Sunteți pe pagina 1din 2

-3Anexa la contract inchiriere

PROCES

VERBAL

( de predare - primire a imobilului )


Subsemnatul Banescu Ioan..domiciliat in Brasov str. 13 decembrie nr. 50 .posesor al B.I. cu
seria .............nr....................................in calitate de PROPIETAR reprezentat prin ................................
cu delegatie (procura) nr............................................
si......
Dl ,D-na l( S.C.) .................................................domiciliat in (sediu)..............................
.............. .........................str. ...............................................posesor al B.I.(cod fiscal) cu seria
.................................nr. ..................................in calitate de CHIRIAS
reprezentat prin
dl ...................................................................cu delegatia(procura) nr...........................................
in baza contractului de inchiriere ...............................am procedat ,primul la predarea si secundul la primirea imobilului(spatiului) situat in .............................str......................................
...........................................................cu o suprafata de ........................si a urmatoarelor anexe
conform tabelului de mai jos:
1. . camera (spatiu).cu suprafata de ..........zugravit/nezugravit, alta stare .........................
...................................................................................................................................................
cu urmatorulinventar:.............................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. anexe(wc,hol,baie,balcon,magazie,etc ) cu inventarul fiecaruia..................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. teren,curte,pod ,spatii comune cu inventarul lor ................................................................
..............................................................................................................................

.
Cele mentionate in tabel sint conforme cu cele aratate la fata locului drept
ptr. care am incheiat prezentul proces-verbal in 3 ex.
La predarea imobilului de catre chirias catre propietar se va proceda
in acelasi mod iar deteriorarile vor fi remediate de chirias inainte de a
preda imobilul sau vor fi suportate depropieter si retinute din garantia lasata de
chirias in cazul cind stricaciunile sint acoperite de suma lasata drept garantie.
Daca suma depaseste caloarea garantiei chiriasul este obligat sa repare sau sa
plateasca diferenta in caz contrar propietarul nu este obligat sa faca receptia si
sa semneze procesul verbal ,chiriasul raminind in starea de chirias cu toate obligatiile cei revin conform contractului de inchiriere urmind a suporta toate costurile
inclusiv cele de recuperare a daunelor prin instanta judecatoreasca pe toata perioada procesului si a timpului cit chiriasul nu a remediat deteriorarile produse de
acesta.
De asemenea se va mentiona in procesul verbal si datoriile care le mai are
chiriasul fata de propietar,asociatie,furnizori de utilitati ,sume ce se vor putea plati
din garantia lasata de acesta.
In cazul in care chiriasul nu face predarea imobilului conform celor aratate mai sus si in contractul
de inchiriere propietarul poate proceda la recuperarea imobilului insotit de 2 martori cu care va incheia
procesul verbal de predare -primire prezentul act fiind proba in instanta judecatoreasca .
ALTE Constatari....................................................................................................
....................................................................................................................................
chirias
martori
data.
nume.........................bi. ...

Propietar

nume....................... b.i............................

S-ar putea să vă placă și