Sunteți pe pagina 1din 2

Strategia IT a incetat sa reprezinte o functie suport a strategiei bancii.

In moemntul de fata strategia bancii nu poate fi conceputa fara acordarea atentiei cuvenite strategiei IT. Strategia banii este un proces complex care implica elaborarea strat sectoriale : Strategia IT startegia A. de exploatare Strategia riscului Strategia de Mkt Strategia IT cuprinde : strategia datelor, strategia soft/hard, strategia riscului IT,strategia personalului IT Strategia de business presupune definirea politicilor si modelelor de business, definirea proceselor dar implementarea tuturor acestora presupune definirea arhitecturilor informationale si a infrastructurii IT. Componenta IT este in relatie nu doar cu continutul si prioritatile strategiei de business ci determina schimbari si in structura organizatorica, in cultura organizationala, managementul si procesele de afaceri, nivelul de pregatire al anagajatilor. Carcetristicile sistemelor informatice bancare : Sunt sisteme integrate Sunt sisteme complexe Capacitate mare de prelucrare a datelor Flexibile si adaptabile Dezvoltare modulara si scalabilitate Functionare in timp real Nevoia dezvoltarii permanente ca urmare a nevoilor specifice businessului cat si ca urmare a normelor legislative -Extinderea proceselor online -Disponibilitate mare a datelor -Necesita implementarea unor controale multiple la nivelul proceselor de prelucrare in vederea asigurarii elementelor de monitorizare a riscurilor si de intarire a sistemului de control intern -Cerinte de securitate -Interoperabilitate -Dezvoltarea etapizata conduce la integrarea unor platforme diferite Sistemele informatice in cadrul bancilor pot fi asigurate prin solutii in house sau prin outsourcing Solutiile inhouse sunt realizate prin forte proprii de catre dep IT al bancii incepand cu definirea proiecului si incheind cu implementarea sist informatic realizat. Outsourcing : aplearea la un sist informatic realizat de o forma specializata, solutie adoptata in cazul majoritatii sist bancare din bancile romanesti. Prezinta avantajul utilizarii unor sisteme a caror functionalitate,nivel de performanta, fiabilitate si securitate au fost probate in timo. Calitatea produselor software reprezinta gradul in care un sistem, o componenta sau un proces raspunde cerinteleor clientului. FACTORII DE SUCCES IN CAZUL PR.SOFTWARE Suportul managementului executiv acesta intelegand importanta proiectului pt companie si alocand resursele necesare Implicarea utilizatorilor Definirea unor obiective clare de business -

definirea clara a scopului proiectului infrastructura soft standard cerinte ferme pentru proiect metodologii formalizate estimari credibile Carcetristici ale calitatii soft Functionalitate Fiabilitate Utilizabilitate Eficienta Mentenabilitate Portabilitate