Sunteți pe pagina 1din 37

MANAGEMENT INTERNATIONAL = Curs 1 =

Lect. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI ASE, REI, 2011

= Curs 1 = Internationalizarea afacerilor

CUPRINS:
1. Internationalizarea si globalizarea afacerilor Internationalizarea firmei: mecanisme si motivatii Strategia de internationalizare a firmei

2.
3.

1. Internationalizarea si globalizarea afacerilor

1.

INTERNATIONALIZAREA SI GLOBALIZAREA AFACERILOR Internationalizarea mediului de afaceri Globalizarea vietii economice

1.1 1.2

1.1 Internationalizarea mediului de afaceri


Comertul international Investitiile straine directe.

1.2 Globalizarea vietii economice


Globalizarea comertului Globalizarea productiei Globalizarea serviciilor. Vectorii globalizarii: - Companiile multinationale - Bancile internationale - Organismele financiare mondiale.

2. Internationalizarea firmei: mecanisme si motivatii

2.

INTERNATIONALIZAREA FIRMEI: MECANISME SI MOTIVATII

2.1 Natura procesului internationalizarii firmei 2.2 Mecanismele internationalizarii firmei 2.3. Motivatiile internationalizarii firmei

2.1 Natura procesului internationalizarii firmei

Dimensiunile internationalizarii: - Metoda de operare (Cum?) - Obiectul vanzarilor (Ce?) - Pietele tinta (Unde?) - Capacitatea organizationala (Cu ce?).

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (1)


Teoria ciclului de viata al produsului Abordarea stadiala a exportului Stadiile dezvoltarii firmei pe plan international.

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (2)

Teoria ciclului de viata al produsului: - Faza I: Exportul din tara de origine (lansare+crestere) - Faza II: Debutul productiei in tara importatoare (crestere+maturitate) - Faza III: Exportul din tara importatoare (maturitate) - Faza IV: Importul in tara de origine (declin).

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (3)

Abordarea stadiala a exportului:


Nivelul activitatii de export - Nu exista activitate pe piata de export - Activitate pasiva - Activitate marginala - Activitate agresiva. Gradul de implicare in export - Implicare experimentala - Implicare activa - Implicare ferma/ puternica.

Modul de intrare pe piata - Nu exista export permanent - Export prin intermediari - Export prin filiala de comert - Productie intr-o filiala din strainatate.

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (4)

Stadiile dezvoltarii firmei pe plan international (model explicativ in 7 stadii): - Raspunsul la comanda externa - Exportul activ - Exportul direct - Sucursala si filiala de comercializare - Asamblarea in strainatate - Productia in strainatate - Integrarea filialelor straine.

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (5)

Stadiile dezvoltarii firmei pe plan international (model explicativ in 3 stadii): - Internationalizarea initiala (First landing) - Implantarea in tara gazda (Go native) - Multinationalizarea si globalizarea (Go global).

2.3 Motivatiile internationalizarii firmei

Motivatiile reactive si cele proactive:


Motivatiile reactive Motivatiile proactive - Accesul la resurse - Reducerea costurilor - Avansul tehnologic - Implicarea manageriala - Dezvoltarea retelei de informatii si telecomunicatii.

- Presiunea concurentei - Scaderea vanzarilor pe piata interna - Excesul de capacitate - Supraproductia - Apropierea fata de clienti.

3. Strategia de internationalizare a firmei

3.

STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A FIRMEI Formularea strategiei de internationalizare a firmei


3.1.1 Determinarea strategiei de internationalizare a firmei (faze) 3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale 3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei 3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei

3.1

3.2

Tipurile de strategii de internationalizare a firmei


3.2.1 In functie de ratiunile internationalizarii 3.2.2 In functie de tipul firmei care se internationalizeaza

3.1.1 Determinarea strategiei de internationalizare a firmei

Faza 1: Analiza datelor externe si a potentialului firmei Faza 2: Determinarea obiectivelor internationale ale firmei Faza 3: Studiul alternativelor strategice Faza 4-6: Elaborarea si realizarea programului de internationalizare: Buget Executie Control.

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (1)

Studierea mediului international (oportunitati si amenintari): - analiza nevoilor si a cererii solvabile - analiza ofertei si a concurentei - restrictiile de acces pe piata (tarifare si netarifare) - riscurile legate de internationalizare (ex.: politice, economice, financiare, tehnologice etc.) - instabilitatea politica si riscul de tara.

- Tipologia pietelor externe - Gradele de atractivitate ale acestora

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (2)

Analiza diagnostic a potentialului firmei (puncte tari si puncte slabe): - aspiratiile firmei si cultura sa organizationala - resursele disponibile (financiare, materiale si umane; capacitati excedentare sau mobilizabile) - avantajele distinctive in materie de: produse, piete, tehnologii, stiinta etc. - fluxurile, structurile si capacitatile firmei. - Profilul de competenta al firmei

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (3)

Identificarea factorilor de internationalizare:


B. Motivatiile strategice ale firmei: - capacitatea productiva in exces, cererea locala mica sau saturarea pietei interne - cresterea credibilitatii firmei - posibilitatea de crestere externa - facilitarea economiilor de scala - prelungirea ciclului de viata al produselor.

A. Factorii de mediu: - facilitatea de acces pe piata - evolutia favorabila a pietei (cererea) - riscul politic moderat - conditiile bune de munca - existenta unei zone de liber schimb - calitatea resurselor locale - paritatile monetare.

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (4)

Determinarea obiectivelor internationale ale firmei: - volumul de afaceri de realizat - rentabilitatea capitalurilor investite - nivelul profitului asteptat - ritmul de dezvoltare urmarit - gradul de control al operatiunilor.

3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei (1)

Segmentarea pietelor si selectare partenerilor:


B. Criteriile de selectare a partenerilor internationali: - experienta internationala - existenta unor relatii anterioare de afaceri - nivelul tehnologic - potentialul comercial - situatia economicofinanciara - gradul de risc asociat.

A. Criteriile de segmentare pentru pietele internationale: - variabilele economice, sociale, juridice si administrative - variabilele culturale - variabilele geografice sau geopolitice - variabilele comportamentale - riscul de tara.

3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei (2)

Stabilirea metodelor de operare (formele de angajare internationala): Operatiuni comerciale internationale: export direct/indirect, contrapartida, reexport, export de obiective industriale Aliante strategice si cooperari internationale: licentiere, francizare, subproductie/subcontractare, societate mixta Investitii directe si implantari in strainatate: birou comercial, sucursala, filiala.

3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei (3)

Identificarea modalitatilor de adaptare pe piata internationala: - Standardizarea - Adaptarea selectiva - Diferentierea.

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (1)

Instrumentele pentru luarea deciziei de internationalizare: A. Grilele de evaluare B. Metodele matriceale Evolutia configuratiilor de internationalizare.

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (2)

A. Grila de evaluare:

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (3)


B. Metoda matriceala: Matricea BCG (Boston Consulting Group):


- cota de piata si rata de crestere

Matricea McKinsey:
- competitivitatea si atractivitatea pe termen lung

Matricea A.D. Little (Business Profile Matrix):


- pozitia concurentiala si gradul de maturitate industriala

Matricea Ball-Lorange:
- gradul de previzionare a factorilor de mediu si posibilitatea de reactie la evenimentele aleatoare.

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (4)


Evolutia configuratiilor de internationalizare: Faza I: Export direct sau indirect

Faza II:

Ateliere de asamblare sau creare de JV

Faza III: Sedii zonale si laboratoare de cercetari Faza IV: Reconcentrare si extindere locala.

3.2.1 Strategiile de internationalizare in functie de ratiunile procesului (1)


Strategiile de marketing international Strategiile multifunctionale.

3.2.1 Strategiile de internationalizare in functie de ratiunile procesului (2)

Strategiile de marketing international: - Strategia de smantanire a pietei (1.-; 2.+; 3.-; 4.-) - Strategia de patrundere pe piata (1.+; 2.-; 3.+; 4.+) - Strategia de dumping (1.-/+; 2.+; 3.-/+; 4.+) - Strategia de explorare (1.+; 2.-; 3.-/+; 4.+)
Variabilele luate in considerare: 1. ciclul de viata al produsului (- = scurt; + = lung) 2. gradul de accesibilitate a pietei (- = greu; + = usor) 3. efortul investitional (- = mic; + = mare) 4. orizontul temporal al profitului (- = scurt; + = lung).

3.2.1 Strategiile de internationalizare in functie de ratiunile procesului (3)

Strategiile multifunctionale: - Aplicate in faza de internationalizare initiala - Aplicate in faza de implantare in strainatate - Aplicate in faza de multinationalizare
Variabilele luate in considerare: toate functiile firmei.

3.2.2 Strategiile de internationalizare in functie de tipul firmei (1)


Strategiile firmelor mici si mijlocii Strategiile societatilor multinationale.

3.2.2 Strategiile de internationalizare in functie de tipul firmei (2)

Strategiile firmelor mici si mijlocii: - Strategia nisei - Strategia concentrarii - Strategia diferentierii - Strategia mixta.

3.2.2 Strategiile de internationalizare in functie de tipul firmei (3)

Strategiile societatilor multinationale: - Strategia filialei-sursa - Strategia filialei cu autonomie functionala - Strategia de integrare complexa - Strategia tehnico-financiara - Strategia globala.

Va multumesc pentru atentie!


Lect. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI irina_iamandi@yahoo.com