Sunteți pe pagina 1din 19

Core banking systems

Cele mai utilizate produse software bancare

Sursa: http://www.inntron.com/core_banking.html

Cele mai utilizate produse software bancare Sursa: http://www.inntron.com/core_banking.html

Module componente Modulul Clienti

Modulul Clienţi permite reţinerea informaţiilor privitoare la clienţii băncii.

Trebuie să realizeze o gestiune unică a clienţilor la nivelul băncii.

Se reţin datele de identificare ale clienţilor:cod, nume, adresă, tip, cod identificare fiscală etc.

Clienţilor persoane juridice: informaţii cu privire la acţionari, administratori, împuterniciţi şi drepturile de semnătură asupra contului, cod CAEN, cod registrul comerţului.

Poate interfaţa cu alte aplicaţii pentru a se permite consultarea semnăturilor (scanate) pentru persoanele împuternicite.

Module componente Modulul Clienti

La crearea unui cont pentru un client nou, conform regulamentelor BNR privind prevenirea spălării banilor şi cunoaşterea clientelei se procedează la consultarea automată a listelor:

- FATF – combaterea finanţării terorismului

- cu persoanele expuse politic.

Acoperirea acestor cerinţe privind cunoaşterea clientelei şi prevenirea spălării banilor necesită aplicaţii informatice interfaţate cu modulul Clienţi.

Module componente Modulul Clienti

Fiecare client nou creat primeşte automat un rating de risc. Acest rating se poate modifica în timp urmare a tranzacţiilor derulate de client.

La crearea unui nou client se precizează, atunci când este cazul, apartenenţa acestuia la un grup (accepţiunea BNR pentru conceptul de grup).

Module componente Modulul Operatiuni cu clientela

Asigură gestiunea conturilor curente, schimburi valutare (din operaţiuni de cont curent), scontare-forfetare, depozite etc.

Conturi curente: gestiunea conturilor clientilor în Ron şi valute, calculul dobânzii;

Operaţiuni: încasări şi plăţi precum şi actualizarea soldului. Calculează şi reţine automat comisionane. Asigură controlul plăţilor în limita disponibilului;

Schimburi valutare (din disponibilităţile de cont curent);

Depozite

Operaţiuni de casă: operaţiuni de ridicare/depunere de numerar. Asigură gestiunea pe casieri şi a cupiurilor, operaţiuni de alimentare/remitere. Situaţii generate: jurnalul de casă pe fiecare casier, jurnalul general de casă, monetarul pe casierie etc.

Module componente Modulul Operatiuni cu clientela

Operaţiunile casei de schimb valutar, pe bază de numerar, efectuate de clienţi ocazionali, se asigură printr- o aplicaţie distinctă.

Decontările interbancare presupun interacţiunea sistemului băncii cu sistemul Transfond:

distinctă .  Decontările interbancare presupun interacţiunea sistemului băncii cu sistemul Transfond :

Module componente

Modulul Trade Finance asigură tranzacţiile cu acreditive, incassouri, încasări de cec-uri la extern etc.

Modulul Plati externe asigură în principal tranzacţii efectuate pe conturi de corespondent pentru plăţi externe. Presupune interfatare cu sistemul Swift.

Module componente Modulul Trezorerie

Modulul Trezorerie asigură gestiunea tranzacţiilor pe piaţa monetară, piaţa valutară, operaţiuni cu titluri etc. Foreing Exchange: tranzacţionarea spot şi forward. Toate poziţiile valutare şi limitele sunt menţinute online şi actualizate în timp real. Money Market: operaţiunile pe piaţa interbancară. Sunt înregistrate mişcările de activ şi pasiv. Titluri şi gestiunea portofoliului: facilităţi de tranzacţionare, administrare, custodie şi decontare a titlurilor de valoare pe cont propriu şi în contul clienţilor.

Module componente Modulul Trezorerie

Dacă facilităţle iniţiale ale Core banking system nu acoperă/nu acoperă corespunzător activităţile mai sus menţionate pot fi implementate aplicaţii dedicate, interfaţate cu modulul de trezorerie.

InFoRex

InFoRex

InFoRex – sistem integrat de trezorerie.

Aplicatia realizează managementul operaţional al trezoreriei băncilor si altor corporaţii care activează pe pieţele monetare, valutare, pieţe de capital, precum şi pe pieţe de produse financiare derivate.

Sistemul transferă toate detaliile tranzacţiilor într-o structură integrată, facilitând obţinerea de informaţii actualizate asupra tranzacţiilor respective.

InFoRex dispune de o interfaţă directă cu sistemele de dealing interbancare, bursiere, extrabursiere, accesând automat parametrii principali ai tranzactiilor efectuate pe piete si preluând datele tranzactiei in mod automat. In acelasi timp, verifică si actualizează poziţia financiară a instituţiei.

Module componente

Modulul Produse permite definirea, parametrizarea şi operarea produselor băncii (depozite, certificate, credite retail, carduri etc).

Modulul raportări permite generarea de rapoarte predefinite. Accesarea rapoartelor se realizează în baza drepturilor de acces definite pentru grupurile de utilizatori.

Module componente Modulul Carduri

Pentru tranzacţiile cu carduri băncile pot opta pentru una din următoarele soluţii:

outsourcing: embosarea cardurilor, procesarea tranzacţiilor fiind asigurată de o firmă specializată. Prin transfer de fişiere se primesc datele necesare operaţiilor contabile în aplicaţia băncii.

procesare internă. O astfel de soluţie implică un software specializat pentru procesarea tranzacţiilor. Prin transferuri de fişiere se va asigura actualizarea bazei de date pentru aplicaţia Core banking.

Module Componente

Modulul Credite asigură gestiunea contractelor de credit şi evidenţa garanţiilor constituite. Informaţiile reţinute în sistem privesc: nr. contract de credit, data contract, tipul creditului, sumă, monedă, maturitate, garanţii, sucursala băncii care a semnat contractul cu clientul etc.

Modulul Contabilitate prezintă ca funcţiuni de bază:

definirea şi actualizarea planului de conturi, definirea monografiei de operaţiuni contabile, deschiderea şi închiderea conturilor interne, calculul şi înregistrarea creanţelor, provizioanelor, întocmirea situaţiilor financiare, calculul indicatorilor de rating, întocmirea raportărilor către BNR etc.

Module componente Risk management

Modulul Risk management asigură:

calculul indicatorilor de monitorizare a riscurilor;

derularea scenariilor şi testelor de stres;

calculul cerinţelor minime de capital etc.

Efectuarea testelor de stres/scenariilor implică utilizarea unor baze de date dedicate.

Module componente Risk management

Module componente Risk management

Module componente

Modulul Personal asigură evidenţa personalului, calculul salariilor, programele de trainig şi de pregătire continuă a angajaţilor. Se poate opta şi pentru o aplicaţie distinctă de core banking.

Modulul Marketing oferă informaţii privind potenţialul clienţilor băncii şi ai clienţilor potenţiali, calendarul întâlnirilor cu clienţii, caracteristici ale relaţiei de afaceri cu clienţii.

Modulul Management Bancar oferă funcţiuni legate de monitorizarea lichidităţilor, poziţiilor de schimb, profitabilitate, expunerilor faţă de grupurile de debitori, adecvarea capitalurilor etc.

Modulul Nucleu, este un modul suport pentru alte module oferind parametrii şi structuri de date necesare definirii:

structurii băncii, dispesiei teritoriale, cupiuri, calendarul bancar, rate de schimb etc.

Modulul Open Financial Server (OFS)

Permite sistemului să accepte şi să actualizeze baza de date cu tranzacţii provenite de la sisteme externe cum ar fi: Internet banking, Card management etc. Componentele acestui modul sunt:

IBI (Internet Banking Interface)

Serverul OFS

Componenta IBI permite actualizarea înregistrărilor, realizarea tranzacţiilor şi procesarea tranzacţiilor lansate de clienţi prin Internet şi permite:

facilitatea de a crea şi particulariza propria interfaţă cu clienţii în funcţie de serviciile oferite de bancă;

poate fi instalat pe serverul de aplicaţii sau pe servere multiple dacă este necesară procesarea unui număr mare de mesaje;

administrează comunicaţia prin Internet mapând mesajele din diferite formate (HTML, XML etc) în formatul necesar OFS pentru a interoga baza de date;

oferă securitate suplimentară sistemului împotriva atacurilor pe Internet.

Modulul Open Financial Server (OFS)

Modulul Open Financial Server (OFS)