CUPRINS

1. Notiuni generale

2. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 2.1. Criterii de clasificare 2.2. Categorii de nulitati 2.2.1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa

3. Regimul juridic al nulitatii

4. Efectele nulitatii 4.1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 4.1.1. Consecintele aplicarii principiului retroactivitatii efectelor nulitatii. Repunerea partilor în situatia anterioara 4.1.2. Situatia contractelor cu executare succesiva 4.1.3. Situatia debitorului de buna-credinta 4.2. Efectele nulitatii fata de terti 4.3. Modalitati de inlaturare a efectelor nulitatii

1

Beleiu. Chiar si in noua reglementare exista lacuna definitiei nulitatii. Universul juridic. nulitatea contractelor este reglementata unitar. efectele nulitatii si nu in ultimul rand. Bucuresti.nullitas” si de la termenul frantuzesc . a efectelor unui act juridic.. in totalitate sau partial. a XI-a. . edit. . problemele validarii contractului lovit de nulitate. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 2.Drept civil. Didactica şi Pedagogica.Nulitatea contractului”. Cap. regimul lor juridic.nulitate” provine de la termenul latin . .Introducere în dreptul civil”.Partea generala”. asemeni altor institutii. astfel. O definitie care s-a impus prin precizia sa este aceea care defineste nulitatea ca fiind acea sanctiune de derpt material "care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila ".. Criterii de clasificare Clasificarea nulitatilor se realizeaza dupa urmatoarele criterii: 1 2 Sectiunea a 4-a. apartine doctrinei. pag..NULITATEA ACTULUI CIVIL IN VECHEA SI NOUA REGLEMENTARE A CODULUI CIVIL 1. ca urmare a nesocotirii dispozitiilor legale prevazute pentru incheierea lui valabila. Traian Ionascu si E. avand trei sensuri: primul se refera la o lipa totala de valoare sau talent.nullite`”. Barasch definesc nulitatea ca fiind o sanctiune aplicata in urma incalcarii prin act juridic a unei dispozitii legale.. al doilea la o persoana fara competenta iar al treilea la ineficacitatea unui act juridic din pricina nerespectarii unei conditii de fond sau de forma.. 2. literatura de specialitate2 a definit acest concept ca fiind o sanctiune de drept civil ce consta in desfiintarea retroactiva.Izvoarele obligaţiilor”. Ionaşcu. cuprinzand o clasificare principala a nulitatilor. numita . 2 . principalele cauze de nulitate.1. Gh. Titlul II. Legislatia noastra civila nu ne ofera o definitie a nulitatii si de aceea definirea ei. I . 1963 pag. 2007. Ed. ed. A.. inca de la data cand a fost intocmit actul. Conform Noului Cod Civil1.. 214.Contractul”. Notiuni generale Etimologia termenului .. 105.

Aplicarea conceptiei ce vizeaza nulitatea partiala o regasim in mai multe materii dupa cum urmeaza: * Conform art. acesta le-a ascuns cumparatorului. cunoscandu-le la momentul instrainarii. fiind considerat ca trebuie sa fie inlaturate numai acele efecte care ar contraveni scopului dispozitiei incalcate. care a evoluat de la teza nulitatii totale şi iremediabile la teza proportionalizarii efectelor nulitatii in raport cu finalitatea legii. ordinii publice sau bunelor moravuri si care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului în intregul sau numai daca sunt. „(1) Clauzele contrare legii. astfel.1255 Noul Cod Civil.1009 alin. actul juridic fiind ferit de sanctiunea nulitatii totale. este considerata nescrisa si stipulatia vizand exonerarea de raspundere pentru evictiune provenita din faptul insusi al vanzatorului sau din cauze anterioare. in lipsa acestora. sancţionate cu nulitatea. Aceasta este o conceptie moderna. protejat prin dispozitia legala incalcata la momentul incheierii actului. Noul Cod civil stabileste ca acele clauze ce nu respecta ordinea publica si bunele moravuri trebuie sa fie considerate ca fiind nescrise. clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile. beneficiarul este obligat sa nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori sa nu solicite 3 .1 Noul Cod Civil. (2) In cazul in care contractul este mentinut in parte. 2 Noul Cod Civil. avem: nulitate absoluta si nulitate relativa. Clasificare a nulitatilor decurge din conceptia despre nulitate. clauzele vizand renuntarea sau restrangerea dreptului de a indeplini o asemenea formalitate de publicitate. 1699 Noul Cod Civil.a) Dupa natura interesului. astfel acestea nu vor produce efecte juridice. * Conform art. celelalte mentinandu-se deoarece nu contravin legii. b) Dupa intinderea efectelor sale. Conform art. in materia publicităţii drepturilor. celelalte efecte mentinandu-se (nulitatea fiind. * Conform art. 19 alin. „este considerata nescrisa clauza prin care. nu s-ar fi incheiat. esentiale sau daca. partiala si remediabila). precum si orice clauza penala sau alta sanctiune stipulata pentru a impiedica exercitiul acestui drept. pe care. care pastreaza regula ca celelalte clauze care sunt legale sa-si produce efectele. nulitatea poate fi partiala-cand desfiinteaza doar o parte din efectele actului juridic. actelor sau faptelor juridice sunt considerate nescrise şi deci. si totala-cand desfiinteaza in intregime efectele actului juridic. care poate fi general sau individual. (3) Dispozitiile alin. sub sanctiunea desfiintarii liberalitatii sau restituirii obiectului acesteia. prin natura lor. (2) se aplica in mod corespunzator si clauzelor care contravin unor dispozitii legale imperative si sunt considerate de lege nescrise”.

prevede: contractul este lovit de nulitate absoluta in cazurile anume prevazute de lege.revizuirea conditiilor sau a sarcinilor. obştesc4. dar rezulta neindoielnic. exista nulitate judiciara (opereaza pe temeiul unei hotarari judecatoresti) si nulitate amiabila ( are la baza acordul partilor).C. (1) sau pentru contestarea dispozitiilor din testament care aduc atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri”. e) După modul de valorificare. obiect. art. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa Nulitatea absolua si nulitatea relativa Nulitatea absoluta este aceea care sanctioneaza nerespectarea. precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general. exista nulitate expresa (prevazuta expres de lege) si nulitate virtuala sau implicita (nu este expres prevazuta de lege.civ. prevede: „este nul contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general”.civ. 1253 Noul Cod Civil stabileste ca in afara cazurilor in care legea prevede sanctiunea nulitatii. (2) De asemenea. consimtamant) si nulitate de forma (in cazul nerespectarii formei cerute ad validitatem). exista nulitate de fond (intervine in cazul nerespectarii unei conditii de fond a actului juridic. 3 referitor la nulitatea virtuala. din modul in care este reglementata o anumita conditie de valabilitate a actului juridic3).2. care ocroteste un interes general. 1248 N. Nulitatea relativa este aceea care sanctionează nerespectarea. prevede :„contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil”. 4 art. 4 . cum sunt cele referitoare la capacitate. 2. art. cauza. cu ocazia incheierii actului juridic. art. In acest sens.C.2. d) După felul conditiei de valabilitate nerespectate. contractul se desfiinteaza şi atunci cand sanctiunea nulitatii absolute sau relative trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa fie atins.1. 1246 N. a unei dispozitii legale imperative.civ. a unei dispoziţii legale care ocroteste un interes particular sau individual. este considerata nescrisa dispozitia testamentara prin care se prevede dezmostenirea ca sanctiune pentru incalcare obligatiilor prevăzute la alin. cu ocazia incheierii actului juridic. Categorii de nulitati 2. 1250 N. c) Dupa modalitatea de consacrare legislativa. In acest sens.C.

. instituie prezumtia de nulitate relativa. in timp ce in cazul celei dintai. alte terţe persoane prejudiciate prin actul incheiat si deci. contractul este lovit de nulitate relativa. Universul Juridic. 3. prin art.Concluzia ce reiese din textele de lege mentionate anterior este aceea ca. Legiuitorul. 1247 şi 1249 N. fara sa reprezinte. Gh. daca natura nulitatii nu este determinata sau nu poate fi dedusa din lege.. „contractul este nul”. fie pe cale de actiune.C. Aceasta obligatie a instantei rezulta din functia organului jurisdictional de a restabili ordinea de drept incalcata. 5 6 de exemplu. Regimul juridic al nulitatii Regimul juridic al nulitatii reprezinta regulile carora le este supusa nulitatea absoluta sau relativa. a XI-a.civ. astfel. interesate sa obtina desfiintarea actului) poate invoca nulitatea. dar si procurorul. * nulitatea absoluta poate fi invocată oricand. ed. 2 Noul Cod Civil. 2007. fie pe cale de exceptie. * nulitatea absoluta nu poate fi confirmata decat in cazurile prevazute de lege.. Această regula reiese din natura interesului ocrotit de norma a carei incalcare atrage nulitatea absoluta. daca prin lege nu se prevede altfel. Deci. iar nu în sensul de a nu produce nici unul6. pe cale de acţiune sau de exceptie. nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata. pana la anularea actului. Introducere în dreptul civil”.Drept civil român. autoritatile publice competente. edit. nerespectate în momentul incheierii actului5. pag. * instanta are obligatia de a invoca din oficiu nulitatea actului. in cazul celei de-a doua.C. se face distinctie intre nulitatea absoluta si cea relativa pentru ca. Inadmisibilitatea confirmarii nulitatii absolute nu trebuie sa se confunde cu validarea actului prin indeplinirea ulterioara a cerintelor legale. Beleiu. validare care decurge din conceptia despre nulitate. Regimul juridic al nulitatii absolute reiese din dispoziţiile art.obtinerea autorizatiei administrative. astfel. oricine pretinde si reclama un interes(deci nu numai partile si avanzii lor cauza. „contractul este anulabil”. o nesocotire a limitelor investirii sau o depasire a principiului disponibilitatii. dupa cum urmeaza: * conform art. sub aspect terminologic. de aici rezulta si importanta calificarii si incadrarii corespunzatoare a nulitatii în una din cele doua categorii.227 5 .civ. Deoarece regulile aplicabile sunt diferite. 1247 alin. dar si din regula potrivit careia conventiile trebuie sa fie interpretate in sensul in care sa produca efecte juridice. 1252 N.

termenul general de prescriptie este de 3 ani. cel in cauza trebuie sa fi cunoscut cauza de nulitate pentru ca astfel.1248 alin. indiferent de calea procedurala folosita pentru valorificarea ei (actiune sau exceptie). 1248 alin. 1248 alin. atitudinea lui sa valoreze confirmare a nulitatii.civ. succesorii partii ocrotite (cu exceptia ipotezei in care ar fi vorba despre actiuni strict personale). din ziua cand aceasta a incetat. prejudiciata prin incheierea respectivului act. Ultima modalitate de confirmare poate rezulta. 5 din Legea nr. iar momentul de la care începe sa curga este diferit. cand nulitatea absoluta poate fi prescriptibila7. in afara persoanei interesate si tocmai in ideea asigurarii unei reale protectii a acesteia. daca persoana protejata de norma incalcata nu invoca nulitatea relativa. invocare care se poate face de catre de catre persoana interesata sau succesorii ei in drept. dreptul la actiune se prescrie în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 45 alin. pe calea acţiunii oblice. expres sau tacit. reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu. reprezentantul sau legal sau cel chemat de lege sa ii incuviinteze sau sa ii autorizeze 7 exemplu de exceptie: dispozitiile art. nulitatea relativa poate fi invocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata. nulitatea relativa poate fi invocata. prescriptia curge: a) in caz de violenta. astfel. din ziua cand cel in drept. de principiu.Rezulta.C. * conform art. dupa cum urmeaza: * conform art.civ.. stabilesc ca prin derogare de la dreptul comun. nulitatea relativa poate fi invocata pe cale de actiune numai in termenul mentionat anterior. In ambele ipoteze insa. ocrotitorul legal al minorului cu capacitate de exercitiu restransa sau consiliul de familie. din executarea actului anulabil sau din neinvocarea nulitatii inauntrul termenului de prescriptie. 2517 N. 2529 alin. 10/2001. in functie de cauza de anulabilitate invocata. c) in caz de eroare sau in celelalte cazuri de anulare. b) in cazul dolului. din ziua cand a fost descoperit. instanta de judecata nu va putea sa intervina. cu rezerva situatiilor expres prevazute de lege.. de exemplu. deci. Exista si situatii in care. 1248 şi 1249 N. functionarea regulii imprescriptibilitatii in ce priveste nulitatea absoluta.2. deci.C. Regimul juridic al nulitatii relative reiese din art. Conform art. 6 . nulitatea relativa poate fi pretinsa sau opusa numai de catre partea interesata. In ceea ce priveste prescriptia extinctiva.4. nulitatea relativa mai poate fi invocata si de catre alte persoane.. indiferent de cauza de nulitate (si atunci cand este absoluta). * conform art. 1. 1 N. nulitatea relativa nu poate fi invocata de catre instanta din oficiu. * conform art.C. cum ar fi: creditorii chirografari.civ.

Astfel. a unui act juridic lovit de nulitate.. nullum producit effectum (ceea ce este nul nu produce niciun efect) si aceasta. dupa cum urmeaza: * nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes. nulitatea relativa poate fi invocata pe cale de actiune doar inauntrul termenului de prescriptie si numai atunci cand este opusa pe cale de exceptie invocarea se poate face nelimitat in timp. 2.. Universul Juridic. indiferent ca nulitatea este absoluta sau relativa. dispoziţiile art. pag. 105-106 7 . cand nulitatea poate fi invocata de o terta persoana (creditor chirografar. Deosebirile dintre cele doua tipuri de nulitate sunt de esenta regimului lor juridic. * nulitatea absoluta trebuie sa fie invocata din oficiu de instanta de judecata. prevad: „partea careia i se cere executarea contractului poate opune oricand nulitatea relativa a contractului. decat exceptional. nulitatea relativa nu poate fi invocata de instanta din oficiu. de la data cand tertul a cunoscut cauza de nulitate. putand fi invocata oricand. Curs selectiv pentru licenţă” 2009-2010. in schimb. atunci cand este vorba de valorificarea pe cale de exceptie. 2 N. 8 M.actele. 1249 alin. prescriptia incepe sa curga. . 4. nulitatea relativa poate fi invocată numai de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului. etc.. dar nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic. * nulitatea absoluta este imprescriptibila. chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare”. * nulitatea absoluta nu este susceptibila de confirmare. ocrotitor legal. 2009. anulabilitatea actului poate fi opusa intotdeauna de cel caruia i se cere executarea actului. Daca invocarea nulitatii relative pe cale de actiune este supusa prescriptiei extinctive. Efectele nulitatii Efectele nulitatii reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii8. pe cale de actiune sau de exceptie. 2517 alin.edit.Instituţii de drept civil. nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare de catre partea interesata.Actul juridic civil”. actul nul este lipsit de efectele juridice pentru care a fost edictat.C. de unde rezulta ca nu exista deosebiri de efecte intre nulitatea absoluta si cea relativa. Conform art.). Indiferent ca interesul ocrotit este general sau particular. . Efectul nulitatii se exprima in adagiul quod nullum est. a cunoscut cauza anularii. daca prin lege nu se dispune altfel. in cazurile prevazute de lege. respectiv urmarile survenite in cazul desfiintarii in totalitate sau partial. Nicolae. reprezentant. in schimb.civ.

iar in ce priveste modalitatea de restituire a prestatiilor.Daca in vechiul Cod civil nu existau texte de principiu referitoare la efectele nulitatii. actul juridic nu a fost niciodata incheiat. valoarea prestatiilor se apreciaza la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie (2). În cazurile prevazute la alin. ci si pentru viitor. Datorita efectului retroactiv al nulitatii. 4. ajungandu-se sa se considere ca. aceasta se face prin natura sau prin echivalent (in acest din urma caz. eficacitatea lui inceteaza. 1636 N. care raman fara temei urmare a anularii actului.: Daca restituirea nu poate avea loc in natura din cauza imposibilitatii sau a unui impediment serios ori aceasta priveste prestarea unor servicii deja efectuate. problema este mai complicata.1. 9 art.civ. restituirea se face prin echivalent (1). de fapt. a) Daca actul nu a fost executat. unei alte persoane indreptatite. se considera ca intre parti nu a existat niciodata vreun raport juridic generator de drepturi si obligatii. asa incat nu se mai poate cere indeplinirea prestatiilor rezultate dintr-un asemenea act. (1). ce presupune sa fie inlaturate toate efectele produse in temeiul unui act pentru restabilirea ordinii de drept incalcate la momentul intocmirii actului. dreptul de restituire apartine celui care a efectuat prestatia supusa restituirii sau. de la momentul realizarii acordului de vointa. b) Daca actul a fost executat in tot sau in parte. 1640 N. 4. punandu-se insa problema restituirii prestatiilor.. in noua reglementare efectele nulitatii sunt definite prin dispozitiile art.C. Principiul amintit trebuie pus in legatura cu principiul legalitatii.civ. 8 .C. valoarea prestatiilor apreciindu-se la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie9. altfel sanctiunea ar fi doar formala. potrivit carora „contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodata incheiat”.C. datorita situatiilor de fapt si de drept care au putut aparea intre momentul incheierii actului şi acela al anularii. pe temeiul caruia sa se poata pretinde executarea prestatiilor. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii se refera la fatul ca efectele actului incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale sunt inlaturate nu numai pentru trecut.civ prevede.1. 12541265. Principiul este consacrat prin dispozitiile art. 1254 N. Repunerea partilor în situatia anterioara Urmează a se distinge după cum actul juridic a fost executat sau nu. dupa caz. Conform art.1. Consecintele aplicarii principiului retroactivitatii efectelor nulitatii.

fara vina sa. 9 . restituirea prestatiilor trebuie sa aibă loc în vreuna din modalitatile aratate (in natura sau prin echivalent). Se considera ca. Are loc deci.1. nulitatea actului semnifica desfiintarea efectelor acestuia pentru trecut si pentru viitor. deoarece serviciul procurat (de exemplu. 1641 alin.civ.. debitorul de rea-credinta. doar o atenuare a obligatiei de restituire si nu inlaturarea totala a acesteia.1254 alin.2. intr-un asemenea caz. Pentru ca inainte nu existau aceste prevederi legale.2. este tinut sa restituie valoarea cea mai mare dintre cele pe care bunul le-a avut la data primirii. daca bunul a pierit in intregime sau a fost instrainat. Pe de alta parte. 4.1. ci pe ideea reechilibrarii situatiei partilor.3. a instrainarii. intre parti. a instrainarii. dupa caz. producand efecte doar pentru viitor. acesta trebuie sa restituie valoarea cea mai mica dintre cele pe care bunul le-a avut la data primirii. Efectele nulitatii fata de terti In principiu. dupa caz.4. care ar fi de natura sa greveze situatia celeilalte parti. a pieirii sau. contractele cu executare succesiva nu se mai pot constitui in exceptie de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii.C. 1 N. 1. asa cum se considera anterior în doctrina si jurisprudenta 4. folosinta bunului pentru locatar) pana la momentul anularii contractului. se considera ca in cazul contractelor cu executare succesiva (ex. nu mai poate face obiectulrestituirii. buna-credinta functionand doar in sensul luarii in considerare a celei mai mici contraprestatii posibile. de prestari servicii) exista o imposibilitate obiectiva de restabilire in natura a situatiilor anterioare.: contract de locatiune. Situatia debitorului de buna-credinta Conform art. Conform Noului Cod Civil se prevede si pentru o asemenea situatie posibilitatea restituirii – prin echivalent – astfel. chiar si în cazul contractelor cu executare succesiva. deci cel care a distrus sau a instrainat cu reacredinta bunul primit sau contractul a fost desfiintat retroactiv din culpa sa. pentru a nu i se ingreuna situatia).2 Noul Cod Civil. nulitatea opereaza ca o simpla reziliere. 1642 alin. conform art. iar cel obligat la restituire este de buna-credinta ori a primit bunul in temeiul unui act desfiintat cu efect retroactiv. Se observa ca accentul nu este pus pe ideea de protectie a debitorului de bunacredinta (care sa fie exonerat de obligatia restituirii pe considerente de echitate. Situaţia contractelor cu executare succesiva Conform art. a pieirii sau.

in tot sau in parte. Nicolae. op. dupa desfiintarea titlului autorului. Prescriptia achizitiva reprezinta o alta modalitate de paralizare de catre tert a actiunii indreptate impotriva sa. sub conditia respectarii formalitatilor de publicitate prevăzute de lege. pornind de la principiul potrivit caruia nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decat are el insusi sau cel potrivit caruia desfiintarea actului principal are drept consecinta desfiintarea actului subsecvent).3. ceea ce ar putea paraliza o actiune in restituire indreptata impotriva tertului ar fi regulile de carte funciara (de exemplu. Astfel. care in conflict cu regula conform careia actul nul nu mai produce efecte o anihileaza10. cu exceptia actelor de dispozitie.C. Reguli de natura sa elimine efectele nulitatii: 10 M. cand actiunea in rectificare produce efecte si fata de terte persoane). celelalte acte juridice. intrucat sunt principii de drept fondate pe ratiuni mai puternice. pag.civ. desi actul juridic este lovit de nulitate. vor continua sa produca efecte pe durata stipulata de parti. daca este declarat nul un contract translativ de proprietate. dar nu mai mult de un an de la data desfiintarii titlului constituitorului. sub rezerva regulilor de carte funciara sau a efectului dobandirii cu buna-credinta a bunurilor mobile. Modalitati de inlaturare a efectelor nulitatii Există situatii in care. 1648 N. sunt opozabile adevaratului proprietar sau celui care are drept de restituire. facute in favoarea unui tert de buna-credinta. 4. chiar atunci cand se desfiintează titlul autorului sau. actiunea in restituire poate fi exercitata si impotriva tertului dobanditor. acestia au obligatia de a respecta legatura juridica a partilor. Conform art. efectele nulitatii se pot rasfrange asupra unor terte persoane care au contractat cu partile si au dobandit drepturi care depind de actul lovit de nulitate. ori.. cazul subdobanditorului de buna-credinta al unui drept real imobiliar inscris in cartea funciara. Tertul subdobanditor de buna-credinta al unui bun mobil corporal devine proprietarul acestuia fara ca titlul sau sa-i mai poata fi pus in discutie.. Deci. 1649 Noul Cod Civil. cit. De exemplu. Conform art. lui i se poate recunoaste valabilitatea. cu exceptia contractelor cu executare succesiva. lor nu li se pot impune drepturile si obligatiile ce se nasc din incheierea respectivului contract.Chiar daca tertii nu sunt legati in mod direct prin contractul incheiat intre parti. atunci cand bunul supus restituirii a fost instrainat. aceasta va avea drept consecinta si desfiintarea drepturilor constituite sau transferate de catre dobanditor asupra bunului în favoarea unor terti (dreptul de ipoteca ar trebui sa inceteze. care. a aplicarii regulilor privitoare la uzucapiune. 115 10 . dupa caz.

1261-1265 N. * validitatea aparentei in drept11 (conform art.civ. atunci cand actul juridic a fost incheiat intr-o situatie de eroare comuna si invincibila. noua 11 . instanta va putea. tinand 11 o aplicatie a acestui principiu o avem in materia casatoriei. actul confirmativ nu produce efecte extensive. ale carui conditii de validitate le indeplineste). .. de natura sa acopere cauze de nulitate care puteau fi invocate si de alte parti decat titularul actului confirmativ. atunci cand fiecare dintre parti ar putea invoca o nulitate una impotriva celeilalte. dupa aceasta. 2 N. este suficient ca obligatia sa fie executata in mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmata de catre partea interesata. Confirmarea facuta de una dintre parti nu impiedica invocarea nulitatii contractului de catre cealalta parte.actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de validitate. iar acestea sa se regasească in chiar actul desfiintat.C.civ.actul confirmativ. trebuie sa cuprinda obiectul. 293 alin.Cod Civil). Pana la adoptarea Noului Cod Civil nu exista o reglementare de principiu a conversiunii. atunci cand sotul unei persoane declarate moarte s-a recasatorit si. Confirmarea anulabilitatii actului semnifica renuntarea la dreptul de a invoca nulitatea in termenul de prescriptie si trebuie sa rezulte din vointa certa a partii. . este necesar sa fie indeplinite urmatoarele condiţii: . numai dupa incetarea acesteia. .. * validarea contractului( are loc atunci cand nulitatea este acoperita prin confirmare sau prin alte moduri anume prevazute de lege.conditiile de validitate a contractului trebuie sa fie indeplinite in momentul confirmarii acestuia. determinata de faptul ca un act lovit de nulitate totala poate produce efectele altui act juridic.C.manifestarea de vointa in sensul confirmarii trebuie facuta de parte numai în masura cunoasterii cauzei de anulabilitate. 17 N. ci doar aplicatii ale acesteia. . conform art. conform art. Altfel spus. Pentru a putea opera conversiunea. .in lipsa confirmarii exprese. iar in caz de violenta. in cazul confirmarii exprese. expresa sau tacita. hotararea declarativa de moarte este anulata. cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in nulitate.sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil.* conversiunea actului juridic(transformarea unei operatii juridice intr-o alta operatie juridica.actul nul sa fie desfiintat efectiv si total. Cerinte pentru valabilitatea actului anulabil si pentru producerea de efecte de catre confirmare: .

12 . actul anulabil va fi mentinut. principiul ocrotirii incapabilului cedeaza in fata principiului raspunderii civile delictuale. Astfel. deoarece cealalt parte ar fi prejudiciat. intrucat reprezinta cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce cocontractantului prin fapta ilicita a minorului. aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil (cu exceptia situatiei in care desfiintarea actului nu i-ar produce niciun prejudiciu). prin manopere dolosive. daca sotul celui declarat mort a fost de buna-credinta (prima casatorie considerandu-se desfacuta pe data incheierii noii casatorii). ceea ce inseamna ca in temeiul regulilor executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura si integrale a pagubelor. casatorie ramane valabila.cont de aceste imprejurari. sa considere ca actul astfel intocmit va produce fata de cel aflat în eroare. daca acesta ar savarsi un delict civil cu ocazia incheierii actului (de exemplu. el nu va putea cere anularea respectivului act. * raspunderea civila delictuala (in cazul incapabilului minor. cum ar fi falsificarea datei nasterii din actul de identitate. ar crea o aparenta inselatoare ca este major).

2/1988 4. Beleiu. . edit. Universul Juridic. Rosetti-Balanescu.Drept civil.Muresan. Baicoianu.Actul juridic civil”. Nicolae. Nationala. D. 2008 3..juris. 1928 8. . Ovidiu Ungureanu.. “Partea generala”. edit. II. Introducere in dreptul civil”.. Pop. Universul Juridic. . Bucuresti. 2011 2. Bucuresti. Bucuresti. 2011 13. Ionascu. Cosma. Gh.Teoria generala a actului juridic civil”.. edit.Drept civil roman. Academiei. M. I.. Hamangiu. ed..I. „Tratat de drept civil”. Cornelia Munteanu. Universul Juridic. . . Al.BIBLIOGRAFIE 1. Hamangiu. .. 1963 9. I. edit. edit. vol. a XI-a.Chirica. Partea generala”. www. Studia Jurisprudentia nr. L.. Beleiu. 1989 12.Nulitatea actului juridic civil”..Contributii la studiul conceptului de sanctiune civila..H. Gh. vol. Curs selectiv pentru licenta” . Bucuresti.. Drept civil. G. 1969 10.Tratat de drept civil. edit.. .Florescu.Tratat de drept civil”. Noul Cod Civil.Actul juridic civil. . . 2009 .. .. edit. edit. edit. C. A. 11. . Obligatiile”.Contractul” . Didactica si Pedagogica. stiintifica.ro 13 .Beck.?. 2008 5.Partea generala”. M. vol. 2007 7. Instituţii de drept civil. edit. edit. 2009 6. Parte generala”. D.Drept civil. Gabriel Boroi.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful