Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins

INSTALATIIDESTINGERECUAPA.................................................................................................................1
Hidranideincendiuinteriori...................................................................................................................2
Coloaneuscate.........................................................................................................................................2
Hidranideincendiuexteriori...................................................................................................................2
Instalaiicusprinklere...............................................................................................................................3
Instalaiicudrencere................................................................................................................................3
Instalaiidestingerecuappulverizat...................................................................................................3
Instalaiidestingerecuceadeap.......................................................................................................4
INSTALAIIDESEMNALIZAREAINCENDIILOR.......................................................................................5
INSTALAIIPENTRUILUMINATDESIGURAN.....................................................................................6
Pentrucontinuarealucrului......................................................................................................................6
Pentruintervenii......................................................................................................................................6
Pentruevacuare.......................................................................................................................................7
Pentrucirculaie.......................................................................................................................................7
mpotrivapanicii.......................................................................................................................................7
Pentruveghe............................................................................................................................................7
Pentrumarcareahidranilorinteriori......................................................................................................7
TIPURIDEILUMINATDESIGURAN...........................................................................................................8
Tipul1:......................................................................................................................................................8
Tipul2:......................................................................................................................................................8
Tipul3:......................................................................................................................................................8
Tipul4:......................................................................................................................................................9

INSTALATIIDESTINGERECUAPA
Hidranideincendiuinteriori

a. Construcii nchise din categoriile de importan excepional i deosebit (A i B),


indiferentdeariaconstruit
b. Construcii civile (publice) cu aria construit mai mare de 600 mp i mai mult de 4
nivelurisupraterane,cuexcepiaimobilelordelocuit
c. Cldiri nalte i foarte nalte, precum i construcii cu sli aglomerate, indiferent de
destinaie,arieconstruitinumrdeniveluri
d. ConstruciideproduciesaudepozitaredincategoriileA,BsauCpericoldeincendiu,
cu arii construite de minim 750 mp i densitatea sarcinii termice mai mare de 420
MJ/mp
e. Depozite cu stive nalte, pentru produse combustibile (peste 6 m nlime) i
densitateasarciniitermicemaimarede420MJ/mp,indiferentdeariaconstruit
f. Construciisauspaiipublice(cuexcepialocuinelor)ideproduciesaudepozitare
subterane,cuariadesfuratmaimarede600mp
g. Parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme i cele
suprateranenchisecumaimultde2niveluri

Seasigurprotejareafiecruipunctcucelpuin 2 jeturi n funciune


simultan pentru:
1. ncperisaugrupuridencpericuriscmareifoartemare(categoriaA,BsauCpericoldeincendiu)
iladepozitelecustivenalte(peste6m),careauunvolummaimarede5000mc
2. Cldiricivile(publice)nalteifoartenalte
3. Cldiripentrucomercuunvolummaimarede5000mc
4. Sliaglomerate(numaisala,scena,depoziteleiateliereleconexe)
*Pentrucldirileechipatecuinstalaiiautomatedestingereseasigurunsingurjet

Coloaneuscate
a. Latoatecldirilecivile(publice)nalteifoartenalte

Hidranideincendiuexteriori
a. Construciinchisedincategoriiledeimportanexcepionalideosebit(AiB)
b. Cldirinalteifoartenalte,precumiconstruciicusliaglomerate
c. Construciinchisedecomersausport,cucapacitatedeprimiremaimarede500de
persoane
d. Construcii de nvmnt, cultur sau de ocrotirea sntii, cu mai mult de 2
niveluri
e. Construciideturismcumaimultde4niveluri

f. ConstruciideproduciesaudepozitaredincategoriileA,BsauCpericoldeincendiu,
cuunvolummaimarede5000mc
g. Depozite cu stive nalte (peste 6 m nlime) din categoriile A, B sau C pericol de
incendiu,cuariamaimarede750mp
h. Depozitedeschisepentrumaterialesausubstanecombustibile,cuariamaimarede
2000mp
i. Parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme i cele
suprateranenchisecumaimultde2niveluri
j. Construciisubterane(cuexcepiaparcajelor)cuariamaimarede750mp

Instalaiicusprinklere
a. Construciinchisedincategoriiledeimportanexcepionalideosebit(AiB)cu
densitateasarciniitermicemaimarede420MJ/mp
b. Cldirinalteifoartenaltecudensitateasarciniitermicemaimarede420MJ/mp,
cuexcepialocuinelor
c. Platouridefilmareamenajateinchise,studiourideteleviziuneisceneamenajate,
cu arii mai mari de 150 mp, inclusiv buzunarele, depozitele i atelierele anex ale
acestora
d. Construcii de producie din categoriile A, B sau C pericol de incendiu cu aria
construitmaimarede2000mpitotodatcudensitateasarciniitermicemaimare
de420MJ/mp
e. Cldiripublicecuariamaimarede1250mpidensitateasarciniitermicemaimare
de840MJ/mp,cuexcepialocuinelor
f. Construcii(ncperi)destinatedepozitriimaterialelorcombustibilecuariamaimare
de750mpidensitateasarciniitermicemaimarede1680MJ/mp
g. Depozitelecustivenalte(peste6m)idensitateasarciniitermicemaimarede420
MJ/mp
h. Garajesubteranepentrumaimultde50deautoturisme,precumicelesupraterane
nchisecumaimultde3niveluri

Instalaiicudrencere
a. ncperile cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru
avioane, garaje mari, etc., unde, din cauza propagrii rapide a focului sau din alte
considerentenupotfiutilizatecudestuleficienaltemijloacedestingere
b. Sceneleteatrelor,expoziiiialtesliaglomerate,ncarepubliculseaflnprezena
unormaricantitidesubstanecombustibile
c. Depozite cu materiale sau substane combustibile cu degajri mari de cldur
(cauciuc,celuloid,alcooli,etc.)

Instalaiidestingerecuappulverizat
a. Stingereaincendiilordematerialecombustibilesolide(lemn,hrtie,textile,materiale
plastice,etc.)

b. Protejareaobiectelor(structuriiechipamentetehnologice,recipientepentrulichide
combustibilecutemperaturadeinflamabilitatemaimarede600Cigazeinflamabile,
motoare cu ardere intern, gospodrii mari de cabluri cu izolaie combustibil),
mpotrivaradiaieiemisedeunincendiunvecinat,pentrualimitaabsorbiacldurii
pnlalimitacareprevinesaumicoreazavariile
c. Prevenireaformriiunoramestecuriexplozivenspaiinchise(reducereaevaporrii
prin rcirea suprafeelor care vin n contact cu lichide inflamabile) sau n spaii
deschise(prindiluareaamestecurilorexplozivesauascprilordegazecepotforma
amestecuriexplozive)

Instalaiidestingerecuceadeap
a. Proteciaelementelordestructuralecldirilor(grinzi,stlpi,etc.)
b. Protejarea echipamentelor instalaiilor tehnologice a recipientelor pentru lichide
combustibilecutemperaturadeinflamabilitatemaimarede60 0Cigazeinflamabile,
motoarecuardereintern,gospodriimaridecabluricuizolaiecombustibil
c. Proteciampotrivaradiaieiemisedeunincendiunvecinat,pentrualimitaabsorbia
clduriipnlalimitacareprevinesaumicoreazavariile
d. Stingereaincendiilordematerialecombustibilesolide(lemn,hrtie,textile,materiale
plastice,etc.)
e. Prevenirea formrii unor amestecuri explozive n spaii nchise (reducerea evaporrii
prinrcireasuprafeelorcarevinncontactculichideinflamabile)saunspaiideschise
(prindiluareaamestecurilorexplozivesauascprilordegazecepotformaamestecuri
explozive)
**Se recomand adoptarea instalaiilor de limitareistingerea incendiilorcu cea de
ap n situaiile n care rezervele de ap sunt limitate sau cnd alimentarea cu ap se
facecurestricii.

Staii de pompare:
ncazulncareseprevdpompefixedealimentarecuapincendiu,esteobligatoriemontareauneipompe
derezerv,egalcuceamaimarepompdingrupuldepompare,nurmtoarelesituaii:

Construciiigrupurideconstruciilacaredebituldeappentruincendiuexteriordepete20l/s
Construciiindustrialesaucivilecaresuntprevzutecuinstalaiiautomatedestingere(sprinklere,
drenceresaupulverizatoare)
Cldiricivile,deproducieidepozitarelacare,pentrustingereaincendiuluidininterior,sunt
necesare2jeturisimultane

Instalaiilesprinklerprevzutecupompecupornireautomat,sevorechipaicupompepilotpentrudebite
mici,caresasigureeventualelepierderidinreeaimeninereapresiuniininstalaie.

ncperilestaiilordepomparealipitesaunglobatencldiricualtedestinaiiseseparderestulcldiriiprin
pereirezistenilafocminim3oreiplaneerezistentelafocminim90minute,avndaccesdirectdin
exterior.Seadmitecomunicareaicucoridorulcomun,printrourezistentlafoc90minute.

INSTALAIIDESEMNALIZAREAINCENDIILOR
1.

Toate categoriile de construcii (compartimente de incendiu, ncperi) prevzute cu


instalaii automate de stingere cu ap, tip drencer sau pulverizatoare, cu cea de ap i
substanespeciale,ncondiiilencareacionareaacestorasefaceprinastfeldeinstalaii
2. Construciilenchisedeimportanexcepionalideosebit(A,B)neechipatecuinstalaii
automatedestingere,precumiceleechipatelacareestenecesarasigurareasemnalizrii
incendiilornaintedeintrareanfunciuneainstalaiilordestingereaincendiilor
3. Construciicivile(publice)avnddestinaia:
a. Administrativeifinanciarbancarecupeste600depersoane
b. Deturismcumaimultde3nivelurisaucareadpostescpeste150depersoane
c. Deculturinvmnt,cumaimultde4nivelurisaucareadpostescpeste600de
persoane
d. De sntate care adpostesc peste 100 de persoane (avnd paturi de spitalizare
staionare)
e. Comercialeidesportcupeste1500depersoane
f. Decultcupeste600depersoane
g. nalteifoartenalte,cuexcepialocuinelor
h. Cusliaglomerate

4.

Construciideproducieidepozitare(inclusivncperiorispaiideproducieidepozitare
amplasatenaltecldiri)dincategoriileA,BsauCpericoldeincendiu,cuariadesfurat
maimarede600mp,precumidepozitecustivenalte(peste4m)

InstalaiiledesemnalizareaincendiilortrebuiesfieprevzutecuelementestandardSREN
54saucompatibileEN54:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echipamentdecontrolisemnalizare(centraladesemnalizare)
Echipamentedealimentarecuenergieelectric
Detectoare
Declanatoaremanuale(butoanedesemnalizare)
Dispozitivedealarm
Elementeanexe(izolatoare,moduledeintrareieire,etc.)

Instalaiiledesemnalizaresuntde2tipuri:
1. Tipul1pentruuzgeneralncldiri
2. Tipul2pentruaplicaiispecifice,cumarfi:
a. Zonedeprelucrareelectronicadatelor,echipamenteialteriscurielectrice
b. Depozitecustivenalte
c. Zonecupericol(chimic,biologic,nuclear)
d. Riscuriprovenitedininteriorulsauexteriorulcldirii

INSTALAIIPENTRUILUMINATDESIGURAN
Pentrucontinuarealucrului
a. nlocuridemuncdotatecureceptoarecaretrebuiealimentatefrntrerupereila
locurile de munc legate de necesitatea funcionrii acestor receptoare (staii de
pompepentruincendiu,sursederezerv,spaiiileserviciilordepompieri,ncperile
centralelordesemnalizare,dispecerate,etc.)
b. ncperile blocului operator (sli de operaie, de sterilizare, pregtire medici, de
pregtirebolnavi,dereanimare,etc.)
c. n ncperile construciilor de producie i depozitare, laboratoare i altele similare
undeutilajelenecesitopermanentsupraveghere
**Pentrupunctelea)ib)seprevededetip2;
**Pentrupunctulc)seprevededetip3

Pentruintervenii
a. nlocurileundesuntmontatearmturi(ex:vane,robineteidispozitivedecomand
control)aleunorutilajeiinstalaiicaretrebuieacionatencazdeavarie

b. nzonelencare,laieireadinfunciuneailuminatuluinormal,trebuieacionaten
vederea scoaterii din funciune a unor utilaje i echipamente sau a reglrii unor
parametrii afereni, n scopul protejrii utilajelor , echipamentelor sau persoanelor,
precuminncperidegarareautilajelorPSI
**Pentrupunctua)seprevededetip2
**Pentrupunctulb)seprevededetip3

Pentruevacuare
a. Teatre,cinematografe,circuri,slidespectacolesaupolivalente,etc.
b. Magazine, cldiri cu expoziii temporare sau permanente, sli de sport cu public,
cldiricusaloanededans,precumialtesimilare
c. Muzee, localuri de alimentaie public, biblioteci pentru public, cldiri cu sli de
ateptare pentru public, cldiri cu vestiare, etc., ncperi ce adpostesc persoane
carenusepotevacuasingure:materniti,spitale,sanatorii,cldiripentrucopiide
vrstprecolar(cree,cmine,grdinie),cminepentrubtrniiinfirmi,ospicii
pentrualienaimintalialtesimilare
d. ncperiledeproduciesimilare
e. Hoteluri,casedeoaspei,cldiriadministrativecupublic
f. Cldirifoartenalte(peste45m)
g. Cldirinalte(ntre2845m)
i. Petraseulilaieirile:
1. Scrilorfrluminnatural,naltecategoriidectcelemenionatela
punctul3.a)g)
2. Scrilor cu lumin natural nemenionate la punctul 3. a)g), care
servesclaevacuareaamaimultde50depersoane

Pentrucirculaie
a. Peciledecirculaiedininteriorulslilordespectacolprevzutelapunctul3.a)ib)

mpotrivapanicii
a. ncperilecuocapacitatemaimarede400delocuriprevzutelapunctul3.a)ib)

Pentruveghe
a. ncperipentrudormitoaremenionatelapunctul3.c)

Pentrumarcareahidranilorinteriori
a. ncldirilencareactivitateasedesfoarintimpulnopiisaulaluminartificial
i numai n cazurile n care iluminatul de siguran din aceste cldiri nu asigur
distingereahidranilor

TIPURIDEILUMINATDESIGURAN
Tipul1:
a. Baterie acumulatoare central , legat permanent la instalaia de ncrcare, cu
funcionaretampon
b. Grupelectrogenpermanentn funciune,saugrup desursenentreruptibile asociat
cugrupelectrogennateptare
**Lmpileiluminatuluidesiguransuntpermanentnfunciune

Tipul2:
a. Baterie central sau local de acumulatoare, cu dispozitiv de comutare automat,
(pilesauluminublocuri)
b. Grupelectrogencucuplareautomat,permanentnrotaiesausursdealimentare
nentreruptibil(UPS)asociatcugrupdeintervenienateptare
c. Delareeauadealimentarecuenergieelectric,dintrunpunctderacordareipeo
calediferitdeiluminatulnormal

Tipul3:
a. Transformatorsaubranamentdiferitedecelecarealimenteaziluminatulnormal
b. Bateriilocaledeacumulatoare,cudispozitivdecomutareautomat(luminoblocuri)
c. Grupelectrogencupornireautomat

Tipul4:
a. Alimentare asigurat din coloana tabloului principal general, cu racordare naintea
ntreruptoruluigeneralsauasiguranelorgenerale

INSTALAII DE NCLZIRE CENTRAL


Centraleletermicenglobatencldiri,nmodobligatoriu,nuseamplaseaz:

nisubncpericategoriaAsauBpericoldeincendiu,nicialipiteacestora
nisubncpericusliaglomerateicideevacuarealesliloraglomerate,subsceneisub
ncpericuaglomerridepersoane
nncperiledeziidormitoarelecldirilorpentrucopiidevrstprecolar,precumisub
acesteancazulncareseutilizeazgazulnaturalsauGPL
n i sub sli de clas, laboratoare sau sli de gimnastic din cldiri pentru nvmntul
elementarimediu
Subsaloanedebolnavisausubslideoperaie
Lasubsolulcldirilor,ncazulncaresefolosetedreptcombustibilgazulpetrolierlichefiat
(GPL)
ninteriorulcldirilornalte(peste28m)exceptndporiunilecarenuatingaceastnlime
(seexcepteazdelaaceastprevederecentraleletermicedeapartament)
nspaiicuriscmaredeincendiudincldirilecivile