Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA D,E 0,.0. AL U.T.C .. ANUL XVI - NR.

191 10/86
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
AUTODOTARE -
AUTOUTILARE ................. pag. 2-3
Selector electronic
VF6 de. mare stabilitate
N
.......... pag. 4-5
Voltmetre C.A.
Punte C
Divertisment
CQ- VO ......................... pag. 6-.7
Transceiver 144-146 MHz
HI-FI ........................... pag, 8-9
Preamplificator-mixer cu

COhtrolul balansului stereo
................... pag. 10-11
Captor inductiv de
pentru circuite
integrate TTL sovietice
........... pag. 12-13
Microcalculatorul LlB 881
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT: Service
Dialog cu testerul: Polaritate,
defecte de conexiune n
primar uzuri
ATELIER ....................... pag. 16-17
Termometre cu termistoare
Pulverizator
Preamplificatorul AN7311
CITITORII ........ pag.18-19
Calculul valorii eficace
Din materiale vechi, scule noi
Nanoampermetru
Temporizator pentru
de parbriz
Mobilier pentru hol
.......... pag. 20-21
Pardoseli din lemn
REVISTA REVISTELOR ." ....... pag. 22
Verificator
Tx-CW

Efecte Ic..minoase
LA CEREREA CiTITORILOR ..... pag.
Alimentarea tuburilor
catodice
SERVICE ....................... pag.
Radioreceptorul portabil AFT -6 N
23
24
iN PAG. 6-7)
1.
nlocuirea comutatoarelor si a
claviaturilor clasice nu are la
doar considerente estetice. Comu-
tatoarele electronice snt mai ergo-
nomice, partea de
nare fiind un simplu,
nchiznd un contact
unic (MICROSWITCH) sau una-
metalice sensibile
la atingerea degetelor (TOUCH
CONTROL).
AI doilea cel mai important
avantaj al comutatoarelor electro-
nice este fiabilitatea ceea
ce conduce la economie n cheltu-
ielile de n stare de func-
Snt cunoscute cazurile n
care aparate cu parte
nu pot fi utilizate din cauza
unor defecte la dispozitive cu piese
mecanice n (claviaturi, co-
mutatoare rotative sau cu trans-
Cu att mai este defec-
tarea sau defectelor inter-
mitente n aparatura audio de
fidelitate, al este ridicat.
Selectorul electronic este al-
dintr-un bloc logic de selec-
un multiplexor analogic. Poate
fi implementat, de exemplu, cu
un comutator: senzorial integrat
SAS560S cu un multiplexor audio
TDA 1029 (1). Pentru partea analo-
se mai pot folosi tranzistoare
pe post 'be comutatoare discrete
sau chiar un multiplexor analogic
RQM05 (2).
Intruct procurarea FET-urilor
a circuitelor integrate amintite este
mai pentru amatori, articolul
un selector electronic de
audio realizat numai cu tranzis-
toare bipolare uzuale cu
TTL.
2.
de analogice: 4, cu
de extensie
Tipul comenzii: cu micrbswitch
sau cu senzor; unei
la conectare
Sensibilitatea la audio:
30 mV ... 3 V (nivel de linie)
de intrare la
audio: > 47 kH
Atenuarea semnalului: cca 10 <?ri
2
, VICTOR O,AVID, Tulcea
3. SELECTORUL LOGIC
Schema din figura 1 lo-
gica de cu
NAND cu diode.
La a unuia din n-
K
1
.. , K
4
,'
se va selecta respec-

De exemplu, la lui K2'
bistabilul RS format din P
3
,
P 4 O
2
trecnd n
starea LOW. Prin diodele D1' Da.
D11' celelalte trei bistabile RS snt
n stare HIGH pe
anulnd astfel o ante-
Diodele vor fi cu germaniu
deoarece au tensiunea n conductie
pragului de V
1L
al TTL.
Spunem am selectat
O
2
, fapt semnalizat de LED
2

unei logice la
conectarea este reali-
cu condensatorul C
1
montat n
paralel pe
care ne
Pe am ales primul bista-
bil RS. La conectarea
punctul A se la ma-
sei, C
1
fiind
se face rapid, dar impulsul
este suficient pentru do-
Condensatorul trebuie
curent de mic (de preferat un
condensator cu tantal).
Pentru a deveni sensibil la atin-
gere, selectorul trebuie dotat cu pa-
tru senzori (fig. 1b). Se ast-
fel de exemplu, se
senzorufui 0A cu in-
trarea de A a selectorului;
analog pentru celelalte trei
de
La atingerea cu degetul a senzo-
rului S, pe baza lui T
1
vom aduce un
semnal suficient pentru a debloca
tranzistorul

implicit T
2
- Des-
chiderea lui T 2 Cl) co-
nectarea punctului A la
Pentru mai multe audio,
de
de diode, cte (1/2
CDB400) per:!tru fiecare intrare su:-
In general, pentru n
vom folosi n- (n--1) diode.
Cei care doresc pot. realiza logica
de cu tranzistoare bipolare
cu diode (fig. 2a). Avantajul sche-
+5"V
mei este componente
calitative, cu
condensatoruluiC
1
Senzorul pen-
tru este un simplu
tranzistor pnp conectat ca n figura
ab.
4. MUL TIPLEXOnUL ANALOGIC
Schema din figura 3
celule din cele patru (iden-
tice) ale multiplexorului. Pentru va-
rianta stereo cu patru este
nevoie de opt celule repetor pe emi-
tor, cte patru pe fiecare canal.
De exemplu, pentru nivel LOW pe
intrarea 0
1
, T
1
este blocat.
deci nu n circuit, neafec-
tnd etajului audio cu
T
2
; semnalul prezent la intrarea L
1


ti
Q't
(TTL)
/(s
IOKO

va fi la audio, b
atenuat.
Atenuarea este destul de
(cca 10 ori) la mul
xorului se un etaj cu i
de intrare > 1 Mn.
este folosirea unui am
cator caz n care se
duce diafonia ntre sursele
program.
La trecerea n starea HIGH
punctului 0
1
, tranzistorul T
1
se
coborrea poten
lului bazei lui T
2
spre
masei, deci blocarea acestuia.
tranzistorul blocat nu ar trece
semnalele foarte puternice,
bile tranzistorul din
de Aceste semnale snt
puternic atenuate de divizorul
::/-:at de R2 de deoarece T1
TEHNIUM 10/1986
saturat, deci semnalul este trimis
aproape integral la T
1
are
deci dublu rol n atenuarea semna-
lului.
Grupul Rl' C
2
are rol de tem pori-
zare la schimbarea logice a in-
0
11
eliminind pocnetele la co-
mutare, fenomen incompatibil cu
nalta fidelitate. n timp, ca
scurtcircuit n curent alternativ, C
2
'trimite la eventualele vrfuri
de tensiune n partea lo-
' .
Componentele audio vor fi
de cea mai calitate, dar tre-
buie
lui T
1
, care va avea un curent rez,l-
dual I
CEO
ct mai mic, pentru ca In
starea blocat nu altereze punctul
static de a tranzistoru-
lui T
2
. .
Pentru modeste pot fi
utilizate multiplexoarele anal 0-
gi<;;e din figurile 4a 4b.. .
In figura 4a s-au folOSit diode pe
post de comutatoare. De exemplu,
n starea HIGH pe intrarea 0
1
,
dIoda D
1
se deschide, spre
trecnd semnalul audio de la intra-
rea 11' La trecerea 0
1
n stare
LOW (selectarea altei dect
tensiunea pe anodul dlodel este
de cca O 4 V iar pe catod mai mare
dect 2 'v, unei
alte diode din circuit. D
1
fiind blo-
semnalul nu va mai trece spre
. _
, . Schema este foarte economica,
dar se puternic semnalul
audio util si n apar
pocnituri la' Pentru aces!
multiplexor, intrarea este
cu nivel HIGH de la partea logica.
n figura 4b se o
de multiplexor analogic cu tranzIs-
toare bipolare. Pentru nivel LOW pe
intrarea 0
1
, T
1
este blocat,
deci semnalul trece prin rezisten-
R1' R3 spre n cazul tre-
cerii 0
1
n stare HIGH, T
1
se
semnalul fiind trimis la
deci nu mai apare la
Condensatorul C
2
are rol ca
cel din figura 3.
Ambele multiplexoare (4a 4b)
pe o au deza ..
vantajul atenuartl puternice a sem-
nalului audio util.' Aceasta atrage o
amplificare mare pentru a aduce
semnalul la nivelul ceea ce
distorsiuni suplimentare.
n acelasi timp, plaja de
de intrare este orice
semnal putetnic putnd scoate dis-
pozitivul blocare: Se
deCI multlple-
*oarelor din figura 4 n selectoare
audio n i nter-
toane, n relee VOX etc.
S. CONSTBUCTIVE
Selectorul logic se se:
parat de multjplexo.rul analogic
se In vananta cu control
prin atingere, conexiunile ntre sen-
zori si restul montajului vor fi foarte
scurte si eventual ecranate, pentru
a nu selecta eronat din cauza zgo-
motului cules.
se impun la co-
nexiunile O, .. , Q4 dintre blocul lo-
gic cel analogic. _ .
Generozitatea decuplarrlor pe
alimentare (nefigurate n scheme),
ca
de masa garanteaza ab-
_
pare comoda, so-
tensiunii de +5 y
mentare TTL) din cei +12 V al
logice trebu ie altfel toate
fenomenele tranzitorii din partea
vor trece prin alimentare in
etajele audio.
Pentru un selector stereo cu pa-
tru se un singur
selector logic multiplexoare
analogice, cte unul pe canal.
6. BIBLIOGflAFIE:
1. Circuite integrate analogice,
Catalog, Editura
2. Componente electronice se-
mico(lductoare, Catalog I.C.C.E.,
1980.
TEHNIUM 10/1986
fJt MAR:
STABIlITAT:
Praf. MIHAI CORUTIU,
Liceul IIC. A. Rasetoti"-Bucures;sti
Oscilatoareie cu varia-
constituie unul din etajele im-
portante ale recep-
toarelor. Caracteristicile principale
ale unui astfel de oscilator snt:
- gama de lucru;
- stabilitatea
- nivelul parazite;
- tensiunea semnalului de
de
Un VFO este cu att mai bun cu ct
stabilitatea este mai mare,
nivelul parazite este
mai slab de mai

Caracteristicile. montajului pre-
zentat aici snt .
tensiunea de alimentare: 6-12 V;
gama de (care depinde
de valoarea bobinei
de valorile condensa-
toarelor ce compun circuitul osci-
lant): 2-10 MHz;
stabilitatea 30
de minute de la alimentarea monta-
jului): 100 Hzlh;
tensiunea de (vezi tabelul
1): 1,8 - 2,9 V
ef
;
c,
parazite:
-:- armonica a Qoua 26 dB;
- armonica a treia 35 dB;
de 50 H:
n este prezentata
a acestui VFO. Se observa
etajul oscilator, echipat cu tran:
zistorul T" este urmat de un etaj
amplificator (T2) de un etaj adap-
tor de (T 3)' care a.re .rolul
de a reduce de a
ansamblului. .
Circuitul oscilant este format din
bobina L
1
condensatoarele C,
C
2
. Pe de parte, condensatoa-
rele C
3
' C
4
C
s
, legate n paralel cu
C, C
2
, ele la deter-
minarea de lucru.
Condensatoarele C
4
C
5
for-
un divizor capacitiv de
care
amorsarea Stabilitatea
montajului este cu att mai mare cu
ct valorile condensa.-
toarelor C
4
C
s
snt ele mai
Dioda D, are rolul de a proteja
tranzistorul cu efect de cmp, iar bo-
bina de S1 de 1 mH trebuie
lJFkllO
5Gnl'
$,
ImH
o de cel
30 O. are o re-
mai de 30 !!
este necesar o nseriem cu un re-
. zistor a se calcu-
astfel: Rs Rsuplim. 30! L
n scopul de a obline cea mal
stabilitate este nece-
sar alegem condensatoarele C
1
,
C
2
, C
3
, C
4
C
5
astfel ansa_m-
blul lor prezinte o dertva nuia a
n d_e
O particulara ar fi sa fo-
losim pentru C
2
, C
3
, C
4
C
5
con-
densatoare din
Etajele eChipate
T
2
si T
3
au, respectiv, urmatoarefe
de a amplifica semnalul dat
de T
1
de a decupla oscilatorul
descris aici de
de este o
aproape de tensiun.ea _de, ali-
mentare, care este cupnnsa Intre
6Vsi 12V.
de lucru poate fi
ntre 2 MHz 10 MHz, cu ajutorul
bobinei L
1
al
C" C
2
, C
3
, conform tabeiuiui 1.. . .
Tabelul 2 caracteristicile
bobinei L, n de
de lucru. Pentru a evita
cu temperatura nu vor
folosi pentru suporturi. de
tip "plastic" (inclusiv tefl<:>n). CI se
vor utiliza carcase pe baza de
sau alte materiale ceramice care
un coeficient de li-
foarte mic.
+
G +12V
ilS/NE
2,9:

2,7

2,'
2,$
2,3
c,1
,l8

C4HCArSA
t
VrO

.fI 20 /TJ17:J.
Ce eAl1lc,l
18y,18mm
(eNAn/ci
<P?fJmm
1J..Yf1{l.l..S'f.'f> 1
6
,-


18xI8n>n1
3
VOLT TRE

Pagini realizate de fiz. A.
Domeniile de alternativ ale AVO-
metrelor i
n general, pe constructorii amatori
inerente ale prin-
cipiului de Nelinia'ritatea
scalei, destul de spre
valorile mici, banda de frec-
de sub 15-20 kHz,
unui prag de tensiune de
cel 0,2-0,3 V, sub care nu se
pot efectua sensibilita-
tea - pentru instru-
ment indicator - de.
rile de tensiune i deter-
mina pe constructori
amatori la serviciile unui
astfel de aparat n favoarea unui
voltmetru electronic.
La toate aceste neajunsuri, peste
care trec adeseori n
de altceva mai bun, se mai
diversitatea lor
de redresare etalonare, care i n-
att n ceea ce inter-
pretarea rezultatelor, ct mai ales. n
realizarea a unui voit metru
c.a:, plecnd de la un instrument in-
dicator dat.
n cele ce ne propunem
pentru de-
sigur, cteva dintre problemele de
principiu referitoare la
tensiunilor alternative prin meto-
dele clasice.
u(t)
AVO-metrele fie
snt de sau
construite de amatori, folosesc ca
indicator un instrument magneto-
electric cu ac mobil, care este, de
un microampermetru sau
un miliampermetru de curent conti-
nuu. Pentru semnale de intrare va-
riabile, a de
capacitatea de
a acului, aceste instrumente
valoarea medie, printr-un proces
mai mult sau mai precis de
mediere Este de la sine
ele "nu pot nemij-
locit semnale alternative (sime-
trice), deoarece n acest caz media
valorilor instantanee este
Pentru a tensiuni al-
ternative, se la metodele
de redresare, care
semnalele pulsatorii rezultate, de
polaritate snt mediate
mecanic de instrument. De re-
scala instrumentului se etalo-
n valori eficace, dar, pentru
scopuri speciale, ea poate fi etalo-
n valori de vrf, valori vrf la
vrf sau valori medii media
se la semnalul pulsatoriu re-
dresat mono sau In-
diferent de sistemul de redresare
folosit, scala poate ff n ori-
care din aceste valori, prin etalo-
u

a)
2Tb)
c)
o T/2 T 2T
4
t
t
nare sau prin conversie
deoarece trecerea de la una la alta
se face prin simpla multiplicare cu o
pentru semnale cu
forma de
Vom considera cazul cel mai
frecvent ntlnit n al ten-
siunilor alternative sinusoidale. Pen-
tru un asHel de semnal (fig. 1a), va-
n timp a valorii instantanee a
tensiunii, u(t), are loc o lege
de forma:
u(t) U . sinwt (1)
unde U valoarea maxima
sau de vrf (1) - ((1) 2,f
2/T/T, unde f este respec-
tiv T - perioada). n majoritatea ca-
zurilor, tensiunile alternative sinu-
soidal.e snt precizate prin
(de care nu ne aici) va-
loarea eficace, Uef:
Uef U/[12 = 0,707 . U (2)
Redresarea n voltmetrele c.a.
este de obicei cu o
n serie, sau cu
patru diode n punte. Se folosesc de
diode cu germaniu, care
au pragul de deschidere mai mic
dect cele cu siliciu. Redresarea
poate fi cu sau filtrare,
nunt" important pentru
scalei, cum vom vedea mai
departe. Mai rar se redre-
sarea cu dublare de tensiune, care
este implicit de filtrare (du-
blorul Latour sau SChenkel), ofe-
rind la valoarea vrf la vrf a
tensiunii (dublul valorii maxime).
Pentru o valoare a tensiunii
de intrare, instrumentului
depinde de
circuitului de redresare. Vom ana-
Iliza n continuare cteva dintre solu-
mai des utilizate.
1. REDRESAREA MONOAl TER-
FILTRARE
Cea mai modalitate de
a unei tensiuni alternative
n redresarea ei monoalter-
cu ajutorul unei diode n se-
rie, de medierea pe instru-
ment a semnalului pulsatoriu rezul-
tat (fig. 2). Neglijnd de ten-
U1ef =U/2
lJ.med = uITI
U2ef=U/fi
U2med=2U/'M
siune pe n
sidernd a d
(teoretic), un semnal
forma (1) prin redresa
J.orma Ul (t) din
gura 1b.
Conform celor discutate ant
acul instrumentului va indica val
rea medie a tensiunii u,(t), nott
U
1med
, cu expresia:
U
1med
U/7T = 0,3183 . U
Vom preciza tensiunea
u (t) nu prin valoarea sa de
U, ci prin valoarea eficace, Uef,
de (2). Prin urmare,
instrumentului va fi:
U
1med
Uef = 0,45 . Uef (4)
'1r
n practica, schema SImplificata
de din figura 2 se comple-
cu elementele Rl' O
2


cum se n figura 3. R
1
repre-
.aici ne-
pentru transformarea in-
strumentului M n voltmetru cu indi-
la cap de (cte o
valoare pentru fiecare domeniu de
dorit). Dioda suplimen-
O
2
are rolul de a reintoarce n
circuitul de intrare, prin
negative ale
semnalului, blocate de 0
1
,
introducerea dio-
dei O
2
performan-
de prin limitarea ten-
siunii inverse la bornele grupului O,
R
2
il M, ceea ce are ca efect redu-
cerea curentului invers prin 0
1
(re-
a diode; redresoare
0
1
nu este cum se con-
teoretic). In fine,
R2' n paralel cu instrumen-
tul, are rolul de a elimina zona
de neliniaritate din
caracteristica tensiune-curent a
diodei de redresare 0
1
, Instrumen-
tul M este de obicei foarte sensibil
(zeci de microamperi), or, la
att de mici se "prinde" zona de
"cot" a caracteristicii curent-ten-
siune a diodei, ceea. ce are ca efect
neliniaritatea foarte a
instrumentului n por-
de nceput a scalei. Introdu-
cerea R
2
li-
niaritatea, sporind curentul absor-
bit din redresor, dar avantajul este
destul de scump, prin re,duce-
rea voltmetrului. Intr-a-
R
2
se ca un
pentru instrumentul M, cu efectul
cunoscut de a curentului in-
dicat la cap de Practic se re-
curge la un compromis acceptabil,
sensibilitatea a
instrumentului pentru
domeniile de tensiune
alegnd adecvat desensibilizarea n
alternativ, respectiv valoarea lui R
2
in raport cu a
liber.
TEHNIUM 10/1986
. '
Condensatoarele neelectrolltlce
cu pierderi mici n pot fi
comod cu precIzie sa-
utiliznd puntea Sauty
n curent alternativ, al princi-
piu este reamintit n figura 1.
Puntea cuprinde
condensatorul necunoscut, C
x
' un
condensator etalon, re-
R1' R
2
. Pe din diago-
nale se tensiunea
de alimentare, de un
generator de cu im-
de G.A.F., iar
n este plasat de-
tectorul de nul, care poate fi o
de
mare, CT (2 000-4 000 il).
Puntea este .n mo-
mentul n care curentul prin diago-
nala de este nul,
prin tonului n
de echilibru se
scrie:
R
l
Cet R
2
C
x (1 )
cum se ea este in-
de generato-
rulul, ceea ce constituie un avantaj
n cazul de la ba-
terii.
Pentru a capacitatea ne-
a unui' condensator, C
x
,
se aleg celelalte componente (R
l
,
R2' Cet) astfel nct puntea fie
pe baza con-
de echilibru:
C
x
= Cet . R
1
/R
2
(2)
Practic oricare din elementele Rl'
R
2
Cet poate fi variabil n ve-
derea stabilirii echilibrului, even-
tual sau chiar toate trei simul-
tan. Mult mai comod este
valoarea condensato-
rului etalon, Cet> folosim pen-
tru una din R
l
. R
2
(de
n continuare vom ilustra modul
de calcul al circuitului din figura 3
pe baza unui exemplu numeric con-
cret. Presupunem cunoscute citito-
rilor implicate n
tensiunilor continue, la
care vom inevitabil (a
se vedea, exemplu, articolul
"Breviar AVO" din Almanahul "Teh-
nium '83", pag. 66-70).
EAemplu
Folosind ca instrument indicator
M un microampermetru de curent
continuu cu la cap de
li 50 MA Ri
500 n (deci cu tensiunea la cap de
U
i
Ri . 25 mV). dorim
construim. pe schemei din fi-
gura 3. un voltmetru de tensiune al-
cu la cap de
U_ 10 Veto
Tensiunea domeniului de
rare o vom privi ca pe valoarea
eficace a semnalului de forma (1).
deci avem U Uef 10 V. Frec-
o vom presupune (sub
20 kHz), pentru a nu inter:veni pro-
bleme deosebite n ceea ce
componentele.
am fi avut de la cap
de o tensiune U ......
10 V. circuitul din figura 4 ar fi. rezol-
vat problema cu:
R'i 1)' Ri (5)
unde n' este raportul de demultipli-
care al domeniului,
n'
U 10 V
25 mV
400 (6)
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 10/1986
exempl\:l. pentru R
l
) un
metru. In acest caz. pentru cursa n-
a Rl' echi-
librul se va putea realiza pen-
tru C
x
cuprins ntre zero valoarea
de (2).
dorim
n mai multe game, ceea ce
este recomandabil pentru sporirea
preciziei de nu avem de-
ct introducem mai multe rezis-
pe lui R2' selectabile
prlntr-un comutator.
In figura 2 este o
cu patru

Rol, R 2, R 2. R 2. Deoarece puntea
Sauty nu se la
condensatoarelor electrolitice, se
pot alege domeniile de
ntre 100 pF 100 nF, respectiv
1: 0-100 pF 100 pF)
2: 0-1 nF (C: 1 nF)
3: 0-10 nF (Ci = 10 nF)
4: 0-100 nF (C! = 100 nF)
n de R.
disponibil (liniar. cu diametrul
mare: de bobinat), ca
de condensatorul folosit ca eta-
lon, se
R le(i = 1, 2,3, 4)
domeniilor, CI;, cu re-

R
(1' Cet
1, 2, 3, 4) = R, .. -
. .
(3)
Exemplul 1. Dispunem de un po-
R, = 50 kn (bobinat,
diametru mare) de un condensa-
tor etalon de precizie, C
et
1 nF.
din (3): R1 = 500 kn;
R i = 50 k H; R = 5 k O; 500' il.
EAemplul 2. Folosim un
tru P
1
470 kn un condensator eta-
lon Cet 100 pF (eventual o combi-
paralel exact la aceas-
valoare). Ri = 470 kH;
R g 47 k!l; 4,7 kO; Ri 470 n.
toate componentele utili-
zate snt de precizie ( 1 2%),
etalonarea unui singur domeniu se
bine pe celelalte. ab-
de factorul de multi-
plicare (10. 100, 1; 000). n acest
Un generator multitonal, fie el
realizat cu tranzistoare, cu circuite
integrate specializate sau chiar cu
un singur banal, consti-
tuie n sine un divertisment pentru
tinerii constructori amatori.
rea se aceste
tonuri multiple, selectate printr-un
sistem gen sau chiar cu o
care atinge pe rnd
ploturi. snt modulate n am-
plitudine prin cunoscutul efect vi:-
brato.
n figura con-
structorilor un montaj
simplu de acest gen care n
oscilatoare realizate
cu cte un /5A 741 sau si-
R4
R2
3,3k.fl.
18k.D.
------oG.A.F.o----_
i
Cet
/
R
1
el
.,.
2

G.A.F.
(x

scop butonului i
se va un tambur gradat, divi-
zat 0-100. .
Nu asupra generatorului
de care alimen-
puntea, acesta putnd avea
practic orice cu orice
de semnal (AF,
Este important ca tonul fie puter-
nic (nivel de ordinul pen-
tru a fi de perceput ate-
nuarea din punte, n jurul echilibru-
lui. De asemenea, generato-
rului, de (sute de
ohmi-kiloohmi), va fi la
scurtcircuit, semnalul pentru punte
milar (capsula 2x7 pini): un oscila-
tor de relaxare - C12, cu plaja de
continuu din P
2
tonurile selectabile 'in trepte prin
intermediul Re '" Rn
un osciJator slnusoidal n punte
Wien - CI1, pe infraso-
(cca 8 Hz). a mo-
n amplitudine, cu dozaj
P
1
, semnalele
genetate de primul oscilator.
Pentru o a
semnalului, n difuzor. gene-
ratorului se la un amplifi-
cator AF de putere, cu reglajul
volumului din P
3
.
Alimentarea generatorului se face
(3 0,1 pF
(6+12V)
ov
fi/lhd preluat printr-o de
limitare.
Un exemplu de generator este cel
din figura 3, realizat n varianta de
multivibrator astabil. Tranzistoa-
rele' pot fi orice npn-uri de pu-
tere (seria BC), iar celelalte piese nu
au valori critice.
Alte variante utilizabile snt osci-
latoarele n punte Wien, sau cele de
relaxare, realizate cu amplifica-
toare
BIBLiOGRAFIE:
Radio REF, nr. 8/9, 1982
de la o simetrica.
de 1'.9 V la 15 V.
Oscilatorul n punte Wien are
de valorile com-
ponentelor R
l
R
2
C
l
::-.:: C
2
. Sta-
bilizarea, amplitudinii de rea-
prin grupul
DZ1-DZ
2
este cu aju-
torul trimerului R3 (valoare de reglaj
cc!l 6,8 kn).
In oscilatorul multitonal. frec-
este de va-
loarea condensatorului C3> a rezis-
nseriate n bucla de
(R
s
+ R9 ... ) de
cursorului lui P
2
. Rs ...
R
n
pot fi alese experimental pentru
unor tonuri care
eventual "imite" notele unei
game muzicale.
P3
VOLUM
10kJl.
La AAF
OV
5
Ing. GEORGE PINTILIE, V03AVE
Transceiverulprezentat n conti-
nuare este rodul unor ndelungate
de laborator n tra-
fic. S-a unui apa-
rat care, n primul rnd, nu nece-
site componente speciale sau spe-
cializate, fie abordabil n
gabarit redus,
deci folosibil n "portabil", iar ca
electrice se. situeze
pe linia aparatelor industriale din
categorie.
Din caracteristicile tehnice men-

- este cu monoacord
att pentru emisie, ct pentru re-

- filtrul SSB este pe de
10,7 MHz;
a) la emisie -
(SSB), telegrafie (CW) mo-
de (MF);
b) la - SSB, CW, MF
MA;
- sensibilitatea la este
de
tranzistor T 1-BF982 care, conform
datelor de catalog, are zgomotul
propriu de'1,2 dB la 200 MHz;
- selectivitatea:
a} n modul de lucru SSB CW,
este de parametrii filtrului
cu cristale si are banda de trecere
de 2,65 kHz;'
b) n modul MF, are banda de tre-
cere de 8,5 kHz (Ia 6 dB);
- atenuarea la emi-
sie, n modul de lucru SSB, este de
ordinul a 70 dB este de
. mixerului echilibrat
de la formatorul de semnal OSB, n
special ale diodelor de mixare 0
18
0
19
; n modul de lucru CW nu
rest de pu deoarece
se ntrerupe (prin manipulare) ali-
mentarea mixerului de emisie (tran-
zistoarele T
13
T
14
);
- puterea (input) n toate modu-
rile de lucru este de ordinul a 5,5 W
(450 mA la tensiunea de alimentare
IV.,PLiFiCATOR iNrRARF + HixER
de 12,6 V);
- tensiunea de alimentare (no-
12,6 V;
- limitele admise pentru tensiu-
nea de alimentare: 11-;-. 15 V.
N REGIM DE
(fig. 1)
Semnalul cules de este
aplicat primului tranzistor amplifi-
cator de tipul BF982, prin interme-
diul filtrului de tipul
format din L1' L
2
L3
cu aferente
de acord. Banda de trecere a aces-
tui filtru este de 2 MHz, cu o neuni-
formitate n limitele de 144-146
MHz de cel mult 1 dB. Semnalul am-
plificat un al doilea filtru
identic cu cel de la in-
trare apoi este aplicat pe poarta 1
a tranzistorului T
2
, de \tipul BF961,
care rolul de mixer. Pe
poarta a 2-a a tranzistorului T
2
se
semnalul de la oscilatorul lo-
cal (de tipul VeO), format din tran-
zistorul T
11
, urmat de un tranzistor
separator, T
12
. este cu-
n limitele 133,3 - 135,3
MHz. n drena tranzistorului mixer
T
2
este intercalat un filtru de tipul
acordat pe
de 10,7 MHz, format din inductan-
L6 L
7
un cristal dublu, care
are banda de trecere de 8,5 kHz.
n regimul de de frec-
semnalul de la mixe-
rului, ce dioda de co-
03J se la intrarea cir-
cuitului integrat specializat de tipul
TBA570, care
de amplificator de inter-
- !imitator demodulator
de de precum
demodulator de de
amplitudine. De pe terminalul 14 se
culege semnalul pentru indicato-
rul de al semnalului (S-metru).
Pentru demodularea semnalelor cu
de a fost folosit
un de produs format din
LlO' L
11
L
12
dio-
deie 0
21
0
22
,


... __________ \in,
SiNSi
AFi - SSI:>+CW
6
rMNUAL..
IAMPLiplCATOR RAA+ SI'l1!
DETECTOR SSB(c.w)
RECEP1E
R/E
+1b1;mREL'!. REL.1.
4N
'el-t
-ti-t :I
R/E
n regimul- de lucru cu late-
(SSB) telegrafie (CW),"
semnalul la mixeru-.
lui (T
2
), ce diodele de.,
0
4
Os, este aplicat pe'
baza tranzistorului T
3
, care reali-
o adaptare ntre ..
rea mixerului si intrarea filtrului cu:
cristale. Adaptarea se face.
'
prin alegerea valorii din
colectorul acestui tranzistor.
ce filtrul cu cristale, sem-
nalul cu de 10,7 MHz este
aplicat pe baza unui repetor pe emi-
tor (T
4
), care este adus la in-
trarea amplificatorului de
format din tranzistoa- I
rele T
6
T
7
. Tranzistorul T
8
are ro-
lul de amplificator al semnalului de
reglaj automat al (RAA),
de la care se si indica-
torulde nivel (Sm-SSB) al valorii
semnalului Acest am-
plificator este astfel realizat nct
are o de la
semnalului (circa 0,2 s)
D22.-
'1.+n
r.+-II--:--+.-C::r-....-I H
TEHNIUM 10/1986
TOR
MIXER EMISlf
SS8.f.I)o,O ... 9-+--c::J-f
010
011
1000
H ...... --+-'
LA
33K

330n
+ 12 R

T24
AC148
AC 185
T 25
----+--..... VOLUM {100Klogl

33K LA M1J
MODUlATOARf lJFl MF SS8+CWUFl
(J F 1
AMPUF(CATOR JOASA
MODULA TOR @A ;lti
una mare la semnalului
(circa 5-6 s), lucru necesar la re-
semnalelor SSB de
telegrafie. In continuare, ce
un repetor pe (T
9
),
semnalul este aplicat detectorului
de semnale SSB de telegrafie,
care este realizat cu tranzistorul T
lO
,
de tipul BF256. Pe sursa
tranzistor se semnalul de
cu de 10,7 MHz, ge-
nerat de tranzistorul T
19
(fig. 2).
Amplificatorul de ascultare (vezi
figura 2) este realizat cu un circuit
integrat de tipul [3A741 tran-
zistoare finale cu germaniu, de tipul
AC184 AC185 (T
24
T
25
).

.lUI (fig. 2)
propriu-zis este for-
mat dintr-un mixer de emisie reali-
zat cu tranzistoare FET, de ti-
pul BF256 (T
13
T
14
), urmat de pa-
tru tranzistoare amplificatoare ale
semnalului cu de 144
MHz (T
15
- T
18
).
Semnalul cu de 10,7
MHz este aplicat n pe cele
ale tranzistoarelor T
13

T
14
, iar semnalul cu de
133,3 MHz, generat de VCO, este
aplicat n prin intermediul a
condensatoare cu capacita-
tea de 22 pF. Echilibrarea mixerului
se face asupra rezistoru-
lui-trimer de 2,5 kn conectat n cir-
cuitul surselor tranzistoarelor mi-
xer.
Toate etajele amplificatoare ale
n clasa
A sau AB. Curentul de repaus al eta-
I-r-
I
10.,
2.20 J-
...It DE LAVCO

8F 2.14
TEHNIUM 10/1986
r2.S
6F214
( O/IoV)
133,3 -135,?>MI-l,
jului final (T
18
) este de ordinul a
25-35 mA, iar valoarea acestuia se
asupra rezisto-
rului de 620 n, nsemnat n
cu
Formatorul de semnal cu
cu su-
(OSB) este realizat cu tran-
zistoarele T
19
, T 20 diodele de mi-
xare 0
18
0
19
(care snt de tipul
ROO-01). Suprimarea
de semnalul maxim care iese
din mixer trebuie fie de ordinul a
300 de ori (50 dB).
Formatorul de semnal telegrafic
(CW) se face cu tranzistOJul T
21

de a cristal ului
folosit trebuie fie cu 800 Hz mai
mare dect a semnalelor OSB si MF.
Formatorul de semnal modulat n

M Mc40-i3
CI - 5"
(MF) se cu
tranzistorul T
22
. de frec-
se face asupra crs-
talului oscilator. Tranzistorul T 23
este separator.
La intrarea mixerului de emisie se
pe rnd semnal SSB, CW sau
MF, prin intermediul diodelor de
Og, 0
10
011'
Amplificatorul de microfon este
realizat cu un circuit integrat de ti-
pul !jA741 (CI-2), care este preya-
zut cu o de ton ce favori-
nalte pentru ca
fie mai
Oscilatorul local care gene-
reaza semnale cu de
133,3 135,3 MHz este real izat cu
(CONTINUARE N PAG. 17)
-----l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
n I
, I I
cu senzorial
Un de redare audio are ca
preamplificato-
rul, al rol este adapta-
rea cu sursa de semnal ampli-
fice semnalul primit la un nivel
de aproximativ 1 V. Fiind primul ele-
ment al preamplificatorul
trebuie o serie de
n general ridicate, n pri-
sale electrice,
cum ar fi sensibilitate zgomot
propriu redus, stabilitate
Cum n general mai multe
surse de semnal pentru un au-
dio, trebuie posibilitatea
si lor individuale
sau mixate. Unele din problemele
care apar practic snt cl'aviatu ra fo-
n acest scop, calitatea con-
tactelor care se stabilesc prin ea,
fiabilitatea ei.
Schema multe
din aceste probleme poate fi folo-
WOLFRAM ZECK
ntr-un de redare audio cu
i de H I-FI. .
CARACTERISTICI TEHNICE:
- de 4;
- microfon 3 mV/47
(intrarea 1); picup magne-
tIca _ 3 f'!1V/47 kO (intrarea 1); picup
doza plezo 600 mV/1 MO (intrarea
1); magnetofon 150 mV/47 kn (intra-
rea 2); tuner 150 mV/47 kn (intrarea
3); auxiliar 150 mV/47 k!! (intrarea 4);
- RIIA pentru intrarea
de picup cu
- cu relee co-
mandate prin comutatoare senzo-
riale;
- semnalizarea canalelor selec-
tate cu LED;
- mixare: 4 canale;
- reglaj volum pe fiecare canal
individual un reglaj general pen-
PREAMPLIFICATOR -MIXER
Schema
Fig. 1
tru semnalul mixat;
- nivelul semnalului la 0,7 V;
- raportul semnal/zgomot la ie-
sire 72 dB (toate canalele selec-
tate);
- alimentare
+24 Vl10 mA (circuit de sem-
nal audio);
+ 5 V /200 mA (comanda rele-
elor);
- analogice 0,7 V/
47 kO.

Preamplificatorul (fig. 1) este
cu patru din care
una de semnal mic trei de semnal
mare. Intrarea de semnal mic (1) se
l
face printr-o att pen-
tru semnale provenite de la micro-
fon, ct pentru semnale de la pi-
cup. (micro-
fon-picup) se de la un co-
mutator prin (K), care
simultan
din bucla de a amplificato-
rului care de-
terminnd o amplificare (pe
microfon) sau
conform normelor RIIA (pe
picup). Circuitul integrat fabricat la
j3M387AN, pre-
amplificator dual de zgomot mic,
este destinat n general
n care intervin semnale mici n
care trebuie optimizat raportul
semnal/zgomot n special pentru
etaje de preamplificare stereo n
de redare audio.
de intrare este de
R,,(47 kn). iar pentru intrarea de
picup pe piezo de
R10 (1 MO),
de semnal mare (2, 3, 4)
nu au nevoie de o amplificare prea-
de intrare este
de R
j1
n serie cu
Pj (i = 2, 3, 4). .
se face prin
actionarea releelor (Rei: 1...4) cu
ajutorul comutatoarelor
din circuitul de a
(fig. 2). Acesta cuprinde un
de atingere (T" T
2
), un c
culant bistabil (CS) un
de a bobinei rei
atingerea (cu degetul) a su
lor de contact (S) se induce
tiv tensiunea (50 Hz),
baza tranzistorului
acesta este montat in con
de repetor pe emitor are
condensatorul C un alt
tor pe emitor realizat cu T
2
.Se
astfel o redresare o filtrare
siunii induse cap
emitorul lui T
2
o
de aproximativ +0,6 V n mo
atingerii S, de
cnd S nu este at
un circuit bistabil real
un CDB473E, care la fiecare
primit n urma atingerii sup
starea. Tranzi
are rolul de a amplifica cure
valoare comenzii
releului. n de tipul re
folosite, acest tranzistor se va
n mod pentru
tea furniza curentul cerut de
nele respective. O lum
(LED) starea de
nectare/deconectare acan
respectiv.
Releele snt urmate n
Pi care asig
ponderea canal de la
la maximum n cadrul etajului
xer. Nivelul semnalelor este
aproximativ 25 mV pentru
cele 4 canale. Mixarea se face
p, care permite
glajul de la zero la maximum
semnalului mixat. Amplificato
care semnalul
mixat la valoarea de aproape
0,7 V. se face pe mufe,
pe o de 47 kO.
REALIZARE
Montajul a fost realizat practic pe
o de circuit imprimat simplu
""
COMANDA SENZORIALA A
RELEELOR - Schema
S,
Fig. 2
TEHNiUM 10/1986
Jnfr.1s Infr.1D KaD +24V 1
cu dimensiunile 70x140 mm
(fig. 3), Pe margini' este
cte o de 5 mm
pentru prinde 'ea unui eventual
ecran (cutie) preampiificato-
rul ntr-un mediu n care
le o li-
Firele de
cu mufele (n special cele de sem-
nal mic) trebuie fie ecranate si
ecranul legat cu un de
aparatului. Nu se folo-
s.irea. ecranate cu ,un singur
tir utilizarea ecranului ca traseu
de Pentru reducerea zgomotu-
lui, se folosirea unor com-
ponente pasive bine de
zgomot mic, ele fiind cele care au
ponderea n tensiunea .de
zgomot de la circuitul integrat
folosit avnd foarte bune
in acest sens (U
ef
.
in
= 0,65 }J.Vef).
KcS
Infr4D
P41S

P
,1D
Infr.2D'
Infl:3S
P
31S
P
21S
P21D
ReI2aS---
Rel'2aD
'tONTROLUL
10/1986
mici
va face ime-
acelasi semnal
de cel de 3 W, dar

2D
Infr.4$
_P
2S
-P
2D
,-Rel-4b,Sp
'LED4
LED 1
Releele folosite snt de tip REED
de cu contacte, n-
conjurate de o dar se pot
folosi orice tip de relee cu reproiec-
tarea a cablajului
Rel1bSD in Sursele de ali-
Intr.3D
P41D
incintele acustice) prin
intermediul grupurilor R,e
1
R
2
C
2
.
Ulterior, cele semnale snt re-
dresate de diodele D
1
D2' iar la
D /2 bornele H4 Rs se
n'e tensiuni continue pulsa-
I I torii, "uniformizate" de condensa-
LED 2
LED3
torul C
3
. Aceste tensiuni se
n mod. microamperme-
trului. In cazul celor
tensiuni, microampermetrul
cu zero central va sta pe de
zero. Acest lucru corespunf1e unui
reglaj corect al balansului. In cazul
'"--1-- Re/3bSD n care cele semnale S si D nu
snt egale, va o inega'litate a
de
la putere
(de la bornele mufelor la care se ra-
tensiunilor continue, care
un curent de prin mi-
croampermetru. Faptul se va con-
cretiza printr-o a acului in-
dicator de la de zero. n
acest fel inegalitatea celor
semnale audio aplicate incintelor
acustice este ntr-un
semnal vizual de sesizat. n
de acest lucru se
reglajul de balans pentru restabili-
rea puterii acustice proprii
canalelor S D. du-
biu (R
3
R'3) este destinat reglaju-
lui microampermetru-
. lui. Diodele D3 D
4
snt destinate
microampermetrului la o
tranzitorie.
Din punct de vedere constructiv,
este de preferat a se utiliza un co-
mutator rotativ cu doi cu cel
10 pentru fiecare po-
alegndu-se riguros
(valoarea a rezisten-
fiecare este
mentare de +24 V si +5 V au masele'
separate pentru evitarea
lor etajului de asupra cir-
cuitelor de semnal mic prin traseul
de necesare
pentru asigurarea de
'intrare se direct pe po-
cu elemen-
tele exterioare de circuit im-
primat se fac prin intermediul unor
cuie de contact sau direct cu fire 'li-
pite pe
montajul se va folosi n ca-
drul unei care 'cuprinde am-
plificatorul de putere alte blocuri
de prelucrare a semnalului audio, el
se va amplasa ct mai departe de
transformatorul de de par-
tea de putere a ct mai
aproape de mufele de intrare.
tura cu de (S)
amplasate pe panoul nu este
se poate face cu fir neecra-
nat. cu
Pj, P se vor face, de tot
cu cablu E"cranat. Comutatorul K se
va monta mufele de
. vanice la mi-
croampermetru. Traseele vor fi cit
mai scurte, iar traseul de va
avea o grosime de minimum 5 mm.
Se categoric formarea buclei
de Este obligatoriu ca rezis-
toarele Rl R2' R
4
Rs conden-
satoarele C
1
C
2
valori ri-
guros egale 1 %).
.realizarea montajului, acesta se ri-
n cutia amplificatorului
audio, iar microampermetrul po-
R3 se pe pa-
noul ,fronta!.
se va afla dill punct de vedere gal-
vanic la efectuarea le-
electrice dintre montaj
sursa de semnal (cu conductor
ecranat), se amplificato-
rul. Se nivelul dorit al vo-
lumului se
metrul dublu R3 R'3.
treptat valoarea In mo-
mentul acului in-
dicator de pe zero a mi-
croampermetrului, se
reglajul de balans ce se
egalitatea ntre canalele audio (acul
indicator pe zero). Cu ajuto-
rul R3R'3 se
treptat. sensibilitatea monta-
jului, efectundu-se cteva reglaje
succesive cnd se egali-
tatea ntre puterile transmise
celor incinte acustice.
Montajul va fi de un real folos.
constructorilor amatori doritori a
poseda un aparataj cu performan-
HI-FI.
BIBLIOGRAFIE:
J.M. - 30 '-''-' ..... M'"''''
Paris,
/
eltPTeR
lRJ.)CleTIV
DE TClRltTlf

Dr. ing. TRAIAN
fiz. PASCU.
. electronist FLOR.IN TIBULEAC
Autoturismele .. Oltcit Special" Sflt
echipate cu aprindere
(A.E.I.), a
este n nr. 11/1984 al revistei
noastre. n A.E.1.
captoare de proximitate (tu-
identice, care trimit
spre un calculator, sub forma unor
impulsuri dreptunghiulare cu palie-
rul minim de 0,5-2 V cel maxim de
5-7V.
blocat tot curentul generatoruiui
T
lO
trece prin T 90 care conduce
are n tensiunea de prag nalt
(I-:IIGH), U
H
= 1,6 V. tensiu-
nii n baza lui TI} nu
stare dect atunci cnd va-
loarea ei - n -
acest prag (U
H
). Atunci etajul bas-
se deschide Ta (de aseme-
nea se deschid T
13
T
14
) curerl-
tul care prin ramura R
l1
R
12
raportul de divizare nct
pe baza lui T
9
tensiunea scade
brusc la valoarea de prag cobort
(LOW), U
L
= 1,3 V. O bascu-
Iare a etajului nu se mai produce
dect atunci cnd - n -
tensiunea pe baza lui Ta este sub
pragul de jos (Ud.
n acest mod se fe-
reastra de intrare n comparator
este ..lU = U
H
- U
L
0.3 V. Spunem
circuitul un histerezis
n tensiune, ca n figura '3. care prin

timpii de ntre cele
ale comparatorului. Aceasta
are ca efect vitezei de
a integratului, asi ...
gurndu-se o riguros drept-
a impulsurilor spre cal-
culator.
Dar integratul mai este
si cu o care asa-
numitul "histerezis referitor la po-
stimulului" (plotului), scopul
fiind acela ca motorului
nu schimbarea (nedo-
de stare la este
cu cea si
este n figura 4. presupu-
nem la apropierea platului,
schimbarea de stare la iesire se
face cnd acesta este la 3 de bo-
bine. La sa, revenirea
de la nu se mai
face dect atunci cnd plotul se
I.a 5 mm. f\m luat n ordonata figurii
4 tot tenSiunea pe colectorul lui T 14
- care de altfel schimba-
rea de stare la -, ca se
face a,cestui
histerezis geometric cu cel de ten-
siune din figura 3.
Acest histerezis glotr;,C este reali-
zat cu tranzistorul T 1 (n montaj de
generator de curent) care, de fie-
care se n aceeasi stare cu
tranzistorul T
15
prin curentul lui
de colector produce o pozi-
pe .baza lui T
2
din circuitul de
intrare, realiznd un histerezis n cu,.
rent.
Cnd plotul este n bobinelor,
oscilatorul nu mai tranzis-
toarele T
3
T
5
se la in-
trarea comparatorului (baza lui Ta)
tensiunea valoarea de
prag nalt,. U
H
, tranzistoarele TIV T 13
T 14 se vor deschide, iar T lS se va
bloca. (in subsidiar amintim blo-
carea lui T
1
, care produce histerezi-
sul globaJ geometric}. Starea blo-
a lui T
15
o stare blo-
a lui T17. 1 "nu pune
la n colectorul lui Tu se
un impuls pozitiv cu amplitu-
. dinea de 5-7 V. Aceasta constituie
spre calculator a prezen-
plotuilli de pe volant n cap-
torului _(situat pe carterul ambreia-
jului). In. stare a
tranzistoru.ui T
15
blocarea lui
T
t6
. ntrerupe punerea la a ba-
zei lui T
l
8.' care va intra n
va favoriza intrarea n conduc-
la a lui T
19
. Astfel
rea 2 pune la fiind n antifaza
cu deci incompati-
Un asemenea captor un
circuit integrat care face parte din
familia traductoarelor de
este compus dintr-un etaj de in-
trare, un filtru, UI1 comparator cu
histerezis, tranzistoare finale
un stabilizator de tensiune. n ex-
terior, un grup de
SI condensatoare
cu etajul de intrare din integrat un
oscilator. snt pe
de fiind de tipul bo-
cu
TeA 105N'
n figura 1 este schema
care se poate construi un ase-
menea captor de proximitate folo-
sindu-se circuitul integrat de pro-
TCA 105N, iar n
figura 2 se schema a
acestui circuit. a intra n deta-
lii, circuitului este ur-

1. Stabilizatorul de tensiune este
format din tranzistoarele T 4> T & T 7,
T
l1
, T
12
rezistoarele Rs, Rs. R7, R
s
-
Stabilizatorul propriu-zis este repe-
torul pe emitor T
4
, polarizat n
de:
- generatorul de curent format
din T & T
l1
T'2; . ---
- de tensiune
cu T
7
n montaj de
La o tensiune de alimentare de
12-20 V, tensiunea este
U
s
= 2,6 V n emitorul tranzistorului
T4
2. Etajul de intrare este
din T 2r T 3> T 5 rezistoarele R1 R3'
R
4
. Tra!}.zistorul T 3 (montat, ca
cu T fi, care,1 iese
lent din efectul
de trece-jos astfel nct fie
trecerea spre to-'
semnalizndu-li-se la
lntrarea pe baza tranzistorului Ta.
cu componentele pasive
L" L2r C, C
2
, conform figurii 1,
etajul de intrare un osci-
lator n banda 1-5 MHz,
fiind prin cuplajul induc-
tiv dintre L
1
l2' Acest cuplaj
prin liniile de cmp care
se nchid n oala de prin

prin oalei trece un plot fe-
romagnetic, la de 1-3 mm,
liniile de cimp vor fi ecranate os-
se Tranzisto-
rulT
1
este 'polarizat n curent conti-
nuu astfel nct, n
lor, 1 este (T
17
nu
conduce), iar 2
(T
19
conduce).
3. Comparatorul, avnd intrarea
n baza tranzistorului Ta, se com-
pune din;
- comparatorul propriu-zis (Ta.
T90 T
10
);
- divizorul de tensiune cu
praguri (T13, T14, R9' R,o. Rl1, R'2)
n tensiunii la intrare (n
baza lui Ta), acest tranzistor este
10
PLOT STAB.I------4

3,3KA
1
IN (
[K B
IN E
OUTl LA CALCULATOR
.IL
51------------' .L

I '
I
t
I
I
I
I
I
I
r
I
I
I
I

I
L __________ _
6
:oun
I
I
------------------------------------------
TEHNIUM 10/1986
Uc14
BLOCAT
,
CONDUCE
-
3 5
"'(mm)
Uc14
BLOCAT
..
-]
&4
CONDUCE

Il
i
!
UL
UH
cu acestui montaj (se
Cnd plotul se
de captor, tranzistorul T 17
conduce, iar impulsul de la 1
devine de 0,5 2 V.
Realizarea Captorul de
orig.inal are forma diQ figura
5 (desenat la Intregul
ansamblu al pieselor - in re-
date doar orientativ - este nglobat
n pentru
avnd n vedere
vitrege n care captorul
mari de tempera-
mai ales iarna). Scoaterea pie-
selor din montura captorului nu se
poate face ca acestea fie de-
teriorate, dar scopul este acela de a
recupera montura unui captor de-
fect pentru a o fo'losila construirea
unui nou captor prin schimbarea n
ntregime a ansamblului electronic..
d(mm)
Mai nti se taie firele
dela nivelul A (fig. 5). Apoi se poli-
pentru nde-
n exces de
la turnare, dar se ca firul
la nu fie rupt' chiar din
. punctul de Se va o
parte din acest fir si se va ndoi n
exterior, ca nu' mpiedice ope-
n continuare, urmnd ca la
montare de acest fie lipit
cu cositor noul fir la
Se prinde partea a capto-
rului n mandrina strungului prin in-
termediul unui colier din de
aluminiu se bine. Cu
un burghiu 06 prins n carul
strungului se cu
n centrul superioare
anter.ior, pe o adncime de
18-20 mm apoi se trep-
tatgaura cu burghie tot mai mari
EC+flVAJ..tNTt
PtNTRU CtRCUITt
INTEGRAT:
TTJ..
Circuitele integrate bipolare TT L
fabricate n U.R.S.S. snt marcate
00 LA3 51 lR11
01 LA8 53 lR3
02 LEl 55 LR4
03 LA9 60 LOl
04 LNl 64 LR9
05 LN2 65 lRl0
06 lN3 72 TV1
01 LP9 74 TM2
08 U1 75 TM7
09 U2 11 TM5
10 lA4 80 IM1
11 U3 81 RU1
12 Ul0 82 IM2
13 Tll 83 IM3
14 Tl2 84 RU3
15 U4 85 SP1
16 LN5 86 LP5
17 LP4 89 RU2
26 IE2
21
Ing. VASILE
cu un cod format cum ur-
meaza:
128 LE6 193 IE7
132 TL3 194 tRl1
134 LA19 195 IE14
138 101 196 IE,15
139 1014 198 IR13
140 lA16 199 IR12
141 101, 200 RU5
145 1010 240 AP3
148 IV1 241 AP4
150 .,KP1 251 KP15
151 )KP1
253 KP12
152 KP5 257 KP11
153 KP2 258 KP14
154 iDl 260 lE7
155 104 279 TR2
157 KP16 280
160 IES 287
161 IEi0 289 RU9
164- IR8 295
IE16
DEGAJARE PENTRU
DE 2mm
FILET
PARTE METALICA
ONTURA DIN PLASTIC
l1,l2
(sau fol9sindu-se strungu-
lui) cnd se ceea ce
este n interiorul cu diametru
mare a monturii din plastic. Pe fun-
dul astfelfacute se vor identi-
fica trei fire nglobate n
prin Se nde-
din jurul lor se dez-
cu ohmmetrul se vor de-
termina capetele bobinei L
2
(fig. 1).
va fi de la condensa-
torul C
1
. Firele se prelungesc apoi
cu conductor se
montajul conform figurii 1, urmnd
se verifice astfel: cu
voltmetrul ntre 6 1 se va
citi o tensiune de 0,5-2 V
obiect metalic n captorului
de 5-7 V cnd n se pune o
mai
litera K - circuitul este
realizat pe de siliciu;
litera M - - se folo-
seste numai la .circuitele realizate n
capsule ceramice;
un format din trei cifre
prin care se tehnologia de fa-
anume:
155 = TTL (SN74 ... )
531 TTL Schotky (SN74S ... )
555 = TTL Schotky - putere re-
(SN74LS ... )
131 = TTL mare (SN74H ... )
158 = TTL putere (SN74L. .. )
Circuitele echivalente cu seriile
SN54 SN54H snt notate cu K 1'34,
respectiv K130.
K500 se folosesc pentru
circuitele ECL, iar K176, K561
K564 pentru circuitele C-MOS.
un sufix format din litere'
una sau cifre prin care se
tipul exact al circuitului.
Cele litere 10-
NOI:
montajul nu
se vor inversa. mai nti intre ele cele
fire de la bobina L
2
n
continuare sistemul nu
bobina L
1
este intrerupta "
(caz mai rar, deoarece are spire. mai

Snt unele captoare care folosesc
integratul TCA205N (care nu
are echivalent romnesc), mai per-
avnd nevoie la intrare de
o un singur
condensator. La acestea, pe fundul
vom fire.
la tipul de captor cu
bobine este una din ele
sau avem un captor de tipul cu
o va trebui la
strung o din plastic
(teflon, rObalit), care va fi
concomitent cu elec-
'n montura
bine ca de la nceput se
cu exactitate d (vezi figura
5), pentru ea noua
cu
In felul acesta plotul va trece prin
captorului nici prea departe.
dar nici prea aproape de si-

In noua se va introduce
ntregul ansamblu, ca
oala de la fata
de plastic. Se va folos! o
cu dimensiunile 9 x 5 mm pe
care se vor introduce cele bo-
bine cu numerele de spire n
t
: 8
spire n2 = 40 spire din cupru cu (2
0,1 mm. Condensatoarele au va-
lorile C
1
= 2 nF C
2
500 pF se
vor monta n lungul tubului, ca in: fi-
gura 5, urmndu-Ie circuitul integrat
(TCA 1d'5N) rezistorul Rr = 3,3
k!l. efectuarea conexiunilor
la n captor se va
turna La montare
a nu se uita de 2 mm grosime.
de circuit. De exem-
plu: LA = NAND; AG = monostabH:
TV = triger JK etc.
Sufixul complet crrcuw-
toiuL De exemplu: LA circuit
NAND cu TM 2 =
D; RU 1 = memorie RAM de 16
etc ..
n tabel snt prezentate echivatie!!1-
dintre. codurile Texas tnstru-
ments si cele folosite marca-
rea circuitelor sovietice. ajuto-
rul acestui tabel se fac
cu
Exemple:-
K155LN1 = SN7404N
K531LA1 = SN74S20N
K555TM7 = SN74LS75N
Trebuie de
circuite integrate sovietice nu aco-
n prezent de cit--
cu ite TTL. De circujitui
SN74373 se numai n va-
riantele K531 K555.
TRENURI DE MARE VI
n populara pen-
tru (Editura Enci-
un nou titlu atrage
Trenuri de mare volum
semnat de ing. Valeria Ichim.
Cele secole de
ferate snt

perspectivele

Prezentarea
timpul viitor, n
Valeria
neconven-

MICROCALCULATOR
N.ICOARA. Pt\.ULIAN
LIVIU
.ION RUSOVIC.I'
GHEORGHE CHITA
Monitorul exclusiv o
din memoria in
ultima (COOO":FFFF) , In
are la
dintie adresele
COOO-F7FF. Restul esle folosit de
sistem monitor astfel:
- F800-FE7F memoria ecranului;
- FE80-FF00 128 pentru
sti i
- FFOO-FFFF tabela de salturi
pentru intreruperi, buffere va-
riabile ale monitorului.
Tot in se
ceasului de timP real.
Ele pot fi citite sau modificate
prin se la urml-
toarele adrese <in format ASCII):
- F878 zeci orei
- F879 orei
- F87B zeci minute;
- F87C
F87E zeci secunde;
- F8?F
Pentru activarea cursoarelor in
zonele denumite "STATUS HAIN
(primele 2 rinduri respec-
tiv celelalte 24 ale ecranului), se
incarcI CVRSU (adr. FFOB)
dupl cum urme azI:.
00 ambele cursoare stinsei
01 STATUS aprins, MAIN stins;
02 STATUS stins, HAIN aprins;
03 ambele cursoare aprinse.
De remarcat ca orice lansare de
program cu comanda G va activa
cursorul pe HAIN.
Claviatura are citeva coduri cu
aparte:
- Caps: pentru setarea resefarea
pe litere mari se codul
CTRL \.
- Autorepeat: pentru setarea
resetarea repetarii automate a unui
caracter se codul CTRL J.
Home: pentru ecranului
cursorului in stin-
gasus se codul CTRL L.
- Videorevers: pentru afi,area pe
CRT in video inversat se utilizeaza
codul CTRL N, lar pentru revenire
la normal, codul CTRlO. "
In monitor, USART-ul nu este
utilizat direct, el este
zat cu 2 de stop, unul de
start, 8 de date
fara paritate tactul de Bd.rate
w 16. Daca intr-un de uti-
lizator este necesarI o altI 1n1-
pentru USART, atunci
acesta trebuie resetat software cu

mvi a,40h
ou't serst a
sersta equ 31h SERSTA este
adresa registrului de stare
dupl care se 'poate face noua ini-

paralela PPI este
utilizatl pentru intrarea de cla-
portul C este
practic liber pentru utilizator
ftste programat de cltre monitor la
ca PCO':PC3 tnput
PC4-PC? output. In afarA de PCO
care este folosit ca intrare pentru
de casetA, toate celelal-
.te sint libere. In cazul in care
utilizatorul va folosi oricare din
aceste porturi, este ca
12
lUl PPI 1 sI rAminl
neschimbatl (pentru buna
nare a claviaturii).
Asignarea timerelor (din cadrul
LSI 8253) este
TIHERO - 8ell
TIHERl - USART Bd.rate
TIHER2 - Timing caseta
timerele pot fi folosite de
utilizator nici un fel
de
Utilizarea interrupt controller-
ului este ceva mai delicatl (vezi
in numlrul trecut). In principiu se
poate reconfigura in orice
de prioritate avind insa in vedere
ca nivelul 1 sI nu fie mascat,
deoarece pe el clavia-
tura, cursorul, ceasul bell-ul.
Pe pagina allturatl este dat
sumarul comenzilor subrutinelor
monitorului.
BIBLIOTECA DE PROGRAHE A
HICROCALCVLATORVLUI L/BSel
Un calculator prin
baza software pe care o posedl:
dacI aceasta este redusI sau in-
existentl, practic acel calculator
este complet inut i 1. Pinl aici am
prezentat modul de realizare hard-
ware a calculatorului monitorul
minimal (sa" firmware"-ul cum i se
mai spune). Am insistat asupra
acestuia din datoritl impor-
pe care o are in dezvoltarea
de pro'grame de apl lcat ie.
In cele ce urmeazl vom face o
scurta trecere in a princi-
palelor programe care au
scrise sau adaptate pe L/B8S1.
Sistemul de operir. eSllSys
SelrSys este un superset al moni-
"torului 8S1/lIon, care include. in
componen\" pe un monitor
extins, compatibil cu S81/Hon, un
editor de texte un asamblor
pentru mnemonicele lui 80S0. El
este o necesitate pentru cei ce
dezvolta programe in limbajul de
asamblare. Editorul de- texte, ori-
entat pe permite insera-
de caractere singu-
lare, rinduri intregi sau zone de
text. de
genul "rind slring
R
find and
substitute" de
inlocuiri), mutlri copieri de
zone de text.' Permite o editare
a textelor tip document sau
a programelor sursl.
Asamblorul, parte integrantl a
lui 881/Sys, permite utilizarea de
etichete mnemonice, expresii com-
plexe, operanzi ASCII, hex sai)
zecimali. Poate fi folosit cu tabe--
le de 'simbol i externi pentru asalf
blarea unor programe Slrsl
lungi (compuse din mal inul te "bu

881/Sys existI numai in versiune
de ROM, in locul monitorului
881/Mon 8
DDT
"DDT (Dynamic Debugging Tool
Instrument pentru depanare dinami-
cI) este un program destinat testl-
rii depanlrii altor programe.
DDT permite trasarea unui
program,_ dezasamblarea lui,
rea pe display a unei zone de memo-
rie sub forml de caractere
bile modificarea ei intr-un mod
analog cu cel al comenzii "m" a
monitorului. (De altfel, DDT func-
ca o extensie a acestuia>.
DDT este destinat in special
depanlrii programelor utilizator
pentru care' text in
memorie editat cu ajutorul editoru-
lui rezident. El parame-
trii acestor programe (adresele de
nceput de ale codului
obiect generat asamblare
adresa tabelei de simboluri), pre-
din textul pentru
trasarea sau dezasamblarea progra-
melor. La trasare dezasamblare
care existA in tabela de
simbolui i snt inlocuite cu simbo-
lul u?urind astfel
listingurilor generate.
DD1 fi folosi t pentru
trasarea sau dezasambJarea unor
programe pentru care text
sursl in memorie. Listele rezultate
de la trasare sau dezasamblare pot
fi scoase pe un dispozitiv peri-
feric auxiliar (de exemplu, o im-
.
Programul atit in versiune
de ROM ct de
8811BASIC
Limbajul BASIC se de o
largI rlspindire printre utilizato-
. rii de microcalculatoare ca urmare
a sale, a modului inte-
ractiv de lucru a puternicelor
aritmetice. S81/Ba-
sic este un interpretor scris spe-
cial pentru microcaltulator,
folosindu-i din pl in resursele.
Pe standard ale
Basie-ului (ce includ puternice
trigonome-
trice logice),
numeroase grafice (PSET,
PRESET, LINE, CI RCLE, DRAU)
sonore (PLAnj de semnalat posibi-
litatea de lucru multitasking (PLAY
in background cu
nea ON TIHER).
Deosebit este editorul "full-
screen
u
care ajutI enorm la intro-
ducerea in memorie depanarea
programelori editorul este compati-
bil cu comenzile editorului din
881/Sys.
8Bl/Basic e.te compalibil cu
Microsoft Basic, dSigurind astfel
portabilitatea programelor Basic
scrise pe Commodore 64, Apple II,
TRS-80, familia MIS/IIS-Felix
CUB (MBASIC sau GU-BASIC sub CP/M).
Programul are aprox. 15
(joar in versiune de
CIP
CIP Interchange Pro-
3ram) este un program utilitar de
casetA. copierea
tip de n scopul creerii de
back-up-uri. Permite protejarea
atribuirea statutului de
autolansare a scrise pe
casete magnetice. sa
este extrem de comodl.
CommPack
CommPack este un program destinat
radioamator-i lor i de com'J-
de date prin eter. Pro-
g;amul poate transmite $1
in urmatoarele moduri de lucru:
Morse: auto"!atl intre 40
350 semne/minut;
emisie ntre 40 350 semne/mi-
nut n trepte de cte 10 s/m;
jE 8audot: pe vite"
zele de 45,45; 50i 75; 100; 110
bauds;
jE ASCII: pe vite-
zele de 45,45j 50; 75; 100; 110
bauds folosind paritate pad, impa-
sau paritate (? sau
ASCII).
p.e care le include
sint foarte numeroase: buffer FIFO
pentru claviaturI, buf1er pentru
10 memorii de lungime
variabill, posibilitatea de inver-
sare a semnalului
split-screen, sistem sofisticat de
lucru cu memoriile (folosind o
utilizarea de vari-
abile n memorii prin care se pot
defini numele, RST-ul sau indicati-
vul corespondente, posi-
bilitatea asignlrii unui header de
inceput de transmisiune multe
altele.
CommPack are aproximativ 15
se lanseazl de la adresa
SOOO hex de pe casetl.
Horse Tutor
Este un program destinat celor ce
doresc sI sau sI se antre-
neze in codului Morsei
practic, este un "profesor de tele-
grafie" ce foarte
la viteza cerutI, existen-
te in memorfa calculatorului. Vite-
za poate fi cuprinsI intre 10
400 semne pe minul Pa-
ris). Mesajele se genereazl cu
ajutorul editorului din S81/Sys,
programul functionind ca o ext,nsie
a acestuia.
Jocuri
Ca pentru orice .calculator, li
pentru L/B8eI au fost scrise sau
adaptate numeroase Jocuri de diver-
se tipuri artificiall
sau gen "arcade".). De semnalat
dintre acestea programul lui Viorel
Darie de Jucat 64 cel
al lui Dan Teodosiu OTHELLO (ce
simufeazl jocul "Reversi"); din a
doua categorie fac parte Penetra-
tor; Frog, Rally, Inveders
L/B8eI a s-a dezvoltat
"ca urmare a entuziasmului
citorva ai informaticii;
ulterior li s-au adlugat din ce in
ce mai care au avut
in parte o mai micI sau
mai mare la bibliotecii
'software, ceea ce a dus la
domeniului de aplicabilitate a mi-
crocalculatorului.
Au fost trecute aici in revistA
doar o parte din programele de a
clror am aflati pe lingA
autorii acestor rinduri, se cuvin
numele lui Sandru
Nichita ?i Ovidiu care au
contribuit la bibliote-
ci i software a lui LlB881; probabi 1
insI sint altii printre
cei ce construit acest micro-
calculator ce au realizlri remarca-
bile in domeniul programlrii, pe
care ii invitlm sI le publice in
paginile
TEHNIUM 10/1986
*** Citire din linia DISPLAY.
7 getch in A de la adresa din DE, spa-
. la litere mari. CY=l la sfir-
liniei, altfel DE=adresa urmatorului ca-
'
Distruge AF/DE.
in HL un hex de la adresa din
DE iese cu separatorul in A ,i adresa de
acesta in DE. hex error.
Distruge totul.
getnm in 1-8 parametri hex de S,
de la adresa ,din DE, luind ca nuli parametrii
lipsi. CY=l hex error sau prea parametri.
Distruge lotul.
*** Scriere in ASCII in memorie (eventual pe ecran).
twoset ,scrie A in ASCII (2 caractere) la adresa din HL.
Distruge AF,BC,HL.
SUHAR AL COHSNZILOR HONITORULUI GRUPATE PE FUNCTII
*** Comenzi de transfer cu caseta audio.
L titlu(,adr) cautI incarcA cu titlul
specificat la adresa indicat! sau la adresa de
unde a fost salvat.
S ti,tIu I adr 1, adr2 salv,eazl zona de memorie in tr-un
cu titlul specificat. ,
V verifici dac! primul intlnJt este corect.
*** Comenzi de lucru cu memoria registrele.
H adr pe CRT o de memorie
a,teaptl in aceasta.
H adrl,adr2, videazlo zonA de memorie atit pe CRT
cit ,i pe periferjcul conectat prin OVECT.
H adrl,adr2,adr3 transferI zona de memorie dintre
primele adrese la zona care incepe cu adr3.
wdsta seY'e DE in' ASCII (4 car'actere) la adresa din HL.
R afi,eazl ,i a,teaptl
AF,BC,HL.
*** Subrutine de uz general.
hilo DE ,i HL. CY=l
Distruge AF.
CY=O
Z=l
sb2 efectueazA HL=HL-DE.
Distruge AF,HL.
DE > HL
DE <= HL
DE = HL
mvsr transfer! zona de la (DE,HL) la zona SC.
Distruge AF,SC,DE.
onkey face saltul la o tabel! de adrese din SC prin
cheia din H. Daci nu existi cheia, revine.
Distruge AF,SC,HL.
serdrv scrie caracterul din A la portul serie.
*** Control al traductorului acustic.
beII trimite un ,semnal de 2,6 KHz.
Distruge AF.
beep trimite un semnal cu lungimea multiplu de 20 mS
dat! in A f=1375 KHz/(valoarea din BC) in
BCD. Nu s! se
*** Convers ii .
021Beonv din A in litere mari.
Distruge AF.
0224 cnvnm transform3 A in ASCII (2 caractere' in
Distruge AF, BC.
0063 aschex converte,te A intr-o cifrA hex. CY=1 hex error.
Distruge AF.
0073 hexasc cifra hex din A in caracter ASCII.
Distruge AF.
*** Controlul vectorilor de
0355 cset seteaz3 ceasul la valoarea BCD din HL.
Distruge AF,Be,HL.
036E extset seteaz3 XVECT la adresa din HL.
0372 brset seteaz3 factorul de divizare pentru Baud-rate
la valoarea BCD din HL.
0380' oset
037D pset
Dlstr-uge A.
seteaz! vector-ul OVECT la HL, sau il reseteaz3.
Distruge AF.
seteaz! vectorul OVECT la dr-iver-ul ser-ie.
. D ii t ruge AF.
*** Control caseta audio.
026B crinit citirea asteapt3 SYNC.
La CTRL-X de la clavia(url, iese cu CY=I.
Distruge AF,BC,HL.
02AD cwinit scrierea.
Dis t ruge AF ,BC, HL.
029D caseta,
Distruge AF.
02El casin in A ,i shifteazl prin CRC.
Distruge AF.
0309 casou't scrie A shifteazl pY'n CRC.
Distruge AF.
0304 wdcas scr ie H ,i L shi ftind cei doi prin CRC.
Distruge AF.
02F3 cwrend scrie pe bandl.
Distruge AF/BC,Hl.
031B crcrut A prin CRC.
Distruge AF.
TEHNIUM 10/1986
*** Comanda de lansare in
G adrl(,adr2(,adr3 controlul programului
de la adrl sau programul intrerupt
anterior adrl nu apare sau este O. Celelalte
adrese sint eventuale adrese de Breakpoint.
*** Comenzi de control.
FC hhmm seteazl ceasul la valoarea datI.
FB nnnn seteazl coeficientul de divizare pentru
Saud-rate-ul USART-ului. ,
FX adr seteazl vectorul de extensie monitor.
FQ adr seteazl/reseteazl vectorul
de OVECT. \
FP vectorul OVECT la driver-ul serie
*** Caractere speciale de control.
ESC (CTRL C, lBh) genereazA o intrerupere in program.
FS (CTRL \, lCh) bistabil soft pentru CAPS.
GS (CTRl l, lDh) bistabil soft pentru autorepeat.
SUHAR Al SUBRUTINELQR GRUPATE PE FAHILII
(Pentru detalii se va consulta textul sursl)
*** Citire de la claviaturI.
01DB tnput cite,te in A un caracter.
Distruge AF.
0218 inputc A ,i converte,te la ltter-e mar-it
Distruge AF.
*** Scriere in zona HAIN a ,cranului.
01CD output scrie A pe ecr-an ,i la OVECT, la Ci face ,i lF.
'Distruge F <,1 A la CR).
OIC6 spout scr-ie un pe ecran ,i la OVECT.
Distr-uge AF.
01CB crout ser-ie CR, LF pe ecr-an ,i la OVECT.
Distruge AF.
locr-t scr-ie A numai pe ecran.
ser ie- A numai la OVECT. -
00D3
FF4A
OIAC
0245'
ovect
clsc
corr
sterge HAIN ,i pune cursor-ul in stinga sus.
mut3 cursor-ul la adresa din BC pentru CY=! sau
adun3 la sa valoar-ea din BC la CY=O.
0238 nmout
Distr-uge AF, Hl.
scrie A in ASCII (2 caractere) pe ecran ,1
OVECT.
Distr-uge AF
0233 ",dout \ scrie DE in ASCII (4 car-actere) pe ecran ,i
OVECT.
Distruge AF.
*** Scriere in linia DISPlAY a ecranului.
0170 disp scrie A in linia DISPlAY.
cldis ,terge linia DISPlAY.
Distruge F,DE,HL
.
*** Scr-iere in linia STATUS a ecranului.
0048 slYist scrie textul de la Hl ,i restul liniei.
Distruge AF, HL.
02D5 nwstrl scrie textul de la HL in a doua parte a liniei.
Distruge AF,BC,HL.
0045 clsta ,terge linia STATUS.
Distruge AF,HL.
ooae erorms afi,eazl IError-
D
pe STATUS ,1 tace BeII.
Distruge AF,HL.
02D2 waitms afi,eazl System busy' pe STATUS, la mijloc.
Distruge AF,BC,Hl.
13
AUIOIUHISllll "OlICll"
7. nlocuirea unui cablu de
de Pentru scoatereacablului
esau D din palonierul 1 (fig. 5),
scoaterea capacului de protec-
se 2 con-
3. Scoaterea cablului de la
etrier se face prin tragerea lui, pen-
tru Fi putea degaja opritorul tecii,
care este spintecat.
La montarea cablului nou,
cum este normal, se cablul
apoi se capacul de pro-

8. Inlocuirea (montare-demon-
tare) etrier De fapt, etrie-
rele snt formate din se-
mietriere 2 (fig. 7, n care: 1 - disc
2 - semietriere; 3 -
4 - 5 -::-
de 6 - 7 arc
mpotriva zgomotului; 8 - ax de
9 - de blocare; 10
- de purjare; .11 -
12 - fixare semie.triere; 13 -
14 - iar de-
montarea lor este mai rar de
un defect al lor (exemplu:
. corp). demontarea de re-
a suportului ei este
necesar) se cablul fr-
nei de conductoarele
de asam-
blate cele semietriere printr-
un montat n locul axului 8.
Pentru demontarea etrierului stn-
ga, se conducta de
dintre etriere conducta
de alimentare, iar pentru etrierul
dreapta conducta de din-
tre etriere.
La montan;l, nlocliirea pie-
selor cu defecte, trebuie respectate
cuplurile de strngere; prezentate
anterior, se frna de secu-
ritate se circuitul hi-
draulical frnei principale.
9. nlocuirea unui 'disc de 1
(fig. 7). Se impune daca discul este
ovalizat sau unei
ndelungate sau anor-
male, pe' de contact cu
apar rizuri, canale etc.
suspendarea a
autoturismului, se suc-
cesiv etrierul, prezoanele de fixare
ale arborelui de transmisie scutul
motor. Se roata exte-
rior, care se articu-
pentru a scoate arbo-
rele de transmisie, apoi se de-
discul prin partea de jos,
nlocuirea discului, se exe-
n ordine
10. Inlocuirea de
la fund a pis-
(prin presare pe
de se agrafa 9,
axul de a 8, re-
sortul antizgomot 7 n final,
de ,(fig. 7).
11. Repararea unui etrier
La dezechiparea etrierului
succesiv: de
de 4, 5, an-
samblurile'6 (Ieviere excentrice!,
arcul 7, arcul 8 de blocare a
de n continuare cele
semietriere (fig. 5.a). Se scot
apoi garnitura
de praf garnitura cu
,
La montarea etrierului se
toate piesele, pistoanele supra-
a cilindrilor nu
prezinte zgrieturi sau lovituri, reco-
mandndu-se a se monta numai
garnituri noi.
12. nlocuirea de
spate. suspendarea
spate demontarea se
scoate capacul de 3, axul
de 12, arcul antizgomot 4
n de 2 (fig.
8, care: 1 - ansamblul etrier; 5 -
piston; 6, 7 - 8 - disc; 9
- de 10 - de
aerisire; 11 - 13, 1
4
, 15
16 - de
17 :.-
Pistoanele se n alcool.
care se pun cteva de
lichid de pe lor, se
apoi n ci-
lindri, pentru a putea permite intro-
, ducerea n lor a
lor de noi.
DEFECTUL
Pedala de

Pedala de
are
cursa prea

CAUZA
aerului n
circuitul de frnare.
Folosirea unui li-
chid de neco-

Racordurile fle;;ibi-
le snt deteriorate.
Orificiul de aerisire
al capacului rezer-
vor\-dui de compen-
sare este nfundat.
E;;istenta aerului n
circuitul de frnare.
Cursa a peda-
lei este prea mare.
lichid de
n rezervorul com-
(martor
bord aprjns).
Unul din circuitele.
de frnare spart.
Garniturile cilindru-
lui principal uzate
sau supape defecte.
Unul din circuitele
de frnare' defect

Pedala de . Pistoanele cilindru-
este lui principal blocate
sau p-edal8i
greu
Frnele snt
blocate a
fi
pedala de

Frina de securitate

incorect.
supapei la
unul din cele
circuite din

Autoturismul Piston etrier
"trage" ntr-o sau spate blocat n
parte n tim- corpul etrierului.
pul
lice

sau nfun-

Disc de uns
(ulei motor, un-
soare).
Frecarea
de noi pe dis-
curi (uneori cu acu-
mulare de material
pe de
frecare).
Frecarea
de uzate, di-
rect pe discu ri (Ia
Oltcit Club martor
aprins).
Frecarea
de pe discurile
o;;idate, o
ndelun-

REMEDIEREA
Se circuitul
Se cu li-
chidul de Li-
from 010 sau Lock-
heed l55; Total SY.
Se r,acor-
duri noi.
Se orificiul
se aerisesc circui-
tele de frnare.
Se circui-
tul de frnare.
Se cursa
pedalei.
Se cu
lichid la nivelul
normal. Se
circuitul de frnare.
Se defec-

Se garni-
turi noi sau supape
noi.
Se defec-

Se se re-

Se se gre-

Se frna de
securitate (v. cap.
11).
Se prin
montarea unei sigu-
fante noi.
Se piesele,
se ung se mon-
piese noi
este cazul.
Se con-
ducta se
circuitul de frnre
respectiv.
Se discurile'
cu degresant.
Se
ni-
velul de zgomot de-

Se
de noi.
Se succesiv
la eliminarea
o;dzilor (dispare zgo-
motul).
la uzura de spate care nu au martor de
in cazul intensive a frnelor.
1
2-----1
+
olaritate,

eeoneXlune

prilllar uzurl
De verificarea oscilosco-
a de aprindere n.!
cu analiza semnalului de ten-
e Deoarece mai
automobile n pOlaritate iJl-
(cu plusul legat la tes-
le snt nzestrate cu un comuta-
de inversare a
comutator se n
tipului de insta-
a automobilului n-
Dr.'ing. MIHAI STRATULAT
defecte n circuitul primar. Obser-
este de luat n seama
deoarece" ignornd aceste defec-
cnd se circuitul pri-
mar, abaterile pe care ele le produc
n forma diagramei tensiunii secun-
dare vor fi confundate cu defecte
l'
at, dar diagrama tensiunii pri-
ale circuitulu i de tensiune.
unor contacte imperfecte
n circuitul primar se n
zona a III-a a semnalului secundar
de nchi:"
dere a contactelor).
acestei zone nu snt stabile, ci osci-
sub moto-
rului (fig. 3).
1-----
apare pe ecranul
scopului (fig. 1),
n la nu este co-
./019ctata bornabateriei de acumula-
re de fabricant, ci cea-
Schimbarea duce la
treruperea semnalului, iar feno-
enele electrice care se produc n
caz ntr-o oare-
aprinderea.
I lnversarea poate privi
circuitul secundar n cazul n care
bobinei de snt
ute (snt inver-
conexiunile laterale) sau se fo-
o cu
aprindere a auto-
ilului respectiv. Defectul este
de semnalul tensiunii se-
Tot prin folosirea diagramei de
tensiune se pot depista
defectele n regulato-
rului de avans centrifugal, precum
jocurile n axul distribuitorului
sau ale danturii angrenajului de an-
trenare a acestuia. In astfel de ca-
zuri avansul la producerea scnteii
electrice nu mai este pentru
cilindrii fiind mult mai
mari dect n cazul geo-
metriei camei). Din acest motiv
semnalele tensiunii secundare ale
cilindrilor nu se mai suprapun n
punctele de nchidere a contactelor
ruptorului (fig. 4) n general, nu
se o suprapunere a
imaginilor '
O se la
8-'1
6
4
2
l'
"-
III
12,0
6
4
vv
.. y

,4
2'
12 14
10 20
a
te
6 fI
,
I
2.
4
Cilindrul cu fisa
I .
cundare, care apare (fig.
2). Restabilirea circuitu-
lui secundar este pentru
realizarea puterii necesare a des-
prin scnteie. Se ar-
cui dintre electrozii bujiei se pro-
duce cnd tensiunea n-
trece tensiunea de a
disruptiv, iar masa gazelor
aflate aici se
crearea unui fel de conductivitate
Formarea primilor ioni este
n cazul. n care
pozitiv se aplicat la electrodul
cel mai .cald al bujiei. de ce po-
laritatea electrodului central este
n unei
scntei de intensitate (ceea
ce incompatibilitatea bo-
binelor de ale
cu diferite la
verificarea a circuitului
sec.undar,

cu care se n-
cepe diagnosticarea celui de-al
doilea traseu al de aprin-
dere 'care n
tensiunii secundare maxime. Pen-
tru aceasta se se
mai nti liniilor de nul a
diagrame.i cu cea a ecranului, se
imaginea serie a tensiu-
nii secundare si se scoate fisa unui
cilindru a 'o atinge de m'asa. n
tensiunea secun-:
de osciloscopla cilin-
drul respectiv trebuie fie de cel

Trebuie se semnalul de
tensiune poate servi ca
element de diagnosticare pentru
depistarea eventualelor conexiuni
de montare repara re
ale etrierelor de spate, de de-
montare nlocuire ale discurilor
de spate fiind oarecum simi-
lare cu cele prezentate la frna
se la prezentarea lor. /
TEHNIUM 10/1986
20 kV (fig. 5). Acestparametru de
de diagnosticare are un in- - mare la ruptor,
redus deoarece el este defect etc. verificarea
de mai parametri de 'are doar rolul de diagnosticare ge-
. stare: acumulator sau relevnd unui de-.
defect, mari la conexiuni. fect 'ntr-unul din cele circuite;
14
!
, 11--?
I
ntr-un astfel de caz 'se trece mai n-
ti la verificarea circuitului primar,
cum s-a apoi la testa-
rea traseului secundar me-
toda ce va fi descri.sll n numerele
ale revistei.
{CONTINUARE N NR. VIITOR)
15
r

,,41'<\4_
lERHOHETRE
CU TERHfSTOARE
Am realizat cteva termometre
electronice ce pot fi folosite pentru
a afla valoarea temperaturii corpu-
lui uman sau pentru a afla valoarea
temperaturii unei incinte
sau a mediului n sezonul cald.
Temperatura este un parametru
important n diagnostic, reprezen-
tnd de oxidoreducere,
energetice care se des-'
normal cnd temperatura,
ca parametru al celulei,
organului, organismului,.
n limite normale. Termometrele
electronice s-au impus n medi-
deoarece permit
temperaturilor aces-
tora pe mici pe piele cu'
diverse de indicare (n-
registrare) a acestora. De aseme-
nea, temperaturii la ex-
indicii asupra pertur-
circulatorii.
a temperaturii
se pe utilizarea unui tra-
ductor de contact (termocuplu, ter-
termistor, dispozitiv
semiconductor activ).
Montajele realizate snt foarte ac-
cesibile tuturor constructorilor, a-
CORNEL DELICOSTEA
vnd ca traductor de contact termis-
torul. -
Am folosit termistoare cu coefi-
cient de negativ. La,
aceste componente, la
temperaturii valoarea
scade. Avnd o expb-
de cu tempe-
ratura, ele snt utilizate n circuite
de cu loga-
pentru liniarizarea dome-
niului, sau n punte la care
220 a
'.
2,5 Knliniar
1,.sV
PULVERIZATOR
liniarizarea se prin introdu-
cerea n serie paralel a unor rezis-
toare care, panta
de a cu tempera-
tura (dR/dT), o pentru
un don1eniu destul de ntins (n jur
de 20"C, suficient pentru scopurile
propuse).
Ele o citi-
rea pe indicatorul folosit nefiind in-
stantanee. n maximum 20 s se
poate citi valoarea temperaturii,
deci mult mai repede dect cu un
termometru cu mercur.
Am ales gama temperaturii ntre
20C 45C. astfel nct se pot citi
valori n jurul temperaturii cor-
> pului uman
Pentru a dovedi cu care
. pot fi executate, am ales mai multe
variante cu d!verse componente
foarte uzuale, pentru ca fiecare
prinderea flaconului, se com-
se introduce n
practicate n mner.
Componenta B constituie
de fixare oscilare al
Pentru utilizare, umplem cu lichid
circa 1/2 din volumul flaconului,
strns capacul gurii de
, COMPONENTA
varianta
Cum valoarea temperaturii cor-,
pului uman este
aceasta o vom folosi pentru etalo-
nare.
Cea mai ce poate
fi . pentru scopul propus
este cea din figura 1, Aceasta
o punte Wheatstone. Nu am
folosit patru rezistoare legate
de patrulater, ci rezis-
toare snt nlocuite cu un
metru care pentru o
a cursorului echilibrul
Modificarea ter-
mistorului atrage dezechilibrarea
care era n echilibru
(microampermetrul indica valoarea
zero) .
In schema pentru un
termistor de 250 n, valoarea curen-
tului se aproximativ cu 5,1
T1-T2= 8(109
Ec=9V ;
6,9
Kn
6,8K.a.
alimentare, apoi pompa
de la pna
la refuz cu aer. evacuare, pro-
la o alimentare' cu li-
chid si aer.
Uzarea a capului de
pulverizare, ca nfundarea sa im-
pun schimbarea acestuia cu un ai-
tul. luat de la un flacon epuizat.
TEHNIUM 10/1986
8
Eec
81
'5
10nF


un preampliflcator
de realizat cu circu-
itul integrat AN7311 (preamplifica-
tor de integrat ste-
reofonic).
Preamplificatorul (fig. 1) are rela-
tiv piese, aflate n buclele de
n elementele de polari-
zare. Toate condensatoarele snt la
Ing. DRAGe. MARINESCU
mi.nimum 16 V. ,
In figura 2 este prezentat circu itul
AN7311 n SIL cu 9 termi-
nale. iar n figura 3 este dat cablajul
imprimat (vederea placate) m-
cu dispunerea pieselor. Se
vor folosi componente de ca-
litate, n prealabil.
'.
1 FI 100/-lF el
n 470pF J..
10 J.,Af
1 2 6
INTRARE AN 7311

'J l! 8 4 5

I I AN 7311 I
r I I I Iri I
123456789
TEHNIUM 10/1986
j
150pF
VEDERE DE SUS
-------_?
VEDERE DIN
!J.AI C, iar pentru un termistor de
130 O valoarea curentului se modi-
cu 4,1 !J.Ar C.
pentru
temperaturii este cea din figura 2.
Aceasta un circuit com-
pus din tranzistoare cu cuplaj
iri emitor.
Schema este simetria
fiind de
care va face ca tensiunile n colec-
toarele tranzistoarelor fie ace-
(ambele tranzistoare snt par-
curse de curent). ce
acul indicatorului a fost adus la
zero. Ia temperaturii re-
termistorului scade, astfel
nct in colectorul lui T 2 vom o
tensiune mai (schema nu mai
este
Astfel, ntre colectorul lui T
1
cel
al lui T
2
va exista o de ten-
siune. Cu ajutor:ul de 100
n vom curentul intre aceste
pUQcte.
Termistoarele folosite au fost de
tip n timpul
lor au fost ntre degetele mi-
nii.
Prin prinderea termistorului de
pielii cu ajutorul unei
de leucoplast putem afla
permanent valoarea temperaturii
corpului. Dar n acest caz putem fo-
losi un sistem de avertizare se
va o
(de exemplu, 40
c
C).
Un astfel de montaj este cel din fi-
gura 3. Structura a circuitu-
lui /1E555 permite sau
nu pe pinul 4 al acestuia se
o tensiune sau nu (Ia
mai de 1 V nu
Semnalizarea este
(URMARE DIN'PAG. 7)
tranzistorul T
11
, urmat de un etaj se-
parator, T
12
. Acesta este un oscila-
tor comandat n tensiune (VCO).
Acordul se face asupra
tensiunii aplicate diode; varicap
0
23
, de tipul 88139. Tensiunea de
este de
comparatorul de prezentat n
figura 3. Acest montaj este de tipul
cu PLL.
Tranzistorul T
27
frec-
a 5-a a cristalului conectat n
circuitul bazei, 65.S MHz,
Tranzistorul T 28 n re-
gim de dublare a pentru a
131 MHz. Acest semnal se
pe poarta a 2-a a tranzistoru-
I ui mi xer T 29' Pe poarta 1 a acestu i
tranzistor se semnalul de la
VCO cu n limi-
tele 133.3-13S,3 MHz. In drena mi-
xerului se semnalul dife-
care' va avea valoarea cu-
n limitele 2,3-4,3 MHz.
Drept comparator de s-au
folosit un circuit integrat de tipul
MMC4013 (care cir-
cuite flip-flop de tipul O). precum
o a circuitului integrat
MMC4001 (CI-4). Celelalte trei
ale lui CI-4 snt folosite ca for-
La temperaturii, deci la
valorii termis-
torului, curentul prin divizor,
curentul de al tranzisto-
rului tensiunea

tran-
zistorul se deschide Cind pe R:,
avem o mai mare de 1 V. Pra-
gul de alarmare se din po-
Re. Termistorul tre-
buie posede o valoare la tempe-
ratura de alarmare de 470 !l ... 10 k!!
(pot fi puse termistoare n se-
rie. de valori mai mici).
dorim ca temperatura, de
exemplu ntr-o vara, nu
o valoare
dorim pentru
rea temperaturii dorite un ventila-
tor, putem folosi montajul din fi-
gura 4.
curentul consumat de mo-
tor vom utiliza un tiristor adecvat.
Montajul este cu cel
din figura 3, snt
pentru simplificarea schemei dato-
multiplelor moduri de utilizare a
circuitului /3E555.
Nu am folosit componente selec-
Galvanometrul indicator
are scala de 0-100 !J.A (poate fi
unul la SO !J.A) poate fi etalo-
nat n C C (pot fi experimentate indi-
catoare de VU-metru),
Termistoarele au o la re-
venirea la valoarea (nor-
la 2SC). din care ntre
trebuie
aproximativ 30 de secunde.

a;f1(D
10
p
,OIJT


matoare . separatoare ale semna-
lului de la mixerul T
29
ale
celui sosit de la oscilatorul local cu
(VFO) n limitele
2,3-4,3 MHz, cu care se face acor-
dul n al aparatului.
Acest oscilator nu este prezentat
n deoarece el trebuie reali-
zat n de cristalu-
lui. nu va fi folosit un cristal cu
de 13,1 MHz (fig. 3), ci
unul de 13 MHz, atunci, prin multi-
plicare, vom o de
130 MHz, iar oscilatorul de acord va
trebui varieze n limi-
tele 3,3-S,3 MHz. La detec-
torului de realizat cu diodele
0
17
0
18
se o tensiune con-
cu de
dintre semnalele aplicate' com-
paratorului de ten-
siune va comanda gene-
ratorului de tip VCO care, n final,
va avea o stabilitate de
cu a oscilatorului local
(VFO) ce are n
limitele 2,3-4,3 MHz.
n figura 4 snt prezentate comu-
tensiunilor pentru cele trei
moduri de lucru.
Ca (indicator de acord) a
fost folosit prezen-
tat n revista "Tehnium" nr. 7/1986
l7
Vom prezenta, n cele ce ur-
exemple de calcul
pentru astfel de primul
exemplu se la intensitatea
curentului electric, iar cel de-al doi-
lea la tensiunea acestuia.
EAemplul1
Cu ajutorul unui osciloscop s-a vi-
zvalizat forma de a
curentului electric n fi-
gura 1. inten-
sitate ntre 10 mA 20 mA.
Ne propunem valoarea
sa Pentru aceasta trebuie
i'
valoarea sa medie n timpul unei pe-
Praf. MIHAI CORUTIU
rioade (n cazul de t = 4 ns).
Aceasta va fi, prin 12:
1
2
= = (20
2
mA'2. . 2ns + 10'mA
2

2ns)/4ns = 250 mAL,
de unde
I = 15,8 mA.
Valoarea medie a cu-
rentului electric este:
111/1 = (20 mA . 2ns + 10 mA .
2ns)/4ns = 15'mA.
Raportul dintre valoarea
a unei valoarea sa medie
se factor de (l vom
nota cu FJ este, evident, un
abstract.
Astfel, n cazul discutat, factorul
de va fi:
:as
F = 1/111/",

F = 15,8 mA/15 mA = 1,053.
(
(m.4)
EAemplul2
Forma de a unei tensiuni va-
riabile este n figura 2.
Aceasta ia valori ntre 0,5 V si 2 V.
Ne propunem valoarea
factorul de pentru
tensiune.
Deoarece T = 6 ns, se poate cal-
cula valoarea a tensiunii O
8
astfel: v
U
2
= u
2
= V . 4 ns + 'i V . 2 (V
ns)/6 ns = 1,5.Y-
de unde ' __
U = 1/1,5 V = 1,22 V ..
Valoarea medie a ten-
siuni'va fi:
U'II,,' (0,5 V' 4 ns + 2 V' 2 ns)/6 ns
1 V.
Factorul de pentru tensiu- O
nea este:
8 10
F = U/U,n,,'

F = 1,22 V/1 V = 1,22.
Cu privire la factorul de pot
fi pre-

,a) deoarece valoarea a
unei este totdeauna !Mi
mare dect valoarea sa medie (astfel
n cazul exemplului 1: 15,8 mA > 15
mA, iar n cazul exemplului 2: 1,22 V
> 1 V), factorul de
este totdeauna supraunitar;
b) n cazul unui curent continuu,
factorul de este egal cu uni-
tatea.
DIN MATERIALE VEI:HI
cele prezentate n fi-
gura 2, la un al tablei ndoite
si cositorite se va introduce
chiul de fire, iar la
.pentru mner. Se va ca
att de fire cit
se aproximativ la
mijlocul tablei. Pentru ca
intre ct mai exact n tabla
este bine ca ndoirea acesteia se
prin mulare pe n acest
caz dimensiunile din figura 1c
nnd orientative. introduce-
rea de fire . a mne-
rului n tabla
aceasta se va turti prin batere cu un
ciocan metalic. Pentru consolida-
rea mai a firelor de nainte
de turtirea tablei se poate turna
clei de oase cald, adeziv
ADELA sau prenadez, dar se va
evita utilizarea. aracetului, care are
asupra tablei.
de lemn se va finisa cu
un bine
de fire se va-
drept atunci cnd pensula se utili-
la vopsit nclinat cnd se fo-
pentru executarea liniaturii
la Pensulele folosite la li-
niaturile lor este bine se
din de
fire extrase dintr-o bidinea cu fire
dJn material plastic, iar cele utilizate
la vopsit trebuie
chiuri de fire ce provin de la o bidi-
nea sau o perie cu fire de de ani-
mal.
n cadrul de zugravI re
vopsire a interiorului se
impune executarea unor liniaturi pe
sau stratului de
vopsea pe pe tm-
ori pe mobilier. Liniile
numite sau "begleiteri" se
greu cu pensulele exis-
tente n deoarece pentru
amatori trebu ie prea mare dexteri-
tate. Pentru a rezolva pro-
ne putem sin-
guri pensule folosind
de fire de la o bidinea veche dete-
o de lemn, o de
dintr-o cutie de
centimetri de
patru
Dintr-o bidinea ce nu se
mai poate folosi la se scot
a
18
MIRCEA MUNTEANU.

5-6 de fire. Daca este
posibil, ca
respective fie scoase
cu srma care le n suportul de
lemn (figura 1 a). de lemn se
aduce la dimensiunile din figura 1b,
125x25x4 mm. Din tabla de
contur a unei cutii de sau
a unui tub de spray la
rea tubului) se taie o cu di-
mensiunile de 70x35 mm. Conform
figurii 1c, pe bucata de se tra-
liniile pentru ndoire. Tabla
se va ndoi pe aceste linii, mbinarea
capetelor petrecute cositorindu-se
cu de fire,
care trebuie fie petrecute cu
lor peste srma ce le va
se vor lega ct mai
aproape.
In a tablei se vor
bate (poz. a din fi-
gura 3), iar n tabla ce cuprinde lem-
nul se vor bate alte cuisoare
(poz. b din figura 3). Pentru ca
pensula se mai n
b
70mm
h
20 5 15
I I
I
se vo cosi fori
s
c
TEHNIUM 10/1986
ajul din transpune
I slab de la intrare I ntr-un
t mai puternic, 1
0
, de
umentut MA. Legea de transpu-
este:
P
1=-1
o R
(1 )
P poate fi P1 + R1' P
2
+ R
2
sau
instrumentul la cap
10 = 50 MA, atunci se pot
ne domeniile:
R 10
10 =-100- 50 = 5 MA;
P
1
+R
1
R 10
- -P
2
+R
2
10 =1 000 50 ,= 500 nA;
R 10
- P
3
+R
3
10 =10000
50
50 nA.
InS. DRAGOMIR DUMITRU
P
4
este accesibil
din exterior pentru reglajul la zero
al aparatului, care este diferit pe fie-
care dintre scale.
Este recomandabil cainstrumen-
tul MA o Ri
ct mai deoarece altfel (n
special n cazul domeniului de 50
nA) tensiunea de in-
trare se puternic asupra in-
strumentului, producnd
la aducerea la zero.
BIBLIOGRAFIE:
Constantin lIiescu
tori electrice si electronice, Editura

1983.

R
10K.o. 10.0.
P1 100.0.
10
K.o.
TEMPORIZATOR
PENTRU
comutalorl.llui
K
2
3
4
5
6
Temporizatorul pe care
l
o de timpi de
a
de parbriz, conform tabe-
lului.
Componentele folosite
snt de uz curent, produse
n 1
1
este cel care
de parbriz, fi-
ind plasat la bordul auto-
turismului, iar
torul 1
2
este
de cap de aflat pe
motorul de
parbriz. Comutatorul K
este de tip rotativ, cu 6 po-
Montajul este desti-
nat autoturismelor ali-
mentate cu 12 V, cu minu-
sul bateriei la (Da-
cia, Skoda).
1:t11 .. IUM 10/1986
Ing. MARIN DRAGU
Timpul ntre ale

Mers continuu temporizare)
2s
4s
6s
12 s
20 s
Cu toate eforturile de pro-
de mobilier, nu
pentru o utilizare a
holurilor de intrare. Se ce ne-
un cuier de haine n
hol, fiind mai
cnd trebuie schiuri
sau alte articole de sport. pre-
aici cteva sugestii, simplu
de aplicat,. care. rezolve aceste
probleme. In figura A esre prezen-
o vedere a unei structuri fixe.
Panoul 2 este situat la o de
250-350 mm de peretele 1 (figura
B). Pe latura din dreapta se prevede
o draperie, iar n partea un
sistem de rafturi pentru pantofi
(6). Separarea acestor rafturi
de zona pentru haine (4) se face cu
un perete (5). Pe exte-


6
"
/'
\

'"
150
vS
m
b 4
t(l
ij
/700-1000
,/
2
-Ing. MIHAI FLORESCU .
riorul panoului se pot aplica o
un tablou sau un mozaic,
Astfel, cuierul este
ascuns vederii, ca fie
oc.upat prea mult.
In figura C este o va-
care are n plus avantajul
unui acces simplu, prin rotire n ju-
rul unui pivot vertical (3). Nota{iile
snt: 1 - panou rabatabil; 2 .....,.. pe-
rete separator; 3 - pivot de rotire; 4
- ax vertical; 5 - sistem de
prindere pentru 7 - pere-
tele holului. evi-
n figura D, unde am notat su-
plimentar cu R
Ambele se pot realiza
din panouri de tip PAL melaminat
sau furniruit, montajul fiind
cu elemente metalice.
2

.....
.,..
1--'3
B)
j


11 /"
/"
/"
19
1. ... ..... ....
J
Pentru a da pardoselii mal multa
elasticitate pentru a-i conferi pro-
fonoabsorbante, pe du
meaua se pot hrtii
groase sau coli de carton duplex;
- se elementele par-
chetului,
du-se
Fixarea el,ementelor de parchet
finisarea lor fiind mai pre-
vom insista mai mult asu-
pra descrierii lor n sistemul de
montare la 45 n zigzag.
Daca parchetul a se
monta pe o
(poz. A, fig. 5), aceasta se va
cu cu sau
detergent. Parchetul se va
monta uscarea
De-a lungul a cel doi
se pun la se
bat n cuie frizurile de perete (poz.
B, fig. 5).' Acestea se vor pu ne la
aproximativ 10 mm de
perete. Pentru frizuri-
lor, la peretA se pun pene de lemn
(poz. C. fig. 8). Ia de 50-80
cm una de alta. La frizurile
se ct mai la 45'0 sau la
90".
Pentru nceput se desface un
chet de lamele, se ntoarce
de deasupra se piesele
"dreapta" de cele "stnga". Se aleg
6-8 piese cu din fi-
gura 5) 6-8 piese "stnga" (pozi-
din se
ntre ele n de litera V.
numerotare trasarea
unei linii drepte 'Ia partea
frizul de perete, se taie fiecare
pe linie. Triunghiul de
lamele rezultat se pentru
nceperea mon-
tarea provizorie a
de lamele n de unde se
cepe parchetarea, se ntinde
cuie sfoara de ghidaj
fig, 5), care va marca axa I"\yim",dnr
rnduri de lamele de
De acum ncolo se trece
fixarea lamelelor de
D, fig, 5),
montate de
trebuie n cuie;
siuni miei, pericolul
lor, se '0 fixare
lamelele
tipi cu aracat pe
rele lamele se vor monta n
5, cu
aliniate la lameleie dinspre
frizul de perete se vor
lor, Fiecare
se- va fixa de suport cu un cU
n ulucul de la cu altul n
ulucul longitudinal ambele
cuie n la
4-5 cm de se vor
funda n uluc cu ajutorul unui dom,
Ultimele lamele de parchet, ale
meior rnduri, se vor
prin sub de
rnduri de
se vor monta ca n
a se o
mai dar cu
perfect aliniate,
ror lamelelor se scot
con.tur, perete
pervaz profilat. parche-
tului se pentru a se nde-
toate resturle de la
rezultat.
rosturi libere, ntre lamelele
de parchet, se cu un ames-
20
(URMARE DIN NR. TRECUT)
tec din
(1-0,5-0,1 n volum).
10-12 ore de la chituire se
trece la
parchetului, n scopul unei
su ct mai drepte de-
Cel mai practic mod de
a parchetului este .
cu ajutorul de 1\;.1-
cru este in figura 7. In
timpul' par-
chetului se va umezi cu o
n pe mici
(1-2 m
2
), n raza de a mi-
nilor. 'Cu se prin
tragere spre parchetar, stratul ce se
tre-
buind fie ct mai
raschetei trebuie fie
nat dintr-un rezistent. Pentru a
nu mereu
este bine a, avea 3-4 cu-
nainte de a ncepe
parchetului.
terminarea se
va par-
chetului apoi cu hrtie
de slefuit. Praful rezultat se va n-
prin cu b
n sau petrosin, ori prin
aspirare cu aspiratorul. n-
prafului, parchetul se
cu sau cu lac in-
color. Impregnarea par-
chetului se face cu de par-
chet tip "Victoria", cu lac incolor
sau cu lac special pentru parchet.
tip Palux.
Ceara de parchet, produs
dintr-un amestec de
cu vege-
alte se poate
cu parchetin sau cu petrosin.
Folosind un tampon din cirpe cu-
rate, se nti nde pe parchet un strat
de care se
cu o moale, dorim ca su-
fie la fiecare
100 g de ameste,c se introduc 3-7 g
de colorant.
lacul incolor pe de ulei se
de vnzare gata preparat.
Prin ntinderea lui cu pensula se
impregnarea par-
chetului. Acest lac nu este rezis-
tent; la loviri sau zgrieri
dungi albe, Lacul incolor nitro este
mai rezistent cel pe de
ulei. ntinderea lui pe par-
chetului se face de obicei prin pul-
verizare, pentru aceasta fiind nece-
o
Palu:;all este un produs relativ
nou, din (1 II),
livrate n diverse amba-
laje material plastic), de obi-
cei n raportul de 10. '';- 1 1:
II), nainte de aplicare, se
ct mai omogen 10
din cu 1 parte din II.
Amestecul se va folosi n maximum
trei ore de la preparare, Lacul Palux
se cu pensula n
straturi uniforme Primul
strat de Palux aplicat pe parchet se
se usuce timp de 24 de ore.
care se
cu hrtie de de granu-
prafului,
straturi de lac se
la intervale de minimum 12 ore, par-
chetul
Deoarece din care se
lacul Palux snt foarte to-
xice, n timpul n
trebuie ct mai mult curent de
aer. Aceasta a par-
chetul avnd ferestrele larg
deschise. Consumul mediu de lac
Palux In este
250-300 g la metru de par-
chet Paluxul fiind un mate-
rial inflamabil, se vor lua de
depozitare la temperaturi de maxi-
mum 30C neexpus so-
lare.
ceruire sau nu se
admit zone neuniform pensulate
sau cu dre de Cea mai
a de
parchetare se face seara, la lumina
unei de Umbrele
scot .n toate micile

PARDOSELI DIN PARCHET
MONTAT PRIN LlPIRE PE
SUPORT
Necesitatea reducerii costului
a duratei de
execu'ie a contribuit la
unor noi de fixare a parche-
tului pe stratul suport. O
a avut dezvoltarea
tehnicii, care n s-a
concretizat n de noi mate-
riale adezive, Una din aceste
este fixarea parchetului cu ajutorul
bitumului topit. Aplicarea parche-
tului prin lipire cu bitum presupune
unui suport uscat (de obi-
cei un din beton armat).
suportul nu este uscat, bitu-
mul nu va adera bine, parchetul
atunci cnd se
pe el.
Pentru de parchetare se
va folosi bitum de tipul A, B, C, D, cu
punct de nmuiere inferior.
Calupul de bitum se
prin spargere cu un ciocan sau cu
toporul. ntr-un vas metalic de
40-100 1, montat n aer liber, se
pune bitumul la topit. Vasul metalic
se umple maximum 60% cu bitum,
deoarece, n timpul fierberii,
cle de bitum formate nu trebuie
din vas. Se va n perma-
focul de sub vas, avnd
ca nu la
gura lui, deoarece se poate aprinde
bitumul. Nu trebuie se uite bi-
tumul este o ai
vapori nfla-
mabile ale materialelor de origine.
Deci la bitumul topit,
la ct de mare este focul de sub ca-
zan!
n timp ce bitumul se n
se o serie de ope-
utile ca:
- prafului de pe
suport;
- sortarea parchetului
culoare;
- frizurilor
perete;
- primelor
12-18Iamele.
Cnd bitumul a ajuns la tempera-
tura de C, ceea ce n-
stare se (cu
ajutorul unui cancioc) din vasul n
care se ntr-o cu-
Pentru nceput, n
se pune bitum circa 1/4-1/8
din volumul acesteia. nde-
la cel 3 m
de sursa de foc, peste bitum se
sau petrol. Cu un
se bine cnd se
diluarea a bitumului.
Cu materialul din folo-
sind o un cancioc SqU o bi-
dinea, se ntreaga supra-
a stratului suport. Acest prim
strat, foarte dar cu rol im-
MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTAREA UNUI METRU
pATRAT DE PARDOSEALA DIN PLACI PAL FIXATE CU BITUM PE
SUPORT
Lungimi
(mm)
Materiale U.M.

Cantitate
TEHNIUM 10/1986
portant, se "amorsaj". n
timpul suport
trebuie avut nu se mur-
sau se pe-
deoarece bitumul, ca material
gras penetrant, va fi greu de n-
laturat.
Pentru lipirea a par-
chetului se o emulsie de bi-
(sau petrol). La una
parte de (sau petrol) se
vor pune 2-5 de bitum.
Tehnologia de montare a parche-
tului ncepnd de la mijlocul
rii este, conform figurii 8,
rea:
- se mijlocul a doi pe-
este de preferat ca un pe-
rete fie cel care cuprinde
de intrare n ncapere;
- su-
port, prin maturare sau aspira re, se
pun frizurile (poz. B) pe cu
axa sau chiar pe

- se taie triunghiul de lamele
(stnga-dreapta; 1-9);
- se ntinde sfoara de (poz.
D);
- ntinderea bitumului
(poz. A) pe o de 1-1,5 m
2
se pun una alta cele rn-
duri de lamele de parchet (poz. E),
alinierea la Cele-
lalte lamele se n continuare
pe bitumul turnat. La un
se va un alt triunghi de la-
mele. Procednd astfel se vor fixa
toate rndurile parchetului.
lele se bat bine cu ciocanul, att. pe
stratul suport, ct ntre ele;
- nainte sau montarea
p'ervazurilor profilate se
parchetului, ope-
finale fiind
rea.
Lipirea lamelelor pornind de la
axa a doi rn-
duri drepte perpendiculare pe pe-
la mijlocul la
ambele margini (Ia terminarea par-
eventualele ne-
paralelisme ale
Bitumul folosit la lipire se poate
cu filer de calcar (sau de
var) nisip, rezultnd n final mastic
bituminos sau asfalt. Dozajul masti-
cului de bitum al asfaltului este
prezentat n tabelul 7. (Filer = mate-
rial inert din punct de vedere chimic
ce se introduce n amestecul bitu-
minos, ca Are rolul de a
compactitatea, stabilind
punerea n a produ-
sului rezultat.)
TEHNIUM 10/198.6
Folosirea numai a bitumului topit
diluat cu (petrol) la lipirea
parchetului este din
puncte de vedere:
- bitumul ntins n strat gros
(2-4 cm) se greu, la dozaj
de diluare fiind ori prea
moale, ori casant;
- bitumul ca material energoin-
tensiv este mai valoros mai
scump dect asfaltul sau masticul;
- cu bitumul topit trebuie lucrat
foarte repede pentru a nu se
prea mult.
Asfaltul se astfel: bitumul
se introduce pe mala-
xorului. Se apoi n malaxor
nisipul filerul n conform
stabilite. Volumul de asfalt
preparat va fi corelat cu cel al mala-
xorului, de bitum, nisip
filer respectnd dozajuldin
blocarea de alimentare,
se aprinde focul se ncepe rotirea
malaxorului. Periodic, malaxorul se
cu clapeta de aerisire n
sus, verificndu-se apoi starea de
topire de amestecare a materiale-
lor introduse. Punctul final de topi-
re-fierbere este atins atunci cnd nu
se mai gaze din
amestec.
nisipul filerul nu au fost
strecurate la introducerea n mala-
xor, este strecurarea
amestecului la din acesta.
Diluarea amestecului socotit prea
vscos se face cu maximum 1 I de
(petrol) la o de as-
falt.
Masticul se n mod ase-
cu deosebirea el nu
nisip.
Pe fixarea n bitum, mastic
sau asfalt, parchetul se poate lipi
cu aracet. Aracetul se de
obicei la lipirea panourilor de par-
chet mozaic, mai ales n aparta-
mentele din blocurile de locuit. Hr-
tia pe care snt lipite lamelele fie-
panou se va dezlipi prin ume-
zire cu de dezlipire a
hrtiei se va ncepe la minimum 48
de ore de la terminarea pa-
nourilor de parchet mozaic.
Se va acorda o mare la to-
pirea bitumului, deoarece, ajuns pe
piele, produce arsuri grave. Nu se
va turna (petrol) n vasul
cu bitum aflat pe foc, deoarece ga-
zele toxice stropji au
asupra organismu-
lui. Nu se va parchetul cu pe-
trol, petrosin,
etc. n exces. Acestea, intrnd ntre
lamelele de parchet, topesc bitumul
care va pe mur-

Pardoseli din aglomerate
din lemn (PAL)
Prin folosirea aglomerate
din lemn se pardoseli calde,
cu aspect dar mai du-
rabile dect cele din scnduri sau din
parchet.
Suportul pe care se lipesc
aglomerate l constituie, de cele
mai multe ori, o din beton.
Pentru fixarea se
aracet sau bitum fierbinte. Inainte
de lipirea suport
se va amorsa cu bitum.
Se va evita lipirea ntregi,
deoarece ntotdeauna se vor des-
prinde de suport ca urmare a ten-
siunilor cauzate de umiditatea exis-
la nivelul pardoselii.
aglomerate se vor la dimen-
siuni ct mai mici, de obicei n
cu latura de 30-40 cm. Se
va evita lipirea pe suporturi
neamorsate sau umede. Cantul
se va netezi cu
care se va cu
Muchia se
va la un unghi de 45. Rostul
acestei este de a prelua sur-
plusul de adeziv, care n caz contrar
ar printre rosturi.
pentru lipire se folosesc bi-
tum, mastic sau asfalt, acestea se
vor pregati conform celor descrise
anterior. Adezivul se va ntinde n
strat pe
iar se vor una
alta n sistemul cu rosturi sau
intercalate. Rostul pe-
rete se va masca prin acoperire cu o
sau cu un pervaz ..
Finisarea a
se va real.iza prin sau vop-
sire, utilizndu-se, caz, lac in-
color sau lac Palux, vopsele pe
de ulei, email sau Pentru a
un strat vizibil se vor
aplica minimum straturi de lac
sau vopsea.
La lucrul cu aracet ca adeziv, mo-
dul de fixare este cu deose-
birea stratului suport
trebuie fie ct mai
n loc de aglomerate din
lemn (PAL) se pot folosi fi-
brolemnoase (PFL). Acestea, fiind
o rece.
Lucrul cu aceste este mai
greu, bitumul sau aracetul putnd
mai printre rosturi. La im-
pregnarea cu vopsele, fi-
broase se pot desprinde din adeziv
Se va evita folosirea pardoselilor
din aglomerate ,'sau din
fibrolemnoase n intens
circulate sau n cele cu umiditate
mare
21
BAllll14
Antrenarea sportivilor
niometristi se face cu ca
cel prezentat alaturat a dia-
de este de .0_ SA1
Antena propnu:-zlsa este
V E 81F I CATD 8
Montajul permite
verificarea . tranzis-
toarE?lor npn sau
pnp Schema re-
un osci-
lator cu cristale
de Montnd
cuarturi de diverse
se poate
stabili la ce

tranzistorul deter-
minnd astfel para-
metrul
C3 CLt* C5
RADIOTECHNIKA
7/1986
9lj
P'! _+
: 9V-=-
I -
I
L. I = 35 spire 004; L .::.:: 1-3 (31
spire); 4-5 (4 spire) 004; L., 2 X 28
spire 004 6 spire 004.
6 W n 40
80 mm cu lucru numai n telegrafie.
Oscilatorul este destul de stabil,
avnd aplicat SI manipulatorul. Eta-
jul final este cu 80135.
3,5 ... 3,6MHz
22
2N5248
j
BF244,
(KP303EI
KURZWELLEN SENDER 1979
8 O,lAT
o E:3
o
5 .. 20 68 O,015MK
IflCIllUllNOISI
Circuitul A277D are multiple n-
n cazul de fiind uti-
lizat pentru unOr efecte
luminoase. Se semnal de la
2 x SY100,1N4001
04
,......,.--+*-t---_ + 30V
'-+---+----+---. + 15 V
..
AAF care este redresat, iar compo-
nenta CC intrarea circui-
tului.
LED1 ... 6 in MB110
FUNKAMATEUR 7/1986
M2 .
O,SmA
600Il
TEHNIUM 10/1986
ALIMENTAREA
TUBURILOB
CATOOIEE
cteva mon-
taje simple destinate tu-
burilor catodice uzuale, utilizate
frecvent n osciloscoapele realizate
de amatori.
Varianta din figura 1 tu-
burile electronice EZ80 poate
servi la alimentarea tuburilor cato-
dice DG7-4 sau DG7-6. Cele
tuburi EZ80 fiecare cca
400 V, aceste tensiuni fiind puse n
l<'Sl-
MIHAI SPIRESCU
Rs Pl. spotului se face asi-
metric. Montajul se la osci-
lografele cu tuburi electronice.
Pentru simplificarea schemei am
reprezentat numai de
tensiune.
n schemele din figurile 4, 5 6 se
alte variante de realizare a
naltei tensiuni, pentru a ct
mai mult de ten-
siune pe transformator.
\>&1..11,-
]G'7 -4 $-111,1 ]
Re
cs
o,t
IS v .. ilr'll\rLif" .,;.ya
RT \t.!J.

5{\<.Q..'
serie de pentru a
tensiunea de 800 V, tubu-
lui catodic.
Sursa astfel este cu mi-
nusul la Una din cele doua
de +400 V
anodele amplificatoarelor "X"
"Y", precum baza de timp, care
poate fi cu tiratron. De-
spotului se face asimetric.
Montajul din figura 2 este realizat
eu tuburile EZ80 6D14 sau 6D20.
Din punct de vedere al componen-
tei continue, fiecare tub redre-
respectiv EZ80 cca +265 V
pentru anodele tuburi lor amplifica-
toarelor si bazei de timp, iar 6D14
cea 550 V cu minus, la tubul catodic
3KP1 cu plusul la Din
punct de vedere alternativ, n-
III IV snt n serie.
Se o mai
pentru nalta tensiune pe trans-
formatorul de spotu-
lui se face simetric. Din montaj se
vede plusul tensiunii de 600 V
este la
Un alt montaj pentru tubul catodic
5L038 este indicat n figura 3. EI este
mult mai simplu, dar o n-
mare pe transformatorul de
deoarece ea n-
treaga tensiune, care se
se tubului. Alimentarea tu-
turor electrozilor se face din bliderul
realizat din RJ. Rh R4, p"
TEHNIUM 10/1986

I
,
... fl}<.
5OQ"
5" ilO
F
:be. LPr
'------11-=:..:....--.. TI"\1'


fR.
1111'n.
tJlle.U\Rt::
+-2.b5"",
\.111 ---<t--c:::::t--<t--of":

O$.<: i U!'S<:Q9I.llUI
oOonF j1.5l{v
+---I--;r-------. f\E.P-.l>&Rt:.
')E"r li\':

U4:t,uF
A.nnnv
'"

1OKQ...

e - &\\U" TR I
r
1l
1
22yF-
M1
\\o\'."
1 ......... 1--....
""'---1
1>---....".,\\
II
I..-f-....... ....-\I
t- "31-(>";
,_-* ____ __ _o 2.
TR.\?\.fj:RE:.
t-
.... \zapv
U!2.SJ'F

23
AVRAM -,Cimplna
Circuitul integrat CDB790, este
de I.P.RS. Bloc
tor de canale pentru Miraj 4 se
la pentru
magazinele de specialitate.
DUMITRESCU RADU' -
Schema spre exa-
minare trebuie de dv.
TEODOR - Gherla
Tranzistorul AF260 nu poate fi n-
locUIt cu EFT317.
Bobinele se construiesc
de canalul pe care trebuie lu-
creze generatorul. pen-
tru experimentare 5 spire CuEm 06
cu diametrul 6 mm.
Tr-l 2SA240
A
MW
LW
ISTRATE DAN Craiova
ArticOlul trimis va fi pu-
blicat.
COCLEA 0.-
la TBA790 au
fost publicate. Nu vOie con-
un
T .. -
Antena se spre
tor. nu spre. studio (directia Casa
SCnteii). '
NAGHV IOSIF - Cmpia Turzit
un amplificator de 2. W
Cl' tranzistoare scheme publ j-
Ct te.
.OCTAVIAN - Rm.
Vilcea
l.a picup o stereo SI
doua amplificatoare. Mecanismul
picupului trebuie uns cu ulei.
MIHU VASILE -
Ne ce o
. rubricii HI-Fl vom publica n li-
mita materialului documentar
alte caracteristici ale capetelor
magnetice benzilor.
Tr-22SA240 Tl
PETRU - de
Munte
legatura cu radioclubul din
ce
de radioamator constrO emi-

NEAGU CONSTANTIN - jucf. Pra-
hova '
la serviciile unui radioa-
mator din dv.
IONESCU CONSTANTIN - jud.
Alba
un oseilator pe 1 MHz
(eventual stabilizat pe mi-
semnalul de 6.5 MHz cu semna-
lul de la acest oscilator. Rezultanta
trebuie printr-un filtru de
MHz (filtru FI de la televizoare).
Mlxerul este un etaj similar cu cel
din radioreceptoare - un tranzistor
ce pe semnalul FI. iar
pe emitor semnalul de la oseilator.
MARIUS - Urlcani
La un amplifica-
tor calitatea semnalului se va m-

GHEORGHE B. - SIath1a
Sensibilitatea numai
montati un amplificator de
de calitate (tranzistoare BFR).
RADOVANU CORNEL -
tipul
SRBU OCTAVIAN - jud. Con';

Receptorul trebuie
obligatoriu un filtru mixerul.
NAE DUMITRU - jud.
Cele s.olicitate de dv. au fost pu .
blicate n paginile revistei
RADU ADRIAN -
cu o uzura pe capul
magnetic
CISCU MIHAI -
Tubul din final baleiaj linii
este PL500. In magnetofon oscila-
torul semnal pentru
premagnetizare.
MORARU DUMITRU -
Cu instrumentul construi
un voltmetru sau un ampermetru.
rubrica de pag. 4-5.
D.M.
Receptorul AFT -6N SANYO lu-
pe UUS. UL. UM.
Tr-? 28854
R33 100
Toate. traQzistoarele snt pnp
germanlu. In blocul UUS pot
montate tranzistoare AF139. iar n
oscilatorul UM tranzistorul EFT317.
C39 ,002
Tr-a &: 9 2SB22X2
j
!

I