Sunteți pe pagina 1din 6

1) In functie de valorea lor economica , bunurile ( lucrurile susceptibile de proprietate ) se clasifica in : a) corporale si incorporale b) mancipi si nec mancipi c) mobile

si imobile 2) Care este cel mai vechi izor al dreptului roman? a) legea b) obiceiul sau cutuma c)edictele magistratilor 3) Elementele esentiale ale cotractului , cele care dau identitate proprie contractului sunt : a)obiectul si consimtamantul b)obiectul , consimtamantul si capacitatea c)obiectul , consimtamantul , capacitatea si prestatia 4) Constituie mod de dobandire a proprietatii prin folosinta indelungata : a) specificatiunea b) uzucapiciunea c) accesiunea 5) Stipulatiunea : a) este un act oral b) este un act solemn c) stipulantul este creditor si promitentul este debitor 6) Manus inectio - reprezinta procedura utilizata: a) in scopul valorificarii creantelor izvorate dintr-un contract solemn b) in scopul valorificarii drepturilor c) in scopul executarii sentintei de condamnare avand ca obiect o suma de bani 7) Puterea printeasc putea fi creat: a) pe cale natural, prin cstorie b) pe cale natural, prin moartea lui pater familias c) pe cale artificial, prin emancipare. 8) n funcie de criteriul formei materiale, bunurile se clasific n: a) mobile i imobile b) corporale i incorporale c) de gen i individual determinate

9) Este o form distinct a donaiunii ntre vii i cunoate unele reguli speciale: a) donaiunea ante nuptias b) donaiunea mortis causa c) donaiunea ntre soi. 10) Conform dreptului civil roman aveau dreptul de aincheia o casatorie valabila: a) cetatenii b) colonii c) sclavii 11) Puterea parinteasca se putea stinge: a) prin casatoria fara manus b) prin emancipare c) prin adoptie 12) Persoana juridica in dreptul roman este desemnata prin termenii: a) curricular si corpora b) universitar,corpora si ncorpora c) universitar si corpora 13) Dreptul de proprietate era inclus printre bunurile: a) incorporale b) corporale c) dupa cum hotarau partile unui contract 14) Puteau fi reclamate prin actiunea in revendicare : a) un patrimoniu integral b) o fractiune din patrimoniu c) lucruri individual determinate 15) Repudierea mostenirii se putea face prin : a) pro herede gestio b) simpla manifestare de vointa c) cretio 16) n Sanctio se meniona: a) Numele magistratului care a propus proiectul de lege; b) Dispoziii de lege; c) Consecinele care vor interveni n ipoteza nclcrii dispoziiilor din rogatio.

17) Aciunile in rem sunt: a) Aciuni reale care sancioneaz drepturi reale asupra unor lucruri b) Aciuni personale care sancioneaz drepturi personale, de crean, izvorte din contracte; c) Aciuni utilizate n scopul protejrii intereselor reclamantului.

18) Cel mai veche izvor de drept este: a) Jurisprudena b) Legea(lex) c) Cutuma 19) Proprietatea quiritar: a) Era accesibil numai cetenilor romani b) Nu era reglementat n mod expres; c) Se exercita pn la un termen. 20) Dup izvoarele lor, obligaiile se clasific n: a) Obligaii conjuncte i coreale; b) Obligaii contractuale, delictuale, quasicontractuale, quasidelictuale c) Obligaii civile i naturale. 21) "Negotium gestio" reprezinta: a) administrarea bunurilor unei persoane fara stirea sa b) administrarea bunurilor unei persoane cu stirea si acordul proprietarului c) o conventie intre un mandatar si un mandant prin care primul se obliga sa administreze bunurile proprietarului 22) "Iniuria" (in sens general, in vechiul drept roman) reprezinta: a) un mijloc viclean de a determina o persoana sa incheie un act juridic b) delictul de vatamare corporala c) delictul de talharie 23) Puterea lui "pater familias" era exercitata asupra: a) fiilor, fiicelor si nepotilor din fii b) fiilor, fiicelor si nepotilor din fiice c)tuturor membrilor familiei, inclusiv descendentilor sai.

24) Atribuiunile de ordin administrativ, judiciar i militar erau exercitate de : a) Senat b) Rege c) Magistrai 25)n prescriptio se meniona : a) Numele magistratului care a propus legea b) Dispoziiile din lege c) Sanciunile legilor

26)Oraul Roma a fost fondat de urmtoarele triburi: a)sabini i etrusci b)latini i etrusci c)sabini, latini i etrusci. 27)In epoca Regalitatii, Comitia curiata si Comitia centuriata reprezentau : a)Adunri ale patricienilor b)Adunri ale magistrailor c)Adunrile poporului 28)De cate feluri putea fi casatoria cu manus in Imperiul Roman? a)3 forme b)2 forme c)1 forma 29) Prima forma de proprietate a romanilor a fost: a) proprietatea quiritara b)proprietatea colectiva a gintii c) proprietatea peregrina 30) Plata: a)este modul obisnuit de stingere a obligatiilor, prin indeplinirea prestatiei b)este inlocuirea unei vechi obligatii cu una noua c)este o conventie prin care creditorul renunta la dreptul sau 31) Cesiunea de creanta: a) se realizeaza prin mijloace juridice directe b) nu se realizeaza prin mijloace juridice c) se realizeaza prin mijloace juridice indirecte 32) Dreptul unei persoane de a construi o cladire pe terenul inchiriat de alta persoana este: a) uzucapiciunea b) superficia c) traditiunea 33) Desfiintarea capacitatii juridice sau a personalitatii era reprezentata de: a) capitis deminutio b) tutela c) curatela 34) Necetatenii se clasificau in: a) dezrobiti b) colonii c) latini si peregrini 35) Prin comodat se intelege: a) transmiterea unui bun in vederea folosintei b) transmiterea unui bun in vederea consumatiei c) transmiterea unui bun pentru vanzare

36) Mutuum-ul este un contract: a) bilateral b) plurilateral c) unilateral 37) Repudierea mostenirii era necesara a se face prin: a) manifestare de vointa b) act juridic solemn c) niciuna dintre variante; mostenitorul era obligat sa primeasca mostenirea 38) Prima faza a testamentului era: a) transmiterea bunurilor direct catre mostenitori b) manifestarea solemna, juridica c) transmiterea proprietatii asupra bunurilor succesorale 39) In familie, puterea parinteasca era exercitata de: a) mama b) pater familias c) fiul cel mai mare 40) Casatoria fara manus se forma prin: a) instalarea sotului in casa sotiei b) vanzarea viitoare sotii catre viitorul sot c) instalarea femeii in casa barbatului 41) Prin dol (dolus) se desemneaza: a) delictul de talharie (furt) b) mijloacele viclene prin care o parte o determina pe cealalta sa incheie un conctract c) manifestarea de vointa facuta cu intentia eronata 42) Societata este un contract consensual: a) prin care se realizeaza un castig comun b) prin care se realizeaza un mandat c) prin care o parte se obliga sa procure un bun celeilalte parti 43) Quasicontractele sunt fapte ilicite care dau nastere la: a) obligatii doar pentru una dintre parti b) drepturi pentru o parte care nu a incheiat contractul c) efecte juridice asemanatoare cu cele izvorate din contracte 44) In anul 509 i. Hr. s-a format: a) Principatul b) Republica c) Dominatul 45) Cei mai importanti magistrati din Roma erau reprezentati de: a) edili b) pretori c) cenzori

46) Fideiussio: a) este un contract intre debitor si terti b) este o obligatie pe care creditorul trebuie sa o execute c) este o forma de garantie 47) Din punct de vedere formal, Legea celor XII Table a fost: a) in vigoare doar in timpul Republicii b) nu a fost in vigoare in timpul Principatului c) a fost in vigoare aproximativ 11 secole 48) Procedura formulara: a) nu a fost introdusa prin Legea Aebutia b) consta in desfasurarea procesului in doua faze c) nu prevedea actiuni de valorificare a drepturilor subiective 49) Actiunile populare: a) puteau fi intentate de oricine avea rolul de a apara interesele generale b) erau intentate doar de patricieni c) erau intentate doar de popor 50) Sclavii eliberati prin utilizarea unor forme impuse de lege se numeau: a) peregrini deditici b) coloni c) dezrobiti