Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii. în general. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant .´ o Dac cineva râde la poantele tale. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei. cu încredere în sine. nu renun a. o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´. c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab. nu da înapoi. mai ai de lucru. o Prin reac ia la umor. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru. inta ± caut o int : oameni. locuri.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume. daca nu râde. Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat . 4. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea.´ o Nu trebuie s . o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup. NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. o ÄOamenii.i pese prea mult. 2. te bâlbâi. ATITUDINEA. i c le faci corect. e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia. . DAC I SE PARE C P RUL. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. FELUL DE A FI AU O PROBLEM . care sunt lingu itori. care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei. o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei. o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp.´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i.´ o Structura râsului: 1.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur .´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic . e c râde. HAINELE. Nu-i convine? Poate s plece. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Ostilitate 3. te ui i în jos. indiferent cât dram face cea din fa a ta.i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. adev rul e cel mai amuzant lucru. e p rerea ta i o sus ii. povestea. inteligent i creativ . trebuie s râd i ea. imprevizibil . i trebuie s . î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea. idei. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva. Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste. de rolul pe care-l joac i care este amuzant.- s s s s s î i rozi unghiile.´. care le acord toat aten ia în permanen . ine de persoan .´ o Indicii când faci glume ironice. ai ticuri nervoase. e doar un test. arat c te domin . Persoana de care te iei. Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. r zi dup fiecare lucru pe care îl spui. lucruri. SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta. confirm într-un fel ce ai spus. o ÄOdat ce spui ceva.

. distrac ie i umor în discu iile tale. la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie. ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare. . Femeile care sunt tratate ca un bibelou.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa. adic alfa. ÄUmorul arogant este un umor situa ional. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora.Când ai nevoie de ajutor.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice. tii s îl ceri. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA.´ Dup primul an de via .´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei.Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea. . spune gluma pe loc. Dac se strâmb . imit -i gestul dar exagerat. . dac face o gre al . i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. a avea statut i a crea atrac ie în ea: . ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie. ÄO personalitate alfa.Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni. Dac tii s comunici corect aceast tehnic . pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni.Nu i-e fric s fii sincer. e ti pierdut. Ädac vezi c e ti luat prea în serios.(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea.´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face.ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment. © Cristi Pavel. dac pune mâna pe tine. ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE. de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social.Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. toat via a. se împiedic sau ceva. femeile vor s simt emo ia. ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia.´ ÄCând vine vorba de atrac ie. f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat. vede în sexul opus pe cineva egal lui. . b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. zâmbe te. tânjesc s fie tratate ca fiin e normale. opus dar egal ca valoare. . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. f r s faci oamenii s se simt prost. .Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. sunt egali. dac nu o în elegi exact. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex.´ Fii spontan.´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu. i aceast reticien e un lucru r u. sunt 2 laturi care se completeaz reciproc. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt.Gânde ti înainte s vorbe ti. indiferent c e b rbat sau femeie.´ În grupuri. to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât . . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Atrac ia e emo ie i. persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie.

peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti. asta va crea emo ii. indiferent de ce se întâmpl .´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde. excursii.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual . oamenii vor ceea ce nu pot avea. s o s ru i. sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. se va pierde atrac ia.. când în rela ie exist respect i încredere. pericol.. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. 1.´ ..când sim i nevoia s te justifici i s te explici. experien e nepl cute.ca s fie eficiente pove tiile. Auzul . Änu vei schimba ce simte ea. Ceart-o când face prostii. nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea. Fii super critic i nu l sa s .´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie. pove ti din c r i sau filme. pentru o femeie.când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie.´ . . s faci sex cu ea.´ Nu te oferii pe tav . se face prin emo ii.i scape nimic. . i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios. Când totul merge bine.´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare.´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde. . nu e ti disperat. prefer provocarea. ru ine. o la i în pace. bla. ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte. ÄFii calm ca un bolovan´. i e un semnal c mai ai de înv at. .´ - © Cristi Pavel.pot fi întâmpl ri din via a ta. pentru a atinge succesul dorit. În discu iile tale. comedie.´ dac nu vrea.´ . spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via . Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot. bla... ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii. dram . ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei.. E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început.Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui. tragedie. i s simt lucruri în interiorul ei. . E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv . Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. << fosta mea iubit . prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis. ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei. decât dac nu încerci nimic. etc. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e.´ . Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi. ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. f -o cu LUX DE AM NUNTE.când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. spunându-i ce sim i tu.. sau spune prostii. nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune. Po i s spui ceea ce sim i.. de i i sim ul vizual are un rol. pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti.          Nu pomene ti trecutul. aventur . timiditate. nu schimba ceea ce faci. poveste te despre ceva ce te pasioneaz . Trage semnalul de alarm când sim i c : . agita ie.Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal . ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare. Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste. ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at .

c l torii. î i d plas . Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat . s accep i i s te educi. . ÄEMO IILE.). s descoperi.ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan . dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat.Am trecut printr-un eveniment important împreun . . fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i.Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun. s în elegi. încurajeaz -i s se dezvolte. . ce sim eau to i oamenii. spontaneitate i creativitate.atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o.´ dac o femeie are ocazia s în ele.Avem un du man comun.Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea. excursii. trage-o de p r. Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90. acceptate. te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii.ÄE invers fa de cum crezi.´ . cum se petrece ac iunea. dac se simte bine. . .cite te în palm . iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate.´ - © Cristi Pavel. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie. ia-o de mân . îns ai grij cum le amesteci.încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori.´ 3. dac vezi c are un accesoriu. Sim ul tactil ± Äatingerea face. c o pierzi.´ ÄEmo iile trebuie cunoscute. . tabere. cum mirosea acolo. practic. joac -te cu ea.´ . gâdil-o. Trebuie s cite ti.Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri. i chiar atunci o pierzi. Äaccept -i pe cei din jur. ci te ADAPTEZI situa iilor.´ 2.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie. îi ceri num rul de telefon. nu la i nicio convingere s te afecteze. inteligen . nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. cum se termin .Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea. i f -te interesat de el. . ce f ceau.Ne tim secretele unul altuia. diferen a între a face sex sau nu cu o femeie. s întrebi lumea. E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii. i-e team s nu o superi. i s nu abuzezi de ele´ 4. o va face. o s ru i. iar ea reac ioneaz cumva.´ . ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat . . îns f r s î i piard propria identitate. o la i.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. s fii curios. pericole dep ite). Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste. gen inel sau br ar . nu te apuci s disperi! Nu-i nimic. te las cu ochii în soare etc. automat te adaptezi.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual . în elese i educate. . Dac vrea s o la i în pace. Al 6-lea sim . dar ea î i d flake(î i trage eap . dac îi place de tine. deci i inteligen a emo ional . Te ADAPTEZI. Acesta presupune umor.Avem ceva neobi nuit în comun.

Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. treci la urm toarea. .Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia. etc.. Dac nu. nu mai vorbesc cu tine.O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) . e bine s ai ceva odorizant: fructe. i tu e ti cel care se controleaz . are nevoie de un motiv. treci la urm toarea. Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas. be i oare aromate sau altceva. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. p rin i sunt mândri c aduci fete acas . Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac . . înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt . casa sc rii.Ämuzic . Dar când se întâmpl asta.prezervative.´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: .luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ). PAC. la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. iar ea de un motiv. nu po i s zici <<vreau sex>>.vin.>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. p durea. Astfel. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. spune stop i NEXT. dac nu faci nu tiu ce. iar ele apreciaz calit iile interioare.ai grij la miros. s v uita i împreun la un film. Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume. Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii . Dac nici Freud nu tia ce vor femeile. Masculii dominan i sunt teritoriali. cu cât o aduci mai repede. gen ma ina. ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel. i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei.´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite. vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas . ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile. nu e interesat de tine. cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie. Problema e c . trebuie s le dai un motiv. s îi are i colec ia ta de. pentru c ele se feresc de a a ceva. organizezi o petrecere într-un cadru restrâns..Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor.Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . . dac nu ai e ti Ämuppet´. . Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori. . Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat .´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva. Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult. eu fac aialalt etc. cu atât mai bine. nu este deloc creativ sau interesant. nu îi place. o chemi s dormi i împreun . nu se las în bu it de emo ii. câmpul. suc i ap . ..´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui. Dac fuge de tine i nu e curioas .´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc.s fie o relativ ordine. e clar c nici femeile nu tiu ce vor. . Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel.

´ . vei pierde ansa s te bucuri. atingerea ta va fi magic . numerologie. Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place. apar inând unui anume tip. Povestitul 10.´ 9. ÄDansatul. Mergi imediat i cau i altele. (Grafologia) 5. a a cum m a teptam i eu.´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1. mergi i te distrezi în continuare. Nu trebuie s fii mama omida. pentru c vei în elege c . e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine. au un anume comportament i anume pl ceri. f r s î i dea seama. concentreaz -te pe distrac ie. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz .zile. Asupra unor persoane. Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional . s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. . ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. c p uniile etc).´ 7.´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. ÄAsta e tata tuturor. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic. e a ta. Dac tii cum i unde s atingi o femeie.´ 6. evident. psihism.´ 4. tu e ti fericit. ea nu are ce c uta la petrecere. i dansezi singur. ci doar s tii câteva lucruri de baz . Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. C r iile de tarot. sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere. Dac nici una nu are chef s danseze. Indiferent de ce se întâmpl . ie nu î i pas . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung. De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. asupra unor desene. dar nu îmi p sa. Ämagie cu c r i. vei avea o surpriz .´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur. ÄOamenii proiecteaz . nu pe altceva. iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. umorul sunt excelente. când vine circul. ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc. po i s fii mut i orb. Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. i ea va fi interesat de tine. tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. Cititul în palm . Jocuri proiective (cubul. † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele. s mearg la m n stire.´ 3. distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta. Analiza scrisului de mân . cu atât e mai firesc s o atingi în general. con inutul psihicului lor asupra multor lucruri.´ 2. 8. te distrezi cu altele. Zodiac i astrologie. va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta. povestitul. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Tipuri de persoanlitate. monede. Magie. Kinetoterapie i masaj. vei deveni special.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. obiecte. dar dac tii s faci masaj. Fascina ia c r iilor de tarot este uria .´ © Cristi Pavel. ci doar cu cele care î i plac. La o petrecere. ÄCu cât o atingi mai repede. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. Dac i tot a a te refuz . Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar .

ce se auzea. dac gre e te spune-i c o amendezi.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . entuziasmul. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ .Fii autentic. î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor. Dramatismul. E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii.. ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex.´ 3. are i nesiguran . dac nu îi convine. 8. cum mirosa i ce gust avea totul. sunete. NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare.´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine. ± evit -i întreb riile. În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine. Joac -te cu ea. Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. ± nu fii o prad u oar . ± ÄToate acestea descrise am nun it.´ .´ 7. Nu îi da r spunsuri directe.´ 2. vei fii o persoan foarte popular i îndr git . Personajele. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. î i spune ea. râzi de ea. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil .Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini.ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile). 3. sau plictisitor.´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1. . ± dac începe s se plâng de ceva.´.´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. scenariul i intriga.´ 9. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste. . NU te feri s vorbe ti despre sex. . în fazele de început. nu cere voie. Uneori sunt ambele. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. spune-i ce urmeaz s face i. Explic prin tact. ± indiferent ce î i spune. NU cere aprobare. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri. Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas .- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii. c e ti puternic.3 principii ce fac o poveste bun : 1. ± nu întreba. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat. e ti mare. ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive.´ . NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2. ce se sim ea. s te sim i bine i s te distrezi.. distrac ia. condu ca un lider.´ 5.´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat. optimismul. cu pu in umor arogant. Fii CALM. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. întâmpl ri. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei.´.´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc. © Cristi Pavel. r mâi calm. ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex.´ . Nu spune semn de întrebare. nu fi previzibil. adic chiar s î i plac ce faci. 4. ± e bine s vorbe ti despre sex.

În cazul în care e o distrus . Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. Ce cite ti. Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc .Neil Strauss în cartea THE GAME.i dea drumul. dar în intimitate s . nu se va întâmpla nimic. Temerile tale . s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci. i dac nu îi place î i va spune. îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. y Abordarea. pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni. apoi pe cele care nu le cuno ti. e un semn de ap rare al ei. s creezi o conexiune emo ional . e un semn c îi place de tine. ia-o pe sus. Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o. gâdil-o. i po i continua cu înaintarea în atingere.- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. este ca abecedarul în seduc ie. Iar dup ce ai f cut toate astea. . Pur i simplu nu va putea.Nu î i fie fric s o atingi. ascul i. inutul de dup old. Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. atinge-o usor. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. i dac î i ia po eta dintre voi. . y Aplic ceea ce cite ti. s rutul. de baz . Femei sunt cu carul. poate e lesbian . . de preferabil femei. etc. e-mail). dansuri.i face cuno tin e. etc). treci mai departe´. poate are o zi proast . nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri. înseamn c e bine. spatele. Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta.(jocuri.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. pur i simplu. De exemplu. danseaz cu ea. din cauz c exist atingere. înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. I. cotul. învârte-o. Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o. tu continu povestitul. A a c . cu care s ie i atunci când ai timp i chef. Joac -te cu ea. Exemplu dat de Pera mai demult. Folose te-te de creativitate ca s o atingi. i te percepe ca agresiv. Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea. nu e mare lucru. prietenul/so ul ei. cite te-i în palm . ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN . capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i. Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. sun banal dar e un pas important. Abordarea. spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. i între tine i ea î i pune po eta. poate e fericit în rela ia care o are. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. Poate ca în public s fie sfioas . dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze.´ II. dac a a e. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. pu in ironie i dezamorsezi situa ia. ci. î i va spune asta. Nu fii un disperat cu limba scoas . i las spa iu liber între voi. atinge-o. r mâi calm. adic dac nu e ti o amenin are. um rul. În România sunt mai multe femei decât b rba i.Teama de respingere: dac te respinge. ± scopul ei este de a. femei.´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri. nr telefon. a a c . îi po i cere datele de contact(ID messenger. s devii interesant în ochii ei.Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. po i începe cu mâniile. . g se ti un joc interesant. - © Cristi Pavel.

iar e bine ca b rba ii s domine femeile. Începe cu o poveste. . jucat rol de personalit i multiple. po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. de fiin e super sexuale. i f mi to când se poart a a. Apoi. A adar. propune-i s ave i un dialog. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Po i folosi Jocul C p uniilor.i în special p r iile sexuale în poz . aceast imagine.Po i deasemenea folosi jocuri gen. sau spune c nu te cunoa te. Dac te refuz . i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. ÄNu ai gre it. Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. le lini te ti astfel. îi po i cere datele de contact. vezi cum reac ioneaz . Nu trebuie s faci sex cu toate. e problema lor. În timp ce mergi pe strad .i r spund .III. Un mod de a aborda .Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului.ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea.Începe cu ÄSalut´.´ Comportamentul femeii . dar de acest lucru sunt responsabile i ele. Deoarece. IV. prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. sau s te ignore s . abordeaz multe fete cu care s ie i. dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. dac vezi c î i r spunde la prima întrebare. la sfâr it. pân la nesim ire. i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu). fundul. . i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr . nu po i fi refuzat sau ceva. .´ Nu te l sa influen at de ele. c lucrurile merg.Trebuie setat clar în inner game faptul c . Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s . e semn bun. arogan i dispre . Äfemeile nu prea tiu ce vor´. . Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶. de fapt trebuie. i nu a tepta aprobarea ei.i faci cât mai multe prietene. Doar ai descoperit o cale care nu merge. i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete. Ia numere de telefon i f -te cunoscut. îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar.E normal s prime ti refuzuri. pentru a fi atrase de ei. V. s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal.În leg tur cu gre itul. i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex.´ Dovada social . Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan . îi spui c e în regul .Este imporant s are i c e ti pl cut de fete. . îi spui c ai prins-o. dar î i po i face multe prietene cu care s ie i. vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit. Abordarea propriu-zis . © Cristi Pavel. Totul s fie amuzant. E ti vân torul de vr jitoare. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine. . orice ar fi. etc.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere.´ . sânii. .Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva.i muta privirea. E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc. Nu te la i afectat.

.>>´ 6.Unele femei s-ar putea s .Dac ai emo ii.i las un mesaj. Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv. am s . fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. s se simt pl cut . E ca trasul la fiare.. Dac nu m suni înapoi. dac e ti b rbat sau nu. Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. E ok s fii interesat de ele. f r a fi interesat de tine. S fii atent s nu ai ticuri nervoase. Dac fuge de tine. .ÄA adar. . ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat .. Comunicarea nonverbal . Când facem schimb ri. Faci lucrul asta ca s te distrezi.. Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u. s vad dac te sperii.Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc. e greu la început.Important e experien a tr it nu rezultatul. s vezi cum reac ionezi.P streaz o deta are fa de rezultat. Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Dac vorbe te cu tine.´ 5. când abordezi o fat . . i eventual s se distreze i ea cu tine. .Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat... A a cum scrie i mai sus . E un joc.i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat . s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. deci schimburiile de afec iune. acestea trec prin exersarea abord riilor. . dorit . îi place. discu iile i râsul sunt normale.Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea. nu vei mai auzi de mine niciodat . Ce faci dup ce le prive ti face diferen a.Nu te gândi la replici. Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea. - © Cristi Pavel. avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge. Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine. re ine acel lucru toat via a. fa de deznod mând. 2. Dup cum spune Mystery. Creezi atrac ie s te plac i ea.Vei primii ceva teste.În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie. nu-l lua în serios.Dac ai încercat ceva i ai avut succes. Dac nu r spunzi.... Ce e între ghilimele sunt citate din carte. 7. 3.VI. a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. altfel nu te-ai fi uitat. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi. Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii. . . o la i în pace. . în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o.Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat . Testele . . nu îmi pas de tine. e semn bun. dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic. ia-l ca atare. 4. NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ . .

zice Neil Strauss.i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale.´ ÄAm prieten. cu acceptare i în elegere. -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti. Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei. Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera. .Ätrebuie s nu. nu le mai intereseaz deloc a a. Oricum. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului. refuz folosind o scuz ca s nu vin .Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm. 8.´ 2. nu un c elu gata tot timpul pentru ea.ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni.´ ÄNu te cunosc. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. sau are o scuz . s ne relax m. ne cunoa tem acum. Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta.´ .Trebuie s fim mul umi i de via a noastr . nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional . dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii.´ . Când a a cade jos i o ajung cu u urin . nu î i permi i acest lux. s ne distr m. nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. -> Nu-i nimic. fac orice pentru ea.Femeile sunt ca pisiciile. Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa . cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon.ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine. nu pierzi timpul. Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra. .´ ÄNU am email. cu o femeie care trece strada.´ . Nu le acorda acest avantaj.ÄTot secretul e s fii sincer. Nu de fr mânta cu problema aceasta. gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel. Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant . vezi.Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: .´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor. Dar nu vine. Nu toate femeile vor fi atrase de tine. . dar s nu ai a tept ri. Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. apoi femeile.i de via a ta. i nici nu ai de ce. Fii sincer i bine inte ionat cu ei. Nu dai de ea. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA. . -> Nu-i nimic. acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile. ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic. -> tiu c e o mare realizare pentru tine. trebuie s muncim. Încheiere . s înv m. vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi. Vorbe te cu vânz toarea. Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr . .´ . cu umor.Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat.Nu î i face niciun fel de a tept ri. .E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început. Dai de ea. . Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii .

i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri. 3. . mutre.´ Fii tu cel care impune standarde. dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine. nu î i f a tept ri. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi.´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE.´ ± încerci s o s ru i i nu te las . cu banii t i. tu trebuie s ai grij de detalii. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Tu decizi când p r se ti grupul. Ea accept s v vede i. Femeile iubesc b rba ii care au atitudine. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. pentru c nu trebuie s fie sub presiune. S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. nu îi oferi direct.>>´.- Bodyguard-ul t u?>>´. hai s ne vedem.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. care testeaz . care e selectiv. Nu te gândi la întâlnire înainte. E bine s o la i pu in s se gândeasc . pentru comportamentul t u. trebuie s fii dispus s o pierzi. s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte. ÄNu încerca s impresionezi´. niciodat mai sc zut. Nu mai ai nevoie de alt plan. pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea. respectul i aprobarea. Te pune ca statut sub ea. numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant. vezi. Nu preg tii din timp întâlnirea. ÄCând pierzi controlul. Apoi încerci din nou. Este foarte important pentru aceast er . Fii calm.nu te l uda cu realiz riile tale.i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât. ÄÎnva s separi activit iile. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri. dac o s o mai cau i. f ceva mai casual.´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum . Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia. distrac ie. distrac ia.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic . fii un b rbat. Nu fii previzibil i plictisitor. Fii o provocare. dute la alta. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort. pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp. nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. f r s ceri aprobarea nim nui. Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine.>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic . ceva ca s v distra i. © Cristi Pavel.´ Dac vezi c face fi e. f r drame. etc. etc. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte. greu de mul umit. Fii asertiv.´ ÄOrice î i cere. când o s o mai cau i.i de via a ta. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄNu te vinde ieftin. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare. ÄNu uita. acceptarea.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta. ignor-o o vreme. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal . mofturos. OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire. Munca e munc . nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci. Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple.

y S-ar putea s -i fie ru ine în public. spune-i pove ti. folose te atingeri. ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului. Fii interesant în mod sincer de ea. Arat c ai standarde.>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. y Încerc m car s o s ru i. . laud -i fumuse ea. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. Adu emo ii pozitive. întreab-o despre via a ei. nu îi oferi un compliment evident. Fii interesat de ea în mod sincer. Uit de întâlniriile clasice. care le ofer adrenalin . dar nu încerca s impresionezi. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal. imprevizibil. laud -i personalitatea. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. un concert. pentru primul s rut alege locuri mai intime. i prefer emo iile generate de iubit. nu fii previzibil i plictisitor. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. y NU O FOR A. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. adu emo ii pozitive i energie. i depinde de fiecare persoan . spontan. (? Baba. o Iubi ii. bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. i cu care ele amân sexul cât mai mult. sau dac pl te ti tu. Dac e frumoas . Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. fii original i diferit. fii cu umor. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. Spune pove ti interesante. o La început. prietenele ei. nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . etc. interesan i. - © Cristi Pavel. care se îngrijesc de ele. Atinge-o Comunic mult. Dac e urâ ic . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. o plimbare. ofer -i emo ii. o Po i s fii ambele. dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. de aceea exist familii. cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. treci la altceva. altfel nu s-ar fi întâlnit. care le ofer aventuri. implic -i toate sim uriile. care sunt pe drumul lor. Fii creativ. etc. sunt cei care le ofer emo ii puternice. data viitoare m sco i tu. Care l-a mai auzit de la al ii. tu e ti b rbatul. mânc rurile care îi plac. Simte-te bine. sunt cei care au grij de ele. Dac nu o cuno ti prea bine. o Providerii. ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. care sunt imprevizibili. Bineîn eles. distreaz -te. y Dac te respinge i î i cere explica ii. un teatru. f ceva mai dinamic. f un joc de roluri. tu trebuie s faci lucrurile s mearg . Spune ce î i place i ce nu la o femeie. Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . care le ofer totul felul de aten ii materiale. tu iei ini iativa. între doi oameni care se plac. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. (Ä<<Acum pl tesc eu.

revii la ce f cea i înainte.. te ui i în ochii ei i la buzele ei. revii la ce f cea i înainte. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. pe când b rba ii preponderent vizual. tie c e dorit . s nu sari de la contact vizual direct la s rut. poker/ ah pe dezbr cate. Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. nu s ri pe ea ca animalul. fata râde. cu s ruturi. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea. © Cristi Pavel. Nu gr bi s ruturile. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. ÄConversa ia decurge excelent. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere.´ Dac spune ÄNU´.y y y y y y y Dac vezi c râde. încerci mai târziu. gen vremea. atingere a bra elor. O s ru i. cu pove ti. inerea de dup old. apoi îi atingi p rul de lâng ureche. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. Ca s o induci în aceast stare. o s ru i. începe cu pove ti. Dac te respinge la s rut. te aproprii de ea.. Ia-o în bra e. creeaz conexiune emo ional . Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri. te retragi. abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex. gâtul. adic . te RETRAGI. F -i masaj.´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. vorbi i despre ce vorbea i înainte. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut . înseamn c îi place i o po i s ruta. din nou. i dac vezi c nu te respinge. Un mod de a o s ruta. spatele. c se simte bine în prezen a ta. trebuie s are i un pic de personalitate. Urmeaz fiecare treapt . astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute. nu înseamn neap rat c nu vrea. umerii. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime. vorbi i despre ce vorbea i înainte. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. iar glandele ei lacrimale au devenit mai active.´ Începe cu mâiniile. revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional . . nu se retrage. mângâi-o. Când e ti cu ea.´ Preludiul F un du înainte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. piceoarele i las la urm zonele intime. a a c nu fii zgârcit. Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii. Gen. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC . asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. F -o dependent de atingeriile tale. Dac te respinge. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. E cea mai profund form de intimitate. ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. înva a s faci masaj. ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. ia-o încet. În medie le ia cam 30-40 de minute. creezi mai mult conexiune emo ional . cu mâng ieri. tii s spui pove ti i o faci s râd .

pentru a c p ta încredere. îl desfaci repede. ceea ce este confundat adesea cu iubirea. iar pantalonii. o ÄFemeia are doar câ iva centimetri. r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. sau. pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual . de la intrarea în vagin. Complexul Madona. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex. între 3-5. Se tie bine c nu materia predat educ . LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe. ma ina i p durea lasa-le mai încolo. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm. Partea 4. i alte lucruri înva din filmele porno. i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. dac nicicum nu vrea. u uratice. înseamn c nu e suficient de excitat înc . Începe cu p r iile de sus. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.i îndeplineasc un anumit scop. Trebuie s o faci s se simt în siguran . metode naturale de a.´ o La început po i face sex cu orice femeie. pentru celelalte partide. r mâi calm. Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s .i prelungi erec ia. Tu trebuie s îi are i c e ti discret.´ Dac vezi c nu vrea. oamenilor care îi inspir . i apoi continu cu p r iile de jos. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv. las-o.. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. o ÄDac nu vrea. începe cu nasturii. atrac ia sexual . aventuri. insist .´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil. Sutienul. poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia. - . bineîn eles cu protec ie. © Cristi Pavel. anume acel al creeri unei noi fiin e. Dac are fust /rochie. o Despre pozi ii. cureaua. îi amuz . de i asta poate s fie i neadev rat.Testeaz terenul. ti i doar voi. cite te despre zonele erogene. despre sexul tantric. i dac vezi c te respinge. Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea. le ofer tot felul de emo ii. ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret. vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. dac te las s îi dai jos. ci personalitatea educatorului este cea care educ . etc. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a.. distrac ie. Asta o va excita mai tare. i ce se întâmpl în intimitate. s îi are i c vei fii cu ea.

´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual. te apuci de b ut. care sunt pasivi. aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal . <<Iubirea înseamn s d ruie ti totul.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i. gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni. de obicei. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. este ceva spiritual. auz. pierzi bani. De aceea. nu ine de substan e chimice.´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice. Helen Fisher. † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz . A 2-a etap este ÄIubirea adev rat . negativi ti. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. tr dezi prieteni etc.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani. ar fi. f r s a tep i ceva înapoi. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie. lene i etc.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti. ofer tu primul. obsesia. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual .. nu exist limit la ce po i s faci. În iubire acestea sunt amtestecate. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z. orice.´ ÄAlbert Camus. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . piere. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual. Strici rela ii. omul are i suflet. gelozia. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate. . † S crezi în oameni. dup sex vraja dispare. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive.. s sacrifici totul f r speran a de r splat . dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real .´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine.´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii. un an. miros. atunci când nici m car ei nu mai pot. bucuria. un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani.´ © Cristi Pavel. † ÄDac tii s cite ti.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi. altul la romantism i altul la sex.

respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie. te vor face s devii foarte prosper. F -o s simt optimism.´ † Äpentru iubire.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat. apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor. în principal.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi. împ rt e te acelea i pasiuni i interese. e de un Äb rbat care are încredere în sine. iar banii pe care ei îi dau. vei ajunge s refuzi sexul. Dac ai încredere în tine. curaj. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. calm. ofer f r teama de a s r ci. f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz .´ † ÄS oferi totul primul. nu ce crezi tu c vor ele. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând. lucru care se petrece. de ce au nevoie cu adev rat. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung. înainte s îi oferi ceva. îndr zneal . amuzant. Ce vor femeile. Nu te teme s oferi prea mult. vei primi înapoi înzecit. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1. nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. stabil emo ional. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. S devii acel om extraordinar. Trebuie s existe un echilibru. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. . Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . dimpotriv sunt doar cuvinte goale. Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. care este responsabil de ac iuniile sale. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. charismatic. pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. lâng acel alfa care are un scop în via . NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu. Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. nu ceea ce crezi tu c vor. bazat pe tr s turiile tale de personalitate. nu e bine s î i ba i joc de ea. s simt c are un b rbat adev rat lâng ea. trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i.´ † ! ÄDac vrei prieteni. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile. inteligent. imprevizibil. Altfel se cheam manipulare.´ ÄCa s po i oferi. dar nu trebuie s exagerezi. r bd tor.´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat . misterios. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. ingenios. energie pozitiv . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. în elegere i acceptare.´. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . distreaz -te cu ei. ofer sprijin.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva. original.´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. nu judeca. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. relaxat. ci ofer ce au nevoie. stil. Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. sigur în ac iuni i în mi c ri.

ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor. dup ce b rbatul posed o femeie. vor proceda la fel cu partenerii lor. INTERVIURILE. Femeile care sufer de aceast boal . Problemele apar. subtil î i ur te nora. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. 3. pentru c i femeile tiu ce s spun . 7. ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. etc.pasionale. stai departe de cei care vezi c exagereaz . sex în 3. acelea i gesturi. dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva. cum ar merita s fie. 9. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. dac e ti cuminte. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. f r s g seasc . mamele consider c înc nu au n scut.i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus. Ace ti oameni caut în viitor s . ÄIubirea închisoare´ ± femeile.´ Partea 5. particip la tot felul de orgii sexuale. Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dar. Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. ÄIubirea ÄDac . Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . Ta ii î i supraprotejeaz fiicele.. iar ele caut tot timpul..i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. te iubesc dac . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. Problema e c acei copii. etc. 5. Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. cum a fost sinuciderea în exemplul din carte. Ei intr în rela ii. . te iubesc dac faci asta. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte. mi c ri. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele.´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune..´ 6. Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . conducând la tot felul de gesturi disperate. În jurul vârstei de 3-5 ani. sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical. Gelozii u oare are oricine. s se înfrumuse eze. femeia trebuie s -l p r seasc . Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei.. iar mama. atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru. dac ascul i. © Cristi Pavel. excit b rba ii apoi îi alung . la maturitate. 4. i problema e c nu pot g si. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. 8. în certurile dinaintea b t ii. . s fie cochete. te-am l sat!>>´. îi d drumul. Vina nu este în totalitate a b rba iilor. iar cel lalt continu s -l fac . ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u. 2. n scute din gelozie. ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme. Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. dac înve i. Astfel se educ prostitu ia. sex sau iubire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful