P. 1
Demo Plan de Afaceri

Demo Plan de Afaceri

|Views: 15|Likes:
Published by dora_grebe

More info:

Published by: dora_grebe on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • CUPRINS
 • 1. Sumarul executiv 1
 • 1.1 - Misiunea firmei
 • 1.2 - Descrierea firmei
 • 1.4 – Strategia de afaceri
 • 1.7 - Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx
 • 1.10 - Producţie şi operaţiuni
 • 1.15 - Riscurile
 • Concluzii 2
 • 2. Descrierea afacerii
 • Pag. 12 din 151 - STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.200_-12.20__
 • 2.4 - Strategia de afaceri 8
 • 3. Planificarea de marketing 9
 • 3.1 Cercetarea de marketing 10
 • 3.2 Obiectivele de marketing 53
 • 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55
 • 4.4 Producţia şi serviciile
 • 4.5 Protecţia mediului
 • 5. Planificarea resurselor umane 71
 • 5.2 Strategia de resurse umane 73
 • 5.5 Promovarea performanţelor 79
 • 6. Planificarea financiar-contabilă 87
 • 6.2 Strategia financiar-contabilă 89
 • 6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
 • 6.4 Previziuni financiar-contabile 95
 • 6.5 Necesităţile financiare 113
 • 7. Managementul informaţiilor 115
 • 7.1 Cercetarea sistemelor informatice
 • 7.3 Strategia sistemelor informaţionale 121
 • 8. Managementul riscurilor 123
 • 8.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului
 • 8.2 Riscurile
 • 8.3 Ieşirea din afaceri
 • 9. Implementarea planului de afaceri 124
 • 9.1 Planurile de acţiune 125
 • 9.3 Procedurile de modificare şi actualizare 127
 • Anexe
 • 1 - CV-urile managerilor cheie
 • 5 – Lista furnizorilor
 • 6 - Fotografii
 • 15 - Organigrama
 • 16 – Raport financiar-contabil
 • 18 – Jurnal de activitate

Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

..............................................................................................1 Ipotezele folosite la elaborarea planului ...................................................200_-12.........................135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei................................................................................. 4 din 151 4.........3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal .......6 Conducerea managerială ....................... 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini ...........................3 Ieşirea din afaceri .........................................Fotografii ............................................................................................................. cât şi pentru 7.............1 Obiectivele financiar-contabile ..............147 7 ................................................................................................. şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil...........5 Promovarea performanţelor ...........................................................................................................Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă. selecţia şi integrarea ....... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8.......................................................94 6.................................Pag...........................com 9.................... 3 .................................................. utile 6................................................................86 lei 7............68 5.............................................................................................................2 Strategia de resurse umane .................................20__ Pază şi protecţie.....................................142 Odată cu achiziţionarea modelului..........................................2 Riscurile .......com/planafaceri..............................php 0724-578433 sau 0269-226780 9...................................................................................................................................................................................................................... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri..............................................................................................139 Preţ ..................................................................4 Previziuni financiar-contabile ...............69 .......................... Detalii privind concurenţa ................................................................................................65 5.......STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.................................76 6...........146 Anexe ..............................................................................5 Necesităţileobţinerea unei finanţări.........................147 5 – Lista furnizorilor ................3 Procedurile de modificare şi actualizare ............ 7................ În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului...70 5...................................................................................................................... 147 1 ............................................................................ 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..................1 Cercetarea sistemelorinstrument de .....................3 Situaţia financiar-contabilăacestuia.................................. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.........69 Planul de afaceri ediţia 2011 5................77 nu te ajută cu nimic concret? 6....... pentru înţelegerea ...................................................72 6.....................................147 8 ......142 8...............................................................4 Recrutarea...........................................................Detalii privind drepturile de autor......... Planifică profesionist viitorul afacerilor tale...........1 Obiectivele de resurse umane .......................... 142 8..............................................................................2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect.................................................................71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5.............................147 © 2002-2011 Rubinian ....................2 Controlul ................................................................................. Managementul informaţiilor ....................CV-urile managerilor cheie ... Managementul riscurilor .147 6 .............................................................................................................................................................................................................................143 http://www.................................................................147 9 ....................................model demonstrativ 5...............................................137 7.....................143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9...........Informaţii tehnice şi de producţie ..140 Livrare online via internet 8....................................................................................................2 Obiectivele sistemelor informaţionale ...............................................................................................................................Lista şi planul amplasamentelor ..............................Programul de achiziţie a echipamentelor .. financiare ..........................................144 office@rubinian................................................ Planificarea financiar-contabilă ...................................................3 Strategia sistemelor informaţionale ............................... util în activitatea de zi cu zi a firmei.....................147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.................................................... Planificarea resurselor umane .......................................................................................147 10.....................................................................................75 6..147 2 ...............................................................................1 Planurile de acţiune .... 68 5.. Implementarea planului de afaceri ...................147 4 ....Numele şi detaliile privind consilierii .. 143 Detalii şi Comanda Online 9.....1 01..........7 ......rubinian...

................................ comenzi ferme......................................... © 2002-2011 Rubinian .. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale....................151 19 .........................Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect................................................................... 5 din 151 .....147 ediţia 2011 Planul de afaceri ...........................Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ ........ scrisori de intenţie ..........Materiale de marketing ......................... utile pentru înţelegerea acestuia..................Pag.............com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată....................148 17 ...............................................Contracte importante....................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere..................................rubinian.................1 01..........................................................147 12 ..com/planafaceri................... nu te ajută cu nimic concret? Preţ ......149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ....Conturile verificate ................ şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil...........86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului........................147 16 – Raport financiar-contabil ...............147 14 ............................................ Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.....Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere ...........Organigrama ..STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.. cât şi pentru obţinerea unei finanţări................................................. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului... util în activitatea de zi cu zi a firmei.................................... sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.......20__ 11 ............................... Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)...........model demonstrativ 15 ... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www..150 La realizarea şi actualizărilor ............................php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian........200_-12......................................147 13 ...........................

Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1.20__ 1.Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.6 .com 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă.5 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1.model demonstrativ - 1.9 . este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare. util în activitatea de zi cu zi a firmei. ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian . în maximum două pagini. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.1 .Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.2 .8 .3 . Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole.Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. 1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.7 .Pag.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.4 – Strategia de afaceri 1.com/planafaceri.Concurenţa şi http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 .86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 6 din 151 .Produsele şi/sau Preţ . xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian. 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul. Sumarul executiv 1 1.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.11 .15 . interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului. 7 din 151 .Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Producţie şi operaţiuni Planul 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar.13 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.14 .model demonstrativ - 1.200_-12.rubinian.1 01.10 .Riscurile Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ 1. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.12 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1. utile pentru înţelegerea acestuia.

1 . Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră.com/planafaceri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2.Pag. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare.php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www. amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. obţinerea unei finanţări. 8 din 151 .2.1 01.20__ 2.2 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 .1 Denumire. utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ - 2. Descrierea afacerii 3 2.86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

com/planafaceri.com BI/CI: C. via internet Nr.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 . nr.Pag. părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere.A. şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile pentru înţelegerea acestuia./fax. xxxxxxx etc. seria ____ numărul _________. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .I.rubinian. 2.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C.1 01.200_-12. seria ____ numărul _________. sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .N.: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.E. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil.20__ Activităţile principale (conform C.86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx.I. …. 9 din 151 .

2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cont bancar: _________________ la banca _________________. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian.: __________________ Mobil: _____________ 2. 2. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2. 10 din 151 . Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. responsabilităţi.profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.20__ Tel. Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com ______________ Tel.: __________________ Mobil: _____________ Nr.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel.Pag. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C.I.com/planafaceri./fax. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 1.model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.I. seria ____ numărul _________. seria ____ xxxxxxxxxx _________.rubinian./fax. eliberat la data de ________ de către http://www./fax. Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C.: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian . perioadă) Preţ . tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.

© 2002-2011 Rubinian .20__ 2. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 Aria geografică deservită 5 2. 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil. Acest lucru este o eroare. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective.rubinian.3 .2.2.com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România . Bihor. util în activitatea de zi cu zi a firmei.4 . Hunedoara. office@rubinian. Obiectiv N Preţ .Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word).judeţele Timişoara.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. 11 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului. când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării.com/planafaceri.. Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Germania – Munchen etc. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: .200_-12. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate.php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri. pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început. resurse umane.

factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia. pentru a şti cui vă adresaţi. 12 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia. interne ale firmei. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 .86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe.1. precum şi http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale.1. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. sau. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri. câştiga un instrument de planificare inestimabil. 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane. precum şi barierele de intrare în afaceri.com/planafaceri. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri.1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3. firma office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 .1 01.com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri.Pag. concurenţa. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. din urmă. Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare. industria. Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată.20__ 2.Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). concurenţa etc. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere.4 . local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3. straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei.1.).

utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. în principal persoane fizice. în principal angajaţi dar şi patroni. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com http://www.Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi. Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. dar şi juridice. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ .1 01. mijlocii. atât pentru necesităţile interne ale firmei. persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: . mari. tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. în principal patroni.  Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx. Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. patroni.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 13 din 151 . Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx. persoane juridice.1 .rubinian.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c.Pag.  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri . dar şi angajaţi.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei.3 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 14 din 151 .200_-12. : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului. anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www.Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.O.Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2 .model demonstrativ .com c. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere.rubinian.R. Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian . Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.Pag. c.20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C.

.rubinian. căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ . sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 15 din 151 .1 01.php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată.86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. obţinerea unei finanţări. Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil. Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian .20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

Pag. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ . o ţară etc. un judeţ. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. localitate.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. zonă.com/planafaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.).20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. o zonă. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. judeţ. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 16 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate.rubinian.

com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. vă pot deveni în viitor.1 01. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. utile Persoane xxxxxx acestuia. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Pag.com/planafaceri.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 .200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are. © 2002-2011 Rubinian . 17 din 151 . deşi nu v-au fost până acum clienţi. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect. Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor. 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.Pag.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.. 19 Ziare.com/planafaceri.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine.. 18 din 151 . j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): .200_-12.. reviste. © 2002-2011 Rubinian . Cu cât abordaţi mai atent această problemă. Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. precum şi ale afacerii.1 01. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări. şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere.20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 19 din 151 . final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian .1 01.rubinian.php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia.com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.

Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2. Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .1 01.20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx .rubinian. 20 din 151 . Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile Altele pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.com/planafaceri. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil. Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3.86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.

N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii . Denumire un instrument de planificare inestimabil. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. distribuţie. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea. 21 din 151 .1. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri.Pag.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4. din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme. 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx. şi vei Nr. 2 = Influenţă xxxxxxxx.200_-12. 3 = Influenţă mare. cât şi pentru 3.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx. 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx. Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie. comerţ cu amănuntul. Mărimea câştiga ord. Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

200_-12.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect. 3 = xxxxxxxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. 1 = xxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau surse de venit. 22 din 151 .Pag. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr. c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 0 = xxxxxx.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx.com). ord.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ .rubinian. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. ord.com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. servicii. şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). -1 = xxxxxxxxxxx. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări. Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www. © 2002-2011 Rubinian .1 01.com/planafaceri. 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe. N . Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 2 = xx xxxxx. -2 = xxxxxxxx.php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian.20__ b) Nr.

Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.200_-12.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www. Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări. În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxx Standarde.1 01. 23 din 151 .20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 .com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată.Pag. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ .Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). pentru La de dezvoltare al industriei. şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului.model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect.rubinian. oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte.php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.

2 = xxxxxxx.Pag. util29 activitatea de zi cu zi a firmei.com Amploarea xxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.rubinian. utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia.86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile. mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis.20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal .200_-12. spre exemplu. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 1 = xxxxxxxx..1 01. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente.com/planafaceri. 24 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 3 = xxxxxxxxx http://www. Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs. Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi.

Bine xxxxxx. 2 = xxxx. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. 33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte. Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii. câştiga un instrument de planificare inestimabil. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx. 1realizarea acestui model cu xxxx. Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea.php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. 25 din 151 . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere. precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian .20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 . 2pagini cu întrebări la obiect.rubinian. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi. cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică.com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .

Concurenţi xxxxx a. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 26 din 151 .200_-12.20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: .86 lei a. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian. dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. cât şi pentru a.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www.1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi. utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia.1 . Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word). Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me.Pag.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1. şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ .com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă. Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii. Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. obţinerea unei finanţări. 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.1.

Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www. 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .200_-12.20__ a. Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual).3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3 .Pag.2 Concurenţi direcţi secundari b.86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ c. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. 27 din 151 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective. 37 a.2 .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. local. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora. cât şi pentru unei finanţări. Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Cota de piaţă relativă Preţ . Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a .model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. rezultând cota de piaţă. Denumire crt. sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word).1 01.Pag.Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr. puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean. 28 din 151 . 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri.a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www. 200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului. 39 © 2002-2011 Rubinian .4 .20__ a. şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr. crt. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor. judeţean sau naţional).

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!). © 2002-2011 Rubinian . ci şi care sunt cei mai agresivi.5 . Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01.20__ Observaţii: a. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. crt.200_-12. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) .Pag. 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 29 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 . 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali. codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile.1 . Planifică profesionist itatea firmelor respective..200_-12. b. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi. ca să îi analizaţi office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general. care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată.rubinian.com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.Descrierea xxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 30 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . datele de identificare ale sediilor sociale etc.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori.com/planafaceri.2 .86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea.200_-12.3 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. parte. Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 .Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ . cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face.20__ b. utile pentru înţelegerea acestuia. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. însă cu cât veţi şti mai mult. vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare. Observaţii: b.Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 31 din 151 .

Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ .model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com 1 Concurenţii 2 3 4 1.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian .1 01. În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect. 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate.4 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.rubinian. risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag.Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www. poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

rubinian.1 01.model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului. Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian . b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 33 din 151 .20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian. Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri.Pag. simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 34 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.rubinian.1 01.com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. Alte caracteristici office@rubinian.rubinian.86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. 3. Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere. 35 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2. Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri. Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. 2 = xxxxxxxxxxxxxxx.com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4. 1 = xxxxxxxxxxxxx. Comentarii: © 2002-2011 Rubinian .Pag.20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată.

sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www.Pag. 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă.20__ 3.86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului.1 01. aliaţii vor putea să vi se alăture. 1 = xxxx.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. 2 = xxxxxxxx.Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor . care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian . utile oricărui tip de afacere. şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.200_-12. 36 din 151 . Odată intrat pe piaţă.com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1.1. aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.4 . este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare. Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ . vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate.

model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx . util în activitatea de zi cu zi a firmei. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing). ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 37 din 151 . pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri.Pag. 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă. Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1.php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei pe piaţă.1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr.2.com/planafaceri. 1 = În xxxxx. Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ .200_-12. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări.1.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3.rubinian. 2 = generator de venituri. de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil. Servicii (Nr. Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. ord. sau 3 = semn de întrebare.20__ 3. *) 1 = stea. 2 = xxxxx. potenţiali de afaceri. **) 0 = Nou xxxx. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ .86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată. Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea .rubinian.com/planafaceri. Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 38 din 151 . Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile oricărui tip de afacere. şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.1 01.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.Pag.model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www.

funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ .Pag.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian.1 01.com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.com/planafaceri. 39 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil.

Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .1 01. Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www. 40 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.rubinian.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect. Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere.com/planafaceri.com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ . Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia. produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară. 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie. Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. pentru 3.rubinian.model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1.com/planafaceri.20__ b) Utilitate. uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor.php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar. uneori este important să oferiţi rate. Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a. Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. stocuri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .Pag. subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”.1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sortimente. cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări.2.2. util în activitatea de zi cu zi a firmei. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 41 din 151 . acoperire.? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii.86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului.2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil.com 48 http://www. © 2002-2011 Rubinian . în altele nu.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. adică „Puncte tari. Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare. Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi.20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Opportunities.1 01.200_-12. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3. 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia .1. 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. Threats”.model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 42 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian .

focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 3.rubinian.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3.86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea. Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3. Tacticile sunt o detaliere a strategiilor. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. restrângere a activităţii): Preţ .com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. dezvoltarea produselor.3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile. 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. (format Microsoft Word). sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. segmentul de piaţă.20__ 3. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit. © 2002-2011 Rubinian . diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului. 43 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare). în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii.1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare.com/planafaceri. c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării. cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. extinderea pieţei.Pag. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă.2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei.

86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian.model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 44 din 151 .Pag.20__ 3. Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. obţinerea unei finanţări.3.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx .com/planafaceri.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ .) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. etc. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www. Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere. utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.

1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ . utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia.200_-12. sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.rubinian.20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) . util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. 45 din 151 . Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www.

20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag.1 01.rubinian. şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil.model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect.200_-12.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word). 46 din 151 . câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile Consumulpentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www. Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri.) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

rubinian. 47 din 151 . Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www.20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În pentru înţelegerea acestuia.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile oricărui tip de afacere.200_-12. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ . final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian .com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată.php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian.com/planafaceri. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi . pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii. transport şi distribuţie.1 01. Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii. Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor.com/planafaceri. Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. 51 din 151 .1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri .model .20__ 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4. Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. © 2002-2011 Rubinian .php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian.com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii. 4.Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii. şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor. util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale. suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări.Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Pag.Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere.

b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3 Amplasamentele. Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie.model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect.1 Amplasamentele 58 Preţ .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. o instalaţie a unui dispozitiv.com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 4. 52 din 151 .20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica . cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian . Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.3.Pag. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.1 01.rubinian. utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.com/planafaceri.

tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere. 53 din 151 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane. Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei. utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări.1 01. Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian.Pag.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ .com/planafaceri.

utile oricărui tip de afacere.2 Terenuri Nr. Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian. Ord.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti). foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe. construcţii speciale.200_-12. indiferent de valoarea lor.com model) xxxxxxxxx buc. În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului.3. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ 4.) Preţ .rubinian. Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . păşune. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri. plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4. Descrierea Existent/ Nr. control şi reglare.3.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect.php Nr. 54 din 151 .) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. mijloace de transport.1 01.4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an. Nr. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare. (denumire/ De buc. xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei. precum şi bunurile asimilate acestora. 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word).Pag. ord. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.). maşini. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.com/planafaceri. Descrierea Existent/ Nr. mobilier şi aparatură birotică etc.

1 01.20__ 4. Tehnologiile utilizate.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . util în activitatea de zi cu zi a firmei.4 Producţia şi serviciile 4.php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian. 61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime. ord.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 55 din 151 . Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile. mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex).86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie.Pag. Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ . Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.4.com/planafaceri. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri.model demonstrativ - Nr. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www.

20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 . Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word). Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. ord. tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil. 56 din 151 . Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr. Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei.com/planafaceri.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.rubinian.php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie. utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.

pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ . © 2002-2011 Rubinian .20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 57 din 151 . Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată.rubinian.200_-12.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil. GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului. utile Timpulpentru înţelegerea acestuia. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. în condiţii normale de producţie. cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.Pag.

rubinian.4.php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare. de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere.200_-12. şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 58 din 151 . utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. 4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi cheltuielile aferente: office@rubinian.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect. obţinerea unei finanţări.86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian .Pag. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare. cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.

Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ 4. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01.php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). autorizaţii.5. autorizaţii. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . office@rubinian.5 Protecţia mediului 4.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 59 din 151 .rubinian.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.. Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. câştiga un instrument de planificare inestimabil. de mediu. şi vei Licenţe. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.5.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor. © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei.model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.com/planafaceri.Pag. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.

20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* .model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb.php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian.rubinian. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori. xxxxxxxx 2. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr. de acumulatori.Pag. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word).com/planafaceri. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ . Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs.86 lei uzate schimb. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. http://www.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia. 60 din 151 .com Responsabil © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile oricărui tip de afacere. 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului. afaceri. produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3. crt.

implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. ord. În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor. 61 din 151 .6. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. 64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale.rubinian. 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori).model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. crt. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie. Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www. Furnizorii: Nr. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare. Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .6 Logistica 64 Achiziţionează 4. Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 .1 01.

2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www.Pag.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.200_-12. Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri.86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. ci şi bani pierduţi sau blocaţi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme. 62 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. ord. Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr. 66 două săptămâni privind modul de 4.6.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie.rubinian. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia. În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului. Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat. © 2002-2011 Rubinian . Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. întreprinderi.

4 Gestionarea http://www.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4. repararea pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere. c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea. Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. asigurarea.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri .com/planafaceri. utilajelor etc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care. reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 63 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.6.200_-12. şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil. cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări.6. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . © 2002-2011 Rubinian .

© 2002-2011 Rubinian .6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. 64 din 151 .Pag.6.com http://www.rubinian.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4. În plus am pentru înţelegerea acestuia. Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . 69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile oricărui tip de afacere.com/planafaceri.200_-12.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului. Politica privind garanţiile este una importantă.php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului.6. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet 4.2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului.  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 4.1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.7.7.200_-12. În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. vorbim de retururi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.7. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate.4 Paza şi http://www. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.7. 65 din 151 .7. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modalităţile 4.rubinian.7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. reprezentând o pierdere economică.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .

 Suporti. instituţii. 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. 66 din 151 .model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__       detectori PIR. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. detectori de fum si gaz.  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. Preţ . detectori de soc. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.  Monitoare. senzori de geam spart. câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planul de afaceri sirene. şi vei  Lentile.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.Pag. tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). . centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. contacte magnetice.1 01.  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ediţia 2011 dispecerate. Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.  Switchers.rubinian. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.

20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 .com/planafaceri.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.Pag.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 67 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal. personal. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 68 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea.com/planafaceri.20__ 5. este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat. indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor. selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.model demonstrativ Număr angajaţi. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php foarte detaliat. utile pentru înţelegerea acestuia. Fără o planificare office@rubinian. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planificarea resurselor umane 71 5. Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.rubinian. Obiectivele trebuie să fie cuantificabile. care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman.Pag. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele. estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 . tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian . precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia). Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri. N+4 Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

office@rubinian. 69 din 151 . Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia.3.1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. . © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.2 Strategia de resurse umane 73 5. Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. . tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere.alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 5.1 01.ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv.maiştri .rubinian.model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 74 Pentru firmele care au deja activitate. Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane.200_-12.com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: .

model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului. obţinerea unei finanţări. tabele şi oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4.4. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii.200_-12.4 Recrutarea.com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5. utile pentru înţelegerea acestuia.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei. 70 din 151 . 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte. 5.3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.3.3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 .86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei.Pag.4. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.1 01. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă. Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . © 2002-2011 Rubinian .rubinian.

roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei. Aceasta include calificarea şi policalificarea. obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei. 71 din 151 . perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională. Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată.1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cursuri diverse.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian .5. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv.model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. http://www.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ .com/planafaceri. 84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs. înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 5.5. inovativ şi loial. şefului ierarhic. profesionale. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor.Pag. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. participarea la şedinţe şi conferinţe.5 Promovarea performanţelor 79 5.rubinian. 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri.

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.6. © 2002-2011 Rubinian . Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ .model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management.200_-12.5. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ 5. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului. 72 din 151 . 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5. (format Microsoft Word). respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.6.com/planafaceri.

ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.php 5.6.6. 5. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 5.com 5. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală.20__ 5. 73 din 151 .4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ .6. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.____________________________________________________________________ 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.6.____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.____________________________________________________________________ 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01. compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1.5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă .____________________________________________________________________ http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

utilxxxxxxxx . 74 din 151 . Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: .200_-12. Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil.86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului.6.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia. Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.6.6. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere.com 5.9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.6.php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 5. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

litri.86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) .200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din . şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil.model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 78 din 151 defA4 abcd- .1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. kilograme etc.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . util în activitatea de zi cu zi a firmei.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ . Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. Volum vânzări (bucăţi.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www.Pag. litri. utile pentru înţelegerea acestuia. litri. kilograme etc.php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) .(e x d / 100) office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi. kilograme etc. Volum vânzări (bucăţi.

1 01.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com/planafaceri.d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) .Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian .20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c .model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 79 din 151 abcd- . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 6. sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri.2 . Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. 80 din 151 .200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. seturi de birou etc. Hârtie personalizată Designul produselor Preţ . Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.rubinian. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total .Cheltuieli de marketing (lei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www.3. 7 © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un Slogan.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”.

Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) . şi vei câştiga un Anuare.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. probe gratuite. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri. Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian.com/planafaceri.1 01.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Pag.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ - Preţ . reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Cupoane pt. repertorii instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.

putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile. Astfel. sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri. cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite. lucrări. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie. Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora.3. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere. Preţ . 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri .php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian .Pag.com/planafaceri. care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei).Cheltuieli de exploatare 91 (lei. Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. taxe şi vărsăminte asimilate. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 .com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene.20__ 6.200_-12.personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil. sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 82 din 151 . http://www.model demonstrativ Materii prime. cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. fiind relativ constante. Spre deosebire de cheltuielile directe. Totuşi.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii.1 01.

com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.E. publicitate. detaşări. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .E. 83 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian .4 .) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T. transportul de bunuri şi personal. chiria (fixe). şi vei câştiga un Preţ .S.1 01. deplasări. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. studii si cercetări.A. actuali sau potenţiali de afaceri. Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.A.personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T.20__ II.model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 1.Pag. transferări III.86 lei Livrare online via internet 6.com/planafaceri. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii . Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.cheltuieli cu asigurările (fixe).200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).S.Cheltuieli de personal (lei. utile pentru înţelegerea acestuia. Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil. colaboratori.3. Costuri indirecte fixe Reclama.

86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului.E.actuali sau potenţiali de afaceri. Personal T. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .200_-12.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii 2.20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat . Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.Pag.S. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.A.php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian. Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 84 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ . Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.rubinian.com/planafaceri. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .200_-12. neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www.com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) .Pag. 85 din 151 angajaţi .20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

7417+758) 9 Preţ .Contul de profit şi pierdere 92 (lei. 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate). utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 645-7415) office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 02 la 05) Nr. 92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate. Denumirea indicatorului Ord.200_-12.Pag. 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect.1 01. 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet (rd. 11 (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. 701+702+703+704+705+706+708). 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 4 Alte venituri din exploatare (ct. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct.3. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct. 86 din 151 . Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.php a Salarii şi indemnizaţii (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 6. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului. anul _______) Nr.5 . sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri. 603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului.16+17) 15 http://www. 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil. © 2002-2011 Rubinian . 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct.model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. stocurilor 6 de execuţie (ct. 1 Cifra de afaceri netă (rd.

611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.Venituri (ct.rubinian. 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri.22-23) 21 b1 . tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.Venituri (ct.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. (rd. 87 din 151 .763) 0724-578433 sau 0269-226780 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. donaţii şi activele cedate (ct.86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. 7611+7613) 35 .din care.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.din care. 19-20) a1 .Pag.Pierdere (rd. 6811+6813) 19 a2 . 41 Alte venituri financiare (ct. sau pentru partenerii .din care.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 766) 39 office@rubinian. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www.Venituri (ct.44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct. leasingul (ct.com .php 37 din activele imobilizate (ct. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .20__ necorporale (rd.200_-12.Profit (rd. .Cheltuieli (ct. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.1 01. (rd.2 Cheltuieli cu alte impozite.Cheltuieli (ct.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. şi vei câştiga un .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3 Cheltuieli cu despăgubiri.Cheltuieli (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. 654+6814) 22 b2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct.

42-49) .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ .200_-12.Profit (rd. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. . 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ .Profit (rd. 686) 44 . 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct.com/planafaceri. 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct. 58-59) 60 http://www. 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 663+664+665+667+668) 48 (rd. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet .10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ .planificare inestimabil. . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 32+49-10-42) afacere. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 88 din 151 .Profit (rd.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php . 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. 58 Venituri totale (rd. 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . 54-55) 56 .49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . tabele şi variante diverse care se pot adapta .Profit (rd.Profit (rd. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.Cheltuieli (ct. 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului.Venituri (ct.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pierdere (rd.Pierdere (rd.Pierdere (rd.Pierdere (rd. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 61+62+63) (rd.din care. 698) 63 office@rubinian. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct. 666-7418) 46 .Pierdere (rd.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

3. 04+12-17) G.20__ 6.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic. Active imobilizate 01 I.7 – Bilanţul 94 (lei. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H. Venituri in avans (rd. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. 09+10-11-18) F. iar în pasiv. 10 C. oricărui tip de afacere. Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului. Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I.86 lei Livrare online via internet 13 (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Cheltuieli in avans D. Creanţe 07 III. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante . Total active minus datorii curente Preţ . Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II. întreprinderi. Denumire Luna rd.com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag. din care 17 ct. Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian. 92 din 151 . sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor. Imobilizări necorporale 02 II.Total (rd. respectiv instrument de planificare inestimabil. 12 datorii curente nete (rd. Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct.model demonstrativ B.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Active circulante 05 I. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Total (rd. Active circulante nete. 472 http://www. utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un actuali an E. anul _______) Nr. Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III. 01 la 03) . prevăzute de lege.200_-12.php J. 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 17+18).com/planafaceri.1 01. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A.

şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Sold D oricărui tip de afacere.20 la 22) din care: . sau pentru partenerii (rd. © 2002-2011 Rubinian . Rezerve V.200_-12. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.capital subscris vărsat .capital subscris nevărsat . tabele şi variante diverse care se pot adapta . Prime de capital III. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ IV.1 01.Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ I.patrimoniul regiei II.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Rezerve din reevaluare . Planul de afaceri Preţ . Rezultatul reportat .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Sold D . Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Capital (rd.Sold C ediţia 2011 .rubinian. În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. 33+34 ) planificare inestimabil.Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI.Pag.

Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag.4. 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Rata inflaţiei .200_-12.Paritatea leu/euro: .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă. În plus am introdus explicaţii . Achiziţionează acum .Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? . cât şi pentru .Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . utile pentru înţelegerea acestuia. Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. oricărui tip de afacere.1 01. .Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări. 94 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online . tabele şi variante diverse care se pot adapta . fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice.1 .Taxe. .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate.php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată.86 lei Livrare online via internet .4 Previziuni financiar-contabile 95 6. impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de .Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www.20__ 6.Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word). altele): .com/planafaceri. consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile).model demonstrativ .Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .

şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil. Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc. Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei.php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime. Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent.Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia.Altele . Planul de afaceri . 95 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4. Preţ .com/planafaceri.2 . © 2002-2011 Rubinian .200_-12. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www. pt.86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent.20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . . materiale office@rubinian.com Stocuri iniţiale Materiale / comp.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent.

anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului.3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). sau pentru partenerii 6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. litri. cât şi pentru unei finanţări.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.4.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un actuali afaceri.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.1 01. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. litri. kilograme etc. & Mk.Pag. a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .86 lei Livrare online via internet (lei.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. 96 din 151 . Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Venit net (a x b) – (e x c) .rubinian.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei.php Volum vânzări (bucati. © 2002-2011 Rubinian . kilograme etc. ediţia 2011 Consultanţă în design .200_-12.com/planafaceri.

litri.86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. kilograme etc. litri. kilograme etc. kilograme etc.) . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) . sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri. kilograme etc.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.(e x d) oricărui tip de afacere. litri.(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. litri.com/planafaceri.

model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c . anii_______) Preţ .) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia. Venit net (a x b) – (e x c) .200_-12.1 01. Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A .com/planafaceri. litri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. kilograme etc. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. litri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. kilograme etc.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php Volum vânzări (bucati. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). b) Previziuni anuale privind vânzările (lei. 98 din 151 bcdefB4 abcd- .

kilograme etc. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri.) Preţ . litri. litri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. kilograme etc.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere. litri. kilograme etc. litri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) http://www.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati. 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- . Venit net (a x b) – (e x c) . (Nume produs) Volum vânzări (bucati.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu .(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian. kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. (Nume produs) Volum vânzări (bucati.com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 6. cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www. _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Preţ .Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei. 100 din 151 efB4 abcd- .d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor . © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.4. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.

bloc-notes. Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri. atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.1 01. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 .20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele . probe gratuite. Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. cravate.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. butoni. util în activitatea de zi cu zi a firmei. jucării. produse „legate”) Preţ .) instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. agende. diplome.model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus Cadouri de protocol (brelocuri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. insigne. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). calendare. uri. şi vei câştiga un seturi de birou etc.rubinian. pixuri. Materiale ataşate produselor (produse „semnal”.

rubinian.model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet . 102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele .200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei. Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www.com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil.1 01.Pag.

php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www. butoni. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). reduceri de preţ Eşantioane Preţ . bloc-notes-uri.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.) actuali sau (produse de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag. Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”. diplome. sau pentru partenerii seturi de birou etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus pixuri. jucării. cravate.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele .com/planafaceri.1 01.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare .model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil. insigne. Cadouri de protocol (brelocuri. calendare. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. port-vizit-uri. agende. Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. © 2002-2011 Rubinian . probe gratuite. utile pentru înţelegerea acestuia.

anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet 6.com/planafaceri.Pag. (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.200_-12. Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere.rubinian.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4. 104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele .Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei. Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . Preţ .20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet .5 . utile pentru înţelegerea acestuia. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .S. tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. transportul de bunuri şi personal. sociale şi alte reţineri . detaşări. colaboratori.cheltuieli cu asigurările . şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil.E. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www.E.Pag. transferări III. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.rubinian.personal direct productiv II. studii si cercetări. © 2002-2011 Rubinian .20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. 105 din 151 .200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama. publicitate.) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. deplasări.S.model demonstrativ (fixe). sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri.A. utile pentru înţelegerea acestuia.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ . chiria (fixe).A.personal indirect productiv (T.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului.personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T.

Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.cheltuieli cu asigurările (fixe).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.E. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) . instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) . Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . deplasări.200_-12.rubinian.A.model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. chiria (fixe).A. anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I.S. Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri. colaboratori.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Total contribuţii sociale şi alte reţineri .personal de conducere http://www.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei.E. 106 din 151 . studii si cercetări.php Total salarii nete personal indirect productiv (T.personal indirect productiv (T. Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri . şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil. transferări III.1 01. Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului.S. detaşări.com Total contribuţii sociale şi alte reţineri . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal. sau pentru partenerii II. transportul de Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ .1 01.86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului.Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei.rubinian.200_-12. 107 din 151 . sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian .20__ 6. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia.6 . Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian. Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www.4. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane.com/planafaceri.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil.

Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului.com beneficii/ total angajaţi) 3. si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ .S.php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian.Pag.A. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian.1 01. În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia. 108 din 151 . (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în . şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2. oricărui tip de afacere. Personal T.86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului.E. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. oricărui tip si afacere. © 2002-2011 Rubinian . În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei.200_-12.Pag. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . 109 din 151 .model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www.

Pag. 3. util în activitatea de zi cu zi a firmei.S. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .rubinian.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian. Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. 110 din 151 .86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului.200_-12. în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri.E.model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1.1 01. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate . Personal T. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). (indirect productiv) Preţ .A. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag. oricărui tip de afacere. În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. Detalii şi Comanda Online http://www. util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ . 111 din 151 .model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.1 01. © 2002-2011 Rubinian . Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil.rubinian. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 603+604+606+608) 12 http://www. 4 Alte venituri din exploatare (ct. 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. sau pentru partenerii nete (ct. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă.Pag.1 01. anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. model demonstrativ Ord.4. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 112 din 151 . rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct. Denumirea indicatorului Anul .20__ 6.Nr. © 2002-2011 Rubinian . 607) 14office@rubinian.rubinian. 6 de execuţie (ct.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. principal de activitate îl constituie leasingul (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.7 . şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil.

donaţii şi activele cedate (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.Venituri (ct.din care. utile pentru înţelegerea acestuia. 654+6814) 22 b2 . .actuali sau potenţiali de afaceri.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .rubinian.3 Cheltuieli cu despăgubiri. 6811+6813) 19 a2 .2 Cheltuieli cu alte impozite. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.Pierdere (rd.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.din care. 113 din 151 .11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .Cheltuieli (ct. 7812) 31 instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. 41 Alte venituri financiare (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 7611+7613) 35 . 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 19-20) 18 a1 . (rd. (rd.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.763) 0724-578433 sau 0269-226780 .com/planafaceri.Cheltuieli (ct.Cheltuieli (ct.Venituri (ct. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. şi vei câştiga un 6812) 30 .Profit (rd.Pag.din care.1 01.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. 766) 39 .30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8.Venituri (ct.com 11 Venituri din dobânzi (ct.22-23) 21 b1 . taxe şi vărsăminte asimilate (ct.php 37 din activele imobilizate (ct.20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. sau pentru partenerii .86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. leasingul (ct.

(Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 666-7418) 46 .model demonstrativ . 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct.din care.Pierdere (rd. 61+62+63) (rd. 691) 62 office@rubinian.Cheltuieli (ct. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 42-49) 50 .44-45) . 114 din 151 . 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 663+664+665+667+668) (rd.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. 60-62-63) 64 . 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ .Pierdere (rd. sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd. 32+49-10-42) de afacere.Profit (rd.49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea .Profit (rd.Venituri (ct. 686) 44 .1 01. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian . 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . 53 15 Venituri extraordinare (ct.rubinian.php .20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.Profit (rd.Pag.Profit (rd. de planificare inestimabil.Pierdere (rd. 58-59) 60 http://www. utile pentru înţelegerea acestuia. 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pierdere (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Profit (rd. 54-55) 56 .10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip .Pierdere (rd.com/planafaceri. .

7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. (rd. 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere. 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct.Pag. b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. Denumirea indicatorului Anul . 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Nr. 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.com/planafaceri. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ .php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct.Venituri (ct. În plus (ct. 711) Sold Cplanificare inestimabil. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct. 607) 14office@rubinian. 115 din 151 .com 6 Cheltuieli cu personalul (rd.Cheltuieli (ct.rubinian. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. sau pentru partenerii nete (ct. N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd. model demonstrativ Ord. 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 603+604+606+608) 12 http://www. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian . 19-20) 18 a1 . 645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 6811+6813) 19 a2 . 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.

Pag.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8.Venituri (ct.1 01. 766) 39 http://www. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct.din care. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil.php . taxe şi vărsăminte asimilate (ct.200_-12.Cheltuieli (ct.rubinian.22-23) 21 b1 .3 Cheltuieli cu despăgubiri. 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct. .Venituri (ct.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 654+6814) 22 b2 .20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. ediţia 2011 635) 26 8.10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 . 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 762+764+765+767+768) office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri. 116 din 151 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct.Profit (rd.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.din care.44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.Cheltuieli (ct.Venituri (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere.din care. . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com (rd.Cheltuieli (ct. . 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian .11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pierdere (rd. donaţii şi activele cedate (ct. 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului.2 Cheltuieli cu alte impozite.32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct. 686) 44 . 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.com/planafaceri. 7812) 31 (rd. .763) Planul de afaceri .

58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Pag.Pierdere (rd. 117 din 151 .49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): . şi vei câştiga un actuali sau .Profit (rd.Pierdere (rd. 55-54) 57 58 Venituri totale (rd.Profit (rd. 42-49) 50 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.din care. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului. 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pierdere (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 56 .Profit (rd. 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd.rubinian. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct.Pierdere (rd.php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 . 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ .Profit (rd.Profit (rd.model demonstrativ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 60-62-63) 64 office@rubinian.200_-12. 61+62+63) (rd.com/planafaceri.1 01.com . 54-55)instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri. 663+664+665+667+668) (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 10+42+54) Preţ .43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct. .Pierdere (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. de afacere. 698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www.10+42-32-49) 52 . © 2002-2011 Rubinian .

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. 118 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.8 .com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. © 2002-2011 Rubinian .rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.4.20__ 6. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar. http://www. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE . D1. De asemenea. Puteţi apela şi la împrumuturi. cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei. sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri. inclusiv TVA Preţ . întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare. precum şi resurse pentru investiţii viitoare.rubinian. Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung.com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.4. A.86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului.1 01.Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei. Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale. . B.Pag. C.php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. Achiziţii de active fixe corporale.ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. se pot folosi accelerarea încasărilor.Împrumut A oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta . din care: Planul de afaceri I. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active. inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale.9 . 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 . inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung.com/planafaceri. din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ 6.200_-12.Împrumut B .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 119 din 151 .

Împrumut A .Împrumut B .intrări de stocuri K2. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. K13.20__ D2. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Mărfuri . Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9. din care: Preţ . privind energia şi apa) K6. Animale şi păsări .Pag. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5. Alte cheltuieli din afară (externe.com K10. Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4. Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Împrumut A (inclusiv avansul) . sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. Cheltuieli cu redevenţele. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. din care: .Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Materii prime . Cheltuieli de protocol. E. inclusiv TVA (după caz). utile pentru înţelegerea acestuia. inclusiv TVA.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php K8. după caz: F1. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). . Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian . F.intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian. K12. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G. util în activitatea de zi cu zi a firmei.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4. K. I.Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare.86 lei Livrare online via internet K1. H.model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. 120 din 151 . K3.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. J. Ambalaje .Împrumut B (inclusiv avansul) . F5.1 01. II.intrări de stocuri http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Materiale consumabile . Materiale de natura obiectelor de inventar . Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. TVA de plată M2.Pag. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere.200_-12. oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. T. utile pentru înţelegerea acestuia. S.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. . III. Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1.model demonstrativ Total plăţi. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 124 din 151 M. util în activitatea de zi cu zi a firmei. R.20__ N1 N2 O1 O2 P. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Q. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende .rubinian.

Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri. 04+12-17) G. Stocuri oricărui tip de afacere.200_-12.com 17 ct. din care office@rubinian. instrument de (rd.Totalplanificare inestimabil. Creanţe 07 III. 17+18). 05 la 08) 10 C. respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. Venituri in avans (rd. 12 datorii curente nete (rd. Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd. sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV.1 01.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I. 125 din 151 . 131 18 ct.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd. Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ 6.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian . Provizioane pentru riscuri si http://www. Imobilizări necorporale 02 II. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Active imobilizate .rubinian.com/planafaceri. 01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B.4. 06 II. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Cheltuieli in avans D. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I.capital subscris vărsat 22 . 19 I. Active circulante nete. J.capital subscris nevărsat 21 . Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. anul _______) Nr. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Total (rd. Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un 09 Active circulante .10 .20 la 22) din care: 20 . 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E. 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F. Capital (rd.model demonstrativ 01 I.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei.

Pag. Imobilizări corporale III. N+1 N+2 N+3 N+4 A. (lei. Cheltuieli in avans D. 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Active circulante . Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com B.Sold C .86 lei Livrare online via internet Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. 05 la 08) C. Total active minus datorii curente (rd. Active circulante nete. Rezultatul reportat . anii _______) Preţ . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. Rezerve din reevaluare . respectiv datorii curente nete (rd. Creanţe III. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Sold D IV. Active circulante I.model demonstrativ . şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia. 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Prime de capital III. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian .Sold C . 09+10-11-18) F. Rezerve V. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd.Sold C .com/planafaceri. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.total (rd. IV. Active imobilizate I. Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Imobilizări financiare Active imobilizate . rd.1 01.20__ II. Imobilizări necorporale II.total (rd. Stocuri II. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Sold D VI. 04+12-17) G.

Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.patrimoniul regiei . din care 17 ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 32+33 ) 34 Preţ . Rezerve din reevaluare . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I.com/planafaceri. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.Pag. Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 17+18).Sold D 25 26 IV. tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în .capital subscris vărsat 22 .20__ 15 H. 127 din 151 . 472 J. şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil.la dividende afaceri. 28 oricărui tip Sold D VI.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Venituri in avans (rd. Capital (rd.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20 la 22) din care: 20 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Capital si rezerve 19 I.model demonstrativ 23 II.de afacere.atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului . 131 18 ct.capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 .86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Rezultatul exerciţiului financiar . 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd.Sold C . util 32 Total capitaluri proprii (rd. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Sold C 29 . © 2002-2011 Rubinian .Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat . Prime de capital 24 III.

cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil. risc) 107modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www. 128 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale.200_-12.11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx . Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi.model demonstrativ . Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ 6. utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.rubinian. Totodată.com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari. RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4.php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian.Pag. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt. Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ .

dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ . Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere. TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului. utile Profit înainte deînţelegerea acestuia.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www.200_-12.Pag.com/planafaceri. Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu.php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian.1 01. 129 din 151 .

130 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.Pag.86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect. Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 .rubinian. Cifra de afaceri Total active Preţ . utile VRAI pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian. şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www.com/planafaceri. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri. N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .

131 din 151 . şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil. energie si combustibil.20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor . utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ . Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian. Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian .1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. materiale.model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime. Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.

Taxe. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri. utile pentru înţelegerea acestuia. N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar. Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www.com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect.1 01.rubinian. xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B. impozite. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului. Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 . Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie. spre deosebire de costurile fixe. © 2002-2011 Rubinian .com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. ele se modifică continuu. Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. apa office@rubinian. neexistând nici un profit şi nici o pierdere. câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ . 132 din 151 .php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag.

RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min. publicat în MO 286/26.2000. i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei. Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C . tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. rata de schimb a leului. internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4. 133 din 151 . anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Taxe. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA. Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere. rata dobânzii bancare. util în activitatea de zi cu zi firmei.06. g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ .com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.200_-12. obţinerea unei finanţări.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.investiţii.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.rubinian. r max. impozite.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www.05.A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C.2000 © 2002-2011 Rubinian .

12 ./ investiţia initială.86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia. TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www.com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 134 din 151 .1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.4. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian .rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. oricărui tip de afacere. cât şi pentru 6.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). proiectul respectiv.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ .200_-12.Pag.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect. IP= VAN +obţinerea unei finanţări.

© 2002-2011 Rubinian . Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor. 135 din 151 .com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.5 Necesităţile financiare 113 6.5. 5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat.200_-12.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. cât ar mai trebui împrumutaţi.20__ 6. Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ .php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian. eventual. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect.2 . şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale. 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.5.1 . precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume. şi cealaltă modul de rambursare.com/planafaceri.1 01.model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei. în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere.rubinian. şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word). precum şi la ce va folosi această sumă. Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei. sau pentru sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6.

model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 .php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian.com/planafaceri.200_-12. 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim. Detalii şi Comanda Online 2 http://www. utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.5.86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 6 7 8 Preţ . 6. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări.1 01. 136 din 151 . Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior.Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.

rubinian. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc.1 01. stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice). util în activitatea de zi cu zi a firmei. Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1.1.1. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7.1.1.Pag.1.200_-12. securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7. stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei.1.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. succesului de durată.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . 7. procedura de scoatere temporară din arhivă etc. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 7.1.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii.2 Instrumentele.1.model demonstrativ 7.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material. câştiga un instrument de planificare inestimabil. 137 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1.1.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 .1. codificarea informaţiilor.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei 7. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare.1. Managementul informaţiilor 115 7.

CD.com c. 138 din 151 . Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea.1.rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare. b.2. 7. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Sistemele deunei finanţări.200_-12.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.2. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag.com/planafaceri. Sistemele de instrument de planificare inestimabil.2. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7. Blue-Ray etc. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire . © 2002-2011 Rubinian .1. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie.1.1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7. a.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.1.1. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a.86 lei d.1. 7.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic. DVD.20__ 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7.2 Instrumentele.1.2. evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare.1 01.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.2.2.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei 7.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.2. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 Sistemul informaţional electronic119 7. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite.php 0724-578433 sau 0269-226780 b. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.

creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil.sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate. office@rubinian. . .rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cu achiziţionarea modelului. .creşterea profitului. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ - 7.com/planafaceri. două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile.1 01.reducerea duratei ciclului de fabricaţie.creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. şi vei Achiziţionează acum . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Detalii şi Comanda Online http://www.com .2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Nivelurile de acces d. modelul complet editabil (format Microsoft Word). Preţ . .creşterea gradului de tip de afacere.raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă.php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Modelul de fi utilizat .Pag.200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii.raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx. capacităţilor de producţie clare pe marginea planului. .reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri .raţionalizarea circuitelor informaţionale. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g. . Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante. . Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .reducerea cheltuielilorpoatetransport. 139 din 151 .86 lei . .20__ b. peste . utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente.creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. .reducerea cheltuielilor indirecte. . pentru înţelegerea acestuia. atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Odată . Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 .creşterea productivităţii muncii.sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare. .reducerea costului informaţiei. câştiga producţiei. . .

2 Instrumentele. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale. 7.1. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .20__ 7.com http://www.3.2 Instrumentele.3.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7.3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7.1.2.86 lei 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.3. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .model demonstrativ 7.php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. 7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1.com/planafaceri.2. a.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7.3. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7.1.1 01.1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.1.3.3.3.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3.1.3. 7. utile pentru înţelegerea acestuia.2.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian. 140 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7.3.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru a.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 141 din 151 . Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Sistemele de comunicare audio-vizuală 7. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b. Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.3. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. obţinerea unei finanţări.2. Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice .Pag.com/planafaceri. şi vei c. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian .2.3. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului.3. d.200_-12. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia. Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri.20__ d. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ a.1 01.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.2.86 lei e. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .

Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. Managementul riscurilor 123 8. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.Pag.2 Riscurile Domeniu Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan. nu naiv.com/planafaceri.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing .com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8. să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative. Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www.20__ 8. © 2002-2011 Rubinian . 142 din 151 .

3 = ridicat. selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune. 9. 1 = scăzut. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. care. pentru necesităţile interne ale firmei. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată. câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.2). detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru. pentru a fi aplicat. 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora. 8. avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului. Pentru aceasta. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. montare.Pag. 143 din 151 . aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut. 2 = moderat. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii.86 lei Proiecte. © 2002-2011 Rubinian . aprobări.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9.rubinian.1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT. Transport. să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere.20__ Preţurile *) 0 = inexistent.1 01.3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 . http://www.200_-12. Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

1 01. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune. fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv. Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan . © 2002-2011 Rubinian .2.Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni. şi financiar-contabile.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare. 9. rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 . tabele şi variante diverse care se pot adapta .ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. planurile de afaceri devin inoperabile. oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. ce trebuie să conţină: .1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. utile .rubinian.com/planafaceri. pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 144 din 151 .atât pentru necesităţile interne ale firmei. resurse umane. . se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei. Numai în urma Preţ .model demonstrativ - 9.200_-12. acum modelul complet departamentele Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. planificare departamentale. c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei.2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________.Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice.

rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 145 din 151 .rubinian.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile.com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane. c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian .20__ 9. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect.2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .2.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare.Pag.4 Controlul http://www. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9. cât şi obţinerea unei finanţări. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word).200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare. Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare.2. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

3.3. precum şi activităţilor firmei.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Detalii şi Comanda Online http://www.4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului.3.1 01. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ . Planul de afaceri 9.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei. verificat şi aprobat.3. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere. precum şi activităţilor firmei.3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9. pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan. 9. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 146 din 151 . pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9.com/planafaceri.20__ 9. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

6 .Pag.1 01. 7 .com/planafaceri.com 12 .Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 13 .Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 . 10. 147 din 151 .Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 .Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Anexe 1 .Materiale de http://www.Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 .Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ - 3 .200_-12.Organigrama © 2002-2011 Rubinian .rubinian.86 lei 8 . utile pentru înţelegerea acestuia.Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Fotografii obţinerea unei finanţări.

xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz. utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. vândută & vânzarea mărfurilor Previz.200_-12. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Real Previz. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz. Real Preţ . Real Previz.Pag. Real Total venit brut prod. de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil. Real Previz. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri . Real Previz. Real Total venit brut prod. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 148 din 151 . 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www. © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. şi vei Luna Ch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. Real Previz. vândută & vânzarea mărfurilor Previz.model demonstrativ Previz.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 149 din 151 . 1 = Parţial xxxx. 2 = Rezultat xxx.86 lei *) 0 = Nerespectată.. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 3 = Rezultat xxxxxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian . Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) .200_-12.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ 17 . Preţ . Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu.1 01.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian..model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de ………………………………….rubinian. crt. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com/planafaceri. crt. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ 18 – Jurnal de activitate Nr.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 150 din 151 .1 01.86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.

crt. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 151 din 151 .20__ 19 .200_-12.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.com/planafaceri. Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Pag.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->