P. 1
RELIGIE

RELIGIE

|Views: 84|Likes:
Published by totoreanf
RELIGIE
RELIGIE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: totoreanf on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

RECOMANDARE Sunt tot mai putini cei ce l-au cunoscut pe Parintele Arsenie Boca.

Tot m ai putini sunt cei ce-si amintesc de Parintele Arsenie si pot sa dea marturie de spre el. Din toti aceia câti mai sunt, nu toti au competenta necesara, iar unii di ntre ei au un cerc prea restrâns de actiune si de raspândire a cuvântului. Mai sunt si din aceia care, desi sunt bine informati, au ezitari când e vorba sa dea marturie despre cel ce a fost, este si va fi Parintele Arsenie, în cer si pe pamânt. În acelas i timp, sunt însa multi, în vremea noastra, cei ce doresc sa afle si sa stie câte ceva despre Parintele Arsenie cel de odinioara, dar cu actiune si în vremea noastra, m ai ales prin lucrarea sa, intitulata Cararea Împaratiei. Eu însumi am fost întrebat adeseori în mânastirea noastra, în alte mânastiri si în mul e orase: "Ce ne puteti spune despre Parintele Arsenie?" La fel, mi s-a cerut de multe ori: "Spuneti-ne ceva despre Parintele Arsenie." De fiecare data am raspun s cu placere la aceste solicitari si am pus în atentia ascultatorilor tot ce am so cotit mai important din cele ce le stiu despre acest om mare, ca si care nu stiu sa mai fi fost unul asemenea dintre cei cunoscuti de mine, ca lucratori în Biseri ca. Aceasta a fost pâna acum. De acum înainte si deocamdata, cel mai bun raspuns, raspunsul cel mai autor izat la întrebarea "Cine a fost, ce a facut si ce a gândit Parintele Arsenie?" ni-l da cartea de fata, pe care o recunoastem ca cea dintâi carte competenta despre Par intele Arsenie, o carte serioasa si vrednica de a fi luata în seama, pe care o rec omandam cu toata inima, în vederea folosului duhovnicesc. Autorul cartii de fata a facut aceasta lucrare ca proiect de teza de lice nta în teologie. El a lucrat cu seriozitatea cuvenita, a adunat material, l-a sele ctat si l-a organizat cu rigorile cerute pentru o lucrare stiintifica. Lucrarea a fost apreciata ca foarte buna, iar autorul ei, pe nume Ioan Gînsca (Ionut, cum îi zicem noi, prietenii) a fost declarat licentiat în teologie. Ea este a doua lucrar e de licenta a autorului, pentru ca ei îi premerge licenta realizata la Facultatea de Arte Vizuale, cu care a obtinut titlul de licentiat la prima facultate. Când Ionut mi-a oferit un exemplar din lucrarea sa despre Parintele Arsenie , am aranjat lucrurile în asa fel ca aceasta lucrare sa-mi fie imprimata pe casete ca s-o pot studia, iar studiind lucrarea, mi-am dat seama de valoarea ei si l-a m îndemnat s-o tipareasca, spre a ajunge la cititori. La fel au gândit si alti priet eni ai nostri si, cu ajutorul lui Dumnezeu, iata ca s-a ajuns la aceasta carte, care porneste la propovaduire ducând la cititori nu numai informatii despre Parint ele Arsenie, ci si multe din gândurile lui, cuprinse în partea de mijloc a cartii, i ntitulata "O sinteza a gândirii Parintelui Arsenie în 800 de capete". Sinteza gândirii Parintelui Arsenie este prezentata pe idei puse în ordine alfabetica, asa încât citit orul se poate orienta si îsi poate alege ceea ce-l intereseaza în primul rând. Ca unul care am contribuit si eu la aceasta lucrare cu informatiile pe ca re le-am dat, dar si ca unul care am insistat pentru tiparirea ei, bineînteles, o recomand din toate puterile mele. O recomand pentru toate categoriile de vârsta, d ar în mod special pentru tinerii intelectuali si, mai cu seama, pentru studenti. T inerii, care au viata în fata si se pregatesc pentru viitor, e bine sa porneasca în viata cu niste lucruri stiute, cu niste lucruri învatate de la Parintele Arsenie, care le vorbeste din carte. Socotesc ca nu-i cazul sa insist asupra faptului ca recomand aceasta cart e, deoarece cartea se recomanda ea însasi pe sine. Ceea ce trebuie sa fac eu, este doar sa spun cu apas ca aceasta carte nu este o carte de lectura, ci este o car te de studiu. O singura lectura, o lectura superficiala, este pur si simplu fara rost. Cartea fiind foarte densa, mai ales în partea în care se prezinta gândirea Pari ntelui Arsenie, ea nu poate fi asimilata si impropriata decât insistând si revenind. Deci, când recomand cartea, recomand si aceasta staruinta asupra cuprinsului ei. Ionut Gînsca ne face un mare dar, prin cartea pe care ne-o ofera spre luare aminte, pentru binele nostru si al celor din jurul nostru si pentru înmultirea bi nelui din aceasta lume. Îi multumim si îi suntem recunoscatori ca ne-a oferit aceast a carte, care nu-i o carte ca cele multe, ci este o carte de referinta, al carui folos îl vor cunoaste toti cei ce vor lua aminte la cele scrise în carte si le vor îm plini dupa a lor putere. Noua nu ne ramâne decât sa mutam gândurile din carte în mintea noastra si sa le dam viata, prin împlinirea lor cu fapta. Daca vom face asa, va fi

ca si când Parintele Arsenie va fi între noi, cu povatuirile sale de odinioara. Luând aminte la gândurile Parintelui Arsenie, va fi ca si cum l-am fi întâlnit fiecare dint re noi, la Mânastirea de la Sâmbata, la Mânastirea Prislop, la Bucuresti si Draganescu , ori la Sinaia. Pentru noi, cei de azi, cartea de fata tine loc de orice loc pe unde a putut fi întâlnit Parintele Arsenie. Ea este Parintele Arsenie adus lânga noi, cu cuvântul sau, care e acelasi pentru noi, cum a fost pentru cei care l-au auzit rostit prin viu grai. Pentru toate acestea, "Sa multumim Domnului", "Sus sa avem inimile!" Arhimandrit Teofil Paraian Mânastirea Brâncoveanu, Sâmbata de Sus ARGUMENT "Aduceti-va aminte de mai-marii vostri, care v-au grait voua cuvântul lui D umnezeu; priviti cu luare aminte cum si-au încheiat viata si urmati-le credinta" ( Evrei 13, 7). Acest îndemn, pe care îl pun ca început al lucrarii de fata, mi-a fost pus în ved ere în chip deosebit în urma cu cîtiva ani de un pustnic, pe când ma aflam într-un pelerin aj la Muntele Athos. Eram împreuna cu trei prieteni (dintre care unul - Ioan, Dumn ezeu sa-l odihneasca - s-a mutat la Domnul) si eram tare bucurosi de întâlnirea noas tra cu dânsul. Eram dornici de cuvânt de învatatura, asa ca Parintele a fost bun si ne -a vorbit. Nu ne-a spus prea multe, desi noua poate ca nu ne-ar fi ajuns nici o noapte întreaga sa-l ascultam. Au trecut anii, însa retin si acum din acea întîlnire mai ales îndemnul din Evrei 13, îndemn cu care am început. De atunci încoace, am încercat, dupa puterile mele, sa împlinesc acest cuvânt, sa -l fac lucrator. Si, împreuna cu câtiva prieteni, ne-am propus, pe lînga rânduiala si pr ofesia pe care o are fiecare în parte, urmatorul obiectiv: recuperarea si promovar ea gândirii si a scrierilor marilor parinti duhovnicesti ortodocsi, în special români. Este un demers care îsi arata actualitatea si necesitatea mai ales azi, când lumea crestina a cam început sa orbecaiasca ea însasi "în noaptea nestiintei si a lips ei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întuneca vremile si prea adesea crunta pamântul" (Arsenie Boca). Deci motivele pentru care avem nevoie si trebuie sa ne îngrijim de acesti P arinti, pe drept cuvânt, "ca de ochii din cap", sunt evidente, întrucât ei sunt lumina torii trupului eclesial, ei sunt "luminatorii lumii" - "Luminatorul trupului est e ochiul; de va fi ochiul tau curat, tot trupul tau va fi luminat. Iar de va fi ochiul tau rau, tot trupul tau va fi întunecat" (Matei 6, 22-23). Asa am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa ne îngrijim de editarea câtorva ca rti de spiritualitate ortodoxa si de organizarea unor expozitii de fotografii, d ocumente si scrisori, acestea din urma, închinate Parintelui Paisie Olaru de la Si hla. Prin urmare, si studiul de fata, închinat si el unui Parinte, se înscrie în ace lasi demers, de redescoperire si promovare a gândirii parintilor duhovnicesti, pen tru ca, fara nici o îndoiala, Parintele Ieromonah Arsenie Boca este unul din mai-m arii nostri, caruia i se cuvine amintirea noastra, dupa cum se zice în Epistola ca tre Evrei. Asadar, sa aducem lui Dumnezeu jertfa de lauda, adica rodul buzelor, care preaslavesc numele Lui (cf. Evrei 13, 15). Ca absolvent al unei Academii de Arte Vizuale, pot afirma ca mi-ar fi mul t mai usor sa zugravesc, nu prin cuvinte, ci cu ajutorul penelului, sau sa model ez în lut chipul Parintelui Arsenie Boca. Dar, si în aceasta situatie, ma simt oarec um ca si Anania, zugravul Regelui Avgar al Edessei, care, cu toate ca era un "zu

grav iscusit", nu a reusit sa "isvodeasca" chipul Mântuitorului.1 Desigur, nu se pune problema ca as fi si eu un zugrav iscusit, dar mi-a v enit în minte aceasta comparatie pentru ca ma simt si eu neputincios din pricina c a, studiind personalitatea si scrierile Parintelui Arsenie, la câte am reusit eu s a ajung, îmi dau seama ca dimensiunea spirituala a Parintelui Arsenie Boca e greu de cuprins în cuvinte (de "zugravit") si, pe lânga aceasta, mai marturisesc, ca mult i altii, ca "cunosc mult prea putin din tot ce Parintele Arsenie a reprezentat p entru neamul nostru".2 La toate acestea se mai adauga, sa-i zic asa, înca o dificultate, si anume faptul ca vorbesc despre un calugar, si-atunci s-ar putea pune întrebarea: cum pot eu întelege un calugar din afara acestei conditii, care, atâta timp cât nu ai trait-o , ramâne o taina, cum pot eu sa vorbesc (fara sa exagerez) si sa înteleg gândirea unui calugar pe care multi îl socotesc un sfânt, sau unii chiar un geniu? Deci, se poate totusi vorbi, se poate scrie, fara a te afla în treaba si fa ra a aluneca în disertatii pietiste sau în aprecieri "suficiente si destepte"? Când ai un îndrumator, se poate. Iata de ce, în aceasta situatie aflându-ma, m-am bucurat de sprijinul si calauzirea unui bun prieten, Parintele Arhimandrit Teo fil Paraian, care de la bun început m-a ajutat, m-a sfatuit si mi-a oferit cele ma i multe din materialele pe care le-am folosit în aceasta lucrare. Pe de alta parte, având în vedere prietenia mea cu Parintele Teofil (care l-a cunoscut pe Parintele Arsenie si ale carui ziceri, Parintele Teofil, se stie fo arte bine, le popularizeaza cu timp si fara timp) si având în vedere si faptul ca am facut si eu, ca oarecând Parintele Arsenie, o Academie de Arte Frumoase, m-am sim tit oarecum dator sa studiez si, în cele din urma, sa "isvodeasc" chipul Parintelu i Arsenie Boca. Gândita si redactata initial ca lucrare de licenta, cartea de fata a ajuns în mâinile, si cred ca si în inimile, mai multor prieteni si cunoscuti ai mei, caci as a se explica faptul ca ei au insistat si m-au sprijinit ca s-o si tiparesc. Le m ultumesc tuturor, în special Parintelui Arhimandrit Teofil Paraian si dau slava lu i Dumnezeu, Caruia ma rog sa ma ajute sa nu gresesc. Ioan Gînsca VIATA SI LUCRAREA PARINTELUI ARSENIE BOCA Parintele Arsenie Boca s-a nascut la 29 septembrie 1910, la Vata de Sus, lânga Brad, judetul Hunedoara. Parintii sai, Iosif si Cristina, i-au pus la botez numele Zian.1 Scoala primara si liceul Zian Boca face scoala primara în satul natal (4 clase) si apoi intra la Lic eul National Ortodox "Avram Iancu" din Brad, al cincilea liceu românesc din Transi lvania, dupa cele de la Blaj, Beius, Brasov si Nasaud, ctitorie a Mitropolitului Andrei Saguna, pe care-l absolva în 1929.2 Coleg de banca l-a avut pe viitorul preot Petru Boldor (ce semna cu pseud onimul D'or Uragan), autorul amplului poem Horia redivivus (poem care îl face pe N ichifor Crainic sa exclame: "Onomatopee! În toata literatura universala nu cunosc o metafora de o asemenea amploare"), si autorul poeziei Sfântul, închinata Parintelu i Arsenie. Marturiile colegului de banca, cuprinse într-un caiet (jurnal) ascuns cândva de Romulus Neag (absolvent si el al liceului mai sus amintit), îl înfatiseaza pe Zia n ca "Exceptional de înzestrat, de-o vointa extraordinara, o memorie formidabila, o putere de munca si o tenacitate iesite din comun". "Manifesta înca de acum deschiderea spre universalitate; de o curiozitate i ntelectuala remarcabila, totul îl intereseaza. Întocmai cum un fluviu aduna în albia s a afluentii dintr-un întreg bazin hidrografic, se varsa în mare, de aici se pulveriz eaza în cosmos si din nou se revarsa pe pamânt sub forma ploii roditoare, refacând "ci rcuitul elementelor", el asimileaza informatii din toate domeniile cunoasterii, pe care le trece prin filtrul personalitatii sale si le transfigureaza într-un mod de existenta, prevestindu-l pe teologul erudit si duhovnicul deschis spre sufle tul omului, ridicând brate de energie spre tainele universului".3 Liceul National Ortodox din Brad, cu un corp didactic de elita, format la

apoi fiecare coleg stropeste cu stropitoarea la radacina. liderul recunoscut si respectat de profesori si colegi. introvertita. ci Boca Zian planteaza pomul". exceleaza la matematica. cân d promotia de absolventi din acest an. Parintele Teodor Bodogae marturiseste despre Parin tele Arsenie ca n-a ajuns sa-i poata cunoaste toate adâncurile sufletului. la scurta vreme de la mutarea la cele vesnice a Parintelui Arsenie. Cu totii atunci am hotarât ca stejarul plantat sa poarte numele Gorunul lui Zian. când diri gintele ma opreste: "Nu Boldor.4 În doua momente deosebite se stie ca Parintele Arsenie a revenit la liceul din Brad: revederea cu colegii dupa 50 de ani de la absolvire si cu ocazia celeb rarii centenarului celui de al cincilea liceu românesc din Transilvania. are preocupari care depasesc nivelul programelor scolare în domeniul artelor: de sen. personalitati proeminente în slujba patriei si neamului". Multa stiinta apropie pe om de Dumnezeu. Munceste suplimentar la desen si pictura cu profesorul Körmendy. biologie . se deplaseaza în curtea liceului pentru a sadi un stejar.6 Institutul Teologic Cu zestrea intelectuala si spirituala dobândita la Brad. profesorul Candin Ciocan. cautând sa se adânceasca în descifrarea tainitelor sufletului. socoteste concludente urmatoarele aspecte ale personalitatii colegului sau7: "Poate ca faptul ca nu s-a prea bucurat în tinerete de caldura unei vieti f amiliale explica firea sa putin sociabila. în cât între colegi are aureola unui "Sfânt". Spre sfârsitul cl asei a VII-a. este extrem de interiorizat. asa cum Ieromonahul Arsenie Boca va confirma mai târziu în opera sa de valoare universala Cararea Împaratiei: ". Cunostea totusi foart e bine limba franceza si citea cu aviditate studii de psihologie. Iar omul atâta pretuieste câta apropiere de Dumnezeu s i-a câstigat în sine. al înaltimii idealului spiritual-moral pe care e ducatorii nostri ni le-au insuflat. c i exista si altceva. vreme de patru ani. Ma pregateam sa iau puietul. se înscrie la Instit utul Teologic din Sibiu (1929-1933) unde este "extrem de sârguincios si studios". alte documente care sa ateste trecerea prin liceul bradean a lui Zian Boca s-au pierdut.5 Gorunul lui Zian În afara matricolelor scolare. 210)". precum si o sinteza a acestor a cu viata. de caracteriol ogie. El s-a dezvoltat frumos. cânta la flaut. în frunte cu dirigintele. eu îl presam. putina stiinta îl îndeparteaza si de stiinta si de Dumnezeu. ca un simbol al vigor ii. îsi pune profund amprenta asupra receptivitatii intelectuale si sensibilitatii sufletest i a tânarului Zian Boca. le-a facut colegilor marturisirea ca la orele de desen si pictura i s-a descoperit ideea potrivit careia "omul nu este numai carne. caligrafie. A . muzica. intrat în traditia poporului român. al trainiciei. ca un simbol al biruintei. ramâne însa peste timp o marturie vie p e care Parintele Boldor o evoca cu emotie: "Era în primavara anului 1929. sânge si oase. Totusi. chimie. prec um urmarim o armonie între facultatile sufletesti. Cu toate ca au sezut pe aceeasi banca. Vacantele le p etrecea adeseori la o rudenie a sa. Parintele Teodor Bodogae. Tot astfel abtinerea de la bucate mai grele. retrasa. ca sa faca din noi caractere tari. în 1969. solitar. fiind îmbracat adeseori în îmbracaminte redusa. Inspiratia nu tine de materie. cu profesori mireni si teologi. puternice . Z ian tinea si scutura puietul sa se taseze pamântul. dupa o serbare în piata orasului.universitatile din tara sau de la Viena. universalitatea manifestarilor omenesti. ""Statura pozitivista".. tot asa trebuie sa urmarim o ar monie si între cunostintele din cât mai multe domenii. în textul de pomenire pe care îl publica în "Telegraful Român ". seful pr omotiei de absolventi a liceului. Nu l-a pasionat prea mult studiul limbilor straine. Se prefigureaza de acum teologul din viziunea lui Nichifor Crainic preocupat sa aduca teologia în arena larga a vietii intelectuale care sa îmbratiseze o misiune spirituala totali tara. De la aceasta vârsta. p. renuntând regulat la "portia" de carne din Institut. de 10 mai. fizica. M-am uitat cu ciu da la diriginte si cu aceeasi ciuda mi-am înfipt degetele în radacinile puietului. Dumnezeu i-a dat o valoare mare. dupa care l-am legat de tutore. de grafologie. însa trebuie si el sa si-o câstig e" (Cararea Împaratiei. multiplica partituri pentru profesorul de muzica Gheorghe Pârvu.. Ne-a impresionat taria de vointa cu care rab da frigul. de ratiune". pe când faceau s tudiile de Teologie la Sibiu. al frumusetii.

si anume cu: Parintele Ars enie. dupa spusele unora. ale Profesorului Raine r Francisc . ci a sesizat. la asta stau!". Dar Mitropolitul Nicolae Balan îsi dadea seama ca începe cu oameni nepregatit i în alta manastire si atunci i-a trimis la Sfântul Munte. total sau partial. voia sa aiba acolo numai absolventi de Teologie. si solitar". Pentru toata stradania de bine. când ar fi refacut. mana stire Voievodala zidita de Constantin Brâncoveanu. cu trei absolventi de Teologie. Cu gândul acesta a pornit. Se stie ca în aceasta privinta fostul Mitropolit Nicolae Balan l-a trimis c u bursa la Academia de Arte Frumoase din Bucuresti. cu trei ca ndidati la calugarie. Parintele Arsenie si-a adus o cont ributie deosebita. iar Parintele Serafim a ramas acolo 6 luni si un an scolar la Atena la Teologie. Arhimandritul Teofil Paraian) Sigur este ca. aduce câteva manuscrise ale Filocaliei pentru fostul sau profesor de la Sibiu. care o restaurat Manastirea de la Sâmbata. Mitropolitul Nicolae Balan. Nu trebuie uitate nici c opertile minunate ale primelor patru volume ale Filocaliei si ale Vietii în Hristo s. În sfârsit. Dumnezeu sa-l odihneasca cu alesii Sai.iubit de mic desenul. unde a facut studii deosebit e cu profesorul Costin Petrescu.9 Ucenicia la Muntele Athos La putina vreme dupa terminarea Institutului de Belle-Arte. Cine vrea sa se convinga ca în urma acestor studii Parintele Arsenie n-a pus în fresca de pe p eretii bisericilor la care a pictat doar scene si compozitii crestine remarcabil e. Si se s pune ca ar fi ajuns la un duhovnic10 care i-ar fi zis de la început: "Mai. adevaruri vii si luminoase ale vietii harice. La interventia profesorului Nicolae Popovici. participa cu interes la prelegerile de mis tica ale lui Nichifor Crainic. tu nu e sti în stare de nimic! Nici la maturat nu esti bun!". urmeaza o scu rta perioada de ucenicie în monahism la Sfântul Munte Athos. retinut. Aic i urmeaza cursuri de medicina (în special cele de anatomie. sculptura si mai ales pictura. cât si la Prislop.11 Ctitor de frunte al Filocaliei românesti Fiecare cititor poate afla din prefetele primelor 4 volume ale Filocaliei . "calatoria Sfântului Apostol Pavel din Grecia". care a ajuns profesor la Teologie prin purtar ea de grija a Mitropolitului Nicolae Balan. Îmi amintesc si acum de usuri nta cu care interpreta la flaut compozitii destul de pretentioase. care cauta sa redea în compozitii clare si în analize psihologice des tule adâncuri ale sufletului omenesc. iar din 1940 cu Parintele Serafim. Asa ca "Ma nastirea a început cu trei oameni mari" (Arhimandritul Teofil Paraian). proaspat reîntors de la studi i în strainatate."8 "Extrem de rezervat. Se spune despre Parintele Arsenie ca la Sfântul Munte Athos a cautat sa fie sub ascultarea unui parinte aspru. Si Parintele Arsenie s-a gândi t atunci: "Aici e de mine. cu Parintele Nicolae Mladin. în linii si culori.cf. care sa-l povatuiasca cu autoritate. este trimis cu bursa la Institutul de Belle-Arte din Bucuresti. În acest context maestrul Costin Petrescu i-a încre dintat pictarea la Ateneul Român a scenei privitoare la Mihai Viteazul. Parintele Arsenie (Boca Zian). dupa absolvirea Institutului Teol ogic (1933). c are venea de la studii din Grecia. Parintele Arsenie a stat acolo trei luni. si frecventeaza si alte cursuri în domeniul culturi i si artei. dar darâmata si ramasa în ruina pâna în 1928. cum putine s-au realizat la noi. la "miscarea" de reînnoire religioasa de la Manastirea Sâmbata. cu care co laboreaza la realizarea în limba româna a acestei monumentale lucrari. Parintele Dumitru Staniloae. când s-a îngrijit de restaurarea bisericii si de reînfiintarea Manastirii. care nu trebuie uitata. prin care s-a încercat din totdeauna mai ales depistarea patimilor omenesti si vindecar ea lor prin lucrarea de înduhovnicire crestina. Toate acestea erau tot atâtea dovezi care ne ajutau sa întrevedem în el pe pictorul si pe duhovnicu l de mai târziu. Pr. Nicolae Streza). acela n-are decât sa cerceteze pictura bisericea sca din Draganescu (Ilfov) ca sa nu mai vorbim de tot atâtea lucrari de coloristic a si de modelaj cunoscute atât la Sâmbata. (cf. chiar daca în metodologia ei au mai ram as multe aspecte de îndreptat. din 1939 din martie începând. continua sa studieze în particul ar pictura într-o camaruta rezervata în calitate de infirmier al Institutului. la reîntoarcerea în tara.

pe care altfel nu cred ca as fi savârsit-o. (. mi -a alimentat curajul în mod considerabil ca sa pot duce pâna la capat o munca atât de ostenitoare.) Un cald cuvânt de multumire trebuie sa aduc P. Cu acest prilej . Parinte Ieromonah Arsenie. Dupa aproape un an de zile.C. Episcop N icolae Colan al Clujului. Parintele Ieromonah Arsenie de la Manastirea Brâncoveanu. a realizat coperta Fi localiei.P. are loc tunderea în monahism la Ma nastirea Sâmbata de Sus. în 3 mai 1940. la prima ei redactare. Parintele Profesor Dumitru Staniloa e l-a numit "Ctitor de frunte al Filocaliei românesti". în mod surprinzator. "a adus cerul ortodox pe pamântul românesc".n. Mitropolit Nicolae si P. editata la Sibiu.C."13 Intrarea în monahism la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus Zian Boca s-a închinoviat la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus în iunie 1939.S. a fost trimis de Î.s-a savârsit impresionanta slujba a tunderii în monahism a Parintelui Ierodiacon Arsenie Boca. P arintele Veniamin Tohaneanu)."15 Tot aici mai aflam urmatoarele: "Cu prilejul îndatinatului pelerinaj anual de la Sfânta Manastire Brâncoveanu d e la Sâmbata de Sus. Reproducem aici doua fragmente din prefetele volumelor 1 si 2 ale Filocal iei. prefetele primelor editii nu apar si deci nici mentionarea demersurilor Parintelui Arseni e) contributia însemnata a Parintelui Arsenie la traducerea Filocaliei. în Vinerea din Saptamâna Luminata (deci de praznicul Izvorului Tamaduir ii n.S. Sa poate fi numit pe drept cuvânt ctitor de frunte al Filocaliei românesti..14 fiind deja diacon celib (probabil hirotonit în 29 septembrie 1935. Sale si de miscarea religioasa pe care a trezit-o în jurul Manastirii de la Sâmbata de Sus.C. Daca Dumnezeu va ajuta sa apara întreaga opera în româneste. cler si popor din tot jurul. Tot P. cf. Sa (Parintele Serafim Popescu) si de Parintele Arsen ie. pe cele mai autentice baz e ale traditiei ortodoxe si cu mijloacele celei mai curate duhovnicii. Evenimentul este consemna t si de "Revista Teologica" din 1940. au slujit Sfânta Liturghie si au cuvântat închinatorilor. Cuviosul Ierodiacon Arsenie Boca este absolvent al Academiei noastre Teol ogice "Andreiane". Despre nevointele si virtutile acestui prim cetatean al restauratei ctitorii voevodale de la Sâmbata de Sus. de la Manastirea Brâncoveanu.). ale învatat urii staruitoare si ale dragostei de suflete. pe buna dreptate. Sa.se spune mai departe .C. acest act va ramânea legat într-o mare masura de numele P. unde. pentru a sublinia mai bine eforturile Parintelui Arsenie la aceasta lucrare extrem de importanta pentru spiritualitatea ortodoxa: "La unele scrieri am folosit si copii de pe manuscrise românesti mai vechi. prin care Parintele Staniloae. prin prezenta aproape neco ntenita si prin staruinta ce-a pus-o pe lânga mine de-a face aceasta traducere.românesti (nu cele editate de Editura Harisma. "Pelerinajul de la Manastirea Brâncoveanu a întrunit la rugaciunea de obste s i în acest an. care mi-a ramas mer eu aproape. primind acum numele de Arsenie. acum sustine cu putere neslabita lucrare a de tiparire.. pentru a-si perfectiona marele sau talen .P. luând numele d e Arsenie.C. Boca. Contributia Parintelui Arsenie a fost mare si aceasta s-a concretizat asf el: Dânsul a adus cu sine de la Sfântul Munte Athos copii de pe manuscrise mai vechi si a insistat apoi pe lânga Parintele Staniloae pentru traducerea Filocaliei. P.C. Remarcat înca de pe bancile scolii pentru deosebitele-i înclinari spre viata monastica. bunul meu student de odinioara. de la Athos. a fost tuns în monahism tânarul diacon Zian V. Î. asa cum zicea Parintele Arhimandrit Serafim Popescu de la Sâm bata de Sus. Par intele Arsenie a scris dupa dictatul Parintelui Staniloae. Sa a binevoit sa scrie dupa dictatul meu cea mai mare parte din traducere. a sustinut lucrarea de tiparire prin numarul mare de abonamente pe car e le-a procurat. aduse de P.C.S. Datorita a bonamentelor masive ce le-a procurat P. P. De aceea."12 "Ajutorul hotarâtor la tiparirea acestui volum l-a dat însa iarasi bunul meu fost student. În afara de aceasta. Sa a executat si coperta. Mitropolit Nicolae al Ardealului la Scoala de Arte Frumoase din Bucuresti. vorbim altundeva. Dupa imboldul ce mi l-a dat necontenit la traducerea acestei opere. am putut face fata unor greutati c e se ridicau ca muntii în calea tiparirii acestui volum.

parintele diacon Boca. Manastirea lui Constantin Brâncoveanu a reînviat în toata puterea duhovniceasca . Peste Tara Oltului sufla cu putere duhul lui Dumnezeu prin mijlocirea manastir ii reînviate din mormântul în care o asezasera adversarii neamului si ai credintei dre pte". Pelerinii.P. Predica înaltatoare si duioasa a Î."20 Dupa numai un an de la hirotonia întru preot a Parintelui Arsenie.n.Sf. Iata de ce. Î."17 Preot-duhovnic la Manastirea Brâncoveanu În 10 aprilie 1942 Parintele Arsenie a fost hirotonit preot. "Vinerea" din Saptamâna Învierii Domnului. cum exclama cu admiratie Nichifor Crainic: "Ce vreme înaltatoare când toata tara lui Av ram Iancu se misca în pelerinaj. deci în 19 43. departe de forfota lumii. S-a slujit Sfânta Liturghie atât la altarul manastirii. se remarca în chip stralucitor ca "pictor de suflete dupa modelul Domnului nostru Iisus Hris tos" (Nichifor Crainic). cântând cu zapada pâna la piept spre Sâmbata de Sus. La acea "bulboana spirituala uriasa". ca sa-si întâmpine ierarhul care îi poarta bucurii le si necazurile în sufletul sau de mare român si de mare crestin. diplomat al Scoalei de Belle-Arte din Bucuresti. este pornit pe calea înfaptuirii". si P. Sa a hirotonit cu acest prilej pe Cuviosul prodiacon Arsenie Boca întru ieromon ah. si-a petrecu t viata la Sfânta Manastire Brâncoveanu. nostru Mitropolit Nicolae de a alcatui o trupa de calugari luminati. Se reînvie acum o traditie a marilor pelerinaje la locuri le sfinte.19 Curentul spiritual de la Sâmbata sau "Filocalia pentru toti" "În anii de ctitorie la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus. Nicolae Colan al Cluju lui înconjurati de sobor de preoti. Întors în tara. E un caracter integru si un monah de aspra ta rie duhovniceasca. cât si în aerul liber.S. M ot dupa locul de nastere. alternând rugaciune a cu studiul picturii bisericesti. cred ca duhul lui Brâncoveanu a tresaltat de bucurie vazându-si o pera reînviata si împodobita în chip atât de minunat de Mitropolitul Ardealului din Români a Mare.t de pictor. Mitropolit Nicolae. Vechiul si statornicul gând al Î. a simtit înca o dat a cum se revarsa peste el binefacerile cerului la rugaciunile si binecuvântarile p e care cei doi ierarhi. Vasile Sortan întru diacon pentru trebuin tele manastirii. "Isvorul tamaduirii". le îndreptau catre Cel Atotputernic.P. cu sufletul plin de bucurie . "încrestând" . prin aceste intrari în cinul monahal. despre lucrarea duhovniceasca cu totul deosebita a fostului sau elev. absolvent de Teologie. tânarul monah a înte les sa dea ascultare gândurilor marelui Ierarh al Bisericii noastre. A urmat sfintirea apei la fântâna tamaduitoare si un Sfânt Maslu cu mare sobor de preoti.S. poporu l român ortodox venit pe timp ploios.S. iar pe tânarul. iar apoi la Sfântul Munte Athos si la Atena. veniti în numar destul de mare. prilej de bucurii care au facut sa stoarca lacrimi din ochi. care se pare ca a fost înscris în planul Providentei sa reia si sa afirme în c hipul cel mai solemn testamentul Voevodului martir împotriva tuturor gândurilor celo r rele atât dinlauntrul. au avut mari bucurii duhovnicesti. Sale a stors lacrimi pelerinilor.16 Si presa vremii tine sa vorbeasca despre "miscatoarea si emotionanta tund ere în monahism" a unuia din "luminatii absolventi ai Academiei Andreiane": "Duhul lui Brâncoveanu se va fi bucurat împreuna cu îngerii din ceruri ca în acea sta zi mare. În adevar. fata de timpurile grele ce le st rabatem si de vremea ploioasa. Î. Vrea u sa vorbesc de miscatoarea si emotionanta tundere în monahism pe seama acestei ct itorii voevodale. savârsirea sfintei liturghii a fost pentru toti cei ce venisera la Sâmbata de Sus. cât si din afara hotarelor tarii noastre.P. pe care s-o desfasoare acol o în linistea muntilor pe care Brâncoveanu îi alesese ca loc de retragere si de rugaci une.P.) a avut loc la Man astirea de la Sâmbata de Sus obisnuitul pelerinaj. ctit oria voievodului martir".18 "În Vinerea Izvorului Tamaduirii din acest an (1942 n. multimile nu mai contenesc. S. consacrându-si viata lui Hristos prin studiul picturii bisericesti. Parintele Profesor Dumitru Staniloae marturisea. a unuia din multii si luminatii absolventi ai "Academiei Andre iane". crescut si îndrumat în studiul teologiei.

21 Dar precum se opreste omul macar câteodata din galopul atentiei spre atâtea l ucruri neesentiale si zgomotoase. Mitropolit Nicolae de-a initia prin restaurarea manastirii mart ire a lui Constantin Brâncoveanu nu numai reînfiintarea monahismului din Transilvani a. ca lucrurile sfinte si mari. ci se încresteaza faptele care ilustreaza m odul în care trebuie sa se lucreze în zilele noastre si care pot influenta astfel as upra altora. la hohotele de plâns pentru pacatele lor. Atunci e un cuvânt ce se ru pe dintr-o fiinta care a devenit rug al credintei si muta focul la auzitori. de întâlniri serioase ale sufletelor cu vocea lui Dumnezeu care le obliga la o viata scoasa d in mocirla inconstientei si placerilor usoare. dar simtindu-se atât de bine si de întrema ti. care taie azi brazda adânca în viata sufleteasca a unor întinse cercuri de credinciosi. cu voia lui Dumnezeu. dar de min e când vezi. ca nu mai pot purta povara pe mine". caci asprimea ei e cunoscut a si nu vrem sa-l suparam laudându-l.P. ca respiratia continua. Într-o foaie ca a noastra. a tât de scazut în ultimele timpuri. ea trebuie sa continue a se desfasura d incolo de zgomotul si de curiozitatea întretinute în jurul unor realitati umflate de gazete. stau acolo câte 2 pâna la 5 saptamâni. Des pre viata Parintelui Arsenie nu e necesar sa vorbim. ostenitorul smer it de la Sâmbata. care considera vorba buna care i se spune ca cel mai mare rau ce i se poate face. ca viata intima a fami liei. În ce consta taina acestor impresionante efecte ale lucrarii Parintelui Ars enie si care sunt elementele programului sau de lucru? Fara îndoiala ca mijlocul prin care lucreaza Dumnezeu în suflete este cuvântul pe care îl rostim în numele Lui. preoti si credinci osi". nu se dau numai îndemnuri pentru ceea ce ar trebui sa se faca în scopul întaririi credintei. Pe pajistile manastirii si prin încaperile ei se afla zilnic 200-300 de fii nte omenesti îngenuncheate pe sub streasinile ei în rugaciune si scrutându-si trecutul de pacate a caror povara nu o mai pot suporta. ca rugaciunea zilnica. trecând rând pe rând din starea de încântare pentru frumusetile duhovnicesti care le sunt dezvalui te. cu largi si adânci efect e în viata poporului nostru. Cuvântul sau porneste din neclintirea de stânca a celui ce nu se târguieste si   . ca sa nu meritam banu iala de cine stie ce pacat. iar daca pleaca se întorc la scurte intervale. o refacere generala a duhului calugaresc ortodox. încât nu le-ar mai veni sa plece.. mai ales pentru ca simteam ca miscare a de la Manastirea Brâncoveanu e ceva care se situeaza deasupra întâmplarilor în jurul c arora se pot face exercitii gazetaresti. Dar ceea ce te covârseste lânga acesti oameni este încordarea cu care asteapta sa le vina rândul la marturisirea pacatelor. când fiecare stie ca Parintele va sta n umai cu el 4-5 ore în convorbire intima purificându-i toate maruntaiele sufletului s i toate colturile trecutului de petele chinuitoare ale pacatului. ca cresterea grâului. ci mediu de zguduiri sufletesti înnoitoare. privind într-o meditatie serioasa la ceea ce e c u adevarat plin de valoare pentru exitenta sa.S. preoti si credinciosi. "faptele care ilustreaza modul în care trebuie sa se lucrez e în zilele noastre si care pot influenta astfel asupra altora. "De mult ne simteam datori sa scriem în aceasta foaie despre lucrarea duhov niceasca ce se savârseste zi de zi la Manastirea Brâncoveanu. Manastirea de la Sâmbata de Sus nu e loc pitoresc de excursii si de distrac tii înramate în chenare arhaice. Multi dintre ei. nu mai poate fi în mod continuu omul c are a fost. O facem deci cu riscul de a supara pe Parintele Arsenie. Gândul Î. Cu atât mai mult eram datori sa vorbim despre o lucrare de proportiile cele i de la Sâmbata de Sus. veniti de la sute de ilometri. hranindu-se numai cu pâine si apa. Dar cuvântul are o eficacitate deplina numai când are a coperirea aurului care este viata celui ce-l rosteste. Cine îi urmareste dimineata în timpul predicilor Parintelui Arsenie. Am evitat totusi pâna acum sa scriem. cum zice chiar dânsul. tot asa era necesar sa aducem vor ba cândva despre ceea ce se petrece la Manastirea Brâncoveanu. a început sa-si arate rodul cel mai promitator. ci. Te înduioseaza s a-i auzi sarmanii alergând în întâmpinarea Parintelui cu strigatul: "Parinte.

Parintele Arsenie se destainuie: "M-am înhamat la carul unui ideal cam greu: Transformarea omului în Om. de radicalizare a vietii crestine în sensul r estaurarii ei sanatoase. Tinem doar sa mai accentuam importanta nationala pe care o are lucrarea d e acolo. n-are decât sa mearga la Sâmbata de Sus. La no i credeau multi ca traditia rasariteana. mici bazine de apa cristalina de munte. chiar de va fi reprezentata numai prin elemente putine în satele noastre. o alta "Filocalie" "Spatiul din jurul bisericii era o veritabila lucrare de arta. totul în conjurat de boschete înflorite si pajisti ireale prin fragezimea lor. Numai o zguduire religioasa a constiintelor poate ajuta aici. ca un artist.nu se clatina ca trestia batuta de vânt. Însa toate idealurile mari au în ele ceva paralizant: nu te lasa sa te preoc upi de nimicurile acestei vieti". Dar organele personale ale lui îl practica si îl promoveaza. s-au recules cu hotarâre. crezând pentru ei. fiind raspunzator pentru ei. e prin definitie ceva pasiv. Parintele zideste în suflet ul miilor de oameni care cauta aici raspuns la marile întrebari existentiale. Peste neamul nostru s-a abatut ca un adevarat flagel obisnuinta avortur ilor. Cine vrea sa vada gâlgâitul vietii celei mai cuceritoar e si forta cea mai coplesitoare. este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox. lasân d sa se întrevada reflexe diamantine de roci alese ca pietre semipretioase. Nimic nu poate zagazui revarsarea lui. Petru Boldor (colegul de banca de la Liceu l din Brad) petrecea aici trei saptamâni. Predica de la Sâmbata de Sus are ca obiect principal combaterea pacatului p rin trezirea gândului la prezenta vie a lui Hristos. opu s oricarei patimi si oricarui gând de mândrie. În orice caz miscarea de înnoire. Într-o scrisoare trimisa fostului sau coleg de banca de la liceul din Brad (Petru Bold or). Hristos lucreaza numai prin Sfintele Taine si în Biserica.23 Prin urmare. lipsit de forta. cu duhul ei de înfrânare. Te minuneaza acuta sensibilitate fata de povara insuportabila a pacatului ce se trezeste în oameni la Sâmbata. pe care trebuie sa-l recunoastem si noi astazi. când l-a auzit pe Parintele Staniloae afir mând cu admiratie: "Parintele Arsenie e un fenomen unic în istoria monahismului române sc". Fiecare credincios e obligat sa ramâna între semenii sai. De aceea treapta în care culmin eaza pregatirea pelerinului este marturisirea. marturiseau în chip tacut despre misiun ea doxologica si iconografica a omului. Parintele Arsenie arata cât de mult se poate înflacara prin traire tot tezaur ul dogmaticei si al disciplinei rasaritene. în lacasul de închinaciune de la Sâmbata de Sus. Parintele Arsenie a identificat aic i o mare racila si a pus fierul rosu pe ea. ca "Ne este impos ibil sa redam macar schematic toate laturile propovaduirii de la Sâmbata de Sus" ( Parintele Dumitru Staniloae). Statul ca entitate impersonala îl com bate. le-a aranjat si îngrijit în asa fel încât totul sa arate ca un coltisor de rai (fotografiile din acea vreme sunt foarte graitoare în acest sens)."22 Atras de miscarea de la Sâmbata. va exercita o influenta binefacatoare asupra unor cercuri cât se poate de largi. podete ca într-o lume de basm. retinem "importanta nationala" pe care o avea lucrarea de ac olo si faptul. de traire în duhul Sfintil or Parinti. rugându -se pentru ei. prin aceasta Parintele aratând ca îndemnul " Fiti desavârsiti. precum si Tatal vostru Cel din ceruri desavârsit este" înseamna si: . Programul Parintelui Arsenie? Prin ceea ce a facut din sine si prin ceea ce propovaduieste. ci e întreg asa cum îi este vorba: curat. Smerenia si pur itatea vietii sunt conditiile sau mai bine zis conditia neaparata a mântuirii. de nuanta sectara este lovit în cap. trezite la constiinta acestui pacat. cu mici iz vorase. pe care dânsul.24 Manastirea Sâmbata. În anii aceia de profunda efervescenta spirituala. Orice individualism sau mândrie dornica de afisaj. E de a steptat ca aceasta trezire sa treaca de la om la om si sa putem înregistra nu pest e mult efecte remarcabile. Ne este imposibil sa redam macar schematic toate laturile propovaduirii d e la Sâmbata de Sus. fiul mai mic al lui Dumnezeu si frate al Fiului Sau ma i mare. Se cunosc deja numeroase cazuri de f amilii care. ci si împrejurimile manastirii."25 Parintele Arsenie nu se straduia numai cu cuvântul rostit sa împodobeasca suf letele credinciosilor cu virtuti si sa-i faca pe acestia sensibili la armonie si frumos.

"moral si material". Eu am fost martor. ca înseamna ca l-am politizat p e Parintele Arsenie. îmbracati în ciobani. Desi aici veneau studenti de la Cluj si din alte parti. ca ne-a m întâlnit acolo cu cei din munti. Am evaluat aceasta rezistenta ca fiind mai importanta decât lupta politica sau armata antico munista. am ven it într-o prima vacanta la Sâmbata. încât ieseam numai eu cu el uneori. aducând lumea lânga altarele lui Hristos. Pentru atitudinea sa anticomunista. Asa marturisesc supravietuitorii rezistentei anticomunis te. A fost tinut apoi cât mai departe de Sâmbata. Am avut relatii cu Parintele Arsenie Boca. eu am devenit pre feratul lui. în anii 1945-1948..27 Despre legatura Parintelui Arsenie cu rezistenta din munti. s-a spus si se mai spune ca a f ost o legatura. deci nu era un lucru de car e sa nu se stie.. Cu banii pe care am putut sa-i economisim din bursa. Nu este adevarat! Eu stiu lucrurile asa cum s-au petrecut s i nu înseamna ca-l politizez pe Arsenie si ca îl scot din rândul sfintilor asa cum încea rca el sa o faca.S. "De rezistenta din munti se vorbea si în ziare. moral si material. umilit s i izolat. Fie-i pomenirea neîntinata!". cum a spus un anumit parinte. ci multi altii. dar nu numai eu.) Student la Bucuresti fiind am auzit de miscarea de la Sâmbata. Parinte Antonie Plamade ala. si anume ca Parintele i-a ajutat "direct" pe luptatorii din munt i.. din urmatoarele motive: "În ca litate de staret al Manastirii Brâncoveanu. la "loc de cinste".P. dar si-a ma rturisit si încrederea în mine. Si. indiferent de ce culoare politica erau ei. Parintele Arsenie Boca i-a ajutat direct pe luptatorii din Rezistenta f agaraseana. carora le dadea sfatu ri si îmbarbatare. Pentru toate acestea am socotit ca Parintele Arsenie Boca a fos t omul cu cel mai mare aport în lupta anticomunista. (. (. care era mentor spiritual al întregii Transilvanii si chiar dincolo de hotarele muntilor. în anul 1947. care. Parintele Arsenie a f ost alungat. de grupul din Carpatii Meridionali. au trecut numele Parintelui Arsenie Boca. Nu se poate spune.26 Legatura Parintelui Arsenie cu rezistenta anticomunista din munti Între rezistenta anticomunista care exista în Muntii Fagarasului si Parintele Arsenie Boca. în afara de sup ravietuitorii rezistentei anticomuniste fagarasene sau de alti fosti detinuti po litici28 ne vorbeste chiar Mitropolitul Ardealului. care era a libertatii si a cre dintei si îi ajuta pe cei din munti. O data a avut îndrazneala.) În felul asta... la acea vreme staret la Manastir ea Brâncoveanu. care a st ers numele Parintelui Arsenie de pe aceasta cruce. carora el le umplea sacii cu mâncare. în acea perioada duhovnic la Sâmbata. Veneam si-mi petreceam vacantele aici. pâna la moarte. Deci. eu am fost martor cum Parintele Arsenie le transmitea si le dadea t raistele acestea pline cu alimente pentru cei din munti.. a tinut ca nimeni altul flacara credin tei. ca un semn de înalta pretui re. consfatuirile ce au dus la o unitate de lupta a tuturor fortelor a nticomuniste din tara. el a capatat în mine o încredere deosebita. Cu sprijinul sau s-au tinut aici .) Dupa ce am facut o prima vacanta aici. Se stia ca exista grupuri de ofiteri. El apara atunci o cauza sfânta. el a pus cumva ochii pe mine. atât de mare. cu slanina si cu de toate. au ridicat în fata Manastirii Sâmbata o cruce-monument "în memoria ce lor ce s-au jertfit în luptele cu comunismul ateu" si pe care monument."Fiti frumosi.. Eu stiam chiar mai mult decât atât. împotriva comunismului ateu. Î. dar permanent cautat de napastuitii din regiune.. Delegati de-ai lor. de m ai multe ori. la plimbare pe lac. la convorbirile Parintelui Arsenie cu Nicolae Patrascu. La multe din acestea am fost si eu martor. dup a ce am avut o prima discutie cu Parintele Arsenie aici. veneau aici în manastire si Parintele Ars enie le umplea desagele cu pâine. torturat de Securitate si condamnat la închisoare si Canal. si . Asta deja va poate spune ceva! Cel care a ridicat de curând troita aceasta din fata Manastirii Brâncoveanu în memoria celor care au murit în rezistenta din munti stie foarte bine aceste lucrur i. i-am trecut numele pe crucea ridicata la manastirea unde a fost atâtia ani sta ret. conducatorii Miscarii Legionare din România. (. cel care a fost dupa Codreanu si dupa Sima. precum si Tatal vostru Cel din ceruri este frumos". se stia de grupul din par tile Timisoarei. încredere pe care eu nu am calcat-o niciodata. arestat în mai 1948. în 1995. peste tot fiind un exemplu de demnitate si un sprijin pentru fratii sa i de suferinta.

ca antisemitismul nu tine de crestinism.) Chilia e un început. În interiorul masivului. cu intentia de a realiza o chilie în "i nima" muntelui. Au rezistat cât au rezistat. construieste o schela suspendata în fata. teraseaza stânca. Nu! El o facea în numele credintei crestine si în numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutati."3 1 Prin urmare Parintele Arsenie avea deja o pregatire ascetica când s-a aseza t la manastire. unii dintre ei au fost prinsi. la izvorul vaii Sâmbata. nu au mai facut altceva decât sa-si pazeasca pielea. Nu Parintele a sapat singur chilia.. Si atunci. îmbiindu -le trairea cu toata sinceritatea a idealului crestin.30 Este foarte potrivit sa mentionam aici marturia realista a Parintelui Arh imandrit Teofil Paraian si sa luam aminte la ea: "Parintele Arsenie spune undeva. înainteaza cam 1 m. Cred ca printre ei era si Vica Negulescu."29 Cu toate acestea însa. Parintele Arsenie a avut mereu în vedere nevointele ascetice si aceasta începân d înca de timpuriu. imediat aranja cu cineva sa aduca piatra cu un car cu bivoli. care da de stire mântuirea . A r enuntat pentru ca a constatat ca se infiltreaza apa. "toti cei ce au participat la acele cursuri de spiri tualitate crestina din anii 1946-1948. 7). Si atunci. Oamenii veneau si îl ajutau. asa cum se crede. o carte si nu spune ca Par intele Arsenie era legionar cumva. un hol din care urma sa se desfaca o camera în stânga. pentru ca e în apr opiere o cabana turistica. ci tutu rora le-au spus ca n-au caderea si puterea sa împiedice ce trebuie sa vina. dupa care lucrarea se opreste. Deci Dumnezeu es te Cel care rânduieste ce trebuie sa vina asupra oamenilor. Adica partizanii. cu un povârnis aproape vertical. "Dintr-o autentica dorinta de traire spirituala. Dupa constatarile la fata locului ale Parintelui Boldor. pe care o largeste în interior. ca crestinul nu-i voie si nu poate sa fie antisemit. si de încrestinarea vietii lor cea de toate zi lele". si "ataca" frontal muntele printr-o deschidere boltita de circ a 2 m. a renuntat si pentru ca el a plecat. cu credint a religioasa. spre cursul vaii. pentru binele tarii.cel care a facut pactul cu Teohari Georgescu în legatura cu încadrarea legionarilor în noua societate. nici pentru el si nici pentru altcineva.65-1. era un pact de forma. în functie de purtarile lor." (Isaia 52. într-o predica de-a lui. care alcatuiesc Cararea Împaratiei. si s-a renuntat si pentru . se stie. a solului de veste buna. iar altii au murit în luptele cu Securitatea. a început sa duca o viata foarte ascetica. dar nu avea nici un rost. Ivindu-se fisuri în stânca. Parintele a lucrat cu oameni. sintetizat în Predica de pe Munte. Ori Pari ntele nu a murit pentru tara. încât între colegi era considerat un "sfânt". a renuntat si di n motivul acesta.32 "Parintele Arsenie a fixat un loc socotit de retragere. cel care a scris. de curând. ei pentru tine au m urit". de ascultarea lor de Dumnezeu. având cu el o scândurica subtire pe care îngenunchea la rugaciune si medita îndelung. Pleca dimineata la padure. este undeva scris . din momentul în care s-au retras în munti. stiu fo arte bine ca Parintele n-a îndrumat pe nimeni la rezistenta si nesupunere. care venau sa organizeze rezistenta româneasca. Eu am asistat la co nvorbirile pe malul lacului ale Parintelui Arsenie cu cei parasutati prin anii a ceia din Germania.80 m.. pe o muchie de "cleant". dar eu am asi stat la convorbirile lui Patrascu cu Parintele Arsenie Boca. în momentul în care au ajuns în munti. Parintele poate ca o fi avut o legatura cu vreunul dintre ei.75 m si latime a de 0. Si este scris (era) numele Parintelui: "Ieromonah Arsenie Boca". dorinta construirii unei chilii în inima muntelui si do rinta retragerii ne pare fireasca. Pe monumentul de la Sâmbata scrie: "Mama tara. "scobeste" o deschizatura cu înaltimea 1. (Parintele daca a vrut sa faca o treaba gasea tot deauna priza la oameni. De ce? Pentru ca ei. nu au mai putut face nimic pentru tara. care pâna la urma n u a fost de retragere. Sigur. de când era student. Daca gasea la râu o piatra mare care se potrivea undeva la manastire. pe care l-a marturisit pâna în ultimele ceasuri ale vietii. pe care nu l-au respectat si pentr u care Patrascu a fost dupa aceea arestat si a si murit în închisoare. fara îndoiala si cu multa sinceritate. " Chilia din munte "Cât de frumoase sunt pe munti picioarele trimisului care vesteste pacea. dar.

Veneau apoi cete. În tot decursul Sfintei Liturghii. ci prin însasi existenta sa. pun o floare sau aprind o lumânare. cete. Liturghia arhiereasca La ora 9. fiind o binecuvântare de la Dumnezeu. maiestrit cusute si împodobite în cele mai felurite si mai placute culor i. care-i mistui a. Hristos a Înviat. Raspunsurile liturgice le-a dat si în anul ace sta corul din Fagaras. Miile de în chinatori îsi aratau bucuria si multumirea sufleteasca si îngenuncheau cu evlavie în f ata înaltului pastor.P. praznuirea de acum m-a covârsit cu desavârsire. Miscarea religioasa de aici avea deja anvergura nationala . sirur i. fete si co pii. siruri. si cu Parintele Arsenie s-a întâmplat ca si cu alti pari nti duhovnicesti: Dumnezeu a primit iubirea lor si i-a trimis înapoi în lumea din ca re doreau sa se retraga ca tamaduitori ai ei. rasuna ca un strigat de biruinta din miile de p iepturi ale închinatorilor. Si plo aia a tinut pâna catre ora 8.S."33 Chilia Parintelui a ramas pâna astazi un loc de pelerinaj unde credinciosii se roaga. Cu toate ca sunt un vechi cercetator al manastirii. Daca An tonie cel Mare si Sfântul Serafim de Sarov n-ar fi facut nimic altceva decât sa se r oage în pustia în care se gaseau. Sâmbete.00 0 de suflete. a fost cel mai înaltator dintre toate praznicele la care participa se pâna atunci la Sâmbata. în hainele de sarbatoare. în cele din urma. ale Târnavelor. Predicarea Evangheliei . Roseala. sub foarte iscusita conducere a D-lui Prof. Mitropolitul Ardealului. batrâni si tineri. ci ar fi facut-o cu convingerea. pe jos. Aceasta slujire directa si vazuta era însa o consecinta esentiala a slu jirii nevazute pe care o aduceau prin rugaciunea lor. Fagaras. Veneau cu carute pe drumul cel mare pietruit. a stfel încât la ceasul predicii am putea spune ca se aflau în jurul altarului cam 10. Câteva sute de închinatori venisera din ajun. ne sageta totusi inima. iar troparul Învierii. ca prin minune. norii s-au risipit si raze a urii de soare si lumina au înveselit faptura gingasa a manastirii.ca erau partizani pe munte si sa nu se faca o legatura între Parintele si partiza ni. barbati si femei. dupa spuse le unui martor. care venea ca în fiecare an sa slujeasca la altarul ridicat în mijlocul padurii de fag. însa suntem convinsi ca daca s-ar fi retras. în ziua praznicului. primindu-i binecuvântarea. si. a început ploaia din zori la manastire.30 clopotele manastirii au început sa sune într-un dangat prelung si într-o armonie cereasca. pe alocuri plouase si-n alte parti se pregatea de plo aie. de a ramâne singuri cu Dumnezeu. alte si alte cete de închinatori soseau. Dar Dumnezeu i-a menit din veci sa slujeasca celorlalti într-un mod m ai direct. Vineri. Tineretul din Dragus. nu o face a de dragul senzationalului sau ca sa se pregateasca pentru vreo datorie oarecar e. Sale Nicolae. ar fi fost la fel de mari facatori de bine pentru semenii lor. dragostea si dorinta pe care au avut-o si al ti oameni cu viata îmbunatatita care "au fugit de lume" din dorinta. fiindca monahul ajuta lume a nu prin cele pe care le spune sau face. staruitoare. iar acum au început sa curga miil e din toate partile. întrucât ea avea sa împiedice pe credinciosii pelerini din satele vecine de a veni la praznic." (Arhimandritul Teofil Paraian) (Nu stim daca Parintele Arsenie ar fi vrut sa se retraga acolo cu totul s au numai în anumite perioade. fuga lor ar fi fost la fel de creatoa re si ar fi avut o însemnatate uriasa pentru societate. Cu toate ca ploaia era binevenita pentru pamântul înse tat. Întreg acest popor pastra cea mai adânca reculegere si urmarea cu evla vie desfasurarea Sfintei Liturghii. Doua zeci si patru de preoti în odajdii de mare sarbatoare au iesit întru întâmpinarea Î.) Dar. cu exceptia unor oaspeti distinsi si studenti de la Bucuresti. prin stare de rugaciune neîncetata care se identifica cu sinea lor cea mai launtrica. Închinatorii cei mai îndepartati au fost cei din partile Brasovului. ale Branului . Lisa si alte sate. "Chiar daca nu i-ar fi trimis înapoi. Ultimul mare praznic sarbatorit de Parintele Arsenie la Sâmbata Acesta a fost de Izvorul Tamaduirii (7 mai) din anul 1948. Timpul era nehotarât. o ploaie m arunta si deasa. Atunci. "Am fost si în anul acesta în pelerinaj la Manastirea de la Sâmbata de Sus din jud. Arpase. Visti.

Parintele consilier Secas din Sibiu a laudat râvna închinatorilor. prin frumusetea si puterea lor. A mânecat de la cuvintele Mântuitorului: "De înseteaza cineva. Era în fata no astra o mare de capete.P. Dumitru Staniloae. Avalansa poporului si a tineretului spre Manast irea Brâncoveanu i-a speriat. Ba unii din parintii manastirii au tinut cicluri întregi de predici. Parintii ieromona hi: Arsenie. Manastirea de la Sâmbata în aceasta privinta corespunde pe deplin cerintelor vremii de astazi: ea este o scoala de luminare a poporului. botezata "cea frumoasa" din partea Î. dar plina de parinteasca iubire. a zugravit icoana duioa sa a unei cete de femei. a Î. Multimea s-a strâns si mai mult în jurul altarului. A îndemnat apoi pe ascultatori sa -si pastreze credinta si sa împlineasca cu sfintenie datinile stramosesti. Sale. Lucrul deosebit al acestui an a fost sfin tirea fântânii. În încheiere. ierodiaconul Nicolae. Serafim. cladita în mijlocul gradinii de pomi este o noua înfaptuire dupa desenele si planurile Parint elui Arsenie.S.P. fântâna vieti i si a nemuririi. Cele noua predici. sa vina l a Mine si sa bea" (Ioan 7. Parintele consilier Nanu din Sibiu. în mentalitatea lo r. tin sus predicarea cuvântului Evangheliei. au înviorat pe ascultato ri. Mitropolitul nostru. Fântâna cea frumoasa Ca si alta data s-a facut sfintirea apei la fântâna de lânga altarul bisericii si Taina Sfântului Maslu pentru bolnavi. a marturisit despre realitatea Învierii lui Hristos si despre datoria noastra de a învia cu El. Dr.Vatra Manastirii de la Sâmbata a ajuns astazi un puternic amvon de propovad uire. de orientare la o viata curata si de folos oa menilor si placuta lui Dumnezeu. dând cu putere învatatura poporului. care. mii de perechi de ochi atârnau de figura senina. Se banuia ca acolo unde este o asa de mare adunare d e oameni trebuie sa fie neaparat si instigatie. protopopi. a caror râvna este deosebita. (Aici se face referire l a Parintele Arsenie. un om în vârsta. lucrând adânc în sufletul fiecaruia. Obisnuit. refuzând de a se urca în camion. preoti si diaconi: Par intele Prof. Multimea asculta miscata si s orbea cu nesatiu din cuvintele vietii. 37). Sale curgea natural. pelerinajul la manastire. care au tinut sa faca pe jos.) În felul acesta predicarea Evangheliei la manastire e socotita ca ce va de sine înteles si asteptata cu sete de închinatori. pelerinii vin la Manastire pentru a se împartasi cu Sfintele Taine si pentru a asculta cuvânt de învatatura si zidire sufleteasca. rostirea cuvântului fu începuta de catre Î. Mihail. d e desteptare din somnul pacatelor.S. Sa Mitropoli tul nostru Nicolae. mai ales a femeilor. a vorbit cu adâncime despre Hristos. în frunte cu o batrâna de 70 de ani. ci duminica de dum inica si sarbatoare de sarbatoare. brazdata de cei 66 de ani. Aceste daruri li se împartasesc în toata vremea. "Din spusele gardianului Raicu. Este o lucrare de mare arta. Si cine altcineva putea fi spion at si arestat decât "instigatorul". toti licentiati si doctori în Teo logie.P. plina de l umina si putere dumneziasca a Mântuitorului Hristos. se stie. ieromonahi cuviosi ca: Arsenie. care devenea incomod si care. În fine. În ziua praznicului. a adus multumiri tuturora pentru osteneala ce si-au dat venind în pelerinaj. impunatoa re. Protopopul Fagarasului. Aceasta fântâna. punând în fata ascultatorilor icoana vie. Nu numai la marile praznice. care (dupa posibilitatile lu . Serafim si Mihail au vorbit despre marile daruri ale manastirii si despre trebuinta înnoirii sufletesti a închinatorilor. Traian Ciocanelea. Sale Nico lae. Parintele Mladin a evocat în cuvinte de foc mucenicia pentru Hristos a celo r credinciosi. Predica Î. Au urmat apoi la rând alti 8 predicatori. organiza acele "vacante spirituale" la care participau cu mult interes tineri si studenti din Bucuresti si din alte centre u niversitare. Numele primit la Botez si l-a dobândit pe buna dreptate". slujitorii manastirii.34 Fireste ca regimul comunist nu putea tolera asa ceva si era de asteptat c a în cele din urma sa reactioneze.S. putea ajunge oricând periculos având în vedere popularitatea pe care a are.P.35 Otilia Radulescu Aroneasa marturiseste ca l-a reîntâlnit pe Parintele Arsenie în vara anului 1948 la Securitatea din Brasov. aratând ca ctitorii de la Sâmbata fac parte din ceata mucenicilor cre dintei lui Hristos. unde a fost dusa si dânsa pentru cer cetari.S. cu strafulgerari de lumina . pentru tot p oporul în general si pentru studenti si tineret în special. ca o apa limpede din izvorul sau.

a adus personal la Prislop pe Ieromonahul Arsenie Boca. Parintele era scos la soare timp de o ora pe zi. fost preot de mir. ci si pentru marile curente d uhovnicesti. în gr upuri compacte. ca amploare. sau poate altor interese. fiind distrusa c u tunurile din ordinul generalului Bu ow.cu peretii tuturor cladirilor plini de igra sie si amenintati cu darâmarea. Erau câtiva si au plecat si a ramas m anastirea goala. nici de mai marii Ierarhiei Bisericesti. Putinele cuvinte pe ca re ni le adresa erau pline de întelepciune si încurajare. Totusi. Arsenie a fost arest at. licen tiat în Teologie de la Sibiu si absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Bucure sti. Primul dintre acestea. cu portiuni mari din terenul aflat în preajma cladir ilor duse de torentele pârâului Silvut.i) m-a ajutat foarte mult. parasit a de ultimii trei vietuitori uniti . Si Parintel e Arsenie poate ca trebuia sa plece de la Sâmbata. Dar a avut loc si un eveniment care s-a numit atuncea "revenirea greco-catolicilor în sânul Bisericii Ortodoxe". Bartolomeu Anania. mitropolitul de atunci al Ardealului. a fost parasita de calugarii greco-catolici.. Arhiepiscopul Vadului Feleacului si Clujului. Manastirea de la Prislop. La terasa aceasta aveam si noi acces. când era ceva mai multa liniste. în ultima saptamâna a lun ii iulie. puteam iesi la aer. poate. practic. Si parintele acela care a fost conducato rul acestei rebeliuni a fost sanctionat de Mitropolit. preotul Traian Belascu. obligat sa ramâna inactiv. Acesta este motivul stiut al mutarii. Stiu cu siguranta ca Patriarhul se gânde a sa-l cheme la treapta arhieriei. surprinzatoare a fost aplecarea lui Justinian. Parintele Arsenie. cu o privire patrunzatoare. întreaga tara. la fel ca si ceilalti pat ru. cu câteva saptamâni în urma. nu numai pentru viata monahala. cu doua veacuri în urma. pâna atunci staret al reînviatei ctitorii brâncovenesti de la Sâmbata de Sus. "În aceasta ordine de idei. Manastirea era într-o stare jalnica. arestat ca legionar. cel care.37 Chemat la treapta arhieriei Într-o cuvântare rostita (liber) la 5 iunie 1998 în aula Palatului Patriarhiei.. a avut si el motivele lui ca sa nu se mai întoarca la Sâmbata. cu acoperisurile cladirilor mâncate de rugina."38 Staret si duhovnic la Prislop "La 25 noiembrie 1948. Si Mitropolitul Nicolae Balan trebuia sa se îngrijeasca de reacti varea Manastirii.(. Cev a de neînchipuit: calugari sa se razvrateasca! S-au razvratit împotriva Mitropolitul ui Nicolae Balan care a restaurat manastirea. dar. a cond us actiunea de revenire a preotilor si credinciosilor uniti la sânul Bisericii str amosesti. nu era vazut cu ochi buni de guvern si . eram "c azate" într-un birou gol si la amiaza.) De altfel era stiut c a Parintele Arsenie. ocrotindu-ma. avusese aceeasi soarta ca si Prislopul. cu o gospodarie anexa foarte saraca si neîngrijita. pentru ca Parintele începuse sa fie prigonit si urmarit de Securitate. Parintele Arsenie era închis în subsolul cl adirii. îsi aduce amin te ca Patriarhul Justinian se gândea sa-l cheme pe Parintele Arsenie la treapta ar hieriei. a carui puternica influenta spi rituala cuprinsese. Nicolae Balan (1929-1955). Au fost de fata noul vicar al Arhiepis copiei Sibiului. În 1954 a fost o rebeliune la noi la Manastire. S. Din când în când se uita însa la noi. a fost cel creat de Parintele A rsenie Boca. pe atunci în Manastirea Sâmbata de Sus. Si Mitropolitul l-a dus pe Parintele Arsenie sa organizeze Manastirea de la Prislop. Datorita însa entuziasmului enoriasilor din Schei care aduceau zilnic. Eu si prietena mea Ita Tâmpanaru. practic. dar a devenit greco-catolica. mâncare la poarta.P. precum se cunoaste. Î. care i-a facut calugari. Dr. A fost un preot si 4 monahi. care. dupa ce s-a asezat acolo. care i-a hirotonit. care a fost de fapt initial ortodoxa. sa nu mai fie în atentia multimii si în atentia Securitatii."36 Aceasta era starea lucrurilor când Parintele Arsenie a plecat la Prislop. Parintele Arsenie era îmbracat în alb si parea detasat de tot ce-l înconjura. harul sau le impunea respect si teama. cu prilejul comemorarii a 50 de ani de la întronizarea Patriarhului Justinian. dus în lagare de munca fortata si apoi. arhidiaconul Ioan Circov de la catedrala mitropolitana din Sibiu si pr eotul Traian Faur din Silvasu de Sus."39 "Poate ca a fost o solutie pe vremea aceea. În urma acestui eveniment al "revenirii". Preotul a fost caterisit si exclus din monahism si ceilalti au fost exclusi   . mai ales ca bunurile fostei Biserici Greco-catolice au trecut în patrimoniul Bisericii Ortodoxe. pe o terasa a cladiri i.

Este cunoscut fap tul ca Parintele Arsenie a lucrat constant la Prislop. ajutat pe ntru o vreme si de Ieromonahul Dometie Manolache. Oamenii autoritatii de stat îl "ridica" pe Parintele Arsenie pentru ancheta în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951. Cei doi tineri monahi însa n-au ramas mult timp la Prislop. rugându-l sa intervi na la Mitropolit sa îl lase la Prislop. licentiata în Teologie si cu diploma de absolvire a Facultatii de Fil ozofie din Bucuresti. un adevarat parc natural (ce ne aduce aminte de cel de la Sâmbata). dup a doua veacuri de napastuiri". Asta era amaraciunea Parintelui.în general lucrarea întregului mobilier liturgic. sculptarea iconostaselor si a stranelor . str ajuit de o clopotnita pe stânca." (Arhimandritul Teo fil Paraian) Dar si aici. restaurarea bisericii si a cladirilor anexe. Deci. ziua Înaltarii Sfintei Cruci. nu erau în arhiva Mitropoliei .43 În curând au fost hirotoniti tot de Episcopul Andrei. cu numele de Dometie. si niste scrisori adresate Parintelui Ieronim Grovu .44 Activitatea Parintelui Arsenie ca staret se încheie în 1950. Vladica Andrei a savârsi t. în amintirea celei de a doua ctitora a manas tirii. iar stareta lor era acuma Monahia Zamfira Constantinescu. unul ca ieromonah. punând începutul vietii de obste. Parintele Ieronim Grovu. A scos din arhiv a Mitropoliei niste scrisori ale Parintelui Arsenie adresate Mitropolitului.un parinte care s-a mutat la o alta manastire. gândita si zidita tot de Parintele Arsenie. Si atunci. "Parinte Arsenie.45 Deci manastirea devenise între timp de maici. Într-o scrisoare din 26. însa oamenii au ramas tot oameni . hai la Sâm bata.pe aces tea le avea acasa. Cine-i bun?!". Parintele Mihail nu a fost bu n . avea niste scrisori. În 1951 Monahia Zamfira a fost numita stareta a manastirii.19 . Cu acest prilej. cum vom vedea. ca esti din eparhia mea. la care a adaugat altele noi. Parintele a fost cautat de Securitate. Mutare a. prin implicarea personala în restaurarea manastirii si în toate celelalte munci de aici: tencuiala pentru pre gatirea frescei. respectiv sa se stie ca Mitropolitul l-a chemat pe Parintele Arsenie înapoi la Sâmbata. sora Julieta Con stantinescu. un parinte de la Sibiu. Parintele Arsenie a fost în continuare ur marit de Securitate. în curtea manastirii. pentru ca între ti mp Prislopul devenise manastire de maici cu viata de obste. În aprilie 1950. nemaifiind în Eparhia lui.din monahism. a plecat l a Manastirea Prislop unde a fost numit staret apoi duhovnic. îndrumat de Mitrolopitul Nicolae Balan. fiind el pe atunci co nsilier la Mitropolie la sectia economica. asa cum s-ar putea crede. si Leonida Plam adeala42. Pa rintele staret Arsenie a fost hirotesit protosinghel. scr ise de la Prislop. loc unde îsi va pune iarasi pecetea de ziditor de suflete si ziditor de asezaminte.01. cela lalt ca ierodiacon. Parintele Proto singhel Arsenie Boca a ramas în continuare la Prislop ca preot-duhovnic. nu i-a schimbat cu nimic. nu ramâne la Arad. la de cizia episcopului Andrei.46 Asa cum am amintit putin mai sus. au ramas primele 6 surori. deci Mitropolitul l-a chemat pe Parintele A rsenie. care au fost închinoviate aic i în luna mai 1950. de pomenirea Sfântului I oan Evanghelistul si a constituit "prima mare bucurie ortodoxa a manastirii. a fost tunsa în monahism la 6 august. Parintele Arsenie. Între timp ce s-a întâmplat: Manastire a Prislop a ajuns în Eparhia Aradului. amenajarea si decorarea între gii curti. înainte de a fi depus din treapta a zis: "Parintele Arsenie nu a fost bun . Dintre acestea. Adica cât s-a straduit el sa r ealizeze ceva pentru ei (pentru cei de la Sâmbata). de praznicul Schimbari i la Fata. Si cu acest prilej Parintele Arsenie i-a s cris Parintelui Grovu ca "Oamenii sunt tot oameni". parintele acela. care a primit numele de Antonie. icoanele de pe tâmpla altarului. S i atunci. l-a chemat la Sâmbata.si astea le-a adus la Manastire si le-a predat Parintelui Serafim sa le citeasca obstii si sa se stie de ce Par intele Arsenie nu a mai venit la Manastire. nu a fost si nici nu putea fi o rezolvare a acestei probleme.l-a dat afara.40 Primul hram la Prislop a fost în data de 8 mai 1949. În cadrul aceleiasi slujbe a u fost tunsi în monahism: Stelian Manolache. ridicarea schelei pentru pictura cu care dorea chiar dânsul sa împo dobeasca biserica. primind numele de Zamfira. prima liturghie arhiereasca ortodoxa. Eu nu-s bun." Si Parintele Arsenie l-a rugat pe Mitropolit sa îl lase în continuare la Prislop ca sa consolideze relatia între orto docsi si fostii greco-catolici si Parintelui Grovu i-a scris. care a fost conducato rul lucrarilor de restaurare de la Manastirea de la Sâmbata.41 La 14 septembrie 1949.

În cartea Vifornita cea mare a lui Dimitrie Bejan49 aflam ca Parintele Arsenie a fost dus.01. (La anumit e compozitii se observa cu usurinta cele doua straturi picturale. din pricina lumân arilor. parintele Arsenie Boca. îi scrie episcopului Andrei al Aradului urma toarele: "De Buna Vestire. Dar. fara nici o motivare. aceasta pentru ca. a fost ridicat de un grup de 10 oameni din partea autoritatii. 3."47 Într-o alta scrisoare. pentru stare tul lor. pictura s-a "pangarit" (afumat).la ora 5 dimineata. A fost angajat la Biserica Sfântul Elefterie ca pictor secund pe lâng a pictorul Vasile Rudeanu. viata însasi a manastirii fiind tributara rânduielilor pe care obstea încropita în 1949 si transformata în manastire de maici în luna aprilie 1950. de aceea. Toate acestea. cu care înca n-am luc rat nimic pentru Iisus. la Prislop: s anatos. Am aflat ca dupa Pasti veniti la noi. Parintele Dometie împr euna cu maicile Prislopului solicita sprijinul ierarhului Aradului. scrisa tot în data de 26. ci doar participând la slujbe. Prislop. pentru generatii de preoti si credinciosi. în semn de adevarata ascultare calugareasca. vorb ind necuviincios. pentru ca faceti parte. mai e si unul local. cum chi ar dânsul spunea. dupa expresia Sfintiei Sale. pe lânga motivul stravechi. deja consacrate. Nu s pune însa în ce an. care i-au pastrat si îi poarta o recunostinta aleasa". de Buna Vestire.51. pr in actul Episcopiei Aradului nr.54 Pribegia în Bucuresti Dupa ce a fost alungat de la Prislop. Procedeul a fost brutal. Ajuns acasa. ca si cântaret de strana."48 Se stie ca în aceasta perioada Parintele Arsenie a fost dus la Canal unde a stat 9 luni de zile.55 Este foarte important sa amintim aici ca "Parintele Arsenie nu a voit sa în calce decizia unui ierarh. Pictura de la Draganescu nu este una obisnuita. si la Ocnele Mari. V-o împartasim as a cum e: cu recunostinta si smerita metanie.1952. Arsenie. nemaisluji nd. am ajuns acasa. Parintele Arsenie a ramas duhovnic al Manastirii Prislop pâna în 1959. Parintel e Arsenie a pictat-o de doua ori. 2 408/1959. pe lânga scenele clasice. . toate lucrarile efectuate au respectat planurile Parin telui Arsenie. Parintele Dometie scria catre Episcopia Ortodoxa Româna a Aradului: ". si compozitii de-a dreptul soca nte care au un rol vadit catehetic si care se adreseaza oamenilor zilelor noastr e. Prin urmare maicile au fost alungate iar manastirea desfiintata. Monahia Zamfira Constantinescu. pe alocuri. ramânând înca duhovnic. fara a spovedi. Parintele a introdus în pictura d e aici.52 În in cinta ei s-a organizat un Camin de batrâni. cu ajutorul lui Dumnezeu. a fost îndepartat din manastire.04. în întelesul ca Parintele Ars enie nu s-a limitat strict la programul iconografic clasic. cu actul nr. în 1968 a început pictura bisericii parohi ale din Draganescu.1951. Al Prea Sfintiei Voastre fiu duhovnicesc. din motivele ei. le-a resp ectat cu sfintenie. Nu ni s-a preze ntat nici un ordin. 2407/1959 semnat si parafat de Prea Sfintitul E piscop Andrei Mageru. iar în 1961 a fost angajat la Atelierul de pictura al P atriarhiei de la Schitul Maicilor cu încadrarea de muncitor pictor. o pensie minora.. Parintele Arsenie si-a început pribeg ia în Bucuresti..) Aici. în toate priv intele. la care a lucrat vreme de 15 ani. Încercând sa actualizeze mesajul Evangheliei. a fost cautat de o "adevarata avalansa de oameni". Bucuria n-are multe vorbe. mult folosit si tot atâta de senin.51 La fel s-a procedat si în c azul staretei Manastirii Prislop. ci doar în întelesul de îndrumator spiritual. adica în 1952. mai n ou: îndeplinirea ultimelor forme în conducerea obstei de aci. de lânga Bucuresti. Va asteptam.56 Pictarea bisericii din Draganescu Iesind la pensie. când. asa cum vechii crestin i îsi asteptau Parintii. înainte de a fi la Canal50.53 Dupa anul redeschiderii Manastirii Prislop. . dimpreuna cu obstea. Parintele Arsenie s-a întors la Prislop dupa un an. staretul astei manastiri . Asa cum am zis.ceea ce-mi va asigur a si mie ragazul preocuparii si de ceilalti talanti ce-i am. Au intrat în chiliile surorilor. adica 1976 si pe parcursul a mai mult de doua decenii.

întuneca vremile si prea adesea crunta pamântul". atât în ceea ce priveste dimensiunea ei. nu pot sa nu observ asemanarile dintre cele doua vieti . dar si ultima dorinta de a nu-i fi date publicitatii. Parintele.59 Ar mai fi foarte multe de spus si în ceea ce priveste felul în care Parintele Arsenie a gândit programul iconografic în ansamblul lui. mare cautare au avut si fotografiile Parintelui Ars enie din perioada de când era la Sâmbata. iar în 1995 si în 2000 s-a ajuns sa se tipareasca (în doua editii deci) "forma definitiva a Cararii Împaratiei.Daca i s-a interzis sa predice. vazând câte variante ale scrierilor Parintelui Arsenie circula. D eci pictarea ei aici este firesc sa ridice semne de întrebare. Ele nu sunt simple vorbe de spirit. fotografii care erau si sunt puse de multi credinciosi lânga icoane. Serie noua. Oamenii care-l cautau aveau ce învata doar din lectura pict urii. credinciosi care l-au cunoscut sau nu l-au cunoscut. cu vina de pe urma: "Stefan mi-a facut temnita manas tire!"". care oricum este destul de rar reprezentata. dore sc sa accentuez doar latura profetica a personalitatii Parintelui Arsenie. care reprezinta o sinteza a gândirii Sfintiei Sale. o data cu acestea. E o pictura noua ca si predica de atunci. ci mai degraba sunt aschiile tâsnite din coerenta si vigo area unui trunchi cu radacini adânci.a Cuviosului Stefan cel Nou si a Parintelui Arsenie .57 "Mica biserica de la Draganescu are norocul sa simta pe zidurile ei zugra vite predicile fierbinti. adica dispunerea fiecarei compozitii în parte. Prin urmar e. de unde vin toate rel ele care chinuiesc pe oameni. care acum este metocul Manastirii Prisl op. Cea mai cunoscuta dintre ele si cea mai raspândita a fost Cararea Împaratiei. mai ales ca ocupa u n loc important în absida. cât si în ceea ce priv este spatiul pe care se desfasoara. cu splendidai caligrafie. fara ocolisuri si pe întelesul tuturor. S-a început cu câteva cuvinte de învatatura publicate în revista "Gândirea". Ea ne prezinta momente "Din viata si patimile Cuviosului Stefan cel No u. c hiar daca Parintele Arsenie nu a dorit acest lucru. pe vremea Împaratului iconoclast Constantin Copronimul. obstea s-a reorganizat înt r-un Asezamânt manastiresc în orasul Sinaia. Iar cuviosul primind mucenicia la 53 de ani ai vârstei sale în 28 ale idelor lui noemvrie. Totusi. lamuritoare. care l-au cercetat sau nu l-au cercetat. În acest asezamânt Parintele Arsenie si-a avut chilia si atelierul de pictura di n anul 1969 pâna în anul 1989. numeroase sentinte sc urte. M ai erau apoi cunoscute si multiplicate (dactilografiate) si predici ale Sfintiei Sale si. o face acum într-alt chip. însa nu acesta este scopul lucrarii de fata. nu se poat e trece cu vederea o ampla compozitie pe care Parintele a zugravit-o pe absida a ltarului. cei care -i detin manuscrisele s-au gândit ca în cele din urma este mai bine sa le publice. Scrierile Parintelui Arsenie au circulat între credinciosi în mai multe varia nte. în cele ce urmeaza.si mai ales faptul ca amândoi s-au savârsit din v iata în 28 ale lunii lui noiembrie!61 Asezamântul de la Sinaia Dupa izgonirea fortata din manastire în anul 1959. scrierile Parintelui e firesc sa cunoasca o rapida raspân dire."58 Ca "predica" de acum sa fie cât mai convingatoare. care l-au ascultat sau nu l-au ascultat vreodata. asterne pe ziduri.60 Este stiut faptul ca în nici o alta biserica nu este zugravita pe absida al tarului mucenicia acestui Cuvios. c autând un raspuns la semnificatia amplasarii compozitiei cu pricina în acel loc însemn at. Aici si-a lasat într-o rânduiala desavârsita si predici si meditatii si desene. cu ajutorul pene lului si al culorilor. care le graia direct.62 Scrierile Parintelui Arsenie Pe lânga faptul de a fi fost un mare propagator al gândirii patristice. este limpede ca Parintele Arsenie nu a pus întâmplator aceasta compozitie aici. care a tiranisit biseri ca între anii 741-775. cum ( . De viata si opera Parintelui s-au interesat si se intereseaza oameni si t eologi de seama. "ca sa nu mai orbecaiasca si ei în noaptea nestiintei si a lipsei de sfat. când s-a savârsit din viata. asa încât. în acest context. pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbata de Sus. Nu as vrea sa fiu înteles gresit si sa se creada ca. si anume cel din dreptul ochilor. însa. lânga scenele reprezentate. Parintele Arsenie a fost si un înzestrat scriitor bisericesc. Dar. al gând irii filocalice.

Era si un foarte bun psiholog. a unui fanatic.care si ele circula în nu stiu câte variante -.) La fel. Dintr-o singura privire si schimbând doua-tr ei cuvinte putea sa înteleaga si sa cântareasca exact ce-i de facut cu doritorul de calugarie ce-i statea în fata. un manuscris ca re i s-a furat Parintelui Arsenie si care pe urma a fost modificat si rescris. sa nu uitam. între care o întrebare care am spus-o eu de multe ori. M-a luat la spovedit. Parintele Arsenie "cauta sa vada prin tine dincolo de tin e".se pricepea sa lege foarte frumos cartile . mi-aduc aminte si de amanunte. mai ales de când exista posibilitatea ca ele sa fie fotocopiat e (xeroxate). pe care si le-a legat singur într-un volum . Nimeni nu putea însela ochiul sau ager cu prefacatori i sau viclesuguri. fa-te ca focul!" (Parintele Arsenie Boca) Parintele Arsenie a fost cercetat de multi doritori de viata monahala. în "Foaia duhovnice asca pentru popor . pentru ca. de întrebarile pe care mi le-a pus. I ata caracterizarea pe care o face Parintele pe un asemenea exemplar: "Pravila Al ba . mai putin raspândita decât celelalte. Lua foarte în serios problema calugariei. Iata caracterizarea pe care o face Parint ele si asupra acesteia: "Sundar Sing . care si ele circula . (Nu exista carte a Parintelui Teofil în care sa nu apara cel put in o zicere a Parintelui Arsenie. prin mine dincolo de mine. pastrarea hormonilor si conceptia de viata crestina". nu trebuie uitat ca Parintele Arsenie a lasat acel program de ang ajare într-o viata duhovniceasca autentica în cinci puncte: "Oxigen. Foarte elocventa în acest sens este re latarea despre întâlnirea din 1942 dintre Parintele Arsenie si pe atunci tânarul de 13 ani Ioan Paraian (azi Arhimandritul Teofil Paraian) care dorea sa ramâna în Manasti rea de la Sâmbata: "Când m-am dus eu la Manastirea de la Sâmbata în 1942 sa ma fac calugar. care se adreseaza în special monahilor care do resc sa-si rânduiasca viata interioara în vederea urcusului duhovnicesc. glicogen. Pâna una alta. Unele dintre ele au f ost deja facute cunoscute cititorilor. de editarea careia m-am ocupat personal.64 I s-a mai atribuit si scrierea numita Sundar Singh vorbeste globului pamânt esc. îndreptar de viata care nu a fost cuprins în vreo scriere publicata (de pilda Cararea Împaratiei). si pe care mai ales Parintele Arhimandrit Teofil Paraian le popularizeaza cu t imp si fara timp. nici toti cei din ma nastire se mântuiesc". nu toti cei din lume se prapadesc. copii dupa scrisorile Parintelui au ajuns la foarte multi credinci osi. Tot aici trebuie sa amintim si scrisorile pe care Parintele Arsenie le-a trimis celor apropiati. somn. dupa care vor urma predicile . Mie mi s-a parut foarte curios la vârsta aceea ca m-a întrebat daca mi-a ve . lucru care nu înseamna deloc ca n u ar fi si acesta foarte important.Parintele) a gândit-o si cum a lasat-o în 1949. Le spunea Parintele: "Mai. De o larga raspândire s-a bucurat si scrierea Pravila Alba.model de strâmbare a unui original furat". Îndrumator al monahilor "De vrei sa te faci calugar. Nu statea sa se tocmeasca cu nimeni în privinta asta. incult si mincinos". scrisorile Parintilor sunt unele dintre cele mai frumoase opere din literatura patristica. înainte de a da un verdict în ceea ce priveste recomand area pentru calugarie. În final lucr area mai cuprinde si o tâlcuire a rânduielii tunderii în monahism. Trebuie amintite aici si zicerile Parintelui Arsenie. aveam treisprezece ani si jumatate.Strajerul Ortodox". Spunea ra spicat ce avea de spus. Parintele era acolo.dupa o anumita ordine si cu o cali grafie unica".65 O alta scriere care o gasim deja publicata în câteva site-uri ortodoxe web es te Trepte spre vietuirea în monahism. Dar. am stat de vorba. ci a fost au zit de catre un tânar din gura Parintelui Arsenie. iar altele probabil ca vor urma a fi publ icate.Ce frumos scrie Sundar Singh si de ce pro asta calitate e apocrifa aceasta. prin care vroia sa intre dincolo de mine. Cele mai frumoase si cunoscute cuvinte ale Par intelui Arsenie le-am cuprins în cartea Parintelui Teofil Veniti de luati bucurie. Ma întreba daca mi-a venit în gând vreodata sa omo r un om.63 S-au mai tiparit si se mai tiparesc si în continuare predicile si meditatii le Parintelui Arsenie cuprinse în manuscrisul numit Fiii Învierii.

tragând aerul în piept. pacatosul". ca-i bine". devenit vestitul duhovnic de la Râmeti. Mi-a zis asa: "S-o zici cu gândul. Parintele Arse nie Boca a lasat o scriere care se refera la cresterea duhovniceasca a doritoril or de desavârsire. pe care ceilalti nu le observau. care sunt strafundurile existentei mele.. cerceteaza-te si vezi de unde ai venit ! Si parintele. Iisuse Hristoase. dar asa m-a învatat parinte le. pacato sul". ajunsa stareta la Prislop. îi cumulam pe parintii nostri. tragând aerul în piept: "Ii suse Hristoase. Fiul lui Dumnezeu". Dumnezeu stie cum suntem. dar s-o zic. Deci. Bineînteles ca mi-am vazut de treaba. Si nu m-am gândit decât dupa aceea ca Parintele a vrut sa vada de unde vin. sunt niste lucruri pe lânga care noi trecem usor. miluiestema pe mine. lipesti de respiratie rugaciunea. bineînteles ca s-a gândit la asta.67 Petru tinerii de atunci. nu m-am gândit niciodata ca trebuie sa o fac cu exclusivitate. Este vorba despre Trepte spre vietuierea în monahism. am facut liceul. D eci.. miluieste-ma pe mine. ca sa scoatem din lu crare gândurile negative. ca Parintele nu mi-a dat directiva sa iau legatura cu vre un practicant al rugaciunii. ea raspundea: "Pai numai de-ar semana cu mine. ca mostenim din strafunduri de existenta lucruri poziti ve si negative. si având capacitatea aceasta de a intui esentialul în orice chestiune. cât si pentru cei care au facut deja acest pas. trebuie sa avem gânduri pozitive. Fiul lui Dumnezeu. pacatosul". însa. dar faci ce fac calugarii: zici rugaciunea cu care se mântuiesc calugarii ". o data cu as ta zici "miluieste-ma pe mine. Nu mi-a spus cât sa zic. sau. si eu asa am facut. tu vrei sa te faci calugar? Pai îti spun eu ce sa faci tu. ca nu-mi venise niciodata un gând de acesta. cât timp sa zic rugaciunea. cât timp sa stau în rugaciune. nu e absolut necesar sa se faca asa. De ce? Pentru ca Pari ntele avea în gândurile lui si dupa aceea în afirmatiile lui. Amintim aici pe cei mai cunoscuti: Leonida Plamadeala. o data cu asta zici "Iisuse Hristoase. Nu mi-a dat nici o explicatie. si atunci. Vedeti. Nu te faci calugar. ca noi nu începem propr iu-zis de la conceperea noastra. pacatosul". pentru ca lupta se da în gând. dar s-o zici cu cu vântul gândit". nici pâna atunci. Iisuse Hristoase. viitorul Mitr opolit al Ardealului. Si mi-a spus sa zic: "Doamne. a unei harababuri." si nu stiu ce. miluieste-ma pe mine. tu esti sinteza harababurii din ca sa voastra". ci mi-a zis asa: "Zici în gând. dând aerul afara: "miluieste-ma pe mine."66 Au ales calea calugariei multi dintre tinerii care l-au cautat pe Parinte le Arsenie. do ar mi-a spus sa ma angajez la rugaciune. mi-am vazut de scoala. Atât mi-a spus. zicerea aceasta ca copil ul e oglinda parintilor. si lista ar putea continua. Am mai vorbit noi de una. desi se poate si cu cuvântul vorbit. înainte cu unsprezece ani de a ma face calugar. dar si pentru tinerii de azi care doresc sa urm eze calea monahala. dar i-am mai auzit pe oameni zicând: "Te omor. fi re-ai . si daca nu le rezolvam noi. a unei linisti. stiam rugaciunea cu care se mân tuiesc calugarii si foloseam rugaciunea cât o puteam folosi. ca si când ar fi zis catre mine: "Uite ce-i. sau treceau pe lânga ele. cu cineva care sa ma îndrumeze. în felul urmator: între respiratii zici "Doamne". dar am stiut de rugaciune si de câte ori îmi aduceam aminte zi ceam: "Doamne. parintele îsi dadea seama de anumite lucruri. nu mi-a facut nici un fe l de teorie. Deci. cine suntem. si nici de atunci încoace. despre altceva nu mi-a spus nimic. nu cu cuvântul vorbit. sa am o pravila. mai departe. bineînteles ca stia toate lucrurile acestea. daca vrei sa stii cine esti. nu le rezolvam niciodata si nu le rezolva nimeni. si când zicea câte cineva de un nepot al ei: " Seamana cu dumneata". Si atunci parintele stiind lucrul acesta. si dând aerul afara din piept. ca sa o zic cu cuvântul gândit. în orice caz. am plecat. o lucrare d . de câte ori sa zic . Fiul lui Dumn ezeu. cum m-a învatat parintele: între respiratii: "Doamne". Dar lucrurile acestea trebuie rezolvate. deci cu cuvântul gândit. Stelian Manolache. Fiul lui Dumnezeu". mama mamei. Bineînteles. A zis odata parintele catre unul: "Ma. Adevarul este ca fiecare dintre noi suntem o sinteza. Dumnezeu sti e de unde.nit în minte sa omor vreun om. e voie. nu aveau posiblitatea s a le formuleze asa de fain: "Tu esti sinteza harababurii din casa voastra". Interesant. ca fiecare dintre noi aducem o încarcatura în existenta noastra. Eu aveam o bunica. Fiul lui Dumnezeu. ci începem cu radacini. pacat osul". Iisuse Hristoase. daca vrei sa te faci calugar. cu vreun duhovnic. de alta. Doamne. am facut Teologia si dupa unsprezece ani m-am facut calugar. J ulieta Constantinescu. pe bunicii nostri.

poate fi socotita. în diferite grade. sângele si glandele endocrine. Ce reînfiintam. Prea Sfintitului Andrei Mageru. claritate. inima. întâietati nedrepte . De fap t e o tragedie care bate la usa: dezorganizarea mintala. de und e înclinatia spre exagerari. Rasar. experienta si competenta cu care scrisese Cararea Împaratiei si Trepte spre vietuierea în monahism. care nu mai trebuie neglijat. E un apus frumos. care arata calugarilor ca pot trai ca Parintii din vechime. naluciri . ci cuiere de haine calug aresti". habotnicii. De rasaritul sau apusul acestora atârna încrederea sau neîncrederea ce le mai ramâne oamenilor în forta de creatie a crestinismului. spre a -i arata cu iubirea. Aci e un punct gingas. încep sa se amestece în treburile interne ale manastirii. dar fara oameni îndeajuns forma ti. nu se face prin înmultirea numarului de manastiri si schitulete si nici prin simple directive venite "de sus". Parintele Arsenie i-a scris Episcopului Aradului. Iar când vitregiile trecutului . ca înnoirea monahismului (atât de dorita si atu nci. de care depinde si înnoirea mai generala a Bisericii si a societ atii. s-au aratat mucenicii. Oamenii din afara. Alcatuita cu precizie. înfiintate de ctitorii de peste munti.o adevarata sintez a a gândirii Sfintiei Sale despre monahismul contemporan . sa învrajbeasca obstea si sa se învrajbeasca si între ei înafara . ci o infirmitate de adaptare. si apu n. chiar si în mijlocul unei lumi plina de confuzie. "un luminos punct de reper într-o eventuala încercare de înviorare a mon ahismului". "Am vazut si rasaritul si apusul multor manastiri. "ca le poate fi viata asa cum le este si numele" (Arhimandritul Teofil Paraian). ba si care n-aju ta cu nimic. umblat ul cu "pantahuza". usurare. din cauze organice sau din a lte cauze. cu care uneori se începe o manastire. Aces tea din urma. ca si acum). dispera re si abandonare a adevarului. când manastirile s i le desfiinteaza calugarii. nu se ajunge decât la o si tuatie decadenta. se nasc în obste atitu dini umilitoare. denaturari. Pentru a evita aparitia acestora. ar fi o învrednicire. din pricina ca înca nu a fost editata. determina cersetoria. Aci e cazul de popas. al decadentei actuale. decât oameni perfect sanatosi cu p lamânii. Infirmii vad în manastire: vis. mai ales între femei.urzite de Vatican .le-a darâmat si ars. pretarea la slujbe pe rufarie. Din diferenta de zestre. în eparhia caruia era în acei ani.estul de putin cunoscuta. care sa conduca cuminte ceea ce se aduna la întâmplare.rusini. E destul sa pomenim bisericile si manastirile din Ardeal. "înclinatia spre manastire" nu e de fapt o înclinatie. un preludiu al sfinteniei. pe care si-o aduce fiecare. Dar negrait mai importanta decât aceasta scriere este pilda vietii Parintel ui Arsenie68. care situatie? E frumoasa initiativa si trebuie apreciata.69 Conceptia Parintelui Arsenie despre monahism Parintele a vazut de-a lungul vietii sale si cazuri de calugari ratati. închipuiri.smintelil e. Sanatatea fizica a fiecarui ins în parte trebuie medical si dinainte stiuta . când aceasta existenta e patata de nevrednicia vietuitorilor lor. Nu pot fi primiti în aceast a nevointa de o viata a sfaturilor evanghelice. ca încetarea mai devreme a unor fu nctii de natura endocrina. profunzime si cu o putere de discernamânt cu totul aparte. taxe pe slujbe . când graiesc constiintei poporului prin simpla existenta lor. Adevarata chemare însa nu are nimic cu infirmitatea. pricinuind oarecare jena. dar mai ales cu sistemul nervos. Iata câteva decadente: Saracia. D espre ei zicea: "Unii dintre calugari nu sunt calugari. adica pot fi "batrâni frumosi". epistola lamuritoare a Parintelui Arsenie . Curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu arunca ponoase pe celalalt mod de mântuire. De multe ori. ai caror vietuitori au tinut treaza în constiinta unitatea ortodoxa a neamului.toate tu lburari psihice din cauze netratate. ramân de obicei la voia întâmplarii si prada u nei pareri cu totul pe dos. Acesta ne-a ferit de cel rusinos.destramare sufleteasca. care ajuta prin donatii mai de seama. daca nu li se are grija. litanie. ca sa sfârseasca în deceptii si . pe b una dreptate. al famil iei.

Adevaratii chemati vad limpede eroica nevointa a desavârsirii. ca i-a spus lui Ceausescu ca va muri. Apoi. cu cât sunt mai mari cu atât au o viata mai scurta. luati în parte. în ziua de 4 decembrie 1989."70 Plecarea la cele vesnice Parintele Arsenie a murit la Sinaia. duhul Sfintiei Sale de l a Manastirea Sâmbata-Brâncoveanu. Infirmii se fixeaza pe îngustimi neesentiale crestinismului. Speriatii acestia se dedau de capul lor la n evointe care le ruineaza amândoua sanatatile . mormântul Sfintiei Sale si crucea de la mormânt fiind dintre cele mai cunoscute si importan te în acelasi timp si discrete locuri de pelerinaj. ca moare lumea la 79 de ani si ma i devreme. despre trairea în Hristos. adunare de vietuitori foar te usor . Întotdeauna se gasesc vietuitori de manastire. dar cu atât mai bune. Ca ci pietrele. chiar de-ar avea povatuitori cu calit ati. numai El o poate face. pentru noi toti. încât atrage prezenta nevazuta a lui Iisus întro atare obste. pentru familie. fel de fel de aprecieri de catre oameni neco mpetenti. ved eri largi. Acestia trebuie sa fie minti luminate. De aceea. ca de p ilda pe amanunte de tipic. Nu-i adevarat! Sunt niste lucruri care nu s-au întâmplat si pe care le inventeaza oamenii si pe care le citesc credinciosii si necredincios ii. manihei asupra trupului si osânditori ai familiei obsesii si interpretari nesanatoase ca obiecte de cugetare. la 79 de ani. pentru tara. desavârsit. Aceast a este ultima Lui definitie. se roaga. care au pricinuit Bisericii numai suparari. E atât de anev oios lucrul acesta dar si atât de mare. în 28 noiembrie 1989. Iar daca totusi sunt primiti. si nu prea mari. De asemenea e foarte bine sa se stie de la început care e punctul de vedere al fiecarui ins asupra raului. "Se fac fel de fel de vorbe. "Mormântul Sfintiei Sale de la Manastirea Prislop. Deci. vor vorbi si vorbesc chiar pentru foarte multa vreme. ctitoria Sfintiei Sale de la Sinaia. de calendar (stilismul). straini la trapeza si rugaciune. pentru Biserica. sub rapor tul asezarii. fara isp ita sfinteniei. e o dovada de lucrare dumnezeiasca si. Mori. în 28 noiembrie 1989.nu sunt de nici o treaba în manastiri . de catre oameni care nu stiu realitatea si care vreau sa îl puna pe Pari ntele în atentia altora. si nu stiu ce . mari din neprevedere. Nu multe manastiri. ca încheiere a parerilor: decât realizari sortite decadentei. Fiecare ins e o lume de nec unoscute. Caci multi par buni. dar devin rai adunati laolalta . ba c hiar dusmani. gospodarie la fel. unde vin crestini din toata ta ra si chiar si din alte parti. structuri cu o fericita îmbinare într e iubire si autoritate. a diavolului. daca nu cumva pentru totdeauna. a avut cev a cu rinichii si din aceasta i s-a tras si sfârsitul. chiar de pravila. Parintele Arsenie a f ost înmormântat în cimitirul Manastirii Prislop. aprind o lumânare. decât realizarile prezente fara nadejde. nu se ma i pune problema din ce pricina ai murit."71 Prohodit de o multime impresionanta de credinciosi. la ora 9 si ceva seara. pentru lume. Obstile mari. pastrate asa: moment de culme al trecutului graiesc mai bine consti intei poporului. dragostea fata de Hristos. Vin. lucraturilor. Ziduri se pot face usor. buni cunoscatori ai omului: limpezi în doctrina. dupa care trag niste concluzii care nu sunt adevarate. Iubirea de Dumnezeu si de oameni. al înzestrarii si al componentei personalului.devin ceea ce erau de fapt. acolo si-a dat s fârsitul. viciilor. ca toti sa fie într-un cuget. se închina si cer m ijlocirea prin rugaciunea de foc a Parintelui Arsenie pentru ei.greutatea-i la ales. credinta în Hristos. Din câte au ei de facut pomenesc doar una: Unificarea sufleteasca a obstii. mai bine fara ele. dar foarte arareori se nasc povatuitorii: staretii si duhovnicii..sminteli. A suferit."72 . a pacatului. pe deasupra. Deci Parintele Arsenie s-a sfârsit în Sinaia. pictura Sfint iei Sale de la biserica din Draganescu. chiar putini. îngustimi ha botnice. într-o obste de un cuget. ci p utine: cât mai putine. despre adevarul Bisericii Ortodoxe. dovedind un climat nesanatos al mintii sau ducând la el. Ca a vorbit cu Ceausescu.. obstea poate ajung e prada mâncatoriei. Iata rostul si sarcina povatu itorilor. sub influenta structurii lor. e ridic ata de Noul Testament la valoarea de argument al existentei lui Dumnezeu. Multe structuri psihice sunt prada obsesiei raul ui. a face unire între oameni. porunca si rugaciune. îmbunatatiti în smerenie s i iscusiti în dreapta socoteala si.

cea una singura. a a vut pentru veacul nostru. Dar si mare mângâiere. Cu Parintele sa fim. în familiile noastr e. Sfaturile ce ne-a dat. Si Parinte drag l-am avut.1989 O SINTEZA A GÂDIRII PARINTELUI ARSENIE BOCA Traditia vie a apoftegmelor "Din fericire. De la cel plecat în zare. Cu smerenie si iubire. cântariti si împartiti". ave m nevoie de urmele pasilor Sfântului Ilie pe Carmel. Cu nemarginita recunostinta. ne-a citit chiar si nea descifrat parte din semnele timpului pe care noi le traim si cu care suntem ma rtori si contemporani. Parinte Daniil Partosanul. în predica rostita cu acest prilej. chemat de Împarateasa. avem nevoie."73 OMAGIU PARINTELUI DRAG Noi. De aceea suntem noi astazi aic i. mene. pentru ca astazi sa ne traim viata noastra crestineste. cu ceea ce s-a petrecut în Babilon pe vremea Împar atului Belsatar.. De vom împlini curat.XII. printre multe altele. tâlcuind duhovniceste viata si lucrarea Parintelui Arsenie Boca. ca si Sfântul Elisei. în Biserica noastra. copii ai Parintelui. Viu sa fie-n amintiri. în vea cul acesta. proorocul Daniel. nu din alte gându ri. Si cu toti nadajduim. P. în sufletele noastre: ne-a descifrat. ca si femeia din Sunem pe Muntele Carmel. ne-a tâlcuit. Brasov. repet. împreuna cu toti credinciosii.S. în fidelitate si credinciosie fata de Biserica noastra Ortodoxa . Cerem binecuvântare. numarati. techel ufarsin" . harul si darul lui Dumnezeu. nu din curiozitate. a spus printre altele: "Am meditat si m-am gândit: Oare ce semnificatie. ci din necesitate sufleteasca si spirituala. în tara noastra. în poporul nostru. iconografic a Parintelui nostru Arsenie? Si am gasit o asemanare. Asa mi se pare ca a facut si Prea Cuviosul Parintele nostru Arsenie. când la ospatul idolatru si pagânesc al acestuia. N-a stiut ce semnificatie au aceste cuvinte si nici altci neva din anturajul sau. Parintii au vorbit iar unele din cuvintele lor au fost tra . am gasit o comparatie. pentru ca. cei ce l-am cunoscut. Dumnezeu trimite o mâna care scrie pe tencuiala peretelui din interiorul palatului niste cuvinte. Împ aratul s-a cutremurat. dar. avem nevoie de focul Carmelului. Nu va înceta nici cum. a venit si a tâlcuit cuvintele: "Mene. 3-4. soborniceasca si apostoleasca. Iar acum la despartire. de pietrele Carmelului. Caci noi stim ca si acum. ne-a talmacit mesajul lui Dum nezeu. Teodosia . Chipul sfintei lui iubiri.Zorica Latcu. pentru vremea noastra si persona litatea si activitatea si lucrarea duhovniceasca si cea scrisa si cea reprezenta ta estetic sau artistic. cuvântul lui Dumnezeu. Simtim astazi adânca durere. avem nevoie de duhul si puter ea si rugaciunea si mijlocirea si binecuvântarea Prea Cuviosului Parintelui nostru Arsenie Ieromonahul..La parastasul de 12 ani. în duh curat ortodox. pentru timpul nostru."Numarati.

caci ele emana de la Parinti ca atare. Era ca o galerie de portrete vii ale marilor stramosi.) Mai mult. Vocea inconfundabila a dânsului le însoteste si parca le da o putere si mai mare. dar nu convinge. (. de pilda. este latura practica pe care am avut-o în vedere. atât de cit ite si citate în ultima vreme. "Nu tot i din lume se prapadesc.. Pe câti prieteni sau credinciosi nu i-am auzit rostin d ziceri de-ale Parintelui. prelungind de-a lungul veacurilor iradierea pe care au avut -o în timpul vietii lor. unei chestiuni staruitoare si pr esante. cuvântul Parintelui Cleopa: "Mânca-v-ar Raiul!". în care monahii îsi puteau regas i de acum. Ap oi. gasind în ele o hrana pe gustul lor si potrivita gustului fiecaru ia. Corespondenta avvilor Varsanu fie si Ioan. Cel mai adesea mi se întâmpla asta când citesc cuvintele Parintelui Teofil. ca mana. deci relizarea unei antologii. portretele familiale ale celor pe care-i co nsiderau întotdeauna drept parintii lor. "Cea mai lunga ca le este calea care duce de la urechi la inima. în partea a 2-a a lucrarii de fata.. Cine nu cunoaste astazi.2 Un alt motiv care m-a determinat sa fac aceasta selectie. Oricine a citit macar o predica a Parintelui."1 Apoftegmele Parintilor contemporani Fireste. sa nu dai tot ce ai"? Multi credinciosi le-au auzit si le-au tinut minte. adica folosul duhovnicesc al cititorilor.. ai tuturor. (. se poate con vinge de aceasta realitate. La fel putem vorbi si despre cuvintele Parintelui Arsenie Boca."." . trebuie remarcat ca transmiterea orala a acestor cuvinte a trebuit sa se faca cel mai adesea în acelasi context al îndrumarii duhovnicesti. Zicerile si fragmentele cuprinse aici au fost selectate din mai multe sur se. pentru a raspunde unei întrebari vitale.) Începând de la sfârsitul secolului V circula în Palestina o culegere ce aduna în or dine alfabetica cuvintele si faptele atribuite "batrânilor" celor mai faimosi.. unei Sinteze a gândirii Parintelui Arsenie Boca. nici sentinte frumoase mai mult sau mai puti n pioase scrise de un autor duhovnicesc. Parintele Arsenie Boca are o multime de astfel de cuvinte care au o expresivitate proprie celebrelor a poftegme din Pateric. si zicerile si apoftegmele marilor duhovnici contemporani exerci ta asupra credinciosilor nostri o atractie evidenta. "Cine face curte nu face carte. ele au continuat sa se transmita si sa se propage într-o traditie monastica vie. Cînd le citesc de prin carti parca si aud glasul Parintelui care le-a rosti t. sau zicerile Parintelui Pai sie: "Sa ne întâlnim la usa Raiului!". îl arata pe Parintele Arsenie ca pe un om cu o putere de sinteza deosebita . Acesta-i avantajul celor care "culeg" direct d e la sursa astfel de ziceri. Nu sunt cuvinte rostite în vazduh. Pe drept cuvânt. Zicerile. fiii deveniti parinti transmitând la rândul lor ucenicilor lor ceea ce primisera. sentintele Sfintiei Sale. faimosii zavorâti din Gaza secolului VI. sa nu faci tot ce poti. "Mustrarea învinge. care sa cuprinda cu precadere acele cuvinte scrise într-un limbaj aforistic.nsmise posteritatii. sau în câte predici nu am auzit deja celebrele cuvinte: "Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare pacatos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt fata de Dumnezeu. când apoftegmele au fos asternute în scris. pe care le voi enumera în cele ce urmeaza: .". atât de aparte for mulate.1 Acesta este unul din motivele pentru care am socotit ca foarte binevenita realizarea.". Sunt cuvinte tâsnite din viata si întrupate în viata. în primul rând pentru ca au în ele acea nota de spontaneitate. în însusi exercitiul paternitatii lo r. zicerile lor sunt numite "Apoftegmele Pari ntilor". prospetime si dulceata specifica rostirii ma i mult decât scrisului. si nu numai ai monahilor. Pari ntii desertului îl detineau în viata monahilor palestinieni ai acestor epoci. din generatie în generatie. "În mintea strâmba si lucrul drept se strâmba. prin intermediul apoftegmelor. pentru ca vedem aici ca si laicii puteau discuta între ei asup ra Cuvintelor Parintilor. nici toti din manastire se mântuiesc. sa nu spui tot ce stii."? Poate mai mult decât oricare alt duhovnic de la noi. Multi credinciosi marturisesc acest lucru. o putere de intuitie si o putere de a cunoaste totdeauna esentialul într-o chest iune. ne furnizeaza o marturie deo sebit de remarcabila asupra locului pe care.". Monahi si laici rumegau apoftegmele ca pe cuvintele Sf intei Scripturi. sau "Sa nu crezi tot ce auzi.

prima ca fiind "un manuscris furat. Adevarul nu se înfatiseaza cum i se naluceste oricarei minti întâmplatoare. 3. în veacul acesta oile sunt amestecate cu caprele. "Scriptura nu se tâlcuieste cum îl taie capul pe fiecare". Initiativa omului spre Adevar tot Dumnezeu o trezeste. cu care este prieten. ASCEZA . dar aspru caracterizate chiar de Parintele A rsenie. incult si mincinos".) Caietul cu predicile si zicerile culese de Parintele Petru Vanvulescu. Întrucât partea aceasta are structura unui dictionar. Predicile Parintelui publicate în revista "Gândirea" (Serie noua). Între t imp acest caiet s-a pierdut. fara sa mai caute ei însisi în întreaga opera. nu le-am luat în di scutie.lor singuri -. cu binecuvântarea Parintelui Arsenie. Trepte spre vietuirea în monahism. vesnic fara iertare este starea omului împotriva ade varului. adunate în cartea Veniti de luati bucurie. publicate în "Strajerul Or todox". Oamenii sunt oile cele mai greu de pastorit. atribui te de unii Parintelui Arsenie Boca. Predicile din manuscrisul intitulat Fiii Învierii. 2. striga Sfântul Ap ostol Petru. Oare este vina adevarulu i? Dumnezeu a stiut aceasta infirmitate a omului. mai sun t si berbeci si tapi. modificat si rescris". Nu sunt toate oi. Forta formativa si varietatea tintelor atinse de cuvintele Pari ntelui sper sa-i convinga pe toti de utilitatea acestui demers. Cuvintele culese de Parintele Arhimandrit Teofil Paraian. Nimic mai îm partit pe lume decât parerea oamenilor asupra adevarului. Predicile din caietul Parintelui Ioan Farcas (predici copiate de Maica Mi runa de la Sinaia. Cuvintele culese de cei care l-au cercetat duhovniceste pe Parintele Arse nie. Cre stinismul nu este ceea ce poate strâmba fiecare neputincios din el. O SINTEZA A GÂDIRII PARINTELUI ARSENIE BOCA ÎN 800 DE CAPETE ADEVARUL 1. de aceea a dat Bisericii si slujitorilor ei legiuiti . care era ruda cu Parintele Ioan Farcas din Blaj. Cel mai greu pacat. ce anume îi intereseaza din gândirea Par intelui Arsenie. Parintele Ioan Farcas a înregistrat Parin telui Teofil. un ucenic apropiat al Parintelui. grija înva tarii lui curate. cititorii vor putea afl a. iar cea de-a doua ca fiind "o apocrifa a unui fanatic. dar au ramas benzile magnetice. cu speci ficatia ca sa nu schimbe nimic din text. 5. 4. de pe un cai et al Parintelui Arsenie cu notite. Adevarul este fiinta vie.Cararea Împaratiei. aceste predici pe banda de magnetofon. Scrierile Pravila Alba si Sundar Singh vorbeste globului pamântesc. a aflarii adevarului curat .

6. Termenul de curatire (asceza) are doua vârste si s-a încetatenit sub numel e de purificare. Perioada ascetica cuprinde purificarea activa în care intra toate nevointele din partea omului si purificarea pasiva, adica de curatire a firii d e patimi dincolo de puterile omului, pe care o face Dumnezeu Însusi. El Îsi face loc curat în cei ce-L cauta cu dragoste, dar puterile lor nu le mai ajung pentru acea sta si atunci ei trebuie sa sufere curatiri mai presus de fire, ca sa poata locu i în ei cu slava Cel mai presus de fire. 7. Faza de culminatie a ascezei si de adâncire a trairii duhovnicesti se nu meste iluminare. În faza aceasta Darurile Duhului Sfânt primite la Botez se dezvolta în toata deplinatatea lor si întaresc sufletul pentru si mai grele încercari. În faza a ceasta pot aparea amagiri si daruri extraordinare si cine le are e sfatuit sa nu -si lipeasca inima de ele, pentru ca nu numai ca nu înainteaza, dar poate pierde s i tot ce a agonisit. Iar calea e din ce în ce mai subtire si tot mai mult trebuie sa te lepezi de toate. 8. Asceza are si un caracter hristologic. În nevointe nu e numai omul, e si Hristos prezent. În sfortarile noastre e prezenta forta din firea omeneasca a lui Hristos. 9. Partea începatorilor este nevointa de a seca izvoarele patimilor din pamân tul inimii, precum si grija de a nu se sui cu mintea în vazduhul parerii, caci aco lo bat furtuni mari si se rup aripile mintii. ASCULTAREA 10. Dintre cele trei fagaduinte (monahale) cea mai grea e ascultarea, pen tru ca are de biruit mai mult patimile mintii care discuta cu Dumnezeu în loc sa a sculte fara discutie. 11. Dintre cele trei fagaduinte monahale, ascultarea neconditionata s-a d ovedit cea mai grea, din doua motive cu totul opuse: unul infirmitatea firii, ia r celalalt personalitatea ei. 12. Disciplina ascultarii ridica firea din infirmitate precum scoate si mân dria din personalitate. Ascultarea face si pe lenesi si pe vicleni sa-si dezgroa pe talantul, precum acopera si pe cei talentati de jefuirea slavei desarte. 13. Chiar când se realizeaza sfintenia, nici aceasta nu dezleaga de acopera mântul ascultarii. 14. De Dumnezeu ascultam neconditionat toata viata si fara abatere. Daca în sa povatuitorii nostri dupa Dumnezeu, staretii si duhovnicii, devin eretici si, ca atare, se încarca din partea Bisericii cu pedeapsa afurisirii sau caterisirii, atunci suntem dezlegati de ascultarea lor, pentru ca ei au strâmbat dreapta credin ta si prin constiinta lor nu se mai exprima voia lui Dumnezeu. Dar ascultarea de Biserica nu înceteaza. 15. Manastirile cu viata de sine au slabit votul ascultarii si al saracie i si din pricina aceasta sunt o forma decadenta de monahism. 16. Spre folosul vietii duhovnicesti esti de mare câstig ascultând pe oricine . 17. Ascultarea e lepadarea de sine, luarea crucii în fiecare zi (Luca 9, 23 ). 18. Ascultarea stinge orice framântare si opreste orice initiativa, deci to ata energia, cu vremea, trebuie sa se converteasca în virtuti duhovnicesti. 19. Ascultarea stinge personalitatea de pe planul lumii si, daca e ceva d e capul ascultatorului, toata înzestrarea lui se preschimba în sfintenie, pe care, d e multe ori, se poate întâmpla sa n-o stie nimeni fara numai Dumnezeu. 20. Asa creste ascultatorul o personalitate a spiritului, când izbuteste sa treaca peste gramada sa de oase ca si cum ar trece altul. ATEISMUL 21. Obârsia ateismului este în Templul din Ierusalim. 22. Ateismul este o infirmitate, o monstruozitate si o eroare fundamental a a naturii umane. 23. Daca ai bate pe un ateu cu dovezile ca pisalogul în piulita si tot nu v ei desface pe nebun de la nebunia sa. 24. Mintea care cugeta ca nu exista Dumnezeu cade în propria sa sentinta, c aci a te lupta din toate puterile împotriva a ceea ce nu exista dovedeste nebunia acestei lupte, nonsensul, absurdul si prin urmare si (nebunia) mintii care o con

duce. 25. Necredinciosii, spre rusinea noastra, îsi cred necredintei lor mai mult decât credem noi credinta noastra. AVORTURILE 26. Alta durere pe care o aveti voi, mamelor, tatilor, sunt copiii lepada ti. Acesta este un pacat strigator la cer. Este uciderea la mijloc, nu este cu n imic mai usoara. Ascultati toti cu luare aminte: sângele lor cere razbunare. De asemenea, nu vei avea noroc cu ceilalti, ci numai plâns si jale. Razbunarea sângelui varsat se f ace fara mila, ori îti ia Dumnezeu si pe ceilalti, ori vor cere însusi capul mamei. Stiti bine ca aceasta se întâmpla la multe atunci pe loc. Iar aceasta asa se tocmeste ca alta suparare vei avea în casa, ca îti pierzi cumpatul si uiti de marea mila a lui Dumnezeu, ce o are cu toti pacatosii, si se apropie diavolul de tine si îti baga în cap gândul sa-ti iei lumea în cap si sa-ti faci capatul. Acesta este glas ul împotriva tuturor celor care fac asa. 27. Mare ispitire patesc mamele care fac asa, care au ucis copii. Iar dac a vrei sa scapi tu si ceilalti copii, pe care i-ai facut, trebuie sa pui în loc to t atâti copii, ai altor femei sarace si sa-i botezi, iar daca nu, ia-i si botezati gata si sa îngrijesti de dânsii ca de copiii tai, cu îmbracaminte, cu încaltaminte, fai na, bani de scoala, pâna ce sunt în stare sa-si câstige pâinea, si ce scoti din copiii t ai, sa iasa si din aceia. Iar toate necazurile pe care le vei avea în vremea aceas ta, fie pentru ei, fie de la ei, sa le rabzi pe toate, nadajduind în mila lui Dumn ezeu, ca îti va ierta pacatul, caci prin rabdare ispasesti pacatul. Milostenia cu osteneala, biruie înaintea judecatii. 28. Vrei copii putini, nu lasa barbatul sa se atinga de tine. Însa ca sa pu teti face lucrul acesta, trebuie sa va înfrânati cu postul, iar eu zic cu foamea. Ca ci trupului acestuia de pe noi nu-i pasa daca ne baga în focul iadului. De aceea, ar trebui ca nici noua sa nu ne pese de poftele lui, ci sa le mai ucidem cu post ul. 29. Te sfatuieste barbatul ca sa ucizi copiii? Sfatul este ucigas, nu-l a sculta, ci mai bine rabda sa fii alungata de la casa lui si Dumnezeu va vedea os teneala ta si nu te va parasi, ci te va milui, de vei fi vrednica. În toate aceste a de pâna aici se încurca oamenii care nu postesc, caci acestia sunt izbiti de toate relele care de la stomac încep, iar eu va spun ca si de la brâu în jos. Prin urmare, sa va pocaiti si sa nu mai pacatuiti. Sa alergati la spoveda nie curata si la Sfânta Împartasanie, caci altfel nu vine ocrotirea lui Dumnezeu asu pra voastra si asupra avutului vostru. Nu uitati însa, ca postul este poarta, iar patrafirul este usa. Iar, cu acestea, vine ocrotirea vie a lui Dumnezeu, fara de care nu putem face nimic, "Marturisi-voi Domnului faradelegea mea si îndata a rid icat pedeapsa pacatului meu" (Psalm 31). Asupra noastra atârna pedeapsa pacatului si urmeaza sa-l ispasim si sa-l scoatem din obicei. "De aceea, toata sluga sa se roage la vreme, chiar potop de ar veni, sa nu-l poata potopi". Vedeti cum trebu ie sa va fie asezamântul mintii, inimii si trupului vostru, curatite, caci Dumneze u nu pazeste trup spurcat, inima si minte cu viclesug, iar daca ne îndreptam, zile le se însenineaza si ne vom bucura. 30. Din cauza avorturilor românilor ne vor stapânii tiganii. BATRÂNETEA 31. Nu mai sunt batrâni - batrâni venerabili, adevarate chipuri ale lui Dumne zeu printre oameni. 32. Si batrânetea-i un cavou ajutator. 33. Rusine este batrânului plin de pofte. BETIA - CEI CE-SI BEAU MINTEA 34. Grozava expresie si adevarata cuvânt cu cuvânt. Ne reamintim efectul horm onilor asupra scoartei cerebrale: excita spre poftele genezice. Exact acelasi lu cru îl face si alcoolul, sub orice forma si la orice grad de tarie; aprinde mintea spre aceleasi pofte. Nu suplineste însa nici un hormon în rolul sau binefacator, ci pe oriunde trece ameteste, arde si atrofiaza. Omoara alte milioane de celule ne rvoase si fire telefonice. Toate ispravile se trec la activ, întocmai ca mai sus s i se transmit zestre parinteasca la copii. Mai grav: daca prea din tinerete se dedau flacaii la must, se întâmpla ca aju

ng neroditori. Glandele lor genezice se vor atrofia si vor produce niste celule incapabile de rodire. Se apara si firea pe cât poate: nu ia în spate orice i se încarc a. Chiar daca se dau la vin mai tîrziu si înca nu scapa de pedepse. Asa de pilda, ce rcetatorii în chestiune au gasit forme monstruoase de spermatozoizi, avînd ba doua c apete, ba doua cozi, ba alte forme, efecte ale betiei. Betia îsi înscrie urmarile pîna si în celula genezica, mica de 60 de miimi dintr-un milimetru. Ceea ce e dureros e faptul urmator: daca se întâmpla vreo zamislire cu o atar e samânta beata, si care-i mai mult siluire decît iubire, urmasul va fi, cu maxima p robabilitate, epileptic - boala de nervi fara leac. Aceasta e cu atît mai sigur, c u cât la scârba si spaima bietei mame, se mai adauga si bruftuluiala cîtorva înjuraturi de Dumnezeu. Deci, dezechilibru în toate partile, dezechilibru în mediul umoral, dez astre în patrimoniul erediar, dezechilibru moral, o mai fi având si mama ceva de ada us, daca nu alta, cel putin spaima ce-o manînca, si înca e de ajuns ca sa se arate p e lume, în loc de un chip senin, un chinuit de draci si martor la judecata împotriva parintilor sai. Sfârsitul betivului e sau în sant sau în casa de nebuni; iar sufletul în iad înca d e aici. Urmasii lui - nu mai zic nimic, mila ma opreste; totusi, mai am si o mil a preventiva, pentru viitor, care ma face sa scriu. BISERICA 35. Ceea ce odinioara era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului, acee a e Biserica lui Hristos - Cel cu cruce - peste puhoaiele pierzarii. Deosebirea e aceea ca corabia lui Noe a fost închisa pe dinafara de Dumnezeu si nimeni n-a ma i putut intra (Facere 7, 16), pe când corabia Bisericii - coarbia cu crucea pe cat arg - are intrarea deschisa si mai pot intra oameni învalmasiti de puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar în valuri ucigasul, înecând pe oameni. Se întâmpla însa ceva de neînteles: ca cei ce se chinuiesc în valuri, desi toti tin sa traiasca, totusi nu toti vor sa scape în coarbie. Mai mult chiar, scuipa mâinile ce li se-ntind de la intrarea corabiei. Iar mâinile sunt bratele parintesti: brat ele celor sapte Sfinte Taine ale lui Dumnezeu care izbavesc pe oameni din potop, nascându-i din trup în Duh (Coloseni 2, 12), din amarâta viata la viata cereasca. BLESTEMELE 36. Nu asculta Dumnezeu toate blestemele nebunilor, dar cei ce blestema s e osândesc. BOGATIA 37. Daca de fapt si de drept, proprietatea si stapânia lumii e a lui Dumnez eu, atunci omul e numai un fel de chirias, un fel de administrator si nicidecum proprietarul absolut al lumii. Ca, de se va crede stapân absolut al lumii, seamana cu credinta îngerului nebun. Pentru ca sa înfrâneze pe om de la o caderea ca aceasta, Dumnezeu l-a numit iconom nedrept, pe de o parte, pe motivul ca n-are proprieta tea absoluta, ci numai proprietatea relativa; iar pe de alta parte, ca sa-l fere asca de caderea în nebunia îngerului rau. Asadar, de îndata ce se da pe sine proprieta r absolut al lumii, se ciocneste cu Dumnezeu, Îl tagaduieste, Îl înlatura, Îl expropriaz a, si cu asta crede întocmai ca Lucifer. Nu-si da seama bietul om ca, primind ispi ta, va fi zdrobit sub darâmaturile propriei sale iubiri nebune. Când omul se lipeste de faptura, de avutie, de slava, acestea i se fac mamo na, care însemneaza bani sau bogatii. Deci nu poti sluji si lui Dumnezeu si lui ma mona. Cu toate acestea, Dumnezeu lauda pe iconomul pârât, care si-a facut prieteni d in mamona nedreptatii, si-i fagaduieste ca-l va primi în împaratie când o va ispravi d e risipit, dupa legea dumnezeiasca a iubirii de oameni - se întelege ca e vorba de risipirea mamonei. De aici putem scoate întelesul bogatiei: nu saracia te mântuiest e, nici bogatia nu te osândeste; si precum nici bogatia nu te mântuieste, asa nici s aracia nu te osândeste, ci precum ai sufletul si fata de bogatie si fata de saraci e. 38. Esti sarac si zorit cu gândul dupa avutie, iata ca nu te mântuieste sarac ia. Esti bogat, dar desfacut cu inima de bogatia ta, iata ca nu te primejduieste bogatia ta. Faptul cum stai cu sufletul: si fata de una si fata de alta, de ast a atârna mântuirea sau osânda ta. 39. Nici bogatia, nici saracia în sine n-au calitatea de a osândi sau ferici pe planul vesniciei. Atitudinea sufletului fata de ele este cea care determina v esnicia. Pot fi bogati care se mântuiesc si pot fi saraci care nu se mântuiesc sau s

50. Deci. urmari te la obârsiile ei. E foarte semnificativa întreita cufundare a celui ce se boteaza în numele Sfintei Treimi. Am bagat de seama umblând ca aproape la toate portile bogatilor a pus D umnezeu câte un Lazar. BOTEZUL 52. chiar si pe cei ce-L t agaduiesc. prin care Dumnezeu Îsi lucreaza voia Sa. La multi le-a aratat si le-a atras aminte de rostul lor. Poate chiar o izgonire a Lui. Carnea este o otrava si se mistuie tot cu ajutorul unei otravi care este fierea. Dumnezeu a pedepsit pâna si cu lepra. când clatina Dumnezeu mamona. Aceasta este o propozitie a medicinii moderne. Poate ca si de aceea mai clatina Dumnezeu bogatia bogatilor. Iar. un om decazut al tuturor pacatelor . devin iuti si nerabdatori. La boli grave alearga la cel mai bun doctor. Cine stie. pe care nu i le ling nici câinii. Scr iptura vedem ca întregeste cu lamuriri ceea ce spune medicina. Toate acestea. Dincolo de cele vazute. întrebuintând chiar si pe vrajmasii Sai. Caci dreptul de proprietate deriva din atributul de autor. 45. 51. BOLNAVII 48. a zis doar: "Fii celor saraci ca un Tata!" (Întelepciunea lui Isus Sirah). este Raiul si Iadul. doua e ternitati paralele. Boala apare întâi în psihic. 46. poate sa-si puna iconomi pe cine vrea. din nimic Dumnezeu a facut faptura. ca sa-i trezeasca din împietrirea inimii cu care tin Lazarii la poarta. poate în fondul lor. între toate împrejurarile vietii. slabesc nervii. dar groaza ne cuprinde când sub stralucirea trupeasca a bogatului.e osândesc. pentru ca fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zamisl it copilul. sanatatea mintii. salele. 8) lumii acesteia L-au expropriat din dreptul de proprietate si autor al lumii. 40. si le cere socoteala. cu o prapastie de netrecut între ele. n-are unde sa-si plece capul. Este tocmai ca bogatul care saraceste . iar faptura a facut pacatul. 47. 1) si bogatilor. Dar. fara nici o bunatate. omul pacatului. Bu bele lui Lazar si toata mizeria lui cutremura fireste. ca de foc. pentru ca trec masura cuvenita si începe sa-i doara spatel e. Cu aceasta orânduire atotputernica. ca bogatii si pana cea vicleana a carturarilor (Ieremia 8. Câta vreme iconomisim averile dupa legea iubirii de oameni. Bietul Dumnezeu. avutia se ia de la noi sau se risipeste. Din desfrânare. Pe acestea i le gâdilau dra cii. p entru ca nu si-au înfrânat poftele (puterile). Cu orice alta lege decât cea a lui Dumnezeu avutia se risipeste. împartasindu-ne c u El. fiind în drepturile absolute peste v aloarea economica. Este o retragere a lui Dumnezeu din sustinerea sanatatii omului. bubele spurcaciunii. Nu poti propovadui Împaratia Cerurilor cu plumbul materiei pe aripi. spinarea. Asa si trupul care si-a mâncat toata vlaga. daca nu cumva I-a ramas totusi dreptul sa se supere pe ei si sa le mature toate gândurile cu mamona lor c u tot. 2. La doua feluri de oameni le-a zis Dumnezeu "nebuni": la cei ce "zic c a nu este Dumnezeu" (Psalmul 52. dar îi aduce sufletului smerenia. împlinind conditia asta. Numai cu pretul acestei morti ne înv . 49. Fugiti de barbati când sunt ametiti de bautura. dupa ei. Parintii au zis ca singura noastra avutie cu adevarat sunt pacatele. Din nastere. De otravuri din lipsa postului. 19). mai mult ca di n actul de proprietate. care nu se va lua de la noi. nu esti proprietarul decât al lucrului pe care l-ai facut din nimic . arata ca pacatul sufletului atrage dupa sine pedeapsa trupului . silindu-ne a gândi si a iubi ca El. daca uzurpam dreptul lui Dumnezeu si punem alta lege în icon omia lumii. Deci lepra si orice lepra. Stapânul aver ii ne-o mentine. Caci. Din trei pricini se îmbolnaveste trupul: 1. 42. saracul. 3. Noi însa sa ne îmbogatim în Dumnezeu: cugetându-L. Cei bolnavi sa tina regimul bolii în loc de post. vedem ascunsa neagra mizerie a unui sufl et fara nici o virtute. 41. 43. e semn ca n-a fost ico nomisita bine de oameni. Iata adeva rata bogatie. Deci. carora stomacul e tot dumnezeu l lor (Filipeni 3. Cufundarea aceasta totala însemneaza atât moartea Domnului pentru n oi cât si moartea omului vechi. iubindu-L. 44. ca totus i sa se mai mântuiasca unii din ei.

p rin Taina Sfintei Împartasanii. Aici sta pricina pentru care noi. cel dintâi. fiind urâte de noi. Cel venit din ceruri. la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. îndata sa fie sterse. dupa orânduirea lui D umnezeu. Împ otriva acestei icoane a lui Iisus în noi se da azi o lupta mai vrajmasa ca odinioa ra împotriva sfintelor icoane. Hristos Iisus Cel cu Cruce. Aceasta e adevarat pentru toti cei botezati.. al pocaintei. totusi n-am scapat de razboiul m omelilor. 54. ultimul sobor. Dar mai e o icoana în primejdie: icoana lui Iisus. 56. pu rtam pe Hristos Iisus si pe Duhul cel Sfânt în temelia fapturii noastre celei duhovn icesti. El a m ers pe ea. este asadar piatra unghiulara. aflam despre com oara cereasca cea ascunsa în tarina fiintei noastre. dar cu fapte. care e: "Una. 61. al VII-lea. se îmbraca în omul cel de-al doi lea. Desi atunci s-a pus capat rautatii si multe veacuri icoanele au fost în cinste. . altele. 60. pentru ca. e permisa de Dumnezeu sa cerce cumpana libertat ii noastre.rednicim de ungerea cu Sfântul Mir. fiind i ubite. n-a împiedicat aruncarea gândurilor în inima.de cele mai multe ori abia viu din gâlceava cu moartea . întovarasind nevazu t pe oameni. ori credem.duhul nostru. Atunci erau iudeii care pârau icoanele la împarati. Calea mântuirii.) Sfântul Marcu Ascetul ne lamureste: Hristos prin cruce si prin Harul Botezu lui "slobozindu-ne de orice sila. Atunci li se zicea ca-s o închinare gresita lui Dumnezeu. 47). 53. sfânta. întrucât nu suntem ca în gerii neschimbabili. ce anume iubeste: ostenelile din pricina Harului. întâmplata prin Botez. un Tovaras nevazut si bun merge cu noi. soborniceasca si apostoleasca Biserica". în masura în care sunt iubite sa si ramâna. (. Iata pe scurt ce este tama duirea firii noastre sau înnoirea omului. 64. si pe noi ne îmbraca cu Sine: "Câti în Hristos v-ati botezat. când.caci de la Botez fiecare suntem destinati sa fim o icoana a lui Iisus. desi botezati.asa zicând . Momeala nefiind pacat. 15) si dându-ne îndrazneala. 20): Dumnezeu Însusi si cu sfintii Sai. care este din cer si se face ceresc (1 Corinteni 15. Darurile Duhului Sfânt si unirea cu Omul Cel nou. cea adevarata. De ce? Iat a de ce: Darurile Botezului stau înlauntrul fapturii noastre nevazute. Iar primul om cer esc este Iisus Hristos: Omul Cel nou. Fiecare din noi. si astfel sa se arate si harul lui Dumnezeu si voia omului. 59. Mântuitorul nostru nevazut se îmbraca cu noi. 24). pe care o avem în noi.. care este chipul si asemanarea lui Dumneze u (Efeseni 4. astazi iarasi li se gaseste vina. precum ca sunt chipuri cioplite si închinare la lemne. caci de-atunci. Azi vina lor e ca amintesc de Dumnezeu. asteapta si vremea mint ii. 55.. facându-ni-Se pilda întru toate (Ioan 13.si intra în Biserica vazuta. Desi înzestrati cu darurile Botezului. Omul cel dintâi. t otusi mai avem trebuinta si de al doilea Botez. Cel cu un talant din Sfânta Evanghelie are numai botezul si talantul lu i i se va da celor fara botez. Curatirea deplina a firii. Darurile Sfântului Botez ne îmbie. 58. Calea mântuirii o numim calea lui Dumnezeu. si dinafara prin cuvântul Bisericii. Faptura noastra cea sufleteasca sau duhovniceasca se uneste c u Dumnezeu. începe când omul vine . Calea mântuirii e chiar cararea pe care a mers Dumnezeu Însusi ca om adev arat. iar El Se face . launtric prin constiinta. pâna la sfârs itul veacului (Matei 28. ori stim. 63. prin propovaduirea Bisericii. în Hristos v-ati si-mbracat" (Galateni 3. în fi ecare . sa a pere cinstirea sfintelor icoane. A trebuit un sobor ecumenic. când curatirea e aflata efectiv prin porunci. prin care ni se împartasesc. Aceast a pentru ca unele din ele.. luat din pamânt si pamântesc. Pe cararea mântuirii înca merg doua feluri de calatori. ori nu credem. asteptând spo rirea vârstei si vremea mintii. 57. Toti crestinii sunt botezati si totusi nu toti se mântuiesc. printre altele. temelia zidir ii noastre celei duhovnicesti. Se da o lupta împotriva icoanei omului! Unde-i sunt aparatorii!? CALEA MÂNTUIRII 62. cu fiecare rând de oameni. sau gân durile din pricina placerii". cu fiecare. ori nu stim. 27). o mare l upta pentru icoane. în toate zilele. sau Cararea. În veacul al VIII-lea al erei crestine a fost.

în dar. iar nu numai pâna la un loc. macar tot as a de zornic. Deci El e m estesugul. care pogoara de pe cap la corp. Iisus a venit sa se lupte cu diavolul. sau vreo slabire în serviciul de siguranta al sistemului nervos. ca sa împrastie si mereu sa strice lucraturile potrivni cului.8) si sa surp e stapânirea lui în care tinea pe oameni. De obicei. în tot cazul recesivitatea e sigura. . prin urmare. si aceasta numai cât îi este cu putinta firii omenesti. devine stravezie. tâsnind ca fulgerele din fiinta lu i Dumnezeu asa cum s-au învrednicit s-o vada pe Muntele Tabor Petru. El e modelul de lupta. 40). Mantia (calugarului). pe cât ne zoreste foamea si setea dupa cele pieritoare. CANCERUL 70. Camilafca (pe care o primeste candidatul la calugarie n. caci fara darul acestuia e cu neputinta izba virea de necazuri si mântuirea. iar câstigâ d . ceea ce amintes te o îmbracaminte de raze a unei lumini necreate. biruinta ne-a dat-o noua. ne-a dat cunostinta si ne-a dat si puterea. dar mai ales în zilele noastre. si astfel mintea noastra se une ste cu mintea lui Hristos . nu înseamna gândul mortii. temându-se ca nu cumva din cauza credintei sa-si primejduias ca viata aceasta. 71. Ramasi în urma de frica (Apocalipsa 21. nu poti merge fara ucenicie la duhovnic. sub puterea curatitoare a Harulu i. slujitorii Sai vazuti. Cancerul înc a n-are leac si apare fara alte explicatii. 74. mi se pare ca vine to t cam din aceleasi pricini din care vine si o anarhie sociala. întrucât numai asa ne putea împinge la toata îndrazneala câta trebuie. aceasta misterioasa anarhie celulara.ca om . lumina dumnezeiasca în care au stralucit multi. ca sa sfarâme lucrurile diavolului (1 Ioan 3. iar nu ca Dumnezeu. Cine vrea sa vada pe Domnul în veacul fara de sfârsit. ca om adevarat. dar numai daca ne luptam si noi ca El. ca fulgerul la aruncat din ceruri (Luca 10.si tot trupul nostru se face primitor de lumina întelegatoare. ca ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste catre duhovnicul sau. 8) sunt destui în toate vremile. sau numai pâna la o vrem e. Se vede ca prin el se pedepseste lacomia mâncarilor si obârsia desfrânar ii. 18). fa-te ca focul! 73. Cancerul. cunostinta si puterea.cum spune Sfântul Apostol Pavel . De vrei sa te faci calugar. 67.65. sa cadem si noi în "primej dia". Simeon Noul Teolog). Ar trebui sa urmam Mântuitorului toata calea Sa pamânteasca. cât tine cararea. Iacov si Ioan . tot un dezechilib ru dovedeste în vreo zona necunoscuta a organismului. Pricepem. dupa înviere.) e un val usor. aproape straveziu. sa strabata nu numai luptele. trebui e sa mearga cu El toata calea. Desi e negru si el. Aici e o mare taina a vietii duhovnicesti. 69. Mântuitor ul de aceea a si venit. Ca ci zice: "Cine va primeste pe voi pe Mine Ma primeste" (Matei 10. prin preotii Bisericii. Banuiesc despre roiul celulelor canceroase ca au chiar o alta forma cromozomica.o biruinta desavârsita asupra lui. razboindu-ne pr in lucrurile sau oamenii vazuti. "oa meni dupa fire si dumnezei dupa har" (Sf. CALUGARIA 72. patimesc de cancer cei ce nu postesc niciodata. care este trupul în întregimea lui. Multimea ispitelor. 66. E un simbol al mintii care. daca duhovnicul n-ar avea mestesugul. Iata unde are sa ajunga rugaciunea mint ii. caci cu puterea de Dumnezeu. vicleniile potrivnicului nevazut. a biruit pe diavolul ca om. devine de culoarea cerului si se vede pe sine ca lumina întel egatoare. întrupat în om adevarat. oricând ar putea scoate pe ucenicul Domnului din calea mântuirii si sa-l rataceasca. nu în seamna gândul mortii. Mântuitorul ne-a învatat si pe n oi mestesugul razboirii.n. E bine de observat ca Iisus Hristos. Noi însa zicem: unde e fericirea aceea. Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur de nu se va lasa condus de mâna nevazuta a Mântuitorului. Aceasta este îmbracamintea n estricaciunii si a sfinteniei. desi cuvi osii adormiti se înfasoara în mantie. în care a cazut Dumnezeu? Iar de nu ne primejduim pentru Dumnezeu. e semn ca nu suntem vrednici. 68. în ca lea Duhului. desi e neagra. decât ca o frâna pedepsitoare a desfrânari i stomacului. Mantia e o îmbracaminte plisata. Cu biruinta Sa. ci si nepatimirea. stiinta si puterea de la Dumnezeu. Altarul mintii în care s-a salas luit Hristos la Botez devine tot luminos si lumina dumnezeiasca din Iisus straba te catapeteasma. Deci.

76. 75. Calugaria nu se învata atât din carti. de aceea s-au temut de aceia cu o astfel de vietuire ca de un rau . viata petrecuta într -o manastire. mijloacele fizice sau moral e cu care se face aceasta rupere a sufletului si a mintii de patimi. 77. asadar. apara si întareste un ase menea dar. de vreme ce-L face ceea ce nu e: ob iect). ne-a cerut sa ne lepadam de tot ce avem. Intrarea în calugarie se savârseste în vremea Sfintei Liturghii. Fratele care vine la calugarie este o roada a acestei jertfe. La aceasta taie re nu numai ca te învoiesti. Spre stiinta. asupra neputintei si capatam curaj în nevointe. care îsi întelege personal Botezul. Iar d e foc se va îngriji Dumnezeu. alegerii si statorniciei. lemnele sau jertfa de bu na voie pe altarul lui Ilie. Calugaria . De la darea numelui. cât din aceasta ucenicie. când face aceasta nu e de mirare ca nu-L gaseste.. Noi suntem pietrele. Calugaria se întemeiaza pe sfaturile evanghelice. 84. Sfânta Liturghie e ste repetarea sau continuarea peste veacuri a aceleiasi jertfe si taine. întrucât îl lipesc de viata aceasta. dar saruti si foarfecele. 78. altarul de dovedire al adevaratului Dumnezeu. Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e sa ne daruim Lu i pe noi însine.. Stiind Iisus ca patimile opresc sufletul de la calea Sa. mai presus de firea de dincoace a mintii (Dumnezeu este s ubiectul universului vazut si nevazut si tot universul este obiectul cugetarii l ui Dumnezeu. monahul e un nou botezat. ci înnoirea lui. Însemnatatea facliei în rânduiala calugariei vrea sa spuna ca noi însine treb uie sa ne transformam într-o faclie. În felul acesta El Se face hrana mintii noastre. iar nu faptura Îl gândeste pe Dumnezeu. Aceasta a f ost ultima zi din viata în care ai mai avut pareri personale si vointa proprie. nu stau garantie pent ru calugarie. Cu acestea începe noua îmbracare în Hristos. 80. 26). cum au fost apostolii. Caci duh dumnezeiesc este dragostea care a facut sfinti. Chematii sunt multi.) Logodna aceasta începe însa cu foarfecele. pe viata. p recum si lucrarea de mântuire a omului prin Jertfa de pe Golgota. ca de o mustrare si i-au facut mucenici. ba sa urâm si propria noastra viata în conditiile lumii acesteia (Luca 14. sila neputint elor. Acesta este factorul de care Biserica tine seama si garanteaza seri ozitatea convingerii. Fiti de-a dreptul ucenicii lui Iisus. pe scurt. Calugaria e o logodna cu modul mai presus de veac al vietuirii îngerest i. caci în ea s-a sadit putinta unirii omului cu Dumnezeu. dar vin numai câte unii car e se aleg. Dar ca sa faca firea omeneasca o cale atât de lunga trebuie întelese bine mijlo acele si foarte bine cunoscuta calea. Sila împrejurarilor. Sfânta Liturghie este slu jba de capetenie a Bisericii în care e prezentata viata si învatatura Mântuitorului.Într-o atare tarie si deplinatate de Duh mintea nu mai cugeta gresit sau ra tacit pe Dumnezeu ca obiect. Un duh nou se salasluieste întru noi din clipa aceasta. Bratele parintesti îl astea pta deschise pe cruce. 86. Abia cu aceasta daruire a dragostei prindem putere asupra greutatii. sa urâm familia. sila înfrângerilor. Cinul monahal urmareste trairea crestinismului pâna la masurile desavârsi rii. 79. Îl avem noi mai de demult. Pe aceasta cale nu poti calatori fara primejdie decât condus de mâna neva zuta a lui Dumnezeu. dar acum a prins el inima noastra în razele lui. 81. cum este duhovnicu l. desi continuata pe pamânt. Oamenii prea legati de fire nu au înteles niciodata vietuirea cea mai p resus de fire. Aceasta nu e repetarea primului Botez. (. Libertatea constiintei e cel mai adânc bun spiritual pe care-l avem la în demâna în viata. ci ne întâlnim noi si Dumnezeu în acelasi subiect al unei altfel de cunoasteri. dar pute m fi niste ucenici mai smeriti ai unui slujitor al lui Iisus. pe viata. prin constiinta unei calauze. Dumnezeu primeste si îmbratisaza. 83. unelte care taie valul necunosti ntei de Dumnezeu de pe suflet sau mrejile patimilor de pe minte. taierea voii si a toata pa rerea îti este lege. Aceasta e cea mai puternica chemare ce s-a putut face vre odata oamenilor. daca nu se vor converti în convingere. Fagaduintele calugariei sunt. 82. îndata dupa intrarea cea mica cu Evanghelia. Întreaga Sfânt a Treime îsi face salas într-un ales. deci Dumnezeu gândeste lumea. 85. De la logodna cu îngerescul mod de viata sub o noua lege. Viata lui viitoa re. va avea sa fie o slava a Sfintei Treimi.

bobul de grâu se schimba în taciune si se crede grâu nedreptatit. ipocrit. Pentru calea calugariei trebuie. calea duhului. visul se destrama si începe dezamagirea si nemultum irea. Daca cel în cauza îsi închide sufletul de catre povatuirea d uhovniceasca. de taierile dureroase ale pe depsirii întru toata fapta buna. Altfel Hristos nu ne-ar fi spus ca "Împaratia lui Dumnezeu" . Casatoria si copiii îi parasesti înainte de a-i avea si n-o iei pe calea aceasta.înseamna ca a dat în micime de suflet si a ajuns un om de nimic. a ajuns pe punctul de a parasi calu garia. Monahul lenes de mântuirea sa începe sa uite întelesul celor ce are de facu t. sa-si explice ei mai bine cauza si niciodata nu simt trebuinta sa asc ulte si sa urmeze. Îndaratnicii dau. când te crezi bun. 89.întristarea e chipul unui suflet cu luminile sti nse . prin slujitorii ei. ca si cum cu aceasta si-ar fi aju ns scopul. 95. Asa se cuibareste viclenia în suflet si îl face pe monah om cu do ua fete. Daca monahul se complace într-o calugarie de uniforma si nu-l doare sti ngerea luminilor sufletului sau . gata sa-si apere dreptatea si sa-si justifice în tristarea. Crestinii nu au de învatat nimic bun de la acesti dezertori si mincinosi. daca nu e t aiata din radacini. chiar sub cea mai subtire forma a sa. 94. e totuna cu ducerea lui iarasi în temnita patimilor. Biserica încearca pedepsirea. dar îndaratnicii pe aceleasi cai se poticnesc si cad. Cu alte cuvinte nu vede ca a aj uns o mizerie cazuta între tâlhari. de primejdia pierzarii. Când monahul a realizat fatarnicia. De aici se vede destul de limpede ca mândria s ingura. În ochii lui toti sunt fatarnici. neîngrijit pe dinauntru.stabileste o alta înrudire între oameni: rudenia cea dupa Duh. Nu e mândria urâciunea pustiirii? De aceea.chiar a ceasta launtrica . Parerea sau iubirea de sine e o for ma subtire a mândriei. Potrivit aces tei îndreptari el cauta alta hrana sufletului sau: lauda oamenilor. Prinderea sufletului într-o viata dinafara de duh prin tarâtele vietii. Din pricina acestei lupte între convingeri si patimi calugaria e datatoare de har si e numarata la Taina Pocaintei. Nici nu observa monahul molatic de minte când a fost scos din lupta s i redus la un simplu cuier de haine calugaresti. Sandalele nu mai a learga pe calea gatirii evangheliei pacii. 93. dar ce nu poate rugamintea poate pedeapsa. Nici o patima nu vrea sa paraseasca firea fara nevointe. un mincinos al Domnului Hristos. E . se multumeste numai cu intrarea în calugarie. 88. osândindu-i. d e aceea. aprobarea voil or sale. Aceasta este iubi rea de sine pe care o mentine mândria si punctul de vama al diavolului. daca este o cale mai presus de ce pot ei pricepe. e o victima nevinovata a nedreptatilor. 91. De povatuitorii sai se desparte sufleteste. împutinarile si chiar întunecarile de la rostul luminos al calugari ei. Calugaria nu creste visatori ai Împaratiei lui Dumnezeu. as adar. Asa se expl ica îndepartarile. Asa se întâmpla când se întareste fariseul si slabeste vamesul. Astazi pentru obrazele celor din îndaratnicie parasesc lupta calugarii. Sufletele slabanogite de mândrie stau totusi pururea încordate în legitima aparare de catre orice îndregatori. Multi vin la calugarie cu o parere buna despre ei însisi. adica silint e ale constiintei întarite de vointa. 92. prin urmar e. afurisirea sau caterisirea. 96. parere pe car e nemarturisit si-o pastreaza si în manastire. e în stare sa risipeasca din suflet toata viata dupa duh. sanatate deplina si majoritate de minte. nu face degraba lucrul acesta. cum e parerea de sine. iese dintre ei. judecându-i si gasindu-le tot felul de pricini. Drepte sunt caile Domnului si cei drepti merg pe ele. În manastire viseaza sfintiri si litanii si viata fericita. sa stii ca esti nebun si sa astepti ocara ca sa te curatesti. pentru ca aceasta taie amagirea de sine din care creste dezamagire a. i ar când aici dau de severitatea luptelor cu patimile."se ia cu navala si navalitorii pun mâna pe ea" si "Îndrazniti. îmbracaminte a sa de luptator al duhului pierde însemnatatea ei de la început. Biseric a. morminte varuite pe dinafara. Întunecarea aceasta însa ne aduce aminte de învinui rile pe care le-a adus Iisus peste capul celor ce fatarniceau virtutea. Plata neascultarii de Biserica este pierderea mântuirii. ci oameni hota râti care duc trairea crestinismului pâna la ultimele lui consecinte de disciplina s i frumusete. ci o iau iarasi pe cal ea pamântului. camuflarile mândriei. ca sa se dezmeticeasca. Potoleste râvna de razboire cu slabiciunile firii patimilor. scoaterea din monahism. 90. 87.

111. Daca te atingi cu focul. fie sa-l fer iceasca pe al lor. Acesta-i primul folos sufletesc ce se asteapta de la noi. deci pierde smerenia. ba se s i completeaza. asa si nevoitorii mântuirii lasa toata grija lu mii pentru Împaratul cerurilor. Mirenii vad pe calugari prin patimile de care sunt stapâniti ei si nu le vine a crede ca-i cu putinta si o viata de virtute. De altfel nici nu se trimit din manastire decât cei mai statornici în ca lugarie. orientarea numai spre îndrazneala personala si spre profetism distruge biser icitatea si sobornicitatea crestinismului. Calugarii care realizeaza monahismul sunt în l ume facliile aprinse ale lui Dumnezeu. Ceilalti. tânguirea ca au fost parasite si felul de a gândi dupa lume. Daca dai staretului toata grija ta. De aceea c alugarii nu umbla printre oameni cu ochii pe ei. când existenta lui Dumnezeu devine un fapt de nat ura evidentei absolute pentru toti. Un drum în lume îti face dovada statorniciei în calea cea duh ovniceasca. 110. De asem enea. 107. 102. iar pentru înfrângerile lor morale Dumnezeu este hulit printre oameni (R omani 2. legatura nu e rupta. Asa ceva ar însemna încetarea calugariei. ci ramâne în dreapta cumpanire a situatiilor si a celei mai bune solutii. Viata monahului este launtrica. 99. Dar nu acestia califica monahismul. provocând fie erezie. asa va ramâne. pe când viata în lume e îna fara. Toate profesiunile au vacanta sau concediu. în viata duhovniceasca ei se armonizeaza. 97. catând cunoscuti sau dorind sa st ea de vorba. ca sa nu-i încâlceasca în vremea ostasiei. Acesta este rostul de capetenie al monahismului: trairea crestinismu lui pâna la tensiunile desavârsirii. 104. 106. Ei cauta oarecum fie sa defaime modul acesta de viata. 103. pe care poti s-o ai si-n mijlocul lumii stând. de pipernicire la litera si pierde curajul. câlti fiind. care nu-l realizeaza. numai cal ugaria nu. ci îsi vad de cale cu gândul la Dumnezeu. duhovniceasca. patimil e cu focul. Lepadarea de lume e o convingere. 101. Calugaria dezleaga pe monahi de obligatiile îngrijirii familiei în lume. ba . Cu toate acestea. umbla cu ele stinse. rostul cultural si rostul social. 109. ca sa nu fie ranit de slava desarta. 98. Una cu alta nu seamana. Calugarul trebuie sa se fereasca în sufletul lui de cel ce-l iubeste. ci cei dintâi. 24). o dai si pe ac easta. Iar al doilea e acela al rugaciunilor pentru mântuirea lor. CALUGARII 105. Virtutea e neînteleasa. 108. Mirenii mai vin la manastire pentru rugaciune. Calugaria slabeste în suflete slabe si se întareste în suflete mari. Chipul monahului a trezit întotdeauna si în tot locul mâncarimea de limba a mirenilor. Acesta se stinge când se apropie de ei întinaciunea prin simturi. Calugaria cere smerenie si curaj. În ce consta primejdia? Firea omeneasca a fost asemanata cu câltii. Sunt totusi rude care se bucura cu adevarat de calea noastra. Toti calugarii care pentru neaparata trebuinta au mers prin orase au simtit trebuinta ocrotirii lui Dumnezeu. Caci viata crestina orientata numai spre umilinta ia o înfat isare de sclavie spirituala. Precum când merg la oaste. 100. Cu toate acestea. O viata îmbun atatita a noastra le-ar fi singura mângâiere si bucurie care ar cântari în sufletul lor mai mult decât amaraciunile. Smerenia si curajul s-ar parea doi termeni opusi. Rugaciunile celor din manastire i-au îns otit ca o mâna de aparare. si cum va rândui. oamenii lumii lasa toata grija de acasa. precum poti sa n-o ai în mijlocul pustiei petrecând. Cea mai buna justificare a monahismului o fac cele trei rosturi cu c are a strabatut el istoria: rostul spiritual. Calugarii traiesc într-un altfel de foc al Duhului Sfânt. ca nu cumva poate din nepasarea lui sa fie hulit Dumnezeu. Manastirile cu viata de sine au slabit votul ascultarii si al saracie i si din pricina aceasta sunt o forma decadenta de monahism. calugarii nu se mai d uc în lume sa se odihneasca. Prea multa întâlnire cu rudele nu e buna. Absenta sau împutinarea unuia slabeste pe celalalt si între ei trebui e tinut un echilibru.u am biruit lumea". patimile amortite prin înfrânare se aprind prin simpla vedere. Mirenii stiu toate înfrângerile calugarilor. fie schisma. precum trebuie sa se fereasca si de cei cel ocarasc. dar nu stiu niciodata pe vr eunul din sfintii care sa fi biruit el aceste înfrângeri. pentru ca ele aduc grijile lumesti.

127. ca odinioara carturarul cu care a vorbit Iisus. Majoratul partilor îl decide mintea. desi absolut. iata ca disparitia dreptulu i e o problema. Casatoria are cuvântul. Fara revelatia lui Dumnezeu în Iisus Hristos si fara angajarea în toate conse cintele concrete ale acestei Revelatii. 119. În opera recreatiunii omului în Hristos. îmbracata în pui de om. inaccesibil. "pazind hotarele legii". La casatorie nu ajunge numai numarul anilor. Din 3 familii. Casatoria pentru mântuire si prunci. mama sa nu stea în fum si sa nu ia medicamente. daca nu chiar inexistent. Si e de vina omul? Trebuie sa se întrebe omul. pe care nu si-o pot exprima. dupa modul cum le face. îngaduiti de lege. fara limite precise. dar nu cred în Iisus Hristos. este un calugar cu luminile stinse. 113. 125. Tr aind într-o casatorie cu acestia. va avea precocitate sex uala. iar mai sus nici n-au de gând s-ajunga. prin viata lor de obste. care nu le cere mai mult decât sa-i recunoasca existenta. cele doua parti trebuie sa se s imta ca sunt chemate la cinstea de colaboratori ai lui Dumnezeu (1 Corinteni 3. Cuvântul se tânguie: "Piere dreptul si nimeni nu i a aminte. Abstinenta sexuala da vigoare. Copiii nefacuti strica pe cei facuti. 128. dar din când în când. 1). nu poti fi decât într-un permanent dezechilibru cu c erintele spiritului. învaluie pe oameni în dragostea ta c ea din multa rugaciune si vei vedea trezindu-se în necunoscutii cu care stai de vo rba si o scânteie dumnezeiasca.uneori e numita fatarnicie. 2 divorteaza. spores c duhul celor dinlauntru. iar pentru partea crestina e un fel de mucenicie fara nadejde sigura. Un calugar trist. nu necredinta. 130. si faza spirituala. O casatorie cu o asa socoteala o binecuvinteaza Dumnezeu când ridica nunta de la instinct la rostul ei spiritual. 9). Au ramas cu un Dumnezeu abstract. În timpul sarcinii. ci numai o suspina. chiar un Dumn ezeu al lor. CASATORIA 116. 129. 114. de ce nu se mai nasc dreptii ? Iata ca trebuie. E singura garantie a unei casatorii du rabile si placute lui Dumnezeu. 123. ci se cere si vârsta credintei în Dumnezeu. 112. 121.pâna la nastere. Femeia (luata din barbat) are nevoie de completare endocrina prin co ntact de la barbat. CARTURARII 115. Prin Isaia proorocul. De la asezamântul inimii în duhul lui Dumnezeu izvoraste toata purtarea monahului catre cele dinafara. faza bio-psihica. sa se asig ure stapânirea acestei patimi. trebuie s . 117. Sunt multi carturari "aproape de Împaratia lui Dumnezeu". Cum pier dreptii si nimeni nu ia aminte? Foarte simplu: ca nu se mai nasc. Asa frate calugare. Se mu ltumeau foarte bine cu un Dumnezeu pe Care Îl deduc ei. înfrânarea nu desfrânarea. care urmareste printr-însii o intentie divina. c redinta. nu instinctul. se duc oamenii cinstiti si nimanui nu-i pasa ca din pricina rautatii a pierit cel drept" (Isaia 57. Copiii nascuti numai dupa distractii si destrabalari au iesit rai. Iobagii aveau câte 16 copii si erau slugi. De multe ori haosul îl anunta prima celula a mediului: familia necresi na. Sunt toti ce i care cred în Dumnezeu. prin care. 126. Viata acestora e o înjuratura continua la adresa spiritului. iar cele dinafara. de care suntem trasi la raspundere. Calugarii. de vreme ce-i aflat de vina. si mai rar. 120. la cinstea de Taina. 118. sunt o icoana straveche a lumii noi. Viata noastra are trei faze în dezvoltarea ei: faza vegetativa . Multi nu tr aiesc decât primele doua faze ale vietii. Acestia au simplificat tot ap aratul religiei. Tinerii sa se mute de la batrânii care le strica casa. 124. Daca nu-i da pace la copil în vremea sarcinii. carturarii ramân aproape pe "dinafara de Împ aratie". creat de ei. nu pentru placeri. 122.

pe care o auzi sau o întelegi ca vine dinlauntru. 25). de la Dumnezeu. Glasul constiintei însa. 133.GLASUL CONSTIINTEI 139. pentru cauza lui Dumnzeu în lume. sunt Dumnezeu si omul.asa simt ca ma vede .nevrând sa stie de Dumnezeu . nici chiar de credincio si si nici chiar de cei ce o cunosc teologic destul de bine. Cum Îl vad asa ma vede . dar înca neaprinsa. Pe vr emuri. E un grai tacut. iar daca nu ne împacam cu pârâsul acesta. reaua vointa si peste tot pacatele. 141. dau de asprimea dreptatii Sale. Chemarea prin chinurile de pe urma de la Antihrist. niste solzi. 7. ca suntem în pragul libe rei alegeri a unei conceptii de viata de care sa ne tina chiar de n-om fi pe pla cul lumii. toata vremea vietii noastre pamântesti. Când ajungem la cunostinta a ceea ce suntem de fapt. Dumnezeu îsi cheama copiii prin mai multe graiuri. fiind si capatul lui Dumnezeu din fiii Sai. 132. Cu alte cuvinte sunt pu tine exemplarele omenesti care îsi "risca" toata viata lor pentru Dumnezeu. 140. 135. dar mai ales nebagarea în seama a acestui glas. încât abia se mai aude. ca avem o înrudire cu Du mnezeu. câta vreme s untem cu el pe cale (Matei 5. Din toate timpurile se stie ca. 138. care-i sting graiul. iubirea îi trecea printre zeii nemuritori. Chemarea la judecata. 2.si. o chemare lina. îngaduie razboaiele. când. drumeti prin viata aceasta. nu va putea fi înabusit mereu. atunci Dumnezeu aprinde candela si lumineaza toata viata noastra cu c onceptia crestina despre lume si viata. Prin urmare cugetul sau constiinta e ochiul cu care vede Dumnezeu pe o m si acelasi ochi cu care vede omul pe Dumnezeu. 4. încât acestia ajung de buna cr edinta. Întelegem prin urmare. 136. Iata câteva dintre ele: 1. dar daca nu vrem sa întelegem . Odata si odata începe sa strige la noi. pârându-ne înaintea lui Dumnezeu si înaintea noas tra de toate faradelegile facute. ca locuieste chiar în structura noastra spirituala. Chemarea din afara a cuvântului. Chemarea prin semnele mai presus de fire. Dumnezeu ne cauta. ne striga. si a celor de acasa si a celor de p e fronturi. în rautatea necredintei care i-a cuprins si li se pare ca abia acum au aju ns la "adevar". Obisnuit. CONSTIINTA . ca El va asculta pâra si-i va da dreptate. Cârmuirea neamurilor tot de sus se face. Iar cei ce stiu împreuna. Când nu mai raspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumnezeu. îngramadesc niste valuri peste ochiul acesta. Asa suntem noi în conditiile vietii acesteia: o candela cu untdelemn s i fitil. Cârmuitorii de neamuri. CONCEPTIA DE VIATA CRESTINA 137. la fel. Atunc i viata oricui se afla în primejdie de moarte. Însusi cuvântul con-stii nta însemneaza a sti împreuna.vedere deodata dinspre doua parti. în afara de posturi (Sfântul Pavel). Chemarea prin necazurile vietii. n-a mai dainuit puterea lor.otii sa se împreuneze.mai pastrând si pentru egoism o buna parte de "viata". prin mai multe surl e. mai catre capatul zilelor. Patimile. Chemarea launtrica a constiintei. la fel. pâna la finalitatea s a . cum se face ca s-a întunecat Dumnezeu asa de tare în ochii pacatosilor. Chemarea prin necazurile mortii. 142. capatul omenesc al constiintei noastre s-a îmbolnavit. si ne va baga în chinurile iadul ui. 5. 6. dar totusi de dincolo de tine. atunci când puternicii vremii ridicau mâna asupra slujitorilor lui Dumnezeu. 3. începe sa ne urmareasca cu primejdii si napaste. Prin pacatele noastre. p rin firea Sa. Atunci si Dumnezeu se stinge din ochiu l nostru încât ne pare ca nici nu mai este Dumnezeu. conceptia crestina nu prea e dusa. s-au pomenit cu o . ne cheama. spre pedepsirea rautatii. CHEMARILE LUI DUMNEZEU 134. Sunt oameni care s-au învechit în rele . abia daca mai pot fi vazuti ca muritori. avem cuvântul lui D umnezeu. când îndaratnicia firii s-a mai stins. CÂRMUITORII DE NEAMURI 131.

143b. ereditar nervo s. Daca i-a fost stârnita senzualitatea . cufundarea lui în întuneric si în munca. paranoia. si va fi un copil artagos. Toate acestea sunt urmarea în organic a capitularii constiintei. de se v or casatori. acesta se influenteaza si se schimba înt rucâtva.ceea ce e o decadere de la rostul firii sale. sigur ca roada sa va însuma în sine toata lip sa lui de echilibru cu marele mediu divin. ca organ s piritual al omului. Prin simpla atingere a unui ob iect structura acestuia s-a schimbat întrucâtva. Asa sunt tocmite lucrurile. rupând toate zagazurile faradelegilor si azvârlindu-le pe toate în fata lor. în final. despre morala si orându irea spirituala a venirii copiilor pe lume. si predispus spre boli nervoase. din care se mai poate reveni . sinu ciderea. e ceva care co ntravine instinctului poligamic si fara alta socoteala al barbatului fara Hristo s. Însusirile copilului atârna de gradul de pervertire la care a ajuns inst inctul maternitatii la femeie. 145. unde te vei duce. ca urmare. urmeaza sanctiuni ale constiintei.evolu tia embrionului în atari conditii de viata intrauterina aduce pe lume un copil uso r aplecat spre onanie precoce si târzie. prin natura ei. e o putere nebanuita. Omul care se întuneca despre Dumnezeu si suflet. traim si suntem (Fap te 17. 146. Nasterea de fii. nebunia acuta si. o pervertire convenabila pentru mascul . c eea ce trebuia. Toata vremea sarcinii si a alaptarii barbatul trebuie sa se înfrâneze. si.mai usor sau mai profund. Avem probe unde nici n-am banui: în fizica moderna. Asta-i ocolul de cercuri si se so ldeaza cu stingerea neamului celui ce apuca pe panta pervertirii rosturilor firi i. Aceasta-i perspectiva lugubra a vietii în pacat. 147. Caci cu adevarat a fugit mintea omului care o viata întreaga nu face altceva decât sa stinga glasul constiintei. iar la unii le-a fug it si mintea. despre puterile sufletu lui asupra lumii fizice. deci si asupra trupului. în care ne miscam. În cazul când înfrângerile morale se tin lant prin desimea sau gravitatea lor. 28). noul venit va fi un copil prea putin înclinat spre trezirea ge nezica prematura. De aici vin mustrarile de co nstiinta . omul care n-are nici un Dumnezeu si nu-l intereseaza nimic decât desfrâul lui. nu aproba niciodata viciul si pacatul. vor mari decaderea si necazurile."pârâsul tau. prin natura ei e de a nu se lasa învinsa. decât cu un sot în stare de aceea si credinta si petrecere. care "nu tace" pâna ce o mul nu-si revizuieste înfrângerile sale si nu se întoarce de la pacat. chiar daca frâna ei nu e luata în seama si f irea decazuta savârseste pacatul peste oprelistea ei. 143a. ce-l a veai la îndemâna pretutindeni. c a sa nu tulbure viata viitoare a celui ce vine în lume cu un anumit rost de la Dum nezeu. cu care trebuie sa te împaci pe drum". Toata aceasta povara îsi are radacina numai în a ceasta trezire afara de cale a senzualitatii mamei. sa vada totdeauna. ca odata sa vada fiecare. Când ai constiinta curata sa nu te temi niciodata de nimic. Constiinta. neatras spre onanie si aproape deloc dispus spre nervozitate. COPIII 144. Prin simpla îndreptare a energiei cun oscatoare a sufletului asupra unui lucru. mai grele decât mustrarea: dez echilibrul mintii . vrând-nevrând. schizofrenia. deci nu e cu putinta împlinirea intentiei divine. si nu te lasa sa pleci fara sa vezi. ca sa poata pri mi iertarea lui Dumnezeu. Invers. De aici retinem faptul ca organismul viu înregistreaza cu atât mai usor un bo mbardament al energiei sufletului si-i pricinuieste mutatia infinitezimala. prin credinta. deodata cu o petrecere de acest fel. aduce pe lume copii pre dispusi unor pervertiri sporite care le va distruge sistemul nervos sau. un fel de amplificare a vointei omului cu voint a lui Dumnezeu. Convingerea ca se poate si ceea ce ni s-ar parea ca nu se poate. încât si somnul le-a fugit. fara sa stii si tu ca ti-ai omorât sfatuitorul cel mai bun.si celelate forme mai grave. înca de aici. nici în vremea dezvoltarii intrauterine n-a fost tulburata de barbat si nici în vremea a laptarii copilului. De aceea nu vrea Dumnezeu sa iesi din viata aceasta. daca mama n-a fost înca împinsa în acea aprindere a senzualitatii. dupa . încât nu e identic în mod absolut cu el însusi de mai înainte de experienta.rabufnire napraznica a constiintei bolnave. Daca mama îsi perverteste rostul maternitatii sale.

orice mama se va mântui. acum esti cu deosebire datoare sa-l pazesti de toate relele. Acum e vremea când sa faci ce vrei din copilul tau. numai co piii o au. vorbeste cu Dumnezeu d espre ei. oamenilor ce au venit la Iisus de copii. Iata de ce vin: Iisus la nunta si nuntasii la judecata. prin amplificare. În atari stradanii. 154. poate ca. din rau în bun? Cu ce sa fie mai p rejos rugaciunea unei mame pentru mugurele sau. zisa cu tot focul fiintei sale. Iata o suparare a lui Iisus. 149. Suparari. ca aceasta sa nu-l foloseasca în chipul pe care îl doreste? Mai mult: toate starile trupesti si sufletesti ale celor doi parinti. De fapt . întâmplarile. oamenilor ce o primesc fara discutie. despre care zice Sfânta Scriptura: "Cei ce au pazit pravila sfânta sfint i-se-vor si cei ce-ar învata-o vor sti ce sa raspunda" (Întelepciunea lui Solomon 6. a carui icoana. Deci toate acestea trebuie ocolite. rasplata de fericire pentru o stenelile tale. Pe copii. si mai ales a mamei.dorinta. Se roaga mama lui Dumnezeu. omul începe viata cu sfintenie. desi nu înteleg nimic si nu schiteaz a nici o împotrivire dialectica. cu deosebire din vremea aceea. 153. când Iisu s este interzis? 152. O natura buna (îmbunatatita) îsi simplifica de la sine principiile si ma rginile. tot Dumnezeu este Ta tal sufletului si cele ce lucreaza educatia pe dinafara. 150. de mici sa vina la Iisus. 156. asemenea copiilor. Nu în zadar s-au alaturat aceste doua cuvinte: copilarie si sfintenie. se întiparesc în copil. pot fi zadarnicite de c ele dinlauntru. Deci . cu care n-ai vrea sa te supere. Iisus i-a gasit modelul sufletului deschis spre Dumnezeu. Pentru ei existenta lui Dumnezeu si prezenta divina este un lucru de la sine întel es. nesanatate. oamenii de tot felul. apoi o pierde: devine pacatos. cum sa nu Se supere Împaratul. melancolie. daca mama fura oarece. Se îmbata mama o data. De la toate lucrurile lumii Iisus ridica oamenii la ratiunile supranaturale ale Providentei. Îndreapta purtarile tale. cu tendinte sau predipozitii. 10). S-ar apropia de natura originara. Cei care opresc copiii de la credinta sunt osânditi mai rau ca sinucig asii. se va ruga si copilul. Îi vor fi si mucenici. cum sa nu fie în stare blestemul unei babe. ia r. zvârlit cu urgia cea mai mare pe urma unui vinovat. uneori chiar si în macrobiologia societatii. precumpanesc încl inarile bune si nu-i biruie împrejurarile rele ale mediului. catre Dumnezeu. ca vointa ei sa nu-l ajunga si sa nu-i schimbe configuratia fizica si psihica? Gândirea îndreptata ca o sageata poate pricinui la tinta leziuni organice. Iata faza spirituala a vietii de familie. copilul va fura toata viata. printre noi. Ei. Lui Iisus lucrurile. aproape cojita de materie . Care savârseste prin tin e minunea îmbinarii unui pui de om cu un pui de cer. Nota sufleteasca dominanta în familie. Împaratia lui Dumnezeu este fagaduita copiilor. pe care copilul le va avea pentru toata viata. 148. proc ese uriase în configuratia persoanei. predispun c opilul la tristete. În vremea aceea. pâna si copiii Îi p rilejuiau motive de revelatie. daca vremea le-o va cere. devine "întrebatoru l complicat al veacului acestuia". Ei sunt de mici mai stra vezii pentru Dumnezeu si prin aceasta se vede ca au chemare sa-I fie ucenici. 157. fiindca nu mai acum poti si te asculta cu desavârsire. Supararea ca copiii nu sunt lasati. copilul se va îmbata toata viata . În copiii veniti dintr-o vietuire curata a casatoriei. Si iarasi: cum sa nu fie în stare rugaci unea cu iubire sa-l foloseasca si sa-l schimbe. Daca nu poti vorbi cu copiii despre Dumnezeu.mai ales betia are si suport ereditar. 151. va fi caracteristica întregii vieti a urmasilor. când copiii sunt opriti de a veni la Iisus. mama. Indiferent cum este dirijata educatia copiilor. Deci. 155. iar mai cu deosebire ale mamei în vr emea celor noua luni. ce eventual l-ar gasi si. . amaraciuni. dureri. de pilda. cred totul si pun întrebari uimitoare de credinta. rabdând pentru un rost divin o pr avila sfânta. Iar o mica schimbare în microbiologie dezlantuie. chiar împotriva acestui mediu sunt rânduiti.

caci toate prin câte trece mama. afara de celul a nervoasa. Pomeneam ca glandele genezice au o dubla functiune: una endocrina. nu mai pot secreta s i mediul endocrin. îndaratnici. Întrebati-va cugetele si va vor spune ce este îngaduit. nu faci casa.cazul e acelasi . face excese. Si daca în vremea aceea tata a mai fost si beat. nu mai aprinde dragoste. Acest dezechilibru se rasfrânge asupra sistemului nervos. serios. 3.pentru cine stie sa vada . ca sa nu cadeti în astfel de greseli. nu mai învata la scoala. în vremea celor 9 luni de sarcina. Cresterea corpulu i încetinita. e din ce în ce mai retras. si insul respectiv începe sa fie un flescait. poarta ponoasele trecutului si mustrarile viitorului. ca de sila. asa cum l-au desfrânat viciile. Astfel. si alta externa.e atinsa. De îndata ce viciul sau des frânarea de orice fel. Daca n-are norocul sa dea de un sfat. i-au ste rs farmecul. sarbatorile de peste an si posturile întregi. mîin ile . sau. de pe urma viciilor de tot felul si de pe urma dezechi librarii functionale totale sau locale a sistemului sau nervos. Copiii nefacuti strica pe cei facuti. se naste u n copil ce va fi slabanog. ca de în viciul onaniei. formând celule genezice. Nici pe el nu-l prea atrage femeia si nici fetele nu se simt atr ase spre el. Iarasi dovada ca nervii sunt într-o primejdie. de asemenea. dupa cum urmeaza. sau macar de o carte. . Doctorii sfatuiesc: femeile sau casatoria. daca nu le-ati fi facut. de aici multi copii se nasc morti. i se întîmpla ca pie rde frâna nervoasa a ritmului sau functional si nu se va potrivi poate niciodata c u ritmul femeii sale . fiti cu mare bag are de seama. Cu alte cuvinte. fie cu trupul. un viciu nu va iesi c u alt viciu. sunt neascultatori. degenereaza. prin urmare. Mai trebuie stiut si aceasta ca toate tesuturile se refac. Ce e la mjloc? Viciile instinctului i-au stins vioiciunea. Imaginatia nu mai e vioaie. nici nu v-ar fi durut. Desigur ca va doare. COPIII ÎNDRACITI. Barbatul. ci trecu tul barbatului se razbuna. luati aminte. mintea se tâmpeste si înca repede. Când va crest e mare. când va va veni rândul. fie rele. nu mai coresp . nemaiavând agenti simulatori cuveniti. nu mai e agerita de hormonii ce izvorau din sectorul respectiv. îi veti vedea p lângând si veti plânge si voi si asa veti ispasi pacatul în care i-ati zamislit. ceea ce îi va pricinui nevroze. sporind cu vârs ta.cu care a gresit . sporesc si urmarile viciului. sau mor de tineri. Desfrânarea omoara milioane de celule nervoase. În vremea sarcinii nu te-ai pazit de barbat. NECREDINCIOSI SI DESFRÂNATI 159. toate îi vor rasari în oale. Mamele nu s-au pazit pâna la curatenie deplina si asa se nasc copii plin i de bube si pot muri. cearcanele vinete pe lînga ochi îl dau de gol . Toti parintii. mai obosit. Fireste. sunt peste masura de mult solicit ate si silite sa furnizeze material extern si. si. daca traiesc aluneca în curvie. pentru ca nici parintii lor nu au ascultat de por uncile lui Dumnezeu de a pazi zilele sfintite. Nu-l afla parintii. parca e batrân. pentru ca s-a întipa rit pecetea curveasca pe ei înca din pântecele mamei lor. caci mereu va ramâne nemultumita. De mila. fie cu mintea. varsînd hormonii în sânge. nu mai învie niciodata.îi tremura. în felu l ca celulele nervoase.neostenita în astfel de vicii. Duminica. Copiii îndra citi vin din urmatoarele pricini: 1. Se gasesc acestea în Sfânta Scriptura.scoarta cerebrala a mintii .chestiunea ramâne mereu într-un cerc vicios. NEASCULTATORI. se întiparesc si în copil. Dar casatoria. chiar dac a se face. Omorîta o data. nu-i mai place joaca. atunc i tesuturile glandelor masculine sau feminine. Presupunem ca un copilandru. l-au flescait cu totul. Si iata cum vei avea pocania de la Dumnezeu cu propriul tau rod. COPIII NASCUTI ÎN LANTURI 160.158. si la orice vârsta . memoria . Astfel barbatului. Parintii nu au pazit postul si nu s-au putut înfrâna de la poftele trupest i si asa au calcat zilele si timpurile neîngaduite care sunt: Miercurea. Nu e ea de vina ca-l va parasi. Osteneala si scârba ei abia ac um încep. 2. Presupunem ca tânarul-batrîn vrea sa fie si el în rând cu lumea. ma i tacut. Toti copiii care rezulta. iar daca desfrânarea conti nua. încle stat de viciu.înclesteaza pe om. fie cu amândoua. Vinerea. celula nervoasa moare. ci mila. ceilalti. Nu izbuteste. vrea sa se însoare . mai întâi functional. dureri reg ionale si gânduri de cautare în alta parte. la primele anuntari ale instictului. fie bune.

slabirea mintii. Dumnezeu ne însoteste mereu si. ca Dumnezeu în ordinea realului. în rast impuri de vreme. viata noastr a biologica si psihologica se strabate tot mai tare de adevar si de lumina cunos tintei. d eci n-au sistemul nervos subrezit dintr-o vina ca aceea. de a voi si de a gândi. 163. ca organismul întreg se piperniceste. Nu mai vorbesc de starile sufletesti: frica. Acestia vor purta urmatoarele poveri parintesti: o sanatate subreda. mai sanatosi. Proba o dau copiii. Iisus raspunde odata ucenicilor Sai care-I "cereau mai multa credint a". Asa se ajunge pe rând la atrofierea diferitelor organe în iconomia gen erala a corpului si asa apar sterilitatea. ci total ul celor distruse si sanatatea la care se gasea în momentul când îsi chema un urmas pe lume. 162. i se va nimeri ca sa aiba si urmasi . CREDINTA 161. sau o predispozitie spre tot felul de boli. Revenind la corespondenta. nevrozele si o stare generala de boal a. rastalmacirea întelesurilor si o continua muncire de constiinta. obsesii. diferite neputinte fara leac. cu atâtea gene ze recesive mai mult. Sa zicem ca o pereche de oameni n-au avut pacoste cu viciile tineretii. totusi-totusi. a vioiciunii rezistente a sistemului nervos si a celorlate tesutu ri si umori. ceva mai vazut. de fapt. Asa sunt construiti genetic si ireversibil. pe când copiii veniti mai la batrânetea parintilor sunt mai molâi. ceea ce n-ar fi patit daca ar fi avut o purtare mai buna. în firea noastra apare modul divin de a fi. E o absorbire a sufletului într-un dincolo al lumii acesteia. Aceasta ostenire a vietii e de fapt o ostenire a elanulu i. precum si situatia biopsihica a parintilor.unde instinctului maternitatii femeii sale. Factorul biologic al ereditatii rezuma starea oricarui moment. cunos tinta pe care savantul n-o poate prinde prin stiinta. pe masura ce-L cunoastem. în vreme si pe masura ce se adauga. în modul divin al existentei. sa presupunem ca. La temperaturile la care se alege aurul fiintei noastre de zgura ace stei fiinte. Nu au nici o vina si nici un leac. care vin la intervale mai mari de vreme. Poat e s-a banuit din cele de pâna aici. id eile fixe. glandele în totalul lor ramân atrofiate. Grauntele de credinta este. Credinciosul în Dumnezeu depaseste limitele omului. 165. daca nu sunt scoase din lucru de perechea mai sanatoasa a cel uilalt parinte. . Religia se întemeiaza pe grauntele de credinta. 167. Dar. se si însemnase în stocul de cromozomi. mai ageri la minte. E reac tiunea sufletului la starea mizerabila în care i-a ajuns casa prin patimi. iar de scapa cu zile vor fi niste chinuiti ai soartei si slabi de minte. Asta e ceea ce poseda credinciosul printr-o cale mult prescurtata. fie an gajati în procesul rodirii. a agerimii. în grauncioarele de cromatina. reprezentând situatia lui. Credinta e un risc al ratiunii. realizându-se armonia ce se vede. scoase din lucru si cu toate urmarile acestui dezechi libru umoral. Cei din tinerete sunt mai vioi. nevoile vietii ostenesc nervii oricui. le-a spus cam asa: sa înceapa din a crede ca au credinta si vor sfârsi prin a av ea de fapt. fie aparte. dimpotriva simt alature a cu durerea oricui. 164. un chip îmb atrînit. Totusi. cu materialul ce li se dete. Credinta are revelatia cu care omul credintei nu se tocmeste. nu lovesc pe nimeni. grauntele de comuniune în care suntem cu Dumnezeu. mai sprinteni. 166. care este creator numai în ordinea conceptelor si nu intervine. mai împiedica ti. si al doilea. Dar nicidecum o anulare ci dimpotriv a. mai batrâni. adica în factorul biologic al ereditatii. nemairefacându-se niciodata. Mai sunt si urmari ale desfrânarii si destul de grele înca din tinerete. în genezele cromo zomilor. Si-a distrus parintele cu vicii le lui milioane de celule nervoase? Acestea. Cum si de ce? Iata cum si de ce: stim de adineaori ca toate faptele insului se înseamna în doua locuri: undeva într-o contabilitate neva zuta. Acestea toate se înscriu numaidecât în patrimoniul genetic al ereditatii. ci numai daca si-a împins st iinta pâna la toate marginile si i-a recunoscut neputinta. genezele recesive si ravagiile c e le pot face ele. Vreti dovada la îndemâna oricui? Iat-o. pricepem mecanismul dupa care apare în lantul cromozomilor roiul boabelor de neghina. o iluminare a ei. si asa trebuie sa-si traga plata: ra mâne fara urmasi si fara sotie.

Credinta este un risc: împotriva ratiunii. Aceasta înseamn a ca boala a încetat. 177. 172. de aceea mergea la ei cu durerea iubirii. Crestinismul e a doua creatie a lumii. a îngerilor cazuti. Iisus însa. sa traim prin credinta. CRESTINISMUL 174. de marginea hainei lui Iisus. între potrivnici se aprind e si se mentine. pe firul credintei. De asemenea a pus capat pentru totdeauna alarmismul ui omului si oricarei fantezii aprinse spre apocaliptic. Acesta-i paradoxul. Este un factor de purificare. 170. Iisus doreste de la toti credinciosii lumii o liniste de adâncime: lin istea credintei în Dumnezeu. Aceasta ar da sa se înteleaga ca în jurul unui om linisti t (din cauza radacinilor lui în cer) se face liniste pe pamânt. totusi. ci trec dincolo de moarte. contemporani cu Sfântul Apostol Pavel. Pamântean fiind. dintr-o religie revelata. Sfintii pustnici au trait numai în conditia credintei. Cât asculti de Dumnezeu. a te hotarî sa-L marturisesti pe Dumnezeu cu orice pret si luare în derâdere e o si mai mare bucurie ce te poate duce pâna la deschiderea och ilor credintei: sa ti se descopere Iisus. Drept ac eea. 169. într-o doctrina umanitara. îndata ce organismul s-a refacut la plinatatea lui spirituala. Staruim putin asupra a cestui furt. iesirea în lumina veacului viitor. 176. sau chiar fura. unic în viata lui Iisus. Focul iubirii divine. sau. pâna la sfârsitul veacurilor. de dragul Adevarului. ca sa întoarca la viata o copil a de 12 ani. De ace ea crinii au ajuns pâna la stralucirile lumii divine. Iisus era chemat de durerea unui tata. atât asculta si Dumnezeu de tine. Desi puterea de tamaduire era de natura spirituala . bolnava a furat-o printr-o atingere materiala. ca atingându -se. Asa suntem sfatuiti. Sfântul Apostol Pavel frâneaza e xagerarea accentului transcendent. Tintele ultime ale crestinismului nu sunt absorbite total de forma a cestei trecatoare vieti. Credinta în Dumnezeu si marturisirea Lui sunt iesirea sufletului din întuneri c în lumina dumnezeiasca. se va tamadui? O stia din cre dinta si femeia nu s-a înselat. Când conducea pe israeliteni în pustie. Dumnezeu nu le îngaduia asigurarea zilei de mâine: mana se strica. adusa de doua delegatii si e pu r spirituala. având mai întâi grija de mântuire si pe al doilea plan grija vietii. Sluga sutasului este un caz de tamaduire de la distanta. acea energie rara a sfinteniei. Grija zilei de mâine este o grija presanta. o cr eatie din nou a firii. nu voiau sa mai lucreze si nu voiau sa mai aiba copii. sfintii se si fereau d e a face minuni. din cauza nostalgiei dupa împar atia spirituala. într-un rationalism protestant.o degradare. împotriva lim itelor omenesti. care uneori dezorganizeaza normalul social. Credinta noastra ar fi incompleta si s-ar dizolva cu usurinta. 175. Crestinismul nostru ar fi în mare parte de neînteles. 173. Aici Iisus "n-a simtit puterea care a iesit din El". Ei au crezut cuvântulu i lui Iisus. De aceea. Crestinismul reînvie în raport invers proportional cu încer carile de a-l stinge. descalificându-le din cin stea unei minti sanatoase. alt a darâma.168. Oare de unde stia femeia aceasta. iar aceasta se întâmpla din când în când si din neam în neam. a doua creatie a omului. pacatosenia . El. chiar pe furis. . desi doar în multe cazuri era doar dovada iubirii de oameni si al inarea suferintei omenesti. Sfintenia este o energie. împotriva vietii. A vedea pe Iisus e o fericire ce nu se aseamana cu nici o bucurie pamânteas ca. Darâmarea se opreste îndata ce organismul împrumuta. câteodata si împotriva normalului. Fiul lui Dumnezeu. Una reface organismul. ca sa nu se stinga dintre oameni siguranta existentei lui Dumnezeu. fara nimic sup ranatural si personal. Totusi o fe meie bolnava L-a mai zabovit. în cazul cel mai bun. a vrut sa dea pe fata credi nta femeii si sigur ca a privit cu dragoste acest furt original. Care e cu noi în toate zilele. daca n-am consider a si realitatea personala a demonului. ba L-a chiar furat pe drum. prin credinta. 171. Pâinea cea de toate zilele o cerem pentru astazi. U nii crestini. chia r nevrând. apostolul ridica la rangul de imperativ si nasterea copiilor la conditia de mântuire a femeii casatorite. Iisus iubea copiii.

asa dupa cum a rânduit Dumnezeu o institutie. este stilul de viata a lui I isus. parca te-ai s chimbat cumva! Si s-au dus. Cunostinta mântuirii trebuie. si-I nesocotesti Bis erica. iar sp . abia a putut limpezi mintea zapacita sistematic de minciuna . Biseri ca. Si asa si ceilalti. Crestinismul este o conceptie de viata. 4).178. CUVINTE INTERZISE 185. De Dumnezeu nu scapi p e simplul motiv ca nu-L asculti sau Îi tagaduiesti existenta. 180. tot asa trebuie sa urmarim o armonie si între cunostintele din cât mai multe domenii. Cuvintele sunt fiinte vii. toata viata. Solomon. Cuvintele interzise orienteaza gresit sau dezorienteaza. Toate celelalte întelegeri ale lumii s-au în vechit si s-au stins. Si fiindca sunt fiinte vii. De ce? Fiindca si numai simpla alunecare a a cestui cuvânt în obrazul unui om este în stare sa-i desfigureze fizionomia mintii. pentru ca El are o rânduiala si-ti cere s-o urmezi. Crestinismul nu e numai o afacere de Dumineca. Pe si mplul motiv ca noi. azi abia se mai zareste ca o stea. Taina pocaintei est e o judecata milostiva. 186. CUNOSTINTELE 184. Si biata victima. ca unul ce avea s-o pateasca. cu toate consecintele l or. ca niste copii ai lui. el ramîne o simpla formalitate si ne putem trezi fara ea. Cunostinta mântuirii (1 Timotei 2. Aici. 181. sigur ca se afla în disonanta si în dezechilibru cu Dumnezeu. caci gloatele sed în întunerec (Mat ei 4. cu orice pret. 179.. nu aducem roadele acestui crestinism: oameni dupa chipul lui Iisus. 183. la intervale neregulate si-au început a se nedumeri înaintea omului: Ce-i cu tine. trebu ie sa fii mai presus de cuvintele oamenilor: sa nu te atinga nici lauda. ci o stradanie de toa te zilele. Marturisirea lor cu pocainta mai poate schimba situatia. ca sa-l îndrepte si sa-l ajute spre împaratia spiritului. pe cel care le-a creat ele -l însotesc pâna la judecata de apoi. A trebuit sa vina ap oi toti ca sa-si descopere complotul si cu mare greutate i-a revenit omului mint ea la loc. pâna când ultimul i-a propus sa se duca la un spital d e boli nervoase si sa-si repare deranjurile la minte. L-a înzestrat Dumnezeu pe om cu atâtea daruri minunate. Este cunoscuta experienta mai multor insi care au organizat odata urmator ul complot psihologic: si-au ales victima si s-au prezentat. ca el sa renunte la ele si sa se coboare satisfacut la singur rolul d e mascul si femela? Asta-i toata aspiratia lui? Neînvatat la un ideal mai înalt. reaprinsa între oameni. Femeile lor sunt fara minte si copiii lor stricati. ca-l g aseste asa de schimbat si nu îndeajuns normal. ce opreste aceasta nu mai ajunge la cealalta. vreme de 2000 de ani. Sa bagam de seama ca nu cumva crestinismul sa se ia de la noi. Cuvântul "nebun" este un cuvânt interzis. Urmatorul îl gaseste cu totul curios la minte. Deci. sau nevrând sa osteneasca mai sus. de unde odata lumina ca soarele între noroade. tocmai cu acest scop. pierzândusi treptat linistea si nestiind capcana. pe rând. Adevarul. de a ajunge stilul de viata si conceptie pe care ni le-a dat Iisus. a întrevazut acestea: "Cei nelegiuit i pedepsiti vor fi. mereu divin.. crestinii. nici oc ara din ele. Cine zice fratelui sau "nebunu le" se pedepseste cu matca focului. Alta data. care naste fii lui Dumne zeu. al treilea îi spune marea sa uimire. "Zec e porunci are întelepciunea: de 10 ori sa taci si o data sa vorbesti si atunci put in". capabile sa faca treaba la care au fost trimise. CUNOSTINTA MÂNTUIRII 182. Nici ca se poate mai drept. DESFRÂNAREA 187. conceptie pe care nu a zdruncinat-o nimic din cele ce s-au petrecut împotriv a crestinismului. 6) si în umbra mortii. Scurtarea vietii a venit neamului omenesc ca o plata pentru caderea în desfrânare. a ajuns la nebuni. viata din viata. precum si o s inteza a acestora cu viata. Daca crestinismul nostru nu e stradania aceasta. Misterul crestinismului este misterul unitatii în dualitate gasindu-si solutia în Unitate-Trinitate. Iata de ce crestinismul are ca baza dogma hristolog ica a naturii teandrice a Fiului si dogma Trinitara. Singur crestinismul este mereu nou. Precum urmarim o armonie între facultatile sufletesti.

copiii. nimicul. care s-au întins ca o noapte de osânda peste bietii oameni. dimpot riva. Dreapta socoteala-i mai mare ca postul. pacatul. încât sufletul. ci o lasa sa-si faca de cap. . Dezna dejdea e un chip gresit de meditatie asupra relelor facute. oamenii orbecaie în multimea nestiintei si a lipse i de sfat. de durere. altora. 188. mântuirea ar fi de sila. Iar ca pedeapsa. Caci scrie: "Dormind oamenii. Ca numai de se va arata viata lui Hristos în noi. Acesta este u n semn de primejdie. neumblând cu ocolirea. nu ne ajuta Dumnezeu. pr ecum nici nu slaveste bunatatea tuturor. Si în sfârsit. când afla ca mintea.. DREPTATEA LUI DUMNEZEU 195. prin care ne curatim de petele faptelor rele. Ei nu mai au îndrazneala sa o mature afara din tai na casatoriei crestine. adunându-si cele mai d e pe urma puteri. DEZNADEJDEA 190. s tam linistiti si noi. primind palmele si scuiparile raului. da lupta deznadejdii. cum se tângu ia Iezechiil (Iezechiil 7.ita lor blestemata" (Întelepciune 3. aici. si numaidecât. micit la o masura omeneasca sau cel mult îngere asca. împinsa de s trigarea constiiintei. dând în nebun ie. li se rataceste mintea cu totul. Dumneze u ar fi un fricos. dovedind sufletului ca n-are chip de scapare. Deci nu fara rost atragem luarea-aminte ca neghinele vrajmasului vor salb ataci oile împotriva pastorilor. ne ajut a Dumnezeu. Asa se întâmpla ca: "lipsind preotului cunostinta legii si batrânului sfatul". care pustieste prin patimi. li se întuneca mintea si fac si pacatul cel mai de pe urma: omorârea d e sine. Legea nestramutata a dreptatii lui Dumnezeu aduce peste capul tau ce ai adus si tu peste capul aproapelui tau. mai mult morti decât vii. vrea sa faca rascoala împotriva robiei sale. un neputincios. Asa e de grea robia duhului acesta. de aceea se ajunge la saracirea roadelor ei. si-i lasa pe oam eni neînfricati de pedeapsa naprasnica. 10-12). vom cunoaste tinta spre care trebuie sa tindem si ne vom întelege r ostul pe pamânt. 192. Pocainta trebuie sa fie o înse ninare din ce în ce mai mare a sufletului si a sanatatii întregi. Pastrarea capacitatii de încadrare în disciplina a unui suflet face dova da armoniei si valorii sale. aici. o îndreptare mai aspra. Raul. În vremea ispasirii. precum c a sufletul a îndraznit una ca aceasta. diavolul nu sunt subiecte sanatoase de gân dire. iar altii. Ci tocmai pe faptul ca îngaduie railor sa-si faca de cap. caci îmbolnavesc mintea prin asociatii de idei. ca nu le întelegem. Iar fiindca dreptatea lui Dumnezeu mereu tine cumpan a între fapta si rasplata. 189. desi El ar fi vrut. atunci si oamenii ar face binele de frica. Preotii vremurilor noastre. Ispasirea nu-i o pedeapsa de la Dumnezeu. Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastra a sosit vremea de plat a sau ispasirea. Chiar daca ar face a sa. nema iputând suferi. chipul bun e. Atunci se afla sufletul între viata si moa rte. nu mai urma resc desfrânarea ca pe un pacat care darâma alcatuirea omeneasca. daca le rabdam de bunavoie. iar de nu vrem sa primim cele ce vin peste noi. daca repede ar pedepsi tot raul. ce încarci pe altul ai sa duci si tu. Vrajmasul. DISCIPLINA 193. . DREAPTA SOCOTEALA 194. a venit v rajmasul si a semanat neghina printre grâu si s-a dus" (Matei 13. Dumnezeu nu pedepseste toata rautatea tuturor. 191. ca pe niste marturii . Apoi. 25). Câte unii mai scapa. din amândoua partile. Pacatul desfrâului si a toata faradelegea întârzie sau face cu neputinta a ratarea si desavârsirea vietii lui Hristos în noi.atotputernicie asupra careia. în întindere si în adâncim e. ne dovedeste atotputernicia Sa. vine cu asupri re mare. putem vorbi chiar de legea dreptatii. diavolul umbla sa-l dea legat la un chinuit or mai greu: duhul deznadejdii. O mare parte din oameni cad în deznadejde în privinta mântuirii lor. cu aceeasi datorie ca Pavel. 26). 196. altii o duc asa. nadejdea. ca o lege milosti va.cum fac o amenii. când vin asup ra noastra strâmtorarile. ci un mijloc de întelep tire. si numaidecât. vesnic lin istita asupra raului.. prin virtutea credintei. si ne-ar da sa întelegem ca se teme de rau si-si apara stapânirea. iar nu o f apta a libertatii si a dragostei. ce ai zis ti se va zice. Ce ai facut ti se va face.

fie binele. si încotro îi înclina cumpana. ca pe un rob. la vre me de mare însemnatate pentru ei. DUHOVNICUL 198. dupa atotstiinta de mai înainte (Romani 8. decât însesi patimile. latent. sa cunoasca masurile fiecarui ins. Fiecare e înzestrat si trimis sa împlineasca un rost al lui Dumnezeu între oame ni. un eori pedepseste naprasnic vreo faradelege. Multimea ispitelor. nu poate fi dezgropat fa ra cunostinta si luarea-aminte a unui duhovnic iscusit. nu poate sa vie dupa Mine. Pricepem prin urmare ca ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste catre duhovnicul sau. Care ne întareste cu linistea Sa. 201. "Cine nu se leapada de sine. daruite lor dupa masura credintei. el va întoarce sau va atrage voia omului la voia lui Dumnezeu. 202. da de dreptatea Lui. Râvna fara întrebare si parerea sar masura. îi ia si timpul s i cade fara de veste urmarit de dreptate. totusi.ale neputintei aceluia. 3). 29) a lui Dumnezeu. ori ca rasplateste. Când cineva. si ca biruieste binele asu pra rautatii. Deci. Prin acea prietenie a duhovnicului cu Dumnezeu. prin rabdarea multor nestiuti de oameni. tot ce nu e din povatuire orânduita si sub ocrotirea smereniei duce la îns elare si la mai mare ratacire. în ale celor nevazute legi. o face ca sa mai puna frâu rautatii între oameni. de unde vin peste oameni toate cele vazute. în fiecare. cea la masura fiecarui i ns. Apoi. daca însa nu baga în seama. "inoculat". oricând ar putea scoate pe ucenicul Domnului din calea mântuirii si sa-l rataceasca. îi întinde ispita puternica. sfarâma mereu portile iadului. cunostinta si puterea ca sa ajute omului în încercari. din Duhul Sfânt. Îi da si t imp. sa vrea si el leacul ce i-l îmbie Dumnezeu. deoarece în cele duho vnicesti. ori ca nu rasplateste. atotputernicia si d reptatea lui Dumnezeu. facându-l s a vrea si el ce vrea Dumnezeu. spre pedeapsa sigura în ziua judecatii. sau nici macar nu-l cauta. sa auda graiul si cuvintele mai presus de fire. Toti nevoitorii trebuie sa-si gaseasca duhovnic. ce vor avea s-o aiba. si mai ales sa nu scada în credinta începatorii. 204. caci fara darul acestuia e cu neputinta izbav irea de necazuri si mântuirea. doar va simti sa vina de buna voie. De aceea-s rânduiti duhovnicii sa cumpaneasca duhurile ce strabat mint ea. sa se desavârseasca si ea. când li se deschide ochiul vederii si urechile auz irii celor de dincolo. Cine nu poate sa întrebe si nu se poate pleca sfatului unui parinte duhovnicesc . 209. 206. Între cei trimisi de Dumnezeu. despre care nu ne ma i tocmim. care le va f eri inima si mintea de bucurie straina si care îi va ocroti cu dulama smereniei. în care sunt ascunse toate comorile cunostintei si ale întelepciunii (Coloseni 2. fie raul. în structura ta spirituala. Sotul preot poate fi si duhovnicul sotiei. ca sa împrastie si mereu sa strice lucraturile potrivn icului. 205. care. cu puterea Bisericii vazute si nevazute. DUMNEZEU 210. în fata atotputerniciei lui Dumnezeu. 203. Pe Dumnezeu Îl ai sadit. îl va readuce la cale cu sila. 199. sa nu întârzie a cauta povatuirea unui duhovnic. Iar daca. cu faptele sale pacatoase. stiinta si puterea de la Dumnezeu. un lucru e sigur: ca vine o rasplata sigura si vesnica. n-o poate face decât duhovnicul. dupa felul si trebuinta bolii sale. 208. sunt si oameni ce au darul sa vada dinc olo de zare. 207. razboindu-ne p rin lucrurile sau oamenii vazuti. Dezvelirea si întelegerea acestui rost sau destin ascuns în noi. cade din dragostea Tatalui sau . Aratarea si împlinirea în firea noastra a tuturor darurilor nasterii noa stre de sus. Dar acestia. Toata slujba lamuririi ucenicului în ale duhului. si sa nu se piarda dintre oameni cunostinta rasplatirii dupa fapte. 197. 23 ). Lui i s-a dat mestesugul. Duhovnicul va întoarce si mintea noastra de la atâta umblare pustie în afa ra si o va face scaun al lui Hristos-Dumnezeu. vicleniile potrivnicului nevazut. 200. nu gaseste pe Iisus. daca duhovnicul n-ar avea mestesugul. Cu aceea ca nu pedepseste rautatea numaidecât. . Duhovnicul sau staretul ajuta si dezvaluie toate intentiile lui Dumn ezeu din fiii Sai." (Luca 9. e ceea ce numim desavârsirea.

Dumnezeu ne însoteste mereu si. anuntând ocazi a si poruncile instinctului. 227. desi cu mila. Dumnezeu primeste si îmbratisaza. viata noastr a biologica si psihologica se strabate tot mai tare de adevar si de lumina cunos tintei. dar la Dumnezeu ca "sfârsit" al lumii. pentru ca într-însii prezenta divina e forta care face desarta orice zvârcolire a raului asupra lor. (Ce bine! Si ce rau. deodata se si reped în poarta forului de judecata. Marturisirea lui Dumnezeu cu pretul vietii este pretul învierii oameni lor întru sfinti.Absolutul -. 225. atotputer nic si tare departe. 216.. Instinctul. ochii. Dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu se reveleaza smereniei. narile si gura sunt zon . sfintii. si pe acela de a da o configuratie specific a. pe lânga alte rosturi. printre alte zone ale cor pului. Dumnezeu a facut totul din partea Sa. 221. 215. 226. când însasi st apânirea mintii e corupta si cenzura cumparata!) Apoi. dar acum a prins el inima noastra în razele lui. Pri n aceasta si tu est fiu al lui Dumnezeu. iau la tinta capitala sistemului nervos. unuia ca acela nici un rau nu i se mai poat e întâmpla. ENDOCRINOLOGIE. Abia cu aceasta daruire a dragostei prindem putere asupra greutatii. aflându-se în orice moment în toata structura sângelui. Grija omului de Dumnezeu simplifica grija omului de om. (. NEUROLOGIE SI PSIHOLOGIE 230. fie ca barbat. totusi nu poate trece la fapta. 224. plateste fapta. asupra neputintei si capatam curaj în nevointe. Dumnezeu nu ne cere minuni. Îl avem noi mai de demult. Cât asculti de Dumnezeu. fie ca femeie. pacatosul simte un Dumnezeu aspru. amenintator. 229. Glandele care izvorasc hormonii si se afla în sectorul cel mai de jos al corpului au. 219.Tu esti altoit cu un Om-Dumnezeu. ca hormonii. Acelea le face El. 213. 214. Lumea întreaga condusa dupa legi împotriva lui Dumnezeu tot la Dumnezeu ajunge. Mai au pe urma rostul sa stimuleze functiunea celorlalte glande. Nici omorâti nu pot fi. Despre Dumnezeu nimenea nu poate grai cu competenta absoluta decât num ai El Însusi. Singura conceptie fara greseala si izbavita de relativitate o are nu mai Dumnezeu . gloantele inst inctului. Dragostea lui Dumnezeu fata de cel mai mare pacatos e mai mare decât d ragostea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Cred ca cea mai deformata fiinta în capul oamenilor este Dumnzeu. De altfel. cu toata puterea. creierul. 211. pe masura ce-L cunoastem. Daca cineva e constient si traieste aceasta evidenta interioar a si pe celalalt plan al existentei. mila si ajutorul.. începutul si finalitatea lumii. la cel dintâi motiv semnalat de ochi. foarte energica si neta. fara în voirea mintii si fara încuviintarea câtorva cenzuri. plin de iubire si aprop iat oamenilor. Deciziile acestea sau fuga de ele hotarasc vesnicia noastra. desi e fara minte. apara si întareste un as emenea dar. corpului întreg. 228. Dumnezeu nu uita de om cum uita omul de Dumnezeu. Pe când dreptul cunoaste un Dumnezeu personal. pent ru cei ce-L cauta. Toate împreuna au rost si influenta cu deosebire asupra sistemului nervos s i a capitalei sale. nu pe vreo cale a l or aparte. urechile.) Ne-a dat si noua puterea sa fim f iii lui Dumnezeu. creierul. 218. Este neînchipuit de mare nepotrivire între ce cer oamenii lui/de la Dumn ezeu si între ce cere Dumnezeu oamenilor. Dumnezeu ne poarta de grija în toate amanuntele vietii. când straluceste slava Sa pe chipul fiilor Sai. 223. Caci duh dumnezeiesc este dragostea care a facut sfinti. Un duh nou se salasluieste întru no i din clipa aceasta. El e Singurul a Carui conceptie face din haos. 212. Dumnezeu este pretutindeni. absolut superior conditiei tale pamântesti. pe viata. atât asculta si Dumnezeu de tine. ascuns. 219. 222. ale caror hormoni înca a u misiunea sa agereasca si sa activeze alte functiuni. mai urmeaza si partea din part ea noastra. 231. Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e sa ne daruim L ui pe noi însine. 220. cosmos. ci.

depasesc prin frumusete si putere tot ce agonisisem pâna aici si prin frumusetea si puterea lor intrinseca. Iata Genetica moderna. dar actiunea lor trebuie întovarasita de înfrânare.. 234.) Si trec anii. oricât de curioase ar fi . 235. în cazul când Îi calca legil . prin Botez. care. 233. ca. Nerezolvate la timp în lumi na unei ratiuni supreme a existentei. Daca omul calatoreste neatent cu tranzitul sau. actualizate. spontane. Atentie! Suntem invitati de o nevazuta orânduire a lucrurilor sa facem apel . nu sunt decât excitantii din afara care declanseaza mecanismul nostru meta fizic: cresterea noastra spirituala . asa trebuie sa fie: înc a din copilarie sa izvorasca aceasta energie interzisa.e erogene. În privinta neurologica si endocrina. sau la o blazare care nu mai deosebeste binele de rau. Atunci ni se " inoculeaza" crestinismul. al carei umil suport bilogic putem fi si noi. 236. car e-l scot clinic dintre oameni. întrucât cine poate sa cunoasca mai bi ne omul.. sa se dezvolte si sa se agereasca întreg organismul si cu deosebire sistemul nervos. Ereditatea. sa ne redea listea si echilib rul pe care ratiunea noastra omeneasca . Daca va fi fost creatia asa. asistent. altfel cresterea sanatoasa a organismului si a sistemului nervos ar fi p rofund alterata. la îndracire: prada a unui duh rau sau a unor puteri rele. Deci hormonii se dovedesc izvorând cu rost. atât organic cât si functional. Staruim asupra faptului ca Iisus e creatorul omului si ca gen aparte si ca persoana îndeosebi pâna la sfârsitul vremii.nu le-ar putea restabili. menajându-le libertatea. Intram în crestinism de mici. Aceste împrejurari pot decl ansa adevarate crize ale ratiunii sau ale constiintei.. student. Dumnezeu e cu atât mai mare . la dezechilibru. ceea ce tot un dezastru sufletesc este. l a nebunie. 238. astea dau tonul în materie de ereditate. despre aceste noutati gingase. depaseste l imitele stiintei pozitive. tânar. la sinucidere. pot duce la dezechilibru. cei în cauza. ritmul si durata. mediul si destinul sunt factorii de capetenie care confi gureaza diferentialele persoanei omenesti. Si vin împrejurari neprevazute. pruncul se face copil. sa aducem în sfera luminoasa a cunostintei si resorturile latente ale fiintei no atre. Forma. acum 3500 ani pe muntele Sinai. Problema ereditatii mai are un capat. În aceasta creatie conlucra cu parin tii pamântesti. sub actiunea ei. Tot atâtea porti de cremene si iasca în care mediul din afara loveste cu amnarul în mediul dinlauntru si-l aprinde cu scânteile poftelor spre vapaia faptelor . pâna la formele prezente si viito are. ca sa fie cunoscut îndeajuns. decât Cel ce l-a facut si i-a dat legile vietii? Cuvântul acesta ramâne adeva rat chiar daca Dumnezeu ar fi facut numai prima celula vie si în ea ar fi comprima t toate posibilitatile ulterioare de dezvoltare. când mintea nu stie sa înfrâneze unele ca acelea. Nu e nici o mirare: Iisus avea condu cerea spirituala si înainte de venirea Sa în trup omenesc. În realitate împrejurarile. dar prevenindu-i ca. fireste ca raspunderea caderilor n u ramâne numai în seama copiilor sau a lui Dumnezeu. De ce oare e rânduiala de-a-ndoaselea? Daca socotim datoria parintilor de a-si supraveghea si de a-si preveni co piii la vreme. constienti si de cealalta dimensiune a existentei. Pe urma. care trezesc strafunduri. poate ajunge la criz e. Chiar numai factorul ereditatii. ci parintii au sa dea seama. Atunci suntem nascuti a doua oara din apa si din Duh Botezul (. data în nucleu lui Moise de Mântuitorul Însusi prin revelatie. ca initia pe Moi se în tainele ereditatii nu este nici o mirare. 239. Co piii se reazima pe mintea parintilor.devenim practic si real. fie ca ar lipsi hormonii. Functiunile genezice se desteapta înca din vremea copilariei. fie ca ar lipsi înfrânarea. 237. înca nebanuite de noi. dincolo de biologie si probabi litate.si poate cu atât mai mult -. sau fac apel la strafunduri cu care înca nu facusem cunostinta.oricât ar fi de antrenata cu stiinta sau filosofia . EREDITATEA 232. tare de mici. deci dupa fire..

240. s-o întunece. "Eu. ca intentie a lui Dumnezeu. nes uferind contrastul. Ereditatea nu fixeaza pozitii fatale. De aceea unii. încît trupul lor prezenta multe din caracterele sufletului. prin lupta cu sine însusi.429 . . 241. sau iertându-l de ele. 246. Toate acestea le face contabilitatea absoluta a lui Dumnezeu. toate miscarile lui se înseamna undeva. sau dupa care legi? Sau. De faptul ca suntem oarecumva anteriori fata de forma noastra pamântea sca. cu pretul si cu osteneala unei vieti curate. care cuprind jumatate din numarul crom ozomilor. mai pe larg: Prin ce împrejurare. se ridica la astronomica cifra de 282. slabiti de osteneala vietii si de mediul înconj urator. daca sa silit. în infinitul mic. Care pedepseste vina par intilor în copii pâna la al treilea si al patrulea neam . 250. pentru o eventuala progenitura? Ca sa raspund pe scurt. independenta si anterioara proce sului ereditatii. au i nfluenta nebanuit de mare asupra eventualelor noastre infirmitati. învatându-l pe Ieremia. ci lim ite mai mult sau mai putin fixe. 249. aceste granule infinitezimal e degenerative si cu urmari dezastruoase. în vremea straduintei celui în cauza. . E cu putinta. 243. ci dupa legile care atârna peste faradelegi. genezele recesive apar în ascendeti în chip independent. rezolva situatia gresit: nu se mai roaga. El formeaza destinul nostru în as a fel încât o asezare specifica în infinitul mic sa aiba urmari imense în configuratia s i în faptele noastre viitoare. despovararea de sub o mosten ire mizerabila? Da.481 de posibilitati. în cadrul carora mediul ne fixeaza pozitia. Dumnezeu pe toti îi trimite înzestrati si în stare sa fie drepti. e cu putinta. Dumnezeu ne spune. care-i spetes c si-i încovoaie spre pamânt. când acesta încerca sa se apere de misiu nea cu care-l rostuise pe pamânt: "Înainte de a te urzi în pântece. Pe urma. care creeaza în dependenta cu omul si potrivit cu faptele sale. calca viata propriilor lor copii.m. Dupa textul Scripturii e clar ca toata recesivitatea apare în parinti de pe urma vreunui pacat. nu poate da raspunsul la între barea: Cum au aparut în ascendenti genezele defective. din care nu putem iesi. nu dupa l egile probabilitatii. iau în spate poveri parintesti. ener gia lor latenta nu întârzie sa rabufneasca prin subconstient asupra constiintei. prin mecanismul ereditatii. daca nu El are de adus în viata pamânteasca. s. Când mediul interior sau exterior e favorabil genezelor recesive. Cine stie. Iesirea din înghesuirea aceasta nu e cu putinta decât traind prezenta ne vazuta a lui Hristos în noi. Domnul Dumnezeul tau. au izbutit sa-l aduca în armonie cu tintele superioare al e constiintei... 247.. ne ghina recesiva si. amplificate de puterea si binecuvântarea lui Dumnezeu. Înainte de a exista ca persoane pamântesti. ceea ce lui Dumnezeu Îi este foarte cu putint a. ajungându -l cu rautatile lui din urma si întorcându-i-le în brate. de unde nu erau. greu se vor decide sa reprezinte cauza lui Dumnezeu.e. Dincoace. Iisus Hristos decide. Si Ma milostivesc pâna la al miilea neam. încât numarul lor sa împlineaca toate posibilitatile de configu ratie câte le ofera structura noastra genetica? (Numarul combinarilor ce se pot fa ce cu cele 24 de perechi de cromozomi. ce calitati sau defecte sa fie expulzate prin cele doua globule polare.pentru cei ce Ma urasc. în fluviul timpulu i. prin ce accident. sa-si dobândeasca iertarea. Dar. apar în cromozomi. Puterile credintei. într-o nev azuta carte si se înseamna si în samânta sa si cu aceasta îsi trage urmasii sub povara i spravilor sale. purifi cându-si trupul de patimi. El înclina sa fie una sau alta din configuratiile probabile pentru noi si sigure pentru Dumnezeu. Toate faptele omului. . pentru fericite exceptii. te-am sfintit si t e-am rânduit prooroc printre popoare" (Ieremia 1.d. neavând termenul. catre cei ce Ma iubesc si pazesc porun cile Mele (Deuteronom 5. dupa cum e vorba de o însusire sau alta. existam ca gând.a. 242. tre când ei prin poarta nasterii pamântesti.536. si astfel s-o înlature. Stiinta. Sfintii însa. 248. sunt Dumnezeu râvnitor.) 245. Tot într-o situatie de contrast e si trupul ce se roaga. si nicidecum hazardul. 244. 9-10). atâtea fete omenesti. 5). sa faca sa revina multime d e geneze recesive în geneze dominante. traind învatatura crestina în toate fibrele fiintei. ceea ce face cu putinta lui Dumnezeu sa scoata afara. multe din patimile trupului se fac si însusiri ale sufletului.

Vi ata si organismul nu sunt o simpla actualizare a virtualitatilor native date în si stemul genezelor. Actiunea mediului nu e fara frâu. Sa le avem ca dar. Adica si prea mare iubire de Dumnezeu . patimasa. putintele de dezvoltare. prin fapte convergente spre bine. EXTREMELE 254. erau unite într eolalta si în aceeasi vedere sau contemplare a lui Dumnezeu. ca suntem nemuritori cu su fletul. numai din când în când câte unul: acela care nu-s i dezminte obârsia divina. trezeste opozitia tendintelor contrare. cum creste bobul de grâu si cum izvoraste apa din stânci. Asta . avea toata faptura sa întoarsa spre Dumnezeu. nevazut . dintr-un ou de musca nu poti ajunge la un pui de gaina.EREDITATEA SI MEDIUL 251.zic specialistii . Nu degeaba virtutea însemneaza etimologic barbatie. ci ca o reactie a cromatinei fata de un diferential al mediului. spiritual. Energia de crestere si orânduire a configuratiei nu apare în mod automat în cromatina.la facerea binelui. Omul dintâi. mai ales prin repetare. 260. ci. Stiam si pâna la El ca avem o obârsie divina.CADEREA EI 259. De multe ori haosul îl anunta prima celula a mediului: familia necresi na. FAPTELE BUNE 255. mediul totdeauna alege una singura. sau cugetarea. are margini. din tot parcursul cresterii. neavând în sine pofta patimasa. nu nu mai ca e departe de a realiza aceasta armonie.ca printr-un mediu dirijat sa obtinem o musca numai cu un ochi. Caci simpla gândire la bine si chiar simpla vointa de a face bin ele. 253. în cadrul carora mediul ne fixeaza pozitia. sau cu trei ochi. aduce definitiv câstig la cauza tendintelor bune. nu se reduc niciodata numai la una singura. Iar aceasta nu se poate realiza decât prin actiune prelun gita. macinat de contradictii interne. Cînd un om face ceva cu intentii bune trebuie sa iasa bine. FIREA OMENEASCA .contemplarea aceasta. Cu alte cuvinte. Desigur c a si ideea aceasta nu poate fi împinsa pâna la absurd.poate fi pricina de cadere: o i ubire oarecum pamânteasca. S-a facut Om. Ereditatea nu fixeaza pozitii fatale. Iisus vrea ca fapta buna sa izvorasca natural dintr-o natura buna în c hip dezinteresat. zidit dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. nelinistita. Faptele graiesc mai tare si-s mai decisive sus. iubirea si vointa. Care se rasfrângea într-însul ca soarele într-un bob de roua. ca este un singur Dumnezeu. mereu sporite prin reflexiunea care nu tr ece la fapte. si înca bi ne definite. Omul nu se poate odihni în fericirea contemplatiei pâna nu a biruit în sin e contradictiile. A denatura firea e usor. desi pamânt . nesenina. 256a. Care pe ntru oameni. fara trecerea deasa . Din acestea foarte multe. dar cu venirea lui Iisus Hristos ca Om între oameni. Surprindem la mijloc si un mic cerc vicios. Iar trupul. ci la mai multe.înainte de vreme . iar dezvoltarea lor în filogeneza atârna. Oameni suntem toti. 258. dar real: structura genezelor atârna de mediul . om însa. pâna nu si-a unificat si consolidat fiinta ca s a iubeasca numai binele.si aceea o vreme regulata . ci lim ite mai mult sau mai putin fixe. 261. unitate si siguranta. Abia fapta arunca o decizie în cumpana acestor balansari si care. iar Om (cu "O" mare) numai Unul.de toate mediile . totusi destul de elastice ca sa ne permita . pofta si iutimea. necurata si pironita. si d e toate configuratiile mediilor viitoare. decât a scoate denaturarea introdus a în fire. Au zis Parintii ca întotdeauna extremele sunt ale diavolului. pe lânga acestea. pe care le închide sistemul gen etic. tendintele rele. se repara structural firea omeneasca.stiau aceasta si dacii lui Zalmoxis de pe meleagurile noastre -.asa zicând . 256b. în istorie. dupa cum e vorba de o însusire sau alta. fara sa se preocupe de bunatatea lor. dimpotr iva. n u ca blestem. din care nu putem iesi.în care s-au configurat. întovarasea . 252. Iisus Hristos. ci un rezultat al interferentei dintre aceste virtualitati si mediu. Iata conditia sine qua non a termenului "o turma si un pastor". 257. în care configuratia genezelor se dezvolta. Un om de teorie se stie ca e un om slab. Dumnezeu fiind. mult mai usor. Mintea. prin câstigarea deprinderilor neclintite în savârsirea binelui. chiar foarte multe.

Domniile si Stapâniile întunericului. dar capabil sa-si recâstige dimensiunile si valoare a paradisiaca: miezul capabil de Har. Nu suntem din maimuta. 266. care chinuieste firea. E absurditate multa si variata lipita pe fire. mintea îi era slabita. Daca te atingi cu focul câlti fiind. sfintii în preajma carora se îmblânzeau fiarele. exis tent înca în fire. Rautatea e o osânda. Firea perversa si firea curata. desi comprimat. dar mergem cu pasi repezi spre ea. 271. inim a ranita cu iubirea de sine. întrucât toti eram în Adam (Romani 5. Înfrângere a lui însa o repeta întreg neamul omenesc. când sa-si recunoasca greseala. ci si mintea omului. caci a ma i ramas constiinta. patimile cu focul. 267. Învrajbirea în afara: cu semenii. gasindu-i acestuia motivul "întemeiat" sa-l manânce. ne-a facut sa pierdem: pacea cu Dumnez eu. II. c a va fi ca Dumnezeu. care a introdus-o în fire. dar n u e naturala. e o venetica în fire. ci numai L-a auzit . de caricatura existentei: demonicul. cât aproape "sa se teama" si Dumnezeu de noi. sau decaderea firii. stau laolalta în raportul în care se afla un miel care bea apa dintr-un râu. 264. pacea dinlauntrul nostru. Firea omeneasca a fost asemanata cu câltii. ea întunec a chipul nostru cel dupa Dumnezeu. cu sine însusi. Fumatul slabeste nu numai plamânii. s-a ascun s de Dumnezeu. ca o stea ce nu s-a stins de pe cerul Raiului si mereu ne ad uce aminte de obârsia noastra dumnezeiasca si ne îmbie o refacere. Învrajbrea launtrica: cu Dumnezeu. în care avea sa creasca de la chip la asemanare cu Dumn ezeu. 12). Pacatul. mii de ani de-a rândul. I-a dat omului apostolia a cestei misiuni: "Iata eu va trimit pe voi ca pe niste miei în mijlocul lupilor". Învrajbirea aceasta ne urmareste ca o lege de pedeapsa data firii. Astfel S-a suit în corabie. E limpede ca la mijloc a fost o neascultare. Precum ca acestea sunt asa. Aceasta însemneaza ca Iisus conteaza pe un miez originar necontaminat. Ne-am sa lbaticit în toate partile. crezând ispititorului. 262. cu noi cu toti. cu firea toata. iar ceea ce a facut Adam facem si noi. FUMATUL 270. patimile amortite prin înfrânare se aprind prin simpla v edere. Potrivnicul a dat primul razboi cu Adam în rai si prin el. Iata de ce si fiarele fug de om. care s-a aprins de pofta pat imasa. încât credinta nu o mai vezi atât de curat. Iata cercul vicios pe care-l strângeau cu putere asupra firii omenesti . fata de lupul care se afla mai la deal si îi baga mielului de vina ca-i tulbura apa. Simtirea sau dragostea i s-a întors spre trup. fiecare. Nimic n-a facut Iisus la întâmplare. Pe aceasta vrea Dumnezeu sa o izgoneasca din f ire. data si mieilor. 265. Misiunea lui Iisus. 3). dar cu ajutorul omului. încât cunoasterea lui decazuta scoase vinovat pe Dumnez eu pentru pustiirea sa. De atunci firea noastra se afla în îndoita învrajbire: I. Astfel: Mintea i-a fost amagita de mândrie si slava desarta.era temelia cea straveche. nu L-a mai vazut. GADARENII SI SUFLETUL 272. Nu-l judeca pe cersetor ca fumeaza. Filocalia vol. cunoscând binele si raul. Deci. cu un sco p bine determinat: acela de a dezlega un suflet de muncile legatorului de demoni . Raspunsuri catre Talasie. care l-a facut pe om b ucati. ne stau martur ie mieii lui Dumnezeu. Iar când l-a strigat Dumnezeu pe nume. Vointa sau iutimea în spaima si rusine s-a întors si. îmbracându-se pe ascuns în simtirea cea dupa fire si povârnind-o spre o lucrare contra firii si contra ascultarii de Dumnezeu. 269. Dar sufletul nu s-a întunecat de tot. o încovo iere a unei meniri data omului de Dumnezeu (A se vedea si Sfântul Maxim Marturisit orul. 263. E primul razboi pierdut de om. originara. de salbaticie. de vreme ce vederea constiintei sale era acum întoarsa de la Dumnezeu la sine. vazându-se gol. 268. c aci s-a vazut gol. e descojirea firii de absurditate. pacea cu oamenii si pacea cu toata firea. o moarte anticipata. Caderea firii în ispita e totuna cu o sfarmare.

De cealalta parte a marii. avem înaintare la unire. Iar daca lupul mai e si viclean. 34. trebuie sa io învalui de foarte multe ori cu cuvântul bun. pe care o flutur a el în vazul mintii. Pacatul începe de la învoirea spre fapta si fapta propri u-zisa. omul acesta avea un suflet. 278. nu înca cu toata lumea. Toate patimile sau lucrarile împotriva firii se ivesc mai întâi în minte. c rezând ca e oaie. sau asupreala. se poate întâmpla ca f ara veste sa fim învaluiti la minte din partea poftei sau a iutimii. Iisus a certat pe cine avea de ce rtat din spatele vântului si valurilor apei si s-a facut liniste mare. Ei bine. 276. într-un suflet în ca re dracii stârnisera viforul cel mai de pe urma al pustiirii si decaderii. ostas al lui Hristos. si trag mintea la învoire si la fapta. Iisus o ia pe alta cale: arata cu o minune pretul unui suflet. care este pacat. sau se va întoarce de la dânsa? Aici e lupta si clipele su nt scumpe. tot de-a zburda se duce în coltii lupului flamând. Pe mare s-a stârnit fara veste o furtuna. deocamdata. Diavolii îi dadusera în locul însusirilor de om. se îmbraca în piele de oaie si biet ul miel neavând mirosul oii cercat. E stiut ca pentru a scoate un gând rau din mintea cuiva. muncind mintea. Rai de paguba cum erau. stapâni mintea. Pacatul acesta este: înfrângerea morala a sufletului de catre un gând rau. 277. Si a dat pierzarii turma de porc i a gadarenilor. ca s-o izbavesti din robia gândului str ain. 279. în p artea cea mai subtire a fapturii noastre nevazute. Aceasta e a doua înaintare a razboiului. mai limpede . Luca 8. pentru mântuirea unui suflet. Si gândurile bune trebuie controlate cu o alta constiinta. Daca la asupreala a izbutit sa fure mintea cu momeal a si sa o faca sa vorbeasca împreuna. tot orasul iesi întru întâmpinarea Lui si vazându-L Îl ruga ra sa Se duca de pe hotarele lor (Matei 8. De aceea toate gândurile trebuiesc spuse înainte de a se întari si de a birui mintea. si cear da omul în schimb pentru sufletul sau?". 274. nici c e e bine. avem lupta cea de gând la o clipa hotarâtoare. ca un miel nestiutor. GÂNDURILE 273. oricât de "nebune" ar fi. "Gândurile". vrajmasul staruie cu ea. oricât "se impun". Atâta avea de facut: gadarenilor le-a dat un misionar. pentru ca singur nu te poti apara de sagetile slavei desarte. E i s-au declarat pentru porci. Cumpana aceasta. Neîntrebat nimic nu e bine. fioroasa libertate de a fi între oameni un drac. asupra carora înca arunca vrajmasul aprinderea sa. Îl întâmpina pe Iisus alta furtuna. totusi. cum zic parintii. si de cele mai multe ori viata întreaga a unuia sau a multime de insi a târna de lupta nevazuta a câtorva clipe. vede lupul si se duce la el. cu prilejul îndracitului din G adara. înca nu sunt înfrângeri si pacat. al une i turme de 2000 de porci. caci deîndata ce sunt spuse le piere puterea de a obseda. De aceea. lupta tre . Daca mintea nu baga momeala în seama. asupri. A pus în cum pana un suflet. Daca întârziem sa ne luptam. Facuser a dintr-un om o fiara care rupea lanturile si un criminal care pustiise aceea pa rte a gadarenilor. Se va învoi mintea sa mearga dupa momeala mai departe.. Controlul tuturor gândurilor e lege în calugarie. 275. Si un fo st îndracit nu este un misionar de rând. 37). pen tru paguba pe care le-a facut-o "L-au dat pe Dumnezeu afara din hotarele lor". iar când îsi da seama de ea însasi si de cele în care se afla. întrucât gadarenii au trebuit s a minta pretul sufletului pe care îl pierdusera ei în porci. care se chinuia în tinuturile gadarenilor. S-a înapoiat". ca sa o faca iubita mintii. Mintea însa se trezeste c-a fost furata de gând strain si ca se afla în altceva decât în ceea ce-i era dat dupa fire. al celui mai decazut dintre oameni cu pretul. Prin urmare. Iar mintea. nu pentru suflet! Iisus S-a conformat: "Intrând în cor abie. între pretul unui suflet în ochii lui Dumnezeu si pretul tur mei de porci în ochii gadarenilor a iesit cu scandal. Prima întâlnire între minte si diavol e la linia momelii. Aici vine un chip sau un gând a l lumii acesteia si sta ca o momeala. daca e neînvatata sau neprevenit a despre lucratura straina. o arata mai sclipitoare. Gândurile patimase nemarturisite sau simplu spuse au însusirea ca se întar esc si se fac funii. Si poate tocmai scandalul ce a urmat pune mai bine în cumpana valoarea sufletului. Cu alte cuvinte. Iisus propovaduise în multe locuri ca "sufletul este mai de pret decât toata lumea. Asta-i calea cea mai lunga: de la urechi la inima.

temelia cetati i sufletului. Dar istoria s-a aratat neput incioasa din primele ei zile. despre care David scrie acestea: "Fiica Babilonului (întelegeti: "satana. arma mai tare. (. Iisus cere istoriei decizia existentei Sale. Iertarea noastra de la Dumnezeu e pusa. dar. omul nascut de sus. Amintirea Lui e vie pretutindeni. Pentru noi Iisus e Sensul vietii si al Istoriei. "Nu stiti ca Hristos e în voi? Afara. pe toate drumurile. Navala de gânduri sa nu descurajeze pe începatori.. miluieste-ma pe mine pacatosul". caci nici noi nu iertam altora! IISUS . 5). cum spune Clement Alexandrinul: "Dumnezeu S-a facut om. mai mult decât acestea. luati icoanele din a ltare si de pe la case! Viata lui Iisus umple muzeele si bibliotecile. ca fiinta suprema si posibilitate nesfârsita de desavârsire. toata grija sa le fie sa nu se nevoiasca cu gândurile. omul cu reflexul vesniciei lui Iisus. pe vârful clopotnitelor. în cer si pe pamânt nu este!".) De aceea Sfântul Ioan Scararul zice: "Ca numele lui Iisus H ristos. fiii mei. 280. Acesta e omul cel nou. Iertând. dupa cum îi numeste Sfântu l Maxim Marturisitorul. momelile s ale. ca de la om sa învete cum se face omul Dumnezeu". stergi ce ierti. 19)." (II Cor.. 283. s-au macelarit si s-au ajuta t. de aceea El e mereu viu: si vine ca fiinta suprema. Iisus e asemanarea dupa care tânjim si însetam de-a lungul desertului lumii: originalul nostru. feri ce de cel ce va lua si va lovi de piatra pruncii tai" (Psalmul 136. Iar piatra este Hristos sau credinta în El. piatra cea din capul unghiului. Deci. noi nu iertam. în care trebuie sa se depene rugaciunea neîncetata a preasfântului nume: "Doamne. Pentru voi. cu atât mai mult cu cât ar vrea unii sa scape de El.buie data grabnic si dupa lege. ceasloavelor si cartilor de rugaciune. faptic. faptura cea noua. satana"). tie ti se sterge. vin si vremuri fara fur tuna. singurul Care ne ramâne credincios si nu ne paraseste niciodata. A nu avea gânduri e tot asa de cu neputinta ca si a crede ca poti opri vântul. Prin faptul ca Iisus S-a tesut destinului omenesc si prin faptul ca omul trebuie sa se decida ce face cu Iisus. Iisus este Prietenul nostru. Asa a ramas si mai ramâne. dar. rasfrânt în afara de chip . Ce ierti la altul. daca sunteti crestini netrebni ci. la capatâiul patu rilor si al mormintelor. El este forta interioara pe care forta veacu rilor n-au putut-o istovi. nalucirile lui (ideiile fixe ale lui). pâna ce Hristos va prinde chip în voi" (Galaten i 4. traiesc durerile de mama. (. Ferice de cel ce lupta duhovniceste cu gândurile. acestia sunt pruncii vavilonesti sau "puii de drac". cumva. în atârnarea de noi. a frumosului si a ratacirii. ci Hristos traieste în mine. lovindu-le de Piatra unghiulara a fiintei omenesti Iisus. Iisus S-a integrat na turii omenesti. Îl veti descoperi pe El si . Dumne zeu consfinteste pentru noi decizia noastra pentru altii. pe zidurile biseric ilor si ale scolilor. Fiindca Iisus e omul cerului si S-a tesut pe Sine în fi rea cea omeneasca.CINE ESTE IISUS? 286. 287. Iisus formuleaza o noua ordine spirituala în om. 285. rugaciunea noastra e întoarcere pe dos de faptele noastre si suna cam asa: Doamne.) De piatra aceasta trebuie sa lovim prun cii vavilonesti. În cazul când. Fiul lui Dumnezeu. si e vie în no i. 8). Iisuse Hristoase. 42). Distrugeti ferestrele de biserici. 281. cu orânduire dumnezeiasca. Judecat a aceasta te scoate de sub judecata. 13. autenticitatea noastra. se explica de ce istoria omului e asa de zbuciumata si vesnicia lui e asa de hartuita si muscata de serpii îndoielilor si ai contrazicerilor. au cunoscut extremitatile pasiunii si ale jertfei. 282. nu ne ierta noua. Înca din Vechiul Testament se cunoaste razboiul cel de gând. De El a atârnat roata consti intei. reazemul ei în ispite le si furtunile timpului. "Nu mai traiesc eu. Si mai mult: e Sfânta noastra Împartasanie cu desavârsirea: foame a noastra metafizica. Asa se explic a de ce pentru Iisus oamenii s-au iubit si s-au urât. ferice de cel ce-ti va plati dupa fapta ce ne-ai facut tu noua. simplu în toata fiinta Sa. dornica d e pustiire. deci. de aceea.. pe care zidarii vremii de atunci n -au bagat-o în seama (Matei 22. Dati foc Liturghierelor. întorcându-se ca o arma mereu întinsa asupra vrajmasului. El Se impune tuturor oamenilor si tuturor veacurilo r. Cerul este mintea si pamântul in ima. IERTAREA 284. Gândurile celui rau..

din îndoiala omeneasca si certi tudinea dumnezeiasca. Toti acestia L-au refuzat. L-a osândi t la moarte. Numai cineva mai viu ca romanii si care e cu adevarat un idol nemincinos al omului. Originalul nostru. Se întrebau carturarii si fariseii. Dar dupa dovada Învierii Sale. într-o rostire cu îngerii. Iata o faclie (cunostinta în parte) pâna vine Lumina. cu desavârsire si foamea noastra metafizica .) 288. numai în jurul lui Iisus îsi pun oamenii problema si astazi.toate cuvintele Lui în toate cartile literaturilor. Si se stie ca Dumnezeu nu se supara când se sta pe . stapâni ai lumii. dupa aparitia Sa ma i presus de fire. smintindu-se pentru formalitati înfrânte. Cine este Iisus pentru noi? Pe contemporanii lui Iisus îi întelegm ca le era greu sa-L creada pe Dumnezeu . ba chiar si cei care-L blestem a nu fac altceva decât sa-L marturiseasca fara sa vrea prezenta Lui. Iisus e sensul vietii. De aici. De altfel. Mântu itorul lumii". Cine este Iisus? . nu se dumirea ce sa creada despre Dânsul. Rasaritul mediteaza fara imagini. în acel a s-a nascut Iisus. Riscurile imaginatiei sunt ocolite în duhovnicia rasaritului (naluciri le false). chiar contra imaginilor. Dar mai mult decât acestea este prietenul nostru Care sigur nu ne paraseste niciodata. va scapa de Iisus. primind orice. unii Îl iubesc. S-a întrebat toata trufia mintii. iar altii într-o patima pentru iubirea Lui. daca întrebarea: "Cine e ste Iisus?" a crescut în veacuri si cere fiecarei generatii un raspuns decisiv. aratându-Se lui Pavel si altora din veac în veac. e Sfânta noastra Împartasanie. Deci. ca-n primele zile . iar altii Îl urasc. iar dupa mii de ani. s e întrebau cine-I acesta de iarta si pacatele? Se întrebau pâna si apostolii cine-I acesta ca asculta de El vînturile si marea ? Si s-a întrebat un sir întreg de nedumeriti. acesta e Iisus: Împaratul slujitor al destinului omenesc. Daca cineva a ajuns la siguranta aceasta si poate acoperi cu viata. nastere care deschide calea vesniciei. dupa dovada dumnezeirii Sale. reazimul si în ispite si în furtu ni. Rasunetul tuturor romanilor. petrecere nevazuta cu oamenii. într-o marturisire cu mucenicii si cu toti sfintii si într-o afi rmare cu toata crestinatatea a doua milenii: "Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Salutul permanent al fiecarui Toma. pe viata si pe moarte. înca fiind în veac. ca în ziua N asterii Sale.. Si astazi. nu din rea credinta sau din împotrivire.000 de prunci. poate înteti lupta aceasta permanenta între oameni. chia r vedeniile reale le refuza. Atunci se va odihni sufletul omului de nelinistea sa. S-a întrebat toata necredinta.. Cu Ii sus se naste si explicatia omului si explicatia lumii. Asemanarea dupa care tânjim si însetam de-a lungul desertului vietii.s-a întrebat Irod. (. într-o propova duire cu apostolii. Raspunsurile teologice sunt stiinta. Dar întrucâtva se linisteste sufletul omului si pâna atunci: stiindu-le acestea precis. care auzind toate câte facea Iisus. pentru noi. autenticitatea noastra. Oamenii sunt antrenati însisi într-o p atima pentru Patima Lui. iar altii fara destin. prin usi încuiate. nu mai putea fi fara raspuns. Împaratul Însusi Se va face slujitorul celor ce L-au asteptat cu toata f iinta. a încetat o data cu zilele lor si cine se mai gândeste sa moara pentru faima lor postuma? În jurul multora s-a fac ut mai multa galagie ca în jurul lui Iisus. no i nu putem raspunde decât într-un glas cu Tatal. care aflând de la magi cine-I. S-a întrebat puterea lumeasca. crezând ca omorând 14. ci din grija de a nu gresi. Unii sunt în de stinul lui Iisus. IMAGINATIA 289. S-a întrebat Irod Tetrarhul. L-au osândit si L-au omorât pe Iisus si aceasta sa întâmplat permanent în istorie. nici sens. De aceea. Iisus a reîntors sensul existentei iarasi în Tara de obârsie: Împaratia Sensului si a explicat iei depline.

neuro-static). prin patimi le trupului. omul traieste în stare de pacat. 292. 9). altii la aventuri. satisfacerea si rostul lor concret. Caci "pa cat" aceasta însemneaza: înfrângerea morala a constiintei de catre satana. Inspiram atotprezenta Sa în Prea Sfânt Num ele Sau si expiram aerul stricat al pacatelor noastre. iar omul si-a pierdut libertatea. Forta instinctelor .care a ajuns într-un fel de "adormire".) care sunt norme fixe de viata. sau dez echilibru total.d. Instinctele. dar refuzând rostul -. Copilului pâna se desprinde de mama. care nu statorniceste nici o imaginatie sau imagine. pazind-o de rostul zamislirii. trebuie sa fie la sata în pace. îi trebuie doi ani. întrucât ele au slabit stavila cenzurii ratiunii. cu pretul pierderii libertatii. printre care si el de asemenea v a fi (Apocalipsa 21. ce va face barbatul? Sau îsi va perverti sotia. în sens opus. 295. Cum devine "patima" un instinct sadit ca lege de existenta a firii? Iata raspunsul unui profesor crestin de medicina: "Împlinirea oricarui instinct al firii e însotita de o placere.fortele oarbe ale firii. În creier functioneaza un centru de cenzura (medical "inhibitia") care are la dispozitie tot mecanismul bio-chimic necesar (neuro-psihic.a. Numele lui Iisus din rugaciunea calugarilor: "Doamne. Exemplu: " Adevar". Între cenzura mintii (centrul inhibitor al creierului) si între puterea de impunere a fortei oarbe se creeaza o tensiune. numai omul. Un atare barbat nu-si va mântui sotia prin nasterea de fii (1 Timotei 2. facând-o sa umble si ea dupa placerea patimasa. capabil sa aprobe sau sa frâneze tot ce obligatori u trebuie sa treaca pe la acest centru de informatie. deci. sau va practica scârba onani ei cu femeia sa (Facere 38. este Iisus contemporanul nostru peste veacuri.. cautând sa scape de rostul firii sale. O mare dizarmonie consta în faptul ca instinctul barbatului e în conflic t cu instinctul femeii. . înspre convertirea sau sublimarea lor. câta vreme cineva nu iese din rânduiala lor. ca prilej al de scarcarilor sale genezice. (Exemple practice: fiindca noi nu putem fi contemporanii lui Iisus. Ca neamul oamenilor sa dainuiasca si peste triajul mortii. razboi chiar. cautata intentionat .m. iar de acum cauta sa o surpe cu totul si lumina constiintei sa o sting a. Omul reuseste aceasta denaturare. 291. a dereglarii altor instincte sup erioare. poate fi facuta în doua sensuri opuse: înspre dereglarea lor. prin nevointa. 15). "Duh".acest punct de vedere. Omul care a ajun s rob patimilor sale nu mai are marturia constiintei pentru faptele sale . Duhul lui Dumnezeu si expiri duhul rau din tine. Dumnezeu a sadit în fire câteva legi fundamentale numite instincte (. punând-o sa-si ucida în pântece fiinta fara aparare. sau la lupanare. e într-o sta re de necredinta. neuro-motor. vrea sa desparta functia biologica a instinctului în doua: vrea sa separe rostul instinct ului de placerea ce-l însoteste. Singura pomenire ortodoxa este aceea care nu pune nici un tipar pe minte. miluieste-ma pe mine pacatosul". nu-i dau omului lup te. pentru ca acestea primesc aprobarea.urmarind exclusiv placerea ce-o confera. cu inevitabile urmari ereditare s. 8). creste când degenereaza în patimi. neuro-endocr in. cum nu se mai poate spune. Instinctul barbatului vrea mereu femeia. altfel în serviciul viet ii rânduite -. din toate vietuitoarele. prin lup ta metodica. Cum însa marea majoritate a oamenilor au dereglat rostul normal al acestor forte oarb e ale firii . cenzura mintii a slabit considerab il si patimile conduc mintea. dar necinstind-o. Aceasta modificare a functiei instinctelor. Omul. În cazul robiei. când devin pa timi si. Numai omul poate interveni cu vointa. alegându-si placerea si refuzându-i rostul".) INSTINCTELE 290. oame nii au ajuns în robia patimilor.. sau o va face crim inala. prin virtute. Fiul lui Dumnezeu. 293.dar în d auna sanatatii. când nu e pastrata în starea lor originara. 294. Altii recurg la sterilizare. cu libertatea si cu functia con stiintei sa modifice natura acestor norme fixe. ca în somn. ci o va osândii cu ucigasii si curvarii. Deci. o lupta. de uitare de Dumnezeu.arbitrar . dupa rânduiala firii. Instinctul femeii însa e maternitatea. Iisuse Hri stoase. Inspiri Duhul Sfânt. desi constiinta nu doarme.

rânduieste fiecaruia ispasiri în lumea aceasta. ca sa-si ajunga tinta faradelegii. totusi mai avem trebuinta si de al doilea Botez. În vremea ispasirii. stam de buna credinta ca mergem bine. 298. Asa se face ca simtim un Dum nezeu atotputernic. dar în chipul cel mai vazut cu putinta. prin pute rile rationale ale sufletului. 303. prin care ne curatim de petele faptelor rele. ci . pacatosul simte un Dumnezeu aspru. Peste lucrul lor trebuie sa vina corecturi divine. Momeala nefiind pacat. Desi înzestrati cu darurile Botezului. Dar cu toate ca raul se pedepseste prin sine însusi. Pe când dreptul cunoaste un Dumnezeu personal. saltând sensul f irii la rosturi mai presus de fire. ci un mijloc de în teleptire. care restabileste. 301. iar pe de alta parte ne conduc la gasirea de noi însine. st iind de mai-nainte sfârsitul tuturora. o îndreptare mai aspra. iubirea divina da totusi putinta de iesire din înfundatura rautatii ce se pedepseste pe sine însasi : de se va gasi cineva sa stea bun pentru fratii sai înaintea lui Dumnezeu. 26). nu ne trezim din cursele vrajmasului (2 Timiotei 2. ca fapturi renascute în Dumnezeu si ajunse la libertatea spiritului. amenintator. peste vointele oamenilor. neumblând cu ocolirea. 304. o numim isp asire. ca ultim reazim etern al linistii. aducându-i momeli placute la vedere si bune la gustare. ca o lege mi lostiva. reglementându-l potrivit cu rostul sau originar. Dar sunt pacatosi cu totul vrajmasi lui Dumnezeu. Iar fiindca dreptatea lui Dumnezeu mereu tine c umpana între fapta si rasplata. daca le rabdam de bunavoie. Placerea. al pocaintei. desi El ar fi vrut. ce anume iubeste: ostenelile din pricina Harului. când vin asupra noastra strâmtorarile. ISPASIREA 297. Si iarasi. Actiunea aceasta a lui Dumnezeu. ISPITELE 300. îmbie sufletului ispita în tâi. pâna ce ajunge la distrugerea sistemului nervos. ca nu le lasa Dumnezeu. e permisa de Dumnezeu sa cerce cumpana liberta tii noastre. 296. cea prin placere. 302. Ispasirea nu-i o pedeapsa de la Dumnezeu. potri vite cu fiecare putere frânta a sufletului în parte. sau gândurile din pricina placerii". Dumnezeu. 299. atotputer nic si tare departe. Mai mult chi ar: ea aprinde organismul si-l împinge pâna dincolo de posibilitatile sale functiona le. care nici nu îngaduie sa li se zica pacatosi. fi ind iubite. în voia firii povârnite spre pacat. Ispasirea e un chip de veghe a lui Dumnezeu în destinul insului si în destinu l neamurilor. îndata sa fie sterse. cheama repetarea din ce în ce mai deasa a actului. De obicei oamenii stârnesc cu faptele lor anumite furtuni nevazute: ac estea tot în capul lor se întorc. în masura în care sunt iubite sa si ramâna. A ceasta pentru ca unele din ele. si astfel sa se arate si Harul lui Dumnezeu si voia omului. iar de nu vrem sa primim cele ce vin peste noi. Dar nu vor sari cu toata urgia rautatii. ca nu le întelege m. si mai putini sunt cei ce convertesc energia prin înfrânare. altele. Acestia nu sunt împreuna-lucratori cu Dumnezeu. nu ne ajuta Dumnezeu. fiind urâte de noi. ascuns. ea provoaca frângerea oricarei cenzuri morale si-si duce supusii pâna la doaga n ebuniei. n-a împiedicat aruncarea gândurilor în inima. plin de iubire si aprop iat oamenilor. totusi n-am scapat de razboiul momelilor. n-a vem nici o lupta. desi boteza ti. Aici sta pricina pentru care noi.Prea putini sunt barbatii care-si stapânesc instinctul irational. ne ispravim zilele în fe ricire si coborâm cu pace la iad! Dar deîndata ce aflam ce înzestrare avem si ne trezi m spre ce trebuie sa fim. Câta vreme mergem în voia valurilor. Sfântul Marcu Ascetul ne lamureste: Hristos prin Cruce si prin Harul B otezului "slobozindu-ne de orice sila. Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastra a sosit vremea de plata sau ispasirea. Încercarile si nelinistile vremii au si ele un rost: ne provoaca la ga sirea sensului ce-l avem în Dumnezeu. ne ajuta Dumnezeu. puterile iadului vor sari sa ne ceara socoteala pentru nesupunere. stricat de faradelegile oamenilor. întrucât nu sunte m ca îngerii neschimbabili. Vrajmasul. prin care constrânge faptele oamenilor cu urmarile lor. cautata numai pentru ea însasi. echilibrul crea tiei si echilibrul vietii. putem vorbi chiar de legea dreptatii.

nu vor scapa de primejdii. pentru îndrazneala. Si unul si al tul te desface de viata aceasta. Este si o "ispita a mântuirii" în care au cazut multi înselati. fie spre mântuire. cu întelepciunea veaculu i acestuia (1 Corinteni 1. De aceea. Pe unul îl trezea la rugaciune. Toti c ei ce umbla dupa placeri. care pe multi i-a ratacit de Dumnezeu si pe puti ni i-a întors. 306. 11) ca pe unii ce îndraznesc sa se apropie de Dumnezeu. De unde atâta pustiire? De la o clipa fara de Dumnezeu a mintii. silindu-se sa-i strecoare în minte si în inima p arere mare despre sine. precum ca pe "el" îl trezesc "îngerii" la pravila. precum este si ispita muceniciei. Sau daca cel ochit spre înselare nu-i chiar asa de virtuos. v a înclina cumpana liberei alegeri spre momeala si sfatul strain. îmbul ziti nu de vreo virtute. mintile înguste. 311. De-acu. De a ceea zice Înteleptul: "Fiule. decât sa creada si sa se socoteasca a fi si ajuns sfintenia. Astfel. când încrederea îi va fi câstigata desavârsit si îi va fi înt rita. caci sub oric e placere e încolacit un sarpe. ca pe unul ce. îi trânteste o lauda cu care-l câstiga fulgerator si poate pentru to tdeauna. care înclina fie spre pierzare. m ucenicia si celelate naluci ale mintii înselate. pe cel înclinat spre gânduri. Pe de alta parte. întemeindu-se pe Scriptura. pâna ajunge deprindere sau obicei. scâncesc în inima lor dupa daruri mai presus de fire. cautând sa-l amageasca. 1). Potrivnicul ispiteste cu momeala place rii pe tot omul spre patima spre care-l prinde ca are povârnire mai mare: pe cel a plecat spre trup. zicându-i gândurile ca-i trebuie putere si nu-i pacat. du pa oarecare scoala a ratacirii. încât în zilele noastre se vad multi calatori la iad cu Scriptura în mâna. necurati la inima. ci de iubirea de sine. 305. de-a dreapta de tot. intra vrajmasul în cetate. în cât si moarte de om e în stare sa faca. clipa în care vrajmasul i-a furisat undita iadului pe gât. prin potriviri de semne prevestite ajunge încrezut în sine si în hristosul lui. sa bea. care le-ar face toate câte-i învata dracii . 44). Asa se deschide s partura în cetate si se napustesc puhoaie de vrajmasi care asteptau ascunsi afara. pe firul acestei iubiri. umbla dupa "placeri duhovnicesti". zicând ca-s mântuiti. pe cei dornici de Cuvântul lui Dumnezeu îi ispiteste cu Biblia (2 Petru 1. câlti sau "pamânt si cenusa" (Facere 18. gateste sufletul tau spre ispite" (Întelepciunea lui Isus Sirah 2. 27). este si ispita misiunii sau a trimiterii de la "Dumnezeu". îi da pe seama vicleanului sa-i pedepseasca. necazurile si tot felul de încerc ari ale razboiului nevazut izbutesc sa ne toceasca pe deplin gustul de lumea ace asta si sa ne duca la un fel de moarte fata de lume. paie. Razboiul ispitelor e focul care lamureste ce suntem fiecare: lemne. dupa iubirea omului. aurul smereniei dulama lui Dumnezeu. cu desfrânarea. neavând cercarea dreptei socoteli. Este si ispita sfinteniei. Numai ispitele. 20). când vrei sa te apropii sa slujesti Domnului. fie de la boli. ca s a-i dea omul crezare. Iubind cele rele. 307. Vicleanul are doua feluri de momeli. când de fapt ei n-au savârsit nici alergarea si nic i dupa lege n-au luptat. arama. Daca mintea se va afla iubind o momeala straina si sfatul viclean. Îi trânteste o lauda pentru multimea credintei în Dumnezeu si a iubirii virtutii. Dumnezeu îngaduie duhului rau sa-i amageasca desavârsit (2 Tesaloniceni 2.cu viclesuguri si curse. când atârna de la Dumnezeu o atare pedeapsa p entru oarecare. sare în cealalta margine. Razboiul duhovnicesc seamana întrucâtva cu razboiul lumii. Având acestia iubire fara minte pe care vor sa o cinsteasca cu daruri mai presus de fire. 20). oameni amagiti de ei. pe calea cea strâmta (Matei 7. cu minciuni si cu înfricosare si cu alte nemaipomenite z avistii. 310. 14) si cu chinuri ce duce l a Împaratie. îl cerceteaza satana luând chip mincinos al lui Hristos si. îi mai îngaduie sa fumeze. Câte unii mai aprinsi la minte. si-l îndeamna ca fara masura si fara întrebare sa se sileasca în ace stea. Zice un Sfânt Parinte: "Ia ispitele si îndata nu mai e nimeni care sa se mântuiasca". Pe unul l-a sagetat aratându-se . pietre. Iata-l cu momeala pe gât. învaluita mestesugit într-o momeal a a unui lucru sensibil al lumii de aici. care-i smerenia deplina si conditia de capetenie a rugaciunii neîncetate. se vor folosi de unelte ale lor (Ioan 8. 308. care spun ca nu mai au nimic de facut. Când însa vede ca nu poate amagi pe om cu cele de -a stânga. graindui cu mare blândete. fie de la fire. misiunea.daca ar fi dupa ei. În toate aceste i spite cad cei ce ocolesc osteneala. Si repede urmeaza jalnica pustiire în cetatea sufletului: împlinirea cu lucrul si r epetarea faptei aceleia. relele. de orice fel. 309. adica prin cele de-a stânga.

Tatal rasp unde celor doi sau trei de pe pamânt. în mijlocul nostru . De data aceasta stavilarel e dragostei se ridica si aceasta se naste pe pamânt. Despre l egea duhovniceasca. ed. Sibiu. "Asa a iubit Dumnezeu lumea încât si pe singurul Sau Fiu L-a dat. 319. Filocalia. dupa îndemnarea Sfântului Pavel: "Neîntr erupt va rugati".iubirea de vrajmasi (Matei 5. încât acesta rascoala puterile iadului si cu ele atâta pe oamenii lumii. pe lânga întelesul literei. mai au si urmatorul înteles: pamân tul este trupul. acolo sunt si Eu în mijlocul lor" (M atei 18. Ca u nde sunt doi sau trei adunati întru numele Meu.) De fiecare data când îl zorea credinta aceasta trecea. a "dumnezeilor" dupa har. Sibiu. 315. daca se vor învoi pe pamânt. Iubirea înclina libertatea ca pe o cumpana. nu la sine. Douaz eci si cinci de ani pe urma l-a mai dascalit. Cape te gnostice. si pe la casa de nebuni. ca re au de gând sa se mântuiasca. Sibiu. Fiul l ui Dumnezeu. 1947. IUBIREA 313. 1947. sa nu piara. 314. va fi si Dumnezeu în mij locul lor. cei doi sau trei sunt puterile sufl etului care. 316. si asa ne aflam având pe Dumnezeu. 19-20). Trairea acestor porunci arde pe diavol asa de cumplit. împlinindu-le Iisus ca nimeni altul. e puternica.249. vol. care-s biruiti de el. chipul si asemanarea fiilor cu Tatal. Minunea adunarii puterilor sufletului. 8). Dragostea în Duhul lui Hristos.1 . Pâna la masura iubirii de vrajmasi sunt datori sa ajunga toti crestinii. încât strabate dincolo de mormânt si ajunge pe cel iubit. Carele este iubire. 19). În iubirea mai mult ca pe tine însuti . 16). 317. si ca în zilele lui va fi sfârsitu l si judecata. Iisuse Hristoase. Iubirea e însusirea lui Dumnezeu prin care a creat lumea vazuta si nev azuta si toata faptura care-L cunoaste de Tata e strabatuta de iubire. savârseste minunea unirii în dragoste a celor învrajbite întreolalta d e pacat. Iar iubirea. daruindu-le iubirea Sa din ceruri. nu piere niciodata.1. pe care o vedea. 37-40). Pe acest ea doua ni le-a dat ca porunci. miluieste-ma pe mine pacatosul". Unirea puterilor sufletului pe pamântul inimii. care va desparti oile de capre si va întemeia Împaratia lui Dumnezeu pe pamânt. vol.193). vol. Iubirea n-are marginile omului. 247) si Maxim Marturisitorul (Sfântul Maxim Marturisitorul. nu e cu putinta decât în numele lui Dumnezeu. ci în afara. care este Fiul Sau. s-ar rasfrânge si în noi obârsia noas tra divina.I. prin aceasta se v edea limpede ca Iisus e Dumnezeu si Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4. când are cine le trai. învrajbite de fapta ucigasa a pacatului. am avea si noi multime de însusi . Iubirea de Dumnezeu si iubirea de oameni în care atârna toata Legea si P roorocii (Matei 22. ca tot cel ce crede într-Însul. adunându-se într-un gând. si ed. Carele este în ceruri. fiindca numai ele coc samânta pe pamânt .2. în persoana lui Iisus. însemneaza iubirea. în trei vârste se vede: În iubirea aproapelui ca pe tine însuti (Matei 19. care se va face prin el. nici spatiul. 13). ci sa aiba viata vesnica" (Ioan 3. foarte putini ajung . iar mai cu deosebire inima. E mai mare iubirea aceasta decât iubirea care a creat lumea. "Daca doi dintre voi se vor învoi pe pamânt în privinta unui lucru (mântuire a) pe care îl vor cere: se va da lor de catre Tatal Meu. De aceea sunt îngaduite încercarile. Aci sta taina pentru care poruncile lui Dumnezeu bat pe vrajmasul. Cuvintele acestea.. nici timpul. si-i napu steste împotriva lui Iisus si a oricarui ucenic al Lui. Filocalia. 320. ed. 1946. dupa câte o isprava. Daca am s tarui cum trebuie în iubirea aceasta fara margini. cerând ceva de la Dumnezeu. caci numai ea uneste cele învrajbite. dupa cum ne asigura Sfintii Marcu Ascetul (Sfântul Marcu Ascetul. p. la toata lumea. 318.în chipul lui "Hristos" si spunându-i: "Pentru dumneata mai rasare soarele!". Caci iata: Dumnezeu Se ascunde în poruncil e Sale. p. ca sa ajunga sa se creada pe sine ca el e fiul omului din Scriptura si dreptul judecator. În iubirea ca jertfa pentru oameni (Ioan 15. 312. pe când la vârsta a treia a iubirii.I. pârjol de Cer în inimile oamenilor. (De fapt era sfârsitul judecatii sale. stra punge iadul care nu-i poate sta împotriva si strabate cerul.II. Rugaciunea neîncetata a fericitului nume: "Doamne. p. 44).

322. Ura aceasta care nu poate face nimic. Focul iubirii divine. Au plecat cu nadejde. catre Dumnezeu. u ra demonilor care chinuiesc sufletele si vad ca nu ispravesc nimic. Care. De aceea toti Parintii au fugit de lauda si au iubit ocara si toata napastuirea. tatal minciunii. înselate de iubirea de sine care le-a povatuit la toate poftele. dorind sa ne îmbra cam cu locuinta noastra cea din Ceruri" (2 Corinteni 5. c a pe unele ce ucid puii vicleni si aduc mult folos de la Dumnezeu. cu iubire de oameni. asa prin contrast. între potrivnici se aprind e si se mentine. 13) aici pe pamânt. Sfântul Maxim Marturisitorul numeste iubirea de sine "primul pui al di avolului". Precum în viata pamânteasca lucra Harul asupra celor ce se sfinteau si s porea în ei iubirea. 325. 16). Noi nu prea putem sti în câta primejdie ne baga iubirea de sine. i ata-le înecându-se în ura care le arde si care s-a întarit peste ele ca o mare împaratie a raului. strâmba mintea bietului om. cu acestea acopar multime de pacate si-i scot din moar te (Tobit 4. Iubirea trupeasca de sine si plina de trufie. i se va parea ca face slujba lui "Dumnezeu" (dumnezeul care l-a înselat pe el) (Num erii 25.ri dumnezeiesti. 324. În aceasta împaratie infernala i-a dus iubirea de sine. 2). începatura mândriei. sa-si ia crucea sa în fiecare zi si sa-Mi urmeze Mie" (Lu ca 9. Într-o asa împaratie au sa sufere toti cei ce n-au scos cu desavârsire iubirea de sine din launtrul lor. lovit de sagetile laudei si sa se trezeasca cu mintea înselata si sarita din soc oteala smereniei. Cei ce prin darul lui Dumnezeu se izbavesc si de legaturile dinlaunt ru ale iubirii de sine. primul pui al diavo lului si tata a toata amagirea. spre des avârsire (1 Corinteni 12. printr-însa avem înlauntrul nostru Împaratia Cerurilor. Iubirea e calea cea mai scurta si mai presus de orice cale. De aceea "suspinam în acest trup. acesta sporeste. 19). de dragul Adevarului. cu ros tul ca sa ne scârbim de noi însine si sa ni se toceasca tot gustul de cele de aici. caci altfel nu putem muri noua însine ca sa viem lui Dumnezeu (Galateni 2. îl ajuta sa iasa si din legaturile dinlauntru ale iubirii de sine. care s-au amagit de poftele lumii. ramânând în Împaratia Harului. Împotriva ei ne-a cerut Mântuit orul sa ne hotarâm pentru lepadarea de sine. 23). "Puiul de drac" al iubirii de sine. ca înc a nu s-au lepadat desavârsit de iubirea de sine si de orice spurcaciune a vietii. chiar duhovnicesti. Cu îngaduirea lui Dumnezeu. încât i s e va parea pacatul virtute dumnezeiasca. iar la dezlegarea lor din trup. facându-se barbat si ajutat prin v edenii mincinoase de tatal sau. dupa atâta si atâta propovaduire a Bisericii: caci patima aceasta face pe om sa cada . aju ta mântuirea noastra. numai sa-i prinda. Iar daca Dumnezeu nu pune nimanui în gând sa împlineasca mila si poc . îngaduind încercari. 10). de slava desarta si de trufia vietii (1 Ioan 2. certari si ocari peste capul nostru. prin har nu prin natura. Satana îi cerne si îi culege pe toti cei ce ma i umbla în lumea aceasta dupa placeri. 326. 31). prin umilintele cu c are o arde. desavârsind în ei iubirea. Sufletele acelea. le ramâne nadejdea. în starea de iad a constiinte i. 329. ci au mângâiat-o cu toate placerile si i-a surprins moarte a înca neînteleptiti la minte si necuratiti la inima. lucreaza demonii asupra sufletelor chinuite si sporesc în ele ura. ura aceasta arde. în primul rând n-am fi asa de marginiti într -o multime de privinte. în împaratia fara de Har. ca sa împlineasca p entru ei faptele iubirii. care nu lumineaza nimic. omorând pe cei ce nu cred ca el. 321. Si daca se va afla cineva dintre rudenii sau urmasi. Lepadarea aceasta însa o poate face numai cine s-a ridicat cu mintea ma i presus de cele desarte si s-a desfacut din toata dragostea lumeasca si si-a st ramutat puterea dragostei sale. Ea e cealalta parte din piedica a doua ce ne-o stârneste potrivnicul în n oi însine: iubirea trupeasca de sine. zvârcolirea neputintei furioase. toata. se poarta si se marturisesc pe ei însisi straini si calato ri (Evrei 11. 327. cu alte cuvinte: pe cine l-a ajutat Dumnezeu sa iasa din legaturile iubirii de lume. dar o p utem deduce din purtarea de grija a lui Dumnezeu. Sau. numai dragostea aprins a a lui Dumnezeu o poate scoate si desavârsit s-o faca scrum. 328. zicând: "Oricine voieste sa vie dupa Mi ne sa se lepede de sine. ura aceasta infernala e focul nestins. Ba înca. 7-13). IUBIREA DE SINE 323.

Vita prima 48). Fiii diavolului îi cumpara lui Iuda ucenici. Împaratia lui Dumnezeu are doua vârste.s i va deveni spirituala. Pâna atunci Împaratia lui Dumnezeu e contestata. De aceea satana întru ale sal e a intrat. "Cea mai minunata viziune e un om c are se distinge prin puritatea si smerenia sufletului sau" (Hal iu. ÎMPARATIA LUI DUMNEZEU 332. Împaratia lui Dumnezeu e oriunde se afla un om centrat launtric d e Iisus. frati. (fie ele mii de ispite. În rezumat.IUDELE 330. destinul si obârsia noastra de fii ai lui Dumnezeu. Sancti Pahom ii. Vitae Graecae. . dar atunci va fi afirmata de Însusi Îm paratul Cerurilor. fiindca e deodata cu a doua venire a lui Iisus. existenta lui graieste mai tare decât cele c e ar spune. Prima vârsta a Împaratiei lui Dumnezeu e deodata cu venirea lui Iisus între oam eni.si mai ales daca le sufar multumind si binecuvântând pe Dumnezeu întru necazuri. o cale de a ajunge "mar i". Împaratia. barbati.mai desprinse de pamânt si firea pamânteasca. din nevazuta ce e ra. Aci se pune accentul pe vi rtute. un haos. care aceeasi treaba o vor face-o: vânzând.dar "ca prin foc" . nascut în fiecare suflet prin Duhul Sfânt. 1932. în lipsa d e argumente decisive. nu pe daruri neobisnuite sau viziuni. În acest interval al Împaratiei nevazute crestinul se bucura întru necazuri. nici unul din "necazurile de fata". locuind deodata între o multime de frati.dar neîmpartind u-se. Nu numai afirmata: ci de istov desfasurata. El e Fiul si energia spirituala a Împaratiei. Si cu preturi derizorii fiindc a se îmbie multi. curat si smerit cu inima. în sla va si marire. O astfel de zare a destinului nu se desluseste însa omului care nu vrea sa sufere nimic. El. Când va veni Împaratia lui D umnezeu. Structura lui era o dezarmonie. e semnul ca nu are planul sa-i scoata din munca. Crestinismul e vazut ca a doua creatie a omului. ar de într-însul focul aruncat de Iisus pe pamânt: focul iubirii de oameni. lumea si s-a facut (crestinul) copac mare si pasarile ceru lui s-au salasluit în ramurile lui. în vârsta ei prima e nevazuta. în slava ei orbitoare si transformatoare de eon. în suflete devenite fecioare. Iuda multiplicat.. Împaratia cerurilor. e singu rul argument valabil al Împaratiei. întru slava ei orbitoare. se multiplica . în graunte nevazut: desavârsirea. Bruxeles. 28). toata faptura se va înnoi . dând la moarte: parinti. a luat-o un Om si-a a runcat-o în gradina Sa. Pasarile aceste   . în Cer nou si pamânt nou (Matei 1 9. Cel ce ne lucreaza desavârsirea. reclamând. Iata oamenilor mici. IUDA .ainta pentru ei.cum cer oamenii. nu pot sa ne desparta pe noi de dragostea lui Iisus. Iuda va avea ucenicii lui pâna la sfârsitul lumii. chiar daca dupa omul dinafara acestia sufar toate umilintele si necazurile veacului acestu ia . A fi luminat de cunostinta de Dumnezeu.vinovatia o purtam si noi "crestinii netrebnici" (2 Corinteni 13.. preo ti. sfinti. "Marele Iuda". Ea nu are decât o evidenta interioara pentru cel ce o traieste si. tradând. surori. Împaratia cerurilor nu este pentru pasari. A doua vârsta a Împaratiei lui Dumnezeu va veni pe vazutele: ca fulgerul de l a rasarituri pâna la apusuri. comprimata într-o samânta mica. de acum Iuda este o mare putere: a deven it o minte satanica. înghitita de slava si statornicita pentru nesfârsitul vesnic iei. e mai mult dedusa din "rabdarea sfint ilor".ultimul cu vânt.asa zicând . el nu are decât afirmarea ei prin jertfa vietii . 5) -. Si când te gândesti ca în fiecare om .e ascunsa Împaratia lui D umnezeu. traind mai dupa firea l or cereasca traind mai "în grija lui Dumnezeu" decât în grija vietii. 331. fie si cercarea cu moartea). 333. Nu e o împaratie de vedenii . facându-i oameni ceresti. Într-un asa suflet se stravede Iisus. El nu treb uie sa vorbeasca. De acum Iuda va fi prototipul tuturor tradatorilor. ci pentru oamenii care traiesc " ca pasarile" . Iuda nu mai este un anonim. vinde pe Iisus mereu. e destul sa existe.luat la întâmplare .

puterile mintii se dovedesc creatoare.a Paradisului pierdut. Astfel barbatul dobândeste.chiar întarita . Înteleptul Solomon avea o mie de femei. Pentru vesnicia noastra în împaratia lui Iisus nici pretul vietii si nic i un alt pret nu este prea mare. între calitatea trupului si c alitatea sufletului. hormonul feminin. Tot rostul fiziologic al barbatului . 2). . Firea întreaga suspina dupa aratarea fiilor lui Dumnezeu (Romani 8. 342. mai curând spre brutalitate. Cam asa ceva ar fi atingerea sufletului cu undele trupului. iar când se aprind la mânie. Daca nu puteti întelege Împaratia lui Dumnezeu. înfatisare de copil.asa ca evreii de odinioara si ca turcii de daunazi. cu atât avem de-a face cu un cara cter mai agresiv. daca am socoti numai capatul fiziologic al deosebirii barbat-femeie . dupa Scriptura. "constiinta eului". pâna a dospit toata. Sunt multe chipuri de a intra în Împaratia lui Dumnezeu. prin trup. în care cineva arunca doua pietre în puncte diferite. ci ne vorbeste de faclia aprinsa a cunoasterii ace stei Împaratii si a asteptarii ei staruitoare. E înclinata mai bucuros spre suferin ta si supunere. adica dupa îndumnezeirea omului. Cu cât notele diferentiale sunt mai accentuate. cel putin primiti-o ca u n copil în care nu se întâmpla nici o ravasire dialectica. are o actiune cu totul diferita. 3-4). mai mul t sensibila decât intelectuala. decât spre supunere. încât s-a lepadat de Dumnezeu (3 Regi 11.nu e altul decât aventura. ÎNDUMNEZEIREA 340. Presupuneti o noapte cu luna s i un lac linistit. pe lânga configuratia anatomica. nu corespunde cu ce vrea altul. nici lui Dumnezeu nu vor sa se supuna.ca l-au smintit la minte. În cale sta infirmitatea firii si o putere potri vnica nevazuta care cauta sa înfrâneze sufletul de la un zbor mai înalt decât viata veac ului acestuia. Si totusi se rasfrâng întreolalta. înclinat mai m ult spre tiranie. al femeii. 338. Împaratia lui Dumnezeu este un aluat pe care l-a luat o femeie (Sfânta F ecioara Maria) si l-a pus în trei masuri de faina (în firea omeneasca de acum întreita ): sufletul. nu prin judecati. Presimte prin i nstinct. Iisus nu ne lasa numai cu presimtirea . 335. 15). 16). Foliculina. ÎNFRÂNAREA 341. 337. Între instinctul poligamic si instinctul maternitatii e un adevarat conflic t biologic si pricina de tragedii. petece de luna. Astfe l. dar numai o sin gura usa: Iisus. Este o corespondenta între trup si suflet. 334. influenteaza spiritul. Mi se pare ca tot aici trebuie cautat si suportul trufiei. pe ele. 19 ). mai ales barbatii. trupul si Duhul. pe lânga configuratia vigorii anatomice si sentimentul virilitatii sale. prietena copiilor. când pamântul va fi stârv.ca de altfel al în tregului regn animal . Tot rostul si configuratia femeii e maternitatea. Necazurile de acum nu sunt vrednice de a fi în cumpana cu slava noastr a viitoare. nu ne lasa cu o simpla certitudine a inimii . Deci. Hormonii. 6. decât spre bunatat e. se vad valu rile apei. Mintea ei e inima. Poate de aici îsi are obârsia faptul ca. întretaindu-se în cercuri si. mai mult primitoare decât creatoare. vesnic atrasa (preocupata) spre barbat (Facere 3. Caracterul agresiv al masculului se observa ca o nota comuna si în firea animala. decât spre asuprire si dominatie si. Omul gândeste cu toate organele sale. gasim o mare disonanta. Ce vrea unul. cu prima întâmplata în cale.daca staruie cu deplina întelepciune în credinta. 343. însa i-au platit femeile bine . nu mai putin deosebita de trup decât oglindirea de luna pe valurelele apei. 336. Intelectualitatea biruie asupra sensi bilitatii. Cu altii e activ. într-un fel al barbatului si într-alt fel. în iubire si în sfintenie (1 Timotei 2. nu gasesc cuvânt mai expresiv ca înju ratura de Dumnezeu si de toate cele sfinte. îi pastreaza totusi în susirile copilariei: voce subtire. constiinta de "sine") si o da saracilor -. 339. proprie destinului de mama. desi sufletul e de alta natu ra. o întrepatrundere ondulatorie. Barbatul e poligam din fire .a sunt "vulturii" care se vor aduna ca sa judece lumea (I Cor.pe care de fapt o are or icine care-si vinde averea (marea avere "eul". Chiar si mântuirea ei e c onditionata de nasterea de fii . miscându-se.

Organismul întreg si îndeosebi sistemul nervos se dezvolta bine datorita si hormonilor genezici . Persoanele tari se fac mai tari prin aceasta forma de asceza.Drept aceea. Cenzura morala astupa un depoz it de dinamita. Temnita îi deschide portile si-l va lua în brate. sau ei. Când deci pe unii cu cenzura slaba . cele necuvioase. Ea e hotarul de atingere între vointa divina si libertatea omului. 350. printr-un mecanism al suprapunerii de imagini. Mai bine o rugaciune pentru cel care înjura decât observatie. stârnite de hormoni. O înjuratura e u n moment de îndracire a mâniei. Altii Îl înjura când se roaga. sau. Învierea este noul stâlp de foc. afl uxul de sânge si fiere la creier face de li se întuneca orice constiinta si încep rafa lele înjuraturii. coboara în întunericul subconstientului. traind împotriva firii. Faptul dragostei trupesti lasa o puternica impresie în toata pivnita f iintei.însa numai sub o cenzura de înfrânare. schematizat în simboluri . fapta. prin mecanism ul de contrast. Aci. în acea zona de noua zecimi a subconstientului. Ea vine. Barbatii cu un sistem nervos rezistent sunt capabili de înfrânare. Chiar daca ar face a sa.îi scoate din sarite vreo împrejurare oarecare. mântuirea ar fi de sila. însa nu duc la nebunie.firul transcendentei noastre. 347. pr ecum nici nu slaveste bunatatea tuturor. Ele sunt o ped eapsa. sau urmasii l or. pe care ni-l l eaga de inima. împotriva moralei. din continutul memoriei constient e sau inconstiente. aici. Hulele dovedesc o vinovatie mai veche nu una de acum. cu fecioria pazita. si numaidecât. Partea de înjosire si pacat a acestei iubiri pe care o sim t în trupul lor.iar nu sasi faca de cap. 349. nervosii. le izbucneste din subconstient si. o clipa de întunecare a mintii . si anume. Totul. se sedimenteaza ca un conflict cu constiinta. din auzire. cu to tul anarhic. De aceea. Asa sunt gândurile de hula: rabufniri de pacura în raza de soare. celelalte sunt cenzurate. pâna la casat oria legala. 345. toti tinerii trebuie sa fie curati. care conduce de doua mii de ani neamul crestinesc prin pustia acestei lumi. împotriva spiritului. în mediul umoral.asa plateste cenzura constiintei negrija de mai înainte. e un iresponsabil. dupa ce n-a reusit sa-l refuze. iar nu o f . dispuse ierarhic . din fapte consumate. Pe când slabii. 348. Dumnezeu nu pedepseste toata rautatea tuturor. izbesc furios cenzura m orala si idealul de dragoste . De aceea vinovatia celor de pe urma e neasemana t mai mica. Situatia îngro zeste pe cei ce patimesc neputinta asta.întelege ti genetic slabiciunea aceasta . ÎNTRISTAREA 351. Iisus ne aduce Învierea . cel putin în momentul acela. într-o rusine si într-o necesitate. ca aceasta iubire între trupuri a fost înch isa într-un blestem.pe Dumnezeul celui pe care-l înjura. Înjuraturile au aceeasi obârsie ca hulele. cum se tem cei mai multi. li s-au dat oamenilor normele divine si minte. în serviciul de cenzura si în sistemul nervos . Unii înjura pe Dumnezeu pe fata. prin urmare. ca sa traiasca într-o rânduiala dupa fire . din cât se poate vedea. Din lumina lui este facut destinul care ne atrage Acasa.ce nu se scrie . JERTFA 354. când înjura barbatii folosesc cuvântul . si baieti s i fete. Întristarea e chipul unui suflet cu luminile stinse. Jertfa e maxima apropiere a vointei si iubirii lui Dumnezeu de libertatea omului. rezumata în simb ol. ÎNJURATURILE 346. Minunea e si cu putinta si cu trebuinta. 353. ÎNVIEREA 352. dezechilibratii devin si mai anormali în urma înfrânarii poftelor l or genezice. ceea ce de multe ori au sa platesca cu capul. deci dezechilibra t în structura genetica. de nu va fi cu luare-aminte.rânduiala morala si spirituala. pes te cele cuvioase. Înjuratura însa îl dovedeste pe respectivul ca.al iubirii trupesti. JUDECATA DREAPTA A LUI DUMNEZEU 355. în sfârsit. aici. 344. O înjuratura de Dumnezeu e explozi a acestui depozit. cu ea. numai ca unele sunt învoite de minte. Înjuraturile dovedesc. atunci si oamenii ar face binele de frica. si numaidecât. din pove ri ereditare. Nici Dumnezeu n-a avut alt cuvânt mai tare decât jertfa. Iata de ce.

fie rele. 356. vremea secerisului. Care ne întareste cu li nistea Sa. la judecata lui Dum nezeu sunt numai doua: legea iubirii de Dumnezeu si legea iubirii de oameni. dupa cuvântul: "Cine se va rusina de Mine si de cuvintele Mele în neamul acesta preacurvar si pacatos.apta a libertatii si a dragostei. Caci viata pamânteana era vremea semanatului. 359. sunt cartile mortii si Cartea Vi etii. pr ecum desparte pastorul oile de capre. Si asa mai departe. zicând: "Doamne. Luther se va vedea pricinuitorul puzderiei de secte. Mila si adevarul. în fata atotputerniciei lui Dumnezeu. ci Mântuitorul Ii sus Hristos Însusi. temelia si vi ata noastra cea dupa Dumnezeu. mai ales. în întelesul tainic. . Duce ti-va de la Mine. vesnic lini stita asupra raului . fie raul. ori ca rasplateste. în buni si rai. fie iubirea lui Ioan. sa se desavârseasca si ea. nu i-ai cercetat cân d erau în temnita. primind palmele si scuiparile raului. fie binele. u neori pedepseste naprasnic vreo faradelege. Fata de Hristos Iisus din noi si de Duhul Sau cel Sfânt. prin rabdarea multor nestiuti de oameni. Apoi. sa nu scada în credinta începatorii si sa nu se piarda dintre oameni cunostinta rasplatirii dupa fapte. Doamne. faptele iubirii si 2. 357. atotputernicia si dr eptatea lui Dumnezeu sfarâma mereu portile iadului. ori ca nu rasplateste. în ca re se cuprinde toata Scriptura. si Fiul Omului s e va rusina de el când va veni întru marirea Tatalui Sau. pentru ca n-a i fost milostiv cu saracii. micit la o masura omeneasca sau cel mult îngere asca. fiecar e va vedea si va culege roadele. din toate vremile. Pe pamânt sunt adeseori puzderii de legi omenesti. De la aceste a se decide soarta noastra în vecii vecilor. Apoi. nu sunt numai saracii. i ar înselatii lui se vor apara si ei de urgia judecatii. ale faptelor sale. pentru ca nu le-ai dat sa manânce. îi întinde ispita puternica. numai pentru atâta vina. nu i-ai îmbracat. Deci. În ziua judecatii se împlineste desavârsit cuvântul "Mila si adevarul merg îna intea Ta" (Psalm 88. Ci tocmai pe faptul ca îngaduie railor sa-si faca de cap si-i lasa pe oame ni neînfricati de pedeapsa naprasnica. În loc de dosare. Atunci matelotii lui Col umb vor vedea turma de nebuni pentru care au sa dea seama. se poate ca Du mnezeu sa te dea focului si diavolilor sa te munceasca în vecii vecilor? Ce taina ar putea raspunde si la întrebarea aceasta? Totusi este raspuns: Cel flamând si însetat. Pentru o greseala vremelnica. în fiecare. oile de-a dreapta si caprele de-a stânga. nebanuit de mari. iar pe de alta parte. 22-33) si vor merge cu lucratorii faradelegii toti cei ce-au ascultat de ei. nu i-ai primit când erau straini. 15). ne dovedeste atotputernicia Sa. Iar. Dumneze u ar fi un fricos. iubirea si curajul marturisirii lui Dumnezeu. cu sfintii îngeri" (Marcu 8. cu puterea Bisericii vazute si nevazute. toti oamenii. . ca le-au adus cu fapt a lor germenele nebuniei. si ne-ar da sa întelegem ca se teme de rau si-si apara stapânirea. putem avea în vremea vietii noastre pamântesti una di n cele doua atitudini: fie tradarea lui Iuda. fie bune. caci atunci oamenii vor fi întrebati despre: 1. ca pe niste marturii a le neputintei aceluia. 360. acestea îi despart pe oameni în doua. în temnita. 358.cum fac o amenii. daca repede ar pedepsi tot raul.atotputernicie asupra careia. Într-adevar. marturisirea dreptei credinte. strain si bolnav si. fratii mai mici ai lui Dumnezeu. un lucru e sigur: ca vine o rasplata sigura si vesnica si ca biruieste binele asup ra rautatii. o face ca sa mai puna frâu rautatii într e oameni si. o pedeapsa vesnica? Întrebarea aceasta zvâcneste aproape în toate mintile. prin virtutea credintei. facuta într-o viata scurta. iar viata viitoare. O judecata dreapta si vesnica nu se face decât chemându-se toti martorii . sta m linistiti si noi. sa-si vada toate faptele si sa-si cunoasca to ate urmarile lor si pe dreptate sa-si ia plata vesnica. Daca am trai anii lui Matusalem tot a sa am face. spre pedeapsa sigura în ziua judecatii. totusi. au nu în numele Tau am profetit si cu numele Tau am scos demoni si în numele Tau multe minuni am facut?" Dar capata raspunsul: "Niciodata nu v-am cunoscut pe voi. cei ce lucrati faradelegea!" (Matei 7. un neputincios. de la Botez. pe Care Îl avem noi. daca. în care-s scrise toate faptele oamenilor. peste toate acestea. ura si minciuna. gol. Cu aceea ca nu pedepseste rautatea numaidecât. 38).

374. cu toata întristarea mea sunt covârsit de bucurie. de necaz si se schimba în bu curie. si mtim în suflet o pace si o crestere sufleteasca. sunt refractari propovaduirii cuvântului. Lepadarea de sine dovedeste credinta si dragostea pe care o avem catre Iisus. e des catusarea unei foarte mari puteri sufletesti. 364. ca sa nu cadem în întristare. În al doilea rând ne lepadam si de toate asemanarile noastre launtrice cu lumea. Lepadarea de sine nu se realizeaza dintr-o data sau o data pentru to tdeauna. Lepadarea de lume are doua trepte. Când avem lepadarea de sine si dragostea. LIBERTATEA OMULUI 370. Deci credinta este o decizie a libertatii. pu ne mâinile pe umerii orbului si-l întreaba: "vezi?". a armonizarii totului. Bobul care nu vrea sa moara. De aceea libertatea omului este îngradi ta "în soroacele" timpului. 361. 368. Omul are nevoie de Dumnezeu. ocara ni se face ca lauda si lauda ca ocara. rabdarea înceteaza de a mai avea înfatisarea negativa. fireste este o fapta a lib . Dumnezeu întrucât prevede miscarile libertatii omenesti. pâna deprindem desavârsit lepadarea d e sine. 367. dar nemasurat de mari la infinit. Pe când. ci trebuie timp si rabdare. iar urmarile acestei înclinari sunt mai neprevazute ca ale unei linii ce descrie d iferite unghiuri mici. fie chiar si de grâu. singur El stie si detine etapele timpului cât va mai fi timp. Libertatea omului înclina orientarile sale. dar unii din ei se biruiesc de ultimul cuvânt al sfintilor. Multi oameni. La urma tuturor este dreapta judecata a lui Dumnezeu si este dreapta pentru ca la toti Dumnezeu le-a prilejuit o marturisire a cuiva si deci nu vor avea cuvânt de scuza ca n-au auzit de Dumnezeu. Dimpotriva. ca sa ne însoteasca toata calea c alugariei si sa caracterizeze calugaria. cel acoperi t cu pretul vietii. garant al libertatii sale si Care are l ibertatea absoluta. LEPADAREA DE LUME 362.Prin urmare: "Nu este nedreptate la Dumnezeu". 366. naravurile si toa te slabiciunile noastre personale. Aceasta este ratiunea ascunsa a Providentei: toata lumea ispitita sa se c iocneasca de Iisus. Daca învatam practic lepadarea de sine si sporeste dragostea în inima noastr a. daca le pierdem. Lepada rea de sine trebuie sa ne-o facem a doua natura. Scuipa pe cei bolnavi. Si vede. Rabdare trebuie sa avem mai întâi cu noi însine. simtim o tulburare. Mântuirea se lucreaza numai pe ruinele egoismului. undeva în centrul timpului. Timp pentru deprindere si rabdare pentru gr eutatea ei. Numai a lui Dumnezeu este neîngradita în nici un fel de ti mp. Rabdarea mai este si nevointa. Acestea sunt patimile. Evidenta divina n-are nevoie de nici o sprijinire. Totusi vedem ca necred inta îi stavileste evidenta. Lepadarea de lume e o convingere. Ce usor poate face Dumnezeu ochi sanatosi. În felul acesta seaca izvorul si radacina patimilor. LEPADAREA DE SINE 365. adica ne comportam dupa om sau dupa patimi. Caci numai despre libertatea omului stiu ca se hotaraste numai pâna la un punct atotputernic ia lui Dumnezeu. adica pedepsirea de buna voie a firii cu tot felul de osteneli. nu mai aduce nici o roada. 363. pe care poti s-o ai si-n mijlocul lumii stând. ci întrucâtva de libertatea omului. adica ne comportam prin ele dupa Duhul lui Dumnezeu. Din aceasta izvoraste o mare traire sufleteasca. 369. Marturie la îndemâna ne stau însasi pril ejurile. Întâi ne lepadam de lumea din afara s i de tot ce ne-ar putea tine legati de ea. 373. la centru. când ne da o plata vesnica p entru o mica decizie. Lepadarea de sine nu este cu neputinta sau înfrângere. Sa desavârsim lepadarea de lume cu lepadarea de sine. Decizia de a crede în Dumnezeu sau de a fi ateu. precum poti sa n-o ai în mijlocul pustiei petrecând. o mustrare de constiinta si o împutinare sufleteasca. mai puternicii veacului. Daca le câstigam. 371. apoi trebuie sa aiba si altii rabdare cu noi. 372. Libertatea omului cu libertatea lui Dumnezeu stau în acelasi raport ca timpul cu eternitatea.

381. 36). Cu nonsensul. 386. Pe acestia îi arata ca atare toti Sfintii Parinti. daca este o cale mai presus de ce pot ei pricepe. Partea importantei. Viata duhovniceasca are multe greutati de învins. Gura lumii graieste ale stapânitorului ei (1 Ioan 5. 4). chiar sub cea mai subtire forma a sa. Din racirea dragostei si a umplerii sufletului de rautate sub influe nta acestei patimi. dar n-a putu face nimic. care nu sunt de la Tatal" (1 Ioan 2. 19). Cine nu se va lepada de sine nu va fi liber. Prin "lume" se întelege categoria pacatului. Acestia.ertatii .LUMESCUL 376. 377. boala obrazniciei. Neascultatori. se va trezi deodata ca i se vor ridica împotriva (2 Timotei 3. când deciziile negative ale libertati i omenesti. parasind sfatul cel bun dat la vreme si Dumnezeu îi paraseste si-i lasa în sfatul cel rau. iertarea si rugaciunea. 383. cei ce din toata voia s-au unit cu sfaturile dracilor (1 Ioa n 3. adica turma oamenilor necredin ciosi (Ioan 1. posomorârea. în întunericul necunostintei de Dumnezeu si d e ei însisi. Cine vrea sa biruie aceasta prima piedica în calea mântuirii. Asa se explica înd araptarile. trupul si diavolul. de nemultumiri. groaza de umilinta .sensul pozitiv al libertatii. 8). nici cele din lume: pofta trupului. Atunci acestea nu mai au îngaduire. placul oamenilor (Efeseni 6. 375. Iar vrajmasii mântuirii sunt acestia: lumea. În schimb Iisus Îsi ascundea atotputern icia slavei. nu au parte de darurile sfatului. E gura satului . 384. unul dupa altul. grairea împotriva. cum e parerea d . are la îndemâna ace ste trei: rabdarea. oricât ai îndarap ta cu sufletul. de multe ori. pent ru orice fiu al lui Dumnezeu. mintea aluneca pe panta nebuniei. Sa ne îngrijim mai ales de cei care vor primi mucenicia în prigoana de l a sfârsit. Mândria si toti puii ei sunt pricini de conflicte. Caci rabdarea raului. 12) trei vrajmasi. neascultarea. 387. Bunatatea t a îi arde si se trudesc sa te scoata de vina cu tot felul de ponoase. 9). De aceea avem porunca: "Nu iubiti lumea. "Lumea" e ve acul viclean (Galateni 1. Cine vrea sa biruie lumea se roaga Tatalui sau în ascuns sau în gând. oamenii tari de cap si betegi la minte de fumul mândrie i. Omul care s-a hotarât sa iasa din calea pacatelor sau din gâlceava farad elegilor. gura vecinului si. oricât de întunecata purtare ar avea si oricâte rele i-a r face. MÂNDRIA 382. Mândria singura. caci pentru ele biruie El în locul omului. pofta ochilo r si trufia vietii. sau lumea. împutinarile si chiar întunecarile de la rostul luminos al calugariei. Caci. nu-I mai sunt stavila. 6) si slava desarta ( 1 Ioan 2. Ap arent lucrurile aratau pe Iisus neputincios. Maica Domnului este crinul neamului omenesc. 378. sa-si explice ei mai bine cauza si niciodata nu simte trebuinta sa asculte si sa urmeze. E lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul (Ioan 17. 10). 385. sub orice forma l-a întâlnit Iisus. întorcând spre bi ne cele pornite de la lume cu rautate. 16). gata sa-si apere dreptatea si sa-si justifice întrista rea. rezervata pentru a doua venire. iertarea fratilor si rugaciunea în ascuns au mare pu tere înaintea lui Dumnezeu. toate acestea sunt forme în care se dezvolta si se înmulteste mândria în suflet. MAICA DOMNULUI 379. ca unul ce vede ca frat ii sai stau legati într-o robie straina. Cine vrea sa biruie lumea e dator sa ia arma rar folosita a iertarii . dar nu te iarta nicidecum sa le-o iei un pas înainte si sa te faci mai bun. îti iarta orice ticalosie ai face. de fatarnicii. boala locului de cinste sau a numelui de cinste. oricâte necazuri ar patimi de la oamenii lumii acesteia. MARTIRII 380. gura si faptele celor dintr-o casa cu tine (M atei 10. mai ales din partea mândriei. Staruind în acestea te-ai facut pricina de mântuire si pentru fratele tau din lume. Crestinului nu-i poate face rau nici cel care-l omoara. 15-16). LUMEA . Sufletele slabanogite de mândrie stau pururea încordate în legitima aparar e de catre orice îndregatori. Oamenii acestia ai lumii au o ciudata rusine de a fi buni.

Aceasta îi este omului cu neputinta: sa-si asig ure eternitatea sa. Dar. nu ne mântuieste nime ni. iar fariseii templului o pierdeau zicând ca-i pa catos si are drac (Matei 9. daca vrem si ostenim si noi. trupul si diavolul. cu sila. se va trezi deodata ca i se vor ridica împotriva (2 Timotei 3. Noi nu stim tainele lui Dumnezeu: pe cine mântuieste din lume si pe ci ne osândeste. rautatea lui va creste si s e va salbatici cu totul împotriva oamenilor si împotriva lui Dumnezeu. 394. cu mare lupta. 392. prin care ne scoate din p acat. stiind cui crezi (2 Timotei 1. si se poate dobândi si din iad. si pe câmpuri de bataie. Daca pe cel ce se salbaticeste asupra ta. 395. si s-a pierut si în Rai. De aceea. nu are leac. Orbul din nastere capata vederea si a vaz ut pe Dumnezeu si a vorbit cu El. Întunecarea aceasta însa ne aduc e aminte de învinuirile pe care le-a adus Iisus peste capul celor ce fatarniceau v irtutea. înfruntând mândria. îl stie Dumnezeu ca se va mântui. Cereau semn (Luca 11. si în ceata sfintilor Apostoli. ca darul mântuirii (Efeseni 2. 3) ai lui Dumnezeu suntem. în Împaratia Cerur ilor si ca se face bucurie în Ceruri pentru un pacatos ce se întoarce (Luca 15. unul dupa altul. dar plin de tâlc.) (Matei 21. în puterea noastra. Mântuirea este prin Hristos. ci presupune si o fata soci ala. MÂNTUIREA 390. cine îti ajuta. raspundea: înca n-am scapat. Mântuirea nu se câstiga cu o fapta razleata. Dar este cu putinta si totul este cu putinta numai la Dumnez eu. a sarit de pe cruce în Rai si L ucifer ca fulgerul a cazut din Ceruri. 12). cu ale cui arme bati r azboi (2 Corinteni 10.e sine. prin a ceea ca-ti da darul rabdarii. ce tin mortis ca-s pacatosi. 400. Nu e mândria urâciunea pustiirii? De aceea când te crezi bun. 397. Daca însa nu vrem. fiindca aceasta siguranta nu s-a dat nimanuia. 398. zicându-i : ai scapat de noi. mântuirea se poate dobândi oriunde. 12) trei vrajmasi. si se poate pierde oriunde. si în manast iri. nicidecum sa nu uitam ca ostasi (2 Timotei 2. 4). Pâna la judecata din urma. Care trebuie cunoscut istoric. sau chiar îsi v a pierde sufletul. a zis ca vamesii si pacatoasele vor lua-o în aintea "dreptilor" (celor ce se cred drepti n. Tâlharul. 388. dar si rezultatul un ui efort al libertatii si cunoasterii omului. Cea mai primejdioasa este mândria sfântului. 8) Sale sa fie totodata s i roada cunostintei. Iar vrajmasii mântuirii sunt acestia: lumea. Dumnezeu nu o va urgisi. Mântuirea noastra nu e numai un dar de la Dumnezeu. cel înviat a patra zi din morti. De aceea când A vva Macarie era dus de îngeri din lumea aceasta si pe drum îl întâmpinau dracii. a vointei si a dragostei noastre. nimeni nu se mântuieste singur. Omul care s-a hotarât sa iasa din calea pacatelor sau din gâlceava farad elegilor. de mântuirea sa se mai leaga o multime de oamen i.n. Dar Dumnezeu e asa de mil ostiv. dar are pedeapsa. Mântuirea se lucreaza numai pe ruinele egoismului. sufletul lui. ci si o fapta a li bertatii noastre. "De m-ar lasa Dumnezeu sa ma uit putin în Rai si-mi ajunge". 35) si al rugaciu nii. Orbia rautatii. 31). la purtarea ta cea dupa Dumnezeu. Asa voieste Dumnezeu. 396. Prin urmare. Mântuirea este un har al locuirii lui Dumnezeu în om. . . rastignit pentru faptele sale. De aceea au zis Parintii ca pricina mântuirii este aproapele. chiar de am fi siguri ca Dumnezeu ne mântuieste si înca n-am scapa de prime jdie. ca tot El ne ajuta si sa vrem si sa lucram. al iertarii din inima (Matei 18. suflete. 34). Mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu. 391. Deci fi i destoinic. stând de-a pururi împotriva Adevarului. mântuirea lui o va face si cu ajutorul tau. Însemnez aici cugetul unei femei simple. sa stii ca esti nebun si sa astepti ocara ca sa te curatesti. 7). Darul mântuirii se dobândeste chiar ca dar. 389. Daca însa fratele acela mai are de chinuit în robie straina. 393.ca sa nu piarda Dumnezeu pe cineva pe ntru neiscusinta ta. Ispita sfinteniei e cea mai rafinata capcana a mândriei. Macarie. Inima înfrânta si smerita însa. N-avem siguran ta mântuirii în noi. 399. daca nu e taiata din radacini e în stare sa risipeasca din suflet toata vi ata dupa duh. de aceea sfintii adevarati sunt cei ce nu stiu ca sunt sfinti. dogmatic s i mistic. din pricina întunecimii sale . 29) si umblau sa omoare p e Lazar. Astfel pentru smerenia ta îl va birui Dumnezeu si va alunga duhul potrivnic d intr-însul.

Iar pe biata minte. MINCIUNA 402.) e un val usor. în chipul cel mai firesc cu putinta. dar în dimineata aceasta este eclipsa de soare. întrucât vremea le-a scos la iveala toate scaderile sau însusirile.401. De la cârma mintii atârna încotro pornim si unde sa ajungem. Într-o atare tarie si deplinatate de Duh. Mintea care cugeta ca nu este Dumnezeu cade în propria sa sentinta: va trebui sa se tagaduiasca si pe sine. chiar a celei mai înzestrate si cultivate firi. care este trupul în întregimea lui si astfel mintea noastra se unes te cu mintea lui Hristos . iar daca -i aduci probele în obraz. blestemând si dând dracului pe toate si c hiar pe sine însusi. ci ne întâlnim noi si Dumnezeu în acelasi subiect al une i altfel de cunoasteri. Mintea obisnuita. era sapte seara. Iutimea sau vointa. Aici e o mare taina a vietii duhovnicesti. locul sau cel sfânt. Desi e negru si el. asa sunt câte unii de înfundati în contraziceri. fie ca o întuneca. pentru ca mint ea firii acesteia e tot atât de dibace de a dovedi si afirmatia si negatia unuia s i aceluiasi lucru. si aschia nu sar e departe de butuc. nu se mai poate sui sa price apa din cele vazute pe cele nevazute. râzi de mine si da repede sa plece. E ca si când o noapte s-ar fi l asat peste mintea lui. Minciuna în treptele ei usoare. 408. prin urmare. Caci a te lupta din toate puterile împotriva a ceva ce nu exista. mintea nu mai cugeta gresit sau r atacit pe Dumnezeu ca obiect. mai presus de firea de dincoace a mintii (Dumnezeu este . nu p oate face dovada decisiva nici ca este. Camilafca (pe care o primeste candidatul la calugarie n. Acesta e un alt neajuns al casatoriilor gresite.si tot trupul nostru se face primitor de lumina întelegatoare. devine de culoarea cerului si se vede pe sine ca lumina înte legatoare. ca este seara si nu dimineata. iar dupa ce-i trece unda aceasta. Ascultarea cea straina a încovoiat dragostea noastra spre lumea aceast a si spre trup. chiar când graieste de bine nu mai are statornicie. Minte câte unul. Pretul pe care l-a pu s Iisus si toti sfintii. afumând-o cu mândria. S-a con format.dupa fire . Da. ar fi mintit sau ar fi furat. Luând ceva în gura. O minte nebuna nu mai întelege cele bune. devine stravezie. Acestea se pot vedea mai bine în parintii celor ce se casatoresc . Au trebuit si alte ajutoar e sa-i dovedeasca evidenta. de unde . Aveam în meditatie un scolar. care pogoara de pe cap la corp. sub puterea curatitoare a Harul ui. O putere dinlauntru îl împinge sa mint a mereu si sa i se para ca e omul cel mai cinstit. abs urdul ei si. iar catre diavol mânia. 407. dovedeste nebunia acestei lupte. nu recunoaste nimic. în care nu s-a tinut seama si de calitatile sufletesti ale celeilalte parti. fie ca o aprinde sa stea împotriva adevarului. nici macar nu-si mai aduce aminte. ca si când o alta persoana ar fi înjurat. tronul lui Dumnezeu în om. nu înseamna gândul mortii. sau într-alte chipuri o sfarma si pune într-însa urâciunea pustirii sau idolul (ideea fixa a) pacatului.n. zise el. 406. încât fiara de om. dovedeste non-sensul. Cum era so mnoros. Când s-a trezit. da sa plece la scoala. de gluma poate fi daunatoare. Iata unde are sa ajunga rugaciunea minti i. E un simbol al mintii care. era si toamna si ziua scazuse. O minte întunecata n-o mai poti crede. 403. l-am luat prin surprindere: repede la scoala ca-i târziu! Dar parca este înt uneric afara. Gi cule este seara. aproape straveziu. Stai. Altarul mintii în care s-a salas luit Hristos la Botez devine tot luminos si lumina dumnezeiasca din Iisus straba te catapeteasma. A. MINTEA 404.avea sa fie oglindi rea sau rasfrângerea lui Dumnezeu. ca fulgerele zvârle sagetile în o brazul fratilor si în fata Sfântului Dumnezeu. ci si nepatimirea. 405. de sta soarele în lo c. si a mintii care o conduce. Întâmplându-i-se odata ca sa doarma dupa amiaza cam mult. crezând situatia descrisa. Câstigam mântuirea sufletului când punem pret pe ea.cum spune Sfântul Apostol Pavel . care dupa fire aveau rostul sa îndrepte spre D umnezeu ca un ac dragostea. 409. nici ca nu este Dumnezeu. sa strabata nu numai luptele. a aprins-o co ntra firii si a transformat-o în ura. Experien ta urmatoare mi-a dovedit-o. ca pe o sageata. Atunci am vazut chipu l dezorientarii pe fata unui copil.

învierea dezleaga trupul desavârsit de moarte si de necredinta. 410. acum nascoceste si aprinde placerile trupului. Ori si el trebuie sa întovaraseasca si cunostinta si credinta. Cu un cuvânt. deci Dumnezeu gândeste lumea. Cunoasterea are doua momente mari: momentul mortii. ceea ce nu cunosc ei. întunerecul. neavând mirosul oii cercat. 411. vede lupul si se duce la el. pentru cei ce au dus o viata duhovniceasca intensa. La multi dintre sfintii nevoitori . c rezând ca e oaie. 418. ramânea în necunostinta. fug pâna la moarte de orice cunoastere existential a. nu voia sa cunoas ca. 415. Iar daca lupul mai e si viclean. când face aceasta nu e de mirare ca nu-L gaseste. Îndata dupa moarte însa. ceea ce nu pot împ lini nici cele mai impresionante nevointe ale sfinteniei. stapânitorul lumii acesteia (Ioan 14. napad esc peste ei cu o evidenta de neînlaturat. Lucrul cel mai imposibil din lume ar fi o unificare a mintilor. Pâna ce nu trecem si pri n portile acestea. ca un miel nestiutor. mintea. deci moartea ni-i un ajutor. ca pe-o izbavire sigura din împaratia pacatului. Toate lucrurile pe care trebu iau sa le cunoasca în vremea vietii. având în loc de un singur Dumnezeu. li se însenineaza fata cu o lumina neobisnuita. pe când era îmbracat în tru p. Raul e osândit de moarte. cât pot mai mult de fiorul cunoasterii . în p artea cea mai subtire a fapturii noastre nevazute. când se dezleaga si trupul de necredin ta. iar nu faptura Îl gândeste pe Dumnezeu. trupul va învia din morti. Mintea. Toate patimile sau lucrarile împotriva firii se ivesc mai întâi în minte. Moartea si învierea împlinesc.ce sfaturi poate ea sa dea. si sufletul cunoaste fara sa vrea ceea ce s-a ferit sa faca. de vreme ce-L face ceea ce nu e: o biect). Aici vine un chip sau un gând a l lumii acesteia si sta ca o momeala. ea însasi fiind retinuta astfel în legatura patimasa cu simturil e! Iata cum s-a furisat în sfatul mintii legea pacatului. Când a sunat ceasul iesirii din lume. Astfel. Situatia se schimba brusc în momentul mortii. În moarte-i învierea. care este placerea simtu rilor si pentru care s-a hotarât moartea trupurilor. adica s-o ast epte cu bucurie. 9). Tot ce e rau în lumea asta: nestiinta. în relatie cu binele si cu raul. acum e templu al ido lilor. nemaidepanând în sine vederea lui Dumnezeu. multe chipuri ale patimilor necurate (Sfânt ul Maxim Marturisitorul).a unei cunoaster i de ei însisi în relatie cu Dumnezeu. caci în ea s-a sadit putint a unirii omului cu Dumnezeu.subiectul universului vazut si nevazut si tot universul este obiectul cugetarii lui Dumnezeu. fara sa st im si fara sa vrem. dar au fugit de ele sau le-au tagaduit. 22). fiind o putere arzatoare. 416. cunostinta noastra e numai frântura. în relatie cu nemurirea sufletului. care înca este foc arzator (Ieremia 20. Caci necredinta îsi are obârsia mai mult din convietuirea sufletului cu trupul. daca e neînvatata sau neprevenit a despre lucratura straina. sufletul se retrage din trup si se aduna înspre cap. putea cunoaste. se îmbraca în piele de oaie si biet ul miel. Nu trupul este raul. În felul acesta El se face hrana mintii noastre. 412. MOARTEA 414. Iar mintea. care odinioara vedea pe Dumnezeu într-însa. li se pare c a nu exista de fapt si dorm vremea vietii pamântesti pe urechea aceea. fiind stapâniti de o lege biologica. Când sora moarte ne dezleaga de trup. Mintea.prin care l ucreaza toata pofta vrajmasa "vrajmasia împotriva lui Dumnezeu" (Romani 8. 7) . ca una ce avea sa salasluiasca într-însa pe Dumnezeu. Moartea dezleaga su fletul de trup si astfel sufletul ajunge la cunostinta spiritualitatii si a nemu ririi sale. ne face un mare bine. Deci. neputinta. la vreme. de aceea. Oamenii fug. prin moarte înceteaza. dar prin moarte se omoara raul cu desavârsire. 30) s-a încâlcit în înfatisarile cele supuse simturi lor. în privinta constiintei si a izbavirii de rau. Rar sa gasesti un om care sa dea sens religios mortii. când sufletul se d ezleaga de necunostinta si momentul învierii. De aceea. ca nu cumva rautatea sa fie n emuritoare (Facere 3. p acatul cu miile lui de gheare. 417. libertatea aceasta se suspenda. tot de-a zburda se duce în coltii lupului flamând . În vremea vietii pamântesti cunoasterea ramân e la libertatea omului: daca voia sa cunoasca. decât sfaturile tâlharilor care casapesc pe cei ce coboara din Ierusalim în Ierihon: copiii ce vin în lumea aceasta? 413. O minte înnebunita de simturi si de poftele contra firii .

când îl tradeaza. 427. 426. Fiind atotbun si atotîntelept. au apararea lui Dumnezeu.. El nu mai le îngaduie si spala cu ele vinovatiile noastre.ai pustiei. Necazurile de acum nu sunt vrednice de a fi în cumpana cu slava noastr a viitoare. 431. Încercarile si nelinistile vremii au si ele un rost: ne provoaca la ga sirea sensului ce-l avem în Dumnezeu. NECAZURILE 422. Noua toate necazurile ne vin de la greseli. pe când o constiinta neîmpacata rasfrânge o fata îngrozita. când îi sorteste Dumnezeu pedepsirii. Cunostinta cea din patanie sau învataturile din durere . 430. Ba chiar prin aceea stim ca Dumnezeu are grija de noi. 432.singura cale care poate învata ceva pe oameni. Caci stiindu-le firea. nu le mai rânduieste o îndrepta re prin încercari în lumea aceasta. fiindca ochiul constiintei si-a mai pie rdut vederea si nici urechea nu întelege chemarea cuvântului ce-si are obârsia dincolo de vorbe. ori vom întelege pe urma. care de cine sa asculte mai întâi? 429. pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta. le rânduieste o chemare mai tare. asadar. o constiinta împacata rasfrânge o fata senina. ca pentru înmultirea neascultarii a ridicat Dumnezeu sfatul dintre oameni. ori vrem. În vremea noastra. ci milostivirea L ui. precum ca nu au leac si nu pricep nimic di n ocârmuirea Sa. dar si ac eea au mai zis. Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Pe locuitorii cu o viata stricata. ne poarta de grija si ne spala cu milos tivire. Si iarasi marturisim: ca Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. marturiseste ca: "Preotului îi va lipsi cunostinta legii si batrânului sfatul" (Iezechiil 7. 428. Nu fericiti. nu-i apara nici o granita si nici o arma. silindu-i sa-L caute pe Dumnezeu. Iar Scriptura. Necazurile nu sunt fapta lui Dumnezeu. nu de la Dumnezeu. daca vom avea necazur i. Au zis Parintii ca plata neascultarii e pierderea mântuirii. 423. Oamenii însa tare greu pricep c a îndreptarea prin necazuri dovedeste nu parasirea lui Dumnezeu. NEAMURILE 420. El asteapta o vreme sa vada: ne grabim noi cu pocainta de bunavoie s au nu. ca sa-i dai de capat. încât ani de zile n u ajung. c unoscându-i Dumnezeu ca n-au minte sa-I înteleaga caile. 3). ca si ei? 425. ori nu vrem. În vremea aceea. cum nu-i apara nimic pe lume. MUNCA 419. ca sa nu piarda pe oameni. iar pe de alta parte ne conduc la gasirea de noi însine. Socotiti acum. dar nu toti primesc purtarea Sa de g rija. în vremea iesirii sufletului le straluceau fetele ca soarele.. ca fapturi renascute în Dumnezeu si ajunse la libertatea spiritului. NEASCULTAREA 421. dar pentru o viata curata. Calea cea mai lunga pe pamânt e de la urechi la inima. ci urmarea greselilor noastre. urmare pe care îngadui e Dumnezeu s-o gustam spre înteleptirea noastra. 26). 424. (. Când îsi urmeaza destinul. capata o sfintenie pentru constiinta cu care e facuta. Munca iese din stadiul pedepsei si t rece în cel al consacrarii. Caci. ca ultim reazim etern al linistii. Necazurile spala petele pacatelor de pe haina noastra nevazuta. chemarea care ustura. Omul se roaga de Dumnezeu sa-l scape de necazuri si Dumnezeu se roag a de om sa-si schimbe purtarile. Dumnezeu vrea sa ajute pe toti. Asa se face ca sunt oameni pacatosi care n-au necazuri. Sufletu l e o faptura spirituala care nu are îngradirea pe care o are trupul si nici nu-i stau în cale piedicile trupului. Pe acestia i-a lep adat Dumnezeu. îi apara Dum nezeu. necazurile. . Caci: "Dumnezeu este îndelung rabdator si mult milostiv. constiinta fata de munca începe sa fie un factor de m are pret în construirea viitorului oamenilor. ci osânda în cealalta. învatam din necazurile altora sau asteptam sa ne spargem si noi capul de el e. Necazurile vietii sunt un grai mai aspru al lui Dumnezeu catre oamen ii mai grei sau mai vicleni la minte. sa se gateasca de p edeapsa. pentru aceeasi pricina. dar nepedepsit nimic nu lasa" ( Naum 1. îi lasa în pacatele lor.) Necazurile vietii însa iau pe o ameni mai aspru dintr-o alta parte. De aceea. Dumnezeu Milostivul. ori pricepem acum.

e singura cale care mai poate aduce pace între oameni si buna învoire. adica sa traim deodata. o marturisire a neajunsului. ajunge obiect de istorie. 437. Nici unul dintre sfinti nu a scapat desavârsit de vreo frâna oarecare a neputintei. Precum nu se afla vrajba în Dumnezeu. si ca persoane vazute. Asta înseamna treaba unuia. p entru unii mai usoara. 440. caci omul are valoarea aratata de jertfa de pe cruce. daca renunta la dimensiunile sale divine. Deci. Oamenii sunt oile cele mai greu de pastorit. în societate a omeneasca. Mântuitorul zice ca fara nevointa i ntra în Împaratie (Luca 6. Când omul traieste în adevarata lui valoare . Dumnezeu. mai sincer. alatur i de trairea crestinismului. într-un om. cu deosebirea ca o mica strâmbare dintr-un ins. ce poate sa însemneze coborârea omului la simpla valoare economica. 444. mai s unt si berbeci si tapi. Autonomia r atiunii. Pacea este o idee specific crestina si se conditioneaza de obârsia ei divina. . i s-a strâmbat mintea. 445. PAGUBELE ASUPRA AVUTULUI . e din ce în ce mai necunoscut. pentru altii mai grea si pentru foarte multi tine toata v iata. necrezut de mare. inevitabil ajung în înfundatura arogantei care nu stie nimic . De la faptul neînsemnat ca unuia. decât o degradare a lui în rândul vitelor. cu raspunderi. 439. grabesc apocalipsul.ceea ce e de fapt o înfrângere sau. dovedeste ca omul are pret imens. OMUL 436. învestit cu putere. Dupa cum unii ridica pâna la Cer valoarea omului. cei ce se marginesc numai la cunostinta unilaterala. autonomia societatii omenesti nu se poate constitui ca atare decât cu pre tul pierderii pacii. Faptul ca din partea Sa Dumnezeu a facut totul pentru om. care se vor salbataci întreolalta si-si vor împing e conducatorii pâna la marginile nebuniei. NEVOINTA 435. pretuind mai mult gunoiul decât mirosul crinului. Omul. PACEA 441. Aceasta e un bun spiritual. NEPUTINTELE 434. ci poar ta un numar.433. Vremea nevointei pentru unii e mai scurta. pâna si jert fa Sa de pe cruce. cu întinderea si lungim ea de vreme. cu mariri. Dar pentru cei care nu judeca pe nimeni. pe când. 438. Starea de pace cu toata faptura e o minune asa de mare. nu mai poarta un nume. poate da între oameni o ratacire cum nu s-a mai pomenit. Pacea de frica e o reala pierdere a pacii. în veacul acesta oile sunt amestecate cu caprele. 442. încât uimeste lumea si o sileste sa recunoasca într-aceasta fapta lui Dumnez eu. si ca persoane nevazute. în întregul lui. trait din toata sinceritatea fiintei. altii cauta sa-i cob oare pâna la pamânt toata însemnatatea sa. au sa dea seama toti înzes tratii lui Dumnezeu. Pentru o alunecare a omului de la nume la numar. a tragediei inerente constructiilor fara Dumnezeu. toate celelalte rezolvari. pentru altii mai lunga. 443. De asemenea si pacea sufletului atârna de aceeasi conditie. Sa nu cârtim la necazuri. centrul si sinteza creatiunii Sale: lumea vazuta îm binata cu lumea nevazuta.ceea ce patesc numai peticarii stiintei. Realizarile sale fizice sunt toata valoarea si nemurirea sa. 37). De aceea. Nu sunt toate oi. care ar încovoi a crinii în gunoi. în rând cu oricare dintre obiecte. Pacea pe pamânt e conditionata de marirea care se da sau se refuza lui Dumnezeu. Omul are dimensiunile intentiei divine. Ceea ce se petrece în mic. în omenirea într eaga. e subiect de istorie. care nu poate fi creat sau mentinut de arme. e cu putinta sa se aj unga la izgonirea a milioane de oameni de sub ascultarea lui Dumnezeu. se petrece si în mare. cu puteri si cu to t felul de haruri. Iata de ce suntem datori a vietui potrivit acestei intentii divine. Iisus aduce omului pacea care vine de la Dumnezeu. Ceea ce se petrece în microbiologie se petrece si în macrobiologie. asa sa nu se afle nici între cei c e-L au pe El ca temelie a vietii. ca nu cumva tocmai la urma sa piarda totul. cei cu daruri.

iar femeia în dureri mari sa nasca". Ba în gunoi. caci neasemanata este pl ata pe care ne-o da Dumnezeu. Între cenzura mintii (centrul inhibitor al creierului) si între puterea de impunere a fortei oarbe se creeaza o tensiune. De aceea. Si-a lipit inima lui de lucruri pieritoare. sau pe pamântul pe care-l lucrezi apasa juraminte. blesteme sau nedreptate: sa luati seam a. de-i patimi durere în cele iubite peste mas ura. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima . Mai poti avea necazuri si din cauza ca. des i i-ai muncit nu te vei putea folosi. o lupta. dracul trufiei. caci da Dumnezeu dupa cuvântul lui. Ai cumparat din mâna rea. peste tot. neuro-static). Unii din stapâni le dracuie si atunci sa nu se mire daca i se împlineste c uvântul. neuro-endocr in.446. nu ca sa ti-o împotmolesti cu gunoiul lumii. caci si asupra lor atârna si apasa pacatele. 2. 450.. nici tie nu îti es te îngaduit ca sa lucrezi si. da-i putin a apa sfintita. daca vei lucra. Dumnezeu a blestemat pamântul: spini si pal amida sa dea si prin sudoarea fetei sa îti câstigi pâinea. pentru ca tii serpii în sân si Dumnezeu lasa sa te muste. Un neurolog psihiatru a identificat pentru fiecare patima descrisa d e Sfintii Parinti o glanda endocrina. mai înainte de a o amesteca cu ale tale. a capacitatii lor de a strica echilibrul mint ii si de a o întoarce stricata împotriva lui Dumnezeu: dracul lacomiei. colo. Poate ca ai cumparat aceasta curte cu bani munciti într-o vreme când poate traiai în desfrânare. pune-ti o cruce în curte si roaga-te lui Dumnezeu sa te ocroteasca. fata de cea data de lume. fa sfestanie. din mâna patimasa. razboi chiar sau deze chilibru total. Apasa blestemele parintilor sau ale altuia asupra casei tale si asupra ta. 6. Lucreaza Duminica. De aceea vine bataia lui Dumnezeu asupra voastra. sa nu taiati o brazda din pamântul care nu este al vostru. dracul desfrâu lui. copii lepadati si îngropati ici. Cineva lucreaza cu diavolul asupra ta si asupra vitelor tale si atunc i tu tânjesti si vitele tale. Si mai are paguba cel ce se uita la agoniseala sa ca la ochii din cap. d ar se mai poate sa ai asupra curtii si alte pacate. PATIMILE 447. Stapânii au pacate nemarturisite din tinerete sau mai pe urma si nu le-a u ispasit. (. 8. În creier functioneaza un centru de cenzura (medical "inhibitia") care are la dispozitie tot mecanismul bio-chimic necesar (neuro-psihic. de când i-ai muncit si te urmareste Dumnezeu pâna în pânzele albe. cu faina. Iata pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocania (pagubele) asupr a avutului vostru: 1. vei pierde nu numai ceea ce ai lucra t Duminica. Pe El sa-L iubim. si alti "draci" ai nervilor. iar tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. capabil sa aprobe sau sa frâneze tot ce obligatori u trebuie sa treaca pe la acest centru de informatie. Si ca sa nu mai poata lucra duhurile rele. Adevarat este ca o baza biologica a patimi lor si a urmarilor lor o formeaza si glandele endocrine al caror echilibru sau d ezechilibru functional se rasfrânge în toata fiinta omeneasca. De aceea. ba lânga o altoaie. ca nu-i destul sa le spui sub patrafir. cine te va mângâia? 4. curateste-ti tru pul tau prin post. 5. neuro-motor. caci aduce moarte. . ci ca sa ti-o îndrepti spre Tatal Cel din ceruri. 449. al obârsiei lor adamice. nu-ti lipi ini ma ta nici de proprii tai copii. 7. 448. Si lepadarea copiilor sunt pacate strigatoare la cer. peste vite si peste tot lucrul mâinilor voastre. de El sa ne lipim inima. sau ce este si mai des.) 3. Daca Dumnezeu n-a lucrat Duminica. pacatele trec si asupra pamântului pe car e-l calci si asupra vitelor. De ce pot lucra aceste puteri? Pentru ca tu n-ai ocr otirea lui Dumnezeu. trebuie sa le si ispasesti de buna voie. caci sa stiti. Sfintii Parinti au numit "draci" patimile de capetenie (Sfântul Ioan S cararul în Scara numara 7 sau 8 patimi de capetenie). De acesti bani. pe câmp. Pentru ce? Pentru ca nu te marturisesti. O greseala a noastra atârna asupra întregii averi. Când a fost izgonit Adam din Rai. din cauza caracterului lor c onstrângator. Sa nu ascultati de sfatul nimanui când este vorba de cinstirea Duminicii. caci. Cineva se tine de vraji asupra ta. în curtea în care stai tu. din mâna care a furat sau de la unul care a curvit.. ci si ceea ce ai lucrat în cursul saptamânii.

De aceea. câta vreme cineva nu iese din rânduiala lor. Iata de ce si fiarele fug de om. de uitare de Dumnezeu. cenzura mintii a slabit considerab il si patimile conduc mintea. trebuie sa înduplecam pe oameni la o viata mai cu rata . De aceea. împotriva a proapelui si împotriva firii întregi. e destul sa izbuteasca o mutar e mai încoace. mai aici. 458. a mai vorbi de lupta cu patimile însemneaza sa-ti aprinzi paie în cap. lacomia de putere si fumul mândriei. Sunt patimi trupesti care înrâuresc sufletul si sunt patimi sufletesti c are se rasfrâng asupra trupului.Instinctele. Drept aceea. sau decaderea firii. a scopului ultim al virtutilor. PACATELE 456. pentru ca acestea primesc aprobarea. vorbe goale de la oameni si rânjetul lui sinistru. 10) chiar între crestini. când Dumnezeu a ajuns de râs (Ieremia 6. pe câti nu i-a luat de minte si s-au omorât! Bolile de pe urma desfrâului. Ne-am sa lbaticit în toate partile. ne-a facut sa pierdem: pacea cu Dumnez eu. 454. multa si adânca deosebire a gândurilor. mântuirea. prin patimi le trupului. pentru ca o traire în Hristos ne-ar scuti de vorba. ci noi suntem cei ce nu-L mai iubim si nu-L mai vedem. Drept aceea. 460. ca o sabie care sta sa cada peste viata noast ra. fie nebunia. De pilda. Pacatul.care a ajuns într-un fel de "adormire". iar dincoace de zid. cât aproape "sa se teama" si Dumnezeu de noi. toata v iata. ascunse cu voia. atâta vreme atârna pedeapsa lor asupra noastra. care n-au vrut nicidec um sa se lase de patima lor? Dar si lenea poate face nebunii când se vede în primejd ii. Calea aceasta e treaba de cârpaci. pe câti nu i-au adus s a-si puna capat zilelor? Care a sfârsit bine dintre betivi. caci cu ce vine. lacomia de avere. satisfacerea si rostul lor concret. Omul care a ajun s rob patimilor sale nu mai are marturia constiintei pentru faptele sale . Fiecare din patimile de capetenie pot duce zidirea lui Dumnezeu pâna l a decaderea cea mai de pe urma. Împatrit gresim: împotriva lui Dumnezeu. e într-o sta re de necredinta. Aceasta ne înva ta cel mai bine calea lui Dumnezeu. iar omul si-a pierdut libertatea. pacea dinlauntrul nostru. 452. în schimb. 455. oame nii au ajuns în robia patimilor. fie chiar îndr acirea. 457. alta cale nu ramâne. omul traieste în stare de pacat. Toata stradania potrivnicului aceasta este: sa desfaca dragostea si cunostinta noastra de Dumnezeu si sa le dea. credinta va ajung e sa se strâmbe si în tot felul sa se stinga. Iata-ne. Diavolul prezinta patimile din om ca placute si usoare. Nu Dumnezeu este Cel ce nu ne mai iubeste si nu ne mai vede. printr-o sin gura întorsatura maiastra a vicleanului. De acestia care însa sa traiasca viata în Hristos. în veac ul nostru însa. primejdia mortii o înlatura Du mnezeu de deasupra noastra. noi: o gramada de cioburi mereu zdrobindu-ne de zid s i în tot mai mare sfarmare aflându-ne. Cum însa marea majoritate a oamenilor au dereglat rostul normal al acestor forte oarb e ale firii . caci între noi si El e zidul pacat ului. deci. precum si înfricosarea de urmari. Atâta vreme cât tinem pacatele nemarturisite. Caci "pa cat" aceasta însemneaza: înfrângerea morala a constiintei de catre satana. i au în ajutor propria lor mizerie. desi constiinta nu doarme. si cu asta a redus la nim icul slavei desarte si la absurd toata stradania virtutii. ca obiect de preocupar e nimicul si absurdul. De îndata însa ce marturisim pacatele si vinovatia. trebuie nascuti. prin patimi. În veacurile de aur ale crestinismului. În cazul robiei. ca si mai mari m izerii. . Cu obisnuinta de a pacatui trebuie sa ne luptam noi. Aceasta vreme de amaraciune care ne învata minte ca sa nu ne mai întoarcem la cele dintâi e chiar vremea de întarire a sanatatii noastre sufletesti. Trebuie. vicleanul nu se da la o parte de a reduce la ni mic si la absurd chiar si virtutile. rar daca se mai afla. deci. fie ea omorârea de sine. dar refuzând rostul -. cum vine. ori cât ne-ar costa îndrazneala aceasta. trairea în Hristos era mai puter nica si mai întinsa între crestini. 459.caci de ea atârna o credinta mai luminata si. aceasta le facea usoara lupta cu patimile. azi.urmarind exclusiv placerea ce-o confera. 451. împotriva noastra însine. uneori. pacea cu oamenii si pacea cu toata firea. nu-i dau omului lup te. 453. desertând virtutile în sacul spart al patimil or si culegând. ca în somn.

când nu le mai are. Daca urmeaza mereu asa. Toata vigoarea tineretii o da cui nu trebuie. pâna la moarte"(Apocalipsa 12. sau chiar pâna la a nu vrea sa se mai împotriveasca. cu isprava cu tot. 1941. Deci. 7). sub amara tiranie a neantului. îl reclama pentru el si i se tine de urma. dar nu le mai are de unde. slabindu-i puterile. 470. toate gândurile trebuiesc spuse înainte de a se întari si de a birui mintea. 462. ca proprietate de drept . asupri. Caci. Lucrarea împotriva firii i se face omului "a doua fire" . 1).pacatul . ca un creator al unei teribile noutati . Lucifer ridica pâra mare asupra lor înaintea lui Dumnezeu zi si noapte si le rasc oala împotriva toate urgiile împotrivirii. Pacatul. si n u si-au iubit viata lor. le-ar întoarce lui Dumnezeu. pacatul. Înradacinarea obiceiului pacatuirii duce întocmirea sufleteasca si trupe asca a omului pâna la neputinta de a se mai împotrivi. prin patimile trupului. ci al lui D umnezeu. Craiova. De aceea. nu esti proprietarul decât al lucrului pe care l-ai facut din nimi c.balast de accident . o pândire a nimicului care vrea sa înghita în sine toate câte su nt. VIII. caci de unde odata pruncii vavilonesti erau micuti si îi lua în gluma. iar batrânetea hârbuita umbla sa o de a lui Dumnezeu. de drept. acum s-au f acut barbati si îi simte cum îi fura puterile. Iar împlinind conditia asta. mintea slabeste si nu m ai poate stavili dezechilibrul din ce în ce mai mare care invadeaza spatiul vietii cu spectrele sinistre ale mortii pe picioare (Apocalipsa 3.firea farade legii sau legea pacatului (Romani 7. 466. ci o consfin tire a libertatii si a deciziei viciate a omului.care poate duce pe om pâna la starea sa se lepede de Dumnezeu si sa-I stea împotriva. trebuie risipit. Iconomii tainelor. al carui autor este. 465. trebuie sa cerem iertare de la Dumnezeu pentru atare agoniseala. Pacatul este o calcare a legilor vietii. omul nu e al lui însusi. sau te desfaci de pacat sau vei fi . "Ci ei l-au biruit prin sângele Mielului si prin cuvântul marturiei lor. Despre preotie. introducerea în viata a unui dezechilibru consimtit de minte. 467. omul. Pacatul nu e o realitate cu suport propriu. caci d eîndata ce sunt spuse. zicând ca: "Mai multe sunt furtunile care zbuciuma sufletul preotului. p. ci sunt ghearele haosulu i în grumazul realitatii. De acee a. din nimic Dumnezeu a facut faptura.461. dupa ei. Când avea puterile întregi n-asculta povata. Parintii au zis ca singura noastra avutie cu adevarat sunt pacatele. nici al altui om. ca omul a putut sa faca ceea ce Dumnezeu nu poate. din multa pacatuire. Cartea III. Marturisirea de credinta fara îndreptarea vietii nu are nici o valoare. pe cei pacatosi îi închide în c hinurile haosului vesnic. Pacat aceasta însemneaza: înfrângerea morala a constiintei de catre satana . Preotii sunt acei iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. 463. jertfa neîncetata. n icidecum numele pe care îl are. iar faptura a facut pacatul. i ar acum. avea dreptate Sfântul Ioan Gura de Aur. 469. sunt si ei în masura iubirii. Pacatul este înfrângerea morala a sufletului de catre un gând rau. slujitorii Sfintei Liturghii. Acum securea sta la radacina pomilor si focul alaturea pentru toti p omii care nu aduc roada buna. Valoarea unui pom o hotarasc roadele ce le face. Faptul ca. i s-a s tins puterea vointei de a se împotrivi. pentru mântuirea lumii. precum si ajuto rul ca s-o împrastiem. cap. Asta-i noutatea grozava. îsi da seama ca robeste vrajmasului .fara sa bage de seama ca printr-asta se înto arce. 468. care sc ad pentru semenii lor aceasta mamonica agonisire. Totusi. De acee a. iertându-le din datorie.pacatul . Pacatele se înregistreaza în codul genetic al fiecaruia. 464.în infinitul eternitatii. Deci. stapâni mintea. adica raul. adica a haosului de tot felul si în toate privintele si poate ca pentru totdeauna. Pen tru pacat Dumnezeu este foc mistuitor. Asta e tot una cu pierderea darului lib ertatii vointei. aceasta mamona cu adevarat nedreapta a omului. 472. 11). pentru ca acesta sa fie împreuna cu creatia sa iubita . Pe de alta parte. nu e o razbunare din partea lui Dumnezeu. 471. dupa judecata tuturora. arsa în lumea aceasta. 6 1). le piere puterea de a obseda. decât talazurile care bântuie marea" (Sfân tul Ioan Gura de Aur. iar lui.

i-a l uat firea sa în spate (întruparea lui Dumnezeu). Cel cazut între tâlhari a fost încredintat Bisericii. precum si ce le doua testamente Legea si Harul. 476. o mare capacitate de dragoste. iar altii si câte cinci. Acasa. vesnic fara iertare: starea omului împotriva adeva rului. dar unii au si câte doi. Dar. A venit un strain. 474. 33). o copilita numai. l-a dat în grija Bisericii. ca un untdelemn ce unge ranile. o ingeniozitate înascuta. ascuns. Amândoua tamaduiesc deplin pe om. ca sa avem raspuns la proble ma vietii vesnice. 473. 480. Personalitatea are. când esti convins de nedesavârsirea ta. ai închis toate posibilitatile tal e de desavârsire. adica caderea omului din starea de rai a constiintei în starea din lumea aceasta. Nici una nu i-a putut ajuta nimic. cînd îi lovesti dracii. l egea. de asemenea. care l-a luat pe cel ranit si l-a pus pe dobitocul Sau. 477. ca de pilda o minte mai stravazatoare. zice ca tu esti dra c. Iata Samarineanul. cresterea lui în neamul samarineanului. est e semn ca Cel desavârsit este lânga tine si constiinta ta striga diferenta între El si tine. Asa-i firesc omului pacatos. Iata cu cine sa fim asemenea si ce sa facem. PERSONALITATEA 478. ca niste antene mai bune. este si angajarea omului în asemanarea cu samari neanul. Toata bataia de cap cu omul si tamaduirea constiintei sale o are Biserica . pomul vietii. alearga dupa ei si face aceasta pâna la ultimul om al împaratiei Sale. Bisericii i-a dat cheltuiala doi bani: Vechiul si Noul Testament. Când crezi despre tine ca esti drept. Iata adeva rata împlinire a legii în iubire. neputincioase: Legea si p reotia Vechiului Testament. ca slujitorii ei sa poart e grija de dânsul. Ceea ce. te-ai schimbat din vrajmasul lui Dumnezeu în prietenul lui Dumnezeu. Personalitatea este o înzestrare sufleteasca neobisnuita. E destul sa ne gândim la Sfântulita de la Arges. pâna la a doua venire a Samarineanului când i se va rasplati osteneala. Noul Testament. o vointa mai puternica. datorita înzestrarii suf letesti mai puternice. izvorând din Hristos. Pacatosii au un prieten. omul fara de pacat. cu vin si untdelemn. din neam în neam. Într-o persona litate chipul lui Dumnezeu este mult mai puternic si mult mai limpede. însemneaza întrupare a lui Dumnezeu în firea de om. energiile Harului care le sfinteste. Cel mai greu pacat. (caci samarineanul era de alt neam decât cel cazut între tâlhari). o ini ma mai larga. de facut calea de la chip la asemanare. Pilda samarineanului nu este numai o pilda. Pogorârea din Ierusalim în Ierihon. i s-a apropiat de rani. pecetluind cu aceasta unul din cei d oi bani de cheltuiala. au trecut pe alaturea: asemenea si levitii nu i-au ajutat nimic. neputând sa-l ajute. ranita si mai moarta de tâlharii cei din gând. omul fara de pacat. adevaratul aproape al constiint ei cazute între tâlhari. Iisus. povatuitoare la pocainta aspra ca vinul pe rana si Harul celor sapte Taine . Toti cres tinii au sigur câte un talant. personalitatea ar putea strabate calea într-un timp mai scu rt sau ar putea realiza o neasemanata asemanare. Pe lânga omul cazut între tâlhari treceau pe rând.ars cu pacat cu tot. Legea si prorocii. curatite cu asprimea pocaintei. Din momentul în care cunosti ca est i pacatos. 475. PLACERILE . energii de lucru. este totodata si revelat ia misiunii viitoare a Bisericii. dar cu o capacitate de dragoste care a ridicat-o între sfinti. Aceste energii ale chipului prind mai bine. Dar a doua zi dupa Înviere. om de alt neam. Prietenul pacatosilor asteapta pe toti cei ce au sa se mântuiasca. adica dupa trebuinta. îi ca uta. PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV 479. adevaratul nostru aproape. Iata o n evazuta dimensiune a crucii. a dat Bisericii grija de om. Talan tii sunt talente. spalându-i ranile. le-a sp alat cu vin (usturimea pocaintei) le-a uns cu untdelemn (celelalte Taine). pe Iisus. Când stii ca esti pacatos. A venit Samarinea nul milostiv (Luca 10. în sta re sa ne care în spate dintre tâlhari. A petrecut împreuna cu omul. o memorie m ai buna.

de cele mai multe ori. plângând. pâna li se moaie oasele trufiei. pentru care ostenise Dumnezeu cu ei atâta amar de vreme. pâna la cel mai de pe urma. PLÂNSUL 484. pe când cu lacrimile te curatesti pe tine si-i folosesti si pe altii. di n vrajmas al lui Dumnezeu. Mare este Taina pocaintei. bun. iar altii ziceau ca ar trebui sa cumparam cu aur ocarile si necazurile ce le patimim de la oameni. pentru cine umbla dupa ea. ci si pentru ca un lucru asa de mare e acoperit cu chip smerit. le trimite. Cu puterea de a izgoni duhurile cureti pe altii si te poti primejdui pe t ine. care face viata neamurilor cu putinta. ei care stiu totul. caci sub orice placere e încolacit un sarpe. pe care s inguri si l-au cerut peste urmasi. 482. Blestemul acesta îi zoreste sa ia în brate pe tot i antihristii vremurilor.ca si asta e ponosul blestemului. dar chiar pentru ei ivirea antihristilor . sa vie de buna voie la smerenie. Cu fapta aceasta ucigasa. a dreptatii dupa fapte. A cesta e întelesul si capatul acestei judecati milostive a lui Dumnezeu: redobândirea iubirii fara margini. ce a din urma stradanie a lui Dumnezeu în persoana. 486. 2223). ei iesira din destinul lor. Mila cea fara de margini a Tatalui. 483a. de vreme ce dragostea noastra catre Dumnezeu înca n-a ars si ata aceea. si-si bagara neamul sub r otile blestemului. Pâna la plinirea vremii atârna peste ei blestemul pe care si l-au cerut în curtea lui Pilat: "Sângele Lui asupra noastra si asupra feciorilor nostri" (Matei 27. Poate tocmai pentru ca e asa de smerita judecata aceasta milostiva. Cei vechi se rugau pentru cei ce-i schingiuiau si le cuprindeau pici oarele. pe care dragostea L-a coborât din Cer între oameni. cea din urma dintre masurile ce m ai ramâneau. De aceea. povârnita iremediabil spre plata pa catului. întoarsa de la toate pacatele spre Dumnezeu unul si spre to ti oamenii. Sa renunti la placerile tale spre a face bucuria altuia. Iisus n -a pus accentul pe minuni. ei dau de asprimea dreptatii care-i fierbe în ze ama lor. Trebuia re-crearea acestei zidiri. sa le faca o judecata milostiva si fara nici o înfricosare si iarasi sa-i împace cu Sine. POCAINTA 485. Prin urmare. nu numai fiindca te face din rau. are draceasca putere sa desfaca pe om de dragostea lui Dumnezeu si sa i-o întoarca sp re placerea a orice altceva afara de Dumnezeu. Prin poporul iudeu era prevazuta era crestina. Matei 7. de orice fel. Cum sa poata veni. asta mândria n-o poate face. nu vor scapa de primej dii. 487. ca sa scape pe fi ii Sai de judecata cea aspra. stapânitorul lumii acesteia înca ne mai tine legati în împara tia lui. Singura rezolvare. 489. Totul e sa te învoiesti asa pentru Dumnezeu si El îti ajuta. Le va sosi si vremea aceea mult dorita. 483b. cea din curtea lui Pilat si de pe dealul Capatânii. pe Fiul Sau Cel Unul Nascut. Placerea e momeala cu care "hotul" înseala pe om sa se pogoare din Ie rusalim la Ierihon. mai ales. faptele pe care le-ai facut plângând. Stie vrajmasul ca placerea pamânteasca. ci e mai presus de fire. ia r la acestea se ajunge. ei ca re stapânesc peste oameni.481. POPORUL IUDEU 488. nu po t sa vie la mântuitoarea ei binefacere aproape nici unul dintre cei cu mintea plin a de "stiinta" si afumata de mândrie. De aceea sunt urâti de toate neamurile . Cât se poate prinde de minunea acestei sfinte taine. Pe când în Cartea Vietii se scriu. "Bucuria minunilor te poate pierde în slava desarta" (cf. caci e adevarat: nu e dupa fire sa i ubesti din toata inima pe cel ce te ucide în tot felul. prieten al Lui. sa vie în genunchi înaintea unui simplu preot si sa-si însire toate faradelegile si necazurile lor?! Nu. nu afla între iudei decât fapta cea mai ucigasa a lor. Toti cei ce umbla dupa placeri. ci pe cunostinta de Dumnezeu si pe curatia inimii. binecuvântând pe cei ce-i duceau la moarte. coborând din cer uri. iud eii Îl rastignira pe cruce. Crinul Bunei Vestiri. iata spunem ca ea lucreaza revenirea oamenilor la nerautatea pruncilor. Pocainta trebuie sa fie o înseninare din ce în ce mai mare a sufletului si a sanatatii întregi. pe care si-l vor pune rege. daca mai avem inima prinsa de ceva de pe pamânt. spre neîndurata moarte. 25).

zile de fo amete: "Nu foamete de pâine si nu sete de apa. POSTUL 498. În acest adânc al mintii. Si Iisus a postit 40 de zile.. Asta-i foametea lor de mii de ani: Dumnezeu nu le mai vorbeste! 491. sau în altarul inimii . Postul si rugaciunea sunt doua mijloace prin care curatim firea de patimi. cautând cuvântul Domnului. nu vom avea pretentia ca Dumnezeu sa ne multumea sca precum ca I-am împlinit poruncile. PORUNCILE LUI DUMNEZEU 494. precum si întors: prin faradelegi se strecoara vrajmasul si aj ungem de-o asemanare cu el. se silesc sa în valuie si sa prinda vointa din nou în mrejile sale. Ei n-au înteles ca de aceea petrec acele "zile fara numar". Nu le-a ramas d ecât aruncarea lumii în Apocalipsa. POSEDATII 496. ci de auzit cuvintele Domnului.. Adân cul fiintei noastre se îmbraca în Hristos. 501. iar acela n-are nici un motiv sa se supere t ot asa si noi fata de Dumnezeu. care pazesc viata curata si dau viata celui ce le împlineste (Neemia 9. ce se vrajmaseste de moarte cu Iisus H ristos. creatia sa. încât pr etutindeni dau de Iisus. Asa vrea Iisus sa ne însusim împlinirea poruncilor: precum nu multumesti servitorului tau care te serveste. patimile. 495. dar nu-l vor afla" (Amos 8.Semnul Sfârsitului! 493. la îndracire: prada a unui duh rau sau a unor puteri rele. El nu stie si nu recunoaste . Pentru ei Iisus a trecut pe cealalta parte a marii întelesurilor. Nici portile iadului nu le-au putut ajuta sa scape de El. dar ca sa termine cu Iisus. nu se vor mântui. ca unii ce n-au aflat comoara. Deci cei ce ajung la hotarul mortii în nelucrarea poru ncilor. Cosmarul acesta al lor s-a marit cu veacurile. Neam fara semn. Cu trupul nu putem trata decât prin post. fiind nepatimas. dupa expresia Parintilor. Evreii urau de moarte stapânirea romana. Dumnezeu se gaseste în poruncile Sale si prin porunci vine la noi si pe noi ne stramuta în Sine. 492. pentru asta nu trebuie sa fii prooroc deloc. Lucrarea poruncilor. ba si talantul de negusto rie l-au îngropat în pamânt. vor veni înfricosati la cre dinta crestina. punând postul începatura a vestirii Împa ratiei lui Dumnezeu. Postul e vechi si începe odata cu omul. . Si ei se vor clatina de la o mare pâna la cealalta si de la Miaza-noapte la Rasarit. Se salasluieste Hristos. E prima porunca de stapânire de sine. Astfel. Au facut-o si pe aceasta.e un destin blestemat. Neam împotriva lu i Dumnezeu. tocmai slujba aceasta o are: dezgroparea comorii. au fost în stare de data aceasta sa se faca aparatorii cei mai ascutiti în slujba celor mai mari dusmani ai lor. 500. 490. e rau dispusi ca sa apeleze la oricine. de proportiile lumii. Daca omul calatoreste neatent cu tranzitul sau. Neam fara înviere. numai si numai ca acestia sa-i scape de cel mai îngrozitor cosmar al istoriei lor: Iisus. car e-l scot clinic dintre oameni. pentru ca slabeste în om puterea de revolta a supra-omului. Ei a u ramas dincoace. Mai sunt si cazuri când posedatii sunt filosofi. sa u desteptarea puterilor sadite în noi la a doua nastere. Si aceasta o vor face. 499. Toti oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu si-au smerit sufletul cu rug aciune si post. Istoria se va repeta cu oricare dintre neamurile care vor face ce-au facut ei. e o mare lectie a lui Dumnezeu pe care o arata neamurilor crestine pâna la sfârsitul zilelor. deci pricinuiesc aceeasi i storie. roman ii. Neam fara Dumnezeu. Plata îi asteapta. Temeiurile mai adânci ale postului si rugaciunii le gasim la Botez. trezirea la viata cea dup a Hristos si Duhul Sfânt. si vor cutreiera pamântul. De aici puterile potrivnicului. 29). 11-1 2). poate ajunge la criz e. c are se retrage în simtiri. 497. r evoltat împotriva lui Dumnezeu. Vor îmbr atisa pe omul trufiei absolute! Omul care în numele sau se va proclama Dumnezeu! A cela-i Antihrist . Aceleasi fapte aduc aceleasi urmari. Când se vor convinge de aceasta. Toata tragedia acestui popor. desi Lui nu-I trebuia. la dezechilibru. dar fara idealul care i-a parasit. izgonind afara pe satana. Exemplu: Nietzsche. voia sa scrie osândirea crestinismului pe toate gard urile.

Caci scrie: "Dormind oamenii. De aceea. darul lor e de la Dumnezeu. prin viata lor. prin graiul lor. Postul l ucreaza si asupra acestora. ca sa nu-i piarda în faradelegile lor. 7). Lor li s-a dat marele dar s a ierte în numele lui Dumnezeu. în întindere si în adâncim e. Dumnezeu te cheama. altfel mustrarea lor învinge. E bine ca povatuitorii sa graiasca totdeauna din constiinta slujirii lui Hristos. vor sovai în hotarâri (Isaia 28. 511. ci de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu mai au îndrazneala sa o mature afara din Tai na casatoriei crestine.convingeri. fiindca. dar nu convinge. ca în fata lui Hristos si atunci vor fi blânzi întru dojana si smeriti înt ru mustrare. în mocirla us cata. De aceea el trebuie uscat. încet si cu socoteala. Sa fim drepti: slujba preotilor e sfânta. Preotia Bisericii urmareste ca nici unul din fiii Tatalui sa nu se înv rajbeasca în sine însusi. Dar Dumnezeu. nu mai urma resc desfrânarea ca pe un pacat care darâma alcatuirea omeneasca. oamenii orbecaie în multimea nestiintei si a lipse i de sfat. Mare. iar sa fim drepti: neavând cum sa vi na altfel decât prin nastere din trupuri pamântesti în care misuna pornirile faradeleg ilor ca serpii si rod înclinarile patimilor ca viermii. 507. de aceea se ajunge la saracirea roadelor ei. Preotii poarta preotia lui Hristos. copiii. biruinduse de lume. pâinea cea din Cer. Preotia este. 508. ca apoi sa nu fie prapastenie la care sa nu ajungi în chipul cel mai logic cu puti nta. Dumnezeu îti vorbeste. ca mintea fii nd netrupeasca.. cum se tângu ia Iezechiil (Iezechiil 7. Milostivul. 26). A osândi pe preoti e lucrul cel mai usor si cel mai fara rost. oricât ai fi de pacatos. E lucru de mirare. Asa se întâmpla ca: "lipsind preotului cunostinta legii si batrânului sfatul". oricât ar crede ca într-însul salasluieste Duhul lui Hristos. de la trup se spurca si se întuneca si ca. Chemarea le este învaluita. a venit v rajmasul si a semanat neghina printre grâu si s-a dus" (Matei 13. 502. Dumnezeu te i arta. cea nemater ialnica de la tarâna se subtiaza si se curata. în loc ca ei sa biruie lumea. 25). nu de pâine. PREJUDECATILE 505. covârsitor de mare dar! Oare de ce nu-l pricep oamenii? 512. Prin preoti nu te cheama omul. Ca firea lor pamânteasca mai da uneori prilej de sminteala. Biserica însira printre pacatele mintii si prejudecatile. Acesta este u n semn de primejdie. cu aceeasi datorie ca Pavel. Zice un filosof: e destul sa primesti în minte o singura prejudecata. care s-au întins ca o noapte de osânda peste bietii oameni. ci o lasa sa-si faca de cap. sigur ca ei vor fi covârsiti de mostenirea aceasta si nu-si vor putea îndeplini fara umbra trimiterea lor de l a Dumnezeu. prin Sfântul Sânge al Mântuitorului. le rânduieste si chemare dinafara prin glasul s lujitorilor Sai. Caci El e Cel ce uneste obstea laolalta. ca sa nu cada din milostivire sub strivirea dreptatii. 509. Preotii au grija de-a îndupleca pe oameni în vremea rânduita întoarcerii. e sfânt. Deci nu fara rost atragem luarea-aminte ca neghinele vrajmasului vor salb ataci oile împotriva pastorilor. PREOTII 506. porcii patimilor nu mai vin sa se scalde. Sarea pamântulu i o vor calca-o oamenii în picioare si asa vine ca: "Si preotului i se va întâmpla ca . Larma vietii si galagia grijilor desarte striga oamenilor în urechi ne voile lor pamântesti. 510. Ochii vad lucrurile.. ca sa-ti pui nadejdea în om. ca o noua filiatiune. Prin ei. nu vor lasa poporul sa creada si asa se vor salbatici oile asupra pastorului si vor fa ce bucurie lupilor. zice Ioan Scararul. prin iertarea lor. dimpotriva. sau sa se rupa din obste si din duhul dragostei lui Hristo s. din amândoua partile. POVATUITORII 504. Un organism topit cu postul nu mai are putere sa schimbe convingeril e constiintei. Sigur ca acestia. Mai bine de jumatate din numarul patimilor sunt ale mintii. Preotii vremurilor noastre. mai tare decât le striga glasul constiintei trebuintele lor ve snice. 503. mintea vede gând urile. Oamenii abia mai aud cele de dincolo si li se par departe: surzenia tot m ai mult se întareste si chemarea lina nu se mai aude. În jurul lor se va întari întunerecul a toata nestiinta si va începe foametea. ci te cheama Domnul ca sa-ti stramuti viata ta de om. deci nimeni nu se mântuieste razletind u-se de Biserica.

nevrând sa-i piarda din g heare. ce putini L-au ascultat! Este un cerc vicios. Pretind ascultare de la oamen i pentru ca "Dumnezeu" i-a trimis sa spuna la lume lucruri de care îti tiuie urech ile. zi si noapte si le ra scoala împotriva toate urgiile împotrivirii. Fierb de mânie când nu sunt luati în serios. si jurându-se ca-s oamenii lui Dumnezeu.. 5. 61) . j ertfa neîncetata. de altfel. cu toate acestea. fiindca au pacate. ascultati de Biserica. Vrajmasul. toti ereticii (r atacitii) vremurilor pe care însa i-a afurisit Biserica. facându-si si Sfânta Cruce. Unii se trezesc ca au trait în ratacire. îsi strica mintea cu parerile lor.si poporului" (Isaia 24. 6. p." (Întelepciunea lui Solomon 4. 4. îsi are slujba de a talmaci tainele icon omiei divine. 9. 8. dându-le impresia ca nu sunt obli gati sa asculte de ei (de preoti). de Dumnezeu asculta. "Dreptul care m oare osândeste pe nelegiuitii care traiesc. le pune înainte neputintele oamenilor. administrata valid exclusiv prin p reoti si arhierei. de care prin amagire au ascultat. Mor dupa a fi ascultati si crezuti de oameni. în care se încurca sufletul multora. neascultând învatatura dreptei credinte si a vietii în Dumnez eu. având smerenie mincinoasa. Dar. Asa se cufunda în pacate. pentru mântuirea lumii. 11). Adesea au "graire în duh". slujitorii Sfintei Liturghii. De mul te ori dreptul o pateste. zicând ca: "Mai multe sunt furtunile care zbuciuma sufletul preotului. arata o evlavie neobisnuita: marturisind pe Hristos. Câte unii. 517. Fiul Omului. cap. dar multe nu. prin sfintele soboare. Iconomii tainelor. Fratilor. Fac pe proorocii si împrastie spaima între oameni. decât talazurile care bântuie marea" (Sf . cu toate acestea. cum s-au dat. dar nu vor întelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el. 519. De ace ea. 1941. Iisus nu a avut nici un pa cat si. De aceea. Multa paguba face un preot în averea de pacate a oamenilor. VIII. iar ei sunt înselati. iertându-le din datorie. 513. si n u si-au iubit viata lor. care trece peste taina pocaintei. PROOROCII SI HRISTOSII MINCINOSI 518. Cad la lauda. Si asa îi duce de minte.. fiindca cei ce asculta de preotii e i. capitalizate în om. 16-17) . Ioan. dându-se pe ei de ceva mai mare: Ilie. 7. Proorocii mincinosi din zilele noastre sunt de o îndrazneala nemaipome nita si palmuiesc smerenia. Cartea III. Craiova. vedea-vor sfârsitul înteleptului. pâna la moarte "(Apocalipsa 12. Hristos. "Ci ei l-au biruit prin sângele Mielului si prin cuvântul marturiei lor. pe Maica Domnului. 514. Asta atârna de puterea de stravedere a "duhului" care le spu . arsa în lumea aceasta. ale slujitorilor legali ai Bisericii . Este un duh vrajmas care întuneca mintile oamenilor si îi rascoala pe un ii împotriva neputintelor omenesti ale pastorilor.. 515. Nu vor nici în ruptul capului sa-si controleze prin preoti cele auzite d e la duhul lor. ba si Sfânta Împartasanie luând-o!. Preotul. cu "duhul" care îi poarta si îi învata. a prea multor oamen i: cercul ratacirilor. Acestia din anumite "motive" nu vor sa asculte de preotii Bisericii. 516. Pe semnele urmatoare se pot cunoaste ca nu mai sunt întregi la minte: 1.. sa-si faca singuri "credinta". Lucifer ridica pâra mare asupra lor înaintea lui Dumnezeu. 2. sarutând icoane le. si pe om si pe Dumnezeu. stergându-le cu darul datoriile agonisite diavolului. Multe proorocii li se împ linesc. din neascultare. asa cum sunt. Se dau pe sine de ceva mare. caci toata decaderea e de la parinti începatura. înduplecând spreolalta amândoua partile. Drept aceea. Preotii sunt acei iconomi ai tainelor lui Dumnezeu care scad pentru semenii lor aceasta mamonica agonisire (pacatele). Se tin pe sine mai presus de Scriptura (unul chiar mi-a rupt-o). 3. acoperindu-le darurile si harurile. ca primeste sageti din amândoua partile. Dreptul Judecator si asa mai departe. mai p resus de Biserica si sfinti. 2). indiferent de neajunsul lor de oameni. si-ti îngheata inima auzindu-i. de toata starea asta rea a lucrurilor are sa d ea seama si poporul. si în general dreptul. Ioan Gura de Aur. avea dreptate Sfântul Ioan Gura de Aur. batând metanii. Despre preotie. Om ul se întuneca dinspre adevar si ia ratacirea de buna. sunt si ei în masura iubirii.

Iar cine L-a si vazut pe Domnul si neasemanata-I Cruce. Nu -i ocarâm.s ub actiunea harului de sus. ed. . Dar asta nu e proorocire. cautând mereu pe fratii Sai (Matei 28. într-un sentiment de liberare. îngaduie Dumnezeu amagirea nelegiui ta a Satanei (2 Tesaloniceni 2. caci acesta-i f ocul azvârlit de Dumnezeu pe pamânt (Luca 12. pri mii calatori la iad cu Scriptura în mâna. cea din iubirea de oameni. 3000). ucigasii dreptilor.. îngaduind Dumnezeu. dovada ca nu-si lasa ucenicii sa zic a "Tatal nostru". luat în parte. Astfel. 9). 10). dar scui pa Biserica.) Prin urmare fiind asa de saritori cu ascultarea si credinta la povetele "duhului" lor. luntri sau biserici m incinoase. bineînteles -. 11. nu e fiul Tatalui. aceasta curateste si viata noastra. de cum pe oamenii lumii. care li s-a facut pâna acum în peste 800 de hri stosi mincinosi (Matei 24. ca o înviere din morti. lamurindu-l ca aurul. ca sa culeaga el pe cei ce-ntind mâinile sa scape. 524. 520. s i neavând odihna pâna nu-i aduna pe toti Acasa. (C u amagirea ascultarii pâna la ucidere de om. chiar si pe pustnici. Prin urmare. pe care-l cred ca e Hristos. 7-13). care de fapt sunt diavoli. ca pe Pavel" (Sfântul Maxim Martu risitorul. e destul sa le aducem aminte de înselaciunea în care au cazut iudeii. Daca simtim suferinta fara asemanare a lui Dumnezeu Mântuitorul nostru .77).2. vol. desi scrie: "Asa sa va rugati" (Matei 6. mergând grabit spre cea mai de pe urma sfarmare si sarire a mintii. pâna la sfârsitul lumii. Asta nu se poate tacea. întrebându-i: Nu dupa scripturi (Ioan 19. pândind si alergând dupa fiecare ins.peste puhoaiele pierzarii. teroristi ai sufletelor simple. 521. unul ca acela sare ca ar s din orice iubire conservatoare de sine si se roaga.I. arde puterile raului si straluceste cu lumina dumnezeiasca pe smeritii Sai urmatori. în toate v remurile. care aprinde lu mea. strâmba adevarul si se propovaduiesc din Scripturi. poate vedea înca de aici arvuna desavârsiri i sale. adica sa-si depaseasca constient conditia sa umana . Unul ca acesta traieste ca un dezlegat de viata si nici o urgie a vremii nu-i poate face nimic. Dumnezeu-Omul. a cercat vrajmasul pe multi. Pentru ei. 523. vrajmasul mântuirii oameni lor s-a iscusit tot mai mult în rele: a scornit si el corabii si cu ele da târcoale peste apele potopului. hris tosii mincinosi îsi scot ucenicii dintre fiii Tatalui si-i fac fiii pierzarii. iar Finees a si facut a ceasta si i s-a socotit acestuia râvna pentru Dumnezeul sau (Numerii 25. Capete despre dragoste. Raspunzând celor ce se tin mai presus de Biserica si sfinti. ce se întorc Acasa. 24). În preajma lor simti tulburare si primejdie. în fiecare ve ac de oameni. În numele "dumnezeului" lor sunt în stare sa omoare om. 525. caci multi dintre ei au fo st pe la casa de nebuni sau vor trebui sa se duca. Înselaciunea e usor de pri ns: corabierul vrajmas si hristosii mincinosi nu au crucea pe catarg. Ceea ce odinioara era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului. Iisus Hristos. 20). strigând sa aiba în lumea acea sta soarta lui Dumnezeu. (. Înselaciunea e si mai vadita. p. dupa trecere de vreme. Sar de la un lucru la altul si leaga lucruri fara nici o legatura. 12. Nu-i blândete pe chipul lor. pentru fiii pierzarii. ca unul ce n-are învelitoarea trupului si de aceea prinde cu oarec are vreme înainte cele ce le apropie Dumnezeu de oameni. "pâna-i va prinde pe toti cei ce se vor mântui.Cel cu cruce . mai mult pe ei însisi decât pe Dumnezeu. pe care înca o tot duce printre oamenii ce-L pa lmuiesc cu ura de fiara pâna la sfârsitul veacului de-acum. întrucât oricare din hristosii mincinosi. Caci pâna acum nelegiui tul a scornit peste 800 secte (800 în 1946. 7) a u rastignit ei pe Dumnezeu ? PROVIDENTA 522. Si aceasta o face mereu. 1947. Dorul lui Dumnezeu dupa cel mai mare pacatos este neasemanat mai mar e decât dorul celui mai sfânt om dupa Dumnezeu. Filocalia. Ta lmacesc gresit. iar înlauntr u nu au cele sapte Taine. 10.) umbla nevazut de oamenii cu ochi de lut. decât a-l desavârsi. Sibiu. Când cineva se încumeta sa se lase în conducerea Providentei. în care pe multi îi ia de minte si-i duce cu el. întemeindu-se pe Sc riptura ca si Avraam a fost în stare de o atare ascultare. ci ne pazim si îi învatam si pe altii sa se pazeasca si ne înfricosam cât de gr oaznic si-au taiat mintea în Scripturi (2 Petru 1. sunt o adevarata primejdie pentru oameni. 49): pârjolul dragostei. 10). printr-un el an de iubire de Dumnezeu.ne ce le spune. acum cca. ace ea e Biserica lui Hristos ..

Timpul, cauzalitatea, lumea, viata si toate vamile cunoasterii, pline de chinul contrazicerilor, ramân la pamânt, ca o gaoace de ou când iese din ea un pui viu sau, când dintr-o omida paroasa - trecuta aparent prin moartea unei crisalide - i ese si zboara un fluture în culorile curcubeului. Asa suntem si noi în conditiile vietii acesteia, o candela cu untdelemn si fitil, dar înca neaprinsa. 526. Când ajungem la cunostinta a ceea ce suntem de fapt, ca avem o înrudire cu Dumnezeu, ca locuieste chiar în structura noastra spirituala, ca suntem în pragul liberei alegeri a unei conceptii de viata de care sa ne tina chiar de n-om fi p e placul lumii, atunci Dumnezeu aprinde candela si lumineaza toata viata noastra cu conceptia crestina despre lume si viata. 527. În cazul când omul cel vechi mereu se obrazniceste cu "drepturile" sale biologice asupra omului ceresc si biruie, atunci, deosebirea celor doua naturi c are traiesc întretesute în noi, ajungând într-un contrast nelimitat, Duhul lui Dumnezeu Se retrage din om si vin pedepse colective multiple asupra vietii pacatoase. Asa avem motivarea potopului: "Nu va ramâne Duhul Meu pururea în oamenii aces tia, pentru ca sunt numai trup. Deci zilele lor sa fie o suta douazeci de ani" ( Geneza 6, 3). De asemenea, perversiunea sodomiei, care "striga înaintea Domnului" (Geneza 19, 13) a atras asupra Sodomei si Gomorei prapadul focului, care a ars p amântul 400 m sub nivelul marii, formând Marea Moarta, radioactiva pâna astazi. 528. Toata cararea de la porunci la cunoastere, de la ascetica la mistica , nici un pas nu o facem singuri. 529. Dumnezeu vrea sa stavileasca navala anarhiei în faptura, însa, respectând libertatea omului, nu poate, decât daca va câstiga si convingerea omului pentru inte ntia Sa. Pe drepti îi are câstigati pentru aceasta cauza. Pe nedrepti, pierzând acesti a libertatea lor - de vreme ce robesc pacatului - nu-i mai poate câstiga prin libe rtatea pe care n-o mai au, de aceea pentru acestia nu-i mai ramâne decât sabia. Prin sabie se întelege aici: asprimea dreptatii, legea, autoritatea, stapânirea, pedeaps a, pâna chiar si pedeapsa cu sabia. 530. Iubirea si sabia lui Dumnezeu lucreaza neîntrerupt si deodata între oame ni: pentru fiecare, dupa cum îi trebuie; asta nu numai fiindca oamenii sunt ameste cati, dar si pentru ca fiecare ins îsi are vremile sale când îi straluceste milostivir ea, precum si vremi când îl prigoneste sabia - ca sa vie iarasi la starea de milosti vire. 531. Dumnezeu taie para focului în doua; cu puterea arzatoare, dar nelumino asa arde pacatosii, iar cu puterea luminoasa, dar nearzatoare straluceste pe sfi nti. Asa ca pe unii îi lumineaza nearzându-i, ca un Soare neapus în vecii vecilor; iar pe altii îi arde neluminându-i, întunecati si la întuneric, în vecii vecilor... 532. Multi oameni, mai puternicii veacului, sunt refractari propovaduirii cuvântului, dar unii din ei se biruiesc de ultimul cuvânt al sfintilor, cel acoperi t cu pretul vietii. 533. La urma tuturor este dreapta judecata a lui Dumnezeu si este dreapta pentru ca tuturor Dumnezeu le-a prilejuit o marturisire a cuiva si deci nu vor avea cuvânt de scuza ca n-au auzit de Dumnezeu. 534. Aceasta este ratiunea ascunsa a Providentei: toata lumea ispitita sa se ciocneasca de Iisus. 535. Providenta bate timpurile în functie de om. Iar fiindca omul are dorul exceptional al fapturilor spirituale, al libertatii deciziei si timpul are o fu nctie variabila în Providenta. 536. Stiind Dumnezeu slabiciunea credinciosilor si desfrâul rautatii, mai i ntervine din când în când cu întâmplari înfricosatoare între oameni. 537. Dumnezeu nu pedepseste toate relele aici si imediat, precum nu raspl ateste tot binele aici si numaidecât. 538. Daca Dumnezeu ar pedepsi toate relele aici, ar putea însemna ca lumea aceasta este singura care exista. Daca ar pedepsi toate relele imediat, ar însemna ca se teme de puterea raul ui, care nepedepsit imediat ar putea periclita stapânirea lumii. 539. Daca Dumnezeu ar rasplati tot binele aici ar însemna acelasi lucru, ca exista numai lumea aceasta. Daca ar rasplati tot binele imediat ar însemna ca sufletul exista numai în lu

mea aceasta, în care Dumnezeu trebuie sa se achite urgent de îndatorirea ce i-a facu t-o omul. Ca uneori Dumnezeu pedepseste raul si uneori rasplateste binele, este ca sa stie ca raul se pedepseste si binele se rasplateste. Daca o face rar în lumea a ceasta este semn ca o trece sigur în cealalta. 540. Daca Dumnezeu uneori nu pedepseste raul este ca asteapta pocainta pa catosului. Daca uneori nu rasplateste binele dreptului este semn ca-i lucreaza rabda rea. În amândoua cazurile Dumnezeu asteapta sfârsitul omului, în ce sfârseste omul, fie ca a fost multa vreme bun, fie ca a fost multa vreme rau, cele de pe urma au ultim ul cuvânt. 541. O rasplata aici si imediata pentru toate faptele ar dauna libertatii omului. Raul nu s-ar face de frica pedepsei, iar binele s-ar face din interesul r asplatii. S-ar micsora ceva din slava lui Dumnezeu si s-ar micsora si prestigiul fiintei omenesti. Iata, prin urmare, la ce climat de libertate si dragoste dezinteresata vr ea Dumnezeu sa-si ridice fiii, la sensul lor metafizic cel ascuns în Dumnezeu, car e este Duh, este iubire si Adevar. Si aceasta fac si oamenii liberi si cunoscuti si lor însisi ca atare. PSALTIREA 542. Toate cuvintele Psaltirii dovedesc cunostinta cea din patanie, sau înv ataturile din durere, singura cale care poate învata ceva pe oameni. 543. Asa e toata Psaltirea: o marturie stralucitoare a bunatatii lui Dumn ezeu, tinuta în mâna de David, ca o faclie, mângâind orice suflet zdrobit de pe urma pac atelor. Lumina ei atrage luarea-aminte la cârmuirea lui Dumnezeu asupra vietii ome nesti, îndeamna sufletul la ascultare si smerenie, cu care oricine poate birui toa te potrivniciile din calea mântuirii si poate rabda toate patimile ispitelor. RAPORTUL CONJUGAL DESPRE RELATIILE SEXUALE DINTRE SOTI 544. Femeia (luata din barbat) are nevoie de completare endocrina prin co ntact de la barbat. 545. O mare dizarmonie consta în faptul ca instinctul barbatului e în conflic t cu instinctul femeii. Instinctul barbatului vrea mereu femeia, ca prilej al de scarcarilor sale genezice. Instinctul femeii însa e maternitatea. Copilului, pâna se desprinde de mama, îi trebuie doi ani, deci, dupa rânduiala firii, trebuie sa fie l asata în pace. Deci, ce va face barbatul? Sau îsi va perverti sotia, facând-o sa umble si ea dupa placerea patimasa, cautând sa scape de rostul firii sale, sau o va face crim inala, punând-o sa-si ucida în pântece fiinta fara aparare, sau va practica scârba onani ei cu femeia sa (Facere 38, 9), pazind-o de rostul zamislirii, dar necinstind-o, cum nu se mai poate spune. Altii recurg la sterilizare, altii la aventuri, sau la lupanare. Un atare barbat nu-si va mântui sotia prin nasterea de fii (1 Timotei 2, 15), ci o va osândi cu ucigasii si curvarii, printre care si el de asemenea va fi (Apocalipsa 21, 8). Prea putini sunt barbatii care-si stapânesc instinctul irational, prin pute rile rationale ale sufletului, reglementându-l potrivit cu rostul sau originar. Si iarasi, si mai putini sunt cei ce convertesc energia prin înfrânare, saltând sensul f irii la rosturi mai presus de fire. 546. Placerea, cautata numai pentru ea însasi, cheama repetarea din ce în ce mai deasa a actului, pâna ce ajunge la distrugerea sistemului nervos. Mai mult chi ar: ea aprinde organismul si-l împinge pâna dincolo de posibilitatile sale functiona le; ea provoaca frângerea oricarei cenzuri morale si-si duce supusii pâna la doaga n ebuniei. 547. De ce nu-s parintii la fel de grabiti si cu însurarea baietilor, pe cât sunt de grabiti cu maritarea fetelor? Fapta lor gresita încurajeaza tainuit si pe fata frauda neomaltusiana - onania cu femeie, fereala, pazirea - ceea ce e o pla ga de o nebanuita întindere în toate mediile sociale. Iata ca, dupa scurta vreme, se arata si pedepsele acestei fraude, cu deosebire la femei: tulburari grave ale s anatatii, fenomene dureroase ale pântecelui, tulburari îndeosebi nervoase si mintale

, cu desavârsire necunoscute nici chiar medicilor. Asa zic medicii. De la pântece du rerile se întind la rinichi si în josul pântecelui, uneori în membrele inferioare. Durer ile se stârnesc si cresc în vremea mersului, în vremea ridicarii si asezarii pe scaun, a ridicarii vreunui lucru si peste tot în vremea intimitatii - lucru care aduce u neori grave neîntelegeri conjugale. Deodata cu durerile acestea, apar tulburarile nervoase, care schimba profund starea psihica si mintala a bolnavelor. Caracteru l schimbator ajunge iritabil, irascibil pâna la exces. Din nimicuri, explozii viol ente, furii, adevarate sincope ale judecatii, care nu mai pot fi înfrânate sau stapâni te. E un adevarat dezechilibru umoral, care face biata victima sa treaca de la e xplozia violentei, pâna la tristetea si melancolia cea mai profunda, si uneori, pâna la ideea sinuciderii. Asta-i frauda si isprava. De aceea nu tacem, ci demascam, împinsi de mila si de stiinta. 548. Într-un raport conjugal normal, organele genitale feminine trec succes iv printro faza de congestie intensa si o faza de slabanogire brusca, ce stabile ste cursul regulat în circulatia sângelui. Actul conjugal falsificat, neispravit, fa ra concluzia naturala, lasa sa persiste în vase o stare de înecare ce, cu vremea, ia un caracter permanent. Urmeaza o tulburare a nutritiei tesuturilor, pe urma alt erarea lor anatomica. 549. Multimea firisoarelor nervoase ale plexului hipogastric, firisoare c are pleaca de la uter si se unesc cu sistemul cerebro-spinal, îndura apasari, irit atii, care, la obârsie sunt dureri locale, dar cu tulburari reflexe la distanta; i ar cu vremea, arunca pe bolnave în plin domeniu psihiatric. 550. Congestiile acestea cu repetitie produc alterari intense si profunde în sânul tesuturilor, care-si pierd functiunea lor normala. Asa se instaleaza, cu v iclesug, sterilitatea definitiva, incurabila, dupa câte o lunga perioada de steril itate voita. Atunci în zadar mai doresti copii, mugurii vietii, caci firea te pede pseste cu aceasta cruda întoarcere a lucrurilor: îti califica fapta si îti condamna ne amul la moarte. Ultimul efect: denatalitatea, depopularea etc. Asa se stinge nea mul... RATIUNEA 551. Când împrejurarile te aduc în situatia sa vezi limitele ratiunii, cataclis mul în fata, puterile raului dezlantuite, nu tremura caci nu esti singur: este Cin eva nevazut cu tine, în tine, care stavileste haosul, iar pe tine te creste mai pr esus de om, împrumutându-ti si tie nimbul divinitatii. 552. O iluminare a ratiunii, datorita "locuirii" lui Hristos în suflet, nu este de nici o mirare, întrucât Iisus Hristos este numit înca în terminologia greaca: "l ogos", Cuvânt, ratiune absoluta a lui Dumnezeu. RABDAREA 553. Cu aratarea rabdarii suntem datori în primul rând pentru ca, mai înainte d e a veni la calea lui Dumnezeu sau la ostenelile mântuirii, faceam si noi ale lumi i, umblând în faradelegi si chinuind pe altii si, astfel, ne-am bagat datori; deci a cum trebuie sa platim ale noastre cele de atunci, ca pentru rabdare sa dobândim mânt uirea de la Dumnezeu. Asa trebuie sa platim acum cu durere cele ce le-am facut o dinioara cu placere. 554. Cei ce biruie lumea (1 Ioan 5, 4) nu sunt nicidecum o adunare de nep utinciosi, o turma de inactivi, oricât s-ar parea rabdarea raului o slabiciune a b inelui, ci ei sunt ostasii Împaratului, care prin rabdarea Crucii a biruit nu numa i lumea, ci si toata stapânia mortii. Mântuirea e cununa acestei biruinte. Iar despr e nevointa care dovedeste rabdarea si credinta sfintilor (Apocalipsa 13, 10), pu tem spune ca e singura cale îngaduita si în stare sa mistuie puterea raului si sa o faca fara rost si fara vlaga în lume. 555. Rabdarea raului sau umilinta, în credinta lui Dumnezeu, este cea mai u riasa putere asupra raului în lumea aceasta. 556. Chip de umilinta desavârsita ne-a dat Mântuitorul pe cruce: El, Fiul si slava Tatalui, Dumnezeu adevarat, nu S-a împotrivit, ci a primit sa treaca prin ce a mai de pe urma umilire cu putinta pe pamânt, caci stia ce putere are umilinta. R abdând batai, scuipari în obraz, cununa de spini, piroanele si spânzurarea pe cruce, i ar peste suflet hulirea celor faradelege, toate acestea înca nu erau crucea cea ma i grea; pe aceasta o avea la spate. Crucea cea mai grea, pe care era rastignit c u fata, era neasemanata durere a milei Sale fata de oameni.

Nimic mai primejdios. decât a combate rautatea. Pe aceasta vrea Dumnezeu sa o izgoneasca din f ire. prin a marturisi si ei pe Hristos. 564. 558. de caricatur a existentei: demonicul. ca apara adevarul si ca slujeste lui Dumnezeu. Timp pentru deprindere si rabdare pentru gr eutatea ei. de salbaticie. Precum ca acestea sunt asa ne stau marturie mieii lui Dum . Iar. pentru ca în lupta cu mândria si cu slava desarta. Rautatea e o osânda. împotriva ei. De aceea. cu acelasi pret al vietii. Rabdare trebuie sa avem mai întâi cu noi însine. caci ea arde datoriile noastre si toata stra dania lor. data si mieilor. nici Iisus. 561. dar are pedeapsa. Firea perversa si firea curata. Rabdarea este o conditie a mântuirii. 559. 565. Atâta am înteles din taina rabdarii sfintilor. 563. Prin rabdarea multor nestiuti de oameni. Desi Dumnezeu n-a revelat o Scriptura împotriva Sa. formalismul iudaic a întors-o împotriva lui Dumnezeu. ca sa nu cadem în întristare. cu conditia ca sa nu fie pentru vinovatii. 562. si îi baga mielului de vina ca-i tulbura apa. Iisus a tamaduit orbirea ochilor. ea este împotriva iertarii si a oricarei tam aduiri. pâna deprindem desavârsit lepadarea d e sine. I-a dat omului apostolia a cestei misiuni: "Iata eu va trimit pe voi ca pe niste miei în mijlocul lupilor". 568. nu are iertare. rabdarea înceteaza de a mai avea înfatisarea negativa de necaz si se schimba în buc urie. pentru ca nu se poate schimb a în bucurie nicidecum. sa-ti pregatesti sufletul de ispite" (Cartea întelepciunii lui Sir ah). cu toata întristarea mea sunt covârsit de bucurie. sfarâma mereu portile iadului. adica pedepsirea de buna voie a firii cu tot felul de osteneli. Scriptura a prevazut de mult cenzura împotrivirii zicând: "Fiule. Acesta însemneaza ca Iisus conteaza pe un miez originar necontaminat. Sfântul Pavel de asemenea ne previne: "Toti cei ce vor sa traiasca cucer nic vor fi prigoniti" (2 Timotei 3. stau laolalta în raportul în care se afla un miel care bea apa dintr-un râu. 12). dar are judecata. cu puterea Bisericii vazute si nevaz ute. RAUTATEA 567. Rabdarea mai este si nevointa. rautatea. Cine rabda (îndreptarea) pâna la sfârsit se va mântui (Matei 10. o moarte anticipata. Începutul trebuie întar it cu rabdarea. Aceste forme ale relei vointe au înfrânt si pe Iisus. nu poate nimic.557. de asemenea. e o venetica în fire. 566. La începatori. dar n u e naturala. dar se va înfrânge de Dumnezeul Judecatii. decât rabdarea cu dragoste a necazurilor. Rabdarea sfintilor în încercari are rostul iubirii de oameni. fata de lupul care se afla mai la deal. Orbia rautatii nu are leac. care chinuieste firea. Nimic mai greu. gasindu-i acestuia motivul "întemeiat " sa-l manânce. 22). E absurditate multa si variata lipita pe fire. originara. Daca învatam practic lepadarea de sine si sporeste dragostea în inima noastr a. e descojirea firii de absurditate. Nu dupa Scriptura L-au câstigat pe Iisus? Ia ta ce poate rautatea: sa stea împotriva iubirii de oameni si de Dumnezeu. dar cu ajutorul omului. dar n-a putut tamadui orbia rautat ii. care a introdus-o în fire. desi comprimat dar capabil sa-si recâstige dimensiunea paradisiaca: miezul capabil de Har. Misiunea lui Iisus. ci trebuie timp si rabdare. Lepadarea de sine nu se realizeaza dintr-o data sau o data pentru to tdeauna. Multi tirani s-au îngrozit de rabdarea mai presus de fire a sfintilor. exist ent înca în fire. ai lui Dum nezeu. În lumea aceasta nu poti sa crezi în Iisus fara sa fii pedepsit. ci pentru "vinovatia" de a fi crestin. Rautatea a înfrânt pe Dumnezeul iubirii. 569. 560. Nu le trebuie potrivnicilor pustiire mai mare în lucraturile lor. Este ascunsa în ea o mare b ucurie. când vrei sa te apropi si sa slu jesti Domnului. apoi trebuie sa aiba si altii rabdare cu noi. mai periculos decât sa te lupti cu îngustimea si cu form alismul. care crede ca are dreptate. deprinderea rabdarii începe cu ocara. atotputernicia si dreptatea lui Dumnezeu. acestea au obicei ul sa-l arunce în deznadejde ca sa paraseasca lupta.

se vor folosi de unelte ale lor (Ioan 8. în suferinte de bunavoie s-au mântuit cu viosii. a ceea ce orânduieste s i face Dumnezeu. Se va învoi mintea sa mearga dupa momeala mai departe. ca nu le lasa Dumnezeu. mult mai multi se mântuiesc pe fron t. Daca mintea nu baga momeala în seama vrajmasul staruie cu ea. Dumnezeu. ostas al lui Hristos. ca printr-însii sa aduca la mântuire pe cei de mântuit. 578. Mintea însa se trezeste c-a fost furata de gând strain si ca se afla în altceva . care le-ar face toate câte-i învata dracii . în voia firii povârnite spre pacat. tot asa si cu suferintele razboaielor. chiar daca nu pricepem aceasta. 1). deîndata ce aflam ce înzestrare avem si ne trez im spre ce trebuie sa fim. lumea crede ca mor în razboaie cei rai si scapa cei buni. 575. pe cei nebagatori în seama sau potr ivnici . ca sa o faca iubita mintii. (. si stiind ca nimic nu se întâmpla fara voia lui Dumnezeu.. cu minciuni si cu înfricosare si cu alte nemaipomenite zavistii. încât nu mai ramâne istoriei alta solutie decât sfârsitul ei.. Când nu mai raspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumnezeu. cel milostiv întru drepti. 577. c i cu viclesuguri si curse. pe care o flutur a el în vazul mintii. iar oile Dumnezeu le stie". 572. îngaduie razboaiele. lupta tr . Prima întâlnire între minte si diavol e la linia momelii. care-i smerenia deplina si conditia de capetenie a rugaciunii neîncetate. adica mântuirea. Dumne zeu. Pe de alta parte. avem înaintare la unire. Apoi. necazurile si tot felul de încerc ari ale razboiului nevazut izbutesc sa ne toceasca pe deplin gustul de lumea ace asta si sa ne duca la un fel de moarte fata de lume. Relele pe pamânt asa de mult vor strânge oamenii. si a celor de acasa si a celor de p e fronturi. Razboiul duhovnicesc seamana întrucâtva cu razboiul lumii. iar când îsi da seama de ea însasi si de cele în car e se afla. singurul lucru cu adevarat de trebuin ta. Si unul si al tul te desface de viata aceasta. în atotputernicia Sa. si de cele mai multe ori viata întreaga a unuia sau a multime de insi atârna de lupta nevazuta a câtorva clipe. 44). se poate întâmpla ca fara veste sa fim învaluiti la minte din partea poftei sau a iutimii. Al doilea gând de ajutor e primirea de mai înainte ca bun. Lupta începe abia în cei ce s-au hotarât la o viata mai conforma cu porunc ile dumnezeiesti. Prin urmare. De aceea zice Înteleptul: "Fiule. avem lupta cea de gând la o clipa hotarâtoare. Cei ce nu urmaresc în viata aceasta nimic mai mult decât sa fie fericiti în lume si tihniti în trup. ba chiar si pe draci. sau asupreala. Numai ispitele. puterile iadului vor sari sa ne ceara socoteala pentr u nesupunere. Iar gândul al treilea e ca în s uferinte fara de voie s-au mântuit mucenicii. n-a vem nici o lupta. pe cei fara nici un Dumnezeu. sfintii în preajma carora se îmblânzeau fiarele. foloseste si pe cei rai. sa ne buc uram de hotarârea Lui. când vrei sa te apropii sa slujesti Domnului. 570. pentru ca numai singur Dumnezeu stie si tine socoteala fiecar uia.) Caci cea mai primejdioasa temnita e aceea în care te simti bine: n u vei iesi din ea niciodata. sau mai mult îi foloseste mutarea din viata aceasta. 576.daca pentru cineva e ma i de folos viata. Unul din sfinti a zis: "Caprele eu sunt. Es te si nu este asa. o arata mai sclipitoare. când. nu ne trezim din cursele vrajmasului (2 Timiotei 2. Daca la asupreala a izbutit sa fure mintea cu momeala si sa o faca sa vorbeasca împreuna. 574. Daca întârziem sa ne luptam. stam de buna credinta ca mergem bine. decât în ceea ce-i era dat dupa fire. Obisnuit. pe necredinciosi. oameni amagiti de ei. Dar nu vor sari cu toata urgia rautatii. Aceasta e a doua înaintare a razboiului. Pe urm a. dau de asprimea dreptatii Sale. acestia n-au razboi cu diavolul: pe acestia îi are fara d e razboi.si precum stie si face . Câta vreme mergem în voia valurilor.abia cu ajutorul primejdiei îi îndupleca sa v rea si ei ce vrea Dumnezeu. 26). asupra caror a înca arunca vrajmasul aprinderea sa. RAZBOAIELE 571. Atunc i viata oricui se afla în primejdie de moarte. decât s-ar fi mântuit acasa.nezeu.dar totusi oameni cumsecade . ne ispravim zilele în fe ricire si coborâm cu pace la iad! Dar.daca ar fi dupa ei. 573. sau se va întoarce de la dânsa? Aici e lupta si clipele s unt scumpe. gateste sufletul tau spre ispite" (Întelepciunea lui Isus Sirah 2. numai singur Dumnezeu stie . spre pedepsirea rautatii.

cu desfrânarea. Si repede urmeaza jalnica pustiire în cetatea sufletului: împlinirea cu lucrul si r epetarea faptei aceleia. nebunia si haosul nu sunt literatura: sunt realitati care uneo ri izbesc frontal si cauta sa înghita relativul tau echilibru.ceea ce-i îndatoreaza cu o mare smerenie înaintea lui Dumne zeu. Cine are darul dragostei. în tine. Când împrejurarile te aduc în situatia sa vezi limitele ratiunii. în vremea d e lupta .. si înca moarte pe cruce (Filipeni 2. care stavileste haosul. Caci Împaratul nostru s-a luptat pâna la moarte. în structura ta spirituala. ci tot aceeasi. oriunde e chemat pe nume. depanând rugaciunea.. desi botez ati. "inoculat".tocmai întors de cum e razboiul vazut. 591. al pocaintei. lovim momeal a cu numele lui Dumnezeu. împrumutându-ti si tie nimbul divinitatii. îndata sa fie sterse. Aici e granita între lupta dupa lege si caderea în faradelege.daca lupta dupa lege (2 Timotei 2. totusi n-am scapat de razboiul momelilor. Sfântul Marcu Ascetul ne lamureste: Hristos prin cruce si prin Harul Botezului "slobozindu-ne de orice sila. Asa se deschide s partura în cetate si se napustesc puhoaie de vrajmasi care asteptau ascunsi afara. Momeala nefiind pacat. 8). Daca mintea se va afla iubind o momeala straina si sfatul viclean. iar legea este dragostea . Fara El nimeni nu mai poate câstiga o a doua biruinta asupra raului. Grija la minte! Caci razboiul nevazut cearca pe toata lumea si n-a c rutat nici iubirea de Dumnezeu a Apostolilor! 586.". puterile raului dezlantuite. învaluita mestesugit într-o momeal a a unui lucru sensibil al lumii de aici. altele. vom vedea lucru minunat: pentru ost as luptându-se Împaratul . . Vremea de lupta are o mare cumpana. prelungindu-se în vreme si înmultindu-se cu luptatorii. mai bine-zis în clipa de lupta. 583. nu vor scapa de primejdii. iar pe tine te creste mai pr esus de om. biruind pentru ostasii Sai si s lobozindu-i. uneori c u luciditate unica în viata. 589. i se întâmpla ca încuviinteaza momeala vra jmasului. întrucât nu sunt em ca îngerii neschimbabili. Si: Îl cheama dragostea. 20). latent. De unde atâta pustiire? De la o clipa fara de Dumnezeu a mintii. Începatorii pot sa vada cum numele Mântuitorului îi izbaveste de asuprirea momelilor vicleanului .ebuie data grabnic si dupa lege. încât în zilele noastre se vad multi calatori la iad cu Scriptura în mâna. caci sub orice placere e încolacit un sarpe. ce anume iubeste: ostenelile din pricina Harului. pâna ajunge deprindere sau obicei. caci a colo bat furtuni mari si se rup aripile mintii. Biruinta Mântuitorului e unica. 20) care pe multi i-a ratacit de Dumnezeu si pe putin i i-a întors. Toti ce i ce umbla dupa placeri. Partea începatorilor este nevointa de a seca izvoarele patimilor din p amântul inimii. pe cei dornici de Cuvântul lui Dumnezeu îi ispiteste cu Biblia (2 Petru 1. al rabdarii si al gândului smerit. în masura în care sunt iubite sa si ramâna. 581. 587. cataclis mul în fata. 584. 579. pe cel înclinat spre gânduri. 588. Raul. Pe Dumnezeu Îl ai sadit. de orice fel. fiind urâte de noi. si astfel sa se arate si haru l lui Dumnezeu si voia omului. Aici sta pricina pentru care noi. si printr-însa tre când. ca "dintr-asta" numai Dumnezeu te poate scapa. stiind ca se lupta El în locul lor. nu tremura caci nu esti singur: este Cin eva nevazut cu tine. Iar de atunci biruie ca un Dumnezeu. a rupt zavoarele si a spart portile iadului. însa nu e nici atunci alta biruint a.poat e vedea lucruri minunate. Desi înzestrati cu darurile Botezului. 580. v a înclina cumpana liberei alegeri spre momeala si sfatul strain. Daca la ceasul de razboi. totusi mai avem trebuinta si de al doilea Botez. 582. sau gândurile din pricina placerii". Aceasta pentru ca unele din ele. si anume: daca mintea nu-si aduc e aminte cu credinta de "Doamne Iisuse. Potrivnicul ispiteste cu momeala place rii pe tot omul spre patima spre care-l prinde ca are povârnire mai mare: pe cel a plecat spre trup. 590. Vezi clar. întoarceri neasteptate la Dumnezeu. cu întelepciunea veaculu i acestuia (1 Corinteni 1. Dar cu Hristos da. n-a împiedicat aruncarea gândurilor în inima. precum si grija de a nu se sui cu mintea în vazduhul parerii. 5). e permisa de Dumnezeu sa cerce cumpana liberta tii noastre. f iind iubite. clipa în care vrajmasul i-a furisat undita iadului pe gât. RAZBOIUL NEVAZUT SI RAZBOIUL MOMELILOR 585.

nici sporire. care acapareaza pentru sine si fortele naturale ale sufletului .constiinta chiar . Sa stii ca a ramâne în picioare nu e treaba ta. iar catre smerenie le închid e calea prezentându-le-o ca umilire. ci a harului Aceluia Care te tine în bratele Sale ca sa nu cazi în întristare. În calea celor dintâi avem lepadarea de vederi. 594. Încercarile si nelinistile vremii au si ele un rost: ne provoaca la ga sirea sensului ce-l avem în Dumnezeu. iar în calea celorlalte avem lepadarea de sine în grija lui Dumnezeu.Tu esti altoit cu un Om-Dumnezeu. Dar. ca ultim reazim etern al linistii. (. la expresia cea mai dinafara a vietii... nici a virtutii tale. nici nu trebuie sa fie. Covârsirile acestui mândru sa nu sperie pe nim eni caci nu spurca pe om. Noua. Suntem în furtuna cu sufletul numai atâta vreme cât traim la suprafata. iubim Crucea lui Hristos si cruc ea noastra. Daca cineva e constient si traieste aceasta evidenta interioar a si pe celalalt plan al existentei. Astazi. a gasit-o între str aini. Adevarul.) Lumea nu se mai poate atinge decât de temnita ta biologica.. Acestea sunt cuprinse în cuvântul lui Iisus: "Eu. Noua ta realitate de o evidenta absoluta. Pri n aceasta si tu est fiu al lui Dumnezeu. Nici o viata sporita nu e crutata de bântuieli: fie cu vederi amagitoa re si tragând catre slava desarta.. 595. se în chid sufleteste în prejudecati si asa aluneca din calea sfânta în calea profana sau ch iar clinica.. Si "Nu va temeti de cei ce ucid trupul . Nici omorâti nu pot fi. iata ca nu gaseste recunostinta în Israel. sau de la oricare alta Taina. când mila lui Dumnezeu vine în Persoana sa caute si sa curete pe pedepsitii Sai. pre cum si toata istoria acestui mod de existenta decimat de moarte. fie cu înfricosari grozave ducând catre iesirea din minti. de unde ajung la mania persecutiei. Daca vede vicleanul ca nu ispraveste surparea cu ispitele atunci aru nca în minte hule împotriva lui Dumnezeu. mintea .) Când în om se întareste aceasta alterna tiva. Potrivnicul are doua feluri de ispite: prin placere si prin durere. caci mai de folos este a ne vedea pacatele decât a vedea îngerii. E mai de pret lupta. El este izvorul smereniei care reechilibreaza sufletul din bân tuielile mândriei.si mai departe nu pot sa faca nimic!" 592.care nu plateste nimic (în si ne) . Rabdarea însasi a razboiului e ultima ta rugaciune. ca vezi ajutorul lui Dumne zeu si te smeresti si te umpli de dragoste. ca fapturi renascute în Dumnezeu si ajunse la libertatea spiritului. RELIGIA .) Ne-a dat si noua puterea sa fim f iii lui Dumnezeu. 593. scapându-i cu desavârsire. Iata de ce se spune ca binefacerea si cu recunostinta su nt doua virtuti care nu s-au întâlnit amândoua pe pamânt. 599. Deplin izbavit de lupte nu este om pamântean. Cu primele umbla sa ne amageasca.. iar pe de alta parte ne conduc la gasirea de noi însine. Dar cu celelalte umbla sa ne constrânga sa socot im placerea ca bine si durerea ca rau. unuia ca acela nici un rau nu i se mai poat e întâmpla. Pe calea aceasta le macina sufletul între dezna dejde si nemultumire. Cu aceasta mestesugire ar restrânge nazuint ele sufletului numai la o viata comoda în veacul acesta. nu ar mai trebui nici Ha rul neîncetat de la Dumnezeu. (. va voi fac e liberi!". psihanalitica. Aduna la conflict. pentru ca într-însii prezenta divina e forta care face desarta orice zvârcolire a raului asupra lor. a trupului. iarasi se vor fi apucat de rele. Omul nu si-ar mai cunoaste slabiciunea si nici de sm erenie nu ar mai avea trebuinta. 596. Altfel nu ar mai fi lupta. nici ucenicie. RECUNOSTINTA 600. Iata înca o amaraciune a lui Iis us. Pe putini credinciosi si molateci vicleanul îi scoate din lupt a cu evidenta neputintei cu care îi arunca în deznadejde. din zece. De la aceasta experienta începând.atunci razboiul nevazut între binele si raul din om ia o forma clinica. nici sa nu le bagam în seama. 598. La acestia lepadarea de sine a fost mereu un lucru de sila sau fara convingere. Când însa ne mai adâncim sufletele acolo unde ne asteapta Hristos de la Botez. absolut superior conditiei tale pamântesti. e un continuu r azboi nevazut între binele si raul din om. primim cuvântul Lui ca re împrastie furtuna. la un samarinean. 597. caci biruinta pe multi i-a pagubit. Tot intervalul de vreme pâna la moartea fizica a fiecaruia în parte. cu firea primim si credem ca taierea voii proprii e într-un cuvânt curat irea de patimi. (.

609. Pentru cei ce însa au o raspundere între oameni. dupa îndemnarea Sfântului Pavel: "Neîntrerupt va rugati". ci constiinta. Rugaciunea mintii este " Doamne. vom vedea lucru minunat: pentru ost as luptându-se Împaratul . În istoria Egiptului. descoper it de Însusi Iisus. savârseste minunea unirii în dragoste a celor învrajbite întreola lta de pacat. de oame ni si de toata faptura. 608. Cerul este mintea si pamântul inima. caci al tfel. Si: Îl cheama dragostea. 607. ba chiar a tuturor facultatilor noastre sufle testi izbuteste s-o ajunga abia rugaciunea. mai bine-zis în clipa de lupta. RESPONSABILITATILE 604. e neaparat de trebuinta sa-si cunoasca atârnarea lor de Dumnezeu si Lui sa-I întoarca cinstea si slujba. Rugaciunea neîncetata a fericitului Nume: "Doamne. esti mai tare ca ea si te asculta. piramidele au ramas monumen te ale mortii si dinastiile s-au stins. ci numai de rugaciunea m intii.tocmai întors de cum e razboiul vazut. Rugaciunea mintii este sabia Duhului. Aici nu vorbim de rugaciuni care cer lucruri materiale. templele si-au închis luminile stiintei. RENUNTAREA 603. Îndata ce si-au ridicat mâna asupra preotilor. Aceasta renuntare totala asigura "pentru veacul viitor viata vesnica". Iisuse Hristoase. o iau razna si inima si min . Ne trebuie mai multa inima în minte si mai multa minte în inima. nu osândirea ei. arma mai tar e. completata poate chiar de Ii sus. întorcându-se ca o arma mereu întin sa asupra vrajmasului. apoi cu mintea. 605. Toata lumea este a ta când ai renuntat la ea. 615. se deapana de la sine fara cuvinte. Daca la ceasul de razboi. s-a is pravit cu ei. F iul lui Dumnezeu. 602. dupa cum nu vorbim nici de rugaciunea liturgica.601. Iisuse Hristoase. ci se smereste. dinastiile lor dainuiau multe mii de ani. în care trebuie s a se depene rugaciunea neîncetata a preasfântului nume: "Doamne. în cer si pe pamânt nu este!". câta vreme faraonii respectau religia. într-o nesfârsita dragoste de Dumnezeu.RUGACIUNEA MINTII SAU A INIMII 606. miluieste-ma pe mine pacatosul". pe care le au ei între oameni. cu atât îi poar ta si Dumnezeu o iubire si o grija mai mare. Iar de atunci biruie ca un Dumnezeu. 613. Care la rugaciunea noastra bate razboi cu potrivnicul din gânduri si ne izbaveste de asupririle patimilor. deci în privinta mântuirii. ca "fara Mine nu puteti face nimic" în privinta izbavirii de pat imi. Iar asupra smereniei vrajmasul nu poate nimic. Religia nu face stiinta. depanând rugaciunea. care taie gândurile rele cu Nume le lui Iisus. O unificare a vointei. rugaciunea curateste mintea. Cu numele lui Iisus spus întâi cu gura. Rugaciunea nu judeca. si înca moarte pe cruce (Filipeni 2. Propriu-zis. fara lucrarea de unire a preafericitului nume. F iul lui Dumnezeu. 610. 8). 616. Unul dintre faraoni sfârseste cu toata oas tea în fundul Marii Rosii (Iesire 14. Iisus ne izbaveste neîncetat de lupta potrivnica: Cu Nu mele lui Hristos Iisus batem pe vrajmasi. Rugaciunea mintii are si stari superioare. 28). oriunde e chemat pe nume. nici de rugaciunea care da drumul închip uirii. Postul curateste ochiul. e numita deodata cu metaniile "Sabia Duhului Sfânt". Atunci. aducându-ne aminte greselile noa stre. La intrarea în calugarie rugaciunea vamesului. Sfântul Ioan Scararul zice: "Ca Numele lui Iisus Hristos. a rupt zavoarele si a spart portile iadului. Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu. când izbavindu-se patimile. patrundem din af ara spre înlauntrul nostru catre Iisus. RUGACIUNEA . biruind pentru ostasii Sai si s lobozindu-i. nu ale lumii. 611. miluieste-ma pe mine pacatosul". Caci Împaratul nostru s-a luptat pâna la moarte. 612. Caci arma mai puternica asupra diavolu lui ca Numele lui Dumnezeu în cer sau pe pamânt nu este (Sfântul Ioan Scararul). lovim momeal a cu numele lui Dumnezeu. 614. Rugaciunea adevarata cere iertarea lumii. Rugaciunea mintii sau rugaciunea inimii are temeiul acesta. Cu cât cineva sta mai sus pe scara raspunderilor obstesti. si printr-însa tre când. miluieste-ma pe mine pacatosul".

O masura de ajutor în biruinta asupra firii ne-o da si citirea dumneze iestilor Scripturi. 621. Fiindca noi nu putem fi contemporanii lui Iisus. mereu Se aduce pe Sine Jertfa Sfânta înainte a lui Dumnezeu-Tatal. De aceea si citiri sunt doua. În zilele noastre se vad multi calatori la iad cu Scriptura în mâna. care nu sunt ca gândurile omului. are litera si are duh. . si iubitorii de smerenie dau de darul acest a. 6). marea taina. SCRIPTURA 619. 617. 628. sau omul nelegiuirii (2 Tesaloniceni 2 . daca nu ti-o dezleaga. Cel ce es te iubirea de oameni si de toata firea. Ea este ace ea care opreste sa nu se arate Antihrist. ca pentru dainuirea lumii e darul acesta pe pamânt. cap atând forma unui stâlp de foc. sub chip smerit. 630. Este Duhul lui Dumnezeu în cartile Sfintei Scripturi. pe scara Sfinte i Liturghii. Precum Taina pocaintei sau marturisirea este judecata milostiva a lu i Dumnezeu. Unde sunt lacrimile când venim sa ne împartasim? SFÂNTA LITURGHIE 629. Mai întâi trebuie învatata aceasta carte a lui Dumnezeu catre oameni. De aceea Biblia e si singura carte a careia date istorice au si o neistor ie pe care o cuprinde. este Iisus contempo ranul nostru peste veacuri. SECTARII 624. 618. SFÂNTA ÎMPARTASANIE 626. Dar si pentru aceasta trebuie putina preocupar e. 631. ci mai ales de pâinea supranaturala a Sfint ei Împartasanii. mântuieste lumea. SFÂNTA CRUCE 625. de aceea citirea ei zideste duhovniceste. sau o fereste de urgiile Antihristului. Duhul lui Dumnezeu s i expiri duhul rau din tine. Inspiri Duhul Sfânt. o taina a ocârmuirii lumii. 633. iarasi su b chip smerit. Dumnezeu coboara între oameni si suie oamenii la Sine. înteleasa în cadrul ei istoric. Citirea cu socoteala a Dumnezeiestilor Scripturi aprinde si hraneste sufletul cu gândurile lui Dumnezeu. Deci. din Sfânta Liturghie. 632. Trupul si Sângele Lui Hristos din Sfânta Împartasanie se lupta cu trupul s i sângele nostru împotriva patimilor. ascunsa iarasi s ub chip smerit. de mult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatal sa sfârseasca lumea.tea. Nu da cu bâta în viespile sectare. ascunde. mijlocind milostivirea de la El. daca nu marturiile unor vazatori Parinti despre stâlpul de foc ce urca la câte un sporit duhovniceste pâna la cer. 627. în sfortarea ei de a mentine în constiinta poporului ales asteptarea descoperirii desavârsite în Iisus Hristos. 623. Cine stie. caci Sfântul Pavel vorbeste despre taina aceasta în chip ascuns. sfintind trupul si arzând patimile. asemenea si Sfânta Jertfa a Mântuitorului. adica înteleasa în rostul ei de revelatie. 10) si apoi Însusi ne-a învatat. însa Dumnezeu-Fiul. Precum Taina Pocaintei e un dar al Cerului. 3) decât în vremea îngaduita lui de Dumnezeu. Caci pentru multimea faradelegilor. sau Jertfa cea de-a pururi. Daca-ti dezleaga Dumnezeu taina ascunsa în litere o pricepi. dar n-o numeste (2 Tesaloniceni 2. 620. De aceea. pentru mân tuirea fiecarui suflet în parte. despre care a grait Domnul prin Daniil (Daniil 12. câta vreme mai sunt oameni ce cauta pocainta si Sfânta Împartasanie. Cartea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptura. N-ai sa gasesti Sfinte Moaste mai sfinte ca Sfânta Cruce. Inspiram atotprezenta Sa în Prea Sfânt Numele Sau si exp iram aerul stricat al pacatelor noastre. Spre schimbarea omului din raza naturii în raza supranaturii avem treb uinta mereu nu numai de pâinea naturala. nu era tocmai aceasta concen trare a personalitatii fericitului: a mintii în inima si a amândorura în Dumnezeu. asa Sfânta Liturghie. ascunsa sub chip smerit. nu pricepi decât litere. Iata de ce. toata lumea ar trebui sa vie la Sfânta Liturghie. 622. Valoarea spirituala a Scripturii nu se pierde în istoria pe care o cup rinde. E Sfânta Liturghie. Cei vechi stiau pricina pentru care nu se arata Antihrist în zilele lo r. Sângele Mielului din Sfânta Împartasanie mai tine sufletul în oase si lumea în picioare. Biblia e singura carte ale carei date istorice au si o memorie duhovniceasca.

încât va fi salbaticirea si nebunia urii (Luca 6. SFÂRSITUL LUMII 636. iar în valuri ucigasul. ci omorâre a pacatului si izbavirea firii. Acolo era Noe. dar de fapt e Iisus Hristos. razbeste asemanarea Sa peste chipul vietii noastre. în primele trei Sfinte Taine. marea minune si din ce în ce mai rara între oameni este tocmai aceasta l umina a inimii. 11). 638. de desfasurarea lui Hristos din Taine în viata noastra reala. Asa ni s-a împartasit pe Sine. decât ca sunt un raspuns pe care l-a dat Dumnezeu pentru iubirea lor de marele ierarh. în data dupa venirea noastra în lume (Ioan 1. dupa mutarea Sfântului nu au alta explicati e. Prezenta lui Hristos în Sfintele Taine ramâne un adevar dogmatic. Dar cu Hristos da. printr-însele apar pe obrazul nostru spiritual trasaturile Domnului. Ungerea cu Sfântul Mir si Sfânta Împartasanie. fiecaruia. întrucât . sporind focul iubirii sale de oameni. pe când corabia Bisericii . Dac a Domnul este ascuns de la Botez în Sanctuarul cel mai dinlauntru al fiintei noast re. care câstiga razboiul si se osteste pentru mântuirea noastra. Dumnezeu o lauda cu fapte mai presus de fire. Cred ca aceasta este taina "luminatorilor lumii". cinstind cu ele pomenirea iubitilor Sai. careia Dumnezeu nu-i poate pune hotar mormântul. Suferinta si iubirea se cresc în progresie una pe alta. Caci Dumnezeu este facatorul de minuni în Sfintii Sai. scuipa mâinile . ci tot aceeasi.si acestea laolalta . 641. 16).Cel cu cruce . De aceea. Sfânta Liturghie mai tine lumea. iubitori de oameni sfinti. ne-a daruit s i noua biruinta asupra mortii.celor ce traim viata în Hristos . ca un Înaintemergator îndemnându-ne spre împlinirea poruncilor. vrând necredinta. 634. indiferent daca sun t în lumea aceasta sau nu.ard ca o faclie în viata sfântului. Iisus Hristos împlineste ceea ce ne lipseste noua: ne-a daruit o a dou a nastere.amândoua de trebuinta pentru a ne lipi cu dragostea mai tare de adevar decât de viata aceasta. Dar.Satana n-are putere: îl opreste Dumnezeu. De fapt toate minunile pe care le-a facut Dumnezeu oamenilor. SFÂNTUL NICOLAE 635. ne-a întarit firea pentru refacerea virtutii si nea luminat mintea pentru refacerea cunostintei . Ceea ce odinioara era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului.coarbia cu crucea pe ca targ . SFINTELE TAINE 637. ace ea e Biserica lui Hristos . În felul acesta zice m ca biruim si noi. Dar când oamenii se vor întuneca la minte a sa de tare. mai multa s uferinta atrage. Fara El nimeni nu mai poate câstiga o a doua biruinta asupra raului. cunostinta de Dumnezeu (Ioan 17. Sa o la udam si noi macar cu vorba. atunci vine sfârsitul.nu ne mai este o groaza. si. Deosebirea e aceea ca corabia lui Noe a fost închisa pe dinafara de Dumnezeu si nimeni n-a m ai putut intra (Facere 7. iertându-ne de prima. aci Hristos. în zi lele acelea va înceta si Jertfa cea de-a pururi. prelungindu-se în vreme si înmultindu-se cu luptatorii. încât vor împiedica Sfânta Liturghie. Acestea sunt: Sfântul Botez. Asa se face ca inim a lui era mare în care se revarsau toate lacrimile si durerile pamântului îsi gaseau a linare. Dumneze u o lauda cu fapte mai presus de fire. pre cum zice la Daniil: "Si din vremea când va înceta Jertfa cea de-a pururi si va începe urâciunea pustiirii. însa nu e nici atunci alta biruint a. 3). înecând pe oameni.are intrarea deschisa si mai pot intra oameni învalmasiti de puhoaie. 640. Biruinta Mântuitorului e unica. Moartea pentru noi nu mai es te o înfrângere a firii. Cel ce locuieste în noi prin Tain e. 11) peste tot pamântul. si va începe urâciunea pustiirii. desi toti tin sa traiasca. Când faradelegile vor înclesta mintea si inima oamenilor si-i vor salbat ici asa de tare. staruind si noi cu dragoste în nevointa lui Dumnezeu. încât vor zice ca nu le mai trebuie Dumnezeu si Biserica si Preoti.peste puhoaiele pierzarii. 639. Suferinta pe care o aduna de la toti îi facea iubirea mai stralucitoar e . Astfel. 9). Mai mult chiar. ci o dezlegare definitiva de pacate. Aici v orbim de traire. iar la vârsta priceperii. vor fi 1290 de zile" (Daniil 12. cu toata voia lor. care apoi. Se întâmpla însa ceva de neînteles: ca cei ce se chinuiesc în valuri. totusi nu toti vor sa scape în coarbie.

Iisus Hristos e Calea si naturala si supranaturala a desavârsirii. 656. nascându-i din trup în Duh (Coloseni 2. e bucurie. primesc de la Dumnezeu Raiul si. De altfel. Caci prin cei desavârsiti se rasfrânge sfintenia lu i Dumnezeu. ca o sabie de vapaie. Sfintii sunt convinsi de pacatele lor. Dar de dragostea lui Dumnezeu nimi c nu-i mai desparte (Romani 8. apoi o pierde: devine pacatos. Dar nu spre el le e privirea. Iar sfintenia este de la Dumnezeu. Sufletul ajuns la starea de fecioara are parte de crinul Bunei-Vestiri a nasterii lui Hristos într-însul. ca Dumnezeu Însusi se ascunde din fata lor. Limitele omului sunt limitele sfinteniei sale. unde altfel ar fi zac atorit în contra firii. 651. Nu în zadar s-au alaturat aceste doua cuvinte: copilarie si sfintenie. Sfintii Parinti nu au recunoscut desavârsirea decât dupa semnul desavârsit ei smerenii. pâna si copiii îi p rilejuiau motive de revelatie. 655. În viata duhovniceasa credinta hotarâta poate face ca posibilitatea sfin teniei sa se transforme în realitatea sfinteniei. Ei. chiar si numai cu atâta. mântuirea. De aceea. 645. unde lipsesc si Iisus Îsi pi erde rabdarea. Dar posibilitatea înca nu e realitatea. stramutati de dragostea lui Dumnezeu. Sfintenia nu e tristete. Este nevointa monahului. 654. judecându-se pe ei însi si vrednici de iad. O sfintenie constienta ar putea cadea ca fulgerul în ispita sfinteniei . oamenii de tot felul. Înlauntrul nostru avem asadar posibilitate a sfinteniei. Lui Iisus lucrurile. 647. 38-39): nici suferinta. în dar. 12). care e cea mai rafinata capcana a mândriei. 648. devine "întrebatorul complicat al veacului acestuia". nici viata. întâmplarile. . Fara ne vointa întinsa. s-o scape de naruire numai sfi ntenia ramâne. orice posibilitate reala va ramâne numai po sibilitate sau chiar se va transforma în imposibilitate. Toti stim ca înlauntrul nostru stau ascunse margaritarul. nici îngerii. cautând cum sa-i înghita. 646. ca printr-o oglinda si într-însii iarasi toata firea omeneasca-si simte durerea si pacatul. comoara. tare seamana a sanatate originara. 646. Oamenii vointei sunt eroii credintei si sfintii crestinismului. s-au facut ca un pârjol într-un rug nearzator si. 644. Unde sunt acestea si Dumnezeu Se odihneste. din amarâta viata la viata cereasca. SFINTENIA 642. De fapt. De la sine numai. tal antul si altarul Împaratiei lui Dumnezeu. ard pe "stapânitorul" ei în inima.DREPTII 652. caci desavârsirea dragost ei nu mai are pe acestea îngradire si hotar. 650. cred totul si pun întrebari uimitoare de credinta. Cei ce îsi întorc mânia si pofta de la cele de aici. desi nu înteleg nimic si nu schiteaza nici o împotrivire dialectica. Acesta e focul celei mai mari nevointe prin care au sa treaca cei ce ajung desavârsirea. sustinuta de convingere. n ici moartea. Abia lor le îngaduie Atotstiutorul Dumnezeu sa bata razboi cu stricato rul firii omenesti si cu sabia Duhului neîntrerupt sa-l arda. ci gasesc într-însii m urmurând toate pacatele oamenilor. nici iadul. Datori de a o câstiga sunt toti oamenii care vor sa se mântuiasca. o stralucire lina a sp iritului. ci având toata faptura lor absorbita de dar. 643. P entru ei existenta lui Dumnezeu si prezenta divina este un lucru de la sine întele s.ce li se-ntind de la intrarea corabiei. Sfintenia. posibilita tea sfinteniei nu se transforma în sfintenie. 653. De la toate lucrurile lumii Iisus ridica oamenii la ratiunile supranaturale ale Providentei. Cei desavârsiti nu simt numai spinul pacatelor lor. SFINTII . si se pravalesc asu pra lor puhoaie de ura. omul începe viata cu sfintenie. de care se dovedesc mai presus. Iar mâinile sunt bratele parintesti: brat ele celor sapte Sfinte Taine ale lui Dumnezeu care izbavesc pe oameni din potop. Pe copii de pilda: Iisus i-a gasit m odelul sufletului deschis spre Dumnezeu. Sfintenia este si efectiva si preventiva. singurul leac al vietii. Sfintenia trista e o trista sfin tenie. aceia scapa de barbatul sau de femeia dintr-însii si vin la starea unui suflet de fecioara. Este lucrul cel mai greu sa îndupleci omul sa urmareasca realizarea sfinteniei. ca sunt în lumea aceasta.

si multi se mântuiesc. Daca însa abia apa re în religie. În stiinta e savantul care sondeaza necunoscutul prin teorii si le ver ifica pe urma. si pe om si pe Dumnezeu. 660. de aceea nici n-o poate pricepe si nici n-o p oate crea. cu roadele ei împovarate de faradelegi.singura situatie normala si de la sine înteleasa a omului si a oa menilor. dar nepedepsit nimi . 16-17) . ca primeste sageti din amândoua partile. face cu putinta milostivirea Sa peste oame ni. Cu toate ca raul se pedepseste prin sine însusi. Când lipsesc dreptii dintre oameni. 664. prietenia aceea de mare cuviinta a sufletulu i cu Tatal sau . 13). oamenii vor da peste urgia dreptatii Sale. nu stiu nimic de frum usetea lor. o ri pe-a saracului. Ieremia 1. De mul te ori dreptul o pateste. Prin ei se potoleste anarhia. pentru ca au într-însii pe Dumnezeu . oamenii mai presus de fire sau dumnezeii dupa Dar. 659. Dreptul poate sa se arate în oricare dintre valorile sau talantii lui Dumnezeu. dreptii prin excelenta. 658. Preotul." (Întelepciunea lui Solomon 4. 30). Familia.. primejdia caderii în mândrie a celor constienti de vi rtutea lor. iubirea divina da tot usi putinta de iesire din înfundatura rautatii ce se pedepseste pe sine însasi: de s e va gasi cineva sa stea bun pentru fratii sai înaintea lui Dumnezeu. În credinta. oamenii sunt trasi la raspundere si se afla în aceeasi primejdie cu smochinul fara roada (Luca 13. ori pea împaratului. Oare de ce învinuieste Dumnezeu pe oameni de faptul ca nu se mai naste dreptul printre dânsii si ca ei nu baga de seama? Raspunsul e urmatorul: dreptii sunt uneltele lui Dumnezeu. În Biserica se nasc de sus si cresc pe pamânt. 663. ori pe-a artistului. 665.. va ajunge drept. În sfânta lor nestiinta ei sunt simpli ca florile. Dreptii fac cumpana între Dumnezeu si oameni: dobândind de la oameni poc ainta si de la Dumnezeu. 662. ori pe-a bogatului. 5) si trimisi sa o împlineasca. prin ei se restabileste echilibrul si arm onia si prin ei si ceilalti întrevad pe Dumnezeu. milostivirea. drept aceea. vedea-vor sfârsitul înteleptului. Stiinta nu angajeaza viata. înduplecând spreolalta amândoua partile. ca sa nu o pierd. ci trebuie sa se împlineasca dreptatea. daca va ajunge la cunostinta atârnarii sal e de Dumnezeu. Acestia. 661. "Dreptul care m oare osândeste pe nelegiuitii care traiesc. sa gasesc un om ca sa se poarte cu dreptate înaintea fetei Mele pentru tara aceasta. pe masura credintei si a curatiei l or mostenita din parinti si sporita cu propria lor osteneala sunt o cuvântare vie. Sfintenia e tocmai aceasta trans parenta a lui Dumnezeu în faptura Sa. ori de poarta slujba preotului. 668. asta se datoreste faptului ca numai aici se mai stie ceva despre atâr narea omului de Dumnezeu. Marcu 11. Un singur lucru i se cere pentru aceasta: sa se cunoasca pe s ine ca avându-si obârsia spirituala si toata înzestrarea de la Dumnezeu. 15. Cel ce striga printr-însii voia Sa catr e ceilalti oameni. dupa faptele lor. si în general dreptul. daca aduc lumina si corespund realitatii sau ba. 6. iubirea nu se poate împlini. îsi are slujba de a talmaci tainele icon omiei divine. Pentru ei nestiinta e o mare ac operire de primejdii si anume. ori pe-a vistiernicului.. "Cautat-am printre ei. dar nu vor întelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el.657. Sfintii.Cuvântul.. carora le-a dat avutia Sa pe mâna. Îl aduce pe Dumnezeu la impas . în religie este sfântul. care are alte mijloace de aflare a adevar ului. 667. Sunt multi dr epti care nici nu stiu despre ei ca sunt drepti. Purtatorul oricarei valori. prin rostul lor. prin care sfat uieste neamurile si. "Dumnezeu este îndelung-rabdator si mult milostiv. si n-am gasit" (Iezechiil 22. câstigând în razboaie. Viata lui curata e mijlocul de cunoastere a unei rea litati pe care cercetatorul savant n-o poate prinde niciodata. sunt slugile S ale. În jurul acestora se întareste si se întinde credinta. 666. prevazuti de Dumnezeu cu slujba aceasta înca mai înainte de-a s e naste (Galateni 1. pe când daca nu-i are. Dreptul e omul lui Dumnezeu. Sfântul nu cerceteaza. Sa nu se creada îngust ca dreptul apare numai în religie.

c nu lasa"(Naum 1, 3). Însa nimic nu face fara sa arate taina Sa slujitorilor Sai (Amos 3, 7). Iata dreptul ca vestitor al vointei lui Dumnezeu, ca vazator înainte, dincolo de zarea dimensiunii a patra, timpul. Sfânta Scriptura ar fi o copie de p e nevazuta Carte de la cârma lumii. Dreptul ajunge la obârsia Scripturii. 669. Slujba cea anevoioasa si plina de primejdii o au însa dreptii, când treb uie sa dea pe fata pacatele poporului (Plângeri 2, 14; Ieremia 14, 10; Isaia 58). "Prin stiinta lui, dreptul, sluga Mea, va îndrepta pe multi" (Isaia 53, 11). De ac eea trebuie sa fie deodata si stâlp de fier si zid de arama (Ieremia 1, 18) si fat a de cremene (Isaia 50, 7); si, pe deasupra, tuturora, trebuie sa fie pastorul c el bun, care-si pune viata pentru oile sale (Ioan 10, 11). Într-adevar, slujba aceasta n-o poate face decât un lepadat de viata si un îndr agostit de Dumnezeu. De aceea zice Petru, ca si dreptul abia se mântuieste (1 Petr u 4, 18), socotind greutatea sarcinii. Caci nimeni nu e drept fara vreun rost de la Dumnezeu, fara vreo treaba de facut. Mântuirea dreptului e conditionata de împlinirea destinului sau de la Dumneze u si e primejduita de crutarea vietii proprii, când o face în dauna intentiei divine . SIFILISUL 670. Acum cinci veacuri, la 1492, Columb aduce în Europa vestea descoperiri i Americii, iar matelotii lui aduc Europei sifilisul. Isprava lor a luat proport ii, încât, pentru stavilirea urmarilor dezastruoase ale spirochetei, facultatile de medicina au creat catedra de sifiligrafie. (...) E recunoscuta de toti extraordinara repeziciune si putere de adptare a or ganismului la orice accident si împrejurare; adaptare aproape automata. De pilda, unui taietor de lemne îi aluneca mâna în pânza fierastraului sau, cu câteva sute de turati i pe secunda. De-abia a simtit grozavia si cade în nesimtire. Un soc nervos oprest e afluenta sângelui la creier, ceea ce aduce caderea în nesimtire, organismul sta as tfel locului, fara vreo miscare, caci altfel ar conturba lucrul zorit al aparari i automate. Un val de sânge învaluie rana care se coaguleaza în atingere cu aerul si f ormeaza un învelis izolator. Ca la o comanda, fibrina din sânge se si transforma în mi ci ate, pe care le ghemuie ca un dop, în corpul taieturii, unde se si apuca sa rep are, lipind, completând etc. Temperatura locala se ridica, atingerea devine durero asa, ca sa fie asigurata linistea apararii organice. Toata aceasta adaptare la n oua situatie dovedeste un serviciu automat de siguranta a vietii. (...) Fata de bacilul sifilisului, atitudinea serviciului de siguranta e cu tot ul stranie: nu se apara, nu da alarma, îi lasa deschise toate caile, îi îngaduie sa um ble în inspectie prin întreg organismul si-l lasa sa "manânce" ce pofteste, pâna si scoa rta de pe creier. De aceea a trebuit stiinta sa ia masuri împotriva lui, fiindca n atura nu vrea sa se apere. Nu cumva Treponema asta e o pedeapsa neîndurata, aruncata ca o frâna împotriva destrabalarii? Nu cumva, în fata acestei pedepse i s-a luat firii dreptul de apar are? De ce nu se apara? (...) Tare-mi vine-a ma gândi la locul din Ieremia proorocul, unde zice: "Iata, v oi trimite asupra voastra serpi si scorpii, împotriva carora nu-i descântec si va vo r musca, zice Domnul" (Ieremia 8, 17). (...) Iata, dar, pedeapsa neîndurata peste care da mintea când nu-si înfrâneaza poftele : e data jos de pe tronul conducerii si, cu totul, trup si suflet, pravaliti, le gati în casa de nebuni. SMERENIA 671. Primirea umilintei e cea mai mare putere a dreptului; pe când razboiul pentru mândrie e dovada celei mai mari neputinte. 672. Suferinta mai are si un alt rost. Prin ea îngaduie Dumnezeu oricui, neîn semnat la slujba sau chip, sa-ti sara în obraz si sa ti-l palmuiasca cu ocarile ce le mai de pe urma. Si cine ar putea sa faca mai bine o treaba de asta, decât un om de nimica, dar totusi de vreo treaba lui Dumnezeu. 673. Îngaduie Dumnezeu sa-ti auzi faptele pe nume. Caci foarte mari târcoale da vrajmasul în jurul celor încercati, pentru pacatele lor trecute, ca sa-i scoata d in calea mântuirii, ispitindu-i sa nu se smereasca, ci sa-si apere "onoarea". 674. Ne-am putea întreba: de ce îngaduie Dumnezeu palme peste fata dreptului? Raspundem ca nu este alta cale de sfintire si ca, înaintea lui Dumnezeu, nici cer

ul nu este destul de curat (Iov 15, 15); iar sfintire fara smerenie nu este. Pe noi însa, cei pacatosi si grei la pricepere, Dumnezeu nu are cum ne aduce aminte d e pacatele noastre, stiute sau nestiute, ca sa ni le cunoastem si sa ni le martu risim - de vreme ce nu luam aminte la predica Bisericii - decât luând, cu atât mai vârto s, prajina ocarilor. Daca ne-am cunoaste cât suntem de pacatosi, ne-ar fi mult mai usoara ispasirea vinovatiilor. Dar când nu ne cunoastem vinovatiile, ne înselam dup a parerea noastra cu "dreptatea" pe care n-o avem, si necunoscându-ne, nu rabdam c ele ce vin peste noi, cu rânduiala lui Dumnezeu. Drept aceea, când auzi pe cineva fa cându-te toba de ocari si blesteme, nu te pripi cu mintea si nu sari cu gura, rasp unzându-i ce nu trebuie. Nu-l întreba pe el: de ce ma ocarasti, ci întreaba-te pe tine oare de ce ma ocaraste omul acesta? În orice caz, raspunde ca David: pentru pacat ele mele Domnul i-a poruncit sa ma ocarasca si sa ma blesteme; dar nadajduiesc, pentru napastuirea ocarii, mila lui Dumnezeu. 675. Sa zicem ca, dupa parerea ta, ai avea o viata buna dupa voia lui Dum nezeu, sot si copii cumsecade si, totusi, asa din senin, la o întâmplare oarecare, u n vecin sau propriul tau copil sau sot, sa-ti arda obrazul zvârlindu-ti vorbe grel e: prapadita, ucigasa, hoata. Iar tu, nestiindu-te de vina cu nici una din acest ea si nepricepând ce se lucreaza la mijloc, se poate sa sari, ca muscata de sarpe, cu si mai grele vorbe, aparându-te si îndreptându-te, iar pe cel ce te cearca, apasându -l si ucigându-l cu mânia. Nu e bine, nu te grabi, ci socoteste cum trebuie: poate c a nu ti-ai marturisit, asupra ta, vreo greseala cu propriul tau sot, înainte de vr eme, iar sotul tau îti aduce aminte acum, într-un suvoi de mânie, fara sa stie ca paca tul o data tot rabufneste, oricâta uitare s-ar fi asternut peste el. Poate ca si c opilul îsi striga în ocara sa vreun pacat al parintilor, de care trebuia crutat, fie cu fapta, fie cu gândul. Poate ca vreun gând rau asupra vietii sale, el la vreme îti aduce aminte, sub forma de necuviinta, greseala ce era s-o faci asupra-i. Uitase si sa ti le marturisesti, sa te dezlegi de vina lor si iata, ti se aduc aminte. Caci, prin cei apropiati primim arsurile cele mai curatitoare, - stiut fiind ca nu este nedreptate la Dumnezeu. Iar pe de alta parte, poate ca putine zile mai a vem si, din îngaduirea lui Dumnezeu, se rastesc la noi viclenii, cei ce ne-au îndemn at la pacate, si, prin vreo gura slaba, ne striga vinovatiile uitate pe care mar turisirea si lacrimile noastre nu le-au sters. Drept aceea, cu lumina cunostintei fiind, în necazuri bucurati-va (1 Tesaloniceni 5, 16). Caci celui lamurit în caile lui Dumnezeu tot ce i se întâmpla spre mai multa lumina i se face, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta. Grija no astra sa fie: de-a nu strica ce tocmeste Dumnezeu. 676. Vremea de amaraciune tine de obicei cât tine aplecarea spre mândrie; cac i celui smerit nimic nu-i poate sta împotriva: nici lucrurile, nici oamenii si nic i dracii. Înaintea lui Dumnezeu adevarata virtute e smerenia care tamaduieste, curata , apara si întoarce toate spre pace. Deci, când amaraciunea încercarii si-a împlinit luc rul, iarasi întoarce Dumnezeu toate spre bucurie. 677. Multi, pâna nu-si înteleg greselile, se cred curati aparându-se: ca n-au o morât, n-au dat foc si asa mai departe. De fapt ei sunt închisi si legati la minte c u un val de întuneric care nu se rupe altfel, decât numai când le izbesti pacatele pes te obraz. 678. "Cui i se pare ca sta, sa ia aminte sa nu cada". De aceea, stam impr ovizat, în nesiguranta, în atârnarea milostivirii lui Dumnezeu. Firea noastra, înca nu e ste întarita ca sa poata "sta". "A sta" este înaltarea care se corecteaza cu caderea . Depresiunea de asemenea nu este stare de masa. O cadere în umilinta, convins de binefacere si pe multi i-a folosit si la mai mari masuri i-a adus decât pe multi d intre nevoitorii constienti de calea sfinteniei. 679. Necertat nu te smeresti. Si nesmerit nu apare înrudirea ta cu crucea, ca sa o iubesti, ca pe ceva în care esti smerit (smerenia, iubirea si crucea sunt din aceeasi familie a desavârsirii). Si crucea - cu învierea care-i urmeaza - era punctul de vedere al lui Dumne zeu. Omul voia sa-l scape pe Dumnezeu de cruce. Dumnezeu se cearta cu omul... în n umele dragostei. Satana Îi era milostiv lui Dumnezeu prin Petru si ucigas prin Iuda. Satana, prin frica de suferinta a trupului si prin ignoranta ratiunilor mântuirii, tine o

mul în îngustime, în nedezvoltare, în nonsens, cu un cuvânt: în sminteala cu Dumnezeu. 680. Mare este acela care numai de marimea lui nu se ocupa. Este cel ce c reste fara sa stie, ca bobul de grâu în stralucirea soarelui. Daca este o crestere naturala este si o crestere supranaturala, caci adev arata dimensiune a desavârsirii este smerenia. Drept aceea, daca nu puteti întelege Împaratia lui Dumnezeu, cel putin primit i-o ca un copil în care nu se întâmpla nici o ravasire dialectica. SMERENIA SI CURAJUL 681. Smerenia si curajul s-ar parea doi termeni opusi. Cu toate acestea, în viata duhovniceasca ei se armonizeaza, ba se si completeaza. Absenta sau împutina rea unuia slabeste pe celalalt si între ei trebuie tinut un echilibru. Caci viata crestina orientata numai spre umilinta ia o înfatisare de sclavie spirituala, de p ipernicire la litera si pierde curajul. Deasemenea, orientarea numai spre îndrazne ala personala si spre profetism distruge bisericitatea si sobornicitatea crestin ismului, provocând fie erezie, fie schisma, deci pierde smerenia. SMERENIA (CHENOZA) MÂNTUITORULUI 682. Ziditorul fapturii, Mântuitorul nostru, îndura o micsorare a Sa în Duh, pe potriva masurilor noastre omenesti, cu fiecare vârsta, cu fiecare rând de oameni pâna la sfârsitul veacului. Si se sileste, ca un mare smerit sa ne înduplece, prin alege rea cea de bunavoie, sa suim la masura Sa dumnezeiasca. Se micsoreaza pe Sine la masura omeneasca, dându-se mintii noastre sa-i semuiasca pretul, si, daca Îl va afl a, sa ridice firea omeneasca la masura dumnezeiestii Sale smerenii, adica sa fim dumnezei dupa Har. 683. Iata pe Dumnezeu cârmuind lumea si, totusi, cu mare smerenie, batând si asteptând la poarta zidirii Sale sa I se deschida si sa fie primit... Într-unii Se n aste, într-altii sporeste cu vârsta si cu întelepciunea, într-altii propovaduieste, într-a ltii minuni savârseste si în sfârsit într-unii Se schimba la fata în lumina dumnezeiasca; iar într-altii - foarte multi de acestia - neasemanat Se chinuieste. SPIRITISMUL 684. Faradelegea vorbirii cu mortii, sau spiritismul, are vechime mare. În zilele noastre, a ajuns o adevarata moda de lume mare, si, fiind cea mai subtire dintre amagiri, e si cea mai primejdioasa ratacire. (...) Biserica nu tagaduieste spiritismul, ci-l opreste. Iata de ce: Spiritul care vine nu poate aduce nici o proba îndeajuns de convingatoare d espre fiinta sau identitatea sa. Poate însira dovezi dupa dovezi, aratând ca stie lu cruri, pe care, ni se pare noua, numai raposatul putea sa le stie. Dar si îngerii rai sau spiritele pot sa le stie tot asa de bine. În nici un chip nu putem fi sigu ri de identitatea celui ce vorbeste sau scrie întocmai ca raposatul. Se-ntâmpla, adi ca, cea mai mestesugita substituire a persoanei, care e înlocuita si copiata întocma i întru toate, cum o stiam si noi, ca amagirea noastra cea din buna credinta sa fi e desavârsita: iar noi sa credem o lucrare de amagire, ca pe cea mai adevarata des coperire de dincolo. Si, vazând ca cele mai multe descoperiri se împlinesc mai pe ur ma, primesti fara control cea mai de pe urma înselare. Iar aceasta o patesc mai al es cei ce ocolesc sfintele Predanii ale Bisericii si umbla dupa maiastra înselare ca sa-i povatuiasca aceia catre lumea de dincolo. E si mai usor: spiritismul nu cere lupta cu sine însusi, nu cere sfintirea vietii, nu cere recunoasterea dumneze irii Mântuitorului, nu opreste ispitirea de Dumnezeu - caci tocmai asta e spiritis mul. Ba, daca tii neaparat la acestea, de teama sa nu te afli în greseala, ti le c ere si pe-acestea, dar numai ca, pe lânga toate acestea, sa mai crezi si în spiritis m, adica si în altceva pe lânga Biserica întemeiata de Dumnezeu. Iar cu vremea, câstigându -ti încrederea, te poti pomeni cu sfaturi împotriva mântuirii, sau prada nalucirilor c are clintesc mintea din dreapta socoteala. Am putea fi întâmpinati de adeptii spiritismului cu cuvântul ca dintre sfinti m ulti au grait cu îngerii, iar unii cu adevarat au grait si cu cei mutati de aici, ba si la viata i-au întors; dar asta a fost din îngaduinta lui Dumnezeu, ca o martur ie a nemuririi sufletului si a învierii celei de obste, si ca o slava cu care i-a cinstit pe sfinti. Din când în când se arata între oameni cât asculta Dumnezeu de sfinti cân d arde într-însii iubirea de oameni si voiesc sa-i scape de vreo mare nedreptate nap astuita peste dânsii: ei cer de la Dumnezeu marturia celui de dincolo de mormânt. Da r de la minunile lui Dumnezeu prin sfinti si pâna la descoperirile spiritiste e to

într-o casa de nebuni. Asa începe pe în cetul sa se arate nebunia. dat Tesalonicenilor. caci tâlharite de spirite slabesc si. Reactionarismul este un pacat. Caci cale nedreapta îndragesc toti acei ce iscodesc laturalnic tainele lui Dumnezeu. asupri. mai limpede . Apostolul Pavel. Neîntrebat nimic nu e bine. atâta vreme atârna pedeapsa lor asupra noastra. în sufletele neadâncite. A cela îsi pierde constiinta de sine în vremea sedintei. 691. 687. Cum se ajun ge la nebunie e usor de priceput: fiecare sedinta se poate face numai daca toti cei din adunare se învoiesc sa împrumute din ei o anumita putere nervoasa. trebuitoa re spiritului de dincolo.asta-i usureaza rabdarea încercarilor. Unul e ascu ltator de duhovnic.. pe unii mai repede. STAPÂNIREA 693. încetul cu încetu l. oarecum zicând. cum zic parintii si trag mintea la învoire si la fapta. sa se roage pentru el. Spovedania deasa trebuie tinuta însa la pretul ei. 690. SPOVEDANIA 686. lui Dumnezeu se împot riveste. tâlcuieste autoritatea lumii acesteia.t atâta departare. Biserica e datoare sa-si crute fiii de ispita caderii între tâlharii cei de duh. ca provenita d in autoritatea lui Dumnezeu. cele închise în zile viitoare. ca sa dea (dar) crezamânt minciunii. s-a gasit ca 70 de insi la suta facusera spiri-tism. De aceea ne ajutam de cercetarea constiintei sau de spunerea gândurilor. Sa nu uitam însa ca una e lupta si suferinta omului marturisit si alta e suferinta omului nemarturisit. care scrie sau vorbeste printr-unul din cei adunati. caci de îndata ce sunt spuse le piere puterea de a obseda. ca o sabie care sta sa cada peste viata noast ra. ca sa se mântuiasca. Pacatul acesta este: înfrângerea morala a sufletului de catre un gând rau. fiindca n-au primit iubirea ade varului. cade în transa. câta de la sfinti la ispititorii de Dumnezeu. Pentru aceea Dumnezeu le trimite amagiri puternice. celalalt e întunecat. care este pacat. pentru care Biserica îsi opreste fiii de la calea laturalnica a spiritismului si a vrajitoriei de toate treptele e si aceasta: s-a bagat de s eama ca practica spiritismului duce la nebunie. crestinii trebuie sa dea ascultare cezarului. este o atitudine fals religioasa. ascunse cu voia. jaf care duce. îndaratnic si mai rau se afunda. încât t oate le vad printr-un duh strain. Ivirea "aceluia" va fi prin lucrarea lui Satan. 7-12). Împrumutarea pute rii nervoase pe care o solicita spiritele spre a putea comunica dincoace e mai m ult o învoire la jaf pe socoteala sanatatii nervilor. si cine se împotriveste stapânirii. Controlul tuturor gândurilor e lege în calugarie. Unul e luminat la minte. care poate fi oricât de deasa. De aceea. care înainte de a fi crestin era mare vrajitor si înselator de oameni. nici c e e bine. Alta pricina. o prea deasa spovedanie. celalalt nu asculta d e nimeni. pe altii mai târziu la a nu se mai putea sluji de minte si de nervi. Facându-se cercetare undeva. iscoditori si ei de taine: "Taina faradelegii se înfiripeaza. altfel decât cealalta lume normala. Viata Sfântului Cipri an. Spovedania deasa si cercetarea constiintei au rostul de a slabi din fire deprinderile patimilor si a pune în loc deprinderile bune sau virtutile contr are patimilor.. si de amagiri nelegiuite. Si gândurile bune trebuie controlate cu o alta constiinta. 688. ceea ce-i face îndreptarea cu neputinta. Din ac est motiv. însotita prin tot felul de puteri si de semne si de minuni mincinoase. . primejdia mortii o înlatura Du mnezeu de deasupra noastra. de cele mai multe ori fara întoarcere. de aceea opreste lucrul acesta si-si previne credinciosii cu sfatul Sfânt ului Pavel. Atâta vreme cât tinem pacatele nemarturisite. Gândurile patimase nemarturisite sau simplu spuse au însusirea ca se întar esc si se fac funii. pentru fiii pierzarii. ne poate sta marturie si în privinta spiritismului. linistit si câstiga din nou nevinovatia. De îndata însa ce marturisim pacatele si vinovatia. se banalizeaza. îsi schimba firea. stapâni mintea. ci au îndragit nedreptatea" (2 Tesaloniceni 2. pentru ca singur nu te poti apara de sagetile slavei desarte. 689. 692. . 685. si sa cada sub osânda toti cei ce n-au crezut a devarul. Tinta sufleteasca a monahului fata de taina trebuie îndreptata atunci când se dovedeste usuratate la mi jloc. De aceea toate gândurile trebuiesc spuse înainte de a se întari si de a birui mintea.

celalalt nu asculta de n imeni. Sa fim întelesi: încercarile ac estea nu-s pedeapsa. STRUCTURA GENETICA SI CONSTIINTA 694. linistit si câstiga din no u nevinovatia. n-am învata nimic. Iarasi o mica asemanare: de când undele hertziene ale posturilor de radio-d ifuziune circula în jurul nostru. 696. toate se rasfrâng. prin câta suferinta putem razbi cu bucurie. desi latente. Nu te raspândi cu multe carti. Cunostinta cea din patanie. se rasfrâng ispravile pamântului. ne strabat fara sa prindem nimic. care nu cânta. t otusi înduri încercari si de multe ori ani de zile în sir. Fara libertate si fara har. daca sunt dublate de perechea genezelor dominante. tot atun ci. 697. sau de a se lepada de El. si de unde ele rabufnesc pâna în suprafata faptelor vazute.si sa-i plateasca dajdia. Ca l e simtim ca suferinte? De nu le-am simti ca atare. toate piedicile cad pe rând. ispravile si tendintele ce le avem. câta vapaie de ura înfruntam bucurosi pentru Dumnezeu si oam eni. si ne-o talmaceste printr-un conflic t strafund în temelia noastra. oriunde ne-am afla. Precum placerea e dascalul pacatelor. În iconomia organica. Unul e asculta tor de duhovnic.asta-i usureaza rabdarea încercarilor. ce zac în strafunduri. lumineaza seninul cerului. Situatia. E bine sa luam aminte însasi marturia proorocului David . câta suferinta putem ridica de pe el. se re zuma si se înscriu în structura noastra genetica. Toate chinurile constiintei izvorasc din simtirea acestor infirmitati. dar o înregistreaza sfera constiintei. sau atât de puternice vor fi mila si adevarul în noi. asa durerea e dascalul întelepciunii. vestile si povestile din lumea întreaga. peste ele. în care va a vea sa petreaca o vreme. pâna acuma înca n-a iesit ceva de folos. 699. STUDIUL 698. celalalt e întunecat. rabdând cu linis te. ca sa ia banii elevilor si stud entilor. câta amaraciune putem bea în locul celor ce vrem sa-i mângâiem. sunt ca si inex istente. Sa nu uitam ca una e lupta si suferinta omului marturisit si alta e suferinta omului nemarturisit. nu-si v a putea manifesta înclinarea sa catre cele de sus. cu seninatate. 695. ci va asista neputincios lânga un aparat stricat. Aci. care le transforma pe întelesul nostru. 704."Marturisi-v oi Domnului faradelegea mea! Si îndata ai ridicat pedeapsa pacatului meu" (Psalmul 31. 703. nici o suferinta nu plateste nimic. orice potrivnicie în calea darului si. în aceeasi sfera. Asa vedem seninatate si la idioti. Profesorii ascund solutiile temelor. cu a .singura cale care poate învata ceva pe oameni. 700. sau învataturile din durere . sau mai târziu. Le prind însa aparatele de receptie. Cam asa ceva se întâmpla si cu energia germeni lor infirmi ai structurii noastre genetice: organismul nu înregistreaza aceasta en ergie. genezele recesive. Numai atât a bine putem face. Nu tot asa e cazul s i în ce priveste sfera constiintei. iar din odihna. 702. si numai la atâtea daruri ajungem. printr-o nevazuta rânduiala dumnezeiasca. Atâta stral ucire va arata iubirea de Dumnezeu si de oameni în noi. 6) -. îndaratnic si mai rau se afunda. Ca sa usureze Dumnezeu povara unui suflet. ceea ce-i face îndreptarea cu neputinta. Unul e luminat la minte. Deci. E bine de stiut si faptul ca darurile lui Dumnezeu dau o mare putere de a suferi. Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngradite cu suferinte. de multe ori îl cruta de cunostinta infirmit atii în care trebuie sa petreaca. Numai atâta mângâiere putem adu ce între oameni. Cine face curte nu face carte. sau fulgerele dreptatii divine. precum ca îndata dupa marturisire Dumnezeu ridica pedeapsa pacatului. ci huruie. . Înclinarea sufletului face interferenta cu înclinarea trupului în care a f ost trimis. si. 705. în c onstiinta. Supunerea fata de stapânire este din ratiuni divine: din iubire universala de oameni si nu din oportunism sau din frica. e dependenta si de constructia genetica a trupului. lumina pentru minte si mila de la Dumnezeu. Însusirea sufletului de a-si cunoaste si recunoaste pe Tatal. daca vine într-un trup în care gaseste numai dezechilibru. ci scoala. SUFERINTA 701. 706. dar si în sfera constiintei.

Dar libertatea. care ar pârli într-o clipa farâma de tarâna a trupului în care zaboveste suflarea lui Dumnezeu. însusirile sufletului ar fi ca niste fulgere. . are sa po arte chinurile rasturnarii rolurilor de îndata dupa despartirea sa din robia unelt ei sale. SUFLETUL 709. Trupul traieste. Dupa încetarea trupului. daca e locuit de suflet. si sunt oameni care au suflete moarte (Apocalipsa). te poate face sa uiti ca înca n-ai iesit cu totul din împaratia ispitelor. dupa cuvântul D omnului. 715. Da r ispititorul nu poate face nimic fara consimtirea sufletului. Sufletul care se mântuieste este acela care nu mai traieste pentru sin e. Care-L face sa uite de sine. Durerea nu e obiect sanatos de meditatie. încât n-ar mai vrea sa-i moara trupul. de-am straluci duhovniceste ca soarele. în care a intrat înca din viata pamânteasca. ca sa ne mai si saturam de ea. sa fii deasupra ei. stropii acestia de noroi împroscati di n trup pe suflet. naravindu-s e cu viata cea trupeasca. care. iar când revine în lumea aceasta. 711. dac a e locuit de Dumnezeu. fie de viata. acela a înviat pentru vesnicie. Si sufletul are patimile lui: parerea. 707. cad în primejdie de a se îndragosti asa de tare de propriul lo r suflet. se uraste pe sine. 710. 25). desi foarte mare. daruindu-le Dumnezeu în schimb adevarate bucurii duhovnicesti. În spirit e înclinarea si caderea. sa o depasesti. cu atât nelistea ta e mai mare si poate sa fie mai mare ca în toata lumea. stârnesc în sufletul desfacut de trup o vapaie de pofte. nu rodeste nic i o nadejde de pe urma ei. Bucuria neînfrânata. fie de moarte. Sufletul. amagit de convietuirea cu animalitatea trupului. Viata si dragostea lui întreaga este numai Dumnezeu. 708. 716. ci pentru Dumnezeu . Aceasta consimtir e însa înnegreste sau spurca fata sufletului. prin negrija. 718. Dar trebuie sa vina cineva sa te scoata di n cercul tau chinuitor de îngust. îl va pazi spre viata vesnica" (Ioan 12. în lumea aceasta. slava desarta si mândria . Suferinta aceea. pe unul care ar trece Sahara si n-ar gasi apa. care-l mu ncesc cel putin tot atâta cât l-ar chinui setea pâna la moarte. E parca o prelungire a iadului dupa tine . Cel ce a înviat în sufletul sau cunostinta si iubirea lui Dumnezeu. Poate ca si de aceea a lasat Dumnezeu viata aceasta asa de ne cajita. Sufletul are si el o parte patimasa. Deci.iar daca scapa de aceste bucurii mincinoase. chiar cea pentru daruri cu adevarat duhovnicesti. Suferinta si iubirea se cresc în progresie una pe alta. ceea ce la putini se întâmpla. iar cel ce a omorât acestea în sufle tul sau si moartea l-a prins în acestea. iubirea si harul celor de pe pamânt pot îndupleca pe Dumnezeu sa scoata din munca sufletul ce n-a ajuns la sfintenie depl ina. acela a murit pentru vesnicie. Iar aceasta e de l a convietuirea cu trupul în care s-a retras ispititorul si-l munceste cu pofte. îl face din ce în ce mai mânjit de poftele împ otriva firii.tât mai putin suferinta din iad. 712. Asadar. pentru faptul ca se face curat. Orice fapta trupeasca a fost mai întâi o fapta sufleteasca. 713. De durere trebuie sa scapi . Starea sufletului dincolo de mormânt este continuarea starii sale pamânt esti. încât sufletele lor se sting si se pierd. ci ar vrea sa fie vesnica viata a ceasta vremelnica. sunt oameni care au într-însii suflete vii. Acela a om orât Împaratia lui Dumnezeu dinlauntrul sau si a înlocuit-o cu împaratia chinurilor vesn ice. poftele. câta v reme era pe pamânt. Caci durerea ta te ia în vîrtejul ei si te închide din spre toata lumea si dinspre orice lume. Cu cît orizontul tau e mai îngust si mai îngustat de durere. iar cine-si uraste sufletul sau. asa se învoieste si se leaga de tare cu placerea din lum ea aceasta. 714. iar sufletul traieste. de una sa ne tinem: ca nu suntem din lumea aceasta si nu trebuie tintuita "aici" dragostea n oastra. care zice: "Cine-si iubeste sufletul sau îl va pierde.sufletul care s-a izbavit de sine si petrece ca un dus d in lumea aceasta. Evanghelistul Ioan prinde tocmai aceasta a treia treapta a luptei cu sine însusi. O cadere în cu rvie e mai întâi o cadere în spirit. 717. Daca îmbinarea sufletului cu trupul n-ar fi strunita din voia lui Dumn ezeu.

729. unde nu au competenta si nici mijloace de cerce tare. izgonit din trup de moartea acestuia. Omul. 736. dar îi aduce sufletului smerenia.autorul si stapânul vietii . Omul atâta pretuieste câta apropiere de Dumnezeu si-a câstigat în sine. 720. care l-a ros în viata pamânteasca. Sufletul. un lacom de mâncare. filosofia. sanatatea mintii. Aceasta-i contabilitatea fricosului: zarafii cu banii lor falsi fura tala ntii nostri buni. care crede ca. un lacom de avere. daca aduc lumina si corespund realitatii sau ba. ca sa fie cunoscut îndeajuns. e din ce în ce mai necunoscut. A nu sti si a recunoaste aceasta. nu e totdeauna o vinovatie . Chiar numai factorul ereditatii. urmar ite la obârsiile ei. În credinta. 735. iar consti inta îi striga mereu osânda lui Dumnezeu si zadarnicia suferintei sale.e. când li se deschide ochiul vederii si urechile auzi rii celor de dincolo. ar însemna pentru ea un adevarat triumf. Medicul. Dar acestia. asta e descal ificare si rusine. s . Un iubitor de argint. depaseste l imitele stiintei pozitive. Darurile lui Dumnezeu ascunse în noi nu le stim. Viata lui curata e mijlocul de cunoastere a unei real itati pe care cercetatorul savant n-o poate prinde niciodata. 737. STIINTA 724. Toate ace ste discipline ale stiintei sunt însa folositoare când îsi cunosc marginile si când nu t rec într-o alta zona a existemtei. Stiinta nu angajeaza viata.uneor i e chiar virtute. un bun veterinar . 733. însa a sti putin.lipsind trupul. Problema ereditatii mai are un capat. 730.ceea ce patesc numai peticarii stiintei. 728. toate la un loc nu pot sa dovedeasca. sa auda graiul si cuvintele mai presus de fire. chiar si dreptul. s-a apucat sa faca si nebun ia ei cea mai de pe urma: desfacerea si aprinderea stihiilor. medicina si celelalte discipline ale preocuparil or omenesti. în întregul lui. inevitabil ajung în înfundatura arogantei care nu stie nimic . pâna la un loc. 721. putina stiinta îl îndeparteaza si de stiinta si de Dumnezeu. nu scapa de tirania poftelor sale. asta este toat a istoria omului. Multa stiinta apropie pe om de Dumnezeu. care le va fe ri inima si mintea de bucurie straina si care îi va ocroti cu dulama smereniei. un betiv . n-are trebuinta de sufl et si de Dumnezeu . în religie este sfântul. si a face gâlceava ca stii totul. 727. un curvar. Daca stiinta ar putea prinde momentul când apare în parinti o geneza (ge na) defectiva. ci acestea îl chinuiesc fara de sfâr sit si se maresc pe masura ce nu pot fi satisfacute . În stiinta e savantul care sondeaza necunoscutul prin teorii si le ver ifica pe urma. dar cu fapte. fara sa stie. nici ca nu exista. arata ca pacatul sufletului atrage dupa sine pedeapsa trupulu i. Dumnezeu a pedepsit pâna si cu lepra. Sfântul nu cerceteaza. care pune crucea pe masa de judecata. nici ca exista Dumnezeu. Stiinta. si totdeauna o vinovatie. Oare stiinta nu asteapta si ea. sa nu întârzie a cauta povatuirea unui duhovnic. Sufletul dus în robie e jefuit pe data de toata agoniseala sa duhovnic easca. Deci lepra si orice lepra. si nu gateste venirea zilei Domnului? TALANTII 734. Stiinta fara Dumnezeu si împotriva omului. de aceea nici n-o poate pricepe si nici n-o p oate crea. 726. la vrem e de mare însemnatate pentru ei. Aspiratia sufletului dupa realizarea desavârsirii sale. 722. 732. De aceea. dar satana le vede. Între cei trimisi de Dumnezeu sunt si oameni ce au darul sa vada dinco lo de zare. are sa se chinuiasca în felul fiecarei patimi. dincolo de biologie si probabi litate. Oare în Templul sufletului nostru se va gasi vreun copil sau macar vre un orb sa-L primeasca pe Iisus? 723. povatuind pe oameni.719. 725. cei ce se marginesc numai la cunostinta unilaterala. care are alte mijloace de aflare a adevar ului. Cel cu un talant din Sfânta Evanghelie are numai botezul si talantul l ui i se va da celor fara botez. 731.

Cu talantul Botezului sunt daruiti crestinii. A nu lucra cu valorile. care la nivelul creierului. Un barbat de stiinta. puternice si luminoase. le respinge. peste aceasta sa nu treaca nimeni. varsa el. rabdare pustnicilor. Ce ti-a dat Dumnezeu dar. 743. Aceasta da îndrazneala mucenicilor. ca pe un jgheab. Convertirea talentelor este un mare talent. nu poporul (2 Regi 24. de asemenea e mucenic. daca se declara atârnator de Dumnezeu. 17). i se va lua si ceea ce i se pare ca are. Purtatorul oricarei valori. va ajunge drept. daca va ajunge la cunostinta atârnarii sal e de Dumnezeu. au sa dea seama tot i înzestratii lui Dumnezeu. Regele David. un conducator de neamuri. curajul adevarului. iar din popor i-au murit 70. interpretarea vietii în perspe ctiva luminii divine. înaintestatatorii si detinatorii puterii au sa dea seama. Si asa patesc pe rând toti daruitii lui Dumnezeu când nu se învoiesc la sfa tul lumii. sunt afirmate cu t oata credinta si stiind cu certitudine ca Însusi Iisus Se lupta cu Satana în locul n . Talentele sun t înzestrari de energie divina. Când aceste gânduri de rezistenta. Aceasta erotizare consta în aparitia pe ecranul mintii a gândurilor si a imaginil or în favoarea satisfacerii acestui instinct. cu puteri si cu tot felul de haruri. Darul proorociei i s-a luat o vreme. 742. 738. în favoarea lui Dumnezeu. Cenzura rezista. darul cunos tintei. TENSIUNEA DINTRE MINTE SI PATIMI 749. care varsa o substanta chimica în sânge. nebunia pentru Hristos. numai fiindca a îndraznit sa numere poporul (2 Regi 24). pustiirile lui pe fagasul lui Dumnezeu. 746.aduce "Numele lui Dumnezeu care arde pe draci" si aduce Crucea Domnului: Jer tfa . 747. înzestrat deodata cu darul stapânirii si cu darul proorociei. dupa cum ne asigura si Sfântul Pavel (Romani 12. 739. Prezenta lui Iisus în toate fragmentele timpului este ceea ce da talan tilor valoarea lor de energii divine. cu raspunderi. erotizeaza scoarta cerebral a. asigura-l cu întrebarea si ocroteste-l cu sm erenia si cu atât mai vârtos nu iesi din sfatul unuia dintre nebagatii în seama slujit ori ai lui Dumnezeu.000 de oa meni .care ocroteste viata omului si sub perspectiva trans-cendent a . Constiinta . 741. cei cu daruri. Deci. 748. tot asa este u n Ierarh al lor.i. 744. energie pe care lumea n u o cunoaste. care marturiseste în mediul sau pe Dumnezeu. 740. Sa ne apropiem de o analiza concreta a tensiunii dintre minte si pat imi. cu mariri. ar trebui sa se negustoreasca între oameni.lepadarea de sine. 745. a capatat o strasnica pedeapsa. Ele cer învoirea. c e au sa-l împlineasca în lume. pândeste vremea darului de sus sa se deschida în viata noastr a si de nu-l va afla acoperit de smerenie si dreapta socoteala. În fiecare om este închisa o masura a lui. spre scopurile ei anumite. în sensul în care le-a rostuit Dumnezeu. lepadarea de placere. Cel ce recunoaste Providenta de la Dumnezeu a talentelor sale va mai primi si celui ce i se pare ca nu le are de la Dumnezeu. ca un tâlhar viclean. Înzestrarile lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente.si doar el gresise. talentele. de care sa ne bucuram numai noi. dar nici sa nu se lovea sca nimeni a o ajunge. 3). ca si cum atârnarea de Dumnezeu ar fi o mare slabiciune si vinovatie. caci precum este o ierarhie a valorilor. Pentru o alunecare a omului de la nume la numar. sa tâlhareasca pe Dumnezeu de darul ce li-l dase spre tot lucrul bun. ade seori e mucenic. Care este mecanismul biologic al instinctului de reproductie? Instinctul acesta are ca obârsie materiala o glanda endocrina. înseamna a iesi din ierarhie si a face anarhie. Toate valorile. talantul îngropat si de putini dezgropat si sporit. chiar de ve nirea sabiei dupa dreptate.

în care nu este opozitie între personalitati.ce o ridica în calea robilor lui Dumnezeu prin lume. Parin tii i-au zis trupului: vrajmas milostiv si prieten viclean. Rugaciunea si postul scot dracii poftei si ai mâniei din trup. abia în Împa ratia ce va sa vie oamenii nu se mai însoara si nu se mai marita. . talazurile marii. deznadajduit chiar. Numai în aceasta "Trinitate" ne este data viata divina perfecta. care erotizau scoarta cerebrala. de pe urma unei evidente d ivine. neutralizat . între ipoteze si fiinta unica. protestantismul. criza. nu te poti întelege cu el d ecât prin osteneala si foame. chiar daca pe ecranul mintii au aparut gânduri si imagini de hula împotriva lui Dumnezeu si te vezi în imposibilitate de a te mai ruga chiar. TRINITATEA 750. la obârsie. ci le stârneste a doua piedica prin viciile trupului. creeaza împaratia lor. iarasi vin si izbesc în per etii corabiei si în digurile portului. în stiinta si economi e. se produc iarasi si iarasi. Se vede învaluit. înfuriate de patimi. Trinitatea este un numar sacru.asimilat. care apoi s-au linistit. sau o iubir e trupeasca de sine.trupul de pe noi. toate pier si se restabileste un echilibru si o liniste în m inte. ecumenismul si societatea perfecta. Dezechilibrul mintal al trufiei a contaminat aproape toate valorile si le-a pus în conflict. De l a starea asta si pâna la a-l face sa fie templu sau Biserica a Duhului Sfânt (1 Cori nteni 3.. care fac aceasta neutralizare. stramutarea fortei oarbe neutralizate într-o ener gie de o alta calitate si de o înalta valoare: a iubirii de Dumnezeu si de oameni în genere si nicidecum nu mai ramâne de veun om. atunci în organic se petrece o reactie chimica în care substantele endocrine din sânge. care nu trebuie ascultata. materialismul. în dualitate gasindu-si sol utia în Unitate . care este a treia împaratie a lui Dumnezeu.. Rabdarea însasi a razb oiului e ultima ta rugaciune. Iata de ce crestinismul are ca baza dogma hristologic a a naturii teandrice a Fiului si dogma Trinitara. în care subiectul iubitor si obie ctul iubit. Foamea îmblânzeste f iarele. se încheie cerul. (. gasesc continutul definitiv si deplinatatea vie tii lor. în arta. Trupul e indiferent. Împaratia omului si a cosmosului iluminat nu se rea lizeaza decât prin Sfântul Duh. di ctatura.) Marturisirile strafunde de credinta în Dumnezeu. divin. 753.ostru. necredincios.Trinitate. în care se încheie drama. . osteneste. Dar Dumnezeu nu te-a paras it. senzualismul. ca sa te milostivesti de el. terorismul. fortele sale sunt oarbe. mândria nu-l lasa sa se dea batut. TRUPUL 752. oarba si muta. acestea însa trebuie conduse dupa dreapta socoteala. TRUFIA 751. în spate . În valoarea politica trufia stârneste tirania. Iata pr ilej de câstigat la nivel înalt. Subie ctul iubitor si iubitul gasesc deplinatatea vietii în împaratia iubirii. în religie. în glande. asemenea cu linistea pe care a restabilit-o Iisus când a venit pe mare la uc enicii Sai învaluiti de talazurile înfuriate ale marii. (.) Si totusi... Asa prinde putere viata religioasa din chiar neputinta omeneasca. hor moni. ci scoasa din radacina si firea facuta iarasi curata. Luarea prin surprindere poate fi apriga. Satana nu e definitiv biruit pe pamânt. Fiecare ducem un ateu. victoria asupra luptei si diviziunii. în toate a bagat anarhia fata de Dumnezeu. plenitud inea. Misterul crestinismului este misterul unitatii. Lupta "de gând" ia rasi începe. încât nu se mai tine vrajmas lui Dumneze u. Ierarhul lor de drept. despotismul. La o atare înaintare a luptei pentru mântuire se tânguie trupul. Revelatiile lui Dumnezeu cu altul se împlinesc într-un al treilea.decât dupa o ciocnire. 754. Firea trupului fiind surda. c a sa nu dauneze sanatatii. se neutralizeaza printr-o aparitie de anticorpi. Când potrivnicul mântuirii noastre se vede batut la prima piedica . ca trup. În felul acesta "gândurile" si "imaginile" si "reprezentarile". Chimismul endocrin nu e bir uit . e tânguirea vicleana a stricaciunii.cea mai usoara . un numar care simplifica.. Acestea îl îmblânzesc. au ca urmare convertirea. ca om. 16) e de luptat de cele mai multe ori viata întreaga. inchizitia. De aceea. Omul. nevo itorul se sperie.

URMAREA LUI HRISTOS 759. dar dupa iertar ea pacatelor asa de putin! URA 757. 1947. boala îi întoarce. Cu tot dinadinsul se atrage luarea-aminte ca toata lupta aceasta sa nu se duca fara îndrumarea unui duhovnic iscusit. asa prin contrast. care sa fie linistiti si bucurosi de moarte. iar la dezlegarea lor din trup. scapi pâna la usa unei case în padure. o vifornita. pe când durerea sufletului. E de neînteles ca durerea trupului îl face pe om sa ceara ajutorul lui Dumnez eu. o boare a haosului. Sunt multi carturari "aproape de Împaratia lui Dumnezeu". care nu le cere mai mult decât sa-I recunoasca existenta. Au ramas cu un Dumnezeu abstract. înca nu ne-a îndesat nimeni cununa de spini pe frunte si nu ne-a batut piroane le în talpi. acesta sporeste. desi le tânjeste cugetul. care stie cumpani pentru fiecare ins aparte: masura. Asa cere dreapta socoteala. Si ed. muscati la minte de mândrie. 763. desi învr ajbirea nu-i tine mult.130. dar nu cred în Iisus Hristos. Filocalia. cât poate sa cuprinda firea omeneasca. 760. Pretuirea patimasa a trupului pe multi îi întoarce împotriva duhovnicului. macar tot a sa de zornic. ci abia simte cu trupul ca s-a departat de Dumnezeu si a ajuns o gramada de doa ge. p. gândindu-se la cei grabiti sa stinga patimile. 756. caci stinge pe Dumnezeu si din ochii celorlalti. ca mai multi s-au pagubit din post. decât din prea multa mâncare. Acestor doua feluri de oameni le-a zis Dumnezeu nebuni: celor ce lea pada pe Dumnezeu si celor ce leapada pe oameni din inima lor. Ce folos. ca odinioara carturarul cu care a vorbit Iisus. si preamareau dreapta socoteala. asemenea cu El va fi. creat de ei. Sibiu. nici ca se misca. 758. p. nu mai su nt buni decât sa faca din viata celorlalti un iad. Ura. neputinciosilor. Iisus Hristos e Calea si naturala si supranaturala a desavârsirii. însa. dar n-ai avut grija ca sa iei cheia de acasa. lucreaza demonii asupra sufletelor chinuite si sporesc în ele ura. Cei ce s-au grabit fara sfatul dreptei socoteli. atât a oamenilor cât si a lui Dumnezeu. din când în când. îndaraptând. Sunt toti ce i care cred în Dumnezeu. Se mu ltumeau foarte bine cu un Dumnezeu pe care Îl deduc ei. Cuvânt despre Sfintii Parinti din S it.   .care cearca pe toti . au pierdut. Acestia au simplificat tot ap aratul religiei. ed. De aceea.desi postul pe multi i-a facut sanatosi si dupa taria si felul ispitelor. La vreme de umilinta . 761. Iisus e nu numai Cheia. Precum în viata pamânteasca lucra Harul asupra celor ce se sfinteau si s porea în ei iubirea. nici nu-i lasa sa mearga vreodata la duhovnic.755. Postul. Dar. desavârsind în ei iubirea. Ura îs i ridica împotriva si mai mare ura.si acestia biruie piedica si intra în lupta mânt uirii. ca urmarit de o fiara. Sibiu 1946. în împaratia fara de Har. de strâmbatatea si amortirea lui. Toti care nu cred si nu urmeaza lui Dumnezeu sunt morti înaintea lui D umnezeu. dar pentru Împaratul Cerurilor abia se mai gasesc putini. desi cugetam ale lumii si umblam în calea pacat elor. ci si Usa împaratiei de scapare. inaccesibil daca nu chiar inexistent. toti au întârziat sau. 762. pe cât ne zoreste foamea si setea dupa cele pieritoare. face mii de victime. au zis Parintii. 764. dupa sanatatea ramasa . Noua. vol. în cruce sa se asemene si. trebuinta si putinta fiecaruia.12 9). ramânând în Împaratia Harului. pe altii. II. E lucru de mirare ca. aceasta desfigurare spirit uala. adica. Ea face din viata a ceasta o anticamera a iadului. Ea un e un climat al mediului viciat. vol. De fapt. I. în starea de iad a constiinte i. chiar un Dumn ezeu al lor. 765. Fara revelatia lui Dumnezeu în Iisus Hristos si fara angajarea în toate conse cintele concrete ale acestei Revelatii.1. Zic însa: cine vrea sa urmeze pe Domnul si sa se asemene cu El. ca virtutea cea mai mare (Sfântul Ioan Casian. E de neînteles cum oamenii alearga dupa sanatatea trupului. carturarii ramân aproape pe "dinafara de Împ aratie". E de neînteles cum de nu simte omul cu sufletul ca a iesit din omenie.1. Ar trebui sa urmam Mântuitorului toata calea Sa pamânteasca. sa fie masur at dupa vârsta. desi absolut. pentru pricini pamântesti se gasesc mii si milio ane de oameni care merg cântând la moarte.

te doare. Iisuse Hris toase.La acestia s-a referit Iisus când descurca pe al doilea spre rostul sau: "l asa mortii sa-si îngroape mortii lor". Daca Domnul e ascuns în poruncile Sale. primind orice. 770. Dar când aceasta a ajuns un dar al constiint ei. O traire a vietii lui Iisus. Revelatia e deplina. în adâncul lumii spirituale se savârseste un proces divin. De aceea Rasaritul mediteaza fara imagini chiar contra imaginilor. verisoara ta a fugit necununata. în demnitate. "Duh". El este în cautarea lui însusi. întrucât acestea nu sunt neaparat trebuitoare mântuirii si. chiar daca ultimul p as al caii îl vei avea de facut rastignit pe o cruce. chiar vedeniile reale le refuza . de asemenea . ce înseamna mai mult decât haina si mâncare a.nasterea ta în adevar. "Dumnezeu poarta pasii omulu i". feciorul t au fuge de biserica. Omul este vesnic în cautare dupa ceva. Exemplu: "A devar". Ar fi surprinzator raspunsul vreunuia: "Doamne. a primejdiilor la câte te expune aceasta. VEDENIILE 771. Vecinul tau bate crâsmele. pacatosul". iar acestea sunt marile hotarâri spre El. nemarginitul vrea sa cresti spiritual pe dimensiuni d ivine. Predania Bisericii Rasaritene se fereste de vedenii si îsi fereste si fiii. este semn ca Dumnezeu. Si pâna nu-L gasesti pe Dumnezeu. ca principiu atractiv. fara deosebire de confesiune. N-ai pe nimeni de adus la Iisus? Poate ai de gând sa te aduci pe tine. 767. miluieste-ma pe mine. 768. desavârsirea. lasa în urma orice vedenie. nu categoriile metafiz ice sub substante alegorice. Nu-i va fi zvârlita si batrânetea laolalta cu tineretea ? VIRTUTILE 774. O întâlnire cu Iisus înseamna o misiune. în care apar relatiile lui Dumnezeu cu omul: nasterea lui Dumnezeu în om si nasterea omului în Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Aspiratia sufletului dupa realizarea desavârsirii s ale. trebuie sa-i iubesti. A fi ucenicul lui Iisus însemneaza o prevedere. nici sensul lumii. au învatat ca. fireste ca este si în stradania pentru dobândirea virtutilor. un razboi si a-ti zidi o cetate. copiii tai umbla la joc seara si scuipa dupa preot. 775. A fi ucenicul lui Iisus nu însemneaza a te opri la mijlocul uceniciei. Numele lui Iisus din rugaciunea calugarilor: "Doamne. prin virtuti Domnul se manifesta dinlauntru. Aceasta tâsnire în constiinta a darului nemarginirii. Riscurile imaginatiei sunt ocolite în duhovnicia Rasaritului (naluciri le false). Acolo sunt adevarurile experientei spirituale. stiu. înseamna chemare la apostolie si la toate riscurile trairii de Dumnezeu între irozii neamurilor. Toti marii mistici. iar cele ce mai l ipsesc le asteptam la a doua venire. lasa-ma sa-mi îngrop necred inta mea!" 766. care trebuie sa aiba loc. ci din grija de a nu gresi. adânc în care se întâlnesc iubitorul si iubitul. ca principiu impulsiv. P . ramânând ca lui Dumnezeu sa-I dea o batrânete distrusa. 769. Marginirea ta.nu din rea credinta sau din împotrivire. nu te afli nici pe tine. la care suntem chemati. A nu-ti face socoteala aceasta însemneaza a te face de râs. nu-ti gasesti nici sensul tau . Dumnezeu iarta nestiinta. Si se stie ca Dumnezeu nu Se supara când se sta pe a cest punct de vedere. Singura pomenire ortodoxa este aceea care nu pune nici un tipar pe minte. Iar a nu te face de râs înse mneaza a-L urma pe Iisus în toata calea vietii Sale pamântesti. Iar omul cu socoteala vic leana e acela care-si da cu voia toata tineretea dracilor. VICLENIA 773. grabeste sfârsitul. care nu statorniceste nici o imaginatie sau imagine. pe care. Când ti-a gasit Dumnezeu vreo treaba pentru Împaratia Sa între oameni. ai ispravit toate obligatiile lumii. asta este toata istoria omului. adevarurile vii. 772. este pentru tine argume ntul decisiv al existentei Sale si a rudeniei tale cu El. dar viclenia ba. El este puterea sau sufletul nevointelor virtutii. dinafara. Daca prin porunci Domnul ni Se îmbie. daca te gasesti pe tin e în functie de Dumnezeu . Nu cumva sunteti si voi cautând pe Iisus? Voi stiti despre Iisus o multime de lucruri. asa zicând. dar nu-L stiti pe El. Este la mijloc o revelatie tripartita.

prin el. pazesc pe ale diavolului si nu pot sa aiba liniste. Din negrija de suflet a celor din casa. care discuta cu Dumnezeu. pen tru o vorba cât de neînsemnata. cea mai grea e ascultarea. de zile le postului si de sarbatori. din negrija de spovedanie. om în toata firea. îi sare în cap celuilalt. dar oricâti vor ramâne. VRAJBA CONFESIONALA 780. Si din cauza aceasta. deci si a constiin tei în cazul deplinatatii de constiinta. cu o pecete draceasca pe trupul si pe sufletul lor si pent ru ca nu si-au marturisit acel pacat. Si o ultima pricina este desfrânarea sotilor. VRAJMASUL . de Sfânta Împartasanie si de rânduielile Bisericii. Lacomia de avere a unui parinte când si-a maritat sau si-a casatorit fe ciorul. Sunt parinti care-si marita fetele la 14-16 ani. 6. care sunt poruncile lui Dumnezeu. Poate ca în vremile acelea abia vor mai fi crestini. are sa le sparga casa. Nepotrivirea de vârsta. rugamintea cea mai de pe urma a Mântuitorului în lume. din pricina aceasta. cu noi cu . caci ce poate face o fata asa tânara în fata unui vlajgan. Nu vor scapa de sub tavalugul urgiilor istoriei pâna nu vor veni si la mintea aceea sa asculte si sa împlineasca. iar virtutea ar fi Cuvântul lui Dumnezeu ca îndemnare dinlauntru. 19 ani fata lor este vaduva si înca cu copil. Încetarea voturilor e încetarea calugariei. daca sotii traiesc în casatorie nelegitima. Prin urmare. Primejdia comuna s-a aratat în lume. iar la 18. toti trebuie sa intre la cumintenie si sa se legiuiasca daca sunt asa. Dintre cele trei fagaduinte (monahale). în loc sa asculte fara discutie. Si bate Dumnezeu nerânduia la ca sa se faca rânduiala. casatoria lor va sfârsi cu vrajba s au cu spargerea casei aceleia. caci nu mai tin seama de miercuri. Mai vine apoi. Nu mai tin nici o rânduiala. casa aceea nu tine. macar la sfârsit. Numai sila unei prigoane peste tot pamântul împotriva crestinilor îi va ho tarî sa lase la o parte orice vrajba confesionala si sa fie una. cân d sunt legiuiti? Asa bine. cum au fost la înce put. VOTURILE MONAHALE 776. Casatoria s-a început cu stângul. care este cel care facea acest lucru. tocmai pentru ca nau omorât pe diavolul. sau fara cunu nie bisericeasca. De vei marita fata ta numai pentru avere. daca: 1. 778. 4. Astfel au i ntrat într-o casa noua. adica cu desfrânarea. facute înainte sau dupa casatorie. unirea crestinatatii întârzie Doamne. ac eia trebuie sa treaca peste ceea ce ar fi foarte bine sa treaca crestinatatea vr emii noastre si sa fie una. 777. pentru o bucata de lemn ce nu e la locul ei. 2. ci se sparge si în aceste cazuri parintii treb uie sa recunoasca ca au dat un sfat prost. pâna cân d? VRAJBA ÎN CASA 781. de vineri. P lin de fiere fiind. te umpli de mânie si astfel îsi sar în cap unii la altii. Obligativitatea voturilor monahale poate înceta numai în cazul extrem de rar când se întâmpla din motive clinice a personalitatii omenesti. O asemenea casatorie nu tine. De aceea. Este un prim pacat. Toate îsi au izvorul în pacate. car e daca nu se pazesc. 8. 779. care se înmulteste în corpul omului atunci când manânca carne multa si nu posteste. 7. cumintiti-va parintilor cu sfaturile . Vrajba în casa vine din pacate. p entru ca are de biruit mai mult patimile mintii. Din petrecere fara post. pe care toti îl platesc cu vrajba. însa fagaduintele ramân obligatorii iar lepad area lor pacat. Aceasta diferenta mare de vârsta este un pacat înaintea lui Dumnezeu. Dar sotii cum desfrâneaza. Din curvii nemarturisite. Asa. când va maritati fetele sau va însurati feciorii! 5. 3. pentru ca s-a facut cu o lucrare a diavolu lui. sunt o forma decadenta de monahism. Manastirile cu viata de sine au slabit votul ascultarii si al saraci ei si. Cei ce se umplu de mânie sunt cei plini de fier e. Potrivnicul a dat primul razboi cu Adam în rai si.ANTIHRIST 782.orunca ar fi Cuvântul lui Dumnezeu ca îndemnare din afara. Aceasta din cauza nepotr ivirii de vârsta. Neaparat v ine vrajba în casa.

ceva mândrie. de robii lui Dumnezeu ca sa-i cerce nu cumva sa se mai afle la ei ceva iubir e de sine. o încovo iere a unei meniri. ca peste toate acestea sa ramâna sanatos. ci presupune si o fata sociala. Mântuitorul a înfrânt întâi pe potrivnicul în duh. palmuindu-ti mintea. Spre razboiul acesta însa sa nu îndrazneasca nimeni. în aparitia lui personala din ustie. poate sa-l duca pâna la boala epilepsiei. trebuie s-o capete. ravasit de atâtea vicii savârsite de noi sau de un sir întreg de parinti înaintasi. dupa zeci de ani de lupte dinl auntru. Raspunsuri catre Talasie. Iar a doua arma pe care o avem împotriva put erii vrajmase este Sfânta Cruce (1 Corinteni 1.trebuie sa dam cu el o lupta în duh. sa zici în adâncul inimii: "Pentru pacatele mele patimesc aces tea.) sa-l faca. orice gânduri rele ai avea. facându-se curate. 784. E lucru stiut ca sistemul nostru nervos. în stare de a ne apropria. Crucea Ta n e-ai dat". daca a fost batut când se lupta cu noi din afara. atât a Mântuitorului. caci vede Tatal osteneala fiulu i si nicidecum nu-l lasa. Deci. E primul razboi pierdut de om. 788a. muritorii n-avem de a începe lupta de la aratarea fat isa si personala a potrivnicului. (As întreba pe cei ce nu au cruce: cu ce semn va aparati voi de diavol ?) Ei însa nu au semn. acolo de unde doar Iisus a început lupta. dupa slabiciunea la care-l gaseste. 785. întrucât toti eram în Adam (Romani 5. 789. Noi. Îngaduie Dumnezeu ispititorului sa se apropie. lupta pentru mântuire. deoarece mintea lui fi . îl pri nd în prezenta nevazuta. Înfrângere a lui însa o repeta întreg neamul omenesc. si prin aceasta sa-i întineze iarasi în cele dintâi. E limpede ca la mijloc a fost o neascultare. urmând pe Domnul. De acum începe razboiul mintii omului cu mintea cea vicleana. iar ceea ce a facut Adam facem si noi. sau în mai mari sa-i cufunde. nimeni nu se mântuieste singur. ne-ar fugi mintea de spaima a ratarii lui înfioratoare. nu suporta impresii prea tari. data omului de Dumnezeu (A se vedea si Sfântul Maxim Marturisi torul.evreu d e neam. ca un vames al vazduhul ui. 3). chiar în ce asul tulburarii tale. El e "acela" care va veni în numele sau . vine în persoana sa se razboiasca cu noi. atunci sufletul si mintea. Mândria lui nu poate rabda bataie. De aceea. acesta-i chinul pacatului sau ca. Atunci. de mântuirea sa se mai leaga o multime de oameni. ca nu-i lasa (diavolul n. dar care poate tine o viata întreaga . Iar a treia arma de aparare este smerenia sufletului. urmeaza aceeasi carare si stadii. fara primejdii grave. fiecare. Noi trebuie sa începem urmarea Mântuitorului de la purificarea de patimi. despre care zice Sfântul Ioan Scararul ca: "Arma mai tare în cer si pe p amânt nu avem.nu al lui Dumnezeu . sau razboiu l nevazut. caci nu e un razboi de gluma. caci. descrisa de Evanghelii.n. de n-a fost chemat d e Dumnezeu cu rost de a rusina puterea vrajmasa si a mai întari neputinta oamenilo r spre razboi. Filocalia vol. care va tirani sub ascultarea sa tot pamântul. Doamne. în societatea omeneasca stapânita de acela. 787. daca a trebuit sa fuga rusinat. Asupra diavolului avem aceste trei arme: Numele Domnului si al Maici i Domnului. Diavolul da sfaturile lui la toti. caci cel rau stie doar ce vorbesti nu si ce gândesti si ti le nimiceste.toti. prin gura lumii. dar nu are putere peste cei ce n u-l asculta! 788b. În aceasta lupta înca sunt em scutiti prin rânduiala dumnezeiasca de a-l vedea în toata fioroasa lui prezenta. însa diavoleste. care seamana mult cu îndracirea. mii de ani de-a rândul. ca sa ajungem dupa multa vreme la o sa natate. 18). sau parere înalta. ca numele lui Dumnezeu". Nu în zadar semnul Crucii îl numeste Biserica: "Arma nebiruita asupra diavolului. Sa nu vorbesti niciodata despre proiectele tale. 786. 8-9). Deci. Caci "acela" va primi sa fi e împarat peste stralucirea tuturor împaratiilor pamântului (Matei 4.treaba de începatori. Si întoarce-te cu inima buna catre Dumnezeu . nemaiavând ce face. spunem ca mântuirea nu se câstiga cu o fapta ra zleata. E lucru stiut si probat de medicina ca spaimel e (traumatismele) peste puterea de rabdare a sistemului nervos îl dezechilibreaza si. cât si a ucenicului. 12). a venit sa-l bata si în lume. 783. De la aceasta deosebire încolo. dupa ce Iisus l-a batut pe potrivnic în pustie. Fireste ca si noi în lupta cu patimile . t otusi. izbaveste-ma de cel rau". din trup si din suflet. dupa unii. Astfel. fizica si psihica. Diavolul stie si el Scriptura. biruind prin dragostea de Dumnezeu ispita aceluia când îl îmbia cu momeala plac erii din materia lumii.

pustiire Biseri cii Sale si oprirea Sfintei Jertfe celei de-a pururi. chipul sau de fiara. e o risipire. Iata-ne. 790. în paruta lui împ aratie. 797. e destul sa izbuteasca o mutar e mai încoace. Cu un cuvânt: contraface tot ce face Dumnezeu si da de râpa pe oameni cu multimea înselaciunilor. se cred pe sine stapâni si împarati. 800. ca sa-si ajunga tinta faradelegii.. dar calatoreste fara sfat si întrebare. Propovaduieste Dumnezeu iubirea de oameni fara deosebiri si margini. Chinurile cele de pe urma. Deci. Pe cine poate sal întoarca împotriva lui Dumnezeu. 795. de aceea îl pâraste neîncetat înaint ea lui Dumnezeu. 799. Cum zice un Parinte. ca-I risipeste avutiile. ci în minc iuna. pe cine iub este pe Dumnezeu. îl învata si el sa iubeasca pe Dumnezeu si-l lauda. Cel rau vrea sa ocupe scaunul lui Dumnezeu. printr-o sing ura întorsatura maiastra a vicleanului. 798. ca asa cere boala lor. satana s-a mai iscusit în rele. îmbie sufletului ispita în tâi. 796. Antihrist . ci lupta nebun cerând: 1. trimite si el. înainte de dobândirea smereniei statornice. moarte învataturii Sale. Si te trimit sa propovaduiesti si sa faci cutare si cutare. Vrajmasul. ucenicilor Sai. desertând virtutile în sacul spart al patimilo r si culegând. 791. moarte crestinilor.dupa voia lui cea rea . cea prin placere. o face. în schimb. începatorul nebuniei.. 8).fara sa priceapa unul ca acesta ca a cazu t la lauda straina si ca în credinta lui s-a încâlcit un fir subtire de putere vrajmas a.care nu se multumeste numai cu necr edinta sa. cu a tât mai vârtos o cere Lucifer. Asa se preface în chip mincinos si în înger al lumi nii (2 Corinteni 11. Diavolul prezinta patimile din om ca placute si usoare. trimite Dumnezeu vedenii. împaratia fiind de drept a lui Dumnezeu. strâmba întelesul oricarui cuvânt. 792. nu cu iubire. potri vite cu fiecare putere frânta a sufletului în parte. Drept aceea. orice iubire. decât aceea de a term ina o data cu Dumnezeu. caci l-ar fac e scrum si nu poate sta într-însa.ind nebuna. la batrânete. Orice ascultare de Stapânul adevarat al lumii e o dauna în împ aratia "stapânului" nebun si orice ascultare de stapânul nebun al pamântului îngramadest e pe oameni sub povara unei datorii sau greseli facute lui Dumnezeu. zicând: "Eu sunt hristos!" (Luca 21. 3. S-a facut de-o îndrazneala nemaipomenita. aducându-i momeli placute la vedere si bune la gustare. 8) bucuros. de la început pâna în zilele acelea. se arata si el. a scopului ultim al virtutilor si cu asta a redus la nimi cul slavei desarte si la absurd toata stradania virtutii. Cu trecere de vreme. propovaduie ste si el. pe poimâine. Stiti cum sunt nebunii: se dau pe sine de ceva mare si pretind sa li se supuna oamenii. moarte lui Dumnezeu. Dar. mai aici. "Acela" nu se multumeste numai sa însele pe oameni cu amânarea pocaintei pe mâine. încât si lumina dumnezeiasca o contra face. si orice ura . CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PARINTELUI ARSENIE BOCA EXPLICATE DE PARINTELE . Toata stradania potrivnicului aceasta este: sa desfaca dragostea si cunostinta noastra de Dumnezeu si sa le dea. deci. nu în întelesul ca s-ar putea apropia sa strâmbe adevarata lumina.o mare fapta buna. ca obiect de preocupar e nimicul si absurdul. care este lumea întreaga. De aceea. cu care amageste pe cine poate si pe cine vede ca umbla cu îndrazneala dupa daruri dumnezeiesti. ca face bine . Trebuie. multa si adânca deosebire a gândurilor. care este Sfânta Liturghie. rânjind (1 Petru 5. prin patimi.nu va avea astâmpar decât în ziua când ar izbut i sa ucida pe Dumnezeu si sa-L azvârle din inima si mintea celui din urma credinci os ramas pe pamânt. nebunul la o mândrie mai mare. Trimi te Dumnezeu slujitori. ci vrea necredinta tuturora . 24) si înseala pe multi. vor întrece toate prigoanele câte s-au întetit asupra crestinilor. de vreme ce el nu sta în adevar. îngramadeste pe cheltuitorii ei cu o mare datorie de plata lui Dumnezeu. în care va lucra toat a puterea Satanei. vorbe goale de la oameni si rânjetul lui sinistru. iar în locul Lui sa-si împlânte în sufletul omului ca pe o sabie a iadului. cele de la Antihrist. 4. Diavolul stie cât iubeste Dumnezeu pe om. Vicleanul baga de seama ce face Dumnezeu si face si el la fel. vicleanul nu se da la o parte de a reduce la ni mic si la absurd chiar si virtutile. 14) si în hristos mincinos (Matei 24. 793. si nu râvneste. chivernisita de oameni cu ura. 2. ci naluceste si el o lumina. 794.

Zice: "Ma. unde se spune ca tatal nu l-a asteptat pe fiul care se în torcea. ca sa-l primeasca. în inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai ca e greu sa stii când ti-e mintea strâmba. în iubirea lui Dumnezeu fata de noi. adica de la informatie la convingere. nu l-a mai tinut locul : a alergat înaintea lui. atâta a departat El de noi faradelegile noastre. Si zic eu: "Nu stiu daca are o cultura perfecta. ca mila lui Dumnezeu este tot atît de m are. Stateam în fata acestei icoane si o prezentam un ui cadru universitar de la Sibiu. în formularea de mai sus. Cât de departe e Rasaritul de Apus. Când îi puneai o problema. orice ar fi fost. era un profesor exceptional. Deci av ea o posibilitate de a formula ceva. în '42. Cum miluieste un tata pe co . caci se afirma si în rugaciunile de dezlegare ale sfintei noastre Biserici. Parintele Arsenie a fos t unic. Cu o astfel de afirmatie. ci a studiat si arta. Când le spun ca Parintele a zis ca: "În mintea strâmba si lucrul drept se strâmba". De ce râd? Pentru ca îsi dau seama ca asa e. Asta a fost Parintele Arsenie. Sau cândva spunea el asa: "În mintea strâmba si l ucrul drept se strâmba". tot atît de infinita. sa-l îmbratiseze.ba mai mare decât lu mea asta! Si anume a zis asa: "Iubirea lui Dumnezeu fata de cel mai mare pacatos îi mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt fata de Dumnezeu". iar el se crede grâu nedreptatit". oricâte rele am face. oameni i râd. dar când l-a vazut ca vine. Pentru ca din inima lui. Adica daca era in giner. De p ilda. Parintele ne da încredere în bunatatea lui Dumneze u. însa eu. Apoi el a studiat mult. Avea o putere de sinteza deosebita. si zic: "Eu cred ca Parintele Arsenie este un geniu". si toate acestea la un loc i-au dat capacitate a de a lucra ca un om bine înzestrat si cu o cultura bine pusa la punct. asa este si mila Ta". am bagat de seama ca le place. prin cuvintele acestea: "Cât e de sus cerul deasupra pamântului atât de mare e bunatat ea Lui (a lui Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dânsul. în general. sa-l sarute. nici toti din manastire se mântuiesc". în manuscrisele lui. o formula. când l-am întâlnit eu pentru prima data. dar sunt sigur ca are înca ceva ". dar Dumnezeu nu poate sa ne paraseasca pe noi. sa-l aseze iarasi în starea din care a plecat. personal. a facut si ceva Medicina. mi-a si spus un cuvânt. o icoana cu Adormirea Maicii Domnului. ar fi fost un om deosebit. si alearga înaintea lui. ne aduce aminte si de ceea ce spune Psalmistul. el imediat avea raspunsul. care se gaseste acum în Muzeul manastirii noastre. cât ar fi sfântul de mare. asa cum ramânem noi în inima lui Dum nezeu. Si de la el au ramas si cuvinte scrise. El a avut o înzestrare nativa deosebit a si cînd l-am cunoscut eu. Cuvântul spus de Parintele A rsenie. Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare pacatos este mai mare decât drag ostea celui mai mare sfânt fata de Dumnezeu. Noi putem sa parasim pe Dumnezeu. sectia pictura. Pâna traim în aceasta viata Dumnezeu nu ne para seste. dar nu convinge". l-a asteptat într-un fel. cât iubeste Dumnezeu pe cel mai mare pacatos . Cum a ajuns la aceasta Parintele nu a spus niciodata. Asta le place la multi. daca era profesor. sau ca: "Bobul lui de grâu se preschi mba în taciune. o putere de intuitie si o putere de a cunoaste totdeauna esentialul într-o chestiune. Sau zicea Parintele ca: "Cea mai lunga cale e calea care d uce de la urechi la inima". Nu poate iubi un sfân t pe Dumnezeu. cum este de infinita si marirea Lui. Si respectivul spune: "Asta înseamna ca are o cultura perfecta si înca ceva" . oricât de departati am fi. c unostea si chestiuni de medicina. fiul n -a plecat niciodata! El a ramas în inima tatalui. a facut Scoala de Belle Arte. nu numai Teologie. si-l asteapta. cred ca a avut o înzestrare de la Dumnezeu pe care daca nu o ai nu poti fi niciodata ceea ce a fo st Parintele Arsenie. Cândva stateam în fata unei icoane facute de Parintele Arsenie la Bucuresti p entru manastirea noastra. daca era un doctor.TEOFIL Parintele Arsenie a fost un om cu o capacitate sufleteasca deosebita si c red ca Parintele. era un doctor deosebit. de vreme ce se spu ne: "Ca precum este marirea Ta. Din câti oameni am cunoscut eu lucratori în Biserica. Si zicea Parin tele ca: "Mustrarea învinge. nu toti din lume se prapadesc. nu era un inginer comun. si vrea sa-l primeasca. avea 32 de ani si deja avea un nume mare. Parintele Arsenie a zis o vorba cât lumea asta de mare . dupa cum citim în pilda cu fiul risipitor. prin stilul lui de lucru. sa-l aju te. Unic prin gândirea lui. în inima Maicii Domnului. pacatosii.

aminte la cuvântul de mai sus si sa-l împlinim în cele doua laturi ale lui. Oameni de informatie religioasa sunt mai multi decât c ei ce au convingeri religioase. Daca esti deschis spre ajutor te poate ajuta o mul de lânga tine si omul superior tie. 11). "la urechi". Mintea se strâmba în urma patimilor si se îndreapta pe masura curatirii d e patimi. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Sai: "Ac estea vi le spun. când o ai ca d eprindere si o mai si justifici. cre stinismul fiind "religia bucuriei". vede lucrurile drept. Într-o astfel de situatie. pictura în fata c areia se opresc cu admiratie multi dintre cei ce viziteaza Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata. Ajutati-ma sa va pot ajuta. însa de convins nu c onvinge. Când mintea se îndreapta. dar nu convinge. Numai ca e greu sa stii când ti-e mintea strâmba. Asa obisnuia sa spuna Parintele Arsenie. De ce râd? Pentru ca îsi dau seama ca asa e. "cea mai lunga cale". deci asa cum sunt ele. 10-13). el putând fi de folos tuturor celor ce nu iau aminte la ei însisi. ci doar taciune.piii sai. adica de l a informatie la convingere. asa miluieste Domnul pe cei ce se tem de Dânsul" (Psalmul 102. E necesara si informatia. si asta se întâmpla des. credinta noastra fiind "izvor de bucurie". mai ales atunci când au prilejul sa vada o pi ctura a Parintelui Arsenie reprezentând Adormirea Maicii Domnului. pentru ca omul e ste fiinta care poate zice nu. macar sa nu suferim zadarnic. ci tu esti cel care poti sa fii ajutat. Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. Sa-ti feresti capul de frig si de prostie! E un cuvânt care merita sa fie stiut si urmat. ba. Cuvântul acesta ne aduce aminte de un cuvînt asemanator. "În m intea strâmba si lucrul drept se strâmba". ci îsi explica el mai bine cele pentru s ine condamnând pe cei ce vreau sa-l îndrepte. iar el se crede grâu nedreptatit. "Cînd greseala s-a facut în tine asezare si adevar". Cea mai lunga cale este calea care duce de la urechi la inima. cât cea de la informatie la convingere. Pentru a putea folosi suferinta spre binele sau. Mustrarea învinge. dar daca nu-l recunosti superior. Începutul oricarei îndreptari este sa-ti r ecunosti greseala. dar ea. În mintea strâmba si lucrul drept se strâmba. Asta le place la multi. pentru bucurie. atunci "nu mai e greseala. care adeseori se face prin auzire. fara sa si fie de fapt. si zice nu! Daca tot trebuie sa suferim. Este si aceasta o cugetare la care e bine sa luam aminte. atunci nu te poate ajuta. Pâna la inima mai e o cale lunga. nu mai e bob de grâu. îl judeci si-l calci în picioare. niste atitudini care nu sunt destul de bine gândite si controlate. cât cea de la urechi la inima. Dar a ramâne la informatie înseamna doar a fi la începutul drumului. Bobul lui de grâu se preschimba în taciune. Cea mai lunga cale este calea care duce de la urechi la inima. am bagat de seama ca le place. cel ce se crede a fi drept. care urmarea pentru oameni o min te dreapta si lucruri drepte si îndreptare spre mintea cea buna. doar învinge. Sa luam. ca bucuria Mea sa fie întru voi si ca bucuria voastra sa fie dep lina" (Ioan 15. caci noi îl aducem înaintea v izitatorilor si închinatorilor nostri. dimp otriva. Când le spun ca Parintele a zis ca "în mintea strâmba si lucrul drept se strâmba". Are si mustrare a rostul si puterea ei. cu circulatie mai al es în lumea din Apus: "Un sfânt trist este un trist sfânt". poate tot atât de lunga. ca si constrângere. spre raul lor. omul trebuie sa creada c . Valoarea acestui cuvânt o intuiesc toti cei ce îl aud. Asa caracteriza Parintele Arsenie pe omul care se abate de la cele bune s i care nu cauta si nu primeste îndreptarea. De la învingere pâna la convingere e o cale lunga. oamenii râd în general. tuturor celor care vor sa braveze si nu se gând esc la urmarile pe care le pot avea. Asta înseamna ca nu cel care vrea sa te ajute te ajuta cel mai mult. Parintele a fost întotdeauna pentru optimism. ci e pacat de moarte ". deci.

Si când începem sa ne ocupam de noi însine. Deci. Si tânarul acela spune: "Stiti ce mi-a spus? Oxigen. De p ilda.a suferinta are un sens pentru el. cum merg unii. anume: "Sa ai întelegere fata de neputinta omeneasca". nu e numai suflet. Dupa aceea somn. Parintele zicea ca de doua ori trebuia sa se întâlneasca omul cu el: o data cân d îi spune si a doua oara la moarte. Daca m-as întâlni cu acela car e a spus asa. putem sa ne cunoastem. am gasit în volumul XI din Filocalie ca trebuie sa dormi cel putin sase ore. mi-a si spus un cuvânt. Si Parintele Arsenie zicea ca cel putin sase ceasuri de somn conti nuu. mi-a spus cândva un cuvânt. cum d orm unii acuma.. Bineînteles. Sunt unii care spun ca e destul calugarului sa doarma un ceas. el imediat avea raspunsul. Se cunoaste ca Parintele a învatat medicina si ca de fapt el îsi dadea seama ca omul este si trup. adica înseamna si mai mult. Si de la el au ramas si cuvinte scrise. ca nu stiu ce. sa-ti pastrezi hormonii si sa ai conceptie de via ta crestina. glicogen. A trecut pe la mine un tânar care a fost la Parintele Arsenie. Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate. de f apt. În legatura cu sexualitatea în familie. nici refuzul. ce ti-a spus Parintele Arsenie?". Stiti de ce? Pentru ca somnul e o b inecuvântare de la Dumnezeu si Parintele si-a dat seama de lucrul acesta. somn. o formula. sa aflam neg ativele noastre. Nasteti-va sfinti! Parintele Arsenie îi îndemna pe oameni sa nasca sfinti. ca sa-i spuna unul. Cel putin. E cam prea mult.. . ca un cuvânt de folos. sa-ti pastrezi hormonii si sa ai conceptie de viata crestina". nici refuzul". sa-i spuna daca a facut ce i-a spus. când l-am întâlnit eu pentru prima data. Sa ai glicogen. Cum? Pri ntr-o hrana rationala. Cu mine de doua ori trebuie sa se întâlneasca omul. Parintele Arsenie. nici mai mult nici prea putin. caci numai asa poti sa ai un echilibru organic. nu mie. Parintele Arsenie zicea: "Nici abuzul . Când îi puneai o problema. Foarte c orect! Ce rost are sa mearga. Dumnezeu sa-l odihneasca. nici toti din manastire se mântuiesc". De fapt. cel care întelege si stie cum sa suporte suferinta. nu toti din lume se prapadesc. Zicea Parintele Arsenie referindu-se la trup: "Fiecare dintre noi ducem u n necredincios în spate". a vea o posibilitate de a formula ceva. nu vreo zece ceasuri. Eu am dat un îndrumar pentru suflet. un cuvânt pe care eu îl socotesc cel mai important cuvânt pe care l-am auzit de la el din câte stiu ca le-a spus si le-a scris. în manuscrisele lui. sa traiesti în aer cât mai bun. se culca pe la zece si se scoala a doua zi tot pe la zece. ca sa-i spuna a ltul. Pari ntele vine si da ceva pentru trup si zice: Oxigen. sa cunoastem încarcatura data de altii si pusa în noi. nici toti din manastire se mântuiesc. Nici abuzul. glicogen. nu mai sufera. si-apoi aduna la cuvinte de folos si nu împlineste nimic! Oxigen. zic: "Mai. e ma i rational Sfântul Varsanufie decât cel care a scris în Pateric ca e destul sa dormi n umai un ceas.. Ma. i-as spune ca nu are dreptate. Avea o putere de sinteza deosebita. somn. Bineînteles ca pentru a naste sfinti trebuie sa fii sfânt sau trebuie sa tragi de tine spre idealul sfint eniei. vara. adica zahar din ficat.. chiar daca pe moment nu întelege. De curând. Si stiind eu ca a fost la Parintele Arsenie. Zice: "Ma. dar aceasta cere timp si osteneala. s-o rezolvam . ci unui parinte. pe atunci student la teologie. nu toti din lume se prapadesc. Ce înseamna asta? Aer cât mai bun . o putere de intuitie si o putere de a cunoaste totdeauna esentialul într-o chestiune. Glicogen: sa ai o hrana rationala. Sa ai întelegere fata de neputinta omeneasca.

nu faceti risipa de energie sexuala. Tocmai de aceea folosim si resursele firest i. cu atributii în administrarea Episcop iei Române din Iugoslavia (cu sediul la Vârset). Domnul Hristos a fost rastignit cu spatele pe crucea materiala si cu fata pe crucea spirituala.Prea Sfintite Daniil. hrana rationala. Conceptia de viata crestina. Între 1986 . stiu eu.Al patrulea punct: sa-ti pastrezi hormonii.o abordare simpatetica a relatiei tânar-duhovnic1 "Parintele Arsenie stia cã la tinerete se pune temelia vietii omului. ci vrem s-o canalizam spre binele nostru material si spiritual. câta o avem. respectiv spre Seminarul Teologic din Caransebes.Astazi. tu esti ceea ce ai citit. de a îndumnezei firea. yoga. disciplina Patrologi e si literatura postpatristica. ca episcop vicar si administrator al Episco piei Ortodoxe de Vârset. Prea Sfintitul Dr. ne statorniceste în gândul si dorinta de a ne ridica mai presus de fire. adica sa nu faci risipa de en ergie sexuala. Si al cincilea punct: sa ai conceptie de viata crestina. când îti vorbea Parintele Arsenie. pentru faptul ca. Si Parintele si noi care spovedim. Daniil Partosanul. aici. tu esti ceea ce ai gândit.S. Tu esti noi. Asa dorea Parintele Arsenie. zen si altele. nu faceti abuz. marturisesc înaintea lui Dumnezeu si înaintea tuturor cititor ilor ca pentru patru lucruri. în persoana P. sunteti unul dintre putinii care l-au cunoscut. întâlnim oameni darâmati prin abuzur i si. care a formulat îndrept arul de viata. Densus (jud. Cine face curte nu face carte. petrecute în viata mea. Unii dintre calugari nu sunt calugari. tu esti ceea ce ai simtit. venite c a din partea lui Dumnezeu. pe care nu vrem sa o risipim pe placeri. ca îti vorbeste Dumnezeu prin Sfintia Sa". pe acest "ctitor al Filocaliei românesti" . la 15 ani. Noi ne-am alcatuit în tine. somnul si energia vit ala. pe Parintele Arsenie Boca. Sa este unul dintre cei ce au lasat frum oase urme în spiritualitatea Tarii Hategului. a dez voltãrii omului pentru mai târziu si pentru totdeauna si de aceea era si înconjurat de tineri. Hunedoara). "Tu esti noi". la Timisoara. fiind hirotonit preot la 10 aprilie 1984. Nascut la 23 septembrie 1957 în Hatag el. prin harul si îndurarile si iubirea de oameni a lui Dumnezeu. S. Sale Daniil Partosanul. . ca si când ar spune faptele oamenilor: Fii atent ca tu cum esti acum. de aceea îndraznim sa spunem: fiti atenti. nu sunt si nu voi fi niciodata vrednic a multumi îndeajuns lui Dumnezeu. . Episcop vicar al Mitropoliei Banatu lui cu atributii în administrarea Episcopiei Române din Iugoslavia Dupa 160 de ani. adica sa nu umbl i dupa alte conceptii de viata. Daniil Partosanul Parintele Arsenie Boca . sa stii ca esti noi. tu esti ceea ce ai facut. câte le avem la îndemâna: aerul (aerul bun). S. cum îl numea un alt mare ctitor al iubirii de Frumos . În primul rând. Din 1991 este cad ru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Arad. Pe o pictura facuta de Parintele Arsenie cu Judecata de Apoi e scris: "Tu esti noi". pe care l-a predat tinerilor si oricui care vrea sa ia aminte la el. Simteai. Cartea vietii tale esti tu însuti. credinciosii români ortodocsi din Banatul Iugoslav au epis cop. ci cuiere de haine calugaresti. m ai îndeaproape. îl cãutau tinerii si îl ascultau si-i primeau povetele si sfaturile. apoi spre Institutul Teologic . MARTURII P.si l-am amintit aici pe P arintele Dumitru Staniloae. Între 1999-2000 ctitoreste schitul Retezat. La 25 martie 1984 (dupa absolvirea I nstitutului Teologic din Sibiu si a cursurilor postuniversitare ale Faculta!ilor de Teologie Ortodoxa din Bucuresti si Tesalonic-Grecia) intra în monahism la Mana stirea Hodos-Bodrog. La 31 martie-1aprilie 2001 este hirot onit episcop vicar al Mitropoliei Banatului.1999 este preot la Prislop si Densus. mi-a îndrumat pasii spre Teologie. P. tu esti ceea ce ai vorbit. în mod deosebit. com.

când.din Sibiu. a Parintelui Arsenie Boca. picta si lucra în semiclandestinitate la biserica ce astazi îi poarta pictura expr imata si reprezentata într-un mod deosebit în stil neobizantin curat ortodox. Prima întâlnire cu Parintele. mai întâi spre manastirea Sâmbata Brâncoveanu unde am fost frate. de apreciat. Sibiu. colegii p rofesori si studenti de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Arad unde predau în continuare Patristica. din apropierea Bucurestilor. în 1968 a început pictura bisericii parohiale ortodoxe din Draganescu. Tesalonic. prin multe încercari. pedago gic. dupa ce a pictat pa rtial biserica "Sfântul Elefterie" din Bucuresti. . din nefericire. atât de cinstit. spre Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Aristotelice din Tesalonic .unde petreceam vacantele de vara. dupa aceea spre cursurile de doctorat de la Bucuresti si. Sfintia Sa este cel care m-a îndrumat spre studii si cursuri de doctorat. Pe Parintele Arsenie l-am frecventat discret si clandestin în toti anii cât am fost apoi student la Sibiu. la Ghelar si în alte parti. De asemenea. unde Sfintia Sa. în toamna anului 1979.P. În al patrulea rând. Pun aceste cuvinte în ghilimele pentru ca îi apartin si e u însumi l-am auzit zicând aceasta.De fapt. . un rol crucial l-a avut si-l are persoana si personalitatea duhovniceasca. În primul rând parintii mei. Parintele Arsenie. trebuie sa-I multumesc lui Dumnezeu pentru faptul ca mi-a îndrumat pasii înspre viata monahala. Dar în mod cu totul si cu totul aparte. conducatoru l spiritual al Oastei Domnului în anii '70 si '80. Apoi preotul care m-a botezat si mi-a îndrumat pasii spre seminar ul teologic. Dupa ce a lucrat o vreme în Schitul Maicilor la Bucuresti. de statura neopatristica. În viata mea personala. marcate de amintirea si prezenta lor.S. m-a zidit sufleteste si du hovniceste. Ce "urme" a lasat Parintele Arsenie în viata Prea Sfintiei Voastre? .a fost cautat si cercetat duhovniceste de o adeva rata "avalansa de oameni". în ultimii ani ai vietii Sfintiei Sale. profesorii de la Caransebes.). Dupa aceea. în biserica la Draganescu. Bucuresti. Hunedoara . si unde . pe ca re l-am întâlnit întâia data în casa parohiala a bisericii sale ortodoxe din Draganescu. din jud. care. fiind doctora nd la Bucuresti. au în persoana mea un iera rh. fratele Traian Dorz.Întâlnirile cu oamenii mari ramân. am avut prilejul mai mult si mai îndeaproape sa-l întâlnesc. mai apoi spre manastirea Hodos-Bodrog unde am fost calugarit si în ce le din urma spre sfânta manastire Prislop unde am putut sa fiu mai mult în apropiere a Parintelui Arsenie. mai multi oameni au avut roluri deosebite. care m-a prop us pentru alegerea si hirotonirea întru arhiereu. spre Parintele Arsenie Boca. Î. pentru fratii nostri români ortodocsi din Banatul Iugoslav.Grecia. m-a marcat profund. si nu datorita Decretului 410 n. Biserica Ortodoxa. era atunci civil. întrucât fusese pe nedrept scos din manastirea Prislop prin Decretul 410 din 1959 (Parintele Arseni e a plecat din Prislop la începutul lui mai '59. ca si toate celel alte. În al treilea rând. o data la Sinaia. dupa 160 de ani. iesind la pensie . În al doilea rând. dupa ce am calatorit cu trenul o noapte. duhovnicesc si chiar profetic. Sa Mitropolitul Nicolae al Banatului. la începutul celui de-al doilea an de stud entie la Sibiu. de cunoscut. m-a remontat. cu rabdare. în ziua de 26 octombrie. silindu-ma si straduindu-ma sa-i calauzesc. Am ajuns la Sfintia Sa. m-a rascolit. sa-i pastoresc si sa-i conduc sp re Mântuitorul nostru Iisus Hristos.n . tot acol o. pentru totdeauna. cu totul si cu totul deosebit în viata m ea.Mai vorbiti-ne putin despre prima întâlnire cu Sfintia Sa! . cu Sfintia Sa am avut fericirea sa fiu de doua ori în calatorii si drumetii în Muntii Retezat. pe care l-am cunoscut de asemen ea. Întâlnirea cu Sfintia Sa a fost decisiva în a lua hotarârea de a intra în monahi   . c omuna Mihailesti. auzind de la maicile de la manastirea Prislop . h arismatica.de spre Parintele Arsenie. trebuie sa multumesc lui Dumnezeu si sa-mi plec capul cu nevrednicie pentru harul arhieriei la care m-a chemat si pentru slujba de ierar h si de episcop în Biserica Sa. de la Sibiu spre Bucuresti. unde a lu crat vreme de 15 ani cu multa dragoste. Dumnezeu mi-a rânduit pasii.o pensie mino ra. de mai multi ani . acum. pentru faptul ca. sarbatoarea Sfân tului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. satul meu natal fiind la aproximativ 7 m spre sud de sfânta manastire Prislop.Eram student la Sibiu.cum spunea Sfintia Sa însusi . mai apoi. de cautat si de recunoscut chiar si ca sfânt de catre o multime uriasã de credinciosi.

pentru lume. a fost un pictor bisericesc. toti. cum le explica problemele si necazurile si cum îi po vatuia si îi sfatuia.unul din cei mai mari teologi-duhovnici ai neamului românesc. cum le asculta necazurile. duhovniceasca. cel mai mare din veacul nostru si din vremea noastra. dar si mustrari. Parintele Arsenie a purtat si a mentinut aprinsa în veacul nos tru o constiinta crestina. apostolica si patristica d e cel mai înalt nivel si de cea mai adânca si profunda simtire si traire.. asta zi. în mod deosebit. românii. si eu sunt absolut sigur. despre trairea în Hristos.O. Grigore Palama pentru greci si pentru ortodoxia ecumenica sau alti si alt i sfinti din istoria crestinismului.un de am ajuns preot slujitor. pentru tara. neapreciat de multi. care ma tin launtric. pentru aceste cuvinte care m-au zidit launtr ic. care radia si pe care-l transmitea personalitatea Parintelu i Arsenie. si multumesc lui Dumnezeu si Parintelui Arsenie. unde vin crestini din to ata tara si chiar si din alte parti. sa s e scrie mai mult. pentru ortodoxia româneasca. în viitor. la sfatul si povatuirea Sfintiei Sale. si mai ales dupa moarte. filocalica. atâta câta este. dar mai ales mâine si. ne calauzeste. ascultându-l cum vorbea cu oameni i. daca nu cumva pentru totdeauna. .Legatura dintre un începator. pentru Biserica. . cu siguranta. ne ocroteste. ca si pentru cei ca re nu l-au recunoscut si nu-l recunosc. între 1986 si 1 988. în Mântuitorul Iisu s Hristos. îmi placea sa stau în apropierea Sfintiei Sale. toti. ctitoria Sfintiei Sale de la Sinaia. un mare parinte al Bisericii noastre. duhul Sfintiei Sa le de la Manastirea Sâmbata-Brâncoveanu. Am o multime de cuvinte. sa se vorbeasca mai mult. crestini care sunt deschisi mai mult spre acel simt al sacr ului. cinstit si în timpul v ietii. Pe Parintele Arsenie l-am reîntâlnit de mai multe ori la Manastirea Prislop . se închina si cer mijlocirea prin rugaciunea de foc a Parintelui Arsenie pentru ei. de înv ataturi.sm. Am multe cuvinte de la Parintele Arsenie. în mod deosebit pentru cei care l-am cunoscut. cre dinta în Hristos. si marturi sesc cu toata responsabilitatea mea de episcop si membru al B. Despre Parintele Arsenie trebuie sa vina vremea. este credinta în Dumnezeu.R. în Harul si Darul Sfântului Duh si al Sfintelor Ta ine. a cautat un subtitlu acestei carti. ceea ce Sf. si sunt sigur ca. a fost însa cautat. prin umilinta si pocainta . Care e "pozitia" Prea Sfintiei Voastre fata de aceasta consideratie? . în Ortodoxie.Ce sfaturi deosebite va dadea Parintele? . 17 decembrie. Sfintia Sa a fost un mare duhovnic.o spun cei ce l-au cunoscut si i-au recunoscu t Cararea Împaratiei .Ce credeti ca ar spune lumii de azi Parintele Arsenie (si o spune. de sfaturi. dragostea fata de Hristos. acestei scrieri-testament a Sfi ntiei Sale. Pr in urmare. când l-am întâlnit pentru ultima data . pentru fa milie. prin citirea Sfintelor Scripturi. un om extraordinar. a ortodoxiei si a Bisericii. mijloceste pentru noi. un om a l lui Dumnezeu. Serafim de Sarov a fost pentru ortodocsii rusi s au Sf. . de acolo de unde este. de o multime de oam eni ai lui Dumnezeu. poimâine. a fost un predicator de statura patristica. se roaga. Parintele Arsenie va fi pentru noi. ca si pentru cei care nu l-au cunoscut. a f ost un zugrav de suflete. am auzit multe cuvi nte. Neînteles de multi. neiubit de m ulti. Iar mormântul Sfintiei Sale de la Manastirea Prislop. al sfinteniei. despre adevarul Bisericii Ortodoxe. mesajul Parintelui Arsenie pentru noi. stimat.Cuviosul Arsenie a fost . în Biserica. si Parintele Ar senie nu poate fi exprimata si explicata în cuvinte. iubit. ne povatuieste. ca mai devre me sau mai târziu va veni timpul rânduit de Dumnezeu când Parintele Arsenie Boca va fi canonizat. cu s iguranta!)? . pentru poporul român. de povatuiri.Atunci când Parintele Arsenie si-a ispravit de scris si de redactat Carar ea Împaratiei. cum am fost si am ramas eu. prin rugaciune. Pentru mine personal. pictur a Sfintiei Sale de la biserica din Draganescu vor vorbi si vorbesc chiar pentru foarte multa vreme.Sfintia Sa trecând la cele ve snice în 28 noiembrie 1989. pentru noi. care sunt pietrele de temelie ale vietii mele duhovnic esti. Eu sunt si gur ca pentru neamul românesc. Vin.Parintele Arsenie a fost un om exceptional. de o multime de credinciosi. aprind o lumânare. cât mai curând posibil. m ormântul Sfintiei Sale si crucea de la mormânt fiind dintre cele mai cunoscute si im portante în acelasi timp si discrete locuri de pelerinaj. ne-a lasat Cararea Împaratiei ca pe o calauza pentru viata duhovniceasca. si l-a ales pe urmãtorul: Un raspuns crestin la nelinistile vremii.

simteai prezenta lu i Dumnezeu si Îl simteai pe Hristos traind si vorbind în Parintele Arsenie. .scrise si adresate în epistola Sfântului Policarp catre acest episcop al Smirnei. si îl ascultau si-i primeau povetele si sfaturile. trairile noastre. ca sa se ridice oameni ai lui Dumnezeu. Si multe alte lucrur i care s-au împlinit la vremea potrivita conform spuselor si cuvintelor duhovnices ti ale Sfintiei Sale. monahi. Însa pot sa amintesc doar faptul ca simteai în prezenta Parintelui Arsenie ca te vede.mut at la Domnul în anul 107 d. de la parintii nostri. venite ca din partea lui Dumnezeu. Si aceasta a fost si este esentiala.în viata noastra. destul de instabile . Era si e ste un lucru extraordinar . di scipol al Sfântului Ioan Evanghelistul: "Toús airoús atamántane!" . De aceea..Sa abordam putin relatia tânar-duhovnic: Prea Sfintia Voastra . . Si. gândim sau vorbim. spovedite . prin poc ainta noastra. altele vor fi vorbele noastre . gândurile noastre. ca îti vorbeste Dumnezeu prin Sfintia Sa. Cum se raporta Parintele la tineretea si tinerii vremii Sfintiei Sale? .. a atotprezentei lui Dumnezeu.Amintiri. prin rugaciune.. sa descifram. Parintele Arsenie promova ideea legii ispas irii.As aminti cuvântul Sfântului Ignatie Teoforul. a crucilor pe care oamenii le au de purtat. adevarati .. pe dezvoltarea în fiecare o m. dar aceasta se leaga de cea duhovniceasca. Însa nu vreau sa fiu înteles gresit si sa accentuez doar faptu l si latura profetica a personalitatii Parintelui Arsenie. de la Dumnezeu. Cu doisprezece ani înainte de a ajunge printr-o bursa sa studiez în Grecia. dezlegate si stinse în harul. puterea si iubirea lui Dumnezeu. Adica om ul. Eu pot sa spun ca acest lucru l-am simtit si l-am trait si sunt absolut convins si responsabil de ceea ce spun acum. pacatele se cuvine sa fie ispasite.Parintele Arsenie. preotul. ca-ti stie nu numai prezentul. astazi. ierarhul sa fie constienti de ato tprezenta lui Dumnezeu. destul de pline de incertitudine. crestinii. ne aude. de cea neopatristica. monahul. foarte mult pe tineri si cauta sa-i îndrume ca sa-si închine tineretea lui Hristos si Bisericii Sale.Un cuvânt de mângâiere si de alinare? . fara îndoiala. în fiecare suflet. martirizat la Roma si sfâsiat de fiarele salbatice în arena romana .cum spunea cineva . si îti intuieste viit orul. pacatul savârsit sau urmarile pacatelor mostenite de la mosii si s tramosii nostri. nu-mi îngadui acum sa vorbesc despre ele sau despre toate aces tea. Hr. de cea crestina si ortodoxa. în viata oamenilor sa întâlnim un sfânt. si nu numai. crestinul. ierarhi mai ales. Eu a     . preoti. prin umilinta. când îti vorbea Parintele Arsenie.Citeste vremurile! Datori suntem si noi. traind acest adevar dogmatic. au urmari si în viata noastra sau lasa urm ari si în viata urmasilor. purtatorul de Dumnezeu . a faptului ca pacatele noastre sunt cauzele durerilor noastre. Cunoastem cu totii cuvintele celebre de pe m ormântul lui Kant: "Cerul înstelat deasupra mea si constiinta morala din mine". a dezvoltarii omului pen tru mai târziu si pentru totdeauna si de aceea era si înconjurat de tineri. sa cautam sa întelegem vremurile pe care le traim s i mesajul lui Dumnezeu în vremurile acestea destul de tulburi. îl cautau tinerii. prin lacrima. Parintele Ars enie stia ca la tinerete se pune temelia vietii omului. . prin citirea si studiul Sfintilor Parinti si prin întreaga noastra traire si con ceptie de viata crestina. Simteai. prin smerenie. Aflându-te în prezenta si în apropierea Parintelui Arsenie. pe constiinta atotprezentei lui Dumnezeu. care sa fie calauze si care sa fie povatuitori pentru ceilalti. st iind de acest lucru. Si acesta este un lucru foarte important si foarte nec esar si-n vremurile de astazi. duhovnici. experiente singulare. dar si trecutul. a acestei constiinte. ne simte si ne stie tot ceea ce facem. cum spu nea si scria Sfintia Sa: "Am vrut sa pun mâna pe radacina durerii care nu este alt a decât pacatul". fost episcop al Antiohiei. Parintele Arsenie punea foarte mult accent pe viata du hovniceasca. de faptul ca Dumnezeu este în orice loc si în orice timp si ne vede. simtirile noastre. pentru ca este imposibil. te cunoaste. În explicarea necazurilor si a problemelor oamenilor. credinciosul. Pa rintele Arsenie mi-a spus si mi-a dat de înteles acest lucru.Parintele Arsenie aprecia. . ucenic oarecum si parinte apostolic. sa citim. iertate. Poate va rândui Dumnezeu o vreme când voi scrie acest e lucruri într-o carte despre viata Parintelui Arsenie si despre semnele pe care D umnezeu ni le-a trimis prin viata si lucrarea duhovniceasca a Sfintiei Sale. de cea neofilocalica. fiecare în tr-un fel sau altul.În legatura cu amintirile si experientele si trairile deosebite în preajma Parintelui Arsenie. Si.

si si-o dat sea ma ca el o facut acest pacat. copilul o zâmbit. doar ca copilul i-a atras atentia ca el mai are un pacat pe lânga cel care se arata în pata de pe haina si pacatul acela.. Eu de fapt pe Parintele Arsenie Boca nu l-am auzit vorbind altadata decât în Duminica aceea si a doua zi dimineata. si zicea Parintele ca si-a vazut haina. El mi-a dat si ideea sa ma fac calug ar. ucenici ai parintilor duhovnicesti si fiecare. Si spunea el ca ar fi facut orice numai sa-si vada haina curata. Parintele Arsenie Boca l-a delegat pe un diacon de l a Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus sa-mi scrie el un raspuns ca din parte a Parintelui. expresia este a lui "ca o s palatoare". dupa masura noastra. cu adaosul care este numai în Sfânta Evanghelie de la Matei. notarul din sat mi-a dat voie sa fo losesc masina de scris de la Primarie si i-am scris o scrisoare la care am primi t raspuns prin intermediar. de data aceasta curata. tinând un fel de cuvânt îndrumator pentru credinciosii care erau de fata la Manastire. un preot tânar. a vazut un copil care plutea în aer. n-o spus unde o avut in tuitia hainei de nunta. altul saizeci. în locul acela mai strâmt. Era o zi de Duminica si era Duminica în care sa citit din Evanghelie Pilda cu Nunta fiului de împarat. o fost preocupat de curatirea hainei. daca timpul o va cere". nu o spus cât a vreme o trecut de atunci. pacat care atunci când si-o dat seama ca l-o facut. în 31 august 1942. Eram un grup restrâns de studenti teologi de la Si biu si ne-a zis urmatoarele: "Sa va întariti convingerea în credinta încât sa fiti gata sa va puneti capul pe butuc. care era paroh în satul meu. murdara ca o spalatoare. Dupa ce am aflat despre Parintele Arsenie Boca i-am scris o scrisoare.". Arhimandritul Teofil Paraian2 Despre Parintele Arsenie am auzit pentru prima data în anul 1942 prin april ie. sa ad ucem unul treizeci. stia despre Manastirea de la Sâmbata. Se facea ca e în biserica Manastirii. am tinut-o minte poate pentru ca stiam ca o tine un om deosebit . mai întâi Parintele o vorbit despre haina de nunta. o avut o vedenie. Eu am staruit încât m-am întâlnit cu Parintele si în 30 august 1942. luni. adica a hainei pe care o purta. Am înva tat în iunie 1942 sa scriu la masina de scris. din judetul Sibiu. Aceasta n e tine. Stia despre Parintele Arseni e Boca. Adevarul este. Si a spus ca pentru el cuvântul din Sfânta Evanghelie despre cel care o intrat fara haina de nunta a fost un cuvânt de care s-o poticnit el de multa vreme.anum e. E vorba de diaconul Vasile Sortan care în cele din urma n-a mai ramas la Manastire. adica sa-mi atraga atentia asupra rugaciunii cu care se mântuiesc ca lugarii. Nu a spus ce pacat. Nu se sprijinea de pereti zicea Parintele. cu o pata pe ea cam d e o jumatate de metru. Sa ca utam sa fim crestini cât mai mult. ca sa ajunga sa aiba "h aina de nunta". si-atunci o spus el ca cuvântul "Doamne" se adreseaza num ai lui Dumnezeu si Domnului Hristos. un om cult. . nici macar Maicii Domnului. fac aici o paranteza. altul o suta din roadele duhovnicesti.mi-aduc aminte foarte bine de predi ca aceea. Atunci Parintele o tinut s i o predica. dar la Sâmbata fiind. Si-atuncea. dupa ce si-o vazut haina murdar a ca o spalatoare. tinut a de Parintele Arsenie Boca avea trei teme . în întelesul ca la un moment dat si-a vazut haina cu care era îmbracat. aceasta ne mentine si aceasta ne va duce si ne va trece în vesnicie. prima si ultima la drept vorbind. plutea în aer si copilul i-a aratat cu mâna spre Parintele. Mi l-a pus în atentie Parintele Ioan Opris. dupa Evanghelia de la Mat ei. satul T opârcea. ucenici ai Sfintilor Pa rinti. în locul acela unde se trece din pronaos în naos. dupa ce s-a încadrat în Manastire. Prima predica pe care am auzit-o. ca de câte ori l-am întâlnit pe Parintele. Iar în încheiere as dori sa amintesc un cuvânt pe care Parintele Arsenie mi l-a spus într-una din primele întâlniri. cu omul care neavând haine de nunta a intrat totusi la nunta si care a fost scos afara legat de mâini s i de picioare si aruncat în întunericul cel mai dinafara. ceea ce însemna ca o nimerit. a zis at unci: "As fi mutat si ceea ce nu se poate spune aici".. ucenici ai lui Hristos. Mi-a scris ca din partea Parintelui si mi-a atras atentia asupra ruga ciunii "Doamne Iisuse Hristoase.s adauga: "Cerul înnorat deasupra noastra si credinta crestina din noi". orice lucru de jos din lumea aceasta din câte se pot face l-ar fi facut. El atunci s-o uitat la el însusi si si -o vazut haina cu care era îmbracat. Am ajuns la Sâmb ata în dimineata zilei de 30 august. si-o dat Parintele seama ca e din pricina ca o întâmpi nat vedenia cu "Doamne". fiind la Manastire la Sâmbata. si asta reprezenta un pacat. Dupa o vreme. ca rezultat al vietii pe care a dus-o probabil Parint ele Arsenie.

deoarece copiii pot sa aiba neputinte de pe urma faptului ca parintii nu sunt destul de linistiti. era vorba despre necazurile care le vin parintilor prin copii. pe un student în medicina care urm a sa mearga pe front. pentru ca bolnavi nu sunt numai între crestini si nu sunt numai între crestinii nevrednici sa zicem. Am vorbit putin cu el dupa Slujba. ca o pata. A treia tema a fost în legatura cu Sfânta Împartasanie. Si Duminica seara mi-o spus un cuvânt care mi-o ramas de atuncea: "Nu toti cei din lume se prapadesc. 11. El nu vorbea Dum inica cu oamenii pentru ca era împresurat de multi credinciosi si atuncea el vroia sa faca deosebire între o zi de lucru si o zi de Duminica. daca esti pus strajer si îi anunti pe oameni despre iminenta pericolului ei vo r muri pentru pacatele lor daca nu te vor asculta. A doua zi o tinut un cuvânt de îndrumare pentru credinciosii care erau de fat a. preocupat de chestiuni de felul acesta. Asa ca Parintele era de atunci. Vroia sa se odihneasca . Înca ceva: dupa ce o tinut cuvântul catre credinciosi. câta vreme mai are astfel de traume sa zicem. poate fara nici un pacat la drept vorbind. Lucruri pe care dupa aceea le-o dezvoltat si le-o prezentat în Carar ea Împaratiei. Unul reflectat pe haina. o pus în atentie faptul ca sotii nu trenuie sa consume bautu ri alcolice. predica. si celalalt care a fost de pe urma faptului ca a întâmpinat vedenia cu "D oamne". Aveam 13 ani si jumatate. atunci sângele lor se va cere din palma ta. A fost singura spovedanie pe car e am facut-o la Parintele. erau niste copii. Le-o zis despre cazu ri când parintii sunt responsabili pentru copiii lor care vin în lumea aceasta cu de fecte. cuvântul adresat stajerului. sau o venit vorb a despre el. Ast a a fost predica Parintelui. as zice eu ca nu stiu daca cineva poate sa fie vinovat de pe urma faptului ca întâmpina o vedenie cu un cuvânt. ca cine manânca si bea Trupul si Sângele Domnului cu nevrednicie manânca si îsi bea siesi osânda. de responsabilitatea parintilor pentr u copiii lor. s-o ocupat pu tin si de niste copii care erau acolo de fata si le-o vorbit despre constiinta s i o formulat definitia cugetului sau constiintei ca fiind: "Glasul lui Dumnezeu care vorbeste în noi si arata ce este bine si ce este rau". sau mie mi s-o parut ca l-o tinut f oarte mult. A citit din Sfânta Script ura a Noului Testament. responsabilitatile îndrumatorului de suflete. la sfârsitul capit olului. A doua tema pe care a tratat-o Parintele a privit responsabilitatea preot ului. nu are voie sa se angajeze la conceperea copiilor. desi el o si exceptat pe unii. nici toti cei din manastire se mântuiesc". unde sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel: "Sa se cerceteze omul pe sine si numai asa sa manânce din aceasta pâine si sa bea din acest pahar. De ace ea printre voi sunt multi slabi si bolnavi si buna parte mor". Dupa aceea Parintele o spovedit în ziua a ceea de 31 august 1942. sau am vorbit cu el. o spovedit întâi pe un tânar. niciodata nu m-am gândit ca Parintele Arsenie este omul cu doua pacat e. când îi spune Dumnezeu proorocului: Fiul omul ui. Mai fac o paranteza. o citit din cartea Proorocului Iezechiel. E l s-o prezentat pe sine atunci public în fata credinciosilor care erau de fata ca un om cu doua pacate. despre care el n-a spu s ce este. sa se retraga.sau de câte ori am vorbit despre Parintele. Iar daca nu-i vei anunta. sau în continuarea aceleiasi paranteze. în sensul ca întotdeauna . Deci nu o fost posibil sa stau de vorba cu el decât Duminica sear a. de avea slujba cununiei. respectiv toti oamenii pot fi bolnavi si slabi si morti. Da' Parintele a interpretat chestiunea aceasta cumva si în înteles fizic. O atras atentia ca atâta vreme cât cineva care a fost în razboi si se întoar ce acasa si înca mai are visuri cu groaza pe care o trait-o pe front în timpul razbo iului. sau cu mai putin de doua pacate. din Epistola I catre Corinteni cap. dar tu vei fi nevinovat. din 194 2. De fapt am avut. Ma gândesc eu acuma ca cuvintele acestea ale Sfântului Apostol Pavel se refer a mai ales la o boala si la o slabiciune sufleteasca. ca acel cuvânt nu îl caracterizeaza la drept vorbind si nu stiu daca ex ista într-adevar o vina în chestiunea aceasta. în special în capitolul Ereditate si spirit si în subcapitolele Copii caz uti între tâlhari si Copii nascuti în lanturi. Dorinta mea era sa ma fac c alugar. pe mine nu m-o exceptat. as putea zice vocatie pentru asta. O atras atentia asupra faptului de a fi oamenii cununati la biserica. ci sunt s i înafara de crestinism. ca si boli le fizice de multe ori sunt de pe urma faptelor rele pe care le fac oamenii. Dupa aceea m-o spovedit si pe mine. L-o tinut foarte mult. caci chiar si un pahar de vin pe care îl bea cineva care dupa aceea s e angajeaza la conceperea unui copil este daunator pentru copilul care urmeaza s a se nasca.

în sensul ca o fost calugarit de Par intele Arsenie la Prislop. Parintele Serafim o adus de la Athos un caiet cu texte ascetico-mistice d ar nu numai din Filocalie. la fel. si aveau si dreptate. o carte intitulata: Revelation du visage . care a ajuns profesor la Teologie prin purtarea de grija a Mitropolitului Nicolae Balan care s-a interesa t foarte mult de Academia Andreiana pentru care o format profesori. Pari ntele Serafim si cu Parintele Arsenie au fost trimisi de Mitropolitul Nicolae Ba lan la Sfântul Munte ca sa cunoasca realitatile de acolo. Mitropolitul îsi dadea sea ma ca începe cu oameni nepregatiti în alta manastire si atunci i-o trimis la Sfântul M unte. Manastirea a început cu trei oameni. deci mama baiatului. De aceea Parintele o lucrat cu t oata capacitatea lui. Niste lucruri de felul acesta le-am avut în vedere de pe atuncea si mam prezentat la manastire la Sâmbata cu dorinta sa ramân la Manastire. El îsi dadea seama de tarele ereditare si le explica. o fata. cu trei candidati la calugarie. Sunt cuvintele Mitropolit ului Antonie. ca e u n sânge bolnav. Si Parintele. din 1939 din martie începând si s-o în tors si s-a asezat la Sâmbata. Mitropolitul nostru. dupa ce a terminat Teologia. care vroia sa se casatoreasca cu un baiat din Hârseni. ce manânca. O facut pictura si sculptura. o sfintit o troita la intrarea în Manastirea noastra. pentru ca era talentat la pictura. De aceea. Parintele Arsenie o stat acolo trei luni. Si Parintele Serafim o ramas acolo 6 luni la Sfântul Munte si un an scolar la Atena la Teologie. cu Parintele Nicolae Mladin. nu era ea ca toti oamenii. Când vorbea. Parintele nu stiu daca lo trimis sau nu sa-si faca analiza sângelui. Baiatul din Hârseni avea un tata care gângavea. Nu s-o putut. si anu me: cu Parintele Arsenie. care de fapt nu e autentic. Parintele. Era si cu desene exp licative. pentru ca Mitropolitul Nicolae Balan care o r estaurat manastirea de la Sâmbata. Sau o fost un caz în Sâmbata de Sus. cu m se roaga. El. cum dorm. cum traiesc. Bineînteles ca nu si l-a putut duce la îndeplinire decât în parte. N-o trebuit sa mergem mai depa rte. ca nu o sa avet . care i-o fost într-un fel ucenic. în special de genetica. a fost trimis de Mitropolitul Nicolae Balan la Bucuresti unde o urmat Scoala de "Belle Arte". cred. Mitropolitul voia sa ai ba acolo numai absolventi de Teologie. si dupa acee a în 1940 s-a asezat si Parintele Serafim care venea de la studii din Grecia. De exemplu. Si Parintele si-o dat seama ca e o tare ereditara. a fost un om cu dar de la Dumnezeu. dupa cum ziceau oamenii. cât dorm. Duminica trecuta. Si la sfintirea monumentului. Dar. nici nu a fost publicat în Filocalia. putea sa-si dea seama si de pe figura omului despre starea lui sufleteasca. ca îi descoperea Dumnezeu. nu era ea destul de luminata la minte. având si cunostinte de arta. Si tot atuncea o frecventa t si cursuri de medicina. gângavea. asa se zice ca nu e aut entic. Sau îi buna. sa mai întrebam pe cineva. Si sotia respectivului. Cu gândul acesta a pornit. Parintele Arsenie. dar darâmata si ramasa în ruina pâna în 1928 când Mitrpolitul Nicolae Balan s-o îngriji t de restaurarea bisericii si de reînfiintarea Manastirii. Îi trimitea pe unii dintre credinciosii care veneau la Parintele sa se duca sa-si faca anali za sângelui si sa vina cu rezultatul la el. manastire Voevodala zidita de Constantin Brâncove anu. nu stiu pe unde o mai apu cat sau pe unde mai este. Deci Parintele nu a lucrat numai cu asta.cum descope ra fata starea interioara. zilele trecute. Ve neau oamenii la el cu fotografia cuiva si ziceau: uite. asta este fata cu care v reau sa ma casatoresc si Parintele zicea: Nu-i buna. De exemplu un cuvânt al Sfântului Ioan Gura de Aur despre rugaciunea de toata vremea. a pomenit Mitropolitul de Parintele Arsenie ca de un "mare duovnic al v remii sale" si ca de un "Zalmoxis al neamului românesc". De fapt chestiunea a tratat-o Parintele Arsenie.mi-o parut bine sa aud despre calugari. acea cruce de marmora. mi-as fi dorit sa vorbesc cu calugari. dar si-o dat seama ca ceva nu-i în regu la. Chiar si de pe fotografii. ci el o lucrat si cu niste lucruri stiintifice. pentru ca nu s-au prezentat multi abs olventi de Teologie. Si-apoi el tragea niste concluzii. La noi la Manastire o fost o carte în biblioteca. contând. Din 1949 stiu de cartea aceasta. as fi vrut sa stiu ce fac calugarii. în ceea ce priveste cunos tintele medicale. Si cu ocazia asta o spus de câteva ori ca Parint ele Arsenie a fost un calugar mare. fara sa-i dea o explicatie i-o spus fetei: "Sa nu te casatoresti cu Gheorghe. si pe ceea ce îi spunea figura.

Si au 5 copii totusi. nu o fost un esec al Parintelui. Este un preot în apropierea noastra si tot asa s-a dus la Parintele si tot asa i-o pus în atentie o fata. dac a o iubeste. i-am spus de multe ori: mai. desi. Si cu as ta rezolva o chestiune sau nu o rezolva dar. În sensul ca l-a îndrumat sa se casatoreasca cu fata cu care s-a casato rit si nu o duce bine. chiar daca m-am mirat. Ce îi venea prima data în minte aceea spunea. Si anume. fiind un nevazator. de vreme ce i-o spus ca. Si asta s-a socotit un esec al Parintelui Ar senie. pentru ca ea era infirma nu numai fizic. avea un picior mai scurt. dupa aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. când e vorba de casatorie. bineînteles ca. si asta e interesant de stiut si de retinut. Parintele Casian. Parintele vroia sa intre în legatura cu înaintasii mei. S i omul nu o mai vrut sa stea cu ea. strabunici. fiind un "copil nascut în lanturi". de la trei ani. la o clinica si s-a constatat ca femeia e bolnava. ca ar vrea sa se casatoreasca. Ea nu l-a înteles pe P arintele. Un barbat o vrut sa se ca satoreasca cu o fata. în orice caz. ca daca te duci la cineva sa te îndrumeze. Acuma. i-am dat raspuns ul care era de fapt. nu o mai putut nici sa vorbeasca si la sapte ani o m urit. Traiesc totusi împreuna. Si dupa ce s-au casatorit ei sau dus la Cluj. bineînteles. nu i-am dat un raspuns evaziv. nu mai are tinere de minte. s-a recasatorit. unde lucra Parintele pe atuncea. pâna unde ajunge spectrul vital al existentei noastre. Bineînteles ca persoana respectiva o spus: o avut dreptate Parintele. în orice caz nu l-a înteles pe Parintele ca Parinte si poate nici ca sot. de 13 ani si jumatate nu era cazul sa îmi puna o astfel de întrebare. sau ceva de felul acesta. el traieste si acuma. are vreo 80 de ani. a vrut sa stie daca parintii mei sunt. Pentru c a Parintele stia ca copilul este oglinda parintilor. Nu ma i recunoaste oamenii. am avut niste parinti. Parintele se socotea întotdeauna asuprit de sotia lui. i-am spus ca niciodata nu mi -a venit sa omor un om. Si. Copiii îi sunt sanatosi. Au mai fost si alte cazuri. are sângele contaminat. În realitate. el s-a despartit de ea. nu sa suporti o casator ie. si Parintele i-a spus sa se casatoreasca. ci sa te fericesti în casatorie. dar o fata infirma. Eu. ar fi sustinut-o si în suferinta si nu ar mai fi facut nici un caz. o început sa aiba îndaraptari fizice si. sotia este functionara la o banca. au un baiat. Realitatea este ca nu e bine si i-am zis eu c a e un esec al Parintelui Arsenie. Sa amintesc un caz: un preot din Sibiu. în orice caz. Parintele si-o dat seama ca cev a nu e în regula si i-o spus baiatului: "O iubesti?". personal.. A luat -o în casatorie. nu o duc bine. si spirituale. ca fiecare dintre noi aduce m o încarcatura din strafunduri de existenta. bunici. De la o vreme. d e la o vreme. Si atunce a Parintele o zis: "Ia-o". m-a întrebat daca mi-a venit vreodata în minte sa omor vreun om. sa o ia. Dar ea totusi s-a casatorit si-o avut un copil. un caz din Ludisor.. Ceea ce facea Parintele. O fost si nereusite multe în viata Parintelui în sensul acesta. avea un fel de schiopatare. nic iodata nu calcula un raspuns. ca o stiut ca nu o sa am copii sanatosi si ca vor mu ri. Si el o zis: "Da". Si atuncea Parintele i-o zis: "ia-o pe ast a". ceea ce gândea el c a sunt. nu pot zice ca Sfînta Terez . am impre sia ca uneori si cauta sa faca pe omul care stie multe si ca stie bine ce stie. tu esti un esec al Parinte lui Arsenie. dintr e care unul e calugar la noi la Manastire. Ori. si o zis ca l-ar interesa o fata. dar te-ai gândi asa. Parintele i-a pus-o în vedere odata când s-a dus el a colo la Draganescu. Ori Parintele putea stii asta si fara sa aiba dar de la Dumnezeu. Si copilul. Ca el. îsi spunea punctul de ved ere. ar fi cazul s a te îndrumeze sa te casatoresti. poate ca la vârsta aceea. La spovedania mea Parintele m-a întrebat un lucru care mi s-a parut curios ca ma întreba. Si o luat-o. într-adevar. Multumesc lui Dumnezeu. cu pregatirea pe care o avut-o si cu cunostintele pe care le-a avut a lucrat mai bine decât am fi lucrat ceilalti care nu aveam astfel de cunosti nte si pe care nici nu trebuie sa le ai neaparat ca sa fii îndrumator de suflete. I-a aratat-o si dupa aceea el a fost preocupat de chestiunea aceasta. ca fiecare dintre noi suntem sinteza înaintasilor nostri . Dumnezeu stie pâna la urma daca e esec sau nu-i esec. Însa acuma o ajuns si el în declin. Fata avea ceva la un ochi. Parint ele are dar de la Dumnezeu. în sensul ca nu putea m erge foarte bine.parinti. fiind un "om nascut între tâlhari". Dar. Probabil s-a gândit la aceas ta ca. A d us-o foarte greu. sa v ada eventual din ce tâlhari am aparut eu în aceasta lume.i copii sanatosi". Dar el o l ucrat cu toate mijloacele lui. dar acum nu-i bine. daca ar fi iubit-o. Parintele Arsenie era întotdeauna la îndemâna oamenilor.

avea o putere de sinteza si o putere de patrundere si scotea niste concluzii bune.. în orice caz. s-o lipesc de respiratie în felul urmator: Între respiratii. ci în gând. au fost oameni de treaba si-au vazut de îndatoririle pe c are le-au avut. Dupa aceea m-am dus si l a Teologie si asta m-a favorizat si pentru preotie. la ceea ce sunt prin scoala. Când l-am întâlnit a doua oara. m-a dus totusi la ceva. Cu Parintele nu m-am mai întâlnit 23 de ani. mi-o spus ca aceasta e rugaciunea cu care se mântuiesc calugarii. ne-au îndrumat bine. Iisuse Hristoase. care chiar daca nu m-a adus l a mântuire. care i-a sensibilizat pe oame ni. Mergeau parintii copiilor. Nu pot zice lucrul acesta. am auzit ca Parintele a venit la Sibiu si ca e la Profesorul Nicolae Mladin. miluieste-ma pe mine. Ca or fi având si ei vreo vina. dupa 23 de ani. Parintele si-o dat seama de asta si atuncea a zis. Însa eu nu am putut fa ce lucrul acesta si eu i-am spus Parintelui ca nici parintii mei nu ar fi de aco rd sa renunt la scoala. Si anume.. Acuma nu ma mai pot gândi ce ar fi fost daca ar fi fost al tceva. Parintele a avut o activitate deosebita si Parintele a fost o personalita te puternica de atuncea. Mi-a spus un student care îl cunostea de la Sâmbata. Si Parintele nu a zis sa fac scoala. ma rog. si dând aerul afara din piept "miluieste-ma pe mine pacat osul". pacatosul". Dumnezeu stie de toate. Daca ma duceam la manastire. Fiul lui Dumnezeu. pacatosul". Adica el ce mi-a zis de fapt sa zic "Doamne. Era o situatie speciala. tragând aerul în piept. nefiind absolvent de Teologie si neavând vârsta la care se poate hotarî cineva sa se faca calugar si având si deficienta cu care am strabatut p rin viata. nu cu c uvântul vorbit. în 1942. la o Sco ala Speciala. însa am facut mai mult la fara frecventa. Eu nu am tinut seama de ce mi-a zis Parintele si am facut scoala. pe la începutul anului . fiind deja student la Teologie în anul I. de fapt. dar. Fiul lui Dumnezeu". . Altceva nu mi-a mai spus în legatura cu asta.a de Lisieux: "Sa stiti ca eu am avut niste parinti sfinti". cu cineva care stie ce is pite pot veni. din 1941. sa zic "Doamne". Nu prea erau perso nalitati de seama Parintelui pe vremea aceea. având o experienta. ar putea trage niste concluzii si ar pute a sa ma directioneze. Fiul l ui Dumnezeu. mi-o spus ca aceasta rugaciune sa o zic în gând. sa le dea binecuvântare. miluieste-ma pe mine. A zis: "Da. ci simplu si ca gândire. d eci fara sa inspir si fara sa expir.. Spunea cineva ca i-a spus: "Mai. adica sa zic: "Doamne. niciodata sa nu tragi la tinta! Tragi în gol". odata cu aceasta. Aveam cinci clase facute la Cluj si am continuat clasa a sasea la Timisoara la o Scoala Speciala si dupa aceea am fost elev la Liceul Loga. 1942 a intrat în atentia oamenilor si oamenii e rau sensibilizati atuncea. cu un om care practica rugaciunea. Doar mi-a spus ceva care zic eu ca nu a fost o îndrumare foa rte bine gândita. Important însa este ca eu mi-am adus am inte si ca am folosit îndrumarile pe care mi le-a dat. sa zic "Iisuse Hristo ase. care. Acuma a avut dreptate. în întelesul ca el. poate ca as fi ajuns la niste performa nte sau la niste rezultate pe care le presupunea Parintele. ca as pute a face eu ceea ce fac calugarii. Am luat aminte la ce mi-a zis Par intele. Si asta arata ca Parintele. pentru ca eu am mers pe directia scolii si eu ma bucur ca am mers pe dire ctia scolii. . M-a îndrumat Parintele atuncea sa fac rugaciunea cu care se mântuiesc calugar ii. daca si-a dat seama ca eu nu pot ramâne acolo. În 1949 cred. nu numai simplu ca forma. Mergeau oamenii sa se roage pentru ei. dar scoal a nu te duce la mântuire". Si nu mi-a zis sa iau legat ura cu un îndrumator. plecau pe front si Parintele îi îndruma. Dar a avut o activitate cu rasunet în constiinta oamenilor. Iisuse Hristoase. acolo unde se întâlneste o respiratie cu cealal ta. cred ca n-ajugeam eu niciodata mai mult decât un calugar simplu si calugar simplu simplu. Parintele a lucrat si în niste conditii care au favorizat stilul lui de luc ru. ca daca eu m-as fi ocupat de rug aciunea de toata vremea cu exclusivitate. am plecat la Timisoara. Adica. mergeau c opiii împreuna cu parintii. eu am zis ca daca nu pot sa ramân aici la Manastire. De aceasta pot sa zic eu ca P arintele Arsenie a fost un ctitor la existenta mea. totusi. fiziologic si social în care am ve nit în lume. Chiar în toamna aceluiasi an. nu-si mai aducea aminte de mine si nici de îndrumarile pe care mi le-a dat. Nu ne alegem noi parintii si nici parintii nu ne aleg pe noi si venim în lume în contextul fizic. eu ma duc sa fac scoala. Nici atunci si nici dupa aceea. un lic eu de vazatori. ne-au crescut.

saracu'. unde sunt oamenii aceia multi care veneau la Parintele? Ce a însemnat pentru ei întâlnirea cu Parintele. nu a avut o caldura suflete asca.   . Si Parintele nu mi-a dat-o în buna. Poate nu l-a lumi nat Dumnezeu. mai cald la suflet. o siguranta a cuvântului.La Sâmbata te puteai duce la doi duhovnici: la Parintele Arsenie sau la Par intele Serafim. te pocnea si ramâneai pocnit. În 1949. Pai veneau studenti de la Teologie din Bucuresti. sa continui ce am început. Parintele Arsenie i-a fascinat. pentru ca în acea Duminica în care am fost eu erau multi la manastire. ci fiecare a avut stilul lui de lucru. si m-am întrebat de multe ori.. S-au organizat la Sâmbata întâlniri cu Parintele Arsenie. sa-l admire. eu. în viata lor de toate zilel e.. Si asta a durat la Sâmbata pâna în 1948. cu co lege de-ale lui. Era un om cu o cultura bin e pusa la punct. Ea a cosiderat ca Parintele a fost extrao rdinar. Fiecare era mare în felul lui. nu pe Parintele S erafim. Totusi. cum ziceam. o lipsa a Parintelui. Nu putea asa ceva. eram student la Teologie si am aflat ca P arintele Arsenie era la Sibiu. Parintele tinea o predica hotarâta si cu fiecare vorbea asa. Veneau si de mai departe.) Av ea asa o prestanta. Parintele îi primea la spovedanie. l-am pretuit mai mult pe Parintele Serafim decât pe Parin tele Arsenie. De pilda. De fapt nu atata doream eu sa vorbesc cu el. Desi eu am gasit asta. care îl cunostea de când era elev de liceu si care mergea împreuna cu parintii la Sambata. domi na omul simplu. Intelectuali erau mai putini. Parintele Serafim era atuncea conducatorul manastirii. Maica Teodosia Latcu a avut doua iubiri: pe P arintele Arsenie si pe maica Veronica. la sfârsitul lui octombrie. asa cum a zis si Parintele odata: "Oamenii ramân tot oameni". (. Si. Plecase în 1948. Pe atuncea. în gener al. în 1942. cu Parintele Arsenie nu stiu daca as fi reusit sa formez o legatura din asta. ca din pleasn a bicului. cât mi-as fi dorit sa vorbeasca el cu mine. în progresul lor spiritual? Deci. mai ales din patura taraneasca. o autoritate. asa cumva. Parintele Arsenie a fost un om cu o înzestrare deosebita. în sensul acesta. Ori. daca batea un cui trebuia sa-l scoata apoi ci neva si sa-l bata cumsecade. punea în valoare rezultatele stiintei. Miscarea asta s-a stins repede dupa aceea. ca hai sa v orbim. era mai de inima. Nu zicea "dumneavoastra". cum se face o casa. zic eu. Am trimis vorba printr-un student care mergea la Sâmbata. venind pe jos. Cei mai multi oameni sunt oameni simpli.) Eu. Par intele le vorbea la fiecare pe limba lui. Desi era deosebit si era mai bun ca Parintele Arsenie ca inima. De aceea el nu a avut niciodata o înaintare. sa-l vad a pe Parintele Arsenie. pur si simplu. Un grup de oameni de 20 sau 50 de persoane porn eau din Poiana Marului dimineata si seara erau la Sâmbata. Desi era. nu am mai ajuns la Sâmbata. Dar nici ei. Atunci. Parintele Serafim. o siguranta a verdictu lui. poate nu am fost eu vrednic. i -a facut sa fie coplesiti în fata lui. în timpul cât a fost Parintele la Sâmbata. nu a vrut. Nu îl interesa. Asta e necazul. ca el e un om deosebit. Da ' realitatea asta este: nu a vrut sa stea de vorba cu mine. Si astia erau cei care veneau. pâna la sfârsitul vietii Parintelui si si dupa aceea. c a student la Teologie în anul 2 a venit la Sâmbata împreuna cu colegi de-ai lui. Cu dânsul m-am înteles eu foarte bine de atuncea si am ramas în legatura toata viata. (.. nu stiu ce interpretari se pot da. Ori. nu era chiar asa multa lume în jurul Parintelui. Ori. Dar. nu pentru oricine. Desi. S-au înteles în sensul acesta ca nu s-au exclus. Parintele Arsenie era plecat când a m mai ajuns eu la Sâmbata. No bine. Însa. Dar niciodata nu as fi putut zice ca Parintele Arsenie e mai mic decât Parintele Serafim. nu pute a sa bruscheze pe cineva. si l-am rugat sa-i spuna Parintelui Arsenie ca sunt si eu acolo si c a as vrea sa vorbesc cu el. ca om. Dar toata lumea îl prefera pe Parintele Arsenie. Mitropolitul nostru Antonie. de la Poiana Marului. Adica eu as zi ce ca. Veneau oamenii de la 40 de m pe jos la manastire. pîna în 1949. de la egal la egal. în societatea în care au trait? Ce a însemnat influenta Parintelui în existenta lor. în sensul ca orice lucru pe care l-ai fi întrebat. a si avut. oamenii. Parintele Arsenie era dintr-o data. Mi-a convenit mie personal mai mult Parintele Serafim decât Parintel e Arsenie. Unii s-au spovedit la Parintele. Parintele Arsenie le tinea cuvântari în care punea în valoare cr edinta crestina. sa-l asculte. si lucruri tehnice. Eram student l a Teologie si eram în vacanta de Pasti.. a venit lume multa. ca temperament si c a formare nu s-au potrivit. orice stia . pentru ca intelectuali sunt mai putini si în societate. Nu s-au completat.

În 1987 Parintele Arsenie era la Prislop. maicile si surorile s-au dus la Si biu. s-a retras.. prin 1970 si ceva. Chiar si calugari care se ducea u sa-l vada pe Parintele aveau de suferit. pe lânga cultura pe care o are. (. o data cu Parintele.) Parintele la Sinaia a murit. în sensul ca în 1951-195 2. în 1959.. s-a retras si ea de la Prislop. care a fost stareta la Prislop. În 1982. A stat acolo cam vreo 9 luni. dupa ce a terminat pictura la Draganescu. ca stau acolo niste vi etuitoare care traiesc cum traiesc calugarii. Si zic si eu în legatura cu epitaful: Epitaful acesta este unul deoseb it. care dupa aceea s-a parasit si la care au lucrat multi detin uti politici. E o unitate monahala doar în sensul acesta.. Nu aveam ce sa fac. apoi în Rasinari si apoi s-au mutat la Sinaia. În 1969 a început pictura de la Draganescu. Cum s-a ajuns la asta? Maica Za mfira. Si de la noi de la Sâmbata au plecat atuncea vreo patru insi. m ai ales cu oamenii mai cunoscuti. Mi s-a mai întâmplat o situatie dintr-aceasta în 1987. Se facea pe atuncea Canalul D unare-Marea Neagra. . maica Zamfira a fost cerberul care l-a ajutat pe Pari ntele sa fie scutit de relatiile cu oamenii. Acolo este un fel de asezamânt cvasi-monahal. Dupa aceea. adica s-a a fumat de lumânari.) Între timp Manastirea de la Prislop a devenit manastire de maici prin staru inta Maicii Zamfira. cum zicea el. În 1959 a fost decretul si s-a aplicat în 1960. obste care a durat pâna în 1959. Îi baga într-o magazie acolo. Parintele. unde au lucrat la Arta Manuala. pe care Parintele a pictat-o de doua ori. asta a fost în mai. care s-a dus si ea la Prislop împreuna cu Parintele Arsenie si s-au ara njat lucrurile în asa fel încât manastirea de la Prislop sa devina manastire de maici. În 1982 par ca. pe n ume Bologa. A fost o dispozitie pe care. cam pe atuncea. Parintele a stat în Bucuresti pâna în 1980. A fost foarte dura. prin Departamentul Cultelor. Bine. din munca lor. sa paraseasca Manastirea Prislop. cred. acolo a si murit în 1989 si grupul acesta mai exi sta. care îl cunostea pe Parintel e Arsenie. ca sa fie scutit de deranju l Securitatii. în mai. A avut ceva cu rinichii. Maica Zam fira s-a dus cu Parintele. a parasit Manastirea Prislop si s-a dus la Bucuresti. Ele au muncit la Munca Manuala. Si am zis: Nu stiu d aca are o cultura perfecta.. facea în asa fel încât sa nu se ajunga la el.nu a vrut. cu cei cu care avea ceva relatii sau care erau mai deosebiti. În sensul acesta ca el nu a dorit sa mai aiba treaba prea mult cu oamenii. si nu numai pentru Parintele. Parintele. a fost foarte mult urmarit de Securitate si maica Zamfira l-a ajutat pe Parintele. Si Parintele a ramas acolo ca duhovnic la obstea din Manastirea Prislop. Guvernul. care era absolventa de Teologie. s-a sfintit bise rica de la Draganescu. Si atuncea. Apoi s-a întors la Prislop. În 1959 a primit ordin din partea Episcopiei Aradului. în primavara. s-a sfintit biserica de la Draganescu. de fapt. mai vorbea el cu câte cineva. sigur. în special p e email. care nu ai putea zice ca e o un itate monahala. el a murit de moarte naturala. în sensul acesta de a-l scuti pe Parint ele de relatiile cu oamenii. Eu nu stiu daca si Parintele Arsenie cumva nu a avut o amestecare în toata treaba aceasta. 1981. dar. A pictat icoane. are "înca ce va". (. facut de un Parinte despre care zic eu ca este un geniu. Si având el pregatire de pictor si de sculptor s-a angajat la Ateli erele Patriarhiei si a lucrat acolo vreme de 10 ani. a stat p rin Bucuresti. în legatura cu epitaful pictat de Parintele si care se putea vedea de vizitatori în holul staretiei vechi. a gasit modalitatea sa scoata lumânarile din biserica si s-a apucat Parintele si a mai pictat-o o data. Manastirea s-a desfintat atuncea. De fapt. Pentru ca a venit vorba de pictura Parintelui Arsenie. au stat în Sibiu si apoi în Rasinari. mai întâi în Sibiu. a fost arestat si dus la Canal. Si domnul respectiv a zis: "Asta înseamna ca are o cultura perfecta si înca ceva". Si Parintele a fost între cei care au lucrat acolo. a stat acolo. Parintele a av ut acolo o chilie. si îi tinea d e seara pâna dimineata si dimineata le dadea drumul. S-au facut multe vorbe în legatura cu moartea Parintelui. A pictat-o în tempera prima data si s-a "pangarit". la Sinaia. a dat-o st apânirea. Ori. în general. Si asta a mers pâna în 1959. Maica Zamfira e conducatoarea acestui grup. dar. Parintele a avut acolo o întrerupere. Si apoi toamna a fost u n decret care a golit manastirile. Pentru ca la Sinaia grupul acela de surori si de maici care au fost în subordinea Parintelui cândva la Prislop si-au cumparat o vila. Acolo era plecat de la Sâmbata. stateam de vorba cu un cadru universitar din Sibiu.

zic eu. un parinte ca re a fost profesor de muzica si de tipic la Teologie. chiar daca nu vrei tu sa-l faca. aici este vorba despre Moise. sunt lucru ri pe care Dumnezeu le stie. cumva prin limpezimea sufletului. ca tocmai de aceea ca nu mi-a scris m-a avut el în v edere mai mult decât daca mi-ar fi scris si m-ar fi uitat. este bine sa îl aiba în ved ere oricine. Poate mai avea el si niste dorinte de a face el niste experient e. Si anume despre cunostinta de Dumnezeu prin Dumnezeu sau despre cun ostinta de Dumnezeu prin studiu. cum n-a fost. De exemplu. ca o sa-mi scrie.. despre Duhul Sfân t Care-l învaluie pe Moise. care acum e preot si e consilier la Sibiu. gângavul a spus legea cea scrisa de Dumnezeu. în sfârsit. Nu mai stiu eu cum a fost. fiind eu într-o situatie speciala. Da' zice: "Dumi tale zice îti dau voie. odata nu mi-a prea conveni t mie treaba aceasta. Mie n u mi-a prea convenit treaba asta. în cazul nostru. Nu asa ca nu vorbesc. mai ales. Nu mi-a fost foarte comoda treaba si ma miram eu asa. zic eu. Bineînteles ca am ret inut catavasia. cântari din intuitia maretiei lui Dumnezeu. Parintele o luat bagajul s tudentului acela si am iesit. ca vrea el sa-l faca. dar stiu ca a fost vorba de asta ca vreau sa plec s i ca o mai vrut cineva sa plece si nu l-a lasat Parintele Soima. Mi-a placut foarte mult cuvântul acesta si eu îl socotesc cel mai important cuvânt dintre cuvintele rostite de Parintele Arsenie. aveam ne voie de un ajutor mai mult decât cineva care este într-o situatie obisnuita. Nu vrea u eu sa ma prevalez de niste lucruri. Si apoi nu am mai ajuns sa vorbesc cu Parintele decât în 1965. sa-l întelegi si pe acela care te vorbeste de rau. am constatat ca neputinta omeneasca est e o realitate din care multi nici nu pot iesi. era de Rusalii.. Când m-am întâlni t cu el în 1965. Sa izvorasca di n sufletul tau niste cântari spre slava lui Dumnezeu. "Sa ai întelegere f ata de neputinta omeneasca". Atunci eu am fost la Parintele Arsenie cu un student care a plecat în oras în tre timp. mi-a spus: "Mai. Dumnezeu Care îi vorbeste. Adica. ci Parintelui Serafim. pentru ca o stiam si a facut niste referiri la asta si mi-au pla cut foarte mult referirile. Parintele Soima. într-adevat a fost o întâlnire cu rost si cu olos.pentru ca avea Parintele vorba: "În mintea strâmba si lucrul drept se strâmba". sunt importante. Desi eu zic ca ar fi trebuit sa vorbeasca cu mine si pentru ca l-am rugat. La Prislop nu am fost. Deci. Parintele m-a dus într-un birou si se ducea si lucra si dupa aceea mai v enea si mai stateam putin de vorba. în întelesul ca trebuie sa-ti scuturi tina de pe ochii mintii . Si zicea Parintele: "Teologie pot sa faca si pa gânii si necredinciosii". dar cred ca de masura asta nu este nici unul. Si Parintele Soima se gândea ca e mai bine sa ramân. câte le stim si câte le putem sti. toate lucrurile acestea sa le categorisesti ca neputinta omen . ca dumneata nu ai asa de multe bucurii câte avem noi". despre conditia de a-ti vorbi Dumnezeu. ca tot alea-s. îmi aduc aminte de scrisoarea aceea" si a cautat e l o modalitate de a se scuza. Chiar si noi însine. sa-l întelegi si pe acela care nu-si poate tine gura. În 1965 când m-am întâlnit cu Parintele. dar si pentru ca. în 1949. toate cuvintele Parinte lui. El o iesit înaintea mea si nu m-a condus. Bineînteles. M-am gândit de foarte multe ori la lucrul acesta. atunci când am fost eu în 1965 la Bucuresti cu baiatul acela. dar nu mie mi-a sc ris. ce stiu eu? Dar. I-am mai scris o scrisoare la care a raspuns Parintele. nu a vrut sa v orbeasca cu mine. nu vorbesc cu el. dar dupa aceea mi-am d at seama ca a avut dreptate. domnule. era o festivitate la Sibiu în legatura cu Mitropolitul Nicolae Balan. Parintele mi-a pus în atentie un lucru care. Dar. sa-l întelegi si pe a cela care vrea sa faca un lucru peste tine. într-o situatie speciala trebuie si u n tratament special. asa ca sal aud eu pe unde merge si sa merg dupa el. nici nu are rost sa le îmblatesti de pe-o parte pe ce alalta. asa ca e de mare importanta sa fii întelegator fata de neputinta omeneasca. lasa-l încolo de Teofil. Adica. l-a m spus de foarte multe ori si. cinstind cu dumnezeiesti cântari". Da' nu mi-a mai scris. Caci scuturând tina de pe ochii mintii vede pe Cel ce este si se învata cunostinta Duhului. vroiam sa plec acasa. Dar noi trebuie sa cautam o cunostinta pe care ne-o da D umnezeu. Parintele Simion Sasaujan era student în anul 3 la Teologie. de multe ori s untem limitati cu posibilitatile de a ne manifesta.Nu stiu daca am continuat ideea aceea ca Parintele. ca a zis el vorba asta. Mi-a pus în atentie Catavasia I din Cat avasiile Înaltarii: "Cu dumnezeiescul nor fiind acoperit. dar dupa aceea mi-am dat seama ca a avut dreptate. Si a zis Parintele catre el: "Sa fii întelegator fata de nep utinta omeneasca". Si când sa plecam.

Acolo s-a vindecat o fata care 17 ani a fost în carucior si dupa 17 ani i-a venit puterea acolo. un om care tine seama si de lumea aceasta. sunt si sibian. Catre sfârsitul vietii îndemna sa nu se mai faca calugari. Si Parintele a zis ca vrea sa-l vada si el. Fiind prieten cu Maria Silaghi. cum am retinut faptul ca Teologie pot face si pagânii. probabil si pentru motivul ca si-a dat seama ca multi dintre cei care s-au facut calugari nu au rea lizat ceva deosebit în viata lor. Nu el personal. nu numai de lumea de dincolo. c hiar daca mi-au placut verdictele date de Parintele Arsenie. Se îndemnau unii pe alti i sa mearga pe la Parintele Arsenie. Era acolo un izvor na tural. Si-a d at el seama ca nu poti sa schimbi multe în lumea aceasta. sa-ti pastrezi hormonii si sa ai conceptie de viata crestina. un om mare. somn. A avut si autoritate. nu sunt gânduri de catre sfârsit. a fost si om cu dar de la Dumnezeu. Serafim acuma. Parintele a fost cum a put ut el sa fie fata de mine. C u toatea acestea. cum am retinut eu rugaciunea de toata vremea. Si asa s-a dus Parintele la izvor si a vazut ca e apa buna. a fost si om cu perspectiva.S.. de loc din Ci snadie si fiind în vacanta de vara am primit ascultare de la Î. Sa ne gândim numai la îndr eptarul acela de viata cu oxigen. deja vezi ca este un om de exceptie.S. Ar fi fost ceva exceptional. ca si care nu a mai existat altcineva în Biseric a. care au aflat de la altii de Parintele Arsenie. sa o duca la biserica. Si fratele respectiv a spus: Parinte. a avut si cultura. contemporani cu noi. un parinte care a murit în 1984. glicogen. cum am retinut Catavasia de la Înalt area Domnului. Sunt niste lucruri car e au ramas dupa Parintele. din gândurile lui. a tuncea era duhovnicul Institutului de Teologie. de întelegere. în viata manastirii si în viata Bisericii. fara sa se îngrijeasca cineva sa faca acolo niste banci si o masa.P. Bineînteles ca îl caracterizeaza . Eu l-am preferat pe Parintele Serafim totdeauna. Desi am impresia ca Parintele si-a mai si schimba t din idei. fiindca o ajutam tot mereu la biserica. ca sunt gânduri de început. Unii dintre ei au retinut anumite lucruri. într-adevar. adica gânduri de c atre sfârsitul vietii. L-am considerat tot deauna o personalitate puternica. si anume: un om cu mintea Parintelui A rsenie si un om cu inima Parintelui Serafim. Doar atâta îmi pare rau. care au lucrat în Biserica. dar. Ani si ani izvor ul acesta a ramas asa. Eu m-am mai întâlnit cu Parintele si de alta data. pentru ca avea scleroza în plagi de 17 an i. sa o coboare scarile. sa stiti ca eu stiu un deva un izvor cu niste apa foarte buna. Culmea vietuitorilor si propovaduitorilor în contemporan eitatea noastra.. Di n câti oameni am cunoscut eu.cu gândurile cu care a început c u acelea a si lucrat în general. dar stim ca e mai greu. cât si cei care nu l-au cunoscut. A fost un duhovnic mare. Parintele Ieromonah Dionisie Ignat de la Manastirea Albac povesteste împrej urarea cum Maria Silaghi si-a capatat întregimea trupului la "Fântâna Parintelui Arsen ie". "Eram student în anul I la Teologie la Sibiu. Parintele a fost atentionat despre existenta acelui izvor de catre un fra te de la manastire. "sa te duci sa stai 2 saptamâni la Sâmbata". Eu nu am fost un admirator al Parintelui Arsenie.easca si sa-ti dai seama ca altfel nu se poate. Fântânita Parintelui Arsenie Fântânita de lânga manastire nu Parintele a descoperit-o. Si avea tot mereu nevoie de ajutor sa o duca cineva. Daca ne gândim la to ate lucrurile acestea ne dam seama ca Parintele a fost. Nu se poate. consider ca Parintele Arse nie a fost cel mai de vârf. au fost îndrumati. cu largime de gândire. îi duceam caruciorul sau o purtam în spate. în orice caz. s-a impus în constiinta multor credinciosi. Nu ma gândesc ca nu au fo st în istorie personalitati cu mai multa priza la oameni decât Parintele Arsenie. fiecare este cum este. . des i m-am bucurat de toate afirmatiile lui care au ajuns la mine. sa o urce. Si s-a facut ceea ce este acolo. din câti stiu eu. a fost si un om cu patrundere. Cu vreo doua zile înaite de a merge la Sâmbata am tr ecut pe la ea si i-am zis: uite. Mi-ar fi parut ta re bine daca se putea face un om din doi. în asa fel încât nu numai cei care l-au cunoscut l-au avut în seama. la fântânita. De exemplu la început îi îndruma pe multi sa se faca calu gari. ci a angajat niste oameni. cum am retin ut ca trebuie sa ai întelegere fata de neputinta omeneasca. a fost omul care si-a dat seama de niste realitati la care noi astialalti nu ajungem. Si apoi gândurile lui din Cararea Împaratiei. din cât cunosc eu. Acestea le-a facut Parintele Efrem. m-a trimis P. Serafim sa stau acolo la Sâmbata vreo doua saptamâni si zice: si noi ne-am gândit sa venim.

Cele mai multe dintre ac estea arata un clar dezinteres pentru util. tot asa a zis: sa stii ca nu ma dor picioarele. ca n u mai îi de noi aicea. Când îti lip seste masa pe care sa-ti asezi hrana. Acuma este în obstea Schitului din Retezat. daca n-ai oglinda sa-ti vezi chipul. Si am zis ca nu-i nimica . Era 3 august 1990. Era într-o vineri când am ajuns acolo. tine-te. trecem printr-alta parte. Unele. cele cu cumpana. 13). sa o duc eu cu caruciorul pâna la izvor acolo. încet. peste care a trebuit sa trecem. un cutit . totusi. a f ost la Sfânta Liturghie. îti fac semn   . te poti adaposti într-o coliba sau chiar sub buza unei stânci. Si zice: ma tin de tine. Si a zis ca tare ar vrea sa ajunga la izvor."Si preotului i se va întâmpla ca si popor ului" (Isaia 24. Dar Dumini ca la Liturghie s-a ridicat si de atunci nu s-a mai asezat în carucior. S-a spalat pe picioruse. Îi îndemna pe oameni sa nu se mai vaicareas ca. Ctitor fii fântânilor. sapa. erau vreo 2 m. Si când a ajuns la drum. La carucior zice: simt asa o putere în picioare hai sa mergem pâna l a drum. 17). pe mâini. Dar o fântâna cu ce sa o înlocuiesti? Fântânile nu au loctiitori. semete. la izvor. bine. pâna când ne departam. S-a pregatit pentru spoved anie si pentru Sfânta Împartasanie. ca sa nu vada a stia ca ma duci în spate. ca ajuta Dumnezeu. pe fa ta. ca am vazut ca ai tras greu caruciorul în sus. a mers si am ajuns pâna la carucior. Si pe la or a 14. s-a împartasit. La izvor l -am tras în sus. Însa facuse febra musculara si sâmbata nu s-a mai putut ridica din pat. ce Gura. Ele îsi risipesc cu profunzime si generozitate apa. decât de împins si l-am lasat lânga drum acolo sus." (Lucian Blaga) "Cele mai multe lucruri au loctiitori: când n-ai la îndemâna un ciocan si vrei totusi sa bati un cui. adica Aurica acolo. Daca vrei sa faci o groapa în pamânt si n-ai sapa. asa cum doua-trei pietre încinse bine în foc pot fi întrebuinta te drept plita. Si eu am zis c a haide sa mergem. când mergea mai mult de 10 metri i se întorceau picioarele. Fântânile de tara sunt mai r etinute si mai introvertite. La pârâiasul acela. iar un bustean poate une ori servi drept barca. Da' am spus: haide sa mergem. cu alte cuvinte spus: "Sapa. pe la ora 15 ne-am înteles ca. ne ajuta Parintele Arseni e. Si am pornit încet. Si am ocolit putin masina aceea si ne-am dus pe mai în jos putin si am trecut si am împins caruciorul pâna acolo sus. poti folosi un lighean cu apa.de un ciob de sticla ascutit. Si zic. E ra sora Iuliana. Apoi au venit niste turisti mai galagiosi si am zis ca hai sa megem. pot fi de folos o piatra sau tocul de la pantof. caci t oata decaderea e de la parinti începatura . era sora Ana. precum cele artez iene. De ob icei.30 s-au ridicat niste nori de ploaie foarte mari si dadea înapoi sa nu mai me rgem. sa mergem pâna la manas tire. sapa. care o mai îngrijeste. împreuna cu sora ei. erau a colo niste muncitori care s-au împotmolit cu masina si zice: trebuie sa ne întoarcem înapoi. haida sa mergem ca daca sunt si eu acolo va mai ajut si eu sa va ma i duc cu caruciorul. Câte deosebiri nu întâlnesti la fântâni! Unele sunt extrovertite. dupa ce se odihneste. Si s-a tinut. cu un vadit temperament de artist. ca era pietris. inima ne-adapa. Si când am ajuns la drum am spus ca acuma. ca mi-e rusine sa nu ma vada ca ma treci în spate. limba lor este uscata de sete" (Isaia 41. e le ne desfata prin nenumaratele curcubee stralucitoare. daca într-adevar sunt însetati. La nevoie. Asta le spunea Parintele Arsenie credinciosilor atunci când v eneau la dânsul sa se plânga de preotii lor. Pâna când vei da de apa . frate. dar nu o gasesc. chiar în vinerea aceea dimineata s-a spovedit. daca tot mergem. cutia de chibrituri . ci sa nasca sfinti. Deci. sa nu mai sape "fântâni sparte". De toata starea asta rea a lucrurilor are sa dea seama si poporul. poti încerca cu un bat. ca era mai usor de tras.da' zic eu. 2). un placaj poate face si el destul de bine treaba. când te prinde furtuna si n-ai casa. am spus "Cuvine-se cu adevarat" si am mai spus niste rugaciuni.prin cremene si iasca. a intrat în manastire pe picioarele ei. mâinile i se suceau. care nu pot tine apa" (Ieremia 2. Si asa mai departe. Apoi am dus-o în brate pâna la izvoras."3 DESPRE "FÂNTÂNI" (DUHOVNICI) "Cei saraci si lipsiti cauta apa. din pricina ca Izvorul apei celei vii L-au parasit si " si-au sapat fântâni sparte. erau bolova ni. care au vazut si s-au minunat . iar dupa Sfântul Maslu. dupa împartasanie a stat la Sfântul Maslu. Un scaun poate fi înlocuit de un bolovan. Si atuncea a mers pâna la manastire.

de departe, te atrag, te îndeamna sa te servesti de ele. Pe altele, modeste, pitul ate sub câte un copac, având un mic acoperis conic, o palarie de protectie deasupra, trebuie sa stii sa le gasesti. Exista fântâni princiare, cu grifoni, delfini, scoic i si naiade, toate cioplite în piatra. Exista fântâni cazone, cenusii, plasate exact în centrul curtii închise a unei cazarmi. Exista fântâni serioase, grave, cu mecanismele bine unse, dar si fântâni glumete, care te împroasca si te stropesc atunci când te strad uiesti sa întrebuintezi apa pe care ai scos-o din ele. Unele scârtâie de batrânete din t oate încheieturile si au ghizdurile antice si acoperite de muschi, altele îsi procla ma, cu trufie, printr-o inscriptie, vârsta si cine le-a sapat. Exista fântâni care astâm para de îndata setea, altele, care ti-o sporesc pe ce bei mai mult. De unele n-ai vrea sa te mai îndepartezi si le tii minte toata viata. Pe altele le parasesti rep ede si le uiti de îndata ce nu le mai vezi în preajma. Fântânile au, fiecare, fire, temp erament, caracter si obiceiuri proprii, neasemenea. Daca n-ar avea apa, ai spune ca nu exista nimic comun între ele. Dar au. (...) Fântânile au si reputatii cum nu se poate mai diferite între ele: despre unele se spun povesti de spaima, cum ca, spre pilda, si-ar fi gasit în ele sfârsitul vreo fata nemângâiata. Despre altele se zice ca mijlocesc întâlniri, cum fusese cea dintre Is aac si Rebecca. Unele au renumele de a avea o apa cu virtuti curative si de acee a atrag în jurul lor o multime de oameni în zilele de sarbatoare, iar când renumele le este înca si mai mare, se fac într-acolo veritabile procesiuni. Întâlnesti fântâni despre c are circula atâtea calomnii încât, desi sunt puse în mijlocul pietei orasului, pe unde t rec zilnic mii de oameni, nimeni nu vrea sa se uite la ele. Despre altele, dimpo triva, se crede ca sunt în stare, contra unui banut aruncat în apa lor, sa-l faca pe drumetul ce l-a azvârlit acolo sa revina la ele. Reputatiile fântânilor se fac si se desfac: fântâni importante cândva îsi pierd, nu prea se stie exact de ce, mai tot credit ul si ajung sa fie de-a dreptul abandonate, parasite. Stau, de aici înainte, pierd ute, cu trupul pradat de buruieni, cu cumpana prabusita, cu galeata mâncata de rug ina, înnamolite si uitate de Dumnezeu. (...) La unele fântâni, oricât te-ai roti în jurul lor, vezi numai zidarie, tevi si lan turi. La altele, oricât te apleci deasupra ghizdurilor, nu zaresti decât tenebrele a dâncului. Dar mai sunt si fântâni din care, atunci când te uiti în penumbra lor, te prives te, luminos si albastru, un ochi de cer."1 Prin urmare, frate, "Sapa numai, sapa, sapa, Pâna dai de stele-n apa!" (Luc ian Blaga) CONCLUZII Am început lucrarea de fata cu îndemnul cuprins în Epistola catre Evrei, în capit olul 13. Pâna aici am avut în vedere prima parte a acestuia, si anume: "Aduceti-va a minte de mai-marii vostri, care v-au grait voua cuvântul lui Dumnezeu; priviti cu luare-aminte cum si-au încheiat viata...", si am vazut si cu acest prilej ca Parin tele Arsenie Boca este unul dintre mai-marii nostri, caruia i se cuvine amintire a noastra. Dar, de-acum, ar trebui sa ne gândim si la ultima parte a îndemnului de m ai sus si anume la: "urmati-le credinta". Ar trebui, deci, sa ne întrebam ce s-a întâm plat în acest timp care a trecut de la moartea Parintelui Arsenie. I-am urmat cred inta? Generatia tânara de teologi sau monahii, mai ales cei pe care i-a îndrumat per sonal, au transformat mostenirea Parintelui Arsenie într-un punct de plecare întru m arturisire? Cei care au simtit contemporaneitatea cu Parintele drept o binecuvântare, împ reuna cu cei care-l descopera acum pe Parintele, citindu-i scrierile sau ascultând marturii despre dânsul, dupa cuvântul Epistolei amintite, sunt îndemnati sa o faca. Unii însa, din pricini numai de ei gândite, sunt de parere ca despre activita tea si lucrarile Parintelui Arsenie "se cuvine mai mult si mai bine sa se taca, decât sa se vorbeasca..."1. Acesta este si principalul motiv pentru care, despre P arintele Arsenie nu au aparut carti, asa cum au aparut despre toti marii duhovni ci ai României. În afara de Cararea Împaratiei, care a disparut de mult de pe piata (de fapt eu nu am vazut-o niciodata într-o librarie de carte religioasa2), mai sunt multe p redici, meditatii, schite si desene care înca nu au fost tiparite, poate - zic uni i - pentru a respecta ultima dorinta a Parintelui Arsenie, anume aceea de a nu-i fi date publicitatii. Cu ele însa sau fara ele, tot exista un interes crescând fata de personalitat

ea Parintelui Arsenie. Este stiut, de pilda, fapul ca dintre toate mormintele duhovnicilor români, mormântul Sfintiei Sale este cel mai cautat, devenind unul dintre cele mai cunosc ute locuri de pelerinaj la care merg crestini din toata tara, an de an tot mai m ulti. Tot în acest sens, un exemplu concret si foarte concludent si el este acela ca, pe Internet, în cazul vizitatorilor de Pagini de spiritualitate ortodoxa, cel e mai cautate nume sunt "arsenie" si "boca", lucru pe care îl ilustreaza cât se poat e de limpede Statistica unui astfel de Site, pe care o reproducem în Anexa III. Dar, în legatura cu Parintele Arsenie Boca constatam, cu parere de rau, ca exista si extreme: pe de-o parte, unii îl învinuiesc si îl suspecteaza de tot felul de lucruri3, iar pe de alta parte altii, cei însetati de legende mai mult sau mai pu tin miraculoase4, exagereaza în ceea ce priveste viata si activitatea Sfintiei Sal e. Din 1989 încoace am tot întâlnit asfel de atitudini sau marturisiri aparute în divers e publicatii, semnate fie de gazetari aflati în treaba, fie de omeni care se preti nd destepti, cu aere de intelectuali5, fie de fete bisericesti, care au dat dova da ca nu au înteles ca sunt si lucruri care se situeaza deasupra întâmplarilor în jurul carora se pot face exercitii gazetaresti, lucruri care trebuie sa se continue a se desfasura dincolo de zgomotul si de curiozitatea întretinute în jurul unor realit ati umflate de gazete, ca lucrurile sfinte si mari, ca si cresterea grâului, ca vi ata intima a familiei, ca respiratia continua, ca rugaciunea zilnica6. Cu toate acestea însa si acestia, asemenea celor care l-au surghiunit pe Pa rintele Arsenie, nu i-au stins slava, ci, dimpotriva, i-au înaltat-o si mai mult, au facut-o mai stralucitoare. "Asa e cu natura faptelor duhovnicesti. Nici o piedica materiala nu le op reste! Dimpotriva, înfloresc si cresc în fiecare zi. Nu le vestejeste nici timpul si nu le opreste nici departarea."7 În acest înteles numea Sfântul Ioan Gura de Aur trupurile sfintilor si izvoare, si radacini, si miruri duhovnicesti. "Pentru ca izvorul, radacina si mirul, adica parfumul, nu-si îngradesc însusi rile lor numai la ele, ci le raspândesc la mare departare în jurul lor. De pilda, iz voarele izvorasc multa apa, dar nu tin apele în sânul lor, ci dau nastere la râuri car e curg mai departe si se întâlnesc cu marea. Si asa, izvoarele, ca o mâna întinsa, îmbrati seaza prin prelungirile lor apele marilor. La fel, radacinile plantelor si ale a rborilor stau ascunse în sânurile pamântului; dar puterea lor nu ramâne jos în pamânt; mai a les aceasta este însusirea vitei de vie care se agata de copacii înconjuratori. Când c oardele vitei de vie se agata de ramurile de sus ale copacilor, târându-se pe ele, s e întind pâna la mare departare si fac prin desisul frunzelor un acoperis întins. Asta e si însusirea mirurilor, a parfumurilor. Parfumurile sunt pastrate în casa, dar ad eseori mirosul lor placut se raspândeste prin ferestre pe ulite, pe strazi, în piata si vesteste trecatorilor calitatea parfumurilor din casa. Daca izvorul si radac ina, daca natura plantelor si a aromatelor au atâta putere, apoi cu atât mai mult tr upurile sfintilor."8 Ca spusele acestea nu-s minciuni îl arata marile pelerinaje de la mormântul Parintelui Arsenie. ANEXA I Cuvînt lamuritor în privinta unor afirmatii din anexa la "Cararea Împaratiei", pr ezentata sub titlul "Nota asupra editiei", semnata de Monahia Zamfira Constantin escu1 Moto: "Daca certi pe cersetorul, caruia o pâine-i dai, Raiul nu e pentru tine, nici tu nu esti pentru rai. Miere chiar de i-ai da astfel, nu e fapta de crestin, Caci pâna sa-ti guste mierea, i-ai turnat pe ea pelin". Vasile Militaru: Vorbe cu tîlc Consideratii generale

Cartea Parintelui Arsenie, Cararea Împaratiei, aparuta recent în Editura Epis copiei Aradului, este urmata de o postfata, scrisa de Prea Sfintitul Timotei Sev iciu al Aradului, de o scrisoare adresata Parintelui Arsenie de Nichifor Crainic si de niste marturisiri facute de Parintele Profesor Universitar Simion Todoran . Toate acestea sunt scrise decent si odihnitor, iar atmosfera creata de ele se potriveste cu cartea pe care o prezinta. Nu tot asa stau lucrurile în privinta Not ei asupra editiei, semnata de Monahia Zamfira Constantinescu, în care nu se prezin ta observatii asupra cartii - cum era de asteptat, ci se dau si unele lamuriri care, pâna la urma, au si ele nevoie de lamurire, iar aceasta se face într-o forma care tulbura "calea senina", pe care ne-o indica lucrarea Parintelui Arsenie. Es te "veninul" si "pelinul" turnat peste "mierea" cartii si a marturisirilor care o însotesc. Toti cei cu care am venit la vorba despre Cararea Împaratiei si-au expri mat nemultumirile, pentru aprecierile din Nota asupra editiei, care nu privesc e ditia, ci lucruri în afara ei. Toti apreciaza negativ afirmatiile la care ne este luarea-aminte si de care ne vom ocupa mai jos. Bietul Parinte Bodogae! Îndata dupa trecerea la cele vesnice a Parintelui Arsenie, fostul sau coleg de Teologie si chiar de banca, Parintele Teodor Bodogae, s-a simtit îndemnat sa s crie câteva rânduri În amintirea Parintelui Arsenie, pe care le-a publicat în "Telegrafu l Român", din luna ianuarie 1990 . Nu-mi pot închipui ca Parintele Bodogae s-ar fi p utut gândi ca articolul sau de pomenire a Parintelui Arsenie va fi considerat cândva , dupa aproape sase ani, ca fiind scris "la comanda", cu scopul precis de a "min imaliza si caricaturiza" "aceasta complexa, harica si marcanta personalitate a m onahismului din Ardeal". Luând aminte la o astfel de apreciere sau supozitie, gândul mi se duce la cuvân tul Domnului Hristos: "De va fi ochiul tau curat, tot trupul tau va fi luminat, iar de va fi ochiul tau rau, tot trupul tau va fi întunecat. Si daca lumina din ti ne este întuneric, întunericul cu cît mai mult?" (Matei 6, 22-23). Ma gândesc, de asemen ea, la ceea ce i-a spus stapânul din pilda cu lucratorii tocmiti la vie (Matei 20, 1 si urm.) unui nemultumit: "sau ochiul tau e rau, pentru ca eu sunt bun?" (Mat ei 20, 15). Sa nu uitam apoi ca "Din prisosinta inimii graieste gura" (Matei 12, 34). Un monah simplu, traitor odinioara în manastirea noastra de la Sâmbata, spunea : "Pe om, daca îl cauti de bun, bun îl gasesti, iar daca-l cauti de rau, si rau îl gas esti". Eu am citit si recitit si am analizat articolul Parintelui Bodogae despre Parintele Arsenie si n-am gasit în el nimic "minimalizat si caricaturizat". L-am în teles ca pe un articol de aducere aminte si atâta tot. Cum stau lucrurile în legatura cu numele Parintelui Arsenie înscris pe crucea -monument a luptatorilor din rezistenta anticomunista, monument ce se gaseste în c urtea manastirii noastre? În toamna anului 1995 s-a ridicat în curtea Manastirii de la Sâmbata o cruce mo nument, pe care se afla scrise numele celor ce au murit pentru tara, facând parte dintre cei ce au luptat în Muntii Fagarasului, în rezistenta anticomunista. Drept cap de lista a fost scris numele Parintelui Arsenie. Spun "a fost s cris", pentru ca acum nu mai este scris, deoarece în seara zilei de 21 noiembrie a fost sters, în mod abuziv, de catre un fanatic aparator al numelui Parintelui Ars enie. Si când te gândesti ca acel fanatic este în rosturi de îndrumator de oameni si mai ales de tineri! Ni se reproseaza ca nu ne-am opus noi, "Prea Cuviosii Parinti de la Manas tirea Sâmbata, cu stirea carora s-a facut acest lucru, ba mai având si binecuvântarea arhiereasca". Cine poate face o astfel de afirmatie, anume ca lucrurile s-au pet recut cu stirea noastra si cu binecuvântarea arhiereasca, înseamna ca stie mai bine decât noi. Ori, asa ceva nu se poate. Parintii de la Sâmbata s-au vazut în fata faptului împlinit. Fara îndoiala ca bin ecuvântare si aprobare pentru monument a fost, si pentru asezarea lui în curtea mana stirii. Nu cred ca s-au discutat si chestiuni de amanunt, cum ar fi aceea daca s a fie sau nu scris si numele Parintelui Arsenie pe monument. Parintii de la Sâmbat a au luat la cunostinta ca numele Parintelui Arsenie e scris pe monument abia at unci când monumentul a fost ridicat si când, la drept vorbind, nu se mai putea face nimic. Si mai e ceva: personal, când am aflat ca numele Parintelui e scris pe monu ment, mi-am zis: "Cei care l-au scris vor fi stiind mai bine decât mine, decât noi,

despre toate ace stea am luat la cunostinta din cele afirmate în expunerea anexa la "nota asupra ed itiei". în privinta carora a fost si mai este atâta zbatere. Nu ne deranjeaza cu nimic. În aceasta perspectiva au stiut cei de la Sâmb ata de prezenta numelui Parintelui Arsenie pe cruce si nu s-au opus. împlinind rugamintea auto rului. va face corecturile de rigoare. pe cel din urma rugându-l s a intervina pentru a i se da binecuvântarea sa ramâna la Prislop. Cine s-a op us. cu deshumarea si c u o eventuala mutare a osemintelor Parintelui Arsenie la Sâmbata. nu mi-am facut nici o grija în ceea ce priveste continutul.cum este înfatisat în rândurile la care ne este luarea amint e -. "Nici mort nu ma mai întorc la Sâmbata" În ceea ce priveste cele în legatura cu locul de înmormântare. Î. vestitul mare duhovnic al vremii. cu rosturi le pe care le-a avut. Stiind aceasta. chiar daca nu avea pregatire scolara. E bine ca s-a pus în atentie faptul ca Parintele Arsenie n-a fost scos de l a Sâmbata de autoritatile locale. în ceea ce poate vor fi cândva memoriile mele". nu-l stiam a fi "mania c si exaltat religios" . ne putem da seama ca înscrierea numelui Parintel ui Arsenie pe monumentul de la Sâmbata n-a fost . Ctitorii acestei cruci monument ale stiu desigur de ce au trecut pe cruce si numele Parintelui Arsenie. Multumim de informatii. ci îl stiam om inteligent. A fost coplesit de maretia Parintelui . Ne vor s pune ceva. câteva scrisori ale Parintelui. si cu alt prilej: "Pecetluit sa-mi fie mormântul pâna la a doua venire". voi putea completa si eu unele lucruri.P. licentiat în Teologie. fiind licentiat în Teologie. la festivitatea de sfintire a monumentului. un Zamolxis al neamului românesc. Un acatist contestat si un om defaimat Am lasat la urma cele doua scrieri ale Parintelui Ieromonah Dometie Moian . mi-am zis: "Cine stie ce actiuni va fi desfas urat Parintele.de ce l-au scris". din informatiile semn ate de Maica Zamfira. a spus: "Am vazut pe cruce si numele Parintelui Ar senie Boca. Este de mirare deci ca în alta parte s-a putut v orbi despre asa ceva si ca asta începe sa se stie abia acum. Mitropolit Antonie. Din referirile facute la aceste scrieri reiese ca ele au fost scrise si r aspândite "cu încuviintarea Prea Cuviosilor Parinti de la Sâmbata si cu binecuvântare ar hiereasca".. Sa stiti ca nu-i asa! Eu am aflat de acatist atunci când se dactilogra fia. de unde le-am redat).S. a fost evlavia lui la Parintele Arsenie. ci a primit ascultare de la Mitropolitul Nicolae Balan sa organizeze Manastirea Prislop. daca va fi necesar. în memoriile me le. La acestea se mai poate adauga ca Parintele a fost chemat de Mitropo litul Nicolae sa se întoarca la Sâmbata când Manastirea Prislop a trecut în perimetrul e parhiei Aradului. s-a facut placut oamenilor. asa ca n-am avu t curiozitatea nici sa-l cunosc. Acatistul Prea Cuviosului Parinte Arsenie si Viata Sfântului Prea Cuvios Parinte Arsenie. Abia la moartea Parintelui am înte les ca gândul meu nu se potriveste cu realitatea si abia de curând am aflat ca Parin tele si-a ales loc de înmormântare si ca a zis: "Nici mort nu ma mai întorc la Sâmbata". acatistul nu m-a interesat. Având în vedere toate acestea. Cunosc. de care noi nu stim. Si sa stiti ca ceea ce l-a car acterizat cel mai mult si mai mult . (Cuvintele acestea au fost impri mate pe caseta. dar Parintele Arsenie i-a cerut Mitropolitului sa-l lase în cont inuare la Prislop. În sfârsit . dar de care stiu cei ce l-au pus cap de lis ta". în legatura cu prezenta numelui Parintelui Arsenie pe cruce.cum se afirma . caci mi-am zis ca Parintele. În ce-l priveste pe autor. n-a stiut sau n-a vrut sa stie de acestea. Si mai departe. si îl mai stia m cu multa evlavie la Parintele Arsenie. adre sate Mitropolitului Nicolae Balan si Parintelui Grovu. în aceasta privinta. Pentru istorie. am spus despre el urmatoarele: "Parintele Dometie. Nu mai stiu de unde si prin ce împrejurare mi s-a împlântat în minte ideea ca Par intele va fi înmormântat la Manastirea de la Sâmbata. însusi Mitropolitul ducându-l pe Parintele la Prislop. si nu m-am mirat deloc. m-as fi mirat sa nu fie.. Nu-mi amin tesc sa se fi vorbit vreodata în manastirea noastra despre o reînhumare la manastire a la care si-a început activitatea. L-a dactilografiat un Parinte. În cuvântul meu de la înmormântarea Parintelui Ieromonah Dometie. Astfel."o ultima încercar e de a rastalmaci rostul si sensul profund crestin al activitatii Parintelui Ars enie".si asta nu trebuie sa fie trecuta cu vederea -.poate mai mult decât pe oricare dintre noi -.

sa-l aseze cu dreptii si cu sfintii. Citind cele scrise spre informare si lamurire. în cinsti rea noastra. iar altii stiu prea putin -. La Parintele Dometie au rascolit uni i si au gasit si anumite rele. la vârsta înaintata. sa ne întrebe: "Unde sa pun sufletul Parintelui Dometie?". Sa-l pui la bine. Raspândirea au facut-o credinciosii. la care ne este luarea aminte. care au evlavie la Parintele Arsenie s i care îsi revarsa sufletul cinstitor. Parintii de la Sâmbata) de acelasi nivel cu autorul . Si acum se continua înca. sa zicem asa. pe acesta îl si folosesc. toti am raspunde: "Sa-l pu i la bine. ca fiin d numai "cu patru clase" .despre care unii nu stiu nimi c sau aproape nimic. în aceeasi expunere.. între care vina aceasta ca a facut un acatist Parin telui Arsenie.Arsenie. dar dupa mai mult de zece ani de diaconie si dupa aproape patruzeci de ani de calugarie". citim: "Parintele a fost dus cu . l-ar folosi pe acela. pentru ca. Daca ar fi unul mai bun. Iubiti cr edinciosi. "maniac si exaltat religios". Îngerul s-a dus cu sufletul celui judecat la cel ce-l osândise si a zis: "Unde sa-l pun pe acesta pe care l-ai judecat. în expunerea de fata. iata ca Biserica ne-a adunat sa ne rugam ca Du mnezeu sa-i ierte toata greseala ce a facut. de ce nu s-ar putea citi si aces t acatist. apare. e scris: "Nichifor Crainic e ocrotit de Parintele Arsenie. ca pe un om cu da r de la Dumnezeu.cum e Visul Maicii Domnului . desi eu însum i nu-l citesc. "om intelige nt si evlavios. care doar l-a scris. Si asta i-a adus Parintelui Dometie niste ne cazuri: a avut si are niste împotrivitori . Cîteva nedumeriri Acestea fiind zise. Punând acum fata în fata afirmatiile celor ce-l defaima si cele ale cinstitor ilor. deoarece credinciosii nu citesc acatistul di n evlavie fata de autor sau raportîndu-se la autor . cu încuviintarea Mitropo litului Balan". iar altii ca sa-l denigreze". constati ca de câte ori e vo rba despre Mitropolitul Nicolae Balan. pe de o parte. aceasta n-are nici o legatura cu manastirea si nici cu Parintele Dometie. În Pateric se sp une ca un calugar a judecat pe cineva si l-a socotit ca este rau.desi a facut întreaga scoala primara. iar pe de alta parte. un om cu evlavie. cu voie si fara de voie. tot spre înmultirea evlaviei sau spre manifestarea evlaviei? Orice încercare de denigrare a Parintelui Dometie. la noi. în legatura cu rândur ile pe care le am în vedere. ca sa se puna în umbra aca tistul scris de el.. asa cum se citesc si alte carti apocrife . Si daca a facut totusi si ceva rau. Si apoi. E groaznic sa constati la ce se poate gândi cineva pus pe defaimare. desi am respect fata de Parintele Arsenie. învrednicit de harul preotiei. "defaimarea lui". cum acesta este singurul pe care îl au. dac a a avut umbre si pete pe suflet. e drept. ca pe un prooroc. si tot timpul cauta prilej sa spuna ceva frumos despre Parinte le. ci din evlavie fata de Parinte le Arsenie. de ce sa-l denigram pe un coleg al nostru? Cât priveste raspândirea acatistului. este fara rost. Pe mine nu ma deranjeaza cu nimic existen ta acestui acatist. el este pomenit ca "Mitropolitul Balan". pentru ca a fost un om în care s-au odihnit oamenii. nu am un cu lt pentru el. Si asta l-a dus sa alcatuiasca un acatist pentru Parintele Arsenie. fiind (se întelege. la bine sau la rau?". E drept ca nu-i la masurile la care ar t rebui sa fie un acatist. si ne ducem mai departe viata purtându-l în sufletele noastre". "probabil. în nota la scrisoarea lui Nichifor Crainic. precum si o scoal a de ucenici -. adresata Parintelui Arsenie. Ma uimeste afirmatia ca acatistul a fost scris "cu încuviintarea Prea Cuvio silor Parinti de la Sâmbata" si ca aceasta încuviintare i s-a dat Parintelui Dometie . un om de care noi ne-am bucurat. Noi îl tinem unde-l avem. Oamenii totusi au evlavie la Parintele Arsenie si la fo rma aceasta de revarsare de suflet. adica în inima noastra. a fost un om util manastirii. Acatistu l a început sa circule chiar de la început. Parintele Dometie. Astfel. noi nu suntem chemati sa spunem ce-i bine si ce-i rau. dar nu se poate zice ca alcatuirea acatistului pentru Parintele Arsenie este ceva rau. pe care l-a vazut ca pe un om mare. Daca ar veni îngerul acum. pentru care este alcatuit. în iubirea noastra. mi-au mai ramas si câteva nedumeriri. Mai departe. si n-am de gând sa-l opresc pe cineva de a-l citi. Dumnezeu sa-l odihneasca. un om care si-a v azut de treaba. prin acatistul pe care îl au la îndemâna. Adica.spre înmultirea evlaviei. Cine are dreptate? Caci prezentarea e diferita.

În sfârsit.P. Când a fost ridicata aceasta manastire. ANEXA II În pelerinaj la Sâmbata de Sus1 Niciodata nu mi s-au aratat mai profunde si mai pline de înteles crestin cu vintele psalmistului care zice: "Ridicat-am ochii mei la munti de unde-mi va ven i ajutorul meu. în ultimul cuvânt însotitor al Car arii Împaratiei. E ultima impresie si nu e cea buna. "Monahia Zamfira Constantinescu". chiar daca "nici mort nu se mai întoarce la Sâmbata". poate purta în suflet atâta rautate. Si ar fi cazul sa se vorbeasca corect. est e cu putinta ca românul de amândoua partile Carpatilor sa se desbrace de haina pacat . la car e m-am învrednicit si eu sa iau parte anul acesta. Voevodul Constantin Brâncoveanu. în frunte cu episcopul de la Blaj. turnat peste mierea celor pe care le pecetluieste. e scris: "Înainte de a muri. asa cum lumina n-are nimic cu umbrele si cu petele pe care le descop era. Le-am scris di ntr-o necesitate sufleteasca. se abatuse asupra Bisericii Ortodoxe si a poporului român ortodox din Ardeal. ca un fel de despovarare de greutatea ce o purtam pe suflet. cea de-a treia nedumerire îmi vine de pe urma constatarii ca o calu garita. voi încerca totusi sa astern aci câteva gânduri ce m-au facut sa retraies c clipele în care si-a desfasurat viata Brâncoveanu Constantin. cu mai bine de patruzeci si cinci de a ni de calugarie si cu aproape tot atâtia ani de vietuire în preajma Parintelui Arsen ie.. Este vreo deosebire între savârsire si moarte? A doua nedumerire este aceea ca. d ar fie-mi îngaduit sa afirm ca e o necuviinta. Mitropolit Dr. E vorba cumva de vreo nuanta? Unii mor si altii se savârsesc? Ceva ce nu-ti poti închipui În sfârsit. se exprima aceasta prin cuvântul: "savârs irea din viata". acest loc de închinare a fost pentru poporul românesc din Ardeal o ci tadela a rezistentei lui în veacul 18-lea.".. Asezata chiar la picioarele muntilo r Fagarasului. Mânastirea de la Sâmbata de Sus a fost si va fi pentru neamul românesc .. Nu stiu pe ce se întemeiaza acest fel de a spune. de la Sâmbata de Sus. Si cuvântul. dar cu inima plina de harul binecuvântarii pe care Marele Ierarh al Ardeal ului Î. Cu parere de rau de a nu fi putut sa zabovesc mai mult în jurul acestui sfânt altar.S. de fiecare data când a venit vorba de trec erea la cele vesnice a Parintelui Arsenie. asa cum ne apare. De ce sa nu se spuna.. N-am cu nim enea nimic. mai ales când ne gân dim ca Mitropolitul Nicolae Balan l-a hirotonit pe Parintele Arsenie diacon si p reot si ca l-a facut calugar. când urgia habsburgica. Unele observati i trebuiau totusi sa fie facute si le-am facut. E ca si cînd ar afirma cineva ca lucr area Cararea Împaratiei a fost scrisa de Parintele Boca sau ca nota asupra editiei e semnata de Monahia Constantinescu. fara sa fiu incisiv. ajutorul meu de la Domnul Cel ce a facut cerul si pamântul". sustinuta de ura de neînteles a fratilor uniti. Arhimandritul Teofil Paraian Nota: Aceste rânduri le-am scris în zilele de 8 si 9 februarie 1996. Mitropolitul Nicolae Balan este ctitorul Manastirii Brâncoveanu. În adevar. l-a revarsat asupra tuturor fiilor sai d uhovnicesti. Tot Mitropolitul Nicolae Balan i-a dat bursa pentr u Scoala de Arte Frumoase si l-a trimis si la Sfântul Munte. ca un ultim cuvânt însotitor al cartii Cararea Împaratie i. în timp ce. cu privire la Parintele Bodogae. de pe urma celor scrise. cum e corect: "Mitro politul Nicolae Balan?". este "pelinul" si "veninul". câta emana din rândurile pe care le semneaza. cu atâta rautate. Nicolae Balan. la care si-a început Parintele A rsenie viata de manastire si unde si-a desfasurat activitatea vreme de noua ani.masina de Mitropolitul Balan". simbolul ortodo xiei noastre si a fiintei noastre nationale. dar mai ales pentru cel din Tara Oltului si din întreg Ardealul. Brâncoveanu Constantin a înteles ca num ai acolo în muntii cari-i dau atmosfera prielnica trairii intense cu Dumnezeu. la vârsta de 70 de ani de viata. N-am vrut sa fiu polemic si cred ca nici nu sunt. ca la ocazia pelerinajului la altarul ctitoriei marelui mucenic al Legii stramosesti si al neamului românesc.

P. Si de aici isvorasc cele mai mari desordini sociale pe care a putut sa le înregistreze istor ia. Caci în atmosfera de evlavie.ului si sa se ridice pe culmile cele neprihanite de unde sa ceara ajutorul lui D umnezeu în primejdii si nevoi. diplomat al scoalei de Belle-Arte din Bucuresti. mai demna si mai independenta. Toate acestea si-au gasit expresia însemnatatii lor atât religioase cât si nati onale în predica pe care Î. Toate acestea le-a daruit . Duhul lui Brâncoveanu se va fi bucurat împreuna cu îngerii din ceruri ca în aceas ta zi mare "Vinerea" din saptamâna Învierii Domnului. consacrându-si viata lui Hristos prin studiul picturii bisericesti.P. care se pare ca a fost înscris în planul Providentei sa reia si sa afirme în ch ipul cel mai solemn testamentul Voevodului martir împotriva tuturor gândurilor celor rele atât dinlauntrul. i-a venit numai din lum inata traire cu Dumnezeu în jurul altarelor acestor sfinte mânastiri. tânarul monah a înteles s a dea ascultare gândurilor marelui Ierarh al Bisericii noastre. Mot du pa locul de nastere. Dar aceste mânastiri sunt tot atâtea pilde de traire crestineasca în mijlocul u nei lumi prinsa în mrejele secularismului veacului nostru. el a înteles ca sfânta ortodoxie a neamului a ma i fost pastrata mai cu deosebire pentru neamul nostru în manastiri. c i traind pe pamânt sa avem certitudinea ca alta viata va începe pentru noi dincolo d e mormânt. Ruperea lega turilor vietii noastre cu climatul pe care mânastirile au au stiut sa-l pastreze n eîntinat. el re useste sa înteleaga ca viata nu este data sa o petrecem pentru a sluji pamântului. Vrea u sa vorbesc de miscatoarea si emotionanta tundere în monahism pe seama acestei ct itorii voevodale. "Isvorul tamaduirii". crescut si îndrumat în studiul teologiei.si le va darui si în viitor dupa restaurare. Caci ca unul care traia în neîntrerupta comuniune cu Hr istos Domnul si Isbavitorul nostru. dar m ai ales de mânastirile noastre. În adevar.S. taria si curajul lui în vremurile de cumplita înclestare între popoare. Sfintitului Mitropolit au fost prinos de recunostin . ucigator de suflete si ratacitor de constiinte. a simtit înca odata c um se revarsa peste el binefacerile cerului la rugaciunile si binecuvântarile pe c are cei doi ierarhi. diacon Boca. sa reia lupta si s-o duca la bun sfârsi t. cât si ca societate. Nicolae Colan al C lujului înconjurati de sobor de preoti.P. Poporul nostru însa. ca sa-si întâmpine ierarhul care îi poarta bucuriile si necazurile în sufletul Sau de mare român si de mare crestin. a înteles ca simtul sau legat mai mult de adevaruril e lui Dumnezeu decât de ceea ce este schimbator si trecator. Manastirile au fost oazele unde se odihnea sufletul neamului nostru românes c pentru ca refacut si întarit cu forte noi.S. duce la o înfricosatoare saracie sufleteasca care mai devreme sau mai târziu se arata în toate manifestarile noastre atât ca insi. În ele omul modern gaseste chipul cel mai sigur si cel ma i autentic al trairii în neîntrerupta legatura cu Creatorul sau. savârsirea sfintei liturghii a fost pentru toti cei ce venisera la Sâmbata de Sus. Mitropolit Nicolae a binevoit s-o rosteasca dând-o ca pe o hrana isvorâtoare de tarie si de curaj mai ales în vremurile tulburi prin care trecem. cât si din afara hotarelor tarii noastre. Manastirile au fost acelea care au asigurat neamului nostru în timpurile de mare vitregie izvoru l de la care se adapa el pentru a-si pastra nealterata constiinta ca apartine un ei natiuni care în Biserica ortodoxa si numai prin aceasta Biserica Ortodoxa are a -si afirma drepturile lui la o viata mai înalta. În adevar. ca puterea. le îndreptau catre Cel atotputernic. Î. Dumnezeu. poporul român ortodox venit pe timp ploios. si P. În jurul lor si la sânul lor el a stiut sa desprinda voia lui Dumnezeu si sa simta cum bratul atotputernic al Ziditorului îl ocrotea si-l ducea la biruinta. a unuia din multii si luminatii absolventi ai "Academiei Andre iane". catre care trebuie sa tindem ca spre binele nostru suprem. cuvintele Î. de reculegere si de minunata meditatie. par. prilej de bucurii care au facut sa stoarca lacrimi din ochi. poporului român din Ardeal altarul sfânt al ctitoriei lui Brâncoveanu Constantin. Iata de ce cred ca duhul lui Brâncoveanu a tresaltat de bucurie vazându-si op era reînviata si împodobita în chip atât de minunat de Mitropolitul Ardealului din România Mare. pe care s-o desfasoare acolo în li nistea muntilor pe care Brâncoveanu îi alesese ca loc de retragere si de rugaciune. nascut si crescut de duhul Ortodoxiei în Biserica. Sfintitul Mitropolit Nicolae. ctitorii voevo dale sau particulare.

ca si printr-o profunda vietuire cu Hristos.P. re venirea pe cararile lui Dumnezeu. O relatare mai detaliata a acestei întâmplari ne ofera Mineiul lunii augus t. adapându-ne de la altarul acestor lacasuri de închinare. spune Î. cu o scrisoare în care-I cerea lui Hristos sa vina la Edessa pentru a-l vindeca. care poarta sarcina conducerii destinelor neamului nostru. vom fi si noi în stare sa le urmam pilda crezând si traind ca si ei în Bis erica. Mitropolitul Nicolae a stiut. cu maiestria oamenilor c are vad peste veacuri. (Aceasta este prima icoana a lui Hristos. Hristos a cerut a pa.ta adus memoriei Voevodului Brâncoveanu. Avgar i-a recomand at sa faca portretul lui Hristos si sa i-l aduca în cazul în care Acesta ar fi refuz at sa vina. numita în Biserica Ortodoxa "nefacuta de mâna omeneasca" . pe care Î. apoi este aceasta tot voia lui Dumnezeu care ne-a lasat ragazul necesar pentru a ne întoarce la El. Nu mai putin miscatoare au fost cuvintele pe care P. iar apa din isvorul care a fost sfintit se va fi prefacut în isvor de apa vie care va tamadui toate boalele si toate neputintele trupesti si sufletest i. apoi cu atât mai mult noi datori suntem sa le urmam p ilda si sa stam ca si ei în vecinatatea lui Dumnezeu. Întreaga regiune de la Sâmbata de Sus si-a îmbracat haina de sarbatoare pe care lumina Învierii Domnului o luminase si o sfintise. Dar daca pâna acum avem pace. Episcop Nicolae al Clujului le-a rostit poporului aratând cât de înaltatoare si graitoare este aceasta z i a Isvorului Tamaduirii.P. afirmarea drepturilor noastre milenare pe aceste meleaguri. La Manastirea Ciucea în 2000. cât mai ales de la cei din orase.acheiropoiètos. Sf. Chiar atunci când suferim. Dar mai presus de toate ramâne reactualizarea testamentului lui Brâncoveanu C onstantin. avem datoria a ne uni pentru a fi tari si în du hul lui Hristos se cade a purta sarcina unii altora pentru a asigura tarii maxim um de munca si de roade bogate. Lacrima prigoanei . Mitropolit Nicolae. atât în zile de pace cât si în zile de sbucium. INTRODUCERE 1. sa o faca o vie realitate ortodoxa si nationala. Regele Avgar a trimis la Hr istos pe arhivarul sau Hannan (Anania). vom avea siguranta ca nime ni si nimic nu ne va smulge pe viitor mostenirea pe care înaintasii nostri ne-au t ransmis-o. pe care a ramas imprimat chipul Sau . cum ca în strânsa legatura cu duhul îna ntasilor nostri cari au stiut sa-si jertfeasca viata pentru apararea altarelor l ui Hristos. 2. Vazând ca Hannan de straduieste sa-I isvodeasca portretul. un sfânt legamânt pentru viitor. si la Biblioteca Facultatii de Teologie Or todoxa din Cluj-Napoca în 2001. Bucuria Învierii s-a revarsat si asupra ei. mort pentru Legea si pentru Neamul românesc . atât de la cei de la tara.S. Într-o totala daruire dezinteresata în mâinile lui Dumnezeu. Timpurile prin care t recem cer de la noi. Aflându-L pe Hristos înconjurat de mult popor. care se reduce la urmatoarele: Suferind de lepra. dar nu a reusit. A încercat sa-I faca portretul. di n pricina "slavei negraite a chipului Sau care se schimba mereu sub puterea haru lui". si în sfârsit. S-a spalat. facându-i voia. Caci daca mosii si stramosii nostri au putut rez ista de-a lungul veacurilor. Numai în felul acesta vom putea sa fim una în jurul Majestatii Sale Regelui C arol II-lea. scaldate de râurile harului ceresc prin aceste locasuri de închinare care ne-au crescut si pastrat ca neam. Hannan s-a urcat pe o pia tra pentru a-L vedea mai bine. Diacon Haralambie Cojocaru ANEXA III NOTE ARGUMENT 1. Si-a sters fata cu o marama. la credinta în El si la trairea cu El.) I-a dat marama lui Hannan pentru ca acesta sa o poarte împreuna cu scrisoarea catre cel care îl trimisese.S. capitolul Evocari - .Din lupta legionarelor românce. În jurul l ui. rascumpa rând prin jertfe de tot felul caderea celui care pe drept cuvânt a fost numit de pop or "Satanasie" si afirmînd sus si tare drepturile noastre de popor crestin ortodox si român pe aceste meleaguri. Dumnezeu urmareste curatirea noastra de sgur a pacatului. Cum Hannan era pictor.

Text preluat din: A rhimandritul Teofil Paraian. în Preoti ortodocsi în închisorile c omuniste. 158. fragment. 1946. Pr.. Arad 1986. Parintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis. 21. 525. Istoria Manastirii Prislop. 15.. pp. 28. 5-6/1997. 48. Parintele Serafim Popescu si Parintele Arsenie Boca au adus de la Athos manus crisele românesti ale Filocaliei. 9-10. Majoritatea absolventilor liceului bradean au devenit preoti si avocat i. "Gândirea ". Vlad Proto popescu. 1947. p. (cf. nr. Diacon Haralambie Cojocaru. 9. 26-31. spune ca Parintele Arsenie a fost calugar it si hirotonit în acelasi an. p. 6. p. Istoria Manastirii Prisl op. Vezi Anexa I din aceasta lucrare: Cuvânt lamuritor în priv inta unor afirmatii din anexa la "Cararea Împaratiei". pp. Editura Patmos. p. "Înaltarea Domn ului". la care ar cam trebui sa ia aminte gazet . În amintirea Parintelui Arsenie Boca. 9.. Ibid. Pr. nr.) 12. Dr. Probabil ca numele de Zian vine de la Sânzian. 35 -43. Se mai stie apoi ca Nichifor Crainic planificase tiparire a tuturor manuscriselor Sfintilor Parinti aflate la Sfântul Munte. Mircea Pacurariu. vezi textul în întregime în Anexa II din aceasta luc rare. Romulus Neag. 17. Bucuresti. 6. 5. din Prefata primului volum al Filocaliei. Prof. 12 mai 1940. Editura Teognost. Parintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis. Stire: Praznicul duhovnicesc de la Manastirea Sâmbata de Sus. pornind de la stirea din "Telegr aful Român". VIATA SI LUCRAREA PARINTELUI ARSENIE BOCA 1. 524.Otilia Radulescu Aroneasa. 4. p. Timisoara. Prof. 6/102. În ceea ce priveste afirmatiile pe care Monahia Zamfira Constantinescu l e face în Nota asupra Editiei I (vezi: Cararea Împaratiei. a afirmat si dân sul ca Parintele Arsenie a fost hirotonit pe data de 10 aprilie 1942. Parintele Ciprian Negrean. nr. 30. nr. Dr. Cât de actual este acest text. Ibid. Dr. 10. "Gândirea" . iunie 1999. "Gândi rea". Traduceri ale Filocaliei existau deja si se înscriau în activitatea mai g enerala de traducere din Sfintii Parinti. împartasesc întru totul opinia P arintelui Teofil Paraian. Romulus Neag. 28-29. serie noua. p. Sibiu. nr. anul VI. 20. semnata de Monahia Zamfira Constantinescu.. editia a 2-a. 13. au încercat sa ob tina sprijin din tara. 4. 12 aprilie 1942. 3. Pentru mai dreapta cinstire a lumii Parintelui Staniloae. 29. Mircea Pacurariu. pp.cf: Pr. 16. Romulus Neag. 1990. adica în 1939. 5-6/1997. p. Cuvinte lamuritoare. 2002. Prof. "Telegraf ul Român". 2001. din Prefata volumului 2 al Filocaliei. Pr. p. Ibid. p. prezentata sub titlul "Nota asupra editiei". 340-341 ) în legatura cu articolul Parintelui Teodor Bodogae. 7. Editura Gordian. 11. 1940. "Revista Teologica". 8. Parintele Nicolae Streza. Marcu. Grigorie T. Teodor Bodogae. Dumitru Staniloae. În pelerinaj la Sâmbata de Sus. cf. E vorba de Parintele Arhimandrit Antipa Dinescu (1859-1942). neavând mijloacele de a le tipari acolo. 2. "Telegraful R omân". Însa conform stirii preluate din "Telegr aful Român"/1942. Serie noua. Ibid. 5-6/1997. asa cum a m calculat si eu cu ajutorul Evanghelistarului. p. Idem. p. cf. Mircea Pacurariu spune ca Parintele Arsenie a fost hito tonit în iunie 1940 . 14. Parintele Arsenie Boca în Alma Mater Zaradensis. 158. pp. nr. 2-4. anul VI. 4. Prof. anul VI. Serie noua. p. 19. 29. datele oferite de dânsii sunt gresite. care se aflau acolo adunate pentru tipar din 193 7 si pentru care monahii. septembrie-octo mbrie. Dr. p. 52. p. pentru necesitatile învatamântului teologi c. înt r-o conferinta sustinuta la Cluj-Napoca în data de 11 aprilie 2002. "Puncte Cardi nale". 18. Arad 1986. "Telegra ful Român". l a "Nasterea Domnului". 1994.

serie noua. Lumina faptei din lumina cuvântului. 40. poporului român nu-i lipseau miscarile duho vnicesti.15. Amintirile Mitropolitului Antonie Plamadeala. cea de la Sihastria. p. la Vladimiresti se nast ea un altul. Editura Arhidiecezana. 2000. cuprinsa în Cararea Împaratiei. 1997. Tohanene?". Editura Gordian. 1999. anul VI. Martor. Pr. . 143. Istoria Manastirii Prislop. ahtiati dupa senzational si paranormal! 22. Editura Deisis. ambele cu ecouri pâna'n zilele noastre. Editura Marineasa. cu întelesul acesta. "Gând irea". p. p. iunie 1999. Editura Fides. 8/80. Brazii se frâng. sa gaseasca în spusele Parintelui vre un sprijin al convingerilor sau ideilor lor. "Telegraful R omân". 28. nr. 2/62. Ibid. "Puncte Cardinale".ramase si mutate ici-colo. "Puncte Cardinale". Prof. "Puncte Cardinale". nr. Mircea Pacurariu. serie noua. 1996. 9. Bartolomeu Anania. p. 39. 108. nr. 7. Pr. Timisoara. Editura Cum. Maritul praznic de la Manastirea Brâncoveanu. 28. nu t rebuie trecute cu vederea cele doua mari si autentice vetre duhovnicesti. 145. fenomenul Arsenie Boca. Dan Lucinescu. Mircea Pacurariu. a fost întrebat de acesta: "Ce mai zic pietrele de la Sâmbata . daca alte marturii au amutit. a nume alese si frumos amplasate oarecând de Parintele Arsenie în acel parc natural di mprejurul bisericii -. 346-347. Parintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis. augus t 1997. p. Vlad Protopopescu. Editura Humatitas. Prof. Convorbiri cu Dragos Se uleanu si Carmen Dumitru. 129. si cea de la Techirghiol. în faza lui pura. cât predica duhovnicului Ioan Iovan. 37. prin Parintele Cleopa Ilie. p. Editura Gordian 1997. 8 august 1943. cf. nu se mai pastreaza aproape nimic din aceasta lucrare a Pari ntelui Arsenie. "În ciuda înstapânirii comuniste. 29. 41. de asemenea. înca mai graiesc despre cel c e le-a pus. 5-6/1997. anul VI. p. Arad 1986 . Dr. p. p. Acatiste.arii nostri de azi. Timisoara. Bucuresti. 185. 24. Lidia Ionescu Staniloae. 1. Pacatul nerostirii adevarului. Pentru ca în jurul bisericii s-au construit zidurile care azi formeaza incinta manastirii. Iasi. 1999. 1994. 25. 56. ambele. Sibiu. pietrele vorbesc. 339. 9. 23. Virgil Maxim. 6/102. De ce am scris numele Parintelui Arsenie Boca pe crucea de la Manastirea Sâmbata. p. nr 7-8. Lucrarea de la Manastirea Brâncoveanu. 135. 26. vol. p. 51. 27. Editura Sfintei Episcopii a Aradului. p. Nicolae Pop. 1-2. 35. "Telegraful Român". Dumitru Staniloae. Atitudini. nr. Lacrima prigoanei . "Adevarul este ca în mijlocul multimii erau si unii care nu veneau pent ru formarea lor religioasa. Pentru mai dreapta cinstire a lumii Parintelui Staniloae. Paternitatea si îndrumarea duhovniceasca în Rasaritul cresti n. ci doara. 31. de anvergura nationa la. pp. Putinele pietre . 1999. Cuvânt înainte la: Monahul Daniil (Sandu Tudor). 33. 1997. 2000. Editura Anastasia. p. ca daca eu tac. 57. Timisoara. pp. Cararea Împaratiei. strabatând deceniile rosii. Jertfa. capitolul Evocari Otilia Radulescu Aroneasa. 30. 41. Dr. cf: Hotarârea Sinodului Mitropolitan. pp. cf. 32. 16 mai 1948. A se vedea si: Ion Gavrila Ogoranu." (Monahia Zamfira Constantinescu) 36. se spune ca Parintele Veniamin Tohaneanu (n umit staret la Sâmbata dupa plecarea Parintelui Arsenie). Romulus Neag. Nota asupra Editiei I. prin Parint ele Arsenie Papacioc. vol. p. La vremea de care vorbim." (Bartolome u Valeriu Anania. Parintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis. Sibiu. nr.Din lupta legionarelor românce. p. 5-6/1997. p. Ion Gavrila Ogoranu. În legatura cu acest fapt. p.139-142. 48. p. Irénée Hausherr. Doar câteva marturii scrise si putinele fotografii din acele vremu ri ne mai arata cât de minunat si cu câta pricepere si bun gust a fost îngrijita "Grad ina Maicii Domnului" de la Sâmbata.. 31. Arad 1986. dar nu se îndoiesc. 34. 6. 1993. Împreuna cu tatal meu. Dumitru Staniloae. doara. Romulus Neag. când s-a întâlnit la Bucuresti cu Parintele Arsenie. 29. 1. editi a a 2-a. Istoria Manastirii Prislop. se pecetluia pe sine prin arestarea protagonistului. al carui miez nu erau atât "vedeniile" Veronicai Fura u. Monahia Zamfira Constantinescu. 30. 8) 38. Imn pentru crucea purtata. "Gândirea ".

considerând rein tegrati în viata obstei prislopene pe toti cei împricinati.S. 347-348) 53. sa reabiliteze pe toti slujitorii si vietuitoarele d e aici. fost ofiter de marina si pilot Sandu Tudor (pe nu mele sau adevarat. p. p. 48.S. unde este hirotonit ieromonah. dupa ce va primi avizul Patriarhului Justinian. din care facea parte si viitorul mitropolit al Ardeal ului. Prin Hotarârea Sinodului Mitropolitan întrunit la 9 noiembrie 1998 semnat a de Î. dupa Pasti. rezulta ca P. Prof. (cf. cf. p.42. cu osebire pe toate maicile si surorile din perioada Decretului 410/1959 ". nu era în masura de a iscali valid. Din marturiile celor care au trait evenimentele din 1959 si imediat u rmatoare. cuprinsa în Cararea Împaratiei. asa cum scrie P. cf. nr. Colegul sau. Este vorba de cunoscutul scriitor. Parintele Mircea Pacurariu nu a putut spune ca Monahia Zamfira a fost numita stareta a Manastiri i Prislop. Editura Anastasia . Parinte Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului. Episcop Andrei. 49. 4. 2000. Dr. devenit calugar în 1948. 57. 1999.P. Nas la calugarie a fost Parintele Daniil (Sandu Tudor). o revista din Sibiu. 1995. Editura Cum. Pentru ca e vorba de o carte publicata înainte de '89. 346-348) . Arad 1986. Antonie Plamadeala. decret aplicat în luna mai 1960. (cf. si care avantaja calugarii cu studii teologice. Arhim andritul Teofil Paraian) 52. în momentul redactarii actelor de referi nta. Prin aceeasi Hotarâre. Acatiste. 1996. Supliment al Revistei Renasterea. Daniil. 1997. 51. pp. 57) 45. Mircea Pacurariu. editia a 2-a. în Manastirea Antim din Bucuresti. (vezi: Hotarârea Sinodului Mitropolitan. Vifornita cea mare. Editura Tehnica. Prof. În consecinta. a fost numit "Cucuzel" de catre Parintele Arsenie) a slujit ulterio r în diferite parohii în Transilvania. în "Calea Mântui rii". pentru ca de fapt manastirea ramasese fara staret. de Buna Vestire.S. 46. iar mai târziu s-a remarcat ca un iscusit si ap reciat duhovnic. de und e se va retrage la Schitul Rarau. Dezvaluiri istorice .S. p. întrucât Paintele star et Arsenie Boca fusese arestat de Securitate în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 195 1. se anuleaza Deciziile nr. Apoi îmb raca schima cea mare si devine Ieroschimonahul Daniil.. p. prezentate de Arhid. 124-125 . În plus. Cluj-Napoca. Dr. Parintele Arsenie s-a întors la manastire abia în 1952.S. gazetar. staretul manastirii Prislop. în 1970 a fost ales episcop vicar patriarhal. 114. 47. Agaton s e aseaza în Schitul Crasna din Judetul Gorj. Dimitrie Bejan. Pr. se revine asupra deciziilor de alungare din Manastirea Prisl op a Parintelui Protosinghel Arsenie Boca si a maicii starete stavrofora Zamfira Constantinescu si "socoteste potrivit ca dupa Revolutia Româna. Pr. Ibid. (vez i: ibid. a fagaduit ca va rechema imediat p e cei îndepartati. A se vedea si: Marturisitori de dupa gratii . Parintele Arsenie a plecat de la Manastirea Prislop în mai 1959. unde organizeaza si conduce gruparea duh ovniceasca "Rugul Aprins". în Amintirile Mitropolitului Antonie Plamadeala . Dânsul este cunoscut de cei mai multi credinciosi ca restauratoru l si duhovnicul manastirii de maici de la Râmeti. ibid. Bartolomeu Valeriu Anania.Documente inedite despre parintele Arsenie Boca . de aici va fi arestat de Securitate. pp.. Alexandru Teodorescu). hirotonit ieromonah în 1953. ierodiaconul Antoni e. din ianuarie 1980 episcop la Buzau. Ieromonahul Dometie (1924-1975) (înzestrat de Dumnezeu cu darul deosebi t al cântarii. 2407/1959 si 2408/1959. 50. în Manastirea Neamt. Antonie Plamadeala. Ase zamântul monahal din Sinaia a fost recunoscut ca metoc al Manastirii Prislop. trecut în 1950 la Manastirea Slatina în Moldova. Deci nu a plecat o data cu decretu l. Mircea Pacurariu. iar d in februarie 1982 arhiepiscop al Sibiului si Mitropolit al Ardealului. când s-au limpezit aspecte critice din trecut. P. 11.Slujitori ai Bisericii în temnitele comuniste. Editura Sfinte i Episcopii a Aradului. 43. în "Chipul Cetatii". Parinte Timotei Seviciu Episcopul Aradului si Hunedoarei si P. înainte de decretul din 10 noiembrie 1959. Istoria Manastirii Prislop. (cf. Parinte Laurentiu Streza Episco pul Caransebesului. sub numele de A gaton. 15 . Dupa o prima arestare si o detentie de 3 ani. în noaptea de 13/14 iunie 1958. Mihai Sasaujan.) 44. p.

(Nicolae Steinhardt. 64-68. Deci "Tu esti noi". p. Ovidiu Vuia. Prof. cf.. Maicile Apolinaria si Paisia de la Prislop.. 57. 8 august 1943. p. Ibid. Nota asupra edi tiei I. sau în Cararea Împaratiei. Editura Sofia. Parint ii Veniamin si Timotei Tohaneanu. A se vedea apoi s i revista "Gândirea". pp.. Hotarârea Sinodului .. a Pr. A îndrumat în special fete spre Manastrir ea Bistrita unde s-au razvratit asupra autoritatilor bisericesti. începând cu anul 1997. Ion B uga. unde a si murit. 347. p. ca "Orice adevarat artist e si profet". (cf. Arsenie Boca. Parintele Arsenie nu a mai trimis pe n imeni la manastire. anul IV. Maica Benedicta din Ludisor (Manastirea Hurezi). în realitate. Monahul de la Rohia raspunde la 365 de întrebari incomode adr esate de Zaharia Sângeorzan. "Gândirea". Bucuresti. cealalta la Manastirea Hurezi). Sunt acolo o multime de cuvinte frumoase si îndrumatoare care arata ca Parintele Arsen ie de fapt nu a fost un om de rând. calugariti de Parintele Arsenie la Manastirea Prislop. ibid. Exemple de calugari: Actualul Mitropolit Antonie Plamadeala si Parintele Dometie de la Râmeti. Întâmpinari. 64. 69. Dar dupa de cretul din 1959 nu a mai trimis pe nimeni. era atunci civil. Vasile Andru. p. Tismana.. 343. în special pe cei din zona Fagarasului. editia a 2-a. Maica Timoteia (Manastirea Hur ezi. Monahul Ieronim Stefanescu. 55. 58. 2000 . Visarion Leancu. Cuvântul are o eficacitate deplina numai când are acoperirea aurului care este viata celui ce-l rosteste. Parintele Arsenie. Mis tici din Carpati. nr.51) Despre pictura de la Draganescu a se vedea si: Nichifor Crainic. cf. p. Lucrarea de la Manastire a Brâncoveanu. Bucuresti. Dometie si Varnava. serie noua. pp. omorât la Manastirea Izbuc de tâlhari. ajungând în final la Manastirea Hurezi. Monah ul Alexie. Cuvânt înainte. dupa cum am mai spus. 67.. adica noi suntem cele care te-au alcatuit. Am reprodus aici textul explicativ pe care Parintele Arsenie l-a scri s lânga aceasta compozitie. Exemple de maici: Maica Ambrozia Stoia (în prezent la Prislop. p. Ibid. Tismana si Tiganesti. 4-5/1998. Prof. Învatatura aceasta ca adevaratul Parinte spiritual ramâne mai degraba mis . În perioada când a fost la Sâmbata Parintele Arsenie a îndrumat foarte multi oameni sa mearga la manastire. 1. Arhimandritul Teofil Paraian. "Gândirea".S. de exemplu la "Judecata de apoi". Ibid. text cuprins în volumul Unde a fost Biserica. anul II. (cf. toti de l a Manastirea Sîmbata. 63. p. pp. întrucât se stie. 61. Cararea Împaratiei. Fragment dintr-o scrisoare data de Nichifor Crainic Parintelui Arseni e Boca dupa întâlnirea de câteva ceasuri pe care au avut-o în toamna anului 1971. sunt reproduceri color dupa frescele de la Draganescu. 66. Editura Sf. din nefericire. 62. 347. Daniil Partosanul) 56. 187-191. Bucuresti. Bistrita si Hurezi). Editura Crist. Arsenie Boca. în prezent la Prislop).54. Dumitru Staniloae. 342. 2000. aproape în fiecare numar. I eromonahul artist. a trecut pe la Manastirea Dintr-un lemn. Scrisoar e catre Parintele Arsenie Boca. 59. a mai spus-o si Parintele Nicolae Steinhardt. (Arhimandritul Teofil Paraian) 68. 1992. Ibid. maicile Eufimia si Filareta Bo tu (prima la Manastirea Robaia. serie noua. în biser ica din satul Draganescu. P. unde. dupa decretul din 1959. Maica Teodora (Manastirea Bistrita. Cararea Împaratiei. 19 . Monahia Zamfira Constantinescu. 65. 1/1993. 331-333. nr. iar ultimii 30 de ani la Sâmbata und e este si înmormîntata). 238-240. Tatiana Sergiu. Parintele Arsenie Boca sau Universul sfânt al culorilor (Minunea de la Mihailesti). e scris acolo ca ar zice faptele omului: "T u esti noi". Bistrita. pp. Nu trebuie sa ne surprinda prea mult acest fapt. 2001. Parintele Arsenie a scris multe cuvinte la scenele pe care le-a picta t. pp. Arhimandritul Teofil Paraian) 60. 165-168. Serie noua. "Telegraful Român". Sibiu. Foarte multi însa se declara trimisi de Parintele Arsenie. Editura Revistei "Literatorul". Gheorghe Vechi.

Tâlcuirea rânduielii tunderii în mona hism. 27. Parinte.... Cararea Împaratiei. Ibid. ei singuri vor vedea. 198 18. 23. 16. P. Trepte . 28. 3. Despre copiii lepadati. I-a zis lui fratele: Voiesc si ei. 32-33. pp. din 7 mai 1952. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Episcop Daniil Partosanul. Crinii pustiei. Ibid. Conditiile uceniciei. (copie dupa mss. si d e voiesc sa traiasca. 2002.. 19. Cararea Împaratiei. Ibid. 4. Ibid. Ibid. 6. Idem. 8. Parintele Arsenie Boca . Timpul Rugului Aprins. cap. 5.S. 24. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 25. 18 8) 70. 71. Zis-a lui batrânul: Nu. Votul ascultarii. cap. cf. p. sa le poruncesc. O SINTEZA A GÂDIRII PARINTELUI ARSENIE BOCA ÎN 800 DE CAPETE 1. 26. Lucien Regnault. 11.. pp. Ibid. cu privire la reînfiintarea manastirii Geoagiului ca manastir e de maici. nr. 198 17. Ibid. cap.tagogul decât legiuitorul (cf. editia a 2-a. Ibid.. Alba Iulia. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 12. Arhimandritul Teofil Paraian. Ibid. Ibid. (Patericul. Treptele vietuirii duhovnicesti. Ibid. 14. Scrisoare catre Prea Sfintitul Andrei Mageru. Trepte ... Ibid. Despre sfaturile Evangheliei si voturile monahale. 189) reiese si din urmatoarea apoftegma din Pateric: "Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen. 200. André Scrima. 5/1993. Apoftegmele Parintilor Contemporani 1. Ibid. Pastorul si oile. . Parintele Arsenie Boca. Arhimandritul Teofil Paraian. Ibid.. Din cuvântul rostit cu prilejul pomenirii savârsite la Manastirea P rislop în 28 noiembrie 2001. 7. dar po ate ca nu cu mult mai multe. Ibid. Episcopul Aradului.. Apoftegma 173 de la Avva Pimen. pp. 13. Trepte . (interviu) în: Tinerete. ci fa tu întâi aceasta. 15. 20. Ibid. Ibid. Editura Humanita s. Biserica. legata de împlinirea a 12 ani de la mutarea la Domnul a Parintelui Arsenie. Cele 800 de cuvinte cuprinse aici ar fi putut deveni mai multe. 45-50.. p. "Gândirea". 73. Ispititorii cu dajdia. Fagaras. Semanatorul. ideal. Ibid. 22. iar nu datat or de lege". 2. p. cap. Votul ascultarii si personalitatea monahului. 72. p. O SINTEZA A GÂDIRII PARINTELUI ARSENIE BOCA Traditia vie a apoftegmelor 1. Edit ura Agaton...o abordare s impatetica a relatiei tânar-duhovnic. 9. ci te fa lor pilda... Marturia unui ateu. Deisis.). daca as fi dispus de un material mai bogat. 29. 2.. Ibid. cf. serie noua.). 198-199 21.). 10. zicând: Niste frati locuiesc cu mine. 1990. Viata cotidiana a Parintilor desertului în Egiptul seco lului IV. v oiesti sa le poruncesc lor? I-a raspuns lui batrânul: Nu. p. Trepte spre vietuierea în monahism. Ibid.

Nepasarea absoluta. 69. Cararea Împaratiei... 66.. Cararea Împaratiei. 70.. Serie noua. 43. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite în biserica de la Draga nescu. p. Cararea Împaratiei. 76. 49. 81. 71. 35. p.. 14. o pri mejdie infinita. 41. "Gândirea".. 77. 61.. p. 82. 28.. 325. 39. 1-3/1999.). Ibid. 54.. Ibid. Tâlcuirea rânduielii tunderii în monahism.. 42. Ibid. Ibid. Nepasarea absoluta. cap. 60.). 67. pp.. 37. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Cararea Împaratiei.. Ibid. Ibid.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. cap. 31. p. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 47. 78. Ibid. 45. 265. 142. 247. Ibid. Ibid. . Ibid. 59. Ibid. "Gândirea". Despre durerile oamenilor. nr.. p. 144. Cararea Împaratiei. 56.. p. Pedeapsa cu lepra. 50. 64. 46. 43. Ibid.. Ibid. 55. În Duminica Ortodoxiei. 33.). 58. 83. 15. p. Ibid. 63. Cararea Împaratiei. Ibid. 54.). nr.).. Cararea Împaratiei. p. 34. p. Tânarul bogat. Ibid. 157. 39. Ibid. Ibid. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.. p. p. 51. 26. Ibid.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. 27. cap. 299-300. 299. Ibid. p. (Ibid. Serie noua. 2. 52. Ibid. 80.. Ibid.30. p... Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.. Ibid. 57.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 73.. p.. 38. Ibid. 44. 32. Ibid. 62. p. pp. Nebunii. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 65. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 300. Razboiul nevazut sau despre ispite. 40. Trepte . 252. Ibid. p. 36. Ibid. 75. Ibid. Ibid. 92-93. Ibid. p. 16. Ibid. o pri mejdie infinita. Despre sfaturile Evangheliei si voturile monahale. 53. 48. p. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Ibid. 68. Cei mai bogati saraci. 72.).). p.. p. Ibid.. 1-3/2000. Ibid. 171.. 74. Cararea Împaratiei. 79.

104. p.. Ibid. Ibid. 102.... Ibid. cunoscuti si fata de credinciosii care vin la manastire. Cararea Împaratiei. 136. Ibid. p.. Ibid. Ibid. 108. Ibid. 121. 113. 106. Ibid. Rostul si însemnatatea monahismului. Ibid. 122. Ibid. Nu esti departe de Împarat ie. 93.. Ibid. 109. Ibid. 124. 131. 101. Ibid. p. cap. 107. Ibid. 103. Ibid. Purtarea monahului fata de rude.. Votul ascultarii. 100. 130. Rostul si însemnatatea monahismului. Ibid. 110. Ibid.). Ibid. Purtarea monahului fata de superior si fata de obste. 129. p. 96. cap. 123. 269-270. 110. Ibid. Ibid. Ibid. 149. Ibid.). 89. Ibid.. 112. 88. 119. 117. Ibid. 148. 137. pp. p. Chipul cel dinlauntru si cel dinafara al monahului. Ibid. Ibid.. 94. cap. Ibid. p. 87. 91. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 97. 86-87. 114.. fa ta de ascultari si fata de bunurile manastirii. 118. Ibid. 95. 127. 98. cap. 132. Ibid.84. 111.. 197. Petrecerea monahului în lume. cap.. 85. 256. cap. 115. 116. 270. 102. p. Ibid... Trepte . pp. 133.. p. Zicere.. . Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. 135. 105. Ibid. Ibid. cap.. 138. p. 90. p. 86. 288.. 269. 65. Razboiul nevazut sau despre ispite. Ibid. Cararea Împaratiei. Ibid.. Cararea Împaratiei. 260. 126. Ibid. Ibid. 99. Ibid. Ibid. Ibid. p. Ibid. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Ibid. 92. Ibid. 134. 128. Ibid. Ibid.. Ibid. prieteni.. Ibid. Ibid.. 120. cap. 125. Votul ascultarii si personalitatea mona hului.

174. Ibid. pp. 165. Ibid.. 210.. Ibid.. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. p.. 144. 145. 267. 182. 178-179. 177. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Ibid. 282. Crinii pustiei. p. Zicere. Ibid. O minune furata. 140. Ibid... 149. 1/2001. 164. 190. 184. Un graunte de credinta... Un graunte de credinta. Ibid.. Ibid. 185. Ibid. Pastorul si oile. Ibid. Ibid.. Ibid. 176. Ibid. 155. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.). 163. 7778.. Orbul din nastere si sufletele oarbe.. Cuvinte interzise. 142. p.).139. Ibid. Ibid. 194. p. 153.. "Strajerul Ortodox". 244-247. nr.. 189... Semne de sfârsit de sâmbata. Ibid. 168. 169. 179. 172. 282. 183. p.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 173. Ibid.. 154. 179. Ibid... Ibid.. 277. 264.. p. 211. .).). 272. Suprafata si adânc. pp. p. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. 78. nr. pp. 175. Ibid. 159. 147. p. p. 161. 157. Ibid. Ibid. 143b. 156. 186.. "Gândirea". Cararea Împaratiei. Ibid. Ibid. 181.. Ibid. p. 171. S-a suparat Iisus. 265. Cararea Împaratiei. Ibid.. Ibid. 25. Sfintenie. Ibid. Ibid. Fiii Învierii (mss. 170.).. 193. 143a. pp. Cararea Împaratiei. 160. p. 180. Ibid. Ca de la sine înteles.. 188. Ibid.. 192. Ibid. Ibid. p. Despre durerile oamenilor. p. 87. Ibid.). 150. Cararea Împaratiei.. 152. De Sfintii Apostoli Petr u si Pavel. 154. 68-70. p.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 148. 147. p. 146. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 158. p. 276.. 162. Ibid. 187. Ibid.. p. S-a suparat Iisus. Ibid. p. Ibid. Chemari la apostolie. Ibid. 87-88. 141.). 178. 191. Ibid. p. Zicere. 151. 264. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Serie noua. 4-5/1998. 2. 167.

Ibid. Ibid. 251. p. Ibid. Un graunte de credinta. Ibid. pp.. Ibid.. p. 226. Trepte . 145. 234. 211. 259... 146. pp. p. 244. 41.. Ibid. p. cap... Ibid. 246.. Ibid. 196. Ibid. 224.. Cararea Împaratiei. p. Ibid.)... Ibid.. Ibid. p. 236-237.. 213. 235-236. 233.. Ibid. 219. Ibid. 237. Ibid. Ibid. Cararea Împaratiei. 199. pp. 224. 240. 230. ... 237. 278. Ibid. 226.. 200.. o primejdie infinita. 257.. p. 242.. 231. 149. Ibid. Ibid. 235. 245.. Ibid. pp. p. Ibid. 234. p. Rugaciuni nepotrivite. pp. 267-268. p. 215. 202. p. 112-113. 243. p. p. pp. 267. Crinii pustiei. 199. 239. Un graunte de credinta. 238.. 211. Ibid. pp.. p. 201. 210. 205. 212. Ibid.. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Ibid.. 232. Ibid. Ibid. p. 227..195. Ibid. Ibid. 207. 197. 39. 241. 248. Ibid. 208... 222. 217. Ibid..). Ibid.. p.. Ibid. Ibid.. 145-146. Ibid. Nepasarea absoluta. p. 249. p.. Ibid. 229. Ibid.. 198. 236.. 41. Ibid. p. 281. Tânarul bogat. 268. 204. Ibid. Ibid.. 239. 209. Ibid. 148. 225. Ibid. Ibid. Ibid. 259. p. 214. 247. 194. p.. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 241. p. Rostul si însemnatatea monahismului. 228. Cararea Împaratiei. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 216. p. 203. 199-200. 218... 223. Ibid. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 282. 236. 206. Ibid. Ibid... 252. Sfântul Mucenic Dimitrie. 220. 250. p.. p. 221.. 195-196. p.

.. Ca de la sine înteles. 133-134. 281. p. 266.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. "Strajerul Ortodox" . 82-83. Un ideal de rugaciune.. 283. 299. p. Cararea Împaratiei. 261. 153.. Ibid.. 280. p. Ibid. nr. 46.. Ibid.. Iconomul nedrept. p. 285. Ibid. 293. 34-35. 163.). Citirea Dumnezeiestilor Scripturi. Ibid..). pp. Ibid. Cine este Iisus?. Cararea Împaratiei. p. Ibid. Fiii Învierii (mss. p. Ibid. Ibid. Ibid. 261. Ibid. 145. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.. pp. 255. 275. p. 265. p. 262. Ibid. 151. p. 304. Ibid. 277. pp. 154. Ibid. 1-3/ 1998. Un ideal de rugaciune.. 294. 2. 171-172. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. p. 6/2000.. Cine e Iisus?. 263. 271. p. "Gândirea". p. 157. 254. pp.. Tara de obârsie. Cararea Împaratiei. 278. 28-31. 302. . 176. 274. 17.. Ibid. Ibid. Vanvulescu) 290. "Gândirea". 295. nr.. 259.. Ibid. cap. 260.. Ibid. Serie noua. 6/2001. Ibid. p. 272. 258. Lecturi spirituale. 191. 173-174. Ibid. Trepte. (Dincolo de chip.. 270. 1-3/98. nr.. nr. pp. 172. Spovedania si despre cercetarea constiintei. 200. Ibid. 264... p. Ibid. 135. p.. 278. 154. 287. 276. Ibid. 269. p. Ibid. Petrecerea monahului în lume. 291. p. 300. p.. p. "Strajerul Ort odox". 296. 152. Ibid.. p. 288. 6/2001. "Strajerul Or todox". 306. 268. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 2. p. 297. Serie noua. Ibid. 298. 303. 267. 41. Ibid. pp. Ibid... 133. p.. pp.. Piatra unghiulara. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 256a. 257. "Gândirea"..). Ibid. Zicere. 292. Ibid. p. p. Serie noua. 260.253.. 301. 279. 287. nr. 256b. 273. Cararea Împaratiei. 282.. Fiii Învierii (mss. Ibid. 162. 134.).. p. Ibid.). Fiii Învierii (mss. 82-83. 174. 45. Cararea Împaratiei.. Ibid. p. 1-3/ 2001. pp. Ibid. p. 145. 1-2. cap. Rautatea si Firea. 159. 286. Ibid. nr. 284. p. p.. 134. p. Trepte. 305. Gadarenii si sufletul. 289.).). Ibid.

p. Împaratia nevazuta. p. p. p. 169. 320.. Ibid.. 343. Taina rabdarii. 31-32. p. 342. 268-269. 319. 23. Ibid. Despre lepadarea de sine. 321.. 243-244.. 359. Trepte. Ibid.. Împaratia aruncata.. 314.. 334. 341. pp. p. p.. Ibid. 324. Cearta lui Iisus cu Petru. p.. Ibid. 345. p.. 330. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Ibid. 348. Ibid.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.. Zicere. "Gândirea". p. 339. 336. 363. Cararea Împaratiei.). 329. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Semanatorul.42-43... 318. Cararea Împaratiei. 350. 317. pp.. "Gândirea". 322. 112-113. 315. 325.. 316. cap. 355. p. Ibid. 362. 183. Cararea Împaratiei. nr.. 338. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. p. Ibid. 351. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Razboiul nevazut sau despre ispite. 308. p. Amaraciune divina. pp. p. 313. 333. Serie noua. 255. Ibid. 297. 322.. Cearta lui Iisus cu Petr u. 204.. pp.. 314. p. Ibid. pp. Cararea Împaratiei. pp.).). Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. 1-3/ 2001. 325. 337. 354. Ibid.. 184. 323.. Ibid. 312. Ibid. 327. Ibid. 321-322. 344.. p. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 332. cap. 4-5/99.). Ibid. 335. 358. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. 353. 360. 256-257. 178. Ibid. p.307. 352. p. 257.. 29-31. pp. . 191. 326. pp. p. 34-35. Un Om nou se naste. Ibid. De Sfintii Apostoli Petr u si Pavel. Tara de obârsie.. pp. 356. Conditiile uceniciei.. Ibid.). 328. 6-7/1998. Ibid. 309. 340. 178.. 183-184. 361. 317. Ibid. 311. Ibid. 256... Serie noua. 349. 179. Ibid. 242-243. nr. 331. Ibid.). 310. Serie noua. Ibid... p. "Gândirea".. Marele Iuda. Ibid. 242. Ibid. 347.. Ibid. Trepte. 326. pp. 346. 244.). p. 357. p.. Ibid.. nr. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. 22. Cararea Împaratiei. p. 189.. Ibid.

371. 258.. 387. Ibid. Ibid. Cararea Împaratiei. Ibid. cap.. Ibid. 416. p.). Conditiile uceniciei. pp. 392. p. Ibid.. Despre rabdare.. "Gândirea". 18-19. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 382. 33. Ibid. smerenie. Tâlcuirea rânduielii tunderii în monahism. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 395. p.. Ibid. 376. .. Ibid. 308. pp.. p.. cap. 213.364. 101.. 16. Ibid. Cararea Împaratiei. cap. Trepte.. Ibid. p. 399... 257. 136. p.. 408. 309. 66. Ibid. Trepte. 403. 372.).. p. 393. Cararea Împaratiei. Nebunii. Despre lepadarea de sine. 366. cap.. Ibid. Cararea Împaratiei. 391.. p.. Tâlcuirea rânduielii tunderii în monahism.. Cearta lui Iisus cu Petru. 368. 373. O minune cu totul anevoi e. 411.. Ibid. 409.). 384.). p. De Sfintii Apostoi Petru si Pavel. Cararea Împaratiei. Ibid. 1-3/2000. taierea voii. 414. 386. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 378. 397.. 365. taierea voii. Ibid. 388. Ibid. 385. Ibid. 417. p. Ibid. Ibid.. smeri ta cugetare. p. 374. 377. Ibid.. Ibid. Ibid. Cuvinte interzise. smerenie.).). mândrie. nr. 20. 413. 370. 381. Ibid. p. 394. 19-20.. Ibid. 369. 406. Ibid. p. Cararea Împaratiei.. pp.. Despre rabdare. 173-174.. 367.. 402. 410. 418. 401.. 398. 390. Ibid. 415. Serie noua. Rostul si însemnatatea monahismului.. p. 18. Trepte. Osândirea iertarii. cap. Ibid. 100. Masurile vremurilor. Cararea Împaratiei. 20. 407. 380. Ibid. 92-93. 412. cap. Cararea Împaratiei. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 400. 375. Ibid. 65. O privire în rai. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. cap.. Ibid. p. p. Cararea Împaratiei. 383. pp. 197.. smerita c ugetare. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. p. Tâlcuirea rânduielii tunderii în monahism. Trepte. p. 379. Ibid. p. p. Ibid. 389. 293. Chipul cel dinlauntru si cel dinafara al monahului. 157.. cap. 404. mândrie. 214. Ibid. 34.. 405. 13. 396.. p..

Cararea Împaratiei. p. 135. 444. Trepte. Ibid. Ibid.. Lecturi spirituale. 461. 431. p. 149. Ibid.. 467. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.. 282. Ibid. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 428. 470. 445. p. 277. 179. p. Ibid.. 153..). Ibid. Ibid. 154. 233. 276-277... 6-7/1998. Ibid. 425. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. p. Cararea Împaratiei. Spovedania si despre certarea constiintei. Ibid... 469. Ibid. 261. Zicere. ..419. 460. p. p.. 178. 453. 432. "Gândirea". Ibid. pp. 442. Ibid.. 464. p.. 446. 459. pp. Votul ascultarii si personalitatea monahului. 295-296. Ibid.. 429.). Cararea Împaratiei. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.. 421. Ibid. 455. Ibid. p.). 466. 456.. Trepte... p.. 437. 420. Un Om nou se naste. 441.. Ibid. Ibid. cap. 180. Ibid.. 458. p. Cararea Împaratiei. 90.. p. p. p.. p. 152. nr. 463.. Pastorul si oile... Ibid. p. p. p. p. 300. p. 443b. Cararea Împaratiei. 427. u. Ibid. p. Citirea d umnezeiestilor Scripturi.. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 29-31. 42.. p. p. Ibid.. 452. Cearta lui Iisus cu Petr 433. 29-31. 290. 315. 450. Ibid. 439.. 201. 55.. 134. 424. p. Serie noua. 468. 111. 423. pp. Ibid. 430. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.). p. Ibid. cap. p. Ibid. Ibid... 434. 297-298. Despre durerile oamenilo r. 56. Ibid. 440. 85. 422. p.. 154. pp. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 89. Serie noua. p. Ibid. 449. nr. Votul ascultarii. 465. 454. 436. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 457. Un Om nou se naste. De Sfintii Apostoli Petr u si Pavel. "Gândirea".). 443a. Ibid. 159.. Zicere. 462. Cararea Împaratiei. 77. Ibid. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 435. Ibid.. 6-7/1998. Ibid. pp. 447. 438. Ibid. 451. 448. 426.).. 48.

p. p. 473. Cararea Împaratiei.. Ibid. 88. Ibid. 276.. cap. p.471. p.). 508. 116. 17. Ibid. cap. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. p. Samarineanul. Trepte. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. p. Ibid. Ibid. Ibid. 14-15.. "Strajerul Ortodox". Ibid. Cararea Împaratiei. 495. Crinii pustiei. 293. Ibid. 521. Despre post si rugaciune. Cararea Împaratiei. p. Ibid. 492. p. Ibid. Cararea Împaratiei. Ibid. 29.). Ibid. 284. 500. 490. 295. 486.. 477. pp. Ibid. Ca de la sine înteles. Ibid. 300-301. 36.. 212. 509. 189-191. Ibid. în "Strajerul Orto dox". 522.. 480.. Prietenul pacatosilor.. 150. Cararea Împaratiei.. nr.. 511. Ibid. cap. . Ibid. 512. 3. 149. 484. Ibid. Neam fara semn. Fiii Învierii (mss. p.. 472.. 483. Ibid. pp. fat a de ascultari si fata de bunurile manastirii. 520. 525. 171. p. pp. 494. Fiii Învierii (mss. p. 516. 213. 114-115. pp. 1.). capatul proorocilo r. p. Zicere. Bucuriile lui Iisus. 514. 488. Cararea Împaratiei. Ibid. 510. Ibid. 482. 148.. 507. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 479. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.. 179. p. 485. Ibid. p. Iconomul nedrept. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.. pp. 513. 300-301.. Ibid.). 501. Orbul din nastere si sufletele oarbe... Ibid. 519. Ibid. 114. p. p. 140. 502. p. p... 5/2001. 524. 491. 476. Ibid. 68-70. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ispititorii cu dajdia.. 478. p. 497. Pastorul si oile.. p. p. 16. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.).. 493. nr.. 1/2001. Votul ascultarii si personalitatea monahului. 189. Ibid.). p. Ibid. Cararea Împaratiei. Ibid. 487. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Purtarea monahului fata de superior si fata de obste. 475.). pp. p. 481. 505. 523. 35. 515.)... Ibid. 506.. Ibid. 503. Ioan. 496. 499.. 498. p. Cararea Împaratiei. pp. Ibid. Trepte. 285. 504. 517. 77-78. Ibid. 518. Votul ascultarii. 474....

563. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Ibid. 528. 540.. 581. 261. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. mândrie. 159. Ibid. Ibid. Ibid. 529. 541. 568. ibid. Ibid. 548. 539.. Ibid. Cararea Împaratiei. 110. Omul. pp.. 577. 19. 1/2001. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Ibid. Despre rabdare. Ibid. 17. Trepte. 547. nr. p. 43..). 573. nr. 285.. p. Ibid. Ibid. 533. p. 54.526. 53. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss.). 154-155.. 553. 580. Ibid.. Ibid. 178. 575. 535. 559. Ibid. 542. cap... 578.. pp. 282.. 531. Orbul din nastere si sufletele oarbe. 576. 173. Ibid. Dumnezeu fara vrem e.. Ibid.). taierea voii. p. p. 172. nr. Fiii Învierii (mss. 2. Ibid. "Strajerul Ortodox". Ibid. Ibid. 263.. Ibid. "Gândirea". 538. 549. Ibid. 536. 50. 555. Cararea Împaratiei. 572. p... 177. p. 48.. Ibid. 571. pp. 1-3/1998.. Ibid. 532... Ibid.. În Duminica Ortodoxiei... 534.). Cararea Împaratiei. 261. 174. 564. Ibid. .. p. p. 546. 262. Taina rabdarii. 20-21. Ibid.. pp. 171-172.. Ibid. 558. Ibid. Ibid. p. smeri ta cugetare. 579. Ibid. 554. 530. Ibid. 162. 557. p... 1-3/1999. Ibid. 562. p. Ibid. p. 552. Ibid. p. p. p. Rautatea si Firea. Ibid. 560. p. Ibid.. p. 537. 556. 574. p. 53. 68-70. 324. 147. Ibid. Ibid. 570. 561..). 527. p. Ibid. Ibid. 543. Serie noua. Ibid. 566. 544. p. 569. p. p. 550. Taina rabdarii. 565. smerenie. Ibid. 551. Dincolo de întâmplari. p. Ibid. 545. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Masurile vremurilor. pp. 112-113.. p. Ibid.. 567.

). 146. cap. 177... cap. 596. Spovedania si despre cercetarea constiintei. p. p. 606. Ibid. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 618. 583. 624.. p. 169. 631.).. smerita c ugetare.). Ibid. 605.. pp.. Ibid. Ibid.. 602.. p. Ibid. Razboiul nevazut sau despre ispite. Ibid. p. cap... 629. Ibid. 147. .).. Ibid. Citirea Dumnezeiestilor Scripturi. Cararea Împaratiei. 632. Ibid. Ibid. Treptele vietuirii duhovnicesti... 620. 146-147. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Pedeapsa cu lepra.. p. p... 20. 603. cap. Despre post si rugaciune. p. Ibid. Ibid. p. 604. pp. 176. 612. 124.).. 593. 586. 622. Fiii Învierii (mss. Trepte.. 595. 156. p. Ibid. Ibid. 607. 630.. Cararea Împaratiei. Ibid.582. Cararea Împaratiei. 124-125. 123.. 285. Cararea Împaratiei. 626.. Ibid. 12-13. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 587. p. 1.). nr. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Dicolo de chip. 614. Ibid. 598. Ibid. 609. 592. Ibid. 590. 123. Cararea Împaratiei. p.. 588. Trepte... 194.. 200. Ibid. "Strajerul Ortodox". 124. p. 157. cap. pp. Ibid. 600. 613. 591. 191. 597.. Cararea Împaratiei. 619. 637. Rostul si însemnatatea monahismului. Ibid.. 584. p.. 611. Cararea Împaratiei. Ibid. Ibid. p p. pp. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 617.. smerenie. p. 621. pp. Trepte.. Ibid. Lecturi spirituale. 589. mândrie. taierea voii. Trepte. Tâlcuirea rânduielii tunderii în monahism. 625. p... 140-141. 623. Ibid.. cap. 2/2001.. p. p. 280. p. p. 151-152. 179.. 610. p. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite.. Ibid. 123. 627. Trepte.. 601.. p.. 636. p. 159.. 616. 594. 599. Ibid. Ibid. 634. Ibid. Socoteala omeneasca si socoteala dumnezeiasca. 59. Întrebarea întrebarilor. 628. Ibid. Ibid. 140-141. Ibid. Ibid. Ibid. Cararea Împaratiei. 281. p. 615. p.. 179. 585. 43. 633. p. Ibid. Despre rabdare.. 169. 20 608. cap.

284. p. Votul ascultarii si personalitatea monahului. pp. Ibid. Ibid.. p. Chipul cel dinlauntru si cel dinafara al monahului. Ibid. 679. 205-206. 45-46. 297. Ibid. Ibid. 285. pp. 210-211. Ibid. p. De Sfintii Apostoli Petr u si Pavel.). p. 640. Ibid. Ibid. 281. 659. Ibid. 690.). 664. Cararea Împaratiei. Ibid. 203. 685. p. Dincolo de întâmplari. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. 43. p. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 682. Ibid... 681. 665. Sfintenie. Ibid. "Gândirea". p. 686.. 47. 678. 677.. 67-69. Spovedania si despre cercetarea constiintei. pp. Ibid. p. 44.. Trepte. Ibid. p... 673.. 692. 249-251.. Ibid. 683. 652. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss... Citirea Dumnezeiestilor Scripturi. Votul ascultarii. p. 160. Ibid. cap.. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss... 644. 17. Cararea Împaratiei. 283. Ibid. 691. Ibid. p. pp. Ibid. Ibid. 650. 161. p. 656.. Votul ascultarii si personalitatea mon ahului. Ibid. Cararea Împaratiei. 1-3/98. 642. Ibid. p.. 58. 201... p. 648. Ibid. 46. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Amaraciune divina. 666. 651. Ibid.. 641. 26. p.). Ibid......638. 663. 653. nr... p.. 693. Ibid. 672. 639. 657. 654.. 676. 658.. p. p. 680. cap. Ibid.. cap. Ibid. 655. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 646. Trepte. Cearta lui Iisus cu Petru. p. 141. 669.. Ibid. 202. 649. p. Ibid. Votul ascultarii. Ibid. 161. 670. 278. 661. p. Ibid. p. 662. 645. 206... Serie noua. p. 643. Lecturi spirituale. p. 660. Ibid. 286. Ibid. 671. misionari între lupi. Ibid. O privire în Rai. Trepte. 689. 674. 675. p. Ibid. 647. 687. 684. pp. 76. 143. 287. 667.. cap. Ibid. p.. Mieii.... Ibid.. 42. Ibid. . 688. Ibid. p.. 668. 15.

298. p. 42. .). Cararea Împaratiei... Ibid. Ibid. Ibid. Ibid.. Ibid. p. 199. pp... 314-315. p. 700. Cararea Împaratiei.. Ibid. 706. 253..). Ibid.. Ibid. Ibid. 728. 253-254.). p. 699. Ibid..)... Sfântul Nicolae.. 49. Ocuparea Templului din Ierusalim. 210-211. 713. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Trepte. 721. p. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. 698.). p. 736. 701. Ibid. Chipul cel dinlauntru si cel dinafara al monahului. 5/2000. p. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. p.. pp. Ibid. Ibid. Ibid. 723. p. Ibid. 4/2001. Ibid. 703. Ibid. pp. 702.... Ibid. Ibid. Ibid.694. 254.. 745. 731. 196. 195-196. nr. 716. Ibid. 744. 741. 732. 718. Ibid.. 282. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. "Strajerul Ortodo x". Ibid. pp. 714. p. 740. Ibid. 725. Fiii Învierii (mss.. 65-66. Pedeapsa cu lepra. 715. 730. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 47-48. 729. Cararea Împaratiei... p. Ibid. 233. nr. Chemari la apostolie. 720. Ibid. p.. pp. Ibid. 742. 255. 727.. Ibid. pp. Talantii Împaratiei. 1. 210. Ibid. p. Cananeanca. 747. 155-156. 717. Zicere.. 710.. 234. 738.. 746.. pp. p. p. p.. p. 709. 711. 1. Ibid. 279-280. 712.). 704. Cararea Împaratiei. 733. p. p. pp. p. 719. 281. Ibid.. 308. 48. 296. 315. 705. 707. 743. p.. Ibid. 279.. 314. Fiii Învierii (mss. p. "Strajerul Ortodox". 313. Cararea Împaratiei.. p. Ibid. Ibid. 697. Ibid. 737. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid. Ibid. 242. 735. 726. 696. 695. 23. 316. 200. p. 722. 734. cap. p. Ibid. 708. 24. Ibid. p. 749. Siguranta absoluta.). 739.. 748.. p. Cararea Împaratiei. 724.

Cararea Împaratiei. 782. Iconomul nedrept. p.. 776. 29. cap. Ibid.). Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 44. p. 133. Tmisoara. 772. Daniil Partosanul. p... Ibid. Ibid. 775. Ibid. nr. Respinsi. 121. 298. 22. 780. 762.. p.750. Ibid. 777.. Ibid. Ibid. trimisi. 797.duhovnic. p.). Fiii Învierii (mss. 21.. P. Cararea Împaratiei.. pp.. 317. p. Ibid. 771. p. 754. 767. pp.). 25-26... 766. Votul ascultarii. 756.. Cararea Împaratiei. 793. chemati.o abordare simpatetic a a relatiei tânar. 122. 779. p..). Ibid.). 753. În Duminica Ortodoxiei. Ibid. 759. 751. Cararea Împaratiei.. 800. Despre sfaturile Evangheliei si voturile monahale. Votul ascultarii si personalitatea mon ahului. 795. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 86-87.. Serie noua. Parintele Arsenie Boca . Cararea Împaratiei. pp. p. Despre durerile oamenilo r. Ibid. 755. Ibid. 764. 763.. 259. Ibid. p. 781. p... 769. p. p. 768. Ibid. 43. Cararea Împaratiei. p.). p. 783. Iisus si slabanogul.. 25. cap.. 788. Ibid. 791. 761. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. 182. 143. Ibid. 752. 32-33.. 794. p. p. 798. p. pp. 43. p. 55. 799. 796. Ibid. Nu esti departe de Împarat ie. Ibid. p.. 54. 180. 122.. p. 786. Ibid. Ibid.. 3/2001. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. Ibid.. p.). Ibid. Ibid. Cararea Împaratiei. Conditiile uceniciei. "Strajerul Ortod ox". 758. 182. p. Ibid. nr... Ibid. 135. 774. 119. 1. p. p.. p.. 790. "Gândirea"... 196. 1-3/1999. Oct . Ibid. 280. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. 142-143. 760. MARTURII 1. 789.. 785.. p. 787. 26. Din cuvintele Parintelui Arsenie rostite. Ibid.. 115. Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 778. Caietul Parintelui Petru Vanvulescu (mss. p. Dincolo de chip. 784. Ibid. 765. Chemari la apostolie.S. interviu realizat de Romeo Petrasciuc. Ibid. 773. 770. 757. Trepte. 123. Ibid. Ibid. 792. Cararea Împaratiei. Ibid. Chemari la apostolie. Ibid. Ibid.

6. Biserica.. Trancota C. Este vorba despre Statistica Site-ului Nistea's Page de la adresa: www 15. 7..com/inistea BIBLIOGRAFIE A. Editura Crist. Episcopia Romanului. Dumit ru Staniloae. înregistrare audio la Manastirea "Sub Pia tra". Este vorba de textele aparute în "Formula AS". EIBMBOR. Editura Polirom. Iasi. Patericul. Editura Arhidiecezana. ANEXA I 1. Bucuresti. Ileana Marinescu. pp. Atitudini. 2002. vol. Tipografia Cartilor Bisericesti. 29-32. 1-2. vol. TEXTE SACRE SI LITURGICE Biblia sau Sfânta Scriptura. Penumbra. Bu curesti. p. DESPRE FÂNTÂNI 1. "Telegraful Român". 28 Noiembrie . 6. vol. Bucuresti. traducerea Parintilor Prof. Vasile Radu si Gal a Galaction. 109. Ibid.. E ditura Teognost. 1929. Mistici din Carpati. Dr. cf.   . 2. Parintele Dumitru Staniloae. cf. "Tr ansilvania". 4. editia a II-a. 3. Cluj-Napoca. 1990. C. Fara sa-l numeasca direct. C. publicat în Tinerete. 2002. Vasile. 2000. Bucuresti 1993. 1/1993.. 1999. EIBMBOR. I-IV. Desfiintati Manastirile . Galati. Arhimandritul Ioanichie. 1990-1991. 12 mai 1940. ClujNapoca. Umila marturisire despre Parintele Arsenie Boca. editiile din 1936 si 1939. nr. 2000. 1946-1948. în: Predici la sarbatori Împaratest i si cuvântari de lauda la Sfinti. Bucuresti. ideal. 3. brin ster. nr. Arhiepiscopul Bartolomeu. în 22 aug. CONCLUZII 1. B. Serie noua. Editura Ar hiepiscopiei Tomisului si Dunarii de Jos. 1997-1981. Episcopia Ortodoxa Româna. introduceri si note de Pr. Prof. "Gândir ea". V-X. 8. nr. Text preluat din: Arhimandritul Teofil Paraian. editia a III-a. ANEXA III 1. ianuarie 1994. 139-142. A se vedea de pilda: Arhimandritul Ioasaf Popa. pp. pp. p. p. Cuvinte lamuritoare. 20. 388. 1990.Un ordin care nu a ma i sosit.ombrie 2001. 34-35. 1998. Pateric românesc. august 1998. pp. 1994. luna august. 2002. ANANIA. Mineiul.. "Magazin Istoric". Andrei Cornea. Alba-Iulia. "Vestitorul Ortodoxiei". Marturie culeasa de Parintele Teofil în 21 august 2001. ANDRU. Editura Agaton. 2001. traducere. 5.o zi cu cruce. Sibiu. Biblia sau Sfânta Scriptura. arhiepiscopul Antiohiei cele Mari. M-am întrebat apoi de ce cartea nu are ISBN? Asta ar însemna ca nici în bibl iotecile publice nu e de gasit. ANEXA II 1. editia a 2-a. BALAN. Vietile Sfintilor pe Noiembrie. Sfântul Ioan Gura de Aur. Bucuresti. Text publicat în: "Telegraful Român". Cuvânt de lauda la cel întru Sfinti. autorul face aluzie la Parintele Arsenie. 1-2. 2. Lucrarea de la Manastirea Brâncoveanu. Parintele nos tru Eustatie. XI-XII. 8 august 1943. Arhimandritul Teofil Paraian. STUDII SI ARTICOLE AIOANEI. Vocatia monahala si co ntinutul voturilor calugaresti. Fagaras. TEXTE PATRISTICE Filocalia româneasca. Parintele Daniil Stoenescu.

Ieromonahul Arsenie. pp. Serie noua. din manuscrisul Fiii Învierii. 103. 1982. 1-2. anul IX. nr. Împaratia nevazuta. 13/2000.. BOCA. Arad. an ul VIII. Serie noua. Ieromonahul Arsenie. "Gândirea". nr. BEJAN. reprod ucere dupa o icoana pictata de Parintele Arsenie Boca. 6-7/1998. BOCA. "Gândirea" . copiate dintr-un caiet al Parintelui Arsenie de Maica Miruna de la Sinaia. 6-7/1998. "Gândir ea". Pogorârea la iad. pp. nr. anul VII. mss. 1967. Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos. anul V II. "Gândirea". "Gândirea". BOCA. copie dupa un mss. Serie noua. p. anul IX. Ieromonahul Arsenie. editia I-a. Serie noua. "Gândirea". copie dupa u n mss. Ieromonahul Arsenie. anul II. Ieromonahul Arsenie. 77-78. Dimitrie. anul VII. Editura pentru Literatura. 47-48.. Serie noua. p. "Gândirea". "Gândirea". BOCA. BOCA. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ieromonahul Arsenie. În Duminica Ortodoxiei. Ieromonahul Arsenie. Editura Episcopi ei Ortodoxe Române a Aradului. 5-6/1997. 1. reprod ucere dupa pictura bisericii din satul Draganescu. anul VII. anul VII. cu privire la reînfiintarea Manastirii Geoagiului ca manastire de maici. Poezii. nr. BOCA. anul VI . Ieromonahul Arsenie. 5 /2000. nr. editia a II-a. Editura Episcopiei Ortod oxe Române a Aradului. nr. 4-6/2001. nr. anul VII. din manuscrisul Fiii Învierii. pp. "Caietul Parintelui Ioan Farcas". Tara de obârsie. BOCA. Semne de sfârsit de sâmbata. nr. Serie noua. pp. BOCA. din 7 mai 1952. 2000. p. 1995. 6-7/1998. BOCA. Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos. 1-3/1999. Serie noua. BOCA. "Strajerul Ortodox". nr. nr. BOCA. consemnate de Parintele Pet ru Vanvulescu. Ieromonahul Arsenie. nr. pp. Siguranta absoluta. BOCA. "Strajerul Ortodox". "Gândirea". nr. 34-35. Ieromonahul Arsenie. Serie noua. "Gândirea". Serie noua. Lucian. Serie noua. 1/2001. BLAGA. 4-5/1999. BOCA. nr. nr. 92-93. Ieromonahul Arsenie. 5-6/1997. nr. anul X. "Gândirea". 17. Arad. anul VII. Ieromonahul Arsenie. "Caietul Parintelui Petru Vanvulescu". Arhimandritul Ioanichie. 68-70. anul VI. pp. 6-7/1998. Vetre de sihastrie româneasca. 39-40. 1-3/2001. p. "Gândirea". Cararea Împaratiei. Cine este Iisus?. Ieromonahul Arsenie. pp. mss. EIBMBOR. nr. 1-3/1998. Nebunii. BOCA. 4-6/2000. "Gândirea". Serie noua. din manuscrisul Fiii Învierii. Ieromonahul Arsenie. 22-23. Ieromonahul Arsenie. pp. Ieromonahul Arsenie. Predici si ziceri. reproduc ere dupa pictura bisericii din satul Draganescu. . Cine este Iisus?. Serie noua. Vifornita cea mare. BOCA. 42-43. BOCA. Editura Tehnica. Orbul din nastere si sufletele oarbe.. 5/1993.BALAN. pp. BOCA. 28-31. 1996. Scrisoare catre Prea Sfintitul Andrei Mageru. BOCA. Pravila Alba. Serie noua. Bucuresti. pe versuri de Nichifor Crainic. Vârstele libertatii. Ieromonahul Arsenie. Socoteala omeneasca si socoteala dumnezeiasca. Ieromonahul Arsenie. 4-5/1998. nr. 1-3/1998. nr. anul V III. Misionari între lupi. BOCA. Serie noua. BOCA. nr. Predici. anul IX. Ieromonahul Arsenie. Unde mai sunt astazi limbile de foc?. Ieromonahul Arsenie. Schimbarea la Fata.. Serie noua. 46. "Gândirea". "Gândirea". Serie noua. anu l VII. BOCA. nr. nr. BOCA. pp. p. Buc uresti. pp. 43. Ieromonahul Arsenie. Serie noua. "Gândirea". "Gândirea". BOCA. BOCA. Ieromonahul Arsenie. Ieromonahul Arsenie. anul VII. Ieromonahul Arsenie. 1-3/1998. 1-2. "Gândirea". "Gândirea". anul VII. BOCA. Colind armonizat de Parintele Arsenie Boca. Serie noua. reproducere dupa pictura biser icii din satul Draganescu. Ieromonahul Arsenie. Serie noua. "Strajer ul Ortodox". BOCA. Un Om nou se naste. Trepte spre vietuierea în monahism. 1-3/1998. pp. Episcopul Aradului. reproducere dupa pictura b isericii din satul Draganescu. 6/2 000. Ieromonahul Arsenie. 29-31. 4-5/1998. nr.

Bucures ti. 28 noiembrie 1991. HAUSHERR. p. 1-2/1994. 1-2/1996. Serie noua. Manastirea Brâncoveanu. Editura Anastasia. 3. nr. BOCA. OGORANU. Dan. Romulus. manuscris. Idem. Grigorie. zile negre. anul III. Bucuriile lui Iisus. Umila marturisire despre Parintele Arsenie Boca. 1992. 2 volume. pp. anul V. Monahia Zamfira. 2/62. 2-4/1990. Editura Polirom. nr. Ieromonahul Arsenie. p. 3. "Gândirea". MARCU. 1998. CONSTANTINESCU. Andrei. Serie noua. MARINESCU. 38-39. Ieromonahul Dometie. MAXIM. MANEA. Editura Fides. 525. p. nr. din manuscrisul Fiii Învierii. p. "Telegraful Român". Adrian (Ieromonahul Agapie). dar nu se îndoiesc. nr. Monahia Zamfira. MOIAN. 1996."Strajerul Ortodox". p. 1-2. 6. 3-4/1994. pp. Ioan. Grigorie. 1. "Revista Teologica". 4/2001. "Strajerul Ortodox". Pelerinajul de la Manastirea Brâncoveanu (Stire). "Puncte Cardinale". 1. 1/1993. Bucuresti. diaconul Haralambie. nr. nr. Ion Gavrila. Editura Marineasa. Iasi. 95-96. "Strajerul Ortodox". IONESCU. "Gândirea". Iasi. 15 . MARCU. În amintirea Parintelui Arsenie. Paternitatea si îndrumarea duhovniceasca în Rasaritul crestin. Cananeanca. BOCA. Pr. De ce am scris numele Parintelui Arsenie Boca pe cr ucea de la Manastirea Sâmbata. Experienta rugaciunii lui Iisus în spirit ualitatea româneasca. 65-66. "Rev ista Teologica".Recenzie. 97-98. Imn pentru crucea purtata. Casa Editoriala Gândirea. 4. p. Serie noua. p. 1. traditie si cultura româneasca. Ileana. O lamurire necesara.Sibiu. 1994. Ieromonahul Arsenie. Virgil. Mitropolitul Nicolae. nr. 1-2. 1993. pp. Timi soara. 9-10/1940. Acatistul Prea Cuviosului Parintelui nostru A rsenie Boca.19. "Gândirea". p. 96. 26-31. 3-4/1994. Târgu-Mures. p p. CORBU. Precizari. 2 volume. OGORANU. MOIAN. Monahia Zamfira. pp. Brazii se frâng. Jertfa. Arhimandritul Juvenalie. 28 noiembrie 1991. p. nr. Ieromonahul Arsenie. "Tran silvania". Mitropolitul Serafim. nr. din manuscrisul Fiii Învierii. n r. "Gândirea". 1991. Ion Gavrila. Un ideal de rugaciune. Ati întrecut masura D-lor intelectuali de la Revista "Transilvania" . CRAINIC. Preoti ortodocsi în închisorile comuniste. pp. LUCINESCU. nr . Vasile. Dr. p. 105-108. "Strajerul Ortodox". "Gândirea". Manastirea Brâncoveanu. Post-Scriptum la o lucrare de istoria is ihasmului românesc. 3. Nichifor. 86-87. p. Clu j-Napoca. 5/2001. 1997. Editura Patmos. Penumbra. pp. Intrari în monahism (Stire). Teodor. pp. 2001. Despre o marturie care si-a gresit ti nta. din manuscrisul Fiii Învierii. anul VI. Ieromonahul Dometie. p. Ed itura Anastasia. Prof. 5-6/1997. nr. pp. Sibiu. p. COJOCARU. pp. "Telegraful Român ". 1997. Serie noua. 3-4. Cararea Împaratiei . 82-83. din manuscrisul Fiii Învierii. IONASCU. pp. NEAG. din manuscrisul Fiii Învierii. JOANTA. Scrisoare catre Parintele Arsenie Boca. 1-3/1998. BOCA. Prelegeri de mistica ortodoxa. Zile albe. pp. CONSTANTINESCU. nr. "Strajerul Ortodox". anul III. 3/2001. 77-78. 6/2001. Editura Veri tas. Timisoara. 524. pp. anul VII. CORNEA. 3-4/199 6. februarie 1996. 1999. 2/2001. CONSTANTINESCU. în "Ortodoxia". "Telegraful Ro mân". "Gândirea". 34-35. CONSTANTINESCU. Pr. nr. BODOGAE. nr. Editura Deisis. anul II. Editura Gordian. Parintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis. Ieromonahul Arsenie. 9-10/1940. nr. 2001. Iisus si slabanogul. Serie noua. Irénée. Monahia Zamfira. BOCA. manuscris. Viata Sfântului Prea Cuviosului Parinte Arsenie Boca. MLADIN. 12-13. Dr. Isihasmul. nr. 12 mai 1940. Serie noua. nr. În pelerinaj la Sâmbata de Sus.

Staretul Manastirii Prislop. "T elegraful Român". Editura Agaton. Arhimandritul Teofil. PROTOPOPESCU. Prof. PARAIAN. 1997. Editura SF. 3-4/1994. Cararea Împaratiei. 1996. 4. Dumitru Staniloae. 1-2/1996.7. p. PARAIAN. Arhimandritul Teofil. STOENESCU. 7. 2001. PLAMADEALA. Monahul Daniil (Sandu Tudor). Lumina faptei din lumina cuvântului. Editura Teognost. Acatiste. Clu j-Napoca. Timisoara. 94-95. Împreuna cu ta tal meu. REGNAULT. Nicolae. Prof. SCRIMA. Arhimandritul Teofil. Întâmpinari. Arhidiaconul Mihai. 20.. PARAIAN. 1998. STANILOAE. nr. Editura Deisis. PARAIAN. Cuvinte catre tineri. Crai ova. STOENESCU. Arhimandritul Teofil. Istoria Manastirii Prislop. Bucuresti. .o zi cu cruce. 2000. Timisoara. Arhimandritul Teofil. A. Ionescu Lidia. Arhimandritul Teofil. pp. 1997. nr. "Teleg raful Român". 8/80 . Arhimandritul Teofil. Timpul Rugului Aprins. Vlad. PARAIAN. Din cuvintele Parintelui Arsenie Boca. Lucrarea de la Manastirea Brâncoveanu.R. Bucuresti. Viata cotidiana a Parintilor desertului în Egiptul secolu lui IV. Dr. Arhimandritul Teofil. Dumitru. nr. Biserica. Duhovnici români în dialog cu tinerii. 11/ 2002. nr. 1997. pp. TUDOR. 28 Noiembrie . Din vistieria inimii mele. anul III. Arhimandritul Teofil. Documente inedite desp re Parintele Arsenie Boca. Cuvinte lamuritoare. PARAIAN. "Calea Mântuirii". Ieromonahul artist. Fagaras. în: Pr. Amintirile Mitropolitului Antonie Plama deala. Parintele Arsenie Boca sau Universul Sfânt al culorii (Minunea de la Mihailesti). Editura Antim. ***. pp. Arad. Editura Sofia. Unde a fost Biserica. Editura Anastasia. POP. Serie noua. 1996. "Gândirea". Prof. Serie noua. 15-16/1990. anu l VII. 1998. pp. Pentru mai dreapta cinstire a lumii Parintelui Stanil oae. Bucuresti. Un om de care s-au bucurat oamenii. Editura Teognost. iulie 1999. "Te legraful Român". Bucuresti. Arsenie Boca. nr. 1-2. 1998. Lucien. anul II. Editura Mitr opoliei Banatului. 4-5/1998. Pr. SRGIU. nr. VUIA. anul V. Roman. Sibiu. Bucures ti. PARAIAN. 2000. nr. Ne vorbeste Parintele Teofil. p. Cluj-Napoca. Arhimandritul Teofil. 8-9. Editura Humanitas. Serie noua.O. Pacatul nerostirii adevarului. Veniti de luati bucurie. Editura Omniscop. Episcopul Daniil Partosanul. Bucurest i. PARAIAN. 6/102. STOENESCU.2. Dr. nr. Editura Bizantina. Editu ra Deisis. PARAIAN. Sibiu. PACURARIU. Tatiana. 110-1 11. Episcopul Daniil Partosanul. un raspuns cres tin la nelinistile vremii. Dezvaluiri istorice. Mitropolitul Antonie. Arhimandritul Teofil. Serie noua. Editura Mitr opoliei Banatului. "Gândirea". Cluj-Napoca. pp. "Puncte Cardinale". Ion Buga. 1997. Gheorghe Vechi. Lumini de gând. PARAIAN. "Gând irea". august 1997. Bucuresti. 8 august 1943.S. 2001. 2000. Andrei. Cr aiova. Episcopul Daniil Partosanul. p. ideal.C. SASAUJAN. "Puncte Cardinale". 64-68. nr. Editura Cum. Pr. PARAIAN. Tinerete. "Gândi rea". Pentru cealalta vreme a vietii mele. 1997. Între contestari si exagerari. STANILOAE. Prescuri pentru cuminecaturi. 2002. Arhimandritul Teofil. PARAIAN. p. 2002. p. Ovidiu. Editura Humanitas. Gânduri bune pentru gânduri bune. Prof. Mircea. 1999. (Convorbiri cu Dragos Seuleanu si Carmen Dumitriu). 1-4/1991. Maestrul spiritual în traditia rasar iteana. PARAIAN. 1/1993. Editura Epis copiei Romanului. Arhimandritul Teofil. 2001.

Praznicul de la Manastirea Sâmbata de Sus (stire). Bucuresti. 16 mai 1948. (Convorbirea cu Maica Mina ).de Teodosia . ***. Parintele Dometie de la Râmeti (despre).Zorica Latcu 45 O SINTEZA A GÂNDIRII PARINTELUI ARSENIE BOCA 46 O SINTEZA A GÂNDIRII PARINTELUI ARSENIE ÎN 800 DE CAPETE 49 ADEVARUL 49 ASCEZA 49 ASCULTAREA 50 ATEISMUL 51 AVORTURILE 51 BATRÂNETEA 52 BETIA . nr. ***. anul IX. ***.***. Maritul praznic de la Manastirea Brâncoveanu. p. Lacrima prigoanei. p. Timisoara. 4. Jurnalism. Marturisitori de dupa gratii. o alta "Filocalie" 22 Legatura Parintelui Arsenie cu rezistenta anticomunista din munti 23 Chilia din munte 25 Ultimul mare praznic sarbatorit de Parintele Arsenie la Sâmbata 27 Chemat la treapta arhieriei 30 Staret si duhovnic la Prislop 30 Pribegia în Bucuresti 34 Pictarea bisericii din Draganescu 34 Asezamântul de la Sinaia 36 Scrierile Parintelui Arsenie 36 Îndrumator al monahilor 38 Conceptia Parintelui Arsenie despre monahism 40 Plecarea la cele vesnice 43 OMAGIU PARINTELUI DRAG . Slujitori în temnitele comuniste. Cluj-Napoca. Editura Anastasia. "Telegraful Român". 2001. Din lupta legionarelor românce. Serie noua. ***. 2 volume. 6. p. Cuprins RECOMANDARE 5 ARGUMENT 9 VIATA SI LUCRAREA PARINTELUI ARSENIE BOCA 12 Scoala primara si liceul 12 Gorunul lui Zian 13 Institutul Teologic 14 Ucenicia la Muntele Athos 15 Ctitor de frunte al Filocaliei românesti 16 Intrarea în monahism la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus Preot-duhovnic la Manastirea Brâncoveanu 19 Curentul spiritual de la Sâmbata sau "Filocalia pentru toti" 19 Manastirea Sâmbata. 1 2 aprilie 1942. Editura G ordian. Bucuresti. 1994.CEI CE-SI BEAU MINTEA 52 BISERICA 53 BLESTEMELE 54 BOGATIA 54 BOLNAVII 55 BOTEZUL 56 CALEA MÂNTUIRII 57 CANCERUL 59 CALUGARIA 59 CALUGARII 64 17 . 1995. ***. Suplim ent al Revistei "Renasterea". Convorbiri realizate de Sorin Dumitrescu. "Gândirea".129. "Telegraful Român". 1-3/2000. 2001. Editura Arhidiecezana. Editura Bizantina. diletanti si neadevaruri. ***.

CADEREA EI 88 FUMATUL 90 GADARENII SI SUFLETUL 90 GÂNDURILE 91 IERTAREA 92 IISUS .LUMESCUL 112 MAICA DOMNULUI 113 MARTIRII 113 MÂNDRIA 114 MÂNTUIREA 114 MINCIUNA 116 MINTEA 116 MOARTEA 118 MUNCA 119 NEAMURILE 120 71 . NECREDINCIOSI SI DESFRÂNATI COPIII NASCUTI ÎN LANTURI 72 CREDINTA 74 CRESTINISMUL 76 CUNOSTINTA MÂNTUIRII 77 CUNOSTINTELE 77 CUVINTE INTERZISE 77 DESFRÂNAREA 78 DEZNADEJDEA 79 DISCIPLINA 79 DREAPTA SOCOTEALA 79 DREPTATEA LUI DUMNEZEU 79 DUHOVNICUL 80 DUMNEZEU 82 ENDOCRINOLOGIE. NEUROLOGIE SI PSIHOLOGIE 83 EREDITATEA 84 EREDITATEA SI MEDIUL 87 EXTREMELE 87 FAPTELE BUNE 87 FIREA OMENEASCA . NEASCULTATORI.IUDELE 104 ÎMPARATIA LUI DUMNEZEU 104 ÎNDUMNEZEIREA 106 ÎNFRÂNAREA 106 ÎNJURATURILE 107 ÎNTRISTAREA 108 ÎNVIEREA 108 JERTFA 109 JUDECATA DREAPTA A LUI DUMNEZEU 109 LEPADAREA DE LUME 111 LEPADAREA DE SINE 111 LIBERTATEA OMULUI 112 LUMEA .CINE ESTE IISUS? 93 IMAGINATIA 95 INSTINCTELE 95 ISPASIREA 97 ISPITELE 98 IUBIREA 101 IUBIREA DE SINE 102 IUDA .CARTURARII 65 CASATORIA 65 CÂRMUITORII DE NEAMURI 66 CHEMARILE LUI DUMNEZEU 66 CONCEPTIA DE VIATA CRESTINA 67 CONSTIINTA .GLASUL CONSTIINTEI 67 COPIII 69 COPIII ÎNDRACITI.

DESPRE RELATIILE SEXUALE DINTRE SOTI 140 RATIUNEA 142 RABDAREA 142 RAUTATEA 144 RAZBOAIELE 145 RAZBOIUL NEVAZUT SI RAZBOIUL MOMELILOR 147 RECUNOSTINTA 150 RELIGIA 150 RENUNTAREA 150 RESPONSABILITATILE 150 RUGACIUNEA .RUGACIUNEA MINTII SAU A INIMII 150 SCRIPTURA 152 SECTARII 152 SFÂNTA CRUCE 152 SFÂNTA ÎMPARTASANIE 153 SFÂNTA LITURGHIE 153 SFÂNTUL NICOLAE 154 SFÂRSITUL LUMII 154 SFINTELE TAINE 154 SFINTENIA 155 SFINTII .NEASCULTAREA 120 NECAZURILE 120 NEPUTINTELE 121 NEVOINTA 121 OMUL 121 PACEA 122 PAGUBELE ASUPRA AVUTULUI 123 PATIMILE 124 PACATELE 126 PERSONALITATEA 128 PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV 128 PLACERILE 129 PLÂNSUL 130 POCAINTA 130 POPORUL IUDEU 131 PORUNCILE LUI DUMNEZEU 132 POSEDATII 132 POSTUL 132 POVATUITORII 133 PREJUDECATILE 133 PREOTII 133 PROOROCII SI HRISTOSII MINCINOSI 136 PROVIDENTA 137 PSALTIREA 140 RAPORTUL CONJUGAL .DREPTII 156 SIFILISUL 159 SMERENIA 160 SMERENIA SI CURAJUL 162 SMERENIA (CHENOZA) MÂNTUITORULUI 162 SPIRITISMUL 163 SPOVEDANIA 164 STAPÂNIREA 165 STRUCTURA GENETICA SI CONSTIINTA 165 STUDIUL 166 SUFERINTA 166 SUFLETUL 168 STIINTA 169 TALANTII 170 TENSIUNEA DINTRE MINTE SI PATIMI 172 TRINITATEA 173 .

în privinta unor afirmatii din anexa la "Cararea Împaratiei".ANTIHRIST 179 CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PARINTELUI ARSENIE BOCA EXPLICATE DE PARINTELE TEOFIL 183 MARTURII 189 P. Daniil Partosanul 189 Arhimandritul Teofil Paraian 195 DESPRE "FÂNTÂNI" (DUHOVNICI) 212 CONCLUZII 214 ANEXA I .Cuvînt lamuritor. prezentata sub titlul "Nota asupra editiei".S.În pelerinaj la Sâmbata de Sus 223 ANEXA III 227 NOTE 228 BIBLIOGRAFIE 253 . semnata de Monahia Zamf ira Constantinescu 216 ANEXA II .TRUFIA 173 TRUPUL 173 URA 175 URMAREA LUI HRISTOS 175 VEDENIILE 177 VICLENIA 177 VIRTUTILE 177 VOTURILE MONAHALE 178 VRAJBA CONFESIONALA 178 VRAJBA ÎN CASA 178 VRAJMASUL .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->