Sunteți pe pagina 1din 29

EXPERTIZAREA $I PROIECTAREA CONSOLIDRII STRUCTURILOR

Cursul 8
CAP.4 CONSOLIDAREA STRUCTURILOR DIN CADRE DE
BETON ARMAT
4.8. Interven(ii cu transformarea sistemului structural prin introducerea de pere(i
structurali de beton armat
3.8.1 Aspecte generale
Introducerea de pere(i de beton armat n structurile n cadre de beton armat
le nzestreaz cu propriet(i de rezisten( yi de rigiditate substan(iale, corectnd
deficitul construc(iilor cu caracteristici insuficiente din acest punct de vedere.
Conlucrarea cadrelor existente cu pere(ii structurali de beton armat poate
conferi ansamblului o comportare specific structurilor duale sau structurilor
rigide cu pere(i. Prin aceasta, deplasrile relative de nivel scad considerabil yi n
consecin( se diminueaz riscul de degradare att al elementelor structurale ale
cadrelor din beton armat, ct yi al elementelor nestructurale.
Printr-o alctuire judicioas, pere(ii nou introduyi pot nzestra structura yi cu
propriet(i de disipare de energie.
Solu(ia introducerii de pere(i structurali poate fi aplicat yi la construc(iile cu
parter flexibil yi/sau slab din punctul de vedere al rezisten(ei.
Pere(ii structurali de beton armat pot fi plasa(i la exteriorul (fig. 4-31(a)) sau
la interiorul construc(iei (fig. 4-31(b)). Func(ie de pozi(ia aleas pentru noii pere(i,
acestea pot fi perfora(i de goluri de uyi yi ferestre.
Fig. 4.31
Realizarea de pere(i structurali la interior prezint unele dezavantaje legate
de ntreruperea func(ionalit(ii, modificarea compartimentrii interioare yi implicit
afectarea func(iunilor existente. Aceste modificri implic, de regul, nlocuirea
par(ial a instala(iilor existente, conducnd la costuri de execu(ie mai mari dect
alte procedee.
Plasarea la exteriorul cldirii permite un acces mai simplu pentru execu(ie yi,
probabil, un cost mai mic. De asemenea, afectarea cldirii pe durata execu(iei este
minim. Pe de alt parte, interven(ia este vizibil, afecteaz finisajele yi este expus
mediului. De asemenea, afecteaz nf(iyarea fa(adei yi poate implica nchiderea sau
reducerea unor goluri de ferestre.
Un alt avantaj al solu(iei este c pere(ii adosa(i fa(adei se pot conecta uyor la
elementele cadrului marginal (fig. 4-32).
Fig. 4.32
Pere(ii nou introduyi pot fi asambla(i n nuclee. Se pot ob(ine avantajele
pere(ilor dispuyi la exterior dac nucleele se plaseaz n cur(i de lumin (fig. 4-33)
sau la exterior, constituind contraforturi pentru cldirea existent. n aceast
ultim pozi(ie, structura nou adugat poate fi utilizat pentru adpostirea unor
circula(ii pe vertical, sau pentru extinderea suprafe(ei utile de planyeu. Uneori, o
nou construc(ie lipit de construc(ia existent poate s ofere acesteia din urm
suplimentul de rezisten( lateral necesar.
Fig. 4.33
Se va asigura o dispunere ct mai uniform n plan yi monoton n eleva(ie a
pere(ilor structurali, pentru a evita apari(ia unor efecte semnificative de rsucire
general, pentru a limita eforturile n diafragmele orizontale (planyee) yi pentru a
evita varia(ii bruyte ale rigidit(ii yi rezisten(ei laterale a structurii pe nl(ime.
Prin introducerea pere(ilor structurali de beton armat, cadrele existente sunt
descrcate par(ial de eforturile generate de ac(iunile seismice yi ca atare cerin(ele de
rezisten( ale acestora pot fi reduse pn la nivelul capacit(ilor lor efective.
Mecanismul de comportare al pere(ilor trebuie s fie de tip ncovoiere de
ansamblu, cu deforma(iile plastice localizate la baza pere(ilor, n armturile
verticale ale stlpilor existen(i yi n armturile din elementele nou introduse.
Ierarhizarea capacit(ilor de rezisten( prin proiectare trebuie s asigure
mobilizarea capacit(ilor de deformare plastic, cu evitarea ruperilor premature la
for(e tietoare yi lunecarea n zona de conectare. Dac n pere(i se dau goluri de uyi
yi ferestre, zona de deasupra golului poate fi conceput ca grind de cuplare,
element disipator de energie.
Dac armtura vertical a stlpilor este insuficient, sau dac nndirile
barelor din stlpi sunt insuficiente, stlpilor li se aplic o cmyuire legat de
peretele nou, cu armtura vertical continu prin planyee.
Conectarea inimii nou introduse, de stlpul existent, se realizeaz cu conectori
post-instala(i sau prin petrecerea armturilor orizontale, n cazul n care stlpilor li
se aplic o cmyuire racordat la inima de beton armat (fig.4-36).
Se va (ine seam dac, dup consolidare, for(ele de iner(ie din planul
planyeelor se transmit cu prioritate la pere(ii nou introduyi. Se va asigura
transmiterea acestor ncrcri la pere(i prin conectori yi colectori suplimentari. De
asemenea, se va verifica dac armarea centurilor existente este suficient pentru
asigurarea solu(iei de diafragme pe noua schem de lucru, sau va trebui ntrit.
n cazul pere(ilor asambla(i n nuclee, concentrarea de for(e este maxim yi
msurile de colectare a for(elor prin conectori yi tiran(i trebuie sporite adecvat (de
exemplu, n cazul nucleelor adosate cldirii, figura 4-34).
Fig. 4.34
Datorit concentrrii ac(iunii seismice, n urma consolidrii, n cteva zone
structurale, apar sporuri locale importante la nivelul funda(iilor. Se va verifica
dac funda(iile (infrastructura) sunt suficient de puternice pentru a prelua aceast
sporire de eforturi, sau dac trebuie consolidate.
De asemenea, se vor verifica presiunile pe teren yi, dac este cazul, se va
dezvolta baza de rezemare. n unele situa(ii, n special n cazul pere(ilor yi nucleelor
de pe conturul cldirii, for(ele orizontale produc momente de rsturnare mari, care,
n absen(a unor lestri suficiente, duc la desprinderea funda(iilor de pe teren, sau la
depyirea presiunilor de proiectare pe teren. n aceste situa(ii se vor prevedea
funda(ii de adncime, pilo(i, barete, ancore pretensionate. n cazul n care pilo(ii
trebuie plasa(i la interiorul cldirii, se vor prevedea minipilo(i a cror execu(ie este
realizat de utilaje cu gabarite care permit introducerea lor n cldiri cu afectarea
minim a structurii existente. Sporirea semnificativ a eforturilor din sistemul de
fundare datorat introducerii pere(ilor de consolidare, oblig de multe ori ca solu(ia
de consolidare s fie dictat, n multe situa(ii, de posibilitatea realizrii unor
funda(ii adecvate n condi(ii acceptabile sub aspectul costurilor yi al posibilit(ilor
concrete de execu(ie.
3.8.2 Solu(ii constructive
Realizarea pere(ilor structurali nou introduyi se poate face utiliznd
urmtoarele solu(ii constructive:
1. realizarea unei inimi de beton armat prin umplerea total sau par(ial la
interior a ochiului de cadru (fig. 3.4-35(a)), ancorate adecvat de elementele
cadrului;
2. realizarea unei inimi de beton armat adosate grinzii existente yi conectarea la
stlpii structurii (fig. 3.4-35(b));
3. introducerea unor pere(i, prevzu(i sau nu cu bulbi, n afara yi la distan( de
planurile cadrelor.
Fig. 4.35
Primele dou solu(ii beneficiaz de avantajul c grinzile cadrelor existente pot
juca rolul de colectare a ncrcrilor sesmice la pere(ii nou introduyi. n cazul
aplicrii acestor solu(ii, stlpii yi grinzile existente, din panoul n care se execut
noua inim din beton armat, fac parte din peretele astfel constituit, dac se
realizeaz conectarea adecvat prin ancore postinstalate ntre elementele existente
yi cele nou introduse.
Solu(ia (1) implic postinstalarea unor ancore de conectare la intradosul
grinzii, ntr-un spa(iu strmt, ca urmare a distan(ei mici ntre armturile
longitudinale, opera(ie care reclam a acurate(e deosebit.
__________ ___________
Solu(iile (2) yi (3) permit o execu(ie mai simpl, cu un consum ceva mai mare
de materiale dect solu(ia (1). Turnarea betonului se face prin goluri practicate n
placa planyeului, prin care se trec yi armturile de continuitate yi de traversare a
rostului de lucru. Golurile umplute cu beton constituie yi pene de forfecare pentru
preluarea efortului de lunecare dintre perete yi diafragma orizontal.
O variant alternativ ce poate reduce sim(itor durata de execu(ie a lucrrilor
de consolidare o reprezint realizarea noilor pere(i structurali din panouri
prefabricate, conectate adecvat de elementele existente. Panourile prefabricate se
vor realiza astfel nct dimensiunile acestora s permit introducerea yi
manipularea lor n spa(iile interioare ale cldirii.
Fig. 4.36
3.8.3 Msuri constructive pentru realizarea a pere(ilor noi de beton armat
La proiectarea pere(ilor nou introduyi se vor respecta toate prevederile
specifice din CR2 1- 1.1: 2006: Cod de proiectare pentru construc(ii cu pere(i
structurali de beton armat.
(1) Grosimea inimii peretelui structural introdus va fi cel pu(in egal cu 1/4 din
latura perpendicular a stlpului, dar nu mai mic de 150mm.
(2) Pentru pere(ii avnd grosimea inimii mai mare sau egal cu 180mm este
obligatorie armarea ambelor fe(e cu plase de bare legate sau sudate.
(3) Procentul de armare transversal a inimii va fi cel pu(in egal cu 0,25%, dar
nu mai mare de 0,80%.
(4) Clasa betonului utilizat pentru turnarea pere(ilor introduyi va fi cel pu(in
egal cu clasa betonului din care este realizat structura existent, dar nu va fi
inferioar clasei C20/25.
(5) Eventualele goluri din pere(ii structurali introduyi vor fi bordate cu bare de
armtur pentru care suma capacit(ilor de rezisten( este cel pu(in egal cu cea a
armturilor ntrerupte de gol.
(6) Tehnologia de turnare a betonului trebuie s asigure ob(inerea unui beton de
bun calitate yi mai ales s evite apari(ia unui rost la partea superioar a peretelui
nou introdus.
(a) Pentru pere(ii de beton armat realiza(i prin umplerea ochiului de cadru se
recomand utilizarea uneia din urmtoarele tehnologii:
- Injectarea cu presiune a betonului pe la partea inferioar a cofrajului. Aceast
metod necesit prevederea unui numr suficient de goluri, uniform distribuite la
partea superioar a cofrajului, care s permit eliminarea aerului yi s certifice
umplerea complet cu beton a cofrajului.
- Turnarea betonului pn la cca. 200mm sub grinda existent, urmat de
injectarea cu presiune a unui mortar necontractil n zona de la partea superioar
rmas nebetonat (fig.4-37(a)).
- Turnarea betonului prin goluri perforate n plac ntr-un cofraj prelungit pe
lng grinda existent de intradosul acesteia (fig. 4-37(b)).
Fig. 4.37
(b) Pentru pere(ii de beton armat realiza(i prin amplasarea inimii la
exteriorul ochiului de cadru, betonul se va turna de la nivelul superior prin guri de
dimensiuni suficient de mari realizate n placa existent (fig.4-38). n golurile de
turnare se pot concentra armturile de continuitate, cu sec(iune echivalent barelor
verticale curente din inima peretelui. Golurile prin plac se vor realiza cu
dispozitive roto-percutoare. Pentru a evita tierea armturilor din placa existent
de beton armat se interzice utilizarea unor dispozitive de tiere a betonului.
Eventualele goluri ntmpltoare ntre peretele nou yi intradosul grinzii existente se
umplu, dup caz, prin matare cu mortar vscos sau prin injec(ie cu mortar. Dac
este cazul se vor prevedea popi metalici pentru sprijinirea provizorie plcii
existente.
Fig. 4.38
Pentru realizarea legturii ntre elementele cadrului existent yi pere(ii nou
introduyi se utilizeaz conectori:
(a) Se utilizeaz dou tipuri de ancore post-instalate: conectori cu expansiune
mecanic yi conectori cu aderen( chimic.
(b) Pentru a realiza o conectare sigur yi eficient trebuie respectate urmtoarele
prevederi:
1. Suprafe(ele de beton ale elementelor structurale existente yi eventual
suprafa(a peretelui de compartimentare folosit drept cofraj vor fi buciardate
pentru a crea asperit(i care s permit o conlucrare ct mai bun ntre betonul
nou yi materialele existente.
2. Conectorii trebuie instala(i n guri forate n miezul de beton al elementului.
Este interzis amplasarea conectorilor n zona stratului de beton de acoperire.
3. Pentru a mpiedica cedarea prin despicare a betonului din zona de conectare
trebuie prevzut o armare transversal sub forma fie a unei armturi spiralate de
tip fret (fig. 4-39), fie a unor scri(e din plase sudate (fig. 4-40).
Fig. 4.39
Fig. 4.40
4. Pasul dintre conectorii post-instala(i yi distan(ele dintre aceytia yi marginile
elementelor de beton armat vor fi cel pu(in egale cu valorile prezentate n fig. 4-41.
5. Adncimea minim de nglobare n betonul existent este de 5d
a
pentru
conectorii cu expansiune yi de 8d
a
pentru conectorii cu aderen( chimic.
6.Tierea unor buc(i din stratul de beton de acoperire al elementelor
cadrului existent pentru a realiza pene de forfecare (fig. 4-42).
7. Utilizarea unor piese prefabricate ce se lipesc de elementele structurale
existente utiliznd diverse substan(e adezive (fig. 4-43).
Fig. 4.42
Fig. 4.43
3.5. Lucrri de consolidare a structurilor n cadre de beton armat cu panouri de
umplutur din zidrie
3.5.1. Particularit(i de alctuire
(1) Structurile din aceast categorie constau dintr-un cadru spa(ial de beton
armat la care pere(ii exteriori yi unii (uneori majoritatea) pere(ilor interiori sunt
realiza(i din blocuri ceramice sau BCA, care umplu spa(iul dintre stlpi yi grinzi,
avnd contact practic continuu pe tot perimetrul.
(2) Pere(ii interac(ioneaz cu elementele cadrului formnd un element cu
rezisten( la for(e laterale.
(3) Structura in cadre a fost proiectat fie numai la ncrcri verticale (cazul
cldirilor construite nainte de 1965) fie a fost proiectat si la for(e laterale cu valori
prea mici astfel nct capacitatea de rezisten( la for(e laterale este insuficient fa(
de exigen(ele codului de proiectare seismice.
3.5.2. Comportarea la cutremur
(1) Eficacitatea structural a sistemului cadru perete de umplutur depinde de
dimensiunile yi numrul golurilor, precum yi de calitatea zidriei (cu rosturi
orizontale yi verticale umplute n totalitate sau numai par(ial) yi de contactul
perete-structur pe perimetru, complet sau par(ial.
(2) n cazul panourilor pline sau cu goluri mici deforma(ia ochiului de cadru este
mpiedicat yi astfel in planul peretelui se constituie o diagonal comprimat a crei
rigiditate si rezisten( depinde de calitatea zidriei.
(3) n cazul unor goluri mari, mecanismul de grind cu zbrele nu se poate
constitui yi structura tinde s lucreze ca un cadru, cu noduri rigidizate suplimentar
prin prezen(a zidriei. Umplerea par(ial necontrolat a unora din ochiurile de
cadru poate duce la efecte structurale negative:
- crearea condi(iilor de nivel slab, de exemplu la parterul unor construc(ii unde
sunt amenajate magazine.
- crearea unor efecte de torsiune de ansamblu.
(4) La ac(iuni puternice zidria pere(ilor fisureaz yi tinde s se zdrobeasc,
pierznd rigiditatea yi prezentnd risc de prbuyire, n special n afara planului
acesteia.
Cadrul de beton armat creeaz a doua linie de rezisten(, dar se degradeaz rapid
ca urmare a alctuirii deficitare.
La ac(iuni seismice de intensitate mic yi medie pere(ii de crmid pot asigura
rigiditatea yi rezisten(a lateral pentru a satisface cerin(ele de performan(
necesare.
3.5.3. Deficien(e specifice de alctuire seismic yi tehnici de consolidare
(1) Sunt prezentate principalele deficien(e ale sistemului mpreun cu metodele
curente de interven(ie care s mbunt(easc rspunsul seismic ayteptat al
structurii.
(2) Analiza are n vedere deficien(ele referitoare la satisfacerea cerin(elor de
performan( eviden(iate de evaluarea calitativ yi evaluarea prin calcul.
(3) Metodele de interven(ie pot fi bazate pe una din op(iunile:
3.5.4 Conservarea sistemului structural n care elementele cadrului mpreun cu
zidria de umplutur se comport ca pere(i neomogeni, cu inima realizat dintr-un
material mai pu(in rigid yi mai pu(in rezistent dect elementele ramei cadrului, care
constituie bulbii yi centurile pere(ilor.
Sunt necesare msuri care s asigure interac(iunea structural cadru beton
armat zidrie avut n vedere prin concep(ie, incluznd dac sunt necesari
conectori de o(el post-instala(i.
Sporirea rezisten(ei inimii impune de cele mai multe ori la construc(iile multietajate
placarea cu un strat de mortar armat.
3.5.5 Schimbarea sistemului structural prin:
- Introducerea unor pere(i structurali sau elemente de contravntuire. In aceast
situa(ie, rigiditatea lateral trebuie s fie suficiente pentru a proteja pere(ii de
nchidere yi de compartimentare, conform prevederilor codului de proiectare
seismic.
- Eliminarea pere(ilor de zidrie yi nlocuirea lor cu pere(i uyori lega(i flexibil de
structur sau detayarea pere(ilor de structur, detaliind adecvat n acest scop
legturile pere(i structur, care trebuie s evite rsturnarea pere(ilor n afara
planului lor.
Principalele deficien(e structurale specifice tipului structural analizat n
aceast sec(iune, mpreun cu tehnicile de interven(ie posibile se grupeaz dup
cum urmeaz:
1. Deficit de rezisten( lateral:
(a)n cazul unor dimensiuni insuficiente ale pere(ilor yi/sau a unor rezisten(e slabe
ale zidriei sunt indicate cmyuiri ale pere(ilor cu beton armat sau FRP.
Introducerea de pere(i de beton armat sau contravntuiri metalice reprezint un
procedeu de consolidare care modific sistemul structural ini(ial.
(b)Msurile indicate la (a) se pot utiliza yi n cazul unor pere(i slabi cu goluri mari.
n plus atunci cnd este posibil se recomand umplerea golului.
(c)n cazul pere(ilor cu degradri ale zidriei, solu(ia de repara(ie consolidare
local este injectarea fisurilor cu mortar de ciment yi apoi placarea cu FRP sau cu
mortar armat.
2. Deficit de rigiditate
Acesta se poate remedia prin msurile indicate la 1.
3. Deficien(e de configura(ie structural
(a)Rigiditatea yi rezisten(a nivelurilor flexibile yi/sau slabe se pot mbunt(i
prin:
- introducerea la aceste niveluri a unor pere(i de beton armat sau zidrie armat
sau a unor contravntuiri de o(el,
- prin cmyuirea elementelor verticale de la aceste niveluri cu beton armat sau
FRP n vederea sporirii rezisten(ei acestora la for( axial yi for( tietoare.
(b)Efectele de torsiune general rezultate din dispunerea neechilibrat a
pere(ilor de umplutur, parte a structurii laterale, se diminueaz prin reducerea
excentricit(ilor dintre centrul maselor yi centrele de rigiditate sau de rezisten(
prin introducerea n pozi(ii adecvate a unor pere(i de crmid sau chiar a unor
pere(i de beton armat. Atunci cnd func(iunea nu permite introducerea pere(ilor
plini se pot se pot introduce contravntuiri de o(el.
4. Deficien(e referitoare la traseul ncrcrilor
ntreruperile sau zonele slabe care apar mai frecvent n traseul ncrcrilor
ctre terenul de fundare sunt reprezentate de lipsa legturilor care s evite riscul de
prbuyire al pere(ilor n afara planului lor yi de absen(a colectorilor din planyeul
care s asigure transferul ncrcrilor orizontale la elementele structurii laterale.
Pentru corectarea acestor deficien(e se vor introduce ancore post-instalate la
interfa(a pere(i elementele cadrului yi se vor monta colectori de beton armat sau
din piese de o(el n planyeu.
5. Deficien(e de alctuire a elementelor cadrului de beton armat
(a) nndirile insuficiente ale armturilor longitudinale din stlpi.
nndirile prin petrecerea armturilor yi mbunt(esc performan(a dac se aplic
cmyuiri locale cu beton armat, piese metalice sau FRP, ca urmare a sporirii
efectului de confinare exercitat de cmyuiri.
(b) Rezisten(a insuficient a stlpilor, grinzilor yi nodurilor.
Aceste deficien(e se corecteaz prin cmyuire realizat dup caz din beton armat,
piese metalice sau FRP, conform detaliilor prezentate la 3.4.4.
6. Rosturi slbite neumplute ntre peretele de ceramic yi rama de beton armat.
Acest defect se remediaz prin cur(area rostului yi/sau desfacerea asizelor
periferice yi refacerea acestora yi injectarea sau matarea spa(iilor goale cu mortar.
7. Deficien(e ale diafragmelor orizontale
Acestea constau n armri insuficiente ale diagramelor pentru preluarea eforturilor
de ncovoiere yi for( tietoare yi a eforturilor din zona golurilor cu dimensiuni
mari, precum yi n absen(a conectorilor.
8. Funda(ii cu suprafe(e de rezemare insuficient yi/sau cu deficit de rezisten(.
3.6. Consolidarea structurilor cu pere(i de beton armat
3.6.1. Caracterizarea tipului structural
(1) Elemente structurale cu rezisten( yi rigiditate consistente, pere(ii de beton
armat sunt introduyi n structurile de cldiri n special atunci cnd configura(ia yi
regimul de nl(ime ale cldirii fac necesar realizarea unei structuri laterale
puternice.
Func(ie de modul n care se realizeaz preluarea ncrcrilor verticale yi orizontale
la structurile cu pere(i, se disting dou categorii de construc(ii cu pere(i de beton
armat:
- construcii cu perei structurali dei, n care sistemul pere(ilor este cel care preia
majoritatea ncrcrilor gravita(ionale yi practic n ntregime pe cele orizontale.
Structura este completat, eventual, numai local, cu stlpi yi grinzi;
- construcii cu perei rari, n care sistemul pere(ilor, eventual asambla(i n
nuclee, este asociat cu cadre din stlpi yi grinzi din beton armat, legate prin noduri
rigide.
Deoarece cele dou sisteme conlucreaz n preluarea for(elor laterale yi ambele
preiau ncrcrile verticate aferente, acest tip de structur este denumit dual.
Prima categorie este utilizat cu prioritate la cldiri reziden(iale, la care
fixitatea pozi(iei pere(ilor nu constituie un inconvenient (blocuri de locuin(e,
hoteluri, cmine) yi la care pere(ii din beton armat sunt plasa(i la limita camerelor
yi a coridoarelor. Uneori, yi pere(ii exteriori, prevzu(i cu golurile de ferestre sau
uyi (spre balcoane), sunt realiza(i tot ca elemente structurale. Limita acestui sistem
o constituie structurile tubulare, cu rigiditatea yi rezisten(a lateral concentrat pe
perimetrul cldirii, utilizate la construc(ii foarte nalte. Structura poate fi realizat
din beton armat monolit, dar se preteaz yi la o prefabricare avansat sub form de
panouri mari.
A doua categorie este aplicat la cldirile caracterizate de flexibilitate
func(ional, la care pere(ii sunt plasa(i n pozi(iile n care nu deranjeaz
func(ionarea cldirii (la limita dintre celulele func(ionale, n jurul caselor de scar
yi a lifturilor etc.).
Eficacitatea sistemelor structurale cu pere(i depinde esen(ial de realizarea
func(iunii planyeelor ca diafragme rigide yi rezistente. Acest rol este ndeplinit, de
regul, la construc(iile mai recente din beton armat monolit, dar nu este ndeplinit
ntotdeauna la structurile cu planyee prefabricate, inclusiv cele din panouri mari,
datorit, n special, legturilor inadecvate dintre panouri.
Tipurile de funda(ii ale construc(iilor cu pere(i variaz destul de mult, de la
funda(iile independente pentru pere(i, de suprafa( sau de adncime, pn la
sistemele de infrastructur de tip cutie rigid yi rezistent, alctuite din radier,
pere(ii de contur yi de la interior ai subsolurilor, mpreun cu planyeele acestora.
Pn nu de mult, n practica proiectrii seismice din (ara noastr sistemul
funda(iilor yi cel al infrastructurii nu erau alctuite yi calculate n concordan( cu
principiul, astzi general acceptat, al ierarhizrii capacit(ii de rezisten( asociat
mecanismului structural de disipare de energie dorit. ntr-o situa(ie nefavorabil
din acest punct de vedere se afl funda(iile construc(iilor de tip dual, cu concentrri
mari de eforturi la baza pere(ilor structurali, relativ deprta(i unul de altul.
3.6.2. Rspunsul seismic al structurilor cu pere(i de beton armat
n deformarea sub ncrcri cresctoare, primele elemente care fisureaz yi
sunt solicitate dincolo de pragul de curgere sunt grinzile yi plcile care cupleaz
pere(ii. Plastificarea grinzilor produce o reducere semnificativ de rigiditate a
structurii. Dac rezisten(a transversal este necorelat adecvat cu rezisten(a la
ncovoiere, intervine plastificarea prin forfecare yi degradarea pronun(at a
rezisten(ei, mai ales dac detalierea armturii transversale este incorect. n final se
pierde efectul de cuplare yi pere(ii ajung s lucreze pe schema de consol vertical.
n func(ie de modul de realizare al infrastructurii yi funda(iilor yi de rela(ia
ntre rezisten(a infrastructurii yi a pere(ilor, veriga slab a ansamblului
structural poate fi sistemul pere(ilor sau elementele bazei acestora.
Dac consumul de energie se realizeaz cu prioritate n pere(i, sunt posibile
dou tipuri de comportare.
Primul const n dezvoltarea unei zone de plastificare prin ncovoiere la baza
pere(ilor. Deforma(iile de ncovoiere nu produc degradri de rezisten(, dect la
deplasri mari, dac zonele de deformare plastic sunt alctuite corect.
Al doilea tip de comportare implic fisurarea yi curgerea produs de
forfecare. Acest mod de comportare este indizerabil pentru c este asociat cu o
degradare rapid a rigidit(ii yi rezisten(ei pere(ilor.
Dac cerin(ele de deplasare sunt mici, ceea ce se ntmpl n anumite zone seismice,
sistemele care prezint plastificarea armturilor transversale pot oferi o
comportare seismic acceptabil.
n condi(iile unei rezemri pe teren limitate, poate aprea rotirea pe teren. n
general benefic, pentru c reduce rspunsul infrastructurii, rotirea pe teren
mreyte ns deplasrile laterale. Func(ie de dezvoltarea funda(iilor, rotirea pe
teren a pere(ilor poate fi un fenomen izolat, unul secven(ial, sau unul de propor(ii
mai mari. n aceste condi(ii intervin transferuri de for(e ntre pere(i.
n cazul construc(iilor cu subsoluri yi infrastructuri mai puternice, cuplul
format de for(ele de re(inere aprute la nivelul radierului yi planyeelor poate fi mai
puternic dect momentul dezvoltat pe teren yi rotirea bazei este mai pu(in
nsemnat.
Este de subliniat c n practica proiectrii dinainte de 1980, problema
proiectrii infrastructurilor la for(e laterale era ignorat. Din acest motiv, exist
multe situa(ii n care, la construc(ii realizate anterior, intervin rotiri pe teren
importante sau elementele infrastructurii prezint riscul unor ruperi premature.
3.6.3. Deficien(e specifice de alctuire seismic yi tehnici de reabilitare.
n aceast sec(iune sunt identificate tipurile de deficien(e seismice care
intervin la structurile cu pere(i yi se indic tipurile de interven(ie. Deficien(ele
seismice ale unei construc(iei sunt identificate n urma expertizei yi sunt consemnate
n raportul de expertiz.
Lucrrile de consolidare urmresc impunerea unui mecanism structural de
disipare de energie favorabil. n cazul structurilor cu pere(i de beton armat, acest
mecanism implic dezvoltarea zonelor plastice n grinzile de cuplare yi la baza
pere(ilor. Func(ie de dezvoltarea funda(iilor yi de posibilit(ile concrete de
interven(ie asupra acestora, se poate avea n vedere yi un rspuns seismic care s
implice yi rotirea pe teren.
Deficien(ele structurilor cu pere(i pot reprezenta deficien(e de sistem (la nivel
de ansamblu) sau deficien(e de alctuire ale elementelor structurale considerate
separat. Aceste deficien(e sunt grupate astfel:
A. Deficien(e de sistem
1. Rezisten( insuficient la for(e laterale
Acest tip de deficien( poate aprea la multe construc(ii de tip dual. Sporirea
rezisten(ei laterale a structurii n ansamblu se poate realiza prin msuri cum sunt:
- introducerea unor pere(i suplimentari, cu sporirea corespunztoare a capacit(ii
funda(iilor;
- consolidarea pere(ilor existen(i yi a grinzilor de cuplare;
- izolarea seismic.
2. Rigiditatea lateral insuficient
O asemenea deficien( poate aprea, de asemenea, la structuri cu pere(i dispuyi la
distan(e mari. Remedierea acestei deficien(e se realizeaz, ca yi n cazul
deficien(elor de rezisten(, prin:
- introducerea de pere(i suplimentari;
- mrirea sec(iunilor pere(ilor existen(i yi a altor elemente structurale ale
construc(iei.
Sporul de rigiditate trebuie s fie suficient pentru ca cerin(ele seismice s nu
depyeasc capacitatea de deforma(ie (ductilitatea) a elementelor adiacente, care nu
se consolideaz. n caz contrar, trebuie aplicate msuri specifice pentru creyterea
propriet(ilor de deformare ale acestora.
3. Configura(ia structural neregulat
Din acest punct de vedere, intervin urmtoarele tipuri de deficien(e:
(a) pere(i discontinui pe vertical;
De exemplu, pere(ii ntrerup(i la un anumit nivel, unde aceytia reazem pe stlpi,
sau decalarea planurilor pere(ilor pe vertical. Msuri posibile:
- introducerea de pere(i suplimentari, eventual completarea peretelui la nivelul
unde intervine discontinuitatea;
- ntrirea stlpilor de sub pere(ii ntrerup(i.
De multe ori, aceste msuri trebuie nso(ite de msuri de mbunt(ire a legturii
elementelor verticale ale structurii, de diafragma planyeului.
(b) niveluri slabe sau flexibile;
Msurile de interven(ie au n vedere, n acest caz, mrirea rezisten(ei sau/yi a
rigidit(ii laterale a nivelului slab.
(c) col(uri intrnde sau goluri mari n planyeu;
Se poate completa total, sau par(ial, suprafa(a planyeului, dac este posibil, yi se
prevd armturi de centur, adecvat ancorate, pentru bordarea golurilor sau a
zonelor intrnde.
(d) dispozi(ii de pere(i la care centrul de rigiditate, sau centrul de rezisten(, sunt
puternic excentrice fa( de centrul maselor. n aceast situa(ie, interven(ia
structural va urmri corectarea acestei deficien(e prin introducerea unor pere(i de
echilibrare.
4. Traseu ntrerupt al ncrcrilor ctre terenul de fundare.
n construc(iile existente, cu precdere n cele vechi, pot aprea numeroase
tipuri de situa(ii n care este afectat continuitatea fluxului de ncrcri ctre baza
construc(iei. De exemplu, absen(a elementelor care asigur colectarea ncrcrilor
din planyee, a elementelor de conectare ntre planyee yi pere(i. n asemenea situa(ii,
se introduc, n planyeu yi la interfa(a pere(ilor cu planyeele, centuri yi elemente noi
de conectare, realizate cu diferite tehnici. n aceeayi categorie de deficien(e intr
ancorajele yi nndirile de armturi insuficiente, care se conecteaz prin cmyuiri
cu beton armat, piese de o(el sau FRP.
B. Deficien(e de alctuire a elementelor structurale
Cele mai semnificative aspecte de alctuire deficitar sunt:
1. insuficienta rezisten( la ncovoiere a pere(ilor;
Deficitul individual de rezisten( la ncovoiere al pere(ilor se remediaz, n general,
prin cmyuiri din beton armat (mai rar cu piese de o(el sau polimeri arma(i), cu
armturi verticale continue.
2. insuficienta rezisten( la for(a tietoare a pere(ilor;
Remediul obiynuit este cmyuirea cu beton armat monolit, plci metalice, sau
polimeri arma(i cu fibre, a inimii pere(ilor. n anumite situa(ii se poate reduce
cerin(a de solicitare la for(a tietoare la pere(i cu suprarezisten( excesiv la
ncovoiere, fragmentnd pere(ii prin yli(uri verticale adecvate.
3. rezisten(a insuficient a grinzilor de cuplare la moment ncovoietor yi/sau la
for( tietoare;
Tehnica curent de sporire a rezisten(ei este cmyuirea cu diverse materiale,
dup caz, beton armat, polimeri arma(i cu fibre, sau piese metalice. n cazul unor
grinzi de cuplare grav degradate n urma cutremurului, o solu(ie ra(ional este
demolarea yi returnarea lor cu armri mbunt(ite.
4. deficien(ele de alctuire a planyeelor diafragm;
La proiectarea marii majorit(i a construc(iilor existente, proiectarea planyeelor
a avut n vedere exclusiv preluarea ncrcrilor verticale, nu yi rolul de diafragme
orizontale. Ca urmare, planyeele pot eviden(ia deficien(e din acest punct de vedere,
cum sunt:
(a)absen(a unor centuri de bordare a marginilor planyeelor sau ale golurilor de
dimensiuni mari; n asemenea cazuri se completeaz planyeele existente cu elemente
realizate din beton armat, piese de o(el, sau fyii din FRP, capabili s preia
eforturile de ntindere aferente.
(b)legturi slabe la interfa(a planyeu-pere(i, incapabile s transfere lunecrile care
apar la limita dintre aceste elemente; sporul de capacitate necesar acestor legturi
se realizeaz cu ancore de diverse tipuri, piese din cornier, etc.
(c) lipsa unor legturi eficiente ale planyeelor din elemente prefabricate, care s
asigure comportarea acestor planyee ca diafragme; n aceast situa(ie, solu(ia
optim de consolidare o constituie turnarea peste elementele prefabricate a unui
strat de beton suficient de gros (func(ie de deschiderea planyeului), armat adecvat.
Solu(iile de consolidare ale planyeelor sunt prezentate la 3.7.
5. insuficient capacitate de deformare a pere(ilor verticali. Cile de remediere
sunt dezvoltarea sec(iunilor, n special la capetele pere(ilor yi cmyuirea bulbilor
yi, n general, a zonelor de la extremit(ile sec(iunilor.
6. capacitatea de rezisten( insuficient a funda(iilor, sau a terenului de
fundare;
$i n cazul funda(iilor, proiectarea, n practica de pn acum circa douzeci de
ani, nu avea n vedere alctuirea acestei pr(i a construc(iilor n acord cu ac(iunea
asociat mecanismului de plastificare a structurii. Ca urmare, multe funda(ii de
cldiri vechi, indiferent de modul de realizare, prezint importante deficien(e.
3.6.4 Solu(ii de consolidare a pere(ilor, ca elemente structurale individuale
3.6.4.1 Aspecte generale
(1) Consolidarea pere(ilor de beton armat se face pentru sporirea:
- rezisten(ei la ncovoiere;
- rezisten(ei la for( tietoare;
- deformabilit(ii (ductilit(ii);
- rigidit(ii;
- performan(elor zonelor de nndire ale armturilor. Un tip de interven(ie poate
avea efecte multiple. De exemplu, sporirea rezisten(ei la for( tietoare poate creyte
yi capacitatea de deform(ie.
(2) Consolidarea pere(ilor din beton armat individuali se ob(ine n mod obiynuit
prin cmyuirea pere(ilor cu beton armat, piese de o(el sau polimeri arma(i cu
fibre. Uneori cnd este posibil din punct de vedere func(ional, sporirea rezisten(ei se
poate ob(ine prin umplerea unor goluri de uyi yi ferestre.
(3) La alegerea solu(iei de cmyuire se vor avea n vedere avantajele yi
inconvenientele fiecreia din cele 3 tipuri de materiale folosite. Sintetic acestea sunt
urmtoarele:
(a) Tehnologia cmyuirii cu beton armat prezint avantajele unui cost redus yi a
unei aderen(e bune la elementul existent, fr msuri speciale de conectare.
Inconvenientele sunt majorarea uneori substan(ial a dimensiunilor, cu reducerea
spa(iului liber, yi masa adugat relativ mare. De asemenea, aceast tehnologie
ntmpin dificult(i serioase pentru consolidarea pere(ilor de calcan.
(b) Tehnologia cmyuirii cu piese de o(el nu modific semnificativ dimensiunile
elementelor structurale, adaug o mas sensibil mai mic dect cmyuirea cu
beton armat yi se realizeaz ntr-un timp mai redus dect aceasta. Inconvenientele
solu(iei sunt necesitatea protec(iei la foc, consumul superior de materiale yi de
manoper yi necesitatea unor msuri pentru realizarea aderen(ei la betonul
existent.
(c) Tehnologia cmyuirii cu FRP nu duce practic la modificarea sec(iunilor yi a
masei ini(iale ale elementelor yi se realizeaz n timp foarte scurt cu afectarea
minim a func(iunii. Printre cele mai importante inconveniente sunt necesitatea
protec(iei la foc, costul mai ridicat dect n cazul celorlalte dou tehnologii yi
tehnicitatea necesar punerii n oper.
3.6.4.2 Creyterea rezisten(ei la ncovoiere a pere(ilor
(1) Creyterea capacitatii de rezisten( la ncovoiere a pere(ilor se realizeaz prin
introducerea unor elemente noi de beton armat sau de o(el la extremit(ile acestora.
n aceast situa(ie este necesar realizarea continuit(ii pe vertical a elementelor
nou introduse pe nl(imea necesar (fig 3.6-1(a) yi (b)) ceea ce presupune spargerea
local a elementelor orizontale (plci yi/sau grinzi) ntlnite pe nl(imea peretelui.
Se pot aplica yi solu(ii n care grinzile pot fi ocolite, spargerea acestora fiind evitat.
(2) Detaliile de consolidare recomandate sunt cele din figurile 3.6-2, 3.6-3 yi 3.6-4:
(a)prin adugarea sau mrirea unor bulbi din beton armat (fig. 3.6-2(a),(b))
(b)prin adugarea unor elemente din o(el:
- Corniere la col(uri rigidizate orizontal cu benzi din o(el (fig.3.6-3)
- Plci metalice (fig.3.6-4).
Pentru realizarea conlucrrii dintre piesele metalice yi betonul pere(ilor
existen(i trebuie luate msuri de asperizare a suprafe(elor de beton n contact cu
plcile de o(el yi trebuie aplicate solu(ii de injectare care s asigure umplerea
spa(iilor dintre elemente. Cnd aceste msuri nu sunt suficient de sigure se vor
prevedea conectori.
Fig. 3.61
Fig. 3.62
Fig. 3.63
4. n situa(iile n care sporirea rezisten(ei la ncovoiere duce la creyterea for(ei
tietoare de dimensionare, aya cum este cazul din fig. 3.6-4, peste capacitatea
elementelor, vor fi necesare yi msuri de sporire rezisten(ei lor la for( tietoare.
4.6.4.3 Creyterea deformabilit(ii (creyterea ductilit(ii)
(1) Creyterea capacit(ii de deformare (creyterea ductilit(ii) se face prin confinarea
zonelor de capt ale pere(ilor, introducnd cmyi de beton armat, o(el sau polimeri
arma(i cu fibre (FRP).
(2) Dac se inten(ioneaz c aceste interven(ii s nu produc yi sporirea rezisten(ei
la ncovoiere yi, implicit, a for(ei tietoare de proiectare (asociat) se va ntrerupe
continuitatea pe vertical a cmyii n dreptul planyeelor. n acest sens se vor
prevederea rosturi cca 50mm ntre extremit(ile cmyii yi planyeele nvecinate.
Exemple de rezolvare a detaliilor se dau n fig. 3.6-5(a), n cazul cmyuirii cu beton
armat yi n fig. 3.6-5(b), pentru cmyuirea cu piese metalice.
(3) n cazul pere(ilor fr bulbi la extremit(i detaliile de consolidare a zonelor de
capt pot fi rezolvate ca n Fig. 3.6-6.
(3) n cazul utilizrii cmyilor de FRP detaliile sunt similare celor din fig. 3.6-6 sau
3.6-5(b).
Fig. 3.65
Fig. 3.66
3.6.4.3 Creyterea rezisten(ei la for( tietoare
(1) Creyterea capacit(ii la for( tietoare se face prin consolidarea inimii pere(ilor.
Se pot utiliza cmyi din beton armat, o(el sau FRP.
(2) Pentru a se evita sporirea capacit(ii la ncovoiere yi a for(ei tietoare de
proiectare este necesar ca elementele nou introduse s nu aib continuitate pe
nl(ime. Acestea se vor ntrerupe la nivelul planyeelor. Se recomand prevederea
unui rost de 50mm la partea superioar si inferioar.
(3) Cmyile din beton armat, o(el sau FRP se pot aplica func(ie de necesarul de
rezisten( sau de constrngerile tehnologice yi arhitecturale, pe una sau pe ambele
fe(e ale peretelui existent.
(4) Indiferent de solu(ia aleas pentru cmyuire elementele nou introduse trebuie
ancorate adecvat n zonele de capt ale pere(ilor.
(5) Detaliile de cmyuire a inimii pere(ilor cu beton armat pot fi rezolvate ca n
Fig. 3.6-7(a) yi (b). Cmaya se poate arma cu o singur plas de armtur
amplasat n planul median.
Fig. 3.67
(6) Cmyuirea cu elemente de o(el se poate face prin dispunerea pe una sau
ambele fe(e ale peretelui a unor benzi de o(el n direc(ie orizontal (Fig. 3.6-8(a))
sau a unor panouri continue de tabl din o(el.
Fig. 3.68
(7) n cazul utilizrii polimerilor arma(i cu fibre detaliile pot fi rezolvate ca n Fig.
3.6-9(a),(b),(c) yi 3.6-10 pentru pere(i yi grinzi de cuplare. nainte de aplicarea FRP
este esen(ial respectarea condi(iilor tehnologice privind cur(irea yi netezirea
suprafe(elor yi rotunjirea col(urilor.
Fig. 3.69
Este esen(ial asigurarea unei ancorri adecvate a FRP, prin petrecerea dup
captul peretelui sau grinzii, dup caz yi prin prevederea conectorilor specifici FRP
realiza(i tot cu fibre, rsfira(i n evantai (fig. 3.6-11). Orientarea fibrelor va fi
unidirec(ional (paralel cu direc(ia de ac(iune a for(ei tietoare). ntruct
rezisten(a FRP este limitat de capacitatea de aderen(, este inutil sporirea
numrului de straturi peste cel ascociat capacit(ii de aderen(.
Fig. 3.6-10
Fig. 3.6-11
3.6.4.4 Sporirea capacit(ii de cuplare a pere(ilor structurali
(1) Cuplarea pere(ilor poate fi mbun(it prin consolidarea grinzilor de cuplare
existente sau prin introducerea unor grinzi de cuplare noi.
(2) Consolidarea grinzilor de cuplare poate fi fcut pentru sporirea capacit(ii
de rezisten( la ncovoiere, a capacit(ii de rezisten( la for( tietoare yi/sau pentru
sporirea deformabilit(ii. Detaliile de consolidare a grinzilor de cuplare existente
pot fi rezolvate ca n Fig. 3.6-12 sau 3.6-13.
Solu(ia obiynuit este adosarea unei grinzi de cuplare la cea existent yi conectarea
prin ancore cu aderen( a celor dou elemente. Aceast solu(ie face necesar
ngroyarea local a pere(ilor pentru ancorarea barelor din grind. Dezvoltarea
pere(ilor implic, de asemenea, necesitatea unor msuri de conectare a elementelor
noi de cele existente.
Betonarea elementelor noi se poate face prin goluri practicate n placa planyeului
..............................................................................................................
(3) Detaliile de consolidare prin aplicarea FRP sunt date la 3.6.4.4.
(4) Introducerea de grinzi de cuplare noi este recomandat n cazul structurilor
cu pere(i cu planyee dal. n fig. 3.6-14 este dat un exemplu de consolidare prin
introducerea unei grinzi de cuplare la intradosul plcii.
Fig. 3.6-12
Not: n eleva(ie nu se reprezint dect armtura principal a grinzii noi
Fig. 3.6-13
Not: Dac se iau msuri de sprijinire provizorie a plcii, grinda nou se poate
executa cu nl(imea grinzii existente.
Fig. 3.6-14
3.6.5 Solu(ii de consolidare cu modificarea structurii n ansamblu
(1) Din aceast categorie fac parte solu(ii care constau din adugarea de pere(i
structurali, contravntuiri metalice sau atayarea unor pere(i contrafort sau cadre la
exteriorul construc(iei. Solu(iile sunt similare cu cele prezentate la cap 3.4.3 yi nu se
mai detaliaz aici.
3.7 Interven(ii asupra planyeelor
3.7.1 Probleme generale
(1) Interven(iile asupra planyeelor construc(iilor existente prezentate n aceast
sec(iune au n vedere numai rolul lor de diafragme orizontale, rigide yi rezistente
pentru ncrcri aplicate n planul lor. Interven(iile impuse de degradrile
provocate de solicitrile produse de ncrcrile gravita(ionale sau de rezisten(
insuficient a planyeelor fa( de aceste ncrcri impun msuri specifice, care nu
fac obiectul codului.
(2) Eforturile sec(ionale (efectele ac(iunilor) n diafragmele orizontale ale cldirilor
se determin pe modele de calcul specifice propor(iilor acestor elemente, respectiv
pe modele de grinzi perete, sau grinzi cu zbrele rezemate pe componentele
structurii verticale a cldirii. Eforturile sec(ionale se stabilesc potrivit celor mai
defavorabile (acoperitoare) scheme de ncrcare, n care ac(iunile seismice de
proiectare corespund mecanismului de plastificare (de disipare de energie) al
structurii.
(3) Func(ie de deficien(ele de alctuire ale planyeelor interven(iile care au n
vedere func(ia de diafragme orizontale, pot avea unul sau mai multe din
urmtoarele obiective:
- creyterea rezisten(ei la for( tietoare
- creyterea rezisten(ei la ncovoiere
- creyterea rezisten(ei la lunecare a zonelor de conectare ntre elementele
structurii verticale yi planyee, prin care se asigur transferul for(elor masice de la
planyeu la structura care preia for(ele laterale
- realizarea unor elemente capabile s colecteze ncrcrile masice aplicate n
grosimea planyeului yi transportul lor la elementele structurii verticale sau pentru
suspendarea lor n zona comprimat a diafragmei, atunci cnd aceste ncrcri
produc ntinderi perpendiculare pe axul grinzii perete orizontale.
- creyterea rezisten(ei diafragmei n zonele cu slbiri locale (n special n
vecintatea golurilor).
(4)Msurile de consolidare ale planyeelor pot deveni necesare mai ales dac prin
solu(iile de consolidare ale structurii verticale, de exemplu, prin introducerea unor
pere(i structurali rigizi, la distan(e relativ mari, deschiderile planyeelor ca grinzi
orizontale cresc n raport cu situa(ia anterioar interven(iei.
(5)mbunt(irea condi(iilor de solicitare ale planyeelor se poate ob(ine yi ca urmare
a reducerii deschiderii lor pe schema de grind orizontal prin introducerea unor
elemente structurale verticale suplimentare sau prin consolidarea celor existente.
3.7.2 Solu(ii de sporire a rezisten(ei la for( tietoare
(1) n cazul n care rezisten(a la for( tietoare n planul planyeului este insuficient
se poate aplica una din urmtoarele solu(ii:
- prin suplimentarea grosimii diafragmei orizontale printr-un strat de beton armat
monolit turnat deasupra planyeului existent (suprabetonare);
- prin reducerea valorii eforturilor de forfecare prin introducerea unor elemente
verticale suplimentare (pere(i de beton armat, contravntuiri) care reduc
deschiderea diafragmei pentru for(e aplicate n planul planyeului.
(2) Solu(ia suprabetonrii reprezint solu(ia obiynuit. Aplicarea acestei tehnici
oblig la realizarea unor legturi adecvate cu elementele structurii verticale, de
regul prin conectori post-instala(i (fig. 3.7-1) yi a conlucrrii dintre stratul nou
turnat yi stratul de baz de beton.
Cteva solu(ii de realizare a aderen(ei dintre cele dou straturi de beton armat sunt
prezentate n fig. 3.7-2.
n cazul din fig. 3.7-2(a), conlucrarea este realizat prin intermediul unui strat de
pietriy lipit cu adeziv epoxidic de placa planyeului existent. n fig. 3.7-2(b),
conectarea celor dou straturi se realizeaz prin ancore post-instalate, cu capt
expandabil sau aderente chimic. n fig. 3.7-2(c), se prezint o solu(ie care se poate
aplica n cazul unor planyee prefabricate alctuite din fyii cu goluri. Prin
spargerea bol(ii de deasupra unor goluri yi umplerea acestora odat cu turnarea
suprabetonrii se realizeaz pene care preiau tendin(a de lunecare ntre cele dou
straturi de beton. O alt solu(ie este prezentat n fig. 3.7-2(d) n care conlucrarea
ntre suprabetonare yi placa existent se realizeaz prin corniere fixate cu bol(uri
de placa planyeului existent.
(3)Suplimentarea grosimii planyeelor prin suprabetonare duce la mrirea greut(ii
permanente a construc(iei yi implicit a for(ei seismice. n consecin( la verificarea
elementelor structurale, inclusiv a funda(iilor se va (ine seama de acest spor de
ncrcare.
(4)Prin reducerea deschiderii diafragmelor ca urmare a introducerii unor elemente
structurale suplimentare (pere(i, contravntuiri) se pot evita sau reduce msurile
de consolidare a planyeelor.
Asemenea situa(ii apar de regul de la sine, cnd structura vertical trebuie ntrit
ca urmare a unei rezisten(e sau a unei rigidit(i laterale insuficiente.
3.7.3 Solu(ii de sporire a rezisten(ei la ncovoiere
(1) Deficitul de rezisten( la ncovoiere n planul diafragmei se poate elimina prin
creyterea
rezisten(ei centurilor de pe conturul planyeului.
Solu(iile care pot fi aplicate n acest scop sunt urmtoarele:
- demolarea marginii plcii planyeului yi returnarea zonei desfcute dup ce n
prealabil s-au montat armturile centurii (fig. 3.7-3);
- montarea unor armturi de centur continu n lungul marginii diafragmei, n
grosimea suprabetonrii, atunci cnd planyeul se suprabetoneaz (fig. 3.7-1);
- introducerea unor elemente metalice (platbande, corniere) n lungul marginilor
planyeelor conectate adecvat de plac;
- prin reducerea eforturilor de ncovoiere n planul planyeului prin reducerea
deschiderilor acestuia ca urmare a introducerii unor elemente verticale
suplimentare (vezi 3.5.2(5)).
(2) n cazul realizrii centurii ntr-o fyie de planyeu desfcut yi returnat (fig.
3.7-3), trebuie luate msuri, dac este necesar, pentru sus(inerea provizorie a
planyeului pe durata lucrrilor yi pentru continuitatea nentrerupt a armturilor
de centur n dreptul eventualelor obstacole (traversarea unor grinzi metalice, a
unor pere(i etc.).
De asemenea, atunci cnd legtura cu reazemul plcii este subdimensionat, cu
ocazia executrii centurii se mbunt(eyte yi conectarea dintre planyeu yi
elementele verticale.
(3) Centurile de pe perimetrul planyeului se pot realiza yi cu profile yi platbenzi
metalice, dispuse dup caz la partea superioar sau la partea inferioar a plcii (fig.
3.7-4). n al doilea caz trebuie luate msuri pentru traversarea grinzilor orientate
perpendicular pe centur, de exemplu, prin traversarea acestor elemente cu bare de
o(el beton de sec(iune echivalent solidarizate de elementele centurii.
Centurile metalice se prind de diafragma de beton armat prin conectori post-
instala(i prin expandarea capetelor sau aderen( chimic.
(4) Solu(iile indicate pentru realizarea centurilor cu armturi n suprabetonare sau
elemente metalice, se pot aplica yi pentru realizarea colectorilor yi suspensorilor
diafragmelor.
3.7.4 Sporirea capacit(ii de transmitere a for(elor de lunecare ntre plac yi
elementele structurii verticale
(1) Solu(iile pentru sporirea legturii ntre planyeu yi elementele structurii verticale,
pere(i structurali yi/sau grinzi de cadru au n vedere preluarea for(elor prin
forfecarea unor elemente metalice sau prin frecare echivalent.
(a) (b)
Elementele care contribuie la preluarea for(elor transmise de la planyeu la perete
sau grinzi pot fi armturi de o(el beton montate n suprabetonare, care traverseaz
elementul de reazem prin goluri perforate, umplute ulterior cu mortar epoxidic
(fig. 3.7-5(a)) sau conectori care transmit aceste for(e de la plac la piesele metalice
de legtur yi de la acestea la grinzi sau pere(i (fig. 3.7-5(b)).
3.7.5 Solu(ii de sporire a rezisten(ei n jurul golurilor
(1) n situa(iile n care diafragmele orizontale prezint un deficit de rezisten( n
jurul golurilor sau al unor discontinuit(i n plan (de exemplu, la col(uri intrnde)
se poate spori rezisten(a planyeelor prin urmtoarele categorii de msuri:
- realizarea unor bordaje metalice ale golurilor prin care se distribuie eforturile n
corpul planyeului;
- realizarea unor bordaje cu bare de o(el beton plasate la marginea golurilor n
suprabetonarea plcii existente;
- reducerea sau chiar eliminarea concentrrilor de eforturi din jurul golurilor prin
umplerea par(ial sau total a golului, atunci cnd func(iunea cldirii o permite.
(2) Bordajele din profile sau platbenzi metalice vor fi fixate cu conectori post-
instala(i de placa planyeului existent yi prelungite dincolo de marginea golului, cu
lungimi de ancorare suficiente pentru a transmite n masa planyeului eforturile
aferente armturilor ntrerupte prin dispunerea golului (fig. 3.7-6).
(3) Bordajele realizate cu bare din o(el beton dispuse n suprabetonare se alctuiesc
similar cu centurile, tiran(ii yi colectorii dispuyi n suprabetonare, aya cum s-a
artat la 3.7.3. Armturile de bordare vor fi ancorate adecvat dincolo de marginea
golurilor (fig. 3.7-7).
3.7.6. Introducerea colectorilor noi
(1) Introducerea colectorilor noi este necesar de multe ori atunci cnd structura
a fost ntrit prin introducerea unor pere(i sau contravntuiri yi for(ele orizontale
dezvoltate n planyeu trebuie adunate yi transmise la aceste elemente suplimentare
adugate, care urmeaz s preia majoritatea acestor for(e.
Pentru a ndeplini acest rol, func(ie de configura(ia structurii yi a pozi(iei
elementelor rigide yi rezistente n plan, colectorii trebuie dezvolta(i ntr-una sau mai
multe deschideri, astfel nct s realizeze transferul for(elor de ntindere din masa
planyeului.
(2) Colectorii pot fi realiza(i din piese de o(el sau din beton armat.
Colectorii din beton armat, n eventualitatea c nu se aplic o suprabetonare, se
dispun de regul la intradosul planyeului. Colectorii din o(el pot fi plasa(i la partea
superioar.
(3) Atunci cnd se utilizeaz colectorii din piese de o(el, pentru mbunt(irea
aderen(ei la interfa(a beton - o(el, se recomand sablarea suprafe(ei piesei de o(el yi
aplicarea unui strat de ryin epoxidic.
Pentru prinderea piesei de o(el de placa de beton se folosesc ancore dispuse n guri
forate, umplute cu adeziv sau ryin epoxidic.
(4) n cazul colectorilor de o(el intervine o incompatibilitate ntre deforma(iile
colectorilor yi placa de beton, mai ales la conectorii lungi.
Pe msur ce in colector se acumuleaz eforturi pn la legtura cu noul perete, n
aceeayi msur sporeyte yi alungirea acestuia. In aceste condi(ii tija conectorului
poate fi solicitat pn la rupere de placa pe care sprijin conectorul. Cedarea unui
conector produce suprasolicitarea conectorului adiacent. Pentru a evita asemenea
efecte pot fi luate urmtoarele msuri:
a. sec(iunile plcilor colectori s fie propor(ionale cu eforturile, astfel nct
deforma(iile specifice s fie relativ uniforme;
b. sec(iunile plcilor s fie suficiente pentru a limita alungirile la cca. 2-3 cm.
c. gurile n care se introduc ancore s fie suficient de largi pentru a evita
rezemarea tijelor de marginea golului (fig. 3.7-8).
d. transferul de ncrcare ntre colector yi placa planyeului s se realizeze
prin frecare prin intermediul unor yaibe elastice care s asigure dezvoltarea unor
eforturi colector yi placa planyeului s fie flexibil.
(5) n cazul n care colectorii sunt realiza(i ca elemente de beton armat, trebuie
luate msuri pentru asigurarea conlucrrii ntre betoanele de vrste diferite yi
pentru realizarea unei bune betonri.(fig 3.7-9).
Lungimea colectorului depinde n principal de rezisten(a plcii planyeului; cu ct
acesta este mai slab armat, lungimea necesar a colectorului va fi mai mare.
Dac colectorul intersecteaz grinzile planyeului, acesta trebuie perforate, apoi n
gurile realizate se monteaz bare orizontale de o(el care se vor nndi
corespunztor cu armturile colectorului. Golurile practicate n grinzi yi plci, vor
evita pe ct posibil, tierea armturilor existente.
Colectorii pot fi plasa(i yi adosa( i la grinzile planyeului existent. (fig 3.7-10).
gol de turnare