Viorel Andrievici

Consultant în management

Planul de afaceri
- model şi ghid ediţia martie 2011 -

Pag. 2 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Data întocmirii (ZZ/LL/AA) Perioada de planificare (LL/AA – LL/AA) Planul de afaceri Data actualizării curente (ZZ/LL/AA) ediţia 2011 Numărul actualizării curente - model demonstrativ Motivul actualizării curente

1 Întocmire

Copyright

Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?

La realizarea acestui model xxxxxx plan de xxxxxxxx xxxxxxxx şapte ani Informaţiile cuprxxxxxxxxx xxxxxxxxxcu ghid de xxxxxx afaceri am muncit timp de confidenţiale.

pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Este interzisă rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i document, sub orice oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile formă sau prin orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ndu-se la) copierea pentru înţelegerea acestuia.

sau înregistrarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocarea în orice alt tip de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru sistem de recupexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx scris dat de obţinerea unei finanţări, sau xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx urile …………… . Utxxxxxxxxx xxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de autor nu implică accesul public nelimitat la orice parte a acestui document. Microsoft Word), şi vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format
câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Este interzisă moxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă verificarea prealabilă realizată de către ……………….., şi aprobarea prealabilă dată de către …………………….. . Preţ - 86 lei Este interzisă utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usiv de către Livrare online via internet persoanele autorizate, fără aprobarea prealabilă dată de către ………………. .
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

APROBAT PENTRU (nume, prenume) ………………………………….. DATA ………………. SCOPUL APROBĂRII Detalii şi Comanda □ reproducere □ transmitere □Online şi actualizare □ utilizare modificare http://www.rubinian.com/planafaceri.php
0724-578433 sau 0269-226780

VERIFICAT DE ……………………….. office@rubinian.com SEMNĂTURA ………………... DATA ………………. APROBAT DE …………………………. DATA……………….. SEMNĂTURA ………………... LUARE ÎN PRIMIRE ………………… DATA ……………….. SEMNĂTURA ……………….. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Copyright © 200_ ………………………

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 3 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

CUPRINS Planul de afaceri CUPRINS ........................................................................................................................................... 3 ediţia 2011 1. Sumarul executiv.......................................................................................................................... 6
- model demonstrativ 1.1 - Misiunea firmei ..................................................................................................................................6 1.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................6 1.3 - Obiectivele de afaceri ........................................................................................................................6 nu te ajută cu nimic concret? 1.4 – Strategia de afaceri .............................................................................................................................6
La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi .........................................................................................................................6 1.5 - Stadiul de dezvoltareoferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta 1.6 - Produsele şi/sau serviciile ..................................................................................................................6 oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. 1.7 - Piaţa (pieţele) ţintă.............................................................................................................................6 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi

1.8 - Concurenţa şi procentele fi utilizat ....................................................................................................6 Modelul poate de piaţă atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru 1.9 - Avantajele concurenţiale ...................................................................................................................6
Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei 1.10 - Producţie şi operaţiuni ......................................................................................................................7 obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

1.11 - Resursele umane ................................................................................................................................7 1.12 - Situaţia financiară .............................................................................................................................7

câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei 1.13 - Proiecţiile financiare..........................................................................................................................7
1.14 - Necesităţile financiare şi rambursarea ............................................................................................7
Odată cu achiziţionarea modelului, 1.15 - Riscurile ..............................................................................................................................................7

Livrare online via internet

Concluzii .......................................................................................................................................................7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore

2. Descrierea afacerii ....................................................................................................................... 8
2.1 - Misiunea firmei ....................................................................................................................................8

Detalii şi Comanda Online

2.2 - Descrierea firmei..................................................................................................................................8 http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 2.3 - Obiectivele de afaceri .......................................................................................................................11 office@rubinian.com 2.4 - Strategia de afaceri ...........................................................................................................................12

3. Planificarea de marketing ......................................................................................................... 12
3.1 Cercetarea de marketing ....................................................................................................................12 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 3.2 Obiectivele de marketing ...................................................................................................................43

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 3.3 Strategia şi tacticile de marketing ....................................................................................................43 4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor ................................................................................... 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 Obiectivele de producţie şi operaţiuni ..........................................................................................51 Strategia de producţie şi operaţiuni .............................................................................................51 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar ............................................52 Producţia şi serviciile ......................................................................................................................55 Logistica ..........................................................................................................................................61

4.5 Protecţia mediului ................................................................................................................................59

© 2002-2011 Rubinian

................6 Conducerea managerială ................................86 lei 7..................142 Odată cu achiziţionarea modelului...................................................147 7 .............................................................. 7............................ selecţia şi integrarea ........................................................................................Informaţii tehnice şi de producţie ............. Planificarea resurselor umane ..................................140 Livrare online via internet 8................ 142 8............147 4 ...147 8 ........................................69 ..............Lista şi planul amplasamentelor ..........................................................php 0724-578433 sau 0269-226780 9.............3 Procedurile de modificare şi actualizare ..............2 Controlul ........... Detalii privind concurenţa .........................................147 2 ..Programul de achiziţie a echipamentelor ...........................72 6...rubinian................................................ Implementarea planului de afaceri ......Detalii privind metodele şi rezultatele cercetării de piaţă................................................................................ Managementul informaţiilor ........................... 75 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini .................... şi vei câştiga un informatice planificare inestimabil.....................................................................68 5........139 Preţ .............................................................................................................................................................................................................20__ Pază şi protecţie.............................147 © 2002-2011 Rubinian .............147 5 – Lista furnizorilor ................................................3 Analiza cerinţelor şi necesarului de personal ......com 9.................70 5..................CV-urile managerilor cheie ..................................................................................77 nu te ajută cu nimic concret? 6...............................................................137 7..............................................147 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată............................................model demonstrativ 5...............................................................2 Obiectivele sistemelor informaţionale ...............................................................................2 Riscurile ............... Planificarea financiar-contabilă ..................................... Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.................Numele şi detaliile privind consilierii .......................................................................................76 6.................................................................................... 4 din 151 4...................................................2 Strategia financiar-contabilă cu întrebări la obiect.......................................................... 3 .................................... 137 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).................................. util în activitatea de zi cu zi a firmei..................................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.........................................1 Obiectivele financiar-contabile ........................................................................................................................................ utile 6............................1 Obiectivele de resurse umane ................................................................................................................................ cât şi pentru 7.3 Situaţia financiar-contabilăacestuia.........................................71 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5.............................................................2 Strategia de resurse umane ...........................................................................................................147 9 ...............................................................................................................................................................................................................................3 Ieşirea din afaceri ...................................................................................................................................................................1 01.................65 5..........................4 Recrutarea............ sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri..............................................................................................1 Cercetarea sistemelorinstrument de ...........................200_-12...............143 http://www................................Fotografii ................................. financiare .........142 8......1 Ipotezele folosite la elaborarea planului ...Pag.............5 Necesităţileobţinerea unei finanţări..................................................................................1 Planurile de acţiune ....................147 10..135 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei............com/planafaceri..............4 Previziuni financiar-contabile ...................................................... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere........................................................................144 office@rubinian.......................................................................................Detalii privind drepturile de autor.............3 Strategia sistemelor informaţionale .......... În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.............. pentru înţelegerea .................5 Promovarea performanţelor .............................. 147 1 ...........147 6 ................................................ 68 5........146 Anexe ......69 Planul de afaceri ediţia 2011 5........... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 8......................................143 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9......................................................... 143 Detalii şi Comanda Online 9.......... Managementul riscurilor ...................7 .............................94 6........................................................................................................................75 6.

......... util în activitatea de zi cu zi a firmei..... GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www...........Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ .....................................1 01....... cât şi pentru obţinerea unei finanţări.................147 ediţia 2011 Planul de afaceri ............................................ © 2002-2011 Rubinian .............................php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.............. 5 din 151 ................................................ comenzi ferme.............Contracte importante.................147 13 ...........rubinian......... Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei... tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.................200_-12................................................ şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil................................. scrisori de intenţie .151 19 ................model demonstrativ 15 .........................................................STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.........147 12 ...........................Conturile verificate ....................................148 17 ...Materiale de marketing .............Rapoartele consultanţilor şi alte materiale de susţinere .20__ 11 .............150 La realizarea şi actualizărilor ........................................................................................................147 14 ........ În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.............................................149 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 18 – Jurnal de activitate ....Organigrama ......... utile pentru înţelegerea acestuia.....86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri................com/planafaceri.........Tabelul modificăriloracestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)...147 16 – Raport financiar-contabil .................................................................................Pag................ nu te ajută cu nimic concret? Preţ .............................com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale...............

com 1.86 lei Livrare online via internet xxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 1 Numit şi „Rezumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cititorului şansa de a înţelege rapid concxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cerii şi are rolul de a stimula interesul.2 .Pag. 6 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Sumarul executiv 1 1. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Misiunea firmei Planul de afaceri ediţia 2011 .php 0724-578433 sau xxxxxxxxxxxxxxx 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. este indicat să-l scrieţi la finalul acivităţii de planificare.model demonstrativ - 1.Descrierea firmei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea xxxxxxxxxxxxxxx 1.8 .7 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 1.9 .Obiectivele de acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 1. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.Concurenţa şi http://www. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx eea ce vrea să întreprindă.4 – Strategia de afaceri 1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Deoaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx din celelalte capitole.6 . ATENŢIE!!! Nu treceţi în Sumarul Executiv alte elemente şi argumente în afara celor tratate în plan! © 2002-2011 Rubinian .1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.20__ 1. în maximum două pagini.rubinian. xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Piaţa (pieţele) xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online 1.Avantajele Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.5 .Produsele şi/sau Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.3 .200_-12.

model demonstrativ - 1. 2 Aici puteţi scrie oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nu scrieţi lucruri care nu sunt conţinute în sumar.1 01.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.Necesităţile poate fi utilizat atât pentru necesităţile 1.Proiecţiilea-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.13 .15 .rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Concluzii 2 Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Modelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. 7 din 151 .11 .14 .Riscurile Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).10 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian .Situaţia xxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? pentru xxxxxxxxxxx 1.12 . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.Resursele xxxxxxxxxxxxxxx de afaceri ediţia 2011 .com/planafaceri.Producţie şi operaţiuni Planul 1. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 1.

Descrierea xxxxxxxxxxxxxx 4 de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută cu nimic concret? 2. Data emiterii Certificatului de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Domeniul principal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Domeniu http://www.20__ 2. Descrierea afacerii 3 2. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 document de aprobare Cod CAEN Detalii office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Numărul de ordine în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Seria şi numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Codul unic de înregistrare (codul fiscal): Atribut fiscal: din data de ________________ din data de ____________________ Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile de marcă: pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian .2. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Data înfiinţării: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12.rubinian.1 .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 8 din 151 . Luaţi documentele juridice actualizate ale firmei şi completaţi ceea ce este necesar. util în activitatea de zi cu zi a firmei. pentru cine face şi cât de binexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ri pentru a da tonul întregii construcţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nţei firmei înainte de a trece la celelalte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ineşte raţiunea de a fi a firmei şi a planxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx faţă de alţi concurenţi de pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zonă deosebită? Servicii diverse? Oferiţi anumite produse specifice zonei? 3 4 Aici se descrie fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx e înfiinţare.model demonstrativ - 2.Pag. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/planafaceri.2 . Misiunea firmei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oastră. amplasare Numele Denumirea legală: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 Denumire. obţinerea unei finanţări. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Misiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxde afaceri Planul ediţia 2011 . Tipul de societate xxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru necesităţile interne ale firmei.

Pag.) Divizarea capitalului cccccccccccccccc: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. xxxxxxx etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Calitatea: asociat/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: cetăţean xxxxxxxxxxxxxx Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: BI/CI: C.200_-12.1 01.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cod CAEN La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.I.): Activitate Alte activităţi: Activitate Cod CAEN Planul de afaceri ediţia 2011 . 2. câştiga a xxxxxxxxxxxxxxx: Distribuirea părţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . seria ____ numărul _________.20__ Activităţile principale (conform C. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ © 2002-2011 Rubinian două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri . eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric personal: ______________ Tel. Durata de activitateun instrument de planificare inestimabil.: __________________ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Mobil: _____________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoarea capitalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx form oricărui tip de afacere. seria ____ numărul _________.A. Nume: ____________________ Prenume: __________________ şi Comanda Online Detalii Calitatea: asociat (unic)/acţionar http://www. şi vei Părţi xxxxx (lei) TOTAL Participarea la profit / pierderi (%) 100% GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii asociaţi: 1.com/planafaceri.N. nr. sau pentru partenerii Natura capitalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: actuali sau potenţiali de afaceri.I.rubinian.php Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Adresa domiciliu: office@rubinian.86 lei Asociat / Acţionar Adresa xxxxx. părţi Livrare online xxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. 9 din 151 .com BI/CI: C. …./fax.E. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. via internet Nr.

/fax.2 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia actuală xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (funcţie. Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administraţie Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: BI/CI: C.2.: __________________ Mobil: _____________ Nr.com ______________ Tel. perioadă) Preţ . 1. eliberat la data de ________ de către http://www.: __________________ Mobil: _____________ © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Detalii persoane din xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului./fax. eliberat la data de ________ de către ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ______________ Tel.rubinian. 10 din 151 .model demonstrativ Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.:diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.profesională Numele şi Detalii xxxxxxx Experienţa şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.I. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).: __________________ Mobil: _____________ 2. Planul de afaceri ediţia 2011 Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . responsabilităţi.I. seria ____ xxxxxxxxxx _________. 2.php 0724-578433 sau 0269-226780 ______________ Cod numeric xxxxxxxxxxxxxxx:office@rubinian. Nume: ____________________ Prenume: __________________ Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Nume: ____________________ consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT Prenume: __________________ modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Calitatea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cetăţenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa domiciliu: Detalii şi Comanda Online BI/CI: C. tabele şi variante Date de identificare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 01. seria ____ numărul _________. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cont bancar: _________________ la banca _________________.Pag./fax.20__ Tel.

Bihor. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul net două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Cota de piaţă xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Anul N+2 N+4 http://www. Alţi indicatoriModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. 7 Obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx multe ori în planurile de afaceri obiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx confundate. © 2002-2011 Rubinian .rubinian. cât şi pentru ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.86 lei N+1 N+3 Cifra de afaceri Livrare online via internet Vânzări de produse şi xxxxxx Mărfuri vândute Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.. care împreună formează obiectivele de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx abil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format 2.com/planafaceri. acestea se redefinesc pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Abia la sfârşitul activităţii de plaxxxxxxxxx xxxxxxxxx vărat obiectivele de afaceri.3 Aria geografică deservită 5 2.model demonstrativ - Data introducerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Situaţia îndeplinirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de Evaluarea performanţelor: afacere. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obiective. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx producţie şi operaţiuni. Hunedoara. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Stadiul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 Planul de afaceri ediţia 2011 Istoricul activităţii: Situaţia curentă: . Obiectiv N Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. resurse umane.judeţele Timişoara.200_-12.2. office@rubinian.php Aici trebuie ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pune la dispoziţia 0724-578433 sau 0269-226780 clienţilor produsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ă pe parcursul planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. când intenţiile de la început au fost corectate (extinse sau restrânse) conform realităţilor descoperite pe parcursul planificării.com 5 dar cine citeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de aici în ce zonă vă desfăşuraţi activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lu: România . Acest lucru este o eroare. 11 din 151 . 6 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3 . pentru a se putea urmări îndeplixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efinesc la început.2. Germania – Munchen etc.20__ 2.4 .Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Microsoft Word). Acest punct sexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ia în care există deja o firmă care are axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaţi pornit şi unde vă aflaţi.

Cercetarea xxxxxxxxx Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxşi interpretare sistematică a datelor xxxxxxxx xxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. pentru a şti cui vă adresaţi.200_-12.Pag. 10 11 Aici veţi anxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marketingul organizaţiei: piaţa ţintă.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 3.4 .1.Piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).). precum şi barierele de intrare în afaceri.php eting” înseamnă a identifica modalităţile pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau xxxxxxxx ce nevoi are clxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0269-226780xxxxxxxx sc aceste cerinţe. Planificareaoferi acum instrumentul 9 de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi de marketing ideal 3. straxxxxxxxxx 8 9 Acest capixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţii firmei.com reuşind astfel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocument ce formulează un plan pentru a vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grat în interiorul planului de afaceri.Strategia de afaceri 8 (sinteza strategixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx afaceri xxxxxxxxx e umane. © 2002-2011 Rubinian . factorii care Detalii şi Comanda Online influenţează dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ia. concurenţa. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 3. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Strategia de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxectivelor de afaceri. local la nivel de cartier): Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. industria.1 . firma office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. 12 din 151 . sau. şi informaţiilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elemente care au influenţă asupra obiectxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxîmbunătăţi deciziile de marketing. din urmă. financiarPlanul de xxxxxxxxx contabile) ediţia 2011 . Ca şi acestea douăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxplanului de afaceri săptămâni privind modul de construire a xxpecifice fiecărui tip de planificare.86 lei Nivelul de piaţă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. dar fiindu-i total subordonaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrivate din obiectivele şi strategiile de afaceri.1 01. 12 Piaţa firmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i şi potenţiali ai produselor şi serviciilor pe caxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -i ştiţi caracteristicile de bază. dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parat de acesta. precum şi http://www.1 Analiza factorilor xxxxxxxxxxxxxx 11 3. interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1. iar bugetul de xxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este xxxxxxxx xxxxxxre financiar-contabilă a firmei. concurenţa etc. utile pentru înţelegerea acestuia. câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei a) Identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1 Cercetarea de marketing La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10 oricărui tip de afacere. Planificarea de xxxxxxxxx cheia succesului de durată.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 2.

persoane juridice.com/planafaceri. în principal angajaţi dar şi patroni. în principal patroni. Rata de creştere / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ): Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Preţ . tabele şi variante Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. mari. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ Tipul de clientelă (persoane fizice. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). în principal persoane juridice dar şi fizice): Persoane fizice: Tipul de relaţie profesională (angajaţi.86 lei Livrare online via internet Schimbările pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Schimbările ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 24 de ore GRATUIT consultanţă 24 din Schimbările ce influenţează xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php c) Aspecte privind piaţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx c. Schimbările utilizării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online 0724-578433 sau 0269-226780 Schimbările valorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.200_-12. Domiciliul: Cetăţenia: Apartenenţa etnică (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Apartenenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Intervalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Clasa socială: © 2002-2011 Rubinian . în principal persoane fizice. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. patroni. dar şi angajaţi.com http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. 13 din 151 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eri mici.  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. persoane fizice care exercită activităţi independente): Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Intervalul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 Persoane juridice: . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Tipul de evoluţie:  Piaţă în xxxxxxxxxxxxxxxx.1 .  Piaţă xxxxxxxxxxxxxxx.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. mijlocii.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri . dar şi juridice. sau Tipul dexxxxxxxxx xxxxxxxxmodel demonstrativ o combinaţie a acestora): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? b) Dimensiunea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona geografică xxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .1 01.com c. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Stadiul din Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Tipul de relief: Livrare online via internet Tipul zonei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.3 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Pasiuni: Planifică profesionist Sporturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi: oricărui tip de afacere.R.O. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Nivelul de profitabilitate: Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnecesităţile interne ale firmei. Nivelul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.): Altele: Planul de afaceri ediţia 2011 .20__ Nivelul de educaţie: Sexul: Starea civilă: Dimensiunea familiei: Proprietatea asupra locuinţei: Tipul de relaţie profesională: Ocupaţia (conform C. Programe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Muzica xxxxxxxxxxxxxxxxx: Filme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru xxxxxxxx xxxxxxxx : obţinerea unei finanţări.): Densitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu achiziţionarea modelului.model demonstrativ . c.Clienţi persoane juridice Industria principală: Domeniul de activitate (conform CAEN): Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Mărimea: nu te ajută cu nimic concret? Vechimea în afaceri: Cota de piaţă: realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La pentru a-ţi Creşterea de piaţă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Numărul depeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.200_-12.com/planafaceri. utile Nivelul cheltuielilor de exploatare: pentru înţelegerea acestuia. 14 din 151 .2 .rubinian.php Durata strălucirii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. anual de zile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. : Odată Tipul de climat: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: modul de construire a planului de afaceri două săptămâni privind Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nivelul precipitaţiilor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Detalii şi Comanda Nr.

Planificarea de afaceri este Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxxxx: Au manageri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Avansate xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Este conservatoare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxx: cheia succesului de durată. . obţinerea unei finanţări. căutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Adepţi ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Inventivi: Preţ .model demonstrativ Relaţiile cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Publicaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri Abonamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic Organizaţii la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: concret? Activităţi în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: c. cât şi pentru Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Sunt orientaţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caută xxxxxxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sunt buni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: Detalii şi Comanda Online Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. şi vei Au responsabilitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt încâştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ Organizaţii la care sunt membri: Activităţi în cadrul comunităţii: Opţiune politică: Altele: Clienţi persoane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Stadiul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri Stilul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Tipul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .86 lei Sunt conservatori / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online via internet Au conştiinţă xxxxxxxxxxxxxxx: Sunt cumpărători xxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.Aspectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.4 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 15 din 151 . Planifică profesionist Sunt prudente xxxxxxxxxxxxxxx: Au un management xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Sunt influenţate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Altele: © 2002-2011 Rubinian .1 01.com/planafaceri.Pag. sau pentru Conducători: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.php Lideri ai xxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Lideri de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.

com/planafaceri. 13 Cota de piaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul total al clienţilor pentru un anuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă este cea avută în perioada anterioară planxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dintr-un cartier. ţarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. o zonă.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ N-1 Nota: Piaţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi e) nu te ajută Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 cu nimic concret? Denumire client oferi acum instrumentulxxxxxxxxx în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxx Valoare lei pentru a-ţi ideal de lucru Persoane xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. o ţară etc. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 16 din 151 . un judeţ. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.20__ d) Cota de piaţă actuală 13 Anul Cota de piaţă xxxxxxxx % faţă de anul xxxxxxx 100% % faţă de anul precedent N-4 Planul de afaceri N-3 ediţia 2011 N-2 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. zonă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Persoane xxxxxxxxxxxxxxx Preţ . © 2002-2011 Rubinian . localitate.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 14 Această secxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are deja activitate.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Cota de piaţă absolută este procentul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsă scrieţi care este piaţa de referinţă la care vă raporxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. judeţ.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.).86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. ei achiziţionează soluţii pentru problemele şi necesităţile lor.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. deşi nu v-au fost până acum clienţi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Persoane xxxxxx Preţ .200_-12. 17 Această sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxusele şi serviciile dumneavoastră să satisfacxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cumpără cu adevărat clienţii nu sunt produsele sau serviciile în sine. 15 16 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? g) Principalii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16 plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Clienţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Valoare lei Denumire client xxxxx xxxxxx oricărui tip de afacere. vă pot deveni în viitor. 17 din 151 .rubinian. pentru înţelegerea Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ f) Cota de piaţă necesară 15 Cota de piaţă xxxxxx % faţă de xxx 100% % faţă de anul precedent - Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. De aceea trebuie să le cunoaşteţi aceste nevoi pentru a le satisface cu profesionalism. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com h) Nevoile xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Cota de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificată. utile Persoane xxxxxx acestuia.

. © 2002-2011 Rubinian . 21 Care suntxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ând iau decizia de cumpărare? Aceşti factorixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selor şi serviciilor dvs. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dimensiunea 18 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.rubinian.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ i) Comportamentul de cumpărare 18 Sursele de informare cu privire la produsele şi serviciile necesare19: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20: Ocazia achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de Motivul achiziţionării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: afaceri ediţia De câte ori a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 2011 Intervalul de timp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): . cât şi pentru Proceduri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pag. Gama (portofoliul) xxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calitatea Numele de xxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. reviste. precum şi ale afacerii. utile Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru înţelegerea acestuia. 20 Achiziţionarxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxre / Achiziţionare prin internet / Achiziţionare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxin intermediul cataloagelor etc. 19 Ziare. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Cu cât abordaţi mai atent această problemă.. 18 din 151 . Marketing a) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Cantitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consumului): Motivul utilizării în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri Durata procesului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută Nivelul la care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? Unde a auzit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Locurile în pentruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: care a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Locurile în peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: care 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. j) Factori ce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Descriere Preţ -xxxxxx *) 86 lei Factori Livrare online via internet 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Altele: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cu atât veţi identifica aspectele pe care trebuie să le dezvoltaţi mai bine. Comportamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re a deciziilor şi de acţionare a persoanelorxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x şi utilizarea produselor şi serviciilor.php Elementele xxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.. Metoda de plată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nevoi speciale: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

20__ Înfăţişarea Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcţionale Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită] Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 b) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01.php Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxx şi 0724-578433 sau 0269-226780 serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. utile Politica de preţuri pentru înţelegerea acestuia. 19 din 151 .rubinian.model demonstrativ Preţul de bază Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi achiziţiilor nu te ajută cu nimic concret? Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achitării facturilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Politica de preţuri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planificarea de succesiv) Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .200_-12.com/planafaceri. Modalităţile de xxxxxxxxxxxx Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxx) Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxx canalelor © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.86 lei accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore oferite în extra-sezon două săptămânide Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri soldare Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Detalii şi Comanda Online serviciile oferite prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geografică a clienţilor oricărui tip de afacere. cât şi pentru Politica de preţuri obţinerea unei finanţări. şi vei Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Planul de afaceri servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Modelul poate fi utilizat Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

rubinian.20__ Amploarea distribuţiei Numărul canalelor de distribuţie Lungimea canalelor de distribuţie Tipul canalelor de distribuţie utilizate Gradul de control xxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxx distribuţie Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT potenţiali două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx Campaniile de xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .1 01. utile Altele pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Modalităţile de xxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere. Altele Planul de afaceri Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Termenul de xxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de recrutare xxxxxxxxxxxxxxxxxx Procesul de integrare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .86 lei publicitare Livrare online via internet Obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Caracteristici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Amplasarea Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php publice 0724-578433 sau 0269-226780 Instrumentele xxxxxxxxxxxxxxxxx de office@rubinian.com/planafaceri.200_-12.com relaţii publice Forţa vânzărilor 2.Pag. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. Procesul de pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terenurile şi xxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 20 din 151 . şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxde planificare inestimabil. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. d) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. Stocurile Aprovizionarea Distribuţia Onorarea comenzilor Cercetare / dezv xxxxxxxxxx Pază şi protecţie 3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

com/planafaceri. ca întreg vor ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riei vă ajută să înţelegeţi mai bine propria afxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . indică cititorilor planului faptul că înţexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctivitatea.1. Mărimea câştiga ord. obţinerea unei finanţări. cât şi pentru 3. Alte caracteristici Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Influenţa sezonieră Influenţa ciclicităţii . Existxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cţie. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. utile pentru înţelegerea acestuia. 2 = Influenţă xxxxxxxx.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Fiecare afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ele care influenţează industria Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 3 = Influenţă mare. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. 21 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Denumire un instrument de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.1. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Industria constă din toate firmele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . 4 *) 0 = Influenţă xxxxxxxx. distribuţie.200_-12. N-4 N-3 N-2 1 2 3 4 5 6 N-1 Preţ . Afaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx este necesară o analiză extrem de detalixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ele trecute şi tendinţele de evoluţie. Industria 22 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian .model demonstrativ Influenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri - Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te xxxxxxxx.2 – a) Sectoarele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 sau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. din alte afaceri cu legătură directă cu prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovizionare şi distribuţie care sprijină activităţile acestor firme.1 01. 22 23 Sectoarelexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care se încadrează industria sau afacerea. 1 = Influenţăajută cu nimic concret? = Influenţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani xxxxxxxxxxxxxxxxx. şi vei Nr.Pag. comerţ cu amănuntul.20__ Instruirea profesională Evaluarea performanţelor Stimularea xxxxxxxxxxxxxx 4.

© 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile obţinerea unei finanţări. 22 din 151 . ord.Pag. 1 = xxxxxxx.com Cifra de afaceri Rata de creştere xxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 24 Tendinţelxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx conomic pot arăta direcţia generală dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx gur că performanţele afacerii tale pot vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx l de afaceri în ansamblu trebuie să prezinte explicaţia acestei diferenţe.com). c) Industriile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 interne ale firmei. sau surse de venit. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 0 = xxxxxx. Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri. -2 = xxxxxxxx. -1 = xxxxxxxxxxx. Alte xxxxxxxxxx 1 2 3 4 5 6 Nr.php N-2 N-1 Denumirea xxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor N-5 N-4 N-3 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.N+4 Planul de afaceri ediţia 2011 . 3 = xxxxxxxxxxxxxx. Tendinţele de evoluţie trecute şi viitoare ale sectorului economic 24 Denumire 1 2 3 4 5 6 Media creşterii pentru xxxxxxxxxxxx Media creşterii pentru per.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (eventual) -3 = xxxx. Pentru enumerarea industriilor folosiţi Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) pe care o puteţi găsi pe site-ul Rubinian (www. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. 2 = xx xxxxx. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Tendinţele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. servicii. ord. 25 Industrixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxductive care produc sau furnizează bunuri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei Activitatea xxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12. N .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste Comentarii: 150 de pagini cu întrebări la obiect. Domeniul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod xxxx Tipul industriei Preţ .20__ b) Nr. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.php Sărbătorile Moderat În principal 0724-578433 sau 0269-226780 pozitiv Vacanţele Moderat În principal pozitiv office@rubinian.Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. Acest tabel este necesar pentru a identifica potenţialele vulnerabilităţi ale organizaţiei.com/planafaceri. 27 Sensibilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a acesteia în faţa diverşilor factori interni şi externi ce acţionaează asupra activităţii organizaţiei.20__ Denumirea industriei: Factor Cifra de afaceri Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rata de creştere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . În plus am explicaţii Tipul stadiului înţelegerea acestuia. utile Stadiul de dezvoltare clare diverse care se pot adapta Oportunităţi Riscuri oricărui tip de afacere. Foarte ridicat În principal negativ Inflaţia Ridicat În principal negativ Importurile Ridicat În principal negativ 26 În fiecare xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distincte.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Concurenţa Liderii de obţinerea unei finanţări. şi vei xxxxxxxx Obiectivele de xxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.com Anotimpurile Moderat În principal pozitiv Mediul economic Creşterea / xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Şomajul Ridicat Planificarea de afaceri este cheia În principal negativ succesului de durată. f) GRATUIT Sensibilitatea xxxxxxxxxxx 27 consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxx Tipul xxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Descriere Denumire Detalii şi Comanda Online Factorii sezonieri http://www. Încrederea în xxxxxxxxxxx Ridicat În principal negativ Rata xxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei servicii Livrare online via internet Loialitatea xxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Chiar şi industriile ce par foarte apxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlul de dezvoltare în care se găsesc. Denumirepeste 150 de pagini cu întrebări la introdustabele şi variantepe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian .Pag. 23 din 151 . oportunităţile şi muncit timp Stadiulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am riscurile 26 de şapte ani Rata de crexxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Rata de creştere a industriei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N N+1 N+2 N+3 N+4 Planul de afaceri Comentarii: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? e) pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: obiect. xxxxxxxxxxx Standarde. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Strategia de xxxxxxxxxxxx Gama de xxxxxxxxxxxxxx Preţ .rubinian. pentru La de dezvoltare al industriei.

Idenificaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea organizaţiei dvs. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Termen pentru înţelegerea acestuia. Managementul xxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Controlul xxxxxxxxx: Metode/Timp de xxxxxxxxxx: Marketing/xxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online *) 0 = Inexistente. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei xxxxxxxxx *) Livrare online via internet Descriere Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care sunt întreţinute înregistrărilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvoltări sunt dificil de prezis. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 24 din 151 .model demonstrativ .com Amploarea xxxxxxxxx Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util29 activitatea de zi cu zi a firmei. 1 = xxxxxxxx. Dacă sunteţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx va trebui să reacţionaţi foarte rapid la schixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx planul de afaceri şi prezentaţi necesarul de finanţare pentru achiziţia de echipamente noi. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. spre exemplu.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 28 29 Dezvoltărixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dul în care sunt urmărite stocurile. 3 = xxxxxxxxx http://www. © 2002-2011 Rubinian .. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. vâxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ciclicitate a creşterii şi scăderii cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de regulă cele sub un an sau doi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.pozitiv Furnizorii Ridicat În principal negativ Distribuitorii Ridicat În principal negativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri g) Fluctuaţiile xxxxxxxxxxxxxxxx 28 Produs La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 2 = xxxxxxx. în lung h) Schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Domenii Producţie/xxxxxxxxxxxxxxx Administraţie/xxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12.Pag.1 01.20__ Exporturile Ridicat În principal pozitiv Mediul politic Moderat În principal pozitiv Mediul social Moderat În principal negativ Mediul legislativ Scăzut În principal negativ Mediul xxxxxxxxxxxx Moderat În principal pozitiv Factori tehnologici Moderat În principal pozitiv ediţia 2011 În principal pozitiv Piaţa financiară Moderat Piaţa imobiliară Moderat În principal .

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voltarea sunt foarte importante office@rubinian.Bine xxxxxx. utile pentru înţelegerea acestuia. plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: **) 1 = Slab xxxxxx. 1realizarea acestui model cu xxxx.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. subvenţii de care vă Planificarea de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tualele bucuraţi din xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bursabilă sau de condiţii avantajoase din partea altor instituţii.20__ i) Cercetare – dezvoltare 30 Sprijin şi xxxxxxxxxxxxxxxxx 31 j) Planul de afaceri k) Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxx 32 ediţia 2011 . 3 = tabele şi variante Domenii oricărui tip de afacere. şi cazul veniturilor din producţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde zi cu zi a firmei. precum şi de a îmbunătăţi 0724-578433 sau 0269-226780 produsele.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. © 2002-2011 Rubinian .com pentru organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnabilă. Aici este xxxxxxxxx xxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. l) Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 Adaosul comercial (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Cheltuieli cu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ventar (în vei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cu atât veţi fi mai capabil să înţelegeţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea şi posibilele căi de creştere economică. 2pagini cu întrebări la obiect. 33 Aceste infxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi cunoştinţă de comportamentul în afaceri al membrilor industriilor din care faceţi parte. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. util în activitatea cţia vândută): Adaosul xxxxxxxxxxxxxxxxx: Comisioane la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . diverse care se pot adapta peste 150 de = Relativ xxxxxx. 2 = xxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.86 lei Reduceri: Livrare online via internet Rebuturi: Condiţii standard de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.php realizează cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxceduri. 30 31 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 25 din 151 .200_-12. câştiga un instrument de planificare inestimabil. 32 La acest pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a furnizorilor şi distribuitorilor pe care îi avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi. Aici este locul în care descrieţi modul cum ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxordează cercetarea şi dezvoltarea. Viteza medie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Profitul mediu xxxxxxxxxxxxxx: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele: Detalii şi Comanda Online Cercetareaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pe care o organizaţie le http://www. 3 = ghid de *) 0 = Lipsă. Furnizorii sunt acele persoane fizixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx un produs sau prestează un anumit servixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ice care împart produsele sau serviciile unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx locuri sau mai multor clienţi.1 01.model demonstrativ - Numărul Nivelul de Descriere *) xxxxxxx **) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Aprovizionare nu te ajută cu nimic concret? Distribuţie La = xxxx.Pag.

Concurenţii poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx actuală. 35 Analiza dexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entificaţi şi descrieţi la modul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. dar care este posibil în viitorul previzibil să se reorienteze.1 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.3 – La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Explicaţie GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 34 Orice firmăxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx me. şi vei Achiziţionează acum modelul câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian.1 Concurenţi xxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Denumire Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.php xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i loialitatea clienţilor. 36 Concurenţixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i asemănătoare cu cele ale dumneavoastrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx secundari (care nu exercită o presiune considerabilă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).1.86 lei a. cât şi pentru a.model demonstrativ Altele: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? m) Alte xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. Concurenţi xxxxx a. general mediul concurenţial cu care vă confruntaţi. Vă ajută să găsiţi cele mai office@rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. cu domenii de activitate care în prezent nu sunt considerate similare cu ale dumneavoastră. obţinerea unei finanţări. Concurenţa inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produse şi servicii ce se pot substitui acelora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.20__ Procentul din preţ pentru: Munca vie: Materiale: Energie: Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxx: ediţia 2011 Transport şi xxxxxxxxxxxxx: . utile Concurenţa 34 pentru înţelegerea acestuia. Concurenţa este războiul Detalii şi Comanda Online permanent al xxxxxxxxx http://www. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Evaluarea conxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iile produse / servicii şi să 0724-578433 sau 0269-226780 oferiţi o imagxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ăţii.1 01. 26 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.1.Identificarea xxxxxxxxxxxxx 36 complet editabil (format Microsoft Word). Modelul poate fi utilizat atât a) Analiza de xxxxxxxxxxxxxxx 35 pentru necesităţile interne ale firmei.com bune metodexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mintea consumatorilor şi indică potenţialele oportunităţi existente pe piaţă. Adresa şi xxxxxxxxxxxxxx Preţ . © 2002-2011 Rubinian .

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2 . utile pentru înţelegerea acestuia.3 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.Mărimea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 http://www. medii sau mari? © 2002-2011 Rubinian . cota de piaţă a concurenţilxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx arece va trebui să aveţi acces la multe informaţii din interiorul firmelor respective. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ a.2 Concurenţii a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.86 lei Livrare online via internet Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intensitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore GRATUIT două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 37 Detaliaţi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rmelor concurente.1 01.200_-12. 37 a. 27 din 151 . 38 Cu cine avexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx întreprinderi mici.Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rezultatele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Profesionalismul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a.model demonstrativ c. Concurenţi xxxxxxxx Nu xxxxxx c.3 Concurenţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2 Concurenţi direcţi secundari b. profitabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rofitul net anual).rubinian. Concurenţi xxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .com/planafaceri.1 Concurenţi te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

Cota de piaţă poate fi absolută (atunci când comparaţi diversele firme cu totalul industriei de la nivel sectorial. 1 2 3 4 5 SC Firma ta SRL Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12.86 lei Livrare online via internet 200_ 200_ Nr. puteţi să realizaţi comparaţii între aceste cifre şi cele totale sau medii din cadrul industriei la nivel naţional sau judeţean. 200_ 200_ Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de Cifra de afaceri aOdată cu achiziţionarea modelului.Pag.Distribuţia cotelor de piaţă 39 Cota de piaţă absolută 200_ Nr.4 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Cota de piaţă relativă Preţ .model demonstrativa% xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx industriei concurentului ale firmei. rezultând cota de piaţă. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. crt.20__ a. Determinaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxă ce procent din totalul pieţei este axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpetitorilor. local. cât şi pentru unei finanţări. sau relativă (când comparaţi concurenţii între ei). Denumire crt.a xxxxxxx xxxxxx a afaceri a xxxxxxx a % xxxxxxx a % xxxxxxx a % afaceri a % societăţii societăţii GRATUIT consultanţă 24 societăţiide ore concurentului societăţii concurentului concurentului din 24 concurentului comerciale comerciale comerciale două comercialeprivind modul de construire a planului de afaceri săptămâni 1 2 3 4 5 Detalii şi Comanda Online http://www. 28 din 151 . Denumire Cifra de xxxxxx a industriei 200_ Planul de afaceri % Cifra de xxxxx a industriei 200_ Cifra de xxxxxxx a concurentului % Cifra de afaceri a industriei 200_ Cifra de afaceri a concurentului % Cifra de Cifra de2011 Cifra de ediţia xxxxxx a .rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. odată ce aţi obţinut cifra de afaceri anuală a acestora.com/planafaceri. 39 © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de afaceri. judeţean sau naţional). utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii Observaţii: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word).

Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet 1 2 3 4 5 6 Odată cu achiziţionarea modelului. mai periculoşi (aici nu întotdeauna mărimea contează!). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 40 Odată analizate xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reştere de piaţă mai spectaculoasă.com/planafaceri. Astfel veţi determina nu numai care sunt cei mai importanţi competitori cu care vă confruntaţi.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).5 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.200_-12. 1 2 3 4 5 6 Denumire SC Firma ta SRL N-1 xxxxxxxxxx ediţia 2011 N-2 xxxxxxxxx (%) N-3 xxxxxxxxx (%) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Concurenţii care şi-au crescut în ultimii patru ani cota de piaţă 40 Planul de afaceri Nr. 29 din 151 . ci şi care sunt cei mai agresivi.rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ - Creştere medie de xxxxxxx Ierarhie conform creşterii de piaţă Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Ierarhia conform Ierarhia conform cotei Ierarhie combinată xxxxx Creştere xxxxxxxxxxxxx Cota xxxxxxxxx creşterii de piaţă de xxxxxxx (prioritară creşterea) Preţ . crt.20__ Observaţii: a.

utile pentru înţelegerea acestuia.com doar pe aceştia xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxşi cum fac aceştia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. ca să îi analizaţi office@rubinian.rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 41 Până acum axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxîn general.. 42 Date de identixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi. 30 din 151 .Descrierea xxxxxxxxx Preţ . codul de identificare fiscală (codul unxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcare îşi au deschise conturile. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com/planafaceri. Acestea Detalii şi Comanda Online sunt foarte impxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx că nu aveţi informaţii http://www. Planifică profesionist itatea firmelor respective.1 .1 01. b. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php suficient detaliaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeva dintre acestea vă 0724-578433 sau 0269-226780 sunt cu adevărxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrincipali. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 42 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Firmele considerate concurenţi principali: 1 2 3 4 5 Planul de afaceri ediţia 2011 . Planificarea de afaceri este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnaliza detaliată a concurenţilor principali cuprxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. datele de identificare ale sediilor sociale etc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid b) Analiza detaliată a xxxxxxxxxxxxxxxx 41de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. care este secretul rexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată.

cu atât veţi înţelege mai bine cu cine aveţi de-a face.rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.3 . atât concurentul exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iare să reacţioneze prompt la strategia dvs. Explicaţii 43 N-4 Denumire Concurent 1 (Denumirea firmei) Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciţiului Rezultatul net al exerciţiului Lichidităţi la sfârşitul perioadei Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-3 Concurent 2 (Denumirea Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-2 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) Concurent 1 (Denumirea firmei) N-1 Concurent 2 (Denumirea firmei) Concurent 3 (Denumirea firmei) firmei) Planul de afaceri ediţia 2011 .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. vă arată xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxea este mai mare.1 01.2 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. pe de altă Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 200_ 200_ 200_ GRATUIT consultanţă 24 din 24 de (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumirea (Denumireaore două săptămâni privind modul de construire afirmei) de afaceri firmei) planului firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) firmei) Detalii şi Comanda Online http://www. © 2002-2011 Rubinian . însă cu cât veţi şti mai mult. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Analiza profitabilităţii şi lichidităţii concurenţilor principali.com Indicatori de lichiditate Rata lichidităţii curente Rata lichidităţii imediate 43 Analiza profixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxabilitatea este scăderea cheltuielilor totaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhiditatea. parte. cu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Analiza indicatorilor de eficienţă economico-financiară 44 Preţ . Observaţii: b.Pag.86 lei Livrare online via internet 200_ Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.20__ b. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 44 Este dificil să obţineţi informaţii privind toţi aceşti indicatori. 31 din 151 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b. Marketing Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxx Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea Numele de marcă © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta clare pe marginea planului.rubinian.200_-12.4 .Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Factori http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii de afaceri Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de Modelul xxxxxxx acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de de pagini cu întrebări la obiect. Rentabilitatea capitalului xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea activelor xxxxxx Rentabilitatea capitalului xxxxxxxxxxx (angajat) Marja costurilor bunurilor xxxxxx Marja brută din vânzări (xxxxxxxxx profitului brut) Preţ . şi vei câştiga un Marja profitului net instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. a) Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 32 din 151 Indicatori de îndatorare (solvabilitate.com/planafaceri. risc) Rata datoriilor Rata de acoperire a capitalului propriu (gradul de îndatorare) Rata de acoperire a dobânzilor Rata de solvabilitate Rata de acoperire a xxxxxxx Indicatori de activitate (de xxxxxxx) .20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Viteza de rotaţie a activelor xxxxxxxxxx cifra de afaceri (VRAC) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxx (VRAI) Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx (VRAT) săturat Nu te-ai Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx .com 1 Concurenţii 2 3 4 1. util în activitatea de zi cu zi a firmei. poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01.model demonstrativ de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxx lucru în domeniul Viteza de rotaţie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificării de afaceri: peste 150 oricărui tip de afacere.

Pag.86 lei Livrare online via internet Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în funcţie de poziţia geografică a clienţilor Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Caracteristicile de originalitate Elementele şi materialele componente Elementele componente disponibile Materiile prime componente disponibile Caracteristicile fizice Dimensiunea Înfăţişarea Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxx . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un Politica de preţuri faţă de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil.com Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Caracteristici nutritive Abateri [limită] La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.php perisabile 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxandabile office@rubinian. Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii introdus explicaţii clare pe marginea planului. Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii Preţul de bază actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian. Politica de preţuri în funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Politica variabilităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planul de afaceri Politica menţinerii unui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Planifică prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin depozite de fabrică Politica garanţiilor faţă de declinul preţului © 2002-2011 Rubinian . b) Caracteristici privind preţurile produselor şi serviciilor Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 33 din 151 .1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.

utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01.com/planafaceri. Asistenţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de publicitate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian .com Altele d) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ Politica de preţuri orientate după concurenţă Politica de preţuri psihologice Politica de preţuri pentru ofertele speciale (inclusiv vânzările grupate.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .Pag. Gradul de control asupra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri. simultane sau succesive) Posibilităţile de creditare Modalităţile de plată Marja comercială în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele c) Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Canalele de distribuţie (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - Planul de afaceri ediţia 2011 model demonstrativ - Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea distribuţiei Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Numărul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx La de xxxxxxxxxxxxxxxxx Lungimea canalelorrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.86 lei Livrare online via internet Termenul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Locurile de achiziţionare Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.php Altele 0724-578433 sau 0269-226780 Altele office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Activităţile de publicitate Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 34 din 151 .rubinian.

şi vei câştiga un Aprovizionareainstrument de planificare inestimabil. Alte caracteristici office@rubinian. 35 din 151 .200_-12.php Stimularea performanţelor 0724-578433 sau 0269-226780 4. 3. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii Stocurile actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Campaniile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele Forţa vânzărilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri 2.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Obiecte promoţionale utilizate Tehnici de merchandising Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .com Influenţa condiţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Influenţa sezonieră Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Comentarii: © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Procesul de producţie tip de afacere. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Procesul de recrutare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxx Instruirea profesională Detalii şi Comanda Online Evaluarea performanţelor http://www.Pag. Distribuţia Onorarea comenzilor Preţ . 2 = xxxxxxxxxxxxxxx. Caracteristici privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Amplasarea lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Terenurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Influenţa schimbărilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri *) 0 = Ignorată. 1 = xxxxxxxxxxxxx.86 lei Livrare online via internet Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxx Pază şi protecţie Odată cu achiziţionarea modelului. Influenţa ciclicităţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

1.4 .20__ 3.Pag. Lipsa xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Standarde xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Reglementări xxxxxxxxxxxxxx Numărul limitat de xxxxxxxxx *) 0 = Nici una. aliaţii vor putea să vi se alăture. 2 = xxxxxxxx. este de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bariere de intrare.86 lei Nivelul ridicat al xxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Problemele xxxxxxxxxxxxx Lipsa furnizorilor Odată cu achiziţionarea modelului. 36 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . 45 Barierele la ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mposibilă intrarea unei firme pe piaţă.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxx În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1.1 01. Odată intrat pe piaţă. care vor acţiona asemănător zidurilor unei cetăţi – intruşii vor fi ţinuţi deoparte. aprovizionare Accesul dificil xxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Bariere independente de activitatea xxxxxxxxxxxxxx Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.Bariere la intrare 45 Tipul barierei Importanţa factorului *) Descriere Bariere dependente de activitatea ediţia 2011 firmelor . Piaţa saturată Modelul poate fi utilizat Accesul dificil xxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. utile oricărui tip de afacere. 1 = xxxx.com Planul de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei distribuţie câştiga un instrument de planificare inestimabil.xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx construit bariere de intrare puternice. Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. vă vaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu de activitate. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 3 = xxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Comentarii: http://www.model demonstrativ Brevetele de xxxxxxxxxxxx Mărcile xxxxxxxxxxxxxxxx Fidelitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxx şi nu te ajută cu nimic concret? serviciilor La realizarea acestui model Costuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: ridicate peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

potenţiali de afaceri. *) 1 = stea. Aici veţi axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rul organizaţiei marketingul acesteia: produxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx estora pe piaţă. ***) procentajAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). ord. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Altele Materiile prime xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Materiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.com/planafaceri.20__ 3.Pag.rubinian.86 lei Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Calitatea Numele de marcă Odată cu achiziţionarea modelului. de ordineModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 46 47 Acesta estexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sta de caracteristici doar pe acelea relevantxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx numărul produselor sau serviciilor este xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă. sau 3 = semn de întrebare. 37 din 151 . de dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfi complet dezvoltat câştiga un instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model Poziţie de xxxxxxx *) Stadiul xxxxxx de viaţă **) Grad de dezvoltare (%) ***) Produse Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . Descrierea Denumire Cod xxxx Planul de afaceri Descriere Data ediţia 2011 Pondere (% xxx demonstrativ xxxxxxx) xxxxx . Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Elementele şi materialele xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. pentru partenerii actuali sau4 = consumator de venituri. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) obţinerea unei finanţări. 1 = În xxxxx. 3 = xxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Servicii (Nr.php Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.2.1. 2 = xxxxx. **) 0 = Nou xxxx. modul în care se face proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ixul de marketing). util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei pe piaţă.1. 2 = generator de venituri. este bine să construiţi un capitol separat în cadrul planului de afaceri pentru a le descrie.1 01.2 Analiza factorilor interni de marketing 46 3.1 Produsele şi serviciile existente 47 a) Nr. utile pentru înţelegerea acestuia. Denumire Descriere Gama (portofoliul) xxxxxxxxxx Preţ .

model demonstrativ Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ minimă/ specifică) Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi minimă/ specifică) Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxx)nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Altele două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Detalii şi Comanda Online Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) http://www.20__ Cantitatea unitară a materiilor prime Calitatea materiilor prime Proporţionalitatea compoziţiei Altele Caracteristicile fizice Dimensiunea Lungimea Lăţimea Grosimea ediţia 2011 Adâncimea . şi vei Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. cât şi pentru Altele obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Nocivitatea Ecologitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.86 lei Fluiditatea Livrare online via internet Consistenţa Densitatea Odată cu Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 38 din 151 . utile oricărui tip de afacere. În plus am Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.php Concentraţia 0724-578433 sau 0269-226780 Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. Maleabilitatea Plasticitatea Flexibilitatea Dilatabilitatea Solubilitatea Rigiditatea Aderenţa Adezivitatea Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planificarea de Duritatea Fragilitatea Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Înfăţişarea Forma Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxx Preţ .Pag.

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.) Detalii şi Comanda Online Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.com Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ coborâre Durabilitatea Valabilitatea Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Turaţia (rotaţii/ xxxxxxxxxxxxxxxxx) Livrare online via internet Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Condiţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu Siguranţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ Stabilitatea Permeabilitatea Inflamabilitatea (punctul de inflamabilitate) Congelabilitatea (punctul de congelare) Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxx Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ediţia 2011 Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (sau . 39 din 151 . Consumul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxx Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Puterea calorică (la xxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa sunetului Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)actuali sau potenţiali de afaceri. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modul de construire a planului de afaceri Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Debitul (nominal/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ capacitatea portantă)/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţa unor acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu Vâscozitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu Culoareapentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (de xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Gustul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Altele câştiga un instrument de planificare inestimabil. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmată/ geluită/ şlefuită/ afumată/ oxidată/ arată) Modelul poate fi utilizat atât Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Mirosul oricărui tip de afacere.rubinian.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Preţ .200_-12.php Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sarcina 0724-578433 sau 0269-226780 maximă) office@rubinian.

20__ Numărul contraindicaţiilor Transportabilitatea Rapiditatea realizării serviciului Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxx Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica privind xxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxx . Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Deviaţii Altele Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât Neregularităţi obţinerea unei finanţări. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .86 lei Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Abateri [limită] Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru necesităţile interne ale firmei.com Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 0724-578433 Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Altele http://www.model demonstrativ Politica privind xxxxxxxxxx Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxx ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxx întrebări la obiect.com/planafaceri.rubinian.Pag. 40 din 151 .

86 lei Politica actuală de xxxxxxxxxxx Politica actuală de xxxxxxxxxxxx aLivrare online via internet preţurilor Odată cu achiziţionarea modelului.1.1. în altele nu. Influenţa preţurilor xxxxxxxxxx profitabilităţii xxxxxxxxxxacum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2 Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui49 de afacere.php Firma dumnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lucru este acum clar.Pag.2. alteori nuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoţiile sunt importante. sortimente. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Descrieţi imxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde produse şi servicii. cât şi pentru xxxxxxxxxx Explicaţii obţinerea unei finanţări. 41 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .3 Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 Canalele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2. aplicaţii 48 c) Drepturile de proprietate intelectualăde afaceri Planul / industrială Brevetele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Drepturile de autor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .1 01. şi vei Achiziţionează Influenţa preţurilorun instrument de planificare inestimabil. Vă puteţi inspira asupra detaliilor de analizat studiind punctul de mai jos „Strategia şi tacticile mix-ului de marketing”. uneori se pune accentul pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor. stocuri. produsul trebuie să fie disponibil la mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itatea necesară. Dar cititorul s-ar pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poziţii despre posibilităţile de utilizare a acxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmparativ cu alte produse şi servicii Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. similare sau alxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtare produsele sau serviciile dvs. utile tip Preţurile înţelegerea acestuia. Politica actuală de xxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 3.? Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.model demonstrativ - Numele de marcăte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Licenţele deţinute / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12. uneori este important să oferiţi rate. pentru 3. subpunctul „Plasarea produselor şi / sau serviciilor”. 49 50 Plasarea prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buţie. Denuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivităţi ale firmei care fac disponibil prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a. acoperire. câştiga xxxxxxxxxxxxx vânzărilor Sensibilitatea xxxxxxxxx Preţ .com 48 http://www.20__ b) Utilitate.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Threats”. 51 Promovarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.1 01. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdare clasică în planificare. Vă puteţi inspira asupra dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Strategia şi tacticile mix-ului de marketingxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor”.3 Analiza xxxxxxxx 52 a) Puncte tari (xxxxxxxxxxxxxxxxx) b) Puncte slabe (xxxxxxxxxxxx) c) Oportunităţi d) Ameninţări Preţ . © 2002-2011 Rubinian .model Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: demonstrativ - Planul de afaceri Managementul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută de relaţii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Forţa vânzărilor: a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru 3.1. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.2.com/planafaceri.4 Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2011 ediţia . 42 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. adică „Puncte tari.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Locurile de achiziţionare: Modalităţile de xxxxxxxxxxxx: 51 3. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Aici txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de promovare.1. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. asupra cărora nu aveţi niciun fel de control. şi convinge clientul să-l Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx ului cumpere.rubinian. Punctele tari şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a cărora aveţi un anumit grad de control şi influxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eprezintă factori externi. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 52 Abreviereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . Opportunities.200_-12.

în funcţie de produs şi Planifică în urma vânzărilor.model demonstrativ N - N+1 N+2 N+3 N+4 Creşterea vânzărilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Creşterea producţiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Cifra de afaceri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cota absolută de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profit brut în urmarealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Trebuie să fie exprimate ca valoare şi procente de piaţă. dezvoltarea produselor. marketing trebxxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului deanificării. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. focalizarea): Strategia de poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ei poziţii noi. ce produse vrem să vindem pe ce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx antificabile. extinderea pieţei. utile pentru înţelegerea acestuia. sau repoziţionarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mari”) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. 43 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. restrângere a activităţii): Preţ . cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ting a acesteia. c) profitul brut profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 Modelul Achiziţionează acum modelul complet editabil 3.rubinian. Tacticile sunt o detaliere a strategiilor.1 01. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi sunt folosite de firmele cu o activitate ce necesită o descriere extremă a activităţilor proprii.Pag. 3. segmentul de piaţă. pentru a avea ţinte realizabile de urmărit. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.3 Strategia şipoate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12.1 Definirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipul strategiei: Strategia de evoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prin integrare.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.3. Acest tip de strategie se refxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entul faţă de concurenţă.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ 3. Obiectivele de Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. depoziţionarea Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Livrare online via internet Strategia privinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diferenţierea.com 53 Obiectivele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eţele lor. diversificarea produselor): Obiective: Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 . (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Obiectivele de marketing 53 Obiectivul general (penetrarea pieţei. la avantajul concxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor de dezvoltare a mix-ului de marketing (ceixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxşi promovare). 54 Strategia dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor de marketing prin care o firmă urmăreşxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o formă a strategiei unei unităţi economice. în funcţie de produs şi segmentul dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i.

tabele şi variante diverse care se pot adapta utilizate oricărui tip de afacere.20__ 3. cât şi pentru Materiile prime xxxxxxxxxxxxxx sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. şi vei Materiile prime xxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. etc.Pag.3.php maximă/ minimă/ specifică) 0724-578433 sau 0269-226780 Diametrul (xxxxxxxxxxxxxxxx) office@rubinian. obţinerea unei finanţări.200_-12.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 44 din 151 .com/planafaceri.) Poziţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perimetrul/ xxxxxxxxxxxxxxxx profesionist viitorul afacerilor tale. Cantitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxx Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxx Altele Preţ .model demonstrativ Calitatea Numele de marcă Caracteristicile de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxde ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Elementele xxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model Elementele xxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cantitatea unitară a xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică Declivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Altele Înfăţişarea Forma Gradul de xxxxxxxxxxxx Liniaritatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Granulozitatea (xxxxxxxxxxxxx) Transparenţa/ xxxxxxxxxxxxxxx Fluiditatea Planul de afaceri xxxxxxxxxx © 2002-2011 Rubinian . lăţime) Volumul/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suprafaţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Dimensiunea Lungimea Odată cu achiziţionarea modelului. Proporţionalitatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Dimensiuni de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.2 Strategia şi tacticile mix-ului de marketing a) Produsele şi/sau serviciile Denumire Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Gama (portofoliul) xxxxxxxxxxx . Lăţimea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Grosimea două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Adâncimea Greutatea cu xxxxxxxxxxxxxxx/ maximă/ minimă/ specifică) Detalii şi Comanda Online Greutatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ http://www. Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. utile Calitatea elementelor xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.

model demonstrativ Concentraţia Oxidabilitatea Gradul de xxxxxxxxxxxx Nu Nocivitatea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Ecologitatea Altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Duritateapeste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri.200_-12. Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conductivitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezistenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ compresiune (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Comanda Online Detalii şi şoc/ uzură) http://www.20__ Consistenţa Densitatea Gradul de compactare Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxx Sterilitatea Alcalinitatea Indicele pH (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ediţia 2011 bazică) .php Tixotropia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx influenţasau 0269-226780 0724-578433 unor acţiuni mecanice) office@rubinian. şi vei Rigiditaxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru Maleabilitatea înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta Fragilitatea oricărui tip de afacere. Aderenţa Adezivitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stabilitatea Preţ . Gustul Mirosul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Permeabixxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Inflamabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxx) Congelabilitatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Odată cu Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Plasticitxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi Flexibilixxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Solubilitatea Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 45 din 151 .Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Starea suprafeţei (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ netedă/ mată/ geluită/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Rezonanţa/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turbiditatea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Destinaţia Presiunea (de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) © 2002-2011 Rubinian .com Vâscozitatea Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxx Culoarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. sau Dilatabilixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.rubinian.

46 din 151 .com/planafaceri. Promptitudinea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Gradul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii Politica privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online http://www. şi vei Achiziţionează acum Forţa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx planificare inestimabil.20__ Turaţia (rotaţii/ minut) Puterea instalată Condiţii de păstrare Siguranţa utilizării Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxx Uşurinţa în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Instrucţiunile de xxxxxxxxxxxxxxx Debitul (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc.php Altele Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. În Combustibilii xxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag.com Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Conţinutul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nivelul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. câştiga un instrument de Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Puterea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .200_-12.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. de xxxxxxxxxxxxxxxx Tensiunea Modelul poate fi utilizat atât pentru Productivitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de necesităţile interne ale firmei.86 lei Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Transportaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rapiditatea xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. producţie) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxmodelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu oricărui tip de afacere. utile Consumulpentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ ridicare (sarcina xxxxxxxxxxxxxxxxx) Înălţimea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Viteza de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Durabilitatea Valabilitatea realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La Temperatura (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx păstrare/ de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal funcţionare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) întrebări la obiect. Planificarea Altele Abateri [limită] Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Rezidualitatea/ xxxxxxxxxxxxx Neregularităţi Deviaţii Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ambalajele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elementele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .) ediţia 2011 Capacitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

tabele şi variante diverse care se pot adapta Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12.Pag. final Politica de reducere xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxx accelerarea vânzării xxxxxxxxxxxxxx Politica de reducere a xxxxxxxxxxxxxxxx şi serviciile nevandabile Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oferite în extra-sezon Politica de reducere a preţului pentru vânzările de soldare şi tactici © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ Altele Caracteristicile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diversitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele disponibile nu te ajută cu nimic concret? Accesoriile xxxxxxxxxxxxx Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxx model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui Elementele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accesoriilor peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Strategie Denumire GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Preţul de bază două săptămâni Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a achiziţiilor Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online achitării facturilor http://www. 47 din 151 . În pentru înţelegerea acestuia. servicii Politica menţinerii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. câştiga un instrument de planificare Altele Planul de afaceri a) Preţurile Preţ .php Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoffice@rubinian. şi vei Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inestimabil. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com a clienţilor Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx clienţilor Politica variabilităţii xxxxxxxxxxx Planificarea de şi Politica de preţuri în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxafaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile oricărui tip de afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ ambalajelor Caracteristici fizice Caracteristici chimice Caracteristici xxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Caracteristici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abateri [limită]/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian.

Pag. 48 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite prin magazine de fabrică Politica de reducere a preţurilor pentru produsele şi serviciile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica garanţiilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxx Politica de preţuri xxxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ (inclusiv vânzările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx succesive) Posibilităţile deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Marja comercială xxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Altele pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Persoanele oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.

Planul de afaceri

Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru

c)

obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Plasarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei

Denumire câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxx Tactici
Canalele de distribuţie Gradul de participare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Amploarea xxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Numărul canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Lungimea canalelor xxxxxxxxxxxxxxx Tipul canalelor de xxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, Gradul de control xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de Gradul de flexibilitate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri Logistica mişcării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ritmicitatea xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Condiţiile de xxxxxxxxxxxxx http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 Termenul de xxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Facilităţi la xxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Locurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea Altele Altele Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Altele Altele

Persoanele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 49 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

d)

Promovarea produselor şi/sau serviciilor Strategie şi tactici

Denumire

Activităţile de publicitate Asistenţa de specialitate utilizată Elemente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipuri de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 - model demonstrativ În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx În funcţie Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de te-ai săturat de ghiduri şi modele nu te ajută Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu nimic concret? Mediat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Media audio-xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Publicitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia. Obiecte promoţionale xxxxxxxxxxxx Obiecte Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru promoţionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Alte obiecte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tehnici de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei Managementul xxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Tipul de marketing al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Metode de xxxxxxxxxxxxxxxx Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ - 86 lei Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului, GRATUIT Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a obţine: o întâlnire Detalii şi Comanda Online o vânzare http://www.rubinian.com/planafaceri.php Clienţi xxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.com Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxx Frecvenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Orele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri Durata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Tipurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mediile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Media xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Media audio-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alte medii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx publice Instrumentele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relaţii publice Forţa vânzărilor

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 50 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

Tipul de forţă de vânzări utilizată Comisioanele plătite personalului din vânzări (%) Modul de stabilire a comisioanelor Alte stimulente şi bonificaţii Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

56 Obiectivulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficientizarea conversiei intrărilor (resurse) în iexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx esităţilor clienţilor.com/planafaceri. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. transport şi distribuţie. 51 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta 57 oricărui tip de afacere. Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totalitatea activităţilor legate de realizarea directă de produse şi servicii.rubinian.20__ 4. pe capitole de cheltuieli sau modalităţi de eficientizare a muncii.1 Obiectivele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 Planul de afaceri . Planificarea de afaceri este cheia succesului la funcţionarea acesteia şi pentru eficientizarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx servicii.php 55 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx ţinute sau realizate în procesul Producţia rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsau 0269-226780 office@rubinian.com muncii într-oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ctor de producţie sau de servicii. 4. Utilităţi/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Terenurile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Mijloacele fixe Obiectele de xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www.Flexibilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Pag. Amplasamentele Amplasamentele xxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Operaţiunile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată.Costurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . suplimentare / xxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Spaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planificarea producţiei şi operaţiunilor 55 4. Accentul trebuie să se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxterea continuă a eficienţei muncii.2 Strategia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ale firmei.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. xxxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei prestării de xxxxxxxxxx Livrare online via internet Chiriile Îmbunătăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului.Volumul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdemonstrativ . cât şi Denumire Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interneStrategie şi tactici pentru obţinerea unei finanţări. Managementul operaţional esxxxxxxxxPlanifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx narea sistemelor de producţie.model .1 01. 57 Pentru a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n strategia de producţie şi operaţiuni trebuie detaliat modul în care vor fi realizate procentele menţionate. controlul calixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ilor. © 2002-2011 Rubinian .Calitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 . utile pentru înţelegerea acestuia. şi vei Filiale / Amplasamente xxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil.Termenele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi .

Numărul: Amplasamentul: Suprafaţa: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte aspecte: 58 Amplasamentul este locul pe care este aşezată o construcţie. a) Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două Adresa amplasamentului: săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxx: Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 Amplasamentele 58 Preţ . © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Modelul poate fi Echipamentele xxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.3. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxx utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ Achiziţiile Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxx Activităţile derealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Pază şi protecţie peste 150 de Paza şi xxxxxxxxxxx pagini cu întrebări la obiect. 4. 52 din 151 . utile Paza şi xxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.20__ Producţia Procesele de producţie Productivitatea Capacitatea de xxxxxxxxxxxx Controlul xxxxxxxxxxxx Impactul xxxxxxxxxxxxxxx Cercetare/ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Logistica .com Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxx): Altele: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.1 01.com/planafaceri. b) Filiale / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Alte amplasamente Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Planul de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php Parcarea: 0724-578433 sau 0269-226780 Transportul: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de inventar 4.3 Amplasamentele. o instalaţie a unui dispozitiv.rubinian.

şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01.model demonstrativ Apa xxxxxxxxxxxxxx: Canalizare: Gaz xxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Energie xxxxxxxxxxxxx: nu te ajută cu nimic concret? Energie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Abur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu pentru a-ţi oferi acum instrumentul Telefonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Spaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 53 din 151 . utile Facilităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a spaţiului?) http://www.php Existente: 0724-578433 sau 0269-226780 Viitoare: office@rubinian. Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Toalete: Căi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx): pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ c) Spaţiile destinate producţiei sau prestării de servicii Adresa: Suprafaţa: Drepturi de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Descrierea xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxx: .Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri e) Îmbunătăţirile Detalii şi Comanda Online (pereţi tavane.rubinian. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât obţinerea unei finanţări.200_-12.com Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxx: Suma acoperită de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: f) Planificarea de afaceri Utilităţi / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cheia succesului de durată. Denumire xxxxxxxxxxxx Cheltuieli lunare: Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx desfăşurate Cheltuieli medii xxxxxxxxxxxxxxx Variaţia sezonieră xxxxxxxxxxxxxxxxx Variaţia cheltuielilor xxxxxxxxxxxxx Altele © 2002-2011 Rubinian . Valoare lei Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: oricărui tip de afacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. d) Chiriile Durata contractului: Chirie / Condiţii: Restricţii: Concesiuni: Preţ .com/planafaceri.

Adresa Categoria Existent/ de Număr Zona de Forma de Data Valoare Valoare Suprafaţa de achiziţionat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lei euro xxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 . mijloace de transport. construcţii speciale.com/planafaceri. control şi reglare.86 lei Valoare euro Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. animxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ord. Descrierea Existent/ Nr.3. maşini. mobilier şi aparatură birotică etc. indiferent de valoarea lor. În plus am introdus explicaţii Categoria de pentru înţelegerea acestuia. foxxxxxxxx xxxxxxxx fâneţe.2 Terenuri Nr. păşune.) Preţ .4 Obiectele de xxxxxxxxxxxx 60 Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la Forma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/privat): clare pe marginea planului.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: (Zona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): obiect. Furnizor Grad de Starea Data Valoare Valoare Valoare 0724-578433 sau 0269-226780 Ord. ord. 59 Mijloacele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă (clădiri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lturi de arbuşti).rubinian. © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. (denumire/ De buc. utilaje şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsurare. 60 Obiectele dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limita prevăzută de lege pentru a fi consideratxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ciu sau cu o durată mai mică de un an.php Nr. 1 2 3 4 editabil (format Microsoft Word).).Pag.) 1 2 3 4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.3. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Descrierea Existent/ Nr. precum şi bunurile asimilate acestora. 54 din 151 . plantaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): ) 59 4.3 Mijloace xxxxxxxxxxxxxxxcomplet Achiziţionează acum modelul Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile oricărui tip de afacere.200_-12. utilizare achiziţiei lei (per lei euro office@rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Nr. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (per lei model) xxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx Grad de xxxxxx Data Valoare Valoare (denumire/ De xxx.com model) xxxxxxxxx buc. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.20__ 4.

4. mişcările Procesul tehnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plex). este bine să descrieţi în amănunt procesul concret de producţie. Servicii Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Tipul xxxxxxx Tipul de Tipul de Procesul de Procesul Produsul/ xxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehnologic nu te ajută cu nimic concret? xxxxxxx Producţia xxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Produse pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php Tipul de fabrixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fabricarea mixtă 0724-578433 sau 0269-226780 Tipul de produxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx individual office@rubinian. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Tipul procesuluxxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /discontinuu/natural http://www. ord. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Operaţiile tehnologice Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.200_-12. © 2002-2011 Rubinian . forţa dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lanul de afaceri este destinat să convingă un fixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atunci acest segment nu este necesar să fie exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intern. Tehnologiile utilizate. util în activitatea de zi cu zi a firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ 4. Vânzarea de xxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri.1 01. 55 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.4 Producţia şi serviciile 4. pentru a vedea cum puteţi să aduceţi îmbunătăţiri.1 Procesele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 Planul de afaceri ediţia 2011 a) Descrierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 61 Procesul dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizează activităţi economice organizate socxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de servicii destinate satisfacerii directe sau indxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea resurselor existente (materii prime.model demonstrativ - Nr.com Procesul de muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Timp xxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Produsul/ Număr Număr Număr Timpul Timpul Total Achiziţionează de acum modelul complet mediu (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ b) Productivitatea 62 Numărul zilelor de lucru/ angajat/ lună: Programul de xxxxxxxxxxx: Programul de xxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Numărul orelor xxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 . Total timp de muncă/ total număr produse (servicii)/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Timpul de muncă Timpul xxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. care este formată din: Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxx ajută cu nimic concret? nu te Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxx Întreruperi de cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model xxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Întreruperi de aştxxxxxxxxxxxxxxxxeptare peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi poate avea o importantă influenţă asupra marjei de profit a firmei. Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx altul) Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 Productivitatea măsoară cantitatea de muncă şi de timp necesară pentru a realiza produsul sau serviciul. ord. tabele şi variante diverse care se pot adapta Întreruperi de xxxxxxxxxxxxxxx oricărui tip de afacere.Pag. Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxx Nr.rubinian.de lei angajat 86 lunar) produsului/ realizat/ Livrare online via internet serviciului angajat/ lună Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. şi timp de editabil productiv neproductiv vei serviciul angajaţi câştiga un instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Timp de xxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. produse/ direct produse/ muncă/ servicii productivi servicii produs necesare implicaţi în necesare (serviciu)/ (total realizareaPreţ .com/planafaceri. 56 din 151 . utile Întreruperi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.200_-12.model demonstrativ Organizarea timxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de producţie.php Timpul de xxxxxxxxxxx 0724-578433 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag.20__ Timpul neproductiv Timpul de întreruperi reglementate Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncii Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de tehnologie Planul de afaceri Timpul de muncă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese.86 lei Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de utilaj Livrare online via internet Nivelul creşterii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anteriori: Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga de instrument de planificare inestimabil. utile Timpulpentru înţelegerea acestuia. 57 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT Limitările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Metode ce pot xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calitate: Detalii şi Comanda Online Alte metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www. nu te ajută cu nimic concret? Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani Timp acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferide xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de executant peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Timpul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TimpulAchiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru Timp util de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.model demonstrativ remediere se datorează unei neglijenţe a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Timp un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timp de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilaj Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com c) Capacitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pe zi: pe săptămână: pe lună: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri.200_-12.1 01. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx piese aruncate la Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi întâmplare etc. Timpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . În plus am introdus Timpul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx explicaţii clare pe marginea planului. în condiţii normale de producţie. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Procentul din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al: forţei de xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx: Modul de utilizare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 63 Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă pe care o poate obţine o unitate economică într-o perioadă de timp dată. pe an: Numărul de unităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună / an: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

obţinerea unei finanţări. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Livrare online via Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com Echipamentele nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . şi cheltuielile aferente: office@rubinian.rubinian. utile de motivare a xxxxxxxxxxxxxxxxxx calităţii: pentru înţelegerea acestuia. Participarea la cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi dezvoltare. de lucru în domeniul planificării de afaceri: xxxxxxxxxxxxxxxxx:la ideal tabele şi variante diverse care se pot adapta peste întrebări oricărui tip de afacere. şi cheltuielile aferente: © 2002-2011 Rubinian .1 01.model demonstrativ Responsabilul cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Activităţile întrexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor finite: şi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate Activităţile înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocesului: Modul Modul nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum de testare a 150 de pagini cu instrumentulobiect.20__ Alte modalităţi de utilizare a excesului de capacitate avute în vedere: Modalităţi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri ediţia 2011 d) Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Cercetare / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri. 58 din 151 .php tăţii de Procentul din timpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 cercetare/dezvoltare.4.200_-12. şi cheltuielile aferente: Furnizorii necesari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Produse/ servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Responsabilii în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de folosire a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru Modul de solicitare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte activităţi Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Publicaţiile necesare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. 4. şi vei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: câştiga un instrument de planificare inestimabil.

autorizaţii. Limite admise – cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx către caracteristicile măsurate.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 Impactul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 Efectele activităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word)..5 Protecţia mediului 4. 59 din 151 . Responsabil – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi monitorizarea factorilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) Caracteristici măsurate – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.php Explicaţii: 0724-578433 sau 0269-226780 Factor de mediu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. Frecvenţa măsurătorilor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de măsurare şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu zi a firmei. © 2002-2011 Rubinian .5.5. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Licenţe.model demonstrativ - Efectele produselor şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.com Punct de colectare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a datelor. office@rubinian.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.200_-12. şi vei Licenţe. Înregistrări – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. autorizaţii.2 Activităţirealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Reglementări pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi Factor Punct de de colectare mediu date Frecvenţa Caracteristici Limite xxxxxxxxx Responsabil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 86 lei xxxxxxx Preţ Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: de afaceri.1 01. de mediu. tabele şi variante relevante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.20__ 4.

afaceri.1 01. 2 3 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Eliminare prin firme acidul uz Gestionare specializate sau Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. xxxxxxxxx Atelierul Auto / xxxxxxxxx din pentru înţelegerea acestuia. 3. xxxxxxxx 2. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de schimb. * N = normal GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore A = anormal două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Gestionarea xxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nr. produs xxxxx xxxxxx xxxxxxx eliminare xxxxxxxx xxxxxxxx deşeul 1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Livrare online via internet ____________________ Odată cu achiziţionarea modelului. 60 din 151 .model demonstrativ (exemplificativ) A Poluare sol Soluţii xxxxxx corective (exemplificativ) 1. http://www. Achiziţionare (exemplificativ) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani containere temporară a speciale pentru Evacuare ape pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: stocarea / xxxxxxx de peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei uzate schimb. utile oricărui tip de afacere. Tip de deşeu Responsabil depozitare de Obs. cât şi pentru predarea la deşeuri obţinerea unei finanţări. Amenajare spaţiu (exemplificativ) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate temporară baterii depozitare şi Stocarea şi nu te ajută cu nimic concret? de acumulatori. (exemplificativ) depozitarea temporară anvelope uzate şi Poluare sol A xxxxxxx a eliminare prin firme xxxxxxx vizual anvelopelor specializate sau predarea la Preţ .20__ Acţiunile derulate voluntar de firmă pentru a proteja mediul ambiant: Amplasament / Aspect de Proces / mediu Activitate / xxxxxxxxxx Operaţie Impact de Tip Planul de afaceri mediu ediţia 2011 xxxxxxxx xxxxxxxx (N/A)* .com Responsabil © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. (exemplificativ) (exemplificativ) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format MicrosoftAmenajare vei Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. de acumulatori.php 0724-578433 sau 0269-226780 Locul de Loc de Mod Cod unde office@rubinian. şi spaţiu depozitare Stocarea şi câştiga un instrument de planificare inestimabil.200_-12.rubinian.Pag. crt. tabele şi variante diverse care se pot adapta manipulare / transport baterii pluviale care A (exemplificativ) acumulatori În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

64 65 Achiziţiile (apxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e activităţii comerciale. ord. crt.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.20__ Cheltuieli cu protecţia mediului: Programe de acţiuni Cheltuieli efectuate pentru protecţia Observaţii mediului – fără TVA (lei) Planificat Realizat 3 4 5 Nr.model demonstrativ Realizat / Nerealizat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. serviciilor şi informaţiilor legaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de destinaţie. util în activitatea de zi cu zi a firmei. provenite de la firmele care le comercializează (furnizori). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi reprezintă asigurarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx desfăşurării în condiţii optime a procesului de producţie. Logistica facxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inită ca fiind procesul de planificare.com/planafaceri.6.rubinian.Pag. 61 din 151 . În plus am introdus explicaţii de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Materiile prime / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile medii xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. Denumire (xxxxxxxxxxxxx) http://www.6 Logistica 64 Achiziţionează 4. Persoanele cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. 4. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. implexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al bunurilor. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com Tipul furnizorului Detalii şi Comanda Online xxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Furnizorii: Nr.1 Achiziţiile 65 acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Planificate 0 1 2 3 4 Activităţi 1 Planul de afaceri Stadiul xxxxxxxxx ediţia 2011 2 .

într-un magazin exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunuri sau desfacerii de mărfuri.20__ Materii prime şi materiale consumabile Nr.com/planafaceri.model demonstrativ *) ponderea furnizorului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Dependenţa de uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ile prime: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 62 din 151 . ord.1 01.200_-12.php Responsabilul pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian. Materii prime şi materiale consumabile Denumire xxxxxxxxxxxx Denumire furnizori xxxxxxxxxx Ponderea (%) *) Periodicitatea Planul de afaceri ediţia 2011 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tr-un planului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.6. Un nivel ridicat al stocurilor înseamnă nu doar spaţiu ocupat. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 66 două săptămâni privind modul de 4. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. întreprinderi. © 2002-2011 Rubinian . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. de la furnizori Producerea bunurilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. comandate Expedierea bunurilor comandate 66 Maxim Stocurile sunt cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei firme.rubinian. Cheltuielile medii asociate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Factorii cheie în alegerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .86 lei Livrare online via internet Alte elemente privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului. ci şi bani pierduţi sau blocaţi.2 Stocarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Enumerarea stocurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Nivelul minim al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în permanenţă: http://www. utile Capacitatea furnixxxxxxxx xxxxxxxx plus am introdus explicaţii clare pe margineatimp foarte scurt: pentru înţelegerea acestuia.com Denumire 0724-578433 sau 0269-226780 Intervalul de xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Aducerea materialelor Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxx:acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi Cheltuielile suplimentare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Condiţiile de creditare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Un nivel prea scăzut poate duce în principal la probleme de producţie.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

200_-12. utilajelor etc. GRATUIT Activităţi de xxxxxxxxxxxxxx consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul e) Asigurarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de construire a planului de afaceri Procedurile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Prograxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxor să respecte securitatea muncii: Detalii şi Comanda Online 4.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de comxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxătre cei din producţie şi expediţie: Modalităţile dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii comenzilor: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.6. tabele şi variante diverse care se pot adapta b) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)utile oricărui tip de afacere. Apa Aburul xxxxxxxxxxxxxxxxx Aerul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.4 Gestionarea http://www.model demonstrativ - Alte acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 4.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei Poluarea Livrare online via internet Canalizarea Odată cu Deşeurile şi xxxxxxxxxxxxxxxxxx achiziţionarea modelului.com/planafaceri.6. asigurarea. Procentul de xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de pregătire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. reparaţii) peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.3 Întreţinerea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 67 muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: a) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care. repararea pentru înţelegerea acestuia.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. activităţilor administrative şi de birou) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei Gazulcâştiga un instrument de planificare inestimabil. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Posibilităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Persoanele obligate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 67 Întreţinerea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ivitatea firmei la parametri normali.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. c) Întreţinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea. Energia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lumina Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât d) Întreţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): şi pentru obţinerea unei finanţări. Periodic trebuie efectuate verificări de rutină şi acolo unde este necesară repararea sau întreţinerea instalaţiilor. 63 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .rubinian.20__ Condiţii de depozitare: Spaţiul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Temperatura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx partamentele de producţie şi ediţia 2011 aprovizionare: Planul de afaceri .1 01.

6 Activităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Detalii şi Comanda Online Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: sau 0269-226780 0724-578433 Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.com http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 68 Distribuitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele sau serviciile unei alte persoane fizixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clienţi. Politica privind garanţiile este una importantă. În plus am pentru înţelegerea acestuia. deoarece astfel vă puteţi convinge clienţii de seriozitatea ofertei pe care o puneţi la dispoziţie.1 01.php Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. tabele şi variante diverse care se pot adapta Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxx: introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile oricărui tip de afacere. Condiţiile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru Existenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: obţinerea unei finanţări.6. © 2002-2011 Rubinian . în caz contrar trebuie să-i despăgubiţi într-o formă sau alta. Tipurile de plăţi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 Alte modalităţi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.5 Distribuţiasăturat de ghiduri şi modele de planuri concret? 68 îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx care nu te ajută cu nimic Modul de realizare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de Distribuţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. angrosişti: agenţi pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 69 Garanţiile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e achiziţionate de la firma dumneavoastră sunt de calitatea pretinsă.rubinian. Numărul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Puncte tari ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Pag.com/planafaceri. Distribuţia poate fi directă (sprexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oarta firmei) sau indirectă (prin intermediarixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produsele şi serviciile firmei dumneavoastxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxntermediul unui singur distribuitor. şi vei câştiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Punctele slabe aleun instrument de planificare inestimabil.86 lei Seriozitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Livrare online Reputaţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: via internet Transportul: Odată cu achiziţionarea modelului.20__ Metode alternative de livrare: Responsabilii cu facturarea: Intervalul mexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a facturii: Responsabilii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Politica privind xxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Responsabilii cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .6. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Nu te-ai de afaceri 4. Distribuitorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Distribuitori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ . 64 din 151 .

util în activitatea de zi cu zi a firmei.4 Paza şi http://www.rubinian.86 lei Livrare online via internet 4. utile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pentru înţelegerea acestuia.7. În cazul în care produsul sau serviciul a fost achiziţionat de către client şi acesta îl returnează firmei producătoare.7. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.5 Echipamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. a) Sisteme de alarmare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  centrale de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  sisteme radio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ Condiţiile de post-service: Procentul din xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vice: Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Procentul dinxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx service: Politica de retururi 70:săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri .model demonstrativ - Rata medie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Cheltuielile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Modalităţile 4. 70 Rebuturile xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ive stabilite prin standarde. norme legislatxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rect în scopul în care au fost realizate. Odată cu achiziţionarea GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 4.Pag.7.7 Pază şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.1 01. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.2 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modelului. vorbim de retururi.com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caietul de saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ai sigure) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.7.7. 4. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 65 din 151 .3 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Planul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 Paza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. reprezentând o pierdere economică.

obiective industriale Arme de foc Arme cu gaz © 2002-2011 Rubinian . .php  Video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0724-578433  Yale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Accesorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist  Lumini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. câştiga un instrument de planificare inestimabil.rubinian. centrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Planul de afaceri sirene.  Monitoare. util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__       detectori PIR. contacte magnetice.  Time lapse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/planafaceri.  Bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f) Obiecte din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sprayuri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Îmbrăcxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n funcţie de anotimpuri şi specificul obiectivului – interior/ exterior. cât şi pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obţinerea unei finanţări.  Digital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.model demonstrativ bariere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tabele şi variante  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Preţ .  Speed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. c) Sisteme de Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. instituţii. diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.  Camere video xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Pag.  Suporti. Odată cu achiziţionarea modelului.com e) Automatizări  Motoare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. senzori de geam spart. şi vei  Lentile. detectori de fum si gaz. detectori de soc. sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri b) Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret?  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.  Sisteme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Livrare online via internet  Sisteme de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.  Switchers. 24 din 24 de ore GRATUIT consultanţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri d) Interfonie Detalii şi Comanda Online  Interfonie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. utile pentru înţelegerea acestuia. ediţia 2011 dispecerate. 66 din 151 .

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Preţ .php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ Arme albe (Bastoane tomfa) Telefoane mobile/ staţii emisie-recepţie Autospecixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cu materiale PSI) Planul de afaceri ediţia 2011 .com/planafaceri.200_-12. 67 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

com serioasă în acexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii de personal necesar în cadrul firmei. Planificarea resurselor umane 71 5. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx performanţelor în cadrul firmei pentru atingerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Obiectivele trebuie să fie cuantificabile. şi doar elementele principale ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Totuşi. utile pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxxxxxxx: Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numărul deNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi xxxxxxxxxxxxxxxx nu Numărul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te ajută cu nimic concret? Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxx cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model Reducerea xxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.rubinian.model demonstrativ Număr angajaţi. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Planificarxxxxxxxx xxxxxxxx privind modulxxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri personal şi se ocupă de două săptămâni xxxxxxxx de construire a planului rul de recrutarea.com/planafaceri. urmăxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jaţilor la activităţile din cadrul firmei (spre exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iilor de personal.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72 Planul de afaceri ediţia 2011 Obiectiv N N+1 N+2 N+3 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). însă dacă firma devixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. care înxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx să eşuaţi în planurile dumneavoastră dacă nu ţineţi cont de factorul uman.20__ 5.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. N+4 Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 71 72 Principalul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stituie creşterea performanţei activităţilor desxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are o organizaţie îşi foloseşte resursele. Planificarea rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cării generale de afaceri.1 01.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariul brut Beneficiile oricărui tip de afacere. este recomandabil Planifică profesionist xxxxxxxx xxxxxxxx e să construiţi şxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i detaliat. Fără o planificare office@rubinian. estxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tarea firmei. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. personal. 68 din 151 .php foarte detaliat. precum şi prin creşterea siguranţei la locul de muncă) şi eficacitatea angajaţilor (prin realizarea cu succes a sarcinilor alocate fiecăruia). indiferent de numărul 0724-578433 sau 0269-226780 angajaţilor. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian . Detalii şi Comanda Online Pentru microîxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx t capitol nu este necesar să fie http://www. Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.

ingineri Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Alte aspecte privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Alte cheltuieli privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online http://www.20__ 5. office@rubinian.3 Analiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 Planul de afaceri ediţia 2011 5.maiştri .200_-12. . utile xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: temporari: pentru înţelegerea acestuia.php 0724-578433 sau 0269-226780 Structura numericxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx irect şi indirect productiv. . Calificări de bază ale xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modul de organizare: □ xxxxxx Preţ . Numărul de schimburi: poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 69 din 151 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.1 01.com/planafaceri. Durata schimbului: Programul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com vezi şi organigrama din Anexa): a) conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: b) personal direct xxxxxxxxxxxxxxxx: . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 74 Pentru firmele care au deja activitate.2 Strategia de resurse umane 73 5. © 2002-2011 Rubinian .86 lei Livrare online via internet □ individual □ altul: Persoanele care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Modelul obţinerea unei finanţări.3.Pag.rubinian.muncitori Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. este necesar să se definească situaţia actuală generală a resurselor umane. tabele şi variante diverse care se pot adapta Numărul total al oricărui tip de afacere.alte calificări (xxxxxxxxxxxxxx) c) personal indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 73 Strategia de rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxilor de resurse umane prin care o firmă urmăreşte să-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Strategia de resurse umane trebuie să stabileaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxşura activitatea de resurse umane.1 Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .model demonstrativ Numărul total de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): nu te ajută cu nimic concret? Pe perioadă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Perioada de utilizare a a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

4 Recrutarea.rubinian. 5. Puteţi chiar folosi punctele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceastă secţiune. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire 5. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. În această sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angajaţi necesari. 78 Integrarea pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte.3 Integrarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 a planului de afaceri Principiile integrării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Metodele de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Procesul de integrare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: http://www.Pag.3.20__ - administrativ marketing desfacere alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5. 76 Recrutarea pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soanelor care au acele caracteristici solxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tora în cadrul organizaţiei.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Planul de afaceri 5.1 01. obţinerea unei finanţări.php 0724-578433 sau 0269-226780 Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: office@rubinian.86 lei Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Livrare online via internet Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evaluarea riscurilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.com 75 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian . 70 din 151 .4.1 Recrutarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76 variante diverse care se pot adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi oricărui tip de afacere. În plus Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat atât pentru Procesul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.4.3 Necesarul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 ediţia 2011 . 77 Selecţia perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx m unor criterii. Sursele de recrutare: Criteriile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: necesităţile interne ale firmei.200_-12.com/planafaceri.2 Selecţia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. Integrarea profesională ia sfârşit atunci când angajatul este capabil să-şi îndeplinească în mod corect sarcinile postului pe care îl ocupă.

obţinerea unei finanţări. 84 Aici este locuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manţele angajaţilor dvs. Aceasta include calificarea şi policalificarea.200_-12. http://www. Instruirea are loc de-a 80 lungul întregii cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tirea profesională.com angajaţilor cu scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx iei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri.5. înlocuirea temporară a Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 83 Dezvoltarea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obiectiv însuşirea cunoştinţelor utixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea viitoare în cadrul firmei. inovativ şi loial. 82 Perfecţionarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ează îmbunătăţirea capacităţii profesionale existente.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şefului ierarhic. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 79 Personalul axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx productiv. avea loc la locul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inilor.Pag.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.5 Promovarea performanţelor 79 5. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali Preţ . roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rograme de pregătire profesională.2 Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 de afaceri. Toate acestea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re şi dezvoltare profesională Detalii şi Comanda Online adecvată. 71 din 151 .5. profesionale. utile pentru înţelegerea acestuia. şi printr-o evaluare şi stimulare a performanţelor. 81 pentru a-ţi oferi acum instrumentul c) Dezvoltarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 5. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1 Instruirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80 Planul de afaceri ediţia 2011 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 Instruirea proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx comportamentului şi atitudinii office@rubinian.20__ 5. 81 Planificarea de afaceri este cheia succesului oi.1 01. Aceasta poate Pregătirea prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. participarea la şedinţe şi conferinţe.model demonstrativ a) Pregătirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi b) Perfecţionareate-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de 82 nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cursuri diverse. © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. perfecţionarea profesională şi dezvoltarea profesională.

php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.6. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12.6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2 Compensaţiile şi xxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Salariu: Beneficii: Alte stimulente: http://www.1 Caracterizarea xxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. stimularea creativităţii şi se poate realiza pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx re angajaţi.3 Stimularea performanţelor 85 Drepturile şi obligaţiile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri Disciplina muncii: ediţia 2011 disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 72 din 151 .86 lei Educaţie: Livrare online via internet Puncte tari: Puncte slabe: Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.5. Experienţă (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Succes: Preţ .20__ 5. respectarea strictă a disciplinei muxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezultatele activităţii.rubinian. 85 Stimulareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Un alt instrument foarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Regulamentul Intern (un model cu ghid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn pe pagina www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. © 2002-2011 Rubinian .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com) 86 În cadrul acestui capitol trebuie să introduceţi elementele cele mai importante care caracterizează sau vor caracteriza personalul de management. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ disciplina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recompensarea te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu te ajută cu nimic concret? Sancţiunile: 5.rubinian.Pag.1 01. 86 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.6 Conducerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.

com/planafaceri.20__ 5.6.6. ediţia xxxxxxxxx 2011 în xxxxxxx Frecvenţa reunirii xxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.____________________________________________________________________ 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.6. 5.php 5.6.rubinian. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.____________________________________________________________________ http://www. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.200_-12. compensaţiile primite: două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 1.____________________________________________________________________ 2.4 Comitetul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţiile: Responsabilităţile: Frecvenţa reunirii: Preţ .____________________________________________________________________ Detalii şi Comanda Online 4.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei.5 Angajaţi xxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 5.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Numele membxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nală.6 Personalul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funcţia: Calificările xxxxxxxxxxxxxxx: Studii: Experienţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): Data aproximativă a angajării: Nivelul aproximativ al compensaţiilor: Alte stimulente: © 2002-2011 Rubinian .com 5. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări.____________________________________________________________________ 3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. 73 din 151 .3 Funcţia Consiliul Director (de administraţie) Numele şi xxxxxxxxx xxxxxx Interese Planul de afaceri xxxxxxxxxx Responsabilităţi Perioadă .

Relaţia dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx management în firmă: Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.10 Relaţiile Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utilxxxxxxxx . 74 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.20__ 5.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. promovarea: Modul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .6. © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.6. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţia dintre xxxxxxxxafacere.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 xxxxxxxxxxxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.8 Nu de Stilulte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afaceri nu te ajută cu nimic La realizarea acestui model cu ghid de Natura şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com 5.6.6. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.7 Consultanţii şi alţi specialişti externi Numele firmei: Numele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planul de afaceri Alte firme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ediţia 2011 Calificări: .1 01.model demonstrativ Modul în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 5. Politicile prixxxxxxxx xxxxxxxxplanificare inestimabil. utile oricărui tip de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţională a acesteia: pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via Metodele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: internet Odată cu achiziţionarea modelului.rubinian. Modalităţile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5.200_-12.9 Circuite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un instrument de xxxxxxxx xxxxxxxx în activitatea de zi cu zi a firmei.

Pag. 75 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6. Planificarea financiar-contabilă 87 Planul de afaceri 6.1 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88
ediţia 2011 În perioada __xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e vedere financiar-contabil: - reducxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri anuale cu 10% faţă de anul precedent, timp de cincişi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat de ghiduri ani; - rezolvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ală de rezerve în procent de 5% nu te ajută cu nimic concret? din proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i creşterea profitului net anual La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani cu 10% timp de cinci ani; pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: - reducerxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propriu potfirmei cu 10% anual al adapta peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se timp dxxxxxxxx xxxxxxxxplus am introdus explicaţiixxxxxxxx net anual destinat distribuirii xxxxxxxx xxxxxxxx clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În dividendelor, cu 5% în următorii trei ani. pentru înţelegerea acestuia.
Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

- model demonstrativ -

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
87

analizarea sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ar-contabile necesare stabilirii şi atingerii obiectivelor de afaceri.

http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 xxxxxxxx xxxxxxxx i de afaceri care se ocupă cu Planificareaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ecărei decizii de management Planificarea de afaceri este cheia succesului de planificare (de marketing, de pe care intenţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde durată. producţie şi opexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nificarea financiar-contabilă. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Consultaţi-vă xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx care lucraţi şi încercaţi să înţelegeţi şi să ţixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntă semnele vitale ale oricărei afaceri şi trebuixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ituaţia în care se găseşte afacerea. Acelaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în înfiinţarea unei firme.
88

Obiectivelexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinirii obiectivelor de afaceri, prin reducereaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx revăzute şi reducerea costului finanţării. Fiţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlanificării dvs. (de marketing, de producţie şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxprivind sistemul informaţional etc.)

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 76 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.2 Strategia financiar-contabilă 89
1. Vânzărxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx net lunar/anual provenit din Planul de vânzarea anumitor sau tuturor produselor; afaceri ediţia 2011 2. Cheltuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reşterea costurilor directe şi/sau indirecxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a poate fi una procentuală; model demonstrativ 3. Contulxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procentuală a profitului net previzionat, comparativ cu perioadele anterioare; 4. Fluxuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de planuri dexxxxxxxx umit procent a lichidităţilor, Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele xxxxxxxx afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu lunar sau anual, pe perioada planificată; nimic concret? 5. Bilanţxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prisma indicatorilor de eficienţă La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani econoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxîn domeniul planificării de de solvabilitate); pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru xxxxxxxx torare, rata afaceri: 6. Indicatxxxxxxxxpagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse folosiţi pentru stabilirea peste 150 de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii care se pot adapta strategiei privind bilanţul, pot fi folosiţi şiexplicaţii clare pe marginea planului, utile oricărui tip de afacere. În plus am introdus alţi indicatori.
pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Preţ - 86 lei Livrare online via internet
Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Strategia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx directoare, cadrul în care se va desfăşura actixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ca aceasta să ducă la atingerea obiectivelor stabilite.
89

În principal se vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lor financiar-contabile. Astfel, se va stabili moxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ielilor de exploatare, a contului de proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ui, urmărindu-se atingerea anumitor indicaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e de celelalte tipuri de planificare (de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umane). Procesul de revizuire a strategiei finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ajunge la cifrele cele mai realiste.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 77 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3 Situaţia financiar-contabilă 90
6.3.1 - Vânzările
(lei, anul _______)

Planul de afaceri
ediţia 2011

- model demonstrativ 12 Total

Denumire

A
A1 abcdefA2 abcdefA3 abc90

Luna Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de PRODUCTIA VÂNDUTĂ lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Volum vânzări (bucati, litri, kilograme etc.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii actuali sau potenţiali venitul Comisioane pentru xxxxxxx (% din de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. brut) Retururi şi xxxxxxx (% din xxxxxxxx) Venit xxxxxx (a x b) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) Odată cu achiziţionarea modelului, (Nume produs) Volum xxxxxxx (bucati, x, kilograme etc.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ xxxxxxxxxxxx (lei) Comisioane xxxxxxxxxxxxx (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi xxxxxxxx (% din venitul brut) http://www.rubinian.com/planafaceri.php Venit xxxxxx (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit xxxxxx (a x b) – (e x c) - (e x d) office@rubinian.com (Nume produs) Volum vânzări (xxxxx, litri, kilograme etc.)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ xxxxx (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Comisioane xxxxx (% din venitul brut)

Aici trebuie prezentată situaţia financiar-contabilă până în prezent a firmei dvs.

© 2002-2011 Rubinian

com/planafaceri. litri.com (Nume produs) Volum vânzări (bucăţi.) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Detalii şi Comanda Online Retururi şi reduceri (% din venitul brut) http://www. Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Preţ . kilograme etc. util în activitatea de zi cu zi a firmei.(e x d) (Nume produs) Odată cu achiziţionarea modelului.(e x d) TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vânzări (medie ediţia 2011 procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie procentuala din . kilograme etc.php Venit brut (a x b) 0724-578433 sau 0269-226780 Venit net (a x b) – (e x c / 100) . kilograme etc.86 lei Livrare online via internet Venit net (a x b) – (e x c) . Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) .20__ B B1 abcdefB2 abcdefB3 abcdefB4 Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.(e x d / 100) office@rubinian.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Preţ unitar (lei) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) Preţ unitar (lei) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. sau pentru partenerii Comisioane pentruactuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Total venit net (A1f+A2f+A3f) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Vânzarea mărfurilor lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01. 78 din 151 defA4 abcd- .(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Volum vânzări (bucăţi. litri. utile pentru înţelegerea acestuia. litri.200_-12. Volum vânzări (bucăţi. tabele şi variante diverse care se pot adapta (Nume produs) oricărui tip de afacere. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. şi vei câştiga un vânzări (% din venitul brut) instrument de planificare inestimabil.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ TOTAL VENIT NET Producţia vândută si vânzarea mărfurilor (A4d+B4d) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.d TOTAL VENIT BRUT Producţia vândută si ediţia 2011 vânzarea mărfurilor (A4c+B4c) .1 01.20__ Comisioane pentru vânzări (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.com/planafaceri.200_-12. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. © 2002-2011 Rubinian . 79 din 151 abcd- . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

86 lei Livrare online via internet Alte imagini xxxxxxxxxxxxx Ambalare Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia.Cheltuieli de marketing (lei. tabele şi variante diverse care se pot adapta Altele oricărui tip de afacere. Imaginea firmei Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. xxxxxxxxxxxx instrument de planificare inestimabil. produse „legate”) Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.) Materiale ataşate produselor (produse „semnal”.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ - Marketing/PR Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Agenţii de xxxxxxxxxx Specialişti în xxxxxxxxx La Design / xxxxxxxxxx realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 7 © 2002-2011 Rubinian .1 01. 80 din 151 .com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Hârtie personalizată Designul produselor Preţ .2 .20__ 6. util în activitatea de zi cu zi a firmei. seturi de birou etc.3. sau pentru partenerii Logo actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un Slogan.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Decor GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Îmbrăcămintea xxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Şorţuri Altele Produse publicitare Fluturaşi (foi xxxxxxxx) Broşuri Cărţi de vizită (xxxxxxxxxxxxx Cataloage Cărţi de xxxxxxxxxxx Cadouri de protocol (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. anul _______) Anul Planul de afaceri _____ 1 A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 Asistenţă de specialitate 2 3 4 ediţia 2011 5 6 7 8 9 10 11 12 Domenii Total .

86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei câştiga un Anuare. Altele Audio-vizual Radio Televiziune Altele Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet reclama pe internet întreţinere site altele Târguri şi expoziţii Conferinţe şi seminarii Concursuri Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Relaţii publice Altele Total (A+B+C+D+E+F) .Pag.rubinian.1 01. Reviste Publicaţii de specialitate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. repertorii instrument de planificare inestimabil. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.20__ Cupoane pt.model demonstrativ - Preţ .com/planafaceri. 81 din 151 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian . probe gratuite. sau pentru partenerii Cărţi de telefon actuali sau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. reduceri de preţ Eşantioane Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Altele Media tipărită Planul de afaceri ediţia 2011 Ziare de interes general locale Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? regionale naţionale La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de internaţionale lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

com/planafaceri.com şi cheltuieli de prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se pe produse omogene. fiind relativ constante.model demonstrativ Materii prime.200_-12. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore cheltuieli cu remunxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle şi provizioanele etc. sau pentru partenerii neînregistrate în Cartea de Muncă) actuali sau potenţiali de afaceri.Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 În tabelele de mai jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le directe (numite office@rubinian. Astfel.20__ 6. 91 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Din punctul de vexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdere. administraţiei firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxviitorul afacerilor tale. cheltuieli din afarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxite.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cheltuielile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86 lei Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx restarea de servicii. taxe şi vărsăminte asimilate.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. mărimea cheltuielilor indirecte nu variază proporţional cu creşterea sau descreşterea volumului de producţie. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. anul _______) DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Totuşi. şi vei câştiga un Total contribuţii sociale şi alte reţineri . Odată cu achiziţionarea modelului.3. sexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e indirecte sunt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian. pentru a analiza mai binxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxDetalii şi Comanda Online xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acestora. © 2002-2011 Rubinian . putem împărţi cheltuielile indirecte în cheltuieli indirecte variabile (care se modifică într-o anumită măsură în funcţie de volumul producţiei) şi cheltuieli indirecte fixe (invariabile. materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (fără TVA) Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) La si păsările acestui model cu Cheltuieli privind animalelerealizarea (606) (fără TVA) ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 82 din 151 . care nu se modifică în raport cu nivelul producţiei). util în activitatea de zi cu zi a firmei. Acestea cuprind îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e consumabile. lucrări. Costuri de producţie (Directe) ediţia 2011 Costul mărfurilor vândute (fără TVA) . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Spre deosebire de cheltuielile directe.personal direct productiv Planul de afaceri 12 TOTAL instrument de planificare inestimabil. http://www.Cheltuieli de exploatare 91 (lei. utile pentru înţelegerea acestuia. Preţ . Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1 01. cele care se includ îxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al conducerii şi Planifică profesionist mijlocit pe produse. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) oricărui tip de afacere.3 .

php 1.model demonstrativ neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .86 lei Livrare online via internet 6. cheltuieli de protocol (fără TVA) ediţia 2011 Amortizare indirect productivă Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii . transferări III. utile pentru înţelegerea acestuia.cheltuieli cu asigurările (fixe).S. colaboratori.) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.S.rubinian.Cheltuieli de personal (lei.1 01. Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.personal de conducere Total salarii nete personal indirectNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? productiv (T. actuali sau potenţiali de afaceri. 83 din 151 .com Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. publicitate.) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii socialeLa alte reţineri -acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de şi realizarea personal indirect productiv (T.20__ II. anul _______) Denumire Odată cu achiziţionarea modelului. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .3. Personal de conducere 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.E.4 . şi vei câştiga un Preţ .Pag. Servicii bancare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online Anul _______ 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 http://www. transportul de bunuri şi personal. deplasări.com/planafaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).E. studii si cercetări. chiria (fixe). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12. neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) © 2002-2011 Rubinian . Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) instrument de planificare inestimabil.A.A. Costuri indirecte fixe Reclama. util în activitatea de zi cu zi a firmei. detaşări.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.com/planafaceri.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii 2.com Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 84 din 151 .20__ Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat . tabele şi variante diverse care se pot adapta angajaţi oricărui tip de afacere.A.200_-12.86 lei Livrare online via internet Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Odată cu achiziţionarea modelului. util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.S.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Impozit pe salarii / angajat Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / total lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Salariu net/ angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii nete/ total angajaţi două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Detalii şi Comanda Online Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii http://www. Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Total contribuţii sociale si alte reţineri / total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Personal T.actuali sau potenţiali de afaceri. Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Preţ .E.Pag.php neînregistrate în CM) 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale si alte reţineri salariale office@rubinian. şi vei câştiga un (indirect productiv) Număr angajaţi instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi TOTAL CH. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12.rubinian.com neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com/planafaceri. sau pentru partenerii Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii office@rubinian. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 3.model demonstrativ Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) La realizarea acestui model cu ghid Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + Detalii şi Comanda Online beneficii/ total angajaţi) TOTAL (1+2+3) http://www. 85 din 151 angajaţi .86 lei Livrare online via internet Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia. Personal direct productiv Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) ediţia 2011 Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. şi vei câştiga un Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi instrument de planificare inestimabil. neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.

7417+758) 9 Preţ .com 17 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 18 Planul1 de afaceri rd.20__ 6. 645-7415) office@rubinian. 766) 4 Venituri din realizarea de exploatare aferente cifrei de afaceri La subvenţii acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de nete (ct.Pag.200_-12. stocurilor 6 de execuţie (ct. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 4 Alte venituri din exploatare (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.5 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 92 În contabilxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de cheltuieli şi venituri care le-au detexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zultatul contabil este rezultatul determinat pe baza veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în contabilitate. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 721+722) 8 proprii şi capitalizată (Producţia inestimabil.86 lei Livrare online via internet (rd.1 01. 02 la 05) Nr. 707) 3 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.16+17) 15 http://www. tabele şi variante diverse care se pot adapta afacere. 701+702+703+704+705+706+708).php a Salarii şi indemnizaţii (ct. şi vei câştiga un instrument de planificare imobilizată) (ct. 7411) în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de 5 lucru pagini cu întrebări la obiect. © 2002-2011 Rubinian . 607) 14 Detalii şi Comanda Online 6 Cheltuieli cu personalul (rd. Denumirea indicatorului Ord. 2 3 4 5 12 Anul Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3. utile pentru înţelegerea acestuia. 01+06-07+08+09) 10 Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile Odată cu achiziţionarea modelului. 1 Cifra de afaceri netă (rd.com/planafaceri. anul _______) Nr. 711) Sold C Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 605-7413) 13 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 11 (ct. 641+642-7414) 16 0724-578433 sau 0269-226780 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.rubinian. 601+602-7412) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Alte cheltuieli materiale (ct. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă în profit (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere (când cheltuielile depăşesc veniturile înregistrate). Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Anul 6 7 8 9 10 11 1 ediţia 2011 Producţia vândută (ct. 86 din 151 .model demonstrativ 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. finite am introdus explicaţii 2 Variaţia oricărui tip de produseÎn plusşi a producţiei în cursclare pe marginea planului.Contul de profit şi pierdere 92 (lei. sau pentru partenerii 7 Sold D actuali sau potenţiali pentru scopurile sale 3 Producţia realizată de entitatede afaceri. 603+604+606+608) 12 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.

1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.2 Cheltuieli cu alte impozite. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd.20__ necorporale (rd. (rd. 19-20) a1 . 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării îl afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 37 din activele imobilizate (ct. donaţii şi activele cedate (ct.Cheltuieli (ct.200_-12. util în activitatea de zi cu zi a firmei.44-45) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. (rd.Profit (rd.22-23) 21 b1 .86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului.11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd. leasingul (ct. utile pentru înţelegerea acestuia. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 11 Venituri din dobânzi (ct.din care.rubinian.Venituri (ct.Pag. 87 din 151 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).din care. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pierdere (rd. şi vei câştiga un .Cheltuieli (ct. 41 Alte venituri financiare (ct. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.763) 0724-578433 sau 0269-226780 . 7812) 31 instrument de planificare inestimabil. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. .1 01. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 7611+7613) 35 .din care. sau pentru partenerii .10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Venituri (ct.com . 6811+6813) 19 a2 . 654+6814) 22 b2 . 6812) 30 actuali sau potenţiali de afaceri. 635) 26 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 8. 766) 39 office@rubinian.Venituri (ct.3 Cheltuieli cu despăgubiri.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct.Cheltuieli (ct.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.49-42) 51 Nu te-ai 14 Profitul sau pierderea curentă săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (Rezultatul curent (ordinar)): La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .Pierdere (rd.rubinian.86 lei Livrare online via internet .Profit (rd. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 666-7418) 46 . 55-54) 57 Odată cu achiziţionarea modelului. 32+49+55) Planul de afaceri Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 61+62+63) (rd. 88 din 151 .Profit (rd. 42-49) .Pierdere (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ . . 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. 60-62-63) 64 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Pag. 58-59) 60 http://www. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct. 55 instrument de 671) 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): Preţ .200_-12. tabele şi variante diverse care se pot adapta .planificare inestimabil. 698) 63 office@rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pierdere (rd. 663+664+665+667+668) 48 (rd.Profit (rd.Venituri (ct.1 01.Cheltuieli (ct. 32+49-10-42) afacere.10+42-32-49) 52 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.din care.Profit (rd. 771) 54 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pierdere (rd.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară ediţia 2011 (Rezultatul financiar): -50 model demonstrativ . .php .com 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar (Rezultatul net al exerciţiului): Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii 16 actuali sau potenţiali de afaceri. 58 Venituri totale (rd. şi vei câştiga un Cheltuieli extraordinare (ct. 10+42+54) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd.Profit (rd. 686) 44 . cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct.Pierdere (rd. 54-55) 56 . 53 oricărui tip de 15 Venituri extraordinare (ct.

Pag. 89 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

6.3.6 - Fluxul de numerar (metoda directă) 93
(lei, anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE Total intrări de lichidităţi din: ediţia 2011 Aport la capitalul social - model demonstrativ Retrageri de capital social Vânzări de active, inclusiv TVA săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai Credite pe termen lung, din care: - Împrumut A La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de - Împrumut B lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta - Împrumut C oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total ieşiri de lichidităţi prin: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Preţ - 86 lei Livrare online via internet Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A (inclusiv avansul) Odată cu achiziţionarea modelului, - Împrumut B (inclusiv avansul) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut C (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, din care: - Împrumut A Detalii şi Comanda Online - Împrumut B http://www.rubinian.com/planafaceri.php - Împrumut C 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) office@rubinian.com ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: de afaceri este cheia succesului de durată. Planificarea

I. A.

Planul de afaceri

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.
93

Fluxul de numerar arxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i multe detalii în notele ataşate fluxului de numerar previzionat de mai jos; © 2002-2011 Rubinian

Pag. 90 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

G. H. I. J. K.

F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională ediţia 2011 Credite pe termen scurt - model demonstrativ Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri K1. Materii prime - intrări de stocuri La realizarea acestui model K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru obiectelor de inventar - de afaceri: peste K3. Materiale de natura în domeniul planificăriiintrări de stocuri 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. În K4. Cheltuieli privind materialele nestocate plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii K6. Animale şi păsări - intrări potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau de stocuri K7. Mărfuri - intrări de stocuri planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. instrument de K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Preţ - 86 lei Livrare online via internet K10. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Cheltuieli cu primele de asigurare Odată cu achiziţionarea modelului, K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore K13. Cheltuieli cu colaboratorii două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate Detalii şi Comanda Online K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile http://www.rubinian.com/planafaceri.php K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 91 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K) ediţia 2011 Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe - model demonstrativ M1. TVA de plată M2. Impozit pe profit Nu te-ai săturat Rambursări de credite pe termen scurt de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt La Plăţi excepţionale realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta Dividende oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitateafi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate curentă (L-P) FLUX DE LICHIDITĂŢIpotenţialiFLOW) actuali sau (CASH de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de planificare Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Disponibil de numerar al lunii precedente Preţ - 86 lei Livrare online via internet Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore
două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri

Detalii şi Comanda Online
http://www.rubinian.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

472 http://www. Capital si rezerve 0724-578433 sau 0269-226780 Total Planul de afaceri office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ B.Pag.rubinian. Datorii ce trebuie platite intr-o Odată cu achiziţionarea modelului. Creanţe 07 III. respectiv instrument de planificare inestimabil. 17+18). © 2002-2011 Rubinian . 04+12-17) G. Stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 06 II. din care 17 ct. şi vei câştiga un actuali an E.86 lei Livrare online via internet 13 (rd.Total (rd.Total (rd. 05 la 08) În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. Imobilizări corporale ediţia 2011 03 III. 09+10-11-18) F. utile pentru înţelegerea acestuia. Denumire Luna rd.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ic. întreprinderi. sau pentru partenerii 11 perioada de pana la un sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta 09 Active circulante .7 – Bilanţul 94 (lei.php J. Active circulante 05 I. Venituri in avans (rd. 131 Detalii şi Comanda Online 18 ct. Datorii ce trebuie platite intr-o Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. oricărui tip de afacere. Active circulante nete. 01 la 03) .com 94 Bilanţul este unxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ropriu unei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. iar în pasiv. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3. Total active minus datorii curente Preţ . prevăzute de lege. Investiţii financiare pe termen scurt La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 08 IV. 92 din 151 . sursele de acoperire a mijloacelor grupate după natura sau destinaţia lor.20__ 6.1 01.com/planafaceri. Casa si conturi la banci lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Provizioane pentru riscuri si două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 15 cheltuieli 16 I. anul _______) Nr. Imobilizări necorporale 02 II. 14 perioada mai mare de un an GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore H. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 10 C. organizxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elelalte situaţii Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate . Active imobilizate 01 I. 12 datorii curente nete (rd. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Cheltuieli in avans D.

model demonstrativ IV.rubinian. Rezultatul exercitiului financiar La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de . Total capitaluri proprii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Sold D .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.200_-12.Sold C lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.capital subscris vărsat .20 la 22) din care: . 33+34 ) planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Prime de capital III. sau pentru partenerii (rd.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.capital subscris nevărsat . Planul de afaceri Preţ .Sold C ediţia 2011 .com/planafaceri.Sold C Nu-te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Sold D VI. Capital (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) actuali Patrimoniul publicsau potenţiali de afaceri.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ I. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.patrimoniul regiei II. 93 din 151 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . util în activitatea de zi cu zi a firmei. În Repartizarea profitului la dividendeplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. tabele şi variante diverse care se pot adapta .Sold D oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . şi vei câştiga un instrument de Total capitaluri (rd. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Rezultatul reportat . utile pentru înţelegerea acestuia.Pag. Rezerve V. Rezerve din reevaluare .

Este bine să existexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri este cheia succesului dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntabile urmăriţi să Planificarea de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx durată. 96 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. oricărui tip de afacere. impozite şi alte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Odată cu achiziţionarea modelului.4.com/planafaceri.200_-12.com Aici trebuie să prezentaţi elementele care stau la baza previziunilor financiar-contabile efectuate. utile pentru înţelegerea acestuia.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de .86 lei Livrare online via internet .Salarii brute xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:modelul complet editabil (format Microsoft Word).4 Previziuni financiar-contabile 95 6.1 .Alte cheltuieli din xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anul ____: obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum .php 95 Previziunile finaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oada planificată.Ipoteze previzionale 96 Iată care ar trebui să fie în principal ipotezele previzionale: Planul de afaceri a) pentru primii doi ani de planificare: ediţia 2011 .Contribuţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Preţ .Cheltuieli lunare cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Paritatea leu/euro: .rubinian. altele): . fiţi conservator şi oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s de orice. . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Coeficient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx net): http://www.20__ 6. 94 din 151 .Cheltuieli cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . consecvent (luaţi o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alorile rezultate nu vor fi comparabile).Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Taxe poştale şi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online . util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru .Cota de impozit pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Taxe. fiţi Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ .Costul altor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanţă. În plus am introdus explicaţii .Perioada de xxxxxxxxxxxxxxxxx: ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? .Venituri lunare în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian . .Rata inflaţiei .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Valoare mijloace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Nu te-ai săturat de .Costul serviciilor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / lună): două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri .Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta .Salariu brut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: .1 01.

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.com Stocuri iniţiale Materiale / comp. Depozite / garanţii (utilităţi) Îmbunătăţiri / reparaţii etc.php Alte echipamente 0724-578433 sau 0269-226780 Materii prime.Pag.model demonstrativ 6. şi vei câştiga un Chirie / cumpărare instrument de planificare inestimabil.86 lei Livrare online via internet Alte cheltuieli legate de amplasamente Echipamente Odată cu achiziţionarea modelului. pt. materiale office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia.com/planafaceri.Coeficientxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ă de anul precedent.Cheltuielile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (lei. 95 din 151 . Mobilier GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Utilaje / echipamente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Calculatoare / software Case de marcat Telefoane Detalii şi Comanda Online Autovehicule http://www.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. . anul _______) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ - Altele b) pentru ceilalţi ani ai perioadei planificate: . Planul de afaceri . Altele Cheltuieli privind taxele şi prestaţiile externe 97 Total 12 Cheltuielile de demarare sunt cele care vor fi efectuate la demararea firmei / proiectului planificat etc. Materiale de prezentare / reclamă Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Preţ .Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx recedent. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01. ediţia 2011 . sau pentru partenerii 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelul poate fi utilizat atât Amplasamente actuali sau potenţiali de afaceri.Altele .2 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. producţie Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Denumire Anul ____ 1 pentru necesităţile3 interne ale firmei.4.Creştere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţă de anul precedent. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia. Venit net (a x b) – (e x c) .com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii 6.86 lei Livrare online via internet (lei. Achiziţionează acum (format instrument de planificare inestimabil. litri.4. cât şi pentru unei finanţări.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Planul de afaceri Modelul 98 poate fi utilizat ale firmei.20__ Licenţe / permise Contabilitate Taxe legale Asigurări Activităţi de promovare Consultanţă în Mg.model demonstrativ Rezerve Pentru salarii Nu te-ai Pentru cheltuieli de funcţionare săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Pentru cheltuieli neprevăzute La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de TOTAL lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. kilograme etc.1 01. ediţia 2011 Consultanţă în design . Denumire A A1 abcdefA2 aPRODUCTIA VANDUTA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore _____ Anul două săptămâni privind modul de construire a5planului 6 afaceri de 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 Total (Nume produs) http://www. & Mk. litri.rubinian.php Volum vânzări (bucati.200_-12.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.Pag. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . 96 din 151 . kilograme etc. şi vei câştiga un actuali afaceri.) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian.) Detalii şi Comanda Online 98 Tabelele privind vânzările sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. a) Previziuni lunare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ .com/planafaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. anul _______) Odată cu achiziţionarea modelului.3 – Vânzărilesau potenţiali de atât pentru necesităţile interne modelul complet editabilobţinerea Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.

Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). litri. TOTAL (A1+A2+A3) Comisioane pentru vanzari (medie utilizat atâtdin Modelul poate fi procentuala pentru necesităţile interne ale firmei. © 2002-2011 Rubinian . litri.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati. kilograme etc. sau pentru partenerii venitul brut) actuali sau potenţiali de afaceri. brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Preţ .86 lei Livrare online via internet Total venit net (A1f+A2f+A3f) Vanzarea marfurilor (Nume produs) Volum vânzări (bucati. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. şi vei câştiga un Retururi şi reduceri (medie procentuala din venitul instrument de planificare inestimabil.200_-12.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c / 100) . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. kilograme etc.(e x d) oricărui tip de afacere.(e x d) Planul de afaceri ediţia 2011 (Nume produs) Volum vânzări (bucati.(e x d / 100) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. kilograme etc. litri.1 01.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . util în activitatea de zi cu zi a firmei.) . tabele şi variante diverse care se pot adapta Venit net (a x b) – (e x c) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 97 din 151 bcdefA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 a- .20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) .rubinian. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. litri.) Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.model demonstrativ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din săturat brut) Nu te-ai venitul de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a xLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de b) lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. kilograme etc.

util în activitatea de zi cu zi a firmei.PRODUCTIA VÂNDUTĂ Detalii şi Comanda Online (Nume produs) http://www.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) © 2002-2011 Rubinian . oricărui tip vanduta si vanzarea marfurilor (A4d+B4d) Planul de afaceri lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. anii_______) Preţ .Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. kilograme etc.(d x e) TOTAL B (B1+B2+B3) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) . tabele şi variante diverse care se pot adapta Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Venit net (a x b) – (e x c) .) 0724-578433 sau 0269-226780 Preţ unitar (lei) office@rubinian. kilograme etc.20__ Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (c x e) . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 98 din 151 bcdefB4 abcd- . litri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Venit brut (a x b) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.rubinian. Denumire A A1 abcdefA2 abc- N N+1 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+2 N+3 N+4 A .model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Total venit net (a x b) – c .php Volum vânzări (bucati.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. litri. b) Previziuni anuale privind vânzările (lei.com Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12.d TOTAL VENIT BRUTrealizarea vanduta si La Productia acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de vanzarea marfurilor (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).

kilograme etc. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). kilograme etc.86 lei Livrare online via internet Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Odată cu achiziţionarea modelului. kilograme etc. (Nume produs) Volum vânzări (bucati. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru vanzari (medie procentuala din venitul brut) Retururi şi reduceri (medie afacere. sau pentru partenerii actuali sau Vanzarea marfurilor potenţiali de afaceri.) Preţ unitar (lei) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . Retururi şi reduceri (% din venitul brut) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Venit brut (a x b) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venit net (a x b) – (e x c) . oricărui tip de procentuala din venitul brut) Total venit brut (A1e+A2e+A3e) Modelul poate fi Total venit net (A1f+A2f+A3f)utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Preţ unitar (lei) 0724-578433 sau 0269-226780 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) office@rubinian.Pag. litri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . util în activitatea de zi cu zi a firmei.) Preţ . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com/planafaceri. (Nume produs) Volum vânzări (bucati.rubinian. litri. kilograme etc.1 01.model demonstrativ Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Nu . utile pentru înţelegerea acestuia.(e x d) (Nume produs) Volum vânzări (bucati.(e d) Venit net (a x b) – (e x c) te-aixsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (A1+A2+A3) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Comisioane pentruîn domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.com Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Venit brut (a x b) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. 99 din 151 defA3 abcdefA4 abcdB B1 abcdefB2 abcdefB3 abcd- .) http://www. litri.) Preţ unitar (lei) ediţia 2011 Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) .(e x d) (Nume produs) Detalii şi Comanda Online Volum vânzări (bucati. litri.(e x d) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Venit net (a x b) – (e x c) .

4 . Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea de marketing. _____ GRATUIT consultanţă 24 5 24 de ore 7 din 1 2 3 4 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 99 8 9 10 11 12 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.model demonstrativ (A4c+B4c) TOTAL VENIT NET Productia vanduta si vanzarea marfurilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? (A4d+B4d) Planul de afaceri La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.4. cuvinte cheie Detalii şi Comanda Online http://www.1 01.Pag. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 6.Cheltuieli de marketing 99 atât pentru necesităţile interne ale firmei. anul _______) pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian .(e x d) TOTAL B (B1+B2+B3) Comisioane pentru vanzari (% din venitul brut) Retururi şi reduceri (% din venitul brut) Total venit brut (a x b) Total venit net (a x b) – c . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Tabelele privind cheltuielile de marketing sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Venit brut (a x b) Venit net (a x b) – (e x c) . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.d ediţia 2011 TOTAL VENIT BRUT Productia vanduta si vanzarea marfurilor .86 lei Livrare online via internet Anul Odată cu achiziţionarea modelului. 100 din 151 efB4 abcd- .com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau Modelul poate fi utilizat a) Previziuni lunare privind cheltuielile de marketing pentru primul an de activitate (lei.

atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). probe gratuite.1 01. Bannere GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Afişaje la locul de vânzare două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Altele Media tipărită Detalii şi Comanda Online Ziare de interes general http://www.200_-12.com/planafaceri.rubinian. cravate. util în activitatea de zi cu zi a firmei. repertorii Altele Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . utile pentru înţelegerea acestuia. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Materiale ataşate produselor (produse „semnal”. reduceri de preţ Eşantioane Postere Odată cu achiziţionarea modelului.model demonstrativ Produse publicitare Fluturaşi (foi volante) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Broşuri Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.am introdus explicaţii clare pe marginea planului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php locale 0724-578433 sau 0269-226780 regionale office@rubinian. agende.) instrument de planificare inestimabil. jucării. butoni. Reviste Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. pixuri. diplome.86 lei Livrare online via internet Cupoane pt. Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare. calendare. uri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. În plus Cadouri de protocol (brelocuri. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 101 din 151 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 .Pag.20__ 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 Hârtie personalizată Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri ediţia 2011 Altele . insigne. bloc-notes. şi vei câştiga un seturi de birou etc.com naţionale internaţionale Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. produse „legate”) Preţ . Modelul poate fi utilizat port-vizit-uri.

102 din 151 E 1 2 3 F 1 2 abc3 4 5 6 7 8 Audio-vizual Radio Televiziune Altele .Pag.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ reclama pe internet întreţinere site Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? altele La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Târguri şi expoziţii Conferinţe şilucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (lei.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. sau pentru partenerii Relaţii publice actuali sau potenţiali de afaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Total (A+B+C+D+E+F) Planul de afaceri Preţ . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet Odată b) Previziuni anuale privind cheltuielile de marketing cu achiziţionarea modelului. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. © 2002-2011 Rubinian .1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. tabele şi variante diverse care se pot adapta seminarii Concursuri oricărui tip de afacere.rubinian.200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia. cuvinte cheie Hârtie personalizată două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri http://www.com Detalii şi Comanda Online N N+1 Anul N+2 N+3 N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un Altele instrument de planificare inestimabil. anul _______) Domenii A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 Asistenţă de specialitate Marketing/PR Agenţii de publicitate Specialişti în vânzări Design / Grafică Altele Imaginea firmei Logo Slogan.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare ediţia 2011 Pagini de internet .

com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Fluturaşi (foi volante) Broşuri Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Cărţi de vizită (cu hartă) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Cataloage lucru Cărţi de mulţumire în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.Pag.20__ Planul de afaceri ediţia 2011 Produse publicitare . Cadouri de protocol (brelocuri.1 01.) actuali sau (produse de afaceri. agende. calendare. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. insigne. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.200_-12. reduceri de preţ Eşantioane Preţ . butoni.86 lei Livrare online via internet Postere Bannere Afişaje la locul de vânzare Odată cu achiziţionarea modelului.am introdus explicaţii clare pe marginea planului. diplome. sau pentru partenerii seturi de birou etc. şi vei câştiga un Cupoane pentruinstrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian. În plus pixuri. cravate. bloc-notes-uri. 103 din 151 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 1 abcd5 6 7 8 9 E 1 Designul produselor Alte imagini grafice / Design Ambalare Decor Îmbrăcămintea angajaţilor Şorţuri Altele . port-vizit-uri. repertorii Altele Audio-vizual Radio Detalii şi Comanda Online http://www. Achiziţionează Materiale ataşate produselorpotenţiali „semnal”.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. jucării. probe gratuite. produse „legate”) acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Altele GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Media tipărită Ziare de interes general locale regionale naţionale internaţionale Reviste Publicaţii de specialitate Cărţi de telefon Anuare.

Altele Planul de afaceri Modelul poate Total (A+B+C+D+E+F) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).com 8 9 10 11 12 TOTAL 100 Tabelele privind cheltuielile de exploatare sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere.5 . materiale consumabile (fără TVA) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Pag. Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fără TVA) http://www. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. anul _______) Detalii şi Comanda Online DETALIERE 7 I. Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.php 6 1 2 3 4 5 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. Vezi şi explicaţiile incluse în notele ataşate la tabelele privind cheltuielile de exploatare de la Situaţia financiar-contabilă. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Previziuni lunare privind cheltuielile de exploatare pentru primul an de activitate afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului de (lei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.4. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta Relaţii publice oricărui tip de afacere.Cheltuieli de exploatare 100 Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri.model demonstrativ întreţinere site Târguri şi expoziţii Nu Conferinţe şi seminarii te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Concursuri La realizarea acestui model cu Acţiuni promoţionale la punctul de vânzare ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 104 din 151 2 3 F 1 2 ab3 4 5 6 7 8 Televiziune Altele . (fără TVA) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime.20__ Altele Galantare/Zone de prezentare Pagini de internet ediţia 2011 reclama pe internet .86 lei Livrare online via internet 6.200_-12.

S.personal de conducere Total salarii nete Modelul indirect fi utilizat(T. cheltuieli de protocol (fără TVA) La realizarea Amortizare indirect productivă acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total salarii nete lucru în de conducere (inclusiv beneficii personal domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.com/planafaceri. şi vei câştiga un actuali Cartea de Muncă) Total contribuţii instrument de planificare inestimabil.200_-12.E.86 lei Livrare online via internet Servicii bancare Taxe şi impozite indirecte Planul de afaceri TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Odată cu achiziţionarea modelului. deplasări.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.) (inclusiv personal poate productiv atât pentru necesităţile interne ale firmei. util în activitatea de zi cu zi a firmei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Detalii şi Comanda Online http://www. detaşări. © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta neînregistrate în Cartea detip de afacere. Costuri indirecte fixe Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Reclama.cheltuieli cu asigurările . utile pentru înţelegerea acestuia.S. sau pentru partenerii beneficii neînregistrate în sau potenţiali de afaceri. studii si cercetări. Costuri indirecte variabile Servicii de reparaţii şi întreţinere (fără TVA) ediţia 2011 Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .A.E. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.A.personal indirect productiv (T.personal direct productiv II.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ (fixe). Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. transportul de bunuri şi personal. oricărui Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri .1 01. transferări III. chiria (fixe).Pag. 105 din 151 .) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Preţ . colaboratori. publicitate. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).20__ Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (fără TVA) Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) Total contribuţii sociale şi alte reţineri . sociale şi alte reţineri .rubinian.

) (inclusiv beneficii neînregistrate în Cartea de Muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. Costuri indirecte fixe Odată cu achiziţionarea modelului.com/planafaceri. colaboratori.A.86 lei Livrare online via internet bunuri şi personal. util în activitatea de zi cu zi a firmei.20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de exploatare (lei.model demonstrativ Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fără TVA) Cheltuieli privind animalele si păsările (606) (fărăghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de TVA) Cheltuieli privind ambalajele (608) (fără TVA) La realizarea şi apă) model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Alte cheltuieli din afară (cu energie acestui (fără TVA) lucru în domeniul planificării de afaceri: Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficii peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.E. Servicii bancare Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Reclama şi publicitate (fără TVA) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Amortizare indirect productivă două Total salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficii săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri neînregistrate în Cartea de Muncă) Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale şi alte reţineri . detaşări. Total contribuţii sociale şi alte reţineri .personal indirect productiv (T. deplasări. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. studii si cercetări.1 01. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.) Taxe poştale şi de telecomunicaţii (fără TVA) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii II. instrument (fără TVA) Alte servicii executate de terţi (fără TVA) .personal de conducere http://www.S. materiale consumabile (fără TVA) ediţia 2011 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603) (fără TVA) .personal direct productiv Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Taxe şi impozite indirecte TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .com Total contribuţii sociale şi alte reţineri .A.200_-12. Costuri de producţie (Directe) Costul mărfurilor vândute (fără TVA) Materii prime. Costuri indirecte variabile actuali sau potenţiali de afaceri.E. transportul de Preţ .S. anii _______) DETALIERE N N+1 N+2 N+3 N+4 I.Pag.cheltuieli cu asigurările (fixe). chiria (fixe). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de neînregistrate în Cartea de Muncă) afacere. 106 din 151 .php Total salarii nete personal indirect productiv (T. şi vei câştiga un Servicii de reparaţii şi întreţinere de planificare inestimabil. transferări III.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.rubinian.

© 2002-2011 Rubinian . Urmăriţi o sincronizare perfectă cu planificarea resurselor umane. 101 Tabelele privind cheltuielile de personal sunt o detaliere a contului de profit şi pierdere. Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Preţ .php Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat 0724-578433 sau 0269-226780 Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi office@rubinian.4. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Anul _______ 11 12 Total 2 3 5 6 9 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele1de planuri de afaceri care 4 promit de toate şi nu te 7 îţi ajută cu 8 nimic concret? 10 1.com/planafaceri.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în oricărui tip de afacere. anul _______) Denumire Planul de afaceri ediţia 2011 .1 01. Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Cheltuieli de personal 101 a) Previziuni lunare privind cheltuielile de personal (lei. 107 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii neînregistrate în CM) actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).model demonstrativ .com Impozit pe salarii / angajat Impozit pe salarii / total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.6 . CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet Beneficii/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. Personal de conducere Număr angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian. Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Detalii şi Comanda Online Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 6. şi vei câştiga un Salariu net/ angajat instrument de planificare inestimabil.

E. şi vei câştiga un neînregistrate în CM) Contribuţii socialeinstrument de planificare inestimabil. În plus am Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Modelul poate fi utilizat atât Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii pentru necesităţile interne ale firmei. oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com beneficii/ total angajaţi) 3. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) introdus explicaţii clare pe marginea planului. Personal T.200_-12.php angajaţi 0724-578433 sau 0269-226780 Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + office@rubinian.20__ Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ total angajaţi) 2. Personal direct productiv Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ total angajaţi domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. CM) Salariu brut/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salariu net/ angajat Salarii nete/ total angajaţi Beneficii/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . (indirect productiv) ediţia 2011 Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 108 din 151 . si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat Preţ .86 lei Livrare online via internet Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Odată cu achiziţionarea modelului.Pag. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 01.com/planafaceri. Număr angajaţi Salariu brut/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.rubinian.S. utile pentru înţelegerea acestuia. Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Impozit pe salarii / angajat două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Impozit pe salarii / total angajaţi Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat Detalii şi Comanda Online Total contribuţii sociale si alte reţineri / total http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.A.

Pag.rubinian. TOTAL (1+2+3) Planul de afaceri Număr total angajaţi Salarii brute/ total angajaţi (exclusiv beneficii Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri.200_-12. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. utile pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei Livrare online via internet neînregistrate în CM) Salarii nete/ total angajaţi Odată cu achiziţionarea modelului. Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Total contribuţii sociale si alte reţineri / total angajaţi săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri două TOTAL CH. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). oricărui tip si afacere. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. PERSONAL (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ total angajaţi) Detalii şi Comanda Online http://www.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. sau pentru partenerii Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii atât pentru + actuali sau beneficii/ total angajaţi) potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . În plus am angajaţi Modelul poate fi utilizat si reţineri necesităţile interne ale firmei.20__ Beneficii/ total angajaţi (exclusiv contribuţii sociale) Câştig salarial/ angajat (salariu net + beneficii neînregistrate în CM) Contribuţii sociale si alte reţineri salariale Contribuţii sociale datorate de angajaţi / angajat ediţia 2011 Contribuţii sociale datorate de angajaţi / total angajaţi .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.model demonstrativ Contribuţii sociale datorate de angajatori / angajat Contribuţii sociale datorate de angajatori / total angajaţi Nu Impozit pe salarii / angajat te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe salarii / total angajaţi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Total contribuţii sociale si alte reţineri / angajat lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta Total contribuţii sociale dealte reţineri / total introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01. 109 din 151 .

cât şi pentru obţinerea unei finanţări. (indirect productiv) Preţ . 110 din 151 .20__ b) Previziuni anuale privind cheltuielile de personal (lei. instrument angajaţi Total parţial 1 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) 2.php Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) 0724-578433 sau 0269-226780 Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) office@rubinian. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Total parţial 2 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. anii _______) Denumire N N+1 N+2 N+3 1.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.model demonstrativ în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ lucru angajaţi total în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Personal de conducere Număr mediu angajaţi / an ediţia 2011 Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate .1 01.Pag. Personal T.86 lei Livrare online via internet Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrateOdată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Contribuţii sociale/ an/ totalde planificare inestimabil. în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Detalii şi Comanda Online Salarii nete/ an/ total angajaţi http://www.A.E. Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.S. Personal direct productiv Număr mediu angajaţi / an Salarii brute/ lună/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ lună/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) N+4 Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian . 3.com/planafaceri.rubinian.com Contribuţii sociale/ lună/ angajat Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.200_-12. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. sau pentru partenerii Contribuţii sociale/ lună/ angajat actuali sau potenţiali de afaceri.

86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Total 1+2+3 (salarii nete+contribuţii si reţineri+beneficii/ an/ Odatăangajaţi) total cu achiziţionarea modelului. 111 din 151 .model demonstrativ Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Total parţial 3 (salarii nete + contribuţii si reţineri + beneficii/ an/ total angajaţi) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? TOTAL (1+2+3) Număr mediu angajaţi / an La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de Salarii brute/ lună/ total domeniul (exclusiv beneficii neînregistrate de CM) cu întrebări la obiect. Achiziţionează Beneficii/ lună/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă)acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în angajaţi planificării de afaceri: peste 150 în pagini Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusivplus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Beneficii/ an/ total angajaţi de planificare inestimabil.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ Salarii brute/ an/ angajat (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii brute/ an/ total angajaţi (exclusiv beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ angajat Salarii nete/ an/ total angajaţi Beneficii/ lună/ angajat (neînregistrate în cartea de muncă) Beneficii/ an/ total angajaţi (neînregistrate în cartea de muncă) ediţia 2011 Contribuţii sociale/ lună/ angajat . © 2002-2011 Rubinian . În beneficii neînregistrate în CM) Salarii nete/ lună/ total angajaţi Modelul poate Salarii nete/ an/ total angajaţi fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Detalii şi Comanda Online http://www.200_-12. şi vei câştiga un instrument (neînregistrate în cartea de în activitatea de zi cu zi a firmei. util muncă) Planul de afaceri Contribuţii sociale/ lună/ total angajaţi Contribuţii sociale/ an/ total angajaţi Preţ .Pag.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.

rubinian. anul _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. 766) 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 4 Alte venituri din exploatare (ct. 711) Sold C 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ .16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 721+722) 8 Odată cu achiziţionarea modelului. 641+642-7414)Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Pag.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 16 b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.4. util în activitatea de zi cu zi a firmei. rd. 6 de execuţie (ct. 7417+758) 9 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore (rd. model demonstrativ Ord. © 2002-2011 Rubinian .te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 1 Nu 02 la 05) 11 12 Anul Producţia vândută (ct. 645-7415) profesionist viitorul afacerilor tale. 607) 14office@rubinian. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cifra de afaceri netă (rd. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct.com/planafaceri. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.7 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 603+604+606+608) 12 http://www.1 01.200_-12. 701+702+703+704+705+706+708) 2 La realizarea acestui model Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.20__ 6.Contul de profit şi pierdere 102 a) Previziuni lunare privind Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei. Mai multe detalii despre Contul de Profit şi Pierdere puteţi găsi în notele ataşate tabelului de la Situaţia Financiar-contabilă. 112 din 151 .86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect oricărui tip de afacere. Planifică 17 102 Pentru previzionarea contului de profit şi pierdere nu este necesar să construiţi decât acele cheltuieli pe care puteţi să le anticipaţi.Nr. şi vei câştiga un 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs instrument de planificare inestimabil. Denumirea indicatorului Anul .com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. sau pentru partenerii nete (ct. 01+06-07+08+09) 10 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Venituri din exploatare – Total 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct.

7812) 31 instrument de planificare inestimabil. (rd.30-31) Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pierdere (rd.com/planafaceri.1 01.php 37 din activele imobilizate (ct. 762+764+765+767+768) Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 6811+6813) 19 a2 . utile pentru înţelegerea acestuia. venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 Detalii şi Comanda Online 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte http://www. 766) 39 .Cheltuieli (ct.din care.763) 0724-578433 sau 0269-226780 .3 Cheltuieli cu despăgubiri.Cheltuieli (ct. donaţii şi activele cedate (ct. 658) 27 La realizarea acestui model cu ghid de plan Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în principal planificării il afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 654+6814) 22 b2 . venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 office@rubinian.Venituri (ct.200_-12.32-10) 34 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 9 Venituri din interese de participare (ct. 7813+7815) 20 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.22-23) 21 b1 .611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 -25 model demonstrativ 8-7416) 8.din care.din care. venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. leasingul (ct. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 7611+7613) 35 . 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.Pag. 19-20) 18 a1 . util în activitatea de zi cu zi a firmei.Profit (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.Venituri (ct. şi vei câştiga un 6812) 30 . .11 la 15+18+21+24+29) 32 Cheltuieli de exploatare – Total Preţ .86 lei Livrare online via internet Profitul sau pierderea din exploatare (Rezultatul din exploatare) Odată cu achiziţionarea modelului. sau pentru partenerii .Venituri (ct. 41 Alte venituri financiare (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe ediţia 2011 (ct. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). (rd.10-32) 33 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .Cheltuieli (ct.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total Planul de afaceri © 2002-2011 Rubinian .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 635) 26 8. 113 din 151 .com 11 Venituri din dobânzi (ct.rubinian.actuali sau potenţiali de afaceri. tabele şi variante diverse care se pot adapta entităţile al căror obiect domeniul de activitate de constituie oricărui tip de afacere.

Pierdere (rd. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).Profit (rd.20__ 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.1 01.Venituri (ct.200_-12. 114 din 151 .model demonstrativ . utile pentru înţelegerea acestuia.Profit (rd.Pierdere (rd. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag. . de planificare inestimabil. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Detalii şi Comanda Online . 771) fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 60-62-63) 64 .Pierdere (rd. 663+664+665+667+668) (rd. 61+62+63) (rd. 698) 63 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.php . 32+49-10-42) de afacere. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 58 Venituri totale (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.44-45) . 54-55) 56 . 53 15 Venituri extraordinare (ct.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total ediţia 2011 Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): .din care. şi vei câştiga un 16 instrument 671) Cheltuieli extraordinare (ct.com/planafaceri.49-42) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele 51 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? de 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea .Pierdere (rd.rubinian. 55 Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară Preţ .Profit (rd. 62+63-60) 65 © 2002-2011 Rubinian .com 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 58-59) 60 http://www. 55-54) 57Odată cu achiziţionarea modelului.Pierdere (rd. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 691) 62 office@rubinian. 666-7418) 46 . 10+42+54) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 59 Cheltuieli totale (rd.Cheltuieli (ct. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în 52 oricărui tip . 42-49) 50 .Profit (rd.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Profit (rd. 59-58) 61 0724-578433 sau 0269-226780 18 Impozitul pe profit (ct.86 lei Livrare online via internet (Rezultatul extraordinar): . 686) 44 . sau pentru partenerii 54 Modelul poate actuali sau potenţiali de afaceri. (Rezultatul net al exerciţiului): Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.10+42-32-49) domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.

645-7415) 17 Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 766) principal de activitate tipconstituie leasingul am introdus explicaţii clare pe marginea planului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. 7417+758) 9 Odată cu achiziţionarea modelului.php b Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.200_-12. rd. 7 Sold D 3 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale Preţ . Denumirea indicatorului Anul .1 01. 7813+7815) 20 © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. 701+702+703+704+705+706+708) 2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. model demonstrativ Ord. 115 din 151 . 6811+6813) 19 a2 . 601+602-7412) Detalii şi Comanda Online Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 http://www. 605-7413) 13 0724-578433 sau 0269-226780 c Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 14office@rubinian. sau pentru partenerii nete (ct. 4 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Venituri (ct. 711) Sold Cplanificare inestimabil. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui îl de afacere. 01+06-07+08+09) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din exploatare – Total două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 5a Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11 (ct. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.16+17) 15 a Salarii şi indemnizaţii (ct. b Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 707) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de 3 La realizarea acestui model lucru în domeniul de entităţile al căror obiect Venituri din dobânzi înregistrate planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 641+642-7414) 16 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Nr. În plus (ct. 02 la 05) 1 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Producţia vândută (ct.86 lei Livrare online via internet proprii şi capitalizată (Producţia imobilizată) (ct.Pag. 721+722) 8 4 Alte venituri din exploatare (ct. N N+1 N+2 N+3 N+5 1 Cifra de afaceri netă (rd.Cheltuieli (ct.com 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 7a Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. anii _______) Planul de afaceri ediţia 2011 Nr. şi vei câştiga un instrument de 6 de execuţie (ct.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 19-20) 18 a1 . (rd. 7411) 5 actuali sau potenţiali de afaceri.20__ b) Previziuni anuale privind Contul de profit si pierdere (conturile asupra cărora nu s-au făcut previzionări sau nu au fost incluse valori nominale au fost eliminate pentru simplificarea tabelului) (lei.

.Venituri (ct.200_-12. 766) 39 http://www. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.Pierdere (rd. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.10-32) 33 Preţ -34 lei Livrare online via internet 86 .din care.Cheltuieli (ct.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. donaţii şi activele cedate (ct.3 Cheltuieli cu despăgubiri. venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 Detalii şi Comanda Online 11 Venituri din dobânzi (ct.Venituri (ct. 762+764+765+767+768) office@rubinian. .Cheltuieli (ct.1 01.11 la 15+18+21+24+29) 32 Modelul poate fi Cheltuieli de exploatare – Totalutilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 116 din 151 .din care. 666-7418) 46 © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. tabele şi variante diverse care se pot adapta 6812) 30 oricărui tip de afacere.lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. .44-45)Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 666*) 28 29 Ajustări privind provizioanele (rd. 7812) 31 (rd. utile pentru înţelegerea acestuia.30-31) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model .32-10) 9 Venituri din interese de participare (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.Venituri (ct.php . venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0724-578433 sau 0269-226780 41 Alte venituri financiare (ct. . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 786) 45 13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.Pag.com/planafaceri. ediţia 2011 635) 26 8.rubinian.com (rd. 654+6814) 22 b2 . 7611+7613) 35 Odată cu achiziţionarea modelului.Profit (rd. sau pentru partenerii actuali sau exploatare Profitul sau pierderea dinpotenţiali de afaceri.35+37+39+41) 42 Venituri financiare – Total 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 658) -27 model demonstrativ Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect principalsăturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai de activitate il constituie leasingul (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.din care. 686) 44 .763) Planul de afaceri . venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 37 din activele imobilizate (ct. 754+7814) 23 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28) 24 8.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8-7416) 25 8. şi vei câştiga un instrument de (Rezultatul din exploatare) planificare inestimabil.22-23) 21 b1 .20__ 7b Ajustări de valoare activelor circulante (rd.Cheltuieli (ct. 43 investitiile deţinute ca active circulante (rd.

55-54) 57 58 Venituri totale (rd.49-42) 51 ediţia 2011 14 Profitul sau pierderea curentă (Rezultatul curent (ordinar)): . . 771) 54 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 691) 62 19 Alte impozitele neprezentate la elementele de mai sus (ct. 42-49) 50 . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian.Pag.Profit (rd. 32+49-10-42) te-ai săturat de ghiduri şi modele 53 planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu de 15 Venituri extraordinare (ct. 698) 63 Detalii şi Comanda Online 20 Profitul sau pierderea net (ă) exerciţiului financiar http://www. 56 . 117 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.Pierdere (rd. 54-55)instrument de planificare inestimabil.Profit (rd.200_-12.Pierdere (rd. 663+664+665+667+668) (rd.43+46+48) 49 Cheltuieli financiare – Total Profitul sau pierderea financiară (Rezultatul financiar): . sau pentru partenerii Modelul activitatea extraordinară (Rezultatul extraordinar): potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un actuali sau .com . utile pentru înţelegerea acestuia.model demonstrativ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. de afacere. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 48 Alte cheltuieli financiare (ct. 10+42+54) Preţ .din care.php (Rezultatul net al exerciţiului): 0724-578433 sau 0269-226780 . 62+63-60) 65 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Profit (rd.Profit (rd. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.1 01.10+42-32-49) 52 .Pierdere (rd. 32+49+55) Profitul sau pierderea brută (Rezultatul brut): Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. 61+62+63) (rd.Profit (rd. 59-58) 61 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 18 Impozitul pe profit (ct.86 lei Livrare online via internet 59 Cheltuieli totale (rd. 55 oricărui tip 671) Planul de afaceri 17 Profitul sau pierderea din poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta 16 Cheltuieli extraordinare (ct. util în activitatea de zi cu zi a firmei.Pierdere (rd.Pierdere (rd.20__ . 60-62-63) 64 office@rubinian. 58-59) 60 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore .

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.model demonstrativ Cheltuieli totale Profit brut Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Impozit pe profit Profit net La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.1 01. 103 Acest tabel prezintă sumar concluziile tabelelor privind contul de profit şi pierdere anterioare. © 2002-2011 Rubinian . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Pag.Profitul previzionat 103 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) (lei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.4. Preţ .8 . anii _______) Denumire N N+1 Planul de afaceri N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 Venituri totale . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).200_-12. 118 din 151 . utile pentru înţelegerea acestuia.20__ 6.

A. din acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Puteţi apela şi la împrumuturi. sau pentru partenerii C Total ieşiri deactuali sauprin: lichidităţi potenţiali de afaceri. Planificarea de afaceri este xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veţi avea valori negative ale numexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtale. B. tabele şi variante diverse care se pot adapta .86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului. D1. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Fluxul de numerar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian.Pag.com/planafaceri. cu ajutorul acestuiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx în plata obligaţiilor Detalii şi Comanda Online ce revin firmei. Planifică profesionist viitorul afacerilor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dacă întâlniţi valori negative în orice mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ire a fluxului de numerar. întârzierea plăţilor sau reducerea costurilor de exploatare. Achiziţii de active fixe corporale.Împrumut B . C. Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. precum şi resurse pentru investiţii viitoare. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. http://www.200_-12. se pot folosi accelerarea încasărilor.com xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rdate) şi ieşiri de xxxxxxxx xxxxxxxx numerar (cheltuielxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ste ca lichidităţile (diferenţa dintre ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian 0724-578433 sau 0269-226780 .20__ 6.4. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul social Nu Retrageri de capital social te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Vânzări de active. anul _______) Anul OPERAŢIUNEA / PERIOADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE . 104 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Fluxul de numxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .Împrumut A oricărui tip de afacere. . din care: Planul de afaceri I.Fluxul de numerar (metoda directă) 104 a) Previziuni lunare privind Fluxul de numerar pentru primul an de activitate (lei. 119 din 151 . inclusiv TVA La realizarea care: Credite pe termen lung.ÎmprumutModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). inclusiv TVA Preţ . inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale.1 01. De asemenea.9 .

rubinian. Variaţia stocurilor La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de F4. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile K15. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3.Împrumut A . Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile office@rubinian. privind energia şi apa) K6. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. inclusiv TVA.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Alte cheltuieli din afară (externe. E.Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) ediţia 2011 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI . Cheltuieli cu primele de asigurare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.com K10.intrări de stocuri Odată cu achiziţionarea modelului. şi vei câştiga un Credite pe termen scurt de planificare inestimabil. Încasări din activitatea financiară Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Cheltuieli cu redevenţele. K. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active Planul de afaceri G. locaţiile de gestiune şi chiriile K11. Materii prime . F5. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Cheltuieli de protocol. reclama şi publicitate © 2002-2011 Rubinian . după caz: F1.intrăriGRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de stocuri K4. K13.Pag. F.1 01. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Animale şi păsări .Împrumut B . sau pentru partenerii Încasări din activitatea excepţională actuali sau potenţiali de afaceri.intrări de stocuri http://www. instrument Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare. J. I. Cheltuieli privind materialele nestocate două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K5. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? F2. Venituri din producţia de imobilizări lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. din care: Preţ . 120 din 151 . Materiale de natura obiectelor de inventar . II. .Împrumut B (inclusiv avansul) .200_-12.php K8. inclusiv TVA (după caz). H. Ambalaje .86 lei Livrare online via internet K1. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.20__ D2. din care: .Împrumut A (inclusiv avansul) . K3.intrări de stocuri K2. K12. Mărfuri . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Împrumut C (inclusiv avansul) Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung. Materiale consumabile .intrări de stocuri Detalii şi Comanda Online K7. utile pentru înţelegerea acestuia.intrări de stocuri 0724-578433 sau 0269-226780 K9.model demonstrativ Încasări din activitatea de exploatare.

Pag. 121 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L. M.

N1 N2 O1 O2 P. Q. III. R. S. T.

K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate - Nedeductibile K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ediţia 2011 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate- model demonstrativ K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Nu te-ai săturat de productiv (inclusiv CAS) K23.1. Cheltuieli cu personalul direct ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) La realizarea acestui de conducere de plan CAS) K23.3. Cheltuieli cu personalul model cu ghid (inclusiv de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, pentru necesităţileetc.) Modelul poate fi utilizat atât penalităţi, donaţii interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali sau potenţiali de pe profit şi TVA (J-K) instrument pentru impozite şi taxe Plăţi (+) şi recuperări (-)de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. M1. TVA de plată Preţ - 86 lei Livrare online via internet M2. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Odată cu achiziţionarea modelului, Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Plăţi excepţionale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Dividende Total plăţi, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Detalii şi Comanda Online Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) http://www.rubinian.com/planafaceri.php FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) 0724-578433 sau 0269-226780 Flux de lichidităţi net al perioadei (Q+E) office@rubinian.com Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar curent (S+R)

Planul de afaceri

Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 122 din 151

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

b) Previziuni anuale privind Fluxul de numerar
(lei, anii _______)

Planul de afaceri
I. A. OPERAŢIUNEA / PERIOADA N N+1 N+2 N+3 N+4 ediţia 2011 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE - model demonstrativ Total intrări de lichidităţi din: Aport la capitalul socialte-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu Retrageri de capital social Vânzări deLa realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de active, inclusiv TVA Credite pe lucru înlung, din care: termen domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui - Împrumut A tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. - Împrumut B Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii - Împrumut C sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali Total ieşiriinstrument deprin: de lichidităţi planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Preţ - 86 lei Livrare online via internet Creşterea investiţiilor în curs Excedent / Deficit de lichidităţi (A-B) Odată cu achiziţionarea modelului, Rambursări de Credite pe termen mediu şi lung, din care: GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore - Împrumut A (inclusiv avansul) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri - Împrumut B (inclusiv avansul) - Împrumut C (inclusiv avansul) Detalii şi Comanda Online Plăţi de dobânzi la Credite pe termen mediu şi lung, http://www.rubinian.com/planafaceri.php din care: - Împrumut A 0724-578433 sau 0269-226780 - Împrumut B office@rubinian.com - Împrumut C Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare (C-D1-D2) este cheia succesului de durată. Planificarea de afaceri ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA, după caz: F1. Vânzări existente (fără afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat) F2. Vânzări generate de afacerea / proiectul ce urmează a fi creditat F3. Variaţia stocurilor F4. Venituri din producţia de imobilizări F5. Alte venituri din exploatare exclusiv vânzarea de active

B.

C. D1.

D2.

E. II. F.

© 2002-2011 Rubinian

Pag. 123 din 151
G. H. I. J. K.

- STRICT CONFIDENŢIAL -

ID: PA.1 01.200_-12.20__

L.

Încasări din activitatea financiară Încasări din activitatea excepţională Credite pe termen scurt Total Intrări de numerar (F+G+H+I) Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: ediţia 2011 K1. Materii prime - intrări de stocuri - model demonstrativ K2. Materiale consumabile - intrări de stocuri K3. Materiale de natura obiectelor de inventar - intrări de stocuri Nu te-ai săturat de ghiduri K4. Cheltuieli privind materialele nestocate şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? K5. Alte cheltuieli din afară (externe, privind energia şi apa) La realizarea acestui model cu K6. Animale şi păsări - intrări de stocuri ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect, tabele şi variante diverse care se pot adapta K7. Mărfuri - intrări de stocuri oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului, utile pentru înţelegerea acestuia. K8. Ambalaje - intrări de stocuri K9. Cheltuieli cu întreţinereautilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei, cât şi pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru partenerii Modelul poate fi şi reparaţiile K10. Cheltuieli cu sau potenţiali de afaceri. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un actuali redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile instrument de planificare inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a firmei. K11. Cheltuieli cu primele de asigurare K12. Cheltuieli cu studiile şi cercetările Preţ - 86 lei Livrare online via internet K13. Cheltuieli cu colaboratorii K14. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Odată cu achiziţionarea modelului, K15. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate K16. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate -GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Nedeductibile două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri K17. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal K18. Cheltuieli cu deplasări, detaşări, şi transferări Detalii şi Comanda Online K19. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii http://www.rubinian.com/planafaceri.php K20. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0724-578433 sau 0269-226780 K21. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi K22. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate office@rubinian.com K23. Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv CAS), din care: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. K23.1. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) Planifică K23.2. Cheltuieli cu personalul TESA (inclusiv CAS) profesionist viitorul afacerilor tale. K23.3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K23.4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K24. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi K25. Alte cheltuieli de exploatare (amenzi, penalităţi, donaţii etc.) Flux brut exclusiv plăţi pentru impozit pe profit şi TVA (J-K)

Planul de afaceri

© 2002-2011 Rubinian

php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.20__ N1 N2 O1 O2 P. Preţ .rubinian. T. exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2) Flux de numerar din activitatea curentă (L-P) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW) Flux de lichidităţi net al perioadei model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui (Q+E) Disponibil de numerar al lunii precedente de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. TVA de plată M2. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Impozit pe profit Rambursări de credite pe termen scurt Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt Plăţi excepţionale ediţia 2011 Dividende . oricărui tip curent (S+R) Planul de afaceri Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. 124 din 151 M.model demonstrativ Total plăţi. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Plăţi (+) şi recuperări (-) pentru impozite şi taxe M1. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru în domeniul planificării Disponibil de numerarde afacere. III. R. S.Pag. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .200_-12.com/planafaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Q.1 01. utile pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

Active circulante nete. din care office@rubinian. Datorii ce trebuie plătite intr-o Preţ . 19 I. 09+10-11-18) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore F.com/planafaceri.rubinian. Stocuri oricărui tip de afacere. Venituri in avans (rd. Imobilizări necorporale 02 II. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. Active circulante în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Total active minus datorii curente două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 13 (rd. tabele şi variante diverse care se pot adapta lucru 05 I. Denumire Anul ____ ediţia 20115 rd. 04+12-17) G. Capital (rd.Totalplanificare inestimabil. Active imobilizate . 01 la 03) cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de La realizarea acestui model B. Datorii ce trebuie plătite intr-o 14 perioada mai mare de un an Detalii şi Comanda Online H.Bilanţul a) Previziuni lunare privind Bilanţul pentru primul an de activitate (lei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.20__ 6. 472 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.200_-12. Imobilizări financiare 04 Active imobilizate .com 17 ct. 05 la 08) 10 C.capital subscris nevărsat 21 . 06 II. 131 18 ct. Investiţii financiare pe fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.patrimoniul regiei Planul de afaceri Total 12 © 2002-2011 Rubinian .Total (rd. 125 din 151 .10 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Cheltuieli in avans D. şi vei câştiga un 09 Active circulante . utile pentru înţelegerea acestuia. 17+18). sau pentru partenerii Modelul poate termen scurt 08 IV. J. instrument de (rd. Provizioane pentru riscuri si http://www. Creanţe 07 III.4.Pag.capital subscris vărsat 22 .20 la 22) din care: 20 . 12 datorii curente nete (rd. anul _______) Nr.1 01.86 lei Livrare online via internet 11 perioada de pana la un an E. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei. respectiv Odată cu achiziţionarea modelului. Capital si rezerve Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.model demonstrativ 01 I.php 15 cheltuieli 0724-578433 sau 0269-226780 16 I. Casa siactuali saubănci conturi la potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Imobilizări corporalete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu 03 III.

Rezerve V.Sold C . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Total active minus datorii curente (rd. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Denumire N Odată cu achiziţionarea modelului.Sold D IV. 05 la 08) C. Rezerve din reevaluare . şi vei câştiga un b) Previziuni anuale privind Bilanţul instrument de planificare inestimabil.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. rd. Active circulante . Cheltuieli in avans D.Sold D Repartizarea profitului la dividende Nu te-ai Total capitaluri proprii săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri (rd.Sold C . Rezultatul reportat . respectiv datorii curente nete (rd. (lei.com/planafaceri. anii _______) Preţ . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12.Pag.total (rd. Active circulante nete. Active imobilizate I.model demonstrativ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Sold D VI.com B.total (rd. Rezultatul exerciţiului financiar ediţia 2011 .rubinian. Imobilizări necorporale II. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Sold C . 126 din 151 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .1 01. Creanţe III. utile pentru înţelegerea acestuia.86 lei Livrare online via internet Nr. Imobilizări financiare Active imobilizate . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Stocuri II. 01 la 03) GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.20__ II. Active circulante I. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an © 2002-2011 Rubinian . Casa si conturi la bănci Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an E. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) La public Patrimoniulrealizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul Total capitaluri (rd. Prime de capital III. IV. Imobilizări corporale III. Investiţii financiare pe termen scurt Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 04+12-17) G. 09+10-11-18) F. N+1 N+2 N+3 N+4 A. 33+34 ) planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.

sau pentru partenerii 30 Modelul poate fi utilizatSold D Repartizarea profitului .1 01.model demonstrativ 23 II. Prime de capital 24 III. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. © 2002-2011 Rubinian . Venituri in avans (rd. 17+18). 28 oricărui tip Sold D VI. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.patrimoniul regiei . 127 din 151 .com/planafaceri.Sold C 29 . 33 Patrimoniul public Total capitaluri (rd. Capital (rd. Rezerve La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de V. utile pentru înţelegerea acestuia. tabele şi variante diverse care se pot adapta 27 lucru în .rubinian. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 472 J.de afacere. 32+33 ) 34 Preţ . şi vei câştiga un 31 actuali sau potenţiali de instrument de planificare inestimabil. Rezultatul reportat domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Capital si rezerve 19 I. Rezultatul exerciţiului financiar .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Rezerve din reevaluare . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 I. 131 18 ct.20 la 22) din care: 20 . 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)în activitatea de zi cu zi a firmei.atât pentru necesităţile interne ale firmei.Sold D 25 26 IV. util 32 Total capitaluri proprii (rd.capital subscris vărsat 22 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.20__ 15 H.Sold C de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Nu te-ai săturat .Sold C .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.capital subscris nevărsat ediţia 2011 21 .200_-12. din care 17 ct. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.la dividende afaceri.86 lei Livrare online via internet Planul de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.

20__ 6.N+1 Explicaţii N N+2 N+3 Active circulante Obligaţii (datorii pe xxxxxxxxxxxxxxx) de afaceri LichiditateNu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri concret? care îţi promit de toate şi curentă (RLC) nu te ajută cu nimic Formula: RLG = Active xxxxxxxxxxxxxxxx curente La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.200_-12.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea b) Indicatori de îndatorare (solvabilitate.Pag.php Rata datoriilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: office@rubinian. solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale. © 2002-2011 Rubinian . 107 Îndatorarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o firmă sunt asigurate de creditori şi nu de proprietari. RATA Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Modelul Active circulante poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.com/planafaceri. Lichiditatea imediată (RLI) Formula: RLI = (Active xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx îndoielnice) / Pasive curente Preţ . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com 105 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 Indicatoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţi în contabilitatea unei firme şi prezintă sitxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsuccesului de durată. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de lichiditate se construiesc cu ajutorul bilanţului. şi vei Achiziţionează acum Obligaţii (datoriiun instrumentscurt) câştiga pe termen de planificare inestimabil. Creanţe xxxxxxxxxxxxxxx modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.model demonstrativ . 128 din 151 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1 01. 106 Lichiditaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusivxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i) prin valorificarea activelor curente (circuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bunurile firmei într-un termen cât mai scurt. risc) 107modelului. deoarece fiecare firmă are propriul specific financiar-contabil.11 – Previziuni privind indicatorii de eficienţă economico-financiară 105 a) Indicatori de lichiditate 106 Planul de afaceri N+4 ediţia 2011 RATA LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxxxxx .4. cât şi pentru Stocuri obţinerea unei finanţări. Planificarea de afaceri este cheia xxxxxxxx i pe toţi.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Totodată. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore N+4 RATA xxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Total datorii Detalii şi Comanda Online Total active http://www. utile LICHIDITĂŢII xxxxxxxxxxx pentru înţelegerea acestuia.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Detalii şi Comanda Online Profit din activitate după impozitare http://www. dobânzilor pentru impozitare si plata Cheltuieli cu dobânda Modelul poate fi utilizat Rata de acoperire a dobânzilor atât pentru necesităţile interne ale firmei.model demonstrativ Total datorii Capital propriu Rata de acoperire a capitalului propriu Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Formula: RACP = Total xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RATA DE ACOPERIRE A instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Explicaţiipeste 150 de pagini cu întrebări la obiect. tabele şi variante diverse care se pot adapta N+3 N N+1 N+2 oricărui tip de afacere. TOTAL 2 Rata de acoperire a datoriilor (Total Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.200_-12. Planul de afaceri RATA DE ACOPERIRE A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (GRADUL DE ÎNDATORARE) ediţia 2011 N+1 Explicaţii N N+2 N+3 N+4 . utile Profit înainte deînţelegerea acestuia. Formula: RS = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Capital propriu.com/planafaceri. sau pentru partenerii / Cheltuieli cu dobânda Formula: Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxactuali sau potenţiali de afaceri. 1 / Total 2) Formula: RAD = (Profit din activitate după impozitare + Dobânzi) / (Dobânzi + Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung) N+4 © 2002-2011 Rubinian . util în activitatea de zi cu zi a firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.php Dobânzi 0724-578433 sau 0269-226780 TOTAL 1 office@rubinian. N+4 RATA DE xxxxxxxxxxxxxxx Explicaţii N N+1 N+2 Împrumut pe termen lung Preţ . şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei Livrare online via internet Capital propriu Rata de solvabilitate Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.1 01. 129 din 151 .20__ RD = Total datorii / Total active unde: Total datorii = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Total active = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com Dobânzi Rata de rambursare a împrumuturilor pe termen lung Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.rubinian.

tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Cifra de afaceri Total active Preţ . util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei VRAT Livrare Formula: Cifra de afaceri / Total active online via internet Odată cu achiziţionarea modelului. Vânzări pe credit Număr de zile 365 365 365 365 Viteza de rotaţie a creanţelor Formula: RCr = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 zile Vânzările pe credit pot fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cifra de afaceri.model demonstrativ RAC Formula: RAC = (Active circulante / CA) x 365 zile Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (VRAI) Explicaţii realizarea acestui model cu ghid N plan de afaceri am muncit timp de şapteN+3 N+1 N+2 La de ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Cifra de afaceri peste 150 de Active imobilizate pagini cu întrebări la obiect. 108 N+4 365 Indicatorixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n administrarea resurselor stabilite şi derularea activităţilor.Pag.200_-12.com N+3 N+4 365 365 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea creanţelor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 130 din 151 . şi vei DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxx (format Explicaţii N N+1 N+2 N+3 câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01. utile VRAI pentru înţelegerea acestuia. N+4 GRATUIT consultanţă 24 VITEZA DE ROTATIE A xxxxxxxxxxxxxxxxxx din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Explicaţii N N+1 N+2 Valoarea stocurilor Costul mărfurilor xxxxxxxxxxxxxx şi Comanda Online Detalii Număr de zile 365 365 365 http://www.20__ c) Indicatori de activitate (de gestiune) 108 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (VRAC) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Active circulante Planul de afaceri Cifra de afaceri ediţia 2011 365 Număr de zile 365 365 365 365 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Formula: Cifra de afaceri / Active imobilizate Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.php Viteza de rotaţie a stocurilor 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: RS = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vândute) * 365 zile office@rubinian. N+4 VITEZAAchiziţionează acum modelul complet editabil (VRAT)Microsoft Word). © 2002-2011 Rubinian .com/planafaceri.rubinian.

com/planafaceri.86 lei Cifra de afaceri Livrare online via internet Marja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odată cu achiziţionarea modelului. N+4 MARJA PROFITULUI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Preţ .model demonstrativ Formula: RFz = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 365 Cumpărărixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ltuielile cu materii prime. Formula: MPN = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (%) Explicaţii N N+1 N+2 Profit net Detalii şi Comanda Online Capital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. arătând cât de eficientă este firma dumneavoastră în activitatea sa.200_-12. şi vei MPE = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 câştiga un instrument de planificare inestimabil.20__ VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI Explicaţii N N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea furnizorilor Cumpărări pe credit Planul de afaceri Număr de zile 365 365 365 365 365 ediţia 2011 Viteza de rotaţie a furnizorilor . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+3 N+4 N+3 N+4 RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (%) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Total active Rentabilitatea activelor totale Formula: RAT = (Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor / Total active) * 100 N+4 109 Indicatorii de rentabilitate măsoară profitabilitatea diverselor elemente financiar-contabile. Profit din xxxxxxxxxxxxxx Cifra de afaceri poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Pag. Profit înainte de impozitare si plata dobânzilor Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. materiale.1 01. Formula:Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? 109 d) Indicatori de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: MARJA peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. energie si combustibil. 131 din 151 . tabele şi variante diverse care (%) adapta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se pot oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile Explicaţii N N+1 N+2 N+3 pentru înţelegerea acestuia. util în activitatea de zi cu zi a firmei. cât şi pentru Modelul obţinerea de exploatare Marja profituluiunei finanţări.php ROI 0724-578433 sau 0269-226780 Formula: ROI = (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) * 100 office@rubinian.rubinian. © 2002-2011 Rubinian .

N+4 MARJA COSTURILOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne N+1 ale firmei. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri N+4 GRATUIT consultanţă % din 24 de ore 24 din Denumire total N N+1 A.model demonstrativ - RENTABILITATEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ANGAJAT) Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit net Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Capital propriu Datorii pe termen mediu si model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui lung pentru capitalului instrumentul Rentabilitateaa-ţi oferi acum permanentideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Formula:peste 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 100 (Profit de pagini cu întrebări la obiect. impozite. 132 din 151 .1 01. Materii prime şi xxxxxxxxxxxxxx 0% Materiale xxxxxxxxxxxxxxxx 50% Energie. apa office@rubinian. xxxxxxxxxxxxxxxx 0% B. Cheltuieli fixe xxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Taxe. util în activitatea de zi cu zi a firmei. câştiga un bunurilor planificare Formula: MCBV = (Costul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de afaceri) x 100 Preţ .20__ RENTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Explicaţii N N+1 N+2 N+3 Profit înainte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Total active fixe (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aferente) Rentabilitatea activelor fixe Planul de afaceri ediţia 2011 Formula: RAF = (Profit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx active fixe) * 100 N+4 . Cheltuieli variabile xxxxxxxxxxxxxx: Costul mărfurilor 100% Detalii şi Comanda Online Materii prime şi xxxxxxxx 100% http://www. cât şi pentru N+3 Explicaţii N N+2 obţinerea unei finanţări.86 lei Livrare online via internet e) Analiza punctului critic (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 110 Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. când cheltuielile firmei sunt acoperite în totalitate de venituri.Pag. şi vei Marja costurilor instrument devândute inestimabil. Costul total al bunurilor creşte odată cu creşterea vânzărilor şi. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.com/planafaceri.rubinian. spre deosebire de costurile fixe. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.200_-12.com 70% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxx 43% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxxxx 41% Personal 80% Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Costul mărfurilor vândute Cifra de afaceri Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). apă 30% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx 58% Servicii xxxxxxxxxxxxxxxx 59% N+2 N+3 N+4 110 Punctul critic este starea de echilibru financiar.php Materiale xxxxxxx 50% 0724-578433 sau 0269-226780 Energie. neexistând nici un profit şi nici o pierdere. ele se modifică continuu. utile pentru înţelegerea acestuia. © 2002-2011 Rubinian .

2000. Odată cu achiziţionarea modelului. = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx concură rata inflaţiei. internă xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RIRF)a 111 111 conform OMF 616/4.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.200_-12. tabele unde: CAp = cifraModelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Venituri total Pragul de xxxxxxxxxxxxxx [B/(C . g) Rata RIRF = r min + FNA+ / ((FNA+)+│FNA-│) X (r max – r min) Unde: Preţ . obţinerea unei finanţări. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx etc. rata dobânzii bancare. utile pentru înţelegerea acestuia. rata de schimb a leului. util în activitatea de zi cu zi firmei.php unde: 0724-578433 sau 0269-226780 RRI = rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.rubinian. RIRF = rata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de86 lei Livrare online via internet r min. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.05.investiţii. impozite.20__ Taxe. anual / Investiţie medie anuală j) Indicele de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ip) Ip = suma fluxurilor de numerar pentru perioada planificată / valoarea investiţiei Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).06.com Psa = profitul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din aportul investiţiei Ia = Valoarea investiţiei Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. r max. cât şi pentru de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CApr = cifra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuali sau potenţiali de afaceri. FNA+ = valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore FNA.Pag.2000 © 2002-2011 Rubinian . 133 din 151 . publicat în MO 286/26.= valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx absolută două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri h) Rata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online RRI = Ps/I x 100 http://www. i) Rentabilitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM = Rezultatul mediu Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii oricărui tip de afacere. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com/planafaceri. vărsăminte 100% Personal 20% Amortizare 100% Alte cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100% Cheltuieli pre-xxxxxxxxxxxxxxx 100% Planul de afaceri Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 100% Cheltuieli xxxxxxxxxxxxxxxxx model demonstrativ 100% C.A)x100] % Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? f) Determinarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani α = CAp – CApr (în xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal α’ = (CAp – CApr) /de pagini cu xxxxxxxxxxxxxxxxx)şi variante diverse care se pot adapta peste 150 CApr (în întrebări la obiect.

TVA GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Contribuţii salariale două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri TOTAL Detalii şi Comanda Online http://www. © 2002-2011 Rubinian .Pag. utile IP reprezintă vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unei unităţi monetare în pentru înţelegerea acestuia.Efectele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.model demonstrativ - m) Valoarea actualizată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx să fie mai mare diferenta dintxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi ca zero.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. IP= VAN +obţinerea unei finanţări. proiectul respectiv. 134 din 151 .1 01. La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: n) Indicele peste 150 de pagini cu întrebări la (IP) tabele şi variante diverse care se pot adapta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obiect. 112 Acest puxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ntru că arată ce sume din cadrul firmei vor fi vărsate la diversele bugete de stat. inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ualizate Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. oricărui tip de afacere. cât şi pentru 6.86 lei Impozit/taxa NLivrare online via internet N+2 N+1 N+3 Impozit pe profit Odată cu achiziţionarea modelului.200_-12. altfel nu te ajută cu nimic concret? proiectul va fi respins.com/planafaceri. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.4.rubinian./ investiţia initială.12 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.com N+4 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ k) Termenul de recuperare a investiţiei neactualizate (TRIn) TRIn = valoarea investiţiei / fluxul de numerar anual mediu l) Termenul de recuperare (TR) Planul de afaceri ediţia 2011 TR = investiţie / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

1 . Rata Rata Luna Anuitate dobânzii creditului Sold credit 1 Preţ . precum şi la ce va folosi această sumă. sau pentru sau potenţiali de afaceri.86 lei 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului.5. 135 din 151 . tabele şi variante diverse care se pot adapta peste xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Valoarea creditului în euro: oricărui tip de afacere. aveţi dejxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi veţi şti câţi bani trebuie să puneţi din buzunar şi. (personalizaţi şi detaliaţi) de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Nu te-ai săturat nu te ajută cu nimic concret? 6.200_-12.php 12 0724-578433 sau 0269-226780 1 office@rubinian. Rata dobânzii (xxxxxxxxxxxxxxxxx lei): Luna de începere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: editabil (format Microsoft Word).20__ 6. şi ___xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx easta va fi folosită pentru ediţia 2011 construcţia şi axxxxxxxx xxxxxxxx . 113 Odată ce aţixxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. © 2002-2011 Rubinian . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Modul realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani La de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valoarea creditului150 de pagini cu întrebări la obiect.5 Necesităţile financiare 113 6. cât ar mai trebui împrumutaţi.com 2 3 4 INTRĂRI pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: N N+1 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. eventual.5.model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare producţiei.com/planafaceri.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. în cazul în care veţi avea nevoie de un împrumut bancar.Sumele necesare şi utilizarea lor 114 Investiţia necesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ___ euro capital propriu (surse Planul de afaceri proprii).2 . 114 Aici este locul în care va trebui să prezentaţi într-o frază sau două investiţia totală necesară şi suma estimată a capitalului propriu şi a celui împrumutat. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 5 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 6 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7 8 9 10 Detalii şi Comanda Online 11 http://www. Capitolul privindxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiuni ce vor structura informaţiile de xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ea lor. utile pentru înţelegerea acestuia. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx le lunare şi anuale.Pag. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Paritatea euro/lei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Durata creditului: Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile Perioada de graţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: partenerii actualiinterne ale firmei. precum şi veniturile minimexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi obţinerea unui profit anume. şi cealaltă modul de rambursare.rubinian. şi vei Achiziţionează acum modelul complet Anul câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01.

136 din 151 .model demonstrativ 2 3 4 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi 5 nu te ajută cu nimic concret? 6 7 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi8oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: 9 peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 12 Planul de afaceri GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Suma (lei) xxxxx xxxxxxxx (%) două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Sursele de restituire a fondurilor 1 Tipul de xxxxxxxxx Amortizarea xxxxxxx Anuitate (5+6) Lunar / trim. 6 7 8 Preţ .20__ N+3 N+4 5 6 7 8 9 10 11 ediţia 2011 12 1 . şi vei câştiga un 5 instrument de planificare inestimabil. odată finalizat proiectul de faţă) Denumire investiţie Estimare investitie TOTAL © 2002-2011 Rubinian .com 6 7 8 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. cât şi pentru 2 obţinerea unei finanţări.86 lei 9 Livrare online via internet 10 11 Odată cu achiziţionarea modelului.3 .php 0724-578433 sau 0269-226780 3 4 5 office@rubinian. utile oricărui tip 11 pentru înţelegerea acestuia.5.com/planafaceri. 6. Planifică profesionist (investiţii care vor fi realizate ulterior.rubinian.1 01. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Detalii şi Comanda Online 2 http://www.200_-12.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta 10de afacere. 12 1 Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.Investiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxx viitorul afacerilor tale. 3 4 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.

codificarea informaţiilor.1.200_-12. 137 din 151 . © 2002-2011 Rubinian . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. util în activitatea de zi cu zi a firmei. stocarea şi distribuirea inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx electronice).com/planafaceri.1.1. Sistemul infxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx colectarea.1.rubinian.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.1 Cercetarea sistemelor informatice Planul de afaceri 7. utile pentru înţelegerea acestuia. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.1.1 Sistemul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 116 ediţia 2011 .1.com 115 Managemexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rii. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inerea arhivelor etc.1.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi informaţiilor 118 Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.1. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. 118 Aici puteţi dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i informaţional material.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 117 7. Managementul informaţiilor 115 7. 7. şi vei 7.1. securitatea sistxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tare şi circulaţie a materialelor şi informaţiilor.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. procedura de scoatere temporară din arhivă etc. stocării şi distribuirii Planificarea de afaceri este cheia informaţiilor în interiorul şi în exteriorul organizaţiei. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate nu te ajută cu nimic concret? 7.1.20__ 7. succesului de durată.2 Instrumentele.Pag.model demonstrativ 7.1 01. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.1.1.1.3 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru Materialele a-ţixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: şi oferi acum instrumentul ideal de lucru în peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. 116 117 Aici puteţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx istrare. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

com/planafaceri. evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare.1.2. în concordanţă cu obiectivele ce i-au fost stabilite. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Activitatea de monitorizare. Sistemele de instrument de planificare inestimabil.) 120 Totalitatea xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx area sistemului informatic.1. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www.200_-12.php 0724-578433 sau 0269-226780 b. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online a. CD.20__ 7. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.7 Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com c.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 Denumire .1 Amplasamentele utilizate Planul de afaceri 7. Sistemele deunei finanţări.rubinian.) Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. DVD.5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde ore GRATUIT consultanţă 24 din 24 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.1. stocarea şi distribuirea infoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tip de memorie. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1.1 01.1. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 Sistemul inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx de colectarea. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Blue-Ray etc.2. © 2002-2011 Rubinian .1.86 lei d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 7.2. câştiga un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxx atât pentru necesităţile interne ale firmei.2. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1. utile pentru înţelegerea acestuia.2 Instrumentele. şi vei 7. b. 138 din 151 .2. 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx internet Livrare online via 7.Pag. 7.model demonstrativ utilizare Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi Furnizor Data Preţ Nivel Tip sistem Domeniu nu te ajută cu nimic concret? xxxxxx xxxxxxx La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.2 Sistemul informaţional electronic119 7. a.2.1.

.creşterea prestigiului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 01.reducerea cheltuielilor indirecte.raţionalizarea fluxurilor xxxxxxxxxxxxxxxxx. .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. . .20__ b.Pag. . cu achiziţionarea modelului.86 lei .sporirea completitudinii situaţiilor deLivrare online via internet informare-raportare. . Corectarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Planul de afaceri . Modelul de fi utilizat .creşterea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Securitatea sistemului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 f. câştiga producţiei. .reducerea costului informaţiei. atât pentru necesităţile interne ale firmei. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.reducerea consumurilor specifice de materii prime construire a planului de afaceri .sporirea calităţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviciilor prestate. utile oricărui încărcare a În plus am introdus explicaţii existente.creşterea gradului de tip de afacere.raţionalizarea circuitelor informaţionale.rubinian. Odată . Exemple: 0724-578433 sau 0269-226780 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.2 Obiectivele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri Obiectivele ar putea 150cuantificabile. peste . util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri. Nivelurile de acces d. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.model demonstrativ - 7. . Preţ .raţionalizarea formularisticii GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore de evidenţă. Detalii şi Comanda Online http://www. pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.creşterea volumului un instrument de planificare inestimabil. capacităţilor de producţie clare pe marginea planului. . . Exemple: tabele şi variante diverse care se pot adapta fi de pagini cu întrebări la obiect. Clasificarea materialelor şi informaţiilor electronice c. © 2002-2011 Rubinian .creşterea exacxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatelor şi informare a conducerii.creşterea profitului.creşterea vitezei de răspuns a sistemului la solicitările beneficiarilor.com . .reducerea duratei ciclului de fabricaţie. .reducerea cheltuielilorpoatetransport. două săptămâni privind modul de şi materiale consumabile. office@rubinian. modelul complet editabil (format Microsoft Word). şi vei Achiziţionează acum .creşterea productivităţii muncii. .php Obiectivele ar putea fi şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.reducerea personalului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. cât şi pentru obţinerea unei finanţări. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice g. pentru înţelegerea acestuia.200_-12.reducerea muncii în xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 139 din 151 .

rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx necesarede ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 7.1. a.3. 7.3 Componente xxxxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online Denumire Furnizor Data 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxx Preţ Nivel Tip xxxxxx xxxxx office@rubinian.com/planafaceri.3.1. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Pag.3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utilizate Nu şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înregistrării 7.3.6 Dezarhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxx Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).1 Strategia privind sistemul informaţional material 7.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvia internet Livrare online Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.2. GRATUIT consultanţă 24 din 24 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. 7.2 Instrumentele.1.2.2 Instrumentele.3.3.model demonstrativ 7.4 Sistemul de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2.2 Strategia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .3.3.3.3.3.1 Amplasamentele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri ediţia 2011 .3 Strategia sistemelor informaţionale 121 7. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.1.1.200_-12. © 2002-2011 Rubinian .3.5 Consultarea şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. utile pentru înţelegerea acestuia.1 01.com http://www.1.20__ 7. 7. Sistemele de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 121 Strategia sistexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx eplinite obiectivele de utilizare a sistemelor informaţionale.3 Materialelete-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în 7. 140 din 151 .php Domeniu utilizare Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.4 Arhivarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.86 lei 7.

5 Analiza şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice Planul de afaceri ediţia 2011 7.86 lei e.6 Implementarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice . Materialele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronice b.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei.com/planafaceri.Pag. Nivelurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile Utilizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic pentru înţelegerea acestuia.3. Clasificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electroniceafaceri. 122 Mentenanţa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx are şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite sau necesare © 2002-2011 Rubinian . 141 din 151 . Securitatea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Livrare online via internet f.model demonstrativ a. Punerea în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sisteme nu te ajută cu nimic concret? c. Sistemele de comunicare audio-vizuală 7. obţinerea unei finanţări. Corectaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxde afaceri două săptămâni privind modul de construire a planului ormaţiilor electronice Detalii şi Comanda Online http://www.1 01. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. d.2. Utilizatorii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx electronic Preţ .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Mentenanţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122de afaceri am muncit timp de şapte ani La realizarea acestui model cu ghid de plan 7. cât şi pentru a. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore g. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).3.2.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.20__ d.7 pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.2.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.3. şi vei c.200_-12. Construirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi b. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informaţiilor electronice Odată cu achiziţionarea modelului.

să eliminaţi o parte din acestea anticipând proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plan de reducere a efectelor negative. În caxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a decizia de a vă finanţa afacerea pe bazxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ază asupra firmei dumneavoastră.20__ 8.com Tehnologie Legislaţie / reglementări Management Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Piaţă GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Concurenţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Utilizarea xxxxxxxxx Cheltuieli Furnizori Detalii şi Comanda Online Distribuitori http://www. 123 Fiecare afxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i. Finanţare Flux de numerar Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 142 din 151 .rubinian. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Managementul riscurilor 123 8. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.php Vânzări 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. nu naiv. Astfel demonstraţi că luaţi în calcul toate aspectele afacerii şi sunteţi realist. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.1 01.Pag.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului Descrierea ipotezelor Marja Importanţa Descrierea de xxxxxxx influenţei Planul de afaceri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 asupra xxxxxxxxx Modalităţi de corectare a influenţei xxxxxxxxxxxxxx asupra planului Planificarea de marketing .com/planafaceri.model demonstrativ - Planificarea xxxxxxxxxxxx Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Planificarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 8. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word).86 lei xxxxxxxxxxxxx Indicator Livrare online via internet *) Planul de reducere a efectelor: Industrie Odată cu achiziţionarea modelului. © 2002-2011 Rubinian .200_-12. utile pentru înţelegerea acestuia.2 Riscurile Domeniu Preţ .xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nu le introduceţi în plan. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.

să puneţi la punctxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tuturor strategiilor definite. 143 din 151 . cât şi pentru obţinerea unei finanţări.1 01.200_-12. xxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Recrutare. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Trebuie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea realizată. 3 = ridicat. http://www. detaliatacum modelul complet editabil (format Microsoft Word). pentru a fi aplicat. selecţie şi xxxxxxxxxxx privind modul de construire a planului de afaceri două săptămâni Instruire şi verificare xxxxxxxxxx Pornirea activităţii Detalii şi Comanda Online Toate departamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ţiune. este nevoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ficare a îndeplinirii planificării şi proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e afaceri.com general al firmexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tal (conţinutul acestor dosare este stabilit la punctul 9.1 Planurile de poate fi utilizat atât Implementarea strategiei de afaceri a SC ___________________ va fi realizată prin aplicarea Achiziţionează după cum urmează: diagramei GANTT. aprobări.86 lei Proiecte. 8.com/planafaceri. 2 = moderat.2). pentru necesităţile interne ale firmei.20__ Preţurile *) 0 = inexistent.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. util în activitatea de zi cu zi a firmei. 1 = scăzut. montare. utile pentru înţelegerea acestuia. avize Livrare online via internet Amenajare spaţiu Achiziţie mijloace fixe Odată cu achiziţionarea modelului. Implementarea planului de afaceri 125 Modelul acţiune 9.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Pag. tabele şi variante diverse care se pot adapta 124 oricărui tip de afacere. şi vei Anul___ Graficul de realizare a investiţiei Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Preţ . Pentru aceasta. 124 Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 125 Cu ajutorul xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx r strategii definite în planul de afaceri veţi putxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cupa de punerea în practică a acestora. Acum este momentul Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. câştiga un instrument de planificare inestimabil. © 2002-2011 Rubinian . 9. Fiecarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx şi care este programul de lucru. După tot acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx edefinit obiective şi strategii.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Planurile de acţiune sunt cele care fac legătura între ceea ce s-a previzionat şi activităţile concrete din cadrul firmei. care. Transport.3 Ieşirea din afaceri Planul de afaceri ediţia 2011 .php trebuie verificxxxxxxxx xxxxxxxx 0724-578433 sau 0269-226780 parte a dosarului de planificare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. aţi ajuns la un pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ie făcut.

Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. Utilitatea evaluării: 126 Cum veţi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx e pentru a vă atinge obiectivele? O comparare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiţi în fiecare moment unde vă situaţi faţă dexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx acţiune. fără comparaţii între ceea ce s-a previzionat şi ceea ce s-a realizat efectiv.atât pentru necesităţile interne ale firmei. cât şi pentru Modelul poate fi utilizat obţinerea unei finanţări. pentru înţelegerea acestuia. 144 din 151 . acum modelul complet departamentele Microsoft Word).1 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore a) Surse de xxxxxxxxxxxxxxxxx două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://www. c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.Planurile de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx persoanele desemnate în acest scop de către Dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i evaluat.2 Controlul 126 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de xxxxxxxx ___________. rapoartele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx office@rubinian. oricărui tip de afacere. tabele şi variante diverse care se pot adapta .200_-12. resurse umane. de afaceri am muncit timp de şapte ani de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plan .model demonstrativ - 9. 9. © 2002-2011 Rubinian .Planul La realizarea acestui model cu ghid dela zi.Anexele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.86 lei evaluării se poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri. Pe baza dosaruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx itui la nevoie dosare de Achiziţionează pentru fiecare dintre editabil (format firmei. ce trebuie să conţină: . planificare departamentale.Jurnalele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. .2. se Pentru realizarexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxafaceri care îţi promit de toate şi va întocmi nu te ajută cu nimic concret? dosarul de planificare general al firmei. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile .rubinian.Pag. util în activitatea de zi cu zi a firmei. modul în care realizaţi verificarea îndepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riodice.com/planafaceri. planurile de afaceri devin inoperabile.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.Rapoartexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oducţie şi operaţiuni.1 01. Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.php Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx0724-578433 sau 0269-226780 exele necesare. şi financiar-contabile.com privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ii de producţie şi operaţiuni. Numai în urma Preţ .ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: pentru a-ţi oferi acum instrumentul peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.20__ Strategie Situaţia actuală Acţiune DEPARTAMENTUL: Persoana Data Data Rezultat Costuri responsabilă începerii finalizării previzionat Planul de afaceri ediţia 2011 .

200_-12. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.model demonstrativ Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxexele necesare.php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-contabile office@rubinian. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.86 lei Dosarul de planxxxxxxxx xxxxxxxx Livrare online via internet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xele necesare.com/planafaceri. util în activitatea de zi cu zi a firmei.2.com a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile 9. pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format a) Surse de informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Microsoft Word).2 Controlul planificării producţiei şi operaţiunilor a) Surse de informaţii pentru realizarea controlului Planul de afaceri ediţia 2011 b) Procedura de gestionare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . rapoartele privind evaluarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tăţii de resurse umane.Pag.rubinian. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.2.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui Utilitatea evaluării: tip de afacere. Odată cu achiziţionarea modelului. rapoartele privind evaluarea planixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxivităţii de producţie şi operaţiuni. rapoartele privind evaluaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivităţii financiar-contabile. Dosarul de plaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exele necesare.4 Controlul http://www.20__ 9. b) Procedura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . utile pentru înţelegerea acestuia.2. c) Evaluarea implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Utilitatea evaluării: © 2002-2011 Rubinian . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore c) Evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umane de construire a planului de afaceri două săptămâni privind modul Persoana responsabilă: Termene şi xxxxxxxxxxxxxxxxx: Detalii şi Comanda Online Utilitatea evaluării: 9. 145 din 151 .3 Controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interne ale firmei. cât şi obţinerea unei finanţări. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? c) Evaluarea La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am operaţiunilorşapte ani implementării xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muncit timp de pentru a-ţi Persoana responsabilă: oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Termene şi condiţii150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.1 01.

Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. pentru a realiza corelarea tuturor informaţiilor. precum şi activităţilor firmei.3.20__ 9.rubinian.com/planafaceri. tabele şi variante diverse Condiţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare care se pot adapta oricărui tip de afacere.3.Pag. pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.1 01. Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificată de personalul de ediţia 2011 management şi axxxxxxxx xxxxxxxx model demonstrativ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d interzisă operarea modificării sau acxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ict în funcţie de planul de afaceri modificat şi actualizat.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.3. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de Nume şi Funcţia afaceri.200_-12.3 Procedurile de modificare şi actualizare 127 În urma rapoartelor de evaluare. două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Preţ .3 Informaţii suplimentare de obţinut pentru următoarea actualizare 9. verificat şi aprobat. util în activitatea de zi cu zi a firmei.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. Planul de afaceri 9. Detalii şi Comanda Online http://www.1 Termenele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actualizare: 9. Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Părţi Evenimente xxxxxxxxxxx Persoana responsabilă Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.86 lei Livrare online via internet GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore Orice modificarxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regului plan.3.4 Procedura Odată cu achiziţionarea modelului. prenume Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). 9. precum şi activităţilor firmei. 146 din 151 .2 La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. utile pentru înţelegerea acestuia. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. se va decide modificarea planului de afaceri în scopul atingerii obiectivelor gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. © 2002-2011 Rubinian . xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr. 127 În urma contxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx putea decide modificarea planului în scopxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ificarea planului poate fi necesară dacă axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx n exteriorul acesteia de natură să afecteze proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afaceri determină actualizarea întregului plan. cât şi pentru componente obţinerea unei finanţări.

6 . 13 .com/planafaceri.20__ Anexe 1 . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.CV-urile managerilor cheie Planul de afaceri 2 .200_-12.Fotografii obţinerea unei finanţări. cât şi pentru Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). util în activitatea de zi cu zi a firmei.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de piaţă două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Odată cu achiziţionarea modelului.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.Numele şi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ediţia 2011 .php 0724-578433 sau 0269-226780 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx office@rubinian.Lista şi planul xxxxxxxxxxxx 4 .Pag. 147 din 151 .Materiale de http://www. utile pentru înţelegerea acestuia.rubinian.Rapoartele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14 .model demonstrativ - 3 .com 12 . tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.Informaţii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 – Lista furnizorilor Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxx Detalii şi Comanda Online 11 . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri.Detalii privind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxinternet Livrare online via GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 9 . În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.1 01.Contracte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de intenţie 15 .Programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preţ . 10.Conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.86 lei 8 .Organigrama © 2002-2011 Rubinian . 7 .

cât şi pentru obţinerea unei finanţări.rubinian. 5 6 GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore 7 două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri 8 9 10 11 Detalii şi Comanda Online 12 0724-578433 (Se poate continua raportul cu indicatorii de eficienţă economică) http://www. (continuare) Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Real Total venit brut prod. util în activitatea de zi cu zi a firmei.200_-12. Real Previz.model demonstrativ Previz.20__ 16 – Raport financiar-contabil Nr. vândută & vânzarea mărfurilor Previz.com/planafaceri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? Real Previz. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. utile pentru înţelegerea acestuia.php sau 0269-226780 office@rubinian.Pag. Real Total venit brut prod. Real La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. şi vei Luna Ch.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. raport: Data întocmirii raportului: Perioada analizată: Persoana responsabilă: Luna Total venit brut producţia vândută Total venit net xxxxxxxxxxxxx Planul de afaceri . xxxxxxxxx Rezultat xxxxx Lichidităţi la sfârşitul Total active minus Total capitaluri Total (profit xxxxx) perioadei datorii curente Previz.86 lei 1 2 Livrare online via internet 3 4 Odată cu achiziţionarea modelului. 148 din 151 . vândută & vânzarea mărfurilor Previz. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului. Real Previz. Real Previz. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. Real Previz.1 01.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. de exploatare Cont de profit şi Flux de numerar Bilanţ câştiga un instrument de planificare inestimabil. Real Previz. Real Preţ . Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. ediţia 2011 SITUAŢIA VĂNZĂRILOR Total venit brut Total venit net xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Real Previz.

. 2 = Rezultat xxx. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. Preţ . GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Întocmit de …………………………………. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian.model demonstrativ *) **) Planul de afaceri Explicaţii Efecte Recomandări Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. Concluzii: Odată cu achiziţionarea modelului. 3 = Rezultat xxxxxxxxx. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere. 1 = Respectată Livrare online via internet **) 0 = Nu.com/planafaceri.Pag.1 01. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.Raport privind evaluarea implementării planificării de __________ (Pe baza Jurnalelor de activitate şi a raportului financiar-contabil) Nr. Detalii şi Comanda Online Data (ZZ/LL/AA) …………………………… http://www. util în activitatea de zi cu zi a firmei.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. crt. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. 1 = Parţial xxxx. 149 din 151 .20__ 17 .200_-12.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată.STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA.86 lei *) 0 = Nerespectată.. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. © 2002-2011 Rubinian . Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). Strategia Realizată / xxxxxxxxxx Data Data Rezultat Rezultat ediţia 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx *) .

STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei.20__ 18 – Jurnal de activitate Nr.model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect. GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale.com/planafaceri.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian.com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. 150 din 151 . © 2002-2011 Rubinian .1 01. crt.86 lei Livrare online via internet Persoana responsabilă: Odată cu achiziţionarea modelului. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.200_-12. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.rubinian. util în activitatea de zi cu zi a firmei. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.Pag. Data (ZZ/LL/AA) Activitate Detalii Planul de afaceri ediţia 2011 . Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil. utile pentru înţelegerea acestuia.

model demonstrativ Nu te-ai săturat de ghiduri şi modele de planuri de afaceri care îţi promit de toate şi nu te ajută cu nimic concret? La realizarea acestui model cu ghid de plan de afaceri am muncit timp de şapte ani pentru a-ţi oferi acum instrumentul ideal de lucru în domeniul planificării de afaceri: peste 150 de pagini cu întrebări la obiect.rubinian.Tabelul modificărilor şi actualizărilor Nr. Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word). GRATUIT consultanţă 24 din 24 de ore două săptămâni privind modul de construire a planului de afaceri Detalii şi Comanda Online http://www. Denumire Obiectul modificării Data (ZZ/LL/AA) Motivul Planul de afaceri ediţia 2011 Persoana (Departamentul) responsabil(ă) . util în activitatea de zi cu zi a firmei. Preţ . sau pentru partenerii actuali sau potenţiali de afaceri. utile pentru înţelegerea acestuia. Planifică profesionist viitorul afacerilor tale. crt.1 01. 151 din 151 .STRICT CONFIDENŢIAL - ID: PA. tabele şi variante diverse care se pot adapta oricărui tip de afacere.php 0724-578433 sau 0269-226780 office@rubinian. cât şi pentru obţinerea unei finanţări.20__ 19 .com Planificarea de afaceri este cheia succesului de durată. © 2002-2011 Rubinian . Modelul poate fi utilizat atât pentru necesităţile interne ale firmei. şi vei câştiga un instrument de planificare inestimabil.com/planafaceri. În plus am introdus explicaţii clare pe marginea planului.86 lei Livrare online via internet Odată cu achiziţionarea modelului.Pag.200_-12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful