Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

lucruri.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta.´ o Nu trebuie s .i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. 2. FELUL DE A FI AU O PROBLEM . î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea. nu renun a. . în general. o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup. c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab. ine de persoan . r zi dup fiecare lucru pe care îl spui. inteligent i creativ . Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat . ai ticuri nervoase. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei. DAC I SE PARE C P RUL. te bâlbâi. povestea. i c le faci corect. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant . locuri. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. care le acord toat aten ia în permanen . o ÄOdat ce spui ceva. imprevizibil . de rolul pe care-l joac i care este amuzant. care sunt lingu itori. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva.i pese prea mult. inta ± caut o int : oameni. indiferent cât dram face cea din fa a ta. nu da înapoi. adev rul e cel mai amuzant lucru.´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i.´ o Dac cineva râde la poantele tale. ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. Persoana de care te iei.- s s s s s î i rozi unghiile. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. cu încredere în sine. o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei.´. HAINELE. Ostilitate 3. NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. trebuie s râd i ea. e doar un test.´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel. Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii. o ÄOamenii. o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic . daca nu râde. 4. o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´. ATITUDINEA.´ o Structura râsului: 1. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei. o Prin reac ia la umor.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur . Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru. arat c te domin . Nu-i convine? Poate s plece.´ o Indicii când faci glume ironice. te ui i în jos. i trebuie s . e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia. e p rerea ta i o sus ii. Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. confirm într-un fel ce ai spus. o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp. mai ai de lucru. idei. e c râde.

Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni. zâmbe te. dac pune mâna pe tine.Gânde ti înainte s vorbe ti. ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia. f r s faci oamenii s se simt prost. ÄUmorul arogant este un umor situa ional.´ ÄCând vine vorba de atrac ie. toat via a. ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare. tii s îl ceri. i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus. to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât . adic alfa. a avea statut i a crea atrac ie în ea: . dac face o gre al . dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. . Femeile care sunt tratate ca un bibelou. imit -i gestul dar exagerat. e ti pierdut.ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. dac nu o în elegi exact. vede în sexul opus pe cineva egal lui. indiferent c e b rbat sau femeie.Când ai nevoie de ajutor.Nu i-e fric s fii sincer. f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat. b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. Dac tii s comunici corect aceast tehnic .´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face. ÄO personalitate alfa. © Cristi Pavel. i aceast reticien e un lucru r u.´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei. . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ În grupuri. tânjesc s fie tratate ca fiin e normale.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice. ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie. persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora. .(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea. . .Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. spune gluma pe loc. pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni.Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. . Dac se strâmb . . ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE.´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii. sunt egali. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. distrac ie i umor în discu iile tale.Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea. sunt 2 laturi care se completeaz reciproc. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex. femeile vor s simt emo ia. se împiedic sau ceva. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt.´ Fii spontan. Ädac vezi c e ti luat prea în serios. Atrac ia e emo ie i.´ Dup primul an de via . opus dar egal ca valoare. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute. ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu. . de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social. la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie.

Când totul merge bine. când în rela ie exist respect i încredere. ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii.. ru ine.i scape nimic. Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot. pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti. sau spune prostii. nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune. i e un semnal c mai ai de înv at. Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. se face prin emo ii. Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. decât dac nu încerci nimic. poveste te despre ceva ce te pasioneaz ..când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie. i s simt lucruri în interiorul ei. i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios. se va pierde atrac ia.´ dac nu vrea. oamenii vor ceea ce nu pot avea. 1. spunându-i ce sim i tu. ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. . Auzul . ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei. E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început. Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi. Po i s spui ceea ce sim i.´ - © Cristi Pavel. aventur . nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea. nu schimba ceea ce faci.când sim i nevoia s te justifici i s te explici. prefer provocarea.pot fi întâmpl ri din via a ta.´ . . nu e ti disperat. bla. În discu iile tale. pove ti din c r i sau filme. Trage semnalul de alarm când sim i c : . sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. tragedie. de i i sim ul vizual are un rol.´ . excursii.          Nu pomene ti trecutul. bla.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual . f -o cu LUX DE AM NUNTE. pentru o femeie. agita ie.´ . o la i în pace. ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei.Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui... . pericol. Änu vei schimba ce simte ea. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie.ca s fie eficiente pove tiile.´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde. . asta va crea emo ii. dram . timiditate. comedie.Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal . ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e. << fosta mea iubit . . pentru a atinge succesul dorit..´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare. ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at . etc.´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare. Fii super critic i nu l sa s .´ .. peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti.când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul. experien e nepl cute. ÄFii calm ca un bolovan´.. prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis. indiferent de ce se întâmpl . s faci sex cu ea. s o s ru i.. Ceart-o când face prostii.´ Nu te oferii pe tav . spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via . E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv .

nu te apuci s disperi! Nu-i nimic.Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i.Am trecut printr-un eveniment important împreun . joac -te cu ea. . Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat . . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. îns f r s î i piard propria identitate.Avem ceva neobi nuit în comun.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual . s fii curios. ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat . gâdil-o. Äaccept -i pe cei din jur. . i chiar atunci o pierzi.Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea. nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii.´ . pericole dep ite). dac îi place de tine. cum se termin . trage-o de p r. dac se simte bine. .Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri. iar ea reac ioneaz cumva. te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii. ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun.încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori. ci te ADAPTEZI situa iilor.ÄE invers fa de cum crezi. s în elegi.Avem un du man comun.´ 2. ia-o de mân . . s întrebi lumea. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. te las cu ochii în soare etc. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie. cum mirosea acolo.´ . inteligen . Dac vrea s o la i în pace. Te ADAPTEZI. ÄEMO IILE. o la i. gen inel sau br ar .cite te în palm . . c o pierzi.´ - © Cristi Pavel.´ 3. automat te adaptezi. s accep i i s te educi. Acesta presupune umor. dac vezi c are un accesoriu. încurajeaz -i s se dezvolte. excursii.´ . Al 6-lea sim . dar ea î i d flake(î i trage eap . ce f ceau.´ dac o femeie are ocazia s în ele. . s descoperi. î i d plas .ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan .atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o. i f -te interesat de el. îi ceri num rul de telefon. dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat. iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate. tabere.´ ÄEmo iile trebuie cunoscute. spontaneitate i creativitate. ce sim eau to i oamenii. Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste. Trebuie s cite ti.Ne tim secretele unul altuia. cum se petrece ac iunea. o va face. diferen a între a face sex sau nu cu o femeie.). practic. Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90. E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii. deci i inteligen a emo ional . îns ai grij cum le amesteci. c l torii. . în elese i educate. acceptate.Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . . nu la i nicio convingere s te afecteze.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie. Sim ul tactil ± Äatingerea face. i s nu abuzezi de ele´ 4. o s ru i. i-e team s nu o superi.

Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dac nu ai e ti Ämuppet´. câmpul. . are nevoie de un motiv. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel. nu îi place. Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori.vin. . . pentru c ele se feresc de a a ceva. Dar când se întâmpl asta. nu e interesat de tine. dac nu faci nu tiu ce. eu fac aialalt etc. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. nu este deloc creativ sau interesant.Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . .´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc.s fie o relativ ordine. be i oare aromate sau altceva. Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas.prezervative.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui. . Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii . Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat . i tu e ti cel care se controleaz . la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una.Ämuzic . . Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel. iar ea de un motiv. iar ele apreciaz calit iile interioare. Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult. p rin i sunt mândri c aduci fete acas . Masculii dominan i sunt teritoriali. s v uita i împreun la un film.luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ).. vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas . Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume.. Dac nu. o chemi s dormi i împreun . nu po i s zici <<vreau sex>>. etc. Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac . . treci la urm toarea. s îi are i colec ia ta de.ai grij la miros. gen ma ina. cu atât mai bine. casa sc rii. cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie. trebuie s le dai un motiv.>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. PAC. spune stop i NEXT. amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. nu se las în bu it de emo ii. Dac fuge de tine i nu e curioas . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. suc i ap . Dac nici Freud nu tia ce vor femeile. p durea.´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: . ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii..O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) . treci la urm toarea. organizezi o petrecere într-un cadru restrâns. nu mai vorbesc cu tine.´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite. cu cât o aduci mai repede.Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor. Problema e c . ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile.´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine. e clar c nici femeile nu tiu ce vor. i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei. Astfel. înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt . e bine s ai ceva odorizant: fructe.Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia.

´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur. ie nu î i pas . evident. Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o. con inutul psihicului lor asupra multor lucruri. Dac i tot a a te refuz . La o petrecere. s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz . Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung.´ 7.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. au un anume comportament i anume pl ceri. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. vei pierde ansa s te bucuri. atingerea ta va fi magic . Analiza scrisului de mân . psihism. Ämagie cu c r i. numerologie. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ 9. va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta.´ 3. ÄCu cât o atingi mai repede. a a cum m a teptam i eu. Fascina ia c r iilor de tarot este uria . 8. concentreaz -te pe distrac ie. când vine circul. ci doar cu cele care î i plac. (Grafologia) 5.´ 6. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic. obiecte. povestitul. ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc. dar dac tii s faci masaj. asupra unor desene. pentru c vei în elege c . e a ta. cu atât e mai firesc s o atingi în general.´ . . Indiferent de ce se întâmpl . tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. Asupra unor persoane. Jocuri proiective (cubul. ea nu are ce c uta la petrecere. sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere. Tipuri de persoanlitate. ci doar s tii câteva lucruri de baz . dar nu îmi p sa. umorul sunt excelente. Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele. Magie. Zodiac i astrologie. C r iile de tarot. nu pe altceva. f r s î i dea seama. ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. ÄDansatul.´ 2. Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place. ÄAsta e tata tuturor.´ © Cristi Pavel. te distrezi cu altele. monede. vei avea o surpriz . Dac nici una nu are chef s danseze. Kinetoterapie i masaj.zile. Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar . apar inând unui anume tip. vei deveni special.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. s mearg la m n stire. Nu trebuie s fii mama omida. De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. ÄOamenii proiecteaz . i ea va fi interesat de tine. po i s fii mut i orb.´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede. mergi i te distrezi în continuare. c p uniile etc). Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional .´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta. i dansezi singur. Mergi imediat i cau i altele. Dac tii cum i unde s atingi o femeie. Povestitul 10. iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. Cititul în palm . e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine.´ 4. tu e ti fericit.

E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii. © Cristi Pavel. deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex.. NU te feri s vorbe ti despre sex. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi.. . distrac ia. Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas . ce se auzea. râzi de ea.´. cu pu in umor arogant. optimismul. Personajele. A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive. î i spune ea.´ 7. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ . ± e bine s vorbe ti despre sex. NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare. sunete.´ 2.´ . ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. întâmpl ri. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil . Joac -te cu ea.´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine. are i nesiguran . ± ÄToate acestea descrise am nun it. ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex.3 principii ce fac o poveste bun : 1.´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat. nu fi previzibil. în fazele de început. entuziasmul. 4.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. condu ca un lider. scenariul i intriga. spune-i ce urmeaz s face i. Dramatismul. ± nu întreba. dac nu îi convine.ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile). Fii CALM. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat. ± evit -i întreb riile. r mâi calm. e ti mare.´ 3. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. adic chiar s î i plac ce faci. NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . ce se sim ea.Fii autentic.Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini. 3. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste.´ . î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor.´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1.´ 5. ± nu fii o prad u oar . . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dac gre e te spune-i c o amendezi. Uneori sunt ambele. c e ti puternic. Nu spune semn de întrebare. cum mirosa i ce gust avea totul. sau plictisitor. În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine. .´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc.´ .´. Explic prin tact. s te sim i bine i s te distrezi.´ 9. ± indiferent ce î i spune.´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. vei fii o persoan foarte popular i îndr git . ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei. ± dac începe s se plâng de ceva. Nu îi da r spunsuri directe. nu cere voie. 8. Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. NU cere aprobare.

y Abordarea. etc). poate e fericit în rela ia care o are. A a c . Pur i simplu nu va putea.- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . tu continu povestitul. i las spa iu liber între voi. În România sunt mai multe femei decât b rba i. poate e lesbian . nu se va întâmpla nimic. Poate ca în public s fie sfioas .i dea drumul. Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. Nu fii un disperat cu limba scoas . Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o. înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. etc.(jocuri. s creezi o conexiune emo ional . g se ti un joc interesant. r mâi calm.´ II. Joac -te cu ea. Iar dup ce ai f cut toate astea. în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. poate are o zi proast . . atinge-o usor. i dac î i ia po eta dintre voi. pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni. I. este ca abecedarul în seduc ie. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. sun banal dar e un pas important. Temerile tale . dansuri. s rutul. Femei sunt cu carul. dar în intimitate s . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ascul i. spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. danseaz cu ea. spatele. cu care s ie i atunci când ai timp i chef. .´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri. Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc . cite te-i în palm . În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. nu e mare lucru. de preferabil femei. pur i simplu. prietenul/so ul ei. învârte-o. y Aplic ceea ce cite ti. Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. ci. adic dac nu e ti o amenin are. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta. Ce cite ti. . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. înseamn c e bine. inutul de dup old.Nu î i fie fric s o atingi. i te percepe ca agresiv. din cauz c exist atingere. dac a a e. de baz . dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze. În cazul în care e o distrus . Folose te-te de creativitate ca s o atingi. capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i.Teama de respingere: dac te respinge. - © Cristi Pavel. um rul. Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea. cotul. s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci. po i începe cu mâniile. i între tine i ea î i pune po eta. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. . Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. Exemplu dat de Pera mai demult. atinge-o. s devii interesant în ochii ei.i face cuno tin e. î i va spune asta. i dac nu îi place î i va spune. De exemplu. e-mail). e un semn c îi place de tine. treci mai departe´. ± scopul ei este de a. gâdil-o. Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o.Neil Strauss în cartea THE GAME. îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. ia-o pe sus. e un semn de ap rare al ei. ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN .Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. pu in ironie i dezamorsezi situa ia. Abordarea. iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri. îi po i cere datele de contact(ID messenger.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. femei. nr telefon. i po i continua cu înaintarea în atingere. apoi pe cele care nu le cuno ti. a a c . Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici.

Nu te la i afectat. iar e bine ca b rba ii s domine femeile.Este imporant s are i c e ti pl cut de fete. le lini te ti astfel. . vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit.i în special p r iile sexuale în poz . . Nu trebuie s faci sex cu toate. Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. la sfâr it. aceast imagine. îi po i cere datele de contact. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Ia numere de telefon i f -te cunoscut. . îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.III. i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex. IV. Deoarece.Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului. i nu a tepta aprobarea ei. Dac te refuz . po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. . îi spui c e în regul . i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete. Doar ai descoperit o cale care nu merge.i r spund . Un mod de a aborda . Abordarea propriu-zis . e problema lor. arogan i dispre .Trebuie setat clar în inner game faptul c . e semn bun. prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. Începe cu o poveste. În timp ce mergi pe strad .În leg tur cu gre itul.E normal s prime ti refuzuri. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva. A adar. dar de acest lucru sunt responsabile i ele. pentru a fi atrase de ei. abordeaz multe fete cu care s ie i. .´ Comportamentul femeii . etc. orice ar fi.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere. de fapt trebuie. sau s te ignore s .ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea. sau spune c nu te cunoa te. ÄNu ai gre it. Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan . .Po i deasemenea folosi jocuri gen. dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. © Cristi Pavel. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine. i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. E ti vân torul de vr jitoare. de fiin e super sexuale. Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶. sânii.i faci cât mai multe prietene. fundul. Äfemeile nu prea tiu ce vor´.´ Dovada social . propune-i s ave i un dialog.i muta privirea. Apoi. dac vezi c î i r spunde la prima întrebare. . s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal. pân la nesim ire. i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr .Începe cu ÄSalut´.Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru. c lucrurile merg. i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu). Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s . vezi cum reac ioneaz . i f mi to când se poart a a. V. dar î i po i face multe prietene cu care s ie i.Po i folosi Jocul C p uniilor. E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc.´ Nu te l sa influen at de ele. Totul s fie amuzant.´ . nu po i fi refuzat sau ceva. îi spui c ai prins-o. jucat rol de personalit i multiple.

altfel nu te-ai fi uitat. .Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea. Ce faci dup ce le prive ti face diferen a. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Dac ai emo ii. Dup cum spune Mystery. . s se simt pl cut . . Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea. Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii. - © Cristi Pavel.. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. .Vei primii ceva teste.. NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ . e greu la început. Dac fuge de tine. E ca trasul la fiare. Când facem schimb ri.ÄA adar.. o la i în pace. re ine acel lucru toat via a. 7.Important e experien a tr it nu rezultatul. fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele. nu vei mai auzi de mine niciodat .Nu te gândi la replici. Dac vorbe te cu tine. . dac e ti b rbat sau nu. deci schimburiile de afec iune. 2. fa de deznod mând. Faci lucrul asta ca s te distrezi. .Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat . Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine. Testele . ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat .Unele femei s-ar putea s . Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u.>>´ 6. 4. avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge.Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi. S fii atent s nu ai ticuri nervoase..VI. ia-l ca atare. . acestea trec prin exersarea abord riilor. Creezi atrac ie s te plac i ea. dorit . nu-l lua în serios.i las un mesaj. f r a fi interesat de tine. îi place. ..Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc.P streaz o deta are fa de rezultat. .. nu îmi pas de tine.. Comunicarea nonverbal .i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat . Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv. s vad dac te sperii. E un joc. a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. s vezi cum reac ionezi. în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o. . s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. când abordezi o fat . i eventual s se distreze i ea cu tine. Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. . am s .´ 5. 3. e semn bun.Dac ai încercat ceva i ai avut succes. E ok s fii interesat de ele. A a cum scrie i mai sus . discu iile i râsul sunt normale.. Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic.În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie. Dac nu m suni înapoi. Dac nu r spunzi.

E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început. Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului. ne cunoa tem acum.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: . Fii sincer i bine inte ionat cu ei.´ ÄNu te cunosc.´ . s ne relax m.Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm.´ . Vorbe te cu vânz toarea. s înv m. .Ätrebuie s nu. Nu toate femeile vor fi atrase de tine. Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon. dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii.Femeile sunt ca pisiciile.Nu î i face niciun fel de a tept ri.Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. Când a a cade jos i o ajung cu u urin . Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr . nu pierzi timpul. nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional .´ ÄAm prieten. Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei. nu un c elu gata tot timpul pentru ea. Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant .´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. -> tiu c e o mare realizare pentru tine. nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic. apoi femeile. Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra. Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii . . zice Neil Strauss.i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale. . nu le mai intereseaz deloc a a.Trebuie s fim mul umi i de via a noastr . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. -> Nu-i nimic. . cu umor. -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti. nu î i permi i acest lux. . vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi. Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera. în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor. trebuie s muncim. gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa .i de via a ta. cu acceptare i în elegere. Nu le acorda acest avantaj. cu o femeie care trece strada.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon. ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic. Nu de fr mânta cu problema aceasta. .ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dar s nu ai a tept ri. 8.Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA. Dai de ea. Încheiere . -> Nu-i nimic.´ 2. Dar nu vine. vezi. s ne distr m. Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta.´ . refuz folosind o scuz ca s nu vin .ÄTot secretul e s fii sincer. i nici nu ai de ce. cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. sau are o scuz . fac orice pentru ea. acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile.ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine. Oricum. Nu dai de ea.´ .Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început.´ ÄNU am email. .

´ ± încerci s o s ru i i nu te las . Fii calm. distrac ia. Nu mai ai nevoie de alt plan. greu de mul umit. trebuie s fii dispus s o pierzi.´ Dac vezi c face fi e. fii un b rbat. Apoi încerci din nou. ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri.´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte. Te pune ca statut sub ea. Este foarte important pentru aceast er . distrac ie. nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. ignor-o o vreme. f r s ceri aprobarea nim nui. etc. Nu preg tii din timp întâlnirea. mofturos. ÄÎnva s separi activit iile. dac o s o mai cau i. 3. tu trebuie s ai grij de detalii. cu banii t i. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal . pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp. ÄNu te vinde ieftin. hai s ne vedem. © Cristi Pavel. S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. ÄNu încerca s impresionezi´. ÄNu uita. Nu fii previzibil i plictisitor. Fii o provocare. ceva ca s v distra i. i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional. E bine s o la i pu in s se gândeasc . Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine.- Bodyguard-ul t u?>>´. Munca e munc . OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic . . Femeile iubesc b rba ii care au atitudine. mutre. numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. respectul i aprobarea. nu îi oferi direct. nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple. nu î i f a tept ri. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. pentru c nu trebuie s fie sub presiune. dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine. acceptarea. niciodat mai sc zut. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort. Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire.i de via a ta.´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum . vezi. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare. f r drame.i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât. Tu decizi când p r se ti grupul. pentru comportamentul t u.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi.>>´. Ea accept s v vede i.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. etc. Fii asertiv. s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte. Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia. Nu te gândi la întâlnire înainte.nu te l uda cu realiz riile tale. f ceva mai casual. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. care testeaz . care e selectiv. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri.´ Fii tu cel care impune standarde. pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea. când o s o mai cau i. ÄCând pierzi controlul. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. dute la alta.´ ÄOrice î i cere.>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic .

y NU O FOR A. data viitoare m sco i tu. tu iei ini iativa. mânc rurile care îi plac. dar nu încerca s impresionezi. i cu care ele amân sexul cât mai mult. implic -i toate sim uriile. . Simte-te bine. Arat c ai standarde. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . f ceva mai dinamic. o Iubi ii. ofer -i emo ii.>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. Uit de întâlniriile clasice. între doi oameni care se plac. (? Baba. i prefer emo iile generate de iubit. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal. prietenele ei. Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. un concert. care sunt pe drumul lor. dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. interesan i. Dac nu o cuno ti prea bine. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. nu fii previzibil i plictisitor. laud -i fumuse ea. o Providerii. care se îngrijesc de ele. y Dac te respinge i î i cere explica ii. o La început. întreab-o despre via a ei. o Po i s fii ambele. Care l-a mai auzit de la al ii. Dac e urâ ic . ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului. spontan. laud -i personalitatea. Fii interesant în mod sincer de ea. altfel nu s-ar fi întâlnit. tu trebuie s faci lucrurile s mearg . un teatru. (Ä<<Acum pl tesc eu. distreaz -te. Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . care le ofer adrenalin . ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. Dac e frumoas . Bineîn eles. treci la altceva. bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. fii original i diferit. folose te atingeri. sunt cei care le ofer emo ii puternice. tu e ti b rbatul. care le ofer aventuri. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. - © Cristi Pavel. pentru primul s rut alege locuri mai intime. cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. sau dac pl te ti tu. sunt cei care au grij de ele. y Încerc m car s o s ru i. o plimbare. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. Adu emo ii pozitive. nu îi oferi un compliment evident. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. Atinge-o Comunic mult. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. fii cu umor. imprevizibil. spune-i pove ti. f un joc de roluri. de aceea exist familii. Spune ce î i place i ce nu la o femeie. etc. care sunt imprevizibili. etc. adu emo ii pozitive i energie. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. Fii interesat de ea în mod sincer. i depinde de fiecare persoan . Fii creativ. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. care le ofer totul felul de aten ii materiale. Spune pove ti interesante. y S-ar putea s -i fie ru ine în public.

revii la ce f cea i înainte. gen vremea.. nu s ri pe ea ca animalul. i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute.´ Dac spune ÄNU´. nu se retrage. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea. s nu sari de la contact vizual direct la s rut. vorbi i despre ce vorbea i înainte. © Cristi Pavel. O s ru i. nu înseamn neap rat c nu vrea. Nu gr bi s ruturile. o s ru i. din nou. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere. F -o dependent de atingeriile tale. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. fata râde. i dac vezi c nu te respinge. c se simte bine în prezen a ta. F -i masaj. apoi îi atingi p rul de lâng ureche. ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. înva a s faci masaj.´ Începe cu mâiniile. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. umerii. asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime. revii la ce f cea i înainte. gâtul. a a c nu fii zgârcit. Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii.y y y y y y y Dac vezi c râde. te RETRAGI. pe când b rba ii preponderent vizual. te retragi. Ca s o induci în aceast stare.. poker/ ah pe dezbr cate. astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut .´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC . tie c e dorit .´ Preludiul F un du înainte. Dac te respinge la s rut. Dac te respinge. . inerea de dup old. Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. încerci mai târziu. În medie le ia cam 30-40 de minute. te aproprii de ea. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. te ui i în ochii ei i la buzele ei. începe cu pove ti. piceoarele i las la urm zonele intime. înseamn c îi place i o po i s ruta. abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex. atingere a bra elor. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere. Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri. creeaz conexiune emo ional . tii s spui pove ti i o faci s râd . Când e ti cu ea. spatele. revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional . cu pove ti. Gen. vorbi i despre ce vorbea i înainte. ÄConversa ia decurge excelent. Ia-o în bra e. ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. mângâi-o. E cea mai profund form de intimitate. cu s ruturi. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. Urmeaz fiecare treapt . creezi mai mult conexiune emo ional . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. trebuie s are i un pic de personalitate. iar glandele ei lacrimale au devenit mai active. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. cu mâng ieri. ia-o încet. Un mod de a o s ruta. adic .

Dac are fust /rochie. anume acel al creeri unei noi fiin e. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. de la intrarea în vagin. insist . o Despre pozi ii.i prelungi erec ia. aventuri. u uratice. de i asta poate s fie i neadev rat. Partea 4. i alte lucruri înva din filmele porno. i ce se întâmpl în intimitate.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. s îi are i c vei fii cu ea. atrac ia sexual . vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. - .Testeaz terenul. Tu trebuie s îi are i c e ti discret. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii. poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea. etc. ceea ce este confundat adesea cu iubirea.´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. înseamn c nu e suficient de excitat înc . o ÄDac nu vrea. ma ina i p durea lasa-le mai încolo. Trebuie s o faci s se simt în siguran . metode naturale de a. cureaua. Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s . între 3-5. le ofer tot felul de emo ii.. începe cu nasturii. ci personalitatea educatorului este cea care educ . r mâi calm. LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe. Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea. Începe cu p r iile de sus. i dac vezi c te respinge. Sutienul. ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm. îi amuz . Asta o va excita mai tare. ti i doar voi. © Cristi Pavel. oamenilor care îi inspir . pentru celelalte partide. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. distrac ie.´ o La început po i face sex cu orice femeie. i apoi continu cu p r iile de jos. pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual . despre sexul tantric. pentru a c p ta încredere. dac nicicum nu vrea.i îndeplineasc un anumit scop. îl desfaci repede. Complexul Madona. Se tie bine c nu materia predat educ . las-o. iar pantalonii.´ Dac vezi c nu vrea. bineîn eles cu protec ie. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv.. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. cite te despre zonele erogene. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a. dac te las s îi dai jos. sau. r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte. i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. o ÄFemeia are doar câ iva centimetri.

. altul la romantism i altul la sex. aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal . bucuria. În iubire acestea sunt amtestecate. piere. iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie. <<Iubirea înseamn s d ruie ti totul. ofer tu primul.. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. f r s a tep i ceva înapoi. dup sex vraja dispare. pierzi bani.´ © Cristi Pavel. este ceva spiritual. omul are i suflet. care sunt pasivi. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive. Helen Fisher. lene i etc.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. De aceea. auz. tr dezi prieteni etc. miros.´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine. atunci când nici m car ei nu mai pot. Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani.´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. orice. te apuci de b ut. s sacrifici totul f r speran a de r splat . nu exist limit la ce po i s faci. obsesia.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti. † S crezi în oameni. negativi ti. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. un an. de obicei. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual. † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz . gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni. A 2-a etap este ÄIubirea adev rat . dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real . gelozia.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea.´ ÄAlbert Camus. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice.´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual. nu ine de substan e chimice. .´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex. Strici rela ii. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. † ÄDac tii s cite ti. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate. ar fi.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi.

stabil emo ional. ci ofer ce au nevoie.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia. inteligent. Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva. f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea. ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. Altfel se cheam manipulare. stil. nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior. s simt c are un b rbat adev rat lâng ea. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor. F -o s simt optimism. e de un Äb rbat care are încredere în sine. misterios. amuzant. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile. Trebuie s existe un echilibru. împ rt e te acelea i pasiuni i interese. în principal. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. ofer sprijin.´ † ÄS oferi totul primul.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie.´ † Äpentru iubire. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . nu e bine s î i ba i joc de ea. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . relaxat. dar nu trebuie s exagerezi. nu judeca. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând. distreaz -te cu ei. trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva. original. S devii acel om extraordinar. pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1. iar banii pe care ei îi dau. sigur în ac iuni i în mi c ri. r bd tor. respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie. lâng acel alfa care are un scop în via . bazat pe tr s turiile tale de personalitate. nu ceea ce crezi tu c vor. energie pozitiv . calm.´. Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . dimpotriv sunt doar cuvinte goale. nu ce crezi tu c vor ele. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . ofer f r teama de a s r ci. în elegere i acceptare. te vor face s devii foarte prosper. curaj.´ † ! ÄDac vrei prieteni. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat.´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat .´ ÄCa s po i oferi. . lucru care se petrece. Dac ai încredere în tine. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz . Nu te teme s oferi prea mult. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. vei primi înapoi înzecit. ingenios. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. îndr zneal . NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu. charismatic. vei ajunge s refuzi sexul. înainte s îi oferi ceva.´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. imprevizibil. care este responsabil de ac iuniile sale. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. de ce au nevoie cu adev rat.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi. Ce vor femeile.

te iubesc dac . Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat.. atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele. 5. dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva. Ta ii î i supraprotejeaz fiicele. În jurul vârstei de 3-5 ani. ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. . 4. excit b rba ii apoi îi alung . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. INTERVIURILE.i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical. conducând la tot felul de gesturi disperate. Ei intr în rela ii.. 9. 3. f r s g seasc . 8. n scute din gelozie. 7. pentru c i femeile tiu ce s spun .´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune. Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei. Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. iar ele caut tot timpul. te iubesc dac faci asta.. ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex. s se înfrumuse eze. ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. mamele consider c înc nu au n scut. Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . . Problemele apar. Astfel se educ prostitu ia. subtil î i ur te nora. Gelozii u oare are oricine. cum a fost sinuciderea în exemplul din carte. Femeile care sufer de aceast boal . cum ar merita s fie. s fie cochete.´ 6. în certurile dinaintea b t ii. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. stai departe de cei care vezi c exagereaz . dar. mi c ri. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i problema e c nu pot g si. la maturitate. dac înve i. etc. Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte. Vina nu este în totalitate a b rba iilor. ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u.i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus.pasionale. dup ce b rbatul posed o femeie. Problema e c acei copii. ÄIubirea ÄDac . sex în 3. ÄIubirea închisoare´ ± femeile. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. dac e ti cuminte.. sex sau iubire. acelea i gesturi. ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. iar mama. îi d drumul. iar cel lalt continu s -l fac . etc. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie. ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. © Cristi Pavel. 2. dac ascul i. Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. Ace ti oameni caut în viitor s . vor proceda la fel cu partenerii lor. te-am l sat!>>´. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. particip la tot felul de orgii sexuale. femeia trebuie s -l p r seasc .´ Partea 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful