Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. ATITUDINEA. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru. Persoana de care te iei. o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei. în general.´ o Structura râsului: 1. arat c te domin . locuri. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . nu da înapoi. adev rul e cel mai amuzant lucru. o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic .´ o Dac cineva râde la poantele tale. cu încredere în sine.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume. 4. Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste.i pese prea mult.i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. confirm într-un fel ce ai spus. NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. ai ticuri nervoase. povestea.- s s s s s î i rozi unghiile. mai ai de lucru. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant . te bâlbâi. e p rerea ta i o sus ii. lucruri.´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i. Nu-i convine? Poate s plece. ine de persoan . FELUL DE A FI AU O PROBLEM .´. ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup. imprevizibil . daca nu râde. te ui i în jos. o Prin reac ia la umor.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur . e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia. o ÄOdat ce spui ceva. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea. indiferent cât dram face cea din fa a ta. o ÄOamenii. c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab. trebuie s râd i ea. Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii. o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´.´ o Indicii când faci glume ironice. nu renun a. inta ± caut o int : oameni. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei. de rolul pe care-l joac i care este amuzant. care le acord toat aten ia în permanen . Ostilitate 3.´ o Nu trebuie s . r zi dup fiecare lucru pe care îl spui. idei. e doar un test.´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. inteligent i creativ . care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp. 2. e c râde. î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta. DAC I SE PARE C P RUL. care sunt lingu itori. HAINELE. . SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel. i trebuie s . i c le faci corect. Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat .

. imit -i gestul dar exagerat.Nu i-e fric s fii sincer. pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt.Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni.Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea.Gânde ti înainte s vorbe ti. Ädac vezi c e ti luat prea în serios. de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social. Atrac ia e emo ie i. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute. a avea statut i a crea atrac ie în ea: . indiferent c e b rbat sau femeie. zâmbe te. . ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare.´ În grupuri. ÄUmorul arogant este un umor situa ional.´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii.´ Fii spontan. la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dac face o gre al . distrac ie i umor în discu iile tale.´ Dup primul an de via . persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie. vede în sexul opus pe cineva egal lui. femeile vor s simt emo ia.´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei. dac nu o în elegi exact. Dac tii s comunici corect aceast tehnic . to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât . . e ti pierdut. i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. Femeile care sunt tratate ca un bibelou. . ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie.Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. i aceast reticien e un lucru r u. . ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE. f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa. © Cristi Pavel. opus dar egal ca valoare. adic alfa. ÄO personalitate alfa. dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. Dac se strâmb . toat via a. b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. sunt 2 laturi care se completeaz reciproc.Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. spune gluma pe loc. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora.´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus.´ ÄCând vine vorba de atrac ie.(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea. tânjesc s fie tratate ca fiin e normale. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. se împiedic sau ceva. . dac pune mâna pe tine. tii s îl ceri. ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia. f r s faci oamenii s se simt prost. ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu.Când ai nevoie de ajutor. . .ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex. sunt egali.

nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea. pentru a atinge succesul dorit. poveste te despre ceva ce te pasioneaz . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.. E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început. prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis. s faci sex cu ea. . tragedie. . experien e nepl cute. ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at . bla. prefer provocarea.Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal . f -o cu LUX DE AM NUNTE. se va pierde atrac ia. de i i sim ul vizual are un rol. s o s ru i. << fosta mea iubit . agita ie..´ .´ - © Cristi Pavel. 1.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual . pentru o femeie. timiditate. Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. Când totul merge bine. când în rela ie exist respect i încredere. ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. nu schimba ceea ce faci. ru ine. i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios. ÄFii calm ca un bolovan´. Änu vei schimba ce simte ea. spunându-i ce sim i tu. peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti.. excursii. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e. Auzul . . Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde.´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare...Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui. i s simt lucruri în interiorul ei.´ dac nu vrea. În discu iile tale. ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. Po i s spui ceea ce sim i. nu e ti disperat. comedie.când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie. Trage semnalul de alarm când sim i c : .´ Nu te oferii pe tav .pot fi întâmpl ri din via a ta.i scape nimic.´ .          Nu pomene ti trecutul.´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde. E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv . pove ti din c r i sau filme. i e un semnal c mai ai de înv at..când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul. aventur ..´ . sau spune prostii. etc. nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune. spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via . pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti. oamenii vor ceea ce nu pot avea. pericol. se face prin emo ii. Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste. sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. Fii super critic i nu l sa s .´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie.´ .când sim i nevoia s te justifici i s te explici.. bla. asta va crea emo ii. ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare.ca s fie eficiente pove tiile. dram . ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei. o la i în pace. indiferent de ce se întâmpl . Ceart-o când face prostii. Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi. decât dac nu încerci nimic. Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot. . ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii. . ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei.

Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat . Te ADAPTEZI. cum mirosea acolo.ÄE invers fa de cum crezi. gâdil-o.Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual . cum se petrece ac iunea. s accep i i s te educi. spontaneitate i creativitate. ce sim eau to i oamenii. ia-o de mân . iar ea reac ioneaz cumva. excursii. nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii. s întrebi lumea.´ . o s ru i.´ - © Cristi Pavel. . Trebuie s cite ti. c o pierzi. Al 6-lea sim . ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun. .Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri. s fii curios.´ 3. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ci te ADAPTEZI situa iilor. .´ . pericole dep ite). o va face.´ dac o femeie are ocazia s în ele. acceptate. nu la i nicio convingere s te afecteze. te las cu ochii în soare etc. trage-o de p r.Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . . dac se simte bine. Dac vrea s o la i în pace. Sim ul tactil ± Äatingerea face. practic. ÄEMO IILE. Äaccept -i pe cei din jur.). automat te adaptezi.Ne tim secretele unul altuia. .încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori. inteligen . diferen a între a face sex sau nu cu o femeie. i f -te interesat de el.Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea. i-e team s nu o superi. i s nu abuzezi de ele´ 4. i chiar atunci o pierzi. deci i inteligen a emo ional . îi ceri num rul de telefon. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie. dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat.Avem ceva neobi nuit în comun. Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90. o la i.Am trecut printr-un eveniment important împreun . Acesta presupune umor. î i d plas . încurajeaz -i s se dezvolte.Avem un du man comun. nu te apuci s disperi! Nu-i nimic.´ 2. te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii. dac îi place de tine. tabere.´ ÄEmo iile trebuie cunoscute. dar ea î i d flake(î i trage eap .´ . Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. îns ai grij cum le amesteci. s descoperi. c l torii. Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste. îns f r s î i piard propria identitate. cum se termin . iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate. ce f ceau.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie. gen inel sau br ar . . s în elegi.cite te în palm . . . ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat . fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i. joac -te cu ea.ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan . dac vezi c are un accesoriu.atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o. E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii. . în elese i educate.

ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii. pentru c ele se feresc de a a ceva. nu îi place. gen ma ina. dac nu ai e ti Ämuppet´. Dac nici Freud nu tia ce vor femeile. spune stop i NEXT. Dac fuge de tine i nu e curioas . la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una. . . Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii . nu po i s zici <<vreau sex>>. s v uita i împreun la un film. casa sc rii.Ämuzic .>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. be i oare aromate sau altceva. iar ele apreciaz calit iile interioare.. PAC. e clar c nici femeile nu tiu ce vor. Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel. Dac nu. înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt . .vin.´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: .Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor. i tu e ti cel care se controleaz . Problema e c . Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Masculii dominan i sunt teritoriali. treci la urm toarea. .Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia. ..´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc. nu se las în bu it de emo ii. p rin i sunt mândri c aduci fete acas . dac nu faci nu tiu ce.´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel.ai grij la miros. are nevoie de un motiv. s îi are i colec ia ta de. suc i ap . nu mai vorbesc cu tine. cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie.Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. nu e interesat de tine. etc.luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ). trebuie s le dai un motiv.O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) . ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile. treci la urm toarea. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei.s fie o relativ ordine. e bine s ai ceva odorizant: fructe.´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite. câmpul.prezervative.. Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. cu cât o aduci mai repede. vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas . iar ea de un motiv. . p durea. o chemi s dormi i împreun . nu este deloc creativ sau interesant. cu atât mai bine. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva. Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori. . Dar când se întâmpl asta. eu fac aialalt etc. organizezi o petrecere într-un cadru restrâns. Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume. Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac . Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat . Astfel.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui. Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult.

po i s fii mut i orb.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. i dansezi singur. Magie. Asupra unor persoane. pentru c vei în elege c . Tipuri de persoanlitate. ÄDansatul. Dac nici una nu are chef s danseze. Dac i tot a a te refuz . e a ta. Cititul în palm .´ . c p uniile etc). concentreaz -te pe distrac ie. (Grafologia) 5. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic.´ 4. cu atât e mai firesc s o atingi în general. tu e ti fericit. te distrezi cu altele. f r s î i dea seama. dar dac tii s faci masaj. † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele. ie nu î i pas . Dac tii cum i unde s atingi o femeie. a a cum m a teptam i eu.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. Ämagie cu c r i. Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung.´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. Fascina ia c r iilor de tarot este uria . distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. Povestitul 10. Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o. apar inând unui anume tip. Indiferent de ce se întâmpl . povestitul.´ 6.´ 2. . s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta. când vine circul. asupra unor desene. ci doar s tii câteva lucruri de baz . ÄAsta e tata tuturor. iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. nu pe altceva. numerologie.´ 7. e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine. ÄCu cât o atingi mai repede. 8. i ea va fi interesat de tine.´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur. ci doar cu cele care î i plac.´ 3.´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede. con inutul psihicului lor asupra multor lucruri. ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional . ÄOamenii proiecteaz . psihism. vei deveni special.zile. Jocuri proiective (cubul. evident. La o petrecere. s mearg la m n stire. au un anume comportament i anume pl ceri. Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place. Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar .´ 9. ea nu are ce c uta la petrecere. vei avea o surpriz . Kinetoterapie i masaj. vei pierde ansa s te bucuri. Nu trebuie s fii mama omida. atingerea ta va fi magic . Analiza scrisului de mân . C r iile de tarot. Zodiac i astrologie. dar nu îmi p sa.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1. Mergi imediat i cau i altele. mergi i te distrezi în continuare. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. monede. obiecte. sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere. umorul sunt excelente. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz .´ © Cristi Pavel. ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc.

entuziasmul.´ 3.´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1. vei fii o persoan foarte popular i îndr git .´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. Fii CALM. spune-i ce urmeaz s face i. ± nu întreba. nu cere voie.´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. ± e bine s vorbe ti despre sex. r mâi calm. Uneori sunt ambele. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste.´.´ 5. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . . E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii. are i nesiguran .Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini. deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex. ± dac începe s se plâng de ceva. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri. ± evit -i întreb riile. În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine. î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ . NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2. dac gre e te spune-i c o amendezi.- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii.´ . ± ÄToate acestea descrise am nun it.´ 2. sau plictisitor.´ .ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile). ce se auzea. ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Personajele.´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine. 4.´ 9. ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex. scenariul i intriga. 3. Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. Explic prin tact.3 principii ce fac o poveste bun : 1. c e ti puternic. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat.Fii autentic. optimismul. î i spune ea. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. în fazele de început. adic chiar s î i plac ce faci.´ . s te sim i bine i s te distrezi. . NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare. ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. ± nu fii o prad u oar .´ 7. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei. sunete. Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas . ± indiferent ce î i spune... Joac -te cu ea. NU cere aprobare. Dramatismul. Nu spune semn de întrebare. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil . ce se sim ea.´. NU te feri s vorbe ti despre sex. 8. cum mirosa i ce gust avea totul. A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive. cu pu in umor arogant. dac nu îi convine. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi. distrac ia. râzi de ea. nu fi previzibil. Nu îi da r spunsuri directe. © Cristi Pavel. condu ca un lider. . întâmpl ri.´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc. e ti mare.

A a c . ci. pur i simplu. Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc . îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i. pu in ironie i dezamorsezi situa ia.Teama de respingere: dac te respinge. I. poate e lesbian .- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . nr telefon.´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. r mâi calm.´ II. Femei sunt cu carul. Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o. Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea.Nu î i fie fric s o atingi. din cauz c exist atingere. de preferabil femei. spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. cite te-i în palm . danseaz cu ea. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. de baz . Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. atinge-o. a a c . îi po i cere datele de contact(ID messenger. gâdil-o. i po i continua cu înaintarea în atingere. poate e fericit în rela ia care o are. s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci. De exemplu. Iar dup ce ai f cut toate astea. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. treci mai departe´. Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o. dansuri.Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. Folose te-te de creativitate ca s o atingi. Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. y Abordarea. Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. i dac î i ia po eta dintre voi. învârte-o. cotul. y Aplic ceea ce cite ti. apoi pe cele care nu le cuno ti. în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta. În România sunt mai multe femei decât b rba i. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.i face cuno tin e. Joac -te cu ea. nu se va întâmpla nimic. i te percepe ca agresiv. - © Cristi Pavel. . s devii interesant în ochii ei. Exemplu dat de Pera mai demult. ascul i. g se ti un joc interesant. Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici. e un semn c îi place de tine. În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN . iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri. Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. dac a a e. Pur i simplu nu va putea. . cu care s ie i atunci când ai timp i chef. etc). Temerile tale . Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. poate are o zi proast . Ce cite ti. Nu fii un disperat cu limba scoas . nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. s creezi o conexiune emo ional . pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni. etc. adic dac nu e ti o amenin are. tu continu povestitul. spatele.Neil Strauss în cartea THE GAME.i dea drumul. . po i începe cu mâniile. dar în intimitate s .(jocuri. i între tine i ea î i pune po eta. i dac nu îi place î i va spune. î i va spune asta. În cazul în care e o distrus . femei. Abordarea. atinge-o usor. înseamn c e bine. um rul. i las spa iu liber între voi. inutul de dup old. ia-o pe sus. ± scopul ei este de a. nu e mare lucru. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. e-mail). este ca abecedarul în seduc ie. e un semn de ap rare al ei. dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze. s rutul. prietenul/so ul ei. Poate ca în public s fie sfioas . înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. . sun banal dar e un pas important.

i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu). i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr . sânii. Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s . etc.´ . Nu trebuie s faci sex cu toate. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine. . i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. îi po i cere datele de contact. sau spune c nu te cunoa te. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului. Äfemeile nu prea tiu ce vor´. aceast imagine. Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan . e semn bun. iar e bine ca b rba ii s domine femeile. © Cristi Pavel. Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. dac vezi c î i r spunde la prima întrebare.i muta privirea. dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. .Începe cu ÄSalut´. sau s te ignore s . jucat rol de personalit i multiple. Începe cu o poveste. dar de acest lucru sunt responsabile i ele.Po i folosi Jocul C p uniilor. arogan i dispre .´ Dovada social . le lini te ti astfel. IV. de fapt trebuie. . vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit. În timp ce mergi pe strad . E ti vân torul de vr jitoare. Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶. îi spui c e în regul . . i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex.´ Nu te l sa influen at de ele. Ia numere de telefon i f -te cunoscut. e problema lor. po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. pân la nesim ire. i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete.Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru. A adar.i în special p r iile sexuale în poz . . îi spui c ai prins-o.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere. propune-i s ave i un dialog. îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar.Este imporant s are i c e ti pl cut de fete.III. Deoarece. .ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea. abordeaz multe fete cu care s ie i. Abordarea propriu-zis . ÄNu ai gre it. pentru a fi atrase de ei. i f mi to când se poart a a.Po i deasemenea folosi jocuri gen. nu po i fi refuzat sau ceva.´ Comportamentul femeii . Nu te la i afectat. s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal. Totul s fie amuzant.Trebuie setat clar în inner game faptul c .i faci cât mai multe prietene. la sfâr it. V. Dac te refuz . prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. dar î i po i face multe prietene cu care s ie i. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva. fundul.În leg tur cu gre itul. Un mod de a aborda . vezi cum reac ioneaz . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. de fiin e super sexuale. . E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc. i nu a tepta aprobarea ei.i r spund . c lucrurile merg.E normal s prime ti refuzuri. Doar ai descoperit o cale care nu merge. Apoi. orice ar fi.

ia-l ca atare. când abordezi o fat . Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv.P streaz o deta are fa de rezultat. Testele . Când facem schimb ri. discu iile i râsul sunt normale. am s . Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii. S fii atent s nu ai ticuri nervoase. Comunicarea nonverbal . nu vei mai auzi de mine niciodat . . fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele.. Dac fuge de tine. fa de deznod mând. Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u. s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. îi place. NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ .Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea.i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat .>>´ 6. - © Cristi Pavel. E un joc. . . re ine acel lucru toat via a.Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat ..Nu te gândi la replici. E ca trasul la fiare. deci schimburiile de afec iune.ÄA adar.Vei primii ceva teste. e greu la început. în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o.VI..Unele femei s-ar putea s ..Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat. e semn bun.Dac ai emo ii.. 2.´ 5.. ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat . dorit . E ok s fii interesat de ele. s vad dac te sperii. . dac e ti b rbat sau nu. Dac vorbe te cu tine.i las un mesaj. 7. avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i eventual s se distreze i ea cu tine. Dac nu m suni înapoi. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi. Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine. acestea trec prin exersarea abord riilor. 3. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic.Dac ai încercat ceva i ai avut succes. . .În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie. Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea. s vezi cum reac ionezi. . 4. f r a fi interesat de tine. Dup cum spune Mystery. Creezi atrac ie s te plac i ea. . a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. . nu îmi pas de tine.. A a cum scrie i mai sus .. Faci lucrul asta ca s te distrezi. Dac nu r spunzi. .Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. altfel nu te-ai fi uitat. . Ce faci dup ce le prive ti face diferen a.Important e experien a tr it nu rezultatul. Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie . o la i în pace. Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. nu-l lua în serios. s se simt pl cut .

fac orice pentru ea. . .i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale. . nu un c elu gata tot timpul pentru ea.Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului.Nu î i face niciun fel de a tept ri. i nici nu ai de ce. Nu toate femeile vor fi atrase de tine. Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr . nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ ÄNu te cunosc. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa .´ . . Încheiere . dar s nu ai a tept ri.´ ÄNU am email. nu le mai intereseaz deloc a a.´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti.i de via a ta. sau are o scuz . Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA. gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel.´ . s ne distr m.Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat. apoi femeile. Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei. s ne relax m. Nu dai de ea. Fii sincer i bine inte ionat cu ei. vezi. ne cunoa tem acum. -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon. cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. cu acceptare i în elegere. Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea. Nu de fr mânta cu problema aceasta. nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional . Dai de ea. trebuie s muncim. Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant .ÄTot secretul e s fii sincer.E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început. -> tiu c e o mare realizare pentru tine.´ . zice Neil Strauss.Femeile sunt ca pisiciile. refuz folosind o scuz ca s nu vin . Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii . Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta. Vorbe te cu vânz toarea. s înv m. vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi. .´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: . Nu le acorda acest avantaj. acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile.´ 2. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. cu umor.Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic. -> Nu-i nimic. Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra. Oricum. Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început.Trebuie s fim mul umi i de via a noastr . în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor. . nu î i permi i acest lux. 8.ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine.´ ÄAm prieten. Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. -> Nu-i nimic.´ . .Ätrebuie s nu. Când a a cade jos i o ajung cu u urin . nu pierzi timpul. Dar nu vine.ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni. dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii. Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera. cu o femeie care trece strada.

nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. dute la alta. nu î i f a tept ri. Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia. hai s ne vedem. nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci. dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine. ÄNu încerca s impresionezi´. Nu fii previzibil i plictisitor. ÄNu te vinde ieftin. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire.- Bodyguard-ul t u?>>´. Ea accept s v vede i. etc. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri. pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal .>>´. 3. respectul i aprobarea. distrac ia. Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine. când o s o mai cau i.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant. f ceva mai casual.i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât.´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum .´ Dac vezi c face fi e. ignor-o o vreme.´ ± încerci s o s ru i i nu te las . Te pune ca statut sub ea. © Cristi Pavel. Fii o provocare. ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare. ÄCând pierzi controlul. mofturos. Nu preg tii din timp întâlnirea. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte. f r drame. fii un b rbat.i de via a ta. etc. pentru c nu trebuie s fie sub presiune. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. Apoi încerci din nou. tu trebuie s ai grij de detalii. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. Munca e munc . pentru comportamentul t u. . S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. vezi. ceva ca s v distra i. mutre. nu îi oferi direct. E bine s o la i pu in s se gândeasc . Fii calm. niciodat mai sc zut. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. Nu te gândi la întâlnire înainte.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta. Nu mai ai nevoie de alt plan.nu te l uda cu realiz riile tale. greu de mul umit.´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE. ÄÎnva s separi activit iile. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. cu banii t i. dac o s o mai cau i. f r s ceri aprobarea nim nui. care e selectiv. Femeile iubesc b rba ii care au atitudine.>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic . acceptarea.´ ÄOrice î i cere. Fii asertiv. Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire. ÄNu uita. Este foarte important pentru aceast er . care testeaz . Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple. distrac ie. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri. Tu decizi când p r se ti grupul. ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic . pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort. trebuie s fii dispus s o pierzi. s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte. i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi.´ Fii tu cel care impune standarde.

cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. Spune pove ti interesante. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. f un joc de roluri. care sunt pe drumul lor. Fii interesant în mod sincer de ea. ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. Dac e frumoas . sau dac pl te ti tu. prietenele ei. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. care se îngrijesc de ele. treci la altceva. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. folose te atingeri. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. imprevizibil. . pentru primul s rut alege locuri mai intime.>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. sunt cei care le ofer emo ii puternice. adu emo ii pozitive i energie. altfel nu s-ar fi întâlnit. sunt cei care au grij de ele. implic -i toate sim uriile. y NU O FOR A. Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. data viitoare m sco i tu. i prefer emo iile generate de iubit. Fii creativ. i cu care ele amân sexul cât mai mult. între doi oameni care se plac. f ceva mai dinamic. Dac nu o cuno ti prea bine. dar nu încerca s impresionezi. Uit de întâlniriile clasice. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. tu trebuie s faci lucrurile s mearg . La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . y Dac te respinge i î i cere explica ii. fii cu umor. mânc rurile care îi plac. Spune ce î i place i ce nu la o femeie. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. interesan i. Adu emo ii pozitive. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal. tu iei ini iativa. dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. distreaz -te. care sunt imprevizibili. care le ofer adrenalin . y Încerc m car s o s ru i. o Providerii. etc. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. i depinde de fiecare persoan . Atinge-o Comunic mult. Simte-te bine. etc. Care l-a mai auzit de la al ii. ofer -i emo ii. Dac e urâ ic . spune-i pove ti. nu îi oferi un compliment evident. un teatru. de aceea exist familii. laud -i fumuse ea. Fii interesat de ea în mod sincer. Arat c ai standarde. care le ofer totul felul de aten ii materiale. o La început. fii original i diferit. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. un concert. ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului. (Ä<<Acum pl tesc eu. - © Cristi Pavel. întreab-o despre via a ei. (? Baba. nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. o Po i s fii ambele. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. Bineîn eles. care le ofer aventuri. spontan. bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. nu fii previzibil i plictisitor. tu e ti b rbatul. y S-ar putea s -i fie ru ine în public. o plimbare. o Iubi ii. laud -i personalitatea.

adic . În medie le ia cam 30-40 de minute. vorbi i despre ce vorbea i înainte. o s ru i. © Cristi Pavel. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime. a a c nu fii zgârcit. revii la ce f cea i înainte. vorbi i despre ce vorbea i înainte. revii la ce f cea i înainte.´ Preludiul F un du înainte. O s ru i. Ia-o în bra e.´ Începe cu mâiniile. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. încerci mai târziu. i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute. gâtul. pe când b rba ii preponderent vizual. ÄConversa ia decurge excelent. te ui i în ochii ei i la buzele ei. mângâi-o. F -o dependent de atingeriile tale. astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. Dac te respinge. atingere a bra elor. Ca s o induci în aceast stare. F -i masaj. Un mod de a o s ruta. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut . ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. tii s spui pove ti i o faci s râd . nu se retrage. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. Gen. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea. Nu gr bi s ruturile. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.. abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex. înseamn c îi place i o po i s ruta. cu mâng ieri. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere. inerea de dup old. Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii. poker/ ah pe dezbr cate. din nou. înva a s faci masaj. i dac vezi c nu te respinge. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC .´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. E cea mai profund form de intimitate. Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere.y y y y y y y Dac vezi c râde. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. cu pove ti. ia-o încet. Dac te respinge la s rut. apoi îi atingi p rul de lâng ureche. spatele. iar glandele ei lacrimale au devenit mai active. nu s ri pe ea ca animalul. te RETRAGI. Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. trebuie s are i un pic de personalitate. gen vremea. Când e ti cu ea.. cu s ruturi. fata râde. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. începe cu pove ti. te aproprii de ea. umerii. te retragi. . ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. c se simte bine în prezen a ta. creeaz conexiune emo ional .´ Dac spune ÄNU´. piceoarele i las la urm zonele intime. creezi mai mult conexiune emo ional . revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional . Urmeaz fiecare treapt . tie c e dorit . s nu sari de la contact vizual direct la s rut. nu înseamn neap rat c nu vrea.

dac nicicum nu vrea. las-o. s îi are i c vei fii cu ea. i ce se întâmpl în intimitate. pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual . r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia. ma ina i p durea lasa-le mai încolo. vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil. u uratice. îl desfaci repede.´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv. r mâi calm. poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea. pentru celelalte partide. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. - .i îndeplineasc un anumit scop. sau. o ÄDac nu vrea. Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea. despre sexul tantric. o ÄFemeia are doar câ iva centimetri. ceea ce este confundat adesea cu iubirea. oamenilor care îi inspir . i apoi continu cu p r iile de jos. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. începe cu nasturii. distrac ie. Tu trebuie s îi are i c e ti discret. Asta o va excita mai tare. de i asta poate s fie i neadev rat. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a.i prelungi erec ia. o Despre pozi ii. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm. de la intrarea în vagin.´ Dac vezi c nu vrea. Partea 4. ci personalitatea educatorului este cea care educ . Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s . etc. anume acel al creeri unei noi fiin e. Se tie bine c nu materia predat educ . cureaua. insist . iar pantalonii. între 3-5. Dac are fust /rochie. i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. Trebuie s o faci s se simt în siguran .´ o La început po i face sex cu orice femeie. bineîn eles cu protec ie. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. pentru a c p ta încredere. i dac vezi c te respinge. Începe cu p r iile de sus. ti i doar voi. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex. © Cristi Pavel.Testeaz terenul. le ofer tot felul de emo ii.. dac te las s îi dai jos. metode naturale de a. îi amuz . înseamn c nu e suficient de excitat înc . cite te despre zonele erogene. aventuri.. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Sutienul. Complexul Madona. atrac ia sexual . ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret. i alte lucruri înva din filmele porno.

. dup sex vraja dispare. obsesia. bucuria. † S crezi în oameni.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti. Strici rela ii. tr dezi prieteni etc. Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . care sunt pasivi. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual . iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii.´ © Cristi Pavel. † ÄDac tii s cite ti.. lene i etc.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi.´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex. s sacrifici totul f r speran a de r splat . altul la romantism i altul la sex. În iubire acestea sunt amtestecate. gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni. piere. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. De aceea.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea. miros. un an. de obicei. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice. f r s a tep i ceva înapoi. orice.´ ÄAlbert Camus. pierzi bani. ar fi. A 2-a etap este ÄIubirea adev rat . ofer tu primul. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz . nu ine de substan e chimice. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. negativi ti. este ceva spiritual.´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. <<Iubirea înseamn s d ruie ti totul. atunci când nici m car ei nu mai pot. te apuci de b ut. dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real .´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate. omul are i suflet. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani. aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal . gelozia. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive. auz.´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual. Helen Fisher.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani. nu exist limit la ce po i s faci..

S devii acel om extraordinar. original. misterios. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. stil. dimpotriv sunt doar cuvinte goale. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat. e de un Äb rbat care are încredere în sine. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. relaxat. ofer f r teama de a s r ci. ingenios. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. bazat pe tr s turiile tale de personalitate. îndr zneal .´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu.´ ÄCa s po i oferi. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. . Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi. înainte s îi oferi ceva. Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva. Altfel se cheam manipulare. împ rt e te acelea i pasiuni i interese. curaj.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi. trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz . Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . nu ce crezi tu c vor ele. energie pozitiv . dar nu trebuie s exagerezi. f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea. ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia. vei primi înapoi înzecit. în principal.´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat . Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. vei ajunge s refuzi sexul. nu e bine s î i ba i joc de ea. Nu te teme s oferi prea mult. ofer sprijin. lâng acel alfa care are un scop în via . apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie. Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . în elegere i acceptare. calm. Dac ai încredere în tine. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. sigur în ac iuni i în mi c ri. imprevizibil. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. s simt c are un b rbat adev rat lâng ea.´ † Äpentru iubire. distreaz -te cu ei. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile.´ † ÄS oferi totul primul. nu judeca. care este responsabil de ac iuniile sale. charismatic. inteligent. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. amuzant. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. Ce vor femeile. ci ofer ce au nevoie. stabil emo ional. r bd tor. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva. lucru care se petrece. iar banii pe care ei îi dau. Trebuie s existe un echilibru. te vor face s devii foarte prosper. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând. F -o s simt optimism. nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior.´. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. nu ceea ce crezi tu c vor. de ce au nevoie cu adev rat. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1.´ † ! ÄDac vrei prieteni.

mi c ri. ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme. Ta ii î i supraprotejeaz fiicele. Ei intr în rela ii. stai departe de cei care vezi c exagereaz . Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. mamele consider c înc nu au n scut.´ Partea 5. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. 5. Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. s se înfrumuse eze. dup ce b rbatul posed o femeie. . acelea i gesturi. etc. ... îi d drumul. Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte. 3. dar. 8. sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical. dac e ti cuminte. iar cel lalt continu s -l fac . Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . s fie cochete. iar ele caut tot timpul. Ace ti oameni caut în viitor s . Problemele apar. sex în 3. te iubesc dac faci asta. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie.. ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor. dac înve i. conducând la tot felul de gesturi disperate. n scute din gelozie. dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva. dac ascul i. Astfel se educ prostitu ia. femeia trebuie s -l p r seasc . în certurile dinaintea b t ii. 7.. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex. Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. © Cristi Pavel. te iubesc dac . ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. la maturitate. cum a fost sinuciderea în exemplul din carte. Vina nu este în totalitate a b rba iilor. sex sau iubire. subtil î i ur te nora.´ 6. pentru c i femeile tiu ce s spun . ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru. etc.i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus. cum ar merita s fie. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. particip la tot felul de orgii sexuale. f r s g seasc . ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. vor proceda la fel cu partenerii lor. 4. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. Gelozii u oare are oricine. te-am l sat!>>´.i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. ÄIubirea ÄDac . INTERVIURILE.pasionale. iar mama.´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune. 9. 2. Femeile care sufer de aceast boal . Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele. În jurul vârstei de 3-5 ani. excit b rba ii apoi îi alung . ÄIubirea închisoare´ ± femeile. i problema e c nu pot g si. Problema e c acei copii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful