Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

ATITUDINEA. inta ± caut o int : oameni. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea. 4. nu da înapoi. HAINELE. care le acord toat aten ia în permanen . Ostilitate 3. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru. daca nu râde. Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii.i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. lucruri. Nu-i convine? Poate s plece. o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei. e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur . o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic . o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp. cu încredere în sine. ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. confirm într-un fel ce ai spus. Persoana de care te iei.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume.´ o Dac cineva râde la poantele tale. e p rerea ta i o sus ii. o ÄOamenii. SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel. te ui i în jos. adev rul e cel mai amuzant lucru.- s s s s s î i rozi unghiile. o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´.´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. ine de persoan . nu renun a. locuri. i trebuie s . o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup. Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat . e c râde. NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . ai ticuri nervoase. trebuie s râd i ea. care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei. 2. DAC I SE PARE C P RUL. o Prin reac ia la umor. idei. inteligent i creativ . e doar un test. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant .´ o Indicii când faci glume ironice. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei.i pese prea mult. imprevizibil . o ÄOdat ce spui ceva. FELUL DE A FI AU O PROBLEM . i c le faci corect. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. de rolul pe care-l joac i care este amuzant. c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab. arat c te domin .´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i.´ o Nu trebuie s .´. povestea. indiferent cât dram face cea din fa a ta. r zi dup fiecare lucru pe care îl spui. te bâlbâi. în general. care sunt lingu itori.´ o Structura râsului: 1. . î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea. mai ai de lucru. Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste.

´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ Fii spontan. . adic alfa. ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE. vede în sexul opus pe cineva egal lui. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex. tii s îl ceri.(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea. ÄO personalitate alfa.Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni.Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea. opus dar egal ca valoare.Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. . f r s faci oamenii s se simt prost. de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social. imit -i gestul dar exagerat. . ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia. ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare. tânjesc s fie tratate ca fiin e normale.´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei. a avea statut i a crea atrac ie în ea: . Femeile care sunt tratate ca un bibelou.´ ÄCând vine vorba de atrac ie. persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute.Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat. to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât . indiferent c e b rbat sau femeie. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. dac nu o în elegi exact. toat via a. femeile vor s simt emo ia. b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. . sunt egali. pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni. dac pune mâna pe tine. Dac se strâmb . i aceast reticien e un lucru r u. . sunt 2 laturi care se completeaz reciproc. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. se împiedic sau ceva. dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt. zâmbe te. dac face o gre al .Când ai nevoie de ajutor. spune gluma pe loc.Nu i-e fric s fii sincer. ÄUmorul arogant este un umor situa ional. .Gânde ti înainte s vorbe ti.´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii. .´ Dup primul an de via . Atrac ia e emo ie i. Dac tii s comunici corect aceast tehnic . . ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie.ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora. distrac ie i umor în discu iile tale. la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie. e ti pierdut.´ În grupuri.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice. i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. © Cristi Pavel. ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus. Ädac vezi c e ti luat prea în serios.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa.

dram . i s simt lucruri în interiorul ei. ÄFii calm ca un bolovan´. prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis.ca s fie eficiente pove tiile. . se va pierde atrac ia. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare. ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei... Fii super critic i nu l sa s . s o s ru i. nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune.Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui. decât dac nu încerci nimic. pove ti din c r i sau filme.´ . f -o cu LUX DE AM NUNTE. bla. nu e ti disperat. pentru o femeie. asta va crea emo ii. Trage semnalul de alarm când sim i c : ..          Nu pomene ti trecutul.pot fi întâmpl ri din via a ta.´ Nu te oferii pe tav . ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. când în rela ie exist respect i încredere.. . Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste.. Când totul merge bine. E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început.i scape nimic. ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte. experien e nepl cute.´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie. pentru a atinge succesul dorit. Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi. tragedie.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual . o la i în pace. Po i s spui ceea ce sim i. nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea.când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie. ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at . de i i sim ul vizual are un rol.´ . indiferent de ce se întâmpl . pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti. prefer provocarea. ru ine.. . timiditate. sau spune prostii.Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal . s faci sex cu ea. aventur . Auzul . ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. i e un semnal c mai ai de înv at. << fosta mea iubit .. agita ie.´ . i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios. spunându-i ce sim i tu.. Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot. comedie. În discu iile tale.´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde. sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. 1. spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. poveste te despre ceva ce te pasioneaz . .când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul. se face prin emo ii. ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei.´ - © Cristi Pavel. peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti. Ceart-o când face prostii. Änu vei schimba ce simte ea.´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare. excursii. etc.când sim i nevoia s te justifici i s te explici. . nu schimba ceea ce faci.´ dac nu vrea. bla. ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii.´ .´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde. oamenii vor ceea ce nu pot avea. E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv . Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. pericol.

deci i inteligen a emo ional . dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat. încurajeaz -i s se dezvolte. . E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii. tabere.atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. ÄEMO IILE. . iar ea reac ioneaz cumva.´ 3. practic.Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri. nu te apuci s disperi! Nu-i nimic.Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . gâdil-o. Al 6-lea sim . Sim ul tactil ± Äatingerea face.cite te în palm .´ ÄEmo iile trebuie cunoscute. acceptate. i s nu abuzezi de ele´ 4. pericole dep ite). trage-o de p r. în elese i educate. o s ru i.´ dac o femeie are ocazia s în ele. iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate.Am trecut printr-un eveniment important împreun .Avem un du man comun. Dac vrea s o la i în pace. Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90. ia-o de mân . cum mirosea acolo.Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea. dac se simte bine. o la i. îns ai grij cum le amesteci. i f -te interesat de el.ÄE invers fa de cum crezi. s descoperi. . cum se termin .). . te las cu ochii în soare etc. nu la i nicio convingere s te afecteze. c o pierzi. gen inel sau br ar . . s fii curios.Avem ceva neobi nuit în comun. te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii. Acesta presupune umor. automat te adaptezi. . s întrebi lumea.´ . . ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun. nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii. spontaneitate i creativitate.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie. s accep i i s te educi. . Trebuie s cite ti.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual . s în elegi. inteligen .încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori. c l torii. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat . fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i. îi ceri num rul de telefon. Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste. dac îi place de tine.´ 2. cum se petrece ac iunea.Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea. dar ea î i d flake(î i trage eap .´ - © Cristi Pavel.´ .ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan . i-e team s nu o superi. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie. o va face. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ce f ceau. excursii. î i d plas . Te ADAPTEZI. joac -te cu ea. ce sim eau to i oamenii. i chiar atunci o pierzi. diferen a între a face sex sau nu cu o femeie. Äaccept -i pe cei din jur. . îns f r s î i piard propria identitate.´ . Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat . dac vezi c are un accesoriu.Ne tim secretele unul altuia. ci te ADAPTEZI situa iilor.

Dac nu.. are nevoie de un motiv. . e clar c nici femeile nu tiu ce vor.Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia. nu se las în bu it de emo ii. . nu po i s zici <<vreau sex>>.´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: . treci la urm toarea. Problema e c . suc i ap .vin.ai grij la miros. p durea. Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat . . vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas .Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . nu îi place. iar ele apreciaz calit iile interioare. Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas. înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt .´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine. cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie.. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. s v uita i împreun la un film. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva. i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei. o chemi s dormi i împreun .>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. . Dac fuge de tine i nu e curioas . s îi are i colec ia ta de. dac nu ai e ti Ämuppet´. cu atât mai bine. etc. Dar când se întâmpl asta. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel. cu cât o aduci mai repede. Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. organizezi o petrecere într-un cadru restrâns. Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac . Astfel. Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult. Masculii dominan i sunt teritoriali. Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume. spune stop i NEXT. gen ma ina. câmpul. Dac nici Freud nu tia ce vor femeile.Ämuzic .´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc.luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ). iar ea de un motiv. nu este deloc creativ sau interesant. p rin i sunt mândri c aduci fete acas .Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor.O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) . i tu e ti cel care se controleaz . PAC.. ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii. ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile. Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii . be i oare aromate sau altceva. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. trebuie s le dai un motiv. dac nu faci nu tiu ce. amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. treci la urm toarea. . casa sc rii. nu e interesat de tine. eu fac aialalt etc. nu mai vorbesc cu tine. e bine s ai ceva odorizant: fructe. pentru c ele se feresc de a a ceva.s fie o relativ ordine.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui. .prezervative. la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una.´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite. Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel. . Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori.

s mearg la m n stire.´ 9. i dansezi singur. Zodiac i astrologie. ea nu are ce c uta la petrecere. obiecte. asupra unor desene. Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar .´ 6. Dac i tot a a te refuz . ÄCu cât o atingi mai repede. De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. La o petrecere.´ 2. f r s î i dea seama. nu pe altceva. 8. Ämagie cu c r i. mergi i te distrezi în continuare.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. vei deveni special. po i s fii mut i orb. Nu trebuie s fii mama omida. umorul sunt excelente. Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place.zile. Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o. Tipuri de persoanlitate. va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta. Mergi imediat i cau i altele. te distrezi cu altele. Dac nici una nu are chef s danseze. dar dac tii s faci masaj. Analiza scrisului de mân .´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur. cu atât e mai firesc s o atingi în general. ci doar cu cele care î i plac. apar inând unui anume tip. vei avea o surpriz . Povestitul 10. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz . ÄOamenii proiecteaz . Dac tii cum i unde s atingi o femeie. Fascina ia c r iilor de tarot este uria .´ 7.´ 4. ÄDansatul. evident. concentreaz -te pe distrac ie.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1. e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine. ÄAsta e tata tuturor. Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung. ci doar s tii câteva lucruri de baz . Indiferent de ce se întâmpl .´ © Cristi Pavel. monede. dar nu îmi p sa. povestitul. C r iile de tarot. vei pierde ansa s te bucuri. pentru c vei în elege c . sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere. Kinetoterapie i masaj. iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. au un anume comportament i anume pl ceri. Jocuri proiective (cubul. Asupra unor persoane. numerologie. atingerea ta va fi magic . distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta.´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. Cititul în palm . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. când vine circul. Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional . (Grafologia) 5. a a cum m a teptam i eu.´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede. psihism. c p uniile etc). e a ta.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic. con inutul psihicului lor asupra multor lucruri. ie nu î i pas . Magie.´ 3. tu e ti fericit. Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. i ea va fi interesat de tine. ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc. . s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele.´ .

deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex.´ 2.´ 9.´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ . Explic prin tact. E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii. ± e bine s vorbe ti despre sex.- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii. entuziasmul. Nu spune semn de întrebare. ± dac începe s se plâng de ceva. . Joac -te cu ea. s te sim i bine i s te distrezi.3 principii ce fac o poveste bun : 1.´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1. sunete. ± evit -i întreb riile. c e ti puternic. ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex. ± nu fii o prad u oar . A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive. Personajele. dac gre e te spune-i c o amendezi. ± ÄToate acestea descrise am nun it.Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini. nu fi previzibil.´ 3. Dramatismul. e ti mare. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri.. 3.ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile). Ce e între ghilimele sunt citate din carte. scenariul i intriga.Fii autentic. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat.´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc.´ 7. dac nu îi convine. î i spune ea. sau plictisitor. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste. r mâi calm. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil . Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas .´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine. ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. . ± indiferent ce î i spune.´ 5. 4. nu cere voie. NU cere aprobare. Uneori sunt ambele. În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine. optimismul. adic chiar s î i plac ce faci. . ± nu întreba. © Cristi Pavel. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei. cum mirosa i ce gust avea totul.´. râzi de ea. î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. are i nesiguran . ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi.´ . întâmpl ri. vei fii o persoan foarte popular i îndr git . ce se auzea. NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2.´. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. în fazele de început. Nu îi da r spunsuri directe. NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare. cu pu in umor arogant. 8.´ . spune-i ce urmeaz s face i.. NU te feri s vorbe ti despre sex. Fii CALM. ce se sim ea.´ . Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . condu ca un lider. distrac ia.´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat.

danseaz cu ea. gâdil-o. pu in ironie i dezamorsezi situa ia. Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. dac a a e. r mâi calm. etc). femei. etc.i face cuno tin e. i po i continua cu înaintarea în atingere. În cazul în care e o distrus .Teama de respingere: dac te respinge. Pur i simplu nu va putea. nu e mare lucru.Neil Strauss în cartea THE GAME. îi po i cere datele de contact(ID messenger. Femei sunt cu carul.´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri. de preferabil femei. nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. este ca abecedarul în seduc ie.´ II.(jocuri. y Aplic ceea ce cite ti. dansuri. capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i. Ce cite ti. i între tine i ea î i pune po eta. spatele. I. - © Cristi Pavel. din cauz c exist atingere. pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni. În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. învârte-o. iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri. Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. Joac -te cu ea. atinge-o usor. Folose te-te de creativitate ca s o atingi. Abordarea. nr telefon. ± scopul ei este de a. înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc . s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci. spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. s devii interesant în ochii ei.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. atinge-o. A a c . a a c . nu se va întâmpla nimic. î i va spune asta. um rul. De exemplu. e un semn de ap rare al ei. înseamn c e bine. prietenul/so ul ei. . adic dac nu e ti o amenin are. cotul. ci.i dea drumul. dar în intimitate s . Exemplu dat de Pera mai demult. dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ascul i. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. i dac î i ia po eta dintre voi. i las spa iu liber între voi. Poate ca în public s fie sfioas .Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. i dac nu îi place î i va spune. . Iar dup ce ai f cut toate astea. . Nu fii un disperat cu limba scoas . pur i simplu. s rutul.Nu î i fie fric s o atingi. Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. i te percepe ca agresiv. poate are o zi proast . Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici. ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN . e-mail). Temerile tale . cu care s ie i atunci când ai timp i chef. . tu continu povestitul. apoi pe cele care nu le cuno ti.- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea. În România sunt mai multe femei decât b rba i. poate e fericit în rela ia care o are. g se ti un joc interesant. ia-o pe sus. Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. po i începe cu mâniile. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta. treci mai departe´. sun banal dar e un pas important. e un semn c îi place de tine. s creezi o conexiune emo ional . de baz . cite te-i în palm . poate e lesbian . inutul de dup old. y Abordarea. Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o.

Abordarea propriu-zis . îi spui c ai prins-o. E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc. îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar. i nu a tepta aprobarea ei. c lucrurile merg. . i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu).Po i deasemenea folosi jocuri gen.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere.În leg tur cu gre itul. iar e bine ca b rba ii s domine femeile. prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex. po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. nu po i fi refuzat sau ceva.ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea. A adar. Ia numere de telefon i f -te cunoscut. Un mod de a aborda .i faci cât mai multe prietene. aceast imagine.E normal s prime ti refuzuri. e semn bun.Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru. IV. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine. la sfâr it.Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului.´ .i muta privirea. dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. Începe cu o poveste. sau s te ignore s . i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. le lini te ti astfel. © Cristi Pavel. .i în special p r iile sexuale în poz .´ Dovada social . Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s . Apoi. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva.´ Comportamentul femeii . abordeaz multe fete cu care s ie i. ÄNu ai gre it. pân la nesim ire. dac vezi c î i r spunde la prima întrebare. dar î i po i face multe prietene cu care s ie i. . e problema lor.Trebuie setat clar în inner game faptul c .Începe cu ÄSalut´.i r spund . i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete. Deoarece. i f mi to când se poart a a. pentru a fi atrase de ei. de fapt trebuie. Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶.Po i folosi Jocul C p uniilor.´ Nu te l sa influen at de ele. . Nu te la i afectat. fundul. Dac te refuz . etc. Totul s fie amuzant. Doar ai descoperit o cale care nu merge. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dar de acest lucru sunt responsabile i ele. . Äfemeile nu prea tiu ce vor´.III. . îi po i cere datele de contact. vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit. sau spune c nu te cunoa te. orice ar fi. îi spui c e în regul . . În timp ce mergi pe strad . Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr . propune-i s ave i un dialog. Nu trebuie s faci sex cu toate. V. jucat rol de personalit i multiple. arogan i dispre .Este imporant s are i c e ti pl cut de fete. sânii. E ti vân torul de vr jitoare. Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan . de fiin e super sexuale. vezi cum reac ioneaz .

îi place. f r a fi interesat de tine.ÄA adar. o la i în pace. fa de deznod mând. e greu la început. discu iile i râsul sunt normale. Comunicarea nonverbal . A a cum scrie i mai sus . Creezi atrac ie s te plac i ea. e semn bun.>>´ 6..Nu te gândi la replici.VI.Dac ai emo ii. 4.Important e experien a tr it nu rezultatul. Dup cum spune Mystery. E un joc. .i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat . . i eventual s se distreze i ea cu tine.Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat. fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele. Dac nu r spunzi. Dac nu m suni înapoi. . altfel nu te-ai fi uitat. în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o.. când abordezi o fat . Dac vorbe te cu tine. am s . 7. . deci schimburiile de afec iune. nu îmi pas de tine.Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.i las un mesaj. Dac fuge de tine.Unele femei s-ar putea s . a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. s vezi cum reac ionezi. Faci lucrul asta ca s te distrezi. s se simt pl cut .´ 5. . . ia-l ca atare.. . s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u. - © Cristi Pavel. 2. . . . dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic. Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie .În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea... 3. E ca trasul la fiare. Testele . re ine acel lucru toat via a. Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv.P streaz o deta are fa de rezultat. Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii. avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge. E ok s fii interesat de ele. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi. nu vei mai auzi de mine niciodat . dac e ti b rbat sau nu.. s vad dac te sperii. NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ . Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine. dorit .. ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat .Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat . Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea..Vei primii ceva teste. Ce faci dup ce le prive ti face diferen a. .Dac ai încercat ceva i ai avut succes. acestea trec prin exersarea abord riilor. Când facem schimb ri. nu-l lua în serios. S fii atent s nu ai ticuri nervoase.

. Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii . apoi femeile. Vorbe te cu vânz toarea. Nu de fr mânta cu problema aceasta. fac orice pentru ea.´ ÄNu te cunosc. în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor. Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început. nu le mai intereseaz deloc a a. . -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. Încheiere . cu o femeie care trece strada. dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii. Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra. Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr .´ . dar s nu ai a tept ri. Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea. .´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic. -> Nu-i nimic. ne cunoa tem acum. gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: . nu î i permi i acest lux.i de via a ta.Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA.´ . acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile.´ ÄAm prieten.ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni. -> tiu c e o mare realizare pentru tine.Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm.Nu î i face niciun fel de a tept ri. Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei. Nu dai de ea. 8. vezi.´ ÄNU am email.´ .´ 2.i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale. i nici nu ai de ce. Nu toate femeile vor fi atrase de tine. Dar nu vine. nu un c elu gata tot timpul pentru ea. Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera. cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa . trebuie s muncim.E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. Nu le acorda acest avantaj.Trebuie s fim mul umi i de via a noastr .ÄTot secretul e s fii sincer. nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional . Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta. cu umor. Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant . sau are o scuz . Fii sincer i bine inte ionat cu ei. -> Nu-i nimic. Când a a cade jos i o ajung cu u urin .Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. . Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon. ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic. -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon. Oricum. refuz folosind o scuz ca s nu vin . .´ . nu pierzi timpul. zice Neil Strauss. . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. s ne relax m. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. s ne distr m. cu acceptare i în elegere.Femeile sunt ca pisiciile.Ätrebuie s nu. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului. vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi.Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat. Dai de ea. s înv m. .

distrac ie. ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare. acceptarea. când o s o mai cau i. Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire. ÄÎnva s separi activit iile. numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant. Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple. dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. Te pune ca statut sub ea. hai s ne vedem. ÄNu te vinde ieftin. Fii calm. greu de mul umit. E bine s o la i pu in s se gândeasc . ÄNu încerca s impresionezi´. dac o s o mai cau i. vezi. ignor-o o vreme. mutre. Nu preg tii din timp întâlnirea. pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp. care e selectiv. Ea accept s v vede i. etc. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. nu îi oferi direct. etc. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort.´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum .´ ÄOrice î i cere. Fii asertiv. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi. fii un b rbat. Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine.>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic . s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte.>>´. pentru c nu trebuie s fie sub presiune. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare.i de via a ta. respectul i aprobarea. ÄCând pierzi controlul. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. Nu mai ai nevoie de alt plan. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri. Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia. nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. Nu fii previzibil i plictisitor. Tu decizi când p r se ti grupul. dute la alta. S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. Este foarte important pentru aceast er . f r s ceri aprobarea nim nui. 3. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal . tu trebuie s ai grij de detalii. ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic . care testeaz . cu banii t i. Fii o provocare.i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât. Nu te gândi la întâlnire înainte. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Munca e munc . . ÄNu uita. © Cristi Pavel. niciodat mai sc zut.´ Dac vezi c face fi e.´ ± încerci s o s ru i i nu te las . mofturos.- Bodyguard-ul t u?>>´.nu te l uda cu realiz riile tale. pentru comportamentul t u. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional. nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci.´ Fii tu cel care impune standarde. trebuie s fii dispus s o pierzi.´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE. Apoi încerci din nou. ceva ca s v distra i. distrac ia. pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta. f ceva mai casual. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri. nu î i f a tept ri. OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. Femeile iubesc b rba ii care au atitudine. f r drame.

nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . adu emo ii pozitive i energie. care le ofer adrenalin . - © Cristi Pavel. i prefer emo iile generate de iubit. interesan i. sunt cei care au grij de ele. implic -i toate sim uriile. dar nu încerca s impresionezi. un concert. ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului. care le ofer totul felul de aten ii materiale. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. y S-ar putea s -i fie ru ine în public. dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. laud -i personalitatea. de aceea exist familii. etc. . fii original i diferit. care sunt imprevizibili. Adu emo ii pozitive. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. imprevizibil. y Dac te respinge i î i cere explica ii. spontan. nu fii previzibil i plictisitor. tu iei ini iativa. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal. sunt cei care le ofer emo ii puternice. i cu care ele amân sexul cât mai mult. i depinde de fiecare persoan . ofer -i emo ii. Fii interesant în mod sincer de ea. un teatru. Uit de întâlniriile clasice. fii cu umor. (? Baba. Fii creativ. o Po i s fii ambele. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. laud -i fumuse ea. treci la altceva. distreaz -te. f un joc de roluri. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. Arat c ai standarde. Dac e frumoas . între doi oameni care se plac. prietenele ei. întreab-o despre via a ei. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. Dac nu o cuno ti prea bine. altfel nu s-ar fi întâlnit. (Ä<<Acum pl tesc eu. sau dac pl te ti tu. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. tu trebuie s faci lucrurile s mearg .>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. Dac e urâ ic . o plimbare. bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . Atinge-o Comunic mult. Bineîn eles. Care l-a mai auzit de la al ii. cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. Spune ce î i place i ce nu la o femeie. tu e ti b rbatul. spune-i pove ti. f ceva mai dinamic. data viitoare m sco i tu. Fii interesat de ea în mod sincer. o La început. o Providerii. etc. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. Spune pove ti interesante. pentru primul s rut alege locuri mai intime. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. o Iubi ii. folose te atingeri. y NU O FOR A. Simte-te bine. care le ofer aventuri. care sunt pe drumul lor. care se îngrijesc de ele. y Încerc m car s o s ru i. nu îi oferi un compliment evident. mânc rurile care îi plac.

iar glandele ei lacrimale au devenit mai active. te RETRAGI. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere. pe când b rba ii preponderent vizual. a a c nu fii zgârcit. c se simte bine în prezen a ta. creezi mai mult conexiune emo ional . trebuie s are i un pic de personalitate.y y y y y y y Dac vezi c râde. te retragi. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut . tie c e dorit . înva a s faci masaj. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. Dac te respinge la s rut. ia-o încet. Urmeaz fiecare treapt . creeaz conexiune emo ional . poker/ ah pe dezbr cate. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime.´ Preludiul F un du înainte. F -o dependent de atingeriile tale. Nu gr bi s ruturile. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. s nu sari de la contact vizual direct la s rut. asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri. înseamn c îi place i o po i s ruta.´ Dac spune ÄNU´. din nou. .. În medie le ia cam 30-40 de minute. F -i masaj. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC . vorbi i despre ce vorbea i înainte. E cea mai profund form de intimitate. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. Gen. cu pove ti. i dac vezi c nu te respinge. inerea de dup old. tii s spui pove ti i o faci s râd . Când e ti cu ea. fata râde. vorbi i despre ce vorbea i înainte. Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii. Ia-o în bra e. piceoarele i las la urm zonele intime. Ca s o induci în aceast stare. Un mod de a o s ruta. revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional . te aproprii de ea.. i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute. gen vremea. gâtul. revii la ce f cea i înainte. nu s ri pe ea ca animalul. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. spatele. nu se retrage. încerci mai târziu. abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex.´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. revii la ce f cea i înainte. mângâi-o. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. O s ru i.´ Începe cu mâiniile. cu mâng ieri. atingere a bra elor. o s ru i. Dac te respinge. cu s ruturi. astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. apoi îi atingi p rul de lâng ureche. adic . ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. nu înseamn neap rat c nu vrea. © Cristi Pavel. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea. Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. umerii. ÄConversa ia decurge excelent. începe cu pove ti. te ui i în ochii ei i la buzele ei. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere.

vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. u uratice. bineîn eles cu protec ie. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Complexul Madona. iar pantalonii. ceea ce este confundat adesea cu iubirea. r mâi calm. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv. pentru celelalte partide. Asta o va excita mai tare. de i asta poate s fie i neadev rat. Dac are fust /rochie. Tu trebuie s îi are i c e ti discret.´ o La început po i face sex cu orice femeie. îl desfaci repede. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. anume acel al creeri unei noi fiin e.i prelungi erec ia. înseamn c nu e suficient de excitat înc . © Cristi Pavel. Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea. s îi are i c vei fii cu ea. metode naturale de a. cureaua. începe cu nasturii. Se tie bine c nu materia predat educ . Începe cu p r iile de sus. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a.Testeaz terenul. ci personalitatea educatorului este cea care educ . între 3-5. i dac vezi c te respinge. i ce se întâmpl în intimitate. le ofer tot felul de emo ii. i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. Trebuie s o faci s se simt în siguran . atrac ia sexual . etc. Sutienul. cite te despre zonele erogene. pentru a c p ta încredere. i apoi continu cu p r iile de jos. i alte lucruri înva din filmele porno. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm. Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s . dac nicicum nu vrea. poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. de la intrarea în vagin. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia... o Despre pozi ii. sau.´ Dac vezi c nu vrea. ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret. las-o. Partea 4. dac te las s îi dai jos. - . o ÄDac nu vrea.´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. îi amuz .i îndeplineasc un anumit scop. LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe. ti i doar voi. o ÄFemeia are doar câ iva centimetri. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. aventuri. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. insist . r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte. despre sexul tantric. distrac ie. ma ina i p durea lasa-le mai încolo. oamenilor care îi inspir . pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual .

<<Iubirea înseamn s d ruie ti totul. atunci când nici m car ei nu mai pot. un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani. tr dezi prieteni etc. f r s a tep i ceva înapoi. Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . care sunt pasivi. pierzi bani. Strici rela ii.´ © Cristi Pavel.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea. piere. † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz . lene i etc.´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. s sacrifici totul f r speran a de r splat . un an.´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i. nu exist limit la ce po i s faci. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real . auz. iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii. de obicei. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. miros. Helen Fisher.´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine. † ÄDac tii s cite ti. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. . † S crezi în oameni. A 2-a etap este ÄIubirea adev rat . negativi ti. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive. bucuria.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani.. dup sex vraja dispare. altul la romantism i altul la sex. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. De aceea. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate.. ofer tu primul. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual . obsesia. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie. nu ine de substan e chimice. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual. aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal .´ ÄAlbert Camus. gelozia. este ceva spiritual. te apuci de b ut.´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex. omul are i suflet. orice. În iubire acestea sunt amtestecate. gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi. ar fi.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti.

de ce au nevoie cu adev rat. . original. în elegere i acceptare. imprevizibil. ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. împ rt e te acelea i pasiuni i interese.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. ofer sprijin. îndr zneal . nu ceea ce crezi tu c vor. vei primi înapoi înzecit. F -o s simt optimism. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. charismatic.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor. Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi.´ † Äpentru iubire. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1. nu e bine s î i ba i joc de ea. lâng acel alfa care are un scop în via . dar nu trebuie s exagerezi. în principal. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´. NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz . energie pozitiv . calm. curaj.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie. Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva.´ † ÄS oferi totul primul. ingenios. lucru care se petrece. r bd tor. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva.´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat . s simt c are un b rbat adev rat lâng ea. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. înainte s îi oferi ceva. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. Trebuie s existe un echilibru. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. vei ajunge s refuzi sexul. stabil emo ional. Ce vor femeile. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. care este responsabil de ac iuniile sale. stil. Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i.´ † ! ÄDac vrei prieteni. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi. relaxat. ci ofer ce au nevoie. distreaz -te cu ei. Altfel se cheam manipulare.´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. misterios. ofer f r teama de a s r ci. pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior. amuzant. te vor face s devii foarte prosper. nu ce crezi tu c vor ele. respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile. iar banii pe care ei îi dau. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea. dimpotriv sunt doar cuvinte goale. Nu te teme s oferi prea mult. S devii acel om extraordinar. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. nu judeca. e de un Äb rbat care are încredere în sine. bazat pe tr s turiile tale de personalitate. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. inteligent. Dac ai încredere în tine.´ ÄCa s po i oferi. sigur în ac iuni i în mi c ri.

iar cel lalt continu s -l fac . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. conducând la tot felul de gesturi disperate. etc. Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . vor proceda la fel cu partenerii lor. iar mama. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele. te iubesc dac . femeia trebuie s -l p r seasc .pasionale. iar ele caut tot timpul. ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. dar. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte. i problema e c nu pot g si.i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus. ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme. pentru c i femeile tiu ce s spun . atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. 4.. Problema e c acei copii. în certurile dinaintea b t ii. În jurul vârstei de 3-5 ani. n scute din gelozie. s se înfrumuse eze. Problemele apar. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie. Ta ii î i supraprotejeaz fiicele. îi d drumul.´ Partea 5. 5. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor. INTERVIURILE. Ei intr în rela ii. dup ce b rbatul posed o femeie. te-am l sat!>>´. cum ar merita s fie. ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. cum a fost sinuciderea în exemplul din carte. particip la tot felul de orgii sexuale. Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat.. ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u. sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical. s fie cochete.´ 6.. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex. dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva. Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . ÄIubirea ÄDac . te iubesc dac faci asta. ÄIubirea închisoare´ ± femeile. . acelea i gesturi. Femeile care sufer de aceast boal . .´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune. dac e ti cuminte. etc. 8. ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. mamele consider c înc nu au n scut. f r s g seasc . 7. stai departe de cei care vezi c exagereaz . Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. subtil î i ur te nora. Vina nu este în totalitate a b rba iilor.. sex sau iubire. la maturitate. mi c ri. © Cristi Pavel. 3. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. Ace ti oameni caut în viitor s . 9. 2. sex în 3. dac înve i. Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. dac ascul i.i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. Gelozii u oare are oricine. Astfel se educ prostitu ia. Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei. excit b rba ii apoi îi alung .