51157527-Arta-seductiei-Pera-Novacovici-1x.pdf

Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. Persoana de care te iei. te ui i în jos. ine de persoan . inteligent i creativ . 4. o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp. nu da înapoi. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. . idei. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva. Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. inta ± caut o int : oameni. de rolul pe care-l joac i care este amuzant.- s s s s s î i rozi unghiile. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei. e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia. în general. r zi dup fiecare lucru pe care îl spui.´ o Nu trebuie s . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. lucruri. Ostilitate 3. Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat . te bâlbâi. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant . adev rul e cel mai amuzant lucru. nu renun a. e c râde. locuri. care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei.´ o Structura râsului: 1. DAC I SE PARE C P RUL. o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´. povestea. 2. i trebuie s . NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. ai ticuri nervoase.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru. FELUL DE A FI AU O PROBLEM . ATITUDINEA. daca nu râde. care sunt lingu itori. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . o ÄOamenii. o ÄOdat ce spui ceva.i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. indiferent cât dram face cea din fa a ta. arat c te domin . HAINELE. i c le faci corect.i pese prea mult. trebuie s râd i ea. confirm într-un fel ce ai spus.´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. e p rerea ta i o sus ii. SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur . e doar un test. o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup. o Prin reac ia la umor. î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea.´ o Indicii când faci glume ironice. mai ai de lucru. Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste. care le acord toat aten ia în permanen . imprevizibil . o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta.´. Nu-i convine? Poate s plece. cu încredere în sine.´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i.´ o Dac cineva râde la poantele tale. Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii. c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic .

.´ ÄCând vine vorba de atrac ie.Gânde ti înainte s vorbe ti. tii s îl ceri. .Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie. i aceast reticien e un lucru r u. . ÄUmorul arogant este un umor situa ional. sunt 2 laturi care se completeaz reciproc. dac pune mâna pe tine. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute.´ În grupuri.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa. f r s faci oamenii s se simt prost.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA. Femeile care sunt tratate ca un bibelou. ÄO personalitate alfa.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice. persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie.Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea. f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat. toat via a. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. Dac se strâmb . e ti pierdut. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt. ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE. . dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. vede în sexul opus pe cineva egal lui.Când ai nevoie de ajutor. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex. se împiedic sau ceva.´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei. tânjesc s fie tratate ca fiin e normale. femeile vor s simt emo ia. spune gluma pe loc.´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii. to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât .Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. adic alfa.´ Dup primul an de via .Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni. dac nu o în elegi exact. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face. dac face o gre al . de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social. opus dar egal ca valoare. ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare. ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia. .ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment.´ Fii spontan. . © Cristi Pavel. . pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni. zâmbe te. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora. Atrac ia e emo ie i. Dac tii s comunici corect aceast tehnic .(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea. indiferent c e b rbat sau femeie.Nu i-e fric s fii sincer. b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. distrac ie i umor în discu iile tale. a avea statut i a crea atrac ie în ea: . imit -i gestul dar exagerat. . sunt egali. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus. i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu. ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Ädac vezi c e ti luat prea în serios.

. s faci sex cu ea.. indiferent de ce se întâmpl . pove ti din c r i sau filme. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. se va pierde atrac ia. pericol.. poveste te despre ceva ce te pasioneaz . asta va crea emo ii. pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti. . excursii. ru ine. ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at . Auzul . nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune. . Trage semnalul de alarm când sim i c : . peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti. E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început. Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi. f -o cu LUX DE AM NUNTE. Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. se face prin emo ii.când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul. pentru a atinge succesul dorit.. ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte.´ Nu te oferii pe tav .Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui. ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei.´ .Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal .ca s fie eficiente pove tiile. sau spune prostii.i scape nimic. spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via .pot fi întâmpl ri din via a ta.          Nu pomene ti trecutul. pentru o femeie. ÄFii calm ca un bolovan´. s o s ru i. nu schimba ceea ce faci. agita ie. nu e ti disperat. Când totul merge bine. .´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare. dram . nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea. Änu vei schimba ce simte ea. bla. oamenii vor ceea ce nu pot avea.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual .´ - © Cristi Pavel. ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii. Ceart-o când face prostii. În discu iile tale. aventur . bla. Fii super critic i nu l sa s .. decât dac nu încerci nimic. i e un semnal c mai ai de înv at. 1. prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis. ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. i s simt lucruri în interiorul ei. << fosta mea iubit . spunându-i ce sim i tu... Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste. o la i în pace. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e.´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie. E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv .´ dac nu vrea.´ . tragedie. ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. de i i sim ul vizual are un rol.´ . timiditate.´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde.. prefer provocarea. i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios.´ . . ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei. etc. experien e nepl cute.´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde.când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare.când sim i nevoia s te justifici i s te explici. când în rela ie exist respect i încredere. Po i s spui ceea ce sim i. comedie.. Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot.

i s nu abuzezi de ele´ 4. dac vezi c are un accesoriu. inteligen .cite te în palm .´ . dac se simte bine. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie.Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea. s întrebi lumea.ÄE invers fa de cum crezi.ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan .Am trecut printr-un eveniment important împreun . i chiar atunci o pierzi. trage-o de p r. diferen a între a face sex sau nu cu o femeie. s în elegi. iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate. . dar ea î i d flake(î i trage eap . Dac vrea s o la i în pace. . Äaccept -i pe cei din jur. nu te apuci s disperi! Nu-i nimic.Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea. îi ceri num rul de telefon. i-e team s nu o superi. ci te ADAPTEZI situa iilor.încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori.´ dac o femeie are ocazia s în ele. Sim ul tactil ± Äatingerea face. gâdil-o. îns f r s î i piard propria identitate.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual . o va face. o la i. . . Trebuie s cite ti.´ . dac îi place de tine. c l torii. deci i inteligen a emo ional .´ 3. s descoperi. s accep i i s te educi. Acesta presupune umor.Avem un du man comun. tabere. spontaneitate i creativitate. fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i. pericole dep ite).atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o. ia-o de mân . î i d plas .´ - © Cristi Pavel. practic.).Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . te las cu ochii în soare etc. ÄEMO IILE. Al 6-lea sim . iar ea reac ioneaz cumva. gen inel sau br ar . ce sim eau to i oamenii. joac -te cu ea. ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii. E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii. automat te adaptezi. te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii. . ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat .´ ÄEmo iile trebuie cunoscute. ce f ceau. . îns ai grij cum le amesteci. excursii.Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri.´ . încurajeaz -i s se dezvolte. i f -te interesat de el. o s ru i. cum mirosea acolo. dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat. . .´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie.Ne tim secretele unul altuia. cum se termin .Avem ceva neobi nuit în comun. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90. acceptate. .´ 2. Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat . s fii curios. cum se petrece ac iunea. Te ADAPTEZI. nu la i nicio convingere s te afecteze. c o pierzi. Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. în elese i educate.

organizezi o petrecere într-un cadru restrâns. Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat . o chemi s dormi i împreun .´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui. . i tu e ti cel care se controleaz . ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii. nu îi place. Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii .Ämuzic . e bine s ai ceva odorizant: fructe. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva. . înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt .Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor. e clar c nici femeile nu tiu ce vor. . .. suc i ap . câmpul. spune stop i NEXT. nu mai vorbesc cu tine. gen ma ina. iar ea de un motiv. treci la urm toarea.s fie o relativ ordine.>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. . cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie.Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. are nevoie de un motiv. Dar când se întâmpl asta. Astfel. .. cu cât o aduci mai repede. Dac fuge de tine i nu e curioas . treci la urm toarea. la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una.prezervative. cu atât mai bine. Dac nici Freud nu tia ce vor femeile. pentru c ele se feresc de a a ceva. ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile. p durea. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel.O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac .vin. iar ele apreciaz calit iile interioare. dac nu ai e ti Ämuppet´. Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas.luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ). . s îi are i colec ia ta de. Dac nu. Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel. i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei. nu se las în bu it de emo ii.´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: . amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. nu e interesat de tine. Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. p rin i sunt mândri c aduci fete acas . dac nu faci nu tiu ce. etc. Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume.´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine.´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc. casa sc rii. nu po i s zici <<vreau sex>>. eu fac aialalt etc.´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite. PAC. Masculii dominan i sunt teritoriali. Problema e c . nu este deloc creativ sau interesant. vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas . be i oare aromate sau altceva..ai grij la miros. trebuie s le dai un motiv.Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult. Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori. s v uita i împreun la un film.

e a ta. povestitul.´ . Ämagie cu c r i. i dansezi singur. f r s î i dea seama. Kinetoterapie i masaj. Cititul în palm . C r iile de tarot. (Grafologia) 5.´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. Analiza scrisului de mân . Dac nici una nu are chef s danseze.´ 3.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ 9. tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. ci doar s tii câteva lucruri de baz .´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur.zile. Mergi imediat i cau i altele.´ 4. Povestitul 10. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. apar inând unui anume tip. ci doar cu cele care î i plac. pentru c vei în elege c . vei pierde ansa s te bucuri. cu atât e mai firesc s o atingi în general. dar dac tii s faci masaj. evident. obiecte. dar nu îmi p sa. vei deveni special. când vine circul. Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional . con inutul psihicului lor asupra multor lucruri. atingerea ta va fi magic . iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. Fascina ia c r iilor de tarot este uria . Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar . s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere. psihism. Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place. a a cum m a teptam i eu. vei avea o surpriz . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄAsta e tata tuturor.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. ie nu î i pas .´ 6. Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung. . ea nu are ce c uta la petrecere. 8. i ea va fi interesat de tine. Jocuri proiective (cubul. Indiferent de ce se întâmpl . te distrezi cu altele. mergi i te distrezi în continuare. ÄCu cât o atingi mai repede. Dac tii cum i unde s atingi o femeie. distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta. numerologie.´ 2. ÄDansatul. † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele. Zodiac i astrologie. Tipuri de persoanlitate.´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede. Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. c p uniile etc). tu e ti fericit. va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta. ÄOamenii proiecteaz . nu pe altceva. Magie. s mearg la m n stire. monede.´ 7. La o petrecere. asupra unor desene. ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. umorul sunt excelente. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz .´ © Cristi Pavel. au un anume comportament i anume pl ceri. De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. concentreaz -te pe distrac ie. Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o. e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine. po i s fii mut i orb. Nu trebuie s fii mama omida. Dac i tot a a te refuz . ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1. Asupra unor persoane. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic.

´.´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc. ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. întâmpl ri. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat. ± dac începe s se plâng de ceva. nu fi previzibil. î i spune ea. dac gre e te spune-i c o amendezi. r mâi calm. e ti mare. dac nu îi convine. Nu spune semn de întrebare. ce se auzea. ± indiferent ce î i spune. Dramatismul. în fazele de început. Fii CALM. sunete.´ 5. sau plictisitor. .´ 7. c e ti puternic. E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii. scenariul i intriga.. Explic prin tact.´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1.´ 9.´ 2. ± ÄToate acestea descrise am nun it. . entuziasmul. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei. NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2. optimismul. 3. . Uneori sunt ambele. ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. condu ca un lider. NU te feri s vorbe ti despre sex. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. adic chiar s î i plac ce faci. spune-i ce urmeaz s face i. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. Personajele. ce se sim ea. ± e bine s vorbe ti despre sex. NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare.ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile). Joac -te cu ea. nu cere voie.´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat.´ 3. are i nesiguran .Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini. NU cere aprobare. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil . ± nu fii o prad u oar .´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex.Fii autentic. © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ± nu întreba. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi. ± evit -i întreb riile.. cum mirosa i ce gust avea totul. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor. În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ .3 principii ce fac o poveste bun : 1.´.- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii. cu pu in umor arogant. Nu îi da r spunsuri directe.´ .´ . ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex. 8. râzi de ea. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste. vei fii o persoan foarte popular i îndr git . s te sim i bine i s te distrezi.´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine. A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive. distrac ia.´ . 4. Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas .

cotul. e un semn de ap rare al ei. Poate ca în public s fie sfioas . i dac î i ia po eta dintre voi. este ca abecedarul în seduc ie. Iar dup ce ai f cut toate astea. dac a a e. din cauz c exist atingere. inutul de dup old. ci. i las spa iu liber între voi. atinge-o. Ce cite ti. po i începe cu mâniile. Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. Joac -te cu ea. pu in ironie i dezamorsezi situa ia. poate e fericit în rela ia care o are.- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . atinge-o usor. pur i simplu. nr telefon. poate are o zi proast . spatele. ia-o pe sus. i te percepe ca agresiv. cite te-i în palm . . r mâi calm. nu se va întâmpla nimic. Exemplu dat de Pera mai demult. y Abordarea. gâdil-o.i face cuno tin e. s rutul.´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri. . - © Cristi Pavel. i dac nu îi place î i va spune. Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze. a a c . dar în intimitate s . s devii interesant în ochii ei. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. De exemplu. Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o. ± scopul ei este de a. s creezi o conexiune emo ional . poate e lesbian .Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. sun banal dar e un pas important.´ II. i între tine i ea î i pune po eta.i dea drumul.Nu î i fie fric s o atingi. A a c . Folose te-te de creativitate ca s o atingi. treci mai departe´. etc. înseamn c e bine. femei.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri.(jocuri. de baz . Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc . dansuri. etc). adic dac nu e ti o amenin are. În România sunt mai multe femei decât b rba i. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. de preferabil femei. pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni. Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea. i po i continua cu înaintarea în atingere. e-mail). Pur i simplu nu va putea. Abordarea. I.Neil Strauss în cartea THE GAME. nu e mare lucru. Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o. cu care s ie i atunci când ai timp i chef. nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN . În cazul în care e o distrus . Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. prietenul/so ul ei. . Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. apoi pe cele care nu le cuno ti. e un semn c îi place de tine. Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. ascul i. danseaz cu ea. spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta. în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. . g se ti un joc interesant. um rul. Temerile tale . învârte-o. î i va spune asta. îi po i cere datele de contact(ID messenger. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Nu fii un disperat cu limba scoas . tu continu povestitul. s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci.Teama de respingere: dac te respinge. În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. y Aplic ceea ce cite ti. Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. Femei sunt cu carul.

. . E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc. fundul. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine.´ Dovada social . dar î i po i face multe prietene cu care s ie i. arogan i dispre .´ Nu te l sa influen at de ele. s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal.i muta privirea.Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru. dar de acest lucru sunt responsabile i ele. i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. orice ar fi. ÄNu ai gre it. Totul s fie amuzant.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere. de fiin e super sexuale. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva. de fapt trebuie. © Cristi Pavel. c lucrurile merg. i nu a tepta aprobarea ei.i în special p r iile sexuale în poz . E ti vân torul de vr jitoare. V.´ . pân la nesim ire. . A adar. etc. Äfemeile nu prea tiu ce vor´. po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶. Nu trebuie s faci sex cu toate. sau spune c nu te cunoa te. i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex. Începe cu o poveste. IV. le lini te ti astfel. îi po i cere datele de contact. i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu). vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit.III. .Începe cu ÄSalut´. sânii. Doar ai descoperit o cale care nu merge. i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete. îi spui c e în regul . Ia numere de telefon i f -te cunoscut. . i f mi to când se poart a a. îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar. e problema lor. îi spui c ai prins-o. Apoi. pentru a fi atrase de ei. dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. aceast imagine.Trebuie setat clar în inner game faptul c . Abordarea propriu-zis . nu po i fi refuzat sau ceva. iar e bine ca b rba ii s domine femeile.i faci cât mai multe prietene.´ Comportamentul femeii . Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s . la sfâr it. . Dac te refuz . Deoarece.Po i folosi Jocul C p uniilor. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr . sau s te ignore s . dac vezi c î i r spunde la prima întrebare. Nu te la i afectat.i r spund . vezi cum reac ioneaz . Un mod de a aborda . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan .Po i deasemenea folosi jocuri gen.Este imporant s are i c e ti pl cut de fete.ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea. propune-i s ave i un dialog. .În leg tur cu gre itul. prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. e semn bun.E normal s prime ti refuzuri. abordeaz multe fete cu care s ie i. jucat rol de personalit i multiple. În timp ce mergi pe strad .Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului.

dorit . NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ . . Faci lucrul asta ca s te distrezi. dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic. Dup cum spune Mystery.VI..P streaz o deta are fa de rezultat.. ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat ..Dac ai emo ii. o la i în pace. Dac nu r spunzi. Dac vorbe te cu tine. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. discu iile i râsul sunt normale. Ce faci dup ce le prive ti face diferen a. E ca trasul la fiare.Unele femei s-ar putea s . Când facem schimb ri. nu îmi pas de tine. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi.. nu-l lua în serios. s vad dac te sperii. în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o.ÄA adar.. Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii.Important e experien a tr it nu rezultatul.´ 5. deci schimburiile de afec iune. Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv. Testele .Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat. s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. altfel nu te-ai fi uitat. a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. s se simt pl cut . 7. acestea trec prin exersarea abord riilor. s vezi cum reac ionezi. . E ok s fii interesat de ele. nu vei mai auzi de mine niciodat .Nu te gândi la replici. . Comunicarea nonverbal . Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. - © Cristi Pavel. Dac fuge de tine.Vei primii ceva teste. A a cum scrie i mai sus . îi place.i las un mesaj. fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele. Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie . i eventual s se distreze i ea cu tine.. E un joc.. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.. ia-l ca atare. Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u. 4. fa de deznod mând. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea. . . . f r a fi interesat de tine. S fii atent s nu ai ticuri nervoase.>>´ 6.Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc. . re ine acel lucru toat via a. .i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat . dac e ti b rbat sau nu. e semn bun. Creezi atrac ie s te plac i ea. . 2. 3. .În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie. am s . e greu la început. Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea.Dac ai încercat ceva i ai avut succes. Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine.Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat . . Dac nu m suni înapoi. când abordezi o fat . avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge.

Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început. vezi.ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni. cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. s înv m. cu umor. vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi. gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel. refuz folosind o scuz ca s nu vin .´ ÄNU am email. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. 8. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului.´ . s ne relax m. nu un c elu gata tot timpul pentru ea. dar s nu ai a tept ri. Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea. Când a a cade jos i o ajung cu u urin . .´ ÄNu te cunosc. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. sau are o scuz .´ . Nu toate femeile vor fi atrase de tine. i nici nu ai de ce. Fii sincer i bine inte ionat cu ei. nu pierzi timpul. Încheiere . ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic.´ .ÄTot secretul e s fii sincer.Femeile sunt ca pisiciile. Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii . Nu de fr mânta cu problema aceasta. Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei.i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa .´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile. -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti.´ ÄAm prieten. nu î i permi i acest lux.E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început. Dar nu vine.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. . -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon. Nu le acorda acest avantaj.Trebuie s fim mul umi i de via a noastr . Vorbe te cu vânz toarea. fac orice pentru ea.Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. apoi femeile.ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine. . zice Neil Strauss. . . Dai de ea.´ 2.Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm.Ätrebuie s nu. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. trebuie s muncim. Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon.i de via a ta. Oricum. . .Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA. cu acceptare i în elegere. Nu dai de ea. nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional . -> Nu-i nimic.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: . dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii. Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant . cu o femeie care trece strada. Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera. Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta.Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat.´ . nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic.Nu î i face niciun fel de a tept ri. -> tiu c e o mare realizare pentru tine. s ne distr m. nu le mai intereseaz deloc a a. -> Nu-i nimic. Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr . în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor. ne cunoa tem acum. Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra.

ÄÎnva s separi activit iile. nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple. trebuie s fii dispus s o pierzi. ceva ca s v distra i. ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare.´ ÄOrice î i cere. ÄNu încerca s impresionezi´. distrac ie. Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. f ceva mai casual. Este foarte important pentru aceast er . distrac ia. nu î i f a tept ri. când o s o mai cau i. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare. Apoi încerci din nou. Nu fii previzibil i plictisitor. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi. Femeile iubesc b rba ii care au atitudine.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta. cu banii t i. dute la alta. s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte. Munca e munc . S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. Te pune ca statut sub ea. Tu decizi când p r se ti grupul. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort. © Cristi Pavel. nu îi oferi direct. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte. i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional. Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia.i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât. Fii o provocare.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. Fii asertiv. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Ea accept s v vede i. care e selectiv. acceptarea. nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci.nu te l uda cu realiz riile tale. vezi.- Bodyguard-ul t u?>>´. greu de mul umit. ÄNu uita.i de via a ta. f r drame. tu trebuie s ai grij de detalii. Fii calm. respectul i aprobarea. .´ ± încerci s o s ru i i nu te las .>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic . mutre. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri. hai s ne vedem. ÄNu te vinde ieftin. OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. fii un b rbat. Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire. dac o s o mai cau i. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. Nu te gândi la întâlnire înainte. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp. f r s ceri aprobarea nim nui. ÄCând pierzi controlul. ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic .´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE. 3.´ Dac vezi c face fi e. pentru comportamentul t u. E bine s o la i pu in s se gândeasc . dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine. etc. niciodat mai sc zut. mofturos.´ Fii tu cel care impune standarde. Nu preg tii din timp întâlnirea. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal . numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire. ignor-o o vreme. etc. pentru c nu trebuie s fie sub presiune.>>´. care testeaz .´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum . pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea. Nu mai ai nevoie de alt plan.

y S-ar putea s -i fie ru ine în public. i cu care ele amân sexul cât mai mult. fii cu umor. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. Bineîn eles. Adu emo ii pozitive. distreaz -te. data viitoare m sco i tu. care sunt imprevizibili. Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. Simte-te bine. Atinge-o Comunic mult. fii original i diferit. - © Cristi Pavel. ofer -i emo ii. etc. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. implic -i toate sim uriile. care sunt pe drumul lor. Dac nu o cuno ti prea bine. dar nu încerca s impresionezi. Dac e frumoas . o Iubi ii. laud -i fumuse ea. o Po i s fii ambele. mânc rurile care îi plac. sau dac pl te ti tu. Uit de întâlniriile clasice. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal.>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. f un joc de roluri. care le ofer aventuri. sunt cei care le ofer emo ii puternice. altfel nu s-ar fi întâlnit. nu îi oferi un compliment evident. ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. i prefer emo iile generate de iubit. un concert. sunt cei care au grij de ele. dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. care le ofer totul felul de aten ii materiale. o La început. Fii creativ. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. y NU O FOR A. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului. tu e ti b rbatul. pentru primul s rut alege locuri mai intime. Spune ce î i place i ce nu la o femeie. treci la altceva. y Încerc m car s o s ru i. Fii interesat de ea în mod sincer. adu emo ii pozitive i energie. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. spontan. Dac e urâ ic . Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. (? Baba. tu trebuie s faci lucrurile s mearg . Care l-a mai auzit de la al ii. (Ä<<Acum pl tesc eu. prietenele ei. folose te atingeri. nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . între doi oameni care se plac. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. Fii interesant în mod sincer de ea. tu iei ini iativa. care le ofer adrenalin . o Providerii. Arat c ai standarde. imprevizibil. spune-i pove ti. i depinde de fiecare persoan . laud -i personalitatea. întreab-o despre via a ei. . care se îngrijesc de ele. etc. y Dac te respinge i î i cere explica ii. un teatru. Spune pove ti interesante. f ceva mai dinamic. La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . interesan i. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. o plimbare. de aceea exist familii. nu fii previzibil i plictisitor.

cu mâng ieri. vorbi i despre ce vorbea i înainte. Urmeaz fiecare treapt . i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute. Un mod de a o s ruta. nu înseamn neap rat c nu vrea. Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri.. asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. iar glandele ei lacrimale au devenit mai active. Dac te respinge. . i dac vezi c nu te respinge. creezi mai mult conexiune emo ional . spatele. cu s ruturi. piceoarele i las la urm zonele intime. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. poker/ ah pe dezbr cate.´ Preludiul F un du înainte. înva a s faci masaj. gâtul. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. s nu sari de la contact vizual direct la s rut. încerci mai târziu. vorbi i despre ce vorbea i înainte. creeaz conexiune emo ional . a a c nu fii zgârcit. Ia-o în bra e. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. Nu gr bi s ruturile. revii la ce f cea i înainte. adic . ia-o încet. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. c se simte bine în prezen a ta. gen vremea. F -i masaj. ÄConversa ia decurge excelent. umerii. atingere a bra elor. ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. E cea mai profund form de intimitate. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC . Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii.´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. apoi îi atingi p rul de lâng ureche. te RETRAGI. te retragi. Gen. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. trebuie s are i un pic de personalitate. revii la ce f cea i înainte. te ui i în ochii ei i la buzele ei. Dac te respinge la s rut. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime. Ca s o induci în aceast stare. tie c e dorit . © Cristi Pavel. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere. În medie le ia cam 30-40 de minute. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. inerea de dup old. o s ru i. mângâi-o. înseamn c îi place i o po i s ruta. F -o dependent de atingeriile tale. nu s ri pe ea ca animalul. ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. O s ru i. revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional .´ Dac spune ÄNU´. astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. fata râde. cu pove ti. nu se retrage. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut . abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex.y y y y y y y Dac vezi c râde. Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. începe cu pove ti. pe când b rba ii preponderent vizual.´ Începe cu mâiniile. Când e ti cu ea. tii s spui pove ti i o faci s râd . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. din nou. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea.. te aproprii de ea.

Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea. începe cu nasturii.´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. oamenilor care îi inspir . o Despre pozi ii. de i asta poate s fie i neadev rat. vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. Tu trebuie s îi are i c e ti discret. r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte. Complexul Madona. Partea 4. Trebuie s o faci s se simt în siguran . despre sexul tantric. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. le ofer tot felul de emo ii. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex. ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret. LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe.Testeaz terenul. Se tie bine c nu materia predat educ .´ o La început po i face sex cu orice femeie. metode naturale de a. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. ci personalitatea educatorului este cea care educ . iar pantalonii.i îndeplineasc un anumit scop. i ce se întâmpl în intimitate. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv. îl desfaci repede. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil. pentru celelalte partide. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a. anume acel al creeri unei noi fiin e.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. etc. poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea. r mâi calm. - . © Cristi Pavel. i dac vezi c te respinge.. i apoi continu cu p r iile de jos. pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual . distrac ie.´ Dac vezi c nu vrea. o ÄDac nu vrea. înseamn c nu e suficient de excitat înc . las-o. ceea ce este confundat adesea cu iubirea. cite te despre zonele erogene. i alte lucruri înva din filmele porno. Începe cu p r iile de sus. u uratice. pentru a c p ta încredere. Asta o va excita mai tare. dac nicicum nu vrea. Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s . dac te las s îi dai jos. cureaua. ma ina i p durea lasa-le mai încolo. îi amuz . i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. Dac are fust /rochie. sau. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. între 3-5. de la intrarea în vagin. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. bineîn eles cu protec ie. aventuri. ti i doar voi. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii.i prelungi erec ia. o ÄFemeia are doar câ iva centimetri. Sutienul. atrac ia sexual . insist .. s îi are i c vei fii cu ea.

´ © Cristi Pavel. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie. negativi ti. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice. atunci când nici m car ei nu mai pot. dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real . † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz . iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii. A 2-a etap este ÄIubirea adev rat . care sunt pasivi. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex. dup sex vraja dispare. † S crezi în oameni. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti. Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . este ceva spiritual.´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani.. pierzi bani. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z. Strici rela ii.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i. ofer tu primul. . De aceea.´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi.´ ÄAlbert Camus. bucuria.´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine. ar fi. te apuci de b ut. Helen Fisher. gelozia. nu ine de substan e chimice. miros. lene i etc. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. tr dezi prieteni etc. piere. s sacrifici totul f r speran a de r splat . altul la romantism i altul la sex. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate. <<Iubirea înseamn s d ruie ti totul. gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual. În iubire acestea sunt amtestecate. orice. obsesia. f r s a tep i ceva înapoi. nu exist limit la ce po i s faci.. un an. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual . aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal . omul are i suflet. auz. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. † ÄDac tii s cite ti. de obicei.

ofer sprijin. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. r bd tor. înainte s îi oferi ceva. împ rt e te acelea i pasiuni i interese. lucru care se petrece. Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva. S devii acel om extraordinar. nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior. vei ajunge s refuzi sexul. energie pozitiv . F -o s simt optimism. lâng acel alfa care are un scop în via . sigur în ac iuni i în mi c ri.´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. nu e bine s î i ba i joc de ea. e de un Äb rbat care are încredere în sine. stil. iar banii pe care ei îi dau. care este responsabil de ac iuniile sale. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i. f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea. nu ceea ce crezi tu c vor.´. în elegere i acceptare. imprevizibil. Nu te teme s oferi prea mult. distreaz -te cu ei. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ † Äpentru iubire. de ce au nevoie cu adev rat. bazat pe tr s turiile tale de personalitate. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. îndr zneal . Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . ofer f r teama de a s r ci. în principal. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . . original. Dac ai încredere în tine. s simt c are un b rbat adev rat lâng ea. ci ofer ce au nevoie.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. calm. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile. curaj. Ce vor femeile.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie. inteligent. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. Trebuie s existe un echilibru. stabil emo ional. dimpotriv sunt doar cuvinte goale. nu judeca. charismatic. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat.´ † ! ÄDac vrei prieteni. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând.´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat . respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie. nu ce crezi tu c vor ele. pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor.´ ÄCa s po i oferi. ingenios. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. relaxat. Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . vei primi înapoi înzecit. te vor face s devii foarte prosper. NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu. Altfel se cheam manipulare. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva. dar nu trebuie s exagerezi.´ † ÄS oferi totul primul. misterios. amuzant. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz .

ÄIubirea ÄDac .´ Partea 5. vor proceda la fel cu partenerii lor. Ta ii î i supraprotejeaz fiicele. Femeile care sufer de aceast boal . sex sau iubire. Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . sex în 3. cum a fost sinuciderea în exemplul din carte.. Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei.. ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. 8. stai departe de cei care vezi c exagereaz . subtil î i ur te nora. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex.i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus. 5. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. n scute din gelozie. Problemele apar. Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. acelea i gesturi. iar mama. 2. INTERVIURILE. dac e ti cuminte. cum ar merita s fie.i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. s se înfrumuse eze. . femeia trebuie s -l p r seasc . dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva. ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor. i problema e c nu pot g si. Ace ti oameni caut în viitor s . dac înve i. Vina nu este în totalitate a b rba iilor. ÄIubirea închisoare´ ± femeile. ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. 4. dup ce b rbatul posed o femeie. dac ascul i. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. iar ele caut tot timpul. îi d drumul. ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. etc.. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte.pasionale. conducând la tot felul de gesturi disperate.. sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele. 9. .´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune. excit b rba ii apoi îi alung . Astfel se educ prostitu ia. f r s g seasc . etc. © Cristi Pavel. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie. te iubesc dac . În jurul vârstei de 3-5 ani. Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat. Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. 7. te iubesc dac faci asta. ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. mi c ri. mamele consider c înc nu au n scut. te-am l sat!>>´. Problema e c acei copii. s fie cochete. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. pentru c i femeile tiu ce s spun . la maturitate. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. iar cel lalt continu s -l fac . Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. dar.´ 6. particip la tot felul de orgii sexuale. în certurile dinaintea b t ii. 3. Gelozii u oare are oricine. ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. Ei intr în rela ii. atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful