Sunteți pe pagina 1din 68

O revistă pentru toţi profesioniştii în CAD

- 3559 18 (nr. 3/2006)

numãrul

ISSN 6, - 1454

An

Max

Max

CAD CAD

magazine

Autodesk la maximum

Banii sunt pe drum!
Banii sunt
pe drum!

Industria construcţiilor de maşini gata pentru integrare

pag. 8

Piaţa arhitecturii se va deschide în ambele sensuri după aderarea la UE

pag. 49

Infrastructura cartierului rezidenţial Meseş din Zalău amenajată cu ADVANCED ROAD DESIGN

pag. 28

Aplicaţia clujeană HORIZONTAL DESIGN aduce standardele româneşti în ARD

pag. 40

Ce trebuie să ştii despre AUDITUL SOFTWARE

pag. 66

Your success is the measure of ours

Your success is the measure of ours
Your success is the measure of ours
Your success is the measure of ours
Your success is the measure of ours
Your success is the measure of ours
editorial Schimb ă ri peste noapte(a) de An Nou S ă rb ă torile de

editorial

Schimbări peste noapte(a) de An Nou

Sărbătorile de iarnă ale acestui an vin cu un prilej în plus de aniversat: 1 ianuarie 2007 – aderarea României la Uniunea Europeană.

Am vorbit mult despre aderare, am fost hotăţi că ne-o dorim, am aşteptat cu sufletul la gură stabilirea acestei date, iată şi mult aşteptatul moment! Va fi o noapte plină de schimbări acest An

Nou 2007?

pas care duce spre o perioadă lungă de integrare în care vom face eforturi pentru a ajunge din urmă statele europene?

Sau

acceptăm că este un

O Comunitate Europeană cu 22 de mili-

oane de locuitori în plus şi cu o suprafaţă ca a României mai mult este, cu siguranţă,

o Europă mai puternică. Nu are rost să

analizăm în ce au constat criteriile de ade- rare sau dacă momentul aderării este cel potrivit. Important acum este să privim în viitor şi să vedem ce aduce României aderarea. Cu siguranţă aţi auzit de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 negociat pe priorităţi, obiectivul principal pentru România fiind reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi statele membre ale Uniunii

Europene.

Conform estimărilor, România ar putea recupera până în 2013 circa 10 puncte pro- centuale din decalajul general faţă de UE, ajungând la aproximativ 41% din media UE. Pentru a ajunge aici, trebuie să trecem

printr-o serie de etape de integrare, primul pas important fiind 1 ianuarie 2007. Acest moment marchează, de fapt, o serie de oportunităţi de evoluţie şi şansele de finanţare ale acestora. Noi vom contribui

la bugetul Europei, Europa ne va ajuta cu

finanţări ale proiectelor noastre de evoluţie.

Fondurile structurale pentru perioada 2007- 2013 rezervate României sunt de circa 30 de miliarde de euro, bani pe care îi vom obţine numai cu bună-credinţă, folosindu-i şi dovedind că i-am folosit pentru evoluţie. România va primi fonduri europene, dar trebuie să le susţină şi cu un efort impor- tant de la bugetul de stat. 19 miliarde de euro din aceste fonduri vor putea veni de la UE fără a fi necesară co-finanţarea de la bugetul de stat.

În domeniul transporturilor, pentru refa- cerea unor drumuri sau căi ferate, România va primi în fiecare an aproape 4 miliarde de euro, dar va trebui să contribuie cu 1 miliard de euro. Cofinanţarea este o modali- tate firească având în vedere că noi sun- tem primii care vom beneficia de această infrastructură. Însă şi Europa are nevoie de această infrastructură pentru dezvoltarea economică a spaţiului european.

Având în vedere domeniile în care software-ul Autodesk este necesar, dar şi finanţările alocate de Uniunea Europeană, am dedicat infrastructurii această ediţie a MaxCAD Magazine. Pe lângă articole dedicate domeniului proiectării mecanice şi arhitecturii, puteţi citi în paginile revistei articole despre starea actuală şi planurile de evoluţie a reţelei de drumuri şi căi ferate, poveşti de succes în implementarea de soluţii software de infrastructură, dar şi studii practice ale proiectelor de străzi.

Vă doresc un An Nou în care să ne bucurăm de apartenenţa la spaţiul euro- pean!

doresc un An Nou în care s ă ne bucur ă m de apartenen ţ a
Monica Muscă
Monica Muscă

Redactor-şef

MaxCAD MaxCAD magazine
MaxCAD MaxCAD magazine
MaxCAD MaxCAD magazine

MaxCAD MaxCAD

magazine

MaxCAD MaxCAD magazine
MaxCAD MaxCAD magazine
MaxCAD MaxCAD magazine
MaxCAD MaxCAD magazine
MaxCAD MaxCAD magazine
cuprins nr.18(3) 2006 Caseta redacţiei Director: Păuna Dumitrescu Redactor-şef: Monica Muscă Director
cuprins
nr.18(3)
2006
Caseta redacţiei
Director:
Păuna Dumitrescu
Redactor-şef:
Monica Muscă
Director Marketing:
Nicoletta Niculescu
Secretar de redacţie:
Andreea Boji
Art Director:
Păuna Dumitrescu
DTP:
Răzvan Anisoiu
Corectură:
Eliza Hohan
Colectivul redacţional:
Cristina Bunescu
Cristina Wichman
Nicoletta Niculescu
Mihaela Dumitraşcu
Renata Cochior
Au colaborat:
Dr. ing. Alexandru Pozdîrcă
Daniel Bojin
Ing. Remus Donţu
Drd. ing. Daniel Dunea
Ing. Răzvan Câmpean
Ing. Ştefan Horon
Ing. Marius Benea
Editat de:
A&C International
Str. Sighişoara nr. 34
Sector 2, Bucureşti, cod 021936
Tel.: 021-250.53.15
E-mail: office@acintl.ro
ISSN 1454 - 3559
Tipărit la SAFO PROD S.A. - Grupul de
Presă şi Tipografie ROMPRINT, cu sediul în
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1
Reproducerea în orice formă, în orice limbă,
integral sau parţial, a conţinutului revistei,
fără permisiunea editorului, este interzisă.
www.maxcadmaga-
zine.ro www.maxcadmagazine.ro

pag. 22

pag. 28

pag. 33

pag. 34

pag. 36

pag. 38

pag. 40

pag. 42

pag. 49

pag. 50

pag. 52

pag. 54

pag. 56

pag. 60

pag. 64

pag. 66

EDITORIAL

Schimbări peste noapte(a) de An Nou

pag. 3

pag. 6

NOUTĂŢI

Acord APMR cu Autodesk şi centru de dezvoltare software pentru industria mobilei Software Autodesk gratuit pentru studenţi

pag. 7

mobilei Software Autodesk gratuit pentru studen ţ i pag. 7 MECANIC Ă Industria construc ţ iilor

MECANICĂ

Industria construcţiilor de maşini pregătită pentru integrare

pag. 8

Cerinţele de productivitate şi calitate de după aderare un prilej pentru Autodesk

pag. 11

Primul manual în limba română pentru utilizatorii de Autodesk Inventor

pag. 12

CAMUSAT proiectează turnuri metalice cu Autodesk Inventor

pag. 13

Autodesk Inventor - Desfăşurata pieselor cu şanfren

pag. 14

Proiectează matriţe cu Autodesk Inventor şi Mold Factory

pag. 16

TIPS: Cum pot fi afişate cotele pieselor în lista de materiale

pag. 18

Cameron proiectează în România echipament petrolier cu Autodesk Inventor

pag. 19

GIS/INFRASTRUCTURĂ

Banii sunt pe drum! Infrastructura cartierului rezidenţial Meseş din Zalău amenajată cu Advanced Road Design Software RDV Systems pentru infrastructură prin MAXCAD Transgaz Mediaş: Map 3D generează decizii pentru industria gazelor Canalis pentru proiectarea sistemelor de canalizare din România Proiectele hidroenergetice ale ISPH sunt realizate cu Autodesk Proiectarea drumurilor după standarde româneşti cu Horizontal Design Perspective ale aplicaţiilor geospaţiale Autodesk în Delta Dunării

aplica ţ iilor geospa ţ iale Autodesk în Delta Dun ă rii ARHITECTUR Ă /CONSTRUC Ţ

ARHITECTURĂ/CONSTRUCŢII

Piaţa arhitecturii se va deschide în ambele sensuri după aderarea la UE Grupul Studio proiectează în ţară şi în străinătate cu Autodesk Coordonează-ţi etapele de proiectare cu Autodesk Revit Structure 4 Autodesk achiziţionează firma Robobat

CAD MANAGEMENT

Demonstrează avantajele cu cifre şi managementul îţi va aproba finanţarea

TRAINING

Parametrizarea IDE-urilor

PIRATERIE SOFTWARE

Punctul pe pIrateria software - contractul de legalizare Ce trebuie să ştii despre auditul software

Când foloseşti software ilegal, comiţi o infracţiune ce se pedepseşte cu amendă penală (2.500-2.000.000 RON) sau închisoare (1-4 ani) şi dosar penal. În plus, ţi se închide rma. Mai bine nu rişti. Pentru consultanţă strict condenţială în vederea legalizării sau a încheierii unui contract de legalizare, sună la A&C International (021/250.53.15) sau la partenerii autorizaţi.

www.acintl.ro l www.acintl.ro/parteneri

ă la A&C International (021/250.53.15) sau la partenerii autoriza ţ i. www.acintl.ro l www.acintl.ro/parteneri 5
5
5
;tiri interna'ionale Acord de parteneriat între Autodesk [i Asocia]ia Produc`torilor de Mobil` Centru de dezvoltare

;tiri interna'ionale

Acord de parteneriat între Autodesk [i Asocia]ia Produc`torilor de Mobil`

Centru de dezvoltare software pentru industria mobilei la Târgu-Mureş

Arhitecţilor din România, Federaţia Patronală Construcţii Maşini etc. „Respectarea drepturilor de propri- etate intelectuală este un aspect asu- pra căruia Comunitatea Europeană ne-a atras frecvent atenţia, fiind una dintre condiţiile admiterii ţării noastre în rânduri- le organizaţiei. De aceea, intenţia noastră este să continuăm încheierea de astfel de contracte de colaborare şi cu alte asociaţii profesionale din ţară, prin care dorim să sprijinim companiile româneşti să îşi desfăşoare activitatea în condiţii legale” a declarat Cristian Dumitrescu, preşedintele A&C International. Pentru buna implementare a pachetului Autodesk Inventor Series, resellerul autorizat Autodesk, firma Promax, în colaborare cu firma Mobex va elabora un suport de instruire dedicat domeniului mobilei şi va organiza un centru pilot la sediul acestei firme pentru uti-

Autodesk a încheiat un acord de colabo- rare - “Major Account Agreement” - pentru o perioadă de un an cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR). În baza acestui acord, membrii APMR vor beneficia de reduceri de până la 25% pentru orice aplicaţie specializată Autodesk achiziţionată în perioada 1 decembrie 2006 – 30 noiem- brie 2007, dar şi de sprijin pentru dezvoltarea software pentru industria mobilei prin centrul de la Târgu Mureş. Iniţiativa aparţine Promax, reseller autor- izat Autodesk din Târgu Mureş şi a fost intermediată de A&C International, distri- buitorul autorizat al produselor Autodesk în România, venind după semnarea altor acorduri similare încheiate cu asociaţii pro- fesionale din ţara noastră, precum Asociaţia Patronală din Cadastru, Geodezie şi Cartografie din România, Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri, Ordinul

Constructori Proiectan ţ i de Structuri, Ordinul lizarea platformelor software – centru capa- bil s ă

lizarea platformelor software – centru capa- bil să genereze modele de implementare a soluţiilor Autodesk pe specificul asociaţiei. Prelucrarea lemnului şi producţia de mobilă sunt două domenii esenţiale pentru industrie şi creştere economică. În acest moment acestea sunt singurele care, potrivit specialiştilor, se menţin pe linia de plutire şi mai au şanse să salveze scufundarea lentă a industriei de prelucrare în general.

arhitectură:

Software Autodesk prin credit bancar

În urma campaniilor de promovare ale produselor specializate Autodesk, Proiect Bihor a ales soluţiile Autodesk pentru proiectare în domeniul arhitecturii şi construcţiilor. Achiziţia a constat într-o serie de licenţe Autodesk Architectural Desktop şi AutoCAD LT, iar implementarea se realizează prin Active Power Solutions, reseller autorizat Autodesk. Pentru a finanţa investiţia în tehnologie, Proiect Bihor a folosit oportunitatea unui credit bancar.

Proiect Bihor a folosit oportunitatea unui credit bancar. mecanică: Eveniment Autodesk la Braşov În data de
mecanică: Eveniment Autodesk la Braşov
mecanică:
Eveniment Autodesk la Braşov

În data de 23 noiembrie a.c. Technical Group International, reseller autorizat Autodesk, a organizat la Braşov masa rotundă cu tema “Soluţii Autodesk în modelarea 3D“. La eve- niment au participat reprezentanţi ai companiilor care utilizează software-ul de proiectare mecanică Autodesk Inventor. Cuvântul de deschidere l-a avut Dumitru Mureşan, directorul Technical Group International, prezentând un bilanţ al celor 13 ani de existenţă a firmei. Cristina Bunescu, MSD Product Manager, a susţinut prezentarea tehnică “Evoluţii software Autodesk de proiectare asistată, modelare 3D”. A urmat apoi prezentarea unor studii de caz în modelare şi proiectare cu Autodesk Inventor. Studiile de caz au fost susţinute de către Jeno Denes, inginer şef la Prems TP, Vasile Păuceanu proiectant la Armaxgaz, respectiv Traian Pruşu, vicepreşedinte C.A. la Relee SA.

;tiri Comunitatea de proiectare şi inginerie a studenţilor oferă: FREE Software Downloads • Autodesk® Inventor®
;tiri
Comunitatea de proiectare şi inginerie
a studenţilor oferă:
FREE Software Downloads
• Autodesk® Inventor® Professional
• Autodesk® Revit® Building
• Autodesk® Civil 3D®
• Autodesk® VIZ
• Autodesk® Raster Design.
3D® • Autodesk® VIZ • Autodesk® Raster Design. Studen]ii beneficiaz` gratis de software A u t

Studen]ii beneficiaz` gratis de software Autodesk

Dacă eşti student sau cadru univer- sitar şi te înscrii în comunitatea Design Fest 2007 poţi beneficia gratuit de soft-

studiezi unul dintre domeniile arhitecturii,

de software educaţional Autodesk, inclu- siv universităţile care au primit donaţii de licenţe Autodesk. În ultimii ani Autodesk

ware Autodesk. Comunitatea de proiectare

a

făcut donaţii importante către toate

şi inginerie a studenţilor (The Student Engineering & Design Community)

universităţile de profil din ţară. Pe lângă software gratuit, înregistrarea pe acest site

sponsorizată de Autodesk vă pune la

îţi

aduce mult mai multe beneficii: participi

dispozi ţ ie software Au to desk pentru o

la

forumuri de discuţii, aplici pentru joburi,

perioadă de 2 ani. Prima condiţie este să

discuţi proiecte, împărtăşeşti experienţe de lucru, înveţi de la specialişti şi îţi faci

al

construcţiilor, infrastructurii şi geodeziei,

noi prieteni.

al

proiectării mecanice sau multimedia.

O altă condiţie este ca universitatea la care studiezi sau profesezi să beneficieze

Pentru toate acestea trebuie să te înre- gistrezi la: www.students.autodesk.com

Metroul S.A. proiecteaz` lucr`ri de infrastructur`, construc]ii [i arhitectur`

Metroul este proiectantul gene- ral al lucrărilor de construcţie, moder-

gene- ral al lucr ă rilor de construc ţ ie, moder- nizare ş i reabilitare a

nizare şi reabilitare a reţelei de metrou din Bu cure ş ti, dar ş i alte lucr ă ri externe. Pro iectul implic ă peste 62 km de tuneluri cu cale dublă, 45 de staţii dimensionate pentru a prelua fluxuri de 20 - 45 mii de călători/ora şi sens, 4 depouri şi ateliere de reparaţii, dispecerat central. Pentru realizarea întregu- lui proiect, compania Metroul a investit în achiziţionarea de software specializat pentru proiectele din fiecare domeniu, colaborând

De la proiectarea 2D la 3D

Studio 10 M a făcut încă un pas la proiectarea 3D beneficiind de promoţia Autodesk de trecere de la soluţiile AutoCAD LT la software de proiectare 3D cu ajutorul consultanţei oferite de MAXCAD, reseller autorizat Autodesk. Pentru proiectarea în domeniul con-

struc ţ iilor ş i arhitecturii, Studio 10 M

a ales soluţiile specializate Autodesk

Architectural Desktop 2007 şi o licenţă AutoCAD Revit Series Building 9.1.

AutoCAD Revit Series Building include programul Revit Building cu o interfaţă specială pentru arhitecţi, venind şi cu

licenţa AutoCAD. „Datorită promoţiei organizate de Autodesk pentru utilizarea unor instrumente software mai perfor- mante am beneficiat de soluţii 3D la un preţ foarte bun. Depăşind piedica preţului ne-am gândit la alegerea celor mai bune soluţii de proiectare pentru a îmbunătăţi calitatea proiectelor noastre”, a menţionat Adrian Zerva, director Studio 10 M. Firma Studio 10 M realizează proi- ecte de arhitectură în ţară şi străinătate printre care pot fi enumerate clădirile Mobexpert din România şi Bulgaria, Ambasada Germaniei, Kaufland ş.a

în implementare cu firma MAXCAD, resel- lerul autorizat Autodesk. Pentru proiectarea instalaţiilor au achiziţionat Autodesk Building Systems 2007, pentru infrastuctură a fost necesar Civil 3D 2007 completat de Advanced Road Design. AutoCAD Revit Series Building 9.1 şi AutoCAD Revit Series Structures 4 au completat necesităţile departamentului de proiectare pentru domeniul construcţiilor şi rezistenţă.

Autodesk oferă 10% discount pentru upgrade

Până la 15 ianuarie 2007 poţi beneficia de un discount de 10% la upgrade-ul de produse Autodesk. În oferta de upgrade intră noul portofoliu de produse Autodesk 2007 care include soluţii specializate pen- tru domeniul proiectării mecanice, GIS şi infrastructură, arhitectură şi construcţii. Din data de 15 martie 2007, toate produsele din gama AutoCAD 2004 şi Autodesk Inventor 7 şi 8 vor fi retrase de pe piaţă. Acum poţi încă beneficia de ultimele unelte de creştere a productivităţii de la Autodesk cu un discount de 10%.

mecanic[ Pentru a se men ţ ine pe pia ţă , produc ă torii din

mecanic[

Pentru a se menţine pe piaţă, producătorii din industria construcţiilor de maşini au fost nevoiţi pe parcursul anilor să exporte, iar pentru ca produsele să fie compatibile cu cererea pentru export a fost necesară adaptarea la cerinţele pieţei internaţionale. Această piaţă consideră acum binevenită aderarea României la Uniunea Europeană.

Industria construc]iilor de ma[ini este preg`tit` pentru integrare de desfacere, industria de componente
Industria construc]iilor
de ma[ini este preg`tit`
pentru integrare
de desfacere, industria de componente
funcţionează în lanţ. În acelaşi timp, inte-
grarea în economie presupune mai multe
componente esenţiale. Dintre acestea,
investiţia în inteligenţă prin cercetare este
esenţială în industria de produse finite,
însă costurile sunt pe măsură.
Şi în industria noastră există câte-

Constantin Dumitru, preşedintele FEPA şi CONPIROM (Confederaţia Patronală din Industrie), este un om de afaceri de succes, fiind implicat în domenii precum agricul- tura, turismul şi industria constructoare de maşini.

Companiile româneşti care funcţionează în industria construcţiilor de maşini sunt perfect compatibile cu piaţa europeană, fiind obişnuite cu cerinţele, legislaţia şi necesităţile pieţei internaţionale. Aceste companii vor avea numai de câştigat prin integrarea în Comunitatea Europeană, a explicat Contantin Dumitru, preşedintele FEPA, „Noi suntem obligaţi să ne adaptăm din mers la legislaţia europeană. Suntem pregătiţi pentru integrare, întrucât noi, ca producători, am făcut şi facem export cu ţările dezvoltate economic. Partea de management a exportului care înseamnă cerere/ofertă, autorizări, certificări etc. reprezintă cea mai bună pregătire pentru apartenenţa la Comunitatea Europeană”. Un integrator trebuie să beneficie- ze de o industrie de susţinere, o aşa- zisă orizontală prin care componentele sunt utilizate pentru realizarea produse- lor finite. Dacă produsele finite au piaţă

Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini (FEPA) reprezintă angajatorii ca persoană juridică în două direcţii distincte: menţine un climat bun între angajator – angajat –guvern şi are rolul de a ameliora mediul de afaceri sprijinind patronatul şi iniţiati- vele angajatorilor în domeniu.

mecanic[ va companii care au reu ş it s ă men ţ in ă produsul

mecanic[

mecanic[ va companii care au reu ş it s ă men ţ in ă produsul integrat

va companii care au reuşit să menţină produsul integrat în România cu dife-

rite metode de supravieţuire în timp şi de finanţare a cercetării. În cazul Dacia – Renault, cercetarea este suportată de investitor, iar compania română o susţi- ne. La Fabrica de Autocamioane Roman, factorul uman a schimbat soarta acestei întreprinderi, supravieţuirea bazându-se pe diferite soluţii, cum ar fi asocierea cu unele companii străine de cercetare- proiectare. Un alt integrator este fabrica de turbine hidraulice, General Turbo din Bucureşti, care la fel şi-a menţinut poziţia pe piaţă. Însă cea mai mare parte dintre producătorii noştri şi-au pierdut poziţia de integrator şi au devenit producători de părţi sau componente de produs. „Într-o economie globalizată cum este econo- mia europeană, handicapul cercetării nu-l putem evita şi atunci producţia de com- ponente este sectorul cel mai accesibil”,

a remarcat preşedintele FEPA. Italia şi Spania sunt mari producători de componente, dezvoltând o industrie

de succes. Nu toate statele se pot situa la nivelul Germaniei sau Angliei, care sunt principalii integratori ai Europei, însă restul rămân în eşalonul secund, ca pro- ducători de componente tocmai datorită acelor sume imense care se cheltuiesc în realizarea unor produse integrate pe termen lung.

Fabricarea de roţi – o posibilă oportunitate pentru România

România a avut o industrie de materi- al rulant performant: vagoane de marfă, vagoane de călători, locomotive de capa- citate mică etc. Din cauza prăbuşirii pie ţ ei, ace ş ti produc ă tori ş i-au pierdut identitatea, transformându-se în ateliere de reparaţii sau producători ocazionali. Secţiunea producătorilor de locomotive a rămas în urmă din cauza evoluţiei pie- ţei, a tehnologiei, fiind necesare investiţii foarte mari în inteligenţă. Constantin Dumitru a remarcat o pozi- ţie care are capacitatea de a determina soarta acestor unităţi: roţile. „Este o criză mondială de roţi, iar investiţia în industria de fabricat roţi este extraordinar de scum- pă. Noi avem o companie pe acest profil la Balj, însă tehnologia este depăşită.” Dacă un investitor ar fi interesat să preia fabrica de la Balj şi să revigoreze această piaţă, domeniul poate reprezenta o mare şansă pentru România.

Şansele de dezvoltare ale subramurilor industriei de construcţii de maşini pentru următorii 5 ani în funcţie de piaţa de desfacere, după aprecierea preşedintelui FEPA, Constantin Dumitru:

urm ă torii 5 ani în func ţ ie de pia ţ a de desfacere, dup
mecanic[ Lipsa de tehnologie ne-a alungat de pe anumite pie ţ e Un alt sector

mecanic[

Lipsa de tehnologie ne-a alungat de pe anumite pieţe

Un alt sector este industria de compo- nente de uz general, cum ar fi: rulmenţi, organe de asamblare, şuruburi, armături, accesorii pentru mobilă. Concurenţa inter- naţională apărută mai târziu cu tehnologii moderne ne-a eliminat de pe piaţă. Spre exemplu, producţia accesoriilor pentru mobilă (feronerie, balamale, colţare etc.) este dominată de producţia chineză. În domeniul armăturilor, fabricanţii de armă- turi au schimbat tehnologia, astfel ingi- neria a determinat piaţa, iar companiile româneşti nu mai sunt reprezentate. Este o regulă generală pentru a supravieţui pe piaţă să adaptezi tehnologia la cerinţe. În acest moment, companiile româneşti din domeniu supravieţuiesc cu tehnologii vechi, însă „este de aşteptat ca în patru- cinci ani producătorii români să reintre în circuit… se vor retehnologiza şi vor ieşi pe piaţă cu produse mai bune”, este de părere reprezentantul FEPA. Spre exemplu, industria de consuma- bile pentru calea ferată, plăcuţele, şurubu- rile etc. sunt necesare permanent, practic va exista viitor, dar în acest moment fabri- ca se ocupă de altceva, urmărind totuşi această piaţă cu un potenţial real. Odată cu rezolvarea problemei de finanţare a tehnologiei va exista şi această subramu- ră a industriei.

Birocraţia, piedica tradiţională în calea producţiei

Uniunea Europeană are nişte reguli generale care sunt întocmite şi adminis- trate de instituţii publice sau de institu-

ţiile de interes public. În România există în acest moment peste 400 de insti- tuţii de acest tip, cum ar fi Registrul Auto Român, Inspecţia Centrală pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat, Agenţia de Mediu, Agenţia Sanitar Veterinară, Agenţia Naţională a Drumurilor, fiecare agent economic confruntându-se cu 20- 25 de organisme de acest tip. Ca firmă implicată în producţie, fiecare dintre aces- te instituţii pretinde cunoaşterea legisla- ţiei de care este guvernată şi plata unor avize destul de scumpe care condiţionea- ză funcţionarea firmei. „După ce reuşesc

După 1990, industria construcţiilor de maşini a parcurs două etape:

Între 1990-1998 a avut loc prăbuşirea între resursă şi consum. După 1999, prin creşterea exporturilor de compo- nente, apoi de integrate, sectorul a intrat pe piaţa internaţională. Actualmente această industrie speră la sim- plificarea formalităţilor de export prin aderearea Românie la UE.

să plătească toate aceste avize, banii de investiţie se diminuează semnificativ, iar angajaţii implicaţi în aceste demersuri consumă resursele umane ale compani- ei”, a observat Constantin Dumitru.

Finanţări pentru creşterea competitivităţii

În cadrul şedinţelor lunare, Federaţia Patronală invită consultanţi, reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai autorităţilor publi- ce, asigurând comunicarea între membrii săi şi serviciile de care aceştia au nevoie fie pentru a se adapta la legislaţia nouă, fie pentru a obţine fonduri de finanţare a investiţiilor. În proporţie de 50%, compa- niile pot obţine fonduri nerambursabile, respectiv gratuite, iar 50% credite la cos- turi mai mici. Patronatul se implică în elaborarea unei legislaţii cu aplicabilitate practică având reprezentanţi în comisiile de ela-

borare. „Am considerat necesar în obţine- rea de finanţări să facem unele presiuni asupra guvernului României prin ANIMMC pentru a direcţiona fondurile de investi- ţii exact către industria construcţiilor de maşini. Având în vedere oportunitatea fondu- rilor structurale, guvernul a înţeles aceste iniţiative de încurajare a tehnologizării producţiei, întrucât vor rezulta locuri de muncă, mai mulţi contribuabili la buget, iar producţia se va stabiliza. Sectorul construcţiilor de maşini înre- gistrează creşteri de 7-8% până la 12%, depăşind an de an prognozele Institutului Naţional de Statistică de 5-6% pe an.

60% din piaţă foloseşte acum software specializat

Per ansamblu, circa 60% din piaţă foloseşte software specializat, pentru anu-

mite activităţi tehnica fiind valorificată chiar

în procent de 100%. Dumitru Constantin este

de părere că softiştii noştri nu au deocamdată capacitatea sau focusul pentru a oferi pro- grame potrivite pentru a acoperi necesităţile

a 80% din piaţă, îndeosebi software pentru

micii producătorii. Pe de altă parte, piaţa trebuie convinsă că investiţia în tehnologie aduce avantaje competitive reale, reducerea costurilor, reducerea timpului necesar unui ciclu de fabricaţie etc. FEPA susţine implementarea noilor tehnologii prin diferite demersuri, unul dintre acestea fiind acordul cu Autodesk prin care membrii patronatului beneficiază de un dis- count de 25% la achiziţionarea programelor de proiectare mecanică Autodesk.

Monica Muscă

 

mecanic[

 

Cerin]ele de productivitate [i calitate de dup` aderare

un prilej pentru Autodesk

În luna octombrie, partenerii Autodesk din România s-au întâlnit cu reprezentanţii Autodesk pentru divizia de proiectare mecanică cu scopul de a analiza şi a planifica strategia Autodesk la finele acestui an. Cu acest prilej, Jan Ferjencik, promovat ca Autodesk MSD Sales Execution Manager pentru toate ţările emergente, l-a prezentat pe noul Manufacturing Channel Sales Manager pentru Europa de Est, Vita Strouf. Am folosit acest prilej pentru a discuta despre impactul integrării europene asupra producţiei din România, îndeosebi asupra produselor de

Care este opinia dumneavoastră despre impactul local pe care îl va avea ade- rarea României la Uniunea Europeană asupra Autodesk la noi în ţară? Jan Ferjencik: România oferă resurse puternice de forţă de muncă pregătită la costuri reduse comparativ cu alte ţări ale Uniunii Europene. Ca rezultat al aderării, combinat şi cu alte influenţe, ne aşteptăm la o creştere semnificativă în România a investiţiilor în tehnologie din partea compani- ilor multinaţionale. Simultan, sunt de aşteptat schimbări fun- damentale ale necesităţilor şi cerinţelor pieţei în toate procesele de producţie, îndeosebi în ceea ce priveşte productivitatea şi calitatea.

întrucât acoperă complet procesele de pro- iectare mecanică. Funcţionalităţile specifice produselor noastre din domeniul mecanicii – îndeosebi Autodesk Inventor – oferă utiliza-

torilor noştri avantaje competitive reale (şi aici ţin să remarc cea mai bună interoperabilitate DWG şi conceptul de proiectare funcţională). Recunoscută la nivel larg ca uşor de învăţat şi uşor de utilizat, interfaţa de utilizator a AutoCAD simplifică tranziţia la proiectarea 3D. Uneltele extinse de management al datelor incluse în soluţiile de mecanică Autodesk sunt adresate nevoilor specifice ale compani- ilor din domeniul producţiei mecanice. Apoi, dar nu în ultimul rând, noi credem

fiecare client este unic şi facem tot ceea

că

 

ce

este mai bine pentru a găsi soluţia care va

proiectare mecanică Autodesk.

 

Vor interveni schimbări în implicarea Autodesk pe piaţa românească în urmă- toarea perioadă de timp? J.F.: Autodesk va continua să ofere utiliza- torilor cele mai noi tehnologii de proiectare, alături de asistenţă tehnică valoroasă. Ne vom implica în continuare în protejarea drep- tului de proprietate intelectuală şi în educarea înţelegerii acestor drepturi. Dacă ne uităm la alte ţări care au aderat în urmă cu câţiva ani, atunci sunt de aşteptat rezultate pozitive în această direcţie.

Ce ne puteţi spune despre concurenţa Autodesk? Peste tot în lume concurenţa este din ce în ce mai (un exemplu este concurenţa agresivă dintre Oracle şi SAP pe zona de software pe care o acoperă). O abordare similară o are şi competiţia Autodesk, deseori fără un fair-play rezo- nabil. Care este reacţia Autodesk îndeo- sebi pe piaţa proiectării mecanice? J.F.: Poziţia Autodesk este unică din mai multe sensuri: suntem singura companie care oferă software de proiectare pentru toate domeniile majore ale ingineriei, nu numai proiectare mecanică, dar şi construcţii, infrastructură şi chiar media & entertain- ment. Oferta noastră pentru producţie este unică

satisface aceste cerinţe unice.

Având în vedere noua poziţie de Autodesk MSD Sales Execution Manager for Emerging Countries, cum veţi interacţiona de acum înainte cu piaţa din România în domeniul proiectării mecanice? Care sunt implicaţiile pe care le are această numire? J.F.: Rolul meu în noua poziţie este de a conduce, coordona şi implementa strategia noastră în proiectarea mecanică în toate regiunile ţărilor emergente. În acelaşi timp, voi identifica şi intermedia nevoile şi cerinţele pentru domeniul acoperit de soluţiile de proiectare mecanică ale Autodesk. Desigur, această poziţie înseamnă mai multă muncă, mai multe călătorii, conferinţe telefonice, dar şi noi provocări pentru mine.

Jan Ferjencik - Autodesk MSD Sales Execution Manager for Emerging Countries

Jan Ferjencik - Autodesk MSD Sales Execution Manager for Emerging Countries

 

Recent, aţi avut şansa de a-i întâlni pe partenerii de afaceri din România în cadrul MSD Autodesk resellers meeting. Cu ce impresii aţi rămas? Care este strategia dumneavoastră de colaborare cu partenerii Autodesk din România?

Cu ce impresii a ţ i r ă mas? Care este strategia dumneavoastr ă de colaborare

Vita Strouf: Satisfacerea clientului stă la baza eforturilor noastre. Pentru mine este

Vita Strouf, Manufacturing Sales Manager pentru Europa de Est

o

mare provocare să continui în această

direcţie alături de partenerii noştri locali cu înaltă calificare şi experimentaţi.

 
mecanic[ Primul manual în limba român ă pentru utilizatorii de Autodesk Inventor Autodesk Inventor ®

mecanic[

Primul manual în limba română pentru utilizatorii de Autodesk Inventor

Autodesk Inventor ® 11

utilizatorii de Autodesk Inventor Autodesk Inventor ® 11 Test Drive! Rolul acestui manual este de a

Test Drive!

Rolul acestui manual este de a vă iniţia în principiile proiectării 3D. Cei care cunosc AutoCAD au avantajul de a asimila extrem de uşor şi Autodesk Inventor.

3D

asamblări sudate şi piese din tablă. Odată ce aţi creat un model 3D al produsului dorit, puteţi economi-

si timp preţios şi bani. Gama de produse Autodesk Inventor include instrumente pentru analiza cu ele- ment finit, cât şi instrumente de simulare dinamică a sistemului aflat sub încărcare. Acest Test Drive vă arată cum se face o analiză primară

a piesei. Echipamentele industriale conţin, invariabil, sisteme de conducte şi electrice, compuse din cabluri şi fire, conducte şi ţevi pentru sistemele de răcire, de alimentare şi hidrau- lice. Tehnicile tradiţionale de desen pentru aceste sisteme tehnologice necesită mult timp şi, deseori, apar întârzieri neprevăzute şi modificări în producţie inutile. În ultimele două capitole, veţi vedea cum sistemele de conducte pot fi dezvoltate ca parte integrantă a modelului 3D, rezultând documentaţia tehnică şi desenele corecte şi funcţionale de execuţie chiar de la prima încercare. Manualul vă va fi de folos în a înţelege beneficiile utilizării Autodesk Inventor pentru îmbunătăţirea ope- raţiilor de dezvoltare a produsului proiectat. Manualul original Autodesk a fost tradus în limba română, iar exerciţiile aferente, împreună cu un CD trial, pot

fi procurate gratuit de la distribuitorul autorizat Autodesk pentru o perioadă de testare de 30 de zile. Cristina Bunescu cristina.bunescu@acintl.ro

În plus, acest manual vă conduce prin toate fazele proiectării, şi anume de la modelarea 3D a unei piese, uti- lizarea desenelor din AutoCAD, crear- ea unui desen de ansamblu până la desenele de execuţie şi de ansam- blu. Manualul include 13 capitole:

Capitolul 1: Crearea primei piese

Capitolul 2: Crearea unui desen de producţie Capitolul 3: Finalizareamodelării piesei Capitolul 4: Utilizarea datelor din AutoCAD Capitolul 5: Asamblarea – crearea şi asamblarea com- ponentelor Capitolul 6: Desenele de ansamblu Capitolul 7: Configurarea ansam- blurilor Capitolul 8: Analiza cu element finit Capitolul 9: Ansambluri sudate Capitolul 10: Crearea de piese din tablă Capitolul 11: Realizarea unei imagini fotorealiste Capitolul 12: Desenarea ţevilor, conductelor şi fur- tunurilor Capitolul 13: Desenarea cabluri- lor şi ansamblurilor de fire Modelul ales este un cărucior, iar exerciţiile ilustrează elementele cheie ale directoarelor implicite în desenele de piese sau ansambluri. De asemenea, veţi putea trece în revistă modul în care puteţi desena

mecanic[

Principala problemă pe care a întâmpi- nat-o iniţial, Camusat Rom Telcomunicaţii a fost aceea a proiectării turnurilor metalice pentru telecomunicaţii, ansambluri mari cu sute de subansambluri. „Posibilităţile tehnice oferite de Autodesk Inventor reprezintă cea mai bună opţiune pentru specificul activităţii pe care o avem noi”, apreciază Nicoleta Braşov, responsabil departament design şi producţie din cadrul companiei. Încă din anul 1998, Camusat Rom

ie din cadrul companiei. Înc ă din anul 1998, Camusat Rom Telecomunica ţ ii a achizi

Telecomunicaţii a achiziţionat 2 licenţe de AutoCAD clasic, iar odată cu dezvoltarea departamentului de proiectare s-a ajuns la cifra actuală de 6 licenţe de Autodesk Inventor şi 4 de AutoCAD clasic, achiziţionate prin firma MAXCAD, partener Autodesk autorizat pentru România. MAXCAD a asigu- rat tot suportul necesar în implementare şi consultanţă tehnică. La alegerea produselor Autodesk în raport cu produse din aceeaşi categorie existente pe piaţă au primat criteriul tehnic, dar şi oferta comercială. Nicoleta Braşov susţine: „Am remarcat chiar de la primele prezentări că Autodesk Inventor este cel mai potrivit software pentru specificul proiectării pe care o facem noi”. Unul dintre aspectele care s-au îmbu- nătăţit simţitor este acela al modificării

unui proiect existent, şi anume: folosind posibilităţile de parametrizare ale Inventor- ului, se pot schimba foarte uşor caracte- risticile componentelor (diametrele ţevilor, grosimile ţevilor, profiluri) rezultând un alt proiect de turn metalic (de exemplu, pentru o altă sarcină).

50% mai puţin timp pentru proiectare

Din punct de vedere al avantajelor ofe- rite de Inventor, cel mai important este cel al reducerii semnificative, cu peste 50%, a timpului alocat realizării sau modificării pro- iectelor. „Extrem de utile ne sunt bibliotecile în care se găsesc prototipuri ale pieselor cu care lucrăm. Practic, munca noastră este mult mai uşoară şi mai eficientă”, subliniază Nicoleta Braşov. Trainingul s-a desfăşurat în cadrul ROCADA, centru de training autorizat Autodesk. ”Datorită interesului arătat de echipa de proiectare a Camusat şi având în vedere faptul că toţi cursanţii cunoşteau AutoCAD, învăţarea Autodesk Inventor a venit de la sine. Proiectanţii din cadrul Camusat au asimilat foarte uşor, pe parcursul trainingului rezolvând problemele specifice pe care le întâmpină în activitatea curentă”, menţionează Cristina Bunescu, MSD product manager A&C International.

PLANURI DE VIITOR

Camusat utilizează pentru proiecta- rea site-urilor de telecomunicaţii produsul Autodesk Inventor Series 11. Compania a achiziţionat de curând 6 licenţe pentru realiza- rea de proiecte pentru clienţi din întreaga lume. Odată cu dezvoltarea departamentului de proiectare, Camusat intenţionează să acorde un interes deosebit aplicaţiilor GIS şi CAM, fiind într-o relaţie de parteneriat şi schimb de informaţii cu MAXCAD, reseller-ul autorizat Autodesk.

PROFIL DE COMPANIE

reseller-ul autorizat Autodesk. PROFIL DE COMPANIE CAMUSAT proiecteaz[ turnuri metalice cu Autodesk Inventor

CAMUSAT proiecteaz[ turnuri metalice cu Autodesk Inventor

Camusat Rom Telecomunicaţii, firmă din grupul francez CAMUSAT, activează în România de peste 9 ani
Camusat Rom Telecomunicaţii,
firmă din grupul francez CAMUSAT,
activează în România de peste
9 ani în domeniul infrastructurii
pentru telecomunicaţii, realizând
proiecte tehnice pentru companii
din întreaga lume.
 

mecanic[

Autodesk Inventor -

Desf`[urata pieselor cu [anfren

 

În construcţia de maşini, ansamblurile au în componenţă şi piese îndoite, care prezintă şanfrene pen- tru sudare. Pentru calcularea desfăşuratei acestor piese, programul Inventor cere selectarea suprafeţei de desfăşurare, calculând astfel eronat desfăşurata, fără a ţine cont şi de şanfren. Pentru un calcul corect al desfăşuratei pieselor îndoite care prezintă şanfren, vă propunem exemplul de mai jos:

Considerăm o piesă îndoită denumită „Nervură în V”, care are şanfrene la capete,

schi ţ ei din verde în negru. Pe parcusul „constrângerii” unei schi ţ e putem

schiţei din verde în negru. Pe parcusul „constrângerii” unei schiţe putem afla câte cote (constrângeri dimen- sionale) şi constrângeri geometrice mai sunt

kfactor =0,42)

din materialul S235JRG2, şi la care raza interioară de îndoire este egală cu grosimea de 25 mm a materialului.

din materialul S235JRG2, ş i la care raza interioar ă de îndoire este egal ă cu

Toate acestea sunt cerute de programul Inventor pentru calcularea desfăşuratei.

sunt cerute de programul Inventor pentru calcularea desf ăş uratei. Dup ă ce am definit caracteristicile

După ce am definit caracteristicile piesei

n e c e s a r e îndoite, cre ă m modelul 3D al

n

e c e s a r e

îndoite, creăm modelul 3D al nervurii prin click pe butonul „Contur flange” din „Sheet Metal Features”, iar în meniul care se deschide ale-

pentru defini-

rea com plet ă

 

a

schiţei, prin

gem profilul prin selectarea curbei, stabilim înălţimea nervurii prin completarea câmpului Distance. Salvăm această primă piesă sub numele

stabilim în ă l ţ imea nervurii prin completarea câmpului Distance. Salv ă m aceast ă

Pentru construirea ei se poate începe fie din “Template-ul Standard.ipt”, fie din Template-ul„SheetMetal.ipt”.Recomandarea creatoriloracestuiprogramestesăsedeschidă Template-ul „Sheet Metal.ipt” în urma căruia

apelarea co-

menzii „Auto

dimension“

din

sketch

panel. După terminarea schiţei (click-dreapta pe o zonă liberă din mediul schiţare, şi din meni- ul derulant care se deschide alegem finish sketch), trebuie să definim „caracteristicile” nervurii prin selectarea butonului Sheet

Metal Styles din panelul Sheet Metal Features. În meniul Sheet Metal Styles vom completa, prin click new, noul Style List =Gros

25, noul Material=S235JRG2, noua grosime Thickness= 25 şi poziţia fibrei neutre la îndoire prin alegerea Kfactor-ului care depinde de raportul dintre raza interioară de îndoire şi grosimea tablei.(pentru r int =grosimea tablei,

depinde de raportul dintre raza interioar ă de îndoire ş i grosimea tablei.(pentru r i n
 

de

„Nervură

în

 

V”.

apare cunoscutul mod de schiţare cu ajutorul căruia vom realiza conturul "nervurii" în V.

c ă ruia vom realiza conturul "nervurii" în V. Nervura va fi complet definit ă în

Nervura va fi complet definită în spaţiu prin dimensionarea şi impunerea de constrângeri geometrice pentru elementele simple care alcătuiesc acest contur. Faptul că o schiţă este complet constrânsă este evidenţiat de Autodesk Inventor prin schimbarea culorii

Faptul c ă o schi ţă este complet constrâns ă este eviden ţ iat de Autodesk
 

mecanic[

 

Astfel am obţinut modelul 3D al „Nervurii în V”. Deschidem apoi un nou desen FileNewStandard.iptFinish Sketch în care, cu ajutorul co menzii De rived component,

Sketch în care, cu ajutorul co menzii De rived component, inser ă m "Nervura în V"

inserăm "Nervura în V" în noul desen. Salvăm acest nou desen cu numele „Nervura în V, cu

şanfrene”.

În acest nou desen, prin

alegereacomen-

zii „chamfer”, creăm pe fiecare muchie câte o

teşitură de 9 mm. Acum avem:

fiecare muchie câte o te ş itur ă de 9 mm. Acum avem: V" o vom
fiecare muchie câte o te ş itur ă de 9 mm. Acum avem: V" o vom
fiecare muchie câte o te ş itur ă de 9 mm. Acum avem: V" o vom

V" o vom folosi atât în ansam-

în

blu,

.idw

desenul

pentru detaliul

de şanfrene. P e n t r u

cât şi

avem: V" o vom folosi atât în ansam- în blu, .idw desenul pentru detaliul de ş
o vom folosi atât în ansam- în blu, .idw desenul pentru detaliul de ş anfrene. P
o vom folosi atât în ansam- în blu, .idw desenul pentru detaliul de ş anfrene. P
   
de ş anfrene. P e n t r u cât ş i     Concluzie: Chiar

Concluzie:

Chiar dacă modulul Sheet Metal al pro- gramului Inventor a fost creat pentru mode- larea tablelor care nu prezintă şanfrene, datorită posibilităţii creării de modele 3D „Derived component” (model care este iden- tic cu modelul bază, dar la care putem aduce modificări ale formei), se pot obţine atât desene care să conţină desfăşurata piesei înainte de şanfrenare, cât şi piesa îndoită cu şanfrene.

Ing. Remus Donţu FAUR S.A. remus_dontu@yahoo.com

1.

O piesă „Nervură în V” care o vom

folosi pentru obţinerea desfăşuratei cu aju- torul comenzii Flat Pattern din Sheet Metal

uratei cu aju- torul comenzii Flat Pattern din Sheet Metal crearea desenului de execu ţ ie

crearea desenului de execuţie al piesei tre- buie să deschidem un şablon .idw: FileNewISO.idw, unde, prin click pe Base View, se inserează în desen vederea principală a „Nervurii în V cu şanfrene”. Apoi, din nou click pe Base View şi prin alegerea opţiunii Flat Pattern la tab-ul Sheet Metal View se inserea- ză în desen desfăşurata „Nervurii în V”.

* şanfren = Tăietură oblică a muchiilor unei piese metalice

Features. Ş i astfel am ob ţ inut desenul unei piese îndoite care are ş

Features.

Şi astfel am obţinut desenul unei piese îndoite care are şanfrene, iar în desen este calcula- tă lungimea corectă a des- făşuratei.

unei piese îndoite care are ş anfrene, iar în desen este calcula- t ă lungimea corect

2.

O piesă „Nervură în V cu şanfrene”

de tipul „Derived component”. "Nervura în

mecanic[ Pentru a veni în sprijinul companiilor din domeniul proiect ă rii mecanice care realizeaz

mecanic[

Pentru a veni în sprijinul companiilor din domeniul proiectării mecanice care realizează matriţe, software-ul Autodesk Inventor se completează cu aplicaţiile din familia Mold Factory produse de Mold&More.

Proiecteaz`

Autodesk Inventor [i

Soluţiile Autodesk din domeniul proiectării mecanice conduc la pro- duse de calitate mai bună obţinute prin cicluri de proiectare mai scurte şi costuri reduse, bazate pe conceptul de proiectare funcţională. Aplicaţii precum Autodesk Inventor, Autodesk Mechanical Desktop şi Autodesk Vault asigură transferul facil şi cu acurateţe al datelor între parteneri, furnizori şi clienţi, crescând prin aceasta transparenţa proceselor în cadrul fluxului de proiectare. Făcând pasul de la AutoCAD® la proiectarea 3D, Autodesk Inventor este cea mai bună alegere pentru că oferă puterea mediilor integrate de proiectare 2D şi 3D, precum şi protejarea investiţiei prin compatibilitate completă asigurată cu ajutorul formatului DWG. De altfel, este cea mai bine vândută aplicaţie de proiec- tare 3D, dominând competiţia de mai bine de patru ani. Inventor deţine funcţii de administrare integrată a datelor cu ajutorul aplicaţiei Autodesk® Vault, fiind de aju-

tor în regăsirea, organizarea şi refolosirea datelor de proiectare valoroase. Produsele companiei germane Mold&More – familia Mold Factory

– completează soluţiile Autodesk prin

caracterul inovator şi gradul crescut de utilitate, Mold&More fiind liderul de piaţă în domeniul programelor de proiectare pen-

tru domeniul matriţelor de injecţie bazate pe software Autodesk. Mold&More este Autodesk Authorized Developer pentru aplicaţiile bazate pe Autodesk Inventor şi oferă produsele sale în toată lumea prin reţeaua de parteneri din care face parte şi GECAD NET.

Model 3D al semimatriţelor

Mold Factory dă inginerului proiec- tant de matriţe o mână de ajutor printr-o modalitate confortabilă şi eficientă de a lucra în Autodesk Inventor şi completează Autodesk Inventor cu unelte pentru proiec- tarea matriţelor, preluând mare parte din munca de rutină a proiectantului.

Astfel, Mold Factory conţine funcţii pen- tru accelerarea procesului de proiectare a matriţelor de injecţie, o bibliotecă de repere şi subansambluri – plăci, coloane – de la producători de renume (Hasco, Meuburger, Strack, D-M-E etc.), oferă posibilitatea de a genera automat extractoare, sisteme de răcire şi injectoare. Realizarea modelului 3D al semimatriţelor este un proces sim- plu şi rapid, existând posibilitatea de a defini direcţia de deschidere a matriţei şi planul de separaţie, de a schimba grosimile plăcilor componente, de a realiza găuri. Elementele componente pot fi alese din biblioteca de repere sau pot fi definite manual de către utilizator.

Bibliotecile Mold se pot extinde cu piesele tale

În grupul “Mold Library” veţi găsi o bibliotecă de piese standardizate de la câţiva producători. Este foarte uşor de acce- sat şi vă uşurează munca de rutină. Sunt incluse şi piese definite de utilizator. Se pot

 

mecanic[

   
 

GECAD NET este unul dintre cei mai importanţi reselleri Autodesk din România, în primul rând datorită unei oferte variate de produse, dar

realiza dimensiuni speciale pentru plăcile matriţei prin intermediul unei interfeţe şi se pot grupa în cadrul unei matriţe complete. În “Mold Tools” veţi găsi 15 funcţii pentru accelerarea şi/sau automatizarea unor activităţi. Un exemplu este modulul pentru canale de răcire cu care veţi realiza automat sisteme de extragere a piesei. Se pot stabili şi salva toleranţele găurilor pen- tru extractoare. Aceste opţiuni sunt mult simplificate prin utilizarea unui wizard. Mold Factory lucrează cu Autodesk Inventor Series şi Autodesk Inventor Professional 9, 10 şi 11 şi există un motiv foarte întemeiat: proiectarea matriţelor este foarte specializată. Pentru a avea o aplicaţie eficientă pentru matriţe trebuie să îmbunătăţiţi aproape toate aspectele pro- gramului de bază şi, de asemenea, să aveţi piese “inteligente” – piesele trebuie rea- lizate în formatul corespunzător. Abia atunci puteţi spune că aveţi o aplicaţie pentru matriţe care să îndeplinească cerinţele uti- lizatorilor. Puteţi dezvolta o soluţie generală

care să funcţioneze pe mai multe platforme CAD sau puteţi realiza o soluţie perfect coordonată. Mold Factory 5 este acum disponibil pentru Autodesk Inventor 11, prin GECAD NET, partenerul Mold&More în România. Clienţii care aleg o soluţie Autodesk de la GECAD NET beneficiază de oferte foarte atractive de upgrade şi crossgrade, pre- cum şi de consultanţă specifică şi suport tehnic. Din cauza faptului că investiţiile în programe CAD sunt costisitoare, lucrul cel mai important pentru clienţi este obţinerea unui profit pe măsură din folosirea acestora la parametri optimi. Consilierea din partea GECAD NET le permite aşadar realizarea unui raport optim între costuri şi beneficii.

Pentru mai multe informaţii şi detalii despre produsele Autodesk şi Mold&More vizitaţi site-urile www.acintl.ro, www.gecad- net.ro şi www.moldandmore.com, de unde puteţi descărca şi o versiune de evaluare Mold Factory 5.

şi a existenţei unui pachet de servi-

cii

de consiliere şi personalizare

a

produselor pentru clienţii companiei. De altfel, 3 ani la rând,

până în 2004, GECAD NET a fost nominalizat la premiul „Cel mai

bun reseller Autodesk în România”,

iar

în 2005 a fost desemnat

„Cel mai bun reseller Platform Technology Division”. GECAD NET

are şi un alt atu deosebit: peste 12

ani de experienţă în distribuţia ş recomandarea de soluţii complete bazate pe platforma Autodesk, ceea ce o poziţionează drept principal ofertant pentru piaţa Autodesk în România. Oferta de produse Autodesk este completată

i

de

GECAD NET cu produsele

companiei Mold&More.

 

matri]e cu

Mold Factory

mecanic[ Autodesk Inventor ® Tips AXISAXIS Cum pot fi afi[ate cotele pieselor în lista de
mecanic[
Autodesk Inventor ® Tips
AXISAXIS
Cum pot fi afi[ate
cotele pieselor în lista
de materiale
hyperMILLhyperMILL ®
Autodesk Inventor permite crearea de familii
de piese. Vom exemplifica în cinci paşi cum pot
apărea cotele în lista de materiale din fişierul IDW
(Inventor Dwaing).
Tehnologia de prelucrare în 5 axe
permite controlul automat al coliziunilor, dar
şi posibilitatea de evitare a acestora.
1 În fiecare fişier
de piesă IPT
vom crea un
Reducerea timpului de prelucrare prin:
”user
para-
recunoaşterea modelelor create în diverse
programe, lucrul cu lista de prelucrări,
programare parametrică.
meter” pentru
fiecare coloană
care dorim să
apară în lista de
Figura 1
materiale, respectiv în fişierul IDW (parametrii din chenarul
cu roşu) Fig.1.
Interfaţa de lucru pentru modulele
hyperMILL® 2D, 3D şi 5 axe este
simplă şi intuitivă.
2 În coloana „Equation” scriem valoarea cotei (ex. d0, d1, )
care corespunde cotei piesei care va fi afişată (dreptun-
ghiurile cu albastru) (Fig.1).
3 Pentru a putea fi afişate în lista de materiale, trebuie bifată
zona din chenarul verde (Fig.1). Fără bifarea acesteia,
parametrii nu pot fi selectaţi în pasul următor.
4 În fişierul IDW din Drawing Style Editor, (IDW Drawing Style
/ Parts List / Column Chooser) alegeţi „custom property” şi
marcaţi parame-
trii definiţi în
fişierul de piesă
(Chenarul roşu)
(Fig.2).
5 După ce piesele
au fost aduse în
Figura 2
ansamblu şi acesta în fişierul IDW, parametrii definiţi vor
fi afişaţi
în lista de
materiale
(Fig.3).
Acest mod de
afişare a para-
metrilor este util
pentru confecţii
metalice, pentru
piese de mobilier,
dar şi pentru alte
tipuri de piese.
Distribuit de A&C INTERNATIONAL
Tel. 021-250.53.15, E-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
Figura 3
mecanic[ Cameron proiecteaz` \n România echipament petrolier cu Autodesk Inventor implicând ş i Autodesk Subscription

mecanic[

Cameron proiecteaz` \n România echipament petrolier cu Autodesk Inventor

implicând şi Autodesk Subscription Program. Prin achiziţia implicită a subscripţiei, Cameron beneficiază de upgrade tehnologic an de an, folosind astfel cele mai noi opţiuni ale Autodesk Inventor. “Alegerea corectă a unei soluţii implică mai multe direcţii: apropierea de necesităţile firmei, urmărirea unei strategii de implemen- tare (consultanţă, instruire şi suport tehnic) şi respectarea acesteia, precum şi crearea unei relaţii strânse cu firma care a realizat imple- mentarea soluţiei (Hofag Engineering). Toate acestea au reprezentat cheia implementării cu succes a soluţiei Autodesk în cadrul societăţii noastre”, a menţionat ing. Răzvan Niţescu, şef departament proiectare în cadrul Cameron România. Personalul a fost instruit în utilizarea noilor programe de către partenerul autorizat Autodesk, Hofag Engineering. Programele furnizate de către Autodesk îndeplinesc cerinţele tehnice ale firmei şi, în plus, beneficiază de o serie de servicii complementare (training, suport tehnic etc.) care asigură implementarea cu succes a soluţiilor achiziţionate. Cameron beneficiază din plin de avan- tajele aduse de Autodesk Inventor, softul contribuind la o productivitate sporită prin scăderea timpului pentru elaborarea de desene/documentaţii, reducerea timpului alocat pentru revizii şi modificări, realizarea unor măsurători preliminarii pentru volum/ masă, reutilizarea unor elemente deja pro- iectate în alte proiecte, creşterea eficienţei procesului de prelucrare.

Lansarea produselor pe piaţă este mult mai apropiată

Acum, cu ajutorul Autodesk Inventor, lan- sarea pe piaţă a unui produs se face mult mai devreme datorită realizării rapide de pro- totipuri, a unei game de variante prin reiteraţii (parametrizare), prin personalizarea şi optimi- zarea produselor pentru noi clienţi sau pieţe şi crearea unor familii de piese şi modele. În privinţa calităţii, Cameron valorifică avantajele aduse de software-ul performant de la Autodesk cum ar fi: optimizarea preţ/ performanţă, îmbunătăţirea tehnologiilor şi

Cameron România face parte din concernul Cameron Corporation, lider mondial în furnizarea de echipament petro- lier. În România, fabrica are o istorie care începe în 1911 prin înfiinţarea Atelierelor Steaua Română. Din noiembrie 2004, prin preluarea Sterom (aşa se numea în acel moment) de către concernul internaţional Cameron, compania a început o nouă etapă.

Provocarea

Până la data de 30 noiembrie 2004, acti- vitatea de proiectare se desfăşura cu soluţiile software AutoCAD LT şi AutoCAD. Practic, se depăşise prima etapă în informatizare, însă mai urmau alţi paşi de făcut pentru alinierea la standardele pieţei.

Soluţia

După o perioadă de tatonare cu mai multe soluţii specializate de proiectare asistată, cu ajutorul partenerului Autodesk local, firma Hofag Engineering, Cameron şi-a definit necesităţile şi-a cristalizat câteva direcţii de dezvoltare a activităţii de proiectare pe baza soluţiilor Autodesk. Un motiv în plus pentru utilizarea celor mai performante soluţii de proiectare a fost introducerea unui sistem integrat la nivelul societăţii care necesită ca toate departamentele să fie interconectate la acest sistem. După schimbarea acţionariatului din 30 noiembrie 2004, s-a luat decizia de a utiliza produsele Autodesk la nivel de companie. Astfel, Cameron Corporation foloseşte ca standard de proiectare soluţiile Autodesk specializate pentru proiectare mecanică.

Upgrade tehnologic prin subscripţie

Soluţiile software existente (în număr de 12) au fost upgradate la produse specializate, Autodesk Inventor Series şi Professional,

imaginii companiei, elaborarea unor baze de date consistente privind proiectarea şi prelucrarea produselor, elaborarea unor liste de materiale şi piese reale, standardizarea tehnicilor de proiectare şi procedurilor de asigurare a calităţii, îmbunătăţirea metodelor de control, reducerea neconformităţilor şi reclamaţiilor, reducerea rebuturilor, opţiuni de proiectare uşor de utilizat, ergonomice, sigure şi fiabile.

Monica Muscă

rebuturilor, op ţ iuni de proiectare u ş or de utilizat, ergonomice, sigure ş i fiabile.
rebuturilor, op ţ iuni de proiectare u ş or de utilizat, ergonomice, sigure ş i fiabile.
rebuturilor, op ţ iuni de proiectare u ş or de utilizat, ergonomice, sigure ş i fiabile.
rebuturilor, op ţ iuni de proiectare u ş or de utilizat, ergonomice, sigure ş i fiabile.

Bonus:

- modelare

manualul

parametrică"

"Inventor

Imagine realizată de echipa de ingineri de la Kopalnia Wegla Brunatnego Bełchatów

AutoCAD şi Autodesk Inventor sunt mărci înregistrate Autodesk, Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Toate drepturile sunt rezervate Autodesk, Inc. © 2006.

Concept: Menţinerea integrităţii proiectelor din AutoCAD în momentul transferului desenelor DWG în mediul de
Concept:
Menţinerea integrităţii proiectelor din
AutoCAD în momentul transferului
desenelor DWG în mediul de
modelare parametrică 3D.
Realizare:
Există multe motive pentru care
Autodesk Inventor, cea mai vândută
aplicaţie 3D de proiectare mecanică,
este cea mai bună alegere a
utilizatorilor de AutoCAD.
Păstrarea nealterată a informaţiilor
valoroase din proiecte este doar unul
dintre ele.
Acum puteţi transfera date cu uşurinţă
între AutoCAD şi Autodesk Inventor
asigurându-vă de perfectă
compatibilitate DWG, fără plugin-uri
care pot compromite rezultatele, ca în
cazul altor aplicaţii 3D.
AUTODESK INVENTOR ®
CEA MAI BUNĂ ALEGERE PENTRU
UTILIZATORII DE AUTOCAD
20
20

Produs distribuit în România şi Republica Moldova de A&C INTERNATIONAL

ALEGERE PENTRU UTILIZATORII DE AUTOCAD 20 Produs distribuit în România ş i Republica Moldova de A&C

Autodesk Inventor ® este disponibil în România prin reţeaua de reselleri autorizaţi Autodesk

România prin re ţ eaua de reselleri autoriza ţ i Autodesk CAD Resources Centre Str. Melodiei,

CAD Resources Centre Str. Melodiei, Bl. Paltin 1, Parter, Galaţi, Cod 800050 Tel.: 0236-477.400 www.crcnet.ro

Gala ţ i, Cod 800050 Tel.: 0236-477.400 www.crcnet.ro FAST Impex Str. Dimitrie Marinescu Nr. 52, Sect.2,

FAST Impex Str. Dimitrie Marinescu Nr. 52, Sect.2, Bucureşti, Cod 021934 Tel.:

021-250.69.06

www.fastgrup.ro

Bucure ş ti, Cod 021934 Tel.: 021-250.69.06 www.fastgrup.ro GECAD NET B-dul Dimitrie Pompei Nr. 10A, Sect.2,

GECAD NET B-dul Dimitrie Pompei Nr. 10A, Sect.2, Bucureşti, Cod 020337 Tel.: 021-303.20.70 www.gecadnet.ro

Bucure ş ti, Cod 020337 Tel.: 021-303.20.70 www.gecadnet.ro HOFAG ENGINEERING B-dul CAROL I Nr. 47, Bl.24H,

HOFAG ENGINEERING B-dul CAROL I Nr. 47, Bl.24H, Sc. A, Ap.8, Câmpina, Cod 105600 Tel.: 0244-336.567 www.hofag.ro

Ap.8, Câmpina, Cod 105600 Tel.: 0244-336.567 www.hofag.ro IntelCAD Bd. Ferdinand Nr. 168, Sect.2, Bucure ş ti,

IntelCAD Bd. Ferdinand Nr. 168, Sect.2, Bucureşti, Cod 021398 Tel.: 021-209.47.25 www.intelcad.ro

Bucure ş ti, Cod 021398 Tel.: 021-209.47.25 www.intelcad.ro MATRIX B-dul Dimitrie Cantemir Nr.1, Bl. P4, Sc.

MATRIX B-dul Dimitrie Cantemir Nr.1, Bl. P4, Sc. C, Ap. 15, Iaşi, Cod 700233 Tel.: 0232-231.156 www.matrix.ro

Ap. 15, Ia ş i, Cod 700233 Tel.: 0232-231.156 www.matrix.ro MaxCAD Str. Constantin T ă nase

MaxCAD Str. Constantin Tănase Nr. 15, Sect.2, Bucureşti, Cod 021937

Tel.: 021-250.67.15

www.maxcad.ro

Bucure ş ti, Cod 021937 Tel.: 021-250.67.15 www.maxcad.ro PROMAX Str. Avram Iancu Nr. 45/2, Târgu Mure

PROMAX Str. Avram Iancu Nr. 45/2, Târgu Mureş, Cod 540091 Tel.: 0265-210.289 www.promax.ro

Târgu Mure ş , Cod 540091 Tel.: 0265-210.289 www.promax.ro Radient Consulting Calea 13 Septembrie Nr. 71,

Radient Consulting Calea 13 Septembrie Nr. 71, Bl. 69, Sc.1, Ap.23, Sect.5, Bucureşti, Cod 050713 Tel.: 021-330.01.80 www.radient.ro

Bucure ş ti, Cod 050713 Tel.: 021-330.01.80 www.radient.ro Technical Group International Str. Harmanului Nr. 17, Bl.

Technical Group International Str. Harmanului Nr. 17, Bl. 30, Sc. C, Ap. 33 Braşov, Cod 500222 Tel.: 0268-322.002 www.tgi.ro

Pentru a obţine informaţii referitoare la promoţiile Autodesk în România, vizitaţi

www.acintl.ro

www.tgi.ro Pentru a ob ţ ine informa ţ ii referitoare la promo ţ iile Autodesk în
www.tgi.ro Pentru a ob ţ ine informa ţ ii referitoare la promo ţ iile Autodesk în
GIS/infrastructur[ INFRASTRUCTUR~: Banii sunt pe - În ritmul actual de reabilitare a drumurilor (500 km/an),

GIS/infrastructur[

INFRASTRUCTUR~:
INFRASTRUCTUR~:

Banii sunt pe

- În ritmul actual de reabilitare a drumurilor (500 km/an), ne vor trebui 24 de
- În ritmul actual de reabilitare a drumurilor
(500 km/an), ne vor trebui 24 de ani ca să
modernizăm toate şoselele la standarde
europene.
- Situaţia drumurilor pare chiar şi aşa mai bună
decât în cazul infrastructurii feroviare, unde va
trebui să aşteptăm cam 118 ani ca să o aducem
la un nivel comparabil cu cel actual din Europa,
dacă vom înainta în ritmul actual.
- România are 3271 de poduri, dar jumătate din
ele stau să se prăbuşească.

cu o întârziere de 10 ani după ce Uniunea Europeană a trasat cam ce trebuie să con- struim şi care îi sunt standardele. Criteriile Uniunii sunt puţine şi, ca urmare, clare:

construirea de autostrăzi şi variante de ocolire pentru marile oraşe; modernizarea şi reabilitarea drumurilor naţionale şi ale lucrărilor de artă aferente acestora; construirea variantelor de ocolire pentru marile oraşe în funcţie de volumul de trafic; respectarea normelor de protecţia mediului.

Dintre toate aceste criterii care compun strategia în transporturile rutiere pe plan european, noi îl îndeplinim într-un fel doar pe ultimul: am respectat mediul, pentru că nu am construit mai nimic! Dar acum gata: avem planuri, avem legi, avem chiar şi bani. Le puteam avea încă din anii '90, dar ne-am pierdut în privatizări, în scutiri de datorii şi în extragerea de alte „rente”. Teama europenilor este acum ca “rente- le” pe care clienţii politici le extrăgeau până

în acest moment din scutiri de datorii sau din privatizări dubioase să nu fie transfer- ate pe spinarea europenilor, prin licitaţii tru- cate şi lucrări de mântuială în cazul proiec- telor finanţate cu bani europeni. De aceea, transparenţa şi seriozitatea în achiziţiile publice vor conta enorm în felul cum va arăta România peste 10 ani, în orizontul de timp prevăzut să ne aliniem infrastructura la reţelele şi standardele europene. Legislaţie avem, şi o tot îmbunătăţim din 2001, iar autorităţile noastre au creat anul trecut o autoritate naţională care să reglementeze şi să monitorizeze achiziţiile publice, punând la un loc departamentele specializate din Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Lucrărilor Publice. Însă, în bunul stil românesc, a fost

Decalajul dintre România şi Uniunea Europeană îl simţi cel mai crunt atunci când traversezi graniţa. Venind de la Viena prin Budapesta, adică exact pe coridorul lV pan- european, la care ne chinuim de 10 ani s