Sunteți pe pagina 1din 36

Drept international public

TRUE/FALSE 1. Declaratia presedintelui american Wilson, din 8 ianuarie 1918, referitoare la cele 14 principii fundamentale ale pacii, nu continea nicio referire la marile si oceanele lumii ori la apele teritoriale. ANS: F PTS: 1

2. Conventia asupra dreptului marii, semnata la 10 decembrie 1982, la Montego Bay, Jamaica, este considerata o veritabila Constitutie a oceanului planetar. ANS: T PTS: 1

3. Conferinta Natiunilor Unite pe problematica dreptului marii s-a desfasurat pe parcursul a numeroase sesiuni, in perioada 1982-2002. ANS: F PTS: 1

4. Regele Eduard cel Pasnic al Angliei si-a acordat dreptul de deplin control asupra unor portiuni intinse de mare, declarand suveranitatea asupra Oceanului Britanic. ANS: T PTS: 1

5. In lucrarea De jure belli ac pacis, Grotius subliniaza ca marea poate constitui obiect de apropiere, in intregime sau in principalele parti, pentru orice natiune. ANS: F PTS: 1

6. Prin eseul Mare liberum, publicat de Grotius in anul 1609, se afirma dreptul natiunilor de a circula liber in apele teritoriale ale tarilor cu iesire la marile si oceanele lumii. ANS: F PTS: 1

7. Romania nu a participat la negocierea si semnarea Conventiei asupra dreptului marii din anul 1982, deoarece a facut parte din Grupul statelor socialiste din Europa de Est. ANS: F PTS: 1

8. Regula liniei orizontului a fost utilizata initial ca un prim criteriu pentru delimitarea marginii exterioare a marii teritoriale. ANS: T PTS: 1

9. Dreptul de trecere inofensiva este specific navigatiei prin marea libera, fiind recunoscut inca din secolul al XVII-lea, ca urmare a promovarii de catre Hugo Grotius. ANS: F PTS: 1

10. In conceptia Romaniei, statul riveran are dreptul de stabili conditiile de intrare si de navigatie in marea teritoriala proprie. ANS: T PTS: 1

11. Legitima aparare este o masura intreprinsa de un stat impotriva actului licit al altui stat, pentru inlaturarea starii de pericol rezultat dintr-un asemenea act. ANS: F PTS: 1

12. Raspunderea penala are un caracter personal, sub incidenta legii penale fiind numai infractorii, persoane fizice. ANS: T PTS: 1

13. Starea de razboi reprezinta o situatie complexa intervenita in relatiile dintre doua sau mai multe state ca urmare a declansarii conflictului armat. ANS: T PTS: 1

14. Pentru a avea statutul de combatanti, membrii miscarilor de rezistenta organizata au obligatia sa poarte armele la vedere. ANS: T PTS: 1

15. Mercenarii sunt cetateni ai partilor aflate in conflict, recrutati pentru a lupta intr-un conflict armat. ANS: F PTS: 1

16. Potrivit Conventiei din anul 1948, genocidul consta intr-unul din actele prevazute in conventie savarsit cu intentia de a distruge total sau partial un grup national, etnic, rasial sau religios. ANS: T PTS: 1

17. Crimele de razboi sunt fapte penale grave savarsite pe timpul unui conflict armat prin incalcarea regulilor de ducere a razboiului prevazute de dreptul international umanitar. ANS: T 18. PTS: 1

Dupa numarul participantilor, tratatele internationale pot fi inchise si deschise. PTS: 1

ANS: F

19. Gentlemen's agreement constituie un tratat incheiat de catre sefii de state sau de catre alte persoane de mare autoritate, in forma scrisa. ANS: F PTS: 1

20. Anexele la tratat contin de regula probleme de ordin tehnic, elemente ilustrative, de calcul economic, concretizari sau dezvoltari ale unor dispozitii din cuprinsul acestuia, cifre, date, scheme s.a. si fac corp comun cu tratatul. ANS: T PTS: 1

21. Termenul si conditia sunt elemente esentiale ale tratatului si se refera la intrarea / iesirea din vigoare a tratatului, precum si la inceperea / incetarea executarii obligatiilor asumate prin tratat. ANS: F PTS: 1

22. Eroarea este un viciu de consimtamant la incheierea tratatului si consta in parerea gresita pe care o parte o are cu privire la o anumita situatie. ANS: T PTS: 1

23. Folosirea legala a fortei poate fi utilizata, potrivit Cartei Natiunilor Unite, numai pe baza Rezolutiei Adunarii Generale a O.N.U. ANS: F PTS: 1

24. Denuntarea unilaterala a tratatului constituie o modalitate prevazuta de dreptul international pentru modificarea acestuia. ANS: F PTS: 1

25. Clauza rebus sic stantibus este situatia tipica de continuare a efectelor unui tratat, ca urmare a survenirii unor fapte sau evenimente ulterioare fundamental deosebite de imprejurarile existente la data incheierii tratatului. ANS: F PTS: 1

26. Efectul util este o regula de interpretare a tratatelor pe baza careia se apreciaza ca orice tratat a fost incheiat in scopul de a produce un anumit efect. ANS: T PTS: 1

27. Diferendul international este un acord asupra unei probleme de drept sau de fapt ce reglementeaza opozitii de teze juridice ori de interese intre state. ANS: F 28. PTS: 1

Tratativele constituie un mijloc auxiliar de solutionare pe cale pasnica a diferendelor dintre state. PTS: 1

ANS: F

29. Bunele oficii constau in actiunea unui tert de a convinge statele aflate in diferend sa rezolve neintelegerile survenite intre ele pe cale pasnica, de a le pune in contact sau de a restabili legaturile dintre acestea. ANS: T PTS: 1

30. Compromisul este actul ce materializeaza acordul partilor prin care acestea convin sa apeleze la arbitraj, stabilind, totodata, componenta si competenta organului de arbitraj. ANS: T PTS: 1

31. Adunarea Generala a O.N.U. are, potrivit Cartei Natiunilor Unite, raspunderea principala pentru mentinerea pacii si securitatii internationale. ANS: F PTS: 1

32. Consiliul de Securitate este abilitat prin dispozitiile Cartei Natiunilor Unite sa constate existenta oricarei amenintari impotriva pacii, a unei violari a pacii sau a unui act de agresiune si sa faca recomandari ori sa hotarasca ce masuri trebuie sa fie luate in acest scop. ANS: T PTS: 1

33. Consiliul de Securitate are in componenta 15 membri, dintre care 5 au statutul de membru permanent. ANS: T PTS: 1

34. Secretarul general al ONU are, in problemele fundamentale privind mentinerea pacii si securitatii internationale, un drept de vot in cadrul Consiliului de Securitate. ANS: F PTS: 1

35. Represaliile constituie masuri de constrangere luate de un stat impotriva altui stat, inclusiv cu forta armata, pentru repararea unei daune cauzate prin acte sau omisiuni ilicite, din punct de vedere al dreptului international. ANS: F PTS: 1

36. Curtea Penala Internationala este un tribunal international, cu competenta universala, ce judeca crimele de genocid, impotriva umanitatii, crimele de razboi si crima de agresiune. ANS: T MULTIPLE CHOICE 1. Pentru a fi guvernate de normele dreptului international, relatiile dintre state trebuie sa fie: a. relatii cu caracter politic, juridic, economic, cultural sau de alta natura b. relatii ce au ca subiecte statele, in care acestea apar ca purtatoare ale suveranitatii c. relatii de drept intern ce genereaza drepturi si obligatii reciproce ANS: B PTS: 1 PTS: 1

2. Obiectul de studiu al dreptului international este constituit din:

a. totalitatea relatiilor internationale cu caracter politic, juridic, economic, cultural sau de alta natura b. totalitatea relatiilor juridice stabilite intre organizatiile internationale interguvernamentale c. relatiile internationale, in cadrul carora relatiile dintre state reprezinta domeniul cel mai cuprinzator ANS: C PTS: 1

3. Fundamentul juridic al dreptului international public il constituie: a. acordul de vointa al natiunilor care lupta pentru eliberare nationala b. acordul de vointa al persoanelor care stabilesc relatii internationale c. acordul de vointa al statelor suverane care compun, la un moment dat, societatea internationala ANS: C PTS: 1

4. Raportul dintre dreptul international public si dreptul intern al statelor se poate caracteriza astfel: a. domeniul de reglementare al celor doua ramuri de drept este identic b. dreptul intern este subordonat dreptului international c. raportul este complex, de interconditionare dialectica, cu unele prevalente in anumite domenii / momente istorice ANS: C PTS: 1

5. Izvoarele principale ale dreptului international public sunt urmatoarele: a. conventiile internationale, cutuma internationala, principiile generale de drept si jurisprudenta internationala b. conventiile internationale, generale si speciale, cutuma internationala si principiile generale de drept c. conventiile, cutuma, principiile generale de drept, jurisprudenta si doctrina ANS: B PTS: 1

6. n anumite limite si conditii, dreptul international poate avea si alte izvoare, precum: a. actele organizatiilor internationale neguvernamentale, declaratiile unilaterale ale statelor si legea interna a statelor b. actele organizatiilor internationale interguvernamentale, actele unilaterale ale statelor si legea interna a statelor c. actele organizatiilor internationale interguvernamentale, legea interna a statelor si jurisprudenta internationala ANS: B PTS: 1

7. Tratatul international este considerat: a. un izvor secundar de drept international b. un document international ce nu are relevanta in dreptul international c. cel mai important izvor de drept international contemporan ANS: C PTS: 1

8. Cutuma internationala reprezinta: a. o practica generala, relativ indelungata si neuniforma, considerata de catre state ca exprimand o regula de conduita cu forta juridica obligatorie b. o practica generala, relativ indelungata si uniforma, considerata de catre state ca exprimand o regula de conduita cu forta juridica obligatorie c. o practica generala, neuniforma, considerata de catre state ca exprima in anumite situatii o regula de conduita cu forta juridica superioara ANS: B PTS: 1

9. Prevalenta dreptului international fata de sistemul de drept intern este sustinuta prin: a. doctrina dualista, care il are ca fondator pe Heinrich Triepel b. doctrina monista, in conceptia scolii normativiste, care il are ca principal autor pe Hans Kelsen c. doctrina monista, in conceptia scolii functionalismului juridic, inspirata din conceptiile filosofice ale lui Hegel ANS: B PTS: 1

10. Doctrina si practica dreptului international recunosc drept subiecte ale dreptului international urmatoarele entitati: a. statele, organizatiile internationale interguvernamentale, miscarile de eliberare nationala, corporatiile transnationale si persoanele fizice b. statele, organizatiile internationale neguvernamentale, miscarile de eliberare nationala si persoanele fizice c. statele, organizatiile internationale interguvernamentale si miscarile de eliberare nationala ANS: C PTS: 1

11. Calitatea de subiect unic de drept international revine, in federatie: a. statelor membre si federatiei, care participa fiecare, in nume propriu, la relatiile internationale b. federatiei, care participa in nume propriu la relatiile internationale c. statelor membre, care participa atat in nume propriu, cat si impreuna cu federatia la relatiile internationale ANS: B PTS: 1

12. n cadrul principalelor forme de state dependente, calitatea de subiect de drept international revine: a. statului vasal, ce era reprezentat de statul suzeran b. statului protector, care era abilitat sa protejeze statul in relatiile externe c. statului protejat, caruia i se recunostea, comparativ cu statul vasal, o anumita autonomie ANS: B PTS: 1

13. Potrivit conceptului de neutralitate diferentiata, un stat care beneficiaza de acest statut are:

a. posibilitatea sa modifice drepturile si obligatiile statului neutru fata de toate statele comunitatii internationale b. dreptul si obligatia de a oferi ajutor victimei agresiunii sau statelor membre ale ONU ce iau parte la actiunea armata legala, numai cu mijloace ce nu implica participarea la ostilitati c. posibilitatea sa participe la orice conflicte armate ar interveni, ducand o politica generala in acest sens ANS: B PTS: 1

14. Recunoasterea internationala a unui stat consta intr-un act: a. juridic al altui stat, care genereaza unele efecte practice in relatiile dintre state b. administrativ al altui stat, care nu genereaza efecte juridice intre state c. politic si unilateral al altui stat, generator de efecte juridice intre state ANS: C PTS: 1

15. Actul de nerecunoastere a unui stat poate fi considerat, in lipsa unei motivari temeinice: a. un act neamical, ce creeaza dificultati in relatiile normale dintre state b. un act legal, conform normelor dreptului international contemporan c. o sanctiune diplomatica pentru comiterea unor acte ilegale in plan international ANS: A PTS: 1

16. Organizatiile internationale interguvernamentale pot avea calitatea de: a. subiecte fundamentale de drept international b. subiecte principale ale dreptului international c. subiecte derivate de drept international ANS: C PTS: 1

17. Potrivit normelor dreptului international, regimul juridic aplicabil strainilor asigura acestora: a. drepturile civile, exceptand drepturile politice si pe cele de a ocupa functii publice b. drepturile politice, respectiv dreptul de a participa la alegeri si de a fi ales c. dreptul de a ocupa functii in administratia publica ANS: A PTS: 1

18. Cetatenia prin naturalizare se dobandeste: a. imediat dupa acordarea azilului politic b. prin casatorie, adoptie, rezidenta, la cerere si pe baza de optiune, in cazul transferului de teritorii c. prin nastere, potrivit unuia din principiile recunoscute de dreptul international ANS: B PTS: 1

19. Potrivit clauzei natiunii celei mai favorizate, strainilor li se acorda: a. drepturile identice cu ale cetatenilor statului respectiv

b. drepturile recunoscute pe plan international tuturor strainilor c. regimul cel mai favorabil acordat, in baza unor tratate internationale, pentru cetatenii unui stat tert aflati pe teritoriul statului respectiv ANS: C PTS: 1

20. Declaratia universala a drepturilor omului, adoptata sub egida Natiunilor Unite, a fost semnata la: a. 14 iulie 1789 b. 16 decembrie 1966 c. 10 decembrie 1948 ANS: C PTS: 1

21. Potrivit doctrinei dreptului international, sintetizata in cursul recomandat in bibliografia obligatorie, teritoriul de stat reprezinta: a. spatiul geografic in limitele caruia un stat isi exercita suveranitatea sa deplina si exclusiva b. ideea de suprematie teritoriala, respectiv expresia autoritatii exercitate de stat asupra unui teritoriu c. forma de manifestare a deplinatatii si exclusivitatii suveranitatii nationale ANS: A 22. PTS: 1

Conceptul de condominium reprezinta:

a. forma de exercitare normala a suveranitatii de stat asupra propriului teritoriu b. exceptie de la exercitarea, in mod exclusiv, a suveranitatii unui stat asupra propriului teritoriu, acesta fiind supus suveranitatii a doua sau mai multe state c. procedura in baza careia monarhul avea drept de dispozitie totala asupra teritoriului de stat ANS: B PTS: 1

23. Frontiera maritima reprezinta: a. limita extrema a marii teritoriale, spre larg, ce poate fi de pana la 12 mile marine masurate de la liniile de baza stabilite prin legislatia interna b. frontiera stabilita in largul marii la 24 mile marine masurate de la liniile de baza stabilite prin legislatia interna c. linia trasata prin intelegere cu autoritatile internationale ce poate fi de pana la 12 mile marine masurate de la liniile de baza stabilite prin legislatia interna ANS: A PTS: 1

24. Frontiera fluviala este linia care desparte apele unui fluviu sau rau de granita, stabilita astfel: a. prin conventie internationala acceptata de statele vecine in cauza b. pe senalul navigabil al fluviului (talveg), daca fluviul este navigabil c. pe linia mediana a fluviului, indiferent daca fluviul sau raul de granita este navigabil sau nenavigabil ANS: B PTS: 1

25. Latimea marii teritoriale poate fi stabilita, potrivit conventiilor internationale, astfel: a. pana la 12 mile marine in larg, masurate de la tarm b. pana la 12 mile marine in larg, masurate de la liniile de baza

c. stabilita de fiecare stat in parte, potrivit dreptului intern ANS: B PTS: 1

26. Pentru ca trecerea navelor comerciale straine prin marea teritoriala sa fie inofensiva, aceasta trebuie sa fie: a. efectuata dupa plata taxelor aferente b. continua si rapida c. autorizata de statul riveran, in orice situatie ANS: B PTS: 1

27. Regimul juridic actual al marii teritoriale este stabilit prin: a. Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, semnata in anul 1982 b. conventii bilaterale incheiate intre state cu privire la delimitarea marii teritoriale c. legislatia interna a statelor riverane ANS: A PTS: 1

28. Trecerea navelor militare prin marea teritoriala este supusa unei aprobari prealabile din partea statului riveran? a. Da, intrucat exista reguli imperative general acceptate in acest sens in dreptul international b. Da, intrucat unele state, printre care si Romania, supun trecerea navelor militare prin marea teritoriala in baza unei autorizari prealabile c. Nu, deoarece conventiile internationale stabilesc ca navele au acces liber in apele teritoriale ale statelor membre, in orice situatie ANS: B PTS: 1

29. Statul riveran isi exercita jurisdictia civila, penala sau administrativa asupra navelor straine care se afla in marea teritoriala, astfel: a. in nici o situatie, deoarece navele se supun numai jurisdictiei statului de pavilion b. in orice situatie, in virtutea suveranitatii statului in marea teritoriala c. in anumite conditii, stabilite prin Conventia asupra dreptului marii, semnata in anul 1982 ANS: C PTS: 1

30. n situatia in care o nava de razboi ori de stat afectata unor scopuri necomerciale, cu pavilion strain, se afla in marea teritoriala si incalca legislatia statului riveran, nava poate fi: a. arestata si obligata sa remedieze orice prejudiciu produs de nava sau de echipaj b. retinuta si condusa in porturile nationale pana la clarificarea situatiei c. obligata sa paraseasca marea teritoriala ANS: C PTS: 1

31. Conceptul de zona economica exclusiva a fost consacrat, sub aspect juridic, prin dispozitiile: a. Conventiilor din anul 1958 si anul 1960 privind dreptul marii b. Conventiei asupra dreptului marii adoptata in anul 1982 c. Conventiei cu privire la marea libera, adoptata in anul 1958 ANS: B PTS: 1

32. Principiul marii libere a fost formulat in dreptul international prin: a. vointa si practica statelor in materie de navigatie b. teoria juristului olandez Hugo Grotius din anul 1609, in lucrarea intitulata Mare liberum c. teoria juristului englez John Selden din anul 1635, in lucrarea intitulata Mare clausum ANS: B PTS: 1

33. Conceptul de zona internationala a teritoriilor submarine: a. este fundamentat prin Conventia asupra dreptului marii din anul 1982 b. este reglementat prin rezolutii ale Adunarii Generale a Natiunilor Unite, care a instituit un moratoriu asupra exploatarii zonei c. nu este fundamentat inca, aceasta zona constituind subiect de analiza in cadrul Natiunilor Unite ANS: A PTS: 1

34. Regimul juridic actual stabilit pentru Stramtorile Marii Negre, Bosfor si Dardanele, este stabilit prin: a. legislatia interna a Turciei b. Conventia de la Montreux din anul 1936 c. Conventia de la Lausanne din 1923 ANS: B 35. PTS: 1

Canalul de Suez, construit in perioada 1859 1869, asigura legatura intre:

a. Marea Mediterana si Oceanul Atlantic, prin Stramtoarea Gibraltar b. Marea Mediterana si Oceanul Indian, prin Marea Rosie c. Marea Mediterana si Marea Neagra, prin Marea Marmara ANS: B 36. PTS: 1

Potrivit Acordului dintre SUA si Panama, incheiat in anul 1977, cele doua state au hotarat:

a. stabilirea imediata a unui regim de neutralitate permanenta pentru statul panamez b. inchiderea canalului pana la transferul suveranitatii catre SUA c. transferul suveranitatii catre statul panamez ANS: C 37. PTS: 1

Navigatia pe Dunare se desfasoara, in prezent, potrivit dispozitiilor:

a. Conventiei de la Belgrad din anul 1948 b. Conferintei de la Barcelona din anul 1921 c. Congresului de la Viena din anul 1815 ANS: A PTS: 1

38. Organismul international care coordoneaza, in prezent, colaborarea statelor riverane Dunarii este: a. Comisia Internationala a Dunarii, cu sediul la Sulina b. Comisia Europeana a Dunarii, cu sediul la Belgrad c. Comisia Dunarii, cu sediul la Budapesta

ANS: C

PTS: 1

39. Portiunea navigabila actuala a fluviului Dunarea, aflata in competenta Comisiei Dunarii, este stabilita intre: a. Ulm si Delta Dunarii, prin cele trei brate navigabile b. Ulm si Marea Neagra, prin Bratul Sulina c. Kelheim si Marea Neagra, urmand Bratul Sulina, cu acces prin Canalul Sulina ANS: C 40. PTS: 1

Potrivit dispozitiilor Conventiei pentru reducerea cazurilor de apatridie din anul 1961:

a. un copil cu parinti apatrizi, va obtine la nastere cetatenia parintilor, pe baza principiului jus sangvinis b. un copil cu parinti apatrizi, nascut pe teritoriul unui stat, va obtine cetatenia statului respectiv c. un copil cu parinti apatrizi nu va obtine nicio cetatenie, deoarece niciunul dintre parinti nu detine o cetatenie ANS: B PTS: 1

41. Organizatia Aviatiei Civile Internationale, institutie specializata a Natiunilor Unite, a fost infiintata prin dispozitiile : a. Conventiei asupra navigatiei aeriene, semnata la Paris, in anul 1919 b. Conventiei referitoare la navigatia civila internationala, semnata la Chicago, in anul 1944 c. Conventiei pentru reprimarea capturarii ilicite de aeronave, semnata la Haga, in anul 1970 ANS: B PTS: 1

42. Zonele demilitarizate sunt: a. spatii geografice in care nu este permisa producerea, detinerea, utilizarea sau experimentarea de arme nucleare b. spatii geografice in care statele isi asuma obligatia ca in timp de razboi sa nu desfasoare operatii militare si sa nu amplaseze baze militare c. zone de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor forte armate sau a unor instalatii militare ANS: C PTS: 1

43. Regimul international al fluviului Dunarea a fost recunoscut, pentru prima data, prin: a. Congresul de la Viena din anul 1815 b. Conventia de la Paris din anul 1921 c. Tratatul de pace de la Paris din anul 1856 ANS: A PTS: 1

44. Regimul juridic actual al Canalului Kiel, ce asigura legatura intre Marea Baltica si Marea Nordului este: a. determinat de legislatia interna a Germaniei, fiind construit pe teritoriul acestei tari b. restabilit dupa anul 1945 si are statut international c. stabilit in baza Tratatului de pace de la Versailles din anul 1919 si are statut international

ANS: B

PTS: 1

45. Potrivit Conventiei referitoare la statutul apatrizilor, adoptata de Natiunile Unite in anul 1954, apatrizii au dreptul de: a. a nu fi expulzati sau extradati, in nicio situatie b. a circula liber in orice tara, statele fiind obligate sa le acorde regimul de refugiat sau de azilant c. a beneficia de protectia pe care statul o datoreaza propriilor cetateni cu privire la libertatea religioasa si educatia religioasa a copiilor lor ANS: C PTS: 1

46. Potrivit dispozitiilor art. 15 din Declaratia universala a drepturilor omului, adoptata de Natiunile Unite la 10 decembrie 1948: a. legislatia unui stat in materie de cetatenie poate sa nu fie in deplin acord cu normele internationale recunoscute in materie de nationalitate b. cetatenia exprima un raport politic cu privire la persoana omului si a membrilor de familie ai acestuia c. nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa ori de dreptul de a-si schimba cetatenia ANS: C PTS: 1

47. Conceptul de neutralizare implica: a. stabilirea unui spatiu geografic in care statele se angajeaza ca, in timp de razboi, sa nu desfasoare operatii militare in spatiul respectiv si sa nu-l transforme intr-o baza militara b. stabilirea unor zone in care statele se angajeaza sa nu produca, comercializeze, utilizeze sau experimenteze arme nucleare c. stabilirea unor portiuni de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor forte armate sau a unor instalatii militare, in timp de pace ANS: A PTS: 1

48. Statutul de zona denuclearizata se instituie numai prin: a. rezolutii ale Consiliului de Securitate b. declaratii ale Adunarii Generale a Natiunilor Unite c. tratate internationale, prin care statele se angajeaza sa nu produca / achizitioneze / detina / utilizeze / amplaseze / experimenteze arme nucleare ANS: C PTS: 1

49. Antarctica are un statut international potrivit caruia acest spatiu este: a. o zona internationala, sub autoritatea Adunarii Generale a Natiunilor Unite b. o regiune ce poate fi supusa suveranitatii statelor, in baza principiului primului descoperitor c. o zona demilitarizata, neutralizata si denuclearizata ANS: C PTS: 1

50. Conventia asupra navigatiei aeriene, semnata la Paris, in anul 1919, stabilea in mod expres ca: a. statele au drepturi asupra spatiului aerian situat deasupra teritoriului de stat doar in scopuri de autoaparare b. fiecare stat are suveranitate deplina si exclusiva asupra spatiului aerian situat deasupra

teritoriului sau c. spatiul aerian de deasupra teritoriului de stat nu este supus suveranitatii acestuia ANS: B PTS: 1

51. Regimul juridic al spatiului extraatmosferic este reglementat, in principal, prin dispozitiile: a. intelegerilor bilaterale dintre statele care poseda aparate cosmice, ce stabilesc cooperarea pentru utilizarea spatiului extraatmosferic b. Rezolutiilor Consiliului de Securitate referitoare la activitatea statelor in spatiul aerian c. Tratatului adoptat in anul 1967 ANS: C PTS: 1

52. Potrivit principiilor aplicabile pentru utilizarea spatiului extraatmosferic, folosirea acestuia trebuie sa se efectueze cu respectarea: a. regimului stabilit pentru orice zona demilitarizata, denuclearizata si neutralizata b. dreptului international si a prevederilor Cartei Natiunilor Unite c. legislatiei statului care trimite obiectele de zbor in spatiul cosmic, deoarece constituie proprietatea acestora ANS: B PTS: 1

53. Suveranitatea asupra spatiului extraatmosferic este reglementata, potrivit dispozitiilor Tratatului spatial si ale celorlalte acorduri privind spatiul cosmic, astfel: a. nu este reglementata in niciun fel b. nu poate apartine niciunui stat, spatiul extraatmosferic fiind declarat patrimoniu comun al umanitatii c. apartine in mod limitat statelor care folosesc obiecte de zbor cosmic ANS: B PTS: 1

54. Principiile fundamentale ale dreptului international public: a. sunt identice cu principiile generale de drept international public b. nu au caracter general, fiind aplicabile numai in natiunile civilizate c. sunt norme imperative, facand parte din categoria normelor jus cogens ANS: C PTS: 1

55. Identificati o norma de drept international cu valoare de principiu fundamental pentru aceasta disciplina: a. principiul dreptului la autoaparare, individuala sau colectiva b. principiul solutionarii pe cale pasnica a diferendelor internationale c. principiul neretroactivitatii ANS: B PTS: 1

56. Principalele caracteristici ale suveranitatii statelor in dreptul international contemporan sunt: a. caracterul neexclusiv, istoria consemnand exercitarea, pe acelasi teritoriu, a suveranitatii mai multor state b. caracterul transmisibil, suveranitatea unui stat putand fi cedata altui stat c. caracterul deplin, puterea de stat manifestandu-se in toate domeniile

ANS: C

PTS: 1

57. Personalitatea juridica a statelor ca subiecte de drept international public se caracterizeaza prin faptul ca acestea sunt: a. subiecte de drept derivate si speciale b. subiecte de drept tipice si fundamentale c. subiecte de drept cu capacitate limitata de normele dreptului international ANS: B PTS: 1

58. Conceptul de populatie a unui stat reprezinta: a. o comunitate umana permanenta, organizata si relativ numeroasa b. baza materiala a statului c. totalitatea persoanelor care locuiesc, la un moment dat, pe teritoriul national ANS: A PTS: 1

59. Identificati documentele internationale prin care sunt stabilite libertatile aerului: a. Conventia referitoare la infractiuni si alte acte savarsite la bordul aeronavelor, semnata la Tokyo, in anul 1963 b. Conventia asupra navigatiei aeriene, semnata la Paris, in anul 1919 c. Acordurile suplimentare referitoare la tranzitul aerian si la serviciile aeriene internationale, semnate la Chicago, in anul 1944 ANS: C PTS: 1

60. Principalele obligatii ale statelor care si-au declarat statutul de neutralitate permanenta sunt: a. sa promoveze o politica generala si constanta de dezarmare nucleara b. sa nu detina armata sau alte forte cu destinatie militara c. sa nu permita folosirea teritoriului lor pentru amplasarea de baze militare straine, rampe de lansare a rachetelor si alte asemenea obiective militare ANS: C PTS: 1

61. Problema succesiunii statelor se pune in cazul: a. solutionarii mostenirilor monarhilor b. reunirii mai multor state intr-unul singur, prin fuziune sau absorbtie c. transferului de populatie de la un stat la altul ANS: B PTS: 1

62. Principalele probleme care se ridica in cadrul succesiunii statelor se refera la: a. regimul juridic al strainilor b. bunurile si arhivele statelor respective c. politica externa a statelor aflate in procedura de succesiune ANS: B PTS: 1

63. Cetatenia reprezinta: a. o optiune a statului de a acorda cetatenia persoanei nascute pe teritoriul sau b. ansamblul obligatiilor pe care o persoana fizica le are fata de statul al carui cetatean este

c. o legatura permanenta si efectiva dintre o persoana fizica si un stat ANS: C PTS: 1

64. La dobandirea cetateniei prin nastere sunt aplicabile norme de drept international exprimate prin continutul: a. principiului jus gentium (dreptul gintilor) b. principiului jus loci (dreptul locului nasterii) c. principiilor fundamentale ale dreptului international ANS: B PTS: 1

65. Potrivit dreptului international, regimurile internationale ce pot fi aplicabile persoanelor straine sunt: a. regimul clauzei natiunii celei mai defavorizate b. regimul standardelor internationale c. regimul de azilant politic ANS: B PTS: 1

66. Azilul diplomatic a fost acordat, in anumite situatii persoanelor solicitante, pe baza criteriilor stabilite prin: a. Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, din anul 1961 b. Conventia de la Havana din anul 1928 c. Conventia Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, din anul 1951 ANS: B PTS: 1

67. n dreptul international contemporan, statutul juridic al refugiatilor este reglementat prin prevederile: a. Cartei Natiunilor Unite, semnata in anul 1945 b. Regulamentului Comitetului pentru refugiati al Ligii Natiunilor Unite din anul 1921 c. Conventiei Natiunilor Unite privind statul refugiatilor din anul 1951, cu amendamentele ulterioare ANS: C PTS: 1

68. Natura juridica a teritoriului de stat este fundamentata in doctrina dreptului international public prin unele teorii, precum: a. Condominium, conform careia teritoriul se afla sub suveranitatea a doua sau mai multor state b. Imperium, conform careia teritoriul este considerat expresie a autoritatii pe care un stat o exercita asupra unui teritoriu c. Regimul capitulatiilor, potrivit caruia cetatenii unui stat erau scosi de sub jurisdictia statului pe teritoriul caruia se aflau ANS: B PTS: 1

69. Partile componente ale teritoriului de stat sunt, in principal, urmatoarele: a. spatiul maritim b. spatiul terestru c. spatiul fluvial

ANS: B

PTS: 1

70. Regimul frontierei de stat se stabileste prin legislatia interna a statului, in conformitate cu prevederile dreptului international si reglementeaza, in principal, probleme precum: a. demarcarea si delimitarea frontierei de stat b. modificarea frontierei de stat c. modul de trecere a frontierei si controlul la frontiera ANS: C PTS: 1

71. Apele maritime interioare sunt compuse din: a. golfurile si baile cu o deschidere spre mare mai mica de 24 mile maritime b. apele deltei sau, dupa caz, a estuarului unor fluvii care se varsa in mare c. domeniul fluvial si lacustru ANS: A PTS: 1

72. n marea teritoriala, statul riveran are urmatoarele drepturi: a. dreptul de a interzice trecerea inofensiva b. dreptul de a reglementa navigatia c. dreptul de a aresta toate navele care nu achita taxele de intrare in marea teritoriala a statului riveran respectiv ANS: B PTS: 1

73. Navele militare straine sau cele de stat, afectate unor scopuri necomerciale: a. se bucura de imunitate de jurisdictie in marea teritoriala b. pot fi arestate pentru incalcarea legislatiei statului riveran c. nu se bucura de imunitate de jurisdictie in marea teritoriala ANS: A PTS: 1

74. n platoul continental, statul riveran exercita urmatoarele drepturi suverane: a. interzicerea actiunilor altor state referitoare la instalarea de conducte si cabluri submarine b. stabilirea masurilor de protectie pentru acest teritoriu de stat, in virtutea suveranitatii nationale depline si efective asupra zonei c. explorarea si exploatarea resurselor din aceasta zona ANS: C PTS: 1

75. Drepturile statului riveran in zona economica exclusiva sunt, in principal, urmatoarele: a. stabilirea conditiilor pentru exercitarea pasajului inofensiv b. explorarea si exploatarea resurselor zonei c. stabilirea masurilor de protectie pentru acest teritoriu de stat, in virtutea suveranitatii nationale depline si efective asupra zonei ANS: B PTS: 1

76. Libertatile marii libere sunt reglementate, in prezent, prin dispozitiile: a. Tratatului din 1963 privind interzicerea amplasarii de arme nucleare pe fundul marilor si oceanelor b. Conventiei privind dreptul marii adoptata la Montego Bay, Jamaica, in anul 1982 c. Conventiei asupra marii teritoriale si platoului continental, adoptata la Geneva, in anul

1958 ANS: B PTS: 1

77. Identificati care dintre urmatoarele libertati constituie libertati ale marii libere, consacrate prin conventiile internationale in domeniu: a. libertatea de a pescui numai in apele nationale b. libertatea navelor militare de a controla toate navele comerciale fara o notificare prealabila a statului riveran c. libertatea de navigatie si libertatea de survol ANS: C PTS: 1

78. n marea libera statele sunt obligate sa coopereze si sa ia masuri pentru: a. interzicerea emisiunilor de radio si televiziune transmise din aceasta zona, cu sau fara licenta b. interzicerea turismului clandestin c. interzicerea pirateriei ANS: C PTS: 1

79. n privinta navigatiei pe Dunare, prin Tratatul de pace de la Paris din anul 1856 s-au stabilit urmatoarele: a. impartirea fluviului in sectoare administrative de navigatie, respectiv in Dunarea maritima si Dunarea fluviala b. utilizarea fluviului Dunarea numai in scopuri exclusiv pasnice c. recunoasterea rolului si locului Romaniei privind dreptul de administrare asupra fluviului Dunarea ANS: A PTS: 1

80. Potrivit Tratatului asupra Antarcticii, incheiat la Washington in anul 1959, regimul juridic al zonei este urmatorul: a. Zona care poate fi folosita si in scopuri militare b. Zona demilitarizata, denuclearizata si neutralizata c. Zona in care se permite tuturor statelor prospectarea si mineritul ANS: B PTS: 1

81. Situatia unui stat neutru poate fi caracterizeaza prin urmatoarele elemente: a. abtinerea, respectiv obligatia statului neutru de a nu acorda, direct sau indirect, nici un fel de ajutor in ducerea razboiului unuia sau altuia dintre statele beligerante b. neutralizarea armamentelor aflate pe teritoriul declarat neutru c. demilitarizarea totala sau partiala a teritoriului neutru ANS: A PTS: 1

82. Identificati principiile care stau la baza stabilirii regimul juridic al spatiului cosmic: a. libertatea accesului la spatiul cosmic, la exploatarea si utilizarea acestuia de catre toate statele, in conditii de egalitate b. suveranitatea partiala asupra spatiului cosmic poate fi declarata numai de catre statele care detin aparate de zbor cosmic c. folosirea spatiului cosmic si in scopuri militare, in caz de necesitate

ANS: A

PTS: 1

83. Operatiunile pentru stabilirea frontierei de stat sunt urmatoarele: a. Negocierea tratatului de frontiera cu toate statele vecine b. Delimitarea si demarcarea frontierei de stat c. ncheierea tratatului de buna vecinatate cu toate statele vecine ANS: B PTS: 1

84. n continutul Conventiei de la Constantinopole din anul 1888 referitoare la regimul juridic al Canalului de Suez, se preciza: a. nationalizarea de catre Egipt dupa o perioada de exploatare de 99 de ani b. posibilitatea instituirii unor masuri restrictive de catre comunitatea internationala c. stabilirea unei zone neutralizate de 3 mile pe ambele maluri care nu putea fi transformata in teatru de razboi si nici supusa blocadei ANS: C PTS: 1

85. Problema suveranitatii statelor asupra Antarcticii este reglementata astfel: a. se interzice suveranitatea statelor asupra zonei prin dispozitiile Tratatului din anul 1959 b. se stabileste suveranitatea asupra zonei prin dispozitiile Conventiei privind conservarea resurselor marine vii din Antarctica din anul 1982 c. nu este solutionata prin documentele internationale mentionate anterior ANS: C PTS: 1

86. Sunt declarate zone denuclearizate, prin tratate internationale, urmatoarele teritorii: a. continentul african, prin Tratatul de infiintare a Uniunii Africane b. continentul european, prin Tratatele de infiintare a Uniunii Europene c. solul si subsolul marilor si oceanelor, prin Tratatul din anul 1963 ANS: C PTS: 1

87. Potrivit Conventiei privind regimul navigatiei pe Dunare, semnata la Belgrad, in anul 1948, statele riverane au: a. dreptul la libera navigatie pentru navele militare ale statelor neriverane b. suveranitatea deplina a statelor riverane asupra portiunilor de fluviu aflate in limitele granitelor lor c. obligatia de plata a taxelor de navigatie numai pentru navele apartinand statelor neriverane ANS: B PTS: 1

88. Dintre principalele drepturi si obligatii ale statelor riverane Marii Negre referitoare la navigatia prin Bosfor si Dardanele, potrivit dispozitiilor Conventiei de la Montreux din anul 1936, evidentiem urmatoarele: a. Turcia poate inchide stramtorile, in timp de pace, pentru toate navele b. statele riverane Marii Negre pot trece prin stramtori orice nava militara, inclusiv submarine c. circulatia navelor comerciale prin stramtori este libera, numai cu plata taxelor de navigatie ANS: B PTS: 1

89. Delimitarea platoului continental se realizeaza, potrivit Conventiei asupra dreptului marii din anul 1982, astfel: a. pana la maximum 50 mile marine masurate de la liniile de baza, in situatia in care taluzul continental se intinde pe distante foarte mari b. se stabileste de catre fiecare stat riveran, cu acordul institutiilor specializate in dreptul marii din cadrul Natiunilor Unite c. pana la limita exterioara a taluzului continental sau pana la o distanta de 200 mile marine masurate de la liniile de baza, in situatia in care limita exterioara a taluzului continental nu ajunge pana la aceasta distanta ANS: C PTS: 1

90. Trecerea unei nave comerciale prin marea teritoriala a unui stat nu mai este considerata inofensiva in urmatoarele situatii: a. echipajul culege informatii generale, fara a prejudicia apararea sau suveranitatea statului riveran b. echipajul imbarca / debarca marfuri, bani sau persoane fara respectarea reglementarilor statului riveran c. nava se opreste in marea teritoriala ca urmare a unor defectiuni tehnice majore ANS: B PTS: 1

91. Regimul juridic al apelor portuare este determinat, in principal, prin aplicarea urmatoarelor reguli: a. statul riveran permite accesul navelor comerciale in porturile deschise potrivit cutumelor internationale si dispozitiilor Conventiei adoptata la Geneva in anul 1923 b. statul riveran nu are dreptul exclusiv de a stabili conditiile in care are loc accesul navelor comerciale in porturile sale c. statul riveran nu poate impune restrictii cu privire la accesul navelor militare sau al navelor de stat folosite in scopuri necomerciale in porturile sale, in aplicarea principiului libertatii de navigatie ANS: A PTS: 1

92. Frontiera fluviala este stabilita prin acordul statelor riverane fluviului, potrivit regulilor de drept international, astfel: a. la o distanta de minim 500 metri de linia frontierei terestre, pentru a se respecta zona de siguranta a frontierei de stat b. linia talvegului sau linia senalului navigabil, in cazul unui fluviu navigabil c. pe oricare din bratele fluviului, daca acesta are mai multe brate, indiferent daca acesta este navigabil sau nenavigabil ANS: B PTS: 1

93. Identificati conditiile stabilite la Congresul de la Berlin din anul 1885 pentru stapanirea de catre marile puteri a altor teritorii situate in afara granitelor: a. ocuparea efectiva a teritoriului, cu posesia reala si intentia de a-si exercita suveranitatea b. respectarea drepturilor si principiilor teoriei primului descoperitor c. notificarea ocupatiei catre Liga Natiunilor, cu precizarea limitelor geografice ale teritoriului ocupat ANS: A 94. PTS: 1

Expulzarea este o masura ce poate fi caracterizata astfel:

a. nu poate fi contestata, cetateanul expulzat fiind obligat sa paraseasca teritoriul in 24 de ore b. nu poate fi dispusa, in principiu, impotriva propriilor cetateni c. este o masura ce se aplica pentru fapte cu caracter penal ANS: B PTS: 1

95. Extradarea persoanelor este o masura: a. interzisa prin conventiile internationale si regionale pentru recunoasterea si aplicarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului b. stabilita prin conventii internationale sau norme de drept intern pentru sanctionarea crimelor impotriva pacii, a umanitatii si a celor de razboi c. dispusa impotriva cetatenilor straini pentru comiterea unor fapte de natura administrativa ANS: B PTS: 1

96. Principalele conditii de fond pentru solicitarea / acceptarea cererii de extradare a unei persoane sunt: a. indeplinirea cerintelor principiului dublei incriminari b. indeplinirea cerintelor principiului universalitatii drepturilor omului c. sa fi intervenit prescriptia incriminarii sau a executarii pedepsei ANS: A PTS: 1

97. Modificarile teritoriale ce pot surveni intre state in dreptul international contemporan pot consta, in principal, in: a. cedarea teritoriului unui stat catre alt stat prin donatie, vanzare-cumparare sau alt mod potrivit dreptului comun b. transferul de teritorii de la un stat la altul c. transferul de populatie de la un stat la altul ANS: B PTS: 1

98. n dreptul international, institutia recunoasterii guvernelor este conturata, in principal, printr-una din urmatoarele doctrine: a. doctrina dualista, fundamentata de H. Kelsen si de catre alti adepti ai colii de la Bonn, in secolul al XIX-lea b. doctrina Estrada, formulata de catre ministrul de externe mexican, in prima jumatate a secolului al XX-lea c. doctrina monista, formulata in principal de H. Trieppel, in secolul al XIX-lea ANS: B PTS: 1

99. .......... este statul care a beneficiat de un statut de neutralitate permanenta pentru o perioada indelungata de timp, chiar daca in prezent este membru ONU. a. Austria b. Malta c. Elvetia ANS: C PTS: 1

100. Principalele deosebiri dintre dreptul international si dreptul intern se manifesta, in special, in urmatoarele domenii: a. Sistemul politic si social

b. Sistemul economic intern c. Modul de elaborare a normelor juridice ANS: C PTS: 1

101. Principalele obligatii ale statelor cu statut de neutralitate permanenta sunt: a. sa duca o politica de colaborare pasnica si sa intretina relatii amicale cu celelalte state b. sa participe la aliante politice sau militare, fara sa-si asume obligatii care au drept scop pregatirea razboiului c. sa asigure securitatea armelor nucleare sau de distrugere in masa din dotare, fara a le comercializa sau utiliza intr-un conflict armat ANS: A PTS: 1

102. In materie de succesiune a statelor se aplica, in cazul transferarii unui teritoriu, urmatoarele reguli: a. datoriile se transfera automat asupra statului dobanditor b. bunurile de stat aflate pe teritoriul cedat raman in proprietatea statului cedent c. pe teritoriul transferat isi inceteaza aplicabilitatea tratatele incheiate de statul de la care s-a facut transferul si intra in vigoare tratatele statului dobanditor ANS: C PTS: 1

103. Institutiile specializate ale Natiunilor Unite sunt coordonate de catre: a. Consiliul de Securitate b. Adunarea Generala c. Consiliul Economic si Social ANS: C PTS: 1

104. Dupa criteriul arie de actiune, organizatiile internationale interguvernamentale pot fi clasificate astfel: a. organizatii cu caracter general b. organizatii cu vocatie universala c. organizatii cu caracter umanitar ANS: B PTS: 1

105. Masura retragerii cetateniei: a. poate fi aplicata in cazul in care cetatenia a fost obtinuta in mod fraudulos b. este o masura uzuala si poate fi dispusa inclusiv impotriva membrilor familiei persoanei vinovate de conduita neloiala c. se poate dispune impotriva unui cetatean al altui stat pentru conduita neloiala fata de statul care aplica aceasta masura ANS: A PTS: 1

106. Potrivit Conventiei referitoare la statutul apatrizilor din anul 1954, fiecare apatrid are: a. dreptul la acelasi regim aplicabil tuturor apatrizilor, fara discriminari privind rasa, religia sau tara de origine b. nelimitat dreptul la libera circulatie pe teritoriul statului in care se afla pentru intreaga perioada de rezidenta c. drepturi financiare asigurate de statul gazda, pe termen nelimitat

ANS: A

PTS: 1

107. n raport de elementele componente ale teritoriului de stat, frontierele de stat sunt: a. Frontiere astronomice b. Frontiere geometrice c. Frontiere fluviale ANS: C PTS: 1

108. n marea teritoriala, statul riveran exercita conform legislatiei proprii si internationale urmatoarele drepturi: a. de exercitare a jurisdictiei penale, pentru infractiuni savarsite la bordul navei impotriva membrilor echipajului b. de confiscare a produselor interzise aflate la bordul navei c. de control vamal, fiscal si sanitar ANS: C PTS: 1

109. Pentru exploatarea resurselor din platoul continental, statul riveran are dreptul sa: a. stabileasca zone de restrictie pentru navele comerciale straine, pe suprafete maritime nelimitate b. implementeze insule artificiale sau alte instalatii destinate explorarii si exploatarii resurselor din zona c. interzica altor state sa instaleze cabluri si conducte submarine ANS: B PTS: 1

110. Potrivit dispozitiilor Conventiei din anul 1982, zona economica exclusiva: a. face parte din teritoriul national al statului riveran b. este supusa jurisdictiei statului riveran numai pentru unele drepturi economice de exploatare a zonei c. este utilizata de catre toate statele riverane, pe baze juste si echitabile ANS: B PTS: 1

111. Exploatarea zonei internationale a teritoriilor submarine este asigurata printr-un mecanism institutional format din: a. Autoritatea internationala a teritoriilor submarine b. Tribunalul maritim international c. Curtea Permanenta de Arbitraj International ANS: A PTS: 1

112. Frontiera de stat reprezinta: a. limita generala a teritoriului de stat b. limita externa a teritoriului de stat c. limita juridica a teritoriului de stat ANS: C PTS: 1

113. Zona internationala a teritoriilor submarine si resursele sale constituie: a. patrimoniu comun al umanitatii

b. zona sub supraveghere / exploatare regionala c. zona libera pentru explorare si exploatare de catre toate statele ANS: A PTS: 1

114. Calitatea de unic subiect de drept international in raporturile cu alte state revine: a. Uniunii personale b. Federatiei c. Asociatiei de state ANS: B PTS: 1

115. Recunoasterea internationala are un caracter ............. si constituie un act de constatare a aparitiei unui nou stat. a. diplomatic b. declarativ c. juridic ANS: B PTS: 1

116. Potrivit normelor dreptului international si Constitutiei Romaniei, un cetatean roman: a. trebuie sa aleaga intre cetatenia europeana si cetatenia romana b. poate fi expulzat / extradat la solicitarea altui stat european in orice conditii c. poate fi extradat in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate ANS: C PTS: 1

117. Un strain sau o persoana fara cetatenie care pentru variate motive de persecutie nu poate sau nu doreste sa se intoarca in tara de origine, fiind astfel lipsita de protectia acesteia, va beneficia de regimul juridic stabilit pentru: a. apatrizi b. refugiati c. extradati ANS: B PTS: 1

118. Organizatia Natiunilor Unite constituie o organizatie internationala cu vocatie universala care are ca scop principal: a. mentinerea pacii si securitatii internationale b. monitorizarea relatiilor internationale c. garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ANS: A PTS: 1

119. Jurisdictia unui stat asupra spatiului aerian national se exercita, conform normelor in dreptului international contemporan, deasupra teritoriului national, pana la: a. limita superioara a spatiului sideral b. limita inferioara a spatiului cosmic c. posibilitatile de explorare tehnica ale statului ANS: B PTS: 1

120. Platoul continental este solul si subsolul spatiilor submarine, care se intinde dincolo de limita exterioara a marii teritoriale de-a lungul prelungirii naturale a teritoriului terestru, de regula, pana la o distanta de: a. 500 mile marine de la liniile de baza de unde se masoara marea teritoriala b. 200 mile marine de la liniile de baza de unde se masoara marea teritoriala c. 24 mile marine de la liniile de baza de unde se masoara marea teritoriala ANS: B PTS: 1

121. Acea parte a marilor si oceanelor care nu apartine marii teritoriale sau apelor interioare ale unui stat si asupra careia nu se exercita suveranitatea vreunui stat, fiind deschisa tuturor natiunilor, poarta denumirea de: a. mare libera b. zona economica exclusiva c. zona contigua ANS: A PTS: 1

122. Experientele nucleare in marea libera si in spatiul aerian de deasupra acesteia sunt interzise prin dispozitiile: a. Cartei Natiunilor Unite, din anul 1945 b. Conventiei asupra dreptului marii, din anul 1982 c. Tratatului incheiat in anul 1963, sub egida Natiunilor Unite ANS: C PTS: 1

123. Uniunea de state in care fiecare membru isi pastreaza o anumita organizate proprie, dar cu organe comune permanente cu caracter legislativ, administrativ si judiciar si cu competenta generala asupra teritoriului si populatiei constituie: a. o uniune reala b. o confederatie c. o federatie ANS: C PTS: 1

124. Un regim juridic general privind navigatia pe Dunare se stabileste, pentru prima data, prin dispozitiile: a. Tratatului de pace de la Versailles, din anul 1919 b. Documentelor adoptate la Congresul de la Berlin, din anul 1885 c. Tratatului de pace de la Paris, din anul 1856 ANS: C PTS: 1

125. Conceptul de zone demilitarizate reprezinta portiuni de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor: a. reprezentanti ai aliantelor militare b. forte armate si instalatii militare c. fortele paramilitare ANS: B PTS: 1

126. Formele raspunderii internationale a statelor sunt:

a. politica, morala si penala b. morala, materiala si militara c. politica, morala, materiala si penala ANS: C PTS: 1

127. Mijloacele de solutionare pasnica a diferendelor internationale se clasifica in urmatoarele categorii: a. cu caracter jurisdictional b. cu caracter obligatoriu c. cu caracter temporar ANS: A 128. PTS: 1

Membrii permanenti ai Consiliului de Securitate sunt, potrivit Cartei Natiunilor Unite:

a. Franta, Italia, Marea Britanie, Federatia Rusa si SUA b. China, Franta, Germania, Federatia Rusa si SUA c. China, Franta, Marea Britanie, Federatia Rusa si SUA ANS: C PTS: 1

129. Potrivit Clauzei Martens, persoanele civile si combatantii beneficiaza, in cazurile neprevazute de conventiile internationale aplicabile in domeniu, de: a. protectia principiilor dreptului international, asa cum acestea rezulta din uzantele stabilite, din principiile umanitare si din exigentele constiintei publice sunt b. prevederile dreptului intern si dreptului international, in mod alternativ c. prevederile dreptului intern, in mod exclusiv ANS: A PTS: 1

130. In sens militar, teatrul de razboi cuprinde: a. teritoriul statelor beligerante, precum si al celor care pot fi atrase in conflictul armat b. campul de operatii in care se duc luptele, in care se aplica reguli speciale prevazute de dreptul conflictelor armate c. exclusiv teritoriul statului / statelor agresat / agresate ANS: B PTS: 1

131. Statul ocupant exercita asupra teritoriului ocupat: a. autoritate de drept, pe durata nedeterminata b. autoritate ce rezulta din dreptul international, in baza unui mandat al Natiunilor Unite c. autoritate de fapt, temporara ANS: C PTS: 1

132. Procurarea de informatii asupra inamicului si a teritoriului acestuia in timp de razboi este: a. o activitate ilicita a membrilor fortelor armate ale partilor aflate in conflict b. o activitate licita, in principiu, a membrilor fortelor armate ale partilor aflate in conflict c. o activitate ce poate fi desfasurata de orice membru al fortelor armate, in orice conditii si indiferent daca actioneaza in uniforma combatantilor sau in tinuta civila

ANS: B

PTS: 1

133. Prizonierii de razboi se afla: a. sub autoritatea ONU b. sub autoritatea puterii detinatoare c. sub autoritatea persoanelor care i-au capturat ANS: B PTS: 1

134. Potrivit Protocolului Aditional I de la Geneva din 1977, incalcarea regimului de protectie a bunurilor culturale care formeaza patrimoniul comun al umanitatii constituie: a. o crima de razboi b. o crima impotriva umanitatii c. o crima impotriva pacii ANS: A PTS: 1

135. In situatia in care este capturat, un mercenar: a. are statutul de combatant b. are statutul de prizonier de razboi c. raspunde penal pentru participarea la ostilitatile si faptele comise ANS: C PTS: 1

136. Principiul imprescriptibilitatii crimelor impotriva umanitatii si a crimelor de razboi a fost consacrat juridic prin includerea sa in cadrul dispozitiilor: a. Cartei Natiunilor Unite, din anul 1945 b. Declaratiei universale a drepturilor omului, din anul 1948 c. Conventiei Natiunilor Unite adoptate in anul 1968 ANS: C PTS: 1

137. Statutul Curtii Penale Internationale a fost semnat la............ si a intrat in vigoare, dupa intrunirea numarului necesar de ratificari prevazute de Statut, in anul ............. a. New York, in anul 1997 / 2000 b. Roma, in anul 1998 / 2002 c. Geneva, in anul 1977 / 1979 ANS: B PTS: 1

138. Pactul este o denumire pentru o categorie de tratate internationale, in general multilaterale, care: a. reglementeaza probleme privind relatiile intr-un anumit domeniu, avand un caracter mai specializat decat tratatul b. au un caracter deosebit de solemn privind unele relatii politice dintre state c. reprezinta un instrument diplomatic pentru stabilirea colaborarii dintre state ANS: B PTS: 1

139. Abilitarea de a negocia un tratat international se acorda de catre autoritatile competente ale fiecarui stat conform regulilor de drept intern, iar documentul de abilitare poarta denumirea de: a. scrisoare de acreditare

b. exequator c. depline puteri ANS: C PTS: 1

140. Parafarea unui tratat international: a. obliga partile sa semneze, ulterior, textul parafat b. dovedeste faptul ca partile au ajuns la un acord asupra textului parafat c. obliga juridic statele la respectarea textului parafat ANS: B PTS: 1

141. Aderarea este procedeul juridic de exprimare a consimtamantului statului de a fi parte la un tratat la care se recurge in situatia in care statele: a. au semnat un tratat bilateral, indiferent daca au participat sau nu la negocierea acestuia, iar ulterior apreciaza ca este necesar sa devina parte la acel tratat b. au semnat un tratat multilateral, chiar daca nu au participat la negocierea acestuia, iar ulterior apreciaza ca este necesar sa devina parte la acel tratat c. nu au semnat un tratat multilateral, indiferent daca au participat sau nu la negocierea acestuia, iar ulterior apreciaza ca este necesar sa devina parte la acel tratat ANS: C PTS: 1

142. Inregistrarea unui tratat international se face potrivit art. 102 din Carta Natiunilor Unite si are ca efect: a. invocarea in fata statelor membre ale O.N.U., fiind integral opozabil acestora b. intrarea in vigoare a tratatului respectiv fata de alte state sau organizatii internationale c. asigurarea publicitatii necesare, in caz contrar neputand fi invocat in fata vreunui organ al O.N.U ANS: C PTS: 1

143. Principiul respectarii cu buna credinta a tratatelor internationale (pacta sunt servanda) reprezinta: a. un principiu general al dreptului international b. un efect juridic accesoriu al aplicarii tratatului international c. angajamentul juridic al partilor contractante de a respecta dispozitiile tratatului international in mod strict si cu buna credinta. ANS: C PTS: 1

144. Tratativele, ca mijloc de solutionare pasnica a diferendelor internationale, reprezinta: a. o metoda de rezolvare a diferendelor internationale, care nu se desfasoara in intregime intre partile implicate, fiind necesara participarea altor parti b. principala metoda de solutionare pe cale pasnica, politico-diplomatica, a problemelor litigioase c. o metoda auxiliara prezenta, intr-o faza sau alta, in orice proces de solutionare pasnica a diferendului international ANS: B 145. PTS: 1

In cadrul misiunii sale de bune oficii, tertul binevoitor are:

a. o contributie discreta, neparticipand direct la rezolvarea propriu-zisa a diferendului b. o contributie directa, participand direct la rezolvarea propriu-zisa a diferendului c. o contributie majora, in practica internationala participand la solutionarea a numeroase diferende si la evitarea unor conflicte armate iminente, inclusiv la oprirea unui conflict armat deja angajat ANS: A PTS: 1

146. Efectul juridic al procedurii de solutionare pe cale pasnica a diferendelor dintre state prin arbitraj international poate fi caracterizat astfel: a. are un caracter contradictoriu, rezultat din procedura de citare si audiere a partilor, a martorilor si expertilor s.a. b. are un caracter politico-diplomatic, comisia de arbitraj fiind un organ independent si cu o autoritate politica proprie c. are un caracter obligatoriu, deoarece hotararile pronuntate sunt definitive si pot fi supuse revizuirii numai in anumite cazuri, strict reglementate ANS: C PTS: 1

147. Curtea Internationala de Justitie reprezinta, potrivit dispozitiilor Cartei Natiunilor Unite si a Statutului propriu: a. un organism judiciar continuator al activitatii Curtii Permanente de Justitie Internationala b. un organism jurisdictional independent, separat de structura ONU c. un organism judiciar principal al ONU, facand parte din structura acesteia ANS: C PTS: 1

148. Potrivit dreptului international contemporan, ocuparea totala sau partiala a teritoriului altui stat este: a. permisa, in virtutea dreptului la autoaparare individuala sau colectiva b. interzisa, fara acordul expres al Adunarii Generale a ONU c. interzisa, fiind contrara principiului nerecurgerii la forta impotriva suveranitatii sau a integritatii teritoriale a altui stat ANS: C PTS: 1

149. Gentlemen's agreement constituie un acord incheiat intre sefi de state sau alte persoane de inalta autoritate, in forma .................., pentru reglementarea unor probleme de importanta majora. a. autentica b. nescrisa c. testamentara ANS: B PTS: 1

150. Rezerva la un tratat international se formuleaza cu ocazia semnarii si are ca efect ..................... obligatiilor inscrise in tratat. a. nemodificarea b. acceptarea temporara a c. modificarea ANS: C PTS: 1

151. Poate fi considerat spion, potrivit dispozitiilor ............................, individul care lucreaza pe ascuns sau sub pretexte mincinoase pentru a aduna informatii in zona de operatii a unui beligerant, cu intentia de a le comunica partii adverse. a. Conventiei a IV-a de la Haga din anul 1907. b. Conventiei a III-a de la Geneva din anul 1949. c. Protocolului Aditional II din anul 1977. ANS: A PTS: 1

152. Primordialitatea tratativelor ca mijloc de solutionare pasnica a diferendelor internationale este consacrata prin dispozitiile ...................................... a. Art. 38 din Statutul Curtii Internationale de Justitie b. Art. 48 din Conventia asupra tratatelor semnata la Viena in anul 1969 c. Art. 33 din Carta Natiunilor Unite ANS: C PTS: 1

153. Definirea conceptului de mercenar s-a realizat, pentru prima data, prin dispozitiile: a. Protocolului Aditional I din anul 1977 b. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949 c. Conventiei internationale impotriva recrutarii, folosirii, finantarii si instruirii mercenarilor din anul 1989 ANS: A PTS: 1

154. Embargoul constituie .................. in dreptul international contemporan, aceasta neimplicand actiuni de utilizare a fortei. a. o masura de forta majora b. o masura legala c. o masura nelegala ANS: B PTS: 1

155. Legitima aparare este o masura intreprinsa de un stat impotriva ..................... altui stat, pentru inlaturarea starii de pericol rezultat dintr-un asemenea act. a. actului ilicit al b. unei masuri legale a c. actului discretionar al ANS: A PTS: 1

156. Represaliile armate aveau un dublu caracter, respectiv ........................... si se foloseau pentru rezolvarea situatiei sau a diferendului prin forta, dar ...................... a. pacifist si cooperant / inclusiv prin razboi. b. temporar si preponderent / limitandu-se numai la amenintari. c. reparator si sanctionator / fara a se recurge la razboi ANS: C PTS: 1

157. Masurile cu caracter coercitiv care implica folosirea fortelor armate, prevazute in Carta Natiunilor Unite sunt, in principal: a. boicotul, blocada si ruperea relatiilor diplomatice b. demonstratiile militare, masuri de blocada si alte operatii executate de fortele terestre,

maritime sau aeriene c. demonstratiile cu trupe militare si blocada maritima ANS: B PTS: 1

158. Protectia populatiei civile in timp de conflict armat este asigurata, in principal, prin dispozitiile: a. Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din anul 1948 b. Pactului international privind drepturile civile si politice din anul 1966 c. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949 ANS: C PTS: 1

159. Capitularea este un ......................... prin care una din parti ........................ celeilalte trupele, navele, fortificatiile si, eventual, teritoriul pe care l-a aparat fara succes. a. tratat / transmite fara pretentii b. angajament contractual / preda c. act bilateral / se angajeaza sa predea intr-un anumit timp ANS: B PTS: 1

160. Armistitiul este o conventie temporara de ........................... care se poate referi la ostilitatile dintro anumita zona a teatrului de operatiuni sau la intregul front. a. continuare a luptelor b. predare a definitiva a armelor c. incetare a luptelor ANS: C PTS: 1

161. In timp de conflict armat, ranitii, bolnavii si naufragiatii se bucura de o protectie speciala, bazata in principal pe prevederile: a. Conventiilor I si II de la Geneva din anul 1949 b. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949 c. Conventiei a III-a de la Geneva din anul 1949 ANS: A PTS: 1

162. Regimul prizonierilor de razboi este stabilit in cuprinsul unor instrumente juridice internationale, precum dispozitiile ........................... si ale ........................................ a. Conventiei de la Haga din anul 1899 / Protocolului Aditional I din anul 1977 b. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949 / Protocolului Aditional II din anul 1977 c. Conventiei a IV-a de la Haga din anul 1907 / Conventiei a III-a de la Geneva din anul 1949 ANS: C PTS: 1

163. Cu privire la regimul juridic al zonei economice exclusive, Romania: a. l-a a reglementat in anul 1986 b. l-a a reglementat in anul 1982, odata cu adoptarea Conventiei asupra dreptului marii c. nu l-a reglementat inca ANS: A PTS: 1

164. Identificati ce masura a fost adoptata ca urmare a producerii unui incident in anul 1989, in Marea Neagra, cand nave militare americane au intrat fara autorizare in marea teritoriala a URSS: a. s-a convenit incetarea Conventiei asupra dreptului marii din anul 1982 b. nu s-a inregistrat nicio actiune diplomatica intre cele doua state c. s-a convenit textul unei Declaratii comune cu privire la interpretarea unitara a conceptului de pasaj inofensiv ANS: C PTS: 1

165. Din punct de vedere al legislatiei aplicabile pentru zona contigua, se poate afirma urmatoarele: a. este o zona care se confunda cu zona economica exclusiva si cu marea libera b. este o zona care are un regim juridic distinct, in care statul riveran exercita drepturi suverane c. este o zona care nu are un regim juridic distinct, statele exercitand aceleasi drepturi suverane ca in marea libera ANS: B PTS: 1

166. Platoul continental poate fi caracterizat, din punct de vedere juridic, astfel: a. este o zona de mare libera aflata sub controlul statului riveran b. este o zona protejata international, ce nu se afla sub jurisdictia vreunui stat riveran c. este o zona ce cuprinde fundul marilor si oceanelor dincolo de marea teritoriala a unui stat riveran, pana la o limita stabilita conventional ANS: C PTS: 1

167. Conventia adoptata la Geneva, in anul 1958, introduce ca regula generala pentru delimitarea paltoului continental: a. criteriul limitei externe a marginii continentale sau adancimea de 200 de metri b. criterii nationale in functie de configuratia geografica a platoului continental c. criteriul stabilit in perioada medievala, reprezentat de regula bataii tunului ANS: A PTS: 1

168. Conceptul de mare patrimoniala a fost utilizat initial pentru a defini: a. zona contigua b. zona internationala a teritoriilor submarine c. zona economica exclusiva ANS: C PTS: 1

169. Prin utilizarea conceptului Zona, Conventia asupra dreptului marii din anul 1982 se refera la: a. zona contigua b. zona internationala a teritoriilor submarine c. zona economica exclusiva ANS: B PTS: 1

170. Potrivit Conventiei asupra dreptului marii din anul 1982, prin stat arhipelag se intelege: a. un stat constituit in intregime din unul sau mai multe arhipelaguri si, eventual, din alte insule b. un stat constituit partial din arhipelaguri si din alte insule c. un stat constituit numai din insule, iar capitala acelui stat este situata pe insula principala

ANS: A

PTS: 1

171. Potrivit dispozitiilor art 121 din Conventia asupra dreptului marii din anul 1982: a. orice insula este parte integranta a teritoriului statului riveran b. orice insula are dreptul la mare teritoriala, platou continental si zona economica exclusiva c. orice insula care nu este propice locuirii umane sau unei vieti economice proprii nu are dreptul la platou continental si la zona economica exclusiva ANS: C PTS: 1

172. Criza rachetelor cubaneze a generat, din punct de vedere al dreptului marii si al celorlalte norme de drept international, urmatoarea intrebare: a. Daca un stat are dreptul de a institui, in mod unilateral, o zona de restrictii pentru celelalte state in spatii maritime care nu se afla sub jurisdictia sa. b. Daca un stat are dreptul de a desfasura orice activitate in marea libera, fara restrictii, chiar daca aceasta nu se afla sub jurisdictia sa. c. Daca un stat are dreptul de a interveni asupra oricarui transport de echipament militar asupra unei / unor nave care navhigheaza in spatii maritime care nu se afla sub jurisdictia sa. ANS: A PTS: 1

173. Potrivit Conventiei adoptate la Montego Bay in anul 1982, constituie patrimoniu comun al umanitatii: a. zona economica exclusiva b. zona internationala a teritoriilor submarine c. zona internationala a marii libere ANS: B PTS: 1

174. Insula Serpilor este situata in Marea Neagra, in apropierea litoralului romanesc, la o distanta de: a. 23 mile marine de la tarm, la nord-est de orasul Sulina b. 15 mile marine de la tarm, la est de orasul Constanta c. 10 mile marine de la tarm, la nord-est de localitatea Vama Veche ANS: A PTS: 1

175. Prima mentionare a Insulei Serpilor intr-un document de drept international este efectuata in anul: a. 1997, in Tratatul de buna vecinatate semnat intre Romania si Ukraina b. 1857, in documentele referitoare la Tratatul de pace de la Paris, dupa razboiul Crimeei c. 1878, in documentele referitoare la Tratatul de pace de la Berlin, dupa capitularea imperiului otoman ANS: B PTS: 1

176. Potrivit Tratatului de pace cu Puterile Aliate si Asociate, semnat la Quai dOrsay, la 10 februarie 1947: a. Insula Serpilor este pe teritoriul sovietic b. Insula Serpilor este pe teritoriul romanesc c. Insula Serpilor nu este indicata pe harta anexa la tratat ANS: B PTS: 1

177. Insula Serpilor este luata in mod abuziv de catre URSS, la 23 mai 1948, fiind invocat ca temei juridic: a. prevederile Tratatului de pace dintre Puterile Aliate si Asociate din anul 1947 b. prevederile Dictatului de la Moscova din iunie 1940 c. prevederile Protocolului privind parcursul liniei frontierei de stat dintre R.P. Romana si URSS din anul 1948 ANS: C PTS: 1

178. Una din etapele derulate de catre diplomatia Romaniei pentru recuperarea Insulei Serpilor este urmatoarea: a. a purtat negocieri cu Natiunile Unite, de la aderarea sa ca membru cu drepturi depline b. s-a adresat Curtii Internationale de Justitie c. a purtat negocieri diplomatice cu URSS, in perioada 1970-1989 ANS: C PTS: 1

179. Precizati in care dintre documentele oficiale semnate intre Romania si Ucraina dupa anul 1990 este scris, expressis verbis, ca Insula Serpilor apartine Ucrainei. a. Declaratia de indepedenta a Ucrainei din anul 1990 b. Tratatul cu privire la relatiile de buna vecinatate si cooperare dintre Romania si Ucraina din anul 1997 c. Scrisorile ministrilor de externe ai Romaniei si ai Ucrainei din anul 1997, referitoare la aplicarea Tratatului semnat intre cele doua state in acelasi an (Acordul conex) ANS: C PTS: 1

180. Diferendul dintre Romania si Ucraina solutionat de catre Curtea Internationala de Justitie in februarie 2007 a avut ca obiect: a. stabilirea suveranitatii de stat asupra Insulei Serpilor b. retrocedarea marii teritoriale a Insulei Serpilor catre Romania c. delimitarea platoului continental si a zonei economice exclusive intre Romania si Ucraina ANS: C PTS: 1

181. Decizia Curtii Internationale de Justitie din 3 februarie 2007, referitoare la diferendul dintre Romania si Ucraina, este: a. favoarabila ambelor state b. favorabila Romaniei c. favorabila Ucrainei ANS: B PTS: 1

182. In domeniul raspunderii internationale a statelor, forta majora: a. nu exonereaza un stat de raspundere b. exonereaza un stat de raspundere, fara a fi necesara indeplinirea altor conditii c. exonereaza un stat de raspundere, numai daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute in doctrina dreptului international ANS: C PTS: 1

183. In materia raspunderii internationale a statelor, starea de necesitate reprezinta: a. situatia care implica respectarea obligatiilor internationale intre state b. situatia care presupune recunoasterea dreptului la existenta sau la autoconservare al statului c. situatia in care se gaseste un stat care nu avea absolut nici un alt mijloc de a-si salva un interes al sau amenintat de un pericol grav si iminent, decat de a adopta o comportare neconforma cu ceea ce ii cere o obligatie internationala fata de un alt stat ANS: C PTS: 1

184. Identificati o categorie de clasificare a mijloacelor de solutionare pasnica a diferendelor internationale: a. cu caracter jurisdictional b. cu caracter obligatoriu c. cu caracter temporar ANS: A PTS: 1

185. Potrivit Protocolului Aditional I de la Geneva din 1977, incalcarea regimului de protectie a bunurilor culturale care formeaza patrimoniul comun al umanitatii constituie: a. o crima de razboi b. o crima impotriva umanitatii c. o crima impotriva pacii ANS: A PTS: 1

186. Principiul legalitatii incriminarii din dreptul international penal se refera la situatia in care: a. raspunderea penala revine intotdeauna persoanei care a savarsit o crima internationala, chiar daca aceasta nu a fost incriminata anterior printr-o norma penala b. nici o persoana nu va putea fi pedepsita daca fapta pe care a savarsit-o nu este prevazuta de legea penala inainte de data savarsirii ei c. este inlaturata raspunderea penala a persoanelor care au actionat la ordinul expres al superiorului sau ANS: B PTS: 1

187. Statutul Curtii Penale Internationale a fost semnat la: a. New York, in anul 1997 b. Geneva, in anul 1977 c. Roma, in anul 1998 ANS: C 188. PTS: 1

Tratatele internationale incheiate cu incalcarea unor norme de jus cogens sunt:

a. considerate lovite de nulitate relativa ce poate fi acoperita prin confirmarea de catre statul al carui consimtamant a fost viciat b. considerate in vigoare, partile fiind tinute sa elimine consecintele oricarui act indeplinit in baza unei dispozitii a tratatului care este in conflict cu norma imperativa

c. considerate nule ab initio, din momentul incheierii lor ANS: C PTS: 1

189. Conventia europeana pentru reglementarea pasnica a diferendelor din anul 1987 prevede concilierea ca: a. un mijloc auxiliar de reglementare pasnica la care partile dintr-un diferend urmeaza sa recurga b. primul mijloc de reglementare pasnica la care partile dintr-un diferend urmeaza sa recurga c. o metoda uzuala de reglementare pasnica la care partile dintr-un diferend urmeaza sa recurga, fara a se pronunta asupra caracterului primordial al acesteia ANS: B PTS: 1

190. Ancheta internationala a fost pentru prima data consacrata in documente internationale prin dispozitiile .......................................... si ale .................................................... a. Conventiei de la Haga din anul 1899 / Conventiei de la Haga din anul 1907 b. Conventiei de la Versailles din anul 1919 / Conventiei de la San Francisco din anul 1945 c. Conventiei de la Viena din anul 1969 / Conventiei de la Viena din anul 1978 ANS: A 191. PTS: 1

Consacrarea arbitrajului international s-a realizat prin dispozitiile ........... si ale .........

a. Conventiei de la Haga din anul 1899 / Conventiei de la Haga din anul 1907 b. Actului general de reglementare pasnica a diferendelor internationale, adoptat in anul 1928 / Conventiei generale de conciliere interamericana din anul 1929 c. Cartei Natiunilor Unite / Statutului Curtii Internationale de Justitie ANS: A PTS: 1

192. Masurile cu caracter coercitiv care implica folosirea fortelor armate sunt, in principal, urmatoarele: a. boicotul, blocada si excluderea din organizatia internationala. b. demonstratiile militare, masuri de blocada si alte operatii executate de fortele terestre, maritime sau aeriene c. boicotul, blocada si ruperea relatiilor diplomatice ANS: B PTS: 1

193. Ranitii, bolnavii si naufragiatii se bucura de o protectie speciala, in timp de conflict armat, bazata, in principal, pe dispozitiile: a. Conventiei a IV-a adoptate la Geneva in anul 1949 b. Conventiei a III-a adoptate la Geneva in anul 1949 c. Conventiei I si Conventiei a II-a adoptate la Geneva in anul 1949 ANS: C PTS: 1

194. Identificati definirea conceptului de mercenar potrivit normelor dreptului international contemporan: a. individul care lucreaza pe ascuns sau sub pretexte mincinoase si aduna ori incearca sa adune informatii in zona de operatii a unui beligerant, cu intentia de a le comunica partii adverse b. persoana care este in mod special recrutata pentru a lupta intr-un conflict armat pentru a obtine o remuneratie materiala net superioara celei care este platita combatantilor c. militarii care lupta pentru a nu fi capturati de ctre inamic si care sunt protejati potrivit reglementarilor internationale n domeniu ANS: B PTS: 1