Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

................................................ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale............3 Strategia sistemelor informaţionale .......................................................................... pentru înţelegerea ...........................................................................1 Obiectivele de resurse umane ....................................................... selecţia şi integrarea ......................................................................................................................................................................rubinian....3 Procedurile de modificare şi actualizare .................................................................................................................71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5.................................................147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată....5 Promovarea performanţelor ........................... financiare ................................... 7.......................... Managementul riscurilor .................................................... 3 .....................................................146 Anexe ....................................................147 2 ..3 Situaţia financiar-contabilăacestuia.................147 6 ............................................................................. 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..1 01...........................Pag........................................ Managementul informaţiilor ........................... Implementarea planului de afaceri ..........................200_-12.....................................140 Livrare online via internet 8............65 5......................................4 Previziuni financiar-contabile .....................................Lista şi planul amplasamentelor ......................................... utile 6................................147 9 .......................................... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului...75 6................................................... 142 8......................................................................................................................... util în activitatea de zi cu zi a firmei.....................................................................................................................................147 4 .................................................................................................. şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil........ 68 5.2 Strategia de resurse umane ...............................70 5.........................................................................................................................................Programul de achiziţie a echipamentelor ............................... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri...........Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă........................................................................................... 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini .............................................................................69 ................................1 Planurile de acţiune ...................................................................................147 10.....................................4 Recrutarea....................................................................................................6 Conducerea managerială ....................7 ................................................Informaţii tehnice şi de producţie ................................................ 143 Detalii şi Comanda Online 9................Detalii privind drepturile de autor................................................................................................86 lei 7.......................................94 6.......1 Ipotezele folosite la elaborarea planului ......com/planafaceri....142 Odată cu achiziţionarea modelului............................model demonstrativ 5...........................135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.......................... 4 din 151 4........142 8...................................................................................................... Planificarea resurselor umane ...................2 Obiectivele sistemelor informaţionale .......................................Numele şi detaliile privind consilierii ....................... 147 1 ................................................................................. cât şi pentru 7.........................................................................144 office@rubinian............20__ Pază şi protecţie..............3 Ieşirea din afaceri .......................................3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal .....2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect................................. Planificarea financiar-contabilă .....1 Obiectivele financiar-contabile ............STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.....................................................php 0724-578433 sau 0269-226780 9....68 5.......72 6....................Fotografii ...........................................................................76 6.............................................................. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8.......139 Preţ ..147 © 2002-2011 Rubinian ...................................................1 Cercetarea sistemelorinstrument de ................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.......................................2 Controlul .................................................................147 8 ......CV-urile managerilor cheie ..........................................143 http://www.............................147 5 – Lista furnizorilor ........................................77 nu te ajută cu nimic concret? 6............com 9.........69 Planul de afaceri ediţia 2011 5.................................................5 Necesităţileobţinerea unei finanţări................................................................................................................................. Detalii privind concurenţa ....................................147 7 .................137 7.......................................2 Riscurile ............................143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9....

..147 16 – Raport financiar-contabil ................... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www................................... utile pentru înţelegerea acestuia........model demonstrativ 15 .................................... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului...................20__ 11 ............................148 17 ...Contracte importante............................................. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.......Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere .Pag..........147 13 ...................................rubinian. comenzi ferme.......................... 5 din 151 ....................147 ediţia 2011 Planul de afaceri ....................................... Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei....151 19 ................... scrisori de intenţie ...................... © 2002-2011 Rubinian ........ Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..................................... şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.....Materiale de marketing ......Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect..............................................150 La realizarea şi actualizărilor .......147 14 .Conturile verificate .......... util în activitatea de zi cu zi a firmei....................................................149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ..............Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ ............................200_-12........................... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.....86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului...............com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.............php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian...................................147 12 .............................................. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale...........................................1 01...... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.. nu te ajută cu nimic concret? Preţ ................com/planafaceri...............................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.......Organigrama .........................................................

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.8 .86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.1 .model demonstrativ - 1.6 .Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 . xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă.20__ 1.7 .200_-12.com/planafaceri.Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 .Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.1 01.Pag.php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian. xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.9 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1. este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare.2 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Concurenţa şi http://www. Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. 6 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.5 . 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4 – Strategia de afaceri 1. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1. ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian . în maximum două pagini.com 1. 1.Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Sumarul executiv 1 1.rubinian.Produsele şi/sau Preţ .

Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.15 .Producţie şi operaţiuni Planul 1. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 1.Riscurile Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.13 .Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1.12 . Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.14 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar. © 2002-2011 Rubinian .1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 7 din 151 .10 .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului.11 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. interne ale firmei.model demonstrativ - 1.Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.com/planafaceri.

com/planafaceri.200_-12.1 Denumire.php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian. utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 . obţinerea unei finanţări. Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www. 8 din 151 . amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ 2. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ .Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.2 .model demonstrativ - 2. Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar.rubinian.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Descrierea afacerii 3 2. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră.

1 01.200_-12. …. 9 din 151 .Pag.20__ Activităţile principale (conform C. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1.I.86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx. Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel.E. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil. părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.com BI/CI: C. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C. utile pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxx etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.N. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. seria ____ numărul _________. via internet Nr.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 . nr./fax. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian.I. 2.: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .A.rubinian. seria ____ numărul _________. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

/fax.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. seria ____ xxxxxxxxxx _________. tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ Tel. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului./fax.I. cont bancar: _________________ la banca _________________. 10 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. seria ____ numărul _________. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.: __________________ Mobil: _____________ 2./fax.: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian .I.200_-12. Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Pag. Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C. responsabilităţi.1 01.com ______________ Tel. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. 1.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. perioadă) Preţ . 2.2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie. eliberat la data de ________ de către http://www.: __________________ Mobil: _____________ Nr. utile pentru înţelegerea acestuia.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2.profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word).Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului.com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România .rubinian. Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www. Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi. când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate.3 Aria geografică deservită 5 2.4 . Germania – Munchen etc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Obiectiv N Preţ ..200_-12.20__ 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective.1 01. 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început. © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil. resurse umane. acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri. Hunedoara. office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.judeţele Timişoara.3 .2. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 11 din 151 . xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere. Bihor.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: . Acest lucru este o eroare.2.

sau.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere. şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri. câştiga un instrument de planificare inestimabil. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 . Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.4 . Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată. Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3.rubinian. concurenţa etc. 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. pentru a şti cui vă adresaţi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri.200_-12. concurenţa. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing. © 2002-2011 Rubinian . industria.Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă. factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia. firma office@rubinian.1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3. precum şi barierele de intrare în afaceri. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. precum şi http://www.20__ 2. din urmă.). local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. 12 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei. Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare.1. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta.1.php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane. utile pentru înţelegerea acestuia. interne ale firmei.1.

rubinian. mari. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ . în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi. patroni. Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx. persoane juridice. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în principal patroni.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 13 din 151 .  Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx. mijlocii. util în activitatea de zi cu zi a firmei. dar şi juridice. Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian . persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: .1 01.86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.com http://www. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. în principal persoane fizice.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri .Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. dar şi angajaţi. în principal angajaţi dar şi patroni.Pag.  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr.): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului. utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia. 14 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.R.2 . Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei. anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www.3 .200_-12.Pag.Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale. Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 . c.com c.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere.86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.O.model demonstrativ .

rubinian.model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil. Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. obţinerea unei finanţări.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată. Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.Pag. 15 din 151 . sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale. căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.200_-12. cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. .

localitate. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.).rubinian. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier.Pag. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. o ţară etc. © 2002-2011 Rubinian . 16 din 151 .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.1 01. zonă. o zonă. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate. judeţ. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. un judeţ. ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Pag. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. deşi nu v-au fost până acum clienţi.1 01. vă pot deveni în viitor.com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 17 din 151 . Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată.com/planafaceri. utile Persoane xxxxxx acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism.

com/planafaceri. Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor. 19 Ziare. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. © 2002-2011 Rubinian .com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc...rubinian. reviste. Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): . 18 din 151 ..model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect. precum şi ale afacerii. utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia. Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine. cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Cu cât abordaţi mai atent această problemă.1 01.

php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian . şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 19 din 151 .Pag. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia. Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere.rubinian. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări.200_-12.20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.rubinian.1 01. 20 din 151 . Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil.20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Altele pentru înţelegerea acestuia.200_-12.

© 2002-2011 Rubinian .1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4. obţinerea unei finanţări. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei Nr. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. distribuţie. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii . 3 = Influenţă mare. comerţ cu amănuntul. Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie.200_-12. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ . Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Denumire un instrument de planificare inestimabil. Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie. 21 din 151 . 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru 3.rubinian.2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri.1 01.com/planafaceri. indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea. Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Mărimea câştiga ord.1. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 2 = Influenţă xxxxxxxx.

cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau surse de venit. 3 = xxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 1 = xxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 22 din 151 . servicii.com/planafaceri. 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.20__ b) Nr. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ .N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. -2 = xxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www.200_-12. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per. ord. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. ord. N .php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri.Pag.com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 0 = xxxxxx.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com). 2 = xx xxxxx. -1 = xxxxxxxxxxx.

200_-12.php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxxxxx Standarde. pentru La de dezvoltare al industriei. În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia. cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări.20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www.rubinian.Pag. oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere. Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului. şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect. Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc.Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 23 din 151 . 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei.com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată.1 01.

28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile. Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 1 = xxxxxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 3 = xxxxxxxxx http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 24 din 151 . Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi.com Amploarea xxxxxxxxx Preţ ..20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. © 2002-2011 Rubinian .1 01. în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia. util29 activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs.model demonstrativ .Pag.86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. spre exemplu. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 2 = xxxxxxx.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis.

2pagini cu întrebări la obiect.rubinian. 25 din 151 . 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere. Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea. cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică. 2 = xxxx.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx. câştiga un instrument de planificare inestimabil. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx. precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele.com/planafaceri. sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian.20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei. 33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte. diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi.200_-12.com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă. © 2002-2011 Rubinian . 1realizarea acestui model cu xxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Bine xxxxxx.1 01. subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .Pag.

model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. Concurenţi xxxxx a.200_-12. general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi.Pag.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor. utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. obţinerea unei finanţări. Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră. 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 . Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: .rubinian.com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă.1. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 26 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). © 2002-2011 Rubinian . Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii. Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei a. cât şi pentru a.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word). Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www. Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me.1 01. dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze.com/planafaceri.

3 .20__ a.Pag. 37 a.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.2 Concurenţi direcţi secundari b.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual). cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.rubinian. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian .Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www.2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2 . 27 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ c.

200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului. crt.com/planafaceri. sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ a.200_-12.Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr. Cota de piaţă relativă Preţ . 28 din 151 .rubinian.Pag.a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. rezultând cota de piaţă.4 . utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. judeţean sau naţional).86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr. puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean. şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri. local.model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei. 39 © 2002-2011 Rubinian . sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei). Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial. 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Denumire crt.

© 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12.5 . 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului. mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!).rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) . crt.1 01.model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 29 din 151 .Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr.20__ Observaţii: a. utile pentru înţelegerea acestuia. ci şi care sunt cei mai agresivi. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ .com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi.

rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. 30 din 151 . datele de identificare ale sediilor sociale etc. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. b.Pag.20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 . © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.. ca să îi analizaţi office@rubinian. codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general. Planifică profesionist itatea firmelor respective.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi.php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali.1 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Descrierea xxxxxxxxx Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www.200_-12. Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia. 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

3 .2 .Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ . 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori. cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs.200_-12.20__ b.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. însă cu cât veţi şti mai mult. Observaţii: b.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului. Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 . vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali. 200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. parte.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . 31 din 151 .

Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www.com 1 Concurenţii 2 3 4 1.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil.1 01. 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate. Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ .model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) . utile pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.4 .20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.

În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx .com/planafaceri.1 01.model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri. b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului. 33 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil.200_-12.Pag.com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian. 34 din 151 . simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.Pag.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.

Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 3.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 2 = xxxxxxxxxxxxxxx.com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Comentarii: © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 35 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului. Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată. şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil. Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ .Pag. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri. 1 = xxxxxxxxxxxxx. Alte caracteristici office@rubinian.

86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . 1 = xxxx.rubinian. Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una. aliaţii vor putea să vi se alăture.200_-12. Odată intrat pe piaţă. care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte.20__ 3.1. este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare.4 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 36 din 151 . vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate.com/planafaceri.1. Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.Pag.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile oricărui tip de afacere. 3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www. 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ .com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice. 2 = xxxxxxxx. şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.1.200_-12.Pag. ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Servicii (Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing).php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 3. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. 2 = xxxxx. 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă. *) 1 = stea. 1 = În xxxxx. **) 0 = Nou xxxx. sau 3 = semn de întrebare. 37 din 151 . Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă.model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului.1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie. pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri. Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx . Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ . © 2002-2011 Rubinian .2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3.1 01. şi vei pe piaţă. ord. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 2 = generator de venituri.1. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.200_-12. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www.1 01.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări.20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea . Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ . 38 din 151 .com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. utile oricărui tip de afacere. Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.

com/planafaceri.) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.Pag.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil. funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 39 din 151 .

Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag.20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx . Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.rubinian.com/planafaceri. 40 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia. sortimente. acoperire. Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil. Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a.1 01.2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”.rubinian. © 2002-2011 Rubinian .Pag. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs.3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com 48 http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie.86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului. Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3. cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări. stocuri. produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.1.2.20__ b) Utilitate.model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere.2. 41 din 151 . uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor. în altele nu. câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ .php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar.com/planafaceri. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii.1. uneori este important să oferiţi rate. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante. pentru 3.

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 42 din 151 . 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .1. © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare.model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. adică „Puncte tari.4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia . 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”. Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare.200_-12.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1.rubinian. Threats”.20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control.Pag. Opportunities. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi. şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere.

Pag. 3. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit. 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi.200_-12. ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile.com/planafaceri. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării.2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei. 43 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. restrângere a activităţii): Preţ . extinderea pieţei. în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor.20__ 3. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea. diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii. sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.3. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. dezvoltarea produselor. segmentul de piaţă. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.1 01. Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. (format Microsoft Word). Tacticile sunt o detaliere a strategiilor.

model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx . Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 44 din 151 .1 01. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului. Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. obţinerea unei finanţări.3.200_-12.) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.20__ 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere. Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ . etc.com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

com/planafaceri.model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.1 01. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www. Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian.86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.rubinian.20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) . tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere.com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 45 din 151 . Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian .

tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word). de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Consumulpentru înţelegerea acestuia.Pag.com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată.php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. 46 din 151 . Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www.

86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 47 din 151 .200_-12.com/planafaceri.Pag. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian. utile oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În pentru înţelegerea acestuia. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian . servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil.

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri . transport şi distribuţie. © 2002-2011 Rubinian . Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. 51 din 151 .20__ 4. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi . 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor.com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii.model . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere.Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ .Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .rubinian. 56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor.com/planafaceri. Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii.Pag. suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian. 4.2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei. Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4. Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări. Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie.

Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.com/planafaceri.rubinian. 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 Amplasamentele 58 Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. o instalaţie a unui dispozitiv. cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3. 52 din 151 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4.20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect. Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie.3 Amplasamentele.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian.1 01.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane. Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei. utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian . Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 53 din 151 .com/planafaceri.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată.

rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. mijloace de transport.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect. Ord. xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx.). Nr.3.) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord. 54 din 151 .20__ 4. Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia. maşini. Descrierea Existent/ Nr. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. ord. păşune. utile oricărui tip de afacere. indiferent de valoarea lor. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word). xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti).2 Terenuri Nr. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.3.1 01. precum şi bunurile asimilate acestora. construcţii speciale.com/planafaceri. control şi reglare.) Preţ . mobilier şi aparatură birotică etc. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare. 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri.php Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului.com model) xxxxxxxxx buc. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian. foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe. (denumire/ De buc.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx. plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4.4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an. Descrierea Existent/ Nr. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.3.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. ord. mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.4. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .20__ 4. forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern.com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri. 55 din 151 .4 Producţia şi serviciile 4.com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie. Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ .1 01. Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ - Nr. Tehnologiile utilizate.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Pag.php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

com/planafaceri.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei. produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ .php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 56 din 151 .Pag. Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word). utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. ord.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul.20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 . Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie. tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.

1 01. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în condiţii normale de producţie. şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil. de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 57 din 151 . În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese. Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ . Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Timpulpentru înţelegerea acestuia.com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. © 2002-2011 Rubinian . pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc.Pag.

58 din 151 .4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.rubinian.php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare. Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare.20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere. şi cheltuielile aferente: office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia. 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. obţinerea unei finanţări.86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului.2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian .Pag.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect. Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12.1 01. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.5. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor.1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). office@rubinian. câştiga un instrument de planificare inestimabil. Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei.20__ 4.. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 59 din 151 .5. Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.5 Protecţia mediului 4.com/planafaceri.Pag.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. de mediu. autorizaţii.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. autorizaţii. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei Licenţe.

crt.1 01.rubinian. şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil. de acumulatori. afaceri. 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Responsabil © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ . 3. utile oricărui tip de afacere.com/planafaceri. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian. xxxxxxxx 2. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori.model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului. 60 din 151 . xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări. Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs. Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr.86 lei uzate schimb. produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* .

61 din 151 . ord. Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 . În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.6 Logistica 64 Achiziţionează 4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie. © 2002-2011 Rubinian .1 01. Furnizorii: Nr.200_-12. Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie. 64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori). 4.rubinian.com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. crt. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.6.

2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www.1 01. 62 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . ci şi bani pierduţi sau blocaţi.model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 66 două săptămâni privind modul de 4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri.Pag. ord. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 .6. comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr. Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat. întreprinderi. într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri. În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului. Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .

6. c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor. tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.com/planafaceri. activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.4 Gestionarea http://www.rubinian.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care. reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. asigurarea.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri . GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4. © 2002-2011 Rubinian . Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.6. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utilajelor etc.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 63 din 151 . repararea pentru înţelegerea acestuia.Pag. şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil.

Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. 69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă. cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. Politica privind garanţiile este una importantă. angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi. şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.1 01.6.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian . În plus am pentru înţelegerea acestuia. 64 din 151 .Pag.com http://www.20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta.6. utile oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor.

86 lei Livrare online via internet 4. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.7.7. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 65 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.4 Paza şi http://www.2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului.7. vorbim de retururi. Modalităţile 4. reprezentând o pierdere economică. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde.model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 4.200_-12. În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.7. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.7.7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .

 Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Switchers. obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian .com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. . muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).  Monitoare. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/planafaceri. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.  Suporti. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.rubinian. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Preţ . Planul de afaceri sirene. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. câştiga un instrument de planificare inestimabil. şi vei  Lentile.php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. Odată cu achiziţionarea modelului.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. contacte magnetice.200_-12. detectori de soc.20__       detectori PIR. 66 din 151 .86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. instituţii.  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. detectori de fum si gaz. ediţia 2011 dispecerate. senzori de geam spart.  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia.  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01. Preţ . 67 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.

care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ Număr angajaţi. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea. urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal. Fără o planificare office@rubinian.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 .com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei. personal. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor.20__ 5. N+4 Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri. precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia). estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei. selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . Obiectivele trebuie să fie cuantificabile.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planificarea resurselor umane 71 5. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. 68 din 151 .200_-12.php foarte detaliat. este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 5. utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane. Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ .muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări.Pag. este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane.86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 69 din 151 . office@rubinian.maiştri .3. 74 Pentru firmele care au deja activitate.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5.com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere. . Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.2 Strategia de resurse umane 73 5. .1 01.1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .200_-12.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. 70 din 151 . 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3.4 Recrutarea. 77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă.Pag. În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5. Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5.86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.4. sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 5. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .4.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. © 2002-2011 Rubinian .3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 .1 01.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei. obţinerea unei finanţări.4. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi oricărui tip de afacere. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari.com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 .rubinian.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. http://www. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor.5. utile pentru înţelegerea acestuia. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională. cursuri diverse.5 Promovarea performanţelor 79 5. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor. Aceasta include calificarea şi policalificarea.com/planafaceri.20__ 5. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi. roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ . şefului ierarhic. 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente. © 2002-2011 Rubinian . inovativ şi loial. profesionale.5. perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională. Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată. obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv. 71 din 151 .com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. participarea la şedinţe şi conferinţe. 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. (format Microsoft Word).rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.5. 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www.1 01.com/planafaceri.20__ 5.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5. 72 din 151 .1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management.2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii. 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ .model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5.86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului.6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.6. stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi.6. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală. utile pentru înţelegerea acestuia.____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 5.com 5.200_-12. 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.____________________________________________________________________ 3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.6.com/planafaceri. 5. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.6.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.6. 73 din 151 . compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1.____________________________________________________________________ http://www.6. ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 5.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).____________________________________________________________________ 2.3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă . util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ .5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.200_-12.86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului.6. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian.9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei.com 5. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere.6.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.6. utilxxxxxxxx .Pag.6.model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil.7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: . Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 74 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 5.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

kilograme etc.com/planafaceri.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. kilograme etc.com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www. şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. litri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). litri.(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din . Volum vânzări (bucăţi.20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 78 din 151 defA4 abcd- .200_-12. Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) .model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) . Volum vânzări (bucăţi. kilograme etc. litri.Pag. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ .rubinian.(e x d / 100) office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Preţ . © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01.d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 79 din 151 abcd- . utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.Pag.20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

Pag.rubinian.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un Slogan. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. 7 © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. seturi de birou etc. Hârtie personalizată Designul produselor Preţ .20__ 6.200_-12. Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 80 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.2 .model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Cheltuieli de marketing (lei. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.

com/planafaceri. sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 .model demonstrativ - Preţ . şi vei câştiga un Anuare. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. probe gratuite.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Cupoane pt.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. repertorii instrument de planificare inestimabil. reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) .

cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite. utile pentru înţelegerea acestuia. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri. cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse.Cheltuieli de exploatare 91 (lei. 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere. lucrări.model demonstrativ Materii prime.1 01. fiind relativ constante. 82 din 151 .xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii. anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.rubinian. Preţ . sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. http://www.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Astfel. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora.com/planafaceri.com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian. care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei).personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil. Odată cu achiziţionarea modelului. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie. Totuşi. putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile. Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) .3.20__ 6. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. Spre deosebire de cheltuielile directe. util în activitatea de zi cu zi a firmei. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri .3 . taxe şi vărsăminte asimilate.

83 din 151 .1 01. transferări III. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. detaşări.E.E.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.S. colaboratori.A. chiria (fixe). Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T.S.200_-12.com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. deplasări. şi vei câştiga un Preţ .) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian .20__ II.4 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. actuali sau potenţiali de afaceri.3. Costuri indirecte fixe Reclama.model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www. Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. studii si cercetări.php 1.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T. publicitate.cheltuieli cu asigurările (fixe). Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Cheltuieli de personal (lei.rubinian.A. anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii . transportul de bunuri şi personal.86 lei Livrare online via internet 6. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.

actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere.A.86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. sau pentru partenerii 2. Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www. 84 din 151 . Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.E. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.200_-12.20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat . Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ .com/planafaceri.S.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Personal T.

şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.com/planafaceri. Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. 85 din 151 angajaţi . neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ .20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian.

20__ 6. © 2002-2011 Rubinian . anul _______) Nr. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct.16+17) 15 http://www. 4 Alte venituri din exploatare (ct. stocurilor 6 de execuţie (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 645-7415) office@rubinian. 603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct.rubinian. 7417+758) 9 Preţ . 1 Cifra de afaceri netă (rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. 92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate. utile pentru înţelegerea acestuia. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri.com/planafaceri.model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd.Contul de profit şi pierdere 92 (lei. 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet (rd. 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului.5 . 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect. 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 701+702+703+704+705+706+708). 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate). 11 (ct.3. 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.200_-12. 86 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct.1 01. 02 la 05) Nr.Pag. Denumirea indicatorului Ord.php a Salarii şi indemnizaţii (ct.

donaţii şi activele cedate (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. sau pentru partenerii .22-23) 21 b1 . (rd. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli (ct. 87 din 151 .20__ necorporale (rd.1 01. (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Cheltuieli (ct.Venituri (ct.44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .Venituri (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite. 6811+6813) 19 a2 .3 Cheltuieli cu despăgubiri. utile pentru înţelegerea acestuia.php 37 din activele imobilizate (ct. 7611+7613) 35 . taxe şi vărsăminte asimilate (ct.Venituri (ct.com . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 654+6814) 22 b2 .Cheltuieli (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.din care.Pag. 766) 39 office@rubinian. 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .200_-12. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un . 19-20) a1 . 7812) 31 instrument de planificare inestimabil. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. .611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct.Pierdere (rd.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. leasingul (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.Profit (rd.din care.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.din care. 41 Alte venituri financiare (ct.rubinian.com/planafaceri. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www.

Pierdere (rd. 61+62+63) (rd.20__ .86 lei Livrare online via internet . 58-59) 60 http://www. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ . 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului.Pierdere (rd. 42-49) .Venituri (ct. . şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct.rubinian. 88 din 151 .1 01.Cheltuieli (ct. 32+49-10-42) afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta . 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ .Profit (rd.com/planafaceri.Profit (rd.din care. 54-55) 56 .com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.planificare inestimabil. 666-7418) 46 . 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pierdere (rd.Profit (rd.php . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Profit (rd.Profit (rd.Pierdere (rd. 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online .Pag.10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 686) 44 .Pierdere (rd. 698) 63 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. . 58 Venituri totale (rd. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .200_-12. 663+664+665+667+668) 48 (rd. 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd.

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului.86 lei Livrare online via internet 13 (rd. sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor. Cheltuieli in avans D. 17+18).xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic.Pag. Creanţe 07 III.3.com/planafaceri. Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Total active minus datorii curente Preţ . anul _______) Nr.php J. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante . Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I. Active imobilizate 01 I. iar în pasiv. Active circulante nete. din care 17 ct. Venituri in avans (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Denumire Luna rd.com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct. 04+12-17) G. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. Imobilizări necorporale 02 II. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 10 C. respectiv instrument de planificare inestimabil. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H. 472 http://www. Active circulante 05 I.model demonstrativ B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian .7 – Bilanţul 94 (lei.Total (rd.Total (rd. 92 din 151 . Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 12 datorii curente nete (rd. 09+10-11-18) F. prevăzute de lege. 01 la 03) . şi vei câştiga un actuali an E.rubinian. întreprinderi. Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II.20__ 6.

86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri.model demonstrativ IV. Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta . Rezultatul reportat .capital subscris nevărsat .Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI. În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. Capital (rd.capital subscris vărsat .Sold D oricărui tip de afacere.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii (rd.Sold C ediţia 2011 . Rezerve V.20 la 22) din care: . Rezerve din reevaluare . şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd.Pag. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. Prime de capital III.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .20__ I. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .Sold D . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planul de afaceri Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.patrimoniul regiei II.rubinian. 33+34 ) planificare inestimabil.

86 lei Livrare online via internet . fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice.Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .1 01. consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile).Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă.com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . cât şi pentru . 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian.4.Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4 Previziuni financiar-contabile 95 6. În plus am introdus explicaţii . altele): .model demonstrativ .Taxe.Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . 94 din 151 .Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta .Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .1 .200_-12. © 2002-2011 Rubinian .Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www. . impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 . oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum . fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online . .Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word).Rata inflaţiei .php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de .Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări.Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Paritatea leu/euro: .20__ 6. Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată.Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. materiale office@rubinian. şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.4.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent. pt. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.model demonstrativ 6. utile pentru înţelegerea acestuia. ediţia 2011 . Preţ . sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri. Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei.Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. .Altele . Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 .php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime. Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Stocuri iniţiale Materiale / comp. Planul de afaceri .200_-12.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent.86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului. anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent.20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . 95 din 151 .

ediţia 2011 Consultanţă în design . 96 din 151 .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri.com/planafaceri. kilograme etc.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. litri.rubinian. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru unei finanţări. Venit net (a x b) – (e x c) . a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii 6. şi vei câştiga un actuali afaceri. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil.3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word).Pag. kilograme etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei. & Mk. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet (lei.4.php Volum vânzări (bucati.1 01. anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati. brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. kilograme etc.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .(e x d) oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) .rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. litri. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- . sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri. kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . litri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.) Odată cu achiziţionarea modelului. litri. şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil. kilograme etc.Pag.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). litri.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian . Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A .) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian. litri.Pag. b) Previziuni anuale privind vânzările (lei. Venit net (a x b) – (e x c) . kilograme etc. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. anii_______) Preţ . Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Volum vânzări (bucati.d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. 98 din 151 bcdefB4 abcd- . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c . kilograme etc. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www.com/planafaceri.200_-12.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

) Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. litri.com/planafaceri.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu .(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . kilograme etc.Pag. litri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. kilograme etc. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). (Nume produs) Volum vânzări (bucati.com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Venit net (a x b) – (e x c) . tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere. oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. litri. kilograme etc.1 01. litri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri. 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- . (Nume produs) Volum vânzări (bucati. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) . utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12.) http://www.(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati.20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .rubinian.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. kilograme etc.

© 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei. 6. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor .4.4 .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 100 din 151 efB4 abcd- . Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Preţ .(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

Pag. diplome. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. uri. cravate. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia. jucării. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www. pixuri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.) instrument de planificare inestimabil. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . bloc-notes. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. produse „legate”) Preţ . agende. calendare.php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. butoni.1 01. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 .20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele . util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un seturi de birou etc. În plus Cadouri de protocol (brelocuri. probe gratuite.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. insigne.rubinian.

Pag. 102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele . util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului.rubinian.1 01. anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei.com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere.

Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. reduceri de preţ Eşantioane Preţ .200_-12. În plus pixuri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. port-vizit-uri. diplome.com/planafaceri.model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. insigne. sau pentru partenerii seturi de birou etc. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare .rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. probe gratuite.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului. agende. bloc-notes-uri. calendare. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www.) actuali sau (produse de afaceri. Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. butoni.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. jucării. cravate. © 2002-2011 Rubinian . Cadouri de protocol (brelocuri. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet . (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei. anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I. 104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele . materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă. Preţ . Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. utile pentru înţelegerea acestuia.4.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere.5 . Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime.86 lei Livrare online via internet 6.

model demonstrativ (fixe).cheltuieli cu asigurările .) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ .rubinian. sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri.Pag. transferări III. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . sociale şi alte reţineri .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T. chiria (fixe). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.A.86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.S.20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .personal direct productiv II. cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.S.personal indirect productiv (T. publicitate. 105 din 151 .200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). colaboratori. oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere.) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei. studii si cercetări. transportul de bunuri şi personal. utile pentru înţelegerea acestuia. deplasări.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.E.1 01. detaşări.A. şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.E.com/planafaceri.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.1 01.personal indirect productiv (T.A.E. Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.S. Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului.personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.cheltuieli cu asigurările (fixe). Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri . 106 din 151 .personal de conducere http://www. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.S.php Total salarii nete personal indirect productiv (T. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere.Pag. transportul de Preţ . Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.A. Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Total contribuţii sociale şi alte reţineri . studii si cercetări.86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. detaşări. transferări III. chiria (fixe). deplasări. sau pentru partenerii II. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei. colaboratori. şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil.E.model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) . anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I. Total contribuţii sociale şi alte reţineri .

101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 .model demonstrativ . sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri.Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei.4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere.php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian. Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ .com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.6 . şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.20__ 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului. Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www. © 2002-2011 Rubinian . CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 107 din 151 . Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.E.com beneficii/ total angajaţi) 3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian.200_-12. Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. Personal T. oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.S.86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .A. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.Pag. (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în . În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2. 108 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.

20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. 109 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . oricărui tip si afacere. © 2002-2011 Rubinian . În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.Pag.

(indirect productiv) Preţ . Personal T. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil.E. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).A. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate .model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.200_-12. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2. în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www.S. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag. 110 din 151 . Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian. 3.com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Detalii şi Comanda Online http://www. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei. oricărui tip de afacere.com/planafaceri. 111 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect.200_-12.1 01.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat . În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. © 2002-2011 Rubinian .200_-12.7 . 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă. 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.4. şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil.20__ 6. Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii nete (ct. anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. principal de activitate îl constituie leasingul (ct.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd. 6 de execuţie (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd. model demonstrativ Ord. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. 641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Nr. 607) 14office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 4 Alte venituri din exploatare (ct.rubinian. 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere.1 01. 603+604+606+608) 12 http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale. 112 din 151 .86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. rd. Denumirea indicatorului Anul .

utile pentru înţelegerea acestuia. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. .86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.din care. util în activitatea de zi cu zi a firmei. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.22-23) 21 b1 .2 Cheltuieli cu alte impozite. donaţii şi activele cedate (ct.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Venituri (ct.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . şi vei câştiga un 6812) 30 .611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.1 01. 7611+7613) 35 . 654+6814) 22 b2 . 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian. sau pentru partenerii . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. (rd. (rd.3 Cheltuieli cu despăgubiri. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.com 11 Venituri din dobânzi (ct. 766) 39 . 41 Alte venituri financiare (ct.Cheltuieli (ct.200_-12.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. leasingul (ct.Venituri (ct.Pierdere (rd.actuali sau potenţiali de afaceri.php 37 din activele imobilizate (ct.com/planafaceri. 6811+6813) 19 a2 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.Profit (rd.din care.Cheltuieli (ct. 19-20) 18 a1 .din care.rubinian. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.Cheltuieli (ct. 113 din 151 .32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.Venituri (ct.

de planificare inestimabil. 60-62-63) 64 .php .com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 666-7418) 46 . 691) 62 office@rubinian.Profit (rd.10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. (Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului. 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.din care. 61+62+63) (rd.Pierdere (rd. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 663+664+665+667+668) (rd.Profit (rd.1 01.20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.Venituri (ct.49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea . 53 15 Venituri extraordinare (ct. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ . 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd.rubinian. 32+49-10-42) de afacere. 686) 44 .Profit (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.44-45) .com/planafaceri.Pag. 114 din 151 . 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct.Pierdere (rd.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): .Pierdere (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): .Pierdere (rd.Profit (rd. 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ .200_-12. 58-59) 60 http://www.Pierdere (rd. 42-49) 50 . 54-55) 56 . 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Cheltuieli (ct. sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri.Profit (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd.

7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 6811+6813) 19 a2 .Venituri (ct. (rd.rubinian. N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd. model demonstrativ Ord. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. 766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian .php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. rd. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. 607) 14office@rubinian. sau pentru partenerii nete (ct.Pag. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . Denumirea indicatorului Anul . b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 711) Sold Cplanificare inestimabil. 603+604+606+608) 12 http://www. 115 din 151 .Cheltuieli (ct. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. 19-20) 18 a1 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere.Nr. 02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.1 01. 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct.

Venituri (ct.Pag. 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 .Cheltuieli (ct. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct.Cheltuieli (ct.Venituri (ct. 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian .44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8.200_-12.com/planafaceri. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php . . ediţia 2011 635) 26 8.Cheltuieli (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.22-23) 21 b1 .2 Cheltuieli cu alte impozite.com (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei. . 116 din 151 . 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului.Pierdere (rd. 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct.lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 686) 44 . utile pentru înţelegerea acestuia.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model . .Profit (rd. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 766) 39 http://www.3 Cheltuieli cu despăgubiri. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.din care. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct. 654+6814) 22 b2 . donaţii şi activele cedate (ct. sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri. 7812) 31 (rd.1 01.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.din care.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. .32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct. şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil.11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 762+764+765+767+768) office@rubinian.Venituri (ct.763) Planul de afaceri . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.din care. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pierdere (rd.Profit (rd.49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): . 663+664+665+667+668) (rd.com .din care. 117 din 151 . 54-55)instrument de planificare inestimabil. . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct.86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd.model demonstrativ .10+42-32-49) 52 . 42-49) 50 .Pag. © 2002-2011 Rubinian . de afacere. 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): .Profit (rd. 61+62+63) (rd. 56 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri.Profit (rd. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului.Profit (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Profit (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 10+42+54) Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct.Pierdere (rd. 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct. 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 60-62-63) 64 office@rubinian.rubinian.Pierdere (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pierdere (rd.1 01.com/planafaceri. şi vei câştiga un actuali sau . 698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www. 58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . 55-54) 57 58 Venituri totale (rd.20__ .Pierdere (rd.

anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale .rubinian.Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei. Preţ .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.8 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 118 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare.20__ 6.200_-12.

com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active. 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .9 . cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. C.200_-12. A.Împrumut A oricărui tip de afacere. precum şi resurse pentru investiţii viitoare. © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 .Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung. . din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale. B. inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE .rubinian. Achiziţii de active fixe corporale. 119 din 151 .20__ 6.com/planafaceri. sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului. http://www. întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare. inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung. De asemenea. util în activitatea de zi cu zi a firmei.4.1 01. D1. din care: Planul de afaceri I. Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar. tabele şi variante diverse care se pot adapta . inclusiv TVA Preţ . se pot folosi accelerarea încasărilor.Împrumut B . Puteţi apela şi la împrumuturi. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2. 120 din 151 .Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. H. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Ambalaje . . Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4. Animale şi păsări . II.Împrumut A (inclusiv avansul) .intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9.rubinian. Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. după caz: F1. F5. Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. Materii prime .intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului. E. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Împrumut B .Pag. K. sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare. Alte cheltuieli din afară (externe. reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian . Materiale de natura obiectelor de inventar .com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet K1.20__ D2. din care: . inclusiv TVA. privind energia şi apa) K6.Împrumut B (inclusiv avansul) . Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. inclusiv TVA (după caz). F. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K13.php K8.200_-12. Cheltuieli de protocol.Împrumut A . J.intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare. I. Mărfuri . util în activitatea de zi cu zi a firmei.intrări de stocuri http://www. din care: Preţ .com K10. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil. K12. utile pentru înţelegerea acestuia. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G.intrări de stocuri K2.Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI . locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Materiale consumabile . Cheltuieli cu redevenţele. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. K3.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende .20__ N1 N2 O1 O2 P.model demonstrativ Total plăţi. TVA de plată M2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. Q. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. III. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). T.Pag. © 2002-2011 Rubinian . Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. S.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. R. . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1. 124 din 151 M.

Creanţe 07 III. 17+18). 131 18 ct.4.com 17 ct.20 la 22) din care: 20 .Pag. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III. Provizioane pentru riscuri si http://www.20__ 6. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H. şi vei câştiga un 09 Active circulante . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 06 II.10 . 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F. Capital (rd. 12 datorii curente nete (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.capital subscris vărsat 22 .1 01. Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.capital subscris nevărsat 21 . 01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B. Cheltuieli in avans D.Totalplanificare inestimabil. 05 la 08) 10 C. J. Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Imobilizări necorporale 02 II.com/planafaceri.model demonstrativ 01 I. Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei.200_-12. anul _______) Nr. 04+12-17) G. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Stocuri oricărui tip de afacere. Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I. Active circulante nete. din care office@rubinian. Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . Active imobilizate . Venituri in avans (rd.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian . 19 I. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Total (rd. sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV. 125 din 151 . Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri.rubinian.86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E. instrument de (rd. 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Prime de capital III. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Active circulante .Sold D IV.com/planafaceri. 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .total (rd.Sold D VI.20__ II. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Rezerve din reevaluare . Active circulante I. Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.total (rd. IV.rubinian. Stocuri II.200_-12.model demonstrativ . 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com B. Imobilizări necorporale II. Rezultatul reportat .Pag.Sold C . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. anii _______) Preţ . Imobilizări financiare Active imobilizate . Active circulante nete. rd. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. respectiv datorii curente nete (rd. Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Nr. Active imobilizate I. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E. N+1 N+2 N+3 N+4 A.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 05 la 08) C. Total active minus datorii curente (rd.Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd. Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 09+10-11-18) F. (lei. Imobilizări corporale III.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Sold C . utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Sold C . şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil. Creanţe III.1 01.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd. Cheltuieli in avans D. Rezerve V. 04+12-17) G.

200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 472 J.20__ 15 H.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ 23 II. tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 131 18 ct. sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului . 32+33 ) 34 Preţ . Rezultatul exerciţiului financiar . util 32 Total capitaluri proprii (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.Sold D 25 26 IV. şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil. 28 oricărui tip Sold D VI. 127 din 151 . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I.atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.la dividende afaceri.Sold C 29 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20 la 22) din care: 20 . © 2002-2011 Rubinian .Pag.patrimoniul regiei . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Rezerve din reevaluare . 17+18).Sold C .capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 . Capital (rd. Capital si rezerve 19 I. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei. Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V. 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd.de afacere.Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat .com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.capital subscris vărsat 22 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Venituri in avans (rd. din care 17 ct. Prime de capital 24 III.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian. cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.4. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate. © 2002-2011 Rubinian .1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil. 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www. 128 din 151 . Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ .xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului.20__ 6. Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi. risc) 107modelului. utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Totodată. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt.model demonstrativ .com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată.com/planafaceri. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil. RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word).11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx .

200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere. Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu. TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.Pag. N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ . utile Profit înainte deînţelegerea acestuia.rubinian.model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian. dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei. 1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian .1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www. 129 din 151 .

200_-12.1 01.com/planafaceri. N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor.20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 . Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Cifra de afaceri Total active Preţ . utile VRAI pentru înţelegerea acestuia.com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. 130 din 151 .86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect.

rubinian. utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia.20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor .model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ . Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile. 131 din 151 . tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. materiale.php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian. şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa. energie si combustibil.200_-12.1 01.

rubinian. ele se modifică continuu.1 01. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări. impozite. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Taxe. spre deosebire de costurile fixe.com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. apa office@rubinian. N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B. 132 din 151 . două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A.20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. neexistând nici un profit şi nici o pierdere.php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie. apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar. câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ . Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil.

obţinerea unei finanţări. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www.2000. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com/planafaceri. Odată cu achiziţionarea modelului.com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect.1 01. g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ .rubinian. tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. impozite. RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min. i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. rata dobânzii bancare. util în activitatea de zi cu zi firmei. rata de schimb a leului. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA. publicat în MO 286/26. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere.investiţii.Pag. internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.06. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C .20__ Taxe.05. 133 din 151 .2000 © 2002-2011 Rubinian . r max. vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C.200_-12.

com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian .Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.12 .1 01. utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ .4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 134 din 151 ./ investiţia initială. TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www. oricărui tip de afacere.com/planafaceri. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. cât şi pentru 6. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. IP= VAN +obţinerea unei finanţări. altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins. proiectul respectiv.

şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx .Pag.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.5 Necesităţile financiare 113 6.model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor. precum şi la ce va folosi această sumă. (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6.5. şi cealaltă modul de rambursare.Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii).com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât ar mai trebui împrumutaţi.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului.2 . 5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar. eventual. Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei.1 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5.20__ 6. © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale. şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere. 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat. 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian. sau pentru sau potenţiali de afaceri. 135 din 151 . aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word).rubinian.

Detalii şi Comanda Online 2 http://www.model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 6 7 8 Preţ . 136 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere.5. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 .200_-12. 6.Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 .rubinian.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior. 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. succesului de durată.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Managementul informaţiilor 115 7.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1. codificarea informaţiilor.1. şi vei 7. stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice). stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. procedura de scoatere temporară din arhivă etc.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 .1.1 01.1.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. câştiga un instrument de planificare inestimabil.1.20__ 7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7.200_-12.1.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7.1. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ 7.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1.1.com/planafaceri. Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea.rubinian.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii.1.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7.1. 137 din 151 . 7.2 Instrumentele.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1.

CD. evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare. Sistemele de instrument de planificare inestimabil. şi vei 7.2. 7. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare. © 2002-2011 Rubinian .2. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. 7.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.1. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 b.1.2.1.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Sistemele deunei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. DVD. a.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.2. 138 din 151 .1. câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.2 Instrumentele.1.Pag.2. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea.com/planafaceri. b.2.200_-12. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7. Blue-Ray etc.2.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire .1.1 01. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a.20__ 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com c. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.2 Sistemul informaţional electronic119 7.rubinian. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei d. utile pentru înţelegerea acestuia.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. . . Preţ .model demonstrativ - 7.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx. câştiga producţiei.86 lei . pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Odată .com .20__ b. Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii. .com/planafaceri. . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.reducerea duratei ciclului de fabricaţie. Detalii şi Comanda Online http://www. peste .reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e. © 2002-2011 Rubinian . modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.reducerea cheltuielilor indirecte.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor. şi vei Achiziţionează acum . .reducerea costului informaţiei.sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare. Nivelurile de acces d. pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile. .raţionalizarea circuitelor informaţionale.creşterea profitului. . office@rubinian.creşterea productivităţii muncii.raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă.1 01.rubinian.php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g. . . .creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 . cu achiziţionarea modelului.creşterea gradului de tip de afacere. două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile.reducerea cheltuielilorpoatetransport. Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect.creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil. . Modelul de fi utilizat . capacităţilor de producţie clare pe marginea planului.raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx. utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente.Pag. Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. . . 139 din 151 .sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate.

3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian.3.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7.php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3.3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7.com/planafaceri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7.2.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2.3. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7. © 2002-2011 Rubinian . 140 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului.86 lei 7.1 01.200_-12.20__ 7.3.3.3.3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 7.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .3.3.model demonstrativ 7.1. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.2. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.1.1.1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.com http://www. 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale. 7. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1.Pag. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.1.2 Instrumentele.3.2.2 Instrumentele.3.3.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .1. a.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f.Pag. Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www.3.3. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c.3. d.rubinian. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia.20__ d.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice .2.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 141 din 151 . şi vei c. cât şi pentru a.86 lei e. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7. Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b.1 01. obţinerea unei finanţări.2. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ . Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Sistemele de comunicare audio-vizuală 7. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7.model demonstrativ a. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. nu naiv. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 8. © 2002-2011 Rubinian .2 Riscurile Domeniu Preţ .1 01.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www.com/planafaceri.rubinian.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Managementul riscurilor 123 8.com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului. 142 din 151 . Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing . utile pentru înţelegerea acestuia. Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8.

3 = ridicat. câştiga un instrument de planificare inestimabil. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare.rubinian.php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.com/planafaceri. 2 = moderat.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere. avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului. pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Preţurile *) 0 = inexistent.3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 . detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). pentru a fi aplicat.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9. aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. montare.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune.86 lei Proiecte.Pag. Pentru aceasta. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată.1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT. să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite. Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 9. este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri. şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ . 143 din 151 . 1 = scăzut. 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora. Transport. care. utile pentru înţelegerea acestuia.2). http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. aprobări. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 8.

şi financiar-contabile. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan .com/planafaceri. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 . planificare departamentale. rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.200_-12. .model demonstrativ - 9.rubinian.1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. ce trebuie să conţină: . resurse umane.com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni. se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta . 144 din 151 .2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune.Pag.Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni.php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare.atât pentru necesităţile interne ale firmei. pentru înţelegerea acestuia. utile . Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri. acum modelul complet departamentele Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv. Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian .1 01. modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice. 9. c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. oricărui tip de afacere.Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi. Numai în urma Preţ .2.Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. planurile de afaceri devin inoperabile.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9. 145 din 151 .php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian. rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.200_-12. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare. Odată cu achiziţionarea modelului.2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . utile pentru înţelegerea acestuia.2. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.Pag.20__ 9. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian .3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare.4 Controlul http://www.com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi obţinerea unei finanţări.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare.2. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word). rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile.2. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect.

1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.3. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 146 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ 9. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. verificat şi aprobat. precum şi activităţilor firmei. pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr.3. precum şi activităţilor firmei. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare. Detalii şi Comanda Online http://www.3.200_-12. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri.2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 9.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan.Pag. Planul de afaceri 9. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări.3. 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan.3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9. pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan.com/planafaceri.

rubinian.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. 13 . Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 .Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . 6 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ - 3 .com 12 .Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 .Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 . 7 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Anexe 1 .Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .200_-12. 10.Materiale de http://www.Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 . 147 din 151 .Pag. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 .86 lei 8 .1 01.Fotografii obţinerea unei finanţări.Organigrama © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.

Real Previz. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei Luna Ch. vândută & vânzarea mărfurilor Previz. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Previz. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. Real Previz. Real Previz. Real Total venit brut prod.com/planafaceri. 148 din 151 .php sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Real Previz. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri . vândută & vânzarea mărfurilor Previz.1 01. Real Preţ . de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr. Real Previz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. Real Total venit brut prod. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz.rubinian.

rubinian.model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei *) 0 = Nerespectată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).. Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com/planafaceri. 2 = Rezultat xxx. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu. © 2002-2011 Rubinian .20__ 17 .200_-12. 149 din 151 .1 01. crt. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) . 3 = Rezultat xxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de …………………………………. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 1 = Parţial xxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr.. Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.

Preţ .com/planafaceri. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului. crt.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ 18 – Jurnal de activitate Nr. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 150 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.1 01.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) .Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 151 din 151 .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ 19 .Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Preţ . crt. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.