Sunteți pe pagina 1din 191

Conf. univ. dr.

Ruxandra Gherghinescu

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA COGNITIVA

Suport de curs

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ CUPRINS CURSUL 1. O PRIMA INTALNIRE CU PSIHOLOGIA COGNITIVA 1. Defini ia psihologiei cognitive. 2. Locul psihologiei cognitive n cadrul tiin elor cognitive i al psihologiei. 2.1. Constituirea tiin elor cognitive. 2.2. Psihologia cognitiv i tiin ele cognitive. 2.3. Psihologia cognitiv i tiin ele psihologice; 3. Ideile fundamentale ale psihologiei cognitive. 4. Psihologia cognitiv la ora actual. CURSUL 2. SISTEMUL COGNITIV SI PARADIGMELE PSIHOLOGIEI COGNITIVE 1. Sistemul cognitiv. 1.1. Definirea sistemului cognitiv. 1.2. Niveluri de analiz ale sistemului cognitiv. 1.2.1. Nivelul cunotin elor. 1.2.2. Nivelul computa ional. 1.2.3. Nivelul algoritmici-reprezenta ional. 1.2.4. Nivelul implementa ional. 2. Paradigmele psihologiei cognitive. 2.1. Paradigma clasic-simbolic. 2.2. Paradigma (neo)conexionist. 2.2.1. Structura re elelor neuromimetice. 2.2.2. Exemplu de re ea neuromimetic. CURSUL 3. PROCESAREA INFORMATIEI VIZUALE (I). (Nivelul implementa ional. Nivelul computa ional: procesarea primar a informa iei vizuale). 1. Nivelul implementa ional. 1.1. Cmp receptor, celule on-off i off-on. 1.2. Detectorii de trsturi. 2. Nivelul computa ional. Procesarea primar a informa iei vizuale. 2.1. Extragerea contururilor. 2.2. Calculul adncimii prin disparitatea retinal. 2.3. Procesarea micrii. 2.4. Extragerea formelor prin prelucrarea umbrelor. 2.5. Procesarea texturii. CURSUL 4. PROCESAREA INFORMATIEI VIZUALE (II). (Nivelul computa ional. Procesarea secundar a informa iilor vizuale). 1. Nivelul computa ional. Prelucrarea secundar a informa iei vizuale. 2.1. Principiile gestaltiste. 2.2. Un model computa ional de recunoatere a obiectelor - modelul RBC. 2.3. Alte modele de recunoatere a obiectelor. 2

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 2.3.1. Modelul analizei de trsturi fizice. 2.3.2. Modelul calchierii tiparelor. 2.3.3. Modelul prototipului. 2. Procesri descendente n recunoatere. 2.1. Procesri descendente n recunoaterea stimulilor verbali. 2.2. Procesri descendente n recunoaterea obiectelor. 2.3. Procesri descendente n recunoaterea scenelor. 3. Modelarea (neo)conexionist a recunoaterii. 4. Innscut i dobndit n procesrea informa iilor vizuale. CURSUL 5. CATEGORIZAREA 1. Defini ie. 2. Func iile categorizrii. 2.1. Similaritatea. 2.2. Codarea experien ei. Nivelul de baz. 2.3. Generarea de inferen e. 3. Modelarea similarit ii. 3.1. Modelarea computa ional-geometric. 3.2. Modelarea computa ional-asamblist. 4. Reprezentarea mental a categoriilor. 4.1. Conceptul. 4.2. Prototipul. 4.3. Reprezentarea (neo)conexionist. 5. Analiza descendent i categorizarea. CURSUL 6. MEMORIA (I). (Memoriile senzoriale. Memoria de scurt durat.) 1. Memoriile senzoriale. 1.1. Memoria iconic. 1.2. Memoria ecoic. 2. Memoria de scurt durat (MSD). 2.1. Capacitatea memoriei de scurt durat. 2.2. Durata memoriei de scurt durat. 2.3. Tipul de codare al informa iilor. 2.4. Reactualizarea informa iilor. 2.5. Baza neurofiziologic. CURSUL 7. MEMORIA (II). (Memoria de lung durat. Memorie semantic i memorie episodic. Memorie explicit i memorie implicit.) 1. Memoria de lung durat. 1.1. Adncimea procesrii i inten ionalitatea nv rii. 1.2. Efectul spa ierii. 1.3. Efectul referirii la sine. 2. Memoria episodic i memoria semantic. 2.1. Principalele date teoretico-experimentale. 2.2. Aplica ii i implica ii. 3. Memoria explicit i memoria implicit. 3

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 3.1. Memoria implicit a deprinderilor. 3.2. Fenomenul de amorsaj. 3.3. Memoria implicit a reflexelor condi ionate. Cursul 8. Memoria III. (Uitarea. Modelarea simbolic si (neo)conexionist a memoriei. Sisteme mnezice i tipuri de memorie) 1. Uitarea. 1.1. Reactualizarea cunotin elor. 1.1.1. Reactualizarea i similaritatea contextului fizic. 1.1.2. Reactualizarea i similaritatea contextului neuropsihic. 1.2. Subactivarea. 1.2.1. Interferen a. 1.2.2. Efectul FAN. 1.2.3. Mecanismele de aprare ale Eului. 2. Modelarea simbolic i (neo)conexionist a memoriei. 2.1. Modele simbolice 2.1.1. ACT* 2.1.2. ACT-R 2.1.3. SOAR 2.2. Modele (neo)conexioniste 3. Sisteme mnezice i tipuri de memorie. CURSUL 9. ATENTIA VIZUALA 1. Nivelul implementa ional. 2. Nivelul algoritmic i computa ional. 2.1. Modelul filtrajului timpuriu. 2.2. Modelul filtrajului trziu. 2.3. Modelul filtrelor atenuate. 2.4. Abordarea (neo)conexionist. 3. Aten ia i coeren a comportamentului. 4. Aten ia i memoria de lucru. 4.1. Similaritatea comportamentelor unit ilor din cmpul aten iei i din memoria de lucru. 4.2. Impactul unit ilor cognitive din memoria de lucru asupra aten iei. 4.3. Interpretarea legii Yerkes- Dodson. CURSUL 10. MODELE SIMBOLICE SI CONEXIONISTE DE ORGANIZARE A BAZEI DE CUNOSTINTE (I). (Reprezentarea propozi ional i re elele semantice). 1. Cunotin e declarative i cunotin e procedurale. 2. Modelri simbolice ale bazei de cunotin e. 2.1. Structuri conceptuale complexe. 2.1.1. Reprezentarea propozi ional 2.1.1.1. Propozi ia i re elele propozi ionale. 2.1.1. 2. Testarea re elelor propozi iionale. 2.1.2. Re ele semantice. 2.1.2.1. Structura re elelor semantice. 4

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 2.1.2.2. Testarea re elelor semantice. 3. Teoria activrii care se rspndete. CURSUL 11. MODELE SIMBOLICE SI CONEXIONISTE DE ORGANIZARE A BAZEI DE CUNOSTINTE (II). (Scheme i scenarii cognitive. Sisteme de producere. Modelarea (neo)conexionist. 1. Schemele cognitive. 1.1. Defini ie i caracteristici. 1.2. Activarea schemelor. 1.3. Dovezi asupra existen ei schemelor. 1.4. Exemple de scheme cognitive. 2. Scenariul cognitiv. 2.1. Structura scenariilor cognitive. 2.2. Dovezi asupra existen ei scenariilor cognitive. 3. Cunotin ele procedurale. 4. Modelarea (neo)conexionist a organizrii bazei de cunotin e CURSUL 12. IMAGISTICA MENTALA 1. Defini ie. Terminologie. 2. Caracteristicile imaginilor mentale. 2.1. Reprezentarea rela iilor topologice. 2.2. Absen a sintaxei. 2.3. Neutralitatea fa de valoarea de adevr. 3. Dezbateri asupra imaginsticii mentale. 3.1.Analiza descendent i imagistica mental. 3.2.Imaginea mental - analog abstract i imaginea vizual. 3.3.Imaginea mental, memoria de lucru i memoria de lung durat. CURSUL 13. DECIZIA (I). (Modelele normative ale lurii deciziei). 1. Modelele normative ale lurii deciziei. 1.1. Modelul valorii ateptate. 1.2. Modelul valorii subiectiv ateptate. 1.3. Modelul utilit ii ateptate. 1.4. Modelul utilit ii subiectiv ateptate. 2. Limitele modelelor normative ale lurii deciziei. CURSUL 14. DECIZIA (II). (Ra ionalitatea limitat). 1. Modelel descriptive ale lurii deciziei. 2. Scheme i strategii implicate n luarea deciziei. 2.1. Scufundarea deciziei ntr-o schem cognitiv. 2.2. Reprezentativitatea alternativelor. 2.2.1. Reprezentativitatea i evaluarea caracterului aleator. 2.2.2. Reprezentativitatea i mrimea eantionului. 2.2.3. Eroarea de conjunc ie. 2.2.4. Prototipicalitatea. 5

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 2.3. Ancorarea. 2.4. Euristica accesibilit ii. 2.4.1. Recen i accesibilitate. 2.4.2. Familiaritate i accesibilitate. 2.4.3. Corela iile iluzorii. 2.5. Euristica simulrii mentale. 2.6. Increderea exagerat n propriile decizii. 4.6.1. Post-evaluarea alternativelor. 2.7. Eroarea juctorului. 2.8. Decizia n condi ii de conflict. 3. Evaluarea modelelor descriptive ale lurii deciziei.

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 1 O PRIMA INTALNIRE CU PSIHOLOGIA COGNITIVA Planul cursului 1. Defini ia psihologiei cognitive. 2. Locul psihologiei cognitive n cadrul tiin elor cognitive i al psihologiei. 2.1. Constituirea tiin elor cognitive. 2.2. Psihologia cognitiv i tiin ele cognitive. 2.3. Psihologia cognitiv i tiin ele psihologice; 3. Ideile fundamentale ale psihologiei cognitive. 4. Psihologia cognitiv la ora actual. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S defini i psihologia cognitiv n sens restrns i n sens larg. b) S descrie i abordarea cognitiv a psihologiei. c) S explica i impactul tiin elor cognitive asupra psihologiei cognitive. d) S face i predic ii asupra viitorului psihologiei cognitive. 1. DEFINITIA PSIHOLOGIEI COGNITIVE. Sintagma de "psihologie cognitiv" are dou accep iuni. a) In sens restrns, ea semnific studiul detaliat al sistemului cognitiv uman i al subsistemelor sale (memorie, gndire, percep ie etc). In acest sens: Psihologia cognitiv studiaz procesrile la care este supus informa ia ntre input-ul senzorial i output-ul motor sau comportamental. De aceea, urmrind s descrie ct mai acurat prelucrrile de informa ie din sistemul cognitiv, psihologia cognitiv i-a elaborat un limbaj propriu i utilizeaz o metodologie specific. b) In sens extins, ea poate fi definit ca: Abordarea tuturor fenomenelor psihice i comportamentale din perspectiva mecanismelor informa ionale subiacente. In prezent s-au creat teorii cognitive ale emo iei i stress-ului (care ncearc s stabileasc modul n care procesele cognitive determin emo iile sau reac ia de stress), teorii cognitive ale motiva iei (centrate pe detectarea prelucrrilor de informa ie n motiva ie), psihologia social cognitiv (care ncearc s explice comportamentul social prin prisma factorilor informa ionali subiacen i), terapii de sorginte cognitiv etc. Sub raport tematic, psihologia cognitiv este o prelugire a psihologiei gestaltiste i asocia ioniste, de la care a preluat multe teme de cercetare, dar pe care le trateaz cu o metodologie mult mai riguroas, prin paradigma conceptual a teoriei informa iei. 7

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Exemplu. Din psihologia gestaltist s-au preluat principiile gestaltiste (principiile proximit ii, similarit ii, al bunei nchideri etc.) i au fost integrate n procesarea secundar a informa iei vizuale. De asemenea, a fost preluat ideea de baz a asocia ionismului, potrivit creia con inuturile psihice formeaz lan uri asociative organizate ierarhic. Ea a fost concretizat n cteva modalit i specifice de reprezentare a cunotin elor cum ar fi re elele semantice sau schemele cognitive. Psihologia cognitiv are un caracter bipolar. Ea este n acelai timp: a) o disciplin tiin ific din cadrul tiin elor cognitive; b) o ramur sau direc ie de specializare a nsi psihologiei. 2. LOCUL PSIHOLOGIEI COGNITIVE IN CADRUL STIINTELOR COGNITIVE SI AL PSIHOLOGIEI 2.1. Constituirea tiin elor cognitive. Familia tiin elor cognitive este format din: - filosofie (dar nu existen ialismul, ci filosofia analitic, logicile filosofice i epistemologia); - lingvistic (dar numai lingvistica teoretic); - inteligen artificial; - neurotiin e cognitive; - antropologie (dar numai antropologia cultural); - psihologie cognitiv. Rela iile dintre tiin ele cognitive au fost schimbtoare. Mult vreme filosofia i neurotiin ele nu au avut rela ii foarte bune, dar modelarea neoconexionist a proceselor cognitive a favorizat apropierea dintre ele. In schimb, antropologia se plaseaz nc pe un loc secund. Aceast uitare va fi reparat numai cnd se vor recunoate contribu iile aduse de psihologia social, cci nu se poate uita importan a factorilor sociali, afectivi, istorici i culturali n explicarea cogni iei. Naterea tiin elor cognitive a fost posibil datorit realizrilor din domeniul logicii matematice, a ciberneticii i teoriei informa iei. Trei evenimente i-au adus o contribu ie special: - crearea sistemelor formale i definirea calculabilit ii; - construirea mainii Turing - centrarea aten iei asupra fluxurilor informa ionale. a) Intr-un sistem formal manipularea simbolurilor se face pe baza unor reguli pur sintactice, ceea ce permite demonstrarea teoremelor din axiome, pe baza unor calcule mecanice. Orice func ie este calculabil dac este general-recursiv, adic dac ea poate fi specificat n mod clar i descompus ntr-un numr finit de componente. Datorit acestei defini ii, devenea evident faptul c nu numai func iile numerice sunt calculabile ci i orice func ie general-recusiv, de la func iile logice elementare pn la combina iile lingvistice sau comportamentele de rezolvare de probleme. Ca urmare, dac se 8

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ descoper o rela ie func ional ntre input-ul i output-ul sau comportamentul unui individ i, dac aceast func ie este general-recursiv, adic se poate specifica ntr-un numr finit de pai, func ia respectiv poate fi reprodus cu mijloace mecanice. b) O contribu ie deosebit a adus-o i logicianul A. Turing, cel care n al doilea rzboi mondial a lucrat pentru spargerea codurilor secrete germane. El a construit o main teoretic cu computabilitate universal, numit maina Turing i a indicat modalitatea operativ de stabilire a inteligen ei unui sistem artificial. Aceast procedur cunoscut sub numele de testul Turing stipulez c un sistem artificial este inteligent dac rspunsurile pe care le d unui observator extern nu pot fi deosebite de rspunsurile pe care le-ar fi dat un subiect uman. c) In sfrit, cibernetica i teoria informa iei au atras aten ia lumii tiin ifice asupra importan ei fluxurilor informa ionale. Pn n acel moment cercettorii au vizat numai aspectele substan iale i energetice ale realit ii, neglijnd dimensiunea informa ional. In aceast perioad, s-a contientizat faptul c investigarea informa iei este nu numai necesar dar i posibil, elaborndu-se primele teorii matematice ale informa iei (Shannon) i primele maini de procesare a informa iei (von Neumann). Formalizat i convertit n func ii calculabile, informa ia a fcut posibil apari ia calculatoarelor. Acestor condi ii li se adaug i faptul c n psihologie, behaviorismul i epuizase poten ialul explicativ, ceea ce a determinat o reconsiderare a "cutiei negre". S-a proiectat astfel o viziune asupra psihicului ca sistem de procesare a informa iilor. In acest context studiul fenomenelor psihice a devenit studiul prelucrrilor pe care le sufer informa ia ntre input-ul senzoral i output-ul motor. (U. Neisser, 1967) In vara anului 1956 se conturaser deja dou grupuri de cercetare a mecanismelor de procesare a informa iilor: unul la Masachusetts Institute of Technology (MIT), cellalt la Camegie-Mellon. Un eveniment remarcabil l-a constituit simpozionul organizat de MIT ntre 10-12 septembrie din acelai an. Ultima zi a simpozionului, 12 septembrie 1956 este considerat ziua de natere a tiin elor cognitive. In acea zi au fost prezentate trei comunicri tiin ifice de referin : - H. A. Simon i A. Newel au prezentat prima demonstra ie pe calculator a unei teoreme logice; - N. Chomsky a criticat behaviorismul i a ini iat lingvistica teoretic; - G. Miller a prezentat celebrul su studiu referitor la numrul 7+/-2. Termenul de "psihologie cognitiv" a fost consacrat de ctre U. Neisser, care n 1967 a publicat un volum intitulat: Cognitive Psychology. 2.2. Psihologia cognitiv i tiin ele cognitive. Impactul tiin elor cognitive asupra psihologiei cognitive este vizibil sub cel pu in trei aspecte: - nivelul de analiz al fenomenelor cognitive; - aparatul conceptual utilizat; - instrumentarul metodologic folosit. a) In ceea ce privete nivelul de analiz al fenomenelor cognitive, acesta este mult mai detaliat fa de abordarea tradi ional. Dac psihologia tradi ional realizeaz o analiz molar a proceselor cognitive, psihologia cognitiv ntreprinde o analiz molecular. Exemplu. In mod tradi ional, memoria era vzut ca o facultate psihic unitar, guvernat de cteva legi generale, legile memoriei i putea fi msurat prin teste de recunotere i reproducere. O 9

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ analiz minu ionas a memoriei cu instrumentarul tehnic i conceptual al psihologiei cognitive a infirmat i teza caracterului unitar al memoriei i pretinsa universalitate a recunoterii i reproducerii ca metode de evaluare a acesteia. Au fost puse astfel n eviden memoriile diferite de care dispune subiectul uman (memorii senzoriale, memorie de lucru, memorie de lung durat, memorie episodic, memorie semantic, memorie explicit, memorie implicit), fiecare cu legit i i mecanisme proprii i cu corelate neurobiologice specifice. Op iunea pentru acest tip de analiz detaliat, molecular a proceselor cognitive a fost rezultatul a dou presiuni care s-au exercitat asupra psihologiei cognitive. Prima, a fost o presiune de sus, din partea inteligen ei artificiale. In tentativa ei de a construi sisteme inteligente, ea s-a declarat insatisfcut de oferta psihologiei tradi ionale, a conceptelor clasice, faculta ioniste, pentru c numai o analiz n detaliu, componen ial putea fi relevant pentru construc ia unor programe de inteligen artificial. Apoi, a existat o presiune de jos, din parte neurotiin elor. In urma descoperirii neurotransmi torilor, a neuromodulatorilor, a neurohormonilor, a sinapselor electrice, a utilizrii tomografiei computerizate, a magnetoencefalografiei etc, s-a creat un decalaj enorm ntre nivelul de analiz infracelular, extrem de detaliat, practicat de neurotiiin e i analiza molar, n termeni faculta ioniti practicat de psihologia tradi ional. De aceea a fost necesar s se recurg la o analiz componen ial, molecular a proceselor cognitive, analiz a crei rezultate s poat fi relevante att pentru construc ia de software inteligent ct i pentru stabilirea unor coresponden e adecvate cu procesele neurobiologice. b) In ceea ce privete limbajul reclamat de acest nou nivel de analiz al sistemului cognitiv, psihologia cognitiv a fost nevoit s-i dezvolte un nou aparat conceptual. Astfel, sunt curent folosi i termeni ca: "spa iul problemei", "mediul problemei", "proces modular", "geon", "prototipicalitate", "analiz ascendent", "analiz decendent", "reguli de producere", "re ele semantice", "re ele neuromimetice", "regula retropropagrii erorii"," "regula delta generalizat", "prelucrri distribuite", "scenariu cognitiv", "test implicit", "rest de activare", "procesri subsimbolice", "chunks-uri" etc. Nu este vorba despre o simpl modificare de limbaj, despre o reformulare a unor vechi concepte, ci despre o muta ie conceptual, care a permis abordarea sistemului cognitiv uman dintr-o nou perspectiv i la un nou nivel de analiz. In plus, repertoriul conceptual al psihologiei cognitive variaz n func ie de cele dou paradigme n cadrele crora se realizeaz investigarea sistemului cognitiv uman (paradigma clasic-simbolic i pradigma (neo)conexionist). c) In ceea ce privete instrumentarul metodologic utilizat, fr ndoial c experimentul, ca metod de producere i de validare a noilor cunotin e a rmas axa metodologic principal. Dar, se recurge n mod curent i la o alt ax metodologic format din tripletul modelare-formalizare-simulare pe calculator. Un model este o construc ie teoretic ce specific componentele suficiente ale unui mecanism, care genereaz output-uri specifice din procesarea unor input-uri specifice. Modelul este astfel o ipotez elaborat care va fi ulterior testat experimental. Aceste procesri, odat specificate sunt formalizate, adic transcrise ntr-un limbaj logico-matematic sau de programare. Odat formalizat, procesul cognitiv este implementat pe calculator. Dac

10

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ modelarea i formalizarea au fost corecte, atunci calculatorul va simula procesul respectiv, adic va avea aceleai performan e ca i subiectul uman. Cele dou axe metodologice, experimentul i modelarea-formalizarea-simularea, nu epuizeaz ns ntregul repertoriu metodologic la care recurge psihologia cognitiv. Alte metode utilizate sunt: analiza protocolului gndirii cu voce tare, nregistrarea micrilor oculare, ascultarea dihotomic (diotic) etc. Nota specific a psihologiei cognitive, ca tiin cognitiv, o constituie mbinarea experimentului cu modelarea, formalizarea i simularea pe calculator. 2.3. Psihologia cognitiv i tiin ele psihologice In msura n care sunt interesate de modul n care personalitatea uman proceseaz informa iile, toate ramurile psihologiei sunt marcate de prezen a psihologiei cognitive. - psihologia clinic nu se mai poate dispensa de cercetaarile pe care le-a fcut psihologia cognitiv asupra procesrii informa iei n cazul depresiei, anxiet ii, fobiilor, schizofreniei etc. - psihologia muncii i psihologia organiza ional profit din plin de cercetrile de psihologie cognitiv asupra lurii deciziei, reprezentrii cunotin elor, rezolvrii de probleme. - psihologia educa iei recurge din ce n ce mai mult la cercetrile de psihologie cognitiv asupra memoriei de lucru, strategiilor rezolutive, reprezentrii cunotin elor etc. In plus, au aprut noi direc ii de specializare n interiorul acestor ramuri. Trebuie s re inem ns c influen a contingen elor (ntriri pozitive sau negative) asupra comportamentului, expresivitatea emo iilor, motiva ia, rela iile interpersonale nu pot fi reduse integral la structuri i prelucrri cognitive. Teoriile i modelele psihologiei cognitive trebuie s aib validitate predictiv, adic s genereze predic ii valide sau cel pu in testabile despre comportamentul uman n situa ii naturale, cotidiene. Formalizarea i simularea pe calculator nu sunt cerin e naturale i/sau suficiente pentru ca un model al psihologiei cognitive s fie acceptat de comunitatea psihologilor. Se pretinde ca modelul n cauz s genereze predic ii testabile i relevante pentru comportamentul uman. In schimb, validitatea ecologic a unei teorii a psihologiei cognitive nu prezint interes deosebit pentru celelalte tiin e cognitive, n special pentru inteligen a artificial. Msura n care un model elaborat satisface unul sau celalalt dintre aceste standarde l apropie mai mult de tiin ele cognitive sau de psihologie. 3. IDEILE FUNDAMENTALE ALE PSIHOLOGIEI COGNITIVE Cteva idei se desprind din analiza lucrrilor de specialitate: a) Subiectul uman, n general i sistemul cognitiv, n special, sunt sisteme de prelucrare a informa iilor. b) Un sistem de prelucrare a informa iilor este, n esen , un sistem de prelucrare a reprezentrilor (simbolice sau subsimbolice). c) Sistemul cognitiv dispune de o arhitectur proprie ce poate fi stabilit prin analogie cu arhitectura func ional a computerului (metafora "computer") sau prin analogie cu func ionarea creierului (metafora "creier"). d) Arhitectura sistemului cognitiv se compune din trei elemente: reprezentri cognitive, structuri sau scheme cognitive, opera ii sau prelucrri cognitive, interrela ionate. e) Performan ele unui subiect uman pot fi modelate artificial i ncredin ate spre realizare mainilor (aa -numitul "sistem expert").

11

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ f) In construc ia sistemelor expert, formate din baza de cunotin e, maina de inferen e, modul de nv are i interfa a, psihologia cognitiv se ntlnete cu inteligen a artificial. 4. PSIHOLOGIA COGNITIVA LA ORA ACTUALA In prezent, psihologia cognitiv este extrem de diversificat i neunitar. Astfel, pot fi puse n eviden cel pu in patru variante de cognitivism (Marc Richelle, 1987, cf. M. Zlate, 2000, p.236): - prima variant descrie i explic mecanismele psihice intervenite ntre input i output, aducnd corecturile necesare behaviorismului actual. Aceast variant are implica ii teoretice i metodologice; - a doua variant, numit cognitivism radical, consider fenomenele interne ca obiect al psihologiei, reducnd comportamentul la statutul de simplu indicator al proceselor mentale i avndu-i corespondentul n unele terapii cognitive care interpreteaz comportamentul ca simptom al unei stri interne. Aceast variant are implica ii epistemologice; - a treia variant insist asupra reabilitrii subiectului ca ini iator al propriilor sale conduite, de unde i frecven a utilizrii unor termeni ca "decizie", "alegere", "selec ie" etc. Aceast variant are implica ii filosofico-morale; - a patra variant se concentreaz asupra studierii mecanismelor cognitive prin opozi ie cu cele afective, deschiznd astfel drumul ctre cercetarea inteligenei artificiale. Aceast ultim variant are impact asupra manierei n care se asimileaz i se practic psihologia. Autorul citat ne asigur c prima variant reprezint un progres firesc al psihologiei, dei ea nu a schimbat radical obiectul acesteia. A doua variant ridic semne de ntrebare referitoare la articularea cercetrii fundamentale cu practica clinic, pentru c proclam ruptura de psihologia comportamentului. Dac cea de-a treia variant este considerat de Marc Richelle tonifiant pentru c ne ajut s n elegem unicitatea persoanei, cea de-a patra variant este considerat unilateral. Un alt autor, George Vignaux arat c "multiplele lucrri din ultima vreme evoc o mare controvers referitoare la sensul, natura i arhitectura cogni iei. Aceste dezbateri se rezum la opozi ia dintre cognitivismul clasic i cel conexionist, primul fcnd deja coal, al doilea abia afirmndu-se. Nici o paradigm unificatoare nu a depit aceast opozi ie" (G. Vignaux, 1992, p.311). El vorbete despre "declinul cognitivismului clasic", despre "ruptura dintre el i conexionism". In legtur cu psihologia cognitiv persist ntrebarea dac este o mod sau este mai mult de att. Pentru a rspunde la aceast ntrebare este necesar o trecere n revist a criticilor ce se aduc psihologiei cognitive. a) O prim categorie de critici vine din partea celor care dei clameaz natura informa ional a psihicului, atribuie psihologiei cognitive statutul de curent psihologic, alturi de altele, hrzit dispari iei. Aceste critici se caracterizeaz prin inconsecven logic pentru c recunoterea importan ei prelucrrilor informa ionale implic automat admiterea psihologiei cognitive ca demers tiin ific peren. b) O a doua categorie de critici invoc lipsa de plauzibilitate neuronal a modelelor psihologiei cognitive. De exemplu, se reproeaz imposiblitatea gsirii unui corespondent neurofiziologic pentru regulile de producere (perechi de tipul "dac.....atunci", unde n antecedent este o condi ie, iar n consecvent o ac iunea sau opera ie care se execut dac condi ia este ndeplinit). Aceste critici confund nivelele de analiz ale sistemului cognitiv, cci informa ia procesat i structurile anatomice care o realizeaz sunt lucruri diferite. In plus, modelrile neoconexoniste sunt de inspira ie neuronal evident, plauzibilitatea neurofiziologic fiind unul dintre atuurile lor fundamentale. 12

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ c) In fine, o a treia categorie de critici vine din partea behavioritilor. Fr a nega existen a unor prelucrri interne a stimulilor, behavioritii actuali neag posibilitatea cunoaterii lor prin instrumentarul metodologic utilizat sau neag rolul cauzal al factorilor cognitivi n inducerea unor comportamente. In ultimul timp ns, tot mai mul i behavioriti se recunosc n noile modelri neoconexioniste ale proceselor cognitive, re elele neuromimetice fiind considerate de unii ca "un behaviorism mascat" sau "un behaviorism n haine computa ionale". In acelai timp, psihologia cognitiv a nceput s asimilez tot mai multe din rezultatele experimentale ale behaviorismului, situa ie care este posibil s favorizeze sinteze, complementarit i i asimilri reciproce. Pe de alt parte, despre psihologia cognitiv se poate afirma c n msura n care sistemul bio-psihic uman este un sistem deschis, realiznd cu mediul su nu numai un schimb energetic i substan ial ci i unul informa ional, ea va avea ntotdeauna propriul su obiect de studiu. Ct timp lumea tiin ific va fi de acord c sistemul bio-psihic uman este un sistem de prelucrare a informa iei, psihologia cognitiv este tiin a care studiaz mecanismele acestei prelucrri, adic modul n care un anumit input induce un output specfic. Se poate afirma, de asemenea, c viabilitatea sa este sus inut i de caracterul cumulativ i inegra ionist. Psihologia cognitiv a preluat nu numai rezultatele viabile din curentele psihologice anterioare ci i sugestii vagi, dar fertile, pe care le-a supus apoi unui examen experimental i metodologic riguros. In prezent ea poate explica tot ceea ce a putut fi explicat pe baza teoriilor anterioare dar, n plus, poate s explic i ceea ce acestea nu au reuit s explice. Opinii asemntoare sunt sus inute de specialiti reputa i din alte domenii. Roger W. Sperry, neurobiolog, laureat al premiului Nobel consider revolu ia cognitiv o revolu ie a tiin ei n general. In incertitudinea provocat de multitudinea interpretrilor contestate, spunea el "revolu ia cognitiv rmne o certitudine real, solid i reprezint ceva cu totul special pentru psihologie. Un lucru este ns limpede, i anume c att comportamentul uman ct i multe alte fenomene psihice interne nu sunt reductibile la procesarea informa iei. Aceasta nseamn c orict de important ar fi, componenta cognitiv nu epuizeaz complexitatea fenomenelor psihice. Deci, dac ntreaga varietate a fenomenelor psiho-comportamentale nu se poate rezuma la procesri de informa ie, atunci nici psihologia cognitiv nu se poate substitui psihologiei. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MICLEA, M., (1988), Psihologia cognitiv n Revista de Psihologie, 2, p.150-153; SCHIOPU, U., (1991), Psihologia cognitiv, inteligen a artificial n discu ie n Revista de Psihologie, nr.3-4; ZLATE, M., (2000), Introducere n psihologie, Iai, Polirom, p.234-238;

13

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ CURSUL 2 SISTEMUL COGNITIV SI PARADIGMELE PSIHOLOGIEI COGNITIVE Planul cursului: 1. Sistemul cognitiv. 1.1. Definirea sistemului cognitiv. 1.2. Niveluri de analiz ale sistemului cognitiv. 1.2.1. Nivelul cunotin elor. 1.2.2. Nivelul computa ional. 1.2.3. Nivelul algoritmici-reprezenta ional. 1.2.4. Nivelul implementa ional. 2. Paradigmele psihologiei cognitive. 2.1. Paradigma clasic-simbolic. 2.2. Paradigma (neo)conexionist. 2.2.1. Structura re elelor neuromimetice. 2.2.2. Exemplu de re ea neuromimetic. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S defini i un sistem cognitiv i nivelurile sale de analiz. b) S descrie i cele dou paradigme ale psihologiei cognitive, cea clasic-simbolic i cea neoconexionist. c) S cunoate i structura unei re ele neuromimetice i modul ei de func ionare. d) S diferen ia i modalit ile de procesare ascendent i descendent, s diferen ia i procesarea n serie de cea n paralel. , e) S cunoate i care sunt domeniile de cercetare la care se aplic modelele de sorginte simbolic i cele de sorginte subsimbolic. 1.SISTEMUL COGNITIV 1.1. Definirea sistemului cognitiv Sistemul cognitiv este un sistem fizic care posed dou propriet i: de reprezentare i de calcul. Sistem fizic. Orice sistem cognitiv are o realitate fizic. Aceast afirma ie este solitar cu teza dependen ei informa iei de substratul su substan ial sau energetic. Ca urmare, nu exist informa ie pur, independent de suportul material i nici sistem cognitiv eliberat de orice constrngere impus de legile fizicii. Calculatorul, inteligen a artificial, creierul uman sunt sisteme cognitive realizate de structuri fizice diferite. O aceiai opera ie logic poate fi executat la fel de bine de o re ea neuronal, de o re ea de cipuri de siliciu sau de supraconductori. Deci, acelai tip de procesare a informa iei poate fi implementat n sisteme fizice total diferite.

14

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Reprezentare. Psihologia cognitiv a renun at la sensul tradi ional al no iunii de "reprezentare" ca "imagine schematic a unui obiect n absen a ac iunii acestuia asupra organelor de sim ". In psihologia cognitiv reprezentarea este o reflectare ntr-un mediu intern a realit ii exterioare. Exemplu. Dac n mediul extern apare un eveniment, adic o variabil X se transform ntr-o variabil Y, putem nota acest proces: X-T-Y (T=transformare). O reprezentare a evenimentului X-T-Y ntr-un mediu intern se realizeaz atunci cnd o proiec ie x a lui X i o proiec ie t a lui T n acest mediu pot genera o variabil y care s corespund lui Y. Reprezentarea este similar, dar nu identic cu evenimentul din exterior. Cea mai puternic form de similitudine este izomorfismul. Reprezentrile utilizate de sistemul cognitiv pot fi de dou tipuri conform paradigmei adoptate (vezi cursul 2, pct.2): a) simbolice, cum ar fi imaginile sau con inuturile semantice; b) subsimbolice sau neuro-mimetice adic valori i patternuri de activare a re elelor neuro-mimetice; Calcul. Calculul const n manipularea reprezentrilor pe baza unor reguli. Regulile de manipulare a simbolurilor depind i ele de paradigma utilizat (vezi cursul 2, pct.2 ). Astfel: a) pentru reprezentrile simbolice avem regulile de manipulare a simbolurilor, cum ar fi: reguli de efectuare a opera iilor matematice, reguli semantice etc. b) pentru reprezentrile subsimbolice sau neuro-mimetice avem reguli de modificare a valorilor de activare (regula lui Hebb, regula retropropagrii erorii, regula delta generalizat). Reprezentarea i calculul sunt necesare i suficiente pentru ca un sistem fizic s posede inteligen . De aceea, stiin a cognitiv poate studia orice inteligen natural sau artificial, terestr sau extraterestr. 1.2. Niveluri de analiz ale sistemului cognitiv Abordarea multinivelar a sistemului cognitiv este reclamat pe de-o parte de explicarea comportamentului uman iar, pe de alta, de n elegerea i proiectarea unui sistem cognitiv. Nivelele de analiz a unui sistem cognitiv sunt urmtoarele: a) nivelul cunotin elor; b) nivelul computa ional; c) nivelul algoritmic-reprezenta ional; d) nivelul implementa ional. a) Nivelul cunotin elor cuprinde baza de cunotin e a subiectului i scopurile sau inten iile acestuia. Scopurile constituie un gen special de cunotin e, sunt cunotin e despre o stare viitoare, dezirabil. Cunotin ele provin din exterior, din experien , deprinderi dobndite, din socializare. Comportamentele sau mecanismele psihice care se modific n func ie de cunotin ele pe care le are subiectul se numesc cognitiv-penetrabile (Z. Phylyshyn, 1984, 1990). 15

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Exemplul1. recunoaterea literelor se face mai rapid ntr-un cuvnt cu sens, sau ntr-un cuvnt pe care l cunoatem. Exemplul2. Si comportamentele patologice sunt reglate de cunotin ele noastre. Astfel, depresiile apar n func ie de ce crede subiectul despre el nsui (self-concept) i despre capacitatea sa de a-i influen a comportamentul (locus de control). Ca urmare, prin terapia de sorginte cognitiv, se urmrete schimbarea schemelor cognitive ale subiectului. Comportamentele sau procesrile cognitive care nu sunt influen ate de cunotin ele de care dispune subiectul se numesc cognitiv-impenetrabile. Exemplu. Reprezentativ pentru acest tip de procesare este extragerea contururilor unui obiect pe baza varia iei intensit ii luminii. Modulele i arhitectura cognitiv sunt cognitiv-impenetrabile. Prelucrarea stimulilor de ctre sistemul cognitiv se poate realiza: a) pornind de la caracteristicile fizice sau de suprafa (contur, culoare, textur deplasare n spa iu etc) spre cele semantice sau func ionale (categoria din care face parte stimulul, semnifica ia, func ia sa ntr-un scenariu etc). Acest tip de prelucrare, vectorizat de jos n sus, de la palierele periferice ale sistemului cognitiv spre cele centrale se numete analiza ascendent a stimulului (bottom-up, data-driven processing). O abordare ascendent va ncepe cu stimulii i abia dup ce acetia au fost prelucra i, intr n joc al i factori. Ea este impregnat de caracteristicile fizice ale stimulilor i de propriet ile modulelor cognitive periferice. Exemplu. Modelul procesrii ascendente sus ine c nv area cititului presupune parcurgerea urmtoarelor etape: literele i sunetele pe care acestea le reprezint, apoi cuvintele, apoi sunetele corespunztoare acestora i semnifica ia lor i numai dup aceea contextul i sensul ntregului text. b) pornind de la baza de cunotin e a subiectului. Acest tip de prelucrare se numete analiz descendent (top-down). Analiza descendent este generat de baza de cunotin e a subiectului (knowledge driven). Ea are drept faz ini ial cadrul contextual n care se realizeaz procesarea, adic nevoile i dorin ele subiectului i mprejurrile fizice, i numai dup aceea ia n considera ie detaliile caracteristice ale stimulului care urmeaz s fie prelucrat. Exemplu. Abordarea descendent a nv rii cititului la copii, sus ine c au loc n primul rnd predic ii asupra textului n totalitate, n func ie de context i de alte repere. Ipoteza astfel formulat este confruntat cu probele evidente, care includ contextul, apoi cuvintele i abia dup aceea literele care formeaz cuvintele.

16

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ In recunoaterea unui cuvnt concur analiza ascendent (prelucrarea contururilor literelor, a mrimii i formei lor, a gruprii lor ntr-un gestalt unic pe baza proximit ii spa iale) cu cea descendent (inferen e generate de cunotin e de limba romn) (vezi cursul 4, pct. 2.2.). b) Nivelul computa ional cuprinde stabilirea exhaustiv a procesrilor la care sunt supuse datele unei probleme (input) pentru a ob ine solu ia (output). Deci, la acest nivel sunt analizate prelucrrile care permit transformarea input-ului n output, adic func ia inputoutput. Analiza computa ional a func ionrii sistemului cognitiv utilizeaz formalisme matematice sau logico-matematice. De men ionat c prelucrrile la care e supus input-ul pentru a produce un output sunt constrnse de mediul fizic n care opereaz sistemul cognitiv. Analiza computa ional pune n eviden dou tipuri de prelucrri (procesri): modulare i non -modulare. -Procesrile modulare nu pot fi influen ate de cunotin ele subiectului, deci sunt cognitiv-impenetrabile. Ele se realizeaz automat, preaten ional i au o loca ie neuroanatomic relativ precis. Prototipic pentru acest tip de prelucrare este precesarea primar a informa iei vizuale (vezi cursul 3, pct.2.1.). - Procesrile non-modulare sunt tratamente care pot fi influen ate de baza de cunotin e a subiectului. Exemplul prototipic l constituie recunoterea obiectelor. (vezi cursul 4, pct. 2.2.4.). Exist deasemenea procesri n serie i procesri n paralel. - Procesrile n serie. In cadrul acestora se pornete de la ipoteza c fiecare nivel al procesrii este parcurs n totalitate nainte de a ncepe un altul. - Procesrile n paralel. Aceste procesri implic faptul c mai multe etape ale procesrii pot avea loc n acelai timp. Dup ce stabilete exhaustiv prelucrrile, analiza computa ional le cuprinde ntr-un model matematic. c) Nivelul algoritmic-reprezenta ional i pune problema algoritmului care realizeaz func ia input-output i a modalit ilor de reprezentare ale input-ului i output-ului. Algoritmul este o secven de calcule pe baza creia printr-un numr finit de pai din datele de intrare se ob in datele de ieire. Astfel de algoritmi sunt: algoritmul de extragere a rdcinii ptrate, de rezolvare a ecua iilor de gradul II, de calcul a ipotenuzei ntr-un triunghi dreptunghic etc. Reprezentrile se refer la modul de codare a input-ului i anume cum este el reprezentat n sistemul cognitiv: semantic, imagistic, prin valori de activare etc. Algoritmii i reprezentrile i impun reciproc constrngeri n sensul c o anumit reprezentare poate favoriza un anumit algoritm, dup cum o anumit procedur de calcul poate facilita utilizarea unei reprezentri specifice. Exemplu: s presupunem c ni se cere s stabilim suma a dou numere: 358+600. La nivel computa ional, analiza acestei sarcini const n identificarea datelor de intrare (358 i 600) i a func iei aditive dintre acestea i suma rezultat. Func ia respectiv, odat detectat, are un grad mare de generalitate: ea nu depinde de sistemul care o execut i care poate fi un subiect uman sau un calculator i nu depinde nici de modul n care ea este reprezentat sau de algoritmul pe baza cruia se poate calcula. Dac ne intereseaz analiza n 17

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ profunzime a sistemului de procesare a informa iei, nu putem rmne la nivel computa ional i trebuie s trecem la nivelul de analiz algoritmic-reprezenta ional. Aici constatm c un subiect poate s-i reprezinte numerele respective prin cifre arabe sau prin cifre romane, n baza zece sau n baza doi etc. Chiar dac s-a recurs la aceiai reprezentare (spre exemplu n cifre arabe), algoritmii utilizate pot fi diferi i. Un subict realizeaz adunarea, nchipuindu-i cele dou numere aezate unul sub altul iar apoi procedeaz la adunarea unit ilor, zecilor i a sutelor, n timp ce alt subiect poate recurge la alt procedur, adunnd nti sutele, apoi cobornd blocul unit ilor i al zecilor. Se poate constata astfel cum func ia este aceiai dar algoritmul este diferit. d) Nivelul implementa ional. Orice sistem cognitiv este un sistem fizic, fiind format din celule nervoase (creierul), din cipuri de siliciu (calculatoarele) sau din alte materiale. Func ionarea lui poate fi analizat i la nivelul proceselor fizice sau biochimice, concomitente procesrilor informa ionale. Pentru calculator nivelul implementa ional studiaz ce se ntmpl la nivel de hardware atunci cnd se execut o sarcin. La om nivelul implementa ional studiaz ce procese neurobiologice au loc n momentul efecturii unei sarcinii. La nivelul sistemului cognitiv uman nivelul implementa ional este domeniul de studiu al neurotiin elor. Deci, un sistem cognitiv uman sau artificial poate fi analizat la mai multe niveluri: Exemplul1.. Func ionarea unui calculator poate fi abordat ncepnd cu: a) ce cunotin e posed calculatorul respectiv (nivelul cunotin elor); b) ce func ii input-output poate calcula (nivelul computa ional); c) cum realizeaz aceste func ii, adic algoritmul i cum i le reprezint, adic limbajul de programare (nivelul algoritmic-reprezenta ional); d) ce se ntmpl la nivel de hardware cnd execut o anumit sarcin. (nivelul implementa ional). Exemplul2. In mod similar putem analiza sistemul cognitiv uman: a) ce cunotin e i inten ii are (nivelul cunotin elor); b) care sunt cerin ele i prelucrrile la care ajunge de la datele problemei la solu ie (nivelul computa ional); c) cum i reprezint sarcina i cum o realizeaz efectiv (nivelul algoritmic-reprezenta ional); d) ce procese neurobiologice au loc n momentul efecturii sarcinii respective (nivelul implementa ional). Analiza multinivelar a sistemului cognitiv este impus de nsi organizarea pe nivele a sistemului de procesare a informa iei. 2. PARADIGMELE PSIHOLOGIEI COGNITIVE In func ie de tipul reprezentrilor i implicit de modalit ile de tratare a lor (nivelul algoritmic-reprezenta ional) exist dou paradigme: - paradigma clasic-simbolic 18

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ - paradigma neoconexionist 2.1. Paradigma clasic-simbolic Aceast paradigm are puternice rdcini filosofice att n ra ionalism (Leibniz, Descartes) ct i n empirismul englez (Th. Hobbes, J. Locke, D. Hume), de unde i atributul de "clasic". Progresele n ceea ce privete formalizarea logicii (Russel, Camap, Wittgenstein), apari ia lingvisticii teoretice i a gramaticilor generative (N. Chomsky) au impus ideea conceperii gndirii ca manipulare de simboluri. Sintagma de "model clasicsimbolic" sau "paradigma simbolic clasic" a fost consacrat n tiin ele cognitive de Z. Phylyshyn i J. Fodor n 1988. Calculatorul, luat ca model de n elegere a sistemului cognitiv uman func ioneaz pe baza manipulrii simbolurilor cu ajutorul regulilor. Prin analogie, sistemul cognitiv uman a fost conceput ca un sistem simbolic. Teza principal: cunotin ele i implicit strile de lucruri corespunztoare sunt reprezentate n sistemul cognitiv prin simboluri sau structuri simbolice. Un simbol este o reprezentare care denot obiecte sau stri de lucruri i se supune unor reguli de combinare (gramatic). Expresiile lingvistice, conceptele, judec ile, imaginile sunt reprezentri simbolice. Pentru a putea opera cu cunotin e, calculatorul trebuie s recurg la codarea lor ntr-un limbaj de programare. Expresiile rezultate sunt reprezentri simbolice, ce denot cunotin e i stri de lucruri, dar n acelai timp pot fi manipulate de un sistem fizic. Un fenomen similar are loc i n cazul subiectului uman. Pentru a opera cu cunotin ele, creierul uman le codeaz n expresii simbolice. Ca urmare sistemul cognitiv uman este un sistem fizico-simbolic. Aceast paradigm s-a aplicat la studiul proceselor cognitive centrale, cum ar fi rezolvarea de probleme. Ideea c att sistemul cognitiv uman ct i computerul sunt sisteme fizico-simbolice a favorizat simularea pe calculator a unor procese cognitive i construirea sistemelor artificiale inteligente. Teoria ACT* a lui J. R. Anderson (1983) i Modelul SOAR a lui A. Newell (1992) (vezi cursul 14)) reprezint cele mai nsemnate ntruchipri ale paradigmei simbolice clasice. 2.2. Paradigma (neo)conexionist. Este cunoscut i sub numele de paradigma procesrilor paralele distribuite sau modelare neuromimetic. Ea pornete de la ideea c activitatea cognitiv poate fi explicat pe baza unor modele de inspira ie neuronal. Primele tentative n acest sens au fost fcute de Pitts i McCullogh n 1943 cnd au ncercat s demonstreze cum o re ea neuromimetic poate realiza calcule logice. In urma apariiei n 1969 a unei cr i semnate de M. Minsky i S. Papert, n care se demonstra incapacitatea unor re ele neuromimetice de a calcula func ii logice simple ca, de exemplu sau exclusiv, cercetrile n aceast direc ie au fost curmate. Paradigma conexionist a intrat ntrun con de umbr pentru aproape dou decenii. Abia la nceputul deceniului nou J. L. McClelland i D. E. Rumelhart relanseaz ideea construirii unor modele cognitive de inspira ie neuronal i formeaz un grup de cercetare a procesrilor paralele distribuite, PDP Research Group. Din strdaniile lor comune s-a nscut n anii 1886-1987 o lucrare n dou volume intitulat Parallel Distributed Processing: Exploration in the Microstructure of Cognition. Psychological and Biological Models, considerat a fi Biblia conexionismului actual, pe care unii l numesc neoconexionism. 19

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Teza principal: Informa ia este reprezentat de sistemul cognitiv uman prin valori i patternuri de activare ale unor unit i simple (neuromimi). Regulile care guverneaz dinamica acestor re ele sunt reguli de modificare sau propagare a valorilor de activare. O re ea neuromimetic (model conexionist) este format din: 1. o mul ime de unit i 2. o stare de activare 3. o regul de activare 4. o func ie output 5. un pattern de conexiuni ntre unit i 6. reguli de nv are 7. un mediu n care opereaz re eaua respectiv

1. Unit ile (unit i cognitive, neuromimi, neuroni formali, noduri). Ele preiau cteva propriet i ale neuronilor reali, cum ar fi valoarea de activare i ideea gruprii ntr-o re ea de conexiuni (sinapse). Singura caracteristic a unei unit i const n valoarea ei de activare. S-a convenit ca unit ile s aib o valoare cuprins ntre -1 i +1. Dac unit ile au func ia de a recepta input-ul convertindu-l ntr-o valoare de activare ele se numesc unit i input. Unit ile care transmit output-ul n mediul re elei se numesc unit i output. Att unit ile input ct i unit ile output pot fi accesate direct din mediul re elei. De aceea ele se numesc unit i vizibile. Unit ile dintre ele, care nu pot fi accesate direct din mediu, ci doar prin intermediul unit ilor vizibile se numesc unit i ascunse. Re elele care con in doar unit i vizibile se numesc re ele binivelare. Re elele care con in i unit i ascunse se numesc re ele multinivelare. Neuromimii nu sunt interpretabili semantic, adic nu simbolizeaz stri de lucruri cunoscute, ceea ce face ca re elele conexioniste s fie semantic-opace spre deosebire de modelele simbolice care sunt semantic-transparente. Unit ilor neuromimetice li se poate atribui o interpretare, dar aceasta este fcut de cel ce exploreaz propriet ile re elei. Aceast 20

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ interpretare este exterioar, nu este inerent re elei respective, re eaua nemanipulnd simboluri, ci valori de activare. Dac totui aceast atribuire de semnifica ii are loc, atunci re elele se mpart n dou mari categorii: - re ele localiza ioniste, se consider c fiecare unitate reprezint un concept sau o anumit ipotez; - re ele distributive, n cazul crora informa ia nu este localizat la nivelul unit ilor, ci este distribuit pe interac iuinile dintre unit i. Astfel, un concept sau propozi ie nu este reprezentat de o singur unitate, ci de patternul de conexiuni dintre unit ile unei re ele. 2. Strile de activare. Orice unitate are o valoare sau stare de activare la un moment dat care indic nivelul su de activitate. Mai precis, o unitate ntr-o re ea conexionist nu este nimic altceva dect o stare de activare codat printr-un numr. Pentru c unit ile sunt practic nite valori de activare, o re ea conexionist apare ca o matrice de valori de activare. De regul, intervalul de varia ie a strii de activare este stabilit ntre -1 i +1, dar fiind o conven ie, se poate alege orice alt interval. Orice unitate are i un rest de activare, rezultat din stimulrile ei trecute. Valoarea de activare se deterioreaz odat cu trecerea timpului sau cu modificarea conexiunilor, aa cum la un neuron real, rata sa de descrcare descrete n func ie de timp sau prin inhibi ia lateral. Rata descreterii strii de activare se numete rata degradrii. Durata unei modificri complete a tuturor valorilor de activare a unit ilor dintr-o re ea se numeteciclu. 3. Regula de activare. Este o func ie ce stabilete modul n care se modific valoarea de activare a unit ilor. Modificarea strii de activare se stabilete pe baza calculului netinputului. Netinput-ul reprezint suma input-urilor recep ionate de o anumit unitate. Aceste inputuri sunt ponderate cu ponderea sau tria legturilor dintre unit ile input i unitatea receptoare. Un fenomen analog are loc i n re elele neuronale reale: valoarea de activare a unui anumit neuron se modific nsumnd poten ialele de activitate de la to i neuronii cu care se afl n contact, ponderndu-le n func ie de tria sinapsei pe care o are cu fiecare dintre acetia. Modificarea valorii de activare se realizeaz adugnd netinput-ul la restul de activare. 4. Func ia output. Ea stabilete rela ia dintre valoarea de activare a unei unit i i output-ul pe care ea l transmite spre alte unit i din re ea. In cazul cel mai simplu, valoarea output-ului este identic cu valoarea strii de activare. Se poate stabili ns i un prag al strii de activare sub care valoarea output-ului este 0, iar deasupra cruia valoarea output-ului este egal cu starea de activare. Transpare din nou analogia cu func ionarea structurilor neuronale, n care un neuron, transmite impusul nervos doar dac acesta a atins un anumit prag. 5. Conexiunile. Nodurile re elei sunt legate ntre ele prin conexiuni. De aici denumirea de conexionism sau neoconexionism dat modelrii proceselor cognitive prin re ele neuromimetice. Dac conexiunile sunt orientate ntr-o singur direc ie, adic dac activarea se propag numai de la unit ile input spre unit ile output, atunci avem de-a face cu o re ea unidimensional (feed-forward network). In cazul n care interac iunile sunt reciproce sau bidirec ionale avem de-a face cu o re ea interactiv. In ambele cazuri, conexiunile pot fi excitative sau inhibitive. Conexiunile excitative au o pondere pozitiv iar cele inhibitive au o pondere negativ. Ponderea conexiunilor moduleaz starea de activare i valoarea netinput-ului unei unit i cognitive. Analogia cu interac iunile dintre celulele sistemului nervos este evident. In multe re ele conexioniste unit ile de la acelai nivel func ioneaz pe baza inhibi iei laterale, 21

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ adic, dac una dintre unit i este excitat, deci are valoare de activare pozitiv, ea inhib, reduce starea de activitate a unit ilor de la acelai nivel (competitive learning). Exemplu: Se cere calcularea netinput-ului i a valorii de activare a unit ii ascunse notate cu asterix din schema re elei unidirec ionale din imagine Netinput-ul pentru aceast unitate acuns se calculeaz fcnd suma ponderat a valorilor de activare a unit ilor input. Ponderea e dat de tria conexiunilor. Deci: netinp=Wijua = (0,5 x 0,7) + (0,3 x 1) + (0,0 x -1) + (0,2 x 0,5) = -0,1 Pentru a afla valoarea de activare, la acest rezultat se adaug restul de activare al unit ii ascuse vizate. Dac func ia output stabilete c valoarea output-ului este egal cu stare de activare, atunci activarea transmis de aceast unitate spre unit ile output se calculeaz dup acelai procedeu al ponderrii cu tria conexiunii. 6. Reguli de nv are. Modificarea triei conexiunilor se face pe baza unor reguli de nv are. Acestea sunt nite algoritmi sau ecua ii care guverneaz modularea ponderii conexiunilor dintr-o re ea. Regulilor de manipulare a simbolurilor din paradigma clasic simbolic le corespund n cazul modelelor neoconexioniste reguli de modificare a ponderii conexiunilor. Principalele reguli de nv are sunt: - regula lui Hebb; - regula delta sau regula Widrow- Hoff; - regula retropropagrii erorii sau regula delta generalizat. Regula lui Hebb stipuleaz c ponderea conexiunii dintre dou unit i se modific n func iede produsul valorilor lor de activare. Aceast regul modeleaz rezultatele experimentale ob inute de D. Hebb n 1949 conform crora tria sinapsei dintre doi neuroni crete dac n momentul stimulrii se afl n aceiai stare de activare, adic ambii excita i sau ambii inhiba i i scade dac ei se afl n stari de activare opuse. Corespunztor, potrivit regulii lui Hebb, ponderea conexiunii crete dac unit ile au o stare de activare de acelai semn, ambele pozitive sau ambele negative, i scade n caz contrar. Regula delta (regula Widrow- Hoff) utilizeaz discrepan a dintre output-ul dezirabil i output-ul actual. Cu ct diferen a, adic eroarea este mai mare cu att ponderea unei conexiuni se modific mai mult. Atunci cnd output-ul dezirabil este egal cu output-ul actual, atunci diferen a este nul, ceea ce nseamn c re eaua a oferit rspunsul dorit i ponderea conexiunilor va rmne neschimbat. Deci, regula delta ajusteaz tria conexiunilor pe baza calculului erorii. Regula retropropagrii erorii (regula delta generalizat) este o extindere a regulii delta la re ele multinivelare. Eroarea dintre output-ul dezirabil i cel actual se propag invers, de la nivelul unit ilor output spre cele ascunse i spre cele input, iar conexiunile se modific n func ie de ponderea pe care o au la comiterea erorii. Toate cele trei reguli de nv are au ca scop optimizarea performanei re elei la sarcinile cognitive cu care se confrunt. O etap n care, pe baza regulilor de nv are se schimb toate conexiunile dintr-o re ea, se numete epoc. De regul, n faza de nv are re eaua are nevoie de mai multe epoci pentru a ajunge la solu ia dezirabil.

22

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Dup faza de nv are sau de antrenament, re eaua intr n faza de testare, n care se evalueaz performan ele sale pentru o categorie de stimuli similar cu cei care au fost utiliza i n faza de antrenament. 7. Mediul sau ambian a re elei. Orice re ea conexionist, ca i orice re ea neuronal este conexat cu alte re ele care formeaz mediul sau ambian a sa. Influen a mediului apare n modelele conexioniste sub forma unor input-uri cu valori fixe, independente de dinamica activrilor din cadrul re elei. Deci, n esen , re elele neuromimetice sunt compuse din grupuri de unit i de tratare a informa iilor masiv interconectate, care ac ioneaz ca un tot pentru a-i realiza func iile (memorie asociativ, recunoatere, cutare, nv are, tratare). Ele dispun de o compozi ie precis (unit i de intrare, unit i de ieire, unit i ascunse), de o arhitectonic riguroas (pe unul sau mai multe niveluri), de mecanisme specifice (propagarea activrii sau inhibrii, reducerea erorilor prin activare retroactiv, competi ia etc). S vedem acum cum func ioneaz asemenea re ele neuromimetice. Aceast problem va fi ilustrat prin descrierea unei re ele unidirec ionale de recunoaterea intelor. Exemplu: Re ea unidirec ional de recunotere a intelor (R. P. Gorman i T. J. Sejnowski, 1988). Problema pe care au avut-o acetia de rezolvat a fost construirea unui sistem cognitiv, inteligent, capabil s discrimineze ntre minele marine i rocile subacvatice, care montat pe o torpil s inteasc i s distrug numai minele. Input-ul re elei care a fost construit n acest scop este asigurat de un sistem de ecoloca ie (detectarea obiectelor pe baza ecoului pe care acestea l produc la un semnal sonor emis anterior). Ecoul este descompus n 13 benzi de intensitate. Cele 13 valori, care variaz pe intervalul (0,1) intr ca valori de activare ale unit ilor input. Valoarea de activare a unit ilor input se propag unidirec ional spre unit ile ascunse, iar de acolo spre cele dou unit i output. Rezultatul este o pereche de valori de activare, corespunztoare celor doua perechi de unit i. Cnd input-ul este de la o min, perechea de valori de activare a unit ilor output trebuie s fie diferit de perechea de valori de activare rezultat n cazul unui input de roc. Pentru a realiza acest lucru se stabilesc dou outputuri dezirabile: (1,0) pentru min, (0,1) pentru roc. Eroarea de output trebuie s fie ct mai mic pentru ca discriminarea s fie ct mai acurat.

23

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

La nceput, ponderea legturilor (conexiunilor) i valoarea resturilor de activare este stabilit arbitrar. In aceste condi ii re eaua nu este capabil s discrimineze i de aceea ea va trebui nv at sau antrenat. Inv area const n modificarea triei conexiunilor pentru ca diferen a dintre outputul actual i cel dezirabil s fie ct mai mic. Schimbarea ponderii conexiunilor se face pe baza regulii retropropagrii erorii (delta generalizat), astfel: - se stabilete ponderea fiecrei conexiuni ntre unit ile ascunse i cele output pe care acestea o au la comiterea erorii (regula delta) i se modific tria lor. Cele cu pondere mari se modific mult, cele cu pondere redus, se modific pu in (regula retropropagrii erorii). - la fel se procedeaz cu conexiunile dintre unit ile input i cele ascunse. Apoi se procedeaz la administrarea unui nou stimul i se parcurg aceiai pai. Aceast re ea a avut nevoie ca s nve e de cteva sute de epoci i reuete s rspund corect n peste 90% din cazuri. Eliminarea total a erorii este foarte greu de ob inut, dar trebuie inut seama c i n sistemul cognitiv uman eroarea este prezent. Prezentarea stimulilor din cele dou categorii se face n mod alternativ. Nu se administreaz numai un set de ecouri provenite de la mine pn cnd se ob ine o eroare minim ntre output-ul actual i cel dezirabil pentru ca, dup aceea, s se administreze input-uri de roci. Dac s-ar proceda aa, re eaua i-ar pondera conexiunile 24

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ pentru a rspunde la stimuli din prima categorie, dup care i le-ar reajusta pentru a rspunde la stimuli din cea de-a doua categorie, ceea ce ar face-o s devin incapabil s mai rspund la stimuli din categoria anterior nv at. Este important ca n etapa de nv are re eaua s fie antrenat cu o colec ie ct mai bogat de stimuli (input-uri) din cele dou categorii, cu grade diferite de similitudine. Dup faza de nv are urmeaz faza de testare n care comportamentul re elei este apreciat n raport cu alt colec ie de stimuli dect cei prezenta i n faza de antrenament, dar apar innd acelorai categorii. Re ele similare se pot constui pentru a realiza recunoterea unor foneme, grafeme etc. * * * Este o paradigm mai bun dect cealalt? Dac vrem s rspundem la aceast ntrebare, trebuie s plecm de la ideea c o paradigm nu poate fi invalidat n mod direct, cci ea n sine nu este nici adevrat nici fals. Validitatea i vitalitatea ei rezid n modelele pe care le genereaz i care pot fi testate i (in)validate, prin aplicarea la studiul unui fenomen specific. Aceat afirma ie ne duce spre o nou ntrebare: Ce s-a ntmplat cu modelele pe care le-au generat cele dou paradigme? Modelele simbolice i-au dovedit viabilitatea n descrierea i reproducerea proceselor cognitive centrale (rezolvarea de probleme, ra ionamentul, memoria, n elegerea). Ele au ns dificult i n abordarea nv rii i sunt stngace n abordarea proceselor periferice. Modelele neoconexioniste i-au gsit domeniul de aplicare la procesele periferice, dar s-au dovedit nepotrivite n aplicarea la procesele gndirii. In aceast situa ie putem considera c sistemul cognitiv are o arhitectur neomogen. Aceasta nseamn c pentru anumite prelucrri sunt mai promi toare unele modele dect altele. Astfel, cercetrile au scos n eviden existen a unor procesri preponderent simbolice n cazul gndirii i preponderent conexioniste n cazul proceselor periferice. Rela ia dintre modelele simbolice i cele subsimbolice poate fi privit ca o rela ie pe vertical, unele viznd macrostructura cognitiv (modelele simbolice), iar celelalte, microstructura (modelele conexioniste). Astfel, ambele au valoare predictiv i descrieri relativ valide la un anumit nivel de analiz. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE CIPLEA, Al., (1988), Psihologie i medicobiologie n Revista de Psihologie, 2, p. 126-136; KULCSAR, T., (1988), Implica ii ale neurochimiei n psihologie n Revista de Psihologie, nr. 2; 25

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ MICLEA, Mircea (1999), Psihologie cognitiv, Cluj-Napoca, Ed. Gloria, p.26-49; PHYLYSHYN, Z., (1987), Computation and Cognition. Toward a foundation for cognitive science. The MIT Press, Cambridge, 1984, recenzie n Revista de Psihologie, 2, p.168-171;

26

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 3 PROCESAREA INFORMATIEI VIZUALE (I) Nivelul implementa ional. Nivelul computa ional: procesarea primar a informa iei vizuale. Planul cursului 1. Nivelul implementa ional. 1.1. Cmp receptor, celule on-off i off-on. 1.2. Detectorii de trsturi. 2. Nivelul computa ional. 2.1. Procesarea primar a informa iei vizuale. 2.1.1. Extragerea contururilor. 2.1.2. Calculul adncimii prin disparitatea retinal. 2.1.3. Procesarea micrii. 2.1.4. Extragerea formelor prin prelucrarea umbrelor. 2.1.5. Procesarea texturii. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S descrie i aspecte legate de neurobiologia procesrii informa iei vizuale (celule cu conuri i bastonae, celule on-off i off-on, detectori de trsturi). b) S distinge i ntre procesarea primar a informa iei i procesarea secundar. c) S descrie i modul n care sunt procesate informa iile despre contururile, adncimea, deplasarea, forma i culoarea obiectelor. 1. NIVELUL IMPLEMENTATIONAL Este vorba despre neurobiologia procesrii informa iei vizuale. Semnalele luminoase receptate i procesate n mod curent de sistemul vizual uman sunt undele electromagnetice cu lungimi de und cuprinse ntre 440-810 milimicroni, deci spectrul dintre ultraviolete i infraroii. Principala proprietate a acestor unde este de a fi vizibile. Un fenomen fizic este vizibil dac provoac o activitate fotochimic la nivelul receptorilor care determin formarea unor poten iale de ac iune prelucrate de sistemul nervos vizual. Dup cum se tie, imaginea retinian este o distribu ie spa ial a punctelor luminoase ale unei surse externe. Cea mai sensibil arie a retinei se numete fovee sau zon foveal. Retina con ine dou tipuri de receptori: - conurile (n numr de aproximativ 6 milioane) sunt amplasate n centrul retinei, n special n zona foveal. Acestea sunt de trei tipuri, fiecare specializat pentru receptarea unui anume segment al spectrului luminos: un tip este specializat pentru lungimi de und mic (la captul rou al spectrului luminos), altul pentru mijlocul spectrului i al treilea tip este specializat pentru receptarea razelor luminoase cu lungime de und mare (fragmentul violet al spectrului). Ele prezint o mare sensibilitate pentru culori i acurate ea detaliilor. 27

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - bastonaele (n numr de aproximativ 120 de milioane) se afl n zona periferic a retinei i sunt specializate n detectarea luminii de intensitate slab. Ele nu au acurate e pentru detalii i culoare. Att conurile ct i bastonaele con in pigmen i sensibili la lumin. Fotonii stimulilor luminoi provoac descompunerea acestor pigmen i, dnd natere unor poten iale electrice n celulele nervoase (poten iale de ac iune) i genernd varia ii ale frecven ei de descrcare a acestora, care reprezint codul neurologic care realizeaz transmiterea informa iei n sistemul nervos. Conurile i bastonaele sunt conectate: - pe vertical de celule bipolare, ganglionare, nervi optici, ceea ce asigur func ia excitativ a retinei - pe orizontal, de celule amacrine i celule orizontale, asigurnd func ia inhibitiv a retinei. Conectarea receptorilor la celulele ganglionare este diferen iat. Dac fiecare con din zona foveal este conectat la un ganglion, cu ct ne ndeprtm spre periferia retinei, cu att numrul de bastonae conectate la o celul nervoas crete. Pe ansamblu, la o celul ganglionar revin aproximativ 120-130 de receptori. Impulsurile nervoase sunt transmise prin celulele bipolare i ganglionii retinieni care formeaz nervul optic la nivelul fiecrui glob ocular. Fibrele optice se ncrucieaz la nivelul chiasmei optice. Fibrele provenite de la jumtatea interioar (nazal) a retinei se proiecteaz cortical la nivelul emisferei opuse, n timp ce fibrele din partea exterioar a retinei se proiecteaz la nivelul emisferei cerebrale de aceiai parte. Astfel, jumtatea stng a cmpului vizual se proiecteaz n emisfera cerebral dreapt i invers. De la nivelul chiasmei optice, fibrele traverseaz nucleul geniculat lateral de aceiai parte a creierului, situat n talamus i mai departe ctre cortexul vizual, situat n regiunea posterioar a creierului. S-a descoperit c analiza trsrturilor din cmpul vizual are loc n cortexul vizual primar, unde exist celule specializate: celule simple, celule complexe i hipercomplexe, despre care vom vorbi la pct. 1.2. 1.1. Cmp receptor, celule on-off i off-on. Numrul mare de receptori ce revine pentru o celul ganglionar, raportul fiind de aproximativ 130 la 1, face ca aceste celule s nu reac ioneze la stimularea unui sigur punct de pe retin, ci la stimularea unei arii sau suprafe e mai mari, care include mai mul i receptori. Zona sau suprafa a de pe retin care modific func ionarea celulei nervoase se numete cmp receptor al celulei respective. Se cunoate existen a a dou tipuri de celule (ganglioni): celule on-off i celule off-on. Ambele au cmpuri receptoare circulare i concetrice, dar polaritatea acestori cmpuri este diferit. - celulele on-off au un cmp receptor cu o polaritate pozitiv n centru i negativ spre periferie i se activeaz la spoturi luminoase. - celulele off-on au un cmp receptor cu o polaritate negativ n centru i pozitiv spre periferie. Ele surprind punctele. Ambele tipuri de celule sunt insensibile la o stimulare uniform a cmpului receptor, datorit inhibi iei laterale. Celulele cu cmp receptor on-off i off-on sunt caracteristice ganglionilor vizuali i celulelor nervoase din corpii genicula i laterali.

28

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 1.2. Detectorii de trsturi. Neuronii care i modific activitatea bioelectric n cazul unor stimuli ca linii, unghiuri, benzi luminoase sau intunecoase se numesc detectori de trsturi. In func ie de complexitatea caracteristicilor fizice ale stimulului la care reac ioneaz au putut fi puse n eviden 3 tipuri de celule: celule simple, celule complexe i celule hipercomplexe. - celulele simple detecteaz contururi, fante luminoase sau linii. Ele sunt foarte specializate n sensul c reac ioneaz numai la o anumit orientare i localizare a caracteristicilor respective (contururi, linii, fante). Ele au cmpuri receptoare elongate. O celul simpl nsumeaz activitatea mai multor celule on-off i off-on din nucleii genicula i laterali. - celulele complexe se afl n ariile striate i parastriate ale cortexului vizual. Ele rspund la aceleai tipuri de stimuli-trsturi ca i cele simple, dar, spre deosebire de acestea, celulele complexe rspund la aceti stimuli indiferent de loca ia lor n cmpul vizual. Rmne important, ca i la celulele simple, orientarea stimulilor. In plus, celulele complexe reac ioneaz i la stimuli afla i n micare, dar pentru orientri sau direc ii diferite ale unui stimul se activeaz celule complexe diferite. - celulele hipercomplexe se numesc astfel deoarece complexitatea stimulilor pe care i prelucreaz este mai mare dect n cazul celulelor simple i complexe. Exist dou tipuri de celule hipercomplexe: a) tipul 1 cuprinde celule identice din punct de vedere func ional cu celulele complexe, cu o singur deosebire: ele rec ioneaz la orice stimul simplu (linii, fante, contururi) cu condi ia ca acestea s aib o anumit dimensiune. Stimuli de dimensiuni diferite activeaz celule hipercomplexe diferite. b) tipul 2 cuprinde celule ce detecteaz unghiuri. Ele sunt selective, unele reac ionnd la unghiuri drepte, altele la unghiuri ascu ite etc. In ceea ce privete organizarea celulelor despre care am vorbit, se presupune c ele sunt organizate ierarhic, ncepnd cu celulele simple care primesc semnalele generate de celulele on-off i off-on, la cele complexe, care sintetizeaz mesajele celulelor simple, pn la cele hipercomplexe. Nu este exclus ns nici o organizare n paralel, existnd posibilitatea func ionrii simultane a celulelor de la niveluri niferite. Deci, cortexul vizual este sediul unor celule-simple, complexe i hipercomplexe care detecteaz stimuli de compexitate tot mai ridicat. Din punct de vedere func ional, aceste celule au fost numite detectori de trsturi. Dincolo de propriet ile lor specifice, despre care am vorbit, neuronii detectori de trsturi au cteva caracteristici comune: - manifest reactivitate maxim la un anumit tip de stimul-trstur, dar rspunde n msur mai redus i la stimuli similari; - sunt fatigabili, sensibilitatea lor scznd n condi iile expunerii repetate la acelai stimul; - formeaz structuri de re ea n cadrul crora func ioneaz mecanismul inhibi iei laterale (un neuron activat reduce activitatea unor neuroni nvecina i care detecteaz caracteristici similare, ntr-o zon nvecinat a cmpului vizual). 2. NIVELUL COMPUTATIONAL O teorie computa ional a procesrii informa iei vizuale vizeaz construirea unor modele logico-matematice capabile s produc un anumit output pe baza unor prelucrri 29

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ explicitate exhaustiv n model - ale input-ului. Spre exemplu, o astfel de abordare va cuta s stabileasc cum, dintr-o mul ime de varia ii de luminozitate, pe retin, pot fi extrase contururile, n genere cum dintr-o proiec ie bidimensional se reconstruiete o reprezentare tridimensional. Altfel spus, ce calcule sau procesri pot transforma un input bidimensional ntr-o reprezentare tridimensional. S ne amintim c atunci cnd este vorba despre analiza computa ional a unui proces cognitiv, termenul de calcul desemneaz o prelucrare de reprezentri guvernat de reguli. Procesarea informa iei vizuale la nivel computa ional se mparte n dou mari stadii: procesarea primar i procesarea secundar. Procesarea primar cuprinde prelucrri preaten ionale, cu o durat de 200 milisecunde care au ca rezultat reprezentarea, n sistemul cognitiv, a caracteristicilor fizice ale stimulului. Ea realizeaz segregarea stimulului de fond, ne arat unde anume este el, dar aten ie, nu ce anume este. La procesarea primar vom vorbi despre mecanismele de detectare a contururilor, a texturii, a micrii, culorii, a dispunerii spa iale etc. Procesarea secundar vizeaz mecanismele implicate n recunoaterea figurilor i obiectelor. Ea are ca input rezultatele procesrii primare i ca output, imaginea tridimensional a unui obiect din mediu, identificat i recunoscut. O schem general a procesrii informa iei vizuale ne-o ofer D. Marr (1982):

Dup cum se poate observa, intensitatea stimulilor luminoi face obiectul unor prelucrri ini iale care contureaz o schi primar a obiectului. Asupra acestei schi e primare se exercit o mul ime de prelucrri de stabilire a adncimii n spa iu, de reprezentare a micrii, texturii, culorii etc. Toate aceste procesri sunt executate n paralel de mecanisme

30

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ modulare. Rezultatul lor const ntr-o reprezentare intermediar 2 D a obiectului din cmpul vizual. Ea este notat 2 D tocmai pentru a sublinia caracterul ei intermediar ntre imaginea retinian bidimensional i obiectul tridimensional. Aceast imgine intermediar servete ca input pentru alte procesri ale cror produs final este reprezentarea tridimensional 3D a obiectului. 2.1. Procesarea primar a informa iei vizuale se refer la primele dou stadii din schema de mai sus. Caracteristicile prelucrrilor primare: - procesrile primare sunt organizate pe moduli, care func ioneaz simultan, n paralel. Ca urmare ele sunt irepresibile, preaten ionale i impenetrabile cognitiv; (vezi cursul 2, pct.1.2.) - toate aceste procesri sunt independente de natura stimului, adic se realizeaz aceleai prelucrri indiferent dac este vorba despre un scaun sau despre o figur uman. - buna desfurare a acestor procesri presupune o mul ime de asump ii asupra realit ii. Aceste asump ii sunt de fapt regularit i statistice ale mediului n care trim i func ioneaz ca nite "cunotin e tacite". Una dintre ele se refer la rigiditatea obiectelor. Exemplu. Dac observm la orizont contururile unui obiect care, treptat se amplific i devin tot mai clare, apoi, din nou se reduc i devin neclare, considerm c este vorba despre un obiect care s-a apropiat, iar apoi, s-a ndeprtat de noi. Aceast concluzie este valabil dac presupunem rigiditatea obiectelor, care este o regularitate statistic a universului n care trim. Ea ne permite s percepem adncimea i deplasarea n spa iu. O serie de date experimentale au artat c subiec ii care priveau un set de obiecte (care de fapt erau baloane) aflate la o anumit distan , dintre care unele se umflau, conchideau n mod eronat c aceste obiecte se apropie de punctul din care ei fceau observa ia. Pe retin, imaginea obiectului se mrete sau se micoareaz. Doar asump ia rigidit ii i face pe subiec i s conchid c este vorba despre apropierea/ndeprtarea unui obiect i nu de expandarea/constric ia unui obiect fix. Nu se cunoate dac aceste presupozi ii sunt nnscute sau dobndite. Ele apar la o vrst timpurie. Astfel, asump ia rigidit ii este prezent la vrsta de 5 luni, iar percep ia adncimii pe baza calculului disparit ii binoculare este operant la copilul de 2-3 luni. Aceste asump ii sunt nespecifice, n sensul c se aplic irepresibil, automat, la orice obiect, nc nainte de a-l recunoate. Una dintre cele mai importante opera ii ce trebuie s aib loc pentru ca organismul s se adapteze i care se desfoar la nivelul procesrii primare, const n diferen ierea sau segregarea figurii de fond. Aceast segregare se poate realiza prin mai multe mecanisme: - extragerea contururilor; - detectarea texturii; - detectarea diferen elor de colorit; - detectarea vitezei de deplasare etc.

31

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 2.1.1. Extragerea contururilor este principala opera ie implicat n constituirea schi ei primare. Un contur marcheaz limita unei suprafe e, a unei figuri sau a unui obiect. Conturul con ine ntr-un format simplu, extrem de mult informa ie. Valoarea informa ional i, implicit, cea adaptativ a contururilor, rezult din dou caracteristici ale acestora: - contururile surprind multe dintre caracteristicile invariante ale stimulului. Spre exemplu, contururile unei fe e umane rmn relativ neschimbate, independent de context sau de trecerea anilor. - contururile permit o procesare economic a informa iei, deoarece reduc diversitatea detaliilor la esen ial. Spre exemplu, o caricatur con ine foarte multe informa ii despre persoana respectiv. Cum se extrag contururile din reprezentarea bidimensional a obiectelor de pe retin? Aceast opera ie se bazeaz pe un fenomen ce apare cu regularitate la marginile unui obiect i anume varia ia semnificativ a intensit ii stimulilor luminoi. Exemplu: Dac privi i cu aten ie obiectele din jur, ve i constata c n zona de contact cu celelalte obiecte apare o varia ie a intensit ii stimulilor luminoi. O pat de murdrie pe o fa de mas alb apare mult mai neagr n zona ei de contact cu fondul, dect n interiorul su. Ca urmare, varia iile cele mai ample ale luminozit ii emise de obiectele din mediu au loc, de regul, la marginea acestor obiecte. Astfel, se poate considera c mecanismul de detectare a contururilor ia ca input tocmai aceste varia ii de luminozitate, relativ stabile. La aceasta trebuie adugat i faptul c sismul nervos vizual tinde s exagereze contururile, adic s ngroae varia iile de luminozitate la limita dintre dou suprafe e sau dintre un obiect i mediul su. Deci, stabilirea contururilor se bazeaz pe procesarea diferen elor de luminozitate. Mai mult, varia ia intensit ii stimulilor luminoi este accentuat la nivel neurofiziologic i subiectiv pentru a permite o mai uoar segregare a figurii de fond. Modele matematice ale extragerii contururilor. O imagine retinian acromatic este format dintr-o distribu ie temporal i spa ial a stimulilor luminoi de intensit i diferite. Aceste modele matematice ncearc s ofere o sugestie despre modalitatea concret de prelucrare a diferen elor de luminozitate pentru detectarea contururilor. Cele mai cunoscute modele sunt filtrajul i analiza Fourier. Filtrajul: Acesta se bazeaz pe filtrarea matematic a varia iilor de intensitate a luminii pe baza calculului diferen ial. Acest model presupune aglutinarea micilor varia ii de luminozitate i luarea n considerare numai a celor ample. Aglutinarea se face lund n considera ie media intensit ii pixelilor pe o numit arie. Contururile unei figuri sunt marcate de punctele n care filtrarea intensit ii pixelilor are valoarea 0. Numrul de contururi extrase se micoareaz odat cu mrirea dimensiunilor filtrului, adic odat cu mrirea mul imii de pixeli care sunt aglutina i prin valoarea medie a intensit ii lor. Deci, se calculeaz media intensit ii mai multor pixeli nvecina i, iar apoi, avnd valorile medii ale mai multor vecint i, se procedeaz la aplicarea calculului diferen ial. Toate aceste opera ii pot fi cuprinse ntr-o singur opera ie matematic cunoscut sub numele de filtrare. Analiza Fourier se bazeaz pe descompunerea distribu iei spa iale a luminozit ii n componente frecven iale. In cadrul acestei analize se pornete de la ideea c stimularea luminoas are spa ial i temporal un caracter aproximativ periodic. Cu aparatul matematic al 32

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ lui Fourier se descompune un stimul periodic n armonicile sale, apoi se recombin aceste armonici n vederea reprezentrii lor n func ii trigonometrice periodice. Deci, o imagine retinian, n msura n care este constituit din distribu ii periodice spa iale i/sau temporale ale luminozit ii poate fi descris prin serii Fourier. S-a presupus c sistemul vizual func ioneaz ca un analizator Fourier, descompunnd distribu ia spa ial a luminii n componentele sale frecven iale. Neuronii care particip la procesarea informa iei vizuale au sensibilit i diferite pentru diferite frecven e ale stimulului luminos. Aceast sensibilitate diferit se reflect n frecven e diferite de descrcare a poten ialelor lor de ac iune. Aceste frecven e de descrcare realizeaz practic o descompunere tip Fourier a stimulului. Suprapunerea lor, similar cu sinteza armonicelor n seriile Fourier, ofer o reprezentare acurat a stimulului. 2.1.2. Calculul adncimii. Pe retin avem doar o imagine bidimensional, dar o imagine bidimensional poate fi produs n principiu de un numr infinit de obiecte tridimensionale. Unul dintre mecanismele cele mai importante de detec ie a distan elor i adncimii are la baz fenomenul stereopsis. Acest fenomen se refer la faptul c cei doi ochi au unghiuri diferite de recep ie a stimulilor vizuali, adic unghiul de proiec ie de pe retina unui ochi este diferit de unghiul de proiec ie de pe retina celuilalt ochi. Aceste diferen e unghiulare fac ca distan ele dintre proiec iile retinale la cei doi ochi s fie diferite. Astfel apare o disparitate retinal. Pe baza acestei disparit i se poate calcula distan a unui obiect fa de observator, deci i adncimea n spa iu. La baza acestor calcule se afl opera ii trigonometrice. Exist i repere monoculare ale percep iei tridimensionale. Aceste repere depind de infoma iile primite de la un singur ochi. Dei mai dificil, o persoan percepe tridimensional chiar i atunci cnd si-a pierdut vederea la un ochi. Pute i constata acest lucru dac nchide i un ochi i merge i n alt camer pentru a ncerca s ridica i un obiect de pe mas. Va fi pu in mai dificil s-l localiza i. De-a lungul istoriei, pictorii au utilizat repere monooculare pentru a reda impresia de profunzime unei picturi bidimensionale: - perspectiva liniar: liniile paralele par s se uneasc la o anumit distan . - nl imea ntr-un plan orizontal: n plan orizontal obiectele situate la distan par mai nalte iar cele apropiate par mai mici. - mrimea relativ: cu ct obiectul se afl mai la distan cu att va prea mai mic. - suprapunerea obiectelor: n situa ia n care un obiect este suprapus peste altul, acoperindu-l n parte, primul va prea mai aproape. - claritatea: obiectele aflate mai aproape par mai clare, mai bine definite dect cele aflate la distan . Ne mai ofer informa ii despre adncime: - deplasarea obiectelor n spa iu i deplasarea noastr fa de ele sunt alte surse care ofer informa ii asupra distan ei i adncimii. Simpla deplasare a privirii poate oferi astfel de informa ii: mrimea unghiului acestei deplasri este cu att mai mic cu ct obiectele sunt mai ndeprtate. - gradientul unei texturi. Varia ia unei texturi const n micorarea sistematic a dimensiunilor elementelor texturii i a distan ei dintre acestea. Dac aceast varia ie se face de la baza suprafe ei pe care e prezent textura spre vrf, apare senza ia de adncime n spa iu. In dobndirea acestei informa ii un rol important l are asump ia rigidit ii obiectelor.

33

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 2.1.3. Procesarea micrii. Date experimentale sus in teza procesrii deplasrii n spa iu a unui obiect de ctre un modul independent. Se pare c aceste procesri sunt extrem de rapide. Exist o tendin general a subiectului uman de a-i feri capul din calea obiectelor care se deplaseaz n spa iu, indiferent dac ele sunt periculoase sau nu, tendin care a fost pus n eviden din primele sptmni de via . Celulele nervoase implicate n detectarea micrii sunt specifice n func ie de direc ia acestei micri. Astfel, un acelai obiect deplasat n direc ii diferite este procesat de celule nervoase diferite. Exemplu. Acest lucru se poate constata dac privim mult vreme, intens, cderea apei dintr-o cascad. Dac ulterior, ne mutm privirea asupra peisajului sau obiectelor fixe din preajm, vom avea senza ia c acestea se mic, dar "n sus", n direc ia invers cderii apei. Acest fenomen se explic prin fatigabilitatea celulelor nervoase responsabile cu detectarea micrii "n jos". Inhibarea lor, datorat supra-utilizrii anterioare, activeaz celulele complementare care produc senza ia de micare "n sus" a obiectelor fixe. Input-ul modulului de procesare a deplasrii ntr-o anumit direc ie este format din schi a primar a obiectului din cmpul vizual. P. H. Lindsay i D. A. Norman (1977) au sugerat o re ea neuronal, similar celei din imaginea de mai jos, care este sensibil la micri de la stnga la dreapta n cmpul vizual.

34

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

Un anumit stimul vizual simplu se poate afla succesiv n diferite loca ii A, B, C, D. Loca ia lui este codat de celulele on-off (off-on), care transmit mesajul unor celule intermediare a, b, c, d. Cnd obiectul se afl n loca ia B, el excit celula b i inhib (prin inhibi ie lateral) celula a, cnd se deplseaz n C, excit celula c i inhib pe b etc. Aceste celule transmit mesaje (pattern-uri de descrcri bioelectice) la ganglionii de detectare a micrii care au o rat constant a descrcrilor. Re eaua nu poate func iona pentru detectarea unei deplasri de la dreapta la stnga. Spre exemplu, dac obiectul ar fi n C, ar excita celula intermediar c, care ns ar fi inhibat de ac iunea inhibitoare provenit din D. Excita ia i inhibi ia s-ar anula reciproc i celula care detecteaz micarea n-ar mai emite poten iale de ac iune. 2.1.4. Extragerea formei din prelucrarea umbrelor. Dup mrimea, forma sau dispunerea umbrei n jurul unui obiect, se pot ob ine informa ii despre forma i pozi ia acestuia. Aceste procesri se desfoar ntr-un modul independent. In prezent nu exist modelri formal matematice, explicite, ale modului de prelucrare a umbrelor n vederea reconstruirii formei sau pozi iei obiectului. Se presupune c cunotin ele tacite pe care le avem joac un rol esen ial. 2.1.5. Procesarea texturii. Textura sau compozi ia unui material const dintr-o combina ie de elemente. Elementele nedecompozabile (primitive) ale unei texturi au fost numite textoni de B. Jules, (1981).

35

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Principalele caracteristici ale textonilor sunt: - loca ia; - frecven a sau densitatea lor pe o anumit suprafa ; - lungimea; - orientarea. Detectarea lor se face poate face: - automat, preaten ional, n cteva sutimi de secund; - prin antrenarea aten iei vizuale. Procesarea primar a informa iei vizuale se refer doar la prima categorie. Func ia textonilor este cea de a realiza segregarea figurii de fond sau a obiectului de mediu, acolo unde diferen ele de luminozitate nu sunt suficiente pentru a extrage contururile. 2.1.6. Detectarea culorii. Detectarea culorii poate constitui o finalitate n sine, dar poate servi ca i textonii la segregarea figurii de fondul su n vederea declanrii unor procese capabile s o identifice i s o categorizeze. * * * Din cele spuse rezult c sistemul vizual procedeaz la o reconstruc ie a stimulului prezentat, pornind de la proiec ia sa pe retin. Percep ia obiectelor nu se face instantaneu, nemijlocit, ci prin medierea unor mecanisme de tip modular, care au ca input, proiec ia retinal, iar ca output, schi a 2 D. Deci, la sfritul acestei faze de prelucrare, care dureaz mai pu in de 200 de milisecunde, un subiect poate surprinde contururile, adncimea, deplasarea, forma i culoarea obiectelor. Pe baza acestor procese se realizeaz segregarea figurii de fond sau a obiectelor de mediul n care acestea se afl. Rezultatul acestor procesri modulare, deci preaten ionale, irepresibile, automate, desfurate n paralel, este schi a 2 D care este centrat pe subiect, adic depinde de alinierea ochi-stimul. Privit din unghiuri diferite, un obiect i poate releva contururi diferite, astfel nct un acelai obiect poate avea mai multe reprezentri, n func ie de pozi ia subiectului fa de el. Aceste imagini nu se realizeaz n jurul obiectului, nu sunt nc considerate ca fiind proiec ii diferite ale aceluiai obiect, de aceea se spune c sunt centrate pe subiect. Deabia prelucrrile secundare vor produce din schi a intermediar 2 D luat ca input schi a 3D, adic recunoaterea obiectului. Prelucrrile secundare sunt cele care realizeaz, aadar, decentrarea reprezentrilor intermediare ale obiectului. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE BONNET, Cl., (1990), La perception visuelle des formes n R. Ghiglione, Cl. Bonnet, J. C. Richard (eds), Trait de psychologie cognitive, vol.1, Paris, Dunod, p. 28-59; MALIM, Tony (1999), Procese cognitive, Bucureti, Ed.Tehnic, p. 51-66; VIGNAUX, G., (1992), Les sciences cognitives: une introduction, Paris, Ed. La Dcouverte, p.12-45;

36

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 4

PROCESAREA INFORMATIEI VIZUALE (II) Nivelul computa ional. Procesarea secundar a informa iilor vizuale Planul cursului: 1. Nivelul computa ional. Prelucrarea secundar a informa iei vizuale. 1.1. Principiile gestaltiste. 1.2. Un model computa ional de recunoatere a obiectelor - modelul RBC. 1.3. Alte modele de recunoatere a obiectelor. 1.3.1. Modelul analizei de trsturi fizice. 1.3.2. Modelul calchierii tiparelor. 1.3.3. Modelul prototipului. 2. Procesri descendente n recunoatere. 2.1. Procesri descendente n recunoaterea stimulilor verbali. 2.2. Procesri descendente n recunoaterea obiectelor. 2.3. Procesri descendente n recunoaterea scenelor. 2.4. Setul ca un concept explicativ. 3. Modelarea (neo)conexionist a recunoaterii. 4. Innscut i dobndit n procesarea informa iilor vizuale. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S compara i i s evalua i cteva teorii asupra recunoaterii obiectelor. b) S face i diferen ntre o reprezentare centrat pe obiect i una centrat pe subiect. c) S explica i efectul superiorit ii cuvntului i efectul superiorit ii obiectului. d) S n elege i principiile de construc ie i func ionare a unei re ele neuromimetice de recunoatere a pattern-urilor obiectuale sau figurale. e) S explica i de ce regularit ile care guverneaz semnifica iile scenelor ac ioneaz ca nite constrngeri la identificareacestora. f) S explica i cum setul influen eaz modul de percepere a mediului nconjurtor. 1. NIVELUL COMPUTATIONAL. PROCESAREA SECUNDARA A INFORMATIEI VIZUALE Pentru recunoaterea unui obiect sau figuri este necesar procesarea n continuare a schi ei intermediare 2 D. Procesrile secundare au ca input schi a 2 D i ca output, recunoaterea obiectelor i a rela iilor dintre acestea. In continuare vom analiza opera iile care permit producerea output-ului din input-ul corespunztor. 37

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Subiectul uman poate recunoate flexibil i rapid obiectele i figurile din cmpul su vizual. Astfel, un obiect simplu poate fi identificat dup o expunere de numai 100 de milisecunde, iar dup alte 800 de milisecunde poate fi numit dac subiec ii posed reprezentarea sa lexical n memorie. Recunoaterea const n punerea n coresponden a imaginii perceptive a obiectului cu reprezentarea sa din memorie. O problem care se ridic este aceea de a explica modul n care o schi intermediar centrat pe observator poate fi pus n coresponden cu o reprezentare tridimensional centrat pe obiect i prezent n memorie. Dificultatea acestei probleme este sporit i de faptul c procesrile secundare sunt plasate la interfa a dintre prelucrrile incontiente, automate, preaten ionale, pe de-o parte, i cele contiente, care necesit alocarea de resurse cognitive speciale. La acest nivel, analiza ascendent este dublat de cea descendent. Punerea n coresponden a reprezentrii 2 D cu reprezentarea centrat pe obiect este facilitat de existen a unor detalii spa iale constante sau propriet i neaccidentale prezente chiar i n cazul unei schi e intermediare. Spre exemplu, linia dreapt va rmne linie dreapt, dup cum linia curb va rmne linie curb, n condi iile aproape oricrei alinieri ochi-obiect. La fel se ntmpl i cu contururile paralele sau simetrice. Exist chiar o propensiune a sistemului cognitiv de a interpreta contururile care se abat de la paralelismul sau simetria stricte, ca fiind paralele, respectiv simetrice. Sensibilitatea sistemului vizual la astfel de propriet i relativ invariante prezente nc n schi a 2 D, ca i tendin a de neglijare a micilor abateri de la ele, faciliteaz considerabil recunoaterea obiectelor. 1.1. Principiile gestaltiste. Am vzut c recunoaterea este flexibil deoarece obiectele au propriet i non-accidentale (rectiliniaritatea, simetria, paralelismul, concatenarea) despre care am vorbit deja. Rapiditatea, cealalt trstur a procesului de recunoatere, reclam prezen a unor mecanisme de organizare a stimulilor complecin unit i mai simple, mecanisme care au fost studiate pentru prima dat de psihologii colii gestaltiste. Ele sunt cunoscute n literatura de specialitate sub denumirea de principiile gestaltiste. Cele mai cunoscute sunt urmtoarele: - principiul proximit ii: elementele aflate n proximitate spa ial sunt grupate ntr-o singur unitate perceptiv; - principiul similarit ii: elementele similare sunt grupate n aceiai unitate perceptiv, care e contrapus altora; - principiul bunei-continuri: la intersec ia a dou contururi, acestea sunt percepute dup continuarea cea mai simpl; - principiul nchiderii: conturul ocluzat al unei figuri este nchis dup configura ia sa vizibil.

38

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

Organizarea stimulilor vizuali pe baza principiilor gestaltiste. Versiunea generalizat a acestor principii este cuprins ntr-o formulare succint: stimulii vizuali sunt n aa fel grupa i nct s rezulte configura ia cea mai simpla. Dac principiile gestaltiste sunt nclcate, recunoaterea este mult ngrunat. Exemplu: Dac ncercm s citim propozi ia urmtoare: CiNeArEAuRuLsTaBiLeStErEGuLiLe vom constata c recunoaterea ei este dificil. Dificult ile ntmpinate se datoresc nerespectrii principiului similarit ii (litere de mrimi diferite sunt organizate n aceiai unitate) i a principiului proximit ii spa iale (spa iile dintre cuvinte sunt terse). Una dintre tezele cel mai larg vehiculate ale gestaltitilor este aceea c percep ia configura iei, a gestaltului se realizeaz mai rapid dect percep ia pr ilor componente. Aceast afirma ie nu trebuie interpretat n sensul c prelucrarea efectiv a ntregului sau a configura iei precede procesarea pr ilor (spre exemlu, extragerea contururilor). Pentru c procesele primare sunt modulare, preaten ionale, inaccesibile contiin ei subiectului, acesta poate contientiza mai rapid procesarea ntregului, a gestaltului. Doar prin analize minu ioase, care sunt apanajul specialitilor se pot contientiza i detalia procesrile primare ale informa iei. Ca urmare, primordialitatea contientizrii nu nseamn i primordialitatea realizrii sau execu iei unei prelucrri. Ceea ce apare ca primordial n experien a subiectiv nu este prioritar i n ordinea procesrilor reale. Nu se tie nc dac mecanismele de grupare a stimulilor cunoscute sub numele de principiile gestaltiste sunt nnscute sau nu. Prezen a lor poate fi constatat nc din primele luni de via . Principala lor func ie, de segregare a figurii de fond, a obiectului de mediu, prin organizarea elementelor componente ale acestora este esen ial pentru subiectul uman. Putem afirma c ele realizeaz un gen de categorizare neinten ionat a elementelor cmpului vizual.

39

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 1.2. RBC - Un model computa ional de recunotere a obiectelor. Identificarea caracteristicilor non-accidentale ale obiectelor care sunt prezentate n schi a 2 D i organizarea gestaltist a stimulilor vizuali nu sunt suficiente pentru a explica procesul ce recunoatere. In acest subcapitol vom vorbi despre prelucrrile ulterioare care se finalizeaz prin recunoatere. Una dintre cele mai interesante modelri computa ionale ale recunoaterii obiectelor este modelul RBC (recognition by components). El a fost realizat de I. Biederman (1987, 1988, 1990). Psihologul american pornete de la tendin a cotidian, natural, a subiectului de a segmenta obiectele complexe n pr ile lor componente. Exemplu: Un elefant este considerat ca fiind compus din corp, tromp, cap, picioare i coad. Un om este compus din cap, corp, bra e, picioare etc. Pr ile n care sunt descompuse obiectele pot fi considerate ca nite volume primitive, numite geoni (de la geometrical ions). Un obiect complex poate fi specificat prin geonii componen i i modul de dispunere a lor. Aceiai geoni afla i n rela ii diferite reprezint obiecte diferite. Bazndu-se pe o estimare a numrului de obiecte concrete, semnificativ diferite din universul cunoscut nou pn n prezent, I. Biedeman sus ine c ntrega diversitate obiectual ar putea fi redus la 24 de geoni i la combina iile dintre acetia.

Segmentarea obiectelor n pr ile componente, genernd astfel geonii respectivi, se face, de regul, n zonele de concavitate. I. Biederman mprumut unul din rezultatele geometriei descriptive, cunoscut sub numele de principiul transversalit ii. Potrivit acestui principiu ntretierea a dou suprafe e este aproape ntotdeauna marcat de o concavitate. Corespunztor, se poate sus ine c fragmentarea obiectelor complexe n pr i componente are 40

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ loc, de regul, n zonele de concavitate maxim. Segmentarea n aceste zone ofer maximum de informa ie asupra unei structuri i a pr ilor sale. To i geonii pot fi descrii matematic printr-o teorie a conurilor generalizate, care este un formalism de reprezentare a volumelor. Un con generalizat este un volum generat prin micarea unei sec iuni transversale n jurul unei axe. Orice geon are 4 atribute: - curbura sau muchiile sale (drepte sau curbe); - mrimea (constant, expandat sau redus); - simetria (sec iune simetric sau nesimentric); - axa (dreapt sau curb). Prin varia ia acestor atribute i specificarea rela iilor non-accidentale dintre ele se pot descrie to i geonii. I. Biederman specific i stadiile prelucrrilor informa ionale implicate n recunoaterea obiectelor pe baza componentelor lor.

Aadar, dup extragerea contururilor din imaginea obiectului real sunt ini iate dou module paralele, de detectare a propriet ilor non-accidentale i de segmentare a obiectelor n zonele de concavitate local. Rezultatul acestor procesri paralele const n reducerea oricrui obiect complex la un set de geoni afla i n anumite rela ii topologice. Aceast reprezentare activeaz diverse modele ale obiectelor, existente n memorie, modele reductibile la geoni i combina iile dintre acetia. Pe baza acestei coresponden e se realizeaz identificarea obiectului.

41

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ I. Biederman sus ine c este suficient identificarea a trei geoni dintr-un obiect pentru a putea recunoate obiectul respectiv. Implementarea pe calculator a unor variante ale modelului RBC s-au dovedit viabile i promi toare. * * * Deci, procesarea secundar a informa iei pornete de la schi a 2 D. La acest nivel sistemul cognitiv cunoate contururile obiectului, depistate fie pe baza varia iei de luminozitate, fie datorit diferen ei de culoare sau textur, cunoate dac obiectul se deplaseaz sau nu, adncimea sa n spa iu sau deprtarea fa de observator. Aceast reprezentare este centrat pe subiect. Apoi, n schi a 1 D sunt identificate caracteristicile non-accidentale iar contururile prezentate sunt organizate pe baza principiilor gestaltiste de mecanisme speciale. Imaginea intermediar este segmentat n zonele de concavitate maxim, genernd geoni. Acetia activeaz n memorie obiectele formate de geonii respectivi, afla i n rela ii topologice specifice, recunoaterea finalizndu-se prin punerea n coresponden a reprezentrii stocate n memorie cu imginea intermediar.

1.3. Alte modelri ale recunoaterii In afar de modelrile de tip RBC, n literatura de specialitate gsim i alte modele, dintre care cele mai cunoscute sunt: - modelul analizei de trsturi (feature analysis); - modelul calchierii tiparelor (template matching) - modelul prototipului 1.3.1. Modelul analizei de trsturi fizice. Supozi ia fundamental a acestui model este aceea c recunoaterea obiectelor se bazeaz pe detectarea unor caracteristici sau trsturi fizice distincte ale acestora. O trstur distinct este orice caracteristic fizic vizibil a unui obiect pe baza creia acesta poate fi identificat, indiferent de circumstan e. Se presupune c orice obiect poate fi definit printr-o mul ime unic de caracteristici fizice. Exist dovezi experimentale c organismele simple recunosc obiectele din mediu pe baza unei singure trsturi. Exemplu. N. Tinbergen a constatat c masculii unei anume specii de petiori tind s-i marcheze un anumit teritoriu. Dac un alt mascul din specia respectiv intr n acest teritoriu, el este atacat. In schimb, reprezentan ii altor specii de peti nu sufer nici o agresiune, ceea ce nseamn c masculii speciei se recunosc ntre ei. La baza acestei recunoateri se afl o singur trstur: o dung roie aflat de-a lungul zonei ventrale. Masculii din aceiai specie, crora li s-a nlturat prin mijloace chirurgicale dunga respectiv nu mai erau agresa i. In schimb, alte specii de peti crora li se aplica artificial dunga roie, fceau rapid obiectul agresiunii. Din acest exemplu, se poate trage o concluzie interesant, i anume c pentru realizarea recunoaterii nu este necesar prelucrarea ntregii complexit i a informa iei vizuale, ci doar detectarea unei singure trsturi semnificative. Prelucrarea informa iei din 42

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ mediu se face, aa dar, dup un principiu pe care l-am putea numi principiul economiei cognitive: sistemul cognitiv nu prelucreaz mai mult informa ie dect att ct are nevoie. Numrul detectorilor de trsturi, deci implicit al trsturilor luate n calcul n vederea recunoaterii, sporete la speciile mai dezvoltate. Exemplu: La boasc exist 4 tipuri de detectori de trsturi: a) detectori de contururi (neuroni care i modific frecven a descrcrilor de fiecare dat cnd apare un contur); b) detectori de varia ii continue ale luminozit ii (lumina n degrad); c) detectori de forme simple n micare; d) detectori de puncte negre care se deplaseaz, numite "detectori de ploni e". Nu este nregistrat n nici un fel de, pild, diferen a de culoare sau alte propriet i ale obiectelor. In urma unor cercetri similare fcute pe maimu e i pisici, se poate face o generalizare plauzibil i important i anume c: Reprezentarea realit ii este sever circumscris de numrul i caracteristicile detectorilor de trsturi de care dispune sistemul cognitiv al unui organism. Ca urmare, vedem doar acele propiet i sau obiecte pentru care avem pattern corespunztor al activit ii neuronale. Lumea vizibila din afara nostr devine astfel un ansamblu de pattern-uri neuronale dinuntrul nostru. Dac unul din aceste pattern-uri este deteriorat, recunoaterea unei anumite configura ii este grav afectat. Exemplu1 1. In cazul subiec ilor suferind de agnozie alexic, adic incapcitatea de a recunoate literele tiprite, recunoaterea obiectelor din realitatea fizic nu este n nici un fel perturbat. Ei pot n elege limbajul vorbit, pot scrie un text dup dictare, pot chiar s citeasc texte scrise cu litere de mn, nu pot ns citi caracterele tiprite, ceea ce nseamn c exact modului implicat n procesarea acestui tip de caracteristici a fost deteriorat, par ial sau integral. Exemplul 2: In cazul pacien ilor prosopagnostici, acetia sufer de o incapacitate de a recunoate fe ele familiare, inclusiv propriul chip reflectat n oglind. Pornind de la aceste date experimentale s-au elaborat o serie de modele ale recunoaterii bazate pe analiza trsturilor obiectelor de recunoscut. A. Primul din aceast familie de modele este propus de O. G. Selfringe (1959) i se numete Pandemonium (numele dat iadului de ctre John Milton). Nu trebuie s ne uimeasc aceast denumire, pentru c utilizarea demonilor nu este un lucru nou n tiin . Nu numai c ei constitue o prezen simpatic, dar sunt invoca i de omul de tiin aproape ntotdeauna cnd are loc un proces inexplicabil la un moment dat, n cadrul unei paradigme tiin ifice (vezi demonul lui Maxwell sau fenomenul numit "cauzalitatea diabolic"). In acest model recunoaterea este rezultatul colaborrii unei mul imi de demoni organiza i ierarhic.

43

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

Dup cum se poate observa, la baz se afl demonii imagistici care recep ioneaz imaginea unui obiect sau a unei figuri. Aceast imagine este descompus n trsturile sale de ctre o suit de demoni de trsturi (feature demons). Fiecare trstur este prelucrat de un demon anume. Mesajele lor sunt sintetizate n unit i comprehensive de ctre demonii cognitivi. Pentru c acetia propun mai multe interpretri posibile, un demon decident stabilete care dintre candida ii la recunoatere este cel mai potrivit pentru a identifica obiectul ini ial. B. Prelund ideea Pandemoniului, P. H. Lindsay i D. A. Norman (1977) au construit un nou model ce punea n locul demonilor, microprocesoare, care prelucrau n paralel o 44

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ numit trstur a imaginii furnizate de fotosenzori. Gra ie rela iilor excitative (pe vertical) i inhibitive (pe orizontal) au putut fi eliminate nivelele de procesare corespunztoare demonilor cognitivi i demonilor deciden i, pentru c dintre pattern-urile posibile corespunztoare obiectului va fi selec ionat cel cu valoarea de activare cea mai mare. Obiec ii aduse modelrii recunoaterii obiectelor pe baza analizei trsturilor fizice: a) Analiza de trsturi nu ridic probleme deosebite n cazul stimulilor bidimensionali, dar se dovedete insurmontabil n cazul obiectelor tridimensionale complexe. b) Un obiect se deosebete de oricare altul nu att prin trsturile fizice ci prin modul lor de combinare . T + Litera T i semnul + pot fi descompuse n aceleai trsturi: o linie vertical i una orizontal. Ele devin elemente distincte doar dac inem seama de modul lor de combinare. Cu ct obiectele sunt mai complexe, cu att unitatea de baz a recunoaterii este combina ia de trsturi fizice, nu trstura fizic propriu-zis. Dac problema este cea de a identifica aceste combina ii, atunci modelul RBC i principiile gestaltiste ofer o solu ie plauzibil i elegant acestei chestiuni. 1.3.2. Modelul calchierii tiparelor Dac memoria este o ntiprire, atunci recunoaterea const n punerea n coresponden a imaginii vizuale a unui obiect cu ntiprirea sau urma sa mnezic. Psihologii gestaltiti au sus inut c recunoterea const n activarea pattern-urilor corspunztoare stimulilor, aflate n memorie. Acest model mai este cunoscut i sub numele de modelul tiparului. O astfel de modelare a recunoaterii se dovedete ns total nefunc ional. Dac recunoaterea ar consta n punerea n coresponden a acestor imagini cu tiparele din memorie, atunci pentru recunoaterea aceluiai obiect am avea nevoie de un numr foarte mare de tipare, pentru a-l recunoate din diferite pozi ii. Practic, numrul de pattern-uri ar fi cu multe ordine de mrime mai mare dect numrul obiectelor din univers, ceea ce ar depi rapid toate disponibilit ile neuropsihice de care dispune fiin a uman. 1.3.3. Modelul prototipului. Modelul pornete de la premisa c n procesul perceptiv sunt importante similarit ile dintre stimulii ce fac parte dintr-o aceiai categorie (vezi cursul 5, pct.2.1.). Ca urmare a unor asemenea similarit i, n mintea individului se formeaz un prototip, adic un fel de imagine schematizat a unei ntregi clase de stimuli (vezi cursul 5, pct. 4.2.). Si de data aceasta n recunoatere are loc un proces de comparare, numai c acesta se produce ntre stimulul extern i prototipul lui aflat n mintea subiectului. Prototipul dispunnd de un anumit grad de generalitate, va permite ncadrarea n el a unor obiecte variate, chiar modificate n timp, cu condi ia ca ele s se subsumeze unei categorii. Numrul de prototipuri fiind relativ limitat recunoaterea devine economicoas i productiv. Modelul nu precizeaz detaliile procesului de comparare al stimulului cu prototipul. * * * Capacitatea computerului de a simula percep ia uman este denumit "viziunea mainii" (machine vision). Informaticienii interesa i de inteligen a artificial, au studiat nu 45

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ doar la oameni mecanismele percep iei ci i la alte organisme precum i la diferite aparate. Oricum n prezent, inteligen a artificial nu poate oferi o n elegere deplin a mecanismelor perceptive. Dup cum afirm Ullman "performan ele n analiza informa iilor spa iale ale fiin ei umane depesc cu mult pe cele ale sistemelor artificiale". 2. PROCESARI DESCENDENTE IN RECUNOASTERE Pn n prezent am discutat despre procesrile ascendente implicate n recunoaterea stimulilor vizuali, dar am specificat c recunoaterea este locul de ntlnire al procesrilor ascendente (prelucrri ghidate de datele fizice ale stimulului, data driven procesing) cu cele descendente (procesri marcate de cunotin ele subiectului, knowledge driven procesing). In prezent, se tie c analiza descendent precipit recunoaterea. Pe de alt parte, violarea unor constrngeri impuse de cunotin ele noastre tacite despre realitate, blocheaz sau ncetinete recunoaterea. 2.1. Procesri decendente n cazul recunoaterii stimulilor verbali. O serie de cercetri au scos n eviden efectul catalizator al contextului adecvat n recunoaterea stimulilor verbali.

Aceiai configura ie ambigu este interpretat n contextul primului cuvnt ca fiind litera H, iar n al doilea context, ca fiind litera A. Cunotin ele noastre de limba romn i semnifica ia semnului exclamrii au ini iat un proces de analiz descendent care au dus la specificarea configura iilor. Doar analiza ascendent, pe trsturi, ar fi fost insuficient n acest caz. Recunoaterea mai rapid a unei litere, dac ea este prezentat n contextul unui cuvnt cu sens, a fost demonstrat experimental iar acest efect poart numele de efectul superiorit ii cuvntului. Majoritatea stimulilor au un caracter puternic redundant. Oricine poate constata acest lucru cnd, fiind pus s citeasc un text n care pr i din litere sunt terse, a putut face acest lucru fr dificult i deosebite. Secven a: scxiu x frxza xn cxre xiexarx a trxeix lixerx esxe x xar xoaxe fx cixitx

46

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ poate fi ntradevr citit datorit procesrilor descendente, chiar dac lipsesc foarte multe caractere. Deasemenea, dac exist un cuvnt adi ional este posibil s nu-l observm:

NU ESTE PERMISA INTRAREA CAINILOR IN IN PARC Cuvntul redundant (IN) trece adesea neobservat. Unele dintre programele recente de detectare a pattern-urilor (J. L. McClelland i D. E. Rumelhart, 1981) permit computerului s se rsgndeasc n func ie de context: n cazul n care, n urma analizei, rezult un cuvnt evident imposibil, acesta poate fi retras pentru a se stabili dac trsturile sale ar putea fi mai degrab ale unui alt cuvnt. Este evident c n recunoaterea prelucrarea ascendent este dublat de analiza descendent. In mod similar, s-a putut pune n eviden superioaritatea recunoaterii cuvntului n contextul propozi iei fa de recunoaterea sa n situa ia prezentrii sale independente. 2.2. Procesri descendente n cazul recunoaterii obiectelor. O trstur sau caracteristic fizic a unui obiect este mai uor de recunoscut dac este plasat n contextul reprezentrii unui obiect, dect dac este prezentat ca element al unui obiect imposibil sau prezentat independent. Acest efect se numete efectul superiorit ii obiectului. 2.3. Procesri descendente n cazul recunoaterii scenelor i fe elor umane. Cunotin ele de care dispunem, prin ini ierea unor procesri descendente, sunt responsabile i de recunoaterea mai rapid a elementelor unei fe e umane n contextul fe ei respective dect dac aceste elemente sunt prezentate independent. Experien a noastr cu obiectele din mediul n care trim i pune amprenta i asupra modului n care recunoatem i procesm scene sau situa ii statice. In mod obinuit, obiectele dintr-o scen nu formeaz o aglomerare haotic, ci sunt organizate dup anumite regularit i. Regularit ile care guverneaz semnifica iile scenelor formeaz semantica scenei. Se pare c aceste regularit i sunt n numr limitat. Ele sunt dobndite de ctre individ n decursul ontogenezei pe baza unei nv ri implicite, neinten ionate i ac ioneaz ca nite constrngeri la identificarea scenei. Principalele regularit i vizeaz: - suportul fizic al obiectelor. De regul, obiectele din univers au un suport, sunt aezate pe ceva. Zborul lor, atunci cnd exist, este doar o situa ie vremelnic. Ca urmare, un obiect este recunoscut mai rapid dac este aezat pe un suport, dect dac este suspendat. - interpozi ia (ocluzarea reciproc). Majoritatea obiectelor sunt opace, astfel nct un obiect ocluzeaz par ial sau total obiectele aflate n spatele su - din punctul de vedere al observatorului. Deci, recunoaterea unui obiect este ngreunat dac el nu ocluzeaz obiectele din spatele su.

47

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - probabilitatea ocuren ei. De regul, obiectele apar cu o probabilitate mai mare ntrun anumit context. Se recunoate mai rapid un obiect dac este prezentat n contextul su specific, dect ntr-un mediul nespecific. - pozi ia obiectelor. Chiar dac apar ntr-un context, obiectele, de regul, au o anumit pozi ie obinuit. Obiectele prezentate n pozi ii neuzuale, inedite, sunt mai greu de recunoscut. - mrimea relativ a obiectelor. De regul orice obiect are o anumit mrime cu care suntem familiariza i. Dac aceste generalizri difuze ale experien ei noastre cotidiene, organizate ca nite cunotin e tacite sunt nclcate, recunoaterea obiectelor este ngreunat. Astfel, avem dificult i n a recunoate: - un fotoliu zburtor (nclcarea constrngerii suportului); - un copac transparent (nclcarea interpozi iei); - o vac lng un pian (probabilitatea ocuren ei); - profesorul de psihologie cognitiv venind la curs n mini (pozi ie); - un oarece de mrimea unui elefant (mrimea). Violarea cunotin elor tacite nu duce numai la sporirea timpului de reac ie necesar pentru recunoaterea scenelor, ci adesea provoac surprize i efecte comice. S ne nchipuim, de pild, un oarece ct un motan cutnd s se ascund de un motan ct un oricel, sau s ne nchipuim c cel mai sever profesor din facultate a devenit transparent, umbl n mini prin mijloacele de transport n comun i apoi, brusc se ridic la cer.

2.4. Setul ca un concept explicativ Setul este un termen sintetic ce desemneaz o variat gam de factori emo ionali, motiva ionali, sociali i culturali care pot influen a cunoterea, n sensul c ajut la explicarea modului de perceptere a lumii. Setul predispune individul la anumite percep ii. El poate fi indus de factori emo ionali, motiva ionali, sociali i culturali. El are drept efecte: - ateptarea: setul presupune o stare de ateptare sus inut n vederea rspunsului la un stimul; - aten ia: setul presupune prioritatea unui canal de procesare, adic stimulul ateptat va fi procesat naintea oricrui altul; - selec ia: setul presupune selectarea unui singur stimul care are prioritate fa de ceilal i; - interpretarea: semnalul ateptat este interpretat nc dinaintea apari iei lui, n sensul c individul tie dinainte ce s fac n momentul apari iei stimulului. Motiva ia i setul. Efectele privrii alimentare asupra percep iei au fcut subiectul multor studii. Exemplu. Intr-un experiment se prezentau subiec ilor, lipsi i de alimente sau ap o perioad mai mare de timp, desene avnd ca tem mncarea sau ingerarea de ap. S-a constatat c desenele erau percepute cu o claritate cu att mai mare cu ct perioada de privare era mai mare. Dupa ce au mncat i au but ct au dorit, claritatea desenelor revenea la nivelul normal.

48

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Alte studii au artat efectele altor tipuri de motiva ie asupra percep iei. Solly i Haigh au solicitat unor copii cu vrstele cuprinse ntre 4 i 8 ani s-l deseneze pe Mo Crciun n luna de dinaintea Crciunului. S-a observat c pe msur ce se apropia Crciunul, Moul i sacul su deveneau din ce n ce mai mari. Dup Crciun, Moul devenea din nou mic, iar sacul disprea aproape cu totul. Emo ia i aprarea perceptiv. Aprarea perceptiv poate fi considerat ca un anti-set, respectiv predispozi ia de a nu percepe ceva care are conota ie negativ. Termenul original i apar ine lui McGinnies (1949), care ntr-un studiu a prezentat subiec ilor cuvinte neutre (mas, mr, scaun) i cuvinte tabu (trf, penis). Aceste cuvinte au fost prezentate tahistoscopic, mrindu-se treptat intervalul de exunere pn cnd era posibil citirea lor (acest punct este pragul recunoaterii). In timpul experimentului s-a msurat rspunsul emo ional (rspunsul galvanic al pielii) i s-a observat c la cuvintele tabu, pragul rlecunoterii era mai mare i era nso it de un rspuns galvanic mai accentuat. 3. MODELAREA (NEO)CONEXIONISTA A RECUNOASTERII Recunoaterea pattern-urilor - figurale sau obiectuale - este domeniul n care modelele neuromimetice au avut cel mai mare succes. Spre exemplificare o s v prezint primul model de recunoatere a grafemelor, modelul IAM care utilizeaz o re ea multinivelar i regula retropropagrii erorii, model constuit de J. L. McClelland i D. E. Rumelhart, n 1981. Este vorba despre o re ea care recunoate grafemele latine i cuvintele formate din maximum 4 litere.

49

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

Primul nivel al re elei este format din unit i care codeaz trsturile fizice ale literelor, n numr de 14. Al doilea nivel, unit ile ascunse - grafemele - n numr de 26, iar al treilea nivel, cuvintele formate din 4 litere, n numr de 1179 (din limba englez). Intre unit i de niveluri diferite se stabilesc rela ii excitative. Intre unit ile aceluiai nivel rela iile sunt inhibitive. Re eaua fiind construit pentru recunoaterea cuvintelor formate din 4 caractere, s-au realizat 4 grupri ale unit ilor input (trsturi) i ale unit ilor ascunse (litere) corespunztor celor 4 pozi ii posibile pe care le poate ocupa un grafem n cadrul unui cuvnt. Fiecare unitate input este conectat excitativ cu fiecare liter care con ine trstura fizic reprezentat de respectiva unitate i inhibitiv cu toate literele care nu con in aceast caracteristic. In mod similar, unit ile ascunse sunt conectate excitativ cu toate cuvintele care con in respectiva liter n pozi ia corespunztoare i inhibitiv cu toate celelalte unit i-cuvinte. Conexiunile sunt bidirec ionale: unit ile-cuvinte sunt excitativ conectate cu toate unit ile litere care intr n componen a cuvntului respectiv. Modelul IAM poate simula efectul superiorit ii cuvntului, unul dintre exemplele clasice de procesare descendent. S presupunem stimulul vizual urmtor:

50

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

Detectorii de trsturi vor activa grafemele W, O, R. Ultimul grafem este incomplet. Activarea secven ei WOR va declana un proces de analiz descendent. Date fiind caracteristicile fizice percepute ale celui de-al patrulea grafem, pe baza cunotin elor de limba englez i despre caracterele latine, se genereaz o mul ime de ipoteze: - ipoteza 1: al patrulea caracter este K; - ipoteza 2: al patrulea caracter este R; - ipoteza 3: al patrulea grafem nu este nici o liter; - ipoteza 4: al patrulea grafem este D. Conjugarea datelor analizei ascendente cu procesrile descendente determin la un moment dat o activare mai ridicat a cuvntului WORK care se propag descendent la nivelul literelor sporind valoarea de activare a literei K fa de ceilal i candida i: R sau D. Recunoaterea este realizat mai rapid scufundnd grafemul incomplet ntr-un cuvnt, dect dac ar fi fost prezentat separat. Pe scurt, modelul IAM se valideaz prin reproducerea unor date experimentale existente. 4. INNASCUT SI DOBANDIT IN PROCESAREA INFORMATIILOR VIZUALE In prezent se poate afirma c nu s-au gsit dovezi copleitoare nici pentru caracterul innscut nici pentru cel dobndit. Se poate constata mai degrab existen a unei interac iuni ntre zestrea genetic i experien a de via . Dovezile au fost furnizate de studiile neonatale, de studiul privrii (unde se examineaz efectele privrii senzoriale, n special cea vizual, asupra procesrii informa iilor) i studii efectuate cu lentila deformante. Studii neonatele. a) Fantz (1961) a artat c sugarii sunt capabili s diferen ieze imaginile, sus innd deci originea nnscut sau cel pu in dobndit foarte devreme n copilrie, a unei capacit i de discriminare figur-fond, precum i a unei forme de percep ie. Rezultatele cercetrilor lui au artat c: - sugarii n vrst de 2 zile petrec mai mult timp privind imagini cu model, comparativ cu cele pline sau fr model; - modelele cu dungi sunt preferate ptratelor sau cercurilor;

51

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - sugarii de la 4 zile pn la 6 luni prefer modelele asemntoare chipului uman (chiar dac sunt deformate) imaginilor nestructurate. Fantz ajunge la concluzia c preferin a pentru modele asemntoare chipului uman este nnscut i, mai mult de atta, este legat de nevoile sociale. b) Perceperea adncimii i constan a mrimii. - de la 6 zile, copii au o micare defensiv (ridicarea bra elor, ntoarcerea capului, nchiderea ochilor) atunci cnd un obiect se apropie de ei; - abilitatea percep iei adncimii poate fi demonstrat i de abilitatea copiilor n vrst de 6 luni, de a ajunge i apuca obiectele pe care le vd; - Intr-un cunoscut experiment, Gibson i Wark (1960), folosesc o prpastie vizual, adic o platform astfel construit nct s simuleze o diferen de nivel ntre partea dreapt i cea stng.

Prpastia vizual a lui Gibson i Walk (1960) S-a constatat c sugarii n vrt de 6 luni evit s se deplasese pe partea "adnc" a platformei, chiar i atunci cnd mamele i ncurajau s fac acest lucru. Acelai design experimental a fost utilizat i pentru studierea animalelor nou-nscute. Astfel, puii de gin, care au deplin mobilitate chiar din momentul ieirii din ou, la 24 de ore dup natere stau pe partea "nalt" a platformei i evit partea "adnc"; iezii i mieii care sunt capabili s se deplaseze aproape imediat dup natere merg ntotdeauna n partea "nalt" a platformei, niciodat n cea "adnc", deci percep adncimea. Studii asupra privrii i readaptrii. - experimentul lui Riesen (1950) cu cimpanzei lipsi i de lumin n primele 16 luni de via a pus n eviden faptul c acetia i men in normalitatea pupilar la lumin dar le lipsete reflexul clipitului ca rspuns la micri amenin toare fcute n fa a lor precum i interesul fa de jucrii (cu excep ia atingerii acestora). - un alt cimpanzeu crescut de Riesen ntr-o masc translucid, avea de asemenea o abilitate vizual slab dezvoltat dei a fost stimulat luminos (ns nu cu imagini). Concluzia a 52

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ fost c nu numai lumina ci i imaginile sunt necesare pentru o dezvoltare adecvat a analizatorului vizual. - Gregory i Wallace (1963) descriu n detaliu cazul unui barbat orb din natere cruia i s-a implantat o gref cornean la vrsta de 52 de ani. Dei i-a recptat vederea a avut totui probleme cu obiectele pe care nu le atinsese anterior. In situa ia n care vedea obiecte cu care avusese o experien tactil anterioar nu s-au nregistrat dificult i de aprecierea mrimii sau distan ei. Depresiv din cauza caracterului mohort al lumii din jur, suferind de profunde tulburri emo ionale a murit trei ani mai trziu. Este o dovad a importan ei inv rii n procesarea informa iilor vizuale. Studii efectuate cu lentile deformante. In vederea demonstrrii nv rii perceptive au fos efectuate o serie de studii asupra disorsiunilor vederii normale. Stratton (1897) a purtat timp de 8 zile o lentil deformant monoocular iar cellalt ochi l-a acoperit i a constatat c perceperea inversrii se atenua pe msur ce treceau zilele. Dup 5 zile el putea s mearg pe lng cas fr s se loveasc de obiectele ntlnite n drumul su. In momdentul n cre a ndeprtat lentila a trit o relativ bulversare. Dovezile furnizate de acest tip de studii par s sus in ideea existen ei unei importante contribu ii a nv rii n cadrul procesrii informa iilor vizuale.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MALIM, T., (1999), Procese cognitive, Bucureti, Ed. Tehnic, p.93-102; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, p.98-104; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai Polirom, p.109-117;

53

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ CURSUL 5 CATEGORIZAREA Planul cursului: 1. Defini ie. 2. Func iile categorizrii. 2.1. Similaritatea. 2.2. Codarea experien ei. Nivelul de baz. 2.3. Generarea de inferen e. 3. Modelarea similarit ii. 3.1. Modelarea computa ional-geometric. 3.2. Modelarea computa ional-asamblist. 4. Reprezentarea mental a categoriilor. 4.1. Conceptul. 4.2. Prototipul. 4.3. Reprezentarea (neo)conexionist. 5. Analiza descendent i categorizarea. OBIECTIVE La sfritual acestui curs ve i fi capabili : a) S determina i categoriile de baz dup caracteristicilor lor. b) S compara i i s descoperi i limitele modelului computa ional-geometric i ale celui computa ional-ansamblist. c) S descoperi i prototipurile unor categorii folosind trei procedee diferite i s stabili i scale de tipicalitate. d) S descoperi i consecin ele reprezentrii conceptuale i a celei sub form de prototip asupra grani elor categoriilor i asupra membrilor lor. e) S explica ii interven iile analizei descendente n categorizare. 1. DEFINITIE Categorizarea sau clasificarea vizeaz instituirea de clase care includ un grup de obiecte/stimuli. Despre aceste elemente spunem c sunt membri ai categoriei respective. Pe baza acestor clasificri accedem la informa iile relevante, disponibile n sistemul cognitiv despre categoria respectiv i putem face predic ii. Exemplu: Incadrarea unui individ ntr-o anumit categorie de psihodiagnostic, s spunem intelect de limit, ne facilliteaz accesul la o multime de cunotin e aferente, disponibile n memorie despre respectiva categorie de psihodiagnostic i ne ajut s-i prezicem comportamentul ntr-o serie de situa ii. Ne reamintim astfel dificult ile de adaptare specifice unui atare individ, 54

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ eventualele tulburri socio-afective, putem prezice reuita colar etc. In literatura consacrat categorizrii se gsesc unele confuzii, asupra crora atragem aten ia: - uneori se pune semnul de egalitate ntre categorie i concept. - unii autori sus in c orice concept are un referent real a crei proiec ie mental este. Ambele pozi ii sunt eronate. Exist concepte care nu au o categorie corespunztoare n realitatea obiectiv, de exemplu conceptul de "numr ira ional" sau cel de "inorog". Mai mult, adesea omul impune o clasificare, o instituie mai degrab dect o descoper n realitate, exemplu "mul imea numerelor divizibile cu 3" sau "automobilele cu mai mult de 10.000 km la bord". Anima i de diferite scopuri, putem forma categorii de obiecte care au foarte pu ine caracteristici n comun. Ca urmare, vom considera conceptul ca fiind una din reprezentrile mentale posibile ale unei categorii. Pentru aceiai categorie de obiecte, spre exemplu, triunghiuri dreptunghice, vom avea cel pu in dou tipuri de reprezentri: un concept i un prototip al categoriei respective. Conceptul de triunghi dreptunghic const n defini ia sa: o figur geometric cu trei laturi i un unghi drept. Prototipul sau exemplarul tipic al clasei respective este un triunghi de forma celui din figura de mai jos (a).

Elevii observ i rezolv mult mai rapid problemele de geometrie n care unghiurile drepte sunt n pozi ie tipic, dect n pozi ie atipic. 2. FUNCTIILE CATEGORIZARII Dintre func iile categorizrii, trei par a fi mai importante: - gruparea obiectelor similare n aceiai categorie; - codarea experien ei; - generarea de inferen e. 2.1. Similaritatea Obiectele similare sunt grupate de regul n aceiai categorie. Aceast similaritate poate fi fizic sau func ional.

55

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Similaritate fizic. De pild, diverse tipuri de mere sunt grupate sub una i aceiai categorie, deoarece ele au caracteristici fizice sau perceptive asemntoare: mrime, greutate, culoarea smburilor, lungimea cozii etc. Similaritate func ional. Elementele clasei "tacmuri" nu sunt att de asemntoare sub aspect fizic, ct mai ales func ional, adic ndeplinesc func ii similare, mai concret, ne ajut s mncm. Ponderea pe care cele dou tipuri de propriet i, fizice i func ionale, o au n realizarea categorizrii obiectelor, este variabil. - n condi iile n care subiectul nu este presat de rezolvarea rapid a unei probleme sau de realizarea unor scopuri precise, categorizarea pe baza similarit ii fizice are ntitate asupra categorizrii func ionale. - dac comportamentul uman are o inten ionalitate precis i imediat, dac se vizeaz satisfacerea unor nevoi, rezolvarea unor probleme, caracteristicile func ionale, adic similaritatea func ional devine principalul criteriu de categorizare. Se poate observa cum aceleai elemente din mediu pot fi categorizate diferit. Mai mult, caracteristicile func ionale pot genera categorii diferite n interiorul aceleiai categorii bazate pe similaritate fizic. In orice context ns, categorizarea tinde spre maximizarea similarit ilor intracategoriale, adic dintre elementele aceleiai categorii i minimizarea similarit ii intercategoriale, adic dintre membrii unor categorii diferite. Satisfacerea complet a acestei constrngeri ar mpiedica ns realizarea celorlalte func ii ale categorizrii, cci, in extremis, fiecare categorie ar avea un singur membru. In consecin , dac am lua n considerare i caracteristicile func ionale, am ajunge n situa ia de a avea mai multe categorii dect obiecte/stimuli din mediu, ceea ce ar spori presiunea mediului asupra sistemului cognitiv, n loc s o reduc. 2.2. Codarea experien ei. Nivelul de baz al categorizrii. In locul unei mul imi de obiecte, sistemul cognitiv opereaz cu o singur categorie corespunztoare. Aceste categorii nlesnesc percep ia, memoria, reamintirea ntr-un cuvnt sporesc eficien a sistemului cognitiv. Recunoaterea rapid, n cteva sutimi de milisecund, a obiectelor se datoreaz activrii categoriale sau a pattern-urilor de activare corespunztoare. Orice categorie este inclus ntr-o re ea complex, ierahizat de categorii, cu categorii subordonate sau supraordonate. Exemplu: S presupunem c ne aflm pe o pune cu ochii nchii. Ii deschidem i, brusc, recunoatem o mul ime vaci care pasc. Stimulii vizuali respectivi pot fi categoriza i la fel de corect ca fiind: rumegtoare, mamifere, fiin e, entit i materiale, dac leam include n categorii supraordonate. Dar ele pot fi incluse i n categorii subordonate: holstein, boi sau vaci, vi ei. Din mul imea de categorii sub- i supraordonate corespunztoare unui stimul, tindem s activm numai categoriile de un anumit nivel de generalitate, pentru a realiza recunoaterea i memorarea. Acest nivel preferen ial a fost numit de E. Rosch (1976, 1980), nivelul categoriilor de baz. In func ie de acest nivel se stabilesc categoriile supra- sau 56

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ subordonate. Principala calitate a acestor categorii const n faptul c ele con in maximum de informa ie ntr-un minim de format. Caracteristici specifice ale categoriilor de baz: 1. Categoriile de baz sunt reprezentate n limbajul natural ntr-un singur cuvnt, de regul substantiv. Reciproca nu este ns valabil. Putem avea substantive simple i pentru denumirea unor categorii supra- sau subordonate. De exemplu, substantivul "obiect" corespunde unei categorii supraordonate, numele proprii, unei categorii subordonate. 2. Cuvintele corespunztoare categoriilor de baz au cea mai mare frecven n limbajul vorbit. De pild, utilizm mult mai des cuvintele "scaun" sau "mas" dect cuvntul "mobil". Utilizm mai frecvent termenii "mr" sau "par" dect termenii "fruct" (categorie supraordonat) sau "mr ionatan" i "par mlia " (categorii subordonate). 3. Ontogenetic, categoriile de baz i expresiile lingvistice corespunztoare sunt dobndite mai devreme n compara ie cu categoriile sub- sau supraordonate. Cuvintele i categoriile, de "mas" i "scaun" sunt nv ate mai rapid de ctre copil dect categoria supraordonat de "mobil" sau cea subordonat de "mas de buctrie". Una dintre dimensiunile dezvoltrii intelectuale const tocmai n dobndirea categoriilor sub- sau supraordonate nivelului de baz. 4. Categoriile de baz pot fi definite ostensiv. Pentru a-l face pe copil s n eleag ce este "scaunul" sau "masa", putem recurge la indicarea lor direct: "Uite masa!", "Uite scaunul!". Nu putem ns indica direct: "Uite mobila!" (categorie supraordonat). Pentru unele categorii subordonate se pot realiza defini ii ostensive: "Uite ciobnescul mioritic!". Definirea ostensiv nu este, aa dar, proprietatea exclusiv a categoriilor de baz. 5. Categoriile de baz sunt cele mai abstracte categorii care pot fi asociate cu o form fizic specific. De pild, categoria de "mr" o putem asocia cu o form concret, ns categoria supraordonat de "fruct" - nu! La fel, nu putem asocia forme concrete categoriilor de "animal" sau "pasre", dar avem referen i concre i n cazul categoriilor de "cine" sau "rndunic". Pentru categoriile bazate pe similaritatea func ional aceast proprietate nu se realizeaz. Trebuie subliniat faptul c unele dintre caracteristicile men ionate nu se aplic numai la categoriile din nivelul de baz, ci se pot aplica i categoriilor supra- i subordonate. Nu luate izolat, ci n totalitatea lor, n conjunc ia lor logic, ele circumscriu cu suficient exactitate categoriile de baz. Deci, decupajele din mediu pe care le realizm se fac de cele mai multe ori dup matri a categoriilor de baz. Dar i realitatea ne impune anumite constrngeri n categorizare. De pild, contururile unui obiect ne constrng s-l delimitm din contextul sau fondul pe care el apare. Nu vom categoriza niciodat o figur i fondul ei ca fcnd parte din aceiai categorie. Realitatea nsi are un minim de ordonare, care favorizeaz anumite categorizri n defavoarea altora. Mai trebuie men ionat faptul c asocierea repetat a unui stimul complex cu o anumit categorie, determin activarea mai rapid a categoriei respective ntr-o sarcin de recunoatere a stimulului, chiar dac categoria n cauz nu face parte din nivelul de baz. De pild, deschiznd televizorul recunoatem n imaginea de pe ecran pe Ion Iliescu, nu un brbat sau un romn. Acest lucru este posibil datorit asocierii repetate a

57

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ unui stimul complex cu un nume propriu. Aa dar, categoria de baz nu se activeaz n mod automat. 2.3. Generarea de inferen e Cuprinznd un obiect ntr-o clas, cunotin ele despre clasa respectiv devin relevante i pentru obiectul n cauz. Fr categorizare nu ar fi posibil ra ionamentul. Propriet ile clasei sunt inferate i asupra individului categorizat, chiar dac acestea nu sunt vizibile la prima vedere. Exemplu. S lum, de pild, silogismul : To i oamenii sunt muritori Socrate este om Deci Socrate este muritor. Silogismul este posibil datorit categorizrii unui individ (Socrate) ca membru al clasei oamenilor. Pe baza acestei categorizri, o proprietate a tuturor membrilor acestei clase, cea de a fi muritor, se atribuie i individului Socrate, iar aceast inferen se realizeaz n mod necesar, chiar dac Socrate ar fi tnr i sntos i nimic din nf iarea lui fizic nu ne-ar ndemna s sus inem c va muri. O serie de cercetri experimentale au eviden iat func ia generativ a categorizrii, nu numai n cazul ra ionamentului silogistic, ci i a celui inductiv. Exemplu. Intr-un experiment se prezentau subiec ilor trei fotografii cu diverse obiecte. A treia fotografie reprezenta un obiect care se asemna cu al doilea obiect, dar fcea parte din categoria celui dinti. De pild, subiec ilor le erau prezentate poze ce reprezentau cte un flamingo, un liliac i o mierl. Aceasta din urm semna mai mult cu liliacul dect cu flamingo, dar fcea parte din clasa psrilor. Apoi, subiec ii primeau diverse informa ii viznd detalii anatomice interne despre fiecare dintre primele dou exemplare. Li se cerea s arate care dintre aceste detalii sunt mai plauzibile pentru al treilea exemplar. In aproape 90% din cazuri subiec ii rspundeau pe baza inferrii unei propriet i de la un membru la cellalt al unei clase sau categorii. Repetat la copiii de 4 ani, experimentul respectiv a pus n eviden acelai comportament n 70% din cazuri. Aadar, de la o vrst destul de fraged copii realizeaz c membrii aceleiai categorii mprtesc caracteristici comune, chiar dac acestea nu sunt vizibile. Genernd ra ionamente deductive i inductive, categorizarea permite predic ia comportamentului unui individ sau a evolu iei fenomenului la care se aplic. Nu toate categoriile au aceiai for generativ. Categoriile naturale (cele corespunztoare obiectelor din natur i accesibile organelor de sim ) genereaz mai multe inferen e dect categoriile artificiale (cele corespunztoare obiecteor construite de om). Deasemenea, categoriile de baz i cele subordonate fac posibile mai multe inferen e dect cele supraordonate. 58

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 3. MODELAREA SIMILARITATII Deoarece similaritatea, fizic sau func ional, joac un rol major n realizarea categorizri, orice categorizare, viznd minimizarea disimilarit ii intra-clasiale i maximizarea disimilarit ii inter-clasiale, s-a pus problema modului de modelare i msurarea ei. Problema este urmtoarea: fiind dat o mul ime de similarit i ntre stimuli (input), cum sunt ele procesate pentru ca s rezulte anumite categorii i nu altele (output)? Rspunsul la aceast ntrebare implic elaborarea unei teorii computa ionale a categorizrii, bazat pe calculul similarit ii sau disimilarit ii. 3.1. Modelarea computa ional-geometric Categoriile i membrii lor sunt reprezentate geometric sub forma unor puncte ntr-un spa iu bidimensional. Cu ct disimilaritatea dintre aceti itemi este mai mare, cu att mai distan a i sunt unul de altul. Deci, disimilaritatea (similaritatea) psihologic se reprezint spa ial i se msoar geometric. Iat un exemplu de reprezentare geometric a categoriilor .

Pentru cei 20 de itemi din figura alturat ar fi necesar un spa iu cu 9 dimensiuni. Spa iul bidimensional poate exprima corect rela ia de vecintate imediat doar pentru 5 dintre itemi. Aceast distribu ie trebuie s satisfac trei axiome. Axiomele respective sunt de fapt nite idealizri pe baza crora se simplific reprezentarea spa ial a itemilor, ndeprtndu-se pericolul unei explozii computa ionale. In acelai timp, ele func ioneaz ca nite asump ii sau constrngeri tacite care guverneaz procesrile implicate n 59

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ stabilirea categoriei. Altfel spus, gruparea n cateogrii se face n aa fel nct s fie satisfcute constrngerile formalizate n axiome. Cele trei axiome sunt urmtoarele: 1. Axioma minimalit ii d(a,b)d(a,a) = d(b,b) = 0 2. Axioma simetriei d(a,b) = d(b,a) 3. Axioma inegalit ii n triunghi d(a,b)+d(b,c)d(a,c) unde a, b i c designeaz oricare trei itemi diferi i, iar d este o func ie de disimilaritate. Axioma 1 spune c cea mai mic distan dintre doi itemi, reprezentabil n spa iu este distan a dintre un item i el nsui. Cu alte cuvinte, aceasta nseamn c orice element al unei categorii seamna mult mai mult cu el nsui dect cu un membru al altei categorii, orict de asemntor ar fi acesta cu cel dinti. De pild, orict de mult ar semna la culoare, form etc. o par cu un mr distan a dintre aceti 2 itemi nu poate fi mai mic dect distan a dintre dou mere, orict de neasemntoare ar fi ele. Deci, o par va apar ine altei categorii, chiar dac ea seamn cu un mr etalon mai mult dect un alt mt cu o form atipic. Axioma 2 exprim ideea c distan a sau disimilaritatea dintre doi itemi este simetric: diferen a sau disimilaritatea lui a fa de b este identic cu disimilaritatea lui b fa de a. Dac comparm pe a cu b, atunci numrul de trsturi ale lui a care sunt similare cu caracteristicile lui b, este egal cu numrul de trsturi ale lui b similare cu ale lui a. Axioma 3 indic faptul c cea mai mic distan (disimilaritate) se afl ntre doi itemi afla i pe o linie dreapt n spa iul bidimensional. Altfel spus, dou lucruri seamn mai mult ntre ele, dect ambele cu un al treilea. Exemplu. S exemplificm cele spuse prin referire la figura de mai sus. 1. Oricare item al unei categorii este reprezentat printr-un punct, reprezentnd distan a sau disimilaritatea minim reprezentabil n spa iu. 2. Distan a ntre o lmie i un fruct este constant i simetric, echivalent cu distan a dintre un fruct i o lmie. 3. Distan a (disimilaritatea) dintre lmie i mslin este mai mic dect distan a dintre lmie i portocal, plus distan a dintre portocal i mslin. Deci, gradul de similaritate ntre lmie i mslin este mai mare (sau cel mult egal) cu gradele de similaritate nsumate ale fiecreia fa de portocal. Cele trei axiome sus in c opera iile care duc la stabilirea de categorii pe baza similarit ii se bazeaz pe urmtoarele reguli sau constrngeri. a) n orice situa ie elementele aceleiai categorii au mai multe caracteristici similare sau comune ntre ele dect cu elementele altor categorii (axioma 1) b) numrul de caracteristici ale lui a similare cu caracteristicile lui b, pe care le putem evoca din memorie sunt egale cu numrul de caracteristici similare ale lui b cu a, stocate n memorie (axioma 2) c) gradul de similaritate dintre dou categorii este mai mare sau cel pu in egal cu gradul de similaritate al ambelor fa de o a treia 60

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ categorie; dou categorii au mai multe caracteristici comune dect ambele cu a treia (axioma 3). Modelul computa ional-geometric sus ine, aadar, c dac sistemul cognitiv primete ca input o mulime de stimuli, ntre care sunt diverse grade de similaritate, categoriile pe care el le va institui sunt rezultatul unor procesri ale gradelor de similaritate dup regulile menionate mai sus. Gradele de similaritate sau inversul ei - disimilaritatea - sunt exprimate prin distan e ntr-un spa iu bidimensional. Modelul a generat predic ii valide n cazul categorizrii itemilor perceptivi: culori, forme, intensitatea sunetelor etc. El s-a dovedit mai pu in viabil n reprezentarea rela iilor de similaritate dintre categoriile abstracte. A. Tverski (1977) a atras aten ia asupra unor situa ii care contrazic axiomele ce stau la baza modelului geometric. Cu privire la axioma minimalit ii el consider c membrii categoriilor familiare sunt mai similari ntre ei dect membrii categoriilor nefamiliare. De pild, noi considerm mult mai asemntoare dou mere dect dou nuci de cocos. Cu ct tim mai multe despre elementele unei categorii, cu att mai uor ne reamintim caracteristici comune, deci gradul de similaritate crete. Cu ct tim mai pu ine lucruri, cu att numrul de caracteristici comune este mai redus, deci gradul de similaritate este mai redus. In legtur cu axioma simetriei, A. Tverski observ c, adesea, rela iile de similaritate ntre doi itemi nu sunt simetrice. Similaritatea unui item mai pu in cunoscut cu un item bine cunoscut (familiar) este mai mare dect similaritatea itemului cunoscut cu cel nefamiliar. De exemplu, considerm c mrul seamn mai mult cu o nuc de cocos dect nuca de cocos cu un mr. Din punct de vedere logic poate suna straniu o astfel de afirma ie, nu ns i din punct de vedere psihologic. Cunoatem mai multe dintre propriet ile unui exemplar familiar dect propiet ile exemplarului nefamiliar. In consecin putem s activm n memorie mai multe propriet i ale exemplarului binecunoscut care s fie similare cu ale exemplarului nefamiliar. Aa dar, dac evalum similaritatea mrului cu nuca de cocos putem s evocm mai pu ine caracteristici ale nucii de cocos care sunt similare cu propriet ile mrului, pentru c tim mai pu ine lucruri despre nuca de cocos dect despre mr. In ceea ce privete axioma inegalit ii, ea genereaz predic ii care au fost infirmate. Conform axiomei, asemnarea dintre un tractor i un automobil i a unui automobil cu o combin de recoltat gru trebuie s fie mai mic dect asemnrea dintre un tractor i o combin, ceea ce nu se adverete. 3.2. Modelarea computa ional-ansamblist Modelul ansamblist sau al trsturilor, cum se mai numete n literatura de specialitate, a fost elaborat de A. Tverski (1977). El pornete de la ideea reprezentrii unei categorii printr-o mul ime de caracteristici ale membrilor si. Similaritatea dintre dou categorii crete n func ie de numrul de caracteristici comune i scade n func ie de numrul de caracteristici specifice. Dat fiind oricare dou categorii i i j, reprezentate printr-o mul ime de caracteristici I i J, similaritatea dintre cei doi itemi se stabilete pe baza ecua iei: Axioma 4: Sim(I,J) = af(IJ) - bf(I-J) - cf(J-I) 61

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ unde f este o func ie care stabilete ponderea fiecrei caracteristici din cele dou mul imi I i J, iar a,b,c sunt parametrii care indic importan a pe care o au cele trei mul imi de trsturi comune, trsturi specifice lui I i trsturi specifice lui J. Dac trsturile comune lae lui I i J sunt mai importante dect cele specifice lui I exprimate prin (I-J) sau cele specifice lui J exprimate prin (J-I) atunci a>b v c. Importan a lor poate fi identic caz n care a = b U c. Aadar, suporterii acestui model sus in c opera ia de categorizare presupune descompunerea itemului ntr-o mul ime de trsturi. Aceste trsturi comune cu ale altor itemi sau strict specifice sunt ponderate, categorizarea rezultat fiind n func ie de ponderea propriet ilor specifice i comune ale itemilor categoriza i. Acest model poate reproduce rezultatele reliefate de modelul geometric, dar n plus e compatibil i cu contra-exemplele furnizate de A. Tverski (similaritatea dintre exemplarele categoriilor cunoascute este mai mare dect similaritatea dintre exemplarele categoriilor mai pu in cunoscute, un item nefamiliar seaman mai mult cu un item familiar etc.). In esen a, modelul ansamblist postuleaz faptul c prelucrarea similarit ii n vederea categorizrii se poate reduce la o singur regul, cea exprimat n axioma 4. Deci, dac avem ca input o mul ime de obiecte pe care trebuie s le categorizm, trsturile lor specifice i cele comune, ponderate ntr-un anumit fel, pe baza regulii exprimat n axioma 4, duc n cele din urm la stabilirea categoriilor corespunztoare. Acest model s-a dovedit mai cuprinztor dect modelul geometric, deoarece nu pornete de la idealizrile con inute n axiomele celui din urm. 4. REPREZENTAREA MENTALA A CATEGORIILOR O categorie, o clas de obiecte reale sau imagineare, instituit pe baza similarit ii fizice sau func ionale, capt o anumit etichet lingvistic n limbajul natural (un termen sau o perifraz). Aceasta nu este identic cu reprezentarea cognitiv sau mental a unei categorii. Deci, reprezentarea mental i eticheta lingvistic ce designeaz o categorie, sunt lucruri diferite. In mod tradi ional, s-a considerat c proiec ia mental a unei categorii este conceptul su. Logica tradi ional i o bun parte din logica simbolic actual, se fundamenteaz pe reprezentarea conceptual a categoriilor. Cercetrile experimentale din ultimele decenii au probat existen a unei alte reprezentri mentale a categoriei: prototipul. Att prototipul ct i conceptul sunt reprezentri simbolice, nscriindu-se n modelul clasic-simbolic. In perspectiva modelrilor conexioniste, ambele nu sunt dect emergen e ale unor structuri subsimbolice. O categorie este reprezentat, aadar, printrun pattern specific al valorilor de activare ntr-o re ea neuromimetic. 4.1. Conceptul. Conceptul unei categorii se exprim prin defini ia ce cuprinde toate caracteristicile necesare i suficiente ale clasei respective. Pe baza acestor caracteristici se poate stabili fr echivoc apartenen a sau nonapartenen a unui item la clasa respectiv. De exemplu, bunic, este orice femeie care are cel pu in un copil care are cel pu in un copil. Orice femeie ce satisface aceste caracteristici necesare i suficiente va fi considerat membr al categoriei "bunic". 62

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ O defini ie incorect sau incomplet, conceptul fiind forma contras a unei defini ii, implic o clasificare nevalid, eronat. Din pcate, stabilirea trsturilor necesare i suficiente este o sarcin extrem de dificil. Chiar n domeniul lor de expertiz, oamenii nu pot oferi defini ii incontestabile ale conceptelor cu care opereaz zilnic. Spre exemplu, gndi i-v cte defini ii are conceptul de "atitudine" sau cel de "identitate"! Consecin ele reprezentrii conceptuale: - grani ele dintre categorii sunt rigide, n sensul c se poate stabili fr echivoc dac un obiect apar ine sau nu unei anumite categorii; - echipoten ialitatea elementelor unei categorii, n sensul c orice membru poate s reprezinte la fel de bine categoria din care face parte. Dar cercetrile experimentale au pus n eviden efectul prototipicalit ii, n sensul c unele elemente sunt considerate mai tipice pentru o categorie dect altele. Exemplu. Mrul sau para sunt considerate exemplare mai reprezentative pentru clasa "fructe" dect avocado sau rodia. Bucuria sau triste ea sunt emo ii mai tipice dect extazul. Un blond nalt, cu ochi albatri este mai tipic pentru categoria "suedez" dect un mulatru, cu prul cre . Ca urmare, conceptul nu este singurul mod de reprezentare mental a categoriilor. 3.2. Prototipul. E. Rosch a acreditat ideea reprezentrii mentale a categoriilor pe baz de prototip. a) Intr-o prim accep iune prototipul se refer la unul sau mai multe exemplare reale, care apar cu cea mai mare frecven cnd se cere exemplificarea unei categorii sau care are cea mai mare valoare de prototipicalitate. Pentru identificarea acestor exemplare prototipice sunt utilizate de regul trei proceduri. 1. Prima dintre aceste proceduri const n construirea unei scale n 7 trepte pe care un lot de subiec i trebuie s evalueze msura n care fiecare dintre exemplarele listate ale unei categorii este socotit reprezentativ pentru categoria respectiv. (1= nereprezentativ, 7 = deosebit de reprezentativ). Ulterior, se ordoneaz aceste exemplare n func ie de media valorilor ob inute pe scala respectiv, ordonndu-se pe ranguri sau grade de prototipicalitate. Astfel, mrul, piersica i para sunt fructe mult mai tipice dect avocado, dovlecelul i mslina. Similar, barza este cel mai semnificativ exemplar al clasei psri, pinguinul este cel mai pu in reprezentativ sau atipic. 2. O a doua procedur pentru stabilirea prototipurilor sau exemplarelor tipice se bazeaz pe msurarea timpului de reac ie. Unui lot de subiec i i se prezint cte un exemplar al unei categorii i i se cere s rspund, ct poate de repede, dac acesta apar ine sau nu categoriei respective. Se pornete de la supozi ia c timpul de reac ie va fi mai scurt pentru a rspunde corect pentru exempare tipice dect n cazul exemplarelor atipice, deoarece exemplarele tipice sunt mai uor de evocat. De pild apartenen a exemplarelor barz i rndunic la categoria "psri" este decis cu aproximativ 150-200 milisecunde mai rapid dect pentru flamingo. 3. A treia procedur este de a solicita unui eantion semnificativ de subiec i s listeze timp de 90 de secunde ct mai multe exemple ale unei anumite categorii. Se 63

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ stabilete frecven a men ionrii fiecrui exemplar, tipicalitatea lui fiind n func ie de frecven a aferent n intervalul de timp men ionat. Toate cele trei proceduri au ca rezultat stabilirea unei scale de tipicalitate sau prototipicalitate a elementelor unei categorii. Acei membri ai categoriei cu tipicalitatea cea mai ridicat sunt socoti i prototipuri ale categoriei respective. Aadar, reprezentarea mental a categoriei se face prin cteva exemplare-tip sau prototipuri ale categoriei respective. Stabilirea apartenen ei unui item la o categorie se realizeaz prin compararea acestuia cu prototipurile categoriei, nu prin stabilirea msurii n care el satisface caracteristicile necesare i suficiente ale clasei respective. De exemplu, apartenen a pescruului la categoria "pasre" este stabilit mai rapid dect apartenen a pinguinului la aceiai clas, deoarece similaritatea cu prototipul (barza) este diferit. Prototipurile au aceiai func ie ca i caracteristicile necesare i suficiente: de maximizarea a similarit ii intra-categoriale i minimizare a simlarit ii intercategoriale. Categorizarea pe baz de prototipuri are urmtoarele consecin e: - clasa nu ese omogen, exemplarele categoriei diferind n func ie de gradul lor de prototipicalitate; - grani ele categoriei sunt vag cirsumscrise. b) In a doua accep iune, prototipul nu vizeaz un exemplar real al categoriei ci un exemplar ideal, un portret-robot, care nsumeaz caracteristicile mai multor membri ai categoriei. Se presupune c din contactul cu diverse exemplare ale unei categorii, subiectul uman abstrage tendin a medie sau prototipul categoriei respective. Apartenen a unui item la o categorie se face prin msurarea similarit ii sale cu acel exemplar ideal, rezultat din aglutinarea mai multor exemplare individuale. Exemplu. O mul ime de cercetri au relevat c diagnosticul unor tulburri somatice sau psihice se realizeaz prin raportarea unei simptomatologii la prototipul tulburrii respective. Chiar Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IIIR) favorizeaz o astfel de optic. Diagnosticul de depresie, de pild, se face prin raportarea simptomatologiei unei persoane la portretul-robot al depresiei. Un pacient este considerat depresiv dac are o dispozi ie disforic i dac are, pentru cel pu in dou sptmni, mcar cinci din cele nou simptome ale depresiei. Diagnosticarea nu se face deci prin cutarea fiecruia dintre aceste simptome la o persoan, ci prin raportarea la portretul-robot ob inut pe baza experien ei anterioare. Cele dou accep iuni ale termenului de prototip nu sunt att de diferite cum par la prima vedere. Ele indic de fapt grade diferite de abstractizare. Astfel, ntr-o ierarhie a abstractizrii unei categorii, la vrf s-ar afla conceptul, la baz exemplarul real tipic iar la mijloc, ntr-o pozi ie intermediar, exemplarul ideal sau portretul-robot. Cele dou tipuri de reprezentare a categoriilor, conceptul i prototpul, dei diferite nu se exclud mutual. Orice persoan poate opera att cu conceptul unei categorii ct i cu prototipul ei. 64

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Prototipurile sunt prezente nu numai n cazul categoriilor de obiecte ci i n cazul categoriilor de ac iuni. Exemplu. Dac solicita i unei persoane s uneasc dou puncte printr-o linie, ve i constata, n majoritatea cazurilor, c aceast ac iune se realizeaz prin unirea punctelor cu un segment de dreapt, dei se cerea doar unirea printr-o linie (nu neaprat dreapt i nu neaprat un segment). Utilizarea prototipurilor n locul conceptelelor este resposabil de ceea ce psihologii gestaltiti numeau "fixitate func ional". Reprezentarea prototipic a categoriilor i pune amprenta asupra rezolvrii de probleme i ra ionamentului, ghidnd procesul rezolutiv. Exemplele pe care profesorii le ofer elevilor pentru a ilustra un anumit tip de problem, o anumit ecua ie sau o categorie de fenomene sunt utilizate n rezolvri ulterioare mult mai frecvent dect este utilizat conceptul corespunztor categoriei respective. Utilizarea prototipului n rezolvarea de probleme poate uura considerabil procesul rezolutiv, dar n acelai timp, l poate bloca sau orienta pe ci greite. 4.3. Reprezentarea (neo)conexionist Spre deosebire de alte aspecte ale sistemului cognitiv, n cazul categorizrii, abordarea clasic-simbolic (reprezentare conceptual sau prototipic a unei categorii) i abordarea (neo)conexionist (reprezentarea categoriei printr-o re ea de neuromimi) nu sunt ireconciliabile. Modelele (neo)conexioniste ale recunoaterii (vezi cursul 4, pct.2.2.5.) pot func iona la fel de bine ca modele ale categorizrii. Input-ul unei re ele care categorizeaz este format dintr-o mu ime de caracteristici ale obiectelor care trebuie categorizate. Nivelul de abstractizare al caracteristicilor care sunt codate de o re ea poate fi variabil. Exploratorul re elei este cel care va decide dac valorile de activare ale unit ilor input corespund unor propriet i fizice complexe (abstracte) sau unor propriet i simple. Output-ul re elei este constituit din una sau mai multe valori de activare care reprezint numele categoriei respective. Reamintim c re elele neuronale sunt semanticopace (vezi cursul 2, pct.2.2.). Semantica lor este instituit de exploratorul re elei care decide ce anume reprezint sau semnific o valoare a output-ului sau un pattern al conexiunilor dintre unit i. Rezumnd: Obiectele sunt descompuse n caracteristicile lor, reprezentate prin valori de activare ale unit ilor input, iar categorizarea, (adic unit ile output) este rezultatul ponderrii dinamice a acestor caracteristici, ponderare realizat prin modularea triei conexiunilor dintre unit i. Exemplu. Mai mul i stimuli pot avea acelai set de caracteristici, dar ei apar in unor categorii diferite, deoarece ponderea acordat acestor caracteristici este diferit. Att oamenii ct i petii au proprietatea de a nnota. Aceasta este ns o proprietate esen ial a petilor, nu i a oamenilor. Prin urmare ponderea ei va fi diferit pentru cele dou categorii. 65

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ In modelele conexioniste acest lucru se realizeaz prin ponderri diferite ale conexiunilor dintre unitatea input care reprezint aceast caracteristic i categoria (unitate) output-ul "peti, "oameni". Re elele conexioniste pot reproduce multe din rezultatele experimentale invocate de modelele clasic-simbolice, cum ar fi efectul de prototipicalitate, rapiditatea categorizrii n func ie de gradul de similaritate al exemplarului cu categoria etc. Dar ele nu promit mai mult dect paradigma clasic-simbolic. Ele nu pot explica rapiditatea i flexibilitatea cu care subiectul uman instituie categorii. O reea (neo)conexionist are nevoie de sute chiar mii de epoci pn s ajung la o performan acceptabil, comparabil cu cea uman, dar chiar i atunci poate opera numai cu caracteristici de un anumit grad de abstractizare. Reponderarea conexiunilor pe baza analizei descendente, prin procesarea descendent a informa iei, generat de baza mai larg de cunotin e a subiectului este dificil de modelat n paradigma (neo)conexionist. 5. ANALIZA DESCENDENTA SI CATEGORIZARE Indiferent de modul de reprezentare a categoriei n sistemul cognitiv, sub form de concept, prototip sau re ea neuromimetic, apartenen a unui item la o clas se realizeaz, conform modelelor anterioare, pe baza calculului similarit ii caracteristicilor acestora. Considerarea similarit ii ca baz a categorizrii se ntemeiaz pe urmtoarele asump ii tacite: - similaritatea dintre doi itemi crete n func ie de numrul de caracteristici comune i descrete n func ie de numrul de caracteristici diferen iale; - se consider c aceste caracteristici sunt independente i aditive; - caracteristicile luate n calcul se afl la acelai nivel de abstractizare; - similaritatea este suficient pentru a descrie categorizarea. Similaritatea singur nu ne poate ajuta s aflm de ce folosim categoriile pe care le folosim i nu altele. Oricare dou lucruri pot avea infinite propriet i similare sau disimilare. Exemplu. Un tractor i o libelul pot avea o infinitate de similitudini: ambele fac zgomot, ambele pot ocupa infinite loca ii spa iale, ambele sunt supuse legilor fizicii, ambele au o anumit culoare, ambele se pot deteriora sub influen a ploii, zpezii, vndului etc. Sau, s lum dou molecule de ap. La prima vedere ele pot prea absolut identice. Dar, putem gsi i caracteristici neasemntoare: ambele se afl n loca ii diferite, la un moment dat ambele pot interac iona cu substan e complet diferite, ambele pot fi utilizate n scopuri diferite. Aadar, orice dou elemente pot fi, n mod arbitrar, similare sau disimilare sub infinite aspecte, deci categorizate n aceiai clas sau n clase diferite. O categorizare aleatoare poate fi mpiedicat dac se pondereaz caracteristicile elementelo supuse categorizrii: unele trsturi devin mai importante dect altele. Spre exemplu, o mas i un scaun, pot fi cuprinse n categoria "mobil" dac se acord importan a cea mai mare propriet ilor comune de a mobila o anumit ncpere. Ele fac parte din categorii diferite: clasa "mas" i clasa "scaun", dac din ansamblul 66

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ propriet ilor pe care le au, importan a cea mai mare este acordat dimensiunilor fizice (masa este mai mare dect un scaun) i func ionalit ii lor, n luarea micului dejun (ne aezm pe scaun i punem mncarea pe mas). Aadar, prin ponderri i reponderri succesive ale setului de trsturi, oricare dou obiecte pot apar ine aceleiai categorii sau unei categorii total diferite. Dac clasificarea sau categorizarea presupune ponderarea caracteristicilor obiectelor, atunci calculul similarit ii nu este suficient pentru stabilirea apartenen ei unui element la o categorie. Deci similaritatea este o rezultant a teoriilor noastre, nu punctul de nceput al categorizrii. Ponderrile diferite ale uneia i aceleiai mul imi de caracteristici sunt rezultante ale unor procese de analiz descendent, generate de teoriile implicite de care dispune subiectul. Clasificarea este mai degrab rezultatul unui proces de inferen dect al unei judec i de similaritate.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE CORNEILLE, O., LEYENS, J.-Ph., (1997), Categorii, categorizare social i esen ialism psihologic n R. Y. Bourhis, J.-Ph. Leyens (coord.), Stereotipuri, disctiminare i rela ii intergrupuri, Iai, Polirom, p.32-53; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, 131-155; RADU, I., MICLEA, M. (1991), Gndirea n I. Radu (coord.), Introducere n psihologia contemporan, Cluj, Ed. Sincron;

67

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ CURSUL 6

MEMORIA (I) MEMORIILE SENZORIALE. MEMORIA DE SCURTA DURATA Planul cursului: 1. Memoriile senzoriale. 1.1. Memoria iconic. 1.2. Memoria ecoic. 2. Memoria de scurt durat (MSD). 2.1. Capacitatea memoriei de scurt durat. 2.2. Durata memoriei de scurt durat. 2.3. Tipul de codare al informa iilor. 2.4. Reactualizarea informa iilor. 2.5. Baza neurofiziologic. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S explica i func iile i caracteristicile memoriilor senzoriale. b) S compara i memoria de scurt durat i memoria de lung durat pe dimensiunile volumului, duratei, tipului de accesare, tipului de codare al informa iei i a bazei neurofiziologice. c) S explica i impactul cunotin elor din MLD asupra constituirii elementelor MSD i n varia ia volumului MSD. d) S explica i eroarea succesiunii temporale, efectul von Restorff i efectul pozi iei n serie. e) S argumenta i c memoria de scurt durat este parte activat a memoriei de lung durat. 1. MEMORIA SENZORIALA No iunea de memorie senzorial se refer la persisten a reprezentrii senzoriale a stimulului timp de cteva sutimi de secund, dup ce acesta a ncetat s ac ioneze asupra analizatorilor. Acest tip de memorie este specific fiecrei modalit i senzoriale. Avem aadar: - o memorie vizual sau iconic; - o memorie auditiv sau ecoic; - o memorie tactil etc. Re inerea senzorial a stimulului este: - automat, adic nu reclam efort din partea subiectului; - preaten ional, adic procesele implicate n memoria senzorial preced pe cele implicate n aten ie. 68

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 1.1. Memoria iconic Durata memoriei iconice este de aproximativ 100 milisecunde. Ea se realizeaz automat, preaten ional i are n pricipiu o capacitate nelimitat. Persisten a reprezentrii senzoriale dup ncetarea stimulrii vizuale este necesar pentru a putea extrage trsturile fizice ale stimulului (contururi, culoare, form etc.) Astfel, un stimul de scurt durat este prelungit n memorie pentru a-i putea extrage caracteristicile fizice semnificative, care vor constitui apoi input-uri pentru procesrile ulterioare. Se poate presupune c durata memoriei iconice corespunde timpului necesar pentru activarea detectorilor de trsturi. Memoria iconic prelungete stimulii doar atunci cnd clipim sau n cazul sacadelor oculare. Pentru stimuli cu o durat mai lung de expunere, ca n cazul stimulilor vizuali cotidieni, nu mai este necesar persisten a stimulilor, detectorii de trsturi avnd suficient timp pentru a extrage trsturile. 1.2. Memoira ecoic Durata memoriei ecoice a fost estimat pe o plaj de valori cuprins ntre 200 milisecunde - 2 secunde. Intr-un experiment realizat de R. Plomp n 1964 se prezentau succesiv dou sunete de intensitate medie. Dac intervalul dintre cele dou sunete cretea pn la aproximativ 200 milisecunde, subiec ii relatau c au auzit un singur sunet. Aceasta nseamn c un stimul auditiv poate fi prelungit pn la aproximativ 200 milisecunde, pentru a face fuziune cu un stimul ulterior. Peste aceast valoare, subiectul aude dou sunete distincte. Ca i n cazul memoriei iconice, putem considera c intervalul de 200 de milisecunde este reclamat de detectorii de trsturi pentru a extrage trsturile fizice ale stimulilor acustici. * * * Cercetrile efectuate asupra memoriei senzoriale iconice i ecoice sugereaz nc dou remarci: - memoria senzorial vizeaz re inerea informa iilor precategoriale. Se tie c procesul de categorizare, de stabilire a apartenen ei unui stimul la o clas, este un proces aten ional (vezi cursul 5). Dar, re inerea stimulului cteva sutimi de secund dup ncetarea ac iunii lui asupra receptorilor, nu este nso it de senza ia subiectiv de efort, specific proceselor aten ionale. In plus, detectorii de trsturi extrag numai caracteristicile fizice ale stimulului, fr a-l categoriza. Ca urmare, se poate conchide asupra caracterului precategorial al infoma iei din registrul memoriei senzoriale. - memoriile senzoriale au o loca ie anatomo-fiziologic specific. Cercetrile lui W. Penfield (1956) au relevat c stimularea electric a unor zone cerebrale specifice determin apari ia unor senza ii apar innd unor modalit i senzoriale specifice. Aceiai senza ie reaprea dac era stimulat aceiai zon, la intervale de timp diferite. Investiga iile ntreprinse asupra celorlalte tipuri de memorii senzoriale (olfactiv, tactil-chinestezic etc.) sunt insuficiente pentru a permite extragerea unor concluzii valide. In prezent, despre memoriile senzoriale se pot afirma urmtoarele: - memoria senzorial const n prelungirea persisten ei stimulului dup ncetarea ac iunii sale asupra receptorului pentru a permite activarea detectorilor de trsturi;

69

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - memoria senzorial este specific unui anumit tip de senza ie, deci se poate vorbi despre mai multe memorii senzoriale; - aceste memorii au o loca ie anatomic precis, chiar dac insuficient studiat; - informa ia re inut este precategorial; - prelungirea stimulului se face automat i preaten ional. 2. MEMORIA DE SCURTA DURATA Pe la sfritul anilor '50 au nceput s apar n literatura de specialitate tot mai multe teoretizri ale diferen elor dintre memoria imediat sau de scurt durat i memoria de lung durat. Modelul care s-a impus i a fcut o carier lung n psihologia cognitiv apar ine lui R. C. Atkinson i R. M. Shiffrin (1968). Acest model se numete structural deoarece ncearc s surprind arhitectura proceselor i a mecanismelor mnezice, modul lor de nl uire. El a fost denumit i modal pentru c se refer la modulele din care se compune memoria. Al i autori au preferat s l numeasc stadial pentru c fluxul informa ional se deplaseaz n stadii (etape) de la un modul la altul. Potrivit acestui model, informa ia stocat n memoria senzorial (MS) este transmis ulterior memoriei de scurt durat (MSD), care are o capacitate limitat att ca durat ct i ca volum. Din MSD, o parte din informa ie este transferat n memoria de lung durat (MLD). Iat reprezentarea schematic a modelului:

Astfel, modelul postuleaz: - trecerea treptat a informa iei dintr-un stadiu n altul, succesiunea stadiilor fiind obligatorie; - locul central ocupat de MSD, care nchide circuitul ntre registrul senzorial i memoria de lung durat; - rolul fundamental al proceselor de control care au loc n MSD (repeti ia); - caracterul specific al MSD: ea nu se delimiteaz doar de memorarea pentru o scurt perioad de timp a informa iilor, ci reprezint un adevrat spa iu de lucru pentru repeti ii, 70

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ codare, reactualizare, luarea deciziilor. Ea nu este pasiv, ci activ prin excelen . Are o capacitate limitat att n ceea ce privete durata stocrii, ct i cantitatea itemilor stoca i; - existen a a dou sisteme mnezice diferite, unul de scurt durat i altul de lung durat, fiecare dintre ele necesitnd un set distinct de principii pentru a putea fi n eles. Dou dintre aceste postulate au re inut aten ia comentatorilor i criticilor: - primul se refer la trecerea obligatorie a informa iilor de la un stadiu la altul. Acest model se bazeaz pe procesarea serial a informa iilor, ori al i autori au demonstrat ntre timp o procesare palalel a informa iilor. - cel de-al doilea postulat care a suscitat discu ii a fost cel al existen ei a dou sisteme menzice distincte, MSD i MLD. Ca urmare a acestui model, s-a conturat ideea existen ei unei diferen e structurale ntre MSD i MLD. Ele erau vzute ca dou sisteme autonome, distincte, chiar dac se afl n interac iune. In favoarea diferen ei structurale dintre cele dou sisteme ale memoriei au fost invocate o serie de date experimentale viznd capacitatea, durata, tipul de codare a informa iei, actualizarea i baza neurofiziologic. Astfel: Aspecte diferen iale 1. Capacitatea 2. Durata 3. Tipul de codare al informa iei 4. Actualizarea 5. Baza neurofiziologic Tipuri de memorie MSD limitat (7+/-2) limitat (2-20 s) verbal sau imagistic serial hipocampus

MLD nelimitat nelimitat semantic paralel ariile parieto-occipitale stngi

Dar, o examinare mai atent a unor date experimentale, pe care am s le prezint n continuare, ne face s sus inem, n pofida unei lungi tradi ii, c ntre MSD i MLD nu exist diferen e structurale. Mai exact: Diferen ele dintre MSD i MLD sunt diferen e dintre dou stri ale aceluiai sistem, nu diferen e dintre dou sisteme diferite. Memoria de scurt durat reprezint cuntin ele activate din memoria de lung durat. Pe scurt, memoria de scurt durat este partea activat a memoriei de lung durat. Diferen ele dintre MSD i MLD sunt aadar de stare sau de nivel de activare al cunotin elor. Ele nu sunt dou sisteme mnezice autonome, ci din mul imea total a cunotin elor de care dispune subiectul uman (MLD), acele cunotin e care sunt temporar mai activate vor fi numite memorie de scurt durat. S analizm acum probele experimentale i teoretice care motiveaz op iunea teoretic de mai sus. 2.1. Capacitatea memoriei de scurt durat Vom utiliza dou linii de argumenta ie pentru a demonstra c memoria de scurt durat este parte activat din memoria de lung durat. Prima linie de argumenta ie. Una dintre metodele cele mai frecvent utilizate pentru estimarea capacit ii MSD const n prezentarea succesiv a unei serii de itemi (cifre, litere, imagini). Expunerea acestor itemi este ntrerupt la un moment dat, iar subiec ii sunt solicita i s-i reaminteasc n ordinea invers prezentrii (de la cel mai recent la cel mai ndeprat item) ct mai mul i itemi. Se constat, n mod regulat, c subiec ii i reamintesc cu uurin ultimii 3-5 itemi. Performan ele lor de reamintire ating n medie 7 itemi, foarte pu ini reuind s-i 71

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ aminteasc 8 sau 9. Realiznd o serie de experimente de acest gen G. A. Miller (1956) a ajuns la concluzia c numrul de itemi pe care i putem reactualiza, la cteva secunde dup prezentarea lor, variaz n jurul valorii de 7+/-2. Aceasta nseamn c volumul sau capacitatea memoriei de lucru este de 7+/-2 itemi. Investiga ii ulterioare au artat c estimrile lui G. A. Miller erau prea optimiste, memoria de scurt durat re innd doar 2-3 din itemii prezenta i imediat anterior. Deci, indubitabil, informa ia care poate fi reactualizat la un moment dat este limitat. Aceast limitare nu implic, aa cum s-a crezut ini ial existen a a dou tipuri diferite de memorie. Ca dovad a acestui fapt, supunem aten iei dou categorii de rezultate experimentale care ne vor duce spre o cu totul alt concluzie. a) S-a confirmat, n nenumrate rnduri, c volumul de informa ie din MSD se poate mri considerabil dac subiectul uman grupeaz informa ia n unit i cu sens, mai generale. Aceste unit i au fost numite chiar de ctre G. A. Miller, chunks. Un chunk este cea mai nalt modalitate de organizare a informa iei de care dispune un subiect la un moment dat. Deci, volumul informa iei pe care o putem re ine pe termen scurt crete considerabil dac reuim s integrm aceast informa ie n unit i de semnifica ie.

Exemplul 1: Citi i cifrele prezentate mai jos 4103846232941385136 Incerca i s le reproduce i n ordinea citirii lor i ve i ntmpina dificult i serioase. Nu este de mirare, pentru c irul cuprinde un numr de 19 cifre, ceea ce depete chiar i previziunile optimiste ale lui G. A. Miller. Si totui, eu pot s reproduc aceasta secven numeric, fr dificultate, dar nu pentru c am o MSD prodigioas, ci pentru c segmentez secven a n unit i semnificative (din punctul meu de vedere): 4103846 (nr. de telefon al Institutului de Psihologie), 2329 (interiorul la care rspunde Laboratorul de Personologie al Institutului de Psihologie), 41 (tramvai), 385 (autobuz), 136 (autobuz), mijloace de transport n comun pe care le folosesc ca s ajung la Institut. Am redus astfel informa ia la 5 chunks-uri, ceea ce corespunde ntru totul esitmrilor volumului MSD.Binen eles c ele pot fi reduse i la 2 chanks-uri: numere de telefon i mijloace de ransport n comun. Exemplul 2: Incerca i o segmentare similar pentru irul de litere: CIAFBIUSAKGBURSS In loc s memora i fiecare liter n parte, probabil c le-a i grupat n cinci unit i cu sens: CIA/FBI/USA/KGB/URSS, rezultnd cinci chunks-uri. La un nivel superior de organizare a informa iei, putem construi doar trei unit i de semnifica ie: "servicii secrete", USA i URSS, sau chiar dou: "servicii secrete" i "marile puteri". 72

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Dac gndim problema volumului MSD n chanks-uri, reies dou aspecte: a) limita capacit ii memoriei nu este dat de cantitatea de informa ie, ci de numrul de unit i de semnifica ie (chanks-uri), care pot cuprinde mai mult sau mai pu in informa ie, n func ie de gradul de procesare ale crui rezultate sunt. b) segmentarea informa iilor de intrare i formarea chanks-urilor este rezultatul procesrilor descendente amorsate de baza de cunotin e din memoria de lung durat. Deci, informa iile nu au intrat ini ial n MSD, dup care o parte din ele au fost transferate n MLD, ci din memoria senzorial au fost puse n coresponden direct cu cunotin ele din MLD. Acest lucru a fcut posibil categorizarea stimulilor i organizarea lor n unit i integrative. Prezen a masiv a bazei de cunotin e n organizarea informa iei din MSD arat c aceasta nu precede MLD i nu poate fi independent de aceasta. A doua linie de argumenta ie caut s arate c MSD nu numai c nu este independent de MLD, ci este parte activat a acesteia. Investiga iile asupra MSD au relevat, n numeroase rnduri, c volumul acesteia pentru aceiai categorie de stimuli este variabil. Metodologia general a acestor cercetri este simpl, dar riguroas. Se prezentau subiec ilor serii succesive dintr-o anumit categorie de stimuli, apoi se cerea subiec ilor s reproduc ct mai mul i dintre stimulii prezenta i anterior. Se constat c ini ial, performan ele subiec ilor sunt ridicate, dup care rata reproducerilor se deterioreaz semnificativ. Or, dac MSD ar fi un sistem autonom, cu o capacitate constant, performan ele ar trebui s rmn constante. Stimulii din secven ele anterior prezentate fie ar fi intrat n MLD, fie ar fi fost uita i, ca urmare n-ar fi avut cum s influen eze MSD. Dac dup prezentarea acestor secven e de stimuli, subiec ilor li se expune o nou secven , dar cu stimuli dintr-o alt categorie, rata reproducerii crete brusc, n mod semnificativ. Exemplu: Unui lot de subiec i i se prezint succesiv o serie de nume proprii: Radu, Ioana, Ruxandra, Dan, Drago, Ion, Suzana, Andrei etc. Imediat dup prezentarea acestei secven e, subiec ii sunt solicita i s reproduc ct mai multe din cuvintele prezentate. Se prezint apoi o alt serie: Stefan, Mara, Diana, Septimiu, Mircea, Constantin, Iuliana etc. i se procedeaz la o nou reproducere. Dac continum experimentul utiliznd stimuli din aceiai categorie, vom constata o curb descendent a performan elor. La un moment dat se schimb categoria stimulilor i se alege o alt categorie, spre exemplu, nume de flori: ghiocel, narcis, zambil, lalea etc. Vom constata c rata reproducerilor atinge iari parametrii maximi. Un fapt similar a fost pus n eviden de gestaltiti, i este cunoscut sub numele de "efectul von Restorff". Dac subiec ii sunt solicita i s memoreze serii de stimuli dintr-o anumit categorie, n care este inserat un stimul dintr-o categorie diferit, rata reamintirii stimulului inserat este mult mai mare dect media ratei reamintirii celorlal i stimuli. CDPARM8ZTFC Dac ncercm acum s ne reamintim secven a de mai sus este foarte probabil ca cifra respectiv s fie cel mai rapid de reactualizat. Acest efect poate s obtureze chiar efectul pozi iei n serie (vezi cursul 6, pct.2.2.). Fluctua iile capacit ii MSD pot fi explicate exhaustiv i elegant dac considerm MSD ca o mul ime de cunotin e activate din MLD. 73

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Cu ct sunt mai multe cunotin e activate din aceiai categorie, cu att mai mare este inhibi ia lateral, deci valoarea de activare a fiecrei unit i de informa ie ce trebuie actualizat, este mai redus. Efectul comportamental rezid n scderea treptat a performan elor la testul de reproducere. Stimulii din alt categorie nu intr sub inciden a inhibi iei laterale a stimulilor preceden i, deci valoarea lor de activare este mai mare, iar performan ele la testul de reproducere sunt semnificativ mai ridicate. Acelai mecanism explic i efectul von Restorff. Stimulul diferit, oriunde ar fi inserat ntr-o serie, are o valoare de activare mai ridicat i deci o probabilitate de reactualizare mai ridicat. Cele dou categorii de date experimentale pe care le-am prezentat mai sus probeaz implicarea cunotin elor din MLD n constituirea elementelor MSD i n varia ia volumului MSD. Efectele puse n eviden nu pot fi explicate dac men inem ideea c memoria de scurt durat este un sistem mnezic autonom, independent de memoria de lung durat. In schimb, aceleai rezultate capt o explica ie consistent dac considerm MSD ca o mul ime de unit i cognitive temporar activate. Aceast nou abordare a rela iei MSD - MLD, ca rela ie dintre dou stri de activare ale aceleiai mul imi de cunotin e stocate de sistemul cognitiv, este n concordan cu toate datele experimentale privitoare la capacitatea limitat a memorie de scurt durat. Numrul de unit i temporar activate este limitat pentru c resursele de activare sunt limitate. 2.2. Durata memoriei de scurt durat Principala metod de msurare a duratei MSD a fost elaborat de L. R. Peterson i M. Peterson (1959, 1971). In esen , ea debuteaz prin prezentarea unui set de stimuli. Dup terminarea expunerii acestora, subiec ii trebuie s reproduc materialul respectiv, dup diverse intervale de timp, de ordinea secundelor. Pentru a nu permite repetarea n limbaj intern a stimulilor prezenta i, subiec ii sunt pui s execute, ntre faza de prezentare i cea de reproducere a stimulului, o sarcin suficient de dificil nct s le acapareze resursele cognitive disponibile Exemplu: Peterson i Peterson, n 1959 au prezentat subiec ilor un set de cuvinte a cte trei litere fiecare. Se cerea subiec ilor s reproduc lista prezentat la interval de o secund, dup 2 secunde, pn la intervalul maxim de 18 secunde. Intre faza de prezentare a stimulilor i faza de reproducere, sau ntre diversele reproduceri ale materialului, subiec ii erau solicita i s numere din 3 n 3, n ordine invers, ncepnd cu 418 In urma acestui experiment s-a constatat c rata uitrii este maxim n primele 6 secunde, cnd se uit peste 50% din materialul memorat, iar dup 15 secunde se uit aproximativ 90% din materialul ini ial, dup care curba uitrii se aplatizeaz. Aceasta nseamn c itemii care pot fi reprodui dup acest interval, apar in deja memoriei de lung durat. Astfel s-a conchis c durata MSD este de aproximativ 15-20 de secunde. Dar, reluat n diferite variante, acelai tip de experiment a eviden iat i o fluctua ie a duratei MSD, n func ie de similaritatea dintre materialul nv at i sarcina administrat ntre reproducerile succesive ale acestuia. Cu ct similaritate a fost mai mare, cu att durata memoriei de scurt durat a fost mai redus. Dac subiec ilor li se prezint o serie de cuvinte i pentru a nu putea repeta n gnd aceste cuvinte, sunt solicita i s rezolve fie o problem de aritmetic (adunarea sau nmul irea 74

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ unor numere), fie una verbal (rezolvarea unui careu de cuvinte ncruciate), se poate constata c durata MSD este mai lung n primul caz dect n al doilea, deoarece interferen a este mai redus. Acest fenomen nu ar avea loc dac MSD ar fi un sistem mnezic independent, durata sa rmnnd constant i insensibil la interferen a pe baza inhibi iei laterale dintre materialul de nv at i sarcina-distractor. Acest mecanism explic i unui dintre cele mai bine-cunoscute i constante fenomene puse n eviden de cercetrile asupra memoriei de scurt durat i anume efectul pozi iei n serie. Acest efect exprim faptul c cei mai bine re inu i itemi dintr-o list sunt cei de la nceputul i sfritul seriei, indiferent de natura itemilor (cuvinte, imagini, silabe etc.) Itemii de la nceputul seriei sunt mai bine reaminti i deoarece rata lor de activare este mai ridicat (efectul primordialit ii). Aceast valoare de activare sporit este efectul a doi factori: - inhibi ia lateral mai sczut, deoarece, primul item nu este inhibat de nici un alt item anterior, ci numai de cel urmtor, spre deosebire de itemul al doilea, al treilea etc. care sunt inhiba i i de itemul anterior i de cel urmtor; - oportunitatea repetrii de mai multe ori a primilor itemi dintr-o serie, ceea ce ridic rata lor de activare. Dac se sporete frecven a de prezentare a itemilor, pentru a exclude posibilitatea repetrii lor n limbaj intern, se constat o diminuare semnificativ a ratei reamintirii itemilor de la nceputul seriei. Acurate ea sporit a reactualizrii itemilor din finalul seriei (efectul recen ei) se explic prin aceiai rat de activare mai ridicat comparativ cu itemii de la mijlocul seriei. Aceasta se datorite urmtorilor factori: - inhibi ia lateral mai sczut deoarece ultimul item, nefiind succedat de un altul, are valoare de activare mai mare dect penultimul, care este inhibat lateral att de ctre antepenultimul ct i de ultimul, etc. - ultimul item are valoare de activare mai mare pentru c este cel mai recent prezentat i activarea sa nu are timp s se degradeze. Dac se mrete intervalul dintre nv are i reproducere, se poate constata o diminuare semnificativ dup 10 secunde i o dispari ie total dup 30 de secunde a efectului de recen . Din cele spuse se poate trage concluzia c durata MSD este de fapt durata de activare a unit ilor cognitive existente la un moment dat n memorie. Activarea poate fi prelungit sau scurtat n func ie de intensitatea inhibi iei laterale sau a altor fenomene care o pot face fluctuant (repeti ia stimulilor, restul de activare preexistent etc.). Putem invoca i o alt ilustrare a tezei c MSD este o stare de activare temporar a cunotin elor din memorie, aducnd n discu ie, spre exemplificare un experiment efectuat de psihologii gestaltiti. Exemplu: W. Kohler, n 1923 constat c dou sunete, T1 i T2 de intensit i egale sunt apreciate diferit n func ie de durata scurs ntre prezentarile lor succesive. Dac ntre momentul prezentrii sunetului T1 i momentul prezentrii sunetului T2 se scurg mai pu in de 750 milisecunde, dar mai mult de 250-300 milisecunde, astfel nct avem de a face cu un fenomen din MSD i nu din 75

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ memoria senzorial, cele dou sunete sunt percepute ca fiind distincte, dar, invariabil, primului sunet i se atribuie o intensitate mai mare dect celui de-al doilea. Dac intervalul de timp dintre T1 i T2 este n jurul valorii de 750 milisecunde, celor dou sunete li se atribuie intensit i egale. Dac rstimpul dintre T1 i T2 este mai mare de 750 milisecunde, n mod constant subiec ii estimeaz c al doilea sunet are o intensitate mai mare dect cel dinti. Aceste rezultate mai sunt cunoscute i sub numele de eroarea succesiunii temporale. Pentru a explica acest fenomen trebuie precizat c subiec ii nu compar sunetele n sine ci memoria lor, mai exact, reprezentarea lor n memoria de scurt durat. Orict ar fi de asemntoare, un stimul i reprezentarea sa n sistemul cognitiv sunt fenomene total diferite. Reprezentarea poate fi transformat, prelucrat conform semnifica iei sale sau pe baza unor reguli de calcul. In schimb, un obiect poate fi transformat doar pe baza legilor fizicii. Aprecierea diferit a intensit ii lor n func ie de durata succesiunii temporale este o consecin a decrementului dintre rata de activare a celor dou reprezentri mentale. Cnd intervalul dintre T1 i T2 este mai mic dect 750 milisecunde, din cauza decrementului de activare rata de activare a unit ii u1 este mai mare dect rata de activare a unit ii u2, ceea ce ne face s apreciem c T1 este mai intens dect T2. Cnd intervalul dintre T1 i T2 este de aproximativ 750 de milisecunde, rata activrii celor dou unit i este aproximativ egal, cele dou sunete fiind considerate de intensitate egal. Dac decrementul temporal depete 750 milisecunde, activarea primei unit i cognitive se degradeaz fiind surclasat de valoarea de activare a celeilalte unit i, ceea ce n plan subiectiv se traduce prin asignarea unei intensit i mai ridicate celui de-al doilea sunet. In concluzie, durata MSD este limitat, dar aceast limit este variabil n func ie de intensitatea interferen ei dintre sarcin i stimulii distractori. Dac lum n considerare explica iile date efectului recen ei, efectului primordialit ii i succesiunii temporale, aceste date converg spre sus inerea tezei c MSD este o activare temporar a cunotin elor din MLD. Deci, durata ei depinde de persisten a acestei activri. Aadar, durata limitat a MSD nu este un argument pentru a vedea n ea o structur mnezic aparte, n loc de o stare a unui sistem mnezic unitar. 2.3. Tipul de codare al informa iei Un alt argument pentru a sus ine ideea memoriei de scurt durat ca sistem mnezic autonom, vizeaz modalitatea specific de codare sau reprezentare a informa iei. Specificul MSD ar consta n faptul c spre deosebire de memoria senzorial care recurge la codarea neurobiologic a stimului i memoria de lung durat care recurge la codarea semantic a acestuia, MSD procedeaz la reprezentarea lingvistic, verbal a stimulului. Exemplu: Experimentul realizat de R. Conrad, n 1964, cuprinde dou faze. In prima faz subiec ilor li se prezint la tahistoscop cte o liter, cu un timp de expunere de ordinul sutimilor de secund. Dup fiecare expunere, li se cere s numeasc ultima liter prezentat. Ceea ce intereseaz sunt erorile pe care le fac subiec ii. Se constat c majoritatea confuziilor apar ntre litere care au caracteristici vizuale similare (D este confundat cu O sau Q; K este confundat cu Y sau R etc.). Similar se procedeaz cu o serie de stimuli auditivi, prezenta i pe un fond de zgomot suficient de 76

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ puternic nct s produc confuzii. Se constat c frecven a cea mai ridicat a confuziilor se nregistreaz ntre sunetele care au propriet i acustice similare (se confund F cu X sau S; C cu V sau Z etc.). In a doua faz, subiec ii trebuie s memoreze iruri de litere expuse succesiv pe display. Intre faza de memorare i cea de reproducere trebuie efectuat o activitate care s blocheze posibilitatea repetrii literelor memorate. La reproducere intereseaz tot confuziile. Dei literele erau expuse vizual, majoritatea confuziilor se fac cu litere similare acustic, nu vizual (n loc s confunde la reamintire pe C cu O sau Q - similaritatea vizual - subiec ii tind s-l confunde cu V sau Z similaritate acustic). De aici se trage concluzia c subiectul verbalizeaz n limbaj intern stimulii, inclusiv cei vizuali, nonverbali. Ca atare s-a conchis c memoria de scurt durat se individualizeaz printr-o reprezentare specific a stimulilor, cea verbal. Dei se recurge preponderent la codarea verbal a stimulului n MSD, aceasta nu este ns singura reprezentare cu care opereaz acest tip de memorie. Investiga ii ntreprinse chiar de R. Conrad (1972) pe subiec i cu deficien e auditive severe, cu aceiai metodologie ca n experimentul prezentat mai sus, au relevat faptul c acetia recurg la reprezentare imagistic, vizual a stimulilor. Spre deosebire de subiec ii normali, confuziile constatate sunt de ordin imagistic. O mul ime de abordri ulterioare au dovedit c: a) n MSD apar, alturi de reprezentri verbale i reprezentri semantice, imagistice sau procedurale; b) MLD nu con ine numai reprezentri semantice ci i oricare dintre reprezentrile men ionate mai sus. Rezult c diferen ele dintre MSD i MLD, pe baza tipului de reprezentare utilizat, sunt nerelevante. Inc o dat MSD se dovedete consubstan ial cu MLD. 2.4. Reactualizarea informa iilor Este indubitabil, la nivelul sim ului comun c accesarea cunotin elor din MLD se face n paralel, simultan. De exemplu, recunoatem rapid i fr dificultate cuvndul "dificultate" scris n aceast fraz. Tinnd cont de faptul c un vorbitor adult de limba romn are un vocabular de aproximativ 50.000 de cuvinte n MLD, dac accesul ar fi serial ar trebui s comparm fiecare cuvnd cunoscut cu secven a de grafeme pentru a-l recunoate! Dar, din fericire, accesarea informa iilor din MLD se face n paralel i fr un consum semnificativ de energie. O serie de investiga ii ntreprinse S. Sternberg (1962, 1975) au dus ctre ideea c accesul la informa ia din MSD se face serial, pe cnd reactualizarea informa iei din MLD se realizeaz n paralel. Aceast deosebire a fost invocat pentru independen a MSD fa de MLD. Exemplu: S. Sternberg prezint pe un display, serii de itemi. Aceste serii creteau n mod constant cu cte o unitate. De 77

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ exemplu, prima serie avea un item "M", a doua, doi itemi KS, a treia, trei itemi DSF etc. Numrul maxim de itemi dintre-o serie este 6. La un moment dat, apare pe ecran un anumit item. Sarcina subiec ilor const n a ac iona dou taste (DA i NU) dac acest item a apar inut sau nu seriei imediat anterioare. Pentru a realiza aceast recunoatere, subiec ii trebuie s reactualizeze itemii secven ei anterioare i s-i compare cu itemul n cauz. Inregistrnd timpul de reac ie (TR), Sternberg constat c n cazul ini ial, cnd seria are un singur item, timpul de reac ie este 397 milisecunde. La fiecare adugare a unui item la o serie, TR crete n mod constant cu 38 milisecunde. Astfel, la o serie de 2 stimuli, TR este de 435 milisecunde (397+38); la o serie de 3 stimuli, TR este 473 milisecunde etc. Aceleai rezultate s-au ob inut n mod constant, indiferent de natura stimulilor (litere sau cifre), vrsta subiectului, apartenen a sau neapartenen a itemului la seria respectiv. Pe scurt, timpul realizat crete linear cu numrul itemilor afla i n memorie. Interpretnd aceste rezultate, S. Sternberg atribuie varia ia linear a timpului realizat, faptului c subiectul procedeaz la o inspec ie serial a itemilor din memorie. Fiecare este actualizat i comparat, pe rnd, cu stimulul aflat pe display, pentru a decide dac acesta a apar inut sau nu seriei. Cu ct sunt mai mul i itemi, cu att cutarea serial necesit un timp mai ndelungat. Dar, se poate sus ine c aceleai rezultate pot fi explicate i prin accesarea paralel a informa iei din MSD. Dac actualizarea informa iei reclam activarea acesteia peste un anumit prag, atunci aceleai resurse de activare de care dispune subiectul, trebuie s se distribuie pe 1, 2, sau 6 itemi. Cu ct activarea se distribuie pe mai mul i itemi, cu att mai redus este valoarea de activare rezultat pentru fiecare item, deci el reclam un timp mai ndelungat pentru a fi reactualizat. Aadar, aceleai date experimentale devin compatibile cu dou explica ii diferite: una care sus ine accesul serial la informa ia din MSD, alta care sus ine ini ierea unor proceduri paralele de cutare a acestei informa ii. Pentru a decide care dintre explica ii este cea mai viabil, se procedaz la generarea de predic ii i testarea lor experimental. Spre exemplu: - dac accesul la itemii din MSD se face prin procesri paralele, care sporesc valoarea de activare a acestora, atunci actualizarea ultimilor itemi dintr-o serie se face mai rapid, deoarece restul de activare pe care acetia l au n momentul recunoaterii este mai ridicat; - dac teoria accesului serial este valabil, atunci TR va fi identic sau eventual va fi mai scurt pentru prima liter din serie. S-a confirmat experimental c dup 1,5 secunde TR pentru recunoaterea ultimilor itemi dintr-o serie este mai scurt dect TR pentru recunoaterea celor de la nceputul secven ei respective. Instituirea unui sistem mnezic autonom pentru MSD, pe temeiul specificit ii modului de accesare a informa iei, nu mai este deci valabil. MSD i MLD se refer la acelai sistem mnezic, aflat ns n dou stri diferite de activare.

78

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 2.5 Baza neurofiziologic Ultimul argument luat n discu ie cu privire la rela ia dintre MSD i MLD, vizeaz baza neurofiziologic a acestora. Partizanii MSD ca sistem mnezic autonom (chiar dac admit interac iunea cu MLD) invoc existen a unor structuri neurofiziologice diferite n cele dou cazuri. Astfel, ei aduc n discu ie faimosul caz H.M. In 1953, crizele de epilepsie ale lui H.M. au devenit att de intense i frecvente, nct nici un gen de chemoterapie nu mai avea vreun efect. Presupunnd c principala cauz generatoare de crize se afl la nivelul hipotalamusului, o echip de chirurgi procedeaz la o interven ie chirurgical, n cursul creia i extirp hipotalamusul i unele arii colaterale. Ulterior, frecven a crizelor epileptice a sczut sim itor. Coeficientul de inteligen a rmas acelai, ba chiar s-a constatat o uoar mbunt ire (pus pe seama reducerii interferen ei dintre abilit ile intelectuale i crizele epileptice). Principala consecin negativ a fost ns apari ia unei amnezii antero- i retrograde totale pentru fapte i con inuturi semantice. Dac pacientul respectiv era ntrerupt n timpul efecturii unei sarcini, ulterior nu-i mai reamintea nimic i relua sarcina de la nceput. De pild, citea aceleai reviste n fiecare zi, fr s-i aminteasc de loc c le citise cu o zi nainte. Dac n timpul lecturii cineva l solicita la o scurt conversa ie decteva minute, ulterior, H.M. relua lectura de la nceput, motivnd c niciodat nu a mai auzit de articolul respectiv. Dramatismul acestor efecte i evolu ia ulterioar a medica iei chimice au fcut ca astfel de interven ii chirurgicale s nu mai aib loc. Aceste date clinice au fost interpretate mai trziu ca un deficit al memoriei de lung durat. Memoria de scurt durat era intact (pacientul putea s n eleag ceea ce citea, deci re inea nceputul propozi iei, cel pu in pn ajungea la finalul ei). In schimb, stocarea pe termen lung a informa iilor era, practic, inexistent. Existen a unor tulburri neuropsihice care s afecteze diferit MSD i MLD era un argument persuasiv n sprijinul autonomiei structurale a MSD. Se poate aduce n discu ie i cazul unui alt pacient, K.F. cu o deteriorare semnificativ a MSD n condi iile men inerii intacte a MLD. In urma unui accident de motociclet K.F. a suferit un traumatism cranio-cerebral. Supus la diferite teste de memorie (de nv are a unei liste de itemi care trebuiau ulterior reprodui), s-a constatat dispari ia efectului recen ei sau, n cel mai bun caz, prezen a sa doar pentru un singur item. Absen a acestui efect a fost interpretat ca o deteriorare a MSD n condi iile men inerii intacte a MLD. Dat fiind raritatea unor astfel de tulburri, nu este de ateptat, cel pu in n viitorul imediat, un studiu statistic semnificativ asupra proiec iilor neurofiziologice ale MSD i MLD. Nu putem ns s nu remarcm c validitatea argumentelor bazate pe cele dou cazuri este problematic. Chiar dac lum aceste date ca baz de inferen , ele nu implic n mod necesar existen a unor structuri anatomice separate pentru MSD i MLD. Putem presupune c prin extirparea ariilor cerebrale respective n cazul pacientului H.M. a fost distrus principala loca ie a MLD, dar nu ntreaga baz neurofiziologic a acesteia. Intruct pacientul H.M. n elegea ceea ce citea - iar n elegerea implic, n mod necesar, utilizarea unor cunotin e anterioare despre semnifica ia grafemelor, cuvintelor etc. - conchidem c o parte a structurilor neurofiziologice ale MLD au rmas, totui intacte. Activarea acestora a fost suficient pentru efectuarea unei sarcini de genul citirii unui text. Pe scurt, cazul H.M. eviden iaz rolul crucial al unei anumite zone din cortex n reten ia pe termen lung a cunotin elor declarative, dar nu probeaz c aceasta este singura loca ie a MLD i, ca atare, nu probeaz existen a unor structuri neurofiziologice pentru MSD diferit de cea pentru MLD. Discu ii asemntoare se pot purta i asupra cazului K.F. Fr a intra n detalii, aceste date sunt perfect compatibile cu ideea existen ei unui deficit de activare. Dispari ia sau 79

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ diminuarea efectului recen ei poate fi la fel de bine datorat reducerii duratei activrii n urma unor modificri biochimice induse de traumatismul suferit. Nu este n joc o structur neurofiziologic, ci o stare de activare a cunotin elor, multiplu mediat de mecanisme nc necunoscute. * * * Analiza rela iilor dintre MSD i MLD sub aspectul volumului, duratei, tipului de codare folosit, tipului de reactualizare i al structurii neurofiziologice implicate au eviden iat, contrar a ceea ce se credea, c MSD i MLD nu sunt structuri mnezice separate. Diferen a dintre ele este de natur func ional, nu structural i rezid n primul rnd n diferen a de nivel de activare. Rela iile dintre MSD i MLD, recunoscute i anterior, dar considerate ca interac iuni ntre dou sisteme mnezice independente sunt, de fapt, rela iile dintre dou stri de activare ale unui bloc unic de cunotin e de care dispune sistemul cognitiv uman. Este de presupus c valoarea de activare a acestor cunotin e se distribuie de-a lungul unui continuum, ceea ce face i mai problematic circumscrierea riguroas a limitelor MSD i MLD. De aici, varia iile constatabile experimental, ale capacit ii MSD (de la 2 sau 3 la 9 itemi) sau la nivelul duratei (de la cteva secunde pn la 20 sec.). Cu ct o informa ie este mai intens activat cu att mai ndelungat este prezen a sa n cmpul contiin ei. 2.6. Memoria de scurt durat i memoria de lucru Dup cum am artat mai sus, MSD este o stare de activare a unor unit i cognitive. Aceast activare este necesar pentru realizarea unor sarcini sau rezolvarea unor probleme. Cunotin ele i mecanismele de procesare activare n vederea rezolvrii unei probleme formeaz memoria de lucru. No iunea de "memorie de lucru" a fost consacrat de Alan D. Baddeley i Graham Hitch (1974). Ei consider ns c memoria de lucru (ML) este diferit de MSD sau MLD. Modelul a fost perfec ionat ulterior de A. D. Baddeley (1986, 1990, 1995). Modelul memoriei de lucru ofer o perspectiv mai activ asupra memoriei, asupra stocrii informa iei care a fost transferat i asupra a ceea ce gndim n mod curent. Acest activism pare s aib dou surse: - informa iile care exist deja n memoria de lung durat; - noile informa ii senzoriale. Cel pu in dou premise stau la baza modelului: - una dintre ele reprezint scderea interesului pentru memoria de scurt durtat; - a doua, const n limitele modelului structural formulat de Atkinson i Shiffrin. Dup cum ne amintim, cei doi au conceput MSD ca pe un modul sau un stadiu care stocheaz i trateaz informa iile n timpul procesului de nv are, ra ionament i n elegere. Studiul pacien ilor cu tulburri neuropsihologice a cror MSD este tulburat a artat ns c acetia nu au dificult i n nv are, distorsiuni n ra ionament, n elegere sau planificare. A. D. Baddeley (1981) afirm c memoria de lucru este alctuit din urmtoarele pr i:

80

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

Memoria de lucru, dup cum se observ este compus dintr-un administrator (controlor) central i dou subsisteme "sclave": unul specializat n tratarea verbal (bucla articulatorie sau fonologic), iar cellalt specializat n tratarea imagistic (calea vizualspa ial). - administratorul (controlorul) central func ioneaz ca un sistem aten ional i nu ca o unitate de stocaj mnezic. El ndeplinete dou categorii de func ii: a) recrutarea i realizarea opera iilor cerute de sarcina curent; b) alocarea capacit ilor n subsistemele ML, fcnd astfel posibil realizarea sarcinii cognitive. Dei este cea mai important component a ML, administratorul central a fost pu in studiat i este greu abordabil experimental. - bucla articularorie (folonogic) a fost propus pentru a sublinia importan a codrii limbajului n ML. Rolul ei const n a stoca i manipula materialul verbal. Ea con ine dou componente importante: a) o unitate de stocaj fonologic, capabil s re in informa iile provenite de la limbaj; b) un proces articulator corespunztor limbajului interior. Traseele mnezice din unitatea de stocaj fonologic sunt supuse tergerii i devin irecuperabile dup 1-2 sec. Renprosptarea lor se poate face printr-un proces de control articulator care st la baza autorepeti iei subvocale. - calea vizual-spa ial este responsabil de stocarea i manipularea imaginilor mentale. Ea con ine dou componente separabile, dar coordonate: a) una pentru tratarea formelor, adic pentru detec ia lui "ce"; b) alta, axat pe tratarea localizrilor, deci a lui "unde". Cele dou componente corespund unor structuri cerebrale diferite. Rezult c principalele postulate ale memoriei de lucru sunt urmtoarele: - renun area la ideea unit ii memoriei de scurt durat i nlocuirea ei cu func ionarea memoriei de lucru n subsisteme specializate pentru sarcini diferite; - fiecare dintre sistemele memoriei de lucru posed resurse proprii i o relativ autonomie de func ionare; - stocajul temporar nu este pasiv, informa ia este men inut la un nalt nivel de activare permi nd subiectului s ac ioneze asupra ei pentru a o putea transfera n MLD sau pentru a o folosi pentru rezolvarea sarcinii; 81

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - nu exist trasee obligatorii care s duc spre MLD, dimpotriv, se sugereaz func ionarea paralel a acestora; - se accentueaz i ideea existen ei unor resurse comune de tratare a diferitelor sarcini cognitive. In prezent, unii autori consider c MSD, n eleas ca activare temporar a MLD, este identic cu memoria de lucru. Tinnd cont de faptul c infla ia terminologic nu este de dorit ntr-o tiin , cci poate crea confuzii i, avnd la dispozi ie doi termeni pentru a desemna o aceiai realitate (MSD i ML), se consider c termenul de MSD trebuie eliminat, mai ales datorit conota iilor sale de sistem mnezic. Ca urmare, cnd se spune c un item se afl n memoria de lucru, se n elege c se afl ntr-o stare de activare temporar, numit memorie de lucru, nu ntr-un bloc mnezic independent. Similar, cnd se spune c o cunotin este n memoria de lung durat, se n elege c se afl ntr-o stare temporar de subactivare, neparticipnd direct la rezolvarea unei sarcini de moment. Memoria de lucru i memoria de lung durat sunt deci, stri diferite de activare ale unui ansamblu unic de cunotin e. Ceea ce conteaz nu sunt att termenii utiliza i ci muta ia care a survenit la nivelul modelrii sistemului cognitiv, n sensul c un singur ansamblu de cunotin e se afl fie ntr-o stare de subactivare (MLD), fie ntr-o stare de activare temporar n vederea rezolvrii de probleme (ML). Al i autori consider ns c el este mai mult dect o variant mai elaborat a MSD. El nu nlocuiete o no iune cu alta, ci propune i fundamenteaz, teoretic i experimental, un concept cu totul nou i cu valen e explicative.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MALIM, T., (1999), Procese cognitive, Bucureti, Ed. Tehnic, p.112-118; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, p.189-208; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai Polirom, p.418-423

82

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 7

MEMORIA (II) MEMORIA DE LUNGA DURATA. MEMORIE SEMANTICA SI MEMORIE EPISODICA. MEMORIE EXPLICITA SI MEMORIE IMPLICITA. Planul cursului: 1. Memoria de lung durat. 1.1. Adncimea procesrii i inten ionalitatea nv rii. 1.2. Efectul spa ierii. 1.3. Efectul referirii la sine. 2. Memoria episodic i memoria semantic. 2.1. Principalele date teoretico-experimentale. 2.2. Aplica ii i implica ii. 3. Memoria explicit i memoria implicit. 3.1. Memoria implicit a deprinderilor. 3.2. Fenomenul de amorsaj. 3.3. Memoria implicit a reflexelor condi ionate. OBIECTIVE La sfritul acestui capitol ve i fi capabili: a) S explica i rela ia dintre nv are i adncimea procesrii. b) S enumera i factorii care concur la o mai bun reten ie a informa iei n MLD: c) S face i distinc ie ntre memoria episodic i memoria semantic i s pune i n eviden implica iile memoriei biografice. d) S compara i memoria explicit i memoria implicit pe dimensiunile lor diferen iatoare. 1. MEMORIA DE LUNGA DURATA Memoria de lung durat (MLD) cuprinde toate cunotin ele pe care le posed sistemul cognitiv, dar la care accesul este selectiv. Termenul de MLD nu desemneaz un loc anume unde se stocheaz informa ia, ci o anumit stare de activare a cunotin elor de care dispunem. In compara ie cu cunotin ele din memoria de lucru, cele din MLD sunt mai pu in activate. Dup cum tim, exist o mul ime de metode i factori care concur la o mai bun reten ie a informa iei n MLD: - materialul concret se re ine mai bine dect cel abstract; - materialul cu sens se re ine mai bine dect cel lipsit de semnifica ie; - materialul repetat se re ine mai bine dect cel nerepetat etc. 83

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Psihologia cognitiv i-a adus i ea contribu ia n acest domeniu, ajungnd la unele rezultate mai pu in intuitive pentru sim ul comun. Dou dintre acestea atrag aten ia: - rela ia dintre adncimea procesrii i nv area inten ionat; - efectul spa ierii. 1.1. Adncimea procesrii i inten ionalitatea nv rii No iunea de adncime a procesrii a fost lansat de F. I. Craik i R. S. Lockhart (1972) i exprim ideea c procesarea unui stimul este cu att mai adnc cu ct se trece de la caracteristicile sale fizice, spre cele conceptuale sau semantice. Cu ct este mai profund procesarea unui stimul, cu att el este mai bine re inut n MLD. Exemplu. Dac avem un stimul verbal, s zicem cuvntul "cofetrie", putem manipula adncimea procesrii, manipulnd tipul de sarcin la care solicitm subiec ii: - o parte va fi solicitat s rspund dac n cuvntul respectiv este prezent litera F; - o alt parte va trebui s rspund dac "cofetrie" rimeaz cu "papetrie"; - o a treia parte va fi solicitat s rspund dac "cofetria" este un magazin. In primul caz, pentru a rspunde, subiec ii trebuie s proceseze doar caracterele fizice ale stimulului. In a doua situa ie, realizarea sarcinii reclam luarea n considera ie a caracteristicilor fonologice ale cuvntului, deci un nivel de procesare mai avansat. In a treia situa ie, fiind solicita i s stabileasc apartenen a unui exemplar la o clas de obiecte, subiec ii vor efectua o procesare semantic, conceptual a cuvntului. Dup prezentarea unei serii de astfel de stimuli, se testeaz MLD printr-un test de reproducere. In mod invariabil se poate constata c, odat cu adncimea procesrii, sporete acurate ea memoriei. Utiliznd no iunea de "adncime a procesrii", o serie de investiga ii au ajuns la concluzia c adncimea procesrii este n majoritatea cazurilor mai important dect volumul procesrilor. Astfel, expunerea repetat a unui stimul produce efecte mai pu in notabile asupra performan elor mnezice dect expunerea lui o singur dat, dar n condi iile procesrii lui semantice. Aa se explic de ce n sesiunea de examene, studen ii care au citit de mai pu ine ori, dar mai atent materia, ob in, de regul, rezultate mai bune dect cei care au repetat-o de mai multe ori, dar au procesat-o doar la nivel de suprafa . Acest lucru este vizibil, mai ales, n condi iile unei dificult i sporite a subiectelor de examen. Tot prin opera ionalizarea experimental a no iunii de "nivel de procesare" a fost pus n eviden rela ia dintre adncimea procesrii i inten ionalitatea nv rii sau memorrii. Dup cum se tie, putem memora o serie de informa ii fie n mod inten ionat, fie n mod ntmpltor, neinten ionat. In primul caz avem de-a face cu nv area inten ionat, n cel de-al doilea caz, cu nv area accidental sau ntmpltoare. Deasemenea, am fost obinui i cu ideea c nv area inten ionat este mai eficient dect cea neinten ionat. Dar, manipularea experimental att a inten ionalit ii/non-inten ionalit ii nv rii ct i a adncimii de procesare, a artat c o prelucrare mai adnc a stimulului d rezultate mai bune dect nv area lui inten ionat. 84

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Inv area inten ionat este superioar nv rii neinten ionate, doar n msura n care antreneaz o procesare mai adnc a stimulului. O nv are neinten ionat, dar dublat de o prelucrare intens a stimulului este mai eficient dect o nv are inten ionat asociat cu o procesare superficial. Putem afirma deci, c adncimea procesrii este superioar inten ionalit ii nv rii. O motiva ie mai ridicat sau o nv are inten ionat, nu mbunt ete prin ea nsi, performan ele de reproducere, ci doar n msura n care ea este asociat cu o prelucrare mai laborioas a materialului de nv at. 1.2. Efectul spa ierii (interpunerii) Efectul spa ierii itemilor care urmeaz a fi memora i sus ine experimental modelarea memoriei ca o mul ime de unit i cognitive aflate n diverse stadii de activare. Acest efect se refer la faptul c interpunerea unor itemi din alte categorii ntr-o serie de itemi ce urmeaz a fi memorat, sporete performan ele mnezice. In general, n fa a unei sarcini de memorare (nv are), putem proceda n dou feluri: materialul ce urmeaz a fi reprodus poate fi prezentat consecutiv, de mai multe ori, sau poate fi prezentat "spa iat", ntre dou prezentri ale aceluiai material fiind insera i itemi dintr-o alt categorie. Se poate constata c probabilitatea reproducerii corecte a materialului memorat crete odat cu mrimea intervalului dintre dou apari ii ale sale. Aceasta nseamn c repeti iile la intervale mai mari de timp dau rezultate mai bune dect repeti iile consecutive, imediate, la o aceiai adncime a procesrii. Acest efect este n concordan cu ideea asocierii fiecrei cunotin e din memorie cu un anumit nivel de activare i cu inhibi ia lateral dintre unit ile activate. Atunci cnd un item este prezentat succesiv, nespa iat, prin inhibi ie lateral valoarea sa de activare scade, deci reactualizarea sa din memorie este mai dificil. Cnd itemul este prezentat de acelai numr de ori, dar spa iat, intercalndu-se itemi din alt categorie, inhibi ia lateral este mai redus, valoarea de activare rmne mai ridicat, deci reactualizarea este mult facilitat. 1.3. Efectul referirii la sine. Reamintirea materialului pare s fie mai bun dac exist referiri la sine, adic indivizii pot stabili legturi ntre material i propria persoan. Aceast ipotez a fost considerat ca o extensie a nivelelor de procesare la studierea memoriei. Exemplu. Rogers i colab. (1977) au efectual un studiu n care au cerul subiec ilor s prelucreze liste de cuvinte oferind aproape aceleai instruc iuni ca n celelalte cercetri asupra nivelelor de procesare. Astfel s-au folosit instruc iuni referitoare la caracteristicile fizice ale cuvintelor (majuscule sau litere mici), i la propriet ile acustice ale acestora (posibile rime), instruc iuni care cereau subiec ilor s se gndeasc la semnifica ia cuvintelor i instruc iuni de raportare la sine a cuvintelor.

85

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ S-a constatat c cel mai mare numr de reactualizris-a ob inut n cazul instruc iunilor de referire la sine. Pentru restul situa iilor rezultatele au fost previzibile, urmnd situa ia n care s-au dat instruc iuni semantice, apoi cele acustice i n cele din urm instruc iunile fizice. Aceast situa ie are evidente implica ii practice. In afar de cea a facilitrii reactualizrii materialului prin raportare la propria persoan, au mai aprut i alte sugestii. Astfel, ntr-un studiu efectual de D. Ydewalle (1985) se constat c diferitele produse sunt mai bine reamintite dac se aten ioneaz cumpratorii s se gndeasc la felul n care le pot folosi. 2. MEMORIA EPISODICA SI MEMORIA SEMANTICA 2.1. Principalele rezultate teoretico-experimentale Disjunc ia dintre memoria episodic i memoria semantic a fost propus de E. Tulving (1983,1984). Memoria episodic se refer la memoria evenimentelor autobiografice: cnd i unde am trit un anumit eveniment. De exemplu, amintiri despre ultimul revelion, prima zi de coal, ce am fcut ieri, cum ne-am petrecut vacan a etc., intr n memoria episodic. Toate aceste exemple sunt episoade ale experien ei personale. Aceast memorie con ine o serie de informa ii asociate cu contexte spa io-temporale precise. Ea este esen ial pentru formarea propriei noastre identit i. Memoria semantic (numit i conceptual) se refer la cunotin ele generale pe care le avem despre mediul n care trim. Spre exemplu, tim c Bucureti este capitala Romniei, c Einstein a descoperit teoria relativit ii, c formula chimic a apei este H2O, c Shakespeare a scris Hamlet etc. E. Tulving definete memoria semantic astfel: "Un tezaur mental, cunotin ele organizate ale unei persoane despre cuvinte i alte simboluri verbale, despre semnifica iile i realit ile pe care le desemneaz, despre rela iile dintre ele i despre regulile, formulele i algoritmii de manipulare a acestor simboluri, concepte i rela ii. Memoria semantic nu re ine propriet ile concrete ale informa iilor recep ionate ci, mai degrab caracteristicile/referin ele cognitive ale stimulilor." (E. Tulving, 1972, p.386) Cunotin ele din memoria semantic nu sunt asociate, de regul, cu un anumit context spa io-temporal. Majoritatea cunotin elor pe care le ofer manualele i cursurile vizeaz memoria semantic. In schimb, ntmplrile pe care le-am trit de-a lungul vie ii noastre formeaz con inutul memoriei episodice. O constatare destul de frecvent n cazul pacien ilor cu amnezie retrograd este aceea c, dei nu-i reamintesc nimic din propria lor biografie, anterioar momentului n care a survenit amnezia, nivelul cunotin elor lor conceptuale, dobndite anterior, rmne, practic neafectat. Intr-o investiga ie asupra distinc iei dintre memoria episodic i memoria semantic la nivel cerebral, R. Wood (1980), recurge la tehnica nregistrrii fluxului sanguin local. Un lot de subiec i nva o list de cuvinte. Ulterior, ei sunt supui unui test de recunoatere. La 86

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ apari ia unui cuvnt pe display, o parte a subiec ilor trebuiau s rspund prin DA sau NU dac cuvntul respectiv a mai fost auzit vreodat n via a lor (sarcin de memorie episodic), iar cellalt grup de subiec i s rspund dac acesta a fost prezent pe lista memorat (sarcin de memorie semantic). Concomitent, se proceda la nregistrarea fluxului sanguin local. Se constat c ariile cerebrale implicate difer n cele dou situa ii. Cercetrile din ultimii ani asupra bazei neurofiziologice pentru cele dou tipuri de memorie, au ajuns ns la concluzii mai pu in tranante. Cel pu in deocamdat, se consider c att memoria episodic, ct i cea semantic depind de structurile cerebrale deteriorate n cazul amneziei (adic hipocampus-ul i zonele aferente). Dar c, n plus, memoria episodic depinde i de integritatea lobilor frontali. Delimitrile lui E. Tulving ntre aceste dou forme ale memoriei se realizeaz pe baza unei game diverse de caracteristici, iar Tulving nsui, n 1983, enumer 28 de distinc ii: memoria episodic se bazeaz pe senza ii, memoria semantic, pe n elegere; memoria episodic este legat de timp, memoria semantic este legat de concepte; memoria episodic poate fi uor influen at de uitare, memoria semantic mai pu in; memoria semantic pare a fi mai util individului dect memoria episodic. Deasemenea, se consider c cunotin ele de memorie episodic ar fi organizate cronologic, pe cnd cele din memoria semantic, ar fi grupate n scheme i re ele semantice (vezi cursul 9, pct.2.1.2. i cursul 10, pct.2.1.3.). Cunotin ele din memoria episodic ar fi asociate cu reac ii emo ionale, putnd fi chiar organizate n jurul unui nod emo ional, pe cnd cunotin ele semantice ar fi neutre din punct de vedere afectiv, lipsite deci de tonalitate afectiv. In plus, interferen a ar fi mult mai puternic n cazul memoriei episodice dect n cazul memoriei semantice. Cu toate acestea, datele invocate pot fi explicate printr-un model monist al memoriei. Fiecare din cele dou categorii de cunotin e au cte ceva din cealalt. Putem presupune, c toate con inuturile semantice au fost asociate cu un context spa io-temporal n momentul nv rii lor i nc un timp dup aceea. De exemplu, la pu in timp dup nv area formulei: e=mc2 ne putem reaminti momentul i locul n care am nv at-o, ba chiar i starea emo ional pe care am trit-o n fa a acestei formule. Ulterior, aceast formul a fost asociat tot mai frecvent cu alte tipuri de cunotin e, astfel nct reactualizarea contextului fizic i subiectiv al momentului n care am nv at-o devine din ce n ce mai greu de realizat. Similar, n cazul amneziei, infoma ia semantic procesat i utilizat de mult mai multe ori dect cea legat de un anumit context spa io-temporal, poate fi mai robust, mai bine stocat n memorie i ca atare, mai pu in afectat dect cea episodic. In prezent nu dispunem de argumente suficiente pro sau contra disocierii memoriei episodice de cea semantic. Dou probleme sunt ns tratate atunci cnd vorbim despre memoria episodic i cea semantic. a) memoria reepisodic; b) reamintirea unor ac iuni planificate n viitor. a) Memoria reepisodic este legat de conceptul de schem ac ional. Schemele ac ionale reprezint generalizri extrase dintr-un mare numr de evenimente specifice de via i servesc la nsumarea atributelor importante ale acestor evenimente. Dac vi se cer detalii asupra unor evenimente singulare, acestea vor fi mai degrab reconstruc ii ale memoriei semantice.Astfel, ne putem reaminti evenimente care nu s-au petrecut niciodat dar care sunt similare unei scheme deja elaborate. U. Neisser (1981) este cel care a numit aceast form de memorie fals, memorie reepisodic. Ea este considerat ca un exemplu de proces cognitiv care produce deformri ale memoriei.

87

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Exemplu. Barclay (1986) a adus cteva dovezi experimentale n acest sens. El a cerut unui numr de trei studen i s fac o list cu cte trei evenimente importante petrecute n fiecare zi. Dup o perioad le-au fost prezentate liste de evenimente din care aproximativ jumtate erau exacte iar restul erau evenimente asemntoare, ns false amintiri, deci evenimente care nu avuseser loc de fapt. S-a constatat c aproximativ jumtate dintre acestea au fost recunoscute ca evenimente care s-au ntmplat. b) Reamintirea unor ac iuni planificate pentru viitor. Dac asupra memoriei retrospective, memoria pentru evenimente petrecute deja s-au ntreprins o mul ime de cercetri, memoria prospectiv, adic memoria pentru ac iuni viitoare deja planificate a fost mai pu in cercetat. Un domeniu care a primit totui ceva aten ie este acela al uitrii nejustificate. Reason (1984) a observat c acest adevrat "somn al memoriei" este mai probabil s se ntmple n urmtoarele situa ii: - n situa ii familiare; - cnd exist o anumit preocupare, o concentrare pentru altceva; - la oamenii distra i; - cnd ne preseaz timpul; - cnd o rutin, un obicei standardizat este schimbat. Dac de obicei be i Fanta, dar astzi a i decis s be i la masa de prnz Coca-Cola, se poate ntmpla c dei le ave i pe amndou pe mas, s v umple i paharul tot cu Fanta. 2.2. Aplica ii i implica ii Cercetrile asupra memoriei episodice prezint o serie de aplica ii practice. a) Impactul memoriei episodice asupra formrii identit ii. Formarea Eu-lui i a identit ii de sine depinde, n mod esen ial, de memoria biografic, ndeosebi de amintirea evenimentelor din primii 3-5 ani de via . Pe baza lucrurilor pe care le-am fcut n mica copilrie, relatate de prin i sau fra ii mai mari, ne construim o "istorie de via ", adic o poveste despre propria noastr via . Nu este important att veridicitatea, ct coeren a ei. Pe baza acestei poveti ne construim propria imagine de sine, propria identiatate. La mul i dintre copii crescu i n leagne sau la casele de copii, memoria autobiografic este foarte srac, ceea ce creaz probleme identitare i emo ionale la adolescen . Pentru a diminua riscul apari iei unor astfel de probleme s-a recurs la introducerea unor jurnale proprii fiecruia dintre copiii orfani, n care personal calificat noteaz evenimentele mai importante din via a copilului. Ulterior, ele vor constitui baza istoriei de via i a stabilirii propriei identit i. b) Impactul memoriei episodice asupra depozi iilor martorilor. Veridicitatea declara iilor celor care au fost martori oculari ai unui eveniment este admis ca prob n instan sau, mai vine zis, se pare c jura ii nc mai cred n aceste declara ii. Acete depozi ii pe care martorii le ofer la tribunal sunt asociate cu un context spa io-temporal determinat i fac parte din memoria episodic. Ascultnd depozi iile martorilor, pe care se bazeaz n cea mai mare parte sentin ele cur ii de judecat, s-au ridicat urmtoarele probleme: - msura n care putem recunoate cu exactitate chipurile umane; - msura n care relatarea unui martor, presupus onest, este veridic, neinfluen at de informa ii adiacente;

88

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ - msura n care ntrebrile avoca ilor pot influen a modul de activare a memoriei episodice, i deci, de relatare a faptelor. Shapiro i Penrod (1986) au ncercat s delimiteze variabilele care ar putea altera acurate ea recunoaterii chipurilor umane. Se pare c acest lucru este determinat de urmtorii factori: - oamenii se pare c reuesc s recunoasc mai bine pe cei ce fac parte din aceiai ras, comparativ cu alt ras; - cu ct se privete mai mult timp i mai cu aten ie o figur uman, cu att acurateea recunoaterii este mai mare; - acurateea recunoaterii este mai redus n situa ia n care altceva n afar de chip distrage aten ia; - partea superioar a chipului are un rol mai important n recunoaterea unei persoane comparativ cu parte de jos; - n cazul n care se fac aprecieri ale chipului, recunoaterea este mai bun dect n cazul cnd acesta este pur i simpu privit. Acest efect este legat de profunzimea procesrii; - antrenamentul nu pare s influen eze acurate ea recunoaterii; - intervalul de timp care a trecut nu pare s influen eze automat acurate ea recunoaterii, ns profunzimea procesrii i distinctivitatea par s de in un rol important n creterea acesteia. Mai conteaz deasemenea ce s-a ntmplat ntre timp, n sensul c prezentarea unor desene sau fotografii ale altor persoane reduce substan ial acurate ea recunoaterii. E. Loftus a efectuat n 1975 un experiment menit s dovedeasc faptul c acurate ea depozi iilor martorilor scade datorit interferen ei cu informa ii neadecvate, din alte surse, despre evenimentul relatat. Exemplu. Un grup de subiec i au vizionat un film. Ulterior, unii dintre ei (complici cu experimentatorul) discutau despre anumite aspecte din film, care, de fapt, nu existau pe pelicula vizionat. Pui s relateze filmul, subiec ii din lotul experimental au depus mrturie, despre o serie de fapte inexistente, dar prezente n conversa iile complicilor. A fost dovedit i faptul c modul n care sunt formulate unele ntrebri poate influen a relatarea faptelor. Exemplu. Intr-o alt manipulare experimental, subiec ii investiga i au vizionat un scurt film despre un accident auto. Dup diverse intervale de timp (ore, zile), o parte din subiec i au fost solicita i s rspund la ntrebarea: "V reaminti i cum anume prima main a atins-o pe cea de-a dou?". Cealalt parte a subiec ilor erau ntreba i: "V reaminti i cum anume prima main a izbit-o pe cea de a doua?" In ambele cazuri, se cerea i o relatare amnun it a faptelor, dup care subiec ii erau solicita i s estimeze viteza cu care s-a realizat impactul. Influen a i de modul n care li s-a pus ntrebarea anterioar, subiec ii din primul grup au oferit o estimare medie de aproximativ 35 mile/or, pe cnd cei din al doilea grup, de 60 mile/or. Mai mult, la o ntrebare adi ional: "A i observat geamurile sparte ale mainii lovite?"(care de fapt nu erau sparte) doar 19% 89

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ dintre subiec ii primului grup au rspuns DA, n timp ce to i subiec ii din al doilea grup au rspuns afirmativ. 3. MEMORIE EXPLICITA SI MEMORIE IMPLICITA La la Ebinghaus ncoace, n cercetrile asupra memoriei, itemii probelor utilizate erau de natur verbal sau imagistic (silabe fr sens, litere, cuvinte, fraze, fotografii etc). Ca atare testele de memorie au evaluat doar memoria verbal sau imagistic, cu toate c au pretins c ofer concluzii asupra sistemului mnezic n general. Cercetrile asupra memoriei micrilor motorii sau deprinderilor, asupra itemilor non-verbali sau non-imagistici erau, pn n urm cu c iva ani, nesemnificative. In afar de centrarea pe memoria imagistic i verbal, o alt caracteristic a cercetrilor asupra memoriei a constat n utilizarea exclusiv a recunoaterii i reproducerii ca forme de reactualizare a cunotin elor. Ca urmare, testele de msurare a acurate ei memorie, s-au bazat i ele exclusiv pe probe de recunoatere i reproducere. Cunotin ele reprezentate verbal sau imagistic, eviden iate prin probe de recunoatere i reproducere formeaz memoria explicit. Ea se numete "explicit" pentru c con inuturile ei sunt accesibile contiin ei i pot face obiectul unei reactualizri inten ionate. Acest tip de memorie se mai numete i memorie declarativ, deoarece cuprinde cunotin e despre situa ii sau stri de lucruri, care se pot exprima ntr-o form declarativ (vezi cursul 9, pct.1). Memoria implicit (non-declarativ sau procedural) desemneaz cunotin ele nondeclarative ale subiectului (reguli de execu ie, deprinderi motorii sau cognitive, reflexe condi ionate), care nu sunt accesibile contiin ei i nu pot face obiectul unei reactualizri inten ionate. In consecin , testele clasice de recunoatere i/sau reproducere fiind insensibile la acest tip de memorie, cercettorii au trebuit s inventeze alte tipuri de probe pentru a investiga memoria implicit. Exemplu.Unul dintre primele studii care a atras aten ia asupra memoriei implicite apar ine lui L. Weisenkrantz (1984). La un lot de numai 5 subiec i cu amnezie (unul cu lobotomie temporal, ceilal i cu sindrom Korsakoff) s-a administrat o sarcin de memorare a unei liste de cuvinte. In afar de probele clasice de recunoatere i reproducere s-a utilizat i o a treia modalitate de detectare a memoriei lor. Fr s li se spun c are legtur cu sarcina anterioar, subiec ii erau ruga i s completeze cuvinte lacunare dintr-o list. De fapt, n lista respectiv pe lng alte cuvinte fragmentare, se aflau i cuvintele (incomplete) care fcuser parte din lista ini ial memorat. Intruct nu li se cerea explicit s-i reaminteasc cuvinte anterior nv ate, acesta era un test implicit al memoriei subiec ilor. La proba de recunoatere i reproducere, performan ele subiec ilor normali au fost net superioare. In schimb, la testul de

90

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ memorie implicit performan ele celor dou loturi de subiec i au fost sensibil egale. Aceste rezultate l-au fcut pe L. Weisenkrantz s conchid c alturi de memoria explicit (accesibil prin teste de recunoatere i reproducere), exist i un alt sistem mnezic, memoria implicit (accesibil prin metode de testare indirect). Investiga ii clinico-experimentale au scos n eviden c n cazul amneziei sau a sindromului Korsakoff, numai memoria declarativ este afectat, n timp ce memoria procedural, implicit rmne la parametrii normali. Caracteristicile memoriei explicite i a memoriei implicite: MEMORIA EXPLICITA MEMORIA IMPLICITA 1. Con ine cunotin e despre fapte sau stri de 1. Con ine cunotin e despre reguli sau proceduri (cunotin e procedurale) i despre lucruri (cunotin e declarative). asocierile regulate ale unor stimuli (condi ionarea clasic). 2. Cunotin ele sunt verbalizabile i fac obiectul unei reactualizri inten ionate, 2. Cunotin ele sunt neverbalizabile sau greu verbalizabile, nu sunt accesibile printr-un contiente. efort inten ionat, contient. 3. Este estimat prin teste de recunoatere i 3. Este estimat prin impactul asupra modului efectiv de realizare a unei sarcini, prin reproducere. amorsaj sau condi ionare. 4. Reprezentarea cunotin elor: imagistic, semantic. 5. Se deterioreaz n cadrul amneziei. verbal, 4. Reprezentarea cunotin elor: nonverbal, reguli de producere. 5. Rmne neafectat de amnezie.

6. Are o loca ie cerebral relativ unitar: 6. Are loca ii cerebrale diferite de ale structurile limbic-diencefalice, n special memoriei explicite i disparate: structurile cortico-striate pentru deprinderi i habitudini, hipocampusul. cerebelul pentru condi ionarea clasic. 7. Are o flexibilitate ridicat (poate fi folosit 7. Are o flexibilitate redus (poate fi folosit numai n situa ii identice sau foarte n multe situa ii). asemntoare cu cea de nv are). 8. Fiabilitate redus interferen e etc.) 9. Filogenetic mai recent. (expugnabil la 8. Fiabilitate mare interferen e etc.). (inexpugnabil la

9. Filogenetic mai timpurie.

Existen a i func ionalitate cunotin elor implicite poate fi pus n eviden prin analiza: 91

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - deprinderilor; - fenomenelor de amorsaj; - condi ionrii clasice. 3.1.Memoria implicit a deprinderilor Se cunoate faptul c pacien ii cu amnezie anterograd, dei nu pot nv a noi cunotin e declarative, pot, totui, dobndi noi deprinderi motorii sau cognitive. Una dintre deprinderile cele mai cunoscute este cea de utilizare (cvasi)corect a limbii naturale. Se pare c la baza ei se afl cunotin e implicite de gramamtic, dobndite n mod incontient, neinten ionat. Pentru a proba acest lucru, A. S. Reber, 1989) a efectuat o serie de experimente. Exemplu. Intr-un experiment, Reber a utilizat dou loturi de subieci, amnezici i normali, crora le-a prezentat, spre memorare iruri de litere generate pe baza unor reguli gramaticale, cum ar fi: MAMBMCMDMEMFM care este generat prin inserarea literei M n irul literelor din alfabet, ntr-o pozi ie corespunztoare unui numr prim (1,3,5,7 etc.). Subiec ii vizionau aceste iruri fr s li se spun c ele sunt generate pe baza unor reguli. Acest lucru li se aducea la cunotin dup ce se ncheia expunerea irurilor. Ulterior, le erau prezentate perechi de iruri: unul "gramatical" (generat dup aceleai reguli prezentate anterior) i unul "negramatical" (construit aleatoriu). Sarcina subiec ilor era aceea de a recunoate care dintre aceste iruri este cel "gramatical". S-a putut constata astfel c: - rata recunoaterilor corecte este de 65-67%, deci ea nu se datoreaz hazardului; - performan ele amnezicilor nu au diferit de cele ale subiec ilor normali. In urma acestor experimente, se poate conchide c regulile unei gramatici artificiale sunt stocate n memoria implicit. Prin extensie, putem afirma c i cunotin ele noastre despre gramatica limbajului natural, care stau la baza deprinderilor noastre de a utiliza (cvasi)corect limba, sunt implicite. Este posibil ca informa iile noastre despre multe alte regularit i din mediu, care nu fac obiectul unei nv ri inten ionate, s fac parte din memoria implicit. 3.2. Fenomenul de amorsaj Termenul de amorsaj (priming) se folosete pentru a descrie fenomenul de facilitare a detec iei unui stimul perceptiv pe baza experien ei noastre anterioare. De exemplu, apari ia unui stimul concordant cu expectan ele noastre, este perceput mai rapid, deoarece ateptrile pe care le-am avut au amorsat reprezentarea lui n memorie, facilitnd recunoaterea. Amorsajul pune ns n eviden i o serie de cunotin e generate prin mecanisme subcontiente, implicite. Astfel, s-a dovedit experimental faptul c expunerea frecvent la un stimul modific judecata de valoare asupra lui. De exemplu, simpla prezentare repetat a unor nume proprii, le face s fie considerate mai faimoase, mai renumite dect numele proprii prezentate cu o frecven mai mic.

92

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Exemplu. Probabilitatea de a considera faimoase numele proprii ale unor personalit i binecunoscute, crete de la 53% la 65%, dac au fost recent prezentate subiec ilor. Probabilitatea ca subiec ii din lotul experimental s considere faimos un nume care, de fapt, nu desemneaz o persoan celebr, dar care a fost prezentat anterior de mai multe ori, crete de la 12% la 23%. Aadar, judecata de valoare este influen at de cunotin ele dobndite anterior n mod implicit, neinten ionat. Pacien ii amnezici i subiec ii normali se comport similar n experimente de acest gen, ceea ce probeaz natura implicit a cunotin elor. Amorsajul are o func ie adaptativ, deoarece trim ntr-un mediu dinamic, dar suficient de stabil pentru a fi predictibil. Putem presupune c, ntr-un anumit context, ne vom ntlni cu o anumit categorie de stimuli, caz n care amorsarea va determina sporirea vitezei de reac ie i fluiditatea rspunsurilor la stimuli familiari. 3.3. Memoria implicit a reflexelor condi ionate Prin condi ionarea clasic se dobndesc o serie de cunotin e stocate n memoria implicit i detectabile n comportamentul subiectului. O dovad n acest sens o constituie studiile asupra reac iilor fobice. Astfel, poate fi adus n discu ie cazul "micu ul Albert", replic behaviorist la "micu ul Hans" a lui S. Freud. Pentru a arta c reac ia fobic este un comportament nv at, de fiecare dat cnd micu ului Albert i se prezenta un iepura, J. B. Watson l asocia cu producerea unui zgomot puternic i neplcut. Dei anterior copilul nu manifestase team fa de iepura, dup cteva edin e, apari ia iepuraului a nceput s genereze reac ia fobic. Ulterior, aceast reac ie s-a generalizat i asupra altor animale asemntoare cu iepuraul. Acest exemplu explic de ce etiologia fobiei, bazndu-se pe cunotin e implicite, dobndite n urma unor condi ionri, este de cele mai mult ori necunoscut pacientului. Si pacien ii cu amnezie anterograd pot dobndi noi cunotin e prin condi ionare. Exemplu. Intr-un experiment, de cte ori pacien ilor cu amnezie anterograd le era prezentat un stimul, un jet de aer propulsat n dreptul ochilor i fcea s clipeasc. Dup mai multe edin e de astfel de condi ionare clasic, subiec ii au ajuns s clipeasc la fiecare prezentare a stimulului respectiv. Aceste rezultate eviden iaz faptul c subiec ii cu amnezie anterograd pot dobndi noi cunotin e, dar aceste cunotin e sunt de alt natur dect cele afectate de amnezie. Amnezia afecteaz memoria declarativ, explicit, dar se pare c las intact memoria implicit, non-declarativ. Descoperirea memoriei implicite modific aadar, considerabil, viziunea noastr asupra amneziei. Cunotin ele implicite, dobndite prin condi ionarea clasic sunt localizate la nivelul cerebelului. Lezarea unei suprafe e de 1 mm2 din aceast zon a determinat pierderea unor reflexe condi ionate la animale de laborator.

93

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE CIOBANU, V., (2001), Memoria autobiografic: tendin modern n psihologia cognitiv n M. Zlate (coord.), Psihologia la rspntia mileniilor, Iai, Polirom, p. 87-99; GHIGLIONE, R., BONNET, Cl., RICHARD, J. C., (1990), Trait de psychologie cognitive, vol. 2, Paris, Dunod, p. 4-17; GREENWALD, A.G. (1992), L'Ego totalitaire ou comment chacun fabrique et revise sa propre histoire n Le Soi. Recherches dans le champs de la cognition sociale, Neuchatel et Paris, Delachaux et Niestle

94

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 8 MEMORIA (III) UITAREA. MODELAREA SIMBOLICA SI (NEO)CONEXIONISTA A MEMORIEI. SISTEME MNEZICE SI TIPURI DE MEMORIE Planul cursului: 1. Uitarea. 1.1. Reactualizarea cunotin elor. 1.1.1. Reactualizarea i similaritatea contextului fizic 1.1.2. Reactualizarea i similaritatea contextului neuropsihic 1.2. Subactivarea. 1.2.1. Interferen a 1.2.2. Efectul FAN 1.2.3. Mecanismele de aprarea ale Eului 2. Modelarea simbolic i (neo)conexionist a memoriei. 2.1. Modele simbolice 2.1.1. ACT* 2.1.2. ACT-R 2.1.3. SOAR 2.2. Modele (neo)conexioniste 3. Sisteme mnezice i tipuri de memorie. OBIECTIVE La sfritul acestui capitol ve i fi capabili: a) S discuta i caracteristicile procesului de reactualizare. b) S explica i deteriorarea nivelului de activare al cunotin elor din memoria de lung durat prin factori cum ar fi interferen a, efecul FAN, mecanismele de aprare ale eu-lui. c) S descrie i modele simbolice i (neo)conexioniste ale memoriei. d) S face i diferen a ntre sisteme i tipuri de memorie. 1. UITAREA E.F. Loftus i G.R. Loftus (1980) au avut ideea unei anchete printre psihologii americani, ntrebndu-i dac consider c informa ia din MLD rmne permanent n sistemul cognitiv. Aproape 84% dintre ei au dat un rspuns afirmativ. Un procentaj similar de nonpsihologi au dat acelai rspuns. Printre argumentele invocate n sus inerea opiniei lor, psihologii men ionau mai ales fenomenele de hipermnezie constatate n transa hipnotic i experimentele lui Penfield, de stimulare electric a neuronilor corticali. La o analiz atent, ambele argumente au o validitate discutabil. Este adevrat c sub induc ie hipnotic, subiec ii sunt capabili s-i reaminteasc amnunte considerate de mult timp uitate, dar este la fel de adevrat c n aceste relatri, fapte reale i fictive sunt prezente n egal msur. W. Penfield i P. Perot (1963), utiliznd metoda elecrozilor implanta i, au 95

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ constatat c stimularea repetat a unor neuroni duce la reamintirea unor experien e vizuale i olfactive pe care pacien ii n cauz le avuseser n copilrie i pe care le consideraser uitate. Din pcate, nu exist nici o posibilitate de a verifica dac relatrile pacien ilor lui W. Penfield sunt reale sau sunt false memorii, reprezentnd experien e pe care acetia doar credeau c leau avut. Aceste date au alimentat ideea c toate experien ele pe care le triete subiectul rmn stocate definitiv n memorie. Problema deci rmne: uitm oare informa iile memorate sau ele rmn permanent n memorie? Pentru a rspunde la aceast ntrebare trebuie s trecem n revist cteva caracteristici esen iale ale procesului de reactualizare sau reamintire. 1.1. Reactualizarea cunotin elor Eficien a memoriei este judecat n func ie de eficacitatea reactualizrii. O caren a reactualizrii este n mod automat judecat ca o deficien a memoriei. Cele mai cunoscute forme de reactualizare, adesea men ionate ca singurele, sunt reproducerea i recunoaterea. Majoritatea testelor de memorie sunt construite pe aceste dou tipuri de sarcini. Eecul reactualizrii informa iei memorate nu dovedete ns nimic despre deficien a stocrii cunotin elor n memorie. Mai nti, pentru c reproducerea i recunoterea nu sunt singurele modalit i de reactualizare a informa iei. In al doilea rnd, pentru c reactualizarea este dependent de o serie de factori care fac ca performan ele de reactualizare s fie extrem de fluctuante, deci nepotrivite pentru a trage concluzii ferme asupra capacit ii memoriei n general. S-a dovedit c eficien a reactualizrii crete dac: 1. Contextul reactualizrii are ct mai multe propriet i similare celor prezente n contextul memorrii; 2. Contextul reactualizrii are ct mai pu ine asemnri cu al i stimuli dect cei ce trebuie reaminti i. 1.1.1. Reactualizarea i similaritatea contextului fizic S. M. Smith i colab. (1986) au cerut subiec ilor din grupul experimental s memoreze n ordine o list de cuvinte, ntr-unul din laboratoarele universit ii. Dup 4 zile a urmat testul de reproducere, n dou medii diferite: o parte a subiec ilor a reprodus lista n acelai laborator, iar cealalt parte a sus inut testul de reproducere ntr-un laborator cu totul diferit. S-a nregistrat o rat a reproducerilor corecte de 59% pentru primul lot de subiec i i de 46% pentru cel de-al doilea. Deci, performan ele la testul de reproducere au favorizat pe cei la care contextul reproducerii era similar cu contextul nv rii. Pot fi date i alte exemple: Exemplu. D. R. Godden i A. D. Baddeley (1975) au solicitat o echip de scafandrii s memoreze o list de cuvinte n dou medii: la 120 m sub ap i pe uscat. Ulterior, ambele liste trebuiau reproduse n ambele medii. Rezultatele ob inute au confirmat importan a similarit ii mediului fizic: rata reproducerilor corecte pentru itemii nv a i pe uscat a fost mai mare dac reproducerea se realiza tot pe uscat. Un fenomen similar a fost pus n eviden i n cazul itemilor memora i subacvatic.

96

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 1.1.2. Reactualizarea i similaritatea contextului neuropsihic Performan ele de reactualizare, recunoatere sau reproducere, sunt semnificativ mai ridicate dac starea neuropsihic din momentul nv rii este congruent cu cea din momentul reactualizrii. De pild, itemi nv a i n condi iile n care subiec ii fumau marijuana au fost reaminti i mai bine dac, n momentul reproducerii, subiec ii se aflau iari sub influen a drogului, dect dac erau ntr-o stare de contiin normal. (Anderson, 1985). Materialul nv at ntr-o anumit dispozi ie afectiv poate fi reamintit mai acurat atunci cnd subiec ii se afl ntr-o dispozi ie afectiv similar. Exemplu. Pacien ii maniaco-depresivi i reamintesc mai bine con inuturile nv ate n faza maniacal, atunci cnd reproducerea se realizeaz tot pe un fond maniacal. Materialul nv at n faz depresiv este reprodus mai corect la revenirea strii depresive. In mod analog, itemii nv a i pe fondul consumului de alcool, sunt reaminti i mai corect ntr-o stare bahic ulterioar, dect n stare de trezie (Eich, 1980). Dependen a performan elor mnezice a fost confirmat i n cazul studierii subiec ilor infra-umani. J. W. Kalat (1988) a nv at un lot de oareci afla i sub narcoz s parcurg un labirint. Dup eliminarea efectului narcoticului, au fost nregistrate performan ele lor n parcurgerea labirintului respectiv. Ulterior, fr nici un antrenament prealabil, li s-a injectat iari doza ini ial de narcotic i au fost pui s reia sarcina de parcurgere a labirintului. Performan ele lor s-au dovedit net superioare. A fost pus n eviden i o congruen a dispozi iei, n sensul c memoria este mai bun dac exist o congruen ntre materialul care trebuie memorat i dispozi ia individului. Atunci cnd un material mai agreabil trebuie nv at, cel mai bine este s se realizeze acest lucru n momentele de bun-dispozi ie, pe cnd nv area unui material mai pu in agreabil este recomandat s se realizeze ntr-o dispozi ie nu foarte bun. Calitatea reactualizrii este marcat i de: - Intervalul de timp petrecut de la un anumit eveniment. Thompson (1982) descoper c acurate ea datrii evenimentelor descrete cu cte o zi pentru fiecare sptmn care trece. Spre exemplu, dup ce au trecut dou sptmni de la un eveniment, aproximarea datrii este de cca. 2 zile iar dup 10 sptmni aproximarea este de cca. 12 zile. - Caracterul plcut sau neplcut al evenimentelor. Tot Thomson (1985) observ c evenimentele plcute sunt reactuailzate cu mai mult acurate e dect cele neplcute. - Efectul referirii la sine. In 1987, Thomson observ c evenimentele personale se reamintesc mult mai uor dect cele care s-au ntmplat altei persoane. * * * Din cele spuse, rezult c n condi iile n care contextul fizic i neuropsihic al reactualizrii este congruent cu cel al nv rii, performan ele sunt ridicate. Din aceast cauz, de pild, performan ele de recunoatere sunt, n mod constant, mai bune dect cele de la testele de reproducere. Tot pe aceast baz pot fi explicate o mare parte din fenomenele de hipermnezie care apar sub transa hipnotic. Induc ia hipnotic nu duce prin ea nsi la hipermnezie, ci indirect, prin favorizarea unei stri psiho-neurologice similare cu cea n care a avut loc nv area. 97

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Cu ct scade similaritatea dintre contextul nv rii i cel al reactualizrii, cu att mai sczute sunt performan ele mnezice. Aceasta nu nsemn ns c memoria este deficitar. Inseamn numai c contextul reactualizrii nu fost cel potrivit, sau sarcina de reactualizare nu a fost cea mai adecvat. A doua condi ie a eficacit ii reactualizrii viza disimilaritatea dintre contextul reactualizrii i al i itemi dect cei care trebuie reactualiza i. Ea se poate ilustra mai ales pentru cazul recunoaterii. Astfel, ntr-o sarcin de recunoatere, itemii nefamiliari sunt mai uor de recunoscut dect itemii familiari, dat fiind asemnarea acestora din urm cu al i itemi din mediu, care au un rest de activare mai sczut i pot perturba astfel recunoaterea. 1.2. Subactivarea Exist totui informa ii pe care nu ni le putem aduce aminte, oricte eforturi am face. De pild, nu pot s-mi amintesc, sub nici o form, ce am fcut acum 2 ani i 3 zile. Nu cumva aceste informa ii s-au pierdut definitiv, disprnd din sistemul nostru cognitiv? O serie de investiga ii efectuate de T.O. Nelson (1978) ne ndeamn s fim pruden i nainte de a rspunde afirmativ la aceast ntrebare. Al i autori, cum ar fi R. N. Shephard (1967) fac referire la prodigiozitatea memoriei umane. Exemplu. R. N. Shephard a efectuat o investiga ie n cadrul creia subiec ii vizionau timp de cteva secunde, sute de fotografii. Testa i scurt timp dup aceea, ei au recunoscut aproape toate imaginile prezentate. Mai mult, chiar dup cteva sptmni, subiec ii din lotul experimental recunoteau o mare parte dintre fotografii. Dac cunotin ele nv ate rmn permanent n memorie, de ce pe multe dintre ele, nu ni le putem aminti? Am putea rspunde printr-o simpl propozi ie: se subactiveaz, dar acest rspuns nu rezolv problema de fond, pentru c rmne ntrebarea de ce se subactiveaz. S trecem n revist cteva mecanisme implicate n deteriorarea nivelului de activare al cunotin elor. 1.2.1. Interferen a Interferen a vizeaz influen a pe care cunotin ele o au unele asupra altora. In cazul n care cunotin ele anterior nv ate reduc rata de reactualizare a cunotin elor dobndite ulterior, avem de-a face cu interferen a proactiv. Aceiai influen , exercitat ns de ultimele cunotin e asupra celor anterioare, poart numele de interferen retroactiv. Aceste no iuni doar descriu, dar nu explic mecanismul responsabil de producerea fenomenului. O explica ie posibil este oferit de mecanismul inhibi iei laterale. Se cunoate astzi c interferen a dintre dou categorii diferite de cunotin e (numere i cuvinte, spre exemplu), este mai mic dect n cazul n care cunotin ele, memorate succesiv, fac parte din aceiai categorie. Or, inhibi ia lateral este mai redus n primul caz dect n al doilea. Un alt exemplu l constituie spa ierea, adic interpolarea unor itemi diferi i ntre dou prezentri ale aceluiai item. Se cunoate c spa ierea mbunt ete performan ele mnezice, pentru c n acest caz inhibi ia lateral este mai redus. 1.2.2. Efectul FAN Efectul FAN (facts added to nodes) a fost pus n eviden de J. R. Anderson (1973, 1976).

98

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ El se manifest prin ncetinirea ritmului reactualizrii n func ie de sporirea informa iilor pe care le avem despre un anumit obiect. Exemplu. In faza de nv are, un subiect poate s memoreze o mul ime de informa ii despre un individ Ion: "Ion locuiete la Bucureti, Ion are main, lui Ion i place berea, Ion e cumnat cu Maria, Ana este so ia lui Ion etc. Cu ct avem mai multe cunotin e despre Ion, cu att ne este mai greu s ne reamintim cu exactitate o anumit informa ie despre el. Dup cteva minute, ncerca i s rspunde i la ntrebarea: Cine este so ia lui Ion, Maria sau Ana? Efectul FAN se realizeaz subcontient i a fost explicat prin mecanismele de propagare a activrii (vezi cursul 9, pct.2.1.1.3.). Cnd solicitm o informa ie despre un obiect, reprezentarea cognitiv a obiectului respectiv este activat din MLD. Dac cunoatem un singur lucru despre obiectul respectiv, propagarea activrii este rapid i rspunsul este aproape instantaneu. Dac tim dou lucruri despre acelai obiect, aceiai activare trebuie s se propage n dou direc ii, deci plusul de activare primit de aceste unit i va fi mai mic i propagarea va fi mai lent etc. Deci, cu ct crete numrul de cunotin e sau fapte pe care le cunoatem despre un obiect, cu att mai lent este reactualizarea unei anumite informa ii. Silit s rspund n limit de timp, subiectul va conchide c a uitat informa ia respectiv. 1.2.3. Mecanismele de aprarea ale Eului No iunea de mecanism de aprare a fost lansat n psihologie de S. Freud i consacrat de fiica sa A. Freud, n 1937. Mecanismele de aprare sunt proceduri utilizate de ego, confruntat cu pulsiunile libidinale ale id-ului de reprimare a informa iilor care l-ar putea pune n pericol. Unul din aceste mecanisme este represia. El const n blocarea accesului n contiin a informa iilor despre fantasmele sau dorin ele sexuale ale subiectului. Amnezia infantil, adic absen a amintirilor din primii ani de via este explicat de psihanaliti tocmai prin con inutul lor libidinal care a dus la excluderea lor din cmpul contin ei. O explica ie cognitivist a acestor mecanisme atrage aten ia asupra existen ei unor procesri incontiente ale informa iei, cu semnifica ie deosebit pentru arhitectura sistemului cognitiv i pentru organizarea cunotin elor n memorie. * * * Rezumnd, n problema uitrii avem doua explicaii posibile: a) Anumite cunotine, mai ales cele cu valoare adaptativ sczut, se deterioreaz i dispar din memorie; b) Nimic din ceea ce am nv at nu se terge din memorie. Unele dintre aceste cunotin e nu pot fi reproduse sau recunoscute din cauza deficien elor mecanismelor de reactualizare i nu din cauza unei deficien e a memorie, n general. In prezent nu se poate trana definitiv n favoarea nici uneia dintre aceste dou explica ii concurente.

99

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 2. MODELAREA SIMBOLICA SI (NEO)CONEXIONESTA A MEMORIEI Literatura de specialitate vorbete despre dou mari clase de modele explicativinterpretative ale memoriei umane aflate n competi ie: - modelele computo-simbolice; - modelele (neo)conexioniste. 2.1. Modele simbolice Cele mai cunoscute modele simbolice sunt ACT*, ACT-R i SOAR. Aceste modele ale memoriei sunt tratate n literatura de specialitate i ca modele de arhitectura cognitiv. Sintagma de "arhitectur a sistemului cognitiv" este mprumutat din inteligen a artificial. Arhitectura cognitiv denot un ansamblu de mecanisme stabile, subiacente comportamentului cognitiv n diferite situa ii. Aceste mecanisme sunt necesare i suficiente pentru a avea un comportament inteligent, fiind invariabile la cunotin ele i inten iile care anim subiectul, adic fiind impenetrabile cognitiv. Deci, arhitectura cognitiv este format din totalitatea mecanismelor, cognitiv impenetrabile, necesare i suficiente pentru realizarea unui comportament inteligent. Modul de organizare al chunks-urilor, categorizarea, cutarea n spa iul problemei, organizarea informa iei sub form de re ele propozi ionale sau scenarii cognitive, recunoterea obiectelor etc. sunt influen ate de cunotin ele de care dispunem, deci sunt penetrabile. De aceea ne putem ntreba ce structuri i mecanisme rmn totui impenetrabile, n spatele acestor prelucrri. Orice modelare a arhitecturii cognitive trebuie s in cont de anumite constrngeri. A. Newell (1990) a stabilit o list minimal de cerin e. Conform concep iei sale orice model al arhitecturii cognitive a subiectului uman trebuie construit n aa fel nct: 1. S manifeste un comportament flexibil, n func ie de dinamica mediului. 2. S fac dovada unui comportament inten ional, adaptativ. 3. S opereze n timp real. 4. S opereze n medii complexe: a) s poat percepe o cantitate imens de detalii; b) s utilizeze o baz de cunotin e considerabil; c) s controleze un sistem motor cu mai multe grade de libertate. 5. S utilizeze simboluri i abstractizri. 6. S foloseasc limbaje naturale i artificiale. 7. S nve e din mediu i/sau din propria experien . 8. S-i poat dezvolta abilit ile odat dobndite. 9. S triasc autonom, dar n interiorul unei comunit i sociale. 10. S posede contiin i identitate de sine. In literatura de specialitate exist mai multe modele de arhitectur cognitiv, fiecare purtnd marca paradigmei de cercetare pentru care au optat propuntorii lor. 2.1.1. Modelul ACT* (J. R. Anderson, 1983) Este un model computo-simbolic. El reprezint perfec ionri succesive a altor modele mai vechi: - FRAN (1972), bazat pe reprezentarea semantic a cunotin elor;

100

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ - HAM (1973), care consider sistemul mnezic o component a unui sistem cognitiv mai general, cunotin ele fiind reprezentate n MLD sub forma re elelor propozi ionale; - ACT (1976), care este centrat pe instan ele i procesele mnezice. J.R. Anderson aduce acestor modele cteva modificri imortante i anume: o alt viziune asupra rspndirii activrii; o alt optic referitoare la "pattern-ul potrivirii produc iilor"; un nou mecanism al nv rii produc iilor i lanseaz n lucrarea The Arhitecture of Cognition (1983) noul sistem ACT*.

La baza modelului se afl sistemele mnezice i modul de accesare al acestora. Se presupune c sistemul preia informa ia codat simbolic i o stocheaz n memoria de lung durat, care este de 2 tipuri: - memoria declarativ, organizat sub form de re ele semantice sau propozi ionale; - memoria procedural, organizat n sisteme de producere. Memoria de lucru, ca parte activat a memoriei de lung durat, con ine produc ii sau cunotin e declarative, precum i structuri simbolice noi, create prin regulile de producere. Dac un anumit stimul, codat simbolic, intr n memoria de lucru, atunci sunt activate anumite cunotin e sau produc ii din memoria declarativ sau din memoria procedural. Accesul la MLD din ML se face pe baza regulilor de producere, care vectorizeaz activarea, adic arat ce cunotin e din MLD trebuie activate la un moment dat, fiind date anumite condi ii. Dac trebuie activat o anumit regul de producere din memoria procedural, atunci cunotin ele din memoria de lucru, care reclam aceast produc ie sunt puse n coresponden cu antecedentul regulii de producere din memoria procedural, care activeaz ac iunea sau opera ia corespunztoare din consecvent. Regulile de producere se activeaz secven ial, selectndu-se cele cu valoarea de activare cea mai ridicat.

101

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Tot pe baza regulilor de producere se construiesc noi proceduri rezolutive n memoria de lucru. Inv area const n modificareea i diversificarea, contextualizarea, regulilor de producere de care dispune subiectul. Diamica ntregului sistem este determinat deci, de o serie de procese fundamentale: - encodarea - procesul prin care se negistreaz n memoria de lucru informa iile din mediul extern; - stocarea - creaz reprezentri n memoria declarativ; - recuperarea - procesul prin care informa iile din memoria declarativ intr n sfera memoriei de lucru prin creterea valorii lor de activare; - punerea n coresponden - potrivirea datelor din memoria de lucru cu datele din memoria procedural, mai exact spus cu antecedentul regulilor de producere; - aplica ia - arat c nv area noilor reguli de producere se realizeaz studiindu-se istoria aplicrii produc iilor existente; - execu ia - transferul din memoria de lucru a unor reguli de producere care s-au dovedit a fi corecte n urma procesului de punere n coresponden ; - performan a - convertete comanda din memoria de lucru n comportament. Exemplu. Cnd un stimul oarecare intr n memoria de lucru, imediat sunt activate cunotin ele din memoria declarativ, fiind re inut i reintrodus n memoria de lucru cea cu relevan pentru problema cu care se confrunt subiectul. Dac este necesar activarea unei reguli de producere aflat n memoria procedural, atunci informa iile din memoria de lucru care necesit aceast activare sunt puse n coresponden cu antecedentul regulii respective, aflat deja n memoria procedural. Ca urmare a acestui proces, asistm la producerea urmtoarelor efecte: activarea opera iei sau ac iunii din consecvent; construirea unor noi proceduri ac ionale n memoria de lucru; modificarea vechilor reguli anterior stocate. Modelul a fost criticat dup anul 1983 datorit tezei potrivit creia toate cunotin ele ptrund ini ial n sistem ntr-o form declarativ. Rezultatele ob inute din studierea pacien ilor cu amnezie anterograd au indicat faptul c procedurile pot fi dobndite i n afara abilit ilor de achizi ie a cunotin elor declarative. Pornindu-se de la aceste constatri s-a tras concluzia c procedurile sunt dobndite n afara parcurgerii stadiului declarativ. Ca urmare, nsui J. R. Anderson a elaborat un nou model, denumit ACT-R (Adaptative Control of Thought- Rational) 2.1.2. Modelul ACT-R (J. R. Anderson, 1993) Modelul aduce dou mari schimbri: a) Prima schimbare se refer la originea declarativ a cunotin elor procedurale. Dac ini ial aten ia fusese centrat pe memoria declarativ, pentru instruc iuni, n noul model ea cade tot pe memoria declarativ, ns pentru exemple. Dei nu s-a mers att de departe nct s se nege c alte tipuri de cunotin e declarative pot fi surse pentru proceduri, interesul se ndreapt acum spre nv area procedurilor din exemple. Se arat c utilizarea exemplelor presupune analogia, iar regulile de producere sunt compilate pe baza unui sumar al procesului analogic. b) A doua schimbare se refer la statutul de lung durat al cunotin elor din memoria declarativ. In vechiul model, informa iile erau stocate n memoria declarativ i apoi activate 102

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ i recuperate de memoria de lucru, pentru a fi mai apoi potrivite la condi ia regulilor de producere. Noul model arat c nu este esen ial ca informa ia s fie permanent i recuperabil din memoria de lung durat declarativ. Tot ceea ce se cere este ca informa ia s fie activ n memoria de lucru n timpul procesului analogic. Aceasta nseamn c ar putea fi chiar i o informa ie temporar, encodat recent n memoria de lucru. Aadar, n acest caz, exemplele sunt men inute, sus inute n memoria de lucru de ctre mediul exterior far a mai fi necesar memoria de lung durat. 2.1.3. Modelul SOAR (A. Newell, 1992) Arhitectura SOAR presupune c exist un singur tip de MLD, cunotin ele fiind organizate n sisteme de producere. Astfel, memoria declarativ este asimilat cu antecedentul regulilor de producere. Memoria de lucru con ine o structur ierarhizat de scopuri, un set de preferin e pentru ceea ce trebuie fcut la un moment dat i n ce ordine, con inuturi perceptive i comenzi motorii. Interfa a cu lumea extern e realizat de sistemele perceptive i motorii.

Cnd subiectul se confrunt cu o problem, datele problemei din memoria de lucru sunt puse n coresponden cu un sistem de producere. Regulile de producere se activeaz n paralel, pe baza preferin elor i a structurii de scopuri pe care subiectul le are n memoria de lucru. Inv area se realizeaz prin gruparea n chanks-uri a procedurilor rezolutive eficiente. Comportamentul subiectului este vzut ca o deplasare n spa iul problemei, ghidat de structura de scopuri din memoria de lucru i de sistemele de producere din memorie. Cele dou tipuri de arhitectur sunt similare sub mai multe aspecte: - ambele presupun reprezentarea simbolic a stimulului; 103

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - ambele utilizeaz sistemele de producere ca modalitate de stocare i construc ie de noi cunotin e; - n ambele cazuri, memoria de lucru este vzut ca parte activat a memoriei de lung durat. * * * Modelele computo-simbolice, dei au permis o descriere foarte precis a mecanismelor psihologice ale memorie, dei au oferit mijloace teoretice i tehnice n vederea stimulrii reguroase a memoriei umane, au i o soerie de limite: Astfel: - nu explic maniera de formare a reprezentrilor simbolice manipulate de sistemele mnezice; - nu ofer nici o articulare ntre sistemul cognitiv i structurile neurofiziologice implicate n memorie; - descriu ntr-o manier imprecis procesele de control care asigur dinamica autoadaptativ a sistemului mnezic. 2.2. Modele (neo)conexioniste Aceste modele pornesc de la posibilitatea modelrii i simulrii activit ii cognitive pe baza unor descrip ii de inspira ie neuronal. In literatura de specialitate se face aprecierea c "re elele conexioniste au cteva propriet i atractive ca modele ale memoriei. De exemplu, capacitatea lor de a calcula aranjamentele complexe input-output poate fi interpretat ca o capacitate de a reactualiza cunoaterea corespunztoare itemului dat. De asemenea, re elele pot forma reprezentri interne interesante i pot stoca amestecuri de fapte concrete sau abstracte. Mai mult, cnd input-ul este par ial sau acoperit de zgomot, re elele au capacitatea de a calcula un output plauzibil sau corect".(Stillings, 1995). Referitor la memorie au fost propuse mai multe asemenea modele: - modele localizate unde fiecare unitate de informa ie este tipologic distribuit n casete distincte, cu adres pentru fiecare caset i o etichet pentru fiecare informa ie; - modele difuze cu o singur mas de memorie ocupat n ntregime de fiecare item informa ional care se memoreaz suprapunndu-se itemilor deja stoca i; - modele matriceale unde nite pattern-uri de semnale multidimensionale, puse n coresponden stabilesc ntre ele func ii de corela ie care pot juca rolul unor trasee mnezice. Modelele matriceale ale memoriei difuze au urmtoarele caracteristici: a) sistemul mnezic este compus din unit i elementare, interconectate, elementele fiind activabile; b) o colec ie de elemente legate ntre ele realizeaz un modul, conectat el nsui la alte module i putnd fi considerat ca un element al unei re ele la un nivel superior de organizare. Exist mai multe tipuri de module: - autoasociative (cu un ansamblu de intrri externe si un ansamblu de intrri interne); - heterogene (stimuleaz memorarea i reamintirea prin asocierea itemilor diferi i, precum i nv area prin condi ionare) c) informa ia este encodat n conectivitatea global a re elei i nu n componentele particulare, fiecare element jucnd un rol specific, n sensul c el controleaz accesul la informa iile particulare; d) traseele mnezicee sunt concepute ca diferen e de ponderare n func ie de timp i de interac iunile elementelor componente i nu ca o simpl reproducere fidel a realit ii.

104

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Cel mai cunoscut model (neo)conexionist este cel propus de McClelland (1981). El descrie felul n care poate fi folosit un model de re ea pentru a gsi att informa ie general ct i informa ie specific. Autorul i-a imaginat un ansamblu de informa ii referitoare la membrii a dou grupuri dintr-un cartier de periferie. Informa iile despre membrii acestor grupuri sunt cuprinse n tabelul de mai jos.

numele gruparea Art Jets Sam Jets Lance Jets Ralph Jets Rick Sharks

vrsta 40-50 20-30 20-30 40-50 30-40

studii stare civil gimnaziu necstorit colegiu necstorit gimnaziu cstorit gimnaziu necstorit liceu divor at

ocupa ia hamal aget de pariuri sprgtor hamal sprgtor

Aceste informa ii pot fi reprezentate sub form de re ea. Sge ile cu dou vrfuri se stimuleaz reciproc, n timp ce elementele incluse n aceiai mul ime intr n competi ie.

105

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

Potrivit acestui model conexioinist o informa ie referitoare la numele membrului unui grup determin activarea tuturor celorlalte informa ii conectate cu ea. De exemplu, numele Sam activeaz informa iile care arat c el face parte din grupul Jets, din grupa de vrst 2030 de ani, c a absolvit colegiu, este necstorit i este agent de pariuri. In mod asemntor se pot ab ine diferite informa ii pornind doar de la una dintre ele. Dac ne punem ntrebarea care persoan este divor at din grup i tim despre ea, re eaua near da imediat rspunsul: Rick, care apar ine grupului Sharks, categoriei de vrst 30-40 de ani, cu liceul terminat i avnd ocupa ia de sprgtor. Acest model are cteva virtu i: a) Modelul prezint avantajul degradrii elegante prin faptul c sistemul poate fi distrus par ial, fr s cad n totalitate. El va continua s furnizeze informa iile de care dispune iar informa ia eronat nu are un caracter catastrofal: b) Re eaua include i valorile implicite, adic cele mai bune estimri ale informa iilor neincluse n re ea. Dac de exemplu nu cunoatem profesia lui Lance, introducnd trsturile lui specifice vom putea ob ine cea mai bun estimare a ei, pe baza ocupa iei celorlal i membrii ai grupului din care face parte;

106

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ c) Re eaua se poate generaliza n mod spontan. De pild re eaua prezentat poate conduce la elaborarea unui individ tipic grupului Jets, care va avea probabil o vrst ntre 2030, va fi necstorit, absolvent de gimnaziu, aceste trsturi caracterizndu-i pe majoritatea membrilor grupului Jets. Astfel de modele, dei contestate de unii autori asigur un limbaj i o tehnologie necesare elaborrii unei doi teorii asupra memoriei. 3. SISTEME MNEZICE SI TIPURI DE MEMORIE In fa a acestei multitudini de tipuri i sisteme de memorie se impune o sistematizare. M. Miclea (1994) ofer o clasificare a tipurilor i sistemelor mnezice, bazat pe dou axe, care se refer la: - nivelul de activare - tipul de reprezentri utilizate cu precdere Tipuri i sisteme mnezice Tip de reprezentare/valoare de Memoria de lucru sau de activare scurt durat (ML, MSD) Memoria declarativ episodic (explicit) semantic Memoria non-declarativ Deprinderi i Amorsajul (procedural) Condi ionarea Memoriile senzoriale ? Memoria de lung durat (MLD) episodic semantic habitudini clasic ?

Dup tipul de reprezentare a informaiilor deosebim 3 sisteme mnezice. M. Miclea utilizeaz termenul de sistem mnezic pentru cazul n care memoria respectiv are o loca ie neurofiziologic relativ distinct. Cele 3 sisteme mnezice sunt: - memoria declarativ (explicit) - memoria procedural (implicit) - memoria senzorial Memoria declarativ recurge la reprezentri verbale, imagistice sau semantice. In memoria non-declarativ, principala modalitate de codare a cunotin elor sunt regulile de producere. Memoriile senzoriale recurg exclusiv la coduri neurofiziologice. Din punct de vedere al valorii de activare, se deosebesc 2 tipuri de memorie. M. Miclea utilizeaz termenul de tip de memorie pentru cazul n care diferen a este doar de nivel de activare iar proiec ia neurofiziologic este aceiai. Cele 2 tipuri de memorie sunt: - memoria de lucru (ML) - memoria de lung durat (MLD) Am artat deja c memoria de scurt durat este un caz particular al memoriei de lucru. Valoarea de activare a unit ilor cognitive variaz continuu, astfel c, la un moment dat anumite cunotin e sunt n memoria de lucru, pentru ca, ntr-un alt moment, acestea s se subactiveze i s se activeze din MLD alte cunotin e. Tipul de sarcin i genul de stimuli pe care i recep ioneaz subiectul determin care cunotin e sunt temporar activate i care sunt temporar subactivate. Performan ele intelectuale sunt determinate de memoria de lucru, nu de memoria de lung durat. Deci nu conteaz cte cunotin e i ce mecanisme de procesare sunt n MLD, ci conteaz ct se activeaz pentru a realiza o sarcin n mod eficient.

107

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ In continuare, M. Miclea admite existen a memoriei semantice i a celei episodice la nivelul memoriei de lucru. Deci memoria episodic/semantic nu apar ine exclusiv MLD, cum se afirm n general n literatura de specialitate. In cercetrile actuale asupra memoriei implicite nu apare nici o distinc ie ntre memoria de lucru i memoria de lung durat, probabil pentru c memoria implicit a nceput s fie studiat de prea pu in timp. Pentru memoriile senzoriale disjunc ia MSD i MLD este nerelevant n condi iile n se cunosc prea pu ine lucruri despre memoria olfactiv sau memoria chinestezic. * * * Intr-o conferin U. Neisser (1982) se referea la "linitea asurzitoare" a ultimului secol n legtur cu memoria din via a real. "Nu trebuie dect s-i spui unui prieten, chiar dac nu este psiholog, c studiezi memoria, nu trebuie dect s-l ncurajezi pu in i i va descrie tot felul de fenomene interesante: amintirile srace din copilria sa, dificultatea de a-i respecta orele de ntlnire fixate, mtuaa sa care poate recita poeme pe de rost, regretabilul declin al capacit ii sale de a-i reaminti nume, ct de bine i reamintete drumul spre oraul natal dup o absen de 30 de ani, diferen ele dintre memoria sa i a unei alte persoane. Cercetrile noastre nu au avut, virtual binn eles, nimic de spus despre nici unul din aceste subiecte". (Neisser, 1982)

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE GHIGLIONE, R., BONNET, Cl., RICHARD, J. C., (1990), Trait de psychologie cognitive, vol. 2, Paris, Dunod, p. 18-23 MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, 317-320; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai Polirom, p.459-464;

108

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 9

ATENTIA VIZUALA

Planul cursului 1. Nivelul implementa ional. 2. Nivelul algoritmic i computa ional. 2.1. Modelul filtrajului timpuriu. 2.2. Modelul filtrajului trziu. 2.3. Modelul filtrelor atenuate. 2.4. Abordarea (neo)conexionist. 3. Aten ia i coeren a comportamentului. 4. Aten ia i memoria de lucru. 4.1. Similaritatea comportamentelor unit ilor din cmpul aten iei i din memoria de lucru. 4.2. Impactul unit ilor cognitive din memoria de lucru asupra aten iei. 4.3. Interpretarea legii Yerkes- Dodson. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve ifi capabili: a) S explica i reflexul de orientare i aten ia voluntar utiliznd modelul lui Skolov. b) S n elege i fenomenul "cocktail party" i s sintetiza i concluziile ce se pot trage. c) S compara i i s evalua i modelul filtrelor aten iei cu modelul alocrii de resurse cognitive. d) S opera ionaliza i aten ia ca o mul ime de unit i cognitive din memoria de lucru. e) S explica i legea Yeerkes-Dodson pe baza rela iei dintre memoria de lucru i aten ie. Omul triete ntr-un mediul hipercomplex, care evolueaz impredictibil, genernd situa ii critice. Dac subiectul uman nu ia decizii adaptative rapide, poate pierde definitiv ansa unui rspuns adecvat. Fiin a uman dispune de un sistem cognitiv cu o capacitate finit, limitat, de procesare a informa iei. Dup unele calcule, se pare c analizatorii sunt bombarda i cu un volum de informa ii de peste 100.000 bi i/secund. In fa a mediului hipercomplex i a capacit ii limitate de procesare, apare necesitatea ecologic i logic a unor procesri selective a informa iilor. Cu alte cuvinte, din mul imea stimulilor cu care este confruntat, sistemul cognitiv selec ioneaz doar acei stimuli care au o valoare motiva ional sau adaptativ semnificativ, supunndu-i unor prelucrri ulterioare. Mecanismele psihofiziologice implicate n aceste selec ii au fost etichetate cu numele de aten ie. Pe lng aceast constrngere general, valabil pentru procesarea informa iei n orice modalitate senzorial, mecanismele aten iei vizuale sunt reclamate i de alte dou cerin e: 109

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ a) In primul rnd aten ia vizual este necesar pentru orientarea sacadelor oculare. La nivelul procesrilor periferice, numai zona foveal are capacitatea de a surprinde detaliile fine ale stimulului vizual. Zona foveal ns are dimensiuni reduse, ca atare discriminarea detaliilor fine ale stimulilor vizuali trebuie suplinit prin sacade oculare. Aceste sacade nu sunt ns aleatorii, ci orientate de factori motiva ionali. Ne micm astfel privirea n func ie de zonele de interes. Ca urmare, aten ia, adic procesarea selectiv a stimulilor vizuali, determin micrile oculare. Procesarea selectiv este o cauz, nu un efect al micrilor oculare. b) Al doilea motiv vizeaz posibilitatea procesrii informa iilor parafoveale prin comutarea aten iei n condi iile de fixare (imobilitate) a privirii. Comutnd aten ia n condi ii de imobilitate a privirii putem prelucra i al i stimuli dect cei din zona foveal. Aceste constatri arat c prelucrarea selectiv a informa iei este impus de caracteristicile mediului i ale sistemului cognitiv. Aceast prelucrarea orienteaz comportamente periferice precum sacadele oculare i selectarea unor stimuli spre a fi supui unor procesri mai elaborate. Selectivitea prelucrrii informa iei are dou sensuri: - selec ia itemilor care sunt prelucra i, izolarea lor de cei ce nu sunt procesa i; - selectivitatea procesrilor, n sensul c pentru aceiai categorie de itemi, unii sunt prelucra i mai intens, al ii mai superficial. Deci, cnd vorbim despre aten ie ca prelucrare selectiv a informa iei, ne referim att la selec ia itemilor ct i la gradul selectiv de procesare a acestora. 1. NIVELUL IMPLEMENTATIONAL Este vorba despre neurofiziologia aten iei. Principala forma iune implicat n realizarea aten iei este sistemul reticulat. El pregtete cortexul i cile senzoriale pentru a rspunde adecvat la un stimul. Lezarea accidental sau experimental a acestei forma iuni duce la com profund. Stimularea acestei zone duce la trezire, n cazul n care subiectul este n stare de somn sau la apari ia reflexului de orientare, n cazul n care subiectul este n stare de veghe. Aceast forma iune se afl n strnse conexiuni cu cortexul. Pe baza sistemului reticulat activator ascendent, forma iunea reticulat activeaz cortexul, fcndu-l disponibil pentru recep ionarea i procesarea semnalelor de la analizatori. Forma iunea reticulat din trunchiul cerebral genereaz o reac ie tonic, ce alerteaz cortexul, n vreme ce proiec iile talamice ale sistemului reticulat genereaz o reac ie implicat n concentrarea i comutarea aten iei. La rndul su, cortexul, ac ionnd descendent, are o ac iune excitatoare sau inhibitoare asupra forma iunii reticulate. In func ie de nivelul de activare indus de sistemul reticulat, cortexul realizeaz o procesare selectiv a informa iei recep ionate de la analizatori. Dac anumite pattern-uri de activare receptate de cortex sunt dublate de un nivel de activare adecvat, indus de forma iunea reticulat, atunci procesarea acestor pattern-uri este prioritar, selectiv. Unit ile de informa ie mai active sunt selec ionate i fac obiectul unor procesri ulterioare, mai laborioase. Caracteristicile stimulilor care determin captarea aten iei sunt urmtoarele: - intensitatea: o culoare intens ne va atrage mai degrab aten ia dect una tears; - mrimea: un obiect mare va fi sesizat mai repede n compara ie cu unul mic; - persisten a sau repetarea: o singur prezentare a unui stimul este pu in probabil c ne va capta aten ia comparativ cu unul care este persistent sau se repet; 110

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ - ncrctura emo ional: un stimul care are o semnifica ie deosebit pentru noi va fi mai degrab sesizat fa de unul neutru; - apari ia brusc i caracterul de noutate: un stimul care apare n mod neateptat sau brusc este mai uor de remarcat dect unul care este anticipat sau a mai fost ntlnit anterior; - stimulii contrastan i ne vor atrage aten ia mai rapid fa de cei asemntori; - un obiect n micare va fi mai rapid remarcat fa de unul sta ionar, lucru pe care nu-l tiu oriceii care fug atunci cnd se simt n pericol i tocmai din aceast cauz sunt remarca i de cel care i urmrete. Informa iile subactivate, insuficient sus inute de sistemul reticulat activator ascendent, sunt ignorate sau slab procesate. Aceast subactivare se poate datora: - intensit ii reduse a stimulului recep ionat; - valorii sale motiva ionale reduse; - analizei descendente insuficiente. Din experien a noastr cotidian tim c un stimul de intensitate redus sau un stimul care nu prezint interes pentru noi, nu intr n cmpul aten iei. Dac se petrece n jurul nostru ceva despre care nu avem nici cele mai vagi cunotin e, evenimentul respectiv nu ne capteaz aten ia. Exemplu. Dac nu tim nimic despre func ia gramatical a virgulei, aten ia noastr nu s-ar focaliza asupra ei, fiind considerat o simpl pat de culoare. Or, tocmai datorit func iei ei i a contexutului n care apare, ea poate capta ntreaga aten ie. Aadar, contextul poate activa la rndul su forma iunea reticulat care sus ine insuficient energetic o anumit informa ie. Dar, odat activat, forma iunea reticulat sus ine activitatea cortexului de prelucrare a mesajului recep ionat. Rela iile dintre forma iunea reticulat i cortex au fost modelate de Sokolov (1963) pentru a explica reflexul de orientare.

Reflexul de orientare este un conglomerat de modificri neurofiziologice i comportamentale care apare cnd organismul este confruntat cu un stimul nou i semnificativ din punct de vedere motiva ional. El const ntr-o redirec ionare a aten iei asupra acestui stimul. Dup 10-15 prezentri a stimulului, apare efectul de habituare (obinuire), intensitatea reflexului de orientare scznd n intensitate. 111

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Sokolov postuleaz existen a unui model acceptor concretizat, eventual, sub forma unor pattern-uri de activare specifice, de care dispune cortexul n vederea identificrii stimului. Dup cum se poate observa, stimulul, odat recep ionat este transmis de receptori direct la cortex n zonele de proiec ie, sau indirect, prin canalele colaterale, spre forma iunea reticulat-cortex. Dac stimulul corespunde unui model acceptor din cortex care permite identificarea sa rapid, (cvasi)automat, cortexul inhib cile colaterale de la receptor spre forma iunea reticulat, care nu mai induce sporirea nivelului de activare n cortex. Dac ns cortexul nu dispune de un model adecvat pentru stimul, mesajele sosite de la receptor activeaz forma iunea reticulat care la rndul su, activeaz informa ia sosit deja la cortex, ceea ce permite exercitarea unor procesri mai laborioase. Acest model prezice o serie de comportamente manifeste i este n concordan cu datelele neurofiziologice recente. Dei modelul lui Sokolov a fost elaborat pentru a explica reflexul de orientare, prin extensie, el poate fi invocat i pentru a explica aten ia voluntar. In acest caz, n urma inten iei de a prelucra n detaliu un anumit stimul, cortexul activeaz forma iunea reticulat care la rndul su, prin sistemul reticulat activator ascendent, sporete nivelul de activare al cortexului, mesajul recep ionat de ctre cortex fiind astfel dublat de un nivel de activare mai ridicat. Fiind mai activate dect restul mesajelor recep ionate n acelai moment de ctre cortex, ele fac obiectul unor procesri preferen iale, segregative. Cu ct un mesaj este mai activat, cu att mai mult sunt inhibate celelalte mesaje, prin mecanismul inhibi iei laterale. Unit ile informa ionale activate inhib automat unit ile nvecinate. Astfel se realizeaz o selec ie automat a informa iei care urmeaz a fi procesat detaliat. Se poate ajunge astfel la concluzia c aten ia nu este un proces de selec ie a informa iilor. Aceast selec ie se realizeaz automat, ca atare, aten ia nu este cauza selec iei informa iei i este un efect. Ea este efectul activrii unor unit i informa ionale care inhib alte unit i cognitive. Forma iunea reticulat nu este singura zon implicat n acest fenomen. A fost scos n eviden caracterul distibuit al aten iei, faptul c la realizarea ei particip, n momente diferite, zone cerebrale diferite. Exempu. Utiliznd tehnica nregistrrii fluxului sangvin local, a fost relevat participarea unor zone corticale diferite, n diferite faze de execu ie a unei sarcini aten ionale. S-a constatat astfel, c n detec ia intei este implicat cortexul cingulat anterior, iar n urmrirea intei - comutarea aten iei- cortexul cingulat posterior i forma iunea reticulat din creierul mijlociu. Una dintre implica iile majore ale acestor cercetri este c aten ia, n spe cea vizual, apare ca o func ie distribuit, n realizarea creia particip mai multe structuri diferite. Altfel spus, moduli diferi i realizeaz sarcini diferite a ceea ce, la nivel macroscopic, numim aten ie. Se cunoate n prezent c lezarea unor regiuni cerebrale care particip la realizarea aten iei poate determina neglijarea stimulilor dintr-o anumit loca ie. Pacien ii cu leziunea lobului frontal drept nu-i pot focaliza aten ia asupra stimulilor din partea stng a cmpuui vizual, iar cei cu lobul parietal stng lezat, nu pot contientiza elementele din cmpul vizual drept, n condi iile men inerii intacte a analizatorilor. Sunt ignorate obiectele n ntregime, nu

112

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ fragmente ale acestora, ceea ce dovedete c aten ia, mecanismele de procesare segregativ a informa iei, se ini iaz dup formarea imaginii 3D a obiectului. Cercetrile din domeniul neurochimiei au reuit s pun n eviden rolul activator al catecolaminelor i rolul inhibitor al monoaminooxidei (MAO) (A. Kulcsar, 1988). Exemplu. A. Kulcsar analizeaz un exemplu al implica iilor neurochimiei n psihologie. Este vorba despre "cautarea senza iilor" - "evitarea senza iilor" ca dimensiune esen ial a personalit ii. Aceast dimensiune poate fi diagnosticat prin evaluarea unor indici: cutarea emo iilor, asumarea riscurilor, preferin a pentru neobinuit, nestnjenire social, intoleran a pentru monotonie. Dup M. Zuckerman (1983) "cutarea - evitarea senza iilor" este determinat de nivelul activrii cerebrale determinat de nivelul catecolaminelor (dopamin, serotonin, norepinefrin) din sistemul limbic. S-a determinat c nevoia sexual, de dominare, de agresivitate, non-conformism, devian , preferin a pentru drog se afl n rela ie direct cu nivelul catecolaminelor. Alte cercetri au artat c nivelul MAO (monoaminooxidei) i endorfinelor se afl n rela ie invers cu activitatea cerebral i cutarea senza iilor. Ca urmare, nivelul sczut de MAO permite acumularea catecolaminelor care determin cutarea de senza ii. Deci, analiznd aten ia la nivel implementa ional se poate afirma: a) Nu aten ia selecteaz itemii sau informa ia ce urmeaz a fi procesat mai laborios, ci o mul ime de procese ascendente (intensitatea stimulului, frecven a sau caracterul su neuzual) i descendente (valoarea motiva ional-adaptativ a unei informa ii, relevan a ei n raport cu baza de cunotin e) activeaz anumite mesaje sau unit i cognitive. Prin inhibi ie lateral, ele reduc nivelul de activare al mesajelor concurente, intrnd n cmpul aten iei. Aadar, aten ia nu este o cauz a selec iei, ci un efect al activrii i inhibi iei laterale a unor mesaje. Principala structur neurofiziologic implicat n acest proces este sistemul corticoreticulat. b) Aten ia nu este realizat de o singur unitate central de control. Exist mai multe structuri neurobiologice care realizeaz diverse aspecte ale aten iei. Deci, din punct de vedere neurofiziologic, aten ia nu este un mecanism unitar, ci o mul ime de procese distribuite. c) Prelucrarea primar a informa iei vizuale i o mare parte din procesrile secundare sunt preaten ionale. Aten ia opereaz asupra configura iilor complexe ale imaginii 3D deja constituite. 2. NIVELUL ALGORITMIC SI COMPUTATIONAL La acest nivel ne intereseaz s aflm criteriile pe baza crora se realizeaz procesarea selectiv a informa iei, cum i unde anume n arhitectura sistemului cognitiv se realizeaz segregarea informa iei. In func ie de rspunsurile la aceste ntrebri, s-au conturat trei modele: - modelul "filtrajului timpuriu", care consider c segregarea procesrii informa iei se realizeaz la nivel senzorial, filtrndu-se informa iile stocate n memoria senzorial (vezi cursul 6, pct. 1).

113

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ - modelul "filtrajului trziu", care consider c selectivitatea procesrii apare abia la nivelul procesrilor superioare ale informa iei; - modelul "filtrelor atenuate", care consider c segregarea apare la mai multe niveluri de procesare a informa iei. 2.1. Modelul filtrajului timpuriu. A fost propus de D. Broandbend (1958). El consider c sistemul cognitiv uman poate fi reprezentat schematic conform imaginii alturate:

Informa iile extrase din prelucrarea la nivel senzorial a stimulilor sunt stocate ntr-o memorie de scurt durat sau senzorial cu capacitate nelimitat. In modelul ini ial nu aprea distinc ia, efectuat ulterior, ntre memoria de scurt durat i cea senzorial. In urma filtrajului, informa iile care trec de aceste filtre sunt transmise printr-un canal cu capacitate limitat spre memoria de lung durat. Filtrele sunt mecanisme care blocheaz procesarea unor informa ii, favoriznd prelucrarea preferen ial a altor informa ii. Cu ct aceast procesare este mai elaborat, cu att stocarea n memoria de lung durat este mai persistent. Evaluarea modelului: a) Memoria de scurt durat este considerat ca un loc anume n spa iul psihic, ca o func ie a unei structuri anatomo-fiziologice specifice. In prezent, se consider c memoria de scurt durat este mai degrab acea parte din memoria de lung durat activat temporal (vezi cursul 6, pct.2). Ea nu este vzut ca un loc ci ca o stare temporal de activare a unit ilor cognitive. b) Filtrele postulate de D. Broanbendt opereaz la nivel senzorial. Criteriile de selec ie ale informa iei semnificative vizeaz deci caracteristicile fizice ale stimului. Datele experimentale care stau la baza acestui model provin din experimente de ascultare dihotomic. Exemplu. Unul dintre primele studii din domeniul aten iei selective este cel al lui Cherry (1953). Obiectivele acestuia au fost urmtoarele: - analizarea modului n care o persoan se poate cocentra pe o singur conversa ie n mijlocul unui adevrat vacarm (cum ar fi cocktail party-urile); 114

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ - evaluarea acelei pr i care este re inut dintr-un material neatepat. In experimentele sale subiec ilor le sunt prezentate concomitent dou mesaje auditive diferite, unul la o ureche, altul la cealalt. Subiec ii sunt solicita i s-i focalizeze aten ia doar pe mesajul recep ional de una dintre urechi, pe care vor trebui s-l reproduc ulterior ct mai exact. Dup ascultarea celor dou mesaje, subiec ii sunt chestiona i, contrar instruc iunilor, asupra mesajului cruia nu i-au acordat ini ial aten ie. In urma unor astfel de experimente, s-a constatat c subiec ii implica i nu-i mai amintesc con inutul sau semnifica ia acestor mesaje, chiar dac o fraz este repetat de 35 de ori. In cel mai fericit caz, subiec ii pot re ine prezen a numelui propriu, dac a fost inserat n mesaj, sau loca ia, adic din ce parte a ncperii se aude mesajul respectiv, dac vocea era feminin sau masculin, ct de tare sau ncet s-a vorbit. Pentru c aceste experimente artau c din mesajul pe care nu s-a focalizat aten ia nu se re in dect caracteristicile fizice, s-a tras concluzia c segregarea procesrii informa iei survine de timpuriu, nc nainte de procesarea semnifica iei semantice a stimulului. Informa ia selectat este supus prelucrrilor semantice ulterioare i intr n memoria de lung durat. Informa ia neselectat este uitat rapid. Dar, la sfritul deceniului apte, o serie de date experimentale au nceput s contrazic ipoteza unor filtre timpurii. S-a constatat c o parte important a mesajului ignorat poate fi amintit fr dificultate. Exemplu. McKay (1973) prezint la urechea pe care era centrat aten ia un mesaj ambiguu. Concomitent, la cealalt ureche sunt prezenta i diveri itemi care puteau determina modul n care putea fi interpretat mesajul ambiguu. Rezultatele au pus n eviden faptul c interpretarea mesajului ambiguu este n func ie de mesajul concomitent prelucrat automat. Prelucrarea unui mesaj ambiguu de genul "John se apropie de banc" este n func ie de mesajul recep ionat de cealalt ureche: "coal", "parc", "BRD". Astfel s-a constatat c mesajele subcontiente determin semnifica ia pe care o acordm unor mesaje contiente ambigue, recep ionate concomitent. Intr-un alt experiment de ascultare dihotic, s-a prezentat subiec ilor un mesaj cu sens la urechea pe care trebuiau s-i concentreze aten ia, urmat imediat de un mesaj fr sens la aceiai ureche. In acelai moment, la ureche ignorat era prezentat un mesaj cu sens care continua mesajul de la prima ureche. In ciuda instruc iunilor de a-i focaliza aten ia exclusiv asupra unei singure urechi, subiec ii relateaz ulterior mesaje hibride, rezultate din combinarea mesajelor cu sens de la ambele urechi. Toate aceste date experimentale duc la concluzia c mesajele la care nu suntem aten i pot fi procesate, cel pu in par ial i sub aspect semantic, fiind apoi stocate n memoria de lung durat. Altfel spus, exist o prelucrare semantic incontient a informa iei.

115

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Deci, dac se pot prelucra semantic i mesajele care au fost ignorate, care nu sunt n sfera aten iei noastre, nseamn c mecanismele aten iei selective, adic fitrele, opereaz ntr-o etap mai trzie a procesrii informa iei. Segregarea procesrii apare dup ce s-au prelucrat (par ial) caracteristicile semantice ale stimului. Pornind de la aceste rezultate, D. A. Norman (1968) a propus modelul filtrajului trziu. 2.2. Modelul filtrajului trziu. Conform acestui model, prelucrarea stimulilor la nivel senzorial, adic procesarea primar a informa iei, se realizeaz n mod automat. Stimulii din mediu activeaz detectorii de trsturi, care func ioneaz n marea lor majoritate fr implicarea aten iei. Recunoaterea obiectelor presupune ns, punerea n coresponden a trsturilor detectate cu modelele stocate n memoria de lung durat. Temporar, unele dintre aceste modele sunt activate, partea activat a memoriei de lung durat formnd memoria de scurt durat. Aceast activare temporar este men inut selectiv, datorit unor mecanisme de pertinen , care stabilesc ce informa ii sunt relevante, pertinente sub aspect motiva ional sau pentru rezolvarea unor probleme i, ca atare, reclam alocarea aten iei. Selectivitatea intervine, deci, dup ini ierea procesrilor semantice. Procesarea caracteristicilor fizice ale stimulilor se face nesegrega ionist. Toate mesajele sunt prelucrate nediscriminativ, n aceiai msur pn la nivelul prelucrrii unor caracteristici semantice. In acest moment, mesajele cu valoare motiva ional sau relevante pentru sarcin fac obiectul unor procesri mai laborioase, iar celelalte sunt ignorate. Evaluarea modelului: a) Modelul presupune un mod de folosire foarte pu in eficient a resurselor. Se realizeaz procesarea unei cantit i mari de informa ii care nu va fi ulterior folosit. b) Modelul filtrajului trziu nu poate explica unele fenomene. Astfel, dac filtrarea ar fi numai la nivel semantic, atunci nu ar trebui s ntmpinm nici o dificultate n a discrimina net dou mesaje diferite, prezentate la aceiai ureche, cu aceiai intensitate, frecven i loca ie. Ori se stie c aceast discriminare este deosebit de dificil. c) Cercetrile lui A. Treisman au artat c procesarea unei trsturi este preaten ional, automat, n timp ce procesarea unei conjunc ii de trsturi reclam alocarea de resurse cognitive speciale, deci, este un proces aten ional, neautomat. Aceste cercetri ne arat c procesarea segrega ionist a informa iei este prezent nc de la nivelul combinrii caracteristicilor fizice ale stimulului, ceea ce contrazice modelul filtrajului trziu. 2.3. Modelul filtrelor atenuante. Este un model hibrid, propus de A. Treisman (1988). Ideea de baz a modelului este c filtrul nu func ioneaz n manier discontinu (dup principiul totul sau nimic), ci mai degrab atenueaz semnalele recep ionate, procednd la selec ii succesive, la diferite niveluri de procesare a informa iei. Stimulii la care subiectul nu este atent sunt prelucra i n mai mic sau mai mare msur, n func ie de gradul de solicitare a capacit ii de procesare a sistemului cognitiv. Dac procesarea stimulului la care subiectul este atent nu ridic dificult i deosebite pentru subiect, celelalte mesaje, dinafara cmpului aten iei pot beneficia de procesri mai laborioase (chiar pn la nivel semantic). Dac stimulul la care subiectul este atent reclam o mare parte din resursele cognitive ale subiectului, atunci ceilal i stimuli vor avea parte de o procesare mult mai redus. 116

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Evaluarea modelului: a) Modelul concord cu majoritatea datelor experimentale ob inute pn n prezent. b) Modelul a dus ns la dezintegrarea conceptului de "filtru", care devine att de general i de multidimensional, nct este greu de opera ionalizat. Practic, ntreg sistemul cognitiv devine un mecanism de filtrare a informa iei.

2.4. Abordarea neoconexionist. Aceast abordare pornete de la ideea alocrii de resurse cognitive. Mai concret, sistemul cognitiv dispune, n fiecare moment, de un volum limitat de reprezentri i mecanisme de procesare. Ca urmare, el trebuie s-i elaboreze o anumit politic de gestionare a resurselor, favoriznd procesarea acelor informa ii care au valoare adaptativ i motiva ional. Selectivitatea procesrilor nu este deci rezultatul unor filtrri, ci al modului de gestiunea a resurselor cognitive. Astfel, cu ct o sarcin este mai complex sau coeficientul su de noutate este mai ridicat, cu att mai substan iale sunt resursele cognitive pe care le necesit. Deci, resursele reprezenta ionale i calculatorii de care dispune orice sistem cognitiv sunt alocate discriminatoriu, pentru realizarea unor sarcini n defavoarea altora. Selec ionarea unor informa ii nu este rezultatul unor filtraje, ci al alocrii prioritare a resurselor cognitive pentru procesarea unui anumit flux de informa ie. Mecanismele aten ionale, de filtrare nu sunt cauza procesrii segrega ioniste, ci sunt efectul alocrii preferen iale a resurselor cognitive. Gestiunea resurselor cognitive se afl n strns legtur cu nivelul general de activare psihofiziologic. Capacitatea forma iunii reticulate de a activa cortexul, ca i disponibilit ile corticale de activare, sunt ns limitate, ceea ce oblig la o procesare segrega ionist a informa iilor. Aceste remarci fac posibil o abordare de inspira ie neuronal a mecanismelor cognitive ale aten iei. Astfel, putem considera c fiecare stimul pe care l recep ioneaz un subiect, la un moment dat este codat de un neuromim (vezi cursul 2, pct.2.2). Dac una dintre unit i devine mai activ, fie datorit intensit ii stimulului, fie datorit relevan ei sale pentru realizarea unei sarcini sau satisfacerea unei nevoi, se modific valoarea de activare a celorlalte unit i din re ea. Datorit inhibi iei laterale, cu ct valoarea de activare a unei unit i este mai mare, cu att mai inhibate devin restul unit ilor. Unit ile cognitive mai activate, sunt mai intens procesate. In aceast situa ie, nu mai este necesar postularea unor mecanisme aten ionale specifice care s determine selectivitatea procesrilor sau alegerea discriminativ a stimulilor ce trebuie procesa i. Acest model genereaz predic ii testabile care pot duce la validarea lui. Una dintre predic i se refer la fenomenul de interferen . Interferen a este deteriorarea unei performan e datorit competi iei sale cu o alt performan care reclam aceleai mecanisme de procesare. Predic ia care se poate face este c inhibi ia lateral este cu att mai puternic cu ct doi neuromimi sunt mai apropia i. Altfel spus, dou sarcini similare, care implic procesri i reprezentri similare sau apropiate, interfereaz mai puternic dect dou sarcini total diferite. Rezultatul interferen ei const n scderea performan elor la ambele sarcini. Exemplu. Putem s recep ionm i s procesm concomitent, fr dificultate, stimuli vizuali i auditivi. Putem privi imaginile de 117

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ la televizor i n acelai timp s ascultm o emisiune informativ la radio. Aceasta dovedete c sistemul cognitiv poate procesa concomitent dou sau mai multe tipuri de reprezentri cu condi ia ca ele s implice procesri diferite. Dar este mult mai greu s focalizm aten ia dac trebuie s recep ionm concomitent dou mesaje verbale, chiar dac trateaz subiecte diferite. Mesajele interfereaz att de puternic, nct e greu s selectm numai un anumit flux de informa ie. Analiza fenomenului de interferen a determinat nuan ri ale teoriei aten iei vzute ca rezultat al politicii de alocare a resurselor cognitive. Cel pu in trei factori par a fi implica i n apari ia interferen elor: - gradul de similitudine al stimulilor i/sau procesrilor i/sau tipul de rspuns reclamat de sarcin. Cu ct similitudinea este mai ridicat, cu att e mai mare probabilitatea de apari ie a interferen ei. - nivelul de automatizare a realizrii sarcinii. Cu ct sunt mai automatizate procedurile implicate n realizarea sarcinii, cu att mai impermeabile sunt ele la influen ele generate de alte fluxuri informa ionale, deci probabilitatea de apari ie a interferen ei scade. - nivelul de dificultate al sarcinii. Cu ct o sarcin este mai dificil, cu att mai frecvente sunt interferen ele. Aceste date experimentale asupra interferen ei au dus la ipoteza existen ei unor resurse cognitive diferen iate pentru diferite tipuri de procesri sau informa ii. Altfel spus, n loc s se considere c resursele cognitive sunt compacte i gestiunea lor se face centralizat, s-a avansat ideea c aceste resurse sunt specifice fiecrei modalit i senzoriale sau tip de informa ie. Aa se poate explica, de pild, de ce interferen a dintre procesrile implicate n realizarea unor sarcini vizuale i cele reclamate de sarcinile auditive este redus, pe cnd n interiorul aceleiai modalit i senzoriale, gradul de interferen este ridicat. Datele experimentale disponibile n prezent nu dau ctig de cauz definitiv, nici gestionrii centrale a resurselor, dar nici gestionrii lor locale. Exist dovezi despre existen a unor interferen e stranii, ntre procesri total diferite. Spre exemplu, s-a constatat c performan ele la o sarcin aritmetic (adunarea sau nmul irea unor numere) scade semnificativ cu ct strngem mai tare un obiect n mn! 3. ATENTIA SI COERENTA COMPORTAMENTULUI Procesarea selectiv a informa iei nu este determinat numai de resursele cognitive finite de care dispune sistemul cognitiv uman sau infrauman. Selectivitatea prelucrrii informa iei este justificat i de necesitatea asigurrii coeren ei comportamentului. Pentru ca un comportament s fie eficace, s-i ating inta cu minimum de efort, organismul trebuie s ignore, pe ct posibil, fluxurile informa ionale colaterale. Ca urmare, el va evita procesarea unor stimuli, care, dei nu ar depi capacit ile sale reprezenta ionale i de calcul, ar putea interfera cu procesrile necesare realizrii unui anumit comportament. In acest caz, selectivitatea este indus nu att de caracterul insuficient al resurselor cognitive, ct de cerin a realizrii unui comportament eficace, esen ial pentru propria noastr supravie uire. Dup cum am mai spus, selectivitatea trebuie n eleas n dou sensuri, de selec ie a stimulilor ce trebuie procesa i i ca procesare selectiv n diferite grade sau moduri 118

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ a informa iilor deja selectate. Realizarea unui comportament eficace, a unui control coerent, reclam din partea sistemului cognitiv, ambele tipuri de selectivitate. De aceea, procesarea segrega ionist a informa iei se va datora necesit ii de a efectua o ac iune eficient, cheltuind minimum de resurse pentru maximum de rezultate. Astfel, procesarea segrega ionist a informa iei nu este neaprat un semn al incapacit ii noastre de a face fa unui mediu hipercomplex, ci i o strategie adaptativ, dobndit de organism pentru a-i asigura coeren a i controlul comportamentului. 4. ATENTIA SI MEMORIA DE LUCRU Citind literatura de specialitate vom putea constata c aceleai date experimentale sunt invocate att n cazul aten iei ct i al contiin ei sau al memoriei de scurt durat. Spre exemplu, capacitatea MSD de 7+/-2 itemi este invocat i cnd se discut despre volumul aten iei, i cnd se vorbete despre cmpul contiin ei. Aceste date ridic problema rela iei dintre aten ie i memoria de lucru (vezi cursul 6, p.2.1.). In stare de relaxare i ateptare pasiv capacitatea aten iei se suprapune peste capacitatea memoriei de lucru. Exist un numr de informa ii mai activate dect restul informa iilor din memorie, dar nici una nu prezint un interes deosebit. Aten ia i memoria de lucru sunt coextensive n aceast situa ie.

119

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

Capacitatea maxim a aten iei este identic cu capacitatea memoriei de lucru (7+/-2 itemi). Aceasta se realizeaz n stare de relaxare i ateptare pasiv. Diferi i factori motiva ionali sau afectivi pot orienta sistemul cognitiv spre procesarea mai intens, mai detaliat a unui numr mai restrns de itemi. Cu ct numrul acestora este mai redus, cu att nivelul lor de activare este mai ridicat. Intensificarea valorii de activare a unor itemi determin prin inhibi ia lateral, reducerea valorii de activare a itemilor concuren i. Ca urmare, volumul aten iei se reduce considerabil fa de volumul memoriei de lucru. Cnd spunem c "ne-am ndreptat aten ia spre" sau "am focalizat aten ia", nu nseamn c posedm o facultate psihic pe care o putem controla volitiv i care se numete aten ie, aa cum apare la nivelul experien ei cotidiene. "A ne focaliza aten ia" nsemn, de fapt, a spori valoarea de activare a unor reprezentri cognitive, n defavoarea altora, pentru a le supune unor procesri mai laborioase dect restul unit ilor. Plusul de activare poate veni din partea unor factori motiva ionali, afectivi, a inten iilor noastre sau datorit unor caracteristici specifice ale stimulului (intensitatea, impredictibilitatea, noutatea etc). Aten ia este o mul ime variabil de unit i cognitive din memoria de lucru.

120

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Dac aceast teorie este corect, atunci cel pu in dou predic ii pe care le putem face pe baza acestei teorii, trebuie s fie adevrate: a) Fiind vorba, att n cazul aten iei ct i al memoriei de lucru de unit i cognitive (infoma ii + mecanisme de procesare) aflate ntr-o stare de activare similar, atunci fenomene constatate n cazul aten iei vor fi identificate i n cazul memoriei de lucru. b) Dac exist i alte unit i cognitive n stare de activare, n afar de cele aflate sub focalizarea aten iei, deci care apar in memoriei de lucru, dar nu i aten iei, atunci efectul lor va putea fi nregistrat. 4.1. Similaritatea comportamentelor unit ilor din cmpul aten iei i din memoria de lucru. Unul din fenomenele cele mai cunoscute legate de func ionarea aten iei este cel al interferen ei: cu ct dou sarcini pe care dorim s le realizm, aflate n focalizarea aten iei, sunt mai similare sub aspectul intrrilor, a tipului de procesare reclamat i al rspunsului sau al output-urilor reclamate, cu att mai intens este perturbarea lor reciproc. Acelai fenomen de interferen se poate constata i n cazul memoriei de lucru. Metodologia general a unor experimente care s pun n eviden interferen a unit ilor cognitive din memoria de lucru n acelai mod n care interfereaz unit ile din cmpul aten iei, este destul de simplu. Dou unit i cognitive aflate n memoria de lucru (informa ii + mecanisme de procesare) de tipuri diferite, sunt asociate cu dou tipuri de rspuns. Rspunsurile pot implica aceleai mecanisme ca i realizarea sarcinii sau mecanisme diferite. Dac unit ile cognitive din memoria de lucru interfereaz, atunci rapiditatea rspunsului va fi mai mare n al doilea caz. Exemplu. Ca exemplificare, descriem un experiment efectuat de L. R. Brooks (1968). Subiec ii din lotul experimental au primit dou tipuri de sarcini: o sarcin spa ial i una verbal. In cazul sarcinii spa iale subiec ii trebuiau s-i imagineze c parcurg mental contururile care circumscriu o liter, F, prezentat anterior pe un display i existent, n momentul realizrii sarcinii, n memoria de lucru.

121

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

De fiecare dat cnd subiectul, scannd imaginea mental a literei din memoria de lucru atinge o extremitate, trebuia s rspund prin DA; cnd atingea un col care nu era la limita extrem, trebuia s rspund NU. De pild, dac subiectul i ncepe traseul din col ul din stnga jos rspunsurile lui vor fi: DA, DA, DA, DA, NU, NU, NU, NU, NU, DA. In cazul sarcinii verbale, subiectul trebuie s inspecteze mental o propozi ie pe care de asemenea o avea n memoria de lucru i s rspund prin DA, dac cuvntul inspectat la un moment dat este un substantiv, i prin NU, n orice alt caz. In cazul rezolvrii ambelor sarcini, o parte din subiec i i expuneau rspunsul ntr-o form verbal (spuneau cu voce tare DA sau NU), iar o alt parte, i-l exprimau nonverbal, spa ial, indicnd unul din rspunsurile DA sau NU scrise pe o foaie de hrtie. Deci, att sarcinile, ct i rspunsurile se aflau n memoria de lucru. Ceea ce ne intereseaz este dac interferen a dintre o sarcin i un rspuns de acelai tip (ambele verbale sau ambele spa iale) este mai mare dect interferen a dintre o sarcin i un rspuns de tipuri diferite (sarcin verbal i rspuns spa ial; sarcin spa ial i rspuns verbal). Dac este aa, atunci interferen a func ioneaz dup aceleai mecanisme n memoria de lucru ca i n cazul aten iei, ceea ce arat c nu exist diferen e ntre natura unit ilor cognitive aflate n memoria de lucru i cele implicate n procesualitatea aten iei. Intradevr, rezultatele experimentale au confirmat predic ia: pentru fiecare dintre sarcini, performan ele subiec ilor erau mai bune dac sarcina i rspunsul fceau parte din dou categorii diferite.

122

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ In concluzie, acest experiment ne arat c unul dintre fenomenele bine-cunoscute din psihologia aten iei - interferen a - are loc i n cazul memoriei de lucru, ceea ce pledeaz n favoarea ideii c n ambele cazuri avem de-a face cu o mul ime de unit i cognitive activate din memoria de lung durat. 4.2. Impactul unit ilor cognitive din memoria de lucru asupra aten iei. Pentru a dovedi c aten ia este o submul ime a memoriei de lucru, trebuie s artm c exist unit i n memoria de lucru care nu apar in aten iei. Dac ele exist, atunci impactul lor trebuie s fie posibil de nregistrat, printr-o metod adecvat. Astfel, ntr-un experiment realizat de Mac Kay (1973), subiectul primete un mesaj ambiguu la una dintre urechi, asupra creia trebuie s-i concentreze aten ia. Concomitent, la urechea nedominant, pentru care subiectul era sftuit s ignore orice mesaj, el primete dou mesaje, capabile s clarifice n dou feluri diferite mesajul ambiguu respectiv. Aceste mesaje fiind ignorate, au o stare de activare mai ridicat dect restul informa iilor din memoria de lung durat, dar mai sczut dect a celor din cmpul aten iei. Altfel spus, ele sunt n memoria de lucru, nu i n focarul aten iei. Impactul lor trebuie s se fac sim it asupra semnifica iei pe care subiec ii o acord mesajelor ambigui, ceeea ce s-a i constatat experimental. 4.2. Interpretarea legii Yerkes-Dodson Legea Yerkes-Dodson exprim rela ia dintre nivelul de performan i cel de activare neuropsihic general, n func ie de tipul sarcinii. Pentru sarcinile uoare, nivelul de performan crete linear pn la un anumit prag, odat cu creterea nivelului general de activare. Pentru sarcinile complexe performan a crete odat cu intensificarea activrii pn la un punct denumit optim motiva ional, dup care sporirea activrii duce la aplatizarea i apoi deteriorarea performan elor. Pe baza modelului actual al memoriei de lucru i al aten iei se poate explica aparitia acestui efect. Cnd subiectul are de rezolvat sarcini simple, sarcini aritmetice cu numere mici, spre exemplu, cantitatea de informa ie i varietate mecanismelor de procesare la care face apel sunt reduse. Cu ct suntem mai motiva i, cu att sporim valoarea de activare a unit ilor cognitive n cauz. Sporirea activrii antreneaz automat sporirea performan elor. O sarcin complex, cum ar fi rezolvarea unei probleme de geometriesau redactarea unei lucrri tiin ifice, necesit luarea n considerare a unei mul imi considerabile de cunotin e i de mecanisme de procesare a lor, solicitnd la maximum capacitatea memoriei de lucru. Pn la un anumit nivel, cu ct motiva ia este mai ridicat, cu att mai multe cunotin e activm din memoria de lucru i sporim viteza de execu ie a unor procesri. Dac activarea continu s creasc, unit ile activate, prin inhibi ie lateral, vor reduce valoarea de activare a unor unit i adiacente. Accesibilitatea acestor unit i va fi din ce n ce mai dificil, tot mai pu ine cunotin e din memoria de lucru rmnnd disponibile, ceea ce duce la scderea performan ei. Deci, supraactivarea unor unit i cognitive antreneaz subactivarea altor unit i, deci reducerea capacit ii memoriei de lucru. Fenomenele descrise de legea Yerkes-Dodson nu sunt altceva dect emergen e ale rela iilor dintre memoria de lucru i aten ie n condi iile rezolvrii de probleme.

123

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE KINCHLA, R. A., (1992), Attention, n Annual Review of Psychology, vol. 43; KULCSAR, T., (1988), Implica ii ale neurochimiei n psihologie, n Revista de Psihologie, nr.2; MALIM, T., (1999), Procese cognitive, Bucureti, Ed. Tehnic, p.23-49;

124

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 10 MODELE SIMBOLICE SI CONEXIONISTE DE ORGANIZARE A BAZEI DE CUNOSTINTE (I) REPREZENTAREA PROPOZITIONALA SI RETELELE SEMANTICE Planul cursului 1. Cunotin e declarative i cunotin e procedurale. 2. Modelri simbolice ale bazei de cunotin e. 2.1. Structuri conceptuale complexe. 2.1.1. Reprezentarea propozi ional 2.1.1.1. Propozi ia i re elele propozi ionale. 2.1.1. 2. Testarea re elelor propozi iionale. 2.1.2. Re ele semantice. 2.1.2.1. Structura re elelor semantice. 2.1.2.2. Testarea re elelor semantice. 3. Teoria activrii care se rspndete. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S face i deosebire ntre cunotin ele declarative i cele procedurale. b) S explica i avantajele reprezentrii semantice a cunotin elor. c) S descrie i organizarea cunotin elor n memorie sub form de re ele propozi ionale i re ele semantice. d) S modela i aser iuni pe baza teoriei grafurilor. e) S verifica i validitatea ecologic a re elelor propozi ionale i semantice. f) S pondera i re elele semantice pentru a corespunde cu datele experimentale. 1. CUNOSTINTE DECLARATIVE SI CUNOSTINTE PROCEDURALE Stiin ele cognitive sunt cele care au introdus opozi ia ntre: - cunotin ele declarative ("a ti c", "know-that", "savoir"); - cunotin ele procedurale ("a ti cum", "know-how", "savoir-faire"). a) Cunotin ele declarative sunt deprtate de ac iunea concret. Ele se refer la propriet i i rela ii care stau la baza unor ac iuni concrete. Dac primesc o elaborare mai aprofundat se pot traduce n termeni de ac iune concret. Putem avea cunotin e declarative fr a avea i cunotin ele declarative aferente. Spre exemplu, putem cunoate propriet ile celui mai mare divizor comun, fr a ti ns s-l calculm. Unele cunotin e declarative pot fi mai aproape da ac iunea concret dect altele. Exemplu. Conceperea sistemului de nclzire a unei maini de splat, descrierea sa n termeni de electricitate, este mai aproape de procedura de fabrica ie dect descrierea sa n termeni de termodinamic. 125

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ b) Cunotin ele procedurale sunt mai aproape de ac iunea concret. Ele specific structuri de control direct utilizate n realizarea ac iunii. Ele trimit la modalit ile i condi iile ac iunii, fiind reprezentate sub form de reguli de producere de tipul "dac (condi ie).....atunci (ac iune)". Cunotin ele procedurale pot fi dobndite prin ac iune, fr referire aprofundat la cunotin e declarative. De exemlu, noi putem lucra pe ordinator fr a avea cunotin e aprofundate asupra hard-ului i soft-ului su. Deasemenea, cunotin ele procedurale pot fi dobndite prin mecanismele de contientizare studiate de J. Piaget. Cnd procedurile se execut frecvent i se automatizeaz, pot pierde cunotin ele declarative. Este vorba despre mecanisele de automatizare (Galperin, 1966, Anderson, 1983). Aceast distinc ie (cunotin e declarative-cunotin e procedurale) acoper grade intermediare ntre aceste dou extreme dup gradul de opera ionalitate al cunotin elor. O procedur nu poate func iona ca atare dac nu con ine i date declarative n nsi structura sa, care s-i permit prelucrrile, dup cum nici o structur de date declarative nu poate func iona dac nu are n ea procedurri care s-i permit modificarea acestor structuri de date. * * * In acest curs vom discuta despre cum sunt organizate cunotin ele noastre n memoria de lung durat i n memoria de lucru. De-a lungul cursurilor anterioare am avut ocazia s discutm despre impactul bazei de cunotin e a subiectului asupra modului de procesare a informa iei i am precizat c toate prelucrrile descendente sunt ini iate i ghidate de baza de cunotin e. Pe baza cunotin elor subiectului se realizeaz gruparea informa iilor n unit i cu sens (chunks-uri), categorizarea, constituirea de concepte sau imagini mintale etc. Modul de organizare a cunotin elor depinde de reprezentrile cu care opereaz sistemul cognitiv. Astfel: - pentru reprezentarea obiectelor sau a categoriilor de obiecte subiectul uman recurge la concepte i prototipuri; - pentru reprezentarea scenelor (strilor de lucruri) complexe, sistemul cognitiv apeleaz la imagini mentale sau la scheme cognitive; - pentru reprezentarea ac iunilor sunt utilizate scenariile cognitive sau secven e de reguli de producere. Una dintre modalit ile de organizare a exemplarelor unei categorii se face n func ie de gradul lor de similaritate cu prototipul categoriei respective (vezi cursul 5, pct.4.2.). Similaritatea i disimilaritatea a dou elemente se calculeaz pe baza caracteristicilor comune i specifice, conform axiomei lui Tversky (vezi cursul 5, pct.3.2.). Gradul de similaritate apare ca distan spa ial, elementele unei categorii distribuindu-se pe baza gradelor de similaritate ntr-un mod analog reprezentrilor topologice. Dar gruparea itemilor n func ie de similarittea/disimilaritate caracteristicilor lor nu este singura modalitate de organizare a informa iei n memorie. Integrarea conceptelor ntr-o re ea conceptual mai ampl genereaz un alt tip de organizare i anume re eaua semantic. Dac vedem conceptul ca o form contras a unei propozi ii, atunci componentele de baz ale organizrii informa iei sunt propozi iile, iar ntre acestea se stabilesc diferite re ele propozi ionale.

126

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Elementele unei situa ii ntre care exist rela ii tipice, se organizeaz mental sub forma structurilor de cunotin e (schemelor cognitive), iar secven ele unei ac iuni sub forma scenariilor sau regulilor de producere. Majoritatea cunotin elor noastre au un format semantic. O cunotin este un con inut semantic despre care se poate spune c este adevrat sau fals, mai exact, cruia i se poate atribui o valoare de adevr. Ca atare, imaginile mentale sau perceptive nu sunt cunotin e. Cunotin ele rezult din prelucrarea lor. 2. MODELARI SIMBOLICE ALE BAZEI DE CUNOSTINTE Capacitatea sistemului cognitiv de a re ine pe termen lung, cu precdere semnifica iile stimulilor, nu cofigura ia lor perceptiv, a fost relevat n numeroase experimente. Accentundu-se aceast tendin , adesea s-a pus semnul identit ii ntre memoria de lung durat i memoria semantic. O serie de investiga ii au relevat ns posibilitatea pstrrii n memorie a caracteristicilor vizuale a unor stimuli chiar i cteva luni de le sarcina de memorare a acestora. Memoria de lung durat are aadar o extensie mai larg dect memoria semantic, incluznd i unele caracteristici senzoriale ale stimulilor. Ponderea con inuturilor imagistice este ns mult mai redus n compara ie cu con inuturile semantice, sistemul cognitiv avnd tendin a de a stoca preferen ial, pe termen lung informa ia semantic despre stimul. Exist o serie de avantaje care favorizeaz o reprezentare semantic a cunotin elor. a) Economicitatea codrii semantice. Prin caracterul su abstract, reprezentarea semantic este mult mai economicoas dect celelalte tipuri de reprezentri. Intr-un format redus, ea con ine maximum de informa ie. Detaliile fizice, nerelevante ale stimulului sunt abandonate, re inndu-se preferen ial informa ia categorial, rela iile relevante, relativ stabile. b) Rapiditatea procesrii. Economicitatea codrii semantice a informa iei induce un alt avantaj i anume rapiditatea procesrii. Reprezentrile semantice sunt mai uor de prelucrat dect cele imagistice pentru c ocup un spa iu mental mai redus n memoria de lucru. Intregul mecanism logic de care dispune subiectul uman opereaz asupra con inuturilor semantice. c) Sintaxa riguroas. Reprezentrile semantice impun o sintax riguroas, limitnd numrul de combina ii posibile, spre deosebire de reprezentrile imagistice care nu au sintax (vezi cursul 11, pct.2.2.). Reprezentrile semantice nu permit combina ii de genul: "burlac cstorit", "bab adolescent", "cerc ptrat" etc., care ncalc regulile de combinare semantic sau logic. Limitnd numrul de combina ii posibile ntre reprezentrile semantice, se reduce probabilitatea interferen elor, prelungindu-se astfel durata reten iei unor evenimente, n condi iile unei economii de resurse de procesare a informa iei. d) Permite operarea asupra posibilului. O reprezentare semantic nu reclam neaprat un referent real, ci un referent posibil. Astfel, numerele ira ionale nu au un corespondent n realitatea aflat sub inciden a sim urilor, dar este suficient s avem no iunea corespunztoare acestui tip de numere pentru a demonstra teoreme sau a face calcule corespunztoare. Putem avea i o reprezentare imagistic despre unele lucruri posibile, dar, n acest caz, imaginea este un produs secundar, este consecin a cunotin elor semantice pe care le avem despre obiectul respectiv. Eliberndu-se de constrngerile realit ii, procesarea cognitiv nu alunec ns n haos, posibilul fiind ordonat de sintaxa proprie reprezentrilor semantice i de principiul non-contradic iei. 127

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Spernd c v-am convins de avantajele reprezentrii semantice a cunotin elor, ne punem acum problema modului n care acestea sunt organizate. 2.1. CUNOSTINTE DECLARATIVE Cunotin ele nostre se nln uie, se ntretaie, se interfereaz, dnd natere astfel unor structuri conceptuale complexe. Rolul acestor structuri este acela de a reproduce n plan mental rela iile obiective existente ntre obiecte. Structurile conceptuale complexe pot fi clasificate conform schemei:

Dup cum se observ se face distinc ie ntre structuri conceptuale corespondente cunotin elor i cele corespondente interpretrilor. Primele se elaboreaz treptat n cursul nv rii i se nscriu n memoria de lung durat a individului. Celelalte se elaboreaz dependent de context, de sarcina aflat n curs de realizare, fcnd parte mai ales din memoria de lucru a individului. In primul caz avem de-a face mai mult cu semnifica ia cuvintelor, aa cum apar ele n dic ionare, n cel de-al doilea caz, cu semnifica ia legat de enun , cea vehiculat de fraze i texte. Structurile interpretrii cuprind structuri de baz i stucturi complexe. 1. Structurile de baz, numite i predicative se bazeaz pe structura predicat-argument, predicatul fiind o stare, un eveniment sau o ac iune, iar argumentul indicnd care sunt obiectele privitoare la stare, eveniment sau ac iune. 2. Structurile complexe servesc la interpretarea textelor narative. Exist trei asemenea structuri: a) re elele propozi ionale care presupun stabilirea rela iilor dintre propozi ii; b) macrostructurile care provin din selec ionarea i condensarea informa iei, astfel nct ceea ce se re ine este un fel de rezumat i care sunt redate cu ajutorul macropropozi iilor c) modele situa ionale care constituie o reprezentare a ceea ce figureaz ntr-un text. Ele corespund a ceea ce Johnson-Laird numea model mental (1983). Toate aceste tipuri de structuri conceptuale au o mare validitate ecologic i chiar plauzibilitate neuronal, fiind concepute ca noduri interconectate ntre care se propag activarea. Structurile conceptuale ale cunotin elor se divid la rndul lor n dou categorii: 1. Re elele semantice ce corespund rela iilor de incluziune din lumea obiectiv; 128

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 2. Schemele i scenariile cognitive ce corespund rela iilor parte-ntreg existente ntre obiectele i fenomenele din realitatea nconjurtoare. In continuare vom ncerca s analizm mai n profunzime cteva dintre aceste structuri conceptuale. 2.1.1. Reprezentarea propozi ional. 2.1.1.1. Propozi ia (aser iunea) i re elele propozi ionale Sub influen a logicii matematice i a analizei logice a limbajului, n tiin ele cognitive se consider c unitatea semantic minimal este aser iunea, nu conceptul. Un concept nu are valoare de adevr, nu poate fi considerat adevrat sau fals, cci adevrate sau false pot fi numai aser iunile. Aser iunea este o cunotin care const n asertarea unui predicat logic (proprietate, rela ie) despre un subiect logic (un individ sau o mul ime de indivizi logici). In terminologia englez se face distinc ie ntre: - sentence = propozi ie exprimat n limbajul natural; - proposition = con inutul semantic al acestei proprozi ii sau aser iunea. Dou propozi ii diferite (sentences) pot avea acelai con inut propozi ional (proposition). Spre exemplu: "Brutus l-a ucis pe Caesar" i "Caesar a fost ucis de Brutus" sunt echivalente sub aspectul semnifica iei. Se poate observa c propozi iile din limbajul natural nu sunt identice, ci doar aproximeaz propozi iile logice sau aser iunile. In acest capitol vom utiliza termenul de aser iune pentru termenul englez "proposition", cci exprim o rela ie semantic logic ntre subiectul logic i predicatul logic. Structurile predicative au avut un mare ecou n lingvistic prin faptul c toate limbile cunoscute au o structur predicativ, dar i n psihologie, fiind utilizate la studiul memoriei i n elegerii textelor. S-a propus chiar i o metod numit metoda anlizei propozi ionale pentru analiza con inutului textelor prezentate i a con inutului textelor reamintite. * * * Logica predicatelor de ordinul I ofer un formalism eficace pentru modelarea con inuturilor semantice. Orice aser iune este reprezentat de o func ie propozi ional cu una sau mai multe variabile, sau altfel spus dintr-un predicat cu unul sau mai multe argumente. O fraz se reprezint prin utilizarea cuantificatorilor i conectivelor logice. S analizm textul de mai jos: "Einstein a creat teoria relativit ii, revolu ionnd fizica. El era un evreu german care a emigrat n SUA". Pentru a v forma o idee, expresia simbolic corespunztoare din logica predicatelor este: x Einstein (x) & creatorul teoriei relativit ii (x) > - revolu ionat fizica (x) y evreu german (y) & emigrant n SUA (y) & x y Dac formalizm predicatele prin constante logice, rezult o secven de func ii propozi ionale dup cum urmeaz: x, y((P(x) & Q(x) > - R(x) & S(y) & T(y) & x y 129

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ unde este cuantificatorul particular ("exist cel pu in un"), iar > arat o rela ie de antrenare logic. Dar aser iunile cu care opereaz sistemul cognitiv pot fi modelate utiliznd i o alt nota ie, bazat pe teoria grafurilor. Un exemplu de aser iune: "Psihologia este tiin ". Aceast aser iune este format dintr-un predicat i dou argumente: "este" este predicatul, "psihologia" este un argument, cu rol de subiect al predicatului, iar "tiin " este al doilea argument, cu rol de obiect al predicatului. Dup cum se observ, argumentele nu sunt interanjabile, nu sunt simetrice i se distinge ntre subiectul predicatului i obiectul predicatului . Exist i predicate cu mai multe argumente. Aser iunea "Psihologia este tiin " poate fi modelat conform teoriei grafurilor n modul urmtor: este

psihologia

stiin

Avantajul acestei reprezentri este c se pot exprima i rela iile dintre aser iuni, nu numai con inutul lor semantic, ca n cazul logicii predicatelor. Conform acestei modelri orice cunotin atomar este reprezentat printr-un nod. Conexiunile dintre ele sunt reprezentate prin sge i. Mai multe propozi ii pot mprti un nod i se pot lega n lan uri. Acelai text de mai sus poate fi reprezentat prin re ele propozi ionale (propositional networks). Cu toate c le-am numit "re ele propozi ionale", ele sunt de fapt, re ele de aser iuni, nu de propozi ii. Mai corect, dar mai pu in uzitat, ar fi fost s le numim re ele aser ionale.

130

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

Textul a fost descompus n 4 aser iuni simple, numerotate de la 1 la 4: 1. Einstein a creat teoria relativit ii. 2. Einstein a revolu ionat fizica. 3. El este un evreu german. 5. El a emigrat n SUA. Se poate observ c n interiorul aceleiai aser iuni, termenii ndeplinesc diferite func ii: - de subiect; - de a marca o rela ie; - de obiect al rela iei respective. In prima propozi ie, Einstein are func ie de subiect, "a creat" exprim o rela ie, iar "teoria relativit ii" este obiectul unei rela ii. Se poate observa cum prezentarea bazat pe teoria grafurilor exprim rela iile dintre termenii unei aser iuni, precum i modul n care aceti termeni sunt conecta i de alte aser iuni. Aceast interconectare este reprezentat n re ea printr-o serie de sge i care exprim fie rela ii de genul "este un" ("este o"), fie rela ii func ionale de genul celor men ionate mai sus. Aceast re ea trebuie privit doar ca un segment al unei re ele mult mai vaste, care cuprinde ntreaga noastr baz de cunotin e. Aceste re ele propozi ionale nu sunt simple artificii formale rezultate din aplicarea teoriei grafurilor la memoria uman. Pe ele se pot face predic ii testabile, astfel nct s-i dobndeasc, cel pu in n principiu, validitate ecologic. 2.1.1.2. Testarea re elelor propozi ionale O modalitate de testare a acestor re ele se bazeaz pe asocia ii libere. Se solicit subiec ii s nve e un anumit material, pentru care experimentatorul a stabilit deja re eaua propozi ional. Dup un interval de timp variabil, subiec ii sunt supui unei probe de asoci ii libere. Astfel, se ia un termen (nod de re ea) i i se prezint subiectului. Sarcina lui este s

131

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ spun primul cuvnt care i vine n minte, din textul nv at anterior. Experimentatorul noteaz timpul de reac ie i localizeaz cuvntul men ionat de subiect n re ea. Se continu seria asocia iilor libere pn se epuizeaz toate nodurile din re ea. Dac re eaua este valid, atunci distan a dintre nodurile re elei trebuie s coreleze cu mrimea timpului de reac ie. Exemplu. In cazul re elei prezentate, se poate lua ca amors "Einstein" i se cere subiec ilor s procedeze la asocia ii libere. Cel mai scurt timp de reac ie, deci cea mai rapid asocia ie este "teoria relativit ii" (1,20 secunde), apoi la mic diferen "evreu german" (1,30 secunde). Aceste date sunt conforme cu predic iile re elei, anume c asocia ia cea mai rapid se face cu cele mai apropiate noduri. Validitatea ei se demonstraz i mai bine dac folosim un nod extrem ca amors. Dac se prezint subiec ilor cuvntul "evreu german", timpul mediu de reac ie pentru a realiza asocia ia cu "Einstein" a fost mai scurt (1,19 secunde) dect pentru "teoria relativit ii" (1,80 secunde). Ori, distan a dintre "evreu german" i "Einstein" este mai redus dect distan a dintre "evreu german" i "teoria relativit ii". Aadar, informa ia nu este stocat serial, n ordinea apari iei sale n text, cci dac ar fi fost aa "teoria relativit ii" ar fi fost reactualizat mai rapid dect "Einstein", ntruct este mai aproape de nodul amors. O alt metod de validare a re elei propozi ionale se bazeaz pe nregistrarea timpilor de reac ie la ntrebri puse subiec ilor. Aceste ntrebri sunt construite n aa fel nct s cuprind noduri aflate la distan e diferite. Dac re eaua este valid, timpii de reac ie trebuie s corespund distan elor dintre noduri. Exemplu. Putem ntreba, de pild: 1. Einstein este un evreu german? 2. Teoria relativit ii a fost creat de un evreu german? Aceste ntrebri con in noduri aflate la distan e diferite n re eaua propozi ional. Dac laten a rspunsurilor pentru ntrebarea 2 este mai mare dect pentru ntrebarea 1, atunci predic ia re elei sa validat, ca atare, re eaua devine o modelare plauzibil. O mare parte din datele experimentale de pn acum sus in validitatea ecologic a modelului re elelor propozi ionale. Forma n care sunt ele prezentate, prin noduri interconectate prin care se propag activarea, le confer i o anumit plauzibilitate neuronal. Ins nu toate cunotin ele din memorie sunt organizate sub form de re ele propozi ionale.

132

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 2.1.2. Re ele semantice O alt modelare a cunotin elor din memorie este cea cunoscut sub numele de re ea semantic. O re ea semantic cuprinde modul de organizare a con inuturilor semantice din domenii de cunotin e bine structurate (biologie, fizic, geometrie etc.). De regul, cunotin ele din aceste domenii sunt organizate ierarhic, n func ie de gradul lor de generalitate. Primele re ele de acest tip au fost construite de Collins i Quillian (1969). Iat un exemplu de re ea semantic:

2.1.2.1. Structura re elelor semantice Re eaua semantic este format din noduri i arce. Fiecare nod reprezint un concept i fiecare arc, o rela ie dintre concepte sau dintre acestea i propriet ile lor esen iale, definitorii. Orice re ea semantic con ine doua tipuri de rela ii: - rela ii de subordonare, de la concepte cu grad de generalitate mai redus la cele cu grad de generalitate mai mare; - rela ii de predica ie, de la subiectul logic la caracteristicile sale definitorii. Re eaua are proprietatea de eritabilitate a trsturilor. Aceasta nseamn c o trstur, proprietate aferent unui nod este motenit de toate nodurile subordonate. Exemplu. "Barza" din re eaua de mai sus, n afar de propriet ile sale caracteristice: "are cioc rou", "mnnc broate", are i toate caracteristicile asociate nodurilor supraordonate "pasre" i animal". 2.1.2.2. Testarea re elelor semantice

133

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Validitatea acestor modele poate fi verificat tot pe baza predic iilor oferite de model, prin msurarea timpului de reac ie la diverse ntrebri. Termenii cuprini n ntrebare activeaz nodurile corespunztoare din re eaua semantic. Aceast activare se va propaga n re ea, vectorizat de arcurile re elei. Dac aceste activri se vor ntlni, rspunsul este pozitiv, altfel va fi negativ. Cu ct nodurile vor fi mai ndeprtate n re ea, cu att timpul de laten va fi mai extins. Exemplu. Se pot lua de pild ntrebrile: 1. Barza are cioc rou? 2. Barza are pene? 3. Barza respir? Modelul re elelor semantice prezice c timpul de laten reclamat pentru a oferi rspunsul la aceste ntrebri va fi din ce n ce mai mare. Date experimentale arat c pentru a rspunde la prima ntrebare sunt necesare n medie 1310 milisecunde, pentru a rspunde la a doua ntrebare, 1380 milisecunde, iar pentru a rspunde la a treia ntrebare, 1470 milisecunde. Exist ns i predic ii ale re elelor semantice care nu au primit confirmare experimental. De pild, timpul de laten pentru a rspunde la ntrebarea: "Vulturul este un prdtor?" ar trebui s fie mai scurt dect cel reclamat de rspunsul la ntrebarea: "Vulturul zboar?", deoarece distan a semantic este mai mare n al doilea caz. Datele experimentale ns nu valideaz o astfel de predic ie. De aceea a fost necesar s se aduc corec ii re elelor semantice pentru a concorda cu datele experimentale. Astfel, au fost necesare trei tipuri de ponderri: a) Cercetrile ini iate de E. Rosch (vezi cursul 5, pct.4.2.) au relevat reprezentativitatea diferit a exemplarelor unei categorii, care nu sunt echivalente, unele fiind mai reprezentative pentru categorie dect altele. Exemplarele cele mai reprezentative constituie prototipurile acelei categorii. Aceasta nseamn ca distan a semantic dintre dou exemplare i conceptul mai general cruia i sunt subordonate este diferit. Arcul de la prototip la concept este mai scurt dect cel de la un exemplar atipic, neprototipic la conceptul respectiv. Deci, rela iile de subordonare din re ea trebuie ponderate, n func ie de gradul de prototipicalitate. b) Rela iile dintre un subiect logic i atributele sale, adic rela iile de predica ie trebuie i ele ponderate. Ini ial, re elele semantice se bazau pe principiul economiei stricte: o proprietate era stocat o singur dat n re ea, la nodul aflat cel mai sus n ierarhie. Cercetrile experimentale au artat ns c, uneori, timpul de laten pentru concepte i propriet i de la nivele diferite este mai scurt dect timpul de laten pentru concepte i propriet i aflate la acelai nivel al ierarhiei. Aici se ncadreaz exemplul dat anterior: timpul de laten pentru ntrebarea: "Vulturul zboar?" este mai scurt dect pentru ntrebarea: "Vulturul este un prdtor?", dei n al doilea caz distan a semantic este mai redus. Chiar i la probe de asocia ii libere noduri mai ndeprtate semantic sunt uneori asociate mai rapid dect cele de la acelai nivel.

134

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Ca atare s-a renun at la principiul economiei stricte, optndu-se pentru stocarea redundant a unei propriet i, de mai multe ori n cadrul unei re ele. O rezolvare mai elegant dup prerea lui M. Miclea ar viza pe lng ponderarea rela iilor dintre exemplarele unei categorii i ponderarea rela iilor dintre exemplare i propriet ile lor. Propriet ile unui exemplar care se manifest la fiecare apari ie a acestuia sunt mai puternic asociate, deci mai uor de reamintit dect altele. Tria asocia iilor este diferit, fapt ce trebuie exprimat prin ponderarea arcelor din re eaua semantic. c) A treia corec ie major adus re elelor semantice vizeaz asimetria asocia iilor. Una este tria asocia iei de la un nod x la un nod sau proprietate y, i alta de la y la x. Exemplu. Timpul de laten pentru a asocia liber de la "rechin" la "periculos" este diferit de intervalul de timp necesar pentru a porni de la "periculos" i a ajunge la "rechin". Aceasta nsemn c rela iile din re eaua semantic trebuie nu numai ponderate, dar i bidirec ionate. Astfel, ntre oricare dou noduri exist rela ii n ambele direc ii, ponderate diferit. Cazul n care aceste ponderi sunt identice, este un caz particular. Ca rspuns la aceste critici, Collins i Loftus (1975) au propus un model revizuit. Acest model aduce urmtoarele nout i: - se renun la asocia iile ierarhizate; - se introduce no iunea de distan semantic materializat n proximitatea conceptelor strns legate ntre ele; - se stabilesc noi tipuri de legturi ntre concepte, n afara celor ierarhizatoare cum ar fi: legturi de apartenen categorial (cinele este un mamifer), legturi de posesiune (psrile au aripi), legturi de non-capacit i (stru ul nu zboar); - se re ine principiul economiei cognitive, dar ntr-o form atenuat; - se introduce principiul activrii difuze a conceptelor care postuleaz c atunci cnd dou concepte sunt activate simultan, activarea difuz de la unul traverseaz toat re eaua pn cnd ambele se pun n rela ie. Ca urmare, rspunsul afirmativ sau negativ nu mai este fondat pe prezen a sau absen a unei legturi. Totui re elele semantice sunt adecvate numai pentru a modela organizarea cunotin elor din domenii bine structurate i neutre din punct de vedere afectiv. Cunotin ele cu coloratur afectiv nu se organizeaz dup rela ii pur semantice, ci se aglomereaz n jurul unor "noduri emo ionale" (Bower, 1981,1987). 3. TEORIA ACTIVARII CARE SE RASPANDESTE (Spreading activation) Intr-o re ea, cnd un nod este activat, activarea se propag de-a lungul conexiunilor. Astfel, n fiecare moment, fiecare nod se afl la un anumit nivel de activare i aceast activare se rspndete de la un nod la altul, de-alungul legturilor. Dac nivelul activrii atinge o valoare suficient de mare, acea por iune a re elei e accesibil aten iei, devenind contint. Legturile dintr-o re ea sunt conexiuni asociative care determin tendin a unui item de informa ie de a duce la altul. Mai multe re ele se leag de una mai mare, permitnd ac ivrii s se propage n ntreaga re ea

135

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Versiunile actuale ale teoriei activrii care se rspndete au cteva ipoteze referitoare la modul cum func ioneaz acest rspndire. a) Activarea se rspndete ntr-un sigur val, n paralel, pe toate legturile ce pleac de la un nod i se poate rspndi n orice direc ie de-a lungul acestora. b) Activarea de la un nod este distribuit (mpr it) ntre legturile care pleac de la un nod, n activri mai reduse. Pe msur ce se rspndete, slbete rapid n spa iu . c) activarea de la un nod slbete rapid n timp. Dac nu ar exista ipoteza b i c, ar nsemna c toat re eaua ar fi permanent activat, ceea ce sim ul comun ne spune c nu este posibil. d) Legturile i nodurile pot avea capacit i diferite de activare. Ele difer din punct de vedere al activrii prezente i a activrii din perioade mai vechi. Aceasta nseman c dac au fost activate n trecut, au anse de a se reactiva mai uor n prezent, activarea alunecnd mai uor pe direc ia pe care a mai fost activat. Exist date experimentale care sus in teoria activrii care se rspndete. Exemplu. Pentru a valida aceast teorie, de obicei se utilizeaz propozi ii sau poveti simple. Sarcina subiec ilor este s recunosc dac anumite cuvinte au fcut parte din textul prezentat. Testarea se face n trei situa ii: - cuvntul este precedat de un cuvnt din aceiai poveste; - cuvntul este precedat de un cuvnt din alt poveste; - se prezint cuvntul de recunoscut fr interferen e. S-a constatat c timpul de reac ie este mai scurt cnd cuvntul de recunoscut este precedat de unul din aceiai poveste. Acest model, prin forma n care este prezentat, noduri interconectate prin care se propag activarea re are plauzibilitate neuronal. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, p.237-247; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai Polirom, p.241-248;

136

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 11

MODELE SIMBOLICE SI CONEXIONISTE DE ORGANIZARE A BAZEI DE CUNOSTINTE (II) SCHEME SI SCENARII COGNITIVE. SISTEME DE PRODUCERE. MODELAREA (NEO)CONEXIONISTA Planul cursului 1. Schemele cognitive. 1.1. Defini ie i caracteristici. 1.2. Activarea schemelor. 1.3. Dovezi asupra existen ei schemelor. 1.4. Exemple de scheme cognitive. 2. Scenariul cognitiv. 2.1. Structura scenariilor cognitive. 2.2. Dovezi asupra existen ei scenariilor cognitive. 3. Cunotin ele procedurale. 4. Modelarea (neo)conexionist a organizrii bazei de cunotin e OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve ifi capabili: a) S aduce i dovezi asupra realit ii psihologice a schemelor i scenariilor. b) S analiza i teoriile implicite asupra personalit ii i stereotipurile din perspectiva schemelor cognitive. c) S explica i comportamentele noastre de rutin prin scenariile referitoare la modul n care ele trebuie executate. d) S explica i cum sunt reglate ac iunile pe baza sistemelor de producere. c) S evalua i modelele simbolice i conexioniste de organizare a bazei de cunotin e n memorie. In acest curs vom vorbi n continuare despre structurile conceptuale ale cunotin elor i vom ncepe cu tratarea problemei schemelor i scenariilor cognitive. Cteva precizri sunt necesare. Termenul de "schem" este generic , aplicndu-se oricrei forme de structur static, n timp ce termenul de "scenariu" sau "script" este foarte specific i se aplic numai evenimentelor, el indicnd transformri i evolu ii de tip evenimen ial. 1. SCHEME COGNITIVE 1.1. Defini ie i caracteristici Defini ie. Aser iunile sunt unit i minimale de organizare a cunotin elor, dar nu sunt singurele. Dup cum o situa ie complex nu poate fi descompus n componentele minimale fr a afecta propriet ile ei, tot aa este de presupus c reprezentrile mentale aferente acestor situa ii nu pot fi reduse la reprezentri atomare. 137

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Exemplu. O cas poate fi descompus n componentele sale: pere i, ui, geamuri etc. Acestea ar putea fi traduse n judec i sau propozi ii logice. Realiznd ns o astfel de descompunere, s-ar pierde modul de rela ionare al elementelor, adic ceea ce le face s reprezinte o cas n genere. De aceea este necesar ca o mul ime de elemente aflate n contiguitate spa ial sau temporal s fie reprezentate prin structuri cognitive specifice. Unei mul imi organizate de elemente i corespunde un bloc organizat de cunotin e, ireductibil la pr ile sale. Aceste blocuri organizate de cunotin e se numesc scheme. Conceptul de "schem" a fost introdus n psihologie n 1932 de sir Frederic Bartlett, care l-a mprumutat la rndul su de la neurologul Henry Head. Pentru F. Bartlett, schema desemneaz o structur organizat care integreaz cunotin ele i ateptrile subiectului n raport cu un aspect oarecare al lumii. Contribu ii importante n lmurirea conceptului de schem a adus i J. Piaget, numai c n timp ce la J. Piaget, schema desemneaz o structur operatorie, adic o grupare de opera ii, n psihologia cognitiv i n inteligen a artificial ea desemneaz un ansamblu organizat de cunotin e activate simultan, corespunztor unor situa ii complexe din realitate. Dintre psihologii cognitiviti, valoroase contribu ii au adus M. Minsky (1975), care a introdus un concept analog celui de schem, numit de el "cadru", D. E. Rumelhart (1975) ce utilizeaz o extensie a schemei lui F. Bartlett i, R. C. Schank (1975) al crui merit const n introducerea termenului "scenariu". In psihologia cognitiv schema este considerat o structur general de cunotin e, activate simultan, corespunznd unei situa ii complexe din realitate. Caracteristicile schemelor cognitive: 1. Schemele cognitive sunt blocuri de cunotin e ireductibile la pr ile componente i autonome n raport cu alte informa ii. a) Ele cuprind cunotin e nu numai despre elementele unei situa ii ci i despre rela iile lor reciproce. Aceste rela ii nu sunt de ordin conceptual, ca n cazul re elelor semantice, ci sunt rela ii tipice. Ele arat modul tipic n care sunt asociate diferite elemente ale unei situa ii complexe. Exemplu. Gndi i-v care este primul cuvnt care v vine n minte cnd citi i cuvntul "vnztor", sau cuvntul "spun", sau cuvntul "unt". Primele cuvinte care v-au venit n minte nu sunt ntmpltoare, ci se afl ntr-o anumit legtur cu cuvntul amors. Este foarte probabil ca dup "vnztor" s v fi venit n minte cuvntul "cumprtor, "untul" s-l asocia i cu "pinea", iar "spunul" cu "apa". Intre aceste con inuturi nu exist rela ii semantice, dar ele se asociaz n mod tipic cu o anumit contiguitate spa ial sau temporal. De obicei, lng un vnztor se afl un cumprtor, untul se pune pe pine, i cu ap i spun ne splm. Deci, o parte din cunotin ele noastre sunt organizate n memorie pe baza rela iilor tipice, uzuale dintre elementele pe care le denot. 138

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Aceste organizri formeaz structuri cognitive, ireductibile la pr ile lor. b) Ele sunt i relativ autonome, impenetrabile la alte cunotin e. Spre exemplu, conexiunile dintre blocurile de cunotin e despre ce nseamn "s mergi la cinema", "s iei micul dejun" sau "s mergi la dentist", sunt foarte slabe. Spre deosebire de concepte, care nu se pot defini dect n interiorul unei re ele semantice, prin raportarea la alte con inuturi conceptuale, o structur cognitiv se definete prin ea nsi, nereclamnd raportarea la alte cunotin e. 2. Schemele cognitive denot situa ii complexe. Ele nu descriu propriet i ale unui obiect, care pot fi redate sub form de re ele propozi ionale, ci ele exprim contextul n care apar anumite elemente, modul n care sunt structurate astfel nct s formeze un anumit tip de situa ie sau scen. Exemplu. De pild, ansamblul de cunotin e despre cum s cumperi mobila denot o situa e complex n care componentele situa iei: cumprtorul, vnztorul, mobila, intr n diferite rela ii: vnztorul prezint mobila i pre ul, cumprtorul o cerceteaz, compar pre ul cu calitatea, pltete etc. 3. Schemele sunt structuri generale, abstracte i ierarhizate. a) Ele sunt structuri generale, abstracte pentru c nu se aplic numai la o singur situa ie, la o situa ie individualizat, ci la un tip de situa ii, la o situa ie-stereotip. Astfel, n schema de cumprare a mobilei nu conteaz ce fel de mobil se cumpr, ce vrst i sex are cumprtorul sau vnztorul, n ce fel de bancnote se pltete etc. b) Schemele sunt organizate ierarhic. In vrful unei scheme se afl cunotin ele valabile n orice caz particular al situa iei pentru care se aplic schema. Aceste cunotin e formeaz nucleul tare al schemei. Spre periferie, cunotin ele devin mai pu in certe, variabile n func ie de cazurile particulare. Exemplu. Cunotin ele noastre despre o sal de curs sunt organizate ntr-o schem cognitiv. Stim c o astfel de sal are pere i, geamuri, tavan, banci, o catedr i o tabl. Acesta este nucleul tare, valabil pentru aproape orice sal de curs. Dac bncile sunt aezate sub form de amfiteatru sau nu, dac catedra este aezat pe un postament sau nu, dac tabla este alb sau neagr etc. sunt cunotin e nespecificate n schema noastr cognitiv. Ele se vor concretiza diferit, n situa ii diferite. Prin aceasta, schemele cognitive pot asimila o situa ie, adic ne ajut s o recunotem i s o n elegem, prin punerea ei n coresponden cu nucleul tare al schemei i apoi prin specificarea cunotin elor variabile, nespecificate. 1.2. Activarea schemelor cognitive Activarea schemei cognitive se poate realiza prin mai multe ci: - o schem se poate activa prin prezentarea etichetei lingvistice corespunztoare. Sintagma "sal de curs" este suficient pentru a ne activa cel pu in nucleul tare al schemei corespunztoare. - contextul n care ne aflm la un moment dat, poate i el activa scheme cognitive. In contextul n care suntem pe culoarele facult ii, n fa a unei ui, ni se activeaz mai intens

139

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ schema "sal de curs" sau "laborator" dect alte scheme cum ar fi "sal de biliard", "sal de nateri", "piscin" etc. - caracteriticile situa iei sau ai stimulilor pe care i percepem la un moment dat pot activa schema. Dac ne trezim ntr-o camer i vedem banci, o catedr i o tabl, ni se activeaz schema "sal de curs" i nseman c am adormit n timpul cursului de psihologie cognitiv. Cel mai adesea activarea schemei se face prin efectul conjugat al tuturor factorilor men iona i mai sus. Fiecare schem este cuprins ntr-una mai general. Astfel, structura de cunotin e despre "vizita la dentist" este inclus n schema "vizit la medic" care, la rndul ei, este inclus n schema "consulta ie". 4. Schemele sunt modalit i de oganizare a cunotin elor declarative. Acestea sunt cunotin e despre fapte sau stri de lucruri i nu despre o procedur sau un anumit tip de proceduri. 1.3. Dovezi asupra existen ei schemelor cognitive Odat structurate, schemele intervin activ n procesarea informa iei. Tocmai datorit efectelor lor asupra procesrii informa iei, s-a ajuns la postularea existen ei schemelor cognitive. Existen a unor perturbri sau omisiuni sistematice n reproducerea unor cunotin e a dus la postularea existen ei unor scheme cognitive responsabile de aceste distorsiuni. Existen a schemelor se motiveaz prin efectele lor asupra selec iei i interpretrii informa iei. a) Impactul schemei cognitive asupra selec iei itemilor procesa i. Schema cognitiv favorizeaz procesarea selectiv a informa iei ducnd att la inferarea unor itemi inexisten i, dar consisten i cu schema respectiv i la eludarea unor itemi prezen i, dar inconsisten i cu schema, precum i la procesarea i stocarea preferen ial a itemilor identifica i ca elemente ale schemei. Exemplu. Intr-un experiment efectuat n 1981, G. H. Bower i colab. au solicitat unui lot de 30 de subiec i s atepte n biroul unuia dintre experimentatori, sub un pretext oarecare. Dup 35 de secunde, subiec ii au fost ruga i s revin n sala de seminar i s ofere n scris o descriere ct mai acurat a celor vzute n biroul respectiv. Analiznd aceste descrieri, s-a constatat c subiec ii eludeaz n mod sistematic men iunile despre o serie de itemi care fuseser prezen i efectiv n birou, dar erau atipici, adic nu fceau parte din schema cognitiv a biroului. Astfel, doar 8 dintre subiec i men ionau prezen a unui calendar i a unui craniu pe unul dintre rafturi. Pe de alt parte, s-a constatat men ionarea unor itemi care nu existau efectiv n birou, dar care fceau parte din schema cognitiv a biroului. De exemplu, 9 subiec i i reaminteau c n birou erau cr i pe cnd, de fapt, acestea lipseau cu desvrire. Itemii care corespundeau schemei cognitive erau reprodui cu frecven a cea mai mare: 29 din 30 de subiec i relatau despre prezen a scaunului, a mesei de lucru, a pere ilor etc.

140

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Acest experiment a pus n eviden impactul schemelor cognitive asupra selec iei i reamintirii itemilor. Acest efect poate fi constatat n cotidian. Absen a unor itemi ntr-un mediu n care ei apar n mod uzual este mai greu de observat, n timp ce prezen a unor itemi ntr-un context neuzual este repede semnalat. b) Impactul schemei cognitive asupra interpretrii evenimentelor. Activarea unor scheme cognitive genereaz inferen e i supozi ii asupra semnifica iei unui eveniment. Exemplu. Citi i urmtorul text: "Inainte de a se ntlni cu doctorul X, Y intr ntr-o ncpere cochet mobilat. Cteva persoane aezate n fotolii comode, citeau diverse pliante colorate. O tnr zmbitoare l invit pe Y n alt ncpere, unde, dup ce modific pozi ia scaunului, doctorul X l poftete s se aeze." Inainte de a citi mai departe, rspunde i la urmtoarele ntrebri: - Ce fel de doctor era X? - Ce fel de ncpere este cea n care a intrat Y? - Cine sunt persoanele care ateptau? - Care este con inutul acestor pliante? - Cine este tnra zmbitoare? - Despre ce fel de scaun este vorba? Cteva elemente amors din text, n special "doctorul" i "reglarea scaunului" ne-a activat o anumit schem mental. Dac rspunsurile pe care le-a i dat sunt asemntoare cu cele pe care le d marea majoritate a oamenilor, atunci schema activat este "vizita la dentist". Pe baza acestei scheme poate fi interpretat coerent i fr probleme ntregul text: Y intr n sala de ateptare de la cabinetul dentistului, unde o mul ime de pacien i ateptndu-i rndul, rsfoiau pliante cu con inut stomatologic. Tnara asistent a doctorului X l poftete n cabinet, unde doctorul l invit pe scaunul stomatologic. Deci, am interpretat evenimentul pe baza schemei cognitive accesate datorit unor amorse din text. Citi i acum propozi ia: "Y urma s participe la un experiment psihologic viznd efectul electroocurilor de intensitate redus asupra memoriei imagistice", apoi relua i lectura textului. Incerca i s rspunde i la aceleai ntrebri ca i dup prima lectu. De aceast dat, caracteristicile textului ne vor activa o cu totul alt schem, care va determina o alt interpretare a acelorai propozi ii: Inainte ca Y s se ntlneasc cu doctorul n psihologie X, el intr n antecamera laboratorului unde al i subiec i memorau diverse imagini. O tnr colaboratoare a experimentatorului l invit n laborator, unde Y este poftit s se aeze pe scaunul electric! A interpreta un text nseman, de fapt, a-l prelucra astfel nct elementele sale s-i gseasc locul ntr-o schem mai general. Mai concret, interpretarea nseman asimilarea la o schem cognitiv. Textul rmne numai un pretext al construc iei reprezentrii mentale, n func ie de schema cognitiv subiacent.

141

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ O serie de informa ii care nu sunt prezente efectiv n text sunt inferate pe baza schemei asimilatoare, astfel nct, ulterior, subiec ii nu mai pot discrimina dac aceste informa ii au fcut parte efectiv din text sau au fost deduse din schema cognitiv corespunztoare. In momentul n care se realizeaz interpretarea unui text sau a unei situa ii, componentele schemei cognitive sunt activate simultan ceea ce denot c informa iile cuprinse ntr-o schem cognitiv formeaz un bloc de cunotin e activate simultan. Activarea este ini iat de o serie de amorse prezente n configura ia stimulului. Pentru un text, de pild, titlul acestuia are un rol privilegiat n amorsarea schemei. 1.4. Exemple de scheme cognitive Schema Eului. H. Markus (1987, p.336) analiznd structura Eului, ac iunile lui, procesele intrapersonale mediate de Eu precum i procesele informa ionale cum sunt percep ia social, alegerea situa iei i a partenerului, strategiile de interac iune, ajunge la concluzia c Eul este o structur activ, interpretativ, implicat permanent n reglarea comportamentului. n sensul dat de U. Neisser acestei noiuni, Eul trebuie neles ca o schem cognitiv prin intermediul creia se proceseaz informaiile despre sine, despre ceilali i despre lume, printr-o raportare continu la concepia despre sine. Datorit frecventelor activri, structura Eului se remarc prin stabilitate, coeren i un nalt nivel de organizare. Toate aceste caracteristici sugereaz c Eul este o schem atitudinal central, complex, specific personal. Prin conceptul de "Eu totalitar", A. G. Greenwald, (1992) sugereaz organizarea interioar a Eului, dar i rolul lui n controlul structurilor cognitive ale subiectului i a istoriei sale personale. Caracterul "totalitar" al Eului poate fi eviden iat n trei propriet i ale acestuia: egocentricitatea care const n faptul c informa iile despre sine ocup o pozi ie privilegiat n memorie, beneficien a, termen inventat de autor pentru a desemna tendin a fiecruia de a-i considera Eul eficace i competent, fapt ce se remarc prin reamintirea succeselor i nu a eecurilor, negarea tendin ei de a face ru cuiva, exacerbarea tendin ei de identificare cu cei victorioi i conservatorismul cognitiv, tendin a de a selec iona i re ine informa iile care confirm credin ele i opiniile persoanei, precum i tendin a de rescriere a memoriilor, adic schimbarea con inuturilor memoriei, concomitent cu ntrirea i men inerea iluziei c nimic nu s-a schimbat. Teoriile implicite asupra personalit ii. Studiile arat c oamenii posed o teorie a lor despre cum trebuie s arate o persoan care posed o anumit nsuire. Este vorba despre nite pre-cogni ii asupra personalit ii oamenilor. Aceste teorii se numesc teorii implicite asupra personalit ii (Bruner i Tagiuri, 1954). Ele se numesc implicite pentru c: - rareori ele pot fi teoretizate verbal; - subiec ii nu-i expliciteaz aceste cogni ii; - subiec ii nu le supun unor examinrii sistematice; - subiec ii nu sunt contien i de con inutul acestora. Unii cercettori sunt de prere c ele rezult din experien a noastr, n sensul c lumea pe care o cunoatem posed seturi de trsturi de personalitate, caracteristici care merg mpreun i care contribuie la constituirea teoriilor implicite asupra personalit ii. Insui Tagiuri explic faptul c aceste scheme pot fi privite ca nite rela ii ce se stabilesc ntre atributele existente la un individ i cele constatate experimental de ctre subiec i la al i oameni.

142

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Mai recent, al i cercettori ader la ideea c aceste teorii impicite asupra personalit ii sunt mai ales de natur semantic, fiind con inute n semnifica iile cuvintelor. Semnificativ este faptul c cea mai mare parte dintre cuvinte sugereaz unele rela ii (spre exemplu, generos, sugereaz simpatic, sritor, cald), iar cnd o trstur este fixat printr-un cuvnt se activeaz i celelalte cuvinte cu care conoteaz, traducndu-le n trsturi de personalitate. Stereotipul Problema stereotipului a fost dezbtut pentru prima dat de W. Lippman n 1922, ntr-o lucrare asupra opiniei publice i definit ca "imagini din capul nostru" care se interpun ntre realitate i percep ia pe care o avem despre realitate. In prezent, stereotipul este definit ca o legtur stabil ntre apartenen a la un grup dat i posesia anumitor caracteristici. El trimite la imaginea pe care membrii diferitelor grupuri sociale o au despre grupul lor (auto-stereotip) i despre alte grupuri (hetero-stereotip), fiind constituit dintr-un ansamblu de credin e asupra unui grup. O defini ie opera ional asupra stereotipului este c cea mai mare parte din membri unui grup sunt de acord s admit c unele trsturi caracterizeaz membri unei categorii umane sau pe marea lor majoritate. Problema stereotipului a fost abordat: -a) Ca o func ionare deficient sau inadecvat a proceselor cognitive, fiind vorba despre generalizri greite sau despre categorizri defectuase. Din aceast perspectiv stereotipul a fost vzut ca un set de credin e incorect nv ate mai ales prin mass-media. Alteori, stereotipurile au fost privite de ctre cercettori ca "suprageneralizri" i n acet sens ele au aprut ca nite credin e exagerate asociate unei categorii de persoane sau ca o impresie fix care este pu in conform faptelor pe care pretinde c le reprezint. Aceste credin e nu coincid ci, chiar pot fi n contradic ie cu faptele pe care ncearc s le descrie, fiind deci vorba despre deformri ale realit ii. b) In prezent, stereotipul este conceptualizat ca decurgnd normal din modul n care individul trateaz informa iile, fiind de fapt produsul unei func ionri cognitive normale. In msura n care trim ntr-un mediu hipercomplex, suntem nevoi i s-l percepem fcnd o selec ie sever. Mijloacele prin care se face aceast selec ie sunt categoriile, iar stereotipurile trimit spre categorii de persoane. Intr-o abordre cognitiv a sterotipurilor, oamenii asociaz n memorie con inuturile stereotipe cu etichetele verbale. Sterotipurile constituie nite instrumente utile n condi iile n care interesele sunt minore iar resursele cognitive limitate. Exemplu. Intru-un experiment, subiec ii au fost mpr i i dup ritmurile lor circadiene n subiec i matinali (cu mai multe resurse cognitive diminea a) i subiec i vesperali (care au mai multe resurse cognitive spre sear). Ambelor grupuri li s-au dat spre rezolvare sarcini de judecat social, care trebuiau rezolvate att diminea a ct i seara. Rezultatele cercetrii au artat c subiec ii matinali fceau judec i mai stereotipe spre sear pe cnd subiec ii vesperali fceau judec i mai stereotipe diminea a. Concluzia este c utilizarea stereotipurilor este util i chiar necesar n condi iile n care nu mai avem suficiente resurse cognitive. Activarea stereotipurilor este automat. 2 SCENARIUL COGNITIV Un scenariu este un caz particular de schem cognitiv. 143

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ El este o structur de date/cunotin e care descriu o secven tipic de evenimente, corespunztoare unui anumit context. 2.1. Structura scenariului cognitiv Scenariul cognitiv are un nucleu tare, format din macro-ac iuni sau scene relativ invariabile n raport cu situa iile particulare, iar la periferie el con ine variabile nespecificate, care iau valori precise n situa ii particulare. Aproape toate comportamentele noastre de rutin sunt guvernate de scenarii referitoare la modul n care ele trebuie executate. Un scenariu con ine urmtoarele tipuri de informa ie: - un nume sau o tem de identificare a scenariului; - roluri tipice; - condi ii de intrare n scenariu; - o secven de scene orientate spre scop; - o secven de ac iuni n cadrul fiecrei scene orientate spre scop. Exemplu. Scenariul de "a lua masa la restaurant" include mai multe personaje (clientul, chelnerul i buctarul) care execut o serie de ac iuni, ntr-o anumit ordine. Scena 1. Intrarea n restaurant Clientul intr n restaurant. Clientul caut o mas liber. Se ndreapt singur spre o mas liber. Ateapt s-l conduc chelnerul spre o mas liber. Clientul se aeaz la mas. Scena 2. Comandarea meniului. Clientul cheam chelnerul. Clientul i cere un meniu. Chelnerul i aduce meniul. Clientul consult meniul. Clientul comand meniul. Chelnerul noteaz. Chelnerul merge la buctrie. Chelnerul comand buctarului meniul. Buctarul pregtete meniul. Chelnerul preia meniul. Scena 3. Consumul. Chelnerul servete meniul. Clientul consum. Scena 4. Achitarea consumului. Clientul cere nota de plat. Chelnerul ntocmete nota. Chelnerul prezint nota clientului. Clientul pltete Clientul las baci. Chelnerul mul umete 144

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Scena 5. Plecarea. Clientul iese din restaurant Clientul iese singur din restaurant. Clientul ateapt s fie condus spre ieire. Scenele prezente: intrarea, comanda, consumul, plata, plecarea sunt macro-ac iuni sau scene valabile ntotdeauna ntr-un scenariul de genul "a merge la restaurant". Acestor scene le sunt subordonate ac iuni componente (cele scrise cu italice); Intre evenimentele din scenariu se stabilesc i rela ii de ordonare temporal: anumite ac iuni urmeaz strict altor ac iuni. Spre exemplu, achitarea notei de plat i lsarea baciului nu se face nainte de consultarea meniului. Scenarile sunt rezultatul nv rii sociale. Men inerea lor este garantat de un set de ntriri pozitive sau negative, care ac ioneaz asupra actorilor i care-i determin s respecte scenariul. De regul, scenariile con in secven a de ac iuni cea mai eficient pentru a atinge un scop, ntr-un context dat. Exist ns i scenarii sus inute n mod artificial, prin manipularea ntririlor pozitive i negative, care nu includ ac iunile cele mai eficace. De pild, structurile birocratice i fac adesea o "specialitate" din a crea scenarii ct mai ntortocheate i ineficiente, pe care le sus in prin setul de ntriri pozitive sau negative pe care le aplic personajelor. Odat ce un scenariu a fost bine nv at, fie printr-o nv are inten ionat, fie prin una accidental, el realizeaz un control cvasiautomat asupra comportamentului. Apari ia unei situa ii activeaz un anumit scenariu care induce, apoi, o serie bine determinat de comportamente. Abandonarea n scenariu, adic renun area la controlul contient al comportamentului, duce la importante economii de resurse, dar poate genera i erori sau comportamente neadecvate. 2.2. Dovezi asupra existen ei scenariilor Exist mai multe metode pentru a proba existen a psihologic a scenariilor: a) O prim metod const n a solicita un grup de subiec i s men ioneze un anumit numr de evenimente tipice pentru o anumit circumstan . Evenimentele men ionate de majoritea dintre ei formeaz macro-ac iunile sau scenele scenariului cognitiv. Apoi, n func ie de frecven a lor, se pot stabili ac iunile tipice n cadrul fiecrei scene. Ideea de baz este stabilirea ierarhiei scenariului n func ie de diverse praguri de frecven i ordonarea temporal tipic, prin analiza succesiunii evenimentelor. b) O alt metod vizeaz efectul scenariilor asupra reamintirii unor povestiri. O povestire con ine o suit de ac iuni efectuate ntr-o anumit circumstan , adic un scenariu. Subiec ilor din lotul experimental li se prezint o astfel de povestire, din care lipsesc ns unele ac iuni tipice pentru o anumit situa ie. Ulterior, li se cere subiec ilor s relateze ct mai multe lucruri pe care i le reamintesc din povestea respectiv. Dac subiec ii posed un scenariu referitor la acea situa ie, acesta se va face sim it n reproducerea textului: - vor apare n relatrile subiec ilor o serie de ac iuni tipice, dar care nu erau men ionate n povestire, subiec ii considernd c acestea au fost prezente efectiv n textul ini ial; - evenimente prezente n povestirea ini ial, dar atipice pentru scenariul corespunztor, nu vor fi reamintite, sau rata reproducerilor lor va fi sczut. Memoria pentru povestiri sau ntmplri este determinat de scenariile cognitive corespunztoare de care dispune subiectul. Ele organizeaz att povestirile sau ntmplrile altora n mintea noastr ct i propriile noastre ntmplri (memoria episodic). 145

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 3. CUNOSTINTE PROCEDURALE Cunotin ele procedurale sunt mai aproape de ac iunea concret. Ele specific structuri de control direct utilizate n realizarea ac iunii. Ele sunt reprezentate sub form de reguli de producere. O regul de producere este un dublet de tipul: "dac...atunci...", n care n antecedent intr scopul i una sau mai multe condi ii ce trebuie satisfcute, iar n consecvent o ac iune sau opera ie. O secven de reguli de producere formeaz un sistem de producere. Schema general a unei reguli de producere este , deci, urmtoarea: Dac ai un anuit scop (Sf) i condi ia 1 se realizeaz (C1) ............................................. i condi ia n se realizeaz (Cn) Atunci execut actiunea sau opera ia O Intr-o expresie i mai formalizat: Dac Sf & C1 &.....& Cn Atunci O Exemplu. S presupunem c sarcina cu care ne confruntm este aceea de a trece strada atunci cnd culoarea semaforului ne permite acest lucru. Toat procedura de realizare a acestei sarcini poate fi cuprins ntr-o secven de reguli de producere care formeaz sistemul de producere. Dac scopul nostru este de a trece strada i se aprinde lumina verde atunci pim. Dac scopul este de a pi i ambele picioare sunt alturate atunci pim cu oricare dintre ele. Dac pim cu un picior i cellalt rmne n spate atunci, la urmtoarea micare, vom pi cu piciorul rmas n spate. ............................................................................................................................... ........... Dac scopul de a traversa strada s-a realizat i nu dorim s mergem mai departe atunci ne oprim. Sistemele de producere pot fi generale sau specifice. Ele sunt generale dac nu vizeaz o clas anume de probleme, dependente de un domeniu specific de cunotin e. Dac regulile de producere sunt dependente de un domeniu de cunotin e, mai exact, dac n antecedent sunt scopuri i condiii specifice, iar n consecvent sunt operatori strict specifici, ele formeaz un sistem de producere specific. Subiectul uman de ine att produc ii generale ct i specifice. Sistemele de producere generale dau posibilitatea subiectului uman s transfere proceduri rezolutive i/sau structuri de scopuri de la un domeniu la altul. 146

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Produc iile specifice i confer un grad tot mai ridicat de expertiz ntr-un anumit domeniu. Cu ct un subiect dobndete mai multe reguli de producere specifice ntr-un anumit domeniu, cu att mai ridicat este gradul su de expertiz n domeniul respectiv. Utilizarea sistemelor de producere se leag de numele lui J. R. Anderson (1983, 1985). Pe baza lor, el a realizat o teorie general a arhitecturii cognitive (ACT*), iar specialitii n inteligen a artificial au utilizat aceleai sisteme de producere la construirea de sisteme expert pentru stabilirea diagnosticului unei boli sau de investigare geologic etc. Aceste sisteme de producere sunt ns pu in eficiente n modelarea recunoaterii, a procesrii secundare a informa iei perceptive n general. 4. MODELAREACONEXIONISTA A BAZEI DE CUNOSTINTE Modelarea conexionist a cunotin elor din memorie se realizeaz prin re ele interactive (vezi cursul 2, pct.2.2.). Se consider c cunotin ele sunt distribuite pe conexiunile dintre unit ile re elei. Re eaua are att unit i vizibile, care pot fi accesate din mediul re elei, ct i unit i ascunse, care pot fi accesate numai prin intermediul unit ilor vizibile. Fiecare nod al re elei con ine cte un item de informa ie, cunotin ele despre un anumit obiect rezultnd din interac iunea acestora. Unit ile re elei codeaz fiecare informa ie printr-o valoare de activare. Deci, nodurile re elei sunt formate din diverse valori de activare, nu din concepte, propozi ii, scene sau scenarii, ca n cazul modelrilor simbolice. Ca urmare, ele nu au o semantic proprie, sunt deci semantic-opace, spre deosebire de oricare dintre componentele modelelor clasicsimbolice, care au o semantic proprie, adic pot fi puse n rela ie de semnifica ie cu un referent, fiind semantic-transparente. Exploratorul unei astfel de re ele i poate atribui semnifica ii, poate stabili pentru fiecare nod ce anume reprezint el, dar aceast semnifica ie este exterioar, nu este inerent re elei. Un alt explorator poate s acorde alte semnifica ii acelorai noduri, din aceiai re ea. Ceea ce exploratorul are la ndemn este deci doar o matrice de valori de activare, modificabile n func ie de valoarea netinput-ului. In rest, cunotin ele pe care le poate reprezenta re eaua la un moment dat, depind de interac iunea dintre nodurile ei. Activnd un nod al re elei, adic un item, prin intermediul unor unit i ascunse se vor activa alte noduri, adic al i itemi. Itemii care sunt activa i nu sunt selecta i ntmpltor, ci pe baza conexiunilor sau asocierilor lor anterioare i n func ie de tria acestor asocieri. Exemplu: Re ea interactiv de reprezentare a cunotin elor (D. E. Rumelhard, Smolensky, J. L. McClelland i G. E. Hinton (1986). Construirea acestei re ele pleac de la ideea c informa iile de care dispunem sunt stocate n conexiunile dintre neuroni. Ca urmare, ntr-o re ea conexionist interactiv, cunotin ele pe care le avem despre o situa ie sau stare de lucruri pot fi reprezentate printrun pattern de activare a unit ilor din re ea. Re eaua alturat este proiectat pentru a reprezenta cunotin ele pe care le avem despre camerele dintr-o cas.

147

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

Pentru a proiecta aceast re ea, autorii sus-men iona i au stabilit 40 de descriptori (expresii care descriu un obiect sau proprietate). Apoi, au cerut unor subiec i s-i imagineze camere (birou, dormitor, buctrie etc), men ionnd care dintre descriptori se potrivesc la fiecare ncpere. Astfel, s-a constatat c: - unii descriptori apar constant mpreun (cad i chiuvet, bibliotec i cr i etc.) - apari ia unor descriptori face imposibil apari ia altora (bibliotec i cad etc.) - probabilitatea de apari ia a unui descriptor, fiind dat un alt descriptor este variabil, putndu-se calcula probabilitatea oricrui descriptor n raport cu un altul. Fiecare descriptor este reprezentat printr-o unitate dintr-o re ea neuromimetic. Ponderea conexiunilor dintre unit i este dat de probabilitatea lor relativ. Avem astfel: - conexiuni cu pondere pozitiv (excitative), atunci cnd probabilitatea ocuren ei unei unit i fa de alta este pozitiv;

148

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ - conexiuni cu pondere negativ (inhibitorii), atunci cnd ocuren a unei unit i fa de alta este negativ; - conexiune nul, atunci cnd dou unit i variaz independent. Fiecare unitate este reprezentat de un ptrat, iar dedesupt este scris descriptorul pe care l reprezint. Dup cum pute i observa, n interiorul fiecrei unit i se gsesc ptr ele albe i negre de mrimi diferite. Ptr elele albe arat conexiuni pozitive iar cele negre, conexiuni negative. Mrimea lor reflect ponderea conexiunii respective. Pozi ia lor relativ n interiorul ptratului indic unit ile cu care respectiva unitate este conectat. S lum spre exemplificare biblioteca. Conexiunea excitativ cu ponderea cea mai mare este stabilit cu unitatea care reprezint cr i (linia a treia, coloana a patra). Mai sunt i alte conexiuni pozitive, dar cu o pondere mai redus: cu maina de scris, carpeta i scaunul de birou). Exist n schimb conexiuni inhibitive cu cada de baie, WC-ul, deoarece este extrem de improbabil ca biblioteca s fie amplasat n aceiai ncpere cu WC-ul i cada de baie. Deci, cunotin ele pe care le avem despre ncperile dintr-o cas pot fi reprezentate printr-o re ea interactiv, n care fiecare unitate este un descriptor, iar ponderea conexiunilor dintre unit i denot probabilitatea coapari iei lor ntr-un anumit context. Ponderea rela iilor dintre unit i ne arat care este pattern-ul de activare ce se va realiza dac una dintre ele este activat. Dac, deschiznd ua unei ncperi vedem o bibliotec, ne ateptm s gsim n acelai loc i cr i, un scaun de birou, dar nicidecum o cad de baie sau un WC-ul. Acest pattern de activare format prin propagarea strii de activare, excitativ spre unele unit i i inhibitiv spre altele, reprezint schema cognitiv a unui birou. Modelarea conexionist concord cu datele experimentale referitoare la distinc ia dintre memoria de lucru i memoria de lung durat ca diferen dintre nivelul de activare al cunotin elor (vezi cursul 6, pct. 2). Unit ile cu valorile de activare cele mai ridicate formeaz memoria de lucru, n vreme ce unit ile slab activate formeaz memoria de lung durat. Modelarea conexionist a bazei de cunotin e are plauzibilitate neuronal. In acest sens pot fi aduse dou argumente: a) Rezultatele experimentale din neurochimia memoriei au dovedit c memoria de lung durat se asociaz cu formarea de noi butoni postsinaptici, care ntresc conexiunile dintre neuroni. In mod similar, ntr-o re ea neuromimetic, cu ct tria conexiunilor dintre anumite unit i este mai ridicat, cu att mai mult rezist la alte modificri ce au loc n re ea, cu att mai uor dobndesc valoare de activare maxim, "sunt reamintite mai rapid" n condi iile unei stimulri externe. b) Se cunoate faptul c zilnic pierdem neuroni, fr s ne pierdem n aceiai propor ie memoria. Acest fenomen poate fi simulat pe modelele conexioniste. Deci, re elele neuromimetice pot constituit o modelare plauzibil neuronal i ecologic a bazei de cunotin e din sistemul cognitiv. 149

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

* * * Dup cum putem constata, suntem n prezent n posesia a dou modele de organizare a cunotin elor (simbolic i neuromimetic), ceea ce impune o ncercare de a le evalua. Modelele organizrii bazei de cunotin e (re elele propozi ionale i semantice, schemele i scenarii cognitive, re elele neuromimetice) nu trebuie privite ca fiind ntr-o competi ie a crei miz ar fi explicarea global a structurii bazei de cunotin e. Pentru c sistemul cognitiv posed cunotin e att de diferite, iar modurile de dobndire a lor este att de variat, este improbabil existen a unei organizri unice i a unui mecanism unic de organizare a lor. Astfel, pentru unele cunotine sunt potrivite reele semantice, pentru altele, scenariile etc. Trebuie inut seama i de faptul c n mod obinuit, chiar materialul pe care l memorm are propria sa organizare, fiind deja structurat. Modul n care aceste materiale sunt organizate, influen eaz modul n care ni le structurm n memorie. Organizarea, sau mai corect, organizrile bazei de cunotin e depind nu numai de interac iunea cu materialul care trebuie memorat, ci i de interac iunea cu mediul n care se desfoar memorarea. S ne amintim de dependen a performan elor mnezice de congruen a mediului fizic din momentul reactualizrii (vezi cursul 7, pct.4.1.). Rezult c organizarea bazei de cunotin e este rezultatul interac iunii dintre sistemul cognitiv i mediul su, inclusiv structura materialului de memorat. Deci, ea nu se desfoar numai n mintea noastr, ci la interfa a dintre noi i mediul n care trim. Modelele de organizare prezentate pn acum constituie organizri locale ale cunotin elor, i este posibil s existe i altele, care nc nu au fost descoperite. Deasemenea, putem considera c modelrile simbolice i cele neuromimetice pot surprinde niveluri diferite de organizare a acelorai cunotin e. Modelele simbolice pot descrie modul de organizareal cunotin elor, aa cum apar ele la interfa a dintre sistemul cognitiv i mediu, iar modelele subsimbolice, conexioniste pot surprinde organizarea cunotin elor la interfa a cu structurile neurobiologice. Astfel, putem privi cele dou modelri ca fiind complementare. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE GHIGLIONE, R., BONNET, Cl., RICHARD, J. C.(eds), (1990), Trait de psychologie cognitive, vol.3, Paris, Dunod, p. 1-11; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, p.249-263; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai Polirom, p.248-254;

150

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 12 IMAGISTICA MENTALA Planul cursului. 1. Defini ie. Terminologie. 2. Caracteristicile imaginilor mentale. 2.1. Reprezentarea rela iilor topologice. 2.2. Absen a sintaxei. 2.3. Neutralitatea fa de valoarea de adevr. 3. Dezbateri asupra imaginsticii mentale. 3.1.Analiza descendent i imagistica mental. 3.2.Imaginea mental - analog abstract i imaginea vizual. 3.3.Imaginea mental, memoria de lucru i memoria de lung durat. OBIECTIVE La sfritul acestui curs ve i fi capabili: a) S demonstra i c imaginile mentale nu sunt cunotin e. b) S sus ine i existen a unei memorii imagistice de lung durat i s o explica i prin ipoteza codului triadic. c) S explica i analogiile dintre prelucrrile imagistice i ac iunile corespunztoare din mediul fizic prin penetrabilitatea cognitiv. d) S explica i modul n care sunt generate imaginile mentale. e) S utiliza i hr ile mentale ale subiec ilor n vederea unor ameliorri n domeniul urbanisticii, marketingului sau psihoprofilaxiei sociale. 1. DEFINITIE. TERMINOLOGIE. Fenomenele care vor fi abordate acum sunt tratate n cadrul psihologiei tradi ionale la capitolul "reprezentri". Pentru c pn acum, am folosit termenul de reprezentare n alt sens, n cel de proiec ie n sistemul cognitiv a realit ii externe, nu vom folosi acest concept n abordarea imagisticii mentale (mental imagery). Studiile cognitive asupra imagisticii mentale nu aduc o simpl modificare de limbaj, ci o analiz mult mai pertinent dect cea din lucrrile tradi ionale asupra reprezentrii. No iunea de "imagine mental" nu se refer la imaginea perceptiv i nici la iconul pstrat n memoria senzorial vreme de cteva sutimi de secund. Imaginea mental vizeaz doar acele produc ii imagistice cu care opereaz sistemul cognitiv n absen a ac iunii unor stimuli vizuali asupra organelor de sim . In aceast categorie intr: - reveriile; - imaginile onirice; - imaginile formate pornind de la mesaje verbale. Aceast limitare a sferei no iunii de "imagine mental" nu reduce importan a studierii produc iilor magistice. 151

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Exemplu. Kekul mrturisete c a descoperit structura ciclic a benzenului dup ce, n urma unor investiga ii teoretice euate, a visat un arpe care i nghi ea propria coad. A. Einstein relata c momentele sale de maxim creativitate erau legate de prezen a fulgurant a unor imagini pe care abia ulterior se strduia s le decodifice i s le aeze n form logico-matematic. Un alt mare fizician, M. Faraday, compensa insuficienta stpnire a aparatului matematic prin capacitatea sa de a-i imagina experimente i fenomene fizice. Deci, imaginea mental este o reprezentare cognitiv care con ine informa ii despre forma i configura ia spa ial (pozi ia relativ) a unei mul imi de obiecte, n absen a ac iunii stimulilor vizuali asupra receptorilor specifici. 2. CARACTERISTICILE IMAGINILOR MENTALE Caracteristicile imaginilor mentale sunt urmtoarele: - reprezentarea rela iilor topologice; - absen a sintaxei; - neutralitatea fa de valoarea de adevr. 2.1. Reprezentarea rela iilor topologice. Reprezentarea rela iilor topologice dintre elemente este principala caracteristic a imaginii mentale. Exemplu. Intr-un experiment, J. L. Santa (1977) a utilizat dou tipuri de reprezentri ale uneia i aceleiai configura ii: o reprezentare imagistic i o reprezentare lingvistic.

152

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

Inti, subiec ii sunt solicita i s inspecteze o configura ie de elemente: triunghi, cerc, ptrat. Dup memorarea acestei configura ii, subiec ilor le erau prezentate o serie de figuri-test, sarcina lor fiind de a rspunde ct mai rapid posibil dac aceste figuri sunt alctuite din aceleai elemente ca i figura ini ial. Ca urmare, subiec ii trebuiau s compare figurile-test cu imaginea mental a configura iei ini iale. Dac imaginea mental reprezint rela iile topologice sau spa iale dintre obiecte, atunci subiectul va rspunde mai rapid n cazul primei figuri test, dect n cazul celei de a doua. Timpul de laten va fi diferit dac imaginea mental codeaz rela iile topologice, cci n prima figur-test se conserv i rela iile topologice, n timp ce n a doua se conserv numai elementele figurii. Recunoaterea cea mai rapid a avut loc n condi iile conservrii rela iilor topologice pentru figuri-test imagistice i n cazul ordonrii seriale pentru figuri-test lingvistice. Rezultatele acestui experiment duc la concluzia c imaginile mentale sunt o reprezentare topologic a unei situa ii, iar cuvintele, o reprezentare serial.

153

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 2.2. Absen a sintaxei Spre deosebire de reprezentrile lingvistico-semantice, care se pot combina numai pe baza unor reguli sintactice bine stabilite de gramatica unui limbaj sau de cerin ele consisten ei logice, imaginile mentale se pot combina oricum. Nu exist reguli care s limiteze combinarea imaginilor mentale. Absen a sintaxei este evident la imaginile onirice. Putem visa fpturi rezultate din cele mai ciudate combina ii. Mitologia din toate timpurile este populat de fpturi inexistente dar imaginate cum sunt pegaii, centaurii, sirenele, inorogii etc. Independen a imaginilor mentale de o sintax bine stabilit poate fi principalul motiv al utilizrii imagisticii n reverie, n visul nocturn i n situa iile de maxim creativitate. Dac, conform lui S. Freud, "visul este calea regal spre incontient", pare evident "preferin a" incontientului de a se exprima ntr-un cod nesupus constrngerilor rigide ale sintaxei care guverneaz limbajul sau ale inferen ei logice. Prezen a imagisticii n momente de maxim creativitate poate fi explicat tot prin absen a sintaxei combinrilor imagistice. Fiind rezultatul unui travaliu incontient, o ideee original se exprim mult mai uor ntr-o reprezentare lipsit de constrngeri severe, cum este cea imagistic. 2.3. Neutralitatea fa de valoarea de adevr Spre deosebire de reprezentrile lingvistico-semantice, imaginile mentale nu au valoare de adevr. Valoarea de adevr este un atribut excluziv al judec ilor, cci numai o judecat n care se afirm ceva despre ceva poate fi adevrat sau fals. O imagine nu afirm i nu neag nimic, deci ea nu poate avea valoare de adevr. Dac imaginile nu au valoare de adevr, atunci ele nu sunt cunotin e. Cunotin ele declarative de care dispune un sistem inteligent se constituie ntr-un set de propozi ii crora li se asigneaz o valoare de adevr. Simpla posesie a unor imagini mentale nu nseamn nc cunoatin e. Cunotin ele sunt rezultatul analizei imaginilor mentale. 3. DEZBATERI ASUPRA IMAGERIEI MENTALE Aceaste dezbateri sunt axat n jurul ntrebrii: "Exist sau nu exist informa ie stocat n memorie sub form de imagini?" La nivelul sim ului comun, suntem tenta i s rspundem afirmativ, dar problema este mult mai complex. Incercnd s rspund la aceast ntrebare, psihologii cognitiviti s-au mpr it n dou tabere: - sus intorii imagisticii (S. Kosslyn, J. P. Pomerantz etc) - adversarii imagisticii (Z. Phylyshyn, J.R. Anderson etc). Sus intorii imagisticii Ei afirm c imaginea mental nu este numai un produs epifenomental, ci este o modalitate autentic de stocare a informa iei n memoria de lung durat. Astfel, sistemul cognitiv stocheaz imagini i le proceseaz pe baza unor mecanisme specifice.

154

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Exemplu. Una dintre modalit ile de analiz ale imageriei ne este oferit de S. Kosslyn. El consider c exist un buffer (tampon vizual). Ca urmare, reprezentarea vizual se construiete ntr-un buffer vizual, analog cu bufferul dintr-un text de imprimant. Buffer-ul n care se construiete reprezentarea este pe termen scurt i trebuie s fie generat dintr-o reprezentare pe termen lung, pentru c buffer-ul vizual se estompeaz rapid, dac nu este constant mprosptat, adic dac nu este stimulat tot timpul. Acest buffer vizual poate fi conceptul ca fiind analog unei zone din memoria unui calculator, care este organizat pentru a fi citit direct pe ecranul calculatorului. Fiecare celul din memorie reprezint un punct, pixel, din elementele picturale ale reprezentrii n imagine bidimensional. Dac este o imagine bidimensional, celula de memorie are multe propriet i geometrice ntr-un spa iu bidimensional: o pozi ie care poate fi reprezentat cu valori pe coordonatele x i y, are celule vecine, are o distan fa de celelalte celule. Centrul buffer-ului se consider c are cel mai nalt nivel de activare, primind astfel cea mai mare parte din aten ia subiectului. S. Kosslyn consider deci, c bufferul vizual este un sistem specializat cu o realitatea fizic distinct n mintea omeneasc, n sensul c acea zon are prin construc ia sa nite propriet i spa iale intrinseci (caracteristici intrinseci care permit reprezentarea propriet ilor spa iale) i c acea zon este operat de un set de proceduri care o pot ncrca, mprospta i se pot produce diferite transformri asupra ei. Altfel spus, aceast zon de memorie poate fi manipulat de ctre un set de rutine grafice primitive care sunt intrinsec spa iale. S. Kosslyn consider c aceste capacit i ale imageriei vizuale sunt asemntoare unui procesor dedicat, adic specializat ntr-un anumit tip de activitate. Rutinele grafice primitive se refer la modalit i de prelucrare a informa ilor din memoria grafic (ex. rotirea, mpturirea, expandarea, constric ia etc). Adversarii imagisticii Ei nu neag existen a imaginilor mentale n memoria de lucru dar le confer un rol epifenomenal, considerndu-le rezultate introspective temporare, produse prin analiza descendent din baza noastr de cunotin e. Altfel spus, memoria de lung durat nu con ine imagini, ea fiind populat exclusiv cu con inuturi semantice. Imaginile sunt produse temporar, n func ie de necesit ile sarcinii, de ctre baza noastr de cunotin e. In ambele tabere exist nuan ri ale op iunilor de baz, mergnd pn la postularea unui cod dual, sau la admiterea imaginilor mentale ca un cod concurent codului semantic. O alt problem care se pune este de ti dac imagistica conserv sau nu toate propriet ile percep iei i dac imaginea mental este ca un tablou care se privete i se exploreaz.

155

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Imaginea mental re ine un anumit numr din propriet ile perceptive ale obiectului sau ale scenei, mai multe dect codul verbal, dar nu le re ine pe toate. Ea conserv n afar de forma obiectelor, pozi ia lor relativ i la un mod general propriet ile topologice. Pstreaz i caracterul continuu al deplasrilor i transformrilor i n anumite condi ii se pot coda i distan ele. 3.1.Analiza descendent i imagistica mental Analogul cel mai apropiat al imaginii mentale este imaginea vizual. Ambele tipuri de imagine reprezint forma unor obiecte i rela iile spa iale dintre acestea. In afar de acest punct comun ns, imaginile mentale difer considerabil de imaginile fotografice. In primul rnd imaginile mentale sunt produse n absen a ac iunii stimulilor asupra receptorilor vizuali. Putem avea chiar imagini mentale despre obiecte sau scene pe care nu leam vzut sau nu le vom vedea niciodat, cum ar fi imaginile onirice sau imaginile construite pe baza lecturii unui text. Deci, chiar dac succede o imagine perceptiv, sau este produs pe baza lecturii unui text, o imagine mental este n mai mare sau mai mic msur rezultatul unor procese de analiz descendent. Imaginile mentale presupun implicarea analizei descendente n analiza stimulilor vizuali, ele neputndu-se constitui n absen a acesteia. Ca urmare, imaginile mentale depind de baza de cunotin e care ini iaz analiza descendent. Din referentul ini ial, n imaginea mental se pot regsi doar acele componente pentru care s-a putut gsi corespondent categorial, care au permis, deci, o analiz descendent. Deci, imaginea mental (sau ceea ce se numete n limbaj tradi ional "reprezentare") nu se interpune ntre imaginea perceptiv i concept, nu este un "preconcept". Imaginea mental succede analizei descendente a stimulilor vizuali i depinde de baza de cunotin e a sistemului cognitiv. Exemplu. Un experiment efectual de S. K. Reed i J. A. Johnson (1975, 1977) utiliza materialele din imaginea de mai jos.

156

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ In partea stng sunt prezentate dou configura ii complexe iar n partea dreapt sunt prezentate o mul ime de figuri care intr n componen a configura iilor complexe. Experimentul are dou variante: a) Subiec ii inspecteaz figurile din dreapta, dup care pe un display este prezentat configura ia complex. Deci, subiec ii sunt solicita i s compare pr ile configura iei complexe (imagini mentale) cu imaginea fizic sau perceptiv a acesteia. b) Subiec ii inspecteaz configura ia complex, dup care pe disply sunt prezentate figurile din dreapta. Deci, subiec ii sunt solicita i s compare imaginea perceptiv a pr ilor cu imaginea mental a configura iei complexe. In ambele variante, ei trebuie s men ioneze dac figurile inspectate sunt pr i ale configura iei complexe. Propor ia rspunsurilor corecte a fost 86% pentru prima variant i 52% pentru varianta a doua. Diferen a semnificativ rezultat se explic prin diferen a dintre imaginea fizic i cea mental. Imaginea fizic (desen, fotografie) poate fi reanalizat i descompus n pr i componente, altele dect cele ini iale, pe cnd imaginea mental poate fi descompus numai dup componentele procesate anterior, dup categorizrile utilizate ini ial. Deci, imaginea mental este mediat de procesri semantice. Pe baza acestor date se poate conchide c reprezentrile imagistice nu pot fi un cod specific, autonom, independent de procesrile semantice. Ele presupun procesri descendente, dependente de baza de cunotin e. Procesrile semantice ale stimulului n momentul percep iei, nterac iunea cu alte cunotin e de inute de sistemul cognitiv, introduc ponderri specifice ale caracteristicilor spa iale i rela iilor topologice dintre elementele unei situa ii. Astfel: - elementele categorizate i procesate mai intens sunt mai bine reprezentate n imaginea mental dect cele necategorizate sau slab procesate; - imaginea mental poate con ine elemente absente din imaginea fizic de referin , dar construite datorit congruen ei lor cu categoria sub care a fost cuprins referin a; - elementele incongruente cu schema cognitiv sau categoria implicat n recunoterea stimulului pot fi omise din imaginea mental. Se poate afirma c n imaginea mental izotropia pr ilor imaginii fizice este nlocuit cu organizarea lor ierarhic, neizotrop, n func ie de procesrile semantice i analiza descendent subiacent. Aceasta este una din marile dificult i ntmpinate n construc ia sistemelor artificiale care s utilizeze imagini spa iale. Toate aceste cercetri ne duc spre concluzia c nu exist un cod pur imagistic, c nu exist o memorie pur imagistic, avnd n vedere c analiza descendent este profund implicat n imageria mental. 3.2.Imaginea mental - analog abstract i imaginea vizual Am vzut c imaginea mental con ine acele elemente din imaginea fizic ce au fost procesate abstract, adic au fost categorizate, supuse analizei descendente. In aceast situa ie ne putem ntreba ct de multe similitudini mai exist ntre imaginea vizual perceptiv i imaginea mental. O alt problem care se ridic este cea dac o persoan care nu a avut niciodat imagini perceptive vizuale, un nevztor congenital, poate avea imagini mentale. 157

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Au fost realizate experimente asupra iamginilor mentale, comparnd performan ele unui lot de subiec i vztori cu un lot de subiec i nevztori congenitali. Exemplu. N. H. Kerr, n 1983 a realizat un astfel de experiment. Pe o suprafa plan erau reprezentate7 figuri geometrice aezate la diverse distan e unele de altele, scoase n relief, pentru a putea fi pipite de nevztori. Ulterior, subiec ilor li se spunea numele uneia dintre figurile geometrice pe care trebuiau s i-o imagineze. Apoi, li se cerea s-i nchipuie un punct care se deplaseaz cu o vitez constant pn la o alt figur. Subiec ii trebuiau s apese un buton n momentul n care punctul atingea figura, timpul scurs fiind msurat. S-a constatat c timpul de reac ie crete odat cu mrirea distan elor dintre figurile geometrice, att la vztori ct i la nevztori. Aadar, performan ele vztorilor i nevztorilor la sarcina de scanare a imaginilor mentale sunt similare. Aceasta nsemn c imaginile mintele nu sunt legate de o anumit modalitate senzorial, n spe nu sunt legate de imaginile vizuale. Ceea ce este esen ial n formarea imaginilor mentale este reprezentarea rela iilor spa iale dintre elementele unei scene sau configura ii. Nu este important dac informa iile despre pozi ia relativ a obiectelor se bazeaz pe percep ia vizual , ca n cazul vztorilor, sau pe percep ia tactil-chinestezic, la nevztorii congenitali. Datele perceptuale ale stimulului, cum ar fi culoarea sau luminozitatea, nu sunt necesare. Acesta este motivul pentru care no iunea de "imagine mental" i cea de "reprezentare spa ial" sunt considerate adesea ca echivalente. (J. R. Anderson, 1985) Imaginile mentale sunt reprezentri spa iale sau topologice i sunt mai abstracte dect imaginile vizuale, nefiind legate de o singur modalitate senzorial. O serie de cercetri ntreprise n ultimii ani au eviden iat totui existen a unor legturi strnse ntre imaginile perceptive vizuale i cele mentale. Aceste cercetri se bazeaz pe fenomenul de interferen i pe date neuropsihologice asupra deficitului vizual selectiv. a) Cercetrile asupra interferen ei au la baz urmtoarea ipotez: dac efectuarea unor procesri imagistice interfereaz cu o sarcin vizual mai puternic dect cu o sarcin dintr-o alt modalitate senzorial, atunci mecanismele implicate n imagistica mental sunt similare celor implicate n imaginea perceptiv vizual. S-a constatat c imaginea vizual interfereaz mai puternic cu un stimul vizual dect cu un stimul auditiv i invers, pentru imaginea auditiv. Rezult deci c, ntruct imaginile mentale interfereaz cu semnalele corespunztoare, cel pu in o parte din mecanismele implicate n imaginile vizuale sunt implicate i n realizarea imaginilor mentale. Deci, trebuie s conchidem c cel pu in unele procesri imagistice sunt realizate de aceleai mecanisme care sunt implicate n percep ia vizual. b) Anumite date de neuropsihologie sus in deasemenea, ideeea c mcar o parte din procesrile imagistice sunt realizate de aceleai mecanisme care sunt implicate n formarea imaginii perceptive vizuale. Astfel, se cunoate c pacien ii cu leziuni n zona lobului parietal drept sufer de un deficit vizual selectiv. Ei nu pot percepe obiectele din cmpul vizual strng, deoarece emisfera dreapt produce imaginile perceptive pentru obiectele din cmpul vizual stng i invers. Spre exemplificare, aducem n discu ie un experiment asupra imaginilor mentale la aceast categorie de pacien i. 158

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Exemplu. E. Bisach i C. Luzzatti (1978) au solicitat pacien ii s-i imagineze o pia din ora cu care acetia erau familiariza i nainte de lezarea lobului parietal drept. Ei trebuiau s-i imagineze c se afl ntr-un anumit punct al pie ii i erau solicita i s relateze toate obiectele pe care le pot inspecta din pozi ia respectiv. In mod surprinztor, ei nu men ionau dect obiectele din cmpul vizual drept, ignornd total obiectele care ar fi fost prezente n cmpul vizual stng. Apoi, subiec ii au fost ruga i s-i imagineze c sunt n partea opus a pie ii i s relateze obiectele pe care le observ. De aceast dat ei au ignorat total obiectele men ionate anterior, relatnd numai despre cele care nu au fost men ionate n faza anterioar a experimentului. Aadar, comportamentul acestui tip de pacien i n scanarea imaginilor mentale este similar cu cel implicat n percep ia vizual. Concluzia care se poate trage este din nou c cel pu in unele procesri imagistice sunt realizate de aceleai mecanisme care sunt implicate n percep ia vizual. Suntem acum n posesia a dou categorii de date experimentale care sus in dou lucruri contrare: - unele sus in caracterul abstract al imaginilor mentale, ca i cum acestea ar fi nite realit i independente de percep ia vizual; - altele eviden iaz mecanisme comune implicate n producerea imaginii mentale i a perceptului corespunztor. O solu ie posibil a acestei dileme (cf. M. Miclea, 1994) ar fi c n imaginea mental sunt prezente att caracteristici spa iale, ct i caracteristici vizuale. Utilizarea predominant a unora sau altora putnd fi determinat de specificul sarcinii. 3.3.Imaginea mental, memoria de lucru i memoria de lung durat Problema la care ne referim acum este cea a duratei imaginilor n memorie. Si pe aceast tem s-au fcut numeroase cercetri. Exemplu. N. Shepard n 1967 a prezentat unui lot de subiec i 612 imagini colorate cu un timp de expunere de 6 secunde fiecare. Apoi a procedat la un test de recunoatere prezentnd subiec ilor cte dou imagini, sarcina lor fiind s spun care din ele a fcut parte din lotul de imagini prezentate anterior. Procentajul rspunsurilor corecte a fost de 97% imediat dup expunere, 92% dup trei zile i 58% dup 120 de zile de la expunere. Dup cum se poate observa, acest studiu se bazeaz pe cercetri de laborator, cu stimuli alei i expui de experimentator. Pentru a conferi o mai mare validitate ecologic acestor rezultate, alte cercetri au ncercat s vad memoria pe care o au oamenii despre figurile umane ntlnite de-a lungul vie ii.

159

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Exemplu. H. P. Bahrick i R .P. Wittlinger, n 1975, au utilizat un lot de subiec i cu vrste cuprinse ntre 17 i 74 de ani, care erau solicita i s aleag din cinci poze, poza care reprezenta chipul unui fost coleg de clas. Procentajul rspunsurilor corecte a fost de 90%, chiar i n cazul subiec ilor care au absolvit colegiul cu 35 de ani n urm. Grupul care absolvise cu 48 de ani n urm a oferit i el rspunsuri corecte n 71% din cazuri. Se poate remarca faptul c memoria imagistic a oamenilor este prodigioas, chiar i n cazul expunerilor de scurt durat sau dup scurgerea unui inteval de timp considerabil. Pentru a explica acest fenomen A. Paivio (1971) a lansat ipoteza codului dual, confom creia prodigiozitatea memoriei imagistice se datoreaz asocierii sale cu un cod verbal, care faciliteaz reamintirea imagistic a stimulului. Tinnd cont de procesrile descendente implicate n produc iile imagistice, acurate ea pstrrii imaginilor n memoria de lung durat poate fi explicat i prin participarea a trei coduri: - imagistic; - lingvistic; -semantic. M. Miclea consider c imaginile sunt stocate att de acurat n memoria de lung durat deoarece n constituirea lor sunt implicate prelucrri semantice (categorizare i alte prelucrri semantice) i li se asociaz o etichet lingvistic. De aceea: - imaginile lipsite de sens sunt re inute mai greu n memorie dect imaginile a cror semnifica ie este cunoscut. - imaginile pentru care avem o etichet lingvistic sunt re inute mai bine dect imaginile inedite, pentru care nu avem etichet lingvistic. Dac unul dintre cele dou coduri este nlturat sau redus, memoria imagistic se deterioreaz. Pentru c imaginea mental este mai abstract dect imaginea perceptiv vizual, se poate explica mbunt irea performan elor mnezice prin utilizarea unor mnemotehnici, cum e de pild metoda localizrii n spa iu, metoda loci. Exemplu. Metoda coordonatelor (a lui Loci). Se tie c Cicero, un orator roman care a trit n primul secol dup Christos, a folosit aceast metod pentru a-i reaminti numele sau alte detalii de care avea nevoie n discursurile sale, prin vizualizarea oamenilor sau a altor diferite lucruri pe care vroia s i le reaminteasc (cum ar fi localizarea acestora n camera n care i inea discursul). Mai recent, G. H. Bower (1970) a elaborat un mod practic de folosire a acestei tehnici ce presupune mai multe etape. Primul stadiu este acela al identificrii i fixrii n memorie a unui numr de localizri specifice. Spre exemplu, cu fiecare reper de pe un drum pe care-l strbatem zilnic poate fi asociat un lucru pe care dorim s-l pstrm n memorie i astfel este de ajuns s parcurgem drumul pentru ca lucrurile pe care nu am vrut s le uitm s se actualizeze. Lovelace i Southall (1983) observ c studen ii i reamintesc mai bine materialul dac acesta este prezentat tiprit pe pagini numerotate i cu spa ii albe n partea superioar i inferioar. 160

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Cunoaterea locului ocupat n pagin i numrul paginii ajut la reamintire prin faptul c ofer repere. Prin compara ie, tiprirea pe foaie continu, nepaginat (ca un sul) sau nenumerotat a determinat scderea reactualizrii cu 25%. Toate acestea arat importan a contextului n care ceva este nv at. Reactualizarea este mai uoar n cazurile n care contextul poate fi reconstuit la fel de bine ca i materialul prezentat. M. Miclea a botezat aceast ipotez cu numele de ipoteza codului triadic. In ceea ce privete memoria de lucru s-a dovedit experimental faptul c nu putem re ine dect maxim 5 elemente ale unei imagini complexe, ceea ce ne duce cu gndul la capacitatea memoriei de scurt durat. (vezi cursul 6, pct. 2.1.)

* * * In concluzie, dac vrem s rspundem la ntrebarea dac exist o memorie imagistic, suntem acum n msur s conchidem urmtoarele: a) In imaginea mental sunt prezente acele elemente care au fcut obiectul analizei descendente, cum ar fi categorizrile i alte procesri semantice. Ca urmare nu exist imagini mentale pure, independente de orice prelucrare semantic, nici un mecanism mnezic special pentru stocarea i reactualizarea imaginilor mentale. b) Imaginile mentale reprezint rela iile spa iale ale elementelor unei scene, ele putnd fi ob inute i prin alte mijloace dect percep ia vizual (ex. chinestezic, auditiv, tactil etc). Cel pu in o parte din mecanismele implicate n percep ia vizual sunt subiacente produc iilor imagistice. Ele sunt ns mai abstracte dect perceptele vizuale. c) A fost pus n eviden existen a unei memorii imagistice de lung durat . Acest fapt se poate explica prin existen a codului triadic. In memoria de lucru pot fi re inute maximum 5 elemente ale scenei, durata men inerii lor depinznd de rapiditatea proceselor implicate n deteriorarea i reconstruc ia imaginii mentale. 4. PROCESAREA IMAGINILOR MENTALE Cele mai interesante opera ii ce poart asupra reprezentrilor imagistice sunt: - generarea; - transformarea (rotirea, expandarea i constric ia, mpturirea) - scanarea 4.1. Generarea reprezentrilor imagistice Imaginile mentale sunt generate de baza de cunotin e de care dispune subiectul. Aceste cunotin e activeaz categoriile care sunt implicate n recunoaterea obiectelor, care ulterior, monitorizeaz construc ia reprezentrilor imagistice complexe. Subiectul uman poate genera o figur complex din pr ile sale. Aceste pr i, dup cum s-a vzut, sunt non-izotrope.Generarea figurii se face dup categoriile activate la recunoaterea anterioar a imaginii fizice. Construc ia respectivei imagini este ns limitat i ca numr de elemente (maximum cinci) i ca durat, n func ie de rapiditatea refacerii permanente a elementelor care se terg. 161

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 4.2. Transformarea imaginilor Odat generate, reprezentrile mentale pot fi supuse unei serii ntregi de transformri. Cele mai studiate sunt: - rotirea; - expandarea i constric ia; - mpturirea. 4.2.1. Rotirea Imaginile mentale pot fi rotite n plan sau spa iu tridimensional. Cele mai multe experimente efectuate pentru a vedea cum se realizeaz aceste rota ii utilizeaz perechi de reprezentri ale unor obiecte (identice sau nu) dar orientate diferit. Sarcina subiec ilor este de a men iona dac obiectele sunt identice sau nu, exceptnd orientarea lor spa ial. Pentru a realiza aceast sarcin ei trebuie s realizeze o rotire mental a uneia dintre imagini, apoi s men ioneze dac este vorba despre figuri identice sau figuri diferite. Exemplu. L. A. Cooper i R. N. Shepard (1973) au utilizat stimuli bidimensionali, mai concret ei au prezentat subiec ilor o mul ime de orientri ale literei R i ale imaginii sale n oglind. Sarcina consta n a decide dac stimulii prezenta i reprezint un R sau reflexul acestuia n oglind.

Stimulii utiliza i de L. A. Cooper i R. N. Shepard (1973). Cele dou coloane din stnga reprezint un R rotit n grade diferite fa de pozi ia ini ial. Coloanele din dreapta reprezint reflexul n oglind a lui R, rotit cu acelai numr de grade. Dup cum se observ realizarea unei rota ii mentale este absolut necesar pentru realizarea sarcinii. In urma acestui experiment, s-a constatat c timpul de reac ie crete n func ie de disparitatea unghiular. El atinge valoarea maxim n cazul unei rotiri de 180 fa de pozi ia 162

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ de referin . Este ca i cum subiec ii ar roti n sensul acelor de ceasornic litera respectiv, pentru a o identifica, dac disparitatea unghiului este de pn la 180 i n sens invers, dac disparitatea este mai mic. Deci, n cazul rotirii mentale ca i n cazul rotirii fizice, subiec ii tind s aleg rota ia cea mai economicoas. Pentru c imaginile mentale nu sunt obiecte fizice i nu sunt rotite n spa iul fizic, trebuie explicat analogia rotirii mentale cu cea fizic. Aceast analogie poate fi explicat prin penetrarea transformrilor imagistice de baza noastr de cunotin e. Rotirea mental este monitorizat de cunotin ele implicite pe care le avem despre rotirea fizic. Astfel, noi tim c rotirea fizic are o durat cu att mai mare cu ct este mai ampl. Aceast cunotin tacit controleaz modul de efectuare a rotirii mentale, impunnd dependen a timpului de reac ie de mrimea disparit ii unghiulare. Se poate afirma astfel c nu exist diferen e notabile ntre rotirea n plan i rotirea n adncime. 4.2.2. Expandarea i constric ia Reprezentrile mentale pe care le avem despre un obiect pot fi mrite, adic expandate, sau micorate, variind continuu (analogic) mrimea imaginii noastre mentale. S-a constatat c: - este mai dificil s expandm sau s micorm o imagine mental, cu ct ea se ndeprteaz de mrimea ei uzual, cunoscut din experien a cotidian. Dificult ile ntmpinate se reflect n creterea timpului de reac ie. Creterea gradului de dificultate odat cu ndeprtarea de mrimea obinuit este o consecin a constrngerilor pe care cunotin ele noastre le impun transformrilor imagistice. Deci, cunotin ele noastre influen eaz expandarea/constric ia. - varia ia mrimii imaginii se face continuu, analogic, nu digital, discondinuu. 4.2.3. Impturirea Este o opera ie ce poart asupra unor imagini bidimensionale din care trebuie construit imaginea unui obiect tridimensional. S-a constatat c cu ct numrul de ndoiri efectuate asupra reprezentrilor imagistice este mai mare, cu att crete durata timpului de reac ie. Analogia cu transformrile fizice este evident. Deci i n cazul mpturirii cunotin ele implicite despre transformrile fizice din mediu monitorizeaz transformrile imagistice. Aadar, dei imaginile mentale nu sunt obiecte fizice, noi ducem cu noi, incontient, cunotin ele despre mediul nostru fizic, astfel nct transformrile noastre imagistice sunt analoage transformrilor asupra obiectelor fizice corespunztoare. 4.3. Scanarea imaginilor mentale Scanarea sau inspectarea reprezentrilor imagistice a fost i ea investigat experimental. Exemplu. Experimentul prototip asupra scanrii sau inspectrii unei reprezentri imagistice a fost efectuat de S. Kosslyn i colab. n 1978. Ei au prezentat subiec ilor o hart a unei insule imaginare, 163

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ pe care erau marcate: o plaj, o colib, o fntn, un lac, un arbore, nite ierburi i un grup de stnci.

Subiec ii au fost solicita i s memoreze harta, gradul de memorare fiind evaluat dup corectitudinea cu care o puteau desena. Apoi, experimentatorul numea cu voce tare un reper de pe hart, pe care subiec ii trebuiau s i-l imagineze. Dup 5 secunde era numit un alt reper. Sarcina subiec ilor era de a scana harta 164

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ mental de la un obiectiv la altul i de a apsa pe o tast n momentul n care ajungeau la obiectivul int. Se msura timpul de reac ie. Cele 7 repere erau astfel amplasate nct distan a dintre oricare pereche s difere de toate celelalte. S-a constatat c durata i complexitatea scanrii hr ilor mentale crete odat cu mrirea distan ei dintre obiective. Deci, nc o prelucrare imagistic este analoag ac iunii corespunztoare din mediu fizic, ceea ce nseamn c cunotin ele pe care le avem despre mediul fizic monitorizeaz scanarea hr ilor mentale. * * * In final, o constantare care se refer la toate prelucrrile imagistice: nu exist o capacitate unic de prelucrare a imaginilor. S. Kosslyn i colab. (1984) au msurat performan ele subiec ilor la diverse sarcini, unele implicnd scanarea imaginii, altele rotirea, generarea, expandarea/constric ia i mpturirea. Coeficien ii de corela ie gsi i ntre performan ele la aceste sarcini nu au fost semnificativi. Deci, o persoan poate avea performan e ridicate la sarcini care implic anumite procesri imagistice i performan e sczute dac sunt puse n joc alte prelucrri ale imaginilor mentale. In plus investiga iile neuropsihologice au artat c opera ii imagistice diferite sunt realizate de structuri neuroanatomice diferite. De pild, generarea unei imagini din pr ile ei componente este realizat n primul rnd de emisfera cerebral stng, n timp ce rotirea i scanarea reclam participarea masiv a emisferei drepte. Nu exist, aadar, un centru neurofiziologic al tuturor prelucrrilor imagistice. 5. HARTA PSIHOLOGICA Pentru a ne orienta ntr-un anumit teritoriu, pentru a stabili loca ia noastr n raport cu un anumit punct, drumurile de acces i obstacolele pe care le-am putea ntmpina, avem nevoie de o hart a mediului ecologic n cauz. Dac nu putem intra n posesia ei, atunci suntem nevoi i s ne fixm cteva puncte de reper, s ntrebm mereu despre locul unde se afl un anumit obiectiv i cum putem ajunge la el, s strbatem n lung i lat teritoriul respectiv etc. In ambele situa ii vom ajunge n cele din urm s avem o reprezentare mental a teritoriului respectiv. Aceast reprezentare este o veritabil hart mental sau hart psihologic a teritoriului respectiv. Ea se deosebete sub mai multe aspecte de hr ile elaborate de cartografi: - harta psihologic se dobndete printr-un proces destul de lent, incomplet i plin de confuzii; - scala de reprezentare a teritoriului nu este aceiai pentru toate pr ile sale: unele sunt mai bine reprezentate, au proiec ie cognitiv mai ampl, n detaliu, altele sunt reprezentate doar sumar, avnd o pondere mai redus, pline de pete albe etc.; - satura ia psihologic a diferitelor zone este inegal, un subiect avnd diverse atitudini i stri emo ionale fa de anumite pr i ale teritoriului: exist zone percepute ca fiind mai periculoase dect altele, zone plcute i neplcute, vesele sau deprimante.

165

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Rezumnd hr ile psihologice sunt proiec ii cognitive, la scale inegale ale zonelor unui numit teritoriu, neuniform saturate psihologic, dobndite prin investigarea proprie a mediului sau prin consultarea bazei de cunotin e despre teritoriul respectiv. Investiga iile asupra hr ilor psihologice se confrunt cu o problem metodologic destul de dificil: cum se poate obiectiva harta mental a unui subiect? O prim metod const n a solicita subiec ii s deseneze ct mai complet posibil harta unui anumit teritoriu. Subiec ii pe care se face investiga ia trebuie s-i aib reziden a n diferite pr i ale oraului. Este de ateptat ca harta mental a zonei n care locuiete cineva s fie mai dezvoltat dect reprezentarea cognitiv a altor zone. Se combin apoi hr ile desenate de subiec i, lund n calcul, n primul rnd, acele repere care apar cu frecven a cea mai mare. Ne intereseaz dac o anumit zon sau obiectiv a fost localizat pe hart i dac rela iile spa iale dintre punctele marcate pe hart sunt corecte sau nu (eventual n ce fel au fost distorsionate). In func ie de frecven a loca iilor corecte i a numrului de obiective corect men ionate, se vor putea distinge zone bine reprezentate n harta psihologic i zone slab reprezentate (cu diferite grade intermediare). Putem recurge la analiza de caz pentru a explica modul de reprezentare al teritoriului i naviga ia n interiorul acestuia a unui singur subiect. O a doua metod utilizat de S. Milgram i colab. (1972) const n prezentarea unor forografii cu instantanee din diverse zone ale oraului. Sarcina subiec ilor este de a men iona dac, pe baza acestor fotografii, recunosc sau nu zona din care au fost luate. Si n aceast situa ie subiec ii trebuie s apar in tuturor zonelor de locuit ntr-o distribu ie geografic conform cu datele de recensmnt. Pentru asigurarea eantionrii instantaneelor fotografice prezentate se poate mpr i oraul sau teritoriul respectiv n linii imaginare care s marcheze longitudinea i latitudinea, la distan e egale unele de altele. Fotografiile se iau din fiecare dintre punctele de intersec ie a longitudinilor i latitudinile anterior stabilite. In general, acurate ea recunoaterii s-a dovedit a fi n func ie de doi factori: - centralitate zonei, adic locul pe care o zon l ocup n fluxul cotidian al micrilor popula iei; - specificitatea ei arhitectural sau social, adic msura n care o zon are propria ei culoare local. O zon anost, slab reprezentat cognitiv poate dobndi o reprezentare cognitiv mult mai ampl dac acolo se amplaseaz un obiectiv de mare interes social i/sau dac i se creaz o culoare local proprie. S-a constatat c oamenii se simt mai n siguran i mai satisfcu i de via dac au o bun hart psihologic a teritoriului n care triesc, ndeosebi a zonei lor de reziden . Stabilirea hr ilor psihologice este important att pentru urbanistic i marketing, ct i pentru psihoprofilaxia social. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom,159-183; MILGRAM, S. (1970), The experience of living in cities, Science, vol. 167; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai Polirom, p. 193-201;

166

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ CURSUL 13 DECIZIA (I) MODELELE NORMATIVE ALE LUARII DECIZIEI Planul cursului 1. Modelele normative ale lurii deciziei. 1.1. Modelul valorii ateptate. 1.2. Modelul valorii subiectiv ateptate. 1.3. Modelul utilit ii ateptate. 1.4. Modelul utilit ii subiectiv ateptate. 2. Limitele modelelor normative ale lurii deciziei. OBIECTIVE La sfritul acestui capitol ve i fi capabili: a) S distinge i ntre valoare i utilitate. b) S argumenta i validitatea psihologic mai mare a modelor utilit ii ateptate fa de modelele valorii ateptate. c) S descrie i subiectul uman subiacent modelelor normative ale lurii deciziei. d) S aduce i argumente n favoarea limitelor modelelor normative ale lurii deciziei. Luarea unei decizii, selec ia unei alternative dintr-o mul ime de variante disponibile la un moment dat, st la baza comportamentului teleologic, exprimnd inten ionalitatea fiin ei umane. Luarea deciziei a constituit obiect de interes att pentru economiti, sociologi ct i pentru psihologi. Din eforturile lor conjugate au rezultat dou categorii de modele, menite s descrie i s explice comportamentul decizional: modelele normative i modelele descriptive. 1. MODELE NORMATIVE ALE DECIZIEI Ele i au originea n tiin ele economice i au la baz dou asump ii: a) Principala asump ie a modelelor normative este cea a ra ionalit ii subiectului decident. Se presupune c n luarea unei decizii, subiectul uman se comport ra ional, cutnd ntotdeauna s aleag alternativa optim, adic alternativa care-i asigur ctigul maxim. La modul cel mai general, o fiin este ra ional dac este necontradictorie. Aceasta nseamn c n cazul unui ra ionament tanzitiv, dac un individ prefer alternativa A lui B i alternativa B lui C, n mod necesar va prefera pe A lui C. Exemplu. S presupunem c vreau s plec la mare cu avionul (A) sau cu trenul (B) i m decid pentru A. Intre timp, aflu c zborul respectiv este anulat, dar un prieten se ofer s m duc cu maina (C). Intre tren i main, prefer alternativa B, trenul. Dar,

167

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ pentru c am ghinion, aflu pu in mai trziu c trenul respectv s-a anulat dar, n schimb, circul avionul. Fiind o fiin ra ional, conform unui ra ionament tranzitiv elementar ar fi logic s prefer s merg cu avionul, consecvent cu op iunea ini ial (voi prefera pe A lui C, deoarece, anterior am preferat pe A lui B i pe B lui C). Aa spune teoria, dar n practic s-ar putea s m hotrsc s plec cu maina, sfidnd logica. Acest exemplu poate pune sub semnul ntrebrii ra ionalitatea subiectului decident. b) A doua asump ie a modelelor normative vizeaz omnicien a subiectului decident. Aceste modele presupun c n luarea deciziei, subiectul cunoate toate alternativele i o selecteaz pe cea optim. Intradevr, exist multe situa ii n care numrul alternativelor posibile este finit i cognoscibil. Exist ns i multe alte situa ii care contrazic aceast presupozi ie. Modelele construite pe baza celor dou asump ii, cea a ra ionalit ii i cea a omnicien ei subiectului decident arat mai degrab cum ar trebui s se decid dect cum se realizeaz decizia n mod real. Ele prescriu, nu descriu i, de aceea, poart numele de modele normative ale deciziei. Cele mai cunoscute modele normative sunt: - modelul valorii ateptate (EV de la Expected Value); - modelul utilit ii ateptate (EU de la Expected Utility); - modelul valorii subiectiv ateptate ( SEV de la Subjectiv Expected Value); - modelul utilit ii subiectiv ateptate (SEU de la Subjectiv Exprcted Utility). Ele sunt construite n conformitate cu criteriul maximizrii valorii (utilit ii) ateptate. 1.1. Modelul valorii ateptate Este cel mai vechi dintre aceste modele. Valoarea ateptat este beneficiul calculat, de regul, n bani pe care subiectul decident l are n vedere n condi iile selec iei unei alternative. Ea are o expresie numeric i are un caracter de obiectivitate, n sensul c este independent de percep ia subiectiv a indivizilor implica i n procesul deciziei. Alternativa optim se poate stabili pe baza calculului valorii ateptate dup formula: VAi=PixVi, unde VAi= valoarea ateptat a alternativei, Pi = probabilitatea de a ob ine un anumit beneficiu, dac se opteaz pentru alternativa i i Vi = mrimea acestui beneficiu. Alternativa optim este cea care are valoarea cea mai mare. Exemplu. Avnd nite bani, trebuie s hotrsc ntre dou afaceri n care i pot investi: Dac fac afacerea A am 42% anse de a avea un beneficiu de 1 milion lei Dac fac afacerea B am 80% anse s ctig 500.000 lei.

168

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Care este alternativa optim pentru mine? Conform formulei, pot calcula valoarea ateptat (beneficiul) pentru fiecare dintre cele dou alternative. Astfel: VAi = 0,42 x 1.000.000 = 420.000 VA2 = 0,80 x 500.000 = 400.000 Dup cum se poate observa, valoarea/beneficiul ateptat este mai mare dac optez pentru alternativa A. Dificult i ntmpinate de acest model: a) Una dintre dificult ile pe care o ntmpin modelul bazat pa calculul valorii ateptate vizeaz stabilirea precis a probabilit ii, cu care vom ob ine un anumit ctig. De cele mai multe ori deciziile luate se bazeaz pe estimarea, nu pe consemnarea probabilit ii. De aceea nu se poate afirma cu certitudine c acea probabilitate va rmne neschimbat ntrun moment ulterior. Ea poate crete sau scade n func ie de o mul ime incalculabil de evenimente aleatoare, care pot modifica probabilitatea ctigului. Totui, valoarea ateptat a alternativelor asupra crora poart decizia poate constitui un ghid orientativ util, mai ales cnd mrimea acestor valori este semnificativ diferit de la o alternativ la alta. b) Modelul rmne ns restrictiv pentru c doar o mic parte din deciziile noastre vizeaz factori economici, cuantificabili n valoarea lor bneasc. Suntem pui n situa ia de a lua decizii i depre cariera profesional, despre partenerul de via etc. In plus "ctigul" nu se poate exprima numeric dect n cazuri destul de rare. Modelul bazat pe calculul valorii ateptate este eminamente prescriptiv. 1.2. Modelul valorii subiectiv ateptate Acest model ia n considerare n loc de probabilit ile obiective (p) pe cele subiective (s). k SEV = s(i)v(i) i=i 1.3. Modelul utilit ii ateptate Acest model caut s depeasc limitele modelelor anterioare, ncercnd s formalizeze i deciziile din domenii n care ctigul nu are o expresie numeric, bneasc. El pornete de la ideea c exist o diferen ntre valoare i utilitate, n sensul c: - valoarea este un dat obiectiv; - utilitatea este percep ia subiectiv a unei valori. Utilitatea este percep ia subiectiv a unei valori. Se cunoate de mult timp c utilitatea unui nou ctig difer n func ie de nivelul ctigurilor pe care deja le de ine persoana respectiv. Aristip din Cyrene (435 - 350 .e.n.), elev al lui Socrate i fondator al colii cyrenaice, face distinc ia clar ntre valoarea i utilitatea banilor: "cinzeci de drahme pentru mine nu fac mai mult dect un obol (pentru altul, n.n.)." Modelul utilit ii ateptate pleac de la premisa c, n calculul alternativei optime, subiectul ia n considerare utilitatea i nu valoarea fiecrei alternative.

169

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Pentru a-i da o expresie matematic, utilitatea se codeaz printr-un numr, care are semnifica ie relativ, raportat la mrimea utilit ilor alternativelor complementare. Alternativa cu utilitatea cea mai ridicat este alternativa optim. Formula de calcul a utilit ii ateptate pentru o alternativ oarecare i (Uai) este: n Uai = P(Ei)U(xi) i=1 unde: E = un eveniment; P(Ei) = probabilitatea unui eveniment i; xi = consecin ele unei alternative i = 1...n; U(xi) = utilitatea unei alternative i. Exemplu. S presupunem c unui subiect i se depisteaz o deficien sever n func ionarea valvei mitrale i i se propune o interven ie chirurgical pe cord deschis, constnd n nlocuirea valvei sale naturale cu o valv artificial. Pacientul este cel ce trebuie s ia decizia dac s se supun (alternativa A1) sau nu (alternativa A2) opera iei. Decizia sa va fi marcat de incertitudinea reuitei sau nereuitei opera iei. Ca urmare, el va trebui s afle din banca de date a spitalului propor ia interven iilor medicale reuite din totalul interven iilor efectuale. Astfel, el va afla c probabilitatea de reuit este de 70%. Cunoscndu-se aceste date, se poate face un calcul al utilit ii ateptate. UA1 = 0,70 x2 + O,30 x(-2) = 0,80 UA2 = O,70 x (-1) + O,30 x 0 = -0,70 In acest exemplu, utilitatea unei alternative a fost codat pe o scal, pe intervalul [-2, +2], semnele diferite artnd predominan a ctigului (+), respectiv al pierderii (-). Se poate observa c cel mai mare ctig este ob inut dac se opteaz pentru alternativa Ai i opera ia reuete. Dac se opteaz pentru alternativa A2 i opera ia ar fi reuit, pacientul este n pierdere, dar nu att de mult dect dac ar fi decis s se opereze i opera ia nu ar fi reuit. Dac pacientul nu accept opera ia i ea nu ar fi reuit, atunci utilitatea este zero (nu a pierdut i nu a ctigat nimic). Dificultatea cea mai important ntmpinat de modelul utilit ii ateptate nu vizeaz calculul probabilit ii evenimentelor, ci apare n codarea utilit ii unei alternative. Aceast codare este mult mai dificil dect pare la prima vedere, deoarece sunt greu de cunoscut toate avantajele i dezavantajele unei alternative i, chiar dac le-am cunoate, sunt greu de ponderat. Cu toat aceast dificultate, modelul are o validitate psihologic mai ridicat dect modelul valorii ateptate: a) El este mai verosimil pentru c postuleaz c alegerea dintre alternative este ghidat de utilitatea, deci de reflexul subiectiv al valorii i nu de valoarea acestora. b) El este mai general, deoarece se aplic nu numai la calculul unui profit bnesc. c) Cercetri experimentale au dovedit c subiectul se comport realmente conform acestui model, n anumite situa ii. S-a constatat astfel c, n condi ii de timp suficient i complexitate redus a deciziei, subiec ii se comport ra ional, procednd la calculul utilit ii ateptate. Sub presiunea timpului i n condi ii de compexitate ridicat a deciziei, subiec ii utilizeaz alte metode.

170

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Deci, modelul utilit ii ateptate este descriptiv pentru situa iile n care subiec ii au suficiente resurse de timp i calcul. Modelul este prescriptiv pentru situa ii complexe sau cu limit de timp n luarea deciziei. 1.4. Modelul utilit ii subiectiv ateptate. Acest model ia n considerare probabilit ile subiective (s) i utilit ile (u) diferitelor consecin e ale fiecrei alternative: k SEU = s(i)u(i) i=1 * * *

2. LIMITELE MODELELOR NORMATIVE ALE LUARII DECIZIEI Totui, toate cele patru modele despre care am discutat, rmn limitate datorit presupozi iilor lor ini iale: - subiectul decident este o fiin ra ional; - subiectul decident cunoate toate alternativele i consecin ele lor; - subiectul decident are suficiente resurse de timp i calcul. -sunt bazate pe axiome ca tranzitivitatea preferin elor (preferin ele subiectului decident nu depind de felul n care ele sunt exprimate). Aceste presupozi ii au fost infirmate de datele experimentale. Exemplu. S ne imaginm c trebuie s alegem din urmtoarele alternative, rata pierderii fiind nul pentru fiecare dintre ele: A. S ctigm 10 milioane lei cu probabilitatea de 5%. B. S ctigm 1.000.000 lei cu probabilitatea de 49%. C. S ctigm 100.000 lei cu probabilitatea de 100%. Cercetrile au relevat c n cazul unei astfel de probleme de decizie subiec i prefer pe A lui B, pe B lui C, dar contrar principiului tranzitivit ii, prefer pe C lui A. Acest tip de problem se numete paradoxul lui Alais. Se poate constata c att valoarea ct i utilitatea ateptat este mai mare pentru A dect pentru B i mai mare pentru B dect pentru C. Deci, n mod ra ional, subiec ii ar trebui s prefere pe A lui C. Cu toate acestea, marea lor majoritate prefer contrariul. Explica ia const n faptul c, cu ct probabilitatea de ctig dintr-o alternativ se apropie de certitudine, cu att mai atrgtoare este socotit alternativa respectiv, chiar dac utilitatea sau valoarea ei ateptat este mai sczut. Daniel Bernoulli, cel care a formalizat diferen a dintre valoare i utilitate n 1738 a artat nc de atunci c utilitate, adic valoarea subiectiv a banilor, este o func ie concav a sumei monetare. Conform acestei func ii creterea, de exemplu de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei are o utilitate mai mare dect creterea de la 11.000.000 lei la 12.000.000 lei, dei diferen a monetar este aceiai. Viteza cu care se modific utilitatea difer pentru zona pozitiv (ctig) n raport cu cea negativ (pierdere), n sensul c cea negativ variaz mai repede. Conform acestei 171

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ diferen e, modificarea de la -1.000.000 de lei la -2.000.000 de lei reprezint un grad de aversiune mai mare dect gradul de atractivitate al creterii de +1.000.000 lei la +2.000.000 lei. Aceast varia ie diferen ial este cuprins n conceptul de aversiune fa de pierdere. S-a constatat i c utilitatea variantei care ofer 50% anse de a scpa fr nici o pierdere asociat cu o probabilitate de 50% de a pierde 2.000.000 lei este mai mare (adic mai pu in negativ) dect o pierdere sigur de 1 milion. Acest rezultat implic preferin a pentru risc n situa iile n care se alege ntre pierderi de mrimi diferite. Multe alte date de observa ie i experimentale au pus sub semnul ntrebrii modelele normative ale lurii deciziei. Astfel, atitudinea fa de risc a oamenilor manifest o asimetrie ntre evaluarea ctigurilor i evaluarea pierderilor, cunoscut sub numele de aversiunea fa de pierdere. Atunci cnd sunt evaluate alternative care difer ntre ele prin ct de mult se poate ctiga se manifest fenomenul de aversiune fa de risc. Dac ns alternativele sunt de a alege ntr-o situa ie n care : - sigur se pierde 1.000.000 lei; - exist 50% anse de nu a pierde nimic i 50% anse de a pierde 2.000.000 lei. cei mai mul i oameni prefer cea de a doua variant, care implic un risc fa de op iunea de a pierde n mod sigur 1.000.000 lei, cu toate c valoarea ateptat a ambelor variante este aceiai i nu exist motive pentru aceaste preferin e sistematice. Aceast preferin este numit cautarea riscului i apare atunci cnd se alege ntre variante care implic pierdere. Aversiunea fa de pierdere se manifest i n domeniul deciziilor care nu implic risc, adic ntre rezultate care pot s fie ob inute cu certitudine (A. Tversky i D. Kahneman, 1991). Ca urmare, pierderea de utilitate asociat cu renun area la un bun care se afl n posesia noastr este n general mai mare dect utilitatea ctigului asociat cu ctigul acelui bun. Exemplu. Knetsch i Tahler n 1990 au utilizat dou loturi experimentale. Primul lot, numit "vnztorii" au primit fiecare cte o can i li s-a cerut ca fiecare s precizeze suma minim de bani n schimbul creia ar fi dispus s renun e la can. Membrii celuilalt grup, numit "cumprtorii" au trebuit s indice suma de bani pe care o consider la fel de atractiv ca i cana. Subiec ilor din ambele grupuri li s-a spus c dup ce termin de fixat pre ul se va anun a care este pre ul oficial aa nct fiecare subiect va prsi experimentul fie cu o can, dac pre ul cerut de el depete pre ul oficial, fie cu o sum de bani, dac pre ul oficial este mai mare dect pre ul fixat de subiec i. Att "cumprtorii" ct i "vnztorii" sunt confrunta i cu aceiai problem de decizie. Ei vor sfri experimentul fie cu o can, fie cu o sum de bani i ceea ce au de decis este ct de mul i bani doresc n locul ob inerii canei.

172

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Analiza economic standard prezice pre uri asemntoare pentru cele dou grupuri. Perspectiva celor dou grupuri este totui diferit: "Cumprtorii" compar a primi o can cu a primi o sum de bani, "vnztorii" compar a pstra cana cu a renu a la can n schimbul banilor. Astfel, cana este evaluat ca un poten ial ctig pentru "cumprtori" i ca o poten ial pierdere pentru "vnztori". Ca urmare, no iunea de aversiune fa de pierdere prezice c utilitatea cnii va fi mai mare pentru "vnztori" dect pentru "cumprtori". Aceast predic ie a fost confirmat de rezultate: mediana pre ului fixat de "vnztori" (7,12$) a fost de peste dou ori mai mare dect mediana pre ului stabilit de "cumprtori" (3,12$). Diferen a dintre pre uri reflect un efect de mpropietrire produs, se pare, prin nzestrarea indivizilor cu o can. Aversiunea fa de pierdere genereaz o reluctan fa de schimb. Exemplu. Intr-un studiu al lui Knetsch (1989), jumtate din subiec i sunt nzestra i aleator cu o can iar cealalt jumtate cu un baton mare de ciocolat. Fiecare subiect are apoi posibilitatea s schimbe, n mod gratuit, obiectul primit cu cellalt obiect distribuit. Deoarece alocarea ini ial de obiecte a fot arbitrar i tranzac iile gratuite, teoria economic prezice c circa jumtate din subiec i vor dori s schimbe obiectul. Pe de alt parte, dac renu area la obiect e privit ca o pierdere, iar primirea unui obiect ca un ctig, la valori egale, utilitatea pierderii este mai mare dect cea a ctigului. Se poate astfel prezice c cei mai mul i participan i vor fi reluctan i n a nstrina obiectul pe care l de in. Rezultatele experimentale arat c doar 10% dintre participan i au dorit s schimbe obiectul primit. Intr-un mod mai general putem spune c aversiunea fa de pierdere (asimetria dintre evaluarea pierderilor i a ctigurilor) este un factor al tendin ei de men inere a status quo-lui, deoarece dezavantajele pierderii sunt percepute amplificat fa de avantajele alternativei. Exemplu. Intr-un experiment al lui Samuleson i Zeckhauser (1988) subiec ilor li s-a prezentat urmtoarea problem: "A i motenit o mare sum de bani de la unchiul vostru. Ave i la dispozi ie urmtoarele op iuni de investire a lor: 1. ntr-o companie cu risc moderat; 2. ntr-o companie cu risc nalt; 3. n bilete de tezaur; 4. n ac iuni municipale. Problema a fost prezentat la 4 grupuri de subiec i, pentru fiecare dintre grupuri fiind desemnat un alt status-quo. De exemplu, pentru unul dintre grupuri se precizeaz c: "o mare parte din suma de bani pe care a i motenit-o se afl investit n compania cu risc moderat". 173

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Rezultatele arat c desemnarea unei anumite op iuni ca statusquo conduce la o cretere a tendin ei de a alege acea op iune, chiar dac costurile tranzac iei pentru a face un alt plasament sunt declarate ca nesemnificative. Acest efect de men inere a status-quo-lui are o mare importan n ce privete op iunile politice i economice din via a real. Exemplu. Companiile de asigurri din statele New Jersey i Pennsylvania au introdus recent op iunea unui drept limitat de dare n judecat care ndrept ete pe automobilitii de a ob ine taxe de asigurare mai sczute. Cele dou state difer ns, n ceea ce privete op iunea implicit pe care subiectul o are asigurat, n cazul n care nu face o alegere specific. In New Jersey, op iunea implicit este cea a dreptului limitat, iar automobilitii trebuie s opteze explicit pentru dreptul total de dare n judecat. In Pennsylvania op iunea implicit este dreptul total, n timp ce pentru dreptul limitat trebuie ca op iunea s fie fcut explicit. Se constat c doar 20-25% dintre automobiliti opteaz pentru schimbarea status-quo-lui n timp ce 75-80% opteaz pentru pstrarea status-qou-lui, indiferent care este acesta. Diferen ele la care au condus aceste cadre de referin diferite au avut urmri financiare estimate la cca. 200.000.000$. (Johnson, Hershey, Mesarosz, Kunreuter, 1993). * * * Toate aceste date experimentale au zdruncinat modelele normative ale lurii deciziei. Ele au fost criticate n special de H. Simon, care ulterior a ob inut premiul Nobel pentru cercetrile sale n domeniul teoriei deciziei. Astfel, H. Simon nota n 1959: "Teoria clasic (modelele normative n.n.) este o teorie a unui om ce alege ntre alternative fixe i cunoscute, fiecreia fiindu-i ataate consecin e de asemenea cunoscute. Cnd ntre decident i mediul su obiectiv intervine percep ia i celelalte procese cognitive, aceste modele nceteaz s mai fie adecvate. Avem nevoie de o descriere a op iunilor care in cont de faptul c alternativele nu sunt date, ci trebuie descoperite, o descriere care s in seama de dificult ile determinrii consecin elor fiecrei alternative." (cf. M. Miclea, 1994, p.387). In ciuda acestor critici, nu nseman c aceste modele sunt inutile. Principala func ia a modelelor normative de luare a deciziei este de corectare sau orientare a procesului decizional curent. Un test psihologic inspirat din clasa modelelor expectrii este utilizat n investigarea aptitudinilor de zbor ale personalului aero-navigant (I. P.Vasilescu, V. Ceauu, 1986). Acest test a fost inclus n cadrul experimentelor psihologice efectuate cu ocazia zborului cosmic romano-sovietic din 1981. Din nevoia de a explica i prezice comportamentul decidentului real, care triete ntro lume hipercomplex, dispunnd de resurse de timp i calcul limitate au aprut modelele descriptive ale lurii deciziei.

174

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE CEAUSU, V., (1972), De la incertitudine la decizie, Bucureti, Ed. Militar; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, p.265-271; VASILESCU, I. P., BOANTA, Fl., (1987), Factori anatomo-fiziologici care influen eaz decizia n condi ii de risc n Revista de Psihologie, 1, p. 54-60;

175

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ CURSUL 14 DECIZIA (II) RATIONALITATEA LIMITATA Planul cursului 1. Modelel descriptive ale lurii deciziei. 2. Scheme i strategii implicate n luarea deciziei. 2.1. Scudundarea deciziei ntr-o schem cognitiv. 2.2. Reprezentativitatea alternativelor. 2.2.1. Reprezentativitatea i evaluarea caracterului aleator. 2.2.2. Reprezentativitatea i mrimea eantionului. 2.2.3. Eroarea de conjunc ie. 2.2.4. Prototipicalitatea. 2.3. Ancorarea. 2.4. Euristica accesibilit ii. 2.4.1. Recen i accesibilitate. 2.4.2. Familiaritate i accesibilitate. 2.4.3. Corela iile iluzorii. 2.5. Euristica simulrii mentale. 2.6. Increderea exagerat n propriile decizii. 4.6.1. Post-evaluarea alternativelor. 2.7. Eroarea juctorului. 2.8. Decizia n condi ii de conflict. 3. Evaluarea modelelor descriptive ale lurii deciziei. OBIECTIVE La sfritul acestui capitol ve i fi capabili: a) S aprecia i modul n care este vzut subiectul uman n modelele descriptive ale lurii deciziei. b) S face i predic ii asupra comportamentului decizional innd cont de factori ca prototipicalitatea, schemele cognitive, ancorarea sau disponibilitatea n memorie. c) S evalua i modelele ra ionalit ii i cele ale ra ionalit ii limitate. 1. MODELE DESCRIPTIVE ALE LUARII DECIZIEI Aceste modele mai poart numele de modele ale ra ionalit ii limitate. Ele postuleaz c decidentul avnd resurse de timp i de calcul limitate este silit s recurg la diferite euristici de decizie i la reprezentri simplificate ale alternativelor, asupra crora trebuie s hotrasc. Rezultatul este un model simplificat al situa iei de decizie, n interiorul cruia se presupune c subiectul se comport ra ional. Constrns de propriile limite cognitive i de timp, subiectul decident va alege alternativa satisfctoare, nu neaprat cea optim. 176

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ O alternativ este considerat satifctoare sau nesatisfctoare n raport cu cteva criterii socotite relevante de subiect. Din mul imea de alternative pe care le are la dispozi ie, subiectul va alege pe prima care va satisface aceste criterii. Aceasta nu este n mod necesar cea optim, pentru c subiectul nu dispune de suficiente resurse cognitive i/sau de timp pentru a face un inventar al tuturor alternativelor i a compara valoarea sau utilitatea lor. De men ionat c o list de criterii poate fi foarte lung, dar subiectul nu are timp s le listeze exhaustiv. De o mare importan este ordinea acestor criterii, schimbarea ei, putnd modifica decizia. Deci, subiectul va cuta s aleag alternativa cea mai satisfctoare, adic cea care satisface ct mai multe criterii, dar nu va putea ti dac varianta aleas este i cea optim. In condi iile n care suntem presa i de timp, utilizm un numr minimal de criterii. Uneori este utilizat chiar o euristic de grupare a alternativelor. Astfel, raportate la criteriile minimale, rezult dou clase de alternative: dezirabile (care satisfac criteriile respective) i indezirabile (nesatisfctoare). Apoi, din mul imea alternativelor dezirabile, alegem una aleatoriu, fr a mai calcula utilitatea ei n raport cu celelalte. Esen ial n n elegerea i predic ia unui comportament decizional este modelul mental pe care i are decidentul asupra alternativelor asupra crora trebuie s hotrasc. La construirea acestei reprezentri particip scheme i strategii cognitive despre care vom vorbi n continuare. 2. SCHEME SI STRATEGII IMPLICATE IN LUAREA DECIZIEI Este vorba despre factori cu rol predictiv n comportamentul decizional, cum ar fi: - schemele cognitive; - prototipicalitatea; - "ancorarea" alternativelor; - disponibilitatea n memorie; - retro-evaluarea alternativelor; - eroarea juctorului. 2.1. Scufundarea deciziei ntr-o schem cognitiv Multe din datele experimentale prezentate n finalul cursului precedent, cum ar fi asimetria dintre pierdere i ctig, pot fi explicate prin scufundarea deciziei ntr-o schem cognitiv. A. Tversky i D. Kahneman (1974, 1981,1983) au pus n eviden importan a modului de formulare a alternativelor n procesul decizional sau aa-numitul efect de "framing" (ncadrare). Termenii diferi i n care sunt formulate alternativele activeaz scheme cognitive diferite, care duc spre decizii diferite. Exemplu. A. Tversky i D. Kahneman au construit urmtoarea problem: "O epidemie asiatic va face, n mod iminent, 600 de victime. Pentru eradicarea acestui flagel au fost proiectate dou programe de interven ie: A i B." Dup aceast relatare, lotul experimental a fost

177

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ divizat, fomularea alternativelor fiind diferen iat pe grupuri. Primul lot a auzit urmtoarea formulare: "Dac se adopt programul A vor fi salva i cu certitudine 200 de oameni. Dac se adopt programul B, exist 1/3 anse s nu fie salva i to i 600 de bolnavi i 2/3 anse s nu fie salvat nici unul". Celui de-al doilea lot de subiec i i s-a oferit urmtoarea formulare: "Dac se adopt programul A, 400 de bolnavi vor muri. Dac se adopt programul B, exist 1/3 anse ca nimeni s nu moar i 2/3 anse ca to i cei 600 s decedeze". Dup cum se poate observa sub raport matematic cele dou alternative sunt identice, ceeea ce nseamn c op iunea primului lot de subiec i ar trebui s fie consistent cu op iunea celui de-al doilea. Ceea ce difer sunt formulrile n care sunt prezentate alternativele, n termeni de ctig (salva i) i n termeni de pierderi (mor i). Modul de formulare al alternativelor activeaz scheme diferite ceea ce determin ca deciziile celor dou grupuri s fie diferite, chiar contradictorii. 72% dintre subiec ii din primul lot opteaz pentru programul A, n timp ce 78% dintre subiec ii celui de-al doilea lot opteaz pentru programul B. A fost pus n eviden i faptul c preferin a medicilor sau pacien ilor pentru un anumit tip de tratament, variaz n func ie de prezentarea anselor de reuit (supravie uire) sau eec (moarte). 2.2. Reprezentativitatea alternativelor Reprezentativitatea este poate cea mai important dintre euristicile utilizate n luarea deciziilor, n special n evaluarea probabilit ilor. Un element sau un eantion este reprezentativ dac este similar sub aspectul caracteristicilor importante cu popula ia din care este extras. 2.2.1. Reprezentativitatea i evaluarea caracterului aleator. Euristica reprezentativit ii poate conduce rapid la numeroase decizii corecte n via a cotidian. Exemplu. La ntrebarea: care din urmtoarele selec ii sunt mai probabile, dac alegem la ntmplare 5 persoane i gsim c QI este: a) 100,100, 100, 100, 100; b) 150, 150, 150, 150, 150. dei ambele sunt la fel de omogene, ve i rspunde probabil c (a) deoarece o caracteristic important, media QI = 100 este aceiai cu cea pe care, n defini ie, o are i popula ia total. Ca orice metod euristic, reprezentativitatea ne poate conduce tot rapid la decizii greite.

178

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Exemplu. Dac notm cu s= stema i cu b = banul (valoarea), seria de 6 aruncri cu banul (ssbsbb) pare mai atrgtoare dect seria (bbbsss) dei numrul de apari ii ale celor dou fe e este egal n ambele selec ii. 2.2.2. Mrimea eantionului i reprezentativitatea Exemplu. Incerca i s rezolva i urmtoarea problem: "Circa 45 de copii se nasc zilnic ntr-un spital mai mare i cam 15 pe zi ntrun spital mai mic. Dup cum ti i, cam 50 dintre copii sunt bie i, totui, procentul variaz de la zi la zi. Timp de un an, la ambele spitale s-a numrat n cte zile s-au nscut mai mult de 60% bie i". Care spital crede i c de ine recordul? a) spitalul mare b) spitalul mic c) cam aceleai rezultate se nregistreaz n ambele spitale (s zicem cu o oscila ie de +/- 5%). Cei mai mul i dintre subiec ii lui A. Tversky i D. Kahneman (1974) aleg rspunsul (c), ignornd c abaterile de la probabilitatea teoretic sunt mai frecvente n seriile mici de date. Altfel spus, un eantion de volum mic este eronat considerat ca fiind la fel de reprezentativ ca i unul de volum mare. In via a cotidian noi nine manifestm o astfel de tendin eronat de a evalua o persoan, dup doar cteva informa ii sau un grup de oameni sau chiar o etnie, dup doar c iva reprezentan i. 2.2.3. Eroarea de conjuc ie (conjunction fallacy) i reprezentativitatea Exemplu. Incerca i s rezolva i urmtoarea problem: "Linda are 31 de ani, este singur, vorbrea i foarte inteligent. Ea a absolvit filosofia. Ca student, a fost preocupat de probleme ca discriminarea i drepatea social i a participat la demonstraii antinucleare." Ierarhizai diferitele slujbe conform probabilit ii cu care s-ar putea ca Linda s lucreze n ele: nv toare, vnztoarela la librrie i s ia cursuri de Yoga, activist ntr-o micare feminist, asistent social la psihiatrie, membr a Ligii femeilor, func ionar la banc, func ionar la o societate de asigurri, func ionar la o banc i membr activ a micrii feministe." (Tsversky i Kahneman, 1983). Rezultatele arat c subiec ii consider c este mai probabil ca Linda s fie "func ionar la banc i membr activ a micrii feministe" dect numai "func ionar la banc", deoarece faptul de a fi implicat n micarea feminist este mai reprezentativ pentru Linda. Totui, nu toate func ionarele la banc sunt i feministe, deci este mai puin probabil ca cineva s nsumeze ambele caracteristici dect s aib doar una din ele. 2.2.4. Prototipicalitatea Exemplu. Intr-un experiment, s-a dat spre rezolvare urmtoarea problem: "Domnul X este un tnr timid, cu ochelari i couri . El se afl ntr-o excursie pe un vas pe care se afl un grup de 30 de 179

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ bibliotecari i 70 de avoca i. Cruia dintre cele dou grupuri crede i c e posibil s-i apar in domul X?". Cea mai mare parte dintre subiec i consider c domnul X este bibliotecar. Acesta este un rezultat firesc, ntr-un astfel de experiment i se bazeaz pe faptul c probabilitatea este estimat ntr-un mod euristic, utiliznd ca baz informa iile despre ct de tipic este individul pentru o clas, ct de apropiat este el de prototipul acelei clase. Aceast modalitate de estimare a probabilit ilor este util n numeroase situa ii de via real dar, cum se ntmpl cu procedurile euristice nu exist nici o garan ie c rezultatul la care ajungem este i corect. In mod concret, aici se ignor informa ia c sunt de peste 2 ori mai mul i avoca i dect bibliotecari pe vas i deci este mai probabil ca un om aflat pe vas s fie avocat dect bibliotecar. Prototipicalitatea (vezi cursul 5, pct.4.2.) nu vizeaz numai exemplarele unei categorii de obiecte, ci i ale unei clase de ac iuni sau alternative. In cazul lurii unei decizii, cu ct valoarea de prototipicalitate a unei alternative este mai mare, deci cu ct ea este mai reprezentativ, cu att probabilitatea care i se atribuie este mai mare. Exemplu. Medin i Ros (1992) au prezentat urmtoarele evenimente, cernd subiec ilor s evalueze probabilitatea lor de apari ie: 1. Un om sub 55 de ani a suferit un atac de cord. 2. Un om a suferit un atac de cord. 3. Un fumtor a suferit un atac de cord. 4. Un om de peste 55 de ani a suferit un atac de cord. Majoritatea subiec ilor au considerat c evenimentele 3 i 4 sunt mai probabile dect evenimentul 1 i 2. O astfel de probabilitate este eronat deoarece, dup cum se cunote din teoria probabilit ilor, conjunc ia a dou propriet i are o probabilitate mai mic dect probablitatea fiecreia dintre ele. Astfel, este mai probabil ca un individ s aib un atac de cord, dect ca un individ care i fumeaz sau are vrst de peste 55 de ani s aib respectivul atac de cord. Eroarea de estimare a probabilit ii unui astfel de eveniment este generat de gradul diferit de reprezentativitate. Prototipul nostru pentru categoria celor care au suferit un atac de cord este omul de peste 55 de ani i/sau fumtor. Estimarea probabilit ii unei alternativ n func ie de prototipicalitatea sa are impact i asupra deciziilor care se iau n func ie de comportamentul presupus al "adversarului", aa cum se ntmpl n situa iile de negociere. Exemplu. Din mul imea de pre uri pe care le poate pretinde, cel ce vinde va decide s cear un pre mai mare dect cel pe care, n mod realist, sconteaz s-l primeasc, miznd pe comportamentul reprezentativ, prototipic al cumprtorului. Un cumprtor prototipic va oferi mai pu in dect cere vnztorul i mai pu in dect sconteaz s plteasc pentru obiectul negociat, cunoscnd la rndul su tendin a tipic a vnztorului de a cere mai mult dect este realist. 180

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ Astfel, deciziile ambilor parteneri sunt n func ie de prezum ia prototipicalit ii celuilalt. Vnztorul va mai lasa din pre , miznd pe tipicalitatea cumprtorului, care va oferi un pre mai mare dect cel anterior etc. 2.3. Ancorarea alternativelor Aceast problem a fost analizat tot de A. Tverski i D. Kahneman. Ei au cerut unui lot de subiec i s estimeze, fr a face calcule complete mrimea produsului urmtorului ir: a) 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = ? i unui alt lot de subiec i s estimeze mrimea produsului urmtorului ir: b) 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = ? Cele dou estimri au fost diferite. Mediana rezultatului pentru grupul care a estimat primul ir a fost 512 iar mediana rezultatului pentru grupul care a estimat cel de-al doilea ir a fost 2250. Men ionm c rspunsul corect este de 40.320. A. Tversky i D. Kahneman au considerat c aceste diferen e se datoreaz unui proces de ancorare. In cele dou situa ii decizia asupra mrimii produsului a fost "ancorat" de primele cifre ale seriei. Produsul primelor numere din prima variant este mai mic, ceea ce a indus o subestimare a mrimii lui totale. Produsul primelor numere din cea de-a dou variant este mai ridicat, ceea ce a a fcut pe subiec i s estimeze o valoare final mai ridicat. In limbaj conexionist s-ar putea spune c prima parte a secven ei de calculat are o valoare de activare mai ridicat, deoarece subiec ii opereaz mental asupra ei, ncercnd o estimare ct mai precis. Aceste unit i cu valoare de activare ridicat reduc ponderea unit ilor ulterioare din serie, modulnd decizia. Ancorele moduleaz i deciziile complexe, cu consecin e semnificative asupra atitudinilor i comportamentului uman. Exemplu. A. Tversky i D. Kahneman (1974) au solicitat dou loturi de subiec i s estimeze numrul rilor africane membre ale ONU. Numerele cu rol de ancor erau generate aleator sub ochii subiec ilor prin nvrtirea unei ro i de la jocul de rulet. Subiec ii trebuiau s spun dac numrul rilor africane membre ale ONU este mai mic, egal sau mai mare dect numrul ieit la jocul de rulet i s indice cam cte. Cnd numerele astfel aprute au fost n jur de 10, mediana estimrilor a fost 25, iar cnd ancora a fost n jur de 65, mediana estimrilor a fost 45 de ri africane. 2.4.Euristica accesibilit ii Unele dintre cunotin ele de care dispune sistemul cognitiv pot fi reamintite mai uor, altele mai greu, gradul lor de accesibilitate fiind diferit. Accesibilitatea diferit e determinat de numeroi factori: - restul de activare; - valoarea netinput-ului; - congruen a contextului fizic i neuropsihic.

181

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Euristica accesibilit ii const n estimarea frecven ei sau a probabilit ii unui tip de eveniment n func ie de ct de uor ne aducem aminte exemple din clasa respectiv de evenimente. O serie de cercetri au relevat tendin a constant a subiectului uman de a acorda o probabilitate mai ridicat alternativei sau evenimentului care este mai uor de reamintit. Exemplu. A. Tversky i D. Kahneman (1983) au cerut unui lot experimental s estimeze frecven a cuvintelor englezeti care se termin n "ing", dup ce acetia au citit un text de aproximativ 2.000 de cuvinte. Un alt lot a fost solicitat s aprecieze, pentru acelai text, frecven a cuvintelor care con in litera "n" n penultima pozi ie. Dei prima categorie de cuvinte este o submul ime a celei de a doua, deci, implicit ar trebui s aib o probabilitate de apari ie mai redus, subiec ii estimeaz frecven a cuvintelor terminate n "ing" ca fiind mai ridicat dect cea a cuvintelor cu "n" n penultima pozi ie. Aceast distorsiune este o consecin a a accesibilit i diferite. Particula "ing" marcheaz n limba englez diverse timpuri verbale, ca atare valoarea sa de activare este mai ridicat, n timp ce pozi ionarea literei "n" nu este semnificativ n limba englez. In plus, inhibi ia lateral reduce valoarea de activare a acestei unit i cognitive. Acest efect poate fi pus n eviden nu numai n experimentele ce folosesc itemi lingvistici, ci vizez aprecierea probabilit ii oricror popula ii de evenimente la care nu avem acces direct. Exemplu. Avnd mai vii n memorie accidentele aviatice cu aparate Boeing, vom considera c probabilitatea acestor accidente este mai ridicat cu acest tip de avioane, dect cu aparate de tip, Tupoleev, s zicem. Neavnd acces la numrul exact de zboruri Boeing i de accidente nregistrate cu acest aparat de zbor, pentru a face calculul ratei accidentelor, recurgem la cunotin ele disponibile din memorie. Ca urmare, vom decide s zburm cu Tupoleev, deoarece nu ne amintim s se fi ntmplat vreun accident cu aceste aparate, chiar dac caracteristicile lor tehnice sunt inferioare avioanelor Boeing. Se poate valida i altfel efectul accesibilit ii cunotin elor din memorie asupra deciziei, i anume prin teoria prototipului. Dac accesibilitatea influeneaz modul de atribuire al probabilit ilor, atunci prototipului i se va acorda cea mai mare probabilitate, pentru c el este cel mai uor de reamintit. Uurin a cu care ne reamintim un eveniment este ntr-adevr dependent de frecven a cu care ele apare.Totu i, ea este dependent i de al i factori: 2.4.1. Recen i accesibilitate Studiile arat c dup un cutremur, atac terorist sau ntlnirea oricrui alt eveniment, probabilitatea sa este considerat mult ai nalt dect la un oarecare interval de timp mai apoi. 182

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ 2.4.2. Familiaritate i accesibilitate Suntem familiariza i de mici cu teama rechinului cei ru care mnnc oameni. In consecin , dei statisticile arat c, anual, pe ntregul glob pmntesc, din cauza rechinilor mor cam 3-5 oameni i, dac ne gndim ce pericole ne pasc n mrile calde, rechinii sunt estima i ca un pericol mai mare dect necul, care are o probabilitate de peste 1000 de ori mai mare. Pe de alt parte, nefamiliaritatea cu un eveniment conduce la subsestimarea sa. Exemplu. Brown i Siegel (1992) arat c noi subestimm popula ia rilor care sunt rar men ionate i o supraestimm pe cea a unor tri care sunt frecvent men ionate la tiri. De exemplu, ntrun an n care nu s-a prea pomenit de Indonezia, Nigeria, Bangladesh, popula ia lor a fost estimat la 19,5 milioane, 16,5 milioane i 14 milioane de locuitori, dei fiecare dintre ele are o popula ie de peste 100 milioane de locuitori. In schimb, dup interven a militar a SUA, popula ia de 5 milioane din Salvador a fost supraestimat la 12 milioane. Intr-un mod asemntor, mass-media, n numele prezentrii "echilibrate i neprtinitoare" a punctelor de vedere, ne poate conduce la o percepere distorsionat a realit ii, fcnd la fel de accesibile n mintea noastr, prin alocarea aceluiai spa iu, a unei opinii sus inut de un milion de oameni sau a unei opinii sus inut de o duzin de oameni. 2.4.3. Corela ii iluzorii i accesibilitatea Corela ia iluzorie const n credin a c o rela ie statistic exist ntre dou variabile dei nu exist date reale n acest sens. Ea este prezent i cnd o corela ie real este crezut ca fiind mai puternic dect este n realitate. Primii care au studiat acest fenomen au fost Chapman i Chapman (1967). Ei au studiat corela iile care se consider c exist ntre felul n care cineva deseneaz un om (Draw-a-Person Test) i simptomele sale psihopatologice. Ei constat, de exemplu, c psihologii clinicieni cred c pacien ii suspicioi, paranoizi exagereaz n desen mrimea ochilor, iar cei dependen i (cu nevoie mrit de a fi ocroti i, hrni i) exacerbeaz n desen mrimea gurii. Ei au recoltat desene prin Testul Persoanei de la pacien i i le-au asociat complet aleator cu 6 simptome, ntre care i suspiciunea i dependen a. Desenele aleator asociate cu simptomele au fost prezentate unor elevi de colegiu, fr nici o experien n materie de clinic. Ulterior, ei au fost ntreba i ce caracteristici ale desenelor au fost mai frecvent asociate cu care dintre simptome. In ciuda faptului c desenele au fost la ntmplare asociate cu diferite simptome elevii fr experien au raportat existen a acelorai corela ii iluzorii n care cred i clinicienii. Tversky i Kahneman consider c aceste corela ii iluzorii reflect faptul c n via a de fiecare zi noi asociem, de exemplu, suspiciunea cu mrirea ochilor mai mult dect cu caracteristicile oricrei alte pr i a corpului. Astfel, judecata pe care o facem asupra a ct de des aceste dou caracteristici apar mpreun n experiment, reflect mai mult prejudec ile noastre dect evenimente din realitate. Efectul de halo, prin care o persoan cu performan e bune/slabe ntr-un domeniu, sau cu comportamente bune/rele ntr-o anumit situa ie este considerat ca fiind la fel i n altele ine tot de o corela ie iluzorie. Astfel, dm unui bun actor credit n politic, dar uitm faptul c cel ce a pctuit odat se poate ndrepta i nu este necesr s pctuiasc i n viitor. 183

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ 2.5. Euristica simulrii mentale (puterea imagina iei n scenariile cauzale) Prin scenariu cauzal se n elege o fic iune n care un eveniment este cauza altuia, conducnd de la situa ia originar pn la un anumit rezultat. Probabilitatea ob inerii n realitate a rezultatului este estimat ca fiind cu att mai mare cu ct nln uirea cauzal a evenimentelor ne-a venit mai uor n minte, a putut fi mai uor imaginat. Dac ne vine n minte cu uurin scenariul evolu iei unei situa ii spre starea pe care o dorim sau de care ne temem, atunci atingerea acelei stri ni se pare mai probabil. Studiile experimentale arat c scenariile cauzale influen eaz op iunile pe care oamenii le au, sentimentul propriei eficien e personale, sentimentul c individul este competent i eficient, c este capabil att s reueasc ct i s persiste n realizarea scopului. Exemplu. Subiec ii care au avut ca instructaj s i imagineze factorii care ar face ca sarcina s fie uor de realizat, au manifestat un mai mare sentiment al eficien ei personale i al perseveren e, dect subiec ii care au primit direct sarcina. Mai mult, deteriorarea ncrederii n sine i a perseveren ei au fost de-a dreptul dramatice cnd instructajul le-a cerul s-i imagineze factorii care ar putea face ca obiectivul s fie greu de realizat (Cervone, 1989). A. Tversky i D. Kahneman (1982) pun n eviden euristica simulrii conform creia noi estimm probabilitatea de atingere a unui anumit rezultat n func ie de uurin a cu care putem simula mental atingerea sa. Exemplu. Dac, datorit blocrii circula iei, pasagerii A i B ajung la aeroport cu 30 de minute dup ora la care era prevzut decolarea avioanelor lor, iar B afl c avionul su tocmai a decolat ca urmare a unei amnri, 96% dintre subiec i apreciaz c el va fi mai frustrat dect A, al crui avion a plecat de 30 de minute, dei att A ct i B au ob inut acelai rezultat (acela de a fi pierdut avionul). Acesta se explic prin faptul c pentru B este mai uor s construiasc n minte o simulare prin care ar fi putut ctiga cteva minute (de exemplu, dac nu s-ar fi oprit s-i cumpere igri) dect este pentru A s creeze un scenariu prin care ar fi salvat o jumtate de or. 2.6. Increderea exagerat n propriile decizii Supra-confiden a (ncrederea exagerat) nseamn c ncrederea oamenilor n corectitudinea propriilor judec i este mai mare dect frecven a relativ a concluziilor corecte. Studiile arat c oamenii sunt mai nclina i s-i piard ncrederea n cineva pe baza analizrii unor date insuficiente sau insuficient n elese i care i conduc la concluzii eronate

184

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ pe care sunt ns foarte siguri, dect s admit s reduc din ncrederea pe care o acord concluziilor la care au ajuns. 2.6.1. Post-evaluarea alternativelor Dup luarea unei decizii care l-a dus la eec, decidentul reconsider adesea decizia sa anterioar, culpabilizndu-se pentru neluarea n seam a unor date esen iale "uor de observat". Adesea, aceast culpabilizare ia forme anormale, degenernd n reac ii nevrotice depresive sau compensatorii. Acest lucru se ntmpl pentru c atunci cnd subiec ii cunosc decizia corect nu mai pote face abstrac ie de acest lucru. Deci, se poate afirma c cunoterea deciziei corecte distorsioneaz aprecierea dificult ii ini iale a deciziei. Acelai lucru se ntmpl i n cazul n care decidentul, dup ce a decis incorect, descoper care a fost decizia corect. El tinde s subevalueze dificultatea ini ial a deciziei, cunoterea deciziei corecte influen nd modul de percep ie a deciziei ini iale. Altfel spus, decizia luat anterior nu a fost att de uoar ct ni se pare nou c a fost, dup ce am aflat care a fost de fapt decizia corect. O mare parte din autoblamarea care survine ulterior este nejustificat. Eroarea de post-evaluare se refer la tendin a oamenilor de a supraevalua corectitudinea cu care ei au prezis un rezultat, atunci cnd li se furnizeaz informa ii despre rezultatul corect ("Stiam eu c...) 2.7. Eroarea juctorului In orice cazinou se poate constata un fenomen frecvent. Este vorba despre o eroare comis de juctorii la rulet sau alte jocuri de noroc numit "gambler fallacy": combinarea eronat a probabilit ilor independente. Dou evenimente sunt independente probabilistic dac probabilitatea de apari ia a unuia nu coreleaz n nici un fel cu probabilitatea de apariie a celuilalt. Exemplu. Dac se d cu banul de 10 ori i de 8 ori cade stema, freven a ridicat a acestui eveniment nu are nici o legtur i nu ne spune nimic despre frecven a de apari ie a celuilalt eveniment, adic s cad banul. S-a constatat ns c juctorii la rulet sau alte jocuri de noroc combin n mod eronat probabilit ile independente. Dac n ultimele cteva jocuri a ieit un acelai numr sau o aceiai culoare, majoritatea juctorilor sunt inclina i s mizeze pe alt numr sau culoare, considernd c numrul/culoarea anterioar i-a epuizat poten ialul de apari ie, uitnd ntru totul c de fapt este vorba despre probabilit i independente. 2.8. Decizia n condi ii de conflict Teoria ra ional a deciziei considera c fiecare alternativ are o anumit utilitate pentru decident. Se considera c, aflat n fa a unei multitudini de op iuni, decidentul se va orienta spre a alege varianta cu cea mai mare utilitate. Ca urmare, o op iune nepreferat nu va deveni preferat n urma introducerii unei noi op iuni. Propor ia de oameni care va selecta o op iune nu poate s creasc atunci cnd noi op iuni sunt adugate. In particular, propor ia de oameni care aleg op iunea de a nu lua nici o decizie nu va crete dac devin disponibile alternative suplimentare. 185

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ Totui, se constat n realitate c introducerea unei noi op iuni poate s fac alegerea mai dificil aa nct subiectul s ajung s nu ia nici o decizie. Exemplu. Dac cineva caut un dic ionar, este mai probabil ca el s-l cumpere, dac gsete o singur variant corespunztoare nevoilor sale. Dac el gsete dou sau mai multe variante corespunztoare nevoilor sale, este posibil ca persoana respectiv s aib dificult i n a hotr ce s cumpere i, n consecin , s amne cumprarea i, eventual, s nici s nu o mai fac. 3. EVALUAREA MODELELOR DESCRIPTIVE ALE LUARII DECIZIEI Din cele spuse se poate trage concluzia c preferin a pentru o alternativ nu este rezultanta unui algoritm invariabil cum ar fi cel de calcul al valorii sau utilit ii, dect n situa ii artificiale sau foarte simple. Din contr, preferin ele indivizilor sunt variabile, dependente de o serie de factori cognitivi cum ar fi schemele, ancorele, reprezentativitatea, accesibilitatea n memorie. Chiar dac n majoritatea situa iilor ra ionalitatea decidentului este limitat de resursele cognitive i de timp i/sau de factorii de distorsiune pe care i-am analizat mai sus, subiectul uman nu se comport total ira ional sau aleatoriu. Dei alegerea unei alternative nu se bazeaz pe un calcul rigulos, iar alternativa aleas nu este cea optim, subiectul uman i ra ionalizeaz, i justific decizia. Prin justificarea ei, preferin a pentru o alternativ capt consisten i credibilitate n ochii decidentului i a celorlal i. Aceast justificare nu relev n mod necesar motivele reale, cci ea este o ra ionalizare. Rolul construc iei de argumente justificatoare n procesualitatea deciziei a fost pus n eviden n mod experimental. Montgomery (1983) propune chiar un model al deciziei bazat pe ideea c decidentul se hotrte asupra alternativei pentru care are suficiente argumente, nct s nlture un eventul conflict cognitiv post-decizional. Producerea de argumente care s sus in o op iune e foarte evident n cazul deciderii ntre dou alternative greu de comparat, deci ntre alternative heterogene, apar ind unor clase diferite. Exemplu. S presupunem c avem o sum de bani i trebuie s ne hotrm dac ne cumpram un televizor sau mergem n weekend la mare. Cele dou alternative apar in unor clase diferite i au consecin e diferite. Pentru a produce argumente pentru sus inerea unei op iuni, se vor construi caracteristici abstracte cu scopul de a face cele dou alternative comparabile: ambele ofer posibilit i de a petrece n mod plcut timpul liber, spre exemplu. Din acest punct de vedere construit de decident, o alternativ va aprea preferabil celeilalte. Aceste rezultate atrag aten ia asupra riscului de a respinge total modelele ra ionaliste asupra deciziei, cci ponderea ra ionalit ii apare evident cnd se pune problema deciziei ntre alternative heterogene. Aceasta ar putea duce la reconsiderarea calculului logic, ra ional n dinamica deciziei.

186

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PAYNE, J.W., BETTMAN, J.R. i JOHNSON, E.J. (1992), Behavioral decision research: A constructive processing perspective, n Annual Rewiew of Psychology, 43, p. 87131; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom, p.271-282; TVERSKY, A., KAHNEMAN, E., (1981), The framing of decisions and the psychology of choice, Science, 211, p. 453-458;

187

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________

REFERINTE BIBLIOGRAFICE ANDERSON, J. R., (1983), The Architecture of Cognition, Cambridge, MA, Havard, University Press; ANDERSON, J. R., (1985), Cognitive Psychology and its implications, New York, W.H. Freeman; ARSENI, C., GOLU, M., DANAILA, L., (1983), Psihoneurologie, Bucureti, Ed. Academiei; ATKINSON, R. C., SHIFFRIN, R. M., (1968), Human memory: A proposed system and its control processes, n K. Spence, J. Spence, The Psychology of Learning and Motivation, vol. 2, New York, Academic Press; BADDELEY, A. D., (1986),Working memory, Oxford, Claredon; BAHRICH, H. P., WITTLINGER, R. P., (1990), Fifty years of memory for names and faces, n Journal of Experimental Psychology. General, vol.104; BECHTEL, W., (1985), Contemporary connectionism: are the new parallel distributed processing models cognitive or associationist?, n Behaviorism, nr.1; BECK, A. T., (1976), Cognitive therapy and emotional disorders, New New ork, International University Press; BIEDERMAN, I. (1987), Recognition by components: A theory of human image understanding, n Psychological Review, 94, P. 115-147; BONNET, Cl., (1990) La perception visuelle des formes, n R. Ghiglione, Cl. Bonnet, J. C. Richard (eds), Trait de psychologie cognitive, vol.1, Paris, Dunod; BOWER, G. H., (1981), Mood and memory, n American Psychologist, 36, p.129-148; BUTLER, B. G., (1974), The limits of selective attention in tachistoscope recognition, n Canadian Journal of Psychology; CEAUSU, V., (1972), De la incertitudine la decizie, Bucureti, Ed. Militar; CIOBANU, V., (2001), Memoria autobiografic: tendin modern n psihologia cognitiv n M. Zlate (coord.), Psihologia la rspntia mileniilor, Iai, Polirom, p. 87-99; CIPLEA, Al., (1988), Psihologie i medicobiologie n Revista de Psihologie, 2, p. 126-136; COLE, M., PEREZ-CRUET, (1964), Prosopagnozia, n Neuropsychologia, 2, p. 237-246; CONRAD, R., (1964), Acoustic confusion in immediate memory, n British Journal of Psychology, 55, p.75-84; COOPER, L. A., SHEPARD, R. N., (1973), The time required to prepare for a rotated stimulus, n Memory and Cognition, 1, p. 246-250; CORNEILLE, O., LEYENS, J.-Ph., (1997), Categorii, categorizare social i esen ialism psihologic n R. Y. Bourhis, J.-Ph. Leyens (coord.), Stereotipuri, discriminare i rela ii intergrupuri, Iai, Polirom; COWAN, N., (1988), Evolving Conceptions of Memory Storage, Selective Attention ane their mutual Constrains within the Human Information-Processing System, n Psychological Bulletin, 2; CRAIK, F.I., LOCKHARD, R.S., (1972), Levels of processing: A framework for memory research, n Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11; DONAHOE, J., PALMER, D., (1989), The interpretation of complex human behavior: some reaction to Parallel Distributed Processing, edited by J. L. McClelland, D. E. Rumelhart and PDP research group, n Journal of Experimental Analysis of Behavior, nr.3;

188

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ FARAH, M. J., (1984), The neurological basis of mental imagery: A componential analysis n Cognition, 18; FARAH, M. J., (1988), Is visual imagey really visual? Overlooked evidence from neuropsychology, n Psychological Rewiew, 95; FINKE, R. A., SHEPARD, R. N., (1986), Visual functions of mental imagery, n Handbook of Perception and Human Performance; FODOR, J., PHYLYSHYN, Z., (1999), Conexionism i arhitectur cognitiv: o analiz critic n Cogni ie, creier, comportament, nr. 1-2; GELMAN, S. A., MARKMAN, E. M., (1986), Categories and induction in young children, Cognition, 23, p. 183-209; GLANZER, M., CUNITZ, A. R., (1966), Two storage mechanisms in free recall n Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, I, p. 351-360; GODDEEN, D. R., BADDELEY, A. D., (1975), Context-dependent memory in two natural environments: on lands and underwater, n British Journal of Psychologie, vol.6; GOLU, M., (1975), Principii de psihologie cibernetic, Bucureti, Ed. Stiin ific i Enciclopedic; HIRST, W., (1986), The psychology of attention n J. E. LeDoux, W. Hirst (eds), Mind and brain: Dialogues in cognitive neuroscience, Cambridge, Cambridge University; HOGGARTH, R., (1988), Judgement and choice: The Psychologie of Decision, Chichester, Wiley; JOHNSON-LAIRD, P. N., (1980), Mental Models in Cognitive Science, Cognitive Science, 4; JOHNSON-LAIRD, P. N., (1988), The computer and the mind, Cambridge, Harward University Press; JULES, B., (1981), Textons, the elements of texture discrimination and their interaction, Nature, 81; KAHNEMAN, D., (1973), Attention and effort, Englewood Cliffs, Pentice Hall; KERR, N. H., (1983), The role of vision in "visual imagery" experiments: Evidence from the congenitally blind, n Journal of Experimental Psychology. General, 112, p. 265277; KINCHLA, R. A., (1992), Attention, n Annual Review of Psychology, vol. 43; KOSSLYN, M. S., (1990), Mental Imagery n An Invitation to Cognitive Science, vol.2; KULCSAR, T., (1988), Implica ii ale neurochimiei n psihologie n Revista de Psihologie, nr. 2; LINDSAY, P. H., NORMAN, D. A., (1977), Human Information Processing, New York, Academic Press; LOFTUS, E. F., (1974), Activation of semantic memory n American Journal of Psychology, vol.86; LYNCH, K., (1960), The image of the City, Cambridge, MOSS, MIT; MALIM, T., (1999), Procese cognitive, Bucureti, Ed. Tehnic; MANDLER, J. M., RITCHEY, G. H., (1977), Long-term memory for pictures n Journal of Experimental Psychology. Human learning and memory, 3, p.386-396; MARE, V., (1988), Psihologie i biologie: interferen e n Revista de Psihologie, nr.2, p. 141146; MARR, D., (1982), Vision, San Francisco, W. H. Freeman and Company; McCLELLAND, RUMELHART & PDP Research Group (1986), Parallel Distributed processing: Exploration in the Microstructure of Cognition, vol.I, II. Cambridge MA, MIT;

189

Introducere in Psihologia Cognitiva _____________________________________ McCLELLAND, J. L., RUMELHART, D. E., (1988), Explorations in the Parallel Distributed Processing: A handbook of Models, Programs and Exercises, Cambridge, MIT Press; MEDIN, D. L., ROSS, B., (1991), Cognitive Psychology, San Diego; MICLEA, M., (1988), Psihologia cognitiv n Revista de Psihologie, 2, p.150-153; MICLEA, M. (1991), Creativitatea i arhitectura cognitiv n I. Radu (coord.), Cluj, Sincron; MICLEA, M. (1991), Mecanisme cognitive de adaptare la stress, Studia, nr.2; MICLEA, M., (1999), Psihologie cognitiv, Iai, Polirom; MILGRAM, S. (1970), The experience of living in cities, Science, vol. 167; MINSKY, M., (1975), A framewotk for representing knowledge n P. H. Winston (ed.), The psychology of Computer Vision, New York, Mc. Graw Hill; NADEL, L., (1992), Multiple memory systems: what and why? n Journal of Cognitive Neuroscience, 3; NEISSER, U., (1967), Cognitive psychology, n New Cognitive Psychology, New York, Appleton; NELSON, T. O., (1971), Savings and forgetting from longterm memory n Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 10; NEMES, S., (1990), Studierea motiva iei din perspectiva psihologiei cognitive n Revista de Psihologie, 2, p.129-142; NEWEL, A., (1973), Production systems: Models of control structures, New York; NEWEL, A., ROSENBLOOM, P. S., JOHNSON-LAIRD, E., (1990), Symbolic Architectures for Cognition, M. I. Posner (ed.), Foundation of Cognitive Science, MIT, Cambrige; NORMAN., D. A., (1968), Toward a theory of memory and attention, n Psychological Review, 75, p.522-536; OSHERSON, D. N., KOSSLYN, S. M., HOLLERBACH, J. M., SMITH, E. E.; (1990), An Invitation to Cognitive Science, vol. I-III, The MIT Press, Cambridge; PAIVIO, A., (1971), Imagery and Verbal Processes, New York, Holt, Rinehart and Winston; PAYNE, J. B., (1988), Adaptive Strategy Selection in decision making, n Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, vol.14; POMERATZ, J. P., SAGER, L. C., STOEVER, R. J., (1977), Perception of wholes and their component part: Some configural superiority effects n Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; POSNER, M. I., (1990), Foundation of Cognitive Science, Cambridge, MITT Press; PHYLYSHYN, Z., (1987), Computation and Cognition. Toward a foundation for cognitive science. The MIT Press, Cambridge, 1984, recenzie n Revista de Psihologie, 2, p.168-171; PHYLYSHYN, Z., FODOR, J. A., (1988), Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis n Cognition, vol.28; REBER, A. S., (1989), Implicit Learning and trait knowledge n Journal of Experimental Psychology. General, 118, p.219-235; ROSCH, E., (1980), Clasification of real world objects: origin and reprezentation in cognition n Thinking, Reading in Cognitive Science, P. N. Johnson-Laird, D. C. Watson (eds.), Cambridge University Press; RUMELHART, D. E., LINDSAY, P., NORMAN, D. A., (1972), A Process model for longterm memory n E. Tulving, W. Donaldson (eds.), Organisation of memory, New York, Academic Press; SCHANK, R. C., (1982), Dynamic memory, Cambridge, Cambridge University Press;

190

Universitatea Ecologica Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiinte Cognitive ___________________________________________________________________________ SCHIOPU, U., (1991), Psihologia cognitiv, inteligen a artificial n discu ie n Revista de Psihologie, nr.3-4; SHEPARD, R. N., COOPER, L. A., (1982), Mental images and their transformations, Cambridge, MIT Press; SLOVIC, P., (1990), Choice n Invitation to cognitive science, Osherson D. (ed.), vol.3; SLITH, E., (1990), Categorisation n Invitation to Cognitive Science, vol.3; TREISMAN, A. M., (1969), Strategies and models of selective attention n Psychological Review, vol.76; TULVING, E., (1984), Precis of Elements of episodic memory, The Behavioral and Brain Science, 7; TVERSKY, A., KAHNEMAN, E., (1981), The framing of decisions and the psychology of choice, Science, 211, p. 453-458; VASILESCU, I. P., BOANTA, Fl., (1987), Factori anatomo-fiziologici care influen eaz decizia n condi ii de risc n Revista de Psihologie, 1, p. 54-60; VIGNAUX, G., (1992), Les sciences cognitives: une introduction, Paris, Ed. La Dcouverte; ZLATE, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Iai, Polirom; ZLATE, M., (2000), Introducere n psihologie, Iai, Polirom;

191