Sunteți pe pagina 1din 3

DREPT COMERCIAL

I.Profesionistii comercianti
Persoana fizica autorizata si asociatia familiala va fi considerate ca fiind parte a sintagmei intreprinderii individuale sau familiale in functie de fiecare caz in parte la care ne referim. In reglementarea anterioara se stabileste ca sunt comercianti aceia care fac fapte de comert,avand comertul ca profesiune si societati comerciale.Este mentionata si indicate expres in art.20 OUG nr.44/2008,privind desfasurarea activitatilor economice de persoana fizica autorizata de intreprinderile individuale sau familiale. Autorizarea functionarii persoanei fizice si inregistrarea ei intr-un registru profesional(Registrul Comertului),nu conducea la dobandirea calitatii de comerciant definitorie,fiind indeplinirea cumulativa a conditiilor prev. de art.7 Cod Civil. In conceptia actuala a Noului C.Civil,la raportul juridic de drept civil,deci si de drept commercial,participa profesionistii si alte subiecte de drept. Prin Noul C.Civ. se elimina notiunea de comerciant si distinctia dintre comercianti si necomercianti,si se introduce notiunea de profesionisti comercianti,notiune considerata de Noul C.Civ. ca fiind integratoare.Continutul integrator al notiunii de profesionist ar fi indicat in mod explicit in art.8,alin.1,Legea 71/2008,ce stabileste ca notiunea de profesionist prev. la art.3 C.Civ.,include categoria de comerciant,intreprinzator,operator economic si orice alta persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice sau profesionale,astfel cum ele sunt prev.de lege la data intrarii in vigoare a Noului C.Civ. Notiunea de profesionist este o notiune generala ce include atat pe profesionistul ce exploateaza o intreprindere economice sau neeconomica,pentru acest motiv trebuiesc stabilite criteriile necesare dintre profesionisti. Exista si opinii potrivit carora distinctia dintre profesionistii comercianti si cei necomercianti nu este necesara,insa legile trebuiesc deslusite,explicate si interpretate astfel incat aplicarea lor sa fie clara si utila vietii social-economice. La activitatea economica participa numai o parte din categoria generala a profesionistilor reglementata de Noul C.Civ..De aici,reglementarea generala a profesionistilor realizata prin Noul C.Civ. ce reprezinta dreptul comun in materia profesionistilor si exista dispozitii speciale din materiile ce reglementeaza activitatea economica,statutul lor si obligatiile profesionistilor sunt reglementate iin acest act normativ unde ne este relevata cele 2 categorii de profesionisti: -Profesionisti comercianti; -Profesionisti necomercianti. Ambele categorii fac parte din categoria de gen a profesionistilor ce beneficiaza de un regim de drept comun acordat de Noul C.civ. Noul C.civ. utilizeaza ca si criterii de determinare a statutului de profesionist a unei persoane fizice sau juridice,criteriul exploatarii unei intreprinderi. Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere. Noul C.civ. prefera utilizarea exclusiv a notiune generale,adica de gen,fara nicio distinctie intre tipurile de intreprinderi.Constituie exploatare a unei intreprinderi

exercitarea sistematica a unei activitati organizate,ce consta in producerea,administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii indifferent daca are sau nu un scop lucrative,art.3,alin.3-Noul C.civ. In dreptul comun nu intra toti profesionistii,ci numai cei ce desfasoara activitati economice,acei profesionisti ce exploateaza o intreprindere economica se numesc profesionisti comercianti. Existenta unui regim juridic distinct al profesionistilor comercianti si cel al profesionistilor necomercianti este sugerat si intr-un act normative recent,OUG nr.13/2011 prin care se mentioneaza direct distinctia intre raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ si cele care decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrative. In legislatia speciala este reglementata notiunea de intreprindere economica art.2,alin.2 Noul C.civ.,in materia dreptului comun putem opera astfel cu notiunea si cu semnificatia data acesteia in legea speciala derogatorie de la dreptul comun. Exista 3 tipuri principale de profesionisti comercianti: 1.Persoanele fizice asociate sub forma unei intreprinderi; 2.Persoanele fizice; 3.Persoanele juridice. Categoriile apartin categoriei de gen si anume intreprinderea. Persoanele jur.,intreprinderea individuala sau familiala,persoanele fizice autorizate sunt desemnate generic prin notiunea de intreprindere. Intreprinderea nu este subiect de drept,ci o activitate a unui subiect de drept.In functie de titular,intreprinderea este: 1.Societara; 2.Individuala(familiala) 3.Publica. La nivel european prima desfasurare a intreprinderii se gaseste in hot.CJCE Mannersman,13 iulie 1962.In care CJCE precizeaza ca intreprinderea este constituita intro organizatie unitara de elemente personale materiale si nemateriale atribuite unui subiect autonom si urmarind intr-un mod durabil un scop economic. Putem considera intreprinderea economica ca fiind activitatea economica . Din cele prezentate mai sus,tipul de activitate economica sau civila exercitata in exploatarea intreprinderii reprezinta criteriul distinctiei dintre profesionistii comercianti si cei necomercianti. Vor fi profesionisti necomercianti,cei ce exploateaza o intreprindere ce desfasoara o activitate civila,o activitate ce nu poate fi calificata ca activitate economica. Profesionistii comercianti sunt cei ce exploateaza o intreprindere ce desfasoara o activitate economica cu scop lucrative,o intreprindere economica. Nu scopul lucrativ sau nelucrativ este criteriul care determina distinctia intre intreprinderi si profesionisti.Acest aspect nu este necesar a fi mentionat in cazul intreprinderilor economice,avand in vedere ca activitatea economica ce face obiectul intreprinderii economice este mereu desfasurata cu scopul obtinerii de profit in scop lucrativ. In desfintarea legala si generala a intreprinderilor data de Noul C.civ,este necesara mentionarea ambelor scopuri ale desfasurarii activitatilor lor,pentru siguranta includerii in categoria intreprinderilor(ca notiune de gen) a tuturor tipurilor de intreprinderi.

Interesul practic al stabilirii calitatii de profesionist comerciant 1. In interesul bunei desfasurari a activitatii economice,legea instituie anumite obligatii ale profesionistilor comercianti,considerate obligatii profesionale.Ei au obligatia ca la inceputul activitatii economice sa se inregistreze in Registrul Comertului si pe parcursul desfasurarii activitatii economice sa ceara efectuarea de mentiuni in Registru ori de cate ori intervin modificari in activitatea lor. La incetarea activitatii econ.,profesionistii com. au obligatia de-a solicita radierea din Registrul Comertului. Orice comerciant agent economic trebuie sa tina evidenta contabila a activitatii economice prin registre contabile prin care sa consemneze operatiunile econ. Activitatea econ.desfasurata trebuie sa aiba loc in limitele unei concurente licite permise. 2. Formele de desfasurare a activitatilor economice de prof.comercianti sunt speciale si expres prev.de lege atat pentru persoanele fizice cat si cele juridice.In toate cazurile prin reglementarile speciale se stabileste statutul juridic al lor ,distinct de cel al profesionistilor necomercianti. 3. In cazul insolventei doar prof.comercianti pot si supusi acestei proceduri. 4. Prof.comercianti sunt supusi impozitului pe profit,cei necomercianti si celelalte categorii de subiecte de drept civil sunt supusi impozitului pe venit. 5. Prof.comercianti pot participa la constituirea unor camere de comert si industrie ca organizatii profesionale ce au scopul promovarii si apararii intereselor lor.