Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

..................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA..........................................2 Obiectivele sistemelor informaţionale ...................................................................................................139 Preţ ....................................................2 Controlul ........................ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale............ Planificarea financiar-contabilă .... Implementarea planului de afaceri ......................................144 office@rubinian...............143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9........ Managementul riscurilor ..............................................................................147 8 ........77 nu te ajută cu nimic concret? 6...... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.............147 10........................................................................................................................................................................................................70 5.......... 3 ...............................................................................................140 Livrare online via internet 8..........................1 Cercetarea sistemelorinstrument de .................................................................................................................86 lei 7........................4 Recrutarea.......php 0724-578433 sau 0269-226780 9............................................................................................................................................................142 Odată cu achiziţionarea modelului............................................Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă..................................137 7.................3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal ..............................com/planafaceri........................4 Previziuni financiar-contabile .....1 Obiectivele de resurse umane .................................................................. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri...............................................................................135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei...........................................................................................................................................................68 5..................................20__ Pază şi protecţie..69 Planul de afaceri ediţia 2011 5.......................2 Strategia de resurse umane .. pentru înţelegerea ................... 4 din 151 4..........71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5...5 Promovarea performanţelor ...................................147 2 ..........................Informaţii tehnice şi de producţie .................................72 6............................................................................. Managementul informaţiilor .................................147 7 .................. 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)............................................................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere................. şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil...............................................................146 Anexe ............1 Obiectivele financiar-contabile .................................................................. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8.................. selecţia şi integrarea ....... 7................................................143 http://www........................................................................ util în activitatea de zi cu zi a firmei............................ Detalii privind concurenţa .....................................................................................6 Conducerea managerială ................................. 143 Detalii şi Comanda Online 9.............Pag............................ 68 5.....69 ............Fotografii ..................................................................CV-urile managerilor cheie ............... 142 8........................ utile 6..200_-12...................................................Lista şi planul amplasamentelor ......................3 Strategia sistemelor informaţionale .............................94 6...............147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată..............................................................................................................................................................................................1 Ipotezele folosite la elaborarea planului ........................................... 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini ....................Detalii privind drepturile de autor......model demonstrativ 5............................................2 Riscurile ....................................................2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect........Programul de achiziţie a echipamentelor .................................65 5................................................................147 6 ................142 8............................................com 9.........................................................................75 6................................................ cât şi pentru 7...................................147 4 ..........76 6..................................................1 01....147 9 .3 Procedurile de modificare şi actualizare ......................Numele şi detaliile privind consilierii ......................................................................................................................................................................................................................7 ................ Planificarea resurselor umane ................................5 Necesităţileobţinerea unei finanţări...........................................3 Ieşirea din afaceri ........................ 147 1 ........................1 Planurile de acţiune ........3 Situaţia financiar-contabilăacestuia.rubinian....................147 5 – Lista furnizorilor ......................................................................................................................................... financiare .....................................................................................147 © 2002-2011 Rubinian ...........................................

.............................151 19 ....147 13 .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Organigrama ............................................................com/planafaceri......... nu te ajută cu nimic concret? Preţ ...........................147 16 – Raport financiar-contabil ............... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www............rubinian........................................Pag...........................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA......... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului..Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect............................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere...........20__ 11 .......Materiale de marketing ...com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată................................1 01.................................................................147 12 ........ sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.........200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)............ cât şi pentru obţinerea unei finanţări......... util în activitatea de zi cu zi a firmei.......Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ . scrisori de intenţie ..........Conturile verificate ................................................................................................................. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil..... 5 din 151 ...................Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere ............................................................147 ediţia 2011 Planul de afaceri ..... utile pentru înţelegerea acestuia................... Planifică profesionist viitorul afacerilor tale..........................150 La realizarea şi actualizărilor ................... Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei........Contracte importante.149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ....148 17 ..........................147 14 ...php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian............................................................................................. © 2002-2011 Rubinian ........ comenzi ferme...........................model demonstrativ 15 ..................

model demonstrativ - 1.5 .7 . xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă.Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 . xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Produsele şi/sau Preţ .php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian.Concurenţa şi http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole.Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1.2 .6 .86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 6 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. în maximum două pagini. ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.20__ 1. Sumarul executiv 1 1.rubinian.com 1.1 01.Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1.Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul.8 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1.3 .Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.Pag. 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.9 .200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.4 – Strategia de afaceri 1.

10 . interne ale firmei.13 .14 .Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1.12 .Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1. utile pentru înţelegerea acestuia.Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 . Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12.1 01.Riscurile Preţ . 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar.11 .15 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ - 1.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Producţie şi operaţiuni Planul 1. © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 7 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

1 01. Descrierea afacerii 3 2. obţinerea unei finanţări. Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian.1 Denumire.2.Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2.20__ 2. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare.86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.2 . 8 din 151 .Pag. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar.200_-12.1 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian.model demonstrativ - 2.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.com BI/CI: C.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Activităţile principale (conform C. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel./fax.1 01.): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1.A.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere. nr.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian.com/planafaceri. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 9 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.I. seria ____ numărul _________. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.N. seria ____ numărul _________. xxxxxxx etc. ….: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil. via internet Nr. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C.I. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx. 2.Pag.E.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). eliberat la data de ________ de către http://www. Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C. cont bancar: _________________ la banca _________________.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.I.20__ Tel. 2.model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag./fax.: __________________ Mobil: _____________ Nr.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C. perioadă) Preţ .I.profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12./fax.1 01./fax.: __________________ Mobil: _____________ 2.rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie. seria ____ xxxxxxxxxx _________.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . responsabilităţi.com/planafaceri.: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian .com ______________ Tel. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel. 10 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. seria ____ numărul _________. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 1.2.

pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 11 din 151 . 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.1 01. 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Obiectiv N Preţ .20__ 2.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: .com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România .Pag.rubinian. Bihor.200_-12. Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului.3 Aria geografică deservită 5 2. utile pentru înţelegerea acestuia.judeţele Timişoara.php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. Hunedoara. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Acest lucru este o eroare.. office@rubinian.Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere. Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.3 . xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni. © 2002-2011 Rubinian . care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil.4 . acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri. când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2. Germania – Munchen etc.2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective. resurse umane.2.

concurenţa. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta.). sau.com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. pentru a şti cui vă adresaţi. industria. utile pentru înţelegerea acestuia. 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing. precum şi barierele de intrare în afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere.Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată.20__ 2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3. local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. precum şi http://www. Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3.1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3.php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe. © 2002-2011 Rubinian . şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Pag.4 .1.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane.1 01. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri.200_-12. factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 . straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei. concurenţa etc. 12 din 151 .1. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3. firma office@rubinian. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri.1.1 . interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. din urmă. Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.

1 . tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări.1 01.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri .xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici.  Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. în principal persoane fizice. Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. persoane juridice.Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. mari. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). atât pentru necesităţile interne ale firmei. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ . 13 din 151 . în principal angajaţi dar şi patroni. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. mijlocii.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c.  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. patroni. dar şi juridice.200_-12. în principal patroni. dar şi angajaţi. persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: . Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi.

200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com c.R.3 .2 .com/planafaceri.model demonstrativ . Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 .1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere.Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag.86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei.): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian .Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. c.20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C. 14 din 151 . utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www.O.rubinian. : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr.

obţinerea unei finanţări. căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ . Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.1 01.20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.Pag. 15 din 151 .4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c. sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată.200_-12.rubinian.

localitate. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 .). un judeţ. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. judeţ. o zonă. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. zonă. o ţară etc. ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri. 16 din 151 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. © 2002-2011 Rubinian .

Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are.1 01. utile Persoane xxxxxx acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere.rubinian. ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . deşi nu v-au fost până acum clienţi. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ . vă pot deveni în viitor. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată. 17 din 151 .com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag.

Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor.. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.200_-12. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. reviste.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): .model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect. Cu cât abordaţi mai atent această problemă. 18 din 151 . precum şi ale afacerii. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc.com/planafaceri.. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. 19 Ziare.rubinian. Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată..Pag. cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine. j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 19 din 151 .com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.200_-12. Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian . în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag.1 01. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia.86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului.

20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx . 20 din 151 .1 01.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3.php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian. Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile Altele pentru înţelegerea acestuia. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil.model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme. Denumire un instrument de planificare inestimabil. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. obţinerea unei finanţări. 21 din 151 . pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru 3. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx.Pag.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1. 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx.2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri. indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . distribuţie. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii . utile pentru înţelegerea acestuia. Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie. 2 = Influenţă xxxxxxxx. Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie.1 01.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian .rubinian. 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. comerţ cu amănuntul. Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . 3 = Influenţă mare. N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ . Mărimea câştiga ord. Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

22 din 151 . Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx.Pag. Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3 = xxxxxxxxxxxxxx.200_-12. -1 = xxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe.N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 .rubinian.php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. ord. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. sau surse de venit. N .com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. servicii. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ . -2 = xxxxxxxx.20__ b) Nr.rubinian. 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări.1 01. © 2002-2011 Rubinian . c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. 2 = xx xxxxx. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per. utile pentru înţelegerea acestuia.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. ord. 0 = xxxxxx.com/planafaceri. 1 = xxxxxxx.

model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere. Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri. 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei.200_-12. pentru La de dezvoltare al industriei. Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului. oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www.php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian. 23 din 151 .20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte.com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc.Pag.1 01. În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia. şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. xxxxxxxxxxx Standarde. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.

1 = xxxxxxxx. 2 = xxxxxxx. utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente.20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal . 3 = xxxxxxxxx http://www. Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis.Pag.com/planafaceri.rubinian.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ . 24 din 151 . în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Amploarea xxxxxxxxx Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile. Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util29 activitatea de zi cu zi a firmei. spre exemplu.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică. 2pagini cu întrebări la obiect.php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx. sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii.Bine xxxxxx. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi.com/planafaceri.Pag.86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte. câştiga un instrument de planificare inestimabil. 25 din 151 . util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .200_-12.20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea. 1realizarea acestui model cu xxxx. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx.com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă. 2 = xxxx.

şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ . Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word).20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: . Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www.1.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor. Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me.com/planafaceri. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).1 . utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia. Concurenţi xxxxx a.200_-12. dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi. Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii.1 01. 26 din 151 . cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră.86 lei a. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului.1. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă. cât şi pentru a. obţinerea unei finanţări.

1 01. 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.200_-12. Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ a.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual). 37 a.rubinian.Pag.model demonstrativ c. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.2 Concurenţi direcţi secundari b.3 . 27 din 151 .Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .2 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr.rubinian. Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a . Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ a.200_-12. sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). judeţean sau naţional). local.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial.model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei.4 . Cota de piaţă relativă Preţ .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. rezultând cota de piaţă.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr. 39 © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor. util în activitatea de zi cu zi a firmei. crt.com/planafaceri. 200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 28 din 151 . şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora.a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www. Denumire crt. sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei). puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean.

utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!). Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.5 .20__ Observaţii: a.1 01.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) . 29 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. ci şi care sunt cei mai agresivi. crt.com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.

42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.Pag. ca să îi analizaţi office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 . Planifică profesionist itatea firmelor respective.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 30 din 151 . datele de identificare ale sediilor sociale etc. utile pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general.Descrierea xxxxxxxxx Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. b.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile.php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali. 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia. Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www..rubinian. care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată.

model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Observaţii: b.20__ b.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori.Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2 .rubinian. Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www. vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare.3 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 31 din 151 .Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ .1 01.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea. însă cu cât veţi şti mai mult. parte. © 2002-2011 Rubinian .

20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx .1 01. 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate. Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ . risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) .model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.Pag. şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil.4 . În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian . poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com 1 Concurenţii 2 3 4 1.

200_-12.php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 33 din 151 .com/planafaceri. În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.1 01.20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx .

com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia. 34 din 151 .20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.Pag.php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri.200_-12. simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.

Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Comentarii: © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. 3.com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 1 = xxxxxxxxxxxxx. Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Alte caracteristici office@rubinian.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2. 2 = xxxxxxxxxxxxxxx. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4.1 01.rubinian.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 35 din 151 . Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile oricărui tip de afacere.rubinian.1. Odată intrat pe piaţă.Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor .1. Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una. 36 din 151 .86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului. 1 = xxxx. este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare. şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil. Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.com/planafaceri. Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. aliaţii vor putea să vi se alăture.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. 2 = xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ 3.1 01. care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte.4 . 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă. © 2002-2011 Rubinian . vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate. aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

37 din 151 . 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă.rubinian. *) 1 = stea.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx . şi vei pe piaţă.20__ 3. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing). 2 = generator de venituri.1. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx.1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr. ord. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie.1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. **) 0 = Nou xxxx.200_-12. Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări.86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă. © 2002-2011 Rubinian . de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil. 1 = În xxxxx. ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2. 2 = xxxxx. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. potenţiali de afaceri. Servicii (Nr. pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri. sau 3 = semn de întrebare.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3. Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.rubinian. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. 38 din 151 .1 01.20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea .php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www. şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. utile oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ . Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

Pag. 39 din 151 .rubinian.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian.1 01.) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ . Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau . tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

200_-12. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. 40 din 151 .1 01.rubinian. Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere.

rubinian.2. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. stocuri.20__ b) Utilitate. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia. câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ . Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1. Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”. sortimente. produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară.? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3.1 01. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs. uneori este important să oferiţi rate.2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. pentru 3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1. 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie. © 2002-2011 Rubinian . uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor.com 48 http://www.com/planafaceri. Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a. 41 din 151 .model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”.86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului. acoperire. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . în altele nu.Pag. cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări.2.

şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere.1 01.200_-12. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Opportunities. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare. 42 din 151 . 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1. Threats”.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”.com/planafaceri. 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .1. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare.4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia . Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. adică „Puncte tari. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

restrângere a activităţii): Preţ .200_-12. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.1 01.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3. focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi. diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 .3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale. depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă.2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei. dezvoltarea produselor. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii. cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. extinderea pieţei.86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit. sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Tacticile sunt o detaliere a strategiilor. 43 din 151 . segmentul de piaţă. util în activitatea de zi cu zi a firmei. ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile. Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. (format Microsoft Word).20__ 3.com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. 3.Pag. © 2002-2011 Rubinian .1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice.rubinian. în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare).

obţinerea unei finanţări. utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian. Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. etc.3.200_-12.rubinian.model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 44 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.Pag.20__ 3.com/planafaceri.86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului.com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www. Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere. Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .1 01.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx .

200_-12. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ .rubinian.1 01.Pag.20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) . 45 din 151 .86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www. Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian .php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.

În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 46 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil. Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect.com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. utile Consumulpentru înţelegerea acestuia.php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .

model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian . utile oricărui tip de afacere.Pag.rubinian. Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www. servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată.php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. 47 din 151 . În pentru înţelegerea acestuia.1 01. câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ .

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

model . Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.rubinian. suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ . © 2002-2011 Rubinian .20__ 4. cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări. controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor.Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . transport şi distribuţie. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. 4. utile pentru înţelegerea acestuia. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii.Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 51 din 151 .Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate. Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.Pag.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi .1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri .com/planafaceri.1 01. Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere. pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii.com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii. Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată.200_-12. 56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian.

1 01. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.3.model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect.1 Amplasamentele 58 Preţ .com/planafaceri. 4. utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4. Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie.com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. 52 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. o instalaţie a unui dispozitiv.Pag.3 Amplasamentele. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica . © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

rubinian. Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane.php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian. Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www. utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. 53 din 151 .1 01.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări. Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian .200_-12.

Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului.php Nr. mobilier şi aparatură birotică etc.1 01. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. (denumire/ De buc.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. indiferent de valoarea lor.com model) xxxxxxxxx buc.) Preţ . 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. Nr.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect. foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx. În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. control şi reglare. Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . păşune.3.20__ 4.rubinian.2 Terenuri Nr. precum şi bunurile asimilate acestora. maşini. mijloace de transport. Ord. Descrierea Existent/ Nr.200_-12.). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Descrierea Existent/ Nr. plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4. 54 din 151 .3. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. ord. xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx.3. construcţii speciale.4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www. utile oricărui tip de afacere.com/planafaceri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti). 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri. forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 55 din 151 . Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.1 01.200_-12.com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile.com/planafaceri.model demonstrativ - Nr. Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. ord. 61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime.4. este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie.4 Producţia şi serviciile 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 4.php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Tehnologiile utilizate. mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex). © 2002-2011 Rubinian .rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word).1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr.php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ . 56 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul.20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 .rubinian.200_-12.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. ord. şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei. © 2002-2011 Rubinian .

util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.rubinian. şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil. Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. în condiţii normale de producţie.Pag.86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Timpulpentru înţelegerea acestuia. Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ . pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc.com/planafaceri. de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 57 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată.20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese.

20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Pag. Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.4.rubinian.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. obţinerea unei finanţări.86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului. şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere. utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia. 4. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian .php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare.1 01. 58 din 151 . şi cheltuielile aferente: office@rubinian.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. autorizaţii. © 2002-2011 Rubinian .1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .1 01.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).5. de mediu. 59 din 151 . autorizaţii.5 Protecţia mediului 4. şi vei Licenţe.model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.. câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. office@rubinian. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.5.com/planafaceri.20__ 4. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri.php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

200_-12. utile oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. afaceri.20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* .php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. de acumulatori.Pag. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului.com Responsabil © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. http://www. produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. 60 din 151 . Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs. util în activitatea de zi cu zi a firmei. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word). Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei uzate schimb. şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil. 3. xxxxxxxx 2. 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb. xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia. crt. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ .

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie. ord.6 Logistica 64 Achiziţionează 4. serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori). 4. implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. crt. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Furnizorii: Nr.com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare.6.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale. 61 din 151 . Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www.86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor.Pag.

20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr. Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. ci şi bani pierduţi sau blocaţi. util în activitatea de zi cu zi a firmei.6. Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .com/planafaceri. În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. întreprinderi. comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie. ord. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 62 din 151 . Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia. 66 două săptămâni privind modul de 4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

rubinian.6. GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4. activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri . tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere.6. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali.200_-12. Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.4 Gestionarea http://www. cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. 63 din 151 . c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. asigurarea.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. repararea pentru înţelegerea acestuia. utilajelor etc. © 2002-2011 Rubinian .

69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi.6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil.com http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor.com/planafaceri.6. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4.1 01.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .rubinian. în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta.86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului. Politica privind garanţiile este una importantă.6. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . 64 din 151 . În plus am pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile oricărui tip de afacere.

7. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.7.Pag.1 01.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. reprezentând o pierdere economică.rubinian.  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. 4. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Modalităţile 4.2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.7.3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.4 Paza şi http://www. În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.86 lei Livrare online via internet 4. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 65 din 151 .model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.7. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. vorbim de retururi.7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.7.com/planafaceri.

senzori de geam spart. şi vei  Lentile.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 66 din 151 . detectori de soc. tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. instituţii. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ . 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.Pag.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian . ediţia 2011 dispecerate.200_-12.20__       detectori PIR.php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Planul de afaceri sirene.  Switchers. câştiga un instrument de planificare inestimabil. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. detectori de fum si gaz.model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.rubinian.  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Suporti. Odată cu achiziţionarea modelului. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Monitoare. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. contacte magnetice. .  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Preţ . © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 67 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.

este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat. urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal. personal. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php foarte detaliat. selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi. 68 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea. Obiectivele trebuie să fie cuantificabile. precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia).200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor. Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www.model demonstrativ Număr angajaţi. N+4 Preţ . Fără o planificare office@rubinian. însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 5. Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 .rubinian. care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman. Planificarea resurselor umane 71 5.Pag. © 2002-2011 Rubinian .com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele.

3. Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ . Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei. este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane. utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia.alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5.com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: .1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . © 2002-2011 Rubinian . office@rubinian.rubinian.200_-12. Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 5. Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. .86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. 74 Pentru firmele care au deja activitate.muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.2 Strategia de resurse umane 73 5. 69 din 151 . . cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.maiştri .1 01.

77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii. © 2002-2011 Rubinian .1 01.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5.3.com/planafaceri. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari.4. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5.Pag.com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 . Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune.4 Recrutarea. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. 70 din 151 . cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4. 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.4. În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă. obţinerea unei finanţări.3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5. sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi oricărui tip de afacere.2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. utile pentru înţelegerea acestuia. Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei.

Aceasta include calificarea şi policalificarea. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei.5.1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. http://www. profesionale. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. inovativ şi loial.com/planafaceri.200_-12. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi.model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv. obţinerea unei finanţări. 84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs. 71 din 151 . participarea la şedinţe şi conferinţe. roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională. şefului ierarhic. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente.5 Promovarea performanţelor 79 5.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor.com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei.20__ 5.5.rubinian.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. cursuri diverse. 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ .1 01. perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.6.com/planafaceri. respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii. Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ . © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management. 72 din 151 . (format Microsoft Word). stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.5.20__ 5. 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www.model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian.Pag.6. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.20__ 5. utile pentru înţelegerea acestuia.6. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.6. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală.6.com 5.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ .3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă .php 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.____________________________________________________________________ http://www.____________________________________________________________________ 2. 5. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).____________________________________________________________________ 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 5.____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4.1 01.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 73 din 151 .6.

6.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.com 5.20__ 5.86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.Pag.php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5.6. utilxxxxxxxx .rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 74 din 151 .10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01.6.6.

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

kilograme etc. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www. Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil. litri. kilograme etc. 78 din 151 defA4 abcd- . litri.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. litri. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Volum vânzări (bucăţi. kilograme etc.Pag.(e x d / 100) office@rubinian. Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) . Volum vânzări (bucăţi.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din .rubinian. sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) .php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) .

20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) . 79 din 151 abcd- . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia. Preţ .200_-12.rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Cheltuieli de marketing (lei.com/planafaceri. 7 © 2002-2011 Rubinian .3. sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri. Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Hârtie personalizată Designul produselor Preţ .rubinian.20__ 6. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. seturi de birou etc. şi vei câştiga un Slogan. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total . util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 80 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului.2 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

200_-12. repertorii instrument de planificare inestimabil. Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.20__ Cupoane pt. sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 . © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un Anuare. probe gratuite.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ - Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag.

model demonstrativ Materii prime. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile.personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil. Astfel. Preţ .Cheltuieli de exploatare 91 (lei.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian. 82 din 151 .3. Totuşi. anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.1 01. lucrări. cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse. utile pentru înţelegerea acestuia. 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere. http://www.Pag. şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri . © 2002-2011 Rubinian .com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene. Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie. taxe şi vărsăminte asimilate.com/planafaceri. putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere. care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei). cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii. Spre deosebire de cheltuielile directe. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.3 . sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri. Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) .20__ 6. fiind relativ constante.

chiria (fixe). transportul de bunuri şi personal. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil. actuali sau potenţiali de afaceri. Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. transferări III.cheltuieli cu asigurările (fixe). Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.S.4 . deplasări.A. şi vei câştiga un Preţ .model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .1 01. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www.rubinian.86 lei Livrare online via internet 6. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Cheltuieli de personal (lei.200_-12. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. detaşări.com/planafaceri. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian .php 1.personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T. colaboratori.E. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T. publicitate. 83 din 151 .S. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Costuri indirecte fixe Reclama. anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului.20__ II. studii si cercetări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii .com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.A.E.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.actuali sau potenţiali de afaceri.E.rubinian.200_-12.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 84 din 151 .20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat .S. şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii 2. Personal T. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.A. Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www.86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului.php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian. Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ .

86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) . util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ .Pag.model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH. 85 din 151 angajaţi .

92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Contul de profit şi pierdere 92 (lei. 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct.1 01. 603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.86 lei Livrare online via internet (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei. anul _______) Nr. 701+702+703+704+705+706+708). 7417+758) 9 Preţ .model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 02 la 05) Nr. 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect.200_-12. 11 (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate). 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil.com/planafaceri. sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri. 645-7415) office@rubinian. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului. 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 1 Cifra de afaceri netă (rd.16+17) 15 http://www. Denumirea indicatorului Ord. 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .Pag. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului.20__ 6.3. 86 din 151 .5 .com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 4 Alte venituri din exploatare (ct. 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct. stocurilor 6 de execuţie (ct.php a Salarii şi indemnizaţii (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.

din care. 766) 39 office@rubinian.3 Cheltuieli cu despăgubiri.Cheltuieli (ct.com . 7611+7613) 35 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. (rd.rubinian.Pierdere (rd. sau pentru partenerii . utile pentru înţelegerea acestuia. 87 din 151 .32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere. 19-20) a1 .1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.22-23) 21 b1 .com/planafaceri.20__ necorporale (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. 654+6814) 22 b2 .Cheltuieli (ct. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.200_-12.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Profit (rd. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8. (rd. . 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.Pag.44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . 6811+6813) 19 a2 .php 37 din activele imobilizate (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).din care. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .Cheltuieli (ct. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. donaţii şi activele cedate (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.Venituri (ct.Venituri (ct.din care. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2 Cheltuieli cu alte impozite. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct. şi vei câştiga un . taxe şi vărsăminte asimilate (ct. leasingul (ct.Venituri (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 41 Alte venituri financiare (ct.

Pierdere (rd.Cheltuieli (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct.Pierdere (rd. 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pierdere (rd. 88 din 151 .Profit (rd.10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ . şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct. 58 Venituri totale (rd.86 lei Livrare online via internet . 686) 44 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . 58-59) 60 http://www. .Profit (rd.49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . tabele şi variante diverse care se pot adapta . 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct.Profit (rd. 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.com/planafaceri.Pag. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ . 61+62+63) (rd. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri. 42-49) . 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. 54-55) 56 . 698) 63 office@rubinian. 663+664+665+667+668) 48 (rd. 666-7418) 46 .din care. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct.rubinian. 32+49-10-42) afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.Profit (rd.Pierdere (rd.Profit (rd.20__ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pierdere (rd.php .Venituri (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. .

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. Active circulante nete. Active circulante 05 I. prevăzute de lege. 92 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Total (rd. 10 C. 09+10-11-18) F. oricărui tip de afacere. 17+18). Imobilizări financiare 04 Active imobilizate .rubinian.com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet 13 (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.3. Denumire Luna rd.model demonstrativ B. şi vei câştiga un actuali an E.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III.200_-12. Total active minus datorii curente Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. anul _______) Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante . iar în pasiv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct. din care 17 ct. Active imobilizate 01 I. 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 12 datorii curente nete (rd.20__ 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Imobilizări necorporale 02 II. întreprinderi.Total (rd. © 2002-2011 Rubinian .7 – Bilanţul 94 (lei. Creanţe 07 III. 01 la 03) .php J.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H. Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I. Cheltuieli in avans D. sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor. Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri. 04+12-17) G. Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian. Venituri in avans (rd. Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 472 http://www. respectiv instrument de planificare inestimabil.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Rezultatul reportat . şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.Sold D oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta .capital subscris nevărsat . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Prime de capital III.200_-12.Sold C ediţia 2011 . Rezerve V. Capital (rd. În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri.1 01. sau pentru partenerii (rd.patrimoniul regiei II.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .Pag.Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 33+34 ) planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian .20__ I.Sold D . Planul de afaceri Preţ .model demonstrativ IV. Rezerve din reevaluare . Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.capital subscris vărsat .20 la 22) din care: . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.

Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? . impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii .Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet . . fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice.Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări.Rata inflaţiei .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de . 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Taxe.Paritatea leu/euro: . Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată.Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă. tabele şi variante diverse care se pot adapta .Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. Achiziţionează acum .4 Previziuni financiar-contabile 95 6.20__ 6.com/planafaceri.Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian .1 .Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 .Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate. .php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. altele): . 94 din 151 . consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile).1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. oricărui tip de afacere.Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . cât şi pentru .Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www.Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online .4.

20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . © 2002-2011 Rubinian . Planul de afaceri . Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc.php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime. 95 din 151 .rubinian.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei. materiale office@rubinian. Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www. şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului.4. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 .1 01.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent. sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent.com Stocuri iniţiale Materiale / comp. Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent. anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ 6. Preţ .com/planafaceri. . pt. ediţia 2011 .Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei.Altele . util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.

1 01. Venit net (a x b) – (e x c) . kilograme etc.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg. cât şi pentru unei finanţări.3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .4. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. kilograme etc.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.200_-12. litri.php Volum vânzări (bucati. litri.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www. sau pentru partenerii 6. anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului. & Mk. ediţia 2011 Consultanţă în design .) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet (lei.com/planafaceri. Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei. 96 din 151 . şi vei câştiga un actuali afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

litri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). kilograme etc. brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ .1 01.(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati.rubinian.86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12.(e x d) oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . litri.Pag.com/planafaceri.) .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) Odată cu achiziţionarea modelului. kilograme etc.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. kilograme etc. © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. kilograme etc. litri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) .

utile pentru înţelegerea acestuia. Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A . kilograme etc.1 01.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . anii_______) Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. kilograme etc.200_-12.rubinian. litri.Pag. litri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 98 din 151 bcdefB4 abcd- .com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. Venit net (a x b) – (e x c) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www.php Volum vânzări (bucati.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian .d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. b) Previziuni anuale privind vânzările (lei.

litri.) http://www. Venit net (a x b) – (e x c) .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .Pag. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. litri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului. litri. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri.1 01. kilograme etc. oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati.200_-12. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) . (Nume produs) Volum vânzări (bucati.rubinian.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu .20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri.) Preţ .com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. kilograme etc. 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- . (Nume produs) Volum vânzări (bucati. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. kilograme etc. kilograme etc.

200_-12.com/planafaceri.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing. _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.4 . 100 din 151 efB4 abcd- . util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului. Preţ .4. 6. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c .Pag.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei.

com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. diplome. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .rubinian.200_-12. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 .am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). agende. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului. Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. probe gratuite. pixuri.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. calendare. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare.) instrument de planificare inestimabil. jucării. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www.1 01.model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian. butoni.20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele . uri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cravate. util în activitatea de zi cu zi a firmei. bloc-notes. şi vei câştiga un seturi de birou etc. produse „legate”) Preţ . insigne. În plus Cadouri de protocol (brelocuri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului. 102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele . anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet .com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www.rubinian. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri.

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus pixuri. insigne. bloc-notes-uri. diplome. butoni.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele . port-vizit-uri. probe gratuite.rubinian. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil. agende.) actuali sau (produse de afaceri. reduceri de preţ Eşantioane Preţ . calendare. Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare . cravate. sau pentru partenerii seturi de birou etc.model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. jucării. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Cadouri de protocol (brelocuri. Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.86 lei Livrare online via internet 6. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei. (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet .Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I. 104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele .200_-12.5 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .4. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Preţ . Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.

Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . chiria (fixe). studii si cercetări. Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.cheltuieli cu asigurările . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T.S.E.com/planafaceri. oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .A. tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere.1 01. sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri. colaboratori.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. 105 din 151 .20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . deplasări. şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil. detaşări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.personal indirect productiv (T. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . transportul de bunuri şi personal.E. transferări III.personal direct productiv II.200_-12.86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului.S. publicitate.model demonstrativ (fixe). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www.A.) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei. sociale şi alte reţineri .rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

colaboratori.com/planafaceri.com Total contribuţii sociale şi alte reţineri .86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal.rubinian. 106 din 151 . transportul de Preţ .20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei. deplasări.php Total salarii nete personal indirect productiv (T.personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.personal de conducere http://www. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.S. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.200_-12.personal indirect productiv (T.S. chiria (fixe). utile pentru înţelegerea acestuia.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.A. şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil.model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.cheltuieli cu asigurările (fixe). Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri. detaşări. Total contribuţii sociale şi alte reţineri . sau pentru partenerii II. studii si cercetări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.A. anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.E. Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri . Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.E. instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere. transferări III.

Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1. Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. 101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.4. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).6 .model demonstrativ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.1 01. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 .com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 6. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane.php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian.200_-12. 107 din 151 . Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ .86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ .E. utile pentru înţelegerea acestuia. (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în .php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian. Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. oricărui tip de afacere. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Personal T. 108 din 151 .1 01.model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.A. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului.com beneficii/ total angajaţi) 3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2.200_-12. şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului.S. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

© 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . 109 din 151 .20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi . Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.Pag. oricărui tip si afacere.86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Personal T. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1. 110 din 151 .model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.A.86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului. 3.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian.S. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.E. în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate . (indirect productiv) Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .rubinian.

php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei. Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului. Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 111 din 151 .1 01.200_-12. În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat .model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ .

Denumirea indicatorului Anul .Pag. 4 Alte venituri din exploatare (ct.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. 112 din 151 . şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil. 607) 14office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ .4. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. 6 de execuţie (ct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd.7 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi.rubinian.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd.20__ 6. 603+604+606+608) 12 http://www. sau pentru partenerii nete (ct.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă.Nr. model demonstrativ Ord. anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale. rd. 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.

35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.2 Cheltuieli cu alte impozite. sau pentru partenerii .1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. donaţii şi activele cedate (ct.Pierdere (rd. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 37 din activele imobilizate (ct.Pag. şi vei câştiga un 6812) 30 .din care. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.din care.com 11 Venituri din dobânzi (ct. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian. 41 Alte venituri financiare (ct.Cheltuieli (ct.22-23) 21 b1 . leasingul (ct. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Cheltuieli (ct. 19-20) 18 a1 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Venituri (ct.3 Cheltuieli cu despăgubiri. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .200_-12.Venituri (ct. 766) 39 . 7611+7613) 35 . 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.Cheltuieli (ct.Venituri (ct.20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 6811+6813) 19 a2 . 113 din 151 .11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .din care.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct.Profit (rd. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8. (rd.actuali sau potenţiali de afaceri. 654+6814) 22 b2 . (rd.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8. .

com/planafaceri.44-45) . 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 54-55) 56 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Profit (rd.Pierdere (rd. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct.Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd. 114 din 151 . 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . 42-49) 50 .Venituri (ct. 686) 44 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. (Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pierdere (rd. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. de planificare inestimabil. 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip .Pierdere (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd.din care. 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului. 691) 62 office@rubinian. sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): .model demonstrativ . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct.Profit (rd. 61+62+63) (rd.1 01.200_-12. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. .com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.Pierdere (rd.Profit (rd. 60-62-63) 64 .php .Profit (rd.Cheltuieli (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. 53 15 Venituri extraordinare (ct. 32+49-10-42) de afacere. 666-7418) 46 . 663+664+665+667+668) (rd.Profit (rd.Pierdere (rd. 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ .49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea . 58-59) 60 http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. model demonstrativ Ord. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. 603+604+606+608) 12 http://www. 19-20) 18 a1 .php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct.rubinian. 607) 14office@rubinian. rd. În plus (ct.Nr. 7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere. (rd. N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd. utile pentru înţelegerea acestuia. 711) Sold Cplanificare inestimabil. 02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct. 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli (ct. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Denumirea indicatorului Anul . 645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Venituri (ct. 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. 6811+6813) 19 a2 . sau pentru partenerii nete (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.Pag.1 01. 115 din 151 . 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ .

venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct. donaţii şi activele cedate (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 686) 44 . sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri.Cheltuieli (ct.din care.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. . . 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian . 766) 39 http://www. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct.10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere.2 Cheltuieli cu alte impozite.Pierdere (rd.32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct. 654+6814) 22 b2 .com/planafaceri. 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model . şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil.Venituri (ct.11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.Venituri (ct. 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. .20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 116 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.Profit (rd.lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 7812) 31 (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli (ct.php . ediţia 2011 635) 26 8.763) Planul de afaceri . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.3 Cheltuieli cu despăgubiri.com (rd. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. . 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.rubinian. 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului. 762+764+765+767+768) office@rubinian. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.din care. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Cheltuieli (ct.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Venituri (ct.44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.22-23) 21 b1 .din care.

86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Profit (rd.Pag. 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. 698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. de afacere. © 2002-2011 Rubinian . . 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct. 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Profit (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. 55-54) 57 58 Venituri totale (rd.com . 663+664+665+667+668) (rd.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pierdere (rd.model demonstrativ . 58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . 42-49) 50 .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . utile pentru înţelegerea acestuia.din care.com/planafaceri.Profit (rd.Pierdere (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.20__ . sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct. 117 din 151 .php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 .Profit (rd.Profit (rd.Pierdere (rd. 54-55)instrument de planificare inestimabil. 61+62+63) (rd. 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un actuali sau . 56 .49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): .Pierdere (rd.10+42-32-49) 52 . 10+42+54) Preţ . 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 60-62-63) 64 office@rubinian.Pierdere (rd.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 118 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.4.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale .200_-12.20__ 6. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei.Pag.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.8 . Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare.

Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar. din care: Planul de afaceri I. Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale. din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.Împrumut A oricărui tip de afacere.com/planafaceri. se pot folosi accelerarea încasărilor. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare.Pag. De asemenea. precum şi resurse pentru investiţii viitoare.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. B.9 . A.20__ 6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. inclusiv TVA Preţ . Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung. Achiziţii de active fixe corporale.4. . tabele şi variante diverse care se pot adapta . C. cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei.ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung. sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE . http://www. D1. 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active.200_-12.Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Puteţi apela şi la împrumuturi. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului. 119 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.Împrumut B . inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale. © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01.com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată.

Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Alte cheltuieli din afară (externe. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. Cheltuieli cu redevenţele. K13. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G.com/planafaceri. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5. K3. Mărfuri . din care: Preţ . inclusiv TVA (după caz). II. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. din care: .Împrumut B (inclusiv avansul) . Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Materii prime .model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian. Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil.intrări de stocuri K2. sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri. H. privind energia şi apa) K6. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI . Animale şi păsări . Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Ambalaje . F5. 120 din 151 . Cheltuieli cu colaboratorii K14. reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian . K12.Împrumut B . Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2. . util în activitatea de zi cu zi a firmei. E.intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7. utile pentru înţelegerea acestuia.Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. Materiale consumabile .php K8. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet K1.1 01. inclusiv TVA.com K10. Materiale de natura obiectelor de inventar .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.Împrumut A (inclusiv avansul) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.intrări de stocuri http://www. locaţiile de gestiune şi chiriile K11. K. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. J. după caz: F1.20__ D2. I. Cheltuieli de protocol.Împrumut A .intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului.intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9. F.rubinian.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

III. utile pentru înţelegerea acestuia. exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. S. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Total plăţi. . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere. T. TVA de plată M2. Q.Pag. 124 din 151 M. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian.20__ N1 N2 O1 O2 P.1 01. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. Preţ . R. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

rubinian.10 . 17+18). Stocuri oricărui tip de afacere. 04+12-17) G.86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E.model demonstrativ 01 I. Cheltuieli in avans D. Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd.com/planafaceri. Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H. Capital (rd. 05 la 08) 10 C.com 17 ct. Active circulante nete.Totalplanificare inestimabil. Active imobilizate . respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Provizioane pentru riscuri si http://www.20 la 22) din care: 20 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un 09 Active circulante . anul _______) Nr.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I.1 01. Creanţe 07 III. J. Venituri in avans (rd.capital subscris nevărsat 21 . sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. instrument de (rd. Imobilizări necorporale 02 II. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. din care office@rubinian.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. 19 I. Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri.Pag. 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F. utile pentru înţelegerea acestuia. 125 din 151 . Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . 131 18 ct.capital subscris vărsat 22 . 06 II. 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B. 12 datorii curente nete (rd.20__ 6. Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I. Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III.4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Total (rd.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd. Active circulante . Stocuri II.total (rd. 09+10-11-18) F. 05 la 08) C.Sold D IV.rubinian.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Sold C . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. IV.total (rd.model demonstrativ . N+1 N+2 N+3 N+4 A.Sold C . şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil.com B. Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Prime de capital III. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Pag. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. anii _______) Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. respectiv datorii curente nete (rd. Imobilizări necorporale II. Cheltuieli in avans D. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Rezultatul reportat . utile pentru înţelegerea acestuia. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian . rd. Total active minus datorii curente (rd. Active circulante nete. Rezerve V. 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Creanţe III. Rezerve din reevaluare .com/planafaceri. Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ II. Imobilizări financiare Active imobilizate . Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E.86 lei Livrare online via internet Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Active imobilizate I. 04+12-17) G. (lei. Active circulante I. 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Sold C .Sold D VI. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Imobilizări corporale III.

com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil. Capital si rezerve 19 I. 32+33 ) 34 Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Venituri in avans (rd.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 28 oricărui tip Sold D VI. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I. util 32 Total capitaluri proprii (rd.Sold C . 127 din 151 . Rezerve din reevaluare .de afacere. 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd.la dividende afaceri.atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.20 la 22) din care: 20 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian .Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 472 J.20__ 15 H. 17+18). Capital (rd. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Pag.patrimoniul regiei .Sold D 25 26 IV. utile pentru înţelegerea acestuia.capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în .Sold C 29 . sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului .capital subscris vărsat 22 . 131 18 ct. din care 17 ct. Prime de capital 24 III. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ 23 II.rubinian. Rezultatul exerciţiului financiar . Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi. © 2002-2011 Rubinian . 128 din 151 . 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. risc) 107modelului.rubinian. cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www.4. Totodată.com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil. Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word).11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx . Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ . utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ .20__ 6. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt.1 01.200_-12.php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian.

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www. N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ . Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian.20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 01. Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 . sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri.Pag.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile Profit înainte deînţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 129 din 151 . 1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Cifra de afaceri Total active Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri.model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 130 din 151 .com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.rubinian. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor.1 01.Pag. Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www. utile VRAI pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 .

utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. materiale.model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa. Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile. 131 din 151 .rubinian. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări.20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor .php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian. Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. energie si combustibil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ .Pag. şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil. Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.

câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ . Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi. Taxe. când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri.com/planafaceri. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil.php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A.rubinian. Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www.com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. impozite. util în activitatea de zi cu zi a firmei. neexistând nici un profit şi nici o pierdere.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului. 132 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări. ele se modifică continuu. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. spre deosebire de costurile fixe. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie. xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B.200_-12.20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 . © 2002-2011 Rubinian . apa office@rubinian. N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.

vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei.200_-12.2000. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www. publicat în MO 286/26. impozite.Pag. r max. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. rata de schimb a leului. obţinerea unei finanţări.1 01.investiţii.06.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ .2000 © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min. internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4. util în activitatea de zi cu zi firmei. tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C .20__ Taxe.com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA. 133 din 151 . i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.05. anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). rata dobânzii bancare.

TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ . 134 din 151 .rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia. oricărui tip de afacere.4. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat. IP= VAN +obţinerea unei finanţări. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect. cât şi pentru 6. © 2002-2011 Rubinian ./ investiţia initială.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins.Pag.1 01.com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. proiectul respectiv.200_-12.model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero.86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului.12 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx .model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar.86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. eventual. 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat.5. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere. precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume.5 Necesităţile financiare 113 6. sau pentru sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale. precum şi la ce va folosi această sumă. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word).Pag.com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect.php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian.200_-12.1 01. Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei.2 . cât ar mai trebui împrumutaţi. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor. şi cealaltă modul de rambursare. Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ . 135 din 151 . aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi.Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii).1 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil. 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 6.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6.5.

3 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5.rubinian. 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 136 din 151 .86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului. utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia.Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.200_-12.1 01. Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior.php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian.model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian . 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim. 6.com/planafaceri. cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 6 7 8 Preţ . Detalii şi Comanda Online 2 http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere.

succesului de durată.1. Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea.1.1. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1. codificarea informaţiilor.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc. procedura de scoatere temporară din arhivă etc. 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1.1.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 137 din 151 . securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor. Managementul informaţiilor 115 7. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7.1. şi vei 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1.1. stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice). câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ 7. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.1.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.2 Instrumentele.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1.Pag.model demonstrativ 7.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7. 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material.1. 7. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

2. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie. câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.2.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.1.2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 b.2.Pag.1.86 lei d. b.1.com c.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare. 7. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea. a. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Sistemele deunei finanţări.2 Sistemul informaţional electronic119 7.2. Sistemele de instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Blue-Ray etc.1.1.rubinian.2 Instrumentele. CD. 138 din 151 . evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite.2.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1.2.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.1. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7. util în activitatea de zi cu zi a firmei. DVD. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei 7.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1.1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7.200_-12.

Pag. Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect. Detalii şi Comanda Online http://www. atât pentru necesităţile interne ale firmei.com . pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. . .1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 139 din 151 .reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă.creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.creşterea gradului de tip de afacere. cu achiziţionarea modelului.raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx.86 lei .creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . office@rubinian.reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ b.sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate.reducerea duratei ciclului de fabricaţie.creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii. © 2002-2011 Rubinian . . modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. . . .reducerea cheltuielilorpoatetransport. . două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile.200_-12.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor.model demonstrativ - 7.reducerea cheltuielilor indirecte.creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil.raţionalizarea circuitelor informaţionale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e. .creşterea profitului. . pentru înţelegerea acestuia.php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. câştiga producţiei. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g. Nivelurile de acces d. Odată .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei Achiziţionează acum .reducerea costului informaţiei.reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri . Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. . . Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile. Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. peste .creşterea productivităţii muncii. utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente. Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 . Modelul de fi utilizat . capacităţilor de producţie clare pe marginea planului. .com/planafaceri.sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare. . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

2.2. utile pentru înţelegerea acestuia.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 7. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .model demonstrativ 7.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian.1. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 7.php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. a.3.2.3.3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7.com http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.2 Instrumentele.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.3.2.1.20__ 7.86 lei 7.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 140 din 151 .3. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale. 7.rubinian.1 01.1.3.3.3.2 Instrumentele. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7.3.com/planafaceri.3.1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7.1. © 2002-2011 Rubinian .6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

2.3. d. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului.20__ d.model demonstrativ a. obţinerea unei finanţări.2.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b. 141 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei c. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri.com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g.3.86 lei e. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7. Sistemele de comunicare audio-vizuală 7. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c.2. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru a.1 01.3.Pag.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice .5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7. Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f.

Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing . 142 din 151 .xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. nu naiv.rubinian. Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră.2 Riscurile Domeniu Preţ .1 01.20__ 8.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Managementul riscurilor 123 8. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului. Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist.com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative.200_-12.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.

rubinian. Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. montare. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9. detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora. 8. Transport.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Proiecte.1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT. http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru.3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 . pentru necesităţile interne ale firmei. 3 = ridicat. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată. 9. avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 1 = scăzut.20__ Preţurile *) 0 = inexistent. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii. © 2002-2011 Rubinian . selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune. care. 143 din 151 . şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ . aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut. să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri.com/planafaceri. aprobări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Pentru aceasta.2).Pag.200_-12. pentru a fi aplicat. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere. câştiga un instrument de planificare inestimabil.php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare. 2 = moderat.

Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni.2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ce trebuie să conţină: .1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare.ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi. oricărui tip de afacere.model demonstrativ - 9.rubinian.com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni.200_-12. resurse umane. Numai în urma Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta . c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 9.2.atât pentru necesităţile interne ale firmei. modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 . Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune.1 01.Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. utile . pentru înţelegerea acestuia. planurile de afaceri devin inoperabile. . fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv. rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. planificare departamentale. şi financiar-contabile. Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 144 din 151 . se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei. acum modelul complet departamentele Microsoft Word).Pag.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri.

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian.4 Controlul http://www. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere. rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi obţinerea unei finanţări.2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane.Pag.3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei.200_-12.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 145 din 151 . rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 9.1 01.2.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word). c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian .2. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9.2. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

verificat şi aprobat. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere. 9. Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. precum şi activităţilor firmei.rubinian.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat.1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9.3.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri.4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. precum şi activităţilor firmei. pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3.200_-12. Planul de afaceri 9. 146 din 151 . 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ 9. utile pentru înţelegerea acestuia.3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare.3. © 2002-2011 Rubinian . pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ .com/planafaceri. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 .com 12 . utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.Materiale de http://www. Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 .com/planafaceri.Fotografii obţinerea unei finanţări.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 .Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 147 din 151 .model demonstrativ - 3 . 13 .CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 .Pag. 10.Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .86 lei 8 . cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. 6 .20__ Anexe 1 . 7 .Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 .Organigrama © 2002-2011 Rubinian .Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. 148 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . Real Previz.86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei Luna Ch.model demonstrativ Previz. Real Total venit brut prod.20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr. Real Previz. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Real Preţ . Real Previz. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. Real Previz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. Real Total venit brut prod. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php sau 0269-226780 office@rubinian. vândută & vânzarea mărfurilor Previz. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. vândută & vânzarea mărfurilor Previz. de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz.rubinian. Real Previz.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Preţ . Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) . 1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de ………………………………….php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr..com/planafaceri.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului.. Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www. utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 3 = Rezultat xxxxxxxxx.model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.20__ 17 .86 lei *) 0 = Nerespectată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. crt. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 2 = Rezultat xxx. 1 = Parţial xxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 149 din 151 .

com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. crt. 150 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ .86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ 18 – Jurnal de activitate Nr. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Pag. Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) . 151 din 151 . crt. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr.20__ 19 .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful