Sunteți pe pagina 1din 12

Arhitectura funcţională a sistemului informatic al băncii

Componente

Sistemul informatic al băncii este structurat în trei componente şi anume:

Front office Middle office Back office

Front office: asigură interacţiunea utilizatorilor interni (angajaţii băncii) şi a clienţilor autorizaţi cu sistemul în scopul introducerii tranzacţiilor în sistem, permiterii accesului la conturi şi extragerea informaţiilor etc.

Back office: locul unde se execută procesele tranzacţionale actualizându-se permanent baza de date a băncii.

Middle office: plasat între front şi back office reprezintă platforma pentru reconcilierea datelor şi raportare. Principala lui funcţie este să transmită datele preluate din front office către back office şi să returneze spre front office informaţia cerută în formatul impus de canalul de comunicaţie utilizat de client.

Relaţia dintre Front, Middle şi Back Office

Relaţia dintre Front, Middle şi Back Office

Tehnologia Client-Server

Accesul utilizatorilor la aplicaţii precum şi expoatarea bazei de date de către aplicaţii se realizează prin tehnologia client-server prezentând arhitectură n-tier. Această tehnologie permite scalabilitatea şi siguranţa operaţiunilor.

Soluţiile client-server promovate astăzi sunt cele 3-tier caracterizate prin următoarele:

existenţa calculatoarelor client (plasate la nivelul sucursalelor şi/sau departamentelor din centrala băncii ) care vor fi folosite ca interfaţă permiţând lansarea cererilor şi formatarea rezultatelor returnate ca urmare a cererilor iniţiate;

existenţa serverului de aplicaţie

existenţa serverului de date, aici fiind stocate datele.

Tehnologia Client-Server

Mecanismul de cerere al clientului la serverul de aplicaţii are la bază apelul procedurilor remote (RPC).

Arhitectura 3-tier permite o alocare flexibilă a resurselor, severele de aplicaţii putând fi alocate dinamic.

Arhitectura sistemului trebuie să aibă la bază un set de procese distribuite, care au acces la o bază de date centralizată.

Separarea serverului de aplicaţii de serverul de date asigură securitatea sporită a datelor.

Manipularea datelor este transparentă în raport cu aplicaţiile utilizate iar crearea structurilor intranet la nivelul sistemului asigură transferul securizat al informaţiilor între entităţile organizatorice ale băncii.

Tehnologia Client-Server

Dintre avantajele acestei soluţii:

stocarea datelor pe un anumit server asigurându-se mai bine integritatea şi securitatea datelor,

monitorizarea mai bună a tranzacţiilor nu doar din punct de vedere al securităţii dar şi din punctul de vedere al identificării posibilelor tranzacţii suspecte,

costuri mai reduse atât în ceea ce priveşte software-ul ne mai fiind necesare copii ale aceleiaşi aplicaţii pe diferite calculatoare dar şi costuri mai reduse legate de transmiterea datelor deoarece schimbul de date se limitează la cele două servere.

Tehnologia Client-Server 3-tier

Tehnologia Client-Server 3-tier

Tehnologia Client-Server 3-tier

Componente:

data layer reprezentat de severul de baze de date,

business layer asigurat de serverul de aplicaţii,

presentation layer cu rolul de a asigura interfaţa client oferind informaţiile returnate ca urmare a cererilor lansate de utilizatori.

Call center

Centrele de apel asigură funcţiile:

- informare a clienţilor cu privire la serviciile şi produsele băncii

- vânzare produse

- self-service center: permite clienţilor efectuarea de tranzacţii via telefon, internet, mobile-banking

- servicii financiare

- recuperări debite/ soluţionarea restanţelor clientilor

- centre pentru îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor: servicii

ierarhice, monitorizări ale satisfacţiei clienţilor, customer retention, oferirea de servicii bancare personalizate şi servicii private VIP.

Call center

Tendinţa ultimilor ani evidenţiază ceea ce în limbaj de specialitate numim centre de interacţiune cu clienţii (CIC – Customer Interaction Center) al cărui scop este personalizarea relaţiei cu clientul.

Astfel de centre de apel presupun utilizarea unor depozite de date stocând informaţia referitoare la clienţii băncii şi anume: informaţii de identificare, profesie, venituri, componenţa familiei, produse solicitate în timp băncii (depozite, credite, carnete de călătorie, carduri etc), eventuale incidente şi restanţe de plată în relaţia cu banca, debite curente etc.

Apelurile clienţilor sunt dirijate către operatorii (componenta responsabilă pentru aceste distribuiri de apeluri se numeşte Automatic Call Distributors- ACD) care au disponibile pe ecranul propriului post de lucru toate informaţiile extrase din depozitul de date definind profilul clientului, potenţialul lui dar şi gradul de risc pentru ca asistenţa oferită clientului cu privire la un anumit produs sau serviciu solicitat să reprezinte o ofertă personalizată, adaptată acestuia.

Functionarea centrelor de apel

Functionarea centrelor de apel

Arhitectura unui call center

Arhitectura unui call center