Sunteți pe pagina 1din 6

Istoria Muzicii universale /an I, sem 1 1.Ce fel de documente stau la baza studiului istorico-muzical? a.

doar izvoare scrise b. doar izvoare nescrise c. izvoare scrise i nescrise 2. Cultura muzical n Preistorie urmrete apari ia: primelor elemente de limbaj muzical primelor forme muzicale primilor interpre i muzicali primilor critici muzicali primelor instrumente muzicale 3. Cultura muzical n Antichitate urmrete formarea a dou tipuri de culturi: european i ionian oriental i mediteranean oriental i occidental nord-americana sud-americana 4. Evul Mediu timpuriu muzical se situeaz ntre secolele: V XI I VIII III V 5. Etapa de nflorire a polifoniei vocale renascentiste se situeaz ntre secolele: XIII-XIV XI XIV XV XVI 6. .Nova s-a manifestat pe continentul european in secolul XIV. Folclor muzical /an I, sem 1 1. Are ritmul de dans drept trasatura de baza poliritmia ? 2. Cifra 8 reprezinta valoarea totala a formulelor ritmice in cazul ritmuluide dans ? 3. Ritm distributiv este denumirea ritmului de dans in teoria clasica? 4. Ritmul de dans este bicron ? 5. Ritmul de dans este sincretic ?

Cultura traditionala /an II, sem 1 (Adevarat/Fals) 1. tiin ele nsumate n sfera de cercetare a Culturii tradi ionale romneti sunt: a) etnologia, etnografia, etnomuzicologia, etnocoreologia. b) etnocoregrafia, endocrinologia. 2. Din punct de vedere etnografic teritoriul rii noastre este mpr it n 6 zone mari i anume: a) Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea i Banat; b) Mehedin i, Cara-Severin, Bucovina, Arge, Alba. 3. Zona etnografic Dobrogea este mpr it n: Zona etnografic Nord Dunrean i Zona etnografic sud Dunrean. 4. Crea ia muzical tradi ional romneasc se diferen iaz pe de o parte din punct de vedere al caracteristiclor zonale, iar pe de alt parte pe genuri muzicale. 5.Elementele despre originalitatea i calit ile performante ale jocului popular romnesc le regsim n perioada secolului: a) al XIV-lea. b) al XII-lea. c) al XVI-lea. 6.Tipologia caselor ntlnite pe teritoriul Munteniei este: a) cea a casei rneti pe un rnd. b) cea a casei trneti pe dou rnduri. 7. n arhitectura popular casa rneasc munteneasc este acoperit cu: a) drani . b) trestie i i

Folclor muzical / an II, sem 1 1.Sistemul ritmic specific si versificatia reprezinta caracteristici ale repertoriului copiilor? 2.Legatura cu jocul si miscarea reprezinta o caracteristica a repertoriului copiilor? 3.Ritmica reprezinta una dintre trasaturile de baza ale repertoriulu copiilor? 4.Sistemul de versificatie al copiilor are dimensiuni mai mici ca ale adultilor? 5.A incadrat C.Brailoiu sistemul ritmic al copiilor intr-un sistem aparte? Istoria Muzicii universale /an II, sem 1 Genurile muzicale care au excelat in perioada romantica sunt: suita, fuga, sonata, inventiunea, oratoriul, opera. Perioada Romantismului muzical se imparte n 3 etape: romantismul timpuriu, romantismul mediu si romantismul de inflorire a scolilor nationale. Etapa romantismului muzical timpuriu coexista cu cea a Barocului tarziu. Compozitorul romantic care a dat fiecarei parti a simfoniei un titlu, urmand evolutia unei idei muzicale pe tot parcursul, a fost: a. H. Berlioz b. R. Schumann c. L.v. Beethoven d. Fr. Chopin Prima simfonie in care se urmareste cu consecventa un program si o idee muzicala in devenire este: a. Simfonia Faust b. Simfonia pastorala c. Simfonia fantastica Adolph Adam este creatorul baletului romantic francez: a. Lacul lebedelor b. Mireille c. Coppelia d. Giselle

Istoria muzicii romneti / an III, sem 1 Cercettori ai istoriei muzicii romneti: a. Mihail Grigore Poslunicu b. Theodor Burada c. Gheorghe Briloiu d. George Breazul e. Zeno Vancea 2.Cine este autorul Hronicului muzicii romneti (9 volume): a.Viorel Cosma b.Octavian Lazr Cosma c.George Breazul d.Zeno Vancea e.Mihail Grigore Poslunicu 3.Ce scri se utilizau n practica muzical veche i strveche de pe teritoriile locuite astzi de romni: a. dou sau trei sunete b. dou, trei sau patru sunete c. dou, trei, patru sau cinci sunete d. trei, patru, cinci sau ase sunete 4.Care erau func iile muzicii la traco-daci: a. formativ i limbaj universal. b. cognitiv u formativ c. cognitiv, formativ i social d. cognitiv, formativ, social i limbaj universal e. cognitiv, formativ, social i limbaj specializat n func ie de ritual sau ocazie de cntare. 5. Dimitrie.face referiri la jocul Calusarilor in Descriptio Moldaviae.

Forme i analize muzicale / an III, sem 1 (Adevarat/Fals) 1.Procedeele variationale sunt tehnici de prelucrare i dezvoltare a materiei sonore in functie de parametrii sonori. 2.Forma tipica a temei in tema cu variatiuni este de lied tripartite. 3.Variatiunile libere utilizeaza in special tehnicile de tip polifonic. 4.Forma de rondo este una din arhitecturile cu refren. 5.Rondo-ul mic are un cuplet. Estetica muzical / an III, sem 1 (Adevarat/Fals) 1.Genul muzical cel mai apropiat categoriei tragicului este opera. A/F 2. Cei trei mari compozitori vienezi reprezentanti ai Clasicismului sunt: Haydn, Mozart, Beethoven. A/F 3. Scriitura unei partituri de Mozart dezvaluie un travaliu complicat, greu de imaginat sonor. A/F Rspuns: varianta a, b, c sau d. 1. Lucrarea Aesthetica, aparuta in 1750, apartine lui: a) Rousseau b)Kant c)Hegel d)Baumgarten 2. In ce categorie se incadreaza operele Servitoarea stapana, Barvierul din Sevilla, Don Pasquale? a) tragic b) comic c) grotesc d) sublim 3. Procesul de transformare a genurilor traditionale, in sec. XX, poate fi urmarit in paginile baletelor create de: a)Stravinski b)Debussy c)Ceaikovski d)Adam