P. 1
51157527-Arta-seductiei-Pera-Novacovici-1x.pdf

51157527-Arta-seductiei-Pera-Novacovici-1x.pdf

|Views: 3,978|Likes:
Published by George Comanici

More info:

Published by: George Comanici on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

Arta seductiei - cum sa ai succes cu femeile si cu tine insuti ~ Pera Novacovici

Partea 1: Lumea interioar Cititul i educa ia. Practica i teoria. ÄTo i î i doresc succesul în via , în afar de cei cu probleme psihice.´ (pag 10) ÄCa s 1. 2. 3. 4. 5. ajungi unde vrei, pa ii sunt urm torii: Î i înfrun i temeriile. Î i faci curaj s ac ionezi. Suferi e ecuri. Cu siguran , nu vei reu i din prima. Lec ii înv ate. Vei înv a lec ii din încerc riile tale. Perseveren a. Adic decizia de a continua, în ciuda e ecurilor temporare, a obstacolelor i a dezam giriilor. 6. Curaj i mai mult, pentru a ac iona din nou. 7. Succes.´ (pag 11) -

Idei preluate din conceptul ÄIgiena i limbajul trupului´ Cump r haine pu in mai scumpe pentru c vor rezista mai multor sp l ri i vei ar ta bine tot timpul. Afl ce haine se potrivesc pentru corpul t u. Comunicarea non-verbal reprezint 93% din comunicarea între 2 oameni. Ca b rbat alfa, trebuie s comunici urm toarele Äe ti un lider, nu un servitor´ Änu ai nevoie de aprobarea celor din jur i nici de aten ia lor.´ Äar i c de ii controlul asupra mediului înconjur tor, a evenimentelor imprevizibile i a emo iilor tale.´ Inspir te de la personajele din filme, care sunt alfa, gen James Bond sau Brad Pitt, observ cum se mi c , ce gesturi au, etc. Trebuie s fii capabil s spui pove ti(comice sau tragice) i s ai sim ul umorului al unui alfa. Nu fi bufon. NU ÎNCERCA S IMPRESIONEZI! Fii comfortabil, a a cum e ti în cercul t u de prieteni. Asta înseamn s fii tu însu i, i dac e ti tu însu i când e ti atras de o femeie, atrac ia va cre te puternic, pentru c e ti diferit de cei care încearc s impresioneze. Trebuie s comunici Äc ai încredere în tine i nu i-e team de respingere´ Äc e ti lider, ca b rbat´ Äc ai inteligen emo ional , adic în elegi emo iile tale i pe ale ei, i e ti creativ.´ Încearc s fii calm tot timpul, indiferent de ce se întâmpl . 7% = cuvintele; 38% = tonul vocii; 55% = limbajul trupului; Vorbe te rar Pentru a comunica faptul c ai o personalitate alfa: - Äte sim i confortabil în orice situa ie´ - Äîi domini pe cei din jur´ © Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

  

   

    

Äe ti sigur pe tine´ Äai statut social´ Äe ti o persoan con tient de teritoriul ei´ Ä tii s te distrezi´ Äai încredere în for ele tale i tii c , indiferent de situa ia neprev zut care ar putea ap rea, vei reu i s ie i cu bine´ - Äte sim i bine în pielea ta´ - Ä tii c ai succes în ceea ce faci sau c succesul este aproape´ - Äte vezi în orice grup ca o persoan cu statut ridicat´ - Ätoate lucrurile bune despre persoana ta´ - Ä tii s atragi aten ia într-un mod pozitiv´ - Äe ti o persoan conving toare´ - Äe ti o persoan liber i independent ´ - Äai drumul t u în via i nu te la i influen at de mediu f r s gânde ti mai întâi´ Dac nu e ti congruent cu ceea ce spui, nu vei fi luat în serios. ÄPentru c s fii alfa porne te din interior, astfel încât s fii alfa indiferent de mediul în care te aflii.´ Lucruri importante: 1. Nu te sprijinii ± ar i c ai nevoie de sprijin 2. ÄStai drept!´ 3. ÄOcup spa iul´ ± stai confortabil i are i c ai f cut o delimitare clar între ceea ce consideri c este spa iul t u i ceea ce consideri c este spa iul altora. Distan a dintre tine i ceilal i Ä0-45 de cm pentru familie i prietenii apropria i´, Äîntre 45-120 de cm este spa iul personal pentru orice fel de rela ii´, Äîntre 120 cm i 3 metri este spa iul pentru întâlniri oficiale i alte evenimente´ Când cineva î i invadeaz spa iul e un semn de agresivitate, ai grij cum reac ionezi. ÄMi c -te încet. Gesticuleaz încet. Vorbe te încet. Clipe te încet.´, fii unreactive, ÄF pauze multe în vorbire, r spunde numai dac ai chef i f totul ca s î i p strezi calmul în orice situa ie.´ Äniciodat bra ele încruci ate.´ ± semn de blocare a comunic rii, te po i distra pe treaba asta când oamenii cu care vorbe ti in bra ele încruci ate i tu le atragi aten ia. Fii relaxat, trebuie s ai gesturiile fluente, ca i cum ai vorbi cu un prieten. ÄNu întrerupe niciodat contactul vizual. Las cealalt persoan s î i mute privirea.´ Dac trebuie s o mu i, f -o încet. ÄPrive te oamenii în ochi.´ Dac evi i des contactul vizual are i c ascunzi ceva, deasemenea are i supunere i lips de încredere. Privitul = interes, i e un pas pentru crearea unei impresii bune. 75% din timp când prive ti o persoan imagineaz - i c faci un triunghi între cei doi ochi i gura. Restul de 25% prive te mai spre stânga sau spre dreapta. NU PRIVI NICIODAT ÎN JOS. Dac vorbe ti cu un grup, prive te-i pe to i din grup, dac nu po i privi pe cineva în ochi, uit -te la un punct de pe fa a, uit -te la cei care te ascult i nu privi în jos, dac e cineva care nu ascult i te poate deranja, nu te uita la acea persoan . Zâmbetul atrage bun voin a deoarece Ätransmite prietenie, apropriere i siguran de sine.´ Zâmbe te chiar i atunci când e ti la telefon, î i va sim i starea. Nu fii încruntat, Ätrasmite o stare de tensiune care poate provoca o ruptur .´ ÄCând se intr într-o înc pere, se intr cu capul sus, cu mi c ri lente i cu încredere.´, ÄNu trebuie gr bit nicio mi care.´, ÄRelaxeaz -te de fiecare dat când respiri.´ Tonul s fie calm i sigur, dar s nu fie uniform, po i trece de la un ton mai calm la unul entuziast. Nu vorbi prea repede Pentru a te monitoriza, i a te evalua, te po i privi în fa a oglinzii, în fa a unui grup de prieteni c rora le ceri feed-back. Po i imita pe cei din filme, actorii prefera i. ÄNU ai VOIE: - s î i dai ochii peste cap,

-

© Cristi Pavel. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.

´ o Structura râsului: 1.´ o ÄFolose te-o pe cei care pot face fa i care pot r spunde pe m sur . o ÄUmorul arogant nu implic s râzi de propria ta persoan ´ o ÄNICIODAT în via a ta s nu spui Äam glumit´. trebuie s râd i ea. imprevizibil .- s s s s s î i rozi unghiile. i trebuie s . te bâlbâi. sunt mai receptivi la umor decât la orice altceva. o ÄCa s fii amuzant trebuie s respec i 3 etape: Preg tire ± introducerea. daca nu râde. care se poart ca ni te c elu i speria i i devin agita i doar la simpla prezen a unei femei. ÄUMORUL CUPRINDE O DOZ MARE DE REALISM. 2. cu încredere în sine. o Carte de umor: Comedy Writing Secrets ± Melvin Helitzer o Umorul este o form social acceptat de critic . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. o ÄFemeile nu sunt atrase de b rba ii care î i dau puterea unei femei. . î i po i da seama de cât încredere are o persoan în ea. Realism ± vorbeste despre adev rul unui lucru.´ o Nu trebuie s . Nu-i convine? Poate s plece. nu da înapoi. o ÄOdat ce spui ceva. lucruri. în general. Aceast tehnic e foarte eficient în creearea atrac iei. arat c te domin . e practic imposibil s ur ti pe cineva care te face s r zi i te ajut s atragi aten ia.i asumi r spunderea pentru ceea ce faci i spui. s vad dac ai coloan vertebral i sus ii ce ai de spus. nu renun a.´. adev rul e cel mai amuzant lucru. Emo ie i surpriz ± Nu spui niciodat <<am glumit>> deoarece înl turi toat tensiunea creat . de rolul pe care-l joac i care este amuzant. FELUL DE A FI AU O PROBLEM . e doar un test. confirm într-un fel ce ai spus.´ o ÄCând râdem ne pred m o clip persoanei care ne-a f cut s râdem´ ± de aceea e DLV s râzi prea tare la glumele celorlal i. r zi dup fiecare lucru pe care îl spui. SPUNE ÎNTR-UN MOD © Cristi Pavel. HAINELE. Anticipa ie ± descriere cu am nunte pentru cre terea tensiunii. o Umorul arat c e ti o persoan dominant în grup.´ o ÄTOT CE TREBUIE S FACI ESTE S Î I MEN II AFRIMA IA I S O ÎNT RE TI. idei. te ui i în jos. locuri. i c le faci corect. Poanta ± descarc tensiunea i aduce râsul. indiferent cât dram face cea din fa a ta. NU RÂDE PE CÂT POSIBIL LA GLUMELE TALE. ATITUDINEA.´ o Dac cineva râde la poantele tale. care sunt lingu itori.´ Idei preluate din conceptul: Umorul i atrac ia o Umorul nu ine de bancuri i glume. e p rerea ta i o sus ii. care le acord toat aten ia în permanen . ai ticuri nervoase. Ärâsul este un verdict instantaneu dat de juriu în favoarea ta. o Dac î i arunc o privire ciudat sau intimidant . mai ai de lucru. o form de agresiune i de ap rare o Râsul pentru minte e ca sportul pentru corp. e c râde. 4. o ÄOamenii. ine de persoan . Persoana de care te iei. o Secretul e c tehnica asta trebuie s con in exact 50% umor i exact 50% arogan . Ostilitate 3. DAC I SE PARE C P RUL. inta ± caut o int : oameni. o Prin reac ia la umor.i pese prea mult.´ o Indicii când faci glume ironice. povestea. inteligent i creativ . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Tensiunea se na te din luxul de am nunte pe care-l descrii într-o poveste. c ai p truns în frame-ul lor i al t u e slab.

´ Per general femeile au inteligenta emotionala mai dezvoltat decât b rba ii. . . sunt egali. spune gluma pe loc. toat via a. a avea statut i a crea atrac ie în ea: . ÄÎi spui c e proast unei femei care e la olimpiada de fizic pe ar sau la master în tiin e economice´ nu unei femei de serviciu.o o o o o o o o o AMUZANT I NU TE FERI S Î I MEN II IDEEA.´ Lucrurile pe care trebuie s le faci pentru a fii alfa. de obicei umorul vine din partea persoanelor cu cel mai înalt statut social. distrac ie i umor în discu iile tale. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.Nu încerci s faci o femeie s fac ce nu vrea. sunt 2 laturi care se completeaz reciproc. ÄÎi spui c e un monstru oribil de urât uneia care e miss i c reia. © Cristi Pavel.Po i s faci fa oric rei situa ii sociale care apare. . b iatul este mângâiat de 7 ori mai pu in decât feti a. .´ Oamenii inteligen i devin reticien i în a înv a de la cei mai pu in de tep i ca ei. Dac se strâmb .´ ÄÎi spui unei femei c e gras doar dac e pu in gras sau deloc´ nu unei obeze care nu are ce face. . f o privire mirat i arat o fa ca de pop ofensat. i aceast reticien e un lucru r u. zâmbe te.´ Fii spontan.Nu i-e fric s fii sincer. ci o aduci în starea emo ional potrivit ca s î i doreasc ea s faci acel lucru. indiferent c e b rbat sau femeie. .Nu te la i intimidat de evenimente sau oameni. e ti pierdut. f r s faci oamenii s se simt prost. imit -i gestul dar exagerat. dac face o gre al . . dup care zâmbe te ca i cum ai ti c te vrea. Dac tii s comunici corect aceast tehnic .Când ai nevoie de ajutor. Atrac ia e emo ie i. to i i-au zis c e frumoas ´ nu ii spui uneia care s raca e chiar urât . persoanele de sex opus î i vor r spunde imediat cu curiozitate i atrac ie. nu va avea efect dac o spui peste 20 de minute. tânjesc s fie tratate ca fiin e normale. dac pune mâna pe tine. Femeile care sunt tratate ca un bibelou. dac nu o în elegi exact. femeile vor s simt emo ia. sunt influen ate mai puternic de ceea ce simt.´ ÄO femeie vrea s simt emo ii i s comunice.´ ÄCând vine vorba de atrac ie.Gânde ti înainte s vorbe ti. vede în sexul opus pe cineva egal lui.ÄNu te plângi prea mult de lucrurile care nu pot fi rezolvate pe moment. ÄUmorul arogant este un umor situa ional. . opus dar egal ca valoare.´ În grupuri. Ädac vezi c e ti luat prea în serios. pentru c se creeaz o tensiune care de obicei tinde s se descarce prin sex. se împiedic sau ceva. ASTA ÎNSEAMN C AI CARACTER I INTEGRITATE. adic alfa.Aduci de câte ori po i emo ii pozitive. ÄIstoria e plin de femei care întotdeauna prefer aventura i emo iile în schimbul siguran ei relative oferite de o via monoton i plictisitoare. tii s îl ceri. ÄFemeia vrea un b rbat adev rat care s o fac s se simt femeie.´ Dup primul an de via . la intre persoane de acela i sex se poate desc rca prin b taie. i se excit i sunt atrase de lucruri diferite fa de lucrurile de care b rba ii se excit i se simt atra i. E bine s-o folose ti pe persoane de sex opus. - Idei preluate din conceptul cheie ÄEmo iile´ B rba ii sau femeile nu sunt unii inferiori sau superiori altora. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.(Anca Munteanu) Äiubirea n-are de-a face deloc cu gândirea. ÄO personalitate alfa. pentru c ar putea înv a lucruri care s -i îmbun t easc via a de la acei oameni.

Ce e între ghilimele sunt citate din carte. nu î i face ziua mai bun i nici mai rea i nu depinzi de ea. ÄFrica uit-o!´ ± ai ie it ca s v sim i i amândoi bine ÄAtrac ia uit-o!´ ± nu te l sa cople it de frumuse ea ei. Auzul . Trebuie s con in lucrurile care le plac femeiilor: Ädragoste. agita ie. Äo femeie mai degrab te iart dac încerci s o atingi. ru ine. ÄNICIODAT nu spune ce sim i la început. f -o cu LUX DE AM NUNTE. ÄCEL MAI BUN SFAT: Poart -te cu toate femeile ca i cu sora ta mic i r sf at . indiferent de ce se întâmpl . aventur . oamenii vor ceea ce nu pot avea.când sim i nevoia s te justifici i s te explici. .. bla´ Trebuie s ne folosim ambele inteligen e. nu e ti disperat. o la i în pace. . bla.i scape nimic. sunt mult mai multe femei frumoase decât b rba i adev ra i. ÄFemeile nu se excit a a u or ca b rba ii..´ ÄBate fierul cât e cald´ când esti cu o fat /femeie. . bla. nu sunt neap rat rele dac simte din cauza ta urm toarele lucruri: Ätensiune. spunându-i ce sim i tu. Fii super critic i nu l sa s . Când totul merge bine.          Nu pomene ti trecutul.´ Nu te oferii pe tav . i f mi to de ea când face gafe sau se îmbrac caraghios..când sim i nevoia acut s spui ceea ce sim i ÎNAINTE de a face sex cu o femeie. ÄGelozia uit-o!´ ± dac nu r mâne cu tine e c nu o satisfaci. excursii.. asta va crea emo ii. prefer imediat un lucru pentru care trebuie s lupte pu in decât unul pe care pot s -l aibe gratis. pericol. .´ .´ dac e ti cu o femeie i se simte bine i râde. s o s ru i. Änu vei schimba ce simte ea. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Chiar dac nu ajunge i la rela ii sexuale atunci. când în rela ie exist respect i încredere. E ti super calm i zâmbe ti pentru c tii c toate se rezolv . pove ti din c r i sau filme. spune-i ce s fac i cum s devin o persoan mai bun i încurajeaz-o s fac ce vrea ea în via .Ätrebuie s î i dezvol i abilit iile de comunicare verbal .Ä începi s cau i aprobarea ei pentru ceea ce faci sau spui. dram . sau spune prostii... Po i s spui ceea ce sim i. se face prin emo ii.´ dac nu vrea. comedie. nu schimba ceea ce faci..´ Äb rba ii se excit sexual prin stimularea vizual în câteva secunde. ÄTOATE celelalte sim uri joac un rol MULT mai important în creearea unei conexiuni emo ionale i în excitarea unei femei. pentru a atinge succesul dorit. tragedie.pot fi întâmpl ri din via a ta.´ e ti bun cu femeile când reu e ti s o faci s uite toate lucrurile exterioare. peste un timp î i va da seama c e ti printre pu inii care au avut curaj s fie sinceri cu ea i c ai ajutat-o s fie o persoan mai bun i E VINA EI c nu i-a dat seama ce fel de b rbat rar e ti. timiditate. s faci sex cu ea. se va pierde atrac ia. i s simt lucruri în interiorul ei. nu te a tepta ca atunci când o revezi s fie în aceea i stare. pentru o femeie.´ nu po i prin logic s creezi conexiune emo ional i excita ie sexual . Trage semnalul de alarm când sim i c : . pove ti ale oameniilor pe care îi cuno ti.´ . 1. decât dac nu încerci nimic. etc. prefer provocarea. ÄE foarte greu s faci orice om s ac ioneze împotriva a ceea ce simte. Retorica i pove tiile sunt un bonus MARE de tot. de i i sim ul vizual are un rol. . experien e nepl cute.ca s fie eficiente pove tiile. În discu iile tale. i e un semnal c mai ai de înv at..´ . poveste te despre ceva ce te pasioneaz . Ceart-o când face prostii.´ .când î i pierzi calmul i la i <<feti a emotiv >> din tine s preia controlul.´ - © Cristi Pavel. << fosta mea iubit . E posibil s fi trecut prin multe altele pân atunci i e probabil c va fii necesar s reiei de la început. ÄFii calm ca un bolovan´.

Äun loc cu muzic potrivit e mai bun decât lini tea.´ 2. îi ceri num rul de telefon. acceptate. ce f ceau. joac -te cu ea.´ - © Cristi Pavel. ÄSpune <<DA>> la tot ce are un gust i un miros bun. s întrebi lumea. .ÄAici intr intui ia i leg turiile puternice i inexplicabile pe care le creezi cu o persoan . iar ea reac ioneaz cumva.´ ÄEmo iile trebuie cunoscute.ÄE invers fa de cum crezi. în elese i educate. Acesta presupune umor. Dac pl nuie ti o ie ire cu o fat .). dac îi place de tine. gen inel sau br ar . te sun prietenii s mergi la o b ut sau la un fotbal i te duci acolo! i te sim i bine!´ nu încerca s -i schimbi pe al ii.încearc s poveste ti astfel încât s -i ÄSTIMULEZI TOATE SIM URILE PRIN CUVINTE: culori.Ne tim secretele unul altuia. Sim ul tactil ± Äatingerea face. cum se termin . fac diferen a între a fi bun cu femeile i a fii execrabil!´ ÄTrebuie s te sacrifici ca s înve i. ce sim eau to i oamenii. Al 6-lea sim . Iar dac po i citi aceste rânduri înseamn c ai peste. dac vezi c are un accesoriu. tabere. . o s ru i. cum se petrece ac iunea. iar apoi mintea ei ra ional va g si o justificare care s îi dea dreptate. dar lini tea e mai bun decât o muzic de rahat. cum mirosea acolo. Äaccept -i pe cei din jur. nu la i nicio convingere s te afecteze. dar ea î i d flake(î i trage eap . te las cu ochii în soare etc. . s în elegi. practic. nu te apuci s disperi! Nu-i nimic. nu le spune c numai ceea ce e bine i frumos pentru tine trebuie s fie la fel i pentru al ii.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄIntroducere în ritual´ adaptabilitatea este considerat ca cea mai important calitate uman în psihologie.Experien e emo ionale de neuitat tr ite împreun (aventuri. i-e team s nu o superi. ÄCând e ti pe strad i vorbe ti cu o fat . Dac vrea s o la i în pace. c o pierzi. Trebuie s cite ti. o va face.´ . .Avem un du man comun. ia-o de mân .´ . spontaneitate i creativitate.cite te în palm .Am trecut printr-un eveniment important împreun . s accep i i s te educi. automat te adaptezi.´ Ädiferen ele culturale sunt nesemnificative când vine vorba de atrac ie sexual .Avem ceva neobi nuit în comun. inteligen .´ dac o femeie are ocazia s în ele. deci i inteligen a emo ional . s fii curios. gâdil-o. ÄEMO IILE. trage-o de p r.Se pare c destinul ne-a adus împreun pentru un scop comun. . c l torii. . diferen a între a face sex sau nu cu o femeie.Äcâteva lucruri care leag oamenii la un nivel foarte puternic . i f -te interesat de el.´ . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. încurajeaz -i s se dezvolte. o la i. i chiar atunci o pierzi. dac se simte bine. îns f r s î i piard propria identitate.atinge-o cât mai repede dup ce ai cunoscut-o. Te ADAPTEZI. . i s nu abuzezi de ele´ 4. pericole dep ite). îns ai grij cum le amesteci.Po i face persoana cealalt s râd când nu vrea. î i d plas . ci te ADAPTEZI situa iilor.´ 3. . Pentru a reu i în via ai nevoie de un IQ de minim 90. . s descoperi. s spui c numai ce tii tu e bine i orice altceva e o prostie. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. E o gre al s î i proiectezi propriile valori i convingerii în al ii. excursii.

´ ÄGRE ELI I CONVINGERI CARE NU Î I VOR ADUCE FEMEI I SEX: . cu cât o h r uie te mai mult cu atât se creeaz mai mult respingere în loc de atrac ie. . e bine s ai ceva odorizant: fructe. ÄDac vrei s în elegi ce vor femeile trebuie s î i folose ti propriile emo ii. . treci la urm toarea. Dac î i accept propuneriile i invita iile înseamn c îi place ce simte i vrea mai mult. Ca s po i fii bun cu femeile trebuie s nu î i pese de una anume. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. i r mâi închis pentru altele ani de - © Cristi Pavel.Nu da ultimatumuri de genul <<NU mai vorbi cu la! Dac nu faci aia.vin. O femeie poate s î i in o teorie 10 ore despre fidelitate i apoi s i-o trag cu altcineva. p durea. Pentru a nu fi considerate târfe sau u uratice. s îi are i colec ia ta de. nu este deloc creativ sau interesant.O iubesc i e cea mai fain femeie pe care am întâlnit-o pân acum( i înc nu ai f cut sex cu ea) .´ Pentru a încheia actul final al seduc iei ai nevoie de un loc. trebuie s le dai un motiv. cu atât mai bine. casa sc rii. Dac te la i îndr gostit de una care nu î i r spunde la fel. nu se las în bu it de emo ii. Dac fuge de tine i nu e curioas . spune stop i NEXT.´ ÄDac o femeie vorbe te cu tine înseamn c e interesat de tine. Dar când se întâmpl asta. câmpul. Dac nu. Idei preluate din conceptul cheie ÄONE-IT-IS´ se reg se te la încep tori.. i tu e ti cel care se controleaz . be i oare aromate sau altceva. dac nu ai e ti Ämuppet´.ai grij la miros.´ Po i folosi i alte locuri mai neobi nuite. Ultimatumuriile fac s pierzi i ultima pic tur de respect care i-a mai r mas. . nu po i s zici <<vreau sex>>. nu îi place. Trebuie s ai tupeu s le spui p rin iilor c vii cu o fat . s v uita i împreun la un film. . Problema e c . Locul trebuie s î i fie ceva familiar ie i s aib urm toarele condi ii . etc. vei dobândi experien i prin experien abilit iile prin care vei reu i s atragi o fat cu adev rat frumoas . Masculii dominan i sunt teritoriali. Fii con tient de faptul c de tine depinde evolu ia ta. pentru c ele se feresc de a a ceva.prezervative. iar ele apreciaz calit iile interioare. Astfel. eu fac aialalt etc..Ai grij la sfaturile pe care le auzi de la femei în privin a femeilor. la început e posibil s te îndr goste ti i s o vezi numai pe una.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄTeritoriul´ ÄUn alfa are teritoriul lui.s fie o relativ ordine. Dac nici Freud nu tia ce vor femeile. dac nu faci nu tiu ce. p rin i sunt mândri c aduci fete acas . amenin ri goale ale c ror scop e s influen eze situa ii în care nu ai niciun control. iar ea de un motiv. PAC. nu mai vorbesc cu tine. are nevoie de un motiv. nu e interesat de tine. ra iunea e folositoare doar ca s în elegi lucrurile dup ce ai tr it emo iile.Ämuzic . o chemi s dormi i împreun .>> Ultimatumuriile sunt expresia lipsei de putere. suc i ap . cu cât o aduci mai repede.luminozitatea (po i s ai i un bec ro u sau colorat de rezerv ± pentru impresia artistic ). treci la urm toarea. organizezi o petrecere într-un cadru restrâns. Doar pentru c pui un om în fa a unei alegeri pe care poate nu e dispus s o fac . înseamn c nu îi place ce simte i trebuie s te gânde ti la ce o sa faci s simt . i cred c nu exist alt fat decât cea de care s-au într gostit ei.Trebuie s fac totul ca s o fac fericit . e clar c nici femeile nu tiu ce vor. . Ce e între ghilimele sunt citate din carte.. . gen ma ina. .

ÄCu cât o atingi mai repede. Indiferent de ce se întâmpl . Nu te apuca imediat de abordat fata care î i place. asupra unor desene. tu e ti fericit. Dac nici una nu are chef s danseze. a a cum m a teptam i eu. C r iile de tarot. te distrezi cu altele. psihism.´ 7. e a ta. iei sticla de vin i dansezi ca ÄZorba Grecul´. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. c p uniile etc). De aici vine termenul de <<suflet pereche>> i de <<persoane compatibile>>. Nu î i pierde vremea cu femei care crezi tu c sunt o prad mai u oar . cu atât e mai firesc s o atingi în general. pentru c vei în elege c . când vine circul.´ . Cititul în palm .´ † Acele jocuri de creeare a conexiunii emo ionale trebuie aplicate cât mai repede. s mearg la m n stire.´ Po i pomeni de asta într-o discu ie i apoi s îi are i ni te mi c ri. vei avea o surpriz . Asupra unor persoane. ÄDac te a tep i ca femeilor s le plac i b rba ii s fac mi to de tine. ci doar s tii câteva lucruri de baz . nu pe altceva. sunt foarte interesate Äs exploreze i s se descopere. numerologie. i ea va fi interesat de tine. tu nu te la i afectat i te distrezi în continuare. ÄAsta e tata tuturor. distreaz -te întâi cu alte fete i ea va vedea asta.´ 6.´ 3. apar inând unui anume tip. concentreaz -te pe distrac ie. Dac i tot a a te refuz .´ 9.´ Äcontactul fizic (sau kino) este diferen a dintre a face sex sau nu cu o femeie. evident.´ 2. vei pierde ansa s te bucuri. atingerea ta va fi magic . va vedea c e ti interesant i super pentru c mai ai înc 3 fete lâng tine care se simt de minune în prezen a ta. s te distrezi i s înve i s atragi i s ii lâng tine o femeie cu adev rat frumoas i care merit aten ia ta. ÄDansatul. Analiza scrisului de mân . Trebuie s te folose ti de orice oportunitate pentru a ar ta c te sim i bine în corpul t u i c te sim i confortabil lâng ea i atingând-o. monede.´ † O parte din aceste jocuri sunt: 1. (Grafologia) 5. con inutul psihicului lor asupra multor lucruri. e vreun spectacol sau orice eveniment sau experien interesant ia i o fat cu tine. Jocuri proiective (cubul. umorul sunt excelente. au un anume comportament i anume pl ceri. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. povestitul. dar nu îmi p sa. po i s fii mut i orb. îi vei în elege i nu îi vei mai judeca. . 8. ÄAtrac ia cea mai puternic se petrece când 2 tipuri se completeaz reciproc.Ä De fiecare dat când ai ocazia s faci ceva deosebit. La o petrecere.´ © Cristi Pavel. Mergi imediat i cau i altele. i dansezi singur. Magie. ie nu î i pas . dar dac tii s faci masaj. Idei preluate din conceptul ÄConexiunea Emo ional ´ † ÄFii interesat de ea în mod autentic. vei deveni special. Tipuri de persoanlitate. Fascina ia c r iilor de tarot este uria . Leacul la boala Äone-it-is´ e experimentatul cu alte fete. † Femeile sunt foarte interesate i fascinate de lucrurile care le dezv luie câte ceva despre ele. Povestitul 10. mergi i te distrezi în continuare.´ 4. Vei deveni diferit fa de to i singuraticii care o abordeaz . Zodiac i astrologie. ÄOamenii proiecteaz . Dac tii cum i unde s atingi o femeie. Nu trebuie s fii mama omida.zile. f r s î i dea seama. Emo iile i aventuriile Ätr ite împreun creeaz conexiune emo ional . ci doar cu cele care î i plac. Kinetoterapie i masaj. Acele lucruri i cu cele 16 tipuri de personalitate ale lui Jung.´ ÄDac vei ti ce nevoi au cei din jur. obiecte. Ämagie cu c r i. ea nu are ce c uta la petrecere.

´ ± dac intri în dezbateri aprinse ca s ar i c ai dreptate. întâmpl ri.´ Äun experiment psihologic foarte interesant a ar tat c oamenii au tendiin a de a face dest inuiri mult mai profunde i adev rate oameniilor pe care nu ii cunosc bine sau deloc.´ 7. ± evit -i întreb riile. optimismul. c o po i proteja i c ai undeva o latur sensibil . ± nu întreba. sunete.´ ÄConfiden ialitatea este cel mai important lucru pe care trebuie s îl st pâne ti când oamenii încep s aibe încredere în tine.Prin povestit trebuie s transpui în cuvinte imagini. Explic prin tact. Uneori sunt ambele. dac nu îi convine. ce se sim ea.. ÄDac îns tii s respec i intimitatea fiec ruia i faptul c oamenii au încredere în tine. Personajele.´ ÄDac po i s are i toate calit iile de b rbat adev rat. . Ce e între ghilimele sunt citate din carte. deoarece tensiunea tinde s se descarce prin sex. râzi de ea. condu ca un lider. ± indiferent ce î i spune.´ .´ 9. ÄNu uita: ca s ai o femeie trebuie s fii dispus s o pierzi. î i spune ea. ± e bine s vorbe ti despre sex. 3. umor i ironie când i se pare c ceea ce î i zice ea i se pare deplasat. adic chiar s î i plac ce faci. Acesta este de dou feluri: tragedia sau comedia din poveste. . În felul acesta îi are i c nu încerci s o impresionezi i nu î i pas ce crede despre tine.´ - - Idei preluate din conceptul cheie ÄArta de a povesti´ 1. s te sim i bine i s te distrezi. Dramatismul.´ 3. ce se auzea. NU încerca s demonstrezi c ai dreptate Äprea tare. ÄNu î i fie ru ine de ce sim i i ce vrei. dac gre e te spune-i c o amendezi. NU te feri s vorbe ti despre sex. vei fii o persoan foarte popular i îndr git . ± nu fii o prad u oar . ÄFolose te-te de urmor cât po i de mult i nu te l sa impresionat de amenin riile ei. entuziasmul. . nu fi previzibil. ÄSpune:<<Hai s ne vedem>>´ Ä Nu spune:<<Vrei s ne vedem?>>´ . scenariul i intriga..´ . NU cere aprobare. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. e ti mare. î i va pierde interesul la fel cum i-l pierde o pisic interesul fa de o a când o la i s atârne pe covor. 8. A a c f bine i ai grij ca tu s fii asociat cu emo iile pozitive.´ 2. cum mirosa i ce gust avea totul. distrac ia.´ 5. cu pu in umor arogant. ÄNu uita c TU e ti persoana cea mai important i c TU trebuie s te sim i bine f când aceste lucruri. ± ÄToate acestea descrise am nun it.´ . are i nesiguran . nu cere voie. de rug mi iile ei s te por i <<altfel>> sau de mofturile ei. E bine s creezi acea tensiune în fazele primare ale interac iunii. NU Î I FIE FRIC S SPUI CEEA CE GÂNDE TI ± indiferent dac ri ti s jigne ti sau s pari ridicol 2.Folose te ÄHAI!´ în loc de ÄVREI?´ 6. 4.´. © Cristi Pavel. Nu îi da r spunsuri directe. Femeile ar trebui s râd la glumele tale Äatâta timp cât le spui cu umor i mimezi o fa serioas . spune-i ce urmeaz s face i. ± dac începe s se plâng de ceva. sau plictisitor. Sim urile ± trebuie s spui ce se Ävedea în poveste.ÄUn bun povestitor folose te vizualizarea (auditoriul vede cu ochii min ii scenele) i comunicarea nonverbal (mimica i gesturile).´. Trateaz -o ca pe sora ta mai mic i r sf at . ÄArat c e ti matur i confortabil când vine vorba de sex. în fazele de început. r mâi calm.Fii autentic. Nu spune semn de întrebare. Fii CALM. c e ti puternic.- ÄOamenii tind s atribuie emo iile pl cute pe care le simt ( i nepl cute) cu persoanele care le faciliteaz aceste emo ii.3 principii ce fac o poveste bun : 1. Joac -te cu ea.

Teama de abordare înseamn teama de a te face de ru ine în fa a celorlal i când e ti respins i teama de a nu o lua în frez de la cineva. r mâi calm. . poate e fericit în rela ia care o are.Neil Strauss în cartea THE GAME. Äte rog nu te gândi c e ceva în neregul cu persoana ta. îi po i cere datele de contact(ID messenger. danseaz cu ea. De exemplu. y Aplic ceea ce cite ti. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. a a c . dar în intimitate s . cu care s ie i atunci când ai timp i chef. i las spa iu liber între voi. . înseamn c mai ai de lucrat la stilul t u i c mai ai de rezolvat anumite temeri. Pur i simplu nu va putea. dansuri. g se ti un joc interesant. de baz . Folose te-te de creativitate ca s o atingi. î i va spune asta. Înva s fii mai interesant decât ceilal i i înva ce s spui la o abordare. s rutul. s creezi o conexiune emo ional . Ce cite ti. În cazul în care apare vreo amenin are dac tii s vorbe ti i s dezamorsezi situa ia. etc).i face cuno tin e. femei. apoi pe cele care nu le cuno ti. e un semn de ap rare al ei.Teama de violen : nu se întâmpl nimic dac nu e ti agresiv. este ca abecedarul în seduc ie. înseamn c e bine. Abordarea.´ Dac nu i se par amuzante aceste abord ri. etc. îl aplici pe femeile pe care le cuno ti. . e un semn c îi place de tine. din cauz c exist atingere. Poate ca în public s fie sfioas . Atinge-o cât mai repede posibil i va fi ca o magie. pur i simplu.Teama de respingere: dac te respinge. cotul. ascul i. s devii interesant în ochii ei. Nu te îngrijora c poate nu îi va pl cea. spune c majoritatea femeilor sunt atrase de lucrurile care le dezv luie chestii despre ele. poate are o zi proast . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. i între tine i ea î i pune po eta. I. sun banal dar e un pas important. i dac î i ia po eta dintre voi. y Abordarea. atinge-o. Ätotul se poate rezolva cu un zâmbet. i te percepe ca agresiv. Exemplu dat de Pera mai demult.i dea drumul. spatele. În cazul în care e o distrus . dac a a e. adic dac nu e ti o amenin are. gâdil-o. iei noti e i apoi te întrebi unde ai putea s aplici acele lucruri. Întreab -te cum ai putea s fii diferit i mai interesant decât cei 20 de tipi care tocmai au abordat-o. de jocurile psihologice ca ni te depeden i de droguri în preajma drogurilor care se ofer gratis. Dac e cu prietenul/so ul i femeia vorbe te cu tine. nu e mare lucru.Nu î i fie fric s o atingi. nu se întâmpl absolut nimic dac te respinge. Idei preluate din conceptul cheie ÄAbordarea´ y Dac te pui cu o fat pe o banc . de preferabil femei. treci mai departe´. um rul. e-mail). inutul de dup old. nr telefon. prietenul/so ul ei. Joac -te cu ea. - © Cristi Pavel. i dac nu îi place î i va spune. pu in ironie i dezamorsezi situa ia. ci. în sensul c înc nu e dispus la o apropriere fizic mai mare. ± scopul ei este de a.- Idei preluate din conceptul cheie ÄKINO´ . Trebuie s fii mai interesant decât ceilal i tipi care au abordat-o. A a c . . Temerile tale . Fii congruent din punct de vedere al limbajului nonverbal cu ceea ce zici. În România sunt mai multe femei decât b rba i. Iar dup ce ai f cut toate astea. Femei sunt cu carul. Ideea e c trebuie s vorbe ti cu ea. po i începe cu mâniile. nu se va întâmpla nimic. nu tiam c e prietena ta´ i te retragi. dac vezi c vine prietenul i nu-i place c o abordezi îi spui Äscuze. poate e lesbian . ia-o pe sus.´ II. tu continu povestitul. i po i continua cu înaintarea în atingere. s îi creezi emo ii astfel încât s î i doreasc s te revad dup ce pleci. ÄNu uita c subiectul favorit al oameniilor este PROPRIA PERSOAN . cite te-i în palm . învârte-o. pentru c nu te va încadra în s fim doar prieteni.(jocuri. capacitatea de a începe o conversa ie normal cu oamenii necunoscu i. atinge-o usor. Nu fii un disperat cu limba scoas .

îi spui c ai v zut un film i era o vr jitoare care avea acela i obiect vestimentar. i c doar te plictise ti în drum spre coal (de exemplu). V. i nu a tepta aprobarea ei. po i spune Ä<<Nu te las maic ta s vorbe ti cu str inii?>>´ sau Ä<< Î i plac fetele mai mult decât b ie ii? Am o prieten c reia i-ar pl cea de tine!>>´. . . aceast imagine. Abordarea propriu-zis . pân la nesim ire. . jucat rol de personalit i multiple. Äfemeile nu prea tiu ce vor´. i f mi to când se poart a a. orice ar fi. . dar î i po i face multe prietene cu care s ie i. etc. i astfel ajungi s vorbe ti în 10 minute cu o fat necunoscut i dr gu despre sex. e semn bun. de fapt trebuie. le lini te ti astfel. Ia numere de telefon i f -te cunoscut. Prezen a lor le va ar ta celorlalte fete c e ti un tip atr g tor. Acum tu po i s spui µhai s fim doar prieteni¶. vezi cum reac ioneaz . dar în acela i timp trebuie s îi ar i c e ti altfel decât majoritatea celor pe care i-a cunoscut pân atunci. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. îi po i cere datele de contact. i astfel ai dovada social c e ti un tip super i pl cut de fete. Doar ai descoperit o cale care nu merge. Nu trebuie s faci sex cu toate. . s mergi i s abordezi o fat de care î i place e ceva perfect normal. dar de acest lucru sunt responsabile i ele. Începe cu o poveste. Iar dac vezi c -i place i c v sim i i bine.Po i deasemenea folosi jocuri gen. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.În leg tur cu gre itul. îi spui c e în regul .Po i folosi Jocul C p uniilor. prive te fiecare femeie ce vine din sens opus direct în ochi i nu. E un exerci iu care î i ofer încredere i nu are niciun risc.i muta privirea. Deoarece.´ . nu po i fi refuzat sau ceva. Dac nu î i mu i privirea denot încredere i dominan . dac vezi c î i r spunde la prima întrebare. arogan i dispre .i faci cât mai multe prietene. abordeaz multe fete cu care s ie i. sau spune c nu te cunoa te. de fiin e super sexuale. iar e bine ca b rba ii s domine femeile.Trebuie setat clar în inner game faptul c .ÄEste un drept al t u s mergi la o femeie i s începi s vorbe ti cu ea. E ti vân torul de vr jitoare.E normal s prime ti refuzuri.Când abordezi ai putea primi urm toarele reac ii Äde la acceptare i pl cere. ÄNu ai gre it. iar când î i afi eaz un comportament nepotrivit arat -le c le în elegi Ä tii c trebuie i ea s se apere cumva. i o întrebi unde îi e m tura i pisica neagr . Totul s fie amuzant. la sfâr it.i în special p r iile sexuale în poz . fundul. îi spui c ai prins-o. IV. vezi c are un obiect vestimentar mai deosebit.´ Dovada social . pentru a fi atrase de ei. sau s te ignore s .´ Nu te l sa influen at de ele. . În timp ce mergi pe strad .´ Comportamentul femeii .i r spund . . i le promoveaz singure pe site-uri gen HI5 unde î i pozeaz fizicul expunându. © Cristi Pavel. Dac te refuz . Apoi. e problema lor. c lucrurile merg. Un mod de a aborda . A adar.Un exerci iu care ajut la formarea inner-game-ului.Începe cu ÄSalut´.Fetele sunt mirate de ce b rba ii le caut pentru un a a-zis singur lucru. Nu te la i afectat.III. propune-i s ave i un dialog.Este imporant s are i c e ti pl cut de fete. sânii. Cu cât vei avea mai multe numere de telefon cu atât cre te ansa s ie i cu cât mai multe fete i s .

Dac fuge de tine. .VI.Deviza vorbirii cu necunoscu ii e urm toarea Ä<<Nu te cunosc. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. când abordezi o fat . . re ine acel lucru toat via a.´ 5. E ca trasul la fiare. s vezi cum reac ionezi.. O femeie poate s î i dea num rul de telefon sau un email ca s î i hr neasc ego-ul. NU OPRI NICIODAT CEEA CE FUNC IONEAZ . .. Dac nu m suni înapoi. . Când facem schimb ri. Câteva lucruri importante de re inut în plus la abordare: 1. îi place. Cic aceste suflete au nevoie de pu in terapie . 7. ai putea s spui ceva de genul: << Am s te sun o singur dat . 4..Acea team de abordare pe care o sim i la început se va mic ora treptat de fiecare dat când abordezi o fat . a a c tu trebuie c s are i statutul t u social sau c e ti diferit i c e ti pl cut de fete. 3. .. s vad dac te sperii. acestea trec prin exersarea abord riilor. discu iile i râsul sunt normale.Vei primii ceva teste.Oricum din momentul în care te ui i la ea are i c e ti interesat.Nu te gândi la replici. am s .Dac ai încercat ceva i ai avut succes. S fii atent s nu ai ticuri nervoase. - © Cristi Pavel.>>´ 6. E ok s fii interesat de ele. Dac nu r spunzi. f r a fi interesat de tine. în primele secunde e ti EGAL cu to i ceilal i care au abordat-o.ÄA adar. fa de deznod mând. gânde te-te la subiecte de discu ii i astfel vei avea ce vorbi.i dea nr de telefon sau datele de contact numai ca s se simt validat . . . Ce faci dup ce le prive ti face diferen a. Dup cum spune Mystery. Creezi atrac ie s te plac i ea. A a cum scrie i mai sus . . nu-l lua în serios. fetelor le place s tie c un b iat e interesat de ele.În cercurile sociale unde majoritatea oameniilor e necunoscut dar tii pe cineva e ti automat privit cu simpatie. .Unele femei s-ar putea s .Important e experien a tr it nu rezultatul. deci schimburiile de afec iune. dac e ti b rbat sau nu. Faci lucrul asta ca s te distrezi. E un joc. i eventual s se distreze i ea cu tine. dar cu cât o faci mai des cu atât devii mai puternic. Nu trebuie s ascunzi faptul c î i place de ea.Dac ai emo ii. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Cel mai bun mod de a ar ta c e ti pl cut de fete nu este s le SPUI ci s le DEMONSTREZI având fete în jurul t u. .. s nu te ui i în toate p r iile i s nu fii agitat. dorit . s se simt pl cut . avem tendiin a de a uita i ceea ce merge pe lâng ceea ce nu merge.Fii CALM indiferent de cum vrei s faci abordarea. Se spune c nu va disp rea niciodat dar va fi foarte mic i acel impuls îl vei folosi ca pe unul pozitiv. Ca s tii în general dac o fat e interesat de tine. Ia-o ca pe un exerci iu de autocunoa tere a propriilor emo ii. nu îmi pas de tine. .i las un mesaj.. Testele . e semn bun. Dac vorbe te cu tine.P streaz o deta are fa de rezultat. 2. altfel nu te-ai fi uitat. Comunicarea nonverbal .. nu vei mai auzi de mine niciodat . ia-l ca atare. o la i în pace. e greu la început..

Po i s vizualizezi c va fi bine i c v ve i distra. Nu dai de ea. Încheiere . . cu acceptare i în elegere. . Dac suntem sau nu mul umi i de via a noastr .Nu o suna în ziua în care i-ai luat nr de telefon sau imediat dup ce i l-ai luat. Înlocuie ti imediat aceast activitate cu alta. Dar nu vine.Trebuie s fim mul umi i de via a noastr . Am porimbei posta i i putem s comunic m cu ei. Un membru de pe forum spune c au mai mult curaj la telefon sau pe mail decât fa în fa . s ne distr m. Oricum. nu pentru a crea atrac ie i conexiune emo ional . Când abordezi o femeie pe strad e pentru c i se pare interesant . A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. cât timp au a a deasupra lor sar i se rostogolesc. persoanele cool nu se tem s vorbeasc cu str inii. Nu le acorda acest avantaj. -> tiu c e o mare realizare pentru tine.Ätrebuie s nu. s ne relax m. nu î i permi i acest lux. . Vorbe te cu vânz toarea.ÄTot secretul e s fii sincer.Se pot întâmpla anumite lucruri ca: 1. Nu degeaba innergame-ul a fost pus la început.´ ÄNU am email.Trateaz -i ca pe ni te prieteni vechi pe care nu i-ai cunoscut deaproape. Excep ie face faptul dac e ti foarte bun la creeat emo ii prin cuvinte spuse la telefon.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntre abordare i prima întâlnire´: . acest aspect se va r sfrânge i asupra rela iilor pe care le avem cu femeile. .´ .Trebuie s r spunzi la aceste teste cu ÄCalm. dar s nu ai a tept ri. 8. în pe ter ?´ ÄNu dau num rul de telefon necunoscu iilor.´ . i nici nu ai de ce. -> Ca s te pot suna noaptea la 12 i s te in 5 ore la telefon. trebuie s muncim.´ ÄAm prieten.´ . nu încerca s manipulezi i î i va cre te valoarea ca om puternic.Femeile sunt ca pisiciile. Dai de ea. nu pierzi timpul. ÄNu te gândi de ce nu a r spuns c nu e treaba ta i nici nu te ajut cu nimic. . cu o femeie care trece strada. zice Neil Strauss.E normal s te sim i inconfortabil s vorbe ti cu str inii la început. ne cunoa tem acum. Fii sincer i bine inte ionat cu ei. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. . Folose ti o glum îndr znea ca s detensionezi atmosfera. Nu de fr mânta cu problema aceasta. -> Nu-i nimic. vezi. nu le mai intereseaz deloc a a. orice fel de scenarii sunt spulberate la fa a locului. apoi femeile. s înv m. fac orice pentru ea. -> Nu-i nimic.´ 2. cu umor. nu un c elu gata tot timpul pentru ea. Dar e un lucru normal s vorbe ti cu oamenii .Nu î i face niciun fel de a tept ri.´ ÄNu te cunosc.i pese ce spun cei din jur i s fii tot timpul sincer i direct cu dorin ele i visurile tale. .ÄNu e a a important ce crede lumea despre tine. Nu toate femeile vor fi atrase de tine.´ ÄDe ce s î i dau num rul de telefon. -> Dar curent electric ai? Unde tr ie ti. sau are o scuz . Via a noastr trebuie s reprezinte prioritatea. Dac nu o suni imediat îi ar i c e ti un om ocupat. Când a a cade jos i o ajung cu u urin . gen Ä<<Nu te las maic -ta? - © Cristi Pavel. vrei s o cuno ti i s v sim i i bine amandoi.ÄDac i-a dat num rul e clar c e interesat i ar trebui s se bucure când suni.´ . dar nu trebuie s te lauzi la to i necunoscu ii. refuz folosind o scuz ca s nu vin .Sun sau trimite mail doar pentru A STABILI ÎNTÂLNIREA.i de via a ta.

- Bodyguard-ul t u?>>´. astfel pierzi atrac ia i culmea pierzi exact ceea ce vrei s câ tigi. dute la alta. Te pune ca statut sub ea. © Cristi Pavel. Femeile iubesc b rba ii care au atitudine. Munca e munc . mofturos. Nu mai ai nevoie de alt plan. S-ar putea ca ceilal i s nu v în eleag atunci când comunica i pe acel canal al flirtului. trebuie s fii dispus s o pierzi. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. ÄNu te vinde ieftin. f ceva mai casual. distrac ie. niciodat mai sc zut.>>´. f r drame.i de via a ta. nu trebuie s oferi explica ii i scuze pentru ceea ce faci. ÄÎnva s separi activit iile. fii un b rbat. folose te mai degrab afirma ii decât întreb ri. Fii asertiv. 3.nu te l uda cu realiz riile tale. hai s ne vedem. Nu te gândi la întâlnire înainte. mutre. în care e ti la un restaurant sau la un local i te holbezi la ea 2 ore f r sa faci nimic. ÄCând pierzi controlul.´ ÄOrice î i cere. Nu îi spune exact când i la ce or va fi urm toarea întâlnire. nu o suna ca disperatul imediat dup ce ai cunoscut-o. . dac se creeaz un conflict sau ceva nu mai merge bine. numai în cazul în care nu mai ai chef s mergi la întâlnire i vrei s faci altceva mai interesant. nu îi oferi direct.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄÎntâlnirea´ Ä<<Ca s ai o femeie. Nu uita ce merge i folose te când ai ocazia. Este foarte important pentru aceast er . etc. i îi are i c nu î i pas i c nu e ti afectat emo ional. ignor-o o vreme. OPRE TE-TE i reia de unde mergea bine. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. ÄAi încredere în tine i ac ioneaz ´. Nu uita c oamenii nu vor ceea ce pot avea prea u or. Oamenilor nu le place ce pot ob ine u or i au o satisfac ie uria când ob in ceva pentru care au f cut un efort. Iar dac e sub presiune o va face s se apere mai tare. Fii calm. ÄNu uita. pentru c are i c vrei s impresionezi i astfel îi cau i aprobarea.i responsabilitatea i deciziile! Fii hot rât. Scopul întâlnirii e s v cunoa te i mai bine. Ea accept s v vede i. Apoi încerci din nou. vezi. ÄNu încerca s impresionezi´. ÄAi grij la comunicarea ta nonverbal . care e selectiv. Tu e ti cel care trebuie s fac lucrurile s se întâmple.´ ÄF -o s munceasc pentru ORICE. cu banii t i. E bine s o la i pu in s se gândeasc . etc.´ ÄFii tu cel selectiv!´ ÄAsum . pentru c tu e ti un om ocupat i nu tii exact când o s ai timp. ceva ca s v distra i. Fii o provocare.´ Fii tu cel care impune standarde. respectul i aprobarea. tu trebuie s ai grij de detalii. acceptarea. pentru c nu trebuie s fie sub presiune. nu î i f a tept ri. pentru comportamentul t u. Nu preg tii din timp întâlnirea. distrac ia. Spune-i Ä<<Sunt liber miercuri i vineri. s pove te ti despre ceea ce f ceai înainte. te opre ti i continui s faci exact ceea ce f ceai înainte.´ Scoate semnul de întrebare din întrebarea ta.>>´ ~ Neil Strauss Nu f o întâlnire clasic . dac o s o mai cau i.´ ± încerci s o s ru i i nu te las . ÄÎnceteaz s dai explica ii i s cau i aprobare. Nu fii previzibil i plictisitor. greu de mul umit. f r s ceri aprobarea nim nui. ceva care s nu semene cu o întâlnire clasic . Astfel i se dubleaz ansele ca s vin la urm toarea întâlnire. care testeaz . când o s o mai cau i.´ Dac vezi c face fi e.´ ÄNu te mai compara cu al ii!´ ÄStatut înalt!´ ± când te întâlne ti cu prietenii t i trebuie s ai un statut cel pu in egal cu al lor. Tu decizi când p r se ti grupul.

A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. Adu emo ii pozitive. care sunt pe drumul lor. Uit de întâlniriile clasice. Care l-a mai auzit de la al ii. f un joc de roluri. nu fii previzibil i plictisitor. f ceva mai dinamic. Dac î i pierzi ideiile nu sta mult s i le reamine ti. Bineîn eles. y S-ar putea s -i fie ru ine în public. Dar totu i exist o diferen între a fi fraieri i a fii zgârcit. altfel nu s-ar fi întâlnit. Dac e frumoas . sunt cei care le ofer emo ii puternice. La prima întâlnire sunt foarte importante s ai o comunicare nonverbal bun i s creezi conexiune emo ional . nu îi oferi un compliment evident. folose te atingeri. o plimbare. care le ofer aventuri. laud -i fumuse ea. Fii creativ. Dac e urâ ic . mânc rurile care îi plac. fii original i diferit. sau dac pl te ti tu. Dac nu o cuno ti prea bine. ea s se revan eze cumva f când o munc pentru tine. data viitoare m sco i tu. Spune ce î i place i ce nu la o femeie. i cu care ele amân sexul cât mai mult. laud -i personalitatea. care se îngrijesc de ele. - © Cristi Pavel. . treci la altceva. Atinge-o Comunic mult. o Po i s fii ambele. distreaz -te. o Providerii. prietenele ei. ea i se d ruie te pentru un moment ie în timpul s rutului.>>´) o Po i dac vrei s pl te ti tu. Simte-te bine. bunelu¶) POART -TE CU EA CA I CU SORA TA MAI MIC I R SF AT PE CARE O IUBE TI I VREI S O FACI S FIE PUTERNIC PSIHIC CA I TINE. adu emo ii pozitive i energie. cel mai bine e s î i pl teasc fiecare consuma ia. de aventur i puternice în schimbul celor generate de provider. un teatru. ofer -i emo ii. etc. pentru primul s rut alege locuri mai intime. Nu vorbi de r u prietenii i fostele iubite. dar nu încerca s impresionezi. fii cu umor. (Ä<<Acum pl tesc eu. tu e ti b rbatul. o La început. spontan. o Iubi ii. Fii interesant în mod sincer de ea. Fii interesat de ea în mod sincer. imprevizibil. care le ofer totul felul de aten ii materiale. tu iei ini iativa. (? Baba. Idei preluate din conceptul cheie ÄPl titul la primele întâlniri´ o Femeile împart b rba ii de care sunt atrase în 2 categorii provideri i iubi i. y Dac te respinge i î i cere explica ii. o Fetele simt repulsie fa de zgârci i i nu îi respect pe fraierii care le fac tot felul de servicii materiale. interesan i. Dac sim i nevoia s -i complimentezi ceva. i prefer emo iile generate de iubit. nu te oferi s îi pl te ti doar pentru c e frumoas . dar trebuie s îi are i c e ti con tient de faptul c ea nu are vreun statut privilegiat sau în niciun caz superior ie. implic -i toate sim uriile. între doi oameni care se plac. sunt cei care au grij de ele. i depinde de fiecare persoan . spune-i pove ti. tu trebuie s faci lucrurile s mearg . Spune pove ti interesante. etc. y Încerc m car s o s ru i. acest act de infidelitate este unul luat incon tient. Idei preluate din conceptul cheie ÄS rutul´ y S rutul într-un fel e mai imporant decât sexul pentru ea. un concert. Ele sunt dispuse s renun e la un partener care este provider în schimbul unuia care este iubit pentru c sunt conduse de emo ie. y NU O FOR A. întreab-o despre via a ei. Arat c ai standarde. care sunt imprevizibili. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. te ar i mirat de faptul c e doar un lucru normal. care le ofer adrenalin . de aceea exist familii.

trebuie s are i un pic de personalitate. nu s ri pe ea ca animalul. umerii. înseamn c îi place i o po i s ruta. apoi îi atingi p rul de lâng ureche.´ Preludiul F un du înainte. spatele. nu se retrage. gâtul. Orice femeie se simte bine când un b rbat se d la ea. mângâi-o. fata râde. nu înseamn neap rat c nu vrea. e cea mai puternic împ rt ire a conexiunii emo ionale. vorbi i despre ce vorbea i înainte. O s ru i. În medie le ia cam 30-40 de minute. adic . astfel o vei face s se simt confortabil cu atingerea ta. Ia-o în bra e. încerci mai târziu. Dac te respinge. Un mod de a o s ruta. Când e ti cu ea. piceoarele i las la urm zonele intime. Dezbr carea Cu cât v rsta femeii este mai mare cu atât timpul de dezbr care este mai scurt. F -i masaj. inerea de dup old. c se simte bine în prezen a ta. Nu uita c femeile se excit mult mai încet decât b rba ii. vorbi i despre ce vorbea i înainte. te ui i în ochii ei i vezi o str lucire. o s ru i. pe când b rba ii preponderent vizual. i dac vezi c nu te respinge. tii s spui pove ti i o faci s râd . ÄConversa ia decurge excelent. ia-o încet. ÄRe ine c femeia se excit prin toate sim urile. Urmeaz fiecare treapt . Când simte emo iile excit rii sexuale începe s -i dispar celelalte gânduri. Nu gr bi s ruturile. Gen. i când te aproprii de ea îi str lucesc ochii i nu arat niciun semn de retragere.y y y y y y y Dac vezi c râde. înseamn Äc nu e preg tit ÎNC .. gen vremea. înva a s faci masaj. BINGO!´ Acea str lucire e datorit faptului c ai introdus-o într-o stare emo ional foarte pl cut . din nou. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. a a c nu fii zgârcit. creeaz conexiune emo ional . ÄFemeile se hr nesc cu dezmierd ri. E bine s nu sari pa ii ritualului de împerechere. poker/ ah pe dezbr cate.. E cea mai profund form de intimitate. revii la ce f ceai înainte i creezi mai mult conexiune emo ional . începe cu pove ti. Dac te respinge la s rut. atingere a bra elor. te aproprii de ea. Ca s o induci în aceast stare. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.´ - Idei preluate din conceptul cheie ÄExcitarea i dezbr carea´ Pentru femei sexul e o form de comunicare. ÄFemeile se excit începând de la extremit i spre centru. s nu sari de la contact vizual direct la s rut. revii la ce f cea i înainte.´ Începe cu mâiniile. te retragi. cu s ruturi. cu mâng ieri. cu pove ti. creezi mai mult conexiune emo ional . revii la ce f cea i înainte. iar glandele ei lacrimale au devenit mai active. © Cristi Pavel. Femeile se excit de la extremit i spre zonele intime. abia apoi cu atingeri mai intense care conduc spre sex. vorbe te despre subiecte care te fac s te sim i fericit în detrimentul celor banale. tie c e dorit . . i simte-te bine f cât orice altceva pentru vreo 15 minute.´ Dac spune ÄNU´. te ui i în ochii ei i la buzele ei. Po i s -i invadezi spa iul intim dar nu i zonele intime. te RETRAGI. asta te va ajuta s o atingi cum trebuie. E un moment ideal pentru jocuri care presupun descotorosirea rapid de haine. F -o dependent de atingeriile tale.

o ÄFemeia are doar câ iva centimetri. Se tie bine c nu materia predat educ . distrac ie. de i asta poate s fie i neadev rat. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. las-o. le ofer tot felul de emo ii. Asta o va excita mai tare. r mâi calm. ci personalitatea educatorului este cea care educ .. îl desfaci repede. ÄO femeie va face orice pentru tine dac tie c e ti discret.i îndeplineasc un anumit scop. pentru a c p ta încredere. i continui s faci exact ce f ceai înainte s te opreasc sau s î i spun c nu vrea. u uratice. Idei preluate din conceptul cheie Äsexul´ ÄNu pune pre pe deznod mânt´ o Primul contact sexual pentru b iat ar trebui s aibe loc într-un loc confortabil. îi amuz . © Cristi Pavel. înseamn c nu e suficient de excitat înc . bineîn eles cu protec ie. atrac ia sexual .´ o La început po i face sex cu orice femeie. între 3-5. dac te las s îi dai jos. începe cu nasturii. dac nicicum nu vrea. iar pantalonii. folose te-te de acest avantaj masându-i coapsa în timp ce o s ru i. prinde-i bine i trage cu tot cu chilo i în jos. i ce se întâmpl în intimitate. ti i doar voi. ceea ce este confundat adesea cu iubirea. pentru celelalte partide. Începe cu p r iile de sus. s îi are i c vei fii cu ea. ÄOamenii vor s se al ture celor de la care au ce înv a. despre sexul tantric. o Despre pozi ii. etc. Complexul Madona. ma ina i p durea lasa-le mai încolo. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. r mâi calm i faci exact ceea ce f ceai înainte. i alte lucruri înva din filmele porno.´ o Ca s devii pe urm bun i în acest aspect. S-ar putea s ai ceva probleme de erec ie dac nu te e ti comfortabil.´ Dac vezi c nu vrea. Ce este atrac ia sexual ? Este un set de emo ii al mamiferului din noi prin care natura caut s . Partea 4. poate face oamenii s fac lucruri complet neobi nuite domina i de manifest riile acestei emo ii care se schimb i ea. i apoi continu cu p r iile de jos. s îi are i c o dore ti i pentru altceva decât pentru sex.´ o Ä Acum e cel mai important moment! S fii CALM! Excit-o i simte-te tu bine ± asta e cheia. cite te despre zonele erogene. Iubirea Idei preluate din conceptul cheie: ÄDiferen a între atrac ie sexual i iubire´ Iubirea.Testeaz terenul. - . de la intrarea în vagin. aventuri. oamenilor care îi inspir . vei r mâne lâng ea i dup ce ve i face sex. i s fie refuzate de un grup pe acest motiv. i dac vezi c te respinge. pân la limita în care este foarte sensibil la pl cere sexual . cureaua. Trebuie s o faci s se simt în siguran . Tu trebuie s îi are i c e ti discret.. sau. Sutienul. gânde te-te i la cum s îi creezi orgasm.i prelungi erec ia. atrac ia sexual poate crea multe rupturi de rela ii. o ÄDac nu vrea. anume acel al creeri unei noi fiin e. LMR (last minute ressistence) Femeile au o temere groaznic de a nu fii percepute drept târfe. Dac are fust /rochie. insist . metode naturale de a.

auz. O alt caracteristic a atrac iei sexuale este c cere reciprocitate. care sunt pasivi. cele mai multe divor uri au loc în al 4-lea an de c snicie.´ - Idei preluate din conceptul cheie: ÄPrincipiul universal al iubirii´ † Dac e s rezum tot acest concept în câteva cuvinte. . bucuria.´ © Cristi Pavel. te apuci de b ut. de obicei. tr dezi prieteni etc. Un anumit set de emo ii conduce la ata ament. altul la romantism i altul la sex.´ ÄCea mai mare pl cere uman este orgasmul sexual. ofer tu primul.´ † Perioada în care se formeaz personalitatea unui om e cuprins în vârsta 11-19 ani. este ceva spiritual. obsesia. actul final al atrac iei sexuale´ Dac este atrac ie sexual . De aceea. Ce e între ghilimele sunt citate din carte.´ Äexpresia iubirii este atunci când atingi orgasmul sexual cu persoana de care e ti atras i pe care o iube ti. pierzi bani. † ÄDac tii s cite ti.>>´ ÄIubirea înseamn s oferi i s nu încerci s manipulezi.       Oamenii nu vor s aib în jur (muppets) deprima i. negativi ti. dup sex vraja dispare. Iubirea este ceva care studiile asupra emo iilor nu au putut exact s o explice. atunci când nici m car ei nu mai pot. S spui c omul este format doar din corp i creier înseamn s spui c nu e întreg. Primul pas c tre iubire este Äetapa mamiferului din noi´ alte semne ale atrac iei sexuale manifestate prin comportament Äpo i fi gelos pe alt mamifer de acela i sex care încearc s se împerecheze cu persoana de care e ti atras i s vrei s îl distrugi´ Äpo i s faci tot felul de lucruri idioate care elimin complet ra iunea i te las în prada emo iilor distructive. nu ine de substan e chimice. omul are i suflet. gelozia. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. gust i pip it)´ Äst ri dese de euforie(fericire)´ Dup câteva s pt mâni. A 3-a etap a iubiri este ÄOrgasmul sexual. f r s a tep i ceva înapoi. lene i etc.´ Äî i afecteaz psihicul dac nu ajungi s î i manife ti atrac ia prin sex.´ ÄAlbert Camus.. Helen Fisher. care dau vina pe factorii externi pentru e ecurile lor. Manifest ri ale emo iei atrac iei sexuale sunt urm toarele: Äritm crescut al b t ilor inimii´ Älipsa poftei de mâncare´ Äcre te sensibilitatea la toate cele 5 sim uri (v z. un antropolog care a studiat 30 de ani atrac ia sexual a observat c exist un ciclu de îndr gostire care dureaz 4 ani. s sacrifici totul f r speran a de r splat . un an. aceste resurse ale atrac iei sexuale se risipesc i se revine la starea normal . Dar asta nu înseamn c nu se poate modifica i îmbun t i extraordinar dup acest perioad . iube ti via a i bucuria atât de mult încât sim i nevoia s o oferi i la al ii.´ Atrac ia sexual declan eaz o avalan de substan e chimice care alimenteaz pasiunea. <<Iubirea înseamn s d ruie ti totul. Strici rela ii. † S crezi în oameni. dac ai m car un om pe lumea asta care s te încurajeze când nici tu nu mai crezi în tine i dac ai curaj s ac ionezi în via a real . orice. nu exist limit la ce po i s faci. miros. ar fi.´ Atunci iube ti când te iube ti în primul rând pe tine. piere. A 2-a etap este ÄIubirea adev rat .. În iubire acestea sunt amtestecate. † Ä<<A te iubi pe tine însu i înseamn începutul unei iubiri de o via a întreag >>´ ~ Oscar Wilde † ÄCine nu se adapteaz .

stil. s simt c are un b rbat adev rat lâng ea. ci ofer ce au nevoie. sigur în ac iuni i în mi c ri. apoi creezi produse i/sau servicii care s ofere o valoare foarte mare oameniilor. împarte ce ai cu ei i fii dezinteresat. Iar ca s îi po i oferi aceste lucruri trebuie s le ai. de ce au nevoie cu adev rat. Atunci când oferi f r teama de a s r ci i f r s a tep i s prime ti înapoi. Altfel se cheam manipulare. trebuie s te dezvol i tu în primul rând i s cuno ti nevoile celorlal i. care este responsabil de ac iuniile sale. respect i femei î i trebuie PERSONALITATE!´ † Dup ce faci sex cu o femeie. r bd tor. energie pozitiv . nu judeca. împ rt e te acelea i pasiuni i interese. îndr zneal . lucru care se petrece.´ ÄUn b rbat adev rat se caracterizeaz prin perseveren a cu care î i urm re te scopul clar din via a lui i de la care nu se abate niciodat . iar banii pe care ei îi dau. 80% dintre femeile care sunt la închisoare sunt acolo pentru c au s vâr it crime - © Cristi Pavel. amuzant. iar manipularea este o strategie falimentar pe termen lung. e de un Äb rbat care are încredere în sine.† ÄÎn via r mâi surprins câte lucruri aflii despre tine când ai curaj s experimentezi.´ Äcu o vorb bun vindeci sufletul unei persoane nec jite. original. înainte s îi oferi ceva. de i sunt mult mai pu ini decât valoarea pe care tu o aduci în via a lor. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. † Änu oferi ce crezi tu c vor oamenii. în principal. vei ajunge s refuzi sexul. Dac ai încredere în tine.´ † ! ÄDac vrei prieteni. Urm re te to i oamenii cu adev rat prosperi i vei vedea c ei ofer o valoare foarte mare vie ii oameniilor i primesc înapoi pe m sur . nu ceea ce crezi tu c vor. dar nu trebuie s exagerezi. Nu îi oferi unei femei valoare spunându-i c o iube ti. în elegere i acceptare. vei primi înapoi înzecit. las mai u or replicile de umor arogant i ironiile. misterios. ofer f r teama de a s r ci. s o faci s SIMT acest lucru e cu totul altceva. ingenios. ÄIubirea gelozie´ ± apare datorit faptului c cineva crede c îi poate fi luat obiectul iubiri de c tre altcineva mai bun/bun decât el/ea. dimpotriv sunt doar cuvinte goale. NICIODAT !´ Ca s po i oferi o valoare imens oameniilor din jurul t u trebuie s fii expert într-un domeniu. te vor face s devii foarte prosper. Iar cel mai simplu s fii expert într-un domeniu e s fii într-unul care te pasioneaz . lâng acel alfa care are un scop în via . bazat pe tr s turiile tale de personalitate. curaj. charismatic. calm. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA. nu e bine s î i ba i joc de ea. i c toate prietenele ei o invidiaz din aceast cauz . Nu te teme s oferi prea mult. Ätrebuie s identifici nevoile cuiva. dac are i c ai gene bune i tii s creezi o conexiune emo ional . F -o s simt optimism.´ † ÄCând faci ceva bine inte ionat. S devii acel om extraordinar. ofer sprijin. Ce vor femeile.´ † ! ÄDac vrei sex atunci trebuie s faci o femeie s simt emo iile atrac iei sexuale. Trebuie s existe un echilibru. Acea team de a pierde obiectul iubit poate s ajung atât de departe încât oamenii vor avea deviza de mai bine a omorî persoana iubit decât s o aib altcineva. Ca s le ai trebuie s te dezvol i pe tine în primul rând. atunci va trebui s oferi ceva pentru care oamenii vor s dea bani. inteligent. Când o femeie i se ofer devine vulnerabil . . nu ce crezi tu c vor ele. f r s a tep i în secret o recompens acesta e numitorul comun al tuturor formelor pe care le poate lua iubirea.´. pentru c te-ai s turat de el!´ † ! ÄDac vrei bani. nu o faci cu gândul la un câ tig ulterior. Trebuie i acum câte una din când în când pentru a p stra atrac ia. distreaz -te cu ei.´ † Äpentru iubire. imprevizibil.´ ÄCa s po i oferi. Î i folose ti abilit iile i devii expert în ceva.´ Idei preluate din conceptul cheie ÄBalan a între cât dai i cât prime ti´ Ideea de baz a acestui concept const în faptul c trebuie s le oferi oameniilor ceea ce ei au nevoie. relaxat. Idei preluate din conceptul cheie: ÄBolile iubirii´ 1. stabil emo ional.´ † ÄS oferi totul primul.

subtil î i ur te nora. te iubesc dac faci asta.´ 6. te-am l sat!>>´. la maturitate. sex în 3. femeia trebuie s -l p r seasc . Ei intr în rela ii. În jurul vârstei de 3-5 ani. un partener care s fie chipul i asem narea tat lui. dup ce b rbatul posed o femeie. f r s g seasc . Deviza lor fiind Ä<<Te-am avut. Aceast boal a iubirii produce mai târziu probleme de real ionare a individului cu cei de sex opus i nu pot iubi. Problemele apar. dar o dat cu înaintarea rela iilor partenerul devine tot mai pu in vizibil pentru ei iar ei se iubesc la culme pe ei i le este imposibil s iubeasc pe altcineva.i las copiii s aibe prieteni sau s aduc musafiri. Ta ii î i supraprotejeaz fiicele. sau c au n scut dar nu li sa t iat cordonul ombilical.. Femeile care sufer de aceast boal . 5. te iubesc dac . stai departe de cei care vezi c exagereaz . dar. Astfel se educ prostitu ia. 7. iar mama. acelea i gesturi. © Cristi Pavel. ÄCa s iube ti oamenii trebuie s îi prive ti a a cum ar fi dac ar deveni cum ar vrea ei s fie. dac e ti cuminte. conducând la tot felul de gesturi disperate.´ Partea 5. cum a fost sinuciderea în exemplul din carte. Acei oameni care cred c sunt diferi i de restul i nu. Gelozii u oare are oricine. ÄIubirea murdar ´ ± se manifest prin faptul c femeia i b rbatul care se iubesc. ÄIubirea violent ´ ± acea în elegere gre it a faptului c dac b rbatul bate femeia înseamn c o iube te îi produce i mai mult r u. cum ar merita s fie. INTERVIURILE. . vor proceda la fel cu partenerii lor. Ce e între ghilimele sunt citate din carte. 3. sex sau iubire. excit b rba ii apoi îi alung . ÄIubirea narcisist ´ ± acei oameni care nu se iubesc decât pe ei în i i. 4. s fie cochete. Ficele nu sunt l sate de ta i s se machieze. Din p cate aceast boal nu se poate vindeca. ÄIubirea ÄDac . n scute din gelozie. atunci când unul din parteneri nu mai accept acest lucru. copilul simte o afec iune puternic fa de p rintele de sex opus i gelozie i o anumit team fa de cel de acela i sex. ÄIubirea Don Juan´ ± se manifest în felul urm tor. dac înve i. particip la tot felul de orgii sexuale. Acele femei i fiice pe care le vezi pe strad i au aceea i frizur . în certurile dinaintea b t ii. . etc. mamele consider c înc nu au n scut. 2. mi c ri. ÄIubirea prostitu ie´ ± Äare loc când se ofer obiecte materiale sau favoruri pentru afec iune. ca s -i supere puternic i astfel contribuie la enervarea b rbatului la culme.´´ ± p rin ii o manifest fa de copii prin faptul c le spune. Vina nu este în totalitate a b rba iilor. În România e o problem cu aceast educa ie gre it pentru c femeile cred c astfel b rba iilor le pas de ele i au sentimente pentru ele. A NU SE COMERCIALIZA SAU PUBLICA.. 9. Pentru c cu cât suport mai mult b taie cu atât îi e mai greu s se despart . dac ascul i. Fere te-te de acei oameni care au probleme grave de gelozie. Problema cu ace ti oameni e c risc s nu î i g seasc parteneri. ÄIubirea închisoare´ ± femeile. Profesorul Marc Allain Dechamps spune c dup prima palm primit de la b rbat.i g seasc parteneri care s fie asemenea p rintelui de sex opus. Problema e c acei copii.. dup cum concluzionez eu exemplul oferit în carte. Ace ti oameni caut în viitor s . pentru c i femeile tiu ce s spun . 8.. ÄIubirea oedipian ´ ± complexul lui Oedip la b ie i i complexul Electra la fete. îi d drumul. etc. Fiul nu poate iubi alt femeie pentru c nu i se aseamn n mamei. iar ele caut tot timpul. i problema e c nu pot g si. s se înfrumuse eze.pasionale. iar cel lalt continu s -l fac .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->