Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

......................................................147 © 2002-2011 Rubinian .................................................. Managementul riscurilor ..................................147 8 .............................1 Cercetarea sistemelorinstrument de .......................................................................1 Planurile de acţiune .......................................................................... Planificarea resurselor umane .................147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată...............69 Planul de afaceri ediţia 2011 5..................................................................................................................................................................................................... Planificarea financiar-contabilă ..70 5.....................................Fotografii ......... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri..............................................................................139 Preţ ...............................................................147 6 .....................................72 6................................................................................147 4 ....................................................4 Previziuni financiar-contabile .......147 10...86 lei 7................142 Odată cu achiziţionarea modelului.............. selecţia şi integrarea ............................. 147 1 ..Pag.5 Promovarea performanţelor ...............................................137 7...................................................2 Controlul ....... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8............................ utile 6.......................1 01.........STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA...............CV-urile managerilor cheie ...........................................143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9.....................................................76 6...3 Ieşirea din afaceri .............................................................................................3 Strategia sistemelor informaţionale ...............................................................................................................................................................................3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal ................................................................................................... Planifică profesionist viitorul afacerilor tale................................................................... 4 din 151 4.........7 ..........................................................................2 Obiectivele sistemelor informaţionale .........................................................................................147 5 – Lista furnizorilor ...................................... pentru înţelegerea ...............................................................com/planafaceri...........................Lista şi planul amplasamentelor .Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă..................... cât şi pentru 7..............................................................................................Numele şi detaliile privind consilierii .............. Managementul informaţiilor ..71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5..94 6.................142 8.........................................com 9.......................................2 Riscurile .... financiare ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................144 office@rubinian................................146 Anexe ..........................................................................................69 ...............................1 Ipotezele folosite la elaborarea planului ........model demonstrativ 5..........20__ Pază şi protecţie.......................................................................1 Obiectivele de resurse umane ...................... 3 .................... 143 Detalii şi Comanda Online 9.65 5......... 68 5..........4 Recrutarea............2 Strategia de resurse umane ..........................................................................Informaţii tehnice şi de producţie ...........................................................................3 Procedurile de modificare şi actualizare ............................................77 nu te ajută cu nimic concret? 6............................................................... Detalii privind concurenţa ......................147 7 ...................... 142 8...................... 7....... Implementarea planului de afaceri ......................................5 Necesităţileobţinerea unei finanţări....................135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei...................200_-12......................................................................147 9 ...........................................................................................................................6 Conducerea managerială ...................68 5.....................................................................php 0724-578433 sau 0269-226780 9................Detalii privind drepturile de autor................................ 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..................... şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil..............................................3 Situaţia financiar-contabilăacestuia...................Programul de achiziţie a echipamentelor .......... 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini .......................................................................147 2 ..... util în activitatea de zi cu zi a firmei..... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere......................................................75 6.................................................rubinian.........2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect......................................1 Obiectivele financiar-contabile ...... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.140 Livrare online via internet 8..............143 http://www.........................................................

.....php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.............149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ...Materiale de marketing .................... 5 din 151 ...........STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.......Organigrama .................................. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..147 14 .....................................147 16 – Raport financiar-contabil .........147 ediţia 2011 Planul de afaceri ......................................151 19 ..................................................................................200_-12................................ Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei................................. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www................ utile pentru înţelegerea acestuia...........................................................Contracte importante. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.................................................20__ 11 ....................... © 2002-2011 Rubinian .................... scrisori de intenţie ...........147 12 ..........................model demonstrativ 15 .............................com/planafaceri.............................147 13 .............. cât şi pentru obţinerea unei finanţări..Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ ....... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere................. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.................150 La realizarea şi actualizărilor ...com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată................... nu te ajută cu nimic concret? Preţ ..... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului....................................................Pag.. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.......................Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere ........... util în activitatea de zi cu zi a firmei...................148 17 ..........................rubinian.........................................................Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect... comenzi ferme.......Conturile verificate .......1 01.............86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului...

utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.com 1.Concurenţa şi http://www.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1. în maximum două pagini.Pag.1 .Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole. 6 din 151 .2 .com/planafaceri.Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.9 .Produsele şi/sau Preţ . este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare. ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian . 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul.20__ 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Sumarul executiv 1 1.200_-12.4 – Strategia de afaceri 1.7 .6 . xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă.php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian.Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1. 1. xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - 1.8 .Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1.3 .5 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.13 . Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1.model demonstrativ - 1.15 .86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.Riscurile Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.12 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar. 7 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .20__ 1.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.10 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.11 .Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. interne ale firmei.Pag.Producţie şi operaţiuni Planul 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.14 .Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 .

cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2. obţinerea unei finanţări.Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 8 din 151 .20__ 2.model demonstrativ - 2. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră. Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.2 . Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www. amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 .200_-12.1 Denumire.php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare. utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. Descrierea afacerii 3 2.com/planafaceri.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.I. xxxxxxx etc. nr.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian.com/planafaceri.A. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.E.86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C.com BI/CI: C. Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www.200_-12. seria ____ numărul _________. şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1.20__ Activităţile principale (conform C. 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . 9 din 151 .N. seria ____ numărul _________. sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag./fax.: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. via internet Nr. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. …. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.I.

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian.200_-12.2. Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.I.: __________________ Mobil: _____________ 2. cont bancar: _________________ la banca _________________. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri./fax. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). perioadă) Preţ .1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian . Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com ______________ Tel.I.Pag./fax. Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C. seria ____ xxxxxxxxxx _________. 1.: __________________ Mobil: _____________ Nr. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel.20__ Tel./fax. eliberat la data de ________ de către http://www. 10 din 151 . seria ____ numărul _________. responsabilităţi.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C.profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie.

care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil. 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. office@rubinian. când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării.com/planafaceri.3 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: .Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word). xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni.1 01. Germania – Munchen etc. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www. Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi. acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri.. Hunedoara.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Acest lucru este o eroare. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate.rubinian.judeţele Timişoara.3 Aria geografică deservită 5 2. Bihor.2. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului.4 . 11 din 151 .20__ 2.2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Obiectiv N Preţ . Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România . pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început. resurse umane. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

1 01.1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri.1.1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere. concurenţa.1 . Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată. câştiga un instrument de planificare inestimabil.1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. industria.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3. sau.20__ 2.1. 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă.). firma office@rubinian. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. pentru a şti cui vă adresaţi. interne ale firmei.Pag. Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3. concurenţa etc. utile pentru înţelegerea acestuia. factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia.rubinian. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane. Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare. © 2002-2011 Rubinian .4 .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri. precum şi barierele de intrare în afaceri. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 .com/planafaceri. şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei.Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). precum şi http://www. din urmă.86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. 12 din 151 .com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri. Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. în principal persoane fizice.rubinian.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici.1 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi. mari.Pag. patroni. persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: .86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. în principal angajaţi dar şi patroni.1 01. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ . Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian . în principal patroni.com/planafaceri.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. mijlocii.com http://www. persoane juridice. dar şi juridice.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c. 13 din 151 . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată.  Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri .200_-12. dar şi angajaţi. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx.

rubinian. Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian .R. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.model demonstrativ .20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C.com/planafaceri.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.3 .Pag.Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr.2 .Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 14 din 151 . c. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.O. anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www. Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 .Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com c.): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului.

.php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c. obţinerea unei finanţări.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .rubinian. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil. Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale. Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.com/planafaceri. 15 din 151 .Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ .86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere. o zonă. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier. un judeţ.). ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri.1 01.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. localitate. 16 din 151 .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. judeţ. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. o ţară etc. zonă.20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ . 17 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. vă pot deveni în viitor. © 2002-2011 Rubinian .com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine. deşi nu v-au fost până acum clienţi.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile Persoane xxxxxx acestuia.Pag. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor.

Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine. precum şi ale afacerii.. 18 din 151 . Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor.. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . 19 Ziare. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. reviste.model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată..1 01.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): . 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc. j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1. utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia. 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. Cu cât abordaţi mai atent această problemă.200_-12.com/planafaceri. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian .1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 19 din 151 . Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.200_-12. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.com/planafaceri.86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere.com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2.php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. 20 din 151 .86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil.20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.Pag.model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile Altele pentru înţelegerea acestuia.200_-12.com/planafaceri.1 01. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.

3 = Influenţă mare. 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 21 din 151 .model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx. comerţ cu amănuntul. Denumire un instrument de planificare inestimabil.Pag. © 2002-2011 Rubinian . Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ . indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 2 = Influenţă xxxxxxxx. 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx. din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme. utile pentru înţelegerea acestuia. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii . Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie. sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1. Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. obţinerea unei finanţări. şi vei Nr.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea.rubinian. Mărimea câştiga ord. distribuţie.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . cât şi pentru 3. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.1.2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri.

86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau surse de venit. 1 = xxxxxxx.Pag.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. ord. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări.N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. ord. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr.20__ b) Nr. 22 din 151 . -2 = xxxxxxxx. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ . c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian.com). Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe. N . -1 = xxxxxxxxxxx. 3 = xxxxxxxxxxxxxx. Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www. 0 = xxxxxx. 2 = xx xxxxx. Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian.1 01.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. servicii. © 2002-2011 Rubinian .

pentru La de dezvoltare al industriei.Pag.20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere. Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ . Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc. © 2002-2011 Rubinian .php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). xxxxxxxxxxx Standarde.rubinian. În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www. oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată.1 01. şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei. Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului. Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 23 din 151 .200_-12.

86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ . 2 = xxxxxxx.200_-12. 28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile.1 01. utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.. Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente.com Amploarea xxxxxxxxx Preţ . mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis. 1 = xxxxxxxx. 24 din 151 . spre exemplu. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal . util29 activitatea de zi cu zi a firmei. 3 = xxxxxxxxx http://www. în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .rubinian.

33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte.com/planafaceri.200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx. cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei.Bine xxxxxx.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 25 din 151 . sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian. 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele. util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea. diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi. 2pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 .86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx. câştiga un instrument de planificare inestimabil. 1realizarea acestui model cu xxxx. © 2002-2011 Rubinian .com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă.php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. 2 = xxxx.1 01.

Concurenţi xxxxx a. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian .86 lei a.com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală. şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi.1. Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei.1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor. 26 din 151 . dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri. Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www. obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii. Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian.rubinian.1. cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră.1 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia.20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: .Pag. 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru a. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me.

rubinian. 37 a. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ c.3 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 27 din 151 . profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual).2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.2 Concurenţi direcţi secundari b. Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri.20__ a.Pag.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.

Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru unei finanţări. judeţean sau naţional). Denumire crt.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean. 200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. local. sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word).20__ a. rezultând cota de piaţă. Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial.a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www. Cota de piaţă relativă Preţ .Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr. sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei). 39 © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.4 .200_-12. 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora.com/planafaceri. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor. şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr. crt. 28 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.

200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr. crt. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 29 din 151 . 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) .rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.20__ Observaţii: a.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului.5 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi. mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!). © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. ci şi care sunt cei mai agresivi. 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 .php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general.20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 . 42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi. 30 din 151 . Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist itatea firmelor respective.200_-12. care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia. b.1 01.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www. datele de identificare ale sediilor sociale etc. ca să îi analizaţi office@rubinian.Descrierea xxxxxxxxx Preţ .com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia. © 2002-2011 Rubinian . codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile.

200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2 .Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 .1 01. Observaţii: b. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori. vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare.rubinian. 31 din 151 . cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face. utile pentru înţelegerea acestuia. parte.86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ b. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 . cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ . însă cu cât veţi şti mai mult.

Pag.4 .200_-12.model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian .rubinian. În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect. Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ . risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com 1 Concurenţii 2 3 4 1.Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www. şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b.

Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.1 01.php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri. 33 din 151 . b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.

com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 34 din 151 . Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate.200_-12.1 01. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere.200_-12. Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri. Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2. utile pentru înţelegerea acestuia. 1 = xxxxxxxxxxxxx.rubinian.com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Comentarii: © 2002-2011 Rubinian .20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil. 35 din 151 .86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului. Alte caracteristici office@rubinian.1 01.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4. 3. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ . Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată. Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 2 = xxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 2 = xxxxxxxx. care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte. Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.20__ 3. Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Odată intrat pe piaţă. © 2002-2011 Rubinian . 36 din 151 . aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.1.4 . Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una.Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor . şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil. 1 = xxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.1.Pag.com/planafaceri. 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă. aliaţii vor putea să vi se alăture. 3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile oricărui tip de afacere. este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare. vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate.86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

Servicii (Nr. utile pentru înţelegerea acestuia. ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei pe piaţă. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing). **) 0 = Nou xxxx. sau 3 = semn de întrebare.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1.1 01. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări.Pag. 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă.86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului.1.rubinian.php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx.1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr.com/planafaceri. 37 din 151 . potenţiali de afaceri. pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri. Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx . 2 = generator de venituri.20__ 3. de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil. Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 1 = În xxxxx.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. ord. 2 = xxxxx. © 2002-2011 Rubinian .model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă. *) 1 = stea.2. Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ .

model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www. Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile oricărui tip de afacere.com/planafaceri.200_-12. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări.com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. 38 din 151 .1 01.rubinian.20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.

) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .rubinian.20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau .86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. 39 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian. sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere.com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.

com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere.com/planafaceri. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx .200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 40 din 151 .Pag. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.

câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ .php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante.200_-12. 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie.2.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. acoperire.1.Pag.com 48 http://www. uneori este important să oferiţi rate. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil. în altele nu. subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”. Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”.2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 41 din 151 .86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs. sortimente. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii.20__ b) Utilitate. Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3. uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor.2. Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări. stocuri.com/planafaceri.1. pentru 3.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . 42 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ .200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare.1 01. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia . 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3.rubinian. 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare.com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. adică „Puncte tari.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control.20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1. Opportunities. Threats”. Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi.

com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării. Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare). c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice.3.1 01.1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare. restrângere a activităţii): Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. (format Microsoft Word).20__ 3. utile pentru înţelegerea acestuia. 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. dezvoltarea produselor.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată.com/planafaceri. focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi. depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului.86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit. Tacticile sunt o detaliere a strategiilor. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei. extinderea pieţei. © 2002-2011 Rubinian . ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile.Pag. diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. segmentul de piaţă.rubinian. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă.200_-12. 43 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ 3. 44 din 151 .Pag. utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. etc.200_-12. Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ .) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx . util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian. Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.Pag. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian . Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ .php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian.86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) . 45 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere.200_-12. utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia.rubinian. sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei.) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri.php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. utile Consumulpentru înţelegerea acestuia. 46 din 151 .rubinian.20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil.

20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 47 din 151 .200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ .rubinian. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian . utile oricărui tip de afacere. şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil.Pag. În pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian.

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri.200_-12. şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. 4. 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate.php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere. Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată.com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii. controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor. cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ . transport şi distribuţie.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii. 51 din 151 . Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 .2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei. Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.1 01.model .Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi . © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri .Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie.20__ 4. 56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor.Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.

Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 4.1 01.1 Amplasamentele 58 Preţ .3. © 2002-2011 Rubinian .3 Amplasamentele.model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect.com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica . o instalaţie a unui dispozitiv. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. 52 din 151 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4.

rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ . Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian .1 01. Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: .Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei.php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. 53 din 151 .

) Preţ .rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Descrierea Existent/ Nr. 54 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .Pag.3. păşune. Descrierea Existent/ Nr.4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www. 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. Ord. precum şi bunurile asimilate acestora. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare. Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord. Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . utile oricărui tip de afacere. (denumire/ De buc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an. indiferent de valoarea lor. 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri.3.). În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx.20__ 4.1 01. mobilier şi aparatură birotică etc. mijloace de transport.php Nr.) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. construcţii speciale. control şi reglare.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. ord. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti). xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian. foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe.2 Terenuri Nr. maşini. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Nr.com/planafaceri.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.3.com model) xxxxxxxxx buc. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect. plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime.com/planafaceri.model demonstrativ - Nr. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. Tehnologiile utilizate. forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 55 din 151 . Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ . Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.4. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile. ord.4 Producţia şi serviciile 4. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www.php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri. este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 4.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. ord. 56 din 151 . Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 . Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word). Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian . produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ . utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr. şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie. util în activitatea de zi cu zi a firmei. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 57 din 151 . Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ .1 01. În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . în condiţii normale de producţie.20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese. de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil. Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată. Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului.com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. utile Timpulpentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.rubinian.

Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .com/planafaceri.1 01. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. obţinerea unei finanţări.86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului. şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian .php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect. 4.20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi cheltuielile aferente: office@rubinian. utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.4.2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Pag. 58 din 151 .

de mediu. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei Licenţe. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri. câştiga un instrument de planificare inestimabil.5.Pag.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe. office@rubinian.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor.5 Protecţia mediului 4. © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.1 01. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.. Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12.php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. autorizaţii.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. autorizaţii.20__ 4. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate. 59 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .5.

de acumulatori. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ .86 lei uzate schimb. 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* . xxxxxxxx 2. cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori. 60 din 151 .com Responsabil © 2002-2011 Rubinian . produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. afaceri. 3. crt.1 01. utile oricărui tip de afacere. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr.model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs. şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil. http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.

serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori). 4.6 Logistica 64 Achiziţionează 4.com/planafaceri.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. ord. Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 . © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Furnizorii: Nr. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr. în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. crt.com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. 61 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale. Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare.rubinian. În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.6. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .

Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie. © 2002-2011 Rubinian . Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat. ord. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. întreprinderi.2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www. într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri.1 01. 62 din 151 . 66 două săptămâni privind modul de 4.com/planafaceri. Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. ci şi bani pierduţi sau blocaţi.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 .6. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia.200_-12.20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4. asigurarea. activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil.4 Gestionarea http://www.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care. Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. utilajelor etc.6.1 01.com/planafaceri.200_-12. repararea pentru înţelegerea acestuia. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere. c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea. 63 din 151 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali.rubinian.6.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri . © 2002-2011 Rubinian .

util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie.6. Politica privind garanţiile este una importantă.com http://www.6. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. utile oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .1 01.86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului. angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 64 din 151 .200_-12.Pag.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am pentru înţelegerea acestuia. 69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă.com/planafaceri.rubinian.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde.1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Modalităţile 4.7. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.7. Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.86 lei Livrare online via internet 4. utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.7.7. În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate.com/planafaceri.4 Paza şi http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 4. vorbim de retururi. © 2002-2011 Rubinian .Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. reprezentând o pierdere economică.1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 65 din 151 .7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. Planul de afaceri sirene. senzori de geam spart. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. şi vei  Lentile. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Monitoare.  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. contacte magnetice. 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. detectori de soc.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. câştiga un instrument de planificare inestimabil.  Switchers.rubinian.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. .  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian . Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.  Suporti. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Odată cu achiziţionarea modelului.  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__       detectori PIR. ediţia 2011 dispecerate.  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. detectori de fum si gaz.1 01. tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 66 din 151 . instituţii.

67 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag. Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor. personal. estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei. Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri.model demonstrativ Număr angajaţi. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele. Fără o planificare office@rubinian.rubinian.php foarte detaliat. Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www. N+4 Preţ .20__ 5.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. © 2002-2011 Rubinian . Planificarea resurselor umane 71 5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 . însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. Obiectivele trebuie să fie cuantificabile. care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere.com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.Pag. precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia). selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 68 din 151 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.

. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5.1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări. 69 din 151 .com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: .muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 5. office@rubinian. 74 Pentru firmele care au deja activitate.1 01. utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere.3. Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ . .ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.maiştri . este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane.alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv.86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.2 Strategia de resurse umane 73 5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.

sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).4.2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5. Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5.com/planafaceri.4. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari. utile pentru înţelegerea acestuia.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3. Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5. 77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă.200_-12. cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei.com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. tabele şi oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 70 din 151 .Pag.3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 .4 Recrutarea. 5. 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.4.rubinian.

profesionale. Aceasta include calificarea şi policalificarea. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată.200_-12.model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi. utile pentru înţelegerea acestuia. perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională. şefului ierarhic. 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv. 71 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).5.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian. înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor. cursuri diverse. Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată. inovativ şi loial.1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 . participarea la şedinţe şi conferinţe. 84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. http://www.com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei. 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. obţinerea unei finanţări. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională.5. roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională.1 01.20__ 5.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor.5 Promovarea performanţelor 79 5. 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri.

6.rubinian.6.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ .6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.20__ 5. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii.5. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian .1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului. 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.com/planafaceri. stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi.Pag.rubinian. (format Microsoft Word). Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 72 din 151 .

73 din 151 .20__ 5.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com 5.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală.____________________________________________________________________ http://www.1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.____________________________________________________________________ 3. compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.6.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 5.php 5.____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.6. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.6.4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ . ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.____________________________________________________________________ 2. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 5.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.6.

Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.6.com 5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: .86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului.10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.6.com/planafaceri.6. © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. 74 din 151 . şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.6.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 5. utilxxxxxxxx .

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. litri. Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. litri.200_-12. 78 din 151 defA4 abcd- . Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.(e x d / 100) office@rubinian. sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. litri. kilograme etc. kilograme etc.php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) . Volum vânzări (bucăţi.20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) .1 01. Volum vânzări (bucăţi. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din .

d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.rubinian.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. 79 din 151 abcd- . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

Cheltuieli de marketing (lei.Pag. seturi de birou etc.86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere.com/planafaceri.rubinian. Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un Slogan. 7 © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total . 80 din 151 .2 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.3.200_-12. Hârtie personalizată Designul produselor Preţ . Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”.

Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Cupoane pt. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Anuare. probe gratuite.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 .1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ - Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. repertorii instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

3 . care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei). Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) . Spre deosebire de cheltuielile directe. sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri. fiind relativ constante. 82 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile. cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite.200_-12. cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse.personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil. 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere.20__ 6.1 01. taxe şi vărsăminte asimilate. şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie. Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian. lucrări. http://www. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Totuşi.com/planafaceri. Astfel.Cheltuieli de exploatare 91 (lei. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere. anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.3.model demonstrativ Materii prime.Pag.com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora.

chiria (fixe).personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T.S. Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 83 din 151 .A. Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Cheltuieli de personal (lei.cheltuieli cu asigurările (fixe).model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .E. deplasări. utile pentru înţelegerea acestuia.S.com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.A. Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii .rubinian. studii si cercetări. transferări III. actuali sau potenţiali de afaceri.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T. sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil.1 01.20__ II. detaşări.) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . publicitate. anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www. transportul de bunuri şi personal.php 1.com/planafaceri.Pag.86 lei Livrare online via internet 6.E. Costuri indirecte fixe Reclama.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. colaboratori. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian .3. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un Preţ .4 .

php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere. Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 84 din 151 .A.86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Personal T. sau pentru partenerii 2.E.actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat .Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.S.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil.20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.200_-12.Pag. 85 din 151 angajaţi . Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

1 Cifra de afaceri netă (rd.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.3. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului.16+17) 15 http://www.php a Salarii şi indemnizaţii (ct.model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 645-7415) office@rubinian. anul _______) Nr. 603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 7417+758) 9 Preţ . 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 86 din 151 .5 . © 2002-2011 Rubinian .Pag.86 lei Livrare online via internet (rd. 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct.Contul de profit şi pierdere 92 (lei. Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 6. 92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate. Denumirea indicatorului Ord. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct. 11 (ct. 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect. 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 701+702+703+704+705+706+708). 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 4 Alte venituri din exploatare (ct. stocurilor 6 de execuţie (ct. 02 la 05) Nr. sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12.com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate). 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil.

din care. 6811+6813) 19 a2 . şi vei câştiga un . 654+6814) 22 b2 .Pag.din care.2 Cheltuieli cu alte impozite. 7611+7613) 35 .30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.3 Cheltuieli cu despăgubiri. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.763) 0724-578433 sau 0269-226780 .1 01.rubinian.20__ necorporale (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 19-20) a1 . 87 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. donaţii şi activele cedate (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.Profit (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www.200_-12.php 37 din activele imobilizate (ct.Venituri (ct. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.com .10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.Cheltuieli (ct.Cheltuieli (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. 766) 39 office@rubinian.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct.44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . . 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri.Venituri (ct. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. leasingul (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Venituri (ct. (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Cheltuieli (ct.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 41 Alte venituri financiare (ct.Pierdere (rd.22-23) 21 b1 .din care. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii .

util în activitatea de zi cu zi a firmei. . 663+664+665+667+668) 48 (rd. 61+62+63) (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pierdere (rd. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri.com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. 666-7418) 46 .Profit (rd. 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.din care. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 54-55) 56 . 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ .Pierdere (rd. 58 Venituri totale (rd.Pierdere (rd.Profit (rd.Venituri (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Cheltuieli (ct.10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian .20__ .planificare inestimabil.rubinian. 686) 44 .Profit (rd.Pierdere (rd.1 01.php .49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . 88 din 151 . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct.86 lei Livrare online via internet . tabele şi variante diverse care se pot adapta .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ . 58-59) 60 http://www. şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct.Profit (rd. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. .Pierdere (rd.com/planafaceri. 698) 63 office@rubinian. 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct.Profit (rd. 42-49) . 32+49-10-42) afacere. 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic. Active imobilizate 01 I.Total (rd. Venituri in avans (rd. Creanţe 07 III. 92 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian. Cheltuieli in avans D. 04+12-17) G. Denumire Luna rd. utile pentru înţelegerea acestuia. 01 la 03) . Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III. Imobilizări necorporale 02 II. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H.com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. anul _______) Nr. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. prevăzute de lege.Pag. 17+18).200_-12. Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un actuali an E. 10 C.php J. 09+10-11-18) F. 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct. întreprinderi.3. 472 http://www. sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor.model demonstrativ B. iar în pasiv.20__ 6.86 lei Livrare online via internet 13 (rd. 12 datorii curente nete (rd. Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . Active circulante 05 I. tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante . oricărui tip de afacere.1 01. Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Total active minus datorii curente Preţ . Active circulante nete. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). din care 17 ct.Total (rd.7 – Bilanţul 94 (lei. Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II.com/planafaceri. respectiv instrument de planificare inestimabil.rubinian. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri.

20__ I.20 la 22) din care: . utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Rezultatul reportat .Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . Prime de capital III.capital subscris nevărsat . tabele şi variante diverse care se pot adapta .Sold C ediţia 2011 . © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri. Capital (rd.rubinian.Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ IV.Sold D . În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Rezerve V.1 01.200_-12.com/planafaceri. Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.capital subscris vărsat .Sold D oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).patrimoniul regiei II. 33+34 ) planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Rezerve din reevaluare . sau pentru partenerii (rd. şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd. Planul de afaceri Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word).Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile). Achiziţionează acum .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de .Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? . util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta .Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www. impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.86 lei Livrare online via internet .20__ 6.model demonstrativ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă. fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice. Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.1 . În plus am introdus explicaţii .200_-12.Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.Rata inflaţiei .4 Previziuni financiar-contabile 95 6. 94 din 151 .Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată.Taxe.com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate. altele): .Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. .Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online . cât şi pentru .Paritatea leu/euro: .4.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent.com Stocuri iniţiale Materiale / comp. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www. materiale office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului. Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil.1 01. . 95 din 151 . pt. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei.20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . ediţia 2011 . Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei.2 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Preţ .4.php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime.model demonstrativ 6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planul de afaceri .Pag.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent.rubinian.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian .Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent.Altele . Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc.

3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word).Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului. & Mk. cât şi pentru unei finanţări.php Volum vânzări (bucati. Venit net (a x b) – (e x c) . litri.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.4.86 lei Livrare online via internet (lei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. ediţia 2011 Consultanţă în design . 96 din 151 .com/planafaceri. kilograme etc.rubinian. © 2002-2011 Rubinian .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. sau pentru partenerii 6.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. kilograme etc. litri. şi vei câştiga un actuali afaceri. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg. Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

© 2002-2011 Rubinian .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .) . litri.(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.(e x d) oricărui tip de afacere. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. kilograme etc. kilograme etc.(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri. brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. kilograme etc. litri.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.) Odată cu achiziţionarea modelului.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. litri. kilograme etc. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

1 01. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. b) Previziuni anuale privind vânzările (lei.200_-12. litri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www. kilograme etc.d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. litri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 98 din 151 bcdefB4 abcd- .com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c . Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. anii_______) Preţ .rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) . kilograme etc.php Volum vânzări (bucati.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian. Venit net (a x b) – (e x c) . oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

kilograme etc. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.Pag. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) . Venit net (a x b) – (e x c) . kilograme etc.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri. litri.) Preţ .200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri. kilograme etc.) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere.) http://www.php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian.(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. litri.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri.20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului.(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . kilograme etc.

anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www. 6.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).4 . 100 din 151 efB4 abcd- .model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4. Preţ .Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian. _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor .86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.) instrument de planificare inestimabil.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. insigne. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului. agende.Pag. uri. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. calendare. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 .php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. diplome.20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un seturi de birou etc. Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri. pixuri. probe gratuite. bloc-notes. jucării. butoni. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cravate.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www. atât pentru necesităţile interne ale firmei. produse „legate”) Preţ .200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus Cadouri de protocol (brelocuri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Materiale ataşate produselor (produse „semnal”.

model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet .com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei. sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri.1 01.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian . anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere.com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

agende. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. În plus pixuri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. diplome.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare . calendare. butoni.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . Cadouri de protocol (brelocuri. sau pentru partenerii seturi de birou etc.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. insigne. cravate.1 01.model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. jucării. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil.200_-12. bloc-notes-uri.) actuali sau (produse de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. reduceri de preţ Eşantioane Preţ . Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”. probe gratuite.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele .Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. port-vizit-uri.

1 01. anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă.86 lei Livrare online via internet 6. Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet .Pag.com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Preţ .4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. 104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele . © 2002-2011 Rubinian . materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.5 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere.com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.

şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil.S. tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere.1 01. sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . utile pentru înţelegerea acestuia. Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama. transportul de bunuri şi personal.com/planafaceri. sociale şi alte reţineri .A.personal indirect productiv (T.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.E.personal direct productiv II. cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 105 din 151 . Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . transferări III. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei. oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. detaşări.200_-12. deplasări. chiria (fixe). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www.86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului. colaboratori.S.A.personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T.cheltuieli cu asigurările . publicitate.model demonstrativ (fixe). studii si cercetări.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.E.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

deplasări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 106 din 151 .) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. colaboratori. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) .com Total contribuţii sociale şi alte reţineri . anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I.E.E.model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil. transferări III. Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri .S. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. studii si cercetări.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. chiria (fixe). detaşări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Total salarii nete personal indirect productiv (T. transportul de Preţ .86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal.Pag.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei.A. Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.personal indirect productiv (T. utile pentru înţelegerea acestuia.personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii II.S. Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.A.200_-12.cheltuieli cu asigurările (fixe). Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . Total contribuţii sociale şi alte reţineri .personal de conducere http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime.

20__ 6.php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 .rubinian.200_-12.com/planafaceri. 101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.6 . © 2002-2011 Rubinian .Pag. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1.model demonstrativ .4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil. 107 din 151 .86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului.Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri. Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ . CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ .86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului.A.S.php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. oricărui tip de afacere. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www. Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în .com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 108 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.E.com beneficii/ total angajaţi) 3.1 01. Personal T.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri.200_-12. În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 109 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. oricărui tip si afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi .Pag.86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului.

Personal T. 110 din 151 .model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei.Pag.86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1. utile pentru înţelegerea acestuia.S.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil. 3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.A.E.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian. Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.rubinian. (indirect productiv) Preţ .com/planafaceri. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri. Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.

200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. Detalii şi Comanda Online http://www.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului.1 01. © 2002-2011 Rubinian . 111 din 151 . În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. oricărui tip de afacere.Pag. util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ .

641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct.1 01. rd. sau pentru partenerii nete (ct. 603+604+606+608) 12 http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. 112 din 151 .7 .php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. model demonstrativ Ord. anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . Denumirea indicatorului Anul .Pag. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. principal de activitate îl constituie leasingul (ct.4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 6. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri.te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct.rubinian. 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 4 Alte venituri din exploatare (ct. 6 de execuţie (ct. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă. Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi. 607) 14office@rubinian.

41 Alte venituri financiare (ct. 7611+7613) 35 . 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 19-20) 18 a1 .2 Cheltuieli cu alte impozite.Cheltuieli (ct. şi vei câştiga un 6812) 30 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.3 Cheltuieli cu despăgubiri. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.Venituri (ct.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct.rubinian. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com 11 Venituri din dobânzi (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .Profit (rd.din care.Venituri (ct. (rd.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .763) 0724-578433 sau 0269-226780 . sau pentru partenerii .Cheltuieli (ct.20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.22-23) 21 b1 . 113 din 151 . (rd. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. donaţii şi activele cedate (ct.Pierdere (rd.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .Cheltuieli (ct.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8. 766) 39 . leasingul (ct. 6811+6813) 19 a2 .actuali sau potenţiali de afaceri.din care. . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.1 01. 654+6814) 22 b2 .din care. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8.php 37 din activele imobilizate (ct.Venituri (ct.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.

114 din 151 .Profit (rd. sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri.Profit (rd.Pierdere (rd. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip . 54-55) 56 . 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ .Pierdere (rd. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . 666-7418) 46 .rubinian.Pierdere (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 691) 62 office@rubinian.com/planafaceri. 42-49) 50 .1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.Pierdere (rd.Cheltuieli (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului. de planificare inestimabil.10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.44-45) . 53 15 Venituri extraordinare (ct.php . 61+62+63) (rd. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ .200_-12.Pierdere (rd. 60-62-63) 64 . 663+664+665+667+668) (rd.din care. 686) 44 .Venituri (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.Profit (rd.com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. . 58-59) 60 http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Profit (rd.49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea .Profit (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): . (Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 32+49-10-42) de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct. b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. model demonstrativ Ord. În plus (ct. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian . 603+604+606+608) 12 http://www. 7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 115 din 151 . N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd. (rd. 645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Denumirea indicatorului Anul . rd. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 607) 14office@rubinian.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 711) Sold Cplanificare inestimabil. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii nete (ct. Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Nr.Cheltuieli (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere. 766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 19-20) 18 a1 .com/planafaceri. 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. 6811+6813) 19 a2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr.Venituri (ct.

Venituri (ct.lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 686) 44 . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct. 7812) 31 (rd.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct.Pierdere (rd. 116 din 151 .1 01.din care.Profit (rd.11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8. 654+6814) 22 b2 .Pag. 762+764+765+767+768) office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Venituri (ct.3 Cheltuieli cu despăgubiri.200_-12. şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil. donaţii şi activele cedate (ct. 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian . 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct.Cheltuieli (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. .Cheltuieli (ct.din care. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 766) 39 http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.22-23) 21 b1 .din care.Venituri (ct.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model . sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri. 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. .com (rd. .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli (ct.20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.763) Planul de afaceri .rubinian. ediţia 2011 635) 26 8. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. . venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . 56 .Pag. şi vei câştiga un actuali sau .com/planafaceri. 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct.Profit (rd. 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www.Profit (rd. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri.20__ . 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pierdere (rd.com .Profit (rd. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului. 61+62+63) (rd. 117 din 151 .din care. de afacere.1 01.Pierdere (rd. 60-62-63) 64 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 42-49) 50 .10+42-32-49) 52 . 58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .200_-12.Profit (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. .rubinian. 10+42+54) Preţ . 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd. 663+664+665+667+668) (rd. 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): .Pierdere (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct. 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 55-54) 57 58 Venituri totale (rd.Profit (rd.Pierdere (rd.model demonstrativ . utile pentru înţelegerea acestuia. 54-55)instrument de planificare inestimabil.php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pierdere (rd.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).4. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare.8 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei. anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.rubinian. Preţ .1 01.200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 6. 118 din 151 .

Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar. din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.20__ 6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. De asemenea. 119 din 151 . cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei. din care: Planul de afaceri I. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţii de active fixe corporale.model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active. A.Împrumut B . Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung. 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. precum şi resurse pentru investiţii viitoare. C. se pot folosi accelerarea încasărilor. B.Împrumut A oricărui tip de afacere. inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE . © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 .ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. http://www.Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei. tabele şi variante diverse care se pot adapta .com/planafaceri. inclusiv TVA Preţ . D1. Puteţi apela şi la împrumuturi. . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale.200_-12.rubinian.9 .1 01. întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare. sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri.

Împrumut A .intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului. inclusiv TVA. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3.model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare. sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri.20__ D2. Ambalaje . F5.com K10. K13. locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Animale şi păsări . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.intrări de stocuri K2.com/planafaceri.Împrumut A (inclusiv avansul) . I. K3. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5.rubinian.Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. din care: Preţ .Împrumut B . Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4. Cheltuieli de protocol. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare.intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7. 120 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php K8. Mărfuri .intrări de stocuri http://www. Alte cheltuieli din afară (externe.Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). E. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9. Materiale consumabile . K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet K1. II. Materiale de natura obiectelor de inventar . Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2. J. .Împrumut B (inclusiv avansul) . reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian . inclusiv TVA (după caz). Materii prime . Cheltuieli cu redevenţele. H.1 01. Cheltuieli cu colaboratorii K14. după caz: F1.Pag. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. K.200_-12. privind energia şi apa) K6. utile pentru înţelegerea acestuia.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4. din care: . F.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere. 124 din 151 M. TVA de plată M2. R. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. T. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Total plăţi.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. S. © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. III. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Q. exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1.1 01.20__ N1 N2 O1 O2 P. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende .

10 . Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd.1 01. Active imobilizate .Pag. Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com 17 ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.capital subscris nevărsat 21 . 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian . anul _______) Nr. 01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B. 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F. 05 la 08) 10 C.4.20__ 6.Totalplanificare inestimabil.20 la 22) din care: 20 . Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV. Provizioane pentru riscuri si http://www.com/planafaceri. 06 II. 19 I. respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. 125 din 151 . Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Total (rd. Cheltuieli in avans D. şi vei câştiga un 09 Active circulante . instrument de (rd. utile pentru înţelegerea acestuia. Capital (rd. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . 12 datorii curente nete (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ 01 I. Stocuri oricărui tip de afacere. Venituri in avans (rd.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei. Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E. J. Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri. Imobilizări necorporale 02 II. din care office@rubinian. 131 18 ct. Active circulante nete. Creanţe 07 III.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I. Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd. 17+18). 04+12-17) G.capital subscris vărsat 22 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.

anii _______) Preţ .Pag. 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .Sold D IV. Active circulante nete. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Imobilizări necorporale II. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). respectiv datorii curente nete (rd. Active circulante . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.com B. Prime de capital III.com/planafaceri. IV.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd. Rezultatul reportat . Imobilizări corporale III. Stocuri II. Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 . Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Active circulante I.model demonstrativ . 04+12-17) G.86 lei Livrare online via internet Nr. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01. (lei. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E. Rezerve V. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd.Sold C .200_-12. Rezerve din reevaluare . Active imobilizate I. N+1 N+2 N+3 N+4 A. 09+10-11-18) F. 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Sold C . Imobilizări financiare Active imobilizate .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.Sold C . Cheltuieli in avans D.20__ II.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.total (rd. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Total active minus datorii curente (rd.Sold D VI. 05 la 08) C.total (rd. rd. Creanţe III. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian .

Sold C .de afacere.Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat .model demonstrativ 23 II. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util 32 Total capitaluri proprii (rd. Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V.Pag. Capital si rezerve 19 I. 28 oricărui tip Sold D VI. Venituri in avans (rd. Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 472 J. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 32+33 ) 34 Preţ .la dividende afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Prime de capital 24 III.rubinian. din care 17 ct.capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în . Rezultatul exerciţiului financiar .20__ 15 H. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului . şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil. 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Sold D 25 26 IV.patrimoniul regiei . 127 din 151 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 131 18 ct. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Capital (rd. 17+18).86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.atât pentru necesităţile interne ale firmei.20 la 22) din care: 20 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.capital subscris vărsat 22 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Rezerve din reevaluare .1 01. © 2002-2011 Rubinian .Sold C 29 .

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului. risc) 107modelului. © 2002-2011 Rubinian . Totodată. utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.rubinian.model demonstrativ .php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian. Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ . RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil.11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt.20__ 6. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www.200_-12.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată. 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word). 128 din 151 . Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi.com/planafaceri. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil.4. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări.

1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian .rubinian.Pag. dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei. N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ . Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile Profit înainte deînţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 .200_-12. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www. sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului.php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 129 din 151 .

130 din 151 .com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word).php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 .com/planafaceri. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri.86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . utile VRAI pentru înţelegerea acestuia.Pag. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Cifra de afaceri Total active Preţ .model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect. Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor. N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www.

tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere. energie si combustibil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. materiale. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ . Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. © 2002-2011 Rubinian .20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor .com/planafaceri.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile.200_-12. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 131 din 151 . şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia.php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime.Pag. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri. apa office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar. Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www. Taxe. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil.php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi. Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie. 132 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. neexistând nici un profit şi nici o pierdere. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări.20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 . ele se modifică continuu.1 01.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian .Pag. spre deosebire de costurile fixe. impozite.model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect. xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A.200_-12.

obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4. rata dobânzii bancare.com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.20__ Taxe. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.06. Odată cu achiziţionarea modelului. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2000 © 2002-2011 Rubinian . rata de schimb a leului. util în activitatea de zi cu zi firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.investiţii.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.2000. vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C. r max. publicat în MO 286/26.1 01. tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect.Pag. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere.200_-12. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. 133 din 151 . RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min.05. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA. utile pentru înţelegerea acestuia. Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C . anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). impozite. g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ .

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian .4. 134 din 151 .com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. oricărui tip de afacere.1 01.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ .200_-12.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero. altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect.12 . cât şi pentru 6./ investiţia initială. IP= VAN +obţinerea unei finanţări. TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat. proiectul respectiv.

5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere. Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian .Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii). 135 din 151 . precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume.5. sau pentru sau potenţiali de afaceri. 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat. (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx . utile pentru înţelegerea acestuia. cât ar mai trebui împrumutaţi.86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului.2 .1 01.model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei.200_-12. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale. precum şi la ce va folosi această sumă.rubinian. şi cealaltă modul de rambursare. 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.5.20__ 6.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5 Necesităţile financiare 113 6.1 . aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi. eventual. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word). Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei.php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian. Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ .com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 .1 01. 6 7 8 Preţ .3 .Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Detalii şi Comanda Online 2 http://www. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 136 din 151 .Pag. utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.5.com/planafaceri. şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil. 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim.86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere. 6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior.200_-12.

1. 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1.2 Instrumentele. utile pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc.1.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor.model demonstrativ 7.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare.20__ 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7. 7.1. 137 din 151 . şi vei 7.1.1.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 . procedura de scoatere temporară din arhivă etc.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian . succesului de durată.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii.200_-12.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Managementul informaţiilor 115 7.1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1.1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7. codificarea informaţiilor. stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice). Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea. stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei.

2.Pag.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a. 7.1.1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7. utile pentru înţelegerea acestuia. Blue-Ray etc. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea.1.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare. util în activitatea de zi cu zi a firmei. CD.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2.1.com/planafaceri.2.20__ 7.1.2. şi vei 7. evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare.php 0724-578433 sau 0269-226780 b.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. 138 din 151 .200_-12. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .2.86 lei d. stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie. a.1.rubinian.1. câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite. © 2002-2011 Rubinian .5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Sistemele de instrument de planificare inestimabil.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. b. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7.1. 7.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com c. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Sistemele deunei finanţări.2 Instrumentele. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.1.2 Sistemul informaţional electronic119 7. DVD.2.2. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic.

reducerea cheltuielilorpoatetransport. . .1 01. Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor. Modelul de fi utilizat . 139 din 151 . . .creşterea profitului. Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect. .com . © 2002-2011 Rubinian . peste .reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ b.model demonstrativ - 7. modelul complet editabil (format Microsoft Word).raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx.php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri . . Odată . Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. . Detalii şi Comanda Online http://www.creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil. cu achiziţionarea modelului. Nivelurile de acces d. pentru înţelegerea acestuia. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei Achiziţionează acum .creşterea gradului de tip de afacere.raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă. .reducerea duratei ciclului de fabricaţie.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare. . . .Pag.reducerea costului informaţiei. capacităţilor de producţie clare pe marginea planului. office@rubinian.sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.86 lei . Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. câştiga producţiei.com/planafaceri. două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile.reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx.creşterea productivităţii muncii. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g.creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii.creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12.2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile.creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.reducerea cheltuielilor indirecte. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 . Preţ .rubinian.raţionalizarea circuitelor informaţionale.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante. . . utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente.

2.1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7.1.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7.200_-12.3.1.rubinian.3. 140 din 151 .1.com http://www.1 01.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7.86 lei 7.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.20__ 7.2.1.1.3.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . 7.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian. 7. © 2002-2011 Rubinian .4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ 7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7.3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1.2.2 Instrumentele. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 7.3. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.3.3.2.3. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. a.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ . Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Instrumentele.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

2.20__ d.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .2. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Sistemele de comunicare audio-vizuală 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f.Pag.3. Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. d. şi vei c. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b.1 01. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ a.rubinian.86 lei e. obţinerea unei finanţări. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 141 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b.3. Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www.com/planafaceri.200_-12. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice . cât şi pentru a.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7. Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri.2.

În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră.200_-12.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing .com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian .rubinian.20__ 8. 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului. Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist. 142 din 151 .2 Riscurile Domeniu Preţ . Managementul riscurilor 123 8. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www. nu naiv.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan.com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

rubinian. avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru. pentru a fi aplicat. care.1 01. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 1 = scăzut. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9.1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut. http://www. şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ . montare. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9. aprobări. selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune.2). 3 = ridicat.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii. să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite. câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Pentru aceasta. 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată.php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. 8. 9. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. Transport. utile pentru înţelegerea acestuia. detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . 2 = moderat. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. 143 din 151 .3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 .20__ Preţurile *) 0 = inexistent. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare. pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Proiecte. Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

1 01. Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei. planificare departamentale. acum modelul complet departamentele Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei.model demonstrativ - 9. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 .com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. oricărui tip de afacere. pentru înţelegerea acestuia. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan . planurile de afaceri devin inoperabile.com/planafaceri. rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni.ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta . c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________.Pag. 9. . modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice. şi financiar-contabile.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ce trebuie să conţină: . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv. Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 144 din 151 . Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat.2.Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi. © 2002-2011 Rubinian .php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare.rubinian. utile .atât pentru necesităţile interne ale firmei. Numai în urma Preţ . resurse umane.

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9. Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.2.3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei.4 Controlul http://www.2. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word).20__ 9.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect. rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare.com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian.rubinian. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 145 din 151 .2.2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere. rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare.1 01.

3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9. 9.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare.3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan. © 2002-2011 Rubinian . 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări. Detalii şi Comanda Online http://www. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9. precum şi activităţilor firmei.20__ 9.3. precum şi activităţilor firmei. verificat şi aprobat. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. Planul de afaceri 9.rubinian. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr.3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 146 din 151 .4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului.1 01.2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 147 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian.20__ Anexe 1 . 10.Fotografii obţinerea unei finanţări.200_-12.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 . 13 .Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 .CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 .com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 .Organigrama © 2002-2011 Rubinian .Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 . cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 .Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 . 7 .Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.model demonstrativ - 3 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 6 .86 lei 8 .php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com 12 .Materiale de http://www.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.

1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Real Previz. Real Previz. 148 din 151 .200_-12.com/planafaceri. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz. Real Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Real Total venit brut prod.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz. de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil. Real Previz. © 2002-2011 Rubinian . şi vei Luna Ch. 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www. Real Previz.20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Real Total venit brut prod. vândută & vânzarea mărfurilor Previz.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. vândută & vânzarea mărfurilor Previz. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Real Previz. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Previz.

149 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) .20__ 17 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.86 lei *) 0 = Nerespectată. 3 = Rezultat xxxxxxxxx.rubinian. 2 = Rezultat xxx. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului..com/planafaceri. 1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 1 = Parţial xxxx. Preţ . Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de ………………………………….1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).. crt.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

20__ 18 – Jurnal de activitate Nr.86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. crt.200_-12.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . 150 din 151 .rubinian.Pag.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 151 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 19 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. crt. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Preţ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful