Sunteți pe pagina 1din 6

Pentru a crea cadrul adecvat unei bune desfurri a activitii de club pe toata perioada unui an calendaristic, Filiala columbofila

a judetului Dolj, a intocmit prezentul Regulament de ordine interioara pe care v-il trimitem alaturat, cu rugamintea de a fi postat pe siteul Asociatiei Dolj, pentru ca prin comentariile facute sa cunoastem punctul de vedere si al altor columbofili. Multumim anticipat pentru comentarii serioase si bine intentionate ! Va asiguram ca vom tine seama de acestea, pentru inbunatatirea regulamentului propus de noi.

FEDERATIA CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOAR FILIALA COLUMBOFIL- JUDET DOLJ
Filiala Columbofil a judeului Dolj- Asociaia Columbofil a Judeului Dolj, cu sediul in Craiova str. ... nr, nfiintata prin Sentina Civil nr./ edinta Public din ., ca Persoana Juridic non-profit, i desfoar activitatea pe baza Statutului Uniunii Federaiilor Columbofile din Romnia, a Regulamentului Naional Sportiv i a Regulamentului de ordine interioar. Regulamentul de ordine interioar are rolul de a crea cadrul adecvat unei bune desfurri a activitii de club pe toata perioada unui an calendaristic. Dupa felul activitatilor ce au loc pe durata unui an calendaristic, activitatea filialei poate fi impartita in doua parti si anume: A. Campionatului National Sportiv se desfasoara in perioada 15 aprilie -30 iulie pentru antrenamente si concursuri cu porumbeii maturi si 15 august 30 septembrie- antrenamente si concursuri(pentru cei care doresc) cu tineretul. B. Perioada de vacanta columbofila 1 octombrie -14 aprilie cu activitati de casa si anume: ntalniri saptamanale la sediul Filialei cu dezbateri, discutii in scopul inbunatatirii activitatii filialei din anul urmator, ntalniri cu columbofili din alte judete, expozitii columbofile, revelionul columbofililor etc. Pentru buna desfasurare a celor doua periode din activitatea Filialei, conducerea Filialei Dolj a hotarat si intocmit prezentul Regulament de ordine interioara in care sa fie consemnate regulile(drepturi; obligatii; sanctiuni) ce trebuie respectate cu strictete, fara rezerve de catre toti membrii filialei. CAMPIONATUL NATIONAL SPORTIV. 1. ANTRENAMENTE SI PLAN ZBOR Antrenamentele cat si planul de zbor se vor stabili de catre Responsabilul tehnic sportiv impreuna cu o Comisie compusa din Presedinte, doi Vicepresedinti si reprezentatii fiecarei filiale. Fiecare filiala isi va desemna reprezentantii ce vor participa la intocmirea planului de zbor printr-un proces verbal semnat de majoritatea membrilor filialei, impreuna cu propunerea de plan de zbor a filialei respective. Cota de reprezentare este de un reprezentant la douazeci de membri inscrisi. Filialele care au mai putin de 20 membri inscrisi, vor desemna un singur reprezentant. La intocmirea planului de zbor se va avea in vedere ca nici una din categoriile de distanta sa nu fie favorizata sau defavorizata din punct de vedere al numarului de etape alocate si implicit a costurilor alocate. Pentru a intocmi un plan agreat de catre majoritatea membrilor, sub aspectul numarului de etape alocate /categorie de distanta , costuri, etc., acestia au obligatia ca inainte de intocmirea planului de antrenamente si zbor sa sondeze, sa cunoasca si sa tina seama de opinia majoritatii membrilor. Este de dorit ca Planul de zbor sa aiba o durata de valabilitate pe mai multi ani (3-5 ani) )sau chiar mai mult, cu pastrarea localitatilor de lansare si sa nu fie modificat functie de nemultumirea unor persoane sau grupuri minoritare influente. 2. BUGET 2.1 Pentru buna desfasurare a activitatii AC Dolj si pentru organizarea expozitiei judetene, in buget vor fi prevazute urmatoarele:

- cheltuieli cu achizitia de trofee se va stabili suma alocata, achizitia trofeelor se va efectua pina la data de 15 Martie; - cheltuieli cu achizitia de diplome (se va acorda cite o diploma fiecarui membru in care se vor trece toate performantele realizate de crescator in sezonul competitional); - cheltuieli cu chirie, energie electrica, salubritate, la sediul de pe strada 13 Septembrie nr. 32 - cheltuieli ocazionate de corespondenta responsabilului tehnic cu omologatorul (expediere clasamente, convorbiri telefonice, etc.) - cheltuieli ocazionate de deplasarea delegatilor la sediul FCPR, la conferinta Nationala, la sedintele cu responsabilii tehnici; - cheltuieli ocazionate de transportul porumbeilor la Expozitia Nationala, taxa participare porumbei in Expozitia Nationala, certificat sanitat veterinar, cazare delegat la hotel si diurna delegat - cheltuieli ocazionate cu deplasarea delegatilor pentru stabilirea planului de zbor cu celelalte Asociatii Judetene pentru categoria Fond si Maraton. - cheltuieli cu achizitia unui telefon + cartela pentru informarea in timp real a membrilor columbofili referitor la orele de imbarcare/desigilare. - cheltuieli ocazionate cu achizitia de sigilii cu serie pentru mijloacele de transport Veniturile necesare realizarii celor de mai sus se vor obtine prin achitarea de catre fiecare membru a unei taxe al carui cuantum va fi stabilit pina la data de Aceasta taxa se va achita la ridicarea inelelor. 2.2 Pentru efectuarea Planului de zbor la categoriile 1si 2 ( viteza si demifond ) Conducerea Filialei, impreuna cu Comisia Sportiva va intocmi un proiect de buget in prima luna a fiecarui an care sa acopere toate cheltuelile necesare pentru realizarea acestuia si va anunta in timp util membrii filialei despre cotizatia estimata a fi datorata de fiecare membru pre/porumbel x numar porumbei din lista primului concurs din sezonul competitional din acel an). La categoria a 3- a (fond) si maraton planul de zbor va fi negociat cu judetele participante la inceputul fiecarui an pana la data de 1 Martie. Avand in vedere ca toti membrii participa in mod egal (proportional cu numarul de porumbei angajati la concurs) la crearea fondului (bugetului) necesar efectuarii Planului de zbor (viteza, demifond, fond) Conducerea Filialei si Comitetul Tehnic Sportiv trebuie sa aiba in vedere repartizarea echitabila pe categorii de distanta a sumelor stranse la buget astfel incat aceasta sa fie in interesul majoritatii membrilor platitori. La intocmirea Planului de buget Conducerea Filialei si Comitetul Tehnic Sportiv va gasi o formula prin care sa prinda in buget cel putin costurile de deplasare a delegatilor si porumbeilor de fond la locul de imbarcare si al delegatilor si ceasurilor la desigilare. 3. CONCURSURI: CONCURSURILE se desfasoara pe baza Planului de zbor stabilit de Comitetul stabilit la pct 1 si acceptat (prin vot, procedeu prin ridicare de mana ) de catre majoritatea simpla adica 50+1 din numarul de membri prezenti la sedinta convocata in acest sens. Membri care nu au participat la aceasta sedinta trebuie sa-si insuseasca planul aprobat fara a avea nici un drept de contestare. Planul de zbor trebuie sa cuprinda toate categoriile de distanta si alte informatii precum: localitate inbarcare; tara si localitatea de lansare; ziua;anul;etc. Durata de valabilitate a Planului de zbor trebuie neaparat consemnate in procesul verbal din sedinta de aprobare a acestuia. Modificarea duratei de valabilitate a planului de zbor se poate face numai in cazuri exceptionale, bine motivate si cu acordul majoritatii membrilor (vot prin ridicare de mana de catre majoritatea simpla adica 50+1 din numarul de membri prezenti la sedinta convocata in acest sens).

Planul de zbor se trimite prin grija Comitetului tehnic sportiv la FCPR pentru aprobare, in termenul stabilit de catre aceasta, folosind ca mijloc de transport posta cu aviz de primire sau faxul cu comfirmare de expediere. Participarea la concurs se face pe baza Listei de start intocmita de fiecare membru columbofil si predat Responsabilului tehnic sportiv pana cel tarziu 1 Martie a fiecarui an. Aceasta trebuie sa fie intocmita citet si completata comform formularului editat de FCPR si trebuie sa cuprinda numarul total de porumbei ce vor fi imbarcati in mijlocul de transport, incepand cu antrenamentele, indiferent daca acestia vor fi sau nu angajati ulterior in concurs. Lista primului concurs din sezonul competitional din acel an, va sta la baza calculatiei de plata (numar porumbei x suma de plata stabilita pentru un porumbel) a cotizatiei de zbor ce trebue platita de fiecare membru in parte. Taxa de zbor/porumbel se va stabili anual. Rezultatele porumbeilor angajati in concurs si care nu se regasesc in Lista de start predata Responsabilului tehnic sportiv nu vor fi omologate. Termenul limita de plata a cotizatiei de zbor este 15 Aprilie a fiecarui an, cu o perioada de gratie pana la primul concurs. Membrii ca nu au platit cotizatia de zbor pana la termenele de mai sus nu vor avea dreptul sa imbarce porumbeii in mijlocul de transport. 4 IMBARCAREA PORUMBEILOR: Imbarcarea porumbeilor se va face la locul, data si ora stabilite de Conducerea Filialei impreuna cu Comitetul tehnic sportiv, sub supravegherea Comisiilor de imbarcare stabilite pentru fiecare etapa in parte. Inbarcarea porumbeilor se va face in mijloacele de transport existente (.) fiecare membru avand dreptul de a imbarca porumbeii in mijlocul de transport. Dupa imputinarea numarului de porumbei se va trece la utilizarea numai a unuia sau doua din containere(cele mai potrivite, functie de numarul de porumbei). Pentru fluidizarea activitatii la locul de imbarcare, fiecare membru la sosirea la centrul de imbarcare isi va completa personal numele intr-un tabel, urmind ca imbarcarea porumbeilor sa se faca obligatoriu in ordinea sosirii. La fel se va proceda si la desigilarea ceasurilor constatatoare. Acest program se va respecta cu strictete pentru a ne putea incadra in termenul prevazut pentru plecarea masinii. Tabelul va fi disponibil numai intr-un anumit interval de timp stabilit si adus la cunostinta membrilor. Cei care nu sosesc cu porumbeii in intervalul de timp mentionat nu vor mai putea imbarca porumbeii la respectiva etapa de concurs. Comisiile de imbarcare/desigilare se vor stabili de catre conducerea Asociatiei si vor fi afisate pe site-ul asociatiei. Se va avea in vedere ca toti membrii sa participe in mod egal la operatiunile de imbarcare/desigilare. Comisiile se vor stabili dupa efectuarea ultimului antrenament, cind se vor cunoaste toti membrii care participa efectiv la concursuri. Un exemplar din lista se va afla si la locul de imbarcare daca acesta este altul decat sediul Filialei. Cei care din diverse motive nu pot participa la activitatea de imbarcare/desigilare dupa cum au fost stabiliti, sunt obligati sa isi gaseasca inlocuitor, in caz contrar vor plati o penalitate de 100 lei. Pentru siguranta transporului, se va avea in vedere inlocuirea sigiliilor din plumb, cu sigilii inseriate, ce vor fi trecute pe diagrama masinii. Fiecare membru participant va avea obligatoriu ceas in care va constata porumbeii. Acesta va transmite seria si tipul ceasului odata cu predarea carnetului de evidenta competitionala. Membrii care nu vor sa constate in ceas nu li se va primi taxa de zbor si nu vor participa la concursurile organizate de AC Dolj la nici o categorie de distanta. 4.1 Imbarcarea porumbeilor in custi pentru etapele de antrenament se va face numai sub supravegherea comisiilor de imbarcare care au obligatia de a verifica prin numarare daca numarul

porumbeilor adusi pentru imbarcare corespund cu numarul porumbeilor trecuti in Lista primului concurs din sezonul competitional din acel an. Pentru a se evita aparitia unor probleme legate de functionarea ceasurilor, a sistemelor de club si a oricaror altor situatii care ar putea conduce la pierderea de rezultate, ultimul antrenament dinaintea primului concurs se va desfasura ca si un concurs. La imbarcarea pentru antrenamente constatarea unui numar mai mare de porumbei decat cei din lista se sanctioneaza cu eliberarea la locul de imbarcare a porumbeilor constatati in plus. Repetarea a doua oara a acestei abateri anuleaza dreptul crescatorului de a mai participa la concursuri. Daca numarul de porumbei constatati in plus este mai mare de 5 bucati se considera rea credinta , iar sactiunea se aplica la prima abatere. Pentru a nu se introduce porumbei ce nu se regasesc in lista de start (respectand numarul din lista primului concurs din sezonul competitional din acel an dar aducand alti porumbei la fiecare etapa de antrenament)se va efectua prin sondaj, verificarea seriilor porumbeilor aflati in cos cu seriile din lista de start. Daca se constata diferente de serie, se continua verificarea tuturor porumbeilor (cei ce nu se regasesc in lista nu vor fi introdusi in cusca de transport ci vor fi introdusi in alt cos si apoi eliberati la locul de imbarcare).Comisia de imbarcare va consemna aceasta constatare si o va aduce la cunostinta Comitetului tehnic sportiv. In situatia in care numarul porumbeilor ce nu se regasesc in lista de start este mai mare de 5 bucati, se considera rea credinta iar crescatorul va fi sanctionat la o a treia abatere cu excluderea din sezonul competitional din acel an. 4.2 Imbarcarea porumbeilor pentru concursuri viteza demifond se va face la locul si ora stabilite de Conducerea Filialei si Comitetul tehnic sportiv si in stricta comformitate cu Regulamentul National Sportiv si a prezentului Regulament de ordine interioara. La cererea membrilor columbofili, Conducerea Filialei are obligatia de a asigura in timp util (contra- cost) clemele pentru ceasurile mecanice si electronice. Imbarcarea porumbeilor in custi pentru concursuri se va face numai sub supravegherea Comisiilor de imbarcare care au obligatia de a tine sub control evidenta porumbeilor introdusi in custi pentru a respecta numarul de porumbei/cusca si a asigura o buna dispersare. Comisiile de imbarcare au obligatia de a anunta imediat fara intarziere Conducerea Filialei si Comitetului tehnic sportiv de orice abatere de la regulile stabilite. Conducerea Filialei impreuna cu Comitetului tehnic sportiv au obligatia de a lua masuri imediate si fara rezerve pentru sactionarea celor care nu respecta modul de lucru stabilit. In cazul in care se constata ca unii membri nu respecta din rea credinta regulile stabilite nesupunandu-se comisiilor ce coordoneaza imbarcarea porumbeilor, acestia vor fi sanctionati cu anularea etapei respective. Cu aceeasi pedeapsa sau pedepse si mai aspre vor fi sanctionati si membrii care intr-un fel sau altul incurajeaza sau sustin pe cei ce nu respecta regulile stabilite sau cei din comisiile de imbarcare care pactizeaza cu acestia pentru incalcarea regulilor stabilite, sau nu si indeplinesc cu seriozitate (indiferenta -nepasare) sarcinile ce le revin. 4.3 Imbarcarea porumbeilor pentru concursuri de fond. Imbarcarea se va face la locul si ora stabilite de organizator in stricta comformitate cu Regulamentul National Sportiv si a prezentului Regulament de ordine interioara. Organizarea imbarcarii (asigurare mijloc de transport, delegati insotitori) porumbeilor pentru concursuri de fond in scopul deplasarii lor la organizator este in sarcina Conducerii Filialei si a Comitetului tehnic sportiv. Aceasta se va face in locul si ora stabilite de catre acestia. Deplasarea porumbeilor se face in mod organizat ,in acelasi mijloc de transport si sub supravegherea delegatilor desemnati pentru imbarcarea porumbeilor la acea etapa. Pentru evitarea unor discutii neprincipiale este interzisa deplasarea in mod individual a porumbeilor la locul de imbarcare.

Se accepta deplasarea porumbeilor in mod individual sau in grup restrans numai daca unul sau mai multi membri participa la un alt concurs de fond sau fond maraton la care nu participa Filiala din care face parte. Imbarcarea se face de catre Comisiile de imbarcare constituite de organizator la locul si ora comunicate. Predarea porumbeilor la Comisiile de imbarcare ale organizatorului se va face numai de catre delegatii desemnati de Filiala. Nerespectarea hotararilor de mai sus se pedepseste fara nici o exceptie prin excluderea din activitatea competitionala din acel sezon de zbor. 4. Pregatirea ceasurilor (reglare, semnare stampilare) pentru concurs se va face la locul si ora stabilite de Comitetului tehnic sportiv si cu respectarea prevederilor din Regulamentul National Sportiv. 5. Desigilarea ceasurilor dupa concurs se va face la locul si ora stabilite de Comitetului tehnic sportiv si cu respectarea prevederilor din Regulamentul National Sportiv. Fiecare crescator are obligatia de a prezenta ceasul constatator la desigilare indiferent daca are sau nu porumbei constatati. 6. ANTENELE DE CLUB se vor pastra in permanenta la sediul Filialei in dulap inchis impreuna cu celelalte accesorii necesare la imbarcare (chei, cartela, imprimanta, cabluri, sigilii, cleste sigilat, srme, etc). Cheia dulapului va fi pastrata de responsabilul tehnic si (sau) de o alta persoana desemnata de conducerea Filialei. 7. IMPERECHEREA INELOR Imperecherea inelelor de concurs la ceasurile electronice se va face in timp util , in mod organizat si la locul si ora stabilite de catre Conducerii Filialei si a Comitetului tehnic sportiv. Imperecherea inelelor se va face pe baza Listelor de start semnate si stampilate de catre Responsabilul tehnic sportiv. 8.SEDINTE La sedintele generale toti membri au obligatia de a fi prezenti. Sedintele se vor anunta cu minim 5 zile inainte pe saitul Asociatiatiei. Hotararile luate in cadrul sedintelor se vor admite prin hotarare majoritate simpla adica 50+1 din numarul de membri prezenti. 9. ALTE REGLEMENTARI: La depistarea porumbeilor bolnavi in timpul imbarcarii se vor retrage toti porumbeii acelui crescator. Furtul de la sediul asociatiei sau de la locul de imbarcare de porumbei, sau oricaror alte obiecte care contribuie la desfasurarea activitatii columbofile atrage dupa sine suspendarea din viata columbofila. Este interzis tuturor membrilor columbofili sa defaimeze imaginea altor membri,sa instige la acte de indisciplina, dezordine, acte de violenta sau chiar la dezmembrarea Asociatiei se pedepsesc cu suspendarea pentru o perioada de 5 ani. Presedintele sau responsabilul tehnic au dreptul de a organiza comisii de verificare pe perioada intregului an alegand o comisie care se va deplasa la domiciliul crescatorului.Aceasta comisie poate asista sau verifica sosirile porumbeilor, lista de start cat si porumbeii detinuti in crescatorie. La acumularea a trei de sanctiuni disciplinare (mustrare, avertisment, suspendarea etapei, etc.) indiferent de natura lor membru columbofilva fi suspendat sezonul competitional din acel an. ESTE INTERZIS fumatul si consumul de bauturi alcolice in incaperea sediului.

Se interzice intrarea in incinta sediului a membrilor columbofili sau a altor personane in stare de ebrietate si a celor care datorita consumului de alcool sau al compotamentului lor, tulbura desfasurarea activitatilor de club. Functie de repetarea si gravitatea faptelor se aplica sactiuni ce pot duce pana la excluderea pe un sau mai multi ani din viata columbofila. Prezentul Regulament intra in viguare incepand cu data de 07-02-2013 si are o valabilitate permanenta. Conducerea Filialei si Comitetul Tehnic sportiv care indeplinesc si rolul Comisiei de disciplina, au sarcina de urmarire si ducere la indeplinire a prezentului Program de ordine interioara. Comisia Tehnica Sportiva Conducerea Filialei