Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

........................................................................................................147 4 .............147 9 ...................................................................................147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.................................com 9...........................................3 Ieşirea din afaceri .............CV-urile managerilor cheie ....................................................................Programul de achiziţie a echipamentelor ..............146 Anexe ......................... 142 8.......2 Controlul ..............3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal ........................................65 5.....com/planafaceri........................................................................................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere............... 3 ..2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect...................................................1 Planurile de acţiune ................................................................... Implementarea planului de afaceri ...............1 01...147 7 ..............6 Conducerea managerială ................... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.............................model demonstrativ 5....................................137 7......................................................................................................................................147 5 – Lista furnizorilor ........................70 5.............................. 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini .. Detalii privind concurenţa ......142 8..................................... pentru înţelegerea ..............................................................................................................................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA...............................................................................................................................................................................................................................75 6..............1 Obiectivele financiar-contabile ................................................................................................................... şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil....................................147 8 ...147 10.......................................................................................................................................................147 © 2002-2011 Rubinian .........143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9..........94 6.......................................................................... utile 6..............Pag............................................Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă....................................72 6..................144 office@rubinian..............................................3 Situaţia financiar-contabilăacestuia........................................................ financiare .......................................... util în activitatea de zi cu zi a firmei.............76 6...........................................................................................................................69 ..rubinian............... selecţia şi integrarea ................................. 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).................... Managementul informaţiilor ....Lista şi planul amplasamentelor ............ 147 1 ........................2 Riscurile ...............................................................................142 Odată cu achiziţionarea modelului.......Numele şi detaliile privind consilierii ..........................................147 2 ......... 7........1 Obiectivele de resurse umane ...............................1 Cercetarea sistemelorinstrument de .........139 Preţ .................3 Strategia sistemelor informaţionale ............................................................................................................................................... cât şi pentru 7...................... 4 din 151 4........................................................................................2 Strategia de resurse umane .......................................................68 5........................ Managementul riscurilor ...................................1 Ipotezele folosite la elaborarea planului .......4 Previziuni financiar-contabile ................................................................... 68 5..........................5 Necesităţileobţinerea unei finanţări..............................140 Livrare online via internet 8..................................... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8..............................147 6 ............................Fotografii ..............................................69 Planul de afaceri ediţia 2011 5.................. 143 Detalii şi Comanda Online 9.................... Planificarea financiar-contabilă .....................................................77 nu te ajută cu nimic concret? 6.5 Promovarea performanţelor .........................................20__ Pază şi protecţie............................................................................................................................................................................................................86 lei 7.............................................................................................. Planificarea resurselor umane .........................Informaţii tehnice şi de producţie ......................135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei........200_-12................................2 Obiectivele sistemelor informaţionale .................................................................Detalii privind drepturile de autor.................................................................. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.................................143 http://www........................7 .....................................3 Procedurile de modificare şi actualizare .......................................................................php 0724-578433 sau 0269-226780 9.......71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5.............4 Recrutarea...................... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.........................

........................ utile pentru înţelegerea acestuia.................148 17 ..................model demonstrativ 15 ..............147 16 – Raport financiar-contabil ...... © 2002-2011 Rubinian ..............................................................Contracte importante..Organigrama ..........................................................147 13 .... Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei........... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www...............Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere .Materiale de marketing ...............com/planafaceri.......147 14 .............150 La realizarea şi actualizărilor ...................................151 19 ........rubinian............................ 5 din 151 .............Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect......... nu te ajută cu nimic concret? Preţ ........................... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.............................. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri....................... Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..............................Pag...............................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA............ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale...... comenzi ferme................. cât şi pentru obţinerea unei finanţări....149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ............ tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.......com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.................1 01...147 12 ...147 ediţia 2011 Planul de afaceri .................86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului..........................Conturile verificate ............................................................................................... scrisori de intenţie .......Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ ................................................................................................. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil................200_-12................. util în activitatea de zi cu zi a firmei......20__ 11 ..................php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian...............

6 din 151 .com 1. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole.Pag.1 01. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian .1 .Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 . xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. în maximum două pagini. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul. utile pentru înţelegerea acestuia. Sumarul executiv 1 1.2 . este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare.Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1.4 – Strategia de afaceri 1.8 .6 .5 .200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.7 .Concurenţa şi http://www.86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 1.20__ 1.Produsele şi/sau Preţ .com/planafaceri.php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 .model demonstrativ - 1.rubinian.9 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1.Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.14 .11 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.13 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Producţie şi operaţiuni Planul 1.Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ 1.Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1.model demonstrativ - 1.200_-12. 7 din 151 .rubinian.Riscurile Preţ . interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .15 .12 .10 . 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ - 2.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 8 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 . Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2.1 01.1 Denumire.20__ 2. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 .200_-12. Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră. Descrierea afacerii 3 2. amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar.2 .

xxxxxxx etc. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .I.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri. …. 9 din 151 .86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .N.com/planafaceri.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 2. seria ____ numărul _________. nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil.E.I.com BI/CI: C.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1. utile pentru înţelegerea acestuia.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.20__ Activităţile principale (conform C. seria ____ numărul _________. Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www./fax.): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 .A.Pag. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C. părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel. via internet Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .: __________________ Mobil: _____________ 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. cont bancar: _________________ la banca _________________.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 10 din 151 . Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C. 1.: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian . responsabilităţi.Pag. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.: __________________ Mobil: _____________ Nr.com/planafaceri. seria ____ numărul _________. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 2. utile pentru înţelegerea acestuia.2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.200_-12./fax./fax.model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Tel. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel./fax.com ______________ Tel.profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.I.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.I. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C. seria ____ xxxxxxxxxx _________. eliberat la data de ________ de către http://www.2. tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). perioadă) Preţ .

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www. Germania – Munchen etc.com/planafaceri.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: . office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.2. acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri.3 Aria geografică deservită 5 2.3 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.judeţele Timişoara.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word). care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective.com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. © 2002-2011 Rubinian . resurse umane. Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi. Hunedoara.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA..php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. 11 din 151 . Acest lucru este o eroare. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.200_-12. Bihor. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului.4 .2. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Obiectiv N Preţ . când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării. Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ 2. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate.

). concurenţa etc.1 . 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1. din urmă.1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3.1. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri.php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. pentru a şti cui vă adresaţi.rubinian.com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri. Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3. Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. firma office@rubinian.86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. precum şi http://www. Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată.com/planafaceri. 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri. interne ale firmei. industria. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3. precum şi barierele de intrare în afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1. © 2002-2011 Rubinian .Pag. factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. câştiga un instrument de planificare inestimabil. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing. concurenţa. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere.4 . Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 12 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau.Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 .200_-12.20__ 2.

1 01. dar şi juridice. sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi. Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx. mari.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. persoane juridice. mijlocii. 13 din 151 . tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag.86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.  Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. în principal persoane fizice. Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: . Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia. în principal angajaţi dar şi patroni.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici.Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată.com http://www. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ .1 . patroni. dar şi angajaţi. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice. atât pentru necesităţile interne ale firmei.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.200_-12. în principal patroni.

200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări. c.86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.3 . Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian .2 . anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www.): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 .R. Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei.O. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere.Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.com c.20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C. Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr.1 01. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .rubinian.com/planafaceri.model demonstrativ . 14 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei. .4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c.rubinian. Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian .php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . 15 din 151 .com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.Pag. obţinerea unei finanţări.

20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 16 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate. ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). zonă. judeţ. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. o zonă. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . o ţară etc.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. un judeţ. localitate.).1 01. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism.Pag.com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. vă pot deveni în viitor. deşi nu v-au fost până acum clienţi. 17 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile Persoane xxxxxx acestuia. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.rubinian.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian .. 18 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.. 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc.model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect. 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 19 Ziare.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.200_-12. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): .1 01.rubinian. cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine. j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. reviste. Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Cu cât abordaţi mai atent această problemă.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.. precum şi ale afacerii. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor.

19 din 151 .rubinian.com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian .php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări. şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .200_-12. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere.model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia.Pag.1 01. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 20 din 151 .200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.1 01. Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2.20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx . Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile Altele pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

3 = Influenţă mare.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx. obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. comerţ cu amănuntul. din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Mărimea câştiga ord. şi vei Nr. © 2002-2011 Rubinian . indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx. 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx. Denumire un instrument de planificare inestimabil. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. distribuţie. Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii . Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru 3. Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie. 2 = Influenţă xxxxxxxx.1.1. sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea.2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri. 21 din 151 .

ord. c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri. Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). -2 = xxxxxxxx.N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 1 = xxxxxxx.com/planafaceri. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe.com). sau surse de venit. şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. N .20__ b) Nr. servicii. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. 2 = xx xxxxx.rubinian. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări.com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. -1 = xxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. 3 = xxxxxxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. ord.php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr. 22 din 151 . 0 = xxxxxx.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată.com/planafaceri. xxxxxxxxxxx Standarde. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări.model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte. pentru La de dezvoltare al industriei. Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www.rubinian. Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian. 23 din 151 . Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere.20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.1 01. 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia.

în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi. util29 activitatea de zi cu zi a firmei. 2 = xxxxxxx.20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 1 = xxxxxxxx. 24 din 151 .86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.. spre exemplu. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente.model demonstrativ . 28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi. 3 = xxxxxxxxx http://www.com Amploarea xxxxxxxxx Preţ .

com/planafaceri. Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea.php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. 25 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere.Bine xxxxxx.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian.86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. 2 = xxxx. Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .200_-12. 2pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele.com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi.rubinian.20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte. 1realizarea acestui model cu xxxx. subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx.

26 din 151 . Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian.Pag. Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii.model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. obţinerea unei finanţări.1 01. Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei.1 .com/planafaceri. 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală. dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ . © 2002-2011 Rubinian . Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor.com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).1. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră. utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia. general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word). şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei a.20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru a.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12.1. Concurenţi xxxxx a.

rubinian. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .3 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Concurenţi direcţi secundari b.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c.Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. 37 a. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual). Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ c.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ a. 27 din 151 .

model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor. utile pentru înţelegerea acestuia. judeţean sau naţional).a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www.4 . 39 © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru unei finanţări. şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. 200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului. sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei). Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 28 din 151 . crt.1 01. Cota de piaţă relativă Preţ .20__ a. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora.rubinian. Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a .Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr. puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean. Denumire crt.200_-12. rezultând cota de piaţă. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. local.

mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!). Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.5 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ . © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului. 29 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ Observaţii: a. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. ci şi care sunt cei mai agresivi. crt.Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) . 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă.

Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www. b. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. datele de identificare ale sediilor sociale etc.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Descrierea xxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.com/planafaceri.1 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. ca să îi analizaţi office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist itatea firmelor respective.com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general. © 2002-2011 Rubinian .20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 .php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali. codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile. 30 din 151 . care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.. 42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Observaţii: b.Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ b. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 .Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.2 .Pag. cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 . parte. vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. însă cu cât veţi şti mai mult. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea. 200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www. atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face. © 2002-2011 Rubinian . 31 din 151 .

tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) . În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx .4 .com 1 Concurenţii 2 3 4 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b.model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ .com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

com/planafaceri.200_-12. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 33 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului.php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian.20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx . Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil.rubinian.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 34 din 151 .20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.1 01.com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.200_-12.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.

Alte caracteristici office@rubinian. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri.com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere. 35 din 151 . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. 1 = xxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată. Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ . 3.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2.1 01. şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil.rubinian. 2 = xxxxxxxxxxxxxxx.Pag. Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4. Comentarii: © 2002-2011 Rubinian .20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. © 2002-2011 Rubinian .Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor . aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Odată intrat pe piaţă. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.4 .com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.1.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate. 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile oricărui tip de afacere. 1 = xxxx. aliaţii vor putea să vi se alăture. 36 din 151 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice. şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1.20__ 3. Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una. Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ . este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare.rubinian. 2 = xxxxxxxx. Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte.

2 = xxxxx. Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.1. 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă. © 2002-2011 Rubinian .1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr.2. 2 = generator de venituri.com/planafaceri. Servicii (Nr. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing).rubinian. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări. 1 = În xxxxx. *) 1 = stea.php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă. şi vei pe piaţă. ord. Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx .20__ 3. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag.1. pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri. 37 din 151 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. potenţiali de afaceri. **) 0 = Nou xxxx.2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3.86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului. sau 3 = semn de întrebare.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.rubinian. 38 din 151 . Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ . şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian . În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea . utile oricărui tip de afacere.model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www.com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări.

39 din 151 . sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri.20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau .com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.

php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12.com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .1 01.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. 40 din 151 .20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx .com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. stocuri.3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. pentru 3. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia.com 48 http://www.1 01.1. uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor. © 2002-2011 Rubinian . produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie.2. subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”.? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. sortimente.php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar.86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. acoperire. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). în altele nu.2. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil. Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a. uneori este important să oferiţi rate. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere.2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii.200_-12. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs. câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ . cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări.com/planafaceri.Pag. 41 din 151 . Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ b) Utilitate. Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3.

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi.200_-12.rubinian. şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere. 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 42 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Opportunities.1. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare.com/planafaceri.2. utile pentru înţelegerea acestuia.1. Threats”.4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia .Pag. adică „Puncte tari. 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3.

2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei. sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă.com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. (format Microsoft Word). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3. diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 .com/planafaceri. ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile.1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare. 43 din 151 . Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit. 3.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. extinderea pieţei. Tacticile sunt o detaliere a strategiilor. utile pentru înţelegerea acestuia. cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice.86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea.3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.20__ 3. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii. restrângere a activităţii): Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. dezvoltarea produselor. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare). depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului.3. © 2002-2011 Rubinian . segmentul de piaţă.

Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . etc.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 44 din 151 . lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.3.1 01. Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx .Pag. Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www. utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului. obţinerea unei finanţări. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 3.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian.

45 din 151 .php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian.86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere.1 01.com/planafaceri. Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ .com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www.20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) .model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

com/planafaceri.1 01. şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil. Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. utile Consumulpentru înţelegerea acestuia.200_-12. În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 46 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word). de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei.rubinian.model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www.php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .Pag.

php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian.Pag.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile oricărui tip de afacere. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.1 01. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. 47 din 151 . câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www. şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. În pentru înţelegerea acestuia. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian .

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi . cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări. suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor. Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii. tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri . utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate.php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian.20__ 4. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii. pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii. © 2002-2011 Rubinian . Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie.2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei.Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model . Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4.com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii. Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. 51 din 151 .Pag. transport şi distribuţie. Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ . 4.Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

52 din 151 .model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie. 4.200_-12. cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.1 01.3. © 2002-2011 Rubinian .20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica .rubinian.com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 Amplasamentele 58 Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4.com/planafaceri.3 Amplasamentele. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). o instalaţie a unui dispozitiv.php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.

200_-12. Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane. tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere.1 01. utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www. Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. 53 din 151 .Pag. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ .com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www. mijloace de transport. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3.3. 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare.com/planafaceri. precum şi bunurile asimilate acestora.com model) xxxxxxxxx buc. Nr. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. mobilier şi aparatură birotică etc. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti). foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe. xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx. construcţii speciale. Descrierea Existent/ Nr. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx. ord. maşini.200_-12. indiferent de valoarea lor. Descrierea Existent/ Nr. 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. păşune. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia.2 Terenuri Nr.Pag.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . control şi reglare. Ord. Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect. (denumire/ De buc. 54 din 151 . Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord.) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 4. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.) Preţ .rubinian.).php Nr.3. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului.

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.1 01.model demonstrativ - Nr. ord. 61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime. Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4 Producţia şi serviciile 4. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex). utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie.com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile. Tehnologiile utilizate.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern.20__ 4. © 2002-2011 Rubinian .Pag. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.4. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www.rubinian. 55 din 151 .

tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.com/planafaceri. Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word).rubinian. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. ord.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie.Pag. Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul. © 2002-2011 Rubinian . produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ . Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil. 56 din 151 .20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 .1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr. utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.200_-12.

86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese. În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului. 57 din 151 . şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil.com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată. cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc.1 01. Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile Timpulpentru înţelegerea acestuia. în condiţii normale de producţie. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere. şi cheltuielile aferente: office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4. Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare.200_-12.2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri.Pag. 4. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect. Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare.86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . 58 din 151 .1 01. obţinerea unei finanţări. utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia.

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri.200_-12.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia. câştiga un instrument de planificare inestimabil.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.5. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate. autorizaţii.model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01.1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .20__ 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei.5 Protecţia mediului 4. Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.rubinian. office@rubinian.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. 59 din 151 . de mediu.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor. autorizaţii. şi vei Licenţe. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

http://www. afaceri. Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs. cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări.20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* . utile oricărui tip de afacere. de acumulatori. Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului. 60 din 151 .Pag. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. xxxxxxxx 2.model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 3.php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ . xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word). crt. produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.com Responsabil © 2002-2011 Rubinian . 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori.86 lei uzate schimb.com/planafaceri.

Pag. 4. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Furnizorii: Nr. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare. ord.6 Logistica 64 Achiziţionează 4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori).com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. 61 din 151 .1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. crt. în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.6. serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.com/planafaceri. implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. © 2002-2011 Rubinian . Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .

util în activitatea de zi cu zi a firmei. În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului. comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. ci şi bani pierduţi sau blocaţi.200_-12.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian . 62 din 151 . ord. Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www. Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr. într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri. Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie.Pag. 66 două săptămâni privind modul de 4. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 .6. Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. întreprinderi.

200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere. c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea. 63 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri .6. GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4. Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. repararea pentru înţelegerea acestuia. reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.6. Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil.4 Gestionarea http://www. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor. utilajelor etc.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. asigurarea.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.6. 69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă.php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . © 2002-2011 Rubinian .20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie. şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. Politica privind garanţiile este una importantă.6. Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului. 64 din 151 .com http://www.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.Pag. utile oricărui tip de afacere. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi.86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. În plus am pentru înţelegerea acestuia. Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.com/planafaceri. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 65 din 151 .Pag.7.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.7. utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. Modalităţile 4.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 4.5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.7.7. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .7.com/planafaceri.model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.86 lei Livrare online via internet 4.7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.4 Paza şi http://www. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde. util în activitatea de zi cu zi a firmei. vorbim de retururi. reprezentând o pierdere economică. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. © 2002-2011 Rubinian .2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului.

Planul de afaceri sirene. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Odată cu achiziţionarea modelului.php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__       detectori PIR.  Switchers. şi vei  Lentile. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian . ediţia 2011 dispecerate. utile pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.Pag. instituţii. .model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.  Suporti. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. 66 din 151 . câştiga un instrument de planificare inestimabil. muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.rubinian. senzori de geam spart.  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.  Monitoare. Preţ .  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei. detectori de fum si gaz. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. contacte magnetice. detectori de soc.200_-12. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Preţ . 67 din 151 .200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.

Obiectivele trebuie să fie cuantificabile. selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei. care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ 5.1 01. Planificarea resurselor umane 71 5. © 2002-2011 Rubinian . precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia). tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat.model demonstrativ Număr angajaţi. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.com/planafaceri. 68 din 151 .1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 .Pag. Fără o planificare office@rubinian. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea.php foarte detaliat.rubinian. N+4 Preţ . personal. utile pentru înţelegerea acestuia. Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri.

Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 Strategia de resurse umane 73 5. este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane.rubinian.maiştri .alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane.Pag.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5. cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere.com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: .1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .3.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv. 69 din 151 .200_-12.ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. . office@rubinian. .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri.model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 74 Pentru firmele care au deja activitate. Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ .86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.20__ 5.

2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei.4.3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 .com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 5. 70 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5.86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3.4 Recrutarea.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.com/planafaceri.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari.Pag.rubinian.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5. © 2002-2011 Rubinian . Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei. tabele şi oricărui tip de afacere.4. 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte. sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune.4. În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. obţinerea unei finanţări.

1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 .Pag. participarea la şedinţe şi conferinţe.rubinian. http://www.5.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri.5. perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională. cursuri diverse. 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei.com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor. obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian.model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor. 84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs. © 2002-2011 Rubinian . Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată.20__ 5. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi. Aceasta include calificarea şi policalificarea. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ . 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente. 71 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. inovativ şi loial.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. şefului ierarhic. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. profesionale.com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5 Promovarea performanţelor 79 5.

2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag.5.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.6.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5. Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www. stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.6.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii. 72 din 151 .86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. (format Microsoft Word).com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management.200_-12.1 01.20__ 5.

20__ 5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.____________________________________________________________________ 3.com/planafaceri.6.____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4.____________________________________________________________________ http://www.Pag.com 5.6.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian .6. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.6.4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.php 5.3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 5. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 5.____________________________________________________________________ 2. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală. util în activitatea de zi cu zi a firmei.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 73 din 151 .

tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere.com 5.7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: .9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5.6. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .1 01. © 2002-2011 Rubinian .20__ 5. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utilxxxxxxxx . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.6. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.6.200_-12.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei. 74 din 151 . Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil.6.86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

litri.20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. kilograme etc. kilograme etc. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din . litri. Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) . Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 78 din 151 defA4 abcd- . şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil.(e x d / 100) office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) . litri.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere.rubinian.1 01. Volum vânzări (bucăţi.200_-12.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi. kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) . Volum vânzări (bucăţi.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 79 din 151 abcd- .1 01.d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) . util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c .Pag.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 80 din 151 .3. sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hârtie personalizată Designul produselor Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www.2 .Cheltuieli de marketing (lei.com/planafaceri.Pag. şi vei câştiga un Slogan. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. seturi de birou etc.1 01. 7 © 2002-2011 Rubinian .20__ 6.

Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. repertorii instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.model demonstrativ - Preţ . probe gratuite. Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Cupoane pt. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.200_-12.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un Anuare.

utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere.com/planafaceri. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora.personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Materii prime.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.3 . Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) . cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse. © 2002-2011 Rubinian . putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Preţ . http://www. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie.com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene. sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. fiind relativ constante. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Spre deosebire de cheltuielile directe. şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri . lucrări. cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Cheltuieli de exploatare 91 (lei. taxe şi vărsăminte asimilate.20__ 6.3. 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii. sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile.php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian. 82 din 151 .1 01.Pag. Totuşi. anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei). Astfel.

20__ II. sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil. Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.A. actuali sau potenţiali de afaceri.S. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii .Pag. publicitate.E.cheltuieli cu asigurările (fixe).personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). transportul de bunuri şi personal. Costuri indirecte fixe Reclama. colaboratori.php 1.rubinian.) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www.model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . transferări III.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.Cheltuieli de personal (lei. deplasări. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian .3.E.200_-12.4 .1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.A. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet 6. 83 din 151 . detaşări. anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului.S. Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. chiria (fixe). studii si cercetări.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. sau pentru partenerii 2.86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere.php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.A. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil.rubinian.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Personal T. Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www. 84 din 151 . Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ .Pag.S.E.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ . Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3.86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH.model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian.com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www. Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) . utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.rubinian. 85 din 151 angajaţi . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .

1 Cifra de afaceri netă (rd.php a Salarii şi indemnizaţii (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct.com/planafaceri. 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 4 Alte venituri din exploatare (ct. 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. stocurilor 6 de execuţie (ct. anul _______) Nr. 603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate. utile pentru înţelegerea acestuia. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct.86 lei Livrare online via internet (rd. 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Contul de profit şi pierdere 92 (lei.200_-12. sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri. 645-7415) office@rubinian. 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil. 7417+758) 9 Preţ . 86 din 151 .com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd. 701+702+703+704+705+706+708). Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Denumirea indicatorului Ord.20__ 6. 11 (ct. Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct.Pag. 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 02 la 05) Nr. tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. © 2002-2011 Rubinian . 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect.16+17) 15 http://www. 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct.5 .1 01.model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate).

din care. 41 Alte venituri financiare (ct.22-23) 21 b1 . (rd. 766) 39 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ necorporale (rd. 654+6814) 22 b2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Cheltuieli (ct. donaţii şi activele cedate (ct. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 87 din 151 . 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.rubinian.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. (rd.com/planafaceri.Pag. 6811+6813) 19 a2 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .Cheltuieli (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Venituri (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct.200_-12.763) 0724-578433 sau 0269-226780 .32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. . 19-20) a1 .Profit (rd. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8. 7611+7613) 35 .Cheltuieli (ct.din care.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pierdere (rd.com .35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.din care. sau pentru partenerii .Venituri (ct.php 37 din activele imobilizate (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8. leasingul (ct.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.3 Cheltuieli cu despăgubiri. şi vei câştiga un .Venituri (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pierdere (rd.com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 698) 63 office@rubinian.Pierdere (rd. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct.86 lei Livrare online via internet . 54-55) 56 .Venituri (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.planificare inestimabil. şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct.Profit (rd. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct.49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct. 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ .Profit (rd. 88 din 151 . 58 Venituri totale (rd. 32+49-10-42) afacere.200_-12. 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta .com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Profit (rd. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.Profit (rd. . 58-59) 60 http://www. 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 61+62+63) (rd. . 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ .php .Cheltuieli (ct.Pierdere (rd.10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.Profit (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 42-49) . 666-7418) 46 . 663+664+665+667+668) 48 (rd.Pierdere (rd. 686) 44 . 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.Pierdere (rd.rubinian.din care.

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

04+12-17) G. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 12 datorii curente nete (rd.86 lei Livrare online via internet 13 (rd. oricărui tip de afacere. prevăzute de lege. 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct. Venituri in avans (rd. sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor.Total (rd. Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II.model demonstrativ B. 10 C. Creanţe 07 III.Pag.7 – Bilanţul 94 (lei. 09+10-11-18) F.php J. Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H. Cheltuieli in avans D. Active circulante 05 I. iar în pasiv. Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un actuali an E.com/planafaceri.Total (rd. 17+18). 472 http://www. Imobilizări necorporale 02 II. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri. anul _______) Nr.1 01. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. 92 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. din care 17 ct. Active imobilizate 01 I. 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . Total active minus datorii curente Preţ .rubinian. Active circulante nete.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic. întreprinderi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. respectiv instrument de planificare inestimabil.20__ 6. Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante . 01 la 03) . Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian.3. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . Denumire Luna rd.

1 01. Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 33+34 ) planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. Rezerve V. şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.patrimoniul regiei II. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20 la 22) din care: .model demonstrativ IV. În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Sold C ediţia 2011 . Planul de afaceri Preţ .Pag.Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.capital subscris vărsat .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Capital (rd.Sold D .19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri. 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .Sold D oricărui tip de afacere.200_-12.com/planafaceri.capital subscris nevărsat .Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI. Rezerve din reevaluare . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ I. Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta . Rezultatul reportat . Prime de capital III. sau pentru partenerii (rd.

Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.model demonstrativ . impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Taxe.Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www.Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .86 lei Livrare online via internet . Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată.Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .200_-12.Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă. oricărui tip de afacere.1 .Pag. consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile). . fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. altele): .Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online .Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . util în activitatea de zi cu zi a firmei. . În plus am introdus explicaţii .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de .Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată.1 01.Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 . fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice.Rata inflaţiei .Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? .20__ 6. tabele şi variante diverse care se pot adapta . © 2002-2011 Rubinian .Paritatea leu/euro: .Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate.4 Previziuni financiar-contabile 95 6. Achiziţionează acum . 94 din 151 .Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .4. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.com/planafaceri.Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru . 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări.

Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc. şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil.20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. materiale office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 .Altele .model demonstrativ 6. Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www.4.Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei. Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent. pt.php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime.Pag. 95 din 151 .200_-12.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent. utile pentru înţelegerea acestuia.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent. anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planul de afaceri .86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). .com Stocuri iniţiale Materiale / comp. © 2002-2011 Rubinian . ediţia 2011 .

96 din 151 .4.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. & Mk. anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului. kilograme etc. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil.200_-12.1 01. ediţia 2011 Consultanţă în design .rubinian.php Volum vânzări (bucati. litri. utile pentru înţelegerea acestuia.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet (lei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word).(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Venit net (a x b) – (e x c) . Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei. litri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. kilograme etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru unei finanţări.com/planafaceri. sau pentru partenerii 6. şi vei câştiga un actuali afaceri. Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www.

kilograme etc. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.) . utile pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.) Odată cu achiziţionarea modelului. litri. kilograme etc. util în activitatea de zi cu zi a firmei. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) .com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.(e x d) oricărui tip de afacere. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- . kilograme etc.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . kilograme etc.(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil. litri. litri.86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati.1 01. sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri. litri.200_-12.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.1 01.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. anii_______) Preţ .php Volum vânzări (bucati.PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). b) Previziuni anuale privind vânzările (lei.com/planafaceri. oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. litri.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) . kilograme etc.200_-12. kilograme etc.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 98 din 151 bcdefB4 abcd- .com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. litri. utile pentru înţelegerea acestuia. Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Venit net (a x b) – (e x c) .

oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) .200_-12.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. litri. litri.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. kilograme etc. Venit net (a x b) – (e x c) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. kilograme etc. litri.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei.(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati. (Nume produs) Volum vânzări (bucati. 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- .) Preţ .20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .rubinian. (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). kilograme etc.com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu .) http://www. kilograme etc.php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian.com/planafaceri. litri.1 01.(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . © 2002-2011 Rubinian . _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.com/planafaceri.4. 100 din 151 efB4 abcd- .rubinian.d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor . Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.1 01.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei. 6. sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei.86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing.model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. pixuri. jucării. Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus Cadouri de protocol (brelocuri.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www. uri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian. calendare. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). diplome.com/planafaceri. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.1 01.20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. probe gratuite. utile pentru înţelegerea acestuia. insigne. atât pentru necesităţile interne ale firmei. produse „legate”) Preţ . Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. cravate. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . butoni. şi vei câştiga un seturi de birou etc. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. bloc-notes. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 .) instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. agende.model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ .com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.com/planafaceri. cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil. anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.200_-12.Pag. 102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele .model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet .

utile pentru înţelegerea acestuia. reduceri de preţ Eşantioane Preţ .1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. probe gratuite. calendare. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. agende.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare .200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. diplome. 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele . bloc-notes-uri. port-vizit-uri. În plus pixuri. Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”. sau pentru partenerii seturi de birou etc.rubinian.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului. insigne.Pag. Cadouri de protocol (brelocuri.am introdus explicaţii clare pe marginea planului.) actuali sau (produse de afaceri. jucării. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). butoni. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cravate. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele . (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet . Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă.86 lei Livrare online via internet 6. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere. Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.5 . anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime.com/planafaceri.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei.200_-12.1 01.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.4.

detaşări. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere.Pag. deplasări. utile pentru înţelegerea acestuia. sociale şi alte reţineri . şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.E.20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.E. transferări III. transportul de bunuri şi personal.A.1 01.S. 105 din 151 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ (fixe).) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri. oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.cheltuieli cu asigurările . chiria (fixe). Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. colaboratori.200_-12.A. studii si cercetări.com/planafaceri.S.personal indirect productiv (T.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ .86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian .personal direct productiv II.personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T. util în activitatea de zi cu zi a firmei. publicitate.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I.rubinian.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal. deplasări. Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. transferări III. Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei. transportul de Preţ .com Total contribuţii sociale şi alte reţineri .1 01. Total contribuţii sociale şi alte reţineri .E.Pag.com/planafaceri. Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) . chiria (fixe).) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.cheltuieli cu asigurările (fixe).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.personal indirect productiv (T.E.personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. sau pentru partenerii II. util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .php Total salarii nete personal indirect productiv (T. detaşări.personal de conducere http://www.A. 106 din 151 .model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.S. studii si cercetări. Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .S.A. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere. colaboratori.

Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane.model demonstrativ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian. Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ .Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . 101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ 6.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1. şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.6 .1 01.com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. 107 din 151 .4. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 108 din 151 . (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în .1 01. Personal T.200_-12.S.com/planafaceri. si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ .php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian.E.86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2.com beneficii/ total angajaţi) 3. În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.A.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. oricărui tip de afacere. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

© 2002-2011 Rubinian . Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH.com/planafaceri.rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei. 109 din 151 .20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi .model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. oricărui tip si afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.S. 3.com/planafaceri. 110 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). (indirect productiv) Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.A.1 01. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian.E. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei. Personal T.86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului.200_-12. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate .Pag.model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www.

1 01. © 2002-2011 Rubinian . 111 din 151 . Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil. Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat . utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.rubinian.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei. util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ .86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect.

707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii nete (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi.4. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd. principal de activitate îl constituie leasingul (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. 112 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. 607) 14office@rubinian.rubinian. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Nr.te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct.200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.7 . model demonstrativ Ord.com/planafaceri.20__ 6. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd. 4 Alte venituri din exploatare (ct. rd. 603+604+606+608) 12 http://www. şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil. 6 de execuţie (ct. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . © 2002-2011 Rubinian . anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Denumirea indicatorului Anul . 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct.

654+6814) 22 b2 . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.22-23) 21 b1 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. 41 Alte venituri financiare (ct. 6811+6813) 19 a2 . 113 din 151 .200_-12.Venituri (ct.Pag. (rd.Venituri (ct.din care.Venituri (ct. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.2 Cheltuieli cu alte impozite.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8. donaţii şi activele cedate (ct. şi vei câştiga un 6812) 30 . Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian. leasingul (ct. sau pentru partenerii . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.din care.din care.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Profit (rd. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.actuali sau potenţiali de afaceri. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.rubinian.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .Pierdere (rd. 766) 39 .com 11 Venituri din dobânzi (ct. 19-20) 18 a1 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 7611+7613) 35 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). . taxe şi vărsăminte asimilate (ct.Cheltuieli (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.Cheltuieli (ct.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct.php 37 din activele imobilizate (ct. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.Cheltuieli (ct.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .3 Cheltuieli cu despăgubiri.

model demonstrativ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului. 666-7418) 46 .rubinian.Pierdere (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.1 01.Profit (rd. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd. 42-49) 50 .Pierdere (rd. 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Profit (rd. utile pentru înţelegerea acestuia. 114 din 151 . 61+62+63) (rd. de planificare inestimabil.20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.php .49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea .200_-12.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 663+664+665+667+668) (rd.Pierdere (rd. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . .Venituri (ct.44-45) .Profit (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct.Cheltuieli (ct. 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 32+49-10-42) de afacere.Pierdere (rd.Pierdere (rd. 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ . 58-59) 60 http://www. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct.Profit (rd. 54-55) 56 .din care. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip . 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 60-62-63) 64 . (Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 686) 44 .Pag.com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.com/planafaceri.Profit (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 691) 62 office@rubinian. 53 15 Venituri extraordinare (ct.10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): . util în activitatea de zi cu zi a firmei.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. (rd. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . 7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului.Cheltuieli (ct.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. 115 din 151 . 645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.200_-12.Venituri (ct. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd. 19-20) 18 a1 . 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. model demonstrativ Ord. rd. 766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 6811+6813) 19 a2 . 607) 14office@rubinian. Denumirea indicatorului Anul . 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere. sau pentru partenerii nete (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. 711) Sold Cplanificare inestimabil. Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian . În plus (ct. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr.com/planafaceri.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 603+604+606+608) 12 http://www.Nr.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct.

7812) 31 (rd.com/planafaceri. 766) 39 http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com (rd. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. ediţia 2011 635) 26 8.din care. tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct.1 01.php . 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. .Cheltuieli (ct.22-23) 21 b1 .Profit (rd. 654+6814) 22 b2 . donaţii şi activele cedate (ct. 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian .10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 .rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri.Cheltuieli (ct.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Cheltuieli (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct. . 686) 44 .lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Venituri (ct.11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Venituri (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. .44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.Pierdere (rd.din care.763) Planul de afaceri . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Cheltuieli cu despăgubiri.Pag. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 762+764+765+767+768) office@rubinian. 116 din 151 .Venituri (ct.200_-12. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct. şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil. 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. .din care.

54-55)instrument de planificare inestimabil.Pierdere (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. .1 01. 10+42+54) Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 60-62-63) 64 office@rubinian.86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ . 58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore . 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct.Profit (rd.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . 663+664+665+667+668) (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www. 42-49) 50 .Pierdere (rd.Pierdere (rd.200_-12.Pierdere (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 56 .Profit (rd.49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): .din care.Profit (rd. 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian .Profit (rd. 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.Profit (rd.com/planafaceri.com .10+42-32-49) 52 .Pag. de afacere. şi vei câştiga un actuali sau . 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct.Pierdere (rd. utile pentru înţelegerea acestuia. 117 din 151 . 61+62+63) (rd. 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct. 55-54) 57 58 Venituri totale (rd. sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri.model demonstrativ .php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 .

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com/planafaceri.4.model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei. Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 118 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ 6.200_-12. anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale .8 .

rubinian.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Puteţi apela şi la împrumuturi. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului.php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. C. utile pentru înţelegerea acestuia. D1. A. inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). precum şi resurse pentru investiţii viitoare.Pag.9 . Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale.4. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 119 din 151 .Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei. De asemenea. tabele şi variante diverse care se pot adapta .Împrumut B . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare. B. http://www. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE . .ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale.Împrumut A oricărui tip de afacere. 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . inclusiv TVA Preţ . Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung. se pot folosi accelerarea încasărilor.model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active. Achiziţii de active fixe corporale.1 01.20__ 6. din care: Planul de afaceri I. Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar. © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 . sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri. cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei.

Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4. . Alte cheltuieli din afară (externe. Materiale consumabile . Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. F.intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9.intrări de stocuri K2.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4.Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI .Împrumut A . reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Împrumut B (inclusiv avansul) . Cheltuieli cu redevenţele. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2. Materii prime . locaţiile de gestiune şi chiriile K11. I.rubinian. inclusiv TVA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Ambalaje . Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3.com/planafaceri. inclusiv TVA (după caz). Mărfuri . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. II. F5. util în activitatea de zi cu zi a firmei. H. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15.Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. din care: . privind energia şi apa) K6. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri. Animale şi păsări .intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7.intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K3. J.1 01.com K10.200_-12.intrări de stocuri http://www. K13.Împrumut A (inclusiv avansul) .model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare. Materiale de natura obiectelor de inventar . K12. utile pentru înţelegerea acestuia. E. din care: Preţ .86 lei Livrare online via internet K1.Împrumut B .20__ D2. K. după caz: F1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 120 din 151 .php K8. Cheltuieli de protocol.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. III. . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei. T. utile pentru înţelegerea acestuia. 124 din 151 M.Pag. oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ N1 N2 O1 O2 P. Preţ . © 2002-2011 Rubinian .200_-12. TVA de plată M2.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. S.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Q.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Total plăţi. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1. R. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Capital (rd. 125 din 151 . 17+18). J.model demonstrativ 01 I. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . şi vei câştiga un 09 Active circulante . Active imobilizate .86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E. anul _______) Nr.Total (rd.rubinian.com/planafaceri.Totalplanificare inestimabil. instrument de (rd.20 la 22) din care: 20 . 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Stocuri oricărui tip de afacere. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . 131 18 ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com 17 ct. 19 I.4. 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F. Venituri in avans (rd.capital subscris nevărsat 21 .20__ 6. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I. respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri. 05 la 08) 10 C. Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. din care office@rubinian. Cheltuieli in avans D.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 04+12-17) G. Creanţe 07 III. Active circulante nete.1 01. Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I. Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd. utile pentru înţelegerea acestuia. Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III. Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 12 datorii curente nete (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei.capital subscris vărsat 22 . Imobilizări necorporale 02 II. Provizioane pentru riscuri si http://www.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei.200_-12. sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV.10 . Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian . 01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B. 06 II.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ . N+1 N+2 N+3 N+4 A. Active imobilizate I.200_-12.Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 05 la 08) C. Rezerve V. 09+10-11-18) F. respectiv datorii curente nete (rd. Imobilizări necorporale II. Prime de capital III. utile pentru înţelegerea acestuia. 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Sold C . Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Sold C . Creanţe III. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com B. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. rd. anii _______) Preţ . Active circulante I.Sold D IV. Imobilizări corporale III. (lei.total (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.total (rd. Rezultatul reportat .rubinian. Rezerve din reevaluare . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian .20__ II. 04+12-17) G.86 lei Livrare online via internet Nr.Pag.Sold C . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil. Active circulante . Imobilizări financiare Active imobilizate . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului.Sold D VI.com/planafaceri. Cheltuieli in avans D. Stocuri II. 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . IV.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd. Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Total active minus datorii curente (rd. Active circulante nete. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V. Rezultatul exerciţiului financiar .20 la 22) din care: 20 . sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului . 28 oricărui tip Sold D VI. Capital si rezerve 19 I. 17+18). din care 17 ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în . 127 din 151 .Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat . © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Sold C . Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I.rubinian. 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd. 32+33 ) 34 Preţ . Rezerve din reevaluare .atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ 23 II. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.20__ 15 H. 131 18 ct. şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Sold C 29 .la dividende afaceri. util 32 Total capitaluri proprii (rd. Prime de capital 24 III.200_-12.patrimoniul regiei . Capital (rd.86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Venituri in avans (rd.de afacere.capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 .Pag. 472 J.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Sold D 25 26 IV. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.capital subscris vărsat 22 .

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.rubinian. utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. 128 din 151 .php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale. Totodată. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt. util în activitatea de zi cu zi a firmei.11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx . © 2002-2011 Rubinian . risc) 107modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate. RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.4.1 01. 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil.Pag.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www. cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări.model demonstrativ .20__ 6. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ .

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu. 1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 . TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.com/planafaceri.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ . sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 129 din 151 .rubinian. utile Profit înainte deînţelegerea acestuia. dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile VRAI pentru înţelegerea acestuia.php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian.rubinian. 130 din 151 .com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian .20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 . Cifra de afaceri Total active Preţ . N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word).200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 01. N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www.86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri.

şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ . Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile. Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. materiale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia.1 01. Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian. 131 din 151 . Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor . © 2002-2011 Rubinian .com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. energie si combustibil. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. spre deosebire de costurile fixe. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B. apa office@rubinian. apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar. Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Taxe. Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www.model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect. Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie.php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A. util în activitatea de zi cu zi a firmei. când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 . N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. 132 din 151 .Pag. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. ele se modifică continuu.rubinian. câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ . neexistând nici un profit şi nici o pierdere.com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. impozite.

anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). rata de schimb a leului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. publicat în MO 286/26.2000 © 2002-2011 Rubinian . Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C . rata dobânzii bancare. vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C. r max. Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere.20__ Taxe.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ . internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4.06.Pag.2000. util în activitatea de zi cu zi firmei. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. impozite.05.com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei.rubinian. 133 din 151 .A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.investiţii. RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min. obţinerea unei finanţări. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.4. TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată./ investiţia initială. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ . La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. proiectul respectiv.12 . cât şi pentru 6. IP= VAN +obţinerea unei finanţări.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero.Pag.1 01.rubinian. © 2002-2011 Rubinian . 134 din 151 .86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei.2 . şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale. şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx .1 .86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. © 2002-2011 Rubinian .20__ 6. 135 din 151 .5 Necesităţile financiare 113 6. sau pentru sau potenţiali de afaceri. Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei.Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.1 01.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect. aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi. cât ar mai trebui împrumutaţi.5. precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume.php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian. 5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word). eventual.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat. Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ . precum şi la ce va folosi această sumă. în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere. Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor. şi cealaltă modul de rambursare.com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.5.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5. şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil.rubinian. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere. cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări.model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia. 6.3 .86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. 6 7 8 Preţ . 136 din 151 .20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 . 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian . Detalii şi Comanda Online 2 http://www.200_-12.com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri.Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim. Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. codificarea informaţiilor.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii.1 01.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 7. stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice). Managementul informaţiilor 115 7. © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea. 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material. câştiga un instrument de planificare inestimabil. stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei. 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare.1.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1. succesului de durată.1. şi vei 7. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ 7.1.2 Instrumentele.1.rubinian.1. utile pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. 137 din 151 . 7. securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor.1.1.com/planafaceri.1. procedura de scoatere temporară din arhivă etc.Pag.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7.200_-12.1.

1. câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. şi vei 7.200_-12.2 Sistemul informaţional electronic119 7. stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie.2. Blue-Ray etc. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite.2.2 Instrumentele.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7.2.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic. Sistemele de instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.1.php 0724-578433 sau 0269-226780 b.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a. 7.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7.Pag.1. Sistemele deunei finanţări.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare. evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7.2.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire .1.1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 138 din 151 .2. © 2002-2011 Rubinian . CD. 7.2. DVD. utile pentru înţelegerea acestuia.1.com c.1.2.86 lei d.20__ 7. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. a. b.

câştiga producţiei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/planafaceri. . modelul complet editabil (format Microsoft Word).com . pentru înţelegerea acestuia. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor.reducerea duratei ciclului de fabricaţie. 139 din 151 . .86 lei . Nivelurile de acces d. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.creşterea gradului de tip de afacere. .php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil. cu achiziţionarea modelului. . Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect. Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. .reducerea cheltuielilorpoatetransport.reducerea costului informaţiei.raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă.20__ b. .creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.creşterea profitului.Pag. office@rubinian.raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx.rubinian. © 2002-2011 Rubinian .creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente.creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii.reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri . .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. . .reducerea cheltuielilor indirecte.2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile. Detalii şi Comanda Online http://www. şi vei Achiziţionează acum . capacităţilor de producţie clare pe marginea planului. . util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.raţionalizarea circuitelor informaţionale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate.reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare. Modelul de fi utilizat . . două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ - 7. atât pentru necesităţile interne ale firmei. . peste .1 01. Preţ .creşterea productivităţii muncii. Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 . . Odată .

© 2002-2011 Rubinian .2.2 Instrumentele.3. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1.2.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.rubinian.3.1.1. 7.3. a. 7.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ 7.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7. 140 din 151 .1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .3.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .Pag.20__ 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7.com http://www.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7.3. utile pentru înţelegerea acestuia.1.200_-12. 7.1 01.3.3. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3.2.86 lei 7. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.2.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3.2 Instrumentele.3.3.1.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g. Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. obţinerea unei finanţări.200_-12. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7. d. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b. Sistemele de comunicare audio-vizuală 7.1 01. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ a. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.2.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7. şi vei c.rubinian. Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei e.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag. cât şi pentru a. 141 din 151 . Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului. Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.2. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b.3.3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice .20__ d.

rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan.1 01. © 2002-2011 Rubinian . În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră. nu naiv.200_-12. 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.2 Riscurile Domeniu Preţ . Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8. să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag.20__ 8. Managementul riscurilor 123 8. Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 142 din 151 .1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

aprobări.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. 1 = scăzut.1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT.86 lei Proiecte.3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 . Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ Preţurile *) 0 = inexistent. câştiga un instrument de planificare inestimabil. 143 din 151 . aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare.1 01.php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. pentru a fi aplicat.2).200_-12. 8. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii.com/planafaceri. avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului. Transport. © 2002-2011 Rubinian . care. selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9. detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată.Pag. pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ . 3 = ridicat. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. 9. http://www. montare. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere. 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora. Pentru aceasta. utile pentru înţelegerea acestuia. 2 = moderat.

Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune. modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice.2.Pag. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan .atât pentru necesităţile interne ale firmei.2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________. tabele şi variante diverse care se pot adapta . resurse umane.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei. .200_-12. 9. şi financiar-contabile.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 . c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile .1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.model demonstrativ - 9. fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv.Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi. acum modelul complet departamentele Microsoft Word). rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni.rubinian. planurile de afaceri devin inoperabile.php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare. Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. planificare departamentale.Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. oricărui tip de afacere. Numai în urma Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ce trebuie să conţină: . se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. 144 din 151 . Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

200_-12. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word).com/planafaceri.Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9.20__ 9.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9. cât şi obţinerea unei finanţări.1 01. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect. rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian . 145 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.2.4 Controlul http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .rubinian.com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile. Odată cu achiziţionarea modelului.2. rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare.

com/planafaceri.rubinian. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. © 2002-2011 Rubinian .1 01.3. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. verificat şi aprobat.3. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Detalii şi Comanda Online http://www. 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 9.20__ 9. util în activitatea de zi cu zi a firmei. precum şi activităţilor firmei. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări.2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planul de afaceri 9. pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat. precum şi activităţilor firmei.1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.3.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ .3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare.200_-12.4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului. 146 din 151 .

200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei 8 .Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 147 din 151 .Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 13 .model demonstrativ - 3 .Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 . 10.com/planafaceri. 7 .Organigrama © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.rubinian.CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 . Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 .Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.com 12 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 6 . utile pentru înţelegerea acestuia.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 .Fotografii obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Materiale de http://www.Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 . cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Anexe 1 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

© 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Real Total venit brut prod. Real Preţ . Real Previz. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. vândută & vânzarea mărfurilor Previz.com/planafaceri. de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil. Real Previz.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei Luna Ch.20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php sau 0269-226780 office@rubinian. 148 din 151 . Real Total venit brut prod. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.Pag. Real Previz.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri . 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www. Real Previz. vândută & vânzarea mărfurilor Previz. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz. Real Previz. xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz.model demonstrativ Previz.

1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu.model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 149 din 151 . 3 = Rezultat xxxxxxxxx. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.200_-12. Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com/planafaceri. crt.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr. 2 = Rezultat xxx.20__ 17 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de …………………………………. Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag. Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www.86 lei *) 0 = Nerespectată. 1 = Parţial xxxx.. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. crt. Preţ .Pag. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ 18 – Jurnal de activitate Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1 01. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.rubinian. 150 din 151 .

20__ 19 .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia. crt.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 151 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful