Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

............................................. Planificarea financiar-contabilă ............200_-12..................2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect......................................................................................................77 nu te ajută cu nimic concret? 6..............................................71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5...................................................3 Strategia sistemelor informaţionale ....................................................................................................................................... financiare ............. Implementarea planului de afaceri ............................................5 Promovarea performanţelor ......................................................................................2 Strategia de resurse umane ................144 office@rubinian..........................1 Ipotezele folosite la elaborarea planului ... Planifică profesionist viitorul afacerilor tale..............................5 Necesităţileobţinerea unei finanţări........................137 7................................Programul de achiziţie a echipamentelor ................143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9.................................1 Cercetarea sistemelorinstrument de ................... 147 1 .68 5...4 Previziuni financiar-contabile .....20__ Pază şi protecţie.........................76 6...............................................................com 9.................................................................................................................... Managementul riscurilor ..............................................................................................147 10................................................Pag.......................................................................................................................147 4 ......... 143 Detalii şi Comanda Online 9.................... Managementul informaţiilor ........... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.........................................................................................2 Obiectivele sistemelor informaţionale .................... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8........65 5...................... 3 .........................................................................................6 Conducerea managerială .........................................................135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei............ 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..69 ......................................................3 Ieşirea din afaceri ............................................................147 2 .......................................................................................com/planafaceri............................................................................................................ tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere......................................... 4 din 151 4............... şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil..............................................................147 © 2002-2011 Rubinian .............1 Planurile de acţiune ............................ Detalii privind concurenţa ....................CV-urile managerilor cheie ...........................................147 6 .................... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.................147 5 – Lista furnizorilor ........................................................... cât şi pentru 7.................................... 142 8..............143 http://www.................................................................94 6...............................................................................2 Controlul ...................................72 6..................3 Situaţia financiar-contabilăacestuia.............................................................................................................................................................................................................................................. Planificarea resurselor umane ................75 6................4 Recrutarea...............................................................................................Detalii privind drepturile de autor........1 01............................................................................................69 Planul de afaceri ediţia 2011 5.......................................................................3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal ........Numele şi detaliile privind consilierii ..................................................................model demonstrativ 5......Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă................................................................139 Preţ ...70 5.... utile 6.............Lista şi planul amplasamentelor ............7 .................................................................................................... selecţia şi integrarea ...............................1 Obiectivele de resurse umane .............................................................................................................................................................................................2 Riscurile ..........................................147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată...............................................................................................142 Odată cu achiziţionarea modelului..146 Anexe ................................................................ 68 5....147 9 ...................Fotografii ..................86 lei 7.... util în activitatea de zi cu zi a firmei..............3 Procedurile de modificare şi actualizare ..................147 7 .................................................................php 0724-578433 sau 0269-226780 9............1 Obiectivele financiar-contabile ..........................................rubinian.....................................147 8 ......... 7.................Informaţii tehnice şi de producţie ..................................140 Livrare online via internet 8....... pentru înţelegerea ........STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA...... 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini .....................142 8.............

.............................147 16 – Raport financiar-contabil ...Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere ...147 12 .....................php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian..............................................147 ediţia 2011 Planul de afaceri ......147 13 .......... Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.......................................................................................Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect...com/planafaceri.................200_-12..............................................................................Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ ..com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată............................... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.........Organigrama ....147 14 .. comenzi ferme.....................................Contracte importante......1 01..........................model demonstrativ 15 ....Pag.................................... utile pentru înţelegerea acestuia.................................86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului..... nu te ajută cu nimic concret? Preţ ............................................ © 2002-2011 Rubinian .......... cât şi pentru obţinerea unei finanţări........Materiale de marketing ............................ 5 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.......................................151 19 ................................................................... util în activitatea de zi cu zi a firmei....150 La realizarea şi actualizărilor ...Conturile verificate . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil..........rubinian.. scrisori de intenţie ..............................148 17 .................................. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www..........149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere........ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale......................20__ 11 ........................................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA...... Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)............

în maximum două pagini.Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1.20__ 1.2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.5 . utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole.Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.9 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 6 din 151 .6 .Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.Produsele şi/sau Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 1.com/planafaceri. Sumarul executiv 1 1. 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul.Concurenţa şi http://www.1 01.Pag.com 1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ - 1.86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.8 . ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian .7 .Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 .Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1. este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare.4 – Strategia de afaceri 1.3 .Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1. interne ale firmei.Pag.20__ 1.Riscurile Preţ .Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 .14 . 7 din 151 .15 .13 .11 .10 . utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ - 1.86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului. 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar.rubinian.1 01.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.12 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Producţie şi operaţiuni Planul 1.Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ . Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră. Descrierea afacerii 3 2.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 .rubinian. 8 din 151 . utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.2. Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar. obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian.2 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ - 2. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2.86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian .20__ 2.com/planafaceri. Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.1 .1 Denumire. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12.

seria ____ numărul _________. Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www.A.86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx.): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 .200_-12. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 9 din 151 .com BI/CI: C.I.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. via internet Nr.Pag.rubinian. xxxxxxx etc.20__ Activităţile principale (conform C.N. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. seria ____ numărul _________. părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.E.com/planafaceri.I. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil. 2.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian. şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01./fax.: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . nr. …. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.

: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian . Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . eliberat la data de ________ de către http://www.: __________________ Mobil: _____________ 2.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.I.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian.: __________________ Mobil: _____________ Nr. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 1.com ______________ Tel.Pag.com/planafaceri. responsabilităţi./fax. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. cont bancar: _________________ la banca _________________.rubinian./fax. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C. 2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. perioadă) Preţ .profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx./fax. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. seria ____ numărul _________.2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie.200_-12.model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 10 din 151 .I. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel. seria ____ xxxxxxxxxx _________.20__ Tel.

20__ 2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Acest lucru este o eroare.rubinian.judeţele Timişoara.Pag. pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2. Obiectiv N Preţ . acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România . Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului.3 . 11 din 151 . office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .4 .3 Aria geografică deservită 5 2.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate. Bihor.. Germania – Munchen etc. care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective.com/planafaceri.Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word). xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni. resurse umane. Hunedoara. Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.2. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www. când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. utile pentru înţelegerea acestuia.

1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3. local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3. Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. sau.Pag. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri.4 .Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). interne ale firmei.php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere.1.com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri. 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă. Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3. din urmă. concurenţa. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane.20__ 2. 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.). Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare. precum şi http://www. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta.1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. concurenţa etc.1.86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3. straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. precum şi barierele de intrare în afaceri.200_-12.com/planafaceri. firma office@rubinian. pentru a şti cui vă adresaţi. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 . câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 . © 2002-2011 Rubinian . industria. factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 12 din 151 .1 01.

 Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx.1 . în principal patroni. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ .Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. dar şi angajaţi. persoane juridice.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri .com/planafaceri. mari.200_-12. sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian . persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: . în principal angajaţi dar şi patroni.1 01. tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com http://www. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. 13 din 151 . în principal persoane fizice. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. patroni. dar şi juridice.86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice. mijlocii.  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere.Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia.R.model demonstrativ . : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei.O. c.200_-12. Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .com c. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3 .): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului. Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www.86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C. 14 din 151 .com/planafaceri.2 .rubinian.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. obţinerea unei finanţări.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag.com/planafaceri.model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c. Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian . căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ .200_-12.4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 15 din 151 .

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 16 din 151 .1 01.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. zonă. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier. o zonă. o ţară etc. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.). judeţ.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. un judeţ. localitate. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

deşi nu v-au fost până acum clienţi. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine. vă pot deveni în viitor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 17 din 151 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com/planafaceri. utile Persoane xxxxxx acestuia. ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ .1 01. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1.com/planafaceri. Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia.1 01. Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor. Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 18 din 151 .. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. reviste. cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): . Cu cât abordaţi mai atent această problemă. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil..model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. precum şi ale afacerii. 19 Ziare.. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian .1 01.200_-12.com/planafaceri. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 19 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere. Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia.86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.

Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . 20 din 151 .1 01. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări.86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx . Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil.model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2. utile Altele pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian. Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.com/planafaceri.

şi vei Nr. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Mărimea câştiga ord. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea. indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea. obţinerea unei finanţări. Denumire un instrument de planificare inestimabil.1 01. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx.model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4. comerţ cu amănuntul. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie.2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri. 21 din 151 . Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx. distribuţie.1. Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie.Pag. N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ . 3 = Influenţă mare.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .1. cât şi pentru 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme. utile pentru înţelegerea acestuia. 2 = Influenţă xxxxxxxx. Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www. 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe. sau surse de venit.com). c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . ord.20__ b) Nr. utile pentru înţelegerea acestuia. N .Pag. -2 = xxxxxxxx. 2 = xx xxxxx. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx. © 2002-2011 Rubinian . 1 = xxxxxxx. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. 0 = xxxxxx.1 01. Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian. şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. servicii. 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. ord. 3 = xxxxxxxxxxxxxx. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per.com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. -1 = xxxxxxxxxxx. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ . 22 din 151 .

200_-12. Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 23 din 151 .Pag. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect. xxxxxxxxxxx Standarde.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei.com/planafaceri. oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului. utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www. cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări. şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc. Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ .20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia. pentru La de dezvoltare al industriei.1 01.

.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util29 activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. 3 = xxxxxxxxx http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. spre exemplu. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi.1 01. 1 = xxxxxxxx.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi.com Amploarea xxxxxxxxx Preţ . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal . mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 24 din 151 . 2 = xxxxxxx.model demonstrativ . Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente. 28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile. Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs.200_-12.

sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx. Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere.com/planafaceri. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx. util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică. precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele.86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 .Bine xxxxxx. 2pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte.1 01. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei.com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. © 2002-2011 Rubinian . diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 2 = xxxx. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). câştiga un instrument de planificare inestimabil. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii. utile pentru înţelegerea acestuia. 1realizarea acestui model cu xxxx.200_-12. 25 din 151 .

1 .200_-12.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia. obţinerea unei finanţări.Pag.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor. şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil.1. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www. 26 din 151 .model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă. Concurenţi xxxxx a. Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei. Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me.86 lei a. cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră.com/planafaceri. cât şi pentru a. dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze. Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian .1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.2 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. 37 a. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01.20__ a. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente.Pag. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian . 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici.86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www.model demonstrativ c. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3 . cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective. profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual). Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 27 din 151 .com/planafaceri.2 Concurenţi direcţi secundari b. Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean.Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia. crt.Pag. Denumire crt. util în activitatea de zi cu zi a firmei.4 . 200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului. judeţean sau naţional). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. 39 © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian.1 01. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor. Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial. şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri. sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a . 28 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru unei finanţări. 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www. sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei).86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. Cota de piaţă relativă Preţ . local.20__ a. rezultând cota de piaţă.model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. 29 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!).Pag. ci şi care sunt cei mai agresivi.20__ Observaţii: a. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12.model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian .5 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ . 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). crt.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

30 din 151 . Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. datele de identificare ale sediilor sociale etc.php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali. 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 .Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. ca să îi analizaţi office@rubinian..1 . codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile. Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.com/planafaceri. b. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general.Descrierea xxxxxxxxx Preţ .com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist itatea firmelor respective.

Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ . cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.2 . © 2002-2011 Rubinian . Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 . vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare. cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face. atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs.Pag. însă cu cât veţi şti mai mult. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori.86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului.3 . parte. Observaţii: b. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea. 200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ b.Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 31 din 151 .

Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b.Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com 1 Concurenţii 2 3 4 1. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.4 . În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.1 01.200_-12.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx .rubinian. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere. risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian . 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate. poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian.rubinian. 33 din 151 .com/planafaceri. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Pag. În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale. Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian .200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx . utile pentru înţelegerea acestuia.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate. 34 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri. Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.Pag.php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. Alte caracteristici office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului. 3. 1 = xxxxxxxxxxxxx. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4. Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil. 35 din 151 . Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ .com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Comentarii: © 2002-2011 Rubinian . Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 2 = xxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www.

© 2002-2011 Rubinian . Odată intrat pe piaţă. Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice. aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului.Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor . Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una. 2 = xxxxxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ .1 01. este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare.4 . aliaţii vor putea să vi se alăture.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă. 3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 1 = xxxx. 36 din 151 . Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile oricărui tip de afacere. vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate. şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil.1.1.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte.rubinian.20__ 3.

1. de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie. ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. *) 1 = stea. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing).1 01. şi vei pe piaţă. potenţiali de afaceri.20__ 3.Pag. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx. Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri.1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr. 2 = xxxxx. 2 = generator de venituri. **) 0 = Nou xxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1. Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx . 37 din 151 . pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă.86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări.2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3. Servicii (Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. ord. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau 3 = semn de întrebare.2.model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă.200_-12. 1 = În xxxxx.

38 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea . © 2002-2011 Rubinian .php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.200_-12.1 01. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ . În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. utile oricărui tip de afacere.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau .86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ . Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere. funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. 39 din 151 .

Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Pag.1 01. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx .200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 40 din 151 .com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.

acoperire.rubinian.1. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Pag.? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil.1. în altele nu. uneori este important să oferiţi rate.200_-12.86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului. 41 din 151 .1 01. stocuri. produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară.20__ b) Utilitate.com/planafaceri. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante. Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a.model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar. Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs. sortimente. subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”. 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie. © 2002-2011 Rubinian .2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. pentru 3. câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ . cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii.3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor.com 48 http://www. Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”.2. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere.2. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia. Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare.1 01.Pag. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control. 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.2. şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere. Opportunities.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. adică „Puncte tari. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”. utile pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Threats”. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3.rubinian. 42 din 151 .4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia .20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ .200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

3. 3. Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată.2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei.com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. Tacticile sunt o detaliere a strategiilor. segmentul de piaţă.Pag. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit.20__ 3. cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă. 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice.86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea. sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. utile pentru înţelegerea acestuia. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 43 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. extinderea pieţei. focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi. în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii.1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian . dezvoltarea produselor. diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.200_-12. restrângere a activităţii): Preţ .rubinian. ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.Pag.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. etc. 44 din 151 . lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere. Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. obţinerea unei finanţări. Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.20__ 3.com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx . Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3. Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ .) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului.

com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian . sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere. Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ .php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 45 din 151 .20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www.rubinian. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia.1 01.

tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile Consumulpentru înţelegerea acestuia. Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.1 01. În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. 46 din 151 .20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.

câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ .1 01.Pag. În pentru înţelegerea acestuia. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian .php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil. utile oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 47 din 151 .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată.20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .rubinian.

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

utile pentru înţelegerea acestuia. Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. 51 din 151 .com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii. Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie. © 2002-2011 Rubinian .Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ .2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei. suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii. Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.com/planafaceri. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4. transport şi distribuţie. 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate.200_-12.model .20__ 4. şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. 56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor.php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii.1 01.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi . Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor.Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată.1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri .Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii.Pag.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.

20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica . 52 din 151 .php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. o instalaţie a unui dispozitiv. Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie.Pag.com/planafaceri. utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 Amplasamentele 58 Preţ . Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.3 Amplasamentele. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 4.

Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ .200_-12.1 01.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: .com/planafaceri. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian . Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. 53 din 151 .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian. utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Ord. foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe.20__ 4. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an.2 Terenuri Nr.Pag.com model) xxxxxxxxx buc. ord.).4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx. 54 din 151 . construcţii speciale. control şi reglare.) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4. În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect. Nr. indiferent de valoarea lor. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile oricărui tip de afacere. Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . Descrierea Existent/ Nr.200_-12. mijloace de transport. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. precum şi bunurile asimilate acestora. 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri. păşune.com/planafaceri.rubinian.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti). © 2002-2011 Rubinian .) Preţ .1 01. mobilier şi aparatură birotică etc. 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word). maşini. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare. Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Nr. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx. (denumire/ De buc.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.3.3. Descrierea Existent/ Nr.

forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern.com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile.com/planafaceri. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ . ord. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 55 din 151 . mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex). Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .model demonstrativ - Nr. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.4. Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www.20__ 4. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.4 Producţia şi serviciile 4. © 2002-2011 Rubinian .php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian. 61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Tehnologiile utilizate. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.

Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ . Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 . şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului. ord.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . 56 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei.Pag.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word).

Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc.com/planafaceri. pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.Pag. în condiţii normale de producţie.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ . de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese. În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului.com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 57 din 151 . Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . utile Timpulpentru înţelegerea acestuia.1 01. © 2002-2011 Rubinian . Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată. GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

obţinerea unei finanţări. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian .Pag. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil. 4. utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia. Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare. de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 58 din 151 .2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi cheltuielile aferente: office@rubinian.com/planafaceri.rubinian.4. şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare.1 01.

1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4. câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri.rubinian.. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei Licenţe.5 Protecţia mediului 4. © 2002-2011 Rubinian . office@rubinian.5.Pag.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor. Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 4. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 59 din 151 .php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe. Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. autorizaţii. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei. tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. autorizaţii. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.5. de mediu.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. afaceri. 3.Pag. de acumulatori. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word). şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil. xxxxxxxx 2. utile oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb.86 lei uzate schimb. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. http://www. Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs.php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian. 60 din 151 .1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ .com Responsabil © 2002-2011 Rubinian .rubinian.20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* . cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. crt. produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . crt. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie. Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Furnizorii: Nr.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 . serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie.6.86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.6 Logistica 64 Achiziţionează 4. 61 din 151 . implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale.1 01. Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare.Pag. 4. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori). utile pentru înţelegerea acestuia.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. ord.rubinian.

într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri.1 01.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 . © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat.86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie. În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului. ci şi bani pierduţi sau blocaţi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr.200_-12.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 66 două săptămâni privind modul de 4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. întreprinderi. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 62 din 151 . Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .Pag.2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www.rubinian.6. ord. comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme. Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

utilajelor etc. c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri .6.com/planafaceri. şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care. 63 din 151 . asigurarea. GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.200_-12. reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali. © 2002-2011 Rubinian .rubinian.6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.4 Gestionarea http://www. repararea pentru înţelegerea acestuia. Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere. Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor.

200_-12. 69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă.com http://www.6. Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi. angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta. În plus am pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. 64 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4.Pag.20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie. Politica privind garanţiile este una importantă.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . utile oricărui tip de afacere. cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.6.86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.1 01.1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 65 din 151 .4 Paza şi http://www.7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. vorbim de retururi. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Modalităţile 4.2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului. Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. reprezentând o pierdere economică. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate.3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12.86 lei Livrare online via internet 4.7.7. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).7.7.  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. © 2002-2011 Rubinian . 4. utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.Pag.

cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 66 din 151 .  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. detectori de soc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__       detectori PIR. şi vei  Lentile.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. . Odată cu achiziţionarea modelului. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).200_-12.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Monitoare. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ediţia 2011 dispecerate. Planul de afaceri sirene. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. Preţ .  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Switchers. detectori de fum si gaz.com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). senzori de geam spart. obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian .  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. câştiga un instrument de planificare inestimabil.php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/planafaceri. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.Pag.  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. contacte magnetice.  Suporti. instituţii.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 67 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.200_-12.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei. precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia).200_-12.1 01.model demonstrativ Număr angajaţi. selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea.php foarte detaliat. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.20__ 5. Fără o planificare office@rubinian. personal. util în activitatea de zi cu zi a firmei. este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat. Planificarea resurselor umane 71 5.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 68 din 151 . însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman.com/planafaceri. N+4 Preţ . urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 . Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Obiectivele trebuie să fie cuantificabile. estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei. indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www. Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele.

com/planafaceri. este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv. Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.maiştri .com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: .muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 5. Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5.86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 69 din 151 . .2 Strategia de resurse umane 73 5. Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3.rubinian.1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . . cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări.200_-12. 74 Pentru firmele care au deja activitate. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia. office@rubinian.

Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei. 5.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia.4.3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 .4.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi oricărui tip de afacere. obţinerea unei finanţări. 77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii. 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte.rubinian.3. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5.com/planafaceri. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5.4 Recrutarea.1 01. sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 70 din 151 .3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4.2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

5.1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 . 71 din 151 . 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi.rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. participarea la şedinţe şi conferinţe. perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională. utile pentru înţelegerea acestuia. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor. 84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs.1 01. şefului ierarhic.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. profesionale. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri. obţinerea unei finanţări.com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. Aceasta include calificarea şi policalificarea. cursuri diverse.5 Promovarea performanţelor 79 5. © 2002-2011 Rubinian . 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei.com/planafaceri. Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată. înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională. inovativ şi loial. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv.200_-12.20__ 5. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor.

model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. © 2002-2011 Rubinian . 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. (format Microsoft Word).6.200_-12.20__ 5. 72 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi.1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.com/planafaceri.6. respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii.Pag. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului.2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management.rubinian.5.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

6.200_-12.com/planafaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală. 73 din 151 .____________________________________________________________________ 3. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01.6.5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ 5.____________________________________________________________________ 2.com 5.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.6. compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 5. util în activitatea de zi cu zi a firmei.____________________________________________________________________ http://www.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.6. utile pentru înţelegerea acestuia. 5.4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ . 5.3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă .rubinian.

Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utilxxxxxxxx . tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere.php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.6.20__ 5. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. © 2002-2011 Rubinian .6.rubinian.86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului. Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .1 01.com 5. şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei.10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: .200_-12. 74 din 151 .6.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

(e x d / 100) office@rubinian. litri.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. litri.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www.com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi. kilograme etc.20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) .(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din .200_-12. kilograme etc. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. kilograme etc. sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri. Volum vânzări (bucăţi. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .Pag. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ . 78 din 151 defA4 abcd- .model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Volum vânzări (bucăţi.1 01. Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) . litri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil.

200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 79 din 151 abcd- .com/planafaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

20__ 6. seturi de birou etc. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”.3.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Cheltuieli de marketing (lei. 7 © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei câştiga un Slogan. xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. 80 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului. Hârtie personalizată Designul produselor Preţ .rubinian. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total .2 .model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.1 01.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01.200_-12. repertorii instrument de planificare inestimabil. Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Cupoane pt. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un Anuare.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. probe gratuite. © 2002-2011 Rubinian . Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 .model demonstrativ - Preţ .

anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian.1 01.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere. şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri . utile pentru înţelegerea acestuia. taxe şi vărsăminte asimilate. http://www. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora. © 2002-2011 Rubinian . Odată cu achiziţionarea modelului.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii. sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite. lucrări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse. Spre deosebire de cheltuielile directe. Totuşi. 82 din 151 .model demonstrativ Materii prime. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) . tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere. Astfel. care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei). fiind relativ constante.Cheltuieli de exploatare 91 (lei. putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile.3 .personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil. Preţ .20__ 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie. Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene.

anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . chiria (fixe).200_-12. transferări III. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii .A.S. studii si cercetări. Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. transportul de bunuri şi personal. detaşări.E.S.1 01.A.php 1. actuali sau potenţiali de afaceri. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian .20__ II.4 . publicitate.com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3. 83 din 151 . Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Costuri indirecte fixe Reclama.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. colaboratori.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T. şi vei câştiga un Preţ .cheltuieli cu asigurările (fixe).Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.86 lei Livrare online via internet 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei.personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www. deplasări. utile pentru înţelegerea acestuia.E. sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Cheltuieli de personal (lei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 84 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere. Personal T.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.S. sau pentru partenerii 2.E.20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat . utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.A. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri.actuali sau potenţiali de afaceri. Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www. Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil.php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian.Pag.1 01. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH.Pag. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ . PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. 85 din 151 angajaţi . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian.com/planafaceri.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.php a Salarii şi indemnizaţii (ct. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct. 4 Alte venituri din exploatare (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.Contul de profit şi pierdere 92 (lei. 645-7415) office@rubinian.16+17) 15 http://www. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate). Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct.rubinian.5 .1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 86 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului. stocurilor 6 de execuţie (ct. 701+702+703+704+705+706+708). 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil.Pag.3.20__ 6. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.86 lei Livrare online via internet (rd. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct. 7417+758) 9 Preţ . 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 02 la 05) Nr. Denumirea indicatorului Ord.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd.model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 1 Cifra de afaceri netă (rd. 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect. 11 (ct. 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului. anul _______) Nr. utile pentru înţelegerea acestuia. 92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate.

2 Cheltuieli cu alte impozite.Venituri (ct. sau pentru partenerii . util în activitatea de zi cu zi a firmei.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). .Venituri (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ . 7812) 31 instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. 6811+6813) 19 a2 . 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.din care. 41 Alte venituri financiare (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. (rd. 87 din 151 . 766) 39 office@rubinian.rubinian. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www.com .3 Cheltuieli cu despăgubiri. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct. (rd. 654+6814) 22 b2 . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.Venituri (ct.Cheltuieli (ct. 7611+7613) 35 . donaţii şi activele cedate (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.com/planafaceri. 19-20) a1 .44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .200_-12. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Cheltuieli (ct.din care. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.Pierdere (rd. leasingul (ct.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.din care.Cheltuieli (ct.Profit (rd.22-23) 21 b1 .20__ necorporale (rd. şi vei câştiga un .php 37 din activele imobilizate (ct. 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

58-59) 60 http://www. 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ .1 01.rubinian. 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului. 686) 44 .php . 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct.Pierdere (rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta .200_-12. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri. .Profit (rd.Profit (rd. 54-55) 56 . 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd.planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet . 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian .Profit (rd.Cheltuieli (ct. 42-49) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct.20__ .Profit (rd.com/planafaceri.Pierdere (rd. 32+49-10-42) afacere. 663+664+665+667+668) 48 (rd. 698) 63 office@rubinian.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ .Profit (rd.Pag. 88 din 151 . 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 58 Venituri totale (rd.Pierdere (rd. . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pierdere (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.Venituri (ct. 61+62+63) (rd.din care.Pierdere (rd.com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . 666-7418) 46 .

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

oricărui tip de afacere. Active circulante nete.Total (rd. 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creanţe 07 III. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. Active imobilizate 01 I. 10 C.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic. 12 datorii curente nete (rd. prevăzute de lege. 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct. 92 din 151 . Venituri in avans (rd.php J.3.1 01. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri. Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un actuali an E.86 lei Livrare online via internet 13 (rd. Total active minus datorii curente Preţ .Pag. Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I. Denumire Luna rd.com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia. anul _______) Nr.model demonstrativ B. din care 17 ct. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Cheltuieli in avans D.20__ 6. 01 la 03) . 09+10-11-18) F. respectiv instrument de planificare inestimabil.rubinian. 472 http://www. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A.com/planafaceri. Active circulante 05 I.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. iar în pasiv. 04+12-17) G. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II. 17+18). Imobilizări necorporale 02 II. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Total (rd. Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor.200_-12. întreprinderi. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate .7 – Bilanţul 94 (lei. Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III. tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante .

19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Capital (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ I.capital subscris vărsat . şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd. Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 33+34 ) planificare inestimabil.Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI.20 la 22) din care: .model demonstrativ IV. tabele şi variante diverse care se pot adapta .com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.Sold C ediţia 2011 .Sold D oricărui tip de afacere.patrimoniul regiei II.capital subscris nevărsat . Rezerve V.Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii (rd. Prime de capital III.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Rezerve din reevaluare .rubinian. Rezultatul reportat . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.Sold D . 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .Pag.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . Planul de afaceri Preţ . Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word).Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Rata inflaţiei .20__ 6. fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice. cât şi pentru .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . .Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 .4 Previziuni financiar-contabile 95 6. fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată. Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată.model demonstrativ .rubinian. 94 din 151 .Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri.Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. oricărui tip de afacere.Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . altele): .Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului. În plus am introdus explicaţii .com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate. 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online .Taxe. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet .Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile).Paritatea leu/euro: . tabele şi variante diverse care se pot adapta .Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? .Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .200_-12. © 2002-2011 Rubinian . .4.Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă.Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www.1 . Achiziţionează acum .Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .

rubinian.20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . .com/planafaceri.4. anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc.Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Planul de afaceri . ediţia 2011 . materiale office@rubinian. Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ .com Stocuri iniţiale Materiale / comp. 95 din 151 .2 . şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri.1 01.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Altele . Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www.model demonstrativ 6. pt.php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime.200_-12.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent.

litri. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii 6. anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg.3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru unei finanţări.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un actuali afaceri.php Volum vânzări (bucati. kilograme etc.1 01.com/planafaceri. & Mk. utile pentru înţelegerea acestuia. litri. kilograme etc. a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. ediţia 2011 Consultanţă în design . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Venit net (a x b) – (e x c) .) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 96 din 151 .4. Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei.86 lei Livrare online via internet (lei.Pag.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www.

1 01. kilograme etc.model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati. sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) . litri.rubinian. kilograme etc. litri. kilograme etc. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- . brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ . kilograme etc.) .200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . litri.Pag.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri. © 2002-2011 Rubinian .(e x d) oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.) Odată cu achiziţionarea modelului.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. anii_______) Preţ .d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere. 98 din 151 bcdefB4 abcd- .200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A .com/planafaceri.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php Volum vânzări (bucati. Venit net (a x b) – (e x c) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. b) Previziuni anuale privind vânzările (lei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian . oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. kilograme etc. litri. kilograme etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. litri.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c . utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.

litri.Pag.) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . kilograme etc. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati. (Nume produs) Volum vânzări (bucati.php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian. litri. kilograme etc.86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. kilograme etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .1 01.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu . kilograme etc. (Nume produs) Volum vânzări (bucati.(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. litri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) http://www.(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri.rubinian. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere. Venit net (a x b) – (e x c) .com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. litri.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.) Preţ . 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .

model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei. Preţ . anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor .(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 6.Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. © 2002-2011 Rubinian . cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4. 100 din 151 efB4 abcd- . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.4 . Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing.

Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www.php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus Cadouri de protocol (brelocuri. şi vei câştiga un seturi de birou etc. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. calendare. cravate. diplome.am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. agende.rubinian. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. butoni. pixuri.20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele .1 01. atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. probe gratuite. insigne.) instrument de planificare inestimabil. bloc-notes. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). uri. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 . jucării. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri.Pag.com/planafaceri.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. produse „legate”) Preţ .

1 01.model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului. Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ . © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.com/planafaceri. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere. 102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele .com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet . util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei.200_-12.

utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. Cadouri de protocol (brelocuri. reduceri de preţ Eşantioane Preţ . 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele . sau pentru partenerii seturi de birou etc. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare.) actuali sau (produse de afaceri. diplome.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului. cravate. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil.1 01. © 2002-2011 Rubinian .Pag. jucării. În plus pixuri. agende. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. probe gratuite. butoni. bloc-notes-uri. insigne. calendare. port-vizit-uri.rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www.5 .20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet . 104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. Preţ . © 2002-2011 Rubinian .1 01. Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere.Pag. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei.200_-12.4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă.com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet 6. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T.S.personal direct productiv II. cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www.E. şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil. chiria (fixe).S. utile pentru înţelegerea acestuia. sociale şi alte reţineri . util în activitatea de zi cu zi a firmei. transportul de bunuri şi personal.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. 105 din 151 .com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. deplasări.A. studii si cercetări. detaşări. transferări III.com/planafaceri. sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .personal indirect productiv (T.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ . Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama. tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere.86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . © 2002-2011 Rubinian .200_-12.A. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . publicitate.Pag.cheltuieli cu asigurările .model demonstrativ (fixe). Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). colaboratori.) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei.E. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

cheltuieli cu asigurările (fixe).personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.php Total salarii nete personal indirect productiv (T.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei.rubinian.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.personal indirect productiv (T. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) . Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri . colaboratori.1 01.S.86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal.E.personal de conducere http://www.com Total contribuţii sociale şi alte reţineri . Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . studii si cercetări. şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil. transportul de Preţ .model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.A.E.S.com/planafaceri. instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . chiria (fixe).A. anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I.200_-12. Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). transferări III. Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului. detaşări.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri. 106 din 151 . Total contribuţii sociale şi alte reţineri . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. sau pentru partenerii II. deplasări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

6 .1 01.model demonstrativ .200_-12.86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 107 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 6. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane. © 2002-2011 Rubinian . Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri.com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.4. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian.Pag.Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei. Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1.com/planafaceri. şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil.

model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. oricărui tip de afacere.A. Personal T. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com beneficii/ total angajaţi) 3.php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian.rubinian. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .E.com/planafaceri. 108 din 151 . În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în . si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ .200_-12.86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.S. şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei.Pag.86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). oricărui tip si afacere. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri.com/planafaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH.20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. 109 din 151 .

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate .Pag.E. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri. 3.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 110 din 151 .rubinian. Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian.200_-12.com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.S. Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. (indirect productiv) Preţ . Personal T. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www.model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.A.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1.

rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat . util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 111 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil.model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect. În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Detalii şi Comanda Online http://www. oricărui tip de afacere.

641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.7 . 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr.1 01. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. model demonstrativ Ord.Nr. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. sau pentru partenerii nete (ct.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.4. 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. 112 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. 6 de execuţie (ct. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd. Denumirea indicatorului Anul . Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi. utile pentru înţelegerea acestuia. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 4 Alte venituri din exploatare (ct. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă.Pag.20__ 6. 603+604+606+608) 12 http://www. rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 607) 14office@rubinian. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ .

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. donaţii şi activele cedate (ct.rubinian.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.din care. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. 113 din 151 . sau pentru partenerii . 7611+7613) 35 . leasingul (ct.20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.Venituri (ct. 766) 39 .Cheltuieli (ct. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. util în activitatea de zi cu zi a firmei.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .22-23) 21 b1 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .1 01. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .2 Cheltuieli cu alte impozite. 19-20) 18 a1 .30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.200_-12.din care.Cheltuieli (ct. (rd. 6811+6813) 19 a2 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. (rd. 41 Alte venituri financiare (ct.php 37 din activele imobilizate (ct.din care.Pierdere (rd.actuali sau potenţiali de afaceri. .Pag. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.3 Cheltuieli cu despăgubiri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 b2 . şi vei câştiga un 6812) 30 .Venituri (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri.Profit (rd.Venituri (ct.763) 0724-578433 sau 0269-226780 .com 11 Venituri din dobânzi (ct.

com/planafaceri. 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Profit (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 663+664+665+667+668) (rd. 54-55) 56 .1 01. 60-62-63) 64 .Pag.Pierdere (rd. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct. 32+49-10-42) de afacere.Cheltuieli (ct. 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 666-7418) 46 . 114 din 151 . 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.din care. 691) 62 office@rubinian.Profit (rd. 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. 686) 44 .Pierdere (rd. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online .44-45) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 42-49) 50 .rubinian.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): .Venituri (ct. utile pentru înţelegerea acestuia. de planificare inestimabil.Pierdere (rd.model demonstrativ .Profit (rd. . (Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 53 15 Venituri extraordinare (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php .Pierdere (rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip . 61+62+63) (rd.20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 58-59) 60 http://www.Profit (rd.Pierdere (rd.49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): .Profit (rd. sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri.

766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului. (rd.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. rd. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian . 7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. 115 din 151 . Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 19-20) 18 a1 . 711) Sold Cplanificare inestimabil. N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd.Cheltuieli (ct. b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 607) 14office@rubinian.com/planafaceri. Denumirea indicatorului Anul . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct.Nr. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ .Venituri (ct. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. utile pentru înţelegerea acestuia. 603+604+606+608) 12 http://www. 02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere. 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. În plus (ct. 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. sau pentru partenerii nete (ct. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. model demonstrativ Ord.rubinian.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. 6811+6813) 19 a2 . 645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

taxe şi vărsăminte asimilate (ct.din care. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 116 din 151 . . tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere. .Cheltuieli (ct.Venituri (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct.Profit (rd.22-23) 21 b1 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct. 654+6814) 22 b2 . donaţii şi activele cedate (ct. 766) 39 http://www. 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct. 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian . 7812) 31 (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri.Cheltuieli (ct.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.Venituri (ct.din care.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului. 762+764+765+767+768) office@rubinian.10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.Pag. 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.1 01.php .com (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct.lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.Cheltuieli (ct. ediţia 2011 635) 26 8.763) Planul de afaceri . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct. 686) 44 .Pierdere (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3 Cheltuieli cu despăgubiri. şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8.200_-12. .din care.44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Venituri (ct.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model .

698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www. de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pierdere (rd. utile pentru înţelegerea acestuia. 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 60-62-63) 64 office@rubinian. 42-49) 50 .10+42-32-49) 52 .rubinian.86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd.Profit (rd. 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct.49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): . 58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului. .Profit (rd.1 01. 663+664+665+667+668) (rd.20__ . 54-55)instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri. 56 . 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Profit (rd. 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct.Pierdere (rd. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ .com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Profit (rd.com .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. 55-54) 57 58 Venituri totale (rd. şi vei câştiga un actuali sau . 10+42+54) Preţ .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): .din care. © 2002-2011 Rubinian . 61+62+63) (rd.Profit (rd. 117 din 151 .Pierdere (rd.Pierdere (rd.Pierdere (rd. 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct.php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 .

Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12.1 01. 118 din 151 . 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale .model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.8 .20__ 6. utile pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag.rubinian.com/planafaceri.4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

inclusiv TVA Preţ . . utile pentru înţelegerea acestuia. se pot folosi accelerarea încasărilor.Împrumut B . sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri.9 . din care: Planul de afaceri I. © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 . A.rubinian.com/planafaceri.model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active. D1. Achiziţii de active fixe corporale. 119 din 151 .ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ 6. inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta . C. http://www. Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare. precum şi resurse pentru investiţii viitoare. 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar.Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei.4. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale. B.php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. De asemenea. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Împrumut A oricărui tip de afacere. Puteţi apela şi la împrumuturi. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE .86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare. inclusiv TVA. Alte cheltuieli din afară (externe.Împrumut B . locaţiile de gestiune şi chiriile K11.intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7.86 lei Livrare online via internet K1.200_-12. J. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare.Împrumut A .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. K. reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian . K3.1 01. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Ambalaje . . Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. F. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian.com K10. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4.Împrumut B (inclusiv avansul) . Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2. Cheltuieli cu colaboratorii K14. 120 din 151 .Împrumut A (inclusiv avansul) . Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php K8.intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9. după caz: F1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. privind energia şi apa) K6. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4. I. H. Materii prime .intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G. Mărfuri . K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI . din care: . E.Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. inclusiv TVA (după caz).intrări de stocuri http://www. Materiale consumabile . Cheltuieli de protocol.com/planafaceri. Animale şi păsări . K13. F5. din care: Preţ .intrări de stocuri K2. II. Materiale de natura obiectelor de inventar . Cheltuieli cu redevenţele.20__ D2.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ N1 N2 O1 O2 P. Preţ . Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende .rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. . T. Q. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 124 din 151 M. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1. III.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. R. TVA de plată M2.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Total plăţi. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. S. oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian .

01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B.Totalplanificare inestimabil.capital subscris nevărsat 21 . Imobilizări financiare 04 Active imobilizate .com/planafaceri. Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un 09 Active circulante . Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 131 18 ct.capital subscris vărsat 22 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd.20__ 6.10 . Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III. Active circulante nete. din care office@rubinian.Pag. 05 la 08) 10 C. 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I. 04+12-17) G.1 01. 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H. 06 II.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian . Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd. Capital (rd. Active imobilizate . 19 I.200_-12.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei. 17+18). respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. instrument de (rd. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV.4.rubinian. Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri.20 la 22) din care: 20 .model demonstrativ 01 I. Stocuri oricărui tip de afacere. J.com 17 ct. 12 datorii curente nete (rd. Imobilizări necorporale 02 II. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Venituri in avans (rd.Total (rd. Cheltuieli in avans D. 125 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I.86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E. Provizioane pentru riscuri si http://www. Creanţe 07 III. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. anul _______) Nr.

Prime de capital III.total (rd. respectiv datorii curente nete (rd.Sold D VI. Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com B.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Sold C .Pag.200_-12.86 lei Livrare online via internet Nr.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd. Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. (lei.com/planafaceri. 05 la 08) C. rd.20__ II. Active imobilizate I.Sold C . Rezerve din reevaluare . anii _______) Preţ . Active circulante . Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Rezerve V. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E. Total active minus datorii curente (rd. IV. Cheltuieli in avans D. Active circulante I. Rezultatul reportat . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Stocuri II.model demonstrativ . Imobilizări corporale III. 04+12-17) G. Imobilizări necorporale II. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian .Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd.1 01.rubinian. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Sold D IV. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Active circulante nete. 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 09+10-11-18) F. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.total (rd. Imobilizări financiare Active imobilizate . şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil.Sold C . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. N+1 N+2 N+3 N+4 A.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Creanţe III.

tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în . 127 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 32+33 ) 34 Preţ . util 32 Total capitaluri proprii (rd.rubinian.model demonstrativ 23 II. utile pentru înţelegerea acestuia. Prime de capital 24 III. 472 J.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ 15 H. 131 18 ct.com/planafaceri.de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Venituri in avans (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.Sold D 25 26 IV. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei. 17+18). şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil.Sold C 29 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.patrimoniul regiei .1 01. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. Rezerve din reevaluare . din care 17 ct. Capital (rd.20 la 22) din care: 20 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului . Rezultatul exerciţiului financiar . Capital si rezerve 19 I.Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat .Sold C . 28 oricărui tip Sold D VI.86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.atât pentru necesităţile interne ale firmei. 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd. Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V.la dividende afaceri.capital subscris vărsat 22 . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I. Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 .

cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil. 128 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4. Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari.php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian.1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate.200_-12. RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ 6.Pag.com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată. utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ . Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ . Totodată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word). risc) 107modelului.11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx .com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www. utile Profit înainte deînţelegerea acestuia.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 129 din 151 . dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian. N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ .com/planafaceri. sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri. 1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian .200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 130 din 151 . şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect.Pag.php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian. N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word).20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor.com/planafaceri. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri. utile VRAI pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Cifra de afaceri Total active Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil. Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări.com/planafaceri.200_-12.1 01. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor .Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime.86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ . Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere.php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian. 131 din 151 . utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia. materiale. energie si combustibil.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa. Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 . Taxe. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil. Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului. Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie.1 01. Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A.com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. spre deosebire de costurile fixe. 132 din 151 . apa office@rubinian. câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie.Pag. ele se modifică continuu. când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri. xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B. N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian . apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect. impozite. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). neexistând nici un profit şi nici o pierdere.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

05. r max. Odată cu achiziţionarea modelului.2000 © 2002-2011 Rubinian .06. vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.investiţii.A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect. publicat în MO 286/26. tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA. obţinerea unei finanţări. impozite. anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. rata dobânzii bancare.200_-12. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei.20__ Taxe. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.rubinian. rata de schimb a leului. i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C . internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4.com/planafaceri.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ . 133 din 151 . util în activitatea de zi cu zi firmei. RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www.1 01.2000. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

IP= VAN +obţinerea unei finanţări.rubinian. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag.model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia. TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www./ investiţia initială. oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru 6.1 01. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 134 din 151 .4. © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.12 . altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins. proiectul respectiv.com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

sau pentru sau potenţiali de afaceri.Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii). în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar. Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei. 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. şi cealaltă modul de rambursare. Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor.php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian.5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale. aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere. precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume.86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx . eventual.Pag. Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ .1 .model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei.rubinian.5.20__ 6.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.5 Necesităţile financiare 113 6.200_-12. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word). 135 din 151 .com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil.2 . (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6. © 2002-2011 Rubinian . precum şi la ce va folosi această sumă. 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât ar mai trebui împrumutaţi. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian.Pag. 6.rubinian. 6 7 8 Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere.model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Detalii şi Comanda Online 2 http://www.86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian . utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia.com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 .20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 . şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări.1 01. 136 din 151 . Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.5.Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Pag.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1.model demonstrativ 7. şi vei 7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 . 137 din 151 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.1. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. succesului de durată. câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.1. securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7.1. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei. codificarea informaţiilor. 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare.1.20__ 7. Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea.1.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1.2 Instrumentele.1.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7. © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc. 7.1 01. procedura de scoatere temporară din arhivă etc.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7.1.com/planafaceri. Managementul informaţiilor 115 7.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian .86 lei d.2. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite. Sistemele deunei finanţări.1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 b.1. 138 din 151 .2 Sistemul informaţional electronic119 7. DVD. 7.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea. Blue-Ray etc.2.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1.rubinian. a. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare.2.com c.2. b. şi vei 7.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. CD. Sistemele de instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 7.1.2. utile pentru înţelegerea acestuia.2. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire . câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1. 7.2 Instrumentele.Pag.1 01. stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare.1.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.200_-12.1.com/planafaceri.

Pag.1 01. Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 . © 2002-2011 Rubinian .20__ b.creşterea gradului de tip de afacere.2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor. Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. Preţ .creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect. capacităţilor de producţie clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.creşterea profitului. .rubinian. . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.reducerea duratei ciclului de fabricaţie.sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate. . . pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei Achiziţionează acum .com/planafaceri.200_-12. .reducerea cheltuielilorpoatetransport. .reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx. . atât pentru necesităţile interne ale firmei. office@rubinian. Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modelul de fi utilizat . Detalii şi Comanda Online http://www.reducerea cheltuielilor indirecte.creşterea productivităţii muncii. Odată . . .reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri . două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile.reducerea costului informaţiei.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă. utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente. .creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil. Nivelurile de acces d. 139 din 151 . Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g. modelul complet editabil (format Microsoft Word).creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii.reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.model demonstrativ - 7. cu achiziţionarea modelului. câştiga producţiei. . peste .sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare.86 lei . .raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx. . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. pentru înţelegerea acestuia.php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com .creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.raţionalizarea circuitelor informaţionale.

2. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3.20__ 7. 7.1.3. 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.3. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3.3. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1. © 2002-2011 Rubinian .2 Instrumentele.2 Instrumentele.3. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7.1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.1.3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7.86 lei 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian. a.3.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7.2.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .com http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7.2. 140 din 151 .5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.2.1.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .200_-12.3.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ 7. 7.1.3.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3.com/planafaceri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ a.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7.2.20__ d. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. d. obţinerea unei finanţări.rubinian. Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei c. 141 din 151 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g.2.Pag. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b.1 01.3. cât şi pentru a. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b.3. Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Sistemele de comunicare audio-vizuală 7.200_-12. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian . Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri.2.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia.86 lei e.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

nu naiv. să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 8.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră. 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului.com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.2 Riscurile Domeniu Preţ . Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www. Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 142 din 151 . Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist. Managementul riscurilor 123 8. Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite.20__ Preţurile *) 0 = inexistent.2). avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. montare. aprobări. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 8. 3 = ridicat. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere. http://www.com/planafaceri. Transport. câştiga un instrument de planificare inestimabil. pentru necesităţile interne ale firmei. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9. aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii. 143 din 151 .86 lei Proiecte.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. pentru a fi aplicat. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru.1 01.200_-12. care. 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora. selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune. Pentru aceasta. 9. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri. 2 = moderat.php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .Pag. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 .1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT. 1 = scăzut.

ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile . planificare departamentale. planurile de afaceri devin inoperabile. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei. 9. şi financiar-contabile.Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni. © 2002-2011 Rubinian .Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan .1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12. c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 144 din 151 . oricărui tip de afacere. resurse umane.Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.2.Pag. Numai în urma Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. pentru înţelegerea acestuia. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări.rubinian. rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare. Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - 9.2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________. acum modelul complet departamentele Microsoft Word). Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 . ce trebuie să conţină: . Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta . se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei. .1 01. fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice.com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

2. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word). cât şi obţinerea unei finanţări.com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Pag.2. util în activitatea de zi cu zi a firmei. rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ 9.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare.4 Controlul http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian.1 01. rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. 145 din 151 .2. c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian . rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9.3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Odată cu achiziţionarea modelului.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. verificat şi aprobat. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan.20__ 9. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere.3.rubinian. pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor.200_-12.1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9. pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan.3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Detalii şi Comanda Online http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan.3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri.Pag. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului.3. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. 146 din 151 .3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare. precum şi activităţilor firmei. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. precum şi activităţilor firmei. 9. Planul de afaceri 9. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 . 7 .com/planafaceri. 6 .Fotografii obţinerea unei finanţări.20__ Anexe 1 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 .Materiale de http://www. 147 din 151 .Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 .Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com 12 . Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 .rubinian.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei 8 .Organigrama © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ - 3 .Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 13 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 10.Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 .php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.1 01.200_-12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag. xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. vândută & vânzarea mărfurilor Previz. Real Previz. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. Real Previz. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Real Preţ . Real Previz. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Real Total venit brut prod.model demonstrativ Previz. de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. Real Total venit brut prod.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri . vândută & vânzarea mărfurilor Previz. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .1 01. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Real Previz. Real Previz. 148 din 151 .20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr.86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Luna Ch. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www.

Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de …………………………………. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri..php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 149 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian . 2 = Rezultat xxx. 3 = Rezultat xxxxxxxxx. 1 = Parţial xxxx.20__ 17 . Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) .Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. crt.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu. Preţ .86 lei *) 0 = Nerespectată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări..200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Preţ . © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 150 din 151 .1 01.Pag.20__ 18 – Jurnal de activitate Nr.86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. crt. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.20__ 19 .200_-12.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) . © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 151 din 151 . crt. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful