şi tăvilor din camerele cu temperaturi negative. ventilatoarele pentru omogenizarea temperaturii şi termostatele pentru controlul şi comanda menţinerii temperaturii în camere între limitele fixate. m9 Electrovalvulele s2. pompele de răcire. Acest tablou se dispune în apropiere. bp2 Preostatul bp3 Măsoară temperaturile din camerele frigorifice. dispus în apropierea camerelor frigorifice pentru scurtarea lungimilor conductelor de legătură. Cât timp există presiune de vapori pe circuitul de absorbţie şi ca urmare compresorul lucrează. Compartimentul agregate. rezervorul de freon. interzice efectuarea comenzii de degivrare în perioada în care lucrează compresorul. complet automatizată. celălalt pentru camerele cu temperaturi pozitive: C. automat sau manual. s3. izolat de zgomotul din compartimentul agregate. În afara elementelor prezentate în fig. sistemul de comandă şi protecţie.2. Montate pe conductele de aspiraţie. m6. în cazul în care un compresor este ineficient. r2. Instalaţia frigorifică prezentată în fig. m7. D şi E. Comanda de deschidere sau închidere este dată de termostatele care controlează temperaturile din camerele frigorifice. filtru şi alimentarea. conţine: compresoarele. r3. Funcţionarea normală a instalaţiei frigorifice precum şi avariile care apar sunt semnalizate local pe panoul tabloului electric de automatizări cât şi la distanţă. În condiţii normale cele două circuite funcţionează independent existând posibilitatea. Termostatele fixează regimul de temperaturi dorit şi la depăşirea limitei maxime se comandă deschiderea circuitului de freon lichid spre vaporizator iar când se ajunge la limita minimă se comandă închiderea circuitului. 5. În camerele frigorifice se instalează vaporizatoarele. r4 Ventilatoarele m5. s5. electrovalvulele şi presostatele. interzicând funcţionarea ventilaţiei şi a degivrării. condensatorul. 5. Montată pe circuitul de aspiraţie al camerelor cu temperaturi negative.2 conţine două circuite cu funcţionare independentă. Periodic. Montat pe circuitul de absorbţie al camerelor cu temperaturi negative. Pe durata funcţionării degivrării închide circuitul de aspiraţie spre compresor blocând astfel funcţionarea acestuia. să lucreze unul singur care să asigure menţinerea temperaturilor normale în camere timp de 24 ore (funcţionare de avarie). reprezintă elemente de comandă pentru funcţionarea automată a instalaţiei. s6 Electrovalvula s1 Presostatele de joasă presiune bp1.Termostatele b 1 b 5 Rezistenţe pentru degivrare r1. se blochează funcţionarea compresoarelor şi se conectează pentru o anumită durată rezistenţele pentru topirea gheţei formată pe răcitoare şi tăvi.

După un timp de staţionare. Atunci când într-o cameră sau în ambele camere temperatura depăşeşte limita maximă termostatele comandă deschiderea electrovalvulelor s2. când lucrează unul sau mai multe vaporizatoare de pe un circuit.2 de exemplu circuitul camerelor negative.2 bar. trece spre vaporizatoarele A şi B. Presostatele diferenţiale de ulei (U1 şi U2) îndeplinesc funcţii de protecţie. comandă maşini). Aceste aparate. îi comprimă şi îi trimite pe circuitul de refulare spre condensator. circa 0. Din vaporizator vaporii de freon pătrund în conducta de aspiraţie spre compresor şi presiunea începe să crească lent. ca urmare a creşterii temperaturilor în camere. când presiunea pe conducta de aspiraţie ajunge la limita maximă 1. absoarbe vaporii de freon. Compresorul lucrează. Introducerea în funcţiune a presostatului are loc după scurgerea duratei amintite. Întrucât 138 . compresorul este pus în funcţiune şi urmează un nou ciclu de lucru. aşa cum am menţionat reprezintă elementul de comandă pentru funcţionarea compresorului. La scăderea presiunii de pe conducta de aspiraţie ca urmare a închiderii funcţionării ultimului vaporizator de pe circuit. Considerăm că termostatele b 1 şi b 2 sunt reglate pentru menţinerea temperaturii între limitele: minim –140 C şi maxim –100 C. Presiunea pe conducta de absorbţie creşte lent şi după depăşirea presiunii diferenţiate reglate se închide contactul presostatului. presiunea pe conducta de aspiraţie are o valoare la care. se produce fenomenul de vaporizare însoţit de absorbţie de căldură.operatorului pentru supraveghere. când valoarea acesteia ajunge la limita minimă. presostatul de joasă presiune bp1 montat pe conducta de aspiraţie îşi închide contactul şi comandă pornirea compresorului. După un timp. Se prezintă în continuare funcţionarea de principiu a unuia din cele două circuite prezentate în figura 4. prin reglajul efectuat. este necesară semnalizarea la distanţă. În condensator are loc transformarea în stare lichidă a freonului. termostatele comandă intrarea din nou în funcţiune a unuia sau mai multe vaporizatoare de pe circuit. contactul presostatului este închis. Contactele acestor presostate sunt închise permiţând funcţionarea compresoarelor atât timp cât diferenţa de presiune între aspiraţia şi refularea uleiului de ungere are o valoare astfel încât asigură ungerea normală a agregatelor. Diferenţialul presostatului este reglat astfel încât contactul se deschide la presiunea de 0. Ventilele de reglaj (laminare) montate înaintea vaporizatoarelor permit trecerea unui debit astfel reglat încât să se facă o vaporizare completă. rămân în această poziţie fiind necesară reanclanşarea manuală pentru o nouă pornire. Freonul pătrunde în vaporizator.2 bar şi se închide la presiunea de 1. În regim normal de funcţionare. deci după ce pompa a avut timpul necesar să creeze diferenţa de presiune prescrisă. sub presiune circa 5 bar. după declanşare. bp2). într-un punct în care se execută cart permanent. contactul presostatului se deschide oprind funcţionarea compresorului. presostatul diferenţial de ulei este prevăzut cu un releu termic de temporizare 45 90 secunde care face posibilă pornirea fără existenţa diferenţei de presiune reglată. Freonul lichid sub presiune de 5 bar este trimis la intrarea în vaporizatoare stabilindu-se astfel un circuit închis al agentului frigorific. De regulă semnalizarea la distanţă se montează în PSCM (post de supraveghere. pentru a sesiza situaţiile de avarie ce pot apare. Presostatele de joasă presiune (bp1.8 – 2 bar.8 – 2 bar. Pentru a asigura pornirea compresorului. s3 şi freonul lichid.

139 . aşa cum este cazul prezentat. Depăşirea presiunii normale de refulare este sesizată de presostatul diferenţial de ulei (U1 sau U2) şi se întrerupe funcţionarea compresorului. se montează un regulator de capacitate care permite trecerea unei părţi a vaporilor din circuitul de refulare pe circuitul de absorbţie menţinând în acest fel presiunea pe circuitul de aspiraţie. compresorul frigorific lucrează până la întreruperea funcţionării ultimului vaporizator. acest lucru este resimţit prin scăderea presiunii pe conducta de aspiraţie la circa 1 bar deoarece lucrează numai vaporizatorul B. temperatura în camerele frigorifice scade continuu şi când se ajunge la limita minimă –140 C termostatele comandă închiderea valvulelor electromagnetice s2. presiunea pe conducta de aspiraţie a compresorului se menţine la valoarea 1. De exemplu. funcţionarea unor cilindri. presiunea pe circuitul de aspiraţie scade treptat şi când ajunge la limita minimă 0. Ca urmare a funcţionării vaporizatoarelor. Compresorul continuă să lucreze aspirând freonul existent după valvulele electromagnetice.3 bar presostatul bp1 îşi deschide contactul şi comandă oprirea compresorului. Eliminarea apei este deosebit de importantă pentru buna funcţionare a instalaţiei având în vedere solubilitatea redusă a apei în freon 12.5 mm şi particulele mici de apă pot constitui dopuri de gheaţă care blochează funcţionarea acestora.2 – 0. În situaţia în care sunt mai multe camere pe un circuit. de exemplu în camera A. presiunea de refulare creşte peste limita normală.valvulele de reglaj lucrează continuu debitând freon care se vaporizează în vaporizatoare. compresorul lucrează cu mai multe vaporizatoare situate în camere diferite. s3 şi se întrerup circuitele de freon spre vaporizatoare.8 – 2 bar şi compresorul funcţionează continuu. Compresorul continuă să lucreze cu sarcina pe jumătate până la obţinerea temperaturii reglate şi în camera B. În cazul în care debitul apei de răcire este insuficient sau se întrerupe. În exemplul prezentat. pentru un compresor cu 4 cilindri se scot din funcţiune succesiv 2 cilindri obţinându-se reducerea capacităţii acestuia la 75% şi 50% din sarcina nominală. dacă în una din camere.1 – 0. Filtrul uscător (cu silicagel) reţine urmele de apă din freon. De regulă. Orificiile valvulelor de reglaj (de laminare) sunt foarte mici. Repunerea în funcţiune se face manual după luarea măsurilor corespunzătoare. Circuitul de refulare format de condensatorul răcit cu apă de mare. de ordinul 0. Din momentul în care începe să se reducă numărul consumatorilor se reduce continuu presiunea pe circuitul de aspiraţie şi pentru aceeaşi capacitate a compresorului se măreşte temperatura de refulare. Funcţionarea celui de-al doilea circuit care deserveşte camerele cu temperaturi pozitive este aceeaşi. filtrul şi rezervorul de freon este comun pentru cele două compresoare. Funcţionarea lui se întrerupe numai atunci când s-a ajuns la temperatura programată în toate camerele. În astfel de situaţii pentru menţinerea în anumite limite a presiunii pe circuitul de aspiraţie până la deconectarea ultimului consumator se adoptă una din soluţiile: la reducerea sarcinii compresorului acţionează un presostat de sarcină şi se anulează. s-a atins temperatura reglată şi se opreşte funcţionarea vaporizatorului.

. 5. Este alimentată electrovalvula s1 care deschide circuitul de absorbţie pentru compartimentele cu temperaturi negative. se deconectează circuitele rezistenţelor de încălzire.3d). 5. 2. d. 5. Considerăm că se fixează comutatorul pe poziţia 2 corespunzătoare funcţionării ambelor compresoare. 1.3b). s3 aparţinând camerelor cu temperaturi negative.sunt alimentate rezistenţele r5. protecţie şi semnalizare pentru instalaţia frigorifică de cambuză prezentată în fig. b2 cu reţinere în poziţia apăsat. .se conectează manual întrerupătoarele automate a0.3d). protecţie de semnalizare Automatizarea instalaţiilor frigorifice asigură: .3 a. Este alimentat releul d1 care realizează: închide contactul d1 (2-4) din circuitele releelor d2.funcţionarea în condiţii economice a instalaţiei cu consum redus de energie electrică şi fără carturi permanente pentru supraveghere pe timpul funcţionării. Pe durata conectării sunt alimentate lămpile de semnalizare h1 – h4. 5. a3. .3c) prin care se alimentează contactoarele C7.3c) pe poziţia 1 sau 2. C8.5. De asemenea sunt alimentate contactoarele C5. s5. închide contactul d1 (6-8) şi prin contactul închis C10. . m9 din camerele cu temperaturi pozitive.3b) pentru încălzirea uleiului de ungere din carterul compresoarelor.3b) pe una din poziţiile: 1-funcţionare compresor nr. . se închide contactul d1 (10-12) (fig. m8. 5. 5.se stabileşte regimul de lucru pentru compresoare prin poziţionarea comutatorului b4 (fig. b. Funcţionarea instalaţiei frigorifice se prezintă pe etape urmărindu-se schemele din fig. În fig.funcţionare compresoare nr. În situaţia în care temperatura mediului este ridicată şi nu este necesară încălzirea uleiului prin apăsarea pe butoanele b1. c. 5.funcţionare compresor nr. Pregătirea pentru pornire constă în executarea următoarelor operaţiuni: . Pornirea instalaţiei se realizează prin apăsarea pe butonul cu reţinere b3 (fig. e şi f este prezentată schema electrică de comandă automată. m6 din camerele cu temperaturi negative.2. r6 (fig.3 Schema electrică de comandă automată. Prezenţa tensiunii de alimentare este semnalizată de aprinderea lămpii h0 (fig. 5.1 şi nr. s6 care aparţin camerelor cu temperaturi pozitive.siguranţă sporită în exploatare. releul d5.se alege pompa de răcire care urmează să lucreze punând comutatorul b12 (fig.3d). C9 şi sunt puse în funcţiune ventilatoarele m7. a1.2. . 5.1.2. h2 (fig.3a). 5. d3 şi pune sub tensiune circuitele electrovalvulelor s4. a4 (fig. 3. 140 .3.3c) care pun în funcţiune ventilatoarele m5.menţinerea în limite prescrise a parametrilor mediului din camerele frigorifice fapt care asigură calitatea produselor conservate prin frig. a2.22. şi prin închiderea contactului d5 (22-24) sunt alimentate lămpile h5 – h16. Funcţionarea rezistenţelor de încălzire este semnalizată de aprinderea lămpilor h1. 5. (3-5) se aplică tensiunea circuitelor electrovalvulelor s2. C6 (fig.se verifică integritatea lămpilor de semnalizare prin conectarea de scurtă durată a întrerupătorului b13 (fig.

141 .

142 .

143 .

144

145

146

U2 şi contactele închise ale întrerupătoarelor automate a1. După închiderea ultimului vaporizator de pe fiecare din cele două circuite independente. s5. În acelaşi timp se deschid contactele auxiliare C1 (3-5). a2 acţionate anterior în faza de pregătire a pornirii.3e) sunt alimentate lămpile h6.2. contactele termostatelor b 1 – b 5 (fig. presostatele de joasă presiune. Ca urmare sunt deschise circuitele agentului frigorific spre vaporizatoare. La decuplarea termostatelor se închid contactele normal deschise ale acestora şi sunt alimentate releele d6 – d10 (fig. prin închiderea contactelor d2 (6-8). h18 la distanţă care semnalizează funcţionarea compresoarelor. C2 (6-8) (fig. d3 (2-4). Funcţionarea pompei de răcire este semnalizată local de aprinderea lămpii h10 ―Funcţionare pompă răcire‖. 5.2 bar.Funcţionarea ventilatoarelor este semnalizată local de aprinderea lămpilor h12 – h16 (fig. C2 (3-5) (fig.1 şi nr. temperaturile în camerele frigorifice sunt peste limitele reglate. d3 (10-12) pregătind circuitele de alimentare pentru lampa de semnalizare h9 ―Lipsă apă de răcire‖. s4. 5. Agentul frigorific pătrunzând în vaporizatoare se produce fenomenul de vaporizare însoţit de absorbţie de căldură. 147 . stingerea treptată a acestor lămpi indică la postul de supraveghere de la distanţă că în camerele frigorifice s-a stabilit temperatura reglată. C2 prin închiderea contactelor principale realizează punerea în funcţiune a compresoarelor nr. Când ambele compresoare sunt oprite ca urmare a acţiunii presostatelor de joasă presiune.1 şi bp2 pentru compresorul nr.3b) comandă pe rând închiderea electrovalvulelor s2 – s6 şi se întrerupe alimentarea cu freon lichid a vaporizatoarelor din camere.3c) prin care se alimentează contactorul C3 sau C4 în funcţie de poziţia comutatorului b12 stabilită în faza de pregătire a pornirii. U1.3b) sunt în poziţia prezentată în schemă şi prin contactele lor închid circuitele de alimentare a electrovalvulelor s2. d3 (6-8) (fig. Vaporii de freon ajungând pe conducta de absorbţie creşte presiunea pe acest circuit. h7 pe panoul local şi h17. 5. Prin contactorul C3 sau C4 este pusă în funcţiune una din pompele sistemului de răcire. C2 prin închiderea contactelor d2 (2-4). compresoarele continuă să absoarbă gazele de după electrovalvule.3f). Presiunea apei pe circuitul de răcire deschide contactul b14 şi întrerupe funcţionarea lămpilor h9. 2 bar. d3 anclanşează şi prin contactele lor realizează: alimentarea contactorilor C1. Când presiunea de aspiraţie ajunge la limita maximă.2.3b) care deconectează rezistenţele de încălzire ale uleiului şi se închid contactele C1 (6-8). îşi deschid contactele şi întrerup funcţionarea compresoarelor. 0. presiunea pe circuitele de absorbţie scade treptat şi când ajunge la limita minimă.5. s6. local şi h12 la distanţă.3e). pe măsură ce în camere se ajunge la temperatura reglată.5. 5. În momentul pornirii. bp1 pentru compresorul nr. În funcţionare. se întrerupe şi funcţionarea pompei de răcire. bp2 închid contactele şi stabilesc circuitele de alimentare pentru releele d2. care semnalizează ―Lipsă apă răcire‖. termostatele b 1 – b 5 (fig. se închid contactele d2 (10-12). Releele d2. presostatele de joasă presiune bp1. Această lampă nu se aprinde atâta timp cât există presiune pe circuitul apei de răcire şi contactul b14 este deschis. Contactoarele C1. Funcţionarea instalaţiei. s3. Pe măsură ce circuitele spre vaporizatoare se închid ca urmare a ajungerii la valoarea temperaturii reglate scade presiunea pe circuitele de absorbţie spre compresoare. 5. d3 prin contactele închise ale presostatelor diferenţiale de ulei. 5.3d) care întrerup funcţionarea lămpilor de semnalizare la distanţă h23 – h27 (fig.

3a) pentru topirea gheţii de pe vaporizatoare şi tăvi. creşte presiunea pe circuitele de absorbţie şi când valoarea acesteia ajunge la limita maximă 2 bar.3c). pe vaporizatoarele din camerele cu temperaturi negative se formează gheaţa care este izolant temic şi împiedică transferul de căldură. r3. bp2 este semnalizată local de aprinderea lămpii h3 (fig. Contactorul C10 prin contactele sale principale conectează rezistenţele de încălzire r1. în cele ce urmează. În situaţia în care după stabilirea regimului termic în unele camere nu se intră o perioadă mare de timp. Se închide contactul d4 (6-8) pregătind circuitul de alimentare al contactorului C10. automat termostatele din camerele respective comandă alimentarea electrovalvulelor şi deschiderea circuitelor de alimentare cu freon lichid a vaporizatoarelor. 5. După parcurgerea perioadei fixate pentru degivrare. 5. Ciclul se repetă automat ori de câte ori se depăşesc temperaturile reglate. r4 (fig. Degivrarea. Releul programator în funcţie de reglajul efectuat poate asigura până la 12 operaţiuni de degivrare în 24 ore cu durate cuprinse în limitele 10-90 minute. 5.3f) ―Decuplat presostat bp1. când în una sau mai multe camere creşte temperatura peste limita maximă reglată. ventilaţia în aceste camere poate fi oprită manual prin apăsarea butoanelor cu reţinere b5 – b9 (fig. Prin această întrerupere se interzice posibilitatea pornirii vaporizatoarelor şi funcţionarea ventilaţiei în camerele cu temperaturi negative. bp1. se stabileşte circuitul de alimentare al releului d4. Ventilaţia în camerele frigorifice lucrează continuu pentru omogenizarea temperaturilor în volumul camerelor.3c) pe poziţia dorită. Se deschide contactul C10 (3-5) având ca urmare: blocarea circuitului de absorbţie spre compresor prin întreruperea alimentării electrovalvulei s1. Compresoarele şi pompa de răcire lucrează până la refacerea temperaturii reglate în camerele respective. că s-a ales acest regim. Regimul este ales prin fixarea comutatorului b10 (fig.3e) şi la postul local se aprinde lampa h11 iar la postul de la distanţă lampa h22 (fig. Regimul automat constituie regimul de bază şi se consideră. 5. Funcţionarea în regim automat este comandată de releul programator u3 (fig. Comanda de degivrare este dată de releul programator prin deschiderea contactului u3 (4-5) şi închiderea contactului u3 (5-6) care stabileşte circuitul de alimentare al contactorului C10. C6. 5. prin închiderea contactului d1 (10-12) contactul închis u3 (4-5) al programatorului şi contactul b10 (A-B). Vaporizatoarele intră în funcţiune. Prin închiderea contactului d4 (2-4) se stabileşte un nou circuit de alimentare a releului d4 prin contactul propriu şi contactul presostatului bp3 închis numai în perioada în care presiunea pe circuitul de absorbţie este sub limita minimă şi deci compresorul nu lucrează. 5. r2. bp2‖. După o perioadă de timp.3f) care semnalizează ―Funcţionare degivrare‖. 5. se deschide u3 (5-6) şi se închide u3 (4-5). Pentru topirea gheţii este necesar ca periodic să se efectueze operaţiunea de degivrare. Degivrarea se poate efectua automat sau manual. Se închide contactul C10 (2-4) (fig. presostatele de joasă presiune.3d) şi la distanţă de aprinderea lămpii h19 (fig.3c). b 2 din camerele cu temperaturi negative şi contactorilor C5. 148 . La pornirea instalaţiei.5. releul programator u3 comută din nou contactele. comandă pornirea compresoarelor.Acţiunea presostatelor bp1. menţinându-se permanent. restabilind situaţia iniţială. Concomitent este alimentat şi servomotorul releului programator. întreruperea tensiunii aplicată termostatelor b 1. temperatura în limitele reglate. bp2. În funcţionare. în camere.

Funcţionarea releelor diferenţiale de ulei pentru protecţia compresoarelor este semnalizată local de aprinderea lămpii h20 ―Decuplat presostat diferenţial de ulei‖. U1 (1-3). La pornire. Circulaţia apei de răcire este de asemenea importantă pentru funcţionarea normală a instalaţiei. se întrerupe trecerea curentului electric prin elementul termic al releului şi se continuă funcţionarea compresorului. se închide contactul b14 şi se aprind lămpile de semnalizare h9 la postul local şi h 5 la distanţă ―Lipsă apă răcire‖. Dacă în această perioadă se formează presiunea normală de ungere. În situaţia în care în această perioadă nu se formează presiunea nominală. se deschide contactul U1 (1-3) şi se întrerupe funcţionarea compresorului. b4 (I-H). U1. este alimentat releul termic şi aceasta cu temporizare deschide contactul U1 (1-3) întrerupând funcţionarea compresorului. Circuitul de alimentare al elementului termic este întrerupt şi ca urmare este închis contactul U1 (1-3) şi este deschis contactul U1 (1-2). U2 asigură protecţia compresoarelor şi a instalaţiei la depăşirea presiunii maxime de refulare. acţionează elementul termic al releului. presostatul diferenţial de ulei închide contactul U1 (4-5).Efectuarea periodică a operaţiunii de degivrare împiedică formarea de gheaţă cu grosimi mai mari de 2-3 mm asigurând permanent transmisia optimă a căldurii. în continuare se prezintă funcţionarea presostatului diferenţial de ulei U1. Funcţionarea este aceeaşi cu deosebirea că momentul degivrării şi durata acestei operaţiuni este stabilită de operator. Prin contactul închis U1 (1-3) este permisă funcţionarea compresorului comandată de presostatul de joasă presiune bp1. Prezenţa releului termic este necesară pentru ca presostatul diferenţial să nu acţioneze pe durata regimului tranzitoriu de pornire a compresorului. Circuitele de alimentare a contactoarelor. r. Prezenţa contactului presostatului bp3 montat pe circuitul de aspiraţie împiedică aplicarea regimului de degivrare în perioada în care lucrează compresorul. lămpilor de semnalizare şi rezistenţele de încălzire sunt protejate cu siguranţe. Situaţia fiind similară pentru cele două presostate. element termic. Releele diferenţiale de ulei. Durata întârzierii acţionării releului termic este reglabilă în limitele 45 – 90 secunde. 5. creşte presiunea pe circuitul de refulare şi acţionează presostatul diferenţial de ulei care comandă oprirea compresorului. C1 (2-4). Schema electrică a presostatelor diferenţiale de ulei este prezentată în fig. În funcţionare. 149 . după un timp.3b. Pe durata acestui regim tranzitoriu contactul presostatului U (4-5) este închis întrucât diferenţa de presiune este sub limita normală. Elementul termic al releului este parcurs de curent pe circuitul: d1 (2-4). releelor. Atât timp cât diferenţa de presiune între aspiraţia şi refularea uleiului de ungere este în limitele normale. În cazul în care se întrerupe circuitul apei de răcire. se deschide contactul presostatului diferenţial de ulei U (4-5). Electromotoarele compresoarelor şi pompelor de răcire sunt protejate cu întrerupătoare automate care asigură protecţie la suprasarcină şi scurtcircuite. contactul presostatului diferenţial de ulei U1 (4-5 este deschis). Protecţia electroventilatoarelor este realizată cu siguranţe pentru scurtcircuite şi cu relee termice pentru suprasarcină. Această durată se stabileşte prin alegerea corespunzătoare a valorii rezistenţei r. Dacă nu se iau măsuri pentru refacerea circuitului apei de răcire. Protecţia instalaţiei. În situaţia în care se alege regimul manual pentru efectuarea degivrării se pune comutatprul b10 pe poziţia 2 ―Manual‖. iniţial presiunea de ulei este nulă şi creşte treptat după pornirea compresorului. U1 (4-5). la depăşirea presiunii maxime pe conducta de refulare şi acest lucru poate avea loc dacă debitul pompei de răcire este insuficient sau se întrerupe circuitul de răcire.

valori normale pentru confortul termic. Principalii parametri ai aerului care creează senzaţia de confort sunt: temperatura. toate navele maritime şi unele nave fluviale sunt prevăzute cu instalaţii care asigură realizarea condiţiilor de confort termic. are o influenţă hotărâtoare asupra stării de sănătate şi capacităţii de muncă. îşi desfăşoară activitatea şi se odihnesc. Climatizarea rezolvă această problemă şi ansamblul de aparate.C. umiditatea şi viteza aerului. Confortul termic se defineşte ca totalitatea parametrilor care trebuie asiguraţi aerului interior pentru realizarea unei ambianţe cât mai apropiată de nevoile fiziologice ale organismului omenesc aflat în activitate sau odihnă. un control al parametrilor acestuia (îndeosebi temperatura şi umiditatea) în vederea asigurării unei ambianţe potrivite pentru activitate şi odihnă la bordul navei. 5. simpla ventilare sau încălzirea compartimentelor este insuficientă. între bateriile de preîncălzire şi încălzire finală se introduce un umidificator care funcţionează pe principiul injecţiei de abur în aer. Pentru o navă maritimă cu zonă de navigaţie nelimitată. În perioada de navigaţie în zone reci climatizarea aerului se face prin încălzire şi umidificare. Unul din factorii importanţi care determină calitatea mediului îl constituie confortul termic.C. Iniţial se face o preîncălzire funcţionând cu abur. sunt date valorile temperaturii şi umidităţii corespunzătoare normelor sanitare de confort. odihna şi alte activităţi ale echipajelor au loc în cabine careuri şi puncte de comandă centralizată (P. tubulaturi şi utilaje cu care se realizează climatizarea formează instalaţia de climatizare a navei.În tabelul 5. Este necesar să existe o tratare complexă a aerului.) deci spaţii închise.4. Pentru ridicarea umidităţii la 40-60%. Calitatea mediului în care trăiesc oamenii. Acest aer dă senzaţia de inconfort producând uscarea căilor respiratorii şi a pieii. După o primă etapă se obţine aer încălzit şi uscat având umiditatea relativă circa 10%. În tabelul 5. Instalaţia de climatizare 150 . Întrucât conducerea navei.2. Cluj-Napoca pentru navele comerciale.1 se prezintă caracteristicile instalaţiilor frigorifice de cambuză produse de Tehnofrig. aceasta într-un timp relativ scurt poate parcurge distanţa de la ecuator la cercurile polare. Trecând de la condiţiile verii toride la condiţiile unei ierni aspre.

1500 rot./ min. m3 Temperatura. 0 C Volumul.5 -18 14.5 +2 7. 18000 tdw. C Volumul. IFN–180/ 150000 IFN–112/ IFN–112/ IFN–160/ 18000 15000 55000 GCN 56 (2 buc) K 1202 GCN 56 (2 buc) K 1202 1. 10 kW.1 +2 16. C Volumul. 5.5 -15 23. 1000 rot. / min.CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DE CAMBUZĂ TIP TEHNOFRIG TABELUL 5. 1500 rot.6 +2 3.6/6.5 +2 12.1.3 0 -10 17 -10 6 -4 5.2 +15 32. m3 Temperatura. 13.7 - -15 16 -15 7 +2 37. 0 C sau decongelar Volumul.5 +12 33. m 3 Grăsimi Vegetale Lactate Temperatura. 4700 tdw.5 +5 6.3 - -15 12. m3 e 151 . -15 8 -15 5.3 +2 15 -15 75 -15 24 +4 33 +2 34 +8 50 +8 29 +10 29 -18 37. 8. Compresor frigorific Motor electric Compartimentele cambuzei Carne Temperatura. 0 C Volumul. Cargou 7500 tdw. 7. tdw./min.2 +7 19 Temperatura. m 3 0 +2 15 +15 12 - 0 Produse Temperatura. m Peşte 3 IFN–56/ IFN– 56/ IFN– 56/ 2400 4700 SA GCN28 (2 buc) K 902 GCN28 (2 buc) K 902 GCN28 (2 buc) K 902 GCN 80 GCN 80 (2 (2 buc) buc) K 1202 K 1202 5 kW . m3 Băuturi Temperatura. tdw.9 kW.7 +2 31. Tipul navei Utilaje şi compartimente Cargou Cargou 2400 tdw.5 +2 67. 3.4/8.5 +5 9. /min. 0 C Volumul.4 +8 23. Tipul instalaţiei Grup compresor naval. m 3 Aticameră Temperatura. 9. 0 C Volumul. 6.4/23. 1000 rot. 6.6/17 -15 7.4 +2 43.5 +6 7. 2. Trauler super atlantic 4.6 -15 26 -15 11 +2 55 +2 8.8 kW. C uscate Volumul. IFN– 80/ 7500 GCN40 (2 buc) K 902 Cargou Mineralier Mineralier Petrolier 15000 55000 150000 tdw.

În continuare este necesar un proces de încălzire parţială pentru aducerea aerului la parametrii doriţi (temperatură şi umiditate). t = te . să nu depăşească 6 – 80 C. o parte din vapori devine excedentară şi se depune sub formă de picături formând roua. înăbuşitoare.6 m/s în condiţiile climei calde. 80C Diferenţa între temperatura exterioară şi interioară nu trebuie să fie mai mare întrucât capacitatea de termoreglare a organismului uman este destul de redusă şi trecerea repetată de la condiţiile de mediu exterior la condiţiile de mediu climatizat.2 m/s şi poate fi crescută până la 0. Instalaţia de preparare a amestecului de aer este o construcţie compactă.ti 6 …. numită termotanc. Se recomandă ca prin răcire. şi interior. apare o senzaţie supărătoare de curent având ca urmare înrăutăţirea senzaţiei de confort. În încăperile climatizate sunt instalate difuzoare pentru distribuţia aerului proaspăt prevăzute cu elemente de reglare a fantei de deschidere. t e.2 Anotimpul Vara Iarna Exterior te0 C +35 -25 % 70 80 ti 0 C +28 g) + 2 0 Interior % 50 50 Răcirea aerului este necesară atunci când se navigă în zone cu temperaturi ridicate. Instalaţia de climatizare montată la bordul navei asigură tratarea complexă a aerului în scopul alimentării compartimentelor climatizate cu aer proaspăt. Un alt parametru important de care depinde senzaţia de confort este viteza de distribuţie a aerului . Prin manevra lor se reglează debitul şi viteza aerului. Răcirea aerului sub punctul de rouă dă posibilitatea de uscare a aerului prin eliminarea apei colectată sub formă de condens. ti . Cu cât temperatura este mai scăzută. sub această valoare apare senzaţia de atmosferă închisă.075 m/s. de trei parametrii: temperatură. în încăperi. Şi în cazul răcirii aerului trebuie corelată temperatura aerului climatizat cu umiditatea. la majoritatea oamenilor. care reuneşte într-o singură incintă schimbătoare de căldură. Senzaţia de prospeţime a aerului este asigurată. în principal. umiditate şi viteza aerului. Viteza minimă a aerului la temperatura de +180 C se stabileşte la 0. Creşterea vitezei peste această limită nu mai influenţează în mod deosebit schimbul de căldură şi în schimb. duce la apariţia senzaţiei de inconfort. aerul devine saturat. Viteza recomandată este de 0. Răcind aerul umed la o anumită temperatură. atât prin 152 . Răcind în continuare aerul sub această temperatură. diferenţa de temperatură între exterior.TABELUL 5. cu atât capacitatea de a reţine vaporii de apă este mai redusă. Prin răcirea aerului creşte umiditatea relativă putând ajunge până la saturaţie 100%. Capacitatea aerului umed de a prelua vaporii de apă este condiţionată de temperatura lui.

încălzire. conducte de agent frigorific şi abur şi armăturile aferente. de cele mai multe ori amplasat pe o punte superioară pentru ca să poată aspira din exterior aer proaspăt curat. Vaporii comprimaţi sunt refulaţi prin separatorul de ulei (care reţine picăturile de ulei) 153 . Întreaga instalaţie de climatizare care conţine: termotanc. principiul de funcţionare este acelaşi cu cel prezentat pentru instalaţia frigorifică de cambuză. Vaporizatorul (răcitorul) lucrează şi presiunea vaporilor de freon creşte pe conducta de aspiraţie spre compresor. Traductorul de temperatură care comandă funcţionarea instalaţiei de răcire a aerului este de tip diferenţial şi asigură menţinerea temperaturii aerului între o valoare minimă şi maximă. 5. cât şi prin răcire. În ceea ce priveşte instalaţia frigorifică de climatizare. umidificatorul şi aparatele aferente de automatizare. se admite recircularea a 30% din volum. Compresorul aspiră vaporii de freon şi îi comprimă până la presiunea de condensare. valvule de reglaj. Când temperatura măsurată ajunge la limita maximă. Fig. . traductorul comandă deschiderea valvulei şi freonul lichid trece prin valvula de reglaj în vaporizator unde se produce fenomenul de vaporizare însoţit de absorbţie de căldură. în funcţie de valorile măsurate comandă funcţionarea instalaţiei de climatizare pentru a asigura valorile corespunzătoare confortului termic pentru aerul proaspăt care se introduce în compartimentele climatizate. presostatul de joasă presiune comandă intrarea în funcţiune a compresorului. În figura 5.4 se prezintă schema instalaţiei de climatizare. filtrul de aer. şi de umiditate. În cazul instalaţiilor de climatizare navale.4 Instal aţi a de climatizare. aerul climatizat nu este în totalitate provenit din exterior. Când presiunea ajunge la valoarea maximă. care face obiectul acestui capitol. sunt montate într-un compartiment separat. Traductoarele de temperatură. canale de aer. H.

3 – ―Manual 33%‖. Pornirea ventilatorului se face de la tabloul instalaţiei de ventilaţie prin închiderea întrerupătorului automat a v după care se apasă pe butonul de pornire P. Schema electrică pentru automatizarea instalaţiei frigorifice de climatizare este prezentată în figura 5. realizându-se un circuit închis al agentului frigorific. Funcţionarea instalaţiei este ciclică menţinându-se permanent temperatura aerului între limitele maximă şi minimă reglate. În fig. Punerea sub tensiune este semnalizată de aprinderea lămpilor h01 şi h02 ―Prezenţă tensiune‖. pentru condiţionarea aerului la parametrii necesari. În cazul în care temperatura uleiului de ungere a compresorului este sub limita minimă. Stingerea lămpii h1 arată că uleiul are temperatura normală şi pornirea este posibilă. traductorul termometric comandă închiderea electrovalvulei şi se întrerupe alimentarea vaporizatorului (bateriei de răcire) cu freon lichid. protecţie şi semnalizare.în condensator unde are loc lichefierea agentului frigorific prin cedarea căldurii de condensare apei de mare. 2 – ―Oprit‖. 4 – ―Manual 66%‖. 5 – ―Manual 100%‖..5 a.5a. Când temperatura aerului ajunge la temperatura minimă reglată. se alege regimul de lucru al pompei de răcire prin fixarea comutatorului b4 pe una din poziţiile: A – ―Automat‖ sau M – ―Manual‖. Condensul este trimis prin curgere liberă în rezervorul de freon lichid. Instalaţia este concepută să funcţioneze. De asemenea se aprinde şi lampa h10 ―Funcţionare ventilaţie‖ care semnalizează funcţionarea ventilatorului şi ca urmare punerea în funcţiune a instalaţiei de răcire este posibilă.D. 154 . presiunea vaporilor pe conducta de aspiraţie spre compresor scade continuu şi când ajunge la valoarea minimă reglată. Întreruperea accidentală a ventilaţiei este urmată automat de întreruperea funcţionării instalaţiei de răcire. Comutatorul b3 are 5 poziţii: 1 – ―Automat‖.P.Ca urmare nu se mai produce vaporizarea. Pe durata încălzirii uleiului este alimentat releul d1 şi prin deschiderea contactului d1(3-5) se interzice pornirea instalaţiei. presostatul de joasă presiune comandă oprirea compresorului. Opririle făcute de presostatul de joasă presiune nu trebuie să fie mai mici de 6 – 8 minute. circa 18 ore. se prezintă o parte din schema electrică a tabloului de ventilaţie reprezentând circuitul de pornire pentru electroventilatorul montat în termotanc. Pregătirea pentru pornire a instalaţiei de răcire constă în executarea următoarelor operaţiuni: se închide întrerupătorul automat a0 de alimentare generală din T. Din rezervor agentul trece prin filtrul uscător (pentru reţinerea apei) în circuitul spre vaporizator. 5. Funcţionarea instalaţiei de răcire a aerului este condiţionată de existenţa circulaţiei aerului efectuată de instalaţia de ventilaţie care constituie o unitate aparte. cu ajutorul comutatorului b3 se alege regimul de lucru dorit. Funcţionarea încălzirii uleiului este semnalizată de aprinderea lămpii h1 ―Încălzire ulei‖. Ventilaţia se menţine pe toată durata de funcţionare a instalaţiei de răcire a aerului. pompa de răcire şi schema de comandă. b şi c. traductorul b 1 închide contactul şi este conectată rezistenţa de încălzire a uleiului r. Sunt puse sub tensiune schemele de pornire pentru compresor. În cele ce urmează considerăm că a fost fixat b3 pe poziţia 1 – Automat.

Trecerea pe treptele superioare de capacitate este comandată de presostatele bp1 (66%) şi bp2 (100%) conform tabelului . Când presiunea de aspiraţie ajunge la valoarea maximă presostatul diferenţial de joasă presiune U2 comandă pornirea compresorului prin închiderea contactului U2 (1-3). Se închide contactul d2 (14-16) din circuitul e lectrovalvulelor S4. Vaporii de freon ajungând pe conducta de aspiraţie spre compresor ridică presiunea pe această conductă. TABELUL 5. S5 care deschid circuitele agentului frigorific spre vaporizator (baterie de răcire). dt (5-6) şi se permite mărirea capacităţii compresorului.3 – 6 minute). Prin închiderea contactelor C1 porneşte compresorul cu încărcarea minimă 33% (funcţionează – o pereche de cilindri) şi prin închiderea contactului d3(6-8) se pregătesc treptele următoare de încărcare.1(2-4) şi este pusă în funcţiune pompa de răcire. Agentul frigorific pătrunzând în vaporizator se produce fenomenul de vaporizare însoţit de absorbţie de căldură având ca rezultat răcirea aerului care circulă. 155 . releul d3 şi releul de timp dt. Existenţa circulaţiei apei de răcire este sesizată de presostatul bp3 care îşi închide contactul.b 2(1-3) – a1 – d2(6-8). În faza iniţială compresorul având capacitatea 33% sunt uşurate condiţiile de pornire. S5.3 Trepte de capacitate 33% 66% 100% h) NOTĂ: X Presostate de joasă tensiune S1 S2 bp1 bp2 X X X X X X Ventil electromagnetic sub tensiune (deschis) Presostat cuplat (contact închis) Ventil electromagnetic fără tensiune (închis) Presostat decuplat (contact deschis) Ventile electromagnetice Releele de semnalizare dS1 . h6. S2 prin contactele lor permit aprinderea lămpilor h5. Din acest moment sunt puse sub tensiune bobina contactorului C1. h7 care semnalizează încărcarea treptată a compresorului până la capacitatea nominală. dat de temporizarea releului dt (0. pe circuitul : b3 (E-F) – U1(1-3) – U2(1-3) . Iniţial se realizează alimentarea releului d3. dS2 conectate în paralel cu electrovalvulele S1. contactul termostatului b 3 este închis şi sunt alimentate electrovalvulele S4. Întrucât la pornire temperatura aerului este peste limita maximă.Pornirea instalaţiei se realizează prin apăsarea pe butonul cu reţinere b2.1. În condiţiile în care funcţionează ventilatorul (contactul dv este închis) şi temperatura uleiului este în limite normale (contactul d1(3-5) este închis) se stabileşte circuitul de alimentare a releului d2. După un timp. Prin punerea sub tensiune a releului se închide contactul d3. se închid contactele acestuia dt (3-4).

156 .

157 .

158 .

S2 de mărire a capacităţii. în această schemă mai este folosit un termostat b 2 montat pe conducta de refulare care întrerupe funcţionarea compresorului atunci când temperatura pe conducta de refulare depăşeşte o anumită limită. În cazul în care s-a dat comanda de pornire a compresorului (este alimentat releul d2) şi compresorul nu porneşte (nu este alimentat releul d3) este pusă în funcţiune semnalizarea de avarie la distanţă prin aprinderea lămpii h12 ―Avarie compresor‖. Rolul releului diferenţial de ulei şi modul de funcţionare este similar cu cel prezentat la instalaţia frigorifică de cambuză. ca şi în cazul regimului automat. În caz de avarie. releul de timp dt asigură pornirea compresorului cu sarcină minimă şi numai după expirarea temporizării releului este posibilă trecerea pe treptele superioare de capacitate. b1. S5. Pe poziţia 4 ―Manual 66%‖ este închis contactul b3(R-S) şi este alimentată electrovalvula S1 care permite funcţionarea la capacitatea 66% iar pe poziţia 5 ―Manual 100%‖ sunt închise contactele b3(R-S). Dacă în timpul dat de întârzierea la acţionare a elementului termic se formează presiunea normală a uleiului de ungere. presostatul de joasă presiune U2 comandă oprirea compresorului prin deschiderea contactului U2(1-3). la capacitatea maximă a compresorului şi realizează reducerea treptată a temperaturii aerului introdus în instalaţia de climatizare . prin deconectarea butonului b2 după care se întrerupe alimentarea generală prin deschiderea întrerupătorului a0. Acţiunea de protecţie a acestui termostat este semnalizată de aprinderea lămpii h8 ―Decuplat termostat b 2‖. releul întrerupe funcţionarea compresorului. b3(V-W) şi sunt alimentate electrovalvulele S1. în mod normal. Oprirea instalaţiei se realizează. Acţiunea acestuia este semnalizată de aprinderea lămpii h1 ―Decuplat presostat de comandă‖. Funcţionarea instalaţiei frigorifice este ciclică şi menţine temperatura aerului între valorile minimă şi maximă reglate. se deschide contactul P. Protecţia instalaţiei. Când temperatura aerului ajunge la valoarea minimă reglată aceasta este sesizată de termostatul diferenţial b 3 care îşi deschide contactul şi întrerupe circuitele de alimentare a electrovalvulelor S4. În regim manual. la depăşirea diferenţei admisă de presiune. Ciclul de funcţionare este reluat prin închiderea contactului b 3 la atingerea limitei superioare a temperaturii aerului. 159 . Comutatorul de alegerea regimurilor de funcţionare b3 pe poziţia 3 ―Manual 33%‖ permite funcţionarea compresorului la capacitatea minimă fiind întreruptă posibilitatea de alimentare a electrovalvulelor S1.2 bar). În plus. Se întrerupe circuitul de freon lichid spre vaporizatoare.Funcţionarea instalaţiei de răcire este continuă. se întrerupe curentul prin elementul termic şi se menţine închis contactul U1(1-3) care permite funcţionarea compresorului. Circuitul de protecţie este pus sub tensiune la pornirea compresorului prin închiderea contactului d3(2-4). scade presiunea vaporilor pe conducta de aspiraţie spre compresor şi când ajunge la valoare limită inferioară (circa 0. alimentarea releului de pornire făcându-se direct de la reţea. Releul diferenţial de ulei U1 asigură protecţia compresorului . Pornirea în regim manual se realizează prin apăsarea concomitentă a butoanelor b2. S2 permiţând funcţionarea compresorului la capacitatea nominală. Regimul manual de funcţionare se referă în principal la stabilirea treptelor de capacitate a compresorului. Acţiunea releului este semnalizată de lampa h10 ―Decuplat presostat diferenţial de ulei‖.

C.M .P. 80 - M .M . una asig ură climatizarea la cabine iar cea de-a doua în punctele de comandă. Agent frigorific Cantitatea de agent . 315 G.F.N.C. 8000 sau 12500 m3 /h. Tipul instalaţiei şi destinaţia I.C.5000B ACN 2500 ACN 5.C.N.F.N. contactele releelor dv. 8/II C. 63 M inerali Petrolier er 55000 150000 tdw tdw M . TABELUL 5.4 se prezintă caracteristicile principale ale utilajelor ce compun instalaţiile de climatizare IFNC produse de Tehnofrig Cluj – Napoca.N. 55000 I.N. 315 (2 buc. Circulaţia forţată a aerului este asigurată de electro-ventilatoarele cu debite de 6300.N.C. umidificator cu abur şi baterii de răcire (vaporizator) având posibilitatea tratării complexe a aerului.C.F.F.cabine kg. 56 G.N.C. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE UTILAJELOR CARE COMPUN INSTALAŢIILE I. în schema instalaţiei de răcire se pun în paralel. În funcţie de mărimea şi destinaţia navei pot fi montate la bord mai multe instalaţii de climatizare independente. În cazul în care pentru asigurarea circulaţiei aerului se folosesc două electroventilatoare.C.C.) G.N. 56 G.P. Termotancurile de tip AGN 6300B. În tabelul 22.M .N.N. navele au două asemenea instalaţii. 4700 5000 I.C.cabine . 18000 I.C.C.N.N.N.) RON 250 RON 63 ACN 12.C. 63 (2buc.F.N. control (PCC). Tipul termotancului . AGN 8000B.N.C. 200 200 250 300 ACN 8000B ACN ACN 8000B ACN 8000B 8000N ACN 2500 Freon 12 (R12) ACN 8000B ACN 2500 RON 160 RON 160 RON 63 C. 150000 Caracteristica U/M Cargou Cargou Cargou 8700 tdw Cargou 18000 4700 tdw 5000 tdw tdw Tipul motocompresorului Tipul agregatului frigorific Tipul condensatorului Tipul rezervorului . 8700 I. I.C.4. De regulă.C.C.C. 450 M .N.N.cabine .000 300 160 .În caz de avarie întreruperea poate fi executată rapid prin apăsarea butonului b0 ―Stop general de avarie‖.F. Prin apăsarea pe acest buton este alimentat elementul de declanşare automată al întrerupătorului a0 şi se întrerupe alimentarea generală a instalaţiei. 80 C. AGN 12500B conţin baterii de preâncălzire şi încălzire finală care lucrează cu abur.F.

P. I.C.1 55 68 11.C.C. 18000 I.N.Tipul instalaţiei şi destinaţia I. 150000 Caracteristica U/M Cargou Cargou Cargou 8700 tdw Cargou 18000 4700 tdw 5000 tdw tdw .N.C. întreruperea ventilaţiei şi conectarea rezistenţelor de încălzire pentru topirea gheţei.C.1 m3/h m /h 3 M inerali Petrolier er 55000 150000 tdw tdw 100+100 kg.C.C. d) se întrerupe alimentarea de la TPD. M asa netă .C.N.P.F. Kg Kg 3998 5124 1068 8012 1068 kW kW 34 34 11.C.F.C. Cantitatea de ulei . 2. schema electrică realizează: a) blocarea circuitului de absorbţie spre compresor. 4700 5000 I.C.cabine . oprirea compresoarelor şi conectarea rezistenţelor de încălzire a uleiului. 161 .F.P. - 100 100 l l - 25 - 25 6. Putere electrică instalată (fără pompe de apă de mare) .cabine . La întreruperea circuitului apei de răcire schema de protecţie a instalaţiei acţionează astfel: a) se întrerupe ventilaţia în camerele frigorifice.1+14.C.N.cabine .F. Pe timpul executării degivrării.N. Debitul de aer . Debit total de apă de răcire .F.25 28 25 6. întreruperea a limentării termostatelor.C.8 8404 1068+1237 TEST DE AUTOEVALUARE 1.C.cabine .25 150 12. b) semnalizarea şi întreruperea funcţionării compresorului.F. 8700 I.C.5 m3/h m /h 3 51 - - 51 6 67 - 102 6 102 6 1x8000 2x6300 2500 2x8000 - 2x8000 2500 2x12500 2500+5000 110 11.N.P. c) semnalizarea şi după un timp oprirea comandată de presostatul diferenţial de ulei.P.C.C. 55000 I.cabine . b) blocarea acţiunii protecţiei.C.P.

LUCRARE DE VERIFICARE În ce ordine se execută operaţiunile la pregătirea pentru pornirea instalaţiei frigorifice? RĂSPUNS LA TESTUL DE AUTOEVALUAR E 1: c.c) blocarea acţiunii protecţiei şi deconectarea alimentării compresoarelor şi pompei de răcire. d) conectarea pompei de apă pentru răcire. 2: a. 162 .

1. Dispunerea felinarelor de navigaţie pe navă 163 . în prova şi în pupa navei. Felinarele se conectează printr-un cablu flexibil cu fişă la o priză în zona de dispunere a felinarului. Căderea de tensiune.6 Centrala automată de avertizare incendiu SESAM-N OBIECTIVE .3.de a descrie rolul şi componenţa diferitelor aparate şi sisteme specifice domeniului naval. Felinarele de navigaţie Tabloul felinarelor de navigaţie alimentează prin circuite separate felinarele de poziţie ale navei dispuse pe catarg. Axiometre 6. . Tabloul sau pupitrul felinarelor de navigaţie se alimentează pe două circuite: un circuit de la TPD prin tabloul de distribuţie la avarie. Fiecare circuit al felinarelor de navigaţie trebuie protejat cu siguranţe pe ambii conductori şi prevăzut cu indicator optic al funcţionării felinarelor de navigaţie. Dispozitivele de comandă a felinarelor de navigaţie se instalează într-un pupitru amplasat în timonerie. Indicatoare de cârmă.de a defini măsurile ce trebuie luate în cazul apariţiei de semnalizări. să nu depăşească 3% din tensiunea nominală.Unitatea de învăţare nr.1 se prezintă un exemplu de amplasare a felinarelor de navigaţie.2 Telegraful electric naval 6.5 Centrala automată de avertizare incendiu CUAM-N 6. CONTROL ŞI SEMNALIZĂRI SPECIFICE NAVALE CUPRINS 6. .1. 6. Tahometre pentru măsurarea turaţiei 6. Felinarele de navigaţie 6. 6 APARATE ŞI SISTEME AUTOMATE DE COMANDĂ. În fig.de a explica modul de funcţionare şi a semnalizărilor aferente fiecăruia dintre aparatele şi sistemele utilizate la nave. Fig.1. 6. Pe lângă semnalizarea optică se prevede şi o semnalizare acustică în cazul ieşirii din funcţiune a oricărui felinar. TDA şi al doilea circuit de la cel mai apropiat tablou de iluminat general care nu primeşte alimentarea de la TDA. 6. pe elementul indicator conectat în circuitul felinarului. în borduri.4.

2 –„ lumină de drum. În figura 6.1 reprezintă: 1 – lumină de drum „înainte‖.5 în ambele borduri faţă de planul diametral. 3.  67.  22.lumină de siaj pupa. 7 – lumini de ancoră. înapoi‖.2.5 în ambele borduri faţă de planul diametral. 6. Schema electrică de ali mentare a felinarelor de navigaţie Tabloul sau pupitrul de navigaţie este alimentat pe două linii. 6. verde şi roşu. unghiul fascicolului luminos 112.  112. Fig. Comutatorul a permite conectarea alimentării de la una din surse. Pentru exemplificare se prezintă numai trei circuite.5 din prova spre înapoi traversului.Notaţiile din fig. culoare. 5 . Funcţionarea este aceeaşi pe toate circuitele felinarelor. albă. 6.  360 . 4 – lumini de bord.5o în ambele borduri faţă de planul diametral.2 se prezintă schema electrică de alimentare a circuitelor felinarelor de navigaţie. 164 .

4. de exemplu: h1 . după care se conectează din nou circuitul prin închiderea întrerupătorului a1. Manetele prin care se acţionează telegrafele.1. În fig. se deconectează întrerupătorul a1. Dacă se întrerupe filamentul unei lămpi. a3 şi siguranţe pentru protecţie. în principiu. a2. o instalaţie de comunicare între puntea de comandă şi compartimentul maşini. h 1 în exemplul considerat. În serie cu fiecare felinar se conectează înfăşurările releelor d1. Semnalizarea optică şi acustică încetează în momentul în care s-a transmis confirmarea corectă a ordinului primit. Prin intermediul telegrafului se transmit de pe puntea de comandă în compartimentul maşini un număr limitat de comenzi referitoare la regimul de marş al navei. Prima linie de transmisie selsină. La primirea ordinului. continuă să funcţioneze până la transmiterea corectă a confirmării. se prezintă o vedere a ecranului. Prezenţa tensiunii de alimentare este semnalizată de releele d2 (pentru telegraful din timonerie) şi d3 (pentru telegraful din compartimentul maşini). În absenţa tensiunii pe 165 . d3. prin acţionarea telegrafului din compartimentul maşini confirmă primirea ordinului (se pune telegraful pe poziţia „ÎNCET ÎNAINTE‖). foloseşte pentru confirmarea comenzii. Aprinderea lămpilor de semnalizare de pe panoul pipitrului de navigaţie indică funcţionarea normală a felinarelor de navigaţie. personalul de serviciu.2 Telegraful electric naval Descrierea funcţionării telegrafului electric naval Telegraful electric reprezintă. Prin acţionarea telegrafului de pe puntea de comandă se comunică regimul de marş ordonat (de exemplu. se stinge lampa h' 1 de pe panou şi se pune în funcţiune avertizarea sonoră h. A doua linie de transmisie selsină. În caz contrar. După confirmarea ordinului. se prezintă schema electrică de principiu. se execută comanda primită prin punerea maşinii în regimul de marş ordonat (maşina „ÎNCET ÎNAINTE‖). foloseşte pentru transmiterea comenzii. transmit mişcarea prin intermediul unui sistem mecanic de sacadare. În fig. După constatarea felinarului care a fost scos din funcţiune. se transmite comanda „ÎNCET ÎNAINTE‖). 4. d2. 6. Schema electrică de principiu a telegrafului conţine două linii de selsine folosite pentru transmiterea comenzilor şi confirmarea lor. Concomitent cu transmiterea comenzii este pusă în funcţiune avertizarea optică şi sonoră în compartimentul maşini pentru avertizarea personalului din acest compartiment despre darea unui ordin de pe puntea de comandă. h'3 de pe pupitrul de navigaţie şi prin deschiderea contactelor normal închise întrerup funcţionarea soneriei h. 6. se iau măsuri de înlocuire a lămpii h1 . Se întrerupe semnalul sonor.Pe fiecare circuit sunt monate întrerupătoarele tripolare a1. h'2. formată din sistemul transmiţătorul m3 şi selsinul receptor m4 . pentru fixarea precisă a comenzii. formată din selsinul transmiţător m1 şi selsinul receptor m2 . La conectarea alimentării felinarelor sunt conectate şi releele care prin închiderea contactelor normal deschise aprind lămpile de semnalizare h' 1 . Comenzile care pot fi transmisie prin intermediul telegrafului sunt inscripţionate pe ecranele aparatelor de pe puntea de comandă şi din compartimentul maşini.

Rezistenţa R permite reglare intensităţii lămpilor de iluminare a scalei. ordinul dat. Se închide contactul a-b. în timonerie. se roteşte cama 1 şi va împinge în sus contactul a.ecranele aparatelor apare un punct roşu. Selsinul receptor 4 m4 . La aplicarea tensiunii de alimentare. semnalizarea acustică h 2 de tipul unei hupe cu semnal acustic de intensitate mare iar semnalizarea acustică h3 de tipul unui buzer.3 Cadranele telegrafului Selsinul receptor m2 . în compartimentul maşini şi semnalizarea acustică. Pentru a fi distincte. este alimentat releul de semnalizare d1 şi prin închiderea contactelor acestui releu sunt puse în funcţiune semnalizare optică h1 şi sonoră h2 . În acelaşi timp. Comanda se dă prin rotirea selsinului transmiţător m1 şi acel indicator se va fixa în dreptul comenzii transmise. se roteşte cu acelaşi unghi indicând cu săgeată. releele d 2 şi d3 îşi atrag armăturile şi pe ecrane punctul roşu este înlocuit cu un punct alb. cuplat electric cu selsinul transmiţător m1 . Transformatorul m5 alimentează lămpile L folosite pentru iluminarea scalei aparatului din timonerie. Din compartimentul maşini se transmite confirmarea comenzii primite prin rotirea selsinului transmiţător m3 . 6. cuplat electric cu selsinul 166 . pe ecranul aparatului din compartimentul maşini. semnalizarea optică h1 este de regulă de forma unui girafor cu lumină galbenă. Fig. h3 .

transmiţător. prin transmisia cu roţi dinţate. se roteşte cu acelaşi unghi şi va deplasa un al doilea indicator care se suprapunere cu primul indicator. Sistemul de contacte A şi B este realizat din segmente de alamă pe care alunecă perii de contact. în care s-a pus maşina. Peria contactului A este legată mecanic cu maneta sistemului de comandă a motorului şi se deplasează odată cu acesta 167 . Fig. La confirmarea comenzii primite. Prin deschiderea contactelor releului d1 se întrerupe semnalizarea în compartimentul maşini şi în timonerie. personalul de serviciu pune maşina în regimul de marş ordonat. După confirmarea ordinului primit. se roteşte roata 2 cu acelaşi unghi şi în acelaşi sens ca şi cama 1 având ca rezultat deschiderea contactului a-b şi întreruperea alimentării releului de semnalizare d1 . 6.4 Schema electrică de pri nci piu a telegrafului electric cu contact de semnalizare Pentru controlul sensului corect de marş. în punctul din care se comandă maşina se montează contactul A iar pe axul de transmitere a confirmării comenzii se montează contactul B.

În fig.7 se prezintă telegraful fără contact de semnalizare. iar celelalte două sunt transmiţătoare simple şi conţin un singur selsin. În figura 4. se prezintă schema de cuplare mecanică între telegrafele postului de comandă pentru o navă cu un singur ax port-elică. contactele A şi B nu se inserează. Semnalul sonor atrage atenţia personalului de serviciu asupra erorii de execuţie. acestea trebuie să fie cuplate mecanic astfel încât să se asigure transmiterea comenzilor de la oricare din ele şi confirmarea concomitentă a răspunsului la toate aparatele fără a face nici un fel de comutări în schemă. se pot folosi trei telegrafe pentru transmiterea ordinelor dispuse în cabina timonerie şi câte unul în fiecare bord pe puntea de comandă. 6. n2.3. Executarea ordinului primit este corectă şi soneria h4 . în apropiere unul de altul. În situaţia în care pe navă se dispun mai multe telegrafe pe aceeaşi punte. În figura 6. d3 conectate prin punţile redresoare n1. Fig. unul are schema electrică completă. prin transmisia cu roţi cilindric este legată mecanic cu axul selsinului de transmitere a confirmării comenzii (m3). Prima cascadă este constituită din releele d1. 6. pentru apropierea telegrafului de punctul din care se comandă manevra navei. 168 .iar peria de contact B. 6.6 se prezintă schema electrică de montaj a telegrafului electric naval În scopul creşterii siguranţei în funcţionare s-au realizatt noi tipuri de telegrafe la care s-a renunţat la contactul de semnalizare a-b şi s-a obţinut simplificarea transmisiei.4) şi conţine două selsine: transmiţător ST T (m1 ) şi receptor SRT (m4 ). Dacă s-a confirmat comanda „ÎNAINTE‖ şi maneta de comandă a motorului principal este împinsă în poziţiile „ÎNAINTE‖. nu funcţionează. aşa cum este prezentată în schema electrică de principiu (fig. Schema de semnalizare este realizată cu relee montate în două cascade. SRT (m4 ). d1. Pe nave mari. maneta de comandă a motorului s-a împins pe poziţiile „ÎNAPOI‖.5 Schema de cupl are mecanică între telegrafele postului de comandă Dintre cele trei telegrafe cuplate mecanic. se înseriază contactele A şi B şi este alimentată soneria h4 . montată în apropierea manetei de comandă. În cazul în care executarea ordinul primit nu este corectă.

a folosit în prima cascadă un singur releu având trei înfăşurări conectate între fazele transmisiilor selsine. s-a transmis comanda dar nu s-a transmis confirmarea. d3 sunt nuli şi semnalizarea nu funcţionează. diferenţa dintre tensiunile electromotoare induse. 6. pentru un telegraf de acest tip. Ca urmare curenţii prin releele d1. Prin închiderea contactelor releului d4 se pune în funcţiune semnalizarea.6 Instalaţia telegrafului electric naval În situaţia în care poziţiile nu coincid. alimentează releele din prima cascadă şi prin închiderea contactelor acestora. atunci tensiunile electromotoare induse în cele trei faze ale celor două transmisii vor fi aceleaşi şi diferenţa dintre ele va fi nulă. se alimentează releul d4 din a doua cascadă. d2. 169 . Fig. Firma Siemens.n3 între fazele corespunzătoare ale transmisiei sincrone diirecte şi inverse (de dare a ordinului şi de confirmare). în fazele transmisiilor selsine. Dacă poziţiile selsinelor transmiţătoare (m1 şi m3) coincid.

8 se prezintă schema electrică de principiu a transmisiei selsine pentru indicatoare de cârmă (axiometre). Releul îşi atrage armătura mobilă şi pe scala de lucru a aparatului indicator apare steguleţul cu inscripţia „Nu lucrează‖. Indicatoare de cârmă. Selsinele receptoare m2 . unghiul de rotire al cârmei. În figura 6. m3 sunt legate electric prin transmisia selsină cu selsinul transmiţător. se deschid contactele normal închise ale releelor termice şi se întrerupe circuitul rotoarelor. Selsinele recaptoare constituie aparatele indicatoare care arată în punctele de comandă. axiometrul fiind menţinut ca aparat de rezervă. m1 . este cuplat mecanic cu axul cârmei. Acul scalei selsinelor receptoare indică unghiul de rotire al cârmei.Fig. Selsinul transmiţător. 6. Cutia de conexiuni conţine şi relele termice ale protecţiei. Schema electrică de princi piu a telegrafului electric 6. Axiometre Axiometrul este aparatul care indică unghiul de rotire a cârmei. De la transformatorul m4 sunt alimentate lămpile pentru iluminarea scalelor aparatelor.3. Mişcarea axului cârmei este urmărită pe indicatoare. În cazul deteriorării circuitului rotorului sau întreruperii unei conexiuni. Conform regulilor registrului de clasificare pe toate navele se montează axiometre în punctele de comandă. 170 . La nave cu pilot automat unghiul cârmei se urmăreşte pe scala pilotului automat. În acelaşi timp se închide contactul normal deschis al releului termic şi se aplică tensiunea nominală la bornele releului de semnalizare d.7.

se permite reglarea mărimii fluxului constant al generatorului şi obţinerea caracteristicii optime de ieşire U = f(n). Tahometrul de curent continuu Se foloseşte cu rezultate foarte bune pentru controlul turaţiei motoarelor principale. Schema de princi pi u a indicatorului de cârmă (axiometru) 6. Traductorul de turaţie este un tahogenerator de curent continuu cu magneţi permanenţi.Fig.8. 6. Tahogeneratorul este rotit direct sau printr-o transmisie de axul a cărui turaţie urmează să se măsoare. Prin montarea unui şunt magnetic între poli.4. Reglatea este necesară în procesul exploatării pentru controlul lunar al tahometrului. Schema de principiu a tahometrului de curent continuu este prezentată în figura 23. axelor port-elice şi în schemele de comandă automată a propulsiei.1. Tahometre pentru măsurarea turaţiei 6. 171 .4. TG.9. Magneţi permanenţi realizaţi din aliaje Ni-Al asigură fluxul constant şi stabil la variaţia temperaturii mediului.

9. adică: Rt = rr + re + rd Prin reglarea rezistenţei rd se obţine aceeaşi valoare pentru Rt . indiferent de lungimea liniilor de lagătură în acest fel toate aparatele indicatoare măsoară aceeaşi valoare pentru o turaţie dată.Fig. Scala aparatului este uniformă şi extinsă până la 2700 . rd – rezistenţa suplimentară reglabilă. kn k'n Tensiunea la bornele generatorului este: U = E . Schema de princi pi u a tahometrului de curent continu u Aparatul de măsură este de tipul voltmetru magnetoelectric. re – rezistenţa liniei de legătură. 6. formată din: rr – rezistenţa internă a aparatului. 172 . ceeace permite o citire bună a turaţiei Tensiunea electromotoare a tahogeneratorului este proporţională cu turaţia în cazul în care fluxul este constant.ra I în care: I – curentul de sarcină ra – rezistenţa circuitului rotorului tahogeneratorului Curentul care trece prin aparatul indicator este: I U Rt În care Rt reprezintă rezistenţa totală a circuitului exterior de sarcină.

Fig. se roteşte axul 5 solidar cu paharul de cupru.2. Axul. M a . În înfăşurarea statorică a acestuia se induce un sistem de tensiuni K1 n K2 173 . În acest caz.10. M r . se obţine: Traductorul tahometric de unghi de acest tip poate fi folosit pentru măsurarea turaţiei arborelui port-elice. Resortul 4 dezvoltă un cuplu antagonist. Tahometre inductive de curent alternativ În figura 6. care citeşte sute şi zeci de rotaţii. precis. traductorul este un generator sincron cu magneţi permanenţi. Ma = Mr. a cărui turaţie se măsoară. Schema tahometrului inducti v cu mufă asincronă Unghiul traductorului tahometric este dat de mufa asincronă MA şi resortul antagonist 4. Tahometrul inductiv cu generator sincron este prezentat în figura 6. Mişcarea axului 1. 6. Mufa asincronă se compune din magnetul permanent 2 şi paharul de cupru 3. învârte magnetul permanent 2. Aparatul indicator tahometric se compune din două motoare: un motor sincron şi un motor asincron sub formă de mufă asincronă. Prin inducţie.6.4. proporţional cu unghiul de rotire şi caracteristica resortuluiK 2 . M a = K1 n Sub acţiunea cuplului. M r = K2 α La echilibru.10 se prezintă principiul de funcţionare al tahometrelor inductive cu mufă asincronă. Pe ecranul aparatului sunt două ace indicatoare: unul grosier care citeşte mii de rotaţii şi al doilea. Deasemenea traductoarele inductive se folosesc cu rezultate bune la măsurarea turaţiei motoarelor Diesel rapide. a cărui turaţie se măsoară. în paharul de cupru apar curenţi a căror interacţiune cu câmpul magnetului permanent creează un cuplu de rotaţie proporţional cu turaţia axului 1.11. antrenează rotorul cu magneţi permanenţi al generatorului sincron.

Tensiunea trifazată alimentează înfăşurarea statorică a motorului sincron. greutate redusă şi se utilizează pentru măsurarea turaţiilor foarte mari. 6. Această construcţie a rotorului permite pornirea în asincron a motorului şi intrarea în sincronism atunci când se ajunge la o viteză apropiată de viteza de sincronism. funcţionarea mufei asincrone este cea prezentată la începutul acestui paragraf. Mişcarea motorului sincron antrenează cu viteza corespunzătoare magnetul permanent 7 aparţinând mufei asincrone. b – construcţia 174 . prin trei conductori. Tahometrul inducti v cu generator sincron a – schema electrică.trifazate simetrice cu frecvenţa corespunzătoare turaţiei axului care antrenează generatorul. Rotorul acestui motor are o înfăşurare în scurtcircuit realizată din bare şi tot pe rotor se află un sistem de magneţi permanenţi. Tahometrele de acest tip au masa mică. aparatul indicator. Fig. De la generatorul sincron se alimentează.11. În continuare.

în starea de veghe. 14 – ecran. 8 – paharul de cupru al mufei asincrone. Din punct de vedere electric. Numărul detectoarelor (traductoarelor) pe o linie se stabileşte astfel încât să se asigure acoperirea integrală a zonei supravegheată. de semnalizare a începutului de incendiu.5. Din această categorie fac parte: detectoare termostatice. centrala de avertizare execută permanent autosupravegherea circuitelor proprii aflate în stare de aşteptare şi alarmează (optic şi acustic) la apariţia unor avarii ale circuitelor proprii. dacă pentru funcţionare primesc energie electrică şi pasive dacă funcţionează fără consum de energie electrică. mărirea vitezei de creştere temperaturii. Fiecare zonă de supraveghere constituie o linie de alarmare. 1000 C (pastilă maro). ale liniilor de legătură cu traductoarele de incendiu sau ale sistemului de alimentare. se topeşte fuzibilul şi prin deschiderea unui contact. Indiferent de valoarea temperaturii mediului ambiant. normal închis. Principiile de funcţionare de detectoarelor (traductoarelor)automate de incendiu se bazează pe fenomenele fizice care însoţesc apariţia începutului de incendiu: ridicarea temperaturii. 11 – ac indicator pe scala grosieră. Centrala automată prelucrează informaţiile primite de la traductoarele montate în zonele supravegheate. detectoare de fum. Traductoarele pot fi active. degajarea fumului. 6 – magneţi permanenţi montaţi pe rotorul motorului sincron.înfăşurarea statorului generatorului sincron. nava este împărţită în zone de supraveghere marcate cu lămpi de semnalizare şi prezentate pe o schemă sinoptică a navei. Detectoarele termovelocimetrice acţionează la o valoare determinată a vitezei de creştere a temperaturii. detectoare termovelocimetrice. Pe lângă funcţia principală. 13 – şunt termomagnetic. lumina flăcării. 2.înfăşurarea în scurtcircuit pentru pornirea în asincron. sunt echipamente electronice complexe destinate în principal sesizării şi semnalizării locale (optic şi acustic) a începuturilor de incendiu la bordul navelor maritime şi fluviale.1 Descrierea funcţionării centralei de avertizare Prezentare generală Centralele automate de avertizare incendiu pentru mediul marin.1 – magnet permanent. 4 – rotorul în scurtcircuit al motorului. 7 – magnet permanent. amplasate sub geam şi prevăzute cu iluminare. 9 – resort. Avertizoarele automate (traductoare active sau pasive) se montează în zone nesupravegheate sau fără o supraveghere continuă. 6. Pentru supravegherea tuturor compartimentelor. Butoanele de semnalizare sunt vopsite cu roşu. traductoarele active şi pasive prezintă.5 Centrala automată de avertizare incendiu CUAM-N 6. aceste traductoare reacţionează imediat ce viteza de creştere depăşeşte un prag stabilit. se dă alarma de incendiu. La atingerea pragului de temperatură fixat. 700 C (pastilă neagră).înfăşurarea motorului sincron. 3. orice început de incendiu putând fi observat. detectoare de flacără. Detectoarele de temperatură sunt detectoare automate cu pastilă fuzibilă realizată dintr-un aliaj special cu punct fix de topire: 500 C (pastilă roşie). 5. 175 . Avertizoarele manuale de incendiu (butoane) se utilizează în locuri unde există o supraveghere permanentă. 10 – transmisia cu roţi dinţate. un contact electric normal închis care la apariţia începutului de incendiu se deschide şi produce alarma de incendiu. 12 – ac indicator pe scala precisă. tip CUAM-N. 1300 C (pastilă verde).

se prezintă aspectul general al centralei CUAM-N2 Elementele de semnalizare şi comandă.Funcţia termovelocimetrică este asigurată de două termistore cu constante de timp diferite conectate la un amplificator cu semiconductoare având ieşirea pe un releu.curentul maxim absorbit de centrală cu 40% linii alarmate: 3A . Caracteristicile tehnice ale centralei CUAM-N . 6.buton OPRIRE ALARMĂ SONORĂ. 5. sunt: 1.rezistenţa maximă a liniei: RL = 10 ohmi .duble. Detectorul de fum este format din două camere de ionizare şi un amplificator diferenţial cu semiconductoare. 3. Prima cameră de ionizare are rolul de etalon iar ce-a dea doua.N6 . 8. La apariţia fumului se deschide contactul şi se dă alarma de incendiu.N4 .duble. 6.lămpi de semnalizare LINIE ÎN SCURTCIRCUIT . cu ieşirea pe un releu.c.lămpi de semnalizare LAMPĂ LINIE ARSĂ . În starea de veghe releul este acţionat se închide contactul iar la apariţia începutului de incendiu se deschise contactul şi se declanşează alarma de incendiu.12.buton cu lampă simulare INCENDIU/MĂSURĂ LINIE montate pe liniile de alarmare de la 1 la 30 176 .buton măsură. + 10% . 4.duble.tensiunea nominală de lucru: 24V c.duble.cheie (buton) simulare LINIE RUPTĂ 13.sursa de rezervă: baterie de acumulatori 2 x 12V/45Ah conectată în tampon cu un redresor alimentat de la reţeaua navei . În a doua cameră ionizarea este variabilă în funcţie de atmosferă din încăperea supravegheată.umiditatea relativă a aerului: 95 3% Prezentarea centralei electrice CUAM-N2 În fig.10 linii CUAM .50Hz . de măsură. Amplificatorul diferenţial. 12.lămpi de semnalizare SIGURANŢĂ MODUL ARSĂ .tensiunea de alimentare a sursei principale: 60V .lămpi de semnalizare LINIE RUPTĂ .lămpi de semnalizare INCENDIU – cvadruple. 9.30 linii .20 linii CUAM .12. În de starea veghe releul este alimentat şi contactul de alarmare este închis. sesizează diferenţa dintre camerele de ionizare.buton VERIFICARE LĂMPI.duble.lămpi de semnalizare LINIE LA MASĂ .temperatura mediului ambient: . 11.duble. 2.15% obţinută de la un redresor stabilizat . 10. 7.100 C ÷ +500 C .curentul maxim absorbit pe o linie: 200mA .N2 . notate cu cifre în figura 6.numărul de linii supravegheate: CUAM .lămpi de semnalizare DEFECT DE ALIMENTARE .buton ŞTERGERE.

. 6.filament întrerupt la una din lămpile de linie. Cu aparatul de măsură montat pe MS se verifică: tensiunea de alimentare.alarma de incendiu. . .linie în scurtcircuit.pentru blocare uşi. .alarmă incendiu .linie la masă.12 Centrala CUAM . tensiunile pe linii la intrarea în modul de lucru (ML). .arderea siguranţei unui modul de linie. . oprirea ventilatoarelor .modulată în cod internaţional .alarma .Fig.avarie care cuprinde toate defecţiunile semnalizate optic pe MS 177 .incendiu . Modulul de serviciu asigură retranslaţia următoarelor alarme: .ruperea liniei de legătură între centrală şi detectoare.N2 a) Modul de serviciu (MS) asigură următoarele semnalizări şi comenzi: .defecţiune în sistemul de alimentare.

Circuitul sesizor este format din două circuite logice SAU-NU cu praguri diferite.furnizată de la reţeaua navei prin intermediul unui redresor stabilizat (24V) . Schema electronică a centralei CUAM-N este realizată cu circuite de cumutaţie statică (tranzistoare cu siliciu) utilizând ca elemente de ieşire relee capsulate de tip REED. semnalul la ieşirea circuitului SAU-NU este „O‖ (tensiune OV….verificarea integrităţii lămpilor de pe MS b) Modul de linii (ML) semnalizează optic: . În figura 23. 178 .ALIMENTAREA DE SEMNALIZARE . se prezintă schema de principiu a unei linii de alarmare.2V).ştergerea (aducerea centralei în starea iniţială după o alarmare) . Semnalizarea modului de linie indică linia pe care s-a dat semnalul de alarmă.se conectează numai la căderea primelor două surse şi asigură alimentarea lămpilor de semnalizare „DEFECT DE ALIMENTARE‖ Detectoarele montate pe linii furnizează la intrarea circuitului sesizor un semnal de întoarcere reprezentând tensiunea continuă rezultată prin divizarea tensiunii de alimentare între rezistenţa de scurtcircuit a linie (470 ) şi rezistenţa r1 . Pe intrările respective. alarmă de incendiu. la tensiuni mai mari decât pragul de basculare.furnizată de o baterie de acumulatoare 2 x 12V/45Ah.ALIMENTAREA PRINCIPALĂ .anularea alarmei sonore (cu menţiunea alarmelor optice) .13. Borna -24V conectată la masă se consideră „O‖ volţi.Prin butoane se pot comanda: . se prezintă schemele logice de funcţionare a centralei în situaţiile: stare de veghe.întreruperea linie de legătură cu detectorul Semnalizările modului de serviciu sunt comune pentru toate liniile supravegheate de centrală. Circuitul cu pragul 14V va sesiza starea de „INCENDIU‖ iar cel cu prag 4V starea „LINIE RUPTĂ‖. ATENŢIE! Inversarea polarităţii sursei de alimentare produce defecţiunii în schemele electronice.ALIMENTAREA DE REZERVĂ . Pentru menţinerea permanentă în starea încărcată. În continuare. în tampon cu bateria se conectează un redresor alimentat de la reţeaua navei.acţionarea unui detector .0. concomitent cu alarma de incendiu semnalizată de MS se va aprinde şi lampa modului ML de pe linia care a provocat apariţia alarmei de incendiu. producerea unor defecţiuni pe liniile de alarmare sau în centrală. La centrală se cuplează trei surse de alimentare: . . În scheme toate tensiunile sunt date în raport cu tensiunea „O‖ volţi. De exemplu.

13 Schema de princi piu a liniei de al armare 179 .Fig. 6.

acţionează releele care 180 . La apariţia începutului de incendiu se deschid contactele detectoarelor de incendiu şi în circuitul liniei de semnalizare se introduc trepte de rezistenţa care modifică valoarea semnalului de tensiune. 6.În această situaţie nu sunt acţionate elementele de comandă a semnalizărilor optice şi acustice. Tensiunea la intrarea circuitului sesizor devine aproximativ 6V determinând bascularea circuitului şi apariţia stării logice „1‖. Acest semnal aplicat pe intrarea circuitului sesizor face ca la ieşirea acestuia să se obţină semnalul logic „O‖ .a) Semnalizare stare de veghe şi incendiu Fig. prin intermediul circuitelor logice de prelucrare a informaţiilor.14 Schema logică de semnalizare a stărilor de veghe şi de incendi u Pentru starea de veghe semnalul de întoarcere este tensiunea de 18V. În starea logică „1‖.

6. Semnalul sonor. În această situaţia basculează al doilea circuit logic şi sunt acţionate elementele de comandă a semnalizărilor optice (selectiv pe ML şi neselectiv pe MS) şi sonore. menţinându-se în continuare semnalizarea optică. La dispariţia evenimentului. semnalizare optică se anulează prin apăsarea pe butonul „ŞTERGERE‖.15 Schema logică de semnalizare „LINIE RUPTĂ” Pentru starea „linie ruptă‖ tensiunea de întoarcere devine „O‖ V. Semnalizarea sonoră poate fi întreruptă prin apăsarea pe butonul „ANULARE SEMNAL ACUSTIC‖. b) Circuit de semnalizare „linie ruptă” Fig. Semnalizarea acustică poate fi întreruptă prin apăsarea pe butonul „ANULARE SEMNAL 181 . indică situaţia de defect.comandă funcţionarea semnalizărilor optice (selectiv pe modulul ML şi neselectiv pe modulul MS) şi sonoră (în cod internaţional). cu tonalitate diferită de semnalul de incendiu.

6. Circuitul realizează ca primă funcţionare (A) un impuls de ştergere la aplicarea tensiunii de alimentare. elementelor de acţionare a semnalizării optice (neselectiv pe MS) şi sonore. c) Circuit de semnalizare „linie în scurtcircuit” Fig. Menţinându-se semnalizarea optică până la dispariţia evenimentului (refacerea liniei întrerupte). Acest impuls nu se aplică la constarea alimentărilor cu durata de circa 50ms.16 Schema logică de semnalizare „linie în scurtcircuit” 182 . La scurtcircuitarea liniei tensiunea de întoarcere are valoarea tensiunii de alimentare.ACUSTIC‖. A doua funcţie este ştergerea propriu-zisă realizată prin comutarea porţii „SAU‖ la aplicarea impulsului de comandă prin apăsarea pe butonul „ŞTERGERE‖. prin intermediul amplificatorului. Această stare este sesizată de un circuit SAU-NU (special) care transmite o comandă. Alarma optică se întrerupe la dispariţia evenimentului (înlăturarea scurtcircuitului).

6.d) Circuit de ştergere Fig. 6.18 Circuit generator de cod 183 .17 Schema logică a circuitului de ştergere e) Circuit generator de cod Fig.

RSC.9 k .t4 = 1825ms La centrala CUAM-N sunt conectate detectoarele montate pe liniile de semnalizare incendiu şi sursele de alimentare. 0. pe contactul normal închis al fiecărui detector. 6. 6. Pentru detectarea scurtcircuitelor pe liniile de legătură dintre centrală şi detectoare se montează o rezistenţă de scurtcircuit.t1 = 25ms t2 . să existe înmagazinat impulsul de deplasare.20 Linie de detectoare acti ve 184 .Generatorul de cod este realizat cu circuite de comutaţie statică. astfel încât la comanda dată pe primul.20 se prezintă o linie de detectoare active (alimentate de la centrala de avertizare incendii). se montează o rezistenţă de 3.t2 = 370ms t3 .timpul primului impuls al codului . Fig. 6. În figura 23.timpul celui de-al doilea impuls al codului .t3 = 425ms t4 . într-o schemă logică cu circuite temporizate. determinând generarea codului ales: t1 .timpul pauzei mari . închise ciclic. Conectarea detectoarelor pasive (fără consum de energie electrică) este prezentată în fig.timpul pauzei mici (contacte neacţionate) .5w. Fig. de 470 . Aceasta este format din patru circuite de temporizare.19 Linie de detectoare pasi ve În paralel.19.

Pe o linie se pot monta maxim 5 detectoare active sau 20 de detectoare pasive. În figura 6. 6. b . Centralele SESAM.21 Conectarea surselor de ali mentare a . linia detectoarelor active trebuie să fie prevăzută cu un releu având un contact normal deschis în starea de repaus. La alimentarea centralei se alimentează releul şi liniile sunt conectate printr-o rezistenţă de scurtcircuit. 5w.alimentare principală.1 Prezentare generală Centrala SESAM-N reprezintă o variantă îmbunătăţită a centralei CUAM-N.alimentarea de rezervă.Pentru protejarea firului de nul.-N sunt echipamente electronice complexe care împreună cu elementele anexe din componenţa unui sistem naval de semnalizare a incendiilor asigură următoarele funcţiuni: 185 . de 470 . Fig.6 Centrala automată de avertizare incendiu SESAM-N 6.21 se prezinte conectarea surselor de alimentare la centrala CUAM-N.alimentare de semnalizare „Defect de alimentare” 6. RSC. c .6.

a spaţiilor de la bordul navelor .100 C + 550 C .Semnalizează optic general selectiv şi acustic general a unei defecţiuni de alimentare în următoarele cazuri: .6. În partea de mijloc este montat dispozitivul de anulare alarmă acustică şi totodată accesul la siguranţe generale.cădere totală alimentare . .15% . în partea stânga şi cu difuzor de alarmă acustică locală în partea dreapta.Supravegherea.Tensiunea de alimentare de la sursa de avarie formată din baterii de acumulatori: 24V c.5V c.. centrala SESAM-N este formată dintr-o confecţie metalică care cuprinde sertarul pentru circuitele funcţionale protejate de o uşă cu sistem de blocare. de diverse tipuri. o incintă în care este montat panoul sinoptic local al navei şi cutie de conexiuni pentru legăturile exterioare.Umiditatea relativă maximă 95% la 200 C Centrale SESAM-N sunt compuse din următoarele blocuri electronice şi subansamble: a) Sursă stabilizată de tensiune b) Circuit semnalizări generale CG1 c) Circuit testare naval CG 2N d) Circuit control sursă CG3 e) Circuit avertizor principal CG4 f) Circuit avertizor de incendiu CI g) panou sinoptic local h) panou sinoptic independent i) Telefon j) Cutia de conexiuni Constructiv. 186 .Tensiunea de alimentare de siguranţă 4.a.Tensiunea de alimentare de la reţeaua navei 60V c.cădere sursă stabilizată . + 10%.Retranslarea alarmelor de incendiu şi de defect . Panoul sinoptic local este realizat cu schema sinoptică a navei compartimentată în zone de supraveghere şi numerotate în concordanţă cu numerele circuitelor sesizoare respective. 15% .Semnalizează optic general selectiv şi acustic general apariţia unui început de incendiu în unul din spaţiile supravegheate . Ansamblul centralei este prezentat în figura 23.Semnalizează optic selectiv situaţiile de incendiu pe panoul sinoptic local cu schema navei . (baterie uscată tip 3R 12) .Semnalizează optic general selectiv şi acustic general apariţia unui defect pe circuitele de linie . prin intermediul detectoarelor.c.cădere alimentare de la reţea 60V .c.Temperatura mediului ambiant . Centrala SESAM-N este prevăzută în partea superioară cu sistemul de semnalizare optică generală.Asigură alimentarea detectoarelor active Centrala SESAM-N se încadrează în următoarele caracteristici tehnice: .

Fiecare circuit sesizor împreună cu linia respectivă formează o zonă distinctă de supraveghere.Sursa de tensiune stabilizată care asigură alimentarea centralei de la reţeaua electrică a navei de 60V/50Hz cu o tensiune continuă stabilizată de 27. 6.22 Centrala S ESAM-N a .vedere de ansamblu.panourile frontale de circuitelor cu elementele de comutare şi semnalizare Circuitele electronice realizate pe plăci montate pe sertare au prevăzute pe panourile frontale elemente de semnalizare optică şi de comutare în funcţie de destinaţia fiecăruia.c. Circuitele 187 . Circuitele sesizoare au conectate la ele circuitele de linie pe care sunt instalate detectoarele în punctele supravegheate. b .Circuitele sesizoare de incendiu CS care pot fi în număr de 38 buc. Funcţional centrala SESAM-N este formată din următoarele elemente: . în funcţie de complexitatea instalaţiei. .Fig.5V c. şi care asigură totodată şi încărcarea acumulatoarelor 24V. 70Ah care formează sursa de avarie.

Circuitele generale centralizează informaţiilor primite de la circuitele sesizoare şi asigură alarmarea generală.23. şi anume: .circuit de semnalizări generale care asigură prelucrarea informaţiilor de la circuitele sesizoare şi selectarea lor .CG1 . 188 .sesizoare ca principiu de funcţionare lucrează la modificarea treptelor de tensiune pe linia respectivă în funcţie de starea acesteia.circuit avertizor principal care asigură acţionarea avertizorului principal în cod şi totodată supraveghează circuitul avertizorului principal Fig.circuit testare naval care funcţional asigură efectuarea testelor de verificare a funcţionării circuitelor sesizoare .CG 2N . Modul de funcţionare al circuitelor sesizoare în funcţie de treptele de tensiune este prezentat în figura 6. 6.Butoane de avertizare manuală .24 se prezintă scheme de conectare a detectoarelor.Detectoare pasive cu contact NI .23 S emnale transmise de circuitul sesizor în funcţie de treptele de tensiune pe linie Centralele SESAM-N permit conectarea pe linii a următoarelor tipuri de detectoare: . Circuitele generale sunt în număr de 4 buc.circuit control sursă care asigură reglarea sursei stabilizate şi semnalizează căderea surselor de alimentare . selectivă locală şi la distanţă. 6.Detectoare active cu ieşire pe contact NI În fig.CG4 .CG3 .

24 S cheme de conectare a detectoarelor a) supraveghere cu detectoare pasive b) supraveghere cu detectoare active Verificarea funcţionării circuitelor sesizoare şi a liniei se poate realiza în următoarele condiţii: .prin modificarea treptelor de tensiune pe linie cu rezistenţe montate pe linii sau întreruperea circuitului . d) comenzi privind regimul de marş. 189 . c) comenzi privind regimul de marş şi avertizează personalul din CM despre darea unui ordin de pe puntea de comandă.prin testarea funcţională la nivelul centralei . b) indicaţii privind turaţia axelor port-elice. TEST DE AUTOEVALUARE 1. cu ajutorul simulatoarelor . 6. 2. d) un alt tip de centrală. c) o variantă simplificată. este: a) o variantă mai veche. semnalizează unghiul cârmei şi turaţia axelor port-elice.Fig. Prin intermediul telegrafului se transmit: a) semnalizări privind unghiul cârmei. Centrala automată de avertizare incendiu SESAM-N. b) o varinată îmbunătăţită.prin simularea funcţionării detectoarelor montate pe linia respectivă. faţă de centrala CUAM-N.

LUCRARE DE VERIFICARE Ce fel de tipuri de detectoare sunt utilizate în funcţionarea centralei automate de avertizare de incendiu SESAM-N? RĂSPUNS LA TESTUL DE AUTOEVALUARE 1: c. 190 . 2: b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->