P. 1
fisa_postului_bibliotecar

fisa_postului_bibliotecar

|Views: 51|Likes:

More info:

Published by: Alexandra-elena Zugravu on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VALEA SEACA

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE BIBLIOTECAR În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul …………, se încheie astăzi 01.09.2012, prezenta fişă a postului : Numele şi prenumele ................. Specialitatea : ................... Denumirea postului : BIBLIOTECAR Decizia de numire : ____/ _____________ Încadrarea : ............................... Cerinţe :

-

studii : ........................... studii specifice postului ....................... vechime ..............................

Relaţii profesionale : - ierarhice de subordonare : director; director adjunct; - de colaborare : cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; - de reprezentare a unităţii şcolare. 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 1.1. Elaborarea documentelor de planificare şi de organizare a activităţii de bibliotecă în concordanţă cu : a) activitatea şcolară anuală; b) R.O.I. şi proceduri elaborate la nivelul unităţii; c) Planul managerial al unităţii; d) Specificul şi particularităţile unităţii şcolare. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 2.1. Organizarea serviciilor de informare şi documentare. 2.2. Gestionarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp. 2.3. Acordarea de consultanţă beneficiarilor (elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar). 3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 3.1. Comunicare şi relaţionare la nivel intern (elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar). 3.2. Comunicare şi relaţionare la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitatea, parteneri sociali). 3.3. Monitorizarea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale.
Comuna Valea Seaca, Judeţul Bacău Tel./Fax : 0234/ 255004

împrumut. Director.  Răspunderea disciplinară Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară.  depozitare. 5. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.2. În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ. Prof.C. conform prevederilor legii.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 4.D. procedurile de sănătate şi securitate a muncii. informativ – formative iniţiate în colaborare cu cadrele didactice.1. participarea obligatorie la stagii de pregătire iniţială şi continuă.  acţiuni instructiv – educative. în condiţiile legii : răspundere privind gestionarea.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 5. Activităţi specifice  evidenţa şi popularizarea publicaţiilor.09.3.  recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate. în vederea realizării activităţii de formare continuă. prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate.3./Fax : 0234/ 255004 .4. Zugravu Rodica Semnătura titularului de luare la cunoştinţă : …………………………. de PSI şi ISU. ALTE ATRIBUŢII. comunităţii educative şi comunităţii locale. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor.  operarea la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. clasificare.  verificarea colecţiilor în vederea selectării publicaţiilor pentru casare. 4. al şcolii şi comunităţii locale. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii şcolare.2.  achiziţii şi casare de publicaţii. Data : 01. colaborarea cu unele compartimente ale C. salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator. II. Judeţul Bacău Tel.  propuneri privind componenţa colectivului de sprijin al bibliotecii în rândul elevilor.2012 Comuna Valea Seaca. securitatea şi buna păstrare a colecţiilor şi a dotării bibliotecii. Formarea profesională şi dezvoltarea în carieră. 5. 5. precum şi să respecte normele. catalogare.1.  atragerea elevilor la bibliotecă şi stimularea lecturii. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a promovării deschiderii spre lumea contemporană. 4.

Comuna Valea Seaca./Fax : 0234/ 255004 . Judeţul Bacău Tel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->