Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´. confirm într-un fel ce ai spus. DAC I SE PARE C P RUL. care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur . te ui i în jos. i trebuie s . o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp. Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume. 4. e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia. ine de persoan .´. indiferent cât dram face cea din fa a ta. ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. locuri. daca nu râde. trebuie s râd i ea.´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i. i c le faci corect. FELUL DE A FI AU O PROBLEM . Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat .i pese prea mult. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . inteligent i creativ .´ o Structura râsului: 1. . în general.´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. idei. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta. SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel. o Prin reac ia la umor.´ o Nu trebuie s . c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei. Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. care le acord toat aten ia în permanen . ATITUDINEA. 2. ai ticuri nervoase. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant . r zi dup fiecare lucru pe care îl spui. HAINELE. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea. inta ± caut o int : oameni. povestea. o ÄOamenii. te bâlbâi. Ostilitate 3. nu renun a. î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea. adev rul e cel mai amuzant lucru. imprevizibil . e doar un test. e c râde. mai ai de lucru. cu încredere în sine.- s s s s s î i rozi unghiile. o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. arat c te domin . nu da înapoi. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste.´ o Indicii când faci glume ironice. o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup. o ÄOdat ce spui ceva. lucruri. de rolul pe care-l joac i care este amuzant. NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. Nu-i convine? Poate s plece. Persoana de care te iei. e p rerea ta i o sus ii.´ o Dac cineva râde la poantele tale. o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic .i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. care sunt lingu itori.

ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu. .Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea. Atrac ia e emo ie i. la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie.ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment. spune gluma pe loc. ÄUmorul arogant este un umor situa ional. toat via a. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus. © Cristi Pavel. opus dar egal ca valoare. dac pune mâna pe tine. se împiedic sau ceva.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice. Ädac vezi c e ti luat prea în serios.´ În grupuri.´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face. dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. distrac ie i umor în discu iile tale.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA. . i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. . . e ti pierdut. sunt egali. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt. sunt 2 laturi care se completeaz reciproc. ÄO personalitate alfa.´ Fii spontan. pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni.´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii. ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE. f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa. vede în sexul opus pe cineva egal lui.Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. . a avea statut i a crea atrac ie în ea: .Gânde ti înainte s vorbe ti. ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia.Nu i-e fric s fii sincer. to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât .´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. adic alfa. i aceast reticien e un lucru r u. imit -i gestul dar exagerat. dac nu o în elegi exact. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute. f r s faci oamenii s se simt prost.´ ÄCând vine vorba de atrac ie. . ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare.(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea. ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie. Dac se strâmb . . persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie.Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. Dac tii s comunici corect aceast tehnic . b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. dac face o gre al . tii s îl ceri. zâmbe te. femeile vor s simt emo ia.´ Dup primul an de via .Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni. Femeile care sunt tratate ca un bibelou.Când ai nevoie de ajutor. . tânjesc s fie tratate ca fiin e normale. de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social. indiferent c e b rbat sau femeie. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora.

ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at ..´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare. decât dac nu încerci nimic.. experien e nepl cute. ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei. oamenii vor ceea ce nu pot avea. sau spune prostii..´ - © Cristi Pavel.. pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti. nu schimba ceea ce faci. E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv . prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis.când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul.. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. pentru a atinge succesul dorit. Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste. pericol.când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie.´ .pot fi întâmpl ri din via a ta. sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. În discu iile tale. dram . de i i sim ul vizual are un rol. poveste te despre ceva ce te pasioneaz . Când totul merge bine. E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început. etc. timiditate. când în rela ie exist respect i încredere. . . bla. pove ti din c r i sau filme.´ dac nu vrea. Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. se face prin emo ii. i e un semnal c mai ai de înv at. bla. agita ie.´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde.i scape nimic. Änu vei schimba ce simte ea. Ceart-o când face prostii. ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii. Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot. ÄFii calm ca un bolovan´. peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti. << fosta mea iubit .când sim i nevoia s te justifici i s te explici. comedie. Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi.. ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. Fii super critic i nu l sa s .´ . indiferent de ce se întâmpl . . . pentru o femeie. s faci sex cu ea. i s simt lucruri în interiorul ei. s o s ru i. nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea. spunându-i ce sim i tu. i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare.´ . f -o cu LUX DE AM NUNTE.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual .          Nu pomene ti trecutul.. o la i în pace. se va pierde atrac ia. Po i s spui ceea ce sim i. . spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via ..´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie. prefer provocarea. Auzul .Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui. Trage semnalul de alarm când sim i c : . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. asta va crea emo ii.Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal . excursii. 1. ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte. aventur .´ Nu te oferii pe tav . tragedie. nu e ti disperat. ru ine. nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune. ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei.´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e.´ .ca s fie eficiente pove tiile.

dac vezi c are un accesoriu.Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea. gen inel sau br ar . Dac vrea s o la i în pace. i chiar atunci o pierzi. i-e team s nu o superi. tabere. c l torii. o s ru i. ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun. c o pierzi. Te ADAPTEZI. s accep i i s te educi.ÄE invers fa de cum crezi. Acesta presupune umor. pericole dep ite).Ne tim secretele unul altuia. trage-o de p r. automat te adaptezi. deci i inteligen a emo ional . Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie. î i d plas . iar ea reac ioneaz cumva. te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii. nu te apuci s disperi! Nu-i nimic. îi ceri num rul de telefon. îns f r s î i piard propria identitate.Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . joac -te cu ea. . . . ÄEMO IILE. s în elegi. cum se petrece ac iunea. dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat.´ ÄEmo iile trebuie cunoscute. .Am trecut printr-un eveniment important împreun . .încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. nu la i nicio convingere s te afecteze.ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan . dac se simte bine. Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat . ce f ceau.Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea.´ 3.´ - © Cristi Pavel. diferen a între a face sex sau nu cu o femeie. te las cu ochii în soare etc.´ . ia-o de mân . încurajeaz -i s se dezvolte.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90.´ . E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual . . i s nu abuzezi de ele´ 4. practic. cum mirosea acolo. o va face.atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o. Äaccept -i pe cei din jur. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.cite te în palm .Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri. acceptate.). gâdil-o. ce sim eau to i oamenii. spontaneitate i creativitate. s fii curios. inteligen . Trebuie s cite ti. în elese i educate. . Sim ul tactil ± Äatingerea face. s întrebi lumea. dac îi place de tine.´ dac o femeie are ocazia s în ele.Avem ceva neobi nuit în comun. ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat . excursii. o la i. s descoperi. cum se termin . ci te ADAPTEZI situa iilor. nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii. .´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie. iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate.´ 2.´ . dar ea î i d flake(î i trage eap . îns ai grij cum le amesteci.Avem un du man comun. Al 6-lea sim . fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i. i f -te interesat de el. .

´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: . iar ele apreciaz calit iile interioare. are nevoie de un motiv.ai grij la miros. la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una. Problema e c . casa sc rii. nu este deloc creativ sau interesant.Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia..´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite.>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. spune stop i NEXT. s îi are i colec ia ta de. Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult. eu fac aialalt etc. . vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas .prezervative. Dac nu. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva.. treci la urm toarea.Ämuzic . nu mai vorbesc cu tine.s fie o relativ ordine. e clar c nici femeile nu tiu ce vor. dac nu faci nu tiu ce. Masculii dominan i sunt teritoriali.. câmpul. p durea. cu cât o aduci mai repede. . o chemi s dormi i împreun . . Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. . Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas. be i oare aromate sau altceva. Dac nici Freud nu tia ce vor femeile.luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ). . e bine s ai ceva odorizant: fructe. i tu e ti cel care se controleaz . Dar când se întâmpl asta. organizezi o petrecere într-un cadru restrâns.´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine.´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc. dac nu ai e ti Ämuppet´. etc. Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii . iar ea de un motiv. Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui. Astfel. suc i ap . PAC. nu se las în bu it de emo ii. . trebuie s le dai un motiv. i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei.Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor. . p rin i sunt mândri c aduci fete acas . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel. pentru c ele se feresc de a a ceva.O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) . s v uita i împreun la un film. treci la urm toarea. amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. Dac fuge de tine i nu e curioas . nu po i s zici <<vreau sex>>. cu atât mai bine. Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac . cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie. nu e interesat de tine. înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt .Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii. Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat . nu îi place. Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume. gen ma ina.vin. Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile.

Ce e între ghilimele sunt citate din carte. dar nu îmi p sa. ea nu are ce c uta la petrecere. atingerea ta va fi magic . s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. Dac nici una nu are chef s danseze.´ 7. Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar . va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1. mergi i te distrezi în continuare. ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc. tu e ti fericit. dar dac tii s faci masaj.´ 2.zile. 8.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. nu pe altceva. Asupra unor persoane. Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung. s mearg la m n stire. Zodiac i astrologie.´ 6. asupra unor desene. vei pierde ansa s te bucuri. Magie. Dac tii cum i unde s atingi o femeie. Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. ie nu î i pas . ÄAsta e tata tuturor. Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional . tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. ÄCu cât o atingi mai repede. a a cum m a teptam i eu. cu atât e mai firesc s o atingi în general. obiecte. Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o. c p uniile etc). ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. Ämagie cu c r i.´ . umorul sunt excelente. monede. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic. te distrezi cu altele. f r s î i dea seama. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place. Analiza scrisului de mân . concentreaz -te pe distrac ie. po i s fii mut i orb. i dansezi singur. Dac i tot a a te refuz . C r iile de tarot. Povestitul 10.´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede.´ 3. apar inând unui anume tip. ÄOamenii proiecteaz . sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere.´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur. Indiferent de ce se întâmpl .´ 9.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. e a ta. Tipuri de persoanlitate. când vine circul. Kinetoterapie i masaj. numerologie. ci doar s tii câteva lucruri de baz . † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele. La o petrecere. con inutul psihicului lor asupra multor lucruri. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. ÄDansatul. au un anume comportament i anume pl ceri. Nu trebuie s fii mama omida. e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine. Jocuri proiective (cubul. Mergi imediat i cau i altele. evident. povestitul. i ea va fi interesat de tine. (Grafologia) 5. vei deveni special. iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. Fascina ia c r iilor de tarot este uria . distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta. Cititul în palm .´ 4.´ © Cristi Pavel. pentru c vei în elege c . vei avea o surpriz . . ci doar cu cele care î i plac. psihism.

E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii. distrac ia.´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc. ± evit -i întreb riile.´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei. . 4.´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat. spune-i ce urmeaz s face i. NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2. Personajele. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ . are i nesiguran .. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat. NU cere aprobare. r mâi calm.´.Fii autentic. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi. sunete. dac gre e te spune-i c o amendezi. Joac -te cu ea. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. vei fii o persoan foarte popular i îndr git . ± indiferent ce î i spune.´ . î i spune ea. A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive. ce se auzea. adic chiar s î i plac ce faci. ± dac începe s se plâng de ceva. Dramatismul. în fazele de început. dac nu îi convine. râzi de ea. Nu spune semn de întrebare.- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii. cu pu in umor arogant. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste. deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex.´ . .´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1. NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare. Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas . .´ . ce se sim ea.´ 2. ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. Explic prin tact. Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. optimismul.´. entuziasmul. ± nu întreba. ± ÄToate acestea descrise am nun it. În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine.´ 5. nu cere voie. Uneori sunt ambele. e ti mare. sau plictisitor. scenariul i intriga.´ 3.´ 7.Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini. ± e bine s vorbe ti despre sex.´ 9. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . NU te feri s vorbe ti despre sex. 3. Nu îi da r spunsuri directe.3 principii ce fac o poveste bun : 1. întâmpl ri. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. c e ti puternic. 8. condu ca un lider. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri.´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex. î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor. © Cristi Pavel. Fii CALM. ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. ± nu fii o prad u oar ..ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile). nu fi previzibil. s te sim i bine i s te distrezi.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. cum mirosa i ce gust avea totul.

´ II. gâdil-o. pu in ironie i dezamorsezi situa ia. nu se va întâmpla nimic. Poate ca în public s fie sfioas . iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. danseaz cu ea.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. dar în intimitate s . g se ti un joc interesant.i dea drumul.i face cuno tin e. de baz . în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. Abordarea. înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. r mâi calm. Temerile tale . tu continu povestitul. nr telefon. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta. prietenul/so ul ei. dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze. poate are o zi proast . Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. cite te-i în palm . inutul de dup old. pur i simplu. . spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. nu e mare lucru. I. Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea. pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni. um rul. Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. îi po i cere datele de contact(ID messenger. . ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN . i te percepe ca agresiv.Nu î i fie fric s o atingi. de preferabil femei. De exemplu.Teama de respingere: dac te respinge. treci mai departe´. adic dac nu e ti o amenin are. i dac î i ia po eta dintre voi. i po i continua cu înaintarea în atingere.Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. Ce cite ti.- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . î i va spune asta. învârte-o. nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. cu care s ie i atunci când ai timp i chef. Folose te-te de creativitate ca s o atingi. Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o. . Pur i simplu nu va putea. poate e fericit în rela ia care o are. În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. e un semn c îi place de tine. Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. atinge-o usor. s rutul. apoi pe cele care nu le cuno ti. poate e lesbian . Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. e-mail). A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. A a c . etc. spatele.Neil Strauss în cartea THE GAME. înseamn c e bine. Nu fii un disperat cu limba scoas . y Aplic ceea ce cite ti. Femei sunt cu carul. s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci. etc). din cauz c exist atingere. Exemplu dat de Pera mai demult. ci. îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. Joac -te cu ea. dansuri. cotul. po i începe cu mâniile. atinge-o. este ca abecedarul în seduc ie. Iar dup ce ai f cut toate astea. În România sunt mai multe femei decât b rba i. s creezi o conexiune emo ional . Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o. ia-o pe sus. s devii interesant în ochii ei. i las spa iu liber între voi. e un semn de ap rare al ei.(jocuri. În cazul în care e o distrus . i dac nu îi place î i va spune. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc . ascul i. femei. . sun banal dar e un pas important. y Abordarea.´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri. ± scopul ei este de a. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici. i între tine i ea î i pune po eta. capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i. a a c . - © Cristi Pavel. dac a a e.

Doar ai descoperit o cale care nu merge. la sfâr it. i f mi to când se poart a a. abordeaz multe fete cu care s ie i. Äfemeile nu prea tiu ce vor´. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. dac vezi c î i r spunde la prima întrebare. pentru a fi atrase de ei. jucat rol de personalit i multiple.Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului. de fiin e super sexuale. le lini te ti astfel. s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal. Nu te la i afectat. Ia numere de telefon i f -te cunoscut. Dac te refuz . pân la nesim ire. ÄNu ai gre it.´ Nu te l sa influen at de ele. Un mod de a aborda . vezi cum reac ioneaz . îi po i cere datele de contact. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva. îi spui c ai prins-o. orice ar fi. vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit. . Deoarece. i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr .Po i deasemenea folosi jocuri gen. etc. e problema lor. În timp ce mergi pe strad . propune-i s ave i un dialog. de fapt trebuie. Începe cu o poveste.Începe cu ÄSalut´. Apoi. i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu). nu po i fi refuzat sau ceva. îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar.i muta privirea.Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru.Po i folosi Jocul C p uniilor. Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete. IV. Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine. sau s te ignore s . .Trebuie setat clar în inner game faptul c . i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex. .III. c lucrurile merg.Este imporant s are i c e ti pl cut de fete.i în special p r iile sexuale în poz . Nu trebuie s faci sex cu toate. e semn bun. A adar. Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan . dar de acest lucru sunt responsabile i ele. E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc. iar e bine ca b rba ii s domine femeile. fundul. Totul s fie amuzant.´ Comportamentul femeii . îi spui c e în regul . .´ .E normal s prime ti refuzuri.i faci cât mai multe prietene. © Cristi Pavel.i r spund .ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere. sau spune c nu te cunoa te. arogan i dispre . dar î i po i face multe prietene cu care s ie i. E ti vân torul de vr jitoare. . i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶.În leg tur cu gre itul.´ Dovada social . Abordarea propriu-zis . sânii. aceast imagine. i nu a tepta aprobarea ei. . prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. . V.

ia-l ca atare. dorit . e greu la început. o la i în pace. a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. . acestea trec prin exersarea abord riilor.Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat. 7.Nu te gândi la replici. E ok s fii interesat de ele. Faci lucrul asta ca s te distrezi.´ 5. când abordezi o fat .În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie... A a cum scrie i mai sus . Dup cum spune Mystery. 3. fa de deznod mând. E un joc.Unele femei s-ar putea s . f r a fi interesat de tine. Dac nu m suni înapoi... altfel nu te-ai fi uitat. e semn bun. s se simt pl cut . dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic. . NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ . - © Cristi Pavel. Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine. Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. discu iile i râsul sunt normale.Vei primii ceva teste. fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele. Când facem schimb ri. Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u. .Dac ai emo ii. s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. Ce faci dup ce le prive ti face diferen a.i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat . în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o. i eventual s se distreze i ea cu tine. Dac vorbe te cu tine. avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge. nu îmi pas de tine. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. 2.Dac ai încercat ceva i ai avut succes. re ine acel lucru toat via a. Testele . Dac fuge de tine.P streaz o deta are fa de rezultat. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi.Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat . Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea... Comunicarea nonverbal . 4.i las un mesaj.>>´ 6. .ÄA adar.Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea. Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv. Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii.Important e experien a tr it nu rezultatul. ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat .. . deci schimburiile de afec iune. s vad dac te sperii. . dac e ti b rbat sau nu. îi place. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. am s . nu vei mai auzi de mine niciodat .Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc. . S fii atent s nu ai ticuri nervoase. Dac nu r spunzi. . Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie .. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. s vezi cum reac ionezi. .VI. . . Creezi atrac ie s te plac i ea. nu-l lua în serios. E ca trasul la fiare.

Ätrebuie s nu. . Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant .´ ÄNu te cunosc.ÄTot secretul e s fii sincer. -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon.´ . Nu dai de ea. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. s ne distr m. vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi. Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii . zice Neil Strauss. -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti. Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa . cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. -> tiu c e o mare realizare pentru tine. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Nu toate femeile vor fi atrase de tine.´ 2. nu le mai intereseaz deloc a a. Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului. nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: . Nu de fr mânta cu problema aceasta.ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni.E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început. Dai de ea.´ .Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat. 8. în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor. Încheiere . -> Nu-i nimic.´ ÄAm prieten. Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea.Nu î i face niciun fel de a tept ri. .Trebuie s fim mul umi i de via a noastr . trebuie s muncim. nu pierzi timpul. s ne relax m. nu un c elu gata tot timpul pentru ea.´ .´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. . i nici nu ai de ce. fac orice pentru ea. . cu o femeie care trece strada. -> Nu-i nimic. cu acceptare i în elegere. Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra. gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel.´ ÄNU am email. . dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii. sau are o scuz . Fii sincer i bine inte ionat cu ei. Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr . acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile. s înv m. Vorbe te cu vânz toarea.Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. Oricum. .i de via a ta.Femeile sunt ca pisiciile. dar s nu ai a tept ri.Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. Nu le acorda acest avantaj. nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional . Când a a cade jos i o ajung cu u urin . refuz folosind o scuz ca s nu vin . . vezi. apoi femeile.i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale.ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine.´ . nu î i permi i acest lux. ne cunoa tem acum. ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic. Dar nu vine. cu umor. Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început. Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera.

nu te l uda cu realiz riile tale.- Bodyguard-ul t u?>>´. Fii asertiv. greu de mul umit. mutre. i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. Te pune ca statut sub ea.´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE. hai s ne vedem. Nu preg tii din timp întâlnirea. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire. s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte. tu trebuie s ai grij de detalii. E bine s o la i pu in s se gândeasc . f r s ceri aprobarea nim nui. etc.´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum . Apoi încerci din nou. pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp.´ ÄOrice î i cere. dac o s o mai cau i. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. fii un b rbat. ÄÎnva s separi activit iile.i de via a ta. f r drame. Ea accept s v vede i. pentru c nu trebuie s fie sub presiune. 3. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte. cu banii t i. numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. Nu te gândi la întâlnire înainte. Tu decizi când p r se ti grupul. trebuie s fii dispus s o pierzi. ceva ca s v distra i. nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. care testeaz . Nu mai ai nevoie de alt plan. Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia. nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci. vezi.´ Dac vezi c face fi e.´ ± încerci s o s ru i i nu te las . © Cristi Pavel. Munca e munc . Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire. respectul i aprobarea. nu î i f a tept ri. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare. Nu fii previzibil i plictisitor. Este foarte important pentru aceast er .i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât. Femeile iubesc b rba ii care au atitudine. . dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine. când o s o mai cau i. care e selectiv. niciodat mai sc zut. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal . ÄNu te vinde ieftin.>>´. dute la alta.>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic . ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic . f ceva mai casual. Fii o provocare. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare. Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple. mofturos. OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ÄNu încerca s impresionezi´. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort. etc. ignor-o o vreme. Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine. pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea. distrac ia. S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. ÄNu uita.´ Fii tu cel care impune standarde. ÄCând pierzi controlul. Fii calm. acceptarea.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri. nu îi oferi direct. distrac ie. pentru comportamentul t u.

Spune ce î i place i ce nu la o femeie. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. Bineîn eles. altfel nu s-ar fi întâlnit. care le ofer totul felul de aten ii materiale. care se îngrijesc de ele. ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. imprevizibil. i depinde de fiecare persoan . distreaz -te. Fii creativ. y NU O FOR A.>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. fii original i diferit. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. f ceva mai dinamic. nu îi oferi un compliment evident. un concert. implic -i toate sim uriile. etc. un teatru. ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului. y S-ar putea s -i fie ru ine în public. adu emo ii pozitive i energie. Uit de întâlniriile clasice. Fii interesat de ea în mod sincer. dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. folose te atingeri. i cu care ele amân sexul cât mai mult. treci la altceva. tu e ti b rbatul. ofer -i emo ii. nu fii previzibil i plictisitor. care le ofer aventuri. interesan i. laud -i fumuse ea. care sunt imprevizibili. mânc rurile care îi plac. dar nu încerca s impresionezi. laud -i personalitatea. spune-i pove ti. Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. y Încerc m car s o s ru i. o Iubi ii. Dac e frumoas . cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. sunt cei care au grij de ele. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. sunt cei care le ofer emo ii puternice. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . f un joc de roluri. Dac nu o cuno ti prea bine. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. sau dac pl te ti tu. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. întreab-o despre via a ei. care sunt pe drumul lor. prietenele ei. y Dac te respinge i î i cere explica ii. Simte-te bine. de aceea exist familii. etc. i prefer emo iile generate de iubit. Arat c ai standarde. între doi oameni care se plac. Care l-a mai auzit de la al ii. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. Fii interesant în mod sincer de ea. La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . o Providerii. o La început. o plimbare. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal. Atinge-o Comunic mult. (Ä<<Acum pl tesc eu. Spune pove ti interesante. o Po i s fii ambele. Adu emo ii pozitive. spontan. - © Cristi Pavel. pentru primul s rut alege locuri mai intime. care le ofer adrenalin . (? Baba. . bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. tu iei ini iativa. Dac e urâ ic . tu trebuie s faci lucrurile s mearg . data viitoare m sco i tu. fii cu umor.

´ Începe cu mâiniile. ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. cu mâng ieri. înva a s faci masaj. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. din nou. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere. trebuie s are i un pic de personalitate. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. atingere a bra elor. abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. E cea mai profund form de intimitate. asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. te aproprii de ea. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime.´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. F -o dependent de atingeriile tale.´ Preludiul F un du înainte. revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional . te retragi. tie c e dorit . umerii. cu s ruturi. . Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. nu s ri pe ea ca animalul. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. gâtul. o s ru i. a a c nu fii zgârcit. nu se retrage. O s ru i. i dac vezi c nu te respinge.. înseamn c îi place i o po i s ruta. Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii. Nu gr bi s ruturile. Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri. fata râde. cu pove ti. ÄConversa ia decurge excelent. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea. gen vremea.. F -i masaj. vorbi i despre ce vorbea i înainte. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut . iar glandele ei lacrimale au devenit mai active. piceoarele i las la urm zonele intime. Când e ti cu ea. poker/ ah pe dezbr cate. Gen. tii s spui pove ti i o faci s râd . inerea de dup old. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere. c se simte bine în prezen a ta. pe când b rba ii preponderent vizual. începe cu pove ti. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC . vorbi i despre ce vorbea i înainte. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. nu înseamn neap rat c nu vrea. mângâi-o. apoi îi atingi p rul de lâng ureche. Dac te respinge la s rut. te ui i în ochii ei i la buzele ei. încerci mai târziu. Ia-o în bra e. s nu sari de la contact vizual direct la s rut. © Cristi Pavel. revii la ce f cea i înainte. Ca s o induci în aceast stare. creeaz conexiune emo ional .´ Dac spune ÄNU´.y y y y y y y Dac vezi c râde. ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. Dac te respinge. ia-o încet. În medie le ia cam 30-40 de minute. Urmeaz fiecare treapt . spatele. revii la ce f cea i înainte. Un mod de a o s ruta. te RETRAGI. i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute. creezi mai mult conexiune emo ional . adic .

A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a. Partea 4. Începe cu p r iile de sus. cite te despre zonele erogene. despre sexul tantric. iar pantalonii. i ce se întâmpl în intimitate. sau. i apoi continu cu p r iile de jos.´ o La început po i face sex cu orice femeie. vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. atrac ia sexual . cureaua. anume acel al creeri unei noi fiin e. Tu trebuie s îi are i c e ti discret. dac nicicum nu vrea. pentru celelalte partide. Trebuie s o faci s se simt în siguran . o ÄFemeia are doar câ iva centimetri. las-o.i îndeplineasc un anumit scop. între 3-5. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii. s îi are i c vei fii cu ea. u uratice. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. i dac vezi c te respinge. LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe. îi amuz .´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. bineîn eles cu protec ie. ceea ce este confundat adesea cu iubirea.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia. i alte lucruri înva din filmele porno. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm. Se tie bine c nu materia predat educ ..i prelungi erec ia. o ÄDac nu vrea. insist . înseamn c nu e suficient de excitat înc . îl desfaci repede.Testeaz terenul. oamenilor care îi inspir .´ Dac vezi c nu vrea. Complexul Madona. r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte. pentru a c p ta încredere. distrac ie. © Cristi Pavel. ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret. Asta o va excita mai tare.. Sutienul. de i asta poate s fie i neadev rat. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. o Despre pozi ii. începe cu nasturii. ci personalitatea educatorului este cea care educ . poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea. Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s . Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea. etc. dac te las s îi dai jos. r mâi calm. ti i doar voi. - . i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. metode naturale de a. le ofer tot felul de emo ii. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil. de la intrarea în vagin. Dac are fust /rochie. aventuri. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex. pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual . ma ina i p durea lasa-le mai încolo.

Ce e între ghilimele sunt citate din carte. un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani. pierzi bani. altul la romantism i altul la sex. A 2-a etap este ÄIubirea adev rat . iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii. <<Iubirea înseamn s d ruie ti totul. Strici rela ii.´ ÄAlbert Camus. nu ine de substan e chimice. dup sex vraja dispare. omul are i suflet. care sunt pasivi. lene i etc. s sacrifici totul f r speran a de r splat . f r s a tep i ceva înapoi. În iubire acestea sunt amtestecate. nu exist limit la ce po i s faci. De aceea.´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. un an.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea. † ÄDac tii s cite ti.´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual. Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . de obicei. miros.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti. ar fi. .. te apuci de b ut. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive. Helen Fisher. orice. gelozia. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual .´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine. ofer tu primul. este ceva spiritual. dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real .´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice. piere. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. tr dezi prieteni etc. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie. † S crezi în oameni. negativi ti.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate. bucuria. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. atunci când nici m car ei nu mai pot. † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz .´ © Cristi Pavel. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. obsesia. gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni. aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal .. auz.

înainte s îi oferi ceva. Ce vor femeile. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia. curaj. stabil emo ional. nu ceea ce crezi tu c vor. Altfel se cheam manipulare. imprevizibil. Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . s simt c are un b rbat adev rat lâng ea.´ † Äpentru iubire. în principal.´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. împ rt e te acelea i pasiuni i interese. dimpotriv sunt doar cuvinte goale.´ † ÄS oferi totul primul. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi. care este responsabil de ac iuniile sale. apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor. te vor face s devii foarte prosper. Dac ai încredere în tine. ingenios. S devii acel om extraordinar. nu ce crezi tu c vor ele. nu judeca. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. iar banii pe care ei îi dau. nu e bine s î i ba i joc de ea. ofer f r teama de a s r ci. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând. charismatic. relaxat. misterios. Nu te teme s oferi prea mult. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. ci ofer ce au nevoie. NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu. de ce au nevoie cu adev rat. vei primi înapoi înzecit.´. respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie. ofer sprijin.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. inteligent. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . energie pozitiv . original. r bd tor. sigur în ac iuni i în mi c ri. lâng acel alfa care are un scop în via . Trebuie s existe un echilibru. ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. amuzant. distreaz -te cu ei. . calm. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung. F -o s simt optimism.´ † ! ÄDac vrei prieteni. bazat pe tr s turiile tale de personalitate. lucru care se petrece. Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi.´ ÄCa s po i oferi. vei ajunge s refuzi sexul. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. e de un Äb rbat care are încredere în sine.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz .´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat . nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior. Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. dar nu trebuie s exagerezi. îndr zneal . f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. stil. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva. în elegere i acceptare. trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i.

te iubesc dac . Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . ÄIubirea ÄDac . conducând la tot felul de gesturi disperate. n scute din gelozie. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. Problema e c acei copii. s fie cochete.i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. Astfel se educ prostitu ia. te-am l sat!>>´. dac înve i..i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus.pasionale. f r s g seasc . sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical.´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune. Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. subtil î i ur te nora. Problemele apar. mamele consider c înc nu au n scut. 7. 3. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. 4. ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . În jurul vârstei de 3-5 ani. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie. dar. 8. îi d drumul. stai departe de cei care vezi c exagereaz . cum ar merita s fie. © Cristi Pavel. 9. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele. ÄIubirea închisoare´ ± femeile. etc. femeia trebuie s -l p r seasc . te iubesc dac faci asta. Femeile care sufer de aceast boal . Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. i problema e c nu pot g si. Ta ii î i supraprotejeaz fiicele. Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. particip la tot felul de orgii sexuale. 5. sex în 3. etc. Gelozii u oare are oricine. Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei. Ei intr în rela ii. 2. ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor.. INTERVIURILE. iar cel lalt continu s -l fac . ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u. la maturitate.´ Partea 5. dac e ti cuminte. . iar mama. iar ele caut tot timpul. Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex. pentru c i femeile tiu ce s spun . ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme. dup ce b rbatul posed o femeie. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte. Ace ti oameni caut în viitor s . cum a fost sinuciderea în exemplul din carte.´ 6. atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru. vor proceda la fel cu partenerii lor. sex sau iubire. mi c ri. Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. s se înfrumuse eze. acelea i gesturi. . dac ascul i. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. în certurile dinaintea b t ii. Vina nu este în totalitate a b rba iilor.. excit b rba ii apoi îi alung ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful