CUPRINS

1. Notiuni generale

2. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 2.1. Criterii de clasificare 2.2. Categorii de nulitati 2.2.1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa

3. Regimul juridic al nulitatii

4. Efectele nulitatii 4.1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 4.1.1. Consecintele aplicarii principiului retroactivitatii efectelor nulitatii. Repunerea partilor în situatia anterioara 4.1.2. Situatia contractelor cu executare succesiva 4.1.3. Situatia debitorului de buna-credinta 4.2. Efectele nulitatii fata de terti 4.3. Modalitati de inlaturare a efectelor nulitatii

1

Traian Ionascu si E. O definitie care s-a impus prin precizia sa este aceea care defineste nulitatea ca fiind acea sanctiune de derpt material "care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila ". I . astfel. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 2. Barasch definesc nulitatea ca fiind o sanctiune aplicata in urma incalcarii prin act juridic a unei dispozitii legale. .1. Conform Noului Cod Civil1. literatura de specialitate2 a definit acest concept ca fiind o sanctiune de drept civil ce consta in desfiintarea retroactiva. Universul juridic. asemeni altor institutii. Ionaşcu. Beleiu. regimul lor juridic. nulitatea contractelor este reglementata unitar. a XI-a. apartine doctrinei. ca urmare a nesocotirii dispozitiilor legale prevazute pentru incheierea lui valabila.. Legislatia noastra civila nu ne ofera o definitie a nulitatii si de aceea definirea ei.nulitate” provine de la termenul latin . 2007.. ed. cuprinzand o clasificare principala a nulitatilor.. A. Cap.Contractul”.nullite`”.. Titlul II. 2 .Introducere în dreptul civil”.Partea generala”. .nullitas” si de la termenul frantuzesc .Izvoarele obligaţiilor”. Criterii de clasificare Clasificarea nulitatilor se realizeaza dupa urmatoarele criterii: 1 2 Sectiunea a 4-a. pag. . Didactica şi Pedagogica. efectele nulitatii si nu in ultimul rand.. Ed. inca de la data cand a fost intocmit actul. avand trei sensuri: primul se refera la o lipa totala de valoare sau talent. a efectelor unui act juridic.NULITATEA ACTULUI CIVIL IN VECHEA SI NOUA REGLEMENTARE A CODULUI CIVIL 1. 2.Drept civil. 214. Chiar si in noua reglementare exista lacuna definitiei nulitatii. edit. principalele cauze de nulitate. Bucuresti. al doilea la o persoana fara competenta iar al treilea la ineficacitatea unui act juridic din pricina nerespectarii unei conditii de fond sau de forma.. problemele validarii contractului lovit de nulitate. 1963 pag.Nulitatea contractului”. in totalitate sau partial. numita . 105. Notiuni generale Etimologia termenului . Gh...

Conform art. 1699 Noul Cod Civil. cunoscandu-le la momentul instrainarii.1009 alin. b) Dupa intinderea efectelor sale. Aceasta este o conceptie moderna. actul juridic fiind ferit de sanctiunea nulitatii totale. care pastreaza regula ca celelalte clauze care sunt legale sa-si produce efectele. celelalte efecte mentinandu-se (nulitatea fiind. prin natura lor. „(1) Clauzele contrare legii. nulitatea poate fi partiala-cand desfiinteaza doar o parte din efectele actului juridic. esentiale sau daca. pe care. 19 alin. Aplicarea conceptiei ce vizeaza nulitatea partiala o regasim in mai multe materii dupa cum urmeaza: * Conform art. (2) In cazul in care contractul este mentinut in parte. care a evoluat de la teza nulitatii totale şi iremediabile la teza proportionalizarii efectelor nulitatii in raport cu finalitatea legii. sub sanctiunea desfiintarii liberalitatii sau restituirii obiectului acesteia. „este considerata nescrisa clauza prin care. si totala-cand desfiinteaza in intregime efectele actului juridic. partiala si remediabila). beneficiarul este obligat sa nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori sa nu solicite 3 . in materia publicităţii drepturilor. Noul Cod civil stabileste ca acele clauze ce nu respecta ordinea publica si bunele moravuri trebuie sa fie considerate ca fiind nescrise. avem: nulitate absoluta si nulitate relativa.a) Dupa natura interesului. 2 Noul Cod Civil. precum si orice clauza penala sau alta sanctiune stipulata pentru a impiedica exercitiul acestui drept. sancţionate cu nulitatea. Clasificare a nulitatilor decurge din conceptia despre nulitate. protejat prin dispozitia legala incalcata la momentul incheierii actului. clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile. astfel. fiind considerat ca trebuie sa fie inlaturate numai acele efecte care ar contraveni scopului dispozitiei incalcate. clauzele vizand renuntarea sau restrangerea dreptului de a indeplini o asemenea formalitate de publicitate. astfel acestea nu vor produce efecte juridice. este considerata nescrisa si stipulatia vizand exonerarea de raspundere pentru evictiune provenita din faptul insusi al vanzatorului sau din cauze anterioare. * Conform art. ordinii publice sau bunelor moravuri si care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului în intregul sau numai daca sunt. in lipsa acestora. celelalte mentinandu-se deoarece nu contravin legii. acesta le-a ascuns cumparatorului. (3) Dispozitiile alin.1 Noul Cod Civil. (2) se aplica in mod corespunzator si clauzelor care contravin unor dispozitii legale imperative si sunt considerate de lege nescrise”. * Conform art. nu s-ar fi incheiat. actelor sau faptelor juridice sunt considerate nescrise şi deci.1255 Noul Cod Civil. care poate fi general sau individual.

civ. 4 . 2. prevede :„contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil”. prevede: contractul este lovit de nulitate absoluta in cazurile anume prevazute de lege.C. 1250 N. din modul in care este reglementata o anumita conditie de valabilitate a actului juridic3). 1253 Noul Cod Civil stabileste ca in afara cazurilor in care legea prevede sanctiunea nulitatii. exista nulitate expresa (prevazuta expres de lege) si nulitate virtuala sau implicita (nu este expres prevazuta de lege. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa Nulitatea absolua si nulitatea relativa Nulitatea absoluta este aceea care sanctioneaza nerespectarea. (1) sau pentru contestarea dispozitiilor din testament care aduc atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri”. cu ocazia incheierii actului juridic. art.civ.2. In acest sens. cum sunt cele referitoare la capacitate. care ocroteste un interes general. este considerata nescrisa dispozitia testamentara prin care se prevede dezmostenirea ca sanctiune pentru incalcare obligatiilor prevăzute la alin. c) Dupa modalitatea de consacrare legislativa. Nulitatea relativa este aceea care sanctionează nerespectarea.C. In acest sens. obştesc4.civ.revizuirea conditiilor sau a sarcinilor. (2) De asemenea. obiect. exista nulitate de fond (intervine in cazul nerespectarii unei conditii de fond a actului juridic. Categorii de nulitati 2. art.C. prevede: „este nul contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general”. cu ocazia incheierii actului juridic. a unei dispozitii legale imperative.1.2. a unei dispoziţii legale care ocroteste un interes particular sau individual. consimtamant) si nulitate de forma (in cazul nerespectarii formei cerute ad validitatem). cauza. 4 art. e) După modul de valorificare. 3 referitor la nulitatea virtuala. art. dar rezulta neindoielnic. 1248 N. 1246 N. exista nulitate judiciara (opereaza pe temeiul unei hotarari judecatoresti) si nulitate amiabila ( are la baza acordul partilor). d) După felul conditiei de valabilitate nerespectate. precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general. contractul se desfiinteaza şi atunci cand sanctiunea nulitatii absolute sau relative trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa fie atins.

. ed.227 5 . validare care decurge din conceptia despre nulitate. in timp ce in cazul celei dintai. dar si din regula potrivit careia conventiile trebuie sa fie interpretate in sensul in care sa produca efecte juridice. nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata. se face distinctie intre nulitatea absoluta si cea relativa pentru ca. autoritatile publice competente.obtinerea autorizatiei administrative.C. Aceasta obligatie a instantei rezulta din functia organului jurisdictional de a restabili ordinea de drept incalcata. sub aspect terminologic. pe cale de acţiune sau de exceptie. . Universul Juridic. alte terţe persoane prejudiciate prin actul incheiat si deci. Inadmisibilitatea confirmarii nulitatii absolute nu trebuie sa se confunde cu validarea actului prin indeplinirea ulterioara a cerintelor legale. dupa cum urmeaza: * conform art. 1252 N. Deci. Deoarece regulile aplicabile sunt diferite. dar si procurorul. Regimul juridic al nulitatii Regimul juridic al nulitatii reprezinta regulile carora le este supusa nulitatea absoluta sau relativa. Legiuitorul. in cazul celei de-a doua. astfel. interesate sa obtina desfiintarea actului) poate invoca nulitatea. 2007. fie pe cale de exceptie. Regimul juridic al nulitatii absolute reiese din dispoziţiile art.civ.Drept civil român. o nesocotire a limitelor investirii sau o depasire a principiului disponibilitatii. „contractul este anulabil”. * nulitatea absoluta poate fi invocată oricand. Beleiu. de aici rezulta si importanta calificarii si incadrarii corespunzatoare a nulitatii în una din cele doua categorii. astfel. daca prin lege nu se prevede altfel.. edit. 1247 şi 1249 N. nerespectate în momentul incheierii actului5. pana la anularea actului. contractul este lovit de nulitate relativa. Această regula reiese din natura interesului ocrotit de norma a carei incalcare atrage nulitatea absoluta. Introducere în dreptul civil”. 5 6 de exemplu. * nulitatea absoluta nu poate fi confirmata decat in cazurile prevazute de lege. 1247 alin. „contractul este nul”. 3. 2 Noul Cod Civil. fie pe cale de actiune.Concluzia ce reiese din textele de lege mentionate anterior este aceea ca.civ. pag. a XI-a. Gh. iar nu în sensul de a nu produce nici unul6. fara sa reprezinte. daca natura nulitatii nu este determinata sau nu poate fi dedusa din lege. prin art. instituie prezumtia de nulitate relativa. * instanta are obligatia de a invoca din oficiu nulitatea actului.C. oricine pretinde si reclama un interes(deci nu numai partile si avanzii lor cauza.

functionarea regulii imprescriptibilitatii in ce priveste nulitatea absoluta. 1248 alin. nulitatea relativa poate fi invocata pe cale de actiune numai in termenul mentionat anterior. nulitatea relativa poate fi pretinsa sau opusa numai de catre partea interesata. Regimul juridic al nulitatii relative reiese din art.civ. in afara persoanei interesate si tocmai in ideea asigurarii unei reale protectii a acesteia. pe calea acţiunii oblice.2.civ. daca persoana protejata de norma incalcata nu invoca nulitatea relativa. nulitatea relativa poate fi invocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata. c) in caz de eroare sau in celelalte cazuri de anulare. cu rezerva situatiilor expres prevazute de lege. atitudinea lui sa valoreze confirmare a nulitatii. cum ar fi: creditorii chirografari. indiferent de calea procedurala folosita pentru valorificarea ei (actiune sau exceptie). expres sau tacit. in functie de cauza de anulabilitate invocata. din executarea actului anulabil sau din neinvocarea nulitatii inauntrul termenului de prescriptie. din ziua cand aceasta a incetat.Rezulta. In ambele ipoteze insa. cand nulitatea absoluta poate fi prescriptibila7.C. 2529 alin. 6 .. din ziua cand a fost descoperit. invocare care se poate face de catre de catre persoana interesata sau succesorii ei in drept. deci. nulitatea relativa nu poate fi invocata de catre instanta din oficiu.civ. * conform art. iar momentul de la care începe sa curga este diferit. b) in cazul dolului. * conform art. prejudiciata prin incheierea respectivului act. reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu. reprezentantul sau legal sau cel chemat de lege sa ii incuviinteze sau sa ii autorizeze 7 exemplu de exceptie: dispozitiile art.4. 45 alin. dupa cum urmeaza: * conform art. Conform art. 2517 N. nulitatea relativa mai poate fi invocata si de catre alte persoane. de principiu. 1248 alin. In ceea ce priveste prescriptia extinctiva. succesorii partii ocrotite (cu exceptia ipotezei in care ar fi vorba despre actiuni strict personale). Exista si situatii in care. 5 din Legea nr. deci.1248 alin. 10/2001. Ultima modalitate de confirmare poate rezulta. de exemplu. instanta de judecata nu va putea sa intervina.C.. cel in cauza trebuie sa fi cunoscut cauza de nulitate pentru ca astfel. ocrotitorul legal al minorului cu capacitate de exercitiu restransa sau consiliul de familie. nulitatea relativa poate fi invocata. indiferent de cauza de nulitate (si atunci cand este absoluta). astfel.. 1. termenul general de prescriptie este de 3 ani.C. * conform art. 1 N. stabilesc ca prin derogare de la dreptul comun. prescriptia curge: a) in caz de violenta. 1248 şi 1249 N. dreptul la actiune se prescrie în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. din ziua cand cel in drept.

1249 alin. a cunoscut cauza anularii.. dar nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic. pag. * nulitatea absoluta trebuie sa fie invocata din oficiu de instanta de judecata. dupa cum urmeaza: * nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes. indiferent ca nulitatea este absoluta sau relativa. nulitatea relativa nu poate fi invocata de instanta din oficiu. in cazurile prevazute de lege.C. de la data cand tertul a cunoscut cauza de nulitate. Indiferent ca interesul ocrotit este general sau particular.Instituţii de drept civil. a unui act juridic lovit de nulitate. Efectul nulitatii se exprima in adagiul quod nullum est. Deosebirile dintre cele doua tipuri de nulitate sunt de esenta regimului lor juridic.Actul juridic civil”. 105-106 7 . dispoziţiile art. ocrotitor legal.actele.). 2009. prescriptia incepe sa curga. cand nulitatea poate fi invocata de o terta persoana (creditor chirografar. . reprezentant. etc. * nulitatea absoluta este imprescriptibila. Universul Juridic. de unde rezulta ca nu exista deosebiri de efecte intre nulitatea absoluta si cea relativa. * nulitatea absoluta nu este susceptibila de confirmare.. putand fi invocata oricand. Daca invocarea nulitatii relative pe cale de actiune este supusa prescriptiei extinctive. nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare de catre partea interesata. 2 N. nullum producit effectum (ceea ce este nul nu produce niciun efect) si aceasta. chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare”. 4. decat exceptional. 2. Efectele nulitatii Efectele nulitatii reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii8. Nicolae. atunci cand este vorba de valorificarea pe cale de exceptie. Conform art. pe cale de actiune sau de exceptie. nulitatea relativa poate fi invocată numai de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului. nulitatea relativa poate fi invocata pe cale de actiune doar inauntrul termenului de prescriptie si numai atunci cand este opusa pe cale de exceptie invocarea se poate face nelimitat in timp. 8 M. Curs selectiv pentru licenţă” 2009-2010. daca prin lege nu se dispune altfel. in schimb. anulabilitatea actului poate fi opusa intotdeauna de cel caruia i se cere executarea actului.civ. actul nul este lipsit de efectele juridice pentru care a fost edictat. .. prevad: „partea careia i se cere executarea contractului poate opune oricand nulitatea relativa a contractului. respectiv urmarile survenite in cazul desfiintarii in totalitate sau partial.edit. 2517 alin. Astfel. in schimb.

Daca in vechiul Cod civil nu existau texte de principiu referitoare la efectele nulitatii. eficacitatea lui inceteaza. ce presupune sa fie inlaturate toate efectele produse in temeiul unui act pentru restabilirea ordinii de drept incalcate la momentul intocmirii actului.: Daca restituirea nu poate avea loc in natura din cauza imposibilitatii sau a unui impediment serios ori aceasta priveste prestarea unor servicii deja efectuate. Principiul amintit trebuie pus in legatura cu principiul legalitatii.C. 1640 N.civ.1. 1636 N.. pe temeiul caruia sa se poata pretinde executarea prestatiilor. 9 art. punandu-se insa problema restituirii prestatiilor. 8 . care raman fara temei urmare a anularii actului. iar in ce priveste modalitatea de restituire a prestatiilor. Repunerea partilor în situatia anterioara Urmează a se distinge după cum actul juridic a fost executat sau nu. a) Daca actul nu a fost executat. 1254 N. dupa caz. restituirea se face prin echivalent (1). in noua reglementare efectele nulitatii sunt definite prin dispozitiile art. actul juridic nu a fost niciodata incheiat. se considera ca intre parti nu a existat niciodata vreun raport juridic generator de drepturi si obligatii.C. 12541265. asa incat nu se mai poate cere indeplinirea prestatiilor rezultate dintr-un asemenea act. 4. problema este mai complicata. valoarea prestatiilor apreciindu-se la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie9. (1).1. Datorita efectului retroactiv al nulitatii.civ. b) Daca actul a fost executat in tot sau in parte. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii se refera la fatul ca efectele actului incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale sunt inlaturate nu numai pentru trecut. de la momentul realizarii acordului de vointa. de fapt.C. În cazurile prevazute la alin. potrivit carora „contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodata incheiat”. unei alte persoane indreptatite. datorita situatiilor de fapt si de drept care au putut aparea intre momentul incheierii actului şi acela al anularii. valoarea prestatiilor se apreciaza la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie (2).1. ci si pentru viitor. Conform art.civ prevede. Principiul este consacrat prin dispozitiile art. altfel sanctiunea ar fi doar formala. dreptul de restituire apartine celui care a efectuat prestatia supusa restituirii sau. aceasta se face prin natura sau prin echivalent (in acest din urma caz. Consecintele aplicarii principiului retroactivitatii efectelor nulitatii. ajungandu-se sa se considere ca. 4.

pentru a nu i se ingreuna situatia). fara vina sa. Se observa ca accentul nu este pus pe ideea de protectie a debitorului de bunacredinta (care sa fie exonerat de obligatia restituirii pe considerente de echitate. a pieirii sau. deci cel care a distrus sau a instrainat cu reacredinta bunul primit sau contractul a fost desfiintat retroactiv din culpa sa. 1641 alin.1.2 Noul Cod Civil. nulitatea actului semnifica desfiintarea efectelor acestuia pentru trecut si pentru viitor. deoarece serviciul procurat (de exemplu.2. 1. 9 . se considera ca in cazul contractelor cu executare succesiva (ex. Pentru ca inainte nu existau aceste prevederi legale. Se considera ca. Are loc deci. 1 N. intre parti. Situatia debitorului de buna-credinta Conform art.C. daca bunul a pierit in intregime sau a fost instrainat. nulitatea opereaza ca o simpla reziliere.3. a instrainarii.: contract de locatiune. folosinta bunului pentru locatar) pana la momentul anularii contractului.2. intr-un asemenea caz. 4. dupa caz.. de prestari servicii) exista o imposibilitate obiectiva de restabilire in natura a situatiilor anterioare.1254 alin. este tinut sa restituie valoarea cea mai mare dintre cele pe care bunul le-a avut la data primirii. care ar fi de natura sa greveze situatia celeilalte parti. a pieirii sau. asa cum se considera anterior în doctrina si jurisprudenta 4. Efectele nulitatii fata de terti In principiu. iar cel obligat la restituire este de buna-credinta ori a primit bunul in temeiul unui act desfiintat cu efect retroactiv. producand efecte doar pentru viitor. buna-credinta functionand doar in sensul luarii in considerare a celei mai mici contraprestatii posibile. restituirea prestatiilor trebuie sa aibă loc în vreuna din modalitatile aratate (in natura sau prin echivalent). ci pe ideea reechilibrarii situatiei partilor.civ. dupa caz. 1642 alin. Situaţia contractelor cu executare succesiva Conform art. acesta trebuie sa restituie valoarea cea mai mica dintre cele pe care bunul le-a avut la data primirii. contractele cu executare succesiva nu se mai pot constitui in exceptie de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii. Pe de alta parte. a instrainarii. nu mai poate face obiectulrestituirii.4. chiar si în cazul contractelor cu executare succesiva. conform art.1. doar o atenuare a obligatiei de restituire si nu inlaturarea totala a acesteia. Conform Noului Cod Civil se prevede si pentru o asemenea situatie posibilitatea restituirii – prin echivalent – astfel. debitorul de rea-credinta.

Chiar daca tertii nu sunt legati in mod direct prin contractul incheiat intre parti. chiar atunci cand se desfiintează titlul autorului sau. cit. cand actiunea in rectificare produce efecte si fata de terte persoane). celelalte acte juridice. dupa caz. pag. a aplicarii regulilor privitoare la uzucapiune. aceasta va avea drept consecinta si desfiintarea drepturilor constituite sau transferate de catre dobanditor asupra bunului în favoarea unor terti (dreptul de ipoteca ar trebui sa inceteze. Conform art. actiunea in restituire poate fi exercitata si impotriva tertului dobanditor. 115 10 . Prescriptia achizitiva reprezinta o alta modalitate de paralizare de catre tert a actiunii indreptate impotriva sa. care in conflict cu regula conform careia actul nul nu mai produce efecte o anihileaza10. De exemplu. cu exceptia actelor de dispozitie. daca este declarat nul un contract translativ de proprietate. care.civ. lui i se poate recunoaste valabilitatea. lor nu li se pot impune drepturile si obligatiile ce se nasc din incheierea respectivului contract. op. Tertul subdobanditor de buna-credinta al unui bun mobil corporal devine proprietarul acestuia fara ca titlul sau sa-i mai poata fi pus in discutie. sunt opozabile adevaratului proprietar sau celui care are drept de restituire. desi actul juridic este lovit de nulitate. Conform art. cazul subdobanditorului de buna-credinta al unui drept real imobiliar inscris in cartea funciara. intrucat sunt principii de drept fondate pe ratiuni mai puternice. efectele nulitatii se pot rasfrange asupra unor terte persoane care au contractat cu partile si au dobandit drepturi care depind de actul lovit de nulitate. dar nu mai mult de un an de la data desfiintarii titlului constituitorului. Astfel.C. in tot sau in parte. facute in favoarea unui tert de buna-credinta. dupa desfiintarea titlului autorului. acestia au obligatia de a respecta legatura juridica a partilor. vor continua sa produca efecte pe durata stipulata de parti.3. ceea ce ar putea paraliza o actiune in restituire indreptata impotriva tertului ar fi regulile de carte funciara (de exemplu. sub conditia respectarii formalitatilor de publicitate prevăzute de lege. ori.. Nicolae. atunci cand bunul supus restituirii a fost instrainat. Deci. pornind de la principiul potrivit caruia nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decat are el insusi sau cel potrivit caruia desfiintarea actului principal are drept consecinta desfiintarea actului subsecvent). 1649 Noul Cod Civil. Modalitati de inlaturare a efectelor nulitatii Există situatii in care. 1648 N. Reguli de natura sa elimine efectele nulitatii: 10 M.. sub rezerva regulilor de carte funciara sau a efectului dobandirii cu buna-credinta a bunurilor mobile. cu exceptia contractelor cu executare succesiva. 4.

iar acestea sa se regasească in chiar actul desfiintat. . este necesar sa fie indeplinite urmatoarele condiţii: . este suficient ca obligatia sa fie executata in mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmata de catre partea interesata. in cazul confirmarii exprese. Cerinte pentru valabilitatea actului anulabil si pentru producerea de efecte de catre confirmare: .actul confirmativ. 2 N.Cod Civil). * validarea contractului( are loc atunci cand nulitatea este acoperita prin confirmare sau prin alte moduri anume prevazute de lege. 293 alin.civ. conform art.manifestarea de vointa in sensul confirmarii trebuie facuta de parte numai în masura cunoasterii cauzei de anulabilitate. . * validitatea aparentei in drept11 (conform art. atunci cand sotul unei persoane declarate moarte s-a recasatorit si. tinand 11 o aplicatie a acestui principiu o avem in materia casatoriei. conform art. 1261-1265 N.in lipsa confirmarii exprese. ci doar aplicatii ale acesteia.civ. expresa sau tacita.. dupa aceasta. cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in nulitate. trebuie sa cuprinda obiectul. . . atunci cand actul juridic a fost incheiat intr-o situatie de eroare comuna si invincibila. Confirmarea facuta de una dintre parti nu impiedica invocarea nulitatii contractului de catre cealalta parte. determinata de faptul ca un act lovit de nulitate totala poate produce efectele altui act juridic. Pentru a putea opera conversiunea.sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. noua 11 .conditiile de validitate a contractului trebuie sa fie indeplinite in momentul confirmarii acestuia.. Pana la adoptarea Noului Cod Civil nu exista o reglementare de principiu a conversiunii.* conversiunea actului juridic(transformarea unei operatii juridice intr-o alta operatie juridica. de natura sa acopere cauze de nulitate care puteau fi invocate si de alte parti decat titularul actului confirmativ.C. hotararea declarativa de moarte este anulata. 17 N. iar in caz de violenta.actul nul sa fie desfiintat efectiv si total. Confirmarea anulabilitatii actului semnifica renuntarea la dreptul de a invoca nulitatea in termenul de prescriptie si trebuie sa rezulte din vointa certa a partii.C. atunci cand fiecare dintre parti ar putea invoca o nulitate una impotriva celeilalte. . actul confirmativ nu produce efecte extensive. ale carui conditii de validitate le indeplineste). Altfel spus.actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de validitate. numai dupa incetarea acesteia. instanta va putea.

* raspunderea civila delictuala (in cazul incapabilului minor. ar crea o aparenta inselatoare ca este major). daca sotul celui declarat mort a fost de buna-credinta (prima casatorie considerandu-se desfacuta pe data incheierii noii casatorii). el nu va putea cere anularea respectivului act. prin manopere dolosive. sa considere ca actul astfel intocmit va produce fata de cel aflat în eroare. daca acesta ar savarsi un delict civil cu ocazia incheierii actului (de exemplu. Astfel. casatorie ramane valabila. 12 . actul anulabil va fi mentinut. cum ar fi falsificarea datei nasterii din actul de identitate. deoarece cealalt parte ar fi prejudiciat. ceea ce inseamna ca in temeiul regulilor executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura si integrale a pagubelor. intrucat reprezinta cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce cocontractantului prin fapta ilicita a minorului. principiul ocrotirii incapabilului cedeaza in fata principiului raspunderii civile delictuale.cont de aceste imprejurari. aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil (cu exceptia situatiei in care desfiintarea actului nu i-ar produce niciun prejudiciu).

Nationala.2/1988 4. Introducere in dreptul civil”. edit. Studia Jurisprudentia nr. . Noul Cod Civil. . Baicoianu. Hamangiu. D. L. 2008 3..I.Tratat de drept civil”.Chirica. 2011 2. Academiei. Bucuresti.Drept civil roman. edit. Beleiu. I. Gh.Actul juridic civil.. 2009 . Instituţii de drept civil. I. G. Cornelia Munteanu. vol. Universul Juridic. Didactica si Pedagogica. www. edit. M.Muresan. Universul Juridic.Drept civil.Teoria generala a actului juridic civil”. Al..Actul juridic civil”. „Tratat de drept civil”.?.. Cosma. Bucuresti. . edit. .Nulitatea actului juridic civil”. vol. . 1963 9. D. 2009 6. edit. 1989 12. edit.Florescu.. edit. 2011 13..BIBLIOGRAFIE 1. . Curs selectiv pentru licenta” . . Obligatiile”.. . Hamangiu. stiintifica. “Partea generala”.Drept civil.. Drept civil.. Parte generala”. 1928 8. M. A. II. edit. a XI-a. Nicolae. Bucuresti. .Beck. 11.. vol. Ovidiu Ungureanu. . Partea generala”. Bucuresti..ro 13 . ..H. C. 2008 5.Partea generala”. Universul Juridic. edit. 2007 7. Gh. Beleiu. edit. Gabriel Boroi. Rosetti-Balanescu.Contributii la studiul conceptului de sanctiune civila. 1969 10.. Pop.. ed.Contractul” .juris.Tratat de drept civil. Ionascu. edit.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful