Sunteți pe pagina 1din 4

23

LUCRAREA nr. 4
DETERMINAREA CURBEI PRESIUNII
DE VAPORIZARE PENTRU APA
1. Principiul lucrarii
Lucrarea urmareste stabilirea pe cale experimentala a dependentei dintre temperatura
si presiunea de vaporizare n cazul apei, pe baza valorilor obtinute experimental. Aceasta
dependenta univoca ) t ( f p
s
= se numeste curba presiunii de vaporizare, si exprima conditia
de echilibru a celor doua faze, lichida si de vapori, n timpul procesului de vaporizare.
Daca vaporizarea (fierberea) unui lichid se face la diferite presiuni variaza si
temperatura de vaporizare. Prin urmare, temperatura de fierbere a unei substante pure este
determinata univoc de presiunea la care se face fierberea. Cu cresterea presiunii de vaporizare,
temperatura va creste si invers, cu scaderea presiunii de vaporizare, temperatura va scadea.
Starea de echilibru a celor doua faze se numeste stare de saturatie. Unei presiuni la
starea de saturatie i corespunde o singura valoare pentru temperatura de saturatie.
Un corp omogen din punct de vedere fizic care reprezinta o parte a unui sistem
eterogen, se numeste faza. Acestea sunt delimitate ntre ele prin suprafete de separatie pe care
anumite proprietati fizice, respectiv parametrii de stare, variaza n salturi.
Partea dintr-un sistem a carui continut nu depinde de continutul celorlalte parti poarta
numele de component. Trecerea unui component dintr-o faza n alta se numeste transformare
de faza. Toate transformarile de faza sunt nsotite de absorbtie sau cedare de caldura.
Echilibrul de faza, se stabileste ntre doua sau mai multe faze ale aceleasi substante
aflate simultan n contact, n aceleasi conditii de presiune si temperatura, astfel nct masa
fiecarei faze sa ramna constanta n timp.
2. Schema instalatiei experimentale si modul de lucru
Se efectueaza urmatoarele operatii:
se verifica instalatia din punct de
vedere functional;
se citeste presiunea atmosferica;
n prealabil, se ncalzeste apa ntr-
un vas metalic si se citeste valoarea
temperaturii de fierbere la un
termometru;
se toarna apa din vasul metalic n
vasul din sticla 6 pna la reperul
indicat; se aseaza vasul din sticla pe
platanul pompei de vid;
se citeste valoarea temperaturii cu
ajutorul termometrului 7 care se asea-
za n pozitie verticala si se agita pen-
tru uniformizarea temperaturii n vas
si pentru o micsorare a timpului de
raspuns;
Fig. 1. Instalatia experimentala.
1 pompa de vid; 2 electromotor; 3 curea;
4 vacuummetru pentru masurarea depresiunii; 5 clopot
din sticla; 6 vas pentru apa; 7 termometru din sticla cu
mercur; 8 robinet; 9 ntrerupator.
24
se acopera vasul din sticla, cu clopotul 5, se nchide robinetul 8 care face legatura ntre
mediul de sub clopot si mediul ambiant si se pune n functiune instalatia cu ajutorul
electromotorului 2, prin intermediul ntrerupatorului 9;
simultan, se urmaresc starea apei din vasul aflat sub clopot si presiunea vacuummetrica
indicata de vacuummetru;
n momentul formarii primelor bule de vapori, se opreste pompa cu ajutorul
ntrerupatorului 9 si se citeste valoarea presiunii vacuummetrice;
se deschide robinetul 8, se ridica clopotul din sticla si se citeste din nou valoarea
temperaturii, dupa care se repeta operatiile anterioare;
se efectueaza cel putin 10 determinari la diferite temperaturi, centralizndu-se apoi toate
datele.
3. Tabel cu date experimentale
Tab. 1.
Nr.
crt.
Presiunea atmosferica
p
0
[mmHg]
Temperatura
t [C]
Presiunea vacuummetrica
p
v
[kgf / cm
2
]
1.
2.

10.
4. Prelucrarea datelor experimentale
Cu ajutorul marimilor masurate cuprinse n tabelul 1 se calculeaza presiunea absoluta
cu relatia:
v
p p p
4
0
10 81 . 9 32 . 133 [N/m
2
]
(1)
Valorile calculate ale presiunii absolute corespunzatoare fiecarei valori a temperaturii
masurate se vor trece n tabelul 2.
Pe baza perechilor de valori p si t obtinute, se reprezinta grafic pe hrtie milimetrica
curba presiunii de vaporizare, aspectul acestei dependente fiind prezentat n figura 2.
Ecuatia curbei presiunii de vaporizare se poate determina utiliznd o ecuatie
exponentiala de forma:
t b
a p

e
(2)
p
[N/m ]
t [ C]

p
x
2
px
tx
Fig. 2. Curba presiunii de
vaporizare
Tab. 2.
Nr.
crt.
Temperatura
t [C]
Presiunea
absoluta
p [N/m
2
]
1.
2.

10.
25
unde constantele a si b se determina cu relatiile:
2
1 1
2
1 1 1
2
1
ln ln
exp

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
t t n
t p t t p
a
(3)
2
1 1
2
1 1 1
ln ln

,
_

,
_

,
_


,
_

,
_n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
t t n
p t p t n
b
(4)
n care: n este numarul de masuratori,
i
t - temperaturile citite la termometru si
i
p - presiunile
absolute.
Relatia (2) asigura un coeficient de corelatie satisfacator care poate fi calculat cu relatia:
( )
2
1 1
2
2
1 1
2
1 1 1
ln ln
ln ln
) , (

,
_

,
_

,
_

,
_


,
_

,
_n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
p p n t t n
p t p t n
p t r ,

,
_


1
1 0
r
r
(5)
Marimile care intervin n relatiile (3), (4) si (5) se vor trece n tabelul 3.
Tab.3.
n

n
i
i
t
1
2
1

,
_

n
i
i
t

n
i
i
t
1
2

n
i
i
p
1
ln
2
1
ln

,
_

n
i
i
p
( )

n
i
i
p
1
2
ln

n
i
i i
p t
1
ln
a b
r
Cu ajutorul relatiei (2) se vor determina valorile presiunii de vaporizare p , pentru
valorile de temperatura t n domeniul n care s-au efectuat masuratorile si se vor trece n
tabelul 4
Pe acelasi grafic al curbei presiunii
de vaporizare construita cu ajutorul
valorilor experimentale se va construi si
curba obtinuta cu ajutorul perechilor de
valori t si p rezultate din calcul si
cuprinse n tabelul 4.
5. Calculul erorilor si interpretarea rezultatelor
5.1 Calculul erorilor
Erorile de determinare ale presiunii si temperaturii echilibrului de faza lichid (apa) -
vapori de apa, provin din erorile de masurare a temperaturii, presiunii vacuummetrice si a
celei atmosferice.
Tab. 4.
Nr.
crt.
t [C] p [bar]
1.
2.

10.
26
Dupa reprezentarea grafica a perechilor de valori p si t , se traseaza curba presiunii de
vaporizare prin si printre puncte si se stabileste o temperatura oarecare
x
t respectiv o presiune
x
p (vezi figura 2).
Tinnd seama de aceste date, se determina eroarea absoluta a temperaturii
x
t si a
presiunii
x
p pentru o temperatura oarecare
x
t , conform relatiilor:
4 3 2 1
t t t t t
x
+ + + (6)
n care:
1
t [ ] grd este eroarea de masurare a temperaturii,
2
t [ ] grd - eroarea de reprezentare
a temperaturii pe axa Ox,
x
m
p
t
3
3

[ ] grd unde:
3
p [ ]
2
N/m este eroarea de determinare a
presiunii de vaporizare datorata erorilor de citire la barometru si vacuummetru:
v
p p p +
4
0 3
10 81 . 9 32 . 133 , n care:
0
p [ ] mmHg - eroarea de citire a presiunii atmosferice;
v
p [ ]
2
kgf/cm - eroarea de citire a presiunii vacuummetrice;
x
x
x
t
p
m

1
]
1

grd m
N
2
- coeficientul unghiular al tangentei la curba presiunii de vaporizare n
punctul de coordonate ( )
x x
p t , .
x
m
p
t
4
4

[ ] grd unde
4
p [ ]
2
N/m este eroarea de reprezentare a presiunii de vaporizare pe
axa Oy.
Eroarea absoluta a presiunii,
x
p , se determina cu relatia:
x x x
t m p [ ]
2
N/m
(7)
Erorile relative de determinare a temperaturii
x
t si a presiunii
x
p cu ajutorul curbei
presiunii de vaporizare, se calculeaza conform relatiilor:
100


x
x
x r
t
t
t [%]
(8)
100


x
x
x r
p
p
p [%]
(9)
5.2 Interpretarea rezultatelor
Se compara rezultatele obtinute cu valorile din tabelele de vapori pentru apa cuprinse
ntre 50 si 100 C (tabelul 5), apoi se compara rezultatele obtinute la calculul erorilor relative
( )
x r
t si ( )
x r
p cu erorile relative acceptate n tehnica ( )% 3 2K
Tabelul 5. Presiunea si temperatura apei la saturatie
t [C] p [bar] t [C] t [C] p [bar] p [bar]
58 0,18146 72 0,3396 86 0,6011
60 0,19917 74 0,3696 88 0,6495
62 0,2184 76 0,4019 90 0,7011
64 0,2391 78 0,4365 92 0,7560
66 0,2615 80 0,4736 94 0,8145
68 0,2856 82 0,5133 96 0,8767
70 0,3117 84 0,5558 98 0,9429