P. 1
FISA

FISA

|Views: 144|Likes:
Published by Monica Nicoleta
FISA
FISA

More info:

Published by: Monica Nicoleta on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2015

pdf

text

original

Situaţii financiare

B1035. Situaţiile financiare ale societăţii ALFA se prezintă la sfârşitul exerciţiului N, astfel: Bilanţul contabil la 31.12.N Elemente N-1 N ACTIVE NECURENTE Imobilizări corporale(1) 510.00 570.00 Investiţii deţinute în întreprinderi 0 0 (2) asociate 150.00 150.00 0 0 Active necurente - Total 660.00 720.00 0 0 ACTIVE CURENTE Stocuri (3) 42.000 2.000 (4) Clienţi 375.00 175.00 Cheltuieli în avans(5) 0 0 (6) Investiţii pe termen scurt 50.000 30.000 Lichidităţi 80.000 0 43.000 1.688.8 00 Active curente - Total 590.00 1.895.8 0 00 TOTAL ACTIV 1.250.0 2.615.8 00 00 DATORII CURENTE Furnizori(7) 250.00 125.80 (8) Credite pe termen scurt 0 0 Venituri în avans(9) 200.00 150.00 Alte datorii curente(10) 0 0 70.000 20.000 210.00 50.000 0 Datorii curente - Total 730.00 345.80 0 0 DATORII NECURENTE Împrumuturi din emisiunea de - 70.000 (11) obligaţiuni 120.00 120.00 Credite pe termen lung(12) 0 0 (13) Venituri în avans 50.000 310.00 0 Datorii necurente - Total 170.00 500.00 0 0 TOTAL DATORII 900.00 845.80

0 CAPITALURI PROPRII Capital social(14) Prime de emisiune Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exerciţiului(15) 100.00 0 70.000 180.00 0 350.00 0 1.250.0 00

0 300.00 0 20.000 70.000 180.00 0 1.200.0 00 1.770.0 00 2.615.8 00

TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII

Informaţii suplimentare: 3 amortizarea aferentă imobilizărilor corporale existente la începutul anului a fost de 240.000 lei iar cea aferentă imobilizărilor existente la sfârşitul anului a fost de 280.000 lei; 4 în cursul anului întreprinderea nu a achiziţionat şi nici nu a cedat investiţii în întreprinderile asociate; 5 Stocurile sunt reprezentate de mărfuri. La sfârşitul exerciţiului N-1 stocurile de mărfuri au fost depreciate pentru suma de 10.000 lei. În cursul exerciţiului N aceste stocuri au fost vândute. Stocurile existente la sfârşitul exerciţiului N nu au făcut obiectul unei deprecieri; 6 Creanţele clienţi sunt aferente vânzărilor în ţară (nu includ diferenţe de curs valutar) şi nu au făcut obiectul unor deprecieri; 7 Cheltuielile în avans sunt reprezentate de chirii de exploatare plătite în anul N-1 în contul anului N; 8 Investiţiile pe termen scurt sunt reprezentate de titluri de plasament achiziţionate în exerciţiul N-1 şi vândute în exerciţiul N; în cursul anului nu s-au achiziţionat investiţii pe termen scurt; 9 din care, furnizori de imobilizări 175.000 lei la începutul anului şi 13.000 lei la sfârşitul anului; 10 În cursul exerciţiului N s-au primit credite pe termen scurt de 100.000 lei; 11 Veniturile în avans sunt reprezentate de subvenţii pentru investiţii; 12 Alte datorii curente: Valori la începutul anului Valori la sfârşitul anului - datorii privind impozitul - datorii privind impozitul pe profit 87.000 pe profit 37.000 - dobânzi de plătit - datorii salariale şi 30.000 sociale 13.000 - datorii salariale şi sociale 63.000

- dividende de plată 30.000 13 Împrumutul din emisiunea de obligaţiuni este evaluat în valori nete (după deducerea primei de rambursare de 30.000 lei); 14 În cursul anului nu au avut loc fluxuri privind creditele primite pe termen lung; 15 veniturile în avans de la începutul anului sunt aferente exploatării iar cele de la sfârşitul anului includ subvenţii pentru investiţii de 260.000 iar restul sunt aferente exploatării; 16 În cursul exerciţiului N nu au avut loc retrageri de capital şi nici modificări ale acestuia ca urmare a unor operaţii interne; 17 Rezultatul net este prezentat în bilanţ înainte de distribuire; 18 Întreprinderea şi-a achitat integral datoria privind TVA de 338.200 lei aferentă activităţilor de exploatare şi a încasat (recuperat) TVA aferentă activităţilor de investiţii de 26.600 lei; 19 În cursul anului au fost vândute, cu decontare în contul curent, instalaţii tehnologice al căror cost de achiziţie este de 100.000 lei iar amortizarea cumulată de 80.000 lei; 20 Datoriile privind dobânzile au fost integral achitate. 21 Rezultatul net al exerciţiului N-1 de 200.000 lei a fost distribuit astfel: la rezerve, la rezultat reportat iar diferenţa la dividende; 22 Rezervele exerciţiului N-2 au fost de 30.000 lei iar rezultatul reportat de 50.000 lei. Contul de profit şi pierdere la 31.12.N Elemente Valori Cifra de afaceri(1) 2.400.000 Alte venituri din exploatare(2) 260.000 Cheltuieli cu mărfurile 550.000 Cheltuieli cu personalul 400.000 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 120.000 (3) Alte cheltuieli de exploatare 240.000 Venituri din cedarea investiţiilor 50.000 financiare pe termen scurt 50.000 Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozit 1.350.000 Impozit pe profit 150.000 Rezultatul net al exerciţiului 1.200.000 Informaţii suplimentare: (1) Cifra de afaceri cuprinde: - venituri din vânzarea mărfurilor - venituri din prestări de servicii (2) Alte venituri din exploatare

600.000 lei 1.800.000 lei. 260.000 lei,

din care: - venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 60.000 lei; - venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 100.000 lei; - venituri din subvenţii pentru investiţii 90.000 lei; - venituri din provizioane pentru deprecierea mărfurilor 10.000 lei. (3) Alte cheltuieli de exploatare 240.000 lei, din care: - cheltuieli cu serviciile primite de la furnizori 100.000 lei; - cheltuieli cu energia şi apa 20.000 lei; - cheltuieli cu chiriile de exploatare (plătite în anul anterior) 50.000 lei; - cheltuieli cu impozitele şi taxele de exploatare (acestea au fost plătite integral până la sfârşitul exerciţiului) 50.000 lei; - cheltuieli cu activele cedate 20.000 lei. Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directă, conform IAS 7. Rezolvare: Calculul fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : Notă: Pentru identificarea mai uşoară a surselor de informaţii utilizate în raţionamentele pe care le presupune această metodă vom proceda la următoarele notaţii: BC = suma este preluată din bilanţ CPP = suma este preluată din contul de profit şi pierdere IS = suma este preluată din informaţiile suplimentare Metoda directă:

Flux 1. ÎÎncasări de la clienţi

Calcule Încasări = Rulaj creditor4111 = Sold iniţial4111 – Sold final4111+

Valoare +3.056.00 0

19 Achiziţii de stocuri = Rulaj debitor371 Rulaj debitor371 = Sold final371 – Sold iniţial371 + +Rulaj creditor371 Sold final371 = 2.856.000 Rulaj creditor4111 = 375.000(CPP) x 1.000 (BC) + 10.Rulaj debitor4111 Sold iniţial4111 = 375.000 (IS) = 75.000(BC) Sold final4111 = 175.056.000 .000(IS) = 52.19 = 2.400.000 + 2.000 -700.19 = 2.800(BC) – 13.000 (BC) Sold iniţial301= 42.800 Rulaj creditor40 = (Achiziţii de stocuri + Cheltuieli cu energia şi apa + Cheltuieli cu servicii primite de la terţi) x 1.000(BC) Rulaj debitor4111 = Cifra de afaceri x 1.000 Sold final40 = 125.000 – 175.000 2. Plăţi către furnizori (nu se iau în calcul furnizorii de imobilizări) Plăţi = Rulaj debitor40= Sold iniţial40– Sold final40+ Rulaj creditor40 Sold iniţial40 = 250.000 (BC) – 175.000 = 3.000(IS) = 112.856.

19 = 737.000(IS) = 30.800 + 737.43 – Sold final42.000 4. Plăţi de datorii salariale şi sociale Plăţi = Rulaj debitor42. 43= Sold iniţial42.Rulaj creditor371 = Rulaj debitor607= 550.000 Rulaj creditor42.000 .000) x 1.000 3.800 Rulaj debitor40 = 75.00(IS) Rulaj creditor40 = (500.43 = Rulaj debitor64 = 400.000 + 550.000 -30.000 (CPP) = 450.000 (CPP) -450. 43+ Rulaj creditor42.000(CPP) Rulaj debitor371 = 2.000 (IS) – 13.000 – 52.000(IS) Cheltuieli cu serviciile primite de la furnizori = 100.000(BC) – 50.000 = 500.000 – 112.000 (IS) + 400. Plăţi de chirii în avans Plăţi = Rulaj debitor471= Sold final471– Sold iniţial471+ Rulaj creditor471= 30.800 = 700.000 + 100.43 = 63.000 + 20.000(BC) + 50.000 Rulaj debitor371 = Sold final371 – Sold iniţial371 + +Rulaj creditor371 Cheltuieli cu energia şi apa = 20.

000 (IS) = 50.000 (IS) -50.0 (BC) + 50.000 Total Flux net de trezorerie din exploatare +1.000 -338.287.200 -200. conform IAS 7. să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă.200 (IS) Plata = Rulaj debitor441= Sold iniţial441 – Sold final441 + Rulaj creditor441 Rulaj creditor441 = Rulaj debitor691 = 150. Plăţi de impozite şi taxe de exploatare Plăţi = Rulaj debitor446= Sold iniţial446 – Sold final446+ Rulaj creditor446 = 0 (BC) . Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1035. Plăţi de TVA 7.5. Rezolvare: Notă: Pentru identificarea mai uşoară a surselor de informaţii utilizate în raţionamentele pe care le presupune această metodă vom proceda la următoarele notaţii: BC = suma este preluată din bilanţ CPP = suma este preluată din contul de profit şi pierdere IS = suma este preluată din informaţiile suplimentare Metoda indirectă: .000 Rulaj creditor446 = Rulaj debitor635 = 50.000(IS) – 37. Impozit pe profit plătit Plăţi = 338.000(IS) + 150.80 0 B1036.000(CPP) Plata = 87.000 = 200.000 6.

000(CPP) 20.000(CPP) 60.000 2.000 Rezultatul înainte de impozitare 2.000 +1. Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au legătură cu exploatarea: (+)Cheltuieli privind dobânzile (-)Venituri din cedarea investiţiilor pe termen scurt (-)Venituri din cedarea activelor imobilizate (+)Cheltuieli din cedarea activelor imobilizate (-)Venituri din subvenţii de exploatare (-)Venituri din subvenţii pentru investiţii 4.000(CPP) -50.000 -60. Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au incidenţă asupra trezoreriei: (+)Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele (-)Venituri din provizioane 3.000(CPP) +120.350.000 .000 10.000 +20.000 + 10.Elemente 1.000 90.000 (CPP) +50.000 +50. Calcule 1.230.350.000(CPP) -90.000) = = -50.000 (BC) – (42.000 50.000 50. Rezultatul din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare (-)Variaţia stocurilor 120.000(CPP) Valoare 1.000(CPP) -100.000 100.000 (IS) -10.

487.000 = -12.287.800 6.000(BC) = 0 -12.000 (-)Variaţia cheltuielilor în avans de exploatare Datorii din exploatare la sfârşitul (+)Variaţia datoriilor din exploatare anului = 125.000(IS) + 63.(-)Variaţia creanţelor din exploatare 175.800(BC) – 13. Rezultatul din exploatare după deducerea variaţiei necesarului de fond de rulment: Impozit pe profit plătit Idem metoda directă +1.200 (+)Variaţia veniturilor în avans de exploatare 5. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1035. -200.000 +200.000(BC) – 260.000(IS) = 138.200 0 (310.000 Variaţia =125.000(BC) – 375.000 +20.800 Total Flux net de trezorerie din exploatare B1037. să se .000 (BC) – 50.000(IS) = 125.000 +1.000(BC) – 175.800 Datorii din exploatare la începutul anului = 250.000(BC) = -200.800 – 138.000(IS) + 13.000 30.000(IS)) – 50.000 (BC) = -20.

000 Valoare +71. Rezolvare: Notă: Pentru identificarea mai uşoară a surselor de informaţii utilizate în raţionamentele pe care le presupune această metodă vom proceda la următoarele notaţii: BC = suma este preluată din bilanţ CPP = suma este preluată din contul de profit şi pierdere IS = suma este preluată din informaţiile suplimentare Calculul fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii: Flux 1.19 = 60.000(BC) + 280.000(IS)x 1.400 Rulaj debitor404 = Sold iniţial404 – Sold final404 +Rulaj creditor404 Sold iniţial404 = 175.000(IS) Sold final404 = 13. conform IAS 7. Încasări din vânzarea de imobilizări 2. Plăţi către furnizării de imobilizări Calcule Încasarea = Rulaj creditor7583 x 1.000(IS) -400.determine fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii.19 = 71.000(IS) Rulaj creditor404 = Rulaj debitor2131 x 1.19 Rulaj debitor2131 = Sold final2131 – Sold iniţial2131 + Rulaj creditor2131 Sold final2131 = 570.400 .

19 = 238.000 (BC) – 0 (BC) + 0 (IS) = 80.000(BC) + 240.000 4.000 Rulaj creditor404 = 200.000 + 238. Încasări de TVA aferentă activităţilor de investiţii Total 26. Încasări din vânzarea de investiţii pe termen scurt Încasarea = Costul titlurilor vândute + Câştig din cesiune = Rulaj creditor5081 + Rulaj creditor7642 Rulaj creditor5081 = Sold iniţial5081 – Sold final5081 +Rulaj creditor5081 = 80.000 Sold iniţial2131 = 510.000 Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii -172.000 + 100.000 .000 + 50.600 +130.000 Rulaj creditor2131 = 100.600 (IS) +26.000 = 130.000(IS) Rulaj debitor2131 = 850.000 x 1.000 (CPP) Încasarea = 80.000 – 750.000(IS) =750.000 3.000 Rulaj creditor7642 = 50.000 – 13.000 = 400.= 850.000 Rulaj debitor404 = 175.000 = 200.

Încasări din creşteri de capital Calcule Încasări = Rulaj creditor1012 + Rulaj creditor1041 Rulaj creditor1012 = Sold final1012 –Sold iniţial1012 + Rulaj debitor1012 = 300.000 (BC) -100. să se determine fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare. Rezolvare: Notă: Pentru identificarea mai uşoară a surselor de informaţii utilizate în raţionamentele pe care le presupune această metodă vom proceda la următoarele notaţii: BC = suma este preluată din bilanţ CPP = suma este preluată din contul de profit şi pierdere IS = suma este preluată din informaţiile suplimentare Calculul fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare: Flux 1.000 = 220. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1035. Încasări din Încasări = Rulaj creditor161 +70.00 Valoar e +220.B1038.0 00 . conform IAS 7.000 + 20.000 (BC) Încasări = 200.000(BC) + 0 (IS) = 200.000 Rulaj creditor1041 = 20.000 2.

000 (IS) + 50.0 00 Încasări = Rulaj creditor131 = Sold final131 –Sold iniţial131 + Rulaj debitor131 = 280.000 (CPP) -80. Dividende plătite Dividende plătite = RezultatN-1 – Variaţia -30.000 (BC) Încasări = 100.000 (BC. 168 = Rulaj debitor666 = 50. Încasări din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 6.000 (IS) +300. Încasări din subvenţii pentru investiţii Încasări = Rulaj creditor7414 = 100.000 (CPP) = 80.168 + Rulaj creditor5198.0 00 7.00 0 Rulaj debitor5191 = Sold iniţial5191 – Sold final5191 +Rulaj creditor5191 = 200.000 (IS) = 300. IS) – 70. Rambursarea de credite pe termen scurt Rulaj debitor169 = 70. 168= 30.0 00 150.000 (BC) + 100.000 (BC) – 150.000 5.000 .000 (BC. Încasarea de noi credite pe termen scurt 4. Plăţi de dobânzi Plăţi = Sold iniţial5198.emisiunea de obligaţiuni 3.000 (IS) +100. IS) + 90.000 (IS) = 150.000 8.000 Rulaj debitor131 = Rulaj creditor7584 = 90.000 Rulaj creditor5198.000 (IS) 0 +100.

000 Total Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare +530.000 – 130.0 00 B1039. aşa cum solicită norma IAS 7.000 Variaţia rezultatului reportat = 180.000(IS) RezerveN-1 = 70.000(BC) – 50. Rezolvare: Corelaţia prin care se realizează reconcilierea este : Elemente Variaţia netă a lichidităţilor băneşti şi a echivalentelor de lichidităţi Calcule +1.287. Având în vedere soluţiile studiilor de caz 1035-1038.000 + 530.000 Valoare +1.000 (IS) – 40.000(BC) Variaţia rezervelor = 70.645.rezervelor – Variaţia rezultatului reportat Variaţia rezervelor = RezerveN-1 – RezerveN-2 RezerveN-2 = 30.000 Dividende plătite = 200.000(IS) = 130.800 – 172.000 = 40. 800 .000 = 30. să se verifice corelaţia pe care o presupune reconcilierea dintre lichidităţile băneşti la începutul anului şi cele de la sfârşitul anului.000 – 30.

00 0 500.01.00 0 360.00 0 .645. 800 B1033.00 0 300.12.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Încasări din credite primite de la bănci Clienţi la 01.N Furnizori de stocuri la 31.N Clădire primită în leasing financiar Impozit pe profit plătit Stocuri la 31.000 +1.000 +1.N Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Cheltuieli în avans la 31. 800 +1.800 (BC) 43.000 480.01.N 100.800 1.688.000 (BC) 43.00 0 70.N Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale (încasate) Furnizori de stocuri la 01.00 0 20.688.00 0 180.12.688.000 300.Lichidităţi la începutul anului Lichidităţi la sfârşitul anului Lichidităţi la sfârşitul anului 43.00 0 400.00 0 200.000 500.00 0 10.01. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.000 50.12.00 0 850.

Cheltuieli în avans la 01.000 Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au legătură cu exploatarea : .00 0 700........... Care este valoarea plăţilor către furnizorii de imobilizări şi a lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă : Rezultat înainte de impozit……………………...N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursări de credite primite de la bănci Dividende plătite Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi Încasări din dobânzi Plăţi către furnizorii de imobilizări Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului 230.. pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare.12..00 0 200.00 0 200...500.00 0 300.01.000 Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au incidenţă asupra trezoreriei: (+)Cheltuieli cu amortizarea..+100...00 0 150...... 000 10..000 (-)Venituri din provizioane………………..00 0 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie ştiind că..00 0 +100.000 ? 500.........N Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale Clienţi la 31..-20... se utilizează metoda indirectă....

........000 = 120......000 (-)Impozit pe profit profit..000-230.........X = ? (=)Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii......000 – 480..........000 (-)Variaţia creanţelor din exploatare 700...............000 = -150........................000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii: Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale...-10....000 (-)Variaţia stocurilor 300...000 (=)Flux net de trezorerie din exploatare.............-400.+290.........000 (-)Venituri din dobânzi...........000 – 180.................Y= ? ..+50................000 Încasări din dobânzi..............000 = -30...........000................+30...............-120...................................+10..............................-70........+150..000 (+)Cheltuieli cu dobânzile....000.........000................000 – 850....+70..............000 = -120.......000 (-)Variaţia cheltuielilor în avans de exploatare 200..+200....000 (+) Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale.000 (=)Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare +750......(-)Venituri din cesiunea de imobilizări corporale...........000...................................-120.............................000 (+)Variaţia datoriilor din exploatare 360.......................................000 Plăţi către furnizorii de imobilizări..................

..........000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului.000 Y = -140.000 Rambursări de credite.......000 = 500...XII........ Întocmiţi pe baza datelor de mai jos situaţia fluxurilor de numerar: Contul de profit şi pierdere la 31....................................-200.-50...............000 B942......N – lei 360 • Cifra de afaceri 000 Costul vânzărilor 306 000 = Marja asupra vânzărilor 54 000 Amortizare 4 500 Cheltuieli generale de administraţie 5 400 Cheltuieli de desfacere 1 800 ....-150.....000 (=)Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare.....500...........................000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului..........000+Y-50.........................................000 X= -220..........000 Z = 400.......Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare: Încasări din credite primite de la bănci..................000 = +100......................000 Dividende plătite.....000 Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi: +290......+300.....................Z+100.............

XII. ACTIVE Terenuri corporale la valoarea brută Amortizarea cumulată Terenuri şi imobilizări corporale la valoarea contabilă netă Investiţii financiare pe termen scurt Stocuri Creanţe Numerar şi echivalente de numerar Total active N-1 22 500 8 100 14 400 36 000 23 850 17 100 6 300 97 650 21 150 1 800 10 800 12 600 46 350 27 000 24 300 12 600 39 330 36 000 16 650 27 000 11 250 130 230 • + + + = II. CAPITAL PROPRIU Capital social Rezultatul reportat 40 500 24 300 . DATORII Furnizori Dobânzi de plătit Impozit pe profit plătit Datorii pe termen lung TOTAL DATORII 3 600 630 4 500 22 500 31 230 • + III.N – lei N şi imobilizări 51 930 5 400 8 100 45 000 10 800 34 200 • = + + + + = I.+ = = Cheltuieli cu dobânzile Venituri din investiţii financiare pe termen scurt Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Bilanţul la 31.

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE • + + = Profitul înainte de impozitare Amortizări Venituri din investiţii financiare Cheltuieli cu dobânzile Profitul din exploatare capitalului cumulat înainte de modificările 45 000 4 500 8 100 5 400 46 800 9 900 Creşteri ale creanţelor comerciale şi ale altor creanţe (27.850 – 16.100) + = = Descreşteri în valoarea stocurilor (23.lei A.000 – 17.500) (29 430) 8 100 (21 330) + = Dobânda încasată Numerar net din activitatea de investiţii .600) Numerar generat de activitatea de exploatare Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit Numerar net din activitatea de exploatare B.930 – 22.150 – 3.650) Descreşteri în valoarea furnizorilor (21.+ = Rezultat curent TOTAL CAPITAL PROPRIU 34 200 99 000 51 300 Rezolvare: Situaţia fluxurilor de trezorerie prin metoda indirectă . ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 7 200 17 550 26 550 6 570 17 100 2 880 • Achiziţionarea de terenuri şi imobilizări corporale (51.

500 1.încasări din primire de credite pe termen scurt Plăţile exerciţiului A 800 600 400 100 500 B 800 200 400 500 100 200 900 1. Despre două întreprinderi A şi B ce activează în acelaşi sector de activitate se cunosc următoarele informaţii (în u.C.000 100 400 500 1.000 2.100 1.600) Numerar net din activitatea de finanţare D. din care: .încasări din noi emisiuni de acţiuni .400 .500 – 12.500 – 27. ACTIVITATEA DE FINANŢARE • + = Încasări din emisiunea de acţiuni (40.800 300 2.000) Încasări din împrumuturile pe termen lung (22.): Elemente Cifra de afaceri Profit net Active imobilizate nete Capitaluri proprii Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Stocuri Creanţe Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an (exclusiv creditele de trezorerie) Încasările exerciţiului financiar. CREŞTEREA NETĂ ÎN VALOAREA NUMERARULUI (2 880 – 21 330 + 23 400) 13 500 9 900 23 400 4 950 B1069.încasări de la clienţi .800 700 900 200 3.m.800 2.

m.500 . din care: . FRB = 500 + 100 + 100 – 400 = +300 u.plăţi către furnizori 500 500 . ceea ce ar putea duce la concluzia că aceasta ar fi mai sănătoasă din punct de vedere financiar decât B.financiar.200 100 credite 400 50 . Rezolvare: La ce concluzii am putea ajunge dacă am valorifica doar informaţiile furnizate de bilanţul contabil? Vom calcula pentru început fondul de rulment (FR): FRA = (Capitaluri proprii + Datorii cu scadenţa ce depăşeşte un an + Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli) – Active imobilizate nete = 100 +500 +200 – 400 = +400 u. în timp ce B obţine un excedent de 400 u. vom constata că A încheie exerciţiul financiar cu un deficit de 300 u.300 2.la sfârşitul anului 3.000 2.m. .300 – 3000).m.rambursări de 1.m.900 Întreprinderea B amortizează accelerat anumite categorii de active imobilizate şi evaluează ieşirile de stocuri prin procedeul FIFO.m.la începutul anului 3.. (3. Dacă privim însă trezoreria celor două întreprinderi. Interpretaţi poziţia financiară şi performanţele celor două întreprinderi pe baza acestor informaţii. Pentru a putea sesiza acest aspect haideţi să procedăm la calcularea necesarului de fond de rulment (NFR). Întreprinderea A utilizează metoda liniară şi evaluează ieşirile din stoc la cost mediu ponderat.plăţi de dividende 200 50 .plăţi de impozite Trezoreria: . Cum se explică această situaţie? Spuneam că fondul de rulment poate fi absorbit de active curente de natura stocurilor şi a creanţelor. Putem constata că întreprinderea A are un fond de rulment mai mare cu 100 u.plăţi de salarii 500 200 .plăţi de dobânzi 300 500 .

m. reprezintă necesarul de trezorerie pentru acoperirea stocurilor şi a creanţelor acesteia. nici FR calculat de noi nu exprimă în totalitate un excedent potenţial de trezorerie. Capitalurile permanente ale întreprinderii A sunt constituite preponderent din datorii (reprezentate mai ales de credite bancare) în timp ce în cazul întreprinderii B.000 u. Dacă aruncăm o privire asupra structurii financiare a celor două întreprinderi putem constata că A este extrem de îndatorată. acestea sunt reprezentate mai ales de capitalurile proprii. Dacă raportăm profitul net la cifra de afaceri găsim rentabilitatea comercială. atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Dacă integrăm însă şi informaţii de natura fluxurilor de trezorerie vom afla cu uşurinţă că: .m. Dacă am valorifica exclusiv informaţiile furnizate de contul de profit şi pierdere am concluziona că întreprinderea A este mai performantă deoarece la aceeaşi cifră de afaceri obţine un profit superior. degajat din finanţarea activelor imobilizate. În cazul întreprinderii B. performanţa exploatării celor două întreprinderi nu este comparabilă datorită opţiunilor diferite în materie de estimare a amortismentelor şi a ieşirilor din stoc.care se adaugă celui de 300 u.) aceasta fiind cauza deficitului de trezorerie de 300 u. Aceasta este de 75% în cazul lui a şi 25% în cazul lui B. şi şi-a creditat clienţii cu suma de 500 u.m.m. Cu alte cuvinte ea obţine un excedent de trezorerie din finanţarea activelor pe termen scurt de 100 u. B foloseşte banii furnizorilor şi a altor creditori în sumă de 1.m. suma de 700 u.m. Se observă că acest necesar este mai mare decât fondul de rulment (400 u. În acelaşi timp. Ce semnifică aceste valori? În cazul întreprinderii A.m. NFRB = 400 + 500 – 1.m.NFRA = Stocuri + Creanţe – Datorii cu scadenţa mai mică de un an (exclusiv creditele de trezorerie) = 900 + 1. Aşa se explică excedentul de trezorerie de 400 u. se constată că aceasta a alocat trezorerie pentru stocuri în sumă de 400 u.m.m.000 = -100 u.800 – 2. În plus.000 = +700 u.m. Această analiză îşi dovedeşte limitele prin faptul că arată care sunt activele care consumă trezorerie: cele pe termen lung sau cele pe termen scurt. Ea nu permite cunoaşterea fluxurilor de trezorerie care au contribuit la obţinerea excedentului sau deficitului de trezorerie. Implicit.

-în cazul întreprinderii B.).). un cost mic al capitalului. efectul fiind nefavorabil asupra trezoreriei. întreprinderea B are o gestiune eficientă (este asigurată o structură financiară optimă. aceasta are scadenţe mici ale datoriilor faţă de furnizori şi îţi creditează clienţii pe o perioadă mai lungă.m. -în cazul întreprinderii A. -cea mai mare parte a încasărilor întreprinderii A provin din creditele primite de la bănci iar cea mai mare parte a plăţilor vin din rambursarea şi remunerarea acestor credite.m. din totalul de 800 u.m. O societate care are ca obiect de activitate producţia de fontă.m. În concluzie. a elaborat un plan de modernizare a fabricii sale. -plăţile către furnizori au acelaşi volum dar în cazul întreprinderii B se observă că aceasta încasează mai repede creanţele-clienţi şi achită mai târziu datoriile faţă de furnizori. fiind ocazionate următoarele cheltuieli: (a) achiziţia unor piese de schimb pentru motorul unui utilaj în valoare de . cea mai mare parte din cifra de afaceri se regăseşte în trezorerie (700 u. corelarea scadenţelor creanţelor cu cele ale datoriilor. efectul fiind favorabil asupra trezoreriei. Imobilizări B894. -întreprinderea B se finanţează mai puţin prin îndatorare şi mai mult prin apelul la proprietari (încasările de 900 u.m. totalul de 800 u.). dimensionarea optimă a stocurilor) ceea ce se răsfrânge pozitiv asupra trezoreriei.-întreprinderea A care raportează o rentabilitate comercială de 75% încasează doar o mică parte din cifra de afaceri (300 u. -întreprinderea A este dependentă de piaţa capitalului împrumutat şi suportă costuri foarte mari ale îndatorării.

2)recunoaşterea costului în contul de profit şi pierdere: 18. costuri de consolidare a unei clădiri.m.000 lei. Rezolvare: (a) Motorul utilajului este iniţial recunoscut la cost istoric.000 u. . în vederea respectării prevederilor legale de protecţie a mediului înconjurător. zugrăvirea exterioară a clădirii.000 u.000 lei. în noul sistem baumit. cu aparate de aer condiţionat.000 u. Precizaţi. pentru depistarea defecţiunilor la sistemul de încălzire centrală. la costuri de 12. Costul total a fost 50. 40. după numărul de ore de utilizare specificat. dotarea camerelor.m.000 lei. înregistrările contabile aferente tranzacţiilor de mai sus.000 lei.. se includ în categoria “reparaţii şi întreţinerea” elementului de imobilizări corporale şi se recunosc în contul de profit şi pierdere: 1)achiziţia: 18. 3024 = 401 18. nemulţumiţi de căldură. având un grad ridicat de deteriorare. 31.m. la solicitarea salariaţilor.000 u. cu sisteme de purificare a aerului. Societatea se arăta îngrijorată de imposibilitatea continuării activităţii din cauza nerespectării normelor legale în vigoare.000 lei.m. 6024 = 3024 18. restabilind aceşti parametrii. Acest lucru s-a realizat deoarece clădirea se afla în folosinţă de peste 30 de ani. în regie proprie. dotarea furnalelor. Costurile cu achiziţia unor piese de schimb. recăptuşirea unui furnal.m. prin înlocuirea pereţilor interiori cu pereţi din ghips carton în valoare de 15. conform IAS 16. odată la 2 ani. cost 14. valoarea sa contabilă reflectând parametrii de funcţionare standard la data achiziţiei. inspecţie generală regulată.000 u.000 lei. în vederea înlocuirii celor existente pentru restabilirea parametrilor iniţiali de funcţionare.(b) (c) (d) (e) (f) (g) 18.

cu aparate de aer condiţionat. se va majora valoarea contabilă a clădirii: 15. Costurile se recunosc în contul de profit şi pierdere. 213 = 404 12.000 u.000 u.000 u. Criteriile de recunoaştere fiind îndeplinire.m. după numărul de ore de utilizare specificat. 1) achiziţia: 31. 212 = 404 15.m. (d) recăptuşirea unui furnal. 3024 = 401 31. Ca atare. Criteriile de recunoaştere fiind îndeplinire.000 u.000 u. 2) recunoaşterea costului în contul de profit şi pierdere: 31. nu conduc la obţinerea unui flux de beneficii viitoare superioare şi nu sunt indispensabile continuării activităţii. în timp se diminuează costurile cu reparaţiile şi prin urmare conducând implicit pentru obţinerea de beneficii economice viitoare. (f) inspecţia generală regulată. este inclusă în categoria componentelor de imobilizări corporale care pot necesita înlocuiri la intervale regulate de timp.m.m.m.m. la solicitarea salariaţilor.000 u.m.000 u. (c) Zugrăvirea exterioară a clădirii se include în categoria “reparaţii şi întreţinerea” elementului de imobilizări corporale şi se recunoaşte în contul de profit şi pierdere: 14. (e ) dotarea camerelor. nemulţumiţi de căldură. 6024 = 3024 31.000 u.(b) Consolidarea clădirii prin înlocuirea pereţilor interiori vor conduce la creşterea gradului de siguranţă peste nivelul reflectat în valoarea contabilă. se va majora valoarea contabilă a furnalului: 12.m. 611 = 401 14.m.000 u. odată la 2 ani pentru depistarea .m.000 u.

defecţiunilor la sistemul de încălzire centrală vor conduce la creşterea gradului de siguranţă peste nivelul reflectat în valoarea contabilă.000 lei 150.000 lei 150. Ea achiziţionează o aeronavă la preţul de 500. respectiv 50 de ani şi 15 ani.000 lei . mai puţin costul motorului care va fi recunoscut separat. (g) dotarea furnalelor.000 lei 10.000 u.000 lei : 50 ani = 7.000 lei pentru aeronavă şi 150. Criteriile de recunoaştere fiind îndeplinire.000 lei 6811 6811 = = 2813 2813 7. se va majora valoarea contabilă a furnalului: 50. Spre deosebire de costurile cu aparatele de aer condiţionat.000 u. 213 = 404 50. cu durata de viaţă de 50 ani. în regie proprie. Criteriile de recunoaştere fiind îndeplinire. Un specialist în domeniul aerian estimează o reparaţie capitală care are loc la fiecare 15 ani şi presupune înlocuirea motorului principal. Rezolvare: (a) aeronava va fi recunoscută la costul de achiziţie.000 u.000 u. se va majora valoarea contabilă a clădirii: 40. respectiv 500. fiind impus de lege. 895.000 lei (b) amortizarea aeronavei şi a motorului se va calcula pe perioade diferite.. adică 350. în vederea respectării prevederilor legale de protecţie a mediului înconjurător.000 lei 350.000 lei 10.000 lei – 150. Preţul unui motor este de 150. sistemul de purificare a aerului pare a fi indispensabil continuării activităţii.m.000 lei pentru motor: 7. 212 = 404 40.000 lei.m.000 lei 2133 2131 = = 404 404 350.m.m.Societatea ALFA organizează excursii cu miniaeronave între două staţiuni turistice.000 lei. cu sisteme de purificare a aerului.000 lei = 350.000 lei : 15 ani = 10. Contabilizaţi conform IAS 16 achiziţia şi amortizările corespunzătoare.

000 de rotaţii. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani N+1 N+2 N+3 N+4 Valoare a de utilitate .300 rotaţii 200.500 + 2. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500.000 lei. iar metoda de amortizare este cea liniară. Calculaţi.000 lei 25.0515 500.000 rotaţii 0.500 rotaţii. acesta este garantat pentru 200.000 lei. Conform cărţii tehnice. luna 5 – 3. luna 4 – 2.000 rotaţii de aerisire: 10. luna 3 – 2. iar costurile de cesiune sunt estimate la 20. luna 2 – 1. conform IAS 16.200 + 1.000 rotaţii. TVA 19%.000 lei.300 rotaţii: 10.B899.000 lei.100 + 2.0515 x 500. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300. Numărul de rotaţii în primele luni de funcţionare este: luna 1 – 1. Rezolvare: Număr de rotaţii = 1. mărimea amortizării.750 lei Valoarea amortizabilă Amortizarea cumulată = 0. La începutul exerciţiului N. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare.000 Număr total de rotaţii conform cărţii tehnice Uzura sistemului 200.000 lei B1005.500 + 3.200 rotaţii.100 rotaţii.500 rotaţii. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani. O societate achiziţionează un sistem de aerisire la costul de 500.

61 0 La sfârşitul exerciţiului N+1.000 500.870 0.658 80.15) t Flux net actualiz at 55. Ştiind că întreprinderea aplică IAS 36 „Deprecierea activelor”.000 lei iar valoarea de utilitate la 290.000 2)înregistrarea amortizării echipamentului: .00 0 0. la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1? Care sunt înregistrările contabile aferente celor două exerciţii? Rezolvare: În exerciţiul N: 1)achiziţia echipamentului: % 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă = 404 Furnizori de imobilizări 595.000 95.30 0 98.000 lei.000 175.756 150.000 0.572 47.Flux net Factor de actualiz are (rata de 15%) 1 (1 + 0. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320.850 132.00 0 0.760 324.700 45.

324.000 – 20..000 lei..610 lei. ..390 = 324. 75. Valoarea de utilitate = 324.610 = 75.610 lei.390 lei Această depreciere se înregistrează prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: 6813 Cheltuieli din exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = 2913 Ajustări pentru depreciere a instalaţiilor . valoarea de utilitate) Valoarea justă minus costul de cesiune = 300..000 – 100.000 = 400. Valoarea recuperabilă = max (280.390 Valoarea bilanţieră a echipamentului = Cost – amortizare – ajustarea pentru depreciere = 500.000 = 280. 100.610) = 324.000 – 75.000 – 324.610 lei.000 3)la sfârşitul exerciţiului N se efectuează testul de depreciere: Valoarea contabilă netă = 500.000.000 – 100. Deprecierea de valoare = Valoarea contabilă netă – Valoarea recuperabilă = 400.6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2811 Amortizare a instalaţiilor .000 lei Valoarea recuperabilă = max (valoarea justă minus costul de cesiune.

153 = 243.000. Valoarea de utilitate = 290..153 2)la sfârşitul exerciţiului N+1 se efectuează testul de depreciere: Valoarea contabilă netă = 324.000 lei. 320.543 lei Această apreciere de valoare se va înregistra prin reluarea provizionului pentru depreciere constatat la sfârşitul exerciţiului N+1: 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor...543 .În exerciţiul N+1: 1)înregistrarea amortizării echipamentului: Amortizarea = 324..000 – 243.457 = 76.610 – 81.000.000) = 320. = 7813 Venituri din ajustări pentru depreciere a imobilizăril 56.457 lei Valoarea justă minus costurile de cesiune = 320. 81.153 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2811 Amortizare a instalaţiilor . Valoarea recuperabilă = max (290.610 / 4 = 81. Apreciere de valoare = 320.000 lei.

000 = 320.000 lei.00 0 70.00 0 30. nu se va relua întregul provizion de 75. valoarea contabilă a activului nu trebuie dusă la o valoare superioară celei pe care acesta ar fi avut-o dacă nu s-ar fi depreciat în trecut.000 x 2 = 300.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare.00 Anul N+4 180.543 lei cât este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o dacă deprecierea nu ar fi existat. La începutul exerciţiului N.0 00 100.0 00 40. Altfel spus. TVA 19%.00 0 27. prezentată mai jos: Anul N+1 Vânzări (-)Costul bunurilor vândute (=)Marja brută (-)Reparaţii şi întreţinere (-)Alte cheltuieli (=)EBIT (-)Variaţia 220.00 0 120.000 – 100.00 0 40.390 lei ci 56. Prin urmare.00 0 98. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară.000 – 300.00 0 30. B1019.00 0 19.00 0 15. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 200.0 00 60.0 00 10.00 0 20.or Din motive de prudenţă.00 0 20. valoarea contabilă netă ar fi fost de 500.000 lei.00 0 33.00 Anul N+2 203.00 Anul N+3 188. Dacă deprecierea nu ar fi existat.0 00 88. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 110. plusul de valoare de 20. după reluarea deprecierii.00 0 25.00 0 13.0 00 115.00 .0 00 90.00 0 50.000 nu se contabilizează.000 lei iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.0 00 120.00 0 38. Managementul realizează o previziune a fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare.

00 0 0 23. Managementul şi-a propus să modernizeze echipamentul în anul N+1 şi să obţină astfel o creştere a vânzărilor cu 5% în fiecare an. La sfârşitul exerciţiului N+1 valoarea recuperabilă este de 80.00 0 0 14. La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1 conform IAS 36 „Deprecierea activelor”? Rezolvare: Calculele şi înregistrările aferente exerciţiului N: Fluxurile de trezorerie viitoare trebuie să ţină seama de starea actuală a unui activ. apreciate că vor rezulta:  dintr-o restructurare viitoare în care întreprinderea nu este încă angajată.NFRE (=)Cash-flow neactualizat 0 43. • cheltuielile de investiţii viitoare care vor ameliora sau vor creşte nivelul de performanţă al unui activ dincolo de nivelul iniţial. . Costul mediu ponderat al capitalului este de 15%.00 0 0 17. Prin urmare. Întrucât întreprinderea nu s-a angajat încă în procesul de modernizare. Planul de modernizare va fi supus discuţiilor şi aprobării în martie N+1. acele intrări sau ieşiri de trezorerie. în consecinţă. Vor fi exceptate. Această rată remunerează nu doar creditorul bancar ci şi pe proprietarii întreprinderii. rata utilizată în actualizare este costul mediu al capitalului de15%. IAS 36 precizează că performanţa unui activ este independentă de modul în care acesta a fost finanţat. se vor neglija fluxurile suplimentare de 5% anual estimate a fi obţinute în urma acestuia.000 lei.00 0 Achiziţia echipamentului a fost finanţată dintr-un credit pe 5 ani pentru care rata dobânzii este de 10% pe an.

73.41 0 17.000 lei Valoarea justă minus costurile de cesiune = 110.72 4 73.0 00 0.75 6 0.000 lei Pierderea din depreciere = 160.000 = 70.000 – 20.000.000 = 160. 70.000 lei Valoarea de utilitate = 73.212 9.00 0 17.Ani N+1 N+2 N+3 N+4 Valoar ea de utilitat e Cash-flow neactualiz at Factor de actualizare (rata de 15%) 1 (1 + 0.734 Testul de depreciere conform IAS 36: Valoarea netă contabilă = 200.870 0.000 – 90.000 – 40.000 = 90.0 00 14.734 lei Valoarea recuperabilă = max(90.734) = 90.00 0 23.57 2 37.000 lei 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea = 2913 Ajustări pentru depreciere a instalaţiilor .15)t Cash-flow actualizat 43.3 88 9.658 0.000 .

000 lei Reluarea deprecierii Dacă activul nu s-ar fi depreciat în trecut el ar fi avut la sfârşitul lui N+1 valoarea netă de 200.000 = 120.500 = 67. animalelor şi plantaţiilor = 7813 Venituri din ajustări pentru depreciere a imobilizăril or 52.imobilizărilor mijloacelor de transport.000/4 = 22.500 lei Valoarea netă contabilă = 90. animalelor şi plantaţiilor Calculele şi înregistrările aferente exerciţiului N+1: Testul de depreciere conform IAS 36: Amortizarea = 90.000 – 22.500 lei Valoarea recuperabilă = 80.000 – 67.000 lei Prin urmare depreciera se va relua pentru suma de 120.000 – 2x40. mijloacelor de transport.500 .500 = 52.500 lei 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor.

m.16) x (1+0. iar rata dobânzii de piaţă a fost reestimată la 13% pentru N+2 şi respectiv la 14% pentru N+3.000 u.rata dobânzii de piaţă a fost estimată astfel: Ani N N+1 N+2 N+3 Rata dobânzi 12% 15% 16% 20% i la sfârşitul exerciţiului N+2.500 u. la costul de 10.12) x (1+0.m..m.000 u. (1.116 x 12%): 666 = 1513 134 d)înregistrarea amortizării aferente exerciţiului N: .15) x (1+0. dacă întreprinderea aplică normele IAS şi IFRS ? Rezolvare : Înregistrările aferente exerciţiului N: a)achiziţia echipamentului tehnologic: 2131 = 404 10. c)creşterea valorii provizionului ca urmare a trecerii timpului pentru suma de 134 u.116 Valoarea actualizată = 2.000 b)capitalizarea valorii actualizate a cheltuielilor de dezafectare şi de refacere a amplasamentului: 2131 = 1513 1. aferente exerciţiului N+2. Care sunt înregistrările contabile privind provizionul pentru dezafectarea echipamentului tehnologic.m. cheltuielile de dezafectare a echipamentului şi de refacere a amplasamentului au fost reestimate la 2. Despre un echipament tehnologic se cunosc următoarele informaţii: ..a fost achiziţionat la începutul exerciţiului N.durata de utilitate a fost estimată la 4 ani iar cheltuielile de dezafectare şi de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.116 u.B1059.m. .000 / (1+0. .20) = 1.

Valoarea amortizabilă = 10.000 + 1.116 = 11.116 u.m. Amortizarea = 11.116 u.m. / 4 ani = 2.779 u.m. 6811 = 2813 2.779 Înregistrările aferente exerciţiului N+1: a)înregistrarea amortizării aferente exerciţiului N+1: 6811 = 2813 2.779 b)creşterea valorii provizionului ca urmare a trecerii timpului pentru suma de 188 u.m. (1.250 x 15%): 666 = 1513 188 Înregistrările aferente exerciţiului N+2: a)valoarea actualizată a cheltuielilor de dezafectare şi de refacere a amplasamentului este de 1164 = 1.500 / (1+0,13)x(1+0,14) şi se justifică astfel: -ca o consecinţă a trecerii timpului, 1.438 x 16% = 230 u.m. 666 = 1513 230 - ca urmare a reestimării valorii cheltuielilor, a momentului în care acestea vor fi angajate şi a ratei dobânzii pentru diferenţă: 1.164 – 1438 – 230 = - 404 u.m. 1513 = 2131 404 b)înregistrarea amortizării aferente exerciţiului N+2: Valoarea amortizabilă = 11.116 – 2 x 2779 – 404 = 5.154 u.m. Amortizarea = 5.154 u.m./2ani = 2.577 u.m.

B1060. Despre un echipament tehnologic se cunosc următoarele informaţii: - a fost achiziţionat la începutul exerciţiului N, la costul de 50.000 u.m.; - durata de utilitate a fost estimată la 4 ani iar cheltuielile de dezafectare şi de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.000

u.m.; - rata dobânzii de piaţă a fost estimată astfel: Ani N N+1 N+2 N+3 Rata dobânzi 10% 12% 15% 17% i - la sfârşitul exerciţiului N+1, echipamentul este reevaluat, valoarea justă a acestuia fiind estimată la 25.803 u.m.; - la sfârşitul exerciţiului N+2, cheltuielile de dezafectare a echipamentului şi de refacere a amplasamentului au fost reestimate la 2.500 u.m. iar rata dobânzii de piaţă a fost reestimată la 13% pentru N+2 şi respectiv la 14% pentru N+3. Care sunt înregistrările contabile privind provizionul pentru dezafectarea echipamentului tehnologic, aferente exerciţiului N+2, dacă întreprinderea aplică normele IAS şi IFRS ? Rezolvare : Înregistrările aferente exerciţiului N: a)achiziţia echipamentului tehnologic: 2131 = 404 50.000

b)capitalizarea valorii actualizate a cheltuielilor de dezafectare şi de refacere a amplasamentului: 2131 = 1513 1.207

Valoarea actualizată = 2.000 / (1+0,10) x (1+0,12) x (1+0,15) x (1+0,17) = 1.207 u.m. c)creşterea valorii provizionului ca urmare a trecerii timpului pentru suma de 121 u.m. (1.207 x 10%): 666 = 1513 121 d)înregistrarea amortizării aferente exerciţiului N: Valoarea amortizabilă = 50.000 + 1.207 = 51.207 u.m. Amortizarea = 51.207 u.m. / 4 ani = 12.802 u.m. 6811 = 2813 12.802

Înregistrările aferente exerciţiului N+1: a)înregistrarea amortizării aferente exerciţiului N+1: 6811 = 2813 12.802 b)reevaluarea echipamentului tehnologic: Valoarea contabilă netă = 51.207 – 12.802 x 2 = 25.603 u.m. Valoarea justă = 25.803 u.m. Rezerva din reevaluare = 25.803 – 25.603 = 200 u.m. 2131 = 105 200 c)creşterea valorii provizionului ca urmare a trecerii timpului pentru suma de 159 u.m. (1.328 x 12%) : 666 = 1513 159 Înregistrările aferente exerciţiului N+2: a)valoarea actualizată a cheltuielilor de dezafectare şi de refacere a amplasamentului este de 1941 = 2.500 / (1+0,13)x(1+0,14) şi se justifică astfel: -ca o consecinţă a trecerii timpului, 1.487 x 15% = 223 u.m. 666 = 1513 223 - ca urmare a reestimării valorii cheltuielilor, a momentului în care acestea vor fi angajate şi a ratei dobânzii pentru diferenţă: 1.941 – 1489 – 223 = 229 u.m. Această diferenţă se impută cu prioritate asupra reevaluare iar restul va fi constatat ca o cheltuială: 105 = 1513 200 6812 = 1513 29 rezervei din

b)înregistrarea amortizării aferente exerciţiului N+2: Valoarea amortizabilă = 25.803u.m. Amortizarea = 25.803 u.m./2ani = 12.902 u.m.

B1061. O întreprindere deţine o imobilizare corporală dobândită la începutul exerciţiului N la costul de 5.000 de lei. Durata de viaţă utilă este estimată la 10 ani iar metoda de amortizare utilizată este cea liniară. La sfârşitul exerciţiului N+2 se apreciază că durata de viaţă utilă care corespunde cel mai bine condiţiilor de exploatare este de 7 ani (durata rămasă este de 5 ani). Se decide trecerea la amortizarea degresivă şi se stabileşte un coeficient de degresie de 1,5. La ce valoare va fi evaluată imobilizarea corporală în bilanţul exerciţiului N+3? Rezolvare: Cost de achiziţie = 5.000 de lei Durata estimată = 10 ani Amortizarea liniară = 5.000 de lei/10 ani = 500 de lei Amortizarea cumulată a exerciţiilor N şi N+1 = 1.000 de lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+1 = 5.000 – 1.000 = 4.000 de lei Durata reestimată = 7 ani Durata rămasă = 7ani – 2ani = 5 ani Cota de amortizare liniară = 100%/5ani = 20% Cota de amortizare degresivă = 20%x 1,5 =30% Amortizarea aferentă exerciţiului N+2 = 4.000 x 30% =1.200 de lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+2 = 4.000 – 1.200 = 2.800 de lei Amortizarea aferentă exerciţiului N+3 = 2.800 x 30% = 840 de lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+3 = 2.400 - 840 = 1.560 de lei În bilanţul exerciţiului N+3 utilajul va fi evaluat la valoarea rămasă de 1.560 de lei

000 = 350.clădire: cost de achiziţie 500.000 = 180. Pierderea de valoare = 755. despre o unitate generatoare de trezorerie (numită în continuare UGT) se cunosc următoarele informaţii : .teren: cost de achiziţie 100.B1068.000 x 100.000 – 20.000 de lei. amortizarea liniară.000 de lei.000 de lei. La sfârşitul exerciţiului N+1.000 de lei.000/755.444 de lei.000 = 83. durata de utilitate 10 ani.000 – 83. . Care este incidenţa aplicării IAS 36 „Deprecierea activelor” asupra valorii activelor ce compun UGT la sfârşitul exerciţiilor N şi N+1? Rezolvare : La sfârşitul exerciţiului N : Amortizarea echipamentului = 200. .000/10 = 20. Aceasta se alocă celor trei active proporţional cu ponderea valorii nete contabile în total valoare netă contabilă a UGT: -pierderea aferentă echipamentului: 350. durata de utilitate 20 de ani.000 x 180. .000 = 475. Amortizarea clădirii = 500. La sfârşitul exerciţiului N.000 – 25. Valoarea netă contabilă a clădirii = 500. .000 + 475. -pierderea aferentă clădirii: 350.valoarea recuperabilă a UGT este de 405.000 lei. valoarea recuperabilă a UGT este de 780.358 de lei.000 = 755. amortizare liniară. -pierderea aferentă terenului: 350.echipament tehnologic: cost de achiziţie 200.000 – 405. Valoarea netă contabilă a echipamentului = 200.000/755.000 de lei.000 de lei.000/20 = 25.000 de lei.198 de lei.000 = 46.444 – 46.000 de lei.358 = 220.000 de lei.000 de lei.000 + 100. Valoarea netă contabilă a UGT = 180.

556 de lei.6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = % 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor… 30.000 83.000 – 380. .198 = 254.444 = 96.358 = 53.198 La sfârşitul exerciţiului N+1: Valoarea amortizabilă a echipamentului = 180.000 de mii de lei se va relua în funcţie de ponderea valorii nete contabile a fiecărui activ în valoarea netă contabilă a UGT: -pentru echipamentul tehnologic: 350. Amortizarea clădirii = 254. Valoarea netă contabilă a clădirii = 254.861 = 78.828 de lei. Valoarea amortizabilă a clădirii = 475.802 – 13.411 mii lei.556 – 10.000 – 46. Pierderea din depreciere de 350.391 de lei.000 de lei.000 – 83.728 de lei.358 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 220.000 x 85.444 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor 46.139 de lei.411 = 241.802/19= 13.861 de lei.828/380.861 = 399.802 de lei. Aprecierea de valoare = 780. Amortizarea aferentă echipamentului = 96. Valoarea recuperabilă a UGT = 780. Valoarea netă contabilă a UGT = 380.728 = 85.000 – 220. Valoarea netă contabilă a terenului = 100.556/9 = 10. Valoarea netă contabilă a echipamentului = 96.642 de lei.873 de lei.

642/380.138 74.000 – 53.000 de lei.295 de lei.m. Reluarea pierderii de valoare se va face în limita valorii nete contabile pe care activele ce compun UGT ar fi avut-o dacă nu ar fi existat deprecierea. şi care la 1.861 = 49.000 de lei. Societatea Alfa deţine un utilaj achiziţionat la costul de 2.000 de lei. -valoarea netă contabilă a clădirii = 500.391) 846. -valoarea netă contabilă a UGT = 710.-pentru teren: 350.642) 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 208.000 x 53.000 x 2 = 450.000 – 85.000 u. Dacă UGT nu s-ar fi depreciat.01.391/380.861= 221.000 x 241.N are o amortizare cumulată de . care ar fi fost valoarea ei netă contabilă? -valoarea netă contabilă a echipamentului = 200.358 (100.500.000 de lei.609 (450.000 x 2 = 160.000 – 25.000 – 241.000 – 20. % 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor… = 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 329. -pentru clădire: 350. -valoarea netă contabilă a terenului = 100.828) 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor 46.832 de lei.172 (160.

000-187.500 u.N este de 2. dar publicitatea negativă determinată de faptul că unii consumatori s-au îmbolnăvit ca urmare a consumului de apă minerală a condus la pierderi neaşteptate în ultimele 6 luni.500. Managementul societăţii Alfa nu doreşte să schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede că pe termen lung va exista cerere pentru produsele obţinute cu ajutorul acestuia.500 u.1. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-l repara este utilizat dar la o capacitate redusă. 6811=2813 187.000 u.500-300.12.m. Ca urmare a accidentului durata de utilitate rămasă se va reduce la 3 ani.000/3 x ˝=50. Cota de amortizare anuală este de 15% .000 6811=2813 50.000.N-1. la schimb cu un utilaj nou al cărui cost este de 3. valoarea de utilitate a utilajului este de 300. Alfa dispune de o ofertă de a ceda utilajul pentru suma de 320.m.01.m.000 u.000 u.000=512. Alfa a fost profitabilă până în prezent.N este de 300.000-1.m.m.000 847.500 Amortizarea pentru perioada 1 iulie N-31. Elemente Valori contabile .000 x 15%x1/2=187. Deprecierea constată=812. Valoarea netă contabilă =2. În aceste condiţii. Valoarea recuperabilă a utilajului este de 300. Valorile contabile la 31 decembrie N ale activelor societăţii Alfa sunt următoarele: mii. La 1 iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident . deoarece societatea Alfa nu doreşte să realizeze schimbul.000 u.000 u.000 u.Societatea M achiziţionat integral în anul N-2 societatea Alfa care are ca obiect de activitate extracţia şi vânzarea apei minerale.500 O estimare realistă a volorii juste este de 100.m.500.m. Utilajul poate fi vândut la pretul de 100.500 Ca urmare a accidentului utilajul ar putea fi depreciat motiv pentru care la 1 iulie N se efectuează testul de depreciere.500=812.000 u. Care sunt înregistrările efectuate de societatea Alfa în anul N conform IAS 16 şi IAS 36? Rezolvare Amortizarea pe perioada 1.iar valoarea amortizabilă a utilajului este egală cu costul.500.m 6813=2913 512.u.500.m.07.m.

Pentru stocul de apă Izvorul muntelui valoarea realizabilă netă = 15.000 mii u.696 u. Stocurile conţin apă minerală „Izvorul muntelui” evaluată la costul la costul de 15 mil u. +25.m.+35.304u. dar ca urmare a scandalului referitor la clienţii care s-au îmbolnăvit a decis să schimbe numele produsului în „Muntele alb”.m.000 x 80.391.000 u.m.000 x 35.000 u.000. După o campanie publicitară agresivă vânzările au revenit la nivelul valorilor anterioare.000= 17.000 Terenul care conţine 80. care este alocată Terenului ce conţine izvorul pentru 25.000/115.000.m.m. Deci stocurile de apă Izvorul muntelui vor fi evaluate la cost.000.000.000= 7.m.u. pentru brandul Izvorul muntelui. Rezolvare Valoarea brandului Izvorul muntelui este egală cu 0. Valoarea netă contabilă a UGT este = 80.000.000/115.000=22. Prin urmare societatea trebuie să înregistreze o depreciere de 30.000. Depreciere = 25.000 u. .000.000. Stocurile sunt evaluate conform IAS 2 la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă.000 u. Etichetarea va genera costuri de 500.m.000.000.m. Stocurile nevândute au fost verificate şi vor fi vândute sub numele noului produs. Stocurile vor fi vândute la preţul normal de vânzare (costul plus o marjă de 50%) .000 x 150%-500.000 mii u. Calculaţi şi alocaţi deprecierea pentru unitatea generatoare de trezorerie Alfa conform IAS 36.000.=145.000 Societatea a vândut apa minerală sub numele „Izvorul muntelui”.m.000.000.m. Valoarea recuperabilă pentru Alfa a fost determinată la 30 septembrie N+1 la 120 mil .000 Valoarea recuperabilă a UGT = 120.000 izvorul Instalaţii purificare îmbuteliere Stocuri de 35. Şi instalaţiilor de purificare şi îmbuteliere pentru 25.Brandul muntelui” „Izvorul 30.000 170.000 mii u.000 şi 25.608.m.

500 u. El fusese achiziţionat la un cost de 300. dată de diferenţa între valoarea justă a autoturismului achiziţionat (210.).000) Conturi la bănci în lei Venit din cedarea activelor * 187.000 u.m.000 37.m.m.000 u. şi amortizat pentru 187. la care se adaugă o diferenţă de disponibil de 60.000 u. operaţia va conduce la constatarea unui venit. Echipamente 150.000)] 967. El fusese achiziţionat la un cost de 300.500 u.m.500 = 112.O întreprindere posedă un autoturism estimat la o u.000 u. Autoturismul este schimbat contra unui estimat. Întreprinderea va vărsa suma de 60.000 – 187.) şi valoarea netă contabilă a imobilizării cedate (300.000 u.m.m.500 + 60.O întreprindere posedă un autoturism estimat la o valoare de 150.966. Să se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16.000 u.500 *[210.500 u. la o valoare de 150.000 u. de asemenea. Autoturismul este schimbat contra unui alt autoturism estimat la o valoare justă de 210. deoarece este vorba despre active de naturi diferite.m.m. schimbul de active în conformitate cu IAS 16.000 60.000 .m.m. pentru a compensa diferenţa.m. 187.000 .000 şi amortizat pentru utilaj de producţie Să se contabilizeze Rezolvare: Chiar dacă bunurile au aceeaşi valoare. Amortizări privind imobilizările corporale = % Mijloace de transport (300.500 90.000 u. Rezolvare: Operaţia va conduce la creşterea veniturilor exerciţiului.m. valoare de 150.210.000 – (112.

există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. animalelor şi plantaţiilor 75.12.12.N.valoarea contabilă netă a utilajului la 31.500 * [210.N: .N. mijloacelor de transport. .500 Mijloace de transport Venit din cedarea activelor * 300.12.000 u. / 10 ani = 45.000 u.m.000 37.000 u.000)] 970.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 şi N: 2 ani x 225.m.m.N-2.La 31. la 31.500 + 60.12. Să se contabilizeze pierderea la 31.N: .tehnologice Amortizări privind imobilizările corporale 187. Analiza situaţiei la 31. valoarea contabilă a utilajului devine: 300. în conformitate cu IAS 36.000 = 225.m.m.000 În urma acestei înregistrări.: Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor = Provizioane pentru deprecierea echipamentelor. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de 10 ani.12.12. societatea a constatat o pierdere de 75. Rezolvare: La 31.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.12.000 – (112.000 u. valoarea recuperabilă a utilajului este 216. La 31.000 u.12.N-2 se înregistrează pierderea de 75.000 u.N.000 u.000 – 75.N-2 şi să se analizeze eventuala sa diminuare la 31.m. Presupunem că.

000 971.N. dacă acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 300.valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o utilajul dacă nu ar fi fost anterior depreciat: 300. animalelor şi plantaţiilor 75.m.m.12.000 u.000 u. Presupunem că. mijloacelor de transport. .m.m. care este mai mică decât valoarea pe care ar fi avut-o utilajul dacă anterior nu ar fi fost depreciat (240.).m.m.N-2 se înregistrează pierderea de 75. există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.000 În urma acestei înregistrări. Diminuarea pierderii cu 36.000 u.000 u. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300. .N-2.225.000 u.m. Provizioane pentru deprecierea echipamentelor.N.000 u.000 – 45. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de 10 ani.m.12.N.La 31.m. animalelor şi plantaţiilor = Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 36.000 u. va majora valoarea contabilă a utilajului la 216. în conformitate cu IAS 36.m.000 – 2x30.m.000 u.000 u.12.000 = 240. mijloacelor de transport.000 u. La 31.000 = 180.12. valoarea recuperabilă a utilajului este 255. Rezolvare: La 31. valoarea contabilă a utilajului devine: .12.: Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor = Provizioane pentru deprecierea echipamentelor. societatea a constatat o pierdere de 75.amortizarea anuală a utilajului. (egală cu valoarea recuperabilă). la 31.000 u. Să se contabilizeze pierderea la 31.12.N-2 şi să se analizeze eventuala sa diminuare la 31. / 10 ani = 30.

N: 225.000 972. .m.000 u.amortizarea anuală a utilajului. dacă acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 300. s-au impus restricţii privind exportul produselor fabricate de către aceasta şi se estimează o scădere dramatică a producţiei.valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o utilajul dacă nu ar fi fost anterior depreciat: 300. valoarea contabilă a utilajului ar deveni 255.m. .000 u. La sfârşitul anilor N şi N+1 valoarea de utilitate este mai mare decât valoarea de utilitate. / 10 ani = 30.000 u. Presupunem că valoarea recuperabilă este dată de valoarea de utilitate. Analiza situaţiei la 31.000 u.000 u.000 u.m.000 – 45.300.000 u.N: .m. Provizioane pentru deprecierea echipamentelor. pierderea maximă ce poate fi reluată este 60. la un cost de 9. Dacă societatea ar relua integral pierderea (75. în ţara în care se află X. În exerciţiul N+2.000 u.m.m.m.m.000 u.).m.000 u.000 – 75.12.m.12. . / 10 ani = 45. Ca urmare.000 = 225. ceea ce ar reprezenta o valoare mai mare decât cea pe care ar fi avut-o acesta dacă nu ar fi fost anterior depreciat (240. societatea M a achiziţionat societatea X.).000 – 2x30.. mijloacelor de transport.valoarea contabilă netă a utilajului la 31.000 u..000 u.m.000 = 240.000 = 180.m. .000 u.000 u. animalelor şi plantaţiilor = Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 60. La sfârşitul exerciţiului N.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 şi N: 2 ani x 225.m. şi fondul comercial 3.m. din care valoarea justă a activelor identificabile 6.

N+2 şi N+3.000 1.m. valoarea reziduală nulă. În N+3.N = 2 ani x 6. aceasta trebuie testată anual.12. deci nu există depreciere. valoarea de utilitate este mai mare decât valoarea de utilitate.000 u. la închiderea exerciţiilor N. La 31.m. La 31.12. S-a precizat însă că.000 -34. situaţia din ţara în care se află X începe să se amelioreze şi se estimează o creştere a producţiei. metoda lineară.080 3. şi să se prezinte înregistrările contabile corespunzătoare.730 u.000 Active identificabi le 6.080 (*) Amortizarea cumulată a activelor identificabile la 31.m.12.N+3.12.000 Total Valoare de intrare (-)Amortizare cumulată (*) =Valoare contabilă 31. Rezolvare Deoarece unităţii generatoare de trezorerie X i-a fost alocat un fond comercial.000 1.N estimările legate de amortizare sunt: durată rămasă 12 ani.080 u.La 31.080 4. Situaţia la 31. valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie X este 5.000 5. la sfârşitul anilor N şi N+1. N+1.12. Să se analizeze unitatea generatoare de trezorerie X.000/12 = 1.000 4.000 920 3.000 la 3.000 8.N+2: Elemente Fond comercial 3.N+2 .920 0 4. în conformitate cu IAS 36.N+2 Valoare recuperabilă Depreciere constatată (8. .080) Valoarea contabilă netă după alocarea deprecierii netă 9. valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie X este 4.12.

672 Total Valoare contabilă 31.058 4.730 -3.672) netă la 5.N+3 Valoare recuperabilă Depreciere potenţial reversibilă (5.672 (-)Amortizarea exerciţiului N+3 (*) =Valoare contabilă 31.500-3.N+2 4.730 2.12. (**) Deprecierea fondului comercial nu poate fi reluată iar prin reluarea deprecierii activelor identificabile nu trebuie să se ajungă la o valoare mai .672) (**) Valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o activele identificabile dacă anterior nu ar fi fost depreciate 6.500 828 828 (*) Amortizarea exerciţiului N+3 = 4.12.080 408 3.N+3: Elemente Fond comerci al netă la 0 0 Active identificabi le 4.Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor = % Provizioane pentru deprecierea fondului comercial Provizioane pentru deprecierea activelor identificabile 3.000 – 3x6.12.080/10 = 408 u.080 408 3.000 920 Situaţia la 31.920 3.000/12 Deprecierea ce poate fi reluată pentru activele identificabile (4.m.

taxe vamale 5..000 lei – 150. mai puţin costul motorului care va fi recunoscut separat.000 u. Rezolvare: (a) aeronava va fi recunoscută la costul de achiziţie.000 lei 6811 6811 = = 2813 2813 7.m.000 lei = 350. respectiv 50 de ani şi 15 ani. Provizioane pentru deprecierea activelor identificabile = Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 828 895.000 lei pentru motor: 7. Un specialist în domeniul aerian estimează o reparaţie capitală care are loc la fiecare 15 ani şi presupune înlocuirea motorului principal.000 lei.. dacă anterior nu ar fi fost depreciate.mare decât cea pe care ar fi avut-o acestea. Preţul unui motor este de 150. specializată în producţia ciocolatei a importat un echipament în valoare de 500.. adică 350.m. La data de 01 ianuarie anul “N” o societate comercială nou înfiinţată.000 lei (b) amortizarea aeronavei şi a motorului se va calcula pe perioade diferite.000 lei : 15 ani = 10. respectiv 500.000 lei : 50 ani = 7.000 lei 892.000 lei 150.000 lei 350.000 lei.000 lei 150.000 lei 2133 2131 = = 404 404 350.000 lei 10. comision vamal 500 u.Societatea ALFA organizează excursii cu miniaeronave între două staţiuni turistice. Ea achiziţionează o aeronavă la preţul de 500.000 u. .000 lei pentru aeronavă şi 150.m. Contabilizaţi conform IAS 16 achiziţia şi amortizările corespunzătoare. cu durata de viaţă de 50 ani.000 lei 10.

000 u.000 u.000 u.2. . 10. 42. 36.000 u.m.m.000 u.) + Costurile estimate cu demontarea activului = COST Înregistrarea achiziţiei: 683.. 25.m. Rezolvare: Preţ de cumpărare + Taxe vamale + Comision Vamal .000 u.m.m. Costurile estimate de demontarea recunoscute printr-un provizion se ridică la 25.000 lei 25.000 u. costuri de instalare 49.000 u.m. costuri generale de administraţie 6. Perioada de instalare şi montare a durat 2 luni.000 u. .m.m.m. costurile fiind 13. Costurile de deschidere a noului echipament 25. cantitatea de ciocolată produsă a fost foarte mică.m.m. În primele 4 luni. – 2. În vederea achiziţiei societatea a suportat următoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36. societatea s-a hotărât să introducă un nou sortiment.TVA plătit în vamă 1.m.000 u.m.000 u. 18.500 lei 2131 = 404 1513 653.. 5.m.000 u.m.m.m.000 u. cheltuieli cu reclama 20.200 u.000 u.000 u.m. generând o pierdere iniţială din exploatare de 30.000 u.Rabat primit + Costuri de livrare + Costuri de instalare + Onorariile arhitecţilor care instalează echipamentul + Costuri necesare pentru a aduce echipamentul în stare de funcţionare + Costurile de testare a noului echipament mai puţin încasările nete provenite din vânzarea produselor obţinute (12.m.000 u.000 lei 500.m. .000 u. Costurile de testare a funcţionării corecte a activului 12. onorariile arhitecţilor care instalează echipamentul 18.000 u. 500 u.m. Calculaţi conform IAS 16 costul şi precizaţi înregistrarea contabilă legată de achiziţie. Ca atare.m. 49.000 u.m.m..m.500 u.m. rabat primit de la furnizor 2..m.000 u.000 u. iar pentru a aduce echipamentul în condiţiile de funcţionare s-au efectuat costuri în valoare de 42. iar încasările nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2.000 u.000 u. 683.

04. datelor pe baza noilor cunoştinţe stabilite de modelul logic.12.N 01.000 u.02. 1.03.02.03.m.N – 15.m.000 u. software – ului Testarea programului 12. (se proiectează pe calculator un prim format al software – ului.m.N 1.10.07.N – 28.02.000 u.000 u. Cheltuielile ocazionate sunt prezentate în tabelul de mai jos: Perioada 1.N-30.000 u.600 u. rezultatele echipei A.02.N+1 – 30.N 30.04.09.m.N+1 – 28. În acest moment informaticienii nu garantează fezabilitatea tehnică a software – ului şi nici nu sunt siguri de existenţa resurselor tehnice necesare pentru finalizarea programului Are loc programarea efectivă şi analiza 9.06.N+1 01.m. întocmeşte modelul logic al datelor (schema conceptuală pe suport de hârtie) care va sta la baza viitorului program Se întocmeşte modelul conceptual al 4.m. 1. societatea antrenează o a doua echipă care B efectuează o serie de analize pe INTERNET tot pentru a analiza software – urile similare Echipa C analizează şi evaluează concluziile primelor două echipe 1.N+1 Cursuri pentru pregătirea personalului 1.500 u.N – 31.04.N 16.N – 30.m.01.01.N Pe baza concluziilor echipei C se 2. O întreprindere realizează un program software pentru care a mobilizat mai multe echipe de informaticieni.800 u.N Specificare Costuri Echipa A achiziţionează mai multe CD – 2.446 5. uri pentru a analiza software – urile similare Fiind oarecum nemulţumiţi de 3.m.N 1. .500lei 902.

500 u.m.m. sisteme sau servicii 3. procese. societatea antrenează o a doua echipă care B efectuează o serie de analize pe INTERNET tot pentru a analiza software – urile similare Cutarea de alternative pentru materiale. Fiind oarecum nemulţumiţi de rezultatele echipei A.000 u. Pe baza concluziilor Formularea. Rezolvare: (a) clasificarea dezvoltare: generării imobilizării în fazele de cercetare şi Specificare CERCETARE ANUL N DEZVOLTARE Echipa A achiziţionează Activităţi al căror scop mai multe CD – uri pentru este acela de a obţine a analiza software – urile cunoştinţe noi similare 2. produse. Specificare CERCETARE ANUL N DEZVOLTARE Echipa C analizează şi evaluează concluziile primelor două echipe Identificarea.000 u.în vederea utilizării programului Contabilizaţi conform IAS 38 tranzacţiile de mai sus.m. instrumente. evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor şi descoperirilor făcute prin cercetare sau a altor cunoştinţe 1. elaborarea. echipei C se întocmeşte evaluarea şi selecţia .

Se întocmeşte modelul conceptual al datelor pe baza noilor cunoştinţe stabilite de modelul logic.modelul logic al datelor (schema conceptuală pe suport de hârtie) care va sta la baza viitorului program finală a alternativelor posibile pentru materiale. sau servicii noi sau îmbunătăţite 2. procese. Are loc programarea efectivă şi analiza software – ului Proiectarea.m. . Prin urmare.000 u. (se proiectează pe calculator un prim format al software – ului. 4. Total costuri anul N 13. în proiectarea.000 u. instrumentele. procesele.m. activitatea va fi inclusă în faza de cercetare. instrumente.m. În acest moment informaticienii nu garantează fezabilitatea tehnică a software – ului şi nici nu sunt siguri de existenţa resurselor tehnice necesare pentru finalizarea programului În mod normal această activitate se include la faza de dezvoltare.m. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite 9. produse. întrucât informaticienii nu garantează fezabilitatea tehnică a software – ului şi nici nu sunt siguri de existenţa resurselor tehnice necesare pentru finalizarea programului.m.800 u. produsele. Dar. construcţia şi testarea prototipurilor şi modelelor înainte de producţie şi înainte de utilizare. construcţia şi testarea alternativelor alese pentru materialele. nu sunt îndeplinite condiţiile fazei de dezvoltare.000 u.300 u. sisteme. 9.

m. 230 = 721 9. . produsele. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite 12. 208 = 230 21.000 u.Specificare CERCETARE Anul N +1 DEZVOLTARE Testarea programului Proiectarea. Total costuri anul N+1 - 12.000 u.000 u. 230 = 721 12.m.m.m.m. (b) recunoaşterea tranzacţiilor: (b1) faza de cercetare aferentă anului N – se recunosc drept costuri: 13.300 u. 614 = 5121 13.300 u. construcţia şi testarea alternativelor alese pentru materialele.m.000 u.600 u. (b3) recepţia imobilizării necorporale în anul N+1: 21. instrumentele.600 u. (b4) costurile aferente cursurilor pentru pregătirea personalului în vederea utilizării programului se recunosc drept costuri: 1. 628 = 5121 1. (b3) faza de dezvoltare aferentă anului N+1 – se recunoaşte o imobilizare necorporală în curs: 12. procesele.000 u. (b2) faza de dezvoltare aferentă anului N – se recunoaşte o imobilizare necorporală în curs: 9.000 u.m.m.m.000 u.m.m.m.000 u.

La sfârşitul exerciţiului N-1.68 42 B862. 25 stocuri evaluate la valoarea realizabilă netă conform IAS 2 „Stocuri” de 2. -clădirii 2.315 8 1.500 lei.500 de lei şi valoarea justă diminuată cu cheltuielile de cesiune 190.500 lei x 150. Se estimează o valoare justă mai puţin cheltuielile de cesiune pentru grupul de active de 190.6842 lei.N).000 / 190.500 de lei este alocată activelor necurente ce intră sub incidenţa IFRS 5 (deci nu este alocată stocurilor) astfel: -terenului 2. Din grupul de active fac parte: 23 un teren care are o valoare netă contabilă de 40. Pierderea de valoare de 2.973.500 lei x 40.000 = 526.12. 6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor = % 2911 Provizioane pentru deprecierea terenurilor 2912 Provizioane pentru deprecierea clădirilor 2. Rezolvare Grupul de active se evaluează la minimul dintre valoarea netă contabilă 192. 24 o clădire evaluată la 150.IFRS 5 B861.000 lei (în urma testului de depreciere efectuat la 31.000 / 190.N societatea BETA a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active şi a iniţiat acţiuni de găsire a unui cumpărător.000 lei. utilajul avea o .000 de lei.12.3158 lei.000 = 1. La 31. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării.973. Determinaţi şi alocaţi pierderea de valoare identificată conform IFRS 5 pentru grupul de active.500 526. La data clasificării.000 lei.

N un echipament la un preţ de 20. Ce înregistrare se efectuează la 1 septembrie N.000 B1024.(82.333 lei şi -70. La 1 septembrie N. utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70.000 de lei.000 de lei.valoare brută de 102. ALFA estimează o durată de utilitate de 10 ani şi o valoare reziduală de 2. TVA 19%. amortizare cumulată de 20.01. La 1 septembrie.000 de lei.000 lei.000 de lei pentru echipament.000 de lei.000lei . La sfârşitul . utilajul este evaluat la minimul dintre: -82. cheltuieli de transport incluse în factură 2.Utilajul încetează să mai fie amortizat. se înregistrează o pierdere de valoare pentru utilaj de 4.000 de lei. conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul? Rezolvare La sfârşitul exerciţiului N-1.000 de lei.000 de lei. Societatea ALFA achiziţionează la 1. Societatea ALFA înregistrează pierderea de valoare astfel: 6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor = 2913 Provizioane pentru deprecierea echipamentel or tehnologice 8. Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul exerciţiului N-1 de 78.000 -2.000)/8 x 8/12=75.000 de lei. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2.

Care sunt înregistrările efectuate de ALFA ştiind că aceasta aplică normele IAS şi IFRS? Rezolvare : Înregistrările efectuate de societatea ALFA sunt următoarele: -1.N .180 22.000 . La sfârşitul exerciţiului N+1 valoarea justă minus cheltuielile de cesiune este de 12.12.000 de lei.000 de lei. echipamentul este testat pentru depreciere. valoarea recuperabilă determinată fiind de 16.achiziţia echipamentului: % 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă = 404 Furnizori de imobilizări 26.000 4180 -31. La 1.000 de lei.000 de lei. Valoarea justă a echipamentului este de 19. Vânzarea este estimată să aibă loc peste 6 luni. iar cheltuielile ocazionate de vânzare sunt estimate la 5.01.08.N .N+1 managementul întocmeşte un plan de vânzare a echipamentului şi întreprinde acţiuni pentru a găsi un cumpărător. Activul necurent este clasificat ca disponibil pentru vânzare.amortizarea pentru exerciţiul N: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortiarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea echipamentel or tehnologice 2.exerciţiului N. deoarece există indicii de depreciere.

000 Valoarea recuperabilă = 16.000 = 20. Valoarea netă contabilă a echipamentului la 1.08.000 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = 2913 Ajustări pentru deprecierea echipamentel or tehnologice 4.000 = 4.000 Deprecierea = 20.000 – 16.000 –amortizarea până la 1.12.înregistrarea pierderii din depreciere: Valoarea netă contabilă = 22. valoarea sa contabilă este determinată în conformitate cu IAS 16 "Imobilizări corporale".000 – 2.N+1 = 16.000/9)*7/12 = 1.037 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortiarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea echipamentel or tehnologice 1.000 – .-31.N .037 Înainte de clasificarea iniţială a echipamentului ca deţinut pentru vânzare.08.N+1: Amortizare = (16.

1. Societatea ALFA recunoaşte o pierdere de valoare pentru diferenţa dintre valoarea netă contabilă a echipamentului şi valoarea justă minus costurile de vânzare. echipamentul trebuie evaluat.037 = 14. la minimul dintre valoarea netă contabilă şi valoarea justă diminuată cu costurile de cesiune: VNC = 14.000 lei. potrivit IFRS 5.000 lei Valoarea justă minus costurile de cesiune = 12.N+1.000 .12.000 = 14.10.000 lei -înregistrarea pierderii de valoare: 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările = 2913 Ajustări pentru deprecierea echipamentel 2.963 lei Valoarea justă mai puţin costurile de vânzare = 19.N+1 nu se mai înregistrează amortizarea pentru echipament. începând cu 1. La 31. 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = 2913 Ajustări pentru deprecierea echipamentel or tehnologice 963 Deci.000 – 5.

000 Fond comercial Terenuri Construcţii Stocuri .N+1 valoarea justă minus costurile de cesiune ar fi fost de 21.12.000 22.000 Valoarea contabilă după aplicarea standardelor specifice.963 978.000 + 963 = 4963 2913 Ajustări pentru deprecierea echipamentel or tehnologice = 7813 Venituri din ajustarea imobilizărilor 4. Grupul de active destinat cedării este evaluat astfel: Active Valoarea contabilă la închiderea exerciţiului.000 lei. înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzării 15.000 24. atunci venitul care trebuie recunoscut va fi de 4.000 40.000 46.Societatea a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active şi a iniţiat acţiuni de găsire a unui cumpărător. înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzării 15.pentru deprecierea imobilizărilor or tehnologice Dacă la 31.000 57.000 57.

Alocarea deprecierii se realizează astfel: Active Valoarea contabilă reevaluată.000-130.m. după alocarea deprecierii Fond comercial Terenuri Construcţii Stocuri Active financiare (15. diminuată cu cheltuielile de vânzare.000 Entitatea recunoaşte pierderea de 160.350) - 0 38.650 22.000–149.350 54.000 149.000 = 19..Active financiare destinate tranzacţionării Total 18. se recunoaşte o depreciere de 149. Rezolvare Deoarece grupul de active destinat cedării se evaluează la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă netă şi valoarea justă. Se estimează o valoarea justă. înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzării 15.000 40.000 15.000) (1. diminuată cu cheltuielile de vânzare.650) (2. Ea nu poate fi alocată stocurilor şi activelor financiare destinate tranzacţionării.000 . care intră sub incidenţa standardului IFRS 5. pentru grupul de active de 130. Această depreciere se alocă activelor necurente. Să se evalueze grupul de active în conformitate cu IFRS 5 şi să se aloce eventuala depreciere constatată.000 u.000 u.000 15.000 u.000 22.000 160.000 15.m.000 Alocarea deprecierii Valoarea contabilă.000 = 11. imediat înainte de clasificarea grupului de active ca destinat vânzării.m.000 57.

societatea l-a închiriat altor societăţi. astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament.N+1.200 u.m.650 u.) se impută asupra valorii activelor necurente astfel: asupra terenurilor 4. la 31. se cunosc următoarele informaţii privind imobilul: valoarea justă. şi 14..000) 130. în conformitate cu IAS 40. IAS 40 974.m. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri.12. şi evaluarea acestuia la 31.000 u.000) = 2.350 u.anularea amortizării cumulate. 10.500 u.N şi la 31.destinate tranzacţionării Total 149.000) = 1.12.000 u. prin imputare asupra valorii de intrare a clădirii: Amortizarea clădirilor = Clădiri 4. la 1 august N.000+57.000x40.m.m.12.m. Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului.N. Pe 1 august N.Până pe 1 august N.m..m.000 u.000+57.000x57. 14. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste.Imputarea se realizează cu prioritate asupra fondului comercial. valoarea de intrare.12. amortizare cumulată 4.000/(40.Deprecierea rămasă (4.m. Rezolvare Schimbarea clasificării imobilului la 1 august N generează următoarele înregistrări contabile: .000 (19.000 ..000 u. La această dată.N+1. imobil care se află în proprietatea sa.000 Comentarii: 1. şi asupra valorii construcţiilor 4.000/(40. Presupunem că valoarea justă devine 13.. 2. la 31.

12. Să se contabilizeze schimbarea clasificării activului.11. şi a diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [14. generează Imobile de plasament = % 21.N+1.200-13..000 6.m. valoarea justă la 1.000-13. la 1 noiembrie N.12.200 u. Se cunosc următoarele informaţii privind clădirea: cost de achiziţie: 20. managerii au decis ca una dintre clădirile achiziţionate în vederea vânzării să fie închiriată terţilor.000 – (10.N. şi evaluarea acestuia la 31.N: 21.500): Imobile de plasament = Rezerve din reevaluare 700 B975.000 u.500): Rezerve din reevaluare = Imobile de plasament 500 La 31. se recunoaşte diminuarea valorii juste (14.recunoaşterea imobilului de plasament.000-4. La 31. Pe 1 noiembrie N.000 .N.m. ca element de capitaluri proprii: Imobile de plasament = Clădiri % 14. evaluat la valoarea justă. Societatea are ca obiect de activitate achiziţia şi vânzarea de clădiri.000 Rezerve din reevaluare La 31.000 8.000)].000 u. se recunoaşte variaţi valorii juste (14.. următoarea înregistrare contabilă: la 1. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste. Rezolvare Schimbarea clasificării activului.N.11.m.12. în conformitate cu IAS 40. valoarea justă a clădirii este 21.N.12.

N+1.m..12. şi amortizarea acestuia la 31. se recunoaşte variaţi valorii juste (21.000 – 9. Durata de utilizare reziduală este 20 ani.200-21.Stocuri de mărfuri Venituri din imobile de plasament 20.000 u.N.recunoaşterea imobilului în categoria activelor destinate a fi utilizate de proprietar: Clădiri = Imobile de plasament 10. la 1 mai N.recunoaşterea variaţiei valorii juste a imobilului de la 31.N+1 (10.12.000 1. Rezolvare Schimbarea clasificării imobilului.N până la 1.12.12. Întreprinderea utilizează. un imobil pe care anterior îl oferise spre închiriere altor societăţi.N. generează următoarele înregistrări contabile: ..000 u. în conformitate cu IAS 40.m. la 1.05. şi 10. începând cu 1 mai N+1.000): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 200 B976. la 1 mai N+1.000 La 31.N.000 . Valoarea justă a imobilului era 9.000 . la 31.000): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 1. Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului.05.

28 data începerii contractului 1 ianuarie N.000 lei. 29 obiectul contractului: utilaj. 34 rata dobânzii utilizată în actualizarea plăţilor minimale şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 12%.01.000 lei fiecare. 31 sunt prevăzute un avans de 4. 27 durata de viaţă economică este estimată la 5 ani. achitabile în ultima zi a anului. ştiind că se aplică IAS 17 „Leasing” revizuit.12.442 .000 lei. se recunoaşte amortizarea clădirilor (10. 32 opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de al treilea an iar valoarea ei este de 2.La 31.N se înregistrează: a) primirea bunului în leasing financiar: 2131 = 167 29. Rezolvare: Înregistrările aferente exerciţiului N: 1)La 1.N. 30 valoarea justă a utilajului 31. Între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de leasing financiar cu următoarele caracteristici: 26 durata contractului 3 ani.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. 33 valoarea reziduală este estimată la 5.577 lei.000/20 x 7/12): Cheltuieli de exploatare privind amortizarea = Amortizarea clădirilor 292 Leasing B1013. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locatar aferente primului an de contract precum şi algoritmul de calcul a ratei implicite a contractului de 12%.

12)3 = 29. rata implicită este rata la care valoarea creditului primit de la locator este egal cu valoarea actualizată a plăţilor care se fac în numele contractului.000 lei Plăţile minimale contractului de 12 %: se actualiază utilizând rata implicită a Valoarea actualizată a plăţilor minimale = 4.000 = 30.000/ (1+0.442 lei Rata implicită este acea rată pentru care valoarea justă este egală cu valoarea actualizată a plăţilor minimale la care se adaugă valoarea actualizată a valorii reziduale negarantate.000 + 10. Rata de 12 % a rezultat din următoarea ecuaţie unde i este rata căutată: .000 lei. Plăţile minimale includ: avansul = 4. Valoarea justă = 31.12)1 + 10.000 lei.000/(1+0. Altfel spus.12)3 + 2.577 lei.000/ (1+0.Echipamente tehnologice Alte împrumuturi şi datorii asimilate/Contrac te de leasing financiar Bunul se primeşte în leasing la cea mai mică valoare dintre valoarea justă şi valoarea actualizată a plăţilor minimale.000/(1+0. (=)Plăţi minimale = 36. (+)preţul de opţiune = 2.12)2 + 10. (+)3 chirii x 10.000 lei.

01.053 Rambursar ea de datorie 3=1-2 4.000/(1+i)2+ 10. Ea trebuie descompusă în partea de rambursare de datorie şi partea de dobândă.N se achită prima chirie: Chiria plătită anual este de 10.N 1.000/(1+i)3+ 2. Descompunerea se realizează în tabloul de rambursare a datoriei.442 18.31.442 25. Tablou de rambursare a datoriei Data 0 1.000/(1+i)3 = 4.000 + 10.000/(1+i)3 b)Plata avansului: 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate/Con tracte de leasing financiar = 5121 Conturi la bănci în lei 4.12.000 10.000 lei.495 .577 – 3.000/(1+i)1+10.N 31.000 Dobândă 2=4x 12% 3.01.N Flux 1 4.000 6.12.947 Soldul datoriei 4=4 anterior-3 29.000 2)La 31.

N +2 Total 10.947 3. Conform IAS 16.12.000 2.000 2.442 lei).N +1 31.714 2.000 = 24.781 8.219 1.000 0 X % 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate/Con tracte de leasing financiar 666 Cheltuieli privind dobânzile = 5121 Conturi la bănci în lei 10.000 36.442 10. .000 10.558 7.442 – 5.714 2000 29.000 6.N +2 31.053 3)amortizarea utilajului: Amortizarea se face similar activelor similare deţinute de întreprindere şi care sunt utilizate în condiţii similare.31. pentru un bun luat în leasing financiar: -valoarea amortizabilă este dată de costul activului diminuat cu valoarea reziduală (în cazul nostru valoarea amortizabilă este 29.286 6.12. -durata de amortizare este: 35 durata de viaţă economică chiar dacă aceasta depăşeşte durata contractului dacă va avea loc transferul de proprietate.12.

Între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaţie – finanţare cu următoarele caracteristici: 37 durata contractului 3 ani. 42 opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de al treilea an iar valoarea ei este de 3. 41 sunt prevăzute un avans de 5.317 lei iar rata implicită pentru recuperarea investiţiei nete plus cheltuielile directe în numele locaţiei este de 10%.000 lei fiecare.442/5 = 4. 46 s-au făcut cheltuieli legate de contract de 2. 45 rata dobânzii utilizată în actualizarea investiţiei nete şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 15%. 39 obiectul contractului: utilaj. 40 valoarea justă a utilajului 29.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. este foarte probabil transferul de proprietate. 38 data începerii contractului 1 ianuarie N. achitabile în ultima zi a anului.m. durata de amortizare va fi durata de viaţă economică de 5 ani.36 cea mai mică durată dintre durata de utilitate şi durata contractului dacă nu va avea loc transferul de proprietate În exemplul nostru.. Amortizarea aferentă exerciţiului N = 24.000 u.888 B1015.888 lei. 44 durata de viaţă economică este estimată la 5 ani.805 lei. ştiind că se aplică IAS 17 „Leasing” revizuit. 4. deoarece preţul de opţiune este atractiv comparativ cu valoarea justă. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locator aferente primului an de contract precum şi algoritmul de calcul a ratei 10%. . În consecinţă. 43 valoarea reziduală este estimată la 5.000 lei. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea imobilizărilor etc.

12.N a)darea bunului în leasing la valoarea justă plus cheltuielile directe aferente contractului: Conform IAS 17 revizuit.122 b)încasarea avansului: 5121 Conturi la bănci în lei = 2678 Alte creanţe imobilizate/Co ntracte de leasing financiar 5.000 2)La 31.01. Astfel. Chiriile se descompun în partea de recuperare de investiţiei .000 lei.Rezolvare: Înregistrările aferente exerciţiului N: 1)La 1. 2678 Alte creanţe imobilizate/Co ntracte de leasing financiar = 5121 Conturi la bănci în lei 32. cheltuielile direct legate de contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe durata contractului ci diminuează veniturile din dobânzi. aceste cheltuieli se adaugă la investiţia netă şi au ca efect diminuarea ratei implicite (diminuarea dobânzii).N încasarea primei chirii de 10.

817 3.12.817 3.122 19.983 1.712 1.000 + 10.000/(1+i)3 +3000/(1+i)3 Din această ecuaţie se determină i care în cazul nostru este 10%.N 31.N +1 31.122 5121 = % 10.288 8.000 7.000/(1+i)2 + 10.00 0 38.183 5.000/(1+i) + 10.0 00 10.01. Tablou de recuperare a investiţiei Data Flux Dobânda aferentă contract ului Rambursa rea investiţiei nete plus cheltuielil e directe 3=1-2 0 1.00 0 10.000 .0 00 3.0 00 2=4x10 % 2.12.12.122 = 5. Rata implicită i utilizată în separarea chiriei în recuperare de investiţiei (inclusiv cheltuielile directe) şi dobândă se determină pe baza următorului algoritm de calcul: 32.inclusiv cheltuielile directe şi partea de dobândă.000 0 X 5.N +2 31.122 27.834 11.N 31.017 8.0 00 10.01.878 Soldul investiţi ei nete plus cheltuie lile directe 4=4-3 32.N +2 1 5.12.000 32.N 1.

Chiriile sunt de 1.712 B848.Conturi la bănci în lei 2678 Alte creanţe imobilizate/Con tracte de leasing financiar 766 Venituri din dobânzi 7.000 –20. Costul de achiziţie al instalaţiei este de 220.000 de lei şi durata de utilizare este de 20 de ani. Amortizarea lunară= 200. Valoarea reziduală estimată după 20 de ani este de 20.07.N.000 de lei/lună. La 1.500 de lei. Care sunt înregistrările efectuate de ALFA.288 2.000 = 200. Proprietarul suportă cheltuieli de căutare a chiriaşului de 1. societatea ALFA oferă în locaţie un echipament societăţii BETA pe o perioadă de 4 ani.333 de lei.000 de lei. Pentru a stimula locatarul. .500 -amortizarea instalaţiei dată în locaţie operaţională: Valoarea amortizabilă = 220. ALFA acceptă ca acesta să nu plătească chirie pentru ultimele 4 luni de contract. conform IAS 17 şi SIC 15 „Locaţie operaţională-stimulente”? Rezolvare Înregistrările efectuate de ALFA sunt următoarele: -efectuarea cheltuielilor de căutare a locatarului: 2131 Echipamente tehnologice = 5121 Conturi la bănci in lei 1.000 de lei.000/(20x12) = 833.

000 = 44. Venitul din chirii ce trebuie recunoscut în fiecare lună =44.500 de lei 6XX Cheltuieli după natura lor = 2131 Echipam ente tehnolog ice 187.000 lei.333 x 6= 4.999. Locatorul recunoaşte valoarea stimulentelor acordate ca o diminuare a venitului din contract pe toată contractului prin metoda liniară. -chiriile aferente exerciţiului N : .500 lei.999. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813.998 de lei.Amortizarea aferentă exerciţiului N= 833.500 Societatea ALFA acordă o perioadă de gratuitate locatarului. Amortiz area instalatii lor 4. indiferent de momentul la care se efectuează plata.500 lei x 6/(4x12) = 187.99 8 Repartizarea cotei din cheltuielile de căutare a locatarului aferente exerciţiului N: 1. Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de locaţie operaţională se recunosc ca parte integrantă din valoarea contraprestaţiei nete convenite pentru contractul încheiat.000/ (12 x 4)=916.667 lei Venitul din chirii ce trebuie recunoscut în exerciţiul N este de 5. Chiriile aferente contractului = 1.000 x 12 x 4 – 4 x 1.

locatii de gestiune si chirii 472 Venituri înregistr ate în avans 12.000 11.000) : 5121 Conturi la bănci in lei = % 706 Venituri din redeven te.000 1.000 .000/48 x 12=11. locatii de gestiune si chirii 472 Venituri înregistr ate în avans 6 .5121 Conturi la bănci in lei = % 706 Venituri din redeven te.000 5.500 500 -chiriile aferente exerciţiului N+1 (venitul = 44.

posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 60. la sfârşitul anului N.806 lei.500 B878. durata contractului 3 ani.23 + 1. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 461.500): % 5121 Conturi la bănci in lei 472 Venituri înregistrate în avans = 706 Venituri din redeven te.000 lei. Rezolvare: a) Calculul VAPML: VAPML = 200.000 lei.2 200 .2 2 + 1.000/48 x 6 = 5. Între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie – finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului 1 ianuarie exerciţiul N.019 lei.500 2. valoarea reziduală a activului este 70.-chiriile aferente exerciţiului N+4 (venitul = 44.000 lei 1. conform IAS 17.019 lei) = 456. sunt prevăzute 3 rate de 200. extrasul din situaţiile financiare ale locatarului. plătibile în ultima zi a anului. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 20 %. Prezentaţi.019 lei b) Conform IAS 17. .000 lei 60. 456.000 lei.806 lei.23 = 456. Min (461. durata de viaţă a bunului 8 ani.000 lei + 1. locatii de gestiune si chirii 5.000 lei 200.000 3.

252 lei Datorii din = Conturi la 48.668 216.668 203.N 31.223 347.N: 108.000 d)Valoarea amortizabilă = 456.983 456.252 lei 2)Plata redevenţei la 31.c) Conform IAS 17.204 lei Datorii din contracte de locaţie finanţare Cheltuieli cu dobânzi = Conturi la bănci 200.334 216.000 31.252 lei .019 456.000 – 347.796 lei 91.000 – 456.796 = 91.019 x 200.204 108.668 x 260.12.000 Total 660.12. plăţile în numele locaţiei trebuie să fie repartizate în două componente: cheltuiala financiară şi amortizarea soldului datoriei.019 lei Activ = Datorii din contracte de locaţie finanţare 456.019 lei 8 ani = 48.N+1 200.555 216.019 – 20 % = 91.01.019 lei – 70.000 lei = 386. astfel: Data Flux de trezorerie Dobânzi Rambursa rea capitalulu i datorat Capital rămas 01.334 = 43.796 347.019 lei 386.N 200.445 = 130.12.N+2 260.000 lei 3)Amortizarea anului N: 48.000 – 0 20 % = 43.223 – 20 % = 69.000 456. în situaţiile financiare ale locatarului.555 = 69.223 x 200.019 lei Amortizarea anului N = e)Înregistrări contabile: 1)la data încheierii contractului: 456.204 = 108.12.445 130.019 31.

711 lei. b) Conform IAS 17. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 20. plătibile în ultima zi a anului. În mod normal. rata dobânzii anuale utilizată de locator 10 %. valoarea reziduală a activului este 40. investiţia netă corespunde valorii juste a bunului. durata contractului 3 ani.019 lei – 108.000 lei.223 lei l în contul de profit şi pierdere: cheltuieli financiare. în bilanţul său.252 lei = 407.contracte de locaţie finanţare bănci f)La sfârşitul anului N în situaţiile financiare ale locatarului figurează: l în bilanţ: activ la valoarea netă contabilă = 456. într-un contract de locaţie – finanţare.019 lei – 48. Rezolvare: a) Conform IAS 17.204 lei şi cheltuieli cu amortizarea 48. Deci. Prezentaţi. locatorul contabilizează încasările în numele locaţiei.000 lei.000 lei.767 lei şi datorii din contracte de locaţie finanţare = 456. la data semnării contractului. respectiv cheltuieli cu dobânzi 91. conform IAS 17. durata de viaţă a bunului 8 ani. locatorul va contabiliza creanţe imobilizate din contractele de locaţie finanţare în valoare de 263. extrasul din situaţiile financiare ale locatorului. în situaţiile financiare ale locatorului. repartizate în . valoarea justă a bunului la data semnării contractului 263. operaţia generată de o locaţie – finanţare este tratată ca o operaţie de investiţii. Între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului 1 ianuarie exerciţiul N. El trebuie să contabilizeze.796 lei = 347. activele deţinute în virtutea contractului şi să le prezinte în categoria creanţelor pentru mărimea corespunzătoare investiţiei nete. la sfârşitul anului N.252 lei B879. sunt prevăzute 3 rate de 100.711 lei.

000 31.două componente: partea de recuperare a creanţelor şi veniturile financiare.711 – 10 % = 26.082 – 10 % = 19.371 = 73. astfel: Data Flux de trezorerie Dobânzi Recuperăr i privind investiţia netă Investiţia netă reziduală 263.N+1 100.082 lei .12.629 lei 26.73.711 lei .N: 100.000 263.000 lei Conturi la bănci = Creanţe imobilizate din contracte de locaţie finanţare Venituri din dobânzi La sfârşitul anului N.909 = 10.371 lei în situaţiile financiare ale locatorului l în bilanţ: Creanţe imobilizate din contracte de locaţie finanţare 263.12.992 109.700 x 100.629 lei = 190.909 109.N 100.000 – 190.000 – 0 10 % = 10.12.711 01.711 31.008 80. figurează: 73.711 lei Creanţe imobilizate din contracte de locaţie finanţare = Activ 263.12.629 = 26.711 lei 2) Încasarea redevenţei la 21.090 56.629 190.992 = 19.N 31.082 x 100.008 = 80.000 c) Înregistrări contabile: 1) La data semnării contractului: 263.090 109.371 73.000 – 263.N+2 120.090 x 120.01.000 Total 320.082 190.288 263.

iar durata de utilitate estimată de locator 50 ani. unei alte societăţi. care fac obiectul contractului trebuie să fie prezentate în bilanţul locatorului. pe toată durata contractului. Chiriile sunt în valoare de 6. Înregistrările contabile sunt: 1) Înregistrarea cheltuielilor de căutare a locatarului în sumă de 500 lei: 500 lei Cheltuieli în avans = Conturi la bănci 500 lei 2) Încasarea chiriilor aferente anului N în sumă de 6. Cheltuielile de căutare a locatarului sunt înscrise în activ şi imputate veniturilor. activele. veniturile din locaţie. metoda de amortizare liniară. Calculaţi. angajate în mod specific pentru ca încasările unui contract de locaţie simplă să fie realizate. Întreprinderea decide să înscrie în activ aceste cheltuieli şi să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. conform naturii activului. B882. profitul din situaţiile financiare ale locatorului.500 lei pe lună. Locatorul suportă cheltuielile de căutare a locatarului în sumă de 500 lei. pe durata contractului.371 lei . pe durata contractului.500 lei x 9 luni = 58.000 lei. sunt fie înscrise în activ şi imputate veniturilor.l în contul de profit şi pierdere: venituri financiare. Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. respectiv venituri din dobânzi 26. pe baza proratei chiriilor contabilizate. la sfârşitul exerciţiului N. Rezolvare: Conform IAS 17. conform IAS 17.500. în cazul contractelor de locaţie simplă: în cazul contractelor de locaţie simplă. Costul de achiziţie al imobilului a fost de 1. O societate care este proprietara unei clădiri o închiriază în baza unui contract de locaţie simplă. pe baza proratei chiriilor contabilizate. costurile indirecte iniţiale.500 lei . fie contabilizate la cheltuielile exerciţiului (în contul de profit şi pierdere) în cursul căruia ele au fost constatate. trebuie să facă obiectul contului de profit şi pierdere şi să fie contabilizate liniar. pe o durată de 8 ani.

m. 382.453 lei. la societatea X.000 lei 4) Repartizarea la cheltuieli a cotei aferente anului N. Durata contractului de închiriere a fost stabilită la 4 ani. din cheltuielile de căutare a unui locatar înscrise în activ în valoare de 500 lei x 47 lei 9 luni 12 luni x 8 ani = 47 lei.m.500 lei Total cheltuieli = 20. = Cheltuieli în avans 47 lei Cheltuieli cu redevenţele. locaţii de gestiune şi chirii = 20.000 lei Cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei – 20.250 u. la data semnării contractului. Preţul de vânzare (22.000 u. Clădirea avea o valoare contabilă de 15.m.000 lei + 47 lei = 20.) şi chiriile corespund valorii juste.500.N. Să se contabilizeze operaţia de lease-back.58. Pe 1.000 lei 9 luni x 50 ani 12 luni = Amortizarea 20.08. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost de 6. 000 lei 58.500 u.047 lei = 38.500 lei Conturi la bănci = Venituri din redevenţe.. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.500 lei 3) Amortizarea activului: 20. locaţiile de gestiune şi chiriile La sfârşitul anului N profitul va fi: Total venituri = 58. o societate X a semnat un contract de vânzare asortată cu o locaţie operaţională pentru o clădire. Rezolvare Deoarece preţul de vânzare şi chiriile corespund valorii juste operaţia va fi contabilizată ca o simplă vânzare: .047 lei Profit = 58.

750 6.N. la data semnării contractului.m.). Preţul de cesiune (22.250 383. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. Rezolvare Preţul de vânzare este superior valorii juste iar fracţiunea din rezultatul din cesiune care provine din excedentul preţului de vânzare peste valoarea de piaţă este etalată pe durata contractului. o societate X a semnat un contract de vânzare asortată cu o locaţie operaţională pentru o clădire. Clădirea avea o valoare contabilă de 15. Pe 1.) este superior valorii juste (20.750 6.461=7583 % = 212 6583 2812 22.250 u.m.000 8.000 2.000 u. la societatea X. Să se contabilizeze operaţia de lease-back.500 u.m.250 .000 u. Durata contractului de închiriere a fost stabilită la 4 ani.000 8.500 15.500 15.m. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost de 6..08. În acest caz la data semnării contractului societatea X înregistrează: 461=% 472 % = 212 6583 2812 22.500 47 20.

La sfârşitul exerciţiului N se estimează că stocul ar putea fi vândut la preţul de 90. preţul de vânzare estimat este de 150. Care este incidenţa aplicării normei IAS 2 „Stocuri” în cele două exerciţii financiare? Rezolvare: În exerciţiul N: 1)achiziţia mărfurilor: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 119. întreprinderea ALFA a achiziţionat un stoc de mărfuri la costul de 100. TVA 19%. La începutul exerciţiului N.000 19.000 lei.000 iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.000 şi că cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.000 lei.000 100.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N+1.Stocuri B1006.000 2)la sfârşitul exerciţiului stocul va fi evaluat la minimul dintre cost şi .

000 = 120.valoarea realizabilă netă: Valoarea realizabilă netă este diferenţa dintre preţul estimat a fi obţinut din vânzarea stocului la data bilanţului şi costurile estimate cu vânzarea. Valoarea bilanţieră = min (100.000.000 – 30. Deprecierea existentă la sfârşitul exerciţiului N+1 = 0 lei. .000 lei care se contabilizează prin mecanismul ajustărilor de valoare: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante = 397 Ajustări pentru depreciere a mărfurilor.. 120.000 lei. Rezultă că trebuie recunoscută o depreciere a stocului de 20.000 lei.000 lei.000. Valoarea bilanţieră = min (100. Valoarea realizabilă netă = 150. Deprecierea contabilizată deja este de 20.000 lei.000 lei. 80.000 lei. Costul activului = 100.000 lei. 20.000 – 10.000) = 100.000 = 80. Valoarea realizabilă netă = 90.000 În exerciţiul N+1: La sfârşitul exerciţiului N+1 stocul se prezintă din nou la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă : Costul activului = 100.000) = 80. Relultă că trebuie exerciţiului N: reluată deprecierea constatată la sfârşitul .

Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se determine valoarea pe care cele două elemente de stoc o vor avea în bilanţul exerciţiului N.. 2) consum de materii prime 300 Kg. 4) vânzare de produse finite 50 buc.stocul de produse finite a fost depreciat la sfârşitul exerciţiului N-1 cu 500 lei. (din contabilitatea de gestiune). În cursul exerciţiului N au loc următoarele operaţii: 1) achiziţie de materii prime 500 Kg. .. . situaţia celor două elemente de stoc era: Stoc iniţial materii prime = 1.000 B1088.valoarea realizabilă netă a stocului de produse finite este de 4. TVA 19% (factura). Diferenţe favorabile de preţ pentru produse finite = (100 lei)..valoarea realizabilă netă a stocului de materii prime este de 5. x 5 lei/Kg.200 lei. x 4. x 180 lei/buc.800 lei.397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor. . TVA 19% (factura). x 100 lei/buc. Stoc iniţial produse finite = 80 buc. Societatea ALFA utilizează un singur sortiment de materii prime pentru care s-a stabilit un cost standard de 5 lei/Kg.000 Kg. Diferenţe favorabile de preţ pentru materii prime = (200 lei). = 7814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru depreciere a activelor circulante 20.8 lei/Kg.. La începutul exerciţiului N. ... La sfârşitul exerciţiului se cunosc următoarele informaţii: .. (FIFO). şi obţine un singur produs finit pentru care s-a stabilit un cost standard de 100 lei/buc. 3) obţinere de produse finite 20 buc.costul de producţie efectiv 110 lei/buc. conform IAS 2 „Stocuri”.

Rezolvare: 1)achiziţie de materii prime 500 Kgx4. TVA 19% (factura): % 301 Materii prime 308 Diferenţe de preţ pentru materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 2.856 2.000 Kg x (5-4.500 (100) 456 Diferenţa de preţ = 5.8)= 100 (favorabilă) 2)consum de materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = % 301 Materii prime 308 Diferenţe de preţ pentru materii prime 1.500 300Kgx(5-4.440 300 Kgx5=1.8 lei/Kg.8)=(60) 3)obţinere de produse finite: .

345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 20buc x 100 = 2.710 50 buc x 180 = 9.000 5)calculul şi înregistrarea diferenţelor de preţ aferente stocurilor de produse finite: a)diferenţele aferente intrărilor în stoc: Diferenţa aferente intrărilor = 20 buc x (100-110) = .000 1.000 4)vânzare de produse finite : 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea de produse finite 4427 TVA colectată 10.200 (nefavorabilă) 348 = 711 200 .710 711 Variaţia stocurilor = 345 Produse finite 50 buc x100 = 5.

01 = 50 (nefavorabilă) 711 Variaţia stocurilor = 348 Diferenţe de preţ aferente produselor finite 50 Situaţia în conturi este următoarea: D Si 301 Materii prime C 5.000 + 2.000 Sf D Si 345 Produse finite C 8.Diferenţe de preţ aferente produselor finite Variaţia stocurilor b)diferenţele aferente ieşirilor: Calculul coeficientului de repartizare: k= Si 348 + Rd 348 (100 ) + 200 = = 0.000 5.000 Diferenţa aferentă ieşirilor din stoc = Rulaj creditor 345 x k = 5.000 2.500 6.01 ( Si 345 + Rd 345 ) 8.500 2.000 Sf .000 1.000 x 0.000 5.

760.Sold final 308 = 6.308 Diferenţe de C D 348 Diferenţe de C preţ pentru preţ pentru materii prime produse finite Si (200) (60) Si (100) 50 (100) 200 (240) Sf 50 Sf 6)Evaluarea la bilanţ a elementelor de stoc: D a)evaluarea în bilanţ a materiilor prime: Valoarea contabilă a materiilor prime = Sold final 301 .760 lei Valoare realizabilă netă = 5.000 . Valoarea în bilanţ a materiilor prime = min (5. stocul de materii prime va trebui să fie prezentat la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.200) = 5.200 lei Rezultă că trebuie contabilizată o depreciere de 560 lei: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante = 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 560 Valoarea în bilanţ = Sold final 301 – Sold final 308 – Sold final 391 = 5. 5.240 = 5.200 lei În bilanţ.200 lei b)evaluarea în bilanţ a produselor finite: Valoarea contabilă a produselor finite = Sold final 345 + Sold final 348 .

800 lei Deprecierea calculată = 250 lei.800 lei În bilanţ. Din procesul de producţie se obţin.050.800 lei 893. un produs secundar PS care poate fi vândut după ce este supus unui tratament şi un deşeu D. MP1 este prelucrată şi se obţine produsul intermediar PI1 care este transferat fără stocaj în secţia 2. care este deversat şi generează cheltuieli pentru prevenirea poluării mediului. de asemenea.Întreprinderea BETA fabrică un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP1. stocul de produse finite va trebui să fie prezentat la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. 49 În Secţia 2.= 5. 4.050 lei Valoarea realizabilă netă = 4.800) = 4. la PI1 se adaugă MP2 şi MP 3. PS este tratat pentru a putea fi comercializat. 51 În Secţia 4. produsul secundar PS şi deşeul D. Valoarea în bilanţ a produselor finite = min (5. D este supus unui proces de epurare înainte de a fi . Deprecierea existentă la sfârşitul exerciţiului N-1 = 500 lei. MP2 şi MP3. 50 În Secţia 3. operaţie în urma căreia se obţine produsul finit PF. fără valoare. Procesul de producţie se desfăşoară după următoarea schemă: 48 În Secţia 1.000 + 50 = 5. Rezultă că trebuie reluată la venituri deprecierea de 250 lei: 3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite = 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 250 Valoarea din bilanţ = Sold final 345 + Sold final 348 – Sold final 3945 = 4.

000lei (+)1. (+)12.242 Valoarea producţiei în curs la începutul perioadei 12.500lei (+)20.242lei (+)4.000 4.deversat.600 Calculaţi costul produselor finite conform IAS 2.000 lei Valoare (+)292.871 292.871lei .500 20.250 Costul eliminării deşeului D (ce s-ar obţine în condiţii normale) 3. Se cunosc următoarele informaţii: Costul produsului intermediar PI Costul materiilor prime consumate este de: M2 M3 Costul manoperei directe în secţia S2 Cheltuieli indirecte ale secţiei S2 încorporabile 4.000 1. 27.500lei (+)4. Rezolvare Costul de producţie se determină după cum urmează: Elemente Produs intermediar PI Materii prime MP2 MP3 Manopera directă S2 Cheltuieli indirecte ale secţiei S2 încorporabile Valoarea producţiei în curs la începutul perioadei Valoarea producţiei în curs la sfârşitul perioadei.500 Valoarea producţiei în curs la sfârşitul perioadei.573 Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS 5.

(-)27.Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS Costul eliminării deşeului D (doar pentru cele ce s-ar obţine în condiţii normale.573lei (-)5.250lei (+)3.890 lei .600lei Costul de producţie al produsului finit PF 305.

Care sunt calculele şi înregistrările pe care ar trebui să le facă întreprinderea în ipoteza în care aplică IAS 18 „Venituri”? Rezolvare : Sumele nominale ce vor fi încasate de întreprindere sunt de : • • 10. 54 20 % peste doi ani.000 de lei peste un an. pe piaţa financiară.000 de lei la semnarea contractului.000 lei. 6. o întreprindere a vândut unui client mărfuri pentru care încasează 20. La 1 ianuarie N. Se estimează că întreprinderea client ar fi putut obţine un credit echivalent. Condiţiile de decontare stabilite în contract sunt următoarele: 52 50 % la semnarea contractului.Obţinerea produselor finite generează următoarea înregistrare: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocuril or 305. 53 30 % peste un an. . la o rată de 10%.890 Venituri B1040.

761 de lei.• 4. -încasarea imediată: .761 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 47X Venit necâştigat 1.761 = 1. Valoarea actualizată a încasărilor viitoare este de : 10. Pentru a determina valoarea acestor încasări la momentul semnării contractului se procedează la actualizarea lor cu rata de 10%. creanţa clienţi va fi prezentată la nivelul sumei de încasat (20.000 / (1+10%)+ 4. În bilanţ.000/(1+10%)2 = 18.239 Notă: Contul 47X reflectă venitul de primit sau venitul necâştigat. Tratamentul contabil conform normei IAS 18 va fi următorul: La 1 ianuarie N: -vânzarea pe credit: 411 Clienţi = % 20. Potrivit poziţiei Ministerului de Finanţe.000 de lei peste doi ani.239 lei) conform prevederilor IAS 39.000 – 18.000 18.239 de lei. inspirându-se din planul existent în OMFP 1752/2005 şi creind conturi pentru situaţii pentru care nu s-au creat. El nu semnifică un venit în avans deoarece nu a avut loc nici o încasare în contul perioadelor viitoare. Funcţia contului 47X este de ajustare a creanţei în bilanţ. Se consideră că preţul de vânzare conţine dobânzi în valoare de 20.000 + 6. întreprinderile care aplică referenţialul IAS şi IFRS trebuie să-şi definească propriul plan de conturi.000 lei) diminuată cu venitul necâştigat din dobândă (1.

adică 18.000 La 31 decembrie N+1: . dobânda se determină prin multiplicarea ratei dobânzii cu „debitul” clientului după primul an (8761 de lei la care se adaugă dobânda pentru primul an 876 de lei şi se deduce suma plătită de client 6.5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 10. obţinându-se o sumă pentru exerciţiul N+1 de 364 de lei (adică 3637 * 10%).761 = 876 de lei. considerăm că întreprinderea creditează clientul cu preţul bunului în momentul încheierii contractului.000 = 8.000 Pentru repartizarea dobânzilor între cei doi ani. mai puţin avansul primit. În al doilea an.000 de lei). aplicăm rata dobânzii la suma determinată anterior 10% x 8. Pentru a determina dobânda pentru primul an.761 – 10.761 de lei. La 31 decembrie N: • înregistrarea dobânzii aferente exerciţiului N: 47X Venit necâştigat = 766 Venituri din dobânzi 876 La 1 ianuarie N+1: • încasarea primei rate: 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 6.

soluţia va fi: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 29.• înregistrarea dobânzii aferente exerciţiului N+1: 47X Venit necâştigat = 766 Venituri din dobânzi 364 La 1 ianuarie N+2: • încasarea ultimei rate: 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 4. după 60 de zile: 411 Clienţi = 766 Venituri din dobânzi 600 .000 B1041. Care este soluţia contabilă conformă IAS 18 „Venituri”. achitabilă după 60 de zile sau imediat. cu un scont de decontare de 2%. Astfel. în situaţia în care clientul plăteşte la scadenţă vânzarea obişnuită (fără a se beneficia de scont)? Rezolvare : Conform IAS 18.400 şi. scontul de decontare oferit pentru plata imediată poate fi considerat venitul operaţiei de finanţare. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 de lei.

Dacă întreprinderea plăteşte imediat.000 de lei. Societatea ALFA vinde societăţii BETA un stoc de marfă în următoarele condiţii: preţul de vânzare 150. Care este tratamentul contabil la ALFA şi BETA dacă se aplică prevederile IAS 18 ? Rezolvare : Înregistrările efectuate de ALFA sunt următoarele: • dacă încasarea se face pe loc: . achitabilă după 60 de zile sau imediat. vânzarea se contabilizează astfel: 5121 Conturi la bănci în lei = 707 29.400 Venituri din vânzarea mărfurilor B1045. dacă plata se face pe loc. cu un scont de decontare de 2%. Care este soluţia contabilă conformă IAS 18 „Venituri”.000 de lei achitabili după 60 de zile sau imediat cu aplicarea unui scont de 2%. în situaţia în care clientul plăteşte imediat (beneficiază de scont)? Rezolvare : În cazul în care se beneficiază de scont.5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 30. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 B1043. scontul acordat este dedus din preţul de vânzare.

000 şi.000 În contabilitatea societăţii BETA se înregistrează: • dacă plata se efectuează pe loc: 371 = 5121 Mărfuri Conturi la bănci în lei 147.000 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 150.000 • dacă încasarea are loc după 60 de zile: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 147.5121 Conturi la bănci în lei = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 147.000 • dacă plata se face după 60 de zile: . după 60 de zile: 411 Clienţi = 766 Venituri din dobânzi 3.

000 x 1 leu/obligaţiune = 1. dobânda aferentă obligaţiunilor în valoare de 1.de lei b) Dobânda aferentă perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile 1.67.000 B1047.371 Mărfuri = 401 Furnizori 147. societatea a achiziţionat 1. Pentru aplicarea prevederilor normei.000 x 4/12 = 333.000 lei va fi descompusă după cum urmează: a) Dobânda aferentă perioadei 1 august N-1 . La 1 august N. La data de 1 aprilie N.33 lei . Să se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzii. Atunci când dobânzile primite sunt aferente unei perioade anterioare achiziţiei investiţiei purtătoare de dobânzi ( de exemplu obligaţiuni) . doar dobânda ulterioară achiziţiei este recunoscută ca venit.1 aprilie N (perioadă în care titlurile nu erau deţinute) 1. Rezolvare : Conform IAS 18 veniturile din dobânzi sunt recunoscute în funcţie de timpul scurs.000 x 8/12 = 666.000 şi. după 60 de zile: 666 Cheltuileli cu dobânzi = 401 Furnizori 3.000 obligaţiuni la un preţ unitar de 50 de lei/obligaţiune. societatea încasează dobânda pentru obligaţiuni aferentă perioadei 1 august N-1 30 iulie N în valoare de 1 leu/obligaţiune. conform IAS 18 „Venituri”.000 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 150.

achiziţia acţiunilor BETA: 501 Acţiuni deţinute la = 5121 Conturi la bănci 2. conform IAS 18.00 666. Să se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor.67 333.000.000 . Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1.33 B1048. în valoare de 600 de lei.000 La 1 august N: -încasarea dobânzii: 5121 Conturi la bănci în lei = % 506 Obligaţi uni 766 Venituri din dobânzi 1.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune. La 1 octombrie N sunt achiziţionate 1.Înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: La 1 aprilie N: -achiziţia obligaţiunilor: 506 Obligaţiuni = 5121 Conturi la bănci în lei 50. Rezolvare : Înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: La 1 octombrie N: .

000 lei) – 200. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a plăţii integrale la livrare a sumei de 200.000 lei + 158. peste 1 an. Rezolvare: a) achiziţia utilajului: Cost de achiziţie = echivalentul în numerar al preţului (în acest caz preţul dat de plata imediată) = 200.000 lei.încasarea dividendelor din rezultatul exerciţiului N-1(reprezintă o recuperare a costului de achiziţie): 5121 Conturi la bănci în lei = 501 Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 600 B893. O întreprindere achiziţionează un utilaj al cărui preţ de achiziţie este 200.entităţi afiliate în lei La 28 octombrie N: .000 lei urmată de o plată ulterioară. de 158.000 lei.000 lei= (90.000 lei Cheltuiala totala Totalul platilor Echivalent ul in numerar al pretului = cu dobanzile ulterioare la data achizitiei (costul de achizitie) 48. Precizaţi înregistrările contabile aferente tranzacţiei în cazul celei de a doua variante.000 lei 200 000 lei 2131 = 404 248 000 lei .000 lei. fie a unei plăţi la livrare de 90.

000 lei 471 b) achitarea. Rezolvare: A. la livrare a primei tranşe: 90 000 lei 404 = 5121 90 000 lei c) recunoaşterea cheltuielilor cu dobânzile pe parcursul derulării creditului (1 an) la sfârşitul fiecărei luni scurse: Cheltuielile cu dobânzile = 48. Precizaţi înregistrările contabile aferente anilor 2006 şi 2007.000 lei / 12 luni = 4. 158 000 lei 404 = 5121 158 000 lei B940. Fracţiunea de dobândă de încasat de la 1 aprilie până la 31 decembrie “N” este de 100 × 16 % × 9/12 = 12 lei. Înregistrări în exerciţiul 2006 a) 1 iulie: cumpărarea obligaţiunilor: 104 lei 506 Obligaţiuni = 512 Conturi curente la 104 lei . din care cuponul dobânzii 8 lei.000 lei 666 = 471 4.000 lei d) achitarea.000 lei. preţul de cesiune este de 107 lei.000 lei 4. valoarea bursieră a obligaţiunilor este de 98 lei. după un an a ultimei plăţi de 158. Pe 1 iulie exerciţiul 2006 se cumpără obligaţiuni în condiţiile: 100 lei preţul de cumpărare 4 lei cuponul dobânzii de încasat între 1 aprilie şi 1 iulie (4 luni) pentru o rată a dobânzii 16 % (100 × 16 % × 4/12) Dobânda până la 1 aprilie a fost încasată la sursa de cumpărare. La 31 decembrie 2006.48. În exerciţiul 2007 la 1 octombrie se cesionează obligaţiunile.

bănci b) 31 decembrie: dobânzi în curs cuvenite pentru exerciţiul 2006 încheiat sunt recunoscute doar pentru partea post – achiziţie (1 iulie – 31 decembrie): 8 lei 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament = 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt cedate 8 lei c) 31 decembrie: provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor: 6 lei 6864 Cheltuieli financiare privind ajustări pentru deprecierea activelor circulante Deprecieri titluri: 104 – 98 = 6 lei B. Înregistrări în exerciţiul 2007: a)1 aprilie: încasarea prin cec a cuponului de dobândă (100 × 16% = 16 lei) la şi recunoaşterea ca venit doar a dobânzii pentru perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 2007 (100 × 16% × 16× 3/12 = 4 lei): 16 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt cedate 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 8 lei 4 lei = 596 Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor 6 lei .

506 Obligaţiuni 4 lei b) 10 octombrie: cesiunea obligaţiunilor la preţul de 101 lei. preţ care include cuponul de dobândă pentru perioada 1 aprilie – 1 octombrie (100 × 16 % × 6/12 = 8 lei): l recunoaşterea cuponului de dobândă: 8 lei 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament = 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt cedate 8 lei l încasarea cuponului de la cumpărător: 8 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament l scoaterea din gestiune a obligaţiunilor: 93 lei 5121 Conturi la bănci în lei 7 lei 6642 Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate = 506 Obligaţiuni 100 000 lei 8 lei .

rata efectivă a dobânzii 13 %. În condiţiile în care ratele de încasat se determină pe baza formulei: .12.l reluarea la venituri a ajustării pentru depreciere aferent obligaţiunilor cedate: 6 lei 596 Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor = 7864 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 6 lei B941.000 lei. ratele sunt plătite la finele perioadei.000 obligaţiuni x 3 lei/titlu x 10 % x 4 /12 = 100 lei: 100 lei 5187 Dobânzi de încasat = 766 Venituri din dobânzi 100 lei B933.N evaluarea venitului financiar adus de investiţie: 1. Rezolvare: (a) la data de 01.N societatea ALFA S.09. calculată cu o rată de 10 % se plăteşte la fiecare 6 luni.200.N. valoarea nominală 3 lei/titlu.000 de obligaţiuni pe termen lung.09.000 lei este vândut în baza unui contract cu plata în rate care are următoarele termene: data vânzării 01. la un cost de 3.N recunoaşterea cuponului: 3200 lei 265 Alte titluri imobilizate = 462 Creditori diverşi 3200 lei (b)la 31.01. Un produs finit care are un preţ în numerar de 1. Pe data de 01. Dobânda.2 lei/titlu.A. iar scadenţa este la 5 ani. avansul 200. Contabilizaţi recunoaşterea cuponului şi venitul financiar adus de investiţie. a achiziţionat 1. durata încasării 10 rate.

000.200.000 lei .200.080.290 … 184.rata totală = 184.900 lei 4111 Clienţi = 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată (200.000.290 61.000 lei 1.290 184.000 Sold 4 1.000 lei 842.290 lei 512 = 4111 184.290 lei = 4111 Clienţi 200.290 lei Tabelul de încasare se prezintă astfel: Specificare Rata Dobânda 0 Preţ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 … Rata 10 TOTAL 1 184.362 … 0 0 Rezolvare: (a) la facturarea produsului: 2.000 1.202 842.000 122.900 Rata vânzării 3=1–2 200.942 … 21.348 … 163.000 × 19 %) 472 Venituri în avans iar pentru avansul încasat: 200.000 lei 512 Conturi curente la bănci (b) încasarea primei rate: 184.900 lei 38.900 2 130.290 1.710 893.088 1.000 54.000 954.842.

Conturi curente la bănci 130.000 lei 472 Venituri înregistrate în avans 10.315 lei (54.290 ×19 %) 4426 TVA deductibilă = =

Clienţi 766 Venituri din dobânzi 4427 TVA colectată 10.315 lei 130.000 lei

Provizioane B850. Societatea ALFA se află într-un litigiu cu un client. La 31.12.N juriştii apreciază că ALFA va pierde cazul şi va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 500.000 de lei peste 2 ani. Datorită faptului că efectul valorii în timp a banilor este semnificativ, ALFA constituie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. Rata de actualizare este de 4.5% (rata dobânzii fără risc pe 2 ani). Dacă se foloseşte actualizarea, valoarea contabilă a provizionului creşte în fiecare perioadă, ca urmare a trecerii timpului. Această creştere este recunoscută ca o cheltuială cu dobânda. Anul Factor de actualiz are 0,91573 0,95 69 1 Valoarea actualizată (mărimea provizionul ui) 457.865 478.450 500.000 Creştere anuală a provizion ului

N N+1 N+2

20.585 21.550

Care sunt înregistrările efectuate de societatea Alfa conform IAS 37? Rezolvare ALFA efectuează următoarele înregistrări:

La 31.12.N: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli = 1511 Provizioane pentru litigii 457.865

La 31.12.N+1: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 20.585

La 31.12.N+2: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 21.550

B854. Societatea ALFA este pe cale de a-şi închide magazinul din oraşul Y. Managementul a făcut un anunţ public cu privire la restructurare şi a început să implementeze planul. Restructurarea va conduce la disponibilizarea a 40 de salariaţi pentru care vor fi suportate costuri (reprezentând salarii compensatorii) de

80.000 de lei. Clădirea în care se desfăşoară activitatea de comercializare face obiectul unui contract de locaţie operaţională care are o durată rămsă de 10 ani şi o chirie anuală de 3.000 de lei. Penalitatea care ar fi suportată dacă se reziliază contractul este de 10.000 de lei. Datorită faptului că penalitatea este semnificativă, managementul consideră că ar fi mai avantajos să subînchirieze clădirea şi apreciază că ar putea obţine o chirie anuală de 2.500 de lei. Până la 31.12.N ALFA nu a subînchiriat clădirea dar se desfăşoară negocieri cu 2 posibili chiriaşi. La 31.12.N ALFA dispune de un stoc de marfă pe care doreşte să-l lichideze şi estimează că va înregistra o pierdere, ca urmare a vânzării acestora sub cost, de 10.000 de lei. Există contracte ferme încheiate cu 2 clienţi care prevăd penalităţi pentru întârziere sau reziliere de 5.000 de lei. Casele de marcaj, vitrinele şi rafturile vor fi transportate în oraşul X unde ALFA deţine un alt magazin, iar costurile de relocalizare sunt estimate la 5.000 de lei. Mijloacele de transport vor fi vândute estimându-se un câştig din cesiune de 10.000 de lei. ALFA intenţionează să deschidă o agenţie de turism în oraşul Y, de aceea încheie un contract cu o firmă de publicitate căreia îi plăteşte un comision de 10.000 de lei pentru organizarea unei campanii publicitare menită să dezvolte o nouă imagine firmei. O parte din agenţii comerciali folosiţi în magazin sunt trimişi la cursuri de recalificare, costurile suportate de ALFA fiind de 80.000 de lei. Determinaţi valoarea provizionului pentru restructurare recunoscut de societatea ALFA şi efectuaţi înregistrarea lui.

Rezolvare ALFA constituie un provizion pentru restructurare costurile directe legate de restructurare, adică cele care: pentru

-sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi -nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii. Sunt incluse în provizion: 55 costurile ocazionate de disponibilizarea personalului 80.000 de lei; 56 penalitatea pentru rezilierea contractului de locaţie 10.000 de lei (nu se ia în considerare venitul din subînchiriere deoarece nu este cert); 57 costurile ocazionate de rezilierea contractelor cu clienţii de 5.000 de lei; 58 costul ocazionat de lichidarea stocului de marfă 10.000 de lei; Nu se includ în mărimea provizionului (deoarece sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii societăţii ALFA): - onarariul plătit firmei de publicitate: - costurile ocazionate de recalificarea personalului; - costurile de relocalizare a stocurilor Câştigurile din cedarea mijloacelor de transport nu sunt luate în considerare în determinarea provizionului, chiar dacă vânzarea acestora este ocazionată de restructurare. La 31.12.N ALFA efectuează înregistrarea: 6812 = 1513 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli Provizioane pentru restructura re 105.000

B858. Societatea ALFA este implicată într-un litigiu. Juriştii apreciază că firma va suporta, la sfârşitul exerciţiului N+3, costuri estimate de

587 B1025.N: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli = 1511 Provizioane pentru litigii 43. La 31. Rata dobânzii fără risc este de 5%.N juriştii apreciază că ALFA va pierde cazul şi va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 500.5% (rata dobânzii fără risc pe 2 ani).000 u.193 La 31. ALFA constituie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei..12.12.50.12. Care sunt înregistrările aferente exerciţiilor N şi N+1 conform IAS 37? Rezolvare La 31.000 de lei peste 2 ani. conform IAS 37 revizuit? . Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii.m. Datorită faptului că efectul valorii în timp a banilor este semnificativ. Societatea ALFA se află într-un litigiu cu un client. Rata de actualizare este de 4.N+1: 666 Cheltuieli cu dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 5.

12.000/(1+0.865 lei 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli = 1511 Provizioane pentru litigii 457.N+1: Soldul contului de provizion la sfârşitul exerciţiului N+1 trebuie să fie valoarea actualizată a sumei estimate a fi ocazionată de decontarea datoriei : Valoarea actualizată = 500.12. Această creştere este recunoscută ca o cheltuială cu dobânda.Rezolvare : Dacă se foloseşte actualizarea.045)2 = 457.000/(1+0.N: Recunoaşterea provizionului la valoarea actualizată a sumei estimate a fi ocazionată de decontarea datoriei: Valoarea actualizată = 500.468 lei Efectul trecerii timpului = 478.468 – 457.045)1 = 478. valoarea contabilă a provizionului creşte în fiecare perioadă.603 lei sau .865 = 20. ALFA efectuează următoarele înregistrări: La 31.865 La 31. ca urmare a trecerii timpului.

Care sunt înregistrările aferente exerciţiilor N.10. N+1 şi N+2 dacă întreprinderea aplică norma IAS 37 revizuită? Rezolvare : În exerciţiul N: .000 de lei. La sfârşitul exerciţiului N.N. Rata dobânzii aferentă exerciţiului N+2 este reestimată la 10%.603 La 31.865 x 4.000 de lei peste doi ani.468 + 21.12.5%= 20.603 lei 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 20.532 = 500. societatea ALFA este acţionată în justiţie de către un client (BETA).468x4. La sfârşitul exerciţiului N+1.532 B1026.5%= 21.532 lei Soldul contului de provizion = 478.N+2: Provizionul trebuie actualita ca urmare a trecerii timpului. La data de 10. în urma evoluţiei cazului. Efectul trecerii timpului = 478.000 de lei despăgubire.Efectul trecerii timpului = 457. Previziunile privind evoluţia ratei dobânzii sunt: 5% în N+1 şi 7% în N+2.000 lei 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 21. despăgubirile ce vor fi plătite sunt estimate la 120. În exerciţiul N+2 cazul este soluţionat. ALFA plătind suma de 122. consilierii juridici consideră că este probabil ca ALFA să plătească despăgubiri în valoare de 100.

091 lei.007 x 5% = 4.1235 = 89.000/(1+0.007 În exerciţiul N+1: Are loc o schimbare de estimare atât a costurilor de despăgubire cât şi a ratei dobânzii.084 lei.Se constituie un provizion pentru litigii pentru valoarea actualizată a despăgubirii estimate la 100.000/1. Ajustarea se va imputa astfel : a)efectul trecerii timpului : 89.450 b)ajustarea datorată reestimării cheltuielii : 109.07) = 100.000/(1+0.05)(1+0. Provizionul va trebui ajustat (majorat) cu suma de 20.000 de lei.1) = 109.450 lei 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 4. Valoarea provizionului pentru litigii în bilanţul exerciţiului N+1 va fi de 120.007 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli = 1511 Provizioane pentru litigii 89.634 lei 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli = 1511 Provizioane pentru litigii 15. Valoarea actualizată = 100.634 .007 – 4450 = 15.091 – 89.

6581 Despăgubiri.000 Concomitent va fi reluat provizionul pentru litigii.000 de lei. Politica sa este bine cunoscută pe piaţă.000 B1027.În exerciţiul N+2: 59 ajustarea privizioanului ca urmare a trecerii timpului: pentru 109. amenzi şi penalităţi = 5121 Conturi la bănci 122. Un magazin de desfacere cu amănuntul are o politică de restituire a contravalorii bunurilor returnate de la clienţii nemulţumiţi chiar şi în absenţa unei obligaţii legale.091 x 10% = 10.909 lei 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 10. 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 120.909 b)Soluţionarea cazului determină recunoaşterea cheltuielilor cu despăgubirile în sumă de 122. Statisticile arată că anual sunt returnate bunuri a căror .

iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completă la un cost de 3.000 de lei. În exerciţiul financiar N s-au vândut 30 de produse.600 lei. În cursul anului N s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2. Societatea ALFA S.5% = 5. deoarece conducerea magazinului a indus cumpărătorilor aşteptarea că banii le vor fi restituiţi la înapoierea bunurilor cumpărate.5% din cifra de afaceri. Precizaţi . cifra de afaceri a fost de 1. 36% vor avea nevoie de reparaţii minore cu un cost mediu de 500 lei/ produs. -Este probabilă ieşirea de resurse ce încorporează avantaje economice viitoare: contravaloarea bunurilor returnate.A. vinde produse însoţite de certificate de garanţie pentru 12 luni.500 lei /produs. -Este necesar un provizion ce va fi constituit la cea mai bună estimare a contravalorii bunurilor returnate : 1.valoare reprezintă 0. Experienţa întreprinderii şi estimările indică pentru anul care urmează că 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra nici un fel de problemă. În exerciţiul N.500 lei. Să se argumenteze dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de IAS 37 revizuit pentru recunoaşterea în contabilitate a unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli.000 de lei. La 1 ianuarie N provizioanele pentru garanţii aferente produselor vândute în anul N1 era de 4.000 x 0. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri. 927. Rezolvare : Dacă vom testa condiţiile de recunoaştere vom constata că: -Există o obligaţie prezentă ca urmare a unui eveniment trecut: vânzarea bunurilor generează o obligaţie implicită.

500 lei 6812 = 1511 7.600 lei – 2.100 1512 Si la 1.500 lei.100 lei = 7.500 (1) Sc 2.500 lei 1512 = 7812 2. Înregistrări contabile în cursul anului N: S.200 lei 9.600 C (1).au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2.500 lei .înregistrările contabile aferente Anului N. Calculul provizionului necesar la sfârşitul anului N: SPECIFICARE 60 % din TV vândute nu vor avea defecte 36 % din TV vândute vor avea defecte minore 4 % din TV vândute vor avea defecte majore TOTAL CALCUL 60 % × 0 lei 36 % × 30 produse x 500 lei / produs 4 % × 30 produse x 3.500 lei 7.N-1 4.100 lei 9.01.400 lei 4.600 lei l Provizion existent Provizion necesar 2. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri: 2.500 lei / produs COST 0 5.500 lei (2). Rezolvare: D 2.600 lei Deci provizionul va fi majorat cu 9.

prin includerea lor în costul iniţial al utilajului conform IAS 37: 5 000 lei 2131 = 1513 5 000 lei B. Precizaţi înregistrările contabile aferente anilor N şi N+4 conform IAS 37.000 lei salariale.000 lei.2) cheltuieli salariale: 5 000 lei 641 = 421 5 000 lei 2) anularea provizionului constituit cu această destinaţie şi rămas fără obiect: 7 000 lei 1513 = 2131 7 000 lei 929.1) cheltuieli materiale: 2 000 lei 602 = 302 2 000 lei şi mutarea 1. mutarea şi restaurarea activului. costurile efective cu demontarea şi mutarea activului se ridică la 7.000 lei din care 2. În procesul de restructurare a activităţii. Pe data de 20 decembrie anul N. recunoscute printr-un provizion în valoare de 5.928.000 lei materiale şi 5. Consiliul de Administraţie a aprobat un plan detaliat legat de acest eveniment.000 lei. Consiliul de Administraţie al întreprinderii A decide să închidă o fabrică care produce produse chimice. Întreprinderea estimează că la terminarea extracţiei (peste 5 ani) va efectua cheltuieli cu demontarea.Înregistrări în anul N+4: 1)înregistrarea cheltuielilor cu demontarea utilajului la expirarea perioadei de utilizare: 1. Înregistrări contabile în anul N: 1) înregistrarea achiziţiei utilajului: 15 000 lei 2131 = 404 15 000 lei 2) constituirea provizionului pentru dezafectare imobilizări corporale. au fost trimise . Peste 5 ani. la terminarea extracţiei. Rezolvare: A. O întreprindere de exploatare minieră achiziţionează în anul N un utilaj de extracţie în valoare de 15.

Operaţii efectuate în anul N: 1) înregistrarea constituirii provizionului pentru restructurare: 9 000 lei 6812 = 1514 9 000 lei B. conducerea societăţii a luat decizia vânzării clădirilor aparţinând fabricii existând deja un cumpărător. Rezolvare: A.000 lei. Precizaţi înregistrările contabile aferente anilor N şi N+1 conform IAS 37. în sumă de 2.000 lei. În anul N+1 are loc vânzarea clădirilor şi se efectuează plăţi compensatorii celor afectaţi de restructurare.scrisori clienţilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare. iar personalul unităţii respective a fost informat asupra restructurării.000 lei. Costurile estimate cu închiderea şi dezafectarea fabricii se ridică la 5.000 lei. Valoarea contabilă netă a clădirilor secţiei este de 25.000 lei iar plata compensaţiilor către angajaţii ce vor fi concediaţi la 4. Operaţii efectuate în anul N+1: 1)vânzarea fabricii: 32 000 lei 461 = 7583 32 000 lei 2) scoaterea din evidenţă a construcţiilor vândute: 25 000 lei 6583 = 212 25 000 lei 3) efectuarea plăţilor compensatorii: 2 000 lei 2 000 lei 6588 462 = = 462 5311 2 000 lei 2 000 lei 4) anularea provizionului constituit cu această destinaţie: 9 000 lei 1514 = 7812 9 000 lei IAS 10 . Totodată. preţul de vânzare negociat fiind de 32.

000 de lei: 6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante = 394 Provizioane pentru depreciere a mărfurilor 1. Societatea BETA este producătoare de produse cosmetice. La 31.000 de lei reprezintă o probă cu privire la valoarea realizabilă netă a acestora. Acest eveniment . Care este tratamentul acestui eveniment conform IAS 10? Rezolvare Vânzarea stocurilor. Care este tratamentul acestui eveniment conform IAS 10? Rezolvare Pronunţarea sentinţei şi stabilirea mărimii despăgubirii confirmă mărimea provizionului pentru litigii ce trebuie înregistrat. în urma discuţiei cu avocatul societăţii.000 de lei.000 de lei. societatea a vândut stocul de mărfuri la 8.Societatea ALFA deţine un stoc de marfă achiziţionat la un cost de 10. Pe 15 octombrie N.N societatea a determinat valoarea realizabilă netă a stocului la 9. un provizion pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 1.000 de lei.N.000 de lei şi a înregistrat. Prin urmare.855. managementul a estimat un provizion pentru litigii în valoare de 5.B. ALFA înregistrează un provizion suplimentar de 1. cu 8. La 31.500 de lei. Pe data de 24 februarie este pronunţată sentinţa potrivit căreia societatea ALFA trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 7.12.12.000 de lei. ca urmare a unei reacţii alergice suferite în urma utilizării unei creme produse de BETA. potrivit IAS 2.000 B856. ulterior datei bilanţului. o clientă a deschis acţiune în justiţie împotriva societăţii. Pe 15 ianuarie N+1.

din cauza unor erori de calcul. Pe 25 ianuarie N+1 are loc un accident pe un teren . în consecinţă. auditorul societăţii ALFA descoperă că stocul de materii prime este supraevaluat deoarece există lipsuri la inventar care nu au fost înregistrate în contabilitate şi recomandă.determină ajustarea înregistrarea: provizionului cu 2.500 B1011. Pe 15 ianuarie N+1. ajunge la concluzia că.000 B1012. Care este tratamentul contabil corect conform IAS 10? Rezolvare: Descoperirea unor erori după data bilanţului. ALFA efectuează înregistrarea lipsei materii prime la inventar omise din cauza unei erori: +Ch. 601 Cheltuieli cu materiile prime = -A 301 Materii prime 25. în urma analizării listelor de inventar. Contabilul.000 lei. nu a fost înregistrată o lipsă la inventar în valoare de 25.500 de lei. ALFA efectuează 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli = 1511 Provizioane pentru litigii 2. Managementul societăţii ALFA pregăteşte situaţiile financiare pentru exerciţiul N. ajustarea situaţiilor financiare. care arată că situaţiile financiare au fost incorecte determină ajustarea acestora.

sau o declaraţie ca o astfel de estimare nu a fost posibilă. Urmatoarele informaţii ar trebui prezentate: • • natura evenimentului. ALFA va efectua în note următoarea informare narativă : “ Pe 25 ianuarie N+1 a avut loc o deversare de acid sulfuric pe un teren al unui client în care a fost implicat un mijloc de transport al societăţii Alfa. . Condiţia (deversarea acidului sulfuric) a apărut după data bilanţului. La 10 februarie N. efectul acestui eveniment trebuie prezentat în note atunci cand este semnificativ sau cand se consideră ca este relevant pentru utilizatorii care iau decizii pe baza raportărilor anuale. Sub presiune. Datoria este condiţionată de decizia autorităţilor de a declara societatea Alfa vinovată sau nu de acest incident.000 de lei. Costurile pentru curăţarea terenului sunt estimate la 200. în cazul în care un eveniment apare dupa data bilanţului şi nu se referă la condiţiile existente la acea dată. Nu se cunoaşte încă cine va fi declarat vinovat de incident.000 lei. pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. o întreprindere obţine o subvenţie de 300.000 de lei. o estimare a efectului financiar. Cheltuielile cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500.” Subvenţii B1022.000 de lei. pompele au cedat şi acidul sulfuric a infestat terenul. Cum va fi reflectat acest incident în situaţiile financiare ale societăţii ALFA. proprietatea clientului. Unul din camioanele ALFA descărca acid sulfuric în rezervorul clientului.al unui client. Costurile de refacere sunt semnificative pentru situaţiile financiare ale lui ALFA. Există o datorie contingentă (eventuală) care trebuie sa fie publicată în notele explicative. Costurile de curăţare sunt estimate la 200. ştiind că aceasta aplică normele internaţionale ? Rezolvare : Conform IAS 10.

000 B1078.000 u. N+1 şi N+2. întreprinderea ALFA obţine o subvenţie de 20. Care sunt înregistrările aferente exerciţiilor N. dacă întreprinderea a recunoscut subvenţia ca venit în avans? Rezolvare : Înregistrările exerciţiului N: -încasarea subvenţiei: .000 -înregistrarea încasării subvenţiei: 5121 Conturi la bănci în lei = 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalul ui 300. La sfârşitul exerciţiului N+2. La începutul exerciţiului N. conform IAS 20 „Subvenţii” ? Rezolvare : În luna februarie vor fi efectuate următoarele înregistrări contabile: -înregistrarea cheltuielilor cu salariile: 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personalsalarii datorate 500.Care sunt înregistrările pe care trebuie să le facă întreprinderea dacă se decide recunoaşterea subvenţiei ca venit.m.000 u. ALFA este obligată să ramburseze 80% din subvenţia primită. conform IAS 20. pentru achiziţia unui echipament tehnologic al cărui cost este de 50. Durata de utilizare estimată pentru acest activ este de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară.m.

500 -amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizare a instalaţiilor etc.500 50.500 -plata furnizorului de imobilizări: 404 Furnizori de imobilizări = 5121 Conturi la bănci în lei 59. 10.5121 Conturi la bănci în lei = 131 Venituri în avans/subv enţii pentru investiţii 20.000/5 ) -virarea cotei de venituri în avans la veniturile din subvenţii pentru investiţii din contul de profit şi pierdere: 131 = 7584 4.000 .000 -achiziţia echipamentului: % 213 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă = 404 Furnizori de imobilizări 59.000 (50.000 9.

000/5 subvenţii ) pentru investiţii Înregistrările aferente exerciţiului N+1: -amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizare a instalaţiilor etc. 10.Venituri în avans/subven ţii pentru investiţii Venituri din (20.000 Înregistrările aferente exerciţiului N+2: -amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizare a instalaţiilor etc.000 -virarea cotei de venituri în avans la veniturile din subvenţii pentru investiţii din contul de profit şi pierdere: .000 -virarea cotei de venituri în avans la veniturile din subvenţii pentru investiţii din contul de profit şi pierdere: 131 Venituri în avans/subven ţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 4. 10.

000 Cheltuiala generată de rambursarea subvenţiei 8.000 Subvenţia ce trebuie rambursată: 16.000 .000 – 12.000 = 20.000 16.000 (ii)trecerea pe cheltuieli a restului de subvenţie rambursată: 6588 Alte cheltuieli din = 5121 Conturi la bănci în lei 8.131 Venituri în avans/subven ţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 4.000 primită în exerciţiul N: Subvenţia virată la venituri până la data rambursării 12.000 -Rambursarea subvenţiei pentru investiţii: Subvenţia 20.000 – 8.000 x 80% = (i)imputarea cu prioritate a subvenţiei rambursate asupra venitului în avans: 131 Venituri în avans/subven ţii pentru investiţii = 5121 Conturi la bănci în lei 8.000 Subvenţia rămasă de virat: 8.000 x 3 = 20.000 = 4.

La sfârşitul exerciţiului N+2. dacă întreprinderea a dedus subvenţia din costul activului? Rezolvare : Înregistrările aferente exerciţiului N: -achiziţia echipamentului: % 213 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă = 404 Furnizori de imobilizări 59. pentru achiziţia unui echipament tehnologic al cărui cost este de 50. N+1 şi N+2.000 9. La începutul exerciţiului N.exploatare B1079.500 50.m.000 u. Durata de utilizare estimată pentru acest activ este de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară. conform IAS 20.m. Care sunt înregistrările aferente exerciţiilor N.000 -plata furnizorului de imobilizări: 404 = 5121 59.500 . întreprinderea ALFA obţine o subvenţie de 20.000 u. ALFA este obligată să ramburseze 80% din subvenţia primită.500 -încasarea subvenţiei pentru investiţii: 5121 Conturi la bănci în lei = 213 Echipamen te tehnologic e 20.

6.Furnizori de imobilizări Conturi la bănci în lei -înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizare a instalaţiilor etc.000 Înregistrările aferente exerciţiului N+2: -înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizare a instalaţiilor etc. 6.000 x 80% = 16. 6.000/5 ) Înregistrările aferente exerciţiului N+1: -înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizare a instalaţiilor etc.000 (30.000 .000 -rambursarea subvenţiei pentru investiţii: Valoarea activului va fi majorată cu 20.

000 -încasarea subvenţiei: 5121 Conturi la bănci în lei = 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată 120 .A primeşte un credit pe termen lung de 1.u. dacă întreprinderea a recunoscut subvenţia drept venit? Rezolvare: Înregistrările aferente lunii ianuarie: -primirea creditului: 5121 Conturi la bănci în lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 1. La sfârşitul lunii aprilie ALFA rambursează subvenţia deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda. întreprinderea ALFA S.m. 2131 Echipamente tehnologice = 5121 Conturi la bănci în lei 16.m. Care sunt înregistrările contabile. la o rată a dobânzii de 20% pe an. conform IAS 20.m. Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 120 u. La începutul exerciţiului N.000 u.000 B1080.

67 -trecerea la venituri a subvenţiei aferente dobânzii lunii . 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată = 472 Venituri avans în 110 Înregistrările aferente lunilor februarie şi martie: -înregistrarea dobânzii aferente: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.-înregistrarea dobânzii aferente lunii ianuarie: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 16.000 aferente 20% creditelor 1/12) bancare pe termen lung -trecerea la venituri în avans a subvenţiei aferente dobânzilor perioadelor următoare: Subvenţia aferentă lunii ianuarie = 120/12 = 10 u.m. Venitul în avans = 120 – 10 = 110 u.m.67 x x Dobânzi (1.

curente: 472 Venituri avans în = 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată 10 Înregistrările aferente lunii aprilie: -înregistrarea dobânzii aferente: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung a subvenţiei aferente dobânzii lunii 16.67 -trecerea la venituri curente: 472 Venituri avans în = 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată 10 .

La sfârşitul lunii aprilie ALFA rambursează subvenţia deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia.m. 472 Venituri avans în = 5121 Conturi la bănci în lei 80 (ii)imputarea la cheltuieli a restului din subvenţia rambursată: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 5121 Conturi la bănci în lei 40 B1081. La începutul exerciţiului N. dacă întreprinderea a dedus subvenţia din cheltuiala cu dobânda? Rezolvare : Înregistrările aferente lunii ianuarie: -primirea creditului: 5121 Conturi la bănci în lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 1. Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 120 u. la o rată a dobânzii de 20% pe an.000 .m.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda.: (i)imputarea cu prioritate asupra venitului în avans aferent subvenţiei: Venitul în avans este de 110 –30 = 80 u. Care sunt înregistrările contabile.m.-rambursarea subvenţiei de 120 u.000 u.A primeşte un credit pe termen lung de 1. conform IAS 20. întreprinderea ALFA S.

-încasarea subvenţiei: 5121 Conturi la bănci în lei = % 666 Cheltuieli privind dobânzile 472 Venituri avans în 110 120 10

-înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente:

666 Cheltuieli privind dobânzile

=

1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

16,67

Înregistrările aferente lunilor februarie şi martie: -înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16,67

-deducerea din cheltuieli a cotei părţi din subvenţie:

472 Venituri avans în

=

666 Cheltuieli privind dobânzile

10

Înregistrările aferente lunii aprilie: -înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16,67

-deducerea din cheltuieli a cotei părţi din subvenţie:

472 Venituri avans în

=

666 Cheltuieli privind dobânzile

10

-rambursarea subvenţiei: (i)imputarea cu prioritate a subvenţiei rambursate asupra veniturilor în avans: 472 Venituri avans în = 5121 Conturi la bănci în lei 80

(ii)imputarea la cheltuieli a restului din subvenţia rambursată: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 5121 Conturi la bănci în lei 40

Impozitul pe profit B981. Se cunosc următoarele informaţii privind o categorie de clădiri ale societăţii X: Informaţii Valoare Bază de contabil impozita ă re Valoarea clădirilor la 1.01.N 200.000 160.000 - Amortizarea în anul N (20.000) (30.000) = Valoarea clădirilor la 180.000 130.000 31.12.N La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clădiri, valoarea reevaluată fiind 240.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscută. Cota de impozit pe profit: 16%. La începutul exerciţiului N, exista o datorie de impozit amânat de 16% x (200.000 – 160.000), adică 6.400 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N, în conformitate cu IAS 12. Rezolvare La 31.12.N: Valoarea contabilă a imobilizărilor Baza de impozitare a imobilizărilor Diferenţă temporară impozabilă 240.000 u.m. 130.000 u.m. 110.000 u.m.

Datoria de impozit amânat ce trebuie să existe la

31.12.N: 16% x 110.000 = 17.600 u.m. Datoria de impozit amânat existentă la deschiderea exerciţiului N: 6.400 u.m. Datoria de impozit amânat ce trebuie înregistrată în exerciţiul N = 17.600 – 6.400 = 11.200 u.m. Acesta se va înregistra astfel: - pe seama capitalurilor proprii: (240.000 – 180.000) x 16% = 9.600 u.m. - pe seama cheltuielilor: (30.000 – 20.000) x 16% = 1.600 u.m.

% Rezerve reevaluare din

= Impozit amânat

11.200 9.600 1.600

Cheltuieli cu impozitul amânat B982. Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X, la 31.12.N: Informaţii Imobilizări corporale (1) Creanţe clienţi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plătit (4) Dobânzi de plătit (3) Valori contabile 1.500.000 300.000 30.000 33.000 15.000

(1) Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este 1.410.000 u.m. (2) Creanţele clienţi au o valoare brută de 324.000 u.m. şi există un provizion de depreciere a creanţelor de 24.000 u.m. Provizionul nu este deductibile fiscal. (3) Presupunem că dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care acestea generează fluxuri de trezorerie. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul exerciţiului N, există un pasiv de impozit amânat de 6.000

000 deductibilă 24.000 u. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat la 31.000 120.000 30.000 – 6. ştiind că societatea nu procedează la compensarea creanţelor cu datoriile de impozit amânat.12.00 0 324.m.000 15. Datoria de impozit amânat existentă la deschiderea exerciţiului N: 6.000 Datoria de impozit amânat la 31. Rezolvare Calculul diferenţelor temporare: ţ ă ă Diferenţă temporară impozabilă Imobilizări corporale Creanţe clienţi Dobânzi de încasat Amenzi de plătit Dobânzi de plătit Total diferenţe 1.000 90. Creanţa de impozit amânat la 31.000 u.000 33.u.000 39.700 u.410. Înregistrările contabile privind impozitul amânat sunt următoarele: .500.m.000 u.m.000 33.12.12.000 30.000 x 30% = 36.N = 39.N = 120.000 1.000 x 30% = 11. în conformitate cu IAS 12.000 15.m.m. Datoria de impozit amânat ce trebuie înregistrată în exerciţiul N = 36.N.000 = 30.00 0 300.

7 amânat 00 B.000 lei (nedeductibil fiscal).000 60. 811.Cheltuieli impozitul amânat cu = Impozit amânat 30. 64 Provizionul pentru garanţii acordate clienţilor nu este deductibil .000 145.000 45.000 20. 63 Dividendele de încasat nu sunt impozabile.000 lei şi există un provizion pentru depreciere constituit de 30.000 10.000 120.000 lei.000 25.000 250. la 31.000 50.00 0 Impozit amânat = Venituri din impozitul 11.N (lei): Informaţii Imobilizări corporale (1) Creanţe clienţi (2) Dobânzi de încasat (3) Dividende de încasat (4) Dobânzi de plată (3) Provizion pentru garanţii acordate clienţilor (5) Provizion pentru dezafectarea unei clădiri (6) Cheltuieli de dezvoltare (7) Împrumut în valută (8) Echipamente finanţate prin contracte de leasing financiar (9) Datorii din contracte de leasing financiar (9) Amenzi de plătit (10) Valoare contabilă 900. 62 Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care vor fi încasate/plătite.12. 61 Creanţele clienţi au o valoare brută de 280.000 250. Se cunosc următoarele informaţii privind societatea ALFA.000 270.000 60 Baza fiscală pentru imobilizările corporale este de 800.

000 . lei).000 50. (10) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.4 lei. 65 Provizionul pentru dezafectarea clădirii a fost capitalizat conform IAS 16 la momentul recunoaşterii iniţiale a acesteia şi nu este deductibil fiscal.000 60. 66 Cheltuielile de dezvoltare sunt deductibile fiscal la momentul plăţii şi amortizate pe 5 ani contabil.000 800. 68 În conformitate cu IAS 17.000 0 - 20. la 31.250 lei şi cheltuieli cu amortizarea de 50.00 0 250. Rezolvare ş ă ăă Diferenţă temporară impozabi lă Imobilizări corporale Creanţe clienţi Dobânzi de încasat Dividende de încasat Dobânzi de plată Provizion pentru garanţii acordate clienţilor Provizion pentru dezafectarea 900. s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 45.000 lei.12.N 1euro = 4.00 0 50.000 euro (curs la data contractării 1 euro =4. Redevenţa anuală de 75.000 lei nu a fost plătită până la sfârşitul exerciţiului N.fiscal.000 0 0 100.000 60.000 20. contractul este considerat leasing operaţional. Din punct de vedere fiscal.000 deductibil ă 30.000 45.000 280. Calculaţi diferenţele temporare impozabile şi diferenţele temporare deductibile conform IAS 12. 67 Împrumut în valută în valoare de 3.000 0 60.000 45. Câştigul din diferenţe de curs este impozabil la momentul realizării .000 60.

000 5.000 20. Se cunosc următoarele informaţii privind activele şi datoriile societăţii ALFA la sfârşitul exerciţiului N+1: u.000 B.12.N+1 18.000 12.000 0 270.200 250.00 0 0 - 270.000 10.000 20.814.00 0 0 13.000 - 10. Active şi datorii Cheltuieli de dezvoltare (1) Imobilizări corporale (2) Clienţi (3) Cheltuieli înregistrate în avans (4) Alte active (5) Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (6) 4.m.000 1.200 405.000 250.000 Situaţia la 31.200 0 25.000 640.000 .000 - 426.unei clădiri Cheltuieli de dezvoltare Împrumut în valută Echipamente finanţate prin contracte de leasing financiar Datorii din contracte de leasing financiar Amenzi de plătit Total 25.

000 400.N+1. 70 Imobilizările corporale cuprind clădiri şi utilaje. s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.12.Amenzi de plătit (7) Alte datorii (5) 2.000 de lei. 74 În cursul exerciţiului N+1. Utilajele au fost achiziţionate. Rezolvare Elemente Valoare contabilă Baza fiscală Diferenţă temporară impozabilă Diferenţă temporară deductibil . 72 Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă o chirie plătită pe 5 ani ulteriori exerciţiului N+1.000de lei. pe o durată de 5 ani. Provizionul este reluat în exerciţiul N+2. clădirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600. 75 Amenzile nu sunt deductibile fiscal. la începutul exerciţiului N-1.12.000 de lei şi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Clădirile au fost achiziţionate la începutul exerciţiului N.000de lei. Din punct de vedere fiscal. 71 La 31. La sfârşitul exerciţiului N+1. Durata de amortizare fiscală este de 10 ani. 73 Pentru posturile „alte active” şi „alte datorii” nu există diferenţe între contabilitate şi fiscalitate.000 de lei. ALFA se află în litigiu cu un client. care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38.000de lei şi sunt amortizate contabil în 7 ani.000 69 La începutul exerciţiului N. Durata de amortizare contabilă este de 5 ani iar cea fiscală de 4 ani. cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajării lor (N). Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizează în 5 ani. creanţele clienţi aveau o valoare brută de 25.000 de lei pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal. Calculaţi diferenţele temporare impozabile şi diferenţele temporare deductibile la 31. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate în exerciţiul N+1.N+1. la un cost de 700. Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda lineară. cu 100. Managementul estimează la sfârşitul exerciţiului că despăgubirile ce vor fi plătite de ALFA se ridică la 4. deductibilă la momentul în care are loc fluxul monetar. 76 La începutul exerciţiului N+1 ALFA a imputat contului de profit şi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.

12.000 16.000 3.000 0 4.ă 31. Se cunosc următoarele informaţii privind activele şi datoriile societăţii ALFA la 31.N+2 12.N+1 Cheltuieli de cercetare Cheltuieli de dezvoltare Clienţi Clădiri Utilaje Cheltuieli în avans Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Amenzi de plătit TOTAL 0 16.000 0 40.000 25.000 600.000 15.000 15.000 B.000 0 18.000 2.000 40.000 500.000 18.000 25.000 5.000 Situaţia la 31.000 560.000 25.000 2.12.000 25.000 - 4.000 .000 - 20.000 - - 78. Active şi datorii Cheltuieli de dezvoltare (1) Imobilizări corporale (2) Clienţi (3) Cheltuieli înregistrate în avans (4) Alte active (5) Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (6) Amenzi de plătit (7) 4.000 5.815.N+2: u.000 5.12.m.

s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.N+2. la începutul exerciţiului N-1. ALFA se află în litigiu cu un client.12. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate în exerciziul N+1. creanţele clienţi aveau o valoare brută de 25. 84 La începutul exerciţiului N+1 ALFA a imputat contului de profit şi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20. Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda lineară. O parte din amenzi au fost plătite în N+2. 78 Imobilizările corporale cuprind clădiri şi utilaje. 81 Pentru posturile „alte active” şi „alte datorii” nu există diferenţe între contabilitate şi fiscalitate. 82 În cursul exerciţiului N+1.000 de lei. 79 La 31. deductibilă la momentul în care are loc fluxul monetar. care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38. clădirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600. cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajării lor (N). Clădirile au fost achiziţionate la începutul exerciţiului N.000 300. Provizionul este reluat în exerciţiul N+2.000 de 80 Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă o chirie plătită pe 5 ani ulteriori exerciţiului N+1.000 este reluat la venituri în execiţiul N+2. Rezolvare . Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizează în 5 ani.Donaţii (7) Alte datorii (5) 1.N+1. Din punct de vedere fiscal. la un cost de 700. Durata de amortizare fiscală este de 10 ani. cu 100.000 de lei.12.000 de lei. Managementul estimează la sfârşitul exerciţiului că despăgubirile ce vor fi plătite de ALFA se ridică la 4.000 de lei.000 de lei pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal din care 1. 83 Amenzile şi donaţiile nu sunt deductibile fiscal. pe o durată de 5 ani. lei şi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal.000 de lei şi sunt amortizate contabil în 7 ani. Calculaţi diferenţele temporare impozabile şi diferenţele temporare deductibile la 31.000 77 La începutul exerciţiului N. Utilajele au fost achiziţionate. iar cele cu donaţiile în exerciţiul N+2.000 2. La sfârşitul exrciţiului N+1. Durata de amortizare contabilă este de 5 ani iar cea fiscală de 4 ani.

824. 93 Echipament achiziţionat cu 100. . 91 Împrumut acordat unei filiale de 10.000 B.000lei.000 2.12.000. 89 Creanţe clienţi în valoare brută de 5.000 12. 0 - 3.000 480.000 25.000 0 12. 88 Creanţe clienţi în valoare de 5.000 4.000 - - 2.000 - 3.000 1.000 lei cu un provizion de 500 nedeductibil fiscal. amortizate pe 5 ani contabil.000lei impozabilă la încasare.000 15. 86 Dividende de primit de 2.000 1. 92 Cheltuieli de dezvoltare de 25.000 lei deductibile la vânzare.500 lei neimpozabile.000lei.000lei.000 lei deductibile fiscal la momentul plăţii.000 12.N+2 Cheltuieli de cercetare Cheltuieli de dezvoltare Clienţi Clădiri Utilaje Cheltuieli în avans Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Amenzi de plătit Donaţii TOTAL 0 12.000 20.000 0 0 20.000 lei (nu există provizion pentru depreciere).000 lei. 87 Stocuri în bilanţ în valoare de 10.Elemente Valoare contabilă Baza fiscală Diferenţă temporară impozabilă Diferenţă temporară deductibil ă 31.000 10.000lei. valoare netă contabilă 70.000 - 15.000 490.000 4. amortizare fiscală cumulată 40. provizion pentru depreciere deductibil fiscal de 500lei. Calculaţi baza fiscală pentru următoarele active conform IAS 12: 85 Dobândă de primit (creanţă) de 2. 90 Creanţe clienţi în valoare brută de 5.000 36.

000 4.000 2.0lei. 3. curs la 31. 4.000 B. 2. nedeductibil fiscal. 8.000 4. Rezolvare Ele me nt e 1.12. 96 Provizion pentru garanţii acordate clienţilor de 6. 10.000 (la încasare ) 0 10.500 10.500 5.825. 97 Împrumut în valută în valoare de 2.000 80.000 70.000 60.000 0 0 0 0 25. 5.000 80.000 5. .000 0 0 500 0 0 9.000 10. Calculaţi baza fiscală pentru următoarele datorii conform IAS 12: 95 Credit bancar de 3. 6.000 80.000 0 2.500 4. 7.000 80.000 70.000 lei.9 lei).000lei.500 10.000 lei.000 0 2. 60.000 5.94 Teren achiziţionat la un cost de 80. Baza fiscală = Valoare contabilă Sume viitoare impozabile + Sume viitoare deductibile 0 = 2.N 1 euro = 3.000 0 10.000 25. Câştigul impozabil la cesiune egal cu încasări din cesiune –cost.000 euro (curs la data contractării 1 euro = 4.500 10.

99 Venit înregistrat în avans din vânzarea bunurilor pe credit în valoare de 5.000 6.000 5.000 lei. recunoscută fiscal la momentul încasării.000 7. 5.Câştigul din diferenţe de curs este impozabil la momentul realizării. 100Chirie încasată în contul exerciţiilor viitoare de 5.800 0 200 4.000 lei.000 0 3. Rezolvare Element e Baza fiscală = Valoare contabi lă 3.000lei.000 + Sume viitoare impozabil e 0 0 1. 3. nedeductibile fiscal. 2. 98 Amenzi şi penalităţi de plătit de 5. 8.000 Sume viitoare deductib ile 0 6.000 0 0 Elemente Baza fiscală = Valoare contabilă - Sume neimpozabil . recunoscut fiscal la momentul încasării creanţei.

conform IAS 8? Ce informare va face societatea Alfa în notele explicative? .000. durata de viaţă utilă.000 La începutul exerciţiului N sunt colectate următoarele informaţii: 101Valoarea justă a imobilizărilor corporale 200. Începând cu exerciţiul N. Alfa va aplica abordarea pe componente pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi tratamentul alternativ din IAS 16 (reevaluarea). Alfa colectează informaţiile referitoare la valoarea justă. Alfa nu colecta informaţiile pentru aplicarea abordării pe componente.000 IAS 8 B. 102Cheltuiala cu amortizarea calculată pe baza componente 20.000 Cheltuiala cu amortizarea pentru exerciţiul N calculată pe baza politicii contabile anterioare 15. La sfârşitul anului N-1 se cunosc următoarele informaţii: Costul imobilizărilor corporale 250.000 0 6. 0 5. societatea Alfa schimbă politica referitoare la imobilizării corporale. În exerciţiul N.000.000 Amortizarea cumulată (75. abordării pe Ce efecte va avea schimbarea de politică asupra situaţiilor financiare.000 5.000) Valoarea netă contabilă 175. 103Cota de impozitare este de 16%.000 5. valoarea reziduală şi valoarea amortizabilă pe componente. Anterior exerciţiului N.821.e în perioadele viitoare 5. 5.

Managementul consideră că schimbarea va conduce la furnizarea de informaţie mai relevantă şi mai fiabilă deoarece reflectă cu o mai mare acurateţe valoarea componentelor.000 lei. B. Noua politică se aplică prospectiv începând cu exerciţiul N deoarece aplicarea retrospectivă nu este practicabilă. are un capital social de 20.200) 25.000 lei şi o cheltuială cu impozitul pe profit de 25. În exerciţiul N soldul iniţial al rezultatului reportat a fost de 20.000 de lei.Rezolvare Efectul schimbării politicii asupra exerciţiului curent este următorul: lei Creşterea cheltuielilor cu amortizarea Scăderea cheltuielii cu impozitul pe profit Scăderea profitului Creşterea valorii contabile a imobilizărilor corporale Creşterea datoriei cu impozitul amânat Creşterea rezervei din reevaluare (5.000 lei şi nu are alte componente ale capitalurilor proprii în afara rezultatului reportat.000lei.000 Extras din notele la situaţiile financiare Începând cu anul N. În exerciţiul N+1 Alfa a înregistrat venituri din vânzarea mărfurilor de 200. cheltuiala cu impozitul pe profit 22.000 lei (ca urmare a unei erori de calcul).000 lei.000 21. cheltuieli cu amortizarea 10. 822.000 de lei.000 lei în loc de 15.400lei. Alfa nu înregistrează alte venituri sau alte cheltuieli. În exerciţiul N+1 societatea Alfa a descoperit că în exerciţiul N a înregistrat amortizarea unui utilaj de 10.000) 800 (4. Prezentaţi contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul N şi N-1 . profit 117. societatea Alfa schimbă politica referitoare la imobilizările corporale în sensul adoptării abordării pe componente şi a tratamentului alternativ din IAS 16.000 de lei. cheltuieli cu mărfurile de 15. cheltuieli cu amortizarea de 25.000 de lei iar soldul final a fost de 34. Cota de impozit pe profit a fost de 16%. În exerciţiul N Alfa a raportat venituri din vânzarea mărfurilor de 180. cheltuieli cu mărfurile de 30.000 4.600 lei.600lei.

000 Rezulat at reportat 20.400) 134.600 157.000 (30.000 (25. Alfa Contul de profit şi pierdere (lei) N+1 Venit din vânzarea mărfurilor Costul bunurilor vândute Cheltuieli cu amortizarea Profit înainte de impozitare Cheltuiala cu impozitul pe profit Profit 200.000 117.600) (retratat) N 180.000 Total 40.600 Alfa Situaţia variaţiei capitalurilor proprii (lei) Capita l social 20.000 292.400 20.000 272.600 134.600 20.Rezolvare retratat.000 (22.000) (15.000 Sold la 31.000 (15.000) 140.decembrie N-1 Profitul retratat al exerciţiului N Sold la 31 decembrie N Profitul exerciţiului N+1 Sold la 31 decembrie N+1 .600 134.000 117.000) 160.000) (25. situaţia variaţiei capitalurilor proprii şi efectul corecţiei erorii asupra exerciţiului N.000 137.400 117.

Rezolvare: Procentaj De control În B: În C: 80 % 60 % De interes 80 % 80 % x 60 % = 48 % .000) 800 (4. Legăturile între societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care Societatea A le are în D.Efectul asupra exerciţiului N: Creşterea cheltuielilor cu amortizarea Scăderea cheltuielii cu impozitul pe profit Scăderea profitului Scăderea valorii nete a utilajului (creşterea amortizării cumulate) Scăderea impozitului pe profit Scăderea rezultatului reportat lei (5.200) Consolidare B890.200) (5.000) 800 (4.

5 % 70 % 20 % 70 % 70 % x 20 % = 14 % 90 % x 14 % = 12.În D: Indirect prin C Indirect prin B Total în D 75 % 20 % 95 % 48 % x 75 % = 36 % 80 % x 20 % = 16 % 36 % + 16 % = 52 % B891.6 % x 80 % = 10. Rezolvare: Procentaj De control În C: În D: În E: În B: Direct Indirect prin E Indirect prin C 15 % 15 % 15 % 12.6 % De interes . Legăturile între societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care Societatea A le are în D.08 % 70 % x 15 % = 10.

.Total în B 30 % 15 % + 10. pe 4 ani.000 u. Cota de impozit pe profit 16%. Rezolvare În situaţiile financiare individuale prezentate la 31.06.m. se elimină incidenţa înregistrărilor fiscale şi se recunosc valorile justificate economic: Cheltuieli privind amortizarea = Amortizarea imobilizărilor 5.000 Subvenţii pentru investiţii = Venituri din subvenţii 4.amortizarea utilajului pentru 20.000 u.N.5 % = 35. societatea F a contabilizat valori calculate conform regulilor fiscale: .58 % B1003.000 u.m.000 . Conform politicii grupului. durata de amortizare de 5 ani. în exerciţiul N.08 % + 10. iar subvenţia virată la venituri. În vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate. În contabilitatea sa individuală. Utilajul a fost subvenţionat în proporţie de 80%.000 u. societatea F a achiziţionat un utilaj în valoare de 200. Să se prezinte retratările prealabile consolidării.m. Politica grupului din care face parte F este de a amortiza linear această categorie de utilaje.m. Subvenţia pentru investiţii a fost recunoscută iniţial la venituri în avans şi a fost virată la veniturile exerciţiului curent în acelaşi ritm cu amortizarea utilajului.000 u.virarea subvenţiei la venituri pentru 16.m.N. La data de 30. de 20.12. amortizarea ar trebui să fie de 25. societatea F a amortizat utilajul conform reglementărilor fiscale în vigoare: metoda lineară. .

: . să procedeze la înlocuirea căptuşelii furnalelor.000 u.000 u. În consecinţă. scoaterea din uz a unor furnale) poate evita cheltuielile viitoare. pentru utilaje.200 u.m.m.000x16% = 3. Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 20.000x16% = 160 u. se recunoaşte un activ net de impozit amânat de 1..m. pentru subvenţiile pentru investiţii.: Creanţe de impozit amânat = Venituri din impozitul amânat 160 B1004.000 u. F a recunoscut în situaţiile financiare individuale ale exerciţiului N un provizion pentru riscuri şi cheltuieli în valoare de 20.pentru investiţii Eliminarea incidenţei înregistrărilor fiscale generează o diferenţă temporară deductibilă de 5. şi o diferenţă temporară impozabilă de 4. Societatea F îşi desfăşoară activitatea în industria siderurgică. la fiecare 5 ani. Aceasta. deoarece societatea nu are o obligaţie actuală de revizie independentă de acţiunile sale viitoare. Deoarece societăţile din industria siderurgică sunt obligate prin lege ca. prin modul său de acţiune (de exemplu.000 Eliminarea provizionului pentru riscuri şi cheltuieli generează o diferenţă temporară impozabilă şi o datorie de impozit amânat de 20. Să se prezinte retratările prealabile consolidării..m.m. Rezolvare În vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate se elimină provizionul.

000 lei .400 x 75 % + 1.000 x 25 % Datorii furnizori: 1.400 lei 600 lei 5. pentru suma de 3. 1.000 x 25 % Mărfuri: 1.000 1.000 lei construcţii.500 10.000 3.01.N. la 01.500 lei.000 lei 1.000 4.400 lei mărfuri şi 600 lei clienţi.000 9.Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorii de impozit amânat 3.200 B930.000 500 4.500 1. Rezolvare: l + + = - Construcţii: 3.000 x 75 % + 3.000 10.000 2.000 lei 1.000 1.000 lei împărţită astfel: 3.000 l + + = l l Capital propriu l Datorii Furnizori Valoarea justă a activelor identificabile la B este 5.000 x 75 % + 5.000 B 2. Calculaţi fondul comercial.000 lei.000 3. sunt: Specificare Construcţii Mărfuri Clienţi Active identificabile Investiţie la B A 3.400 x 25 % Clienţi 600 x 75 % + 600 x 25 % Active: 5. A a achiziţionat. la data achiziţiei.500 6. iar a datoriilor identificabile 1.000 1.000 x 4. 75 % din acţiunile lui B.500 3.000 1. Bilanţurile sintetizate ale celor două societăţi în lei.000 x 75 % + 25 % x 1.000 1.

.250 u. 80% din acţiunile lui Sorina S.A. însumează 2. 380 u.500 u. se prezintă după cum urmează: Specificare Active l identificabile la l Investiţie Sorina l Capital propriu l Datorii A 4. Calculaţi şi contabilizaţi fondul comercial.A.N.250 u.500 – 3.000 lei 500 lei B931.250 B 2.600) x 20% 2.m. poate fi alocat folosind următoarele tratamente: l Active: 2. a achiziţionat.250 5. pentru suma de 1.m.m.250 2.000 x 2.000) x 25% Activ net Fond comercial pozitiv (3. 600 u.m. la 01.400 600 2.= l Interese minoritare (5.000 1.000) 1.000 lei 3.500 .A.000 5. Rezolvare: Costul de achiziţie de 1.m. Martina S.500 x 80 % + 2.01.250 3.500 x 20 % Datorii: 600 x 80 % + 600 x 20 % Interese minoritare (2. Bilanţurile sintetizate ale celor două societăţi în u.000 Valoarea justă a activelor identificabile la Sorina S.000 – 1. .500 u.m.000 1. m. metoda achiziţiei prin cumpărarea de acţiuni.

lei 261 Titluri de participare = 7588 Alte venituri din exploatare 270 u.m.000 . metoda achiziţiei prin cumpărarea de acţiuni: (a) consemnarea titlurilor financiare dobândite: 1.000 lei.520 ) 1. lei 261 Titluri de participare = 5121 Conturi curente la bănci 1. 700. (b) consemnarea fondului comercial negativ: 270 u.m.A.250 u.m.250 – 1. Se cer înregistrările de preconsolidare a amortizării în bilanţul anului N. .m.520 u. dacă se utilizează metoda de consolidare pe solduri.m. Rezolvare La nivelul bilanţului se efectuează următoarele înregistrări: -Eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezervelor (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la începutul anului N-1) 106 Rezerve = 201 Cheltuieli de constituire 12. a înregistrat la începutul exerciţiului N-1 cheltuieli de constituire de 12.500 – 600 -380) Fond comercial negativ (1. Înregistrările contabile la achiziţie în contabilitatea societăţii Martina S. O societate filială F.250 u.= l Activ net (2. În schimb.m. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierderi. amortizabile în 5 ani. 270 u.

400 2.152 Contabilizarea activului de impozit amânat -la nivelul bilanţului 4412 Impozit pe profit = % 106 1.400 Retratările de omogenizare au consecinţe asupra impozitului amânat.152 768 .800 2.200 Activ de impozit amânat 7.200 Diferenţe temporare deductibile 7. Valoarea contabilă a cheltuielilor de constituire 0 Baza fiscală 7.200 x 16% =1.-Eliminarea amortizării cumulate înregistrate 2801 Amortizarea cheltuielilor constituire = % 106 Rezerve 121 Rezultat 4.400 La nivelul contului de profit şi pierdere se înregistrează: 121 Rezultat = 6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 2.

000 lei. Rezolvare a părţii neamortizate a La nivelul bilanţului se efectuează următoarele înregistrări: -Eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezultatului (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la începutul anului N-1) 121 Rezultat = 201 Cheltuieli de constituire 12.amânat Rezerve 121 Rezultat 384 -la nivelul contului de profit şi pierdere 121 Rezultat = 792 Venit din impozitul pe profit amânat 384 701.000 -Eliminarea amortizării cumulate înregistrate . a înregistrat în exerciţiul N-1 cheltuieli de constituire de 12. amortizabile în 5 ani. Se cer înregistrările de preconsolidare cheltuielilor în bilanţul exerciţiului N-1. O societate filială F. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierderi. În schimb.

600 x 16% =1.400 Retratările de omogenizare au consecinţe asupra impozitului amânat.536 Contabilizarea activului de impozit amânat -la nivelul bilanţului 4412 Impozit pe profit amânat = 121 Rezultat 1.600 Diferenţe temporare deductibile 9.600 Activ de impozit amânat 9.536 .2801 Amortizarea cheltuielilor constituire = 121 Rezultat 2.000 şi 121 Rezultat = 6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 2. Valoarea contabilă a cheltuielilor de constituire 0 Baza fiscală 9.400 La nivelul contului de profit şi pierdere se înregistrează: 6XX Cheltuieli după natură = 121 Rezultat 12.

Valoarea justă a terenurilor a evoluat astfel: Anul N Valoarea justă 420.000 440.000 .536 A.m. În situaţiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost. Filiala F deţine terenuri achiziţionate la costul de 400. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile.-la nivelul contului de profit şi pierdere 121 Rezultat = 792 Venit din impozitul pe profit amânat 1.783.000 N+1 N+2 N+3 390.000 u.000 430.

200 105 Rezerve din reevaluare = 4412 Datorie de impozit amânat 3.000 Diferenţe temporare impozabile 20.200 B.784. Pe 6 iunie societatea M a achiziţionat 75% din acţiunile .000= 3. N+4 terenurile sunt vândute.000 Baza fiscală 400. ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Rezolvare Retratările de omogenizare sunt următoarele: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 20.000 Valoarea contabilă a terenurilor 420.La sfârşitul exerciţiului impozitare este de 16%.000 Datorie de impozit amânat 16% x 20. Cota de Ce retratări de omogenizare sunt efectuate în exerciţiul N.

Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F în momentul achiziţiei.000 Acţiuni proprii (500) Total capitaluri proprii 109.000. capitalurile proprii ale societăţii F se prezintă astfel: Elemente Valoarea Capital social 100.000 Rezultatul 1.000 -75% Capitalurile proprii F 82.000 75.000 Alte rezerve 2. Rezolvare Fondul comercial reprezintă excedentul costului de achiziţie peste cota parte din capitalurile proprii F achiziţionate.000 25%partea ce revine minoritaril or 25. Cost de achiziţie titluri F 90.875 Partajul capitalurilor proprii ale societăţii F Elemente Valoarea 75% -partea ce revine societăţii M 100. La data achiziţiei.50 0 Nu au fost identificate diferenţe de valoare cu ocazia achiziţiei.000 Rezerva legală 5.000 reportat Rezultat 2.000 Capital social . Calculaţi şi reflectaţi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3.societăţii F la costul de 90.125 =Fond comercial 7.

000 1.Rezerva legală Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultat Acţiuni proprii Total capitaluri proprii 5. Eliminarea titlurilor F în contrapartidă cu cota parte din capitalurile proprii ale societăţii achiziţionate şi recunoaşterea fondului comercial 90.500 Rezerva legală 1068 750 Alte rezerve 1171 1.500 Rezultat = % 261 Titluri de participar e 109 Acţiuni proprii 375 90.000 .125 1.250 500 250 500 125 27.375 7.000 (500) 109.500 3.375 Titlurile F sunt contabilizate în bilanţul lui M la cost 261 Titluri de participare = 5121 Conturi la bănci în lei 90.750 1.750 Capital social 1061 1.500 375 82.875 % 2075 Fond comercial 1012 3.000 Activele.000 2.375 90. datoriile şi capitalurile proprii ale societăţii F sunt preluate în bilanţul consolidat.000 2.500 750 1.000 75.

500 25.reportat 121 Rezultat Recunoaşterea intereselor minoritare 27.m.09.500 27. 785.000 u.000 % 1012 Capital social 1. La data achiziţiei capitalurile proprii ale societăţii Beta se prezintă astfel: Elemente Valoarea .375 500 B.250 1061 Rezerva legală 1068 250 Alte rezerve 1171 500 Rezultat reportat 121 Rezultat = % 108 Interese minoritar e 109 Acţiuni proprii 125 27.N societatea Alfa achiziţionează societatea Beta pentru suma de 70. Pe 30.

000 5. Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F în momentul achiziţiei.000 Partajul capitalurilor proprii ale societăţii F Elemente Valoarea 70% -partea ce revine societăţii Alfa 100.000 1. Fondul comercial se determină astfel: 70% Capitalurile proprii Beta 77.Capital social Rezerva legală Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii 100.000 110.000 2.500 1.000 1. Calculaţi şi reflectaţi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3.000 70.000 5.000 3.000 = Fond comercial negativ 7.400 700 30%partea ce revine minoritaril or 30.000 Nu au fost identificate diferenţe de valoare cu ocazia achiziţiei.000 -Costul de achiziţie al titlurilor Beta 70.000 2.000 Activele.500 600 300 Capital social Rezerva legală Alte rezerve Rezultatul reportat . datoriile şi capitalurile proprii ale societăţii Beta sunt preluate în bilanţul consolidat.000 2.000 1. Rezolvare Titlurile Beta sunt contabilizate în bilanţul lui Alfa la cost: 261 Titluri de participare = 5121 Conturi la bănci în lei 70.

000 110.000 Eliminarea titlurilor F în contrapartidă cu cota parte din capitalurile proprii ale societăţii achiziţionate şi recunoaşterea fondului comercial negativ ca venit 77.000 30.000 1012 .000 70.000 % 1012 Capital social 1061 Rezerva legală 1068 Alte rezerve 1171 Rezultat reportat 121 Rezultat = % 261 Titluri de participar e 7815 Venit din fond comercial negativ 700 77.400 700 1.000 % = 108 Interese minoritar e 33.Rezultat Total capitaluri proprii 2.000 3.400 77.500 1.000 70.000 600 33.000 1.400 Recunoaşterea intereselor minoritare 33.

05.000 40. Societatea M achiziţionează la 1.000 Valoar ea justă 120.1.000 80.N 25% din acţiunile D la costul de 11. Valorile contabile şi valorile juste ale activelor şi datoriilor lui D au evoluat astfel: mii u.05.000 Cota de impozit de profit este de 16%.000 80.N Valoar ea contabi lă 140.000 Valoar ea justă 150.N Valoare a contabi lă Active Datorii Activ net 100.000 60. şi la 1.500 600 300 600 Capital social 1061 Rezerva legală 1068 Alte rezerve 1171 Rezultat reportat 121 Rezultat B.000 80.000 70. 786. 1. .m.N 35% din acţiunile D la costul de 30.000.09.000 u.09.000 80.000 1.m.m.000 20.000 u.000.

000 35%(70. La data achiziţiei bilanţul societăţii F se prezintă astfel: Elemente Active necurente Imobilizări corporale F 150.000 3.600 Calculul fondului comercial mii u.N 30. societatea Alfa achiziţionează 80% din acţiunile societăţii F la costul de 60. Pe 1 iulie.000 10.0001.m.N 1.09. Rezolvare Determinarea impozitului amânat generat de plusurile de valoare ale activelor mii u.m. 1.000 25%(40.000 .600)=23.N Diferenţe temporare impozabile aferente activelor Datoria de impozit amânat 20.200)=9.05.05.m.000 -3.200 1.09.000 u.787.000 100.060 -Cota parte din activul net achiziţionat = Fond comercial B.940 6.800 1.200 1.Calculaţi fondul comercial conform IFRS 3(ţinând cont şi de impozitele amânate).N Costul de titlurilor achiziţie al 11. 1.

000 175.000 80.000 40.200 u.Cheltuieli de dezvoltare Investiţii Active curente Total active Capitaluri proprii şi datorii Capital social Rezerve legale Profit Total capitaluri proprii Datorii necurente Datorii curente Total datorii şi capitaluri proprii 30.800 u.. Rezolvare La 1 iulie societatea Alfa înregistrează achiziţia titlurilor F în situaţiile sale individuale: 261 Titluri de participare = 5121 Conturi la bănci 60.000 5.000 40. la o clădire de 1.00 % = % .000 20. Cota de impozitare este de 16%. Calculaţi şi reflectaţi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3.000 10.m..000 175. 175.000 În bilanţul consolidat al grupului Alfa sunt preluate activele datoriile şi capitalurile proprii ale societăţii F.000 55. Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F în momentul achiziţiei.000 Cu ocazia achiziţiei se identifică un plus de valoare la un teren de 1.m.000 25.

000 5.000 -80% x valoarea justă a activului net 46.000 10.000 Calculul impozitului amânat aferent plusurilor de valoare identificate cu ocazia achiziţiei.000 +Plusuri de valoare pentru terenuri şi clădiri 3.984 În bilanţul consolidat se înregistrează plusurile de valoare aferente terenurilor şi construcţiilor şi impozitul amânat aferent.000 -Datoria de impozit amânat 480 = Valoarea justă a activului net 57.800 u.000 120.016 = Fond comercial 13.200 u.000 1.200 1. % 211 Terenuri 212 Construcţii = 105 Rezerve din reevaluare 3.000=480 Calculul valorii juste a activului net Valoarea contabilă a activului net 55. Diferenţe temporare impozabile aferente -terenurilor 1. Total 3.000 Datorie de impozit amânat 16% x 3.0 Activ eF Capital social Rezerve Profit Datorii F 40.800 105 = 4412 480 . -clădirilor 1.520 Calculul fondului comercial: Costul de achiziţie 60.m.m.

504 Eliminarea titlurilor F în contrapartidă cu cota parte din capitalurile proprii ale societăţii achiziţionate şi recunoaşterea fondului comercial % = 261 Titluri de participar e 13.Rezerve din reevaluare Datorie de impozit amânat Partajul capitalurilor proprii ale filialei F între societatea mamă şi minoritari Elemen te Valoarea 80%-partea 20%ce revine partea ce societăţii Alfa revine minoritari lor 40.000 1.520 8.520(3.000 60.000 4.000 8.000 57.000+ 480) 10.000 5.000 2.016 504 Capital social Rezerve din reevalua re Rezerve legale Rezultat Total capital uri proprii 2.016 2.000 11.000 46.000 2075 Fond comercial .984 32.000 8.000 32.

788.2.016 4.000 2.504 1012 Capital social 1061 Rezerve legale 105 Rezerve din reevaluare 121 Rezultat B.000 = 108 Interese minoritar e 11.000 504 1. Se dă următoarea structură de grup: .000 1012 Capital social 1061 Rezerve legale 105 Rezerve din reevaluare 121 Rezultat Recunoaşterea intereselor minoritare % 8.

M F1 F2 Bilanţurile celor 3 societăţi se prezintă astfel: Bilanţ M (în u.m.) Suma 60 40 100 Total 100 Datorii + Capitaluri proprii Capital social Suma 100 Activ Titluri F2 Alte active Total Bilanţ F2 (în u.) Suma 100 100 Datorii + Capitaluri proprii Capital social Total Suma 100 100 Activ Active Total Întocmiţi bilanţul grupului M folosind tehnica de consolidare pe paliere.) Suma 70 730 800 Total 800 Datorii + Capitaluri proprii Capital social Suma 800 Activ Titluri F1 Alte active Total Bilanţ F1 (în u.m.m. .

Rezolvare Tehnica de consolidare pe paliere presupune întocmirea bilanţului subgrupului F 1 care va fi consolidat la grupul M. Preluarea posturilor din bilanţul societăţii F 1 şi din bilanţul societăţii F 2 % 60 140 Titluri F 2 Alte active = % Capital social F2 Capital social F 1 100 100 Partajul capitalurilor proprii ale societăţii F2 Capitaluri proprii F2 Capital social Total 100 Societatea F1(60%) 60 Interes minoritar(40%) 40 Eliminarea titlurilor deţinute de F 1 în F 2 Capital social = % Titluri F 2 Interese minoritare 100 60 40 Bilanţul consolidat al grupului F 1 se prezintă astfel: Bilanţ (în u.m.) Suma Datorii+Capitaluri proprii Suma 100 Activ Active 140 Capital social .

Interese minoritare 40 Total 140 Total 140 Consolidarea subgrupului F 1 de către M -Preluarea posturilor din bilanţul societăţii M şi din bilanţul subgrupului F 1 940 70 870 % Titluri F 1 Alte active = % Capital social M Capital social F 1 Interese minoritare 940 800 100 40 Partajul capitalurilor proprii ale subgrupului F 1 Capitaluri proprii F2 Capital social Total 100 Societatea F1(70%) 70 Interes minoritar(30%) 30 Eliminarea titlurilor deţinute de M în F 1 Capital social = % Titluri F 1 Interese minoritare 100 70 30 .

) Suma Datorii+Capitaluri proprii Suma 80 70 Activ Active 870 Capital social Interese minoritare Total 870 Total 870 B. Folosind datele de la problema anterioară. Rezolvare Societatea M integrează global societatea F 1 Preluarea posturilor din bilanţul lui M şi F 1 900 70 60 770 % Titluri F 1 Titluri F 2 Alte active = % Capital social M Capital social F 1 900 800 100 Partajul capitalurilor proprii ale societăţii F1 Capitaluri proprii F1 Capital social Total 100 Societatea F1(70%) 70 Interes minoritar(30%) 30 Eliminarea titlurilor deţinute de M în F 1 Capital social = % 100 .m.789. întocmiţi bilanţul grupului M folosind tehnica de consolidare directă.Bilanţ (în u.

Titluri F 1 Interese minoritare 70 30 Societatea M integrează global societatea F 2 Preluarea posturilor din bilanţul societăţii F 2 100 Active = Capital social 100 Partajul capitalurilor proprii ale societăţii F2 Capitaluri proprii F2 Capital social Total 100 Societatea F1(42%) 42 Interes minoritar(58%) 58 Eliminarea titlurilor deţinute de F 1 în F 2 Capital social = % Titluri F 2 Interese minoritare 100 42 58 Interese minoritare = Titluri F 2 18(30%x 60) .

000 Contabilizaţi echivalenţă.Bilanţul consolidat al grupului M Bilanţ (în u. .000.) Suma Datorii+Capitaluri proprii Suma 80 70 Activ Active 870 Capital social Interese minoritare Total 870 Total 870 Societatea M deţine 30% din acţiunile societăţii SA care au fost achiziţionate în momentul constituirii societăţii la costul de 300. Rezolvare reevaluarea titlurilor SA după metoda punerii în Calculul părţii ce revine societăţii mamă din capitalurile proprii ale societăţii asociate.000 100.12. La 31.00 0 200.000 u.m.m.N capitalurile proprii ale societăţii SA se prezintă astfel: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Valori 1.

000.Elemente Valori Cota parte ce îi revine societă ţii mamă 30% 300.000 300.00 0 60.000 30.000 30.000 Partea ce revine societăţii mamă conţine: 104capitalurile proprii achiziţionate în sumă de 300.000 .000 100.000).000 a căror contrapartidă este inclusă în valoarea contabilă a titlurilor achiziţionate.300. = Titluri puse în echivalenţă % Imobilizări sub forma intereselor de participare Rezerve consolidate Cota parte din rezultatul societăţilor puse în echivalenţă 390. 105cota parte din rezervele şi rezultatul acumulate de la data achiziţiei ce vor afecta rezerva şi rezultatul grupului. Titlurile SA vor fi evaluate la cota parte din capitalurile proprii SA (30% x 1.0 00 200.000 60.000 =390.000 Capital social Rezerve Rezultat 1.

m.000 u.000 10.000 10.000 u.m şi construcţiilor de 20.000 u.000 10.m.B. La data achiziţiei capitalurile proprii ale societăţii SA se prezintă astfel: Elemente Capital social Rezerve reevaluare din Valori 100. Cota de impozitare este de 16%.N capitalurile proprii ale societăţii SA se prezintă astfel: Elemente Capital social Rezerve reevaluare din Valori 100.000 140.000 Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii Cu ocazia achiziţiei se identifică un plus de valoare aferente terenurilor de 20. La 31.12.000 20. Societatea M a achiziţionat la 30 iunie N 30% din acţiunile societăţii SA la un cost de 60.000 40. Durata de viaţă rămasă a construcţiilor este de 20 de ani.000 180.000 Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii .827.000 30.

920 În vederea punerii în echivalenţă se retratează activul net al societăţii SA pentru plusurile de valoare şi impozitul amânat aferent acestora.400 =Activ net în valoare justă =173.080 =Fond comercial 7.600=52. % 211 Terenuri 212 Construcţii = 105 Rezerve din reevaluare 40.000 +Plus de valoare aferent terenurilor 20.Calculaţi fondul comercial şi contabilizaţi reevaluarea titlurilor SA după metoda punerii în echivalenţă.400 .600 Calculul fondului comercial Costul de achiziţie al titlurilor SA 60.000 +Plus de valoare aferent construcţiilor 20. Rezolvare Calculul activului net al societăţii SA în valori juste Activ net (valori contabile) 140.000=6.000 -Partea ce revine lui M din activul net în valoare justă al societăţii SA 30% x 173.000 105 Rezerve din reevaluare = 4412 Datorie de impozit 6.000 -Datorie de impozit amânat 16% x 40.

00 0 63.000/20 x1/2).850 107Rezervele din reevaluare cu 30% (30.1 00 Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii Titlurile puse în echivalenţă sunt evaluate la cota parte ce revine societăţii M din capitalurile proprii ale societăţii SA tinând cont de plusurile de valoare identificate cu ocazia achiziţiei şi de amortizarea acestora.100+Fond comercial 7.600 10.000-20. Cu ocazia punerii în echivalenţă bilanţul consolidat va fi afectat astfel: 106Titluri puse în echivalenţă în valoare de 30% X 213. 121 Rezultatul exerciţiului = 2813 Amortizarea echipament elor 500 În urma acestor ajustări capitalurile proprii ale societăţii SA se prezintă astfel: Elemente Capital social Rezerve reevaluare din Valori 100.500 213.000)= 3.920=71.000 pentru rezerva din reevaluare a societăţii SA constituită după achiziţia titlurilor 108Rezultatul consolidat pentru cota parte din rezultatul societăţii pusă în echivalenţă ajustat cu amortizarea plusului de valoare .amânat Rezultatul societăţii SA este ajustat cu amortizarea aferentă plusului de valoare identificat pentru construcţii(20.000 39.

Mărfurile sunt vândute de către societatea F unui client din exteriorul grupului la preţul de vânzare de 1.850 Punerea în echivalenţă a titlurilor SA la 31.12.12.000 u.aferent construcţiilor 30% x (40.000. societatea mamă M vinde un stoc de marfă filialei sale F.m.000 u.N Titluri puse în echivalenţă = % Imobilizări sub forma intereselor de participare Rezerve din reevaluare Cota parte din rezultatul societăţilor puse în echivalenţă 71.000-10.850 60.000-500) = 8. La 31.000.000 3. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute a fost de 500. în care deţine 80% din capital la preţul de 900. În cursul exerciţiului N.850 B.000 8.000 500.m.200.000 371=401 900.N în bilanţul lui F există o datorie neplătită către F de 400. 828. Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Justificaţi necesitatea acestora.000 de . Rezolvare Înregistrări efectuate societatea M 4111=707 607=371 Înregistrări de efectuate societatea F 900.

100. Societatea M deţine 70% din acţiunile societăţii F.5121=4111 500.200. 829.N.200.000+900. Deoarece acestea sunt rezultatul unei tranzacţii în interiorul grupului sunt eliminate în procesul de consolidare.400.000 B.m.000+900. (cotul de achiziţie al mărfurilor pentru societatea M este de 600.000 = 1.000 u.000 4111=707 1.000 = 2. societatea M vinde societăţii F mărfuri la preţul de 700.12. .000 401=5121 500.m.000 607= 900.). Mărfurile nu au fost vândute de F până la 31.000 371 În bilanţul consolidat vor fi preluate datoria societăţii F către societatea M şi creanţa societăţii M faţă de societatea F.000 500.000 În urma preluării conturilor de venituri şi cheltuieli ale societăţilor M şi F în contul de profit şi pierdere consolidat am avea: Venituri din vânzarea mărfurilor Cheltuieli cu mărfurile 1. 401 Furnizori = 4111 Clienţi 400.000 u. În cursul exerciţiului N.000 Deoarece cifra de afaceri a grupului se referă la vânzări în exteriorul grupului se impune următoarea înregistrare: 707 Venituri din vânzarea mărfurilor = 607 Cheltuieli cu mărfurile 900.

Rezolvare Înregistrări efectuate societatea M 4111=707 607=371 5121=4111 Înregistrări de efectuate societatea F 700.000 371=401 700.La 31.000 u. Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Justificaţi necesitatea acestora.000 Stocurile vor fi preluate la costul lor pentru F 700.000 u.000 u.m.m.000 (inclusiv profitul intern de 100.000 401=5121 600.. iar cifra de afaceri ar trebui să fie egală cu 0 deoarece mărfurile nu au fost vândute în exteriorul grupului.m. Cota de impozit pe profit este de 16%.000 600.000 de În bilanţul consolidat vor fi preluate datoria societăţii F către societatea M şi creanţa societăţii M faţă de societatea F.000 600.000 600.) În urma preluării conturilor de venituri şi cheltuieli ale societăţilor M şi F în contul de profit şi pierdere consolidat am avea: Venituri din vânzarea mărfurilor Cheltuieli cu mărfurile 700. Se impune .12. 401 Furnizori = 4111 Clienţi 100.000 În situaţiile financiare consolidate stocurile trebuie să fie evaluate la costul lor pentru grup 600. Deoarece acestea sunt rezultatul unei tranzacţii în interiorul grupului sunt eliminate în procesul de consolidare.N în bilanţul societăţii F există o datorie nedecontată faţă de furnizorul M în sumă de 100.

000 Eliminarea profitului intern aferent mărfurilor diminuează valoarea lor contabilă în timp ce baza lor fiscală rămâne aceeaşi ceea ce generează o diferenţă temporară deductibilă de 100. La 30 iunie N.000.următoarea înregistrare: 707 Venituri din vânzarea mărfurilor = % 607 Cheltuieli cu mărfurile 371 Mărfuri 700. Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Justificaţi necesitatea acestora. Durata de viaţă utilă rămasă este de 10 ani. 830. 111Amortizarea cumulată 30.000 4412 Impozit pe profit amânat = 792 Venituri din impozitul amânat 16. Contravaloarea echipamentului a fost plătită integral de filiala F. Cota de impozit pe profit este de 16%.000.000 100. societatea M a vândut filialei sale F un echipament în următoarele condiţii: 109Preţ de vânzare 50. .000 600.000 pentru care vom înregistra un activ de impozit amânat de 16.000 B. 110Valoarea contabilă 60.000. F amortizează echipamentul linear.

000 Deoarece amortizarea echipamentului la nivelul situaţiilor financiare individuale ale lui F s-a calculat ţinând cont de profitul intern se elimină suplimentul de amortizare.000 30.000 .000 de Deoarece echipamentul este vândut în interiorul grupului se elimină profitul obţinut de societatea M prin vânzarea sa.000 30.000 50.000 60.Rezolvare Înregistrări efectuate societatea M 461=7583 %= 2131 2813 6583 5121=461 50.000 30. 2813 Amortizarea echipamentelo r = 6811 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilo 1. 7583 Venituri din cedarea activelor = % 6583 Cheltuieli cu activele cedate 2131 Echipament e tehnologice 20.000 de Înregistrări efectuate societatea F 2131=404 50.000 404=5121 50.000 50.

440 -la nivelul contului de profit şi pierdere .000 Baza fiscală a echipamentelor tehnologice Diferenţă temporară deductibilă 40.000 4412 Impozit pe profit amânat = 121 Rezultat F 1.000 9.000 2813 Amortizarea echipamentelo r = 121 Rezultat F 1.000 4412 Impozit pe profit amânat = 792 Venituri din impozitul amânat 1.r În urma retratărilor de mai sus: Valoarea contabilă a echipamentelor tehnologice 31.440 Dacă înregistrările se efectuează separat la nivelul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere atunci acvestea sunt: -la nivelul bilanţului 121 Rezultat M = 2131 Echipament e tehnologice 20.

N capitalurile proprii ale societăţii F. 831.440 B. se prezintă astfel: 112Capital social: 1. 113Pierdere reportată: (300. .7583 Venituri din cedarea activelor = % 6583 Cheltuieli cu activele cedate 121 Rezultat M 50.000.000 20.000). La 31.m.000 121 Rezultat F = 6811 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilo r 1.12..000 30. după eliminarea operaţiilor reciproce. la data constituirii acestei societăţi la costul de 700.000 u.000. Societatea M a achiziţionat 70% din acţiunile F.000 121 Rezultat F = 792 Venituri din impozitul amânat 1.

000) (30.000.114Pierderea exerciţiului: (100.00 0 (300.000 = 90.000 (90.000.000) 180. Rezolvare Pierderile exerciţiilor anterioare şi cea obţinută în exerciţiul curent nu pot fi imputate intereselor minoritare peste cota parte de revine minoritarilor din capitalul social F 30% x 1. Interesele minoritare sunt afectate pentru partea ce revine minoritarilor din pierderea reportată 30% x 300.000 30% Interese minoritare 300.000 Partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor F 1.000 =30.000) 600.000) (70. 115Total capitaluri proprii: 600. Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F între societatea mamă şi minoritari şi eliminaţi titlurile F.000 (210.000) (100.000 partea ce revine minoritarilor din pierderea exerciţiului curent 100.280.280.000.000 = 300.00 0 .0 00 % = % 1.000 1.000.000) 420.000 30% x Capitaluri proprii F Capital social Pierdere reportată Pierderea exerciţiului Total capitaluri proprii Valori 70% Societat ea M 700.000).

000=45.000 = 360.000). 118Pierderea exerciţiului: (160.000 100. 117Pierdere reportată: (800.000.000 . la data constituirii acestei societăţi la costul de 495.0 00 210.000 Capital social Rezerve consolidate Rezultat consolidat Titluri de participare Pierdere reportată Pierderea exerciţiului Interese minoritare 700. La 31. Interesele minoritare sunt afectate pentru partea ce revine minoritarilor din pierderea reportată 45% x 800.000).000 B. Societatea M a achiziţionat 55% din acţiunile F. Rezolvare Pierderile exerciţiilor anterioare şi cea obţinută în exerciţiul curent nu pot fi imputate intereselor minoritare peste cota parte de revine minoritarilor din capitalul social F 45% x 900.000 70.000.000 = 405.000 300.N capitalurile proprii ale societăţii F după eliminarea operaţiilor reciproce se prezintă astfel: 116Capital social: 900.1.000).000 partea ce revine minoritarilor din pierderea exerciţiului curent -360.m.000 180.000 405.000 u. 119Total capitaluri proprii: (60.12.000. Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F între societatea mamă şi minoritari şi eliminaţi titlurile F. 832.

000 (360.000 % Capital social Rezerve consolidate = % Titluri de participare Pierdere reportată Pierderea exerciţiului 1.000) (60.m.000 u. Societatea M a achiziţionat 75% din acţiunile F.000) 405.833.12.000) (160. la data constituirii acestei societăţi la costul de 750.000) (115.455.0 00 900.000 (440.000) (60.000) (45.000 Rezultat consolidat B.000) Partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor F 1.000 800.000 115.455. La 31.000 160.000 440.Capitaluri proprii F Capital social Pierdere reportată Pierderea exerciţiului Total proprii capitaluri Valori 55% Societatea 45% M Interese minoritare 495.N capitalurile proprii ale societăţii F după eliminarea operaţiilor reciproce .00 0 495.000 (800.000) 0 900.

12.850. 124Pierderea reportată: (1.12.0 % Capital = % Titluri de 1.000 = 250.N 1.000 ) (100. 126Total capitaluri proprii: 20. Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F între societatea mamă şi minoritari şi eliminaţi titlurile F la 31.N+1 capitalurile proprii ale societăţii F după eliminarea operaţiilor reciproce se prezintă astfel: 123Capital social: 1. 121Pierderea exerciţiului: (1.000). 125Profitul exerciţiului: 120.000.000.100.000. La 31.000) (100.0 00 1.12 N şi la 31.m.850.000).000 u.000) 25% Interese minoritar e 250.N+1.000.000. Rezolvare Piedrerea obţinută în exerciţiul N nu poate fi imputată intereselor minoritare peste cota parte de revine minoritarilor din capitalul social F 25% x 1.000.12. 122Total capitaluri proprii: (100.100.se prezintă astfel: 120Capital social: 1.000 (1.00 0 750. Capitaluri proprii F Valori 75% Societatea M 750.100.000 .000.000 (250.000 (850.000. În exerciţiul N+1 societatea F obţine un profit de 120.000.000.000).000) Partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor F la 31.000) 0 Capital social Pierderea exerciţiului Total capitaluri proprii 1.

00 850.000

social Rezultat consolidat

participare Pierderea exerciţiului 1.100.00 0

La 31.12.N+1 capitalurile proprii F redevin pozitive. Partea intereselor minoritare din rezultatul exerciţiului N+1 de 25% x 120.000=30.000 trebuie redusă cu pierderea exerciţiului N suportată de grup 1.100.000 x 25% -250.000=25.000

Partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor F la 31.12.N+1

1.970.0 00 1.000.0 00 850.000

% Capital social Rezervă consolidată Rezultatul exerciţiului

=

% Titluri de participare Pierderea reportată Interese minoritare Rezultat consolidat

1.970.00 0 750.000

1.100.00 0

120.000

5.000

115.000

B. 834. Societatea M a achiziţionat 35% din acţiunile SA, la data constituirii acestei societăţi la costul de 35.000 u.m.. La 31.12.N capitalurile proprii ale societăţii SA după eliminarea operaţiilor reciproce se prezintă astfel: 127Capital social: 100.000; 128Pierdere reportată: (160.000); 129Total capitaluri proprii: (60.000). Societatea M nu are obligaţia sau intenţia de a se angaja financiar pentru partea negativă a capitalurilor proprii. Care sunt înregistrările efectuate în vederea întocmirii bilanţului consolidat? Rezolvare Se elimină valoarea titlurilor până la valoarea lor contabilă de 35.000 u.m., iar partea negativă a capitalurilor proprii nu se contabilizează. 106 Rezerve consolidate = 261 Titluri de participare 35.000

B. 835. Societatea M a achiziţionat 35% din acţiunile SA, la data constituirii acestei societăţi la costul de 35.000 u.m.. La 31.12.N capitalurile proprii ale societăţii SA după eliminarea operaţiilor reciproce se prezintă astfel: 130Capital social: 100.000; 131Pierdere reportată: (160.000); 132Total capitaluri proprii: (60.000). Societatea M nu are intenţia de a se dezangaja financiar pentru partea negativă a capitalurilor proprii. Care sunt înregistrările efectuate în vederea întocmirii bilanţului consolidat? Rezolvare În acest caz partea negativă a capitalurilor proprii este contabilizată sub

forma unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli. = 106 Rezerve consolidate 261 Titluri de participare 1518 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 21.000 35.000 % 56.000

B. 836. Societatea M deţine 70% din acţiunile societăţii F. În cursul exerciţiului N, societatea F vinde societăţii M mărfuri la preţul de 500.000 u.m. (costul de achiziţie al mărfurilor pentru societatea F este de 600.000 u.m.) Mărfurile nu au fost vândute de M până la 31.12.N. Valoarea justă a stocului de mărfuri la 31.12.N este de 500.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Rezolvare

Înregistrări efectuate Înregistrări efectuate de societatea F societatea M 4111=707 607=371 500.000 600.000 371=401 500.000

de

Deoarece cifra de afaceri a grupului se referă la vânzări în exteriorul grupului se impune următoarea înregistrare: 707 Venituri din vânzarea mărfurilor = 607 Cheltuieli cu mărfurile 500.000

B. 837. Societatea M deţine 70% din acţiunile societăţii F. În cursul exerciţiului N societatea F vinde societăţii M mărfuri la preţul de 500.000 u.m. (costul de achiziţie al mărfurilor pentru societatea F este de 600.000 u.m.) Mărfurile nu au fost vândute de M până la 31.12.N. Valoarea justă a stocului de mărfuri la 31.12.N este de 570.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Rezolvare Înregistrări efectuate de Înregistrări efectuate societatea F de societatea M 4111=707 607=371 500.000 600.000 371=401 500.000

Deoarece cifra de afaceri a grupului se referă la vânzări în exteriorul grupului se impune următoarea înregistrare: 707 Venituri din vânzarea mărfurilor = 607 Cheltuieli cu mărfurile 500.000

Pierderea de 100.000 u.m. se descompune astfel: -pierdere definitivă 600.000 -570.000 =30.000 u.m. -pierdere temporară 570.000- 500.000 = 70.000 u.m.

000 = 11.000 6912 = 121 11.200 Dacă înregistrările se efectează separat la nivelul bilanţului şi a contului de profit şi pierdere atunci acestea sunt: -la nivelul bilanţului 371 Mărfuri Şi 121 Rezultat M = 4412 Impozit pe profit amânat 11.000 -la nivelul contului de profit şi pierdere 121 Rezultat F = 607 Cheltuieli cu mărfurile 70.000 Eliminarea pierderii generează o datorie de impozit amânat de 16% x 70. 6912 Cheltuieli cu impozitul amânat = 4412 Impozit pe profit amânat 11.200 .m.200 u.Pierderea temporară este eliminată: 371 Mărfuri = 607 Cheltuieli cu mărfurile 70.200 = 121 Rezultat F 70.

Fie următorul lanţ de participaţii: .Cheltuieli cu impozitul amânat Rezultat M Ajustarile au fost efectuate înainte de partajul capitalurilor proprii ale filialei între societatea mamă şi minoritari. 843.

Să se calculeze procentajele de control şi de interes deţinute de SM în societăţile din organigramă şi să se precizeze tipul de control şi metoda de consolidare corespunzătoare Rezolvare Soci etat ea Procentaj de control Procentaj de interes Tip contr ol Met oda de cons olida re Integ rare globa lă Integ rare globa lă Integ rare globa lă Integ rare globa F1 70% 70% Contro l exclus iv F2 40% +20%=60% 40% +70% Contro x20%=54% l exclus iv 70% Contro l exclus iv x Contro l exclus F3 70% F4 60% 70% 60%=42% .

iv F5 55% 55% +40%x20%=63 % 70% x 60% x20%+70% x20%x30% +40% x30% +55% x25% +40% x 20% x 25%=8.7% Contro l exclus iv Contro l exclus iv lă Integ rare globa lă Integ rare globa lă F6 20%+30% +25%=75% F7 40% +40%=80% Contro l exclus iv Influe nţă semnif icativă Integ rare globa lă Pune re în echiv alenţ ă - F8 15% +10%=25% F9 0 65% x În 11.2%=53.2%+12% +13.7%=7.35% 40% x70% +40% x63%=28% +25.605% afara perim etrului de consol idare 40% Influe nţă semnif icativă F10 40% Pune re în echiv alenţ ă .75% +2%=40.3% +5.2% 15% x42% +10% x54%=6.4% +4.4%=11.

se elimină incidenţa înregistrărilor fiscale şi se recunosc valorile justificate economic: Cheltuieli privind amortizarea = Amortizarea imobilizărilor 5. iar subvenţia virată la venituri.m.000 u. durata de amortizare de 5 ani.000 Subvenţii pentru investiţii = Venituri din subvenţii pentru investiţii 4. societatea F a contabilizat valori calculate conform regulilor fiscale: .virarea subvenţiei la venituri pentru 16. Să se prezinte retratările prealabile consolidării. În contabilitatea sa individuală. Utilajul a fost subvenţionat în proporţie de 80%.Exemplul 39 La data de 30.000 u. .m. Cota de impozit pe profit 16%.m.06.000 u.12. Rezolvare În situaţiile financiare individuale prezentate la 31. de 20.000 u. societatea F a achiziţionat un utilaj în valoare de 200. amortizarea ar trebui să fie de 25.m. În vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate.m. Conform politicii grupului. societatea F a amortizat utilajul conform reglementărilor fiscale în vigoare: metoda lineară.000 . în exerciţiul N. Politica grupului din care face parte F este de a amortiza linear această categorie de utilaje.amortizarea utilajului pentru 20.000 u. Subvenţia pentru investiţii a fost recunoscută iniţial la venituri în avans şi a fost virată la veniturile exerciţiului curent în acelaşi ritm cu amortizarea utilajului.N..N. pe 4 ani.

prin modul său de acţiune (de exemplu.. Aceasta. În consecinţă.000 u.200 u. scoaterea din uz a unor furnale) poate evita cheltuielile viitoare.000x16% = 160 u. pentru subvenţiile pentru investiţii. pentru utilaje. Deoarece societăţile din industria siderurgică sunt obligate prin lege ca.m.: Creanţe de impozit amânat = Venituri din impozitul amânat 160 Exemplul 40 Societatea F îşi desfăşoară activitatea în industria siderurgică.m.m.000 u. deoarece societatea nu are o obligaţie actuală de revizie independentă de acţiunile sale viitoare.: Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorii de impozit amânat 3.000x16% = 3. să procedeze la înlocuirea căptuşelii furnalelor.m. Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 20.000 u. se recunoaşte un activ net de impozit amânat de 1. F a recunoscut în situaţiile financiare individuale ale exerciţiului N un provizion pentru riscuri şi cheltuieli în valoare de 20.200 .000 Eliminarea provizionului pentru riscuri şi cheltuieli generează o diferenţă temporară impozabilă şi o datorie de impozit amânat de 20. şi o diferenţă temporară impozabilă de 4.Eliminarea incidenţei înregistrărilor fiscale generează o diferenţă temporară deductibilă de 5. Să se prezinte retratările prealabile consolidării. la fiecare 5 ani.m. Rezolvare În vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate se elimină provizionul..

000 .IFRS 1 B.m. iar diferenţa este imputată rezultatului reportat.m.) şi o datorie de 300.m. (valoarea brută 500. societatea F ar trebui să deţină la 1 ianuarie 2007 un activ cu o valoare netă contabilă de 450. Societatea A a achiziţionat 100% filiala F în martie 200 5. Potrivit referenţialului contabil aplicat anterior de societatea F. 2131 Echipament e tehnologice = % 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 2813 Amortizarea echipamentel or tehnologice 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima 500.000 u.000 u.m.790. contractelor de locaţie finanţare. Prin aplicarea tratamentului contabil. şi amortizarea cumulată de 50.000 150.000 u.000 u. prevăzut de IAS 17.000 50. Anterior tranzacţiei. având ca obiect un utilaj. sociatatea A trebuie să recunoască un activ de 450. o datorie de 300.m. societatea F încheiase un contract de locaţie (în calitate de locatar). Ce retratări se efectuează cu ocazia trecerii la IFRS conform IFRS1? Rezolvare În bilanţul de deschidere consolidat. contractul a fost contabilizat ca o locaţie simplă. ce îndeplineşte condiţiile IAS 17.000 u.m.000 300. Data trecerii la IFRS pentru societatea mamă A este 1 ianuarie 2007. pentru a fi contabilizat ca locaţie-finanţare.000 u.

În 2005. dacă se aplică excepţia facultativă? Dar dacă se aplică prevederile IFRS 3 retrospectiv? Rezolvare În vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere.000 -dacă aplică IFRS 3 retrospectiv: La data grupării: 2071 Fond comercial = 1512 Provizioane pentru garanţii 30.m. Societatea M a achiziţionat 100% acţiunile societăţii F la 1 ianuarie 2006. societatea F ar fi trebuit să recunoască un provizion pentru garanţii de 30.m. La 1 ianuarie 2007 (data trecerii la IFRS). M efectuează următoarele înregistrări: -dacă aplică excepţia facultativă: 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS = 1512 Provizioan e pentru garanţii acordate clienţilor 26.000 u. acesta nu a fost recunoscut. suma necesară pentru decontarea datoriei este estimată la 26.791. societatea F a realizat vânzări pentru care a oferit dreptul de returnare pe perioada de garanţie.dată a IFRS B. Ce înregistrări efectuează M la data trecerii la IFRS.000 u.000 . Deşi. potrivit IAS 37..

acordate clienţilor La data trecerii la IFRS: 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 4. Ce înregistrare este efectuată la data trecerii la IFRS în vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere? Rezolvare În vederea întocmirii bilanţului efectuează următoarea înregistrare: consolidat de deschidere. Societatea mamă ALFA a achiziţionat 70 % din acţiunile filialei BETA la 1 martie 2004. Potrivit referenţialului contabil aplicat anterior.. Valoarea contabilă a cheltuielilor de dezvoltare la data trecerii la IFRS este 10.m.792. cu data trecerii la IFRS la 1 ianuarie 2007. la începutul anului 2003.m.000 u.000 u. Cota de impozitare este de 16%.000 40.000 B. ALFA % 2803 Amortizarea = 203 Cheltuieli de dezvoltare 50. filiala BETA a capitalizat. amortizabile în 5 ani. cheltuielile de dezvoltare nu ar fi fost capitalizate (IAS 38). Dacă BETA ar fi aplicat standarde internaţionale. ALFA va prezenta primele situaţii financiare consolidate la 31 decembrie 2008. cheltuieli de dezvoltare de 50.000 .

Societatea mamă M alege să aplice excepţia facultativă referitoare la grupările de întreprinderi.000 u. F a achiziţionat un program informatic la un cost de 300. Amortizarea până la data trecerii la IFRS este de 75. ALFA va trebui să recunoască un activ de impozit amânat (deoarece baza contabilă a fost diminuată)..600 Odată cu eliminarea cheltuielilor de dezvoltare. Societatea mamă M va întocmi primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2008.793.m. activul este complet amortizat. La 1 ianuarie 2002.m) şi interesele minoritare (pentru 2. pe care îl amortizează în 3 ani.m.m.) este costul prezumat care stă la baza determinării amortizării ulterioare.000 u.000 u. B.m şi recunoaşterea impozitului amânat de 1. Pentru eliminarea cheltuielilor de dezvoltare cu o valoare netă de 10.600 u. La 31 decembrie 2004.m va fi afectat fondul comercial (pentru 5.520 1. Valoarea contabilă la data grupării (100.520 u. Durata de viaţă utilă la data grupării este de 4 ani. potrivit IAS 38. la 1 ianuarie 2004.880 u.880 2. Durata de viaţă utilă estimată potrivit IAS 38 este de 6 ani. Societatea M achiziţionează 100% întreprinderea F.cheltuielilor de dezvoltare 2071 Fond comercial Interese minoritare 4412 Impozit pe profit amânat 5. cu data tranziţiei la 1 ianuarie 2007.m). Ce înregistrează societatea mamă la 1 ianuarie 2007? Rezolvare .000 u.

000 25.m. În situaţiile financiare consolidate întocmite potrivit referenţialului aplicat anterior: 133fondul comercial de 150.m. ALFA a achiziţionat o filială. a fost imputat capitalurilor proprii. Întreprinderea ALFA va prezenta primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2008. data trecerii la IFRS fiind 1 ianuarie 2007.000 u. În ianuarie 2005. B. nu au fost recunoscute cheltuieli de dezvoltare de .794..La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2007) societatea mamă efectuează următoarea înregistrare în vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere: 208 Alte imobilizări necorporale = % 2808 Amortizare a altor imobilizări necorporal e 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 100. 135la data grupării. chiar dacă la data trecerii la IFRS este complet amortizat. amortizabile în 4 ani şi care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere prevăzute de IAS 38.000 Nu este afectat fondul comercial deoarece programul informatic a fost recunoscut potrivit referenţialului aplicat anterior.000 u. 134societatea ALFA a recunoscut cheltuieli de constituire de 32.000 75.

.m.000 u. dar nu au fost recunoscute: 203 Cheltuieli de dezvoltare = % 2803 Amortizare 90.m): 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 Cheltuieli de constituire 32. Ce retratări efectuează ALFA în vederea întocmirii bilanţului de deschidere conform IFRS 1? Rezolvare În vederea întocmirii bilanţului de deschidere.000 .90.000.000 -pentru cheltuielile de dezvoltare care îndeplinesc criteriile de recunoaştere ale IAS 38 .000 16.000 36. cu o durată de amortizare de 5 ani ce îndeplinesc criteriile de recunoaştere prevăzute de IAS 38. -pentru cheltuielile de constituire care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere (amortizarea între data achiziţiei şi data trecerii la IFRS 16.000 u.000 16. societatea ALFA efectuează următoarele retratări: -pentru fondul comercial imputat capitalurilor proprii nu se efectuează nici o retratare.

m.m. 138valoarea justă a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate 500..000 u. În ianuarie 2005.795.m. la 31 decembrie 2008. Societatea mamă M va prezenta primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS.m.000 u. societatea M a achiziţionat 80% din acţiunile unei societăţi F. 137valoarea justă a activelor identificate în momentul achiziţiei 800.000u. Fondul comercial negativ = 80%(800.000 B. La data trecerii la IFRS. în următoarele condiţii: 136costul de achiziţie 200.000u.000= 40.000u.000)-200..a cheltuielilo r de dezvoltare 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 54.000.. societatea M efectuează următoarea înregistrare: 2075 = 1172 32.000 . în bilanţul consolidat există un sold al fondului comercial negativ de 32.500.m. Ce înregistrare se efectuează în vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere? Rezolvare În vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere. Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani.

la data trecerii la IFRS. care ar fi trebuit imputat pe cheltuieli. în vederea întocmirii bilanţului de deschidere. 796. este de 450.Valoarea netă contabilă a echipamentelor. iar valoarea justă este de 430.000 u. la 31 decembrie 2008 şi prezintă sume comparative pentru un an.000 u. societatea ALFA a capitalizat.m. costul reparaţiilor unor echipamente de 40. la 1 ianuarie 2004. iar ajustarea necesară este imputată rezultatului reportat.000 u.Fond commercial negativ Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS B.1 ianuarie 2007. a fost de 28.m.000 u. Potrivit referenţialului anterior. Valoarea justă este considerată cost prezumat şi serveşte ca punct de plecare pentru determinarea amortizărilor şi deprecierilor viitoare. datorită capitalizării cheltuielilor cu reparaţiile. potrivit IAS 16.m. societatea ALFA ar trebui să recalculeze costul imobilizărilor sau să aplice excepţia opţională potrivit căreia. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS.000 .m. data trecerii la IFRS. Deoarece politica anterioară nu era conformă cu IAS 16. Ce înregistrări efectuează societatea Alfa. Amortizarea suplimentară înregistrată în perioada 1 ianuarie 2004 . dacă alege să aplice IAS 16 retrospectiv? Rezolvare Înregistrările efectuate de societatea ALFA în vederea întocmirii bilanţului de deschidere sunt: -ajustarea valorii imobilizărilor cu costul reparaţiilor 1172 = 2131 40. orice imobilizare corporală poate fi evaluată la valoarea justă la 1 ianuarie 2007.

000 B. conform IFRS 1. şi ce retratări efectuează în fiecare situaţie? Rezolvare La 1 ianuarie 2007.m.Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2007. este de 420. la 1 ianuarie 2007.000 u. Întreprinderea BETA va întocmi primele situaţii financiare potrivit IFRS la 31 decembrie 2008.000 .797.Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS Echipame nte tehnologic e -anularea amortizării suplimentare înregistrate 2813 Amortizarea instalaţiilor. Amortizarea cumulată la 31 decembrie 2006 este de 500. data la care se întocmeşte şi bilanţul de deschidere. societatea BETA poate ajusta valoarea contabilă a echipamentelor (recalculând costul după durate de amortizare determinate potrivit IAS 16): 2813 = 1172 200. Care sunt alternativele de care dispune societatea BETA la data trecerii la IFRS. Politica de amortizare nu este conformă cu IAS 16.000 u. Costul echipamentelor este de 700. Amortizarea cumulată determinată cu ajutorul unor estimări efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 300. Societatea BETA deţine utilaje amortizate după durate de funcţionare fiscale. Valoarea justă a echipamentelor.m. mijloacelor de transport = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 28.m.000 u.m.000 u.

000 u.m. Societatea ALFA a achiziţionat un utilaj la 1 ianuarie 200 6. mijloacelor de transport Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS Societatea BETA mai poate determina valoarea justă la 1 ianuarie ce va fi considerată cost prezumat prin aplicarea excepţiei facultative prevăzută de IFRS 1 2131 Echipamente tehnologice = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 220. la 1 ianuarie 2008. societatea ALFA a reevaluat utilajul la 450. 798. Ce înregistrări se efectuează în fiecare din cele două situaţii prezentate mai sus? . ALFA poate opta să evalueze utilajul la valoarea justă la data trecerii la IFRS sau valoarea determinată prin aplicarea retroactivă a IAS 16. Data trecerii la IFRS pentru ALFA este 1 ianuarie 2008.Amortizarea instalaţiilor.000 u. Societatea ALFA alege să aplice tratamentul de bază prevăzut de IAS 16. La 31 decembrie 2006.m.m.000 u. cu o durată de utilitate de 10 ani.000 B. Valoarea justă a utilajului. pentru 400. este de 430.

m – 50.Rezolvare ALFA poate opta să evalueze utilajul la: a)valoarea justă la data trecerii la IFRS.).000 -anularea reevaluării anterioare (450.000-400.000 u.000 b)valoarea determinată prin aplicarea retroactivă a IAS 16. caz în care pentru întocmirea bilanţului de deschidere se efectuează înregistrările: . caz în care la 1 ianuarie 2008 se efectuează următoarele înregistrări: -ajustarea valorii contabile la valoarea justă (430.000 u.m.000): 1058 Rezerve din reevaluare = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 90.000 u.000) Valoarea contabilă a utilajului la 1 ianuarie 2008 este de 400. 2131 Echipamente tehnologice = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 30.000-360.m (450.

000 -anularea amortizării suplimentare generate de reevaluare: 2813 Amortizarea instalaţiilor. mijloacelor de transport 90. La data trecerii la IFRS se cunosc următoarele informaţii pentru societatea Alfa: Imobilizările financiare sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă mai puţin provizioanele pentru depreciere cumulate. 799.-anularea reevaluării anterioare: 1058 Rezerve din reevaluare = % 2131 Echipame nte tehnologic e 2813 Amortizare a instalaţiilo r.000 50.000 B.000 40. Provizioanele pentru depreciere se determină ca diferenţă între valoarea de intrare şi . mijloacelor de transport = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 10.

evaluate la valoarea justă cu variaţiile de valoare înregistrate în capitalurile proprii. este de 21. Titlurile de plasament vor fi clasificate drept active financiare evaluate la valoarea justă. Imobilizările financiare cuprind: Elemente Data trecerii la IFRS -1 interese de participare evaluate la valoarea justă -2 interese de participare evaluate la cost Total 18.000de lei. Valoarea lor justă.000 20.000 2. Valoarea lor justă.000 Investiţiile financiare pe termen scurt conţin: valori în lei Elemente Data trecerii la IFRS 3.000 Interesele de participare vor fi considerate active financiare disponibile pentru vânzare.000 8. cu variaţiile de valoare în contul de profit şi pierdere.000lei. Ce înregistrări efectuează societatea Alfa la data trecerii la IFRS? . la data trecerii la IFRS.valoarea justă stabilită cu ocazia inventarierii. la data trecerii la IFRS este de 9.000 -1 titluri de plasament evaluate la cost -2 titluri de plasament evaluate la valoarea justă Acţiuni proprii Total 5. potrivit IAS 39.

evaluate la valoarea justă la data trecerii la IFRS.000 1.Rezolvare Desemnarea intereselor de participare ca active financiare disponibile pentru vânzare.000 1.03Active financiare desemnate la valoarea justă = % 1172 Rezultat ul reportat din adoptare a pentru prima 9.000 20.01 Rezerve .000 Desemnarea titlurilor de plasament ca active financiare. cu variaţiile de valoare în contul de profit şi pierdere: 50x.02Active financiare disponibile pentru vânzare = % 106. Variaţiile valorii juste pentru activele disponibi le pentru vânzare 263 Interese de participa re 21.000 . evaluate la valoarea justă. prin aplicarea excepţiei facultative: 263.

dată a IFRS 50X Investiţii financiar e pe termen scurt 8. 141redevenţa anuală 50.m.un mijloc de transport.000 15. în următoarele condiţii: 139obiectul contractului . Ce ar trebui să înregistreze societatea ALFA la data trecerii la IFRS? Rezolvare La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2007) Alfa efectuează următoarea înregistrare: % 2133 Echipamente tehnologice 1172 Rezultatul reportat din adoptarea = 167 Alte împrumut uri şi datorii asimilate 165.m.000 u. (plătibilă la sfârşitul anului). Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS la 31. la sfârşitul contractului. La 1 ianuarie 2006. 143ALFA garantează o valoare reziduală de 10.323 . 142rata implicită a contractului este de 10%.000u.323 150.000 B. este de 150. ALFA a contabilizat contractul ca o locaţie-operaţională. considerată drept cost prezumat potrivit excepţiei facultative prevăzută de IFRS 1.2008 (cu un an de cifre comparative). la 1 ianuarie 2007. Valoarea justă a mijlocului de transport. 140durata contractului 5 ani.12..000u. ALFA a încheiat un contract de locaţie-finanţare în calitate de locatar. 800.m.

este de 300. la 1 ianuarie 2007. Cea mai bună estimare a datoriei la 1 ianuarie 2007 este de 700.000 u. provizionul nu a fost recunoscut nici în situaţiile individuale ale lui F. F trebuia să recunoască. un provizion pentru garanţii.000 şi 1512 = 1172 50. nici în conturile consolidate. 802. Cea mai bună estimare a datoriei la data . Care sunt înregistrările contabile necesare în vederea întocmirii bilanţul consolidate de deschidere dacă se aplică retrospectiv IFRS 3? Rezolvare La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2008) societatea M efectuează următoarele înregistrări: 2071 = 1512 300. un provizion pentru garanţii.000 B. Societatea M a achiziţionat 100% acţiunile societăţii F. potrivit IAS 37.m. provizionul nu a fost recunoscut nici în situaţiile individuale ale lui F. Societatea M a achiziţionat 100% acţiunile societăţii F la 1 ianuarie 2007. După reglementările contabile anterioare.pentru prima dată a IFRS B.000 u.m. Cea mai bună estimare a datoriei. nici în conturile consolidate. F trebuia să recunoască.m. După reglementările contabile anterioare. Cea mai bună estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2008) este de 250. potrivit IAS 37.000 u.801. la 1 ianuarie 2007.

BETA nu a înregistrat impozite amânate. BETA a contabilizat amortizarea după durate de funcţionare fiscale (durata de funcţionare a echipamentului fiind de 5 ani).trecerii la IFRS (1 ianuarie 2008) este de 675. Societatea BETA deţine un echipament care a fost achiziţionat. în vederea întocmirii bilanţul consolidat de deschidere. dacă se aplică excepţia facultativă prevăzută de IFRS 1? Rezolvare La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2008) societatea M efectuează următoarea înregistrare: 1172 = 1512 675. BETA alege să aplice tratamentul de baza al IAS 16 şi estimează o durată de utilitate de 8 ani şi o valoare reziduală de 10. Potrivit referenţialului anterior.000 u. Ce înregistrări efectuează BETA la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2008) dacă aplică retrospectiv prevederile IAS 16 şi IAS 12? Rezolvare La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2008) societatea BETA efectuează următoarele înregistrări: 2813 Amortizarea instalaţiilor. Care sunt înregistrările contabile necesare.m.m.m. la 30 iunie 2006.125 . Cota de impozitare este de 16%.000 u.000 u. cu 100. 803.000 B. mijloacelor de transport = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 13.

M ar trebui să contabilizeze contractul după metoda gradului de avansare al lucrărilor.100 B. cheltuielile efectuate în contul contractului au fost de 400. Ce ar trebui să înregistreze societatea M la data trecerii la IFRS? Rezolvare La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2007) societatea M efectuează următoarea înregistrare: 332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată 200. M a contabilizat contractul după metoda finalizării lucrărilor.000.000 u.200.m. cheltuielile estimate până la finalizarea contractului 1. cu sume comparative pentru un an. La 1 ianuarie 2006.804. Potrivit IAS 11.1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS = 4412 Impozit pe profit amânat 2.m. Potrivit reglementărilor anterioare. M a încheiat un contract ce are ca obiect construirea unui pod care urmează a fi finalizat în octombrie 2008. La 31 decembrie 2006. Societatea M va prezenta primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2008.000 u.m. iar veniturile din contract au fost estimate la 2.000 .000 u.

m. data la care se întocmeşte şi bilanţul de deschidere.200. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2007.200.000avansare a lucrărilor B.000 u. 805.000=800.000.a IFRS Rezultatul din contract este 1. a rezultat o rezervă din conversie pozitivă de 100. 806.000/(1.12.m. Politica de . BETA deţine utilaje amortizate după durate de funcţionare fiscale. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS la 31. Gradul de =400.000+400.000u. Amortizarea cumulată la 31 decembrie 2006 este de 800.000 B.2008 (cu un an de cifre comparative). Întreprinderea BETA va întocmi primele situaţii financiare potrivit IFRS la 31 decembrie 2008. Din conversia unei operaţii în străinătate.m. Ce înregistrare trebuie să efectueze ALFA la data trecerii la IFRS dacă aplică excepţia facultativă prezentată de IFRS 1? Rezolvare La data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2007) Alfa efectuează următoarea înregistrare: 107 Rezerve din conversie = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 100.000 u. potrivit referenţialului contabil anterior.000)=25% estimat la 2.

m.000u.. este de 320. M a achiziţionat 70% din acţiunile unei societăţi F în următoarele condiţii: 145valoarea justă a activelor identificate în momentul achiziţiei 900.000 u.000 u. cu sume comparative pentru un an. Societatea mamă M va prezenta primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2008.807. Ce înregistrare efectuează M în vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere? Rezolvare 144costul de achiziţie 100. dacă nu aplică excepţia facultativă prevăzută de IFRS 1? Rezolvare Conform IFRS 1 Beta efectuează următaoarea înregistrare la data trecerii la IFRS: 2813 Amortizarea instalaţiilor. la 1 ianuarie 2005. 146valoarea justă a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate 700. Costul echipamentelor este de 900. Ce înregistrare efectuează BETA. mijloacelor de transport = 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 200. în vederea întocmirii bilanţului de deschidere. În ianuarie 2004.000 u. Valoarea justă a echipamentelor.000u. Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani.m.000 u.m.. . Amortizarea cumulată determinată cu ajutorul unor estimări efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 600.000 B.m.m.amortizare nu este conformă cu IAS 16.m.

societatea M efectuează următoarea înregistrare: -D 2075 Fond commercial negativ = +Cpr 1172 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IFRS 28.În vederea întocmirii bilanţului consolidat de deschidere.000 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->